ved
Gard Strøm
 


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |
 


Denne siden ble sist oppdatert 07.05.2020

HOLLA KIRKEBOK

Udflyttede ogsaa Børn

Utflytta fra Holla 1831 - 1848

Transkribert av G.S., Valebø januar 2016.

De fleste EMIGRANTENE er ikke tatt med, da disse er utførlig behandlet av Nils Buverud.

OBS! Noen utflyttinger har blitt innført først flere år senere.

Enkelte utflyttinger er dessverre ikke registrert i kirkeboka.
 


| 1815 - 1831 | 1831 - 1848 | 1849 - 1866 | 1867 - 1880 |
 


No. Opgiven Datum Navn Alder Til hvad Sted Merknader
9 7/9-1831 Jens Jensen 16 Solum  
10 3/10-1831 Ole Østensen 22 Kragerøe  
11 18/10-1831 Ingeborg Olsdatter 24 Skien  
12 18/10-1831 Peder Christensen 18 Drammen  
13 21/10-1831 Gunder Pedersen 25 Lundeherred  
14 25/10-1831 Dorthe Maria Pedersdatter Stoen (Stoa) 31 Skien  
15 3/11-1831 (Ægtefolk) Henrich Andersen og Kone - Seufde (Sauherad)  
16 ditto Tale Tallachsdatter med 2de børn - ditto  
17 ditto Andreas Henrichsen 18 ditto  
18 ditto Tallach 15 ditto  
19 28/11-1831 (Ægtefolk) Halvor Tollevsen og Kone 30 Frolands Værk  
20 ditto Karen Halvorsdatter med 1 barn 35 ditto  
21 ditto Tollev Halvorsen 5 ditto  
22 6/1-1832 Enken Sedsel Olsdatter, Værket 26 Lunde Annex  
No. Opgiven Datum Navn Alder Til hvad Sted Merknader
1 29/1-1832 Ole Tygesen Gravningen 14 Eidanger  
2 30/1-1832 Maria Olsdatter Værket 31 Bøe Bøe Præstegjæld  
3 5/3-1832 Inger Halvorsdatter Jacobskaas (Bøe) 32 Porsgrund  
- Vaar 1832 Marthe Maria Johnsdatter Rønningen under Suusaas f. 4/4-1805 Skien Attest af 31/7-1838
- 1832 Anna Hansdatter Otterkjær f. 13/7-1813 Bøe Attest af 8/10-1838
4 15/4-1832 John Olsen Roligheden 28 Eidanger  
5 21/4-1832 Anne Gunnulfsdatter Brudeskjær 32 Solum  
6 23/4-1832 Maria Pedersdatter Brenne 20 Gjerpen  
7 13/6-1832 Tone Torkildsdatter Sandnæs 22 Bamble  
8 30/6-1832 Maren Olsdatter Huuset 38 Solum  
9 12/7-1832 Anne Johannesdatter Tvara 24 ditto  
10 5/9-1832 Jacob Pedersen Hagen 32 Solum  
11 16/9-1832 Helge Reiersen 26 Kongsberg  
12 17/9-1832 Karen Larsdatter (Karen Carlsdatter?) 24 Solum  
13 19/10-1832 Christian Eriksen Steensholt 18 Bøe  
No. Opgiven Datum Navn Alder Til hvad Sted Merknader
1 14/1-1833 Abraham Nielsen 22 Arendal  
2 9/2-1833 Inger Torkildsdatter 23 Solum  
3 18/3-1833 Anne Karine Kittilsdatter Skotet 19 Drammen  
4 2/4-1833 Ingeborg Brynnildsdatter 28 Solum  
5 10/5-1833 Ingeborg Halvorsdatter Fæhn 28 Christiania  
6 2/7-1833 Thord Pedersen Værket 17 Skien  
7 8/7-1833 Inger Jensdatter Eeg 23 Fredriksværn (Stavern)  
8 17/8-1833 Arve Clemmetsen 16 Frolands Værk  
9 21/12-1833 (Ægtefolk) Jens Brynnildsen med kone og Børn 40 Bøe  
10 ditto Mari Svendsdatter (kone) 53 ditto  
11 ditto Ole Jensen 16 ditto  
12 ditto Brynnild Jensen 11 ditto  
No. Opgiven Datum Navn Alder Til hvad Sted Merknader
1 22/1-1834 Anders Svendsen Moen 19 1/2 Skien  
2 27/1-1834 Ole Jensen Haatvet 24 1/2 Gjerpen  
3 14/3-1834 Johannes Jacobsen Kaasa 24 Christiania  
4 26/3-1834 Abraham Østensen 22 Porsgrund  
5 Samme Dag Knud Knudsen Skottet 17 Drammen  
6 Samme Dag Jørgen Andersen Bøe 21 ditto  
7 2/4-1834 Mari Svenkesdatter Bjærven 29 Solum  
8 20/5-1834 (Ægtefolk) Huusmand Ole Andersen Fjeldskot 36 Seufde (Sauherad)  
9 ditto Berthe Eriksdatter 41 ditto  
10 ditto Anne Olsdatter 11 ditto  
11 ditto Gunnild Olsdatter 9 ditto  
12 23/5-1834 Maren Gurine Johannesdatter 32 Skien  
13 25/5-1834 Asloug Halvorsdatter Bagsaas 20 Flaabygden  
14 30/6-1834 Ludvig Mathias Poppe 17 Christiania  
15 27/8-1834 Henrikke Nielsine Horn 28 3/4 Skien  
16 27/8-1834 Hansine Magdalene Horn 30 3/4 Laurvig (Larvik)  
17 31/8-1834 Maren Magrethe Horn 22 ditto  
18 27/9-1834 Peder Hansen, Værket 19 Bøe  
- Høsten 1834 Anne Tronsdatter, Ulefos f. 28/11-1817 Porsgrund Attest af 28/6-1838
- ditto Anund Arvesen Vale f. 21/4-1820 Skien Attest af 20/7-1838
19 8/10-1834 Karen Gundersdatter Gjedeboen 25 Gjerpen  
20 21/10-1834 Sara Bentsdatter 20 ditto  
21 21/11-1834 Niels Olsen Hougen 21 Solum  
22 20/12-1834 Anne Andersdatter Opsahl - Gjerpen  
23 29/12-1834 Kirsten Olsdatter, Værket 28 Skien  
No. Opgiven Datum Navn Alder Til hvad Sted Merknader
1 12/1-1835 Thomas Eriksen, Saugbruget 19 1/3 Skien  
2 12/3-1835 Inger Johnsdatter, Saugbruget 27 1/4 Porsgrund  
- Vaar 1835 Helge Olsdatter Lunde dbt. 29/9-1815 Seufde Attest af 2/11-1838
3 22/4-1835 Halvor Sørensen Pladsen 21 Lister (Lista?)  
