ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


TEKSLE - TEXLE

Gnr 17 i Holla kommune

Oppdatert: 23.12.2023


| Hjem | Innhold |
| Gamle Teksle | Teksle A | Teksle B | Teksle 3 | Teksle 4 | Teksle 5 |


Gamle Teksle - Texle
Gnr 17.

Opprinnelig gammel seter under N. Namløs i et skogsområde på Holla-heia, beliggende vest for øvre Stavsjø. Utskilt fra N. Namløs og
gitt eget gårdsnummer 26 (gammelt gnr) før 1702. Teksle var interessant for skog-investorene av åpenbare årsaker.

Gammel landskyld 1 hud (1 garvet oksehud), sener gjort om til 1 tønne korn.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, s. 28. Digitalarkivet.
"Solgt 1 Huud med bøxel fra Joachim Borse til Generalmajor Arnoldt (på Borgestad i Gjerpen), dat. 24. Sept. 1702, for 30 Rdl."

Deretter var Teksle på handel mellom diverse borgere i Skien i tiden 1717 - 1729. Da ble Teksle kjøpt opp av brødrene Even, Anders og
Ole Vibeto.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, s. 28. Digitalarkivet.
"Solgt 1 Huud med bøxel fra Engebret Berthelsen Bomhof til Even, Anders & Ole Wibetoe, dat. 16. Sep. 1722, for 70 Rdl."

Kanskje gjelda ble for tung å bære? Teksle gikk tilbake til Bomhoff etter en tid og han solgte den på nytt i 1729 til Ole Levorsen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, s. 28. Digitalarkivet.
"Solgt 1 Huud fra Engebret Bomhof til Ole Levordsen, dat. 22. Juni 1729 for 65 rdl."

Ole Levorsen.
Eier 1729.

Skogseiendommen Teksle ble delt opp i 3 parter rundt 1745. Løpenr. 36 var den største med ei landskyld på 6 settinger korn (1/2 tnd.),
l.nr. 37 og l.nr. 38 var på 3 settinger hver.

  Kilde: Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

36

Texle 

Halvor Olsen Fæn 

0 tnd. - 6 sættinger 

0 daler - 4 ort - 22 skilling 

37 Texle Steen Andersen 0 tnd. - 3 sæt. 0 - 4 - 1
38 Texle Didrik Cappelen 0 tnd. - 3 sæt. 0 - 4 - 1


Det ser ikke ut til at Teksle ble fast bebodd før på 1780-tallet.


Eierforhold på 1860-tallet.
Kilde
: Matrikkelgrunnlaget 1866 ("blåboka"), samt panteregisteret.

Løpenr. 36 (36 a og b). Kun skog. Senere bnr 1 og 2.
Tollef Halvorsen Fæhn eide en part med landskyld 4 ort 22 skill. Han og broren Halvor fikk eiendommen etter at mora døde i 1842. Se Fen.
Halvor solgte sin del til Tollef i 1844. Da Tollef døde i 1872, gikk eiendommen til to av hans sønner; Halvor og Jens Tollefssønner. Halvor solgte
sin del (l.nr. 36a) til S. D. Cappelen i 1879 og Tollef solgte sin del (l.nr. 36b) til Cappelen i 1880. Det blir opplyst i "blåboka" 1866 at eiendommen
besto av 3 mål slåtteland i tillegg til skauen.

Løpenr. 37 (37 a og b).
Steen Olsen Tufte eide en mindre part med landskyld 2 ort 1 skilling. Han fikk denne parten av Teksle gjennom sin kone, Kirsti Christophersdatter.
Da Steen Tufte døde i 1839 ble eiendommen delt mellom sønnene Ole Steensen Tufte d.e. (se løpenr. 37b) og Ole Steensen Tufte d.y. Se l.nr. 37a.

Løpenr. 37a. Senere bnr 3.
Landskyld 0 dl. - 2 ort . 0 sk. Ole Steensen Tufte d.y. ble eier her i 1839. Overtatt i 1864 av hans sønn Steen Kristinius Olsen Tufte. Han solgte
sin part i Teksle til sin søster Anne Olsdatter i 1881 (g.m. Andreas Nilsen Wibetoe). "Blåboka" forteller oss at eiendommen var på 17 mål dyrka
mark. Dette kunne fø ei ku og 2 sauer. Senere matrikkulert til bnr 3. Andreas Nilsen Wibetoe bodde her etter at han ble enkemann. Neste eier
ble hans sønn arkitekt Ole Tufte.
Her var det ei "bra stue og uthus". Her var det altså oppført hus.

Løpenr. 37b. Senere bnr 4.
Landskyld 0 dl. - 2 ort . 0 sk. Ole Steensen Tufte d.e. (Se Tufte 5) ble eier her i 1839. Overtatt av hans enke Marthe Pedersdatter i 1862. Deres sønn,
doktor Steen Tufte overtok både Tufte(5) og denne parten av Teksle i 1866. Solgt til Gjermund Endresen Haugan i 1911, kjøpt tilbake på odel av
Asberg Hansdatter Fæhn (g.m. skogbestyrer Anton Teigen) i 1912, som solgte til sin arbeidsgiver S. D. Cappelen i 1916. Her var det også hus i 1865.

