ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |Hustomter - Tvara

Hustomter utskilt fra gnr 10 Tvara

Oppdatert 26.12.2023

Søketips: Hold nede [Control] og trykk [f].
Man kan også søke på dato i dette formatet: 10/11-1950.


Kilder: Offentlige Panteregister, Grunnbok, www.eiendomspriser.no, og Nome kommunes karttjeneste, www.kommunekart.com.
I tillegg til vanlige slekts-kilder som kirkebøker og folketellinger og annet, som finnes på digitalarkivet.no,
finnes det et hav av norske aviser å søke i på Nasjonalbiblioteket.
Panteregister (tinglysinger) for Holla, samt nyere "Grunnboksblad" (tinglysinger) for Nome ligger også på Digitalarkivet.
Foreningen 
Slekt og Data sitt gravminneregister for medlemmer, er dessuten ofte benyttet.

Alle kilder her er offentlig tilgjengelig.


Aug. Cappelensveg 26.
Gnr 10 - bnr 23, Skarkhaug (10/23).

Utskilt fra Tvara(1) ved skylddelingsforretning  tinglyst 23/2-1953.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tinglysing. Grunnboksblad for Nome kommune pr. 1991, gnr. 10, bnr 23.
"Dagbokført (tinglyst) 23/2-1953. Skylddeling av 6/2-1952 hvorved denne eiendom er utskilt fra bnr 1.

"Hjemlet til Halvor Thorsen Espevolden ifølge skiøde af 20/11-1915. Halvor Espevolden død 21/2-1973."

"Dagbokført (tinglyst) 10/12-1957. Skylddeling, hvorved utgått bnr 27 av skyldmark 0,06." Skaakhaug II. Til Ragnar Bruun.
"Dagbokført (tinglyst) 12/11-1968. Skylddelingsforretning av 6/11-1968, hvorved bnr 45 av skyldmark 0,04 er utskilt.

Hjemmelsovergang til arvingene
.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tinglysing. Grunnboksblad for Nome kommune pr. 1991, gnr. 10, bnr 23.
"Dagbokført (tinglyst) 3/7-1973. Skjøte av 1/7-1973 til Ragnar Bruun f. 1925 for kr. 55.000,- i denne eiendom og gnr 10, bnr 27.

Skyldmark: 0,24. Areal: 19 490 kvm.

Ragnar Bruun f. 28/7-1925 d. 22/10-2005.
g.m. Inger NN f. 19/12-1927 d. 16/2-2020.
1. Cecilie Bruun.
2. Erling Bruun.
3. Håkon Bruun.
Eier 1973.

Disse har nok aldri bodd her. De gamle er gravlagt på Bragernes i Drammen.

Kilde: Telemarksavisa 1/3-2006. Eiendomsoverdragelser i Nome kommune.
Gnr 10, bnr 23 og 27 overdradd fra Ragnar Bruun til Inger Bruun (tinglyst 10/1-2006).

Inger Bruun f. 19/12-1927 d. 16/2-2020.
Eier 2006. Bodde i Drammen.

Huset med tomt ble i ca. 1980 utskilt til bnr 11/49 Skarkhaug II (areal 1 893,7 kvm.) og solgt i 1989.

Kilde: Eiendomspriser.no.
Tinglyst 3/8-1989. Aug. Cappelensv 26, 3830 Ulefoss, Overdratt for kr. 580.000,- til Eva Bakkane Bergelien og Øyvind Holte.

Øyvind Holte fra Drangedal f. 25/6-1931 d. 20/10-2003. Gravlagt i Drangedal.
samb. m. Eva Bakkane Bergelien f. 1955.
Eiere 1989.

Leif Johan Tveitstul fra Ellandv. 20 i Vesthagen f. 24/12-1949 d. 10/1-2021, s.a. Sverre Tveitstul.
g. i Holla 5/4-1975 m. Eva Bakkane Bergelien f. 1955.
1. Rune Bakkane Tveitstul.
Eier 2001.

De bygde hus i Furuv. 1 under Prestegården.


Kilde: Eiendomspriser.no.
Tinglyst 10/10-2002. Aug. Cappelensv 26, 3830 Ulefoss, Solgt for kr. 730.000,- fra Eva Bakkane Bergelien til Marit Hegna og Rune Bakkane Tveitstul.


Rune Bakkane Tveitstul.
sambo m. Marit Hegna.
Eiere 2002.

 


Aug. Cappelensveg 28.
Gnr 10 - bnr 32 (10/32).

Utskilt fra Tvara(1) ved skylddelingsforretning  tinglyst 2/12-1960.

Skyldmark: 0,05. Areal: 4 270 kvm.

Arvid Lundvall.
 


Aug. Cappelensveg 34.
Gnr 10 - bnr 37 Bergbo (10/37).

Utskilt fra Tvara(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 29/6-1963.

Skyldmark: 0,06. Areal: 2 150 kvm.

Installatør, innehaver av Solli Våpen og Sport i Søvedalen
Hans August Solli fra Heisholtv. 1 f. 31/5-1933 d. 26/5-2017, s.a. Peder P. Solli.
g.m. Liv Kjersti Nygaard fra Porsgrunn.
1. Anne Cathrine Solli f. 22/5-1967 d. 26/4-2009 g. i Bø gamle kirke 19/6-1993 med Nils Olav Ødegård fra Bø. Bodde i Valenv. 124 i Bø.
2. Per Erik Solli.

 


Aug. Cappelensveg 36.
Gnr 10 - bnr 25 Tvara (10/25).

Utskilt fra Tvara(1) ved skylddelingsforretning avholdt 6/12-1952, tinglyst 23/2-1953.

Skyldmark: 0,06. Areal: 1 136 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tinglysing. Grunnboksblad for Nome kommune pr. 1991, gnr. 10, bnr 25.
"Dagbokført (tinglyst) 20/11-1915. Hjemlet til Halvor Thorsen ifølge skjøte tingl. 20/11-1915.

Halvor Thorsen Espevolden.
Eier 1915.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tinglysing. Grunnboksblad for Nome kommune pr. 1991, gnr. 10, bnr 25.
"Dagbokført (tinglyst) 3/7-1973. Skjøte av 1/7-1973 til Halvor Paus f. 1923, for kr. 10.000,-

Halvor Paus f. 8/4-1923.
Eier 1973.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tinglysing. Grunnboksblad for Nome kommune pr. 1991, gnr. 10, bnr 25.
"Dagbokført (tinglyst) 23/8-1973. Skjøte av 20/8-1973 til Karette og Ragna Bergkåsa for kr. 20.000,- "

Ragna Bergkåsa f. 29/11-1913 d. 21/8-2000.
og
Karette Bergkåsa f. 16/2-1904 d. 22/3-1986.
Eiere 1973.

