ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Leilændingsschat for Holden Prestegield
1678

Kilde: Fogderegnskap Øvre og Nedre Telemark 1678. Digitalarkivet.

Avskrift: G.S. 2018.

Noen forkortelser for landskylda:
Tnd. = Tønde = Tønne korn. 1 tnd = 12 meller.
Huder = Oksehuder. 1 hud = 12 skind (kalveskind).


Andre skattemanntall for Holla på 1600-tallet
| 1602 | 1610 - 1649 | Koppskatt 1645 | 1647 | 1650 - 1659 | 1650 | 1652 | 1662 | Fogdemanntall 1664 | 1665 | 1666 |
| 1672 | O-1670 | 1674 | 1676 | 1678 | 1679 | 1680 | 1681 | 1686 | 1688 | 1691 | 1692 | 1695 | 1696 | 1697 | 1698 | 1699 |


Gaardsnavn. Opsidder - Landskyld - Schat.
Eyer (Eier).


HOLDEN SOGN 1678.

Holden med Rødningen. Enchen och Eyelert - Schylder 7 tnd. - 14 rdr.
Hans Jacobsen eyer.

Susaas. Jacob - 6 tnd. - 12 rdr.
Tommas Jonsen 5 tnd. 2 meller.
Holden Kierche resten.

Eye med Doxssrøed. Endre - 4 tnd 2 Meller - 8 rdr. 2 ort 16 sk.
Stenulf Lien 2 1/2 meller 1/2 quartel tnd.
Tonne Haraldsdatter 1 tnd.
Olle Schiellaug 2 meller.
Hollen Kierche 2 meller.
Claus Anderssen resten.

Eye Nordre. Somund - 3 tnd. 3 hudr. - 12 rdr.
Jerpen Kierche 2 Huder.
Jerpen Proustj 1 Hud.
Hollen Kierche 1 tnd.
Holden Presteboel 1 tnd.
Mathias Fossnes resten.

Haattuet. Steen - 6 tnd. - 12 rdr.
Anders Cornidtz.

Wibbetoe Nederste. Olle - 5 tnd. - 10 rdr.
Hr, Michel 1/2 tnd.
Anders Andersen 1/2 tnd.
Holden Presteboel resten.

Wibetoe. Enchen - 3 tnd. 2 hudr. - 10 rdr.
Anders Andersen 2 huder.
Anders Cornidtz 3 tnd.

Toffte. Johannis - 6 tnd. - 12 rdr.
Claus Andersen 5 1/2 tnd.
Opsideren 1/2 tnd.

Søffue. Hans - 10 tnd. 1 hud. - 22 rdr.
Skeen Kiercje eyer 1 Hud.
Jahan Groel resten.

Tuett. Søffren - 5 tnd -10 rdr.
Anders Cornidtz 4 tnd.
Holden Kierche resten.

Fæn Nederste med Ørevaldsaasen. Anders - 6 huder 2 Meller - (12 1/2 rdr 16 sk.)
Proustj 6 Huder.
Holden Kierche resten.
Er efter Høybaarne Hr. Stadtholder Guldenleues, bewilling frj for schaten, formedelst wlychelig Ildebrand.

Fæn med Skipperwold. Aadne - 4 tnd. 2 Meller och 6 Kalschind 1 hud - (11 rdr 2 ort 16 sk.)
Anders Cornidtz 1 1/2 hud.
Holden Presteboel resten.
Er efter Høybaarne Hr. Stadtholder Guldenleus, bewilling frj for schaten, formedelst wlychelig Ildebrand.

Nambløs søndre med Fæbache. Tommis - 4 tnd. - 8 rdr.
Holden Kierche 2 tnd.
Holden Presteboel 1 tnd. 1 melle.
Skeen Kierche 5 meller.

Nambløs midgaarden med Teigen. Olle och Joen - 7 tnd. - 14 rdr.
Iffuer Hansen.

