ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |Hustomter

Hustomter utskilt fra gnr 25 - Fen nordre (Fen nedre).

Søketips: Hold nede [Control] og trykk [f].
Man kan også søke på dato i dette formatet: 10/11-1950.

Oppdatert 05.02.2023


Kilder: Offentlige Panteregister, Grunnbok, www.eiendomspriser.no, og Nome kommunes karttjeneste, www.kommunekart.com.
I tillegg til vanlige slekts-kilder som kirkebøker og folketellinger og annet, som finnes på digitalarkivet.no

I tillegg fins det et hav av lokalaviser å lete i på Nasjonalbiblioteket.
Foreningen Slekt og Data sitt gravminneregister for medlemmer, er dessuten ofte benyttet.

Alle kilder er offentlig tilgjengelig for alle.


Bjørndalen 2.
Gnr 25 - bnr 25 "Veigård".

Utskilt fra 25/2 ved skylddelingsforretning tinglyst 16/10-1940.

Skyldmark 1940: 0,04. Areal 2020: 983 kvm.

Huset ligger i krysset Fensveien/ Bjørndalsveien.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. Gnr 25 Fen nedre, bnr 25 Veigård.
"Dagbokført 24/10-1940. Skjøte dat. 21/10, grunnbokført 25/10-1940 fra Nils L. Bakken til Karl Larsen for kr. 500,- "

Gruvearbeider, lagerekspeditør, gbr., selveier
Karl Edvin Larssen (Karl Larsen) fra Skafså i Mo, Telemark f. 15/6-1886 i Skafså d. 22/8-1950, s.a. skomaker Johan Larsen og Eline Martinussen.
g. i Lunde 15/1-1906 m. Anna Hansine Olsdatter fra Skaardal i Lunde f. 28/10-1879 d. 4/11-1958, d.a. skomaker Olav O. Skaardal.
Eier 1940.

Karl Larsen eide tidligere på N. Fen(2). Se barna der.

Her ble det også oppført et verkstedbygg. Dette drev Karl E. Larsen resten av livet.
Begge er gravlagt på Kronborg nye.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. Gnr 25 Fen nedre, bnr 25 Veigård.
"Dagbokført 6/9-1941. Skylddeling dat. 3/9-1941 hvorved utskilles bnr 26 Fehn av skyldmrk 0,01." Til gnr 25 bnr 11.


Baker
Fridtjof Larsen fra N. Fen(2) f. 12/12-1911 d. 30/12-1969, s.a. Karl Edvin Larssen.
g.m. Mary Konstanse Boklund fra Fensv. 183 f. 27/5-1912 d. 24/1-1977, d.a. Peder Martinius Boklund.
1. Aase Laila Larsen g.m. Harald Halvorsen.
2. Rolf Arild Larsen g.m. Ragnhild Kasin, Akkerhaugen.
Eier 1960.

Denne familien flytta i 1943 til Fensv. 183.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. Gnr 25 Fen nedre, bnr 25 Veigård.
"Dagbokført 2/5-1960. Skjøte dat. 8/4, grunnbokført 2/5-1960 fra arvingene etter Anna Larsen til Trygve Larsen for kr. 37.500.- "

Trygve Larsen fra N. Fen(2) f. 4/7-1921 d. 23/10-1975, s.a. Karl Edvin Larssen.
g.m. Gudrun Sandbakken fra Verket (Ekornrød) f. 27/3-1922 d. 11/7-2005, d.a. former Magnus Sandbakken. Se Familie xx - Verket 1920.
1. Yngve Larsen f. 1955. Overtok huset.
Eier i 1960.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. Gnr 25 Fen nedre, bnr 25 Veigård.
Dagbokført 16/10-1981. (Hjemmelen til) Yngve Larsen, ifølge skjøte av 22/9-1981 for kr. 81.000,- "

Yngve Larsen herfra f. 1955.
Eier 1981.


Bjørndalen 10.
Gnr 25 - bnr 33. Utsikten.

