ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Leilændingsschat for Holden Prestegield
1676

Kilde: Fogderegnskap Øvre og Nedre Telemark 1676. Digitalarkivet.

Avskrift: G.S. 2018.

Noen forkortelser for landskylda:
Tnd. = Tønde = Tønne korn. 1 tnd = 12 meller.
Huder = Oksehuder. 1 hud = 12 skind (kalveskind).


Andre skattemanntall for Holla på 1600-tallet
| 1602 | 1610 - 1649 | Koppskatt 1645 | 1647 | 1650 - 1659 | 1650 | 1652 | 1662 | Fogdemanntall 1664 | 1665 | 1666 |
| 1672 | O-1670 | 1674 | 1676 | 1678 | 1679 | 1680 | 1681 | 1686 | 1688 | 1691 | 1692 | 1695 | 1696 | 1697 | 1698 | 1699 |


Gaardsnavn. Opsidder - Landskyld - Schat.


HOLDEN SOGN 1676.

Holden med Rødningen. Enchen - Schylder 7 tnd. - 14 rdr.

Susaas. Anders - 6 tnd. - 12 rdr.

Eye med Doxrøed. Endre - 4 tnd 2 Meller - 8 1/2 rdr. 16 sk.

Eye Nordre. Somund - 3 tnd. 3 hudr. - 12 rdr.

Haatuet. Steen - 6 tnd. - 12 rdr.

Wibetoe Nederste. Prestenchen - 5 tnd. - Altid frj.

Wibetoe. Gunder - 3 tnd. 2 hudr. - 10 rdr.

Toffte. Johannis - 6 tnd. - 12 rdr.

Soufue. Jacob Hansen - 10 tnd. 1 hud. - 22 rdr.

Tuet. Søffren - 5 tnd -10 rdr.

Fæn Nederste med Ørevaldsaasen. Anders - 6 huder 2 Meller - 12 1/2 rdr 16 sk.

Fæn med Skipperuald. Aadne - 4 tnd. 2 Meller 1 hud - 11 rdr 2 ort 16 sk.

Nambløs søndre med Fæbache. Hendrich och Tommes - 4 tnd. - 8 rdr.

Nambløs midgaarden med Teigen. Søfren, Olle och Joen - 7 tnd. - 14 rdr.

Bachesusaas. Søfren - 4 tnd. - 8 rdr.

Ullefoss. Brent (Bernt?) - 5 tnd. - 10 rdr.

Heisholt østre. Rasmus - 3 tnd. 1 hud - 18 rdr.

Heisholt Westre. Joen - 3 tnd. - 6 rdr.

Nambløs N. Colbiørn - 8 Meller 1 hud - 4 1/2 rdr. 16 sk.

Haatuet. Jacob - 3 tnd. - 6 rdr.

Nambløs. Colbiørn Helgesen - 3 tnd. - 6 rdr.

Faase. Svenung - 2 tnd. - 4 rdr.

Wibetoe Lille. Gundr - 2 Huder - 4 rdr.

Schordahl Lille. Solfue - 1 tnd. - 2 rdr.

Tuere (Tvara). Bruges af Prest frj.

Texle. Er it Schoug støche, Angifues for 1 hud, huoraf ey gaardschat betallis.HELGEN ANNEX 1676
.

Helgen. Pouffel - 4 tnd. 2 meller - 8 rdr. 2 ort 16 sk.

Ytterbøe. Ole och Anders - 6 huder 2 meller - 12 rdr 2 ort 16 sk.

Kolle. Lars - 4 tnd. - 8 rdr.

Steenstad. Anders - 3 tnd. 1 Hud - 8 rdr.

Bøe. Hans - 1 1/2 tnd. 3 huder - 9 rdr.

Kaalstad med Schibsness och Sanden. Olle - 4 tnd. 2 huder - 12 Rdr.

Jelset med en Liden plads Kaldis Jufue. Tommiss - 3 1/2 tnd. 3 Kalfveschind - 7 1/2 rdr.

Ombtuet. Olle - 1 1/2 tnd. 2 Huder - 7 rdr.

Kaalstad Lille. Harald - 2 1/2 huder - 5 rdr.

Kløffuedahl. Hellie - 3 tnd. - 6 rdr.

Holten. Jenns - 3 Huder - 6 rdr.

Langeland med Munchen. Hans - 4 Huder - 8 rdr.

Werstad. Lars - 2 Hud. 5 meller - 5 1/2 rdr 16 sk.

Huallen. Anders - 3 tnd. - 6 rdr.

Jøntuet Nordre. Olle - 3 tnd. - 6 rdr.

Jøntuet Mellum. Anders - 3 tnd. 6 rdr.

Giedeboe. Enchen - 2 Huder - 4 rdr.

Helgen Westre. Gunder - 2 tnd. - 4 rdr.

Tindholt. Anders - 2 tnd. - 4 rdr.

Schiørholt. Simen - 1 hud - 2 rdr.

Bierffuen med 1 Rødningsplads. Peder och Olle - 2 tnd. 1 1/2 melle - 4 1/2 rdr.

Steenstadhuallen. Gunder - 5 meller - 1 rdr. 2 ort 16 sk.

Prestgraff. (ingen "opsider" nevnt) - 5 meller - 1 rdr. 2 ort 16 sk.

Wasdahl. Eskild - 6 Kalfschind - 1 rdr.

Jøntuet Lille. Anders - 2 tnd. - 4 rdr.

Soelberg. Arfue - 1 hud - 2 rdr.


ROMMENES ANNEX 1676.


Hualle (Vale) med Nogle smaa ødepladser. Arffue och Rasmuss - 12 tnd. - 24 rdr.

Huallen (Vala). Erich - 4 1/2 tnd. - 9 rdr.

Lunde Østre(!) (Skal være Øfre). Gunder - 5 1/2 tnd. 4 Kalfschind - 11 1/2 rdr. 16 sk.

Lunde N. (nedre). Anders - 4 1/2 tnd. - 9 rdr.

Brende. Peder - 3 tnd. 3 1/2 Hud - 13 rdr.

Rommenis øster och Rommenis Westre med Sønder Holt.
Er Fouget gaard formoder wnderdanigt at werde gaat giort.

Sandnis øffre. Gulich - 4 tnd. - 8 rdr.

Sandnis Nedre med Wlleuig. Tommis och Tolleff - 4 tnd. - 8 rdr.

Graffr. Enchen skylder 4 tnd. - 8 rdr.

Borstad. Gunder - 1 1/2 tnd. - 3 rdr.

Opsall. Christen - 1 1/2 tnd. - 3 rdr.

Bøemarctsetter. Er Angifuis for 2 Kalfschind er 1 Setterstull, gaar Ingen Eyeschat aff.


Webmaster