ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Sagbruksfamilier i Holla

Sagene 1920

Oppdatert 20.02.2024


Hjem | Innhold | 
| Ulefoss |
Før 1700 | 1700 | 1720 | 1740 | 1762 | 1782 |
1801 | 1822 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 |
1900 | 1910 | 1920 | 1949 |

SøketipsHold nede [Control] og trykk [f].
Man kan også søke på dato i dette formatet: 10/11-1950.


Kilder: Folketellinga 1920, supplert med opplysninger fra kirkebøker, aviser og annet.

Merk deg at de fleste som tidligere fikk skrevet sitt navn med Ch, i denne tellinga blir skrevet med K.


Familie 1.
Sagene 1920. Lille Ulefoss.

Kontorchef ved Aall-Ulefos Sagbrug for Kammerherre Aall
Didrik August Leegaard Cappelen
 f. 26/7-1886 i Fredrikstad.
g. 19/4-1916 m. Asta Cappelen f. 7/5-1894 Drammen.

Innepike Sigrid Strømodden f. 14/7-1899 i Solum.

Forstmester for Aall
Jens Stub-Jakobsen f. 30/9-1887 på Jevnaker, Opland.
Ugift i 1920.

Innepike Karoline Pedersen f. 25/2-1882 i Sverige.


Familie 2.
Sagene 1920. Lille Ulefoss.

Sliperiarbeider for Aall
Ole A. Lindalen f. 16/1-1894.
Ugift i 1920.


Familie 3.
Sagene 1920. Lille Ulefoss.

Agronom
Knut Halvorsen f. 7/2-1882 i Sauherad.
g. 28/10-1905 m. Ingeborg f. 2/3-1878 Sauherad.
1. Halvor Halvorsen f. 16/6-1906 i Holla.
2. Karl Halvorsen f. 21/5-1908.
3. Ingvald Halvorsen f. 29/1-1910.
4. Anna Halvorsen f. 18/11-1912.
5. Minda Halvorsen f. 7/6-1916 i Gjerpen.

Denne familien tilhørte den Evangelisk Lutherske frimenighet, senere kalt Den Evangeliske Lutherske Kirke (D.E.L.K.).

Aslaug Kaasene f. 1/3-1908 i Lunde i Tel., "Budeies barn".


Familie 4.
Sagene 1920. Lille Ulefoss.

Gartner
Lorentz Hoel f. 10/9-1885 i Kragerø.
g. 15/10-1916 m. Anne Johanne Finbosen f. 21/2-1892 i Skåtøy.
1. Finn Anker Hoel f. 22/1-1918 i Hedrum, Vestfold.
2. Anna Hoel f. 21/5-1919 i Holla.

F.f. Gartner Lorents Hoel (f.1885), Ulefos Hovedgaard og Anne Johanne f. Finbosen (f.1892) Anna: Fru Anna Hoel, Fru Lina Eriksen, Knut Finbosen, Faren.

Lorentz Hoel dro til Amerika i 1908 og kom tilbake i 1914.

Han kjøpte siden N. Ballestadrønningen i Gjerpen og anla Hoels gartneri der, som etterkommere fremdeles driver.
I dag kjent som Hoel Hageland. Et meget populært og godt gartneri "på landet" i Skien. Beliggende langs Håvundv.


Familie 5.
Sagene 1920. Lille Ulefoss.

Kusk
Ernst Gustav Daniel Erikson fra Sverige f. 1/3-1882.
g.m. Oline Karlsdatter f.
1. Karl Gustav Erikson f. 9/11-1912.

F.f. Kusk Ernst Gustav Daniel Erikson, Ulefos og Oline Karlsdatters Karl Gustav: Elisabeth Jensen Hollen (Holla), pige Kirsten Kristensd., Ulefos, Kusk Mons Jønson, Hollen, Befalingsmand Karl Gustav Erikson, Barnets Fader.

Dette paret må ha gifta seg før de kom til Holla.


Familie 6.
Sagene 1920. Hagan.

Sliperimester, selvstendig
Conrad Godtfred Carlsen f. 13/9-1885 i Lillestrøm, Akershus.
g. 5/12-1908 m. Aagot Ida Birgitte Carlsen f. 15/7-1885 i Kristiania.
1. Elsa Karen Carlsen f. 2/4-1909 Kristiania.
2. Lillian Carlsen f. 1/11-1910 Kristiania.


Familie 7.
Sagene 1920. Hagan.

Landbruksarbeider
Hans N. Lona f. 29/11-1878 i Sauherad.
g. 1/12-1902 m. Helga T. f. 31/8-1882 Bø i Tel.
1. Ingeborg Lona f. 8/12-1903 i Sauherad, Hjemmeværende gaar paa syskole, N., St., Datter, Bor her.
2. Nanna Lona f. 31/3-1906 i Bø i Tel.
3. Ingebjørg Lona f. 9/1-1909 i Sauherad.
4. Tone Lona f. 3/5-1913 i Sauherad.
6. Gunhild Lona f. 16/12-1915 i Bø, Tel.

Losjerende med full kost i 1920
Anna Hansen Ovastrøm f. 24/6-1904 i Lunde i Tel., d.a. Hans Ovastrøm. Opholder sig i Holla, paa syskole. Bosatt i Lunde.


Familie 8.
Sagene 1920. Hagan.

Sagarbeider
Kristen Pedersen f. 14/12-1848 på Langjordet under Fosse d. 30/9-1924 på Sagene av "Hjertelammelse". Ugift.

Han var s.a. Peder Christensen. Se Familie 8 - Sagene 1845.


Familie 9.
Sagene 1920. Hagan ("Bruenden").

Landhandler og bakeri
Nils Johnsen fra "Butikken på Bruenden" f. 24/4-1854 i Holla. Se Familie 5 - Sagene 1865.
g.m. NN død før 1920.

Ingeborg Marie Johnsen (søster) f. 31/12-1858 i Holla, Husbestyrinde. Syk, litt etter litt de senere aar. Var natt til 1/12 i Sverige.
Innepike Asborg Storhaug f. 15/4-1898.
Baker Kristian Ørebæk f. 2/4-1892 på Onsøy i Østfold.


Familie 10.
Sagene 1920.

