ved
Gard Strøm

|
HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


DØDE I HOLLA 1815 - 1830

Transkribert av G.S. des. 2016.

Kilde: Digitalarkivet. Se original.

Hvite felt = "Døde Mandkjøn"
Grå felt =
"Døde Qvindekjøn"


Søketips: Hold nede [Control] og trykk [F]

Om avskriften.
Disse avskriftene gjør jeg for min egen del, for å bli kjent med både steds- og personnavn i området, og for effektivt kunne skrive ei moderne Nett-Bygdebok for Holla. Jeg leser ikke korrektur, men retter underveis når jeg finner feil. Det er fritt fram for alle å benytte seg av mine avskrifter til hva man vil, men bruk for all del de skannede kirkebøkene på Digitalarkivet for kontroll. G.S.

Oppdatert 03.07.2022

Døde i Holla (Holla, Romnes, Helgen og Valebø).

Prester i denne tiden.
Lauritz Lange Bremer 1801 - 1820 (f. 1768 d. 29/1-1820).
Johannes Michael Klem 1820 - 1831.


| 1717 - 1779 | 1779 - 1814 |
| 1815 - 1830 | 1831 - 1848 | 1849 - 1866 | 1867 - 1890 | 1891 - 1907 |
| 1908 - 1928 | Helgen 1882 - 1938 |

No. Død Begr. Den Dødes Navn Stand, Haandtering og Opholdssted Alder Anmærkninger
1 1/12-1814 9/12 Aaste Pedersd., Glaholt Huusmandsbarn 6 Aar, 4 Mnd., 23 Dage.  
2 5/12-1814 11/12 Anne Olsd. Lægdslem 80 Aar, 2 Maaneder.  
3 18/12-1814 25/12 Zara Thomasd.

Lægdslem i Gruen.

