ved
Gard Strøm
 


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |
 


Denne siden ble sist oppdatert 02.03.2023

HOLLA KIRKEBOK

Udflyttede ogsaa Børn

Udflyttede fra Holden og Helgen

1897 - 1928

Transkribert av G.S., Langesund  2023.

OBS! Noen utflyttinger har blitt innført først flere år senere.

Enkelte utflyttinger er dessverre ikke registrert.

Søketips: Hold nede [Control] og trykk [f].
 


Noen forkortelser:
Arb. = Arbeider
Att: = Attest. = Presteattest.
dbt. = døbt = døpt
do. = ditto = samme som
f. = født
g.m. = gift med
kf. = konfirmert
L.t.æ. = Ledig til Ægteskab.
p.t. = paa tiden (for tiden)
Uk. = Ungkarl = Ungkar
 


Andre utflytta fra Holla og Helgen:
| 1815 - 1831 | 1831 - 1848 | 1849 - 1866 | 1865 - 1880 | 1880 - 1896 | 1897 - 1928 |

 

No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 Holla 1897 Romedal Joakim Emil Wilhelm Andersen, Skrædder f. 15/5-1864 dbt. 7/8-1864, kf. 12/10-1879. Viede 31/7-1891. Att. 9/8-1897.
2 do. do. Margit Nirisd., Hustru og Børn: f. 1/6-1862 kf. 1/10-1876. Att. do.
3 do. do. 1. Peder Nidvald f. 22/3-1892 dbt. 17/4-1892. Att. do.
4 do. do. 2. Adolf Martin f. 6/7-1893 dbt. 21/7-1893. Att. do.
5 do. do. 3. Margit Anna Marie f. 27/7-1897 dbt. 8/8-1897. Att. do.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 Holla 1898 Kristiania Petra Karoline Augustdatter (Bopæl: Skouger) f. 21/4-1877 i Lier dbt. 15/7-1877, kf. 2/10-1892. Att. 21/6-1898.
2 do. Solum Maren Torine Kristensdatter f. 30/6-1878 i Kjendalen dbt. 28/7-1878, kf. 1/10-1893 fra Heisholt. Att. 8/7-1898.
3 do. Hønefos Jakob Valfred Gustavsen f. 1/1-1877 i Bamble dbt. 18/3-1877, kf. 2/10-1892 fra Kringleflød i Holla. Att. 3/10-1898.
4 do. Åbo (Finland) Andreas Hansen Holden, Kontorist f. 28/10-1871 dbt. 3/12-1871, kf. 9/10-1887. Att. 2/11-1898.
5 do. Brunlanæs Nils Johannesen Kabbe, Sagarb. f. 7/11-1862 Viet 6/11-1886. Att. ikke kvittert for, 1898.
6 do. do. Marie Kristensen, Hustru og børn: f. 28/12-1860 do. Att. do.
7 do. do. 1. Aaste Nilsen Kabbe f. 23/11-1888 Daabsattest.
8 do. do. 2. Kristen Nilsen Kabbe f. 30/11-1891 do.
9 do. do. 3. Johannes Nilsen Kabbe f. 15/7-1894 do.
10 do. do. 4. Agnes Nilsen Kabbe f. 10/4-1897 do.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 Holla 1899 Amerika Andreas Edvard Hansen Romnæs, Uk., kjørekarl f. 14/10-1877 i Deelsbakke kf. 2/10-1892. L.t.æ. Att. 25/9-1899.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 Holla 1900 Gjerpen Peder Ingvard Nilsen, Dagarb. f. 26/10-1869 dbt. 25/12-1869, kf. 4/10-1885. L.t.æ. Att. 28/3-1900.
2 do. Amerika Jørgine Olsd., Gbr. datter, gift f. 4/12-1858 kf. 12/10-1873, gift 11/10-1878. Att. utelatt.
3 do. Gjerpen Halvor Gundersen f. 30/6-1875 kf. 28/9-1890. Att. utelatt.
4* 1898 Solum, Skotfos Peder Jespersen, gift mand f. 17/10-1854 i Bamble kf. 15/10-1871, viede i Holla 1/5-1877. Att. 22/11-1900.
5 do. do. Kirstine Kristensdatter Værket f. 1847 på Kamperhaug i Solum Att. do.
6 1897 Kristiania Peder Hansen Sannes f. 1/1-1878 dbt. 24/3-1878, kf. 2/10-1892. L.t.æ. Att. 28/11-1900.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 Holla 13/2-1901 Skien Berta Hansine Valentinsd. Bauer, Værket, Pige f. 18/10-1875 dbt. 25/1-1876, kf. 28/9-1890. L.t.æ. Att. 31/1-1901.
2 12/4-1901 Gjerpen Ole Johnsen Dalen, Uk. f. 26/6-1876 i Saude dbt. 18/8-1876, kf. i Holla 4/10-1891. L.t.æ.
3 10/4-1901 Skotfos Oskar Oluf Maurits Karlsen, Heisholt, Uk. f. 26/4-1882 dbt. i Udevalla, konf. 4/10-1896. Att. 25/4-1901.
4 10/4-1901 do. Abraham Abrahamsen Værket f. 14/10-1882 dbt. 19/11-1882, kf. 26/9-1897. Att. 25/4-1901.
5 27/4-1901 Skien Tora Marie Nilsen Kastet, Pige f. 26/11-1872 dbt. 1/1-1873, kf. 30/9-1888. L.t.æ. Att. 27/4-1901.
6 27/4-1901 vides ikke (Skien?) Even Nilsen Kastet, Gut f. 25/8-1875 dbt. 3/10-1875, kf. 4/10-1891. L.t.æ. Att. do.
7* 13/4-1901 østre Bærum Sophie Akeleie Dahl, Frk. f. 14/1-1845 dbt. 5/2-1845, kf. 16/10-1859. Att. 27/4-1901.
8 13/4-1901 do. Lovise Fredrikke Dahl, Frk. f. 16/10-1855 dbt. 23/12-1855, kf. 9/10-1870. Att. do.
9 15/5-1901 Kristiania Hans Aall, Rentenist, Sagbrugseier f. 9/2-1865 dbt. 23/2-1865, kf. 9/2-1881, L.t.æ. Att. 8/5-1901.
10* 1895 Lillesand Ingebrigt Martin Evensen, gift Dagarb. f. 30/1-1872 i Langesund kf. 26/9-1886, vied 10/5-1893. Att. 20/5-1901.
11 do. do. Hanna Karoline Johannesd. Værket f. 11/7-1873 dbt. 15/12-1873, kf. 30/9-1888. Att. do.
12* 13/5-1901 Skotfos Andreas Jespersen Værket, gift Sliberiarb. f. 10/9-1864 dbt. 23/10-1864, kf. 9/10-1881, gift 9/12-1887. Att. 29/5-1901.
13 do. do. Ingeborg Sofie Klausd., Hustru og Børn: f. 31/-1862 dbt. 7/9-1862, kf. 21/10-1877. Att. do.
14 do. do. 1. Magnus Andreas f. 28/3-1893 dbt. 21/5-1893. Att. do.
15 do. do. 2. Klara Otilie f. 27/5-1898 dbt. 3/7-1898. Att. do.
16 do. do. 3. Jenny Augusta f. 18/5-1900 dbt. 8/7-1900. Att. do.
17 juli 1899 Skien Johannes Pettersen f. 1/9-1881 dbt. 25/9-1881, kf. 6/10-1895. Att. 21/6-1901.
18 18/3-1901 do. Anders Isaksen f. 22/5-1870 dbt. 17/7-1870, kf. 4/10-1885. Att. Ledig til Ægteskab.
19 1899 Gjerpen Edvard Kristensen Brenne f. 12/10-1876 dbt. 29/10-1876, kf. 4/10-1891. Att. meldt (hans Fader) 25/6-1901.
20 1898 Gjerpen Anne Marie Stiansd. Hagen, Pige f. 12/2-1853 dbt. 3/4-1853, kf. 4/10-1868. Att. 2/7-1901.
21 3/7-1901 Amerika Petter Andreas Andersen Tufte, Skjervig, Uk. f. 19/12-1875 dbt. 6/2-1876, kf. 28/9-1890. Att. 2/7-1901.