Sliperiarbeider, smører ved sliperiet (1920)
Hans Andersen Odden (Hans Odden) fra Sagene f. 17/6-1868 d. 12/2-1962, s.a. møllermester Anders Larsen. Se Familie 48 - Sagene 1865.
g. Skien byfogd 12/6-1897 m. Andrea Halvorsdatter Kronborg (Andrea Odden) fra Øvre Verket f. 15/8-1879 d. 25/6-1947, s.a. former Halvor Andreassen Kronborg.
Se Familie 92a - Verket 1900.
Forlovere: "Høvleriarb. Anders Andersen Borgen og Værksarb. Jens Juliussen."
1. Anna Oline Odden f. 10/8-1897 d. 22/6-1972. "Legemlig vanfør, opdaget i 2 årsalderen." Ugift.
2. Astrid Henriette Odden f. 30/8-1906 g.m. Phillip.
3. Asbjørn Odden f. 15/8-1909 d. 17/4-1994. Ugift.
4. Hilda Odden f. 24/5-1912 g.m. Bernt.
5. Ludvig f. 19/12-1915 d. 19/2-1916 på Sagene av krampe.
6. Thora Marie Odden f. 19/12-1915 g.m. Arnt Vibeto. Se Brattlia 4 under Tufte.

Ved vielsen er det nevnt at de begge er utmeldt Statskirken. De døpte allikevel alle sine barn i kirken.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Sliberiarb. Hans Andersen Odden og Andrea Halvorsdatters Anna Oline: Kone Johanne Johnsen Vrk., pige Berthe Halvorsen Vrk., Arb. Jens Hansen Odden, Former Hans Thorstensen Vrk., Arb. Kristen Nilsen Evjen.
F.f. Sliberiarb. Hans Andersen Sagene og Andrea Halvorsdatters 
Astrid Henriette: Marie Hansen Vrk., Amalie Aasmundsen Vrk., Anton Aasmundsen Vrk. og Andreas Halvorsen Vrk.
F.f. Sliberiarb. Hans Andersen, Sagene og Andrea Andersens 
Asbjørn: Kone Berta Nilsen, Evjen, pige Marianne Karlsen, Sagene, Anton Aasmundsen Vrk. og Andreas Halvorsen Vrk.
F.f. Sliberiarb. Hans Andersen, Ulefos brug og Andrea Andersens 
Hilda: Enke Berta Nilsen Evjen, pige Hilda Olsen, Ulefos, Sagarb. Ole Halvorsen Vrk., Former Andreas Halvorsen Vrk.
F.f. Sliberiarb. Hans Andersen Sagene og Andrea Halvorsdatters 
Ludvig: (Ingen faddere). (Hjemme-) døbt af Søren Kristensen. (Død før kirkedåp. G.S.).
F.f. Sliberiarb. Hans Andersen, Sagene og Andrea Halvorsdatters 
Thora Marie: Enke Berta Nilsen Evjen, Pige Anna Nilsen Evjen, Skomager Theodor Nilsen Evjen, Former Andreas Halvorsen.

Andrea og Hans Odden er gravlagt på Kronborg nye, sammen med deres 2 ugifte barn.


Familie 11.
Sagene 1920. Fiskestigen.

Smed
Thor Olsen Kaasene fra Kviteseid f. 2/9-1868 d. 11/4-1955.
g1g
g2g 25/9-1912 m. Arna Vilhelmine fra Eidanger f. 9/4-1868 d. 6/10-1937.
1. Olav Thorsen f. 3/1-1903 i Drangedal. Landbruksarbeider for Ulefos bruk i 1920.
2. Aasta Lovise Thorsen f. 23/1-1907 i Drangedal.
Barn i 2. ekteskap:
3. Kristian Thorsen f. 30/8-1913 i Drangedal.

Andre beboere her i 1920:
Trygve Eugen Bjarnesen f. 26/6-1918 Skien, s.a. bankkasserer Bjarne Holm i Drangedal. Dattersønn.
Eyvind Eriksen f. 3/11-1897 Vinje, ug., Landbruksarb., dagarb., for Kammerherre Aall.


Familie 12.
Sagene 1920. Småbruk.

Sliperiarbeider, smører ved sliperi (1920)
Peder Andersen Lindalen (Peder A. Lindalen) fra Lannav. 124 under Ø. Heisholt f. 7/9-1890 d. 24/5-1978 , s.a. snekker Anders Pedersen Lindalen.
g. i Holla 11/2-1912 m. Anne Storhaug fra N. Storhaug under Baksås f. 28/1-1891 d. 23/3-1937, d.a. bonde Halvor Aslaksen Storhaug.
1. Asborg Lindalen f. 23/3-1912.
2. Gutt f. 5/12-1913 d. 5/1-1914. Udøpt.
3. Anders Lindalen f. 23/1-1916.
4. Halvor Lindalen f. 15/11-1917.
5. Ingvar Martinius Lindalen f. 26/11-1919.
6. Minni Lindalen f. 13/9-1921.
7. Ingeborg Lindalen f. 10/7-1923.
8. Peder Lindalen f. 15/5-1925.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Arb. Peder Andersen Lindalen, Sagene og Anne Halvorsdatters Asborg: Gbr. Halvor Aslaksen Storhaug, Arb. Ole Halvorsen do., pige Marie Andersen Lindalen.
F.f. Sliberiarb. Peder Andersen Lindalen, Sagbruget og Anne Halvorsen Storhaugs 
Guttebarn. (Ingen faddere.) Barnet blev ikke døbt. Død 5/1-1914.
F.f. Sliberiarb. Peder Andersen Lindalen, Sagene og Anne Halvorsdatters 
Anders: Gbr. Halvor Aslaksen Storhaug, Ole Andersen Lindalen, Moderen og Pige Asborg Halvorsen Storhaug.
F.f. Sliperiarb. Peder Andersen Lindalen, Ulefos og Anne Halvorsdatters 
Halvor: Gbr. Halvor Storhaug, Enke Martine Pedersen, Ole Andersen Lindalen, Kjersti Storhaug.
F.f. Sliperiarb. Peder A. Lindalen, Sagbruket og Anne Halvorsdatter Storhaugs 
Ingvar Martinius: Moren, Halvor Storhaug, Asborg Storhaug, Andreas Lindalen.
F.f. 
Sliperiarb. Peder Lindalen, Sagbruket og Anne Halvorsens Minni: Marie Pedersen Gunnerud, Marie Halvorsen Storhaug, Lars Pedersen Gunneru og Aslak Halvorsen Storhaug. Hjemmedøpt (20/11) av Søren Kristensen.
F.f. Sliperiarb. Peder Andersen Lindalen, Sagbruket og Anne Halvorsens 
Ingeborg Lindalen: Foreldrene, Gurine Pedersen Hølen, Asborg Lindalen, Halvor Storhaug.
F.f. Sliperiarb. Peder A. Lindalen, Sagbruket og hustru Anne Halvorsdatters 
Peder: Faren, Halvor Storhaug, Martine Lindalen, Kjersti Storhaug.