Bachesusaas. Gunnild - 4 tnd. - 8 rdr.
Tommas Joenssen 3 tnd.
Holden Presteboel resten.

Ullefos. Brent (Bernt?) - 5 tnd. - 10 rdr.
Anders Madzens arfuinger.

Heisholt østre. Rasmus - 3 tnd. 1 hud - 18 rdr.
Holden Presteboel 3 tnd.
Sollum Kierche resten.

Heisholt Westre. Peder - 3 tnd. - 6 rdr.
Holden Presteboel.

Nambløs N. Colbiørn - 8 Meller 1 hud - 4 1/2 rdr. 16 sk.
Anders Andersen 1 hud.
Hollen Kierche 4 meller.
Helgen Kierche resten.

Haattuet. Jacob - 3 tnd. - 6 rdr.
Anders Madzens arfuinger.

Nambløs. Colbiørn Helgesen - 3 tnd. - 6 rdr.
Peder Findøe.

Faase. Suennung - 2 tnd. - 4 rdr.
Tommas Joensen.

Wibbetoe Lille. Encken - 2 Huder - 4 rdr.
Anders Andersen.

Schordahl Lille. Solffue - 1 tnd. - 2 rdr.
Claus Andersen.

Tuere (Tvara). Bruges af Presten (frj) - 3 tnd.
Holden Presteboel 2 tnd.
Holden Kierche 1 tnd.

Texle. Er it Schoug støche, Angifuen for 1 hud, betallis Ingen gaardsschat aff.HEELGEN ANNEX 1678
.

Helgen. Pouell - 4 tnd. 2 meller - 8 rdr. 2 ort 16 sk.
Peder Røraae 4 tnd.
Holden Presteboel resten.

Ytterbøe. Olle och Anders - 6 huder 2 meller - 12 rdr 2 ort 16 sk.
Anders Andersen 6 Huder.
Holden Presteboel resten.

Kolle. Brynild - 4 tnd. - 8 rdr.
Claus Andersen.

Stenstad. Anders - 3 tnd. 1 Hud - 8 rdr.
Anders Andersen 1 hud 1/2 tnd.
Joen Boufuerud 1 tnd.
Helgen Kierche resten.

Bøe. Marj - 1 1/2 tnd. 3 huder - 9 rdr.
Proustj godtz 3 Huder.
Helgen Kierche resten.

Kolstad med Schibsness och Sanden. Olle - 4 tnd. 2 huder - 12 Rdr.
Claus Andersen 4 tnd.
Solum Kierche 1 Hud.
Skeen presteboel 1 Hud.

Jelset med en Liden plads Kaldis Hufue. Tomas - 3 1/2 tnd. 3 Kalfveschind - 7 rdr. 2 ort.
Claus Andersen 3 1/2 tnd.
Helgen Kierche resten.

Ombtuet. Olle - 1 1/2 tnd. 2 Huder - 7 rdr.
Hans Jacobsen 2 Huder.
Helgen Kierche resten.

Kolstad Lille. Harald - 2 1/2 huder - 5 rdr.
Pernille Hansdatter.

Kløffuedall. Halfuor - 3 tnd. - 6 rdr.
Claus Andersen 1 1/2 tnd.
Kield Biørntuedt 1 1/2 tnd.

Holten. Jens - 3 Huder - 6 rdr.
Anders Andersen.

Langeland med Munchen. Rasmus - 4 Huder - 8 rdr.
Pernille Hansdatter 2 1/2 huder.
Skeen Presteboel resten.

Werstad. Lars - 2 Hud. 5 meller - 5 rdr. 2 ort 16 sk.
Jerpen Kierche 2 huder.
Anders Cornidz 3 meller.
Helgen Kierche resten.

Huallen. Anders - 3 tnd. - 6 rdr.
Holden Presteboel 2 tnd.
Hr. Michel Nielsen 1 tnd.

Jøntuet Nordre. Olle - 3 tnd. - 6 rdr.
Rommenes Kierche.

