ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Oppdatert 24.07.2019

Kirkebok for Holden Præstegield

Holla hovedsogn, Romnes annex og Helgen annex

Konfirmanter 1779 - 1813

Sogneprester i Holla i denne tiden:
 Henrich Garboe Sahl fra Danmark (1778 - 1800).
Lauritz Lange Bremer fra Fredrikstad (1801 - 1820).
NB! Bremer var ikke helt etterrettelig i sin kirkebokføring. Vi må derfor være klar over at det kan forekomme feil.
Han er dessuten "berømt" i slekts-forskerkretser for alle sine forkortelser, som lett kan bli missforstått.

Tips. Søk i dette dokumentet: [Control] + [F]

Avskrift etter skannet kopi av original på Digitalarkivet.no, av G.S. 2019.

Om avskriften.
Disse avskriftene gjør jeg for min egen del, for å bli kjent med både steds- og personnavn i området, og for effektivt kunne skrive ei moderne Nett-Bygdebok for Holla. Jeg leser ikke korrektur på avskriftene, men retter underveis når jeg finner feil. Det er fritt fram for alle å benytte seg av mine avskrifter til hva man vil, men bruk for all del de skannede kirkebøkene på Digitalarkivet for kontroll. Jeg er heller ikke feilfri. G.S.

| 1736 - 1777 | 1779 - 1813 |


Den Confirmerede Ungdom 3/10-1779 udj Holden Kirke.

1. Johan Andreas Altenborg, 17 Aar, hiemme.
2. Niels Tolfsen, 18, hiemme.
3. Anders Nielsen Wale, 20, hiemme.
4. Christen Halvorsen, 19, hiemme.
5. Niels Olsen, 18, Hiemme paa Wrk.
6. Anders Andersen Thorsnæs, 20, hiemme.
7. Ole Evensen, 23, fød i Lunde Herred, hos Thomas Wale.
8. Peder Gundersen Ringsevje, 19, hiemme.
9. Simon Larsen Helgen, 20, hiemme.
10. Tolf Borjersen Klovdal, 17, hiemme.
11. Sivert Sørensen Gladhuus, 19, hos Ole Hotved.
12. Ole Sørensen, 23, hos Morten Wibeto.
13. Anders Jørgensen Søvestrand, 17, hiemme.
14. Christen Johansen, 20, hos Peder Fæhn.
15. Søren Brynnildsen, 24, hos Hans Wibeto.
16. Halvor Rolfsen, 22, hos Hans Tofte.
1. Dorthe Marie Budde, 16, hos Madame Holm.
2. Catrine Marie Jansd., 17, hiemme.
3. Kirsten Petersd., 17, Hiemme paa Wrk.
4. Karen Hansd. Wibeto, hiemme.
5. Aaste Clemetsd., 19, hos Ole Holla.
6. Karen Steensd. Kolle, 20, hiemme.
7. Inger Andersd. Thordsnæs, paa Søve.
8. Anne Olsd. Tved, 18, hiemme.
9. Birthe Gundersd. Almandkaasen, 18, hos Friderich Wibeto.
10. Marthe Halvorsd. Storhoug, 22, hos Jens Omtved.
11. Kirsten Andersd. Steenstadvolden, 18, hiemme.
12. Gunnild Gundersd., 22 i Præstegaarden.

 

(28)


Den Confirmerede Ungdom 9/7-1780 udj Romenæs Kirke.

1. Poul Thordsen Harildstad, 16 Aar, af Eaage Præstegield.
2. Bent Nielsen Hougen, 17, hiemme.
3. Hans Brynnildsen Kaasen, 21, hiemme.
4. Ole Enersen ved Saugene, 17, hiemme.
5. Hans Hansen Kaalstad, 20, hiemme.
6. Gunder Christensen Opsal, 19, hiemme.
7. Jens Svennumsen, 18, hos Christopher Tofte.
8. Isaac Jensen Grua under Fæhn, 17, hiemme.
9. Clemet Gundersen, 17, hiemme.
10. Anders Olsen Ejestrand, 18, hiemme.
11. Jacob Knudsen Lucenæs, 23, hiemme.
12. Jacob Colbiørnsen, 20, tiener paa Bierven.


 
1. Karen Arvesd. Wale, 18, hiemme.
2. Anne Torbiørnsd., 18, tiener i Ullevig.
3. Kirsten Tolfsd., 17, hiemme.
4. Mari Jensd. Langeland, 18, hiemme.
5. Inger Olsd. Sannæs, 16, hiemme.
6. Kari Gundersd. Wale, 19, hiemme.
7. Anne Halvorsd. Holdensætter, 19, hiemme.
8. Anne Cathrine Matthiasd., 23, tiener hos Anders Tvara.
9. Anne Pedersd. Eje. 18, hiemme i Almand Kaasen.
10. Taran Larsd. Helgen, 18, i Olsbrygge.
11. Inger Magnusd., 17, hos Jørgen Heisholt.
12. Anne Thronsd. Namløs, 19, hiemme.
13. Kirsten Hansd., 16, tiener hos Engelbret Fæhn.
14. Guri Olsd. Kringelfet, 17, hiemme.
15. Kari Hansd. Kaalstad, 18, hos Anders Jentved.
16. Karen Halvorsd. Brøsdalen, 19, hos Lehnsmanden.
17. Gunnild Andersd., 17, hos Hans Wibeto.
18. Dorthe Johannisd., 20, hos Thord Yttrebøe.
19. Ingeborg Hansd. Haven, 19, hiemme.
20. Birthe Andersd. Heisholt, 18, hiemme.
21. Maren Halvorsd., 19, hos Kittil Jentved.

(33)


Den Confirmerede Ungdom 8/10-1780. udj Helgen Kirke.

1. Tollef Rasmussen Hegna, 19 Aar, hiemme.
2. Christen Thordsen, 21, tiener hos Jacob Bøe.
3. Rasmus Andersen, 21, tiener i Gjeddeboe.
4. Hans Andersen, 22, hos Kittil Jentved.
5. Thorbiørn Jensen Langeland, 20, hiemme.
6. Ole Andersen, 22, hos Monsieur Raaberg.
7. Halvor Olsen, 23, hos Monsieur Christopher Bomhof.
8. Tollef Rasmussen Strømodden, 21 hos sin Broder.
9. Hans Jensen, 22, hos fændrik Bomhof.
10. Tollef Poulsen Steenstad, 23, hiemme.

 

 

1. Karen Marie Christensd., 17, hiemme paa Wrk.
2. Taran Olsd., 21, hos Peder Jørgensen Yttrebøe.
3. Kari Larsd. Skiørholt, 19, hos Stian Holtene.
4. Birthe Christensd., 19, hiemme paa Halvorstad (Halvorstaa).
5. Mari Johannisd., 18, hiemme hos Klokkeren.
6. Helgie Olsd. Schordal, 20, hiemme.
7. Kirsten Svendsd. Hougen, 20, hos Asger Namløs.
8. Anne Hansd., 20, hiemme paa Wrk., er blind.
9. Kari Halvorsd., 19, hos Halvor Baxaas.
10. Aasild Siversd., 21, hos Ole Brenne.
11. Kari Andersd. Usterud, 19, hos Ole Wale.
12. Kari Tygesd., 23, hos Halvor Wale.

(22)


Den Confirmerede Ungdom 29/4-1781 udj Holden Kirke.

1. Tobias Jørgensen, 15 Aar, hiemme.
2. Anders Olsen Hotved, 18, hiemme.
3. Ole Hansen Næsodden, 19, hos Thord Yttrebøe.
4. Ole Nielsen Wale, 19, hiemme.
5. Bent Thomæsen, 19, hiemme paa Wrk.
6. Hans Johannisen, 17, hiemme paa Wrk.
7. Ole Kittilsen Fæhn, 20, hiemme.
8. Peder Pedersen Kindalen, 16, hiemme.
9. Halvor Pedersen Kindalen, 19, hos Torgrim Brenne.
10. Kiøstal Christensen, 20, hos Ole Suusaas.
11. Jan Brynnildsen, 22, hos Johan Arvesen paa Wrk.
12. Johannes Andersen Gunnerud, 18, hiemme.
13. Asbiørn Halvorsen, 20, i Præstegaarden.
1. Jomfrue Maria Rougtved, 15, hiemme.
2. Anne Tronsd., 16, hiemme paa Wrk.
3. Kirsten Arvesd. Wale, 16, hiemme.
4. Magrethe Annundsd. Skippervold, 16, hiemme.
5. Karen Pedersd. Fæhn, 16, hiemme.
6. Sigri Matthiasd., 18, hiemme paa Wrk.
7. Maren Olsd. Tved, 17, hiemme.
8. Guro Pedersd. Moen, 16, hos Ole Holden.
9. Maren Bertelsd., 19, hos Gunder Ringsevje.
10. Ingeborg Jonsd., 18, hos Madame Bomhof.
11. Maren Olsd. Ejestrand, 17, hiemme.

(24)

Den Confirmerede Ungdom 7/10-1781 udj Holden Kirke.

1. Halvor Halvorsen Baxaas, 16 Aar, hiemme.
2. Thord Thordsen, 19, paa Baxaas.
3. Jørgen Pedersen Fæhn, 18, hiemme.
4. Brynnild Rasmussen Præstgrav, 19, tiener der.
5. Peder Clemetsen, 18, hiemme ved Saugsiden.
6. Anders Hansen, 17, hos Peder Yttrebøe.
7. Halvor Evensen Jentved, 19, hiemme.
8. Engelbret Jonsen, 18, hiemme under Jentved.
9. Søren Larsen Brenne, 19, hiemme.
10. Gunder Rasmussen, 18, hos Jens Graver.
11. Stenuld Olsen, 17, hos Niels Kaasen.

 

(26)

1. Gunnild Olsd. Namløs, 16, hiemme.
2. Anne Andersd. Solberg, 16, hos Kaabber-Smeden.
3. Alis Larsd. Helgen, 17, hiemme.
4. Marthe Hansd. Kolstad, 17, hiemme.
5. Liv Olsd., 17, hos Tollef Helgen.
6. Birthe Nielsd. Biørndal, 16, hiemme.
7. Thora Halvorsd., 16, hos Hr. KammerRaad Rougtved.
8. Karen Christensd. Nyhuus, 17, hiemme.
9. Aase Halvorsd. 18, hos Hr. Holm.
10. Birthe Johansd., 17, hos Ole Helgen.
11. Anne Hansd., 16, hos Niels Kaasen.
12. Gunnild Andersd. Gunnerud, 17, hiemme.
13. Anne Knudsd. Lucenæs, 20, hiemme.
14. Gunnild Sørensd., 17, hos Christen Skiørholt.
15. Ragnild Olsd., 20, tiener paa Jelseth.

Den Confirmerede Ungdom 7/4-1782 udj Romenæs Kirke.

1. Hans Alstrup Altenborg, 17 Aar, hiemme.
2. Niels Olsen Wrk., 18, hiemme.
3. Jan Tolfsen Saug., 17, hiemme.
4. Gunder Olsen Susaas, 18, hiemme.
5. Anders Olsen Wale, 15, hiemme.
6. Svennum Michelsen Steensholt, 18, hiemme.
7. Jon Olsen Schordal, 19, hiemme.
8. Anders Arvesen Stuverud, 18, hiemme.
9. Annund Olsen, 21, hos Gregar Lunde.
10. Jon Hellichsen, 20, hos Kaabber-Smeden.
11. Thomas Svennumsen Tofte, 18, hiemme.
12. Anders Andersen, 19, hos Monsieur Jon Poulsen.
13. Hans Hansen Wrk., 19, hiemme.
1. Karen Olsd. Hotved, 17, hiemme.
2. Anne Johannisd. Heisholt, 16, hiemme.
3. Ingeborg Larsd. Brenne, 17, hiemme.
4. Karen Alfsd. Kolstad, 19, hiemme.
5. Anne Poulsd. Steenstad, 19, hiemme.
6. Tale Christensd., 18, hos Ole Sannæs.
7. Kirsten Christensd., 19, hos Svend Hansen.
8. Maren Nielsd., 18, hos Anders Tved.
9. Guro Olsd., 20 i Ullevig(22).

Den Confirmerede Ungdom 20/10-1782 udj Helgen Kirke.

1. Torbiørn Hansen, 18 Aar, hiemme paa Wrk.
2. Sondre Knudsen, 18, hos Jørgen Galten.
3. Peder Olsen Ejestrand, 17, hiemme.
4. Tyge Borjesen, 17, hos Klokker Dahl.
5. Hans Christensen Halvorstaae, 19, hiemme.
6. Halvor Nielsen, 21, tiner paa Søve.
7. Thomas Berthelsen, 22, hiemme paa Wrk.

