ved
Gard Strøm
 


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Døde og begravne i Holden Præstegield

1779 - 1814

Transkribert av G.S. 2017.

Kilde: Digitalarkivet. Se original.


Søketips: Hold nede [Control] og trykk [F]

Om avskriften.
Disse avskriftene gjør jeg for min egen del, for å bli kjent med både steds- og personnavn i området, og for effektivt kunne skrive ei moderne og GRATIS Nett-Bygdebok for Holla. Jeg leser ikke korrektur, men retter underveis når jeg finner feil. Det er fritt fram for alle å benytte seg av mine avskrifter til hva man vil, men bruk for all del de skannede kirkebøkene på Digitalarkivet for kontroll. Jeg er heller ikke feilfri. G.S.

Oppdatert 25.11.2023

Døde i Holla (Holla, Romnes, Helgen og Valebø).

Sogneprester i Holla i denne tiden:
Henrich Garboe Sahl fra Danmark 1778 - 1800.
Lauritz Lange Bremer fra Fredrikstad 1801 - 1820.


Forkortelser som forekommer her:
d. = død. Alle andre datoer er begravelsesdatoer
gl. = gammel
Saug. = Saugerne (Sagbruget)
Wrk. = Wærket (Jernværket)


| 1717 - 1779 | 1779 - 1814 |
| 1815 - 1830 | 1831 - 1848 | 1849 - 1866 | 1867 - 1890 | 1891 - 1907 |
| 1908 - 1928 | Helgen 1882 - 1938 |


Kirkeaaret 1779.

| No. | Begravelses- /døds-dato | Navn og bosted | Kirke | Alder |

9. 23/2-1779. Marthe Svendsd. ved Saugerne, Romenæs, 48 Aar.

10. 14/3-1779. Maren Jonsd. Fæbache, Helgen, 9 Mnd. 2 Uger.

11. 14/3-1779. Jon Olsen Helgen som var hiemmedøbt, Helgen, 8 Dage.

12 16/4-1779. Min Salige Hustrue Birgitte Cathrine Biering blev begraven i Holden kirke, hun er født 11. Jan. 1719 og død dend 10. April dette anno, altsaa gl. 60 Aar 3 Mnd., Herre vend dit Ansigt til mig og vær mig naadig, thi jeg er Eenlig og  Elendig, Sl. (Salmenes bok) 25.16. (Garboe Sahls 1. hustru. G.S.)

13. 21/5-1779. Maren Halvorsd. ved Saugerne, Romenæs, 1 1/2 Aar.

14. 7/5-1779. Margrethe Jensd. Bierven, (Helgen), 1 Mnd.

15. 17/5-1779. Forvalter Lyche Schwegaard Heider ved Holden, 68 Aar.

16. 22/5-1779. Kirsten Andersd. ved Romenæs, 33 Aar, 3 Mnd.

17. 22/5-1779. Peder Isachsen Holtet, ved Romenæs, 2 Uger.

18. 23/5-1779. Marthe Torkildsd. Heggemoen, ved Holden, 17 Uger.

19. 11/6-1779. Inger Tollefsd. Strømodden, ved Romenæs, 56 Aar 2 Mnd.

20. 13/6-1779. Jens Hansen Bierven, ved Helgen, 34 Aar 4 Mnd. 16 Dage.

21. 21/6-1779. Søren Larsen, ved Helgen, 2 1/2 Aar.

22. 29/6-1779. Catharine Edberg, ved Romnæs, 60 Aar.

23. 29/6-1779. Ole Pedersen Fæbache, ved Helgen, 5 Aar.

24. 5/7-1779. Anne Nielsd. Tofte, hiemmedøbt, født d. 4. Julii og begraven ved Holden.

25. 6/7-1779. Johannes Hansen Kringelfet, ved Holden, 2 Mnd. 14 Dage.

26. 12/7-1779. Peder Halvorsen Stuen, ved Romenæs, 10 Aar.

27. 18/7-1779. Gullich Halvorsen Stuen, ved Romenæs, 3 Aar.

28. 23/7-1779. Maren Johanne Pedersd. Dahl, ved Holden, 1 Aar 10 Mnd.

29. Cod. d. (samme dag) 23/7-1779. Hans Tovsen Lille Kolstad, ved Helgen, ved 73 Aar.

30. 23/7-1779. Ingeborg Hansd. Lille Kolstad, ved Helgen, 12 Aar 1 Mnd.

31. 24/7-1779. Anna Sigurdsd. Nedre Lunde, ved Romnæs, 5 Aar.

32. 24/7-1779. Karen Andersd. Haven, ved Helgen, 32 Aar.

33. 25/7-1779. Karen Andersd. Welkom, ved Helgen, 9 Aar.

34. 26/7-1779. Halvor Annundsen Skippevold, ved Holden, 11 Aar.

35. 31/7-1779. Christen Christensen Opsal, ved Romenæs, 8 Aar.

36. 2/8-1779. Jon Pedersen Usterud, ved Romenæs, 11 Aar.

37. 3/8-1779. Hans Hansen ved Saugen, ved Romenæs, 13 Uger.

38. 8/8-1779. Berthe Andersd. Gunnerud, ved Holden, 1/2 Aar.

39. 31/7-1779. Aflivede Aslou Gullichsd., som laa syg, sig selv, 30 á 40 Aar. Naar vij fristes lad os saae etc.

40. 15/8-1779. Brynnild Larsen Bircholt, 3 Aar 7 Uger.

41. 15/8-1779. Anna Colbiørnsd. Steenstadvolden, 17 Aar.

42. 26/7-1779. Anders Jacobsen Bøe, ved Helgen, 4 Aar.

43. 27/7-1779. Gunder Jacobsen Bøe, ved Helgen, 1 Aar 3 Mnd.

44. 22/8-1779. Magrethe Olsd. Huuset, ved Helgen, 2 Aar.

45. 24/8-1779. Niels Knudsen Ytterbøe, ved Helgen, 24 Aar.

46. 25/8-1779. Niels Jensen Wrk., ved Romenæs, 1 Mnd. 3 Dage.

47. 26/8-1779. Christopher Isaacsen Lille Huve, ved Helgen, 8 Uger.

48. 25/8-1779. Karen Olsd. Kløvedal, ved Helgen, 7 Aar.

49. 11/9-1779. Jon Nielsen Wrk., ved Romenæs, 1 Aar 9 Mnd.

50. 3/10-1779. Hans Haven, ved Holden, 42 Aar.

51. 14/10-1779. Frøken Mette Sophie Budde, (ved Holden), 53 Aar.

52. 26/10-1779. Tollef Olsen Strand, ved Holden, 26 Uger.

53. 25/10-1779. Peder Pedersen Søndre Fæhn, ved Holden, 36 Aar 5 Mnd. 25 Dage.

54. 25/10-1779. Jørgen Pedersen Yttrebøe, ved Helgen, 1 Aar 38 Uger.

55. 9/11-1779. Sarcha Hansd. Yttrebøe, ved Helgen, 34 Aar 4 Uger.

56. d. 15/11-1779. Jon Nielsen Wrk. død dend 15. Nov., ved Romenæs, 1 1/4 Aar.
 


Kirkeaaret 1780.

| No. | Begravelses- /døds-dato | Navn og bosted | Kirke | Alder |

1. 21/11-1779. Karen Pedersd. Yttrebøe, ved Helgen, 3 Uger 2 Dage.

2. 5/12-1779. Kirsten Svendsd. paa Wrk., ved Romenæs, 27 Uger 3 Dage.

3. 10/12-1779. Jon Christensen Erland, ved Holden, 32 Uger.

4. 29/12-1779. Halvor Christensen ved Saugerne, ved Romenæs, 26 Uger.

5. 28/12-1779. Hans Eschildsen Wasdalen, ved Helgen, 44 Aar.

6. 9/1-1780. Anders Brønildsen Tinholt, ved Helgen, 1 Aar 26 Uger.

7. 26/1-1780. Karen Pedersd. Omtved, ved Helgen, 59 Aar 13 uger.

8. 29/1-1780. Niels Knudsen Lycka, ved Helgen, 7 Uger 2 Dage.

9. 8/2-1780. Anna Olsd. Nyhuus, ved Romenæs, 3 Dage.

10. 24/2-1780. Maren Christensd. Store Helgen, ved Helgen, 3 Uger.

11. 5/3-1780. Ole Halvorsen Houen, ved Holden, 61 Aar 28 Uger.

12. 7/3-1780. Elian Olsd. Tofte, ved Holden, 4 Uger 1 Dag.

13. 20/3-1780. Christen Brønnildsen Grønnvigen, ved Romenæs, 1 Aar 26 Uger.

14. 31/3-1780. Maria Arvesd. Saug Siden, ved Romenæs, 61 Aar.

15. 2/4-1780. Karen Olsd. Søndre Namløs, ved Holden, 26 Uger.

16. 18/4-1780. Maren Jonsd. Lille Huve, ved Helgen, 36 Aar.

17. 30/4-1780. Anders Olsen Hofden fra Connerud Wærket i Jarlsberg Grevskab, ved Holden, 80 Aar.

18. d. 24/5-1780. Ole Thordsen Rødningen, ved Holden, 1 Aar 9 Uger.

19. d. 24/6-1780. Anna Larsd. Otterkier, ved Holden, 7 Aar.

20. d. 24/6-1780. Søren Larsen Otterkier, ved Holden, 5 Aar.

21. d. 24/6-1780. Karen Larsd. Otterkier, ved Holden, 1 Aar.
(Sødskende døde d. 24. Junii -1780.)

22. d. 3/7-1780. Ingeborg Johannisd. Saug., ved Romenæs, 30 Aar.

23. d. 14/7-1780 og bg. 17/7, Bent Nielsen Heggemoen, ved Romenæs, 14 Aar 20 Uger.

24. d. 29/7-1780. Berthe Christensd. Saug., ved Romenæs, 4 Aar 26 Mnd.

25. 31/7-1780. Karen Jørgensd. Heisholt, ved Holden, 48 uger.

26. 6/8-1780. Mads Jensen ved Saug., ved Romenæs, 90 Aar.

27. 6/8-1780. Jens Jensen ved Saug, ved Romenæs, 4 Aar 29 Uger.

28. 9/8-1780. Mads Annundsen Saug., ved Romenæs, 2 Aar.

29. 11/8-1780. Karen Wellichsd. Fosse, ved Holden, 37 Uger.

30. 19/8-1780. Johannes Rasmussen Heisholt, ved Holden, 1 Aar 2 Uger 3 Dage.

31. 21/8-1780. Ole Tollefsen Namløs, ved Holden, 7 Uger 4 Dage.

32. 26/8-1780. Ingeborg Pedersd. Nyhuus, ved Holden, 2 Aar 8 Uger.

33. 25/8-1780. Rasmus Hansen ved Saugerne, ved Romenæs, 15 Aar.

34. 29/8-1780. og Søster Birthe Hansd., ved Romenæs, 1 Aar 10 Uger 1 Dag.

35. 28/8-1780. Kirsten Tronsd. Saugerne, ved Romenæs, 5 Aar.

36. 30/8-1780. Maren Pedersd. Saugerne, ved Romenæs, 3 Aar.

37. 22/8-1780. Ingeborg Gregarsd. øvre Lunde, ved Romenæs, 2 Aar.

38. 31/8-1780. Gullich Gregarsen, ved Romenæs, 6 Aar.

39. d. 9/8-1780. Agatha Andersd., ved Romenæs, 23 Uger.

40. 21/8-1780. Kirsten Olsd. Olsbrygge, Helgen, 24 Aar 42 Uger 6 Dage.

41. 3/9-1780. Aslou Stenersd. Baxaas, Holden, 50 Aar 33 Uger 4 Dage.

42. 4/9-1780. Margaretha Frederica Gartner, Romenæs, 1 Aar 7 Uger 6 Dage.

43. 10/9-1780. og Broder Christopher Gartner, Romenæs, 3 Aar 39 Uger.

44. 9/9-1780. Gunder Pedersen Saugerne, Romenæs, 5 Aar.

45. 9/9-1780. Maren Hansd. Saugerne, Romenæs, 7 Aar.

46. 13/9-1780. Gunnild Pedersd. Saugerne, Romenæs, 1 Aar 29 Uger 3 Dage.

47. og 48. d. 10/9-1780. Jon Nielsen og Gunder Nielsen. Tvillinger, ved Romenæs, Levede kun 1 Dag.

49. 15/9-1780. Christen Christiansen Wrk., ved Holden, 2 Aar 39 Uger.

50. 15/9-1780. Maren Pedersd. Borstad, ved Romenæs, 37 Uger.

51. 15/9-1780. Elen Maria Nielsd. Wrk., ved Romenæs, 31 Uger 6 Dage.

52. 18/9-1780. Svend Henrichsen Wrk., ved Romenæs, 2 Aar 26 Uger.

53. 18/9-1780. Karen Haraldsd. Fosse, ved Holden, 61 Aar 2 Uger 4 Dage.

54. 21/9-1780. Tyge Andersen Kaasen, ved Holden, 8 Aar.

55. 23/9-1780. Berthe Andersd. Næberud, ved Holden, 74 Aar 4 Uger 2 Dage.

56. 24/9-1780. Andreas Steensen Wrk., ved Romenæs, 1 Aar 8 Uger.

57. 2/10-1780. Anna Magrethe Jansd. Wrk., ved Romenæs, 2 Aar 21 Uger.

58. 1/10-1780. Ole Olsen Usterud, ved Romnæs, 3 Aar 13 Uger.

59. 1/10-1780. Even Pedersen Saug., ved Romenæs, 1 Aar 21 Uger.

60. 27/9-1780. Ragnild Andersd. Stensrud, ved Holden, 26 Uger.

61. 6/10-1780. Tow Kittelsen Wrk., ved Romenæs, 13 Aar.

62. 6/10-1780. Inger Christensd. ved Saug., ved Romenæs, 8 Aar.

63. 4/10-1780. Kirsten Johannisd. Lien, ved Romenæs, 1 Uge 4 Dage.

64. 14/10-1780. Gullich Pedersen Tvara, ved Holden, 3 Aar 39 Uger.

65. 14/10-1780. Peder Gundersen Holtet, ved Romenæs, 3 Aar 2 Uger.

66. 13/10-1780. Anders Torgersen Wibeto, ved Holden, 2 Aar 9 Uger.

67. 16/10-1780. Ingeborg Jonsd. Wrk., ved Romenæs, 2 Aar 10 Uger.

68. 16/10-1780. Anna Lisbet Johannisd. Wrk., ved Romenæs, 5 Aar 26 Uger.

69. 17/10-1780. Lorens Larsen Sandbachen, ved Romenæs, 2 Aar 4 Uger.

70. 23/10-1780. Anders Nielsen Uhlefos, ved Holden, 70 Aar.

71. 14/10-1780. Inger Svenchesd. Marsdal, ved Helgen, 9 Aar 26 Uger.

72. 20/10-1780. Anders Svenchesen Marsdal, ved Helgen, 7 Aar.

73. 5/11-1780. Rasmus Knudsen Lucenæs, ved Holden, 8 Aar 26 Uger.

74. 3/11-1780. Arve Annundsen nedre Wibeto, ved Holden, 4 Aar.

75. 8/11-1780. og Broder Hans Annundsen nedre Wibeto, ved Holden, 1 Aar 7 Uger 6 Dage.

76. 2/11-1780. Birthe Andersd. Hegnen, ved Holden, 61 Aar.

77. 5/11-1780. Knud Olsen Nib, ved Helgen, 5 Aar.

78. 3/11-1780. Gunder Andersen Thordsnæs, ved Holden, 2 Aar 26 Uger.

79. 4/11-1780. Anna Isaachsd. Holtet, ved Romenæs, 17 Uger 3 Dage.

80. 4/11-1780. Anders Hansen ved Saug., ved Romenæs, 1 Uge.

81. 7/11-1780. Maren Jørgensd. Søvestrand, ved Holden, 2 Aar 7 Uger.

82. 14/11-1780. Maren Andersd. Thordsnæs, ved Holden, 1 Aar 38 Uger.

83. 6/11-1780. Karen Halvorsd. Lille Huve, ved Helgen, 3 Aar.

84. 13/11-1780. Inger Thorbiørnsd. Deelsdalen, ved Helgen, 6 Aar 26 Uger.

85. 14/11-1780. Jon Jonsen Lille Helgen, ved Helgen, 1 Aar 2 Uger 3 Dage.

86. 22/11-1780. Abraham Andersen Monen (Moen?), ved Holden, 2 Aar.

87. 20/11-1780. Anna Olsd. Norstaae, ved Helgen, 5 Aar 7 Uger.

88. 24/11-1780. Claus Torkildsen Heggemoen, ved Holden, 23 Uger.

89. 25/11-1780. Hr. Jon Poulsens datter Karen, ved Holden, 31 Uger 5 Dage.

Mandkiøn 44
Qvindekiøn 45. Tilsammen 89. Deriblandt 72 børn under 10 Aar.
 


Kirkeaaret 1781.

| No. | Begravelses- /døds-dato | Navn og bosted | Kirke | Alder |

1. 16/11-1780. Kirsten Andersd. nordre Jøntved, ved Helgen, 2 Dage.

2. 24/11-1780. Ingeborg Olsd. Welkom, ved Helgen, 2 Aar 2 Uger.

3. 29/11-1780. Birthe Thomasd. ved Saug., ved Romenæs, 8 Uger 5 Dage.

4. 2/12-1780. Tyge Rasmussen Gravningen, ved Romenæs, 8 Aar.

5. 29/11-1780. Eschild Hansen Wasdal, ved Helgen, 2 Aar 1 Uge.

6. 2/12-1780. Maren Andersd. Myren, ved Holden, 79 Aar 47 Uger.

7. 9/12-1780. Jon Jensen Gruen, ved Holden, 4 Aar.

8. 11/12-1780. Poul Jensen Steenstad, ved Helgen, 1 Aar 41 Uger 2 Dage.

9. 11/12-1780. Jørgen Biørgufsen, ved Helgen, 14 Uger 4 Dage.

10. 10/12-1780. Maren Larsd. Houene, ved Helgen, 6 Aar 26 Uger.

11. 20/12-1780. Kittil Berntsen Søndre Namløs, ved Holden, 3 Aar.

12. 21/12-1780. Anne Jensd. Kolstad, ved Helgen, 49 Uger 6 Dage.

13. 5/1-1781. Ellef Halvorsen Jelseth, ved Helgen, 15 Aar 40 Uger 6 Dage.

14. 9/1-1781. Even Isaacsen Lille Huvet, ved Helgen, 4 Aar 2 Uger.

15. 11/1-1781. Kirsten Olsd. østre Kaasen, ved Romenæs, 22 Uger 3 Dage.

16. 19/1-1781. Niels Abrahamsen Tinholt, ved Helgen, 1 Aar 17 Uger.

17. 20/1-1781. Hans Jensen Bierven, ved Helgen, 5 Aar.

18. 6/2-1781. Christen Thordsen Klevsgade, ved Helgen, 22 Aar.

19. 7/2-1781. Peder Stiansen Holten (Holtan), ved Helgen, 1 Aar 21 Uger 1 Dag.

20. 15/2-1781. Anne Stiansd. Holten, ved Helgen, 3 Aar 35 Uger.

21. 23/2-1781. Ingrid Tollefsd. Lille Helgen, ved Helgen, 10 Uger 5 Dage.

22. 25/2-1781. Maren Olsd. Huve, ved Helgen, 14 Aar.

23. 15/3-1781. Jens Hansen Maler, ved Helgen, 58 Aar.

24. d. 23/3-1781. Asger Gullichsen Namløs, druknede i Nord-Søen den 23. Martii og begravedes ved Holden kirke dend 30te, 34 Aar 13 Uger 5 Dage.

25. 30/3-1781. Hans Pedersen Tvara, ved Holden, 1 Dag.

26. 2/4-1781. Niels Clausen Romenæs, ved Romenæs, 35 Uger 1 Dag.

27. 29/3-1781. Marte Andersd. øvre Lunde, ved Romenæs, 46 Uger 6 Dage.

28. 8/4-1781. Kirsten Tronsd. østre Kaasen, ved Romenæs, 6 Uger.

29. 15/4-1781. Maren Christensd. Bierven, ved Helgen, 1 Uge 5 Dage.

30. 12/4-1781. Madame Elisabeth Maria Bomhof, ved Romenæs, 43 Aar 36 Uger 2 Dage.

31. 28/4-1781. Hans Haraldsen Saugmester, ved Romenæs, 68 Aar 25 Uger 4 Dage.

32. 8/5-1781. Karen Steensd. Meltey, ved Holden, 5 Uger 4 Dage.

33. 11/5-1781. Anna Nielsd. Strømodden, ved Romenæs, 4 Uger.

34. 20/5-1781. Anna Asgersd. Namløs, ved Holden, 5 Aar.

35. 30/5-1781. Gullich Pedersen Strømodden, ved Romenæs, 2 Aar 26 Uger.

36. 26/5-1781. Niels Christensen ved Saug., ved Romenæs, 27 Uger 3 Dage.

37. 4/6-1781. Madame Dorothea Maria Holm, ved Holden, 68 Aar 2 Uger 6 Dage.

38. 5/6-1781. Anders Hansen Wrk., ved Romenæs, 1 Aar 6 Uger 4 Dage.

39. 9/6-1781. Inger Henrichsd. Wrk., ved Romenæs, 1 Aar 13 Uger 4 Dage.

40. 17/6-1781. Johan Pedersen Kamperhougen, ved Holden, 2 Aar 19 Uger 4 Dage.

41. 19/6-1781. Karen Berulfsd. Rødningen, ved Holden, 80 Aar.

42. 18/6-1781. Anna Christensd. Schougen, ved Romenæs, 3 Aar.

43. 20/6-1781. Inger Olsd. Wrk., ved Romenæs, 3 Aar.

44. 20/6-1781. Kirsten Svendsd. Wrk., ved Romenæs, 2 Aar 3 Uger 5 Dage.

45. 16/6-1781. Else Jensd. Store Kolstad, ved Helgen, 77 Aar.

46. 19/6-1781. Kirsten Nielsd. Namløs, ved Holden, 17 Uger.

47. 1/7-1781. Inger Andersd. Torsnæs, ved Holden, 20 Aar 21 Uger 3 Dage.

48. 6/7-1781. Ingeborg Alfsd. Store Kolstad, ved Helgen, 26 Uger 2 Dage.

49. 10/7-1781. Karen Andersd. Gruen, ved Holden, 21 Aar 22 Uger.

50. 11/7-1781. Peder Isaachsen Gruen, ved Holden, 27 Uger.

51. 14/7-1781. Hans Helgesen Tofte, ved Holden, 68 Aar 6 Uger 3 Dage.

52. 16/7-1781. Berthe Thordsd. Huvet, ved Holden, 2 Aar 3 Uger 1 Dag.

53. 14/7-1781. Kirsten Bertelsd. Wrk., ved Romnæs, 1 Aar 38 Uger 6 Dage.

54. 15/7-1781. Karen Tronsd. østre Kaasen, ved Romenæs, 3 Aar 22 Uger.

55. 18/7-1781. Jens Pedersen Wrk., ved Romenæs, 43 Aar 22 Uger.

56. 17/7-1781. Anders Olsen Søwe, ved Holden, 42 Uger 1 Dag.

57. 18/7-1781. Kirsten Pedersd. Præstgrav, ved Helgen, 2 Aar 8 Uger 6 Dage.

58. 17/7-1781. Margrethe Poulsd. Heisholt, ved Holden, 57 Aar 6 Uger 4 Dage.

59. 19/7-1781. Sophia Jonsd. Wrk., ved Holden, 12 Aar 17 Uger.

60. d. 16/7-1781. Martha Andersd. Fæbache, som den 16 Julii udi Raserie druknede sig selv i Nord-Søen, ved Helgen, 38 Aar 10 Uger.

61. 19/7-1781. Kittil Andersen nordre Jøntved, ved Helgen, 2 Aar 12 Uger 2 Dage.

62. 23/7-1781. Jens Larsen Kaasen, ved Helgen, 2 Aar 26 Uger.

63. 26/7-1781. Anna Thordsd. Yttrebøe, ved Helgen, 5 Aar.

64. 22/7-1781. Marthe Annundsd. Skov-Kaasen, ved Helgen, 1 Aar 36 Uger 4 Dage.

65. 27/7-1781. Maren Tronsd. østre Kaasen, ved Romenæs, 75 Aar 33 Uger 4 Dage.

66. 28/7-1781. Arve Mortensen Wibeto, ved Holden, 2 Aar 10 Uger.

67. 29/7-1781. Peder Andersen Tofte, ved Holden, 2 Aar 23 Uger.

68. 30/7-1781. Dorothea Olsd. Wrk., ved Romenæs, 1 Aar 19 Uger 5 Dage.

69. 1/8-1781. Ole Mortensen Wibeto, ved Holden, 4 Aar 38 Uger.

70. 5/8-1781. Helge Olsd. Huve, ved Helgen, 10 Aar 26 Uger.

71. 4/8-1781. Maren Michelsd. Holden Sætter, ved Holden, 3 Aar.

72. 4/8-1781. og Søster Anna Michelsd. Holden Sætter, ved Holden, 25 Uger 5 Dage.

73. 5/8-1781. Karen Andersd. Wibeto, ved Holden, 8 Aar.

74. 7/8-1781. Thomas Andersen Bøe, ved Helgen, 1 Aar 44 Uger 1 Dag.

75. 8/8-1781. Anna Olsd. Hotved, ved Holden, 13 Aar 26 Uger.

76. 8/8-1781. Sybilla Pedersd. Lægdslem, ved Holden, 64 Aar.

77. 17/8-1781. Halvor Christensen Lille Hotved, ved Holden, 33 Uger 4 Dage.

78. 18/8-1781. Anna Jacobsd. Bøe, ved Helgen, 1 Aar 11 Uger 4 Dage.

79. 18/8-1781. Gunder Olsen Huset, ved Helgen, 37 Uger 3 Dage.

80. 20/8-1781. Peder Nielsen Werstad, ved Helgen, 5 Aar 46 Uger.

81. 23/8-1781. Gunder Pedersen Ringsevje, ved Holden, 59 Aar 3 Uger 2 Dage.

82. 24/8-1781. Sigri Sivertsd. Myren, ved Holden, 1 Aar 43 Uger 3 Dage.

