ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


PRESTGRAV - PRÆSTGRAF

Gnr 52 i Holla kommune

Oppdatert: 07.09.2022


| Innhold | Gamle Prestgrav | Prestgrav | Prestgrav nedre |


Gamle Prestgrav

Gården ble første gang nevnt i ei skatteliste for unionskatten 1641. "Prestgraff" ble da nevnt som en ødegård, bebodd av "Luchas Prestgraff".

S. Ytterbøe skrev at gården ble gitt bort til Presten i Holla i 1665. Dette er usannsynlig, all den tid den katolske kirkes tid var over, og
reformasjonen (1536-1537) satte en stopper for å gi bort gårder og gårdparter til kirke og/ eller prest, som avlat for sine synder.

Den mest sannsynlige løsningen på dette er at Prestgrav fra gammelt av har vært en del av f.eks. nabogårdene Bø og Ytterbø, som delvis var
eid av den katolske kirke før reformasjonen. Prestgrav er ikke nevnt i noen skattelister over jordegods før i 1641.

Når vi ser at gården i 1647 ble skattelagt som "ødegaard", kan dette bety at gården ble lagt øde under svartedauen og at den ikke ble gjenrydda
før Lucas Pedersen gjorde dette på 1640-tallet eller tidligere på vegne av Holla prestebol, ved sognepresten, som da var forvalter av prestegodset
for eieren, den Dansk-Norske kongen i København.

Kilde: Unionsskatten (tidliger kalt landskatten) 1641: Luchas Prestgraff."

Bonde, leilending
Lucas Pederssøn f. ca. 1619 (i følge manntallet 1665).
Bruker i 1647.

Holla prestebol eide hele gården med ei landskyll på 5 meller korn. Gården var dermed ikke større enn at den
ble skattet som en 1/4-gård eller ødegård.

Kilde: Skattematrikkelen 1647.
"
Prestgraff som Lucas bruger, schyller aarlig till Hollen presteboell 5 meller korn med bøxell. Ehr taxeritt for en ødegaards skatt.
Ehr i denne skatt, penge 1 1/2 dr."


Kilde: Manntall 1665.
"Præstgraff. Lucas Persøn 46 Aar, bruger 6 Meler (korn).

Navnet Prestgrav.
Oluf Rygh sier: "Præstgrav. Har vel engang ligget under Præstebordet eller været eiet af en Præst."
Gamle skrivemåter: Prestgraff (1641/ 1647), Prestegraff (1649), Præstgraff (1665) og Præstgraf (1723).

Simon Ytterbøe: "Det går et sagn som sier at det er gravIagt en prest i den haugen som ligger borte på innmarka i gården."

Husdyrtellinga i 1657: 1 hest, 4 kuer, 11 sauer.
Tilsvarende i 1665: 1 hest, 4 kuer, 2 ungdyr og 6 sauer.


| Gamle Prestgrav | Prestgrav | Prestgrav nedre |


Prestgrav 1
Gnr 52 - bnr 1. Gammelt løpenr. 103a.

Sogneprestene i Holla forvaltet, på vegne av kongen, utleie (bygsel, feste o.s.v.) av Prestgrav fram til
salget til ungkaren Jacob Jensen i 1850.

Kilde: S. Ytterbøe.
"Folk ved hundreårsskiftet kunne huske at det til vanlig ble holdt kuer til fôrs for Holla prestegård på Prestgrav.
Dette var ikke noen byrde på gården, men en frivillig overenskomst."

Det hørte ingen skog til gården. Derfor fikk de lov av naboer, som hadde skog, til å hente "brenneved" der og til å bruke seter i deres skog.
Det var heller ingen humlehage. Det var et tegn på at dette ikke kan ha vært en særlig gammel gård.

Bonde, leilending
Peder (Lucasen?) Præstgraff.
Bruker ca. 1678.