(15)

1. Ingeborg Hansd. Tofte, 17, hiemme.
2. Gunnild Clausd. Romenæs, 17, hiemme.
3. Lisbet Larsd., 16, hos Peder Fæhn.
4. Anne Olsd. Steenstad, 18, hiemme.
5. Birthe Rasmusd., 21, hiemme ved Saugerne.
6. Karen Pedersd. Yttingen, 21, hiemme.
7. Dorthe Haraldsd., 20, tiener paa Susaas.
8. Anne Halvorsd., 24, hos Niels Tved.

Den Confirmerede Ungdom 4/5-1783 i Holden Kirke.

1. Ole Torgrimsen Sannæs, 16 Aar, hiemme.
2. Rasmus Thronsen Namløs, 19, hiemme.
3. Thomas Pedersen, 18, hiemme paa Wrk.
4. Saave Halvorsen, 20, hos Hr. KammerRaad Rougtved.
5. Ole Jensen, 18, hos Niels Srømodden.
6. Jan Andersen, 20, hos Ole Namløs.
7. Anders Brynnildsen Jentved, 22, hiemme.

 

 

 

(22)

1. Ulrica Dorothea Berggren, 16, hos Forwalter Gartner.
2. Anne Svendsd., 17, hos Senior Jon Poulsen.
3. Anne Svennumsd. Tofte, 16, hiemme.
4. Marthe Larsd. Houene, 17, hiemme.
5. Anne Clausd. Munchen, 18, hiemme.
6. Inger Olsd. Præstgrav, 17, hiemme.
7. Gunnild Tronsd. Namløs, 17, hiemme.
8. Anne Gundersd. Odden, 17, hiemme.
9. Anne Marie Berthelsd., 17, hos Jørgen Omtved.
10. Anne Nielsd., 17, hos Anders Jentved.
11. Guri Larsd., 17, paa Berget ved Sagsiden.
12. Inger Andersd., 18, hos Hr. fændrik Bomhof.
13. Karen Knudsd. Lucenæs, 21, hiemme.
14. Kirsten Tygesd., 20, hos Anders Steensen Namløs.
15. Maren Kolbiørnsd., 20, hos Lars Wærstad.

Den Confirmerede Ungdom 12/10-1783 i Holden Kirke.

1. Thomas Andersen Wibeto, 20 Aar, hiemme.
2. Simon Olsen Kløvedal, 17, hiemme.
3. Tyge Christensen Halvorstaae, 17, hiemme.
4. Hans Andersen Wibeto, 19, hiemme.
5. Anders Brynnildsen, 18 hiemme under Wala.
6. Søren Olsen, 19, hos Hammer Smeden fra Bøe.
7. Niels Ledvorsen Tejen, 20, hiemme.

 

 

 

 


(25)

1. Kirsten Olsd., 17, hos Hr. Obirstelieutenant Schwentzen.
2. Aaste Jensd. Graver, 16, hiemme.
3. Aaste Johannisd. Lien, 16, hiemme.
4. Anne Olsd. Namløs, 17, hiemme.
5. Inger Larsd. Houene, 16, hiemme.
6. Gunnild Tollefsd. Heisholt, 16, i Præstegaarden.
7. Birthe Tygesd., 17, hos Johannes Gravningen.
8. Karen Nielsd. Sannæs, 17, hiemme.
9. Karen Halvorsd. Storhoug, 17, hiemme.
10. Birthe Larsd. Helgen, 17, hiemme.
11. Karen Kittilsd. Fæhn, 16, hiemme.
12. Birthe Andersd. Usterud, 18, hiemme.
13. Anne Jensd. Langeland, 16, hiemme.
14. Birthe Evensd. Jentved, 16, hiemme.
15. Birthe Steensd. Kolle, 16, hiemme.
16. Maria Clausd. Kaasen, 17, tiener i Huseth (i Solum).
17. Astrie Halvorsd. Holden Sætter, 20, hos Ole Holden.
18. Ingeborg Andersd., 20, hos Anders Tofte.

Den Confirmerede Ungdom 18/4-1784 i Romenæs Kirke.

1. Hans Michael Hals, 17 Aar, hiemme paa Eje.
2. Berthel Bomhof, 16, hiemme paa Eje.
3. Jens Johannissen, 17, hos Christen Hakvorsen Saug.
4. Tarald Sondresen, 19, hos Peder Fæhn.
5. Peder Hansen Haven, 18, hiemme.
6. Jens Thordsen Klevsgaden, 16, hiemme. NB. Blind.
7. Iver Hansen, 17, hos Gunder Berget.
8. Thomas Pedersen, 16, hiemme under Eje.
9. Isaac Clausen Munchen, 17, hiemme.
10. Niels Christensen Wrk., 17, hiemme.
11. Brynnild Thordsen, 21, hos Halvor Bøe.
1. Inger Andersd. Wibeto, 18, hos sin Broder.
2. Lisbet Svendsd., 20, hiemme under Wibeto.
3. Anne Nielsd., 19, hos Niels Johannissen Namløs.(14)

Den Confirmerede Ungdom 10/4-1784 i Helgen Kirke.

1. Johan Gothard Schwentzen, 16 Aar, hiemme.
2. Kiøstal Børjesen Kløvedal, 16, hiemme.
3. Christen Hansen, 17, hiemme paa Wrk.
4. Arve Olsen Holden, 17, hiemme.
5. Jon Thomæsen, 20, tiener paa Meeltey.
6. Henric Arvesen, 17, hiemme paa Wrk.
7. Brynnild Johansen, 17, hiemme paa Wrk.
8. Jørgen Jensen Kolstad, 20, hos Anders Tofte.
9. Peder Rasmussen Huset, 21, hiemme.
10. Peder Andersen, 19, hos Annund Brenne.

(22)

1. Ingeborg Thordsd, 18 Aar, tiener hos Ole Bierven.
2. Gunnild Clausd., 17, tiener hos Hr. Holm.
3. Anna Jensd., 17, hos Monsieur Jon Poulsen.
4. Karen Bentsd., 18, hiemme på Wrk.
5. Anne Lisbet Jonsd., 17, hiemme ved Saug.
6. Karen Olsd. Houen, 20, tiener hos Niels Olsen Namløs.
7. Margrethe Marie Andersd., 18, hiemme paa Wrk.
8. Margrethe Hansd., 19, hiemme paa Wrk.
9. Maren Jonsd., 17, hiemme ved Saug.
10. Margith Olsd., 17, hos Ole Store Wale.
11. Anne Halvorsd. Storhoug, 17, hiemme.
12. Birthe Hansd., 19, hos Tollef Namløs.

Den Confirmerede Ungdom 10/4-1785 i Holden Kirke.

1. Haagen Pedersen, 17 Aar, hiemme paa Wrk.
2. Jens Andersen, 18, hiemme paa Wibeto.
3. Anders Olsen, 17, tiener hos Guri Jentved.
4. Hans Hansen, 17, tiener paa Wrk.
5. Lars Pedersen Kamperhoug, 17, hiemme.
6. Niels Nielsen Biørndal, 17, hos Ole Borgen.
7. Mads Jensen Uhlefos, 18, hiemme.
8. Anders Larsen, 19, hos Niels Olsen Namløs.
9. Knud Olsen, 18, hos Hans Kringelfet.
10. Ole Halvorsen, 30, hos Torgier Wibeto.
1. Maren Nielsd. Sannæs, 17 Aar, hiemme.
2. Karen Gundersd. Odden, 17, hos fændrik Bomhof.
3. Kirsten Andersd., 17, hos Steen Jonsen.
4. Kirsten Olsd. Nordstaae, 18, hiemme.
5. Pernille Annundsd., 18, hiemme ved Saugene.
6. Kirsten Haagensd., 16, hiemme under Helgen.(16)

Den Confirmerede Ungdom 2/10-1785 i Holden Kirke.

1. Augustinus Jensen Graver, 16 Aar, hiemme.
2. Isaac Clausen Romenes, 17, hiemme.
3. Halvor Larsen Houene, 16, hiemme.
4. Claus Svendsen, 17, hiemme paa Wrk.
5. Niels Hansen Wasdalen, 17, hiemme.
6. Arne Andersen Gunnerud, 19, hiemme.
7. Gullich Hansen Deelevje, 19, hos Peder Tvara.
8. Jon Andersen Heisholt, 18, hiemme.
9. Ole Pedersen, 21, hos Niels Olsen Namløs.
10. Ouen Thordsen Juvet, 17, hiemme.
11. Anders Jonsen Fæbache, 19, hiemme.
12. Jacob Clausen Kaasen, 17, hiemme.
13. Jens Jensen Langeland, 20, hiemme.
14. Hans Halvorsen Sande, 18, hiemme.
15. Christopher Andersen, 20, hos Klokkeren.
1. Anne Hansd. Kringelfet, 18, hiemme.
2. Oved Olsd. Præstgrav, 17, hiemme.
3. Kirsten Tronsd. Namløs, 17, hiemme.
4. Birthe Gundersd. Lille Wale, 19, hiemme.
5. Anne Andersd.Usterud, 17, hiemme.

(20)

Den Confirmerede Ungdom 23/4-1786 i Romenæs Kirke.

1. Bent Gustav Carlheim, 16 Aar, hiemme.
2. Anders Andersen Wrk., 17, hiemme.
3. Anders Berthelsen Wrk., 19, hiemme.
4. Halvor Pedersen, 20, tiener hos Jens Graver.
5. Tyge Danielsen, 18, hiemme ved Saug.
6. Ole Jensen, 19, hos fændrik Bomhoff.
7. Svend Svennumsen, 22, hos Ole Bierven.
1. Anne Jonsd. Poulsen, 16, hiemme.
2. Marthe Olsd., 16, hiemme paa Wrk.
3. Birthe Olsd., 18, hiemme paa Wrk.
4. Kirsten Arvesd. Stuerud, 17, hiemme.
5. Elian Andersd. Wibeto, 18, hiemme.
6. Anne Hansd., 19, tiener i Præstegaarden.
7. Ingeborg Gullichsd., 20, hos Jens Graver.
(14)

Den Confirmerede Ungdom 1/10-1786 i Romenæs Kirke.

1. Ole Jansen, 17 Aar, hjemme under Præstegaarden.
2. Johannes Johannisen, 17, hiemme paa Wrk.
3. Johannes Johannissen, 18, hiemme paa Uhlevig.


(9)
1. Dorthe Sophie Gladhuus, 19, hiemme.
2. Elen Pedersd. Kamperhoug, 17, hiemme.
3. Anne Andersd. Wibeto, 19, hiemme.
4. Maren Olsd., 20, hos Christen Bierven.
5. Abel Pedersd., 19, hos Forwalter Gartner.
6. Maren Rasmusd., 20, hos Niels Johannissen Namløs.

Den Confirmerede Ungdom 22/4-1787 i Holden Kirke.

1. Otto Ludvig Schwentzen, 17 Aar, hiemme.
2. Peder Thronsen Kaasen, 18, hiemme.
3. Hans Annundsen Skippervold, 16, hiemme.
4. Tyge Andersen Torsnæs, 17, hiemme.
5. Tyge Olsen Sannæs, 17, hiemme.
6. Halvor Hansen Wrk., 17, hiemme.
7. Anders Hansen Saug., 19, hiemme.
8. Morten Hansen Wrk., 16, hiemme.
9. Jens Johansen Wrk., 17, hiemme.
10. Thomas Bentsen, 18, hiemme paa Wrk.
11. Niels Berthelsen Wrk., 17, hiemme.
12. Ole Jensen Gruen, 18, hiemme.
13. Niels Michelsen Mastebakken, 18, hiemme.
14. Jon Hansen Næsodden, 19, hos Lehnsmanden.
15. Arve Arvesen Stuerud, 20, hiemme.
1. Jfr. Frederica Christiana Schwentzen, 16, hiemme.
2. Karen Svennumsd. Tofte, 16, hiemme.
3. Ingeborg Torgrimsd. Sannæs, 16, hiemme.
4. Kirsten Schvenchesd., 18, tiener i Gieddeboen.
5. Kirsten Hansd., Wrk., 17, hiemme.
6. Marthe Halvorsd. Susaas, 17, hiemme.
7. Anne Jensd. Kaalstad, 18, hos Anders Tofte.
8. Inger Nielsd. Saug, 19, hiemme.
9. Maren Olsd., 18, hos Halvor Wale.
10. Berthe Hansd., 18, hos Anders Jentved.
(25)

Den Confirmerede Ungdom 30/9-1787 i Holden Kirke.

