ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Oppdatert 24.07.2019

Kirkebok for Holden Præstegield

Holla hovedsogn, Romnes annex og Helgen annex

Konfirmanter 1736 - 1777

Sogneprester i Holla i denne tiden:
Niels Bastiansen Stabel
fra Lardal (1717 - 1744).
Ludwig Suckow fra Danmark (1745 - 1757).
Peder Holm fra Danmark (1757 - 1764).
Alexander Leopold Carlheim fra Bergen (1764 - 1778).


Tips. Søk i dette dokumentet: [Control] + [F]

Avskrift  etter skannet kopi av original på Digitalarkivet.no, av G.S. 2019.

Om avskriften.
Disse avskriftene gjør jeg for min egen del, for å bli kjent med både steds- og personnavn i området, og for effektivt kunne skrive ei moderne Nett-Bygdebok for Holla. Jeg leser ikke korrektur på avskriftene, men retter underveis når jeg finner feil. Det er fritt fram for alle å benytte seg av mine avskrifter til hva man vil, men bruk for all del de skannede kirkebøkene på Digitalarkivet for kontroll. Jeg er heller ikke feilfri. G.S.

| 1736 - 1777 | 1779 - 1813 |


Efter den Kongelige Anordning angaaende den Levende Ungdoms Confirmation og
bekreftelse udj Deres Daabs Naade, dateret den 13. Januarii 1736,
ere udj Holden Præstegield disse effterskrewne blewne confirmerede.


Confirmerede 30/9-1736.

1. Hans Pedersen ved Saugene.
2. Ole Tronsen ved Saugene.
3. Thomas Hansen Jentved Søndre.
4. Rasmus Erichsen Hegnen ved Heisholt.
5. Svenche Jonsen Bøe.
6. Even Evensen Namløs Søndre. 

7. Maren Ledvorsd. paa Wrk.
8. Jytte Jacobsd. Skibsnæs.
9. Margrete Christensd. Lucenæs.
10. Inger Nielsd. Solberg.
11. Ingeborg Gunnersd. Holtet.
12. Berthe Hansd. Jentved Søndre.
13. Anne Evensd. Fæbakke.
14. Johanne Nielsd. Hegnen ved Helgen.
15. Maren Pedersd. Gladholt.
16. Ingebor Halvorsd. Sandnæs nedre.

Confirmerede 6/1-1737.

1. Rasmus Danielsen Wibetoe nedre.
2. Rasmus Thorsen Eje nedre.
3. Halvor Jonsen ved Saugene.
4. Jens Gulbrandsen ved Saugere.

 
5. Maria Olsd. paa Wrk.
6. Marthe Haraldsd. Søve.
7. Lisbeth Olsd. Søve.
8. Marthe Jonsd. Eje nedre.
9. Marthe Torgrimsd. Lunde øvre.
10. Berthe Andersd. Eje øvre.

Confirmerede 28/4-1737.

1. Lars Jacobsen Skibsnæs.
2. Torbiørn Arvesen paa Wrk.
3. Johannes Jonsen ved Saugene.
4. Anders Sørensen paa Wrk.
5. Jens Larsen Holtene.
6. Gullic Torgrimsen Lunde øvre.
7. Ole Jonsen Hvale Store.
8. Jacob Siversen Brænne.
9. Gunner Andersen Hvale Store.
10. Ole Svendsen Brænne.
11. Jon Tronsen Stuen under Brænne.
12. Anders Erichsen Opsal.
13. Rasmus Nielsen Dalen under Hvale.
14. Anders Hansen Lummerud (Lommerud).
15. Maria Arvesd. paa Wrk.
16. Karen Henrichsd. paa Saugene.
17. Anne Svendsd. Brænne.
18. Berthe Helgesd. Holden Søndre.
19. Gunnild Arnesd. Kolstad Store.
20. Marthe Andersd. Lunde nedre.
21 Kirsten Pedersd. Wærstad.
22. Maren Christensd. Hougen under Eje(?)

 

Confirmerede 6/10-1737.

1. Niels Paulsen Suusaas.
2. Rasmus Christensen Langeland.
 
3. Karen Halvorsd. Hvaløen.
4. Marthe Torgrimsd. Lunde øvre.
5. Guroe Nielsd. Helgen Lille

Confirmerede 6/1-1738.

1. Giert Anunsen paa Wrk.
2. Halvor Anunsen Fæhn Søndre.
3. Rasmus Andersen Borstad.
4. Gunner Olsen Stuen under Lunde.
5. Christen Pedersen Killingkaaven.
6. Maren Hansd. Kaasen under Præstegaarden.
7. Helvig Isachsd. Tufte.
8. Maren Helgesd. Bøe.
9. Maren Nielsd. Opsal.
10. Agatha Olsd. Gravningen.

Confirmerede 13/4-1738.

1. Ole Andersen Gieddeboen.
2. Ole Halvorsen Hougen under Holden.
3. Peder Jonsen Ringsevjen under Præsteg.
4. Tyge Olsen Gravningen.
 
5. Annichen Haugen.
6. Anne Andersd. Ulefoss.
7. Marthe Christensd. Lucenæs.
8. Gunnild Jensd. Lien under Bierven.
9. Maren Olsd. Nordstaae under Helgen.


Confirmerede 5/10-1738.

1. Clemet Nielsen ved Saugene.
2. Halvor Helgesen Holden Søndre.
3. Eric Brynilsen Jentved nordre.
4. Even Tygesen Fosse.


 
5. Karen Clausd. Galten.
6. (Anne?) Thorsd. Eje nedre.
7. Dorthe Jonsd. ved Saugene.
8. Ingebor Kittilsd. Numme.
9. Anne Halvorsd. Hougen under Holden.
10. Live Asjersd. Ulefoss.
11. Kirsten Thorsd. Stuen under Brænne.

Confirmerede 6/1-1739.

1. Halvor Evensen Wibeto øvre.
2. Anders Jonsen Eje nedre.
3. Jens Pedersen Gieddeboen.
4. Jacob Andersen Gieddeboen.
5. Kittil Brynnilsen Jentved nordre.
6. Ole Mathisen Saugene.
7. Svennum Nielsen Dalen under Hvale.
8. Anders Svendsen Namløs nordre.
9. Anne Isachsd. Tufte.
10. Maren Paulsd. Suusaas.
11. Cathrine Mathisd. Saugene.
12. Marthe Thorsd. Ringsevjen.
13. Lisbeth Brunilsd. Jentved nordre.
14. Rønnev Halvorsd. Hvale Store.
15. Anne Pedersd. Killingkaaven.
16. Marthe Christophersd. Strømodden.

Confirmerede 5/4-1739.

1. Hans Jacob Bomhof.
2. Halvor Bentsen Saugene.
3. Halvor Svendsen Brænne.
4. Ledvor Olsen Steensholt under Brænne.
5. Gunner Andersen Torsnæs.
6. Asbiørn Eliæsen Helgen Lille.
7. Brynnild Olsen Skippervold.
8. Ole Christensen Langeland.
9. Lars Christophersen Saugene.
10 Lars Nielsen Hegnen under Helgen.
11. Anne Thomæd. Gunnerud.
12. Lisbeth Thomæd. Saugene.
13. Lisbeth Andersd. Torsnæs.
14. Ingebor Hansd. Jentved Søndre.
15. Anne Brynnilsd. Jentved nordre.
16. Berthe Nielsd. Borgen.
17. Berthe Christensd. Klevsgaden.


 

Confirmerede 6/1-1740.

1. Jon Tronsen ved Saugsiden.
2. Johannes Paulsen Saugene.
3. Knud Anundsøn Fæhn.
4. Olle Larsen Holten i Helgen Sogn.
5. Christen Arnesøn Kolstad.
6. Gunder Persøn Namløs.
7. Anders Tygesøn Saugene.
8. Thomas Persøn Saugene.
9. Svenche Olsøn Præstgrav.
10. Søfren Sivertsøn Brenne.
11. Arve Andersøn Vale.
12. Anders Olsøn fra Helgen Sogn.
13. Marthe Olsd. Søve.
14. Kirsten Haraldsd. Søve.
15. Margrete Poulsd. Langeland.
16. Gunnov Larsd. Holten i Helgen Sogn.
17. Lisbeth Arnesd. Kolstad.
18. Anne Persd. Haatvedt.
19. Marthe Olsd. Brenne.
 