Dette er det gamle innhuset på gården N. Fen(2) - Rullekoll.

Utskilt fra 25/2 ved skyldsettingsforretning tinglyst 23/12-1963.

Skyldmark 1963: 0,05. Areal 2020: 1 897 kvm.

Hjemmel til: Nils Bakken.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. Gnr. 25 Fen nedre, bnr 33 Utsikten.
"Dagbokført 23/12-1963. Skjøte dat. 20/12, grunnbokført 23/12-1963 fra Nils Bakken til Ole Strigen for kr. 35.000,- Selgeren har forkjøpsrett."

Skreddermester
Ole Johan Strigen
f. 16/9-1911 d. 18/7-1983.
g.m. Klara f. 15/1-1911 d. 2/9-2003.
Eier 1963.


Bjørndalen 32.
Gnr 25 - bnr 28. Østly.

Utskilt fra 25/2 ved skyldsettingsforretning tinglyst 31/5-1947.

Skyldmark 1947: 0,03. Areal 2020: 773 kvm.

Olaf Halvorsen.
Eier 1947.


Hustomt "Fæhn".
Gnr 25 - bnr 8.

Utskilt fra N. Fen(4) ved skylddelingsforretning tinglyst 27/6-1906.

Skyldmark 0,10.

Beliggende på Fenstoppen, inntil den nye hovedveien til Skien.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Skylddelingsforretning avholdt 26, tingl. 27/6-1906, hvorved denne eiendom av skyld 10 øre er fraskilt bnr 4."

Tilsynsmand (1904/ 1910), manufakturhandelsmand (1910), forsikringsagent for riksforsikringen (1920)
Marthinius Andersen Fæhn
(Marthinius Fæhn) fra Fenshagen under S. Fen f. 9/9-1870 d. 22/7-1961, s.a. smed Anders Anundsen Fæhn.
g. 1898 m. syerske Helga Sveinungsdatter f. 12/1-1879 i Lunde d. 19/5-1956, d.a. maler Sveinung Olafsen.
Eier 1906.

Marthinius Fæhn kjøpte tomt på Tufte i 1916 og bygde eget hus der. Se Borgjordet 2 under Tufte.
Helgas søster Anne Sveinungsdatter, var gift med Peder Andersen Namløs. Se Bjørndalen 36 under Fen øvre.

Andre i huset i 1910:
Kari Pedersdatter f. 22/1-1837, Hollen, hm., enke, Føderaadsenke.
Andreas Andersen f. 18/5-1860, Hollen, s., ug., Skogsarbeider.

Martin Teigen f. 10/8-1883, Sandsvær, hf., Stiger ved jerngrube.
Hanna Johnsdatter f. 22/1-1884, Hollen, hm.

Denne eiendommen er utgått av matrikkelen før 1974.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Skjøte til Arthur Jensen herpaa og bnr 13 for kr. 20.000,- dat. 16/9, tingl. 24/9-1919."

Baker
Arthur Jensen fra Stathelle/ Brevik f. 7/12-1893 på Stathelle i Bamble d. 25/12-1973, s.a. styrmann Hans Jensen.
g. i Bø 14/7-1917 m. Gunhild G. Helland fra Bø f. 25/1-1888 d. 22/3-1973, d.a. fiolinmaker Gunnar G. Helland i Bø.
Forlovere: "Gunnar Helland og Erik G. Helland."
1. Harald Gon Jensen f. 19/7-1918 i Høyanger i Kyrkjebø, Sogn og Fjordane. Se Fensv. 179.
2. Gunnar Arne Jensen f. 12/8-1922 i Holla. Ble bl.a. direktør for Festspillene i Bergen og for Helsingfors festspel. Flytta til Stockholm og ble artist- og konsertsjef i Sveriges Radio og Televisjon.
    Kom hjem til Norge i 1984 og bosatte seg i Asker. Død der i 1995. Se biografi med foto i avisa "Kanalen", ved Tormod Halvorsen, torsdag 10/6-2021, side 20.
Eier 1919.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Baker Artur Jensen (f.1893), Fen og hustru Gunhild Hellands (f.1888) Gunnar Arne: Foreldrene, Klara Fehn, Grubeformand Isak Vetlesen.