Familie 13.
Sagene 1920.

Skogsarbeider for Aall, enkemann
Sveinung Johnsen Fossheim f. 28/3-1876 i Kviteseid.
g.m. NN død før 1/12-1920.
1. Gunvald Fossheim f. 5/11-1903 i Kviteseid. Tjenestegut for kjøpmann Johnsen i 1920.
2. Marie Jørgine Fossheim f. 28/11-1908 i Kviteseid.
3. Dordi Fossheim f. 28/8-1912 i Kviteseid.
4. Dagny Fossheim f. 1/1-1915 i Kviteseid.
5. Trygve Fossheim f. 4/12-1917 i Gjerpen.

Signe Hansen Kaasa f. 21/5-1894 i Kviteseid. Husbestyrinde.
Johan Fossheim f. 14/8-1920 i Holla. Mor: Signe Hansen Kaasa.


Familie 14.
Sagene 1920. Småbruk.

Sliperiarbeider
Anders Evensen fra Sagene f. 13/8-1876, s.a. sagmester Even Andersen. Se Familie 33 - Sagene 1891.
g. 21/10-1904 m. Johanne Sofie Evensen f. 29/12-1881 i Høbøl, Østfold.
1. Karen Elisabeth Andersen f. 11/8-1906.
2. Magna Othilde Andersen f. 23/5-1910.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Sliberiarb. Anders Evensen Sagbr. og Sofie Olsdatters Karen Elisabeth: Margit Andersd. Sagbr., Karen Johnsen do., Even Andersen do. og Ole Syvertsen Rugskotte.
F.f. Arb. Anders Evensen, Sagene og Sofie Olsdatters 
Magna Otilde: Forældrene, pige Gina Kristensen, Sagene, Arb. Halvor Kristensen do.

Bodde i familien i 1920: Enkemann, fhv. sagmester Even Andersen f. 29/2-1841. (Barnas farfar). Han døde her i 1922.


Familie 15.
Sagene 1920.

Her var oppført snekker og sagarbeider Johannes Andersen med familie. Se Familie x - Sagene 1910.


Familie 16.
Sagene 1920.

Her var oppført sagarbeider Jens Brynjulfsen med familie. Se Familie 35 - Sagene 1875.


Familie 17.
Sagene 1920. (Hølen?)

Sagarbeider
Peder Pedersen Hølen fra Sagene f. 11/8-1863 i Holla, s.a. Peder Kjøstolsen. Se Familie 45 - Sagene 1865.
Ugift i 1920.

Gurine Pedersen f. 4/12-1872. Husbestyrinne. Søster.


Familie 18.
Sagene 1920.

Sagarbeider
Kjøstolv Kristensen f. 14/1-1859 i Holla.
Ugift i 1920.


Familie 19.
Sagene 1920.

Sagmester, selvstendig (næringsdrivende)
Nils Hansen f. 12/2-1895.
Ugift i 1920.

Beboere her i 1920:
Hans mor: Hansine Andreassen f. 11/6-1855 H., Enke. g. 28/12-1882, 6 barn, 5 lever, Husbestyrinde.
Søren Kristensen f. 13/12-1854 Lunde i Tel., Enkem., Snekker ved Ulefos bruk.


Familie 20.
Sagene 1920. Haugen.

Skogsarbeider
Hans Torbjørnsen Moen f. 17/9-1851 Drangedal.
g. i Drangedal 17/4-1876 m. Ragnhild Moen f. 18/4-1851 i Drangedal(!) (Gullnes, Kviteseid. G.S.).

Hans Jørgensen Moen var i 1920 skogsarbeider for Erik Heisholt. Han hadde med sin kone Ragnhild fått 9 barn. 7 av dem levde i 1920.

Randi Tveit f. 16/6-1900 Notodden, ug., Forsørger: Skogsarbeider for Erik Heisholdts datter. Sønnedatter.


Familie 21.
Sagene 1920. Strømodden. Småbruk.

Dampskipsfører for kammerherre Aall
Johannes Kristensen f. 5/11-1858.
g. 27/12-1889 m. Gunhild Kristensen f. 3/1-1862.


Familie 22.
Sagene 1920. Strømodden. Småbruk.

Sliperiarbeider ved Ulefos Bruk
Knut Kristensen Bakkane (Knut Bakkane) f. 1/4-1880 i Lunde d. 8/1-1962.
g. 1905 m. Aase Evensdatter f. 27/12-1883 i Lunde d. 9/5-1968.
1. Kristen Knutsen f. 19/9-1905 Lunde d. 13/9-1947. Gravlagt på Kronborg nye.
2. Eivind Bakkane f. 26/10-1907 i Lunde d. 25/8-1999. Gravlagt i Lunde.
3. Kari Knutsen f. 9/12-1909 Lunde.
4. Aslak Knutsen f. 11/9-1912 H., Syk fra 6-årsalderen. Natt til 1/12: Kristiania.
5. Ingvald Espedal Knutsen f. 7/9-1915.
6. Hans Knutsen Bakkane f. 9/11-1920 d. 25/7-1943. Gravlagt på Kronborg nye.

F.f. Sagarb. Knut Kristensen Strømodden og Aase Evensdatters Ingvald Espedal: Forældrene, Kone Ingeborg Knutsd. Espedal, Pige Anne Roa Sagene, Sagarb. Eivind Sandvik, Sagene.
F.f.
Sagarb. Knut Kristensen Bakkane, Sagbruket og Anne(!) Evensdatters Hans: Forældrene, Kone Jakobine Hansen, Markus Hansen Kaasa.

1920: 6 barn - 6 lever.

Foreldrene er gravlagt på Kronborg nye.