Confirmerede 24/4-1740.

1. Henrich Bomhof.
2. Daniel Danielsøn fra Rommenæs.
3. Torbiørn Nielsøn Soelberg.
4. Peder Siversøn Wale.
5. Laers Østensøn Roen.
6. Ole Simonsøn Klovedal.
7. Anne Margrete Amundsd. Wrk.
8. Kisten Andersd. Borstad.
9. Lispet Jensd. Lien under Bierven.
10. Maren Kiøstolsd. Lommerud.

 

Confirmerede 6/1-1741.

1. Hans Bentsøn ved Saugene.
2. Ole Jensøn Saugene.
3. Andreas Steensøn Wrk.
4. Niels Andersøn paa Giedeboen.
5. Johan Arvesøn Wrk.
6. Anne Nielsd. ved Wrk.
7. Maren Pedersd. Giedeboen.


 

Confirmerede 1/10-1741.

1. Ellef Henrichsøn Wrk.
2. Halvor Halvorsøn Wrk.
3. Hans Amundsøn Wrk.
4. Tollef Persøn Saugene.
5. Ole Halvorsøn Wale Øen, nu paa øvre Wibeto.
6. Tore Persøn tiener paa Tvara, nu Saugene.
7. Arve Jonsøn Store Wale.
8. Anne Gudmunsd. Rødningen.
9. Inger Matzd. Saugene.
 

Confirmerede 7/1-1742.

1. Christopher Johansøn Hougsodde.
2. Gunder Nielsøn Saugene.
3. Jon Jensøn Eje.
4. Anne Olsd. Steensholt.
5. Maren Jørgensd. Kraagen (Kroken).
6. Berthe Jonsd. Saugene.

Confirmerede 30/9-1742.

1. Ole Jacobsøn Skibsnæs.
2. Lars Olsøn Brenne.
3. Thomas Halvorsøn Ulevig.
4. Halvor Jensen Lien.
5. Berte Sørensd. Wrk.
6. Kirsten Poulsd. Graver.
7. Inger Tollefsd. Heisholt.

Confirmerede 20/1-1743.

1. Christen Tufte.
2. Arve Olsøn Søve.
3. Anders Andersøn Graver.
4. Jon Gundersøn Moen.
5. Rasmus Hansøn Odden.
6. Ole Pedersøn Giedeboen.
7. Ellen Christensd. Lucnæs.
8. Anne Sivertsd. Brenne.

 

 

Confirmerede 21/4-1743.

1. Jacob Olsøn Stuen.
 
2. Kirsten Laersd. Holtene.
3. Kirsten Andersd. Tved.
4. Anne Olsd. Præstgrav.
5. Karen Brynnildsd. Jentved.
6. Kirsten Hansd. Vale.
7. Karen Haraldsd. Søve.

Confirmerede 6/10-1743.

1. Halvor Andersøn Ullefos.
2. Sibiørn Hansøn Præstegaarden.
3. Sven Hansøn Meeltey.
4. Ole Pedersøn i Præstegaarden.
5. Niels Nielsen Dalen.
 
6. Lispet Hansd. Jentved.
7. Inger Hansd. Jentved.
8. Gunnil Thomæd. Kasted.
9. Berthe Svendsd. Haatved lille.
10. Anne Eliæd. Berget under Præstegaarden.
11. Groe Kiøstolsd. Lommerud.

Confirmerede 4/10-1744.

1. Hans Torstensen tien Hr. Forvalter Bomhof.
2. Anders Jonsen Store Wale.
3. Anders Andersen Store Wale.
4. Ellef Tygesen Jentved.
5. Gunder Halvorsøn lille Wale.
6. Børge Simonsøn Kløvedal.
7. Knud Christensøn Bierven.
8. Ole Nielsøn Jentved.
9. Ole Bertelssøn Kolle.
10. Tolf Hansøn Rommenæs.
11. Anders Ellefsøn Rommenæs.
12. Halvor Halvorsøn Haatved.
13. Halvor Nielsøn Valen.
14. Halvor Andersøn Tufte.
15. Maren Pedersd. Saugene.
16. Dorthe Olsd. Saugene.
17. Kirsten Svendsd. Haatved.
18. Kirsten Nielsd. Ullevig.
19. Maren Erichsd. Hegnen under Heysholt østre.
20. Kirsten Andersd. N. Lunde.
21. Ellen Jacobsd. Skibsnæs.
22. Ageta Nielsd. Opsal.
23. Ageta Andersd. Borstad.
24. Anne Maria Clausd. Galten.
25. Guro Olsd. Steenstad.
26. Kirsten Pedersd. Rommenæs eje.
27. Kirsten Andersd. Kaasen under Yttrebøe.
 

Confirmerede 25/4-1845 ved Rommenæs.

1. Jens Andersøn Thorsnæs.
2. Peder Gunnersøn Moen.
3. Niels Olsøn Wrk.
4. Halvor Tygesøn tien paa Wibeto. Gift.
5. Anders Evensøn Wibeto. Gift.
6. Tollef Nielsøn ved Saugene.
7. Christen Olsøn til Rødningen.
8. Johannes Olsøn Stoen.
9. Gunner Eliæsøn Ejestrand.
10. Gunner Joensøn Ringsevjen.

Confirmerede 3/10-1745.

1. Johan Bomhof.
2. Gunner Andersøn Ulefos.
3. Svend Siversøn Tejen. død.
4. Køstal Simonsøn Kløvedal.
5. Rasmus Pedersøn Ulevig.
6. Thomas Evensøn Namløs.

 
7. Mari Pedersd. Wrk. Gift.
8. Gunnild Olsd. Stuen under Lunde.
9. Kirsti Larsd.
10. Anne Nielsd.
11. Ingeborg Andersd.
12. Mari Olsd.
13. Mari Andersd.
14. Kirsti Rasmusd. Gift.
15. Ingeborg Hansd. Kaasen.
16. Kirsti Tygesd. Kleven.
17. Ingeborg Tovsd. Hvale. Gift.
18. Gunnild Hovelsd. Otterkier.

Confirmerede 17/4-1746.

1. Vincentz Altenburg.
2. Hans Anunsøn Fæhn.
3. Niels Svendsøn Namløs.
4. Ole Olsøn Holdensæter.
5. Jon Alfsøn Ringsevjen.
6. Bendix Clausøn Yttrebøe. Gift.
7. Maria Steensd. ved Wrk.
8. Dorthe Maria Sørensd. ved Wrk.
9. Marthe Larsd. Gunnerud.
10. Kirsti Gunnersd. Moen.
11. Anne Lisbeth Tygesd. Tvara.
12. Karen Mortensd. Præstegaarden.
 

Confirmerede 23/10-1746.

1. Svennum Haralsøn Fæhn.
2. Anders Olsøn Præstgrav.
3. Ole Andersøn Tved.
4. Anders Arnesøn Olsbrygge.
5. Christen Ericsøn Halvorstaae.
6. Rasmus Andersøn Giedeboen.
7. Sara Eliæd. Berget.
8. Anne Andersd. Torsnæs.
9. Anne Tollefsd. Namløs.
10. Kirsten Jonsd. Gruen.
11. Johanne Mortensd. ved Wrk.
 

Confirmerede 9/4-1747.

1. Marcus Colding Præstens tiener.
2. Ole Bentsøn ved Saugene.
3. Lars Olsøn Schiørholt.
4. Jens Eliæsøn Ejestranden. Gift.
5. Poul Nielsøn Steenstad.
6. Anders Christophersøn Tambour.
7. Jens Torsøn Eje.
8. Hans Mortensøn Wasdalen.
9. Jacob Evensøn Namløs.
10. Lisbeth Olsd. Præstegaarden.
11. Maria Sivertsd. Namløs.
12. Eli Hansd. Hvalen.
13. Sibilla Pedersd. Heisholt.
14. Gunnild Haagensd. ved Saugene.
15. Inger Nielsd. Steensholt.
16. Ingeborg Torsd. Eje. Gift.