Ved vielsen ble det nevnt at Arthur var født på Stathelle, men ble konfirmert i Brevik. Gunhild ble både født og konfimert i Bø.
Arthur og Gunhild Jensen kom til Holla i 1919. Han kjøpte denne tomta og bygde hus her. Før dette bodde de en tid ved Høyanger
i Sogn og Fjordane, hvor sønnen Harald ble født. Da jobbet Arthur som hjelpemontør på et anlegg der.
Det er klar slektsforbindelse fra Gunhild født Helland og til driverne av "Helland musikk" i Skien. Under folketellinga 1920, drev
Gunhild manufakturforretning her.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Kart- oppmåling og skylddelingsforretning avholdt 12/9, grunnbokført 6/11-1975, vedkommende bnr 41 av skyldmark 0,08." Se Fensv. 177.
"13/1-1977 er bnr 13 av skyldmark 0,01 sammenføyd med denne eiendom."

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Erklæring hvori vedtas vilkår for oppførelse av takoverbygg over bensin/ dieselpumper på denne eiendom."

Se bensinstasjonen i Fensv. 177.


Fensvegen 175.
Gnr 25 - bnr 10. Folkvang. A/S Hollen Handelsforening.

Utskilt fra 25/4 ved skylddelingsforretning tinglyst 22/9-1909.

Skyldmark 1909: 0,10. Areal 2020: 1 598 kvm.

Bolig for handelsbestyreren i 2. etasje.

Handelsbestyrer
Jørgen Pedersen Namløs fra M. Namløs(5) f. 30/10-1885 d. 3/12-1973, s.a. gbr. Peder Jørgensen Namløs.
g. 24/6-1911 m. Martha Anette Tufte fra Tufte(1) f. 5/5-1888 d. 24/9-1973, d.a. Karl Svendsen Tufte.
Forlovere: "
Handelsbestyrer Knut Midtbø, Gruben og Arbeider Johan Bernhardt Larsen Tufte."
1. Magnhild Namløs f. 26/7-1912.
2. Per Kaare Namløs f. 24/1-1914.
3. Aslaug Namløs f. 15/7-1916.
Bruker 1911.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Handelsbestyrer Jørgen Pedersen Namløs, Roa og Marte Anette Karlsdatters Magnild: Gbr. Peder Jørgensen og hustru Anne Martine Namløs, Uk. Peder Pedersen Namløs, Arb. Bernhard Larsen, pige Anne Namløs.
F.f.
Handelsbetjent(!) Jørgen Pedersen Folkvang, Fæhn og Marta Agnete Karlsdatters Peder Kaare: Anne Martine Pedersd. Namløs, Pige Anne Pedersd. do., Gbr. Bernhard Larsen Tufte, Gbr. Peder Pedersen Namløs.
F.f. Handelsbestyrer Jørgen Pedersen, Fæhn og Marta Anette Karlsdatters 
Aslaug: Uk. Gustav Persen, Namløs, Gbr. Bernhard Larsen (Tufte. G.S.), Pike Nikoline Namløs, Enke Martine Namløs.

Denne familien flytta til Gjerpen en gang etter desember 1920. Foreldrene her er gravlagt på Gjerpen kirkegård.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. Fen nedre "Øverland".
"Dagbokført 25/3-1988. (Grunnbokshjemmel til) Egil Johnsen f. 1933."

Egil Johnsen.
Eier 1988.


Fensvegen 176.
Gnr 25 - bnr 24. Øverland.

Utskilt fra 25/4 ved skylddelingsforretning tinglyst 9/11-1934.

