ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Sagbruksfamilier i Holla

Sagene 1875

Oppdatert 22.02.2024


Hjem | Innhold | 
| Ulefoss |
Før 1700 | 1700 | 1720 | 1740 | 1762 | 1782 |
1801 | 1822 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 |
1900 | 1910 | 1920 | 1949 |

SøketipsHold nede [Control] og trykk [f].
Man kan også søke på dato i dette formatet: 10/11-1950.


Kilder: Folketellinga 1875 - Tellingskrets 9 - løbenr. 12, supplert med kirkebøker, skifter og annet.

Merk deg at de fleste som tidligere skrev sitt navn med Ch, i denne tellinga, som regel, blir endret til K.


Familie 1.
Sagene 1875. Brakken.

Her var oppført smed Bent Bentsen f. 11/12-1804, med sin datter Maren Bentsdatter og hennes barn, Anne Marie Olsen. Se Familie 9 - Sagene 1835.

Intet kreaturhold, Ingen Udsæd.


Familie 2.
Sagene 1875. Brakken. Samme leilighet som nr. 3.

Her var oppført Kristen Johnsen (Christen Johnsen) f. 8/6-1809 med hustru Marthe Rasmusdatter. Se Familie 14 - Sagene 1835.

Intet kreaturhold, Ingen Udsæd.


Familie 3.
Sagene 1875. Brakken. Samme leilighet som nr. 2.

Sagarbeider, skomaker
Nils Jørgensen Galten
 fra Galten under Opsal i Valebø f. 11/11-1828 på Kleiv under Svalestuen (16/4) i Sauherad d. 12/3-1875 på Sagene, 47 år gml., s.a. Jørgen Nilsen Galten.
g. i Romnes kirke 29/12-1857 m. Karen Jørgensdatter fra Kolstad store(4) i Helgen f. 5/3-1832 d. 29/10-1892 på Sagene, d.a. Jørgen Jonsen Kaalstad.
Forlovere: "John Bentsen Wale og Gunder Arvesen Wale."
1. Inger Marie Nilsdatter f. 1/11-1858.
2. Aslaug Maria Nilsdatter f. 6/10-1860.
3. Anne Karine Nilsdatter f. 21/4-1863. I tjeneste hos sin morbror, John Jørgensen på N. Lunde(1) i 1875.
4. Mathea Nilsdatter f. 21/1-1866.
5. Ingeborg Nilsdatter f. 4/4-1869.
6. Karen Jørgine Nilsdatter f. 12/3-1872.

F.f. Gaardbruger Nils Jørgensen Galten og Karen Jørgensdatters Inger Maria: Asloug Jørgensd. Ringsevjen, Anne Jørgensd. Wale, Jørgen Johnsen Wale, Rollef Jørgensen Opsahl.
F.f. Inderst Nils Jørgensen Galten og Karen Jørgensdatters Asloug Maria: Asloug Jørgensd. Ringsevjen, Kirsten M. Jørgensd. Wale, Jørgen Nilsen Galten, Rollef Jørgensen Opsahl, Jørgen Johnsen Wale.
F.f. Gaardbruger Nils Jørgensen Galten og Karen Jørgensdatters Anne Karine: Aslaug Jørgensd. Ringsevjen, Marthe Elisabeth Jensd. Brænne, Jørgen Nilsen Galten, Rollev Jørgensen Solberg, John Jørgensen Vale.
F.f. Gaardbruger Nils Jørgensen Galten og Karen Jørgensdatters Mathea: Karen Torstensd. Solberg, Kirsten Jørgensd. Vale, Jørgen Nilsen Galten, Rollef Jørgensen Solberg, Halvor Jørgensen Wale.
F.f. 
Grdb. Nils Jørgensen Galten og Karen Jørgensdatters Ingeborg: Marthe Jensd. Bænne, Anne Maria Jørgensd. Vale, Jørgen Johnsen Vale, John Jørgensen Brænne, Halvor Jørgensen Vale.
F.f. Nils Jørgensen Saga og Karen Jørgensdatters 
Karen Jørgine: Asloug Jørgensd. Ringsevjen, Anne Maria Jørgensd. Wale, Lars Evensen Vrk., John Jørgensen Vale, Halvor Jørgensen Vale. Hjemmedøbt af Maria Bentsd, Wale.

Denne familien bodde i mange år på Galten i Valebø. Det kan se ut som de kom til Sagbruket i 1871.
Enka var i 1875 delvis fattigunderstøttet.


Familie 4.
Sagene 1875. Brakken.

Her var oppført enka og noen barn etter møller Peder KjøstolsenSe Familie 46 - Sagene 1865.

Leieboer:
Møller Jakob Johannesen, ugift f. ca. 1852(?) i Holla.

Intet kreaturhold, Ingen Udsæd.


Familie 5.
Sagene 1875. Brakken.

Her var oppført sagarbeider Kristen Kjøstolsen (Christen Kjøstolsen) f. 9/8-1832 med familie. Se Familie 31 - Sagene 1865.

Kreaturhold: 1 gris, Inhen Udsæd.

Tilleie: Sagbrugarbeiders enke Aaste Halvorsdatter, Nyder fattigunderstøttelse f. ca. 1798 i Holden.


Familie 6.
Sagene 1875. Brakken.

Her var oppført smed Hans Petter Andersen f. ca. 1813, med familie. Se Familie 50 - Sagene 1865.

Intet kreaturhold, Ingen Udsæd.


Familie 7.
Sagene 1875. Brakken.

Her var oppført enka Mari Gundersdatter og barna etter Peder Christensen. Se Familie 8 - Sagene 1845.

Intet kreaturhold, Ingen Udsæd.

Tilleie: Enkemann og dagarbeider
Sondre Hansen f. ca. 1803. Se Familie 23 - Sagene 1835
.
 


Familie 8.
Sagene 1875. Brakken.

Her var oppført sagbrugsarbeiders enke Kari Frantzdatter f. 18/12 i Lunde, d.a. Frantz Gundersen og Mari Knudsdatter.
Enke etter Nils Halvorsen. Se Familie 11 - Sagene 1845.

og Hennes stedsønn, sagmester Halvor Nilsen f. 26/7-1848 på Sagene.

Intet kreaturhold, Ingen Udsæd.


Familie 9.
Sagene 1875. Brakken.

Her var oppført sagarbeider Hans Johnsen f. 18/6-1806 i Romnes, med hustru, Guro Thorstensd. f. 1821 i Nes, Sauherad,
og hennes sønn Thorsten Halvorsen f. 16/6-1860 på Haugen i Nes.