4 27/4-1835 Niels Johnsen 20 Christiania  
5 3/5-1835 Hans C. Qværnodden 19 Porsgrund  
6 4/5-1835 Anne Svenkesdatter Eeg 21 Solum  
7 9/6-1835 Tron Olsen, Værket 26 Kongsberg  
8 ditto John Saamundsen, Værket 23 ditto  
9 ditto Aase Pedersdatter Steenhoug - Flaabygden  
10 13/6-1835 Else Maria Baxaas 20 Lunde  
11 29/6-1835 Tore Olsdatter Lunde 23 Seufde (Sauherad)  
12 8/8-1835 Ingeborg Tronsdatter 21 Lundeherred  
13 29/8-1835 Asloug Hansdatter 32 Laurvig (Larvik)  
14 29/8-1835 (Ægtefolk) Anders Hansen Næperud 29 1/2 Gjerpen  
15 ditto Andrea Johannesdatter (Kone) 25 ditto  
16 ditto Inger Andersdatter 6 ditto  
- Høst 1835 Johannes Johannessen Heisholt f. 18/7-1816 Gjerpen Attest af 2/11-1838
17 12/10-1835 Maren Gundersdatter 24 1/2 Solum  
18 26/10-1835 Halvor Pedersen 30 Undal i Lister Præstegjeld  
19 27/10-1835 Ole Jørgensen 31 Porsgrund  
20 2/11-1835 Anne Johnsdatter 21 Solum  
21 ditto Asbor Maria Johnsdatter Grønnesteen 19 ditto  
22 17/11-1835 (Ægtefolk) Niels Kittilsen Sannæs 37 Næss i Seufde  
23 ditto Hustru Torbjør Enersdatter 39 ditto  
24 ditto Anne Nielsdatter 16 1/2 ditto  
25 ditto Bergith Nielsdatter 15 ditto  
26 ditto Ingeborg Nielsdatter 12 1/2 ditto  
27 ditto Sigurd Nielsen 9 3/4 ditto  
28 ditto Ingeri Nielsdatter 7 1/2 ditto  
29 3/12-1835 Ole Larsen Juvet 29 Kragerøe  
30 8/12-1835 Hans Nielsen 26 1/2 Christiania  
31 30/12-1835 Anne Kirstine Knudsdatter Ytterbøe 19 Hitterdal (Heddal)  
No. Opgiven Datum Navn Alder Til hvad Sted Merknader
1 25/1-1836 Mari Christensdatter Kiendal 19 Gjerpen  
2 3/2-1836 Inger Nielsdatter, Saugbruget 20 Porsgrund  
3 8/4-1836 Maren Halvorsdatter, Saugbruget 22 1/4 Solum  
- Vaar 1836 Gunder Arvesen Vale f. 5/1-1815 Skien Attest af 20/7-1838
4 20/6-1836 Asbær Halvorsd. Baxaas 19 Hvidesøe (Kviteseid)  
5 22/6-1836 Halvor Andersen Kaasa 19 Laurvig  
6 9/8-1836 Maren Rejersdatter Pladsen 19 Christiania  
7 26/9-1836 (Ægtefolk) Gunder Larsen Helgeroen 56 Gjerpen  
8 ditto Kone Inger Thomasdatter 50 ditto  
9 ditto Søn Hans Gundersen 26 1/2 ditto  
10 ditto Datter Marthe Gundersdatter 17 ditto  
11 27/9-1836 Berthe Pedersdatter Hølene 25 Gjerpen  
12 30/9-1836 Berthe Evensdatter Kolle 23 2/3 Skien  
13 12/10-1836 Gunder Hansen, Wærket 20 Fossum (Gjerpen)  
14 13/10-1836 Hans Nielsen, Saugbruget 28 Christiania  
15 13/10-1836 Ingeborg Torine Waskaas 18 Solum  
16 20/10-1836 (Ægtefolk) Halvor Kjøstolsen Haugen 33 Lundeherred  
17 ditto Hustrue Maria Rasmusdatter 36 ditto  
18 ditto Barn Kjøstol Halvorsen 6 ditto  
19 ditto Barn Gunnild Sophie Halvorsdatter 2 1/3 ditto  
20 27/10-1836 John Pedersen, Wærket 23 1/2 Solum  
21 18/11-1836 Marthe Larsdatter Fæbakke 19 Drangedal  
22 28/11-1836 Anne Isaksdatter Gruben 20 Solum  
23 21/10-1836 Tyge Andersen Opsahl 19 Laurvig  
No. Opgiven Datum Navn Alder Til hvad Sted Merknader
1 7/1-1837 Johannes Johannessen, Wærket 18 Christiania  
2 12/1-1837 Anders Andersen Ødegaard 16 1/2 Laurvig (Larvik)  
3 23/1-1837 Aase M. Larsdatter Kaasa (f. ca. 1817) 20 Christiania  
4 3/2-1837 Peder Isaksen Eidsbøiden (Eidsbygda) 32 Solum  
5 3/2-1837 Karen Rasmusdatter, Saugbruget 30 5/12 Skien  
6 8/2-1837 John Kittilsen Skottet 24 1/2 Solum  
7 11/2-1837 Gunder Gundersen Wale 26 Seufde (Sauherad)  
8 1/3-1837 Ole Svenkesen Bjærven 31 Solum  
9 14/4-1837 Abraham Johnsen, Wærket 17 2/3 Laurvig  
10 3/5-1837 Anders Olsen Gladhuus 18 3/4 Skien  
11 15/5-1837 Rasmus Johansen, Wærket 24 1/2 Kongsberg  
12 18/5-1837 Claus Isaksen Gruben 19 3/4 Laurvig (Larvik)  
13 17/6-1837 Anund Brynnildsen Bjærkholt 20 Mæhlum  
14 24/6-1837 Ole Larsen Namløs f. 4/12-1815 Skien Attest af 29/10-1838
- Høst 1837 Maria Gulliksdatter Lunde f. 3/10-1814 Gjerpen Attest af 22/10-1838
- ditto Gunnild Olsdatter Halvorstaa f. 8/1-1816 Solum Attest af 2/11-1838
15 15/9-1837 Asloug M. Pedersdatter Ytterbøe 23 1/2 ditto  
16 25/9-1837 Aase M. Rasmusdatter, Saugbruget 30 Gjerpen  
17 10/10-1837 Anders Olsen, Saugbruget 19 1/2 Porsgrund  
18 ditto Nils Svenkesen Bjærven 23 1/2 Gjerpen  
19 26/10-1837 Maren Hansdatter Gundmunnsbæk 17 Mæhlum  
20 29/10-1837 Brynnild Asgjærsen Fæbakke 17 ditto  
21 ditto Andrea Asgjærsdatter Fæbakke 16 ditto  
22 8/11-1837 Niels Halvorsen Odden 18 ditto  
23 9/11-1837 Lars A. Gundersen Helgen 20 Skien  
24 9/11-1837 Ottmar Leopold Roosen 16 Porsgrund  
No. Opgiven Datum Navn Alder Til hvad Sted Merknader
1 11/1-1838 Ungkarl Jon Andersen 25 Solum  
2 16/1-1838 Ungk. Trond Gundersen 21 Gjerpen  
3 24/2-1838 (Ægtefolk) Andreas Rejersen 25 Solum  
4 ditto Konen Aaste Bentsdatter 27 ditto  
5 ditto Søn Rejer Benedictus Andreassen 2 1/2 ditto  
6 16/3-1838 (Ægtefolk) John Jensen Tufte 30 Solum  
7 ditto Hustru Gunnild Pedersdatter 29 1/2 ditto  
8 ditto Barn Jens Johnsen 2 ditto  
9 5/4-1838 Dreng Ole Christensen Opsall 16 Kragerøe  
10 16/5-1838 Anne Christoffersdatter 22 Gjerpen  
11 5/6-1838 Johannes Johnsen Heisholt 24 Scheen  
12 8/6-1838 Clemmet Johnsen 17 1/2 Porsgrund  
13 18/6-1838 Ole Christoffersen 22 Drammen  
14 26/10-1838 Jørgen Hansen Lunde f. 6/3-1820 Christiansand Attest af 24/11-1838
15 27/11-1838 Erik Olsen Halvorstaae f. 21/4-1817 ditto Attest af 26/11-1838
No. Opgiven Datum (1839) Navn Alder Til hvad Sted Merknader
1 Vaar 1838 (Ægtefolk) Anders Jacobsen Rønningen - Porsgrund Attest af 29/12-1838
2 ditto Hustrue Kari Jørgensdatter - ditto  
3 ditto Jacob Andersen - ditto  
4 ditto Peder Andersen - ditto  
5 ditto Gunder Andersen - ditto  
6 ditto Karen Kirstine Andersdatter - ditto  
7 Vaar 1838 (Ægtefolk) Niels Hansen Kaasen 26 1/2 Gjerpen Attest af 18/2-1839