Skyldmark 1934: 0,02. Areal 2020: 970 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. Fen nedre "Øverland".
Skjøte til Georg Wriedt for kr. 693,- med videre, dat. 8/11, tinglyst 9/11-1934. "Med forbehold for kjøperen til at la spillevand fra tomten
løpe ut på selgerens eiendom. Gjerdeplikt."

Georg Fredrik Wriedt (fra Kviteseid?) f. 14/12-1899 d. 30/4-1986.
g.m. Edle Marie Larsen fra Bjørndalen 2 f. 7/2-1906 d. 24/8-1996, d.a. Karl Edvind Larsen.
Eier 1934.

Begge er gravlagt på Kronborg nye.


Fensvegen 177.
Gnr 25 - bnr 41. Fen. Bensinstasjon.

Utskilt fra 25/8 ved skyldsettingsforretning tinglyst 20/10-1975.

Skyldmark 1975: 0,08. Areal 2020: 2 411 kvm.

Harald G. Jensen fra Fensv. 179 f. 19/7-1918, s.a. Arthur og Gunhild Jensen.
Eier 1975.

Se også Fen(8).


Fensvegen 178.
Gnr 25 - bnr 40. Fen.

Utskilt fra Fensv. 180 ved skyldsettingsforretning tinglyst 3/11-1965.

Skyldmark 1965: 0,01. Areal 2020: 594 kvm.

Thor Fehn.
g.m. Sigrid Nilsen Kise fra Fensv. 180 f. 29/5-1914, d.a. Nils Kise.
Eier 1965.


Fensvegen 179.
Gnr 25 - bnr 34. Midtun. Bakeri.

Utskilt fra Fensv. 181 ved skyldsettingsforretning tinglyst 23/12-1963.

Skyldmark 1963: 0,09. Areal 2020: 1 736 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført 23/12-1963. Skjøte dat. 20/12, grunnbokført 23/12-1963 fra Olav Fehn til Harald G. Jensen for kr. 25.000,- "

Innehaver av bensinstasjon
Harald Gon Jensen
fra Fen(8) f. 19/7-1918 i Høyanger d. 9/11-1992, s.a. baker Arthur Jensen.
g.m. Synøve f. 24/3-1914 d. 27/11-1985.
Eier 1963.

Se Fensv. 177.

Dette huset brant ned eller ble revet.


Fensvegen 180.
Gnr 25 - bnr 11. Fæhn.

Utskilt fra 25/4 ved skylddelingsforretning av 13/7-1910.

Skyldmark 1910: 0,13. Areal 2020: 1 103 kvm.

Landhandler
Christoffer Kise
.
Eier 1910. Se Lannav. 51 under Ø. Heisholt.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. Fen nedre 25/11.
"Skjøte til sønnen Nils Kise for kr. 7.000, dat. og tingl. 26/2-1921."

Handelsbestyrer, landhandler
Nils Kise fra Lannav. 51 under Ø. Heisholt  f. 24/2-1894 i Lunde i Tel. d. 26/1-1955, s.a. landhandler Christoffer Halvorsen Kise.
g. i Holla 15/2-1914 m. Anne Kristensen Tufte fra Tufte(2) f. 7/10-1893 d. 10/4-1979, d.a. bonde Kristen Andreas Tufte.
1. Sigrid Nilsen Kise f. 29/5-1914 g.m. Thor Fehn. Se Fensv. 178.
2. Kristoffer Nilsen Kise f. 2/6-1916.
3. Konstanse Nilsen Kise f. 6/4-1918.
4. Kristen Kise f. 14/12-1920.
5. Henry Nilsen Kise f. 31/12-1926.
Eier 1921.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Landhandler Nils Kristoffersen Kiise, Fæhn og Anne Kristensdatters Sigrid: Gbr. Kristen Tufte, Landhandler Kristoffer Kiise, Fru Karen Tufte og Pige Konstanse Kristensdatter.
F.f. Handelsbestyrer Nils Kristoffersen Kise, Fæhn og Anne Kristensdatters 
Kristoffer: Kone Susanne Kise, Kjøbmand Kristoffer Kise, Kone Anna Tufte, Handelsbetjent Nils Nilsen.
F.f.
Handelsbestyrer Nils Kise, Fen og Anne f. Tuftes Konstanse: Handelsbetjent Nils Nilsen og hustru Konstanse Nilsen, Agronom Knutsen, Tufte og Pike Ingeborg Kise.
F.f. Landhandler Nils Kise (f.1894), Fen og Anne Tuftes (f.1893) 
Kristen: Kommunekass. Kristen Tufte og hustru Karen Tufte, Kjøbmand Christoffer Kise og Agnes Kise.

