ved
Gard Strøm

|
HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


DØDE I HOLLA 1867 - 1890

Transkribert av G.S. november 2015.

Kilde: Digitalarkivet. Se original.


Søketips: Hold nede [Control] og trykk [f]

Om avskriften.
Disse avskriftene gjør jeg for min egen del, for å bli kjent med både steds- og personnavn i området, og for effektivt kunne skrive ei moderne Nett-Bygdebok for Holla. Jeg leser ikke korrektur, men retter underveis når jeg finner feil. Det er fritt fram for alle å benytte seg av mine avskrifter til hva man vil, men bruk for all del de skannede kirkebøkene på Digitalarkivet for kontroll. G.S.

Oppdatert 14.09.2022


Andre døde i Holla:

| 1717 - 1779 | 1779 - 1814 |
| 1815 - 1830 | 1831 - 1848 | 1849 - 1866 | 1867 - 1890 | 1891 - 1907 |
| 1908 - 1928 | Helgen 1882 - 1938 |
 
No Død Begravet Den Begravedes fulde Navn og Stand Alder Opholdsted Ved død af smitsom sygdom eller ulykkelig hendelse
1 2/1-1867 10/1 Konen Gunnild Maria Jensdatter 23 Værket Mavebetændelse
2 1/1-1867 7/1 Olavus Anton Andersen 3/4 Aar Tuftehagen Skarlagensfeber
3 4/1-1867 11/1 Barnet Marthine Olsdatter 3 Aar Qværndokken ditto
4 31/12-1866 10/1-1867 Barnet Jens Andersen 3 1/2 Aar Stenstadvolden ditto
5 8/1-1867 17/1 Husmand Ole Larsen 69 1/2 Strandkaasen pr. Jelset Alder og Sot
6 3/1-1867 16/1 Husmandsbarn Nils Christensen 1 Aar Nyhus under Uhlefos Skarlagensfeber
7 12/1-1867 16/1 ditto Inger Christensdatter 3 Aar ditto ditto
8 14/1-1867 19/1 ditto Kirsten Marie Østensdatter 2 Aar Hølen under Uhlefos ditto ("Hølen pr. Eishoug").
9 16/1-1867 22/1 Værksarbeiders barn Thor Thorsen 3 1/2 Aar Værket ditto
10 16/1-1867 22/1 Karen Susanne Olsdatter Tinholt 6 1/2 Maaned Tinholt ditto
11 18/1-1867 25/1 Follaugsenke Anne Simonsdatter 69 1/6 Aar Haatved Slagtilfælde
12 21/1-1867 26/1 Barnet Marie Andersdatter 24 Uger Værket Tæring
13 20/1-1867 26/1 Husmandsbarn Sigurd Halvorsen 2 Aar 5 Uger Stensholt Skarlagensfeber
14 23/1-1867 2/2 Arbeider Hans Eriksen 54 Saugbruget Tæring
15 24/1-1867 1/2 Enken Anne Rasmusen 78 Kringleføt Sot.
16 26/1-1867 2/2 Husmandsdatter Anne Gurine Johnsdatter 24 Aar Fæbakke Nærvefeber
17 31/1-1867 9/2 Barnet Hans Johannessen Sandbakken 4 3/4 Aar Værket Skarlagensfeber
18 31/1-1867 7/2 Husmandsbarn Hans Johannesen 8 3/4 Aar Deelsbakke ditto
19 5/2-1867 12/2 Bertha Knudsdatter Tuftehagen 1 11/12 Aar Tuftehagen ditto
20 30/1-1867 9/2 Gaardmandsbarn Gunnild Rollevsdatter 2 1/2 Aar Glaholt under Vale ditto
21 10/2-1867 17/2 Gaardmandsdatter Marie Halvorsdatter 6 1/2 Aar Espevolden Hjernebetændelse
22 13/2-1867 23/2 Elise Gurine Gundersdatter 4 1/2 Aar Værket Halsesyge
23 20/2-1867 2/3 Severin Hansen 4 3/4 Aar ditto Skarlagensfeber
24 21/2-1867 2/3 Værksarbeiders Datter Marie Hansdatter 4 1/3 Aar ditto ditto
25 16/2-1867 26/2 Ole Svennungsen Hølen 1 Aar Saugbruget ditto
26 22/2-1867 2/3 Inger Gurine Johannesdatter 3 Aar Deelsbakke ditto
27 23/2-1867 2/3 Barnet Thomas Olsen 9 Maaneder Værket Halsesyge
28 25/2-1867 5/3 Marthine Pedersdatter 4 Aar Lindalen Skarlagensfeber
29 4/3-1867 11/3 Barnet Christen Nilsen 1 1/3 Aar Lunde ditto
30 25/2-1867 5/3 Gaardbruger Carl Carlsen 34 Huset Lungebtændelse
31 4/3-1867 9/3 Anne Marie Johannesdatter 11/12 Aar Værket Skarlagensfeber
32 9/3-1867 19/3 Ingebor Torine Halvorsdatter 5 5/12 Aar Danielskaas ditto
33 8/3-1867 16/3 Fattiglem Ingebor Johannesdatter 71 Heisholt Evjen Faldt paa Hovedet i et Bækhul og Druknede
34 9/3-1867 16/3 Marthe Marie Johannesdatter 15 1/3 Aar Deelsbakke Skarlagensfeber
35 15/3-1867 20/3 Pige Kari Olsdatter Hollahagen 67 Hollahagen Vatersot
36 14/3-1867 22/3 Barnet Thomine Andersdatter 2 Aar Værket Tæring
37 14/3-1867 19/3 Karen Kirstine Halvorsdatter 3 Aar Danielskaas Feber
38 15/3-1867 22/3 Enken Kari Olsdatter 55 Fæbakke Lungebetændelse
39 19/3-1867 27/3 Enken Anne Olsdatter Værket 77 Værket Formentlig død af Slagtilfælde
40 16/3-1867 23/3 Anne Pedersdatter Haavet 1 Aar Haavet under Klovedal Skarlagensfeber
41 21/3-1867 30/3 Andreas Johannessen 10 Aar Hougen under eie ditto
42 21/3-1867 30/3 Anne Gulliksdatter 14 5/12 Aar Saugbruget ditto
43 23/3-1867 30/3 Enkemand, Murmester Abraham Steensen 77 7/12 Aar Kaasa under Værket Lungebetændelse
44 22/3-1867 30/3 Barnet Anne Olsdatter 3 1/4 Aar Namløs Skarlagensfeber
45 20/3-1867 27/3 Maria Kirstine Christensdatter 2 Aar Tufte ditto
46 24/3-1867 2/4 Gaardmand Stian Pedersen 52 1/3 Aar Holten Rosenfeber
47 24/3-1867 31/3 Kirsten Berthea Augustinusdatter 4 Mnd. 14 Dage Omtved Svag fra Fødselen
48 28/3-1867 2/4 Føderaadsmand Peder Stiansen 81 Holten Alderssvaghed
49 1/4-1867 9/4 Gaardmandskone Margith Halvorsdatter 69 Sannæs ditto
50 2/4-1867 9/4 Enken Ingebor Gundersdatter 71 Deelsbakke ditto
51 4/4-1867 12/4 Gaardmandssøn Peder Halvorsen 2 1/2 aar Espevalen Skarlagensfeber
52 6/4-1867 13/4 Husmandskone Ingebor Jensdatter 31 1/3 Aar Haubakken Tæring
53 6/4-1867 13/4 Gaardmandsbarn Anne Kirstine Jensdatter 5 1/2 Aar Valebø Hjærnebetændelse
54 10/4-1867 18/4 Gaardmand Anders Halvorsen 51 Bjørndalen Tæring
55 10/4-1867 18/4 Konen Mari Christensdatter 62 Saugbruget Lungebetændelse
56 9/4-1867 16/4 Gaardmandskone Ingebor Jørgensdatter 65 1/2 Namløs Gevæxt i Underlivet
57 8/4-1867 16/4-1867 Barnet Knud Hansen 3 Aar Pederskaas Skarlagensfeber
58 10/4-1867 18/4 Barnet Anne Marie Larsdatter 4 Aar 12 Uger Værket Tæring
59 12/4-1867 20/4 Gaardmandsenke Ingebor Jensdatter 74 Suusaas Alders Svaghed
60 12/4-1867 18/4 Hjemmedøbt Barn Halvor Andreas Rasmusen 2 Dage Odden Krampeslag
61 15/4-1867 17/4 Hjemmedøbt Barn Cato Aall f. 28/3. 18 Dage Uhlefos Saugbrug Svagt fra Fødselen. Hjemmedøbt 28/3 av Faderen.
62 18/4-1867 27/4 Gaardmandsdatter Karen Haraldsdatter 9 1/3 Aar Olsbrygge Skarlagensfeber
63 20/4-1867 27/4 Gaardmandsdatter Ingebor Maria Kristensdatter 4 Aar Lillejordet ditto
64 17/4-1867 26/4 Enken Ingebor Jørgensdatter 59 Hølen under Uhlefos Lungebetændelse
0 14/4-1867   Jørgen Andersen Tufta under Haatved 71 Tufta Døde under et besøg hos Sønnen i Porsgrund. Begravet der.
65 21/4-1867 29/4 Enken Anne Nilsdatter 81 Moene i Valebø Alder og Sot.
66 16/4-1867 29/4 Konen Ellen Halvorsdatter 70 Bjørndokken ditto
67 28/4-1867 7/5 Dreng Halvor Hansen 4 Mnd. 21 Dage Pederskaas Skarlagensfeber
68 1/5-1867 7/5 Anne Maria Hansdatter 6 aar ditto ditto
69 2/5-1867 9/5 Hjemmedbt. Maren Severine Halvorsd. f. 4/4 4 Uger Lommerud Mavebetændelse. Hjemmedøbt 1. Mai.
70 6/5-1867 11/5 Enken Anne Elisabeth Jensdatter 75 1/2 Sandbakken Alder, Sot.
71 7/5-1867 11/5 Husmand John Olsen 55 Fæbakke Nærvefeber
72 7/5-1867 16/5 Hulda Catrine Olsdatter 1 Aar Værket Tæring
73 13/5-1867 16/5 Kirsten Olsdatter 1 Aar 4 Mnd. 13 Dage Stenstadstranden Lungebetændelse
74 26/5-1867 1/6 Anne Marie Nilsdatter, Gaardmandsbarn 3 5/12 Aar Wibeto Skarlagensfeber
75 26/5-1867 1/6 Ingebor Olsdatter, Husmandskone 80 Orekaasen Sot.
76 28/5-1867 4/6 Aavet Simonsdatter, Gaardmandsbarn 12 Uger Haatved Skarlagensfeber
77 29/5-1867 6/6 Maren Anne Andersdatter, Gaardmandsenke 51 Holten Lungebetændelse
78 31/5-1867 7/6 Karen Susanne Nilsdatter, Inderstes Barn 12 Uger Ytterbø Skarlagensfeber
79 31/5-1867 8/6 Abraham Steensen, Værksarbeider 22 Aar Værket Tæring
80 1/6-1867 8/6 Peder Halvorsen, Snedker 61 Nib ditto
81 5/6-1867 12/6 Ingebor Halvorsdatter, Enke 58 Odden ditto
82 5/6-1867 13/6 Halvor Thorsen, Husmand 73 3/4 Pladsen under Helgen Alder Sot
83 7/6-1867 15/6 Berthe Marie Larsdatter, Husmandsbarn 7/12 Aar Bjærkholt Skarlagensfeber
84 6/6-1867 14/6 Inger Andersdatter, Enke 71 Skjørholt Alder og Sot
85 7/6-1867 14/6 Pige Anne Torstensdatter 24 Aar Jøntved Tæring. Efter et Ophold hos Familien, døde hun paa Jøntved.
86 11/6-1867 15/6 Inger Karine Corneliusdatter 14 5/12 Aar Pladsen under Brænne Hjærnebetændelse
87 10/6-1867 15/6 Gunder Andersen, Inderstes Søn 6 9/12 Aar Tuftehagen ditto
88 14/6-1867 21/6 Gunder Andersen, Enkemand 33 Røibæk Lungbetændelse
89 19/6-1867 24/6 Karen Marie Johannesdatter, Inderstes Barn 11 1/2 Aar Deelskaasen Mavebetændelse
90 21/6-1867 28/6 Jens Jensen, Gaardmandssøn 12 3/4 Aar Steenstadvolden Lungebetændelse
91 22/6-1867 27/6 Hans Hansen, Tjenestedreng 21 Aar Fæhn ditto
92 25/6-1867 29/6 Abraham Johansen (Tvilling) 12 Dage Namløshagen Svaghed fra Fødselen
93 25/6-1867 29/6 Andreas Johansen (Tvilling 11 Dage ditto Ligesaa
94 29/6-1867 6/7 Martinius Andersen Gaardmandsbarn 1 Aar 8 Maaneder Bjørndalen Hjernebetændelse
95 6/7-1867 12/7 Mari Christensdatter Vibeto, Enke 86 1/2 Vibeto Alder og Sot
96 13/7-1867 19/7 Karen Gundersdatter Jøntved, Gaardmands kone 66 Jøntved Tæring
97 15/7-1867 22/7 Arve Nilsen, Follougsmand, Enkemand 82 1/2 Namløs Alder og Sot.
98 18/7-1867 23/7 Anne Hansdatter, Gaardmandskone 46 Fæhn Sot eller Feber.
99 24/7-1867 31/7 Inger Larsdatter, Værksarbeiders Kone 76 1/2 Værket Alder og Sot.
100 26/7-1867 31/7 Kirsti Pedersdatter, Husmandskone 54 Fæbakke Tæring
101 29/7-1867 6/8 Gunnild Rollefsdatter, Gaardmands Enke 73 9/12 Aar Holtenhagen Alder og Sot, der kun varede nogle Timer.
102 3/8-1867 10/8 Gunder Johnsen, Værksarbeiders barn 2 Aar Værket Kighoste
103 14/8-1867 21/8 Gunnild Saamundsdatter, Gaardmands Kone 43 Langjordet Døde som følge af en svær Barnefødsel.
104 16/8-1867 24/8 Carl Thorsen, Værksarbeiders barn 2 1/6 Aar Værket Kighoste
105 25/8-1867 31/8 Halvor Svennungsen, Ungkarl 25 Aar Bømark Tæring og Vattersot.
106 21/9-1867 28/9 Berthe Maria Hansdatter, Lægslem 51 Sannæs Lamhed og Sot.
107 25/9-1867 2/10 Margith Hansdatter, Husmands Enke 74 Deelsbakke Alder og Sot.
108 26/9-1867 2/10 Hans Haraldsen, Gaardbruger 75 Stuverud ditto
109 1/10-1867 5/10 Halvor Gundersen, Gaardbruger 53 Aar 2 Dage Fæhn Tæring
0 1/10-1867   Nils Hansen og Inger Tollefsdatter 0 Uhlefos Dødfødt Drengebarn
110 7/10-1867 12/10 Paul Halvorsen, Gaardmands Søn 26 Aar Espevolden Ved Skud.
111 12/10-1867 19/10 Adolf Andreasen, Værksarbeiders Søn 1/2 Aar Wærket Kighoste
112 18/10-1867 26/10 Severin Odinsen, Saugbrugsarbeiders Barn 1 Aar 6 Uger Saugbruget Svagt og fra Begyndelsen abnormt.
26/10-1867   Gaardmand Lars Sørensen og Aaste Kirstine Bentsd. 0 Lunde Dødfødt Pigebarn
113 30/10-1867 6/11 Anne Hansdatter, Værksarbeiders Barn 1 10/12 Aar Værket Kighoste
114 2/11-1867 9/11 John Johnsen, Værksarbeider 67 Værket Vattersot.
115 8/11-1867 17/11 Karen Johnsdatter, Gaardmands Enke 63 Wibeto Alder og Sot.
116 8/11-1867 15/11 Thomas Johnsen, Husmand, Enkemand 77 1/2 Ruaas under Værstad Alder og Sot.
117 10/11-1867 16/11 Kirsti Jørgensdatter, Gaardmands Enke 77 1/2 Storehoug Kun Syg 1 Time. Alder og Sot.
118 11/11-1867 16/11 Kirsti Rasmusdatter, Husmands Enke 76 Kaalstad Alder og Sot.
119 12/11-1867 18/11 Lars Andersen, Gaardmands Søn 22 Aar Sanda Tæring
120 26/11-1867 3/12 Aavet Karine Pedersdatter, Enke 65 Saugbruget Alder og Sot.
121 23/11-1867 1/12 Johannes Olsen, Inderstes Søn 13 Aar Tinholtstulen Død af et Hug med Øxe i Skindbenet efter 10 Dages Forløb.
122 3/12-1867 10/12 Kari Eivindsdatter, Husmands Kone 33 Heisholt Tæring
123 6/12-1867 13/12 Anders Kittilsen, Inderstes Barn 2 10/12 Aar Svea Sygt fra Fødselen
124 5/12-1867 13/12 Frøken Hulda Urania Jessen 64 Uhlefos Gaard Lungebetændelse
125 13/12-1867 21/12 Ingebor Gurine Olsdatter, Arbeiders Datter 2 2/12 Aar Haubakken ditto
126 15/12-1867 22/12 Lars Hansen Huusmand 64 Helgen Skoven Alder og Sot.
127 13/12-1867 20/12 Enkefru Kammerherinde Mariane Diderikke Aall 63 Uhlefos Gaard Hjerteslag
No Død Begravet Den Begravedes fulde Navn og Stand Alder Opholdsted Ved død af smitsom sygdom eller ulykkelig hendelse
1 5/2-1868 12/2 Kari Torstensdatter, Værksrbeiders Enke 58 Værket Krampeslag
2 7/2-1868 17/2 Tron Martinius Andersen, Tømmermands Søn 13 7/12 Aar Øgaarden ved Fæhn Kiertelsyge
3 15/2-1868 22/2 Anne Elisabeth Tollefsdatter, Enke 80 Værket Alder og Sot.
4 1/3-1868 7/3 Kari Gundersdatter, Husmands Kone 42 Odden under Eie Halsbetændelse
5 5/3-1868 14/3 Jens Halvorsen, Skrædders Søn 5 Mnd. 5 Dage Torsnæs Krampeslag
6 16/3-1868 21/3 Anne Gurine Andersdatter 3 Aar 4 Mnd. Odden Meslinger
7 19/3-1868 23/3 Anne Kirstine Olsdatter, Husmands Datter 14 Dage Næsset Svagt fra Fødselen
8 21/3-1868 28/3 Aaste Steensdatter, Husmands Kone 36 Nyhuus under Uhlefos Gaard Lungebetændelse
9 22/3-1868 28/3 Kirsti Sørensdatter, Husmands Datter 16 Aar Gladhuus Tæring
10 24/3-1868 31/3 Harald Pedersen, Husmands Barn 3 1/2 Aar Krageføt Meslinger
11 1/4-1868 8/4 Hans Larsen, Arbeidsmands Barn 2 Aar 1 Mnd. Heisholt Tæring
12 29/3-1868 5/4 Ole Olsen, Husmands Barn 2 Aar Søvestranden Meslinger og Skarlagensfeber.
13 9/4-1868 18/4 Ingebor Halvorsdatter, Arbeiders Barn 3 Aar 2 Mnd. Værket Krampeslag
14 8/4-1868 16/4 Lars Olsen, Husmands Barn 13 Mnd. Fæbakke Brystbetændelse
15 13/4-1868 18/4 Statsraadinde Christine Johanne Aall 86 Uhlefos Gaard Bronchit.
16 16/4-1868 25/4 Hans Simonsen, Gaardmands Barn 1 Dage (?) Haatved Slagtilfælde
17 16/4-1868 25/4 Arne Christensen Vasdalen, Gaardmand 60 Langeland Slagtilfælde. Døde paa Langeland.
18 22/4-1868   Berthine Olsdatter, Husmands Barn 2 2/3 Aar Kaasa under Præstgaarden Slagtilfæde
0     Ungkarl Ole Olsen Meelteig 30 Aar Grøtvigen i Solum Druknede i Frier i beruset Tilstand.
19 24/4-1868 1/5 Anne Christensdatter, Gaardmands Kone 30 Haatved Meslinger og Følge af et Dødfødt Barns besværlige Fødsel.
20 29/4-1868 4/5 Anne Halvorsdatter, Enke   ?  Aar Skaardal Lungebetændelse
21 17/4-1868   Anders Wilhelm Carlsen, Gaardmands Søn 6 Aar Teigen Hjernebetændelse
22 30/4-1868 14/5 Maria Pedersdatter, Gaardmands Kone 81 Baxaas Aldersot.
23 30/4-1868 7/5 Andreas Wenzel Bentsen 16 1/2 Aar Værket Tæring
24 2/5-1868 8/5 Lægdslem Gunnild Olsdatter 70 Wibeto Alder Sot.
25 3/5-1868 7/5 Thomas Isaksen, Husmand 66 Stoa ditto
26 5/5-1868 12/5 Anne Nilsdatter, Husmands Kone 75 Kaasa under Baxaas ditto
27 9/5-1868 14/5 Halvor Thorsen, Gaardmand 79 Baxaas ditto
28 18/5-1868 23/5 Anund Thorsen 71 Svælgen under Fæhn ditto
29 20/5-1868 27/5 Aslak Olsen, Gaardbruger 45 Skordal Lungebetændelse
30 24/5-1868 29/5 Ole Andersen, Grubearbeider 24 Rognekaas Tæring
31 24/5-1868 29/5 Halvor Halvorsen Hølen, Flaademand 55 Saugbruget Kræft
32 24/5-1868 30/5 Karen Andrea Andersdatter, Gaardmands Barn 9 1/2 Aar Næsodden i Helgen Fangtilfælde fra tidligste Barndom.
