ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Leilændingskat for Hollenn Prestegield
1665

Kilde: Fogderegnskap Øvre og Nedre Telemark 1665. Digitalarkivet.

Avskrift: G.S. 2018.
Skattebeløpet er ikke tatt med.

Noen forkortelser for landskylda:
Tnd. = Tønde = Tønne korn. 1 tnd = 12 meler.
Huder = Oksehuder. 1 hud = 12 skind (kalveskind).


Andre skattemanntall for Holla på 1600-tallet
| 1602 | 1610 - 1649 | Koppskatt 1645 | 1647 | 1650 - 1659 | 1650 | 1652 | 1662 | Fogdemanntall 1664 | 1665 | 1666 |
| 1672 | O-1670 | 1674 | 1676 | 1678 | 1679 | 1680 | 1681 | 1686 | 1688 | 1691 | 1692 | 1695 | 1696 | 1697 | 1698 | 1699 |HOLLENN SOUGNN 1665.

Hollen
Som Enchenn bruger Schylder 7 tnd. med en ødeplads Rødningen derunderliggende.

Suusaas
Som Hofvuer och Hendrich bruger Schylder 6 1/2 tnd.

Eige øfre
Som Isach bruger Schylder 4 tnd. 2 Meller med Dagsrøed ødeplads derunderliggende.

Eige nordre
Som Troenn bruger Schylder 3 tnd och 3 huder.

Haadtued
Som Steen bruger Schylder 6 tnd.

Wiibetoe nederste
Som presteenchen bruger schylder 5 tnd. och er efter hans Kongel. Maistets naadigste bevilling, frj for schat.

Wiibetoe øfre
Som Gunder bruger Schylder 3 tnd 2 huder, er ringe for den schyld, och er Lensmand, for hans ombud frj for schat.

Toffte
Som Johannis bruger Schylder 6 tnd.

Soufue
Som Annders bruger Schylder 10 tnd. 1 huud.

Tuedt
Som Søfren bruger Schylder 5 tnd.

Feenn Nederste
Som Annders bruger Schylder 6 huuder 2 Meler Korn med en ødePlads derunderliggende Kaldes Øvrevoldsaasen.

Feenn Øffuerste
Som Anders Halfuorsen bruger Schylder med en ødePlads Schibswaldes derunder liggende, schylder tillsammen 4 tnd. 2 Meller 1 1/2 hud.

Nambløes Søndre
Som Efuinnd bruger Schylder med Fæbacke ødeplads derunderliggende schylder 4 tnd.

Namløs Midgaarden
Som Søfren och Joen bruger Schylder med Teien ødeplads derunderliggende 7 tnd.

Bachwesuusaas
Som Annders  bruger Schylder 4 tnd.

Ulfaas
Som Sifwor bruger Schylder 5 tnd.

Heisholdt østre
Som Rasmus bruger Schylder 3 tnd och 1 hud.

Heisholdt Westre
Som Jenns bruger Schylder 3 tnd.

Nambløes
Som Hellie bruger Schylder 3 tnd.

Haatued
Som Søfrenn bruger Schylder 3 tnd.

Nambløes nedre
Som Kolbiørn bruger Schylder 8 Meller och 1 hud.

Wibetoe (mellem)
Som Gunder bruger Schylder 2 huuder.

Fosse
Som Christen bruger Schylder 2 tnd.

Schardall
Som Niels bruger Schylder 1 tnd.

Tuarre (Tvara)
Som presten hr. Jenns bruger Schylder 3 tnd. liger under Presteboelit och Aff Aarilds tid for schat Warrit for schaanit,
formedelst ichun er En Engeplads.HELGEN ANNEX 1665.

Helgen østre
Som Poufuell bruger Schylder 4 tnd. 2 Meller.

Ytterbøe
Som Jenns bruger Schylder 6 huuder och 2 Meller Korn.

Kolde
Som Laurids bruger Schylder 4 tnd. Korn.

Steenstad
Som Joenn bruger Schylder 3 tnd. 1 hud.

Bøe
Som Tormoe bruger Schylder 3 huuder och 1 1/2 tnd Korn.

Kolstad
Som Hellie bruger Schylder med en Liden plads Kaldis Schibnes der underliggende, 4 tnd. och 2 huuder.

Jelsset
Som Tormo bruger Schylder med een Liden øedeplads Kaldes Haawen derunderliggende, tillsammen 3 1/2 tnd och 3 Kalschind.

Omtved
Som Olle bruger Schylder 2 huuder och 1 1/2 tnd.

Kolstad Lille
Som Pouell bruger Schylder 2 1/2 huder.

Kløfdall
Som Hellie bruger Schylder 3 tnd.

Holdtenn
Som Jenns bruger Schylder 3 tnd.

Langeland
Som Hanns bruger med en ødeplads der underliggende Kalledes Munchen Schylder tillsammens 4 huuder.

Werstad
Som Laurids bruger Schylder 2 tnd. och 5 Meller korn. (Lauridts = Laurs = Lars. G.S.)

Huallen
Som Gunder bruger Schylder 3 tnd 2 Meller.

Jemtued Nordre
Som Brynnild bruger Schylder 3 tnd.

Jembtued Mellum
Som Annders bruger Schylder 3 huuder.

Gedeboenn
Som Karri bruger Schylder 2 huuder.

Helgenn Westre
Som Annders bruger Schylder 2 tnd.

Thinholdt
Som Peder bruger Schylder 2 tnd.

Siørholdt
Som Elias bruger Schylder 1 huud.

Bierffuen
Som Peder bruger Schylder med en Rødningsplads der underliggende 2 tnd 1 1/2 Melle.

Steenstadhuallen
Som Gunder bruger Schylder 5 Meller Korn.

Wassdallen
Som Escild bruger Schylder 1/2 huud.

Præstgrauf
Som Lucas bruger Schylder 5 Meller.

Lille Jembtued
Som Annders bruger Schylder 2 tnd.

Solbierig
Som Suenning bruger Schylder 1 huud.ROMMENES ANNEX 1665.

Walle (Vale)
Som Niels bruger Schylder med thuende smaa underliggende ødepladse, 12 tnd.

Huallen (Vala)
Som Olle bruger Schylder 4 1/2 tnd.

Lunde øfre
Som Lefuor bruger Schylder 5 1/2 tnd, 4 schind.

Lunde (nedre)
Som Enchenn bruger Schylder 4 1/2 tnd.

Brende
Som Peder bruger Schylder 3 tnd och 3 1/2 huuder.

Rommenes Westre och Rommenes østre
Med een plads Kaldes Sønnderholt derunderliggende,
Schylder 6 løber Smør 1 hud och 2 Meller,
Haffuer werrit frj fougit Gaard siden af hands Kongelige Mayests soldt, och nu beboeds af bønnder.

Sandnis øfre
Som Gunnlich bruger Schylder 4 tnd.

Sandnis Nedre
Som Gunnder bruger Schylder 4 tnd. med een ødeplads Kaldes Wuluuiigen derunderliggende.

Grauuer (Graver)
Som Leuor bruger Schylder 4 tnd.

Barstad
Som Leduor bruger Schylder 1 1/2 tnd.

Opsall
Som Christen bruger Schylder 1 1/2 tnd.
 


Webmaster