ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Leilændingskat for Holden Prestegield
1672

Kilde: Fogderegnskap Øvre og Nedre Telemark 1672. Digitalarkivet.

Avskrift: G.S. 2018.
Skattebeløpet er ikke tatt med.

Noen forkortelser for landskylda:
Tnd. = Tønde = Tønne korn. 1 tnd = 12 meler.
Huder = Oksehuder. 1 hud = 12 skind (kalveskind).


Andre skattemanntall for Holla på 1600-tallet
| 1602 | 1610 - 1649 | Koppskatt 1645 | 1647 | 1650 - 1659 | 1650 | 1652 | 1662 | Fogdemanntall 1664 | 1665 | 1666 |
| 1672 | O-1670 | 1674 | 1676 | 1678 | 1679 | 1680 | 1681 | 1686 | 1688 | 1691 | 1692 | 1695 | 1696 | 1697 | 1698 | 1699 |


Denne lista er satt opp slik:
Gårdsnavn
. Leilending (bruker) og landskylda han betalte skatt for.
Eier(e) av landskylda.


HOLLEN SOGN 1672.

Holden med Rødningen. Enchen 7 tnd.
Hans Jacobsen.

Susaas. Anders 6 tnd.
Thomes Jonssen 5 tnd. 2 Meler.
Holle kirche resten.

Eie med Daugsrøed. Enchen 4 tnd. 2 meller.
Stenuld Efien 1/2 qrt. 2 1/2 melle.
Olle Schiellaug 2 meller.
Holden Kierche 2 meller
Harald Kieldall resten.

Eie nordre. Sommund 3 tnd. 3 huder.
Jerpen kirche 2 huder.
Jerpen proustj 1 hud.
Hollen Presteboel 1 tnd.
Hollen kirche 1 tnd.
Mathias Fossnes 1 tnd. (= Mathias Skierfwen i Lardal. G.S.)

Haattuedt. Steen 6 tnd.
Magdallene Jessdatter.

Wibetou Nederste. Presteenchen Altid nyde frj.
Christian Hendrichssen 1/2 tnd.
Anders Anderssen 1/2 tnd.
Hollen Presteboel resten.

Wibetou. Gunder 3 tnd. 2 huder.
Anders Andersen 2 huder.
Magdalene Jessen 3 tnd.

Tofte. Johannis 6 tnd.
Jesper Hansen 5 1/2 tnd.
Rorber Hollen 1/2 tnd.

Søffve. Jacob och Hans. Tilsammen 10 tnd. 1 hud.
For Lensmandsgaard formoder Underdanigst at Werde gotgiort.
Scheen Kierche 1 Hud.
Jahn Qvall resten.

Tvedt. Søffren 5 tnd.
Magdallene Jessensdatter 4 tnd.
Holden Kierche resten.

Fæn Nederste med Ødewoldsaasen. Anders 6 huder 2 meller.
Proustj gods 6 huder
Holden Kierche resten.

Fæn med Schipperwald øvre. Aadne 4 tnd. 2 meller 1 1/2 hud.
Magdallene Jessdatter 1 1/2 hud.
Holden Presteboel resten.

Nambløs Søndre med Febachen. Efven och Tommes 4 tnd.
Holden Kierche 2 tnd.
Holden Presteboel 1 tnd. 1 Melle.
Scheen Kierche 5 Meller.

Nambløs Midgaarden med Teijen. Søfren och Joen 1 tnd.
Giert Hanssen.

Bachsusaas. Hendrich och Søfren 4 tnd.
Thommes Jonssen 3 tnd.
Holden Presteboel resten.

Wlfos (Ulefoss). Peder 5 tnd.
Anders Madszens arfuinger.

Heisholt Østre. Rasmus 3 tnd. 1 hud.
Hollen Presteboel 3 tnd.
Sollum Kierche resten.

Heisholdt Westre. Joen 3 tnd.
Hollen Presteboel.

Namløs Norder(!) (nedre). Colbiørn 8 Meller 1 hud.
Anders Anderssen 1 hud.
Hollen Kierche 4 Meller.
Helgen Kierche 4 Meller.

Haattvedt. xx (Steen i 1666) 3 tnd.
Anders Madsens Arfuinger.

Namløs Nordre. Colbiørn Heljesen 3 tnd.
Peder Findsøn.

Fosse. Elias 2 tnd.
Thommes Janssen.

Wibetou Lille. Gunder 2 Huder.
Anders Anderssen.

Schaardahl Lille. Solfwe 2 tnd.
Claus Anderssen.


HELGEN ANNEX 1672.

Helgen. Poufwel och Gunder 4 tnd. 2 Meller.
Peder Rørraas(?) 4 tnd.
Holden Presteboel: Resten.

Ytterbøe. Olle och Jens 6 Huuder 2 Meller.
Anders Andersen 6 huder.
Hollen presteboel: Resten.

Kolle. Lars 4 tnd.
Jepser Hansen.

Steenstad. Anders 3 tnd. 1 Hud.
Anders Andersen 1 Hud 1/2 tnd.
Joen Boufferud 1 tnd.
Helgen Kierche resten.

Bøe. Tormoe och Hans 1 1/2 tnd. 3 huder.
Proustj gods 3 huder.
Helgen Kierche resten.