22 1898 Skotfos Karen Anna Pedersd., Ulefos, Pige f. 21/7-1877 dbt. 16/9-1877, kf. 2/10-1892. L.t.æ. Att. 23/7-1901.
23 1894 Skien Nils Nilsen Røgstuen (Melteig), Skomager, Uk. f. 16/6-1866 dbt. 29/7-1866, kf. 9/2-1881. L.t.æ. Att. 23/7-1901.
24 1898 Gjerpen Marie Hansd. Bjerkholt (Bjerva), Pige f. 27/8-1874 dbt. 15/11-1874, kf. 6/10-1889. L.t.æ. Att. 12/8-1901.
25 1892 Skotfos Gustav Gunnarsen, Værket, Uk. f. 19/4-1873 dbt. 1/6-1873, kf. 6/10-1889. L.t.æ. Att. (ikke kvittert).
26 1899 Kristiania Henriette Sofie Mecklembrauch, Pige f. 30/7-1874 dbt. 11/10-1874, kf. 6/10-1889. L.t.æ. Att. 13/9-1901.
27 Sept. 1901 Gjerpen Søren Gundersen Glaholt, Sagbr. arb., Uk. f. 21/11-1872 i Gjerpen dbt. 26/12-1872, kf. i Hollen 9/10-1887, L.t.æ. Att. 14/9-1901.
28 1901? Kristiania Emma Charlotte Bjørn (Heisholtlandet) f. 15/9-1874 i Trendfors, Sv. dpt. 19/9-1874, kf. 26/9-1997, L.t.æ. Att. 18/9-1901.
29 7/10-1901 Amerika Ole Kristiansen Sagbruget, Sliberiarb., Uk. f. 4/1-1883 dbt. 25/2-1883, kf. 26/9-1897, L.t.æ. Att. 30/9-1901.
30 1894 Bamble, Langesund Adolf Hansen Stoa, (under) Eie, Uk, Sømand f. 7/8-1878 dbt. 1/12-1878, kf. 1/10-1893, L.t.æ. Att. 4/10-1901.
31 8.-9. Sept. 1901 Amerika Inga Marie Hansd., Stoa, Pige f. 19/3-1881 dbt. 31/7-1881, kf. 6/10-1895, L.t.æ. Att. Kvitt. strøket.
32* 1892 à 1893 Kristiania Karl Arthur f. 12/3-1890 dbt. 12/3-1890, Att. 8/10-1901.
33 do. do. Konrad Emil f. 2/6-1888 dbt. 8/7-1888. Att. do.
34 do. do. Klara Emilie f. 6/3-1892 dbt. 1/5-1892. Att. do.
35 1899 Skien Oline Andreasd., Værket, Tjener, Pige f. 12/10-1881 dbt. 20/11-1881, kf. 20/10-1896, L.t.æ. Att. 2/12-1901.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 Helgen 6/4-1901 Amerika Edvard Halvorsen Strandkaasa, Arb., Uk. f. 9/9-1879 Strandkaasen dbt. 16/11-1901, kf. 30/9-1894. L.t.æ. Att. 6/4-1901.
2 Høsten 1889 Skien Maren Olsd. Huset, Pige f. 30/3-1868 Huset dbt. 26/12-1868, kf. 28/9-1884. L.t.æ. Att. 19/4-1901
3 19/8-1901 Amerika August Augustinussen Omtvedt, Uk. f. 31/8-1881 Omtvedt dbt. 2/10-1881, kf. 4/10-1896. Att. 17/8-1901.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 Holla Høsten 1901 Kristiania Gunhild Johnsd. Heisholt, Pige f. 18/12-1872 dbt. 1/1-1873, kf. 9/10-1887, Udflytningsatt. til Amerika 25/5-1896,
sees ikke gift da. Att. 4/1-1902.
2* 1897 Skien Gunhild Marie Jørgine Halvorsd., Sagene, Enke f. 3/4-1836 i Laurvig kf. 12/10-1851, gift 22/3-1872, Enke 2/1-1897, L.t.æ. Att. 8/1-1902.
3 do. do. Halvor Hansen, Sagene, hennes Søn f. 25/12-1873 dbt. 8/2-1874, kf. 6/10-1889, L.t.æ. Att. do.
4 do. do. Hans Gustav Johansen, Sagbruget f. 8/7-1888 dbt. 9/9-1888, Att. do.
5 1896 Løveid Karl Martinius Olsen Kværndokken, Slusevokter f. 28/4-1867 dbt. 2/6-1867, kf. 1/10-1882, gift med Guro Larsd. Usterud den
18/11-1891, Att. 10/2-1902.
6 1902 Skotfos Jørgen Olsen Søn(?), Uk. Ikke ført Att. 6/3-1902.
7 1900 Skien Mette Pauline Svendsd., Værket, Pige f. 31/7-1881 dbt. 4/9-1881, kf. 4/10-1896, L.t.æ. Att. 6/3-1902.
8 25/3-1902 Amerika Hans Olaves Nilsen, Værket. Beslagsmed, UK. f. 1/7-1883 dbt. 29/7-1883, kf. 25/9-1898. L.t.æ., Att. 1/4-1902.
9 15/4-1902 do. Inga Marie Olsen Namløs, Pige f. 1/4-1878 dbt. 5/5-1878, kf. 2/10-1892. L.t.æ. Att. 15/4-1902.
10 21/4-1902 do. Anna Marie Johannesd., Ulefos, Pige f. 12/11-1869 dbt. 1/1-1870, kf. 28/9-1884. L.t.æ. Att. 17/4-1902.
11 12/5-1902 do. Maren Elise Sørensen, Værket, Pige f. 23/3-1875 dbt. 23/5-1875, kf. 28/9-1890. L.t.æ. Att. 3/5-1902.
12 16/5-1902 Porsgrund og USA Gunder Olsen Ødegaarden, Byggmester f. 29/6-1861 dbt. 4/5-1861, kf. 20/8-1876, gift 21/3-1883 med Jørgine Marie Ols.,
Værket (se utflytningsatt. for 6-7 Aar siden). Att. 16/5-1902.
13 1902 Skien Jens Peter Jensen (Haraldsen), Uk. f. 4/6-1880 dbt. 25/7-1880, kf. 6/10-1895. L.t.æ. Att. 3/6-1902.
14* 1902 Skien Jørgen Johnsen Lunde f. 21/2-1867 dbt. 24/3-1867, kf. 1/10-1882, gift 15/12-1895 med No. 15. Att. 11/6-02.
15 do. do. Aslaug Marie Halvorsd., Hustru f. 11/4-1875 dbt. 9/5-1875, kf. 28/9-1890, do., do.
16 1902 Skien Thor Olsen, Sannes f. 2/12-1867 dbt. 26/12-1867, kf. 1/10-1882. Sees ikke Ægteviet hersteds. Att.31/7-02.
Til øvre Hjellegade i Skien.
17 1900 Skotfos Andreas Andreassen Eistrand (Odden), Uk. f. 9/7-1880 i "Stranden" dbt. 12/9-1880, kf. 6/10-1895. Att. 18/8-1902.
18 25/8-1902 Amerika Aslak Jensen Herregaarden, Uk. f. 29/12-1885 dbt. 10/1-1886, kf. 16/9-1900. Intet ufordelaktigt hørt om ham. Att.23/8-02.
19* 1902 Brevig 1. Olette Elise f. 17/5-1888 paa Perskaas dbt. 20/6-1888. Att. 26/8-1902.
20 do. do. 2. Karl Ansgar f. 26/7-1890 paa Baksaas dbt. 7/9-1890. Att do.
21 do. do. 3. Einar Fredrik f. 14/5-1892 paa Stoa dbt. 5/6-1892. Att. do. Disses far: Murer Edvard Fredrik Johannesen.
22 8/9-1902 Amerika Olaus Thorvald Thorbjørnsen, Elektriker, Uk. f. 5/6-1876 paa Værket dbt. 22/7-1876, kf. 4/10-1891. L.t.æ. (Att. 8/9-1902?).
23 25/10-1902 Skotfos Hanna Marie Andreasd. Vaskaas, Pige (retta GS) f. 25/8-1883 dbt. 14/10-1883, kf. 25/9-1898. L.t.æ. Att. 24/10-1902.
24 Januar 1902 Skotfos Jonas August Kittilsen, Helgeroen, Værksarb., Uk. f. 28/8-1879 dbt. 19/10-1879, kf. 30/9-1894. L.t.æ. Att. 24/10-1902.
25 27/11-1902 Mælum, Lillaas und. Berjan Anne Elise Hansd., Pige f. 21/8-1880 i Drangedal dbt. 10/10-1880, kf. i Hollen 6/10-1895. Ikke gift her. Att. 27/11-1902.
