av
Gard Strøm

Bygdebok for Internett

Se også: Gamle Gjerpen og Gamle Valebø.

Denne siden ble sist oppdatert 31.12.2019


| HJEM | INNHOLD | FORORD | KILDER | LINKER | HJELP |


Dette er en midlertidig side. Det arbeides hektisk i bakgrunn med å samle inn stoff til alle gårder, underbruk og husmannsplasser i Holla.
I tillegg samler jeg alle familiene fra jernverk, sagbruk og gruver i hver sine bolker. Alle må med!
Jeg leser gotisk håndskrift og skriver derfor av kirkebøker, folketellinger, manntall, skattelister, tingbøker, panteregister, (eiendomsoverdragel-ser) og matrikler. Alt fra kopier av originalene, som ligger på Digitalarkivet, tilgjengelig for alle.
Dette for å gjøre ting så riktig som mulig, og for å gjøre meg godt kjent med navn og steder i Holla. Dette blir tilsammen mitt verktøy for effektivt å kunne sette sammen familiene kronologisk på riktig bosted.

For spesiellt interesserte og slektsforskere: Kildene jeg skriver av legges fortløpende ut under menyvalg [KILDER].

Den rød-sorte bakgrunnsfargen symboliserer den jernholdige jorda, bl.a. på Fen og Namløs.Holla gamle middelalderkirke på Hollahøyden. En akvarell av Ragnhild Sagaas Buverud (etter muntlig tillatelse).
Skannet fra Holla-Minner 2013.


webmaster@gamleholla.no