33 27/5-1868 29/5 Isak Andreasen, Værksarbeiders Barn 1/4 Time Bakken  
34 24/5-1868 30/5 Lars Abrahamsen, Gaardmands Barn 8 Mnd. Kolle Meslinger
0 27/5-1868   Oldermand Andreas Johnsen og Ingebor Johnsdatter 0 Bakken Dødfødt Drengebarn.
35 6/6-1868 12/6 Gunnild Olsdatter, Gaardmands Kone 44 Kaasen under Sannæs Kræftsyge
36 9/6-1868 13/6 Anders Larsen, Værksarbeiders Søn 15 1/2 Aar Værket Tæring
37 19/6-1868 26/6 Ole Olsen, Værksarbeiders Barn 3 Aar ditto Hjernebetændelse
38 20/6-1868 26/6 Ingebor Larsdatter, Værksarbeiders Kone 47 ditto Tæring
39 3/7-1868 9/7 Torsten Jørgenssen, Gaardmands Søn 30 Aar Sannæs ditto
40 6/7-1868 10/7 Severin Hansen, Værksarbeiders Søn 5 Uger Værket Slimfeber
41 13/7-1868 18/7 Berthe Maria Simonsdatter, Gaardmands Kone 28 Kolle Mavebetændelse
42 3/8-1868 7/8 Anne Hansdatter, Værksarbeiders Barn 4 Aar Værket Blodstyrtning
43 9/8-1868 17/8 Jens Olsen, Husmands Barn 5 Mnd. 19 Dage Brøndalen Svaghed fra Fødselen
44 13/8-1868 21/8 Maren Pedersdatter, Enke 77 Saugbruget Alderdomssygdom
45 13/8-1868 18/8 Gunnild Kirstine Nilsdatter, Husmands Barn 2 1/2 Aar Gruben Kirtelsvaghed
46 18/8-1868 22/8 Hans Hansen, Værksarbeiders Barn 1 1/2 Aar Værket Krampeslag
47 21/8-1868 27/8 Gunder Gundersen, Gaardmand 63 Tved Tæring
48 23/8-1868 29/8 Christian Frederik Johannesen, Gaardmand 58 Heisholt Astma
49 31/8-1868 5/9 Anne Thomasdatter, Værksarbeiders Barn 5 Aar Wærket Kolerine
50 5/9-1868 11/9 Johannes Rasmusen, Værksarbeider 21 Værket Tæring
51 14/9-1868 19/9 Anund Pedersen, Gaardmandssøn 2 1/2 Aar Hammerstad Svag fra Fødselen.
52 16/9-1868 23/9 Hans Ingvald Hansen 4 Aar Værket Chronisk Hjernebetændelse.
53 18/9-1868 26/9 Marthe Christensdatter Brillekaas 70 Øgaarden Alder og Sot.
54 1/10-1868 10/10 Andrea Andersdatter, Husmands Enke 50 Rognekaas Sot.
55 3/10-1868 10/10 Anders Gulbrandsen, Husmand 46 Øgaarden Tarmslyng
56 10/10-1868 16/10 Simon Simonsen, Gaardmands Barn 3 Aar Haatved ?Arm og Opkastelse.
57 13/10-1868 20/10 Maria Hansdatter, Pige 19 Aar Vibetodalen Tæring
58 28/10-1868 5/11 Thomas Bentsen, Enkemand 76 Værket Alder og Sot.
59 14/11-1868 21/11 Kari Gundersdatter, Gaardmandskone 32 Lunde Tæring
60 20/11-1868 29/11 Jørgen Nilsen, Gaardmand 69 11/12 Galten Alder og Sot.
0 28/11-1868   Inderst Jahn Johannessen og Anne Jørgensdatter 0 Gravningen Dødfødt Drengebarn.
0 30/11-1868   Inderst Halvor Gundersen og Anne Saamundsdatter 0 Hægna pr. Heisholt Dødfødt Pigebarn (tvilling).
61 30/11-1868 4/12 Thomine Halvorsdatter (tvilling) f. 30/11.
Faders Navn: Inderste Halvor Gundersen (ovenfor)
10 Timer ditto Svagt fra Fødselen. Hjemmedøbt ved Ingebor Towsen samme dag.
62 8/12-1868 18/12 Asloug Kirstine Larsdatter, Husmandsbarn 4 Mnd. 9 Dage Haavet Sot.
63 16/12-1868 23/12 Anne Gunnuldsdatter, Husmandsbarn 1 Aar 3 Uger Kaasa pr. Søwe Svagt fra Fødselen.
64 27/12-1868 4/1-1869 Andreas Gundersen, Grubearbeider 18 4/12 Aar Gruben Tæring.
No Død Begravet Den Begravedes fulde Navn og Stand Alder Opholdsted Ved død af smitsom sygdom eller ulykkelig hendelse
1 12/1-1869 23/1 Gunnild Maria Torstensdatter 57 8/12 Aar Valen i Hælgen Blodstyrtning.
2 12/1-1869 19/1 Gunnild Tollefsdatter, Enke 75 Bjærkholt Vattersot.
3 16/1-1869 23/1 Jahn Bentsen Værksarbeider, Enkemand 73 Værksbrakken Lungebetændelse.
4 23/1-1869 31/1 Anders Larsen, Gaardmandssøn 3 1/2 Aar Ytterbø Strubehoste.
5 18/1-1869 23/1 Anna Hedevig Aall, Frøken 73 Uhlefos Gaard Lungebetændelse.
6 26/1-1869 2/2 Ole Nilsen Gaardbruger 66 Hægna pr. Hæglandsheien Alder og Sot.
7 8/2-1869 13/2 Mari Nilsdatter, Husmandskone 38 Rugkaas pr. Romnæs Sot. efter besværlig Barnefødsel.
8 8/2-1869 16/2 Jens Christensen 19 1/2 Stenstad Tæring.
9 6/2-1869 13/2 John Andersen Huusmand, Enkemand 80 Bjørndokken Alder Sot.
0 26/2-1869   Andreas Andersen og Aavet Laurine Pedersdatter 0 Saugbruget Dødfødt Pigebarn.
10 27/2-1869  - Anders Hansen, Inderst, gift med Marthe Marie Larsd.
Ikke Gjenfunden.
38 Løkken under Klovedal Druknede i Nordsø paa Retur fra Wasdalen til Langelandsstranden.
Veiret var Stormende og i Baaden fandes 1 "Kul Leivr"(?) med Hø.
I Baaden som gjenfandtes laa kun 1 Aare. Han var alene paa Baaden.
11 6/3-1869 14/3 Amandus Johannes Stiansen, Barn
Født i Brevig, men opholt sig hos Bedsteforældrene
Anund Gundersen og Kone.
1 1/3 Aar Grønnesteen Skarlagensfeber.
12 24/3-1869 29/3 Anne Elise Johannesdatter, Barn 4 Aar Houene ved Stoa Lungebetændelse
13 26/3-1869 2/4 Anne Pedersdatter, Husmandskone 70 Roa i Hælgen Alder og Sot.
14 31/3-1869 7/4 Mari Nilsdatter, Arbeiderskone 48 Værket  
15 2/4-1869  - Olaus August Andersen, Barn 1 Aar Melteig  
16 3/4-1869 10/4 Anne Olsdatter, Gaardmandsbarn 1 1/2 Aar Namløs  
0 3/4-1869   Nils Jensen og Kari Thorsdatter 0 Sjesmoen Dødfødt pigebarn.
17 4/4-1869 10/4 Maria Torstensdatter, Værksarbeiders kone 48 Værket  
18 8/4-1869 17/4 Halvor Thygesen, Inderst 53 Torsnæs  
19 20/4-1869 24/4 Johannes Halvorsen, Barn 1/2 Aar Værket  
20 21/4-1869 25/4 Karen Maria Johnsdatter, hjemmedøbt Barn 1/12 Aar (1 mnd.) Saugbruget  
21 21/4-1869 28/4 Lisa Hansdatter, Barn 9 Aar Odden  
22 22/4-1869 30/4 Hans Torstensen, Former 66 Sandbakken  
23 26/4-1869 2/5 Peder Mathisen, Skomager 30 Stua under Tufte  
24 28/4-1869 2/5 Elisabeth Sørensdatter, Enke 77 1/2 Værket  
25 13/5-1869 19/5 Christen Jensen, Gaardbruger 80 Langjordet  
26 18/5-1869 26/5 John Jensen, Talmand paa Texten 79 Hagen  
27 4/5-1869 11/5 Ingebor Johannesdatter, Husmands Enke 74 Gunnerud  
28 3/5-1869 9/5 Nils Odinsen, Sagbrugsarbeiders Barn 1 1/6 Aar Saugbruget  
29 6/5-1869 15/5 Asloug Hansdatter, Enke 66 Værket  
30 19/4-1869 24/4 Bent Bentsen, Hjemmedøbt Barn 10 Mnd. Værket  
31 17/5-1869 24/5 Hans Carl Nilsen, Barn 1 1/3 Aar Kaasen  
32 15/6-1869 22/6 Anne Karine Arnesdatter, Pige 26 Langeland  
33 20/6-1869 26/6 Ole Gjermundsen, Inderst, Arbeider 37 Eiekaas Lungebetændelse
34 21/6-1869 24/6 Brynnild Brynnildsen, Skomager 18 1/2 Aar Pladsen i Hælgen  
35 30/6-1869 6/7 Maria Andersdatter, Enke 84 Moen  
36 3/7-1869 10/7 Lars Olsen, Husmandsbarn, Hjemmedøbt 8 Dage Fæbakke  
37 7/7-1869 11/7 Maria Pedersdatter, Barn 15 Dage Sagbruget  
38 13/7-1869 17/7 Isak Isaksen, Husmand 48 Gruben  
39 7/7-1869 15/7 Anne Hansdatter, Enke, Fattiglem 79 Saugbruget  
40 13/8-1869 20/8 Anne Andersdatter, Arbeiders Kone 38 Værket Tæring.
41 24/8-1869 29/8 Gunnild Maria Evensdatter, Pige 16 Aar Værket Skjørbug.
42 2/9-1869 8/9 Hans Valentin Bauer 2/3 Aar Værket  
43 13/9-1869 19/9 Sten Andersen Rognekaas, Fattiglem 79 Jøntved Slag.
44 26/11-1869  - Maria Pedersdatter, Arbeiders Kone f. 2/5-1832 Sagbruget Tæring.
45 28/11-1869 4/12 Gunder Halvorsen Fæhn 25 Aar 7 Mnd. Fæhn ditto
46 Valebø 30/11-1869 7/12 Asloug Maria Tronsdatter, Gaardmandskone f. 23/7-1832 Wale Barselseng. Den første begravelse på Valebø kirkegård.
47 11/12-1869 20/12 Dorthe Marie Halvorsdatter 15 Aar Espevolden Tæring.
48 Nov-1869   Søfarende Jørgen Andreas Jørgensen 21 Aar Engeland Tyfus. Anmeldt 31/12-1869.
No Død Begravet Den Begravedes fulde Navn og Stand Alder Opholdsted Ved død af smitsom sygdom eller ulykkelig hendelse
1 5/1-1870 12/1 Nils Hansen f. 29/1-1869 Tinholtstulen  
2 18/1-1870 30/1 Marthe Tollefsdatter, Fattiglem f. 1788 Sagbruget Alderdom.
3 Valebø 16/1-1870 23/1 Anne Marie Sivertsdatter f. 11/10-1858 Brænne Halsbetændelse. Fødselsdato var 10/10-1858. G.S.
4 21/1-1870 30/1 Bergith Olsdatter Haatved, Fattiglem 88 Haatvedsæteret Alderdom.
5 30/1-1870 7/2 Ole Christiansen Stuen f. 16/1-1867 Stuen Hjernebetændelse.
6 31/1-1870 8/2 Christen Jensen Halvorstaa f. 14/11-1868 Halvorstaa  
7 2/2-1870 9/2 Magrethe Hansdatter Hæggemoen, Enke 66 Aar Hæggemoen Slagtilfælde.
8 6/2-1870 14/2 Gunder Kjøstolsen, Arbeider 76 Haugen under Vibeto  
9 28/2-1870 6/3 Johan Martin Nilsen f. 13/5-1868 Wærket Strubehoste.
10 24/2-1870 3/3 Halvor Halvorsen, Fattiglem 70 Flatgrav  
11 11/3-1870 18/3 Anne Johnsdatter, Enke f. 4/5-1780 Olsbrygge  
12 14/3-1870 20/3 Anette Marie Johannesdatter f. 5/9-1869 Værket Strubehoste.
0 6/3-1870   Arbeider Nils Jensen og Kari Torsdatter 0 Skjedsmoen Dødfødt Barn. Kjønn ikke nevnt.
13 9/3-1870 16/3 Brynnild Jensen, Arbeider f. 25/12-1822 ditto Nærvefeber
14 19/3-1870 26/3 Halvor Isaksen, Gaardmand 89 Øgaarden  
15 27/3-1870 2/4 Thomas Nilsen, Værksarbeider 68 Værket Lungebetændelse.
16 16/4-1870 24/4 Anne Marie Jensdatter, Kone 54 Stenstad  
17 11/4-1870 19/4 Anne Johanne Olsdatter, død og begravet ved Solum 50 Aar Tuftedalen Kræft.
18 19/4-1870 - Nils Halvorsen Arbeidsmand 49 Sagbruget Lungebetændelse.
0 29/4-1870   Smed Ole Johnsen og Ingebor Tomasdatter 0 (Værket?) Død 1/2 time efter Fødselen (kjønn ikke nevnt. Tydligvis regnet for dødfødt).
19 4/5-1870 11/5 Ole Petter Johannesen f. 6/4-1870 Holla Kjærtler.
20 6/5-1870 13/5 Johannes Christiansen f. 8/4-1869 Stuen  
21 5/5-1870 13/5 Anne Andersdatter f. 31/12-1865 Stenstadvolden  
22 2/5-1870 11/5 Maren Stensdatter, Føderaadskone 72 Haatved  
23 19/5-1870 27/5 Halvor Halvorsen Jøntved f. 11/10-1853 (17 Aar) Holten Druknet.
24 21/5-1870 28/5 Anne Kirstine Hansdatter, død i Solum og der indført f. 25/6-1869 Tufte Brystsvaghed.
25 19/5-1870 28/5 Johannes Jensen Herregaarden 49 1/2 Aar Herregaarden ditto.
26 30/5-1870 15/6 Thomas Jensen, Sagarbeider 43 Saugbruget Lungebetændelse.
27 8/5-1870 16/5 Johannes Pedersen, Barn 3 Uger Texle  
28 30/5-1870 7/6 Hans Andreas Andersen, Barn 6 3/4 Aar Namløshagen Hjernebetændelse.
29 Valebø 16/7-1870 21/7 John Jensen Dalen f. 1/10-1846 Dalen i Valebø  
30 30/7-1870 5/8 Hans Pedersen, Føderaadsmand 102 Aar (!) Bjerven  
31 21/7-1870 26/7 Ole Andersen, Inderst 67 Namløs  
32 12/7-1870 19/7 Anne Simonsdatter 79 Klovedal  
33 14/8-1870 19/8 Anne Jørgensdatter, Kone 32 Heisholt  
34 9/8-1870 16/8 Ole Olsen, Ungkarl 49 Roligheden  
0 15/8-1870   Stian Jørgensen og Anne Andersdatter 0 Hagen under Holten Dødfødt Barn (kjønn ikke nevnt).
35 20/8-1870 24/8 Berthe Olsdatter Værket 5 Dage Værket  
36 22/8-1870 28/8 Ingebor Saamundsdatter, Kone 43 Sagbruget  
37 3/8-1870 7/8 Aavet Olsdatter, Pige 66 ditto|  
38 Valebø 15/9-1870 21/9 Johannes Johnsen Qværnkaasen, Husmand 51 Qværnkaasen Tæring.
39 Valebø 20/9-1870 27/9 Carl Larsen f. 21/12-1854 Usterud  
40 23/9-1870 2/10 Kari Andersdatter Kone 48 Tufte Tæring
41 17/10-1870 24/10 Christen Larsen, Husmand 72 Hægna under Baxaas  
42 23/10-1870 29/10 Henrik Clausen, Værksarbeider 77 Værket  
43 26/10-1870 2/11 Nicoline Nilsdatter 1 1/2 Aar Kastet  
44 Valebø 27/11-1870 4/12 Asloug Gunnuldsdatter, Lægslem 80 Wale  
45 11/12-1870 18/12 Thora Marie Gundersdatter 4 Maaneder Løkka under Klovedal  
46 11/12-1870 20/12 Bergith Larsdatter, Husmandskone 85 Bergeth  
47 24/12-1870 2/1-1871 Elling Mathiasen 6 Uger Værket  
48 25/12-1870 2/1-1871 Christen Jensen, Skomager f. 8/2-1841 (30 Aar) Hollahagen  
49 12/12-1870  - Helge Olsdatter, Enke 78 Kringleføt  
No Død Begravet Den Begravedes fulde Navn og Stand Alder Opholdsted Ved død af smitsom sygdom eller ulykkelig hendelse
1 3/1-1871 12/1 Gina Berthina Andersdatter 5 1/2 Uge Fæhn  
0 Januar   Christen Christensen og Liw Jørgensdatter 0 - Barn død 14 Timer efter Fødselen (kjønn ikke nevnt).
2 7/1-1871 14/1 Maren Hansdatter 7 Maaneder Sagbruget  
3 6/1-1871 14/1 Ole Halvorsen, Barn f. 3/11-1870 Romnæs  
4 11/1-1871 19/1 Anne Olsdatter, Kone 57 Sagbruget  
5 11/1-1871 13/1 Inger Isaksdatter, Enke f. 18/2-1809 Namløshagen  
6 28/1-1871 6/2 Kari Thorsdatter, Pige f. 26/10-1833 Heisholt Evjen  
7 28/1-1871 6/2 Hans Olsen, Drengebarn f. 18/8-1869 Sagbruget  
8 26/1-1871 2/2 Birgithe Marie Tronsen f. 30/3-1870 Kringleføt  
0 2/2-1871   Hans Olsen og Anne Olsdatter 0 - Dødfødt Barn (kjønn ikke nevnt).
0 11/2-1871   Skomager Rasmus Halvorsen og Kirsti Halvorsdatter 0 - Dødfødt Barn (kjønn ikke nevnt).
9 11/2-1871 - Kirsti Andersdatter, Kone 33 Aar Odden  
10 20/3-1871 29/3 Marthe Nilsdatter, Barn 6 Dage Værket  
11 21/3-1871 29/3 Nils Halvorsen, Barn f. 18/9-1870 Namløs  
12 18/3-1871 23/3 Hans Severin Cappelen, Barn f. 18/10-1870 Værket  
13 24/3-1871 29/3 Tron Nilsen, Sagbrugsarbeider 76 Uhlefos Sagbrug  
14 26/3-1871 1/4 Ole Olsen, Værksarbeider 39 Værket  
15 2/4-1871 8/4 Ingebor Torbjørnsdatter, Pige 3/8-1857 ditto  
16 6/4-1871 16/4 Anne Halvorsdatter, Føderaads Enke 70 Skordal  
17 8/4-1871 - Hans Johnsen, Dagarbeider 38 Sagbruget  
18 10/4-1871 19/4 Jens Johnsen, Fossarbeider f. 16/9-1816 ditto  
19 11/4-1871 16/4 Jens Olsen, Husmandsbarn f. 7/9-1869 Stenstadstranden  
0 15/4-1871   Husmand Nils Jensen og Kari Thorsdatter 0 Sjesmoen Dødfødt Barn (kjønn ikke nevnt).
20 16/4-1871 - Kari Thorsdatter Sjesmoen f. 1/5-1839 Sjesmoen under Dagsrød Død i Barselseng 24 Timer efter Forløsningen.
21 25/4-1871 29/4 Mari Tronsdatter Øgaarden, Enke f. 28/8-1826 Øgaarden  
22 Valebø 27/4-1871 1/5 Anne Olsdatter Osdalen, Enke 70 Osdalen under Vale  
23 Valebø 23/4-1871 29/4 Halvor Larsen, Husmandsbarn f. 14/4-1870 Maurflotten

 

24 15/5-1871 24/5 Gunder Rasmusen, Gaardbruger 64 Otterkjær  
25 15/5-1871 24/5 John Pedersen, Ungkarl f. 29/6-1852 Omtved  
26 16/5-1871 24/5 Marthe Abrahamsdatter, Husmandskone 52 Kaasa  
27 29/5-1871 3/6 Sofie Kristine Hansdatter, Barn f. 16/3-1861 Værket  
28 30/5-1871 4/6 Mari Hansdatter, Enke 75 Værket  
29 31/5-1871 6/6 Tollef Halvorsen, Gaardmand 54 Fæhn  
30 17/6-1871 23/6 Gjermund Olsen, Husmand 76 Eie  
31 11/2-1871 - Husmand Gunder Gundersen Løkka 33 Løkka under Klovedal  
32 16/7-1871 - Husmand Ole Olsen 67 Brøstdal under Bjerven  
33 21/7-1871 - Husmand Nils Nilsen 87 Berget  
34 1/8-1871 7/8 Barnet Elling Olsen f. 14/4-1871 Sanden  
35 11/6-1871 - Barnet Torsten Nilsen 3 Aar Næsset  
36 3/8-1871 10/8 Gaardbruger Hans Andreas Jonsen Wærstad 40 Værstad  
37 5/8-1871 12/8 Barnet Anne Pauline Hansdatter 14 Uger Grønnesten Død paa Sygehuset under en Operation.