Bonde, leilending
Svenke Olsen Præstgrav fra Ø. Tveitan i Melum i Solum prestegjeld f. ca. 1660 d. ca. 1713 (skifte), s.a. Ole Svenkesen på Ø. Tveitan. Skifte der 1691. Se Solumslekt.org.
g.m. Anne Nilsdatter f. ca. 1660 bg. 14/4-1720. "Anne Nielsdatter Præstgrav 77 aar." (Trolig satt for høy alder!), d.a. Nils NN og Anne Tygesdatter. Se Søveskiftet.
1. Maren Svenkesdatter f. ca. 1683 bg. 12/4-1753. "Maren Svenchesdatter Præstegrav 70 aar."
2. Ingeborg Svenkesdatter f. ca. 1684 bg. 31/5-1764. "Ingebor Svenchesdatter Præstegrav 80 aar."
3. Kirsti Svenkesdatter f. ca. 1687 g.m. Ole Andersen. Se nedenfor.
4. Anne Svenkesdatter f. ca. 1693 g.m. Nils Eriksen. Se Familie 8 - Verket 1740.
Bruker ca. 1696.

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1709 - 1716, folie 239a - 241b.
Sted: Præstgraf i Helgen - 2/9-1713.
Svenche Olssen, død.
Enchen Anne Nielsdtr. og Børn:
1. Maren Svenchesdtr.
2. Kirsti Svenchesdtr.
3. Ingeborig Svenchesdtr.
4. Anne Svenchesdtr.
Alle voxne.
Verge for enka, Knud Skiørholt (tillegg ved Leif B. Kristensen).
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Bonde, leilending
Ole Andersen Præstgrav f. ca. 1681 bg. 9/10-1758. "Ole Andersen Præstgrav 77 aar 18 dage."
g. i Holla 27/12-1720 m. Kirsti Svenkesdatter herfra f. ca. 1687 bg. 27/12-1766. "Kirsten Svenchesdatter Præstegraw 80 aar 7 mnd."
1. Anders dpt. 9/3-1721 bg. 11/5-1721. "Anders Olsen 1 mnd."
2. Svenke Olsen dpt. 25/10-1722. Se nedenfor.
3. Anne Olsdatter dpt. 25/3-1725 g.m. enkemann Tyge Jacobsen. Se Hegna under Håtveit lille.
4. Anders Olsen dpt. 21/8-1729 bg. i Porsgrunn 22/8-1756. "Anders Olsøn Præstgrav fra Helgen Sogn 25 aar, der faldt om bord paa Løwenschiolds Skib og blev død funden i Porsgrund." Ugift sjømann.
Bruker ca. 1713, eller fra da han gifta seg.

F.f. Ole Præstgravs og Kirsten Svenkesdatters Anders: Halvor Huve, Tord Helgen, Poul Ytterbø, Berte Værstad, Ingebor Svenkesdatter.
F.f. Ole Andersens og Kirsten Svenkesdatters Svenke: Even Kolstad, Halvor Huve, Jacob Huset, Berte Værstad, Anne Svenkesdatter.
F.f. Ole Andersen Præstgravs og Kirsten Svenkesdatters Anne: Peder Ytterbøe, Jens Steenstadvolden, Peder Knudsen, Kirsten Sørensdatter, Ingebor Svenkesdatter.
F.f. Ole Præstgravs og Kirsten Svenkesdatters Anders: Gullik Heisholt, Jon Hvale, Elias Helgen, Kirsten Gunnesdatter, Ingebor Svenkesdatter.


Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1757 - 1763, folie 142a - 144a.
Sted: Prestgrav i Helgen 1758.
Ole Andersen, død. Enchen Kirst Svenchesdtr opgiver halve boet.
Børn:
1. Svenche Olssen, myndig.
2. Anna Olsdtr. 30 Aar. Ugift.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister for Holla.

