ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Jernverksfamilier i Holla

Verket 1910

Oppdatert 16.06.2024


Verksarbeidere
| Før 1700 | 1700 | 1720 | 1740 | 1762 | 1782 |
| 1801 | 1822 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 |
| 1900 | 1910 | 1920 | 1948 | 1961 |

Søketips: Hold nede [Control] og trykk [f].
Man kan også søke på dato i dette formatet: 10/11-1950.


Kilder: Folketelling 31/12-1910, samt kirkebøker, gamle aviser og annet.


Familie 1.
Verket 1910. Kronborg.

Former
Anders Olsen Kronborg fra Febakke und. S. Namløs f. 14/2-1849 d. 26/3-1922 på Kronborg. "Brudd på hjernen efter fall på holke.", s.a. Ole Olsen Fæbakke.
Se Familie 3 - Febakke 1865.
g. 28/7-1876 m. Karen Anundsdatter fra Verket f. 9/7-1853 d. 16/1-1930 på Kronborg, d.a. Anund Olsen Sandbakken. Se Familie 59 - Verket 1865.
Forlovere: "
Peder Jonsen Værket og John Petter Olsen Værket."
1. Ole
Kronborg f. 31/1-1877.
2. Anne Kristine
Kronborg f. 25/7-1879.
3. Anette Marie
Kronborg f. 30/7-1881.
4. Nicoline Kronborg f. 17/8-1883 g.m. August William Linus Karlsen. Se Heisholtv. 34 und. Ø. Heisholt.
5. Karen Andrea
Kronborg f. 14/12-1885.
6. Anund Olsen f. 18/9-1887.
Se Vesthagv. 18 under Søve.
7. Klara Augusta Andersen f. 19/9-1889.
8. Karl August Kronborg f. 18/8-1891. Se Kirkebakken 46 under Verket.
9. Peder Olaus
Kronborg f. 25/1-1894.

F.f. Former Anders Olsen Vrk. og Karen Anundsdatters Ole: Anne Olsd. Vrk., Kirsten Olsd. Fæbakke, Ole Olsen Vrk., Petter Olsen Vrk., Nils Anundsen Sandbakken.
F.f. Former Anders Olsen Verket og Karen Anundsdatters 
Anne Kristine: Mari Jonsd., Anne Berthea Nilsd., Ole Olsen, Peder Johnsen, John Gjermundsen Naper og Nils Anundsen, alle Vrk.
F.f. Former Anders Olsen Vrk. og Karen Anundsdatters 
Anette Marie: Mari Johnsd. Vrk., Anne Marthine Pedersd. Røgstuen, Ole Olsen Vrk., Peder Johnsen Vrk. Jens Olsen Fæbakke.
F.f. Former Anders Olsen Vrk. og Karen Anundsdatters 
Nicoline: Barnets Moder, Karen Nilsd. Vrk., Ole Olsen Vrk., Hans Severin Andersen Vrk., Ole Anundsen Sandbakken.
F.f. Arb. Anders Olsen Vrk. og Karen Anundsdatters 
Karen Andrea: Anne Olsd. Vrk., Kirstine Petersd. Vrk., Hans Andersen Vrk., Nils Anundsen Vrk., Andreas Anundsen Vrk.
F.f. Former Anders Olsen Vrk. og Karen Anundsdatters 
Anund: Anne Nilsd. Vrk., Kirstine Pedersd. Vrk., Hans Andersen Vrk., Anton Anundsen Vrk. og Jens Olsen Fæbakke.
F.f. Former Anders Olsen Vrk. og Karen Anundsdatters 
Klara Augusta: Mari Johnsd. Vrk., Karen Kittilsd. Præstegrd., Petter Johnsen Vrk. og Ole Anundsen Sandbakken.
F.f. Former Anders Olsen Kronborg og Karen Anundsdatters 
Karl August: Mari Karlsd. Sandbakken, Olava Olsd. Kronborg, Hans Thorstensen Vrk., Jens Olsen Fæbakke, Nikolai Mathiassen Kronborg.
F.f. Anders Olsen Kronborg og Karen Anundsdatters 
Peder Olaus: Marie Karlsd. Sandbakken, Kristine Petersd. Vrk., Peder Johnsen Vrk., Ole Olsen Vrk., Jørgen Pettersen Vrk.

1920: 9 barn, 7 lever.

Denne familien tilhørte i 1920 menigheten "Det Evangeliske Lutherske Kirkesamfund" (DELK).

Foreldrene er gravlagt på Kronborg gamle.

På besøk i 1910:
Linius Karlsen f. 10/5-1879, Ullevalla (Uddevalla?) - Sverige, mt. (midlertidig - paa besøk), hf., g., Sliperiarbeider.
Nikoline Karlsen f. 17/8-1883 i Holla. Hans kone.
Fanny Karlsen f. 20/5-1905 i Solum.
Charlotte Karlsen f. 26/2-1908 i Holla.

Halvor Andersen Kronborg f. 3/1-1862 i Holla(!!). Ugift. Støperiarbeider.
Andrea Andersen Kronborg f. 5/3-1849 på Kongsberg, Husgjerning.


Familie 2a.
Verket 1910. Furustul. 3 familier.

Overretssagfører
Jens Pharo Holst f. 8/8-1863 i Grimstad d. 30/1-1918 i Kristiania, s.a. kjøpmann Christian Rosenberg Holst og Olivia f. Helmer.
g.m. Fanny Olymphia Hoelstad f. 26/9-1872 i Moss d. 18/5-1964.
1. Christian Rosenberg Holst f. 28/5-1892 i Seljord. Student.
2. Fridtjof Holst f. 1/9-1898 i Seljord. Skolegut.

Gravlagt på Vestre Gravlund i Oslo. "Min dyrebare mand, vor gode far".

Til huset i 1910:
Tjenestepike, husstell: Aase Gulliksen f. 13/12-1893 i Skafså.
På besøk: Bertha Kittilsen Elvesæter f. 26/7-1891 på Kongsberg.


Familie 2b.
Verket 1910. Furustul. Sidebygning.

Her var oppført forhenværende dampskibsfører Jens Karl Pettersen f. 17/10-1840 med familie. Se Familie 50b - Verket 1891.


Familie 2c.
Verket 1910. Furustul. Sidebygning.

Her var oppført maskinist ved dampskib og enkemann Greger Johnsen fra Bø f. 12/4-1840. Se Familie 10c - Verket 1891.

Tjenestepike 1910: Ugifte Inga Larsen f. 14/11-1854 i Slagen, Vestfold.


Familie 4.
Verket 1910. Solbakken. Kontorsjefbolig.

Kontorchef hos Cappelen
Tom Seeberg (Thomas Seeberg) fra Drammen f. 17/2-1860 d. 27/3-1938 i Drammen, s.a. Christen Foyn Seeberg og Maren Susanne.
g.m. Thomasine Johanne Marie Kjær f. Jacobsen fra Drammen (adoptert av NN Kiær) f. 13/12-1871 d. 1948 på Konnerud ved Drammen., d.a. Gjermund Jacobsen og Helene Marie.
1. Annie Seeberg f. 30/3-1893 på Solbakken.
2. Tom Seeberg f. 1/6-1894 d. 149/4-1964.
3. Alf Seeberg f.10/11-1895. Var Farmaceut på Ulefoss apotek på Lanna i 1920.
3. Finn Seeberg f. 19/1-1899.

F.f. Kontorchef Tom Seeberg, Solbakken og Thomasine Johanne Marie f. Jakobsens (adoptivnavn: Kiær) Annie: Fru Mathilde Kiær, Solheim pr. Drammen, Frøken Kathrine Kiær do., Grosserer Oscar Kiær do., Skibsreder Peder Wiborg, Drammen, Kjøbmand Oscar Seeberg, Skien.
F.f. Kontorchef Tom Seeberg, Solbakken og Thomasine Johanne Marie f. Jakobsen Kjærs 
Tom: Fru Susanne Blom, Drammen, Frk. Maren Seeberg, Drammen, Kjøbmand Chr. Blom do., Oberstløjtnant P. M. Boyesen, Christiania (fraværende), Læge Oscar Brecke, Hollen.
F.f. Kontorchef Tom Seeberg, Solbakken og Thomasine Johanne Marie Jacobsens 
Alf: Fru Sara Backe, Ulefoss, frk. Elna Samuelsen, do., Doktor Johan Krohn, do., faderen, pastor Nils Kiær, Hollen.
F.f. Kontorchef Tom Seeberg Vrk. og Thomasine Johanne Marie f. Jakobsens 
Finn: Fru Margrethe Boyesen, Kristiania, Frk. Ragna Blom, Drammen, Oscar Kiær do., Johannes Kiær do., Ingeniør P. Støren, Ulefos.

Tjenestepike 1910: Amanda Næsmark f. 21/2-1887 i Skafså i Mo.

Familien kom til Holla rundt 1892. Det var nevnt i 1910-tellinga at han var "Kontorchef for Jerngruber, Jernstøberi, Træmasse og Trælast."

Kilde: Wikipedia.
Tom Seeberg fra Bjørndalen vant historiens fjerde Landsskytterstevne i Stavanger i 1896. Han kom til Cappelen på Ulefoss som kontorsjef etter mange år hos Treschow i Larvik. Han deltok i Sommer-OL i Paris i 1900 og tok sølvmedalge i "Lagskyting med armègevær". Dessuten vant han i 1901 den skandinaviske skytterfesten i København. Tom Seeberg var formann i, og en av stifterne av Ulefoss Sportsforening i 1895. Dette var en videreføring av Holden Sportsforening etablert i 1893.


Tom Seeberg (1860-1938).


Familie 5.
Verket 1910. (Solbakken?).

Her var oppført formermester Carl Meklenbrauch f. 6/9-1843 fra Tyskland med familie. Se Familie 11 - Verket 1891.


Familie 6.
Verket 1910. Møllerløkken.

Skovfoged (skaufut) for Cappelen, tømmerinspektør
Ole Halvorsen (Ole Møllerløkken) fra Verket f. 26/3-1863 i Holla d. 2/10-1935, s.a. Halvor Olsen. Se Familie 102 - Verket 1865.
g1g i Holla 28/12-1889 m. Elise Simensdatter fra Sagene f. 22/7-1869 d. 6/7-1890 ved Heisholt (evja) av "Barselfeber 23die Dag efter Forløsningen.", d.a. formann Simen Thorstensen. Se Familie 5 - Sagene 1865.
Forlovere: "
Gregar Johnsen Vrk. og Johan Hansen Vrk."
g2g i Holla 2/6-1894 m. Hansine Kirstine Hansdatter (Sina Halvorsen) fra Sagene f. 26/8-1866 i Solum d. 16/1-1960, d.a. møllermester Hans Anundsen ved Sagene. Se Familie 25a - Sagene 1875.
Forlovere: "
Hans Anundsen Sagbr. og Gunder Aasmundsen Vrk."
1. Elise Halvorsen f. 13/6-1890 g.m. Johan.
Barn i 2. ekteskap:
2. Astrid Halvorsen f. 6/4-1895 g.m. Leif.
3. Helmer Halvorsen f. 25/8-1896. Sousdirektør i Oslo.
4. Harald Bjarne Halvorsen f. 18/4-1898 d. 5/4-1961 (handelsbestyrer i Kristiania) g. i Holla 3/6-1922 m. Signe Johnsen f. 27/2-1895 d. 20/6-1976, d.a. kjøpmann Johan Johnsen. Gravlagt på Nordstrand i Oslo.
5. Halvor Kristoffer Møllerløkken f. 14/3-1900. Se gul ramme nedenfor.
6. Olaf Trygve Halvorsen f. 5/1-1902 d. 5/2-1975 (banksjef O.T. Halvorsen) g.m. Randi f. 18/7-1904 d. 16/6-1976. Gravlagt på Kronborg nye.
7. Hans Sverre Johannes Halvorsen (Sverre Halvorsen) f. 9/3-1904 d. 21/1-1971 g.m. Gerd f. 2/11-1916 d. 24/6-1968. Gravlagt på Kronborg nye.
8. Fridtjof Halvorsen f. 3/10-1905 d. 2/12-1981. Ugift. Gravlagt på Søre Ål i Lillehammer.
9. Esther Halvorsen f. 16/7-1908 g.m. Nicolay.
10.
Ingeborg Halvorsen f. 2/2-1911 g.m. Magne.

F.f. Skovbetjent Ole Halvorsen Heisholt og Elise Simonsdatters Elise: Sofie Nape Sagbr., Elise Halvorsen, Simon Thorstensen, Halvor Olsen Værket.
F.f. Skovfoged Ole Halvorsen Vrk. og Hansine Kristine Hansdatters 
Astrid: Marie Hansd. Vrk., Emma Eriksen do., Halvor Olsen do., Hans Anundsen Sagbr., Gustav Halvorsen Vrk.
F.f. Skovfoged Ole Halvorsen Vrk. og Hansine f. Hansens 
Helmer: Expeditør Jens Kastet, handelsbetjent Johannes Halvorsen, arb. Gunder Osmundsen, kone Marie Kastet.
F.f. Skovfoged Ole Halvorsen, Møllerløkken, Vrk. og Hansine Kristine f. Hansens 
Halvor Kristoffer: Moderen, Faderen, Gunder Aasmundsen Vrk., kone Anne Olsen Vrk.
(Ført på i 1942: Ved Justisdepartementets bevilling av 16/1-1942, er etternavnet Halvorsen endret til Møllerløkken.)

Tjenestepike 1910: Olava Olsen f. 22/3-1894 i Holla. "Husgjerning- og kreaturstel".
Tjenestepike 1920: Karen Pauline Skaardal f. 23/5-1905 i Lunde.

1920: 9 barn, 9 lever.

Nevnt i folketellinga 1920: "Biinntekt, Bruk af ca. 28 maal jord."

Kilde: Egne notater.
Halvor Kristoffer Møllerløkken f. 14/3-1900 i Holla, døde 19/4-1956 som sogneprest i Fåberg, nord for Lillehammer.
Hans kone var Nina Louise Hauge f. 13/9-1911 d. 4/1-1994.

 


Familie 7.
Verket 1910. Forbruksforeningen.

Her var oppført baker Peder Pedersen med familie. Se Familie 67 - Verket 1891.


Familie 8.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 6 familier (1).

Her var oppført former Johannes Hansen med familie. Se Familie 152 - Verket 1900.


Familie 9.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 6 familier (2).

Her var oppført former Even Johannesen Sandbakken f. 12/9-1850 med familie. Se Familie 57b - Verket 1891.


Familie 10.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 6 familier (3).

Sagarbeider for Cappelen, opgiver ved støperi
Saamund Andersen fra Verket f. 5/12-1863 d. 4/4-1934., s.a. Anders Saamundsen. Se Familie 23 - Verket 1865.
g1g i Holla 22/11-1889 m. Anne Nilsdatter fra Verket f. 24/6-1867 d. 7/12-1900 på Verket av "Lungebetændelse.", d.a. Nils Pedersen. Se Familie 27 - Verket 1865.
Forlovere: "
Halvor Olsen Vrk. og Anders Johannesen Vrk."
g2g i Holla 23/8-1902 m. Maren Severine Aasmundsdatter fra Verket f. 5/11-1864 d. 5/6-1946 på Skotfoss, d.a. Aasmund Gundersen. Se Familie 44 - Verket 1865.
Forlovere: "
Værksarb. Gunder Aasmundsen og ditto Edvard Andersen Vrk."
1. Nils Andreas f. 31/8-1890 d. 19/9-1890 på Verket. "For tidlig født."
2. Anders Saamundsen f. 15/1-1892. Se Familie x - Verket 1948.
3. Nikoline Marie Saamundsen f. 14/9-1893 d. 23/1-1917 som tjenestepike på Notodden av "Hjernebetændelse".
4. Anne f. 10/11-1900 d. 7/7-1901 på Verket av "Krampe".
Barn i 2. ekteskap:
5. Aagot Margrethe Saamundsen (Aagot Torgersen) f. 30/12-1902 d. 4/8-1988 g.m. Kalmar Torgersen (s.a. Andreas og Ingeborg Torgersen) f. 15/2-1900 d. 30/4-1972. Alle gravlagt på Pollen.
6. Alf Saamundsen f. 31/8-1907 d. ca. 4/4-1932. Ugift. Gravlagt på Kronborg gamle, sammen med sine foreldre.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Sagarb. Saamund Andersen Vrk. og Anne Nilsdatters Nils Andreas: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af (gjordemoder) Ingeborg Tovsen Tufte. Død før hjemmedaabens Bekræftelse.
F.f. Sagarb. Saamund Andersen Vrk. og Anne Nilsdatters 
Anders: Berthe M. Andersd. Vrk., Marie Andersd. Vrk., Nils Evensen Vrk., Olaus Severin Larsen Vrk. og Edvard Andersen Værket.
F.f. Sagarb. Saamund Andersen Vrk. og Anne Nilsdatters 
Nikoline Marie: Moderen, Gustava Andersd. Vrk., Hans Andersen do., Nils Evensen do., Andreas Nilsen do.
F.f. Arb. Saamund Andersen Vrk. og Anne Pedersdatters 
Anne: Faderen, Andreas Nilsen Vrk., Kone Maren Anne Andersen, Pige Inger Nilsen Vrk.
F.f. Støberiarb. Saamund Anders Vrk., og Maren Severine Aasmundsdatters 
Aagot Margrethe: Bertha Andreassen Vrk., Marie Andreassen Vrk., Edvard Andersen Vrk., Faderen.
F.f. Støberiarb. Saamund Andersen Vrk. og Maren Severine Aasmundsens 
Alf. Fadd: Marie Aasmundsen, pige Mathilde Hansen Vrk., Faderen, Uk., Værksarb. Gunnar Andersen Vrk.

Andrea Asgjersen f. 4/3-1829, Hollen, enke, Fattigunderstøttelse.

Da Saamund Andersen døde etterlot han seg hustru og 2 myndige barn.

Saamund og Maren er begge gravlagt på Kronborg Gamle.


Familie 11.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 6 familier (4).

Her var oppført lastearbeider og enkemann Knut Knutsen Bjerva fra Lunde f. 3/7-1868 og sønnen Kristian Bjerva. Se Familie 52b - Verket 1900.

Husholderske: Gunhild Jespersen f. 2/10-1859 i Bamble.


Familie 12.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 6 familier (5).

Her var oppført Anders Johannesen Sandbakken med familie. Se Familie 151 - Verket 1900.


Familie 13.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 6 familier (6).

Former, opgiver ved støperi (1910),
Hans Gulliksen fra Verket f. 6/1-1863 d. 26/10-1936, s.a. Gullik Christensen. Se Familie 26 - Verket 1865.
g. i Helgen krk. 4/2-1887 m. Aslaug Marie Nilsdatter fra Velkom under Kolstad store (tremenninger) f. 7/11-1863 på Gruva under S. Namløs d. 28/11-1914, d.a. Nils Gundersen Velkom.
Forlovere: "Jens Gundersen Jøntvedt og Ole Gulliksen Verket."
1. Gustav Hansen f. 18/5-1887. "Baadsmand paa lastebaat" (1910). Gift i Holla 30/10-1915 m. Anne Gurine Larsen fra Sannerholt, d.a. skomaker Lars Andersen.
2. Marie Hansdatter f. 8/7-1889 g. i Holla 18/4-1915 m. Knut Gunerius Olsen/ Hermansen f. i Skafså 1889, s.a. verksarb. Herman Olsen.
3. Nora Karette Hansen f. 30/10-1891 g.m. Hans Odinsen (Hans Hansen). Se Familie 10b - Verket 1920.
4. Anna Alice Hansen f. 10/6-1894 g. i Holla 25/7-1915 m. Stener Stenersen fra Heddal f. ca. 1887, s.a. arbeider Stener Halvorsen.
5. Berte Hansen f. 11/12-1900 g. i Holla 3/1-1925 m. sagarb. Andreas Martinius Johannesen.
6. Charlotte Hansen f. 2/12-1903.

F.f. Arbeider Hans Gulliksen Vrk., Velkom og Aslaug Marie Nilsdatters Gustav: Kirsti Pedersd. Velkom, Nils Gundersen Velkom, Ole Gulliksen Vrk., Anne Kirstine Olsd. Fæbakke, Jens Gundersen Velkom.
F.f. Arb. Hans Gulliksen Vrk. og Aslaug Marie Nilsdatters 
Marie: Kirsti Pedersd. Velkom, Ingeborg Torstend. Vrk., Peder Johnsen Vrk., Nils Evenden Vrk. og Severin Thorstensen Vrk.
F.f. Arb. Hans Gulliksen Vrk. og Aslaug Marie Nilsdatters 
Nora Karette: Olava Olsd. Vrk., Sofie Pedersd. Vrk., Ole Gulliksen do., Jørgen Rasmussen do. og Gunder Nilsen Velkom.
F.f. Arb. Hans Gulliksen Vrk. og Aslaug Marie Nilsdatters 
Anna Alice: Ole Gulliksen Vrk., Gunder Nilsen Velkom, Peder Nilsen do., Olava Olsd. Vrk., Anne Elise Jørgensd. Vrk.
F.f. Støberiarb. Hans Gulliksen Vrk. og Aslaug Marie Nilsdatters 
Berte: Former Ole Gulliksen Vrk., Grubearb. og Gbr. Peder Nilsen Velkom, Anne Jørgensd. Vrk., Johanne Rasmusd. Vrk.
F.f. Støberiarb. Hans Gulliksen Vrk. og Aslaug Maria Nilsdatters 
Charlotte: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af jordemoder Ingeborg Tovsen. Barnet døde før hjemmedaabens bekreftelse i kirken.


Familie 14.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 2 leiligheter (1).

Sliperiarbeider
Nikolai Mathiassen Holstad fra Beitstad i Trøndelag f. 24/6-1858 i Namdalseidet d. 1946, s.a. husmann Mathias Nilsen Holstad.
g. i Holla 5/12-1891 m. Olava Olsdatter fra Verket f. 27/10-1871 d. 1939, d.a. Maren Andrea Andersdatter Kronborg og verksarbeider Ole Olsen. Se Familie 115 - Verket 1865.
Forlovere: "
Andreas Jespersen Kronborg og Anders Olsen ditto."
1. Olga Holstad f. 24/8-1892.
2. Ingolf Andreas Holstad f. 16/5-1894. Se Moen store und. Prestegården.

Olava Olsdatter vokste opp hos sin mormor Sophie Gurine Jacobsdatter på Kronborg.


Familie 15.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 2 leiligheter (2).

Former
Andreas Hansen Strandsplads fra Verket f. 29/9-1871, s.a. Hans Andreas Jensen Strandsplads. Se Familie 56 - Verket 1865.
g. 5/12-1891 m. Karoline fra Hurum, Buskerud f. 24/4-1871.
1. Hilda Strandsplads f. 14/1-1901.
2. Harald Kristian Strandsplads f. 9/10-1902.

Kirsti Trondsdatter Strandsplads f. 29/9-1827, Hollen, mor til husfader, enke, Fattigunderstøttelse.


Familie 16.
Verket 1910. (Møllerløkka)

Grubearbeider, skogbestyrer (1906)
Anton Hansen Teigen (Anton Teigen) fra Teigen i Hedenstad sogn f. 13/2-1878 i Sandsvær, Buskerud d. 2/12-1968 på Ulefoss, s.a. sølvverksarb. og bonde Hans Olsen Teigen (f. 1836) og Maren Marie Torstensdatter (f. 1837).
g. i Hedenstad krk. i Sandsvær 11/10-1903 m. Asborg Hansdatter Fæhn fra N. Fen(1) f. 18/4-1886 i Holla d. 12/8-1979, d.a. bonde Hans Halvorsen Fæhn.
1. Maren Teigen f. 16/3-1904 i Holla.
2. Harald Teigen f. 4/12-1906.
3. Magnhild Teigen f. 26/6-1909.
4. Hjørdis Teigen f. 4/10-1914.
5. Erling Teigen f. 23/7-1918.
6. Asbjørn Teigen f. 27/10-1926.

F.f. Grubearb. Anton Hansen Teigen, Fæhn og Asborg Hansdatters Maren: Marie Teigen, Gruben, Ole Teigen, do., Hans Halvorsen Fæhn og Anne M. Hansd. Fæhn.
F.f. Skovfogd Anton Hansen Teigen, Vrk. og Asberg Hansdatters 
Harald: Anne Popperud, Fæhn, Andreas Popperud, do., John Bochlund, do. og Gunhild Tveit, Røgstuen.
F.f. Skovfoged Anton Hansen Teigen, Vrk. og Asborg Hansdatters 
Magnild: Kone Anne Skaardal Vrk., pige Nikoline Bocklund, Grubearb. John Bocklund, Grubearb. Morten Teigen.
F.f. Skovfoged Anton Hansen Teigen, Møllerløkken og Asborg Hansdatters 
Hjørdis: Faderen, Grubeform. Martin Teigen, Kone Anne Skaardal, Pige Magna Gulliksen Vrk.
F.f. Skogfogd Anton Hansen Teigen, Ulefoss og Asborg Hansdatters 
Erling: Forældrene, Karen Espevalen, Grubearbeider Andreas Popperud.
F.f.
Skogfogd Anton Hansen Teigen, Ulefoss og hustru Asborg Hansdatters Asbjørn: Moren, Peder Paus Espevolden, Maren Teigen.

I huset i 1910: Enke Andrea Jacobsen f. 28/8-1836 i Kristiania. Fattigunderstøttelse.

I 1920 var det nevnt at han hadde bi-inntekt av en jordvei på ca. 13 mål.

Fødselsdatoen på gravsteinen til skogbestyrer Anton Teigen på Kronborg nye, Ulefoss er helt feil.
Les gjerne om Anton Teigens opphav i "Sandsværs Historie" bind VIII (Hedenstad sogn), side 426.
Gårdnr 130, bnr 1. (G.S.).


Familie 17.
Verket 1910. (Meieriet).

Her var oppført "sliberiarbeider" Ole Olsen Skaardal fra Øvre Verket f. 20/12-1873, med familie. Se Familie 42 - Verket 1920.


Familie 18.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 7 familier (1). Nedre Verket (G.S.).