57 Aar, 21 Dage.  
4 19/1-1815 27/1 Karen Thygesd. Bondes Enke, Sannes. 73 Aar, 4 Maaneder.  
5 19/1-1815 26/1 Inger Gurine Isachsd. Huusmands Barn i Gruen. 2 Aar, 7 Mnd., 14 Dage.  
6 18/2-1815 25/2 Anne Margrethe Thomasd. Wærksarbeiders Kone. 59 Aar, 5 Maaneder.  
7 22/2-1815 1/3 Marthe Thygesd. Lægdslem. 68 Aar.  
8 23/2-1815 4/3 Karen Gullichsd. Gaardmands Barn Lunde. 5 Aar, 9 Maaneder.  
9 6/3-1815 12/3 Kirsten Svensd. Huusmands Barn Kaasen. 1 Maaned, 13 Dage.  
10 14/4-1815 20/4 Kathrine, Sl. Garboe Sahl, født Blom Sognepræsten Garboe Sahls Enke, Espevolden. 85 Aar.  
11 15/4-1815 23/4 Ingebor Nielsd. Huusmands Kone, Sannes. 65 Aar.  
12 28/4-1815 6/5 Anne Gundersd. Huusmands Barn, Tved. 10 Maaneder, 26 Dage.  
13 29/4-1815 6/5 Anne Haavorsd. Fattiglem, Holden 19 Aar.  
14 11/5-1815 19/5 Anne Karine Jacobsd. Huusmands Barn, Kaasen 1 Aar, 6 Dage.  
15 6/6-1815 13/6 Anne Hansd. Gaardmands Kone, Jelseth 63 Aar.  
16 10/8-1815 17/8 Maria Evensd. Saugarbeiders Kone 66 Aar.  
1 15/12-1814 23/12 Jørgen Gundersen Gaardmands Søn, Heisholt 19 Dage.  
2 16/12-1814 25/12 Niels Nielsen Bonde, Øen 29 Aar.  
3 12/1-1815 20/1 Petter Nicolai Høyum Kaptein Søn, Søwe 1 Aar, 6 Mnd., 12 dage.  
4 2/2-1815 10/2 Morten Bredsdorff Forwalter ved Saugbruget 39 Aar, 5 Mnd.  
5 25/2-1815 4/3 Ole Brønnilsen Bonde, Pladsen 69 Aar, 6 Mnd.  
6 16/3-1815 23/3 Hans Christophersen Wærksarbeiders Søn 2 Aar, 2 Mnd., 16 Dage.  
7 29/3-1815 6/4 Anders Isachsen Huusmands Søn, Gruen 4 Mnd., 25 Dage.  
8 17/4-1815 23/4 Niels Nielsen Bondekarl, Høxodde 23 Aar.  
9 26/6-1815 2/7 Mogns Tronsen Wærksarbeider 43 Aar.  
10 3/7-1815 10/7 Ole Gullichsen Huusmands Søn, Kaasen 6 Aar, 9 Mnd., 23 Dage.  
11 5/10-1815 12/10 Jens Thorsen Huusmand, Klevsgade 47 Aar, 5 Mnd.  
12 4/11-1815 11/11 Tollev Rasmusen Arbeider ved Hørte 62 Aar.  
1 11/12-1815 17/12 Christen Christensen Gaardmands Søn, Kaalstad 4 Dage.  
2 7/1-1816 14/1 Ole Andersen Høxodde 2 Aar, 4 Mnd., 14 Dage.  
3 13/1-1816 21/1 Niels Isachsen Bondekarl, Gruen 23 Aar, 8 Mnd.  
4 17/1-1816 25/1 Rasmus Andersen Lægdslem 85 Aar.  
5 13/1-1816 20/1 Niels Nielsen Huusmands Søn, Høxodde 26 Dage.  
No. Død Begr. Den Dødes Navn Stand, Haandtering og Opholdssted Alder Anmærkninger
17 3/9-1815 9/9 Andrea Pedersd. Gaardmands Barn, Brenne 5 Mnd., 8 Dage.  
18 20/10-1815 28/10 Margrethe Ellefsd. Huusmands Kone, Strigen 49 Aar.  
19 9/11-1815 17/11 Karen Nielsd. Mastebakken 1 Mnd., 4 Dage  
1 9/12-1815 16/12 Gunnil Nielsd. Wærket 2 Mnd., 28 Dage.  
2 19/12-1815 26/12 Kirsten Gundersd. Saugene 2 Mnd.  
3 10/1-1816 17/1 Inger Jonsd. Biørnedokken 27 Mnd., 4 Dage.  
4 21/1-1816 28/1 Johanne Abrahamsd. Wærksarbeiders Kone 69 Aar.  
5 6/2-1816 13/2 Christine Nielsd. Wærket 10 Dage.  
6 7/2-1816 15/2 Inger Larsd. Gaardmands Kone, Kolle 48 Aar, 13 Dage.  
7 13/2-1816 21/2 Maren Hansd. Gaardmands Kone, Tvara 73 Aar, 1 Mnd.  
8 22/2-1816 2/3 Maren Jonsd. Saugarbeiders Kone 29 Aar, 4 Mnd.  
9 27/2-1816 5/3 Gunnil Pedersd. Huusmands Barn, Hougen 1 Dag.  
10 17/3-1816 24/3 Aaste Clemmetsd. Wærket 64 Aar.  
11 27/3-1816 3/4 Anne Andersd. Gaardmands Barn, Wibetoe 1 Mnd., 4 Dage.  
12 6/4-1816 13/4 Anne Olsd. Gaardmands Kone, Jøntved 69 Aar.  
13 27/4-1816 5/5 Anne Isachsd. Huusmands Barn, Texle 4 Mnd., 4 Dage.  
14 13/5-1816 21/5 Ingebor Tollevsd. Wærket 83 Aar, 2 Mnd.  
15 20/5-1816 26/5 Ragnil Halvorsd. Søwe 68 Aar.  
6 30/1-1816 6/2 Ole Ougensen Huusmands Søn, Breskemyhr 8 Dage.  
7 2/2-1816 10/2 Knud Johansen Wærksarbeiders Søn 9 Dage.  
8 5/2-1816 12/2 Niels Hansen Wærksarbeiders Søn 3 Mnd., 2 Dage.  
9 19/2-1816 25/2 Anders Hansen Saugmæster 56 Aar.  
10 23/2-1816 2/3 Niels Clemmetsen Saugene 16 Dage.  
11 28/2-1816 6/3 Ole Olsen Gaardmands Søn, Schordal 1/4 Time  
12 8/3-1816 16/3 Frederich Wilhelm Poppe Søemands Søn, Helgen 2 Mnd., 26 Dage.  
13 17/3-1816 24/3 Ole Simonsen Gaardmands Søn, Hegnen 3 Aar, 8 Mnd., 17 dage.  
14 7/5-1816 14/5 Niels Christophersen Wærket 1 Mnd., 17 Dage  
15 6/5-1816 13/5 Anders Larsen Wærksarbeider, Kamperhoug 19 Aar.  
16 12/5-1816 19/5 Thomas Halvorsen Huusmands Søn, Kaasen 4 Mnd.  
17 10/5-1816 18/5 Jon Bentsen Gaardmands Søn, Wale 1 Aar, 14 Dage.  
18 6/6-1816 13/6 Niels Tronsen Saugene 1 Dag  
19 14/6-1816 22/6 Andreas Saamunsen Wærksarbeiders Søn 13 Dage.  
20 24/6-1816 1/7 Biørn Olsen Bonde, Jelseth 66 Aar.  
21 4/7-1816 12/7 Niels Olsen Huusmands Søn, Strigen 6 Aar, 5 Mnd.  
22 23/8-1816 31/8 Sivert Halvorsen Huusmands Søn, Hegnen 21 Dage.  
23 10/9-1816 18/9 Peder Pedersen Wærket 20 Dage.  
No. Død Begr. Den Dødes Navn Stand, Haandtering og Opholdssted Alder Anmærkninger
16 7/6-1816 15/6 Anne Kittilsd. Huusmands Kone, Hougen 35 Aar  
17 12/7-1816 19/7 Berthe Evensd. Bondes Enke, Kolle 74 Aar, 10 Mnd.  
18 11/9-1816 18/9 Inger Nielsd. Wærket 3 Aar, 10 Mnd., 12 Dage.  
19 13/10-1816 20/10 Anne Nielsd. Wærket 73 Aar  
20 18/11-1816 27/11 Maria Andersd. Huusmands Datter, Thorsnæs 14 Aar, 5 Mnd., 13 Dage.  
1 19/12-1816 29/12 Johanne Olsd. Huusmands Datter, Kaasen 16 Aar, 9 Mnd., 6 Dage.  
2 9/1-1817 17/1 Gunnil Evensd. Huusmands Enke, Odden 79 Aar, 4 Mnd., 15 Dage.  
3 17/1-1817 25/1 Andrea Pedersd. Gaardmands Datter, Brenne 4 Mnd., 2 Dage.  
4 17/1-1817 24/1 Inger Nielsd. Wærksarbeiders Enke 87 Aar.  
5 18/1-1817 26/1 Ingebor Gullichsd. Gaardmands Eeeeenke, Namløs 72 Aar, 11 Mnd.  
6 4/2-1817 12/2 Maren Ougensd. Huusmands Enke, Breskemyhr 68 Aar, 8 Mnd.  
7 7/2-1817 15/2 Karen Halvorsd. Gaardmands Datter, Fæhn 6 Aar, 11 Mnd., 24 Dage.  
8 17/2-1817 25/2 Ingebor Olsd. Huusmands Kone Boeslie 43 Aar, 1 Mnd., 22 Dage.  
9 28/2-1817 8/3 Gunnil Halvorsd. Huusmands Datter, Nib 8 Mnd., 7 Dage.  
10 12/3-1817 21/3 Anne Jørgensd. Gaardmands Kone, Fæhn 73 Aar, 21 Dage.  
24 30/9-1816 7/10 Østen Olsen Huusmand, Eishoug 43 Aar.  
25 7/11-1816 19/11 Jon Halvorsen Huusmand, Heggemoen 75 Aar.  
1 10/12-1816 18/12 Niels Jensen Huusmands Søn, Nomme 3 Mnd.  
2 8/12-1816 15/12 Knud Andersen Gaardmands Søn, Meelteig 8 Mnd., 25 Dage.  
3 27/1-1817 4/2 Jens Andersen Gaardmands Søn, Soelberg (Solberg) 15 Dage.  
4 6/2-1817 13/2 Hans Halvorsen Huusmand, Kaasen 56 Aar.  
5 6/2-1817 13/2 Frantz Tostrup Roeholt Wærket. Forrige Magasinforwalter paa Orlogsflaaten 82 Aar, 5 Dage.  
6 14/2-1817 23/2 Halvor Nielsen Skolelærers Søn, Susaas 9 Dage.  
7 7/3-1817 16/3 Peder Olsen Gaardmands Søn, Namløs 2 Mnd. 19 Dage.  
8 9/3-1817 16/3 Anders Hansen Gaardmands Søn, Teigen 10 Mnd., 13 Dage.  
9 4/3-1817 12/3 Jens Heidemark Forrige Sognepræst til Bøe pr.gj., født i Trondhjem, var Præst 51 Aar i Romnæhs. 78 Aar, 6 Mnd.  
10 20/3-1817 28/3 Andreas Olsen Huusmands Søn, Sannes 5 Mnd., 20 Dage.  
11 31/3-1817 8/4 Anders Larsen Gaardmands Søn, Namløs 3 Mnd. 13 Dage.  
12 23/4-1817 30/4 Gunder Andersen Gaardmands Søn, Sannes 9 Mnd., 17 Dage.  
13 24/4-1817 2/5 Niels Jacobsen Huusmands Søn, Kaasen 4 Mnd., 3 Dage.  
No. Død Begr. Den Dødes Navn Stand, Haandtering og Opholdssted Alder Anmærkninger
11 20/3-1817 28/3 Karen Maria Isachsd. Huusmands Datter, Boeslie 7 Mnd., 16 Dage.  
12 27/3-1817 4/4 Asloug Maria Gundersd. Gaardmands Datter, Fæhn 13 Dage.  
13 27/4-1817 4/5 Inger Olsd. Saugarbeiders Dater 4 Aar, 10 Mnd., 9 Dage.  
14 27/4-1817 5/5 Kirsten Arnesd. Gaardmands Enke, Wibetoe 63 Aar, 2 Mnd., 11 Dage.  
15 14/5-1817 22/5 Inger Andersd. Wærksarbeiders Kone 51 Aar, 9 Mnd.  
16 9/5-1817 18/5 Maren Gurine Reiersd. Gaardmands Datter, Pladsen 1 Aar, 11 Mnd.  
17 18/5-1817 26/5 Berthe Kirstine Pedersd. Wærksarbeiders Datter 6 Mnd., 5 Dage.  
18 19/5-1817 25/5 Anne Andersd. Gaardmands Datter, Wibetoe 10 Dage.  
19 24/5-1817 31/5 Anne Halvorsd. Huusmands Datter, Skovkaas 5 Mnd, 4 Dage.  
20 26/5-1817 3/6 Aaste Katrine Johansd. Wærksarbeiders Datter 4 Mnd., 11 Dage.  
21 29/4-1817 7/5 Karen Olsd. Inderstes Datter, Kindalen 14 Dage  
22 26/5-1817 2/6 Andrea Nielsd. Huusmands Datter, Hagen 1 Time.  
23 29/5-1817 7/6 Aaste Gertsd. Wærksarbeiders Kone 62 Aar.  
24 1/7-1817 8/7 Anne Olsd. Huusmands Datter, Biørndalen 1 Aar, 9 Mnd., 15 Dage.  
25 29/7-1817 6/8 Ingebor Sivertsd. Enke, Hegnen 78 Aar.  
26 9/8-1817 16/8 Maren Olsd. Gaardmands Datter, Namløs 4 Aar, 12 Dage.  
14 25/4-1817 4/5 Gullich Kittilsen Gaardmand, Lunde 63 Aar, 3 Mnd., 25 Dage.  
15 23/4-1817 30/4 Arne Olsen Enkemand, Kolle 77 Aar.  
16 29/4-1817 7/5 Andreas Abrahamsen Wærksarbeiders Søn, Kaasen 9 Mnd., 26 Dage.  
17 23/5-1817 31/5 Anders Christophersen Wærksarbeider, Sverget 71 Aar, 1 Mnd. Druknede.
18 6/6-1817 13/6 Halvor Nielsen Huusmand, Kaasen 42 Aar, 2 Mnd.  
19 22/6-1817 29/6 Michel Ellefsen Tjenestekarl, Wale 48 Aar, 6 Mnd.  
20 23/6-1817 1/7 Christen Jensen Gaardmand, Kaalstad 60 Aar.  
21 25/6-1817 2/7 Ole Andersen Gaardmands Søn, Kolle 2 Mnd.  
22 12/7-1817 20/7 Anun Andersen Gaardmand, Brenne 73 Aar, 3 Mnd.  
23 10/8-1817 17/8 Anders Thygesen Inderstes Søn, Schippervold 3 Dage.  
24 26/8-1817 2/9 Knud Johansen Wærksarbeiders Søn 3 Mnd., 13 Dage.  
25 15/9-1817 22/9 Gullich Torgrimsen Gaardmands Søn, Lunde 2 Mnd., 5 Dage.  
26 21/9-1817 28/9 Jon Arvesen Huusmand, Stuverud 63 Aar, 4 Mnd.  
27 26/9-1817 8/10 Halvor Halvorsen Gaardmands Søn, Susaas 1 Aar, 1 Mnd., 2 Dage.  
28 5/10-1817 11/10 Peder Andersen Saugmesters Søn 18 Aar, 4 Mnd., 23 Dage. Blind.
29 16/10-1817 25/10 Hans Andersen Gaardmands Søn, Namløs 1 Aar, 4 Mnd., 16 Dage.  
No. Død Begr. Den Dødes Navn Stand, Haandtering og Opholdssted Alder Anmærkninger