Dette var to ugifte søstre som ble gravlagt sammen med sine foreldre, Rasmus og Signe Bergkåsa på Kronborg gamle.
Se Bergkåsa under Tvara.
 


Aug. Cappelensveg 38.
Gnr 10 - bnr 28 Ragnhildstul (10/28).

Utskilt fra Tvara(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 2/12-1960.

Skyldmark: 0,06. Areal: 4 021 kvm.

Arthur Hansen.
g.m. Titti.

 


Aug. Cappelensveg 41.
Gnr 10 - bnr 40 Karlsro (10/40).

Utskilt fra Tvara(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 29/6-1963.

Skyldmark: 0,06. Areal: 1 424 kvm.

Karl Karlsen.
 


Aug. Cappelensveg 42.
Gnr 10 - bnr 39 Skaubryn (10/39).

Utskilt fra Tvara(1) ved skylddelingsforretning  tinglyst 29/6-1963.

Skyldmark: 0,06. Areal: 1 438 kvm.

Kåre Juliussen.

 


Aug. Cappelensveg 43.
Gnr 10 - bnr 44 (10/44).

Utskilt fra Tvara(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 3/3-1967.

Skyldmark: 0,03. Areal: 908 kvm.

Slaktermester
Ragnar Eide fra Vesthagv. 2 under Søve f. 29/3-1934 d. 13/8-2017, s.a. slaktermester Olaf Linus Eide.
g.m. Karin Nilsen fra Langangen i Eidanger f. 2/10-1941 d. 11/7-2022.
Eier 1967.


Aug. Cappelensveg 44.
Gnr 10 - bnr 38 Aasly (10/38).

Utskilt fra Tvara(1) ved skylddelingsforretning  tinglyst 29/6-1963.

Skyldmark: 0,06. Areal: 2 236 kvm.

Karl Roald Haugen.


Aug. Cappelensveg 45.
Gnr 10 - bnr 43 Knausen (10/43).

Utskilt fra Tvara(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 3/3-1967.

Skyldmark: 0,03. Areal: 1 676 kvm.

Gjermund Kile.


Aug. Cappelensveg 50.
Gnr 10 - bnr 8 Bergkaasa (10/8).

Utskilt fra Tvara(3) ved skylddelingsforretning tinglyst 22/9-1915.

Skyldmark: 0,05. Areal: 7 777 kvm.

Se Bergkåsa.


Aug. Cappelensveg 52.
Gnr 10 - bnr 22 Bergkaasa (10/22).

Utskilt fra Tvara(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 31/12-1951.

Skyldmark: 0,61. Areal: 38 739 kvm.

Se Bergkåsa 22.


Heisholtvegen 1.
Gnr 10 - bnr 19 "Buverud" (10/19).

Beliggenhet: Nede ved Lannavegen.

Utskilt fra Tvara(3) ved skylddelingsforretning tinglyst 26/3-1927.

Skyldmark: 0,03. Areal: 441 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 333. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Jørgen Skaardal til Peder og Alf Pedersen for kr. 1800,00, dat. 8/1-1927, tingl. 26/3-1927."

Brødrene lånte penger i sammen og bygde huset i sammen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 333. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Alf Pedersen til Peder Pedersen førstnevntes halvpart av denne eiendommen. Verdien ansettes til kr. 4.000,- dat. 2/6-1933, tingl. 12/6-1933."

Innehaver av elektrisk forretning
Peder August Pedersen Solli
(Peder P. Solli) fra Heisholtv. 3 f. 21/6-1902 d. 13/7-1982, s.a. skredder Hans Pedersen Solli.
g. i Holla 3/3-1928 m. Agnes Høiseth fra Helgeroa 8 under Prestegården f. 15/3-1901 d. 2/5-1977, d.a. August Svendsen Høiseth.
"Forlovere: "Brudgommens far og Bjarne Høiseth."
1. Anette Henriette Solli f. 13/7-1928 g.m. tannlege Anton W. Valle. Se Tvarav. 16.
2. Hans August Solli f. 31/5-1933. Overtok farens forretning. Se Lannav. 3 und. Verket.
Felleseier 1927. Eneeier 1933.

Peder P. Solli etablerte elektrisk forretning i 1925 etter at han fikk eksamen i elektro ved Fagskolen på
Osebakken i Porsgrunn i 1923.
I butikken kunne man også får kjøpt grammofonplater, sykler, fiskestenger, ski og annet sportsutstyr.
(Kilde:"Det norske næringsliv, bind 4, Telemark (1949)..
I 1967 kjøpte Peder Solli og hans sønn ei tomt av Holla Sparebank og bygde et forretningsbygg, hvor
butikken ble flytta til senere samme år. De benytta samtidig anledningen til å gjøre firmaet om til et
aksjeselskap. Se Lannav. 3 und. Verket.

Annen etasje i huset ved Lannavegen ble benyttet til leilighet. Senere ble noe leid ut som tannlegekontor
til tannlege og svigersønn, Anton W. Valle, s.a. tidligere sogneprest i Holla, Anton Wilhelm Valle.
Se Holla Prestegård.
 


Heisholtvegen 3.
Gnr 10 - bnr 7, "Solli" (10/7).

Utskilt fra Tvara nedre (10/3) ved skylddelingsforretning tinglyst 22/9-1915.

Skyldmark 1915: 0,01. Areal: 930 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 177. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Gunhild Johnsen til Skrædder Hans Pedersen for kr. 900, - dat. 19., tinglyst 23. oktober 1915."