8 ditto Hustrue Inger Hansdatter - ditto  
9 - - - - -
10 Vaar 1836 (Ægtefolk) Helge Knudsen Sauklev - Gjerpen Attest af 21/2-1839
11 ditto Hustrue Ingeborg Østensdatter og Børn: - ditto  
12 ditto Østen Andreas Helgesen 13 1/4 ditto  
13 ditto Ingeborg Helgesdatter 10 1/2 ditto  
14 ditto Knud Helgesen f. 18/12-1830 ditto  
15 ditto Ole Helgesen f. 20/2-1834 ditto  
16 Vinteren 1831 (Ægtefolk) Clemmet Arvesen, Værket - Frolands jernværk Attest af 22/2-1839
17 ditto Hustrue Maren Andersdatter og Børn: - ditto  
18 ditto Anders Clemmetsen 16 ditto  
19 ditto Gunder Clemmetsen f. 31/7-1828 ditto  
20 ditto Aaste Karine Clemmetsdatter f. 1/1-1826 ditto  
21 Høsten 1837 Ingeborg Kirstine Christensdatter Kjendalen f. 8/8-1820 Gjerpen Attest af 7/3-1839
22 Høsten 1835 Kirsten Ellefsdatter, Saugbruget f. 26/1-1819 Gjerpen Attest af 12/4-1839
23 Høsten 1834 Marie Andersdatter, Saugbruget f. 31/12-1816 Skien Attest af 24/5-1839
24 Vaar 1838 Kittil Knudsen Lunde f. 10/2-1813 Skien Attest af 5/6-1839
25 Vaar 1836 Birthe Johnsdatter Heisholdt f. 21/1-1809 Solum Attest af 10/6-1839
26 Vaar 1837 Karen Olsdatter, Saugbruget f. 1/2-1814 Gjerpen Attest af 15/6-1839
27 Sommer 1838 (Ægtefolk) Anders Andersen Tvedthegna 25 3/4 Gjerpen Attest af 17/6-1839
28 ditto Hustrue Andrea Pedersdatter 22 ditto  
29 17/8-1839 (Ægtefolk) Anders Olsen, Wærket 37 Porsgrund Attest af 16/8-1839
30 ditto Hustrue Maria Olsdatter og Børn: 41 ditto ditto
31 ditto Dorthe Andersdatter f. 8/10-1826 ditto ditto
32 ditto Ole Andersen f. 11/11-1829 ditto ditto
33 ditto Thomas Andersen f. 5/11-1831 ditto ditto
34 ditto Lisbeth Maria Andersdatter f. 30/9-1833 ditto ditto
35 ditto Rasmus Andersen f. 18/10-1837 ditto ditto
36 Høsten 1839 Thor Pedersen Holten f. 27/10-1817 Skien Attest af 16/9-1839
37 Høsten 1837 Margith Jansdatter, Saugbruget f. 22/7-1817 Skien Attest af 10/10-1839
38 Vaar 1837 Hans Andersen Heisholdt (født paa Kongsberg) f. 29/12-1819 Solum Attest af 14/10-1839
39 24/6-1839 Ingeborg Halvorsdatter Wærstad (født i Solum) f. 20/11-1811 Solum Attest af 26/10-1839
40 Flere Aar siden (1831) Hans Hansen Kaasen (oppført utflyttet i 1831) f. 9/7-1818 Gjerpen Attest af 29/10-1839
41 Vinter 1839 Anne Gundersdatter, Wærket f. 27/2-1811 Skien Attest af 1/11-1839
42 For flere Aar siden Aslaug Nilsdatter, Wærket f. 16/2-1811 Skien Attest af 4/11-1839
43 Ikke nevnt (Ægtefolk) Huusmand Hans Nilsen Langeland - Eidanger Attest af 4/11-1839
44 ditto Hustrue Kirsten Johannesdatter og Børn: - ditto ditto
45 ditto Kirsten Hansdatter f. 30/5-1833 ditto ditto
46 ditto Niels Hansen f. 27/10-1835 ditto ditto
47 Ikke nevnt Niels Olsen Bakken (født ved Hørte i Bøe) f. 3/1-1816 Kongsberg Attest af 14/11-1839
48 Vaar 1836 Claus Olsen Kaasen f. 12/9-1818? Solum Attest af 18/11-1839
49 5 Aar siden Ingeborg Halvorsdatter, Saugbruget f. 29/7-1816 Solum Attest af 22/11-1839
50 Vaar 1836 Inger Olsdatter Hølen under Ulefos f. 22/8-1817 Gjerpen Attest af 27/11-1839
51 Vinter 1838 Ole Kittilsen under Lunde f. 10/3-1819 Fossum i Gjerpen Attest af 2/12-1839
No. Opgiven Datum (1840) Navn Alder Til hvad Sted Merknader
1 Høst 1838 Kjøstel Gundersen født under Ulefos f. 16/2-1816 Porsgrund Attest af 30/12-1839
2 Høst 1835 Hans Gulbrandsen født under Daxrud f. 11/6-1812 Stathelle Attest af 17/1-1840
3 Vaar 1838 (Ægtefolk) Huusmand Jacob Jacobsen Kaasen
I Nov. 1829 anført.
23 Brunlaugnes (Brunlanes) Attest af 3/2-1840
4 ditto Hustrue Anne Hansdatter, ligesaa - og Børn 24 ditto ditto
5 ditto Anne Karine Jacobsdatter, Født i Kaasen f. 21/12-1829 ditto ditto
6 ditto Inger Marie Jacobsdatter, Født paa Helgen f. 28/7-1832 ditto ditto
7 ditto Hans Jacob Jacobsen, Født paa Kaasen f. 25/5-1836 ditto ditto
8 Vaar 1839 Tolf Borgersen Landkaas under Heisholdt født paa Dammen f. 29/7-1815 Drangedal Attest af 30/3-1840
9 14/4-1839 Anne Nilsdatter Mastebakken f. 21/6-1812 Solum Attest af 13/4-1840
10 Vaar 1838 Nils Tronsen, Saugbruget, født der f. 11/9-1819 Porsgrund Attest af 27/4-1840
11 Vaar 1838 Ole Gundersen Pladsen, født der f. 16/6-1818 Skien Attest af 13/5-1840
12 Sommer 1838 (Ægtefolk) Ole Olsen Nyehuus, født der 31 1/2 Drangedal Attest af 20/5-1840
13 ditto (Hustrue) Marie Hansdatter Haatvedt, født der 26 1/2 ditto ditto
14 ditto (barn) Karen Maria Olsdatter f. 1/8-1835 ditto ditto
15 Høst 1839 Anne Brynnildsdatter Pladsen f. 11/3-1821 Sandeherred (Vestfold) Attest af 22/6-1840
16 Høst 1839 Aaste Olsdatter Wale f. 15/6-1819 Gjerpen Attest af 16/7-1840
17 Vaar 1839 Anne Birgersdatter Sandkaas f. 22/4-1822 Drangedal Attest af 24/7-1840
18 For nogle Aar siden Hans Kjøstelsen, Saugbruget, født der f. 1/11-1812 Porsgrund Attest af 7/8-1840
19 1840? Abraham Clemmetsen, Saugruget, født samme sted f. 12/10-1820 Christiansand Attest af 7/10-1840
20 1840? Johanne Marie Gundersdatter Romnæs f. 31/5-1814 Bamble Attest af 15/10-1840
21 1840? Harald Nilsen Kaasen under Sannæs, der født f. 27/8-1822? Waale i Jarlsberg Attest af 20/10-1840
22 1840? Anders Johannessen Tvara, der født f. 7/8-1811 Gjerpen Attest af 3/11-1840
23 1840? Karen Kirstine Hansdatter Vibeto f. 3/1-1813 Porsgrund Attest af 9/11-1840
24 1838 Ole Christensen Daxrød, født paa Wærket f. 17/2-1823 Porsgrund Attest af 9/11-1840
25 1840? Kirsten Simonsdatter Klovdal f. 27/5-1820 Solum Attest af 11/8-1840
26 Sommeren 1837 Karen Tronsdatter Namløs f. 10/6-1817 Gjerpen Attest af 20/11-1840
27 Foraar 1840 (Ægtefolk) Svenning Andersen Sannes. Forældrene hidflyttet fra Hitterdal med Attest af 16/9-1835. - Hitterdal Attest af 17/11-1840
