ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


SØKBARE KILDER

Alle avskrifter her er i full tekst og ikke databaseorientert.
Alt er 100% søkbart.

Oppdatert: 26.09.2022

Om avskriftene.
Disse avskriftene gjør jeg for min egen del, for å bli kjent med både sted- og personnavn i området, og for effektivt kunne skrive ei moderne Gårds- og Slektshistorie for Holla på nett. GRATIS! Jeg leser ikke korrektur på avskriftene, men retter underveis når jeg finner feil. Det er fritt fram for alle å benytte seg av mine avskrifter til hva man vil, men bruk for all del de skannede originalene på Digitalarkivet for kontroll. Jeg er heller ikke feilfri. G.S.

KIRKEBØKER FOLKETELLINGER SKATTELISTER MATRIKLER *   VIKTIGE NETTKILDER
Døpte 1718 - 1779 Fogdemanntall 1664 Gjengjerden 1528 Holla 1664 Digitalarkivet (Arkivverket)
Fødte 1779 - 1814 Prestens Manntall 1665 Skattemandtal 1602 Holla 1723 Emigranter fra Holla - Nils Buverud
Fødte 1815 - 1830 Generalmanntall 1762

Skatt 1610 - 1649

Holla 1819 Family Search - Hele verden

Fødte 1830 - 1848

Holla 1782 Skatt 1650 - 1659 Holla 1838 Find a Grave - USA
Fødte 1849 - 1860 Holla 1801 Koppskatten 1645 Holla 1855 Gravminneregister - Slekt og Data
Fødte 1861 - 1869 Holla 1835 Skattematrikkel 1647 Holla 1886

Nome kommunes karttjeneste

Fødte 1869 - 1881 Holla 1865 Skattematrikkel 1650 Holla 1905 (Skriv først "Nome," deretter gnr/bnr.)
Fødte 1882 - 1897 Holla 1875 Skattematrikkel 1652 Holla 1950 SLEKT
Fødte 1897 - 1907 Holla 1891 Leilendingskatt 1661 Nome (Holla-del) 1974 Eidanger og Siljan - Jørn Olsen
Fødte 1907 - 1928 Holla 1900 Leilendingskatt 1662 ELDRE HUS Gamle Gjerpen - Gard Strøm

Konfirmerte 1736 - 1777

Holla 1910 Fogdemanntall 1664

Husregister for Holla (festetomter)

Gamle Skien - Jan Christensen
Konfirmerte 1779 - 1813 Holla 1920 Leilendingskatt 1665   Gamle Valebø - Gard Strøm
Vielser 1717 - 1779 Flåbygd 1782 Leilendingskatt 1666   Holla Historielag
Vielser 1779 - 1814 TINGBØKER Leilendingskatt 1672 NOEN HOLLA-SKIFTER Holla og Lunde - Nils Buverud
Vielser 1815 - 1830 Hollasaker 1652 - 1661 Leilendingskatt 1674 Skifteprotokoller Kviteseid Ættesoge
Vielser 1831 - 1848 Hollasaker 1699 - 1703 Leilendingskatt 1676

Hvorav ca. 40 utelatt i Skifteregisteret til A.J.G.

Midt-Telemark - O.B. Darrud NY!
Vielser 1849 - 1860   Leilendingskatt 1678   Skien.org - Jan Christensen
Vielser 1861 - 1869 Ekstraretten 1830 - 1837 Leilendingskatt 1679    
Vielser 1870 - 1881   Leilendingskatt 1680   Kirkebøkene til DELK **
Vielser 1882 - 1897 SOLDATER FRA HOLLA Leilendingskatt 1681    

Vielser 1897 - 1907

Soldatmanntall 1642 Skattematrikkel 1686    
Vielser 1907 - 1928***   Skattematrikkel 1688    

Døde 1717 - 1779

  Skattematrikkel 1691    
Døde 1779 - 1814   Skattematrikkel 1692    

Døde 1815 - 1830

  Skattematrikkel 1695    
Døde 1831 - 1848   Skattematrikkel 1696    
Døde 1849 - 1866   Skattematrikkel 1697

 

 
Døde 1867 - 1890   Skattematrikkel 1698    
Døde 1891 - 1907   Skattematrikkel 1699    
Døde 1908 - 1928   Parykkskatten 1711    

Døde i Helgen 1882 - 1938

  Skoskatten 1711    
Innflytta 1816 - 1830   Skatt Holla 1789    
Innflytta 1831 - 1848   Inntektsskatt 1810    

Innflytta 1849 - 1860

  Sølvskatten 1816    
Innflytta 1861 - 1881   Skatt Holla 1822    
Innflytta 1882 - 1897   Skatt Holla 1894    
Innflytta 1903 - 1923   Skatt Holla 1933    
Utflytta 1815 - 1831   Skatt Holla 1948/49. NY!    
Utflytta 1831 - 1848        
Utflytta 1849 - 1866        
Utflytta 1867 - 1880        
         

* Matrikkelsystemet er Norges offisielle eiendomsregister.
** DELK =
Den Evangeliske Lutherske Kirke.
*** Vielsene i Helgen går helt fram til 1941.


Webmaster