Skredder
Hans Pedersen fra Buverud i Landsmarka f. 10/4-1877 d. 11/10-1949, s.a. Peder Haraldsen Buverud.
g. i Holla 9/11-1901 m. Anette Marie Andersen fra Verket f. 30/7-1881 d. 4/9-1967, d.a. Anders Olsen Kronborg. Se Familie 34 - Verket 1900.
Forlovere: "Former Anders Olsen Vrk. og Ole Andersen Vrk."
1. Peder August Pedersen Solli (Peder P. Solli) f. 21/6-1902. Se Heisholtv. 1.
2. Alf Pedersen f. 16/7-1904. Se nedenfor.
3. Klara Mathilde Solli Pedersen f. 7/10-1908 g.m. Ivar Guttormsen, Verket
4. Sverre Solli Pedersen f. 1/12-1911 g.m. Helga Lønnerød fra Sannidal. Bodde i Porsgrunn.
Eier 1915.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Skrædder Hans Pedersen, Heisholtevjen og Anne(!) Marie Andersdatters Peder August: Karen Andersd. Kronborg, Vrk., pige Kristine Andersd. do., Arb. Anders Olsen do., tjener Johansen Lauritsen Vrk.
F.f. Skrædder Hans Pedersen, Tvara og Anette Mari Andersdatters 
Alf: Kirstine Lauritsen af Løveid, Vilhelm Karlsen do., Anders Olsen Kronborg (Vrk.) og Sina Andersen do.
F.f. Skrædder Hans Pedersen Tvara og Anette Andersens 
Klara Matilde: Moderen, pige Gusta Johannesen Vrk., Værksarb. Anders Olsen Kronborg, Arb. Wilhelm Karlsen.
F.f. Skrædder Hans Pedersen Tvara og Anette Marie Andersens 
Sverre: Faderen, Arb. Linus Karlsen Vrk., kone Lina Karlsen, pige Gunda Hansen Heisholtevjen.

Hans Pedersen var allerede etablert som skredder i Holla i oktober 1898. Nevnt første gang "på Tvara" i juli 1900.

Skredder
Alf Pedersen herfra f. 16/7-1904 d. 27/9-1958.
g. i Holla 21/4-1934 m. Anne Ingebjørg Toreskås f. 27/3-1910 på Notodden d. 13/5-1995, d.a. snekker Ole Halvorsen Toreskaas fra Toreskås und. Susås (f. 1884) og Anne Olsdatter (f. 1885).
1. Aase Pedersen g.m. Georg Jensen.
Eier 1949.

 


Lannavegen 19.
Gnr 10 - bnr 20, "Elvestad" (10/20).
Holla Meieri A/S - Holla Meieri A/L.


Den gamle meieribygningen på Tvara grunn. Foto: Holla Historielags samlinger.

Holla Meieri A/S, ble stifta som aksjeselskap av flere interesserte bønder i Holla på et møte den 14/12-1895.
Les detaljert artikkel om Holla meieris historie i Holla Minner 1997 (Gunnar Hørthe), side 118.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 173. Digitalarkivet. Gjelder 10/3.
"Fæstebrev fra Johan og Nils Johnsen til Hollen Meieri paa en tomt mod aarlig afgift kr. 1,00, og forkjøbsret, dat. 16. December
1895, thingl. 15. Dec. 1896."

Urmaker Mathias Ødegaard bodde i en leilighet på meieriet med sin familie i 1900 og i 1920.
Se Lannav. 35.

Meieribestyrer
Knut Mikkelsen Ramo f. 20/4-1888 fra Meldalen i S. Trøndelag.
g. 9/5-1914 m. Marie fra Verdalen i N. Trøndelag f. 13/4-1891.
3. Mikkel Ramo f. 6/10-1914 Hadsel i Nordland.
4. Birger Ramo f. 4/3-1916 Hadsel.
5. Arne Ramo f. 21/2-1918 Hadsel.
6. Sigrid Ramo f. 19/12-1922 her.
Bruker 1920.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Meieribestyrer Knudt Ramo (f.1888), Tvara og Marie Ramo (f.1891) Sigrid: Urmaker Mathias Ødegård og hustru, Edna Ingebretsen og Adolf Susås.

Meieribestyrer
Ernst Park.
g.m. Helene
Bruker 1925.

Holla meieri blei flytta til nybygg på Ringsevja i 1953.

Bygningen ble stående å forfalle. Ingen sa seg villige til å kjøpte den, før Georg Solvoll kjøpte den i 1962.
Han oppretta rørleggerverksted i kjelleren.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for 10/20.
"Dagbokført 12/4-1962. Skjøte dat. 3/4, grunnbokført 12/4-1962 til Georg Solvold for kr. 40.000,- "

Rørlegger
Georg Solvoll fra Eishaug under Sagbruket f. 14/1-1917 d. 8/3-2012, s.a. Ole Martinsen Solvold. Se Familie 27 - Sagene 1910.
Eier 1962.

Se Lannavegen 15 under Verket.


Lannavegen 23.
Gnr 10 - bnr 6. Tvara Handelslag (10/6).


Tvara Handelslag 1917. Holla historielags fotoarkiv.

Utskilt fra Tvara(3) ved skylddelingsforretning, tinglyst 22/9-1915.

Skyldmark 1915: 0 mark 07 øre.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 176. Digitalarkivet.
"
Skjøte fra Gunhild Johnsen til A/S Tvaras handelslags bestyrelse for kr. 29.000,00, dat.14. thinglæst 23. oktober 1915."

Halvor Nedrebø fra Fyresdal var bestyrer fra starten og til 1950. Seinere bestyrere har vært Jacob Kåsa fra
Nesherad og Nils Lundevald fra Kviteseid.

Landhandler (handelsmand), selveier
Johan Johnsen fra "butikken på bruenden" under Ulefoss f. 25/2-1852 d. 7/10-1911 på Tvara av "Hjertesygdom og Vatersot", s.a. landhandler John Olsen. Se Familie 5 - Sagene 1865.
g. i Solum 7/12-1882 m. Gunhild Marie Hansen f. 30/12-1858 i Gråten, Solum, d.a. landhandler Hans Christopher Hansen og Dorthea Hansen.
Forlovere: "Handelsmand H. C. Hansen og Fanjunker Foss fra Graaten."
1. Dorthea Elisabeth Johnsen f. 18/10-1883.
2. Elisabeth f. 8/9-1885 d. 28/3-1886.
3. Elisabeth Johnsen f. 1/3-1887.
4. Gudrun Johanne Johnsen f. 28/9-1890.
5. Joni Hansine Johnsen f. 18/8-1892.
6. Signe Johnsen (tvilling) f. 27/2-1895.
7. Sigrid Johnsen (tvilling) f. 27/2-1895.
Eier 1915, først sammen med sin bror Nils.