38 14/8-1871 20/8 Barnet Halvor Gundersen 7 Uger Værket  
39 7/7-1871 - Arbeider Bjørn Helgesen 35 Helgen  
40 2/8-1871 8/8 Pige Gunhild Olsdatter 29 ? Død paa Sygehuset i Solum.
41 18/8-1871 22/8 Ægtemand Ole Andersen 29 Sanden  
42 16/9-1871 - Ægtemand Jon Olsen 80 Deelevje  
43 26/9-1871 4/10 Enken Inger Christiansdatter 70 Ringsevjen  
44 4/11-1871 13/11 Ægtemand Peder Nilsen 72 Hægland  
45 25/7 - Barnet Karen Marie Jonsdatter 2 1/4 Aar Kaasa under Melteig  
46 11/11-1871 18/11 Pigen Inger Andersdatter Stigen 40 aar Namløshagen  
47 30/11-1871 10/12 Barnet Thora Nilsdatter f. 6/3-1871 Hølen ved Sagbruget  
48 28/9-1871 - Pige Marthe Hansdatter 70 Sagbruget  
49 1/12-1871 9/12 Barnet Johan Bernhard Hansen f. 9/12-1870 Sandbakken  
50 15/12-1871 22/12 Karen Kirstine Hansdatter f. 12/1-1867 Værket  
51 24/12-1871 30/12 Barnet Teodor Andreasen f. 14/12-1871 Værket  
52 22/12-1871 29/12 Barnet Anne Maria Ellefsdatter 15 Uger Torgersrud  
53 28/12-1871 3/1-1872 Barnet Rasmus Ingvard Halvorsen f. 15/8-1871 Sagbruget  
54 28/12-1871 6/1-1872 Barnet Kari Halvorsdatter f. 8/1-1871 Gravningen  
55 31/12-1871 6/1-1872 Konen Kari Larsdatter 72 Namløs  
No Død Begravet Den Begravedes fulde Navn og Stand Alder Opholdsted Ved død af smitsom sygdom eller ulykkelig hendelse
1 3/1-1872 11/1 Enkemand Peder Andersen 66 Sagbruget  
2 5/1-1872 13/1 Ægtemand Nils Olsen 54 Tvedt  
3 Romnæs 7/1-1872 13/1 Barnet Margith Johannesdatter 9 Uger Sannæs  
4 18/1-1872 27/1 Barnet Hanna Marie Halvorsdatter f. 8/8-1869 Sagbruget  
5 20/1-1872 27/1 Ole Clausen f. 4/3-1871 Kaasa under Namløs  
6 Valebø 22/1-1872 28/1 Fattiglem Ole Andreas Mathisen Lunde f.  8/5-1858 Brænne (feil. Skal være Lunde)  
7 12/2-1872 17/2 Enken Maria Nilsdatter 78 Værket  
8 Valebø 22/1-1872 28/1 Ole Andreas Mathisen Lunde (oppført for 2. gang!) 4. 8/5-1858 Lunde  
9 12/2-1872 17/2 Enken Maria Nilsdatter Værket (oppført for 2. gang!) 78 Værket  
10 18/2-1872 26/2 Muurmester Kittil Andersen 71 Namløs  
11 22/2-1872 29/2 Værksarbeider Anders Christensen 54 Kronborg  
12 Valebø 25/2-1872 6/3 Enkemand Ole Andersen 80 Brænne  
13 Valebø 3/3-1872 12/3 Gaardbruger Jørgen Jonsen 67 Wale  
14 6/3-1872 13/3 Enkemand Ole Larsen 73 Værket  
15 23/3-1872 29/3 Enken Mari Kittilsdatter 39 Sagbruget  
16 16/3-1872 22/3 Enkemand Reier Tallaksen 92 Tvedt Pladsen  
17 27/3-1872 4/4 Sagmester Nils Hansen Hølen 36 Sagbruget  
18 27/3-1872 2/4 Fattiglem Anne Margrethe Tomasdatter f. 12/9-1781 Huset  
19 7/4-1872 13/4 Ingebor Kirstine Pedersdatter Texle 7 Uger Texle  
20 2/4-1872 10/4 Ingebor Andreasdatter Haatved 1 Aar Haatved  
21 11/4-1872 20/4 Værksarbeider Thomas Pedersen 66 1/2 Værket  
22 10/4-1872 13/4 Konen Annikken Jonsdatter 60 Sagbruget  
23 10/4-1872 18/4 Pige Anne Kirstine Gundersdatter 42 Vibeto  
0 19/4-1872   Husmand Andreas Larsen og Margith Evensdatter 0 Klevsgade Dødfødt Barn (kjønn ikke nevnt).
24 21/4-1872 27/4 Enken Kirsten Maria Jacobsdatter 62 Værket  
25 18/5-1872 25/5 Enken Kari Thomasdatter Haugen 75 Hvalen i Hælgen  
26 22/5-1872 28/5 Konen Kari Thomasdatter Værket 78 Værket  
27 19/5-1872 24/5 Enkemand Hans Christofersen 56 1/2 Værket  
28 24/5-1872 30/5 Ungkarl Peder Larsen Bjærkholt 21 Ugge i Landsmarken Faldt i Vannet og druknede.
0 19/6-1872   Anders Olsen og Marit Nilsdatter 0 Sagbruget Dødfødt Barn (kjønn ikke nevnt).
29 20/6-1872 27/6 Thomas Andreas Martin Jensen 9 Aar Eie Gaard Begge Druknede i Eidselven.
30 20/6-1872 27/6 Knud Birger Reidar Jensen 5 Aar ditto ditto.
31 8/6-1872 15/6 Barnet Hans Abraham Hansen 1 Aar 8 Maaneder Sagbruget  
32 20/6-1872 27/6 Føderaadsmand Steen Johannesen Haatved 63 Haatved  
33 15/6-1872 22/6 Husmand Nils Nilsen 38 Hægna  
34 4/7-1872 10/7 Gunder Nilsen Gruben 1 aar 7 Mnd. Gruben  
35 10/7-1872 17/7 Ragnild Olsdatter 21 Jelseth  
36 18/7-1872 25/7 Kone Ingebor Maria Thomasdatter 43 Holla  
37 6/8-1872 12/8 Barnet Marie Nilsdatter 5 Aar Sagbruget  
38 6/8-1872 10/8 Margith Hansdatter 68 Værket  
39 21/8-1872 24/8 Hans Petter Olsen 8 Maaneder Værket  
40 28/8-1872 5/9 Ungkarl Halvor Jørgensen 25 Aar Sannæs  
41 1/9-1872 5/9 Christen Arnesen 22 1/2 Stenstad  
42 13/9-1872 18/9 Gunder Johansen 6 Aar Pederskaas  
0 21/9-1872   Husmand Knud Andersen og Gro Amundsdatter 0 Himingen Dødfødt Barn (kjønn ikke nevnt).
43 24/9-1872 1/10 Maria Jensdatter 80 Dammen  
44 29/9-1872 5/10 Peder Pedersen 13 Røgstuen  
45 10/10-1872 18/10 Andreas Halvorsen 66 Suusaas  
46 11/10-1872 19/10 Pige Kari Andersdatter 84 Tvedthægna  
47 14/10-1872 19/10 Pige Kirsti Halvorsdatter 68 Værket  
48 Helgen 3/9-1872 7/9 Barnet Augustinus Jahnsen 1 1/2 Aar Eeg  
49 Helgen 13/10-1872 19/10 Carl Jahnsen 3 Aar Eeg  
50 14/10-1872 19/10 Barnet Jahn Petter Larsen 3 1/2 Aar Værket  
51 13/10-1872 19/10 Fattiglem, Ungkarl Halvor Pedersen 78 Romnæs Lægd  
52 17/10-1872 24/10 Ungkarl Jens Andersen Lusnæs 18 Fæhn Døde ved at Falde ned i Fæhnsgruben.
53 3/11-1872 12/11 Føderaadsmand Anders Andersen 73 1/2 Skippervold  
54 11/12-1872 21/12 Enkemand Peder Larsen 67 Værket  
55 21/12-1872 30/12 Konen Ingebor Knudsdatter f. 8/8-1838 Haubakken  
56 Valebø 29/12-1872 4/1-1873 Enken Ingebor Knudsdatter 70 Dalekaasen under Lunde  
57 29/12-1872 3/1-1873 Barnet Jens Østensen 4 Aar Hølen (Sagbruget)  
No Død Begravet Den Begravedes fulde Navn og Stand Alder Opholdsted Ved død af smitsom sygdom eller ulykkelig hendelse
1 2/1-1873 11/1 Fattiglem Aasold Aasoldsen Kjennekaas 73 Baxaas  
2 25/1-1873 1/2 Enken Maria Hansdatter Holla 72 Holla  
3 Valebø 20/1-1873 26/1 Fattiglem Thor Olsen Ytterbø 60 Galten  
3(!) 27/1-1873 3/2 Enken Ellen Andersdatter Lammekaas 83 Lammekaas  
4 28/1-1873 1/2 Værksarbeiders Barn Gunder Andersen 12 Dage Værket  
5 30/1-1873 8/2 Ingeborg Marie, Sagbrugsarbeiders Barn 3 Maaneder Uhlefos Sagbrug  
6 31/1-1873 8/2 Jens Brynnildsen, Værksarbeider 80 Værket  
7 3/2-1873 11/2 Halvor Jonsen Solvold, Husmandssøn 10 Aar Solvold  
8 Valebø 15/2-1873 21/2 Halvor Jonsen Vale, Gaardmandssøn 1 Aar Vale  
9 15/2-1873 23/2 Anne Rollefsdatter, Arbeidsmands Barn 3 1/2 Aar Tinholt  
10 15/2-1873 21/2 Hans Olsen Kabbe, Værksarbeider 44 Værket  
11 15/2-1873 21/2 Ingebor Marie Østensdatter, Smeds Datter 3 Aar Haubakken  
12 25/2-1873 5/3 Marthine Halvorsdatter, Gaardmands Datter 1 Maaned Røgstuen Kighoste
13 3/3-1873 11/3 Simon Olsen Jøntved, Gaardmandssøn 1/2 Aar Jøntved ditto
14 7/3-1873 15/3 Simon Hansen Ytterbø, Gaardmandssøn 1 3/4 Aar Ytterbø ditto
15 3/3-1873 11/3 Anne Oline Clausdatter, Husmandsdatter 4 1/2 Aar Kaasa ditto
16 8/3-1873 17/3 Johanne Elise Andreasdatter Klevsgade 12 Aar 10 Mnd. Klevsgade ditto
17 Helgen 12/3-1873 20/3 Maria Jonsdatter, Gaardmands Kone 57 Gjedeboen  
18 14/3-1873 22/3 Berthine Taraldsdatter 12 Aar Sagbruget  
19 13/3-1873 22/3 Oldermand Nils Bentsen 82 1/2 Sagbruget  
0 16/3-1873   De forlovede Skomager Ole Olsen Ytterbø og
pige Marthe Hansdatter
0 Stenstadstranden Dødfødt Barn (kjønn ikke oppgitt).
20 22/3-1873 30/3 Ole Torkelsen, Husmand 67 Slettekaas  
21 30/3-1873 5/4 Halvor Christofersen, Værksarbeiders Barn 1 1/2 Aar Værket  
22 31/3-1873 9/4 Anne Marie Christensdatter, Værksarbeiders Barn 3 1/2 Aar Værket Mavetæring.
23 6/4-1873 15/4 Thea Nilsdatter, Flaademands Barn 1 1/2 Aar Kastet  
24 5/4-1873 12/4 Torbjørn Saamundsen, Værksarbeider 55 Værket  
25 16/4-1873 23/4 Enken Kari Halvorsdatter 63 Haatved  
26 17/4-1873 24/4 Anne Eliasdatter, Inderstes Kone 33 Øgaarden  
27 30/4-1873 7/5 Halvor Halvorsen, Husmands Barn 8 Dage Hollahagen  
28 12/5-1873 17/5 Husmandskone Anne Pernille Olsdatter ? Aar ditto  
29 27/5-1873 5/6 Møller Peder Kjøstolsen 54 Sagbruget  
30 12/5-1873 5/6 Jens Christensen 14 Dage Stenstadvolden  
31 12/5-1873 5/6 Anne Christensdatter ditto ditto  
32 13/6-1873 19/6 Anne Louise Schaffranick 6 1/2 Mnd. Uhlefos Værk  
33 16/6-1873 21/6 Hilda Catrine Olsdatter 8 Mnd. Værket  
35(!) 22/2-1873 4/3 Stian Olsen Romnæs 6 Aar Romnæs Kighoste.
36 Valebø 11/4-1873 18/4 Anders Nilsen Skottet 68 Skottet  
37 7/7-1873 11/7 Enken Ingebor Jørgensdatter Kaasa 81 Kaasa  
38 18/7-1873 24/7 Konen Inger Knudsdatter 39 Pederskaas  
0 20/7-1873   Arve Olsen og Karen Jacobsdatter 0 Roligheden Dødfødt Barn.
39 25/7-1873 31/7 Pigen Berthe Andersdatter 73 Namløshagen  
0 30/7-1873   Bager Hans Martinius Henriksen og Hustru
Johanne Jensdatter
0 Uhlefos "Dødfødt" Barn.
40 31/7-1873 6/8 Barnet Henrik Andreas Henriksen 5 Timer Uhlefos  
41 17/8-1873 23/8-1873 Enken Olava Mortensdatter Moe 63 Saubruget, Levangen  
42 19/8-1873 23/8 Konen Inger Nilsdatter 82 Qværnodden  
0 21/8-1873   Johannes Olsen Kabbe og Marthe Eriksdatter 0 Værket Dødfødt Barn.
0 Valebø 26/8-1873   Pige Ingebor Olsdatter og Ungkarl Harald Hansen 0 Stuverud Dødfødt Barn.
43 29/8-1873 4/9 Anders Hansen Stoa 13 Aar Sagbruget  
44 5/9-1873 15/9 Enkemand Halvor Christensen 84 Haatved  
45 12/9-1873 25/9 Konen Else Evensdatter 52 Sagbruget  
46 18/9-1873 25/9 Enkemand Simon Larsen 47 Haatved Ved Selvmord.
47 18/9-1873 27/9 Konen Karen Jacobsdatter 27 Roligheden  
0 Valebø 28/9-1873   Halvor Sivertsen og Mari Halvorsdatter 0 Brænne Dødfødt Barn.
48 3/10-1873 10/10 Enkemand Hans Hansen Tintholt 70 Værket  
49 30/10-1873 5/11 Barnet Ole Halvorsen 3 Aar Haavet  
50 1/11-1873 8/11 Konen Maria Jensdatter 68 Værket  
51 2/11-1873 8/11 Arbeider Jacob Larsen 78 ditto  
52 7/11-1873 14/11 Enken Mari Andersdatter 73 Øgaarden  
53 5/11-1873 11/11 Ungkarl Peder Brynnildsen 23 Værket  
54 11/11-1873 21/11 Konen Bergith Jonsdatter 27 Romnæs  
55 10/11-1873 17/11 Enken Anne Jonsdatter - Fiskestigen  
0 20/11-1873   Kittil Christoffersen og Bergith Jonsdatter 0 Romnæs Dødfødt Barn.
56 1/12-1873 8/12 Harald Gundersen 50 Olsbrygge  
No Død Begravet Den Begravedes fulde Navn og Stand Alder Opholdsted Ved død af smitsom sygdom eller ulykkelig hendelse
1 (Valebø?) 30/12-1873 5/1-1874 Husmand Gunder Nilsen Kaasa 71 Kaasa under Brænne(!?)  
2 30/12-1873 7/1-1874 Skrædderlærling Thor Nilsen 17 Skien Fødested Skjæsmoe, Opholdsted Skien.
3 3/1-1874 10/1 Carl Theodor Bauer 7 Aar Værket  
4 12/1-1874 17/1 Skrædder Ole Christensen 51 Odden  
5 13/1-1874 19/1 Nils Laurits Viborg Tronsen f. 26/4-1872 Kringleføt  
6 22/1-1874 30/1 Enken Anne Isine Isaksdatter 53 Værstad  
7 30/1-1874 7/2 Enken Anne Andersdatter 89 Sagbruget  
8 15/1-1874 21/1 Barn Ole Nilsen 3 1/4 Aar Sannerholt  
9 8/3-1874 16/3 Barnet Nils Hansen 1 Aar Tinholtstul  
10 11/3-1874 17/3 Enken Berthe Jonsdatter, Fattiglem 71 Huset under Tvedten  
11 10/3-1874 16/3 Barnet Nils Carlsen 4 Dage Værstad  
12 11/3-1874 19/3 Barnet Severine Jensdatter 5 Mnd. Værstadhagen  
13 2/4-1874 8/4 Konen Ingebor Jonsdatter f. 26/10-1827 Værket Ægteviet 1854.
14 Romnæs 5/4-1874 12/4 Barnet Edvard Johannesen 4 1/2 Aar Romnæs, Kastekleven  
15 13/4-1874 18/4 Skomager Lars Nilsen 67 Heisholt  
16 19/4-1874 24/4 Enkemand Ole Jørgensen 68 1/2 Tved  
17 21/4-1874 29/4 Kone Kirsti Pedersdatter 49 Meelteig  
18 24/4-1874 29/4 Barnet Ingebor Johannesdatter 15 Aar Herregaarden  
19 11/5-1874 15/5 John Nilsen, Lægdslem 73 Holden Præstegaard  
20 15/5-1874 22/5 Thomas Gulliksen 15 Værket  
21 16/5-1874 22/5 Enken Kari Nilsdatter Stua 86 Qværnodden  
22 15/5-1874 19/5 Olava Gundersdatter f. 5/5-1874 Tved  
23 4/5-1874 11/5 Ingebor Kirstine Jensdatter f. 15/6-1857 Jelseth  
24 19/5-1874 15/5 Andrea Pedersdatter f. 12/4-1858 Lindalen  
25 19/5-1874 24/5 Mari Hansdatter, Fattiglem 82 Brennebo (Holden)  
26 24/5-1874 30/5 Gaardmand Anund Gundersen 73 Grønnesteen  
27 31/5-1874 5/6 Hans Johan Hansen 7 Maaneder Heisholt  
28 5/6-1874 12/6 Jørgen Christensen, Enkemand 79 Stenstastranden  
29 14/6-1874 20/6 Anne Christine Hansdatter, Gaardmandsbarn f. 24/9-1873 Præstgrav  
30 22/6-1874 27/6 Kari Olsdatter Haugen, Lægdslem 71 Søve  
31 12/6-1874 18/6 Anne Maria Christoffersdatter 64 Kronborg  
32 26/6-1874 2/7 Elise Ellingsen 2 Aar Værket  
33 14/7-1874 20/7 Anne Marie Christensdatter f. 7/2-1874 ditto  
34 19/7-1874 24/7 Kirstine Olsdatter (Uægte født) f. 14/5-1873 ditto  
35 25/7-1874 31/7 Ole Tovsen, Husmandsbarn f. 28/12-1873 Tufte  
0 Valebø 25/7-1874   Gaardmand John Bentsen og Kirsti Nilsdatter 0 Vale Dødfødt Barn.
36 30/7-1874 5/8 Hans Andersen Snedker f. 1/11-1842 Præstgrav  
37 16/7-1874 20/7 Anne Helene Olsdatter, Gaardmandsdatter 1 1/2 Aar Heisholt  
38 8/9-1874 15/9 Berta Christensdatter 2 Aar 9 Mnd. Værket  
39 30/8-1874 7/9 Christine Jørgensdatter, Enke 83 ditto  
40 12/9-1874 19/9 Anne Magrethe Jacobsdatter 34 Grønnsten  
41 21/9-1874 28/9 Anne Marie Olsdatter, Skolelærers Kone 37 Roa under Helgen  
42 19/10-1874 24/10 Halvor Jonsen, Værksarbeider 33 Værket  
43 27/10-1874 31/10 Mari Pedersdatter 52 ditto  
44 1/11-1874 7/11 Clemmet Nilsen, Føderaadsmand 75 Sannerholt  
45 Valebø 29/10-1874 4/11 Helga Kirstine Nilsdatter 1/2 Aar Graverplads  
46 23/10-1874 29/10 Ole Larsen, Værksarbeiders Barn 1 Dag Værket  
47 14/11-1874 24/11 Ole Olsen, Gartner 70 ditto  
48 15/11-1874 21/11 Maren Nilsdatter, Kone 23 Helgen  
49 19/11-1874 26/11 John Andreasen, Værksarbeider 45 Kronborg  
50 19/11-1874 26/11 Jørgen Halvorsen, Gaardmandssøn 12 Uger Storehoug  
51 23/11-1874 28/11 Lars Olsen, Husmandsøn f. 13/4-1874 Fæbakke  
52 24/11-1874 3/12 Anne Gurine Andreasdatter, HusmandsKone 42 Søvestranden  
53 1/12-1874 12/12 Karen Marie Torersdatter (Toresdatter?) 25 Kamperhoug  
54 4/12-1874   Gunnild Sivertsdatter, Gaardmandskone 26 Lunde  
0 9/12-1874   Gaardmand Nils Jensen og Asloug Marie Knudsdatter 0 Værstad Dødfødt Barn.
55 10/12-1874   Pige Berthe Nilsdatter Juvet 64 Torsnæs  
56 4/12-1874   Maren Brynnildsdatter, Husmandskone 53 Stenstastranden  
57 26/11-1874 5/12 Anders Andersen, Hjulmager fød 1813 Tvedhægna  
58 12/12-1874 17/12 Johanne Maria Olsdatter, Fattiglem 35 Gravningen  
59 17/12-1874 23/12 Carl Frederik Herman Rolsted, Lensmand 82 Daxrød  
60 17/12-1874   Konen Kari Isaksdatter 57 Holtenhagen Indflytter fra Mæhlum uden Attest.