 

Confirmerede 1/10-1747.

1. Halvor Tovsøn lille Hvale.
2. Hans Olsøn ved Wrk.
3. Christen Nielsøn Opsal.
4. Gunner Halvorsøn Heisholt.
5. Steen Bertelsøn Kolle.
6. Anders Olsøn Præstegaarden.
7. Rolf Pedersøn Lunde.
8. Ole Gregersøn Lunde.
9. Jørgen Torsøn Eje.
10. Anders Halvorsøn ved Wrk.
11. Anders Hansøn Rommenæs.
12. Anders Jonsøn Gruen.
13. Kari Hansd. Kaasen.
14. Kirsti Eskildsd. Wasdalen.
15. Marthe Olsd. Saugene.
16. Gunnild Tollefsd. Bøe.
17. Gunnild Johannisd. Tvara.
18. Mari Poulsd. Nyhuus.
19. Kari Sørensd. ved Wrk.
20. Marthe Christensd. Schibnæs.
21. Inger Andersd. Wasdalen.
22. Mari Joransd. Hoxodden.

 

Confirmerede 21/4-1748.

1. Ener Tygesøn Kleven.
2. Johannes Rasmussøn ved Wrk.
3. Lars Madsøn Saugene.

 
4. Marthe Arnesd. Olsbrygge.
5. Guro Kiøstalsd. Tvedspladsen.
6. Ingeborg Olsd. Yttrebøe.
7. Anne Maria Hansd. Qværnodden.
8. Kirsti Carlsd. Død.

Confirmerede 29/9-1748 (Mikkelsmesse).

1. Ole Steensøn Haatvedt.
2. Thomas Thomæsøn Kasted.
3. Arve Andersøn ved Saugene.
4. Jon Jonsøn Gruen.
5. Peder Pedersøn Borstad.
6. Anne Simonsd. Kløvedal.
7. Chatrine Jørgensd. Brudeskiær.
8. Anne Joransd. Hoxodden (under Store Vale).

 

Confirmerede 13/4-1749.

1. Peder Hovelsøn Otterchier.
2. Lars Andersøn Steenstadvolden.
3. Ole Bertelsøn Nib.
4. Jonas Pedersøn Tejen.
5. Daniel Eliæsøn Berget.
6. Anders Hansøn Eje.
7. Knud Christensøn Lucenæs.
8. Colbiørn Evensøn Eje.


 
9. Birthe Hansd. Hvalen.
10. Ingeborg Tollefsd. Finsrud.
11. Marthe Andersd. Torsnæs.
12. Giertrud Nielsd. ved Saugene.
13. Ingeborg Ericsd. Heisholt.
14. Kari Olsd. Yttrebøe.
15. Marthe Hansd. Susaas.
16. Ingeborg Andersd. Sanna (Sanden).
17. Maren Oudensd. Juvet.
18. Mari Olsd. Rommenæs.
19. Giertrud Andersd. Ulefoss.

Confirmerede 5/10-1749.

1. Peder Olsøn Holdensæter.
2. Anders Andersøn nedre Lunde.
3. Ledvor Nielsøn Dahlen.
4. Ole Jensøn Rommenæs.
5. Hans Isachsøn Tufte.
6. Tonnes Helgesøn Rommenæs.
7. Thor Christensøn Hvalen.
8. Lars Isachsøn Tufte.
9. Anders Thorsøn Eje.


 
10. Birgitha Weyer.
11. Anne Halvorsd. lille Hvale.
12. Kirsti Tovsd. lille Hvale.
13. Birthe Andersd. Brudeskier.
14. Bodil Torstensd. ved Wrk.
15. Aasil Olsd. Gravningen.
16. Anne Eskilsd. Wasdalen.
17. Anne Kittilsd. Fæhn.
18. Anne Pedersd. Nyhuus.
19. Elen Pedersd. Rommenæs.
20. Gro Larsd. Wasdalen.
21. Gro Tellefsd. Heisholt.
22. Guro Jonsd. Heisholt.
23. Kirsti Johannisd. Schiørholt.
24. Marthe Svensd. ved Wrk.
25. Kari Nielsd. ved Wrk.

Confirmerede 5/4-1750.

1. Niels Torgiersøn Gladhuus.
2. Ole Erichsøn Halvorstaae.
3. Erich Pedersøn Yttrebøe.

 
4. Mari Rasmusd. ved Wrk.
5. Catrine Isachsd. Tufte.
6. Birthe Olsd. Tufte.
7. Johanne Haralsd. Fæhn.
8. Anne Giertsd. Tveit.
9. Marthe Jonsd. Gruen.
10. Anne Augusinsd. Wibeto.
11. Kari Jansd.
12. Aase Johannesd. Præstegaarden.

Confirmerede 4/10-1750.

1. Ole Pedersøn ved Wrk.
2. Jens Augustinsøn Graver.
3. Christopher Olsøn Wibeto.
4. Peder Andersøn Saug.
5. Sivert Tollefsøn Heisholt.
6. Jens Olsøn Ringsevjen.
7. Ole Nielsøn Saug.
8. Brønild Hansøn Jentved.
9. Torgrim Anundsøn.
10. Lars Bertelsøn Kolle.
11. Anne Olsd. Jentvedt.
12. Alis Simonsd. Kløvedal.
13. Anne Sivertsd. Tejen.
14. Kari Olsd.
15. Anne Sivertsd. Usterud.
16. Ingeborg Poulsd. 

Confirmerede 18/4-1751.

1. Johannes Augustinsøn Graver.
2. Halvor Olsøn.
3. Lorens Christensøn Lucenæs.
4. Ole Johannisøn Saugene.


 
5. Annichen Sørensd.
6. Maria Wellichsd. Yttrebøe.
7. Margrete Halvorsd. lille Hvale.
8. Lisbeth Nielsd. Dahlen.
9. Birthe Tygesd. Hegnen.
10. Mari Andersd. Kaasen.
11. Ingeborg Rasmusd. Hagen.

Confirmerede 3/10-1751.

1. Torbiørn Tollefsøn Bøe.
2. Lars Olsøn Ringsevjen.
3. Christen Kiøstolsen Haatvedt.
4. Tron Kiøstolsen Haatvedt.
5. Niels Nielsen Opsal.
6. Svend Andersøn Gieddeboen.
7. Anund Madsøn Saug.
8. Ole Hansøn Rommenæs.

 
9. Johanne Rasmusd. Wrk.
10. Anne Gunnersd. Monen.
11. Mari Tygesd. Tvara.
12. Mari Andersd. Wærstad.
13. Inger Christophersd. Solberg.
14. Marthe Tollefsd. Tvedt.
15. Anne Jacobsd. Grønnesteen.
16. Anne Kirstine Rasmusd. Namløs.
17. Ingeborg Pedersd. Wrk.
18. Anne Tygesd. Hegnen.

Confirmerede 15/10-1752 ved Helgen.

1. Kiøstal Pedersen Lunde.
2. Niels Ellefsen Store Hvale.
3. Anders Sivertsen Store Hvale.
4. Matis Torstensen Wrk.
5. Gunder Hansen Qwernodde.
6. Maren Hansd. Hvalen.
7. Kirsten Torstensd. Wrk.
8. Sara Bentsd. Wrk.
9. Maren Halvorsd. Huvet Vestre.
10. Ingebor Ouensd. Huvet østre.

Confirmerede 7/10-1753 ved Holden.

1. Ole Nielsen Finsrud.
2. Tyge Augustinusen Graver.
3. Rasmus Eschilsen Wasdalen.
4. Jon Halvorsen V. Heisholt.
5. Abraham Isachsen Solberg.
6. Lars Pedersen Saug.
7. Torbiørn Jensen Hvalen.
8. Anders Larsen Præstegaarden.
9. Hans Mortensen øvre Vibeto.
10. Jens Olsen nedre Vibeto.
11. Anders Olsen Tufte.
12. Ole Jensen Gieddeboe.
13. Knud Christophersen.

