ved
Gard Strøm
 


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |
 


Denne siden ble sist oppdatert 26.02.2023

HOLLA KIRKEBOK

Udflyttede ogsaa Børn

Udflyttede fra Holden og Helgen

1880 - 1896

Transkribert av G.S., Langesund  2023.

OBS! Noen utflyttinger har blitt innført først flere år senere.

Enkelte utflyttinger er dessverre ikke registrert.

Søketips: Hold nede [Control] og trykk [f].
 


Noen forkortelser:
Arb. = Arbeider
Att: = Attest. = Presteattest.
dbt. = døbt = døpt
do. = ditto = samme som
f. = født
g.m. = gift med
kf. = konfirmert
p.t. = paa tiden (for tiden)
Uk. = Ungkarl = Ungkar
 


Andre utflytta fra Holla og Helgen:
| 1815 - 1831 | 1831 - 1848 | 1849 - 1866 | 1865 - 1880 | 1880 - 1896 | 1897 - 1928 |

 

No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 Helgen 1880 Porsgrund Ingeborg Isaksd. Gruben f. 4/2-1854 Att. 27/1-1880.
2* do. 1880 Gjerpen Amborg Maria Nilsd. Hagen (Kaste) enke g.m. enkem. Ole Kallem Grinie f. 1831 Att. 6/2-1880.
3 do. do. do. Andrea Jensd. f. 1867 do.
4 do. do. do. Johanne Marie Jensd. f. 1870 do.
5 do. Febr. do. Porsgrund Gjermund Sigurdsen, (Texle) Uk. f. 15/9-1851 Att. 14/2-1880.
6 do. Febr. 1880 Tjødling Abraham Andersen f. 1859 Att. 29/2-1880.
7 do. 1880 Amerika Ole Andersen Tinholt f. 1855 Att. 17/4-1880.
8 do. 1880 Saude (Sauherad) Andreas Johnsen Teksle f. 1857 Att. 27/4-1880.
9* do. 1880 Gjerpen Bent Johnsen Vale, Gbr. f. 3/1-1855 Att. 28/4-1880.
10 do. 1880 do. Anne Marie Isaksd., Hustru f. 1857 do.
11* do. do. Amerika Kirsti Hansd. Skaardal, Gbr's Enke (og hennes Børn) f. 1817 Att. 30/4-1880.
12 do. do. do. Asberg Aslaksd. Skaardal, Pige f. 1862 do.
13 do. do. do. Aslak Aslaksen Skaardal, Uk. f. 1859 do.
14 do. do. do. Halvor Aslaksen Skaardal, Uk. f. 1857 do.
15 do. do. do. Even Aslaksen Skaardal, Mand f. 1855 do.
16 do. do. do. Anne Thurine Olsd., hans Hustru f. 1857 do.
17 do. do. do. Anne Aslaksd. Skaardal, Pige f. 1852 do.
18 do. do. do. Kristen Kristensen Hegna f. 1860 do.
19 do. do. Amerika Halvor Andreas Halvorsen Bø f. 1852 Att. 3/5-1880.
20* do. do. Amerika Inger Tollefsd. Sagbruget, Enke og (2) Børn f. 8/2-1837 Att. 7/5-1880.
21 do. do do. 1. Hans Nilsen, Søn, Uk. f. 13/11-1864 do.
22 do. do. do. 2. Johanne Maria Nilsd., Datter f. 28/9-1868 do.
23* do. do. do. Peder Andersen Teigen, Gbr. f. 21/8-1843 Att. 8/5-1880.
24 do. do. do. Karen Maria Halvorsd., hans Hustru (og hennes barnebarn) f. 25/11-1817 do.
25 do. do. do. Andrine Karlsd. Teigen, Pige (d.a. Carl Andersen Tuftehagen 1875) f. 16/5-1960 do.
26 do. do. do. Ingvald Kristensen Teigen, Pleiebarn (s.a. Christen Lillejordet u. N. Namløs) f. 11/2-1876 do.
26 (!) do. do. do. Inger Gundersd. Værstad, Pige f. 1857 do.
27 do. do. do. Anne Kristensd. Tufte, Pige f. 1853 do.
28 do. do. do. Martine Kristensd. Tufte, Pige f. 1855 do.
29 do. 1880 Kjøbenhavn Jørgen Augustinus Østensen, Sagbruget, Uk. f. 26/3-1858 Att. 19/5-1880.
30 do. 1880 Amerika Anne Berthea Pedersd. f. 1866 Att. 23/5-1880.
31 do. 1880 do. Andrea Birgitte Østensd., Enke (enke etter Ole Pedersen Solvold) f. 8/6-1815 på Eishaug Att. 26/5-1880.
32 do. 1880 do. Johan Martinius Da....., Sagbruget, Uk. f. 13/4-1861 Att. 29/5-1880.
33 do. 1880 do. Steen Kirstinius Olsen Tufte, Gbr., Uk. f. 15/4-1849 Att. 7/6-1880.
34 do. 1880 Hans Andreas Olsen Roligheden, Piges Barn f. 23/11-1877 Att. 7/6-1880.
35 do. 1880 Amerika Ingeborg Olsd. Fæbakke Kaasa, Pige f. 7/7-1851 Att. 26/6-1880.
36 do. 1880 Skien Andreas Olsen Fæbakke, Uk. f. 4/10-1855 Att. 12/7-1880.
37 do. 1880 Skien Kirsti Larsd. Lunde, Gbr. Barn f. 25/2-1865 Att. 21/7-1880.
38 do. 1880 Skien Bent Larsen Lunde, Optikus, Uk. f. 29/4-1849 Att. do.
39 do. 1880 Skien Kirsten Marie Johnsd., Pige f. 27/6-1843 Att. do.
40 do. 1880 Solum Anne Haakonsd. Gladholt, Pige f. 25/8-1857 Att. 9/8-1880.
41 do. 1880 Solum Marie Thorsd. Langeland, Pige f. 29/2-1859 Att. 20/8-1880.
42 do. 1880 Amerika Kirstine Olsd. Værket, Pige f. 8/6-1849 Att. 15/9-1880.
43 do. 1880 Eidanger Ole Johnsen Eik, Gut f. 28/2-1865 Att. 28/9-1880.
44* do. 1880 Kristiania Karl Johan Johannesen, Brugsformand f. 25/4-1849 Att. 6/10-1880.
45 do. 1880 do. Hedvig Julie f. Falstad(?), hans Hustru, og deres Barn: f. 28/12-1853 do.
46 do. 1880 do. James Arnholt Falstad f. 12/5-1879 do.
47 do. 1880 Skien Kirsti Halvorsd. Værstad, af Saude f. 24/4-1856 Att. 7/10-1880.
48 do. 1880 Ubestemt Jacob Gundersen Værket, Uk. f. 19/9-1854 Att. 14/10-1880.
49 do. 1880 Laurvig Inger Johnsd. Sagbruget, Pige f. 19/9-1855 Att. 23/10-1880.
50* do. 1880 Amerika Karl Rasmussen Værket, Uk. f. 10/1-1860 Att. 30/10-1880.
51 do. 1880 do. Lars Rasmussen Værket, Uk. f. 22/10-1857 Att. do.
52 do. 1880 do. John Nilsen Værket, Uk. f. 6/2-1857 Att. do.
53 do. 1880 do. Thomas Bentsen Værket, Uk. f. 25/7-1856 Att. do.
54* do. 1880 Skien Hans Kittilsen Haavet, Husmand 35 Aar Att. 8/11-1880.
55 do. 1880 do. Maren Olea Olsd., hans Hustru 31 Aar Att. do.
56 do. 1880 do. 1. Karen Kristine f. 24/11-1873 Att. do.
57 do. 1880 do. 2. Oscar Julius f. 15/10-1876 Att. do.
58 do. 1880 do. 3. Karl Johan f. 25/9-1879 Att. do.
59 do. 1880 Gjerpen Ingeborg Hansd., Enke f. 1865 (1805?) Att. 8/11-1880.
60 do. 1880 Solum Andreas Andersen Bjørndalen, Uk. f. 1861 Att. 16/11-1880.
61 do. 1880 Skien Karen Berthea Sivertsd. Brænne, Pige f. 1862 Att. 27/11-1880.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 Helgen. 1881 Porsgrund Hans Olsen Opsal f. 27/10-1865 Att. 27/1-1881. Til søs.
2* do. 1881 Arendal Ole Andersen Kaasa, Grubearb. f. 1848 Att. 22/2-1881.
3 do. 1881 do. Gunhild Torine Johannesd., hans Hustru f. 1848 do.
4 do. 1881 Skien Kone Elise Gundersd., Værket f. 22/4-1857 Att. 26/2-1881.
5 do. 1881 Amerika Ole Asbjørnsen Hundevadt, Ingeniør, Uk. f. 6/9-1860 Att. 8/3-1881.
6 do. 1881 do. Johannes Johnsen Vale, Sømand, Uk. f. 19/6-1860 Att. 11/3-1881.
7 do. 1881 do. Theodor Thoresen Værket, Arb., Uk. f. 7/4-1862 Att. 15/3-1881.
8 do. 1881 do. Gustav Severin Bauer, Arb., Uk. f. 11/11-1863 Att. 15/3-1881.
9 do. 1881 do. Even Larsen Ringsevje, Arb., Uk. f. 28/7-1856 Att. 17/3-1881.
10 do. 1881 do. Nils Olsen Romnæs, Uk. f. 17/8-1862 Att. 18/3-1881.
11 do. 1881 do. Halvor Isaksen Romnæs, Uk. f. 7/4-1862 Att. 18/3-1881.
12 do. 1881 do. Ingvard Andreas Andreassen, Uk. f. 6/9-1858 Att. 18/3-1881.
13 do 1881 do. Andreas Theodor Johannesen Haugen, Uk. f. 16/9-1860 Att. 18/3-1881.
14 do. 1881 Løiten Ole Bentsen Værket, Gut f. 23/9-1866 Att. 21/3-1881.
15* do. 1881 Arendal Ole Andersen Kaasen, Arb. f. 26/2-1848 i Jondalen Att. 24/3-1881.
16 do. 1881 do. Gunhild Torine Johannesd. Solberg (Ytre Valebø) f. 1877. Att. do.
17 do. 1881 Amerika Martinius Brynjulfsen, Værket, Arb., Uk. f. 21/1-1859 Att. 25/3-1881.
18 do. 1881 do. Andreas Johnsen, Værket, Arb., Uk. f. 4/3-1859 Att. 25/3-1881.
19 do. 1881 do. Ole Nilsen, Værket, Arb., Uk. f. 3/10-1859 Att. 30/3-1881.
20 do. 1881 do. Gunder Andreassen, Værket, Arb., Uk. f. 12/6-1858 Att. 30/3-1881.
21 do. 1881 do. Ole Nilsen, Værket, Arb., Uk. f. 17/6-1859 Att. do.
22 do. 1881 do. Johannes Nilsen, Værket, Arb., Uk. f. 10/2-1857 Att. do.
23 do. 1881 do. Andreas Nilsen, Værket, Arb., Uk. f. 2/2-1859 Att. do.
24 do. 1881 do. Petter Andreas Nilsen, Værket, Handelsbetjent, Uk. f. 19/4-1861 Att. do.
25 do. 1881 do. Henrik Martinius Bentsen, Værket, Arb., Uk. f. 5/10-1859 Att. do.
26 do. 1881 Ramnæs Ingeborg Kirstine Halvorsd. Susaas, Pige f. 13/5-1849 Att. 31/3-1881.
27 do. 1881 Amerika Jakob Johannesen Løvbugten, Uk. f. 31/3-1862 Att. 16/4-1881.
28 do. 1881 do. Nils Gustav Nilsen af Solum, Uk. f. 13/4-1860 Att. 19/4-1881.
29 do. 1881 do. Nils Anundsen, Værket, Uk. f. 7/8-1858 Att. 24/4-1881.
30 do. 1881 do. Johannes Johannesen, Værket, Uk. f. 10/7-1860 Att. do.
31 do. 1881 do. Jakob Olsen, Værket, Uk. f. 4/7-1853 Att. do.
32 do. 1881 Arendal Abraham Larsen Juvet f. 16/7-1852 Att. 2/5-1881.
33 do. 1881 Amerika Ole Johannesen, Værket, Uk. (sønn nedenfor) f. 18/7-1865 Att. 11/5-1881.
34* do. 1881 do. Johannes Olsen, Værket (med familie), vied f. 13/7-1840 Att. do.
35 do. 1881 do. Ingeborg Thomasd., Hustru f. 27/5-1840 do.
36 do. 1881 do. 1. Anne Tomine f. 17/3-1867 do.
37 do. 1881 do. 2. Theodor f. 13/8-1871 do.
38 do. 1881 do. 3. Andreas f. 22/1-1874 do.
39 do. 1881 do. 4. Anethe Marie f. 12/1-1876 do.
40 do. 1881 do. 5. Johannes Ingenius f. 7/1-1881 do.
41 do. 1881 do. Anders Andersen, Sagbruget, Uk. f. 6/11-1858 do.
42 do. 1881 do. Rasmus Sørensen, Værket, Uk. f. 25/1-1852 Att. 16/5-1881.
43 do. 1881 do. Fredrik Thorsen, Værket, Uk. f. 25/1-1859 Att. 18/5-1881.
44 do. 1881 Saude (Sauherad) Gunhild Johannesd. Heisholt, Pige f. 9/2-1858 Att. 25/5-1881.
45 do. 1881 Tønsberg Karl Hansenius Pedersen, Uk. f. 20/11-1862 Att. 1/6-1881.
46 do. 1881 Kristiania Kristine Marie Jensd., Pige f. 15/8-1862 Att. 2/6-1881.
47 do. 1881 Solum Olea Karoline Olsd., Barn (Far: Afdøde Tømmerm. Ole Halvorsen Øgaarden.) f. 2/10-1866 Att. 4/6-1881.
48 do. 1880 Saude (Sauherad) Liv Halvorsdatter Vale, Pige f. 29/8-1863 i Saude Att. 1880 (udatert).
49 do. 1881 Næs, Saude Karen Jensen (Karen Jensd.), Sagbruget, Pige f. 1/4-1852 Att. 10/7-1881.
50 do. 1881 Amerika Laura Johannesd., Værket, Pige f. 9/12-1856 Att. 27/7-1881.
51* do. 1881 Kristiania Charlotte K. Hoff f. Meyer, Enkefru f. 1818 Att. 28/7-1881.
52 do. 1881 do. Sofie Antonette Hoff, Pige f. 26/6-1846 do.
53 do. 1881 do. Elise Mathilde Hoff, Pige f. 19/3-1855 do.
54 do. 1881 Amerika Andreas Andreassen, Værksarb., gift mand f. 1/9-1856 Att. 24/7-1881.
55 do. 1881 do. Maren Karoline Jørgensdatter, Pige f. 25/12-1856 do.
56 do. 1881 Bamble Anne Pedersd. Gruben, Pige f. 7/6-1857 Att. 30/7-1881.
57 do. 1881 Farsund Maria Kirstine Haagensd. Glaholt f. 28/11-1851 Att. 9/8-1881.