Kolstad med Schibnes och Sanden. (Helje?) 4 tnd. 2 huder.
Claus Anderssen 4 tnd.
Sollum Kierche 1 hud.
Scheens Presteboel 1 hud.

Sanden er it Schou styche anschrifwes for 1 tnd. Betalles infor gaardsschat af.

Jelsett med en Liden Plads Kaldis Huffwe. Tommes 3 1/2 tnd. 3 Kallvschind.
Claus Anderssen 3 tnd. 3 Kalvskind.
Helgen Kierche resten.

Ombtuedt. Olle 1 1/2 tnd. 2 huder.
Hans Jacobsen 2 huder.
Helgen Kierche resten.

Kolstad Lille. Poffwel 2 1/2 huder.
Pernille Hansdatter.

Kløfvedahl. Helge 3 tnd.
Claus Anderssen 1 1/2 tnd.
Kield Biørntuedt 1 1/2 tnd.

Holten. Jens 3 Huder.
Peder Jenssen.

Langeland Derunder Munchen. Hans 4 huder.
Pernille Hansdatter 2 1/2 huder.
Scheens Presteboel resten.

Werrestad. Lauridtz 2 huder 5 Meller.
Jerpen Kirche 2 huder.
Mallene Jessdatter 3 Meller.
Helgen Kirche resten.

Hvallen Søndre. Anders 3 tnd.
Hollen presteboel 2 tnd.
Hr. Michel Nielssen 1 tnd.

Jøntuedt Nordre. Brynild 3 tnd.
Rommenes kirche.

Jøntuedt Mellum. Anders 3 tnd.
Mallene Jessdatter 1 tnd.
Erich Lang.... 1 1/2 tnd.
Opsidderen resten.

Giedeboe. Enchen 2 huder.
Hans Jacobsen.

Helgen Westre. Anders 2 tnd.
Hollen Presteboel.

Thindholt. Peder 2 tnd.
Hans Elseth  A Consortis.

Schiørholt. Halfvor 1 hud.
Scheen Kirche.

Bierfven med en Rødningsplads. Peder och Olle 2 tnd. 1 1/2 Melle.
Opsiderne.

Steenstadhuallen. Gunder 5 Meller (korn).
Anders Anderssen 1/2 tnd. (= 6 Meller).
Holden Kierche 2 Meller.

[Her er det feil i eier-utregningen. Gården er på 5 Meller, men eierne ser ut til å eie 8 Meller!
Jeg antar at Anders Anderssen eier 1/4 tønne = 3 Meller. G.S.]

Prestgraf. (ingen bruker nevnt) 5 Meller (korn).
Holle Presteboel.

Wasdahlen. Eskild 6 Kalvskind.
Mellum Kierche.

Jøntvedt Lille. Anders 2 tnd.
Hollen Presteboel 10 Meller.
Hollen Kierche resten.

Solberrig. (Ingen bruker nevnt). 1 Hud.
Anders Anderssen.


ROMMENES ANNEX 1672.

Hvalle (Vale) med Toe smaa øedepladser. (Niels) 12 tnd.
Anders Anderssen.

Huallen (Vala). Peder 4 1/2 tnd.
Hans Tidemand 1 1/2 tnd.
Peder Findøe 3 tnd.

Lunde øfre. Gunder 5 1/2 tnd. 4 Kalvschind.
Magdallene Jessdatter 4 tnd.
Hollen Presteboel 1 tnd.
Hollen Kierche 1/2 tnd.
Kongen 4 Kalvschind.

Lunde Nordre. Enchen 4 1/2 tnd.
Hollen Presteboel 2 tnd.
Rommenes Kierche 1 tnd.
Jesper Hanssen 1 1/2 tnd.

Brende. Peder 3 tnd. 3 1/2 Huder.
Jesper Hanssen 3 tnd.
Hollen Presteboel 1 Hud.
Jerpen Kierche 1 Hud.
Proustj 1 1/2 Hud.

Rommenes østre och Westre med Sanderholt.
Er Fougdt gaard. 6 Løber Smør, 1 Huud 2 meller (korn).
Hollen Presteboel eyer 1 Hud och desforuden af en Liden plads Holt 1 tnd. Korn.
Rommenes Kierche 2 Meller.
Michel Suhm resten.

Sandnes øfre. Gunlich 4 tnd.
Hr. Claus Niemand 1 1/2 tnd.
Matthias Fossnes 2 1/2 tnd. (= Mathias Skierfwen i Lardal. G.S.)

Sandnes Nedre med en øedeplads Kaldis Ullewig. (Gunder) 4 tnd.
Matthias Fossnes. (= Mathias Skierfwen i Lardal. G.S.)

Grafver. Enchen 4 tnd.
Jesper Hanssen 2 1/2 tnd.
Opsidder resten.

Bordstad. Sifwer 1 1/2 tnd.
Magdalene Jespersdatter.

Opsahl. Christen 1 1/2 tnd.
Hollen Presteboel 8 Meller.
Rommenes Kierche 1 Melle.

Boemarchssetter ehr Andgifuen for 2 Kalfvueschind, er en Setterstuell,
Giwer ingen Leilendingsschat af.
Anders Andersen ejer.


Webmaster