Sliperiarbeider, reparatør (1915)
Karl Johan Rasmussen (Karl Rasmussen) fra Verket f. 29/9-1874 d. 19/8-1952, s.a. sagarbeider Rasmus Johnsen og Inger Olsdatter. Se Familie 42b - Verket 1891.
g. i Holla 20/3-1897 m. Elise Oluffa Eliasdatter fra Line på Herøy, Sunnmøre f. 14/12-1872 d. 19/12-1915 i Gleden, d.a. gbr. Elias Eliassen Line.
Forlovere: "
Jon Kristensen Vrk. og Hans Kristinus Olsen Vrk."
1. Einar Ragnvald f. 21/5-1898 d. 15/8-1899 på Verket av "Mavesygdom".
2. Esther Berthea Rasmussen (Esther Rasmussen) f. 25/8-1899 g.m. møbelsnekker Bjarne Olsen. Se Ellandvegen 1 under Søve.
3. Therese Elisabeth Rasmussen f. 18/2-1901.
4. Ingrid Signora Rasmussen f. 23/3-1903.
5. Einar Rasmus Rasmussen f. 19/5-1905. Se Pilerødv. 15 under Jernverket.
6. Berte Johanne Rasmussen f. 11/4-1909.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Sliberiarb. Karl Johan Rasmussen Vrk. og Elise Oluffa Eliassens Einar Ragnvald: Kone Bertha Iversd. Lunde, Pige Ingeborg Rasmussen Vrk., Arb. Rasmus Johnsen Vrk., Gbr. Einar J. Eliassen Lunde, Arb. Ole Andersen Kronborg.
F.f. Sagarb. Karl Rasmussen Vrk. og Elise Eliassens 
Esther Berthea: Faderen, Sliberiarb. Martinius Johnsen Vrk., do. Edvard Johannesen Kabbe, Moderen, Johannes Rasmussen.
F.f. Sagarb. Karl Johan Rasmussen Vrk. og Elise Oluffa Eliasdatters 
Terese Elisabet: Olava Olsd. Vrk., Johanne Rasmussen, Sagarb. Rasmus Johannesen og Former Ole Gulliksen Vrk.
F.f. Sagarb. Karl Rasmussen Vrk. og Elise Oloffa Eliasdatters 
Ingrid Signora: Johanne Olsen Vrk., Karen Gundersen Vrk., Sagarb. Rasmus Johnsen Vrk. og Sliberiarb. Oskar Sundeli Vrk.
F.f. Sagarb. Karl Johan Rasmussen Vrk. og Elise Olufa Eliasdatters 
Einar Rasmus: Moderen, Anne Olsen Vrk., Rasmus Johnsen Vrk. og Peder Svendsen Vrk.
F.f. Værksarb. Karl Johan Rasmussen Vrk. og Elise Oluffa Eliassens 
Birte Johanne: Kone Inger Rasmussen Vrk., pige Hanna Olsen Vrk., Værksarb. Hans Olaves Olsen Vrk. og Værksarb. Peder Svensen Vrk.

Hos dem i 1910: Andrea Nilsen f. 0/4-1834 i Hollen, enke, Fattigunderstøttelse.


Familie 19.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 7 familier (2). Nedre Verket

Her var oppført sagarbeider Kristian Finkenhagen f. 28/11-1870 med familie. Se Familie 56 - Verket 1900.


Familie 20.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 7 familier (3). Nedre Verket

Her var oppført former Severin Torbjørnsen f. 14/6-1851 og kona. Se Familie 48k - Verket 1891.


Familie 21.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 7 familier (4). Nedre Verket

Former, ugift
Johannes Gundersen fra Nedre Verket f. 8/8-1867 d. 18/8-1920 på verket av "Kræftsvulst.", s.a. Gunder Christophersen. Se Familie 48g - Verket 1891.

Hans søster i 1910.
Karen Marie Gundersdatter f. 30/10-1882. Stelte huset for han.
Kitty Mørk f. 3/6-1910 i Holla (ikke funnet døpt her. G.S.). Hennes datter.


Familie 22.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 7 familier (5). Nedre Verket

Her var oppført enka Inger Berntsdatter, etter former Christen Andersen på Nedre Verket. Se Familie 48e - Verket 1891.


Familie 23.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 7 familier (6). Nedre Verket

Former
Andreas Severin Thorstensen fra Verket f. 7/5-1868 i Holla
 d. mai 1944, s.a. former Thorsten Hansen. Se Familie 30a - Verket 1875.
g. i Holla 22/12-1893 m. Marie Johannesdatter "fra Verket" f. 16/12-1866 i Bränland i Elfsborgs len, Sverige, d.a. Johannes Arvidsson.
Forlovere: "
Magnus Andersen Søve og Peder Larsen Vrk."
1. Karen Thorstensen f. 9/3-1894 i Holla.
2. Johannes Thorstensen f. 18/11-1895. Sagarbeider for Cappelen i 1910/1920.
3. Hans Andreas Thorstensen f. 22/12-1898.
4. Hjalmar Thorstensen f. 3/12-1901. 1920: Støperiarbeider.
5. Thorvald Thorstensen f. 24/3-1904. Bodde i 1948 på Nedre Verket. 1920: Støperiarbeider.
6. Anna Thorstensen f. 8/7-1906.

Hun ble konfirmert i Sverige og han ble konfirmert her.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Andreas Severin Thorstensen Søve og Marie Johannesdatters Karen: Hans Thorstensen Vrk., Johannes Thorstensen Vrk., Gunder Larsen Vrk., Johannes Thorstensen Vrk., Karen Johannesd. Søve.
F.f. Former Andreas Severin Toreskaas, Vrk. og Marie Johannesens 
Johannes: Arb. Hans Torstensen Vrk., Johannes Torstensen Vrk., Halvor Andersen Mælum, pige Johanne Torstensen Vrk., enke Johanne Andreassen Vrk.
F.f. Former Andreas Severin Torstensen Vrk. og Marie Johannesens 
Hans Andreas: Karen Johannesen, Pige Anne Kristine Olsen, Schweitzer Magnus Andersen, Former Peder Larsen, Arb. Johannes Torstensen.
F.f. Former Andreas Severin Torstensen, Vrk. og Marie Johannesdatters 
Hjalmar: Kone Johanne Johnsen Vrk., Pige Anne Kristine Olsd. Kaasene, Former Hans Torstensen Vrk., Lagerarb. Johannes Torstensen Vrk., Barnets Fader.
F.f. Former Andreas Severin Torstensen Vrk. og Marie Johannesdatters 
Torvald: Johanne Johnsen Vrk., Hans Torstensen Vrk., Johannes Torstensen Vrk. og Augusta Magnussen, Søve.
F.f. Former Andreas Severin Torstensen Vrk. og Marie Johannesdatters 
Anna: Aslaug Nilsen Vrk., Augusta Magnussen Vrk., Hans Torstensen Vrk. og Johannes Torstensen Vrk.

Losjerende bror i 1900, 1910 og 1920: Sagarbeider Johannes Torstensen f. 25/4-1863 i Holla. Ugift.


Familie 24.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 7 familier (7). Nedre Verket

Her var oppført forhenværende former og enkemann Peder Johnsen f. 7/1-1843. Se Familie 48d - Verket 1891.


Familie 25.
Verket 1910. Nedre Verket.

Kobbersmed, enkemann
O. Isaksen f. 4/6-1863 i Kristiansand S.

Marie Olsen f. 8/9-1864 i Kvinesdal. Ugift. Hushjelp.
Sigfrid Helle f. 18/9-1900 i Kristiansand S. Hennes datter.


Familie 26.
Verket 1910. Arbeiderbolig. Nedre Verket.

Kanalarbeider (1890), sliberiarbeider
Torkild Torkildsen
 (Torkild Stavaasen) fra Rui Tuddal, Hjartdal f. 28/10-1859, s.a. bonde Torkild Torstensen Rui og Liv Halvorsdatter.
g. borgerlig i Skien 17/11-1890 m. Aslaug Heljesdatter fra Brændemo i Gransherad f. 3/5-1858, d.a. husm. Helje Tormodsen og Margith Pedersdatter.
1. Lina Torkildsen f. 1891 i Holla.
2. Theodor Torkildsen f. 1893 i Holla.
3. Halvor Torkildsen f. 12/10-1894 i Holla.
4. Mathias Torkildsen f. 4/12-1896.
5. Marie Torkildsen f. 18/6-1899.
6. Astrid Torkildsen f. 1/2-1901.

Aslaug Høljesdatter ble konf. i Gransherad kirke 10/10-1875 boende hjemme på "Brændmoe".
Hun er meldt utflytta (i Gransherrad kirkebok nr I 5, 1887-1916, folie 233) fra "Brændemo",
som ugift, til Holla den 8/10-1890.

F.f. Sliberiarb. Torkild Torkildsen Vrk. og Aslaug Helgesdatters Halvor: Sofie Klausd. Vrk., Anne Pedersd. do., Kristian Finckenhagen do., Andreas Evensen do., Ole Rasmussen do.
F.f. Sliberiarb. Torkel Torkelsen Vrk. og Aslaug Helgesdatters 
Matthias: Kone Sofie Clasd. Jespersen, Pige Karen Andrea Pedersd. Vrk., Former Tron Hansen Vrk., Arb. Kristian Finkenhagen, Arb. Anders Evensen Skaardal.
F.f. Sliberiarb. Torkil Torkilsen Vrk. og Aslaug Helgesdatters 
Marie: Andrea Halvorsd., pige Kirstine Andreasd. Vrk., Gartner Kristian Finkenhagen, Arb. Tron Hansen, Arb. Johannes Nilsen Vrk.
F.f. Sliberiarb. Torkel Torkilsen Vrk. og Aslaug Helgesdatters 
Astrid: Andrea Halvorsd. Vrk., Aaste Nilsen Vrk. Faderen, Sliberiarb. Martinius Arvesen Vrk.

Da dette ekteparet kom til Holla i 1916 var de såkalte dissentere. De sto altså utenfor Statskirken.
Det var ikke nevnt hvilket trossamfunn de tilhørte.


Familie 27.
Verket 1910. Bolig med 2 familier (2). Nedre Verket.

Her var oppført former Ole Gulliksen fra Verket f. 3/10-1856 og kone Olava Olsdatter fra Siljan f. 6/9-1855. Se Familie 44a - Verket 1891.


Familie 28.
Verket 1910. Ulefoss sluser med 2 familier (1). Slusevokterboligen.

Her var oppført slusevogter, sluseformand (før 1925: Slusemester) Erik Sigurdsen med familie.
Se Familie 29a - Verket 1900.

Tjenestepike 1910: Alma Halvorsen f. 20/1-1893 i Hollen.


Familie 29.
Verket 1910. Ulefoss sluser med 2 familier (2). Slusevokterboligen.

Her var oppført enkemann og slusevokter Jens Ingulstad f. 27/8-1859 med familie. Se Familie 29b - Verket 1900.

Tjenestepike: Anna Halvorsen f. 10/9-1887 i Mo i Tel.


Familie 30.
Verket 1910.

Her var oppført former Ole Nilsen Søve f. 1857 med familie. Se Familie 35 - Verket 1900.


Familie 31.
Verket 1910. Byggmesterbolig.

Her var oppført formann for all byggevirksomhet hos Cappelen, Harald Gulliksen fra Lunde f. 22/8-1852 med familie. Se Familie 3 - Verket 1900.


Familie 32.
Verket 1910.

Karl Nilsen f. 24/11-1869, Norderhov, hf., g., Sagmester.
Ingeborg Nilsen f. 6/8-1873, Hollen, hm., g.
 


Familie 33.
Verket 1910.

Kirstine Olsen f. 12/10-1865, Hollen, hm., enke, Sydame.
Olaf Jensen f. 6/12-1896, Hollen, s.
Oskar Jensen f. 26/9-1900, Hollen, s.


Familie 34.
Verket 1910.

Her var oppført sagarbeider Johan Jørgensen med familie.


Familie 35.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 9 familier (1). Svingen.

Johannes J. Sandbakken f. 25/7-1879, Hollen, hf., g., Sliper ved støperiet.
Ragnhild Sandbakken f. 14/5-1878, Porsgrund, hm., g.


Familie 36.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 9 familier (2). Svingen.

Formann ved sagbruk
Even Nilsen fra Verket f. 15/10-1863, s.a. former Nils Evensen. Se Familie 32b - Verket 1875.
g. i Holla 29/5-1890 m. Karen Olsdatter f. 24/1-1856 i Vinger (ved eller i Kongsvinger), Hedmark, d.a. Ole Jacobsen.
Forlovere: "
Anders Johannesen Vrk. og Kristian Evensen Vrk."
1. Nils Olai Evensen f. 8/4-1891.
2. Ingeborg Nilsen f. 15/5-1893.
3. Otto Kasper Nilsen f. 14/2-1896.

F.f. Sagarb. Even Nilsen Værket og Karen Olsdatters Nils Olai: Moderen, Elise Kristiansd. Vrk., Nils Evensen do., Even Johannesen do. og Andreas Nilsen Værket.
F.f. Arb. Even Nilsen Vrk. og Karen Olsdatters 
Ingeborg: Sofie Kristiansd. Vrk., Hansine Hansd. Vrk., Nils Evensen Vrk., Andreas Nilsen Vrk. og Faderen.
F.f. Sagarb. Even Nilsen Vrk. og Karen Olsens 
Otto Kasper: Kone Anne Tallaksen Vrk., pige Inger Nilsen Vrk., Smed Nils Evensen Vrk., smed Andreas Nilsen Vrk., Faderen.

Karen Olsdatter ble konfirmert i Vinger i 1871.


Familie 37.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 9 familier (3). Svingen.

Her var oppført Snedker ved jernstøperi, tidligere kusk på Holden, Svend/ Severin Andersson fra Åryd sogn i Skåne, Sverige f. 5/11-1842 med familie.
Se Familie 56 - Verket 1891.


Severin Andersen (Svend Anderson) var kusk for familien Cappelen på Holden fra før 1877 og på hele 1880- og 90-tallet.
Han ble værende på Ulefoss og ble siden verksarbeider.


Familie 38.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 9 familier (4). Svingen.

Verksarbeider
Tron Nikolai Olsen fra Verket f. 3/3-1872 i Holla, s.a. Ole Tronsen. 
Se Familie 57a - Verket 1891.
g. i Holla 9/11-1894 m. Elise Nilsdatter Lindgren fra Haugbakken under Prestegården f. 11/2-1873, d.a. smed Nils Johnsen Lindgren.
Forlovere: "
Nils Johnsen Lindgren og John Karlsen Lindgren."
1. Otto Emil Thronsen f. 25/7-1896. Støperiarbeider i 1910. 1920: "
Tapper smeltet jern." Se Familie xx - Verket 1961.
2. Nora
Thronsen f. 12/4-1898.
3. Johanne Marie
Thronsen f. 5/12-1899.
4. Thoralf
Thronsen f. 2/3-1903. 1920: "Handelsbetjent Tvara Handelslag. Bor hjemme."
5.
Esther Thronsen f. 11/6-1911.
6. Erling Thronsen f. 12/9-1917.

F.f. Sliberiarb. Tron Olsen Vrk. og Elise Nilsdatters Otto Emil: Johanne Nilsd. Vrk., pige Anne Olsd. Vrk., Ole Tronsen Vrk., smed Nils Jonsen Lindgren, Vrk. Jørgen Nilsen Lindgren Vrk.
F.f.
Sliberiarb. Tron Olsen Vrk. og Elise Nilsdatters Nora: Kone Johanne Nilsd. Vrk., Ida Nilsd. Lindgren, smed Nils Johnsen Lindgren, dagarb. Ole Tronsen, værksarb. Jørgen Nilsen Lindgren.
F.f. Beslagsmed Tron Nikolai Olsen Vrk. og Elise Nilsdatters 
Johanne Marie: Moderen, Johanne Nilsd. Vrk., pige Anne Olsd. Vrk., Arb. Ole Tronsen Vrk., Arb. Johannes Olsen Vrk., Smed Nils Johnsen Lindgren.
F.f. Sliberiarb. Tron Nikolai Olsen Vrk. og Elise Nilsdatters 
Toralf: Johanne Nilsd. Vrk., Ella Nilsd. Haugbakken, Nils Johnsen do., Ole Tronsen Vrk.
F.f.
Beslagsmed Tron Olsen Vrk. og Elise Nilsdatters Ester: Forældrene, pige Hilda Nilsd. Lingren, Sagarb. Ole Tronsen Vrk.
F.f. Beslagsmed Tron Nikolai Olsen Vrk. og Elise Nilsdatters 
Erling: Forældrene, Pike Johanne Tronsen, Handelsbetjent Torald Tronsen.

Andre i 1910:
Hans far: Ole Tronsen f. 1/7-1838. Sagarbeider i 1910.
Hans mor: Johanne Tronsen f. 27/12-1836.

1920: 6 barn, 6 lever.


Familie 39.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 9 familier (5). Svingen.

Beslagsmed ved støperiet (1913), tidligere både former og sliperiarbeider
Andreas Thomassen fra Verket f. 24/10-1870 d. 22/1-1943, s.a. former Thomas Larsen og Kari Halvorsdatter. Se Familie 37 - Verket 1845.
g1g i Holla 7/8-1897 m. Karen Marie Aasmundsdatter fra Verket f. 18/4-1872 d. 12/4-1919 på Verket av "Lungebetændelse," etter spanskesyken, d.a. former Aasmund Gundersen. Se Familie 44 - Verket 1865.
Forlovere: "
Jørgen Aasmundsen Vrk. og Gunder Aasmundsen Vrk."
g2g i Holla 21/9-1924 m. Anna Marie Andersdatter (Steinsholt) fra Odden under Eie øvre f. 25/4-1875 d. 31/5-1957, d.a. skredder Anders Petter Gundersen Odden og Kirsten Marie Olsdatter.
1. Thomas Thomassen f. 2/6-1900 d. 16/3-1923 i spanskesyken. Ugift.
2. Otmar Thomassen f. 21/2-1903. Emigrerte til USA i 1923. Anleggsarbeider i Maine på østkysten.
3. Kristine Thomassen f. 29/4-1905 d. 15/10-1987. Emigrerte til USA, men kom tilbake etter 10 år.
4. Anton f. 3/8-1908 d. 23/5-1909 på Verket av "Skarlagensfeber."
5. Anton Thomassen f. 10/9-1913 (Gravminnet: 20/9). Se Fensv. 84 i Vesthagan und. Søve.

F.f. Former Andreas Thomassen Vrk. og Karen Marie Aasmundsens Thomas: Marie Aasmundsen, pige Maren Aasmundsen, former Aasmund Gundersen, former Jørgen Aasmundsen, former Aasmund Aasmundsen. alle Vrk.
F.f. Sliberiarb. Andreas Thomassen Vrk. og Karen Marie Aasmundsdatters 
Otmar: Maren Aasmundsd. Vrk., Amalie Halvorsen Vrk., Anton Aasmundsen Vrk. og Faderen.
F.f. Sliberiarb. Andreas Thomassen Vrk. og Marie Aasmundsdatters 
Kristine: Barnets Forældre, Peder Bentsen, Vrk. og Sofie Bentsen Vrk. Hjemmedøbt 29/4 af Bergit Aarnæs.
F.f. Sliberiarb. Andreas Tomasen Vrk. og Karen Marie Aasmundsens 
Anton: Mari Andreassen Vrk., pige Hanna Andreassen Vrk., Former Aasmund Aasmundsen Vrk., Sliberiarb. Jørgen Jensen Vrk.
F.f. Beslagsmed Andreas Tomassen Svingen og Karen Marie Aasundsens 
Anton, Former Olaus Aasmundsen Vrk., Berta Andreassen Vrk., Pige Signe Bentsen Vrk.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Hans gamle mor "Karen Larsen Kamperhaug" (Kari Halvorsdatter) f. 16/12-1831 i Seljord bodde her i 1910 og døde året etter.

Kilde: Artikkel i Holla-Minner 2012, "Vesthagan - portrett av et lokalsamfunn i 50-åra" av Arne Johan Gjermundsen (R.I.P.).
(Fortsatt fra Fensv. 84 i Vesthagan). Anton hadde tre søsken: Thomas som døde i spanskesyken, Otmar, som emigrerte til USA og bodde og arbeidde som anleggs-arbeider i Maine på østkysten, og Kristine som også emigrerte, arbeidde der i 10 år, men kom tilbake på sine eldre dager, og ligger begravet i Holla. Mor til Anton, Karen Marie, døde i spanskesyken og Andreas gifta seg på nytt, med Anna, som hadde vært postbud i England botimot 20 år. Jeg sanser Anna budde i 2. etasje hos Borghild og Anton da jeg var guttunge. Ho døde i 1957, så vidt jeg sanser. (Tilbake til Fensv. 84.)

 


Familie 40.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 9 familier (6). Svingen.

Beslagsmed ved støperiet
Karl Andreas Andreassen (Andreas Andreassen) fra Verket f. 24/6-1861 d. 24/2-1925, s.a. pike Berthe Maria Olsdatter og enkemann Andreas Hansen Dammen. 
Se Familie 26b - Verket 1875.
g. i Holla 25/11-1887 m. Marie Johannesdatter fra Verket f. 19/4-1860 d. 30/5-1938, d.a. Johannes Johannesen Kabbe. Se Familie 32 - Verket 1845.
Forlovere: "
Anders Thronsen Vrk. og Formermester Mechlenbrauck."
1. Olea f. 30/11-1888.
2. Johannes Andreassen f. 11/11-1890 d. 3/2-1913. Ugift. 1910: Arbeider ved Støperiet.
3. Bjarne Andreassen f. 30/11-1892. Se Familie 11 - Verket 1961. 1910: Arbeider ved Støperiet.
4. Olga Anette Andreassen f. 24/3-1895 d. 19/2-1972. Ugift.
5. August Andreassen f. 15/8-1896 d. 28/8-1956. Ugift.
6. Anker Marinius Andreassen f. 21/12-1898. Se Bruksv. 5 und. Verket. Se også Familie 9 - Verket 1961.
7. Edle Marie Andreassen f. 22/7-1904.

F.f. Arb. Karl Andreas Andreassen Vrk. og Marie Johannesdatters Olea: Anne Olsd. Heggen, Anne Johannesd. Vrk., Even Gjermundsen Vrk., Johannes Johannesen Vrk. og Ole Johannesen Vrk.
F.f. Arb. Karl Andreas Andreassen Vrk. og Marie Johannesdatters 
Johannes: Anne Olsd. Vrk., Cecilie Pedersd. Vrk., Ole Johannesen Vrk., Even Gjermundsen og Hans Hansen Værket.
F.f. Værksarb. Karl Andreas Andreassen Vrk. og Marie Johannesdatters 
Bjarne: Mari Johnsd. Vrk., Sofie Pedersd. do., Nils Johannesen do., Peder Hansen do., Jørgen Evensen do.
F.f. Støberiarb.Karl Andreas Andreassen Vrk. og Marie Johannesdatters 
Olga Anette: Anne Olsd. Vrk., Anne Olsd. Helgeroen, Vrk., Nils Johannesen Heggen, Vrk., Johannes Johannesen Vrk., Jørgen Olaus Evensen Vrk.
F.f. Beslagsmed Karl Andreas Andreassen Vrk. og Marie Johannesdatters 
August: Anne Olsd. Vrk., pige Anne Johannesd. Vrk., former Johannes Johannesen Vrk., Even Gjermundsen Vrk., smed Johannes Nilsen Vrk.
F.f. Verkstedarb. Karl Andreas Andreassen Vrk. og Marie Johannesdatters 
Anker Marenius: Moderen, Kirstine Petersd. Vrk., Johannes Johannesen Vrk., Nils Johannesen Vrk., Jørgen Olaus Evensen Vrk.
F.f. Værksarb. Karl Andreas Andreassen Vrk. og Mari Johannesdatters 
Edle Marie: Moderen, Anne Johannesen Vrk., Nils Johannesen Vrk., Jørgen Olaus Evensen Vrk.

Karl Andreas Andreassens stefar som giftet seg med hans mor, var verksarbeider Even Gjermundsen. Se Familie 26b - Verket 1875.


Familie 41.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 9 familier (7).

Her var oppført sagarbeider Johannes Skaardal f. 13/1-1876, med familie. Se Familie 58b - Verket1920.


Familie 42.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 9 familier (8).

Her var oppført enka Gusta Rasmussen og hennes barn. Se Familie 29b - Verket 1891.


Familie 43.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 9 familier (9).

Her var oppført barn av vognmann Bent Pedersen f. 25/6-1855. Se Familie 34b - Verket 1900.


Familie 44.
Verket 1910. Skogfogdbolig.

Her var oppført skogfoged Johannes Andersson fra Sverige f. 21/2-1851, med familie. Se Familie 64 - Verket 1891.


Familie 45.
Verket 1910.

Kittil S. Bjørndalen f. 6/11-1852, Lunde, hf., enkemand, Slagter for egen regning.
Sveinung Bjørndalen f. 13/10-1886, Hollen, s., g., Slagter.
Hilda Bjørndalen f. 5/4-1891, Hollen, sønnekone, g.
Karl Bjørndalen f. 17/3-1893, Hollen, ug., Handelsbetjent ved slagterforretning.
Karen Bjørndalen f. 12/4-1895, Hollen, d., ug., Husgjerning.
Olaf Bjørndalen f. 20/5-1897, Hollen, s., ug.


Familie 46.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 3 familier (1).

Former
Gunder Larsen fra Verket f. 29/11-1867 d. 1945, s.a. former Lars Pedersen. Se Familie 39a - Verket 1891.
g. i Holla 11/10-1895 m. Thomine Lovise Severinsen fra Verket f. 14/2-1875 d. 22/9-1915 på Verket av "Svulst i Maven, død på Amtsykehuset", d.a. former Severin Torbjørnsen. Se Familie 50d - Verket 1891.
Forlovere: "
Arb. Lars Larsen Vrk. og arb. Andreas Jespersen Vrk."
1. Lars Gundersen f. 5/11-1895. Se Tverrgata 10 under Søve.
2. Severin Gundersen f. 17/3-1897 d. 24/9-1969.
3. Alf f. 30/4-1899 d. 25/4-1901 på Verket av "Tæring."
4. Marie Louise Gundersen f. 21/6-1902 g.m. Emil Andreas Løvbugten. Se
Lannav. 146 under Eie øvre.
5. Sigrid Gundersen f. 28/7-1904.
6. Gunvor Alvilde Gundersen f. 21/6-1909.
7. Alf Gundersen f. 31/1-1912 d. sept. 1938.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Former Gunder Larsen, Vrk. og Tomine Lovise Severinsdatters Lars: Arb. Lars Pedersen Vrk., Peder Larsen Vrk., Olaves Severinsen Vrk., pige Karoline Severinsd. Vrk., Anne Torbjørnsen Vrk.
F.f. Former Gunder Larsen Vrk. og Tomine Severinsdatters 
Severin: Anne Torbjørnsen Vrk., Severin Torbjørnsen Vrk., Peder Larsen Vrk., Lars Larsen Vrk., Anne Johnsen Vrk.
F.f. Former Gunder Larsen Vrk. og Thomine Severinsdatters 
Alf: Moderen, Pige Karoline Thorbjørsen Vrk., Severin Thorbjørnsen Vrk., Lars Pedersen Vrk., Gjermund Olsen Vrk.
F.f. Former Gunder Larsen, Vrk. og Tomine Louise Severinsdatters 
Marie Louise: Barnets Fader, Barnets Moder, pige Tora Halvorsen, Ulefos, Arb. Gjermund Olsen, Vrk.
F.f. Former Gunder Larsen Vrk. og Tomine Severinsdatters 
Sigrid: Moderen, Leif Halvorsen Vrk., Anne Halvorsen Vrk. og Faderen.
F.f. Former Gunder Larsen Vrk. og Tomine Severinsdatters 
Gunvor Alvilde: Forældrene, Anna Pedersen Vrk., Former Peder Larsen Vrk.
F.f. Former Gunder Larsen Vrk. og Tomine Severinsdatters 
Alf: Kone Tomine Larsen, pige Anne Pedersen, Faderen, Værksarb. Severin Gundersen Vrk. Hjemmedøbt 1/2-1912 af E. Sigurdsen.