Jøntuet Mellum. Anders - 3 tnd. 6 rdr.
Anders Cornidz 1 tnd.
Erich Langang 1 1/2 tnd.
Opsideren resten.

Giedeboe. Peder - 2 Huder - 4 rdr.
Hans Jacobsen.

Helgen Westre. Gunder - 2 tnd. - 4 rdr.
Holden Presteboel.

Tindholt. Anders - 2 tnd. - 4 rdr.
Hans Elsethis Arffuinger.

Schiørholt. Siffer - 1 hud - 2 rdr.
Skeen Kierche.

Bierffuen med 1 Rødningsplads. Olle - 2 tnd. 1 1/2 melle - 4 rdr. 2 ort.
Anders Andersen 1 1/2 tnd.
Opsideren resten.

Stenstad huallen. Gunder - 5 meller - 1 rdr. 2 ort 16 sk.
Anders Andersen 1/2 tnd.
Holden Kierche 2 meller.

Præstgraff. Peder - 5 meller - 1 rdr. 2 ort 16 sk.
Holden Presteboel.

Wasdahl. Eskild - 6 Kalfschind - 1 rdr.
Meelum Kierche.

Jøntuet Lille. Anders - 2 tnd. - 4 rdr.
Hollen Presteboel 10 meller.
Holden Kierche resten.

Soelberig. Arfue - 1 hud - 2 rdr.
Anders Andersen.


ROMMENES ANNEX 1678.


Hualle (Vale) med Nogle smaa ødepladser. Arffue och Rasmuss - 12 tnd. - 24 rdr.
Anders Andersen.

Huallen (Vala). Erich - 4 1/2 tnd. - 9 rdr.
David Davidsen 1 1/2 tnd.
Peder Findøe 3 tnd.

Lunde Øfre. Gunder - 5 1/2 tnd. 4 Kalfschind - 11 rdr. 2 ort 16 sk.
Anders Cornidz 4 tnd.
Holden Presteboel 1 tnd.
Holden Kierche 1/2 tnd.
Ofue Brochenhuus 4 Kalfschind.

Lunde Nedre. Anders - 4 1/2 tnd. - 9 rdr.
Hollen Presteboel 2 tnd.
Rommenes Kierche 1 tnd.
Iffer Hansen 1 1/2 tnd.

Brende. Peder - 3 tnd. 3 1/2 Hud - 13 rdr.
Iffer Hansen 3 tnd.
Holden Presteboel 1 Hud.
Opsidren 1 1/2 Hud.
Jerpen Kierche 1 Hud.

Rommenis Westre och Rommenis østre med Sønder Holt.
Er Fouget gaard formoder allernaadigst at werde gaat giort efter derom wdgang af hans Høye exelence
Hr. Statholder Guldenlews naadige ordre Dateret d. 9. Martj 77 (1677).
Holden Presteboel 1 Hud och 1 tnd.
Rommeniss Kierche 2 tnd.
Michel Suhne resten.

Sandnis øfre. Gundlich - 4 tnd. - 8 rdr.
Claus Andersen 1 1/2 tnd.
Mathias Fosnes 2 1/2 tnd.

Sandnis Nedre med Wlleuig. Tommis och Tolleff - 4 tnd. - 8 rdr.
Mathias Fosnes.

Graffuer. Augustinis skylder 4 tnd. - 8 rdr.
Iffuer Hansen 2 1/2 tnd.
Anders Andersen resten.

Borstad. Gunder - 1 1/2 tnd. - 3 rdr.
Anders Cornidz.

Opsall. Christen - 1 1/2 tnd. - 3 rdr.
Holden Presteboel 2 meller.
Rommenes Kierche 1 Melle.

Bøemarctsetter. Er Angifuied for 2 Kalfschind er it Setterstuell, gaar Ingen Eyeschat aff.
Anders Andersen eyer.


Webmaster