F.f. Kjøbmand Johan Johnsen Ulefos og Gunnild Marie fød Hansens Dorthea Elisabeth: Lisbeth Olsen Sagbr., Marie Johnsen Sagbr., Landhandler John Olsen Ulefos, Nils Johnsen Ulefos og Barnets Fader.
F.f. Landhandler Johan Johnsen Sagbruget og Gunhild Marie Hansdatters 
Elisabeth: Hanna Sondresen Vrk., Marie Johnsd. Sagbruget, H. C. Hansen Graaten, O. P. Sondresen Vrk., Kittil Halvorsen Sagbruget.
F.f. Landhandler Johan Johnsen Ulefos og Gunhild Marie Hansens 
Elisabeth: Elisabeth Olsen Ulefos, Marie Johnsen Ulefos, John Olsen ditto, Hans C. Hansen af Solum og Ole P. Sondresen Vrk.
F.f. Landhandler Johan Johnsen Tvara og Gunhild Marie Hansdatters 
Gudrun Johanne: Barnets Moder, Marie Johnsen Ulefos, Lærer Kittil Halvorsen do., Ole P. Sondresen Vrk. og Faderen.
F.f. Landhandler Johan Johnsen Tvara og Gunhild Marie f. Hansens 
Joni Hansine: Mathilde Sondresen Vrk., Ingeborg Halvorsen Sagbr., Ole P. Sondresen Vrk., Nils Johnsen Sagbr., Bent Gundersen do.
F.f. Handelsmand Johan Johnsen Tvara og Gunhild Marie f. Hansens Tvillinger 
Signe: Fru Sofie Hansen f. Larsen, Porsgrund, Nikoline Nilsen , Arendal, Mæster H. C. Hansen, Porsgrund, Nils Johnsen, Ulefos, Hans Svendsen do.
F.f. Handelsmand Johan Johnsen Tvara og Gunhild Marie f. Hansens Tvillinger 
Sigrid: Inger Gundersen f. Hansen, Strengen, Mari Johnsen, Ulefos, Gbr. H. C. Hansen, Graaten pr. Skien, Klaus Hansen do., Thor Gundersen Strengen.

Til hjelp i huset i 1891:
Hanna Hansdatter, ugift stuepige f. 1871 i Holla.
Inga Olsdatter, ugift barnepige f. 1876 i Laurvig (Larvik).

Av avisanonnser på 1880- og 1890-tallet kan vi se at det hvert år er nevnt at
Ligningsforretningen for Holden skattedistrikt for både kommune- og stats-
skatt er utlagt til eftersyn 4 uger hos landhandler Johan Johnsen på Ulefos.

Utleide deler av huset i 1891:

Utleiedel 1.

Ingeniør ved Bandak-Norsjø kanalanlæg
Ingvar Christensen f. ca. 1864 i Søgne, Vest-Agder.
g.m. Mari f. ca. 1863 i Stavanger.
Leieboere i januar 1891.

Utleiedel 2.

Tømrer og snekker (ved kanalanlegget)
John Halvorsen Lindalen fra Hegna i Sauherad f. ca. 1853 d. i mai 1932 på Odden, s.a. Halvor Gulliksen Hægna i Sauherad.
g. i Holla 8/6-1877 m. Anne Pedersdatter Lindalen fra Sagene (Anne Halvorsen Lindalen f. Pedersen) f. 18/6-1856 d. 3/1-1920 på Odden, d.a. Peder Andersen Lindalen. Se Familie x - Sagene 1865.
Forlovere: "Skomager Danielsen og Christen Nilsen Langjordet."
1. Andrea Marthine f. 18/8-1877.
2. Anne Marie f. 29/8-1879.
3. Halvor Andreas Johnsen f. 24/1-1882.
4. Peder f. 9/4-1884.
5. Anders Johnsen f. 2/10-1886.
6. Johan f. 9/3-1889.
7. Andrea Marthine f. 13/12-1891.
8. Marie Gunhilde f. 24/2-1894.
9. Jonny Anette f. 28/12-1895.
10. Kristian f. 2/7-1899.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Tømmermand John Halvorsen Lindalen og Anne Pedersdatters Andrea Marthine: Marthe Olsd. Lindalen, Anne Danielsd. Sagb., Peder Andersen Lindalen, Even Andersen Hægna i Saude, Gullik Halvorsen ditto.
F.f. Tømmermand John Halvorsen Sannerholt og Anne Pedersdatters 
Anne Marie: Marthe Olsd. Lindalen, Lisa Pedersd. Sagb., Even Andersen ditto, Gullik Halvorsen Sannerholt, Ole Pedersen Lindalen.
F.f. Tømmermand John Halvorsen Sagbruget og Anne Pedersdatters 
Halvor Andreas: Marthe Olsd. Lindalen, Inger Danielsen Sagbr., Peder Andersen Lindalen, Gullik Halvorsen Sannerholt, Anders Pedersen Lindalen.
F.f. Tømmermand John Halvorsen Sagene og Anne Pedersdatters 
Peder: Thomine Nilsd. Sannerholt, Gunnild Hansd. Sagene, Gullik Halvorsen Sannerholt, Anders Johannesen Sagbr., Andreas Pedersen Lindalen.
F.f. Arb. John Halvorsen Sagbruget og Anne Pedersdatters 
Anders: Marie Isaksd. Sagb., Amanda Stiansd. ditto, Ole Pedersen ditto, Anders Pedersen ditto og Gullik Halvorsen Sannerholt.
F.f. Arb. John Halvorsen Tvara og Anna Pedersens 
Johan: Karen Nilsd. Sagbr., Marthine Olsd. Kværndokka, Gullik Halvorsen Sagbr., Ole Pedersen Lindalen og Anders Pedersen Lindalen.
F.f. Arb. John Halvorsen Tvara og Anne Pedersdatters 
Andrea Martine: Moderen, Maren Pedersen Sagbr., Andreas Nilsen do., Gullik Halvorsen Kaste og Ole Pedersen Lindalen.
F.f. Tømmermand John Halvorsen Heisholtevjen og Anne Pedersdatters 
Marie Gunhilde: Marie Isaksd. Lindalen, Sagbr., Hilda Halvorsd. Elvelandet, Karl Andreassen Heisholtevjen, Andreas Pedersen Sagbr., Nils Gulliksen Kastkaasa.
F.f. Tømmerm. John Halvorsen, Tvara og Anna Pedersdatters 
Jonny Annette: Moderen, pige Anna Halvorsen, møller Anders Pedersen, sliberiarb. Andreas Pedersen, arb. Nils Gulliksen.
F.f. Tømmermand John Halvorsen Tvara, Anne Pedersdatters 
Kristian: Moderen, Marianne Tollefsd. Heisholt, Ole Pedersen Sagbr., Andreas Pedersen Vrk., Halvor Johnsen Tvara.

På sine gamle dager flytta John Lindalen og kona til ett av sine barn på Odden under Eie øvre. Uvisst hvem.