28 ditto Hustrue Thone Halvorsdatter og Børn: - ditto ditto
29 ditto Anlaug Svenningsdatter f. 13/1-1836 ditto ditto
30 ditto Anders Svenningsen f. 23/9-1837 ditto ditto
31 ditto Ragnild Svenningsdatter f. 6/11-1834 ditto ditto
32 7/5-1840 Hans Olsen Tinholdtstulen, født samme sted f. 7/3-1819 Solum Attest af 21/11-1840
33 Høst 1834 Aslaug Pedersdatter Ytterbøe f. 8/3-1816 Skien Attest af 26/11-1840
34 Vaar 1829 Even Halvorsen "Algeie"(?) født under Gaarden Skøi i Bøe f. 4/8-1803 Seufde (Sauherad) Attest af 4/12-1840
No. Opgiven Datum (1841) Navn Alder Til hvad Sted Merknader
1 For 5 Aar siden Ole Johnsen Helgen, født paa Helgen f. 15/7-1811 Gjerpen Attest af 18/1-1841
2 For 4 Aar siden Harvor Johnsen, Wærket, født samme sted f. 6/10-1813 Gjerpen Attest af 18/1-1841
3 For 1 Aar siden Ole Jensen Helgen, født samme sted f. 7/10-1817 Fredriksværn (Stavern) Attest af 27/1-1841
4 Vaar 1838 Eli Johnsdatter, født i Seufde (Sauherad) f. 14/5-1819 Holmestrand Attest af 29/1-1841
5 For 3 Aar siden Asloug Johnsdatter, født i Seufde f. 11/6-1821 ditto ditto
6 Vaar 1840 Østen Johnsen, født i Seufde f. 10/12-1816 Borre Attest af 10/2-1841
7 1841 Anders Gunnesen, f. paa Grønlie f. 17/9-1819 Christiansand for at Hverves Attest af 3/4-1841
8 1841 Anders Thygesen Kaasa f. 7/4-1820 ditto ditto
9 1841 Hans Pedersen Tufte, født paa Værket f. 10/10-1818 ditto ditto
10 1841 Anders Andersen Gruben, født samme sted f. 27/6-1820 ditto ditto
11 Vaar 1840 Ingeborg Johannesdatter Strømodden, født samme sted f. 26/1-1823 Gjerpen Attest af 3/4-1841
12 1841 Anders Pedersen Fæhn, født paa Opsahl f. 23/3-1822 Christiansand Attest af 3/4-1841
13 Vinter 1840 Jørgen Gundersen Romnæss, født samme sted f. 31/5-1822 Kragerøe Attest af 21/4-1841
14 Vaar 1838 Anne Gundersdatter, Saubruget, født samme sted f. 30/7-1814 Solum Attest af 24/4-1841
15 Vaar 1832 (Ægtefolk) Hans Jacob Andersen, Værket, født i Bamble 48 Bøe Attest af 27/4-1841
16 ditto Hustrue Anne Larsdatter, født i Bamble 40 ditto ditto
17 ditto Søn, Lars Andreas Hansen, født i Bamble f. 1825 ditto ditto
18 ditto Søn, Anders Hansen, født paa Værket f. 30/3-1827 ditto ditto
19 ditto Datter, Asbær Maria Hansdatter, født samme sted f. 27/9-1829 ditto ditto
20 1835 Tollef Johnsen Opsahl, født i Seufde (Sauherad) - Botne Attest af 17/7-1841
21 Høst 1840 Hans Johnsen, Værket, født samme sted f. 28/1-1816 Eidanger Attest af 19/7-1841
22 Høst 1836 Dorthe Maria Jonsdatter Steenstadstrand f. 16/10-1818 Skien Attest af 26/7-1841
23 Høst 1840 Aaste Catrine Gundersdatter, Værket f. 21/3-1817 Gjerpen Attest af 16/8-1841
24 Høst 1837 Ole Olsen Brænne, født samme sted f. 13/2-1820 Laurvig (Larvik) Attest af 15/9-1841
25 Høst 1838 Ole Sivertsen Hægna, født samme sted f. 4/6-1819 Brevig Attest af 2/9-1841
26 1841 (Ægtefolk) Jørgen Thordsen Ytterbøe 47 Solum Attest af 27/9-1841
27 ditto Hustrue Susanne Nielsdatter, deres Børn: 41 ditto ditto
28 ditto Thord Jørgensen, født paa Ytterbøe f. 6/12-1819 ditto ditto
29 ditto Kirsten Jørgensdatter f. 17/2-1827 ditto ditto
30 ditto Jørgen Jørgensen f. 25/5-1829 ditto ditto
31 ditto Arne Jørgensen f. 3/12-1836 ditto ditto
32 ditto Ole Jørgensen f. 2/2-1841 ditto ditto
33 Vaar 1837 Kirsten Jørgensdatter Borgen f. 12/11-1820 Porsgrund Attest af 30/9-1841
34 Vaar 1841 Tollef Torgrimsen Lunde f. 13/2-1822 Gjerpen Attest af 12/11-1841
No. Opgiven Datum (1842) Navn Alder Til hvad Sted Merknader
1 Høst 1839 Aavet Pedersdatter Grinen, født paa Ytterbøe f. 13/10-1824 Solum Attest af 3/12-1841
2 1839 Hanna Bolette Wille f. 20/10-1804 Gjerpen Attest af 3/12-1841
3 1841 Anne Marie Christoffersdatter Vasdalen f. 1/7-1821 Porsgrund Attest af 5/2-1842
4 1842 Niels Isaksen Namløshaven f. 26/1-1823 Fredriksværn Attest af 11/2-1842
5 1839 Kari Olsdatter Hægna f. 27/3-1821 Drangedal Attest af 4/3-1842
6 1839 Anne Andersdatter Solberg f. 19/12-1817 Skien Attest af 30/3-1842
7 Vaar 1841 Marthe Olsdatter, Værket f. 25/1-1803 Porsgrund Attest af 12/4-1842
8 1842 Maren Anne Johnsdatter Langeland f. 17/9-1816 Solum Attest af 20/4-1842
9 Vaar 1840 (Ægtefolk) Stian Gundersen Klovedal 43 1/2 Langesund Attest af 25/4-1842
10 ditto Hustrue Kirsten Jonasdatter 40 1/2 ditto ditto
11 ditto Deres barn, Zara Stiansdatter (Sara Stiansdatter) f. 7/8-1825 ditto ditto
12-19 1842 (Ægtefolk)
Anders Gundersen Heisholdt med Kone og Børn, indflyttede folk
- Amerika Attest af 6/5-1842
20 1842 Ole Olsen, Værket, født i Hæggemoen f. 26/7-1821 Øiestad Attest af 14/5-1842
21 1842 (Ægtefolk) Ole Anundsen Lunde 42 Amerika Attest af 18/5-1842
22 ditto Hustrue Kari Halvorsdatter, deres Børn: 42 ditto ditto
23 ditto Anne Olsdatter f. 18/10-1826 ditto ditto
24 ditto Berthe Olsdatter f. 30/4-1830 ditto ditto
25 ditto Andrea Olsdatter f. 8/4-1835 ditto ditto
26 ditto Karen Johanne Olsdatter f. 10/4-1838 ditto ditto
27 ditto Anund Olsen f. 3/2-1841 ditto ditto
28 1838 Mari Christensdatter Fæbakke f. 26/9-1823 Solum Attest af 30/5-1842
29 Vinter 1840 Lisbeth Johnsdatter Hagen f. 26/5-1824 Skien Attest af 16/6-1842
30 Vaar 1840 Carl Christensen Wasdalen f. 2/10-1819 Gjerpen Attest af 12/7-1842
31 1838 Kari Andersdatter Hoxodde (Høgsete) f. 29/2-1816 Eidanger Attest af 12/7-1842
32 1842 Kirsten Maria Halvorsdatter Baxaas f. 3/1-1823 Hvidesøe (Kviteseid) Attest af 18/7-1842
33 1827 Karen Maria Pedersdatter, Værket f. 14/7-1811 Bergen Attest af 5/8-1842
34 Høst 1841 Kirsti Johnsdatter Opsahl f. 2/12-1823 Waale, Jarlsberg (Vestfold) Attest af 8/8-1842
35 1838 Ingeborg Jensdatter Haavet f. 26/5-1816 Eidanger Attest af 25/8-1842