58 do. 1881 Ramnæs Olava Marie Halvorsd. Susaas, Pige f. 4/6-1866 Att. 25/8-1881.
59 do. 1881 Gjerpen Østen Hansen Sannæs, Gbr. 49 Aar Att. 30/8-1881.
60 do. 1881 Fyen Sandum grd. Inger Andersd. Evjen, Pige f. 1862 Att. 3/9-1881.
61 do. 1881 Amerika Marie Osunia Johnsen, Værket, Pige f. 3/10-1863 Att. 5/9-1881.
62 do. 1881 Kragerø Anne Maria Larsd. Kolle, Pige f. 2/4-1854 Att. 17/9-1881.
63 do. 1881 Gjerpen Anne Marie Nilsd. Kringlefed, Barn f. 22/8-1866 Att. 6/10-1881.
64 do. 1881 do. Nils Johannesen Kastet, Barn (s.a. snedker Johannes Nilsen Sagene) f. 12/4-1866 Att. 17/11-1881.
65 do. 1881 Skien Maria Andersd. Lusnæs, Pige f. 9/1-1858 Att. 21/10-1881.
66 do. 1881 Solum Jens Hansen Heggemoen, Uk. f. 2/8-1859 Att. 29/10-1881.
67 do. 1881 Skien Anne Bentsd., Sagbruget, gift kone f. 5/10-1849 Att. 3/11-1881.
68 do. 1881 Skien Marie Bentsd., Sagbruget, Barn f. 13/4-1867 Att. do.
69 do. 1881 Skien Maren Gurine Larsd. Værstad, Pige f. 1/6-1855 Att. 16/11-1881.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 April 1880 Skien Johannes Haakonsen, Arbeider f. 1/2-1854 kf. 4/10-68, Att. 10/2-1882
2 1873 Skien Lars Halvorsen, Smedsvend f. 18/12-1857 kf. 24/9-1872, Att. 15/2-1882
3 ? p.t. Porsgrund Andreas Sørensen, Styrmand f. 9/6-1852 kf. 4/10-1868. Att. 16/2-1882
4 1878 Skien Anne Rollefsd. Gladholt, Pige f. 23/8-1854 kf. 17/10-1869. Att. 21/2-1882
5 ? Eidanger Johannes Johnsen, Barn. Fader: John Jensen ... (Eik?)   f. 5/1-1867 dbt. 10/3-1867. Att. 23/2-1882
6 1882 Amerika Gullik Gundersen Sannæs, Arbeider f. 12/8-1856 kf. 15/10-1871. Att. 27/2-1882
7 ? Porsgrund Inger Bertine Isaksd., Barn f. 8/5-1867 dbt. 2/6-1867. Att. 6/3-1882
8 1880 Gjerpen Thea Thronsdatter Saukleiv, Barn f. 10/5-1866 dbt. 17/6-1866. Att. 8/3-1882
9 ? Hiterdal Anne Marie Andersd. Tuftehagen, Barn f. 8/12-1867 dbt. 25/12-1867. Att. 16/3-1882
10 ? Gjerpen Helene Halvorsd. Sannæs, Pige f. 14/1-1856 kf. 29/9-1872. Att. 17/3-1882
11 ca. 1879 Skien Anders Gustav Karlsen, Uk., Arb. f. 14/11-1859 i Porsgr. Att. 21/3-1882
12 1882 Amerika Ellen Andrea Mathiasd. Værket, Pige f. 28/5-1859 i Solum Att. 27/3-1882
13 1882 Amerika Gunnar Pedersen, Værket, Uk. f. 11/2-1861 kf. 20/10-1875. Att. 30/3-1882
14* 1882 Amerika Arnold Aasoldsen Ruaas, Husmand f. 16/6-1843 kf. 26/9-1858. Att. 31/3-1882
15 1882 Amerika Aaste Kirstine Sivertsd., hans Hustru f. 12/8-1845 kf. 30/9-1860. do.
16 1882 Amerika 1. Elise Marie f. 4/10-1870 -------------------- do.
17 1882 Amerika 2. Andreas f. 1/1-1873 do.
18 1882 Amerika 3. Birthe Marie f. 27/8-1876 do.
19 1882 Amerika 4. Severine Martine f. 30/4-1879 do.
20 1882 Amerika Karen Tomine Thorstensd. Værket, Pige f. 27/10-1863 kf. 21/10-1877. Att. 4/4-1882
21 1882 Amerika Johanne Thorstensd. Værket, Pige f. 12/8-1866 kf. 9/10-1881. Att 4/4-1882.
22* 1881 Sauherad Gaardbruger Hans Andreas Andreassen Vibetos Barn
1. Andreas Karl Hansen, Vibeto
f. 8/7-1867 dbt. 28/7-1867. Att. 4/4-1882
23 1881 Sauherad 2. Kari Hansd. Vibeto f. 13/7-1869 dbt. 22/8-1869. do.
24 1881 Sauherad 3. Thor Hansen Vibeto f. 17/4-1871 dbt. 18/5-1871. do.
25 1881 Sauherad 4. John Hansen Vibeto f. 30/10-1872 dbt. 25/12-1872. do.
26 1881 Sauherad 5. Hans Andreas Hansen Vibeto f. 21/12-1878 dpt. 23/2-1879. do.
27 1882 Amerika Gunder Johannesen Kaste, Uk, Tjener f. 1/9-1856 kf. 29/9-1872. Att. 18/4-1882
28* 1882 Amerika Niels Olsen Sannæs, Inderst f. 16/8-1822 Att. 20/4-1882.
29 1882 Amerika Maren Johannesd., hans Hustru f. 7/3-1826 do.
30 1882 Amerika 1. Kirsten Marie Nilsd., Pige (deres Barn) f. 3/5-1864 kf. 12/10-1879. do.
31 1882 Amerika 2. Halvor Nilsen (deres Barn) f. 22/6-1868 dbt. 26/7-1868. do.
32* 1882 Amerika John Johnsen Usterud, Leilending f. 23/10-1846 dbt. 1/11-1846, kf. 10/11-1861. Att. 21/4-1882.
33 1882 Amerika Birgit Larsd, hans Hustru og Børn f. 29/5-1859 dbt. 2/6-1859, kf. 12/10-1873. att. do.
34 1882 Amerika 1. Ingeborg f. 23/9-1879 dbt. 19/10-1879. Att do.
35 1882 Amerika 2. Thorine f. 6/5-1881 dbt. 3/7-1881. Att. do.
36 1878 Skien Anne Karine Olsd. Furustul, Pige f. 14/7-1858 kf. 12/10-1873. Att. 25/4-1882.
37 1882 Amerika Anne Maria Haraldsd. Olsbrygge, Pige f. 10/10-1860 kf. 10/10-1875. Att. 26/4-1882.
38 1882 Amerika Nils Nilsen Kastet, Uk. f. 3/4-1862 kf. 21/10-1877. Att. 26/4-1882.
39* 1882 Amerika Hans Gundersen Heisholt, Skolelærer og Gbr. f. 1842 Ægteviet 1868. Att. 27/4-1882.
40 1882 Amerika Maren Karine Nilsd., hans Hustru og Børn f. 1846 do. Att. do.
41 1882 Amerika 1. Nils f. 14/2-1869 dbt. 28/3-1869. Att. do.
42 1882 Amerika 2. Gunder f. 19/3-1871 dbt. 16/4-1871. do.
43 1882 Amerika 3. Margrethe f. 25/1-1874 dbt. 15/2-1874. do.
44 1882 Amerika 4. Kristine f. 2/10-1876 dbt. 29/10-1876. do.
45 1882 Amerika 5. Martine f. 25/1-1879 dbt. 16/3-1879. do.
46 1882 Amerika 6. Karen f. 9/6-1881 dbt. 10/7-1881. do.
47 1882 Lunde Bent Halvorsen Baksaas f. 23/7-1857 kf. 15/10-1871. Att. 28/4-1882.
48 1882 Amerika Mari Anne Anundsd., Pige f. 16/4-1853 kf. 4/10-1868. Att. 29/4-1882.
49 1882 Amerika Anne Johnsd. Vibeto, Pige f. 29/2-1859 kf. 11/10-1874. Att. do.
50 1882 Amerika Jacob Eriksen af Sandsvær, Gift mand f. 1851 Ægteviet 27/9-1875. Att. do.
51 1882 Amerika Maren Kirstine Kristensd. Tufte, Pige f. 22/2-1860 kf. 10/10-1875. Att. do.
52* 1882 Amerika Ole Nilsen Vibeto, Gift mand f. 27/8-1848 kf. 2/10-1867. Ægteviet 15/11-1872. Att. 29/4-1882.
  1882 Amerika Marie Kristensd., hans Kone f. 30/9-1848 Att. do.
  1882 Amerika 1. Nils Olsen, deres Barn f. 19/11-1872 Att. do.
  1882 Amerika 2. Maren Kirstine, do. f. 8/1-1875 Att. do.
53 1882 Amerika Karen Andrine Olsd. Vibeto, Pige f. 3/10-1856 forlovet 15/10-1871. Att: 1/5-1882.
* 1882 Amerika Nils Nilsen Præstegaarden (Kaasa), Husmand f. 23/9-1845 g. 8/6-1875. Har ikke løst Attest.
  1882 Amerika Gunhild Johanne Maria Gundersd. hans Kone f. 1843 i Lunde Har ikke løst Attest.
  1882 Amerika 1. Nils Nilsen, deres barn f. 2/3-1876 do.
  1882 Amerika 2. Gunder Nilsen f. 29/6-1878 do.
  1882 Amerika Marthe Jensd., Enke, Nils Nilsen Præstegaardsens moder f. 24/10-1827 do.
54 1882 Amerika Petter Andreassen Holla, Uk. f. 7/7-1860 kf. 10/10-1875. Att. 2/5-1882.
55 1882 Amerika Kari Gundersd. Sannæs, Pige f. 30/6-1837 kf. 2/10-1852. Att. 3/5-1882.
56 1881 Solum Anund Kristensen Lillejordet, Gbr.søn f. 22/3-1868 dbt. 12/4-1868. Att. 4/5-1882.
57 1882 Amerika Ole Kristiansen Sagbruget, Uk. f. 22/10-1862 kf. 21/10-1877. Att. 4/5-1882.
58* 1882 Amerika Kristen Kristensen Heisholt, Urmager f. 1845 Ægteviede 5/7-1870. Att. 4/5-1882.
59 1882 Amerika Liv Jørgensd., hans Hustru med Børn: f. 1850 do. do.
60 1882 Amerika 1. Anne Marie f. 23/7-1872 dbt. 15/9-1872. Att. do.
61 1882 Amerika 2. Jørgen Kornelius f. 2/7-1874 dbt. 26/7-1874. Att. do.
62 1882 Amerika 3. Kristen Toresius f. 4/1-1876 dbt. 13/2-1876. Att. do.
63 1882 Amerika 4. Lovise Marie f. 2/4-1878 dbt. 5/5-1878. Att. do.
64 1882 Amerika 5. Halvor f. 11/1-1881 dbt. 6/3-1881. Att. do.
65 1881 Lunde Ole August Andersen, Gut.. Søn af Anders Gundersen Odden f. 10/8-1867 Att. 6/5-1882.
66* 1882 Amerika Anders Jensen Vale, Arb. f. 25/6-1854 Ægteviede 27/4-1882. Att. 8/5-1882-
67 1882 Amerika Inger Marie Nilsd., hans Hustru f. 1/11-1858 do. Att. do.
68 1870(?) Solum Karoline Mathea Karlsd. Huset f. 30/9-1867 dbt. 10/11-1867. Att. 10/5-1882.
69 1882 Amerika Hans Kristian Danielsen, Uk. f. 9/7-1864 kf. 1879. Att. 27/5-1882.
70 1882 Amerika Inger Johanne Danielsen, Pige f. 29/11-1866 kf. 1881. Att. do.
* 1882 Amerika Nils Danielsen, Skomager f. 20/4-1827 Har ikke løst Attest.
  1882 Amerika Aashild Johannesd., hans Hustru og deres Børn: f. 20/1-1834 Har ikke løst Attest.
  1882 Amerika Anne Lovise - Har ikke løst Attest.
  1882 Amerika Dorthea f. 17/6-1869 Har ikke løst Attest.
  1882 Amerika Karl Martin f. 3/12-1871 Har ikke løst Attest.
71 1880 Porsgrund Johannes Halvorsen Sannæs, Enkemand ca. 55 aar gml. Att. 30/5-1882.
72* ca. 1875 Skien Jens Bentsen Værket, gift mand f. ca. 1851 Att. 21/6-1882.
72 - Skien Mathilde Andersd., hans Hustru f. ca. 1847 do.
73 ? Porsgrund Anne Marie Nilsd. Namløs, Barn f. 25/7-1867 Att. 30/6-1882.
74 ? Porsgrund ?Inger Andrea Isaksd. Gruben f. 30/3-1846 Att. 21/7-1882.
(75) Helgen 1882 Amerika John Olsen, Uk., Snedker f. 30/6-1833 kf. i Solum 15/4-1849. Att. 2/7-1882.
75 18?? Solum ? Thyge Jensen f. 15/6-1846 kf. 5/10-1862. Att. 22/7-1882.
76 1882 Lunde Karen Marie Aslaksd. Teigen, Barn f. 18/8-1867 dbt. 27/10-1867. Att. 27/7-1882.
77 1882 Amerika Thorsten Johnsen, gift Værksarb. f. 26/11-1836 kf. 1851. Att: 26/7-1882.
78 1882 Amerika Peder Johan Pedersen, Uk., arb. f. 22/8-1857 kf. 1871. Att. do.
79 1882 Skien Hans Hansen, Gut, s.a. Kristoffer Hansen f. 24/7-1866 Att. 31/7-1882.
80 1880 Skien Anne Johannesd., Pige f. 23/4-1860 kf. 11/10-1874. Att. 3/8-1882.
81 1882 Kristiansand Thorkil Halvorsen Ullevig, Uk. f. 24/2-1864 kf. 1879. Att. 4/8-1882.
82 ? Laurvig Thyge Halvorsen Thorsnæs f. 31/10-1853 kf. 1868. Att. 10/8-1882.
83 1882 Kristiania Anne Marie Gundersd. Værket, Pige f. 17/7-1863 kf. 1878. Att. 21/8-1882.
84 1882 Gjerpen Nils Sigurdsen Kjendalen, Gut f. 10/9-1867 dbt. 27/10-1867. Att. 28/8-1882.
85 ? Skien Ellev Svennungsen, Uk. f. 1850 kf. 1865. Att. 8/9-1882
86 ? Drangedal Gunhild Jensine Halvorsd., Barn f. 15/4-1867 dbt. 30/5-1867. Att. 11/9-1882
87 1873 Sauherad Bergit Kittilsd. Romenæs, Gbr's Barn f. 24/11-1872 dbt. 24/12-1872. Att. 14/9-1882
88 1878 Skien Karoline Karlsd. Namløs, Pige f. 18/5-1861 dbt. 21/7-1861, kf. 10/10-1875. Att. 19/9-1882
89 1882 Kristiania Nils Nilsen Kværnodden, Uk. f. 21/4-1864 kf. 10/11-1878. Att. 22/9-1882
90 1880 Hougesund Karen Malene Hansd. Stoen, Pige f. 2/11-1856 kf. 15/10-1871. Att. 25/9-1882
91 1879 Ramnæs Anne Marie Halvorsd., Barn f. 7/3-1868 dbt. 24/3-1868. Att. 26/9-1882.