Familie 23.
Sagene 1920. Strømodden.

Maskinist for kammerherre Aall
Hans Nikolai Hansen fra Porsgrunn f. 26/3-1874 på Stathelle i Bamble, s.a. dampskipsfører Hans Peter Hansen.
g. i Solum krk. 15/9-1900 m. Jakobine Karoline Andersen fra Ø. Klyve f. 24/3-1880 i Solum, d.a. ungkar mekanikus Kristian Andersen.
Forlovere: "Mekaniker Jakob Torgersen Klyve og mekaniker Olaf Hansen Porsgrund."
1. Halvarda Emilie f. 23/5-1901 på Ø. Klyve ("Vessia") i Solum.
2. Jenny Katrine f. 5/7-1902 på Hagemanskaas i Solum.
3. Hans Peter Randolf Birkeland f. 29/7-1905 i V. Porsgrunn. Død før FT 1910.

4.
5. Elna Hansine Hansen f. 5/7-1911 i Bamble?

6. Solveig Marie Hansen f. 31/8-1915 på Sagene.
7. Harald Johannes Hansen f. 26/1-1923 på Sagene (dpt. 4/5-1924) i Holla krk.

F.f. Fyrbøder Hans Nikolai Hansen, Hagemanskaas og Jakobine Andersens Jenny Katrine: Erikke Hansen, Anette Hansen, arb. H. P. Hansen, arb. Martinius Ingebrethsen.
F.f. Maskinist Hans Hansen av V. Porsgrund og hustru Jakobine f. Andersens Hans Peter Randolf Birkeland: Forældrene, Smed Mathias Torstensen, Pige Inga Olsen.
F.f.
Maskinist Hans Nikolai Hansen, Sagene og Jakobine Karoline Andersens Solveig Marie: Sagarb. Tomas Tomasen, Barnets Fader, Kone Marie Tomasen, Pige Karette Larsen.
F.f.
Maskinist Hans Nikolai Hansen, Strømodden og hustru Jakobine Karolines Harald Johannes: Foreldrene, Gunhild Jespersen, Ernst Jørgensen. Hjemmedøpt 21/2-1923 av Nils Kabbe.

FT 1910: Han var fyrbøter tilsjøs og de bodde i Skarpenorveien i Langesund.

1920: 5 barn - 3 lever.


Familie 24.
Sagene 1920. Strømodden. Småbruk.

Sliperiarbeider Ulefos Bruk, husmann
Peder Johnsen fra Sagene f. 23/5-1864 i Sauherad, s.a. John Eriksen Strømodden. Se Familie 2 - Sagene 1891.
g1g i Holla 11/11-1887 m. Helene Johannesdatter fra Verket f. 2/8-1863 d. 9/3-1893 på Sagene av "Bronkit." (1 mnd. etter barsel!), d.a. Johannes Gundersen. Se Familie 44a - Verket 1875.
Forlovere: "
Gunnar Johannesen Vrk. og Jørgen Johannesen Vrk."
g2g borgerlig, Gjerpen sorensk. 24/5-1895 m. Maren Johanne Nilsen fra Hoxodde A (Høgsete) under Vale i Valebø f. 1/8-1869 i Holla, d.a. husmann Nils Nilsen Hoxodde.
Forlovere: "
Arb. Halvor Pedersen, Skien og Arb. Anders Jacobsen, Skien."
1. Karoline Johnsen f. 22/8-1888.
2. Johannes Johnsen f. 27/11-1890.
3. John f. 18/2-1893.
Barn i 2. ekteskap:
4. Nils Johnsen f. 31/12-1895. Konf. i Holla 1910. 1920: Sliperiarb. ved Ulefos Bruk.

5. Karette f. 30/4-1897.
6. Gudrun f. 11/1-1899.
7. Jenny f. 11/11-1900.
8. John Johnsen f. 21/4-1902. 1920: Sagarb. ved Ulefos Bruk.
9. Magnhild Johnsen f. 28/12-1903.
10. Peder Johnsen f. 19/8-1905.
11. Ruth Johnsen f. 1/3-1908.
12. Konstanse Johnsen f. 25/7-1910.
13. Haakon Johnsen f. 29/11-1911.
14. Kristine Johnsen f. 28/8-1913.

F.f.  = Faddere for ...

F.f. Arbeider Peder Johnsen Strømodden og Helene Johannesdatters Karoline: Kirsti Nilsd. Vrk., Kristine Johnsd. Sagbr., Jørgen Johannesen Vrk., Gunder Johannesen Vrk. og Edvard Johnsen Sagbruget.
F.f. Arb. Peder Johnsen Strømodden og Lina Johannesdatters 
Johannes: Kirsti Gundersd. Vrk., Tone Johnsd. Strømodden, John Eriksen do., Theodor Johnsen do. og Jørgen Johannesen Vrk.
F.f. Sagarb. Peder Johnsen Sagbr. og Helene Johannesdatters 
John: Tore Johnsd. Sagbr., Ingeborg Olsd. do., Simon Halvorsen do., John Eriksen do., Gunder Johannesen Vrk.
F.f. Sagarb. Peder Jonsen, Sagbr. og Maren Nilsens 
Nils: Kone Tone Jonsen Kastet, skomager Simon Halvorsen do, pige Mari Jonsen, Sagbr., Edvard Jonsen, do., Andreas Nilsen do.
F.f. Sliberiarb. Peder Johnsen, Sagbr. og Maren Nilsdatters 
Karette: Arb. Anders Nilsen Sagbr., Arb. Simon Halvorsen, do., Arb. Edvard Johnsen do., Kone Klara Johnsen, Skotfos, pige Marie Johnsen Sagbr.
F.f. Sagbrugsarb. Peder Johnsen, Sagbr. og Maren Nilsens 
Gudrun: Tone Johnsen, Pige Marie Johnsen Sagbr., Arb. Anders Nilsen do., Arb. John Eriksen do., Arb. Edvard Johnsen do.
F.f. Sliberiarb. Peder Johnsen, Sagbr. og Maren Nilsdatters 
Jenny: Tone Johnsd. Kastet, pige Maren Johnsd. Sagbr., Arb. Simon Halvorsen Kastet, Arb. Anders Nilsen Høgsodde, Arb. Edvard Johnsen Sagbr.
F.f. Arb. Peder Johnsen, Strømodden og Maren Johanne Johnsens 
John: Thron Halvorsen, Thora Halvorsen, Edvard Johnsen, Anders Nilsen.
F.f. Sliberiarb. Peder Johnsen Sagbr. og Maren Nilsdatters 
Magnhild: Karine Nilsen Sagbr., Anders Nilsen do., Simon Halvorsen do. og Marie Johnsen do.
F.f. Sagarb. Peder Johnsen, Strømodden og Maren Johanne Nilsdatters 
Peder: Moderen, Karoline Pedersen Sagbr., Johannes Pedersen do. og Faderen.
F.f. Sagbrugsarb. Peder Johnsen Sagene og Maren Johnsens 
Ruth: Moderen, Karoline Pedersen Sagene, Andreas Jakobsen Sagene.
F.f. Sliberiarb. Peder Johnsen, Sagbruget og Maren Nilsdatters 
Konstanse: Sliberiarb. Andreas Jakobsen, Uk. Nils Pedersen, Sagene, Moderen, pige Anna Nilsd. Sagene.
F.f. Arb. Peder Johnsen, Sagbruget og Maren Nilsdatters 
Haakon: Moderen, Karette Pedersen, Nils Pedersen Sagene, Andreas Jakobsen Vrk.
F.f. Sliperiarb. Peder Johnsen Sagbruget og Maren Nilsdatters 
Kristine: Moderen, Gudrun Pedersen, Andreas Jakobsen Vrk., Nils Pedersen Sagbruget.