Løpenr. 38. Senere bnr. 5.
Kjøpt av Diderik Cappelen før 1838. Opprinnelig landskyld 3 settinger, revidert til 0 dl. - 4 ort 1 sk. i matrikkelen av 1838.
Denne skauparcellen hadde tidligere blitt solgt av Steen Andersen Tufte til Cappelen. Der var 24 mål dyrka jord og de fødde 1 ku og 3 sauer(????!!!!).

 


| Hjem | Innhold |
| Teksle | Teksle A | Teksle B | Teksle 3 | Teksle 4 | Teksle 5 |


Teksle A
Det halve Teksle. Skogsområde.

Landskyld 1/2 hud = 6 kalveskind (senere 1/2 tønne = 6 settinger).


Skogsarbeider, husmann

Harald Svenningsen
(Harald Svennumsen) fra N. Fen(2) dpt. 25/4-1756 d. 18/2-1823 på Brekke i Undrumsdal, 67 år gml., s.a. Svenning Haraldsen Fæhn.
g. i Holla 31/10-1783 m. Karen Christensdatter fra Nyhus under Romnes, dpt. 11/8-1765 d. 18/11-1844 som enke "Kari Christensdatter" på Brekke i Undrumsdal, 81 år gml., d.a. Christen Pedersen.
1. Marthe f. 30/4-1787 bg. 27/2-1788. "Marthe Haraldsd. Texle, ved Holden, 43 Uger."
2. Marthe Haraldsdatter f. 6/2-1789 d. 14/6-1867 som enke, 78 år gml. på Brekke i Undrumsdal g. i Undrumsdal 29/4-1817 m. Ole Jørgensen "fra Grøstad" i Våle f. ca. 1784. Overtok Brekke i 1823.
3. Maren Haraldsdatter (Mari Haraldsdatter) f. 9/2-1792 g. i Våle kirke 9/9-1823 m. Nils Thorsen. Bodde på nabogården til Brekke nedre.
4. Svennum f. 2/10-1794 d. 30/11-1794. "Svennum Haraldsen Texle, ved Holden, død den 30. Nov., 8 Uger."
5. Christen f. 27/10-1795 d. på Brekke nedre i Våle 1805, 9 år gml. Kilde: Våle bygdebok. (Dette stemmer ikke med kirkeboka. G.S.)
6. Svenung Haraldsen (Svenning Haraldsen) f. 2/6-1798 d. 23/4-1822 på Brekke i Undrumsdal, 24 år gml.
7. Karen Haraldsdatter f. ca. 1801 d. 14/4-1853 i Undrumsdal, 52 år gml. Ugift. Bodde på gården Brekke nedre hele livet.
Bruker ca. 1783.

F.f. Harald Svennumsen Texle og Karen Christensdatters Marthe: Jon Texle, Thomas Wibeto, Ole Christensen Nyhuus, Marthe Tollefsd. Tofte, Karen Svennumsd. Tofte.
F.f. Harald Svennumsen Texle og Karen Christensdatters Marthe: Ole Christensen Nyehuus, Thomas Wibeto, Ellev Jonsen Texle, Anne Svennumsd. Wibeto, Kirsten Andersd. Nyhuus.
F.f. Harald Svennumsen Texle og Karen Christensdatters Maren: Ole Nyhuus, Thomas Wibeto, Tollev Svennumsen i Porsgrund, Maren Olsd. Nyehuus, Gunnild Olsd. Romenæs.
F.f. Harald Svennumsen Texle og Karen Christensdatters Svennum: Thomas Wibeto, Hans Andersen Wibeto, Ellev Jonsen Texle, Marthe Tofte, Gunnild Olsd. Nyehuus.
F.f. Harald Svennumsen Texle og Karen Christensdatters Christen: Thomas Wibeto, Ellev Jonsen Texle, Thomas Svennumsen Tofte, Maren Olsd. Nyhuus, Marthe Andersd. Wibeto.
F.f. Harald Svenumsen Texle og Karen Christensdatters Svennum: Ellev Jonsen Texle, Steen Andersen Tofte, Thomas Svenumsen Tofte, Ingebor Tronsd. Texle, Karen Svenumsd. Wibeto.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Kilder, bortsett fra Holla kirkebøker:
Våle bygdebok (Gårds- og slektshistorie bind 2 ved Sigurd H. Unneberg), side 1239, samt kirkebøker for Våle prestegjeld, Digitalarkivet.

Denne familien flytta mellom 1798 og 1801 til gården S. Gusland i Borre i Vestfold (kilde: Folketellinga februar 1801). Senere samme året kjøpte "Harald Svenningsen" Brekke nedre(2) i Undrumsdal, Våle kommune i Vestfold. Kilde: Våle bygdebok (Gårds- og slektshistorie bind 2 ved Sigurd H. Unneberg), side 1239.
Hans farsnavn Svenung har blitt skrevet på mange måter i kildene. Eks.: Svennung, Sveinung, Svennum, Svenum og Svenning. I Våle bygdebok blir han skrevet for Harald Svenningsen.