92 1882 Amerika Halvor Knutsen Baksaas, Uk., Arb. f. 26/12-1861 kf. 80/8-1876. Att. 29/9-1882.
93 1878 Solum Even Johannesen Lunde, Gbr's Søn f. 8/11-1867 dbt. 15/12-1867. Att. 10/10-1882.
94 ? Skien Kirsti Johannesd. Lunde, Pige f. 31/12-1856 kf. 15/10-1871. Att. 11/10-1882.
95 1864 Skien Anne Nilsd. Sandstaa, Pige f. 30/3-1850 i Lunde kf. 2/10-1864 i Holla. Att. 16/10-1882.
96 1882 Gjerpen Jens Bentsen Bordstaae, Gbr. f. 4/7-1831 kf. 11/10-1846. Ægtev. 4/5-1854. Att. 23/10-1882
97* ? Tønsberg Johannes Larsen, Grubearb. f. ca. 1841 Ægtevied 2/7-1875. Att. 1/11-1882
98   do. Marie Olsd. Tufte, hans Kone f. 1835 Att. do.
99   do. 1. Karl Hansinius Pedersen, Uk.. Hennes Barn. f. 20/11-1862 kf. 21/10-1877. Att. do.
100   do. 2. Anna Olava Pedersd., Pige. Hennes Barn. f. 22/10-1865 kf. 9/10-1881. Att. do.
101   do. 3. Mathilde Marie Pedersd., Pige. Hennes Barn. f. 17/8-1868 dbt. 11/10-1868. Att. do.
102   do. 4. Ludvig Severin Johannesen, Deres Barn. f. 1/5-1875 dbt. 2/7-1876. Att. do.
103 1879 Gjerpen Gustav Tygesen Sannæs, Barn f. 24/9-1868 Att. 9/12-1882
104 1874 Laurvig Edvard Wilhelm Bauer, Værket, Uk. f. 30/7-1857 kf. 15/10-1871. Att. 27/12-1882.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 Helgen 1882 Amerika Gjermund Andreas Isaksen (Hagen), Uk. f. 24/6-1855 kf. 9/10-1870. Att. 5/6-1882.
2 do. 1882 do. John Olsen, Snedker, Uk. (Far: Ole Hansen Grinden) f. 30/6-1833 kf. 15/4-1849 i Solum. Att. 2/9-1882.
3 do. 1869 Skien Karl Pedersen Jøntvet, Uk. f. 3/12-1852 kf. 4/10-1882. Att. 14/8-1882.
4 do. 1875 Solum Aslaug Kirstine Gundersd. Præstgrav, Barn f. 9/2-1868 dbt. 9/4-1868. Att. 30/8-1882.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 ? Skien Anne Marie Andersd. Værket, Pige f. 16/3-1849 kf. 2/10-1864. Att. 16/2-1883.
2 1883 Lunde Amborg Kirstine Andersd. Odden, Barn f. 8/4-1869 dbt. 11/5-1869. Att. 6/4-1883
3 ? Kristiania Andrea Thorsd. Værket, Pige f. 7/10-1852 kf. 30/9-1866. Att. 6/4-1883
4 ? Løiten Bent Thomassen, Værket, Arb. f. 17/5-1844 Att. 9/4-1883.
5   do Thora Bentsen, hans datter f. 15/10-1868 Att. do.
6 1883 Lunde Knud Hansen Perskaas, Gut f. 15/4-1869 dbt. 16/5-1869. Att. 13/4-1883.
7 1883 Amerika Johannes Olsen Namløs, Uk. f. 15/8-1862 kf. 1877. Att. 13/4-1883
8 1883 Amerika Karl Magnus Hansen Holden, Uk. f. 8/9-1860 kf. 1875. Att. 13/4-1883
9 1883 Amerika Gunder Nilsen Skottet, Uk. (f. i Kjendalen und. Lunde i Valebø) f. 18/12-1856 kf. 1873. Att. 14/4-1883
10* 1883 Amerika Halvor Kristensen Otterkjær, Arbeider f. 11/12-1845 Viet i Lunde 27/12-1874. Att. 17/4-1883.
11 1883 Amerika Ingeborg Jensd., hans Hustru og deres Børn: f. 5/8-1848 i Lunde Att. do.
12 1883 Amerika 1. Birthe Marie Halvorsd. f. 24/3-1876 do.
13 1883 Amerika 2. Kristen Halvorsen f. 8/11-1879 do.
14* 1883 Amerika Aslaug Tovsd., Værksarbeiders Hustru og Børn: f. 1836 i Seljord Att. 18/4-1883
15 1883 Amerika 1. Marie Thorstensd. f. 4/3-1864 dbt. 27/3-1864, kf. 10/11-1878. Att. do.
16 1883 Amerika 2. Karoline Thorstensd. f. 18/6-1869 dbt. 25/7-1869. Att. do.
17 1883 Amerika 3. Johannes Thorstensen f. 12/4-1872 dbt. 19/5-1872. Att. do.
18 1883 Amerika 4. Theodor Thorstensen f. 7/8-1875 dbt. 12/9-1875. Att. do.
19 1883 Amerika Hans Johnsen, Værksarb. f. 4/1-1842 dbt. 16/1-1842. Att. 18/4-1883
20 1883 Lunde Halvor Halvorsen Baksaas, Gut f. 16/3-1869 dbt. 25/4-1869. Att. 21/4-1883
21 1883 Amerika Elisa Nilsd. Sannæs, Pige f. 31/10-1860 kf. 10/10-1875. Att. 21/4-1883
22 1883 Amerika Aaste Nilsd. Sannæs, Pige f. 1/9-1862 kf. 21/10-1877. Att. do.
23 1883 Amerika Halvor Olsen Romnæs, Uk. f. 9/1-1864 kf. 12/10-1879. Att. 27/4-1883.
24 1883 Amerika Karen Kristiansd., Pige fra Tyri i Lunde f. 1851 kf. 1865. Att. 1/5-1883.
25 1883 Skien Johanne Margrethe Hansd., Barn f. 10/11-1868 dbt. 1/1-1869. Att. 2/5-1883
26* 1883 Amerika Knud Halvorsen Baksaas, Gbr. f. 20/10-1836 kf. 1850. Att. 9/5-1883
27 1883 Amerika Aaste Olsd., hans Hustru f. 24/11-1831 kf. 1846. Att. do.
28 1883 Amerika 1. Aslaug Maria f. 26/3-1864 kf. 10/11-1878. Att. do.
29 1883 Amerika 2. Anne f. 2/11-1866 kf. 9/10-1881. Att. do.
30 1883 Amerika 3. Ole f. 29/9-1869 dbt. 10/11-1869. Att. do.
31 1883 Amerika 4. Knud f. 10/3-1873 dbt. 13/4-1873. Att. do.
32* 1882 Skien og Drangedal Kristen Kristensen Boslie, Gbr. f. 1833 Att. 10/5-1883
33 1882 Skien og Drangedal Ingeborg Thorine Larsd., hans Hustru og Børn f. 1837 do.
34 1882 Skien og Drangedal 1. Anne Maria f. 1865 kf. 1880. Att. do.
35 1882 Skien og Drangedal 2. Gunhild Tomine f. 1867 kf. 1882. Att. do.
36 1882 Skien og Drangedal 3. Liv f. 1871 Att. do.
37 1882 Skien og Drangedal 4. Kristine f. 26/8-1874 dbt. 15/11-1874. Att do.
38 1882 Skien og Drangedal 5. Hanna Gurine f. 26/9-1876 dbt. 22/10-1876. Att. do.
39 1883 Solum Hans Andreas Eriksen Øen, Uk. f. 10/10-1861 kf. 1876. Att. 11/5-1883
40* 1883 Amerika Lars Kristensen Baksaas, Husmand f. 9/4-1843 Att. 11/5-1883
41 1883 Amerika Gunhild Gunulfsd., hans Hustru og deres Børn: f. 13/8-1842 i Flåbygd Att. do.
42 1883 Amerika 1. Kristine f. 19/1-1873 do.
43 1883 Amerika 2. Halvor f. 15/11-1874 do.
44 1883 Amerika 3. Kristen f. 28/10-1877 do.
45 1883 Amerika 4. Gunhild Sofie f. 2/11-1881 do.
46 1883 Amerika (først Krinia) Karen Marie Ellingsd., Pige f. 19/3-1865 kf. 1880. Att. 15/5-1883.
47 ? Solum Anne Johanne Martine Johnsd., Barn f. 23/2-1869 dbt. 17/5-1869. Att. 17/5-1883.
48 1883 Amerika Gunhild Andreasd. Otterkjær, Pige f. 11/12-1855 kf. 1870. Att. 23/5-1883.
49 1883 Amerika Olea Henriksd., Pige f. 12/10-1852 kf. 1867. Att. 1/6-1883.
50 1883 Amerika Sten Andersen, Uk. f. 28/9-1864 kf. 3/10-1880. Att. 4/6-1883
51 1883 Amerika John Johnsen Espevolden f. 30/1-1865 kf. 1881. Att. do.
52 ? Skien Brynjulf Andreas Andersen, Uk. f. 11/1-1858 kf. 1872. Att. 16/6-1883
53 ? Skien Karen Maria Olsd., Barn f. 14/3-1868 dbt. 18/4-1868. Att. 16/6-1883
54 Ca. 1870 Skien Anne Kirstine Olsd., Barn f. 24/7-1869 dbt. 12/9-1869. Att. 18/6-1883
55* 1883 Amerika Halvor Halvorsen Røgstuen f. 1830 Reist uden Attest.
56 1883 Amerika Halvor Halvorsen, Uk. (hans Søn) f. 15/9-1862 kf. 1877. Att. 19/6-1883.
57 1883 Amerika Hans Olai Hansen, Uk. f. 10/1-1861 kf. 1875. Att. 19/6-1883.
58 1883 Amerika Gunhild Evensd. Lunde (Valebø), Pige f. 5/2-1859 kf. 1874. Att. 22/6-1883.
59 1877 Kristiania Ingeborg Andrea Andersd. Evjen, Pige f. 1855 kf. 1870. Att. 12/7-1883
60* 1881 Skien Andreas Andersen, Maler af Skien f. 1858 kf. 1873. Att. 25/7-1883
61 Samme tid Skien Inger Rasmusd. Værket, hans Hustru f. 1855 kf. 1869. Att. do.
62* 1882 Bamble Tollef Evensen Fæhn, Grubearb. og Børn: f. 1843 Att. 5/8-1883.
63 1882 do. Kristian Bernhard Tollefsen f. 1874 dbt. 5/3-1874. Att. do.
64 1882 do. Karl Theodor Tollefsen f. 1876 dbt. 11/3-1877. Att. do.
65 ? Kristiansand Karen Hansd. Værket, Pige f. 1854 kf. 1870. Att. 14/8-1883
66 ? Skien Ketil Andersen Solberg, Gbr.Søn f. 11/7-1868 Att. 24/8-1883
67 1883 Amerika Karen Gundersd. Sannæs, Pige f. 28/5-1858 kf. 1873. Att. 1/9-1883.
68* 1883 Brevig Karl Gustav Jonassen, Arbeider f. 1853 Ægteviede 17/6-1883. Att. 7/9-1883.
69 1883 Brevig Margrethe Sofie Kristensd., hans Hustru f. 1864 do. Att. do.
70 1881 Lunde Anne Marie Jensd. Sannæs, Pige f. 1850 kf. 1866. Att. 25/9-1883
71   - Dimiteret(?) fr. Anders Olsen Bjørndalen f. 4/9-1867 Att. 1/10-1883
72 1883 Solum Ole Anundsen Vasdalen, Gut f. 23/10-1868 dbt. 22/11-1868. Att. 8/10-1883
73 1880 Skien Hans Hansen Osdalen, Uk. f. 8/7-1860 dbt. 19/8-1860. Att. 13/10-1883
74* 1882 Gjerpen Knud Olsen Skibsnæs, Gbr. f. 1833 i Sauherad Att. 16/10-1883.
75 1882 Gjerpen Kirsten Andersd., hans Hustru og Børn: f. 5/11-1836 på Torsnes Att. do.
76 1882 Gjerpen 1. Elise f. 4/5-1863 kf. 1878. Att. do.
77 1882 Gjerpen 2. Kirsten Marie f. 14/3-1866 kf. 1881. Att. do.
78 1882 Gjerpen 3. Ole f. 18/2-1870 dbt. 3/4-1870. Att do.
79 1882 Gjerpen 4. Anne Berthea f. 30/8-1877 dbt. 14/10-1877. Att. do.
80 1879 Kragerø Ole Petter Thomassen, Uk. f. 12/6-1859 kf. 1874. Att. 19/10-1883.
81 1883 do. Anne Marthine Thomasd., Pige f. 24/4-1864 kf. 1880. Att. do.
82 1882 Gjerpen Anne Larsd. Løkken, Pige f. 1853 kf. 1867. Att. 27/10-1883.
83 1883 Skien Berthe Annette Kristiansd., (Barn) f. 9/1-1869 dbt. 7/2-1869. Att. 29/10-1883.
84 1883 Gjerpen Thora Jacobine Larsd. Torgersrud, Pige f. 6/1-1862 kf. 1876. Att. 30/10-1883.
85 1881 Solum Karen Thomine Larsd. Strømodden, Barn f. 28/12-1869 Att. 3/11-1883.
86 1882 Bamble Ole Larsen, Arbeider (s.a. Lars Pedersen Fæhn) f. 14/4-1860 kf. 1874. Att. 8/11-1883.
87 1876 Tjødling Gunhild Marie Hansd. Bjerkholt, Barn f. 12/1-1870 dbt. 14/4-1870. Att. 10/12-1883.
88 1876 Gjerpen Maren Kirstine Jørgensd., Pige f. 4/3-1855 kf. 1870. Att. 19/12-1883.
89 1883 Skien Nils Andersen Vibeto, Uk. f. 16/12-1859 kf. 1874. Att. 27/12-1883.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 Helgen 1883 Solum Karl Hansen Huset, Barn f. 27/8-1868 dbt. 8/11-1868. Att. 10/4-1883.
2 do. 1883 Amerika Lars Andreassen Klevsgade, Uk. f. 21/10-1865 kf. 3/10-1880. Att. 21/4-1883
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 1884 Sandefjord Kristoffer Hansen Stoa f. 17/4-1867 kf. 1/10-1882. Att. 4/1-1884.
2 1883 Kragerø Elisabeth Svendsen, Pige f. 16/10-1855 kf. 1870. Att. 1/2-1884
3 1884 Fjære Karl Olsen Kværndokken, Uk. f. 28/4-1867 kf. 1882. Att. 5/2-1884
4 1884 Fjære Peder Johnsen Vale, Uk. f. 3/9-1865 kf. 1881. Att. 7/2-1884.
5 ? Skien Even Johnsen Fæbakke, Uk. f. 28/9-1861 kf. 1876. Att. 14/3-1884.
6 1884 Holmestrand Maren Kirstine Olsd., Pige f. 26/10-1867 kf. 1883. Att. 17/3-1884.
7 1884 Langesund Gunhild Johnsd., Pige f. 17/5-1855 kf. 1869. Att. 23/3-1884.
8 1883 Bamble Jonas Andersen, Uk. f. 17/5-1867 kf. 1883. Att. 31/3-1884.
9 1884 Kristiania Nils Simensen, Uk. f. 10/11-1866 kf. 1881. Att. 3/4-1884.
10 1883 Skien Berte Karine Larsd., Pige f. 19/4-1857

