ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Hustomter under Prestegården 1

Hustomter utskilt fra gnr 11 Holla Prestegård

Alle opplysninger her er offentlig tilgjengelig.

Oppdatert 15.09.2023


| Hjem | Innhold |
| Prestegården med prester og underbruk |
| Tomter 1 | Tomter 2 |
| Tomter under Verket |
| Alle adresser i Holla - 2023 |


OBS 1. Innen slektsforsking er de nyeste opplysningene om familier vanskligst å finne p.g.a. personvernet.
OBS 2. I slektsforsking beholder kona sitt pikenavn hele livet, noe alle gjorde før 1900.
OBS 3. I slektsforsking blir det, når du kommer langt nok tilbake, mindre og mindre kilder å finne.
OBS 4. Om noen kommer med slektslister, utarbeidet av "profesjonelle forskere" og ender opp med direkte
slektsknytning til Harald Hårfagre (død 923 i Rogaland) eller Olav den Hellige (d. 29/7-1030 på Stiklestad),
brenn det opp. Det stemmer garantert ikke! Her har jeg 40-års erfaring, til dels sammen med de ypperste
forskere innen faget.


Lavere husnummer i Apalvegen ligger under gårdnr 12 Jernverket.


Apalvegen 18.
Gnr 11 - bnr 25 Solbakken (11/25).

Utskilt fra bnr 2 ved skylddelingsforretning tinglyst 26/6-1901.

Skyldmark: 0,01. Areal: 1 926 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 203. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Jens Jacobsen til Anders og Johannes Andreassønner for kr. 260,- dat. og tinglyst 26/6-1901."

Anders og Johannes Andreassønner.
Eier 1901.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 203. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anders Andreassen og Johannes Andreassen til Ole Andersen for kr. 735,- dat. 20. april, tingl. 18. mai 1904."

Grubearbeider (1903), reparatør paa Salpeterfabrik (Notodden) i 1910
Ole Andersen fra Eidsvold, Akershus f. 8/1-1876.
g.m. Hanna Andreasdatter f. 5/9-1877 i Solum.
1. Marta Olsdatter f. 29/7-1901 i Solum.
2. Halvarda Otilie Andersen f. 18/2-1903 på Namløshagen i Holla.
3. Bergliot Kaspara Olsdatter f. 17/10-1904.
0. Dødfødt datter f. 15/5-1907.
Bruker i 1904.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Grubearbeider Ole Andersen Namløshagen og Hanna Andersdatters Halvarda Otilie: Grubearb. Halvor Andersen Ringsevjen og kone Anne Hansd., Sagmester Karl Nilsen, Ulefos, Barnets fader og Moder.
F.f. 
Grubearb. Ole Andersen Solbakken og Hanna Andersdatters Bergliot Kaspara: Gunhild Aslaksd. Herregaarden, Olava Gundersd. Vrk., Karl Nilsen Vrk., Hans Jakobsen Vrk.
F.f. Grubearb. Ole Andersen Namløshagen, Solbakken ved Espevolden og Hanna Andersdatters Dødfødte Datter (ingen faddere.) Døde under fødselen. Meldt hertil af Jordemoder Bergit Aarnæs.

Mannen var i 1910 "Reparatør paa Salpeterfabrik. Ophold: Hitterdal (Notodden)."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 203. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Andersen til Gustav Jørgensen for kr. 1 450,- dat. 1. juni, tingl. 25. sept. 1912."

Gustav Jørgensen.
Eier 1912.

Kilde: Avisa "Norig" 29/9-1917. Gardhandlar.
I. B. Stenborg hev selt garden sin Søre Falkum (i Gjerpen) til Gustav Jørgensen, Ulefoss."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 203. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Gustav Jørgensen til Andreas Evja for kr. 5.300,00, dat. 17. tingl. 27. april 1918."

Andreas Evja.
Eier 1918.


Arne Nordby.
Eier i 1976.

 


Barlindvegen 2.
Gnr 11 - bnr 128 (11/128).

Utskilt fra bnr 12 ved skylddelingsforretning tinglyst 1/4-1974.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. 11/128.
Dagbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte.

Skyldmark: 0,01. Areal: 664 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. 11/128.
"Dagbokført (tinglyst) 13/9-1974. Skjøte dat. 12/9-1974 til Sven Magne Frydenlund for kr. 20.002,- "

Sven Magne Frydenlund.
g.m. Asborg.
Eier 1974.

Styrkeløfter fra Ulefoss med minst 5 gullmedaljer i B-NM og flere sølvmedaljer. I 1983 syd-norsk mester
i styrkeløft. De bosatte seg på Gvarv.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. 11/128.
"Dagbokført (tinglyst) 7/7-1983. (Til) Ole Tom Stoa f. 1960 ifølge skjøte for kr. 385.000,-"

Ole Tom Stoa.
Eier 1983.

 


Barlindvegen 4.
Gnr 11 - bnr 129 (11/129).

Utskilt fra bnr 12 ved skylddelingsforretning tinglyst 1/4-1974.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. 11/129.
Dagbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte.

Skyldmark: 0,01. Areal: 733 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. 11/129.
"Dagbokført (tinglyst) 4/11-1975. Skjøte dat. 4/11-1975 til Roar Kronborg f. 1952, for kr. 20.350,-"

Bestemmelser i skjøte av 4/11-1975:
"Bestemmelse om byggefrist, veg, vann og kloakkledninger samt en nærmere angitt forkjøps-
rett til ubebygd tomt for selgeren."

Roar Kronborg f. 1952.
g. 19/6-1976 m. Aasta Kirsti Plassen fra Hørte i Bø.

Eier 1975. 

 


Barlindvegen 6.
Gnr 11 - bnr 121 (11/121).

Utskilt fra bnr 12 ved skylddelingsforretning tinglyst 28/12-1973.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. 11/121.
Dagbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte.

Skyldmark: 0,01. Areal: 707 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. 11/121.
Dagbokført (tinglyst) 30/5-1974. Skjøte av 29/5-1974 til Kjell Kabbe for kr. 20.350,- "

Kjell Kabbe.
g. i Bø 6/4-1968 med Helga Slåtta fra Bø.
Eier 1974.

 


Barlindvegen 7.
Gnr 11 - bnr 101 Berget 42 (11/101).

Utskilt fra bnr 3 ved skylddelingsforretning tinglyst 2/10-1969.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. 11/101.
Dagbokført (tinglyst) 18/8-1967. Hjemlet Nome kommune ifølge skjøte.

Skyldmark: 0,05. Areal: 845 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. 11/101.
Dagbokført (tinglyst) 15/8-1970. Skjøte dat. 27/7-1970 fra ordfører i Nome kommune til Erlend Garvik for kr. 14. 000,- "

Snekker
Erland Garvik
 fra Seljord f. 27/6-1933 d. 9/8-2008.
g. 27/12-1958 m. Solveig Kristine Bentsen fra Verket f. 23/8-1930 d. 7/2-2003.

Eier 1969.


Barlindvegen 8.
Gnr 11 - bnr 130 (11/130).

Utskilt fra bnr 12 ved skylddelingsforretning tinglyst 1/4-1974. 

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. 11/130.
Dagbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte.

Skyldmark: 0,01. Areal: 736 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. 11/130.
Dagbokført (tinglyst) 14/4-1977. Skjøte dat. 12/4-1977 til Finn Engelhardt Pettersen f. 1932, for 240.000."


Finn Engelhardt Pettersen f. 9/9-1932.
Eier 1977.

Medlem av visegruppa "Norgasserne" i 1975.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. 11/130.
Dagbokført (tinglyst) 17/8-1981. (Til) Sven Erik Rui f. 1956, ifølge skjøte av 16/6-1981 for kr. 340.000,- med Husbankens samtykke."

Sven Erik Rui fra Odden (?) f. 1956.
g.m. Anita NN.

Eier 1981.

 


Barlindvegen 10.
Gnr 11 - bnr 131 (11/131).

Utskilt fra bnr 12 ved skylddelingsforretning tinglyst 1/4-1974. 

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. 11/131.
Dagbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte.

Skyldmark: 0,01. Areal: 645 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. 11/131.
Dagbokført (tinglyst) 9/9-1974. Skjøte av 6/9-1974, til Tore Thorsen for kr. 19.990,- "

Tore Thorsen.
g. 1966 m. Vigdis Christensen fra Skien.
Eier 1974.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. 11/131.
Dagbokført (tinglyst) 4/7-1978. Erklæring av 3/7-1978, hvori eieren av bnr 130 (Barlindv. 8) gis rett til
oppførelse av carport i en avstand av 1 meter fra grensen til denne eiendom."


Bergebakken 4.
Gnr 11 - bnr 306 Bergebakken (11/306).

Areal: 911 kvm.

For nytt.


Bergebakken 6.
Gnr 11 - bnr 84 Berget II (11/84).

Utskilt fra bnr 3 ved skylddelingsforretning tinglyst 7/6-1967.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. 11/84.
Dagbokført (tinglyst). Hjemlet til Simon Berget ifølge skjøte tinglyst 18/4-1932.

Skyldmark: 0,10. Areal: 2 324 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. 11/84.
Dagbokført (tinglyst) 7/6-1967. Skjøte dat. 5/6-1967 fra adv. Tryggve Fehn som testamentsfullbyrder i Simon Bergets dødsbo til
Magnus Røybekk f. 26/7-1919 og Peder Røybekk f. 5/2-1921, for kr. 75.000,- "

Magnus Henry Røybekk f. 26/7-1919 d. 18/5-2004, s.a. Hans Røibæk og Hilda Halvorsdatter.
Peder Røybekk f. 5/2-1921 d. 6/11-1993, s.a. Hans Røibæk og Hilda Halvorsdatter.
Eiere 1967.
 


Bergegata 2.
Gnr 11 - bnr 313. Tidligere festetomt.

Til en viss grad kan vi av et høyt bruksnummer regne med at dette tidligere var ei festetomt.
Det vil si utskilt i nyere tid.

KildeHusregister for Holla folie 102.
Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Halvor Lindalen på en parcel stor ca. 18 ar for 99 år, uoverdragelig uten
Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 90,00, hvorfor Panterett, "Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 23.
des. 1921, tingl. 15/2-1922."

Tømrer ved verket, huseier
Halvor Andreas Lindalen fra Sagene f. 24/1-1882 i Holla d. 31/3-1971, s.a. tømrer John Halvorsen og Anne Pedersdatter. Se Familie x - Sagene 1891.
g. i Skien kirke 1/5-1904 m. Johanne Lovise Sigurdsen fra Hollahagen under Holla f. 2/7-1882 på Teksle d. 15/3-1971, d.a. skogsarbeider, cellulosefabr.arbeider John Sigurdsen.
Forlovere: "Cellulosefabrikarb. John Sigurdsen og Christen Pedersen, begge af Skien."

1. Agnes Magdalene Lindalen f. 31/7-1904.
2. Mimmi Josefine Lindalen f. 24/11-1905.
3. John Lindalen f. 9/10-1907.
4. Johan Lindalen f. 28/11-1909.
5. Gudrun Lindalen f. 8/1-1913.
6. Halvard Lindalen f. 21/6-1920.
7. Kjell Lindalen f. 3/12-1923. Overtok huset.
Bruker 1922.

KildeHusregister for Holla folie 137.
Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Halvor Lindalen, paa en parcel stor ca. 26,5 ar for 99 år, uoverdragelig uten
Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 85,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 16. jan.,
tingl. 29. mars 1924.

Denne siste eiendommen er en industritomt med dagens adresse Hollavegen 35. Det var der Lindalen-saga var en 10 års tid og
her mista Leif Gunnerud fingeren sin (kilde: Hollaminner 2015, side 149). Saga ble flytta til Håtveitjordet i 1935.
Det kom samvirkelag her fra 1996 - 2003. Bingolokale i samme bygning fra 2009-2018. Siden 2018 har det vært bruktbilutsalg på
eiendommen. Bolighuset er skilt fra.

Tømrer, huseier
Kjell Lindalen herfra f. 3/12-1923 d. 20/11-2005.
g.m. Kjersti Oline f. 4/5-1925 d. 9/1-2011.
Bruker ca. 1951.

Det gamle huset ble skillt fra resten av eiendommen og har et areal på 398 kvm i 2022.

Coop Vestfold og Telemark SA, løste inn tomta i 1996.

Kildewww.eiendomspriser.no: Tinglyst 22/2-1996. Solgt for 70.276,- fra Opplysningsvesenets fond til Coop Vestfold og Telemark SA.

Samvirkelaget ved Coop Vestfold og Telemark SA.
Eier 1996.

Kildewww.eiendomspriser.no: Tinglyst 14/10-2003 solgt for kr. 450 000,-  fra Coop Vestfold og Telemark SA til Kai Lindgren og Marit Helen Lindgren.

Kai Lindgren.
g.m. Marit Helen.
Eiere 2003.

Kildewww.eiendomspriser.no: Tinglyst  15/4-2009 solgt for kr. 920 000,- fra Kai Lindgren og Marit Helen Lindgren til Einar Grann-Meyer.

Einar Grann-Meyer.
Eier 2009.

Einar Grann-Meyer drev bingo her i 9 år.

Kildewww.eiendomspriser.no: Tinglyst 1/3-2018 solgt for kr. 920 000,- fra Einar Grann-Meyer til Marta Mekonen og Yared Elias.

Yared Elias.
og
Marta Mekonen.
Eiere 2018.

Bruktbilsalg.


Bergegata 3.
Gnr 11 - bnr 21 Frydenlund (11/21).

Utskilt fra bnr 9 (Helgeroen) ved skylddelingsforretning tinglyst 26/6-1901.

Skyldmark: 0,03. Areal 917 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 199. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Jens Andreassen Helgeroen til Karl Kittilsen og John Olsen for kr. 600,- dat. og thinglæst 26. Juni 1901."

Former (1895), gruvearbeider (1900), huseier
Karl Andreas Kittilsen (Karl Frydenlund) fra Verket f. 28/7-1874 i Lunde d. 1934, s.a. former Kittil Jespersen. Se Familie 24a - Verket 1891.
g. i Holla 9/11-1895 m. Johanne Pauline Olsdatter fra Verket f. 5/7-1873, d.a. former Ole Johnsen. Se Familie 37a - Verket 1891.
Forlovere: "
Støberiarb. Ole Jonsen Vrk. og Former Kittil Jespersen Vrk."
1. Kirstine Kittilsen f. 15/1-1891.
2. Conrad Kittilsen f. 24/9-1896 i Holla. Se Furuset under Prestegården.
3. Karethe Kittilsen f. 16/5-1898.
4. Olaf Kittilsen f. 4/5-1903.
Bruker 1898. Eier av 1/2 part 1901, hele eiendommen i 1910.

F.f. = Faddere for ...

F.f. 
Former Karl Andreas Kittilsen Vrk. og Johanne Pauline Olsens Konrad: Former Kittil Jespersen Vrk., former Ole Jonsen Vrk., former Jon Olsen Vrk., Kone Kristina Jespersen, pige Marie Andreassen.
F.f. Former Karl Andreas Kittilsen Berget og Johanne Pauline Olsens 
Karethe: Pige Marie Andreassen Vrk., Moderen, Former Kittil Jespersen, Arb. Ole Jonsen Vrk., Former Johan Kittilsen.
F.f. Former Karl Andreas Kittilsen Vrk. og Johanne Pauline Olsdatters 
Olaf: Anne Johnsen Berget, Simon Johnsen do., Ole Johnsen Vrk., Marie Kittilsd. Løveid.

Gråstensarbeider ved jernværket, leieboere
Olav Kittilsen fra Bø i Tel. f. 13/12-1855.
g.m. Ingerid fra Lunde i Tel. f. 15/12-1859.
1. Karen Olsen f. 6/3-1888.
2. Olav Olsen f. 19/2-1893. Gaarbruksarbeider 1910.
3. Andreas Olsen f. 8/7-1895. Gaardbruksarbeider 1910.
4. Gunhild Olsen f. 26/4-1898.
5. Inga Olsen f. 10/12-1900.
Leieboer her i 1910.

Enslig losjerende 1910: Arbeiderenke Kari Johnsen (Johnsdatter?) fra Drangedal f. 1/11-1837. Mottar "Fattighjælp".
Losjerende: Ugifte Gunhild Kjøstolfsdatter f. 1/4-1871 i Lunde i Tel. Kjolesyerske i Huset.

John Olsen.
Eier av 1/2 part 1901 - 1910.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 199. Digitalarkivet.
"Skjøte fra John Olsen til Karl Kittilsen for kr. 1.750,-  dat. 8. Januar 1910, thingl. 29. Jan. 1910, paa førstnevntes 1/2-del av eiendommen."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 199. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Karl Kittilsen til K. A. Holte for kr. 4.650,- dat. 4., tingl. 16. august 1911."