Ved Thorstens dåp i Nes kirke, var teksten slik:
"f. Juni 16de. Thorsten, Uægte. Pigen Guro Thorstensdatter Hougen, angav Barnefaderen Ungkarl Halvor Folkvarsen Norndal, for hvike er lyst til ægteskab. Begges 1ste Leiermaal.
Faddere: Ingeborg Olsd. Stugo, Asloug Thorsd. Kaasa, Jens Rasmussen Brattestaa, Halvor Anundsen Moen, Gunhild Olsd. Norndal."

Se Familie 7 - Sagene 1835.

Intet kreaturhold, Ingen Udsæd.


Familie 10.
Sagene 1875. Brakken.

Møller
Halvor Hansen fra Ramnes, Vestfold f. 10/8-1848 d. 9/7-1908 på Sagene av "Bronkit og Hjerteslag.", s.a. Hans Christian Johansen.
g. i Holla 13/6-1869 m. Andrea Rasmusdatter fra Verket f. 25/5-1844 d. 7/7-1926 på Verket av "Koldbrand", d.a. Rasmus Johannesen. Se Familie 17 - Verket 1845.
Forlovere: "
John Olsen og C. Christensen."
1. Hanna Marie f. 8/9-1869 d. 18/1-1872 på Sagene.

2. Rasmus Ingvardt f. 5/8-1871 d. 28/12-1871 på Sagene.
3. Hans Ingvard f. 16/2-1873 d. 25/7-1876 på Sagene.
4. Reinhard Halvorsen f. 23/3-1875.
5. Ingeborg Marie Halvorsdatter f. 13/10-1877.
6. Hans Christian f. 4/10-1885 d. 21/2-1886 på Sagene.
7. Hanna Kristine Halvorsdatter f. 25/3-1888.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Møllersvend Halvor Hansen Sagbruget og Andrea Rasmusdatters Hanna Marie: Karen Hansd. Sagb., Karen Olsd. Præstegaarden, Rasmus Johannesen Vrk., Johan Mathiasen Sagb., Johannes Johannesen Vrk.
F.f. Møllersvend Halvor Hansen Sagb. og Andrea Rasmusdatters 
Rasmus Ingvardt: Kirsten Halvorsd. Sagb., Anne Tallaksd. Vrk., Ole Olsen Vrk., Rasmus Johannesen Vrk., Lars Rasmussen Vrk.
F.f. Halvor Hansen Sagb. og Andrea Rasmusdatters 
Hans Ingvart: Anne Johanne Rasmusd. Vrk., Inger Rasmusd. Vrk., Hans Anundsen Sagb., Ole Hansen ditto, Johan Mathisen ditto. Hjemmedøbt af Skolelærer Halvorsen.
F.f. Møller Halvor Hansen Sagb. og Andrea Rasmusdatters 
Reinhard: Maren Christensd. Sagb., Inger Rasmusd. Vrk., Ole Hansen Sagb., Hans M. Henriksen ditto, Ole Olsen Vrk.
F.f. Halvor Hansen Sagb. og Andrea Rasmusdatters 
Ingeborg Marie: Anne Johanne Jensd., Vrk., Marie Pedersd. Sagb., Ole Hansen Fiskestigen, Johan Mathiasen Sagb., Halvor Halvorsen ditto.
F.f. Møller Halvor Hansen Ulefos og Andrea Rasmusdatters 
Hanna Kristine: Barnets Moder, Anette Olsd. Vrk., Johan Mathiassen Ulefos, Søren Kristensen ditto, Simon Halvorsen ditto.

Halvor Hansen f. 10/8-1848 er registrert som møllersvend, innflytta fra Ramnes i Vestfold til
Ulefoss Sagbruk den 14/4-1867.
 
Ugift fattiglem som bodde her i 1875:
"Karl Hansen, ugift, Udsat af Fattigvæsenet f. 1866 i Holden".

Dyrehold her i 1875 en gris.


Familie 11.
Sagene 1875. Brakken.

Snekker, sagbruksarbeider
Gunnuld Thorsen 
fra Kjosvik under Brenne i Valebø f. 9/4-1826 på Stavsholt i Lunde d. 26/3-1896 i Lannavegen 59, s.a. Thor Gunnuldsen. Se også Hjelsmyr under Tufte i Gjerpen.
g. i Romnes 6/6-1854 m. Karen Kristensdatter fra Kåsa under Sannes nedre f. 19/10-1831 død etter 1896, d.a. skomaker Christen Hansen Sannæs.


Gunnuld Thorsen kjøpte tomt for kr. 240 og bygde seg hus på Heisholtevja rundt 1890. Familien har bodd så mange
steder at jeg har valgt å legge hele familien inn i hans eget hus på Lanna. Se Lannavegen 59.

Andre nevnt som "Fraværende":
Kristen Gunuldsen, søn, f. 1857. Matros, opholdsted: Brevig.
Hans Pedersen, forhen Røgter paa Ulefos f. 1822 i Lunde. Dagarbeider, opholdsted: Eidsbygden, Holden.

Intet kreaturhold, Ingen Udsæd.


Familie 12.
Sagene 1875.

Her var oppført kona til Tarald Jensen i Amerika, Ingeborg Jensdatter f. 8/12-1820, med sønnen sagbrugsarbeider Jens Taraldsen.
Se Familie 7 - Sagene 1845.

Intet kreaturhold, Ingen Udsæd.


Familie 13.
Sagene 1875. Haugen. Plass med jord.

Sagbrugsarbeider
Svennung Olsen fra
Kåsa under Jernes i Nes i Sauherad f. 17/11-1822, s.a. husmann Ole Svennungsen Jerneskaasa.
g. i Nes kirke 29/12-1846 m. Else Evensdatter
fra "Veien" i Nes, Sauherad f. 15/10-1821 d. 12/9-1873 på Sagene, 52 år gl., d.a. husmann Even Johannesen Veien.
Forlovere: "Halvor Halvorsen Lie og Niels Andersen."
1. Jørand Svennungsdatter f. 4/11-1848 i Nes
på Jerneskåsa under Jernes i Nes g. i Holla 3/5-1872 m. skreddersvend Adolf Christiansen Mo fra Levanger. Se Familie 44 - Sagene 1875.
2.
Kari Svennungsdatter f. 14/4-1854 i Nes. Hos Faderen i 1875.
3. Margrethe f. 17/1-1858 i Nes
d. 19/4-1866 på Eishaug av Tæring, 8 år.
4. Ole f. 9/8-1860 i Nes
d. 8/1-1865 på Eishaug, 4 1/3 år, "Svagt fra Fødselen."
5. Even Svennungsen f. 20/12-1862.
6. Ole f. 15/3-1866 d. 16/2-1867 i Hølen.

