ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Oppdatert 14.05.2021

Mandtall Offuer Thellemarchen Fougderies

J Brasberig ........

Paa Alle Heele, Halue och Ødegaarder,
som wdj Leg ere Sammenlagd
att Wnderholde (Underholde) de Antegnede Soldatter Sammestedtz.

Anno 1642

Kilde: Liste over soldatlegg. Telemark fogderi. Digitalarkivet.
Viser hvilke gårder, med brukerens navn, som står for hvilken soldats kost og losji.
Her kun "Hollen Præstegield"
Lista består ellers av resten av Nedre Telemarks prestegjeld:
Solum, Bø, Sauherad, Heddal, Seljord, Hjartdal, Gransherad, Tinn, Kviteseid, Fyresdal, Vinje og Lårdal.

Avskrift: G.S. 2020.Ødegaarder
Otte Espehualen.
Jens Gunnildrøed
Jens Rønningen
Anders Zillien (Melum!)
Luchas Præstegraff
Trun Skiffnæs
Niells Skiørholt
Gunner Wasdallen
Suennung Ødegaard.
Tosten Opsall
Olle Barstad
Gunner Stenstadhualen.
Soldat: Søfren Rawalsen paa Borgen. Er Ihielstuchett.


Fulde gaarder.
(4 fullgårder utreder tilsammen en soldat.)

Trun Eye
Eyner Eye
Peder Oelsen Heisholtet
Swend Hollen
Soldat
: Simen Rasmusen paa Hollen. Er Ihielstuchett 9. July 1643.

Anders Twedten
Anders Haatued
Asgeir Tofte
Anders Søfue
Soldat
: Knud Tostesen paa Søfhue.

Gunder Wibetaa
Tyge Wibetaa
Torben Feen
Niells Wllfos (Niels Ulefos)
Soldat
: Lauritz Haluorsen paa Haatved.

Leffour Nambløs
Johannes Namløs
Hans Kolle
Haluor Kolstad
Soldat: Folquor Oellsen paa Nambløs.

Folqvuor Bøe
Pouell Helgen
Torgius Ytterbøe
Jngebor Steenstad
Soldat: Niels Madtsen paa Hellgen.

Hans Langeland
Solle Jellsett (Solve Hjelset)
Bentt Romenæs
Johannes Romenæs
Soldat: Olle Hansen paa Langeland.

Gunder Sandnæs
Gunlich Sandnæs
Peder Brende
Rasmus Hualen
Soldat: Peder Niellsen paa Brende.

Olle Lunde
Swend Lunde
Torben Walle (Torbiørn Wale)
Ledwor Graffuer
Soldat: Helie Pedersen paa Heisholtt.


Haluegaarder
(8 halvgårder utreder tilsammen en soldat.)
Peder Heisholtt
Søren Haatued
Joen Wibetaa
Lauritz Namløs
Helie Nambløs
Biørguell Jamtued
Anders Jamtued
Anders Kolstad (Kolstad lille)
Soldat: Niells Andersen paa Kollstad (lille).

Helie Kløffuedall
Knud Holttan
Anders Werstad
Thor Ombtued
Gunnuff Huale
Folqvuor Giedebøe
Peder Tindholtt
Rolff Hellgen
Soldat: Anders Simmensen paa Opsall.

(I neste tilfellet gikk de to siste fullgårdene og de to siste Ødegårdene i Holla , sammen med 6 Ødegårder i Bøherrits Præstegield om å utrede en soldat. G.S.)

Fuldegaarder
Tarald Bachesusaas
Hoffuer Susaas

Ødegaarder
Berent Lille Wasdall
Olle Fosse
(+ 6 Ødegårder i Bø)
Soldat: Lauritz Søfrensen paa Eige (Eie).
 


webmaster@gamleholla.no