ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Leilændingskat for Hollenn Prestegield
1662

Kilde: Fogderegnskap Øvre og Nedre Telemark 1662. Digitalarkivet.

Avskrift: G.S. 2018.

Noen forkortelser for landskylda:
Tnd. = Tønde = Tønne korn. 1 tnd = 12 meler.
Huder = Oksehuder. 1 hud = 12 skind (kalveskind).


Andre skattemanntall for Holla på 1600-tallet
| 1602 | 1610 - 1649 | Koppskatt 1645 | 1647 | 1650 - 1659 | 1650 | 1652 | 1662 | Fogdemanntall 1664 | 1665 | 1666 |
| 1672 | O-1670 | 1674 | 1676 | 1678 | 1679 | 1680 | 1681 | 1686 | 1688 | 1691 | 1692 | 1695 | 1696 | 1697 | 1698 | 1699 |HOLLEN SOGN 1662.

Hollen
Som Enchen bruger Schylder Aarlig med dennd ødegaard Rødningen derunderliggende. - 7 tnd. Korn er Penge 14 rdr.

Suusaas
Som Hoffuer bruger Schylder Aarlig 6 tnd. Korn er Penge 12 dr.

Eigge
Som Isach bruger med Dagsrød ødeplads underliggende Aarlig Schylder 4 tnd. och 2 Meller, Er Penge 8 dr. 2 ort 16 sk.

Eigge nedre
Som Throen bruger Schylder Aarlig 3 tnd. Korn och 3 huuder, er Penge 12 dr.

Haatued
Som Steen bruger Schylder Aarlig 6 tnd. Korn er Penge 12 dr.

Wibetoe Nederste
Som Presteenchen bruger Schylder Aarlig 5 tnd. Korn er efter Hans Mayestets naadigste bevilling fri for schat.

Wibetoe øfuerste
Som Gunder bruger Schylder Aarlig 3 tnd och 2 huder, Ehr Lensmand och altid haffuer Gaard schat fri.

Thoffte
Som Johannes bruger Schylder Aarlig 6 tnd. Korn, ehr Penge 12 dr.

Søfue
Som Anders bruger Schylder Aarlig 10 tnd. och 1 hud. Er Penge 22 rdr.

Thuedt
Som Søfren bruger Schylder Aarlig 5 tnd., Er udj Penge 10 dr.

Fæhnn Nederste
Som Anders bruger Schylder Aarlig med en Ødeplads Ørwalds aasen Kaldis, er tillsammens 6 huder och 2 Meller, Er Penge 12 dr. 2 ort 16 sk.

Fæhn
Som Anders Halffuordzen bruger Schylder Aarlig med en Ødeplads Schibswaldens Wnderliggendis tilsammen 4 tnd. 2 Meller och 1 1/2 hud,
Beløbber Penge 11 dr. 2 ort 16 sk.

Nambløess Søndre
Som Enchen bruger med Fæbache ødeplads der underliggende, Schylder Aarligen 4 tnd., er Penge 8 dr.

Nambløess Midgaarden
Som Søfren, Joen och Olle bruger Schylder Aarligen med Teigen Ødeplads der underliggende 7 tnd. Er Penge 14 dr.

Bachesuussaas
Som Annders bruger Schylder Aarlig 4 tnd. Korn, Er udj Penge 8 dr.

Uhllfoss
Som Saffuor (Sivert Svendsen fra Brenne) bruger Schylder Aarlig 5 tnd. Korn, Er Penge 10 dr.

Heyshollt østre
Schylder aarlig 3 tnd. och 1 huud, er udj Penge 8 dr.

Heyshollt Westre
Som Jenns bruger Schylder 3 tnd. Korn, er Penge 6 dr.

Nambløes
Som Kolbiørn bruger Schylder Aarlig 3 tnd. Korn, er udj Penge 6 dr.

Haatued
Som Søfren bruger Schylder 3 tnd. Korn, er ufj Penge 6 dr.
 
Nambløes Nordre
Som Kolbiørn bruger Schylder Aarlig 8 Meller och 1 huud, er Penge 4 dr. 2 ort 16 sk.

Wibetoe (Melem)
Som Gunder bruger Schylder Aarlig 2 huuder, Er Penge 4 dr.

Faasse
Som Christen bruger Schylder Aarlig 2 tnd. Korn, er Penge4 dr.

Schaardall
Som Niels bruger Schylder Aarlig 1 tnd, Er udj Penge 2 dr.HELGEN ANNEX 1662
.

Helgen østre
Som Pouell bruger Schylder Aarlig 4 tnd. 2 Meller Korn, Er Penge 8 dr. 2 ort 16 sk.

Ytterbøe
Som Olle och Jenns bruger Schylder Aarlig 6 huder och 2 Meller, er udj Penge 12 dr. 2 ort 16 sk.

Kolde
Som Lauridtz bruger Schylder Aarlig 4 tnd. Korn, er Penge 8 dr.

Stenstad
Som Joen bruger Schylder Aarlig 3 tnd. Korn och 1 huud, er Penge 8 dr.

Bøe
Som Tormoe bruger Schylder Aarlig 3 huder och 1 1/2 tnd. Korn, er Penge 9 Rdr.