27 12/8-1817 19/8 Marchen Gundersd. Gaardmands Datter, Romnæs 2 Mnd., 10 Dage.  
28 31/8-1817 7/9 Inger Kirstine Hansd. Saugarbeiders Datter 4 Aar, 6 Mnd., 5 Dage.  
29 6/9-1817 14/9 Ragnil Engelberthsd. Enke, Galten 87 Aar.  
30 3/10-1817 12/10 Anne Johansd. Wærksarbeiders Datter 4 Mnd., 20 Dage.  
31 4/10-1817 11/10 Ingebor Andersd. Gaardmands Enke, Helgen 57 Aar, 11 Mnd., 9 Dage.  
32 23/10-1817 30/10 Lisbeth Davidsd. Inderstes Kone, Løkken 81 Aar.  
33 19/10-1817 28/10 Ingebor Clausd. Huusmands Kone, Kaasen 44 Aar, 9 Mnd., 19 Dage.  
34 3/11-1817 10/11 Kirsten Halvorsd. Huusmands Enke, Haven 19 Aar, 10 Mnd., 12 Dage.  
35 16/11-1817 26/11 Sara Bentsd. Saugmesters Enke, Hølen 82 Aar, 7 Mnd.  
36 19/11-1817 27/11 Gunnil Thygesd. Inderstes Datter, Schippervold 3 Mnd., 12 Dage.  
37 21/11-1817 30/11 Gunnil Rasmusd. Huusmands Kone, Lommerud 34 Aar.  
38 23/11-1817 30/11 Anne Larsd. Enke, Helgen 66 Aar.  
1 28/1-1818 5/2 Karen Tallachsd. Wærksarbeiders Kone 34 Aar.  
2 13/3-1818 23/3 Anne Rasmusd. Huusmands Kone, Brudeskiær 59 Aar, 5 Mnd.  
3 21/4-1818 29/4 Gunnil Kirstine Sørensd. Inderstes Datter, Løkken 3 Dage.  
30 12/10-1817 19/10 Even Halvorsen Huusmand, Lommerud 72 Aar.  
31 18/10-1817 26/10 Augustinus Torgrimsen Gaardmands Søn, Lunde 3 Mnd., 8 Dage.  
32 7/11-1817 15/11 Steen Halvorsen Gaardmands Søn, Tved 26 Aar, 7 Mnd.  
33 22/11-1817 30/11 Lars Andersen Huusmands Søn, Bierkholt 12 Dage.  
1 28/11-1817 6/12 Christen Jonsen Huusmand, Roen 71 Aar, 8 Mnd.  
2 1/12-1817 9/12 Jørgen Jørgensen Inderstes Søn, Ytterbøe 1 Dag.  
3 2/12-1817 10/12 Brønnil Isachsen Huusmands Søn, Texle 4 Mnd., 5 Dage.  
4 21/1-1818 29/1 Ole Andersen Gaardmand, Huset 69 Aar.  
5 26/1-1818 3/2 Niels Jensen Saugmester 42 Aar.  
6 2/2-1818 11/2 Jens Augustinusen Gaardmand, Graver 84 Aar, 9 Mnd.  
7 19/2-1818 27/2 Anders Nielsen Huusmands Søn, Ringsevje 14 Dage.  
8 19/3-1818 28/3 Peder Olsen Saugarbeider. 19 Aar, 4 Mnd., 21 Dage.  
9 18/4-1818 29/4 Søren Sørensen Inderstes Søn, Løkken Nogle Minutter.  
10 27/4-1818 5/5 Niels Hansen Wærksarbeiders Søn 10 Mnd., 2 Dage.  
11 26/5-1818 3/6 Anders Bertelsen Wærksarbeider 50 Aar, 9 Mnd.  
No. Død Begr. Den Dødes Navn Stand, Haandtering og Opholdssted Alder Anmærkninger
4 21/4-1818 28/4 Karen Kirstine Andersd. Gaardmandsdatter, Bøe 1 Aar, 2 Mnd., 15 Dage.  
5 22/4-1818 1/5 Gunnil Svenkesd. Gaardmands Datter, Bjerven 3 Mnd.  
6 11/4-1818 18/4 Sidsel Christensd. Fosterbarn, Rødningen 18 Aar.  
7 10/5-1818 17/5 Maria Olsd. Inderstes Datter, Kindalen 1 Aar, 23 Dage.  
8 9/5-1818 17/5 Bodel Kirstine Jansd. Wærksarbeiders Kone 26 Aar.  
9 26/5-1818 3/6 Ambor Olsd. Huusmands Kone, Gunmunsbek 55 Aar.  
10 4/7-1818 11/7 Ahlis Larsd. Tjenestepige, Jelseth 24 Aar. Druknede.
11 24/7-1818 31/7 Ingebor Larsd. Gaardmands Datter, Namløs 3 Mnd. 19 Dage.  
12 30/8-1818 6/9 Anne Andersd. Gaardmands Datter, Wibetoe 15 Dage.  
13 6/9-1818 14/9 Anne Johannesd. Wærksarbeiders Datter 1 Aar, 9 Mnd., 25 Dage.  
14 5/9-1818 12/9 Ingebor Tollevsd. Saugarbeiders Kone 33 Aar, 10 Mnd., 18 Dage.  
15 15/10-1818 23/10 Ingebor Halvorsd. Gaardmands Kone, Kolle 30 Aar.  
1 27/11-1818 6/12 Anne Olsd. Huusmands Datter, Biørndalen 6 Mnd., 6 Dage.  
2 26/11-1818 5/12 Asloug Olsd. Gaardmands Datter, Ytterbøe 11 Dage.  
12 31/5-1818 8/6 Hans Andersen Gaardmands Søn, Wibetoe 10 Dage  
13 12/6-1818 20/6 Halvor Gundersen Gaardmands Søn, Schiørholt 1 Aar, 8 Mnd., 21 Dage.  
14 29/7-1818 5/8 Peder Halvorsen Huusmands Søn, Nib 7 Mnd., 10 Dage.  
15 31/7-1818 8/8 Tron Gundersen Saumester, Fiskestien 70 Aar, 4 Mnd.  
16 5/8-1818 13/8 Niels Nielsen Huusmands Søn, Delevje 8 Dage.  
17 18/8-1818 26/8 Ole Arvesen Gaardmands Søn, Namløs 1 Mnd., 15 Dage.  
18 21/8-1818 30/8 Torgrim Olsen Huusmand, Steensholt 82 Aar.  
19 24/9-1818 2/10 Jens Hansen Huusmands Søn, Bierkholt 5 Mnd., 2 Dage.  
1 4/12-1818 12/12 Christen Christophersen Wærksarbeiders Søn, Sverget 2 Mnd., 9 Dage.  
2 26/12-1818 2/1-1819 Tollev Olsen Pleiebarn, Wærket 8 Aar, 1 Mnd., 22 Dage.  
3 4/1-1819 13/1 Christen Isachsen Saugarbeider 73 Aar, 7 Mnd.  
4 12/1-1819 20/1 Anders Isachsen Huusmands Søn, Hougen 4 Mnd., 7 Dage.  
5 5/2-1819 13/2 Ole Olsen Gaardmands Søn, Brenne 14 Dage.  
6 1/3-1819 9/3 Ole Ougensen Huusmands Søn, Breskemyhr 2 Mnd., 4 Dage.  
No. Død Begr. Den Dødes Navn Stand, Haandtering og Opholdssted Alder Anmærkninger
3 30/11-1818 8/12 Marthe Olsd. Huusmands Enke, Fæbakke 78 Aar, 11 Mnd.  
4 6/12-1818 13/12 Anne Isachsd. Huusmands Datter, Texle 12 Dage.  
5 7/12-1818 15/12 Karen Hansd. Gaardmands Datter, Teigen 7 Dage.  
6 13/1-1819 21/1 Aaste Katrine Gundersd. Wærksarbeiders Enke 62 Aar, 11 Mnd., 15 Dage.  
7 3/2-1819 11/2 Maren Rasmusd. Wærksarbeiders Kone 63 Aar.  
8 11/3-1819 19/3 Kirsten Tolfsd. Huusmands Kone, Odden 55 Aar, 6 Mnd.  
9 18/3-1819 27/3 Marthe Aschiersd. Inderstes Datter, Namløs 12 Dage.  
10 30/3-1819 7/4 Anniken Hansd. Wærksarbeiders Enke 82 Aar.  
11 21/3-1819 Marthe Hansdatter Wærket, dræbte sit Fuldbaarende Pigebarn ved Fødselen. 13. April begraved.    
12 14/4-1819 22/4 Karen Hansd. Huusmands Enke, Juvet 59 Aar.  
13 7/5-1819 15/5 Karen Knudsd. Saugarbeiders Kone 33 Aar, 7 Mnd., 13 Dage.  
14 14/5-1819 22/5 Ingebor Olsd. Gaardmands Datter, Namløs 7 Dage.  
15 19/6-1819 26/6 Maren Pedersd. Gaardmands Kone, Fæhn 39 Aar, 11 Mnd.  
16 20/6-1819 27/6 Margith Halvorsd. Gaardmands Kone, Opsall 20 Aar, 4 Dage.  
17 13/6-1819 20/6 Anne Halvorsd. Huusmands Datter, Storkaas 1 Aar, 13 Dage.  
18 18/7-1819 24/7 Ingeri Hansd. Gaardmands Enke, Holtet 71 Aar, 10 Mnd.  
7 3/3-1819 11/3 Ole Jensen Wærksarbeider 62 Aar.  
8 25/3-1819 2/4 Ole Halvorsen Inderstes Søn, Espevolden 5 Mnd., 12 dage.  
9 14/4-1819 21/4 Saamun Giermunsen Wærksarbeider 51 Aar.  
10 25/4-1819 2/5 Anun Nielsen Saugmesters Søn, Kaasen 7 Mnd., 22 Dage.  
11 29/5-1819 5/6 Jens Jonsen Grubearbeider, Gruben 84 Aar.  
12 29/5-1819 5/6 Jon Rasmusen Lægdslem 74 Aar.  
13 17/6-1819 25/6 Anders Olsen Tjenestekarl, Fæhn 23 Aar, 11 Mnd.  
14 21/6-1819 28/6 Steen Hansen Gaardmands Søn, Tufte 19 Dage.  
15 30/6-1819 7/7 Ole Berntsen Wærksarbeiders Søn 3 Aar, 4 Mnd. 15 Dage.  
16 30/6-1819 7/7 Ole Gundersen Huusmands Søn, Tved 3 Aar, 2 Mnd., 27 Dage.  
17 7/7-1819 14/7 Hans Hansen lille Wærksarbeider 52 Aar.  
18 8/7-1819 15/7 Thor Jørgensen Huusmand, Søvestranden 61 Aar.  
19 27/7-1819 1/8 Gullich Halvorsen Gaardmands Søn, Lunde 1 Aar, 3 Mnd., 17 Dage.  
20 16/9-1819 23/9 Sivert Larsen Huusmand, Myhren 74 Aar.  
21 27/9-1819 9/10 Jon Stenersen Tjenestekarl, Baxaas 23 Aar, 4 Mnd., 16 Dage.  
(21)     Han Faldt i Uhlefos Skoven i Mørket om Aftenen den 25de, ud over et Fjeld, hvorunder han fandtes 27de Kl. 5 Eftermiddag og levede til Kl. 11 1/2 Aften.
No. Død Begr. Den Dødes Navn Stand, Haandtering og Opholdssted Alder Anmærkninger
19 23/7-1819 29/7 Berthe Hansd. Huusmands Enke, Kaasen 89 Aar, 11 Mnd.  
20 30/8-1819 4/9 Maren Pedersd. Wærksarbeiders Kone 58 Aar, 8 Mnd.  
21 29/8-1819 4/9 Asber Poulsd. Huusmands Kone, Lucenæs 70 Aar.  
22 13/9-1819 20/9 Karen Halvorsd. Uægte Barn, Schiørholt 1 Aar, 9 Dage.  
23 11/10-1819 17/10 Maren Thygesd. Gaardmands Enke, Klovedal 91 Aar.  
24 26/10-1819 3/11 Maren Olsd. Gaardmands Kone, Namløs 82 Aar.  
25 27/10-1819 6/11 Anne Andersd. Gaardmands Datter, Wibetoe 29 Dage.  
26 21/11-1819 28/11 Ingebor Larsd. Huusmands Datter, under Brenne 1 Mnd., 29 Dage.  
1 28/11-1819 5/12 Anne Andersd. Huusmands Kone, Gruen 47 Aar, 7 Mnd., 15 Dage.  
2 28/11-1819 6/12 Johanne Maria Pedersd. Gaardmands Enke, Romnæs 72 Aar, 10 Mnd.  
3 20/12-1819 23/12 Maren Norup Rasmusen født Wølner Forwalter Rasmusens Enke, Hougen 89 Aar.  
4 19/12-1819 27/12 Maren Andersd. Huusmands Enke, Bierkholt 78 Aar.  
5 4/3-1820 12/3 Anne Margrethe Olsd. Wærksarbeiders Datter 1/2 Time.  
22 10/10-1819 17/10 Isach Thomasen Inderste, Nomme 65 Aar.  
23 18/10-1819 25/10 Andreas Olsen Huusmands Søn, Gravningen 1 Aar, 9 Mnd., 2 Dage.  
24 16/10-1819 25/10 Anders Nielsen Smeden Lindgreens Søn under Præstegaarden 2 Aar, 10 Mnd., 21 Dage.  
25 5/11-1819 13/11 Peder Johannesen Gaardmand, Tvara 81 Aar.  
26 16/11-1819 23/11 Anders Kittilsen Huusmands Søn, Fæbakke 2 Mnd., 21 Dage.  
1 16/12-1819 23/12 Hans Christensen Wærksarbeider 28 Aar.  
(1)     Af et fald den 11te, hvorved hoved og Bryst blev forstødt.    
2 30/12-1819 8/1-1820 Mogns Tronsen Wærksarbeiders Søn 3 Mand., 19 Dage.  
3 23/1-1820 30/1 Jens Andersen Gaardmands Søn, Soelberg 2 Mnd., 23 Dage.  
4 29/1-1820 9/2 Lauritz Lange Bremer Sognepræst, Holden Præstegaard 52 Aar, 8 Mnd., 11 Dage.  
5 16/2-1820 26/2 Niels Hansen Saugarbeiders Søn 2 Aar, 2 Mnd., 13 Dage.  
6 17/2-1820 26/2 Halvor Gundersen Gaardmands Søn, Schiørholt 3 Mnd., 19 Dage.  
7 27/2-1820 5/3 Levor Olsen Inderste, Kaasen 48 Aar, 8 Mnd.  
6 7/3-1820 16/3 Ingebor Østensd. Gaardmandskone, Wasdalen 78 Aar, 4 Mnd.  
7 17/3-1820 25/3 Ingebor Olsd. Huusmands Datter, Kaasen 9 Dage.  
8 24/3-1820 2/4 Aaste Olsd. Gaardmands Kone, Lunde 35 Aar, 8 Mnd., 13 Dage.  
9 25/3-1820 2/4 Karen Rolfsd. Gaardmands Kone, Schiørholt 42 Aar.  
10 11/4-1820 22/4 Anne Maria Hansd. Saugarbeiders Kone 52 Aar.  
11 13/4-1820 23/4 Gunnil Halvorsd. Huusmands Kone, under Brenne 25 Aar, 10 Mnd., 7 Dage. Hængt sig selv i Wildelse.
12 29/5-1820 3/6 Sophie Margrethe Dahl, f. Knudsen Klokker Dahls Enke, Wærket 57 Aar.  
