ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Leilændingskat for Holden Prestegield
1661

Kilde: Fogderegnskap Øvre og Nedre Telemark 1661 - 1662. Digitalarkivet.

Avskrift: G.S. 2018.

Noen forkortelser for landskylda:
Tnd. = Tønde = Tønne korn. 1 tnd = 12 meler.
Huder = Oksehuder. 1 hud = 12 skind (kalveskind).HOLDEN SOGN 1661.

Hollen
Som Enchen bruger schylder Aarlig med Regned Ødegaard Rødningen der Wnderliggende 7 Tndr. Korn ehr Penge 14 Rdr.

Suusaas
Som Haffuer bruger schylder Aarlig 6 tnd. Korn, ehr Penge 12 dr.

Eigge (Øvre)
Som Isach bruger med Dagsrød ødeplads Wnderliggende, Aarlig schylder 4 tnd. och 1 Meller. Ehr Penge 8 dr. 2 ort 16 sk.

Eigge Nedre
Som Throen bruger, schylder Aarligen 3 tnd. Korn och 3 huder. Ehr Penge 12 dr.

Haattued
Som Steen bruger schylder Aarlig 6 tnd. Korn, ehr Penge 12 dr.

Wibetoe Nederste
Som Preste Enchen bruger schylder Aarlig 5 tnd. er efter hans Majestets bevilling fri for schat.

Wibetoe øferste Som Gunder bruger schylder Aarlig 3 tnd. och 2 huder, Ehr Lensmand och altid satt Gaardschat fri.

Thoffte
Som Johannes bruger schylder Aarlig 6 tnd. Korn, ehr Penge 12 dr.

Søfue
Som Anders bruger schylder Aarlig 10 tnd. och 1 hud, Ehr Penge 22 Rdr.

Thuedt
Som Søfren bruger schylder Aarlig 5 tnd. Er udj Penge 10 dr.

Fæhnn Nederste
Som Anders bruger schylder Aarlig med en Ødeplads Orwaldsaasen Kaldis, er till sammen 6 huder och 2 Meller, Er Penge 12 dr. 2 ort 16 sk.

Fæhn (øvre)
Som Anders Halfuordsen bruger schylder Aarlig med en Ødeplads Schibswolders Wnderliggendis til sammen 4 tnd. 2 Meller och 1 1/2 hud, beløbber Penge 11 dr. 2 ort 16 sk.

Nambløess Søndre
Som Enchen (Euinnd?) bruger med Fæbache ødeplads der wnder liggende schylder Aarlig 4 tnd. er Penge 8 dr.

Nambløess Midgaarden
Som Søfren, Joen och Olle bruger schylder Aarligen med Teigen Ødeplads der underliggende, 7 tnd. Er Penge 14 dr.

Bachesuusaas
Som Anders bruger schylder Aarlig 4 tnd. Korn, Er udj Penge 8 dr.

Ullfoss
Som Siffuer (§) bruger, Schylder Aarlig 5 tnd. Korn, Er Penge 10 dr.

Heyshollt østre
schylder aarlig 3 tnd. och 1 huud, Er udj Penge 8 dr.

Heysholt Westre
Som Jens bruger schylder 3 tnd. Korn, er Penge 6 dr.

Nambløes
Som Kolbiørn bruger schylder Aarlig 3 tnd. Korn, er Udj Penge 6 dr.

Haatved
Som Søfren bruger schylder 3 tnd. Korn, er udj Penge 6 dr.

Nambløes Nordre
Som Kolbiørn bruger schylder Aarlig 8 Meller och 1 huud, er Penge 4 dr. 2 ort 16 sk.

Wibetoe (mellom)
Som Gunder bruger schylder Aarlig 2 huder, er Penge 4 dr.

Faasse
Som Christen bruger schylder Arlig 2 tnd. Korn, er Penge 4 dr.

Schaardall
Som Niels bruger schylder Aarlig 1 tnd., Er udj Penge 2 dr.HELGEN ANNEX 1661.

Helgen Østre
Som Pouell bruger schylder Aarlig 4 tnd 2 Meller Korn, er Penge 8 dr. 2 ort 16 sk.

Ytterbøe
Som Olle och Jenns bruger schylder Aarlig 6 huder och 2 Meller, er udj Penge 12 dr. 2 ort 16 sk.

Kolde
Som Lauridtz bruger schylder Aarlig 4 tnd. Korn, er Penge 8 dr.

Stenstad
Som Joen bruger Schylder Aarlig 3 tnd. Korn och 1 huud, er Penge 8 dr.

Bøe
Som Tormoe bruger schylder Aarlig 3 Huder och 1 1/2 tnd. Korn, er Penge 9 Rdr.

Kolstad
Som Helge bruger med en Liden Plads Schibsnæs der underliggende, schylder Aarlig 4 tnd. och 2 huder, er udj Penge 12 dr.