1. Ole Jensen Graver, 17 Aar, hiemme.
2. Ole Johannissen Lunde, 17, hiemme.
3. Østen Hansen Vasdalen, 17, hiemme.
4. Steen Andersen Wibeto, 18, hos Thomas Wibeto.
5. Halvor Gundersen Almand Kaasen, 18, hiemme.
6. Gunnulf Olsen, 22, tiener hos Anders Lunde.
7. Johannes Nielsen Heggemoen, 18, hiemme.
8. Hans Evensen Jentved, 18, hiemme.
9. Hans Nielsen Saug., 16, hiemme.
10. Anders Hansen Saug., 19, hiemme.
11. Ole Johannissen Uhlevig, 18, hiemme.
12. Rasmus Pedersen Yttingen, 19, hos Hr. Raaberg.
13. Halvor Olsen, 23, hos Hr. Obirstleuntenant Achwentzen.
1. Inger Svendsd. Wrk., 16, hiemme.
2. Anne Pedersd. Tvara, 17, hiemme.
3. Maren Annundsd. Brenne, 17, hiemme.
4. Aaste Nielsd., 18, hos Halvor Wale.
5. Aase Andersd. Wibeto, 20, hos sin Broder.
6. Ingeborg Knudsd. Lucenæs, 22, hiemme.
7. Kirsten Jensd. Langeland, 18, hiemme.

(20)

Den Confirmerede Ungdom 30/3-1788 i Romenæs Kirke.

1. Ole Andersen Kaasen, 18 Aar, hiemme.
2. Jens Svenchesen, 18, hos Gunder Nielsen.
3. Sigurd Torbiørnsen Lommerud, 18, i Præstegaarden.
4. Christen Hansen, 17, hos Tollef Halvorsen ved Saug.
5. Isaac Christensen, 18, hos Halvor Jentved.
6. Niels Jensen, 21, hiemme paa Wrk.

 

 

(18)

1. Jomfrue Jacobæa Wølner, 16, hos Hr. Forwalter Gartner.
2. Margrethe Olsd. Tved, 18, hiemme.
3. Kirsten Jacobsd. Bøe, 18, hiemme.
4. Ingeborg Pedersd., 18, hos Anders Kittilsen Jentved.
5. Kirsten Engelbretsd. Lille Wale, 17, hiemme.
6. Anne Cathrine Haagensd., 17, hos Kobber-Smeden.
7. Maren Hansd. Haven, 17, hos Kiøstal Kløvedal.
8. Ingri Hansd. Lille Kolstad, 19, hiemme.
9. Johanne Hansd. Deelevje, 17, hiemme.
10. Birthe Nielsd., 18, hiemme ved Saug.
11. Kirsten Olsd. Steenstad, 18, hiemme.
12. Karen Jensd., 17, hos Steen Meltej.

Den Confirmerede Ungdom 5/10-1788 i Helgen Kirke.

1. Hans Olsen Norstaae, 19 Aar, hiemme.
2. Ellev Jonsen Texle, 18, hiemme.
3. Ellev Halvorsen Sande, 18, hiemme.
4. Jacob Halvorsen, 19, hos Niels Clemetsen.
5. Peder Jensen, 18, hiemme paa Wrk.
6. Sivert Gregarsen nedre Lunde, 18, hiemme.
7. Jens Kittilsen Fæhn, 19, hiemme.
8. Jens Andersen Gunnerud, 19, hiemme.
(17)

1. Birthe Pedersd. Saug., 16, hiemme.
2. Ambor Christensd. Wrk., 16, hiemme.
3. Anne Gundersd. Lille Wale, 18, hos Anders N. Jentvedt.
4. Maren Olsd. Sannæs, 17, hiemme.
5. Karen Jensd. Langeland, 16, hiemme.
6. Aslou Hansd. Næsodden, 18, hiemme.
7. Karen Larsd., 18, hos Thomas Wala.
8. Kirsten Andersd. nedre Wibeto, 18, hiemme.
9. Birthe Andersd., 18, hos Gregar Lunde.

Den Confirmerede Ungdom 26/4-1789 i Holden Kirke.

1. Jon Steensen, 17 Aar, hiemme paa Wrk.
2. Christopher Olsen, 17, hiemme paa Wrk.
3. Peder Johannissen, 17, hiemme paa Wrk.
4. Østen Sondresen, 20, hos Tollev Fæhn.

(10)
1. Lykke Sophie Bomhof, 17, hiemme.
2. Maren Hansd. Kringelfet, 16, hiemme.
3. Maren Tronsd. Namløs, 17, hiemme.
4. Ingeborg Halvorsd. Holdensæter, 18, hiemme.
5. Birthe Christensd. Skoven, 18, hiemme.
6. Anne Hansd., 18, hiemme ved Saug.

Den Confirmerede Ungdom 4/10-1789 i Holden Kirke.

1. Anders Olsen Namløs, 18 Aar, hiemme.
2. Halvor Thomæsen, 20, hos Christen Hotved.
3. Even Gundersen Odden, 17, hos fændrik Bomhof.(10)
1. Barbara Maria Carlheim, 16, hiemme.
2. Inger Nielsd. Heggemoen, 17, hiemme.
3. Gunnild Olsd. Nyhuus, 17, hos Helge Berget.
4. Anne Gundersd. Holtet, 18, hos Karen Sannæs.
5. Ingeborg Brynnildsd. Kaasen, 18, hiemme.
6. Maren Rasmusd. Rødningen, 21, hos Jørgen Heisholt.
7. Sigri Halvorsd., 20, hos Ole Borgen.

Den Confirmerede Ungdom 11/4-1790 i Romenæs Kirke.

1. Johannes Andersen Tvara, 18, hiemme.
2. Ole Halvorsen, 17, hos Kittil Møller ved Wrk.
3. Johannes Hansen, 18, hos Gunder Berget.
4. Jon Christensen Helgen, 20, hiemme.

(14)
1. Anne Pedersd. Fæhn, 18, hiemme.
2. Anne Dorthe Enersd. Saug., 17, hiemme.
3. Birthe Tormosd. Kolle, 20, hiemme.
4. Ingeborg Kittilsd. Fæhn, 17, hiemme.
5. Karen Jensd. Gruen, 17, hiemme.
6. Anne Brynnildsd. Jentved, 19, hiemme.
7. Anne Marie Bentsd., 18, hiemme paa Wrk.
8. Ingeborg Christiansd. Ringsevje, 20, hiemme.
9. Kirsten Pedersd., 18, tiener hos Wellich Fosse.
10. Anne Berthelsd., 18, hiemme paa Wrk.

Den Confirmerede Ungdom 2/10-1790 i Helgen Kirke.

1. Peder Tollevsen Namløs, 18 Aar, hiemme.
2. Gunder Jonsen Hølen, 16, hiemme.

 

 

 


(13)

1. Kirsten Jensd. Graver, 17, hiemme.
2. Maren Anne Clausd. Romenæs, 17, hiemme.
3. Margrethe Nielsd. Sannæs, 17, hiemme.
4. Inger Margrethe Clausd. Kaasen, 16, hiemme.
5. Margrethe Børgersd. Kløvedal, 16, hiemme.
6. Maren Pedersd. Bergenhoug, 17, hiemme.
7. Aaste Torgrimsd., 17, hos Anders nedre Lunde.
8. Karen Thordsd. Rødningen, 18, hos Halvor Susaas.
9. Ingeborg Hansd. Skippervold, 20, tiener.
10. Aslou Stiansd. Holtene, 19, hiemme.
11. Groe Halvorsd., 20, tiener hos Anders Kittilsen Jentved.

Den Confirmerede Ungdom 8/5-1791 i Holden Kirke.

1. Ole Andreas Raaberg, 17 Aar, hiemme.
2. Halvor Hansen Hagen, 16, hiemme.
3. Halvor Evensen Lommerud, 18, hiemme.
4. Torbiørn Olsen Wrk., 17, hiemme.
5. Halvor Olsen Hotved, 18, hiemme.
6. Tyge Johannissen Lunde, 17, hiemme.
7. Jens Pedersen Moen, 18, hiemme.
8. Rasmus Jensen Saug., 18, hiemme.
9. Halvor Pedersen Romnæs, 18, hiemme.
10. Svenche Olsen Sannæs, 18, hiemme.
11. Anders Evensen Jentved, 18, hiemme.
12. Ole Jensen Wrk., 17, hiemme.
13. Lars Christensen Otterkiær, 24, tiener paa Susaas.

(28)
1. Clara Christence Poulsen, 15, hiemme.
2. Maren Nielsd. Namløs, 18, hiemme.
3. Maren Jacobsd. Bøe, 17, hiemme.
4. Anne Nielsd. Wrk., 16, hiemme.
5. Maren Jonsd. Jentved, 16, hiemme.
6. Maren Pedersd. Fæhn, 16, hiemme.
7. Karen Olsd. Kaasen, 18, tiener i Præstegaarden.
8. Ingeborg Pedersd., 19, tiener hos fændrik Bomhof.
9. Aase Sigurdsd., 20, tiener hos Harald Solberg.
10. Birthe Knudsd. Sandjord, 17, hiemme.
11. Anne Andersd. Gunnerud, 19, hiemme.
12. Karen Hansd. Deelevje, 17, hiemme.
13. Margrethe Ledvorsd. Tejen, 18, hos Niels Joh. Namløs.
14. Birthe Pedersd., 18, tiener hos Peder Fæhn.
15. Karen Siversd. henved 13 aar, tiener hos Ole

Den Confirmerede Ungdom 16/10-1791 i Holden Kirke.

1. Mogens Tronsen Kaasen, 18 Aar, hiemme.
2. Anders Olsen, 19, hos Ole Hotved.
3. Ole Nielsen Biørndal, 18, hiemme.
4. Anders Tronsen Namløs, 17, hiemme.
5. Kiøstal Christensen Hotved, 18, hiemme.
6. Hans Hansen Kaalstad, 18, hiemme.
7. Vetle Gregarsen Lille Vale, 20, hiemme.
8. Kittil Nielsen, 19, tiener hos Anders Bierven.
9. Ole Jonsen Fæbakke, 20, hiemme.
10. Torkild Nielsen, 22, hos Niels Velkom.
11. Christen Knudsen Lusnæs, 21, hiemme.
12. Peder Jonsen, 21, tiener hos Jon Vale.
13. Tollev Jørgensen, 24, hos Tollev Fæhn.
1. Karen Halvorsd. Yttrebøe, 18, hiemme.
2. Ingeborg Olsd. Namløs, 17, hiemme.
3. Marthe Marie Olsd., 17, hos Anders Lunde.
4. Gunnild Christensd. Hotved, 20, hiemme.
5. Oved Hansd. Vasdalen, 16, hiemme.
6. Birthe Pedersd. Kamperhoug, 16, hiemme.
7. Karen Hansd. Wrk., 18, tiener hos Johannes Heisholt.
8. Birthe Tygesd., 20, hos Ole Hotved.
9. Kirsten Olsd., 18, hos Simon Kløvedal.(22)

Den Confirmerede Ungdom 15/4-1792 i Romenæs Kirke.

1. Bartholomæus Bredsdorf, 16 Aar, hiemme.
2. Claus Hejde Bomhof, 16, hiemme.
3. Christopher Bendix Bomhof, 15, hiemme.
4. Lars Peter Dahl, 16, hiemme.
5. Halvor Gundersen Lille Wale, 17, hiemme.
6. Jan Jonsen Wrk., 16, hiemme.
7. Jon Nielsen Heggemoen, 17, hiemme.
8. Knud Aslachsen, 17, hos Kiøstal Namløs.
9. Ole Johannissen, 16, hos Henric Johannissen under Tinholt.
10. Niels Andersen Wibeto, 18, hiemme.
11. Jan Andersen Wrk., 22, hos Hammer Smeden.
12. Gullich Torgrimsen Brenne, 18, hiemme.
13. Halvor Torgiersen, 18, hos Halvor Wale.
14. Ole Olsen, 21, hos Gullich Lunde.
15. Ole Larsen, 21, hos Tollev Namløs.
16. Eric Halvorsen Sande, 18, hiemme.
17. Christen Ledvorsen, 20, hos Gunder Gieddeboen.
18. Brynnild Pedersen, 18, hos Thord Yttrebøe.
19. Stener Eliæsen, 20, tiener paa Jelseth.
1. Anne Pedersd. Moen, 17, hos Klokker Dahl.
2. Lisbet Sondresd., 18, hos Hr. Kammeraad Rougtved.
3. Ingeborg Michelsd., 18, hos Ole Ejestrand.
4. Anne Johannisd., 20, hos Hans Kolstad.


(23)

Den Confirmerede Ungdom 7/10-1792 i Helgen Kirke.

1. Tyge Jensen Graver, 17 Aar, hiemme.
2. Ole Tormosen, 18, hos Niels Olsen Namløs.
3. Hans Hansen Næsodden, 17, hos Jørgen Tinholt.
4. Jon Hansen Kaalstad, 16, hiemme.
5. Hans Christensen Otterkiær, 22, hiemme.
6. Lars Hansen, 23, hos Biørn Jelseth.
7. Jon Kittilsen, 20, hos Tollev Fæhn.