kf. 1871. Att. 7/4-1884.

11 1884 Skien Karen Johanne Nilsd., Pige f. 28/7-1856 kf. 1871. Att. 7/4-1884.
12 1882? Sauherad Ingeborg Halvorsd. Danielskaas, Barn f. 9/11-1869 dbt. 12/12-1869. Att: 12/4-1884.
13 1884 Skien Kirsten Marie Gundersd. Dilsdalen, Pige f. 1/8-1862 dbt. 31/8-1862. Att. 18/7-1884.
14 1884 Kristiania Peder Simonsen Helgen, Uk. f. 9/9-1864 kf. 12/10-1879. Att. 19/7-1884.
15 1882 Arendal Ole Hansen Sandbakke, Uk. f. 4/9-1860 kf. 10/10-1875. Att. 22/4-1884.
16 1884 Amerika Anne Marie Jensd. Gjelseth, Pige f. 6/1-1860 kf. 11/10-1874. Att. 9/5-1884.
17 1884 do. Margit Olsd. Vala, Pige f. 3/6-1866 kf. 1881. Att. 13/5-1884.
18 1884 do. Kristen Kristiansen Stua, Skomager, Uk. f. 1865 kf. 1880. Att. 15/5-1884.
19 1884 do. Ingeborg Thomasd. Værket, Pige f. 1856 kf. 1871. Att. 27/5-1884.
20 1884 do. Birte Marie Olsd. Værket, Pige f. 1859 kf. 1874. Att. 27/5-1884.
21 ? Porsgrund Margit Kristine Hansd., Barn f. 6/5-1868 Att. 17/6-1884.
22 1884 Bamble Anne Martine Pedersd. Gruben, Pige f. 13/11-1863 kf. 1878. Att. 26/6-1884.
23* 1884 Asker Karl Iversen, Skomager f. 1858 Att. 2/7-1884.
24 1884 do. Kari Olsd., hans Hustru og Barn f. 1860 do.
25 (26) 1884 do. Ivar Karlsen, deres Søn(?!) f. 1862??? do.
26 (27) ? Skien Ingeborg Halvorsd. Dilsdalen, Pige f. 1853 kf. 1868. Att. 14/8-1884.
28 1884 Amerika Karoline Birgitte Johnsd. Tuftedalen, Pige f. 4/12-1856 kf. 1871. Att. 15/8-1884.
29 (avlyst) 1884 do. (ikke reist) Isak Isaksen Romnæs, Uk. (ikke reist) f. 15/1-1866 kf. 1881 (ikke reist).
30 1884 Amerika Karen Kirstine Isaksd. Romnæs, Pige f. 29/11-1863 kf. 1878. Att. 22/8-1884.
31 1884 do. Anne Marie Olsd. Ødegaarden, Pige f. 8/9-1859 kf. 1874. Att. 23/8-1884.
32 1884 do. Anne Kristine Ellevsd., Barn f. 21/3-1881 dbt. 24/5-1881. Att. do.
33 1884 do. Johan Oskar Ellevsen, Barn f. 24/4-1883 dbt. 1/7-1883. Att. do.
34 1878? Porsgrund Hans Andreas Gundersen Hollasæter, Uk. (Dissenter) f. 5/4-1835 kf. 1850. Att. 26/8-1884.
35 1884 Tyskland Anund Andreassen Ringsevje, Uk. f. 17/9-1864 dbt. 16/10-1864. Att. 2/9-1884.
36 1884 Amerika Marie Edevine Karlsd. (Olsen), Barn f. 9/5-1882 dbt. 12/7-1882. Att. 17/9-1884.
37 1884 Solum Ole Jørgensen Sannerholt, Gbr., Enkemand f. 21/5-1838 Att. 19/9-1884.
38 1884 Kristiania Olaus Larsen Rolighed, Uk. f. 4/9-1865 Att. 26/9-1884.
39 1884 Arendal Andreas Asbjørnsen Hundevadt, Gut f. 18/8-1873 dbt. 11/11-1873. Att. 6/10-1884.
40* 1884 Laurvig Kristen Olsen Gruben, Grubearbeider (fra Gravdalseje i Sandsvær) (f. 1843 i Sandsvær) Att. 9/10-1884.
41 do. do. Ingeborg Henriksd., hans Kone (fra Værket) f. 16/9-1856 Viet i Holla 30/7-1875. Att. do.
42 do. do. Oluf Julius, deres Barn f. 25/12-1877 Att. do.
43 ? Sauherad Kari Hansd. Vibeto, Barn f. 13/7-1869 dbt. 22/8-1869. Att. 14/10-1884.
44 ? Lunde Bergit Olsd. Værket, Pige f. 24/7-1859 kf. 1874. Att. 27/10-1884.
45 ? Solum Ingeborg Andersd. Tinholt, Pige f. 23/1-1862 kf. 1876. Att. 12/11-1884.
46 ? Sauland Jørgen Pedersen Omtveit, Landhandler f. 14/1-1846 kf. 1861. Att. 26/11-1884.
47 1883 Skien Hans Karl Larsen, Arbeider, (Snedker?) f. 10/11-1858 kf. 1873. Att. 8/12-1884.
48 1884 (Gjerpen?) Mari Jensd. Borstad, Pige f. 30/9-1856 kf. 1871. Att. 27/12-1884.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1. Helgen 1884 Solum Erik Gunulfsen, Gut f. 13/2-1869 dbt. 14/3-1869. Att. 8/5-1884.
2. do. 1874 Solum Aslaug Kirstine Larsd. Haavet, Pigebarn f. 17/9-1869 dbt. 14/11-1869. Att. 13/3-1884.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 1876/ 77? Kragerø Søren Olsen Bjørndalen, Uk. f. 8/5-1854 kf. 1868. Att. 5/1-1885.
2 ? Skien Severine Hansd., Barn f. 27/11-1863 Att. 3/2-1885.
3 ? Porsgrund Ole Jensen Strandkaasa, Skomagersvend f. 24/12-1860 kf. 1875. Att. 20/4-1885.
4 ca. 1877 Lunde Ingeborg Halvorsd. Hollahagen, Barn f. 3/4-1870 dbt. 13/5-1870. Att. 22/4-1885.
5* 1884 Kragerø Ole Pedersen Marum, Kringflød, Gbr. og Hustru f. 1831 Att. 28/4-1885.
6 do. do. Mari Evensd., Hustru og deres Børn: f. 1840 do.
7 do. do. 1. Peder Marum f. 20/6-1869 kf. 1881. Att. do.
8 do. do. 2. Elise Margrethe f. 20/2-1884 dbt. 23/3-1884. Att. do.
9 1882 Solum Martine Jørgensd. Tinholt, Barn f. 10/11-1870 dbt. 26/12-1870. Att. 9/5-1885.
10 1876 Bamble Anne Karine Johnsd., Barn f. 3/12-1870 dbt. 2/4-1871. Att. 11/5-1885.
11 1883 Skien Anne Elise Bjørnsd., Pige f. 10/3-1866 kf. 1881. Att. 12/5-1885.
12 ca. 1872/ 1885 Hvideseid, nu til Am. Kirsti Andersd. Tufte, Pige f. 24/8-1848 kf. 1863. Att. 13/5-1885.
13 1885 Amerika Anne Gurine Ellingsen, Pige f. 10/1-1862 kf. 1876. Att. do.
14 do. do. Laura Karoline Ellingsen, Pige f. 16/1-1867 kf. 1882. Att. do.
15 do. do. Julie Ellingsen, Pige f. 25/12-1868 kf. 1884. Att. do.
16 do. do. Mathias Emil Ellingsen, Gut f. 5/11-1874 dbt. 17/1-1875. Att. do.
17 do. do. Martinius Bentsen Værket, Uk. f. 7/8-1865 kf. 3/10-1880. Att. 19/5-1885.
18 1881 Solum Maren Kittilsd., Pige f. 1835 kf. 1850. Att. 27/5-1885.
19 ca. 1877 Solum Karen Laurine Larsd., Pige f. 6/10-1859 i Helgen kf. 1874. Att. 10/7-1885.
20 1885 Amerika Kirsten Kristiansd. Værket, Pige f. 21/7-1858 kf. 1872. Att. 27/7-1885.
21* 1885 Eidanger Gundar Kristensen Vala (Tidl. Brenne) f. 1819 i Sauherad Att. 30/7-1885.
22 do do Nikoline Andrea Johnsd., hans Hustru f. 6/12-1845 i Hedrum Att. 31/7-1885.
23 1885 Lunde Inger Tomine Olsd., Gbr's. Kone nu Skordal f. 1860 Att. 31/7-1885.
24 1885 Skien Johannes Rasmussen, Uk. f. 1868 Att. 5/8-1885.
25 1885 Kristiania Peder Pedersen Gruben, Uk. f. 1867 Att. 25/9-1885.
26 1885 Skien Jens Stensen Haatveit, Uk. f. 1849 Att. 30/9-1885.
27 1885 Kragerø Kari Andersd. Haatveit, Pige f. 1857 Att. 16/10-1885.
28 1879 Gjerpen Kristine Johannesd. Lunde, Barn f. 1/12-1869 Att. 21/10-1885.
29 1879 do Johannes Johannesen Lunde, Barn f. 16/4-1871 Att. do.
30 1885 Skien Anne Kirstine Gundersd., Barn f. 24/2-1870 Att. 26/10-1885.
31 1881 Langesund Hansine Hansd. Stoa, Pige f. 10/6-1867 kf. 1881. Att. 31/10-1885.
32 ca. 1883 Gjerpen John Kornelius Johnsen, Uk. f. 30/12-1864 kf. 1880. Att. 10/11-1885.
33 ca. 1874 Porsgrund Ole Halvorsen Hollahagen, Uk. f. 4/8-1857 kf. 1872. Att. 13/11-1885.
34* 1885 Vaale Nils Gregersen Graver, Inderst f. 1844 Att. 16/11-1885.
35 do. do. Ingeborg Knudsd., hans Hustru og deres Børn: f. 1847 do.
36 do. do. 1. Greger Nilsen f. 11/10-1871 dbt. 23/6-1872. Att. do.
37 do. do. 2. Gunhild Nilsd. f. 17/1-1873 dbt. 2/3-1873. Att. do.
38 do. do. 3. Helga Kristine Nilsd. f. 3/11-1875 dbt. 1/1-1876. Att. do.
39 do. do. 4. Knud Nilsen f. 12/1-1877 dbt. 30/3-1877. Att. do.
40 1882 Skien Ingeborg Marie Hansd. Sandbakken f. 1858 kf. 1872. Ægteviet 8/12-1882. Att. 10/12-1885.
41 1877 Skien Bertine Johannesd. Værket, Pige f. 1858 kf. 1873. Att. 31/12-1885.
42 ? Hiterdal (Heddal) Jørgine Bertine Andersd., Barn (d.a. skredder
Anders Anders Gundersen Fæhn og Gjellaug Andersd.)
f. 18/6-1872 dbt. 7/7-1872. Att. 3/4-1886.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 ? Skien Karen Kirstine Johannesd., Barn f. 2/10-1871 dbt. 29/10-1871. Att. 11/1-1886.
2 1886 Amerika Jørgen Johnsen Vale, Uk., Tjener f. 2/8-1867 kf. 1/4-1883. Att. 16/1-1886.
3 do. do. Anders Andersen Dalen, Uk., Tjener f. 27/4-1866 kf. 1881. Att. 23/1-1886.
4 1886 Skien Laura Kristine Thorsd. Langeland f. 3/9-1860 kf. 1876. Att. 26/1-1886.
5 1886 Amerika Halvor Halvorsen Hammerstad, Uk. f. 1867 kf. 1882. Att. 12/4-1886.
6 1886 Porsgrund Anne Andersd. Namløs, Pige f. 1863 kf. 1879. Att. 18/4-1886.
7* 1874? Bamble Nils Johnsen Holla, Arb. f. 1853 gift i 1873. Att. 19/4-1886.
8 do. do. Gunhild Vetlesd., Hustru f. 1849 do. Att. do.
9 do. do. Ingeborg Marie Nilsd., deres Barn f. 27/10-1873 dbt. 25/12-1873. Att. do.
10 April 1886 Amerika Leif Thorstensen Brænne, Uk. f. 10/3-1867 kf. 1882. Att. do.
11 do. do. Johannes Olsen Vala, Uk. f. 3/3-1868 kf. 1882. Att. do.
12* do. do. Harald Olsen Næset, Arb. f. 1853 gift 4/3-1879. Att. 20/4-1886.