1920 (daværende kone): 11 barn, 11 lever.


Familie 25.
Sagene 1920.

Sliperiarbeider ved Ulefos Brug
Olaf Kornelius Pedersen f. 24/7-1892 Hedrum, Vestfold.
g. 15/9-1917 m. Anne Marie f. 25/6-1895 fra Holla.
1. Alfred Olafsen f. 17/4-1918.
2. Mary Olafsen f. 2/7-1919.

1920: 2 barn - 2 lever.


Familie 26.
Sagene 1920. Lindalen.

Sagmester, selvstendig
Ole Pedersen Lindalen fra Lindalen f. 24/12-1859 d. 22/3-1939, s.a. Peder Andersen Lindalen. Se Familie
g. 18/9-1885 m. Anne Marie Isaksdatter fra Gruben under S. Namløs f. 21/12-1866 d. 1/1-1939, d.a. Isak
1. Martha Pauline Lindalen f. 30/5-1886.
2. Peder Lindalen f. 19/8-1888.
3. Isak f. 20/3-1891
4. Magnus Andreas Lindalen f. 8/9-1893.
5. Anne Marie Lindalen f. 25/6-1895.
6. Isak Lindalen f. 3/12-1897. 1920: Handelsbetjent ved Landhandleri, Manufaktur og kolonial. Bor hjemme.
7. Olga Magdalena Lindalen f. 28/5-1901.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Arb. Ole Pedersen Lindalen Sagbr. og Anne Marie Isaksdatter Grubens Martha Pauline: Ingeborg Andersd. Gruben, Karen Nilsd., John Halvorsen Lindalen, Andreas Pedersen ditto, John Isaksen Gruben.
F.f. Sagmester Ole Pedersen Sagbr. og Anne Marie Isaksdatters 
Peder: Anne Pedersd. Evjen, Hanna Kristensd. Sagbr., Vetle Hansen Namløshagen, Andreas Pedersen Sagbr., og Anders Pedersen Sagbruget.
F.f. Sagarb. Ole Pedersen Lindalen, Sagbr. og Anne Maria Isaksdatters 
Isak: Martine Olsd. Sagbr., Andrine Rasmusd. Vrk., John Isaksen Vrk., John Halvorsen Evjen og Isak Isaksen Gruben.
F.f. Sagarb. Ole Pedersen Lindalen Sagbr. og Anne Marie Isaksdatters 
Magnus Andreas: Karen Nilsd. Sagbr., Marie Halvorsd. do., Anders Pedersen Lindalen, Elvelandet, Andreas Nilsen Sagbr., Halvor Hansen do.
F.f. Sagbrugsarb. Ole Pedersen Lindalen, Sagbr. og Anna Marie Isaksdatters 
Anne Marie: Kone Ingerid Isaksd., pige Anna Andersd., Tømmermand Jon Halvorsen Ulefos, Sagarb. Anders Pedersen do., Sliberiarb. Anders Nilsen do.
F.f. Sagarb. Ole Pedersen Lindalen og Anne Marie Isaksdatters 
Isak: Pige Anne Gulliksd. Kastet, Moderen, Tømmermand John Halvorsen Tvara, Former Isak Isaksen Gruben, Høvleriarb. Andreas Pedersen Lindalen.
F.f. Sagarb. Ole Pedersen Lindalen og Anne Marie Isaksdatters 
Olga Magdalena: Karoline Sofie Larsd. Gruben, Former Isak Isaksen Gruben, Tømmerm. Andreas Pedersen Kringlefet, uk. Halvor Johnsen Tvara, Martha Pauline Olsd. Lindalen.


Husmannsplassen Lindalen. Skannet fra Holla Minner 1991. Bildets eier: Holla Hisrorielag.

 

Anne-Marie Lindalen i ca. 1930 ved uthuset. Fra Holla Minner 1991. Avisutklippet er fra Telemark Arbeiderblad 16. sept. 1935. (Natsjonalbiblioteket.)


Familie 27.
Sagene 1920. Hegna.

Sliperiarbeider
Peder Olsen
 fra Sagene f. 13/12-1892, s.a. kusk Ole Gunuldsen.
g. 8/12-1917 m. Marthe Emilie Jespersen fra Verket f. 16/9-1892, d.a. snekker Even Jespersen.
1. Borgny Marie Olsen f. 25/6-1918.

F.f. Fabrikarb. Peder Olsen, (Peder Heisholts gård) Ulefos og Emilie f. Jespersens Borgny Marie: Kone Maren Gunulfsen, Moderen, Arb. Karl Olsen, Snekker Even Jespersen.


Familie 28.
Sagene 1920.