(21)
1. Maria Clausd. Romenæs, 16, hiemme.
2. Anne Tollevsd. Namløs, 16, hiemme.
3. Karen Nielsd. Namløs, 18, hiemme.
4. Birthe Halvorsd., 17, hos Annund Skippervold.
5. Kirsten Tormosd. Kolle, 17, hiemme.
6. Maria Tronsd. Namløs, 16, hiemme.
7. Birthe Arvesd. Stuerud, 18, hiemme.
8. Kirsten Olsd. Tved, 17, hos Ole Tved.
9. Guri Nielsd. Kolle, 16, hiemme.
10. Anne Jonsd. 18, hos Jon Wale.
11. Ingeborg Annundsd. Brenne, 18, hiemme.
12. Tale Annundsd., 19, hos Claus Romenæs.
13. Thora Olsd., 18, hos Annund Wibeto.
14. Maren Pedersd., 18, hos Hammer Smeden.

Den Confirmerede Ungdom 14/4-1793 i Holden Kirke.

1. Hans Severin Thornsohn, 17 Aar, hiemme.
2. Halvor Andersen Næberud, 18, hiemme.
3. Torsten Hansen, 17, hiemme paa Wrk.
4. Ole Brynnildsen Kaasen, 18, hiemme.
5. Ole Wellichsen Fosse, 18, hiemme.
6. Halvor Nielsen Biørndal, 17, hiemme.
7. Lars Halvorsen Hagen, 18, hiemme.
8. Ole Alfsen, 20, tiener paa Kløvedal.
(17)
1. Maria Olsd. Namløs, 17, hiemme.
2. Ingeborg Gundersd., 17, hos Kiøstal Namløs.
3. Inger Torgiersd. Wibeto, 18, hiemme.
4. Inger Nielsd., 17, hiemme paa Wrk.
5. Else Stiansd. Holtene, 18, hiemme.
6. Gunnild Hansd., 18, hos Arve Wale.
7. Maren Olsd., 19, hos Harald Rødningen.
8. Anne Isaacsd., 20, hos Claus Kaasen.
9. Mari Andersd. Heisholt, 19, hiemme.

Den Confirmerede Ungdom 6/10-1793 i Holden Kirke.

1. Christen Olsen Nyhuus, 17 Aar, hiemme.
2. Peder Christensen Skoven, 18, hiemme.
3. Niels Jensen Saug., 18, tiener hos Kari Romenæs.
4. Ellev Nielsen, 19, hos Jon Jelseth.
5. Østen Olsen, 18, hos Isaac Jensen Gruen.
6. Ole Jonsen, 17, hos Thomas Wibeto.
7. Anders Andersen Gunnerud, 18, i Præstegaarden.
(23)
1. Jomfrue Edel Marie Thornsohn, 16, hiemme.
2. Jomfrue Kirsten Gartner, 16, hiemme.
3. Lisbet Jensd. Meelgaard, 16, hiemme.
4. Birthe Nielsd. Namløs, 17, hiemme.
5. Anne Olsd. Kolle, 17, hiemme.
6. Maren Christensd. Haatved, 17, hiemme.
7. Mette Berthelsd. Wrk., 17, hiemme.
8. Asber Jonsd. Jentved, 16, hiemme.
9. Sara Hansd. Saug, 17, hos Hr. Forwalter Gartner.
10. Aaste Gregarsd. Wale, 18, hiemme.
11. Ingeborg Hansd. 19, hos Harald Olsbrygge.
12. Inger Pedersd., 17, hos Anders Wasdalen.
13. Kirsten Hansd. Kringelfet, 17, hiemme.
14. Karen Rasmusd. 18, hos Halvor Sande.
15. Anne Olsd. Røybæk, 18, hos Jon Texle.
16. Kirsten Jonsd. Fæbakke, 19, hiemme.

Den Confirmerede Ungdom 27/4-1794 i Romenæs Kirke.

1. Knud Hansen Haven, 16 Aar, hiemme.
2. Knud Evensen Lommerud, 17, hiemme.
3. Peder Anundsen Brenne, 17, hiemme.
4. Søren Henrichsen Wrk., 17, hiemme.
5. Niels Jonsen Hølen, 17, hiemme.
6. Brynild Olsen, 20, hos Christen Bierven.
7. Jens Jensen Wrk., 17, hos Hr. Forwalter Bredsdorf.
8. Jon Halvorsen, 20, hos Jon Steensens enke.
9. Niels Olsen, 18, hos Thord Yttrebøe.
10. Ole Christiansen Ringsevje, 20, hiemme.
11. Anders Johannissen Uhlevig, 20, hiemme.
12. Christopher Christensen Otterkiær, 19, hos Forwalter Gartner.
1. Johanne Dorthea Bredsdorf, 16, hiemme.
2. Maren Maria Bomhof, 16, hiemme.
3. Kirste Elisabeth Raaberg, 16, hiemme.
4. Ingeborg Tronsd. Fiskestien, 16, hiemme.
5. Maren Tronsd. Saug, 16, hiemme.
6. Maria Pedersd. Fæhn, 16, hiemme.
7. Lisbet Pedersd. Saug, 17, hos Jens Graver.
8. Birthe Andersd. Bøe, 19, hiemme.
9. Marthe Andersd. Wibeto, 18, hiemme.
10. Anne Mortensd. Hegna, 18, hos Ole Holden.
11. Maren Isaacsd., 19, hos Simon Kløvedal.
(23)

Den Confirmerede Ungdom 5/10-1794 i Helgen Kirke.

1. Jon Jensen Graver, 17 Aar, hiemme.
2. Gullich Olsen Namløs, 17, hiemme.
3. Jens Isaacsen Gruen, 17, hiemme.
4. Svenche Svendsen Eeg, 17, hiemme.
5. Peder Pedersen Yttrebøe, 19, hiemme.
6. Jacob Christensen Wrk., 18, hiemme.
7. Annund Olsen Wrk., 19, hiemme.
8. Gunnulv Halvorsen, 18, i Holden Sæter.
9. Jon Pedersen, 22, hos Anders Olsen Wale.
1. Anne Torbiørnsd. Lommerud, 18, hos Hr. Raaberg.
2. Maren Olsd. Wrk., 17, hiemme.
3. Anneche Andersd. Saug, 17, hiemme.
4. Karen Pedersd. Romenæs, 17, hiemme.
5. Gunild Johannisd. Ulevig, 17, hiemme.
6. Lisbet Hansd. Wrk., 18, hos Jon Wale.
7. Anne Poulsd. Steenstad, 18, hiemme.

(16)

Den Confirmerede Ungdom 19/4-1795 i Holden Kirke.

1. Tron Olsen Sannæs, 17 Aar, hiemme.
2. Gunder Pedersen Fæhn, 17, hiemme.
3. Ole Larsen Hougene, 18, hiemme.
4. Tollev Nielsen Heggemoen, 17, hiemme.
5. Halvor Tormossen Kolle, 18, hiemme.
6. Jens Tormossen, 19, hos Jon Fæhn.
7. Anders Jonsen, 18, hos Jon Wale.

(24)
1. Jomfrue Maria Rougtved, 16, hiemme.
2. Christence Christensd. Wrk., 17, hiemme.
3. Kirsten Jensd. Omtved, 17, hiemme.
4. Anne Larsd. Munken, 18, hiemme.
5. Kirsten Christensd. Haatved, 16, hiemme.
6. Birthe Pedersd. Tvara, 16, hiemme.
7. Marthe Asgersd. Namløs, 17, hiemme.
8. Anne Thordsd. Yttrebøe, 16, hiemme.
9. Anne Hansd., 18, tiener hos Christen Bierven.
10. Inger Halvorsd. Hagen, 18, hiemme.
11. Gro Sondresd., 19, hos Jon Jelset.
12. Karen Hansd., 17, hos Biørn Jelset.
13. Kirsten Nielsd., 17, hos Hr. Kammer Raad Rougtved.
14. Anne Alfsd. Kolstad, 17, hos sin Moder.
15. Helvig Nielsd. Namløs, 17, hiemme.
16. Kirsten Jonsd., 19, hos Jørgen Omtved.
17. Gunild Jensd., 20, hiemme paa Wrk.

Den Confirmerede Ungdom 4/10-1795 i Holden Kirke.

1. Isaac Nielsen Biørndal, 17 Aar, hiemme.
2. Anders Larsen Birkholt, 17, hiemme.
3. Anders Halvorsen, 19, hos Tollev Jentved.
4. Ole Nielsen Tved, 17, hos Torgier Wibeto.
5. Gunder Olsen fra Tved, 17, hos Kiøstal Namløs.
6. Lars Olsen paa Lunde, 16, hiemme i Wale Bøygden.
7. Anders Thomæsen Wale, 19, hiemme.
8. Anders Tollefsen Heisholt, 18, hos Peder Gundersen Saug.
9. Ledvor Olsen Briskemyr, 20, hiemme.
10. Sivert Olsen, 21, hos Sivert Brenne.
 
1. Anne Clausd. Kaasen, 16, hiemme.
2. Anne Olsd. Stormoe, 18, hiemme.
3. Sidsel Thordsd. 18, hos Hr. fændrik Bomhof.
4. Aaste Torgrimsd. Brenne, 18, hiemme.
5. Aslou Olsd., 18, hos Sivert Brenne.
6. Kirsten Larsd., 20, hiemme ved Saug.
7. Ragnild Nielsd., 17, hos Jon Kaalstad.
8. Anne Torbiørnsd., 17, hos Henric Lykken.
9. Sidsel Pedersd., 17, hos Thomas Eje.
10. Maren Andersd., 18, hiemme i Wale Bøygden.
(20)

Den Confirmerede Ungdom 3/4-1796 i Romenæs Kirke.

1. Christopher Wølner, 16 Aar, hos Hr. Forwalter Gartner.
2. Anders Nielsen, 17, hos Biørn Jelset.
3. Even Tormossen Kolle, 17, hiemme.
4. Johan Petersen Wrk., 17, hiemme.
5. Hans Andersen Sverget, 17, hiemme.
6. Johannes Nielsen Namløs, 18, hiemme.
7. Hans Nielsen Kolle, 17, hiemme.
8. Hans Olsen Hagen, 17, hiemme.
9. Rasmus Pedersen Strømodden, 21, hiemme.
10. Jon Thordsen Rødningen, 18, hiemme.
11. Jens Knudsen Sandjord, 19, hiemme.
12. Ole Olsen, 19, hos Mølleren paa Wærket.
13. Ellev Andersen Øen, 18, hos Peder Tvara.
1. Kirsten Christophersd. Tofte, 16, hiemme.
2. Ingeborg Olsd. Tved, 17, hos Jacob Bøe.
3. Margrethe Nielsd. Tved, 16, hiemme.
4. Maren Pedersd. Romenæs, 16, hiemme.
5. Maren Nielsd., 17, hos Ole Hotved.
6. Anne Nielsd. Heggemoen, 17, hos Jon Steensens enke.
7. Maren Hansd. Næsodden, 17, hiemme.
8. Anne Pedersd. Nyhuus, 18, tiener paa Fosse.
9. Elen Jensd. Wrk., 18, hiemme.(22)

Den Confirmerede Ungdom 9/10-1796 i Helgen Kirke.

1. Jens Jensen Graver, 17 Aar, hiemme.
2. Hans Andersen Næberud, 17, hiemme.
3. Knud Hansen Wrk., 17, hiemme.
4. Hans Pedersen Saug, 17, hiemme.
5. Christopher Jensen Meelgaard, 17, tiener paa Store Wale.
6. Gunder Gundersen Lille Wale, 17, hiemme.
7. Hans Olsen Tofte, 18, hos Anders Kittilsen Jentved.
8. Halvor Olsen Wrk., 18, hiemme.
9. Johannes Hansen Deelevje, 19, hiemme.
10. Anders Anundsen Brenne, 17, hiemme.
11. Gunnulv Olsen, 19, hos Knud Kaasen.
12. Ole Torgrimsen, 19, hos Gullich nedre Lunde.
1. Karen Nielsd. Namløs, 17, hiemme.
2. Anne Jonsd. Saug., 16, hiemme.
3. Anne Pedersd. Yttrebøe, 17, hiemme.
4. Mette Jensd., 18, hos Stener Baxaas.
5. Ingeborg Nielsd., 18, tiener hos Jon Texle.


(17)

Den Confirmerede Ungdom 30/4-1797 i Holden Kirke.