Jellsset
Som Tommas (Tormoe?) bruger med en Liden ødeplads Kaasen derunderliggende, schylder Aarlig 3 1/2 tnd. och 3 Kalvschind, er udj Penge 7 dr. 2 ort.

Ombtued
Som Olle bruger schylder Aarlig 2 huder och 1 1/2 tnd. Korn, er udj Penge 7 dr.

Kolstad Lille
Som Pouell bruger schylder Aarlig 2 1/2 huud, Er udj Penge 5 dr.

Kløfdall
Som Helge bruger schylder Aarlig 3 tnd. Korn, er Penge 6 dr.

Holdten
Som Jens bruger schylder Aarlig 3 tnd. Korn, er udj Penge 6 dr.

Langeland
Som Hans bruger med en ødeplads Kaldet Munchen schylder Aarlig 4 Huder, er Penge 8 dr.

Werstad
Som Lauridts bruger schylder Aarlig 2 tnd. Korn och 5 Meller, er udj Penge 5 dr. 2 ort 16 sk.

Huallen
Som Gunder bruger schylder Aarlig 3 tnd. och 2 Meller, er Penge 6 dr. 2 ort 16 sk.

Jembtued Nordre
Som Brønnild bruger schylder Aarlig 3 tnd. Korn, er Penge 6 dr.

Jembtued Mellom
Som Anders bruger schylder Aarlig 3 tnd. Korn, er Penge 6 dr.

Giedeboe
Som Karj bruger schylder Aarlig 2 huder, er udj Penge 4 dr.

Helgen Westre
Som Anders bruger schylder Aarlig 2 tnd. Korn, er Penge 4 dr.

Tindholt
Som Peder bruger schylder Aarlig 2 tnd. Korn, er Penge 4 dr.

Siørholt
Som Elias bruger schylder Aarlig 1 Huud, er udj Penge 2 dr.

Bierfuen
Som Peder bruger schylder Aarlig med en Rødningsplads der underliggende 2 tnd. och 1 1/2 Melle, er Penge 4 dr.

Stenstadhuallen
Som Gunnuff bruger schylder Aarlig 5 Meller Korn, er Penge 1 1/2 dr. 16 sk.

Wassdallen
Som Eskell bruger schylder Aarlig 1/2 huud, er udj Penge 1 dr.

Prestgraf
Som Luchas bruger schylder Aarlig 5 Meller Korn, er Penge 1 1/2 dr. 16 sk.

Lille Jembtued
Som Anders bruger schylder Aarlig 2 tnd., er udj Penge 4 dr.

Soelberig
Som Suenning bruger schylder Aarligen 1 Huud, er Penge 2 dr.ROMMENESS ANNEX 1661.

Valle (Vale)
Som Niels bruger schylder Aarlig med Thuende Smaa Wnderliggende Ødepladse 12 tnd. Korn, Er udj Penge 24 dr.

Huallen (Vala)
Som Olle bruger schylder Aarlig 4 1/2 tnd. Korn, er Penge 9 dr.

Lunde Øfre
Som Leduor bruger schylder Aarlig 5 1/2 tnd. och 4 hud, er Penge 11 dr. 2 ort 16 sk.

Lunde (nedre)
Som Enchen bruger schylder Aarlig 4 1/2 tnd. Korn, er udj Penge 9 dr.

Brende
Som Peder bruger Schylder Aarlig 3 tnd. och 3 1/2 huder, Er Penge 12 dr.

Rommenes Westre och Rommenes østre
med en Plads kaldis Sønderholt der Wnderliggendis schylder Aarlig 6 Løbber Smør 1 Hud
och 2 Meller korn, hafuer werit fri Fogetgaard idet Hans Ko. Mayestet, oc nu er beboes af bønnder.

Sandnes øffre
Som Gundlich bruger schylder Aarligen 4 tnd. Korn, er Penge 8 Rdr.

Sandnes Nedre
Som Gunnder bruger schylder Aarligen med en ødeplads Wlwigen der wnderliggende 4 tnd., er Penge 8 dr.

Grafuer
Som Leduor bruger schylder Aarlig 4 tnd. Korn, er udj Penge 8 dr.

Bordstad
Som Leduor bruger schylder Aarligen 1 1/2 tnd. Korn, er Penge 3 dr.

Opsall
Som Christen bruger schylder Aarlig 1 1/2 tnf. Korn, er Penge 3 dr.

HUSSMEND

Siffuerd Borgen 1/2 dr.
Peder Marchussen 1/2 dr.
Arfue Schreder 1 dr.
Annders Andersen 1/2 dr.
Anders Schomager 1 dr.
Mads Walle 1/2 dr.
Olluff Folchvardsen 1/2 dl.
Peder Nielsen 1/2 dr.
Annders Werstad 1/2 dl.
 


Webmaster