Skogsarbeider, husmann
Jens Andersen
fra Tufte(6) dpt. 8/4-1767, s.a. Anders Olsen Tufte.
g. i Holla 15/4-1790 m. Anne Jensdatter fra V. Kolstad i Helgen dpt. 23/5-1768 i Gjerpen (født på Gulset), d.a. Jens Christensen Gulset/ Kolstad.
1. Jens Jensen f. 9/6-1790.
2. Anne Jensdatter f. 12/3-1794.
3. Anders Jensen f. 18/6-1797.
4. Ingeborg Jensdatter f. 24/9-1802.
5. Kiersti f. 12/7-1804. Død før 1806.
6. Kirsten Jensdatter f. 9/7-1806.
Bruker 1801.

F.f.
Jens Andersen Steensrud og Anne Jensdatters Jens: Anders Tofte, Ole Wibeto, Jørgen Jensen Kaalstad, Maren Olsd. Tved, Elian Andersd. Wibeto.
F.f.
Jens Andersen Wibeto og Anne Jensdatters Anne: Christen Kaalstad, Halvor Tved, Hans Nielsen Saugbr., Anne Svennumsd. Wibeto, Karen Jensd. Tofte.
F.f. Jens Andersen Hougen og Anne Jensdatters
Anders: Ole Wibeto, Anders Tofte, Niels Andersen Wibeto, Ingeborg Olsd. Wibeto, Anne Fridericsd. Wibeto.
F.f. Jens Andersen Texle og Anne Jensdatters Ingeborg: Hans Brenneboe, Ingeborg Tronsd. Texle (+ foreldrene?).
F.f.
Jens Andersen og Hustrue Anne Jensdatters Kiersti: (Ingen faddere. Hiemmedøbt 22/7-1804. Død før kirkedåp. G.S.).
F.f. Jens Andersen Texle og Anne Jensdatters
Kirsten: Hans Brenneboe, Anders Bøe, Gunder Meltey, Maren Tved, Anne Meltey.

Foreldrene er ikke funnet døde i Holla. De er heller ikke funnet utflyttet fra Holla. De har i såfall flytta før 1815.

Skogsarbeider, leilending
Jens Kittilsen Lillejordet fra S. Fen(5) dpt. 11/3-1770
d. 17/12-1851 på Håvet under M. Vibeto, som enkemann av alderdom, 83 år gml., s.a. Kittil Isaksen Fæn.
g.m. Mari Tronsdatter (Maren Tronsdatter) fra N. Namløs(3) dpt. 27/9-1772 d. 31/8-1840 på Håvet under M. Vibeto, 67 år gml., d.a. Tron Kjøstolsen Namløs.
Bruker ca. 1815.

Denne familien bodde tidligere på N. Namløs(1) "Lillejordet". Se alle barna der. De flytta siden til Håvet under M. Vibeto (ved Viftingen).

  Kilde: Norges Matrikel 1819:

Løbenr. (gml.)

Eiendommens navn

Besidders Navn

Nuhavende skyld

Anmærkninger

18

 Texle

 Halvor Halvorsen bruger

 6 Skind (1/2 hud)

Eiendommen er allene thed af Skow. 

 

  Kilde: Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Løbenummers navn

Opsidder

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

36

 Texle

Texle 

Halvor Halvorsen Fæn

0 Tnd. - 6 Sætt.

0 dl. - 4 ort - 22 sk.

 


Eierforhold på 1860-tallet.
Kilde
: Matrikkelgrunnlaget 1866 ("blåboka"), samt panteregisteret.

Løpenr. 36 (36 a og b). Kun skog. Fra 1889: bnr 1 og 2.
Tollef Halvorsen Fæhn - se N. Fen(2) - eide en part med landskyld 4 ort 22 skill. Han og broren Halvor fikk eiendommen etter at mora døde i 1842.
Halvor solgte sin del til Tollef i 1844. Da Tollef døde i 1872, gikk eiendommen til to av hans sønner; Halvor og Jens Tollefssønner. Halvor solgte
sin del (l.nr. 36a) til S. D. Cappelen i 1879 og Tollef solgte sin del (l.nr. 36b) til Cappelen i 1880. Det blir opplyst i "blåboka" 1866 at eiendommen
besto av 3 mål slåtteland i tillegg til skauen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 248. Digitalarkivet.
"Skifte efter Kirsti Tollefsdatter, avsluttet 22. Nov. 1841, hvorved dette brug og bnr. 2 for 339 spd. 101 sk. er udlagt sønnene Tollef og Halvor Halvorsønner,
thinglæst 4. Febr. 1842."
"Skjøde fra Halvor Halvorsen til Tollef Halvorsen paa bl.a. hans andel af dette brug og bnr 2 for 600 spd., dat. 1 April, thingl. 8. Mai 1844."

Tollef Halvorsen Fen.
Eier av begge bruk 1844.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 248. Digitalarkivet.
"Skifte efter Tollef Halvorsen og hustru, avsluttet 29. Feb. 1872, hvorved bl.a. dette brug og bnr 2 for 3.230 spd. er udlagt sønnene Halvor og Jens Tollefsen,
thingl. 18. Marts 1872."

"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 2 - Jens Tollefsens halvdel er udskilt, afholdt 9. Juli, thingl. 7. Okt. 1873."

Halvor Tollefsen.


| Hjem | Innhold |
| Teksle | Teksle A | Teksle B | Teksle 3 | Teksle 4 | Teksle 5 |


Teksle B
Den andre tidlige boplassen av Teksle.