Nils Kise kjøpte en liten parcel på 1 øre av Fen(4) i 1920. Parcelen fikk bnr 19.
Han eide også bnr 26 utskilt fra bnr 25 i 1941 (1 øre).
Nils Kise kjøpte i 1943 enda en part av Fen(4) i 1943. Denne parcellen fikk bnr 27.
Disse bruk ble sammenføyet med 25/11 (dette bruket) ifølge skriv av 2/8-1943.
Samlet skyld 14 øre.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
Kart- oppmåling og skylddelingsforretning av 30/7, grunnbokført 17/11-1965, bnr 40 av skyld 0,01. Se Fensv. 178.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
Dagbokført 24/9-1979. (Hjemmelen tilhører) Henry Nilsen, ifølge skjøte av sept. 1979 fra selvskiftende arvinger etter Anna Kise for kr. 160.000,- "

Henry Nilsen Kise herfra f. 31/12-1926.
Eier 1979.


Fensvegen 181.
Gnr 25 - bnr 9. Breidablikk.

Utskilt fra 25/4 ved skylddelingsforretning 24/6-1908.

Skyldmark 1908: 0,09. Areal 2020: 1 190 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 22. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Anton Johansen Fæhn, med hustruen Susanna Fæhns paategnede vedtagelse, - til Hans Juul paa dette brug for kr. 900,- dat. og tingl. 24. juni 1908."

Baker
Hans Chr. Juul fra Porsgrunn f. 14/11-1875.
g.m. Olga Andreasdatter fra Porsgrunn f. 1/11-1881.
1. Signe Juul f. 22/8-1902 i Drangedal.
2. Sverre Juul f. 2/5-1904 i Drangedal.
3. Petter Juul f. 31/3-1906 i Holla.
4. Dagny Juul f. 3/4-1908.
5. Olga Juul f. 11/5-1910.
Eier 1908.

Tjenestepike her i 1910: Marie Eik fra Eik under Geitebua f. 9/4-1888.

Det ser ut som at Hans Juul gikk konkurs i de vanskelige 30-årene.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 22. Digitalarkivet.
"Skjøte fra John O. Fehn og hustru Johanne Fehn til Olav Fehn for kr. 2000.- dat. 28/4-1931, tingl. 29/5-1931."

Olav Fehn.
Eier 1931.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført 28/8-1975. Skjøte dat. 1/7, grunnbokført  6/11-1975 til Harald Halvorsen f. 11/1-1927 for kr. 45.000.- "

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført 23/12-1963. Skylddeling dat. 9/11, grunnbokført 23/12-1963, vedkommende bnr 34 'Midtun' av skyld 9 øre. Se Fensv. 179.

Harald G. Halvorsen f. 11/1-1927.
Eier 1975.


Fensvegen 183.
Gnr 25 - bnr 17. Solvang.

Utskilt fra Fen nedre(2) ved skylddelingsforretning tinglyst 23/9-1914. Bnr 20 (gårdens innhus) innkjøpt i 1921.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 15. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning avholdt 11, tingl. 23. Sept. 1914, hvorved til kjøbmand Bocklund er utskilt bnr 17 "Solvang" av skyld 8 øre.
"Ifølge skjøte paa bnr 17, tingl. 9. januar 1915, har kjøperen ret til anlæg av kloak i lukket grøft gjennem dette bruk."