83. 30/8-1781. Karen Andersd. Wasdal, ved Helgen, 28 Uger 4 Dage.

84. 1/9-1781. Inger Nielsd. Sannæs, ved Romenæs, 1 Uge 3 Dage.

85. 31/8-1781. Maren Olsd. Pgd. Kaasen, ved Holden, 1 Aar 17 Uger 6 Dage.

86. 3/9-1781. Jens Friderichsen Lychen, ved Helgen, 1 Aar 14 Uger 1 Dag.

87. 7/9-1781. Axelia Margaretha Thornson, ved Romenæs, 1 Aar 5 Uger 6 Dage.

88. 23/9-1781. Mads Pedersen Wrk., ved Romenæs, 1 Uge 1 Dag.

89. 22/9-1781. Dorthea Gundersd. Berget, ved Holden, 77 Aar 7 Uger 5 Dage.

90. 26/9-1781. Anna Rollufsd. Dybedal, ved Helgen, 76 Aar.

91. 26/9-1781. Karen Isaachsd. Lille Huve, ved Helgen, 17 Uger 1 Dag.

92. 4/10-1781. Kirsten Jonsd. Kniben, ved Helgen, 5 Aar 13 Uger.

93. 22/10-1781. Ingeborg Tovsd. Lille Wale, ved Romenæs, 3 Uger.

94. 30/10-1781. Kirsten Gullchsd. Killingkaaven, ved Romenæs, 34 Aar.

95. d. 13/11-1781. Barbara Olsd. Strigen formodentlig det ældste menniske i denne Menighed, død den 13. Nov., siges at være noget over 100 Aar.

96. d. 9/11-1781. Ole Gundersen Lille Wale, død d. 9. Nov., ved Romenæs, Nogle timer.

97. 15/11-1781. Ole Olsen Rolighed, ved Helgen, Nogle timer.

98. 14/11-1781. Halvor Thordsen Susaas, ved Holden, 12 Uger.

Altsaa døde Mandkiøn 40.
Qvindkiøn 58. Tilsammen 98, 71 Børn (under 10 år. G.S.).
 


Kirkeaaret 1782.

| No. | Begravelses- /døds-dato | Navn og bosted | Kirke | Alder |

1. 29/11-1781. Karen Larsd. Tinholt, ved Helgen, 3 Uger 4 Dage.

2. 1/12-1781. Kirsten Hansd. Saug., ved Romenæs, 5 Uger 4 Dage.

3. 4/12-1781. Maren Halvorsd. Storhoug, ved Holden, 1 Aar 9 Uger.

4. 12/12-1781. Gullich Asgersen Namløs. ved Holden, 75 Aar 44 Uger.

5. 17/12-1781. Johannes Rasmussen Wrk., ved Romenæs, 18 Uger 3 Dage.

6. 28/12-1781. Gunder Gullichsen, ved Romenæs, 42 Aar 26 Uger.

7. 24/1-1782. Ole Gregarsen øvre Lunde, ved Romenæs, 4 Aar.

8. 2/3-1782. Hans Hansen Haven, ved Holden, 2 Aar 19 Uger 4 Dage.

9. 4/3-1782. Birthe Andersd. Lille Helgen, ved Helgen, 46 Aar.

10. 10/3-1782. Christopher Madsen Sverget, ved Romenæs, 65 Aar.

11. 15/3-1782. Torbiørn Jensen Deelsdalen ved Helga, 48 Aar.

12. 24/3-1782. Mette Gundersd. Odden, ved Holden, 6 Aar.

13. 1/4-1782. Ole Gundersen Tved, ved Holden, 1 Uge 6 Dage.

14. 4/4-1782. Hans Jespersen Saug., ved Romenæs, 58 Aar 3 Uger.

15. 7/4-1782. Anna Torgrimsd. Sannæs, ved Romenæs, 51 Uger 5 Dage.

16. 13/4-1782. Daniel Madsen ved Saug., ved Romenæs, 54 Aar.

17. d. 22/4-1782. Johannes Andersen fra Hierdals Præstegield (Hjartdal), død den 22 April og begraven ved Holden, 18 Uger.

18. 25/4-1782. Anders Torgrimsen Sannæs, ved Romenæs, 4 Aar 5 Uger.

19. 25/4-1782. Anders Isaachsen Lille Huve, ved Helgen, 17 Aar.

20. 26/4-1782. Karen Andersd. Wrk., ved Romenæs, 1 Dag.

21. 3/5-1782. Tollef Larsen Jentved, ved Helgen, 38 Aar.

22. 3/5-1782. Anna Lisbet Bentsd. Wrk., ved Romenæs, 2 Aar 46 Uger 4 Dage.

23. 4/5-1782. Ingeborg Henrichsd. Wrk., ved Romenæs, 3 Uger.

24. 7/5-1782. Torvild Gundersen Moen, ved Holden, 7 Uger.

25. 11/5-1782. Jens Andersen Gieddeboen, ved Helgen, 74 Aar 17 Uger.

26. 13/5-1782. Andreas Andersen øvre Lunde, ved Romenæs, 11 Uger.

27. 17/5-1782. Lorens Hansen Saug., ved Romenæs, 4 Aar.

28. 3/6-1782. Ole Nielsen Kolle, ved Helgen, 3 Uger 3 Dage.

29. 7/6-1782. Maren Pedersd. Wrk., ved Romenæs, 76 Aar.

30. d. 9/6-1782. Forrige Hammermester Niels Olsen Finsrød død den 9. Juni, ved Romenæs, 74 Aar 20 Uger 1 Dag.

31. 12/6-1782. Maria Nielsd. Saug., ved Romenæs, 46 Aar.

32. 20/5-1782. Anna Rasmusd. Heisholt, ved Holden, 1 Aar 1 Uge 1 Dag.

33. 30/6-1782. Christen Jansen Wrk., ved Romenæs, 34 Aar 30 Uger.

34. 5/7-1782. Karen Jensd. Omtved, ved Helgen, 1 Aar 4 Uger 5 Dage.

35. d. 7/7-1782. Ole Madsen Ringsevje af Gierpen Sogn, druknede i Ringsevjebæk den 7. Julii, ved Holden, 5 Aar.

36. 6/7-1782. David Hansen Lycha, ved Helgen, 86 Aar.

37. d. 6/8-1782. Anders Jørgensen Søvestrand, druknede ved Søvestrand den 6. Aug., begraven ved Holden, 18 Aar 34 Uger.

38. 11/8-1782. Madame Giertrud Christine Bomhof, ved Romnæs, 25 Aar 39 Uger.

39. 13/8-1782. Anna Tronsd. østre Kaasen, ved Romenæs, 71 Aar 25 Uger 2 Dage.

40. 20/8-1782. Tormo Olsen Steenstad, ved Helgen, 1 Aar 5 Uger 4 Dage.

41. 31/8-1782. Christopher Hansen Wrk., ved Romnæs, 7 Aar 22 Uger.

42. 5/9-1782. Ole Nielsen Heggemoen, ved Romenæs, 1 Aar 10 Uger 3 Dag.

43. 9/9-1782. Halvor Christensen Eieskottet, ved Holden, 5 Dage.

44. 10/9-1782. Birthe Halvorsd. Ejeskottet, ved Romenæs, 38 Aar.

45. 29/9-1782. Ole Christensen Saug., ved Romenæs, 12 Uger.

46. 16/10-1782. Ole Olsen af Sillejord, ved Romenæs, 28 Aar.

47. 19/10-1782. Halvor Svendsen Saug, ved Romenæs, 66 Aar 4 Uger 1 Dag.

48. 11/11-1782. Marthe Thordsd. Kaasen, ved Holden, 55 Aar.

49. 17/11-1782. Maren Hansd. Kaasen, ved Helgen, 49 Aar 46 Uger 6 Dage.

Altsaa døde Mandkiøn 31
Qvindekiøn 18. Tilsamen 49.

 


Kirkeaaret 1783.

| No. | Begravelses- /døds-dato | Navn og bosted | Kirke | Alder |

1. 27/11-1782. Ole Torgussen ved Saug., ved Romenæs, 78 Aar.

2. 6/12-1782. Maren Johanne Dahl, ved Holden, 2 Aar 47 Uger 4 Dage.

3. 8/12-1782. Jon Christensen ved Saug., ved Romenæs, 36 Aar.

4. 8/12-1782. Maria Thordsd. Yttrebøe, ved Helgen, 39 Uger 5 Dage.

5. 12/12-1782. Anna Kjøstolsd. Olsbrygge, ved Helgen, 3 Uger.

6. 16/12-1782. Karen Tormos. Kolle, ved Helgen, 51 Uger 4 Dage.

7. 19/12-1782. Liv Wetlesd. Borstad, ved Romenæs, 33 Aar.

8. 22/12-1782. Ole Steensen Meeltey, ved Holden, 2 Uger 4 Dage.

9. 31/12-1782. Ingeborg Jonsd. Wibeto, 67 Aar.

10. 9/1-1783. Ejlef Gundersd. Susaas, ved Holden, 40 Aar 14 Uger 4 Dage.

11. d. 30/1-1783. Anders Hansen Tofte druknede i Nord-Søen den 30. Jan., 26 Aar 20 Uger.

12. d. 23/2-1783. Anna Olsd. Hegnen, begraven ved Holden, 58 Aar.

13. 1/3-1783. Wellich Thomæsen Yttrebøe, ved Helgen, 70 Aar 42 Uger 2 Dage.

14. 2/3-1783. Niels Henricsen Saug., ved Romenæs, 71 Aar.

15. 26/3-1783. Annund Madsen Saug., ved Romenæs, 50 Aar.

16. 28/3-1783. Anna Olsd. Helgen, ved Helgen, 2 Aar 26 Uger.

17. 11/4-1783. Anders Arnesen Gunnerud, ved Holden, 56 Aar 43 Uger 2 Dage.

18. 15/4-1783. Niels Gartner, ved Romenæs, 1 Aar 16 Uger 5 Dage.

19. 22/4-1783. Kirsten Olsd. Borgen, ved Holden, 4 Aar 26 Uger.

20. 14/4-1783. Kirsten Larsd. Tinholt, ved Helgen, 16 Uger 1 Dag.

21. 23/4-1783. Tollef Christensen Helgen, ved Helgen, 2 Uger 2 Dage.

22. 29/4-1783. Halvor Andersen Lille Huve, ved Helgen, 43 Aar.

23. 18/5-1783. Anders Jonsen Kniben, ved Helgen, 5 Aar 26 Uger.

24. d. 22/4-1783. Peder Olsen Broen, som den 22. April formodentlig druknede sig selv, ved Romenæs, 43 Aar 39 Uger.

25. 29/5-1783. Gunnild Maria Pedersd. Saug., ved Romenæs, 11 Uger 3 Dage.

26. 13/6-1783. Gunnild Torbiørnsd. Deelsdalen, ved Helgen, 16 Aar.

27. 6/7-1783. Jens Torbiørnsen Deelsdalen, ved Helgen, 12 Aar.

28. 22/6-1783. Ingeborg Gregarsd. Lunde, ved Romenæs, 1 time.

29. 17/7-1783. Maren Henrichsd. Wrk., ved Romenæs, 9 Uger.

30. 28/7-1783. Maren Jacobsd. Welkom, ved Helgen, 20 Aar.

31. 29/7-1783. Maren Christensd. Steenstadvolden, ved Helgen, 63 Aar.

32. d. 31/7-1783. Niels Olsen Wala, som natten til den 31 Julii i Sinds Urolighed havde Hængt sig, ved Helgen, 69 Aar 16 Uger.

33. d. 2/8-1783. Gunder Olsen Tved, som den 2. Aug. i Druckenskab faldt i Vandet og druknede og blev begraven udenfor Holden Kirkegaard, 27 Aar 41 Uger.

34. d. 25/8-1783. Halvor Halvorsen Wrk., død den 25. Aug., begr. ved Holden, 30 Aar.

35. 1/9-1783. Anna Torgusd. ved Saug., ved Romenæs, 67 Aar 26 Uger.

36. 3/9-1783. Poul Christensen Helgen, ved Helgen, 2 Aar 30 Uger 1 Dag.

37. 12/9-1783. Søren Alfsen Store Kolstad, ved Helgen, 22 Aar 39 Uger.

38. 26/9-1783. Maren Olsd. Rolighed, ved Holden, 5 Aar 26 Uger.

39. 4/10-1783. Gunnild Jonsd. Jentved, ved Helgen, 3 Aar 35 Uger 1 Dag.

40. 9/10-1783. Barbara Evensd. Saug., ved Helgen, 78 Aar.

41. 10/10-1783. Niels Jensen Steenstad, ved Helgen, 6 Aar 39 Uger.

42. 17/10-1783. Anders Pedersen Nyhuus, ved Romenæs, 85 Aar.

43. 24/10-1783. Lisbet Olsd. paa Wrk., ved Holden, 14 Uger 4 Dage.

44. 18/10-1783. Inger Mortensd. Store Helgen, ved Helgen, 2 Aar 8 Uger 5 Dage.

45. 27/10-1783. Madame Johanne Elisabeth Raaberg, ved Holden, 68 Aar 51 Uger 4 Dage.

46. 30/10-1783. Enke Anna Olsd. paa Wrk., ved Holden, 88 Aar.

47. 14/11-1783. Sivert Sørensen Gladhuus, ved Holden, 24 Aar 4 Uger.

48. d. 20/11-1783. Giert Olsen Wrk., død 20. Nov., (begravet) ved Holden, 2 Uger 4 Dage.

Altsaa døde Mandkiøn 23, Qvindkiøn 25, tilsamen, 48.

 


Kirkeaaret 1784.

| No. | Begravelses- /døds-dato | Navn og bosted | Kirke | Alder |

1. d. 10/12-1783. Madame Elisabeth Bomhof, død 10. Dec., ved Romenæs, 50 Aar 30 Uger.

2. 12/12-1783. Ingeborg Olsd. Norstaae, ved Helgen, 4 Aar 25 Uger.

3. 16/12-1783. Alf Tollefsen Kolstad, ved Helgen, 54 Aar.

4. 18/12-1783. Karen Halvorsd. Wrk., ved Holden, 34 Aar 6 Uger 4 Dage.

5. 23/12-1783. Ole Sivertsen Brenne, ved Romnæs, 71 Aar 36 Uger 3 Dage.

6. 30/12-1783. Gunnild Tygesd. Torsnæs, ved Holden, 45 Aar 6 Uger, 4 Dage.

7. 4/1-1784. Tollef Rasmussen Hegnen, ved Holden, 21 Aar 30 Uger.

8. 7/1-1784. Anne Lisbet Jensd. Høyehoug, ved Holden, 13 Aar 13 Uger.

9. 19/1-1784. Birthe Hansd. Hegnen, ved Holden, 2 Uger 3 Dage.

10. 30/1-1784. Anna Halvord. Tved, ved Holden, Hun døde af den her gaaende Sot. Hidsig feber, 28 Aar 30 Uger 2 Dage.

11. 2/2-1784. Jens Christensen Wrk., ved Romenæs, af samme Sot., 6 Uger 6 Dage.

12. 19/2-1784. Peder Larsen Bircholt, ved Helgen, 2 Uger 3 Dage.

13. 28/2-1784. Johannes Gullichsen Heisholt, ved Holden, 77 Aar 3 Uger.

14. 5/3-1784. Ole Thordsen Rødningen, ved Holden, 2 Uger 3 Dage.

15. 8/3-1784. Niels Hansen Deelevje, ved Holden, død af samme sygdom, som No. 13, 14 Aar 47 Uger.

16. 10/3-1784. Tyge Christensen Halvorstaae, ved Helgen, død af samme sygdom Hidsig feber, 17 Aar.

17. 12/3-1784. Mester Mogens Olsen Kaasen, ved Romenæs, Maaskee af overmældte sygdom, 72 Aar 34 Uger 4 Dage.

18. 12/3-1784. Inger Gundersd. Tved, ved Holden, 26 Uger 5 Dage.

19. 18/3-1784. Helvig Mortensd. Wibeto, ved Holden, 1 Uge 4 Dage.

20. 20/3-1784. Karen Jørgensd. Gieddeboen, ved Helgen, Hun døde i Barns Nød, 24 Aar 8 Uger 2 Dage.

21. 30/3-1784. Marthe Hand. Lille Kolstad, ved Helgen, 19 Aar.

22. 5/4-1784. Niels Andersen Solberg, ved Romenæs, disse tvende døde af den her gaaende Sot, 38 Aar 13 Uger.

23. 12/4-1784. Ragnild Andersd. Nib, ved Helgen, 18 Uger 6 Dage.

24. 17/4-1784. Gunnild Iversd. Minchen ved Helgen af ovenmældte sygdom, 49 Aar 26 Uger.

25. 21/4-1784. Johannes Nielsen Store Namløs, ved Holden, død af Alderdoms Svaghed, 77 Aar 16 Uger 2 Dage.

26. 22/4-1784. Tollev Alfsen Store Kolstad, ved Helgen, af ovenmældte Soot, ligesaa (neste), 18 Aar.

27. 28/4-1784. Marthe Olsd. Namløs, ved Holden, 15 Aar 20 Uger.

28. 4/5-1784. Karen Johannisd. Namløs, ved Holden, 32 Aar 28 Uger.

29. 23/5-1784. Maren Martine Steenstadvolden, ved Helgen, 20 Uger.

30. 24/5-1784. Claus Andersen Munchen, ved Helgen, 43 Aar 21 Uger.

31. 24/5-1784. Marthe Isaacsd. Gruen, ved Holden, Disse 2de af ovenmældte Sygdom, 64 Aar 20 Uger 1 Dag.

32. 29/5-1784. Arve Haraldsen paa Steenstad, ved Helgen, 1 Aar 16 Uger 1 Dag.

33. 10/6-1784. Anders Nielsen Solberg, ved Romenæs, død af Tæring, 71 Aar 39 Uger 3 Dage.

34. 11/6-1784. Johannes Gunnesen Kleng(?), ved Helgen, 70 Aar 30 Uger.

35. 12/6-1784. Anna Johannesd. Wrk., ved Romenæs, 80 Aar 26 Uger.
Begge disse af Alderdoms Svaghed.

36. 15/6-1784. Ole Nielsen Steenstad, ved Helgen, af den her gaaende Sygdom, 48 Aar 6 Uger.

37. 8/7-1784. Jørgen Pedersen Yttrebøe, ved Helgen, af Alderdoms Svaghed, 74 Aar 27 Uger 4 Dage.

38. 12/7-1784. Aslou Gullichsd. øvre Lunde, ved Romenæs, 35 Aar 37 Uger 2 Dage.

39. 14/7-1784. og datter Ingeborg Gregarsd. Moderen døde i Barselsæng, 1 Uge.

40. 9/8-1784. Den bortløbende Peter Spiger Smeds kone Karen Ericsd., ved Romnæs, død af en langvarig Sygdom, 60 Aar.

41. 11/8-1784. Aase Kirstine Olsd. Dahlen, ved Romenæs, død paa Barselsæng efter et dødfødt Drengebarn, 46 Aar.

42. 23/8-1784. Kittil Brynnildsen N. Jentved, ved Helgen, af en tærende Sygdom, 69 Aar 1 Uge 1 Dag.

43. 28/9-1784. Anna Olsd. Steenstad, ved Helgen, af Alderdoms Svaghed, 83 Aar 13 Uger.

44. 30/9-1784. Ingeborg Saamundsd. Wrk., ved Romenæs af Vattersot, 28 Aar.

45. 30/9-1784. Aslou Halvorsd. Susaas, ved Holden, 12 Uger 3 Dage.

46. 2/10-1784. Margith Olsd. Store Huve, ved Helgen, 19 Aar.

47. 5/10-1784. Michel Jonsen Brenneboe Kaasen, ved Holden, Længe syg og død hastig. Begr. ved Holden, 58 Aar.

48. 19/11-1784. Hans Evensen Huvet, ved Holden, døde hastig, 14 Uger 1 Dag.

49. 18/11-1784. Karen Jonsd. Store Namløs, ved Holden, af langvarig og smertelig Tilfæld., 65 Aar 4 Uger.

Altsaa døde Mandkiøn 22 og Qvindekiøn 27, Tilsammen 49.

 


Kirkeaaret 1785.

| No. | Begravelses- /døds-dato | Navn og bosted | Kirke | Alder |

1. 25/11-1784. Svend Henricsen Wrk., ved Romenæs, 1 Uge 3 Dage.

2. 9/2-1785. Rasmus Nielsen Strømodden, ved Romenæs, 10 Uger 3 Dage.

3. 16/2-1785. Maren Andersd. Fæbache, ved Helgen, 72 Aar 4 Uger.

4. 24/2-1785. Inger Nielsd. nordre Jentved, ved Helgen, død i Barsel - sæng, 29 Aar 8 Uger 2 Dage.

5. d. 3/3-1785. En fattig mand fra Tind, Brynnild Jonsen, død den 3. Martii, begravet ved Holden, 81 Aar.

6. 6/3-1785. Anna Hansd. Kringelfet, ved Holden, død af mæslinger, 2 Aar 20 Uger 5 Dage.

7. 9/3-1785. Anna Jensd. Steenstad, ved Helgen, 2 Aar 24 Uger 6 Dage.

8. 16/3-1785. Anna Margrethe Jansd. Wrk., ved Romenæs, 3 Aar 32 Uger 2 Dage.

9. 22/3-1785. Kirsten Jensd. Wrk, ved Romenæs, 6 Aar 2 Uger 2 Dage.

10. 27/3-1785. Niels Nielsen Tved, ved Holden, 5 Dage.

0. Niels Rasmussen Strømodden, døde 26/3-1785 i Porsgrund og der begravet, 43 Aar.

11. 3/4-1785. Lars Andersen Tved, ved Holden, 3 Aar 19 Uger 4 Dage.

12. 5/4-1785. Sara Jensd. Wrk., ved Romenæs, 3 Aar 17 Uger 3 Dage.

13. 6/4-1785. Anna Hansd. Steensrud, ved Holden, 9 Aar.

14. 7/4-1785. Kjøstol Gundersen Olsbrygge, ved Helgen, 34 Aar 5 Uger.

15. 8/4-1785. Peder Knudsen under Holten, ved Helgen, 4 Aar 15 Uger 2 Dage.

16. 11/4-1785. Inger Christensd. Store Helgen, ved Helgen, 10 Aar 48 Uger.

17. 11/4-1785. Karen Mortensd. Store Helgen, ved Helgen, 34 Uger 2 Dage.

18. 10/4-1785. Aaste Hansd. Stuen, ved Romenæs, 38 Uger 2 Dage.

19. 16/4-1785. Anna Hansd. Saug., ved Romenæs, 1 Aar 38 Uger 1 Dag.

20. 16/4-1785. Lars Helgesen Myren, ved Holden, 76 Aar 36 Uger.

21. 11/5-1785. Dorthe Marie Nielsd. Kaasen, ved Holden, 2 Aar 3 Uger 4 Dage.

22. 2/6-1785. Maren Giertsd. paa Tved, ved Holden, 51 Aar.

23. d. 20/6-1785. Halvor Stephansen fra Vinnie pr.gield, død 20. Junii og begraven ved Holden, 2 Aar 12 Uger.

24. 18/6-1785. Anne Gudmundsd. Solberg, ved Romenæs, 58 Aar 57 Uger.

25. 23/6-1785. Peder Pedersen nordre Fæhn, ved Holden, 2 Aar 11 Uger 3 Dage.

26. d. 28/6-1785. Marthe Marie Nielsd. fra Kongsberg, druknede sig selv ved Saugbruget 28. Junii og i Stilhed begraven ved Romenæs, 26 Aar.

27. 16/7-1785. Halvor Andersen nedre Lunde, ved Romenæs, 19 Uger 2 Dage.

28. 16/7-1785. Anne Rasmusd. Heisholt, ved Holden, 23 Uger 1 Dag.

29. 28/7-1785. Karen Pedersd. Tvara, ved Holden, 19 Uger.

30. 1/8-1785. Karen Clausd. Kaasen, ved Helgen, 18 Uger 1 Dag.

31. 19/8-1785. Karen Jensd. Graver, ved Romenæs, 19 Uger 1 Dag.

32. 20/8-1785. Peder Kittilsen Fæhn, ved Holden, 33 Uger 1 Dag.

33. 23/8-1785. Ingeborg Nielsd. Tofte, ved Holden, 2 Aar 35 Uger 6 Dage.

34. 4/9-1785. Anders Larsen Kaasen, ved Holden, 60 Aar.

35. 4/9-1785. Karen Torgrimsd. Brenne, ved Romenæs, 16 Uger 6 Dage.

36. 14/9-1785. Christen Olsen Storhoug, ved Holden, 1 Uge 2 Dage.

37. d. 25/9-1785. Niels Hansen Halling fra Porsgrund død 25. Sept., begr. ved Romenæs, 19 Uger 4 Dage.

38. 30/9-1785. Lisbet Olsd. Wærstad eier, ved Helgen, 3 Uger 5 Dage.

39. 3/10-1785. Marthe Helgesd. Søvestrand, ved Holden, 80 Aar.

40. 7/10-1785. Anna Olsd. Kaasen, ved Romenæs, 41 Uger 1 Dag.

41. 14/10-1785. Maren Olsd. Holdensætter, ved Holden, 2 Uger 6 Dage.

42. 21/10-1785. Torgrim Annundsen Sannæs, ved Romenæs, 51 Aar 49 Uger 4 Dage.

43. 24/10-1785. Lisbet Thomasd. Saug., ved Romenæs, 63 Aar.

44. 25/10-1785. Karen Thordsd. Erland, ved Holden, 65 Aar.

45. d. 3/11-1785. Anneche Margrethe Nielsd. ved Saug. død den 3. Nov., begr. ved Romenæs, 70 Aar 51 Uger.

46. 3/11-1785. Jon Olsen Fosse, ved Holden, 27 Aar.

47. 15/11-1785. Niels Olsen Wrk., ved Romenæs, 23 Aar.

Altsaa udi dette Kirckeaar, døde
Mandkiøn 18, Qvindkiøn 29.
Tilsammen 47.
 


Kirkeaaret 1786.

| No. | Begravelses- /døds-dato | Navn og bosted | Kirke | Alder |

1. d. 17/11-1785. Gunnor Nielsd. Munchen, ved Helgen, blev borte i vandet ved Munchen, 30 Aar.