No Død Begravet Den Begravedes fulde Navn og Stand Alder Opholdsted Ved død af smitsom sygdom eller ulykkelig hendelse
1 25/12-1874 2/1-1875 Anders Knudsen, Husmandsøn f. 8/9-1873 Skibsnæs  
2 27/12-1874 5/1-1875 John Andersen, Former 56 Værket  
3 7/1-1875   Enken Mari Halvorsdatter 86 Vibeto  
4 14/1-1875 23/1 Elvine Sophie Aslaksdatter, Husmandsdatter f. 12/4-1874 Teigen  
5 Valebø 15/1-1875 23/1 Marthe Elisabeth Jensdatter, Gaardmandskone ? Lunde  
6 21/1-1875   Edvard Marthinius Johannesen 18 Dage Værket Hjemmedøbt af Thor Pedersen.
7 28/1-1875   Hans Petter Hansen, Former 46 ditto  
0 28/1-1875   Halvor Christensen og Ingebor Kirstine Jensdatter 0 Hægna Dødfødt Barn.
8 26/1-1875 3/2 Ole Johnsen, Gaardmand, Enkemand 87 Fæhn  
9 9/2-1875 17/2 Carl Reiersen 88 Nomme  
10 11/2-1875   Johannes Johannessen 5 Uger Værket Hjemmedøbt 10. Februar af Rasmus Halvorsen Odden.
11 31/1-1875 6/2 Aase Pedersdatter, Enke 65 Sagbruget  
12 29/1-1875 6/2 Johanne Nilsdatter 15 Aar ditto  
13 17/2-1875   Maria Aasoldsdatter, Pige 43 Brøstdal  
14 27/2-1875 6/3 Gunnild Olsdatter, Værksarbeiders Kone 47 Sandbakken  
15 27/2-1875 9/3 Mari Hansdatter, Enke 87 Stensrud  
16 1/3-1875 6/3 Frøken Berthea Rolsted 47 Daxrød  
17 Valebø 10/3-1875 19/3 Asloug Maria Halvorsdatter, Enke 63 Wale  
18 12/3-1875   Nils Jørgensen, Skibstømmermand 46 Sagbruget  
19 26/3-1875   Josefine Marie Larsdatter 6 Aar Kolle  
20 2/4-1875 12/4 Kirsti Eriksdatter, Enke 72 Værket  
21 22/3-1875 31/3 Gunnild Aanesdatter, Enke 80 Kornkaasen  
22 8/4-1875   Maren Anne Halvorsdatter 6 1/2 Aar Røgstuen  
23 7/4-1875 13/4 Kirstine Andrea Olsdatter 28 Tufte  
24 13/4-1875 22/4 Hans Gundersen, Værksarbeiders Barn 3 Aar Værket  
25 17/4-1875 22/4 Olaves Gundersen, ditto, ditto f. 19/12-1874 ditto  
26 18/4-1875 27/4 Berthe Hansdatter, Husmandsdatter 24 Aar Juvet  
27 22/4-1875 30/4 Gunnild Tronsdatter, Skolelærers Enke 75 Sagbruget  
28 6/5-1875 12/5 Peder Valentin Sondresen, Hotelverts Søn 8 Mnd. Værket  
29 5/5-1875 12/5 Anders Thomasen, Føderaadsmand 85 Vibeto  
30 11/5-1875 22/5 Thomas Larsen, Værksarbeider 51 Værket  
31 11/5-1875 22/5 Tollef Larsen, Værksarbeider 22 Præstsagen  
32 11/5-1875 18/5 Jahn Andreas Steensen 2 Aar Fæbakke  
33 12/5-1875 20/5 Else Maria Hansdatter 13 Aar Kaasa under Kolle  
34 23/5-1875 27/5 Asbor Olsdatter(!), (Asbor Knudsdatter) HusmandsKone 65 Øen  
35 26/5-1875 1/6 Sivert Martinius Aasoldsen f. 22/2-1875 Ruaas under Værstad  
36 5/6-1875 12/6 Ole Nilsen Værstad 27 Værstad  
37 13/6-1875 19/6 Hans Hansen, Ungkarl 22 Værket  
38 14/6-1875 19/6 Helbjør Ellefsdatter, Værksarbeiders Kone 35 ditto  
39 25/6-1875 2/7 Marthe Jensdatter, HusmandsKone 71 1/2 Halvorstaa  
40 2/7-1875 8/7 Peder Pedersen, Ungkarl 18 Sagbruget  
41 3/7-1875 8/7 Ludvig Severin Johannesen fra Sverige 16 Uger Øgaarden  
42 6/7-1875   Petter Cornelius Andersen f. 3/4-1874 Fæhn  
43 10/7-1875 18/7 Marthinius Nilsen, Værksarbeiders Søn 13 Uger Værket  
44 21/7-1875 24/7 Anne Olsdatter, Enke 83 Værket  
45 26/7-1875 31/7 Hanna Jensine Andersdatter, Gaardmandsdatter 1/2 Aar Borgen  
46 2/8-1875 7/8 Bent Nilsen, Gaardbruger 55 Stenstad  
47 5/8-1875   Jens Hansen, Enkemand 84 Sagbruget  
48 18/8-1875 24/8 Inga Pauline Halvorsdatter f. 21/1-1875 Kaasene  
49 23/7-1875 30/7 Gunnild Olsdatter, Husmandsdatter 9 1/2 Aar Stensrud  
50 Romnæs 20/8-1875 25/8 Halvor Helliksen, Gaardmand 79 Sannæs  
51 29/8-1875 2/9 Carl Tollefsen, Grubearbeiders Søn   Øgaarden Død strax efter Fødselen.
52 14/9-1875   Jens Olsen Strandsplads, Grubearbeider 74 Strandsplads  
53 Valebø 8/10-1875   Asloug Maria Johnsdatter, Gaardmands Datter 6 Aar Vale Feil ført av Klokkeren. Presten har skrevet riktig. Se nr. 28 neste år.
54 14/10-1875 21/10 Knud Halvorsen, Gaardmandssøn f. 20/6-1875 Baxaas  
55 5/10-1875   Anne Jørgensdatter, Gaardmandsdatter 21 Fæhn  
56 20/10-1875 28/10 Inger Marie Hansdatter, Husmandsdatter f. 19/3-1875 Haavet  
57 22/10-1875 30/10 Anders Halvorsen, Sagarbeider 69 Sagbruget  
58 30/10-1875 8/11 Karen Maria Hansdatter, Husmandsdatter f. 11/6-1871 Bjærkholt  
0 8/11-1875   Gruberabeider Christian Olsen fra Sandsvær og
hustru Ingebor Henriksdatter
0 Øgaarden Dødfødt Barn.
0 16/11-1875   Arbeider Ole Christian Andersen og
Anne Svennungsdatter
0 (Værket?) Dødfødt Barn.
0 13/12-1875   Lars Pedersen og Anne Gunnuldsdatter 0 Værket Dødfødt Barn.
59 17/11-1875 20/11 Anne Svennungsdatter, Husmandskone 21 Bømark  
60 16/11-1875   Anne K. Nilsdatter, Husmandskone 31 Klovedal  
61 22/11-1875   Berthe Maria Andersdatter, Husmandsdatter f. 27/9-1873 Brillekaas  
62 27/11-1875   Andreas Andersen, Gaardmandssøn f. 8/11-1875 Klovedal  
63 17/11-1875   Abraham Abrahamsen, Gaardmandssøn f. 22/6-1875 Kolle  
64 13/12-1875   Lars Pedersen, Værksarbeiders Søn f. 13/12-1875 Værket  
65 19/12-1875 24/12 Hans Valentin Bauer, Bygmesters Søn f. 14/5-1871 Værket  
66 20/12-1875   Ole Amundsen, Husmand 78 Waskaas  
No Død Begravet Den Begravedes fulde Navn og Stand Alder Opholdsted Ved død af smitsom sygdom eller ulykkelig hendelse
1 13/1-1876 19/1 Anne Nilsdatter, Husmands Enke 84 Hægna under Melteig  
2 14/1-1876   Anne Maria Halvorsdatter, Husmandsdatter 8 Uger 5 Dage Storehoug Lagt ihjel af Moderen.
3 20/1-1876   John Jacobsen, Arbeiders Barn 5 Uger Sagbruget  
4 Romnæs 28/1-1876 4/2 Marthe Gundersdatter, Gaardmands Enke 89 Sannæsmoen  
5 30/1-1876   Svannoug Halvorsdatter, Husmands Barn 8 Mnd. Namløs  
6 31/1-1876   Johannes Olsen, Arbeiders Barn 1 1/2 Aar Værket  
7 4/2-1876   Bertha Anette Christensdatter, Arbeiders Barn 7 Mnd. ditto  
8 5/2-1876   Gunnild Olsdatter, Gaardmands Kone 33 Baxaas  
9 9/2-1876   Anne Berthine Larsdatter, Smeds datter 7 Aar 5 Mnd. Præstesagen  
10 10/2-1876 18/2 Anne Jørgensdatter, Gaardmands Enke 82 Huset  
11 17/2-1876 25/2 Jørgen Jørgensen, Gaardmandssøn f. 18/7-1874 Jøntved  
12 13/2-1876 22/2 Augusta Lovise Wefring f. 4/1-1874 Holden Præstegaard  
13 28/2-1876 7/3 Ingebor Anundsdatter, Gaardmands Kone 33 Lillejordet  
14 1/3-1876   Anton Hansen, Gaardmandssøn f. 22/2-1876 Tuftehagen  
0 Valebø 5/3-1876   Gaardmand Jon Bentsen og Kirsti Nilsdatter 0 Vale Dødfødt Barn.
15 7/3-1876 14/3 Ingebor Maria Isaksdatter, Arbeiders Kone 71 Værket  
16 8/3-1876   Anne Nilsdatter, Tømmermerkers datter 10 Aar Heisholt, født paa Ytterbø  
17 9/3-1876 15/3 Nils Hansen, Gaardbruger 79 Jøntved  
18 13/3-1876   Gunder Olaus Halvorsen 5 Aar Hollahagen  
19 12/3-1876 23/3 Peder Andersen, Gaardmands Søn 6 1/2 Aar Namløs  
20 31/3-1876 25/3 Elise Caroline Hendriksdatter 5 1/2 Aar Kringleføt  
21 24/3-1876 2/4 Amandus Jahnsen 5 Aar 7 Mnd. Værket  
22 24/3-1876   Elise Andersdatter, Gaardmandsdatter 14 Dage Namløs  
23 9/4-1876 15/4 Jens Johnsen, Husmandssøn 19 Fæbakke  
24 27/3-1876 1/4 Gjermund Halvorsen, Gaardmandssøn 12 1/2 Aar Gravningen  
25 17/4-1876 25/4 Hanna Maria Hansdatter, Husmands Kone 23 Odden  
26     Tollef Halvorsen f. 29/10-1873 Hollahagen  
27 6/5-1876   John Kittilsen Kronborg f. 21/1-1870 Helgeroen  
28 Valebø 16/5-1876   Asloug Maria Johnsdatter f. 18/8-1869 Lunde  
29 Valebø 22/5-1876   Konen Aaste Kirstine Bjørnsdatter 34 1/2 Valestranden  
30 31/5-1876   Karen Maria Kjøstolsdatter f. 1/1-1865 Enerhougen  
31 19/4-1876   Laura Kirstine Abrahamsdatter 14 Kolle  
32 21/4-1876   Elise Petronelle Marum 11 Kringleføt  
33 6/6-1876   Inderst Ole Hansen 73 Jøntved  
34 8/6-1876 16/6 Hanna Marie Larsdatter 16 Værket  
35 6/6-1876   Simon Pedersen 5 1/2 Aar Omtved  
36 12/6-1876 17/6 Hanna Hansdatter 2 Aar Værket  
0  Valebø 15/6-1876   Gaardmand Halvor Sivertsen og Mari Halvorsdatter 0 Brænne Dødfødt Barn.
37 17/6-1876 23/6 Anne Marie Olsdatter 4 Aar Værket  
0 23/6-1876   Andreas Johannessen, Karine Kjøstolsdatter 0 Heisholt (Nesten) Dødfødt Barn. (Udøbt)
38 24/6-1876 29/6 Anne Karine Pedersdatter f. 20/6-1874 Vibeto  
39 27/6-1876 30/6 Anne Helene Olsdatter f. 8/2-1875 Heisholt  
40 Valebø 29/6-1876   Anders Andersen 14 Solbær (Solberg)  
41 1/7-1876 5/7 Laura Severine Mauritsen 1/2 Aar Vibeto  
42 23/7-1876   Johannes Andreassen 9 Timer Heisholt  
43 25/7-1876 29/7 Hans Ingvard Halvorsen f. 16/2-1873 Sagbruget  
44 29/7-1876 4/8 Konen Karen Gundersdatter 63 Vibeto  
0 31/8-1876   Skomager Jørgen Thorsen, Marthe Thomasdatter 0 Moen Dødfødt Barn.
45 16/9-1876   Enkemand, Fattiglem, Hans Gulliksen Tinholtstul ? Slaaen ved Ulefos  
0 19/9-1876   Gaardmand Halvor Torkelsen og
Svannoug Tollefsdatter
0 Namløs Dødfødt Barn.
46 8/10-1876 16/10 Gaardmand Jens Reiersen 41 Kaasa  
47 Romnæs 10/10-1876 19/10 Gaardmandskone Aaste Tovsdatter 58 Sannæs  
48 Valebø 17/10-1876 21/10 Pige Guro Olsdatter 80 Glaholt  
49 7/11-1876   Gaardbruger Nils Jonsen 51 Værstad  
50 9/11-1876 13/11 Barnet Jens Johnsen 7 Dage Øen  
51 15/11-1876   Enkemand Andreas Jonsen 69 Kronborg  
52 21/11-1876   Marie K. Danielsen 1 1/2 Aar Sagbruget  
53 16/10-1876 24/11 Ingebor Marie Andersdatter 17 Lusnæs  
54 22/11-1876 30/11 Gunnild Scharlotte Towsen 13 Mnd. Tufte  
55 29/11-1876 2/12 Anne Larsdatter f. 4/7-1876 Tveten i Mæhlum  
56 30/11-1876 9/12 Mari Heiretsdatter 56 Værket  
57 24/11-1876   Hanna Anette Hansdatter 2 Aar Sagbruget  
58 24/11-1876   Former John Jespersen 25 Værket  
59 5/12-1876 16/12 Anne Christoffersdatter 63 ditto  
60 4/12-1876   Enken Mari Isaksdatter ? Lommerud  
61 9/12-1876   Hanna Halvorsdatter 1 Aar Kaalstad  
62 9/12-1876 16/12 Sagmester Bent Johannessen 54 Sagbruget  
63 Helgen 9/12-1876 18/12 Gaardbruger Hans Carlsen ? Huuset  
64 21/12-1876 30/12 Anne Larsdatter 39 Fæbakke  
65 27/12-1876   Kari Jensdatter 30 Øen  
66 25/12-1876   Gunda Andersdatter f. 14/11-1876 Sagbruget  
0 31/12-1876   Anders Andersen, Johanne Gunvaldine Engelsen 0 Tinholt Dødfødt Barn.
No Død Begravet Den Begravedes fulde Navn og Stand Alder Opholdsted Ved død af smitsom sygdom eller ulykkelig hendelse
1 28/12-1876 6/1-1877 Anne Marie Larsdatter 7 Værket  
2 2/1-1877 6/1 Anne Elisabeth Stensdatter 35 ditto  
3 23/1-1877 27/1 Husmand Anders Sørensen 70 Vaskaas Hængte sig.
4 2/2-1877 9/2 Barnet Andreas Aasmundsen 9 Uger Værket  
5 14/2-1877 21/2 Gaardmand Peder Christensen 70 Grønnesten  
6 26/2-1877 6/3 Enkemand Anders Christoffersen 65 Lusnæs  
7 15/1-1877 20/1 Anders Olsen 21 Kaasa  
8 14/1-1877 20/1 Fattiglem Nils Gulliksen 75 Roligheden  
9 15/2-1877 22/2 Severin Larsen 22 Værket  
0 4/4-1877   Gaardmand Jørgen Jørgensen, Ingebor Halvorsdatter 0 Tinholt Dødfødt Barn.
10 12/3-1877 17/3 Konen Berthe Svennungsdatter 47 ditto  
11 Valebø 7/3-1877 13/3 Kari Gundersdatter 3 1/2 Aar Langesund Død i Langesund, begravet i Valebø.
12 6/4-1877 12/4 Grubearbeider Ole Anundsen 78 Namløs  
13 8/4-1877 17/4 Anne Halvorsdatter, Gaardmands Kone 65 Stenstadvolden  
0 15/4-1877   Flaademand Peder Gulliksen, Anne Th. Gundersd. 0 Romnæs Dødfødt Barn.
14 29/4-1877 8/5 Anne Maria Halvorsdatter, Enke 74 Kaasa under Præstegaarden  
15 3/5-1877 9/5 Hans Hansen 8 Aar Værket  
16 8/5-1877 12/5 Hans Imanuelsen 9 Aar Bergkaasen  
17 2/6-1877 8/6 Nora Marie Nilsdatter 6 Mnd. Wærstad  
18 Romnæs 3/6-1877 9/6 Christen Emil Andreassen 3 Mnd. Romnæs  
19 9/6-1877 16/6 Thomas Hansen 63 Gunnerud  
20 17/6-1877 23/6 Marthe Maria Eriksdatter 30 Wærket  
21 16/6-1877 21/6 Berthinius Hansen f. 30/7-1869 Pladsen under Helgen  
22 23/6-1877 6/7 Jørgen Edvard Evensen f. 1/7-1876 Værket  
23 28/6-1877 6/7 Gunhild Andreasdatter f. 11/6-1877 Heisholt  
24 29/6-1877 6/7 Karine Asgjærsdatter 43 Værket  
25 1/7-1877 7/7 Halvor Halvorsen 48 Lommerud  
26 1/7-1877 6/7 Anders Halvorsen 65 Brillekaas  
27 8/7-1877 16/7 Halvor Bjørnsen, Gaardbruger 47 Helgen  
28 5/7-1877 11/7 Laura Sørine Simonsdatter 16 Melteig  
29 Romnæs 27/7-1877 3/8 Johannes Johannessen 15 Sannæs  
30 31/7-1877 7/8 Husmandskone Anne Jacobsdatter 40 Haatvet  
31 19/8-1877 27/8 Halvor Hansen f. 28/7-1874 Vibeto  
32 18/9-1877 25/9 Maren Magrethe Christiansdatter f. 11/2-1873 Stua under Tufte  
33 30/9-1877 6/10 Isak Andreas Johnsen 35 Værket  
0 14/10-1877   Forstander for Treenigheden Hans Christoffersen og
Lovise Abrahamsdatter
0 Bjærven Dødfødt Barn.
34 15/10-1877 20/10 Andreas Hansen Fiskestigen 55 Sagbruget  
35 19/10-1877 27/10 Nils Larsen f. 6/8-1877 Helgenskougen  
36 20/10-1877 27/10 Jens Andreas Pedersen 14 Dage Skippervold  
37 30/10-1877 8/11 Ungkarl Johannes Andersen 26 Dage(?!) Kronborg  
38 2/11-1877 10/11 Anne Elisabeth Nilsdatter f. 2/1-1877 Værket  
39 Helgen 25/10-1877 3/11 Enken Margit Evensdatter Stenuldshue under
Tveten i Bø
77 Vasdalen Vasdalen hos Gunne Anundsen.
40 4/11-1877 11/11 Enkemand Peder Larsen Otterkjær 74 Otterkjær under Susaas  
0 8/11-1877   Murer Anders Pedersen, Anne K. Andersdatter 0 Fæhn Dødfødt Barn.
41 9/11-1877 17/11 Konen Gurine Olsdatter 65 Værket  
42 23/11-1877 1/12 Nils Larsen Kolle 4 Aar ditto  
43 26/11-1877 30/11 Pige Anne Kittilsdatter 27 ditto  
44 29/11-1877 7/12 Kone Marthe Jahnsdatter 57 ditto Slagtilælde.
45 1/12-1877 8/12 Nils Kjøstolsen 10 Aar Namløs  
46 24/12-1877 2/1-1878 Enke Margit Gulbrandsdatter 73 Kaasa under Kolle Tilhører Frimenigheden.
No Død Begravet Den Begravedes fulde Navn og Stand Alder Opholdsted Ved død af smitsom sygdom eller ulykkelig hendelse
1 4/1-1878 11/1 Johanne Olsdatter 11 1/2 Aar Holden Gaard  
2 Romnæs 4/1-1878   Kone Magrethe Nilsdatter 53 1/2 Sannæs  
3 8/1-1878 26/1 Konen Marie Fredriksdatter 54 Værket  
4 19/1-1878 26/1 Enken Kirsti Jahnsdatter 84 Værket  
5 24/1-1878 2/2 Fattiglem, Enke Aasil Nilsdatter 85 Halvorstaa  
6 27/1-1878 2/2 Gurine Nilsdatter 5 1/2 Aar Værket  
7 3/2-1878 12/2 Liw Hansdatter f. 26/11-1876 Vibeto  
8 21/2-1878 1/3 Andreas Aasmundsen f. 23/1-1878 Værket  
9 22/2-1878 1/3 Anne Marie Larsdatter f. 2/8-1875 ditto  
10 26/2-1878 7/3 Enkemand, Føderaadsmand Hans Paulsen 85 Værstad  
11 15/1-1878 22/1 Fattiglem Anne Halvorsdatter 80 Nomme  
12 Solum 25/2-1878 5/3 Anne Pedersdatter f. 25/2-1876 Sygehuset i Solum  
13 10/3-1878 17/3 Konen Elisabeth Olsdatter 43 Hollahagen  
14 25/2-1878 2/3 Gaardmandsbarn Hans Abrahamsen 5 Aar Kolle  
15 Romnæs 21/3-1878 2/4 Gaardmandssøn Hans Østensen f. 26/1-1858 Ødegaarden under Romnæs  
0 8/4-1878   Inderst Ole Olsen, Marthe Hansdatter 0 (Søvestranden?) Dødfødt Barn.