 
14. Margrethe Andersd. Munchen.
15. Kirsti Halvorsd. Juve.
16. Berthe Larsd. Myren.
17. Mari Andersd. Tved.
18. Mari Gullichsd. Schougen.
19. Marthe Steensd. Hottved.
20. Kirsti Halvorsd. Meltey.
21. Anna Siversd. Tejen.
22. Ingebor Olsd. Ullefos.
23. Mari Matisd. Odden.
24. Kirsti Torbiørnsd. Fosse.
25. Malene Christophersd. ved Wrk.
26. Ingebor Halvorsd. vestre Kaasen.
27. Lisbet Mognsd. Kaasen.
28. Anna Andersd. Rødningen.

Confirmerede 5/5-1754 ved Rommenæs.

1. Jon Kiøstolsen Espevolden.
2. Tolf Simonsen Kløvedal.
3. Halvor Gundersen Rommenæs østre.
4. Niels Hansen Hougen.
5. Ole Eliæsen Berget.
6. Peder Nielsen Wrk.
7. Rasmus Olsen Saug.
8. Michel Andersen Kragefet.
9. Halvor Jæspersen Espevolden.
10. Mari Pedersd. Holtet.
11. Elian Olsd. Wibeto.
12. Ingebor Christensd. Lucenæs.
13. Anna Andersd. Fæhn.
14. Anna Hovelsd. Søve.
15. Maria Nielsd. Wrk.
16. Inger Christophersd. V. Rommenæs.
17. Johanne Svensd. Præstegaarden.
18. Anna Pedersd. Yttrebøe.

Confirmerede 6/10-1754 ved Holden.

1. Engelbert Bomhoff.
2. Jens Pedersen Kindalen.
3. Gunder Johannisen Lunde.
4. Ole Olsen Jælset.
5. Niels Olsen Sannæs.
6. Daniel Matsen Saugene.
7. Ener Svensen Saugene.
8. Gunder Pedersen Holtet.
9. Michel Svennumsen Rommenæs.
10. Ole Andersen Ullefos.
11. Ingebor Andersd. Torsnæs.
12. Aaste Ouensd. Huvet.
13. Kirsten Gundersd. Rommenæs.
14. Ingebor Hansd. Hvala.
15. Kirsten Olsd. Jentved.
16. Giertrud Halvorsd. Hvale lille.
17. Maren Torgersd. Schougsrud.


 

Confirmerede 6/4-1755 ved Holden.

1. Isach Andersen Huve lille.
2. Ole Erichsen Norstaae.
3. Anders Jacobsen Stuerud.
4. Niels Andersen Fæhn.
5. Niels Halvorsen Namløs Store.
6. Torchil Larsen Heggemon.
7. Knud Wraalsen Schordal.
8. Halvor Sørensen Ullefos.
9. Peder Eliæsen Eje øvre.
10. Ole Halvorsen Biørndalen.
11. Hans Pedersen Fæhn Søndre.
12. Abel Christensd. Wrk.
13. Kari Rasmusd. Haugen.
14. Anna Rasmusd. Strømodde.
15. Margrethe Nielsd. Ullefos.
16. Mari Jonsd. Søve.
17. Tharan Olsd. Jelset.
18. Ingebor Olsd. Huve Store.
19. Gunnil Tygesd. Hegnen.
20. Giertrud Hansd. Odden.
21. Lisbet Olsd. Saugene.
 

Confirmerede 25/4-1756 ved Holden.

1. Hans Eschilsen Vasdalen.
2. Gunder Jacobsen Rommenæs.
3. Ener Pedersen Holten.
4. Ole Nielsen Fæhn.
5. Peder Erichsen Store Hvale.
6. Ole Helgesen Store Hvale.
7. Tollef Tollefsen Store Hvale.
8. Harald Tollefsen Yttrebøe.
9. Ole Nielsen Olsbrygge.
10. Lars Sørensen Storhoug.
11. Anders Mognsen Schibsnæs.
12 Annund Sørensen Søvestrand.

 
13. Maria Jacobsd. Rommenæs.
14. Maren Olsd. Graver.
15. Inger Halvorsd. Biørndalen.
16. Synnev Larsd. Stuerud.
17. Catrine Andersd. Saug.
18. Gro Rasmusd. Eje.
19. Berte Andersd. Gieddeboen.
20. Aaste Kittilsd. Heisholt.
21. Kirsten Giertsd. nedre Sannes.
22. Marte Olsd. Store Namløs.
23. Guro Larsd. Olsbrygge.
24. Marte Wraalsd. Schordal.
25. Maren Giertsd. Tved.
26. Kirsten Halvorsd. Wibeto.

Confirmeret 3/10-1756 ved Holden.

1. Peder Johannisen Heisholt.
2. Hans Johannisen Heisholt.
3. Christen Kæspersen Kaasen.
4. Christen Pedersen Tufte.
5. Peder Wellichsen Yttrebøe.
6. Ole Halvorsen Tved.
7. Niels Eschilsen Wasdalen.
8. Tron Mognsen Kaasen.
9. Torgrim Olsen Lunde øvre.
10. Clemmet Nielsen V. Rommenes.
11. Torgus Olsen Saugene.
12. Anders Olsen Ringsevje.
13. Ole Christensen Lucenes.
14. Torbiørn Jensen Gieddeboen.
15. Hans Torbiørnsen Wrk.
16. Ammund Haagensen Wrk.
17. Mads Christophersen Søwe.
18. Bertel Thomæsen Wrk.
19. Jomfr. Catharine Cudrio.
20. Maren Andersd. Munchen.
21. Cathrine Hansd. Store Hvale.
22. Aaste Andersd. øvre Lunde.
23. Karen Andersd. Opsal.
24. Maren Christophersd. Wrk.
25. Sissell Nielsd. Store Hvale.
26. Kirsten Kiøstolsd. Tejen.
27. Inger Ledvorsd. nedre Lunde.
28. Anna Wellichsd. Yttrebøe.
29. Karen Tygesd. Sannes nedre.
30. Kirsten Erichsd. Fæbache.

 

Confirmeret 17/4-1757 ved Holden.

1. Tormo Nielsen Olsbrygge.
2. Even Andersen Steenstadvolden.
3. Lars Erichsen Namløs.
4. Anders Steensen Haatved.
5. Ole Nielsen Wrk.
6. Johannes Johannisen Sannes nedre.
7. Anders Johannisen Ullevig.
8. Gunner Gullichsen Schoug.
9. Annund Torbiørnsen Kaasen under Ullefos.
10. Hans Christensen Saugsiden.
11. Jens Pedersen Wrk.(?).
12. Hans Hansen lille Kolstad.
13. Hans Erichsen Store Kolstad.
 
14. Jomfr. Anna Barbara Lange.
15. Ingebor Olsd. Hegnen under Store Helgen.
16. Maren Rasmusd. Yttrebøe.
17. Kirsten Andersd. Tved.
18. Kirsten Andersd. lille Hottved.
19. Tone Maria Ullefos.
20. Gunnill Bentsd. Wrk.
21. Guri Jacobsd. Wærstad.
22. Inger Nielsd. Wrk.
23. Anna Halvorsd. Brenne.
24. Asber Andersd. V. Heisholt.
25. Mari Michelsd. Tvara.
26. Kirsten Larsd. Espevolden.
27. Johanne Nielsd. Wrk.

1758. Dom: Septuagesima (22/1-1758) ere disse Confirmeret af Sognepræsten Welærværdige
Hr. Peder Holm udj Holden hovedkirche
.

1. Anders Christensen Tejen.
2. Rasmus Andersen Rødningen.
3. Bent Thomassen Houg.
4. Niels Rasmussen Strømodde.
5. Jørgen Carlsen Sauggene.
6. Halvor Hansen Lille Kolstad.
7. Niels Larsen Sannes.
8. Claus Jacobsen Værstad.
9. Johannes Andersen Gravning.
10. Anders Nilsen Wrk.
11. Peder Larsen Myren.
12. Daniel Jonsen Sauggene.
13. Sven Svensen Sauggene.
14. Sivert Olsen Brenne.
15. Poul Andersen N. Lunde.
16. Maria Bomhoff.
17. Maria Mannall.
18. Dorthe Olsd. Kaasen.
19. Ingebor Hansd. Wrk.
20. Karen Olsd. Ringsevje.
21. Aasill Johannisd. Ullevig.
22. Maren Hansd. Houg.
23. Marthe Johannisd. Namløs.
24. Anna Hansd. Sauggene.
25. Aase Torgrimsd. Huuset.
26. Ingebor Pedersd. N. Lunde. 