13 do. do. Thora Thorkildsd., hans Hustru f. 1858 do. Att. do.
14 do. do. Karen Kirstine Haraldsd., deres Barn f. 10-2-1879 dbt. 2/6-1879. Att. do.
15 April 1886 Solum Anders Kittilsen Holtan, Barn f. 30/8-1870 dbt. 7/1-1871. Att. 24/4-1886.
16 do. Lunde Anne Berthea Aslaksd. Teigen, Barn f. 7/5-1872 dbt. 28/7-1872. Att. 27/4-1886.
17* 1872 Lunde Johannes Pedersen Holla, Leilending (fra Teksle B) f. 9/7-1845 gift 2/1-1869. Att. 30/4-1886.
18 do. do. Gunhild Olsd., Hustru (fra Rui i Aamotsdal, Seljord) f. ca. 1845 do. Att. do.
19 do. do. 1. Pauline Olette, (født på Hægland) f. 12/9-1872 dbt. 6/10-1872. Att. do.
20 do. do. 2. Karen Bertea (født på Hægland) f. 6/9-1874 dbt. 16/10-1874. Att. do.
21 do. do. 3. Elise (født på Hægland) f. 2/9-1876 dbt. 8/10-1876. Att. do.
22 do. do. 4. Johannes (født på Hægland) f. 20/4-1878 dbt. 26/5-1878. Att. do.
23 do. do. 5. Ole Petter (født på Hægland) f. 9/5-1881 dbt. 12/6-1881. Att. do.
24 do. do. 6. Nils (født på Hægland) f. 23/8-1884 dbt. 21/9-1884. Att do.
25* do. Lunde Ingeborg Olsdatter Hegland, Enke (etter Nils Pedersen Hægland)
(Ingeborg Olsdatter er trolig søster til Gunhild Olsd. fra Rui i Åmotsdal).
Ca. 35 Aar Gift 26/8-1870. Att. do.
26 do. do. 1. Karen Pauline Nilsd. (født på Hægland) f. 13/9-1871 dbt. 22/10-1871. Att. do.
27 do. do. 2. Berthine Ovilia Nilsd. (født på Hægland) f. 24/12-1873 dbt. 25/1-1874. Att. do.
28 do. do. 3. Johannes Nilsen (født på Hægland) f. 23/4-1877 dbt. 3/6-1877. Att. do.
29 1886 Amerika Halvor Hansen Værket, Uk. f. 10/10-1866 kf. 1/10-1882. Att. 4/5-1886.
30 1873 Solum Hans Larsen Røibæk, Gut f. 17/2-1872 dbt. 20/5-1872. Att. 2/5-1886.
31* 1886 og 1886 Amerika Ole Pedersen Gruben, Stiger f. 15/11-1855 Ægteviet 18/7-1879. Att. 3/5-1886.
32 1886 do. Else Marie Isaksd., Hustru og deres Børn: f. 28/3-1862 do. Att. do.
33 do. do. 1. Isak Rønholt f. 17/1-1880 dbt. 15/2-1880. Att. do.
34 do. do. 2. Inga Pauline f. 10/3-1881 dbt. 18/4-1881. Att. do.
35 do. do. 3. Peder f. 4/1-1883 dbt. 25/2-1883. Att. do.
36 ? Solum Gunhild Marie Hansd., Barn f. 3/11-1871 dbt. 11/2-1872. Att. 6/5-1886.
37 1881 Lunde Severin Hansen Stoa, Barn f. 21/9-1871 dbt. 19/5-1872. Att. 7/5-1886.
38 1886 Solum Inger Gurine Gunuldsd., Vasdal, Barn f. 13/1-1872 dbt. 9/6-1872. Att. 12/5-1886.
39 1886 Amerika Karl Edvard Ellefsen, Nyhus f. 28/1-1964 dbt. 10/4-1864, kf. 12/10-1879. Att: 14/5-1886.
40 ? Ugge Peder Larsen Ugge, Barn f. 28/6-1871 dbt. 11/6-1872. Att. 17/3-1886.
41* 1886 Amerika John Aslaksen Solvold, Arbeider f. 1856 Viet 17/3-1884. Att. 20/5-1886.
42 do. do. Aaste Kirstine Andreasd., Hustru og Barn: f. 4/12-1857 do. Att. do.
43 do. do. Ingeborg Johnsd., deres Barn f. 16/4-1884 Att. do.
44* do. do. Kirsti Pedersd. Otterkjær, Enke og hennes Børn: f. 3/11-1834 Att. do.
45 do. do. 1. Nils Andreassen Otterkjær, Uk. f. 28/3-1866 kf. 1881. Att. do.
46 do. do. 2. Andreas Andreassen Otterkjær, Uk. f. 15/4-1871 kf. 1885. Att. do.
47 Høstn 1885 Solum Gjermund Rollefsen Glaholt, Barn f. 31/12-1871 dbt. 12/3-1872. Att. 25/5-1886.
48 ? Kristiania Hans Karl Østensen f. 22/3-1856 kf. 1871. Att. 28/5-1886.
49* 1886 Amerika Jens Olsen Værket, Husmand med Hustro og Børn f. 1834 Ægteviet 1858. Att. 29/5-1886.
50 do. do. Karen Sørine Olsd., han Hustru f. 1832 do. Att. do.
51 do. do. 1. Anne Kirstine Jensd. f. 4/10-1866 kf. 1881. Att. do.
52 do. do. 2. Severine Jensd. f. 10/7-1876 dbt. 7/1-1877. Att. do.
53* do. do. Karen Jensd. Herregaarden, Enke og 4 Børn f. 16/4-1844 Ægteviet 29/12-1866. Att. 31/5-1886.
54 do. do. 1. Thorsten Nilsen f. 29/12-1871 dbt. 28/1-1872. Att. do.
55 do. do. 2. Karen Susanne Nilsd. f. 1/4-1875 dbt. 2/5-1875. Att. do.
56 do. do. 3. Jens Nilsen f. 31/7-1877 dbt. 9/9-1877. Att. do.
57 do. do. 4. Anne Nilsd. f. 25/2-1881 dbt. 14/4-1881. Att. do.
58 do. do. Maren Tomine Olsd. Værket, Pige f. 1912-1868 kf. 1883. Att. 31/5-1886.
59 ? Porsgrund Nils Jacobsen, Verket, Barn f. 8/10-1871 dbt. 12/11-1871. Att. 10/6-1886.
60 1882 Gjerpen Anne Andersd. Heisholt, Pige f. 14/4-1861 kf. 1875. Att. 15/6-1886.
61* Juni 1886 Amerika Hans Peter Pedersen, Ulefos, Sagarbeider f. 1859 Ægteviet 1876. Att. 17/6-1886.
62 do. do. Gunhild Olsd., hans Hustru og Børn: f. 1852. do. Att. do.
63 do. do. 1. Hans f. 10/12-1876 Att. do.
64 do. do. 2. Ole f. 7/7-1879 do.
65 do. do. 3. Anne Pauline f. 25/12-1880 do.
66 do. do. 4. Gunhild Marie f. 7/10-1882 do.
67 do. Skien Bent Jensen Baarstad (Valebø), Uk. f. 3/10-1880 Att. 19/6-1886.
68 Aug. 1868 Kristiania Thorvald Hansen Holla, Uk. f. 6/7-1866 Att. 16/8-1886.
69 do. do. Andreas Hansen Holla, Gut f. 28/10-1871 dbt. 3/12-1871. Att. do.
70 do. do. Thea Antonette Hansen Holla, Pige f. 22/5-1869 kf. 4/10-1885. Att. do.
71 do. Amerika Anne Kirstine Gundersd., Pige f. 16/6-1867 kf. 1882. Att. 20/8-1886.
72 do. do. Ingeborg Johnsd. Heisholt, Pige f. 28/1-1866 kf. 1880. Att. 25/8-1886.
73 ? Solum Jørgen Jørgensen Tinholt, Barn f. 19/8-1872 dbt. 1/9-1872. Att. 3/9-1886.
74 Okt. 1886 Gjerpen Inger Tomine Isaksd. Romnæs f. 1858 Viet 13/10-1882. Att: 6/9-1886.
75* Sept. 1886 Amerika Anne Olsd. Odden, Enke f. 1827 Enke efter Hans Olsen 1881. Att: 23/9-1886.
76 do. do. Marie Hansd. Odden f. 1867 kf. 1/10-1882. Att. do.
77 ? Skien Karen Kirstine Johannesd., Barn f. 2/10-1871 dbt. 29/10-1871. Att. 28/9-1886.
78 1886 Borre Gunhild Nilsd. Graver, Barn f. 17/1-1873 dbt. 2/3-1873. Att. 1/10-1886.
79 ca. 1880 Solum Andreas Aslaksen Teigen, Uk. f. 30/1-1854 kf. 1868. Att. 5/11-1886.
80 1884 Kristiania Johannes Tallaksen Værket, Uk. f. 23/4-1862 kf. 1877. Att. 9/11-1886.
81 ca. 1876 Skien Elise Marie Pedersd., Barn f. 31/8-1872 dbt. 27/10-1872. Att. 16/11-1886.
82 ca. 1885 Skien Inger Marie Olsd. Namløshagen f. 31/3-1853 kf. 1867. Att. 13/12-1886.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 Helgen 1886 Hviteseid Ole Karenius Sveinungsen Bjerven, Barn 15/1-1872 dbt. 9/6-1872. Att.4/2-1887.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 1861 Mælum og Skien Karen Halvorsd. Bø, Pige f. 17/10-1960 dbt. 26/12-1860. Att. 1/3-1887.
2 1883 Skien og Amerika Maren Gurine Andersd., Pige f. 7/10-1862 kf. 1878. Att. 10/3-1887.
3 1887 Amerika Tollef Olsen Namløs, Uk. f. 24/11-1870 kf. 1885. Att. 23/3-1887.
4 1887 Saude (Sauherad) Inger Marie Olsd. Kragefød, Pige f. 21/11-1859 kf. 1874. Att. 25/3-1887.
5 1887? Porsgrund Anne Karoline Johnsd. Eik, Barn f. 2/9-1872 dbt. 3/11-1872. Att. 30/2-1887.
6 187? Flaabygd Kristen Halvorsen Baksaas, Barn f. 11/9-1873 dbt. 20/7-1873. Att. 31/3-1887.
7 1886 Skien Kristen Nilsen Lunde, Barn f. 31/5-1872 dbt. 23/6-1872. Att. 31/3-1887.
8 1887 Gjerpen Julius Andersen Fjelddalshaven, Barn f. 25/12-1872 dbt. 12/1-1873. Att. 12/4-1887.
9 1887 Amerika Karen Gurine Pedersd. Ulefos, Pige f. 20/11-1861 kf. 20/8-1876. Att. 12/4-1887.
10 1887 Skien Mari Anne Kristensd. Ulefos, Pige f. 26/7-1866 kf. 1881. Att. 19/4-1887.
11 1887 Amerika Netta Jensine Johannesd. Sannæs, Pige f. 13/3-1867 kf. 1882. Att. 29/4-1887.
12 1887 do. Anne Elise Andreasd. Værket, Pige f. 16/1-1865 kf. 1880. Att. 10/5-1887.
13 ? ? Rasmus Svendsen, Snedker f. 18/10-1854 Ægteviet 7/1-1881. Att. 16/5-1887.
14 ? ? Severin Martinius Svendsen, hans Søn f. 27/2-1881 dbt. 8/5-1881. Att. do.
15 - Porsgrund Hans Hansen f. 24/3-1867 dbt. 1/10-1867(?). Att. 21/5-1887.
16* 1887 Solum Harald Nikolaisen Eie, Gbr. f. 22/8-1857 kf. 13/10-1872, Viet 3/7-1885. Att. 2/6-1887.
17 do. do. Anne Olsd., hans Hustru f. 22/7-1860 kf. 1874. Att do.
18 do. do. 1. Ingeborg Eie, deres Barn f. 10/5-1886 dbt. 3/6-1886. Att. do.
19 1887 Amerika Severin Ellefsen Nyhus, Uk. f. 23/8-1867 kf. 1/10-1882. Att. 11/6-1887.
20 1887 Gjerpen Karl Andersen Heisholt, Barn f. 17/5-1873 Att. 13/6-1887.
21 do. Amerika Thora Annette Andersd. Odden, Pige f. 10/5-1864 kf. 1879. Att. 28/6-1887.
22 1882 do. Anne Pauline Frøberg, Barn f. 8/4-1879 dbt. 11/5-1879. Att. 13/7-1887.
23 ca. 1880 Kristiania Peder Augustinussen Omtvedt, Boghandler f. 20/4-1861 kf. 10/10-1875. Att. 14/7-1887.