16 14/4-1878 20/4 Hanna Andreasdatter f. 12/10-1877 ditto  
17 11/5-1878 16/5 Knud Birger Martin Jensen f. 29/7-1877 Tufte  
18 24/4-1878 1/5 Halvor Torkelsen 42 Danielskaas  
19 14/4-1878 21/4 Kristine Pedersdatter 1 Dag Værket Tvilling. Forældre: Peder Johnsen og Anne Olsdatter.
20 15/4-1878 21/4 Ole Pedersen 2 Dage ditto Tvilling. Forældre: Peder Johnsen og Anne Olsdatter.
21 1/5-1878 8/5 Hans Johannesen f. 3/2-1878 ditto  
22 18/5-1878 24/5 Thyge Andersen 30 Vibeto  
23 22/5-1878 29/5 Marie Larsdatter f. 16/12-1876 Værket  
24 22/5-1878 28/5 Inga Karoline Andreasdatter 1 Dag Heisholt  
25 25/5-1878 1/6 Jacob Johannesen 25 1/3 Aar Sagbruget  
26 3/6-1878 8/6 Knud Andersen, Gaardbruger f. 1817 Jøntved  
27 16/6-1878 20/6 Nils Leohnard Bauer f. 11/3-1862 Værket  
28 30/6-1878 7/7 Berthe Sussanne Nilsdatter f. 13/10-1877 Næsset i Helgen Født paa Bergen i Solum.
29 1/7-1878 6/7 Mandius Mauritsen f. 14/10-1877 Vibeto  
30 25/7-1878 31/7 Kone Kari Nilsdatter 37 Værket  
31 21/7-1878 27/7 Gullik Pedersen 63 ditto  
32 22/8-1878 28/8 Stina Gundersen 52 Ulefos Gaard  
33 Valebø 3/5-1878 9/5 Fattiglem Ingebor Olsdatter Omkr. 75 Valebø  
34 Valebø 22/7-1878 27/7 Kari Andersdatter, Gaardmandskone 54 Solberg  
35 19/8-1878 24/8 Anne Kittilsdatter, Husmandskone 55 Namløshagen  
36 21/7-1878 27/7 Kari Bentsdatter, Enke 74 Værket  
37 Valebø 15/6-1878 22/6 Gaardmandskone Kari Olsdatter f. 30/6-1821 Orekaasen  
38 2/9-1878 7/9 Barnet Ole Carlsen Lindgreen 7 Dage Haubakken  
39 Valebø 28/8-1878 3/9 Leilænding Ole Halvorsen 75 3/4 Usterud  
40 18/9-1878 28/9 Gunder Jacobsen 5 Dage Værket  
41 6/9-1878 13/9 Pigen Gunnild Gunnuldsdatter 23 Aar Sandbakken  
42 Valebø 7/10-1878 21/10 Enke Liw Paulsdatter Vale 82 Vale  
43 Valebø 14/9-1878 21/10 Ungkarl, Fattiglem Anders Christensen 67 Kindalen (Kjendalen)  
44 3/11-1878 17/11 Husmandskone Margith Halvorsdatter 63 Almanskaasa, Heisholt  
45 2/11-1878 17/11 Kone Berthe Johanne Stensdatter 47 Værket  
46 13/9-1878 20/11 Føderaads Enke Anne Christensdatter 95 Øgaarden  
47 15/11-1878 27/11 Ungkarl Hans Andreas Pedersen 29 Kolstad  
48 8/12-1878 22/12 Ungkarl Jens Taraldsen 29 Sagbruget  
0 Valebø 25/12-1878   Gaardbruger Nils Grægersen, 35 Aar og Hustru
Ingebor Knudsdatter 32 Aar
0 Graverpladsen Dødfødt Pige.
0 10/11-1878   Murer Anders Pedersen 65 Aar og Hustru
Karine Andersdatter 36 Aar
0   Dødfødt Dreng.
No Død Begravet Den Begravedes fulde Navn og Stand Alder Opholdsted Ved død af smitsom sygdom eller ulykkelig hendelse
1 22/12-1878 1/1-1879 Arbeiders Kone Andrea Andreasdatter 36 Værket Barselseng i 5 Døgns Krampe.
0 Valebø 23/1-1879   Gaardbruger Torsten Halvorsen 44 Aar og hustru
Gunnild Kirstine Leifsdatter 42 Aar
0 Brænne Dødfødt Dreng.
2 29/12-1878 12/1-1879 Arbeiders Søn Martinius Gulliksen 13 Værket  
3 30/12-1878 26/1-1879 Husmands Enke Signe Halvorsdatter 63 Baxaas Hægna  
4 27/1-1879 9/2 Føderaads Enke Kirsti Halvorsdatter 86 Nomme  
5 5/2-1879 16/2 Gaardbrugers Søn Christen Andreas Andersen 17/1-1878 Stenstadvolden  
6 27/1-1879 16/2 Føderaadsmand Peder Hansen 84 Tinholtstulen  
7 24/1-1879 23/2 Føderaadsmand Johannes Rasmussen 94 Heisholt  
8 Romnæs 14/2-1879 22/2 ditto Halvor Helliksen 85 Sannæs  
9 13/2-1879 9/3 Gaardmandssøn Isak Isaksen f. 13/2-1878 Værstad  
10 26/2-1879 16/3 Arbeiders Barn Karen Marie Gundersdatter f. 4/10-1878 Værket  
11 17/3-1879 22/3 Arbeiders Barn Ingebor Josefine f. 5/6-1878 ditto  
12 2/4-1879 27/4 jordf. Arbeiders Barn Marthinius Halvorsen f. 11/11-1877 ditto  
13 5/4-1879 12/4 Arbeiders Kone Karine Eliasdatter 32 ditto  
14 21/4-1879 1/5 Husmand Hans Jensen 58 Odden  
15 20/5-1879 27/5 Arbeiders Barn Bertha Olsdatter 19/5-1879 Værket  
16 30/5-1879 3/6 Enken Margith Johannesdatter 79 Fæbakke  
17 6/5-1879 13/5 Husmands Barn Lars Jensen 10 Aar ditto  
18 Valebø 29/3-1879 5/4 Husmands Kone Anne Marie Jørgensdatter 26 Galten  
19 Valebø 30/5-1879 7/6 Gaardbruger Sivert Olsen Moene 62 Moene  
20 Valebø 29/5-1879 4/6 Føderaadsenke Gunnild Halvorsdatter 60 Brænne  
21 24/4-1879 3/5 Gaardbruger Ole Johannesen 42 Vale Døde ved at falde ned af et Berg.
22 16/4-1879 19/4 Arbeiders Barn Theodor Emil Gundersen f. 24/1-1875 Værket Skarlagensfeber.
23 9/4-1879 19/4 Arbeiders Barn Emma Hansine Gundersdatter f. 22/1-1877 ditto ditto
24 29/6-1879 7/8 Gaardbrugers Barn Caroline Jonsdatter 3 Aar Namløs  
25 9/8-1879 15/8 Gaardbruger Jørgen Kjøstolsen 58 Kaalstad  
26 9/8-1879 16/8 Husmands Barn Anne Halvorsdatter f. 30/6-1878 Gravningen  
27 9/5-1879 17/5 Gaardbrugers Kone Ingebor Hansdatter 64 Heisholt  
28 7/3-1879 15/3 Enke, Fattiglem Kari Halvorsdatter 74 Delsbakke  
29 Romnæs 1/8-1879 9/8 Husmandskone Kari Torstensdatter 76 Romnæs  
30 31/5-1879 7/6 Gaardbruger Ougun Sigurdsen 34 Gravningen  
31 24/4-1879 3/5 Gaardbrugers Barn Kittil Ougensen 17/5-1878 ditto  
32 29/8-1879 6/9 Uægte Barn Marie Paulsdatter 12 Aar Espevolden  
33 15/8-1879 Jordf. 21/9 Husmandsbarn Laura Mathilde Enoksdatter 6/6-1879 Vibeto  
34 3/9-1879 Jordf. 21/9 Gaardmandsenke Kari Hansdatter 60 Gunnerud  
35 28/8-1879 30/8 Stationsholders Barn Dortheus Sondresen 28/8-1879 Værket  
36 22/9-1879 28/9 Fattiglem Gunvor Kittilsdatter 30 Borgen Tæring.
37 23/8-1879 28/8 Fattiglempige Kari Jonsdatter 80 Haavet  
38 13/9-1879 20/9 Malersvend Peder Nilsen 21 Værstad Tarmslyng.
39 Helgen 26/8-1879 1/9 Enken Kirsti Kjøstolsdatter 74 Helgen  
40 29/9-1879 5/10 Arbeiders Barn Carl Hansen 7/6-1879 Værket  
41 20/10-1879 25/10 Skrædder Enok Mauritsen 40 Vibeto Tæring.
42 21/10-1879 30/10 Ole Andersen 65 Hægnakaasa  
43 Romnæs 11/11-1879 19/11 GaardmandsKone Liw Bjørnsdatter 60 Sannæs Kaasa Tæring
44 15/11-1879 26/11 Arbeider, Ungkarl Hans Henriksen 25 Værket Hjernebetændelse.
45 16/11-1879 22/11 Dampskibsfører Mathias Ellingsen 54 Værket Lungebetændelse
46 2/12-1879 12/12 Anne Marie Halvorsdatter f. 13/12-1876 Storehoug  
47 8/12-1879 20/12 Gaardmands Enke Marie Johnsdatter 77 Sagbruget Lungebetændelse.
48 5/12-1879 13/12 Arbeider Peder Pedersen 69 ditto ditto.
49 21/11-1879 28/11 Pige Berthe Olsdatter Godjord 72 Værket Slagtilfælde.
50 22/12-1879 27/12 Districtslæge Hans Christian Martinus Hoff 65 Ulefos Ryggmarvtæring.
0 16/12-1879   Arbeider John Olsen, 26 Aar og Hustru
Anne Halvorsdatter 25 Aar
0 Bergkaasen Dødfødt Dreng.
No Død Begravet Den Begravedes fulde Navn og Stand Alder Opholdsted Ved død af smitsom sygdom eller ulykkelig hendelse
1 5/12-1879 20/12-1879 Pige Kari Christoffersdatter 47 Værket Tæring. Gravfæstet 1. Januar 1880.
2 16/12-1879 20/12 Enke Kirsten Tollefsdatter 74 ditto Lungebetændelse.
0 Valebø 16/1-1880   Husmand Gunder Halvorsen 43 Aar og Hustru
Ingebor Corneliusdatter 38 Aar
0 Dalekaasen Dødfødt Pige.
0 17/1-1880   Handelsmand Rasmus Hansen 36 Aar og Hustru
Andrea fød Andersen 31 Aar
0 Heisholt Dødfødt Pige.
3 27/1-1880 31/1 Husmands Barn Anne Marie Johannesdatter 2 Aar Haugen  
4 5/12-1879 11/12-1879 Enke Gunnild Thorsdatter 43 Danielskaas Lungebetændelse.
5 7/2-1880 14/2 Arbeiders Barn Anne Elise Asgjærsdatter 21 Dage Værket  
6 Helgen 30/1-1880 7/2 Føderaads Kone Maren Olsdatter 63 Hvalen Mavebetændelse.
7 Valebø 25/12-1879 2/1-1880 Gaardbrugers Kone Guro Larsdatter 52 Lunde Tæring, Vattersot.
8 Valebø 18/11-1879 26/11-1879 Husmands Kone Kirsti Knudsdatter 57 Osdalen Slagtilfælde.
0 16/2-1880   Inderst Carl Eriksen f. 1843 og Hustru
Gunnild Maria Larsdatter f. 1846
0 Værstad Dødfødt Dreng.
9 Valebø 17/11-1879 22/11-1879 Fattiglem, Kone Ingebor Christensdatter 58 Brænnestua  
10 17/3-1880 25/3 Husmands Enke Kirsti Hansdatter 49 Sandalskaasa Tæring.
11 26/2-1880 6/3-1880 Føderaads Enke Kirsti Hansdatter 84 Næsodden  
12 15/3-1880 20/3 Gaardbrugers Barn Hanna Marie Carlsdatter f. 8/3-1878 Præstgrav Hjernebetændelse. Fader: Carl Svendsen.
13 23/3-1880 27/3 Arbeiders Barn Christian Torstensen f. 24/8-1879 Værket Fader: Torsten Jonsen.
14 25/2-1880 5/3 Enke Inger Jonsdatter f. 1839 Hollahagen Saar paa Hjertet.
15 25/4-1880 1/5 Arbeiders Barn Simon Johnsen f. 12/4-1880 Fæbakke Fader: Jon Jonsen.
16 Valebø 2/5-1880 8/5 Ungkarl, Underofficer Ole Johnsen 22 Vale Vaadeskud.
17 5/5-1880 11/5 Enke Kari Kjøstolsdatter 60 Kaasa under Fosse  
18 1/5-1880 8/5 Gaardbruger Jørgen Pedersen 53 Namløs Mavegevæxt.
19 Romnæs 4/12-1879 10/12-1879 Gaardbrugers Søn Christoffer Jonsen f. 8/9-1878 Romnæs Romnæs Fader: Jon Christoffersen.
20 19/1-1880 24/1 ditto Nils Halvorsen 13 Kastet Druknet. Fader: Halvor Jensen.
21 4/6-1880 10/6 Gaardbrugers Datter Anne Andreasdatter f. 1/4-1880 Haatved Hjernebetændelse.
22 Helgen 9/6-1880 15/6 ditto Anne Halvorsdatter 6 Aar Helgen Mave og Brystbetændelse.
23 24/7-1880 29/7 Skrædder Ole Halvorsen 23 Stoadalen  
24 22/6-1880 28/6 Arbeiders Barn Ole Andreasen f. 4/6-1880 Værket Hjernebetændelse. Fader: Andreas Andreasen.
25 23/7-1880 29/7 Fattiglem Mari Olsdatter f. 1808 Strandkaas  
26 Helgen 2/8-1880 7/8 Gaardbrugers Kone Inger Gurine Isaksdatter f. 1817 Eeg Tæring.
27 11/8-1880 17/8 Arbeiders Kone Kirsten Jensdatter f. 1856 Langkaas ditto.
28 26/8-1880 31/8 Føderaads Enke Anne Hansdatter f. 1812 Tinholt ditto.
29 8/7-1880 12/7 Gaardbrugers Søn Jens Johannesen f. 1873 Stenstadvolden Hjernebetændelse. Fader: Johannes Bentsen.
30 6/9-1880 11/9 Føderaads Enke Berthe Asgjærsdatter f. 1817 Fæbakke Slagtilfælde.
31 2/10-1880 9/10 Arbeiders Barn Peder Olsen f. 19/5-1879 Værket  
32 30/9-1880 9/10 Skolelærers Barn Andrea Kirstine Trondsdatter f. 1/2-1880 Roa Hjernebetændelse. Fader: Tron Christensen.
33 23/10-1880 30/10 Arbeiders Barn Marie Hansdatter f. 27/8-1879 Værket Fader: Hans Severin Andersen.
34 19/10-1880 23/10 Plads Enke Marthe Christensdatter 64 Gruben Lungebetændelse.
35 28/10-1880 5/11 Arbeiders Barn Thor Halvorsen 6 Aar Kamperhoug Rygmarvtæring.
36 12/11-1880 20/11 Arbeiders Kone Marthe Nilsdatter 49 Værket Lungebetændelse.
37 4/11-1880 13/11 Arbeiders Enke Maren Aasmundsdatter 74 Værket Hjerteonde.
0 10/1-1880 Brevig Arbeidsmand Peder Andersen Lucenæs 30 fra Lucenæs Død og begravet i Brevig. Død ved Explotion af Sprængstof.
38 18/11-1880 27/11 Gaardbrugers Kone Gunnild Henriksdatter 77 Værstad Hægna  
39 Helgen 3/11-1880 9/11 Fattiglem Karen G. Andersdatter 6 Aar Vasdalen  
0 13/11-1880   Bager Nils Nicolai Asbjørnsen, 26 Aar og
Hustru Anne Laurine "Morifød", 25 Aar
0 Heisholt opjord Dødfødt Pigebarn.
40 25/11-1880 4/12 Skrædders Barn Hulda Nicoline Andersdatter f. 30?/6-1877 Odden  
41 25/11-1880 3/12 Johan Johansen f. 5/2-1880 Fæhnshagen Søn af Pigen Mari Larsdatter.
42 4/12-1880 15/12 Gaardmands Enke Marthe Pedersdatter 68 Tufte Bronkit.
No Død Begravet Den Begravedes fulde Navn og Stand Alder Opholdsted Ved død af smitsom sygdom eller ulykkelig hendelse
1 21/12-1880 30/12-1880 Gaardbrugers Barn Hilborg Halvorsdatter 11 Aar Ullevig Hjerteonde.
2 30/12-1880 6/1-1881 Arbeiders Barn Jacob Isaksen f. 30/11-1880 Sagbruget Fader: Smed Isak Andersen.
3 7/1-1881 26/1 Værkseier Diderik Severin Cappelen f. 1821 Holden Lungebetændelse. Død i Christiania. Liget henført hertil og nedsat i
Familiebegravelsen paa den gamle Kirkegaard ved Holla.
4 20/1-1881 28/1 Gaardmands Kone Margit Johannesdatter f. 1853 Jøntved Tæring.
5 10/1-1881 10/1 Gaardmands Datter Ingebor Kjøstolsdatter f. 10/1-1881 Jøntved Fader: Kjøstol Jørgensen.
6 20/1-1881 27/1 Enken Ingebor Olsdatter f. 1796 Jøntved  
7 24/1-1881 27/1 Gaardmandssøn Anders Hansen 10 Aar Præstgrav Stedfader: Carl Svendsen.
8 15/1-1881 22/1 Enkemand Hans Pedersen 71 Værket Sindsvag.
9 12/2-1881 19/2 Ungkarl, Kontorist Adolf Hansen 25 Furrustul Tæring.
10 20/12-1880 29/12-1880 Gaardmandssøn Christen Olsen f. 13/5-1877 Vibeto Kighoste. Fader: Ole Nilsen.
11 20/1-1881 29/1 ditto Ole Olsen f. 6/2-1880 ditto ditto. ditto.
12 10/2-1881 19/2 Pige Andrine Torbjørnsdatter 22 Værket  
13 18/2-1881 26/2 Ungkarl, Husmand Anders Christensen 39 Holden Hjerte afoction.
14 24/2-1881 5/3 Skomager Hans Olsen 55 Odden Leversygdom.
15 5/2-1881 16/2 Arbeiders Barn Carl Olsen f. 15/9-1880 Fiskestigen Kighoste.
16 3/3-1881 16/3 Gaardmandsenke Karen Kirstine Abrahamsdatter 33 Huset Tæring.
17 15/3-1881 22/3 Husmands Kone Mari Hansdatter 57 Heisholtevjen  
18 21/3-1881 31/3 Hanna Halvorsdatter f. 14/3-1878 Baxaas Lungebetændelse. Fader: G.br. Halvor Danielskaas.
19 25/3-1881 31/3 Karen Halvorsdatter f. 14/10-1875 Baxaas Lungebetændelse. Fader: Halvor Torkildsen.
20 1/4-1881 9/4 Enke Ingebor Jensdatter 81 Værket. Lungebetændelse.
21 18/1-1881 27/1 Anders Andersen, Ungkarl 19 Næsodden  
22 18/4-1881 23/4 Svend Nicolai Svendsen, Marsmester 64 Værket Slag af Hjertefeil.
23 12/4-1881 20/4 Helge Andersdatter, Husmandskone 49 Vasdalen Af Saude f. Iglekjen, døde i Vasdalen.
24 18/3-1881 26/3 Andreas Andreassen, Gaardbrugers Barn f. 16/3-1881 Haatved  
25 2/5-1881 7/5 Severin Tollisen f. 16/6-1880 Fæhn Fader: Tolli Evensen.
26 16/5-1881 21/5 Jørgen Martinius Johansen 9 Aar Sagbruget Hjernebetændelse. Fader: Johan Mathiasen.
27 2/5-1881 12/6 Jens Nilsen, Arbeider 19 Sjesmoen  
28 5/5-1881 19/6 Johannes Nilsen, Arbeiders Barn f. 28/11-1880 Værket  
29 16/6-1881 22/6 Karen Maria Nilsen født Johnsen 35 Ulefoss Lungetæring.
30 9/6-1881 13/8 Martinius Nilsen, Ungkarl, Arbeider 25 Værket Selvmord ved Drukning.
31 25/6-1881 2/7 Ingebor Arvesdatter, Gaardmandskone 66 Namløs Rygmarvstæring.
32 11/5-1881 17/5 Kari Olsdatter Sverdsten, Husmandsenke 65 Sværdsten  
33 24/10-1880 30/10-1880 John Johannesen, Gaardmandssøn f. 6/3-1879 Stenstad Brystsygdom.
34 30/5-1881 10/7 Johannes Asgjærsen f. 24/5-1881 Værket Fader Asgjær Olsen.
35 24/7-1881 29/7 Gunder Olsen, Tømmermærker 51 Sagbruget Fald og Hjernebeskadigelse.
36 6/7-1881 12/7 Kari Christiansdatter, Husmandskone 61 Skaugen Tæring.
