ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Skattematrikkel for Holden Præstegield
1688

Kilde: Fogderegnskap Øvre og Nedre Telemark 1688. Digitalarkivet.

Avskrift: G.S. 2018.

Noen forkortelser for landskylda:
Tnd. = Tønde = Tønne korn. 1 tnd = 12 meller.
Huder = Oksehuder. 1 hud = 12 skind (kalveskind).


Andre skattemanntall for Holla på 1600-tallet
| 1602 | 1610 - 1649 | Koppskatt 1645 | 1647 | 1650 - 1659 | 1650 | 1652 | 1662 | Fogdemanntall 1664 | 1665 | 1666 |
| 1672 | O-1670 | 1674 | 1676 | 1678 | 1679 | 1680 | 1681 | 1686 | 1688 | 1691 | 1692 | 1695 | 1696 | 1697 | 1698 | 1699 |


Gaardsnavn. Opsidder - Landskyld.


HOLDEN SOGN 1688.

Holden med Rødningen. Halfwor og Anders - 7 tnd.
Ulefos Jernværks frigaard.

Susaas. Jacob - 6 tnd.

Eye med Dagsrøed. Enchen - 4 tnd 2 Meller.

Eie N. Sommund - 3 tnd. 3 hudr.
Ulefos Jernværks frigaard.

Haatued. Steen - 6 tnd.

Wibetou N. Olle - 5 tnd.
Ulefos Jernværks frigaard.

Wibetou. Joen - 3 tnd. 2 hudr.
Ulefos Jernværks frigaard.

Tofte. Berndt - 6 tnd.

Søfve. Hans - 10 tnd. 1 hud.
Ulefos Jernværks frigaard.

Tvedt. Joen och Anne - 5 tnd.

Fæn Nederste med Ørevaldsaasen. Gunne - 6 huder 2 Meller.
Ulefos Jernværks frigaard.

Fæn med Skipperwold
. Halfwor - 4 tnd. 2 Meller 1 hud 6 K.schind.
Ulefos Jernværks frigaard.

Nambløs (S.) med Fæbache. Tommes - 4 tnd.
Ulefos Jernværks frigaard.

Nambløs midgaarden med Teigen. Rasmus, Olle och Helje - 7 tnd.
Ulefos Jernværks frigaard.

Bachesuusaas. Peder - 4 tnd.

Ulfaas. Isaach - 5 tnd.

Heisholt Østre. Rasmus - 3 tnd. 1 hud.

Heisholt Westre. Peder - 3 tnd.
Ulefos Jernværks frigaard.

Nambløs N. Colbiørn - 8 Meller 1 hud.
Ulefos Jernværks frigaard.

Haatvedt. Jacob - 3 tnd.

Nambløs N. Colbiørn Helgesøn - 3 tnd.
Ulefos Jernværks frigaard.

Fosse. Suennung - 2 tnd.

Wibetou Lille. Olle - 2 Huder.

Skaardall Lille. Inger - 1 tnd.

Tvere (Tvara). Jacob - 3 tnd.

Texle. Berndt - 1 hud.


HELGEN ANNEX 1688.

Helgen. Poull - 4 tnd. 2 meller.

Ytterbøe. Olle och Anders - 6 huder 2 meller.

Kolle. Brynild - 4 tnd.

Steenstad. Anders - 3 tnd. 1 Hud.

Bøe. Østen - 1 1/2 tnd. 3 huder.

Kaalstad med Skibsnes och Sanden. Gullich, Jens och Svend - 4 tnd. 2 huder.

Jelset med Hufve. Marj - 3 1/2 tnd. 3 Kalfveschind.

Omtved. Olle - 1 1/2 tnd. 2 Huder.

Kaalstad Lille. Harald - 2 1/2 huder.

Kløfvedahl. Halfuor - 3 tnd.

Holten. Jens - 3 Huder.

Langeland med Munchen. Rasmus - 4 Huder.

Verstad. Laurs - 2 Hud. 5 meller.

Hvallen. Gunder - 3 tnd.

Jøntved N. Erick - 3 tnd.

Jøntved Mellum. Olle - 3 tnd.

Giedeboe. Jens - 2 Huder.

Helgen W. Gunder - 2 tnd.

Tindholt. Anders - 2 tnd.

Schiørholt. Syfver - 1 hud.

Bierwen med en Rødningsplads. Olle - 2 tnd. 1 1/2 melle.

Steenstadhvallen. Gunder - 5 meller.

Præstgraf. Swencke - 5 meller.

Wasdall. Eskild - 6 Kalfschind.

Jøntved Lille. Find - 2 tnd.

Soelberg. Arfwe - 1 hud.


ROMMENES ANNEX 1688.


Hvalle (Vale) med Nogle smaa ødepladser. Arfwe och Rasmus - 12 tnd.

Hvallen (Vala). Halfwor - 4 1/2 tnd.

Lunde Øfre. Gunder - 5 1/2 tnd. 4 Kalfschind.

Lunde N. Anders - 4 1/2 tnd.

Brende. Olle - 3 tnd. 3 1/2 Hud.

Rommenæs Westre och Rommenæs østre med Sanderholt. Marichen och Gunder - 6 løber Smør 1 tnd. 2 meller 1 hud.

Sandnæs øfre. Gullich och Niels - 4 tnd.

Sandnæs N. med Ullwiig. Tommes och Kirsten - 4 tnd.

Grafver. Augustinus 4 tnd.

Bordstad. Gunder - 1 1/2 tnd.

Opsahl. Christen - 1 1/2 tnd.

Bøemarctsetter. (Er et Setterstuell 1678) Jens - 2 Kalvschind.


Webmaster