Foreldrene er gravlagt på Kronborg gamle.


Familie 47.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 3 familier (2).

Her var oppført Hans Johannesen Kabbe (Hans J. Kabbe) f. 2/11-1883 med familie. Se Åslandvegen 10 under Verket.


Familie 48.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 3 familier (3).

Johannes J. Helgeroen f. 15/4-1847, Hollen, hf., enkemand, Former.
Ingolf Johannessen f. 11/4-1883, Hollen, s., Handelsbetjent ved forbruksforening.
Anne Helgeroen, f. 19/4-1860, Hollen, tj., ug., Husgjerning.


Familie 49.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 3 familier (1).

Ole J. Kabbe f. 7/11-1854, Hollen, hf., g., Former.
Aslaug Kabbe f. 28/4-1851, Hollen, hm., g.
Asta Kabbe f. 31/10-1884, Hollen, d., ug., Sypike.
Anne Kabbe f. 20/3-1889, Hollen, d., ug., Sypike.
Susanne Kabbe f. 24/8-1891, Hollen, d., ug., husgjerning.


Familie 50.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 3 familier (2).

Gunhild Hansen f. 16/11-1857, Lunde, hm., enke, Fattigunderstøttelse.
Hans Johannessen f. 23/11-1881, Hollen, s., ug., Sliperiarbeider.
Gunder Johannessen f. 16/10-1886, Hollen, s., Enkemand.
Johannes Johannessen f. 25/1-1894, Hollen, s., ug., Smedlærling.
Olaves Johannessen f. 2/1-1892, Hollen, s., ug., Sagarbeider.
Olaf Gundersen f. 18/2-1906, Hollen, barnebarn av Gunhild Hansen.
Johannes Gundersen f. 17/3-1907, Hollen, barnebarn av Gunhild Hansen.


Familie 51.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 3 familier (3).

Sliperiarbeider, former
Edvard Martinius Johannesen Kabbe (Edvard Kabbe) fra Kabbehotten under Verket f. 2/4-1881, s.a. Johannes Olsen Kabbe. Se Familie 30 - Verket 1891.
g. i Holla 21/9-1907 m. Valborg Halvorsdatter fra Gråten i Solum f. 22/1-1878 d. 15/10-1954, d.a. tømmermann Halvor Vetlesen og Martine Olsen.
Forlovere: "
Sliberiarb. Hans Johannesen Kabbe og ditto John Hansen Værket."

Se Familie 17a - Verket 1920.


Familie 52.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 2 leiligheter (1). (Neperud/ Dreier).

Her var oppført jerndreier Ole Henriksen fra Verket f. 11/1-1865, med familie. Se Familie 80a - Verket 1900.


Familie 53.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 2 leiligheter (2). Neperud/ Dreier.

Her var oppført jerndreier Halvor Henriksen fra Verket f. 29/9-1872, med familie. Se Familie 60 - Verket 1920.


Familie 54.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 3 familier (1).
Nedre Verket.

Beslagsmed
Karl Odin Gundersen fra Verket f. 30/3-1865 d. 19/1-1919 på Verket av "Lungebetændelse.", s.a. former/ beslager Gunder Kristoffersen. Se Familie 49e - Verket 1891.
g. i Solum krk. 20/8-1892 m. Hanna Margrethe Hansdatter fra Løveid i Solum (Skotfoss) f. 13/2-1871 på Stuverud und. Vale i Ø. Helgen (Valebø) d. 1954, d.a. Hans Thygesen og Maren Johanne Hansd.
Forlovere: "Formand Theodor Hansen Haukenæs og arb. Adolf (...) Karlsen, Skotfos."
1. Ingeborg Karlsen f. 1/6-1894.
2. Hans Karlsen f. 17/12-1895 d. 13/3-1970 g.m. Ingeborg Marie NN f. 29/12-1888 d. 20/11-1971. Han var i 1910 "støberiarbeider". Gravlagt på Kronborg nye.
3. Gunnar Odin Karlsen f. 8/12-1899 d. 14/9-1983 g. i Holla 18/10-1924 m. Hanna Tomine Lauvbukta (l Lunde) f. 15/10-1899 i Drangedal d. 14/5-1982. Gravlagt på Kronborg nye.
4. Maren Gundersen f. 18/1-1902.
5. Hanny Gundersen f. 29/5-1904 g.m. Lars Gundersen. Se Tverrgata 10 under Søve.
6. Kristoffer Karlsen f. 15/2-1908 d. 2/9-1988 g.m. Gunvor Dalen f. 15/2-1908 d. 2/9-1968. Gravlagt på Kronborg nye.

Hanna Margrethe Hansen var i tjeneste på Sondresens hotell under Verket i 1891.

F.f. Værksarb. Karl Odin Gundersen Vrk. og Hanna Margrethe Hansdatters Ingeborg: Ingeborg Gundersen Vrk., Olalia Hansen, Skien, Even Jespersen Vrk., Andreas Kristoffersen Vrk., Martinius Olsen Vrk.
F.f. Sliberiarb. Karl Odin Gundersen, Vrk. og Hanna Hansens 
Hans: Moderen, pige Anne Gundersen, gbr. Ole Nilsen Namløs, beslager Gunder Kristoffersen, Kjører Olaus Gundersen.
F.f. Beslager Karl Odin Gundersen Vrk. og Hanna Hansens 
Gunnar: Sofie Aasmundsen Vrk., Arb. Jørgen Aasmundsen Vrk., Kjører Olaves Gundersen Vrk., pige Karen Gundersen Vrk., Ole Kristiansen Stua.
F.f. Beslagsmed Karl Odin Gundersen Vrk. og Hanna Margrethe Hansdatters 
Maren: Kone Ingeborg Kristoffersen Vrk., pige Anne Gundersen Vrk., Dagarb. Olaves Gundersen Vrk., Sliberiarb. Hans Jakobsen Vrk. og Faderen.
F.f. Beslagsmed Karl Gundersen Vrk. og Hanna Hansdatters 
Hanny: Moderen, Karen Kristoffersen Vrk., Kristian Kristensen Stua og Faderen.
F.f. Værksarb. Karl Gundersen Vrk. og Hanna Gundersens 
Kristoffer: Barnets Fader, Johannes Petersen Vrk., pige Karen Kristoffersen Vrk., Moderen.

Mrk. barn nr. 3: Han ble døpt for Gunnar Karlsen og konfirmert og gift som "Gunnar Karlsen". På gravstøtta står det "Gunnar Odin Karlsen.
Har han lagt til Odin selv?

Foreldrene er gravlagt på Holla gamle.


Familie 55.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 3 familier (2).
Nedre Verket.

Her var oppført reparatør Theodor Pedersen f. 28/3-1870, med familie. Se Familie 80b - Verket 1900.


Familie 56.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 3 familier (3).
Nedre Verket.

Her var oppført enkemann og former Andreas Kristoffersen fra Verket f. 9/11-1852 med sønnen Karl og en hushjelp.
Se Familie 48o - Verket 1891.
Enka Karen Anundsen f. 10/12-1864 i Holla. Husgjerning, vaskekone.


Familie 57.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 3 familier (1).
Nedre Verket.

Her var oppført former Jacob Petter Gundersen og kona. Se Familie 48y - Verket 1891.

Losjerende her i 1910:
Hans Martinius Thomassen f. 18/12-1837. Enkemand med Fattigunderstøttelse.
Datter: Marie Thomassen f. 4/6-1875. Ugift i 1910.
Sønn: John Hansen f. 24/5-1872. Fyrbøder paa Dampskib. Ugift i 1910.


Familie 58.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 3 familier (2).
Nedre Verket.

Her var oppført støperiarbeider Andreas Hansen fra Verket f. 15/12-1881, med familie. Se Familie 37k - Verket 1920.

Kittil Hansen f. 18/7-1898 i Holla, mt. (midlertidig tilhold - "paa besøg").


Familie 59.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 3 familier (3). Nedre Verket.

Former
Marthinius Olsen fra Verket f. 29/4-1868 d. 16/10-1935, s.a. Ole Thomassen. Se Familie 27a - Verket 1875.
g. i Solum krk. 9/10-1893 m. Inger Johanne Hansdatter "fra Haukenesodden i Solum" f. 1/2-1868 på Velkom under Kolstad store i Helgen d. 23/2-1945, d.a. Hans Tygesen og Maren Johanne Hansdatter.
Forlovere: "Lærer Johan Hansen, Ulefos og arb. Tron Olsen, do."
1. Olaf Martiniussen f. 4/1-1894 på Herregården i Holla. Sagarbeider i 1910. Veiarb. for Holla kommune i 1920. Var på Fylkessykehuset i des. 1920.
2. Hans Martiniussen f. 30/10-1895. Sliperiarbeider for Aall i 1910/1920.
3. Gustav Martiniussen f. 24/8-1897. Jernstøberiarb. i 1920.
4. Marie Martiniussen f. 20/12-1899.
5. Johan Magnus Martiniussen f. 9/7-1902. 1920: Sagarb. for Cappelen.
6. Thoralf Martiniussen f. 1/10-1903 d. 28/8-1965. 1920: Sagarb. for Cappelen. Trolig ugift.

F.f. Værksarb. Martinius Olsen Herregaarden og Johanne Hansdatters Olaf: Helge Nilsd. Vrk., Marie Hansd. Solum, Ole Thronsen Vrk., Even Jespersen Vrk., Thron Olsen Vrk.
F.f. Former Martinius Olsen Vrk. og Johanne Hansdatters 
Hans: Gunder Olsen Vrk., Even Jespersen do., Hans Andreassen do., kone Sofie Klausd. do., pige Kristiane Andreassen do.
F.f. Former Martinius Olsen Vrk. og Johanne Hansen Solums 
Gustav: Kone Hanna Hansen, pige Gurine Pedersd. Sagbr., Værksarb. Ole Thomassen, Hans Andreassen, do. Gunder Olsen.
F.f. Former Martinius Olsen Vrk. og Inger Johanne Hansdatters 
Marie: Helga Nilsd. Vrk., Pige Karen Andreasd. Vrk., Arb. Gunder Olsen Vrk., Arb. Hans Andreassen Vrk., Faderen.
F.f. Værksarb. Former Martinius Olsen Vrk. og Johanne Hansdatters 
Johan Magnus: Helga Nilsd. Vrk., Hanna Kristoffersen Vrk., Hans Andreassen Vrk. og Faderen.
F.f. Former Marthinius Olsen Vrk. og Johanne Hansdatters 
Thoralf: Helga Nilsd. Vrk., Hilda Evensd. Vrk., Karl Gundersen Vrk., Gunder Olsen Vrk. og Gunder E. Kastnæs. Hjemmedøbt 13/12 af Lærer Sønstebø.

Losjerende 1910: Enkemand og tømmermand (tømrer) Anders S. Aase f. 30/7-1845 i Sauherad.

1920: 7 barn - 6 lever. (Jeg finner ikke flere enn disse 6. GS).

Foreldrene er gravlagt på Kronborg gamle.


Familie 60.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 3 familier (1).

Handelsbestyrer ved forbruksforening
Tron Johnsen Wale fra Vale(2) i Valebø f. 27/5-1856
d. 5/4-1921. "Handelsbestyrer Tron Johnsen Vale, gammel. Bopæl Ulefos.", s.a. John Bentsen Vale.
g. i Holla 27/4-1882 m. Anne Nilsdatter fra Kaste under Romnes f. 17/12-1859 d. 1939, d.a. Nils Nilsen Kaste og Karen Maria Halvorsdatter.
Forlovere: "Johannes Nilsen Kastet og Ole Jørgensen Sannæs."
1. Marie Konstance Vale f. 23/3-1883 i Einarjuvet i Seljord g.m. lærer Halvor Vasdal. Bodde på Skotfoss. Hun ble siden enke og flytta til Oslo.
2. Jonas Vale f. 8/7-1884 i Einarjuvet i Seljord. Overtok Vale(2) i Valebø.
3. Nils Vale f. 5/4-1886 i Seljord g.m. Ingeborg Jonsaas fra Sauherad. Bodde i Sauherad.
4. Magnus Vale f. 5/4-1896 på Utbøen i Seljord g.m. Marie Paus fra Verket f. 14/3-1898, d.a. bokholder Harald Paus. Se Familie 22 - Verket 1920. De bodde i Skien.

Tron J. Wale ble gravlagt på Valebø kirkegård.


Familie 61.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 3 familier (2).

Her var nevnt former Nils Johnsen fra Verket f. 4/12-1841, med familie. Se Familie 59b - Verket 1891.


Familie 62.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 3 familier (3).

Her var oppført støperiarbeider og enkemann Andreas Johnsen fra Verket f. 4/1-1837, og 2 barn. Se Familie 5a - Verket 1875.


Familie 63.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 4 familier (1).
Nedre Verket.

Former
Herman Andreas Hansen (Herman Hansen) fra Verket f. 10/5-1872 d. 12/4-1966 på Ulefoss, s.a. former Hans Petter Hansen. Se Familie 51 - Verket 1865.
g. i Holla 18/6-1898 m. Marie Andreasdatter fra Verket (Marie Hansen) f. 25/7-1874 d. 8/10-1960, d.a. former Isak Andreas Johnsen. Se Familie 55b - Verket 1875.
Forlovere: "
Severin Larsen og Andreas Johnsen."
1. Hans Hermansen f. 26/5-1899.
2. Borghild Marie Hermansen f. 27/8-1901.
3. Anna Hermansen f. 25/1-1904 d. 24/9-1997. Gravlagt med sine foreldre på Kronborg nye.
4. Arnt Hermansen (Arnt Tinholt) f. 10/1-1906.
5. Johan Hermansen f. 17/4-1908.
6. Marie Hermansen f. 17/7-1909.
7. Haakon August Hermansen f. 21/8-1913.
8. Sondre Hermansen f. 1/2-1916.

F.f. Former Herman Andreas Hansen Vrk. og Marie Andreasdatters Hans: Enke Andrea Hansen, Pige Thora Hansen, fhv. arb. Søren Rasmussen, Arb. Andreas Johnsen og Arb. Kristian Hansen, Vrk.
F.f. Former Herman Andreas Hansen, Vrk. og Marie Andreasdatters 
Borghild Maria: Kone Andrea Hansen Vrk., Pige Maria Hansd. Vrk., Former Andreas Johnsen, Uk. Smed Karl Larsen, Vrk., Kontorist John Andreassen Vrk.
F.f. Former Herman Andreas Hansen Vrk. og Maria Andreasdatters (Isaksd.) 
Anna: Andrea Hansen Vrk., Anne Larsen Vrk., kontorist John Andreassen Vrk. og Faderen.
F.f. Former Herman Andreas Hansen, Vrk. og Maria Andreasdatters (eller Isaksen) 
Arnt: Andrea Hansen Vrk., Alice Larsen, Vrk., Kittil Johnsen Vrk. og Faderen.
(Ført på senere: "Iflg. Justisdepartementets skrivelse 29/11-1944,- Slektsnavn: Tinholt."
F.f. Former Herman Andreas Hansen Vrk. og Marie Andreasdatters 
Johan: Enke Andrea Tollefsd. Vrk., pige Tora Hansen i Skien, Arb. Kristian Hansen i Skien, Kontorist John Andreassen hos Cappelen.
F.f. Former Herman Hansen Vrk. og Maren Andreasdatters 
Marie: Enke Andrea Hansen Vrk., pige Tora Hansen i Skien, Former Andreas Johnsen Vrk., Former Kristian Hansen i Amerika.
F.f. Former Herman Andreas Hansen Vrk. og Maria Andreasdatters 
Haakon August: Forældrene, Kontorist John Andreassen Vrk., Pige Magda Helene Severinsd. Vrk.
F.f. Værksarb. Herman Andreas Hansen, Vrk. og Mari Andreasdatters 
Sondre: Forældrene, Pige Marie Hansen Vrk. og Hans Hermansen.
 


Familie 64.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 4 familier (2).
Nedre Verket.

Her var oppført ekspeditør for jernverket Olaus Severin Larsen fra Verket f. 4/12-1860, med familie. Se Familie 43b - Verket 1900.


Familie 65.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 4 familier (3).
Nedre Verket.

Smed
Nils Johnsen fra Verket f. 23/3-1861 d. juli 1833, s.a. former John Tallaksen. Se Familie 37 - Verket 1865.
g1g i Holla 28/12-1885 m. Inger Larsdatter fra Ringsevja under Verket f. 31/1-1862 d. 12/3-1888 på Verket av tuberkulose, d.a. former Lars Evensen Ringsevjen. Se Familie 97 - Verket 1865.
Forlovere: "Asgeir Olsen Vrk. og Peder Hansen Vrk."
g2g i Holla 13/10-1907 m. Marie Johnsdatter fra Verket f. 17/8-1856 d. mars 1941, d.a. former John Johnsen. Se Familie 49a - Verket 1891.
Forlovere: "
Snedker Hans Kabbe, Filer Andreas Abrahamsen Vrk."
1. Anne Lovise Nilsdatter f. 29/3-1886 g.m. kontorist (bokholderassistent) John Andreassen f. 1884. Se Familie 46b - Verket 1920.

F.f. Smed Nils Johnsen Vrk. og Inger Larsdatters Anne Lovise: Anne Tallaksen, Inger Nilsd., Lars Evensen, Abraham Andreassen og Even Nilsen. Alle Værket.


Marie Johnsdatter kom inn i huset som tjenestepike/ husbestyrinde da Nils Johnsen ble enkemann i 1888.
Siden ble de gift.

Marie og Nils Johnsen er gravlagt på Kronborg gamle.


Familie 66.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 4 familier (4).
Nedre Verket.

Former, elektromontør for Cappelen
Anders Halvorsen fra Verket f. 13/9-1872, s.a. tømrer Halvor Andersen. Se Familie 53b - Verket 1891.
g. i Holla 20/4-1899 m. Sofie Jørgine Pedersdatter fra Verket f. 16/7-1869, d.a. beslagsmed Peder Hansen. Se Familie 7a - Verket 1875.
Forlovere: "Arb. Tron Hansen Vrk. og Arb. Severin Larsen Vrk."
1. Hedvig Andrea Halvorsen f. 4/6-1900 g.m. maskinmester og enkemann Kristen Reistad. Se Familie 35a - Verket 1920.
2. Peder August Halvorsen (Per August Halvorsen) f. 2/2-1904. 1920: Rørleggerassistent for Cappelen. Se Kirkebakken 5 under Verket.

1920: 2 barn, 2 lever.


Familie 67.
Verket 1910. Bakken med 3 familier (1).

Sliperiarbeider, beslagsmed
Anders Abrahamsen Bakken fra Verket f. 19/1-1876 d. 6/7-1916 på Ekornrød av "Tuberkulose.", s.a. former Abraham Olsen Kaasa. Se Familie 22b - Verket 1875.
g. i Holla 12/8-1906 m. Cecilie Mathilde Therese Karlsen (Therese Bakken) f. 3/12-1876 i Wennersborg, Sverige d. 5/12-1918 på Ekornrød av "Tæring.", d.a. urmager August Karlsson i Lannavegen.
Forlovere: "
Uhrmager August Karlsen og Værksarb. og Abraham Abrahamsen Bakken."
1. Marianne Abrahamsen f. 19/11-1907 (tvilling).
2. Charlotte Abrahamsen f. 24/11-1907 (tvilling).
3. Sten August f. 4/5-1912 (tvilling).
4. Aagot Therese f. 4/5-1912 (tvilling).

F.f. Fabrikarb. Anders Abrahamsen Bakken, Vrk. og Therese Karlsens Marianne: Mariane Olsen Vrk., pige Lina Karlsen Vrk., Uhrmager August Karlsen Heisholt, Fabr.arb. Verner Karlsen.
F.f. Fabrikarb. Anders Abrahamsen Bakken, Vrk. og Therese Karlsens 
Charlotte: Charlotte Karlsen Vrk., pige Ingeborg Nilsen Vrk., Arb. Karl Nilsen Vrk., Vilhelm Karlsen Vrk.
F.f. Beslagsmed Anders Abrahamsen, Bakken og Therese Karlsdatters 
Sten August: Marianne Olsen Vrk., pige Ingeborg Hansd. Vrk., Uhrmager August Karlsen, Uk. Linus Karlsen Vrk.
F.f. Beslagsmed Anders Abrahamsen Bakken (Vrk.) og Therese Karlsdatters 
Aagot Therese: Lina Karlsen Vrk., pige Gunhild Pedersen, Sagmester Karl Nilsen Vrk., Sliberiarb. Abraham Abrahamsen Vesthagen.

Begge ble konfirmert i Holla. Hun i 1892 og han i 1890. De første tvillingene ble født med 5 dagers mellomrom.

Hans gamle mor bodde her i 1910: Marianne Olsen (Mari Anne Andersdatter) f. 11/2-1852, Larvik. Enke etter Abraham Olsen Kaasa.
Hun hadde fattigunderstøttelse fra Cappelen. Hun døde på Bakken 17/6-1914 og før 6/7-1916 hadde familien over flytta inn på Ekornrød.


Familie 68.
Verket 1910. Bakken med 3 familier (2).

Støperiarbeider, sagarbeider
Hans Hansen Bærland d.y. fra Øvre Verket f. 10/9-1860 d. 22/12-1932, s.a. Hans Hansen Bærland. Se Familie 43a - Verket 1875.
g. i Holla 13/11-1885 m. Anne Marie Jensdatter fra Halvorstå A under Kolstad store f. 30/7-1961 d. 24/3-1948, d.a. Jens Thygesen Halvorstaa.
Forlovere: "
Hans Andersen Kronborg og Halvor Andersen Vrk."
1. Hans Bærland f. 20/5-1886 i Holla. Sagbruksarbeider i 1900 og støperiarbeider i 1910. Se Lannav. 134 under Eie.
2. Jens Bærland f. 10/12-1887. Se Vesthagvegen 12 under Søve.
3. Anne Bærland. f. 24/11-1889 i Holla.
4. Ingebret Bærland f. 6/3-1892 d. 12/12-1973 g.m. Tone f. 24/9-1886 d. 21/3-1956. Bodde i Grungedal, Vinje.
5. Ingeborg Bærland f. 1/10-1894 10/3-1973 g. i Holla 5/10-1918 m. agronom Karl Gunerius Knutsen fra Barbu ved Arendal f. 12/7-1893 d. 17/1-1962. Gravlagt på Gimsøy i Skien.
6. Thorvald Bærland f. 9/12-1896 d. 28/6-1972 g.m. Inger Sofie f. 8/4-1899 d. 24/6-1985. Kronborg gamle. Se Haugen under nedre Eie.
7. Andreas Hansen Bærland f. 24/3-1899 d. 12/10-1921 på Verket av Tuberkulose, 22 år gml. Ugift. Gravlagt på Kronborg gamle.
8. Hagbart Bærland f. 28/7-1902. Se Familie X - Verket 1948.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Arb. Hans Hansen Berland Vrk.og Anne Marie Jensdatters Hans: Hans Hansen Berland Vrk., Bent Nilsen Kamperhaug, Jacob Andreassen Vrk., Maren Jensd. Vrk., Marie Jensd. Halvorstaa.
F.f. Sagarbeider Hans Hansen Vrk. og Anne Marie Jensdatters 
Jens: Kirsti Hansd. Kamperhaug, Margrethe Jensd. Halvorstaa, Hans Hansen Berland, Vrk., Jacob Andreassen Vrk. og Gunder Hansen Vrk.
F.f. Arb. Hans Hansen Berland Vrk. og Anne Marie Jensdatters 
Anne: Maren Jensd. Vrk., Margrethe Jensd. Halvorstaa, Bent Nilsen Kamperhaug Vrk., Jacob Andreassen Vrk., Gunder Jensen Halvorstaa.
F.f. Arb. Hans Hansen Vrk. og Anne Marie Jensdatters 
Ingebret: Karen Kittilsd. Vrk., Kristian Finckenhagen, Vrk., Andreas Evensen do., Bent Nilsen Kamperhaug og Inger Olsd. Holla.
F.f. Sagarb. Hans Hansen Bærland, Vrk. og Anne Marie Jensdatters 
Ingeborg: Maria Jensd., Vrk., Inger Olsd., Holla, Barnets Fader, Gunder Jensen, Halvorstaa, Andreas Evensen, Vrk.
F.f. Sagarb. Hans Hansen Bærland Vrk. og Anne Marie Jensdatters 
Thorvald: Marie Johnsd. Vrk., pige Hanna Hansd. Vrk., arb. Bent Nilsen Kamperhaug, arb. Andreas Jespersen do., Johannes Olsen Vrk.
F.f. Sagbrugsarb. Hans Hansen Bærland Vrk. og Anne Marie Jensdatters 
Andreas: Maren Jensd. Vrk., Pige Anne Bentsd. Vrk., Arb. Hans Hansen Vrk., Arb. Nils Pedersen Vrk., Gartner Kristian Finkenhagen.
F.f. Sagarb. Hans Hansen Berland, Vrk. og Anne Marie Jensdatters 
Hagbart: Værksarb. Peder Kristensen Vrk., Moderen, pige Anne Hansd. Vrk., Værksarb. Andreas Olsen Vrk.


Familie 69.
Verket 1910. Bakken med 3 familier (3).