26 30/12-1902 Kongsberg Nils Adolf Nilsen Negaard, Uk. f. 12/10-1883 i Skien dbt. 28/10-1883. kf. 25/9-1898. L.t.æ. Att. 30/12-1902.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 Helgen 1902 Skien Erik Karlsen Værstad, Kjøbmand, Uk. f. 19/1-1874 Skjørholt dbt. 15/3-1874, kf. 6/10-1889. L.t.æ. Att. 12/4-1902.
2 1902 Skien Anne Johannesdatter Stenstad, Pige f. 22/8-1877 dbt. 16/12-1877, kf. 2/10-1892. L.t.æ. Att. 12/4-1902.
3 21/4-1902 Amerika Abraham Halvorsen Vaskaas, Veiarb., Uk. f. 7/12-1872 Skjørholt dbt. 2/6-1873, kf. i Mælum 9/10-1887. L.t.æ. Att. 18/4-1902
4 3/6-1902 Naverstad, Bohuslen Hans Theodor Simonsen Helgen, Bestyrer, gift mand f. 3/9-1867 Præstgrav dbt. 20/10-1867, kf. 1/10-1882, gift i Amerika 19/6-1894 med No. 5.
5 do. do. Amanda Bernhardine Olausdatter med Børn: f. 26/9-1877 i Naverstad, Bohuslen dbt. i Naverstad. Flyttet til Amerika 1891, blev gift med No. 4.
6 do. do. 1. Olaf Sigvald f. 2/12-1895 i Amerika dbt. 8/3-1896 i Amerika.
7 do. do. 2. Sverre f. 29/10-1898 i Sverige dbt. i Sverige (Naverstad?).
8 do. do. 3. Astrid f. 19/5-1902 Helgen V. dbt. 1/6-1902.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 Holla 10/2-1903 Amerika Halvor Hansen Fæhn, Uk. f. 19/10-1883 dbt. 25/12-1883, kf. 25/9-1898. L.t.æ. Att. 4/2-1903.
2 17/4-1903 Canada Anders Karlsen Tuftehagen f. 8/8-1878 dbt. 17/11-1878, kf. 1/10-1893. L.t.æ. Att. 14/3-1903.
3 do. do. Jørgen Pedersen, Værket, Uk. f. 2/4-1881 dbt. 29/5-1881, kf. 6/10-1895. L.t.æ. Att. 14/3-1903.
4 25/3-1903 Gjerpen, Bøle Hanna Olsen Ringsevje, Pige f. 2/3-1878 dbt. 7/4-1878, kf. 2/10-1892. L.t.æ. Att. 25/3-1903.
5 17/4-1903 Amerika (Canada!) Karl Andreassen Haugene und. Kolle, Uk. f. 1/5-1886 dbt. 11/7-1886, kf. 16/9-1900. Ikke gift. Att. 30/3-1903.
6 12/4-1903 Amerika Gunder Andreassen, Værket, Uk. f. 7/2-1880 dbt. 21/3-1880, kf. 30/9-1894. L.t.æ. Att. 6/4-1903.
7 13/4-1903 do. Peder Olsen, Værket, Uk. f. 9/8-1881 dbt. 4/9-1881, kf. 6/10-1895. L.t.æ. Att. 6/4-1903.
8 17/4-1903 Canada Gunnar Johnsen, Værket, Uk. f. 27/6-1882 dbt. 20/8-1882, kf. 27/9-1897. L.t.æ. Att. 7/4-1903.
9 17/4-1903 Canada Karl Andreas Asgautsen, Uk. f. 23/12-1876 dbt. 4/2-1877, kf. 4/11-1891. L.t.æ. Att. 7/4-1903.
10 17/4-1903 Canada Hans Hansen Sannes, Uk. f. 2/8-1881 dbt. 14/9-1881, kf. 4/10-1896. L.t.æ. Att. 11/4-1903.
11 17/4-1903. Canada Gunnar Hansen Hovland(?)   Feilført. Ikke fra Holla!
12* 1903 Brevig Johan Johannesen, gift Sadelmager f. 16/6-1859 Gift her 29/4-1887.  Att. for alle 7 personer: 20/4-1903.
13 do. do. Tomine Pedersd. Odden f. 23/8-1862 i Lunde  
14 do. do. 1. Peder Johan f. 9/4-1887 paa Gunnerud dbt. 26/8-1886.
15 do. do. 2. Marianne f. 11/8-1889 paa Gunnerud dbt. 27/10-1889.
16 do. do. 3. Johannes f. 17/1-1891 i Tuftedalen dbt. 1/5-1891.
17 do. do. 4. Hjalmar f. 29/4-1894 i Tuftedalen  
18 do. do. 5. Thora Pauline f. 27/7-1896 i Tuftedalen  
19 20/4-1903 Amerika Abraham Nilsen, Værket, Uk. f. 15/7-1884 dbt. 17/8-1884. kf. 4/10-1899. L.t.æ. Att. 20/4-1903.
20 1898 Skotfos Ingeborg Marie Johannesd., Værket, Pige f. 9/11-1880 kf. 6/10-1895. L.t.æ. Att. 20/4-1903.
21 30/4-1903 Amerika Nils Gunnarsen Gunnerud, Uk. f. 20/9-1888 dbt. 4/11-1888, kf. 12/10-1902. Att. 30/4-1903.
22 31/9-1903 do. Ida Nilette Petrea Pedersd., Pige f. 22/9-1875 paa Frønes i Solum dbt. 10/10-1875 i Hollen, kf. 28/9-1890. L.t.æ. Att. 30/4-1903.
23 2/5-1903 do. Ingeborg Pedersd. Gunnerud, Pige f. 3/4-1886 i Lunde dbt. 23/4-1886, kf. 16/9-1900. L.t.æ. Att. 30/4-1903.
24 1/5-1903 do. Carl Oscar Kristiansen (Odinsen?), Ulefos, Uk. f. 26/4-1885 dbt. 16/6-1885, ei kf. her, uægteviet. Att. 1/5-1903.
25 1901 Skien Karoline Severinsd., Værket, Pige f. 20/8-1878 dbt. 8/9-1878, kf. 1/10-1893. L.t.æ. Att. 4/5-1903.
26 11/5-1903 Amerika Aslaug Kirstine Johnsd. Lunde, Pige f. 19/8-1883 dbt. 26/8-1883, kf. 24/9-1897. L.t.æ. Att. 7/5-1903.
27 5/6-1903. do. Hans Hansen Deilsbakke, Romnes, Uk. f. 12/1-1881 dbt. 10/7-1881, kf. 5/10-1895.  L.t.æ. Att. 29/5-1903.
28* 16/6-1903 Amerika Halvor Halvorsen Glaholt jr. (G. øvre) f. 25/5-1865 på Dalekåsa dbt. 4/6-1865, gift 25/5-1885 med ... Att. 10/6-1903.
29 do. do. Gunhild Torgrimsd. (og deres Børn) f. 12/5-1863 i Næs, Saude kf. i Saude 6/10-1878.
30 do. do. 1. Halvard Halvorsen f. 30/3-1886 kf. 16/9-1900.
31 do. do. 2. Theodor Halvorsen f. 20/5-1888 kf. 12/10-1902.
32 do. do. 3. Inga Karine Halvorsen f. 28/5-1890  
33 do. do. 4. Karl Halvorsen f. 14/9-1891  
34 do. do. 5. Simon Halvorsen f. 14/3-1894  
35 do. do. 6. Gunder Halvorsen f. 4/11-1897  
36 do. do. 7. Olaf Halvorsen f. 21/1-1902 dbt. 21/1-1902.
37 (Tom. G.S.)        
38 1901 Skotfos Johan Kittilsen, Værket, Uk. f. 8/10-1876 dbt. 12/11-1876, kf. 4/10-1891. Flyttet 1901, da  L.t.æ. Att. 11/6-1903.
39 juli 1903 Skotfos, Solum Inga Marie Olsd. Odden, Pige f. 16/10-1881 dbt. 6/11-1881, kf. 4/10-1896. L.t.æ. Att. 13/6-1903.
40* 1882 Skien Johan August Olsen, Teksle Fabrikarb. f. 30/11-1858 i Sverige gift i Holla 30/9-1881 med... (nedenfor). Att. 16/7-1903.
41 do. do. Karen Pedersdatter Teksle, Kone f. 8/6-1853 dbt. 10/6-1853, kf. 4/10-1868. Att. do.
42 1900 Skotfos Kristine Andersd., Sagene, nu: Kringlefedt, Pige f. 4/7-1884 dbt. 31/8-1884, kf. 25/9-1898. L.t.æ. Att. 22/7-1903.
43 20/8-1903 Amerika Jørgen Martinius Johansen, Ulefos, Uk. f. 3/5-1882 dbt. 28/5-1882, kf. 5/10-1896. L.t.æ. Att. 5/8-1903.