1. Tyge Johannissen Gravningen, 17 Aar, hiemme.
2. Anders Andersen nedre Lunde, 17, hiemme.
3. Arve Torgrimsen Brenne, 17, hos Halvor Wale.
4. Geert Hansen Wrk., 17, hiemme.
5. Eric Hansen Saug., 17, hos Hr. Forwalter Gartner.
6. Peder Hansen, 17, hos Biørn Jelset.
7. Lars Brynildsen Svea, 19, paa Skiørholt.
8. Ole Christiansen Saug, 19, hos Jon Wale.
9. Hans Friderichsen, 18, hiemme.
1. Ingeborg Olsd. Sannæs, 16, hiemme.
2. Anne Friderichsd. Wibeto, 16, hiemme.
3. Maren Christensd. Skoven, 16, hiemme.
4. Marthe Lisbet Jensd. Steenstadvolden, 16, hiemme.
5. Maria Halvorsd., 17, hos Ole Præstgrav.
6. Margrethe Olsd. Hegna, 17, paa Bierven.
7. Inger Isaacsd. Gruen, 17, i tienese paa Biørndalen.

(16)

Den Confirmerede Ungdom 8/10-1797 i Holden Kirke.

1. Brynild Larsen Birkholt, 17 Aar, paa Wærstad.
2. Ole Halvorsen Hagen, 17, hiemme.
3. Hans Nielsen Tofte, 17, hiemme.
4. Tron Hansen Kringelfet, 17, hiemme.
5. Knud Pedersen Fæhn, 17, hiemme.
6. Ole Hansen Næsodden, 17, hos Jørgen Tinholt.
7. Hans Olsen Wrk., 18, hiemme.(18)
1. Jomfrue Anne Pernille Bøkman, 15, hiemme.
2. Jomfrue Maren Wølner, 16, hos Forwalter Gartner.
3. Maren Tronsd. Kaasen, 16, hiemme. (F. ca. 1781).
4. Kirsten Kiøstalsd., 17, paa Søwe.
5. Anne Kittilsd. Fæhn, 17, hiemme.
6. Karen Siversd. Brenne, 16, hiemme.
7. Ingeborg Gullichsd. Lunde, 16, hiemme.
8. Aslou Stenersd. Baxaas, 16, hiemme.
9. Karen Wellichsd. Fosse, 16, hiemme.
10. Anne Torgrimsd., 18, hos Anders nedre Lunde.
11. Anne Olsd. Wærstad, 18, hiemme.

Den Confirmerede Ungdom 15/4-1798 i Romenæs Kirke.

1. Arve Anundsen Wibeto, 17 Aar, hiemme.
2. Ole Halvorsen Bøe, 17, hiemme.
3. Ole Jonsen Glafholt, 18, hos Tollev Fæhn.
4. Torgrim Evensen Lommerud, 18, hiemme.
5. Halvor Nielsen Tved, 22, hos Thomas Wibeto.
6. Saamund Gundersen, 18, hos Hr. Fændrik Bomhof.
(21)
1. Kirsten Tronsd. Saug, 16, hiemme.
2. Kirsten Nielsd. Saug, 16, hiemme.
3. Margrethe Pedersd. Tvara, 16, hiemme.
4. Marthe Nielsd. Namløs, 17, hiemme.
5. Anne Stiansd. Holtene, 16, hiemme.
6. Maria Olsd. Helgen, 16, hiemme.
7. Kirsten Pedersd. Saug, 16, hiemme.
8. Anne Olsd. Rolighed, 17, hos Niels Biørndal.
9. Anne Andersd. Moen, 16, hos Jørgen Heisholt.
10. Ingeborg Jensd. Wrk., 17, hiemme.
11. Marthe Pedersd. Kaasen, 17, hos Hr. Fændrik Bomhof.
12. Maren Anne Halvorsd. Kragefet, 17 tiener paa Susaas.
13. Inger Tollevsd. Heisholt, 18, hos Thord Baxaas.
14. Margrethe Olsd. Wrk., 17, hos Jan Andersen.
15. Marthe Olsd. Tvedsplads, 18, hiemme.

Den Confirmerede Ungdom 30/9-1798 i Helgen Kirke.

1. Niels Dahl, 16 Aar, hiemme.
2. Peder Andersen Tofte, 17, hiemme.
3. Søren Larsen, 17, hos Knud Møller.
4. Jacob Jensen, 17, hos Hans Nielsen Saug.
5. Halvor Gundersen Lille Wale, 17, hiemme.
6. Ole Hansen Deelevje, 19, tiener paa Heisholt.
7. Jens Olsem, 19, tiener hos Thomas Eje.
8. Ole Tollevsen Helgen, 19, hiemme.


(23)
1. Karen Olsd. Namløs, 17, hiemme.
2. Karen Jørgensd. Skibsnæs, 17, hiemme.
3. Karen Jonsd. Gladholt, 17, hiemme.
4. Anne Andersd. Næberud, 17, hiemme.
5. Ingeborg Nielsd. Wrk., 16, hiemme.
6. Inger Steensd. Wrk., 17, hos Jon Steensen.
7. Synnev Hansd., 18, tiener i Stuerud.
8. Anne Olsd. Kaasen, 17, hiemme.
9. Maren Svendsd. Wrk., 17, hiemme.
10. Anne Marie Jonsd. Tuaasen, 17, hiemme.
11. Maria Jonsd. Jentved, 16, hiemme.
12. Marthe Olsd. Briskemyren, 16, hiemme.
13. Margrethe Hansd. Holte, 18, hos Anders Holden.
14. Ingeborg Andersd., 20, tiener paa Graver.
15. Gunild Andersd., 22, hos Anders Olsen Wale.

Den Confirmerede Ungdom 7/4-1799 i Holden Kirke.

1. Ole Johannissen Gravningen, 17 Aar, hiemme.
2. Gunder Pedersen Saug., 16, hiemme.
3. Anders Olsen Tved, 17, hiemme.
4. Johannes Christiansen Heisholt, 17, hiemme.
5. Anders Torgiersen Wibeto, 18, hiemme.
6. Gunder Kiøstalsen Olsbrygge, 16, hiemme.
7. Anders Jacobsen Bøe, 17, hiemme.
8. Ole Olsen Hagen, 17, hiemme.
9. Søren Larsen, 17, hos Simon Helgen.
10. Gunder Larsen Huve, 18, hiemme.
11. Anders Andersen Tved, 18, hiemme.
12. Niels Thomæsen Wala, 20, hiemme.
13. Rasmus Jonsen, 20, hos Jens Omtved.
14. Anders Pedersen, 20, hos Kiøstal Røgstuen.

(30)
1. Maren Hansd. Wrk., 16, hiemme.
2. Kirsten Hansd. Saug, 16, hos Jens Jonsen.
3. Karen Jonsd. Hølen, 16, hiemme.
4. Anne Kirstine Olsd. Gladhuus, 16, hiemme.
5. Aase Gundersd. Moen, 16, hiemme.
6. Birgitte Olsd. Kaasen, 17, hiemme.
7. Kirsten Hansd. Deelevje, 17, hos Tolv Kaasen.
8. Johanne Jensd. Meelgaard, 17, hiemme.
9. Anne Gundersd. Gieddeboen, 17, hiemme.
10. Anne Andersd. Jentved, 17, hiemme.
11. Kirsten Svendsd. Deelsdal, 17, hiemme.
12. Birthe Thordsd. Huve, 17, hos Raaberg.
13. Anne Brynildsd. Svea, 17, hiemme.
14. Birthe Gundersd. Holtet, 18, hos Tollev Namløs.
15. Maren Ericsd. Halvorstaae, 18, paa Namløs.
16. Ingeborg Pedersd. Nyhuus, 18, hiemme.

Den Confirmerede Ungdom 13/10-1799 i Holden Kirke.

1. Peder Halvorsen Yttrebøe, 17 Aar, hiemme.
2. Ole Jonsen Stor Wale, 16, hiemme.
3. Christopher Andersen Tvara, 17, hiemme.
4. Anund Anundsen Brenne, 17, hiemme.
5. Søren Sivertsen Brenne, 17, hiemme.
6. Christopher Anders Sverget, 16, hiemme.
7. Anders Hansen, 19, hos Halvor Jentved.
8. Niels Torstensen, 19, hos Jørgen Heisholt.
9. Jon Jonsen, 17, hos Ole Bierven.
10. Halvor Stenersen Baxaas, 17, hiemme.
11. Knud Kittilsen, 20, hos Ole Namløs.
12. Anders Pedersen Strømodden, 17, hiemme.
13. Jon Bentsen, 20, hiemme.
14. Kittil Knudsen, 19, hos Anders Vasdal.
15. Halvor Christensen Sande, 18, (hiemme?)
(31)
1. Aase Halvorsd. Yttrebøe, 15, hiemme.
2. Anne Jensd. Graver, 17, hiemme.
3. Johanne Clausd. Romenæs, 16, hiemme.
4. Maria Christensd. Haatved, 17, hiemme.
5. Anne Gullichsd. Lunde, 16, hiemme.
6. Maren Ledvorsd.17, hiemme.
7. Ingeborg Tollevsd. Wrk., 17, hiemme.
8. Birthe Halvorsd. Bøe, 17, hos Kiøstal Christensen Namløs.
9. Ingeborg Jonsd. Wrk., 18, hiemme.
10. Kirsten Jensd. Kindalen, 18, hiemme.
11. Thora Jensd. Kindalen, 15, hiemme.
12. Anne Torgrimsd. Brenne, 17, hiemme.
13. Karen Brynildsd. Fæbakke, 18, tiener i Biørndalen.
14. Anne Abrahamsd., 18, hiemme paa Namløs.
15. Helge Torgiersd. Sand, 17, hiemme.
16. Ragnild Berntsd. Fæbakke, 19, hiemme.

Den Confirmerede Ungdom 20/4-1800 i Romenæs Kirke.

1. Peder Jensen Omtved, 16 Aar, hiemme.
2. Gillich Nielsen Saug., 16, hiemme.
3. Ole Jensen Kaalstad, 17 paa Kaalstad.
4. Halvor Olsen Vaskaas, 19, hos Halvor Jentved.
5. Ole Nielsen Namløs, 18, hiemme.
6. Hans Larsen Juvet, 17, hos Niels Heggemoen.
7. Halvor Isaachsen Holtet, 18, hiemme.
8. Ole Halvorsen Krogefet, 17, hos Thord Baxaas.
9. Ole Erichsen Halvorstaae, 17, hiemme.
10. Anders Gundersen Odden, 17, hos Hr. KammerRaad Rougtved.
11. Anders Nielsen Solberg, 18, hos Sivert Brenne.
12. Johan Christensen Wrk., 17, hiemme.
13. Kittil Andersen nedre Lunde, 17, hiemme.
14. Anders Halvorsen Hagen, 17, hos Peder Tvara.

(30)
1. Jomfr. Karen Elisabeth Hoel, 16, hiemme.
2. Jomfr. Ambor Margrethe Gartner, 16, hiemme.
3. Jomfr. Magdalene Charlotte Hedevig Bredsdorf, 16, hiemme.
4. Jomfr. Anne Elisabeth Svendsen, 16, hiemme.
5. Margrethe Tormosd. Kolle, 16, hiemme.
6. Karen Steensd. Haatved, 16, hiemme.
7. Anne Andersd. Meeltej, 16, hiemme.
8. Gunild Rasmusd. Heisholt, 17, hiemme.
9. Anne Margrethe Thomasd. Wala, 19, hiemme.
10. Aaste Torstensd. Brøsdal, 16, hiemme.
11. Anne Christiansd. Ringsevje, 16, hiemme.
12. Marthe Jonsd. Fæbakke, 17, hiemme.
13. Maren Rasmusd. Wrk., 17, hiemme.
14. Kirsten Asgersd. Namløs, 19, hos Jon Heisholt.
15. Elen Marie Nielsd. Wrk., 19, hiemme.
16. Anne Thordsd. Rødningen, 19, hos fændrik Bomhof.

Den Confirmerede Ungdom 5/10-1800 i Helgen Kirke.

1. Niels Torgrimsen øvre Lunde, 17 Aar, hiemme.
2. Halvor Andersen Wibeto, 18, hiemme.
3. Brynild Hansen, 17, hos Jon Jelseth.
4. Tollev Hansen Steensrud, 20, hiemme.
5. Mogens Clemetsen, 19, hos Anders Meeltej.
6. Halvor Pedersen Yttingen, 24, hos Klokker Dahl.
(13)
1. Inger Nielsd. Saug., 17, hiemme.
2. Birte Andersd. Næberud, 17, hiemme.
3. Anne Jonsd. Kniben, 17, hos Biørn Jelset.
4. Karen Nielsd. Namløs, 17, hiemme.
5. Marthe Jensd. Wrk., 18, hiemme.
6. Karen Olsd., 20, hos Niels Mastebakken.
7. Dorthe Nielsd. Dalen, 18, hos Johannes Gravningen.