Confirmeret 22/10-1758 ved Holden.

1. Fridrich Wilhelm Sukow.
2. Gothard Ditlevsøn.
3. Ole Christophersøn Søwe.
4. Peder Christophersøn Wrk.
5. Christian Olsøn Ringsevje.
6. Mads Haagensøn Wrk.
7. Sven Nielsøn Wrk.
8. Christen Wraalsøn Tvara.
9. Rasmus Torbiørnsøn Finsrød.
10. Mads Harralsøn Rommenes.
11. Peder Olsøn Sauggene.
12. Rasmus Jonsøn Kolstad.
13. Elef Elæsøn Eje.
14. Anders Rasmusøn Hegna.
15. Ole Gulbrandsøn Kolstad.
16. Hans Andersøn Ullefos.
17. Søren Nielsen Huve.
18. Jomfru Justine Maria Schavenius.
19. Anna Olsd. Sauggene.
20. Anna Olsd. Fæn.
21. Ingebor Mognsd. Kaasen.
22. Berthe Ouensd. Huvet.
23. Ingebor Nielsd. M. Vibeto.
24. Anna Andersd. Hougen.
25. Gro Jacobsd. Grønnesteen.
26. Marthe Marcusd. Skibsnæs.
27. Thore Jensd. Rommenes.
28. Berthe Haagensd. Jentved.
29. Kirsten Eliæd. Eje.
30. Anna Johannisd. Schiørholt.
31. Guri Nielsd. Holden.
32. Anna Hansd. Heisholt.
33. Berthe Andersd. Kragefet.
 

Confirmeret 21/10-1759 ved Holden.

1. Gullich Johannisøn Heisholt.
2. Halvor Andersøn Huve.
3. Halvor Erichsøn Sande (Sanda?)
4. Claus Andersøn Munchen.
5. Niels Halvorsøn Tved.
6. Peder Pedersøn Omtved.
7. Haagen Andersøn Sauggene.
8. Jørgen Tollefsøn Hottved.
9. Even Olsøn Holten.
10. Ole Halvorsøn Tved.
11. Even Halvorsøn Jentved.
12. Ole NielsønSøwe.
13. Anders Pedersøn Wrk.
14. Claus Andersøn Kaasen.
15. Peder Pedersøn Langeland.
16. Tollef Jensøn Bøe.
17. Henrich Christensøn Odden.
18. Tollef Pedersøn Rommenes.
19. Niels Olsøn Tofte.
20. Anders Eliasøn Berget.
21. Anders Jørgensøn Krogen.
22. Anna Johannisd. Schiørholt.
23. Maren Andersd. Langeland.
24. Anna Erichsd. Halvorstaae.
25. Karen Jensd. Gieddeboen.
26. Aaste Gullichsd. Schougen.
27. Karen Olsd. Store Namløs.
28. Karen Andersd. Wrk.
29. Berthe Jensd. Bierven.
30. Anna Andersd. Ullefos.
31. Karen Tollefsd. østre Heisholt.
32. Johanna Johannisd. Ullevig.
33. Kirsten Svensd. Nordre Namløs.
34. Maren Jonsd. Kaasen under Eje. 

Confirmeret 30/3-1760 ved Rommenes.

1. Gullich Halvorsøn Kaasen.
2. Hans Christensøn Wibeto.
3. Even Halvorsøn Huvet.
4. Peder Gundersøn Rommenes.
5. Jon Andersøn Huvet.
6. Jens Jonsøn Gruen.
7. Tarje Olsøn Schordal.
8. Niels Johannisøn Heisholt.
9. Torger Torbiørnsøn Kolstad.
10. Thomas Jonsøn Hegland.
11. Peder Jonsøn.
12. Jon Pedersøn.
13. Jens Pedersøn Omtved.
14. Tollef Gundersøn Heisholt.
15. Peder Halvorsøn Eje.
16. Søren Sørensøn Storhoug.
17. Haagen Christophersøn Wrk.
18. Thor Rasmussøn Eje.
19. Johanne Margrethe Bomhoff.
20. Kirsten Mognsd. Kaasen.
21. Maren Jensd. vestre Kaasen.
22. Ingebor Gullichsd. Namløs.
23. Ingebor Nielsd. Rommenes.
24. Gunnill Jansd. Ullefos.
25. Aaste Halvorsd. Tved.
26. Live Olsd. Rommenes.
27. Ragnil Hansd. Wibeto.
 

Confirmerede 29/3-1761 ved Holden.

1. Ole Jonsøn Store Helgen.
2. Peder Jørgensøn Yttrebøe.
3. Jon Wellichsøn Yttrebøe.
4. Peder Jonsøn ved Saug.
5. Anders Olsøn Ullefos.
6. Christen Nielsøn ved Saug.
7. Tollef Rasmusøn ved Saug.
8. Claus Jensøn Wibeto.
9. Hans Gundersøn Kringelfet.
10. Ole Christophersøn Wrk.
11. Steen Jonsøn Wrk.
12. Jens Hansøn Bierven.
13. Tormo Halvorsen Jentved.
14. Hans Nielsøn Steensrud.
15. Anders Olsøn Jelset.


 
16. Guri Olsd. Hegnen.
17. Anna Jørgensd. Yttrebøe.
18. Maren Pedersd. Omtved.
19. Kirsten Nielsd. Roen.
20. Berte Andersd. Steenstadvolden.
21. Elen Johannisd. Schiørholt.
22. Kirsten Jacobsd. Wærstad.
23. Berte Andersd. Stenstadvolden yngere.
24. Ingebor Hansd. Hougen.
25. Karen Larsd. øvre Sannes.
26. Marthe Torbiørnsd. Odden.
27. Marthe Andersd. Nodre Jentved.
28. Marthe Olsd. Godjord.
29. Anna Ledvorsd. Bachen.
30. Inger Rasmusd. Hegnen.
31. Anna Dorthe Thomæd. Wrk.
32. Marthe Olsd. Huve Store.
33. Sara Christensd. Hougen.

(Ingen innførte konfirmasjoner i Holla prestgjeld i 1762. G.S.)


Confirmerede 19/6-1763 i Helgen.

1. Jon Olsøn Fæbache.
2. Gunder Andersøn Torsnes.
3. Christen Isachsøn Wrk.
4. Sivert Larsen Myren.
5. Jens Nielsøn Wrk.
6. Jon Christensøn ved Saug.
7. Wellich Olsøn Fosse.
8. Peder Gundersøn Kringelfet.
9. Ole Christensøn Wrk.
10. Niels Gullichsøn ved Saug.
11. Sven Jonsøn Wrk.
12. Thor Jonsøn Præstegaarden.
13. Anders Sommundsøn Søwe.
14. Niels Johannisøn Namløs.
15. Peder Christensøn Rommenes.
16. Ole Johannisøn Ullevig.
17. Christen Nielsøn Saug.
18. Jon Pedersøn Gladholt.
19. Tollef Larsøn øvre Sannes.
20. Maren Nielsd. Hvala.
21. Maren Tygesd. Sannes nedre.
22. Berte Andersd. Sannes øvre.
23. Sara Johansd. Ringsevje.
24. Kirsten Andersd. Saug.
25. Kirsten Olsd. Store Hvale.
26. Aaste Sommunsd. Søve.
27. Ingebor Sivertsd. Stensholt.
28. Karen Amdersd. Torsnes.
29. Sissel Jonsd. Fæn.
30. Marthe Tygesd.?(Bortslitt. G.S.) Monen.
31. Karen Tygesd. (Bosted? Bortrevet hjørne. G.S.)
32. Maren Nielsd. (Bosted? Bortrevet hjørne. G.S.)
33. Ingebor Pedersd. (Bosted? Bortrevet hjørne. G.S.)
34. Inger Larsd. Lille Valen.
35. Ambor Kiøstolsd. Vibeto.
36. Berte Olsd. Ullefos.

 

Confirmerede 6/5-1764 ved Holden.