44 Sep. 1899 Brunlaugnes - (Skien) Ole Olsen Lommerud, Uk. f. 28/5-1883 dbt. 8/7-1883, kf. 26/9-1897.  L.t.æ. Att. 6/9-1903.
45 1899 Skien - 1901: Kristiania Albertine Karlsd. Heisholt, Pige f. 25/4-1881 i Romsdalen dbt. 2/7-1881, kf. 6/10-1895. Att. 13/9-1903.
46 1903 Amerika Anne Kirstine Olsd. (Gundersen), Værket, Pige f. 11/2-1886 dbt. 21/3-1886, kf. 16/9-1900. Att. 22/9-1903.
47 i Horten 1903 Amerika Anne Regine Andersen Dalen, Valebø, Pige f. 16/10-1863 dbt. 26/12-1863, kf. 10/11-1878. L.t.æ. Att. 29/9-1903.
48 ? Løveid Ole Olsen Kverndokken, Uk. f. 19/3-1875 dbt. 9/5-1875, kf. 28/9-1890. L.t.æ. Att. 16/10-1903.
49 1902 Løveid Johan Andersen Heisholt, Kringlefedt, Uk. f. 7/6-1882 dbt. 10/9-1882, kf. 4/10-1896. L.t.æ. Att. 16/12-1903.
50 1903 Drammen Ingeborg Gunhilde Andreasd. Evjen, i Præstegrd., Pige f. 9/6-1881 dbt. 7/8-1881, kf. 6/10-1895. L.t.æ. Att. 22/12-1903.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 Helgen Feb. 1903 Amerika Halvor Halvorsen Kaalstad, Uk. f. 22/9-1885 dbt. 11/10-1885, kf. 16/9-1900. Att. 31/1-1903.
2 do. do. Kristen Johnsen Kolstad, Uk. f. 11/10-1882 dbt. 26/12-1882, kf. 26/9-1897. L.t.æ. Att. 31/1-1903.
3 17/4-1903 Canada Olaus Karlsen, Skotfos, Flatgrav, Uk. f. 28/6-1881 Tuftehagen dbt. 27/7-1881, kf. 6/10-1895 Flatgrav. L.t.æ. Att. 14/3-1903.
4 do. Kristiansand Peder Andreas Pettersen Helgenskoven f. 21/1-1884 Helgenskoven dbt. 9/3-1884, kf. 25/9-1898 Helgenskoven. Ikke udflyttet.
5 27/3-1903 Amerika Nils Nilsen Bjerva, Uk. f. 12/8-1883 Barlaug i Lunde dbt. 2/9-1883 i Lunde, kf. i Hollen 26/9-1897. L.t.æ. Att. 18/3-1903.
6 28/9-1903 Amerika Anne Marie Hansen Jøntvedt f. 5/5-1886 Jøntvedt dbt. 11/7-1886, kf. 16/9-1900. L.t.æ. Att. 26/9-1903.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 Holla   Egelands Værk, Gjerrestad Anne Marie Andersd., Lusnes, Værket, Enke 31/8-1852 dbt. 5/8-1852, kf. 13/10-1867, gift 28/6-1872, Enke 10/1-1980. Ei senere
gift. Ei blandt Utflyttede. Att. 16/1-1904.
2   do. Theodor Olsen, Skrædder f. 1845 i Eker gift 8/12-1871 med Enke Marie Hansd. Tufte f. 24/12-1826, som ei findes
at være død her. Att. 27/1-1904 til Gjerrestad (Gjærstad).
3 1/2-1904 Amerika Anton Kristiansen, Ulefos, Uk. f. 25/11-1887 dbt. 12/2-1888, kf. 12/10-1902. L.t.æ. Att. 22/2-1904.
4 Helgen 7/3-1904 Skien Halvor Gunnarsen Bjerva, Gbr., Uk. f. 19/1-1881 dbt. 3/4-1881, kf. 6/10-1895. L.t.æ. Att. 7/3-1904.
5 1894-1895 Kristiania Elise Kristiansd. Værket, Pige f. 31/1-1871 dbt. 5/3-1871, kf. 26/9-1886. L.t.æ. Att. 20/3-1904.
6 ? Kristiansand Kirsten Margrethe Olsd., Værket, Pige f. 18/10-1879 dbt. 30/11-1879, kf. 6/10-1895. L.t.æ. Att. 8/4-1904.
7 22/4-1904 Amerika Julia Elvine Klausd., Gruben, Pige f. 24/12-1882 dbt. 18/2-1883, kf. 26/9-1897. Att. 9/4-1904.
8 do. do. Johannes(!) Lars Johannesen Sandbakken, Uk. f. 14/8-1885 dbt. 20/9-1885, kf. 1/10-1899. L.t.æ. Att. 22/4-1904. (Retta. G.S.)
9 29/4-1904 do. Halvor Mathiasen Sannes, Uk. f. 24/2-1885 i Bø dbt. 29/3-1885, kf. 1/10-1899. L.t.æ. Att. 23/4-1904.
10 do. do. Gunnar Hansen Sannes, Uk. f. 20/3-1884 dbt. 11/4-1884, kf. 25/9-1898. L.t.æ. Att. 23/4-1904.
11 1/5-1902 Skotfos i Solum Hans Gustav Johannesen, Sliberiarb, Uk. f. 23/11-1881 dbt. 1882, kf. 6/10-1895. L.t.æ. Att. 2/5-1904.
12 Helgen 13/6-1904 Amerika Anders Augustinussen Omtvedt, Uk. f. 24/5-1885 dbt. 26/12-1885, kf. 1/10-1899. L.t.æ. Att. 10/6-1904.
13 13/6-1904 do. Olaf Magnus Olsen Namløs, Uk. f. 18/4-1885 dbt. 26/7-1885, kf. 1/10-1899. L.t.æ. Att. 2/5-1904.
14* 1893/ 1894 Skotfos - Drangedal Johannes O. Lindgren, Smed f. 3/12-1872 dbt. 12/1-1873, kf. 9/10-1887, gift 2/8-1892 med ...
15 do. do. Liv Helliksdatter og Datter: f. 31/5-1867 i Lunde dbt. 14/7-1867, kf. 1/10-1882.
16 do. do. Ingeborg Henriette Lindgren f. 28/3-1893 på Skotfos og dbt i Hollen 21/5-1893. Alle tre - fælles Attest 29/6-1904.
17 Sept. 1900 Amerika Susanne Gjermundsd. Rønningen, Pige f. 26/5-1886 dbt. 7/6-1886, kf. 16/9-1904. L.t.æ. Att. 3/9-1904.
18 28/12-1904 Skotfos Johan Olsen Fiskestigen, Sliberiarb., Uk. f. 24/2-1867 dbt. 22/9-1867, kf. 1/10-1881. L.t.æ. Att. 28/12-1904.
19 1902 do. Johannes Kittilsen, Ulefos, Uk. f. 17/1-1883 dbt. 4/3-1883, kf. 26/9-1897. L.t.æ. Att. 31/12-1904.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 Holla 1898 Skotfos Peder Tollefsen Valestrand f. 16/4-1882 dbt. 4/6-1882, kf. 4/10-1896. L.t.æ. Att. 24/2-1905.
2 26/3-1905 Amerika Guri Marie Anundsen Fæbakke f. 14/3-1886 dbt. i Skafsaa 26/4-1886, kf. her 16/7-1900. L.t.æ. Att. 19/3-1905.
3 22/8-1905 Skotfos Ragna Anette Johannesd., Værket, Pige f. 13/12-1883 dbt. 13/1-1884, kf. 25/9-1898. Ikke Ægteviet hertil. Att. 22/4-1905.
4 2/5-1905 Amerika Jakob Jensen Herregaarden, Uk. f. 28/6-1884 i Lunde dbt. 20/7-1884 i Lunde, kf. 25/9-1898 her. L.t.æ. Att. 28/4-1905.
5* 5/5-1905 do. Mari-Anne Pedersd. Tufte, Pige f. 22/1-1886 dbt. 21/2-1886, kf. 16/9-1900. Att. 29/4-1905.
6* 5/5-1905 do. Kristine Pedersd. Tufte, Pige f. 30/3-1881 dbt. 1/5-1881, kf. 6/10-1895. Att. do.
7 9/5-1905 Lunde Nils Saamundsen Langjordet, Flaademand, Uk. f. 25/10-1877 dbt. 13/11-1877, kf. 2/10-1892. L.t.æ. Att. 5/5-1905.
8 14/5-1905 Skien Mathilde Otilie Karlsen Sundelin, Hølen,  Pige f. 6/12-1885 i Bamble dbt. 27/12-1885 i Bamble, kf. 16/9-1900 her.  L.t.æ. Att. 10/5-1905.
9 15/5-1905 Amerika John Andreassen, Værket, Uk. f. 7/9-1884 dbt. 19/10-1884, kf. 25/9-1899. L.t.æ. Att. 10/5-1905.