24 1880? Porsgrund Peder Hansen Helgenskoven, Uk. f. 1/7-1857 kf. 1873. Att. 20/8-1887.
25 1880? Skien? Taran Bentsd., Pige f. 2/11-1852 kf. 13/10-1867. Att. do.
26 1887 Gjerpen Inger Maria Olsd. Kværnhuskaasa (Valebø), Barn f. 23/10-1872 Att. 25/8-1887.
27 1886 Skien Karl Martinius Andersen (Heisholt-) Evjen, Uk., Arbeider f. 27/4-1865 kf. 1880. Att. 25/8-1887.
28 1887 Amerika Kirstine Marie Andreasd. Værket, Pige f. 11/11-1860 kf. 1875. Att. 2/9-1887.
29 do. do. Olava Hansd. Stoa, Pige f. 12/4-1862 kf. 1877. Att. 9/9-1887.
30* 1881 Havstad pr. Arendal Ingebrigt Nilsen, Formermester (og Børn) f. 1842 (i Skien?) Att. 19/9-1887.
31 do. do. 1. Marie Elise f. 19/10-1871 dbt. 25/12-1871. Att. do.
32 do. do. 2. Karen Nikoline f. 20/4-1873 dbt. 29/6-1873. Att. do.
33 do. do. 3. Nils Johan f. 5/6-1875 dbt. 11/7-1875. Att. do.
34 do. do. 4. Elise f. 11/7-1877 dbt. 19/8-1877. Att. do.
35 do. do. 5. John f. 25/6-1880 dbt. 22/8-1880. Att. do.
36 1881 Skien Ole Sigurdsen Holla, Husmand f. 18/1-1849 Viet 18/4-1873. Att. 30/9-1887.
37 do. do. Margrethe Jensd., hans Hustru f. 18/9-1853 do. Att. do.
38 do. do. Severin, deres Søn f. 20/10-1873 dbt. 14/12-1873. Att. do.
39 1873 Skien Anne Pedersd. Ulefos, Pige f. 21/3-1855 kf. 1869. Att. 4/10-1887.
40 ? Lunde Gunhild Marie Pedersd. Settendal, Barn f. 20/10-1872 dbt. 1/12-1872. Att. 11/10-1887.
41 ? Solum Kristen Hansen "Hollakaasen", Barn (s.a. Hans Jensen Hollakaasa) f. 14/11-1873 Att. 24/10-1887.
42 ? Skien Anne Andersd. Fæn, Pige f. 1852 kf. 1866. Att. 24/10-1887.
43 ? Kragerø Abraham Andreassen Sagbruget, Barn f. 1874 dbt. 24/5-1874. Att. 4/11-1887.
44 1887 Sverige Karl Hundevadt, Uk., Agronom f. 1865 kf. 1881. Att. 30/11-1887.
45 1887 - ? Karl Kristian Gustav, Barn f. 23/3-1883 Att. 2/12-1887.
46 ? Amerika Nils Larsen Ytterbø, Uk. f. 22/10-1859 kf. 11/10-1874. Att. 19/12-1887.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1* Helgen 1886 Lunde Jørgen Jørgensen, gbr. f. 1853 i Lunde Vide 3/9-1884. Att. 25/4-1887.
2 do. 1886 do. Bergit Johannesd., Hustru f. 1853 i Hiterdal (Heddal) do. Att. do.
3 do. 1886 Solum Abraham Andersen Strandkaasen f. 1872 dbt. 2/6-1873. Att. 4/5-1887.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 1888 Amerika Anne Kristine Klausd. Sjaavid (Valebø), Pige 1869 kf. 1883. Att. 10/2-1888.
2 do. do. Jens Klausen Sjaavid, Uk 1871 kf. 1886. Att. do.
3* ? Kragerø Jørgen Jørgensen Tinholt, G.br. f. 1/4-1845 Viet 28/12-1869. Att. 21/2-1888.
4 do. do. Ingeborg Kirstine Halvorsd., hans Hustru f. 24/4-1843 Att. do.
5 do. do. 1. Berthe Kirstine f. 21/1-1878 do.
6 do. do. 2. Hanna f. 14/9-1880 do.
7 do. do. 3. Anne Isine f. 19/9-1874 do.
8 1888 Skien Susanne Olsd. Høgsodde (und. Vale i Valebø), Pige f. 6/3-1863 kf. 10/11-1878. Att. 27/2-1888.
9 1888 Amerika Nils Pedersen Hammerstad, Uk. f. 28/10-1863 kf. 1879. Att. 1/3-1888.
10 1888? Gjerpen? Ingeborg Amalie Pedersd., Barn f. 27/12-1872 dbt. 20/4-1873. Att. 7/4-1888.
11 ? Lunde Hans Kristensen Lillejordet, Barn f. 29/8-1873 dbt. 7/9-1873. Att. 28/4-1888.
12 1885 Lunde Anders Peter Andersen, Barn f. 22/9-1873 dbt. 23/11-1873. Att. 4/5-1888.
13 ? Lunde Anna Marie Andersd., Barn f. 22/3-1874 dbt. 24/5-1874. Att. 5/5-1888.
14 ? Skien Anne Johannesd. Gravningen, Pige f. 29/1-1854 kf. 1868. Att. 11/5-1888.
15 1880 Amerika Ingeborg Torine Halvorsd. Stensholt, Pige f. 9/12-1854 kf. 1869. Att. 22/5-1888.
16 ? Skien Thora Lovise Nilsd. Lunde, Barn f. 20/4-1874 dbt. 31/5-1874. Att. 30/5-1888.
17 ? Skien Maren Anne Andersd. Fæn, Pige f. 24/9-1860 kf. 10/10-1875. Att. 5/6-1888.
18 1888 Romedal Ivar Oskar Knudsen, Barn f. 13/1-1888 dbt. 4/3-1888. Att. 7/6-1888.
19 ca. 1881 Solum Dorthea Bentsd. Masdalen, Pige f. 9/3-1861 kf. 1876. Att. 28/6-1888.
20 1874 Skien Gunder Brynjulfsen, Søfarende, Uk., Brænne f. 8/9-1858 kf. 1873. Att. 10/7-1888.
21 Aug. 1888 Amerika Hans Gundersen Værket, Uk. f. 31/3-1871 kf. 1886. Att. 1/8-1888.
22 do. do. Hans Martinius Nilsen, Værket, Uk. f. 28/5-1872 kf. 1887. Att. do.
23 do. do. Gunhild Marie Nilsd. Værket, Pige f. 5/7-1869 kf. 1884. Att. 3/8-1888.
24 do. do. Maren Sørine Nilsd. Værket, Pige f. 1/12-1870 kf. 1885. Att. do.
25 okt. 1888 do. Jens Jensen Værstadgahen, Uk. f. 9/6-1870 kf. 1885. Att. 29/9-1888.
26 1874 Skien Hans Kristian Sondresen, Barn f. 12/10-1873 dbt. 25/12-1873. Att. 4/10-1888.
27 1885 Kristiania Karl Isaksen Helgenhagen, Uk. f. 13/2-1858 kf. 1872. Att. 29/10-1888.
28 ? Skien Ingeborg Hansd. Hegna (und. Graver i Valebø), Pige f. 15/9-1851 kf. 1866. Att. 2/11-1888.
29 ? Skien Nils Nilsen Høgsodde, Uk. f. 15/11-1865 Att. 6/11-1888.
30 1883 Skien Thora Larsd., Pige f. 6/3-1868 kf. 1883. Att. 9/11-1888.
31 1885 Solum Aaste Kristensd. Nyhus f. 1868 kf. 1884. Att. 28/11-1888.
32* 1887 Hiterdal Thorsten Evensen Lunde, Handler f. 1861 kf. 1875. Att. 4/12-1888.
33 do. do. Karen Berthea Sivertsd., Hustru f. 1862 kf. 1878. Att. do.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 1886 Skien Karen Marie Brynjulfsd., Pige f. 17/12-1865 kf. 3/10-1880. Att. 2/1-1889.
2 1888 Omdals Værk Gustav Adolf Larsen, Barn f. 1/8-1888 dbt. 7/10-1888. Att. 8/1-1889.
3 før 1879 Skien Ole Nilsen Toreskaas, Barn f. 12/7-1874 dbt. 28/7-1874. Att. 11/1-1889.
4 ? Fredrikshald Hans Evensen Lunde, Skolelærer f. 7/2-1864 kf. 1878. Att. 17/1-1889.
5 1889 Amerika Hans Tjøstolfsen Enerhaugen, Gut f. 17/4-1873 dbt. 1/6-1873. Att. 17/1-1889.
6 1889 Laurvig Kirsten Marie Halvorsd. Roligheden, Pige f. 12/10-1864 kf. 1879. Att. 8/2-1889.
7 1889 Gjerpen Nils Sigurdsen Kjendalen (Valebø), Uk., Arbeider f. 10/9-1867 kf. i Gjerpen 1/10-1882. Att. 20/3-1889.
8 ? Krstiania-Amerika Sten Østensen Holm, Handelsdrivende f. 18/1-1854 kf. 1868. Att. 10/7-1889.
9 1889? Kragerø John Petter Halvorsen Hollahagen f. 17/4-1863 kf. 1877. Att. 15/4-1889.
10 1889 Amerika Torgrim Torgrimsen Solberg, Snedker f. 15/8-1867 kf. 1882. Att. 17/4-1889.
11 ? Kristiania Inger Andersd., Pige f. 21/5-1862 kf. 1876. Att. 20/4-1889.
12 1887 Lunde Anne Marie Andersd. Odden, Barn f. 25/4-1875 Att. 23/4-1889.
13 ? Bamble Andreas Pedersen, Barn f. 29/4-1875 Att. 24/4-1889.
14 ? Kragerø Jens Andreas Pedersen, Barn f. 27/7-1874 dbt. 30/8-1874. Att. 25/4-1889.
15 1874 Solum Nils Andreas Larsen Pladsen, Barn f. 24/3-1884 dbt. 10/5-1874. Att. 2/5-1889.
16* 1888 Lunde Andreas Johnsen Haatveit, Gbr. f. 1850 Att. 3/5-1889.
17 do. do. Anne Kristensd., hans Hustru og Børn: f. 1851 do.
18 do. do. 1. Guro f. 10/11-1869 kf. 1884. Att. do.
19 do. do. 2. Ingeborg f. 5/9-1873 Att. do.
20 do. do. 3. John f. 7/8-1875 do.
21 do. do. 4. Kristen f. 1/12-1877 do.
22 1877? Laurvig Kirsti Johnsd. Strømodde, Pige f. 14/11-1862 Att. 14/5-1889.
23 1889 Kristiania John Andersen Dalen, Uk., Arbeider (s.a. Anders Anundsen Dalen) f. 25/1-1867 kf. 1883. Att. 20/5-1889.
24 - Amerika Bent Thomassen Verket, Enkemand f. 1831 Att. 21/6-1889.
25 Ca. 1885 Gjerpen Asberg Marie Olsd., Pige f. 1866 Att. 14/9-1889.
26 1885 Kragerø Anne Sofie Pedersd., Barn f. 1/9-1875 dbt. 26/9-1875. Att. 16/9-1889.
27 ? Skien Andreas Olsen Klevsgade f. 4/10-1855 Att. 2/10-1889.
28 1886 Skien Gunnar Gunnarsen Røibæk, Uk. f. 17/10-1865 kf. 1881. Att. 10/10-1889.
29 ca. 1881 Skien, nu Kristiania Maren Birgitte Olsd., Pige f. 20/9-1863 kf. 1878. Att. 18/10-1889.
30 1889 Porsgrund Marie Thomasd. Melteig, Pige f. 27/1-1855 kf. 1870. Att. 20/11-1889.
31 1889 Fredriksverk i Danm. Maren Gundersdatter Dilsdalen, Pige f. 11/6-1870 kf. 1885. Att. 21/11-1889.
32 1887 Skien Thora Halvorsd. Værket, Pige f. 12/10-1861 kf. 1876. Att. 21/10-1889.
33 1889 Skien Ole Peter Andersen Vibeto (Dalen), Uk. f. 19/3-1870 kf. 1887. Att. 21/12-1889.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 Helgen 1890 Kongsberg Karl Arnesen Stenstad, Underofficer, Uk. f. 1859 1/8-1890.
2 do. 1890 Amerika Jens Halvorsen Gjelseth, Uk. f. 23/11-1874 kf. 1874. Att. 23/9-1890.
3 do. 1890