1. Jacob Pedersøn Lund.
2. Morten Jensøn Gieddeboen.
3. Anders Jensøn Gieddeboen.
4. Anders Thomæsøn Fæn.
5. Christen Jansøn Wrk.
6. Halvor Pedersøn Store Hvale.
7. Benth Jonsøn Wrk.
8. Ole Torbiørnsøn Wrk.
9. Lars Olsøn Saug.
10. Peder Joransøn Killingkaaven.
11. Anders Halvorsøn Wrk.
12. Peder Brønnilsøn Stenstad....(?)
13. Jon Ellevsøn Fæn.
14. Jan Thomæsøn Wrk.
15. Ole Halvorsøn Ole Halvorsøn Grinen.
16. Peder Thomæsøn Eje.
17. Ole Brønnilsøn Huuset.
18. Jon Rasmusøn Huuset.
19. Niels Andersøn Solberg.
20. Torsten Svensøn Rommenes.
21. Niels Andersøn Ullefos.

22. Maren Ouensd. Huvet (?utydelig. G.S.).
23. Gunnil Jonsd. Rommenes (?utydelig. G.S.).
24. Anna Thomæd. Kasted (?utydelig. G.S.).
25. Gunnil Nielsd. (?meget utydelig. G.S.). 
26. Berthe Clausd. (?utydelig. G.S.).
27. .... ...........datter ved Søwe. (Bortrevet hjørne. G.S.)
28. .... ..........sdatter Nedre Sannes. (Bortrevet hjørne. G.S.)
29. .... ..........sdatter Store Hvale. (Bortrevet hjørne. G.S.)
30. .... ........lefsd. Store Kolstad. (Bortrevet hjørne. G.S.)
31. Maren Christensd. Myren.
32. Lisbet Davidsd.
33. Marthe Christensd. Schiørholt.
34. Anna Evensd. Tofte.
35. Torber Olsd. Schordal.


 

Confirmered 29/6-1764 ved Holden.

1. Ole Larsøn Heggemon Commanderet til Kiøbenhavn.  

Confirmerede 11/11-1764 ved Holden.

1. Asgier Gullichsøn Namløs.
2. Jon Andersøn Vibeto.
3. Jon Sivertsøn under Lunde.
4. Morten Olsen Hegnen.
5. Jacob Andersøn under Jentved.
6. Niels Olsøn Store Namløs.
7. Anders Christophersøn Wrk.
8. Ole Larsøn Brenne.
9. Torgrim Gullichsøn Brenne.
10. Jens Nielsøn Wrk.
11. Gregar Vetlesøn øvre Lunde.


 
12. Aaste Jonsd. Suusaas.
13. Ingebor Jørgensd. øvre Lunde.
14. Helge Olsd. Fosse.
15. Karen Olsd. Store Hvale.
16. Karen Larsd. Vasdal.
17. Maren (Karen?) Torgrimsd. Store Kolstad.
18. Anna Jensd. Præstegaarden.
19. Marthe Kittilsd. nordre Jentved.
20. Ingebor Sørensd. Eje.
21. Kirsten Gullichsd. Sannes øvre.
22. Malene Hansd.
23. Inger Hansd. Wrk.
24. Svannou Olsd. øvre Lunde.
25. Aslou Gullichsd. Brenne.

Confirmerede 20/3-1765 ved Holden.

1. Christopher Bomhoff.
2. Gunder Johannisøn Heisholt.
3. Halvor Wellichsøn Yttrebøe.
4. Christen Jonsøn Store Helgen.
5. Søren Pedrsøn Meltej.
6. Peder Rasmusøn Strømodden.
7. Halvor Halvorsøn M. Jentved.
8. Niels Olsøn Fæn Søndre.
9. Thor Halvorsøn Yttrebøe.
10. Tollef Halvorsøn Baxaas.
11. Metthe Nielsd. N. Fæn.
12. Ingebor Johannisd. Saug.
13. Kirsten Johannisd. V. Heisholt.
14. Inger Maria Tolfsd. Tofte.
15. Berthe Johannisd. Namløs.
16. Inger Hansd. Lille Kolstad.
17. Kirsten Andersd. Masdalen.


 

Confirmerede 14/4-1765 ved Holden.

1. Ole Mognsen Kaasen.
2. Jon Jansen Wrk.
3. Tron Jonsøn Saug.
 
4. Inger Torchilsd. Rommenes.
5. Anna Halvorsd. Lille Hvale.
6. Anna Johannisd. Hougen.
7. Maren Andersd. Hougen.
8. Aslou Jonsd. Kaasen.
9. Anna Michelsd. Suusaas.
10. Aslou Rasmusd. Hegnen.
11. Ingebor Rasmusd. Eje.

Confirmerede 6/4-1766 ved Holden.

1. Engelbret Bomhoff.
2. Anders Christensøn østre Rommenes.
3. Ole Brønnilsøn Tvedsplads.
4. Thor Jørgensøn Yttrebøe.
5. Jens Olsøn Wrk.
6. Jacob Arnesøn Værstad.
7. Gunne Sørensøn Suusaas.
8. Mogns Larsøn Saug.
9. Brønnil Hansøn Nedre Vibeto.
10. Peder Thomæsøn Eje.
11. Anna Jonsd. Wrk.
12. Kristine Hansd. Wrk.
13. Aslou Jørgensd. Yttrebøe.
14. (Fullstendig bortslitt. G.S.)
15. Anna Larsd. Brenne.
16. Kirsten Larsd. lille Helgen.
17. Anna Andersd. østre Heisholt.
18. Anna Christensd. Wasdall.

 

Confirmerede 24/5-1767 ved Holden.

1. Monsieur Frantz Bruun.
2. Torsten Poulsøn Ullefos.
3. Harrald Olsøn Store Huve.
4. Halvor Olsøn Holden.
5. Brønnil Andersøn Bierven.
6. Johannes Olsøn Wrk.
7. Halvor Olsøn Hougen.

 

8. Jomfr. Gundel Cathrine Bruun.
9. Inger Andersd. Præstegaarden.
10. Ingebor Arvesd. Holden.
11. Anna Christophersd. Wrk.
12. Margith Sommunsd. Baxaas.
13. Kirsten Christophersd. Kaste.
14. Margith Halvorsd. M. Namløs.
15. Maren Tygesd. W. Rommenes.
16. Berte Halvorsd. østre Rommenes.

Confirmerede 5/6-1768 ved Rommenes.

1. Tyge Wellichsøn Yttrebøe.
2. Gunder Pedersøn W. Rommenes.
3. Peder Jonsøn Store Helgen.
4. Jørgen Pedersøn Omtved.
5. Peder Halvorsøn Hegland.
6. Tron Gundersøn Kringelfet.
7. Tollef Torchilsøn øvre Wibeto.
8. Torgier Nielsmunsøn (bosted er bortslitt G.S.)
9. Gunder Rollefsøn Grinj.
10. Ammund Christophersøn Wrk.
11. Tow Hansøn lille Kolstad.
12. Hans Andersøn Kaasen.
13. (Nederst på siden. Fullstendig bortslitt. G.S.)

 

 

 

14. Karen Johannisd. W. Heisholt.
15. Karen Knudsd. Yttrebøe.
16. Anna Halvorsd. Hegland.
17. Karen Olsd. Westre Kaasen.
18. Maren Andersd. Solberg.
19. Maren Svensd. Præstegaarden.
20. Karen Olsd. Holden.
21. Anna Olsd. Store Namløs.
22. Asber Halvorsd. Hegland.
23. Anna Christensd. Schiørholt.
24. Karen Torbiørnsd. Søwe.
25. Maren Jensd. Hougen.
26. Berthe Brønnilsd. Kaasen.
27. Anna Jensd. nedre Lunde.
28. Maren Rasmusd. Ullevig.
29. Ingebor Nielsd. Graver.
30. Ragnil Hansd. Tvedsplads.
31. Karen Ledvorsd. Meltej.
32. Anne Thomæd. Søndre Fæn.

Confirmerede 11/12-1768 ved Helgen.