10 1900 Skotfos Jørgen Isaksen, Sagene, Uk. f. 4/1-1867 dbt. 18/4-1867. kf. 1/10-1882. L.t.æ. Att. 3/7-1905.
11 1/9-1905 Amerika Anne Johanne Halvorsen, Sagbruget, Pige f. 16/5-1881 dbt. 10/7-1881, kf. 4/10-1896. Ugift. Att: 25/8-1905.
12 2/10-1905. Amerika Kone Guro Evensdatter Haatvedt f. 16/12-1879 i Lunde dbt. 4/1-1880 i Lunde. kf.  30/9-1894. Gift 16/12-1895. Att: 2/10-1905.
13 5/10-1905 Skien Berthe Marthine Pedersd. Skippervold, Pige f. 11/3-1884 dbt. 19/3-1884, kf. 25/9-1898. L.t.æ. Att. 5/10-1905.
14 25/10-1905 Løveide Anne Rollefsd. Glaholt, Pige f. 11/8-1879 dbt. 14/9-1879, kf. 30/9-1894. L.t.æ. Att. 25/10-1905.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 Holla 23/1-1906 Amerika Hans Andreas Andreassen Vipeto, Uk. f. 17/5-1883 dbt. 8/9-1883, kf. 26/9-1897. L.t.æ. Att. 19/1-1906.
2 ? Hønefos Oskar Gotfred Gustavsen Tufte, Uk. f. 20/2-1875 dbt. 2/5-1875, kf. 4/10-1891.  L.t.æ. Att. 9/10-1906.
3 16/3-1906 Amerika Gustav Olsen Sundelien, Uk. f. 22/5-1884 i Bamble dbt. 29/6-1884 i B., kf. 25/9-1898, Stoa. L.t.æ. Att. 9/3-1906.
4 do. do. Peder Johnsen Lindalen, Uk. f. 9/4-1884 på Sagene dbt. 22/6-1884, kf. 25/9-1898, Tvara. L.t.æ. Att. 9/3-1906.
5 do. do. Laurits Larsen, Kringleflød, Gift maler f. 14/9-1883 i Øiestad sogn dbt. 28/10-1883 i Ø., kf. 25/9-1898 her. Gift 10/12-1904. Att. do.
6 23/3-1906 do. Oskar Adolf Sundelien, Sliberiarb., Uk. f. 29/12-1883 i Bamble dbt. 2/3-1884 i B., kf. 25/9-1898, Eidsfos. Ikke gift her. Att: 14/7-1906.
7 26/3-1906 do. 1. Peder Johansen, Uk. (s.a. Peder Johan Nilsen Romnes f. 8/5-1874 dbt. 27/5-1874, kf. 6/10-1889.  L.t.æ. Att. 19/3-1906.
8 do. do. 2. Karl Johansen, Uk. (do.) f. 7/6-1882 dbt. 27/8-1882, kf. 26/9-1897. L.t.æ. Att. do.
9 do. do. 3. Nils Johansen, Uk. (do.) f. 13/8-1876 dbt. 31/12-1876, kf. 4/10-1891. L.t.æ. Att. do.
10 7/4-1906 do. Nils Tjøstelsen Namløs, gbr., Uk. f. 20/6-1880 dbt. 11/7-1880, kf. 6/10-1895. L.t.æ. Att. 26/3-1906.
11 April 1906 do. (Canada) Hans Olsen Danielskaas, Uk. f. 23/4-1882 dbt. 4/6-1882, kf. 4/10-1896. L.t.æ. Att. 7/4-1906.
12 do. Amerika Thor Saamundsen (Nilsen Langjordet), Uk. f. 29/6-1884 dbt. 17/8-1884, kf. 25/9-1898. L.t.æ. Att. do.
13* 27/4-1906 do. Lars Bertihnius Sørensen Søve, Sagbruget, Uk. f. 5/9-1885 på Søve dbt. 8/10-1885, kf. 1/10-1899 Sagbruget. L.t.æ. Att. 18/4-1906.
14* do. do. Kristen Sørensen, Søve, Uk. f. 30/2-1884 på Ulefos dbt. 23/3-1884, kf. 25/9-1898 Sagbruget. L.t.æ. Att. do.
15 do. do. Johannes Evensen, Værket, Uk. f. 7/4-1881 på Værket dbt. 26/5-1881, kf. 6/10-1895 Værket. L.t.æ. Att. do.
16 do. do. Hans August Andersen, Holden grd., Uk. f. 10/4-1879 på Værket dbt. 1/6-1879, kf. 30/9-1894 Holden grd. L.t.æ. Att. do.
17* 23/4-1906 do. Karl Pedersen, Værket, Former, gift med ... f. 20/1-1869 Se Familie 74b - Verket 1900. Att. 10/4-1906.
18 do. do. Marie Gunhilde Andreasdatter, Hustru f. 30/11-1872 do. do.
19 do. do. 1. Ingeborg Anette Pedersen f. 1/3-1896 do. do.
20 do. do. 2. Aksel Paust Pedersen f. 16/6-1898 do. do.
21 do. do. 3. Arne Pedersen f. 28/8-1901. do. do.
22 (19) do. do. Kristen Pedersen, Værket, Uk. f. 7/10-1882 dbt. 19/11-1882, kf. 26/9-1897. L.t.æ. Att. 19/4-1906.
23 (20) do. do. Johan Arnt Johnsen, Værket, Uk. f. 9/10-1885 dbt. 22/11-1885, kf. 16/9-1900. Att. 20/4-1906.
24 (21) do. do. Karl Gustav Jakobsen, Ødegaard, Uk. f. 28/3-1878 i Froland dbt. 17/5-1878 Froland, kf. 1/10-1893 her. L.t.æ. Att. 23/4-1906.
25 (22) 1/5-1906 do. Hans Jakobsen, Værket, Uk. f. 13/4-1880 dbt. 20/6-1880, kf. 30/9-1894. Ikke viet her, Att: 27/4-1906.
26 (23) 14/5-1906 do. Kristen Kittilsen Bjørndalen, Værket, Uk. f. 5/12-1888 dbt. 10/2-1889, kf. 27/9-1903. L.t.æ. Att. 8/5-1906.
27 (24) 15/5-1906 do. Hanna Benedikte Stiansen, Sagbruget, Pige f. 7/6-1886 dbt. 8/8-1886, kf. 16/9-1900. L.t.æ. Att. 8/5-1906.
28 (25) do. do. Ingeborg Marie Halvorsd. Sagene, Pige f. 13/10-1877 dbt. 30/12-1877, kf. 2/10-1892. L.t.æ. Att. 12/5-1906.
29 (26) do. do. Anne Marie Johnsen Lunde (Valebø), Pige f. 18/3-1887 dbt. 29/5-1887, kf. 29/9-1901 i Holla. L.t.æ. Att. 14/5-1906.
30 (27) 23/5-1906 do. Ingeborg Andersen, Sagene, Kringlefød, Pige f. 14/9-1886 Sagene dbt. 10/10-1886, kf. 16/9-1900 Kringleflød. L.t.æ. Att. 21/5-1906.
31 (28) 2/6-1906 do. Torsten Mathiasen Sandnes, Uk. f. 20/6-1887 dbt. 31/7-1887, kf. 29/9-1901. Att. 2/6-1906.
32 (29) 15/6-1906 do. Anne Maria Karlsd. Sundelin, Pige (d.a. Slusevokter) f. 10/9-1881 i Fredriksværn dbt. 23/10-1881, kf. 6/10-1895 Eidsfos. L.t.æ. Att. 5/6-1906.
33 (30) 19/5-1906. do. Tone Marie Gunnarsd., Kringlefet f. 1881 i Lunde dbt. 16/10-1881 Lunde, kf. 8/10-1895 Lunde, viet 10/12-1904 i Holla. Att. 13/6-06.
34* (31) 27/7-1906 do. Kristian Theodor Hansen, Bjervamoen, Stenarb. f. 8/1-1881 i Skaatøy dbt. 26/2-1881 i Skaatøy, kf. 4/10-1896 i Lunde, Viet Borgerlig 20/2-1905. Att. 13/7.
35 (32) do. do. Susanne Gjermundsd. Rønningen, Hustru f. 26/5-1886 dbt. 9/6-1886, kf. 16/9-1900. Att. do. (fra Rønningen und. Susås. G.S.)
36 (33) do. do. Ole Olsen Søve, Uk. f. 16/11-1884 dbt. 25/12-1884, kf. 1/10-1899. L.t.æ. Att. 21/7-1906.
37 (34) 13/8-1906 do. Rebekka Anette Thorsen (Johansen), Værket, Pige f. 23/2-1888 dbt. 8/1-1888, kf. 12/10-1902. L.t.æ. Att. 7/8-1906.
38 (35) do. do. Anne Marie Hansen, Ulefos (Værket) f. 6/9-1883 dbt. 14/10-1883, kf. 26/9-1897. L.t.æ. Att. 9/8-1906. (d.a. Hans Odin Andreassen).