Kolstad
Som Helge bruger med en Liden plads Schibsnes derunderliggende, schylder Aarlig 4 tnd. och 2 huuder, er udj Penge 12 dr.

Jellsset
Som Tommas bruger med en Lide ødeplads Hagenn(?) der underliggende, Schylder Aarlig 3 1/2 tnd. och 3 Kalfschind, er udj Penge 7 dr. 2 ort.

Ombtued
Som Olle bruger Schylder Aarlig 2 huder och 1 1/2 tnd Korn, er udj Penge 7 dr.

Kolstad Lille
Som Pouell bruger Schylder Aarlig 3 tnd. Korn, Er udj Penge 5 dr.

Kløfdall
Som Helge bruger Schylder Aarlig 3tnf. Korn, Er Penge 6 dr.

Holdten
Som Jens bruger Schylder Aarlig 3 tnd. Korn, er udj Penge 6 dr.

Langeland
Som Hans bruger med en ødeplads Kaldis Munchen Schylder Aarlig 4 Huuder, er Penge 8 dr.

Werstad
Som Lauridts bruger Schylder Aarlig 2 tnd. och 5 Meller, Er udj Penge 5 dr. 2 ort 16 Sk.

Huallen
Som Gunder bruger Schylder Aarlig 3 tnd. och 2 Meller, er Penge 6 dr. 2 ort 16 sk.

Jembtued Nordre
Som Brynnild bruger Schylder Aarlig 3 tnd. Korn, er Penge 6 dr.

Jemtued Mellom
Som Annders bruger Schylder Aarlig 3 tnd. Korn, er Penge 6 dr.

Giedeboe
Som Karj bruger Schylder Aarlig 2 tnd., er udj Penge 4 dr.

Helgen Westre
Som Annders bruger Schylder Aarlig 2 tnd. Korn, er Penge 4 dr.

Tindhollt
Som Peder bruger Schylder Aarlig 2 tnd. Korn, er Penge 4 dr.

Siørholt
Som Elias bruger Schylder Aarlig 1 Huud, er udj Penge 2 dr.

Bierfuen
Som Peder bruger Schylder Aarlig med en Rødningsplads der underliggende 2 tnd. och 1 1/2 Melle, er Penge 4 dr. 2 ort.

Stenstadhuallen
Som Gunnuf bruger Schylder Aarlig 5 Meller Korn, er Penge 1 1/2 dr. 16 sk.

Wassdallen
Som Eskell bruger Schylder Aarlig 1 1/2 hud, er udj Penge 1 dr.

Prestgraf
Som Lucas bruger Schylder Aarlig 5 Meller Korn, er Penge 1 1/2 dr. 16 sk.

Lille Jembtued
Som Annders bruger Schylder Aarlig 2 tnd., er udj Penge 4 dr.

Soelberig
Som Suenning bruger Schylder Aarlig 1 huud, er Penge 2 dr.
 ROMMENESS ANNEX 1662.

Walle (Vale)
Som Niels bruger Schylder Aarligen med Thuende Smaa Wnderliggende Ødepladser 12 tnd. Korn, Er udj Penge 24 dr.

Huallen (Vala)
Som Olluf bruger Schylder Aarlig 4 1/2 tnd. Korn, er Penge 9 dr.

Lunde Øfre
Som Leduor bruger Schylder Aarlig 5 1/2 tnd. och 4 huder, er Penge 11 dr. 2 ort 16 sk.

Lunde (Nedre)
Som Enchen bruger Schylder Aarlig 4 1/2 tnd. Korn, er udj Penge 9 dr.

Brende
Som Peder bruger Schylder Aarlig 3 tnd. och 3 1/2 huder, Er Penge 12 dr.

Rommenes Westre och Rommenes østre
med en Plads Kaldis Søndreholt derunderliggende Schylder Aarlig 6 Løbber Smør 1 Hud och 3 Meller Korn, hafuer werit fri Fougitgaard hvilche af
Hans Maiestets, er beboeds af Bønder, er Penge 26 dr. 2 ort 16 sk.

Sandnes øfre
Som Gundlich bruger Schylder Aarlig 4 tnd. Korn, er Penge 8 Rdr.

Sandnes Nedre
Som Gundlich(!) (Gunder) bruger Schylder Aarligen med en Øedeplads WllWigen (Ullvigen) derunderliggende 4 tnd., er Penge 8 dr.

Grafuer
Som Leduor bruger Schylder Aarlig 4 tnd. Korn, Er udj Penge 8 dr.

Bordstad
Som Leduor bruger Schylder Aarligen 1 1/2 tnd. Korn, er Penge 3 dr.

Opsall
Som Christen bruger Schylder Aarlig 1 1/2 tnd. Korn, er Penge 3 dr.

HUSMEND.

Siffuerd Borgen 1/2 dr.
Peder Marchussen 1/2 dr.
Arfue Schreder 1 dr.
Annders Annderssen 1/2 dr.
Anders Schomager 1 dr.
Mads Walle 1/2 dr.
Olluff Folchvorssen 1/2 dr.
Peder Nielssen 1/2 dr.
Annders Werstad 1/2 dr.
 


Webmaster