Folkeskolelærer ved verkets skole
Kittil A. Holte f. 4/8-1873 i Sauherad.
Eier 1911.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 199. Digitalarkivet.
"Skjøte fra K. A. Holte til Kristen Johs. Glottingstaa for kr. 9.000,00, dat. 12., tingl. 27. april 1918.

Skomaker
Kristen Andreas Johannesen fra Glattingstaa under Dorholt i Lunde i Tel. f. 13/5-1862 på Dorholt, s.a. leil. Johannes Brynildsen Glottingstaa.
g. i Lunde 15/7-1892 m. Karen Pauline Nilsdatter (Karen Frydenlund) fra Hegland i Landsmarka f. 13/9-1871 i Lunde d. 27/5-1959, d.a. leil. Nils Pedersen Hægland.
Forlovere: "Sveinung H. Hanto og H. Johannesen."
Eier 1918.

Ingen egne barn i 1920.
"Stesønn" (heller fosterbarn): Marthinius Eriksen f. 15/9-1897 i Lunde. Malersvend hos malermester Lund i Skien i 1920.
Martihnius Eriksen er biologisk sønn av skomaker Erik Johannesen Kaasa og Bergit Sigurdsdatter på Kåsa i Lunde.

Losjerende i 1920: Folkeskolelærer ved verkets skole, Kittil A. Holte f. 4/8-1873 i Sauherad.

Maler
Martinius Eriksen Frydenlund herfra f. 15/9-1897 i Lunde d. 20/12-1971, s.a. Erik Johannesen Kaasa og Bergit Sigurdsdatter.
g. i Holla 7/6-1924 m. Anne Kittilsen f. 28/3-1898 i Lunde d. 14/8-1959, d.a. tømrer Kittil Olsen Nyland.
1. Einar Bernt Frydenlund f. 5/5-1925.
2. Kristen Gunvald Frydenlund f. 27/8-1927.
3. Gudrun Birgitte Frydenlund f. 5/12-1928.
Eier ca. 1959 (ikke registrert?!).

Martinius Eriksen ble konfirmert i Lunde kirke 1911 og hun ble konfirmert i Solum kirke 1912. Denne familien bodde i husets første
etasje. I andre etsje bodde i mange år hans fostermor Karen Frydenlund med sine søstre Berthine og Hanna.

F.f. Maler Martinius Eriksen, Frydenlund og hustru Annes Einar Bernt: Sofie og Hans Osdalen, Snekker Kittil Nyland, moren.
F.f. Maler Martinius Eriksen, Frydenlund og hustru Anne Kittilsens 
Kristen Gunvald: Foreldrene, Kittil Nyland, Agnes Heggem.
F.f. (Avventer skanning av neste kirkebok. GS).

Kilde: Grunnboksblad (1935-1993) for 11/21 Frydenlund.
"Dagbokført (tinglyst) 2/6-1978. Hjemmel til: Einar Frydenlund f. 5/5-1925, Kristen Frydenlund f. 27/8-1927 og Gudrun Frydenlund f. 5/12-1928, ifølge begjæring om
hjemmelsovergang av 1/6-1978."

Einar Bernt Frydenlund f. 5/5-1925 d. 29/6-1990.
Kristen Gunvald Frydenlund f. 27/8-1927 d. 3/12-2004.
Gudrun Birgitte Frydenlund f. 5/12-1928 d. 29/3-2007.
Eiere 1978.

Disse 3 er barn av maler Martinius Eriksen Frydenlund, som var fosterbarn og eneste arving etter Kristen og Karen Glottingstaa (Frydenlund).

Kildewww.eiendomspriser.no: Den 5/12-2000 ble Einar Frydenlunds andel av eiendommen overført de to andre søsken for kr. 0,-

Kristen Gunvald Frydenlund f. 27/8-1927 d. 3/12-2004.
Gudrun Birgitte Frydenlund f. 5/12-1928 d. 29/3-2007.
Eiere 2000.

Kildewww.eiendomspriser.no: 15/9-2003 ble eiendommen solgt for kr. 600.000,- til Hans Gunnerud Jørgensen og Bente Enger Jørgensen.

Hans Gunnerud Jørgensensen.
g.m. Bente Enger.
Eiere 2003.
 


Bergegata 4.
Gnr 11 - bnr 284 (11/284).

Til en viss grad kan vi av et høyt bruksnummer regne med at dette tidligere var ei festetomt.

KildeHusregisterprotikoll for Holla.
Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Ole Grini på en parcel stor 19 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse,
årlig avgift kr. 85,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 23. des. 1921, tingl. 15. febr. 1922.

Ole Grini festet denne tomta, men bygde ikke noe hus her. Han overdro tomtefestet til Hans H. Osdalen året etter.

KildeHusregisterprotikoll for Holla.
Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Hans Hansen Osdalen paa en parcel 9,2 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's
godkjennelse, årlig avgift kr. 40,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 3. febr. 1925, tingl. 28. febr. 1925.


Sliperiarbeider for Aall-Ulefos Brug, huseier
Hans H. Osdalen
 fra Heisholtv. 19 und. Ø. Heisholt f. 27/9-1895, s.a. Hans Thorstensen Osdalen.
g. i Lunde krk. 9/11-1918 m. Sofie Eriksdatter fra Kåsene i Lunde f. 14/9-1899 på Kåsene i Lunde, d.a. skomaker Erik Johannesen Kaasene og Bergit Sigurdsdatter..
Forlovere: "Thorvald Hansen, Holla og Reinhard Th. Fjeldstad, Holla."

1. Solveig Osdalen f. 2/3-1920 g.m. Jørgen Bjerkelund. Se Bergegata 22.
Bruker 1925.

Se Sofies andre søsken i Bergegata 25.

KildeHusregisterprotikoll for Holla.
"Skjøte dat. 14/5, dagbokført (tinglyst) 20/5, grunnbokf. 20/5-1958 fra Hans Osdalen til Karl Bjerkelund og Villy Skafte
på husene på denne eiendom og løpenr. 63, for kr. 45.000,- "

Arbeider, huseier
Karl Johan Bjerkelund
 f. 12/4-1906 d. 29/11-1998.
g.m. Ingeborg Holte f. 19/10-1907 d. 3/4-1993.
1. Ingrid Bjerkelund f. 23/1-1933 d. 10/12-1963 g.m. NN Oppberget.
Bruker 1/2 del 1958.

og

Willy Skafte.
Huseiere 1958.

 


Bergegata 5.
Gnr 11 - bnr 33 Stenrud (11/33).

Utskilt fra bnr 9 (Helgeroen) ved skylddelingsforretning tinglyst 19/6-1912.

Skyldmark: 0,05. Areal: 1 147 kvm.

Kilde: Grunnboksblad (1935-1993) for 11/33 Stenrud.
"Dagbokført (tingl.) 5/1-1954. Skjøte dat. 31/12-1953, grunnbokført 10/1-1954, til Halvor Lunde for kr. 3.000,- "

Minerer, dørfabrikkarbeider
Halvor Lunde fra Lunde nedre(1) i Valebø f. 6/2-1920 d. 18/10-1996, s.a. bonde John Johnsen Lunde.
g.m. Nancy Gjærum f. 1927.
1. Jan Lunde f. 1955. Se Helgeroa 13.
Eier 1954.

Kilde: Grunnboksblad (1935-1993) for 11/33 Stenrud.
"Dagbokført (tingl.) 17/9-1976. Kart- oppmåling og skylddeling vedkommende bnr 224 av skyldmark 0,02. " Se Helgeroa 13.

Etter denne skylddelinga ble eiendommen nesten halvert. Skyldmark: 0,03.


Bergegata 6.
Gnr 11 - bnr 251 Berge tomta (11/251).

Utskilt fra Bergegata 4.

Areal: 912 kvm.

Kildewww.eiendomspriser.no: Tinglyst 7/5-1990. Overdratt for kr. 13 692,- til Egil Skogstad Nielsen.

Egil Skogstad Nielsen.
Eier 1990.


 


Bergegata 7.
Gnr 11 - bnr 37 Grini (11/37).

Utskilt fra bnr 9 Helgeroen ved skylddelingsforretning tinglyst 25/7-1914.

Skyldmark: 0,03. Areal: 1 084 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 215. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Andreas Jensen Helgeroen til Ole Olsen Grini for kr. 630 (tomt), dat. 21., tingl. 26. sept. 1914."

Jordbruksarbeider for Cappelen (på Holla gård), gruvearb. (i 1918)
Ole Olsen Grini fra Grini i Landsmarka i Lunde f. 15/12-1865 d. 22/1-1956, s.a. gbr. Ole Johnsen Grini og Ingeborg Abrahamsdatter.
g1g i Holla 19/6-1891 m. Andrea Emanuelsdatter fra Bergkåsa under Tvara f. 30/4-1863 d. 26/6-1913 på Briskemyr av kreft, d.a. Emanuel Rasmussen Bergkaasa.
Forlovere: "
John Kristiansen Tyri og Emmanuel Rasmussen Bergkaas."
g2g i Holla 18/3-1916 m. Hanna Severine Nirisdatter ("Hanna Hantomyra") fra Fiskodde i Lunde f. 18/10-1888 d. 16/1-1978, d.a. arb. Niri Haraldsen og Mari Johnsdatter.
Forlovere: "
Smed Thomas Olsen Lindgren og Smed Ole Thomassen Lindgren."
1. Olaus Olsen Grini f. 5/3-1892 på Grini i Lunde. Overtok huset.
2. Emil O. Grini f. 21/5-1895 d. 30/12-1963.
3. Johannes O. Gini f. 16/4-1901. Bodde hjemme i 1920 mens han jobbet som tresliper hos Aall.
Barn i 2. ekteskap:
4. Alise Marie Grini f. 24/6-1918.

Eier 1914.

F.f. Leilending Olav Olsen Grini og Andrea Imanuelsdatters Olavus: Leilending Gunhild G. Grini, leilending Pauline J. Hægland, leil. Andreas O. Grini, Nils G. Hovland og Kittil P. Kaasa.
F.f. 
Dagarb. Ole Olsen, Briskemyr og Andrea Emanuelsdatters Emil: Marie Emanuelsd, Bergkaasa, Hanna Kristiansd. Stua, John Olsen Deilsevje, Karl Emanuelsen Bergkaasa, Kristen Andreassen Melteig.
F.f. Ole Olsen Briskemyr, Holla gaard og Andrea Emanuelsdatters 
Johannes: Gbr. Hans Johannesen Heisholt og kone Hanna Halvorsd., Snedker Karl Emanuelsen, pige Signe Olsd. Bergkaasen.
F.f. Grubearb. Ole Olsen Grini og Hanna Nirisdatter f. Hanto 
Alise Marie: Smed Ole Tomassen Lindgren, Olaves Olsen Grini, Moderen, Pike Gusta Tomassen Lindgren.

Denne familien bodde tidligere en tid på Briskemyr under Tveit. Hans andre kone Hanna, hadde med seg ei datter, Inga Hantomyra,
inn i ekteskapet.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 215. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Ole O. Grini og hustru Hanna til sønnen Olaus Grini for kr. 2.053, 82, dat. 20/6-1935, tingl. 29/11-1935, med panterett for kr. 1.000,- av kjøpesummen."

Olaus Olsen Grini herfra f. 5/3-1892 på Grini i Lunde d. 4/5-1963.
Eier 1935.

Kilde: Grunnboksblad (1935-1993) for 11/37 Grini.
"Dagbokført (tinglyst) 22/4-1967. Olaus Grini død 4/5-1963. Hjemmelen gått over til testamentarving Alise O. Waale i Hjartdal. Nottert 22/4-1967."

Alise Marie Våle herfra f. 24/6-1918 d. 23/5-2005.
Eier 1967.

Alise Marie Grini bodde i Hjartdal. Hun var g.m. Olaf T. Våle fra Hjartdal f. 24/12-1916 d. 20/11-2005.
De hadde ei datter, Irene Våle f. 1943, som overtok denne eiendommen i 1975.

Kilde: Grunnboksblad (1935-1993) for 11/37 Grini.
"Dagbokført (tingl.) 13/11-1974. Skjøte av 2/11-1974, grunnbokført 17/1-1975 til Birger Dalen og Irene Dalen, for kr. 20.000,- "

Birger Dalen f. 16/8-1935 d. 21/5-2019.
g.m. Irene f. Våle 1943.
Eiere 1974.
 


Bergegata 8.
Gnr 11 - bnr 300 (11/300).

Opprinnelig festetomt.

Areal: 841 kvm.

KildeHusregister for Holla folie 101.
"Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Ole Jensen paa en parcel stor ca. 19,9 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse,
årlig avgift kr. 93,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 23. des. 1921, tingl. 15/2-1922.
Merkn: Festeavgiften fastsatt til kr. 30,- dat. 29/7-1943.
Merkn: Festeretten overdratt til Knut Kristensen g.m. Julie Kristensen tingl. 9/9-1949.

Ole Jensen Helgeroen.
Bruker 1922.

KildeHusregister for Holla folie 142.
Leietomt av Holla prestegaard. Tomt nr 48. Rote nr 4. Løpenr 60. Leier: Knut Severin Kristensen.
Huset staar paa gnr 11, bnr 1.
1. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Knut Severin Kristensen paa en parcel stor ca. 10 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse,
årlig leie kr. 47,00, hvorfor panterett efter Boligbanken, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., med påtegnet overenstemmende med boligbankens
cirkulære av okt. 1906, dat. 14. april 1924, tingl. 14. mai 1924.
2. Obligasjon fra Knut Kristensen til Boligbanken for kr. 4500,00, dat. 2/1-1926, tingl. 30/1-1926. (Slettet 4/6-1948).
3. Utleggsforretning hos Julie Kristensen til British American Tobacko Co. Ltd A/S ved Heffermehl & Co., Oslo, for kr. 220,74 med utlegg heri m.m. avholdt 12/5-1928, tingl. 25/5-1928.
4. Bekjentgjørelse om at fru Julie Kristensens bo er tatt under skifterettens behandling som konkursbo, dat. 1/11-1928, tingl. 9/11-1928. Denne og nr 3 er slettet 15/8-1952.
5. Obligasjon fra Knut Sørdahl til Holla Sparebank for kr. 5000,00, dat. 13/6-1924, tingl. 26/9-1924, anm. feilaktig på rote 4. Løpenr. 69, men overført hertil ifølge paategnelse, dat. 26/11-1928, tingl. 30/11-1928.
Anm: Leien fastsatt til kr. 30,. pr. år, tingl. 31/8-1950.
6. Obligasjon dat. 11/8, dagbokført (tinglyst) 12/8, grunnbokf. 15/8-1952 fra Knut Kristensen til Holla sparebank for kr. 10.000,- Slettet 18/6-1963.
7. Leiekontrakt dat. 25/8, dagbokført (tingl.) 3/12, grunnbokført 3/12-1963, hvori Knut Kristensen leier bort forretningslokalene på denne eiendom til Lunde forbruksforening
mot kr. 200,- pr måned fra 3/8-1963. I leietiden kan leieren få kjøpe forretningbygget med videre på nærmere angitt vilkår. Kontrakten inneholder forøvrig en rekke bestemmelser.

Telefonmontør, huseier
Knut Severin Kristensen (Sørdal) fra Søndeled ved Risør f. 29/7-1896 d. 28/12-1965, s.a. arbeider Kristen Svendsen.
g. på prestekontoret 24/11-1923 m. Julie Jensen fra Helgeroen und. Prestegården f. 21/3-1903 d. 11/4-1986, d.a. gruvearb. Andreas Jensen Helgeroen.
Forlovere: "Brudens far og Harald Nordnes."
1. Birger Sørdal f. 2/2-1924. Se nedenfor.
2. Asbjørn Sørdal f. 15/1-1926 d. 23/3-1983 g.m. ?
Bruker 1924.

Knut Kristensen satte opp det første huset her rundt 1924. Han leide ut første etasje i huset til Sverre Oterkjær, som starta
butikk der. Butikklokalet tok etter hvert Julie Sørdal over. Hun oppførte en kiosk på eiendommen og dreiv den i mange år.
Knut Kristensen bygde på huset sitt og det ble plass til den nye butikken til Julie, i mange år kalt "Julies kiosk".

Arbeider, huseier
Birger Sørdal
 f. 2/2-1924 d. 23/3-2011. Gravlagt i Solum.
g.m. Elsa f. 5/9-1926 d. 20/9-2015. Gravlagt i Solum.
1. Sidsel Sørdal f. 1954 g.m. Jørn Ragnar Hansen. Se Hekkv. 4.
Bruker 1986, eier 2003.