37 10/7-1881 16/7 Andreas Johnsen Oldermand 65 Bakken Nyresygdom.
38 7/8-1881 13/8 Martin Martiniusen f. 2/7-1880 Strømodden Moder: Gunnild Brynnildsdatter.
39 7/8-1881 11/8 Laurits Andersen, Tjener f. 1864 Huset Blodforgiftning.
40 24/7-1881 31/7 Anne Aasoldsdatter, Husmands barn f. 20/2-1881 Ruaas  
41 Romnæs 29/11-1879 3/12-1879 Berthe Hansdatter, Husmands Enke 90 Sannæs  
42 ditto 12/8-1880 15/8-1880 Ingebor Hansdatter, Gaardbrugers Datter f. 13/2-1876 Sannæs Fader: Hans Hansen.
43 ditto 23/7-1880 29/7-1880 Carl Halvorsen, Skolelærers Barn f. 11/7-1875 Kastet Fader: Halvor Jensen.
44 ditto 19/2-1881 1/3 Ingebor Hansdatter, Husmands Enke 82 Ødegaarden  
45 Valebø 11/2-1881 19/2 Sivert Olsen, Gaardmands Barn f. 16/1-1881 Moene i Valebø Fader: Ole Sivertsen.
46 ditto 2/8-1881 6/8 Ingebor Olsdatter, Husmands Enke f. 1798 Usterud  
47 ditto 30/6-1880 8/7-1880 Aaste Karine Sigurdsdatter, Husmands Kone 24 Kaasa i Valebø  
48 ditto 11/10-1880 15/10-1880 Asbor Halvorsdatter, Pige 26 Brænne  
49 ditto 4/8-1880 12/8-1880 Thone Nilsdatter, Gaardmandsdatter f. 18/5-1879 Lunde Fader: Nils Christensen.
50 23/8-1881 27/8 Laura Jensine Evensdatter f. 3/5-1881 Sagbruget Mavekrampe. Fader: Arbeider Even Andersen.
51 25/8-1881 1/9 Sten Christensen, Arbeidsmand 27 Ulefoss Nyretæring.
52 5/9-1881 10/9 Anund Hansen, Gaardmand, Enkemand 71 Vibeto Tæring.
53 1/9-1881 7/9 Aaste Kirstine Arvesdatter, Gaardmands Kone 64 Helgen  
54 4/10-1881 11/10 Gustav Hansen, Kontorist 32 Furrustul Lungebetændelse.
55 30/9-1881 10/10 Anne Marine Johnsdatter f. 29/8-1879 Sagbruget ditto.
56 1/11-1881 5/11 Arbeiders Barn, Hanna Gunhilde Larsdatter f. 15/4-1879 Værket Strubehoste.
57 30/10-1881 8/11 Gaardbrugers Kone Maria Hansdatter f. 1824 Sannerholt Hjertesygdom.
58 7/11-1881 12/11 Enke, Fattiglem Kari Pettersdatter 77 Værket  
59 19/11-1881 26/11 Contorist P. H. Smith 68 Værket Nyresten.
60 19/11-1881 25/11 Pige Gunhild Nilsdatter 16 Toreskaas Difteri.
61 14/12-1881 21/12 Drengebarn Hakon Hansen f. 15/10-1879 Holden Hjertefeil. Fader: Agronom Hansen.
62 Valebø 9/11-1881 19/11 Føderaadsenke Kirsti Pedersdatter 61 Vala  
63 23/12-1881 28/12 Gaardmands Barn Halvor Hansen f. 5/3-1877 Fæhn Difteri. Fader: Hans Halvorsen.
No Død Begravet Den Begravedes fulde Navn og Stand Alder Opholdsted Ved død af smitsom sygdom eller ulykkelig hendelse
1 Romnæs 3/1-1882 9/1 Ungkarl, Sagarbeider Ole Ellefsen Nyhuus f. 1858 i Solum Romnæs Tæring. Konfirmert her 1877.
2 Valebø 26/1-1882 2/2 Inderst, gift, Halvor Halvorsen Vala f. 1810 Vale lille Blæresygdom.
3 12/3-1882 21/3 Gaardbruger, gift, Nicolai Halvorsen f. 1853 Kjeldal i Lunde - Heisholt Hjernebetændelse.
4 Dissenter
    Valebø
26/4-1882   Gaardbrugers Barn Mathias Kittilsen f. 1879 Vale Difteri. Fader: Kittil Mathisen.
5 18/4-1882 29/4 Gift Værksarbeider Nils Christoffersen f. 1817 Værket Lungebetændelse.
6 27/5-1882 28/5 Hans Olsen, Barn f. 1882 Odden Krampe. Fader: Søfarende Ole Hansen Odden.
7 Romnæs 29/5-1882 6/6 Gaardbruger Hellik Halvorsen, Enkemand f. 1821 Saude Sannæs Hjertesygdom.
8 2/6-1882 7/6 Fattiglem, Enkemand Christen Svendsen f. 1811 Præstegaarden  
9 21/5-1882 27/5 Barn, Carl Nilsen f. 1880 Sannerholt Strubehoste. Fader: Nils Clemmetsen.
10 Valebø 13/7-1882 19/7 Seminarist, Ungkarl Torjus Olsen, konfirmert 1875 f. 1861 Opsahl Tæring.
1 22/10-1881 29/10-1881 Barn Kirsten Maria Nilsdatter f. 1875 Sannerholt Kirtelsyge i Maven.
2 24/2-1882 4/3-1882 Føderaadsenke Anne Olsdatter f. 1805 Vibeto Øgaarden (Fæhn)  
3 3/4-1882 10/4 Fattiglem, Enke Aaste Halvorsdatter f. 1798 Værket  
4 Valebø 9/11-1881 19/11-1881 Føderaads Enke Kirsten Pedersdatter f. 1821 Omtved - Vale  
5 26/4-1882 6/5-1882 Pladsenke Maria Hansdatter f. 1803 Kaalstad - Gruben Tæring.
6 Valebø 27/4-1882 6/5 Husmands Barn, Torine Rollefsdatter f. 1868 Osdalen - Osdalen Lungebetændelse. Faderen: Rollef Jørgensen.
7 Valebø 6/4-1882   Gaardbrugers Barn, Marie Kittilsdatter f. 1877 Vale - Vale Difteri. Fader: Kittil Mathisen.
8 13/5-1882 20/5 Pladsenke Thone Anundsdatter f. 1795 Brænne - Kastet Lungebetændelse.
9 15/5-1882 20/5 Gaardbrugers Barn, Hanna Marie Olsdatter f. 1879 Danielskaas ditto. Fader: Ole Johannesen.
10 24/2-1882 4/3-1882 Hanna Susanne Pedersdatter f. 1875 Hammerstad Difteri. Fader: Gaardbruger Peder Nilsen.
11 13/7-1882 20/7 Ole Christensen af Skien f. 15/10-1881 Skien - Heisholt Bronkit. Fader: Søfarende Christen Gunulfsen.
12 15/7-1882 20/7 Nils Gjermundsen f. 1/11-1877 Rønningen Mavebetændelse. Fader: Gjermund Stenersen.
13 4/7-1882   Søfarende Ole Hansen f. 21/10-1852 Porsgrund - Odden Druknet. Forliste i Udenrigsfart.
14 11/8-1882 17/8 Gift Værksarbeider Abraham Olsen f. 1845 Værket - Værket Mavekræft.
15 Dissenter
     Valebø
24/5-1882 31/5 Gaardbrugers Barn, Leif Nilsen f. 3/5-1881 Graver Fader: Nils Gregersen.
16 18/9-1882 23/9 Inderst, Murer, gift, Anders Pedersen f. 1814 Tufte - Fæhn Tæring.
17 29/10-1882 4/11 Ungkarl, Kjører Thor Nilsen f. 1828 Vibeto - Tufte Lungebetændelse.
18 6/11-1882 13/11 Enkemand, Smed Bent Bentsen f. 1804 Sagbruget - Sagbruget ditto.
19 13/11-1882 18/11 Ungkarl, Tjener Halvor Halvorsen f. 22/12-1862 Sannæs - Holden Tæring. Konfirmeret her 1878.
20 22/10-1882 27/10 Husmands Barn Jens Halvorsen f. 25/9-1882 Otterkjær Fader: Halvor Kristensen.
21 5/11-1882 15/11 Murers Barn Anders Andersen f. 5/11-1882 Fæhn Fader: Murer Anders Pedersen.
22 19/12-1882 27/12 Gift Peder Andersen f. 1829 Sagbruget - Sagbruget Mavekræft.
11 6/6-1882 10/6 Tjenestepige Magrethe Rasmusdatter f. 1826 Ulefos - Ulefos Kræftsvulst.
12 1/6-1882 10/6 Fattig-Enke Anne Andersdatter f. 1796 Torsnæs - Værket  
13 22/6-1882 29/6 Gaardmands Kone Kari Tollefsdatter f. 1825 Hagen i Helgen - Sannæsmoen Mavetæring.
14 Valebø 13/7-1882 18/7 Gaardbrugers Barn, Ingebor Larsdatter f. 1/5-1882 Lunde Fader: Lars Evensen Lunde-
15 Romnæs 10/11-1882 14/11 Fattiglem, Pige Aase Pedersdatter f. 1793 Saude - Deila  
16 28/11-1882 2/12 Fattiglem, Enke Karen Halvorsdatter f. 1796 Bø - Værket  
17 Valebø 3/12-1882 10/12 Kaarenke Mari Halvorsdatter f. 1798 Saude - Hoxodde  
18 6/12-1882 15/12 Arbeiders Barn, Inga Caroline Carlsdatter f. 1874 Værket - Værket Lungebetændelse.
19 Romnæs 17/12-1882 20/12 Pige Karen Johannesdatter f. 1856 Sannæs - Sannæs Tæring. Fader: Skomager Johannes Jensen.
No Død Begravet Den Begravedes fulde Navn og Stand Alder Opholdsted Ved død af smitsom sygdom eller ulykkelig hendelse
1 5/1-1883 16/1 Føderaadsmand, Enkemand Tron Andersen f. 1809 Fæhn - Namløs Slagtilfælde og Lammelse.
2 Valebø 8/1-1883 13/1 Gaardmands Barn, Severin Christian Olsen f. 7/8-1882 Moene - Moene Fader: Ole Sivertsen.
3 28/1-1883 3/2 Husmands Barn, Christen Andreas Halvorsen f. 18/10-1882 Hollahagen Fader: Halvor Gundersen.
4 11/2-1883 16/2 Hotelverts Barn, Peder Falentin Sondresen f. 27/11-1882 Værket Slim i Lungene. Fader: Hotelvært Ole Peter Sondresen.
5 Valebø 28/1-1883 2/2 Gift Fattiglem John Johnsen f. 1791 Saude - Sauklev (Brænne)  
1 1/1-1883 6/1 Enke, Fattiglem Karen Anundsdatter f. 1830 Moland ved Arendal - Værket Kræft i Underlivet.
2 1/1-1883 6/1 Anne Marie Jonsdatter f. 9/12-1882 Gruben Fader: Arbeider John Isaksen.
3 22/1-1883 1/2 Husmanskone Kari Olsdatter f. 1822 Lunde - Søve Asma Tæring.
4 28/1-1883 3/2 Arbeiders Barn, Emma Gundersdatter f. 26/10-1882 Værket Fader: Gunder Hansen.
5 Valebø 25/1-1883 2/2 Gunnild Olsdatter f. 25/1-1883 Stuverud Fader: Leilænding Ole Johnsen.
6 5/2-1883 14/2 Gaardbrugers Kone Asloug Marie Halvorsdatter f. 1829 Baxaas - Toreskaas Gevæxt i Maven. Gift med Nils Olsen.
7 13/2-1883 17/2 Omstreifende Enke Maria Nilsdatter f. 1820 Sandherred - Stuen Bronkit.
8 21/2-1883 2/3 Husmanskone Ingeborg Haraldsdatter f. 1821 Lunde - Holden Præstegaard Kræftsvulst. Gm Husmand Ole Nilsen.
6 2/3-1883 10/3 Ole Evensen f. 1869 Værket - Værket Brok. Fader Even Olsen.
7 Dissenter 16/3-1883 21/3 Ungkarl, Snedker Rasmus Andreassen f. 15/5-1859 ditto - ditto Tyfus. .
8 28/3-1883 5/4 Casper Mathiesen f. 9/4-1877 ditto - ditto Tæring. Fader: Dampskibsfører Mathias Ellingsen.
9 17/4-1883 25/4 Rasmus Johansen f. 1827 ditto - ditto Uramie.
10 26/4-1883 2/5 Føderaadsmand, Enkemand, Tolf Knudsen f. 1788 Saude - Qværnodden  
11 6/5-1883   Arbeider, Enkemand Peder Johannesen Aaberg f. 1833 Sogndal - Heisholt Lungebetændelse.
12 7/5-1883   Husmand Andreas Andersen f. 1835 Briskemyr - Holden Asma og Tæring.
9 5/3-1883 10/3 Nicoline Hansdatter f. 1883 Værket - Værket Slim paa Lungerne.
10 Valebø 25/2-1883 3/3 Anne Marie Halvorsdatter f. 1881 Orekaasen - Orekaasen Krampe.
11 16/3-1883 28/3 Føderaads Enke Kari Olsdatter f. 1810 Fæhn - Fæhn Hjertesygdom.
12 24/4-1883 2/5 Gaardbrugs Kone Marthe Stensdatter f. 1814 Tufte - Tufte ditto
13 22/4-1883 24/4 Sypige Karen Tollefsdatter f. 1834 Værket - Værket Nærvefeber.
14 4/5-1883 10/5 Smeds Kone Ingebor Gundersdatter f. 1817 Sagbruget - Sagbruget  
15 Romnæs 17/7-1883 23/7 Pige Magrethe Christensdatter f. 1824 Halvorstaa - Sannæs Tæring.
16 Dissenter 20/7-1883 27/7 Arbeiders Kone Andrea Nilsdatter f. 1833 Ulefos Kaasen - Værket Tæring.
17 23/8-1883 30/8 Inga Nicoline Christiansdatter f. 1876 Sagbruget - Sagbruget Hjernebetændelse.
18 3/9-1883 7/9 Gaardmandsenke Anne Marie Jensdatter f. 1801 Porsgrund - Sannæs Brystsyge.
19 Valebø 1/9-1883 5/9 Anne Maria Johnsdatter f. 1883 Vale - Vale  
20 13/9-1883 21/9 Asloug Marie Thorsdatter f. 1883 Eie - Eie  
21 3/9-1883 11/9 Føderaads Enke Anne Johannesdatter f. 1812 Namløs - Namløs Mavebetændelse.
22 16/12-1883 22/12 Husmands Enke Anne Kjøstolsdatter f. 1812 ? - Heisholt Mavekræft.
-    Kristiansand 14/11-1883 19/11 Arbeiders Kone Else Marie Christoffersdatter f. 1835 Værket - Værket Vanvid. Begravet i Kristiansand.
13 3/3-1883 10/3 Gaardbruger Kjøstol Olsen f. 1835 Namløs - Namløs Ved Rovmord.
14 16/7-1883 21/7 Gustav Olsen f. 12/3-1883 Værket - Værket Hjernebetændelse. Fader: Ole Gulliksen.
15 6/8-1883 10/8 August Olsen f. 6/8-1883 ditto - ditto Fader: Ole Olsen.
16 13/7-1883 18/7 Husmand, Enkemand Østen Iversen f. 1805 Saude - Romnæs Bronkit. Romnæs kirke.
17 Romnæs 23/8-1883 30/8 Gaardbruger, gift, Christen Hansen f. 1799 Halvorstaa - Sannæs Vattersot.
18 14/9-1883 20/9 Arbeider, Ungkarl Mathias Andersen f. 8/7-1861 Sagbruget - Eie Hjertesygdom.
19 25/10-1883 3/11 Arbeiders Barn Thor Hansen f. 25/10-1883 Ulefos - Ulefos Fortidlig Fødsel. Fader: Hans Thorstensen.
20 8/11-1883 15/11 Smed, Enkemand Hans Petter Andersen f. 1813 Ulefos - Ulefos Leversygdom som følge af Drikfældighed.
No Død Begravet Den Begravedes fulde Navn og Stand Alder Opholdsted Ved død af smitsom sygdom eller ulykkelig hendelse
1 18/2-1884 23/2 Arbeider Gullik Christensen f. 1822 Værket - Værket Rosenfeber.
2 1/3-1884 7/3 Hotelvært Peder Jensen f. 1810 Ulefos - Ulefos Kræft.
3 16/3-1884 21/3 Peder Martinsen f. 12/2-1884 Holden - Holden Lungebetændelse. Fader: Inderst Martin Pedersen.
4 23/3-1884 29/3 Arbeider, Enkemand Ole Jacobsen f. 1823 Værket - Værket Kræft.
5 19/4-1884 28/4 Gaardmandsbarn Jørgen Olsen f. 23/1-1882 Sannæs - Sannæs Forbrænding ved Ildsvaade. Fader: Ole Jørgensen.
6 7/6-1884 14/6 Husmand Nils Torstensen f. 1842 Solum - Præstegaarden Tæring.
7 Romnæs 13/6-1884 20/6 Christoffer Johnsen f. 1/3-1884 Romnæs - Romnæs Slim i Brystet. Fader: Jon Christoffersen.
8 Valebø 30/5-1884 6/6 Jørgen Larsen f. 1878 Lunde - Usterud Fader: Leilænding Lars Evensen.
9 11/8-1884 16/8 Nils Hansen f. 21/5-1884 Værket - Værket Vand i Hovedet, Krampe. Fader: Arbeider Hans Thorstensen.
10 8/10-1884 15/10 Arbeider Andreas Evensen f. 1836 ditto - ditto Hjernesygdom.
11 11/10-1884 15/10 John Jonsen f. 10/10-1884 Ulefos - Ulefos Fortidlig Fødsel. Fader Handelsmand John Johnsen.
12 Dissenter. 5/10-1884 11/10 Arbeider, Ungkarl Nils Andreassen f. 18/11-1861 Værket - Torsnæs Tæring.
13 Valebø 29/10-1884 3/11 Husmands Barn Leif Nilsen f. 29/4-1884 Graver - Graver Mavesygdom. Fader: Husmand Nils Gregersen.
14 Romnæs 24/10-1884 1/11 Gaardbruger Gunder Gulliksen f. 1805 Lunde - Sannæs Brystsygdom.
15 Dissenter
      Valebø
29/9-1884   Arbeider Ole Nilsen f. 1860 Skottet - Skottet Druknet.
16 16/10-1884 9/11 Gift Leilænding Nils Pedersen af Lunde f. 1835 Texle - Hægland i Lunde Mavetilfælde.
17 11/12-1884 20/12 Andreas Martinus Abrahamsen f. 1874 Øen - Øen Lungebetændelse. Fader: Sjauer Abraham Olsen.
1 Kvindekj. 14/3-1884 22/3 Karen Maria Larsdatter f. 1872 Værket - Værket Tæring. Fader: Lars Tollefsen.
2 29/3-1884 5/4 Enken Marie Ellefsdatter f. 1806 Texle - Værket Hjertefeil.
3 Romnæs 25/5-1884 30/5 Husmandskone Anne Nirisdatter f. 1824 Lunde - Delsbakke Sindsyghed og Krampe. Gift m. Johannes Hansen.
4 7/7-1884 12/7 Fattiglem, Enke Mari Andersdatter f. 1795 Fæhn - Værket Slagtilfælde. (Enke efter Smed Anund Andersen).
5 5/7-1884 12/7 Thora Marie Olsdatter f. 24/10-1880 Tved - Sagbruget Hjernebetændelse. Fader: Ole Olsen Sagbruget.
6 19/10-1884 23/10 Hanna Josefine Johannesdatter f. 1873 Værket - Værket Nyresygdom. Fader: Arbeider Johannes Hansen.
7 Valebø 28/10-1884 3/11 Ingebor Olava Nilsdatter f. 27?/4-1884 Graver - Graver Mavesygdom. Fader: Husmand Nils Gregersen.
8 Valebø 2/10-1884 8/10 Konen Kari Sigurdsdatter f. 1835 Glaholt - Glaholt Tæring. Gift m. Halvor Halvorsen.
9 2/12-1884 6/12 Betsy Gustava Pedersdatter f. 6/8-1883 Værket - Værket Engelsk Syge. Fader: Arbeider Peder Bentsen.
No Død Begravet Den Begravedes fulde Navn og Stand Alder Opholdsted Ved død af smitsom sygdom eller ulykkelig hendelse
1 10/1-1885 17/1 Andreas Klausen f. 1876 Kolle Kaasen - Gruben Gulsoth.
2 16/1-1885 24/1 Arbeider Hans Pedersen f. 1822 Vibeto - Vibeto Kræft.
3 19/1-1885 28/1 Smed Gunder Andersen f. 1818 Delsbakke - Værket Rygmarvstæring.
4 24/1-1885 3/2 Arbeider, Enkemand, Christen Nilsen f. 1847 Thoreskaas - Langjordet Tæring.
5 11/3-1885 19/3 Fattig, Enkemand Svend Olsen f. 1793 Værket - Værket Kræft.
6 22/3-1885 28/3 Nils Oscar Knudsen f. 1/8-1884 Heisholt - Sagbruget Følger af Tandudbrud. Fader: Maler Knud Olsen.
7 Valebø 25/12-1884 2/1-1885 Leilænding Jens Kristensen f. 1814 Kjendalen - Lunde  
8 26/4-1885 2/5 Helmik Christoffer Nilsen (Lindgreen) f. 13/9-1884 Holden - Holden Lungebetændelse. Fader: Smed Nils Johnsen (Lindgreen).