Confirmation 15/2-1801 - Holden.
(Her overtar sogneprest Bremer. Se overgangen i håndskriftene her.)

1. Niels Brønlund Bloch Hoel, 17 Aar, hiemme.
2. Clemet Christiansen Heisholt, 17, hiemme.
3. Hans Anundsen Vibeto, 18, hiemme.
4. Ole Olsen Tweit, 17 i tieneste paa Søwe.
5. Clemt Nielsen Saug., 17, hiemme.
6. Christopher Nielsen Wrk., 16, hiemme.
7. Isak Kittilsen Fæhn, 18, hiemme.
8. Peder Isaksen Grua, 18, hiemme.
9. Gunder Hansen, 16.
10. Thomas Jonsen Wrk., 16, hiemme.
11. Per Stiansen Holtan, 17, hiemme.
12. Tollef Larsen Wrk., 20, hiemme.
13. Ole Persen, 18, i tieneste.


(37)

1. Anne Tollefsd. Heisholt, 17, hiemme.
2. Anne Isaksd. Øigaarden, 18, hiemme.
3. Anne Christensd. Skouen, 18, hiemme.
4. Dorthe Tollefsd. Wrk., 17, hiemme.
5. Aaste Sannes, 18, hiemme.
6. Mari Helgesd. Berget, 18, hiemme.
7. Anne Andersd. Tufte, 18, hiemme.
8. Anne Jonsd. Kaalstad, 18, hiemme.
9. Mari Andersd. Moen, 17, hiemme.
10. Anne Gundersd. Moen, (alder ikke nevnt), hiemme.
11. Ingeborg Skipsnæs, 18, hiemme.
12. Kari Tronsd., 17, hiemme.
13. Inger Bendtsd. Saug, 21, hiemme.
14. Elen Christensd. Romnæs, 18, hiemme.
15. Maren Dale, 17.
16. Siri Arvesd. Wrk., 17, hiemme.
17. Karen Nielsd. Wrk., 18, hiemme.
18. Marthe Andersd. Juvet, 18, hiemme.
19. Mari Hansd. Vale, 18, hiemme.
20. Ingeborg Nielsd. Tveit, 18, hiemme.
21. Gunnild Jespersd. Grina, 18, hiemme.
22. Anne Clemetsd., 18, hiemme.
23. Thore Hansd., 17, hiemme.
24. Ingeborg Andersd. Stensrud, 18, hiemme.

Confirmation 14/11-1802 - Holden.

1. Marie Henriche Gartner, 16 Aar.
2. Ingeborg Torgersd. Wibeto, 18.
3. Karen Annundsd. Wibeto, 18.
4. Kirsten Tollefsd. Fæhn, 17.
5. Kirsten Olsd. Wahle, 16.
6. Maren Nielsd. Tufte, 18.
7. Anne Olsd. Helgen, 16.
8. Anne Christiansd. Heisholt, 16.
9. Karen Bendtsd. Wrk., 17.
10. Karen Knudsd. Odden, 17.
11. Ellen Olsd. Wrk., 17.
12. Anne Hansd. Wrk., 17.
13. Mette Hendriksd. Saug., 17.
14. Maren Pedersd. Fæhn, 17.
15. Aase Nielsd. Solberg, 24.
16. Guri Lejusd. "Brenne"?, 19.
17. Liv Andersd. Borstad, 18.
18. Maria Hansd. Wrk., 20.
19. Birthe Christensd. Otterkiær, 18.
20. Anne Bendtsd. Saug, 19.
21. Birthe Olsd. Wrk., 17.
22. Anne Hansd. Deelevje, 17.
23. Karen Nielsd. Dahlen, 22.
24. Inger Andersd. Torsnæs, 20.
25. Maren Olsd. Langeland, 18.
26. Berthe Kaste, 17.
27. Karen Graver, 16.
1. Knud Nielsen Wrk., 18.
2. Anders Nielsen Tufte, 16.
3. Alexander Meelgaard, 18.
4. Arve Hansen Wrk., 17.
5. Bent Jonsen Vahle, 17.
6. Ole Gundersen Vahle, 16.
7. Arve Nielsen Namløs, 18.
8. Jon Sivertsen Brenne, 17.
9. Kiøstol Pedersen Saug., 17.
10. Ole Anundsen Holten, 16.
11. Poul Jensen Skottet, 18.
12. Peder Olsen Jacobskaas, 20.
13. Niels Thordsen Huvet, 17.
14. Halvor Sivertsen Myhra, 21.
15. Halvor Torgrimsen Graver, 19.
16. Johan Jensen Wrk., Lommerud, 18.
17. Johannes Olsen Vahle, 21.
18. Halvor Knudsen Laurdahl, 25.
19. Sigurd Jonsen Saug., 25.
20. Ole Olsen Rolighed, 17.
21. Christopher Andersen Kaasen, 17.
22. Gunder Olsen Huuset, 20.
(49)

Confirmation 3/4-1803 - Romnæs.

1. Gullich Jonsen Fæbakke, 18 Aar.
2. Kittil Gulliksen Lunde, 16.
3. Jens Torbiørnsen Hvalebøe, 17.
4. Johan Rasmussen Heisholt, 16.
5. Rasmus HalvorsenKragefet, 17.
6. Halvor Larsen Eje, 17.
7. Anders Stenersen Baxaas, 16.
8. Biøn Olsen, 17.
9. Clemet Persen Ulefos (Saug.), 16.
10. Jørgen Larsen Huvet, 16.
11. Christian Olsen Wrk., 16.
12. Jørgen Thordsen Søvestrand, 17.
13. Lars Sivertsen Myhra, 17.
14. Niels Abrahamsen Huset, 19.
15. Henrick Olsen Gladhuus, 17.
16. Ougen Olsen Briskemyhr, 17.
17. Brynild Sørensen, 16.
18. Clemet Arvesen Wrk., 16.
19. Andreas Steensen Wrk., 17.
20. Isak Olsen Huset, 19.
21. Peder Gundersen, 18.
22. Hans Tronsen Wrk., 17.
23. Gunder Nielsen, 16.
24. Mikel Ellefsen, 40 (!).

1. Inger Thomasd. Wibeto, 16.
2. Anne Andersd. Lunde, 17.
3. Eilei Thordsd. Baxaas, 19.
4. Guri Olsd. Susaas, 16.
5. Ragnild Pedersd. Kaasen, 20.
6. Ingeborg Christensd. Sanna, 19.
7. Inger Henriksd. Wrk., 17.
8. Anne Lisbeth Bentsd. Wrk., 16.
9. Lisbeth Maria Christensd., 16.
10. Mari Thordsd. Søwestrand, 16.
11. Gunild Isacksd. Grua, 16.
12. Anne Nielsd. Namløs, 17.
13. Kari Jørgensd. Omtved, 17.
14. Anne Christensd. Hotved, 17.
15. Margrethe Andersd. Meltej, 17.
16. Lisbet Bendtsd. Saug., 19.
17. Ingeborg Anundsd. paa Sevid, 19.
18. Karen Nielsd. Sougene, 16.
19. Maren Christensd. Wasdalen, 17.
20. Mari Halvorsd. Hagen, 18.
21. Anne Gundersd. Fosse, 18.
22. Inger Mortensd. Helga, 17.
23. Birgit Larsd. Holtet, 17.
(47)

Confirmation 16/10-1803 i Helgen Kirke.

1. Andreas Olsen Stenstadvolden, 17 Aar.
2. Christen Andreas Jensen Stenstadvolden, 17.
3. Ole Nielsen Kaasen, 18.
4. Anders Jørgensen Tinholt, 16.
5. Peder Anundsen Wrk., 16.
6. Niels Jensen Skottet, 16.
7. Niels Nielsen Boselie, 18.
8. Bronker(?) Andersen Tveten, fremed(?), 17.
9. Niels Nielsen Wahle, 17.
10. Halvor Knudsen Wahle, 17.
11. Hans Olsen Wahle, 17.
12. Ole Jonsen Fæhn, 17.
13. Lars Sørensen Brenne, 18.
14. Anders Olsen Solberg, 18.
15. Lars Andersen Sannæs, 19.
16. Halvor Tollefsen Wrk., 19.
17. Tolf Olsen Wrk., 18.
18. Johannes Rasmussen, Wrk., 18.
19. Ole Stenersen Wrk., 18.

(40)
1. Anne Torine Wahle, 18.
2. Berthe Tronsd. Fiskestigen, 18.
3. Karen Thygesd. Ytterbøe, 18.
4. Anne Jørgensd. Skibsnæs, 17.
5. Kirsten Ppulsd. Kolle, 17.
6. Magrethe Andersd. Tinholt, 18.
7. Johanne Haralsd. Skippervold, 17.
8. Lisbet Olsd. Huuset, 19.
9. Kirsten Brønnilsd. Sween(?), 18.
10. Gunild Olsd. Hegnen, 18.
11. Maren Nielsd. Saug., 19.
12. Ingeborg Christensd. Saug, 19.
13. Karen Andersd. Tufte, 19.
14. Groe Rasmusd. Wrk, 20.
15. Ingeborg Kittilsd. Ejestrand, 17.
16. Maren Olsd. Fosse, 20.
17. Anne Lisbet(?) Rasmusd. Wrk., 18.
18. Karen Olsd. Wrk., 19.
19. Ingeborg Nielsd. Wrk., 18.
20. Anne Larsd. Eishoug, 18.
21. Paula Larsd. Helgen, 18.

Confirmation 22/4-1804 i Holden Kirke.

1. Hr. Herman Hoel, 17.
2. Ougen Torjersen Sand, 18.
3. Th..... Brønnildsen Jentved, 17.
4. Kittil Jacobsen Bøe, 17.
5. Arve Mortensen paa Holla, 17.
6. Lars Olsen Hegnen, 15 1/2.
7. Sven Christensen Ytterbøe, 17.
8. Thor Andreassen Stenstadvolden, 16.
9. Hans Andersen Tvara, 17.
10. Hans Jacob Jensen Stenstadvolden, 17 1/2.
11. Even Hansen Sandbakken, 17.
12. Niels Haraldsen Skippervold, 16 1/2.
13. Niels Halvorsen Hegmoen, 17.
14. Thomas Pedersen Saug., 17.
15. Jon Hansen Saug., 17.
16. Peder Bentsen Wrk., 16.
17. Hans Torbiørnsen Wrk., 17.
18. Ole Andersen Wrk., 17.
19. Rasmus Olsen Hegnen, 16.
20. Thomas Andersen Stensrud, 18 1/2.
21. Gunder Olsen Pladsen, 17 1/2.
22. Niels Nielsen Vibeto, 18.
23. Hans Ougensen Bøe, 21.
1. Anne Jonsd. Helgen, 17.
2. Inger Pedersd. Ringsevje, 16.
3. Oline Friedriksd. Klovedahl, 19.
4. Kirsten Clemetsd. Ugge, Tvara, 18.
5. Berthe Christensd., Saamundskaas (under Eje), 17 1/2.
6. Karen Erichsd. Halvorstaae, 17.
7. Kari Nielsd. Wrk., 17.
8. Marthe Gundersd. paa Romnæs, 17.
9. Marthe Pedersd. Fæhn, 17.
10. Maren Andersd. Tvedt, paa Lysnæs, 17.
11. Marthe Annundsd., Skoukaas, 17 1/2.
12. Maren Hansd. "Belds." Pladsen, 18.


(35)

Confirmation 21/10-1804 i Holden Kirke.

1. Hr. Hans Egede Hoell, 17 1/2.
2. Anders Jonsen (Valde? Uforstålig stedsnavn), 17.
3. Ole Nielsen Kaasen, Præstegaarden, 18 1/2.
4. Even Halvorsen Jøntvedt, 18.
5. Arve Gundersen Gjedboen, 18 1/2.
6. Lars Larsen Helgen, 18.
7. Ole Olsen Præstgraw, 17.
8. Halvor Pedersen Verstad, 18.
9. Gunder Persen Romnæs, 19.
10. Tron Aanesen Hesthougen, 18.
11. Even Tormoesen Jersdahl, 21 1/2.
12. Hans Christensen Wrk., 18.
13. Ole Nielsen Wrk., 17.
14. Christen Christensen Wrk., 17.
15. Hans Jonsen Jelseth, 16 1/2.
16. Jon Andersen Biørndokken, 17.
17. Peder Nielsen Wrk., 18.
18. Anders Nielsen Wale, 18.
19. Anders Olsen Stuerud, 17 1/2.
20. Gulliv Gregarsen Lunde, 19.
21. Ole Torgrimsen Brenne, 18.
22. Halvor Drengmanden, 18.
1. Maren Jensd. Gruen, 17 1/2.
2. Magrete Stensd. Hotvedt, 17.
3. Maren Jonsd. Fæbakke, 17.
4. Ingeborg Jonsd. Gladholt, 17.
5. Anne Lisbeth Tollefsd. Wrk., 16 1/2.
6. Kirsti Svensd. Wrk., 17.
7. Margit Andersd. Lunde, 18.
8. Maren Halvord. Holla, 18.
10(!). Kirsti Olsd. Hollasæter, 17.
11. Maria Thordsd. Ytterbøe, 16 1/2.
12. Karen Jonsd. Kaalstad, 17.
13. Marthe Jespersd. Grua, 16 1/2.
14. Karen Torjersd. Vibeto, 17.
15. Anne Olsd. Hagen, 16 1/2.
16.(15) Ingeborg Olsd. Vaskkaas, hiemme, 17.