36 April 1842 Sara Olsdatter, Værket f. 5/4-1818 Solum Attest af 30/4-1842
37 September 1842 (Ægtefolk) Ellef Hansen, Værket 28 Hassel i Eger (Eiker) Attest af 17/9-1842
38 ditto Hustrue Maren Anne Olsdatter 23 ditto ditto
39 ditto Deres Barn, Hans Ellefsen f. 22/5-1841 ditto ditto
40 1842 John Thomassen Ruaas f. 5/12-1821 Solum Attest af 19/9-1842
41 Høst 1840 Christen Johannessen Strømodden f. 14/4-1825 Skien Attest af 5/10-1842
42 Høst 1837 Halvor Pedersen Ytterbøe f. 11/4-1822 Laurvig Attest af 5/10-1842
43 Oktober 1842 Berthe Maria Olsdatter Nyehuus f. 12/3-1814 Drangedal Attest af 6/10-1842
44 Høst 1840 Enke Margrethe Pedersdatter Tinholtstulen f. 6/6-1782 Solum Attest af 11/10-1842
45 Vaar 1839 Anne Christine Maria Tollefsdatter Kaasen f. 16/1-1821 Porsgrund Attest af 2/11-1842
46 Høst 1836 (Ægtefolk) Ole Hansen Grønnesteen 40 Solum Attest af 16/11-1842
47 ditto Hustrue Inger Johnsdatter 38 ditto ditto
48 ditto Barn, John Olsen f. 30/6-1833 ditto ditto
49 ditto Barn, Maren Jørgine Olsdatter f. 23/7-1836 ditto ditto
50 Høst 1842 Pigen Maria Hansdatter Tinholtstulen f. 27/11-1809 Solum Attest af 30/11-1842
No. Opgiven Datum (1843) Navn Alder Til hvad Sted Merknader
1 Vaar 1842 Ole Nielsen Uhlefos f. 20/1-1812 Laurvig Attest af 31/12-1842
2 2/2-1843 Jens Christensen Kaalstad 42 Christiania Attest af 10/2-1843
3 ditto Datter, Kristine Jensdatter f. 28/4-1825 ditto ditto
4 ditto Søn, Christen Jensen f. 23/5-1828 ditto ditto
5 ditto Søn, Ole Jensen f. 19/8-1833 ditto ditto
6 Mai 1843 Harald Olsen Brænne f. 11/6-1817 Amerika Attest af 29/3-1843
7 Vaar 1840 Inger Tollefsdatter Qværnodden f. 8/12-1822 Skien Attest af 10/4-1843
8 12/4-1843 Niels Knudsen Haatved f. 14/12-1822 Kragerøe Attest af 11/4-1843
9 20/4-1843 Gunnild Kirstine Halvorsdatter Lommerud f. 9/3-1820 Arendal Attest af 19/4-1843
10 Vaar 1842 Jens Jensen Graver f. 3/8-1825 Solum Attest af 20/4-1843
11 Vaar 1839 Peder Olsen Hølen f. 25/12-1822 Porsgrund Attest af 1/5-1843
12 9/5-1843 John Olsen Wale f. 12/5-1818 Amerika Attest af 5/5-1843
13 ditto Anne Torine Olsdatter Wale f. 8/5-1816 Amerika ditto
14 9/5-1843 Niels Christensen Opsahl f. 2/11-1820 Amerika ditto
15-23 Mai 1843 Sondre Sondresen Ytterbøe med Svigerforældre og Børn,
Se Indflyttede 1841 No. 13 - 20. Deres barn Inger Kirstine
-
f. 11/3-1843
Amerika ditto
24 Høst 1842 Anne Kirstine Halvorsdatter Deilsdalen (Dilsdalen) f. 24/3-1822 Solum Attest af 8/5-1843
26-31 Vaar 1843 Arne Isaksen, Værket med Kone og Børn, Indflyttede 1841,
No. 24-28 og deres her avlede Barn Johannes Arnesen
-
f. 25/10-1841
Amerika Attest af 8/5-1843
32 Vaar 1842 Peder Olsen Kleven, født i Sillejord f. 4/5-1821 Gjerpen (Sillejord?) Attest af 10/5-1843
33 Vaar 1843 (Ægtefolk) Hans Anundsen Milebund 40 Amerika Attest af 15/5-1843
34 ditto Kone, Kari Kittilsdatter 30 ditto ditto
35 ditto Søn, Anund Hansen f. 30/10-1835 ditto ditto
36 ditto Datter, Anne Maria Hansdatter f. 26/12-1840 ditto ditto
37 Mai 1843 Anne Arnesdatter Tinholt f. 13/10-1818 America Attest af 15/5-1843
38 Høst 1840 Berthe Larsdatter Skottet f. 20/6-1820 Skien Attest af 16/5-1843
39 Vaar 1843 Maria Halvorsdatter Wærstad f. 12/6-1816 Solum Attest af 20/5-1843
40 Vaar 1843 Karen Kjøstelsdatter, Saugbruget f. 31/3-1820 Christiania Attest af 22/5-1843
41 Vaar 1843 Kirsti Gundersdatter, Saugbruget f. 30/8-1821 Nordlandene Attest af 28/6-1843
42 Sommer 1842 Ole Sørensen, Værket f. 9/3-1816 Herre Attest af 7/6-1843
43 Vaar 1842 Tron Bentsen, Saugene f. 19/8-1820 Laurvig Attest af 25/7-1843
44 1841 Gunder Hansen, Værket f. 5/7-1816 Laurvig Attest af 25/7-1843
45 Høst 1843 Brynnild Isaksen Namløshaven f. 16/5-1825 Christiansand Attest af 26/8-1843
46 ditto Ole Olsen Herregaarden f. 26/7-1821 ditto ditto
47 Høst 1837 Jens Eriksen Teigen f. 28/6-1820 Laurvig Attest af 27/8-1843
48-51 Høst 1840 Christopher Henriksen, Værket og Familie, Indflyttede 1838 Eger (Eiker) Attest af 27/9-1843
52 ditto Deres her fødte Barn, Hans Andreas Christophersen f. 7/10-1840 ditto ditto
53 Vaar 1837 Bent Johnsen, Saugbruget f. 1/7-1813 Gjerpen Attest af 9/10-1843
54 Høst 1843 Niels Jacobseb Kaasen f. 12/2-1821 Laurvig Attest af 10/10-1843
55 Høst 1842 Hermand Tallaksen f. 5/7-1828 Laurvig Attest af 12/10-1843
56 Juli 1843 Niels Larsen Fæbakke f. 18/1-1824 Drangedal Attest af 16/10-1843
57 Høst 1843 Kirsten Maria Pedersdatter Jøntved 30 1/2 Christiania Attest af 21/10-1843
58 Vaar 1843 Ole Johnsen Huset under Kolle f. 24/4-1826 Drammen Attest af 21/10-1843
59 Vaar 1843 Arve Nielsen Kaalstad f. 6/12-1825 Drammen Attest af 21/10-1843
60 Høsten 1841 Marthe Jørgensdatter Heisholdt f. 27/12-1826 Eidanger Attest af 30/10-1843
61 Vaar 1843 Karen Christensdatter Gruben f. 26/5-1825 Drangedal Attest af 6/11-1843
62 Vaar 1843 Niels Borgersen Sandkaas f. 11/11-1824 Drangedal Attest af 6/11-1843
63 1837 Maren Olsdatter Holla, fød i Seufde (Sauherad) f. 2/9-1818 Porsgrund Attest af 13/11-1843
64 Høsten 1840 Maria Torstensdatter, Værket f. 23/1-1823 Solum Attest af 28/11-1843
65 Sommeren 1842 (Ægtefolk) Peder Olsen Tinholtstulen f. 22/11-1811 Solum Attest af 29/11-1843
66 ditto Hustrue, Ambor Andersdatter f. 20/7-1814 ditto
67 ditto deres barn Ole Pedersen f. 22/9-1840 ditto
No. Opgiven Datum (1844) Navn Alder Til hvad Sted Merknader
1 Vaar 1842 Maren Jørgensdatter, Værket f. 21/4-1821 Gjerpen Attest af 14/12-1843
2 Februar 1841 Arve Arvesen Wale f. 11/6-1822 Arendal Attest af 4/3-1844
Her følger nr. 3 - 59, som kun gjelder emigranter til Amerika fra Holla, registrert i Holla kirkebok. Disse er behørlig behandlet i Nils Buveruds flotte utvandrer-sider.