9 17/5-1885 27/5 Ungkarl, Tjenestgut Peder Pedersen f. 1813 Baxaas - Baxaas Mavekræft.
10 14/6-1885 19/6 Ungkarl, Tjenestegut Lars Simonsen f. 16/5-1863 Haatved - Haatved Tæring.
11 Valebø 7/6-1885   Sivert Andreas Torstensen f. 1885 Lunde - Lunde Fader: Handler Thosten Evensen.
12 13/6-1885 19/6 Gaardbruger, Enkemand Nils Jørgen Tufte f. 1805 Kaalstad - Tufte Hjertesygdom.
13 17/6-1885 25/6 Rasmus Lyngh Tufte f. 4/11-1884 Tufte - Tufte Meningites. Fader: Korpslæge Steen Tufte.
14 Valebø 19/6-1885 25/6 Gaardbruger, Ungkarl Anders Olsen f. 1814 Brænne - Brænne Lungebetændelse.
15 10/7-1885 16/7 Thor Jensen f. 28/6-1885 Odden - Odden Krampe. Fader: Arbeider Jens Hansen.
16 Dissenter 12/7-1885   Halvor Halvorsen f. 5/3-1885 Fæhn - Fæhn Lungebetændelse. Fader: Gaardbruger Halvor Halvorsen.
17 21/8-1885 26/8 Arbeider, Ungkarl Tron Jørgensen f. 29/5-1858 Namløs - Namløs Tæring.
18 Valebø 13/9-1885 17/9 Flødermand, Ungkarl Nils Andersen f. 1806 Solberg - Skien  
19 21/10-1885 26/10 Arbeider Nils Andreas Pettersen f. 1831 Værket - Værket Hjertesygdom.
20 3/9-1885 8/9 Andreas Andreassen f. 21/8-1885 Evjen - Evjen Fader: Skomager Andreas Johannesen.
21 1/11-1885 11/11 Arbeider Jens Nilsen f. 17/11-1853 Thoreskaas - Langjordet Tæring.
22 Valebø 5/12-1885 12/12 Enkemand, Fattiglem,  Anund Andersen f. 1807 ? - Brænne Brystsvaghed.
23 29/12-1885 7/1-1886 Karl Pedersen f. 1877 Rødhaug - Heisholt Strubehoste. Fader: Gaardbruger Peder Olsen.
1 15/1-1885 17/1 Ester Kristine Torstensen f. 6/5-1883 Skien - Skien Difteri. Fader: Sagfører Karl Thorstensen.
2 Dissenter 25/12-1884 2/1-1885 Gina Josefine Christiansdatter f. 28/1-1884 Romnæs - Fæhn Fader: Arbeider Hans Kristian Hansen.
3 19/1-1885 27/1 Arbeiders Kone Kirsten Magrethe Andersdatter f. 1820 Bamble - Værket Tæring.
4 27/1-1885 3/2 Andrea Marthine Johnsdatter f. 1877 Lindalen - Sagbruget ditto.
5 Romnæs 15/3-1885   Føderaads Enke Ingebor Jørgensdatter f. 1823 Romnæs - Romnæs Slag.
6 1/4-1885 9/4 Hilda Anette Olsdatter f. 1879 Lommerud - Sagbruget Hjernebetændelse. Fader: Arbeider Ole Olsen Ulefos.
7 21/4-1885 28/4 Inderst, Enke, Kari Johannesdatter af Lunde. f. 1804 Gunnerud - Hægland i Lunde Brystsygdom.
8 25/4-1885 2/5 Anne Elise Andreasdatter f. 1874 Værket - Værket Lungebetændelse. Fader: Arbeider Andreas Thomassen.
9 5/5-1885 9/5 Ugift, Fattiglem, Margith Christoffersdatter f. 1821 Saude - Heisholt  
10 Dissenter 25/4-1885   Anna Marie Tollefsdatter f. 21/9-1884 Torsnæs - Torsnæs Fader: Gaardbruger Tollef Tollefsen.
11 29/6-1885 4/7 Malers Kone Gunnild Nilsdatter f. 1856 Holden Præstegaard - Heisholt Tæring.
12 28/6-1885 4/7 Josefine Anette Mathiasdatter f. 11/12-1884 Sagbruget - Sagbruget Fader: Arbeider Johan Mathiasen.
13 27/7-1885 1/8 Anne Karette Andreasdatter f. 27/6-1885 Haatved - Haatved Hjernebetændelse. Fader: Gaardbruger Andreas Johnsen.
14 Valebø 2/5-1885 8/5 Anne Karine Gundersdatter f. 1/3-1882 Pladsen - Milebund Mavetilfælde. Fader: Husmand Gunder Halvorsen.
15 29/10-1885 7/11 Kone Karen Johannesdatter f. 1842 Sagbruget - Værket Tæring.
16 24/10-1885 2/11 Skolelærers Kone Maren Kirstine Johnsdatter f. 1847 Vala i Valebø - Sannæs Lungebetændelse. Gift m. Skolelærer Johannes Halvorsen.
17 2/11-1885 9/11 Magdalene Sofie Schubert Ellefsen f. 3/4-1876 Flornæs - Holden Hjerneskallen knust i en Maskin. Fader: Provst Emil Ellefsen.
No Død Begravet Den Begravedes fulde Navn og Stand Alder Opholdsted Ved død af smitsom sygdom eller ulykkelig hendelse
1 4/1-1886 9/1 Isak Johnsen 3/12-1883 Gruben - Gruben Engelsk Syge. Fader: Arbeider John Isaksen.
2 17/1-1886 23/1 Jørgen Johansen 4/9-1884 Værket - Værket Slim paa Lungen. Fader: Johan Jørgensen.
3 25/1-1886 1/2 Gift Kirkesanger Fredrik Dahl 1807 Værket - Tufte Brystsygdom.
4 29/1-1886 6/2 Jacob Isaksen 14/1-1885 Sagbruget - Sagbruget Bronkit. Fader: Smed Isak Andersen.
5 21/2-1886 27/2 Kristian Halvorsen 4/10-1885 ditto - ditto Slim paa Lungen. Fader: Møller Halvor Hansen.
1 9/2-1886 16/2 Anna Severine Andreasdatter 17/1-1885 Skien - Vibetodalen Krampe. Fader: Arbeider Andreas Andersen.
2 24/2-1886 6/3 Kone Anne Torine Rasmusdatter 1855 Værket - Værket Sukkersyge.
3 8/3-1886 13/3 Marie Halvorsen 14/9-1884 Sagbruget - Sagbruget Mavebetændelse. Fader: Skolelærer Kittil Halvorsen.
4 15/3-1886 20/3 Hanna Marie Olsdatter 28/5-1884 ditto - ditto ditto. Fader: Arbeider Ole Johannesen.
5 16/3-1886 22/3 Martha Louise Johansdatter 11/12-1884 ditto - ditto Skarlagensfeber. Fader: Arbeider Johan Mathiassen.
6 28/3-1886 3/4 Elisabeth Johnsen 8/9-1885 ditto - ditto Strubehoste. Fader: Handelsmand Johan Johnsen.
7 Valebø 29/3-1886 3/4 Kone Mari Halvorsdatter 1840 Sannæs - Brænne Tæring.
8 14/4-1886 20/4 Enke Jacobine Stahl 1803 Danmark - Værket Hjertesygdom.
6 1/3-1886 6/3 Alfred Severin Kristensen 7/2-1882 Skien - Værket Hjertebetændelse. Fader: Kristen Olsen af Skien.
7 18/3-1886 27/3 Leilænding Hans Olsen 1827 Brænnebu - Brænnebu Kræft i Maven.
8 23/3-1886 3/4 Arbeider Hans Asgeirsen 1828 Værket - Værket Astma.
9 Dissenter
    Valebø
17/2-1886   Nils Toresius Olsen mai 1881 i Solum Solum - Valebø Skarlagensfeber. Fader: Arbeider Ole Nilsen.
10 Romnæs 29/3-1886 5/4 Johannes Hansen 12/6-1881 Sannæs - Sannæs ditto. Fader: Gaardbruger Hans Johannessen.
11 11/4-1886 17/4 Husmand Elias Andersen 1812 Sverige - Namløshagen Lungebetændelse.
12 3/5-1886 8/5 Anders Halvorsen 7/6-1885 Roligheden - Roligheden ditto. Fader: Arbeider Halvor Andersen.
13 Dissenter. 1/5-1886 8/5 Gift Arbeider Daniel Svendsen 1852 Siljord - Sagbruget Hoftebetændelse og Blodforgiftning.
14 17/5-1886 25/5 Husmand Kristian Eriksen 1814 Lunde - Hollasæter Slagtilfælde.
9 Valebø 31/3-1886 7/4 Fattiglem, Enke Marie Saamundsdatter 1818 Deila - Orekaasa Tæring.
10 21/4-1886 29/4 Kirsten Annette Hansdatter 9/8-1883 Værket - Værket Strubehoste. Fader: Hans Peter Thoresen.
11 3/5-1886 6/5 Marie Augusta Mechlenbrauch 22/7-1882 Tyskland - Værket Skarlagensfeber. Fader: Formermester Carl Mechlenbrauch.
12 17/5-1886 20/5 Lovise Johanne Mechlenbrauch 21/5-1884 Tydskland - Værket ditto. Fader: Formermester Carl Mechlenbrauch.
13 19/5-1886 26/5 Pige Johanne Abrahamsdatter 1818 Værket - Heisholtevja Brystsygdom.
14 Valebø 15/5-1886 20/5 Husmands Kone Anne Johnsdatter 1845 Saude - Osdalen Slim paa Lungen. Mand: Husmand John Olsen Osdalen.
15 15/6-1886 19/6 Arbeiders Kone Inger Kristiansdatter 1861 Værket - Sagbruget Lungebetændelse. Mand: Arbeider Simon Kristensen.
16 23/6-1886 30/6 Enke Anne Kristiansdatter 1828 Værket - Heisholtevjen Gigtfeber og Lungebetændelse.
17 30/6-1886 6/7 Kone Inger Helene Evensdatter 1837 Lunde - Holden Mand: Husmand Karl Gulliksen.
15 Valebø 8/5-1886 20/5 Thorsten Johnsen 8/5-1886 Osdalen - Osdalen Ingen Livskraft.
16 6/6-1886 12/6 Ole Abrahamsen 1873 Værket - Værket Lungebetændelse og Tarmslyng. Fader: Arbeider Abraham Olsen.
17 11/6-1886 17/6 Husmand Gunnulf Olsen 1801 Evje - Baxaas  
18 27/6-1886 3/7 Husmand Gunnulf Pettersen 1822 Lunde - Søve Hjertefeil.
19 23/7-1886 29/7 Johannes Johannesen 2/12-1885 Værket - Værket Bronkit. Fader: Arbeider Johannes Pedersen.
20 Dissenter 6/7-1886   Ungkarl Tekniker Anund Andreassen 1864 ditto - ditto Tæring.
21 18/7-1886 27/8 Husmand John Johnsen 1820 Saude - Tufte  
22 8/8-1886 16/8 Anton Andersen 27/7-1886 Odden - Odden Medfødt Svaghed. Fader: Skrædder Anders Gundersen.
23 10/10-1886 16/10 Kaarmand, Enkemand Ole Hansen 1799 Brænnebu - Brænnebu  
0 Porsgrund 12/10-1886   Skovopsynsmand Klaus Nilsen 1826                    - Sjaavid Astma og Tæring. Begravet i Porsgrund.
24 3/11-1886 11/11 John Abrahamsen 23/3-1886 Værket - Værket Strubehoste. Fader: Arbeider Abraham Andreassen.
25 10/12-1886 28/12 Torvald Olsen 10/12-1886 Odden - Odden Fortidlig Fødsel. Fader: Sagarbeider Ole Hansen.
18 Romnæs 1/7-1886 7/7 Ingeborg Thorstensdatter 29/6-1886 Sannæs - Sannæs Fader: Arbeider Thorsten Johannesen.
19 29/7-1886 5/8 Karen Andrea Andersdatter 14/12-1885 Værket - Værket Bronkit. Fader: Arbeider Anders Olsen.
20 10/8-1886 16/8 Hulda Nikoline Andersdatter 24/7-1886 Odden - Odden Medfødt Svaghed. Fader: Skrædder Anders Gundersen.
21 17/9-1886   Thora Laurine Halvorsdatter 1878 Sagbruget - Heisholt Hjernebetændelse. Fader: Skomager Halvor Halvorsen.
22 Valebø 20/9-1886 25/9 Anne Thorvaldsdatter 11/6-1886 Saude - Milebund Fader: Husmand Thorvald Andersen.
23 11/10-1886 16/10 Inga Nikoline Andreasdatter 3/10-1886 Sagbruget - Sagbruget 6 Uger for tidlig Født. Fader: Arbeider Andreas Pedersen.
24 14/10-1886 22/10 Pige Marken Helene Larsdatter 1863 Drangedal - Fosse Tæring.
25 Romnæs 24/10-1886 29/10 Karen Gurine Olsdatter 9/7-1886 Sannæs - Sannæs Difteri. Fader: Gaardbruger Ole Thorsen.
26 16/12-1886 28/12 Kone Anne Thorkildsdatter 1815 Sannæs - Storhaug Tæring. Mand: Gaardbruger Jørgen Andersen.
27 27/12-1886 8/1-1887 Enke Inger Halvorsdatter 1811 Værket - Holden Mavetæring.
28 29/12-1886 4/1-1887 Kone Karen Andersdatter 1837 Ulefos - Ulefos Mavebetændelse. Mand: Kudsk Ole Gunulfsen.
No Død Begravet Den Begravedes fulde Navn og Stand Alder Opholdsted Ved død af smitsom sygdom eller ulykkelig hendelse
1 1/1-1887 8/1 Gunder Petersen 12/11-1885 Værket - Værket Bronkit. Fader: Jacob Peter Gundersen.
2 17/1-1887 22/1 Hellek Halvorsen 1834 Bø - Holden Mavesvulst.
3 15/1-1887 22/1 Rasmus Johnsen 5/9-1882 Værket Lungebetændelse. Fader: Arbeider John Andreassen.
4 18/1-1887 24/1 Bent Bentsen 24/12-1886 Ulefos Slim paa Lungen. Fader: Maskinist Bent Guttormsen.
5 23/1-1887 29/1 Johannes Andreassen 1885 Odden Lungebetændelse.
6 Dissenter. 21/1-1887 27/1 Johan Halvorsen 22/6-1886 Fæhn Bronkit. Fader: Gaardbruger Halvor Halvorsen. Jarlsberger (D.E.L.K.)
7 11/2-1887 19/2 Hans Johannesen 19/1-1887 Værket Slim paa Lungen. Fader: Arbeider Johannes Hansen.
8 5/3-1887 12/3 Gustav Jørgensen 17/7-1886 ditto ditto. Fader: Arbeider Jørgen Johannesen.
9 1/4-1887 9/4 Husmand Kristen Nilsen 1823 Ulefos - Ulefos Tæring.
10 3/4-1887 9/4 Husmand Halvor Gundersen 1836 Saude - Holden ditto.
1 15/1-1887 22/1 Enke, Fattiglem,  Inger Johnsdatter 1804 Grønsten - Lysnæs Tarmslyng.
2 23/1-1887 29/1 Hanna Therese Olsdatter 15/3-1884 Odden Lungebetændelse. Fader: Arbeider Ole Hansen.
3 7/2-1887 12/2 Enke Mari Olsdatter 1809 Helgen - Ulefos Bronkit.
4 10/2-1887 16/2 Husmands Kone Marie Kirstine Hansdatter 1860 Helgen - Søve Tæring. Mand: Husmand Ole Sørensen.
5 28/2-1887 11/3 Sara Marie Sofie Karlsen 3/11-1886 Heisholt Bronkit. Fader: Urmager August Karlsen.
6 14/3-1887 19/3 Kone Gurine Simonsdatter 1826 Gjerpen - Strømodden Mavebetændelse.
7 18/3-1887 26/3 Inger Halvorsdatter 1/3-1887 Øgarden Krampe. Fader: Arbeider Halvor Andersen.
8 2/4-1887 9/4 Kone Hanna Dorthea Sondresen 1854 Solum - Værket Blodforgiftning. Mand: Hotelvært Peter Sondresen.
9 Romnæs 11/4-1887 18/4 Kone Oline Marie Olsdatter 1818 Deila - Stensholt Bronkit. Mand: Husmand Halvor Olsen Stensholt.
11 11/4-1887 16/4 Johannes Kristensen 29/11-1881 Værket Hjernesygdom. Fader: Arbeider Kristen Andersen.
12 28/4-1887 5/5 Ungkarl, Arbeider Tollef Olsen 9/7-1862 Søvestrand - Søvestrand Tæring. Konfirmert 1877 i Holla.
13 10/5-1887 14/5 Karl Halvorsen 1875 Ulefos Nyretilfælde. Fader: Arbeider Halvor Olsen.
14 6/6-1887 14/6 Gift Gaardbruger Jens Halvorsen 1818 Fæhn - Langkaas Kræft.
15 Romnæs 15/3-1887 22/3 Kristen Thorkildsen 5/3-1887 Rugskottet Fader: Thorkel Syvertsen.
16 Romnæs 23/6-1887 29/6 Anund Mathiassen 20/6-1887 Sannæs Fader: Gaardbruger Mathias Olsen.
17 28/6-1887 8/7 Gift Gaardbruger Hans Arnesen 1819 N. Aurdahl - Tufte Kræft.
18 3/7-1887 9/7 Thor Hansen 18/3-1886 Sagbruget Vand i Lungerne. Fader: Arbeider Hans Thorstensen.
0 Solum 20/6-1887   Halvor Halvorsen 4/3-1887 Hollahagen Syfilis. Død paa Sygehuset i Solum. Fader: Husmand Halvor Gundersen.
10 7/5-1887 14/5 Føderaadsenke Kari Rasmusdatter 1795 Heisholt - Heisholt Kræft.
11 8/5-1887 18/5 Kamilla Olsdatter 1881 Namløs - Namløs Hjertebetændelse. Fader: Gaardbruger Ole Thronsen.
12 13/5-1887 21/5 Kone Marie Pedersdatter 1856 Sagbruget - Heisholt Tæring. Mand: Skomager Halvor Halvorsen.
13 18/5-1887 25/5 Kone Margit Hansdatter 1851 Hjartdal - Værket Tæring. Mand: Arbeider Andreas Kristoffersen.
14 ca. 1883 28/5-1887 Formodet Pige Gunhild Halvorsdatter Kise af Lunde f. ca. 1863 Saude - Kise af Lunde For 4 aar siden forsvant nevnte Pige fra Kise i Lunde i Tilstand af Sind-
svaghed, formodes at hun Druknede sig. Liget gjenfundet d. 16. Mai i aar,
uden hoved i Elven ved Ulefos, neppe gjenkjendt. Nogen anden er ikke
savnet i Omegnen.
15 8/6-1887 15/6 Pige Inger Olsdatter 1860 Holden - Bjørndalen Tæring.
16 11/6-1887 16/6 Emilie Ellefsen 1874 Fossnæs - Holden Tæring og Hjernebetændelse. Fader: Provst og Sognepræst Emil Ellefsen.
17 12/6-1887 17/6 Enke Mari Gundersdatter 1823 Lunde - Sagbruget Kræft.
18 10/7-1887 16/7 Nikoline Johannesdatter 1875 Værket - Værket Hjernesygdom.
19 3/10-1887 12/10 Ungkarl, Tjener Peder Andersen 1858 Holden - Melteig Tæring.
20 18/10-1887 25/10 Ungkarl, Arbeider Gunnar Hansen 1845 Sagbruget - Sagbruget Slagtilfælde.
21 3/11-1887 9/11 Enkemand John Jahnsen 1806 Værket - Værket Lungebetændelse.
22 8/11-1887 12/11 Gift Arbeider, Andreas Abrahamsen 1829 ditto - ditto Asthma.
23 14/11-1887 19/11 Ungkarl, Arbeider, Anders Eriksen 1835 ditto - ditto Mavekræft.
24 13/12-1887 17/12 Kanalarbeider, Ungkarl, Janne Johnsson ca. 1852 Sverige - Eie Lungebetændelse. Alder kan ei Opgives. Antagelig ca. 35 Aar.
19 30/7-1887 6/8 Kone Berthe Marie Gundersdatter 1849 Værket - Værket Kræft. Mand: Arbeider Kittil Andreas Johnsen.
20 24/8-1887 30/8 Ingeborg Andersdatter 13/6-1885 Namløs Slim paa Lungen? Fader: Gaardbruger Anders Thronsen.
21 11/9-1887 16/9 Kone Kristine Marie Thronsen 1836 Drammen - Kringleføt Hjerneslag. Mand: Handelsmand Olaus Thronsen.
22 4/10-1887 12/10 Kone Marie Katrine Olsdatter 1832 Sverige - Trættekaas Mavetilfælde. Mand: Arbeider Nils Hansen i Bamble.
23 Romnæs 12/10-1887 21/10 Pige Bergit Augunsdatter 1871 Gravningen Vand i Lungerne.
24 19/11-1887 26/11 Pige Inger Bentsdatter 1862 Værket - Værket Mavetæring.
25 28/11-1887 7/12 Marthe Johannesdatter 1879 Værket Hjernebetændelse. Fader: Arbeider Johannes Kabbe.
26 8/12-1887 17/12 Anne Halvorsdatter 1/3-1887 Øgaarden Tarmbetændelse. Fader: Arbeider Halvor Andersen.
27 18/12-1887 24/12 Anne Pauline Jensdatter 1874 Sagbruget Hjernebetændelse. Fader: Fyrbøder Jens Brynjulfsen.