Hiterdal (Heddal)

Gunhild Olsd. Bø, Barn f. 9/5-1875 dbt. 6/6-1875. Att. 26/9-1890.
4 do. 1890 do. Thor Olsen Bø, Barn f. 18/4-1877 dbt. 21/5-1877. Att. do.
5 do. 1890 do. Niri Olsen Bø, Barn f. 5/7-1879 dbt. 2/8-1879. Att. do.
6 do. 1890? Kristiania Ole Pedersen Haavet, Uk. f. 13/7-1864 kf. 1880. Att. 13/11-1890.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 1890 Lunde Anne Gjermundsd. Rønningen, Pige f. 2/6-1866 kf. 1881. Att. 12/1-1890.
2 1877 nu paa Røraas Johan Henriksen Værket, Uk., Arb. f. 29/6-1858 kf. 1874. Att. 14/1-1890.
3 ? Skien Gustav Gustavsen Løkka, Barn f. 10/1-1875 dbt. 14/3-1875. Att. 21/3-1890.
4 1890 Amerika Konrad Halvorsen Evjen, Uk f. 4/2-1869 kf. 1887. Att. 21/3-1890.
5 1890 do. Margrethe Gunhilde Gunulfsd., Heiholtlandet f. 31/3-1869 kf. 1884. Att do.
6 ? Gjerpen Ole Thorsen Sannæs, Gbr. f. 14/1-1836 Att. 2/4-1890.
7 1890 Sverige Emma Karoline Frantsd., Kanalarbseiders Barn f. 16/9-1889 dbt. 13/10-1889. Att. 8/4-1890.
8 1890 Solum Aslaug Marie Halvorsd. Holta, Pige f. 26/3-1866 kf. 1881. Att. 14/4-1890.
9 do. Lunde Karl Gundersen Brænne, Gut f. 13/4-1875 dbt. 23/5-1875. Att. 15/4-1890.
10 do. Kristiania Martinius Gundersen, Ulefos, Uk. f. 12/4-1864 kf. 1883. Att. 25/4-1890.
11 do. Amerika Karen Jørgine Nilsd., Pige f. 12/3-1872 kf. 1887. Att. 5/5-1890.
12* 1875 Solum Peder Andreas Hegna (Bruseth), Sergeant ca. 29 Att. 5/5-1890.
13 do. do. Ingeborg Mathea Jørgensd., hans Hustru ca. 32 do.
14 do. do. 1. Jørgen Andreas, deres Barn f. 19/7-1875 do.
15 do. do. 2. Karl Kirstinius, deres Barn f. 2/8-1878 do.
16 1875 Solum Paul Andreas Iversen Gudmundsbæk, Barn f. 9/7-1875 Att. 6/5-1890.
17 1886 Solum Edvard Thorsen Langeland, Barn f. 15/12-1875 Att. 6/5-1890.
18 1890 Solum Elevine Hansd. Stoen, Barn f. 22/2-1876 Att. 10/5-1890.
19 ? Skien Anne Pedersd. Sagbruget, Pige f. 8/10-1856 kf. 1871. Att. 16/5-1890.
20 1890 Bergen Magda Kristiane Ernstsd., Barn f. 28/6-1888 dbt. 25/5-1889. Att. 29/5-1890.
21 1880 Skien Gunhild Brynjulfsd., Pige f. 24/3-1857 kf. 29/9-1872. Att. 3/7-1890.
22* ? Skien Nils Kristensen Lunde, Leilænding f. 1836? Att. 8/7-1890.
23 do. do. Kari Larsd., Hustru og Børn: f. 1846? do.
24 do. do. 1. Margrethe Severine f. 13/7-1877 do.
25 do. do. 2. Lars f. 27/11-1880 do.
26 do. do. 3. Thore f. 23/7-1882 do.
27 do. do. 4. Kittil f. 24/1-1885 do.
28 ? Kristiania Pauline Racklev f. 10/2-1843 Att. 6/8-1890.
29 ? Gjerpen Anne Bertha Andersd. Sannæs, Pige f. 1869 kf. 1884. Att. 7/8-1890.
30 1/4-1890 Solum Karen M. Hansd. Bjerkholt, Barn f. 10/1-1876 Att. 18/10-1890.
31* 1888 Saude (Sauherad) Thorsten Johannesen Sannæs, Gbr. f. 23/8-1847 kf. 1863. Att. 30/10-1890.
32 do. do. Johannes, hans Søn f. 25/7-1887 dbt. 28/8-1887. do.
33 3/4-1890 Skien Anders Andersen f. 3/11-1863 kf. 1878. Att. 3/11-1890.
34 1889 Solum Kirsten Marie Pedersd. Røgstua f. 31/10-1866 kf. 1881. Ægteviet 9/8-1889. Att. 24/11-1890.
35 1890 Modum Anton Anundsen Sandbakken, Uk. f. 3/7-1869 Dissenter. Att. 1/12-1890.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 Helgen 1890 Sanickedal (Sannidal) Jonas Jensen Kolle, Barn (Far: Uk., skrædder Jens Marmstrøm, Skaane). f. 11/2-1877 dbt. 14/6-1877. Att. 10/1-1891.
3 do. 1890? ? Inger Marie Johnsd., Barn (f. Holtanhagen) f. 24/7-1876 dpt. 17/9-1876. Att. 22/4-1891.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1* ? Gjerpen Nils Gundersen Dølvigkaasa f. 19/12-1862 Viet 18/11-1887. Att. 23/1-1891.
2 do. do. Karoline Josefsd., Hustru f. 21/7-1862 do. Att. do.
3 do. do. 1. Gustav Johan, deres Barn f. 21/9-1888 Att. do.
4 ? Skien Oluf Julius Kristensen, Barn f. 25/12-1876 dbt. 18/3-1877. Att. 5/2-1891.
5 1891 Skien Kristian Sondresen Værket, Uk. f. 5/2-1873 kf. 1888. Att. 17/2-1891.
6 1891 Sandeherred Klara Hansd., Barn f. 9/7-1882 dbt. 6/8-1882. Att. 26/2-1891.
7 1891 Solum Kirsten Berthea Andersd. Klovdal, Pige f. 15/8-1865 kf. 1880. Att. 18/3-1891.
8* ? Skien Halvor Olsen Gjersand f. 1856 Att. 28/3-1891.
9 do. do. Berthe Karine Isaksd. Gruben, Hustru. Deres Børn: f. 1856 do.
10 do. do. 1. Isak f. 1877 dbt. 3/6-1877. Att. do.
11 do. do. 2. Ole f. 1879 dbt. 19/10-1879. Att. do.
12 1887 Skien Anders Isaksen Gruben, Arbeider f. 29/3-1868 kf. 1883. Att. do.
13 1891 Lunde Aaste Kittilsd. Gladhus, Barn f. 5/8-1876 Att. 10/4-1891.
14 1879 Lunde Gunhild Marie Haraldsd., Barn f. 10/12-1876 dbt. 14/1-1877. Att. 16/4-1891.
15 ? Solum Marie Hansd. Kollekaasa, husmandsbarn f. 12/9-1876 dbt. 12/11-1876. Att. 17/4-1891.
16 1889 Risør Ingeborg Marie Pedersd., Barn f. 31/5-1877 dbt. 5/8-1877. Att. 23/4-1891.
17 ca 1878 Mælum Maren Bergitte Nilsd. Roa, Barn f. 23/5-1877 dbt. 10/6-1877. Att. 25/4-1891.
18 ? Bamble Olava Marie Pedersd., Barn f. 25/2-1877 dbt. 25/3-1877. Att. 28/4-1891.
19 1891 Gjerpen Hans Andersen Fjelddahlkaasa, Barn f. 26/2-1876 dbt. 19/3-1876. Att. 23/5-1891.
20 1891 Amerika Gunhild Johnsd. Heisholt, Pige f. 18/12-1872 kf. 1887. Att. 25/5-1891.
21 ? Porsgrund Halvor Hansen, Barn f. 2/11-1874 dbt. 13/12-1874. Att. 27/5-1891.
22 1886 Kristiania Anne Marie Bentsd. Masdalen, Pige f. 9/12-1867 kf. 1882. Att. 15/6-1891.
23 1891 Amerika Hans Andreas Andersen, Uk. (Far: Anders Arvesen Namløshagen) f. 31/5-1872 (retta G.S.) kf. 1887. Att. 16/6-1891.
24* 1891 Lunde Mikkel Ellingsen, Skovfoged. Henvises til dem som Indflytted 1886. f. 1827 Att. 18/6-1891.
25 do. do. Ellen Kristiansd., Hustru f. 1829 do.
26 1891 Amerika Anne Nilsd. Sannæs, Enke f. 24/1-1817 Att. 7/7-1891.
27 1891 Amerika Anne Marie Jensd. Sannæs, Pige f. 1850 kf. 1866. Att. 9/7-1891.
28 1875 Skien Kirsti Kristensd. Myren, Pige f. 27/8-1848 kf. 1862. Att. 3/8-1891.
29 ? Porsgrund Mari Rejersd. Tvedt, Pige f. 8/11-1855 kf. 1876. Att. 6/8-1891.
30* 1891 ? Hanna Elise Lorentsd. Baksaas, (kanalarbeiders) Barn f. 15/10-1887 Att. 23/8-1891.
31 do. do. Hans Jacob Lorentsen, Otterkjær, Barn f. 25/7-1891 do.
32 1889 Kristiania Nora Maria Andersd. Klovdal, Pige (fra Omtvedt) f. 24/11-1867 kf. 1883. Att. 29/8-1891.
33 1891? Skien? Andreas Olsen Søvestrand f. 11/4-1860 kf. 1874. Att. 5/9-1891.
34 1891 Amerika Jørgen Isaksen, Uk. (s.a. kanalarbeider) f. 1875 i Asker kf. 1890. Att. 14/9-1891.
35 1891 Kristiania Nils Marthæus Bentsen, Uk. (s.a. Dampskibsfører) f. 3/3-1874 kf. 1889. Att. 15/9-1891.
36 ? Skien Andreas Thomassen Vibeto, Uk. (f. på Tuftehagen) f. 23/2-1861 kf. 1876. Att. 25/9-1891.
37 1891 Tønsberg Karl Tronsen Roa, Barn (s.a. Skolelærer) f. 21/5-1876 dbt. 2/7-1876. Att. 7/10-1891.
38* ? Solum Hans Gustav Iversen Daxrød, Barn (s.a. Agronom) f. 8/10-1877 dbt. 24/3-1878. Att. 24/10-1891.
39 ? do Bertha Kristine Iversd. Daxrød, Barn (d.a. Agronom) f. 27/2-1879 dbt. 11/5-1879. Att. do.
40 1889 Slagen Anne Maria Halvorsd. , Pige f. 7/3-1868 dbt. 29/3-1868. Udm. af Statsktk. som Barn. Att. 7/1-1891.
41* Sommer 1890 Saude (Sauherad) John Kristoffersen Romnæs, Gbr. f. 1848 Innflyttet 1874. Att. 9/11-1891.
42 do. do. Ingeborg Olsd., Hustru og deres Børn: f. 1848 do. do.
43 do. do. 1. Bergit f. 24/1-1875 kf. 1890, Att. do.
44 do. do. 2. Ingeborg f. 14/9-1876 dbt. 22/10-1875. Att. do.
45 do. do. 3. Ole f. 5/11-1879 dbt. 30/11-1879. Att. do.
46 do. do. 4. Kari f. 17/2-1882 dbt. 26/3-1882. Att. do.
47 do. do. 5. Anne f. 31/3-1887 dbt. 24/4-1887. Att. do.
48 do. do. 6. Ingrid f. 17/5-1889 dbt. 16/6-1889. Att. do.
49 ? Bergen Kirsten L. F. Poppe f. 5/7-1830 dbt. 25/7-1830. Att. 10/11-1891.
50* ? Skien Nikoline Jensd. Kastet, Pige f. 11/1-1861 kf. 10/10-1875. Att. 14/11-1891.
51 ? do. Thea Jensd. Kastet, Pige f. 24/9-1864 kf. 3/10-1880. Att. 14/11-1891.
52 1891 Solum Johannes Mathias Johnsen, Øen, Barn f. 9/11-1877 dbt. 20/1-1878. Att. 27/11-1891.
53* 1891 Kongsvinger Karl Erich Ottosen, Heisholt, Barn f. 15/5-1890 dbt. 10/8-1890. Att. 2/12-1891.
54 do. do. Ole Knudsen, Opsynsmand f. 1867 Viede 27/12-1889. Att. 3/12-1891.
55 do. do. Gurine Pedersd., Hustru f. 1872 do. do.
56* ? Gjerpen Maren Gulliksd. Dalen, Barn f. 1877 dbt. 3/3-1878. Att. 11/12-1891.
57 ? do. Gustav Gulliksen Brænne, Barn f. 1879 dbt. 31/8-1879. Att. do.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 Helgen 1892 Kristiania Erik Karlsen Værstadhegna, Uk. Arb. (s.a. Karl Eriksen) - (Retta av G.S.) f. 19/1-1874 dbt. 15/3-1874, konf. 6/10-1889. Att. 23/3-1892.
2 do. 1892 Amerika Johannes Halvorsen Helgen, Uk. (Fra V. Helgen) f. 11/3-1872 kf. 9/10-1887. Att. 13/4-1883. (Ikke funnet i Buveruds lister)
3 do. ? Gjerpen Aslaug Kirstine Gundersd., Barn f. 20/8-1877 dbt. 2/9-1877. Att. 12/5-1892.
4 do. 1889? - 1892? Christiania John Nilsen Jøntvedt, Uk. f. 31/12-1868 dbt. 14/2-1869, kf. 28/9-1884. Att. 31/5-1892.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 Holla 1890 Kongsberg Kittil Halvorsen Sannæs, Uk. f. 20/10-1872 kf. 9/10-1887. Att. 7/1-1892.
2 April 1892 Amerika Kristen Olsen Næsset, Uk. f. 10/2-1870 kf. 1885. Att. 8/3-1892.
3 1868 Amerika Peder Olsen Brøsdal, Uk. (s.a. Ole Olsen og Anne Gurine Brøsdal) f. 14/6-1840 Att. 23/3-1892.
4 Ca. 1864 Til Skien, nu Amerika Ole Kristian Jørgensen, Uk. f. 7/10-1848 kf. 1864. Att. 31/3-1892.
5 April 1892 Kristiania Therese Jensine Thronsen, Pige f. 10/9-1868 kf. 1883. Att. 1/4-1892, Att. 16/4-1893.
6 1892 Skien Anne Lovise Olausd., Barn f. 28/11-1877 dbt. 20/1-1878. Att. 6/4-1892.
7 ? Solum Abraham Larsen Haavet, Barn f. 1/3-1878 dbt. 18/4-1878. Att. 28/4-1892.
8 4/7-1882 Kristiania Kristen Hansen Sannæs, Uk. f. 20/5-1874 kf. 6/10-1892. Att. 4/5-1892.
9 1891 Skien Anne Kristensd., Pige f. 3/4-1864 kf. 1879. Att. 14/5-1892.
10 do. do. Anne Susanne Bentsen, f. Nilsd., Enke f. 6/10-1839 kf. 1854. Att do.
11* 9/6-1892 Amerika Aslak Andersen Teigen f. 1826 Att. 27/5-1892.
12 do. do. Maria Jakobsd., Hustru f. 1843 do.
13 do. do. 1. Hanna Sofie Aslaksd. f. 1876 dbt. 18/6-1876, kf. 28/9-1890. Att. do.
14 do. do. 2. Jakob Mathæus Aslaksen f. 1878 dbt. 8/12-1878. Att. do.
15 do. do. 3. Otto Mikael Aslaksen f. 1881 dbt. 18/9-1881. Att. do.
16 do. do. 4. August Nioton Aslaksen f. 9/7-1886 dbt. 7/11-1886. Att. do.
17 1884 Skien Anders Gustav Halvorsen Langjordet, Barn f. 3/1-1879 dbt. 23/3-1879. Att. 7/6-1892.
18 1877? Skien Peter Johan Hansen, Barn f. 23/3-1877 dbt. 21/5-1877. Att. 14/6-1892.
19* 1892 Froland Jens Petter Sørensen, Flødningsinspektør Ca. 44 Aar født i Eker Att. 11/7-1892.
20 do. do. Anne Kirstine Halvorsen, Hustru Ca. 47 Aar f. på Kongsberg do.
21 do. do. 1. Helen Martine Sørensen (indført 1880) Ca. 19 Aar f. i Hedrum do.
22 do. do. 2. Thorvald Cajus Sørensen (indført 1880) Ca. 15 Aar f. i Tjødling do.