Bonde, leilending
Svenke Olsen Præstgrav herfra dpt. 25/10-1722 bg. 28/10-1775. "Svenche Olsen Præstegrav 53 aar."
g. i Holla 1/11-1764 m. Karen Jensdatter fra Mastdalen under Geitebua i Valebø
dpt. 23/12-1742 bg. 12/10-1805. "Karen Jensdatter Eeg 67 aar.", d.a. Jens Andersen Mastdalen.
1. Ole Svenkesen dpt. 20/10-1765 bg. 28/5-1777. "
Ole Svenchesen Præstgrav 12 aar."
2. Kirsten Svenkesdatter dpt. 19/7-1767.
3. Jens Svenkesen dpt. 6/8-1769. Se Eik under Geitebua i Valebø.
4. Inger Svenkesdatter dpt. 5/5-1771 bg. 14/10-1780. "Inger Svenchesdatter Marsdal 9 aar 26 uger."
5. Anders Svenkesen dpt. 17/10-1773 bg. 20/10-1780.
Bruker 1763.

F.f. Svenche Præstgravs og Karen Jensdatters Ole: Ole Norstaae, Anders Gieddeboe, Maren Fæbache, Guro Norstaae, Guri Præstegaarden.
F.f. Svenche Præstgravs og Karen Jensdatters Kirsten: Ole Norstaae, Morten Gieddeboen, Halvor Lille Huve, Anna Marsdahlen, Inger Larsdatter Store Helgen.
F.f. Svenche Præstgravs og Karen Jensdatters Jens: Ole Marsdalen, Harrald Tollefsen, Morten Gieddeboen, Anna Marsdalen, Inger Larsdatter Store Helgen.
F.f. Svenche Præstgravs og Karen Jensdatters Inger: Ole Norstaae, Gunder Berget, Gunder Præstegaarden, Gunnil Steenstad, Inger Larsdatter Store Helgen.
F.f. Svenche Præstgravs og Karen Jensdatters Anders: Ole Norstaae, Morten Gieddeboe, Hans Gieddeboen, Anna Marsdal, Inger Store Helgen.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1775 - 1784, folie 172b - 173a.
Sted: Præstgrav i Helgen sogn, Holden. 1775.
Svenche Olsen, død. Enchen Kari Jensdtr. og Børn:
1. Ole Svenchesen 10 Aar.
2. Jens Svenchesen 6 Aar.
3. Anders Svenchesen 2 Aar.
4. Kirsti Svenchesdtr. 9 Aar.
5. Inger Svenchesdtr. 4 Aar.
Formyndere: Enchens Fader Jens Andersen Giedeboen og
Enchens broder Ole Jensen Masdalen.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister for Holla.

Enka Karen Jensdatter ble g2g i 1778 med Svend Andersen. Se Geitebua i Valebø.

Barna ble selvsagt med til Geitebua, som også lå til Helgen sogn. Området på østsiden av Norsjø ble i kirkelig sammenheng kalt for østre Helgen.


Bonde, leilending
Ole Jensen Præstgrav fra Mastdalen under Geitebua i Valebø dpt. 11/4-1734 d. 10/7-1798. "Ole Jensen Præstgrav 67 aar.", s.a. Jens Andersen Mastdalen.
g. 10/10-1762 m. Anne Eskildsdatter fra Vassdalen i Valebø dpt. 7/9-1732 d. 21/2-1796. "
Anne Eschilsdatter Præstgrav 63 aar.", d.a. Eskild Rasmussen Wasdal.
1. Inger Olsdatter dpt. 9/11-1766 g.m. Ole Olsen. Se nedenfor.
2. Aavet Olsdatter dpt. 9/4-1769 g.m. Simon Larsen. Se Hegna under Helgen store.
3. Jens dpt. 8/3-1772 bg. 8/10-1775. "
Jens Olsen Marsdalen 3½ aar."
Bruker ca. 1777.

F.f. Ole Jensen Marsdalens og Anna Eschilsdatters Inger: Hans Vasdalen, Morten Gieddeboen, Morten Hegnen, Karen Præstgrav, Gunnil L. Vasdalen.
F.f. Ole Jensen Marsdals og Anna Eschilsdatters Oved: Svenche Præstgrav, Hans Vasdal, Christen Store Helgen, Karen Præstgrav, Anna Halvorsdatter Gieddeboen.
F.f. Ole Marsdalens og Anna Eschilsdatters Jens: Hans Wasdalen, Anders Eg, Morten Gieddeboen, Karen Præstgrav, Ingebor Wasdal.