Beslagsmed
Peder Kristensen Aamodt fra Åmot i Lunde f. 18/6-1867 på Settendal d. 31/8-1916 på Bakken av "Hjernebetændelse.", s.a. leilending Kristen Pedersen Sættendal.
g. i Lunde krk. 5/5-1893 m. Aasne Eivindsdatter (Aasne Aamodt) fra Kallok i Brunkeberg, Kviteseid f. 8/5-1870 d. januar 1960, d.a. Eivind Steffensen Kallok.
Forlovere: "Christen Sindsen og John Olsen Dammen."
1. Karl Edvard Aamodt f. 24/2-1895 i Lunde. Støperiarbeider i 1910.
2. Berta Gunhilde Aamodt f. 25/3-1898 d. 16/4-1976. Gravlagt på Kronborg Gamle.
3. Kristen Emil Aamodt f. 2/8-1900 d. 16/1-1988 g.m. Birgit f. 1/10-1902 d. 12/5-2001. Gravlagt på Kronborg nye.
4. Johan Arnt Aamodt f. 6/9-1903 d. juli 1928. Postbud på Ulefoss i 1920. Gravlagt på Kronborg Gamle.
5. Kalmar Aamodt f. 24/5-1907 d. 20/2-1976. Gravlagt på Kronborg Gamle.
6. Astrid Karoline Aamodt f. 31/5-1910.
7.
Fridtjof Aamodt f. 22/9-1913 d. 21/12-1951 g.m. Maren Kolle f. 12/9-1908, d.a. Knut og Ingeborg Kolle - Se Kolle(3). Han døde "etter et smertefullt sykeleie" på Ulefoss, 38 år gml.

Hun ble konfirmert i Brunkeberg i 1884. Han ble konfirmert i Lunde i 1882.

F.f. Dagarbeider Peder Kristensen Settendal og Aasne Eivindsdatters Karl Edvard: Moderen, Gunhild Kristensd. Settendal, Lina Olafsd. Dammen, Hans Olsen Lia, Stein Hansen Haugland.
F.f.
Værksarb. Peder Kristensen Settendal, Sannerholt og Aasne Evensdatters Bertha Gunhilde: Anne Olsd. Sannerholt, Ingeborg Evensd. Haugan af Kviteseid, lærer Nils Klemmetsen, Ole Nilsen Sannerholt, Andreas Klemmetsen do.
F.f. Beslager Peder Kristensen Bakken, Vrk. og Aasne Evensdatters 
Kristen Emil: Mariane Andersd. Bakken, Moderen, Sagarb. Thorer Pedersen Kamperhaug, Sliberiarb. Anders Abrahamsen Bakken, Beslager Petter Thorersen Vrk.
F.f. Beslagsmed Peder Kristensen Bakken (Vrk.) og Aasne Evensdatters 
Johan Arnt: Ingebjørg E. Kallok, Kristen T. Setendal, Kristian K. Setendal, Hans Peter Thoresen Vrk. og Moderen.
F.f. Værkstedarb. Peder Kristensen Aamodt, Bakken og Aasne Evensdatters sønn 
Kalmar: Forældrene, pige Marie Kristensd. Settendal i Lunde, Arb. Kristian Kristensen Settendal, Sagarb. Johan Jørgensen Vrk.
F.f. Beslagsmed Peder Kristensen Aamodt, Bakken og Aasne Evensens 
Astrid Karoline: Moderen, pige Marie Kristensen Hegna, Værksarb. Teodor Olsen, Berget, Uk. Toralf Pettersen Kamperhaug.

Denne familien leide først et rom på Sannerholt under Romnes (i 1898). De kom til Bakken noe før august 1900.

Foreldrene er gravlagt på Kronborg gamle.


Familie 70.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 2 leiligheter (1). Nedre Verket.

Her var oppført former Peder Hansen fra Verket f. 22/6-1877, med familie. Se Familie 67a - Verket 1920.


Familie 71.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 2 leiligheter (2).
Nedre Verket.

Sagarbeider (1892), beslagsmed ved støperi, verkstedformann (1916)
Tron Hansen fra Verket f. 30/3-1865 d. 24/7-1944, s.a. Hans Andreas Jensen. Se Familie 15a - Verket 1875.
g.
i Holla 12/6-1891 m. Anne Sofie Christiansdatter fra Verket f. 24/7-1866 d. 28/4-1916 på Verket av "Hjerneslag.", d.a. Christian Fredrik Evensen. Se Familie 11a - Verket 1875.
1. Hans Kristian Tronsen f. 13/4-1892. 1910: Støperiarbeider. Se Familie 18c - Verket 1920.
2. Anne Kristine Hansen f. 14/1-1894. Sypike.
3. Kristian Hansen f. 1/1-1896. Middelskoleelev.
4. Signe Therese Hansen f. 17/5-1898 g.m. Peder Jørgensen. Se Familie 165 - Verket 1961.
5. Ida Hansen f. 9/5-1902.
6. Henry Hansen f. 16/8-1904. 1920: Kontorist på kanalkontoret for Flødningsvæsenet.
7. Kirsten Hansen f. 21/10-1908.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Sagarb. Thron Hansen Vrk. og Sofie Kristiansdatters Hans Kristian: Hans Jensen Strandsplads, Kristian Evensen Vrk., Andreas Hansen Vrk., Karen Olsd. Vrk., Elise Kristiansd. Vrk.
[NB! Her var fødselsdagen ført som 13/4 med spørsmålstegn. I klokkerboka var datoen 3/4(!). Ved konfirmasjonen var fødselsdagen satt til 14/4. På gravstøtta står det 13/4. Da er nok 13/4 riktig. G.S.]
F.f.
Verksarb. Thron Hansen Vrk. og Anne Sofie Kristiansdatters Anne Kristine: Karen Olsd. Vrk., Berthine Thorsd. Vrk., Hans Jensen Vrk., Kristian Evensen Vrk., Andreas Hansen Vrk.
F.f.
Beslagsmed Tron Hansen Vrk. og Sofie Kristensens Kristian: Moderen, pige Inger Nilsen Vrk., former Harald Gulliksen Vrk., former Andreas Hansen Vrk., sagmester Hans Jensen Strandsplads.
F.f. Værksarb. Tron Hansen Vrk. og Anne Sofie Kristiansens 
Signe Therese: Kone Mariane Hansen, Pige Sofie Pedersen Vrk., Arb. Hans Jensen Vrk., Former Jens Hansen Vrk., Anders Halvorsen.
F.f. Beslagsmed Tron Hansen, Vrk. og Sofie Kristiansdatters 
Ida: Moderen, Johanne Bjørnstad, Former Jens Bjørnstad, Faderen.
F.f. Smed Thron Hansen Vrk. og Sofie Kristiansdatters 
Henry: Hanna Pedersen Vrk., Gunhild Andreassen Vrk., Peder Hansen Vrk. og Faderen.
F.f. Beslagsmed Tron Hansen Strandsplads (Vrk.) og Sofie Kristiansdatters 
Kirsten: Barnets Fader, Former Andreas Hansen Vrk., kone Karoline Larsen og pige Kirsten Hansen Vrk.

Losjerende: "Enkemand og hustømmermand" Halvor Andersen f. 2/12-1829 i Holla.

Foreldrene er gravlagt på Kronborg gamle.


Familie 72.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 3 familier (1).

Støperiformand
Gunnar J. Aafos (Gunder Jensen) f. 23/1-1854 fra Nes i Sauherad, s.a. bonde Jens Hansen "Flotta" i Bamble.
g. i Holla 27/12-1883 m. Kirsten Maria Pedersdatter fra Stigergruva under N. Fen f. 29/1-1859, d.a. stiger Peder Pedersen Gruben.
Forlovere: "
Peder Pedersen Gruben og Handelsmand Søren Johnsen Thorsdal,  Bamble."
1.
Jens Aafos f. 22/1-1885 i Seljord d. 5/9-1952 på Rjukan g.m. Barbro f. 5/12-1887 d. 13/6-1973. Montørformann på Rjukan i 1925. Gravlagt på Rjukan gravsted.
2. Peder Aafoss f. 5/2-1888 i Bamble d. 13/8-1962 på Rjukan g. 1946 m. Anna Pettersen fra Sandvika, Bærum f. 25/9-1904 d. 6/2-1987. Elektriker på Rjukan i 1946. Gravlagt på Rjukan gravsted.
3. Ragnhild Aafos f. 11/3-1890 i Holla d. 18/4-1978. Gravlagt på Holla gamle med sine foreldre og bror Ragnvald.
4. Ragnvald Johan Aafos f. 16/5-1895 d. 6/11-1978. Gravlagt på Holla gamle med sine foreldre og søster Ragnhild.
5. Ingeborg Aafos f. 18/10-1900 g.m. Nils Tufte. Se Pilerødv. 2 under Jernverket.
6. Borghild Aafos f. 9/6-1903 g.m. kontorist Asbjørn Tufte. Se Fensv. 55 under Søve.

F.f. Formand Gunder Jensen Gruben og Kirsten Pederdatters Ragnhild: Martine Pedersd. Namløs, Anne M. Kjøstelsd. Namløs, Peder Jørgensen Namløs, Isak Isaksen Gruben og Barnets Fader.
F.f. Arbejdsformand Gunder Olsen(!) Aafos, Gruben og Kirsten Marie Pedersdatters 
Ragnvald Johan: Marthine Pedersd. Namløs, Kristine Pedersen Vrk., Peder Jørgensen Namløs, Jørgen Pedersen Vrk., Faderen.
F.f. Arbeidsformand Gunder Jensen Aafos, Vrk. og Kirsten Pedersdatters 
Ingeborg: Moderen, pige Sofie Pedersd. Vrk., Former Petter Olsen Vrk., uk. Jens Gundersen Vrk. og Faderen.
F.f. Formand Gunder Jensen Aafos, Vrk. og Kirsten Pedersdatters 
Borghild: Mari Olsen Vrk., Peter Olsen Vrk., Sofie Petersd. Vrk., Peder Gundersen Aafos og Faderen.

Det er tydelig at Gunnar Aafos med familie tidligere har flytta litt rundt og vært gruvearbeider forskjellige steder.
Dette kan vi se på barnas fødesteder. Da de gifta seg i Holla kirke ved juletider 1883, var han "arbeidsformand
i Bamble." De kom tilbake til Holla før deres datter Ragnhild ble født, i mars 1890.

Gunder Jensen ble konfirmert i Bamble i 1868, det er derfor tydelig at hans foreldre hadde flytta til Bamble på et
tidligere tidspunkt. Folketellinga 1920 forteller oss at Gunnar Aafos var formann ved støperiet. I tillegg førte han
lønningslistene og forestår utsalg og forsendelse av støpegods. Han var på den tiden selvstendig næringsdrivende.


Familie 73.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 3 familier (2).

Her var oppført folkeskolelærer Sigurd Sønstebø f. 21/7-1864 med familie. Se Familie 25 - Verket 1900.


Familie 74.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 3 familier (3).

Former, beslagsmed
Herman Andreas Olsen (Herman Olsen) fra Verket f. 8/7-1869 d. 29/3-1943, s.a. Ole Hansen. Se Familie 21 - Verket 1875.
g. i Holla 18/8-1893 m. Emma Elisabeth Pedersdatter Burainen fra Alta f. 2/10-1865 i Kåfjord, Finnmark d. 27/3-1942, d.a. verksarbeider Peder Burainen.
Forlovere: "
Ole Hansen Vrk. og Even Johannesen Sandbakken."
1. Hedvig Elisabeth Olsen f. 5/10-1899 g.m. Hans Andreas Johannesen. Se Kanada 28 under Søve.
2. Anna Kristine Olsen f. 24/8-1904 (dpt. 11/9-1910!) g.m. Per August Halvorsen f. 2/2-1904. Se Kirkebakken 5 under Jernverket.

Hun ble konfirmert i Kåfjord i Finnmark i 1890.

F.f. Beslager Herman Andreas Olsen Vrk. og Emma Elisabeth Pedersdatters Hedvig Elisabeth: Johanna Kristofa Kristoffersd. Vrk., pige Johanne Olsd. Vrk., Beslager Hans Kristinius Olsen Vrk., Arb. Hans Josef Gundersen Vrk., Arb. Gunder Johannesen Heisholt.
F.f.
Beslagsmed Herman Andreas Olsen, Vrk. og Emma Elisabeth Pedersdatters Anna Kristine: Karl Meklenbrauk, og Hilda Meklenbrauch, Herman Olsen, Emma E. Pedersd.

Anne Hansen f. 6/10-1841 i Holla. Enke, husfaders mor. Har fattigunderstøttelse.
Inger Hansen f. 6/8-1848 i Holla, Tante, ug. Har fattigunderstøttelse.

Foreldrene er gravlagt på Kronborg nye.


Familie 75.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 2 leiligheter (1).

Beslagsmed, former
Hans Petter Thorersen fra Verket f. 16/12-1856, s.a. Thorer Pedersen. Se Familie 75 - Verket 1865.
g. i Holla 20/5-1881 m. Anne Julie Hansdatter Bauer fra Verket f. 24/3-1859 i Skien, d.a. byggmester Hans Valentin Bauer. Se Familie 28a - Verket 1891.
Forlovere: "
Byggmester Bauer og Hans Odin Andreasen Værket."
1. Marie Nikoline Pettersdatter f. 24/10-1881 g.m. former Hans Fritheim. Se Fritheim 1 på Vesthagen under Søve.
2. Kirsten Anette f. 8/9-1883.
3. Kirsten Anette f. 8/3-1888.
4. Thoralf Pettersen (Thoralf Ellann) f. 25/7-1890. Beslagsmed ved støperiet i 1910. Se Ellandv. 7 på Vesthagen under Søve.
5. Valborg Pettersen f. 27/8-1892 g.m. Johannes N. Heggen. Se Vesthagvegen 18 under Søve.
6. Sofie Pettersen f. 21/10-1895.
7. Anni Pettersen f. 14/10-1899 g.m. Einar Ingvald Solvold. Se Kanada 22 under Søve.
8. Hans Pettersen f. 20/3-1905. Se Solheim und. Verket.

F.f. Smed Hans Petter Torersen og Anne Julie Bauers Marie Nicoline: Kirsten Laurine Larsd. Vrk., Mariane Thomasd. Vrk., Walentin Bauer, Bent Pedersen Vrk., Hans Odin Andreasen.
F.f.
Værksarb. Hans Petter Torersen og Anne Julie Bauers Kirsten Anette: Kirsten Laurine Larsd. Vrk., Laura Sofie Bauer, Valentin Bauer, Torer Pedersen Vrk., Formermester Meklenbruch.
F.f. Smed Hans Peter Thorersen Vrk. og Anne Julie Bauers 
Kirsten Anette: Kirsten Laurine Larsen Vrk., Mariane Thorersen Vrk., Valentin Bauer Vrk., Thorer Pedersen Vrk. og Hans Odin Andreassen Vrk.
F.f. Former Hans Peter Thorersen Vrk. og Anne Julie Bauers 
Thoralf: Sofie Hansen Vrk., Marianne Thorersen Vrk., Valentin Bauer Vrk., Thorer Pedersen Vrk. og Johannes Pedersen Vrk.
F.f. Former Hans Petter Torersen Vrk. og Anne Julie Bauers 
Valborg: Sofie Hansen Bauer Vrk., Bertha Bauer Vrk., Gunder Aasmundsen Vrk., Hans Hansen Kabbe, Torer Pedersen Vrk.
F.f. Smedarb. Hans Petter Torersen Vrk. og Anna Julie Bauers 
Sofie: Kone Cecilie Pedersen Vrk., pige Berthe Hansine Bauer Vrk., arb. Torer Pedersen Vrk., bygmester Valentin Bauer Vrk., arb. Hans Petter Torersen Vrk.
F.f. Smedarb. Hans Peter Thorersen Vrk. og Anna Julie Bauers 
Anni: Marie Hansen Vrk., Marie Petersen Vrk., Thor Pedersen Vrk., Hans Hansen Vrk., Faderen.
F.f. Værksarb. Hans Petter Thorersen, Kamperhaug, Vrk. og Anne Julie Bauers 
Hans: Moderen, Anne Bentsen, Vrk., Bent Nilsen Vrk. og Hans Andersen Fritheim, Vrk.

1920: 9 barn, 5 lever.


Familie 76.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 2 leiligheter (2).

Beslager ved jernverk og bruker av jord, former, smed
Bent Nilsen Kamperhaug fra Verket f. 19/3-1851 (20/3 på gravminnet) d. 21/4-1918 på Kamperhaug av "Slagtilfælde", s.a. Nils Christophersen. Se Familie 68b - Verket 1875.
g. i Holla 8/10-1880 m. Kirsti Hansdatter fra Verket f. 22/12-1857 d. 13/8-1921 som enke Kirsti Nilsen, på Kamperhaug av "Mavetilfælde", d.a. Hans Hansen Bærland. Se Familie 43a - Verket 1875.

Forlovere: "Nils Gundersen Værket og Nils Johannesen Hæggen."
1. Anna Nicoline Kamperhaug f. 15/4-1881.

2. Nils Bentsen Kamperhaug f. 27/6-1883. 1900: Ved Dreierverkstedet. Se Vesthagv. 14 under Søve.
3. Ingeborg Bentsen f. 2/9-1885 g.m. Abraham A. Bakken. Se Familie 45b - Verket 1920
4. Hilda f. 23/11-1887 d. 29/1-1888 på Kamperhaug.
5. Hans Bentsen (Hans Bentsen Asplund) f. 30/11-1888. Beslagsmed i 1910. Se Bjønnegrinda 9 under Prestegården.

6. Karl Bentsen f. 5/7-1891.
7. Gunda Bentsen f. 17/4-1894.
8. Alice Bentsen f. 30/1-1898.
9. Julie f. 16/7-1903 d. 28/5-1906 på Kamperhaug av "Lungebetændelse og Kighoste".


F.f. Bent Nilsen og Kirsti Hansdatters Anna Nicoline: Anne Olsd. Hæggen, Anne Hansd. Vrk., Nils Christoffersen Vrk., Hans Hansen Spærland og Ingebreth Nilsen Vrk.
F.f. Værkstedarb. Bent Nilsen Vrk., Kirsti Hansdatters Nils: Anne Olsd. Kronborg, Marie Carlsd. Vrk., Hans Hansen Bærland, Ole Johannesen Heggen, Ingebret Nilsen Kamperhoug.
F.f. Værksarb. Bent Nilsen Kamperhoug og Kirsti Hansdatters Ingeborg: Anne Olsd. Kronborg, Marie Jacobsd. Vrk., Hans Hansen Spærland (skal være Bærland. G.S.) Vrk., Nils Johansen Vrk., Gunder Hansen Vrk.
F.f. Arb. Bent Nilsen Kamperhaug og Kirsti Hansdatters Hans: Anne M. Jensd. Vrk., Thora Nilsd. Vrk., Hans Hansen Berland Vrk., Gunder Hansen Vrk. og Johan Nilsen Vrk.
F.f. Former Bent Nilsen Kamperhaug og Kirsti Hansdatters Karl: Anne Marie Jensd. Vrk., Thora Nilsd. do., Hans Hansen Berland do., Thorer Pedersen Kamperhaug, Johan Nilsen Vrk.
F.f. Værksarb. Bent Nilsen Kamperhaug, Vrk. og Kirsti Hansdatters Gunda: Moderen, Hanna Hansd. Vrk., Hans Hansen Bærland Vrk., Gunder Hansen Bærland Vrk., Nils Nilsen Kamperhaug Vrk.
F.f. Beslager Bent Nilsen Kamperhaug og Kirsti Hansdatters Alice: Kone Anne Marie Jensd., Pige Anna Bentsd., Former Nils Johannesen Heggen, Johan Nilsen do., Gunnar Hansen Bærland.
F.f. Smed Bent Nilsen Kamperhaug, Vrk. og Kirsti Hansdatters Julie: Anne Bauer, Ingeborg Bentsd. Kamperhaug, Peter Toresen do., Nils Bentsen do., Johan Nilsen Vrk.


I leiligheten i 1891:
Elen Maria Kristoffersdatter, Ugift, Logerende hørende til Familien, Helt forsørget af Fattigvæsenet, f. 1828 i Holden.

Aaste Nilsdatter, Enke, enslig Logerende, Helt forsørget af Fattigvæsenet, f. 1819 i Holden.
 

Vekkelse i bygda - D. E. L. K..
Av 
August Brenne 2016.

Vekkelsen i bygda er tuftet på Hans Nielsen Hauges virke. 
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, forkortet DELK, er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, stiftet i Jarlsberg i Vestfold i 1872. Den gang var navnet Den evangelisk lutherske frikirkelige menighet i Jarlsberg grevskap med flere steder. Kirkesamfunnets nåværende navn ble vedtatt i 1951.

 1860-tallet oppstod det flere steder i Vestfold, til å begynne med i Ramnes og i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar, uenighet rundt både kirkelige og skolemessige spørsmål i forhold til statlige og kirkelige myndigheter. I mai 1866 meldte 76 foreldrepar, med bakgrunn i Hans Nielsen Hauges Venner i Ramnes herred i Vestfold, barna sine ut av den offentlige skolen og begynte å drive egne skoler. Innen kort tid ble det startet tilsvarende privat skoledrift i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar. Etter hvert kom det skoler i Oslo, Horten, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Ulefoss (Fen) og flere andre steder. Man ønsket i utgangspunktet ikke å gå til det drastiske skritt å stifte et nytt kirkesamfunn utenfor Den norske kirke, men i 1872 ble det likevel resultatet. Elling Eielsen, som hadde stiftet den første norske, evangelisk-lutherske frikirken i Nord-Amerika, støttet stiftelsen – som var blitt mulig gjennom den såkalte Dissenterloven av 1845.

DELK har i dag omkring 3500 medlemmer, fordelt på 14 menigheter. Den sentrale ledelse og administrasjon har hovedkontor i Tønsberg (2016).

 


Familie 77.
Verket 1910. Ringsevja. 2 familier (1).

Her var oppført beslagsmed Andreas Rasmussen med familie. Se Familie 4b - Verket 1920.


Familie 78.
Verket 1910. Ringsevja. 2 familier (2).

Her var oppført sliperiarbeider Nils Stenersen f. 25/3-1858 med familie. Se Familie 72a - Verket 1900.

Tilhørte "Frimenigheden" - "Det Evangeliske Lutherske Kirkesamfund" (DELK).


Familie 79.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 2 leiligheter (1).

Sliperiarbeider
Johannes Andreassen f. 12/9-1869, Hollen, hf., ug., Sliperiarbeider.

Aslaug Maria Larsen fra Verket f. 16/6-1859, søster til Jørgen Larsen i naboleiligheten. Tjenestepike.
Nils Andreassen f. 5/10-1875, Hollen, fl. (logerende i familien), ug., Beslagsmed ved støberiet.


Familie 80.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 2 leiligheter (2).

Beslagsmed ved støberiet
Jørgen Larsen fra Verket f. 30/3-1869 d. 1947, s.a. former Lars Evensen Ringsevjen. Se Familie 62a - Verket 1875.
g. i Holla 19/11-1898 m. Mathea Nilsdatter (Thea Larsen) fra Galten und. Opsal i Valebø f. 21/1-1866 d. 13/4-1946, d.a. gbr., arbeider Nils Jørgensen.
Forlovere: "
Smed Nils Jonsen Vrk. og Flaademand Karl Larsen Vrk."
1. Nils Jørgensen (Nils Ringsevjen) f. 20/10-1899. Se Ringsv. 7 under Verket. Konf. i Holla 27/9-1914.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Former Jørgen Larsen Helgeroen og Mathea Nilsens Nils: Anne Karine Nilsen Vrk., pige Hanna Larsen Vrk., Arb. Anders Nilsen Sagbr., Smed Nils Johnsen do., Arb. Nils Andreassen Ringsevje.

Losjerende i 1910: søster Anne Larsen f. 18/2-1866. Ugift. "Gaar i huset".


Familie 81.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 4 familier (1). "Kaasa".

Filemester på Cappelens sagbruk, reparatør og snedker (1910)
Jakob Andreassen Bakken (Jakob Bakken) fra Verket f. 3/2-1863 d. 21/10-1955, s.a. Andreas Johnsen Bakken. Se Familie 72 - Verket 1865.
g. i Helgen 10/12-1886 m. Marie Jensdatter fra Halvorstå A under Kolstad store i Helgen f. 
30/4-1858 d. 1/12-1947, d.a. Jens Thygesen Halvorstaa.
Forlovere: "Hans O. Andreassen Vrk. og Hans Hansen Berland Vrk."
1. Andreas f. 2/6-1887.
2. Andreas Jakobsen f. 15/4-1889. Se Bergeg. 17 under Prestegården.
3. Jens Jakobsen f. 9/4-1891. Sagarbeider i 1910.
4. Paulus (tvilling) f. 4/2-1893 d. 4/2-1893.
5. Simon Peter (tvilling) f. 4/2-1893 d. 5/2-1893.
6. Ingeborg Annette Jakobsen f. 6/4-1898.

F.f. Arb. Jakob Andreassen Kværnodden og Marie Jensdatters Andreas: Marie Jensd. Halvorstaa, Gurine Nilsd. Sagbr., Hans Odin Andreassen Vrk., Hans Andersen Kronborg og Gunder Jensen Halvorstaa. Hjem.dbt af Jens Tygesen Halvorstaa.
F.f. Arb. Jakob Andreassen Værket og Marie Jensdatters Andreas: Barnets Moder, Margrethe Jensd. Halvorstaa, Johannes Andreassen Bakken, Hans Hansen Vrk. og Kristen Jensen Halvorstaa.
F.f.
Sagarb. Jakob Andreassen Vrk. og Marie Jensdatters Jens: Karen Andrea Rasmusd. Vrk., Kristine Andreasd. do., Hans Hansen do., Andreas Thomassen do. og Johannes Andreassen Bakken.
F.f.
Filemester Jacob Andreassen Vrk. og Marie Jensdatters (tvilling) Paulus: (Ingen faddere) Hjemmedøbt af Ingeborg Tovsen 4/2. Død før Bekræftelse i kirken.
F.f. Filemester Jacob Andreassen Vrk. og Marie Jensdatters (tvilling) 
Simon Peter: (Ingen faddere) Hjemmedøbt af Ingeborg Tovsen 4/2. Død før Bekræftelse i kirken.
F.f.
Sagfiler Jakob Andreassen Vrk. og Marie Jensdatters Ingeborg Annette: Moderen, Anne Lovise Andersen, Faderen, Former Hans Odin Andreassen, Slusevogter Kristen Jensen Løveid.