Jeg hopper her over alle som emigrerte til Amerika. De vil dessuten fremkomme av gårdshistoria.
60 Vaar 1842 Jens Hansen Dammen, fød paa Værket f. 16/8-1821 Herre ved Porsgrund Attest af 12/5-1844
61 1840 (Ægtefolk) Johannes Johnsen, Saugbruget 42 Laurvig (Larvik) Attest af 13/5-1844
62 ditto Hustrue, Inger Tronsdatter 53 ditto ditto
63 ditto Barn, Inger Johannesdatter, fød paa Saugbruget f. 16/4-1826 ditto ditto
64 ditto Barn, John Johannessen, fød paa Saugbruget f. 18/3-1831 ditto ditto
65-67 EMIGRANTER
68 Vaar 1841 Christopher Hansen Otterkjær f. 21/9-1820 Sarpsborg Attest af 12/6-1844
69 Vaar 1842 Tolf Hansen Dammen, fød paa Holden f. 27/11-1817 Herre ved Porsgrund Attest af 16/7-1844
70 Høst 1841 Ungkarl Anders Kittilsen Lunde f. 1/2-1809 Botne Attest af 27/7-1844
71 Høst 1843 (Ægtefolk) Anders Thomasen, Værksarbeider f. 1798 Kongsberg Attest af 3/8-1844
72 ditto Hustrue, Marthe Torstensdatter f. 1799 ditto ditto
73 ditto Kirsti Andersdatter f. 2/5-1828 ditto ditto
74 ditto Marthe Andersdatter f. 22/1-1831 ditto ditto
75 ditto Hans Benedictus Andersen f. 24/4-1834 ditto ditto
76 ditto Tomas Andersen f. 6/9-1836 ditto ditto
77 ditto Torsten Andersen f. 31/5-1839 ditto ditto
78 ditto Anders Andersen f. 19/9-1841 ditto ditto
79 Vaar 1844 Simon Larsen Kolle f. 23/4-1825 Christiania Attest af 8/8-1844
80 ditto Ole Larsen Kolle, fød i Seufde (Sauherad) f. 11/3-1827 ditto ditto
81 Høst 1843 Inger Karine Thomasdatter, Værket f. 10/5-1822 Arendal Attest af 17/9-1844
82 September 1844 Andreas Kittilsen Jøntvedt, fød samme sted f. 15/3-1821 ditto Attest af 19/9-1844
83 Vaar 1844 Anders Johnsen Ringsevjen, fød paa Borgen f. 29/11-1823 ditto Attest af 21/9-1844
84 1840 Ingeborg Pedersdatter, Værket f. 26/7-1823 Solum Attest af 31/9-1844
85 - Ole Brynnildsen Pladsen, fød i Waskaas f. 14/4-1818 Solum Attest af 7/10-1844
86 Oktober 1844 Anders Andersen Torsnæss, fød samme sted f. 22/10-1824 Christiansand Attest af 16/10-1844
87 Vaar 1844 Johannes Borgersen Sandkaas, fød samme sted f. 6/1-1827 Drangedal Attest af 21/10-1844
88 - Enke Mette Henriksdatter ca. 52 Aar Skien Attest af 7/11-1844
89 1837 (Ægtefolk) Ole Andersen Fjeldskot 51 Langesund i Bamble Attest af 11/11-1844
90 ditto hustrue, Berthe Eriksdatter 50 ditto ditto
91 ditto Barn, Anne Olsdatter f. 22/4-1823 ditto ditto
92 ditto Barn, Anders Olsen, fød samme sted f. 21/4-1835 ditto ditto
93 Vinter 1844 Maria Tronsdatter, Saugbruget, fød samme sted 22 Aar Solum Attest af 11/11-1844
94 ditto Barn, Tron Andreas, fød ved Saugbruget f. 18/11-1843 ditto ditto
95 Ca. 1840 Pigen Kirsten Nielsdatter Suusaas f. 15/2-1823 Bøe Attest af 22/11-1844
96 November 1844 Karen Kirstine Jørgensdatter Juvet f. 7/4-1813 Gjerpen Attest af 25/11-1844
97 Høst 1843 Peder Johannessen Strømodden, fød samme sted f. 26/1-1828 Skien Attest af 28/11-1844
98 Ca. 1838 Maren Johannesdatter Strømodden, ditto f. 16/1-1821 ditto ditto
No. Opgiven Datum (1845) Navn Alder Til hvad Sted Merknader
1 1842 Niels Christensen, Saugbruget, fød der f. 11/10-1826 Gjerpen Attest af 12/12-1844
2 - Marthe Gundersdatter, Saugbruget f. 19/2-1818 Gjerpen Attest af 14/12-1844
3 Vinter 1843 (1842?) (Ægtefolk) Ole Jacobsen Sr. 27 Laurvig Attest af 23/1-1845
4 ditto Kone, Anne Bjørnsdatter Ulefos 47 ditto ditto
5 Høst 1842 (Ægtefolk) Ole Gundersen Opsahl, fød i Saude 45 Botne Attest af 7/2-1845
6 ditto Hustrue, Aaste Johnsdatter, fød i Saude (Sauherad) 32 ditto ditto
7 ditto Barn, Gunder Olsen fød paa Sannæs f. 25/6-1832 ditto ditto
8 ditto Barn, Aaste Olsdatter f. 30/5-1840? ditto ditto
9 Vinter 1842 Anne Nielsdatter Steensrud f. 7/4-1820 Stavanger Attest af 14/2-1845
10 1844 Gullik Halvorsen Lunde, f. samme sted f. 9/9-1822 Gjerpen Attest af 21/2-1845
11 Vaar 1842 Jens Christensen Langjordet, fød paa Fosse f. 11/1-1816 Brunlaugnæs Attest af 3/3-1845
12 Sommeren 1844 (Ægtefolk) Ole Isaksen Graver, fød i Eidsvold, hid fra Bøe 1843. 41 Solum Attest af 7/4-1845
13 ditto Hustrue, Anne Rollewsdatter Graver, hid fra Saude 29 ditto ditto
14 Marts 1845 Kittil Olsen Eiestrand, fød samme sted f. 27/10-1823 Christiansand Attest af 10/4-1845
15 Vaar 1844 Anne Svennungsdatter Wibetoe f. 27/2-1827 Solum Attest af 17/4-1845
16 Høst 1844 Maria Nielsdatter Wibeto, fød i Bøe f. 31/1-1821 Gjerpen Attest af 2/5-1845
17-30 EMIGRANTER
31 20/5-1845 (Ægtefolk) Snedker Thor Eriksen, Wærket, tilbage til Solum Solum Attest af 19/5-1845