Arbeider, husmann
Jon Ellefsen Texle
fra Buverud i Landsmarka, Lunde dpt. 9/12-1742 bg. 30/4-1798. "Jon Ellevsen Texle. Død af et fald ned i en Kul-Mile, 54 Aar.", s.a. Ellef og Maren Buverud.
g1g i Holla 5/7-1767 m. Berthe Tygesdatter fra Hegna under Håtveit lille dpt. 21/12-1732 bg. 3/7-1796. "Birthe Tygesd. Texle, 65 Aar.", d.a. Tyge Jacobsen Hegnen.
g2g i Holla 29/3-1797 m. Maren Nilsdatter fra Sannes øvre dpt. 5/2-1769, d.a. Nils Larsen Sannæs.
1. Ellef Jonsen f. ca. 1778. Se nedenfor.
Barn i 2. ekteskap:
2. Nils Jonsen f. 30/7-1797.
3. Karen Jonsdatter f. 25/11-1798.
Bruker i 1786.

F.f. Jon Ellevsen Texle og Maren Nielsdatters Niels: Harald Texle, Ellev Texle, Hans Brenneboe, Karen Christensd. Texle, Ingeborg Tronsd. Texle.
F.f. Afgangne Jon Ellevsen Texle og Maren Nielsdatters Karen: Niels Larsen Sannæs, Kittil Evensen Sannæs, Ole Andersen fra Hitterdal, Margrethe Nielsd. Lille Wale, Gunild Johannisd. Uhlevig.

Skifte 1798.

Sagbruksarbeider
Ellef Jonsen herfra f. ca. 1778 d. 16/8-1853 på Sagbruket, som "Fattiglem", 75 år, s.a. Jon Ellefsen.
g. i Holla 13/10-1796 m. Ingebor Tronsdatter fra Saga dpt. 23/8-1778 d. 17/8-1849 på Sagbruket, av "Mavesygdom", 65 år, d.a. sagmester Tron Gundersen Fiskestigen. Se Familie 2 - Saga 1782.
Forlovere: "
Jørgen Gundersen og Jon Andersen Heisholt."
1. Berthe Ellefsdatter f. 24/10-1797.
2. Jon Ellefsen f. 7/8-1799.
3. Anne Ellefsdatter f. 6/4-1802.
4. Maria Ellefsdatter f. 7/2-1806 g.m. Anders Halvorsen. Se Familie 8 - Sagene 1835.
Bruker 1798.

F.f. Ellev Jonsen Texle og Ingeborg Tronsdatters Birte: Tron Fiskestien, Jon Texle, Hans Brenneboe, Karen Christensd. Texle, Maren Tronsd. Fiskestien.
F.f.
Ellev Jonsen Texle og Ingeborg Tronsdatters Jon: Hans Rasmussen Røjbæk, Hans Rasmussen Texlebroe, Hans Halvorsen Sanden, Anne Hansd. Fiskestien, Maren Tronsd. Saugbr.
F.f.
Ellef Jonsen Texle og Ingeborg Tronsdatters Anne: Jens Texle, Hans Røybek, Hans Brenneboe, Anne Jonsd. Texle, Ingeborg Tronsd.
F.f. Ellef Jensen(!) Texle (Ellef Jonsen Texle) og Ingeborg Tronsdatters Maria: Tron Fiskestigen, Hans og Maren Sanden, Berthe Tronsd.

Ellef Jonsen ble konfirmert i Holla i 1764. Familien hans må derfor trolig ha flytta til Holla før det.

Skogsarbeider, husmann
Isak Nilsen fra Bjørndalen under Fen øvre dpt. 1/11-1778 d. 19/6-1846 på Namløshagen, "druknede i Nordsøe", 67 1/2 år gml., s.a. Nils Olsen Biørndalen.
g. i Holla 14/6-1804 m. Karen Brynildsdatter fra Febakke nedre under S. Namløs f. ca. 1782 d. 15/12-1826 i Teksle, som husmandskone, 44 1/2 år gml., d.a. Brynild NN.
Forlovere: "H. Fæhn og Per Hagan."
1. Inger f. 20/2-1805 d. 16/3-1805. "Inger Isacsd. Fæbakke, 1 1/2 Uge."
2. Marthe Isaksdatter f. 28/2-1807 d. 13/1-1825 i Texle, 17 1/2 år gml.
3. Inger Isaksdatter f. 18/2-1809 g.m. enkemann Thomas Thomassen. Se Kåsa(9) under Kolle i Helgen.
4. Berthe f. 7/8-1811.
5. Berthe Isaksdatter f. 1/3-1813. Ugift i 1846.
6. Anne f. 13/10-1814 d. 21/10-1814. "Anne Isachsd. Texle, 9 Dage."
7. Anne f. 24/12-1815 d. 27/4-1816 i Texle, 4 mnd. gml.
4. Brynild f. 28/7-1817 d. 2/12-1817 i Texle, 4 mnd. gml.
5. Anne f. 24/11-1818 d. 6/12-1818 i Texle, 12 dager gml.
6. Anne f. 29/4-1820 d. 25/10-1820 i Texle, 5 mnd. gml.
0. Dødfødt Pigebarn f. 12/9-1821. "Huusmand Isach Nielsen Texle og Karen Brønnilsdatters Dødfødte Pigebarn."
7. Nils Isaksen f. 26/1-1823. Bodde i Brevik 24 år gml. i 1846.
8. Brynhild Isaksen f. 16/5-1825. 22 år gml. i 1846.
0. Dødfødt Drengebarn f. 10/12-1826. "Huusmand Isach Nielsen Texle og Karen Brønnilsdatter. Moderen mærkede Liv hos Barnet Dagen før fødselen."