2. 15/12-1785. Søren Olsen Gladhuus, ved Holden, 70 Aar 26 Uger.

3. 19/1-1786. Kirsten Jonsd. Rueaasen, ved Helga, 1 Aar 41 Uger 6 Dage.

4. 21/1-1786. Kittil Gullichsen nedre Lunde, ved Romenæs, 3 Uger.

5. 16/2-1786. Lisbet Hansd. Hegna, ved Holden, 14 Uger 1 Dag.

6. d. 23/3-1786. Forrige Klokker Peder Torstensen Lund død den 23. Martii, begr. ved Holden, 76 Aar 49 Uger 6 Dage.

7. 17/5-1786. Johanne Nielsd. Hegnen, ved Helgen, 71 Aar.

8. 22/5-1786. og Mand Ole Mortensen Hegnen, ved Helgen, 84 Aar.

9. 23/5-1786. Jens Larsen Langeland, ved Helgen, 70 Aar.

10. 25/5-1786. Anne Tronsd. Wrk., ved Romenæs, 24 Aar 3 Uger.

11. 19/6-1786. Bodild Olsd. Sverget, ved Romenæs, 78 Aar.

12. 7/6-1786. Isaac Pedersen Saug., ved Romenæs, 15 Uger 2 Dage.

13. 21/7-1786. Elen Hansd. Klevsgaden, ved Helgen, 59 Aar.

14. 22/7-1786. Margrethe Hansd. Huset, ved Helgen, 60 Aar.

15. d. 3/8-1786. En omløbende Betler Gullich Nielsen, død paa Skiørholt den 3. Aug., begr. ved Helgen, 70 Aar.

16. 20/8-1786. Kirsten Jonsd. Kniben, ved Helgen, 78 Aar.

17. 20/9-1786. Anders Henrichsen Wrk., ved Romenæs, 13 Uger 3 Dage.

18. 27/9-1786. Lisbeth Carlsd. Ejestrand, ved Holden, 93 Aar.

19. 9/10-1786. Rasmus Thordsen Strigen, ved Holden, 72 Aar.

20. 19/10-1786. Gunder Pedersen Ringsevje, ved Holden, 6 Uger 4 Dage.

21. 9/11-1786. Marthe Olsd. Wrk., ved Romenæs, 16 Aar 26 Uger.

22. 12/11-1786. Tron Nielsen Wrk., ved Romenæs, 25 Uger 3 Dage.

Altsaa udi dette Kirkeaar døde,
Mandkiøn 11
Qvindekiøn 11
Tilsammen 22.


Kirkeaaret 1787.

| No. | Begravelses- / døds-dato | Navn og bosted | Kirke | Alder |

1. d. 29/11-1786. Anne Pedersd. Yttrebøe, ved Helgen, 17 Aar.

2. 17/12-1786. Inger Nielsd. Sannæs, ved Romenæs, 6 Uger 2 Dage.

3. 23/12-1786. Inger Hansd. ved Saug, ved Romenæs, 69 Aar.

4. 15/1-1787. Maren Olsd. paa Wrk., ved Romenæs, 48 Aar.

5. 19/1-1787. Saave Halvorsd. Romenæs, ved Romenæs, 23 Aar.

6. 22/1-1787. Ingeborg Nilsd. Kolle, ved Helgen, 3 Aar 34 Uger 6 Dage.

7. 29/1-1787. Kirsten Olsd. Holdensætter, ved Holden, 4 Aar 9 Uger 3 Dage.

8. 12/2-1787. Kolbiørn Evensen Helgen, ved Helgen, 63 Aar.

9. 15/2-1787. Peder Nielsen paa Wrk., ved Romenæs, 41 Uger 4 Dage.

10. 25/2-1787. Helge Thomasd. Brøsdal, ved Helgen, 69 Aar.

11. 28/2-1787. Ole Erichsen Norstaae, ved Helgen, 49 Aar.

12. 26/2-1787. Maren Johannisd. Lægdslem, ved Helgen, 86 Aar.

13. 27/2-1787. Anne Sigurdsd. Teigen, ved Holden, 55 Aar.

14. 9/3-1787. Margrethe Steensd. Meeltej, ved Holden, 14 Uger 1 Dag.

15. 21/3-1787. Clemet Nielsen Saug., ved Romenæs, 67 Aar.

16. 29/3-1787. Anneche Haagensd. Saug., ved Romenæs, 68 Aar.

17. 11/4-1787. Jon Nielsen Namløs, ved Holden, 3 Uger 6 Dage.

18. 27/4-1787. Margith Olsd. Store Wale, ved Romenæs, 20 Aar.

19. 3/5-1787. Rasmus Hansen Brischemyren, ved Holden, 58 Aar.

20. 3/5-1787. Aaste Sivertsd. Brenne, ved Romenæs, 9 Uger 4 Dage.

21. 11/5-1787. Karen Nielsd. Wrk., ved Romenæs, 3 Aar 36 Uger. NB. Dette Barn meenes at være død af en giftig Rod.

22. 11/5-1787. Jørgen Jonsen Kaalstad, ved Helgen, 20 Uger 4 Dage.

23. 13/5-1787. Jon Torgrimsen Steensholt, ved Romnæs, 43 Uger 2 Dage.

24. 2/6-1787. Ole Nielsen Nedre Sannæs, ved Romenæs, 51 Aar.

25. 3/6-1787. Marthe Haraldsd. Store Namløs, ved Holden, 67 Aar 15 Uger.

26. 15/6-1787. Karen Nielsd. øvre Sannæs, ved Romenæs, 20 Aar 2 Uger 1 Dag.

27. 19/6-1787. Jan Thomassen Wrk., ved Romenæs, 40 Aar.

28. 5/7-1787. Anders Hansen Næsodden, ved Helgen, 22 Aar.

29. 5/7-1787. Anne Johannisd. Heisholt, ved Holden, 1 Uge 6 Dage.

30. 16/7-1787. Else Halvorsd. Deelsdalen, ved Helgen, 47 Aar.

31. 21/7-1787. Maren Kiøstolsd. nedre Wibeto, ved Holden, 62 Aar.

32. 9/8-1787. Jon Isaacsen Gruen, ved Holden, 2 Uger 2 Dage.

33. 10/8-1787. Ole Annundsen Brenne, ved Romenæs, 1 Aar 33 Uger 2 Dage.

34. 9/8-1787. Inger Christophersd. Huve, ved Helgen, 51 Aar.

35. 6/8-1787. Karen Brynnildsd. Tinholt, ved Helgen, 65 Aar.

36. 21/8-1787. Karen Abrahamsd. Kolle, ved Helgen, 9 Uger 4 Dage.

37. 11/9-1787. Ingeborg Olsd. øvre Sannæs, ved Romenæs, 87 Aar.

38. 13/9-1787. Nielsmund Olsen Wibeto, ved Holden, 72 Aar.

39. 18/9-1787. Frans Petersen Wrk., ved Romenæs, 1 Aar 26 Uger 2 Dage.

40. 23/9-1787. Niels Berthelsen Wrk., ved Romenæs, 17 Aar.

41. 11/10-1787. Halvor Christensen Strømodden, ved Romenæs, 3 Aar 18 Uger 4 Dage.

42. 12/10-1787. Jon Olsen Wrk., ved Romenæs, 13 Aar 26 Uger.

43. 25/10-1787. Ingeborg Olsd. Saug., ved Romenæs, 71 Aar.

44. 28/10-1787. Peder Thomæsen Kaasen, ved Holden, 45 Aar.

45. 4/11-1787. Anne Isaacsd. Tofte, ved Holden, 72 Aar.

46. 10/11-1787. Brynnild Jonsen Fæbache, ved Helgen, 15 Uger 2 Dage.

47. 20/11-1787. Lars Ellefsen Ugge, ved Holden, som døde pludselig ved en Kul-mile, 61 Aar.

48. 26/11-1787. Ingeborg Olsd. Wrk., ved Romenæs, Hun døde af Wattersot, 76 Aar.

Altsaa her i dette Kirke Aar døde:
Mandkiøn 22
Qvindekiøn 26.
Tilsammen 48.
 


Kirkeaaret 1788.

| No. | Begravelses- / døds-dato | Navn og bosted | Kirke | Alder |

1. 1/12-1787. Arve Gundersen Gjeddeboen, ved Helgen, 10 Uger 1 Dag.

2. 4/12-1787. Gunder Tronsen Fiskestien, ved Romenæs, 4 Aar 4 Uger 1 Dag.

3. 3/12-1787. Knud Christensen Lucenæs, ved Holden. Han døde af at hans Liv brast, 58 Aar.

4. 11/12-1787. Hans Anundsen Wibeto, Holden, 62 Aar, 29 Uger.

5. 18/12-1787. Anne Rasmusd. Huset, ved Helgen, 31 Aar.

6. 20/12-1787. Anne Marie Berthelsd. Wrk., ved Romenæs, 80 Aar.

7. 21/12-1787. Anne Hansd. Kragefet, ved Romenæs, Hun døde af Blodgang, ligesaa No. 2, 2 Aar 25 Uger.

8. d. 6/1-1788. Salve Jensen fra Sillejord, som tiente i Præstegaarden, døde den 6. Jan., Begr. ved Holden, 29 Aar 40 Uger.

9. 14/1-1788. Dorthe Marie Dahl, ved Holden, 12 Uger 6 Dage.

10. 20/1-1788. Karen Hansd. østre Heisholt, ved Holden, 30 Aar 6 Uger.

11. 20/2-1788. Ingeborg Kittilsd. Heggemoen, ved Holden, 75 Aar.

12. 22/2-1788. Aasold Johannissen Gravningen, ved Romenæs, Han blev ihielslagen af en Stok i en gammel fløs, som faldt paa ham, 9 Aar 20 Uger.

13. 27/2-1788. Marthe Haraldsd. Texle, ved Holden, 43 Uger.

14. 29/2-1788. Jens Christensen Wrk., ved Romenæs, 17 Uger 3 Dage.

15. 6/3-1788. Torsten Andersen Borstad, ved Romenæs, 42 Uger.

16. 6/3-1788. Margrethe Olsd. Brischemyren, ved Holden, 1 Dag.

17. 23/3-1788. Gunder Jørgensen Heisholt, ved Holden, 11 Uger 4 Dage.

18. 23/3-1788. Inger Andersd. Jentved, ved Helgen, 1 Uge 6 Dage.

19. 11/4-1788. Niels Olsen Wærstad, ved Helgen, blev funden død i Sængen, 5 Uger 1 Dag.

20. 12/4-1788. Birthe Pedersd. Fæhn, ved Holden, Hun døde hastigt af en Tære syge, 7 Aar 38 Uger 3 Dage.

21. 16/4-1788. Ingeborg Pedersd. Steenstad, ved Helgen, 1 Uge 5 Dage.

22. 23/4-1788. Johannes Nielsen Namløs, ved Holden, 4 Uger 6 Dage.

23. 26/4-1788. Anders Larsen Myren, ved Holden, 54 Aar.

24. d. 1/5-1788. Peder Andreas Knudsen under Holtene, d. den 1. Maji, begraven ved Helgen, 6 Uger.

25. 2/5-1788. Birthe Sørensd. Wrk., ved Romenæs, 62 Aar.

26. 8/5-1788. Maren Frantsd. Wrk., ved Romenæs, 38 Aar.

27. 20/5-1788. Peder Jensen Omtved, ved Helgen, 78 Aar 16 Uger 4 Dage.

28. 29/5-1788. Niels Tollevsen Saug., ved Holden, 11 Uger 5 Dage.

29. 31/5-1788. Kirsten Johnsd. Kaasen, ved Helgen, 5 Uger 4 Dage.

30. 8/6-1788. Ole Sivertsen Brenne, ved Romenæs, 6 Uger 3 Dage.

31. 13/6-1788. Gunder Henrichsen Wrk., ved Romenæs, 8 Uger 6 Dage.

32. 14/6-1788. Anders Andersen Hougen, ved Helgen, 84 Aar.

33. 19/6-1788. Frideric Olsen nedre Wibeto, ved Holden, 64 Aar 7 Uger 1 Dag.

34. 13/7-1788. Søren Olsen Wale byged, ved Romenæs, 13 Uger 3 Dage.

35. 18/7-1788. Birthe Christensd. Fæbache, ved Helgen, 28 Aar 7 Uger 5 Dage.

36. 23/7-1788. Kiøstol Hansen Kringelfet, ved Romenæs, 12 Uger 1 Dag.

37. 29/7-1788. Anders Jonsen Store Wale, ved Romenæs, 12 Uger.

38. 1/8-1788. Brynnild Thordsen Klevsgaden, ved Helgen, 25 Aar.

39. 8/8-1788. Karen Torgrimsd. Brenne, ved Romenæs, 1 Aar 44 Uger 4 Dage.

40. 2/9-1788. Ole Mortensen Hegnen, ved Helgen, 48 Uger 5 Dage.

41. 12/9-1788. Anne Mathiasd. Wrk., ved Romenæs, 17 Aar.

42. 17/9-1788. Hans Peter Erichsen Wrk., ved Romenæs, 1/2 Dag.

43. d. 26/9-1788. bg. 30/8-1790. Tollev Halvorsen Saug, ved Romenæs, 31 Aar. Se No. 48b 1790.

44. d. 26/9-1788. Peder Clemetsen Saug., ved Romenæs, 24 Aar. Disse 2de omkom ynkelig i Vrangfos.

45. d. 27/9-1788. Hr. Peder Holm, forhen værende Sogne præst til Holden, døde den 27. Sept., begr. ved Holden, Hans Alder vides ikke, formodentlig 80 Aar.

46. d. 26/9-1788. Thore Thomæsen fra Lunde herret, som tillige med de 2de oven anførte omkom i Vrangfos den 26. Sept., blev funden og begraven ved Romenæs kirke, efter Sigende gl. 50 Aar.

47. 7/10-1788. Thomas Anundsen Wibeto, ved Holden, 24 Uger 6 Dage.

48. 13/10-1788. Tollev Halvorsen Hougen, ved Helgen, 8 Uger 3 Dage.

49. 27/10-1788. Anders Jonsen Gruen, ved Holden, 62 Aar.

50. 27/10-1788. Ole Jensen paa Namløs, ved Holden, 24 Aar.

51. 4/11-1788. Marthe Henrichsd. Wrk., ved Romenæs, Dette Barn blev fundet død i Sængen, 3 Uger 5 Dage.

52. 16/11-1788. Christen Johansen Wrk., ved Romenæs, 29 Aar.

53. 19/11-1788. Ole Andersen Tved, ved Holden, 59 Aar.

Altsaa i dette Kirke aar døde:
Mandkiøn - 35.
Qvindekiøn - 18.
Tilsammen 53.
 


Kirkeaaret 1789.

| No. | Begravelses- / døds-dato | Navn og bosted | Kirke | Alder |

1. d. 17/12-1788. Ole Hansen Bierven, ved Helgen, død den 17. Dec., 38 Aar 11 Uger 6 Dage.

2. d. 1/1-1789. Guro Andersd. Jentved, ved Helgen, død den 1. Jan., 1 Uge 5 Dage.

3. 6/1-1789. Madame Birthe Sommerfeldt den 6. Jan., som var hendes fødselsdag, begravet ved Romenæs, 76 Aar.

4. 7/1-1789. Brynnild Helgesen Berget, ved Romenæs, 1 Dag.

5. 15/1-1789. Anne Cathrine Hansd. Namløs, ved Holden, 56 Aar.

6. 21/1-1789. Marie Torstensd. Wærstad, ved Helga, 79 Aar.

7. d. 25/1-1789. Jens Larsen Birkholt, ved Helgen, 4 Aar 1 Uge 1 Dag.

8. 31/1-1789. Ingeborg Halvorsd. Sanden, ved Holden, 83 Aar.

9. 6/2-1789. Lars Gundersen Bøe, ved Helgen, 17 Aar.

10. 12/2-1789. Else Jacobsd. Nib, ved Helgen, 37 Aar.

11. 16/2-1789. Anne Gundersd. Hoxodde, ved Helgen, 56 Aar.

12. d. 27/2-1789. Kirsten Gundersd. Almandkaasen, død den 27. Febr. i Barsel Sæng efter et dødfødt uægte Barn, begraved ved Holden, 23 Aar.

13. d. 1/3-1789. Peder Olsen Rolighed, ved Holden, 1 Uge 4 Dage.

14. 11/3-1789. Inger Nielsd. Tved en Tvilling, ved Holden, 2 Dage.

15. 12/3-1789. Anders Nielsen Kniben, ved Helgen, 82 Aar.

16. 20/3-1789. Maren Nielsd. Lund, ved Holden, 74 Aar.

17. 21/3-1789. Saugmester Lars Hansen, ved Romnæs, 74 Aar.

18. 20/3-1789. Anne Eliasd. Saug., ved Romenæs, 67 Aar.

19. 23/3-1789. Maren Sigurdsd. Almandkaasen, ved Holden, 62 Aar.

20. 24/3-1789. Ole Christensen Helgen, ved Helgen, 13 Uger.

21. 30/3-1789. Jon Poulsen Helgen, ved Helgen, 5 Uger 4 Dage.

22. 13/3-1789. Birthe Johansd. Helgen, ved Helgen, 24 Aar.

23. d. 1/4-1789. Christen Ericsen Halvorstaae død den 1. April, begraven ved Helgen, 61 Aar.

24. 2/4-1789. Groe Olsd. Norstaae, ved Helgen, 17 Aar.

25. 20/3-1789. Christen Ericsen Halvorstaae, ved Helgen, 1 Dag.

26. d. 10/4-1789. Kirsten Dorthea Pedersd. Dahl, Klokker Dahls hustrue død den 10. April, (begravet) ved Holden, 35 Aar 5 Uger 6 Dage.

27. d. 6/4-1789. Birthe Gundersd. Almandskaasen, død de 6. April, begravet ved Holden, 28 Aar.

28. d. 31/3-1789. En Tigger Halvor Jonsen fra Gierpen, død paa Kolstad den 31. Martij, begravet i Helgen, 72 Aar.

29. 26/4-1789. Guri Saamundsd. Berget, ved Romenæs, 38 Aar.

30. 27/4-1789. Ole Andersen Bøe, ved Helga, 1 Uge 2 Dage.

31. 11/5-1789. Maren Thovsd. Nib, ved Helga, 2 Aar 12 Uger.

32. 13/5-1789. Anne Hansd. Saug., ved Romenæs, 50 Aar.

33. 29/5-1789. Elisabeth Christine Bomhof, ved Romenæs, 4 Aar 26 Uger 6 Dage.

34. 6/6-1789. Lars Olsen Norstaae, ved Helgen, 15 Aar.

35. 9/6-1789. Anne Marie Johannisd. Wrk., ved Romenæs, 27 Aar.

36. 15/6-1789. Ingeborg Hansd. Kaalstad, ved Helgen, 67 Aar.

37. 21/6-1789. Jens Jensen Meelgaard (Meelteij?), ved Holden, 2 Aar 3 Uger.

38. 23/6-1789. Marthe Thomasd. Wibeto, ved Holden, 10 Uger.

39. 22/6-1789. Inger Nielsd. Tved, ved Holden, 15 Uger. Dette barn blev fundet død i Sængen.

40. 24/6-1789. Jens Jensen Kaalstad, ved Helgen, 2 Aar 17 Uger 3 Dage.

41. 1/7-1789. Tolv Hansen Wrk., ved Romenæs, 71 Aar.

42. 6/7-1789. Ole Halvorsen Stormoa, ved Helgen, 71 Aar.

43. 10/7-1789. Jørgen Pedersen Steenstad, ved Helgen, 2 Dage.

44. 13/7-1789. Anne Olsd. Steenstad, ved Helgen, 25 Aar. Hun døde i Barselsæng.

45. 10/7-1789. Anders Jansen Kaasen, ved Romenæs, 12 Uger. Dette Barnet blev Ihiel lagt af Moderen.

46. 16/7-1789. Rasmus Olsen Steenstad, ved Helgen, 11 Aar 13 Uger. Han var Broder til No. 44 og Stedbroder til No. 43.

47. 18/7-1789. Knud Jensen Wrk., ved Romenæs, 1 Aar 30 Uger 1 Dag.

48. 2/8-1789. Anders Abrahamsen Kolle, ved Helgen, 14 Uger 1 Dag.

49. 7/8-1789. Hans Thordsen Kaasen, ved Helgen, 33 Aar 26 Uger.

50. d. 8/9-1789. Margarethe Catharine Deichmann Bredsdorff, død den 8. Sept., begravet ved Holden, 4 Aar 47 Uger 3 Dage.

51. d. 19/9-1789. Anne Halvorsd. Yttrebøe, ved Helgen, 2 Aar 42 Uger 6 Dage.

52. d. 23/9-1789. Anders Fridericsen Wibeto, død 23. Sept., ved Holden, 13 Aar 39 Uger 4 Dage. Han druknede ved Dam Bakken.

53. d. 5/10-1789. Lars Johannisen Brudeskiær død den 5. Oct., ved Romenæs, 85 Aar.

54. 25/10-1789. Gunder Saamundsen Odden, ved Holden, som døde af Colica, 54 Aar.

55. 25/10-1789. Jens Jensen Wrk., ved Romenæs, 3 Aar 46 Uger 1 Dag.

56. 1/11-1789. Inger Jørgensd. Wrk., ved Romenæs, 69 Aar.

57. 5/11-1789. Gunnild Sivertsd. Brenne, ved Romenæs, 4 Uger.

58. 10/11-1789. Karen Rasmusd. Rødningen, ved Helgen, 54 Aar. Hun døde af en Tærende Sygdom.

59. 20/11-1789. Maren Rasmusd. paa Heisholt, ved Holden, 21 Aar.

Altsaa i dette Kirke Aar død
Mand kiøn 28 -
Qvinde kiøn 31 -
Tilsammen 59.

 


Kirkeaaret 1790.

| No. | Begravelses- / døds-dato | Navn og bosted | Kirke | Alder |

1. d. 5/12-1789. Ingeborg Pedersd. Skiørholt, død den 5. Dec., ved Helgen, 71 Aar.

2. 8/12-1789. Poul Christian Poulsen, ved Holden, 7 Aar 14 Uger 2 Dage. Død efter en .... og sagtelig Sygdom.

3. 19/12-1789. Thomas Halvorsen Yttrebøe, ved Helgen, 10 Aar 26 Uger. Efter en lang Sygdom.

4. 20/12-1789. Hansine Hansd. fra Brevig, ved Holden,1 Aar 26 Uger.

5. 26/12-1789. Alis Larsd. Helgen, ved Helgen, 24 Aar.

6. 4/1-1790. Ingeborg Nielsd. Tofte, ved Holden, 7 Uger 2 Dage.

7. 7/1-1790. Anne Christensd. Strømodden, ved Romenæs, 2 Aar 2 Uger 4 Dage.

8. d. 19/1-1790. Belgmager Steen Jonsen, som den 17. Jan. faldt ned af et Precipice og blev strax maalløs. Han døde den 19. Jan., begr. ved Romenæs, 45 Aar.

9. d. 25/1-1790. Halvor Halvorsen Tved, ved Holden, 2 Uger 2 Dage.

10. 15/2-1790. Kirsten Isachsd. Holtet, ved Romenæs, 3 Aar 3 Uger. Hun døde af Børne Kopper.

11. 17/2-1790. Inger Andersd. nordre Jentved, ved Helgen, 6 Dage.

12. 22/2-1790. Anders Andersen Torsnæs, ved Holden, 65 Aar.

13. 22/2-1790. Karen Larsd. Saug, ved Romenæs, 2 Aar 41 Uger. Død af Børne Kopper.

14. 25/2-1790. Christine Christiansd. Wrk., ved Holden, 4 Dage.

15. 27/2-1790. Anne Kirstine Pedersd. Saug., ved Romenæs, 9 Aar 29 Uger 6 Dage. Død af Børne Kopper.

16. 5/3-1790. Svennum Jensen Steenstad, ved Helgen, 41 Uger 5 Dage.

17. 8/3-1790. Ole Torgiersen Wibeto, ved Holden, 1 Dag.

18. 7/3-1790. Karen Andersd. Namløs, ved Holden, 3 Aar 21 Uger 1 Dag. Død af Børne Kopper.

19. 8/3-1790. Inger Pedersd. Tvara, ved Holden, 15 Aar. Hun døde af en hidsig Sygdom.

20. 12/3-1790. Steen Olsen Tvara, ved Holden, 23 Aar. Af en hidsig Sygdom.

21. 15/3-1790. Johanne Svendsd. Kaasen, ved Holden, 63 Aar.

22. 17/3-1790. Ole Aslachsen fra Drangedal, ved Holden, 15 Aar. Han døde af Børne Kopper.

23. 22/3-1790. Anne Andersd. Næberud, ved Holden, 2 Aar 46 Uger 3 Dage. Af Børne Kopper.

24. 23/3-1790. Anders Olsen Strigen, ved Holden, 27 Aar. Af et smertelig og Langvarig Tilfælde i hans Bringe.

25. 26/3-1790. Rasmus Pedersen Saug., ved Romenæs, 67 Aar. Død af Sotte Sygdom.

26. 31/3-1790. Margith Gullichsd. Sannæs, ved Romenæs, 1 Aar 37 Uger 1 Dag.

27. 1/4-1790. Jørgen Thordsen Yttrebøe, ved Helgen, 6 Aar, 23 Uger 3 Dage. Død af Børne Kopper.

28. 6/4-1790. Karen Mortensd. Helgen, ved Helgen, 79 Aar.

29. 7/4-1790. Kirsten Olsd. Rolighed, ved Holden, 10 Uger 1 Dag.

30. d. 10/4-1790. Aaste Halvorsd. fra Hitterdal, død i Walebøe den 10. April, begr. ved Romenæs. Moder Aaste Hansd. under gaarden Sauer gik om og betled. Efter hendes Sigende var Barnet 15 Uger.

31. 13/4-1790. Jens Nielsen Lille Wrk., ved Romenæs, 49 Aar.

32. 14/4-1790. Anne Christensd. Saug., ved Romenæs, 41 Aar. Hun døde af en Tærende Sygdom.

33. 16/4-1790. Stian Halvorsen Yttrebøe, ved Helgen, 39 Uger 6 Dage.

34. 26/4-1790. Even Larsen Ringsevje, ved Holden, 1 Aar 46 Uger 6 Dage. Formodes død af Orm.