No Død Begravet Den Begravedes fulde Navn og Stand Alder Opholdsted Ved død af smitsom sygdom eller ulykkelig hendelse
1 Valebø 29/12-1887 6/1-1888 Enkemand, Fattiglem, Jørgen Hansen 1815 Bjerven - Brænne Mavetilfælde.
2 9/1-1888 14/1 Arbeider Nils Gundersen 1832 Værket - Værket Astma, Sprudget Blodkar.
3 19/1-1888 28/1 Andreas Jacobsen 2/6-1887 Kværnodden Bronkit. Fader: Arbeider Jacob Andreassen.
4 26/1-1888 4/2 Kristen Nilsen 9/8-1887 Sagbruget Mavetilfælde. Fader: Arbeider Nils Johannesen.
5 Romnæs 21/1-1888 26/1 Gift Fattiglem Ole Nilsen 1796 Sannæs - Sannæs Alderdomssvaghed.
6 30/1-1888 6/2 Gift Skrædder Andreas Gundersen 1838 Romnæs - Odden Mavekræft.
7 12/2-1888 18/2 Gift Føderaadsmand Nils Isaksen 1809 Romnæs - Romnæs Afkræftelse.
8 19/2-1888 24/2 Viktor Bache 1/8-1887 Hygæa Slimlungebetændelse. Fader: Læge Oscar Bache.
9 17/3-1888 24/3 Enkemand, Fattiglem Hans Tolvsen 1789 Holla - Kamperhaug  
1 Romnæs 7/1-1888 13/1 Kone Anne Nilsdatter 1809 Melteig - Sannæskaasa Alderlivssygdom. Mand: Inderst Elias Hansen.
2 13/1-1888 21/1 Kone Anne Andersdatter 1811 Melteig - Øen Mavetilfælde. Mand: Hans Andersen.
0 Dissenter 17/1-1888   Enke (hos sønnen) Kirsti Olsdatter 1812 Holla - Namløs "Benværk". Jarlsberger (D.E.L.K.)
3 29/1-1888 4/2 Hilda Bentsdatter 23/11-1887 Kamperhaug Værk. Fader: Arbeider Bent Nilsen.
4 4/2-1888 11/2 Husmands Enke Anne Thomine Pedersdatter 1843 Klovdal - Ulefos Tæring.
5 16/2-1888 25/2 Pige Olava Olsdatter Hval 1862 Romedal - Tuftehagen Barselfeber, blodforgiftning 4-5 Uger før Fødselen.
6 21/2-1888 25/2 Kone Anne Pedersdatter 1855 Sagbruget - Sagbruget Barselfeber 8 Dage efter Forløsningen. Mand: Cand. Philos.
Jørgen Zakariassen i Skien.
7 18/2-1888 25/2 Susanne Halvorsdatter 1879 Eie - Eie Tarmkathar. Fader: Gaardbruger Halvor Nikolaisen.
8 28/2-1888 3/3 Anne Zakariassen 5/2-1888 Sagbruget Krampe. Fader: Student Jørgen Zakariassen (i Skien).
10 21/3-1888 28/3 Laurits Lauritsen 3/5-1887 Solum - Heisholt Hjernebetændelse. Fader: Smed Laurits Larsen.
11 30/3-1888 7/4 Ungkarl, Arbeider NIls Nilsen 1867 Værket - Værket Tæring.
12 13/4-1888 21/4 Enkemand, Husmand, Nils Rasmussen 1813 Espevolden - Stensrud Slagtilfælde.
13 14/4-1888 21/4 Gift Arbeider Gunnar Jacobsen 1831 Værket - Værket Nyresygdom.
14 30/4-1888 8/5 Gaardbruger, Ungkarl  Steinar Andersen 1818 Storhaug - Storhaug Bronkit.
15 22/5-1888 29/5 Gift Skomager Nils Thomassen 1843 Værket - Evjen Lungebetændelse.
16 28/5-1888 2/6 Halvor Andreas Nilsen 15/12-1887 Sagbruget Hjernebetændelse. Fader: Arbeider Nils Andreassen.
17 6/10-1888 11/10 Johan August Svendsen 22/7-1887 Værket Fader: Kudsk Svend Andersen.
18 15/10-1888 20/10 Ole Samuel Johansen ?/4-1887 Solum - Heisholtlandet Slim paa Lungen. Fader: Kanalarbeider Johan Svendsson Bergkvist.
19 11/12-1888 15/12 Enkemand, Fattiglem Kristen Johnsen 1808 Sagbruget - Sagbruget Død efter Slagtilfælde.
20 15/12-1888 22/12 Gift Husmand Johan Andersen 1830 Sverige - Nome Slog sig ihjel ved at vælte et Læs over sig under Transportkjørsel ved
Strengen.
21 28/12-1888 5/1-1889 Lærer John Gjermundsen Nape 1854 Fyrisdal - Værket Tæring.
0 Dissenter 28/12-1888   Hans Ingvald Antonsen (Lutherske Frimenighed) 7/3-1888 Eie - Eie Lungebetændelse. Fader: Kanalarbeider Anton Olsen Løkke. (D.E.L.K.)
9 1/3-1888 9/3 Kone Anne Jørgensdatter 1848 Tinholt - Skippervold Hjertefeil, Blodsygdom. Mand: Gaardbruger Peder Andersen Skippervold.
10 12/3-1888 17/3 Kone Inger Larsdatter 1862 Værket - Værket Tuberkulose. Mand: Arbeider Nils Johnsen.
11 23/3-1888 31/3 Kone Maren Bentsdatter 1843 Ulefos - Ulefos Tæring. Mand: Snedker Stian Anundsen.
12 15/4-1888 21/4 Kone Signe Stensdatter 1817 Munken - Fæbakke Mand: Husmand John Pedersen.
13 1/5-1888 9/5 Enke Aase Malene Thorsdatter 1826 Solum - Værket Slagtilfælde.
14 24/5-1888 31/5 Karen Nikoline Kjøstolsdatter 1877 Namløs - Namløs Gigtfeber, Lungebetændelse. Fader: Gaardbruger Kjøstolf Olsen.
15 15/6-1888 21/6 Pige Birthe Marie Gulliksdatter 1868 Værket - Værket Tuberkulose.
16 6/6-1888 12/6 Ugift Kvinde Lisbeth Rasmusdatter 1789 Skaardal - Otterkjær  
17 12/7-1888 18/7 Gaardbruger Enke Anne Kittilsdatter 1820 Fæbakke - Langkaas Slagtilfælde.
18 12/7-1888 18/7 Kone Maren Gurine Reiersdatter 1817 Holden - Striken Kræft. Mand: Husmand Thor Halvorsen.
19 Romnæs 20/7-1888 26/7 Pige Andrea Andersdatter 1815 Skien - Ulefos Bronkit.
20 25/7-1888 31/7 Kone Anne Sofie Johannesdatter 1856 Heisholt - Odden Tuberkløs i Maven. Mand: Skrædder Andreas Thorsen.
21 13/8-1888 20/8 Kone Anne Tofsdatter 1858 Hitterdal - Stoa Tuberkulose. Mand: Tømmermand Erik Olsen.
22 5/9-1888 10/9 Augusta V. Magnusdatter 8/3-1884 Røken (Røyken) - Søve Skarlagensfeber. Fader: Kvægrøkter Magnus Andersen.
23 17/9-1888 22/9 Kone Karen Olea Kristiansdatter 1833 Vallø (Jarlsberg) - Stoa Kræft. Mand: Murer Petter Andersen.
24 4/10-1888 11/10 Olga Marie Pedersdatter 4/12-1887 Fosse Lungebetændelse. Fader: Kanalarbeider Peder Kristiansen (Kristensen?).
25 Valebø 26/10-1888 3/11 Kone Aaste Andersdatter 1810 Holden - Gladholt Gigt? Mand: Fattigunderstøttet Haakon Andersen.
26 27/11-1888 5/12 Kone Gro Olsdatter 1829 Lunde - Trættekaasa Gigt og Asthma. Mand: Husmand Nils Nilsen.
27 5/12-1888 15/12 Kone Marthe Rasmusdatter 1810 Sagbruget - Sagbruget Lungebetændelse. Mand: Arbeider Kristen Johnsen.
28 7/12-1888 15/12 Enke Anne Olea Olsdatter 1825 Bø - Værket Hjertetilfælde.
29 Valebø 20/12-1888 28/12 Kone Ingeborg Olsdatter 1837 Holden - Valøen Slagtilfælde. Mand: Leilænding Jørgen Olsen.
No Død Begravet Den Begravedes fulde Navn og Stand Alder Opholdsted Ved død af smitsom sygdom eller ulykkelig hendelse
1 Valebø 15/1-1889 24/1 Gaardbruger Even Thorstensen 1823 Saude - Lunde Blæresygdom.
2 9/3-1889 16/3 Smed Kristen Bentsen 1830 Ulefos - Heisholt Tæring.
3 Romnæs 13/3-1889 17/3 Føderaadsmand, Enkemand Johannes Herbrandsen 1821 Bø - Sannæs Lungebetændelse.
4 19/4-1889 2/5 Kanalarbeider Ole Endresen 1857 Gryten (Grytten) - Sagbruget Brokktilfælde.
5 17/4-1889 27/4 Andreas Nilsen 27/12-1888 Sagbruget Bronkit. Fader: Arbeider Nils Andreassen.
6 Romnæs 3/6-1889 8/6 Karl Edvard Martin Johansen 16/4-1889 Ullevig Mavebetændelse. Fader: Gaardbruger Johan Kristiansen.
7 Kristiansand 6/6-1889   Gift Biskop Jacob Sverdrup Smith 1835 Vinje - Kristiansand Arterie-sklerose (Hjertet).  Begravet i Kristiansand.
1 10/1-1889 17/1 Ragna Karethe Kristensdatter 7/11-1884 Solum - Værket Strubehoste. Fader: Arbeider Kristen Olsen af Skien.
2 16/1-1889 26/1 Pige Kristine Annette Johannesdatter 1870 Værket - Værket Hjernesygdom. Fader: Arbeider Johannes Hansen.
3 23/1-1889 1/2 Kone Tharan Andersdatter 1827 Klovdal - Vibeto Bronkit. Mand: Gaardbruger Kristen Andersen.
4 1/2-1889 9/2 Kone Kirsti Henriksdatter 1829 Værket - Værket Bronkit. Mand: Arbeider Bent Thomassen.
5 8/2-1889 15/2 Kone Kirsti Pedersdatter 1823 Helgen sogn - Vibeto Strubetæring. Mand: Arbeider Anders Tygesen.
8 12/7-1889 20/7 Anund Kristiansen 12/7-1889 Fossekaasa For tidlig Fødsel. Fader: Kanalarbeider Kristian Anundsen.
9 7/7-1889 13/7 Hans Thorvald Olsen 8/4-1888 Odden Bronkit. Fader: Arbeider Ole Hansen.
10 11/7-1889 17/7 Gift Gaardbruger Peder Pedersen 1825 Holden - Røgstuen "Kolerinefeber."
11 12/7-1889 18/7 Gift Arbeider Johannes Gundersen 1830 Værket - Værket Leversygdom.
12 Valebø 27/6-1889 1/7 Gift Arbeider Ole Pedersen 1818 Gladholt - Valøen Mavekræft?
13 24/8-1889 31/8 Gift Gaardbruger Johannes Stensen 1836 Haatvedt - Haatvedt Tæring.
14 Romnæs 8/9-1889 16/9 Gift Gaardbruger Peder Johan Nilsen 1843 Romnæs - Romnæs Brystbetændelse.
15 26/9-1889 3/10 Gift Arbeider Hans Rasmussen Bergkaasen 1819 Espevolden - Værket Hjerteslag.
16 Dissenter 21/9-1889 1/10 Føderaadsmand, Enkemand Halvor Halvorsen 1818 Susaas - Fæhn Hjerneblødning. Jarlsberger (D.E.L.K.)
6 20/2-1889 2/3 Inger Sofie Johannesdatter 1879 Værket Tæring
7 Valebø 2/2-1889 9/2 Fattiglem, Enke Torbjørg Kjøstolsdatter 1805 Saude - Milebund nu Sauklev  
8 Romnæs 16/3-1889 25/3 Kone Gunhild Halvorsdatter 1812 Saude - Sannæs Lungebetændelse. Mand: Kaarmand Jørgen Halvorsen.
9 Romnæs 7/4-1889 17/4 Kone Ingeborg Thorstensdatter 1817 Saude - Sannæs Lungebetændelse. Mand: Kaarmand Johannes Herbrandsen.
10 Romnæs 22/4-1889 30/4 Pige Kari Herbrandsdatter 1831 Bø - Sannæs Lungebetændelse.
11 18/5-1889 25/5 Føderaads Enke Ingeborg Hansdatter 1804 Sanna - Melteig  
12 26/6-1889 2/7 Ingeborg Halvorsdatter 23/9-1888 Susaas Kolerine. Fader: Gaardbruger Halvor Olsen Susaas.
13 20/8-1889 24/8 Anne Marie Juliusdatter 22/1-1888 Sarpsborg - Sagbruget Slim paa Lungen. Fader: Kanalerbeider Julius Jacobsen.
17 Dissenter 30/11-1889   Kaarmand, Enkemand Ole Kjøstolsen 1797 Lunde - Fosse "Jarlsberger" (D.E.L.K.)
18 4/12-1889 12/12 Albert Karlsen 13/10-1888 Heisholt Slim paa Lungen. Fader: Kanalarbeider Karl Olsen.
19 6/12-1889 17/12 Gunnar Andreassen 7/1-1887 Værket Slim paa Lungen. Fader: Værksarbeider Andreas Johnsen (rettet fra Olsen!).
20 Valebø 7/12-1889 19/12 Johan Sivert Olsen 7/12-1889 Moane under Brænne Maate bringes til Verden ved "Kunstig maade"(?). Levede kun 18 timer.
Fader: Gaardbruger Ole Sivertsen Moene.
14 2/9-1889 7/9 Gurine Pedersdatter 23/2-1888 Værket Hjernebetændelse. Fader: Arbeider Peder Bentsen.
15 12/9-1889 21/9 Gaardbruger Enke Gunhild Thomasdatter 1811 Lunde - Hægna Kræft.
16 16/9-1889 21/9 Marie Kaspara Karlsdatter 1/9-1889 Sagbruget Mavetilfælde. Fader: Arbeider Karl Hansen.
17 23/9-1889 28/9 Kirsten Annette Hansdatter 8/3-1888 Værket Lungebetændelse. Fader: Arbeider Hans Petter Thoresen.
18 3/11-1889 9/11 Fattiglem, Pige Anne Torbjørnsdatter 1801 Helgen - Værket Slag.
19 1/11-1889 9/11 Pige Ingeborg Marie Andersdatter 1865 Solum - Melteig Tæring.
20 6/11-1889 14/11 Mathilde Hansdatter 22/6-1887 Værket Skarlagensfeber. Fader: Arbeider Hans Andersen.
21 6/11-1889 14/11 Kone Anne Katrine Jørgensdatter 1818 Holden - Værket Hjertesygdom. Mand: Skovbetjent Ole Jensen.
22 25/11-1889 30/11 Olea Andreasdatter 30/11-1888 Værket Slim paa Lungen og Kighoste. Fader: Værksarbeider Andreas Andreassen.
23 29/11-1889 6/12 Anna Marie Olsdatter (Sundelien) 14/4-1889 Odden Mavetilfælde. Fader: Kanalarbeider Ole Sundelien.
24 28/11-1889 4/12 Enkefru Sofie Cappelen f. Tage 1830 Kristiania - Kristiania Hjertesygdom. Enke efter Værkseier Cappelen.
25 27/12-1889 4/1-1890 Josefine Gustavsdatter 7/6-1885 Bamble - Kringleføt Bronkit. Fader: Kanalarbeider Gustav Jacobsen.
26 23/12-1889 31/10-1889 Anne Kristine Hansdatter 1875 Deilsbakke - Deilsbakke Kolerinefeber. Fader: Skomager Hans Kristiansen.
27 29/12-1889 4/1-1890 Klara Augusta Andersdatter 19/9-1889 Værket Bronkit. Fader: Værksarbeider Anders Olsen.
No Død Begravet Den Begravedes fulde Navn og Stand Alder Opholdsted Ved død af smitsom sygdom eller ulykkelig hendelse
1 6/1-1890 12/1 Jens Andreas Pedersen 11/3-1884 Roligheden - Skippervold Lungebetændelse. Fader: Gaardbruger Peder Andersen.
2 8/1-1890 16/1 Gunnar Olsen 1876 Holla Epilepsi. Fader: Kvægrøkter Ole Gundersen.
3 21/1-1890 1/2 Ole Martinsen 11/1-1890 Rønningen 1 1/2 Maaned for tidlig fødet. Fader: Kanalarbeider Martin Olsen.
4 25/1-1890 1/2 Peder Augustin Pedersen 16/5-1889 Danielskaas Slim paa Lungen. Fader: Kanalarbeider Peder Dalskog.
5 28/1-1890 8/2 Husmand, Enkemand Thor Halvorsen 1803 Tveit - Striken Alderdomssvaghed.
6 21/2-1890 1/3 Gift Værksarbeider Henrik Halvorsen 1820 Hedrum - Værket Tæring.
7 25/3-1890 2/4 Johannes Gunnarsen 24/3-1890 Værket For tidlig Fødsel. Fader: Former Gunnar Johannesen.
8 Dissenter 23/3-1890   Ole Andersen 19/3-1890 Otterkjær Krampe. Fader: Gaardbruger Anders Gundersen.
9 Dissenter 28/3-1890   Ole Antonsen 14/8-1888 Fæhn Lungebetændelse efter Mæslinger. Fader: Gaardbruger Anton Johannesen.
10 7/4-1890 15/4 Ole Karlsen 7/11-1888 Kronborg Diareha, Bonkit og Krampe. Fader: Værksarbeider Karl Johannesen.
1 1/1-1890 11/1 Kone Berthine Aarsmie(?) Johnsdatter 1861 Værket - Lysnæs Lungebetændelse. Mand: Husmand Gunder Andersen.
2 6/1-1890 14/1 Kone Gunhild Olsdatter 1810 Gruben - Haugbakken Mavebetændelse. Mand: Smed Jon Lindgreen.
3 9/1-1890 16/1 Olga Marie Olsdatter 15/10-1887 Odden Slim paa Lungen og Mæslinger. Fader: Kanalarbeider Ole Sundelien.
4 22/1-1890 1/2 Ingeri Marie Pedersdatter 1877 Sverige - Danielskaas Tæring. Fader: Kanalarbeider Peter Dalskog.
5 3/2-1890 8/2 Hanna Johannesdatter 14/1-1890 Sagbruget Krampe. Fader: Sagarbeider Johannes Andersen.
6 7/2-1890 15/2 Kone Anne Olsdatter 1832 Roligheden - Sagbruget Lungetilfælde. Mand: Sagarbeider Kristen Kjøstolfsen.
7 Romnæs 8/2-1890 14/2 Pige Henriette Kristine Aall 1868 Ulefos - Ulefos Tæring.
8 9/2-1890 26/2 Thora Mathilde Jensdatter 10/3-1886 Striken Lungeslim og Krampe. Fader: Sagarbeider Jens Hansen.
9 15/2-1890 22/2 Kone Aslaug Anundsdatter 1847 Grønsten - Sagbruget Hjertefeil. Mand: Sagmester Johan Mathiassen.
11 Valebø 9/4-1890 16/4 Anders Olsen 1880 Stuverud - Stuverud Fader: Leilænding Ole Johnsen.
12 15/4-1890 21/4 Hans Emil Lorentsen 25/2-1890 Otterkjær Kighoste. Fader: Kanalarbeider Lorens Hansen.
13 12/5-1890 17/5 Thoralf Ingebrigt Kristoffersen 1/6-1888 Kristiania - Værket Slim paa Lunge. Fader: Murer Emil Kristoffersen.
14 Methodist 16/5-1890   Gift Kanalarbeider Olaus Petersen 1852 Sverige - Vrangfos Ihjelsaaet ved en Tømmerstok.
15 20/5-1890 28/5 Johannes Hansen 18/9-1889 Heisholt Bronkit. Fader: Gaardbruger Hans Johannesen.
16 3/6-1890 7/6 Andreas Jørgensen 27/10-1889 Værket Slim paa Lungen. Fader: Arbeider Jørgen Johannesen.
17 2/7-1890 8/7 Tømmermand, Enkemand Andreas Rasmussen 1827 Bergkaasa - Værket Lungebetændelse.
18 18/7-1890 23/7 Jens Fredrik Lonrum 1883 Kristiania - Kringleføt Drukning.
19 30/7-1890 6/8 Olavus Johannesen 27/2-1890 Værket Lungeslim. Fader: Former Johannes Hansen.
20 10/9-1890 16/9 John Johnsen 10/8-1887 Berget Hjernebetændelse. Fader: Gaardbruger John Johnsen.
10 14/2-1890 22/2 Kone Ingeborg Ellingsdatter 1839 Hvidesøe - Fiskestigen (Hvidesøe = Kviteseid. G.S.). Nyresygdom. Mand: Sagmester Ole Hansen.
11 19/2-1890 26/2 Maren Gurine Jensdatter 1882 Odden - Striken Lungebetændelse. Fader: Sagarbeider Jens Hansen.
12 22/2-1890 6/3 Pige Marie Nilsdatter 1856 Langjordet - Langjordet Tæring.
13 3/3-1890 11/3 Pige Anne Sofie Olsdatter 1869 Vibeto - Vibeto Bronkit.
14 Valebø 28/2-1890 8/3 Fattiglem, Enke Gunhild Gundersdatter 1809 Holden Præstegaard - Vala  
15 27/3-1890 5/4 Kaarenke Kari Hansdatter 1810 ditto - Borgen