Bonde, gruvearbeider, leilending
Ole Olsen Præstgrav fra Hagen under Helgen store dpt. 24/8-1755 d. 1/5-1831 på Prestgrav, s.a. Ole Halvorsen Hougen.
g. 2/11-1786 m. Inger Olsdatter herfra dpt. 9/11-1766 d. 19/5-1834 på Prestgrav.
1. Ole Olsen d.e. f. 11/9-1787.
2. Jens Olsen f. 19/9-1789. Se nedenfor.
3. Anne Olsdatter f. 18/3-1792 g.m. Johannes Rasmussen. Se Familie 48 - Verket 1822.
4. Inger Olsdatter f. 31/12-1794 g.m. Thomas Bentsen. Se Ulefos jernverk.

5. Kirsten Olsdatter f. 10/9-1797.
6. Aavet Olsdatter f. 3/12-1799.
7. Karen Olsdatter f. 16/7-1802.
8. Ole Olsen d.y. f. 24/12-1804.
9. Mari Olsdatter f. 11/3-1809 g.m. sagarbeider Hans Eriksen. Se Familie 4 - Sagene 1845.
Bruker 1788.

F.f. Ole Olsen Præstgravs og Inger Olsdatters Drengebarn Ole: Halvor Olsen Hagen, Morten Hegnen, Gullich Hansen Hegnen, Ingeborg Østensdatter Vasdalen, Oved Olsdatter Præstgrav.
F.f. Ole Olsen Præstgravs og Inger Olsdatters Drengebarn Jens: Halvor Hagen, Morten Hegnen, Rasmus Hansen Vasdalen, Ingeborg Østensdatter Vasdalen, Oved Olsdatter Præstgrav.
F.f. Ole Olsen Præstgravs og Inger Olsdatters Pigebarn Anne: Halvor Hagen, Simon Helgen, Niels Hansen Vasdalen, Marthe Olsdatter Helgen, Oved Olsdatter Præstgrav.
F.f. Ole Olsen Præstgravs og Inger Olsdatters Pigebarn Inger: Simon Helgen, Rasmus Hansen Vasdal, Svenche Svendsen Dielsdalen, Oved Olsdatter Helgen, Oved Olsdatter Vasdalen.
F.f. Ole Olsen Præstgravs og Inger Olsdatters Pigebarn Kirsten: Simon Helgen, Jens Svenchesen Eeg, Lars Halvorsen Hagen, Oved Hansdatter Eeg, Inger Halvorsdatter Hagen.
F.f. Ole Olsen Præstgravs og Inger Olsdatters Pigebarn Oved: Jens Eeg, Ole Vaskaas, Ole Halvorsen Hagen, Oved Olsdatter Helgen, Inger Halvorsdatter Hagen.
F.f. Ole Olsen Præstgrav og Inger Olsdatters Karen: Simon Helgen, Halvor og Anders Hagen, Aavet Olsdatter Hagen.
F.f. Ole Olsen Præstgraw og Inger Olsdatters Ole: Simon Helgen, Ole Hagan, Ole Præstgrav, Marthe Helgen, Maren Hagen.
F.f. Ole Præstgrav og Inger Olsdatters Maren: Simon Helgen, Halvor Hagen, Tollef Hagen, Aavet Helgen, Anne Olsdatter.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1823 - 1824, folie 583a - 585a.
Sted: Præstgrav i Helgen 1823.
Ole Olsen og hustru Ingri Olsdtr. opgiver Boet.
Børn:
1. Ole Olsen d.e., myndig. Opholder sig i Skiolds Præstegield i Christiansand stift.
2. Jens Olsen, myndig.
3. Ole Olsen 18 Aar. Verge: Hans husbond, lensmand Halvor Welliksen.
4. Anne Olsdtr. g.m. Johannes Rasmussen ved Holden Jernværk.
5. Inger Olsdtr. g.m. Thomas Bentsen ved Holden Jernværk.
6. Kirsti Olsdtr. 25 Aar. Ugift. Verge: Broderen Jens Olsen.
7. Aavet Olsdtr. 23. Ugift. Verge: Broderen Jens Olsen.
8. Karen Olsdtr. 21 Aar. Ugift. Verge: Morbroderen Simon Laersen Hægna.
9. Mari Olsdtr. 14 Aar. Verge: Morbroderen Simon Laersen Hægna.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister for Holla.