Birger Sørdal løste inn festetomta til Opplysningsvesenets fond for kr. 26.087,- tinglyst 6/2-2003.

Kildewww.eiendomspriser.no: Tinglyst 9/1-2012. Overdratt for kr. 0,- fra Elsa Sørdal til Sidsel Sørdal.

Sidsel Sørdal f. 1954.
Eier 2012.

Hun kjøpte 11/301 av Opplysningsvesenets fond i 2003. Se Hekkv. 4.


Bergegata 9.
Gnr 11 - bnr 38 Aasland (11/38).

Utskilt fra bnr 9 Helgeroen ved skylddelingsforretning tinglyst 23/6-1915.

Skyldmark: 0,04. Areal: 1 489 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII, folie 321. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Andreas Jensen Helgeroen til Knut Gunnarsen Holte for kr. 1000,- og Gjerdehold, dat. 17. mai, tingl. 23. juni 1915."

Tømrer
Knut Gunnarsen Holte
 f. 26/11-1887 d. 4/8-1969.
g.m. Nikoline Sanna f. 26/2-1891 d. 21/10-1969.
Eier 1915.

Knut G. Holtet bygde det første huset her i 1915 og solgte det året etter til Gunleik A. Grini.
Familien Holte bodde i Landsmarka i Lunde og de er gravlagt ved Landsmarka gravsted.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII, folie 321. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Knut Holte til Gullik Andreassen Grini for kr. 5.200,00, dat. 4., tingl. 15. nov. 1916."

Bygningssnekker for Cappelen
Gunleik Andreassen Grini f. 27/2-1886 i Landsmarka i Lunde d. 16/12-1958 på Berget, s.a. leilend. Andreas Olavsen Grini.
g. i Lunde krk. 23/11-1913 m. Anne Skaardal fra Skårdal i Lunde f. 14/9-1891 i Lunde d. 27/4-1973, d.a. Saamund Aslaksen Skaardal.
Forlovere: "Saamund A. Skaardal og Olav Dalen."

1. Trygve Grini f. 26/10-1914 i Hegna.
2. Såmund Andreas Grini f. 23/5-1924. Se nedenfor.
3. Gunhild Grini f. 18/8-1926.
4. Inger Tomine Grini.
Eier 1916.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Snekker Gullik A. Grini, Aasland og hustru Anne Såmundsdatters Såmund Andreas: Moren, Olav Skårdal, Såmund Skårdal og Sofie Bærland.
F.f. Tømmermann Gullik Andreassen Grini, Aasland og Anne Såmundsdatters 
Gunhild: Moren, Johannes og Anna Grini, Harald Grini.

Gunleik Grini var visstnok brorsønn (nevø) av Ole Olsen Grini i Bergegata 7. Han kjøpte dette nyoppførte
huset i 1916 for kr. 5.200,- Hans søster Ingeborg Marie bodde i nabohuset. Se Bergegata 11.

Kilde: Grunnboksblad (1935-1993) for 11/38 Aasland.
"Dagbokført (tinglyst) 18/2-1960. Skjøte dat. 6/2, grunnbokført 18/2-1960 til Såmund Andreas Grini for kr. 12.000,- m.v."
Kr. 4.000,- henstår mot pant, selgeren (Anne Grini i uskifte av 1958) forbeholder seg for livstid fritt husvær og frukt og bær til husbehov."

Såmund Andreas Grini herfra f. 23/5-1924 d. 26/1-2002.
g. 3/6-1950 m. Harriet Bentsen f. 16/6-1922 d. 26/12-1974, d.a. vognmann Johan Bentsen og Lilly Othilie Hansen.
1. Lillian Grini f. 1957 g.m. Olav John Pollen. Se nedenfor. Overtok eiendommen.
Eier i 1974.

Såmund Grini ble ansatt som hjelpevaktmester ved Ulefoss skole i 1969 etter Arne Juliussen.
I 1980 ble han ansatt som formann for Holla kommunes vedlikeholdsavdeling.

Kildewww.eiendomspriser.no: Tinglyst 29/11-1990. Bergegata 9, Ulefoss overdratt for kr. 0,- til Lillian Grini.

Bankfunksjonær ved Lunde sparebank
Lillian Grini herfra f. 1957.
g.m. Olav John Pollen.
Eier 1990.

 


Bergegata 10.
Gnr 11 - bnr 268 Prestegarden 6 (11/268).

Areal: 708 kvm.

Kildewww.eiendomspriser.no: Tinglyst 29/10-1990. Solgt for 11.330,- fra Opplysningsvesenets Fond til Lars Lia Gurstad (tomta).

Fruktdyrker
Lars Lia Gurstad fra Stranna i Nes, Sauherad f. 29/5-1926 d. 3/11-2020.
g.m. Margith Johanne Bjørnstad fra Bergegata 27 f. 28/3-1928 d. 7/11-1996, d.a. Gustav Kristinius Bjørnstad.
Eier 1990.

Gravlagt på Kronborg gamle.

Kildewww.eiendomspriser.no: Tinglyst 24/6-2020. Solgt for 1 200 000,- fra Lars Lia Gurstad til Stig Yngve Olsen og Charlotte Åmås.

Stig Yngve Olsen.
samboer m. Charlotte Åmås.
Eiere 2020.


Bergegata 11.
Gnr 11 - bnr 42 Helgeroen - Hellestad (11/42).

Utskilt fra bnr 9 Helgeroen ved skylddelingsforretning tinglyst 17/10-1923.

Skyldmark: 0,04. Areal: 1 626 kvm.

Tømrer
Thomas Deilhaug f. 4/5-1890 i Drangedal d. 13/1-1968, s.a. leilending Hans Torgrimsen.
g. i Holla 4/3-1922 m. Ingeborg Marie Grini fra Landsmarka i Lunde f. 19/11-1893 i Lunde d. 4/4-1976, d.a. leil. Andreas Olavsen Grini.
Forlovere: "Fedrene".
1. Harald Deilhaug f. 17/9-1922. Se nedenfor.
2. Gyda Deilhaug f. 12/12-1926 g.m. Bjarne Nygaard. Se Åslandv. 4 under Jernverket, på Berget.
Eier 1923.

Thomas Deilhaug ble konfirmert i Lunde kirke i 1904 og Ingeborg Marie ble konfirmert i samme kirke 1908.
Ingeborg Marie Grini hadde sin bror Gunleik i nabohuset. Se Bergegata 9.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Bygningssnekker Thomas Deilhaug, Ulefoss og Ingeborg Marie Andreasdatters Harald: Foreldrene, Kone Anna Grini og Olav Grini.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII, folie 321. Digitalarkivet.
"Skjøte av 10/2, dagbokført (tingl.) og 
grunnbokført 19/2-1965 fra Thomas Deilhaug til Harald Deilhaug for kr. 15.000,- Selger og hustru forbeholder
seg for livstid husvær på denne eiendom, samt rett til adgang til bruk av ytre rom, dat. 5-årig verdi kr. 5.000,- "

Harald Deilhaug herfra f. 17/9-1922 d. 3/3-1994.
Eier 1965.

Kildewww.eiendomspriser.no: Tinglyst 18/5-1994. Overdratt for kr. 0,- til Gyda Nygaard.

Kildewww.eiendomspriser.no: Tinglyst 18/5-1994. Overdratt for kr. 150.000 fra Gyda Nygaard til Thore Andreas Nygaard og Tove Solheim Solli.

Thore Andreas Nygaard fra Åslandv. 4 und. Jernverket (på Berget)
og Tove Solheim Solli.
Eiere 1994.

Kildewww.eiendomspriser.no: Tinglyst 13/10-2000, andel overdratt for kr. 0,-  fra Thore Andreas Nygaard til Tove Solheim Solli.

Tove Solheim Solli.
Eier 2000.

Kildewww.eiendomspriser.no: Tinglyst 31/12-2001, Solgt for kr. 900.000,- fra Tove Solheim Solli til Kent Inge Dahl og Jorunn Tufte Dahl.


Kent Inge Dahl
.
g.m. Jorunn Tufte.
Eiere 2001.

Kildewww.eiendomspriser.no: Tinglyst 24/7-2019, Solgt for kr. 2 775 000,- fra Kent Inge Dahl og Jorunn Tufte Dahl til Stian Westheim og Cathrine Westheim.


Stian Westheim
.
g.m. Cathrine.
Eiere 2019.


Bergegata 12.
Gnr 11 - bnr 294 Prestegaarden (11/294).

Areal: 1 378 kvm.

Festetomt.

Arbeider, huseier
John Jørgensen
 fra Vesthagen f. 17/5-1920 d. 25/6-1992, s.a. Andreas Jørgensen.
g.m. Ruth f. 4/5-1923 d. 7/3-2015.
Huseier, tomtefester.

Arbeider, huseier
Johan A. Lindquist f. 19/7-1892 d. 19/1-1977.
g.m. Gudrun Sørensen f. 15/2-1895 d. 21/1-1980.
Huseier, tomtefester.

Arbeider, huseier
Birger Bentsen
 f.
g.m. Anne Kristine f.
Huseier, tomtefester.

Kildewww.eiendomspriser.no: Tinglyst 27/4-1998. Boligen solgt for kr. 440.000,- til Cato Nordh og Ann-Carin Stenstadvolden.
Kildewww.eiendomspriser.noTinglyst 26/11-1998. Solgt for kr. 34.555,- fra Opplysningsvesenets Fond til Cato Nordh og Ann-Carin Stenstadvolden (tomta).

Cato Nordh.
samboer m. Ann-Carin Stenstadvolden.
Eiere 1998.
 


Bergegata 13.
Gnr 11 - bnr 74 Bergly (11/74).

Utskilt fra bnr 9 ved skylddelsforretning tinglyst 24/6-1955.

Skyldmark: 0,05. Areal: 1 523 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. 11/74.
Dagbokført (tinglyst) 7/10-1948. Skjøte til Ole Jensen dat. 22/9-1948."

Ole Jensen.
Eier 1948.

Ole Jensen satte opp huset her og solgte det i 1955 til Kaare Andersen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. 11/74.
Dagbokført (tinglyst) 1/7-1955. Skjøte dat. 28/6-1955 fra Ole Jensen til Kaare Andersen for kr. 40.000,- "

Salmaker
Kåre Andersen
fra Ulefoss f. 7/1-1924 d. 10/1-2007, s.a. sliperiarb. Rudolf Andersen.
g. 1951 m. Ella Gundersen fra Ulefoss f. 19/2-1930 d. 1/2-2016.
1. Nils Cato Andersen.
2. Rolf Magne Andersen.
3. Dag-Jarle Andersen.
Eier 1955.

Kåre Andersen og Åge Eklund hadde i 1958 planer om å starte et cementstøperi i Kåre Andersens nybygg på Berget.
TA 11/3-1958, side 2 øverst. Navn: "Ulefoss Sementstøperi".
 


Bergegata 14.
Gnr 11 - bnr 275 Prestegården 10 (11/275).

Utskilt fra?


Bergegata 15.
Gnr 11 - bnr 73 Helgetun (11/73).

Utskilt fra bnr 9 Helgeroen ved skylddelingsforretning tinglyst 18/5-1955.

Skyldmark: 0,05. Areal: 1 615 kvm.

Kilde: Grunnboksblad (1935-1993) for 11/73. Helgetun.
"Tinglyst 25/4-1956. Skjøte dat. 19/4, grunnbokført 26/4-1956 fra Ole Jensen til Anfinn Johansen for kr. 4.000,- "


Anfinn Johansen fra Namløshagen f. 13/2 (KB) 15/2 (gravstøtta)-1914 d. 20/1-1996, s.a. gruvearb. Johan Jørgensen.
g.m. Mathilde O. f. 15/11-1915 d. 19/6-1977.
Eier 1956.

Eiendommen er ikke tinglyst overdratt eller solgt videre i 2022. G.S.


Bergegata 17.
Gnr 11 - bnr 17 Eiklund (11/17).

Utskilt fra bnr 9 Helgeroen ved skylddelingsforretning tinglyst 1/12-1898.

Skyldmark: 0,03. Areal 1 239 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 195. Digitalarkivet.
"
Skjøde fra Jens Andreassen Helgeroen til Andreas Johnsen for 400 kr.. dat. og tingl. 26. Sept. 1900."

Veivokter i Holla kommune
Andreas Johnsen
 fra Kollekåsa under Kolle f. 3/4-1869, s.a. John Johnsen Kollekaasa.
Eier 1900. Se Kolstad store(3).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 195. Digitalarkivet.
"
Skjøde fra Andreas Johnsen til Hans Evensen Sandbakken for kr. 2.800, dat. 6., thingl. 28. marts 1903."

Former
Hans Evensen Sandbakken fra Verket f. 17/8-1879 d. 23/11-1972, s.a. Even Johannesen Sandbakken. Se Familie 57b - Verket 1891.
g. i Helgen krk. 17/11-1900 m. Karen Johnsdatter fra Kollekåsa under Kolle f. 18/11-1878 d. 12/4-1937, d.a. John Johnsen Kollekaasa.
Forlovere: "Even Johannesen Værket og Johannes J. Sandbakken."
1. Einar Eklund (tvilling) f. 24/7-1901 d. 3/6-1971 g.m. Aslaug f. 6/5-1900 d. 12/2-1972.
2. Gudrun Eklund (tvilling) f. 24/7-1901 d. 22/1-1997. Ugift.
3. Astrid Kathrine Eklund f. 1/1-1904.
4. John Eklund f. 12/3-1907.
5. Klara Elisabeth Eklund f. 5/12-1913.
Eier 1903.

F.f. Former Hans Evensen Helgeroen og Karen Johnsens Einar: Kone Karen Johannesen Vrk., Even Johannesen Vrk., Pige Raghild Johannesen Vrk., Ungk. Johannes Evensen Vrk. Døbt af Jordemoder Ingeborg Tovsen.
F.f. Former Hans Evensen Helgeroen og Karen Johnsens 
Gudrun: Kone Gunnild Olsen Febakke, Pige Mari Andersen Ulefos, Grubearb. Brynnild Olsen Febakke, Værksarb. Johannes Johannesen Vrk (samme hjemmedåp som ovenfor).
F.f. Værksarb. Hans Evensen Eklund, Helgeroen og Karen Johnsdatters 
Astrid Kathrine: Kone Ragnild Johannesen Helgeroen, Kone Gunnild Marie Johnsen, Helgen, Værksarb. Johannes Johannesen Helgeroen.
F.f. 
Dissenterbarn. Værksarb. Hans Evensen Ekelund gift 1900 og Karen Johnsdatters John: Manden er medlem af Statskirken, Konen Frimenigheden (ingen faddere).
F.f. Dissenterbarn (Hollen). Former Hans Evensen Ekelund og Karen Johnsdatters 
Klara Elisabeth: Forældrene tilhører den Evang. Luth. Frimenighed (DELK) (ingen faddere).

På besøk i 1910: Gunhild Andreassen f. 30/3-1895 i Holla. Ugift. Søskenbarn.

Former, sliperiarbeider, leieboer
Andreas Jacobsen fra Verket f. 15/4-1889 d. 20/12-1984, s.a. Jacob Andreassen. Se Familie 81 - Verket 1910.
g. i Holla 15/1-1910 m. Karoline Pedersdatter fra Sagene f. 22/8-1888 d. 5/4-1987, d.a. Peder Johnsen. Se Familie 43 - Sagene 1910.
Forlovere: 
"Sliberiarb. Jens Berland og Sagarb. Jacob Andersen Vrk." 
1. Magnhild Helene f. 9/4-1910 d. 5/6-1915 på Ekornrød av "Lungebetændelse".
2. Jacob Jacobsen f. 17/1-1917. 
Se Tvaravegen 8 under Tvara.
3. Magnhild Jacobsen f. 31/3-1919 d. 12/1-2001 g.m. Leif Kjell Johansen f. 7/11-1914 d. 14/8-1997. Bodde i Lundg. 47 i 1994. Gravlagt på Johannes i Skien.
4. Signe Jacobsen f. 19/3-1922 d. 18/10-2012 g.m. Harry Aas Lindgren f. 29/11-1919 d. 27/10-1997. Gravlagt på Kronborg gamle.
5. Ester Jacobsen f. 31/10-1926 g.m. Torstein Helgetveit. Se Snekkervegen 12 under Verket.
Leieboere i 1910 - 1917.