35. d. 4/5-1790. Ole Svendsen Wrk., ved Romenæs, 5 Aar 16 Uger 2 Dage.

36. 12/5-1790. Anne Andersd. Fæhn, ved Holden, 25 Uger.

37. d. 12/5-1790. Lisbet Nielsd. Wrk., ved Romenæs, 18 Uger 3 Dage.

38. 12/5-1790. Jørgen Jørgensen Tinholt, ved Helgen, 18 Uger 4 Dage.

39. d. 19/5-1790. Maren Olsd. Kaasen, ved Holden, 1 Dag.

40. d. 19/5-1790. Even Olsen Kaasen, ved Holden, nogle timer.

41. d. 19/5-1790. Guro Olsd. Kaasen ved Holden, nogle Timer.

42. 20/5-1790. Kirsten Torstensd. Klevkaas, ved Romenæs, 4 Aar 34 Uger 6 Dage.

43. d. 2/6-1790. Ole Annundsen Brenne, ved Romenæs, 1 Aar 46 Uger.

44. d. 5/6-1790. Madame Margarethe Elisabeth Carlheim død den 5. Junii, begr. 11. Junii, ved Holden, 50 Aar 23 Uger. Hun døde af en stærk Tæring.

45. 8/6-1790. Christen Erichsen Grønnesteen ved Helgen, 1/2 Dag.

46. 11/7-1790. Lucas Thordsen Rødningen, ved Holden, 4 Aar 36 Uger.

47. 12/8-1790. Birthe Andersd. Fæbakke, ved Helgen, 16 Uger.

48. 15/8-1790. Lars Sørensen Helgen, ved Helgen, 65 Aar. Han døde pludselig, som han gik paa Veyen.

48b. NB. Den 30. Aug. -1790, blev der i Vrangefos den 26. Sept. 1788 omkomne Tollev Halvorsens Legeme funden og begraven ved Romenæs Kirke.

49. d. 3/9-1790. Gevorben Soldat (vervet) Bjørgulv Tollevsen, ved Romenæs, 21 Aar.

50. d. 3/9-1790. Halvor Halvorsen fra Moe Præstgield, ved Romenæs, 32 Aar.
Disse 2 druknede den 3. Sept. tillige med 2 andre fra Gierpen Sogn, i alt 4 Menisker. Baaden sank med dem ved Strømodden. De blev alle funden og de
anførte 2 ble begr. ved Romenæs, de 2 andre blev udførte til Gierpen og der begravne.

51. 21/9-1790. Maren Halvorsd. Yttrebøe, ved Helgen, 29 Aar.

52. 12/10-1790. Kittil Pedersen Nyehuus, ved Holden, 4 Aar 50 Uger 4 Dage. Døde efter en Kort Sygdom.

53. d. 22/10-1790. Kittil Steensen Møller, som den 22. Oct. ynkelig omkom i Fossen ved Dam Bakken. Hans Legeme er ikke funden gl. 33 Aar.

54. 28/10-1790. Kirsten Maria Gladhuus, ved Holden, 4 Uger.

55. 4/11-1790. Lisbet Hansd. Brenneboe, ved Holden, 18 Uger 2 Dage.

56. 11/11-1790. Maren Olsd. Lægdslem, ved Holden, 77 Aar.

Altsaa i dette Kirke Aar døde
Mandkiøn - 26.
Qvindekiøn - 30
Tilsammen 56.
 


Kirkeaaret 1791.

| No. | Begravelses- / døds-dato | Navn og bosted | Kirke | Alder |

1. d. 22/11-1790. Thord Thordsen i Strømodden den 22. Nov. død og blev begraven ved Romenæs, 1 Uge 4 Dage.

2. 27/11-1790. Ole Olsen Rolighed, ved Holden, 79 Aar.

3. d. 28/11-1790. Poul Christensen Helgen, ved Helgen, 3 Aar 28 Uger.

4. 7/12-1790. Anne Isaachsd. Gruen, ved Holden, 14 Uger 1 Dag.

5. 18/12-1790. Jørgen Brynnildsen Svea, ved Helgen, 4 Uger 4 Dage.

6. 23/12-1790. Ingeborg Jensd. Graver, ved Romenæs, 13 Uger 3 Dage.

7. 30/12-1790. Kirsten Nielsd. Tinholt, ved Helgen, 79 Aar.

8. 1/1-1791. Anne Tollevsd. Steenstad, ved Helgen, 4 Uger.

9. 6/1-1791. Liv Olsd. Ytterbøe, ved Helgen, 26 Aar.

10. 30/1-1791. Aase Ellevsd. Texle, ved Holden, 44 Aar.

11. 31/1-1791. Karen Andersd. Namløs, ved Holden, 3 Uger 3 Dage. Hun fandtes død i Sengen.

12. 14/2-1791. Lars Olsen Brenne, ved Romenæs, 7 Uger.

13. 11/4-1791. Alis Knudsd. Wrk., ved Romenæs, 58 Aar.

14. 21/4-1791. Jens Rasmussen Saug, ved Romenæs, 40 Aar. Han sat i en Pram og segnede død ned.

15. 26/4-1791. Birthe Christensd. Skoven, ved Romenæs, 20 Aar. Død af en haard og Langvarig Sygdom.

16. 28/4-1791. Anne Tollevsd. Fæhn, ved Holden, 7 Aar 45 Uger 5 Dage.

17. 20/5-1791. Birthe Andersd. Jacobskaas, ved Helgen, 46 Aar.

18. 23/5-1791. Jørgen Halvorsen Kindalen, ved Romenæs, 89 Aar. Død af Alderdom.

19. 30/5-1791. Lægdslem Kirsten Giertsd., ved Romenæs, 60 Aar.

20. 31/5-1791. Peder Halvorsen Yttrebøe, ved Helgen, 15 Aar. Formodes død af Orm.

21. 5/6-1791. Ingeborg Hansd. Klevsgaden, ved Helgen, 54 Aar. Død af Sotte Sygdom.

22. 6/6-1791. Ole Andersen Bierven, ved Helgen, 7 Uger.

23. 6/6-1791. Lisbet Marie Pedersd. Ringsevje, ved Holden, 32 Uger 5 Dage.

24. 18/6-1791. Rasmus Thomæsen Stoen (Stoa), ved Romenæs, 9 Aar 22 Uger.

25. 24/6-1791. Anne Haraldsd. Solberg, ved Romenæs, 24 Uger 2 Dage.

26. d. 17/7-1791. Anders Olsen Lunde, som den 17. Julii Hængte sig selv, efter at han forhen var befunden i Tyverie, blev begr. i Romenæs, 39 Aar.

27. 22/8-1791. Margrethe Nielsd. Wrk., ved Romenæs, 1 Uge 6 Dage.

28. 24/8-1791. Gunder Henricsen Wrk., ved Romenæs, 2 Aar 3 Uger.

29. 21/8-1791. Kirsten Abrahamsd. Kolle, ved Helgen, 6 Dage.

30. 22/8-1791. Inger Christensd. Helgen, ved Helgen, 2 Uger 3 Dage.

31. 8/9-1791. Poul Christensen Helgen, ved Helgen, 4 Uger 6 Dage.

32. 4/10-1791. Anders Jonsen Næsodden, ved Helgen, 1 Uge 4 Dage.

33. 4/10-1791. Kirsten Poulsd. Helgen, ved Helgen, 45 Aar. Hun døde i Barsel Seng efter Tvillinger.

34. 7/10-1791. Jon Christensen Helgen, ved Helgen, 23 Aar.

35. 13/10-1791. Maren Rasmusd. Steenstad, ved Helgen, 54 Aar.

36. 14/10-1791. Lægdslem Marie Christensd. Birkholt, ved Helgen, 83 Aar.

37. 20/10-1791. Maren Christensd. Helgen, ved Helgen, 7 Aar 10 Uger 4 Dage.

38. 10/11-1791. Ole Johannissen Heisholt, ved Holden, 14 Uger 2 Dage.

Altsaa i dette Kirke Aar døde
Mandkiøn - 16.
Qvindekiøn - 22.
Tilsammen 38.
 


Kirkeaaret 1792.

| No. | Begravelses- / døds-dato | Navn og bosted | Kirke | Alder |

1. d. 5/12-1791. Maren Gundersd. Berget, ved Romenæs, 78 Aar.

2. 20/12-1791. Maren Henricsd. Wrk., ved Romenæs, 2 Uger 3 Dage.

3. 22/12-1791. Anders Olsen Kaasen, ved Holden, 2 Uger 5 Dage.

4. 24/12-1791. Kirsten Svennumsd. Dalen, ved Romenæs, 46 Aar.

5. 23/12-1791. Og Datter Karen Nielsd. Dalen, ved Romenæs, død kort efter. Fødsel og Hiemmedaab.

6. 2/1-1792. Karen Pedersd. Saug., ved Romenæs, 74 Aar.

7. 6/1-1792. Anne Andersd. Fæhn, ved Holden, 38 Uger.

8. 9/1-1792. Maren Simonsd. Kløvedal, ved Helgen, 2 Aar 39 Uger 2 Dage.

9. 22/1-1792. Berthe Thomæsen Wrk., ved Romenæs, 50 Uger 3 Dage.

10. 27/1-1792. Karen Jensd. Langeland, ved Helgen, 19 Aar.

11. 26/1-1792. Jens Isaacsen Gruen, ved Holden, 14 Uger.

12. 2/2-1792. Kirsten Olsd. Rolighed, ved Holden, 9 Uger.

13. 8/2-1792. Ambor Christensd. Wrk., ved Romenæs, 19 Aar.

14. 9/2-1792. Simon Olsen Kløvedal, ved Helgen, 25 Aar.

15. 10/2-1792. Brynnild Gundersen Pladsen, ved Holden, 81 Aar. (Død) af en her grasserende Sygdom.

16. 12/2-1792. Birthe Larsd. Helgen, ved Helgen, 24 Aar. Død af samme Sygdom.

17. 16/2-1792. Peder Jensen Omtved, ved Helgen, 16 Aar.

18. 26/2-1792. Maren Olsd. Kaasen, ved Holden, 12 Uger 1 Dag.

19. 28/2-1792. Kiøstol Børgersen Kløvedal, ved Helgen, 23 Aar. Død af den her grasserende Sygdom.

20. 2/3-1792. Maria Olsd. Wrk., ved Romenæs, 72 Aar.

21. 3/3-1792. Niels Nielsen Hoxodde, ved Romenæs, 32 Aar. Død af ovenmældte Sygdom.

22. 12/3-1792. Niels Ledvorsen Tejen, ved Holden, 28 Aar. Død af forstoppelse.

23. 23/3-1792. Ole Helgesen af Valebøe, ved Romenæs, 57 Aar. Død af ovenmældte Sygdom.

24. d. 26/3-1792. Gunder Halvorsen Almandkaasen, død den 26. Martii af en Langvarig Sygdom, begr. ved Holden, 64 Aar.

25. 11/4-1792. Tormo Halvorsen Kolle, ved Helgen, 48 Aar. Død af en Tærende Sygdom.

26. 18/4-1792. Karen Maria Christensd. Wrk., ved Romenæs, 28 Aar. Begge døde af en hidsig Sygdom.

27. 19/4-1792. og Broder Niels Christensen Wrk., ved Romenæs, 25 Aar. Begge døde af en hidsig Sygdom.

28. 28/4-1792. Marthe Andersd. Grønnesteen, ved Helgen, 3 Uger.

29. d. 11/5-1792. Lægdslem Kari Ledvordsd. død den 11 Maji, begr. ved Holden, 42 Aar.

30. 23/6-1792. Anne Pedersd. Yttrebøe, ved Helgen, 11 Uger.

31. 26/6-1792. Anne Jonsd. Fæhn, ved Holden, 3 Uger 4 Dage.

32. 4/7-1792. Marthe Andersd. Tved, ved Holden, 63 Aar.

33. 6/7-1792. Ambor Nielsd. Wrk., ved Romenæs, 88 Aar.

34. 20/7-1792. Anders Henricsen Wrk., ved Romenæs, 32 Uger 3 Dage.

35. d. 22/7-1792. Christen Christensen Lucenæs, faldt den 22. Julii ud af en Pram og blev borte, gl. 32 Aar.

36. 31/8-1792. Marthe Thordsd. Daxrød, ved Holden, 79 Aar.

37. 24/9-1792. Anne Sigurdsd. Lomerud, ved Holden, 58 Aar.

38. 27/9-1792. Marthe Evensd. Namløs, ved Holden, 81 Aar.

39. 5/11-1792. Halvor Olsen Holdensæter, ved Holden, 63 Aar 36 Uger.

40. 6/11-1792. Jens Jensen Huset, ved Helgen, 18 Uger 2 Dage.

41. 7/11-1792. Kirsten Olsd. Vala (Hvalen), ved Helgen, 38 Aar 19 Uger 5 Dage. Død i Barsel Sæng efter et dødfødt Barn.

42. d. 16/11-1792. Anne Isaachsd. Romenæs, den 16. Nov. døde pludselig paa hendes Datters 2de Bryllups Dag, begr. ved Romenæs, 56 Aar 13 Uger.

43. d. 18/11-1792. Giertrud Olsd. Tved død den 18. Nov. ved Holden, 72 Aar.

44. 23/11-1792. Ole Jonsen Store Wale, ved Romenæs, 72 Aar.

Altsaa i dette Kirke Aar døde:
Mand kiøn - 18.
Qvinde kiøn - 26.
Tilsammen 44.
 


Kirkeaaret 1793.

| No. | Begravelses- / døds-dato | Navn og bosted | Kirke | Alder |

1. d. 24/11-1792. Astri Pedersd. Texle, ved Holden, 83 Aar.

2. 27/11-1792. Karen Haraldsd. Rødning, ved Helgen, 1 Aar 18 Uger.

3. 18/12-1792. Jens Thordsen fra Eidsbøjgd, ved Holden, 70 Aar.

4. 25/12-1792. Torsten Torgiersen Sand, ved Romenæs, 14 Aar. Han blev ved Holden Kirke formedelst Uforsigtighed Kiørt død.

5. 29/12-1792. Hans Hansen Saug., ved Romenæs, 4 Aar 15 Uger 3 Dage.

6. 9/1-1793. Jørgen Thordsen Søvestrand, ved Holden, 64 Aar. (Døde) af Steen Smerte.

7. 13/1-1793. Anne Nielsd. Tofte, ved Holden, 1 Dag.

8. 16/1-1793. Kirsten Jørgensd. Skibsnæs, ved Helgen, 48 Uger.

9. d. 28/1-1793. Jon Steensen Wrk., ved Romenæs, 82 Aar.

10. d. 1/2-1793. Elias Stenersen, Tvilling, ved Helgen, 1 Time.

11. d. 1/2-1793. Hans Stenersen, Tvilling, ved Helgen, 1 Time.

12. d. 13/2-1793. Hans Hansen Helgen, ved Helgen, 4 Uger.

13. 17/2-1793. Inger Nielsd. Hougen, ved Helgen, 72 Aar.

14. 1/3-1793. Niels Pedersen Kolle, ved Helgen, 21 Uger.

15. 5/3-1793. Thomas Bentsen Wrk., ved Romenæs, 43 Uger 3 Dage.

16. 11/3-1793. Peder Jonsen Saug., ved Romenæs, 56 Aar.

17. 19/3-1793. Halvor Olsen Sadelmager, ved Holden, 59 Aar.

18. 24/3-1793. Hans Sørensen Skomager, ved Romenæs, 64 Aar.

19. 22/4-1793. Christen Andersen Pladsen, ved Helgen, 59 Aar.

20. 24/4-1793. Ole Nielsen Sannæs, ved Romenæs, 3 Uger 3 Dage.

21. 1/5-1793. Hans Clemetsen Saug., ved Romenæs, 20 Uger.

22. 3/5-1793. Maria Tronsd. Namløs, ved Holden, 16 Aar. Død af en hidsig Sygdom.

23. 7/5-1793. Henric Sørensen Wrk., ved Romenæs, 45 Aar.

24. 12/5-1793. Ingeborg Sørensd. Brenne, ved Romenæs, 15 Uger 3 Dage.

25. 28/5-1793. Niels Tronsen Kaasen, ved Romenæs, 9 Aar 39 Uger. Dette Barn var uden forstand og usel.

26. 30/5-1793. Halvor Gullichsen Lunde, ved Romenæs, 14 Uger 5 Dage.

27. d. 13/6-1793. Svend Olsen Wrk., ved Romenæs, 18 Uger. Han blev funden død i Sængen.

28. 27/6-1793. Kirsten Olsd. Storhoug, ved Holden, 21 Uger 2 Dage.

29. 13/7-1793. Karen Jensd. Gruen, ved Holden, 19 Aar 30 Uger. Død af en hidsig Sygdom, ligesom No. 22.

30. 16/7-1793. Gunild Tronsd. Gruen, ved Holden, 28 Aar. Død af samme Sygdom.

31. 20/7-1793. Mattis Torstensen Wrk., ved Romenæs, 63 Aar.

32. 7/8-1793. Aasild Nielsd. Dalen, ved Romenæs, 20 Uger 1 Dag.

33. 14/9-1793. Ingeborg Jonsd. Ruaasen, ved Helgen, 21 Uger 5 Dage.

34. 10/10-1793. Christen Pedersen Nyhuus, ved Romenæs, 79 Aar.

35. 2/11-1793. Maria Hansd. Røjbæk, ved Holden, 68 Aar.

36. 13/11-1793. Anders Steensen Namløs, ved Holden, 37 Aar.

37. 14/11-1793. Anne Andersd. Langeland, ved Helgen, 2 Aar 40 Uger.

38. 23/11-1793. Kirsten Andersd. Langeland, ved Helgen, 3 Uger 3 Dage.

Altsaa i dette Kirke Aar døde:
Mand Kiøn 23.
Qvinde Kiøn 15.
Tilsammen 38.
 


Kirkeaaret 1794.

| No. | Begravelses- / døds-dato | Navn og bosted | Kirke | Alder |

1. 29/11-1793. Sara Larsd. Kamperhoug, ved Holden, 8 Uger 5 Dage. Dette Barn fandtes død i Sengen.

2. d. 1/12-1793. Christen Nielsen Opsal, den 1. Dec. blev han borte i nord-Søen og er ikke funden, gl. 69 Aar.

3. 19/12-1793. Oved Kirstine Pedersd. Saug., ved Romenæs, 2 Aar 2 Uger 3 Dage.

4. 4/1-1794. Gunder Nielsen Opsal, ved Romenæs, 27 Uger.

5. 19/1-1794. Maren Rasmusd. Kragefet, ved Romenæs, 45 Aar.

6. 25/1-1794. Ingeborg Pedersd. Kolle, ved Holden, 49 Aar.

7. 4/2-1794. Christen Tollevsen Hansekaas, ved Helgen(!), 2 Uger.

8. 14/2-1794. Jens Isaacsen Gruen, ved Holden, 1 Aar 7 Uger 2 Dage.

9. 22/2-1794. Halvor Sivertsen Brenne, ved Romenæs, 16 Uger 5 Dage.

10. 4/3-1794. Johannes Hansen Wrk., ved Romenæs, 49 Uger 5 Dage.

11. 7/3-1794. Hans Thomassen Wala (Hvalen), ved Helgen, 2 Uger.

12. 18/3-1794. Isaac Pedersen Saug, ved Romenæs, 1 Uge 4 Dage.

13. 30/3-1794. Peder Hansen Tvara, ved Holden, 43 Uger.

14. 1/4-1794. Asger Andersen Namløs, ved Holden, 11 Aar 1 Dag.

15. 1/4-1794. Karen Kiøstolsd. Søve, ved Holden, 10 Uger.

16. 3/4-1794. Anne Lisbet Hansd. Numme, ved Holden, 33 Uger.

17. 10/4-1794. Simon Kiøstolsen Tinholt, ved Helgen, 10 Uger 2 Dage.

18. 23/4-1794. Peder Gundersen Moen, ved Holden, 45 Uger 6 Dage.

19. 26/4-1794. Gunder Rasmussen Hoxodde, ved Romenæs, 30 Aar.

20. 9/5-1794. Halvor Rolfsen Hougen, ved Helgen, 34 Aar. Død efter 2de dages Sygdom.

21. 10/5-1794. Lisbet Andersd. Wrk., ved Romenæs, 2 Aar 20 Uger 1 Dag.

22. d. 15/5-1794. Henriche Cathrine Garboe Ibsen, død den 15. May af Kighoste, begr. i Holden Kirke gl. 9 Uger 5 Dage.

23. 20/5-1794. Maria Jensd. Meelgaard, ved Holden, 1 Aar 33 Uger 6 Dage.

24. 20/5-1794. Ingeborg Thordsd. Baxaas, ved Holden, 49 Uger, 5 Dage.

25. 11/6-1794. Anne Gullichsd. Lunde, ved Romenæs, 3 Uger 6 Dage.

26. 23/6-1794. Wilhelm Christian Raaberg, ved Holden, 45 Aar.

27. 8/7-1794. Guri Olsd. Wærstad, ved Helgen, 1 Aar 31 Uger.

28. 16/7-1794. Brynhild Olsen Helgen, ved Helgen, 1 Uge.

29. 17/7-1794. og Broder Hans Olsen Helgen, ved Helgen, 1 Uge 1 Dag.

30. 20/7-1794. Anne Jacobsd. Hølen, ved Romenæs, 72 Aar.

31. 28/7-1794. Anne Ledvordsd. Tejen, ved Holden, 37 Aar.

32. 29/7-1794. Maren Pedersd. Berget, ved Holden, 76 Aar.

33. 9/8-1794. Maren Andersd. Wrk., ved Holden, 2 Uger 2 Dage.

34. 12/8-1794. Niels Torgiersen Wibeto, ved Holden, 14 Uger 1 Dag.

35. 20/8-1794. Anne Rasmusd. Saug., ved Romenæs, 60 Aar.

36. 17/9-1794. Ole Ellevsen Jentved, ved Helgen, 17 Uger 2 Dage.

37. 11/10-1794. Marthe Pedersd. Kindalen, ved Romnæs, 34 Aar.

38. 29/10-1794. Peder Olsen under Baxaas, ved Holden, 3 Aar.

39. 8/11-1794. Ole Bertelsen Kolle, ved Helgen, 78 Aar.

40. 9/11-1794. Ingeborg Jensd. Saug, ved Romenæs, 20 Uger 4 Dage.

Altsaa i dette Kirke Aar døde
Mand Kiøn - 21 -
Qvinde Kiøn - 19 -
Tilsammen - 40.
 


Kirkeaaret 1795.

| No. | Begravelses- / døds-dato | Navn og bosted | Kirke | Alder |

1. d. 30/11-1794. Svennum Haraldsen Texle, ved Holden, død den 30. Nov., 8 Uger.

2. 12/12-1794. Ledvor Nielsen Tejen, ved Holden, 66 Aar.

3. 14/12-1794. Anders Clemetsen Saug, ved Romenæs, 26 Uger 2 Dage.

4. 29/12-1794. Anund Halvorsen Skovkaasen, ved Helgen, 42 Aar.

5. 29/12-1794. Birthe Halvorsd. Jentved, ved Helgen, 1 Aar 46 Uger 5 Dage.

6. 3/1-1795. Lars Andersen Lunde, ved Romenæs, 1 Dag.

7. 24/1-1795. Svennum Thomæsen Wibeto, ved Holden, 2 Uger.

8. d. 26/1-1795. Anne Augustinusd. Lunde, ved Romenæs, død den 26. Januar, begraven ved Romenæs, 2 Uger 3 Dage.

9. 27/2-1795. Isaac Pedersen Saug., ved Romenæs, 4 Uger.

10. d. 1/2-1795. og Marthe Pedersd. Saug., ved Romenæs, 4 Uger 5 Dage.
Disse Tvillinger fødte den 30. Dec.

11. 16/2-1795. Johan Arvesen Wrk., ved Romenæs, 77 Aar.

12. 18/2-1795. Maren Jonsd. Gladholt, ved Romenæs, 9 Aar 38 Uger 4 Dage.

13. 23/2-1795. Maren Pedersd. Rolighed, ved Holden, 79 Aar.

14. 1/3-1795. Kirsten Christensd. Jentved, ved Helgen, 33 Aar.

15. 14/3-1795. Guri Gullichsd. Deelevje, ved Helgen(!) - Holden, 9 Uger 1 Dag.

16. 18/3-1795. Harald Tollevsen Rødning, ved Helgen(!) - Holden, 61 Aar.

17. 2/4-1795. Anders Andersen Wibeto, ved Holden, 15 Aar 47 Uger 5 Dage.

18. 15/4-1795. Rasmus Hansen Røjbæk, ved Holden, 1 Dag.

19. 27/4-1795. Marthe Halvorsd. Lunde, ved Romenæs, 25 Aar.

20. 28/4-1795. Kirsten Saamundsd. Tofte, ved Holden, 44 Aar. Hun døde meget hastigt.

21. 28/4-1795. Stian Pedersen Holtene, ved Helgen, 54 Aar.

22. 29/4-1795. Anders Nielsen Namløs, ved Holden, 25 Uger 3 Dage.

23. 16/5-1795. Karen Andersd. Huvet, ved Holden(?), 3 Aar 26 Uger.

24. 24/5-1795. Jens Svendsen Wrk., ved Romenæs, 1 Uge 3 Dage.

25. 30/5-1795. Aase Olsd. Hiemedøbt(?), ved Holden, 14 Uger.

26. d. 8/6-1795. Madame Ulrica Dorothea Poppe, død den 8. Junii, begr. ved Romenæs Kirke, 28 Aar.

27. 13/6-1795. Aslou Torbiørnsd. Tvedsplads, ved Holden, 44 Aar.

28. 29/6-1795. Peder Gundersen Moen, ved Holden, 12 Uger 6 Dage.

29. 7/7-1795. Else Poulsd. Rolighed, ved Holden, 48 Aar.

30.14/7-1795. Isaac Christiansen Gasman, ved Helgen, 52 Aar. Han omkom ved en Kul Mile.

31. 22/7-1795. Ole Larsen Edberg Kleinsmed, ved Romenæs, 81 Aar.

32. 22/7-1795. Jon Jonsen Fæbakke, født og død dato, 1 Time.

33. 24/7-1795. Anders Hansen Heisholt, ved Holden, 68 Aar.

34. 1/8-1795. Birthe Gundersd. Huvet, ved Holden, 91 Aar.