F.f. Husm. Svennung Olsen Eishoug og Else Evensdatters Even: Mari Evensd. Kringleføt, Maria Nilsd. Romnæs, Ole Pedersen Kringleføt, Isak Nilsen Romnæs, Ole Hansen Fiskestigen.
F.f. Svennung Olsen Saugbr. og Else Evensdatters 
Ole: Mari Evensd. Kringleføt, Maria Andersd. Saugb., Ole Pedersen Kringleføt, Knud Jacobsen Saugb., Christen Pedersen Saugbr.

På besøk her i 1875:
Enke Kari Olsdatter, Svennungs søster f. ca. 1811 i Nes, bosted Gjerpen. Ernærer sig ved Haandarbeide, og
hennes søn, Karl Halvorsen f. 1875 i Romnæs i Holden.


Denne familien på 6 er registrert innflytta våren 1862 fra Jernes i Nes, Sauherad til Eishaug under Ulefos,
med presteattest av Hr. Münster dat. 15/10-1862.

Kreaturhold: 1 ku. Ingen Udsæd.


Familie 14.
Sagene 1875. Plass med litt jord.

Møller, filemester på sagbruk, sagmester
Johan Mathiassen fra Stokke i Vestfold f. 22/6-1844 i "Arnadal Sogn" i Stokke Præstegjeld d. 12/8-1907 av slag på Sagene, s.a. Mathias Christophersen i Stokke.
g1g i Holla 5/8-1869 m. Aslaug Anundsdatter fra N. Grønstein under Kolstad lille i Helgen f. 7/2-1847 d. 15/2-1890 på Sagene av Hjertefeil, 43 år gml., d.a. Anund Gundersen Grønnesteen.
Forlovere: "
John Johnsen Vrk. og Christian Christensen Stua."
g2g hos Skien byfogd 16/1-1904 m. Karen Johannesdatter fra Haugen under Eie nedre f. 4/12-1872
, d.a. snekker Johannes Tronsen og Karen Torgersdatter.
Forlovere: "Sliberiarb. Johannes Johannessen og Theodor Larsen, Ulefos."
1. Anne Marie Johansdatter f. 12/11-1869.
2. Jørgen Martinius f. 7/5-1872 d. 16/5-1881 på Sagbruket, av hjernebetennelse, 9 år gml.
3. Hans Abraham Johnsen f. 1874 i Melum, Solum.
4. Hans Gustav Johansen f. 16/2-1877. Vedskjærer i 1891.
5. Karl Matias Johansen f. 15/7-1879 d. 18/2-1899 på Sagene av "Tæring". Ugift sliperiarbeider.
6. Jørgen Martinius Johansen f. 3/5-1882.
7. Josefine Anette (tviiling) f. 11/12-1884 d. 28/6-1885 på Sagene.
8. Martha Lovise (tvilling) f. 11/12-1884 d. 16/3-1886 på Sagene av "Skarlagensfeber".
9. Martha Lovise f. 23/3-1887 d. 8/2-1903 på Sagene av "Tæring."
10. Josefine Anette f. 4/11-1889 d. 28/6-1901 på Sagene av "Tæring."
Barn i 2. ekteskap:
11. Karl Johan f. 17/1-1905.
12. Anette Johansen f. 6/8-1906.

F.f. Møllersvend Johan Mathiasen Sagb. og Asloug Anundsdatters Anna Marie: Kirsten Jørgensd. Sagb., Maria Anundsd. Grønnesteen, Hans Anundsen Sagb., Halvor Hansen ditto, John Johnsen Vrk. yngre.
F.f. Johan Mathisen Sagb. og Asloug Anundsdatters 
Jørgen Martinius: Aase Bentsd. Sagb., Maria Anundsd. Grønnesten, Stian Anundsen ditto, John Jonsen Vrk. den yngre, Barnets Fader.
F.f. Møllersvend Johan Mathiasen Sagb. og Asloug Anundsdatters 
Hans Gustav: Maria Anundsd. Vrk., Asberg Maria Anundsd. Sagb., Hans Anundsen og Stian Anundsen ditto, Andreas Johnsen Vrk.
F.f. Arb. Johan Mathiasen Sagb. og Asloug Anundsdatters 
Carl Mathias: Kirsten Hartvigsd. Sagb., Marie Johnsd. Vrk., Hans Anundsen Sagb., Stian Anundsen ditto, John Nilsen ditto.
F.f.
Sagbrugsarb. Johan Mathiassen og Asloug Amundsdatters Jørgen Martinius: Barnets Moder, Maren Bentsd. Sagbr., John Jonsen Vrk., John Christensen Vrk., Stian Anundsen Sagbr.
F.f. Sagarbeider Johan Mathiassen og Asloug Anundsdatters 
Josefine Anette: Kirsten Halvorsd. Sagbr., Maria Anundsd. Vrk., Hans Anundsen Sagbr., John Johnsen Vrk.
F.f. Sagarbeider Johan Mathiassen og Asloug Anundsdatters 
Martha Lovise: Maria Anundsd. Sagbr., Marie Jensd. Vrk., John Christensen Vrk., Halvor Hansen Sagbr., Christian Olsen Vrk.
F.f. Arb. Johan Mathisen Sagbruget og Aslaug Anundsdatters 
Martha Lovise: Kirsten Anundsen Hølen, Anne Johansd. Sagbr., Hans Anundsen Hølen, Johan Kristensen Vrk. og Gunder Johannesen Vrk.
F.f. Arb. Johan Mathisen Sagbr. og Aslaug Anundsdatters 
Josefine Anette: Andrea Rasmusd. Sagbr., Anne M. Johansd. ditto, Stian Anundsen ditto, John Johnsen Vrk. og Gunder Johnsen Vrk.
F.f. Sagarb. Johan Mathiassen Sagene og Karen Johannesdatters 
Karl Johan: Moderen, Ingeborg Jørgensen Odden, Ole Halvorsen Odden og Johannes Johannesen Haugen.
F.f. Filemester Johan Mathiassen Sagene og Karen Johannesens 
Anette: Anne Johannesen Haugen., Karl Johannesen Vrk., uk. Johannes Karlsen Vrk. og pige Karen Olsen Odden.

Andre beboere her i 1875:
Enke Marie Ellefsdatter, Sagbrugsarbeiders Enke, lever af sin mands efterladenskaber. Hun var enke etter Anders Halvorsen på Saga. Se Familie 8 - Sagene 1835.
NB. Maria Ellefsdatter fra Teksle f. 7/2-1806 d. 29/3-1884 på Verket, d.a. Ellef Jonsen Texle. Ingeborg Halvorsdatter, tilreisende, ugift, hos Farmoderen f. 1866 i Holla.