13 7/6-1820 14/6 Anne Halvorsd. Wærksarbeiders Datter, Næberud 13 Aar, 4 Mnd.  
14 24/6-1820 1/7 Anne Hansd. Saugmesters Enke, Fiskestien 61 Aar, 3 Mnd.  
15 4/7-1820 8/7 Inger Kirstine Andersd. Gaardmands Datter, Wibetoe 1 Mnd., 4 Dage.  
16 17/8-1820 24/8 Anne Margrethe Jørgensd. Wærksarbeiders Datter 2 Mnd., 27 Dage.  
17 23/8-1820 30/8 Asloug Rasmusd. Fattiglem, Stoen 73 Aar, 1 Mnd.  
18 15/9-1820 22/9 Inger Knudsd. Huusmands Datter, Odden 14 Aar, 11 Mnd., 20 Dage.  
No. Død Begr. Den Dødes Navn Stand, Haandtering og Opholdssted Alder Anmærkninger
8 4/3-1820 12/3 Halvor Pedersen Gaardmands Søn, Ytterbøe 10 Dage.  
9 23/3-1820 30/3 Bent Thomasen Wærksarbeider 57 Aar 1 Mnd.  
10 24/3-1820 2/4 Halvor Hansen Huusmand, Kaasen 28 Aar, 2 Mnd.  
11 7/4-1820 16/4 Brønnil Jensen Wørksarbeiders Søn 1 Mnd., 22 Dage.  
12 13/4-1820 20/4 Gunder Pedersen Saugarbeider 37 Aar, 2 Mnd., 19 Dage.  
13 12/4-1820 26/4 Anders Andersen Gaardmand, Lunde 63 Aar, 2 Mnd.  
14 29/4-1820 7/5 Tollev Kiøstolsen Gaardmands Søn, Namløs 15 Dage  
15 8/5-1820 18/5 Hans Hoell Oberste Lieutenant, Steenstad 80 Aar.  
16 13/6-1820 18/6 Rasmus Johannesen Før Wærksarbeider 65 Aar, 3 Mnd. Blind.
17 2/7-1820 9/7 Peder Olsen Gaardmands Søn, Namløs 11 Mnd., 11 Dage.  
18 23/7-1820 29/7 Thomas Nielsen Gaardmand, Hvalen 71 Aar, 3 Mnd.  
19 15/8-1820 22/8 Gullich Andersen Gaardmands Søn, Namløs 13 Aar, 10 Mnd., 24 Dage.  
20 26/8-1820 3/9 Peder Jonsen Saugarbeiders Søn 12 Aar, 3 Dage.  
21 13/10-1820 27/10 Christen Kiøstolsen Gaardmand, Hotvedt 87 Aar, 7 Mnd.  
19 17/9-1820 24/9 Mette Thomasd. Huusmands Enke Ruaas 73 Aar.  
20 25/9-1820 1/10 Margrethe Rasmusd. Gaardmands Kone, Heisholt 22 Aar, 10 Mnd., 10 Dage.  
21 16/10-1820 21/10 Thore Halvorsd. Saugarbeiders Kone 57 Aar.  
22 22/10-1820 29/10 Berthe Andersd. Wærksarbeiders Enke, Hegnen 58 Aar.  
23 25/10-1820 5/11 Anne Isachsd. Huusmands Datter, Texle 5 Mnd., 26 Dage.  
24 15/11-1820 25/11 Ingebor Thorsd. Gaardmands Kone, Tved 54 Aar.  
25 20/6-1820 27/6 Marthe Isachsd. Lægdslem 81 Aar  
(25)     Vedkommende forsømt at melde det til rette Tid.    
1 9/12-1820 27/12 Kirsten Maria Halvorsd. Gaardmands Datter, Baxaas 1 Aar, 1 Dag.  
2 7/1-1821 14/1 Ilian Nielsd. Huusmands Kone, Øen 29 Aar.  
3 14/1-1821 23/1 Cathrine Gertsd. Inderste, Gravningen 62 Aar.  
4 31/1-1821 8/2 Asloug Kirstine Pedersd. Gaardmands Datter, Holten (Holtan) 10 Aar, 6 Mnd.  
5 31/1-1821 11/2 Karen Olsd. Huusmands Kone, Steenstadbugten 29 Aar, 1 Mnd., 7 Dage.  
6 31/1-1821 17/2 Ambor Pedersd. Gaardmands Datter, Brenne 11 Aar, 1 Mnd., 3 Dage.  
22 20/10-1820 27/10 Hans Halvorsen Inderstes Søn, Sannes 11 Dage.  
23 23/11-1820 3/12 Halvor Nielsen Skolelærers Søn, Susaas 3 Mnd., 7 Dage.  
24 24/11-1820 3/12 Johannes Andersen Wærksarbeiders Søn 1 Mnd., 8 Dage.  
1 17/12-1820 27/12 Niels Larsen Huusmand, Wala 80 Aar.  
2 22/12-1820 31/12 Jacob Pedersen Gaardmands Søn, Halvorstaae 1/4 Time.  
3 30/12-1820 9/1-1821 Thor Halvorsen Gaardmands Søn, Baxaas 9 Aar, 5 Mnd., 2 Dage.  
4 7/1-1821 14/1 Halvor Olsen Gaardmands Søn, Tved 3 Mnd., 2 Dage.  
5 12/1-1821 21/1 Jens Andersen Gaardmands Søn, Solberg 21 Dage.  
6 16/1-1821 24/1 Anders Olsen Gaardmands Søn, Namløs 1 Aar, 2 Mnd., 23 Dage.  
7 19/1-1821 28/1 Ole Jensen Huusmands Søn, Steenstadbugten 2 Timer.  
8 22/1-1821 30/1 Jens Jensen Wærksarbeider 46 Aar.  
9 24/1-1821 31/1 Jens Steensen Gaardmands Søn, Tufte 11 Mnd., 13 Dage.  
10 23/1-1821 3/2 Jørgen Kiøstolsen Gaardmands Søn, Namløs 3 Aar, 3 Mnd., 4 Dage.  
11 26/1-1821 3/2 Anders Kiøstolsen Gaardmands Søn, Namløs 9 Mnd., 11 Dage.  
12 1/2-1821 10/2 Tollev Johannesen Wærksarbeider 63 Aar, 1 Mnd.  
No. Død Begr. Den Dødes Navn Stand, Haandtering og Opholdssted Alder Anmærkninger
7 8/2-1821 17/2 Dorthe Pedersd. Gaardmands Datter, Brenne 7 Aar, 4 Mnd., 27 Dage.  
8 10/2-1821 17/2 Karen Henrichsd. Wærksarbeiders Datter 16 Aar, 7 Mnd.  
9 16/2-1821 24/2 Maren Rasmusd. Huusmands Datter, Tvara 5 Aar, 4 Dage.  
10 3/3-1821 16/3 Anne Andersd. Huusmands Datter, Storehoug 7 Mnd., 13 Dage.  
11 5/3-1821 15/3 Ingebor Sophie Klem Sognepræsten Hr. Klems Datter, Holden Præstegaard 1 Aar, 10 Mnd., 19 Dage.  
12 16/3-1821 24/3 Lisbeth Thamasd. Wærksarbeiders Enke 63 Aar, 2 Mnd.  
13 2/4-1821 10/4 Anne Margrethe Olsd. Wærksarbeiders Kone 28 Aar.  
14 10/4-1821 18/4 Ingebor Isachsd. Huusmands Datter, Hougen 1 Aar, 3 Mnd., 23 Dage.  
15 12/4-1821 20/4 Maria Olsd. Gaardmands Datter, Namløs 10 Mnd., 20 Dage.  
16 24/4-1821 2/5 Anne Christophersd. Gaardmands Enke, Tvara 71 Aar, 10 Mnd.  
17 28/4-1821 5/5 Maren Anne Sørensd. Huusmands Datter, Pladsen 7 Mnd., 9 Dage.  
18 1/5-1821 8/5 Anne Olsd. Lægdslem, Wale 28 Aar.  
19 6/5-1821 12/5 Maren Pedersd. Skomagers Datter, Stoen (Stoa) 13 Aar, 7 Mnd., 6 Dage.  
13 7/2-1821 21/2 Ole Sørensen Gaardmands Søn, Brenne 1 Aar, 10 Mnd., 3 Dage.  
14 12/2-1821 21/2 Jon Andersen Huusmands Søn, Glaholt 3 Aar, 3 Mnd., 20 Dage.  
15 21/2-1821 3/3 Thomas Andersen Inderstes Søn, Hotved 3 Mnd. 29 Dage  
16 21/2-1821 7/3 Niels Arnesen Gaardmands Søn, Wala 1 Aar, 4 Dage.  
17 23/2-1821 3/3 Thor Andreas Jensen Huusmands Søn, Stuen 4 Aar, 5 Mnd., 15 Dage.  
18 25/2-1821   Augustinus Jensen Gaardmand, Graver 49 Aar. Druknede i Nordsøe.
19 28/2-1821 10/3 Jørgen Pedersen Gaardmands Søn, Holten (Holtan) 7 Mnd., 15 Dage.  
20 2/3-1821 13/3 Halvor Halvorsen Huusmands Søn, Otterkiær 12 Aar, 2 Mnd., 20 Dage.  
21 13/3-1821 21/3 Søren Larsen Huusmand, Pladsen 39 Aar.  
22 16/3-1821 24/3 Ole Tostensen Inderstes Søn, Briskemyhr 1 Mnd., 9 Dage.  
23 18/4-1821 25/4 Christen Jensen Gaardmands Søn, Kaalstad 13 Dage.  
24 20/4-1821 28/4 Johannes Hansen Wærksarbeiders Søn 1 Aar, 7 Mnd., 11 Dage.  
25 21/4-1821 28/4 Johannes Gundersen Huusmands Søn, Klingreføt (Kringlefødt) 7 Mnd., 16 Dage.  
No. Død Begr. Den Dødes Navn Stand, Haandtering og Opholdssted Alder Anmærkninger
20 8/5-1821 15/5 Ingebor Olsd. Gaardmands Datter, Namløs 11 Mnd., 15 Dage  
21 12/5-1821 19/5 Berthe Brønnilsd. Huusmands Enke, Skovkaas 77 Aar.  
22 13/5-1821 20/5 Kirsten Halvorsd. Gaardmands Datter, Fæhn 4 Mnd., 9 Dage.  
23 28/5-1821 4/6 Anne Isachsd. Huusmands Datter, Hougen 9 Aar, 8 Mnd., 6 Dage  
24 21/6-1821 29/6 Ikke døbt Gaardmands Datter, Kaasen 14 Dage  
(24)     Fandtes død i Sengen hos Forældrene.    
25 3/7-1821 7/7 Anne Arnesd. Gaardmands Kone, Wasdalen 40 Aar, 6 Mnd., 28 Dage.  
26 3/7-1821 8/7 Anne Halvorsd. Huusmands Datter, Nib 6 Aar, 10 Mnd., 29 Dage.  
(26)     Druknede i Nordsøe i Forældrenes Fravær.    
27 22/8-1821 26/8 Berthe Andersd. Lægdslem, Eje 76 Aar.  
28 6/10-1821 14/10 Ingebor Isachsd. Huusmandsd. Gruen 5 Mnd., 21 Dage.  
29 1/11-1821 10/11 Christine Maria Bredsdorff født Wølner Forwalter Bredsdorffs Enke, ved Saugene 46 Aar.  
30 18/11-1821 25/11 Ikke Døbt Huusmands Datter, Juvet 27 Dage.  
(30)     Fandtes død i Sengen hos Moderen    
31 19/11-1821 1/12 Karen Olsd. Saugarbeiders Enke 67 Aar.  
32 23/11-1821 1/12 Gunnil Isachsd. Huusmands Kone, Ødegaarden 26 Aar, 8 Mnd.  
26 13/5-1821 22/5 Halvor Gundersen Gaardmands Søn, Romnæs 2 Mnd., 17 Dage.  
27 31/5-1821 7/6 Peter Jonsen Berg Forrig Hammermester 82 Aar.  
28 6/7-1821 14/7 Kittil Halvorsen Huusmand, Eiestranden 65 Aar.  
29 13/7-1821 20/7 Arne Andersen Gaardmand, Tinholt 54 Aar.  
30 29/7-1821 4/8 Tollev Halvorsen Wærksarbeider 51 Aar.  
31 21/9-1821 28/9 Lars Feilberg Skibsførers Søn, Bøe 1 Time.  
32 26/9-1821 30/10 Ole Olsen Uægte Barn, Sannes 1 Mnd., 13 Dage.  
33 2/11-1821 11/11 Lars Andersen Saugarbeider, Kolle 69 Aar.  
34 2/11-1821 14/11 Anders Christensen Gaardmand, Wasdalen 73 Aar, 2 Mnd.  
35 9/11-1821 18/11 Bent Johannesen Saugmesters Søn 3 Aar, 17 Mnd., 25 Dage.  
36 15/11-1821 24/11 Ole Olsen Huusmand, Roligheden. 76 Aar.  
37 23/11-1821 1/12 Tollev Pedersen Gaardmand, Jøntvedt 87 Aar (81?)  
1 2/12-1821 11/12 Ole Torgrimsen Huusmand, Herregaarden 54 Aar, 5 Mnd., 5 Dage.  
2 4/12-1821 27/12 Halvor Nielsen Gaardmands Søn, Suusaas 4 Dage.  
3 7/12-1821 15/12 Friderich Jacobsen Lægdslem, Namløs. 71 Aar.  
No. Død Begr. Den Dødes Navn Stand, Haandtering og Opholdssted Alder Anmærkninger
1 2/12-1821 9/12 Maria Olsd. Huusmands Datter, Biørndalen 8 Mnd., 13 Dage.  
2 1/12-1821 12/12 Anne Raaberg, født Rasmussen Kontrolleur Raabergs Enke, Wærket 75 Aar.  
3 2/1-1822 10/1 Ingebor Andersd. Inderstes Kone, Rødningen 66 Aar.  
4 17/1-1822 30/1 Kirsten Maria Clausd. Gaardmands Datter, Suusaas 3 Aar, 1 Mnd., 10 Dage.  
5 23/1-1822 2/2 Asberg Olsd. Gaardmands Datter, Skaardal 10 Mnd., 5 Dage.  
6 25/1-1822 1/2 Maria Henrikke Bomhoff, født Gartner Hr. B. Bomhoffs Kone, Eie 34 Aar, 3 Mnd., 7 Dage.  
7 14/2-1822 23/2 Kirsten Andersd. Wærksarbeiders Enke 63 Aar.  
8 17/2-1822 24/2 Anne Andersd. Gaardmands Kone, Namløs 31 Aar.  
9 20/2-1822 23/2 Aaste Clemmetsd. Wærksarbeiders Datter 1 Aar, 7 Mnd., 13 Dage.  
10 23/2-1822 2/3 Ingebor Johannesd. Gaardmands Datter, Namløs 13 Aar, 11 Mnd., 23 Dage.  
11 2/3-1822 9/3 Maria Clemmetsd. Saugarbeiders Datter 1 Aar, 3 Mnd., 18 Dage.  
12 26/3-1822 5/4 Karen Bentsd. Saugmesters Datter, Hølen 22 Aar, 4 Mnd., 2 Dage.  
13 16/4-1822 24/4 Ingebor Nielsd. Huusmands Datter, Mastebakken 17 Aar, 9 Mnd., 6 Dage.  
4 13/12-1821 10/10 Johannes Gundersen Huusmand under Langeland 57 Aar.  
5 27/10-1821 5/1-1822 Gullik Torgrimsen Gaardmands Søn, Lunde 14 Dage.  
6 8/1-1822 15/1 Johannes Andersen Wærksarbeiders Søn 17 dage.  
