ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Leilændingsschat for Holden Prestegield
1679

Kilde: Fogderegnskap Øvre og Nedre Telemark 1679. Digitalarkivet.

Avskrift: G.S. 2018.

Noen forkortelser for landskylda:
Tnd. = Tønde = Tønne korn. 1 tnd = 12 meller.
Huder = Oksehuder. 1 hud = 12 skind (kalveskind).


Andre skattemanntall for Holla på 1600-tallet
| 1602 | 1610 - 1649 | Koppskatt 1645 | 1647 | 1650 - 1659 | 1650 | 1652 | 1662 | Fogdemanntall 1664 | 1665 | 1666 |
| 1672 | O-1670 | 1674 | 1676 | 1678 | 1679 | 1680 | 1681 | 1686 | 1688 | 1691 | 1692 | 1695 | 1696 | 1697 | 1698 | 1699 |


Gaardsnavn. Opsidder - Landskyld - Schat.
Eyer (Eier).


HOLDEN SOGN 1679.

Holden med Rødningen. Enchen och Eilert - 7 tnd. - 14 rdr.
Halfwor Søfrensøn.

Susaas. Jacob - 6 tnd. - 12 rdr.
Tommes Joensøn - 5 tnd. 2 meller.
Holden Kierche resten.

Eye med Doxssrøed. Endre - 4 tnd 2 Meller - 8 rdr. 2 ort 16 sk.
Stenuld Lien 2 1/2 meller 1/2 quartel.
Tonne Haraldsdatter 1 tnd.
Olle Schiellaug 2 meller.
Holden Kierche 2 meller.
Claus Anderssøn 1 tnd. 5 meller.
Opsideren Resten.

Eye N. Sommund - 3 tnd. 3 hudr. - 12 rdr.
Jerpen Kierche 2 Huder.
Jerpen Proustj 1 Hud.
Holden Kierche 1 tnd.
Holden Præsteboel 1 tnd.
Mathias Fossnes 1 tnd. (= Mathias Skierfwen i Lardal. G.S.)

Haatued. Steen - 6 tnd. - 12 rdr.
Anders Cornix.

Wibbetoe N. Olle - 5 tnd. - 10 rdr.
Hr. Michel Nielsøn 1/2 tnd.
Anders Andersøn 1/2 tnd.
Holden Præsteboel resten.

Wibetoe. Kirsten (enke) - 3 tnd. 2 hudr. - 10 rdr.
Anders Andersøn 2 huder.
Anders Cornix 3 tnd.

Toffte. Johannis - 6 tnd. - 12 rdr.
Claus Andersøn.

Søffue. Hans - 10 tnd. 1 hud. - 22 rdr.
Skeen Kiercje eyer 1 Hud.
Jahan Grol Resten.

Tuedt. Søfren - 5 tnd -10 rdr.
Anders Cornix 4 tnd.
Holden Kierche Resten.

Fæn N. med Ørevaldsaasen. Anders - 6 huder 2 Meller - 12 rdr. 2 ort 16 sk.
Jerpen Proustj 6 Huder.
Holden Kierche Resten.

Fæn med Skipperwold. Aadne - 4 tnd. 2 Meller och 6 Kalschind 1 hud - 11 rdr. 2 ort 16 sk.
Anders Cornix 1 1/2 hud.
Holden Præsteboel Resten.

Namløs S. med Fæbache. Tommes - 4 tnd. - 8 rdr.
Holden Kierche 2 tnd.
Holden Præsteboel 1 tnd. 1 melle.
Skeen Kierche 5 meller.

Namløs Midgaarden med Teigen. Olle, Gurue och Gunner - 7 tnd. - 14 rdr.
Giert Hansøn.

Bachesusaas. Gunnild - 4 tnd. - 8 rdr.
Tomes Joenssøn 3 tnd.
Holden Præsteboel Resten.

Ulefaas. Berendt - 5 tnd. - 10 rdr.
Sti Tonsberig.

Heisholdt østre. Rasmus - 3 tnd. 1 hud - 18 rdr.
Holden Præsteboel 3 tnd.
Sollum Kierche Resten.