Kilde: Holla kirkebok (1897-1907), folie 180 nr. 1.
Johan Mathiassens andre vielse må vi i listene for "Viede Dissentere" i Holla kirkebok for å finne. Der er det nevnt at det var hans andre ekteskap og hennes første. Det var også nevnt at de giftet seg hos byfogden i Skien og at han hadde meldt seg ut av statskirken. I tillegg var det ført opp at hans første ekteskap ble "opløst ved dødsfald" den 15/2-1890.

Kreaturhold: 1 gris. Ingen Udsæd.

Losjerende 1891:
Asberg Marie Anundsdatter, Ugift, Dagarbeide: Vaskning, Strygning og forskjelligt Husarbeid, f. 1837 i Holden.
Dette er trolig hans første kones søster, og dermed barnas tante.


Familie 15.
Sagene 1875. Plass med litt jord.

Smed
Kristen Bentsen (Christen Bentsen) fra Sagene f. 2/12-1830 d. 9/3-1889 på Lanna av tæring, s.a. smed Bent Bentsen. Se Familie 9 - Sagene 1835.
g. i Holla 13/11-1863 m. Anne Susanne Nilsdatter fra M. Ytterbø 
f. 16/10-1839 på Bergan i Melum d. 21/2-1898 på Lanna, d.a. Nils Nilsen Ytterbøe.
Forlovere: "
John Olsen Saugbr. og Anders Thronsen Wærket."
1. 
Anne Kristensdatter f. ca. 1864 i Næs, Sauherad. Adoptivdatter.

Tjenestepike her i 1865: Karen Marie Torersdatter(17) født på verket.
Tjenestepike her i 1875: Mari Nilsdatter f. 1856 i Holla.

Kristen Bentsen kjøpte hus på Lanna (i Heisholtevja) i 1877. Se Lannavegen 87 under Ø. Heisholt.

Losjerende her i 1875:
Sagbrugsbestyrer og maskinist Carl Johannesen fra Vermland i Sverige f. ca. 1849 i Vermland i Sverige.
Han var på besøk i Kristiania under folketellinga 31/12-1875.

Kreaturhold 1875: 1 ku og 1 gris. 1 tønde Poteter.


Familie 16.
Sagene 1875. Nyhus.

Her var oppført sagbrugsarbeider Kristen Nilsen (Christen Nilsen) f. 12/10-1823 med familie. Se Familie 35 - Sagene 1865.

Kreaturhold: 1 ku. Udsæd: 1/4 tnd. bygg, 1/2 tnd. havre, 2 tndr. Poteter.


Familie 17.
Sagene 1875. Fiskestigen.

Sagmester med jord
Ole Hansen Fiskestigen fra Sagene f. 3/6-1826 d. 29/3-1904 i Fiskestigen av alderdom, s.a. Hans Tronsen Fiskestigen. Se Familie 10 - Sagene 1822.
g. i Holla 4/12-1863 m. Ingeborg Ellingsdatter fra Groa under Fjågesund i Kviteseid f. 3/5-1839 d. 14/2-1890 i Fiskestigen, d.a. Elling Olsen Groa og Ingeborg Aanundsdatter i Kviteseid.
Forlovere: "
Ole Johnsen Fæhn og Thomas Jensen Saugbruget."
1. Hans Olsen (Hans Olsen Solvold) f. 18/1-1865. Se Vesthagv. 9 under Søve.
2. Johan Olsen Fiskestigen f. 24/8-1867. Se Febakkplassane 1920 und. S. Namløs. Se midlertidig Familie 37 - Sagene 1900.
3. Erling Olsen (Elling Olsen?) f. 10/8-1870. Filearbeider ved Sagene i 1891.
4. Ingeborg Marie Olsdatter f. 24/11-1872 g. i Holla 13/12-1906 m. Anders Johannesen Sannes (fra Laubukta i Landsmarka, Lunde).
5. Andreas Olsen f. 4/12-1875.
6. Karl Olsen f. 15/9-1880.

F.f. Ole Hansen Fiskestigen og Ingeborg Ellingsdatters Hans: Maren Anne Hansd. Delsbakke, Inger Kristensd. Sannæs, Ole Andersen og Gunder Andersen Delsbakke, Andreas Hansen Fiskestigen.
F.f. Ole Hansen Fiskestigen og Ingeborg Ellingsdatters 
Johan: Karen Anne Hansd. Delsbakke, Anne Kjøstolsd. Saugbr., Thomas Jensen ditto, Ole Andersen Delsbakke, Andreas Hansen Saugbr.
F.f. Ole Hansen Fiskestigen og Ingeborg Ellingsdatters 
Erling: Maren Anne Hansd. Deelsbakke, Jøran Svennungsd. Sagb., Ole Andersen Delsbakke, Andreas Hansen Sagb., Hans Petter Pedersen ditto.
F.f. Ole Hansen Fiskestigen og Ingeborg Evensdatters(!) 
Ingeborg Marie: Maren Anne Hansd. Deelsbakke, Anne Pedersd. Sagb., Ole Andersen Deelsbakke, Ole Andersen ditto, Nils Andersen Orekaasen, Barnets Fader.
F.f. Ole Hansen Fiskestigen og Ingeborg Ellingsdatters 
Andreas: Anne Johanne Jensd. Vrk., Inger Hansd. Sagb., Ole Andersen Hammerstad, Halvor Hansen Sagb., Halvor Nilsen ditto.
F.f. Sagmester Ole Hansen Fiskestigen og Ingeborg Ellingsdatters 
Carl: Asloug Anundsd. Sagb., Hansine Nilsd. ditto, Halvor Hansen Ulefoss, Ole Andersen Hammerstad, Hans Andreasen Sagb.

Andre til huset i 1865: Hans moder, enke og føderådskvinne Anne Johnsdatter(70), f. i Holla.

Kreaturhold 1875: 1 ku. Udsæd: 1/4 tnd. Byg, 1/4 tnd. Havre, 2 tnd. Poteter.


Kilde: Nome kommunes kartverk. På høyre side av elva, lå plassen Fiskestigen under gnr 42 - Ulefoss. Nesten rett overfor Hygiea i Lannavegen 99.
Leverandør av karttjenesten: Kommunekart.com.


Familie 18.
Sagene 1875.

Her var oppført enkemann, "Sagbrugsarbeider og Snedker" Peder Eriksen fra Sagene f. 8/5-1808. Se Familie 15 - Sagene 1835.
Seks av hans barn var på besøk. Alle besøkende var frem til da, ugift.

Kreaturhold: 1 ku med kalv. Udsæd: 1/4 tnd. Havre.