Etterkommerne skrev seg for Jakobsen med "k".

Foreldrene ble gravlagt på Kronborg nye.


Familie 82.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 4 familier (2). "Kaasa"

Sagarbeider ved verket
Andreas Andreassen Ringsevjen
 fra Verket f. 2/2-1868 d. 10/5-1951, s.a. Andreas Evensen Ringsevjen. Se Familie 62b - Verket 1875.
g. Skien byfogd 26/8-1904 m. Inger Tollefsdatter f. 28/5-1884 på Smestad i Lunde d. 20/10-1961 på Verket, d.a. husmann Tollef Steensen. og Ingerid Halvorsdatter.
Forlovere: "
Elektriker Hans Andreassen af Ulefos og Gbr. Torgrim Olsen Solberg ved Falkum i Gjerpen."
1. Annette Therese Andreassen f. 25/2-1905.
2. Ingvald Andreas Andreassen f. 21/4-1907. Se Fensvegen 44 under Søve.
3. Ingrid Andreassen f. 17/1-1909 g.m. Rudolf Rasmussen fra Verket. Se Kanada 20 under Søve.
4. Tollef Andreassen f. 28/5-1910.
5. Arnt Ringsevjen f. 5/7-1913. Se Bergverksv. 4 under Tufte.
6. Signe Ringsevjen f. 5/7-1913.
7. Steen Edvin Ringsevjen f. 27/2-1915. Se Haugtunv. 2 under Tufte(1).
8. Andreas Ringsevjen f. 23/4-1917.

9. Thron Henry Ringsevjen
 f. 12/8-1921. Se Hestekåsene 5 und. Verket.

F.f. Verksarb. Andreas Andersen Ringsevjen, Helgeroen og Inger Tollefsdatters Annette Therese: Annette Olsen, Heggen, Andrea Andersen do., Johannes Andreassen, Ringsevjen og Hans Andreassen do.
F.f.
Dissenterbarn (Hollen). Værksarb. Andreas Andreassen, Ulefos og Inga Tollefsdatters Ingvald Andreas. (Ingen faddere i Statskirken). Begge forældre er Medlemmer af Frimenigheden.
F.f. Dissenterbarn (Hollen). Arb. Andreas Andreassen Kaasa og Inger Tollefsdatters 
Ingrid. (Ingen faddere i Statskirken). Begge Forældrene tilhører den evang. lutherske Frimenighed i Telemark (DELK. G.S.).
F.f. Dissenterbarn (Hollen). Arb. Andreas Andreassen Ringsevje og Inger Tollefsdatters 
Tollef. (Ingen faddere i Statkirken). Begge Forældrene tilhører den evang. luth. Frimenighed (DELK. G.S.).
F.f. Dissenterbarn (Hollen). Sagarb. Andreas Andreassen Ringsevje og Inger Tollefsdatters 
Arnt. (Ingen faddere i Statskirken). Forældrene begge Dissentere i evang. luth. Frimenighed (DELK).
F.f. Dissenterbarn. (Hollen). Sagarb. Andreas Andreassen, Ringsevje og Inger Tollefsdatters 
Sten Edvin. (Ingen faddere i Statskirken). Begge Forældrene Dissentere. (DELK. G.S.).

Tjenestepike 1910: Gunda Bentsen f. 17/4-1894 i Holla.

Da Ingvald Andreas ble født i 1907, ble foreldrene oppgitt til å være dissentere. De tilhørte den Evangeliske
Lutherske kirke (DELK). Det var derfor ingen Stats-kirkedåp. Menigheten hadde barnedåp i sin egen kirke.
Under folketellinga 1920 hadde familien flytta inn på de forholdsvis nybygde arbeiderboligene på Ekornrød.


Familie 83.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 4 familier (3). "Kaasa"

Beslagsmed
Adolf Andreassen Kaasa fra Verket f. 19/7-1868 d. 18/3-1951, s.a. former Andreas Abrahamsen. Se Familie 69 - Verket 1875.
g. 6/9-1902 m. Inger Andrea Nilsdatter fra Verket f. 4/12-1867 d. 14/6-1951, d.a. former Nils Evensen. Se Familie 32b - Verket 1875.
Forlovere: "
Abraham Andersen Vrk. og Karl Pedersen Vrk"
1. Arthur Norewood Kaasa f. 7/2-1904 d. 9/11-1986 g.m. Anna Elida f. 6/9-1907 d. 15/8-2006. Gravlagt på Notodden.
2. Nils f. 9/8-1905 d. 9/2-1910 i Kåsa av "Mavebetændelse."
3. Kasper Ingolf Kaasa (Kasper Kaasa) f. 23/10-1907.
Se Siljelivegen 6 under Verket.
4. Alf Kåsa  f. 21/11-1909. Se Snekkerv. 2 under Verket.

F.f. Beslagsmed Adolf Andreassen Kaasa (Vrk.) og Inger Andrea Nilsdatters Artur Nonvod: Maria Andreassen Vrk., Ida Abrahamsen Vrk., Abraham Andreassen Vrk., Even Nilsen Vrk. og Andreas Hansen Vrk.
F.f. Former Adolf Andreassen Kaasen, Ringsevjen (Vrk.) og Inger Nilsdatters 
Nils: Moderen, Anna Abrahamsen, Vrk., Anton Andreassen Vrk. og Karl Pedersen Vrk.
F.f. Værksarb. Adolf Andreassen Kaasa og Inger Andrea Nilsdatters 
Kasper Ingolf: Moderen, pige Louise Abrahamsen Kaasa, Værksarb. Abraham Andreassen Kaasa, Værksarb. Andreas Nilsen Vrk.
F.f. Værksarb. Adolf Andreassen Kaasa (Vrk.) og Inger Andrea Nilsdatters 
Alf: Barnets Moder, pige Ingeborg Evensd. Vrk., Formand Even Nilsen og Værksarb. Andreas Nilsen Vrk.

Kona Inger Andrea Nilsdatter var i USA fra 1888 til 1895.

1920: 4 barn, 3 lever.


Familie 84.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 4 familier (4). "Kaasa"

Her var oppført svensk sliperiarbeider Mathias Alfred Hernholm f. 14/1-1863 med familie. Se Familie 6b - Verket 1920.


Familie 85.
Verket 1910. Gartnerbolig.

Gartner hos Hr. Kammerherre Cappelen
Jørgen Widebæk-Lund fra Hviming ved Horsens i Danmark f. 17/5-1868.
g.m. Janna E. Lund fra V. Aker ved Kristiania f. 12/2-1866.
1. Gunvor Widebæk-Lund f. 24/9-1899 på Sem ved Tønsberg.
2. Einar Widebæk-Lund f. 16/9-1902 på Sem ved Tønsberg.
3. Kirsti Widebæk-Lund f. 4/3-1908 på Sem ved Tønsberg.

Anders Jørgen West f. 25/1-1889, Syndesø pr. Fyn, Danmark, ugift, Gartnermedhjælper.
Halfdan Saugen f. 1/6-1890 i Overhalla i Namdalen, N. Trøndelag. Gartnerelev, ugift.

Enke Anna Olsen f. 26/1-1834 i Holla. Faar bidrag til sit underhold.
Elise Halvorsen f. 13/7-1890, Hollen, fl. (logerende i familien), ug., Kassererske ved forbrugsforening.


Familie 86.
Verket 1910. Ekspeditørbolig.

Reisende og ekspeditør ved Ulefos Jernværk
Jens Halvorsen Kaste fra hus på Kaste under Romnes f. 21/7-1870, s.a. lærer Halvor Jensen Kaste.
g. i Holla 2/9-1893 Ingeborg Marie Halvorsdatter fra Verket f. 30/7-1871, d.a. formann Halvor Olsen. Se Familie 102 - Verket 1865.
Forlovere:"
Ole Halvorsen Vrk. og Johannes Hansen Vrk."
1. Charlotte Mariane Kaste f. 2/2-1894.
2. Halvard Kaste f. 26/7-1895. Middelskoleelev i 1910.
3. Harald Kaste f. 15/10-1896. Middelskoleelev i 1910.
4. Astrid Marie Kaste f. 14/5-1898.
5. Ingeborg Marie Kaste f. 15/6-1901.
6. Jens Stenstadvold Kaste f. 6/7-1904.

F.f. = Faddere for ...

F.f.
Expeditør Jens Halvorsen Kastet, Kringleflød og Marie Halvorsdatters Charlotte Mariane: Anne Olsen Vrk., Elise Halvorsd. do., Halvor Olsen do., Halvor Jensen Kastet, Kristen Halvorsen Kastet.
F.f. Expeditør Jens Kastet, Kringlefet og Marie Halvorsdatters 
Halvard: Skovfoged Ole Halvorsen, Kjøbmand Hagbart Lund, kontorist Kristen Halvorsen, Kone Hansine Halvorsen, pige Anne Larsen.
F.f. Expeditør Jens Halvorsen Kastet og Ingeborg Marie Halvorsdatters 
Harald: Handelsbetjent Gustav Halvorsen Vrk., Pige Nora Karoline Halvorsd. Kastet, Forældrene.
F.f. Expeditør Jens Halvorsen Kastet og Ingeborg Marie Halvorsdatters 
Astrid Marie: Landhandler Hagbart Lund, Fru Nora Lund, Anne Larsen Ulefos, Handelsbetjent Johannes Halvorsen af Skien.
F.f. Ekspeditør Jens Halvorsen Kaste, Kringlefet og Ingeborg Marie Halvorsdatters 
Ingeborg Marie: Lærer Halvor Jensen Kastet, Skovfoged Ole Halvorsen Vrk., hustru Hansine Halvorsen Vrk., Faderen, Pige Nora Halvorsd. Kaste.
F.f. Handelsreisende Jens H. Kastet, Vrk. og Ingeborg Maria Halvorsdatters 
Jens Stenstadvold: Moderen, Nora Kastet, Halvor Jensen do., Josef Pedersen af Sarpsborg.

Som vi kan se av fadderlista, at når disse barna ble født, var det allerede fødestue på "Hygiea" på Kringleføtt ved Lanna.
Noen av barna ble født der, mens andre barn ble født hjemme.

Angående fadderlistene, som er sitat fra kirkeboka.
Prestene skrev som de ville, men det finnes ikke ei gravstøtte på Ulefoss hvor det står "Kastet". Kun "Kaste".

1910:
Anna Amalie Fosse f. 2/7-1892, Hollen, tj., ug., Husgjerning.
Pleiedatter Elise Halvorsen f. 13/6-1890, Hollen, mt. (midlertidig - paa besøk), ug., Kassereske ved forbrugsforening.

Andre i huset i 1900:
Asborg Halvorsdatter f. 1882 i Tørdal (Drangedal), tj., ug., Husgjerning.
Mathias Staurheim f. 1884 i Bø, Logerende, ug., Middelskoleelev.
Mathias Kleppen f. 1885 i Sauland Aneks til Hjartdal, Logerende, ug., Middelskoleelev.
Johan Kjølberg f. 1883 Borge - Smaalenene (Østfold), Logerende, ug., Middelskoleelev.
Anne Olsen f. 1834 i Hollen, hm., enke, Pensionist.
Elise Halvorsen f. 1890 i Hollen, Pleiedatter.

Denne familien har trolig emigrert til Amerika en gang før folketellinga 1920.
Ikke oppført som utflytta i Holla kirkebok.


Familie 87.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 3 familier (1).

Her var oppført beslagsmed Andreas Nilsen med familie. Se Familie 6e - Verket 1920.


Familie 88.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 3 familier (2).

Her var oppført former Jørgen Olaves Evensen fra Verket f. 2/8-1875, med familie. Se Familie 6f - Verket 1920.

Hans gamle mor bodde her i 1910: Enke Birthe M. Olsdatter f. 30/12-1831 i Holla, Pensionist.


Familie 89.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 3 familier (3).

Her var oppført enka Maren Tomine Johnsdatter fra Verket f. 27/1-1859, med 5 ugifte barn. Se Familie 75a - Verket 1900.


Familie 90.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 3 familier (1).

Her var oppført sliperiarbeider Hans Olaus Olsen f. 23/5-1883, med familie. Se Familie 7b - Verket 1920.


Familie 91.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 3 familier (2).

Her var oppført sagarbeider Rasmus Johnsen f. 4/7-1849 med familie. Se Familie 42b - Verket 1891.

Esther Berthea Rasmussen f. 25/8-1899 i Holla. Barnebarn. Hun var i tjeneste på Ulefoss apotek hos Waldemar Kaare i 1920.
Se hennes foreldre i Familie 18 - Verket 1910.


Familie 92.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 3 familier (3).

Beslagsmed
Jens Kristoffer Juliussen fra Verket f. 19/9-1876 d. 14/2-1954, s.a. beslagsmed Karl Julius Brynjulfsen. 
Se Familie 70a - Verket 1891.
g. i Holla 16/9-1899 m. Anna Hansine Johnsen fra Fiskodde i Lunde f. 11/7-1881 på Skåtøy ved Kragerø d. 22/5-1964, d.a. gbr. Jon Olavsen Fiskodde.
Forlovere: "
Former Lars Larsen Vrk. og Bestyrer Gustav Bernhard Juliussen."
1. Klara Karoline Jensen f. 13/7-1901 d. 3/3-1987 g.m. August Febakke f. 11/6-1898 d. 17/12-1970. Bodde i "Helgas hus" ved kirken.
2. Karl Johannes Jensen f. 11/8-1902.
3. Hans Bernhard Jenssen (Hans Jenssen) f. 17/1-1904. Se Pilerødv. 23 under Jernverket.
4. John Andreas Jensen (John Jensen) f. 26/3-1905 d. 29/4-1969. Gravlagt på Kronborg nye.
5. Alf Georg Jensen f. 24/10-1906. Se Pilerødv. 24 under Jernverket.
6. Astrid Marie Konstanse Jensen f. 16/1-1909 d. 11/8-1995 g.m. John Ragnar Jensen f. 18/1-1902 d. 25/10-1985. Begge gravlagt på Østre Aker i Oslo.
7. Oskar Henry Jensen f. 6/10-1911. Se Ellandvegen 13 under Søve.
8. 
Jens Kristoffer Jensen f. 8/3-1914Se Ellandvegen 13 under Søve.
9. Fritz Enok Jenssen (Frits Jenssen) f. 12/3-1916. Se Pilerødv. 22 under Jernverket.
10. Dagfin Norman Jensen f. 20/10-1918. Se Pilerødv. 27 under Jernverket.
11. Frank Luis f. 12/9-1921 d. 15/1-1922 på Kaasa av "Lungebtændelse".
12. Frank Luis Jensen f. 17/3-1923.
13. Ivan Ronald Jensen (Ivan Jensen) f. 21/11-1924 (27/11-1924 - Gravminnet) d. 12/9-2000 g.m. Anne Marie f. 24/9-1905 d. 4/2-2013. Se Strømodden 32 under Ulefoss (Sagene).

F.f. = Faddere for ...

F.f. Jens Kristoffer Juliussen Vrk. og Anne Hansine Johnsdatters Klara Karoline: Gustav Juliussen Vrk., Grubearb. Karl Julius Fæhn, do. Hans Juliussen do., Moderen, pige Anne Halvorsen Heisholt. Daab ved Jordemoder Anna Halvorsen.
F.f. Beslagsmed Jens Kristoffer Juliussen, Arbeiderforeningen og Anna Hansine Johnsdatters 
Karl Johannes: Beslagsmed Gustav Juliussen Kaasene, Grubearb. Karl Juliussen do., Moderen, pige Alethe Johnsd. Fiskodde i Lunde.
F.f. Beslagsmed Jens Kristoffer Juliussen Vrk. og Anna Johnsdatters 
Hans Bernhard: Moderen, Alette Johnsen, af Lunde, John Olsen Fiskodde, Lunde og Karl Juliussen Kaasene (Vrk.).
F.f. Beslagsmed Jens Kristoffer Juliussen, Vrk. (Kringlefedt!) og Anna Hansine Johnsdatters 
John Andreas: Moderen, Marta Andreassen, Kringlefedt, Julius Brynildsen Kaasene og John Olsen Fiskodde i Lunde.
F.f. Beslagsmed Jens Kristoffer Juliussen Kaasa (Vrk.) og Anna Hansine Johnsdatters 
Alf Georg: Moderen, Olette Johnsen Vrk., Karl Svendsen Vrk., Bent Juliussen Vrk.
F.f. Værksarb. Jens Kristoffer Juliussen Kaasa og Anne Hansine Johnsdatters 
Astrid Marie Konstanse: Moderen, pige Alette Johnsen, fabrikarb. Ole Johnsen Notodden, Sliberiarb. Andreas Juliussen.
F.f. Beslagsmed Jens Juliussen Kaasa og Anna Johnsens 
Oskar Henry: Barnets Forældre, pige Olette Johnsen Helgeroen, Maler John Lund i Skien.
F.f. Beslagsmed Jens Kristoffer Juliussen, Kaasa, Ringsevje  og Anna Johnsdatters 
Jens Kristoffer: Moderen, Pige Olette Johnsen, Helgeroen, Kjører Julius Brynildsen, Sliberiarb. Nils Andersen Helgeroen.
F.f. Beslagsmed Jens Juliussen, Kaasene (Vrk.) og Anna Johnsdatters 
Frits Enok: Barnets Mor, Pige Inga Jensen Sandbakken, Smed Karl Alfredsen, Kringleflødt, Sliberiarb. Nils Andersen, Ekornrød.
F.f. Beslagsmed Jens Kristoffer Juliussen, Ringsevjen og Anna Hansine Johnsdatters 
Dagfin Norman: Forældrene, Pike Klara Jensen, Karl Jensen.
F.f.
Beslagsmed Jens Juliussen, Kaasene og Anna Hansine Johnsens Frants Luis: Moren, Pike Klara Jensen, Karl Johannes Jensen, August Andreassen. Hjemmedøpt (24/9) av Andreas Nilsen.
F.f.
Beslagsmed Jens Kristoffer Juliussen, Kåsa og Anna Hansine Johnsdatters Frank Louis: Foreldrene, Karl Jensen og Kone Olette Moen.
F.f. Beslagsmed Jens Kristoffer Juliussen, Kåsa, Holla og hustru Anna Hansine Jensdatters 
Ivan Ronald: Foreldrene, John Jensen og Astrid Jensen.

Da de gifta seg var Anna i tjeneste på Kåsene under Verket, mens han bodde hjemme på Kåsene.
Siden leide de en tid på "Arbeider'n" i Lannavegen. I 1906 hadde de flytta inn i gamle Kåsa på Verket.

De gamle er gravlagt på Kronborg gamle.

Det er en del fødselsdatoer her som ikke samstemmer med gravstøtter. Jeg har valgt å føre opp det som står i kirkeboka,
men jeg har flere ganger sett feil både på gravstøtter og i kirkebøker. Det er derfor ikke godt å vite hva som er rett.
G.S.


Familie 93.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 5 familier (1).

Former, slakter (for egen regning)
Andreas Hansen (Andreas H. Eide) fra Verket f. 20/3-1875 d. 15/11-1960, s.a. former Hans Severin Andersen. 
Se Familie 84a - Verket 1900.

Andreas Hansen kjøpte i 1928 tomt i Vesthagan. Tomta hadde navnet Eide, dermed endra familien
slektsnavnet sitt til Eide. Dette ble en 3-generasjoners slakter-familie. Se Fensv. 52 under Søve.


Familie 94.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 5 familier (2).

Her var oppført former John Isaksen Gruben f. 17/5-1860, med familie. Se Familie 78b - Verket 1900.


Familie 95.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 5 familier (3).

Her var oppført "vagtmand ved fabrikken" Nils Hansen fra Verket f. 19/2-1853 med familie. Se Familie 36a - Verket 1900.


Familie 96.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 5 familier (4).

Her var oppført sliperiarbeider Marthinius Johnsen fra Verket f. 30/11-1875, med familie. Se Familie 8c - Verket 1920.


Familie 97.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 5 familier (5).

Gruvearbeider, former
Anthon Edvard Aasmundsen (Anthon Aasmundsen) fra Verket f. 3/3-1882 d. 17/1-1958, s.a. former Aasmund Gundersen. Se Familie 44 - Verket 1865.
g. i Holla 28/6-1903 m. Amalie Halvorsdatter fra Verket f. 1/6-1883 d. 9/7-1932, d.a. former Halvor Andreassen Kronborg. 
Se Familie 92a - Verket 1900.
Forlovere: "
Former Halvor Andreassen og Former Jørgen Aasmundsen."
1. Aagot Alvilde Aasmundsen f. 12/10-1903.
2. Hilde Anette Aasmundsen f. 30/9-1905.
3. Aage Harry Aasmundsen f. 19/7-1909.
4. Anker Olai Aasmundsen f. 11/11-1911. Se Apalvegen 9 under Verket.
5. Ella Aasmundsen (tvilling) f. 8/7-1913.
6. Charlotte Aasmundsen (tvilling) f. 8/7-1913.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Grubearb. Anton Aasmundsen Vrk. og Amalie Halvorsdatters Aagot Alvilde: Kone Johanne Andreassen Vrk., Former Halvor Andreassen Vrk., pige Marie Andreassen Vrk. og Sliberiarb. Aasmund Aasmundsen Vrk.
F.f. Grubearb. Anton Aasmundsen Vrk. og Amalia Halvorsdatters 
Hilda Anette: Berta Halvorsd. Evjen, Marie Hansd. Vrk., Hans Johannesen Vrk. og Theodor Nilsen Vrk.
F.f.  Former Anton Aasmundsen Vrk. og Amalie Halvorsdatters 
Aage Harry: Uk. Teodor Nilsen Vrk., Uk. Andreas Halvorsen Vrk., pige Marie Olsd. Vrk., Kone Berta Halvorsd. Vrk.
F.f. Værksarb. Anton Edvard Aasmundsen Vrk. og Amalie Halvorsdatters 
Anker Olai: Berta Andreasd. Vrk., pige Marie Olsd. Vrk., Arb. Andreas Halvorsen Vrk., Arb. Ole Halvorsen Vrk.
F.f. Former Anton Aasmundsen Vrk. og Amalie Halvorsdatters 
Ella: Berta Andreasd. Vrk., Pige Hilda Olsd. Vrk., Skomager Peder Nilsen Vrk., Sliberiarb. Andreas Halvorsen Vrk.
F.f. Former Anton Aasmundsen Vrk. og Amalie Halvorsdatters 
Charlotte: Berta Nilsd. Vrk., Pige Hilda Olsen, Skomager Teodor Nilsen, Andreas Halvorsen.


Familie 98.
Verket 1910. Furustul.

Bokholder
Harald Halvorsen Paus (Harald Paus) fra Espevalen nedre f. 7/6-1858 på Kjeldal i Ytre Flåbygd, Lunde d. ca. 11/5-1935, s.a. bonde Halvor Paulsen Paus, Espevolden.
g. i Holla 13/9-1889 m. Karoline Marie Olsdatter fra S. Fen(5) "Ødegården" f. 12/9-1870 på Kolle(1) d. 30/11-1949, d.a. bonde Ole Tollefsen Kolle/ Fæhn.
Forlovere: "Begge Fædre."

Tjenestepike i 1910: Anna Larsen f. 3/3-1886 i Hollen.

I folketellingen 1910 var hans oppgaver ved verket behørig oppnevnt:
"Bogholder og Kasserer ved Bedrift omfattende Træsliperi, Sagbrug, Jernstøberi og Grubedrift."

Se Familie 22 - Verket 1920.


Familie 99.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 2 leiligheter (1).

Former, agent for forsikringsselskapet "Fram" (1920)
Lars Larsen fra Verket f. 20/9-1872 d. des. 1943, s.a. former Lars Pedersen. Se Familie 39a - Verket 1891.
g. i Holla 6/8-1898 m. Anna Kristine Johnsdatter (Anna Larsen) fra Verket f. 13/1-1876 d. nov. 1951, d.a. former John Jespersen. Se Familie 65c - Verket 1875.
Forlovere: "
Former Peder Larsen Vrk. og Former Gunder Larsen Vrk."
1. Anna Josefine Larsen f. 20/1-1899.
2. Jonni Larsen f. 18/12-1900 g.m. Oskar Skaardal. Se Bryggev. 4 under Verket.
3. Gunda Larsen f. 3/3-1903.
4. Lars f. 7/3-1905.
5. Lars Larsen f. 16/9-1907. Kafe "Godt stell"?
6. Borghild Larsen f. 30/4-1910.
7. Johanna Larsen f. 30/4-1910.
8. John f. 22/8-1912.
9. Ragnhild Larsen f. 4/1-1914.
10. Magnhild Larsen f. 7/6-1916.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Former Lars Larsen Tvara, Vrk. og Anne Kristine Johnsens Anna Josefine: Johanne Andreassen Vrk., Pige Berthe Halvorsen Vrk., Arb. Lars Pedersen Vrk., Arb. Hans Torstensen Vrk., Sliberiarb. Kristen Nilsen, Heisholtevjen.
F.f. Former Lars Larsen Vrk. og Anne Kristine Johnsdatters 
Jonny Louise: Former Lars Pedersen Vrk., Former Hans Torstensen Vrk., Sliberiarb. John Hansen Vrk., Enke Johanne Andreassen Vrk., Anne Larsen Vrk.
F.f. Former Lars Larsen Vrk. og Anne Kristine Larsens 
Gunda: Johanne Johnsen Vrk., Anne Larsen Vrk., Hans Torstensen Vrk., Lars Pedersen Vrk.
F.f. Former Lars Larsen Vrk. og Anne Johnsdatters 
Lars: Moderen, Karen M. Hansen Vrk., Hans Torstensen Vrk. og Lars Pedersen Vrk. Hjemmedøbt af Peter Olsen Vrk.
F.f. Former Lars Larsen Vrk. og Anne Johnsdatters 
Lars: Arb. Lars Pedersen Vrk., Former Hans Torstensen, Enke Johanne Andreasd. Vrk., pige Karen Marie Hansen Vrk.
F.f. Former Lars Larsen Vrk. og Anne Johnsdatters 
Borghild: Moderen, Johanne Andreasd. Vrk. Hans Torstensen Vrk., pige Louise Pedersen Vrk., Klara Pedersen Vrk. og Faderen.
F.f. Former Lars Larsen Vrk. og Anne Johnsdatters 
Johanna: Moderen, Johanne Andreasd. Vrk. Hans Torstensen Vrk., pige Louise Pedersen Vrk., Klara Pedersen Vrk. og Faderen.
F.f. Former Lars Larsen Vrk. og Anne Kristine Johnsdatters 
John: (Ingen faddere). Døbt af Jordemor Haserud 22/8. (Barnet død før hjemmedåpens bekreftelse i kirken. G.S.).
F.f. Former Lars Larsen Vrk. og Anne Kristine Johnsens 
Ragnhild: Forældrene, Arb. Severin Gundersen, Pige Karen Hansen Vrk.
F.f. Former Lars Larsen, Vrk. og Anne Johnsdatters 
Magnhild: Former Lars Gundersen, Pike Maren Gundersen, Faderen. Hjemmedøbt (11/6) af Petter Olsen.