F.f. Sliberiarb. Andreas Jakobsen, Ringsevje-Kaasa og Karoline Pedersdatters Magnhild Helene: Marie Jensen Kaasa, Marie Johnsen Sagene, Sagarb. Jakob Andreassen do. og Jens Jakobsen Vrk.
F.f. Former Andreas Jakobsen Vrk., Ekornrød og Karoline Pedersens 
Jakob: Arb. Nils Andersen Moen, Arb. Jens Jakobsen, Barnets Moder, Pige Ingeborg Jakobsen.
F.f. Former Andreas Jacobsen, Ekornrød og Karoline Pedersens 
Magnhild: Forældrene, Ingeborg Jacobsen, Nils A. Moen. Hjemmedøbt (7/5) av Lærer Sønstebø.
F.f. 
Former Andreas Jacobsen, Ekornrød og Karoline Pedersens Signe: Foreldrene, Nils Andersen Moen og hustru Olette Moen.
F.f. Former Andreas Jakobsen, Ulefoss og hustru Karolines 
Ester: Foreldrene, Arb. Otto Tronsen, Ingeborg Tronsen.

Denne familien flytta inn i arbeiderboligen på Ekornrød før januar 1917.
Foreldrene er gravlagt på Kronborg gamle.

Kilde: Grunnboksblad for 11/17. Eiklund.
"Dagbokført (tinglyst) 2/5-1990. Til 
Anne Irene Jensen ifølge Skifteskjøte for kr. 170.000,- "

Anne Irene Jensen f. 1935.
Eier 1990.

Solgt i 2011 til Magne Kambestad f. 1975 og Karina Enger Kambestad f. 1980.
Eiere 2011.

Det ble oppført ny bolig her i 2018.
 


Bergegata 18.
Gnr 11 - bnr 249 Solhott (11/249).

Utskilt fra festetomt nr. 26 under bnr 1 (Prestegården) ved kart- og delingsforretning tinglyst 8/8-1989.
Tomteeier 1989: Opplysningsvesenets fond.

Areal: 1 825 kvm.

Tegner
Karsten Andreassen fra Verket f. 13/10-1923 d. 9/6-2003, s.a. former Bjarne Andreassen.
g. i Holla 7/10-1950 m. Tordis Oddbjørg Lindgren f. 9/1-1931 d. 10/3-2020.
1. Berit Andreassen gift Larsen.
2. Karin Andreassen gift Garvik.
Eier av huset 1983.

Denne familien var tidligere bosatt i Gretes Lund 8.

Tordis O. Andreassen løste inn tomta i 2016 med kr. 27. 396,-

Hun overdro huset med selveiertomt vederlagsfritt til sine to døtre i 2017. Karin solgte sin andel til Kjell Bjarne Larsen i 2021.

Kjell Bjarne Larsen.
Eier 2021.

Huset er for det meste utleid.
 


Bergegata 19.
Gnr 11 - bnr 16 Rydningen (11/16).

Utskilt fra bnr 9 Helgeroen ved skylddelingsforretning tinglyst 1/12-1898.

Skyldmark: 0,01. Areal: 704 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, panteregister nr. VII 1, folie 194. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Jens Andreassen Helgeroen til Anund Eriksen for kr. 230,- dat. 4. thinglæst 25. aug. 1899."

Anund Eriksen Rønningen.
Eier 1899.

Anund Eriksen Rønningen lånte penger i banken mot sikkerhet i eiendommen og huset han bygde.
Han solgte huset i 1903.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, panteregister nr. VII 1, folie 194. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anund Eriksen Rønningen til Frantz August Haakonsen for kr. 2.350,- dat. 26. jan., thinglæst 11. marts 1903."

Gruvearbeider
Frants August Haakonsen
 fra Mo i Telemark f. 20/10-1877 d. 29/3-1949 på Notodden.
g.m. Marianne Halvorsdatter fra Røgstuen under Namløs nedre f. 29/6-1877 d. 27/8-1979 på Notodden, d.a. Halvor Halvorsen Røgstuen.
1. Herman Gustav Adolf Haakonsen f. 2/1-1902.
2. Karl Halfdan Edvin Haakonsen f. 12/6-1903.
3. Fridtjof Godtfred Magnus Haakonsen f. 23/6-1905.
4. Haakon Hjalmar Haakonsen f. 20/8-1907.
5. Eleonore Haakonsen f. 5/2-1910.
Eier 1903.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Grubearb. Frants August Haakonsen, Fæhn og Marianne Halvorsdatters Herman Gustav Adolf: Gbr. Hans Fæhn og Datter Anne Marie Fæhn, pige Anna Haakonsen af Porsgrund, Grubearb. Halvor Barstad, Grubehaugen.
F.f. Grubearb. Frans Haakonsen Rønningen og Marianne Halvorsdatters 
Karl Halfdan Edvin: Marthine Jørgensen Namløs, Peder Jørgensen do., Berthinius Hansen Røgstuen og Mathilde Haakonsen Rønningen.
F.f. Grubearb. Frants Haakonsen Helgeroen og Marianne Halvorsdatters 
Fridtjof Godtfred Magnus: Grubearb. Tarjer Halvskild, Vrk., Jørand Halvskild, pige Amanda Næsmark og Faderen.
F.f. Grubearb. Frants August Haakonsen, Helgeroen og Mariane Halvorsdatters 
Haakon Hjalmar: Kone Marie Nesmark, Helgeroen, pige A. Pettersen do., Tunnelarb. Johannes Pettersen do., do. Tarje Halskild, Evjen.
F.f. Grubearb. Frans August Haakonsen, Helgeroen (Rønningen) og Marianne Halvorsdatters 
Eleonore: Martine Namløs, pige Anne Haakonsen i Skien, Gbr. Per Namløs, Tunnelarb. Tarje Holskild, Ulefos.

Mariannes mor bodde her på sine gamle dager. Det var Gunhild Maria Nilsdatter fra Jøntvedt f. 2/1-1833.
Gunhild Marie flytta sammen med denne familien til Notodden på 1920-tallet og døde der i 1926, som
"Gunhild Marie Håtveit."


En del av huset var under folketellinga 1910 utleid til den unge familien Andreas Odin Hansen.

Former, leieboer
Andreas Odinsen (Andreas Hansen) fra Verket f. 1/9-1881 d. 20/10-1958, s.a. former Hans Odin Andreassen. Se Familie 86b - Verket 1900.
g. i Holla 29/9-1907 m. Ida Anette Abrahamsen fra Kåsa på Verket f. 11/2-1882 d. 26/6-1968, d.a. former Abraham Andreassen. Se Familie 75a - Verket 1900.
Forlovere: "Fædrene."
1. Julie Therese Odinsen f. 16/8-1908.
2. Astrid Odinsen f. 20/5-1911.
3. Harald Odinsen f. 1/5-1913.
4. Arthur Odinsen f. 24/7-1916.
5. Tomine Odinsen f. 24/12-1918.
6. Ingeborg Odinsen f. 27/10-1921.

F.f. Værksarb. Andreas Hansen Odinsen Ekelund og Ida Anette Abrahamsens Julie Terese: Arb. Hans Odin Andreassen, Arb. Andreas Andreassen Vrk., kone Maren Andreasen do., pige Anne Abrahamsen do.
F.f. Former Andreas Hansen Odinsen, Helgeroen og Ida Annette Andreasdatters 
Astrid: Julette Andreassen Vrk., pige Nora Hansen, Former Hans Andreassen og Former John Abrahamsen, Vrk.
F.f. Former Andreas Hansen (Odinsen), Ekornrød, nedenfor Furustulskoven, og Ida Anette Abrahamsens 
Harald: Maren Abrahamsen Kaasa, Pige Louise Abrahamsen do., Former Hans Odin Andreassen, Arb. Johannes Olausen Vrk.
F.f. Former Andreas Odinsen Vrk. og Ida Anette f. Abrahamsens 
Tomine: Forældrene, Former Hans Odin Andreassen, Pike Anette Hansen.
F.f. 
Former Andreas Hansen, Ekornrød og Ida Abrahamsens Ingeborg: Forældrene, Hans Odin Andreassen, Ingeborg Andrea Hansen.  (Påført senere. G.S.) Ingeborg Odinsen.

Denne familien bodde trolig i andre etasje i dette huset i ca. 5 år, før de flytta til Ekornrød i ca. 1913.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, panteregister nr. VII 1, folie 194. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Frants Haakonsen til Sveinung og Gunnar Kristensen Hollahagen for kr. 5.750,- dat. 11., tinglyst 27. april 1918."

Sveinung Kristensen Hollahagen f. 4/9-1887 i Lunde d. 20/11-1928.
Vaktmann Gunnar Kristensen Hollahagen f. 2/11-1889 i Lunde d. februar 1940.
Brødre. Eiere av hver sine 1/2-deler1918.

Se Hollahagen under Holla gård.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, panteregister nr. VII 1, folie 194. Digitalarkivet.
"Hjemmelsdokument av 18/9, dagbokført 18/8, grunnbokført 20/9-1940 fra skifteforvalteren i Gunnar Hollahagens dødsbo til
Kristian og Gunhild S. Hollahagen
 for kr. 2.000,- på boets andel av denne eiendom."

Yrke
Kristian Hollahagen f. 27/3-1922 d. 8/7-1952. Ugift.
Gunhild S. Hollahagen f. 1/6-1928 d. 27/7-2012. Ugift.
Søsken. Eiere av hver sin 1/2-del 1940.

Kristian Hollahagen ble drept ved en motorsykkelulykke i 1952.


Grimstad Adressetidene 16.7.1952, side 2. 
KildeNationalbiblioteket (www.nb.no).

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 25/5-1972. Skjøte av 23/5, grunnbokført 2/6-1972 fra Inga Hollahagen til Gunhild S. Hollahagen vederlagsfritt.
Eiendommens verdi er satt til 19.000,-"

Gunhild S. Hollahagen fra Hollahagen f. 1/6-1928 d. 27/7-2012. Ugift.
Eier av hele eiendommen 1972.

Det antas at hennes mor, Inga Hollahagen bodde sammen med sin datter her så lenge hun levde.
Se Hollahagen under Holla gård.

Gunhild Hollahagen hadde testamentert eiendommen sin til Frelsesarmeen.
Den ble deretter solgt på det åpne marked året etter for kr. 1.200.000,- 


Bergegata 20.
Gnr 11 - bnr 276 Prestegaarden (11/276).

Areal: 1 541 kvm.


Bergegata 21.
Gnr 11 - bnr 36 Aspheim (11/36).

Areal: 1 532 kvm.


Bergegata 22.
Gnr 11 - bnr 271 Furuly (11/271).

Gammel festetomt. Enkelte av disse festetomtene hadde en så behagelig lav års-leie at folk drøyde ofte med å løse dem inn.
Denne tomta var en del av boplassen Hollahagen.

Kilde: Husregister for Holla.
Folie 94.
Våningshus. Tomt nr 11. Rote nr 4. Løpenr 12.
Huset står på Prestegården gnr 11, bnr 1.
1. Fæstekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl med kirkedept's appr. til Gunnar Hollahagen på en parcell stor 14,6 ar, for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's
godkjennelse, årlig avgift kr. 35.00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 13. mai, tingl. 18. juli 1921.
Merkn: Overdratt Inga Hollahagen tingl. 29/7-1948. Festet overdratt Jørgen Bjerkelund og vedtatt av kirkedeptet på betingelse at Tomten blir bebygget innen 3 år,
tingl. 29/10-1954.
2. Erklæring dat. 4/6, dagbokført (tingl.) 16/11, grunnbokført 16/11-1960 fra Jørgen Bjerklund hvori han vedtar endre betingelser for anbringelse av kloakk fra denne
eiendom gjennem bygdevegen.
3. Obligasjon dat. 5/2, dagbokf. (tingl.) 21/3, grunnbokført 21/3-1962 fra Jørgen Bjerkelund til Bustadbanken for kr. 18.000,-
4. Obligasjon dat. 5/2, dagbført 21/3, grunnbokført 21/3-1962 fra den samme til den samme for kr. 4.000,- med prioritet etter obl. under nr. 3 og senere rentebærende
obligasjoner til Bustadbanken.
Overført til Grunnboken 24/6-1965 som tomt nr 11 av gnr 11, bnr 1.

Arbeider
Jørgen J. Bjerkelund fra Hollav. 48 "Birkelund" f. 24/11-1913 d. 23/10-1989, s.a. former Johannes Jørgensen, Haugbakken.
g. 1940 m. Solveig Osdalen fra Bergegata 4 f. 2/3-1920 d. 17/7-1992, d.a. anleggsarb. Hans H. Osdalen og Sofie Eriksdatter.
1. Sylvia Jane Bjerkelund f. 1941 g. i Holla 1964 m. Tor Johnsen fra Gjerpen.
    Ett barn: Kai Ove Bjerkelund. Overtok huset.
2. Svenn-Ove Bjerkelund f. 1949. Se Tverrgata 2 i Vesthagan (und. Søve).
Fester 1954. Huseier ca. 1960.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 1/11-1990. Denne eiendom er fraskilt bnr 1. Areal: 1 535 kvm.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 16/4-1991. (Hjemmel til) Solveig Bjerkelund f. 2/3-1920 (løser inn tomta) ifølge skjøte for kr. 24.540,- "

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 16/4-1991. (Hjemmel til) Kai Ove Bjerkelund f. 1964 og Eva Marie Wad f. 1964 ifølge skjøte for kr. 230.000,-,
mot at selger har borett så lenge hun ønsker."

Kai Ove Bjerkelund f. 1964.
g.m. Eva Marie Wad f. 1964.
1. Monica Bjerkelund f. 1992.
2. Hege Bjerkelund f. 1994.

Eiere 1991.

Ekteskapet er oppløst.
 


Bergegata 24.
Gnr 11 - bnr 299 (11/299) Prestegaard.

Festetomt for 99 år med årlig avgift kr. 35,-.

Areal: 1 167 kvm.

Arbeider
Jens Gunnulf Bjørnstad fra Bergegata 28 f. 23/11-1922 d. 20/8-1998, s.a. Gustav Bjørnstad.
Huseier.


Kilde
: Eiendomspriser.no.
Linda Marie Kaasa kjøpte tomta av Opplysningsvesenets fond for kr. 35.031,- tinglyst 8/1-2002.
Tomta solgt til Dag Olav Brekke AS for kr. 180.000,- tinglyst 21/1-2003.
Tomta ble solgt til Anne Merete Andersen for kr. 162.495,- tinglyst 22/7-2005.
Hus med selveiertomt ble solgt til Gina Høiseth for kr. 700.000,- tinglyst 25/11-2008.
Huset ble solgt til Mona Haukedal for kr. 980.000,- tinglyst 3/11-2010.

 


Bergegata 25.
Gnr 11 - bnr 28 Næsmark (11/28).

Utskilt fra bnr 9 (Helgeroa) ved skylddelingsforretning tinglyst 18/9-1907.

Dette var trolig et av de gamle husene som sto på husmannsplassen "Helgeroen".

Skyldmark:0,01. Areal: 492 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 206. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Jens A. Helgeroen til Karen Marie Nesmark paa dette bruk (av skyldmark 0,01) for kr. 300,-, dat. 3., thinglæst 8/5-1908."

Enke, melkerske på Holla gård, har hønseri
Karen Marie Næsmark (
Maja Kajsa Olsdotter Næsmark) f. 1/1-1854 i Sverige d. 15/7-1922 på Helgeroen.
1. Johan Wilhelm Johannesen Næsmark f. 11/5-1883 i Skafså. Se nedenfor.
2. Amanda Emilie Næsmark f. 20/2-1887 i Skafså g.m. Hans Kristensen. Se nedenfor.

3. 
Malvine Henrikke Næsmark f. 6/8-1889 i Skafså g.m. Halvor Halvorsen. Se nedenfor.
4. Hulda Laurine Næsmark f. 8/11-1891 i Skafså d. 15/12-1934 g. i Holla 24/4-1916 m. mekaniker John Olufsen Hadeland fra Tinn f. 12/8-1890 d. 13/9-1971. Gravlagt på Notodden.
5. Ragna Næsmark f. 18/9-1894 i Skafså.
Bruker ca. 1905. 
Eier 1908.

Karen Marie kom til Holla med sine fem barn, som enke etter verksarbeider Johannes Johannesen Næsmark f. ca. 1849.
Han døde trolig i Skafså. Næsmark I og II var navn på 2 av gruvene ved Åmdals Kobberverk i Skafså.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 206. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Marie Nesmark til Hans Kristensen for kr. 2.000,- dat. 13. nov., tinglyst 17. des. 1919."

Anleggsarbeider, vaktmann
Halvor Halvorsen fra Åmdals verk i Skafså f. 15/4-1882 i Skafså d. 25/4-1939 i Ø. Porsgrunn, s.a. verksarb. Halvor Olsen f. ca. 1843 og Anne Larsdatter f. ca. 1843.
g. i Holla 8/8-1909 m. Malvine Henrikke Næsmark herfra f. 6/8-1889 i Skafså, Mo i Telem. d. 6/8-1959 i Ø. Porsgrunn. Gravlagt der med mannen.