Jeg legger her inn hans eldste sønn som ble gift nesten 2 år senere:

Snekker
Andreas Edvard Pedersen herfra f.31/3-1847, s.a. snekker Peder Eriksen.
g. i Holla 21/9-1877 m. Guro Olsdatter fra Sauherad f. ca. 1854, d.a. (ingen nevnt ved vielsen).
1. Anette Pauline Andreassen f. 24/11-1877.

F.f. Snedker Andreas Edvard Pedersen Tufte og Guro Olsdatters Anette Pauline: Gunnild Olsd. Sagb., Elise Marthine Pedersd. ditto, Hans Petter Pedersen ditto, Hans Hansen Spærland (Bærland) Vrk., Ole Gulliksen Sagb.

Han bodde på Tufte da de gifta seg og da barnet ble født. Siden finner jeg dem ikke mer i Holla.
 


Familie 19.
Sagene 1875.

Her var oppført sagmester Even Andersen med familie fra Familie 24 - Sagene 1835. Se Familie 33 - Sagene 1891.

Gunhild Hansdatter, Fattiglem, ugift, "Bortsat til Even Andersen af Fattigvæsenet", f. 1862 i Romnæs i Holden.

Kreaturhold: 1 ku.
Udsæd: 1/8 tnd. Byg, 1/4 tnd. Havre, 2 tnd. Poteter.


Familie 20.
Sagene 1875. Hølen.

Skomaker med jord, fløtningsmann, har losjerende
Østen Steensen fra Sagene f. 12/10-1829 d. 22/1-1910 på "Eisehoug", som gift flåtemann, s.a. Steen Østensen Hølen. Se Familie 26 - Sagene 1835.
g. i Holla 6/1-1854 m. Anne Cathrine Hedevig Carlsdatter fra Kråkeføtt under Susås f. 14/2-1830 d. 19/12-1924, d.a. Carl Reiersen.
Forlovere: "Halvor Suusaas og Christen Nilsen Nyhuus."
1. Steen Østensen f. 18/2-1854.
2. Hans Carl Østensen f. 22/3-1856.
3. Jørgen Østinius Østensen f. 26/3-1858.
4. Ingeborg Østensdatter f. 3/10-1860 g.m. skredder Ole Martinius Strigen.
5. Halvor f. 24/12-1862 d. 26/12-1866 på "Hølen pr. Eishoug under Ulefos", 4 år gml.
6. Kirsten Marie f. 30/12-1864.
7. Halvor Østensen f. 5/11-1866. Hjemme i 1891.
8. Kirstine Annette Østensdatter f. 23/12-1870.
9. Kirsten Marie Østensdatter f. 6/1-1871 g.m. Svenning Svenningsen. Se Sannesmoen under Sannes nedre.
10. Inger Jensine Østensdatter f. 27/10-1873. Hjemme i 1891.
11. Hedvig Josefa Østensdatter f. 12/5-1875. 1891: "Midlertidig Ophold Christiania."

F.f. Husmand Østen Steensen Hølen og Anne Catrine Hedevig Carlsdatters Steen: Aaste Steensd. Nyhus, Maria Johansd. Ulefos gaard, Christen Nilsen Nyhuus, Halvor Christensen Eishaug, Jens Carlsen Tufte.
F.f. 
Huusm. Østen Steensen Hølen og Anne Catrine Hedevig Carlsdatters Hans Carl: Ingebor Jørgensd. Hølen, Ingri Saamundsd. Eishoug, Carl Reiersen, Christen Nilsen Nyehuus og Jens Carlsen Hougen.
F.f. Østen Steensen Hølen og Hedevig Carlsdatters Jørgen Østinius: Ingeborg Jørgensd. Hølen, Kristine Hartvigsd. Espevalen, Carl Reysersen Otterkjær, Christen Nilsen Nyhuus, Jens Carlsen Otterkjær.
F.f. 
Østen Stensen Hølen og Anne Catrine Hedvig Carlsdatters Ingebor: Ingri Saamundsd. Eishoug, Inger Stensd. ditto, Carl Reiersen Krageføt, Jens Carlsen Heisholt, Christen Nilsen Nyhuus.
F.f. Husmand Østen Stensen Hølen og Anne Catrine Hedevig Carlsdatters 
Halvor: Kristiane Hartvigsd. Heisholt, Inger Stensd. Hølen, Kristen Nilsen Nyhus, Carl Reyersen Kragefødt, Jørgen Stensen Hølen.
F.f. Husm. Østen Stensen Hølen og Anne Catrine Hedevig Carlsdatters 
Kirsten Marie: Aaste Stensd. Nyhus, Inger Stensd. Nyhus, Carl Reyersen Krageføt, Jens Carlsen Vrk., Knud Jacobsen Romnæs.
F.f. Husm. Østen Steensen Hølen og Anne Catrine Hedevig Carlsdatters 
Halvor: Aaste Stensd. Nyhuus, Inger Steensd. Saugbr., Carl Reiersen Krageføt, Jens Carlsen Vrk., Jørgen Steensen Uhlefoss.
F.f. 
Østen Stensen Hølen og Anne Catrine Hedvig Carlsdatters Kirstine Annette: Christiane Hartvigsd. Vrk., Asberg Emanuelsd. Moen, Carl Reiersen Nomme, Jørgen Stensen Nyhuus, Sten Østensen Heisholt.
F.f. Husm. Østen Stensen Hølen og Anne Katrine Hedevig Karlsdatters 
Kirsten Marie: Kristine Hartvigsd., Asber Imanuelsd., Karl Reiersen, Jørgen Steensen, Steen Østensen.
F.f. 
Flaademand Østen Steensen Hølen og Anne Catrine Hedevig Carlsdatters Inger Jensine: Inger Steensd. Briskemyhr, Ingeborg Christensd. Nuhuus, Jens Reiersen Kaasa, Hans Østensen og Jørgen Østensen Hølen.
F.f. Huusm. Østen Stensen Hølen og Anne Catrine Hedevig Carlsdatters 
Hedevig Josefa: Inger Stensd. Hægna, Berthine Olsd. Krageføt, Christen Nilsen Nyhuus, Jørgen Stensen Hølen, Jørgen Østensen Hølen.

(Her har vedkommende skriver (teller) av folketellinga feilaktig skrevet Østen Østensen. G.S.)

Kreaturhold: 2 Kjør. Udsæd: 1/8 tnd. Hvede, 1/8 tnd. Byg, 1 tnd. Havre, 3 tnd. Poteter.


Familie 21.
Sagene 1875. Haven. Sagene "Butikken på Bruenden".