7 21/1-1822 29/1 Christen Halvorsen Saugarbeider 61 Aar, 3 mnd.  
8 28/1-1822 4/2 Henrich Jørgensen Wærksarbeiders Søn 5 Aar, 9 Mnd., 19 Dage.  
9 9/2-1822 16/2 Hans Halvorsen Inderstes Søn, Sannes 2 Timer.  
10 26/2-1822 7/3 Ole Andersen Huusmands Søn, Ohrekaas 14 dage.  
11 13/3-1822 24/3 Halvor Halvorsen Gaardmands Søn, Fæhn 6 Aar, 7 Mnd., 18 Dage.  
12 7/4-1822 14/4 Johannes Johannesen Wærksarbeiders Søn 9 Dage.  
13 9/5-1822 18/5 Arve Olsen Gaardmands Søn, Brenne 3 Mnd., 19 Dage.  
14 18/6-1822 25/6 Gunnul Olsen Huusmand, Brudeskiær 58 Aar.  
15 17/7-1822 23/7 Kiøstol Gundersen Huusmands Søn, Namløs 1 Aar, 6 Mnd., 7 Dage.  
16 23/7-1822 28/7 Jon Bentsen Gaardmands Søn, Wale 3 Aar, 2 Mnd., 20 Dage.  
17 30/7-1822 5/8 Niels Olsen Gaardmands Søn, Namløs 12 Dage.  
18 16/8-1822 25/8 Gullich Tronsen Gaardmand, Lunde 70 Aar.  
14 17/4-1822 24/4 Aaste Johannesd. Saugmesters Datter 1 Aar, 9 Mnd., 13 Dage.  
15 18/4-1822 27/4 Ingebor Olsd. Inderstes Kone, Tved 23 Aar, 8 Mnd., 19 Dage.  
16 9/5-1822 17/5 Torber Halvorsd. Huusmands Kone, Brøsdal 71 Aar.  
17 13/5-1822 22/5 Maren Johannesd. Gaardmands Datter, Namløs 5 Mnd., 6 Dage.  
18 15/5-1822 23/5 Margrethe Levorsd. Saugmesters Kone 52 Aar.  
19 21/5-1822 29/5 Karen Hansd. Wærksarbeiders Enke 64 Aar.  
20 25/5-1822 2/6 Kirsten Olsd. Gaardmands Enke, Ytterbøe 68 Aar.  
21 2/6-1822 9/6 Maren Sørensd. Gaardmands Kone, Lunde 32 Aar, 8 Mnd.  
22 2/6-1822 11/6 Kirsten Bentsd. Gaardmands Datter, Wale 1 Aar, 28 Dage.  
23 3/6-1822 11/6 Maren Jonsd. Gaardmands Datter, Grønnesteen 1 Aar, 1 Mnd., 27 Dage.  
24 10/8-1822 18/8 Kirsten Andersd. Huusmands Datter, Tvedhegnen 1 Mnd., 15 Dage.  
25 26/8-1822 3/9 Inger Olsd. Lægdslem, Eje 30 Aar.  
26 25/11-1822 30/11 Maria Christensd. Inderstes Datter, Bjerven 5 Aar, 7 Dage.  
No. Død Begr. Den Dødes Navn Stand, Haandtering og Opholdssted Alder Anmærkninger
19 5/9-1822 13/9 Johannes Rasmusen Lægdslem, Meelteig 71 Aar.  
20 27/9-1822 5/10 Sivert Gregersen Wærksarbeider 54 Aar.  
21 28/9-1822 5/10 Jacob Andersen Gaardmand, Bøe 77 Aar.  
22 2/10-1822 9/10 Gunder Reiersen Skovriders Søn, Pladsen 1 Aar, 2 Mnd., 11 Dage.  
23 21/10-1822 28/10 Niels Sivertsen Huusmands Søn, Hegnen 13 Dage.  
24 5/11-1822 13/11 Niels Nielsen Huusmand Høxodde 36 Aar.  
25 17/11-1822 30/11 Kittil Andersen Gaardmand Jøntvedt 28 Aar.  
(25)     Af et axohlecktisk Tilfælde i Drukkenskab. (Hjertesvikt. G.S.)    
26 18/11-1822 30/11 Christen Jonsen Inderste, Bjerven 30 Aar.  
1 7/12-1822 14/12 Niels Larsen Wærksarbeider 32 Aar, 1 Mnd.  
2 16/12-1822 23/12 Anun Halvorsen Huusmands Søn, Skovkaas 6 Mnd., 21 Dage.  
3 16/12-1822 24/12 Ole Andersen Gaardmands Søn, Klovedal 9 Mnd., 3 dage.  
4 23/12-1822 30/12 Hans Thorsen Huusmands Søn, Pladsen 1 Mnd., 5 Dage.  
5 30/12-1822 10/1-1823 Anders Jensen Huusmand, Haugen 63 Aar.  
1 7/12-1822 15/12 Aaste Nielsd. Huusmands Kone, Høxodde 25 Aar.  
2 3/12-1822 11/12 Maren Anne Simonsd. Gaardmands Datter, Klovedal 24 Dage.  
3 22/12-1822 30/12 Marthe Asgjærsd. Inderstes Datter, Fæbakke 11 Dage.  
4 5/1-1823 13/1 Maren Jacobsd. Wærkesarbeiders Enke 69 Aar.  
5 2/1-1823 12/1 Aaste Olsd. Huusmands Kone, Hougen 41 Aar  
6 1/1-1823 11/1 Maria Hansd. Gaardmands Kone, Wibetoe 29 Aar.  
7 17/1-1823 25/1 Anne Hansd. Huusmands Datter, Gunmunsbek 1 Mnd., 11 Dage.  
(7)     Fandtes død i Sengen hos de sovende Forældre.    
8 19/1-1823 26/1 Maren Anne Olsd. Wærksarbeiders Datter 2 Mnd., 7 Dage.  
9 22/1-1823 30/1 Asloug Olsd. Huusmands Enke, Roligheden 52 Aar.  
10 2/2-1823 10/2 Karen Olsd. Huusmands Kone, Kaasen 76 Aar.  
11 3/2-1823 9/2 Kirsten Halvorsd. Gaardmands Datter, Fæhn 8 Mnd., 16 Dage.  
12 16/2-1823 23/2 Maren Andersd. Huusmands Datter, Øen 24 Aar, 9 Mnd., 7 Dage.  
13 2/3-1823 9/3 Inger Olsd. Huusmandsd., Biørndalen 16 Aar, 4 Mnd., 10 Dage.  
No. Død Begr. Den Dødes Navn Stand, Haandtering og Opholdssted Alder Anmærkninger
6 7/1-1823 15/1 Jens Svenkesen Huusmand, Eeg 53 Aar.  
7 14/1-1823 25/1 Ole Hansen Møllerdreng, Saugene 24 Aar, 2 Mnd.  
8 25/1-1823 1/2 Clemmet Brønnilsen Inderstes Søn, Waskaas 1/2 Time.  
9 24/1-1823 31/1 Halvor Olsen Gaardmands Søn, Huset 11 Dage.  
10 31/1-1823 8/2 Gulbran Andersen Inderste, Daxrød 50 Aar.  
11 4/2-1823 12/2 Halvor Halvorsen Huusmands Søn, Waløen 1 Aar, 8 Mnd., 23 Dage.  
12 12/2-1823 19/2 Hans Larsen Huusmand, Huve 91 Aar.  
13 21/2-1823 28/2 Thyge Danielsen Fattiglem, Saugene 55 Aar, 2 Mnd.  
14 13/3-1823 21/3 Jørgen Madsen Huusmands Søn, Strigen 7 Mnd., 13 Dage.  
15 25/3-1823 1/4 Ole Christiansen Wærksarbeider 51 Aar.  
16 31/3-1823 7/4 Hans Anunsen Gaardmand, Teigen 53 Aar.  
17 3/4-1823 11/4 Hans Jacob Hansen Tjenestekarl, Holden 25 Aar.  
18 10/4-1823 18/4 Kiøstol Christensen Inderstes Søn, Namløs 18 Dage.  
19 20/5-1823 28/5 Jens Andersen Gaardmands Søn, Soelberg 1 Aar, 3 Mnd., 6 Dage.  
14 8/3-1823 15/3 Dorthe Nielsd. Huusmands Datter, Olsdalen (Osdalen) 23 Dage.  
15 16/4-1823 24/4 Maren Bertelsd. Saugmesters Enke 60 Aar, 5 Mnd., 6 Dage.  
16 22/4-1823 30/4 Ouvet Olsd. Gaardmands Kone, Hegnen 55 Aar.  
17 21/6-1823 29/6 Kirsten Hansd. Gaardmands Datter, Teigen 18 Aar, 5 Mnd., 21 Dage.  
18 7/8-1823 15/8 Guroe Pedersd. Huusmands Kone, Heinen 58 Aar.  
19 11/8-1823 17/8 Anne Henrichsd. Wærksarbeiders Datter 1 Aar, 5 Mand., 3 Dage.  
20 19/8-1823 26/8 Anne Jonsd. Huusmands Datter, Næsodden 16 Aar.  
21 19/9-1823 27/9 Christence Windfeld født Paus Sognepræst til Hvidesøe præstegjeld Winfelds
Enke, Romnæhs
70 Aar, 5 Mnd., 19 Dage.  
22 3/10-1823 10/10 Lisbeth Halvorsd. Saugarbeiders Kone 71 Aar.  
23 18/10-1823 25/10 Ingebor Torvilsd. Huusmands Kone, Moen 72 Aar.  
24 22/10-1823 29/10 Aaste Nielsd. Huusmands Datter, Berget 8 Aar, 1 Mnd., 15 Dage.  
20 25/5-1823 1/6 Arne Aslachsen Huusmand, Boeslie 67 Aar.  
21 30/5-1823 8/6 Ougen Olsen Inderste, Briskemyhr 40 Aar.  
22 4/6-1823 11/6 Gunder Gulliksen Gaardmands Søn, Lunde 21 Aar, 9 Mnd., 11 Dage.  
23 18/6-1823 26/6 Isach Clausen Gaardmand, Romnæhs 54 Aar.  
24 18/6-1823 25/6 Aslach Knudsen Huusmands Søn, Grinen 18 Dage.  
25 31/7-1823 3/8 Isak Isaksen Huusmands Søn, Gruen 16 Dage.  
26 15/8-1823 22/8 Ole Larsen Wærksarbeider 55 Aar.  
27 24/8-1823 1/9 Ougen Svennungsen Huusmands Søn, Nomme 13 Dage.  
28 31/8-1823 8/9 Gunder Pedersen Gaardmand, Fæhn 46 Aar.  
29 15/8-1823   Niels Nielsen Strandsidder, Sølbek 72 Aar.  
(29)     Bortebleven Sandsynlig paa Nordsøe Wandet.    
30 19/9-1823 26/9 Sigur Jonsen Saugarbeider 50 Aar.  
31 26/9-1823 3/10 Anders Andersen Gaardmands Søn, Wibetoe 2 Aar, 4 Mnd., 18 Dage.  
32 27/10-1823 3/11 Christen Pedersen Et Uægte Barn fra Hegnen 5 Aar.  
No. Død Begr. Den Dødes Navn Stand, Haandtering og Opholdssted Alder Anmærkninger
25 28/10-1823 6/11 Maren Christensd. Indersts Datter, Haugen 1 Time.  
26 29/10-1823 5/11 Aaste Pedersd. Gaardmands Datter, Schibsnæs 23 Dage.  
27 30/10-1823 6/11 Anne Christensd. Inderstes Datter, Haugen 2 Dage.  
28 28/10-1823 10/11 Kirsten Andersd. Huusmands Datter, Næsodden 5 Dage.  
29 4/11-1823 10/11 Margrethe Andersd. Huusmands Datter, Næsodden 12 Dage.  
30 24/11-1823 1/12 Ingebor Olsd. Inderstes Datter, Tved. 1 Aar, 10 Mnd.  
1 2/12-1823 9/12 Asber Knudsd. Gaardmands Kone, Baxaas 73 Aar, 6 Mnd.  
2 16/12-1823 23/12 Anne Larsd. Gaardmands Datter, Namløs 17 Dage.  
3 17/12-1823 29/12 Guri Larsd. Kirkesanger Poulsens Kone, Saugene 59 Aar, 3 mnd.  
4 3/1-1824 12/1 Kirsten Jørgensd. Gaardmands Kone, Sannes 26 Aar.  
5 19/1-1824 2/2 Inger Maria Hansd. Huusmands Datter, Otterkiær 1 Aar, 15 Dage.  
33 22/11-1823 29/11 Anders Olsen Huusmands Søn, Halvorstaae 1 Time.  
1 6/12-1823 13/12 Jon Olsen Huusmand, Fæbakke 82 Aar.  
2 9/12-1823 16/12 Jens Halvorsen Huusmands Søn, Kaasen 5 Aar, 8 Mnd., 19 Dage.  
3 26/12-1823 3/1-1824 Claus Halvorsen Gaardmands Søn, Susaas 1 Mnd., 13 Dage.  
4 26/12-1823 3/1-1824 Anders Olsen Gaardmand, Meelteig 64 Aar.  
5 2/1-1824 9/1 Niels Larsen Wærksarbeiders Søn 1 Aar, 7 Mnd., 16 Dage.  
6 4/2-1824 11/2 Ole Sørensen Huusmand, Gladhuus 73 Aar.  
7 9/2-1824 18/2 Ole Rasmusen Huusmand, Hegnen 67 Aar.  
8 16/2-1824 24/2 Anders Larsen Inderstes Søn, Odden 3 Aar, 2 Mnd., 22 Dage.  
9 25/2-1824 3/3 Halvor Hansen Wærksarbeider 54 Aar.  
10 8/3-1824 16/3 Steen Hansen Gaardmands Søn, Tufte 11 Mnd., 20 Dage.  
11 8/3-1824 15/3 Anders Tollevsen Inderste, Svelsteen (Sverdsten?) 20 Aar, 1 Mnd., 24 Dage.  
6 31/1-1824 7/2 Ingebor Karine Jørgensd. Huusmands Datter, Juvet 4 Aar, 5 Mnd., 24 Dage.  
7 2/2-1824 11/2 Maren Anne Reiersen Gaardmands Datter, Krogefødt 23 Dage.  
8 14/2-1824 21/2 Ingebor Tronsd. Wærksarbeiders Datter 6 Mnd., 22 Dage.  
9 11/3-1824 20/3 Anne Knudsd. Huusmands Enke, Lusenæs 63 Aar.  
10 15/3-1824 22/3 Catharine Christophersd. Fattiglæm, Wærket 74 Aar.  
11 24/2-1824 1/4 Kirsten Jørgensd. Gaardmands Datter, Ytterbøe 2 Aar, 6 Mnd., 13 Dage.  
12 30/3-1824 7/4 Anne Larsd. Huusmands Datter, Skottet 10 Aar, 11 Mnd.  
13 3/4-1824 11/4 Maria Tronsd. Gaardmands Datter, Namløs 2 Aar, 6 Mnd., 15 Dage.  
14 10/4-1824 16/4 Johanne Johannesd. Lægdslem paa Søwe 83 Aar.  
15 11/4-1824 20/4 Gurine Larsd. Huusmands Datter, Skottet 1 Aar, 10 Mnd., 6 Dage.  
16 19/4-1824 27/4 Kirsten Larsd. Huusmands Datter, Skottet 8 Aar, 4 Mnd., 4 Dage.  
No. Død Begr. Den Dødes Navn Stand, Haandtering og Opholdssted Alder Anmærkninger
12 2/5-1824 9/5 Ole Andersen Huusmand, Kaasen 46 Aar.  