(38) - skal være 37. G.S.

Confirmation 28/4-1805 - Romnæs.

1. Lars Olsen Namløs, 16 1/2.
2. Gunder Andersen Jøntvedt, 17.
3. Arve Thomasen Vala, 17.
4. Jon Mortensen Helgen, 17.
5. Tollef Halvorsen Hagen, 16 1/2.
6. Vetle Tygesen Ytterbøe, 16 1/2.
7. Tron Pedersen Saug., 17.
8. Tolf Knudsen Odden, 19 1/2.
9. Abraham Stensen Wrk., 17.
10. Gunder Clemetsen Saug., 16.
11. Jørgen Henriksen Wrk., 17.
12. Steen Jahnsen Wrk., 17.
13. Brønnild Olsen Vaskaas, 16 1/2.
14. Anders Persen Røysland, 18.
15. Niels Olsen Twedt, 17.
16. Ole Jonsen Romnæs, 17.
17. Niels Thomas Howland, 19 1/2.
18. Rolloug Stensersen Baxaas, 18.
19. Halvor Nielsen Hotved, 17.
20. Giermund Erichsen Seufde (Sauherad), 18.
21. Niels Jensen Bøe paa Hovland, 18.
1. Jomfrue Anne Lene Feilberg, 17.
2. Inger Pedersd. Røysland, 17.
3. Anne Larsd. Bierkholt, 17.
4. Kari Hansd. Halvorstaae, 16 1/2.
5. Ingeborg Halvorsd. Jøntvedt, 17.
6. Berthe Andersd. Wrk, sygelig, 17.
7. Anne Olsd. Wrk., 17.
8. Giertrud Hansd. Wrk., 16 1/2.
9. Anne Hansd. Wrk., 16 1/2.
10. Inger Nielsd. Sannæs, 16.
11. Maren Andersd. Metey, 17.
12. Anne Olsd. Kaasen under Eye, 17.
13. Taran Thordsd. Rynningen, 16.
14. Lisbeth Rasmusd. Yttingen, 16 1/2.
15. Berthe Hansd. Hegnen, 17.

(36)

Confirmation 20/10-1805 i Helgen Kirke.

1. Andreas Anundsen, 17.
2. Niels Bentzen Hølen, 17.
3. Niels Larsen Ringsevje, 16.
4. Ole Jonsen Hølen, 17.
5. Jon Jonsen Saug., 16.
6. Johannes Johnsen Heisholt, 17.
7. Johannes Gundersen Heisholt, 16.
8. Lars Nielsen Kaasen, 16 1/2.
9. Christopher Olsen Tvedt, 17.
10. Thomas Jonsen Ruuaas, 17.
11. Torvil Gundersen Moen, 16 1/2.
12. Lars Pedersen Baxaas, 17.
13. Halvor Thorsen Baxaas, 17 1/2.
14. Christen Biørnsen Fæbakke, 17.
15. Jon Nielsen Jøntvedt, 18.
16. Anders Andersen Hougen, 18.
17. Anders Thordsen Juvet, 17.
18. Steen Halvorsen Tvedt, 16 1/2.
19. Tov Olsen Galten, 17.
20. Jon Nielsen Hegnen, 17.
21. Christen Jensen hos Jon Holt, 17.
22. Kittil Pedersen Røysland, 16 1/2.
23. Kittil Haraldsen Sandæs, 17.
24. Halvor Halvorsen Sætre, sygelig, 17.
25. Gunder Nielsmundsen, 18.
(55)

1. Jomfr. Johanne Juell, 16 1/2.
2. Jomfr. Kirsten Dahl, 16 1/2.
3. Anne Steensd. Hotvedt, 16.
4. Kirsten Nielsd. Namløs, 16.
5. Anne Jørgensd. Omtvedt, 16 1/2.
6. Karen Jonsd. Kaalstad, 17.
7. Anne Jacobsd. Bøe, 17.
8. Ingeborg Rasmusd. Wrk., 16 1/2
9. Anne Hansd. Wrk., 16 1/2.
10. Inger Tronsd., Saug., 17.
11. Anniken Torbiørnsd. Wrk., 16 1/2.
12. Bodil Kirstine Jansd. Wrk., 18.
13. Oline Magrete Olsd. Wrk., 17.
14. Sessel Clausd. Wrk., 17.
15. Lisbeth Hansd. Bergkaasen, 17.
16. Magrete Thomasd. Vala, 17.
17. Maren Andersd. Wibto, 16 1/2.
18. Ingeborg Nielsd. Tufte, 16 1/2.
19. Anne Hansd. Kringlefet, 17.
20. Kirsten Andersd. Twedt, 16 1/2.
21. Ragnild Larsd. Juvet, 16 1/2.
22. Elen Andersd. Moen, 16 1/2.
23. KIrsten Hansd. Hagen, 17.
24. Kirsten Jonsd. Ruaas, 16 1/2.
25. Berthe Jonsd. Wrk., 17.
26. Karen Andersd. Næberud, 17.
27. Karen Jonsd. Fæhn, 18.
28. Maren Sørensd. Brenne, 18.
29. Karen Torgrimsd. Vale, 17.
30. Anne Olsd. Killingkaaven, 17.

Confirmation (Misericordia 20/4?) 1806 i Holden Kirke. Dato er ikke ført, men "Domini Misericorda" var vanlig konf.-dag
om våren. (2. søndag etter påske) G.S.

1. Peder Halvorsen Ytterbøe, 16 1/2.
2. Isac Giermundsen Holtan, 17.
3. Eric Hermandsen Boslie, 17.
4. Peder Jørgensen Omtvedt, 17.
5. Anders Olsen Omtvedt, 17.
6. Johannes Nielsen Namløs, 16 1/2.
7. Jens Olsen Præstgrav, 16.
8. Arve Haraldsen Solberg, 16.
9. Clemet Bentzen Saug., 17.
10. John Nielsen Saug., 17.
11. Tyche Olsen Striken, 17.
12. Jon Berentsen Lardahl(?), 17.
13. Niels Christiansen Heisholt, 16 1/2.
14. Gunder Jørgensen Heisholt, 16.
15. Ole Hansen Horn, 16 1/2.


(32) - feil. 33 riktig.
1. Marthe Thomasd. Wibto, 16.
2. Helvig Anundsd. Wibto, 16.
3. Maren Knudsd. Odden, 16.
4. Anne Hansd. Wrk., 16 1/2.
5. Maren Isacsd. Holtet, 16 1/2.
6. Anne Rasmusd. Heisholt, 16 1/2.
7. Maren Jørgensd. Skipsnæs, 17.
8. Karen Kiøstolsd. Namløs, 18.
9. Margit Gullicsd. Lunde, 17.
10. Maren Andersd. Tinholt, 17.
11. Anne Cathrine Pedersd. Eye, 17.
12. Ingeborg Thomasd. Løvbugten, 17.
13. Marthe Tollefsd. ved Saug., 17.
14. Guri Torstensd. Souklev, 16 1/2.
15. Ingri Thordsd. Kaalstad, 17.
16. Kirsten Tollefsd. Helgen, 17.
17. Ingeborg Christensd. Luusenæs, 17.
18. Tale Tallacsd. Kaasene, 17 1/2.

Confirmation 30/8-1807 i Holden Kirke.

1. Peter Hofgaard, 16.
2. Poul Knudsen, 16.
3. Kiøstol Clemetsen Saug., 17 1/2.
4. Ole Sivertsen Brenne, 16 1/2.
5. Halvor Christensen Hotved, 17 1/2.
6. Johan Arvesen Wrk., 18.
7. Niels Haraldsen Lunde, 17.
8. Jørgen Erichsen Hvidesøe (Kviteseid), 17.
9. Ole Sørensen Bøe, 17.
10. Jens Larsen Bierven, 17.
11. Lars Nielsen Galten, 17.
12. Ole Torstensen Gladholt, 16 1/2.
13. Tollef Pedersen Eye, 17.
14. Ole Jonsen Møller, 17.
15. Halvor Christensen Strømodden, 17.

(36)
1. Jomfr. Hedevig Maria Elisabeth Bremer, 16 1/2.
2. Jomfr. Elisabeth Hedevig Magdalene Juul, 16.
3. Nicoline Christiane Svarts Bremer, 16.
4. Asloug Thorsd. Baxaas, 17.
5. Karen Gundersd. Giedeboen, 17.
6. Karen Haraldsd. Olsbrygge, 17.
7. Maren Pedersd. Saug., 16 1/2.
8. Anne Tronsd. Fiskestigen, 16 1/2.
9. Inger Nielsd. Saug., 16.
10. Anne Halvorsd. Jøntved, 16 1/2.
11. Anne Andersd. N. Jøntved, 16 1/2.
12. Maren Andersd. Torsnæs, 16.
13. Inger Larsd. Kamperhoug, 16.
14. Karen Mortensd. Helgen, 17.
15. Inger Olsd. Vaskaas, 17.
16. Karen Isacsd. Gruen, 17.
17. Anne Maria Hansd. Wrk., 16 1/2.
18. Aase Nielsd. Dahlen, 17.
19. Mari Olsd. Bierven, 17.
20. Mari Olsd. Huuset, 17.
21. Maria Nielsd. Vale, 16 1/2.

Confirmation Qvasimodo 1808 (24/4) i Romnæs Kirke.

1. Jens Nielsen Moen, 18 Aar, tiæner.
2. Jens Hansen Hegna, 18, tiæner.
3. Jon Olsen Hagan, 18, hiemme.
4. Ole Olsen Pladsen, 17, hiemme.
5. Ole Olsen Huset, 19, hiemme.
6. Knud Christensen Lusnæs, 18, hiemme.
7. Lars Isacsen, 16, tiæneste.
8. Gunder Hansen Kringlefet, 18, hiemme.
9. Christopher Olsen Hegna, 17, hiemme.
10. Halvor Anundsen Wibto, 17, hiemme.
11. Steen Andersen Namløs, 17, hiemme.
12. Brynjuld Jonsen, Fæbakke, 18, hiemme.
13. Christen Nielsen Opsahl, 17, hiemme.
14. Andreas Frantzen Søwe, 19, tiæner.
15. Jens Jørgensen Kolstad, 17, hiemme.
16. Halvor Hansen Romnæs Kaasen, 18, hiemme.
17. Jørgen Stiansen Holtane, 18, hiemme.
18. Per Jensen Hølen, 17, hiemme.
19. Halvor Andersen Nedre Lunde, 18, hiemme.
20. Torgrim Gullicsen Ø. Lunde, 18, hiemme,
21. Ole Andersen Hvale, 17, hiemme.
22. Jon Jonsen Hvale, 17, hiemme.
23. Jens Jochumsen Schweder, 16, hiemme.
1. Lena Werdeman, 18, tiænesre.
2. Sara Bendtsd. Saug., 17, hiemme.
3. Anne, Christen Halvorsens datter, 17, tiæner.
4. Ingeborg Nielsd. Helgen kaasen, 17, tiæner.
5. Sigri Siversd. Myhra, 17, hiemme.
6. Gunild Johannesd. Gunnerud, 17, hiemme.
7. Kirsti Rasmusd. Heisholt, 16, hiemme.
8. Anne Johannesd. Heisholt, 16, hiemme.
9. Ingeborg Hansd. Sandbakken, 17, hiemme.
10. Anne Maria Tollefsd. Wrk., 18, hiemme.
11. Lisbeth Jansd. Wrk., 18, hiemme.
12. Gunild Wellicsd. Fosse, 17, hiemme.
13. Berthe, Arve Johannesens datter Wrk., 17, hiemme.
14. Anne Olsd. Præstgrav, 17, hiemme.
15. Anne Christensd. Namløs, 18, tiæner.
16. Alet Larsd. Helgen, 17, hiemme.
17. Gunild Thorsd. Hougen, Bøe, 17, tiæner.
18. Kirsti Hansd. Fosse, 17, tiæner.
19. Kari Christensd. Eje Hougen, 17, hiemme.
20. Kirsti Isacsd. Ødegaarden, 17, hiemme.
21. Kirsti Steensd. Hotwedt, 17, hiemme.
22. Ingeborg Jensd. Graer, 16, hiemme.
(45)

Confirmation Michelsdag (29/9) 1809 i Helgen Kirke.