Butikken "på bruenden". Detalj fra større foto i Holla historielags arkiv.

Sagbruksarbeider, oldermann (i 1846), landhandler ved Sagene
John Olsen fra Sagene f. 2/3-1815 d. 19/1-1891 på Sagene av "Hjerteslag", s.a. Ole Johnsen Hølen. Se Familie 2 - Sagene 1822.
g. i Holla 14/4-1846 m. Lisbeth Johnsdatter fra Sagene (Elisabeth Olsen) f. 26/5-1824, d.a. John Jensen. Se Familie 28 - Sagene 1822.
Forlovere: "Nils Bentsen og Tron Pedersen Saugbruget."
1. Karen Marie Johnsdatter f. 8/9-1846 d. før 20/7-1888 g.m. formermester Ingebrigt Nilsen. Se Familie 23 - Verket 1875.
2. Ole Johnsen f. 21/4-1848.
3. Elise Johnsdatter f. 14/1-1850 g.m. skolelærer Kittil Halvorsen. 
Se Familie 64 - Sagene 1900.
4. Johan Johnsen f. 25/2-1852. Handelsbetjent hos faderen i 1875. Se Tvara(3). Se Lannav. 23 under Tvara.
5. Nils Johnsen f. 24/4-1854. Overtok "Bruenden" mellom 1891 og 1900. Se Familie 41 - Sagene 1900.
6. Inger Berthine Johnsdatter f. 11/11-1856 g. i Holla 20/7-1888 m. enkem., jernsliperieier Ingebrigt Nilsen f. 22/6-1842 i Skien. Begge tidligere i Barbo ved Arendal.
7. Ingeborg Marie Johnsdatter f. 31/12-1858.
8. Johanne Elise Johnsdatter f. 11/11-1861 g.m. bokholder Nils Larsen fra Skien (baptist). Bodde på Furustul i 1891. Se Familie 21 - Verket 1891.

F.f. Oldermand John Olsen Saugbruget og Lisbet Johnsdatters Karen Marie: Mari Pedersd. Saugbr., Ingeborg Olsd. Saugbr., Tron Pedersen, John Jensen, Jens Johnsen og Gunder Olsen, alle af Saugbruget.
F.f. John Olsen Saugbruget og Lisbeth Johnsdatters Ole: Ingeborg Olsd. Wrk., Inger Olsd. Saugbr., John Jensen Saugbr., Halvor Halvorsen Hølen, Peder Jensen Saugbr., Peder Olsen af Porsgrund.
F.f. John Olsen Saugbruget og Lisbeth Johnsdatters Elise: Ingebor Tronsd. Saugbr., Anne Olsd. Præstegaarden, John Jensen Haven, Halvor Halvorsen Hølen, Anders tronsen Wrk., Jens Johnsen Saugbruget.
F.f. John Olsen Saugbr. og Lisbeth Johnsdatters Johan: Inger Olsd. Hølen, Maren Olsd. Haugen, Halvor Halvorsen Hølen, Jens Johnsen Hagen, Anders Tronsen Wrk.
F.f. John Olsen Saugbr. og Lisbeth Johnsdatters Nils: Ambor Nilsd. Hagen, Aaste Bentsd. Saugene, John Jensen Hagen, Halvor Halvorsen Hølen, Anders Tronsen Vrk., Gunder Olsen Hølen.
F.f. 
John Olsen Saugbr. og Lisbeth Johnsdatters Inger Berthine: Aaste Bentsd. Hølen, Maren Olsd. Saugbr., Halvor Halvorsen Hølen, Jens Johnsen Hagen, Anders Tronsen Vrk., Johannes Johannesen Uhlevigen.
F.f. John Olsen Saugbr. og Lisbeth Johnsdatters 
Ingebor Marie: Maren Olsd. Uhlevigen, Berthe Johannesd. Uhlefosgaard, John Jensen Hagen, Jens Johnsen Hagen, Gunder Olsen Hølen, Anders Tronsen Vrk.
F.f. John Olsen Saugbr. og Lisbeth Johnsdatters 
Johanne Elise: Anne Olsd. Odden, Karen Johnsd. Saugbr., John Jensen Saugbr., Jens Johnsen ditto, Gunder Olsen Hølen, Ole Johnsen Bruget.

Tjenestefolk her i 1875:
Baker Rasmus Elias Rasmussen f. 1838 i Kristiansand. Han var gift og bodde ikke her fast.
Tjenestegutt Ole Hansen f. ca. 1858 i Holden.
Handelsbetjent Bent Gundersen f. 1858 i Holden.

Kreaturhold: 1 hest, 2 kuer, 1 gris. Udsæd: 1/8 tnd. Vikker, 3 tnd. Poteter.

Brødrene Johan og Nils Johnsen herfra kjøpte i sammen Tvara(3) og fikk satt opp den store
gården, hvor A/S Tvara Handelslag ble etablert. Se Lannav. 23 under Tvara.

Jacob Nilsen overtok i januar 1891 drifta av butikken, da John Olsen døde. Se Familie 15 - Sagene 1891.


Familie 22.
Sagene 1875. Haven.

Dampskibsfører
Bent Bentsen fra Sagene f. 9/2-1838, s.a. smed Bent Bentsen. Se Familie 9 - Sagene 1835.
g. i Holla 27/12-1861 m. Aase Thorsdatter fra N. Ytterbø f. 6/9-1834, d.a. bonde Thor Olsen Ytterbøe og Berthe Marie Christensdatter.
Forlovere: "
Anders Olsen Saugbr. og Gunder Olsen Saugbr."
1. Bent Bentsen f. 24/4-1862. 1891: Smed ved Tresliperi.
2. Theodor f. 5/4-1864 d. 20/4-1864 på Sagbruket.
3. Theodor Bentsen f. 28/9-1867. 1891: Handelsfullmektig ved Forbrugsforening, Kollonial, manufaktur.
4. Nils Martheus Bentsen f. 3/3-1874.
5. Berthe Marie Bentsdatter f. 19/2-1878.
6. Hans Bentsen f. 1/12-1879.