13 21/5-1824 29/5 Thor Christensen Gaardmands Søn, Steenstadvolden 3 Aar, 2 Mnd., 13 Dage.  
14 23/5-1824 30/5 Hans Rasmusen En Enkes Barn paa Wærket 4 1/2 Time.  
15 28/5-1824 5/6 Ole Halvorsen Gaardmands Søn, Jøntved 20 Aar, 6 Mnd.  
16 29/5-1824 5/6 Ole Pedersen Huusmands Søn, Hougen 13 Dage.  
17 29/5-1824 5/6 Anders Hansen Strandsidders Søn, Odden 8 Mnd., 3 Dage.  
18 2/6-1824 8/6 Jon Jansen Wærksarbeider 77 Aar.  
19 16/6-1824 24/6 Jørgen Pedersen Gaardmands Søn, Holtan 2 Aar, 4 Mnd.  
20 21/6-1824 28/6 Hans Hansen Et Uægte Barn, Skarvigodden 6 Aar, 2 Mnd., 22 Dage.  
21 15/7-1824 23/7 Tollev Poulsen Huusmand Svelsteen (Sverdsten?) 70 Aar.  
22 21/7-1824 29/7 Jens Hansen Gaardmands Søn, Steenstadvolden 4 Aar, 2 Mnd., 20 Dage.  
23 22/7-1824 29/7 Jon Hansen Gaardmands Søn, Steenstadvolden 2 Aar, 4 Mnd., 13 Dage.  
17 15/5-1824 22/5 Kirsten Maria Christensd. Gaardmands Datter, Steenstadvolden 6 Aar, 10 Mnd.  
18 8/9-1824 15/9 Maren Andersd. Gaardmands Datter, Huset 5 Aar, 2 Mnd., 4 Dage.  
19 15/9-1824 23/9 Ouvet Christensd. Gaardmands Datter, Namløs 2 Mnd., 19 Dage.  
20 19/9-1824 26/9 Gunnil Knudsd. Uægte Barn ved Saugene 2 Mnd., 14 Dage.  
21 9/10-1824 16/10 Maren Margrethe Pedersd. Wærksarbeiders Enke 81 Aar.  
22 16/10-1824 23/10 Anne Michelsd. Fattiglem, Enke, Tvedhegnen 56 Aar.  
(22)     Denne Wanvittige blev funden død i Skoven. Hun var bortgaaed fra sit Tilholdssted den 7de Oktober.  
23 20/10-1824 28/10 Kirsten Pedersd. Pleiebarn, Jacobskaas 11 Aar, 10 Mnd.  
24 17/10-1824 24/10 Anne Margrethe Olsd. Wærksarbeiders Datter 3 Aar, 8 Mnd., 15 Dage.  
25 7/11-1824 15/11 Asloug Maria Pedersd. Gaardmands Datter, Namløs 2 Aar, 3 Mnd., 17 Dage.  
26 10/11-1824 17/11 Ingebor Turine Olsd. Huusmands Datter, Brøsdal 10 Mnd., 20 Dage.  
27 19/11-1824 27/11 Svanoug Olsd. Lægdslem, Lunde 80 Aar.  
24 18/9-1824 26/9 Morten Bredsdorff Horn Bygmesters Søn, Wærket 7 Aar, 3 Mnd., 1 Dag.  
25 7/10-1824 16/10 Gunder Hansen Saugmesters Søn, Fiskestien 3 mnd.  
26 3/10-1824 17/10 Hans Tollevsen Huusmands Søn, Hagen 1 Aar, 3 Mnd., 20 Dage.  
27 4/10-1824 11/10 Ole Giermunsen Inderstes Søn, Evje 13 Dage.  
28 15/10-1824 23/10 Ole Andersen Gaardmands Søn, Klovedal 7 Mnd., 25 Dage.  
29 5/11-1824 13/11 Niels Knudsen Gaardmands Søn, Helgen 3 Mnd., 29 Dage.  
30 6/11-1824 13/11 Jon Bentsen Gaardmands Søn, Wale 1 Aar, 8 Mnd., 11 Dage.  
1 25/12-1824 2/1-1825 Niels Nielsen Gaardmands Søn, Opsall 18 Aar, 27 Dage.  
(1)     Funden omtrent 1200 Skridt fra Jon Wales Boolig.  
2 23/2-1825 3/3 Kiøstol Tronsen Føderaadsmand, Enkemand, Namløs 66 Aar.  
3 27/2-1825 7/3 Ole Halvorsen Gaardmands Søn, Baxaas 1 Mnd., 27 Dage.  
4 3/3-1825 11/3 Anders Andersen Gaardmands Søn, Wibetoe 26 Dage.  
No. Død Begr. Den Dødes Navn Stand, Haandtering og Opholdssted Alder Anmærkninger
1 29/11-1824 11/12 Maren Andersd. Saugmesters Kone, Fiskestien 34 Aar.  
2 7/12-1824 15/12 Maria Olsd. Inderstes Datter, Brøsdal 3 Aar, 10 Mnd.  
3 14/12-1824 21/12 Kirsten Hansd. Gaardmands Datter, Jelseth 5 Mnd., 10 Dage.  
4 6/1-1825 14/1 Anne Kittilsd. Gaardmands Datter, Lunde 4 Mnd., 9 Dage.  
5 13/1-1825 21/1 Marthe Isachsd. Huusmands Datter, Texle 17 Aar, 10 Mnd., 13 Dage.  
6 25/1-1825 14/6 Maren Gunnulsd. Tjenestepige, Fosse 21 Aar, 23 Dage.  
(6)     Blev borte i Elven lidt ovenfor Wrangefos Sluget. Den ene Støvel af Prammen fandtes længere nede i Elven. Funden 13. Juni samme Aar.
7 6/3-1825 13/3 Marthe Abrahamsd. Huusmands Kone, Moen 73 Aar.  
8 18/3-1825 26/3 Maren Anne Reiersen Inderstes Datter, Krogeføt 27 Dage.  
9 9/4-1825 16/4 Karen Andersd. Huusmands Datter, Ødegaarden 1 Aar, 8 Mnd., 12 Dage.  
5 8/3-1825 16/3 Thomas Andersen Huusmands Søn, Ødegaarden 1 Mnd., 10 Dage.  
6 22/3-1825 30/3 Niels Nielsen Huusmands Søn, Sannes 3 Mnd., 26 Dage.  
7 17/4-1825 24/4 Niels Haralsen Huusmand, Sannes 41 Aar.  
8 22/4-1825 30/4 Anders Larsen Huusmands Søn, Namløs 5 Aar, 8 Mnd., 23 Dage.  
9 24/4-1825 1/5 Hans Andersen Blind, Fattiglem, Saugene 23 Aar, 1 Mnd.  
10 27/4-1825 4/5 Peder Hansen Huusmand, Fæbakke 52 Aar.  
11 4/5-1825 13/5 Halvor Olsen Gaardmand, Krogeføt 74 Aar, 5 Mnd., 20 Dage.  
12 12/5-1825 19/5 Jon Pedersen Inderst, Enkemand, Grønnesteen 81 Aar, 3 Mnd.  
13 17/5-1825 24/5 Kiøstol Christensen Huusmands Søn, Haugen 3 Mnd., 21 Dage.  
14 18/5-1825 25/5 Anders Olsen Huusmands Søn, Halvorstaae 14 Dage.  
15 23/5-1825 30/5 Jørgen Jensen Gaardmands Søn, Kaalstad 2 Aar, 9 Mnd., 26 Dage.  
10 8/4-1825 18/4 Kirsten Poppe født Gartner Forwalter Poppes Kone, Bøe 47 Aar, 2 Mnd.  
11 24/4-1825 1/5 Kirsten Halvorsd. Pleiedatter, Hougene 12 Aar.  
12 16/5-1825 24/5 Anne Jonsd. Tjenestepige, Stuverud 20 Aar, 6 Mnd., 27 Dage.  
13 4/6-1825 11/6 Anne Saamunsd. Wærksarbeiders Kone 63 Aar.  
14 4/7-1825 11/7 Kirsten Kittilsd. Huusmands Datter, Fæbakke 10 Mnd.  
15 7/8-1825 15/8 Berthe Hansd. Fattiglem, Hvalen 73 Aar.  
16 22/8-1825 29/8 Inger Margrethe Clausd. Huusmands Kone, Gruen 52 Aar.  
17 23/8-1825 30/8 Anne Nielsd. Huusmands Enkes Datter, Sannes 4 Aar, 5 Mnd., 22 Dage.  
18 14/10-1825 22/10 Ingebor Andrea Tronsd. Wærksarbeiders Datter 9 Mnd., 23 Dage.  
19 8/11-1825 15/11 Anne Kirstine Svensd. Saugarbeiders Datter 16 Dage.  
20 10/11-1825 18/11 Maren Olsd. Inderste, Ohrekaasen 49 Aar.  
21 10/11-1825 17/11 Karen Nielsd. Tjenestepige, Wærket 22 Aar, 7 Mnd., 36 Dage.  
22 13/11-1825 21/11 Ingebor Nielsd. Huusmands Datter, Ringsevje 3 Aar, 7 Mnd., 5 Dage.  
No. Død Begr. Den Dødes Navn Stand, Haandtering og Opholdssted Alder Anmærkninger
16 19/5-1825 27/5 Niels Berthold Rolsted Forwalter Rolsteds Søn 6 Mnd., 1 Dag.  
17 26/5-1825 1/6 Anders Friderich Klem Sognepræsten Hr. Klems Søn 1 Aar, 25 Dage.  
18 28/5-1825 4/6 Jan Andersen Gaardmand, Monken 63 Aar, 1 Maaned.  
19 14/6-1825 21/6 Tollev Pedersen Huusmand, Strigen 36 Aar.  
20 27/6-1825 4/7 Johannes Andersen Huusmand, Gunnerud 65 Aar.  
21 27/6-1825 4/7 Christian Frederich Nielsen Huusmands Søn, Steensrud 1 Aar, 4 Mnd., 25 Dage.  
22 8/8-1825 15/8 Torgrim Gullichsen Gaardmand, Lunde 31 Aar.  
23 13/9-1825 20/9 Abraham Nielsen Fattiglem, Huset 82 Aar.  
24 24/9-1825 1/10 Peder Andersen Strandsidder, Stoen (Stoa) 59 Aar.  
25 6/10-1825 15/10 Johannes Johannesen Wærksarbeider 57 Aar.  
26 16/10-1825 23/10 Peder Abrahamsen Saugarbeider 78 Aar, 4 Mnd.  
27 12/11-1825 19/11 Hans Jonsen Saugarbeider 61 Aar.  
28 8/11-1825 16/11 Ole Simonsen Huusmands Søn, Hovet 5 Aar, 5 Mnd., 17 Dage.  
1 8/12-1825 19/12 Aaste Karine Sivertsd. Huusmands Datter, Hegnen 1/2 Time.  
2 12/12-1825 20/12 Trine Serine Olsd. Wærksarbeiders Datter 2 Aar, 6 Mnd., 23 Dage.  
3 29/12-1825 5/1-1826 Anne Kittilsd. Gaardmands Datter, Lunde 2 Mnd., 4 Dage.  
4 29/12-1825 6/1-1826 Maren Olsd. Gaardmands Datter, Holden 4 Aar, 27 Dage.  
5 5/1-1826 17/1 Gunnil Aslachsd. Gaardmands Kone, Sckordal 32 Aar, 11 Mnd., 19 Dage.  
6 11/1-1826 19/1 Kirsten Halvorsd. Gaardmands Kone, Holtet 74 Aar.  
7 10/2-1826 18/2 Aase Sigurdsd. Inderste, Heisholt 55 Aar.  
8 18/2-1826 25/2 Gunnil Olsd. Huusmands Kone, Røibek 69 Aar, 2 Mnd.  
9 18/2-1826 25/2 Madame Elisabeth Poulsen, født Poulsen Marsmester Poulsens Enke, Wærket 82 Aar, 1 Mnd., 18 Dage.  
1 1/12-1825 10/12 Gunder Halvorsen Wærksarbeiders Søn, Næberud 2 Aar, 10 Mnd., 10 Dage.  
2 29/11-1825 7/12 Jon Pedersen Strandsidder, Spirodden 32 Aar.  
3 7/12-1825 19/12 Ole Olsen Gaardmands Søn, Wale 9 Mnd., 27 Dage.  
4 8/12-1825 19/12 Niels Sivertsen Huusmands Søn, Hegnen 1/2 Time.  
5 20/12-1825 28/12 Halvor Thorsen Skrædders Søn, Tved 15 Dage.  
6 23/12-1825 30/12 Anders Olsen Huusmand, Fæbakke 72 Aar.  
7 21/1-1826 30/1 Steen Olsen Føderaadsmand, Hotved 70 Aar, 7 Mnd.  
8 1/2-1826 8/2 Arne Christensen Gaardmands Søn, Wasdalen 1 Aar, 29 Dage.  
9 25/2-1826 4/3 Hans Jensen Huusmands Søn, Eeg 26 Aar, 5 Mnd., 12 Dage.  
10 28/2-1826 8/3 Jørgen Pedersen Huusmands Søn, Tinholtstulen 2 Mnd., 10 Dage.  
11 6/3-1826 14/3 Jørgen Jørgensen Gaardmands Søn, Ytterbøe 8 Dage.  
No. Død Begr. Den Dødes Navn Stand, Haandtering og Opholdssted Alder Anmærkninger
10 9/3-1826 17/3 Aaste Halvorsd. Huusmands Datter, Lommerud 4 Aar, 2 Mnd., 7 Dage.  
11 16/3-1826 23/3 Ingebor Andersd. Huusmands Enke, Søvestranden 88 Aar, 3 Mnd.  
12 24/3-1826 1/4 Marthe Tollevsd. Uægte Barn, Saugene 3 Mnd., 24 Dage.  
13 17/4-1826 24/4 Anne Tronsd. Gaardmands Datter, Namløs 11 Aar, 6 Mnd.  
14 28/4-1826 5/5 Berthe Andersd. Lægdslem, Enke, Kaasen 87 Aar.  
15 5/5-1826 12/5 Karen Jonsd. Fattiglem paa Graver 33 Aar.  
16 10/5-1826 17/5 Anne Halvorsd. Gaardmands Datter, Holtet 4 Aar, 1 Mnd., 9 Dage.  
17 24/5-1826 31/5 Anne Christensd. Wærksarbeiders Datter 9 Mnd., 24 Dage.  
18 27/5-1826 3/6 Tharan Olsd. Huusmands Kone, Waskaas 66 Aar.  
19 22/6-1826 25/6 Margith Erichsd. Lægdslem, Heisholt 80 Aar.  
20 30/7-1826 6/8 Gunnil Andersd. Fattiglem, Saugene 64 Aar, 6 Mnd.  
12 1/4-1826 8/4 Ole Gregersen Lægdslem, Enkemand paa Bøe 95 Aar.  
13 2/4-1826 11/4 Jens Jensen Huusmands Søn, Gunnerud 2 Aar, 8 Mnd., 22 Dage.  
14 17/4-1826 25/4 Hans Andreas Gundersen Gaardmands Søn, Schiørholt 2 Aar, 7 Mnd., 15 Dage.  
15 23/4-1826 1/5 Halvor Christensen Huusmands Søn, Langjordet 9 Mnd., 4 Dage.  
16 29/4-1826 6/5 Tolf Borjersen Huusmand, Dammen 63 Aar, 6 Mnd.  
17 5/5-1826 12/5 Jens Svenkesen Huusmands Søn, Eeg 1 Aar, 2 Mnd, 17 Dage.  
18 24/5-1826 31/5 Hans Hansen Wærksarbeider 24 Aar, 1 Mnd.  