Bonde, leilending
Jens Olsen Præstgrav herfra f. 19/9-1789 d. 7/1-1863 på Prestgrav, som enkemann og føderådsmann, 75 år gml.
g. i Holla 4/8-1816 m. Anne Jacobsdatter fra Bø i Helgen f. 7/8-1790 d. 16/7-1854 på Prestgrav, d.a. Jacob Andersen Bø.
1. Ole Jensen f. 5/10-1816. Se Prestgrav(2) "Nedre".
2. Jacob Jensen f. 9/1-1820. Se nedenfor.
3. Gunder Jensen f. 29/5-1823. Se Prestgrav nedre.
Bruker ca. 1816.

F.f. Gaardmand Jens Olsen Præstgrav og Anne Jacobsdatters Ole: Anne Olsdatter Værket, Inger Olsdatter Søwe, Simon Hegnen, Johannes Rasmusen Værket, Kittil Bøe, Tollev Hagen.
F.f. Gaardmand Jens Olsen Præstgrav og Anne Jacobsdatters Jacob: Kari Bøe, Kirsten Præstgrav, Anders Bøe, Tollev Hagen, Kittil Bøe.
F.f. Gaardmand Jens Olsen Præstgrav og Anne Jacobsdatters Gunder: Kari Johannesdatter Bøe, Kirsten Olsdatter Søve, Anders Bøe, Lars Simonsen Hegnen, Ole Olsen Ytterbøe.

Inderst (= leieboer med egen husholdning)
Ole Olsen Præstgrav
f. ca.
g. 21/8-1829 m. Anne Gurine Olsdatter fra Ytterbø f. ca.
Forlovere: "Ole Thordsen Ytterbøe og Peder Halvorsen Grinen."
1. Inger Olsdatter f. 24/8-1829 på Prestgrav.

Bonde, selveier
Jacob Jensen Præstgrav herfra f. 9/1-1820 d. 7/10-1850 på Prestgrav av nervefeber.
Eier 1850. Ugift.

Det ble delt fra 2 ort og 4 skilling (landskyld) i 1851. Den utskilte delen ble dermed lagt til Prestgrav øvre.
Begge gårdene fikk dermed likelydende landskyld: 1 dl. - 1 ort - 12 skilling.

Bonde, selveier
Simon Simonsen Helgen fra Torgersrud under Bergan i Melum f. 29/7-1826 d. 2/3-1900, s.a. Simon Simonsen Movdal lille og Berthe Hansdatter fra Torgersrud.
g. i Holla 27/8-1852 m. Aslaug Pedersdatter fra Holtan f. 6/3-1828 d. 5/4-1902, d.a. Peder Stiansen Holtan.

1. Peder Simonsen Helgen f. 9/9-1864. Overtok i 1901.
Eier 1861.

Denne familien flytta fra gården Helgen til Prestgrav i 1864. Se alle barna på Helgen. Se Helgen store(5).

Fra 1861 har Prestgrav(1) vært i sameie med Helgen(5). Familiene bodde på Helgen(5).

Simon Simonsen kjøpte denne gården for 1350 spd. Han kjøpte også halvparten av Hegna av Anund Hansen Teigen for 430 spd..

Kilde: Matrikkelgrunnlaget 1866.
Gården besto av 70 mål dyrka jord av "mindre god beskaffenhet".

Matrikkelen 1886: "Gnr 52 Præstgrav, bnr 1, løpenr. 103a, eier Simon Simonsen. Gammel skyld 1 - 1 - 12, Ny skyld: 2 mark 81 øre."