Sliperiarbeider
Ole Martinsen Solvold fra Solvold under Susås f. 16/7-1891 i Holla d. 1/8-1972, s.a. kanalarbeider Martin Olsen Rønningen/ Solvold.
g. hos sorenskriveren i Nedre Tel. 28/7-1910 m. Kjærsti Evensdatter fra plass under Skoe i Lunde f. 21/5-1890 Bø i Tel. d. 9/4-1969, d.a. husmann Even Tollefsen.
Forlovere: "Arb. Kittil Olsen Hollen og arb. Tollef Olsen Myra."
1. Anne Solvold f. 12/11-1910.
2. Martin Solvold f. 17/9-1913 d. 1932.
3. Ester Solvold f. 30/5-1915.
4. Georg Solvold f. 14/1-1917. Se Lannav. X under Verket.
5. Kaare O. Solvold f. 4/9-1918 d. 1935.
6. Mary Solvold f. 25/10-1920.
7. Gudrun Solvold f. 30/6-1925.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Værksarb. Ole Martinsen Eidshaug og Kirsti Evensdatters Anne: Enke Anne Gjermundsen, kone Susanne Gjermundsen Moen, Slusevogter Halvor Gjermundsen Vrangfos og Arb. Tarald Gundersen Moen.
F.f. Arb. Ole Martinsen Eishaug og Kirsti Evensdatters 
Martin: Kone Anne Marie Romnes, Pige Anne Rønningen, Slusevogter Halvor Rønningen, Arb. Tarald Gundersen Moen.
F.f. Gbr., Arb. Ole Martinsen, Solvold og Kirsti Andersdatters 
Ester: Kari Grønvang, Arb. Torvald Gundersen, Gbr. Gunnar Moen.
F.f. Gbr. Ole Martinsen Solvold og Kirsti Evensdatters 
Georg: Enke Anne Rønningen, Kone Marie Rønningen, Gbr. Isak Rønningen og faren.
F.f. Sagbrugsarb. Ole Solvold og Kjersti Eivindsdatters 
Kaare: Kone Anna Rønningen, Pike Marie Romnes, Karl P. Stoa og faren. Barnet født paa Øygarden i Lunde.
F.f. Sliperiarb. Ole Solvold, Sagbruket og Kirsti Eivindsdatters 
Mary: Forældrene, Enke Marie Thomassen, Tollef Eivindsen.
F.f. 
Verksarb. Ole Solvold, Ulefoss og hustru Kjerstis Gudrun: Enke Gurine Amundsen, kone Jakobine Hansen, maskinist Hans Hansen, Hans Lona.

Gunda Cicilie Solvold f. 29/8-1897 i Holla, ug., Husarbeide. Bor her i 1920. Hans søster.

Andre i huset i 1910:
Hans mor: Enke Anne Gjermundsdatter f. 2/6-1866 i Holla. Sysselsat i huset og fjøset.
Hans morfar (på besøk): Gjermund Stenersen f. 17/2-1837, Lunde i Tel.
Hans søstere Anna Martinsdatter (Solvold) f. 31/8-1895 og Gunda Martinsdatter (Solvoll) f. 29/8-1897.


Familie 29.
Sagene 1920. Strømodden.

Materialforvalter, selvst. ved Ulefos bruk
Edvard Johnsen f. 2/4-1870 fra Sagene, s.a. John Eriksen Strømodden. Se Familie 2 - Sagene 1891.
g. 21/5-1898 m. Anne Andersdatter fra Sagene f. 20/7-1873, d.a. tømmermann Anders Olsen Skaardal. Se Familie 12b - Sagene 1891.
Forlovere: "Skomager Simon Halvorsen Kastet og Sliberiarb. Peder Johnsen Sagbruget."
1.
Anders Johnsen f. 8/3-1899.
2. Jonny Johnsen f. 9/7-1902 (datter G.S.).
3.
Margit Kristine Johnsen f. 9/6-1906.
4. Ester Johnsen f. 13/6-1909.
5. Ingeborg Alise Johnsen f. 10/9-1912.

F.f. Sagarb. Edvard Johnsen Sagbr. og Anne Andersdatters Anders: Pige Mari Johnsen, kone Tone Halvorsen, Arb. Nils Andersen, Arb. Peder Johnsen, Arb. Simon Halvorsen Kastet.
F.f. Sagarb. Edvard Johnsen, Sagene og Anne Andersdatters
Jonny: Pige Sofie Naper, pige Hanna Olsen Sagene, Sagarb. Nils Andersen, Ulefos, do. Simen Halvorsen Ulefos.
F.f. Sagarb. Edvard Johnsen, Sagbr. og Anne Andersdatters 
Margit Kristine: Moderen, Karoline Pedersen, Sagbr., Johannes Pedersen do. og Nils Andersen do.
F.f. Sagarb. Edvard Johnsen Sagene og Anne Andersdatters 
Ester: Barnets Fader, Kone Sofie Naper, pige Gunhild Bentsen, Uk. Sagarb. Nils Andersen Sagene.
F.f. Sagarb. Edvard Johnsen, Ulefos Sagbrug og Anne Andersdatters 
Ingeborg Alise: Moderen, pige Mari Johnsen Sagene, Sagarb. Nils Andersen (Haven) og Arb. Simon Halvorsen Kastet.


Familie 30.
Sagene 1920.

1. Halvor Nilsen f. 26/7-1848 H., ug., Fhv. Sagarbeider ved Ulefos Bruk, Formue, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Karl Hansen Marum(?) f. 22/1-1871(?) Solum, g.(?), Sliperiarb. ved Ulefos Bruk, N., Metodist, Bor her.
3.
4. Hans Martinius Marum f. 7/2-1907 Solum, N., Metodist, Sønn, Bor her.
5. Margot Viola Marum f. 11/1-1913 Solum, N., Metodist, Datter, Bor her.
6. Ole Sverre Marum f. 4/4-1915 Solum, N., Metodist, Sønn, Bor her.
7. Karl Gustav Marum f. 11/7-1916 H., N., Metodist, Sønn, Bor her.


Familie 31.
Sagene 1920.

1. Karl Pettersen f. 4/11-1869 Stockholm, g., Repratør ved Ulefos Bruk, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Anna Pettersen f. 19/4-1885 Holla, g. 1/7-1914, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Hjørdis Antonie Skaardal f. 21/10-1910 H., Stedatter av repratør, N., St., Datter, Bor her.
4. Anne Pettersen f. 12/8-1914 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Lilly Pettersen f. 29/12-1915 H., N., St., Datter, Bor her.
6. Olaug Marie Pettersen f. 15/3-1920 H., N., St., Datter, Bor her.