35. 7/8-1795. Ole Halvorsen Jentved, ved Helgen, 22 Uger 6 Dage.

36. 13/8-1795. Aaste Hansd. Espevold, ved Holden, 1 Uge.

37. 14/9-1795. Lars Olsen Skiørholt, ved Helgen, 70 Aar.

38. 26/9-1795. Inger Thomasd. Heisholt, ved Holden, 94 Aar.

39. 20/10-1795. Kirsten Rasmusd. Næsodden, ved Helgen, 40 Aar.

40. 25/10-1795. Guri Helgesd. Jentved, ved Helgen, 79 Aar.

41. 25/10-1795. Johanne Haraldsd. Stuerud, ved Romenæs, 67 Aar.

42. 31/10-1795. Margith Jonsd. Soelberg, ved Romenæs, 41 Aar.

43. 10/11-1795. Brynild Andersen Jentved, ved Helgen, 1 Uge.

44. 13/11-1795. Ingeborg Gundersd. Tofte, ved Holden, 77 Aar.

Altsaa, her i dette Kirke Aaret døde:
Mandkiøn - 22.
Qvindkiøn - 22.
Tilsammen 44.
 


Kirkeaaret 1796.

| No. | Begravelses- / døds-dato | Navn og bosted | Kirke | Alder |

1. d. 30/11-1795. Maren Arvesd. Hegnen, ved Helgen, død den 30. Nov., begr. ved Helgen, gl. 46 Aar.

2. 1/12-1795. Ole Halvorsen Holden, ved Holden, 73 Aar.

3. d. 3/12-1795. Madame Sophie Christence Thornsohn, død den 3. Dec. efter faa Timers svaghed, begr. i Romnæs kirke, gl. 38 Aar.

4. 3/12-1795. Anne Thomasd. Wala, ved Helgen, Hun døde mæget hastig paa Store Wale, 74 Aar.

5. 15/12-1795. Ole Jansen Smed, ved Holden, død af en Tærende Sygdom, 26 Aar 4 Uger.

6. d. 26/12-1795. I frue Kirstine Birgitte Bloch, død den 26. Dec., begr. ved Helgen, 44 Aar 48 Uger 1 Dag.

7. 12/1-1796. Niels Halvorsen Tved, ved Holden, død af Tæring, 54 Aar.

8. d. 21/1-1796. Kittil Halvorsen fra Tind, hos Ole Haatved, død den 21. Jan., begr. ved Holden, 16 Aar.

9. 22/1-1796. Anund Sørensen Skippervold, ved Holden, 58 Aar, 26 Uger.

10. 23/1-1796. Ingeborg Gundersd. Hoxodde, ved Holden(?), 1 Aar 15 Uger 3 Dage.

11. 1/2-1796. Niels Gundersen Lille Vale, ved Romenæs, 9 Uger 3 Dage.

12. 2/2-1796. Lars Torstensen Sagklev, ved Romenæs, 19 Uger 6 Dage.

13. 2/2-1796. Ole Jonsen Helgen, ved Helgen, 55 Aar.

14. 2/2-1796. Marthe Kittilsd. Kaalstad, ved Helgen, 58 Aar.

15. 9/2-1796. Rasmus Erichsen Hegnen, ved Holden, 76 Aar.

16. 12/2-1796. Anne Olsd. Kaasen, ved Holden, 10 Aar 47 Uger 4 Dage.

17. 12/2-1796. Jens Nielsen Wrk., ved Romenæs, 52 Aar.

18. 15/2-1796. Østen Jensen Vasdal, ved Helgen, 82 Aar.

19. 17/2-1796. Kirsten Jacobsd. Kaasen, ved Helgen, 32 Uger 1 Dag.

20. 21/2-1796. Anne Eschilsd. Præstgrav, ved Helgen, 63 Aar.

21. 22/2-1796. Ole Andersen Gunerud, ved Holden, 17 Aar 6 Dage.

22. 28/2-1796. Hans Nielsen Hæggemoen, ved Romenæs, 14 Aar 35 Uger 3 Dage. Disse 2 døde af en stærk Tæring.

23. 29/2-1796. Maren Nielsd. Sannæs, ved Romenæs, 75 Aar.

24. 6/3-1796. Lars Sørensen Helgen, ved Helgen, 56 Aar.

25. 15/3-1796. Jørgen Clemetsen Saug., ved Romenæs, 12 Uger 2 Dage.

26. 15/3-1796. Svennum Svendsen, ved Holden, 9 Uger 4 Dage.

27. 28/3-1796. Karen Olsd. Saug, ved Romenæs, 65 Aar.

28. d. 8/3-1796. Østen Hansen Vasdalen, som ble borte paa Isen 8. Martii, begr. ved Helgen, 26 Aar.

29. 5/4-1796. Halvor Olsen Bøe, ved Helgen, 48 Aar.

30. 7/4-1796. Anne Hansd. Saug., ved Romenæs, 30 Aar 2 Uger. Hun døde af en stærk Tæring.

31. 15/4-1796. Brynild Andersen Svea, ved Helgen, 49 Aar 50 Uger.

32. 22/4-1796. Peder Steensen Meeltej, ved Holden, 2 Uger 1 Dag.

33. 2/5-1796. Even Brynildsen Fæbakke, ved Holden, 19 Uger 4 Dage.

34. 5/5-1796. Marthe Marie Henricsd. Wrk., ved Romenæs, 2 Aar 2 Uger 5 Dage.

35. 3/5-1796. Ole Arvesen Holden, ved Holden, 15 Uger 2 Dage.

36. 7/5-1796. Anne Jacobsd. Lucenæs, ved Helgen, 62 Aar.

37. 20/5-1796. Torgrim Olsen Nyhuus, ved Romenæs, 24 Uger 2 Dage.

38. 22/5-1796. Helge Ericsd. Wrk., ved Romenæs, 64 Aar.

39. 24/5-1796. Isaac Andersen Huve, ved Helgen, 59 Aar.

40. 25/5-1796. Hans Andersen Wibeto, ved Holden, 31 Aar.

41. 26/5-1796. Karen Pedersd. Fæhn, ved Holden, 29 Aar 29 Uger.

42. 24/5-1796. Anders Jørgensen Moen, ved Romnæs, 59 Aar.

43. 31/5-1796. Jørgen Tollevsen Skottet, ved Helgen, 19 Uger 1 Dag.

44. 10/6-1796. Anne Simonsd. Helgen, ved Helgen, 3 Aar 24 Uger 3 Dage.

45. 22/6-1796. Dorthe Jonsd. Saug., ved Romenæs, 78 Aar.

46. 23/6-1796. Anne Dorthe Jonsd. Wrk., ved Romenæs, 47 Uger 5 Dage.

47. 27/6-1796. Niels Pedersen Ringsevje, ved Holden, 1 Aar 5 Uger.

48. 29/6-1796. Abraham Andersen Moen, ved Holden, 4 Aar 1 Uge 6 Dage.

49. 29/6-1796. Karen Helgesd. Wrk., ved Romenæs, 61 Aar.

50. 3/7-1796. Birthe Tygesd. Texle, ved Holden, 65 Aar.

51. 4/7-1796. Thord Stenersen Baxaas, ved Holden, 5 Aar 5 Uger.

52. 8/7-1796. Ener Svendsen Saug., ved Romenæs, 68 Aar.

53. 9/7-1796. Ellev Stenersen Baxaas, ved Holden, 3 Aar 34 Uger 3 Dage.

54. 10/7-1796. Anders Isaacsen Huve, ved Helgen, 2 Aar 14 Uger 3 Dage.

55. 14/7-1796. Hans Andersen Saug., ved Romenæs, 10 Uger 3 Dage. Han blev funden død i Sengen.

56. 16/7-1796. Gunder Stenersen Baxaas, ved Holden, 2 Aar 15 Uger 3 Dage.

57. 19/7-1796. Thomas Berthelsen Wrk., ved Romenæs, 35 Aar. Han druknede i Strømmen ved Uhlefos.

58. d. 23/7-1796. Ingeborg Christophersd., en Tigger fra Hitterdal død den 23. Julii og begr. ved Holden, 55 Aar.

59. 25/7-1796. Peder Nielsen Hegnen, 13 Uger 2 Dage.

60. 2/8-1796. Kirsten Jørgensd. Saug., ved Romenæs, 77 Aar 31 Uger.

61. 20/8-1796. Jens Olsen Huset, ved Helgen, 3 Uger 5 Dage.

62. 10/10-1796. Aslou Olsd. Baxaas, ved Holden, 33 Aar. Død af en Langvarig Sygdom.

63. 17/10-1796. Anne Brynildsd. Hougen, ved Holden, 1 Uge. Som blev funden død i Sengen.

64. 28/10-1796. Anne Jonsd. Fæbakke, ved Helgen, 11 Uger 1 Dag.

65. 7/11-1796. Marthe Isaacsd. Eje, ved Holden, 4 Uger 6 Dage. Dette Barn ble funden død i Sæng.

66. 13/11-1796. Anne Kirstine Petersd. Wrk., ved Romenæs, 36 Aar.

Altsaa var i dette Kirke Aar død:
Mandkiøn - 38.
Qvindekiøn - 28.
Tilsammen 66.
 


Kirkeaaret 1797.

| No. | Begravelses- / døds-dato | Navn og bosted | Kirke | Alder |

1. d. 1/1-1797. Johanne Mortensd. Roa, død den 1. Jan., (begr.) ved Helgen, 6 Uger. Hun blev lagt ihiel i Sængen af sin Moder.

2. 20/1-1797. Kirsten Brynildsd. Vaskaas, ved Helgen, 42 aar.

3. 20/1-1797. Jon Nielsen Heggemoen, ved Romenæs, 22 Aar. Død af en stærk Tæring.

4. 6/2-1797. Lægdslem Aslou Halvorsd. Stormoe, ved Helgen, 60 Aar.

5. 10/2-1797. Anne Olsd. Jentved, ved Helgen, 30 Aar 16 Uger. Død af en stærk Tæring.

6. 25/2-1797. Lægdslem Targier Thordsd., ved Romenæs. 94 Aar.

7. 8/3-1797. Sara Bentsd. Saug., ved Romenæs. 1 Aar 49 Uger 3 Dage.

8. 19/3-1797. Arve Andersen Wrk., ved Romenæs. 72 Aar.

9. 26/3-1797. Lars Nielsen Friis, ved Helgen. Han var fra Solum og døde hos Niels Grina. 67 Aar.

10. 7/4-1797. Maria Jonsd. Kaalstad, ved Helgen, 1 Aar 33 Uger 4 Dage.

11. 19/4-1797. Maren Olsd. Yttrebøe, ved Helgen, 42 Aar.

12. 1/5-1797. Karen Arvesd. Saug., ved Romenæs, 39 Aar 37 Uger.

13. 8/5-1797. Anne Margrethe Petersd. Wrk., ved Romenæs, 37 Aar. Hun var Længe Syg.

14. 16/5-1797. Ingeborg Torgrimsd. Brenne, ved Romenæs, 3 Aar 32 Uger 5 Dage. Hun døde af Børne Kopper.

15. 20/5-1797. Ole Halvorsen Jentved, ved Helgen, 42 Uger.

16. 25/5-1797. Anne Arvesd. Wale, ved Helgen, 3 Aar 7 Uger. ogsaa død af Børne Kopper.

17. 26/5-1797. Birgitte Cathrine Hansd., ved Holden, 10 Aar 47 Uger 6 Dage.

18. 31/5-1797. Niels Hansen Steensrud, ved Holden, 24 Aar.

19. 2/6-1797. Lægds Lem Ingeborg Rasmusd. Kolle, ved Helgen, 65 Aar.

20. 2/6-1797. Niels Kittilsen ved Wibeto, ved Holden, 6 Aar.

21. 8/6-1797. Tollef Haraldsen Rødning, ved Helgen, 3 Aar 37 Uger 3 Dage.

22. 14/6-1797. Michel Svenumsen Mastebakke, ved Romenæs, 65 Aar.

23. 29/6-1797. Ole Andersen Huvet, ved Holden, 40 Uger 1 Dag.

24. 12/7-1797. Niels Peter Jensen Steenstadvolden, ved Helgen, 5 Aar 7 Uger.

25. 12/7-1797. Hr. Obirst Bernt Christian Grønvold, ved Holden, 68 Aar 4 Uger 4 Dage.

26. 15/7-1797. Malene Halvorsd. Wrk., ved Romenæs, 3 Uger.

27. 16/7-1797. Anders Nielsen Jelset, ved Helgen, 19 Aar. Han druknede ved at bade sig.

28. 18/7-1797. Marthe Nielsd. Wrk., ved Romenæs, 1 Aar 31 Uger 6 Dage.

29. 20/7-1797. Anders Torstensen Sougklev, ved Romenæs, 23 Uger.

30. 29/7-1797. Harald Arvesen Soelberg, ved Romenæs, 38 Aar 8 Uger.

31. 1/8-1797. Claus Jacobsen Kaasen, ved Helgen, 62 Aar.

32. 5/8-1797. Marthe Olsd. Kaasen, ved Holden, 9 Aar 50 Uger.

33. 10/8-1797. Niels Jonsen Texle, ved Holden, 1 Uge 4 Dage.

34. 14/8-1797. Halvor Nielsen Tofte, ved Holden, 15 Uger 3 Dage.

35. 23/8-1797. Johannes Hansen Wrk., ved Romenæs, 1 Aar 10 Uger 4 Dage.

36. 29/8-1797. Ole Olsen Saug., ved Romenæs, 4 Uger 1 Dag.

37. 1/9-1797. Karen Larsd. Saug., ved Romenæs, 7 Aar 15 Uger 5 Dage.

38. 6/9-1797. Karen Gundersd. Lille Wale, ved Romenæs, 22 Uger 6 Dage.

39. 12/9-1797. Ragnild Andersd. Vasdalen, ved Helgen, 17 Aar.

40. 13/9-1797. Marthe Olsd. Fæbakke, ved Helgen, 2 Uger 6 Dage.

41. 14/9-1797. Svenum Mortensen Helgen, ved Helgen, 2 Uger 6 Dage.

42. 23/9-1797. Rasmus Hansen Vasdal, ved Helgen, 30 Aar 34 Uger.

43. 13/10-1797. Peder Hansen Kaasen, ved Holden, 33 Uger.

44. 16/10-1797. Svend Hansen Hougen, ved Holden, 73 Aar.

45. 16/10-1797. Kirsten Olsd. Rødningen, ved Helgen, 26 Aar.

46. 29/10-1797. Ingeborg Thordsd. Kaasen, ved Holden, 71 Aar.

47. 2/11-1797. Anne Augustinusd. Graver, ved Romenæs, 2 Uger 1 Dag.

48. 16/11-1797. Marthe Marie Olsd. Saug., ved Romenæs, 2 Uger. Hun blev fundet død i Seng.

49. 18/11-1797. Hans Johannissen Saug., ved Romenæs, 37 Aar.

50. 18/11-1797. Tolv Nielsen Kaasen, ved Romenæs, 73 Aar. Han faldt ud af en Pram og omkom.

51. 24/11-1797. Aase Olsd. Moen, ved Holden, 79 Aar.

Altsaa var i dette Kirke Aar døde:
Mandkiøn - 25.
Qvindekiøn - 26.
Tilsammen 51.
 


Kirkeaaret 1798.

| No. | Begravelses- / døds-dato | Navn og bosted | Kirke | Alder |

1. 26/11-1797. Ingeborg Thordsd. Baxaas, ved Holden, 2 Aar 31 Uger 3 Dage. Død af Børne Kopper.

2. 2/12-1797. Gunnild Olsd. i Eisbøigd, ved Holden, 2 Aar 45 Uger 3 Dage.

3. 1/12-1797. Anne Olsd. Numme, ved Holden, 5 Aar 32 Uger 1 Dag.

4. 2/12-1797. og Broder Peder Olsen Numme, ved Holden, 1 Aar 6 Uger 1 Dag.

5. 3/12-1797. Birte Jonsd. Saug., ved Romenæs, 73 Aar.

6. 5/12-1797. Halvor Sivertsen Brenne, ved Romenæs, 13 Uger 5 Dage.

7. 9/12-1797. Thord Rasmusen Huvet, ved Holden, 57 Aar.

8. 9/12-1797. Thord Halvorsen Tved, ved Holden, 4 Aar 48 Uger 3 Dage.

9. 14/12-1797. Inger Olsd. paa Kolle, ved Helgen, 34 Uger 3 Dage.

10. 16/12-1797. Claus Halvorsen Susaas, ved Holden, 1 Aar 1 Uge 4 Dage.

11. 18/12-1797. Anders Syversen Usterud, ved Romenæs, 64 Aar.

12. 18/12-1797. Børger Tygesen Kløvedal, ved Helgen, 2 Uger 5 Dage.

13. 30/12-1797. Gunild Jonsd. Daxrud, ved Holden, 15 Aar. Hun var den sidste døde i 1797.

14. d. 9/1-1798. Anne Stenersd. Hove, ved Helgen, 27 Uger 4 Dage.

1. Peder Skomagers dødfødte Drengebarn.

15. 6/2-1798. Ingeborg Halvorsd., ved Romenæs, 28 Aar. Død i Barsel Seng.

16. 2/2-1798. Anders Tollevsen Namløs, (ved Holden), 1/2 Dag.

17. d. 3/2-1798. Knud Tollevsen (Namløs, ved Holden), 1 Dag.

18. 8/2-1798. Ole Tollevsen (Namløs, ved Holden), 6 Dage. Disse 3 Brødre var Trillinger.

19. 28/2-1798. Niels Christophersen Wrk., ved Romnæs, 49 Aar.

20. d. 3/3-1798. Anders Nielsen Wrk., ved Romenæs, 1/2 Dag. Født og død 3. Martii.

21. d. 11/3-1798. Marthe Nielsd. Wrk., ved Romenæs, 1 Uge 1 Dag. Født den 3. og død den 11 Martii. Disse 2 var Tvillinger.

22. d. 6/3-1798. Maria Jonsd. Kaalstad, ved Helgen, født og død den 6. Martii. Tvilling. Levede kun 1/2 Time.

23. d. 6/3-1798. Kirsten Jonsd. Kaalstad, ved Helgen, født og død den 6. Martii. Tvilling. Levede kun 1/2 Time.

24. 9/3-1798. Anne Rasmusd. Saug., ved Romenæs, 3 Uger 2 Dage.

25. 11/3-1798. Ole Steensen Meeltet, ved Holden, 21 Uger 5 Dage.

2. Brynild Fæbakkes dødfødte Drengebarn.

26. 16/3-1798. Maren Olsd. Gladhuus, ved Holden, 5 Aar 5 Uger 4 Dage. Død af Børne - Kopper.

27. 13/3-1798. Jomfru Agatha Svendsen, ved Holden, 26 Aar 16 Uger.

3. Bent Pedersen Wrk., dødfødt Drengebarn.

28. 20/3-1798. Christen Hansen Halvorstaae, ved Helgen, 8 Uger 3 Dage.

29. 23/3-1798. Anne Gregarsd. Wale, ved Romenæs, 17 Aar 39 Uger 1 Dag.

30. 23/3-1798. Inger Johanne Sørensd. Borgen, ved Holden, 4 Uger 3 Dage.

31. 3/4-1798. Ingeborg Christine Dahl, ved Holden, 5 Uger 2 Dage.

32. 4/4-1798. Gunder Petersen Wrk., ved Romenæs, 8 Uger 4 Dage.

33. 10/4-1798. Anne Marie Hansd. Wrk., ved Romenæs, 2 Aar 5 Uger 1 Dag.

34. 13/4-1798. Karen Olsd. Tvedsplads, ved Holden, 1 Uge 4 Dage.

35. 16/4-1798. Ingeborg Andersd. Saug., ved Romenæs, 10 Uger.

36. 18/4-1798. Hans Olsen Hagen, ved Helgen, 1 Uge 2 Dage.

37. 21/4-1798. Gunder Andersen Tved, ved Holden, 2 Uger 5 Dage.

38. 22/4-1798. Kirsten Andersd. Grinen, ved Helgen, 1 Uge 6 Dage.

39. 30/4-1798. Birte Andersd. Tejen, ved Holden, 36 Aar. Død af en forkølese hun fik i Barselseng.

40. 30/4-1798. Jon Ellevsen Texle, ved Holden, 54 Aar. Død af at han faldt ned i en Kul-Mile.

41. 6/5-1798. Helvig Arvesd. Wrk., ved Holden, 19 Uger 6 Dage.

42. 10/5-1798. Hans Jensen Meelgaard, ved Holden, 10 Uger 3 Dage.

43. 13/5-1798. Peder Jørgensen Yttrebøe, ved Helgen, 55 Aar. Han døde af Vattersot.

44. 13/5-1798. Anund Hansen Skippervold, ved Holden, 12 Uger.

45. 21/5-1798. Niels Andersen Teigen, ved Holden, 20 Uger.

46. 4/6-1798. Jøran Jørgensd. Tinholt, ved Helgen, 5 Uger 4 Dage.

47. 10/6-1798. Ellev Halvorsen Sanden, ved Holden, 27 Aar 14 Uger. Død efter Langvarig Sygdom.

48. 20/6-1798. Ole Olsen Hansekaas, ved Romenæs, 27 Aar.

49. 26/6-1798. Hans Mortensen Wrk., ved Romenæs, 25 Uger.

50. 7/7-1798. Ole Jonsen Gladholt, ved Romenæs, 18 Aar 16 Uger 2 Dage.

51. 10/7-1798. Ole Jensen Præstgrav, ved Helgen, 67 Aar.

52. 27/7-1798. Halvor Svendsen Kolle, ved Helgen, 1 Uge 5 Dage.

53. 30/7-1798. Daniel Torjusen Deelevje, ved Holden, 1 Uge 5 Dage.

54. d. 23/7-1798. Giermund Tollefsen Haatved af Moe Præstegield, fantes død i Eiselven d. 23. Julii og begr. ved Romenæs, gl. 49.

55. d. 30/7-1798. Peder Andersen Jacobskaas faldt ud i Jentved vandet d. 30. Julii, begr. ved Helgen, 12 Aar 34 Uger 3 Dage.

4. Lars Christensen Otterkiærs dødfødte Drengebarn.

56. 9/8-1798. Peder Østensen Moen, ved Romenæs, 3 Aar 11 Uger.

57. 9/8-1798. Hans Evensen Jentved, ved Helgen, 28 Aar. Død af en stærk Tæring.

58. 11/8-1798. Johanne Jonsd. Stuerud, ved Romenæs, 2 Uger 5 Dage.

59. 13/8-1798. Kirsten Christophersd. Wrk., ved Romenæs, 2 Uger 2 Dage.

60. 12/9-1798. Anders Eliøsen Berget, ved Holden, 69 Aar.

61. 12/9-1798. Kirsten Andersd. Lunde, ved Romenæs, 37 Aar. Død i Barsel Seng.

62. 17/9-1798. Jens Jonsen Fæhn, ved Holden, 11 Uger. Blev funden død i Sengen.

5. Augustinus Gravers dødfødte Pigebarn.

63. d. 21/9-1798. Marsovnsmæster Jon Poulsen, død den 21. Sept., begr. ved Holden, 62 Aar 39 Uger.

64. 4/9-1798. Ingeborg Pedersd. Moen, ved Romenæs, 67 Aar.

65. 18/9-1798. Anders Tollevsen Saug., ved Romenæs, 8 Uger 5 Dage.

6. Jan Andersen Wrk.'s dødfødte Pige barn.

66. 25/9-1798. Gunild Tollvsd. Wrk., ved Romenæs, 1 Uge.

67. d. 3/11-1798. Vetle Gregarsen Vale, ved Romenæs, 27 Aar. Druknede i Nord-Søe.

68. d. 3/11-1798. Niels Olsen Hansekaas, ved Romenæs, 13 Aar 11 Uger 5 Dage. Druknede i Nord-Søe.

69. 7/11-1798. Anne Marie Gabrielsd., ved Helgen, 50 Uger. Et uægte Barn fra Porsgrund som blev opfostret i Næsodden.

70. 20/11-1798. Birte Halvorsd. Kaalstad, ved Helgen, 2 Dage.

Altsaa i Kirke Aaret 1798 døde:
Mandkiøn: 39.
Qvindekiøn: 31.
Tilsammen 70.

Dødfødte mandkiøn 4.
Dødfødte Qvindkiøn 2
Tilsammen 6.

Tilsammen 76 døde.
 


Kirkeaaret 1799.

| No. | Begravelses- / døds-dato | Navn og bosted | Kirke | Alder |

1. 30/11-1798. Jon Christensen Strigen, (ved Holden), 18 Aar 11 Uger 4 Dage.

2. 1/12-1798. Anne Brynildsd. Jentved, (ved Helgen), 29 Aar.

3. 6/12-1798. Jens Christensen Kaalstad, (ved Helgen), 83 Aar.

4. 17/12-1798. Marthe Olsd. Fæbakke, ved Helgen, 2 Uger 1 Dag.

5. 28/12-1798. Live Sørensd. Heisholt, ved Holden, 2 Aar.

6. 1/1-1799. Hans Rasmussen Vasdal, ved Helgen, 1 Aar 4 Uger.

7. 3/1-1799. Søren Brynildsen Borgen, ved Holden, 43 Aar.

8. 2/1-1799. Guri Gullichsd., ved Helgen, 2 Uger 6 Dage.

9. 6/1-1799. Ingeborg Arvesd. Namløs, (ved Holden), 49 Aar.

10. 25/1-1799. Helge Olsd. Ulevig, ved Romnæs, 53 Aar.

11. 7/2-1799. Lægds Lem Knud Svenumsen, (ved?), 94 Aar.

12. 12/2-1799. Karen Haraldsd. Store Wale, ved Romenæs, 73 Aar 30 Uger.

13. 14/2-1799. Birte Andersd. Valøen, ved Romenæs, 32 Aar. Hun døde i Barsel Seng.

14. 1/3-1799. Anne Marie Bertelsd. Wrk., ved Romenæs, 33 Aar.

15. 6/3-1799. Maren Anne Andersd., 4 Aar 16 Uger.

16. d. 8/3-1799. Thomas Pedersen Wrk., som den 8. Martii druknede ved Uhlefos, 33 Aar.

1. Tollev Knudsen Namløs dødfødt barn.

17. 12/3-1799. Inger Olsd. Sannæs, ved Romenæs, 84 Aar.