1. John Halfdan Næsmark f. 7/7-1910 d. 23/3-1968 g. i Oslo 23/10-1943 m. Gerd Ragnhild Lind fra Horten f. 15/9-1917 d. 9/7-1995. Lønningsbokholder på Hydro, Herøya i 1943.
    Gravlagt i Horten.
2. Agnes Josefine Næsmark f. 10/4-1912 d. 24/12-1986 g.m. Karl Martinius Hansen f. 1/4-1898 d. 23/4-1974. Gravlagt på Stalsberghagen på Lillestrøm.
3. William Henry Næsmark f. 25/12-1915 d. 21/9-2003 g.m. Elsa Mary f. 21/7-1923 d. 4/7-1990. Gravlagt på Eidanger nye. Rørlegger ved Norsk Hydro. Bodde på Herøya.

Leieboere.

F.f. Grubearb. Halvor Halvorsen, Helgeroen og Henrikke Johannesdatters John Halfdan: Anne Berget, pige Amanda Nesmark, Gbr. Andreas Jensen Helgeroen, Uk. Simon Johnsen Berget.
(Påført senere: "Ved Justisdepartementets bevilling av 30/4-1942 er John Halfdan meddelt tillatese til å anta navnet Nesmark i stedenfor Halvorsen.")
F.f. Støper Halvor Halvorsen Skaatte, Notodden og Malvine H. Nesmarks 
Agnes Josefine: Forældrene, pige Amanda Nesmark, Arb. Hans Kristensen.
(Påført senere: "Ved justisdepartementets bevilling av 11. nov. 1946 tillatelse til at anta navnet Nesmark som slektsnavn.")
F.f. Anlægsarb. Halvor Halvorsen Omdal Værk, Helgeroen og Henrikke Johannesdatters 
Villiam Henry: Moderen, Kone Kaia Olsen, Maler Knut Olsen, Værksarb. Hans Kristensen.
(Påført senere: "Ved justisdepartementets bevilling av 21. nov. 1941: Nesmark som slektsnavn. H. C. Gjesdahl.")

Han ble konfirmert i Mo i 1897 og hun ble konfirmert på Skotfoss 1903. Denne familien
bodde på Herøya i Eidanger i 1934, da foreldrene feiret sitt sølvbryllup.

Anleggsarbeider, leieboer
Johan Wilhelm Næsmark f. 11/5-1883 på Åmdals verk, Skafså d. 29/2-1924 ved en drukningsulykke i Brevik, 40 år gml.
g.m. Dagni Rue f. 27/2-1887 d. 20/2-1966.

1. Johannes Werner Næsmark f. 11/10-1919 ved fødselsstiftelsen, Kristiania d. 15/12-1919 på Helgeroen av difteri.

Bosted i 1924: Drangedal. Han var medlem av Drangedals jernbanearbeiderforening.

Foreldrene er gravlagt på Kronborg gamle.

Sagarbeider, former
Hans Kristensen
 fra Verket f. 18/2-1886 d. 9/2-1950, s.a. former Christen Andersen. Se Familie 48e - Verket 1891.
g. i Holla 12/5-1913 m. Amanda Emilie Næsmark herfra f. 20/2-1887 i Skafså d. 22/5-1962, d.a. Johannes Johannesen Næsmark.
Forlovere: "Alfred Ingebrigtsen og Sliberiarb. Andreas Kristensen.
1. Harald Arthur Kristensen f. 26/12-1913 g.m. Gerd Borgen.
Eier 1919.

Hans Kristensen tok opp lån i "Småbruk- og bustadbanken" og førte opp nytt hus her i 1919/1920.
Foreldrene er gravlagt på Kronborg nye.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 206. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Hans Kristensen til Anders O. Søvestrand for kr. 5.000,- dat. 17/2-1927, tingl. 26/2-1927."

Anders O. Søvestrand fra Søvestrand f. 4/3-1864 d. august 1939, s.a. Ole Tygesen Søvestrand.
Eier 1927.

Gravlagt på Kronborg nye.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 206. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 30/3, dagbokført 6/4-1940, grunnbokført 15/4-1940 fra Anders Søvestrands arvinger  - attest herom påført dokument - til
Johannes Eriksen Kaasa for kr. 3.100,-


Johannes Eriksen (Johannes Eriksen Kåsa) f. 15/12-1882 d. 6/4-1965.
g.m. Gunhild f. 13/10-1894 d. 15/3-1970.
Eier 1940.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 206. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 2/7, dagbokført 8/7, grunnbokført 8/7-1963, fra Johannes Eriksen Kåsa til Jørgen Bjerkelund for kr. 5.000,-
Selgeren og Gunhild Eriksen skal ha bruksrett over eiendommen for livstid på nærmere angitte vilkår,"

Jørgen Bjerkelund.
Eier 1963. Se Bergegata 22.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 29/11-1968. Skjøte, dat. 29/11, grunnbokført 3/12-1968 fra Jørgen Bjerkelund til Asbjørn Leonard Andersen f. 1927 for kr. 10.000,- "

Yrke
Asbjørn Leonard Andersen f. 19/1-1927 d. 5/1-1986, 59 år gammel. Bg. 22/1 i Gøteborg.
Eier 1968.

 


Bergegata 27.
Gnr 11 - bnr 15 Bjørnstad (11/15).

Utskilt fra bnr 9 (Helgeroa) ved skylddelingsforretning tinglyst 1/12-1898.

Skyldmark:0,02. Areal: 993 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 193. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Jens Andreassen Helgeroen til Jens Hansen Strandsplads for kr. 300,- dat. 28 marts, thingl. 7. April 1899."

Etter hvert som Jens Hansen Strandsplads bygde huset og ble klar over at eiendommen het Bjørnstad,
søkte han justisdepartementet og fikk lov til å endre sitt navn til "Jens Bjørnstad".

Former, tømrer, landhandler
Jens Hansen Bjørnstad (Jens Hansen Strandsplads) f. 9/12-1868 i Holla d. 1946.
g. 29/12-1890 m. Johanne Olsdatter f. 22/6-1865 i Holla.
1. Hans Olai f. 4/7-1891.
2. Gustav Kirstinius Bjørnstad f. 9/1-1893 på Kronborg. 1920: Jordbruksarb. paa Holla gaard for S.D. Cappelen. Se Bergegata 28.
Huseier 1921.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Former Jens Hansen Herregaarden (Vrk.) og Johanne Olsdatters Hans Olai: Hans Jensen Strandsplads, Vrk., Thron Hansen Vrk., Gunder Olsen Ødegaarden, Marianne Hansd. Sandbakken, Ingeborg Olsd. Ødegaarden.
F.f. Former Jens Hansen Kronborg (Vrk.) og Johanne Olsdatters 
Gustav Kirstinius: Hans Jensen Vrk., Ole Arvesen Ødegaard, Andreas Hansen Vrk., Sofie Kristensd. Vrk., Anne Larsd. Ødegaard.

1920: 2 barn 1 lever.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 193. Digitalarkivet.
"Skjøde dat. 6/7-1946 dagbokført (tinglyst) 24/7-1946 fra Jens Hansen Bjørnstad til søn Gustav Bjørnstad for kr. 3000,- "

Gustav Bjørnstad.
Se Bergegata 28.

 


Bergegata 28.
Gnr 11 - bnr 287.

Kilde: Husregister, folie 89.
Våningshus. Tomt nr 15. Rote nr. 4. Løpenr 10.
Huset står på Prestegården gnr 11, bnr 1.

1. Fæstekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl til Jens Bjørnstad på en parcell stor 16,7 ar for 99 år, uoverdragelig uten kirkedpt's godkjennelse, årlig avgift kr. 35,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., Approb. av kirkedep., dat. 12. mai og 2. juli, tingl. 13. juli 1921.
2. Paategninger på forannevnte festekontrakt, hvorved festeren overdra sine rettigheter til sønnen Gustav Bjørnstad med bortfesterens tilladelse og hvorved panteretten viker prioritet for et optagendes boliglaan, samt paategning i overenstemmende med Boligbankens cirkulære av okt. 1906, dat. 25. mars 1924, tingl. 14. mai 1924, approberet av Kirkedeptet.
3. Obligasjon fra Gustav J. Bjørnstad til Boligbanken for kr. 4000,00, dat. 25/1-1926, tingl. 30/1-1926. Slettet 2/6-1956.
4. Utpanting tingl. 19/11-1952 av gnr 11 bnr 15. Se gnr 11 bnr 15. Se Bergegata 27.
5. Obligasjon dat. 20/7, dagbokført (tingl.) 21/7, grunnbokf. 28/7-1953 fra Gustav Bjørnstad til Holla sparebank for kr. 2.800,-
Overført til Grunnboken den 24/6-1965 som tomt nr 9 av Gnr 11, bnr 1.

Skogs- og gårdsarbeider
Gustav Kirstinius Bjørnstad (Gustav Bjørnstad) fra Bergegata 27, f. 9/1-1893 d. 21/1-1981, s.a. Jens Hansen Bjørnstad.
g. i Holla 3/6-1922 m. Ellen Kaasa fra Fyresdal f. 1/6-1900 d. 15/1-1992, d.a. Gunnuld Gunnuldsen Kaasa.
Forlovere: "Brudgommens far og Knut Kaasen."
1. Jens Gunnulf Bjørnstad f. 23/11-1922. Se Bergegata 24.
2. Hans Martin Johan Bjørnstad (Hans Martin Bjørnstad) f. 26/10-1926.
3. Margit Johanne Bjørnstad f. 28/3-1928 g.m. Lars Lia.

Eier 1946.

F.f. Gårdsarb. Gustav Bjørnstad, Bjørnstad (under Prestegården) og Elen Gunnulfsdatters Jens Gunnulf: Foreldrene, Jens og hustru Johanne Bjørnstad.
F.f. Gårdsarb. Gustav Jensen Bjørnstad og hustru Ellen Gunnulfsdatters 
Hans Martin Johan: Moren, Karen Jørgensen, Faren, Jens Bjørnstad.
F.f. Arb. Gustav Jensen Bjørnstad, Bjørnstad og hustru Elen Gunnulfsdatters 
Margit Johanne: Foreldrene, Bergit Bjåland, Jens Bjørnstad.

De gamle ble gravlagt på Kronborg gamle.


Bjønnegrinda 1.
Gnr 11 - bnr 14 Rue (11/14).

Utskilt fra bnr 9 (Helgeroen) ved skylddelingsforretning tinglyst 1/12-1898.

Skyldmark: 0,02. Areal: 786 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 192. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Jens Andreassen Helgeroen til maler Knud Olsen for kr. 300,- dat. 25., thinglæst 29 Sept. 1899."

Tomta var omtrent 3 ganger større enn det den er i dag, da Knut Rue kjøpte den i 1899.

Malermester med eget verksted
Knut Olavson Rue fra Åmotsdal i Seljord f. 5/10-1853 d. 9/7-1941, s.a. Olav Knutsen Rue.
g. i Holla 11/6-1897 m. Kaja Guttormsdatter fra Ål i Hallingdal f. 16/6-1852 d. 24/1-1943, d.a. skredder Guttorm Olsen.
Forlovere: "Sognepræsten og arb. Johannes Nilsen Vrk."
1. Nicoline Anette g.m. Olav Hegland, som satt i uskifta bo med bevilling nr. 15 - 1953.
Eier 1899.

Kilder: Folketellinger for Holla 1900, 1910 og 1920.

Enslig losjerende i 1910:
Ugifte Berte Jensdatter f. 3/4-1836 i Holla. Forhenværende tjenestepige, Rentenist.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 192. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 22/2-1956, dagbokført (tinglyst) 23/2-1956 fra Olaf Hegland til Peder Buverud for kr. 6.000,- Kjøpesummen skal stå med pant i eiendommen."

Peder Buverud f. 13/8-1914.
Eier 1956.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 192. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 19/9-1960
, dagbokført (tinglyst) 12/10-1960 fra Peder Buverud til Inge Håtveit for kr. 20.000,- "

Inge Sverre Haatveit (Inge Haatveit) fra forpakterboligen under Prestegården f. 10/10-1913 d. 24/5-2009, s.a. forpakter John Evensen Haatvedt.
g. i 1950 m. Margit Fundlid fra Vinje f. 30/11-1916 d. 1/11-2010.

Eier 1960.

 


Bjønnegrinda 4.
Gnr 11 - bnr 31 Fredbo (11/31).

Utskilt fra bnr 9 (Helgeroen) ved skylddelingsforretning tinglyst 20/5-1911.

Skyldmark: 0,01 Areal: 271 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 209. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Jens Andreassen Helgeroen til Nils Hansen for kr. 200,- dat. 8/5, thinglæst 20/5-1911."

Snekker
Nils Hansen Fredbo
fra Verket f. 2/10-1885 i "det røde huset i Svingen" d. 1/5-1967, s.a. former Hans Torstensen. Se Familie 83b - Verket 1900.
g. i Holla 19/9-1909 m. Kirstine Anette Lindgren fra Haugbakken f. 22/9*-1889 d. 12/1-1977, d.a. smed Thomas Olsen Lindgren.
Eier 1911.

Nils Fredbo produserte møbler, ski, kjelker og sparker og hadde egen sag.
De hadde også kuer, griser og høns i tillegg til potet og grønsakåkre.
Han kjøpte av Cappelen gnr 12, bnr 11 og 93 hvor det var jord til dette.

Nils Fredbo kjøpte i 1950 en bit av Skippervold under S. Fen av Cappelen. Se Skippervold(I).
Takk til Helge Fredbo!

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 209. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning avholdt 4/7-1928, tingl. 13/8-1928, hvorved til Nils Lund er utskilt "Fredbo vestre" av skyldmark 0,01.
Med samme rett til vann som hovedeiendommen." Se bnr 48.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 31.
"Skjøte dat. 4/3-1969, dagbokført (tinglyst) 20/3-1969 fra Kristine Anette Hansen til sønnen Hartvik Fredbo f. 1911, på denne eiendom og gnr. 12, bnr 11 og 93,
for kr. 6.000,- Skjøtet er vedtatt av kjøperens medarvinger."

Hartvik Fredbo f. 12/6-1911 d. 26/1-1982.
Eier 1969. Se Kirkebakken 54 under Verket.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 31.
"D
agbokført (tinglyst) 14/3-1977. Skjøte dat. 19/2-1977 til Ester Juberg f. 1925 for kr. 30.000,- "

Ester Juberg f. 30/1-1925 d. 24/10-2011. Gravlagt på Orelund (Nybo) i Sandefjord.
Eier 1977.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 31.
"D
agbokført (tinglyst) 23/8-1979. Berit Eriksrud f. 1944, ifølge skjøte dat. 2/5-1979 for kr. 42.000,- "

Berit Eriksrud f. 1944.
Eier 1979.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 31.
"D
agbokført (tinglyst) 2/9-1982. Jan Skogen f. 1957 ifølge skjøte av 1/9-1982 for kr. 59.998,- "

Jan Skogen f. 1957.
Eier 1982.


Bjønnegrinda 5.
Gnr 11 - bnr 50 Rønningen (11/50).

Utskilt fra bnr 36 (Aspheim) ved skylddelingsforretning tinglyst 24/5-1929.

Skyldmark: 0,01. Areal: 625 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 352. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Nils Lund til Gunhild Rønningen for kr. 500,00 - dat. 21/5-1929, tingl. 24/5-1929."

Gunhild Rønningen f. 1/4-1871 d. 1/7-1943.
Eier 1929. Ugift.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 352. Digitalarkivet.
"Skifteskjøte dat. 3/7-1945, dagbokført (tinglyst) 4/7-1945 fra skifteforvalteren i Gunhild Rønningens dødsbo, til Nils Solheim for kr. 3.500,- "

Nils Solheim f. 26/9-1911 d. 20/12-1998.
g.m. Signe f. 17/5-1911 d. 24/12-1981.
Eier 1945.


Bjønnegrinda 7.
Gnr 11 - bnr 35 Bjaaland (11/35).

Utskilt fra bnr 9 (Helgeroen) ved skylddelingsforretning tinglyst 7/12-1912.

Skyldmark: 0,02. Areal: 1 684 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 213. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Jens Andreassen Helgeroen til Halvor Tovsen Braaten for kr. 503,40 - dat. 20., tingl. 25. januar 1913.

Halvor Tovsen Braaten.
Eier 1913.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 213. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Halvor Tovsen Braaten til Anders Olsen Søvestrand og Johannes Andreassen Grini for kr. 4.500,- dat. 12., tingl. 27. mai 1916."