Utleiedel 3 i 1889-1891.

Steinarbeider, minerer ved kanalanlegget
Isak Isaksen f. ca. 1862 i Elfsborgs len i Sverige.
g.m. Olava Gustavsdatter fra Bærum f. ca. 1866.
1. Helga Marie Isaksdatter f. 8/2-1889.
2. Albert Hugo Isaksen f. 26/10-1890.

Besøgende i 1891:
Moder, Stina Marie Andersdatter, Huslige sysler hos sine Børn der forsørger hende isammen, Enke, f. 1827 i Elfsborgs Len i Sverrig.

F.f. Kanalarb. Isak Isaksen Heisholt og Olava Gustavsdatters Helga Marie: Stina Isaksd. Heisholt, Helene Rasmusd. Odden, Viktor Thunqvist Heisholt, Thor Halvorsen Danielskaas og Oskar Gyllensten.
F.f.
Kanalarb. Isak Isaksen Evjen og Olava Gustavsdatters Albert Hugo: Moderen, Kare Eriksd. Heisholt, Viktor Tunqvist do., John Halvorsen Evjen og Faderen.

 

Bakeri.
Det ble etablert bakeri her av baker Aasmund Aasmundsen 1/10-1921. Han flytta til Flatdal i 1925. Bakeriet ble
overtatt av hans bror, Anton Aasmundsen i 1929.

Anton Aasmundsen begynte som bakerlærling hos baker Ellefsen på Gjemsø i Solum og arbeidet der i noen år
før han flytta Ulefoss og overtok bakeriet på Tvara etter at han gifta seg i 1929.


Lannavegen 27.
Gnr 10 - bnr 12, "Bakkely" (10/12).

Utskilt fra Tvara(3) ved skylddelingsforretning tinglyst 18/6-1919.

Poståpner
Mathilde Kirstine Andersen (Johnsdatter) f. 9/7-1855, d.a. formermester John Andersen. Se Familie 112 - Verket 1865.
Eier 1919.

Mathilde Andersen kjøpte tomt og bygde hus her i 1919. Hun hadde da slutta som poståpner.

Nils Tronsen.
g.m. Anette Therese Andreasdatter Ringsevja
ble seinere eiere og bosatte seg her.


Lannavegen 31.
Gnr 10 - bnr 14, "Løite" (10/14).

Utskilt fra Tvara(3) ved skylddelingsforretning tinglyst 25/2-1922.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 327. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Jørgen Skaardal og Karl A. Johnsen til Andreas Gundersen for kr. 800,- dat. 18. april, tingl. 21. juni 1922."

Sagarbeider
Andreas Gundersen Løite
fra Skottet under Lauvstad, Tørdal, Drangedal f. 15/5-1861 d. 24/4-1929*, 68 år gml., s.a. Gunder Efraimsen.
g. i Tørdal kirke 8/3-1896 m. Kari Gundersdatter fra Løyte i Tørdal f. 14/5-1866 d. 3/6-1932, 66 år gml., d.a. Gunder Larsen Løite.
Forlovere: "Hans E. Løite og Peder L. Tvedt."
1. Thor G. Løyte f. 1/10-1894 d. 25/2-1963. Biologisk far: Ungkar og vognmann (kjører) fra Kiil i Sannidal, Thomas Thorsen.
2. Ole G. Løite f. 22/2-1897. Se nedenfor.
3. Alf Sigvart G. Løite f. 30/11-1899. 1920: "Dæksgut for Skien-Telemarkens Dampskibssælskab."
4. Signe Gurine Løite f. 4/10-1902 d. 21/6-1985 g.m. Harald Kristian Larsen f. 16/5-1890 d. 10/5-1952. Gravlagt på Langestrand øvre i Larvik.
5. Anna Elevine Løite f. 3/12-1905 d. 14/3-1967 g.m. Gunnar O. Moen f. 15/9-1891 d. 15/8-1971. Gravlagt på Lunde kirkegård i Nome.
6. Rolf Løite f. 26/4-1911. Ble politimann på Ulefoss. Se Lannav. 39.
Eier 1922.

F.f. = Faddere for ...

F.f. (i Tørdal). Pige Kari Gundersdatter Kaasenes Thor: Kone Thorine Nilsd. Kleven, pige Signe Svendsd. Kaasene, pige Marthine Knutsd. Bustrak, gbr. Bjørgulf Tallaksen Kleven, Torsten Torstensen Brøsdal.
F.f. (i Tørdal) Skovarb. Andreas Gundersen, Kleven og Kari Gundersdatters Ole: Moderen, pige Kari Klasd. Tvedt, pige Gunhild Gustavsd. Nordbø, o.s.v.
F.f.
Sagarb. Andreas Gundersen Kastet og Kari Gundersdatters Alf Sigvart: Tone Halvorsen Kastet, pige Karen Kristiansen Stua, Arb. Simon Halvorsen Kastet.
F.f. Dagarb. Andreas Gundersen, Sagbr. og Kari Gundersens 
Signe Gurine: Ingeborg Halvorsd. Sagbr., Asborg Halvorsen Vrk., Nils Andersen Sagbr.
F.f. Arb. Andreas Gundersen, Sagbr. og Kari Gundersdatters 
Anna Elevine: Moderen, Inger Hansen, Sagbr., Kristen Tjøstolsen, do. og Gunder Larsen do.
F.f. Sagarb. Andreas Gundersen, Sagene og Kari Gundersdatters 
Rolf Løite: Anne Olsen Traaen, pige Inger Hansen Sagene, Knud Olsen Traaen og Barnets Fader.

Fra denne familien kom til Holla rundt 1899, ser det ut som at Andreas har jobbet på sagbruk.
Deres forrige boplass må ha brent ned før 2. sept. 1919, for da satte de inn i "Varden" to
"Hjertelig takk-annonser" for all god hjelp "efter branden".
Under FT 1920 (og tidligere) var han sagarbeider for jernbanens sagbruk på Akkerhaugen i Nes,
Sauherad. 1920: 6 barn - 6 lever.

Andreas Løite fikk satt opp det første huset på denne tomta i ca. 1922/ 1923. Han søkte Holla
kommune "om aa ta imot folk i nattelosji samt tilladelse til aa servere kaffe og smørrebrød."
Dette ble innvilget i februar 1924.

*Andreas Gundersens dødsdato fant jeg i lensmannens dødsprotokoll på Digitalarkivet, hvor det står:
"Andreas Gundersen arbeider, 68 år, Ulefoss d. 24/4-1929. Efterlater kone Kari Gundersen og 6 voksne barn.
Uformuende."