Foreldrene her er gravlagt på Kronborg nye.


Familie 100.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 2 leiligheter (2).

Her var oppført former Aasmund Aasmundsen fra Verket f. 23/4-1879 med familie. Se Familie 10a - Verket 1920.


Familie 101.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 6 familier (1).

Her var oppført snekker Nils Pedersen fra Verket f. 25/9-1863, med familie. Se Familie 9a - Verket 1920


Familie 102.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 6 familier (2).

Her var oppført gruvearbeider Martin Olsen f. 3/11-1874 i Efteløt i Sandsvær, med familie. Se Familie 9b - Verket 1920.


Familie 103.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 6 familier (3).

Beslagsmed ved støperiet (1910), sliperiarbeider (1912)
Karl Johannesen Haugen (Carl Andreas Johannesen/ Haugen/ Kronborg) fra Haugen under Eie nedre (Verkets gård) f. 9/9-1863, s.a. snekker Johannes Tronsen Haugen.
g. i Holla 19/2-1886 m. Anne Olsdatter fra Kverndokka under Romnes f. 27/12-1860, d.a. Ole Gundersen Kværndokken.

Se Vesthagvegen 17 under Søve.

Midlertidig losjerende i 1910:
Føderådsenke Ingeborg Jenssen f. 18/12-1825 i Holla.


Familie 104.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 6 familier (4).

Her var oppført den nyetablerte familien Hans Severin Hanssen (sliperiarbeider Hans Hanssen). Se Familie 9c - Verket 1920.


Familie 105.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 6 familier (5).

Her var oppført former Tron Halvorsen fra Verket f. 22/2-1869 med familie. Se Familie 9d - Verket 1920.


Familie 106.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 6 familier (6).

Beslagsmed ved jernstøberi, former
Edvart Andersen fra Verket f. 1/11-1870 d. 7/12-1941, s.a. former Anders Saamundsen. Se Familie 23 - Verket 1865.
g. i Holla 9/12-1892 m. Bertine Marie Larsdatter fra Verket f. 16/3-1867 d. 11/3-1944, d.a. former Lars Johnsen. Se Familie 52a - Verket 1875.
1. Anna Lovise f. 4/2-1893 d. 26/8-1893 på Verket.
2. Anders (tvilling) f. 8/3-1894 d. 24/1-1895.
3. Lars Edvartsen (tvilling) f. 8/3-1894. Jobbet på ovnslageret i 1910.
4. Anders Edvartsen f. 9/1-1899. Se Familie X - Verket 1961.
5. Ingeborg Margrethe Edvartsen f. 21/10-1903 d. 28/1-1975 g.m. Jørgen Jørgensen f. 12/12-1894 d. 21/3-1968. Se Familie X - Verket 1961.

F.f. Former Edvard Andersen Vrk. og Marie Berntine Larsdatters Anna Lovise: Lars Johnsen Vrk., Andreas Dammen Vrk., Faderen, Moderen, Marie Hansd. Vrk.
F.f. Former Edvard Andersen Vrk. og Marie Bertine Larsdatters (Tvillinger) 
Anders: Moderen, Marie Hansd. Vrk., Andreas Hansen Vrk., Edvard Pedersen Vrk., Andreas Hansen Dammen, Vrk.
F.f. Former Edvard Andersen Vrk. og Marie Bertine Larsdatters (Tvillinger) 
Lars: Ingeborg Pedersd. Vrk., Marie Halvorsd. Præsteg., John Hansen Vrk., Lars Johnsen do., Faderen.
F.f. Former Edvard Andersen Vrk. og Marie Martine(!) Larsens 
Anders: Pige Marie Hansen Vrk., Moderen, Arb. Jon Hansen Vrk., Arb. Lars Jonsen, Faderen.
F.f. Arb. Edvard Andersen Vrk. og Bertine Larsdatters
Ingeborg 
Margrethe: Maren Severine Aasmundsen Vrk., Marie Hansen Vrk., John Hansen Vrk. og Faderen.

Losjerende her i 1910.
Hans svigermor, enke Ingeborg Johnsen f. 14/2-1831, Lunde, fl. (losjerende i familien), enke, Bidrag af Værket.

1920: 5 barn. 3 lever.

Foreldrene er gravlagt på Kronborg gamle.


Familie 107.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 7 familier (1). Ringsevja.

Her var oppført former Johan Nilsen fra Verket f. 16/4-1865, med kone. Se Familie 11b - Verket 1920.


Familie 108.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 7 familier (2). Ringsevja.

Her var oppført Olaus Severin Aasmundsen f. 7/9-1874, med familie. Se Familie 11a - Verket 1920.


Familie 109.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 7 familier (3). Ringsevja.

Her var oppført former Peder Larsen f. 21/3-1865 med familie. Se Familie 78a - Verket 1900.


Familie 110.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 7 familier (4). Ringsevja.

Former
Marthinius Gulliksen (Martinius Olsen) fra Verket f. 4/7-1879 d. 10/6-1945, s.a. former Ole Gulliksen. Se Familie 44a - Verket 1891.
g. i Holla 13/8-1901 m. Johanne Rasmusdatter fra Verket  f. 19/7-1883 d. 24/11-1959, d.a. sagarbeider Rasmus Johnsen. Se Familie 42b - Verket 1891.
Forlovere: "
Rasmus Johnsen Vrk. og Sliberiarb. Hans Gulliksen Vrk."
1. Ole Gustav f. 8/11-1901.
2. Inga Lovise f. 2/10-1902.
3. Olaf Ragnvald Gulliksen f. 3/1-1904.
4. Gudrun Terese Gulliksen f. 3/12-1904.
5. Ragnhild Gulliksen f. 30/5-1907 g.m. Kristen Olsen Møllen.
6. Sverre Gulliksen f. 12/9-1910.
7. Johannes Martinius Gulliksen f. 2/5-1917 i Solum (døpt i Holla). Se Kanada 20 under Søve.
8.
Mina Gulliksen f. 20/12-1919.
9. Sigrid Gulliksen f. 23/10-1925.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Former Martinius Olsen Helgeroen og hustru Johanne Rasmusdatters hjemmedøbte Ole Gustav: Kone Inger Rasmusd. Vrk., Kone Olava Gulliksen Vrk. Døbt af Jordemoder Ingeborg Tovsen. Underrettet distriktslægen 11/11-1901.
F.f.
Arbeider Martinius Olsen Vrk. og Johanne Rasmusdatters Inga Lovise: Anmeldt af Jordemoder Anne Holtan. Barnet var født levende og ble hjemmedøbt.
F.f. Former Marthinius Olsen, Meieriet (Vrk.) og Kone Johanne Rasmusdatters Olaf Ragnvald: Kone Elise Rasmussen Vrk., Pige Hanna Rasmussen Vrk., Sagarb. Rasmus Johnsen, Vrk. og Former Ole Gulliksen Vrk.
F.f. Former Martinius Olsen, Vrk. og Hustru Johanne Rasmusdatters Gudrun Therese: Kone Olava Gulliksen Vrk., Pige Hanna Rasmussen Vrk., Værksarb. Ole Gulliksen Vrk., Værksarb. Hans Olaus Olsen Vrk.
F.f. Former Martinius Gulliksen, Vrk. og Hustru Johanne Rasmusdatters Ragnhild: Kone Olava Gulliksen Vrk., Pige Anne Karette Pedersen Vrk., Former Ole Gulliksen Vrk., Sliberiarb. Hans Olaves Olsen Vrk.
F.f. Former Martinius Gulliksen, Vrk. og Hustru Johanne Rasmusdatters Sverre: Barnets Forældre, Pige Nora Gulliksen, Værksarb. Hans Hansen.
F.f. Former Martinius Gulliksen, Vrk. og Hustru Johanne Rasmusdatters Johannes Martinius: Moren, pige Josefa Johnsen Vrk., faren, vagtmand Rasmus Jonsen Vrk.
F.f.
Former Marthinius Gulliksen, Ringsevja og Johanne Rasmusdatters Mina: Forældrene, Gudrun Gulliksen, Rasmus Johnsen. Hjemmedøpt (24/12) av Andreas Nilsen.
F.f.
Former Martinius Gulliksen (f.1879), Vrk. og hustru Johannes (f.1883) Sigrid: Moren, Ragnhild Gulliksen, Olav Gulliksen, Kristen Olsen.

1920: 8 barn, 6 lever. 


Familie 111.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 7 familier (5). Ringsevja.

Former, fiskehandler
Gunder Aasmundsen
 (Gunnar Aasmundsen) fra Verket f. 13/9-1860 d. januar 1936, s.a. Aasmund Gundersen. Se Familie 44 - Verket 1865.
g. i Holla 28/12-1887 m. Anne Marie Hansdatter fra Sagene f. 21/6-1862 i Solum d. februar 1934, d.a. møllemester Hans Anundsen Grønsten. Se Familie 25a - Sagene 1875.
Forlovere: "
Ole Bentsen Vrk. og Anders Johannesen Vrk."
1. Hans Abraham Aasmundsen f. 22/11-1888.
2. Aasmund Anker Aasmundsen f. 3/11-1898.
3. Kasper Aasmundsen f. 10/2-1901.

F.f. Former Gunder Aasmundsen Vrk. og Anne Marie Hansdatters Hans Abraham: Kirsten Halvorsd. Sagbr. og Hansine Hansd. ditto, Hans Anundsen ditto, Aasmund Gundersen Vrk., Jørgen Aasmundsen Vrk.
F.f. Værksarb. Gunder Osmundsen Vrk. og Anne Marie Hansdatters 
Aasmund Anker: Kone Hanna Halvorsen, Pige Maren Aasmundsd. Vrk., Arb. Hans Anundsen Sagbr., Arb. Osmund Gundersen, Arb. Andreas Thomassen Vrk.
F.f. Former Gunder Aasmundsen Vrk. og Anne Marie Hansdatters 
Kasper: Hansine Kristine Halvorsen, Karen M. Thomassen Vrk., Skovfoged Ole Halvorsen, Former Aasmund Aasmundsen Vrk.


Familie 112.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 7 familier (6). Ringsevja.

Her var oppført Even Andreassen Ringsevjen fra Verket f. 21/10-1964 med familie. Se Familie 11f - Verket 1920.


Familie 113.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 7 familier (7). Ringsevja.

Modellsnekkerformand, treskjærer
Hans H. Kabbe (Hans Hansen Kabbe) fra Verket f. 9/5-1870 d. 10/2-1949, s.a. former Hans Severin Olsen Kabbe. Se Familie 17 - Verket 1865.
g. i Holla 5/3-1892 m. Cecilia Person fra Gudmundstorp, Malmöhus län, Sverige f. 9/5-1862 d. 22/3-1946, d.a. bonde Per Paalson Mundkap, Sverige.
Forlovere: "
Ole Nilsen Søve, Vrk. og Hans Hansen Berland, Vrk."
1. Hartmann Kabbe f. 21/5-1893 bg. 6/6-1951 på Ø. Gravlund i Oslo. Handelsbetjent i 1910.
2. Peder Selmer Kabbe f. 26/1-1895. Familie 12c - Verket 1920.
3. Berglioth Kabbe f. 4/7-1897 d. 21/10-1960 g. 5/6-1920 m. baker Peder Anker Lommerud f. 21/9-1895 d. 9/9-1960. Se Foreningen (Lannav. 5 under Verket).
4. Mikalovna Kabbe f. 30/11-1899 g.m. Nils Olaf Ytterbø. Se Lannav. 41 under Ø. Heisholt.

F.f. Træskjærer Hans Hansen Vrk. og Cecilie f. Persons Hartman: Anne Thoresen f. Bauer, Vrk., Hanna Hansd. Vrk., Ole Johnsen Vrk., Andreas Andreassen Vrk., Gunnar Hansen Bærland.
F.f. Træskjærer Hans Hansen Kabbe, Vrk. og Cecilie Pedersens 
Peder Selmer: Fredrikke Hansen Vrk., Berthe Bauer Vrk., Peter Thoresen Vrk., Andreas Andreassen Vrk., Gunder H. Bærland Vrk.
F.f. Modelsnedker Hans Hansen Kabbe, Vrk. og Cecilie Persdatters 
Bergliot: Moderen, pige Marie Pettersen, arb. Peter Thoresen Vrk., Smed Nils Johnsen, Former Gunder Hansen Bærland.
F.f. Snedker Hans Kabbe, Vrk. og Cicilie Persens 
Mikalovna: Moderen, Marie Pettersen Vrk., Værksarb. Petter Thoresen Vrk., Rasmus Hansen Aaheim, Former Gunder Hansen Bærland.

Losjerende her i 1910: Hans mor, Martha Kabbe f. 27/3-1829 i Holla, enke og Pensionist.

1920: 4 barn, 4 lever.

Les artikkel av Kjell Lommerud i Holla-Minner 2005, s. 104.


Familie 114.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 2 leiligheter (1). Ringsevja.

Her var oppført former Andreas Johnsen Febakke f. 17/9-1854 med familie. Se Familie 81a - Verket 1900.


Familie 115.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 2 leiligheter (2). Ringsevja.

Hans A. Kronborg f. 8/12-1858, Hollen, enkemand, Sliperiarbeider.
Anna Skaardal f. 2/2-1883, Hollen, d., enke, Husbestyrinde.
Magni Skaardal f. 16/6-1907, Hollen, datter til Anna Skaardal.
Ingolf Hanssen f. 26/2-1891, Hollen, søn til Hans A. Kronborg, ug., Sliperiarbeider.
Arthur Hanssen f. 10/12-1898, Hollen, søn til Hans A. Kronborg, Skolen.
 

Johan Ingulstad f. 18/8-1888, Hollen, logerende, ug., Sliperiarbeider.


Familie 116.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 4 familier (1).

Petter Olsen f. 11/4-1844, Hollen, hf., g., Former (støper).
Mari Olsen f. 31/1-1848, Hollen, hm., g., Hus- og fjøsstel.
Kristine Olsen f. 14/3-1870, Hollen, d., ug., Vask og strykning.
Sofie Olsen f. 26/7-1877 (endret G.S.), Hollen, d., ug., Vask og strykning.


Familie 117.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 4 familier (2).

Her var oppført enkemann og former Hans Thorstensen med husbestyrinde og ei datter Karen. Se Familie 83b - Verket 1900.


Familie 118.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 4 familier (3).

Her var oppført gruvearbeider og slakter Martinius Arvesen med kone og 7 barn. Se Roligheta 2 und. S. Fen.


Familie 119.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 4 familier (4).

Her var oppført former Hans Severin Andersen f. 16/8-1851 med familie. Se Familie 84a - Verket 1900.


Familie 120.
Verket 1910. Arbeiderbolig.

Her var oppført enka etter Johannes Olsen Kabbe, Anne Eriksdatter fra Melum f. 16/9-1850. Se Familie 30 - Verket 1891.


Familie 121.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 2 leiligheter (1). Øvre verket,
"Lars-Annes hus".

Former, pusser, gruvearbeider, graver, kirketjener
Alfred August Engebretsen (Alfred Engebretsen) fra Tune i Østfold f. 8/10-1865 (dpt. 19/11) d. 22/2-1919 på Verket av "Lungebetændelse", s.a. Ingebret Christiansen i Tune (ved Sarpsborg) og Maren Rasmusd. Utne.
g. i Holla 6/4-1888 m. Sofie Berthine Christensdatter (Sofie Engebretsen) fra Nedre Verket f. 9/5-1867 d. 26/5-1935, d.a. former Christen Andersen Kronborg. Se Familie 48c - Verket 1891.
Forlovere: "
Peder Johnsen Vrk. og Hans Andersen Kronborg."
1. Ida Marie Engebretsen f. 27/8-1888.
2. Ragna Augusta Engebretsen f. 28/12-1889 g. i Holla 21/2-1909 m. gruvearb. Halvor Andreas Nilsen fra Hovigsrønningen i Bamble.
3. Ingvald Kristinius f. 10/8-1891 d. 18/8-1892 på Verket av "Krampe".
4. Klara Emilie Engebretsen f. 16/3-1893 g. i Holla 21/4-1919 m. arb. ved Larviks bad, Karl Gustav Nilsen fra Larvik.
5. Borghild Josefine Engebretsen f. 3/1-1895 g. i Holla 4/10-1919 m. sagarb. på Verket, Karl Andreas Halvorsen. Se Familie 15c - Verket 1920.
6. Aagot Charlotte Engebretsen f. 9/11-1896 g. i Holla 28/12-1915 m. gruvearb. Georg Olsen Berge fra Febakke (f. 5/1-1893 i Skafså).
7. Asborg Edvine Engebretsen f. 10/8-1898 g. i Holla 1/1-1917 m. gruvearb. Andreas Olsen Berge fra Huset i Helgen (f. 29/3-1897 i Skafså).
8. Sofie Bergliotte Engebretsen f. 6/4-1900 g. i Holla 26/12-1927 m. bilfører Ivar Olsen fra Larvik.
9. Anker Asbjørn Engebretsen f. 4/7-1901.
10. Sverre Kristinius Engebretsen (Sverre Engebretsen) f. 25/2-1904. Emigrerte til Canada som 23-åring i 1927.
11. Gjertrud Sigfride Engebretsen f. 23/12-1905.
12. Alf Ragnar Engebretsen f. 19/9-1907. Se Familie x - Verket 1961. Ugift.

F.f. Kanalarbeider Alfred Ingebrigtsen, Sannerholt og Sofie Bertine Kristensdatters Ida Marie: Kristen Andersen Vrk., Hans Andersen Vrk., Kristian Johnsen Evje, Olava Olsd. Holla, Maren Jensd. Vrk.
F.f. Kanalarbeider Alfred Ingebrigtsen, Heisholtevjen og Sofie Bertine Kristensdatters Ragna Augusta: Hans Andersen Vrk., Kristian Johnsen Evjen, Ole Martinsen Evjen, Palma Andersen Heisholtlandet, Hanna Pedersd. ditto.
F.f. Sliberiarbeider Alfred Ingebrigtsen, Vrk. og Sofie Kristensdatters Ingvald Kristinius: Johanne Andreasd. Vrk., Johanne Thorstensd. Vrk., Jørgen Johannesen Vrk., John Isaksen Gruben, Oskar Ingebrigtsen Sagbruget.
F.f. Verksarb. Alfred August Ingebrigtsen Vrk. og Sofie Bertine Kristensdatters Klara Emilie: Anne Johannesd. Vrk., Anne Marie Tallaksd. Vrk., Nikolai Mathiassen Berget, Rasmus Rasmussen Vrk., Peder Gunnulfsen vrk.
F.f. Arbeider Alfred August Ingebrigtsen Vrk. og Sofie Berthine Kristensdatters Borghild Josefine: Lovise Gabrielsd. Vrk., Johanne Thorstensd. Vrk., Nikolai Mathiassen Holstad Vrk., Jens Hansen Vrk., Rasmus Rasmussen Vrk.
F.f. Former Alfred August Ingebretsen Vrk. og Sofie Berthine Kristensdatters Aagot Charlotte: Kone Gina Olsd. Vrk., Pige Ingeborg Andreasd. Vrk., arb. Jens Hansen Vrk., arb. Nikolai Holstad Vrk., arb. Rasmus Rasmussen Vrk.
F.f. Former Alfred August Ingebretsen Vrk. og Sofie Berthine Kristensdatters Asborg Edevine: Kone Jørgine Olsd. Vrk., Pige Mari Halvorsd. Kronborg, Arb. Nikolai Holstad, Arb. Peder Gunnulfsen Vrk., Arb. Andreas Kristensen Vrk.
F.f. Pudser Alfred August Ingebretsen Vrk. og Sofie Berthine Kristensdatters Sofie Bergliotte: Kone Jørgine Andreasd. Kaasen, pige Anne Kirstine Olsd. ditto, Dagarb. Andreas Jørgensen Vrk., Andreas Kristensen Vrk.
F.f. Grubearb. Alfred August Ingebretsen Vrk. og Sofie Berthine Kristensdatters Anker Asbjørn: Kone Andrea Eriksen Vrk., pige Anne Olsen Vrk., Sliberiarb. Andreas Jørgensen, Sagarb. Andreas Kristensen, Vrk.
F.f. Verksarb. Alfred Ingebrigtsen Vrk. og Sofie Bertine Kristensdatters Sverre Kristinius: Kone Karen Jørgensen, Vrk., Pige Ida Alfredsen, Sliberiarb. Andreas Jørgensen, Sagarb. Andreas Kristensen Vrk.
F.f. Verksarb. Alfred Ingebrigtsen Vrk. og Hustru Sofie Kristensdatters Gjertrud Sigfride: Kone Andrea Ødegaarden, Vrk., Pige Ida Alfredsen, Prestegaarden, Alfred Ingebrigtsen, Sagbrugsarb. Hans Kristensen.
F.f. Verksarb. Alfred Ingebrigtsen Vrk. og Sofie Kristensdatters Alf Ragnar: Kone Andrea Eriksd. Vrk., Pige Klara Alfredsd., Verksarb. Andreas Kristensen Vrk., Hans Kristensen Vrk.

Da Alfred og Sofie gifta seg i 1888 var han kanalarbeider. Det betyr nok at han kom til Holla som anleggsarbeider under kanaltiden.
Alfred fant kjærligheten på Verket og ble her. Det var alltids arbeide å få på Ulefos Jernværk for en som ville jobbe. Han begynte der
i 1892. I 1896 ble han former samme sted.

Hun ble konfirmert i Holla, mens han ble konfirmert i Tune kirke, Smålenene (Østfold) i 1880.

Losjerende her i 1891:
Oskar Edvin Engebrektesen (Oskar Ingebretsen), Ugift, Logerende hørende til Familien. Arbeider ved Jernstøberi, f. 1872 i Tune. Midlertidig fraværende i Tune.
Ingeborg Tomasdatter, Ugift, enslig Logerende, Forsørget af Fattigvæsenet, f. 1828 i Holden.

Denne familien bodde her også under folketellinga 1891.

KildeDu slette ti' av Einar Jespersen (Holla Historielag 1980).
"I huset som nå eies av fru Astrid Engebretsen, bodde Sofie og Alfred Engebretsen med sine elleve barn, åtte jenter og tre gutter. Alfred var fra Smålenene. En orn'tlig rugg av en kar, brei over ryggen og sterk som en bjønn. Ved siden av sin ti timers dag i støperiet var han graver og kirketjener. Ufattelig hva den karen kunne orke. Jobben i støperiet var i pussehuset, blant det tyngste som fantes og uhyre skadelig på grunn av støvet.
Etter endt dagsverk kunne du se lyset fra karbidlampen hans på kirkegården. Det var en ny grav som skulle stå ferdig til morgendagen. Seks fot i tæle og hard leire uten annet redskap enn spade og spett, var hard kost for en som hadde stått i arbeid fra klokken seks om morgenen. Til langt på natt kunne du se lyset fra kirkegården, men neste dag sto graven ferdig til å ta i mot de siste levninger av den henfarende. Ved begravelsen betjente Alfred også kirkeklokkene. Ingen skulle i jorden uten klokkeklang.
Enda hadde Alfred tid til å skjøtte en liten jordvei ved siden av. Han hadde både fjøs og låve, ku, gris og somme tider også hest. I "dreftetia" var det bestandig trafikk rundt Alfreds uthuser. Mangen en kuhandel ble avgjort på låvebrua, og kjøpskåla drukket bak låveveggen. Tross hardt arbeid hadde Alfred bevart sitt gode humør. I 1905 ble han utkalt som grensevakt. Situasjonen var alvorlig - det kunne bli krig med Sverige. Men Alfred tok innkallelsen med humør. - "Blire ente krig med Sverige", sa Alfred, - "så ska akkevitten unngjelde." -
Alfred ble ikke gammel. Hardt arbeid og silikose gjorde at en lungebetennelse knekket ham i sekstiårene. Han fikk sin grav på Kronborg kirkegård blant alle dem som han i levende live hadde beredt et hvilested. Han fortjener å minnes som den trofaste sliter og kjempekar han var."


Thorleif K. Engebretsen
 f. 18/5-1921 d. 10/4-1989.
g.m. Astrid f. 14/1-1923 d. 19/1-2008
Beboere her etter Alfred og Sofie. De er begge gravlagt i Lunde.

 


Familie 122.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 2 leiligheter (2).

Marie Andreassen f. 22/12-1869, Hollen, hm., ug., Vask og rengjøring.
Karl Andreas Halvorsen f. 25/10-1896, Hollen, s., Skolen.
Anne Pedersen f. 28/11-1838, Hollen, hm., enke, Pension.
Leif Halvorsen f. 24/1-1905, Hollen, mt. (midlertidig). (Sønn av grubearb. Leif Halvorsen og kone Anne Larsdatter. GS).
 


Familie 123.
Verket 1910. Arbeiderbolig. Øvre Verket.

Former, jordbruker
Hans Odin Andreasen fra Godjord under Verket f. 16/1-1857 d. 20/1-1934, s.a. Andreas Hansen (Andreas Dammen). Se Familie 48 - Verket 1865.
g. i Holla 18/10-1878 m. Julette Marie Andreasdatter fra Bakken under Verket f. 30/11-1858 d. 7/9-1945, d.a. Andreas Johnsen Bakken. Se Bakken under Prestegården.
Forlovere: "
Jacob Petter Gundersen Vrk. og Johannes Pedersen Vrk."
1. Ingeborg Andrea Hansen f. 13/7-1879 d. 27/5-1894 på Verket av lungebetennelse.
2. Andreas Odin Odinsen (Andreas Hansen) f. 1/9-1881. Konfirmert fra Verket som "Andreas Hansen" i 1895. Se Bergegata 19 under Prestegården.
3. Anna Marie Odinsen f. 6/9-1883. Borte i 1910.
4. Anton Odinsen f. 31/1-1886. Borte i 1910.
5. Hans Odinsen f. 4/6-1888. "Dæksgut paa bugserbaad" i 1910, g. i Holla 14/3-1914 m. Nora Karethe Hansen fra Verket f. 30/10-1891, d.a. Hans Gulliksen.
6. Johannes Odinsen f. 17/10-1890. Sagarbeider i 1910.
7. Herman Johan Odinsen f. 30/7-1893. Pusser ved støperiet i 1910, g. i Holla 28/7-1918 m. Alma Julianne Olsen f. 1894 i Skafså i Mo.
8. Ingeborg Andrea Odinsen f. 18/11-1894.
9. Inga Anette Odinsen f. 26/5-1897.
10. Klara Lovise Odinsen f. 17/9-1899 g. i Holla 4/2-1928 m. enkemann og baker Åsmund J. Åsmundsen i Flatdal (f. i Holla 1897).
11. Emil Odinsen f. 27/9-1902.