Jernverksarbeider, selveier
Johannes A. Grini fra Grini i Landsmarka, Lunde f. 30/9-1887 d. 15/11-1950, s.a. Andreas Olavsen Grini og Gunhild Gunleiksdatter.
g. i Holla 11/5-1912 m. Anne Therese Andersdatter fra Sagene f. 9/3-1887 d. 11/12-1952, d.a. arb. Anders Olsen, Ulefos.
Forlovere: "Uk. Gullik Andreassen Grini og uk. Martinus Andreassen Grini."
1. Alf Johan Grini f. 27/9-1912 på Odden. Se Snekkerv. 1 und. Verket.
2. Gudrun Alise Grini f. 28/5-1914 på Odden g.m. Jens Herregården.
3. Johanne Grini f. 11/2-1927 g.m. Jan Henrik Henriksen. Se nedenfor.
Eier 1916.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Sliberiarb. Johannes Andreassen Grini, Odden og Hanna(!) Andersdatters Alf Johan: Gbr. Anders Olsen Søvestrand, Uk. Augistinus Andersen Grini, kone Marie Andreasd. Grini, Barnets Moder.
F.f. Sliberiarb. Johannes Andreassen Grini, Odden og Anna Andersdatters 
Gudrun Alise: Kone Kristine Johnsen Odden, Pige Marie Andreasd. Grini, Anders Olsen Søvestrand, Arb. Martinius A. Grini.
F.f.
Sliperiarb. Johannes Andreassen Grini, Helgeroen og hustru Anna Thereses Johanne: Gullik Grini, Harald Grini, Astrid Sørensen, Moren.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 213. Digitalarkivet.
"Johannes A. Grini død 15/11-1950. Hjemmelen overgått til hans arvinger 1. Alf Grini, 2. Gudrun Herregården og 3. Johanne Henriksen."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 213. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 15/4, dagbokført (tinglyst) 16/4-1955 fra arvingene etter Johannes A. Grini til Jan Henriksen for kr. 15.000,- "

Jan Henrik Henriksen f. 13/8-1922 d. 6/6-2017.
g.m. Johanne Grini herfra f. 11/2-1927 her d. 1/9-2021, d.a. sliperiarbeider Johannes Andreassen Grini.
1. Svein Henriksen.
2. Jan Henrik Henriksen.
3. Knut Henriksen.
Eier 1955.

 


Bjønnegrinda 8.
Gnr 11 - bnr 18 Rostad (11/18).

Utskilt fra bnr 9 (Helgeroen) ved skylddelingsforretning tinglyst 1/12-1898.

Skyldmark: 0,03. Areal: 801 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 196. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Jens Andreassen Helgeroen til Andreas Jensen Helgeroen for kr. 250,- dat. 25., thinglæst 29. September 1899."

Andreas Jensen Helgeroen fra Helgeroen under Prestegården.
Eier 1899.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 196. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Andreas Jensen Helgeroen til Kirsti Simonsen Omtvedt for kr. 3.300,- dat. 14., thingl. 21. Januar 1905.

Enke
Kirsti Simonsen Omtvedt
(Pikenavn: Kirsti Tollevsdatter Kolle) f. 28/6-1848 d. 13/4-1918.
Datter: Augusta Pedersen Moen født Omtvedt f. 25/7-1889. Se nedenfor.
Eier 1905.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 196. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Kirsti Simonsen Omtvedts eneste og myndige arvinger ifølge påtegnet attest til Johannes Moen* for kr. 5.000,- dat. 9. tingingl. 27/ juli 1918.
*død, eneste arving Ragnar Moen har hjemmel. Notert 2/1-1958.

Grubearbeider
Johannes Rasmussen Moen
f. 15/5-1887 d. 26/9-1945, s.a. husmann Rasmus Olsen Delevje.
g. i Holla 29/12-1910 m. Anna Augusta Pedersen Omtvedt f. 25/7-1889 d. 8/4-1931.
1. Ragnar Paul Moen f. 12/12-1919. Se nedenfor.
Eier 1918.

Ragnar Paul Moen herfra f. 12/12-1919 d. 20/10-2000.
Eier 1958.

 


Bjønnegrinda 9.
Gnr 11 - bnr 32 Asplund (11/32).

Utskilt fra bnr 9 (Helgeroen) ved skylddelingsforretning tinglyst 20/9-1911.

Skyldmark: 0,01. Areal: 1 347 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 210. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Jens Andreas Helgeroen til Hans Jacobsen for kr. 300,- med ret for dette bruk til husvand fra en
brønd paa sælgerens eiendom, dat. 16., thingl. 28. oktober 1911."

Arbeider
Hans Jacobsen.
Eier 1911.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 210. Digitalarkivet.
"Skadeløsbrev fra Hans Jacobsen til Landhandler C. Grotthing for kr. 300,- dat. 16., tingl. 30. mars 1912."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 210. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Hans Jacobsen til Hans Bentsen Kamperhaug for kr. 2.565,00 med samme vandret for kjøperen som sælgeren
før hadde paa Andreas Jensens eiendom, dat. 28. mai 1915, tingl. 12. april 1916."

Jerndreier
Hans Bentsen Asplund fra Verket f. 30/11-1888 d. 7/8-1959, s.a. Bent Nilsen Kamperhaug. Se Familie 76 - Verket 1910.
g. i Holla 22/8-1914 m. Ingeborg Kirstine Myrene fra Myrene i Lunde f. 6/1-1891 Lunde i Tel. d. 16/3-1967, d.a. sadelmaker Gunnulf Nilsen Myrene.
Forlovere: "Fædrene."
1. Ingeborg Kirstine Asplund f. 3/8-1915 d. 14/3-2000 g.m. Henry Margeton Anker Hysby f. 11/2-1909 d. 24/10-1964. Gravlagt på Gruben øvre, Rana i Nordland.
2. Signe Alise Asplund f. 14/9-1923. Se nedenfor.
Eier 1915.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Hollen. Beslagsmed Hans Bentsen, Kamperhaug (Vrk.) og Ingeborg Kirstine Gunnulfsdatters Ingeborg Kirstine: Karen Nilsen Myrene, Pige Anne G. Myrene, Gunnulf N. Myrene, Beslagsmed Karl Bentsen Kamperhaug.
F.f. Helgen. Jerndreier Hans Bentsen Aspelund, Aspelund og hustru Ingeborg Kirstine Myhrene's
Signe Alise: Salmaker Myhrene og hustru Maren, Signe Myhrene, Verksarb. Anders Hansen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 210. Digitalarkivet.
"Anmerkn. om hjemmelen. Hans Bentsen Kamperhaug (Asplund) død 7/8-1959 og hustruen Ingeborg Kirstine død 16/3-1967.
Hjemmelen gått over til arvingene Ingeborg Kristine Husby f. 2/8-1915 og Signe Alice Asplund f. 14/9-1923. Notat 28/1-1969."

Sentralbordoperatør
Signe Alise Asplund herfra f. 14/9-1923 d. 30/10-2017.
Eier ca. 1967.

Signe Asplund var i mange år speiderleder for pikespeiderne på Ulefoss. Hun begynte tidlig på telefonsentralen på Ulefoss.
Først som telefonassistent, senere ble hun bestyrinne ved sentralen. Da Ulefoss telefonsentral ble automatisert i 1966, over-
tok hun som bestyrinne ved Bø telefonsentral i 1967. Hun var ugift.

 


Breskevegen 1.
Gnr 11 - bnr 149 (11/149).

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 149.
"D
agbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte.

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning tinglyst 1/4-1974.

Skyldmark: 0,01. Areal: 672.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 149.
"D
agbokført (tinglyst) 25/6-1975. Skjøte av 23/6-1975 til Svein H. Jørgensen f. 1952, for kr. 20.082,40. "
"Skjøte inneholder bestemmelser om byggefrist, veg, vann og kloakkledninger, samt nærmere angitt
forkjøpsrett for selgeren i ubebygget stand."

Vegsjef i Nome kommune
Svein Hans Jørgensen fra Ulefoss(?) f. 1952.
g. 17/3-1979 m. Wenche Håtveit fra Ulefoss.
1. Vidar Håtveit Jørgensen.
Eier 1975.

Svein Hans Jørgensen fikk drosjeløyve i Nome kommune i 1980 etter Henry Jensen. Jørgensen søkte, og fikk invilget at
han kunne leie bort drosjeløyvet til Alf Simonsen for 2 år i juni 1982.

Han flytta siden til Kløverv. 6 (11/198), som sønnen overtok i 2012.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 149.
"D
agbokført (tinglyst) 4/8-1986. Astrid Rye-Hytten f. 1952 og Egil Rye-Hytten f. 1948, ifølge skjøte for kr. 505.000,-

Fritidsleder ved Dagsrudheimen
Egil Rye-Hytten f. 1948.
g.m. Astrid f. 1952.
Eiere 1986.

Han drev mye med folkedans på 1970-tallet. På 1980-tallet var han fritidsleder på Dagsrudheimen.
Siden ble han kultursjef i Notodden kommune.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 149.
"D
agbokført (tinglyst) 23/7-1991. Lisbeth Frydenlund f. 1967 og Jan Helge Frydenlund f. 1965, ifølge skjøte for kr. 500.000,- "

Brannmann
Jan Helge Frydenlund fra Ulefoss f. 1965.
g. 14/3-1987 m. Lisbeth Pedersen fra Gvarv f. 1967.
Eiere 1991.


Følges ikke opp her.

 


Breskevegen 3.
Gnr 11 - bnr 148 (11/148).

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 148.
"D
agbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte.

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning tinglyst 1/4-1974.

Skyldmark: 0,01. Areal: 696 kvm.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 148.
"D
agbokført (tinglyst) 3/9-1975. Skjøte dat. 2/9-1975 til Henry Schmidt for kr. 20.254.- "
"Skjøte inneholder bestemmelser om byggefrist, veg, vann og kloakkledninger, samt nærmere angitt
forkjøpsrett for selgeren i ubebygget stand."

Henry Schmidt fra Kruså i Danmark.
g.m. Henny Jensen fra Danmark.
1. Dennis Schmidt f. 2/1-1975 d. 23/6-1977. "Vår lille solstråle".
2. Kenneth Schmidt.
3. Pike f. 1978.
Eier 1975.


 


Breskevegen 4.
Gnr 11 - bnr 166. Tomt nr. 35 (11/166).

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 166.
"D
agbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte.

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning tinglyst 25/11-1974.

Skyldmark: 0,01. Areal: 778 kvm.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 166.
"D
agbokført (tinglyst) 13/5-1975. Skjøte av 6/5-1975 til Erling Eiungsbrekke for kr. 20.650, 60. "
"Skjøte inneholder bestemmelser om byggefrist, veg, vann og kloakkledninger, samt nærmere angitt
forkjøpsrett for selgeren i ubebygget stand."

Erling Eiungbrekke.
Eier 1975.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 166.
"D
agbokført (tinglyst) 20/8-1990. Terje Stavåsen f. 1968, ifølge skjøte for kr. 487.000,- "

 

Terje Stavåsen.
Eier 1990.

 


Breskevegen 5.
Gnr 11 - bnr 147 (11/147).

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 147.
"D
agbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte.

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning tinglyst 1/4-1974.

Skyldmark: 0,01. Areal: 708 kvm.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 147.
"D
agbokført (tinglyst) 13/4-1976. Skjøte av 4/2-1976 til Hermod Gjelhus f. 1951 for kr. 20.265,40. "
"Skjøte inneholder bestemmelser om byggefrist, veg, vann og kloakkledninger, samt nærmere angitt
forkjøpsrett for selgeren i ubebygget stand."

Hermod Gjelhus f. 1951.
Eier 1976.

 


Breskevegen 6.
Gnr 11 - bnr 173 Parcell 36 (11/173).

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 173.
"D
agbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte.

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning tinglyst 25/11-1974.

Skyldmark: 0,01. Areal: 760 kvm.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 173.
"D
agbokført (tinglyst) 28/11-1975. Skjøte av 27/11-1975 til Roar Strand f. 1934 for kr. 20.650,00. "
"Skjøte inneholder bestemmelser om byggefrist, veg, vann og kloakkledninger, samt nærmere angitt
forkjøpsrett for selgeren i ubebygget stand."

Roar Strand f. 27/3-1934 d. 9/6-2022.
g.m. Debora f. 7/3-1936 d. 8/2-2022.
Eier 1975.


 


Breskevegen 7.
Gnr 11 - bnr 146 (11/146).

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 146.
"D
agbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte.

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning tinglyst 1/4-1974.

Skyldmark: 0,01. Areal: 696 kvm.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 146.
"D
agbokført (tinglyst) 8/7-1975. Skjøte av 24/6-1975 til Jørgen Ivar Jørgensen f. 1950, for kr. 20.276,80. "
"Skjøte inneholder bestemmelser om byggefrist, veg, vann og kloakkledninger, samt nærmere angitt
forkjøpsrett for selgeren i ubebygget stand."

Jørgen Ivar Jørgensen f. 1950.
Eier 1975.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 146.
"D
agbokført (tinglyst) 2/2-1982. Hans Åge Slåtta f. 1954, ifølge skjøte av 1/2-1981 for kr. 375.000, - "

Hans Åge Slåtta f. 1954.
Eier 1982.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 146.
"D
agbokført (tinglyst) 7/5-1986. (Til) Inger Elisabeth Hansen f. 1963 ifølge skjøte for kr. 495.000,- "

Tor Henrik Hansen.
g.m. Inger Elisabeth f. 1963.
Eier (kona) 1986.

 


Breskevegen 8.
Gnr 11 - bnr 172 Parcell 37 (11/172).

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 172.
"D
agbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte.

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning tinglyst 25/11-1974.

Skyldmark: 0,01. Areal: 748 kvm.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 172.
"D
agbokført (tinglyst) 1/9-1975. Skjøte av 29/8-1975 til John Halvor Haatveit f. 1950 for kr. 20.500,- "
"Skjøte inneholder bestemmelser om byggefrist, veg, vann og kloakkledninger, samt nærmere angitt
forkjøpsrett for selgeren i ubebygget stand."

John Halvor Haatveit f. 1950.
Eier 1975.

 


Breskevegen 9.
Gnr 11 - bnr 126 (11/126).

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 126.
"D
agbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte.

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning tinglyst 28/12-1973.

Skyldmark: 0,01. Areal: 716 kvm.


Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 126.
"D
agbokført (tinglyst) 22/8-1974. Skjøte av 12/8-1974 til Sten Roar Lindgren på denne eiendom for kr. 20.236,24. "
"Skjøte inneholder bestemmelser om byggefrist, veg, vann og kloakkledninger, samt nærmere angitt
forkjøpsrett for selgeren i ubebygget stand."


Sten Roar Lindgren.
Eier 1974.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 126.
"D
agbokført (tinglyst) 15/2-1982. (Til) Bodil Lindgren f. 1951, ifølge skjøte dat. 11/2-1982 for kr. 250.000,- "


Bodil Lindgren f. 1951.
Eier 1982.

 


Breskevegen 10.
Gnr 11 - bnr 168 Tomt nr. 38 (11/168).

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 168.
"D
agbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte.

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning tinglyst 25/11-1974.

Skyldmark: 0,01. Areal: 883 kvm.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 168.
"D
agbokført (tinglyst) 29/5-1975. Skjøte av 28/5-1975 til Arne Vetle Hansen f. 1951 for kr. 21.088,- "
"Skjøte inneholder bestemmelser om byggefrist, veg, vann og kloakkledninger, samt nærmere angitt
forkjøpsrett for selgeren i ubebygget stand."

Arne Vetle Hansen f. 1951.
Eier 1975.


 


Eikevegen 1.
Gnr 11 - bnr 122 (11/122).

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 122.
"D
agbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte.

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning tinglyst 28/12-1973.

Skyldmark: 0,01. Areal: 681 kvm.
 

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 122.
"D
agbokført (tinglyst) 30/5-1974. Skjøte av 29/5-1974 til Ragnar Karlsen, Ulefoss for kr. 20.113,- "
"Skjøte inneholder bestemmelser om byggefrist, veg, vann og kloakkledninger, samt nærmere angitt
forkjøpsrett for selgeren i ubebygget stand."

Ragnar Karlsen fra Ulefoss..
Eier 1974.


 


Eikevegen 2.
Gnr 11 - bnr 134 (11/134).

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 134.
"D
agbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte.

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning tinglyst 1/4-1974.

Skyldmark: 0,01. Areal: 643 kvm.
 

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 134.
"D
agbokført (tinglyst) 15/11-1974. Skjøte av 14/11-1974 til Kjell-Åge Stauch Hansen f. 1947 for kr. 19.953,40. "
"Skjøte inneholder bestemmelser om byggefrist, veg, vann og kloakkledninger, samt nærmere angitt
forkjøpsrett for selgeren i ubebygget stand."