Bruker 1811 - 1826.

F.f. Isac Nielsen Fæbakke og Karen Brynildsdatters Inger: Brynild Fæbakke, Gullic Jonsen, Ole Biøndahl, Magrete Halvorstaae, Mar. Fæbakke.
F.f. Isac Nielsen Ringsevje og Karen Brønildsdatters
Marthe: Ole Biøndahl, Ole Søwe, Christen Fæbakke, Birthe Ringsevje, Mari Søve.
F.f.
Isak Nielsen Biøndahl og Karen Brønnildsdatters Inger: Niels Olsen Brøndahl, Ole Nielsen, Christen Fæbakke og Berthe Andersd.
F.f. Isak Nielsen Texle og Karen Brønnildsdatters
Birthe: Steen Andersen Tufte, Christen Møller, Aschjer Brønnildsen Fæbakke, Kirsten Christophersd. Tufte, Karen Mortensd. Tufte.
F.f. Isach Nielsen Texle og Karen Brønnilsdatters
Berthe: Berte Andersd. Fæbakke, Inger Pedersd. Texle, Christen Brønnilsen Fæbakke, Ole Nielsen Bjøndalen, og Gunder Pedersen Bjørndalen.
F.f. Isach Nielsen Texle og Karen Brønnilsdatters
Anne: (Ingen faddere) Hjemmedøbt, men død uden at komme i Kirken.
F.f. Huusmand Isach Nielsen Texle og Karen Brønnilsdatters
Anne: Mari Sanden, Mari Brenneboe, Ole Biørndalen, Aschier B. Fæbakken, Gunder P. Biørndalen.
F.f. Huusmand Isach Nielsen Texle og Karen Brønnilsdatters
Brønnil: Inger Espevolden, Lisbeth Tufte, Ole Biørndalen, Aschier Espevolden, og Gunder Biørndalen.
F.f. Huusmand Isach Nielsen Texle og Karen Brønnilsdatters
Anne: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 25/11.
F.f. Huusmand Isach Nielsen Texle og Karen Brønnilsdatters
Anne: Kirsten Tufte, Hans Røibek, Steen Tufte, Ole Biørndalen og Aschier B. Fæbakke.
F.f. Huusmand Isach Nielsen Texle og Karen Brønnilsdatters
Niels: Maria Hansd. Røibek, Ingebor Jensd. Tufte, Christen Fæbakke, Asgjær Fæbakke og Ole Olsen Røibek.
F.f. Isach Nielsen Texle og Karen Brønnilsdatters
Brønnil: Inger Fæbakke, Ingeborg Sanden, Ole Biørndalen, Aschier Brønnilsen og Niels Olsen Biørndalen.


Før 1837 flytta enkemannen Isak Nilsen til Namløshagen, hvor han bodde til han døde tragisk ved å drukne i Norsjø i 1846.

Skiftet etter Isak Nilsen ble holdt på Namløshagen, hvor han bodde etter at han ble enkemann.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1841 - 1852, side 231b - 232b.
Sted: Namløshagen under Namløs i Holden Præstegiæld - 1846.
Enkemand, husmand Isak Nielsen, død ultimo Juni 1846.
Hustruen Kari Brynildsdatter død for nogle aar siden. Arvinger: Børn:
1. Niels Isaksen 24 aar. Opholder sig i Brevig. Formynder: Isak Olsen Namløshagen.
2. Brynild Isaksen 22 aar. Formynder: Formynder: Isak Olsen Namløshagen.
3. Inger Isaksdtr., Enke efter Thomas Thomasen N. Kaasen (under Kolle). Formynder: Morbroder Christen Brynildsen Fæbakke.
4. Berthe Isaksdtr. Ugift. Formynder: Morbroder Christen Brynildsen Fæbakke.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Siden Isak Olsen i Namløshagen, var formynder for sønnene her, kan det være logisk at det var dit faren, Isak Nilsen flytta,
da han ble enkemann. Se Namløshagen(11) under M. Namløs.

Skogsarbeider, husmann
Peder Nilsen Texle fra Hegna under Håtveit lille f. 1/11-1798 d. 4/11-1871 på Hegland i Lunde, 72 år gml., s.a. Nils Olsen Hegnen.
g. i Holla 24/8-1827 m. Karen Johannesdatter fra Gunnerud under prestegården f. 4/4-1804 d. 21/4-1885 på Hegland i Lunde, d.a. Johannes Andersen Gunnerud.
1. Gunhild Pedersdatter f. 9/2-1828.
2. Aaste Pedersdatter f. 1/2-1832.
3. Nils Pedersen (tvilling) f. 3/6-1835. Se Hegland.
4. Johanne Pedersdatter (tvilling) f. 3/6-1835.
5. John Petter Pedersen (tvilling) f. 16/10-1840.
6. Andrea Pedersdatter (tvilling) f. 16/10-1840 g.m. Hans Olsen Brennebu. Se Brennebu under Tveit.
7. Johannes Pedersen f. 9/7-1845. Se Hegland.
Bruker 1827.