Kilde: Telemarksavisa juni 1932. Nasjonalbiblioteket.

 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 327. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 9/8-1947, dagbokført (tinglyst) 3/9-1947 fra Andreas Gundersens arvinger til medarving Ole G. Løite for kr. 4.700."

Innehaver av cementstøperi
Ole G. Løite
herfra f. 22/2-1897 d. 11/2-1992.
g.m. Klara Helene Hegglid fra Skafså i Mo f. 23/1-1901 d. 8/11-1971, d.a. Jørgen og Berta Hegglid.
1. Kari Berta Løite g.m. Lage Johansson. Bodde i Gråbo, Sverige.
2. Jørgen Løite f. 19/1-1934 d. 4/2-2017 g.m. Martha Utheim f. 1/4-1936 d. 11/3-2018. Gravlagt på Gimsøy i Skien.
Eier 1947.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 327. Digitalarkivet.
"Erklæring dat. 28/1-1964, dagbokført (tinglyst) 30/1-1964 fra Ole G. Løite hvori han vedtar endel betingelser for anbringelse av
kloakkledning gjennem riksveien."

Tor Steinar Bjørtomt Halvorsen.


Lannavegen 33.
Gnr 10 - bnr 11, "Lundegård" (10/11).

Utskilt fra Tvara(3) ved skylddelingsforretning tingl. 14/11-1917.

Skomaker
Karl Andersen fra Karlsborg i Skaraberg, Sverige f. 18/6-1857, s.a. arb. Anders Pettersson Hovgaarden.
g. i Holla 19/3-1892 m. Andrine Rasmusdatter fra Verket f. 24/6-1863, d.a. former Rasmus Johannesen Kabbe. Se Familie 17 - Verket 1845.
Forlovere: "Halvor Halvorsen Sagbr. og Alfred Hernholm Heisholtevjen."
1. Inga Kristina Andersen f. 13/5-1892 g. i Holla 30/10-1920 m. kjøpmann Thorleif Lind Svendsen på Notodden.
2. Albert Andersen f. 13/5-1895.
3. Rudolf Andersen f. 19/2-1899 g. i Holla 3/9-1921 m. Anna Marie Haugen fra Viftingen f. 2/11-1895, d.a. kjører Karl Haugen. Rudolf jobbet på Skotfoss papirfabrikk i 1921.
Eier 1917.

F.f. Skomager Karl Andersen Heisholtevjen (Evjen) og Andrine Rasmusdatters Inga Kristina: Anne Marie Kristensen Evjen, Anette Olsd. Vrk., Ole Olsen do., John Halvorsen Evjen, Theodor Nilsen do.
F.f.
Skomager Karl Andersen Tvara og Andrine Rasmussens Albert: Moderen, Pige Marie Halvorsd., Arb. Ole Olsen Vrk., Møller Halvard Hansen, Sagbr., Arb. Ole Olsen Vrk.
F.f. Skomager Karl Andersen Tvara og Andrine Rasmusdatters 
Rudolf: August Svendsen, Moderen, Ole O. Skaardal, Vrk., Johannes Olsen Skaardal, Vrk., Anna Olsen.

Huset brant ned, men han førte det opp igjen på samme sted.

Seinere eiere var skredder Ole Strigen, som moderniserte huset.

Aall-Ulefos Brug og Einar Hansen, som var formann hos Aall. E. Hansen er sønn av Jørgen Hansen Heisholt. G. m. Halina, f. Jønsson.

Anders August Høiseth dreiv musikkhandel i første etasje av bygningen i noen år.


Lannavegen 35.
Gnr 10 - bnr 17, "Solvang" (10/17).

Utskilt fra Tvara(3) ved skylddelingsforretning tinglyst 16/5-1923.

Politibetjent, urmaker
Mathias Ottesen Ødegaard (Mathias Ødegaard) fra Vestre Toten i Oppland f. 8/4-1866.
g1g m. Anne Marie Nilsdatter Namløs fra Namløs f. 20/7-1867 d. 26/3-1913 i Meieribygningen av "hjerteslag", 46 år gml., d.a. Nils Olsen Namløs.
g2g m. Signe Mørk Gundersdatter Djuve fra Lårdal f. ca. 1893.
1. Nils Trygve Ødegaard f. 30/3-1896* i Porsgrunn.
2. Kristian Bjarne Ødegaard f. 18/10-1897 i Holla.
3. Øivind Olaf Ødegaard f. 27/2-1899.
4. Arthur Henry Ødegaard f. 17/9-1900.
5. Dagny Marie Ødegaard f. 26/1-1903.
6. Yngvar Magnus Ødegaard f. 16/11-1904.
7. Harald Otmar Ødegaard (tvilling) f. 19/8-1906.
8. Ninni Sigrid Ødegaard (tvilling) f. 19/8-1906.
9. Borghild Ødegaard f. 17/5-1910.
Barn i 2. ekteskap:
10. Godtfred Ødegaard f. 31/5-1916. Se Apalvegen 12 under Verket.
11. Borgny Ødegaard f. 8/3-1920 g.m. Sverre Bergkåsa. Se Kirkebakken 53 under Verket.
12. Gudrun Eldbjørg Ødegaard f. 23/8-1922.
13. Signe Mathilde Ødegaard f. 24/7-1926.
Eier 1923.