Yrke
Kjell Åge Stauch Hansen fra Lunde i Tel. f. 1947, s.a. Hans Petter Stauch Hansen fra Gjøvik og Aasta fra Gjøvik.
g. i Lunde 29/9-1973 m. Else Kristi Kårstein fra Lunde.
1. Dag Erik Stauch Hansen f. 1974.
2. Gutt f. 1978.
Eier 1974.

Kjell Åge Stauch Hansen ble konfirmert i Lunde kirke 30/9-1962. Han ble tidlig medlem av Ulefoss Jern og Metall og ble
styremedlem og kasserer på 1970-tallet. Han var fremdeles kasserer i 1990 og satt enda som styremedlem i 2000.

 


Eikevegen 3.
Gnr 11 - bnr 123 (11/123).

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 123.
"D
agbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte.

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning tinglyst 28/12-1973.

Skyldmark: 0,01. Areal: 713 kvm.
 

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 123.
"D
agbokført (tinglyst) 30/5-1974. Skjøte av 29/5-1974 til Asbjørn S. Bakke, Ulefoss for kr. 20.401,- "
"Skjøte inneholder bestemmelser om byggefrist, veg, vann og kloakkledninger, samt nærmere angitt
forkjøpsrett for selgeren i ubebygget stand."

Yrke
Asbjørn S. Bakke fra Ulefoss.
Eier 1974.

 


Eikevegen 4.
Gnr 11 - bnr 135 (11/135).

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 135.
"D
agbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte.

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning tinglyst 1/4-1974.

Skyldmark: 0,01. Areal: 690 kvm.
 

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 135.
"D
agbokført (tinglyst) 26/11-1975. Skjøte dat. 4/11-1975 til Asbjørn Vesterheim f. 1944 for kr. 20.280,40."
"Skjøte inneholder bestemmelser om byggefrist, veg, vann og kloakkledninger, samt nærmere angitt
forkjøpsrett for selgeren i ubebygget stand."

Asbjørn Westerheim.
Eier 1975.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 135.
"D
agbokført (tinglyst) 3/8-1981. (Til) Roar Traaen f. 1953 ifølge skjøte 28/6-1981 for kr. 340.000,- "

Roar Traaen.
Eier 1981.


 


Eikevegen 5.
Gnr 11 - bnr 124 (11/124).

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 124.
"D
agbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte.

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning tinglyst 28/12-1973.

Skyldmark: 0,01. Areal: 722 kvm.
 

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 124.
"D
agbokført (tinglyst) 30/5-1974. Skjøte av 29/3-1974 til Oddvar Lunde, Ulefoss for kr. 20.437,- "
"Skjøte inneholder bestemmelser om byggefrist, veg, vann og kloakkledninger, samt nærmere angitt
forkjøpsrett for selgeren i ubebygget stand."

Yrke
Oddvar Lunde
.
Eier 1974.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 124.
"D
agbokført (tinglyst) 7/1-1986. (Til) Bjørn Stoa f. 1964, ifølge skjøte for kr. 395.000,- "

Yrke
Bjørn Stoa
f. 1964.
Eier 1986.

 


Eikevegen 6.
Gnr 11 - bnr 136 (11/136).

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 136.
"D
agbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte.

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning tinglyst 1/4-1974.

Skyldmark: 0,01. Areal: 704 kvm.
 

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 136.
"D
agbokført (tinglyst) 11/11-1975. Skjøte av 4/11-1975 til Arild Johannesen f. 1946, for kr. 20.009,48. "
"Skjøte inneholder bestemmelser om byggefrist, veg, vann og kloakkledninger, samt nærmere angitt
forkjøpsrett for selgeren i ubebygget stand."

Yrke
Arild Johannesen f. 1946.
Eier 1975.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 136.
"D
agbokført (tinglyst) 25/9-1984. (Til) Knut Sundbø f. 1958, ifølge skjøte for kr. 520.000,- "

Knut Sundbø f. 1958.
og
Anne Halvorsen f. 1967.
Eiere 1984.

Hjemmel 1/2 part på hver fra 1990.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 136.
"D
agbokført (tinglyst) 19/8-1991. (Til) Terje Pedersen f. 1964 ifølge skjøte for kr. 600.000,- "


Terje Pedersen.
Eier 1991.

 


Eikevegen 7.
Gnr 11 - bnr 132 (11/132).

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 132.
"D
agbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte.

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning tinglyst 1/4-1974.

Skyldmark: 0,01. Areal: 743 kvm.
 

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 132.
"D
agbokført (tinglyst) 25/11-1975. Skjøte dat. 4/11-1975 til Oluf Simonsen f. 1949 for kr. 20.475,40. "
"Skjøte inneholder bestemmelser om byggefrist, veg, vann og kloakkledninger, samt nærmere angitt
forkjøpsrett for selgeren i ubebygget stand."

Yrke
Oluf Simonsen f. 1949.
Eier 1975.

 


Eikevegen 8.
Gnr 11 - bnr 137 (11/137).

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 137.
"D
agbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte.

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning tinglyst 1/4-1974.

Skyldmark: 0,01. Areal: 658 kvm.
 

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 137.
"D
agbokført (tinglyst) 3/6-1975. Skjøte dat. 26/5-1975 til Henry Georg Lindgren f. 4/12-1923 for kr. 20.009,80. "
"Skjøte inneholder bestemmelser om byggefrist, veg, vann og kloakkledninger, samt nærmere angitt
forkjøpsrett for selgeren i ubebygget stand."

Yrke
Henry Georg Lindgren f. 4/12-1923.
Eier 1975.
 

 


Eikevegen 9.
Gnr 11 - bnr 133 (11/133).

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 133.
"D
agbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte.

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning tinglyst 1/4-1974.

Skyldmark: 0,01. Areal: 656 kvm.
 

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 133.
"D
agbokført (tinglyst) 23/7-1974. Skjøte av 22/7-1974 til Hans Stavåsen f. 1936 for 19.975,60. "
"Skjøte inneholder bestemmelser om byggefrist, veg, vann og kloakkledninger, samt nærmere angitt
forkjøpsrett for selgeren i ubebygget stand."

Yrke
Hans Stavåsen f. 28/10-1936 d. 30/10-2010.
g.m.
Eier 1974.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 133.
"D
agbokført (tinglyst) 15/10-1982. (Til) Bjørg Brødsjømoen f. 1946, ifølge skjøte av 2/9-1982 for kr. 320.000,- "

Bjørg Brødsjømoen f. 1946.
Eier 1982.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 133.
"D
agbokført (tinglyst) 25/6-1985. (Til) Helge Strand og Anne Signe Barstad ifølge skjøte for kr. 430.000,- "

Yrke
Helge Strand f. 1955.
og Anne Signe Barstad f. 1956.
Eiere 1985.

 


Eikevegen 10.
Gnr 11 - bnr 125 (11/125).

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 125.
"D
agbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte.

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning tinglyst 28/12-1973.

Skyldmark: 0,01. Areal: 525 kvm.
 

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 125.
"D
agbokført (tinglyst) 30/5-1974. Skjøte av 29/5-1974 til Magne Tjønnhaug for kr. 19.200,40. "
"Skjøte inneholder bestemmelser om byggefrist, veg, vann og kloakkledninger, samt nærmere angitt
forkjøpsrett for selgeren i ubebygget stand."

Linjearbeider
Magne Tjønnhaug fra Eidsborg
g. 1/6-1963 m. kokke Astrid Holløkken fra Eidsborg.
Eier 1974.

 


Furuvegen 1.
Gnr 11 - bnr 154 (11/154).

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 154.
"D
agbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte.

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning tinglyst 1/4-1974.

Skyldmark: 0,01. Areal: 790 kvm.
 

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 154.
"D
agbokført (tinglyst) 23/7-1974. Skjøte av 22/7-1974 til Leif Johan Tveitstul f. 1949, for kr. 20.837,80."
"Skjøte inneholder bestemmelser om byggefrist, veg, vann og kloakkledninger, samt nærmere angitt
forkjøpsrett for selgeren i ubebygget stand."

Arbeider ved Swedoor-fabrikken
Leif Johan Tveitstul fra Ellandv. 20 under Søve f. 24/12-1949 d. 10/1-2021, s.a. Sverre Tveitstul.
g. på Ulefoss 5/4-1975 m. Eva Bakkane "fra Ulefoss" f. 1955.
1. Monica Bakkane Tveitstul.
2. Rune Bakkane Tveitstul.
Eier 1974.

Leif Johan Tveitstul kjøpte i 1988 Fensv. 60 under Søve.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 154.
"D
agbokført (tinglyst) 4/8-1987. (Til) Eva Bakkane f. 1955, ifølge skjøte for kr. 530.000,- "

Eva Bakkane. Se ovenfor.
Eier 1987.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 154.
"D
agbokført (tinglyst) 23/8-1989. (Til) Arvid Omtvedt f. 1961 og Kari Høidalen f. 1964, ifølge skjøte for kr. 580.000,- "

Arvid Omtvedt f. 1961.
og Kari Høidalen f. 1964.
Eiere 1989.

 


Furuvegen 2.
Gnr 11 - bnr 127 (11/127).

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 127.
"D
agbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte.

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning tinglyst 28/12-1973.

Skyldmark: 0,01. Areal: 979 kvm.
 

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 127.
"D
agbokført (tinglyst) 14/5-1974. Skjøte av 8/5-1974 til Hans Thore Hansen fra Ulefoss for kr. 22.003,- "

Yrke
Hans Thore Hansen
fra Ulefoss.
Eier 1974.

Som medlem av Ulefoss Jern og Metall, ble Hans Thore Hansen valgt i 1. mai kommiteen 1975.


 


Furuvegen 3.
Gnr 11 - bnr 155 (11/155).

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 155.
"D
agbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte.

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning tinglyst 1/4-1974.

Skyldmark: 0,01. Areal: 705 kvm.
 

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 155.
"D
agbokført (tinglyst) 4/12-1974. Skjøte av 3/12-1974 til Jan Birger Jacobsen, Tollnes, f. 1946 for kr. 20.370,40. "

Yrke
Jan Birger Jacobsen fra Tollnes f. 1946.
Eier 1974.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 155.
"D
agbokført (tinglyst) 25/10-1989. (Til) Anne Olsen f. 1938 og Odd Ivar Olsen f. 1934, ifølge skjøte for kr. 590.000,- "

Elektrosveiser
Odd Ivar Olsen fra Bamble f. 26/5-1934 d. 18/10-2011. Gravlagt i Lunde.
g. i Bø 10/8-1957 m. veverske Anne A. Myhre fra Bø i Tel. f. 1938.
1. Aud Olsen.
Eiere 1989.

Denne familien flytta til Lunde rundt 1990.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 155.
"D
agbokført (tinglyst) 23/4-1990. (Til) Paal Andersen f. 1963, ifølge skjøte for kr. 510.000,- "


Paal Andersen f. 1963.
Eier 1990.


 


Furuvegen 4.
Gnr 11 - bnr 160 (11/160).

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 160.
"D
agbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte.

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning tinglyst 1/4-1974.

Skyldmark: 0,01. Areal: 1 595 kvm.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 160.
"D
agbokført (tinglyst) 13/11-1974. Skjøte av 12/11-1974 til Løvenskiold-Vækerø, avd. Ulefoss, for kr. 24.035,80. "

Løvenskiold-Vækerød, Ulefoss avd.
Eier 1974.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 160.
"D
agbokført (tinglyst) 10/5-1979. (Til) A/S Norcem, ifølge skjøte udatert for kr. 500.000,- "

A/S Norcem.
Eier 1979.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 160.
"D
agbokført (tinglyst) 27/11-1980. (Til) Bjørn Helge Knutsen f. 1945, ifølge skjøte av 21/10-1980 for kr. 520.000,-

Bjørn Helge Knutsen f. 1945.
Eier 1980.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 160.
"D
agbokført (tinglyst) 3/7-1986. (Til) Harald Øverbø f. 1953, ifølge skjøte for kr. 770.000,- "

Yrke
Harald Øverbø f. 1953.
Eier 1986.

 


Furuvegen 5.
Gnr 11 - bnr 156 (11/156).

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 156.
"D
agbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte.

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning tinglyst 1/4-1974.

Skyldmark: 0,01. Areal: 1 595 kvm.


Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 156.
"D
agbokført (tinglyst) 5/2-1975. Skjøte av 24/12-1974 til Alfinn Rasmussen f. 1948 for kr. 20.370,40. "
"Skjøte inneholder bestemmelser om byggefrist, veg, vann og kloakkledninger, samt nærmere angitt
forkjøpsrett for selgeren i ubebygget stand."


Yrke
Alfinn Rasmussen f. 1948.
g.m. Ingrid Fredbo fra Kirkebakken 54 under Verket, f. 24/5-1950 d. 17/11-1999 på Ulefoss, d.a. Hartvik Fredbo.
Eier 1975.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 156.
"D
agbokført (tinglyst) 13/11-1984. (Til) Ingrid Fredbo Rasmussen f. 1950, ifølge skjøte. Skifte av fellesbo."


 


Furuvegen 6.
Gnr 11 - bnr 161 (11/161).

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 161.
"D
agbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte.

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning tinglyst 1/4-1974.

Skyldmark: 0,01. Areal: 1 816 kvm.


Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 161.
"D
agbokført (tinglyst) 23/7-1974. Skjøte av 22/7-1974 til Bjørn Pettersen f. 1928 for kr. 22.069,80. "
"Skjøte inneholder bestemmelser om byggefrist, veg, vann og kloakkledninger, samt nærmere angitt
forkjøpsrett for selgeren i ubebygget stand."

Yrke
Bjørn Pettersen f. 4/12-1928.
Eier 1974

 


Furuvegen 8.
Gnr 11 - bnr 159 (11/159).

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 159.
"D
agbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte.

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning tinglyst 1/4-1974.

Skyldmark: 0,01. Areal: 761 kvm.


Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 159.
"D
agbokført (tinglyst) 1/8-1974. Skjøte av 31/7-1974 til Ingvald Kilmark for kr. 20.654,- "
"Skjøte inneholder bestemmelser om byggefrist, veg, vann og kloakkledninger, samt nærmere angitt
forkjøpsrett for selgeren i ubebygget stand."


Geir Ingvald Kilmark f. 10/9-1905.
Eier 1974.

 


Furuvegen 10.
Gnr 11 - bnr 158 (11/158).

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 158.
"D
agbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte.

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning tinglyst 1/4-1974.

Skyldmark: 0,01. Areal: 1 332 kvm.


Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 159.
"D
agbokført (tinglyst) 23/7-1974. Skjøte av 22/7-1974 til Bjørn Wines for kr. 21.109,00. "
"Skjøte inneholder bestemmelser om byggefrist, veg, vann og kloakkledninger, samt nærmere angitt
forkjøpsrett for selgeren i ubebygget stand."


Kjøpmann
Bjørn Wines f. 12/1-1937 fra Ringsevja d. 16/3-1999 i Drøbak?, s.a. Olaf Nicolai Wines.
g. 1/4-1966 m. hjelpepleier Bjørg Randi Hegna fra Lahelle, V. Porsgrunn.
1. Tøger Wines.
2. Tove Wines.
3. Tom Wines.
Eier 1974.
 

 


Furuvegen 14.
Gnr 11 - bnr 157 (11/157).

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 157.
"D
agbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte.

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning tinglyst 1/4-1974.

Skyldmark: 0,01. Areal: 1 244 kvm.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 157.
"D
agbokført (tinglyst) 29/10-1974. Skjøte av 28/10-1974 til Jan Tore Lindalen f. 1945, for kr. 20.987,80. "

Yrke
Jan Tore Lindalen f. 1945.
Eier 1974.


 


Granvegen er for nyetablert til å bli behandlet her.
 


Grunnerudvegen 3.
Gnr 11 - bnr 340 (11/340).

Areal: 1 014 kvm.

 


Grunnerudvegen 5.
Gnr 11 - bnr 339 (11/339).

Areal: 1 756 kvm.

 


Grunnerudvegen 16.
Gnr 11 - bnr 55, Moland-Nyland (11/55).

Utskilt fra bnr 51 (Moland) ved skylddelingsforretning tinglyst 3/6-1932.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 362. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Halvor og Ingeborg Eriksen til Olaf Olsen Teksle for kr. 900,00, dat. 1/8-1932, tingl. 5/8-1932."
"24/3-1933 tingl. paategnelse hvori Kirkedeptet samtykker i nærværende skjøte."

Skyldmark: 0,23. Areal: 4 077 kvm.