F.f. Peder Nielsen Texle og Karen Johannesdatters Gunnild: Anne Nielsd. Hegna, Kirsten Johannesd. Tvedt, Niels Olsen Ringsevje, Jens Andersen Gunnerud, Ole Nielsen Hegna.
F.f. Huusmand Peder Nielsen Texle og Karen Johannesdatters
Aaste: Ingeborg Johannesd. Gunnerud, Kisten Johannesd. hos Roosen, Niels Olsen Tvedt, Niels Nielsen Hægna og Ole Nielsen Hægna.
F.f. Huusmand Peder Nielsen Texle og Kari Johannesdatters (tvilling)
Niels: Gunnild Johannesd. Tved, Kirsten Johannesd. Gladhuus, Mari og Aaste Nielsd. Tved, Niels Nielsen Hægna.
F.f. Huusmand Peder Nielsen Texle og Kari Johannesdatters (tvilling)
Johanne: Jens Gunnerud, Søren Gladhuus, Ole N. Hægnen, Gunder Gulbrandsen Kalvodde, Anders Jensen Gunnerud.
F.f. Huusmand Peder Nielsen Texle og Kari Johannesdatters (tvilling)
John Petter: Gunnild Thomasd. Hægnen, Kirsti Johannesd. Gladhuus, Kirsten Nielsd. Hægnen, Johanne Nielsd. Tvedt, Niels Tvedt.
F.f. Huusmand Peder Nielsen Texle og Kari Johannesdatters (tvilling)
Andrea: Ole Nielsen Hægnen, Ole Brøndalen, Jens Gunnerud, Anders og Johannes Gunnerud.
F.f. Huusmand Peder Nielsen Texle og Kari Johannesdatters
Johannes: Liw Olsd. Texle, Gunnild Pedersd. Rønningen, Søren Gladhuus, Jens Gunnerud, Anders Gunnerud.

Kilde: Kirkebok for Holla (1849-1860).
Den 22/2-1855. Omstreifende Skedebinder Johan Jacob Christian Johannesen af Sannikedal (Sannidal) og angiven Hustru Anne Mathea Pedersdatters
Peder.
Fadd: Anne Maria Halvorsd. Romnæs, Mari Østensd. Romnæs, Gullik Pedersen ditto, Svennung Olsen Gjærnæskaasa af Næs, Knud Andreas Gundersen Steensholt. Barnet født paa Pladsen Texle i Peder Nilsens Huus.

Denne familien bodde på Hollaseter i 1865, hvor Peder Nilsen var forpakter. Senere flytta di til skaugården Hegland i Lunde, hvor de bodde
resten av livet.


| Hjem | Innhold |
| Teksle | Teksle A | Teksle B | Teksle 3 | Teksle 4 | Teksle 5 |


Teksle 3 - Texle
Gnr 17 - bnr 3. Gammelt løpenr. 37a.

Sagbruksarbeider, skogsarbeider, husmann
Sigurd Jonsen Texle fra Jonsås i Sauherad f. ca. 1810 d. 8/1-1864 på "Texle af Tæring", 57 år gml., s.a. Jon Olsen Jonsaas i Sauherad.
g. i Holla 27/6-1838 m. Liv Olsdatter fra Evjen under Baksås f. 24/11-1811, d.a. Ole Gjermundsen.
Forlovere: "
Halvor Thordsen Baxaas og Niels Jensen Trellekaasen."
1. John f. 19/7-1838 d. 28/7-1838 på Evju under Baksås, 10 dager gml.

2. Ingeborg f. 2/6-1839 d. 29/8-1841 på "Steensrud, Druknede i en Bæk", 2 år gml.
3. Bergith Sigurdsdatter f. 24/7-1841 g.m. Andreas Jensen Øen. Se Øya i øvre Stavsjø.
4. John Sigurdsen f. 5/3-1844. Folketellinga 1865: "Hjælper sin Moder med jordbruget og Arbeider i Skoven." Se nedenfor.
5. Ingeborg Andrea f. 16/8-1846.
6. Ole Sigurdsen f. 18/1-1849.
7. Gjermund Sigurdsen f. 15/9-1851. Flytta til Vadrette under Strømdal i Gjerpen før 1891. Se Familie 1 - Strømdal 1891.
8. Kari Sigurdsdatter f. 30/6-1854.
9. Andreas Sigurdsen f. 4/3-1857.
Bruker ca. 1843.

Sigurd Jonsen var flere år i tjeneste på Baksås før han gifta seg.

F.f. = Faddere for ...