F.f. Arb. Hans Odin Andreassen Vrk. og Julette Marie Andreasdatters Ingeborg Andrea: Georgine Olsd. Vrk., Marie Halvorsd. Vrk., Andreas Hansen Vrk., John Andreasen Vrk., Ingvard Andreasen Bakken.
F.f. Former Hans Odin Andreasen og Julette Marie Andreasdatters 
Andreas: Karen Andrea Rasmusd. Vrk., Anne Elise Andreasd. Bakken, Johannes Andreasen og Jacob Andreasen Vrk.
F.f. Former Hans Odin Andreassen og Julette Marie Andreasdatters 
Anna Marie: Karen Andrea Rasmusd. Vrk., Ingeborg Sofie Clausd. Fæbakke, Andreas Hansen Vrk., Lars Johnsen Vrk., Jacob Andreassen Vrk.
F.f. Hans Odin Andreassen Vrk. og Julette Marie Andreassens 
Anton: Aase Malene Thorsd. Vrk., Marie Jensd. Halvorstaa, Andreas Hansen Vrk., Jacob Andreassen Vrk. og Barnets Fader.
F.f. Former Hans Odin Andreassen Vrk. og Julette Marie Andreasdatters 
Hans: Marie Jensd. Vrk., Marie Larsd. Vrk., Andreas Hansen Vrk., Johan Andreassen Bakken, Vrk. og Johannes Andreassen Bakken, Vrk.
F.f. Former Hans Odin Andreassen Vrk. og Julette Marie Andreasdatters 
Johannes: Jørgine Olsd. Vrk., Marianne Thorsd. Vrk., Andreas Hansen Vrk., Herman Hansen Vrk. og Faderen.
F.f. Støberiarb. Hans Odin Andreassen Vrk. og Julette Marie Andreasdatters 
Herman Johan: Karen Andrea Rasmusd. Vrk., Anethe Olsd. Vrk., Andreas Hansen Vrk., Jørgen Olaus Evensen Vrk., Faderen.
F.f. Former Hans Odin Andreassen Vrk. og Julette Marie Andreasdatters 
Ingeborg Andrea: Jørgine Olsd. Vrk., Ingeborg Andreasd. Vrk., Andreas Hansen Vrk., Jørgen Olaves Evensen Vrk., Faderen.
F.f. Former Hans Odin Andreassen Vrk. og Julette Marie Andreasdatters 
Inga Anette: Marie Jensd. Vrk., pige Ingeborg Andreasd. Vrk., Arb. Andreas Hansen Vrk., Former Jørgen Evensen Vrk., Faderen.
F.f. Former Hans Odin Andreassen Vrk. og Julette Marie Andreasdatters 
Klara Lovise: Jørgine Olsd. Vrk., pige Anna Marie Hansen Vrk., Andreas Hansen Vrk., Jakob Andreassen Bakken, Faderen.
F.f. Former Hans Odin Andreassen, Vrk. og Julette Marie Andreasdatters 
Emil: Anne Rasmusd. Vrk., Ida Abrahamsd. Vrk., Andreas Hansen Vrk. og Faderen.

Denne familien bodde i en arbeiderbolig, tilhørende verket, også i 1910. Da bodde enka "Anne Rasmussen" f. 1835 her.
Hun var nevnt som pensjonist.

Losjerende i 1910: Enke Anne Rasmussen f. 1835 i Holla. Pensjonist.


Familie 124.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 2 leiligheter (1). (Kaasene).

Gruvearbeider, sliperiarbeider
Hans Severin Taraldsen Høidalen (Hans Høidalen) fra Høydalen i Kilebygda, Solum f. 12/5-1862 d. 11/7-1938 på Ulefoss, s.a. husmann Tarald Hansen.
g. i Landsmarka kapell 27/12-1897 m. Karoline Marie Kristensdatter fra Høydalen f. 24/12-1872 i Solum d. 3/12-1935 på Ulefoss, d.a. husmann Kristen Ellefsen.
Forlovere: "Arb. Anders Kristensen og Gaardmand Arnt H. Hanæs."
1. Aasta Mathilde Kirstine Høidalen f. 26/8-1898 i Landsmarka i Lunde (døpt i Landsmarka kapell).
2. Aaste Kristine Høidalen f. 10/4-1900 i Høydalen, Solum.
3. Tarald Gunelius Høidalen f. 21/12-1901 Høydalen, Solum. Døpt i Holla.
4. Julie Anette Høidalen f. 25/12-1902 Holla d. 16/1-1982. Ugift.
5. Kristen Emil Høidalen f. 29/1-1905.
6. Hilda Marie Høidalen f. 22/10-1906 d. 24/11-1918. Ugift.
7. Ellef Severin Høidalen f. 11/3-1909 d. 25/12-1953. Ugift.
8. Helmer Johan Høidalen f. 1/7-1910. Se Herregårdsvegen 2.
9. Hans Karl Nioton Høidalen f. 22/9-1913.
10. Kirsti Maddie Høidalen f. 1/7-1917.

F.f. Arb. Hans Severin Taraldsen og Karoline Marie Kristensdatters Aasta Mathilde Kirstine: Gunhild Olsd. Hægland, Karen Jonsd. Sanna, arb. Anders Kristensen Teigen, arb. Severin Taraldsen Høidalen, arb. Gustav Jonsen Sanna.
F.f. Leilend. Hans Taraldsen Højdalen i Solum og Marie Kristensdatters Aaste Kristine: Anders Torsteinsen Pladsen af Solum, leil. Severin Taraldsen do., arb. Lars Halvorsen Løvbugten, gb.dtr. Gunhild Tjøstelsd. Rønningen.
F.f.
Sliberiarb. Hans Taraldsen, Berget (før Høidalen i Kilebygden, hvor Barnet er født) og Mari Kristensdatters Tarald Gunelius: Sliberiarb. August Svensen Berget og kone Henriette Henriksd. do., Grubearb. Halvor Eriksen Rønningen, Karen Gundersen Berget.
F.f.
Grubearb. Hans Taraldsen, Helgeroen og Marie Kristensdatters Julie Anette: Olava Svensen, Helgeroen, August Svensen do., Theodor Olsen do. og Gunhild Tjøstolsd. do.
F.f. Husmand Hans Taraldsen Kaasene og Marie Kristensdatters 
Kristen Emil: Marie Olsd. Kaasene, Lina Johannesen Sannæs, Kittil Edvardsen Tufte og Faderen.
F.f.
Sliberiarb. Hans Taraldsen Kaasene (Vrk.) og Marie Kristensdatters Hilda Marie: Kirsti Andersd. Løvbugten, Anna Eriksen Kaasene, Gustav Jørgensen Vrk. og Faderen.
F.f. Værksarb. Hans Taraldsen Kaasene og Marie Kristensdatters 
Ellef Severin: Faderen, Værksarb. Andreas Juliussen Kaasene, Karen Kaasene, pige Julette Juliussen Kaasene.
F.f. Sliberiarb. Hans Severin Taraldsen Kaasene og Marie Kristensdatters 
Helmer Johan: Karen Juliussen Kaasene, pige Anne Eriksen Præstegaarden, Gbr. Nils Andersen Brøndalen do. og Arb. Severin Taraldsen Høidalen.
F.f. Værksarb. Hans Taraldsen Høidalen, Kaasene og Marie Kristensdatters 
Hans Karl Nioton: Faderen, Husm. Julius Kaasene, Kone Karen Kaasene, Pige Matilde Hansd. Kaasene.
F.f. Arb. Hans Taraldsen Høidalen (f.1862), Kaasene, Ulefos og Karoline Marie Kristensdatters (f.1872) 
Kirsti Maddie: Enke Karen Juliussen Kaasene, pike Aaste Hansen Høidalen, Faren, Mekaniker Andreas Juliussen Kaasene.

Ved vielsen i Landsmarka kapell 2. juledag 1897, var det nevnt at brudeparet var søskenbarn.
Denne familien må ha kommet til Holla i 1902. Det var nevnt i denne folketellinga at kona hadde
både hus- og fjøsstell. Dette betyr at de måtte ha noen dyr, men trolig ikke mer enn ei ku og en
gris, som var vanligst for de av folka på Verket, som hadde litt jord.

Foreldrene og flere av barna er gravlagt på Kronborg gamle.


Familie 125.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 2 leiligheter (2). (Kaasene).

Sagarbeider, former
Andreas Anundsen fra Verket f. 17/10-1864 d. etter 1905 - før des. 1910, s.a. sagmester Anund Olsen. Se Familie 59 - Verket 1865.
g. i Holla 28/12-1888 m. Marie Karlsdatter (Marie Anundsen Kaasene) fra Værstadhagen f. 2/11-1871 d. 1922, d.a. svenske Carl Eriksen.
Forlovere: "Anders Olsen Verket og Peder Simonsen Helgen."
1. Anund Anundsen f. 31/7-1889. Sliperiarbeider i 1910,
d. 7/9-1961. Gravlagt på Kronborg nye.
2. Karl Andreassen f. 12/4-1891. Bygningssnekker (tømrer). Emigrerte først til Canada i april 1903. Kom senere til New York i USA. Se hans barn nedenfor.
3.
Arnt Nikolai Andreassen f. 13/10-1893 d. 21/10-1970. Pudser ved støperiet i 1910, g.m. Sigrid f. 23/4-1890 d. 4/2-1966. Gravlagt på Eidanger gamle i Porsgrunn.
4. Gunhild Marie Anundsen f. 30/3-1895.
5. Oline Anette Anundsen f. 23/11-1897.
6. Andreas Anundsen f. 22/6-1900 d. 4/7-1926 på Kåsene av "Lungebetendelse".
7. Johannes Anundsen f. 18/1-1903.
8. Anna Anundsen f. 20/6-1905.

F.f. Sagarb. Andreas Anundsen Sandbakken og Marie Karlsdatters Anund: Anne Nilsd. Vrk., Karen Kittilsen Holla, Karl Eriksen Værstadhagen, Nils Anundsen Vrk. og Ole Anundsen Sandbakken.
F.f.
Sagarb. Andreas Anundsen Sandbakken og Marie Karlsdatters Karl: Sofie Klausd. Vrk., Anne Evensd. do., Gunder Hansen do., Karl Eriksen Værstadhagen og Erik Karlsen Heisholt.
F.f. Former Andreas Anundsen Vrk. og Marie Karlsdatters 
Arnt Nikolai: Anne Nilsd. Vrk., Marie Halvorsd. Præstegaarden, Anders Olsen Vrk., Ole Anundsen do., Ole Andersen do.
F.f. Verksarb. Andreas Anundsen Vrk. og Marie Karlsdatters 
Gunhild Marie: Olava Hansd. Vrk., Elise Nilsd. Gladhus (Solbakken), Nils Anundsen Vrk., Karl Johannesen Vrk., Ole Andersen jr. Kronborg.
F.f. Sliberiarb. Andreas Anundsen Vrk. og Marie Karlsdatters 
Oline Anette: Kone Karen Anundsd., Pige Ingeborg Karlsd. Værstad, Arb. Nils Anundsen Vrk., Arb. Ole Andersen Kronborg, Sergeant Erik Karlsen Vrk.
F.f. Dissenterbarn (Hollen). Fabrikarb. Andreas Anundsen Kaasene og Marie Karlsdatters 
Andreas. Begge forældrene tilhører Jarlsbergerne.
F.f. Dissenterbarn. Fabrikarb. Andreas Anundsen Kaasene pr. Ulefos og Marie Karlsdatters 
Johannes. Begge Forældre Dissentere og tilhører den evangeliske lutherske Frimenighed. Faddere derfor ikke opgivne.
F.f. Dissenterbarn. Sliberiarb. Andreas Anundsen Kaasene pr. Ulefos og Marie Karlsdatters 
Anna. Gifte 28/12-1888. Forældrene tilhører begge den evang. lutherske Frimenighed i Hollen.

Her bodde enka og barna i 1910. Hun jobbet hardt for å førsørge familien. Bl.a. med jordbruksarbeide, kjøring
(må ha hatt hest) pluss at hun jobbet ved et pensjonat.

Denne familien tilhørte "Frimenigheden" i 1900. I 1900 ble menigheten kalt "Jarlsbergerne". Det rette navnet
er "Den Evangeliske Lutherske kirke", forkortet DELK.
De ble nok medlemmer der noe før 1900. Det er det første året de ikke døper sine barn i Statskirken.

Barn i pleie hos sin bestemor i desember 1920. (De kom hit fra USA tidligere samme år.)
Karl Andreassen f. 10/7-1914 i New York.
Norman Andreassen f. 1/4-1916 i New York.
Elsi Marie Andreassen f. 20/12-1918 i New York.
Deres far: Bygningssnekker og selvstendig næringsdrivende, Karl Andreassen i Amerika.


Familie 126.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 2 leiligheter (1).

Her var nevnt arbeidskjører ved verket Gustav Bernhard Juliussen med familie. Se Familie 1b - Verket 1920.


Familie 127.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 2 leiligheter (2).

Her var oppført "gamle" Karl Julius Brynildsen med familie. Se Familie 99 - Verket 1900.

Losjerende i huset i 1910:
Ole Andreassen f. 22/5-1881 i Holla. Gruvearbeider.
Anders Klevstul f. 17/7-1887 i Kviteseid. Sliberiarbeider.

Den losjerende sliperiarbeideren Anders Kleivstul ble 19/8-1911 gift med den ene datteren i huset, Juliette Juliussen.


Familie 128.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 2 leiligheter (1).

Her var oppført pensjonisten Gunder Hansen og hustruSe Familie 57 - Verket 1865.


Familie 129.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 2 leiligheter (2).

Her var oppført sliberiarbeider Nils Anundsen f. 7/8-1858 med hustru og far. Se Familie 37a - Verket 1900.

Tjenestepike som drev med hus- og fjøsstell, Anunda Stenersen f. 24/7-1893 i Holla.


Familie 130.
Verket 1910. Arbeiderbolig.

Sagarbeider ved verket, beslagsmed ved jernstøberi (1897-1899), gruvearbeider (1901), former (1906)
Gunder Olsen fra Verket f. 18/3-1864 d. 10/10-1938, s.a. Ole Thomassen. Se Familie 27a - Verket 1875.
g. i Holla 5/12-1890 m. Helga Nilsdatter fra Glahus under Prestegården f. 16/2-1869 i Lunde d. 21/10-1944, d.a. Nils Eivindsen Glahus.
Forlovere: "
Nils Evensen Glahus og Ole Gulliksen Vrk."
1. Gurine Gundersen f. 12/8-1891 d. 2/6-1980. Ugift.
2. Ole Hagbarth Gundersen f. 19/12-1892 d. 12/5-1974. Smedgutt i 1910. Ugift.
3. Nikoline Gundersen f. 31/12-1894 d. 30/1-1976. Ugift.
4. Gunvor Gundersen f. 8/2-1897 d. 28/7-1977 g. i Holla 18/6-1927 m. Martin H. Osdalen fra Verket f. 10/10-1901 d. 12/11-1986. Bodde i Eidsbygda 1948.
5. Nils Gundersen f. 1/6-1899 d. 19/5-1976 g. i Holla 28/2-1925 m. Hilda Anette Aasmundsen fra Verket f. 30/9-1905 d. 13/12-1945. Se Familie X - Verket 1933.
6. Marie Gundersen f. 7/8-1901 g.m. Hjalmar Borgen. Se Kanada 23 under Søve.
7. Hans Georg Gundersen f. 11/9-1903. Se Åslandv. 5 under Verket.
8. Karl Thomas Gundersen f. 25/1-1906 g.m. Agnes Skaardal fra Verket. Se Familie x - Verket 1961.
9. Ester Gundersen f. 15/4-1909 d. 13/1-1999 g. på Notodden 1931 m. sliperiarbeider Oskar Olsen. Gravlagt på Herre i Bamble.
10. Magnhild Gundersen f. 7/10-1911 g.m. Helmer Johan Høidalen.
Se Herregårdsv. 2 under Jernverket.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Sagarb. Gunder Olsen Vrk. og Helga Nilsdatters Gurine: Guro Andersd. Gladhus, Karen Nilsd. do., Nils Evensen do., Andreas Kristoffersen Vrk., Halvor Nilsen Gladhus.
F.f. Sagarb. Gunder Olsen Vrk. og Helga Nilsdatters 
Ole Hagbarth: Nils Evensen Glahus, Martinius Olsen Vrk., Herman Olsen Vrk., Helga Nilsd. Vrk., Johanne Hansd. Haukenæs.
F.f. Sagarb. Gunder Olsen Vrk. og Helga Nilsd. Gladhus' 
Nikoline: Moderen, Elise Nilsd. Gladhus, Nils Evensen do., Martinius Olsen Vrk., Hans Andreassen Vrk.
F.f. Beslager Gunder Olsen Vrk. og Helga Nilsdatters 
Gunvor: Moderen, pige Karen Nilsd. Glahus, husm. Nils Evensen do., Arb. Martinius Olsen Vrk., beslager Herman Olsen do.
F.f. Beslagsmed Gunder Olsen Vrk. og Helga Nilsdatters 
Nils: Pige Karen Marie Nilsen Glahus, Nils Evensen do., Moderen, Hans Andreassen Vrk., Faderen.
F.f. Grubearb. Gunder Olsen Vrk. og Helga Nilsdatters 
Marie: Helga Nilsd. Vrk., Faderen, Husmand Nils Evensen Glahus, Ole Olsen Heimklev.
F.f. Arb. Gunnar Olsen Vrk. og Helga Nilsdatters Hans Georg: Moderen, Faderen, Marthinius Olsen Vrk., Nils Evensen Glahus, Gurine Pedersd. Sagbruget.
F.f. Former Gunder Olsen Vrk. og Helga Nilsdatters 
Karl Thomas: Moderen, Gurine Olsen Vrk., Marthinius Olsen Vrk., Nils Evensen Glahus og Faderen.
F.f. Beslagsmed Gunnar Olsen Vrk. og Helga Nilsdatters 
Esther: Forældrene, pige Gurine Pedersd. Sagene, Arb. Even Nilsen Glaus (Glahus).
F.f. Beslagsmed Gunder Olsen Vrk. og Helga Nilsdatters 
Magnhild: Forældrene, pige Gunvor Gundersen, Arb. Eivind Nilsen Glahus.

Andre i huset i 1900:
Hans gamle far, enkemannen Ole Thomassen f. 1829. "Dagarbeider ved jernstøberi."

Foreldrene her er gravlagt på Kronborg nye.


Familie 131.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 2 leiligheter (1). Ringsevjen.

Pudser ved støberiet
John Olsen fra Verket f. 8/4-1876 d. januar 1931, s.a. støberiarb. Ole Johnsen. Se Familie 37a - Verket 1891.
g. i Helgen 29/4-1900 m. Ingeborg Karlsdatter (Ingeborg Olsen) fra Hagen und. Værstad f. 9/7-1881 d. 3/8-1970, d.a. Karl Eriksen.
Forlovere: "
Former Karl Kittilsen og Støberiarb. Ole Johnsen."
1. Olga Karette Olsen f. 23/5-1902.
2. Olaf Olsen f. 12/1-1905.
3. Karl Johan Olsen f. 5/10-1907.
4. Peder Olsen f. 10/12-1909.

F.f. Støberiarb. John Olsen Vrk. og Ingeborg Karlsdatters Olga Karette: Grubearb. Karl Kittilsen Helgeroen, Vrk., pige Hanna Andreassen Vrk., Grubearb. Petter Olsen Vrk., Moderen.
F.f. Pudser John Olsen Ringsevjen, Vrk. og Ingeborg Karlsdatters 
Olaf: Pauline Kittilsen, Berget, Karl Kittilsen, do., Ole Johnsen Vrk. og Karen Hansd. Svingen, Vrk.
F.f. Pudser John Olsen, Vrk. og Ingeborg Olsens 
Karl Johan: Moderen, pige Louise Pedersen Vrk., Arb. Andreas Johnsen Vrk., Johan Andreassen.
F.f. Værksarb. John Olsen Ringsevje (Vrk.) og Ingeborg Karlsdatters 
Peder: Kone Pauline Kittilsen, Helgeroen, pige Lovise Larsen Vrk., Former Andreas Olsen Vrk. og Former Albert Andreassen Vrk.


Kari Johnsen f. 1/11-1841, Drangedal, mt (midlertidig på besøk), enke, Pension.


Familie 132.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 2 leiligheter (2). Ringsevjen.

Former
Bent Aasmundsen fra Verket f. 19/12-1869 d. 13/12-1957, s.a. former Aasmund Gundersen. Se Familie 44 - Verket 1865.
g. i Holla 21/10-1893 m. Karine Olsdatter fra Holte i Kviteseid f. 5/9-1872 d. 15/3-1856, d.a. husmann Ole Amundsen Holte.
Forlovere: "
Aasmund Gundersen Vrk. og Gunder Aasmundsen Vrk."
1. Signe Anette Bentsen f. 29/10-1893 d. 21/10-1982 g. i Lunde m. Gunnar P. Kaasene f. 8/6-1896 d. 17/8-1970. Gravlagt i Lunde.
    Datter: Marie Karine Gundersen Kaasene f. 20/3-1918 på Piperud i Flåbygd d. 18/8-2000. Ved foreldrenes grav.
2. Aasmund Bentsen f. 28/5-1895. Arbeidet paa støpelageret i 1910. Se Familie 27 - Verket 1961.
3. Olaf Bentsen f. 31/12-1896. Se Familie 25 - Verket 1961.
4. John Bentsen f. 25/11-1898. Trolig død ung.
5. Thorvald f. 19/8-1900 d. 30/3-1901 på Verket av "Bronkit".
6. Anne Karine Bentsen f. 11/2-1902. Ugift.
7. Birger Kristoffer Bentsen f. 10/5-1904. Ugift.
8. Gunnar f. 12/6-1906 d. 17/7-1907 på Ringsevja av "Hjernesygdom".
9. Kristine Benedikte Bentsen f. 8/12-1907. Ugift.
10. Gudrun Therese Bentsen f. 8/12-1907 d. 1/9-2003 g.m. Hans Marthinius Marum f. 7/2-1907 d. 30/10-1981. Bodde på Sagene. Gravlagt på Kronborg nye.
11. Esther Elvine Bentsen f. 21/11-1909 d. 28/8-1968 g.m. Simon Simonsen f. 16/11-1910 d. 11/6-1947. Gravlagt på Kronborg nye.
12. Thorvald f. 20/2-1913 d. 10/3-1913 på Verket av "Diarre".

F.f. = Faddere for ...

F.f. Former Bent Aasmundsen Vrk. og Karine Olsdatters Signe Anette: Marie Aasmundsd. Vrk., Marte Aasmundsd. Vrk., Aasmund Gundersen Vrk., Gunder Aasmundsen Vrk., Jørgen Aasmundsen Vrk.
F.f. Former Bent Aasmundsen Vrk. og Kathrine Olsens 
Aasmund: Kone Marie Hansen, Marie Aasmundsen, Former Aasmund Gundersen, do. Jørgen Aasmundsen, do. Olaus Aasmundsen.
F.f. Beslager Bent Aasmundsen Vrk. og Karine Olsens 
Olaf: Sofie Pedersen, Pige Bertha Andreassen, Sliberiarb. Gunder Aasmundsen, Former Olaves Aasmundsen, Andreas Thomassen.
F.f. Beslager Bent Aasmundsen Vrk. og Karine Olsens 
Olaf: Sofie Pedersen, Pige Bertha Andreassen, Sliberiarb. Gunder Aasmundsen, Former Olaves Aasmundsen, Andreas Thomassen.
F.f. Former Bent Aasmundsen Ringsevjen og Karine Olsdatters 
Thorvald: Marie Aasmundsen Vrk., Former Gunder Aasmundsen Vrk., Former Aasmund Aasmundsen Vrk., Kristine Olsen Vrk.
F.f. Former Bent Aasmundsen Vrk. og Karine Olsdatters 
Anne Karine: Kone Marie Aasmundsd. Vrk., pige Marie Hansen Vrk., Former Jørgen Aasmundsen Vrk., uk. Aasmund Aasmundsen Vrk.
F.f. Former Bent Aasmundsen Vrk. og Karine Olsdatters 
Birger Kristoffer: Bertha Aasmundsen Vrk., Olaves Aasmundsen Vrk., Aasmund Aasmundsen Vrk., Marie Andreassen Vrk.
F.f. Former Bent Aasmundsen, Ringsevjen og Karine Olsdatters 
Gunnar: Moderen, Amalie Aasmundsen Vrk., Anton Aasmundsen Vrk. og Andreas Halvorsen Vrk.
F.f. Former Bent Aasmundsen Vrk. og Karine Olsdatters 
Kristine Bendikte: Kone Mari Aasmundsd. Vrk., pige Berta Aasmundsen Vrk, Andreas Thomassen Vrk.
F.f. Former Bent Aasmundsen Vrk. og Karine Olsdatters 
Gudrun Therese: Kone Maren Andersen Vrk., pige Berta Aasmundsen Vrk. og Jørgen Aasmundsen Vrk.
F.f. Former Bent Aasmundsen Vrk. og Karine Olsdatters 
Ester Elvine: Faderen, Former Jørgen Aasmundsen, Kone Sofie Aasmundsen, pige Signe Bentsen.
F.f. Former Bent Aasmundsen Vrk. og Karine Olsdatters 
Torvald: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Kone Inger Tollefsen. (Barnet døde før hjemmedåpens bekreftelse i kirken. G.S.)


Familie 133.
Verket 1910. Kronborg med 4 familier (1).

Her var oppført former Ole Andersen Kronborg f. 7/11-1856, med familie. Se Familie 79a - Verket 1900.


Familie 134.
Verket 1910. Kronborg med 4 familier (2).

Her var oppført former og jordbruker Jørgen Johannesen f. 2/12-1855, med familie. Se Familie 79b - Verket 1900.