Yrke
Olaf Olsen Teksle
(Olaf Teksle) fra Teksle(5) f. 10/7-1903 d. 6/6-1988, s.a. Ole Petter Hansen Teksle.
g.m. Hanna Jørgine Lommerud fra Odden f. 26/7-1908 d. 8/8-1936, d.a. Halvor Halvorsen Lommerud.
Eier 1932.

 

 


Hagavegen 5.
Gnr 11 - bnr 96, Berget 37b (11/96).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tinglysing. Grunnboksblad for Nome kommune pr. 1991.
"Dagbokført (tinglyst) 18/8-1967. Hjemlet til Nome kommune ifølge skjøte."

Utskilt fra bnr 3 (Berget) ved skylddelingsforretning tinglyst 2/10-1969.

Skyldmark: 0,03. Areal: 990 kvm.

Yrke
Odd Torgersen.
Eier 1969.


 


Hagavegen 6.
Gnr 11 - bnr 89, Berget 22 (11/89).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tinglysing. Grunnboksblad for Nome kommune pr. 1991.
"Dagbokført (tinglyst) 18/8-1967. Hjemlet til Nome kommune ifølge skjøte."

Utskilt fra bnr 3 (Berget) ved skylddelingsforretning tinglyst 2/10-1969.

Skyldmark: 0,03. Areal: 1 499 kvm.

Torleif Skotnes.
Eier 1969.

 


Hagavegen 7.
Gnr 11 - bnr 97, Berget 38 (11/97).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tinglysing. Grunnboksblad for Nome kommune pr. 1991.
"Dagbokført (tinglyst) 18/8-1967. Hjemlet til Nome kommune ifølge skjøte."

Utskilt fra bnr 3 (Berget) ved skylddelingsforretning tinglyst 2/10-1969.

Skyldmark: 0,05. Areal: 1 475 kvm.

Yrke
Ragnar Odden fra Lannav. 150 under Eie øvre f. 7/11-1938 d. 19/8-1999, s.a. Olaf Olsen Odden.
g. 21/10-1967 m. Liv Unni Hogsrud f. 22/2-1946 d. 14/3-2019.
Eier 1969.

 


Hagavegen 8.
Gnr 11 - bnr 90, Berget 23 (11/90).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tinglysing. Grunnboksblad for Nome kommune pr. 1991.
"Dagbokført (tinglyst) 18/8-1967. Hjemlet til Nome kommune ifølge skjøte."

Utskilt fra bnr 3 (Berget) ved skylddelingsforretning tinglyst 2/10-1969.

Skyldmark: 0,04. Areal: 1 422 kvm.


Yrke
Torleif Bjørgum.
Eier 1970.

 


Hagavegen 9.
Gnr 11 - bnr 98, Berget 39 (11/98).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tinglysing. Grunnboksblad for Nome kommune pr. 1991.
"Dagbokført (tinglyst) 18/8-1967. Hjemlet til Nome kommune ifølge skjøte."

Utskilt fra bnr 3 (Berget) ved skylddelingsforretning tinglyst 2/10-1969.

Skyldmark: 0,05. Areal: 1 389 kvm.

Aall-Ulefos Brug A/S.
Eier 1969.

 


Hagavegen 10.
Gnr 11 - bnr 91, Berget 24 (11/91).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tinglysing. Grunnboksblad for Nome kommune pr. 1991.
"Dagbokført (tinglyst) 18/8-1967. Hjemlet til Nome kommune ifølge skjøte."

Utskilt fra bnr 3 (Berget) ved skylddelingsforretning tinglyst 2/10-1969.

Skyldmark: 0,04. Areal: 1 230 kvm.

Yrke
Ole Edvin Borgen.
Eier 1970.

 


Hagavegen 11.
Gnr 11 - bnr 99, Berget 40 (11/99).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tinglysing. Grunnboksblad for Nome kommune pr. 1991.
"Dagbokført (tinglyst) 18/8-1967. Hjemlet til Nome kommune ifølge skjøte."

Utskilt fra bnr 3 (Berget) ved skylddelingsforretning tinglyst 2/10-1969.

Skyldmark: 0,05. Areal: 1 414 kvm.

Nome kommune.
Eier 1970.


 


Hagavegen 12.
Gnr 11 - bnr 92, Berget 25 (11/92).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tinglysing. Grunnboksblad for Nome kommune pr. 1991.
"Dagbokført (tinglyst) 18/8-1967. Hjemlet til Nome kommune ifølge skjøte."

Utskilt fra bnr 3 (Berget) ved skylddelingsforretning tinglyst 2/10-1969.

Skyldmark: 0,04. Areal: 1 061 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tinglysing. Grunnboksblad for Nome kommune pr. 1991.
"Dagbokført (tinglyst) 13/7-1970. Skjøte dat. 8/6-1970 fra Nome kommune ved ordfører til Arne Willy Wighus for kr. 12.500,- "

Yrke
Arne Villy Wighus f. 1/5-1943 d. 20/11-2021.
g.m.
Eier 1970.


 


Hagavegen 13.
Gnr 11 - bnr 100, Berget 41 (11/100).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tinglysing. Grunnboksblad for Nome kommune pr. 1991.
"Dagbokført (tinglyst) 18/8-1967. Hjemlet til Nome kommune ifølge skjøte."

Utskilt fra bnr 3 (Berget) ved skylddelingsforretning tinglyst 2/10-1969.

Skyldmark: 0,05. Areal: 1 350 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tinglysing. Grunnboksblad for Nome kommune pr. 1991.
"Dagbokført (tinglyst) 18/3-1972. Skjøte dat. 28/2-1972 til Hans Arne Hellstad på denne eiendom for kr. 12.000,- "

Yrke
Hans Arne Hellstad fra Lunde i Telemark.
Eier 1972.

 


Hagavegen 14.
Gnr 11 - bnr 93, Berget 26 (11/93).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tinglysing. Grunnboksblad for Nome kommune pr. 1991.
"Dagbokført (tinglyst) 18/8-1967. Hjemlet til Nome kommune ifølge skjøte."

Utskilt fra bnr 3 (Berget) ved skylddelingsforretning tinglyst 2/10-1969.

Skyldmark: 0,03. Areal: 916 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tinglysing. Grunnboksblad for Nome kommune pr. 1991.
"Dagbokført (tinglyst) 4/6-1971. Skjøte av 1/6-1971 fra Nome kommune til Ragnar Haukedal for kr. 13.900,- "

Yrke
Ragnar Haukedal f. 26/11-1931 d. 12/11-1999.
g.m. Reidun Alfhild f. 3/2-1936 d. 8/8-2015.
Eier 1971.


 


Hagavegen 16.
Gnr 11 - bnr 176 (11/176).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tinglysing. Grunnboksblad for Nome kommune pr. 1991.
"Dagbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet til Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte."

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning tinglyst 24/12-1974.

Skyldmark: 0,01. Areal: 641 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tinglysing. Grunnboksblad for Nome kommune pr. 1991.
"Dagbokført (tinglyst) 4/11-1975. Skjøte av 4/11-1975, til Alhild Kleivane f. 1930 for kr. 19.835,80. "
"Skjøtet inneholder bestemmelser om veg, vann og kloakk, samt en nærmere angitt forkjøpsrett
for selgeren til tomta i ubygget tilstand."

Alfhild Lovise Kleivane f. 29/10-1930 d. 11/1-1999.
Eier 1975.

Alfhild Kleivane ble gravlagt på Porsgrunn vestre. Hun var ugift.


 


Hasselvegen 2.
Gnr 11 - bnr 153 (11/153).

Boligfeltet ligger vest for Herregårdshavna og blir ofte kalt for det. Egentlig er alt som er utskilt fra bnr 12,
utskilt fra den gamle husmannsplassen Myra under Prestegården. Mye gammal historie i dette området!

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tinglysing. Grunnboksblad for Nome kommune pr. 1991.
"Dagbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet til Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte."

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning tinglyst 1/4-1974.

Skyldmark: 0,01. Areal: 831 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tinglysing. Grunnboksblad for Nome kommune pr. 1991.
"Dagbokført (tinglyst) 4/12-1974. Skjøte av 3/12-1974, til Svein Erik Hverven f. 1952 for kr. 21.065,20. "
"Skjøtet inneholder bestemmelser om veg, vann og kloakk, samt en nærmere angitt forkjøpsrett
for selgeren til tomta i ubygget tilstand."

Bussjåfør, korpsleder, Ulefoss Musikkorps, trompetist
Svein Erik Hverven fra Oslo f. 1952.
g1g m. Vibeke.
samboer m. Hilde Nielsen.
g2g 5/6-1994 m. Hilde Elisabeth Tollefsen.
Barn i 1. ekteskap:
1. Ole Erik Hverven f. 1973.
2. Jente f. 1976.
Barn med Hilde Nielsen:
3. Jente f. 1994.
Barn i 2. ekteskap:
4. Ada f. 1995.
Eier 1974.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tinglysing. Grunnboksblad for Nome kommune pr. 1991.
"Dagbokført (tinglyst) 13/10-1981. Ektepakt av 15/9-1981 mellom Vibeke og Svein Erik Hverven hvori bestemmes at denne eiendom skal være hans særeie."

 


Hasselvegen 3.
Gnr 11 - bnr 167 (11/167).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tinglysing. Grunnboksblad for Nome kommune pr. 1991.
"Dagbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet til Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte."

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning tinglyst 25/11-1974.

Skyldmark: 0,01. Areal: 796 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tinglysing. Grunnboksblad for Nome kommune pr. 1991.
"Dagbokført (tinglyst) 20/6-1975. Skjøte av 12/6-1975 til Elsi Solheim f. 1949, for kr. 20.660,80. "
"Skjøtet inneholder bestemmelser om veg, vann og kloakk, samt en nærmere angitt forkjøpsrett
for selgeren til tomta i ubygget tilstand."

Yrke
Elsi Solheim f. 1949.
Eier 1975.


 


Hasselvegen 4.
Gnr 11 - bnr 152 (11/152).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tinglysing. Grunnboksblad for Nome kommune pr. 1991.
"Dagbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet til Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte."

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning tinglyst 1/4-1974.

Skyldmark: 0,01. Areal: 716 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tinglysing. Grunnboksblad for Nome kommune pr. 1991.
"Dagbokført (tinglyst) 4/12-1974. Skjøte av 3/12-1974, til Nils J. Hogsrud f. 1944, for kr. 20.369,80. "
"Skjøtet inneholder bestemmelser om veg, vann og kloakk, samt en nærmere angitt forkjøpsrett
for selgeren til tomta i ubygget tilstand."

Yrke
Nils J. Hogsrud f. 1944.
Eier 1974.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tinglysing. Grunnboksblad for Nome kommune pr. 1991.
"Dagbokført (tinglyst) 20/8-1986. (Til) Laura Synnøve Skogen f. 1929, ifølge skjøte for kr. 450.000,- "


Laura Synnøve Skogen f. 26/7-1929 d. 15/3-2022.
Eier 1986.

Gravlagt på Kronborg nye sammen med familien Alfred Levin Høiland.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tinglysing. Grunnboksblad for Nome kommune pr. 1991.
"Dagbokført (tinglyst) 24/2-1988. (Til) Anne Solli f. 1957, ifølge skjøte for kr. 640.000,- "

Anne Meline Solli f. 1957.
Eier 1988.

Kilde: Eiendomsoverdragelse TA 31/8-2016.
"Hasselvegen 4 (gnr11, bnr 152) er solgt 2016 for 1.500.000 fra Anne Meline Solli til Arne Dyrland.

Arne Dyrland.
Eier 2016.

 


Hasselvegen 5.
Gnr 11 - bnr 174 (11/174).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tinglysing. Grunnboksblad for Nome kommune pr. 1991.
"Dagbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet til Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte."

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning tinglyst 25/11-1974.

Skyldmark: 0,01. Areal: 773 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tinglysing. Grunnboksblad for Nome kommune pr. 1991.
"Dagbokført (tinglyst) 26/6-1975. Skjøte av 24/6-1975, til Halvor Ramtoft f. 1952 for kr. 20.653,60. "
"Skjøtet inneholder bestemmelser om veg, vann og kloakk, samt en nærmere angitt forkjøpsrett
for selgeren til tomta i ubygget tilstand."

Forsikringsagent
Halvor Ramtoft f. 1952.
g. 1973 m. Berit Kronborg fra Kirkebakken 46 under Verket, d.a.
Eier 1975.

De flytta på 1990-tallet inn i hennes barndomshjem i Kirkebakken 46 under Verket.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tinglysing. Grunnboksblad for Nome kommune pr. 1991.
"Dagbokført (tinglyst) 7/11-1991. Anne Håkegård f. 1915 (1/2 part) og Birger Håkegård f. 1930 (1/2 part), ifølge skjøte for kr. 650.000,- "

Reparatør
Birger Håkegård
f. 20/5-1930.
g2g ca. 1959 m. porselensarb. Anne Evensen f. 22/7-1915 d. 23/2-1994. Gravlagt på Kronborg gamle 2/3-1994.
1. Inger Johanne Håkegård g.m. Odd.
2. Tore Håkegård g.m. Signe.
3. Sven Håkegård g.m. Kjellrun.
4. May Britt Håkegård g.m. Dag.
5. Dagrunn Håkegård g.m. Vidar.
Eiere 1991.

Etternavnet Håkegård er mest utbredt i Finnmark.

Skien kommune lot "Anne Håkegård innløse festetomten Lensmannsvegen 22 i tidligere Solum kommune, for kr. 8.049,50 i juli 1982."
Anne Håkegård solgte i januar 1992 "gnr 300 (tidl. Solum), bnr 2599 til Thorbjørn Nordbø og Ann Kristin Halvorsen for kr. 550.000,- "

Kilde: Eiendomspriser.no. Eiendomsoverdragelse tinglyst 22/6-1995 fra Birger Håkegård til Bjørnar Johnsen for kr. 630.000,- "

Daglig leder for ambulansetjenesten i Nome
Bjørnar Johnsen.
Eier 1995.

Kilde: Eiendomsoverdragelse TA 17/1-2007.
"Hasselvegen 5 (gnr11, bnr 174) er solgt  for kr. 1.320.000 fra Bjørnar Johnsen til Knut Jørgen Nielsen og Marthe Gran med 1/2 part på hver (tinglyst 5/12-2006).

Knut Jørgen Nielsen.
og
Marthe Gran.
Eiere 2006.

 


Hasselvegen 6.
Gnr 11 - bnr 151 (11/151).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tinglysing. Grunnboksblad for Nome kommune pr. 1991.
"Dagbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet til Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte."

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning tinglyst 1/4-1974.

Skyldmark: 0,01. Areal: 666 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tinglysing. Grunnboksblad for Nome kommune pr. 1991.
"Dagbokført (tinglyst) 23/7-1974. Skjøte av 22/7-1974, til Helge Hansen f. 1947, for kr. 20.069,80. "
"Skjøtet inneholder bestemmelser om veg, vann og kloakk, samt en nærmere angitt forkjøpsrett
for selgeren til tomta i ubygget tilstand."

Yrke
Helge Hansen f. 1947.
g. i Bø 29/5-1971 m. Ragnhild Hvitsand fra Bø.
Eier 1974.

 


Hasselvegen 7.
Gnr 11 - bnr 175 (11/175).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tinglysing. Grunnboksblad for Nome kommune pr. 1991.
"Dagbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet til Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte."

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning tinglyst 25/11-1974.

Skyldmark: 0,01. Areal: 816 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tinglysing. Grunnboksblad for Nome kommune pr. 1991.
"Dagbokført (tinglyst) 20/10-1975. Skjøte av 16/10-1975 til Jostein Kr. Hansen f. 1950, for kr. 20.917,60. "
"Skjøtet inneholder bestemmelser om veg, vann og kloakk, samt en nærmere angitt forkjøpsrett
for selgeren til tomta i ubygget tilstand."

Yrke
Jostein Kr. Hansen f. 1950.
Eier 1975.

Huset ble oppført fra 1975/76.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tinglysing. Grunnboksblad for Nome kommune pr. 1991.
"Dagbokført (tinglyst) 27/12-1989. Karin Anita Hansen f. 1953 og Oddvar Kleivane f. 1954, ifølge Skjøte, for kr. 450.000,-"

Yrke
Oddvar Kleivane f. 1954.
g. 29/5-1992 m. Karin Anita Hansen f. 1953.
Eiere 1989.


 


Hasselvegen 8.
Gnr 11 - bnr 150 (11/150).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tinglysing. Grunnboksblad for Nome kommune pr. 1991.
"Dagbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet til Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte."

 

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning tinglyst 1/4-1974.

Skyldmark: 0,01. Areal: 1 477 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tinglysing. Grunnboksblad for Nome kommune pr. 1991.
"Dagbokført (tinglyst)

Øivind Larsen.
Eier