1. Ole Andersøn Huuset.
2. Gunder Michelsøn Præstegaarden.
3. Anders Larsøn Strømodden.
4. Jens Rasmusøn Saug.
5. Hendrich Thomæsøn Wrk.
6. Jens Rasmusøn Graver.
7. Ole Sørensøn Gladhuus.
8. Halvor Gundersøn Ullefos.
9. Tollef Hansøn Kløvdall.
10. Lars(?) Sørensøn Fæn.
11. Niels Tollefsøn(?) Wrk.
12. .....? .........? Jentved. (Nederst, bortslitt. G.S.)
13. Karen Halvorsd. Tved.
14. Dorthe Halvorsd. S. Namløs.
15. Kirsten Torbiørnsd. Hougen.
16. Karen Pedersd. nedre Lunde.
17. Liw Wetlesd. øvre Lunde.
18. Margrethe Davidsd. Kløvedall.

 

Confirmerede 30/4-1769 ved Holden.

1. Peder Larsøn østre Rommenes.
2. Lars Brønnilsøn Bircholdt.
3. Jon Olsøn Store Hvale.
4. Ole Olsøn Rolighed.
5. Thomas Nielsøn Hvala.
6. Peder Abrahamsen Saug.
7. Ole Hansøn Tofte.
8. Hans Olsøn Søvestrand.
9. Ole Hansøn Bierven.
10. Anders Olsøn øvre Lunde.
11. Ole Andersøn lille Hottved.
12. Niels Pedersøn Søwe.
13. Jon Johannisøn Saug.
14. Kirsten Olsd. Store Hvale.
15. Johanne Jonsd. Wrk.
16. Maren Arvesd. Holden.
17. Anna Clemmetsd. Saug.
18. Ingebor Arvesd. Store Hvale.
19. Karen Andersd. nedre Lunde.
20. Ragnil Andersd. Hougen.
21. Guri Andersd. Langeland.
22. (Presten førte ikke inn fornavnet) Poulsd. Stenstad.
23. Kirsten Christensd. Borstad.
24. Ellen Poulsd. Stenstad.
25. Maren Erichsd. Huuset.
26. Margith Sørensd. Præstegaarden.

Confirmerede 30/9-1770 ved Holden.

1. Jon Gundersen W. Rommenes.
2. Clemmet Mognsøn Kaasen.
3. Rasmus Johannisøn Wrk.
4. Jens Andersøn Stenstadvolden.
5. Jens Gundersøn Saug.
6. Christopher Christophersøn Wrk.
7. Kiøstol Gundersøn Saug.
8. Engelbert Andersøn Kniben.
9. Erich Tolfsøn Søve.
10. Arve Johansøn Tejen.
11. Niels Christophersøn Wrk. 
12. Kirsten Lund.
13. Lisbet Halvorsd. Saug.
14. Kirsten Andersd. Solberg.
15. Ingebor Hansd. Solberg.
16. Karen Olsd. Solberg.
17. Maren Andersd. Stenstadvolden.
18. Anna Jørgensd. Yttrebøe.
19. Kirsten Olsd. Store Hottved.
20. Marte Andersd. Kniben.
21. Helvig Olsd. Grønning.
22. Marthe Abrahamsd. Præstegaarden.
23. Metthe Thomæd. Espevold.
24. (Nederst på siden. Fullstendig bortslitt. G.S.)
25. Anna Nielsd. lille Hottved.
26. Karen Nielsd. Graver.

Confirmerede 6/10-1771 ved Rommenes.

1. Isach Pedersøn Holtet.
2. Hendrich Sørensøn Wrk.
3. Sven Olsøn Wrk.
4. Niels Olsøn Houg.
5. Jon Halvorsøn Tvara.
6. Hans Erichsøn Præstegaarden.
7. Abraham Nielsøn Tofte.
8. Gulbrand Jensøn Ullefos.
9. Niels Andersøn Kaasen.
10. Anders Christensøn Borstad.
11. Ole Olsøn Søndre Fæn.

 

 

 

12. Jomfrue Elisabeth Rougtved.
13. Jomfrue Sophia Christence Rougtved.
14. Inger Olsd. Saug.
15. Ingebor Andersd. Solberg.
16. Kirsten Arvesd. Holden.
17. Kirsten Hansd. W. Heisholt.
18. Ragnil Andersd. M. Wibeto.
19. Bergith Nielsd. Store Kolstad.
20. Aslou Erichsd. Kaasen.
21. Kirsten Sommunsd. Søwe.
22. Cathrine Christophersd. Sverget.
23. Ingebor Olsd. øvre Lunde.
24. Maren Svennumsd. Wala.
25. Kirsten Sivertd. Brenne.
26. Marthe Christensd. Borstad.
27. Marthe Rasmusd. Huuset.
28. (Originalen er dekket av tape).

Confirmeret 26/4-1772 ved Holden.

1. Niels Hansøn Tofte.
2. Anders Pedersøn Monen.
3. Hans Knudsen Wrk.
4. Tov Wetlesøn Lille Vale.
5. Ole Jensøn Baxaas.
6. Anna Thygesd. Gravning.
7. Karen Jensd. nord. Fæhn.
8. Karen Olsd. Fæbache.

 

Confirmeret 2/5-1773 ved Helgen.

1. Tollef Johannisøn Wrk.
2. Jørgen Gundersøn W. Rommenes.
3. Gunder Johannisøn Store Namløs.
4. Harrald Svennumsøn Fæn.
5. Anders Arvesøn Store Wale.
6. Sivert Sørensøn Brenne.
7. Jon Arvesøn Stuerud.
8. Anders Kittilsøn N. Jentved.
9. Jon Olsøn Store Namløs.
10. Hans Jensøn Gieddeboen.
11. Hellich Michelsøn Suusaas.
12. Anders Sørensøn Gladhuus.
13. Gunder Larsøn Brenne.
14. Brønnild Gullichsøn Namløs.
15. .....ts Pedersøn nedre Lunde.
16. ...... søn ....dal. (Nederst, bortslitt. G.S.)
17. (Helt bortslitt. G.S.)
18. Jens Olsøn Hegnen.
19. Torsten Nirisøn Jelset.
20. Jon Thomæsøn Ullefos.
21. Anders Olsøn Tved.
22. Ole Christensøn Nyhuus.
23. Niels Nielsøn Dahlen (under Vala. G.S.).
24. Maren Gundersd. Saug.
25. Lisbet Jonsd. Wrk.
26. Johanne Cathrine Tornes.
27. Inger Nielsd. Wala.
28. Inger Clemmetsd. Saug.
29. Guri Sommunsd. Espevolden.
30. Karen Arvesd. Wrk.
31. Anna Margrethe Thomæd. Wrk.
32. Inger Hendrichsd. østre Rommenes.
33. Karen Andersd. M. Wibeto.
34. Anna Nielsmunsd. øvre Wibeto.
35. Anna Larsd. Lille Helgen.
36. Karen Tollevsd. Tute.
37. Berthe Svensd. Wærstad.
38. Kirsten Thomæd. Ullefos.
39. Kirsten Svennumsd. Fæn.
40. Kirsten Jonsd. Fæn.

 

Confirmeret 17/4-1774 ved Holden. (Ufullstendig grunnet papirskade øverst på side 272a og b i denne kirke-
boka. Her mangler derfor 11 konfirmanter. G.S.)

1. Lars Raaberg.
2. Rasmus Johannisøn W. Heisholt.
3. Annund Hansøn under Wibeto.
4. Anders Pedersøn Omtved.
5. Ole Gundersøn Kringelfet.
6. Lars Jensøn Langeland.
7. Niels Christensøn Opsall.
8. Christen Larsøn Schiørholt.
9. Jens Jonsøn Saug.
10. Hans Jensøn Saug.
Resten av guttene i denne rekka (11-23) mangler pga riveskade på dette arket i kirkeboka.
Noen bruddstykker:
24. Ole Olsøn .......
25. Peder S....... Bechuus fra Lundehærad.