39 (36) do. do. Anders Andersen, Værket, Sliberiarb., Uk. f. 24/3-1884 dbt. 22/5-1884, kf. 25/9-1898. L.t.æ. Att. 10/8-1906.
40 (37) August 1906 do. Anders Olsen Heimklev, Uk. f. 23/4-1890 Bergsli i Skafsaa dbt. 16/6-1890 Skafsaa, kf. 9/10-1904. Att. 11/8-1906.
41 (38) 1904 Lunde Inger Dorthea Olsd. Ajer, Pige f. 22/4-1886 på Skjørholt dbt. 22/8-1886, kf. 16/9-1900 Vala i Helgen? Ikke ægteviet. Att. 17/8-1906.
42 (39) 1904 Løveid Johan Martin Olsen Kværnodden, Uk. f. 3/10-1879 i Kraakstad dbt. 2/11-1879 i Kraakstad, kf. 30/9-1894. L.t.æ. Att. 22/8-1906.
43 (40) 1906 Amerika Jørgine Marie Nilsen, Værket, Kone f. 23/5-1857 dbt. 12/6-1857, gift 21/3-1881. Att. 11/9-1906.
44 (41) 1906 Skien Anne Gurine Larsd. Sannerholt, Pige f. 3/3-1886 dbt. 25/4-1886, kf. 16/9-1900. L.t.æ. Att. 12/10-1906.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 Helgen April 1906 Amerika Halvor Olsen Hvalen, Uk. f. 14/4-1881 Hvalen dbt. 6/6-1881, kf. 4/10-1896. L.t.æ. Att. 22/3-1906.
2 6/8-1906 Amerika Nils Andreas Andersen Helgenskoven, Handelsbetjent, Uk. f. 14/1-1880 Odden dbt. 23/5-1880, ikke kf. her. Att. 4/8-1906.
3 do. do. Lars Jensen Ytterbø, Uk. f. 14/6-1890 dbt. 27/7-1890, kf. 9/10-1905. Att. 4/8-1906.
4* 1892 Solum Karl Magnussen Vasdalen, gift værksarb. f. 1861 Nesmark, Elfsborgs len gift i Hollen 5/9-1892. Att. 15/10-1906.
5* do. do. Inger Gurine Gunnesdatter, hans Hustru f. 13/1-1872 Vasdalen dbt. 9/6-1872.
6* do. do. Gustav Magnus Karlsen, deres Søn f. 21/9-1892 dbt. 16/10-1892.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 Holla 1896 Gjerpen, Bøle Gunnar Hansen Namløshagen, Sagarb., Uk f. 4/5-1869 dbt. 16/5-1869, kf. 28/9-1884. L.t.æ. Att. 15/1-1907.
2 1903 Skotfos Johannes Olausen (Pedersen) Fosse, Fabrikarb. f. 29/3-1885 i Porsgrund dbt. 9/4-1885, kf. 1/10-1899 Fosse i Hollen. Kirkebogen viser ikke, at han før har
faaet Udflydningsattest eller før er ægteviet.
3 April 1907 Amerika Gunnar Johannesen, Værket, gift Mand f. 23/10-1886 dbt. 23/11-1886, kf. 29/9-1901. Gift borgerligt 31/5-1906. Att. 14/3-1907.
4 5/4-1907 do. Albert Karinius Karlsen, Eidsfos, Arb., Uk. f. 16/2-1888 Kringleflødt dbt. 29/3-1888, kf. 12/10-1902 Kringleflødt (Hølen). L.t.æ. Att. 18/3-1907.
5 Mai 1907 Skotfos Gunhild Rollefsd. Glaholt, Pige f. 9/5-1876 dbt. 2/7-1876, kf. 4/10-1891. L.t.æ. Att. 25/3-1907.
6 2/4-1907 Amerika Amandus Johnsen, Værket, Sømand, Uk. f. 25/2-1879 dbt. 13/4-1879, kf. 30/9-1894. Seilt tilsøs. L.t.æ. Att. 30/3-1907.
7 1/4-1907 do. Halvor Olsen Barstad, gift Grubearb., Ødegaarden f. 18/11-1882 i Skafsaa dbt. 7/6-1883 i Mo krk., Viet 8/10-1906 Hollen. Att. 31/3-1907.
8 4/4-1907 do. Anna Josefine Edvardsd. Nordblom, Pige f. 13/12-1882 dbt. 25/12-1882, kf. 26/9-1897. L.t.æ. Att. 2/4-1907.
9 8/4-1907 do. Anders Eriksen Bakken, gift Husmand, Søve f. 2/5-1875 dbt. 20/6-1875, kf. 6/10-1898 i Hof, gift 28/12-1903. Att. 5/4-1907.
10 20/4-1907 do. Jørgen Halvorsen Solberg, Uk. f. 8/3-1882 Vale i Valebø dbt. 9/3-1882, kf. 9/10-1896. Att. 15/4-1907.
11 Mai 1907 Skien Aashild Olsd. Opsal, Pige f. 7/4-1877 Opsal i Valebø dbt. 13/5-1877, kf. 2/10-1892. L.t.æ. Att. 24/4-1907.
12 Mai 1907 Amerika Jensine Gundersen Lysnes, Pige f. 14/9-1887 dbt. 25/9-1887, kf. 12/10-1902. L.t.æ. Att. 24/4-1907.
13 20/5-1907 do. Marie Martinsd. Rønningen, Pige f. 11/1-1890 dbt. 11/1-1890, kf. 9/10-1904. L.t.æ. Att. 25/5-1907.
14 25/5-1907 do. Gunhild Maria Nilsen Langjordet, Pige f. 6/1-1880 Langjordet u. Fosse dbt. 8/2-1880, kf. 30/9-1894. Ikke Ægteviet. Att. 25/5-1907.
15* 28/6-1907 do. Johannes Johannesen, Uk. (s.a. snekker J. Tronsen Haugen) f. 30/3-1876 Værket dbt. 21/5-1876, kf. i Lunde 5/10-1890. Ikke gift. Att. 8/6-1907.
16* do. do. Herman Olsen, Uk. f. 10/12-1888 Haugen u. Eie dbt. 30/12-1888, kf. 12/10-1902. L.t.æ. Att. do.
17* do. do. Anne Tomine Johannesen, Enke f. 16/9-1860 Haugen dbt. 7/10-1860, Enke 17/6-1906. Att. do.
18* do. do. Karen Anette Olafsd., Barn f. 4/7-1897 Skotfos dbt. 29/8-1897 Solum. Att. do.
19* do. do. Anna Kristina Olafsd., Barn f. 19/9-1898 Skotfos dbt. 17/6-1900 Holla. Att. do.
20 20/7-1907 do. Hans Andreas Nilsen, Værket, Snedker, Uk. f. 29/1-1886 Værket dbt. 17/2-1886, kf. 1900. Ei gift. Att. 8/7-1907.
21 1902? Kristiania Anna Martine Hansd. Tinholt f. 18/2-1886 Tinholt dbt. 4/4-1886, kf. her 1900. L.t.æ. Att. 19/8-1907.
22 5/9-1907 Amerika John Olsen Fæhn, Uk., f.  paa Røgstuen f. 15/11-1887 dbt. 1/1-1888, kf. 12/10-1907. Att. 4/9-1907.
(23 10/10-1907 Tønsberg Karoline Halvorsd. Kaalstad, Lunde, Pige f. 10/8-1888 paa Lunde i Valebø dbt. 7/10-1888, kf. 1902. L.t.æ. Att. 7/10-1907.
23 1907 ? Anna Therese Kittilsd. Bjørndalen, Pige f. 29/10-1884 Værket dbt. 28/12-1884, kf. 1/10-1899. L.t.æ. Att. 7/10-1907.
24 April 1906 Gjerpen Halvor Thorsen Eie, Uk. f. 16/4-1886 Eie dbt. 28/4-1886, kf. 1899. L.t.æ. Att. 7/10-1907.
25 1901? Porsgrund Marie Hansd., Værket, Pige (d.a. Hans Severin Andersen) f. 23/2-1881 Værket dbt. 17/4-1881, kf. 17/2-1895. L.t.æ. Att. 14/10-1907.
26 1906 Kristiania Hanna Pettersd., Karl Olsen Heisholtevjens Hustru f. 1853 Flyttet 1906 til Kristiania. Att. 23/10-1907.
27* 22/11-1907 Amerika Karen Elise Olsen Odden, Pige (d.a. Ole Halvorsen Odden) f. 5/2-1891 dbt. 27/3-1891, kf. /10-1905. L.t.æ. Att. 22/11-1907.
28* do. do. Anette Johansen (Haugen?), Barn f. 6/8-1906 Sagene dbt. 14/10-1906. Att. do.