Skyldmark 1914: 0,08. Areal 2020: 1 330 kvm.

Handelsbestyrer
Peder Marthinius Boklund f. 21/8-1882 i Froland d. des. 1934, s.a. Karl August Pettersen Bocklund. Se Tornesv. 26 under Fen øvre
g. i Holla 2/10-1910 m. Aaste Halvorsdatter fra Sannes øvre(3) f. 16/6-1875 i Holla d. 24/6-1928 på Fen av kreft, d.a. Halvor Helleksen Sannes.
1. Mary Konstanse Boklund f. 27/5-1912 g.m. baker Fridtjof Larssen. Se Bjørndalen 2.
2. Karen Helene Boklund f. 8/5-1914. Konf. i Holla okt. 1928.
Eier 1915.

De gamle her er gravlagt på Kronborg gamle. Det er også hans mor Karen Bocklund f. 24/6-1851 i Froland d. 30/6-1923.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført 28/5-1943. Skjøte dat. 30/4, grunnbokført 1/6-1943, til Fridtjof Larssen for kr. 9.000,- "

Baker
Fridtjof Larsen
fra N. Fen(2) f. 12/12-1911 d. 30/12-1969, s.a. Karl Edvin Larssen.
g.m. Mary Konstanse Boklund fra Fensv. 183 f. 27/5-1912 d. 24/1-1977, d.a. Peder Martinius Boklund.
1. Aase Laila Larsen g.m. Harald Halvorsen.
2. Rolf Arild Larsen g.m. Ragnhild Kasin fra Akkerhaugen i Sauherad.
Eier 1943.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført 18/1-1978. (Hjemmelen til) Peder Krogh f. 1928, ifølge skjøte av 26/10-1977 for kr. 270.000,- fra selvskiftende arvinger etter Fridtjof Larsen og Mary Larsen."

Peder Hjalmar Krogh fra Fensv 72 under Søve (Vesthagen) f. 12/4-1928 d. 16/12-2007, s.a. gruvearbeider Karl Hjalmar Krogh.
Eier 1977. Ugift.


Det gamle innhuset på N. Fen(2).
Gnr 25 - bnr 20. Fæhn.


Dette er det gamle innhuset på N. Fen(2), som i Karl Larsens tid ble solgt til Kristian Boklund. Selv bygde han nytt hus på en del av eiendommen han kalte Rullekoll.

Utskilt fra N. Fen(2) ved skylddelingsforretning tinglyst 18/5-1921.

Skyldmark 1921: 0,05.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 333. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 28. april, tingl. 18. mai 1921, hvorved til Kristian Bocklund er utskilt bnr 20 "Fæhn" av skyld 5 øre.

Grubearbeider, siden kjøpmann
Kristian Boklund
f. 31/8-1889 på Skafså i Mo, Tel. d. 2/12-1968, s.a. Karl August Pettersen Bocklund. Se Tornesv. 26 under Fen øvre.
g. av Skien byfogd 12/4-1911 m. Berta Kittilsdatter Elvesæter fra Kongsberg f. 26/7-1891 d. sept. 1949, d.a. gruvearbeider Kittil Kittilsen Elvesæter.
Forlovere: "Grubearbeider Jon Boklund og stiger Markus Teigen."
1. Dagmar Katrine Boklund f. 14/7-1911 d. 18/10-1973 g.m. Arthur Johan Jørgensen f. 26/8-1912 d. 17/4-1979. Gravlagt på Kronborg nye.
2. Kristian Boklund. Bodde i Oslo.
3. Grete Sonja Boklund f. 18/2-1925 d. 15/3-2003 g.m. Torjus K. Aarnes f. 6/11-1914 d. 12/12-2003. Gravlagt på Nes i Sauherad.
Eier 1914.

Under folketellinga 31/12-1910 var Kristian Boklund ugift gruvearbeider ved fensgruvene og bodde sammen med sin mor og
brødre i en av arbeiderboligene som lå under S. Fen(1). De bodda da på Gruvehaugen.