F.f. Uhrmager Mathias Ødegaard Tvara og Marie f. Nilsens Kristian Bjarne: Kone Karen Olsen, Porsgrund, Pige Augusta Olsen do., Arb. Gunder Aafos, Gruben, Forældrene.
F.f. Uhrmager Mathias Ødegaard, Tvara og Anne Marie Olsens 
Øivind Olaf: Karen Olsen, Pige Grethe Rogstad, Tvara, Formand Nils Olsen, Handelsreisende H. J. Bang.
F.f. Uhrmager Mathias Ødegaard, Hollen Meieri og Marie f. Nilsens 
Arthur Henry: Moderen, Julie Johnsen, Faderen, Maskinist Gregar Johnsen.
F.f. Uhrmager Mathias Ødegaard, (Ulefos Meieri) Tvara og Marie Nilsdatters 
Dagny Marie: Karen Olsen af Porsgrund, tømmermand Nils Olsen af do., Anna Bjørndalen Vrk. og Sveinung Bjørndalen Vrk.
F.f. Uhrmager Mathias Ødegaard, Tvara og Marie Olsdatters 
Yngvar Magnus. Fadd: Karen Olsen af Porsgrund, Nils Olsen do., H. J. Bang af Skien og Augusta Bang do.
F.f. Uhrmager Matias Ødegaard, Tvara og Marie Nilsdatters 
Harald Otmar: Karen Olsen, Kristine Vibeto, Maskinist Johnsen, Vrk. og Faderen.
F.f. Uhrmager Matias Ødegaard, Tvara og Marie Nilsdatters 
Ninni Sigrid: Anna Hansen, Kristine Thomassen, Anton Hansen Tvara og Svenung Bjørndalen.
F.f. Uhrmager Mathias Ottesen Ødegaard, Tvara og Marie Olsens 
Borghild: Barnets Fader, UK. John Jonhsen, Karen Olsen og pige Inga Olsen Kronborg.
F.f. Uhrmager Matias Ødegaard, Meieriet og Signe Mørk Gundersdatters 
Gotfred: Barnets Forældre, Slagter Sveinung Bjørndalen og Marie Haserud.
F.f. Urmaker Mathias Ødegaard, Tvara og Signe Djuves 
Borgny: Forældrene, Meieribestyrer Knut Ramo og kone Marie Ramo.
F.f.
Urmaker Mathias Ødegård (f.1866), Tvara og Signe Marte Gundersdatters (f.1893) Gudrun Eldbjørg: Foreldrene, Signe Olsen, Bestyrer Knut Ramo.
F.f.
Urmaker Matias Ødegård, Ulefoss og hustru Signes Signe Matilde: Foreldrene, meieribestyrer Ernst Park, kone Helene Park.

*Datoer bør sjekkes med andre kilder. Disse er fra FT 1910.

Mathias Ødegaard grunnla sin urmakerforretning på Ulefoss i 1897. Da holdt han til på meieriet og bodde i en leilighet
der fra 1897 - 1923. Han kjøpte tomt av Tvara(3) i 1923 og bygde nytt hus her.

 


Lannavegen 39.
Gnr 10 - bnr 13, "Myhrene" (10/13).

Utskilt fra Tvara(3) ved skylddelingsforretning tinglyst 12/5-1920.

Skyldmark 1920: 0,01. Areal: 529 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 326. Digitalarkivet.
"
Skjøte fra Karl A. Johnsen og Jørgen Skaardal til Gunnulf N. Myhrene for kr. 800,- med tilføielse, at skade der inntreffer
paa tomten er selgeren uvedkommende, dat. 15., tinglyst 29. mai 1920."

Salmaker
Gunnulf N. Myhrene fra Myhrene i Lunde d. juni 1944.
g.m. Maren f. 28/10-1870 d. 2/12-1965.
1. Ingvar Myhrene f. 8/3-1912. Se nedenfor.
Eier 1920.

Som salmaker drev Gunnulf Myhrene med alt av seletøy og hudvarer. Han drev også med legging av linoleumsgulv.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 326. Digitalarkivet.
"
Skjøte dat. 21/8-1944, dagbokført (tinglyst) 25/8-1944 fra Maren Myhrene i uskiftet bo etter avdød mann Gunnulf N. Myhrene, til
sønnen Ingvar G. Myhrene for kr. 5.500,- Sælgeren forbeholder sig for livstid fritt husvære."

Salmaker
Ingvar G. Myhrene herfra f. 8/3-1912 d. 19/5-1954.
g.m. Erna Mecklenbrauch f. 8/2-1912 d. 19/6-1985.
Eier 1944.

Ingvar G. Myhrene flytta til Lunde med sin forretning i 1947 og solgte samtidig denne eiendommen.
Både Ingvar og Erna ble gravlagt på Kronborg nye på Ulefoss.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 326. Digitalarkivet.
"
Skjøte dat. 16/7-1947, dagbokført (tinglyst) 28/7-1947 fra Ingvar Myhrene til Trygve Olafsen for kr. 18.000,- "

Hvalfanger
Trygve Olafsen fra Sandefjord
Eier 1947.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 326. Digitalarkivet.
"
Skjøte dat. 25/7-1952, dagbokført (tinglyst) 1/8-1952 fra Trygve Olafsen til Borghild Romnes for kr. 27.000,- "

Butikklokalene i 1. etasje ble leid ut til forskjellige drivere:
Olaf Wines drev herre- og damekonfeksjonsforretning her i noen år. Deretter var det Hagbart Bærland og
kona Karine Skårdal, som drev rammeverksted her fra 1959-1965. I tillegg var han en god kunstmaler.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 326. Digitalarkivet.
"
Skjøte dat. 20/5-1954, dagbokført (tingl.) 28/5-1954 fra Borghild Romnes til Rolf Løite for kr. 26.000,- "

Politikonstabel på Ulefoss
Rolf Gundersen Løite (Rolf Løite) fra Lannav. 31 f. 26/4-1911 d. 1/12-1963, s.a. sagarbeider Andreas Gundersen Løite.
g.m. Signe Lindgren fra Haugbakken under Prestegården f. 5/6-1912 d. 9/8-1990, d.a. smed i gruvene Jørgen Nilsen Lindgren.
1. Karin Løite g.m. Kjell Olsen i Stavern.
2. Else Løite g.m. Kåre Teigen i Lunde.
Eier 1954.

Rolf Løyte var politikonstabel på Ulefoss fra 1937 til han døde i 1963, 52 år gl. Enka satt i uskifta bo av 13/12-1963.
Enka solgte huset i 1978. Se nedenfor.


Telemarksasvisa 2/12-1963, side 2. Nasjonalbiblioteket.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tinglysning, Grunnboksark for Nome kommune, gnr 10, bnr 10.
"Dagbokført (tinglyst) 28/6-1978. (Hjemmel til)
Morgan Høiland f. 1/3-1928, ifølge skjøte av 12/6-1978, for kr. 125.000,- "

Baker & konditor
Levin Morgan Høiland
f. 1/3-1928 d. 22/11-2001, s.a. baker & konditor Alfred Levin Høiland og hustru Martha Josefine.
g. i Sauherad 10/10-1959 m. Cora Henny Ellefsen fra Holtsås i Sauherad
1. Anita Høiland.
2. Arild Høiland.
3. Mona Thorild Høiland.
Eier 1978.

Hans far, baker og konditor Alfred Levin Høiland, holdt til på Gvarv i mange år.
Hans sønn Levin Morgan Høiland overtok etter sin far.