Heisholdt Westre. Peder - 3 tnd. - 6 rdr.
Holden Præsteboel.

Namløs N. Colbiørn - 8 Meller 1 hud - 4 rdr. 2 ort 16 sk.
Anders Andersøn 1 hud.
Hollen Kierche 4 meller.
Helgen Kierche Resten.

Haatued. Jacob - 3 tnd. - 6 rdr.
Stie Tonsberig.

Namløs N. Colbiørn Helgesøn - 3 tnd. - 6 rdr.
Peder Findøe (i Drangedal. G.S.).

Faasse. Suennung - 2 tnd. - 4 rdr.
Tomes Joensøn.

Wibetoe Lille. Olle - 2 Huder - 4 rdr.
Anders Andersøn.

Skaardahl Lille. Inger - 1 tnd. - 2 rdr.
Claus Andersøn.

Tuere (Tvara). Bruges af Presten (frj) - 3 tnd.
Holden Præsteboel 2 tnd.
Holden Kierche 1 tnd.

Texle. Er it Schowstøcke, Angifuen for 1 hud, betallis Ingen gaardsschat aff.
Claus Andersøn.HEELGEN ANNEX 1679
.

Helgen. Powel - 4 tnd. 2 meller - 8 rdr. 2 ort 16 sk.
Peder Røraae 4 tnd.
Holden Præsteboel Resten.

Ytterbøe. Olle och Anders - 6 huder 2 meller - 12 rdr 2 ort 16 sk.
Anders Andersøn 6 Huder.
Holden Præsteboel Resten.

Kolle. Brynild - 4 tnd. - 8 rdr.
Claus Andersøn.

Steenstad. Anders - 3 tnd. 1 Hud - 8 rdr.
Anders Andersøn 1 hud 1/2 tnd.
Joen Boufuerud 1 tnd.
Helgen Kierche Resten.

Bøe. Østen - 1 1/2 tnd. 3 huder - 9 rdr.
Jerpen Proustj godtz 3 Huder.
Helgen Kierche Resten.

Kaalstad med Schibsnes och Sanden. Olle - 4 tnd. 2 huder - 12 Rdr.
Solum Kierche 1 Hud.
Skeen Præsteboel 1 Hud.
Claus Andersøn Resten (4 tnd.)

Jelsæt med Hufue. Tomes - 3 1/2 tnd. 3 Kalfveschind - 7 rdr. 2 ort.
Claus Andersen 3 1/2 tnd.
Helgen Kierche Resten.

Ombtuet. Olle - 1 1/2 tnd. 2 Huder - 7 rdr.
Hans Jacobsøn 2 Huder.
Helgen Kierche Resten.

Kaalstad Lille. Harald - 2 1/2 hud - 5 rdr.
Anders Cornix.

Kløfuedahl. Halfwor - 3 tnd. - 6 rdr.
Claus Andersøn 1 1/2 tnd.
Kield Biørntued 1 1/2 tnd.

Holten. Jens - 3 Huder - 6 rdr.
Anders Andersøn.

Langeland med Munchen. Rasmus - 4 Huder - 8 rdr.
Pernille Hansdatter 2 1/2 huder.
Skeen Præsteboel Resten.

Werstad. Lars - 2 Huder, 5 meller - 5 rdr. 2 ort 16 sk.
Jerpen Kierche 2 huder.
Anders Cornidz 3 meller.
Helgen Kierche Resten.

Huallen. Marte - 3 tnd. - 6 rdr.
Holden Præsteboel 2 tnd.
Hr. Michel Nielsøn 1 tnd.

Jøntued N. Ragne - 3 tnd. - 6 rdr.
Romenæs Kierche.

Jøntued Mellum. Anders - 3 tnd. 6 rdr.
Anders Cornix 1 tnd.
Erich Langangen 1 1/2 tnd.
Opsideren Resten.

Giedeboe. Hans - 2 Huder - 4 rdr.
Hans Jacobsøn.

Helgen Westre. Gunner - 2 tnd. - 4 rdr.
Holden Præsteboel.