Matrikkelsystemet er Norges offisielle eiendomsregister.


Skogsarbeider, leilending
Andreas Kristensen fra Dalen 1 under Vibeto øvre f. ca. 1870, s.a. Christen Knudsen.
g.m. Margith Haraldsdatter fra Holla f. ca. 1857.
1. Harald Kristensen f. ca. 1895.

Under folketellinga 1900, bodde også hans mor her, enka Anne Karine Hansdatter fra Vibeto f. 29/6-1833.

Bonde, selveier
Peder Simonsen Helgen
herfra f. 6/9-1864 d. 2/4-1948.
g.m. NN Laavald fra Bø herred f. ca. 1865 d. før 1900.
1. Simon Helgen f. 4/4-1895. Overtok gården.
2. Birger Pedersen Helgen f. 1897.
Eier 1901. Se Helgen lille(5).

Se denne familien på Kollstad. Her bodde det forpaktere noen år.

1910:
 Gråsteinsmurer, veioppsynsmann
Johan Ludvig Andreassen Thorsell (Johan Thorsell) fra Sjøhålan mellom i Torsby, Bohuslën, Sverige f. 7/12-1860, s.a. Andreas Svensson og Amanda Sofia Jønsson.
g.m. Sigrid Tarjersdatter fra Mo i Telemark f. 5/10-1872, d.a. Tarje
1. Helga Torsell f. 12/9-1895 i Vinje.
2. Mathilde Torsell f. 24/6-1898, Solum, d., Gaar paa skole.
3. Solveig Torsell f. 19/6-1901, Solum, d., Gaar paa skole.
4. Torleiv Torsell f. 20/9-1904, Solum, s.
5. Lovise Augusta Torsell f. 12/1-1908.
6. Sverre Sigfrid Torsell f. 24/11-1910 på Prestgrav. Se Aug.Cappelensv. 8 under Verket.
7. Otto Arne f. 10/3-1914.
 Bruker ca. 1907.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Veiarb. Johan Torsell, Helgen og hustru Sigrids Louise Augusta: Forældrene, Veiarb. Halvor Halvorsen, Helgen, Tjener Marie Tygesen do.
F.f.
Murer Johan Ludvig Torsell, Prestgrav og Sigrid Tarjeisdatters Sverre Sigfrid: Grubearb. Even Tygesen, tjener Kari Torsell, Pige Helga Torsell, Barnets Moder.
F.f. Veivogter Johan Andreassen Torsell, Solheim (Helgenskov) og Sigrid Tarjeisdatters 
Otto Arne: Kone Karen Grønvold, Pige Helga Johansd. Torsell, Arb. August Stenstad, Barnets Far.

 

Kilde: Emibas emigrationsakt: Göteborgs domkyrkoförs O 1889 009.
Glasmesterarbeider Johan Ludvig Andreasson Thorsell.
Utvandrad 1/2-1889 från 12 Rote 105 E, Göteborgs domkyrkoförsamling, Göteborgs och Bohus län (Västergötland) till Norge.
(Takk til Kari Aabelvik for oppslag.)

Bonde, selveier
Simon Helgen herfra f. 4/4-1895 d. 20/8-1966.
g.m. Marie Jøntvedt f. 28/10-1898 d. 13/8-1984, d.a. Halvor Evensen Jøntvedt.
1. Per S. Helgen f. 27/7-1927. Overtok gården.
Eier 1921.

Se Helgen(5).

Selveier
Per S. Helgen
f. 27/7-1927 d. 30/1-2008.
Eier 1961.

Se Helgen(5).
 


| Innhold | Gamle Prestgrav | Prestgrav | Prestgrav nedre |


Prestgrav 2 - Prestgrav nedre
Gnr 52 - bnr 2. Gammelt løpenr. 103b.

Utskilt fra Prestgrav ved skylddelingsforretning tinglyst 1850.

Landskyld: 1 dl - 3 ort - 16 skilling.