32 ditto Hustrue, Berthe Sondresdatter, ditto ditto ditto
33 ditto Erik Thorsen (barn), ditto ditto ditto
34 ditto Amalie Severine Thorsdatter, ditto ditto ditto
35 ditto Anne Mathea Thorsdatter, ditto ditto ditto
36 ditto Thomine Benedicte Thorsdatter, ditto ditto ditto
37 Vaar 1845 Gunder Andersen Wibeto, fød samme sted f. 4/3-1825 Christiania Attest af 24/5-1845
38-39 EMIGRANTER
40 Høst 1841 Ingeborg Olsdatter Roligheden f. 10/7-1825 Solum Attest af 27/5-1845
41 Vaar 1844 (Ægtefolk) Niels Evensen Eishoug, fød i Bøe f. 15/5-1811 Drangedal Attest af 7/6-1845
42 ditto hans Hustrue, Elen Maria Pedersdatter 27 Aar ditto ditto
43 ditto Even Nielsen, fød paa Eishoug f. 12/9-1840 ditto ditto
44 ditto Ingeborg Nielsdatter, f. samme sted f. 13/9-1843 ditto ditto
45 Vaar 1845 Anders Andersen Kiosvig, fød i Solum f. 21/11-1819 Solum Attest af 14/2-1845
46 Vaar 1844 (Ægtefolk) Christen Hansen Namløs 37 Gjerpen Attest af 18/7-1845
47 ditto Hustrue, Gunnild Kirstine Johannesdatter 33 ditto ditto
48 ditto Barn, Johannes Christensen, fød paa Helgen f. 11/5-1831 ditto ditto
49 ditto Kirsten Maria Christensdatter f. 31/12-1837 ditto ditto
50 ditto Anne Carine Christensdatter f. 19/5-1830 ditto ditto
51 ditto Maren Christensdatter f. 30/11-1841 ditto ditto
52 Vaar 1841 Anders Tronsen Namløs, født samme sted f. 27/1-1824 Skien Attest af 23/7-1845
53 Vaaren 1843 Steen Knudsen Haatvedt, født samme sted f. 28/8-1825 Kragerøe Attest af 30/7-1845
54 Vaaren 1842 (Ægtefolk) Peder Halvorsen Rommenæs - Solum Attest af 16/8-1845
55 ditto Hustrue, Gunnild Kirstine Isaksdatter - ditto ditto
56 ditto Isak Pedersen f. 13/1-1825 ditto ditto
57 ditto Ingeborg Kirstine Pedersdatter Daabsattest ditto ditto
58 ditto Peder Pedersen f. 31/1-1830 ditto ditto
59 ditto Ole Pedersen f. 4/8-1832 ditto ditto
60 ditto Carl Christian Pedersen f. 12/8-1834 ditto ditto
61 ditto Niels Pedersen f. 15/12-1836 ditto ditto
62 ditto Karen Maria Pedersdatter f. 3/3-1839 ditto ditto
63 ditto Gunder Pedersen f. 19/1-1842 ditto ditto
64 - Asloug Olsdatter Kaasa f. 31/3-1823 Gjerpen Attest af 19/8-1845
64 Ang. Asloug Olsdatter Kaasa: "Anstaar"(?) denne høst, hvor hun skal giftes, men i 3 1/2 Aar opholdt sig i Skien."
65 2 1/2 Aar siden Maren Olsdatter, Saugbruget f. 1/11-1822 Gjerpen Attest af 23/9-1845
66 Vaar 1844 (Ægtefolk) Værksarbeider Hans Halvorsen 41 Solum Attest af 8/10-1845
67 ditto Hans Hustrue, Sedsel Jansdatter 41 ditto ditto
68 ditto Kirsti Hansdatter f. 1/2-1827 ditto ditto
69 ditto Halvor Hansen f. 6/12-1829 ditto ditto
70 ditto John Andreas Hansen f. 1/12-1832 ditto ditto
71 ditto Peder Hansen f. 2/6-1842 ditto ditto
72 - Gunhild Maria Johannesdatter Heisholt - Drangedal Ny Attest af 23/11-1844(!)
73 Vaar 1842? John Svenkesen Bjerven f. 28/3-1825? Solum Attest af 1845
74 Vaar 1843 Ole Nielsen Mastebakken f. 14/3-1823 Solum Attest af 31/10-1845
75 1833 Pige Inger Halvorsdatter, Kolle nordre f. 20/1-1817 Skien Attest af 1/11-1845
76 1828 Pige Gunnild Ellefsdatter, Sagbruget f. 10/6-1808 Brunlaugnæs Attest af 12/10-1845
77 1840 Kone Dorthe Nielsdatter Brudeskjær f. 27/2-1782 Bamble Attest af 17/11-1845
78 For 8 Aar siden Jørgen Pedersen Tuftehagen f. 28/9-1819 Skien, nu i Porsgrund Attest af 20/11-1845
No. Opgiven Datum (1846) Navn Alder Til hvad Sted Merknader
1 1840 Pigen Johanne Andersdatter Hoxodde 35 Porsgrund Attest af 10/12-1845
2 Høst 1843 Helvig Sørensdatter Holla 24 3/4 - -
3 Vaar 1844 (Ægtefolk) Huusmand Svennung Ovensen Nome 54 Bøe Attest af 30/1-1846
4 ditto Hustrue, Anne Jensdatter, og deres Børn 45 ditto ditto
5 ditto Anne Svennungsdatter f. 21/12-1829 ditto ditto
6 ditto Svennung Svennungsen f. 17/5-1832 ditto ditto
7 ditto Ingeborg Svennungsdatter f. 7/11-1834 ditto ditto
8 ditto Kirsti Svennungsdatter f. 15/6-1840 ditto ditto
9 ditto Jens Svennungsen f. 8/3-1843 ditto ditto
10 Vaar 1840 Ole Kittilsen Jøntvedt, født samme sted f. 28/5-1819 Laurvig (Larvik) Attest af 7/2-1846
11 For nogle Aar siden Sissel Birgithe Brynnildsdatter Kaasa f. 7/7-1825 Bøe Attest af 12/2-1846
12 Vaar 1845 Maria Olsdatter Røisland f. 20/3-1828 Drangedal Attest af 10/2-1846
13 Vaar 1845 Ole Olsen Eiestrand, født samme sted f. 12/11-1828 Kragerøe Attest af 25/2-1846
14 - Anne Johannesdatter Heisholt f. 10/3-1819 Laurvig Attest af 30/3-1846
15 Vinter 1846 Ingeborg Olsdatter Wale, født i Saude f. 29/4-1822 Solum Attest af Daab
16 1829 Maren Kirstine Clemmetsdatter, Saugbruget f. 11/3-1813 Solum Attest af April-1846
17 Høst 1844 Ole Johannessen Heisholt, født samme sted f. 13/10-1827 nu i Skien Attest af 22/4-1846
18 6 Aar siden Karen Clemmetsdatter, Saugbruget f. 17/12-1817 nu i Gjerpen Attest af 23/4-1846
19 ditto Gunder Carlsen, hendes Barn uægte, avlet med Carl Gundersen
af Skien.