Tindholdt. Anders - 2 tnd. - 4 rdr.
Hans Elsætis Arfuinger.

Skiørholdt. Syfuer - 1 hud - 2 rdr.
Skeen Kierche.

Bierffuen med 1 Rødningsplads. Olle - 2 tnd. 1 1/2 melle - 4 rdr. 2 ort.
Anders Andersøn 1 1/2 tnd.
Opsideren Resten.

Steenstadhualen. Gunner - 5 meller - 1 rdr. 2 ort 16 sk.
Anders Andersøn 1/2 tnd.
Holden Kierche 2 meller.

Præstgraf. Peder - 5 meller - 1 rdr. 2 ort 16 sk.
Holden Præsteboel.

Wasdahl. Eschild - 6 Kalfschind - 1 rdr.
Meelum Kierche.

Jøntued Lille. Anders - 2 tnd. - 4 rdr.
Holden Præsteboel 10 meller.
Holden Kierche Resten.

Soelberig. Arfue - 1 hud - 2 rdr.
Anders Andersøn.


ROMMENES ANNEX 1679.


Huale (Vale) med Nogle smaa ødepladser. Arffue och Rasmuss - 12 tnd. - 24 rdr.
Anders Andersøn.

Hualen (Vala). Erick - 4 1/2 tnd. - 9 rdr.
David Davidsøn 1 1/2 tnd.
Peder Findøe (Finneid i Drangedal) 3 tnd.

Lunde Øfre. Gunner - 5 1/2 tnd. 4 Kalfschind - 11 rdr. 2 ort 16 sk.
Anders Cornix 4 tnd.
Holden Præsteboel 1 tnd.
Holden Kierche 1/2 tnd.
Owe Brochenhuus 4 Kalfschind.

Lunde N.. Anders - 4 1/2 tnd. - 9 rdr.
Holden Præsteboel 2 tnd.
Romenæs Kierche 1 tnd.
Iffer Hansøn 1 1/2 tnd.

Brendøe. Peder - 3 tnd. 3 1/2 Hud - 13 rdr.
Ifuer Hansøn 3 tnd.
Holden Præsteboel 1 Hud.
Jerpen Kierche 1 Hud.
Opsideren Resten (1 1/2 Hud).

Rommenis Westre och Rommenis østre med Sønderholt.
Er Fougdegaard formoder allernaadigst at werde got giort efter derom udgangen, hans Høye exelence
Hr. Stadtholder Guldenlews ordre Dateret d. 9. Marty Anno 1677.
Holden Præsteboel 1 Hud och 1 tnd.
Rommnæs Kierche 2 meller.
Mickel Suhm Resten.

Sandnis øfre. Gundlick - 4 tnd. - 8 rdr.
Claus Andersøn 1 1/2 tnd.
Mathias Fosnes 2 1/2 tnd. (= Mathias Skierfwen i Lardal. G.S.)

Sandnis N. med Ulwig. Tomes och Tollef - 4 tnd. - 8 rdr.
Mathias Fosnes. (= Mathias Skierfwen i Lardal. G.S.)

Grafuer. Augustinus 4 tnd. - 8 rdr.
Ifuer Hansøn 2 1/2 tnd.
Anders Andersøn Resten.

Bordstad. Gunner - 1 1/2 tnd. - 3 rdr.
Anders Cornix.

Opsall. Christen - 1 1/2 tnd. - 3 rdr.
Holden Præsteboel 2 meller.
Romnæs Kierche 1 Melle.

Bøemarcssæter. Er Angifuied for 2 Kalfschind er it Setterstuell, gaar Ingen Gaardschat aff.
Anders Andersøn.Saaledis at were Rigtig, og for samtlig almuen oplæst, paa Søfue tingstue, Testeris effter hans Kongl. Majestets aller naadigste bref, med woris under trøgte Signeter.

Lars Werstad Colbiørn Namløs Gunner Steenstadhualen Rasmus Langeland
Gunner Lunde Christen Opsal Jens Holten Anders Lunde
Somund Eie Augustinus Grafver Gunner Helgen Steen Haatued

Hans Bruun, Foged.


Webmaster