ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Odelsskatt for Holla 1670

Kilde: Digitalarkivet - Fogderegnskap Nedre Telemark 1668 - 1670.

Transkribert av G.S. 2017.

Noen forkortelser
Tnd. = Tønde = Tønne korn (landskyld).


| 1602 | 1610 - 1649 | Koppskatt 1645 | 1647 | 1650 - 1659 | 1650 | 1652 | 1662 | Fogdemanntall 1664 | 1665 | 1666 |
| 1672 | O-1670 | 1674 | 1676 | 1678 | 1679 | 1680 | 1681 | 1686 | 1688 | 1691 | 1692 | 1695 | 1696 | 1697 | 1698 | 1699 |


Holden Sogn

Torbør Hollen (enke) (eier som sitt odelsgods)
i Tofte 1/2 Tnd.
i Engraf 2 Meller.

Johannes Mosebøe (eier som sitt odelsgods)
i Wybetou 2 Tnd. 3 Qvartel. (2 3/4 tønne)

Erich Langangen (eier som sitt odelsgods)
i Jøntvedt 1 1/2 Tnd.

Johannes Toffte (eier som sitt odelsgods)
i Holte gaard 1/2 tnd 1/2 Melle.

Peder Findøe (eier som sitt odelsgods)
i Walle (Vale?) 3 tnd.
i Nambløs 3 tnd.

Rommenes Annex

Martha Lunde (eier som sitt odelsgods)
i Grafver 4 Tnd.

Mathias Fossness og Gunder Sandness (eier som sitt odelsgods)
i Nedre Sandnes med Wulevig (Ullevik) 2 1/2 tnd.
i øfre Sandnes 4 tnd.
i Eye Nedre 1 tnd.