19 1/6-1826 26/6 Peder Olsen Tjenestekarl, Eie 19 Aar, 4 Mnd., 11 Dage.  
(19)     Blev borte, og fandtes i Eisetvand den 25de Juni.    
20 30/6-1826 7/7 Lars Andersen Wærksarbeiders Søn, Saugene 1 Aar, 11 Mnd., 22 Dage.  
21 9/7-1826 15/7 Even Giermunsen Huusmands Søn, Evje 5 Mnd., 18 Dage.  
22 22/7-1826   Jan Jonsen Wærksarbeider 49 Aar.  
(22)     Faldt af en Pram paa Nordsøevandet og druknede.    
21 12/8-1826 19/8 Gunnil Olsd. Inderstes Datter, Heisholt 15 Dage.  
22 20/8-1826 29/8 Kirsten Olsd. Gaardmands Enke, Graver 78 Aar, 6 Mnd.  
23 13/9-1826 20/9 Anne Olsd. Gaardmands Datter, Namløs 4 Mnd., 24 Dage.  
24 21/9-1826 29/9 Anne Andersd. Huusmands Enke, Moen 96 Aar, 6 Mnd.  
25 10/10-1826 18/10 Berthe Ellefsd. Saugarbeiders Datter 11 Aar, 11 Mnd., 9 Dage.  
26 9/11-1826 17/11 Pernille Anunsd. Lægdslem, Grønnesteen 57 Aar.  
1 1/12-1826 9/12 Anne Andersd. Huusmands Kone, Brøndalen 71 Aar.  
2 15/12-1826 23/12 Karen Brønnilsd. Huusmands Kone, Texle 44 Aar, 10 Mnd.  
3 15/12-1826 22/12 Anne Pedersd. Huusmands Datter, Tinholtstulen 5 Dage.  
4 25/12-1826 2/1-1827 Maria Halvorsd. Huusmands Enke, Pladsen 46 Aar.  
5 3/1-1827 11/1 Anne Jørgensd. Gaardmands Datter, Tinholt 28 Aar.  
6 24/1-1827 31/1 Ingebor Sivertsd. Huusmands Datter, Hegnen 13 Aar, 11 Mnd.  
7 1/2-1827 10/2 Anne Pedersd. Wærksarbeiders Enke 54 Aar.  
No. Død Begr. Den Dødes Navn Stand, Haandtering og Opholdssted Alder Anmærkninger
23 6/8-1826 13/8 Søren Rasmusen Wærksarbeiders Søn 3 Dage.  
24 16/8-1826 25/8 Jørgen Thorsen Huusmand, Hougen 39 Aar, 11 Mnd.,27 Dage.  
(24)     Blev borte, funden 23de August i Strømmen et Stykke neden for Uhle-Fossen.  
25 17/10-1826 25/10 Christopher Halvorsen Saugarbeiders Søn 15 Aar, 9 Mnd., 26 Dage.  
26 23/10-1826 30/10 Anders Olsen Huusmands Søn, Kaasen 1 Aar, 6 Mnd., 25 Dage.  
27 5/11-1826 13/11 Hans Halvorsen Gaardmand, Sanden 60 Aar.  
28 8/11-1826 15/11 Ole Enersen Saugmester 66 Aar.  
29 10/11-1826 18/11 Peder Jonsen Huusmands Søn, Glaholt 21 Dage.  
30 19/11-1826 27/11 Peder Pedersen Gaardmands Søn, Romnæs 1 Mnd., 22 Dage.  
31 27/11-1826 4/12 Jens Hansen Huusmands Søn, Kaasen 2 Aar, 2 Mnd., 7 Dage.  
1 25/12-1826 2/1-1827 Arve Olsen Wærksarbeiders Søn 1 Mnd., 24 Dage.  
2 8/1-1827 17/1 Samuel Thornsohn Høyum Kapitaines Søn, Søwe 15 Aar, 4 Mnd.  
3 23/1-1827 7/2 Petter Nielsen Strandsidders Søn, Kiønodde 20 Dage.  
8 1/3-1827 9/3 Anne Gundersd. Huusmands Datter, Namløskaasene 3 Aar, 8 Mnd., 25 Dage.  
9 12/4-1827 19/4 Margrethe Jensd. Wærksarbeiders Enke 65 Aar, 9 Mnd.  
10 5/5-1827 12/5 Gunnil Maria Jacobsd. Wærksarbeiders Datter 1 Aar, 15 Dage.  
11 16/5-1827 25/5 Pernille Knudsd. Huusmands Enke, Brenneboe 66 Aar.  
12 7/6-1827 15/6 Ingebor Nicoline Klem Sognepræsten Hr. Klems Datter, Holden Præstegaard 4 Aar, 10 Mnd., 13 Dage.  
13 12/7-1827 19/7 Maria Christensd. Gaardmands Kone, Namløs 43 Aar.  
14 18/9-1827 24/9 Margrethe Brønnilsd. Huusmands Kone, Huve 27 Aar, 7 Mnd., 11 Dage.  
15 26/9-1827 3/10 Anne Tollevsd. Gaardmands Kone, Lunde 49 Aar, 8 Mnd.  
16 25/10-1827 31/10 Anniken Knudsd. Wærksarbeiders Enke 57 Aar.  
17 9/11-1827 17/11 Inger Pedersd. Pleiebarn, Gruen 14 Aar, 10 Mnd., 9 Dage.  
18 14/11-1827 22/11 Gunnil Rasmusd. Wærksarbeiders Kone 49 Aar.  
19 26/11-1827 1/12 Anne Jonsd. Wærksarbeiders Enke 79 Aar.  
4 31/1-1827 7/2 Peder Nielsen Strandsidders Søn, Kiønodde 28 Dage  
5 19/2-1827 26/2 Anders Gundersen Huusmands Søn, Kaasene 2 Mnd., 1 Dag.  
6 20/2-1827 27/2 Christen Tollevsen Skolelærers Søn, Saugene 1 Mnd., 27 Dage.  
7 5/5-1827 12/5 Halvor Jørgensen Huusmands Søn, Wasdalkaasene 1 Aar, 10 Mnd., 12 Dage.  
8 7/5-1827 14/5 Ole Andersen Inderstes Søn, Boeslie 13 Dage.  
9 10/5-1827 19/5 Lars Nielsen Wærksarbeider, Ringsevje 69 Aar, 1 Mnd.  
10 20/6-1827 27/6 Jørgen Svensen Gaardmand, Tinholt 71 Aar.  
11 26/6-1827 3/7 Tollev Jonsen Tjenestekarl, Stuverud 17 Aar, 4 Mnd., 17 Dage.  
12 5/7-1827 13/7 Isach Andersen Huusmand, Gruen 69 Aar, 6 Mnd.  
13 11/7-1827 18/7 Kittil Isachsen Huusmands Søn, Boeslie 2 Aar, 7 Mnd., 17 Dage.  
14 23/7-1827 28/7 Anders Olsen Ausdal Kleinsmed, Wærket 61 Aar, 1 Mnd.  
15 17/9-1827 24/9 Jacob Gundersen Huusmands Søn, Pladsen 10 Dage.  
16 22/9-1827 28/9 Hans Jørgensen Huusmands Søn, Juvet 2 Mnd.  
No. Død Begr. Den Dødes Navn Stand, Haandtering og Opholdssted Alder Anmærkninger
1 30/11-1827 8/12 Asloug Hansd. Huusmands Enke, Kaasen 77 Aar.  
2 1/12-1827 8/12 Karen Sivertsd. Lægdslem, Brøsdal 66 Aar, 10 Mnd.  
3 4/12-1827 12/12 Clara Christence Foss, født Poulsen Skibsførers Enke, Krohnborg 51 Aar, 9 Mnd., 15 Dage.  
4 7/12-1827 15/12 Maria Olsd. Gaardmands Kone, Tved 47 Aar.  
5 13/12-1827 21/12 Karen Kirstine Hansd. Gaardmands Datter, Hvalen 2 Aar, 2 Mnd., 9 Dage.  
6 22/12-1827 29/12 Aaste Karine Jonsd. Huusmands Datter, Glaholt 2 Mnd., 8 Dage.  
7 5/1-1828 12/1 Maria Halvorsd. Gaardmands Datter, Hotved 16 Dage.  
8 26/1-1828 2/2 Karen Askjersd. Grubearbeiders Datter, Fæbakke 9 Mnd.  
9 28/1-1828 4/2 Maren Andersd. Huusmands Kone, Pladsen 71 Aar.  
10 30/1-1828 6/2 Andrea Kittilsd. Huusmandsd. Fæbakke 1 Aar, 1 Mnd.  
11 2/3-1828 10/3 Karen Olsd. Huusmands Kone, Steensrud 79 Aar.  
17 23/9-1827 1/10 Gunder Pedersen Huusmands Søn, Brøndalen 5 Aar, 11 Mnd., 17 Dage.  
18 2/10-1827 10/10 Hans Hansen Wærksarbeider 23 Aar, 8 Mnd., 20 Dage.  
19 4/10-1827 12/10 Torbiørn Svensen Huusmand, Delsdalen (Dilsdalen) 69 Aar.  
20 15/10-1827 21/10 Peder Halvorsen Huusmands Søn, Sannes 1 Dag.  
21 19/10-1827 27/10 Jens Olsen Lægdslem, Juvet 78 Aar.  
22 26/10-1827 3/11 Gert Hansen Wærksarbeider 48 Aar, 6 Mnd.  
23 13/11-1827 21/11 Ole Giermunsen Huusmands Søn, Kaasen 12 Dage.  
24 20/11-1827 29/11 Anders Hammerstad Afskediget (dimmitert) Sergeant, Slettekaas 85 Aar.  
25 28/11-1827 5/12 Christopher Andersen Wærksarbeiders Søn 4 Mnd., 18 dage.  
1 6/12-1827 14/12 Niels Olsen Huusmand, Biørndalen 86 Aar.  
2 21/12-1827 28/12 Gunder Pedersen Huusmand, Moen 79 Aar, 6 Mnd.  
3 1/1-1828 9/1 Niels Thorsen Inderstes Søn, Strigen 1 Mnd.  
4 25/1-1828 1/2 Even Jansen Wærksarbeiders Søn 4 Mnd., 18 Dage.  
12 30/3-1828 7/4 Kirsti Tolfsd. Huusmands Datter, Qværnodden 9 Aar.  
13 1/4-1828 8/4 Berthe Rasmusd. Lægdslem, Enke, Nyehuus 65 Aar.  
14 21/4-1828 29/4 Anne Andersd. Grubearbeiders Datter, Grua 2 Aar, 6 Mnd.  
15 18/4-1828 26/4 Helene Christine Nielsd. Garvers Datter, Striken 4 Mnd.  
16 19/4-1828 27/4 Berthe Andersd. Gaardmands Kone, Tinholt 65 Aar.  
17 29/4-1828 7/5 Ingeborg Larsd. Huusmands Enke, Svea 76 Aar.  
18 9/5-1828 15/5 Else Gundersd. Huusmands Datter, Strandjordet 24 Aar.  
19 11/5-1828 17/5 Ingeborg Isachsd. Grubearbeiders Datter, Strandjordet 18 Uger.  
20 6/6-1828 11/6 Maren Johnsd. Gaardmands Datter, Hvala 19 Dage.  
21 13/6-1828 18/6 Karen Andrea Jørgensd. Huusmands Datter, Gjedeboen 14 Uger, 1 Dag.  
22 14/6-1828 22/6 Gunnild Larsd. Gaardmands Enke, Hagen 76 Aar.  
23 19/6-1828 25/6 Kirsten Olsd. Gaardmands Datter, Hvale (Wale) 1 Aar, 3 Mnd.  
24 19/6-1828 26/6 Inger Andersd. Huusmands Kone, Fæbakke 31 Aar, 6 Mnd.  
25 14/6-1828 20/6 Maren Kirstine Saamundsd. Wærksarbeiders Datter 1 Aar.  
26 27/6-1828 3/7 Liw Ougensd. Huusmands Kone, Torsnæhs 65 Aar.  
No. Død Begr. Den Dødes Navn Stand, Haandtering og Opholdssted Alder Anmærkninger
5 6/2-1828 12/2 Peder Nielsen Inderste, Hegnen i Valebøe 65 Aar.  
6 18/2-1828 24/2 Ole Andersen Wærksarbeiders Søn 10 Dage.  
7 8/3-1828 16/3 Niels Pedersen Snedker, Kjønodden 32 Aar.  
8 9/4-1828 18/4 Poul Peter Svendsen Marsmester, Holden Jernværk 59 Aar, 11 Mnd.  
9 18/6-1828 24/6 Gunder Olsen Strandsidders Søn, Saugene 3 Aar.  
10 30/6-1828 5/7 Anders Jacobsen Hammersmed ved Wærket 66 Aar.  
11 6/7-1828 12/7 Torsten Olsen Inderste, Brøsdahl 75 Aar.  
12 2/8-1828 10/8 Kjøstol Olsen Saugarbeiders Søn 1 Aar.  
13 7/8-1828 15/8 Ole Larsen Huusmand, Hauene 51 Aar.  
14 7/8-1828 14/8 Jens Bentsen Gaardmands Søn, Wale 14 Uger.  
15 6/9-1828 12/9 Jørgen Olsen Grubearbeiders Søn, Namløs 10 Aar.  
16 15/10-1828 21/10 Johannes Olsen Gaardmands Søn, Uhlevigen 2 1/2 Uge.  
17 9/10-1828 17/10 Halvor Brøndahlen Huusmand, Brøndahlen. 70 Aar.  
18 12/11-1828 20/11 Anders Christophersen Gartner paa Wærket 24 Aar.  
19 20/11-1828 28/11 Peder Gundersen Færgemand, Saugbruget 83 Aar.  
27 25/7-1828 30/7 Anne Andersd. Huusmands Enke, Gladhuus 46 Aar.  
28 25/7-1828 31/7 Ingeborg Rasmusd. Grubearbeiders Kone, Gruen 36 Aar.  
29 29/7-1828 4/8 Maria Johannesd. Saugarbeiders Datter, Hagen 2 Mnd.  
30 1/8-1828 9/8 Inger Andersd. Huusmands Enke, Kolle 85 Aar.  
31 3/8-1828 9/8 Anne Gundersd. Huusmands Datter, Jøntved 6 Uger.  
32 6/8-1828 13/8 Karen Kittilsd. Gaardmands Datter, Bøe 3 Aar.  
33 112/8-1828 20/8 Inger Rasmusd. Inderstes Kone, Stoa 84 Aar.  
34 30/8-1828 6/9 Karen Olsd. Huusmands Datter, Kolle 9 Mnd.  
35 17/9-1828 25/9 Guri Andersd. Huusmands Kone, Holvorstaae 78 Aar.  
36 5/10-1828 13/10 Ingeborg Isachsd. Huusmands Datter, Boeslie 1 Aar.  
37 4/11-1828 10/11 Maren Turine Andersd. Huusmands Datter, Hegna 6 Mnd.  
38 22/11-1828 28/11 Asloug Pedersd. Læhnsmands Kone, Ytterbøe 81 Aar.  
1 30/11-1828 6/12 Niels Olsen Gaardmands Søn, Enerhougen 11 Dage.  
2 6/1-1829 14/1 Jørgen Pedersen Skibsnæhs Gaardmand, Skibsnæhs 79 Aar, 3 Mnd.  
3 17/1-1829 26/1 Halvor Olsen Gaardmand, Hagen 86 Aar.  
4 30/1-1829 5/2 Halvor Hansen Snedkers Søn, Wærket 13 Uger.  
5 28/1-1829 3/2 Svennung Svennungsen Huusmands Søn, Nomme 5 Uger.  