23 do. do. 3. Marie Sørensen f. 8/12-1879 dbt. 11/1-1880. Att. do.
24 do. do. 4. Ingvald Severin Sørensen f. 6/11-1882 dbt. 27/12-1882. Att. do.
25 do. do. 5. Karl Johan Sørensen f. 16/5-1885 dbt. 20/7-1885. Att. do.
26 1890 Solum Aavet Tomine Thorsd. Langeland, Pige f. 9/10-1868 dbt. 26/12-1868, kf. 28/9-1884. Att. 28/7-1892.
27 1892 Amerika Hanna Oline Riis, Pige f. 12/5-1872 kf. 9/10-1887. Att. 30/7-1892.
28 1885 Skien Kirstine Olsd. Værket. Pige f. 17/8-1869 dbt. 19/9-1869, kf. 28/9-1884. Att. 28/9-1892.
29 ? Skien Ole Eriksen Fosse (Danielskaas), Uk. f. 24/6-1872 i Saude dbt. 1/12-1872, kf. 9/10-1887. Att. 8/8-1892.
30* 1880 Solum Thora Tollefsd. Sannæskaas, Barn f. 27/5-1878 dbt. 30/6-1878. Att. 15/8-1892.
31 do. do. Aaste Tollefsd. Sannæskaas, Barn f. 31/12-1879 dbt. 1/2-1880. Att. do.
32 5/9-1892 Amerika Paul Kristian Virgenæs f. 15/12-1877 i Hedrum dbt. 10/2-1878 (Hedrum), kf. 21/8-1892. Att. 2/9-1892.
33 Ca. 1890 Skien Anette Pauline Andreasd., Barn f. 24/11-1877 dbt. 24/2-1878. Att. 12/9-1892.
34 1881 Skien Maren Kirstine Oedersd., Kone f. 22/7-1844 dbt. 15/9-1844, kf. 16/10-1859, Viet 19/4-1881. Att. do.
35 1892 Kristiania Kristen Jensen Halvorstaa, Arb. f. 24/7-1871 dbt. 24/9-1871, kf. 26/9-1886. Att. 26/9-1892.
36 1892 Gjerpen Kirsten Mathea Larsd. Kolle, Pige f. 26/7-1860 dbt. 28/8-1860, kf. 10/10-1875. Att. 20/10-1892.
37 1892 Skien Simon Thorsen Langeland, Barn f. 29/9-1878 dbt. 15/12-1878. Att. 24/10-1892.
38 1889 Skien Anne Hansine Johannesd. Værket, Pige f. 16/12-69 kf. 4/10-1885. Att. 28/10-1892.
39 1892 Gjerpen Hans Pedersen Værket, Arbeider f. 26/2-1869 dbt. 28/3-1869, kf. 28/9-1884. Att. 4/11-1892.
40 1892 Gjerpen Thore Nilsd., Pige f. 6/2-1871 dbt. 5/3-1871, kf. 26/9-1886. Att. 4/11-1892.
41 Ca. 1882 Skien Gusta Anette Nilsd., Barn f. 1879 dbt. 13/4-1879. Att. 14/11-1892.
42 ? Solum Kirstine Sofie Olsd., Barn f. 1878 dbt. 8/12-1878. Att. 24/11-1892.
43 ? Fredrikshald Ida Kathrine Hoell, Frk. f. 31/5-1824 Att. 27/11-1892.
44 1882 Skien Ingeborg Hansd. Bjerkholt, Pige f. 1873 kf. 1888. Att. 28/11-1892.
45 ? Skien Kirstin Johannesd., Pige f. 1/12-1869 Att. 29/11-1892.
46 1892 Gjerpen Peder Johnsen Vale, Amtsgartner f. 1865 kf. 24/4-1881 i Gjerpen. Att. 15/12-1892.
47 do. do. Sivert Larsen Lunde, Skovbetjent f. 1868 kf. 7/10-1883. Att. 15/12-1892.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 1893 Amerika Halvor Johannesen Sannæs, Uk. f. 25/7-1874 dbt. 16/8-1874, kf. 6/10-1889. Att. 18/1-1893.
2. Ca. 1890 Mandal? Johan Hansen Sagbruget, Arb. f. 25/4-1865 kf. 1881. Att. 25/1-1893.
3 Ca. 1885 Skien Johannes Nilsen Holla-Hegna, Arb. f. 11/3-1868 kf. 7/10-1883. Att. 13/2-1893.
4 1889 Skien Ingeborg Evensd. Værket, Pige f. 15/7-1865 kf. 9/10-1881. Att. 17/3-1893.
5* 1891 Kristiania Hilda Karitte Hundevadt, Pige f. 19/8-1867 kf. 7/10-1883. Att. 8/4-1893.
6 1891 do. Ludvig August Hundevadt, Handelsmand ? Att. do.
7 1891 do. Andrea Susanne f. Anbjørnsen, hans Hustru ? Att. do.
8 1893 Gjerpen Knud Nilsen Lunde, Barn f. 12/1-1877 dbt. 30/3-1877. Att. 13/4-1893.
9 1893 Amerika Amanda Stiansd., Sagbruget, Pige f. 25/9-1879 dbt. 28/11-1879, kf. 28/9-1884. Att. 13/4-1893.
10 1893 Danmark Kristen Kristensen Langjordet, Skomager, Uk. f. 27/12-1864 dbt. 12/3-1865. Att. 18/4-1893.
11 1893 Lunde Andreas Olaus Karlsen, Barn f. 7/3-1879 dbt. 22/6-1879. Att: 20/4-1893 (Sletta igjen? Eller bare kluss?)
12 1893 Amerika Andreas Nilsen Namløs, Uk. f. 12/6-1873 kf. 30/9-1888. Att. 22/4-1893.
13 1893 Lunde Ole Haraldsen Kornkaasa, Barn f. 7/3-1879 dbt. 27/4-1879. Att. 24/4-1893.
14* 1893 Drammen Mari Nilsd., Pige f. 14/41875 kf. 28/9-1890. Att. 26/4-1893.
15 do. do. Inger Halvorsd., Pige f. 14/2-1857 kf. 29/9-1872- Att. do.
16 do. do. Lisbeth Marie Halvorsd., Pige f. 30/7-1860 kf. 20/8-1876. Att. do.
17 1893 Skien Andrea Olsd., Pige f. 1/5-1848 dbt. 20/8-1848, kf. 4/10-1863. Att. 26/4-1893.
18 1893 Brunl. (?) Ingeborg Marie Theodorsd., Barn f. 18/9-1887 dbt. 20/11-1887. Att. 9/5-1893.
19 do. do. Gustav Emil Theodorsen f. 24/10-1889 dbt. 9/2-1890. Dbt. 9/2-1890. Att. do.
20 ca. 1888 Kragerø Anton Andreassen Ringsevje, Søfarende f. 4/2-1870. Att, 20/5-1893.
21* 1893 Solum Jørgen Andersen, Kaarmand f. 17/11-1822 dbt. 24/11-1822, kf. 4/10-1840. Att. 25/5-1893.
22 do. do. Halvor Jørgensen, Gbr. f. 23/9-1853 på Nyhus dbt. 6/11-1853, kf. 13/10-1867. Att. do.
23 do. do. Aslaug Hansd., Hustru fra Lunde. (Deres Børn:) f. 6/2-1849 i Lunde dbt. 11/2-1849, kf. 4/10-1863, att: 6/7-1893. Att. do.
24 do. do. 1. Jørgen Andreas Halvorsen f. 8/6-1879 på Storhaug dbt. 29/6-1879. Att: do.
25 do. do. 2. Anne Marie Halvorsdatter f. 29/9-1881 på Skordal dbt. 20/11-1881. Att. do.
26 do. do. 3. Hans Halvorsen f. 30/3-1884  Storhaug dbt. 18/5-1884. Att. do.
27 do. do. 4. Aslaug Marie Halvorsdatter f. 20/11-1886 do. dbt. 1/1-1887. Att. do.
28 do. do. 5. Halvor Halvorsen f. 10/3-1890 på Skordal dbt. 13/4-1890. Att. do.
29 1893 Amerika Theodor Gunulfsen Heisholt, Tømmermand, Uk. f. 16/12-1871 kf. 1886. Att. 31/5-1893.
30* 1891 Solum Harald Johannesen Siljan, Arb., Uk. f. 29/6-1874 dbt. 9/8-1874, kf. 6/10-1889. Att: 8/6-1893.
31 do. do. Nils Johannesen Siljan, Arb., Uk. f. 8/12-1876 dbt. 4/2-1877, kf. 4/10-1891. Att. do.
32 1893 Amerika Ole Isaksen Romnæs, Bager f. 24/4-1871 dbt. 18/6-1871, kf. 26/9-1886. Att. 19/6-1893.
33 1893 Amerika Nils Bentsen Masdalen, Arb. f. 18/10-1874 dbt. 15/11-1874, kf. 1889. Att. 26/7-1893.
34 1891 Skien Jørgen Pedersen Teksle, Arb. f. 31/8-1868 dbt. 13/9-1868, kf. 1882. Att. 5/8-1893.
35 1893 Christiania Nils Kristensen Sagbruget, Arb. f. 22/1-1871 dbt. 5/3-1871, kf. 4/10-1885. Att. 1/10-1893.
36 ? Porsgrund Marie Halvorsd. Fæn, Barn f. 12/5-1880 dbt. 15/6-1880. Att. 19/9-1893.
37 1893 Kristiania Nils Nilsen Romnæs, Uk. f. 9/2-1875 dbt. 4/4-1875, kf. 1890. Att. 27/9-1893.
38 do. do. Otto Mechlenbrauch, Værket, Uk. f. 9/12-1870 dbt. 26/12-1872, kf. 1885. Att. 29/9-1893.
39 ca. 1885 Gjerpen Halvor Andersen Fjelddalskaas, Smed, Uk. f. 25/7-1860 dbt. 19/8-1860, kf. 20/8-1876. Att. 21/10-1893.
40 ? Kristiansand Jacob Larsen, Uk. f. 22/10-1867 dbt. 23/8-1868. Att. 29/10-1893.
41 1892 Arendal Gurine Gunnarsdatter Myra, gift Kone f. 9/12-1871 dbt. 4/2-1872. Att. 31/10-1893.
42 ? Faaberg Hans Peter Kristoffer Olsen, Kanalarb., Enkemand f. 2/7-1855 i Vardal kf. 17/10-1869 i Eidsvold. Att. 2/11-1893.
43 1885 Skien Hanna Hansd. Sandbakken, Værket (d.a. Hans Asgjærsen) f. 19/1-1867 kf. 1/10-1882. Att. 4/11-1893.
44 1892 Skien Hanna Marie Hansd. Sagbruget f. 27/4-1872 dbt. 16/6-1872, kf. 9/10-1887. Att. 28/11-1893.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 ? Saude (Sauherad) Hans Hansen Vibeto, Barn f. 21/12-1878 dbt. 23/2-1879. Att. 15/1-1894.
2 1882? Solum, nu Skien Anne Østensd. Ødegaarden f. 16/9-1859 dbt. 5/10-1859, kf. 11/10-1874. Att. 19/1-1894.
3 1890 Skjeberg Simon Kristensen, Stenhugger, Enkemand f. 2/8-1860 kf. 1876. Att. 27/1-1894.
4 1893 Eidsberg Ole Johannesen Romnæs, Uk. f. 2/1-1875 kf. 1890. Att. 8/4-1894.
5 1891 Solum Asborg Marie Johnsd., Barn f. 9/10-1879 dbt. 28/12-1879. Att. 21/3-1894.
6 1892? Fredriksværn Karen Maria Karlsd., Pige f. 23/3-1867 dbt. 19/4-1867, kf. 1/10-1882. Att. 4/6-1894.
7* 1894 Saude (Sauherad) Nils Gregersen Graverpladsen   Att. 27/6-1894.
8 do. do. Ingeborg Knudsd., Hustru   Att. do.
9 do. do. 1. Gunhild f. 17/1-1873 dbt. 2/3-1873. Att.do.
10 do. do. 2. Helga Kristine f. 3/11-1875 dbt. 1/1-1876, kf. 28/9-1890. Att. do.
11 do. do. 3. Knud f. 12/1-1877 dbt. 30/3-1877. Att. do.
12 1891 Drammen Nils Jørgensen Namløs, Maskinarb. f. 10/7-1866 dbt. 5/8-1866, kf. 9/10-1881, Viet 28/12-1891. Att. 16/7-1894.
13 do. do. Berthe Marie Nilsd., Hustru f. 19/11-1866 dbt. 26/12-1866, kf. 1/10-1882, do. Att. do.
14 1891 Skien Ingeborg Rollevsd., Pige f. 20/7-1871 dbt. 27/8-1871, kf. 26/9-1886. Att. 16/7-1894.
15 1894 Skien Gunder Arvesen Vale f. 5/1-1815 dbt. 22/1-1814, kf. 3/11-1833. Att. 24/9-1894.
16 ? Skien Gunder Andersen Bjørndalen f. 28/2-1854 dbt. 19/3-1854. Att. 20/11-1894.
17 Ca. 1890 Christiania Kristian Ingebret Johnsen, Uk. f. 15/12-1866 dbt. 1/1-1867, kf. 1/10-1882. Att. 3/12-1894.
18 1893 Kristiansand Hans Abraham Johansen, Uk. f. 18/10-1874 dbt. 6/12-1874, kf. 6/10-1889. Att. 3/12-1894.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1* Helgen 1895? Melum Lars Hansen Eik, Gbr. f. 1849 Vied 8/1-1879. Att. 15/5-1895.
2 do. do. do. Tone Gundersd. Fladgrav, Hustru og Deres Børn: f. 1858 do. do.
3 do. do. do. 1. Inger Gurine f. 7/6-1881 dbt. 31/7-1881. Att. do.
4 do. do. do. 2. Inga f. 6/2-1884 dbt. 2/6-1881. Att. do.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 15/3-1895 Skien Aslaug Marie Andersd. Namløs, Pige f. 9/3-1872 dbt. 31/3-1872, kf. 9/10-1887. Att. 13/3-1895.
2 1886 Seljord Halvor Nilsen Kaste, Hotelvert f. 16/2-1866 dbt. 29/3-1866, kf. 9/10-1881. Att. 8/4-1895.
3 1892 Skien Anne Evensd. Værket, Pige f. 4/11-1860 dbt. 25/11-1860, kf. 10/10-1875. Att. 19/4-1895.
4 1895 Kristiania Johan Hansen Borg, Skolelærer og hans (og Laura Sofie Bauers) Børn: f. 4/1-1862 Viet 24/6-1887, Enkemand 23/7-1893. Att. 23/7-1895.
5 do. do. 1. Valentin Arnulf Borg f. 18/12-1889 Att. do.
6 do. do. 2. Arne Kristoffer Borg f. 13/9-1891 do.
7 do. do. 3. Sverre Borg f. 13/7-1893 do.
8 31/1-1895 Amerika Kristian Hansen Romnæs, Dagarb. f. 1/7-1872 kf. 30/9-1888, ugift, Att. 30/7-1895.
9 1895 Saude (Sauherad) Anne Marie Tallaksen f. 7/1-1872 kf. 26/9-1886, ugift. Attesten ikke kreditert i kirkeboka.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1 Helgen 2/3-1896 Amerika Jon Augustinusen, Uk. f. 11/5-1878 dbt. 23/6-1878, kf. 1/10-1893. Att. 29/2-1896.
2 do. 23/10-1896 Aadalen Ingeborg Kirstine Karlsd. paa Kolstad, Pige f. 15/1-1876 dbt. 5/6-1876, kf. 4/10-1891. Att. 21/10-1896. Her i 2 1/2
Aar i Tiden okt. 92 - okt. 95 været bosat andetsteds.
No. Naar udflytted Hvorhen Navn Fødselsaar Attester
1* 1895 Lunde Anders Ellefsen, Husmand 1845? Attesten ikke kreditert i kirkeboka.
2 do. do. Ingeborg Evensd., Hustru, og Børn: ? Attesten ikke kreditert i kirkeboka.
3 do. do. 1. Ingeborg Andersd. f. 8/5-1886 Daabsattest 20/4-1896. Ditto.
4 do. do. 2. Even Andersen f. 24/5-1889 do. Ditto.
5 27/5-1896 Amerika Anne Thomasd., Tjenestepige f. 27/1-1873 dbt. 6/4-1873, kf. 30/9-1888, ugift. Ditto.
6 23/7-1896 Amerika Tollef Olsen, Gbr. Søn f. 23/11-1870 dbt. 4/12-1870, kf. 26/9-1886, ugift. Ditto.

Til toppen: Trykk [Home]

webmaster@gamleholla.no