18. 17/3-1799. Anne Pedersd. Berget, ved Holden, 67 Aar 35 Uger.

19. d. 4/4-1799. Anders Gullichsen Lunde, ved Romenæs, 33 Uger 2 Dage. Fundet død i Sengen den 4. April.

20. 11/4-1799. Anne Larsd. Hegnen, ved Helgen, 1 Dag.

21. d. 13/4-1799. Hr. Forvalter Peder Bredsdorf begr. 22.April i Holden Kirke, gl. 71 Aar, 4 Uger 3 Dage.

22. 19/4-1799. Eric Hansen Wrk., ved Romenæs, 45 Aar.

23. 21/4-1799. Anne Torbiørnsd., ved Romenæs, Leved kun nogle faa Timer.

24. 26/4-1799. Maren Sivertsd. Brenne, ved Romnæs, 15 Uger 1 Dag.

25. 5/5-1799. Maren Andersd. Rødningen, ved Helgen, 7 Uger 5 Dage. Blev funden død i Sængen.

26. 12/5-1799. Jens Pedersen Kindalen, ved Romenæs, 68 Aar.

27. 17/5-1799. Jens Rasmussen Hegnen, ved Holden, 53 Aar.

28. 9/6-1799. Anne Larsd. Saug., ved Romenæs, 16 Aar 28 Uger 4 Dage.

29. 14/6-1799. Hans Jonsen Heisholt, ved Holden, 1 Uge 1 Dag.

30. 22/6-1799. Kirsten Christensd. Haatved, ved Holden, 20 Aar 18 Uger. Død af en Langvarig Sygdom.

31. 26/6-1799. Maren Torbiørnsd. Wrk., ved Romenæs, 1 Aar 5 Dage.

2. Jon Hansen Grønesteens dødfødte pige.

32. d. 8/7-1799. Ole Christophersen Wrk., ved Romenæs, 2 Dage.

33. 8/7-1799. Gunder Nielsen Opsal, ved Romenæs, 16 Uger 3 Dage. Blev funden død i Sængen.

34. 15/7-1799. Peder Gundersen Fæhn, ved Holden, 49 Aar 30 Uger. Død af stærk Colic.

35. 24/7-1799. Gunder Nielsen Saug., ved Romenæs, 75 Aar.

36. 24/7-1799. Karen Hansd. Halvorstaae, ved Helgen, 70 Aar 16 Uger.

37. 2/8-1799. Jens Christensen Kaalstad, ved Helgen, 1 Uge 5 Dage.

38. 10/8-1799. Thord Halvorsen Tved, ved Holden, 17 Uger 4 Dage.

39. 28/8-1799. Svend Andersen Deelsdal, ved Helgen, 71 Aar.

40. 4/9-1799. Karen Svendsd. Kolle, ved Helgen, 2 Uger.

41. 8/9-1799. Peder Brynildsen under Steenstad, ved Helgen, 56 Aar.

42. 27/9-1799. Ole Wellichsen Fosse, ved Holden, 10 Aar 40 Uger 5 Dage.

43. 30/9-1799. Inger Maria Nielsd. Dalen, ved Romenæs, 1 Aar 48 Uger.

44. 2/10-1799. Niels Isaacsen Romenæs, ved Romenæs, 1 Aar 17 Uger 1 Dag.

45. 3/10-1799. Gunild Tollevsd. Steenstadstrand, ved Helgen, 72 Aar.

3. Søren Henrichsen Wrk.'s Dødfødte Drengebarn.

46. 19/10-1799. Tron Mognsen Kaasen, ved Romenæs, 59 Aar.

47. 10/10-1799. Rasmus Gunnulvsen Brudeskiær, ved Romnæs, 6 Aar 4 Uger 1 Dag. Druknede i Nord-Søe.

48. 22/10-1799. Hans Mortensen Wrk., ved Romenæs, 18 Uger 3 Dage.

49. 7/11-1799. Karen Nielsd. Usterud, ved Romenæs, 31 Uger 6 Dage.

50. 13/11-1799. Gunild Johannisd. Wrk., ved Romenæs, 81 Aar.

51. 13/11-1799. Maren Pedersd. Ringsevje, ved Holden, 21 Uger.

Altsaa var i Kirke Aaret 1799 døde:
Mandkiøn - 25.
Qvindekiøn - 26.

Dødfødte mandkiøn 2.
Dødfødte qvindekiøn 1
Tilsammen 54.
 


Kirkeaaret 1800.

| No. | Begravelses- / døds-dato | Navn og bosted | Kirke | Alder |

1. 25/11-1799. Anne Sørensd. Borgen, ved Holden, 4 Aar 16 Uger.

2. 1/12-1799. Arve Jonsen Stuerud, ved Romenæs, 4 Uger 3 Dage.

3. 6/12-1799. Ingeborg Hansd. Wrk., ved Romenæs, 1 Aar 17 Uger 3 Dage.

4. 12/12-1799. Karen Olsd. Pladsen, ved Romenæs, 12 Uger 1 Dag.

5. 24/12-1799. Niels Hansen Saug., 1 Aar 22 Uger. N.B. Han var den sidste som døde i 1799.

6. 3/1-1800. Ingeborg Olsd. Wibeto, ved Holden, 60 Aar 25 Uger.

7. 3/1-1800. Aslou Ericsd. Næberud ved Holden, 46 Aar.

8. 4/1-1800. Ingeborg Andersd. Wrk., ved Holden, 1 Aar 32 Uger 5 Dage.

9. 11/1-1800. Arve Andersen Store Wale, ved Romenæs. Døde strax.

10. 1/2-1800. Bent Hansen Sandbakken, ved Holden, 21 Uger 3 Dage.

11. 8/2-1800. Gunder Halvorsen Lille Wale, ved Romenæs, 75 Aar.

12. d. 9/2-1800. Hr. Fenrik Engelbret Christopher Bomhof død den 9. Febr., begr. den 19. ved Romenæs, 63 Aar 10 Uger.

13. 16/2-1800. Birte Halvorsd. Munken, ved Helgen, 14 Uger 5 Dage. Funden død i Sængen.

14. 18/2-1800. Anne Marie Bentsd. Wrk., ved Romenæs, 26 Uger.

15. 24/2-1800. Peder Thordsen Yttrebøe, ved Helgen, 1 Uge 1 Dag.

16. 21/2-1800. Tormo Halvorsen Kolle, ved Helgen, 23 Uger.

17. 27/2-1800. Anne Marie Hansd. Wrk., ved Romenæs, 1 Aar 24 Uger 3 Dage.

18. 7/3-1800. Jan Augustinusen Smed, ved Holden, 67 Aar.

19. d. 8/3-1800. Tron Jensen Fæhn, død den 8. Febr., ved Holden, 1 Dag.

20. 22/3-1800. Aase Ougensd. Kobberlykken, ved Holden, 63 Aar.

21. 23/3-1800. Marthe Marie Olsd. Saug., ved Romenæs, 14 Uger 3 Dage. Hun Fandtes død i Sengen.

22. 28/3-1800. Inger Mortensd. Helgen, ved Helgen, 89 Aar.

23. 29/3-1800. Wellich Olsen Fosse, ved Holden, 56 Aar. Død af en Tærende Sygdom.

24. 31/3-1800. Aslou Erichsd. Huuset, ved Helgen, 79 Aar.

25. 16/4-1800. Malene Christophersd. Wrk., ved Romenæs, 69 Aar.

26. 17/4-1800. Jørgen Gundersen Heisholt, ved Holden, 44 Aar 11 Uger.

27. 18/4-1800. Marthe Olsd. Namløs, ved Holden, 15 Aar 48 Uger.

28. 18/4-1800. Agatha Nielsd. Matebakken, ved Romenæs, 76 Aar.

29. 22/4-1800. Kirsten Larsd. Kolle, ved Helgen, 77 Aar.

30. 1/5-1800. Morten Hansen Wrk., ved Romenæs, 27 Aar. Død af en Tærende Sygdom.

31. 3/5-1800. Morten Svennumsen Skottet, ved Helgen, 43 Aar. Død af Wattersot.

1. Isaac Clausen Romenæs's dødfødte Pigebarn.

32. 15/5-1800. Margith Jonsd. Saug., ved Romenæs, 54 Aar.

33. 19/5-1800. Bithe Halvorsd. Valøen, ved Romenæs, 1 Aar 14 Uger 1 Dag.

34. 24/5-1800. Christen Larsen Otterkiær, ved Holden, 27 Uger 1 Dag.

35. 2/6-1800. Anne Jacobsd. Kaasen, ved Helgen, 31 Uger 3 Dage.

36. 10/6-1800. Ingeborg Jensd. Wrk., ved Romenæs, 1 Aar 37 Uger 2 Dage.

37. 11/6-1800. Kirsten Torbiørnsd. Deelsdal, ved Helgen, 13 Uger 3 Dage. Hun blev funden død i Sængen.

38. 12/6-1800. Petronelle Martine Horn, ved Holden, 11 Uger 4 Dage.

39. 17/6-1800. Karen Pedersd. Tvara, ved Holden, 12 Aar 7 Uger.

40. 18/6-1800. Halvor Erichsen Sanden, ved Holden, 62 Aar.

41. 23/6-1800. Kirsten Torstensd. Saugklev, ved Romenæs, 13 Uger 3 Dage.

42. 24/6-1800. Inger Christophersd. Saug., ved Romenæs, 64 Aar.

43. 24/6-1800. Aaste Nielsd. Tofte, ved Holden, Døde strax.

44. 7/7-1800. Gunder Gundersen Gieddeboen, ved Helgen, 12 Uger 5 Dage.

45. 18/7-1800. Ole Hansen Hagen, ved Helgen, 52 Aar.

2. Torbiørn Hanssens dødfødte Pigebarn.

46. 5/8-1800. Karen Halvorsd, Kindalen, ved Romenæs, 1 Uge 2 Dage.

47. 12/8-1800. Maria Jørgensd. Skibsnæs, ved Helgen, 15 Uger 6 Dage.

48. 20/8-1800. Birte Olsd. Gruen, ved Holden, 1 Uge 4 Dage.

49. 28/8-1800. Niels Gullichsen Brenne, ved Romenæs, 18 Uger 6 Dage.

50. 6/9-1800. Birthe Halvorsd. Tved, ved Holden, 1 Uge 3 Dage.

51. 23/9-1800. Tormo Svendsen Kolle, ved Helgen, 2 Uger.

52. 26/9-1800. Stener Halvorsen Baxaas, ved Holden, 42 Aar 7 Uger.

53. 29/9-1800. Anders Halvorsen Næberud, ved Holden, 55 Aar.

54. 1/10-1800. Hammer mæster Hans Knudsen, ved Romenæs, 47 Aar 32 Uger. Død efter nogle Timers Sygdom.

55. 11/10-1800. Karen Rasmusd. Wrk., ved Romenæs, 5 Aar 23 Uger.

56. 15/10-1800. Marthe Olsd. Wrk., ved Romenæs, 71 Aar.

57. 29/10-1800. Forvalter Lars Gartner, ved Romnæs, 66 Aar 33 Uger 6 Dage.

58. 6/11-1800. Maria Jens Meelgaard, ved Romenæs, 5 Aar 32 Uger 4 Dage.

59. 7/11-1800. Peder Tronsen Kaasen, ved Romenæs, 29 Aar 46 Uger. Død efter 2 dagers Sygdom.

3. Halvor Kragefets dødfødte Pigebarn.

60. 6/11-1800. Anne Marie Tobiasd. Galten, ved Romenæs, 16 Uger 2 Dage.

61. 15/11-1800. Guri Olsd. Deelevie, ved Holden, 52 Aar.

4. Henric Arvesens dødfødte barn.

62. 22/11-1800. Karen Tollevsd. Namløs, ved Holden, 16 Uger.

Altsaa i Kirke Aaret 1800:
Døde Mandkiøn - 25.
Døde Qvindekiøn - 37.
Tilsammen 62.

Dødfødte Mandkiøn - 1.
Dødfødte Qvindekiøn - 3.
Tilsammen 4.
 


Kirke Aaret 1801.

| No. | Begravelses- / døds-dato | Navn og bosted | Kirke | Alder |

1. d. 25/11-1800. Thord Jonsen Rødningen, ved Holden, 57 Aar.

2. 3/12-1800. Niel Johannisen Ulevig, ved Romenæs, 11 Uger 1 Dag.

3. 12/12-1800. Lisbeth Andersd. Ringsevje, ved Holden, 79 Aar.

4. 7/12-1800. Inger Margarethe Nielsd. Dalen, ved Romenæs, 1/2 Aar.

5. 18/12-1800. Margarethe Bentsd. Wrk., ved Holden, 71 Aar.

6. 25/12-1800. Christopher Johannesen(?) hos Gartner, 77 Aar.

7. d. 22/12-1800. Sognepræst Hr. Henric Garboe Sahl, (ved Holden) død den 22. Dec., begr. den 29de, 72 Aar.

8. d. 31/12-1800. Johannes Jonsen Saug., (ved Romenæs), død den 31. Dec., 4 Uger 1 Dag.

9. d. 31/12-1800. Ole Nielsen Hølen, (ved Romenæs), d. den 31. Dec., 62 Aar.

10. d. 3/1-1801. Niels Gullichsen Saug., (ved Romenæs), død den 3. Januar, 57 Aar.

11. d. 3/1-1801. Kittil Isaacsen Fæhn, (ved Holden), død den 3. Januar, 67 Aar.

12. d. 4/1-1801. Christen Johannisen Heisholt, (ved Holden), død den 4. Januar, 40 Aar.

13. Overstrøket.

14. d. 10/1-1801. Ole Gundersen Gjedeboen, (ved Helgen), død den 10. Januar, 2 Aar.

15. d. 12/1-1801. Anne Erichsd. Jøntved, (ved Helgen), død den 12. Januar, 59 Aar.

16. d. 12/1-1801. Sedsel Andersd. Wrk., (ved Romenæs), død den 12. Januar, 41 Aar.

17. d. 21/1-1801. Hans Nielsen Hølen, (ved Romenæs), død den 21. Januar, 29 Aar.

18. d. 31/1-1801. Enke Anne Maria Clausd. Wrk., død 31. Jan., 74 Aar.

19. d. 2/2-1801. Hans Christensen Saug., død den 2. Feb., 62 Aar.

20. d. 2/2-1801. Ingebor Thomasd. Vala, 2 Uger.

21. d. 22/2-1801. Christen Pedersen Schougen, død den 22. Feb., 64 Aar.

22. d. 23/2-1801. Mari Jørgensd. Kindalen, død den 23. Feb., 69 Aar.

23. d. 25/2-1801. Ole Larsen Juve, død den 25. Feb., 12 Uger.

24. d. 26/2-1801. Boel Torstensd. Wrk., død den 26. Feb., 69 Aar.

25. d. 29/2-1801. Marthe Halvorsd. Søve, død den 29. Feb., 13 Aar.

26. d. 1/3-1801. Anders Marchusen Pladsen (under Brenne G.S.) d. 1te Marti, 2 Uger 3 Dage.

27. d. 7/3-1801. Ole Hansen Tofte, død den 7. Marti, 52 Aar.

28. d. 13/3-1801. Ole Christensen Thomases Kaas (under Baksaas), død den 13. Marti, 40 Aar.

29. d. 19/3-1801. Gullich Olsen Namløs, død den 19. Marti, 24 Aar.

30. d. 23/3-1801. Kirsten Poulsd. Helgen, død den 23. Marti, 76 Aar.

31. d. 1/4-1801. Kiøstol Christensen Borgen, død den 1. April, 39 Aar.

32. d. 8/4-1801. Mari Jensd. Saug., død den 8. April, 53 Aar.

33. d. 11/4-1801. Ingebor Nielsd. Usterud, død 11. April, 18 Uger.

34. d. 12/4-1801. Guri Svensd., død 12. April, 40 Aar.

35. d. 14/4-1801. Thomas Evensen Dagsrud, død den 14. April, 80 Aar.

36. d. 18/4-1801. Lars Klovedahl, død den 18. April, 2 Dage.

37. d. 29/4-1801. Inger Gladhuus, død den 29. April, 46 Aar.

38. d. 5/5-1801. Ole Pedersen Kaasa, død den 5. Maj, 81 Aar.

39. d. 11/5-1801. Karen Tollefsd. Steensrud, død den 11. Maj, 61 Aar.

40. d. 16/5-1801. Tycke Borgersen Klovedahl, død den 16. Maj, 35 Aar.

41. d. 22/5-1801. Niels Christensen Wrk., død den 22. Maj, 58 Aar.

42. d. 16/5-1801. Maria Klausd. Kringelfet, (død) den 16. Maj, 79 Aar.

43. d. 2/6-1801. Hans Evensen Wrk., død den 2. Junj, 14 Uger.

44. d. 10/6-1801. Anders Johannesen Tvara, (død) den 10. Junj, 62 Aar.

45. d. 11/6-1801. Hans Morthensen Wrk., (død) den 11. Junj, 72 Aar.

46. d. 17/6-1801. Kirsten Olsd. Hegnen, død den 17. Junj, 22 Uger.

47. d. 18/7-1801. Maria Christensd. Strigen, (død) den 18. July, 12 Uger.

48. d. 24/7-1801. Anders Jensen Wrk., død den 24. July, 1 Aar.

49. d. 29/7-1801. Anne Halvorsd. Kaalstad, død den 29. July, 61 Aar.

50. d. 18/7-1801. Maria Christensd. Strigen (oppført som no. 47. G.S.).

51. d. 18/8-1801. Maren Johannesd. Strømodden, død den 18. Aug., 38 Aar.

52. d. 22/8-1801. Guri Johannesd. Delevja, 19 Aar.

53. d. 28/8-1801. Maren Jonsd. (Delevja), 25 Aar.

54. d. 3/9-1801. Magrete Hansd. F(J/T?)anteboene (u. Kolstad?), 14 Aar.

55. d. 12/9-1801. Thomas Bentsen, 33 Aar.

56. d. 15/9-1801. Hans Andersen Saug., 68 Aar.

57. d. 26/9-1801. Tron Isaksen Gruen, 12 Aar.

58. d. 11/10-1801. Jens Jonsen Fæhn, 1 1/2 Aar.

59. d. 22/10-1801. Halvor Halvorsen Tved plads, 13 Dage.

60. d. 26/10-1801. Borger Simonsen Kløvedal, 1/2 Aar.

61. d. 26/10-1801. Peder Karlsen, 37 Aar.

62. d. 11/11-1801. Hans Eriksen Wrk., 32 Aar.
 


Kirkeaaret 1802.

| No. | Begravelses- / døds-dato | Navn og bosted | Kirke | Alder |

1. 27/11-1801. Jacob Olsen Tved, 4 Uger.

2. 5/11-1801. Peder N. Tved, 4 Uger.

3. 1/12-1801. Lars Simonsen Helgen, 1 Aar.

4. 7/12-1801. Aaste Andersd. Lunde, 85 Aar.

5. 6/12-1801. Karen Ellingsd. Wrk., 76 Aar.

6. 8/1-1802. Ole Andersen Namløs, 69 Aar.

7. 21/1-1802. Maren Olsd. Hegnen, 1 Aar.

8. 24/1-1802. Berthel Tomasen, 6 Aar.

9. 20/1-1802. Niels Pedersen Wrk., 47 Aar.

10. 29/1-1802. Arve Jørgensen Omtved, 4 Aar.

11. 3/2-1802. Kirsten Arvesd. Stuverud, 32 Aar.

12. 22/2-1802. Lisbeth Andersd. Wrk., 78 Aar.

13. 22/2-1802. Jan Olsen Lykken, 9 Aar.

14. 22/2-1802. Karen Torjusd. Præstegaarden, 18 Uger (Aar?).

15. 24/4-1802. Kirsten Andersd. Wrk., 21 Uger.

16. 1/3-1802. Kirsten Andersd. Heisholt, 60 Aar.

17. 5/3-1802. Hans Andersen Kastet, 42 Aar.

18. 5/3-1802. Niels Pedersen Ringsevje, 1 Dag.

19. 23/5-1802. Hans Brynildsen Stuen, 42 Aar.

20. 30/5-1802. Else Halvorsd. Stoen (Stoa), 40 Aar.

21. 21/5-1802. Anders Isaksen Gruen, 16 Aar.

22. 14/4-1802. John Johannesen Kamperhoug, 57 Aar.

23. 18/4-1802. Hans Larsen Ringsevje, 24 Aar.

24. 15/4-1802. Gunild Olsd. Bagaas i Bøe, 87 Aar.

25. 28/5-1802. Maren Andersd. Hiælset(?), 2 Aar.

26. 7/4-1802. Gunhild Olsd. Heisholt, 24 Aar.

27. 25/5-1802. Halvor Christensen Wærstad, 1 Aar.

28. 10/5-1802. Bergit Hansd. Delsdahl, 85 Aar.

29. 26/4-1802. Maren Andersd. Wrk., 4? Aar.

30. 5/5-1802. Maren Andersd. Stuen, 53 Aar.

31. 26/5-1802. Maren Andersd. Wrk., 4? Aar.

32. 21/5-1802. Peder Halvorsen Nyhuus, 70 Aar.

33. 22/5-1802. Ole Gundersen Gieddeboen, 1 Aar.

34. 24/5-1802. Ingeborg Jensd. Wrk., 4 Aar.

35. 24/5-1802. Gunnil Tollefsd. Lykken, 37 Aar.

36. 24/5-1802. Else Stiansd. Holten, 28 Aar.

37. 31/5-1802. Thomas Thomasen, 3 Uger.

38. 31/5-1802. Steen Jonsen, 4 Aar.

39. 14/6-1802. Karen Marie Halvorsd., 4 Aar.

40. 12/6-1802. Margrethe H'sd., 21 Aar. (Presten Bremer og hans forkortelser! G.S.)

41. 8/6-1802. Aase Hansd., 21 Uger.

42. 8/6-1802. Karen Hansd., 2 Aar.

43. 28/6-1802. Agatha Svensen, 1 Aar.

44. 22/6-1802. Elen Pernille Svensen, 4 Aar.

45. 14/5-1802. Lars Ericsen Kaalstad, 63 Aar.

46. 14/5-1802. Karen Jensd. Wrk., 2 Aar 1/2 Uge.

47. 16/5-1802. Maren Torbiørnsd. Wrk., 26 Uger.

48. 21/5-1802. Peder Halvorsen Nyhuus, 70 Aar.

49. 24/5-1802. Else Stiansd. Holten, 28 Aar.

50. 1/6-1802. Peder Nielsen Wrk., 71 Aar.

51. 14/6-1802. Anders Hendricsen Wrk., 1 Uge.

52. 15/7-1802. Ole Andersen Killingkoven, 44 Aar.

53. 25/7-1802. Berthe Brynildsd. Helgen, 47 Aar.

54. 12/7-1802. Jørgen Jonsen Kaalstad, 10 Aar.

55. 28/7-1802. Karen Sivertsd. Sannæs, 20 Aar.

56. 5/8-1802. Dorthe Andersd. Killingkaaven, 44 Aar.

57. 25/8-1802. Brynnild Olsen Pladsen, 84 Aar.

58. 4/8-1802. Kirsten Torbiørnsd. Delsdahl (Dilsdalen), 1 Aar.

59. 8/8-1802. Thomas Nielsen Wrk., 8 Uger.

60. 6/9-1802. Kirsten Andersd. Hougen, 10 Aar.

61. 12/9-1802. Giertrud Halvorsd. Sannæs, 68 Aar.

62. 10/9-1802. Dorthe Thorsd. Wrk., 81 Aar.

63. 28/7-1802. Karen Sivertsd., 20 Aar.

64. 15/7-1802. Ingeborg Stiansd. Holten, 4 Aar.

65. 22/7-1802. Maren Madsd. Eye, 72 Aar.

66. 12/8-1802. Anders Brønildsen Jøntved, 46 Aar.

67. 20/8-1802. Ole Christensen Roen, 3 Aar.

68. 21/8-1802. Maren Andersd. Valøen, 1 Aar.

69. 21/8-1802. Anund Hansen Wibeto, 44 Aar.

70. 12/10-1802. Berthe Jonsd. Kolle, 12 Dage.

71. 15/10-1802. Karen Pedersen(!) Saugb., 82 Dage(!?).

72. 19/10-1802. Hans Torbiørnsen Wrk., 66 Aar.

73. 18/10-1802. Ingeborg Mogensd. Jøntved, 61 Aar.

74. 5/11-1802. Maren Pedersd. Berget, 55 Aar.

75. 8/11-1802. Ole Andersen Jøntved, 11 Uger.

76. 8/11-1802. Jon Hansen Saug.(?), 21 Uger.

77. 10/11-1802. Hans Olsen Næsodden, 75 Aar.

78. 16/11-1802. Karen Jonsd. Fæhn, 7 Uger.

79. 10/11-1802. Peder Gundersen Moen, 77 Aar.

80. 16/11-1802. Ole Pedersen W...(?) Wrk., 74(?) Aar.

81. 5/11-1802. Anne Jensd. Saug., 12 Aar.

82. 5/11-1802. Ole Andersen Jøntved, 2 Aar.
 


Kirkeaaret 1803.

| No. | Begravelses- / døds-dato | Navn og bosted | Kirke | Alder |

Her dateres innføringene som begravelser, bortsett fra der fødselsdato er opplyst (G.S).

1. 30/1-1803. Gunder Øgaarden, 69 Aar.

2. 30/1-1803. Anders Steensen Whegter, 61 Aar, 61 Aar.

3. 17/1-1803. Lars Arnesen Kaasen, 5 Uger.

4 15/1-1803. Marthe Olsd. Fæbakke, 9 Uger.

5. 17/1-1803. Gullik Brønnildsen Fæbakke, 18 Aar.

6. 19/1-1803. Arve Stuveruud, 75 Aar.

7. 1/1-1803. Maren Hotvedt, 8 Uger 1 Dag.

8. 7/1-1803. Kiersten Jonsd. Hotvedt, 23 Uger.

9. 10/2-1803. Ole Halvorsen Langeland, 2 Aar.

10. 16/4-1803. Peder Rasmusen Strømodde, 56 Aar.

11. 4/7-1803. Anders Andersen, 2 1/2 Aar.

12. 8/7-1803. Torbiøn Jensen Lomerud, 75 Aar.

13. 14/7-1803. Anne Margrete Jørgensd., 10 Aar.