1. Hans Hansen Tävle, Junger Melsoms, 18 Aar.
2. Christian Frideric Dahl Stang, 17.
3. Hans Peter Petersen Berg, 17.
4. Johannes Johannesen Uhlevig, 17.
5. Johannes Bendtzen Saug., 18.
6. Ole Thorsen Ytterbøe, 18.
7. Jon Olsen Helgen, 18.
8. Hans Jørgensen Tinholt, 18.
9. Hans Poulsen, Roen, 17.
10. Christen Jonsen Jelseth, 17.
11. Ole Hansen Præstegaarden, 17.
12. Jens Andersen Tufte, 17.
13. Halvor Thorsen Susaas, 17.
14. Anders Olsen Huset, 17.
15. Peder Knudsen, hos Mølleren ved Saugene, 17.
16. Peder Christiansen Heisholt, 17.
17. Ole Nielsen Namløs, 17.
18. Jens Hansen, Hans Evensens, hos Bel...eksersis(?), 17.
19. Niels Nielsen, Niels Gundersens Saug., 18.
20. Thor Jensen Grini, 17.
21. Anders Olsen Hollansætre, 17.
22. Asjer Jonsen Fæbakke, 17.
23. Gunder Pedersen Texle, 17.
24. Niels Nielsen Hoxodde, 17.
25. Jon Nielsen, Johannes Namløses, 17.
26. Niels Isaksen Gruen, 17.
27. Peder Olsen Rolighed, 17.
28. Peder Johnsen Fæhn, 17.
29. Even Larsen Ringsevje, 17.


(61)
1. Anne Simonsd. Klovedahl, 19.
2. Maren Jørgensd. Omtved, 17.
3. Mari Hansd. Wrk., 17.
4. Giertrue Hansd., Wrk., 17.
5. Kirsti Olsd. Wrk., 17.
6. Mari Nielsd., Niels Olsen Sannæs, 19.
7. Marthe Hansd., 17.
8. Kirsti Andersd. Meltey, 17.
9. Kirsti Olsd. Twedt, 17.
10. Kari Christensd. Heisholt, 16.
11. Anne Torjusd. Wibetoe, 18.
12. Anne Nielsd. Hotwedt, 17.
13. Anne Olsd. Præstegaarden Kaasen, 16.
14. Asloug Sørensd. Langeland, 15.
15. Ingeborg Hansd. Pladsen, 17.
16. Margit Hansd. Romnæs, 17.
17. Anne Pedersd., Peder Gundersens, 18.
18. Anne Hansd.(?) hos Befh.....rud, 17.
19. Dorthe Jansd., Jan Tolfsens Saug., 17. Svag paa Læsing og Skrivning.
20. Christiane Jørgensd. Uhlefos, 17.
21. Karen Andersd. Tvethegna, 18.
22. Mari Hansd. Texlebruene(?), 17. Har stort Anlægg og Godmodighed.
23. Thore Hansd. Røjbek, 17.
24. Berthe Tollefsd. Helgen, Brav, 17.
25. Marthe Andersd. Rødningen, 17.
26. Kirsti Christensd. Roa, saavidt, 17.
27. Ingeborg Andersd. Lunde, 17.
28. Asloug Gunnuldsd. Brudeskiær, sygelig, 18.
29. Birthe Pedersd., Skomager, Syg, 18.
30. Kirsti Halvorsd. paa Susaas, brav, 18.
31. Inger Halvorsd., søsteren Krøbling, 19.
32. Anne Hansd. Saug.

Confirmation Høsten 1810. Holden Kirke.

1. Christopher Hveberg Dahle, 17 Aar.
2. Claus Isaksen Romnæs, 17.
3. Niels Halvorsen Susaas, 18.
4. Jon Nielsen Sannæs, 17.
5. Peder Isaksen Øfegaarden, 17.
6. Saamund Torbiørnsen Wrk., 18.
7. Tron Pedersen Twara, 18.
8. Ashier Brønnildsen Fæbakke, 18.
9. Tron Kiøstolsen Namløs, 18.
10. Anders Thomassen Wibtoe, 18.
11. Lars Andersen Gruen, 17.
12. Simon Simonsen Klovedahl, 17.
13. Peder Larsen Birholt, 18.
14. Anders Gundersen Heisholt, 18.
15. Mads Andersen paa Heisholt, 18.
16. Saamind Romnæs, 20.
17. Ole Olsen Eye, 18.
18. Anders Hansen Kaasa, 18.
19. Peder Hansen Werstad, 17.
20. Borger Tolfsen Klovedahl, 18.


(47)

1. Anne Jensd. Graver, 17.
2. Anne Jørgensd. Tinholt, 17.
3. Marthe Olsd. Twedt, 17.
4. Karen Rasmusd. Heisholt, 17.
5. Kirsti Jørgensd. Heisholt, 18.
6. Anne Anundsd. Wibto, 18.
7. Berthe Eriksd. Halvorstaae, 18.
8. Asloug Larsd. Helgen, 17.
9. Mari Halvorsd. Krogefet, 17.
10. Kari Olsd. Saug., 17.
11. Kirsti Jansd. Wrk., 18.
12. Kari Thomasd. Wrk., 17.
13. Gunild Bentsd. Saga, 17.
14. Berthe Hansd. Saug., 17.
15. Mari Pedersd. Røysland, 17.
16. Maria Hansd. Pladsen, 17.
17. Kari Olsd. Killingkaaven, 17.
18. Maria Jonsd. Jelseth, 17.
19. Maren Olsd. Huset, 17.
20. Aavild Nielsd. Solberg, 17.
21. Berthe Hansd. Halvorstaae, 18.
22. Magrete Andersd. Twedt, 18.
23. Inger Hansd. Saug., 18.
24. Elian Nielsd. Twedt, 19.
25. Groe Hansd. Nomme, 19.
26. Inger Olsd. Striken, 18.
27. Anne Jensd. Hegna, 17.


Holden Høsten 1811. (Dette året glemte Bremer å notere alderen på konfirmantene. Han forsøkte også å endre stavemåte
på flere navn. Han skriver nå noen ganger K for Ch, Jon som John og Torbiørn som Torbjørn, men det glir snart ut. G.S.).

1. Johan Herman Poppe.
2. Jon Pedersen Wæstad.
3. Christen Gundersen Wala.
4. Jørgen Thordsen Ytterbøe.
5. Hans Gullichsen Gunnmundsbek.
6. Niels Jacob Jensen Steenstadvolden.
7. Jørgen Jonsen Hølen.
8. Tron Nielsen Wrk.
9. Anders Jørgensen Kaalstad.
11(!) Hendrich Andersen Næberud.
12. Niels Hansen Tinholtstulen.
13. Kristen Olsen Strigen.
14. Ole Johnsen Wrk.
15. Hans Nielsen Usterud.
16. Hans Haraldsen Soelberg.
17. Ole Klemetsen Ugge.
18. (17) Stian Pedersen Fæhn.
(43)
1. Wilhelmine Christine Juul.
2. Kirsten Dorthea Hoffenberg.
3. Kirsten Tronsd. Fiskestigen.
4. Bodel Maria Jensd. Wrk.
5. Anne Christine Jonsd. Hvale.
6. Gunnil Sivertsd. Brenne.
7. Ingebor Johannesd. Heisholt.
8. Anne Nielsd. Opsal.
9. Anne Simonsd. Helgen.
10. Karen Klemetsd. Ugge.
11. Lisbet Hansd. Texlebroen.
12. Kirsten Jansd. Monken.
13. Kirsten Jørgensd. Omtved.
14. Maren Mortensd. Fæhn.
15. Anne Nielsd. Langeland.
16. Kirsten Thomasd. Wala.
17. Anne Andersd. Namløs.
18. Gunnil Halvorsd. Waløen.
19. Anne Olsd. Fæhn.
20. Kirsten Olsd. Killingkaaven.
21. Ragnild Torbjørnsd. Wrk.
22. Anne Andersd. Saug.
23. Anne Christensd. Strigen.
24. Kari Olsd. Grua.
25. Anne Johnsd. Heisholt.
26. Karen Johannesd. Gunnerud.

Vaaren 1812. - Romnæs.

1. Hans Christopher Dahl, 16 Aar.
2. Anders Hansen Vibeto, 17.
3. Niels Pedersen Ringsevje, 16.
4. Jens Isachsen Romnæs, 16.
5. Henrich Clausen Wrk., 17.
6. Jon Stenersen Baxaas, 16.
7. Kittil Jensen Lillejordet, 17.
8. Hans Pedersen Hagen, 16.
9. Jens Brynnilsen Wrk., 18.
10. Gunder Kjøstolsen Namløs, 16.
11. Christopher Jansen Saug., 18.
12. Johannes Christensen Strømodden, 15.
13. Gunder Christiansen Heisholt, 16.
14. Ole Kittilsen Ejestrand, 17.
15. Halvor Thomasen Tejgen, 17.
16. Anders Andersen Fæhn, 19.
17. Jens Madsen Strigen, 18.
1. Kirsten Hansd. Saug., 16.
2. Lisbeth Hansd. Sandbakken, 16.
3. Kirsten Olsd. Nyhuus, 17.
4. Mari Mognsd. Kaasa, 15.
5. Anne Nielsd. Saug., 16.
6. Maria Nielsd. Namløs, 16.
7. Inger Andersd. Rødningen, 15.
8. Anne Tollefsd. Wrk., 16.
9. Margith Olsd. Deila, 16.
10. Asloug Halvorsd. Saug., 16.
11. Kirsten Hansd. Halvorstaae, 16.
12. Anne Olsd. Spiredal, 17.
13. Anne Jonsd. Jelset, 16.
14. Inger Olsd. Præstgrav, 16.
15. Inger Gullichsd. Hegeland, 16.

(32)

Høsten 1812 - Helgen. (Her glemte Bremer igjen å føre konfirmantenes alder. G.S.)

1. Hans Tostensen Savklev (Saukleiv i Valebø).
2. Tron Nielsen Saug.
3. Jens Augustinusen Borstad.
4. Anders Jonsen Heisholt.
5. Thord Vellichsen Kaasen.
6. Peder Olsen Brenne.
7. Lars Andersen Brenne.
8. Halvor Halvorsen Juvet.
9. Tron Clemmetsen Wrk.
10. Jens Gundersen Giedeboen.
11. Thomas Hansen Saug.

(32)
1. Karen Gullichsd. Lunde.
2. Karen Andersd. Lunde.
3. Maria Olsd. Wrk.
4. Anne Larsd. Ringsevje.
5. Marthe Halvorsd. Valen.
6. Ingebor Gundersd. Moen.
7. Dorthe Knudsd. Odden.
8. Anne Halvorsd. Kragefet.
9. Gunnil Olsd. Galten.
10. Karen Anundsd. Lunde.
11. Karen Halvorsd. Eje.
12. Mari Simonsd. Klovedal.
13. Helvig Hamerstad.
14. Anne Kirstine Nielsd. Opsal.
15. Inger Andersd. Jøntved.
16. Kirsten Larsd. Ringsevje.
17. Anne Jonsd. Fæhn.
18. Maria Hansd. Skippervold.
19. Maria Hansd. Røibek.
20. Anne Hansd. Røibek.
21. Mari Thomasd. Teigen.

Høsten 1813 - Holden.

1. Tron Mognsen Kaasen.
2. Brønnil Jahnsen Wrk.
3. Niels Arvesen Hvala.
4. Anun Thordsen Søvestrand.
5. Niels Thomasen Wrk.
6. Ole Johannesen Ullevigen.
7. Hans Thomasen Hvala.
8. Thomas Bentsen Wrk.
9. Jens Brønnilsen Holden.
10. Ole Halvorsen Tved.
11. Jørgen Andersen Tufte.
12. Ole Nielsen Sannæs.
(25)
1. Karen Halvorsd. Steenhoug.
2. Aaste Anundsd. Lunde.
3. Anne Hansd. Namløs.
4. Maren Pedersd. Fæhn.
5. Maren Andersd. Melteig.
6. Maria Andersd. Fæhn.
7. Oline Marie Gunnulsd. Wale.
8. Gunnil Olsd. Haugen.
9. Margrethe Rasmusd. Heisholt.
10. Anne Thomasd. Vibetoe.
11. Anne Andersd. Torsnæs.
12. Marte Gundersd. Heisholt.
13. Ingebor Jonsd. Saug.

| 1736 - 1777 | 1779 - 1813 |


Webmaster