Nome formannskap vedtok i 1979 at det skulle utdeles tilskudd til eiere av eldre boliger i kommunen
til vøling (vedlikehold) av disse. Morgan Høiland fikk kr. 5000,- overført til sin konto, for bruk til dette.

Kilde: Telemarksavisa 13/2-2003.
Eiendomsoverdragelse i Nome. Lannavegen 39 (10/13) er overdradd fra Levin Morgan Høiland til Arild Høiland, Mona Thorild Kåsin og Anita Arud,

 


Tvaravegen 8.
Gnr 10 - bnr 36 "Steinhovd" (10/36).

Utskilt fra bnr 3 ved skylddeling tinglyst 18/7-1962.

Skyldmark 1962: 0,06 mark. Areal 2021: 936 kvm.

Arbeider
Jacob Jacobsen fra Ekornrød f. 17/1-1917 d. 16/1-2007, s.a. Andreas Jacobsen. Se Bergegata 17 und. Prestegården.
g.m. Aase Berg f. 21/5-1926 d. 6/12-2007, d.a. Ella og Bjarne Chr. Berg (også gravlagt på Kronborg gamle).
Eier 1962.
 


Tvaravegen 10.
Gnr 10 - bnr 35 "Aasheim" (10/35).

Utskilt fra bnr 3 ved skylddeling tinglyst 18/7-1962.

Skyldmark 1962: 0,06 mark. Areal 795 kvm.

Sigmund Bærland.
1975.


Tvaravegen 12.
Gnr 10 - bnr 34 "Furuly" (10/34).

Utskilt fra bnr 3 ved skylddeling tinglyst 13/11-1961.

Skyldmark: 0,04. Areal: 939 kvm.

Kristoffer Pedersen.
1975.


Tvaravegen 16.
Gnr 10 - bnr 9 "Tvarahaugen" (10/9).

Utskilt fra Tvara(3) ved skylddelingsforretning  tinglyst 19/9-1917.

Skyldmark: 0 mark 5 øre.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 323. Digitalarkivet.
"
Skjøte fra enkefru Gunhild Johnsens arvinger, ifølge attest, til Jonni Valle for kr. 12.000, dat. 13/9, thinglæst 18/10-1916."

Tannlege
Fredrik Wilhelm Valle (Fredrik Valle) fra Prestegården f. 27/1-1886 i Nesna prestegjeld på Helgeland d. 5/4-1949, s.a. sogneprest Anton W. Valle.
g. i Holla 21/8-1916 m. Jonni Hansine Johnsen fra Tvara(3) f. 18/8-1892 d. 8/10-1957, d.a. landhandler Johan Johnsen Tvara.
Forlovere: "
Kemner Eivind Eriksen og Sakfører W. W. Valle, Odnes."
1. Rolf Valle f. 23/5-1919. Bodde på Ulefoss.
2. Anton Wilhelm Valle f. 3/10-1922. Se nedenfor.
Eier 1916.

F.f. Tandlæge Fredrik Valle (f.1886), Tvarahaug og Jonny Johnsens (f.1892) Rolf: Fru sogneprest Valle, Frk. Marie Johnsen, faren, Kontorist Harald Halvorsen.
F.f.
Tannlege Fredrik Valle (f.1886), Ulefoss og Jonni Johnsens (f.1892) Anton Wilhelm: Foreldrene, Politifullmektig Trygve Fehn og hustru Sigrid, Frk. Astrid Halvorsen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 323. Digitalarkivet.
"
Overenskomst mellem fru Jonni Valle og Holla Meieri samt A/S Tvara Handelslag angående rett til vann for dette brug
fra disses vannledning mot deltagelse i vedlikehold av samme samt plikt til at utvise forsiktighet ved bruken av vannet m.v., dat. 27.
januar, tingl. 18. februar 1920."

Fredrik Valle avla tannlegeeksamen i 1907. Han praktiserte først i Sandnessjøen fra 1907-1909 og
begynte på Ulefoss i 1910. "Flytta praksisen til egen kontorbygning (hus nr. 2 etter Tvara handelslag)."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 323. Digitalarkivet.
"
Skjøte dat. 17/11-1962, dagbokført (tinglyst) 23/11-1962, fra arvingene i Jonni Valle og Fredrik Valles dødsbo til Anton Wilhelm Valle for kr. 16.250,- "

Tannlege
Anton Wilhelm Valle (Anton W. Valle) herfra f. 3/10-1922 d. 2/12-1979, s.a. tannlege Fredrik Valle.
g.m. Anette Henriette Solli fra Heisholtv. 1 under Tvara
f. 13/7-1928 d. 23/2-2004, d.a. Peder P. Solli.
1. Per Fredrik Valle.
2. Tove Solli.
3. Berit Valle.
Eier 1962.

De voksne flytta siden til en tomannsbolig i Ringsvegen 27 på Ulefoss.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tinglysning, Grunnboksark for Nome kommune, gnr 10, bnr 9.
"Dagbokført (tinglyst) 6/12-1985. (Til)
Einar Kallager f. 1958 og Eva Roko f. 1958, ifølge skjøte for kr. 560.000,-"

Fysioterapeutene
Einar Kallager f. 1958.
g. i Romnes kirke 21/5-1988 m. Eva Mari-Ann Roka f. 1958.
Eiere 1985.

I 1999 kjøpte de Hygiea, Lannavegen 99 (8/13) og fortsatte Nome fysioterapi derfra.

 


Tvaravegen 20.
Gnr 10 - bnr 16 "En parcel" (10/16).

Utskilt fra Tvara(3) ved skylddelingsforretning  tingl. 30/9-1922.

Carl Sverre Halvorsen.
1975.


Vinsåsvegen 4.
Gnr 10 - bnr 41 "Fjelltun" (10/41).

Utskilt fra Tvara(1) ved skylddelingsforretning  tingl. 22/10-1965.

Edgar Stoa.
Eier 1965.


Vinsåsvegen 6.
Gnr. 10 - bnr. 42 "Bergsti" (10/42).

Utskilt fra Tvara(1) ved skylddelingsforretning  tingl. 26/11-1966.

Kontorsjef i Holla Sparebank
Thor Olav Strigen (Thor O. Strigen) fra Ulefoss f. 1935, s.a. skreddermester Thor O. Strigen. Se Lannav. 148 under Eie øvre.
Eier 1966.

Thor Olav Strigen registrerte 13/3-1965 firmaet "Thor Strigen" i forbindelse med overtakelse av skredderfirmaet
etter sin avdøde far i Ringsevja 8. Les om firmaets historie og se bilde, på adressa Lannav. 148 under Eie øvre.