Familie 32.
Sagene 1920. Hølen.

Gustav Bentsen f. 10/11-1876 H., ug., Høvleriarbeider ved Ulefos Bruk, N., St., Hovedperson, Bor her.


Familie 33.
Sagene 1920. Arbeiderbolig (Sagbrakka).

1. Halvor Andreas Kristensen f. 10/8-1894 H., g. Ulefos bruk, Til Am. 1911, tilb. 1913, N., St., Hovedperson, Bor her. (Moderat vannskade. G.S.)
2. Klara Therese Kristensen f. 30/5-1894 H., g. 29/5-1915, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Kristian Halvorsen f. 2/8-1915 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Ingeborg Halvorsen f. 19/4-1917 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Peder Halvorsen f. 23/5-1919 H., N., St., Sønn, Bor her.


Familie 34.
Sagene 1920. Arbeiderbolig (Sagbrakka).

Johannes Skjervik f. 20/8-1889 H., ug., Sagarb. ved Ulefos bruk, N., St., Hovedperson, Bor her.


Familie 35.
Sagene 1920. Arbeiderbolig (Sagbrakka).

8. Thor Hansen f. 24/3-1890 H., g., Sliperiarb. ved Ulefos bruk, N., St., Hovedperson, Bor her.
9. Margit Hansen f. 1/8-1888 Gransherrad, g. 15/4-1919, 0 barn, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
10. Ingebjørg Kilen f. 1/9-1912 Kviteseid, Sliperiarbeiders Steddatter, N., St., Datter, Bor her.


Familie 36.
Sagene 1920. Arbeiderbolig (Sagbrakka).

11. Nils Andreassen f. 12/9-1866 H., g., Filer ved Ulefos sagbruk, N., St., Hovedperson, Bor her.
12. Ingeborg Andreassen f. 1/7-1866 H., g. 27/10-1887, 12 barn, 10 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
13.
14. Andreas Nilsen f. 13/8-1895 H., ug., Sliperiarbeider ved Ulefos bruk, N., St., Sønn, Bor her. (Vannskadet ark. G.S.)
15. Anna Nilsen f. 7/10-1897 H., ug., Tjenestep., Kristiania, N., St., Besøkende, her.
16. Hans Nilsen f. 2/12-1899 H., ug., Sjømann paa hvalfangst for skipsreder Salvesen i Sandefjord, N., St., Sønn, Bor her. 1/12: Ved Syd Georgia.
17. Ingolf Nilsen f. 20/6-1906 H., N., St., Sønn, Bor her.
18. Ludvik Nilsen f. 13/6-1909 H., N., St., Sønn, Bor her.
19. Karl Nilsen f. 15/7-1912 H., N., St., Sønn, Bor her.
20. Kristian Kristiansen f. 19/9-1918 H., Dattersøn av sagfiler, biierhv. Bidrag av sin far, N., St., Bor her.
21. Halvor Nilsen f. 24/1-1891 H., ug., Styrmann paa Union 6, som gaar mellem Kristiania og Notodden for skipsreder A. Johansen, N., St., Bor her.
22. Nils Nilsen f. 30/9-1903 H., ug., Fyrbøter paa Union 3, gaar mellem Kristiania og Notodden for skipsreder A. Johansen, N., St., Bor her. 1/12: Union 3.
23.
24. Thomas Thomasen f. 1/10-1911 H., Kjolesyerskes barn, N., St., Sønn, Bor her.


Familie 37.
Sagene 1920. Arbeiderbolig (Sagbrakka).

Karl Kristensen fra Sagene f. 18/1-1899 H., ug., Sliperiarb. ved Ulefoss bruk, N., St., Hovedperson, Bor her.


Familie 38.
Sagene 1920. Arbeiderbolig (Sagbrakka).

25. Ingolf Martin Hansen (Ingolf Martin Solvold) f. 30/1-1896 H., g., Sliperiarb, ved Ulefos Bruk, N., St., Hovedperson, Bor her.
26. Anna Josefine Hansen f. 14/5-1897 H., g. 29/9-1918, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
27. Finn Hansen (Finn Solvold) f. 22/5-1919 H., N., St., Sønn, Bor her.
28.
29.
30. Olaf Seland f. 17/1-1919 Skien, Dampskibsførers barn, N., St., Søstersønn, Bor her.


Familie 39.
Sagene 1920. Arbeiderbolig (Sagbrakka).

31. Gunnar Gundersen f. 15/8-1856 Sauherad, Enkem., Sagarb. ved Ulefoss bruk, N., St., Hovedperson, Bor her.
32. Karen Andrea Hansen f. 17/4-1915 H., Sagarbeiders datterdatter, Biint.: Bidrag fra far. N., St., Bor her.
33.


Familie 40.
Sagene 1920. Arbeiderbolig (Sagbrakka).

37. Karl Johan Olsen f. 11/12-1887 H., g., Sliperiarb. ved Ulefoss bruk, N., St., Hovedperson, Bor her.
38. Marie Olsen f. 7/8-1894 Skien, g. 14/11-1919, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
39. Alvilde Marie Olsen f. 2/9-1920 H., N., St., Datter, Bor her.


Familie 41.
Sagene 1920. Arbeiderbolig (Sagbrakka).

40. Hans Trondsen f. 12/9-1859 H., g., Fyrer ved Ulefoss sagbruk, N., Lutherske frimenighet, Hovedperson, Bor her.
41. Anne Margrethe Trondsen f. 15/6-1863 H., g. 17/10-1894, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., Lutherske frimenighet, Hustru, Bor her.
42. Nils Gustav Hansen f. 17/2-1898 H., ug., Sagarb. ved Ulefoss bruk, N., Lutherske frimenighet, Sønn, Bor her.


Familie 42.
Sagene 1920. Arbeiderbolig (Sagbrakka).

Sagarbeider ved Ulefoss bruk
Hans Thomassen fra Heggemoen(B) under Tvara f. 24/6-1851 på Bjerva i Lunde d. 19/5-1931, s.a. Thomas Thomassen Heggemoen.

Hans døde ugift og ble gravlagt på Kronborg gamle.