Denne eienommen ligger helt ut til Norsjø og ligger rett over for Mastdalen og Eik i østre Helgen.

Adresse 2020: Prestegravvegen 119.

Ole Jensen Præstgrav oppførte nye hus på denne utskilte delen.

Bonde, skogbetjent, selveier
Ole Jensen Præstgrav fra Prestgrav øvre f. 5/10-1816 d. 18/4-1894 på Kåsene under jernverket, s.a. Jens Olsen Præstgrav.
g. 2/6-1846 m. Anne Cathrine Jørgensdatter fra Stenstadstrand f. 6/10-1818 d. 6/11-1889 på Kåsene under jernverket, d.a. Jørgen Christensen Stenstadstrand.
Eier 1850. Se Familie 103 - Verket 1865.

Antagelig for å del-finansiere kjøpet av gården, lot han den dele i 2 deler. Delen med de gamle husene på, solgte han til sin bror
Jacob Jensen Præstgrav. Se Prestgrav(1).

Ole Jensen ble skogbetjent hos Cappelen. Han fikk da bolig på Kåsene under jernverket.
Han solgte i 1861 Prestgrav(2) til Simon Simonsen Helgen.

Bonde, selveier
Gunder Jensen fra Prestgrav(1) f. 29/5-1823, s.a. Jens Olsen Prestgrav.
g. i Helgen 14/11-1845 m. Berthe Kittilsdatter fra Jøntvedt f. ca. 1823 d. 1913 i Valebø, d.a. Kittil Andersen Jøntvedt.
Forlovere: "Peder Augustinusen Omtvedt og Anders Christensen Nordstaae."
1. Kittil Gundersen f. ca. 1846.
Sjømand i 1865.
2. Jens Gundersen f. ca. 1846. Død ved ulykke i Dilsdalskjenna.
3. Andreas Gundersen f. ca. 1850. Bodde i Bergen (Bergan?)
4. Jacob Gundersen f. ca. 1853. Bodde på "Kveldro" under Dal i Dalsbygda i Solum.
5. Nils Gundersen f. ca. 1856. Emigrerte til N. Amerika.
6. Anne Kirstine Gundersdatter f. ca. 1859.
7. Ole f. januar 1859 d. 30/1-1859 på Prestgrav.
8. Ole Gundersen f. ca. 1862. Døde ung.
9. Gabriel Gundersen (tvilling) f. ca. 1864. Bodde ved Løveid (sier Ytterbø).
10. Bernhard Gundersen (tvilling f. ca. 1864. Bodde ved Løveid.
11. Aslaug Kirstine Gundersdatter f. 9/2-1868 g.m. Torgrim T. Solberg. Se Øvre Glaholt i Valebø.
Se også Værstad(3).
Eier 1851.

Landskyld 1866: 1 dl. - 2 ort - 10 skilling. Gården besto da av 65 mål dyrka jord av "mindre god beskaffenhet".
Gårdens besetning i 1866: 1 hest 2 kuer og 3 sauer.

Gunder og Berthe flytta fra Bø til Dal i Dalsbygda (i Melum).

Legdslem her under folketellinga 1865: Kjøstol Olsen f. ca. 1824 i Holla. "Sindsvag fra sit 23die Aar."

Bonde, tømmermann, selveier
Hans Andreas Andersen fra Torsnes under Søve f. 1/11-1842 d. 30/7-1874 på Prestgrav i Helgen, 32 1/2 år gml., s.a. Anders Andersen Torsnæs.
g. i Holla 29/12-1868 m. Aslaug Kirstine Halvorsdatter fra N. Fehn(1) f. 11/5-1847, d.a. Halvor Gundersen Fæhn.
Faddere: "
Jørgen Kjøstolsen Kaalstad og Christian Christensen Stua."
1. Anders Hansen f. 20/3-1871 d. 24/1-1881 på Prestgrav, 10 år gml.
2. Anne Kirstine f. 24/9-1873 d. 14/6-1874 på Prestgrav.
Eier 1871.