F.f.
Tjenestekarl Sigurd Johnsen Baxaas og Liw Olsdatters John: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Ole Jermundsen Evje, men død uden at komme i Kirke."
F.f. Huusmand Sigurd Johnsen Steensrud og Liw Olsdatters
Ingeborg: Mari Evensd. Eie, Asloug Halvorsd. Baxaas, Ole Jermundsen Evje, Jermund Olsen Eie, Halvor Halvorsen Baxaas.
F.f. Huusmand Sigurd Johnsen Steensrud og Liw Olsdatters
Bergith: Mari Evensd. Eie, Gunnild Olsd. Eiestrand, Gjermund Olsen Eie, Gunnuld Olsen Evje, Kittil Olsen Eiestrand.
F.f. Huusmand Sigurd Johnsen Texle og Liw Olsdatters
John: Kari Johannesd. Texle, Gunnild Olsd. Tvedt, Peder Nielsen Texle, Kittil Jensen Haavet, Gunder Olsen Tvedt.
F.f. Huusmand Sigurd Johnsen Texle og Liw Olsdatters
Ingeborg Andrea: Johanne Nielsd. Tved, Ingeborg Nielsd. Tved, Tron Jensen Øgaarden, Ole Gundersen Tved, Lars Tollefsen Holla.
F.f. Huusmand Sigurd Johnsen Texle under Tved og Liw Olsdatters
Ole: Kari Johannesd. Texle, Turi Olsd. Omtved, Søren Olsen Gladhuus, Anund Hansen Wibetoe, John Johnsen Rønningen.
F.f. Huusmand Sigurd Johnsen Texle og Liw Olsdatters
Gjermund: Kirsti Halvorsd. Tved, Turi Johnsd. Sanda, John Johnsen Tved, Hans Tintholt Wrk., Lars Tolfsen Holla.
F.f. Huusmand Sigurd Johnsen Texle og Liw Olsdatters
Kari: Kari Johannesd. Texle, Johanne Pedersd. Texle, Gjermund Olsen Eie, John Johnsen Haatved, Lars Tollefsen Vibeto.
F.f. Huusm. Sigurd Johnsen Texle og Liw Olsdatters
Andreas: Inger Halvorsd. Tved, Andrea Pedersd. Texle, Christian Evensen Vrk., John Johnsen Tufte, Hans Olsen Brænneboe.

Skogsarbeider, vognmann, husmann med jord
John Sigurdsen fra Teksle(3) f. 5/3-1844, s.a. Sigurd Johnsen Texle.
g. i Holla 27/6-1878 m. Mari Olsdatter fra Holla f. 16/12-1845 på Tveit, d.a. Ole Gundersen Holla. Se Familie 3 - Holla 1865.
Forlovere: "Ole Gundersen Holla og Peder Olsen Texle."
Denne familien flytta til Holla gård rundt 1883. Se Hollahagen.
 


| Hjem | Innhold |
| Teksle | Teksle A | Teksle B | Teksle 3 | Teksle 4 | Teksle 5 |


Teksle 4 - Texle
Gnr 17 - bnr 4. Skyldsatt i 1865. Gammelt løpenr. 37b.

Dette er det største av Teksle-bruka og var eid av S.D. Cappelen i 1963.

Skogsarbeider, forpakter
Peder Olsen fra Nibb under Omtvedt f. 5/7-1826 d. 21/4-1898 på Febakke av astma, 72 år gml., s.a. Ole Johnsen Nib.
g. i Holla 6/9-1850 m. Karen Gurine Larsdatter fra Åfoskås under M. Jøntvedt f. 24/7-1827, d.a. Lars Tollefsen Aafoskaas.
Forlovere: "Peder Augustinusen Omtvedt og Jørgen Johnsen Kolstad."
1. Maria Pedersdatter f. 12/10-1850 g.m. Hans Severin Andersen fra Verket. Se Familie 125 - Verket 1900.
2. Karen Pedersdatter f. 8/6-1853 d. før høsten 1933 g. i Holla 30/9-1881 m. Johan August Olsen f. 30/11-1858 i Sverige. Flytta til Skien i 1903.
    Bodde i Aasmund Vinjesg. 3. Han feiret sin 80-årsdag der den 30/11-1938.
3. Maren Elise Pedersdatter f. 9/1-1855 g.m. Ole Tronsen Namløs. Se S. Namløs(2).
4. Anne Maria f. 5/1-1857 ?g.m. slakter A. Eide. Bodde på Vesthagen.
5. Ole Pedersen f. 10/12-1858. Hollav. 29.
6. Anne Marie Pedersdatter f. 1/5-1861 g.m. Anders Aslaksen Teigen. Flytta til Vadrette under Strømdal i Gjerpen, hvor han døde i en fabrikkulykke i 1891.
7. Laura Pedersdatter f. 4/8-1863 g.m. Nils Andersen. Se Brøndalen under Holla.
8. Ingeborg Kirstine Pedersdatter f. 1/9-1865.
9. Jørgen Pedersen f. 31/8-1867. Bodde på Bakken i Skien.
10. Johannes f. 17/4-1870.
Bruker våren 1865.