F.f. Bent Bentsen Saugbr. og Aase Thorsdatters Bent: Aaste Gurine Bentsd. Saugbr., Anne Susanne Nilsd. Ytterbø, Bent Bentsen Saugbr., Peder Nilsen Slettekaas, Kristen Bentsen Saugb., Ole Thorsen Ytterbø.
F.f. Bent Bentsen Saugbr. og Aase Thorsdatters 
Theodor: (Ingen faddere). Hjemmedaaben ved Christopher Hansen Bruget, død 20/4 uden at komme i Kirke.
F.f. Bent Bentsen Saugbr. og Aase Thorsdatters 
Theodor: Anne Susanne Nilsd. Saugbr., Maren Bentsd. ditto, Gunder Olsen Hølen, Peder Nilsen Hammerstad, Even Andersen Saugbr.
F.f.
Dampbaadfører Bent Bentsen Sagbr. og Aaste Thorsdatters Nils Martheus: Aase Thorsd. Hammerstad, Nella Pedersd. ditto, Gunder Olsen Hølen, Christen Bentsen Sagb., Bent Gundersen Hølen.
F.f. Dampskibsfører Bent Bentsen Sagb. og Aase Thorsdatters 
Berthe Marie: Karen Torine Bentsd.Hammerstad, Maren Bentsd. Sagb., Gunder Olsen Hølen, Christen Bentsen Kringleføt, Ole Gundersen Hølen.
F.f. Dampskibsfører Bent Bentsen Sagb. og Aase Thorsdatters 
Hans: Barnets Moder, Anne Christensd. Kringleføt, Christen Bentsen ditto, Bent Bentsen ældre og Bent Bentsen yngre. Hjemmedøbt af Sognepræst Ellefsen 13. feb. 1880.

Kreaturhold 1875: 1 ku og 1 gris. Udsæd: 1 tnd. Poteter.

På besøk her i 1891: Butikkjomfru Alma Josefine Hansen f. 1870 i Christiania.
Bent Bentsen senior var i januar 1891 på besøk i Christiania.


Familie 23.
Sagene 1875. Haven.

Dagarbeider
Gullik Pedersen f. 1815 i Romnæs i Holden.
g.m. Inger Andersdatter f. 1814 i Holden.

Se Familie 10 - Sagene 1845.

Her var også oppført kusk hos N. Aall, Ole Gunnulfsen med familie. Se Familie 8 - Sagene 1891.

Intet kreaturhold, Ingen Udsæd.


Familie 24.
Sagene 1875. Hølen.

Her var oppført skogfogd hos N. Aall, Gunder Olsen med familie. Se Familie 8 - Sagene 1865

Kreaturhold i 1875: 2 kuer og 1 gris. Udsæd: 1/4 tnd. Byg, 1/2 tnd. Havre, 1/8 tnd Vikker, 4 tnd. Græsfrø, 2 tnd. Poteter.


Familie 25a.
Sagene 1875. Hølen.

Møllemester
Hans Anundsen Grønsten fra N. Grønstein under Kolstad lille f. 14/6-1833 d. 1/4-1904 på Sagene av "Influensa", 71 år gml., s.a. Anund Gundersen Grønsten.
g. i Solum 21/4-1861 m. Kirstine Halvorsdatter (Kirsten Halvorsdatter) fra Bø i Tel. f. ca. 1836 i Bø (eller Lunde), d.a. Halvor Kittilsen.
1. Anne Marie Hansdatter f. 21/6-1862 (dbt. i Solum krk. 27/7) g.m. Gunder Aasmundsen fra Verket.
Se Familie 111 - Verket 1910.
2. Hansine Kirstine Hansdatter f. 26/8-1866 i Solum.
3. Hans Abraham f. 8/10-1869 d. 8/6-1872 på Sagene, 1 år og 8 mnd. gl.
4. Hanna Anette Hansdatter f. 5/8-1874.

F.f. Hans Anundsen Bugten og Kirsten Halvorsdatters Anne Marie: Anne Marie Mikkelsen, Thea Petersen, Christian Olsen, John Anundsen, Stian Anundsen.
F.f. Møller Hans Anundsen Bugten og Kirsten Halvorsdatters Hansine Kirstine: Maren Olsd. Bugten, Andrea Olsd. ibid. (samme sted), Christian Olsen Klostergrinden, Halvor Bjørnsen ib., Gullik Gundersen Bugten.
F.f.
Møller Hans Anundsen Sagbr. og Kirsten Halvorsdatters Hans Abraham: Else Maria Anundsd. Sagb., Asberg Maria Anundsd. Grønnesten, Barnets Fader, Skolelærer Andreas Olsen Sagb. og Johan Mathisen ditto.
F.f. Møller Hans Anundsen Sagb. og Kirsten Halvorsdatters 
Hanna Anette: Aaste Gurine Bentsd. Hølen, Asloug Maria Anundsd. Grønnesteen, Jon Jonsen Vrk., Stian Anundsen Grønnesteen, Hans Anundsen Sagb.

Da de gifta seg bodde han på Klosterøya og hun ved Klostergrinden. Det var nevnt at han var født i Holla og at hun var født i Bø.
Da deres barn ble døpt, bodde de i Bukta i Solum.

Ungkaren Hans Anundsen Grønsten er registrert utflytta hjemmefra,
20 år gml., til gården Bakkane i Solum, våren 1853.
Familien er innflyttet til Ulefos (sagene) våren 1867. Barna ikke nevnt.
Det var nevnt at han skulle begynne som Møller hos N. Aall.

Kreaturhold: 1 ku og 1 gris.


Familie 25b.
Sagene 1875. Hølen.

Snekker, plassmann med jord
Stian Anundsen fra N. Grønstein under Kolstad lille f. 5/11-1839 d. 23/3-1892 på Saga av hjertefeil, s.a. Anund Gundersen Grønsten.
g1g i Brevik 21/2-1864 m. Anne Margrethe Jacobsdatter fra Brevik f. ca. 1839 d. 12/9-1874 på Grønstein, 34 år gml., d.a. sjømann Jacob Larsen og Berthe Marie. Begge født i Brevik.
Forlovere: "John Anundsen og Jacob Larsen i Brevig."
g2g i Holla 16/9-1882 m. Maren Bentsdatter fra Sagene f. 15/10-1843, d.a. smed Bent Bentsen. Se Familie 9 - Sagene 1835.
1. Marie Bertine f. 18/4-1865 i Brevik d. 1/3-1866 i Brevik. "Kvalt i det moderen under et epileptisk andfald faldt over hende."
2. Amanda Marie Stiansdatter f. 25/9-1869 i Brevik.
Barn i 2. ekteskap:
3. Marry Anundsen f. 18/10-1883.
4. Hanna Benedikte Anundsen f. 7/6-1886.