29* do. do. Karl Johan Johansen (Haugen?), Barn f. 17/1-1905 Sagene dbt. 5/3-1905. Att. do.
30* do. do. Alma Otinia Akselsd. (d.a. Karen Johannesd. Haugen) f. 26/5-1896 Haugen dbt. 21/6-1896. Att. do.
31* do. do. Karen Johannesd. Sagene (Haugen), Enke f. 4/12-1872 Haugen dbt. 28/12-1872, kf. 1887, gift 16/1-1904, Enke 12/8-1907. Att. do.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 Helgen 22/4-1907 Amerika Halvor Gunnarsen Bjerva f. 19/1-1881 dbt. 3/4-1881, kf. 6/10-1895, viet 19/3-1904. Att. 15/4-1907.
2 5/8-1907 Tinn Lars Karlsen, Mekanisk arb., Uk. f. 11/2-1878 dbt. 31/3-1878, kf. 2/10-1907 (hvor?). Att. 5/8-1907.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 Holla 11/2-1908 Skotfos Gotfred Pettersen, Værket, Uk. f. 6/3-1883 dbt. 1883, kf. 26/9-1897.  L.t.æ. Att. 11/2-1908.
2 20/3-1908 Amerika Gurine Andersen Kringleflød, Pige f. 2/9-1888 kf. 12/2-1902. L.t.æ. Att. 29/3-1908. Flytede for 3 Aar siden til Skotfos.
3 18/6-1908 Skien Anne Marie Nilsd. Ytterbø, Pige f. 19/6-1881 dbt. 1881, kf. 6/10-1895. L.t.æ. Att. 11/6-1908.
4 1908 Kristiania Hans Eriksen Heisholt, Handelsbestyrer, Uk. f. 26/10-1888 dbt. 18/11-1888, kf. 12/10-1902. L.t.æ. Att. 18/9-1908.
5 12/10-1908 Amerika Ida Gusta Nilsd. Lindgren, Pige f. 22/6-1879 dbt. 20/9-1879, kf. 1893. L.t.æ. Att. 12/10-1908.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 Holla 27/6-1909 Amerika Torgrim Sveinungsen Solberg, Snedker, Uk. f. 31/12-1883 Solberg dbt. 16/3-1884, kf. 25/9-1898. L.t.æ. Att. Ikke nevnt.
2 4/2-1909 do. Peder Larsen Sannerholt, Arb., Uk. (s.a. skom. Lars Andersen) f. 11/8-1891 Sannerholt dbt. 11/10-1891, kf. 15/10-1905. L.t.æ. Att. 22/2-1909.
3 24/2-1909 do. Jonas Karlsen, Sagene, Uk. f. 15/3-1890 Sagene dbt. 25/5-1890, kf. 9/10-1904. L.t.æ. Att. do.
4 10/3-1909 Kvteseid, Fjaagesund Hanna Jacobine Isaksen, Sagene, Pige f. 1/9-1877 Sagene dbt. 28/10-1877, kf. 2/10-1892. L.t.æ. Att. 3/3-1909.
5 27/3-1909 Amerika Helmik Kristoffer Lindgren, Reparatør, Uk. f. 25/2-1886 Haugbakken dbt. 2/5-1886, kf. 16/9-1900.  L.t.æ. Att. 10/3-1909 (s.a. Nils Johnsen Lindgren).
6 Mars 1909 Løveid Tomine Marie (Andreasd.) Striken, Pige f. 2/1-1881 Odden dbt. 20/1-1881, kf. 6/10-1895. L.t.æ. Att. 16/3-1909.
7 15/5-1909 Amerika Kristen Pedersen Vipeto, Uk. f. 12/6-1890 Vipeto dbt. 6/7-1890, kf. 15/10-1905. L.t.æ. Att. 12/5-1909.
8 6/8-1909 do. Kari Mathiasd. Sannes, Pige f. 19/8-1881 Bø pr.gj. dbt. 25/9-1881 i Bø, kf. 4/10-1896 Sannes. L.t.æ. Att. 22/7-1901.
9 Aug. 1909 do. Ingeborg Nilsen Galten (d.a. Nils Jørgensen Galten GS.) f. 4/4-1869 Galten dbt. 16/5-1869, kf. 28/9-1884. L.t.æ. Att. 9/8-1909.
10 Okt. 1909 do. Anne Kirstine Olsen Fæbakke, Kone f. 14/12-1890 Rauhaug dbt. 28/12-1890, kf. 15/10-1905 Fæbakke, Viet 21/12-1908. Att. 27/8-1909.
11 1901 Kristiansand Olga Anette Olsd. Fæbakke (Kaasene) f. 13/5-1885 Fæbakke dbt. 26/5-1885, kf. 16/9-1900 Kaasene. (d.a. fattiglem Ole Jensen. GS)
Sees ikke Ægteviet hersteds. Att. 1/10-1909.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 Helgen 20/2-1909 Minneapolis, USA Gustav Martinius Jensen Jøntvedt f. 8/9-1884 Jøntvedt dbt. 5/10-1884, kf. 1/10-1899. L.t.æ. Att. 12/2-1909.
2 25/6-1909 Amerika Halvor Olsen Hvalen, Arb., Uk. f. 14/4-1881 Hvalen dbt. 6/6-1881, kf. 4/10-1896. L.t.æ. Att. 21/6-1909.
3 16/10-1909 do. Karoline Jørgensd. Næsset, Pige f. 25/11-1887 Gvarv, Saude dbt. 26/2-1888 Saude, kf. 12/10-1902 Næsset i Helgen. Att. 11/10-1909.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 Holla 2/5-1910 Kristiania Hilda Josefine Josefsd. (d.a. Anne Anundsd. Teksle) f. 26/4-1889 Teksle dbt. 16/6-1889, kf. 27/9-1903 Kaasa, Prg. Ei gift i Holden sogn. Att. 2/5-1910.
2* 23/5-1910 Amerika Johannes Jensen Kverndokken, Uk. f. 12/8-1893 Kverndokken dbt. 10/9-1893, kf. 29/9-1907. Udfl. til Skien i 1907. Att. 18/5-1910.
3* 23/5-1910 do. Ole Jensen Kverndokken, Uk. f. 2/3-1891 Kverndokken dbt. 26/3-1891, kf. 15/10-1905 Kverndokken. Att. do.
4 22/9-1910 do. John Johnsen Værket, Arbeider, Uk. Værket f. 28/12-1885 dbt. 7/2-1886, kf. 29/9-1901 Værket. L.t.æ. Att. 19/8-1910.
(s.a. Maskinist Greger Johnsen, Værket. GS.)
5 12/9-1910 do. Frants August Haakonsen Helgeroen, gift Grubearbeider f. 20/10-1877 i Skafsaa, Mo dbt. 18/11-1877, kf. 19/6-1892 i Skafsaa.
6 17/9-1910 do. Sigrun (Kittilsdatter) Elvesæter, Pige f. 28/2-1888 Kongsberg dbt. 17/3-1888, kf. 27/9-1903 Fæhn. L.t.æ. Att. 13/9-1910, (d.a. Søvlvværksarb.
Kittil Kittilsen Elvesæter og Grete Olava Halstrøm Nilsdatter. GS.)
7 16/9-1910 do. Kristian Jensen Herregaarden, Uk. Herregaarden f. 7/11-1889 dbt. 8/12-1889, kf. 9/10-1904 Herregaarden. L.t.æ. Att. 15/9-1910.
1 Helgen Ca. 1904 Skotfos Gunda Martine Nilsen Helgenskov f. 24/1-1888 dbt. 18/3-1888, kf. 12/10-1902. L.t.æ. Att. 30/11-1910.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 Holla Mars 1911 Amerika Jørgen Gundersen Myra, Uk. (retta G.S.) f. 9/6-1890 Hollen dbt. 11/6-1890, kf. 9/10-1904 Myra. L.t.æ. Att. 7/2-1911.
2 3/4-1911 do. Halvor Andreas Kristensen, Sagene, Uk. f. 17/8-1894 Sagene dbt. 16/9-1894, kf. 27/9-1908 Sagene. Att. 31/3-1911.
3 do. do. Gina Halvorsen Sagene, Pige f. 30/10-1892 dbt. 25/12-1892, (Ikke konfirmert). L.t.æ. Att. 31/3-1911.
(d.a. Kari Halvorsd. Sagene og Halvor Andersen Slaatta af Siljord.)
4 25/4-1911 do. Karen Kristine Rasmusd. Moen, Uk. f. 21/6-1889 Moen dbt. 11/8-1889, kf. 27/9-1903 Moen. L.t.æ. Att. 20/4-1911.