F.f. Huusmand Peder Olsen Nib og Karen Gurine Larsdatters Maria: Marthe Halvorsd. Nib, Karen Olsd. Kaasen, Lars Tollefsen Aafosskaas, Nils Olsen Halvorstaae, Hans Olsen Nib.
F.f. Huusmand Peder Olsen Jacobskaas og Karen Gurine Larsdatters
Karen: Anne Olsd. Helgen, Karen Olsd. Omtved, Lars Tollefsen Kaasen, John Olsen Helgen, Hans Olsen Nib.
F.f. Inderst Peder Olsen Jacobskaas og Karen Gurine Larsdatters
Maren Elise: Gunnild Larsd. Sværdsteen, Ingebor K. Tomasd. Ruaas, Lars Tollefsen Jøntved, Hans Tollefsen Sværdsteen, Hans Olsen Nib.
F.f. Huusmand Peder Olsen Jacobskaas og Karen Gurine Larsdatters
Anne Maria: Gunnild Larsd. Helgen, Kirsten Hansd. Næsset, Hans Tollefsen Helgen, Hans Olsen Nib, Peder Olsen Nib.
F.f. Huusm. Peder Olsen Steensrud og Karen Gurine Larsdatters
Ole: Anne Olsd. Hollahagen, Kari Hansd. Øen, Halvor Halvorsen Lommerud, John Olsen Grinen og Hans Olsen Grinen.
F.f. Husmand Peder Olsen Stensrud og Karen Larsdatters
Anne Marie: Inger Pedersd. Lommerud, Ingeborg Larsd. Tufte, Halvor Halvorsen Lommerud, Ole Larsen Stensrud, Jørgen Larsen Fæhn.
F.f. Husm. Peder Olsen Stensrud og Gunnil(!) Larsdatters
Laura: Inger Pedersd. Lomrud, Karen Olsd. Moen, Halvor Halvorsen Lomrud, Halvor Olsen Hollahagen, Peder Olsen Skougen.
F.f. Husm. Peder Olsen Texle og Karen Gurine Larsdatters
Ingeborg Kirstine: Liv Olsd. Texle, Maria Tomasd. Hollahagen, Andreas Andersen Briskemyr, Halvor Johnsen Hollahagen, John Sigurdsen Texle.
F.f. Husmand Peder Olsen Texle og Karen Gurine Larsdatters
Jørgen: Anne Marie Kristensd., Halvor Halvorsen Lommerud, Ole Johnsen Hougbakken, John Sigurdsen Texle.
F.f. Peder Olsen Texle og Karen Gurine Larsdatters
Johannes: (Ingen faddere). Død før hjemmedaabens Bekræftelse, uden at Komme i Kirke.

Peder Olsen er registrert utflytta til Kristiansand i 1860. Denne familien bodde under folketellinga 1891 fremdeles
på Teksle. De har flytta til Febakke før april 1898, for da dør Peder Olsen der.

Arbeider, forpakter
Jens Olaus Ugge fra Lunde i Tel.
g.m. Petra Halvorsdatter Lykka fra Skafså.
Bruker i 1963.

 


| Hjem | Innhold |
| Teksle | Teksle A | Teksle B | Teksle 3 | Teksle 4 | Teksle 5 |


Teksle 5 - Texle
Gnr 17 - bnr 5. Gammelt løpenr. 38.

Matrikkelen 1819 forteller oss at Holden Jernværk eide 3 skind i Texle. Det var det samme som D. Cappelen eide her i 1886.

Jord- og skogsarbeider, leilending
Ole Petter Hansen (Ole Teksle) fra Brennebu under Tveit f. 7/5-1867 d. etter 1928, s.a. Hans Olsen Brennebu.
g. i Holla 20/7-1894 m. Anne Helliksdatter (Anne Teksle) fra Lunde i Tel. f. 21/11-1870 d. 18/10-1923 på Teksle, d.a. husm. Hellik Halvorsen.
Forlovere: "
Martinus Larsen Haatvedt og Erik Kristiansen Hollasæter."
1. Hans Andreas Teksle (Hans Teksle) f. 23/4-1895 d. 20/2-1967 g.m. Birgit Bjaaland fra Fyresdal f. 10/9-1906 d. 25/6-1962. Kronborg nye. Han var skogsarbeider i 1910.
2. Harald Ingvald Teksle f. 10/5-1897 d. 12/7-1981 g.m. Gunhild Haldis Teksle fra Brøndalen f. 13/10-1925 d. 30/12-2005. Gravlagt i Lunde.
3. Olaf Olsen Teksle f. 10/7-1903. Se Gunnerudv. 16 under Prestegården.
4. Peder Andreas Teksle (Peder Teksle) f. 6/3-1908. Se Brennebu under Tveit.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Arb. Ole Hansen Holla og Anne Helliksdatters Hans Andreas: Mari Hansd. Haatvedt, Karen Nilsd. Gladhus, Martinius Larsen Haatvedt, John Johnsen Myra, Johannes Hansen Brænnebu.
F.f.
Husmand Ola Hansen Røibek og Anne Helliksdatters Harald Ingvald: Marie Hansd. Haatvedtsæter, Karen Hansd. Brænnebu, Martinius Larsen Haatvedtsæter, Johannes Hansen Brænnebu, Faderen.
F.f. Husmand Ole Hansen Teksle og Anne Helleksdatters 
Olaf: Tora Helleksd. Myra, John Johnsen do., Karen Hansd. Brennbu og Faderen.
F.f. Husmand Ole Hansen Teksle og Anne Helliksdatters 
Peder Andreas: Faderen, Uk. Halvor Halvorsen Hollasæter, Helga Nilsd. Vrk., pige Karen Hansd. Brennebu.

 


Til toppen: Trykk på [Home]

webmaster@gamleholla.no