 

 

 

 

 

 

26. Anna Aschilsd. Espevolden.
27. Maren Gundersd. Ringsevje.
28. Maren Olsd. Galten.
29. Karen Arvesd. Stuerud.
30. Tharan Halvorsd. Hegland.
31. Karen Hansd. Bierven.
32. Ingebor Olsd. Holden.
33. Kirsten Thomæd. Myren.
34. Anna Larsd. Præstegaarden.
35. Anna Halvorsd. Ytting.
36. Berthe Brønnilsd. (søndre?) Jentved.
37. Kirsten Olsd. Rolighed.
38. Kirsten Andersd. Godjord.
39. Maren Olsd. Yttrebøe.
40. Maren Andersd. Lommerud.
41. Marthe Brønnilsd. Store Wale.
42. Maren Christophersd. Wrk.
43. Ingebor Larsd. M. Jentved.
44. Maren Siversd. Graver.
45. Gunnil Larsd. Helgen.
46. Kirsten Brønnilsd. Yttrebøe.
47. Karen Michelsd. Suusaas.
48. Anna(?) Michelsd. Namløs.
49. Kirsten Rasmusd. Tejen.
50. Anna Rasmusd. Huuset.
51. .... Halvorsd. Kløvedal(?).

Confirmeret 1775. (Ufullstendig grunnet papirskade øverst på side 272a og b i denne kirkeboka. Her mangler
derfor 16 konfirmanter. G.S.)

Dato og innførsel 1-8 mangler helt.
Nr. 9 er ufullstendig.
9. ...... Olsøn Fæbache.
10. Niels Pedersøn Wrk.
11. Poull Jonsøn Helgen.
12. Jens Poulsøn Steenstad.
13. Ole Larsen Schiørholt.
14. Tollef Svennumsøn Fæhn.
15. Anders Steensøn Kolle.
16. Ole Andersøn Borgen.
17. Ole Olsøn Schordall.
18. Niels Nielsøn Præstegaarden.
19. Hans Hansøn Wrk.
20. Gunder Gundersøn, Præstegaarden.
21. Isach Andersøn Gruen.
22. Hans Johannisøn Sauggene.
23. Niels Pedersøn Brenne.
24. Ole Jensøn Wrk.
25. Anders Jensøn Tofte.
26. Niels Larsøn Meltej.
27. Niels Kittilsøn Borstad.
28. Isach Thomæsøn Eje øvre.
29. Christen Jonsøn Eje øvre.
30. Brønnil Andersøn Tinholt.
31. Halvor Olsøn Saug.
32. Ole Halvorsøn Fæhn.
33. Annund Halvorsøn Rødning.
34. Poull Svennumsøn Tejen.
35. Niels Olsøn Lille Hottved.
36. Peder Danielsøn M. Vibeto.
Innførsel "Piger" 37-45 mangler helt.
46. Dorthe Tolfsd. Wrk.
47. Kirsten Nielsd. Wrk.
48. Kirsten Alfsd. Kolstad.
49. Ingebor Andersd. Heisholt.
50. Berte Hansd. Lille Kolstad.
51. Sophie Christophersd. Houg.
52. Karen Rasmusd. Tvara.
53. Gunnild Hansd. Wrk.
54. Dorthe Maria Andersd. Store Vale.
55. Marthe Christensd. Klovedall.
56. Maren Rasmusd. Huvet.
57. Berthe Olsd. Wrk.
58. Inger Jonsd. Namløs.
59. Ingebor Saamundsd. Berget.
60. Anna Rasmusd. Brudeskiær.
61. Cathrine Halvorsd. Rødning.
62. Maren Hansd. Espevolden. 

Confirmerede 9/6-1776 ved Rommenes. (Ufullstendig grunnet papirskade øverst på side 272a og b i denne
kirkeboka. Her mangler derfor 14 konfirmanter(x. G.S.)

1. Jon Jørgensøn Yttrebøe.
2. Anders Hansøn Tofte.
3. Steener Halvorsøn Baxaas.
4. Niels Clemmetsøn Saug.
5. Christen Jensøn Kolstad.
6-18 mangler.

 

6-18 mangler.
19. Ingebor Nielsd. Hoxodde.
20. Karen Larsd. Helgen.
21. Maren Sørensd. Brenne.
22. Maren Torgersd. Store Vale.
23. Aase Michelsd. Suusaas.
24. Karen Halvorsd. Eje.
25. Ingebor Olsd. Wærstad.

Confirmerede 6/10-1776 ved Helgen.

1. Helge Christensøn Wrk.
2. Thord Halvorsøn Baxaas.
3. Kiøstol Tronsøn mellem Namløs.
4. Jon Olsøn Fosse.
5. Anders Johannisøn Store Namløs.
6. Anders Kittilsøn Fæn.
7. Jens Olsøn Houen.
8. Bent Pedersøn Wrk.
9. Jon Pedersøn Moen.
10. Thord Jørgensøn Søvestrand.
11. Narve Mathisøn Wrk.
12. Ole Christensøn Søvestrand.
13. Knud Aasolsøn Suusaas.
14. Ole Andersøn Solberg.
15. Hans Thovsøn Holten.
16. Jens Rasmusøn Huuset.
17. Ole Halvorsøn Wrk.
18. Halvor Halvorsøn Wrk.
19. Halvor Evensøn Vinge(?) paa Vala.


 

20. Jomfrue Anna Dorthea Nielsd. Werk.
21. Aslau Gundersd. Rommenes.
22. Karen Jørgensd. Yttrebøe.
23. Asber Clausd. Rommenes.
24. Maren Olsd. Store Namløs.
25. Maren Olsd. Tved.
26. Maren Pould. Steenstad.
27. Marte Jensd. Store Kolstad.
28. Berte Andersd. Borg.
29. Gunnor Nielsd. Ringsevje.
30. Ingebor Sørensd. Gladhuus.
31. Anna Ledvorsd. Tejen.
32. Inger Larsd. øvre Sannes.
33. Karen Hansd. Wrk.
34. Inger Andersd. Saug.
35. Berte Knudsd. Lucenes.
36. Inger Jensd. Saug.
37. Anna Jonsd. W. Heisholt.
38. Sissel Andersd. Kaasen.
39. Pernilla Andersd. Wrk.
40. Dorthe Hansd. Bierven.
41. Sara Thomæd. Tofte.

Confirmerede 28/9-1777 ved Holden.

1. Knud Pedersøn Omtved.
2. Christian Friderich Johannisen W. Heisholt.
3. Niels Olsøn Saug.
4. Harald Arvesøn Stuerud.
5. Peder Nielsøn Hegland.
6. Anders Svennumsøn Fæn.
7. Simon Børgersøn Kløvedall.
8. Peder Nielsøn Heggemoen.
9. Even Hansøn Lille Kolstad.
10. Søren Alfsøn Store Kolstad.
11. Erich Christensøn Halvorstaae.
12. Ole Andersøn Usterud.
13. Kittil Halvorsøn Ytting.
14. Ole Rasmusøn Hegnen.
15. Peder Rasmusøn Tejen.
16. Niels Nielsen Dahlen (under Vala).
17. Niels Knudsen Holten.
18. Halvor Halvorsøn af Laurdal.
19. Niels Pedersøn Wrk.


 

20. Jomfrue Boel Maria Wølner.
21. Jomfrue Kirsten Bertea Gundersen.
22. Aase Clausd. Rommenes Wrk.
23. Gunnild Clemmetsd. Saug.
24. Aase Hansd. Tofte.
25. Anna Thomæd. Wrk.
26. Maren Pedersd. Monen.
27. Ingebor Andersd. M. Vibeto.
28. Gunnild Olsd. Grini (i Lunde).
29. Karen Andersd. Solberg.
30. Anna Maria Johannisd. Wrk.
31. Marthe Pedersd. Kindalen.
32. Margrethe Jensd. Wrk.
33. Karen Andersd. Gruen.
34. Ingebor Michelsd. Steensholt.
35. Anna Olsd. Kolle.
36. Karen Andersd. Gunnerud.
37. Ingebor Brønnilsd. Jentved.
38. Sara Sørensd. Wrk.
39. Anna Kirstine Pedersd. Wrk.
40. Aslou Jørgensd. Jelset.
41. Guri Svensd. (Fæn?).

(Ingen oversikt over konfirmerte i Holla prestegjeld for 1778. G.S.)


| 1736 - 1777 | 1779 - 1813 |


Webmaster