Familie 135.
Verket 1910. Kronborg med 4 familier (3).

Skipper på bugserbåten "Speed"
Ole Jørgen Ingulstad (Jørgen Ingulstad) fra Verket f. 9/1-1887 på Sæby i Svindal i Våler, Østfold d. 23/2-1963 i Skien, s.a. slusevokter Jens Ingulstad. Se Familie 29b - Verket 1900.
g. i Holla 12/12-1908 m. Hanna Andreassen Ringsevje f. 4/3-1887 på Febakke d. des. 1959 i Skien, d.a. Andreas Johnsen Fæbakke. Se Familie 114 - Verket 1910.
Forlovere: "
Værksarb. Andreas Johnsen Ringsevje og Slusevogter Jens Johannesen Ingulstad."
1. Alf Ingulstad f. 23/3-1909.

Denne familien flytta til Skien.


Familie 136.
Verket 1910. Kronborg med 4 familier (4).

Her var oppført sliperiarbeider Hans Andreassen fra Verket f. 9/6-1879, med familie. Se Familie 15b - Verket 1920..


Familie 137a.
Verket 1910. Arbeiderbolig.

Her var oppført enkemann og smelter ved jernverket Anders Andreas Jørgensen f. 22/8-1866 med noen barn. Se Familie 90a - Verket 1900.


Familie 137b.
Verket 1910. Arbeiderbolig.

Her var oppført enkemann og sagarbeider John Christensen f. 23/9-1839 på Sagene. Se Familie 33a - Verket 1891.
Og husbestyrinde Emma Næss f. 9/9-1893 i Holla. Ugift.


Familie 138.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 2 leiligheter (1). Øvre Verket.

Former
Asjer Olsen (Asgeir) fra S. Fjeldstad under S. Namløs f. 4/8-1847 d. 30/1-1915 på Verket av "Lungebetændelse", s.a. Ole Andersen Fæbakke.
g. i Holla 18/11-1870 m. Andrea Tallaksdatter (Andrea Olsen) fra Verket f. 26/8-1843 d. 23/9-1926 på Verket av alderdom, d.a. Tallak Larsen. Se Familie 36 - Verket 1835.
Forlovere: "
John Tallaksen Vrk. og Thomas Larsen Vrk."
1. Karen Marie Asjersdatter f. 16/2-1871 d. 27/4-1926 på Verket av "Hjertelammelse". Ugift.
2. Olaus Thorvald Olsen f. 9/9-1874.
3. Carl Andreas Olsen f. 23/12-1876.
4. Anne Elise f. 17/1-1880 d. 7/2-1880 på Verket.
5. Johannes f. 24/5-1881 d. 30/5-1881 på Verket.
6. Mathilde Lovise Olsen f. 4/10-1882 g. i Holla 17/6-1916 m. modellsnekker Martin Johannesen Kabbe.
7. Anne Elise Olsen f. 26/11-1887 g.m. kjøpmann Herman Ingvald Nilsen. Se Evje under Søve.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Asgjær Olsen Vrk., og Andrea Tallaksdatters Karen Marie: Maria Tallaksd. Vrk., Maria Olsd. Vrk., Ole Andersen Fæbakke, John Tallaksen ditto, Ole Tronsen Vrk.
F.f. Asgiær Olsen Vrk. og Andrea Tallaksdatters 
Olaus Thorvald: Maria Tallaksd. Vrk., Thomine Jonsd. Vrk., Andreas Jonsen Bakken, John Tallaksen Vrk., Johannes Johannesen Sandbakken.
F.f. Former Asgjær Olsen Vrk. og Andrea Tallaksdatters 
Carl Andreas: Anne Andersd. Vrk., Anne K. Olsd. Fæbakke, Andreas Jonsen ditto, Jon Tallaksen Vrk., Johannes Johannesen Sandbakken.
F.f. Arb. Asgær Olsen vrk. og Andrea Tallaksdatters 
Anne Elise: (Ingen faddere) Hjemmedøbt af Thor Pedersen 6te Febr., død 7de Febr., uden at komme i Kirken.
F.f. Arb. Asgjær Olsen Vrk. og Andrea Tallaksdatters 
Johannes: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Thor Pedersen. Død før hjemmedaaben blev bekræftet.
F.f. Former Asgjær Olsen Vrk. og Andrea Tallaksdatters 
Mathilde Lovise: Tomine Johnsd. Vrk., Gunild Johnsd. Vrk., Johannes Johannesen Sandbakken, Andreas Olsen Fæbakke, Nils Andreassen Vrk.
F.f. Former Asgeir Olsen Vrk. og Andrea Tallaksens 
Anna Elise: Karoline Arnesen Vrk., Anne Evensen Vrk., Severin Thorbjørnsen Vrk., Even Gjermundsen Vrk. og Johannes Johannesen Sandbakken (Vrk.).

Andreas mor bodde her i 1900. "Kari Tallaksen f. 1809 i Hollen, enke, Logerende, Understøttes."
Hun døde her ett år seinere.

Losjerende 1910:
Ole T. Storli f. 11/12-1871 i Sauherad, ugift. Tømmermand (snekker).
Sveinung Moen f. 1/3-1891 i Holla, ugift. Tømmermand (snekker).

KildeDu slette ti' av Einar Jespersen (Holla Historielag 1980).
"Andrea og Asjer levde stille og tilbaketrukket. Han jobbet i støperiet og Andrea hadde sin lille hage og hønshus, og var hønene i slag, kunne du få kjøpt egg for fem øre stykke."

 


Familie 139.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 2 leiligheter (2). Karines hus på Øvre Verket.

Sagmester, tømmermann
Hans Hansen Bærland d.e. fra Verket f. 19/6-1837 d. 15/5-1917, s.a. smed Hans Hansen Bærland. Se Familie 14 - Verket 1835.
g1g i Holla 4/12-1857 m. Ingeborg Gundersdatter fra Kalvodde under Sannes f. 30/9-1835 på Kalvodde d. 30/10-1894 på Verket av "Kræftsvulst", d.a. Gunder Gulbrandsen.
g2g i Holla 2/11-1897 m. enke Anne Karine Christensdatter (Karine Bærland) fra Hegna under Baksås f. 16/12-1854, d.a. husmann Christen Larsen Hægnen.
Forlovere: "
Former Anker Olsen, Vrk. og Johannes Olsen Kabbe, Vrk."
1. Kirsti Hansdatter f. 20/12-1857.
2. Hans Hansen Bærland d.y. f. 11/9-1860. Se Familie 68 - Verket 1910.
3. Anne f. 16/9-1863 d. 7/4-1865 på Verket.
4. Anne Hansdatter f. 25/12-1865.
5. Gunder Hansen Bærland f. 30/8-1868.
6. Andreas Hansen Bærland f. 30/1-1872.
7. Hanna f. 21/8-1874.
8. Hanna Hansdatter f. 12/3-1877.

F.f. Wærksarb. Hans Hansen Spærland(!) og Ingebor Gundersdatters Kirsti: Gunnild Gundersd. Namløs, Anne Gundersd. Namløs, Ole Arvesen Namløs, Hans Olsen Vrk., Lars Johnsen ditto.
F.f. Hans Hansen Spærland(!) Vrk. og Ingebor Gundersdatters 
Hans: Marthe Hansd. Vrk., Anne Gundersd. Søwe, Ole Arvesen Namløs, Anders Saamundsen Vrk., Lars Johnsen Vrk.
F.f. Hans Hansen Spærland(!) Vrk. og Ingeborg Gundersdatters 
Anne: Gunnil Gundersd. Namløs, Anne Gundersd. Søwe, Ole Arvesen Namløs, Anders Somundsen Vrk., Hans Olsen Vrk.
F.f. 
Hans Hansen Spærland(!) Vrk. og Ingeborg Gundersdatters Anne: Marte Hansd. Vrk., Karen Hansd. Saugbr., Hans Olsen Vrk., Hans Johnsen Vrk., Anders Saamundsen Vrk.
F.f. 
Hans Hansen Spærland(!) Værket og Ingeborg Gundersdatters Gunder: Marte Hansd. Vrk., Karine Eliasd. Vrk., Anders Somundsen Vrk., Hans Andersen og Andreas Thomassen Vrk.
F.f. Hans Hansen Spærland
(!) Vrk. og Ingeborg Gundersdatters Andreas: Marthe Hansd. Vrk., Gurine Gundersd. Søve, Elias Hansen Øgaarden, Peder Thomassen Vrk., Hans Andersen Vrk.
F.f. Hans Hansen Spærland
(!) Vrk. og Ingeborg Gundersdatters Hanna: Kari Pedersd. Vrk., Marie Pedersd. Vrk., Anders Saamundsen Vrk., Peder Eriksen Sagb., Hans Andersen Vrk.
F.f. Sagmester Hans Hansen Spærland
(!) og Ingeborg Gundersdatters Hanna: Karine Eliasd. Vrk., Kirsti Hansd. Vrk., Anders Saamundsen Vrk., Hans Andersen Vrk., Hans Pedersen Sagb.

Beboer her i 1865: Hans mor, enka Kirsten Eriksdatter, Pensionist, (62). Født i Holla.

Med dette mener jeg vi trygt kan si at stedsnavnet "Spærland" som i kirkebøkene er nevnt i forbindelse med denne
familien skal være "Bærland" og at navnet må ha vært feiltolka av sognepresten. Slekta i fars-linje har bodd og jobbet
på Verket beviselig siden tidlig på 1700-tallet.

Hans andre kone Anne Karine Christensdatter var enke etter Ole Johannesen fra Verket. Se Familie 32a - Verket 1891.

KildeDu slette ti' av Einar Jespersen (Holla Historielag 1980).
"I en tomannsbolig ("Karines hus") holdt Karine og Hans Bærland og Andrea og Asjer Olsen til. Det var to Hans Bærland (far og sønn), så vi sa bestandig Gamle-Bærland. Han var stor og breiskuldra, arbeida på Saga og sa i grunnen svært lite. Karine derimot hadde snakketøyet i orden. Det var et drivandes kvinnfolk som hadde husdyr sjøl, men enda til kunne ta ånnearbeid på gårdane rundt omkring. Når hun fikk ros for at hun var så seig til å henge i, svarte Karine at 'når jæ ærber, så ærber jæ', Karine kunne sette igler på folk. På store tre-pelers flasker hadde hun hesteigler stående i vann i vinduet. Hvis noen led av sår som ikke ville gro eller annen styggedom som kunne tenkes å stå i forbindelse med vondt blod, så ble Karine budsendt. Hun satte igler på det vonde stedet for å suge ut djevelskapet. Om kuren hadde den forønskede virkning, vet jeg ikke, men det er et gammelt ord som sier at - me' go'tru å store ståvlær, kan du gå på vannet. -"

 


Familie 140a.
Verket 1910. Arbeiderbolig. Øvre Verket. Olines hus.

Her var oppført pensjonist Ole Olsen Skaardal med familie. Se Familie 92b - Verket 1900.


Familie 140b.
Verket 1910. Samme arbeiderbolig. Øvre Verket. Olines hus.

Her var oppført pensjonist Andreas Dammen f. 20/11-1830. Se Familie 48 - Verket 1865.

KildeDu slette ti' av Einar Jespersen (Holla Historielag 1980).
"Andreas Dammen var nærmeste nabo. Jeg kan ikke huske Andreas annet enn som en koselig gubbe med hvitt skjegg. Sommerstid satt han for det meste på trammen sin og sa svært lite. Han var ikke helt frisk. Husholdersken hans het Anne Halvorsdatter, men vi sa bare Anne Dammen. Det klarte seg. Anne tilhørte 'Tørklemenigheten' (Den evangeliske Lutherske kirke - DELK). Hun sang Kingos salmer med skjelvende røst og var bare snill. Unntagen når vi gikk julebukk, da var hun sint. - Gå ut herifrå born, sa hun - dere går djevelens ærend. Anne hadde sukkersyke og hadde fått det råd av doktor Backe at hun skulle ta en konjakker om dagen. Det var godt for helsa. Men det skulle være orn'tlig vare, sa Backe. Det var skipper Jørgen Næset,  'Jør'n på Gvarv', som vi sa, som besørget innkjøpet av Anne utskeielser. Klokka ni om mårran gikk Anne ned på brygga, leverte Jør'n fem kroner over rekka, og klokka fem om ettermiddagen kunne hun hente brygget. Anne strøk papiret  av flaska, holdt den opp mot lyset og sa, - M'jo, de e' rette slage, og Jør'n nikket og samtykket.
Utpå sommeren ble Andreas dårligere. Han orket ikke å sitte på trammen lenger, men var havnet i senga. Anne gikk til og fra med dråper og drikke, og somme tider satt hun ved senga og leste i postillen (boka de brukte i menigheten hun var med i), mens Andreas lå med foldede hender og forsøkte å følge med.
Vi unger holdt det gående med leik og skrål som før inntil Anne kom ut på trammen og sa at: - nå måtte vi vara snille born for nå ligger Andreas på 'det siste'. Vi skjønte ikke det der med 'å ligge på det siste', men av Annes bedrøvelige ansikt og tårene som rant rant nedover de skrukkede kinn, skjønte vi at dette var alvorlig, så vi trakk oss tilbake. Dagen etter var Andreas død. Gjennom den åpne døra så vi kista sto midt på gulvet. Og Anna sa at nå måtte vi komme inn og se hvor pent Andreas lå. Vi hadde aldri før sett døden på nært hold, og litt redde var vi jo. Men nysgjerrigheten tok overhånd, og vi snek oss bort til kista. Der lå Andreas i et hvitt klede. Det hvite skjegget lå utover brystet og i de foldede hendene hans hadde Anne stukket grener av mørtelen sin. Det var litt nifst, men da Anne sa at nå hviler Andreas i Guds hender og har det bare godt, så syntes vi ikke at det var så vondt å dø likevel."

 


Familie 141.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 3 familier (1). "Sandbakkens hus" på Øvre Verket.


Einar Jespersens barndomshjem på øvre Verket. "Sandbakkens hus". Skannet fra boka Du slette ti' (Einar Jespersen) - 1980.

Snekker, tømrer
Even Andreas Jespersen (Even Jespersen) fra Verket f. 6/10-1861 i Lunde d. 10/3-1952 på Ulefoss, s.a. Jesper Kittilsen. Se Familie 61 - Verket 1875.
g. i Solum krk. 29/12-1885 m. Martine Hansdatter f. 28/4-1862 på Halvorstå i Helgen d. 27/9-1937 på Ulefoss, d.a. gårdm. Hans Thygesen Haukenæsodden og Maren Johanne Hansdatter.
Forlovere: "Gmd. Anders Hansen Fjære og gmd. Hans Thygesen Haukenæsodden."
1. Jenny Anette Jespersen f. 24/1-1886 g.m. Ole Tjøstolsen. Se Familie 64d - Verket 1920.
2. Hilda Marie Jespersen f. 19/8-1887 g. 25/11-1911 m. Andreas Tjøstolsen (Andreas Pedersen?). Bodde på meieriet und. Verket i 1913.
3. Gunda Mathilde Jespersen f. 28/4-1890 g.m. enkem. Karl Henry Bolstad fra Øvervaldsåsen und. N. Fen. Flytta til Herøya i Eidanger (Porsgrunn kommune).
4. Martha Emilie Jespersen f. 16/9-1892 g.m. Peder Olsen.
5. Ingerid Therese Jespersen f. 7/5-1895 g.m. Oskar Adolf Bolstad. Se Evje und. Søve. Flytta til Brevik på 1930-tallet.
6. Hans Johan Jespersen f. 6/10-1898.
7. Einar Anker f. 19/7-1901 d. 12/7-1903.
8. Einar Anker Jespersen f. 16/11-1904. Kontorist hos Cappelen i 1948/49. Se Verket 1948. Flytta siden til Skien.

F.f. Dagarb. Even Andreas Jespersen Vrk. og Marthine Hansens Jenny Anette: Anna Olsen Ulefos, Johanna Hansen Ulefos, Jesper Kittilsen ditto, Hans Andersen ditto, Andreas Jespersen ditto.
F.f. Tømmermand Even Andreas Jespersen og Marthine Hansens 
Hilda Marie: Kristine Johannesd. Vrk., Hanna Hansd. af Solum, Teodor Hansen ditto, Jesper Kittilsen Vrk. og Peder Jespersen Vrk.
F.f. Arb. Even Jespersen Vrk. og Marthine Hansdatters Gunda Mathilde: Johanne Andreasd. Kronborg, Hanna Hansd. af Solum, Theodor Hansen af Solum, Jesper Kittilsen Vrk., Andreas Johnsen Vrk. og Karl Kittilsen Vrk.
F.f. Værksarb. Even Andreas Jespersen og Martine Hansdatters 
Martha Emilie: Sofie Klausd. Vrk., Johanne Hansd. Vrk., Ole Johnsen Vrk., Karl Kittilsen Vrk. Karl Gundersen Vrk.
F.f. Tømmermand Even Andreas Jespersen, Ulefos og Martine Hansdatters 
Ingerid Therese: Andreas Jespersen Vrk., Former Marinius Olsen, Fabr.arb. Karl Gundersen, Sofie Klausd., Gunhild Jespersd.
F.f. Snedker Even Andreas Jespersen Vrk. og Martine Hansdatters 
Hans Johan: Kone Sofie Klausd., Pige Marie Hansd. af Solum, Arb. Kittil Jespersen, Arb. Andreas Jespersen Vrk., Arb. Jørgen Evensen Vrk.
F.f. Tømmermand Even Andreas Jespersen, Vrk. og Martine Hansdatters 
Einar Anker: Former Nils Johnsen Vrk., kone Hanna Hansdatter Vrk., pige Gunhild Jespersd. Vrk., Former Johannes Jespersen, Karl Gundersen Vrk.
F.f. Tømmermand Even Andreas Jespersen Vrk. og Martine Hansdatters 
Einar Anker: Amalia Halvorsen Vrk., Andreas Halvorsen Vrk., Lars Larsen Vrk., Martinius Olsen Vrk. og Hilda Evensd. Vrk.


Marthine og Even Jespersen på 1920-tallet.. Skannet fra boka Du slette ti' (Einar Jespersen) - 1980

Foreldrene og den lille sønnen Einar Anker er gravlagt på Holla gamle. Gravminnet i jern er nok støpt på støperiet av kamerater.

KildeDu slette ti' av Einar Jespersen (Holla Historielag 1980).
Jeg var den yngste av syv søsken, fem jenter og to gutter, som vokste opp på Værket. Det var liv og røre når alle var samlet. Jentene hadde sine veninner og kavalerer og sang og musikk fylte huset. (----). Om de gamle som har gått bort er det bare godt å si. Værket var deres lille verden. Her levde de i en evig kamp for tilværelsen. Gods og gull var dem ukjent, og de hadde ingen organisasjon til å ivareta sine rettigheter. De var helt i arbeidsgiverens hender, og det han kunne by dem foruten to kroner dagen, var billig hus, ved til en krone og syv øre favnen og fri kiste. Det var vel frykten for å kaste seg ut i det ukjente som fikk dem til å fortsette slekt etter slekt.

 


Familie 142.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 3 familier (2).

Her var oppført sliperiarbeider Johannes Pedersen fra Verket f. 13/3-1854, med familie. Se Familie 93a - Verket 1900.


Familie 143.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 3 familier (3).

Her var oppført "enke" etter grubearbeider Jacob Eriksen Moen fra Sandsvær og en datter, Anna Ødegaard. Se Familie 35b - Verket 1891.
Hun ble kalt for enke, men ble forlatt av sin mann da han emigrerte til Amerika rundt 1883.

Småhandlende
Andrea Andersdatter Ødegaard f. 1/6-1857 på
Øgården(8) under Fen øvre f. 29/5-1857.
Datter: Anna Ødegaard f. 18/5-1882 i Holla, hennes datter. Ugift. Har systue med elever.

Tjenestepike 1910: Inga Eriksen f. 4/3-1894 i Holla. Husstell.

Losjerende i 1910:
Graastensmurer.(gift) Steinar Gulbrandsen f. 28/12-1879 i Lunde.
Stenarbeider (ugift) Ole H. Storhaug f. 3/8-1888 i Holla.
Stenarbeider (ugift) Nils P. Baksaas f. 25/8-1888 i Holla.


Familie 144.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 2 leiligheter (1). Heggen.

Her var oppført enkemann og former Nils Johannesen Heggen f. 17/3-1852. Se Familie 40a - Verket 1891.
Sønner: Former Johannes N. Heggen f. 20/7-1879. Se Vesthagvegen 18 under Søve.
og Ole Nilsen Heggen f. 14/11-1885. Se nedenfor.

Husbestyrinde: Ugifte Josefine Johannesen f. 1886 i Holla.

Former
Ole Nilsen Heggen herfra f. 14/11-1885 d. 17/10-1918 på Heggen av "Lungebetendelse efter Spanskesygen".
g. i Holla 29/9-1908 m. Asgjer Oline Kristensdatter (Oline Heggen) fra Åmdals verk f. 24/1-1886 i Skafså d. 5/6-1973 på Ulefoss, d.a. pige Bergit Olsdatter Fles og uk. Kristen Arnesen.
1. Anna Bergliot Heggen f. 20/1-1909 g.m. Kjetil Rukan. Se Ringsevja 10A.
2. Nils Konrad Heggen f. 10/11-1911.
3. Oddny Johanne Margaret Heggen f. 8/10-1914.
4. Ruth Birgithe Elinore Heggen (Ruth Heggen Bærland) f. 1/6-1917 g.m. Arne Bærland.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Former Ole Nilsen Heggen, Helgeroen og Asgjer Oline Kristensdatters Anna Bergliot: Kone Bergit Dale, Fæbakke, pige Hanna Andersen Posthuset, Værksarb. Johannes Nilsen Heggen og Barnets Fader.
F.f. Værksarb. Ole Nilsen Heggen, Helgeroen og Oline Kristensens 
Nils Konrad: Marie Andreassen Vrk., pige Valborg Pettersen, Værksarb. Johannes Nilsen Heggen og do. Andreas Andreassen Vrk.
F.f. Værksarb. Ole Nilsen Heggen, Ekornrød og Oline Kristensdatters 
Odny Johanne Margaret: Former Nils Johannesen Heggen, Former Herman Hansen Vrk., Kone Bergit Nilsen Dale, Fæbakke og Pige Alma Olsd. Mølla.
F.f. Former Ole Nilsen Heggen, Ulefos og Asjer Oline Kristensens 
Rut Birgitte Ellinor: Kone Birgit Nilsen Dale, Pike Gudrun Bentsen, Vognmand Johan Bentsen, Snekker Johannes Olsen Lommerud.

Kilde 1: Folketellinga 1891 for Mo herred.
Asgier Oline Kristensdatter var 5 år gammel og bodde hos sine besteforeldre (hennes mors foreldre) i ei arbeidsbrakke på Åmdals verk. Besteforeldrene var gruvearb. Ole Halvorsen Fles fra Mo f. ca. 1839 og Jorund Jørgensdatter fra Mo f. ca. 1838.
Kilde 2: Hefte om øvre Verket (1997) av Ruth Bærland.

Oline Heggen flytta med sine 4 barn til "Olines hus" på øvre Verket kort tid etter at hun ble enke. Der starta hun kafè fra leiligheten sin og sparte
penger. Til kafeen kjøpte hun et piano. Dette ble "for sterk kost" for noen og hun ble kastet ut fra leiligheten sin. Det tok ikke mange år, så fikk
hun bygd Heggen pensjonat i Ringsevja. Oline må ha vært en fantastisk sterk kvinne med ståpå-vilje som få! Se Ringsevja 10A.

Heggen ble siden bygd om til enebolig av Cappelen og fikk seinere adresse: Bryggevegen 8.


Familie 145.
Verket 1910. Arbeiderbolig med 2 leiligheter (2). Heggen.

Former
Ole Olsen Heggen jr. fra Verket (Heggen) f. 17/12-1878 d. 23/6-1938, s.a. former Ole Olsen Heggen sj. f. 27/4-1834. Se Familie 75a - Verket 1875.
g. i Holla 3/10-1903 m. Inger Anette Andreasdatter Ringsevjen fra Verket f. 25/6-1879 d. 1/5-1939, d.a. Andreas Evensen Ringsevjen. Se Familie 62b - Verket 1875.
Forlovere: "
Former Nils Johannesen Heggen og Elektriker Hans Andreassen, Ulefos."
1. Astrid Heggen f. 4/8-1904.
2.
Ida Heggen f. 30/7-1908 g.m. Alf Stoa. Se Ringsevja 13.
3. Olaf Heggen f. 29/3-1912.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Former Ole Olsen Heggen, Vrk. og Inger Anette Andreasdatters Astrid: Inger Johnsen Heggen, Kristine Petersen Vrk., Johannes Andreassen Vrk. og Faderen.
F.f. Former Ole Olsen Heggen, Vrk. og Inger Anette Andreassens 
Ida: Pige Anne Evensd. Vrk., Moderen, Værksarb. Johannes Andreassen Ringsevje, Uk. Nils Andreassen do.
F.f. Former Ole Olsen Heggen, Vrk., og Anette Andreasdatters 
Olaf: Moderen, pige Marie Ringsvold, Arb. Johannes Andreassen Ringsevje (Vrk.), Elektriker Hans Ringsvold.

Hans far:
Forhenværende former, pensjonist, enkemann Ole Olsen Heggen fra Namløshagen f. 27/4-1834 d. 18/11-1912 på Heggen.
Husbestyrinde Inger Johnsdatter fra Namløshagen f. 27/7-1839 d. 21/10-1914 på Heggen av "Hjerneslag".

Ole Heggen var med å stifte "Ulefos Hornmusikk" den 23. juli 1905.

Heggen ble siden bygd om til enebolig av Cappelen og fikk seinere adresse: Bryggevegen 8.


Familie 146.
Verket 1910. "Køllaplassen".

Her var oppført sliperimester Ingebreth Guttormsen f. 30/5-1870 med familie. Se familie 44 - Verket 1920.


Familie 147.
Verket 1910. Sondresens hotell.

Her var oppført dambskibpsekspeditør (og hotelleier) O. P. Sondresen f. 11/2-1843, med familie. Se Familie 94 - Verket 1900.

Tjenestefolk i 1910:
Halvor Sveinungsen f. 24/7-1892 i Lunde. Kjører og gaardsgut.
Nikoline Anderssen f. 14/9-1893 i Holla. Husstel.
Gunda Jespersen f. 28/4-1890 i Holla. Husstel.


Til toppen: Trykk på [Home]

webmaster@gamleholla.no