f. 18/5-1828 ditto ditto
20-79 EMIGRANTER
80 Høst 1844 Ingeborg Andersdatter Kaasa f. 2/8-1826 Laurvig Attest af 3/6-1846
81 Høst 1845 Kirsti Tollefsdatter Hagen f. 24/7-1820 Steenhoug i Bøe Attest af Daab
82 April 1846 Ungkarl Even Johnsen Helgen f. 17/6-1821 Gjerpen Attest af 31/8-1846
83 October 1839 Ungkarl Erik Halvorsen Kolle f. 1/6-1820 Gjerpen Attest af 26/10-1846
84 October 1844 Ungkarl Arne Christensen Steenstad f. 1/5-1829 Gjerpen Attest af 31/10-1846
85 Vaar 1844 Ungkarl Andreas Christophersen Røstum f. 15/8-1820 Sillejord Attest af 7/11-1846
86 Høst 1844 Gunnild Olsdatter Eiestrand f. 28/12-1820 Gjerpen Attest af 9/11-1846
87 Vaar 1845 Ole Olsen Røibæk, født samme sted f. 24/10-1828 Brevig Attest af 11/11-1846
No. Opgiven Datum (1847) Navn Alder Til hvad Sted Merknader
1 Vaar 1843 (Ægtefolk) Ole Saamundsen, Wærket 46 1/2 Laurvig Attest af 29/12-1846
2 ditto og Hustrue, Ingebor Bentsdatter og Børn fra hans første Ægteskab - ditto ditto
3 ditto Saamund Olsen f. 25/3-1826 ditto ditto
4 ditto Marthe Olsdatter f. 30/12-1829 ditto ditto
5 Vaar 1842 Ungkarl Andreas Gundersen Pladsen f. 1/2-1823 Solum Attest af 4/1-1847
6 Vaar 1847 (Ægtefolk) Christian Frederik Nielsen Steensrud f. 16/8-1826 Christiansand Attest af 27/3-1847
7 ditto Hustrue, Sophie Marie Rasmusdatter 21 1/2 ditto ditto
8 1840 Maren Johnsdatter Grønnesteen f. 3/3-1823 Kragerøe Attest af 3/4-1847
9 1839 Gunder Anundsen Grønnesteen f. 21/3-1823 Kragerøe Attest af 3/4-1847
10 14/4-1847 John Bentsen Wale, født samme sted f. 1/11-1826 Bamble Attest af 6/4-1847
11-20 EMIGRANTER
21 Mai 1847 (Ægtefolk) Svennung Nielsen Mastebakke f. 16/6-1808 Mæla i Gjerpen Attest af 26/4-1847
22 ditto Hans hustrue, Inger Olsdatter, deres Børn: f. 28/10-1813 ditto ditto
23 ditto Niels Svennungsen f. 24/1-1837 ditto ditto
24 ditto Anne Svennungsdatter f. 20?/7-1839 ditto ditto
25 ditto Karen Svennungsdatter f. 29/12-1840 ditto ditto
26 ditto Ingeborg Svennungsdatter f. 15/5-1842 ditto ditto
27 ditto Ole Svennungsen f. 1/1-1845 ditto ditto
28 Høst 1843 Pigen Anne Tronsdatter Namløs f. 17/9-1826 Gjerpen Attest af 2/5-1847
29 Mai 1847 Mari Nielsdatter Mastebakke f. 5/11-1819? Gjerpen Attest af 11/5-1847
30 Høst 1843 Pigen Inger Svendsdatter, Værket f. 19?/2-1823 Skien Attest af 28/3-1847
31 Vaar 1847 (Ægtefolk) Niri Johannessen Jelseth (Indflyttede 1841 No. 35) - Hitterdal (Heddal) Attest af 29/5-1847
32 ditto og Hustrue, Torbjør Gjermundsdatter, deres Børn: - ditto ditto
33 ditto Ragnild Nirisdatter f. 24/6-1842 ditto ditto
34 ditto Johannes Nirisen f. 9/4-1845 ditto ditto
35 ditto Ragnild Nirisdatter f. 9/4-1845 ditto ditto
36 Vaar 1846 (Ægtefolk) Peder Gundersen Hoxodde f. 5/12-1819 Solum Attest af 4/6-1847
37 ditto Hustrue Anne Karine Johnsdatter f. 8/1-1816 ditto ditto
38 ditto Deres Barn, Gunder Pedersen født paa Helgen f. 13/12-1845 ditto ditto
39 August 1846 Reier Tallakssen Wibetoe f. 31/12-1830 Laurvig Attest af 12/6-1847
40 Vaar 1847 Ingebor Kirstine Tomasdatter Ruuaas f. 24/9-1827 Gjerpen Attest af 29/6-1847
41 Sommer 1845 Johannes Olsen, Værket, født samme sted f. 5/11-1825 Drammen Attest af 30/6-1847
42 Vaar 1842 Pigen Berthe Christensdatter Gjedeboen f. 11/11-1820 Porsgrund Attest af 29/7-1847
43 Høst 1845 Magrethe Olsdatter Hollahaven f. 10/12-1823 Skien Attest af 28/7-1847
44 Vaar 1843 (Ægtefolk) Huusmand Thyge Christensen Skookaas f. 8/11-1811 Brunlaugnæs (Brunlanes) Attest af 10/8-1847
45 ditto Hustrue, Berthe Maria Halvorsdatter, deres Børn: 36 ditto ditto
46 ditto Christen Thygesen f. 1/3-1835 ditto ditto
47 ditto Halvor Thygesen f. 15/4-1837 ditto ditto
48 ditto Berthe Maria Thygesdatter f. 6/9-1841 ditto ditto
49 - Gaardmandsøn Arve Arvesen Vale, meddelt under August nye Attest i Lighed med No. 2, 1844.
50 1843 (Ægtefolk) Wærksarbeider Steen Johnsen f. 6/2-1806 Barkevigen, Brunlaugnæs Attest af 26/8-1847
51 ditto Hustrue, Marthe Christensdatter, Deres Børn: f. 6/8-1810 ditto ditto
52 ditto Berthe Johanne Steensdatter f. 5/1-1831 ditto ditto
53 ditto Karen Andrea Steensdatter f. 21/4-1833 ditto ditto
54 ditto Johanne Steensdatter f. 7/9-1836 ditto ditto
55 ditto Marthe Maria Steensdatter f. 27/6-1838 ditto ditto
56 ditto Anne Elisabeth Steensdatter f. 6/3-1841 ditto ditto
57 Vaar 1846 Pige Marthe Jørgensdatter Tufte f. 29/1-1825 Porsgrund Attest af 13/9-1847
58 Vaar 1847 Ungkarl Johannes Olsen Eiestrand f. 19/5-1826 Gjerpen Attest af 21/9-1847
59 August 1847 Ungkarl Gunder Jacobsen, Værket f. 29/8-1831 Laurvig Attest af 29/9-1847
60 Høst 1845 Pige Maria Olsdatter Bjørndalen f. 27/2-1823 Skien Attest af 1/10-1847
No. Opgiven Datum (1848) Navn Alder Til hvad Sted Merknader
1 1848 Pigen Anne Johannesdatter Heisholt - Solum Attest af 29/5-1848
2 1848 (Ægtefolk) Knud Kittilsen - Gjerpen Attest af 19/6-1848
3 ditto og Hustrue, Maria Olsdatter - ditto ditto
4 1848 Ungkarl Abraham Clemmetsen, Saugbruget - Tjølling Attest af 24/6-1848
5 ditto ditto Morten Clemmetsen, ditto - Laurvig ditto
6 1848 (Ægtefolk) Ole Frederiksen Kaasa pr. Haatved - Sillejord Attest af 4/7-1848
7 ditto Konen, Anne Christophersdatter - ditto ditto
8 1848 (Ægtefolk) Anders Gundersen Fæhn - Solum Attest af 10/7-1848
9 ditto Konen, Maren Jørgensdatter - ditto ditto
10 1848 Pigen Kari Kittilsdatter Heisholt, født i Bøe f. 10/7-1829 Solum Attest af 16/8-1848
11 1848 (Ægtefolk) Svenke Jensen Eeg og Hustru, - Moen i Gjerpen (Mo?) Attest af 17/8-1848
12 ditto Mari Halvorsdatter, med Børn: - ditto ditto
13 ditto Jens Svenkesen - ditto ditto
14 ditto Aavet Svenkesdatter - ditto ditto
15 ditto Ingebor Svenkesdatter - ditto ditto
16 ditto Enken Aavet Hansdatter Eeg - ditto ditto
17 1848 Anne Svennungsdatter Wibetoe - Solum Attest af 21/8-1848
18 1848 Ungkarl Halvor Pedersen Ytterbøe - Christiansand Attest af 23/8-1848
19 1848 Ungkarl Tron Brynnildsen Pladsen - Gjerpen Attest af 7/9-1848
20 1848 Ungkarl Christen Jørgensen Dalen pr. Suusaas - Fossum i Gjerpen Attest af 19/9-1848
21 1848 Ungkarl Hans Christophersen, Værket - Bergen Attest af 27/9-1848
22 1848 Ungkarl Anders Andersen Vibetoe - Solum Attest af 23/10-1848
23 1848 Ungkarl, Tjener Ole Pedersen Hougen - Omdal i Solum Præstegjeld Attest af 15/11-1848
24 1848 (Ægtefolk) Hans Olsen, Saugbruget og Hustrue, - Kaasa under Westgaarden i Næs Attest af 29/11-1848
25 ditto Ingebor Ingebretsdatter af Næs - ditto ditto
26 ditto Deres Datter Berthe Kirstine Hansdatter f. 31/12-1845 ditto ditto
27 1848 Pige Ingebor Eriksdatter, f. 1819, confirmeret 1833, Tjener 29 Aar Skien Attest af 13/12-1848

| 1815 - 1831 | 1831 - 1848 | 1849 - 1866 | 1867 - 1880 |
 


Webmaster