14. 29/8-1803. Anne Jonsd. Stuerud, 2 Uger.

15. 2/9-1803. Kari Nielsd. Dahlen, 25 Aar.

16. 1/10-1803. Niels Pedersen W.......(?), En brav Mand, 36 Aar.

17. 17/9-1803. Gunvor Olsd. Eye, 38 Aar.

18. 20/9-1803. Karen Clausd. Dahlen, 87 Aar.

19. 14/9-1803. Ole Brynildsen Bierven, 2 Uger 3 Dage.

20. 28/10-1803. Anne Pedersd. Ringseje, 20 Uger.

21. 20/10-1803. Mette Isaksd., 20 Uger.

22. 17/10-1803. Peder Eliasen, 49 Aar.

23. 5/11-1803. Guri Jonsd., 5 Uger 2 Dage.

24. 5/11-1803. Agathe Swensen, 2 Aar.

25. 5/11-1803. Pernille Swensen, 4 Aar 13 Uger.
 


Kirkeaaret 1804.

| No. | Begravelses- / døds-dato | Navn og bosted | Kirke | Alder |

Her dateres innføringene som begravelser, bortsett fra der fødselsdato er opplyst (G.S).

1. 21/12-1803. Guri Andersd. Jøntved, 2 Uger.

2. 28/12-1803. Niels Halvorsen Wrk., 3 Uger.

3. d. 22/12-1803. Halvor Pedersen Romnæs, druknede den 22. December, 28 Aar.

4. 8/1-1804. Ole Tollefsen Helgen, 25 Aar.

5. 2/2-1804. Kirsten Olsd. Berget, 48 Aar.

6. 26/2-1804. Halvor Swensen Kolle, 1 Uge 2 Dager.

7. 4/2-1804. Anders Andersen N (nedre) Lunde, 23 Aar.

8. 18/2-1804. Kirsten Isaksd. Romnæs, 3 Dage.

9. 15/2-1804. Hendrik Sørensen Wrk., 1 Aar.

10. 6/12-1803. Karen Olsd. Pladsen, 8 Uger.

11. 19/1-1804. Kirsti Tychesd. Lykken, 79 Aar.

12. 21/5-1804. Marie Larsd. Ringsevjen, 1 Uge.

13. 23/5-1804. Karen Halvorsd. Wibeto, 83 Aar.

14. 13/4-1804. Kirsten Nielsd. Kaasen, 83 Aar.

15. 12/4-1804. Maren Larsd. Eingsevje, 12 Aar.

16. 28/4-1804. Ole Andersen Eyestrand, 76 Aar.

17. 24/4-1804. Ole Andersen Hougen, 9 Aar.

18. 27/4-1804. Maren Gundersd., 50 Aar.

19. 3/5-1804. Marthe Steensd. Tufte, 1 Aar.

20. 7/5-1804. Morten Mortensen, 3 1/2 Aar.

21. 30/5-1804. Hans Olsen Wrk., 73 Aar.

22. 11/6-1804. Hans Hansen Grønnesteen, 71 Aar.

23. 7/6-1804. Peder Rasmussen Saug., 14 Uger.

24. 23/6-1804. Anders Christensen Biørndokken, 57 Aar.

25. 9/7-1804. Karen Jansd. Wrk., 17 Uger.

26. 16/8-1804. Niels Haraldsen Wrk., Uægte, 10 Uger.

27. 8/10-1804. Anders Andersen Wrk., 43 Aar.

28. 12/10-1804. Aaste Kittilsd. Wrk., 73 Aar.

29. 13/10-1804. Kirsten Larsd. Ringsevje, 78 Aar.

30. 5/10-1804. Niels Olsen Ringsevje, 80 Aar.

31. 14/10-1804. Marthe Christensd., 3 Aar.

32. 12/10-1804. Ragnild Wibeto, 60 Aar.

33. 1/11-1804. Anne Bertelsd. Wrk., 31 Aar.

34. 2/11-1804. Maren Rollefsd. Nyhuus, 62 Aar.

35. 7/11-1804. Anne Pedersd. Otterkiær, 28 Aar.

36. 5/11-1804. Anders Brønjuldsens dødfødte drengebarn.

37. 8/11-1804. Niels Saamundsen Wrk., 3 Aar.

38. 24/12-1804. Peder Danielsen Brøsdal., 61 Aar.

39. 20/11-1804. Peder Isacsen Yttings dødfødt barn.

 


Kirkeaaret 1805.

| No. | Begravelses- / døds-dato | Navn og bosted | Kirke | Alder |

1. 29/12-1804. Hans Gundersen Kringlefet, 61 Aar.

2. 30/12-1804. Sarce Sivertsd., 3 Aar.

3. 9/1-1805. Hans Erichsen Saug., Stranden, 55 Aar.

4. 14/1-1805. Marthe Brønnildsd. Fæbakke, 13 Aar.

5. 13/1-1805. Hans Hansen Saug., 6.

6. 13/1-1805. Asloug Christensd. Verstad, 5 1/2 Aar.

7. 19/1-1805. Ingeborg Hansd. Striken, 7 Aar.

8. 27/1-1805. Tron Hansen Kringlefet, 25 Aar.

9. 27/1-1805. Aaste Torgrimsd. Pladsen, 30 Aar.

10. 2/2-1805. Thomas Jansen Wrk., 37 Uger.

11. 2/2-1805. Ole Christensen Wrk., 60 Aar.

12. 15/2-1805. Anne Andersd. Jøntved, 27 Uger.

13. 25/2-1805. Johanne Hansd. Delevje, 34 Aar.

14. 7/3-1805. Ole Olsen Wrk., 19 Aar.

15. 8/3-1805. Berthe Olsd. Wrk., 40 Aar.

16. 13/3-1805. Gunnild Bensd. Heggemoen, 66 Aar.

17. 14/3-1805. Anders Hansen Kaasen, 10 Aar.

18. 16/3-1805. Karen Pedersd. Kaasen, 39 Aar.

19. 16/3-1805. Inger Isacsd. Fæbakke, 1 1/2 Uge.

20. 5/4-1805. Karen Jørgensd. Stenstadstrand, 13 Aar.

21. 12/4-1805. Niels Halvorsen Wrk., 4 Aar.

22. 11/4-1805. Berthe Nielsd. Ringsevjen, 39 Aar.

23. 16/4-1805. Borger Simonsen Klovedal, 6 Aar.

24. 21/4-1805. Inger Nielsd. Hølen, 39 Aar.

25. 28/4-1805. Fændrik Andreas Bendik Hejde, 43 Aar.

26. 1/5-1805. Anders Kittilsen Jøntves dødfødte dreng.

27. 5/5-1805. Niels Andersen Heisholt, 34 Aar.

28. 8/5-1805. Peder Gundersen Ringsevje, 44 Aar.

29. 7/5-1805. Bent Pedersen Saug., 6 Aar.

30. 13/5-1805. Berthe Svensd. Kollem hjemmedøbt, 2 1/2 Uge.

31. 18/5-1805. Asloug Saamundsd. Wrk., 56 aar.

32. 16/5-1805. Johannes Johannesen Ullevig, 70 Aar.

33. 27/5-1805. Maren Knudsd. Eyestrand, 67 Aar.

34. 26/5-1805. Kirsten Johannesd. Kringlefet, 59 Aar.

35. 3/7-1805. Halvor Brynildsen Fosse, 22 Aar.

36. 3/7-1805. Torgrim Olsen Mik. øve (en av presten Bremers uforstålige forkortelser. G.S.), 4 Aar.

37. 6/7-1805. Berthe Hansd. Gruen, 70 Aar.

38. 17/7-1805. Frideric Herman Dahl, 1 Uge.

39. 23/7-1805. Aaste Johannesd. Hølen, 37 Aar.

40. 31/7-1805. Maria Jørgensd. Skipsnæs, 4 1/2 Aar.

41. 11/7-1805. Anne Jensd. Namløs, 1 Aar.

42. 29/7-1805. Niels Hansen Tufte, 57 Aar.

43. 30/7-1805. Anders Jansen Wrk., 11 Uger.

44. 20/7-1805. Ole Christophersen Roen, 5 Aar.

45. 3/8-1805. Anders Johannesen Tvara, 3 Uger.

46. 22/8-1805. Thores Barn (!?), 3 Uger.

47. 6/9-1805. Magrete Hansd. Brenneboe, 2 Aar 26 Uger.

48. 23/9-1805. Anders Arvesen Wahle, 49 Aar.

49. 26/9-1805. Anne Johannesd. Wrk., dødfødt drengebarn(?).

50. 12/10-1805. Karen Jensd. Eeg, 67 Aar.

51. 24/10-1805. Ingeborg Olsd. Namløs, 50 Aar.

52. 28/10-1805. Gunder Johannesen Heisholt, 56 Aar.

53. 4/11-1805. Hans Johannesen Delevjen, 64 Aar.

54. 3/11-1805. Halvor Nielsen Tufte, 17 Uger.

55. 11/11-1805. Andreas Bentsen Wrk., 7 1/2 Aar.

56. 6/11-1805. Inger Hendricksd., 18 1/2 Aar.

57. 1/11-1805. Hans Nielsmundsen Romnæs, 83 Aar.

58. 17/11-1805. Rasmus Johannesen Wrk., 1/2 Uge.

59. 14/11-1805. Hans Hansen Saug., 1 Dag.

60. 21/11-1805. Anne Jensdatter Wrk., 38 Aar.

61. 19/11-1805. Ingeborg Nielsd. Ulefos, 6 Aar.

62. 20/11-1805. Anne Thordsd. Delevje, 24 Aar.

63. 24/11-1805. Karen Olsd. Jøntved, 25 Aar.

64. 16/11-1805. Even Halvorsen Lomerud, hiemmedøbt, 1 1/2 Uge.

65. 25/11-1805. Berthe Christensdatter Roen, hiemmedøbt, 1 Uge.

66. 25/11-1806. Ingeborg Thomasd. Vahle, 26 Uger.

67. 19/11-1805. Gunnild Andersd. Vale, 33 Aar.

 


Kirkeaaret 1806.

| No. | Begravelses- / døds-dato | Navn og bosted | Kirke | Alder |

1. 22/11-1805. Ingeborg Andersd. Gunnerud, 9 Uger.

2. 29/11-1805. Kirsten Kiøstolsd. Hegnen, 69 Aar.

3. 9/12-1805. Peder Christophersen Hougen, NB. En brav karl, 34 Aar.

4. 11/12-1805. Johanne Jonsd. Stuerud, 8 Uger.

5. 11/12-1805. Ingeborg Andersd. Wrk., 6 Aar.

6. 6/12-1805. Hans Bentsen Wrk., 12 Aar.

7. 12/12-1805. Ole Saamundsen Sannæs, 56 Aar.

8. 20/12-1805. Anne Thronsd. Meeltey, 39 Aar.

9. 26/12-1805. Hans Johannesen Delevje, 3/4 Aar.

10. 6/1-1806. Anders Isacsen Gruen, 8 Aar.

11. 9/1-1806. Anders Jørgensen Skiørholt, hiemmedøbt, 3 1/2 Uge.

12. 17/1-1806. Thyke Brynildsen Fæbakke, 19 Aar.

13. 23/1-1806. Anne Tollefsd. Vale, 73 Aar.

14. 29/1-1806. Madame Beata H. Bredsdorf. NB. En rettskaffen godgiørende Kone, 66 Aar.

15. 29/1-1806. Lisbeth Olsd. Saug., 74 Aar.

16. 1/2-1806. Anders Anundsen Lunde, 6 Aar.

17. 1/2-1806. Steen Kolles dødfødte Drengebarn.

18. 28/2-1806. Jon Jansen Wrk., 1 Aar.

19. 23/3-1806. Kirsten Gundersd. Giedeboen, 6 Aar.

20. 28/3-1806. Peder Eliasen Ytting, 78 Aar.

21. 28/3-1806. Karen Kiøstolsd. Røgstuen, 4 Aar.

22. 15/4-1806. Niels Jensen, Nome, 1 Uge.

23. 20/4-1806. Groe Rasmusd. Ytting, 84 Aar."

24. 3/5-1806. Magrete H. Hotvedt, En from Kone, i 12 Aar sengeligge, 71 Aar.

25. 17/5-1806. Gunild Jensd., 56 Aar.

26. 25/5-1806. Anne Mathea Raaberg, 26 Uger.

27. 23/5-1806. Inger Isacsd. Brøndalen, 11(?) Aar.

28. 12/6-1806. Fogden Yng. Hans Severin Thornsohn, 30 Aar.

29. 29/6-1806. Ole Olsen Fosse, 7 Aar.

30. 8/7-1806. Ole Andersen Hougen, 50 Aar.

31. 8/7-1806. Aasild Gullichsd. Strømodden, 70 Aar.

32. 17/7-1806. Maria Pedersd. Verstad, 15 Aar.

33. 20/7-1806. Maria Olsd. Jøntved, 31 Aar.

34. 23/7-1806. Karen Andersd. Vahle, 7 Aar.

35. 23/7-1806. Halvor Pedersen Brenne, 2 Uger.

36. 3/8-1806. Halvor Torjussen Kl Kven(?), 32 Aar.

37. 17/8-1806. Anne Hansd. Saug., 9 Aar.

38. 19/8-1806. Ingeborg Odden, 1 Dag.

39. 13/8-1806. Anne Spirodden, hiemmedøbt, 1 Dag.

40. 19/8-1806. Søren Johannesen Souvig, 6 Aar.

41. 29/8-1806. Laurine Petronelle Maria Dahl, 7 Mnd.

42. 29/8-1806. Anloug Ungerbøe, 1 1/2 Uge.

43. 15/9-1806. Lisbeth H. Striken, 79 Aar.

44. 16/9-1806. Ole Mogensen Wrk., 57 Aar.

45. 22/9-1806. Ole Nielsen Saug., hiemmedøbt, 1 Uge.

46. 20/9-1806. Ole Hansen Bierva, hjemmedøbt, 1 Uge.

47. 20/9-1806. Anne Halvorsd. Lomerud, hjemmedøbt, 1 Uge.

48. 9/10-1806. Peder Christensen Wrk., 12 Uger.

49. 9/10-1806. Karen Halvorsd. Jøntved, 26 Uger.

50. 26/10-1806. Ole Larsen Brenne, 60 Aar.

 


Kirkeaaret 1807.

| No. | Begravelses- / døds-dato | Navn og bosted | Kirke | Alder |

1. 1/11-1806. Aaste Anundsd. Lægdslem, 62 Aar.

2. 7/11-1806. Ole Brønildsen Kaasen, 60 Aar.

3. 4/11-1806. Hans Andersen Kaasen, 52 Aar.

4. 4/11-1806. Even Halvorsen Jøntved, 18 Aar.

5. 12/11-1806. Gunder Nielsen Saug., 20 Aar.

6. 11/11-1806. Niels Hansen Norstaae, hiemmedøbt, 1 1/2 Uge.

7. 20/11-1806. Karen Poulsd. Wrk., 82 Aar.

8. 17/1-1806. Jon Gullicsen, Lægdslem, 84.

9. 25/11-1806. Hans Hansen Kaalstad, 33 Aar.

10. 26/10-1806. Niels Olsen Norstaae, hængde sig i Egensind(?), 15 Aar.

11. 2/12-1806. Karen Nielsd. Hegnen, 59 Aar.

12. 12/12-1806. Niels Nielsen Hølen, 76 Aar.

13. 15/12-1806. Magrete Tormoesd. Kolle, 22 Aar.

14. 7/12-1806. Fogden den brave Samuel Thornsohn, 33 1/2 (aar) i Embede, 60 Aar.

15. 26/12-1806. Asloug Svensd. Saug., 32 Aar.

16. 27/12-1806. Tormoe Svendsen Kolle, 3 1/2 Uge.

17. 7/1-1807. Hans Hansen Saug., Hiemmedøbt, 1 Aar.

18. 5/1-1807. Gunnul Hansen Saug., Hiemmedøbt, 1 Aar.

19. 3/1-1807. Sven Nicolai Friis, 1 Aar.

20. 25/1-1807. Berthe Andersd. Hougen, 20 Aar.

21. 2/2-1807. Peder Johannesen Wrk., 34 Aar.

22. 12/2-1807. Ole Stensen Hotvedt, 75 Aar.

23. 26/2-1807. Anders Olsen Pladsen, 2 Aar.

24. 28/2-1807. Johanne Rasmusd. Namløs, 72 Aar.

25. 28/2-1807. Tov Olsen Galten, Druknede, 19 Aar.

26. 2/3-1807. Anne Halvorsd. Tved, hiemmedøbt, 2 1/2 Uge.

27. 29/3-1807. Berthe Brudeskiær, 72 Aar.

28. 23/4-1807. Anne Jensd. Saug., 13 Uger.

29. 30/4-1807. Gunild Christensd. Hotved, 31 Aar.

30. 28/4-1807. Karen Andersd., 67 Aar.

31. 7/5-1807. Anne Simonsd. Helgen, 80 Aar.

32. 27/5-1807. Kirsten Bomhof, 1/2 Dag.

32(!). 7/5-1807. Kirsten Torbiørnsd. Delsbakke, 20 Uger.

33. 15/5-1807. Abraham Andersen Wrk., 4 (9?) Aar.

34. 15/5-1807. Kiøstol Simonsen Tinholt, 85 Aar.

35. 7/5-1807. Madame Amborg Bomhoff, Modig i Døden, 22 Aar.

36. 17/5-1807. Maren Andersd. Jøntvedt, 79 Aar.

37. 20/5-1807. Christen Otterkiær, 67 Aar.

38. 20/5-1807. Kirsten Gladhuus, 82 Aar.

39. 29/5-1807. Arne Arvesen Vale, 50 aar.

40. 12/6-1807. Jens Olsen Wrk., 66 Aar.

41. 24/6-1807. Anne Catrine Sørensd., 67 Aar.

42. 27/6-1807. Asberg grønnesten, 30 Aar.

43. 2/7-1807. Rasmus Johannesen Wrk., 26 Uger.

44. 5/7-1807. Peder Jørgensen Skipsnæs, 1 Aar.

45. 18/7-1807. Anders Larsen Spirød(?), 17 Aar.

46. 12/7-1807. Ingeborg Nielsd. Usterud, hiemmedøbt, 26 Uger.

47. 8/8-1807. Anne Svennungsd. Vibeto, 41 Aar.

48. 19/8-1807. Jens Nielsen Wrk., 3/4 Aar.

49. 2/9-1807. Asberg Jonsd. Grønsteen, 10 Uger.

50. 29/8-1807. Østen Nielsen Usterud, 20 1/2 Aar.

51. 29/8-1807. Niels Gundersen Saug., døde ved et fald, 54 Aar.

52. 12/9-1807. Clemet Bentsen, 19 Aar.

53. 12/9-1807. Anne Andersd. Vahle, 7 Aar.

54. 16/10-1807. Anne Pedersd. Brenne, hiemmedøbt, 4 Uger.

55. 19/10-1807. Maren Pedersd. Fæhn, 22 Aar.

56. 29/10-1807. Anne Thomasd. Daxrud, 63 Aar.

57. 4/11-1807. Maren Brønildsd. Holden, 3 1/2 Aar.

58. 12/11-1807. Jens Halvorsen Kindal, 3 Aar.

59. 17/11-1807. Hans Erichsen, 15 Aar.

60. 25/11-1807. Bygmester Johan Gotlieb Fisker, 39 Aar.

61. 25/11-1807. Isac Pedersen Saug., 2 1/2 Uge.

62. 20/11-1807. Peder Erichsen Kaasen, 2 Aar 2 Uger.
 


Kirkeaaret 1808.

| No. | Begravelses- / døds-dato | Navn og bosted | Kirke | Alder |

1. 20/11-1807. Maren Torkelsd. Welkom, 13 Uger.

2. 9/12-1807. Giertrud Hansd. Wrk., 17 Aar.

3. 14/12-1807. Anders Evensen Jøntved, 34 Aar.

4. 15/12-1807. Jon Hansen Næsodden, 35 Aar.

5. 26/12-1807. Maren Nielsd. Kolle, 2 Uger.

6. 29/12-1807. Margit Gullicsd. Lunde, 19 Aar.

7. 2/1-1808. Den værdigste Kone, Madame Constance Gartner, 52 Aar.

8. 19/1-1808. Inger Hansd. Kaalstad, 8 Aar.

9. 21/1-1808. Helvig Thomasd. Wibetoe, 85 Aar.

10. 20/1-1808. Den brave Maria C. Roholt fød C...mellen, 71 Aar.

11. 23/1-1808. Halvor Nielsen Hegnen, 21 Aar.

12. 4/2-1808. Cornelius Olsen Pladsen, (hiemmedøbt?), 1 1/2 Uge.

13. 4/2-1808. Karen Gulliksd. Lunde, 1 1/2 Uge.

14. 8/2-1808. Gunder Hansen Wrk., 1 1/2 Uge.

15. 5/2-1808. Simon Brynildsen Klovedahl, 47 Aar.

16. 23/2-1808. Tron Andersen Wrk., 7 1/2 Aar.

17. Et dødfødt Drengbarn hos T. Sannæs.

18. Et ligesaa hos Anund Lunde.

19. 6/3-1808. Peder Larsen Kamperhoug, 13 Aar.

20. 4/3-1808. Karen Larsd. Hagen, 52 Aar.

21. 8/3-1808. Thomas Halvorsen Wrk., 3 Aar.

22. 12/3-1808. Magrete Olsd. Wrk., 2 1/2 Aar.

23. 13/3-1808. Anne Elisabet Svensen, hiemmedøbt, 1/2 Uge.

24. 25/3-1808. Magrete Halvorsd. Wrk., 1 Aar.

25. 2/4-1808. Aase Østensd. Moen, 3 Aar.

26. 20/4-1808. Halvor Berntsen Wrk., 1 Aar.

27. 25/4-1808. Knud Pedersen Fæhn, 27 Aar.

28. 25/4-1808. Peder Hansen Wrk., 10 Uger.

29. 20/5-1808. Isak Larsen Hegnen, 52 Aar.

30. 5/6-1808. Bertha Knuds. Lusnæs, 53 Aar.

31. 11/6-1808. Jon Anundsen Namløs, 5 1/2 Aar.

32. 17/6-1808. Anne Andersd. Wibeto, 1 1/3 Aar.

33. 10/7-1808. Margit Pedersd. Saug., 3 Aar.

34. 11/7-1808. Anders Nielsen Tinholt, 40 Aar.

35. 20/7-1808. Hans Nielsen Steensrud, 66 Aar.

36. 28/7-1808. Torjer Nielsmundsen Wibeto, 60 Aar.

37. 5/8-1808. Anne Pedersd. Holten, 4 Uger.

38. 23/7-1808. Maren Gundersd. Fæhn, 30 Aar.

39. 12/8-1808. Ambor Pedersd. Brenne, 58 Aar.

40. 23/8-1808. Anne Halvorsd. Wibeto, 4 Aar.

41. 25/8-1808. Thor Jørgensen Ytterbøe, 61 Aar.

42. 30/8-1808. Anders Halvorsen Wibeto, 1 Aar.

43. 6/9-1808. Anne Arvesd. Vala, 4 Uger 1 Dag.

44. 16/9-1808. Morten Jonsen Helgen, 59 Aar.

45. 17/9-1808. Jens Svensen Kolle, 1 Aar.

46. 28/9-1808. Bent Jonsen Saug., 60 Aar.

47. 16/10-1808. Kirsten Hansd. Roa, 37 Aar.

48. 26/10-1808. Peder Christophersen Wrk., 64 Aar.

49. 17/10-1808. Margit Halvorsd. Skippervold, 86 Aar.

50. 6/11-1808. Halvor Hansen Fæhn, 32 Aar.

51. 17/11-1808. Madame Anne Lisbeth Bomhoff, 12 Aar Sengeliggende, 80 Aar.

52. 19/11-1808. Lars Gundersen Huvet, 55 Aar.

53. 11/11-1808. Pernille Andersd. Torsnæs, 58 Aar.

54. 17/11-1808. Berte Halvorsd. Kolle, 12 Aar.

55. 24/11-1808. Hans Halling Kronborg, 52 Aar.

56. 29/11-1808. Karen Jonsd. Næsodden, 16 Aar.
 


Kirkeaaret 1809.

| No. | Begravelses- / døds-dato | Navn og bosted | Kirke | Alder |

1. 3/12-1808. Anders Nielsen Øen, 14 Aar.

2. Bent Hølens Drengebarn, dødfødt.

3. 10/12-1808. Niels Pedersen Heggemoen, 78 Aar.

4. 15/12-1808. Kittil Gullicsen Lunde, 21 Aar.

5. 12/12-1808. Daniel Torjusen Dammen, 3 Aar.

6. 22/12-1808. Thor Klevsgutu, 87 Aar.

7. 29/12-1808. Anne Johannesd. Kaasene, 70 Aar.

8. 18/1-1809. Gunnild Jonsd. Kaasen, 62 Aar.

9. 18/1-1809. Peder Varme (Peder Olsen Warme fra Moholt jernverk i Siljan G.S.), 24 Aar.

10. 5/2-1809. Brynild Larsen Svea, 2 Aar.

11. 6/2-1809. Thomas Jonsen Fosse, 13 Aar.

12. 9/2-1809. Karen Christophersd. Sverjet, 1 Aar 6 Uger.

13. 9/2-1809. Maren Andersd. Brenne, 79 Aar.

14. 11/2-1809. Anders Olsen Namløs, 39 Aar.

15. 11/2-1809. Inger Nielsd. Sannæs, 19 Aar.

16. 12/2-1809. Anne Isaksd. Fæhn, 70 Aar.

17. 20/2-1809. Karen Hansd. Skippervold, 3 Uger.

18. 21/2-1809. Marthe Andersd. Saug., 68 Aar.

19. 21/2-1809. Ragnild Andersd. Huvet, 59 Aar.

20. 26/2-1809. Kirsten Larsd. Plnskiæg, 70 Aar. (En av Bremers, for meg, uforstålige forkortelser. G.S.).

21. 8/3-1809. Hans Nielsen Tufte, 29 Aar. En meget brav Mand.

22. 5/3-1809. Karen Christensd. Roa, 34 Aar.

23. 5/3-1809. Halvor Olsen Brøndahl, 1 Uge.

24. 30/3-1809. Ole Nielsen Wrk., 76 Aar.