6 12/2-1829 18/2 Halvor Tollevsen Gaardmands Søn, Hagen 1 Aar, 6 Mnd.  
7 13/2-1829 19/2 Gullich Andersen Gaardmands Søn, Opsahl 11 Mnd., 1 Uge.  
8 27/2-1829 6/3 Johannes Halvorsen Gaardmands Søn, Hovland 2 Aar, 7 Uger.  
9 18/3-1829 26/3 Brynnild Jahnsen Wærksarbeider 32 Aar, 1 Mnd.  
10 16/3-1829 24/3 Peder Johnsen Huusmands Søn, Glaholt 4 Mnd.  
11 30/3-1829 7/4 Jørgen Tobiasen Inderste under Steenstad 30 Aar, 6 Mnd.  
12 31/3-1829 8/4 Niels Halvorsen Gaardmand, Suusaas 32 Aar, 6 Mnd.  
13 16/4-1829 22/4 Gjert Andersen Wærksarbeiders Søn 6 Mnd.  
No. Død Begr. Den Dødes Navn Stand, Haandtering og Opholdssted Alder Anmærkninger
1 17/1-1829 25/1 Anne Anundsd. Gaardmands Kone, Gjedeboen 35 Aar.  
2 6/2-1829 12/2 Anne Andersd. Huusmands Datter, Torsnæhs 12 Aar.  
3 15/2-1829 24/2 Abel Pedersd. Huusmands Kone, Dahlen 61 Aar.  
4 16/3-1829 22/3 Magrethe Pedersd. Huusmands Datter, Hollasætret 1 Aar, 3 Mnd.  
5 19/3-1829 26/3 Berthe Kirstine Olsd. Gaardmands Datter, Lunde 9 Dage.  
6 9/4-1829 17/4 Karen Larsd. Huusmands Kone, Hagen 89 Aar.  
7 12/4-1829 18/4 Inger Johnsd. Gaardmands Datter, Helgen 9 Mnd.  
8 30/4-1829 6/5 Inger Andrea Olsd. Wærksarbeiders Datter 7 Uger.  
9 9/5-1829 15/5 Ellen Johanne Jahnsd. Smedsvends Datter fra Fossum (i Gjerpen) 2 Mnd.  
10 6/6-1829 12/6 Karine Gundersd. Gaardmands Datter, Helgen 5 1/2 Aar.  
11 15/7-1829 23/7 Karen Gundersd. Gaardmands Datter, Helgen 18 Aar.  
12 17/7-1829 25/7 Ingeborg Halvorsd. Gaardmands Kone, Helgen 39 Aar, 6 Mnd.  
14 26/5-1829 3/6 Johannes Aasoldsen Huusmand, Gravningen 77 Aar.  
15 19/6-1829 25/6 Ole Nielsen Gaardmands Søn, Sannæhs 3 Uger.  
16 21/6-1829 29/6 Hans Hansen Store Wærksarbeider 70 Aar.  
17 29/6-1829 5/7 Steen Christophersen Gaardmands Søn, Tufte 1 Dag.  
18 10/7-1829 16/7 Gunder Johannesen Sougarbeiders Søn 2 Timer.  
19 13/7-1829 21/7 Johannes Andersen Fattiglem, Tvara 58 Aar.  
20 28/7-1829 5/8 Peder Petersen Snedkers Søn, Nyehuus 17 Dage.  
21 9/8-1829 17/8 Søren Larsen Huusmand, Kaasen i Walebøe 70 Aar.  
22 16/8-1829 24/8 Simond Larsen Hægnen Enkemand, Hægnen 79 Aar.  
23 20/10-1829 26/10 Anders Andersen Huusmands Søn, Hagen 4 Mnd.  
24 25/10-1829 2/11 Niels Olsen Huusmands Søn, Bjørndahlen 22 Aar.  
(24)     Druknede i Nordsøe ved at falde ud af en Kullepram.    
25 30/10-1829 8/11 Lars Raaberg Wærksarbeider 61 Aar.  
26 14/11-1829 22/11 Peder Pedersen Gaardmand, Namløs 40 Aar.  
13 23/7-1829 29/7 Asloug Maria Pedersd. Gaardmands Datter, Namløs 11 Uger.  
14 4/8-1829 10/8 Maren Johannesd. Gaardmands Datter, Namløs 3 Mnd.  
15 5/8-1829 13/8 Ingeborg Larsd. Wærksarbeiders Datter 1 Aar, 1 Mnd.  
16 8/8-1829 16/8 Anne Larsd. Gaardmands Datter, Namløs 2 1/2 Aar.  
17 8/9-1829 16/9 Lisbeth Christophersd. Huusmands Enke Hægna 69 Aar.  
18 20/9-1829 26/9 Anne Hansd. Fattiglem, Saugene 41 Aar.  
19 8/10-1829 16/10 Dorthe Johnsd. Huusmands Enke, Qværnodden 98 Aar.  
20 24/10-1829 2/11 Karen Johannesd. Gaardmands Kone, Bøe 32 Aar.  
No. Død Begr. Den Dødes Navn Stand, Haandtering og Opholdssted Alder Anmærkninger
1 29/11-1829 6/12 Kjøstol Halvorsen Grovsmeds Søn, Hougen 2 Aar, 1 1/2 Mnd.  
2 14/12-1829 22/12 Poul Johnsen Huusmand, Roen 74 Aar.  
3 28/12-1829 3/1-1830 Hans Olsen Huusmands Søn, Pederskaas 1 Time.  
4 23/12-1829 29/1-1830 Gunder Olsen Huusmands Søn, Olsdahlen (Osdalen i Valebø) 3 1/2 Mnd.  
5 3/1-1830 11/1 Niels Olsen Gaardmand, Sannæhs 64 1/2 Aar (67 1/2?)  
6 12/1-1830 18/1 John Steensen Wærksarbeiders Søn 5 Mnd.  
7 30/12-1829 8/1 Niels Mikkelsen Huusmand, Mastebakken 61 Aar.  
8 15/1-1830 23/1 Ole Olsen Gunmundsbek Huusmands Søn 20 Aar.  
9 24/1-1830 2/2 Enevold Høyum Kapitain paa Martzuge, Søwe (ikke nevnt)  
10 26/1-1830 1/2 Andreas Larsen Gaardmands Søn, Namløs 3 Mnd.  
11 15/2-1830 23/2 Niels Nielsen Suusaas Gaardmands Søn, Suusaas 10 Mnd.  
12 18/2-1830 24/2 Ole Andersen Gaardmands Søn, Klovedahl 7 1/2 Mnd.  
13 22/2-1830 2/3 Gunder Hansen Gaardmand, Kringlefødt 40 Aar.  
14 27/2-1830 5/3 Even Gundersen Tømmermands Søn, Odden 5 Mnd.  
1 4/12-1829 12/12 Kirsten Monsd. Huusmands Kone, Kaasen 90 Aar.  
2 6/12-1829 14/12 Ingeborg Saamundsd. Huusmands Enke, Pederskaas 80 Aar.  
3 14/12-1829 21/12 Karen Halvorsd. Huusmands Kone, Kindalen 70 Aar.  
4 13/12-1829 22/12 Berthe Jørgensd. Huusmands Kone, Kjosvig (ikke nevnt)  
5 13/12-1829 22/12 Karen Hansd. Huusmands Datter, Kjosvig 3 Dage.  
6 12/12-1829 20/12 Maren Sivertsd. Huusmands Enke, Olsdahlen (Osdalen i Valebø) 74 Aar.  
7 21/12-1829 28/12 Ingeborg Brynnildsd. Huusmands Enke, Svelsteen (Sverdsten?) 74 Aar.  
8 24/12-1829 31/12 Anne Johnsd. Gaardmands Enke, Brenne 74 Aar.  
9 6/1-1830 13/1 Aaste Gulliksd. Skougen Huusmands Enke, Skougen 91 Aar.  
10 12/1-1830 14/1 Kirsten Olsd. Gaardmands Datter, Sannæhs 2 1/2 Aar.  
11 15/1-1830 23/1 Aaste Kittilsd. Gaardmands Enke, Lunde 74 Aar.  
12 15/1-1830 22/1 Anne Hansd. Huusmands Enke, Otterkjær 96 Aar.  
13 3/2-1830 10/2 Kirsten Johnsd. Saugene Saugarbeiders Enke, Uhlefoss 73 Aar.  
14 13/2-1830 19/2 Magrethe Johannesd. Wærksarbeiders Datter 10 Uger.  
15 4/2-1830 12/2 Aase Torgrimsd. Huusmands Enke, Lommerud 89 Aar.  
16 25/2-1830 2/3 Anne Olsd. Saugarbeiders Datter, Uhlefoss 3 1/2 Aar.  
17 3/3-1830 10/3 Frederikke Sophie Hammerstad Inderstes Enke under Romnæhs 79 Aar.  
15 23/2-1830 5/3 Ludevig Christopher Poppe Forrige Forwalter paa Wærket, nu Proprietair, Bøe grd. 66 Aar.  
16 6/3-1830 12/3 Jens Svenkesen Huusmands Søn, Eeg 8 Uger.  
17 15/3-1830 22/3 Ole Christensen Møllerens Søn, Wærket 9 Mnd.  
18 15/3-1830 22/3 Ole Halvorsen Gaardmands Søn, Baxaas 2 1/2 Aar.  
19 30/3-1830 6/4 Niels Hansen Huusmands Søn, Ustrud (Usterud) 1 Aar, 7 Uger.  
20 3/4-1830 11/4 Isach Jensen Grubearbeider 67 Aar.  
21 30/4-1830 7/5 Ole Jermundsen Gaardbrugers Søn, Eie 1/2 Aar.  
22 6/4-1830 12/4 Steen Andersen Gaardmands Søn, Vibetoe 9 Mnd.  
23 9/4-1830 16/4 John Halvorsen Gaardmands Søn, Suusaas 15 Uger.  
24 28/4-1830 4/5 Anders Gundersen Gaardmands Søn, Tved 12 1/2 Aar.  
25 29/4-1830 7/5 Ole Christensen Huusmand, Nyehuus 77 Aar.  
26 17/5-1830 26/5 Peter Nicolai Høyum Kapitaines Søn, Søwe 12 Aar.  
27 19/5-1830 25/5 Lars Andersen Dagarbeiders Søn, Saugbruget 6 Mnd.  
No. Død Begr. Den Dødes Navn Stand, Haandtering og Opholdssted Alder Anmærkninger
18 14/3-1830 22/3 Anne Hansd. Grubearbeiders Kone, Roligheden 33 1/2 Aar.  
19 16/3-1830 23/3 Andrea Olsd. Wærksarbeiders Datter 2 Aar.  
20 24/3-1830 2/4 Aaste Hansd. Gaardmands Enke, Omtved 69 Aar.  
21 25/3-1830 30/3 (udøbt pige) Inderstes Datter, Grønnesteen 11 Dage.  
(21)     Barnet blev lagt ihjel af Moderen førend det endnu var Hjemmedøbt.    
22 29/3-1830 5/4 Anne Olsd. Gaardmands Datter, Namløs 1 Aar, 10 Uger.  
23 30/3-1830 8/4 Karen Poulsd. Gaardmands Kone, Wibetoe 68 Aar.  
24 16/4-1830 24/4 Karen Larsd. Huusmands Enke, Svelsteen (Sverdsten) 50 Aar.  
25 10/4-1830 18/4 Andrea Tronsd. Hammermesters Datter, Wærket 1 1/2 Aar.  
26 19/4-1830 24/4 Ingeborg Karine Nielsd. Huusmands Datter, Svelsteen 4 Aar.  
27 27/4-1830 4/5 Marthe Thomasd. Gaardmands Kone, Namløs 30 Aar.  
28 26/4-1830 6/5 Sophie Christence Axilia Høyum Kapitains Datter, Søwe 13 1/2 Aar.  
29 26/4-1830 2/5 Anne Dorthe Enersd. Saugmesters Datter, Uhlefoss 55 Aar.  
30 29/4-1830 5/5 Andrea Kittilsd. Grubearbeiders Datter, Fæbakke 1 1/2 Aar.  
28 2/6-1830 8/6 John Olsen Grubearbeiders Søn, Namløs 1 Aar, 3 Mnd.  
29 9/6-1830 17/6 Lars Olsen Gaardmand, Namløs 42 Aar.  
30 9/7-1830 15/7 Steen Christophersen Gaardmands Søn, Bjærven 1 Dag.  
31 5/8-1830 13/8 Christopher Andersen Wærksarbeider 47 Aar.  
32 17/8-1830 24/8 Jahn Svenumsen Gaardmands Søn, Wibetoe 8 Mnd.  
33 27/9-1830 3/10 Jens Andreas Hansen Gaardmands Søn, Bjærkholt 4 Aar.  
34 5/10-1830 13/10 Lars Christensen Skottet Huusmand 60 Aar.  
35 14/10-1830 22/10 Trond Johnsen Flaadekarl, Hagen 86 Aar.  
36 17/10-1830 25/10 Ole Nielsen Bjørndahlen Huusmand, Bjørndahlen 56 aar, 6 Mnd.  
31 25/5-1830 2/6 Anne Pedersd. Huusmands Kone, Borgen 23 Aar.  
32 8/6-1830 16/6 Margith Andersd. Huusmands Kone, Sannæhs 41 Aar.  
33 13/6-1830 21/6 Anne Maria Pedersd. Wærksarbeiders Datter 10 1/2 Aar.  
34 16/6-1830 24/6 Kirsten Johannesd. Gaardmands Datter, Uhlevigen 5 1/2 Mnd.  
35 20/6-1830 28/6 Marthe Andersd. Huusmands Datter, Skippervold 6 Dage.  
36 20/7-1830 27/7 Maren Rasmusd. Wærksarbeiders Datter 46 Aar.  
37 2/8-1830 8/8 Anne Gurine Pedersdatter Huusmands Datter, Huve 22 Uger.  
38 12/7-1830 18/7 Ingeborg Andersd. Huusmands Datter, Boeslie 2 Aar.  
39 6/8-1830 14/8 Ingebor Rasmusd. Wærksarbeiders Kone 80 Aar.  
40 15/6-1830 23/6 Maria Borgersd. Huusmands Datter, Torkenholm 13 Uger.  
41 6/9-1830 14/9 Maren Pedersd. Huusmands Kone, Stuverud 56 Aar.  
42 4/10-1830 12/10 Margith Halvorsd. Enke, Wale 84 Aar.  
43 19/10-1830 27/10 Guri Pedersd. Huusmands Enke, Huve 89 Aar.  
44 24/10-1830 30/10 Magrethe Pedersd. Huusmands Datter, Holdensætre 10 Mnd.  
45 3/11-1830 11/11 Liw Pedersd. Saugarbeiders Kone 68 Aar.  
46 8/11-1830 16/11 Anne Magrethe Jørgensd. Wærksarbeiders Kone 66 Aar.  
47 24/11-1830 29/11 Kirsten Andersd. Sølbek (Sølvbekk) Lægdslem 70 Aar.  
No. Død Begr. Den Dødes Navn Stand, Haandtering og Opholdssted Alder Anmærkninger

| 1717 - 1779 | 1779 - 1814 |
| 1815 - 1830 | 1831 - 1848 | 1849 - 1866 | 1867 - 1890 | 1891 - 1907 |
| 1908 - 1928 | Helgen 1882 - 1938 |
 


Webmaster