F.f. Tømmermand Hans Andersen Fæhn og Asloug Kirstine Halvorsdatters Anders: Taran Andersd. Tufte, Mari Andersd. Bjærven, Christen Andersen Tufte, Knud Olsen Skibsnæs, Hans Halvorsen Fæhn.
F.f.
Tømmermand Hans Andersen Præstgrav og Asloug Kirstine Halvorsdatters Anne Kirstine: Kirsti Andersd. Skibsnæs, Mari Andersd. ditto, Knud Olsen ditto, Ole Torstensen Bjærven, Hans Halvorsen Fæhn.

Enka Aslaug Halvorsdatter ble g2g med Karl Svendsen. Se nedenfor.

Bonde, selveier (gjennom sin kone)
Karl Svendson Haget fra Anundskog sogn i Sverige f. 6/8-1844 d. 1915 på Tufte, s.a. Svend Pederson Haget i Sverige.
g.m. i Holla 6/10-1876 m. enke Aslaug Kirstine Halvorsdatter fra N. Fen(1) f. 11/5-1847 d. 1925 på Tufte, d.a. Halvor Gundersen Fæhn.
Forlovere: "
August Lundberg og Hans Halvorsen Fæhn."
Eier 1876.

De kjøpte Tufte(1) av hennes bror Hans Halvorsen Fæhn i 1881 og flytta dit. Se der.

Bonde, selveier
Rasmus Brynildsen fra Kolstadberget under Kolstad lille f. 22/6-1827 d. 15/1-1890 på Prestgrav av slag., s.a. Brynild Sørensen.
g. 13/1-1874 m. enke Anne Karine Christensdatter fra Hegna under Værstad f. 19/5-1835 d. 21/9-1914 på Prestgrav., d.a. Christen Hansen Hægna.
Forlovere: "Isak Halvorsen Værstad og Nils Jonsen Værstad."
Eier 1881.

Rasmus Brynildsen bodde på Velkom under Kolstad store i 1874 og på Værstad fra 1876. Anne Karine Christensdatter var enke
etter Hans Andreas Johnsen Wærstad. Se Værstad(3).

Matrikkelen 1886: "Gnr 52 Præstgrav, bnr 2, løpenr. 103b, eier Rasmus Brynildsen. Gammel skyld 1 - 1 - 12, Ny skyld: 2 mark 81 øre."

Bonde, selveier
John Hansen Prestgrav
fra Værstad(3) f. 10/12-1865 d. 12/7-1920 på Prestgrav, s.a. Hans Andreas Johnsen Wærstad og Anne Karine Christensdatter.
Eier

John Hansen overtok gården etter stefaren. Han døde ugift.

Se gården under folketellinga 1900. (bnr 2)

Halvor Jonsen Ytterbø.
g.m. Marie Hansdatter fra Værstad f. ca. 1863.

Han arva gården og solgte den i 1922.

Bonde, byggmester, selveier
Knut T. Strandskogen fra Drangedal f. 13/2-1889 d. 24/1-1923.
g.m. Martha Nikoline Tufte fra Tufte(6) f. 16/1-1893 d. 21/5-1927, d.a. Andreas Nilsen Tufte.
Eier 1922.

Enka Martha Strandskogen ble g2g m. Anders O. Ytterbø. Se nedenfor.

Bonde, selveier (gjennom kona)
Anders O. Ytterbø f. 8/12-1897 d. 1/11-1985.
g1g ca. 1926 m. enke Martha Andreasdatter fra Tufte(6) f. 16/1-1893 d. 21/5-1927.
g2g m. Karette Ytterbø fra Ytterbø(6) f. 29/3-1893 d. 21/1-1987, d.a. Jens Larsen Ytterbø.
1. Aslaug Ytterbø.
Barn i 2. ekteskap:
2. Ole Jens Ytterbø.
Eier 1926.

Anders Ytterbø satte i sin tid opp en ny hovedbygning på Prestgrav.


| Innhold | Gamle Prestgrav | Prestgrav | Prestgrav nedre |


webmaster@gamleholla.no