Huset ble revet og ikke satt opp igjen.

Eiendommen ble kjøpt opp av Nome kommune som lagde lekeplass her.


FT 1875 og 1891: Bnr 2.

Grubearbeider, gårdsarbeider, leieboer
Lars Pedersen fra Heddal f. ca. 1823, s.a. Peder Halvorsen Kalbæk i Heddal.
g. i Holla 27/12-1848 m. Anne Maria Knudsdatter fra Boslie under M. Namløs f. 8/7-1820, d.a. Knud Arnesen Boslie.
Forlovere: "Ole Olsen Hougen og Tron Namløs."
1. Peder f. 4/4-1849.
2. Mari f. 2/9-1850.
3. Karen Maria Larsdatter f. 6/4-1853 g.m. gruvearb. Olaus Andreassen Sagen. Se Familie 1b - Tuftehagen 1875.
4. Berthe Karine f. 13/2-1855.
5. Berthe Karine f. 19/4-1857.
6. Ole f. 14/4-1860.
7. Peder f. 27/2-1863 d. 7/3-1863 i Tuftehagen.
Bruker 1860.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Inderst Lars Pedersen Boeslie og Anne Maria Knudsdatters Peder: Karen Maria Halvorsd. Teigen, Berthe Knudsd. Boeslie, Anund H. Teigen, Anders Knudsen Boeslie, Ole Arvesem Namløs.
F.f. Grubearbeider Lars Pedersen Boeslie og Anne Maria Knudsdatters
Mari: Ingebor Arvesd. Namløs, Anne Isaksd. Boeslie, Nils Johannesen Namløs, Ole Arvesen ditto, Ole Kittilsen Jøntved.
F.f. Huusmand Lars Pedersen Kaasen under Kolle og Anne Knudsdatters
Karen Maria: Anne Kittilsd. Namløshagen, Berthe Knudsd. Boeslie, Nils Olsen Namløshagen, Claus Olsen Kaasen, Ole Arvesen Kaasa.
F.f. Huusmand Lars Pedersen Bjørndalen og Anne Maria Knudsdatters
Berthe Karine: Karen Maria Halvorsd. Teigen, Anne Olsd. Haatvedt, Anund Hansen Teigen, Anders Anundsen Fæhn, Christen Knudsen Boeslie. Hjemmedøbt af Maria Knudsd.
F.f. Inderst Lars Pedersen Vibetoe og Anne Knudsdatters
Berthe Karine: Taran Andersd. Tufte, Anne Andersd. Vibetoe, Nils Olsen Vibetoe, Anders Halvorsen Brillekaas, Hans Anundsen Vibetoe.
F.f. Huusm. Lars Pedersen Fæhn og Anne Knudsdatters
Ole: Gunnild Gundersd. Namløs, Kirsti Tollefsd. Fæhn, Anders Thygesen Vibeto, Christen Knutsen Dalen under Tufte, Halvor Tollefsen Fæhn.
F.f. Husm. Lars Pedersen Tuftehagen og Anne Maria Knudsdatters
Peder: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Anders Halvorsen Bjørndalen. Barnet døde 7/3.

Folketellinga 31/12-1875 og 1/1-1891 forteller oss at familien ovenfor leide husrom her da. Leieboere og husmenn flytta mye rundt.
Se fadderlistene for å se hvor de bodde da barna ble født. Intet dyrehold her i 1875.


Gamlevegen 60.
Gnr 25 - bnr 12. Rinde.

Utskilt fra 25/4 ved skylddelingsforretning tinglyst 13/7-1910.

Skyldmark 1910: 0,08. Areal 2020: 1 434 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 325. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Anton Johansen Fæhn til Karl Larssen for kr. 400, dat. 25, tinglyst 28. januar 1911."