25. 15/4-1809. Thor Hansen Kaalstad, 68 Aar.

26. 16/4-1809. Peder Hansen Hagen, 5 Aar 6 Uger.

27. 17/4-1809. Østen Sondresen Moen, 42 Aar.

28. 18/4-1809. Ole Kittilsen Wibetoe, 46 Aar.

29. 26/4-1809. Anders Hansen Sverje, 30 Aar.

30. 1/5-1809. Niels Jonsen Wrk., 2 Aar.

31. 5/5-1809. Karen Brønilds. Bierven, 3 Aar.

32. 7/5-1809. Inger Clemetsd. Saug., 53 Aar.

33. 19/5-1809. Kirsten Olsd. Norstaae, 30 Aar.

34. 19/5-1809. Maren Nielsd. Norstaae, 45 Aar.

35. 22/5-1809. Niels Nielsen Kaasen, hjemmedøbt, 1 Uge.

36. 21/5-1809. Berthe Thorsd. Juvet, 28 Aar.

37. 24/5-1809. Tone Tomoesd., 50 Aar.

38. 17/5-1809. Guri Olsd. Norstaae, 54 Aar.

39. 28/5-1809. Karen Andersd. Wrk., 76 Aar.

40. 1/6-1809. Karen Johannesd. Sannæs, 18 Aar.

41. 9/6-1809. Anne Andersd. Jøntved, 69 Aar.

42. 13/6-1809. Hans Haraldsen Sannæs, 1 Aar.

43. 20/6-1809. Maren Hansd. Wrk., 62 Aar.

44. 23/6-1809. Poul Nielsen Steenstad, 80 Aar.

45. 30/6-1809. Andreas Kittilsen, en meget brav Mand, 57 Aar.

46. 21/7-1809. Lars Brynildsen Bierkholt, 58 Aar.

47. 25/7-1809. Morten Olsen Øen, 61 Aar.

48. 4/8-1809. Berthe Steenstadvolden, 1 Uge.

49. 21/8-1809. Jens Olsen Twedt, 12 Aar.

50. 24/8-1809. Asloug Anundsd. Sannæs, 6 Uger.

51. 28/8-1809. Inger Jensd. Gruen, 56 Aar.

52. 28/8-1809. Anders Olsen Hegnen, 1 Aar.

53. 16/9-1809. Johannes Andersen Hølen, 4 Aar.

54. 13/9-1809. Hans Hansen Saug., 2 Uger.

55. 22/9-1809. Sivert Sørensen Brenne, 54 Aar.

56. 24/10-1809. Berthe Arvesd. Wrk., 17 Aar.

57. 4/10-1809. Ingeborg Hansd. Wrk., 67 Aar.

58. 12/10-1809. Isak Pedersen Saug., 9 Uger.

59. 20/10-1809. Anders Kittilsen Fæhn, en brav Mand, 45 Aar.

60. 21/10-1809. Peder Pedersen Kindahlen, 84 Aar.

61. 29/10-1809. Kirsten Thomasd. Storhoug, 60 Aar.

62. 6/11-1809. Karen Christensd. Kaalstad, 3 Dage.
 


Kirkeaaret 1810.

| No. | Begravelses- / døds-dato | Navn og bosted | Kirke | Alder |

1. Anne Bentsd. Wrk., 3 Aar.

2. 19/11-1809. Johan Christensen Wrk., 28 Aar.

3. 23/11-1809. Anders Pedersen Stoen, 6 Aar.

4. 28/11-1809. Jon Andersen Rønningen, 4 Uger.

5. 9/12-1809. Anne Hansd. Lunde, 43 Aar.

6. 22/12-1809. Ole Sørensen Brenne, 16 Aar.

7. 9/12-1809. Maria Andersd. Søelberg, 2 1/2 Aar.

8. 29/12-1809. Hans Andersen Wrk., 31 Aar.

9. 22/12-1809. Mari Olsd. Hougen, 8 Aar.

10. 11/12-1809. Anders Larsen Lunde, 54 Aar.

11. 3/12-1809. Ingeborg Olsd. Pladsen, 8 Aar.

12. 15/12-1809. Marthe Christensd. Wrk., 13 Aar.

13. 16/12-1809. Niels Kittilsen Kiosvig, 60 Aar.

14. 3/1-1810. Guri(!) Gundersd. Huset (Mari Gundersd.), 51 Aar.

15. 5/1-1810. Jens Andersen Lunde, 5 Aar.

16. 8/1-1810. Niels Pedersen Wrk., 54 Aar.

17. 11/1-1810. Lars og Ole Andersen Lunde, begge af Kopper, (hiemmedøbte af Faderen?).

18. 11/1-1810. Bendt Pedersen Wrk., en brav Mand, 51 Aar.

19. 13/1-1810. Gunild Thomasd. Wibeto, 6 Aar.

20. 6/1-1810. Gunder Larsen Helgen, 17 Aar.

21. 9/1-1810. Knud Olsen Evje, 2 Aar.

22. 21/1-1810. Ingeborg Torstensd. Wrk., 3 1/4 Aar.

23. 1/2-1810. Maren Pedersd. Holden sæter, 74 Aar.

24. 2/2-1810. Ole Hansen Bierven, 1 Aar.

25. 26/1-1810. Anne Arvesd. Vala, 2 Uger.

26. 10/1-1810. Karen Gundersd. Vala, 11 Aar.

27. 12/1-1810. Gunder Gundersen Vala, 3 Aar.

28. 25/1-1810. Anders Østensen Moen, 2 Aar.

29. 5/2-1810. Asber Jonsd., Grønsteen, 1 1/2 Aar.

30. 7/2-1810. Halvor Halvorsen Fæhn, 3 1/2 Aar.

31. 5/2-1810. Magrete Hansd. Wrk., 1/2 Uge.

32. 13/2-1810. Aasild Usterud, 81 Aar.

33. 16/2-1810. Jens Isaksen Gruen, 32 Aar.

34. 19/2-1810. Maria Olsd. Vale, 1 Aar.

35. 7/3-1810. Niels Dahl, Holden værks Velskikkede Forberedelses Lærer, 27 Aar.

36. 14/3-1810. Peder Pedersen Hagen, 3 Dage.

37. 15/3-1810. Ole Bentsen Hølen, 9 Aar.

38. 20/3-1810. Steen Bertelsen Kolle, 83 Aar.

39. 26/3-1810. Christen Hansen Smed, Drik Dræbte ham formodentlig 30 aar før Tiden, 78 Aar.

40. 1/4-1810. Ragnild Larsd. Huvet, en taalmodig Korsdrager eller et aandeligt Menniske, 19 Aar.

41. 7/4-1810. Hans Johannesen Wrk., 44 Aar.

42. 10/4-1810. Niels Jensen Wrk., 3 Uger.

43. 9/4-1810. Kirsten Dahl, 19 Aar.

44. 9/4-1810. Margit Vilhelmsd. (?), 56 Aar.

45. 8/4-1810. Jon Gundersen Hølen, 45 Aar.

46. 14/4-1810. Inger Jensd. Eeg, 3 Uger.

47. 14/4-1810. Marthe Christophersd., 64 Aar.

48. 20/4-1810. Dorthe Hansd. Kaasen, 44 Aar.

49. 20/4-1810. Inger Ingelbretsd., 84 Aar.

50. 18/4-1810. Maren Johanne Dahl, 25 Aar.

51. 1/5-1810. Tollef Hansen Helgen, 64 Aar.

52. 3/5-1810. Tollef Gundersen Evje, 67 Aar.

53. 26/5-1810. Kirsten Gundersd. Opsahl, 78 Aar.

54. 3/7-1810. Maren Andersd. Strømodde, Druknet, 1/2 Uge.

55. 26/6-1810. Jon Tollefsen Wrk., 2 Aar.

56. 12/7-1810. Gunild Isaksd. Gruen, 26 Aar.

57. 14/7-1810. Ole Larsen Wrk., 8 Aar.

58. 12/7-1810. Aaste Saamundsd. Gladholt, 66 Aar.

59. 19/7-1810. Maren Torkelsd. Velkom, 1 1/2 Aar.

60. 18/7-1810. Halvor Berentsen (Halvor Berntsen) Wrk., 3 Aar.

61. 28/7-1810. Sven Olsen Lomerud, en ryggesløs, 61 Aar.

62. 27/7-1810. Hans Christensen Strømodden, 2 Aar.

63. 3/8-1810. Berthe Halvorsd. Twedt, 7 Dage.

64. 3/8-1810. Ole Larsen Wrk., 1 Dag.

65. 9/8-1810. Maren Jensd. Hegnen, 10 Aar.

66. 22/8-1810. Peder Jonsen Verstad, 61 Aar.

67. 25/8-1810. Lars Jonsen Helgen, 17 Aar.

68. 7/8-1810. Engelbreth Christopher Bomhoff, 9 Aar.

69. 1/9-1810. Ole Knudsen Grinen, 2 Aar.

70. 16/9-1810. Rasmus Hansen Texlebruene, 1 1/2 Aar.

71. 14/9-1810. Østen Nielsen, 2 Aar.

72. 13/9-1810. Aaste Halvorsd. Gladholt, 4 Aar.

73. 17/9-1810. Klokker Peder Dahl, 64 Aar.

74. 14/9-1810. Knud Mogensen Kaasen, 9 Aar.

75. 14/9-1810. Even Halvorsen Lomrud, 2 Aar.

76. 18/9-1810. Peder Pedersen Saga., 22 Aar.

77. 5/9-1810. John Johannesen Saga., 60 Aar.

78. 21/9-1810. Ingeborg Gulbrandsd., 5 Aar.

79. 11/10-1810. Inger Hansd. 1 Aar.

80. 28/10-1810. Halvor Jensen, 2 1/2 Aar.

81. 14/10-1810. Peder Andersen Meltey, 3 Uger.

82. 19/10-1810. Anne Hansd. Nb, 4 Aar.

83. 29/10-1810. John Ellefsen, 11 Aar.

84. 16/12-1810. Kari Pedersd. Romnæs, 88 Aar.

 


Kirkeaaret 1811.

| No. | Begravelses- / døds-dato | Navn og bosted | Kirke | Alder |

1. 31/12-1810. Sønnev Christensd. Sandbakken, 50 Aar.

2. 13/1-1811. Jon Ruaasen, en brav Mand, 60 Aar.

3. 21/1-1811. Ole Hansen Odden, 1 1/2 Aar.

4. 16/2-1811. Kirsti Andersd. Namløs, 3 Aar.

5. 18/2-1811. Peder Gundersen Romnæs, 66 Aar.

6. 21/1-1811. Ole Olsen Hvale, 12 Aar.

7. 1/3-1811. Marthe Steensd. Tufte, 1 Aar.

8. 24/2-1811. Kirsti Rasmusd., 85 Aar.

9. 18/3-1811. Jon Pedersen Saug., 48 Aar.

10. 21/3-1811. Magrete Larsd. Bakken, AnLængst Lidende og taalmodig, 70 Aar.

11. 2/4-1811. Kittil Pedersen Hougen, 4 Dage.

12. 10/4-1811. Halvor Pedersen Hvale den brave, 64 Aar.

13. 18/2-1811. Peder Gundersen Romnæs, 66 Aar.

14. 1/3-1811. Marthe Steensd. Tufte, 1 Aar.

15. 1/2-1811. Ole Olsen Hvale, 12 Aar (11 Aar?).

16. 14/2-1811. Kirsti Rasmusd. Haven, 85 Aar.

17. 2/5-1811. Anders Arnesen Tinholt, 6 Aar 6 Uger.

18. 21/5-1811. Kirsti Olsd. Wrk., 37 Aar.

19. 23/5-1811. Kirsti Jacobsd. Haven, en brav Qvinde, 41 Aar.

(Feil nummerering herfra og ut året, som jeg har rettet opp her. G.S.)

20. 23/6-1811. Anders Arvesen Vale, 10 Dage.

21. 6/6-1811. Peder Pedersen, Druknede, 9 Aar.

22. 12/7-1811. Amund Christeophersen, 13 Aar.

23. 23/7-1811. John Johnsen Hagen, 60 Aar.

24. 27/7-1811. Kirsten Hansd., 14 Aar.

25. 11/8-1811. Ole Andersen Jøntved, 2 Aar.

26. 15/8-1811. Peder Kjøstolsen Røgstuen, 2 Aar.

27. 18/9-1811. Niels Olsen Gladhuus, 9 Aar.

28. 12/9-1811. Ole Halvorsen Breskemyr, 76 Aar.

29. 22/9-1811. Jens Olsen, 4 Uger 4 Dage.

30. 19/9-1811. Karen Kittilsd. Lunde, 6 Uger.

31. 14/10-1811. Aase Nielsd., 23 Aar.

32. 10/10-1811. Johan Delevje, 28 Aar.

33. 22/10-1811. Marie Olsd., 64 Aar.

34. 23/10-1811. Karen Olsd. Kaasen, 65 Aar.

35. 6/11-1811. Ingebor Jonsd. Wrk., 32 Aar.

36. 9/11-1811. Tolf Olsen Wrk., 26 Aar.
 


Kirkeaaret 1812.

| No. | Begravelses- / døds-dato | Navn og bosted | Kirke | Alder |

(Herfra er det skrevet dødsdatoer. G.S.)

1. d. 28/11-1811. Kari Christophersd., 8 Dage.

2. d. 7/12-1811. Ole Johannessen Namløs, 72 Aar, 9 Mnd.

3. d. 17/1-1812. Enkem. Christopher Tufte, 83 Aar 5 Mnd.

4. d. 26/1-1812. Anders Henrichsen Wrk., 8 Dage.

5. d. 28/1-1812. Enken Tore Jensd. Saug., 69 Aar 8 Mnd. 27 Dage.

6. d. 3/2-1812. Enken Ragnild Wibetoe, 76 Aar.

7. d. 15/2-1812. Jon Saamundsen Wrk., 10 Mnd. 21 Dage.

8. d. 16/2-1812. Enkemand Tron Namløs, 77 Aar.

9. d. 18/2-1812. Jomfru Mar. Warme, 29 Aar 10 Mnd.

10. d. 21/2-1812. Lægdslem Enkemand Ellef Eliasen, 77 Aar 6 Mnd.

11. d. 26/2-1812. Tollef Pedersen Glaholt, 1 Mnd. 6 Dage.

12. d. 7/3-1812. Enken Gjertrud Nielsd., 83 Aar 2 Dage.

13. d. 12/3-1812. Johanne Jensd. Namløs, 15 Dage.

14. d. 18/3-1812. Brønnil Fæbakke, 58 Aar.

15. d. 14/4-1812. Johannes Rasmussen Wrk., 81 Aar 1 Mnd. 29 Dage.

16. d. 27/5-1812. Maren Arvesd. Wala, 1 Aar 3 Mnd. 16 Dage.

17. d. 25/5-1812. Marthe Halvorsd. Tved, 17 Aar 3 Mnd. 16 Dage.

18. d. 1/6-1812. Enken Anne Kirstine Rasmusd. Wrk., 78 Aar.

19. d. 4/6-1812. Berthe Hansd. Wrk., 25 Aar.

20. d. 7/6-1812. Ole Sørensen Gladhuus's Kone, 39 Aar 1 Mnd.

21. d. 24/6-1812. Gunder Olsen Huset, druknet i Steenstad Bugten, 30 Aar 1 Mnd. 6 Dage.

22. d. 27/6-1812. Margrethe Svensd. Kaasa, 2 Aar 2 Mnd. 3 Dage.

23. d. 21/6-1812. Marthe Halvorsd. Tved, 17 Dage.

24. d. 15/7-1812. Rasmus Isaksen, 6 Dage.

25. d. 18/7-1812. Marthe Isaksd., 9 Dage.

26. d. 1/9-1812. Dorthe Jahnsd. Saug., 20 Aar 7 Mnd. 16 Dage.

27. d. 10/9-1812. Erich Christensen Halvorstaae, 54 Aar.

28. d. 1/10-1812. Christine Hansd. Wrk., 64 Aar 3 Mnd.

29. d. 16/10-1812. Anne Gundersd. Holten, 4 Mnd. 5 Dage.

30. d. 6/11-1812. Enken Marthe Olsd. Helgen, 60 Aar.

31. d. 4/11-1812. Anders Larsen Fæbakke, 47 Aar 3 Mnd.

32. d. 15/11-1812. Brynnil Rasmussen, Holden, 53 Aar 6 Mnd.


 


Kirkeaaret 1813.

| No. | Begravelses- / døds-dato | Navn og bosted | Kirke | Alder |

1. d. 7/12-1812. Peder Jonsen Hølen, 19 Aar 9 Mnd.

2. d. 22/12-1812. Enkemand Niels Johannessen Namløs, 67 Aar 9 Mnd.

3. d. 17/12-1812. Niels Olsen Kolle, 61 Aar 2 Mnd. 6 Dage.

4. d. 28/12-1812. Christen Johnsen Saamundskaas, 57 Aar 6 Mnd.

5. d. 1/3-1813. Zara Andersd. Wrk., 5 Mnd. 18 Dage.

6. d. 9/3-1813. Hans Rasmussen Brennebo, 58 Aar.

7. d. 14/3-1813. Thomas Olsen Hegna, 15 Aar 4 Mnd.

8. d. (14/3-1813?). Enken Madame Anne Elisabeth Gundersen fød Wilfsberg, 89 Aar 10 Mnd.

9. d. 15/2-1813. Maren Jonsd. Hvala, 38 Aar.

10. d. 18/3-1813. Jomfru Kirsten Sophie Jacobsen, 28 Aar 11 Mnd. 27 Dage.

11. d. 23/3-1813. Kirsten Tronsd. Wrk., 31 Aar 8 Mnd.

12. d. 26/3-1813. Anne Jacobsd., 1 Mnd. 17 Dage.

13. d. 1/4-1813. Gunnild Johannesd. Heisholt, 9 Mnd. 15 Dage.

14. d. 4/4-1813. Enkemand Jon Pedersen Glaholt, 64 Aar 3 Mnd.

15. d. 12/4-1813. Enken Dorthe Halvorsd. Saug., 64 Aar.

16. d. 26/4-1813. Halvor Olsen Steenholt (Stensholt?), 3 Mnd. 10 Dage.

17. d. 23/4-1813. Anders Johannesen Gunnerud, 14 Aar 4 Mnd. 4 Dage.

18. d. 30/4-1813. Jon Bentsen Wale, 2 Mnd. 7 Dage.

19. d. 10/5-1813. Maren Nielsd. Saug., 26 Aar 5 Mnd. 18 Dage.

20. d. 8/5-1813. Tosten Svensen Souklev, 68 Aar.

21. d. 7/5-1813. Ingebor Olsd. Killingkaaven, 7 Mnd. 13 Dage.

22. d. 7/5-1813. Lægdslem Anne Isachsd., 40 Aar.

23. d. 29/5-1813. Jørgen Pedersen Omtved, 49 Aar.

24. d. 20/6-1813. Kirsten Nielsd., 32 Aar.

25. d. 3/7-1813. Isach Pedersen Saug., 4 Aar 25 Dage.

26. d. 14/7-1813. Enke Ingebor Tostensd. Bjørndalen, 63 Aar 3 Mnd.

27. d. 20/7-1813. Gunnild Bentsd. Wrk., 19 Aar 10 Mnd.

28. d. 24/7-1813. Enken Madame Johanne Wølner fød Gartner, 68 Aar 7 Mnd. 12 Dage.

29. d. 31/7-1813. Stian Pedersen Holten, 2 Mnd. 9 Dage.

30. d. 1/8-1813. Ole Arvesen Namløs, 3 Mnd. 7 Dage.

31. d. 11/8-1813. Marie Jørgensd. Søvestrand, 1 Aar 8 Mnd.

32. Johanne Pedersd. Wale. Døde strax efter Fødselen (hjemmedøbt. G.S.).

33. d. 11/8-1813. Johanne Pedersd. Wale, 1 Dag.

34. d. 10/8-1813. Kirsten Pedersd. Wale, 1 Dag.

35. d. 18/8-1813. Karen Klemetsd. Saug., 3 Aar 1 Mnd. 4 Dage.

36. d. 24/8-1813. Aaste Jensd. Gjedeboen, 45 Aar 5 Mnd.

37. d. 1/9-1813. Peder Gundersen Romnæs, 1 Dag.

38. d. 11/9-1813. Anne Nielsd. Saug., 10 Aar 10 Mnd.

39. d. 17/9-1813. Johannes Johannesen Wrk., 19 Dage.

40. d. 12/9-1813. Tallak Kaasen ved Wrk., 61 Aar.

41. d. 25/9-1813. Zara Bentsd. Hølen, 14 Dage.

42. d. 2/10-1813. Maria Jonsd. Jelset, 7 Aar 6 Mnd.

43. d. 15/10-1813. Enke Dorthe Haraldsd. Saamundskaas, 49 Aar.

44. d. 27/10-1813. Peder Rasmussen Saug., 3 Dage.

45. d. 27/10-1813. Enken Liuf Ellefsd. Sanden (Liv Ellefsd.), 69 Aar.

 


Kirkeaaret 1814.

| No. | Begravelses- / døds-dato | Navn og bosted | Kirke | Alder |

1. d. 7/12-1813. Arve Arvesen Stuverud, 46 Aar.

2. d. 11/12-1813. Karen Steensd. Namløs, 29 Aar 11 Mnd. 13 Dage.

3. d. 13/12-1813. Kjøstel Tronsen Namløs, 1 Mnd. 13 Dage.

4. d. 4/1-1814. Johanne Andersd. Wrk., 25 Dage.

5. d. 5/1-1814. Anne Gullichsd. Fæbakke, 58 Aar.

6. d. 4/2-1814. Enke Anne Marie Johannesd., 74 Aar 10 Mnd.

7. d. 5/2-1814. Halvor Svensen Kaasen, 1 Aar 15 Dage.

8.  d. 23/2-1814. Halvor Torgrimsen Steensholt, 29 Aar.

9. d. 24/2-1814. Lægdslem Anne Rasmusd., 46 Aar.

10. d. 15/3-1814. Even Olsen Schordal, 2 Mnd. 7 Dage.

11. d. 25/3-1814. Anders Pedersen Tufte, 58 Aar 8 Mnd.

12. d. 30/3-1814. Gunder Reiersen Pladsen, 4 Aar 9 Mnd.

13. d. 8/4-1814. Niels Nielsen Ustrud, 10 Mnd 5 Dage.

14. d. 7/4-1814. Controlleur Jacob Olsen Raaberg, 72 Aar 3 Mnd. 1 Dag.

15. d. 7/4-1814. Enken Ingebor Johannesd. Gunnerud, 78 Aar 6 Mnd.

16. d. 9/4-1814. Karen Nielsd. Wrk., 1 Aar 4 Mnd. 18 Dage.

17. d. 19/4-1814. Kirsten Gunderd. Klingreføt, 7 Mnd. 15 Dage.

18. d. 17/4-1814. Kammerraad Andreas Rougtved, 81 Aar 5 Mnd. 29 Dage.

19. d. 5/5-1814. Enken Joraand Kaalstad, 81 Aar.

20. d. 5/5-1814. Maren Christophersd. 2 Aar 9 Mnd.

21. d. 20/5-1814. Anders Olsen Brænne, Hængt sig selv, 46 Aar.

22. d. 1/6-1814. Ole Andersen Godjord, 66 Aar.

23. d. 7/6-1814. Maria Bentsd. Hvala, 2 Mnd. 25 Dage.

24. d. 16/6-1814. Jacob Reiersen Pladsen, 3 Mnd.

25. d. 16/6-1814. Niels Andersen ved Saugen, 62 Aar 9 Mnd.

26. d. 6/7-1814. Anne Margrethe Andersd. Wrk., 50 Aar.

27. d. 5/7-1814. Anders Andersen Gunnerud, 39 Aar.

28. d. 7/6-1814. Hans Gertsen Wrk., 1/4 Dag.

29. d. 8/8-1814. Groe Hakjesd. fra øvre Tellemarken paa Reisen til Sygehuset.

30. d. 12/8-1814. Ingebor Olsd. Stensholt, 9 Dage.

31. d. 21/8-1814. Ole Jonsen Wrk., 4 Mnd. 16 Dage.

32. d. 25/8-1814. Halvor Olsen Stensholt, 22 Dage.

33. d. 27/8-1814. Baron Løvenskiold og Baronesse Løvenskiolds Søn, gammel Nogle Minutter den 27. August.

34. d. 12/9-1814. Thomas Hansen Saug., 29 Aar 7 Mnd. 10 Dage.

35. d. 24/9-1814. Enken Guro Jonsd. Heisholt, 85 Aar.

36. d. 3/10-1814. Asber Maria Jonsd. Grønnesteen, 4 Aar 3 Mnd. 13 Dage.

37. d. 11/10-1814. Berthe Kirstine Pedersd. Wrk., 2 Aar 11 Mnd. 9 Dage.

38. d. 12/10-1814. Anders Steensen Wibetoe, 1 Aar 16 Dage.

39. d. 18/10-1814. Hans Jonsen Grønnesteen, 2 Aar 4 Mnd. 22 Dage.

40. d. 16/10-1814. Anund Gundersen Holten, 76 Aar.

41. d. 16/10-1814. Gunder Johannesen Berget, 80 Aar 8 Mnd.

42. d. 19/10-1814. Andrea Halvorsd. Næberud, 11 Mnd. 8 Dage.

43. d. 12/10-1814. Ludvig Mathias Poppe, 3 Aar 9 Mnd. 6 Dage.

44. d. 21/10-1814. Anne Isachsd. Texle, 9 Dage.

45. d. 23/10-1814. Ole Olsen Saug., 15 Aar 7 Mnd. 23 Dage.

46. d. 27/10-1814. Jens Andersen Soelberg, 4 Mnd. 15 Dage.

47. d. 29/10-1814. Karen Jørgensd. Kiosvig, 3 Aar 6 Mnd.

48. d. 11/11-1814. Kirsten Tronsd. Fiskestien, 19 Aar 7 Mnd. 3 Dage.

49. d. 19/11-1814. Asloug Gundersd. Namløs, 53 Aar.
 


| 1717 - 1779 | 1779 - 1814 |
| 1815 - 1830 | 1831 - 1848 | 1849 - 1866 | 1867 - 1890 | 1891 - 1907 |
| 1908 - 1928 | Helgen 1882 - 1938 |
 


Webmaster