Kilde: Varden 21/5-1931. Nasjonalbiblioteket.


Familie 43.
Sagene 1920. Arbeiderbolig (Sagbrakka).

(44. Hans Karlsen f. 1887 H., Styrmann for Skien-Telemark Dampskibsselsk., Bosatt på Tvara i Holla. G.S.)
45. Mari Karlsen f. 29/12-1893, H., gift 6/10-1918, 1 barn, Husmor, mann: Styrmann, N., St., Bost. Tvara i Holla, her. Her natt til 1/12. 
46. Konrad Karlsen f. 21/1-1919 H., ug., Far: Styrmann, N., St., Besøkende, Bosatt på Tvara i Holla. Her natt til 1/12.


Familie 44.
Sagene 1920. Arbeiderbolig (Sagbrakka).

47. Ole Kristensen f. 10/9-1867 H., g., Sagarb., for Ulefoss bruk, N., St., Hovedperson, Bor her.
48. Marie Kristensen f. 13/3-1863 H., g. 27/12-1893, 0 barn, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.


Familie 45.
Sagene 1920. Ulefoss.

Her var oppført elektriker ved Ulefos Brug, Peder Tronsen (Peder Pedersen) f. 25/7-1866 med familie. Se Familie 24 - Sagene 1900.

1920: 2 barn - 2 lever.


Familie 46.
Sagene 1920. Eidsfoss.

Slusevokter ved Eidsfoss for Bratsberg fylke
Edvard Nordblom f. 5/9-1855 i Sverige.
g. 28/4-1882 m. Inger Tobine f. 22/5-1857 i Fjotland i Setesdal, Vest-Agder.

1920: 8 barn - 7 lever.

Bosatt her i 1920: Slusevokter og enkemann Karl Sundelin f. 11/12-1853 i Sverige.

De var begge to slusevoktere for Bratsberg fylke.


Familie 47.
Sagene 1920. Eidshaug.

Gruvearb. (1910-1912), montør (1917) maskinvakt i Elektrisk kraftstasjon for Holla kommune (1920)
Halvor Halvorsen Hagen (Halvor Hagen) fra Kåsa under Holla prestegård f. 7/10-1884 i Kviteseid d. 10/5-1960, s.a. Halvor Sondresen Kaasa.
g. i Holla 14/11-1908 m. Gunhild Eivindsdatter (Gunhild Hagen) f. 28/6-1880 på Straummyrane i Flåbygd, Lunde d. 9/11-1954., d.a. enkem. Eivind Olsen og pige Anne Anundsdatter (hos han).
Forlovere: "Halvor Sondresen Kaasa og Nils Brøndalen."
1. Harry Edvin Hagen (Harry Hagen) f. 13/9-1910. Bygde hus på Berget under Prestegården ved Kåsa.
2. Sondre Johan Hagen f. 8/2-1912 (rørlegger) g. 1942 m. Else Bjerk fra Sandtangen i Tune, Østfold. Sondre døde 30/6-1971 i Syd-Australia.
    Barn: 1. Iris Hagen. 2. Sonja Hagen. 3. Oddbjørn Hagen. Kilde: Dødsannonse i Sarpsborg Arbeiderblad torsdag 22/7-1971.
3. Asbjørn Hagen f. 24/1-1913
d. 20/11-1994 g.m. Helga Kristine f. 4/1-1920 d. 3/6-1987. Bygde hus på Berjet under Prestegården ved Kåsa. Flytta siden til Seljord, hvor de er gravlagt.
4. Rolf Magne Hagen f. 28/6-1914. Se Oddenåsen 8 under Eie øvre.
5. Viktor Hagen f. 16/10-1917 d. 17/2-2000 g. 1937 m. Margit Jensen fra Vold i Solum f. 27/5-1916 d. 18/2-2006. Begge gravlagt på Tørmo i Porsgrunn.
6. Magda Anette Hagen f. 14/7-1919 g. 19/10-1945 m. Knut Strømjordet. Se Nyhusv. 13 under Dagsrud.
7. Ruth Elisabeth Hagen f. 21/8-1920 g. 1946 m. Arne Marthinius Kastodden fra Kastodden under Romnes.

F.f. Grubearb. Halvor Halvorsen Kaasa, Norheim, Borgen, Evjen og Gunild Evensdatters Harry Edvin: Marie Andersen Borgen, Anders Andersen Borgen, Husmand. Halvor Sondresen Kaasa og pige Kristine Sørensd. Bjørndalen.
F.f. Grubearb. Halvor Halvorsen Hagen og Gunhild Evensdatters 
Sondre Johan: Moderen, pige Kristin Sørensen Bjørndalen, Husmand Halvor Kaasa, Arb. Jørgen Evensen, Skotfos.
F.f. Fabrikarb. Halvor Halvorsen Hagen - Evjen og Gunhild Evensens 
Asbjørn: Pige Mathilde Højdalen, Faderen, Arb. Olaf Pedersen Gunnerud.
F.f. Jernbanearb. Halvor Halvorsen (f.1884), Hagen (Evje) og Gunhild Evensdatters (f.1880) 
Rolf Magne: Barnets Fader, Husmand Halvor Sondresen, Kone Marie Gundersen, Drangedal, Pige Gudrun Juliussen Kaasene.
F.f. Montør Halvor Hagen, Kringleflødt og Gunhild Evensdatters 
Viktor: Olav P. Gunnerud, Forældrene, Signe H. Dreier.
F.f. Verksmaskinist Halvor Hagen, Eidshaug og hustru Gunhilds 
Magda Annette: Forældrene, Pike Dortea Sundlien, Reinhardt Fjeldstad og Peder Jørgensen.
F.f. Elektriker Halvor Hagen, Eidshaug og Gunhild Eivindsdatters 
Ruth Elisabeth: Hans Skorva og hustru Marie Skorva, Pike Matilde Johnsen og faren.

1920: 9 barn - 7 lever.

Det kan se ut som at Halvor Hagen med familie bodde på Eidshaug helt til han kjøpte ei tomt av eieren
av Eie øvre i 1946 og bygde hus der. Se Lannav. 149 under Eie øvre.

Foreldrene er gravlagt på Kronborg nye (øvre) på Ulefoss.


Til toppen: Trykk [Home]

webmaster@gamleholla.no