Gruvearbeider, lagerekspeditør, gbr., selveier
Karl Edvin Larssen fra Skafså i Mo, Telemark f. 15/6-1886 i Skafså d. 22/8-1950, s.a. skomaker Johan Larsen og Eline Martinussen.
g. i Lunde 15/1-1906 m. Anna Hansine Olsdatter fra Skaardal i Lunde f. 28/10-1879 d. 4/11-1958, d.a. skomaker Olav O. Skaardal.
Eier 1911.

Denne familien bodde her i flere år mens barna var små. I 1920 kjøpte han N.Fen(2), bygde nytt innhus der og flytta dit.
Se alle barna der.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 325. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Karl Larsen til Olav Kittilsen for kr. 9.000,- dat. 3/10-1927, tingl. 26/10-1927."

Olav Kittilsen.
g.m. Ida.
Eier 1927.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 325. Digitalarkivet.
"Skjøte fra O. og Ida Kittilsen til fru Helene Henriksen for kr. 8.000,- hvorav for løsøre kr. 600,- dat. 30/7-1928, tingl. 3/8-1928."

Murer
Henrik Albert Henriksen (Sindsen) fra Perskås under Baksås f. 20/3-1893 d. 3/5-1969, s.a. maler Johan Sindsen.
g. i Holla 27/3-1926 m. Ingeborg Helene Berge fra Lunde i Tel. f. 17/1-1887 d. 23/5-1974, d.a. husmann Mikkel Berge.
Forlovere: "Gbr. Isak Romnes og Urmaker Ødegård."
Eier 1928. Se Gamlev. 56 under Tufte.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 325. Digitalarkivet.
"Skjøte fra fru Helene Henriksen og mann Albert Henriksen til Karl Johnsen for kr. 7.822,50 med forbehold for selgeren av fri benyttelse av
sovværelser og kjøkken i hovedbyggets 2. etasje m.m. til 19/1-1932, hvilket husvær er verdisatt til kr. 100,- dat. 13/2-1931, tingl. 27/3-1931."

Baker
Henry Karl Johnsen
(Karl Johnsen) f. 1/3-1899 d. 4/3-1948.
g.m. Othilde f. 4/12-1902 d. 25/12-1968.
1. Thor Johnsen f. 27/11-1929. Se nedenfor.
Eier 1931.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 325. Digitalarkivet.
"Auksjonsskjøte dat. 4/10, dagbokført 4/10, grunnbokført 10/10-1946 til Karl Johnsen for kr. 3.000,- "

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført 4/5-1948. Skjøte dat. 26/4, grunnbokført 10/5-1948, (fra Othilde Johnsen)  til Thor Johnsen for kr. 6.000,- "

Thor Johnsen herfra f. 27/11-1924 d. 28/9-1988, s.a. baker Karl Johnsen.
g.m. Ingeborg f. 21/2-1929 d. 12/7-2002.
Eier 1948.


Rullekollvegen 11.
Gnr 25 - Festetomt under 25/4.

Det Evangeliske Lutherske kirkesamfunn (DELK). Privat kirkebygg (bedehus).

I nyere tid kjøpt opp og ombygd til enebolig.


Rullekollvegen 13.
Gnr 25 - bnr 36. Sjåli.

Utskilt fra 25/2 ved skylddelingsforretning tinglyst 28/1-1964.

Skyldmark 1964: 0,05. Areal 2020: 1 707 kvm.

Gunnar Hørthe.
g.m. Lilly Birgit Sæverhagen f. 18/10-1927 d. 20/6-2018.
1. Kari Hørthe.
2. Berit Hørthe.
3. Geir Hørthe.
Eier 1964.

Gunnar Hørthe skrev 15 artikler for Hollaminner i tiden 1992 - 2015.


Rullekollvegen 15.
Gnr 25 - bnr 35 Utsyn (25/35).

Utskilt fra 25/2 ved skylddelingsforretning tinglyst 28/1-1964.

Skyldmark 1964: 0,05. Areal 2020: 1 365 kvm.

Torleiv Hørthe.
Eier 1964.

 

 

 


Til toppen: Trykk på [Home]

webmaster@gamleholla.no