5* 28/4-1911 Kristiania Aagot Mathilde Hansd., Sagene, Pige f. 18/8-1890 Sagene dbt. 14/9-1890, kf. 9/10-1904 Sagene. L.t.æ. Att. 14/4-1911.
6* do. do. Anna Hansine Hansd. Sagene, Pige f. 18/4-1892 Sagene dbt. 5/6-1892, kf. 30/9-1906 Sagene. L.t.æ. Att. 15/4-1911.
7 22/6-1911 Amerika Aksel Nilsen Nergaard, Uk. f. 15/12-1890 Ulefos dbt. 8/3-1891, kf. 15/10-1905 Brenne. L.t.æ. Att. 22/6-1911.
(s.a. Kanalarb. Nils Nilsen Nergaard og Aslaug Nilsdatter. G.S.)
8 1887 Kristiania Torbjørg Halvorsd. Røibæk, Pige f. 5/5-1868 Dalen i Bø dbt. 12/7-1868, kf. i Bø 19/10-1884. Att for ei at være viet her i min Enkestand af 11/9-1911.
(d.a. Pige Ingeborg Evensd. Dalen og Uk. Halvor Halvorsen Indlægen. GS.)
1 Helgen 3/4-1911 Amerika Hanna Hansen Jøntvedt, Pige f. 23/4-1889 dbt. 30/6-1889, kf. 27/9-1903. L.t.æ. Att. 30/3-1911.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 Holla 1911 Skotfos Nils Karlsen, Veiarb. Uk. f. 12/6-1888 Brøndalen dbt. 26/8-1888, kf. 12/10-1902 Vale. L.t.æ. Att. 23/3-1912. (s.a. Anne Nilsd. Brøndalen og
uk., arb. Karl Hansen, Sagbruget. GS.)
2 1/5-1912 Amerika Julia Nikoline Rasmusd. Delevje, Pige f. 31/12-1891 Moen store dbt. 20/3-1892, kf. 30/9-1906 Delevje. L.t.æ. Att. 27/4-1912.
3 Okt. 1910 Solum Nora Elise Evensd. Fæbakke, Pige f. 21/11-1879 Fæbakke dbt. 1/2-1880, kf. 30/9-1894 Berget. L.t.æ. Att. 9/8-1894. (d.a. pige Petronelle Pedersd.
Fæbakke og Uk. Even Johnsen Fæbakke. GS.)
4 12/10-1912 Kristiania Henrik Hansen Tvara (før Evjen), Arb., Enkemand f. 17/9-1878 Kragerø dbt. 8/6-1879 i Kragerø, kf. i Drangedal 1/10-1893, viet her 23/7-1910, Enkem. 16/11-1911.
Att. 12/10-1912.
5 31/10-1912 Skotfos Ludvig Bernhard Larsen, Odden, Fabrikarb., Uk. f. 11/3-1892 Odden dbt. 22/5-1892, kf. 30/9-1906 Kringlefedt. L.t.æ. Att. 31/10-1912 (fra konfirmasjonslista. GS.).
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1* Holla 2/6-1913 Solum Thor Nilsen Baksaas, gbr. f. 24/9-1870 dbt. 23/10-1870, kf. 4/10-1885, gift i Solum med... Att. 30/5-1913.
2 do. do. Anne Marie Halvorsd. Skaardal og Børn: f. 29/9-1881 dbt. 20/11-1881.
3 do. do. 1. Nils Baksaas f. 9/9-1901 dbt. 20/10-1901.
4 do. do. 2. Aslaug Maria Baksaas (Maria Baksaas) f. 18/12-1903 dbt. 31/1-1904.
5 do. do. 3. Aslaug Baksaas f. 24/5-1906 dbt. 24/6-1905.
6 do. do. 4. Gunhild Baksaas f. 30/8-1908 dbt. 18/10-1908.
7 do. do. 5. Hilda Baksaas f. 9/2-1911 dbt. 20/3-1911.
8 4/7-1913 Solum Elise Bentsd. Strømodden, Pige f. 25/3-1888 dbt. 29/4-1888, kf. 12/10-1902. L.t.æ. Att. 4/7-1913.
9 9/7-1913 Amerika Karl Kittilsen Bjørndalen, Uk. f. 17/4-1893 dbt. 23/7-1893, kf. 27/9-1908. L.t.æ. Att. 9/7-1913.
10 1908 Skien Inga Jensd. Kverndokken, Pige f. 10/10-1888 Sagene dbt. 25/11-1888, kf. 12/10-1902 Kverndokken. Att. 19/7-1913.
11 27/8-1913 Amerika Nils Olsen Sannes, Uk. f. 27/3-1893 Sannes dbt. 11/6-1893, kf. 29/9-1907 Sannes. L.t.æ. Att. 6/8-1913.
12 Aug. 1913 Lunde Ragna Jørgine Olsd. Danielskaas f. 30/7-1889 Sagene dbt. 1/9-1889. kf. 27/9-1903. Erklærer sig gift. Att. 10/9-1913.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 Holla 1912 Skotfos Ingvald Johnsen, Uk. f. 1/5-1893 Værket dbt. 2/7-1893, kf. 29/9-1907. Att. til Solum 5/1-1914.
2 19/1-1914 Amerika Hjalmar Karlsen, Sliberiarb., Uk. f. 22/8-1894 Sagene dbt. 28/10-1894, kf. 27/9-1908. Att. 15/1-1914.
3 23/2-1914 Skien Hanna Marie Rasmusd. Lunde, Pige f. 23/11-1894 Vrangfos dbt. 1/1-1895, kf. 26/9-1909 Vrangfos. Ikke gift her i Menigheden. Att. 7/3-1914.
4 Høsten 1913 Skien (Skotfos) Anton Severin Teodorsen Evjen, Fabrikarb., Uk. f. 14/7-1894 Heisholtevjen dbt. 19/8-1894, kf. 27/9-1908 Evjen. Ikke ægteviet. Att. 7/3-1914.
5 (tom)        
6 14/4-1914 Kristiania Hanna Marie Olsd. Danielskaas, Pige f. 16/2-1887 Sagene (Ulefos) dbt. 20/3-1887, kf. 29/9-1901 Danielskaas. Att. 27/4-1914.
7 2/6-1914 Amerika Gustav Adolf Karlsen (Hellesvik), Jernbanearb., Uk. f. 4/3-1886 Egerstad, Skafsaa dbt. 23/5-1886, kf. 29/9-1901 Heisholtevjen. Att. 1/6-1914.
8 Sept. 1914 Skien Anne Marie Olsen Susaas, Pige (Halvorsen) f. 13/1-1894 Susaas dbt. 11/2-1894, kf. 27/9-1908 Susaas. L.t.æ. Att. 28/11-1914.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1* Holla 1915 Skotfos, Solum Karl Larsen Heisholt eller Søvedalen med Hustru f. 6/10-1887 Heisholt dbt. 6/10-1887, kf. 12/10-1902 Heisholt, Ægteviet 18/9-1902. Att. 16/4-1915.
2* do. do. Julie Augusta Hansdatter og datter: f. 29/8-1887 Kronborg dbt. 16/10-1887, kf. 12/10-1902 Værket. Att. do.
3* do. do. 1. Borghild Marie Karlsdatter f. 11/2-1910 Søvedalen dbt. 24/4-1910. Att. do.
4 27/9-1915 Skien Augusta Hansen, Aasland, Pige f. 13/6-1889 Heisholtlandet dbt. 11/8-1889, kf. 9/10-1904 Berget. L.t.æ. Att. 27/9-1915.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1* Holla 22/4-1916 Mæhlum i Solum Gjermund Endresen Tufte, gift Gbr. f. 1864 kf. 6/7-1875, gift i Fyrisdal 30/6-1905.
2* do. do. Signe Sigurdsd. Moghei, hans Hustru og Barn: f. 1873  
3* do. do. 1. Sigurd f. 24/6-1906  
4* do. do. 2. Gudrun f. 1/2-1909  
5* do. do. 3. Erling f. 28/11-1910  
6* do. do. 4. Margit f. 5/10-1913 dbt. 16/11-1913 i Hollen.
7* do. do. Margit Gjermundsdatter Haugan, Enke f. 1830 gift i Fyrisdal 1850.
8* do. do. Ingeborg Endresdatter Haugan, Pige f. 14/2-1867 kf. i Fyrisdal 1/7-1883.

Til toppen: Trykk [Home]

webmaster@gamleholla.no