F.f. Snedker Stian Anundsen og Anne Margrethe Jacobsdatters Marie Bertine: Berthe Marie Hansd., Anne Laurine Jacobsd., John Anundsen, Abraham Jacobsen, Hans Anundsen af Skien.
F.f. Snedker Stian Anundsen og Anne Margrethe Jacobsdatters Amanda Marie: Thomine Thorsen, Marie Johnsd., Anthon Olsen, John Anundsen.
F.f. 
Snedker Stian Anundsen Sagbruget og Kirsten Marie Bentsdatters Marry: Aase Thorsd. Sagbr., Mari Johnsd. Vrk., Hans Anundsen Sagbr., Christen Bentsen Kringleføt, Johan Gunders Sagbruget.
F.f. Snedker Stian Anundsen Sagbruget og Maren Bentsdatters 
Hanna Benedikte: Else Marie Anundsd. Vrk., Aslaug Marie Anundsd. Sagbr., Peder Nilsen Hammerstad, Bent Bentsen Sagbr., Johan Mathiassen Sagbruget

Stian Anundsen ble snekker (tømrer) og flytta til sin bror John Anundsen i Brevik våren 1861. Der fant han seg kone og
de fikk 2 barn der. Han var i Brevik som snekker til han og yngste dattra flytta hjem til Grønstein igjen i ca. 1870. Hans
første kone døde på Grønstein i 1874 og innen folketellinga 1875 hadde enkemannen med sin datter og sin mor flytta til
Hølen under Sagene. Hans ugifte søster Asborg Anundsdatter, 40 år gml., bodde her som husholderske for sin bror.

På plassen hadde de ei ku og en sau.

Losjerende 1875:
Enka Inger Tollefsdatter, Sagarbeiders Enke, Ernærer sig med Dagarbeide, f. 1837 i Helgen sogn.
Hans Nilsen, hennes sønn f. 1864 i Romnæs i Holden.
Aaste Karine Nilsdatter, hennes datter var på besøk Bosted: Jernværket. Ugift, tjenestepike.
Denne familien bodde på Hølen også tidligere. Se Familie 22 - Sagene 1865.

Kreaturhold: 1 ku og 1 sau. Udsæd: 1/8 tnd. Hvede, 2 tnd. Poteter.


Familie 26.
Sagene 1875. Sagbrugets meieri.

Bestyrer av Ulefos Meieri og meierske her, Lovise Margrethe Jansen fra Gjerpen f. 1854. Ugift.

Hennes søster på besøk under FT 1875: Ida Anette Jansen. Fast bosted hos foreldrene i Gjerpen, f. 1858 i Gjerpen.
Andrea Andersdatter, forhen (tidligere) barnepige paa Ulefos, ugift, f. 1817 i Skien. Lever af hvad hun som Tjenestepige hos .... Haandarbeide.
Maria Hansen, forhen Opvarterske paa Ulefos, ugift, f. 1927 i Romnes i Holden. Stryge- og Vadskekone, Haandarbeide. 

Intet kreaturhold, Ingen Udsæd.


Familie 27.
Sagene 1875.

Møller
Anders Hansen fra Borre, Vestfold f. ca. 1834, s.a. Hans Halvorsen.
g. i Ramnes, Vestfold 11/1-1856 m. Karen Johansdatter f. 1832 i Vaaler, d.a. Johan Johansen.
Forlovere: "
1. Anders Andersen f. 1866 i Ramnes.
2. Josefine Karoline Andersdatter f. 17/6-1869 på Borg i Ramnes, hvor faren var møller.
3. Adolf Kristian Andersen f. 18/5-1874 på Rolighet i Ramnes.

Mathias Gerhard Andersen, Søn, ugift, Sagbrugsarbeider, f. 1869 i Vaaler.

Da dette ekteparet gifta seg i Ramnes kirke (i Vestfold), bodde de begge i "Fossane".

"Deres sønn
Anders Jørgen Andersen" f. 3/8-1856 i Arnadal sogn i Stokke Præstegjeld. Ugift og Søfarende i 1875.
Han er ikke deres sønn. Foreldre: Matros og Skredder
Martin Jørgensen og hustru Maren Sibylle Andersdatter, Haslestad.
Han er kanskje oppfostret hos mølleren og kona?

Kreaturhold: Anders Hansen 1 gris. Ingen Udsæd.

Familien ovenfor har ingenting annet med Holla å gjøre enn at han hadde arbeide som møller for Aall for kortere periode.
 

Leieboere i denne familien i 1875: Snekker Anders Olsen Skaardal med familie. Se Familie 48 - Sagene 1900.


Familie 28.
Sagene 1875.

Sagmester
Kristian Odin Olsen
(Christian Odin Olsen) fra Gartnerboligen f. 11/5-1838, s.a. gartner Ole Olsen. Se Familie 18 - Sagene 1835.
g1g i Holla 9/5-1862 m. Inger Olsdatter fra Brøsdal under Bjerva f. 24/8-1829 d. ca. 1870, d.a. Ole Olsen Brøsdal.
Forlovere: "Thomas Jensen Saugbr. og Ole Olsen Brøstdal."
g2g 1875 m. Karen Nilsdatter fra Sannidal f. ca. 1855.
1. Ole Odinsen f. 22/10-1862.
2. Anne Sophie f. 29/10-1864 d. 27/10-1865 på Sagene, 1 år gl., "svag fra fødselen."
3. Severin f. 7/9-1866 d. 18/10-1867 på Sagene, 1 år 6 uker gl. "Svagt og fra Begyndelsen Abnormt."
4. Nils f. 1/3-1868 d. 3/5-1869 på Sagene, 1 1/6 år.
5. Andreas Odinsen f. 5/5-1870.
Barn i 2. ekteskap:
6. Inga Nicoline Odinsen f. 26/7-1876.
7. Nils Odinsen f. 22/7-1878.
8. Anne Sofie Odinsen f. 16/9-1880.
9. Ole Odinsen f. 4/1-1883.
10. Anton Odinsen f. 25/11-1887.
11. Inga Jacobine Odinsen f. 14/9-1890.
12. Isak Martinius Odinsen f. 16/11-1892.

F.f. Christian Odin Olsen Saugbr. og Inger Olsdatters Ole: Ingeborg Karine Olsd. Saugbr., Karen Hansd. ditto, Ole Olsen Brøsdal, Halvor Olsen Ulefos Saugbr.
F.f. Christian Odin Olsen Ulefos Brug og Inger Olsdatters 
Anne Sophie: Karine Olsd. Saugbr., Berthe Jonsd. Ulefos, Ole Olsen Ulefos, Ole Olsen Brøsdal, Peder Olsen Brøsdal.
F.f. Christian Odin Olsen Saugb. og Inger Olsdatters 
Sevrin: Barnets Moder, Karen Hansd. Saugb., Ole Olsen Brøstdal, Ole Olsen Saugb., Peder Olsen Saugb.
F.f. Christian Odin Olsen Saugbr. og Inger Olsdatters 
Nils: Barnets Moder, Karen Hansd. Saugbr., Gartner Ole Olsen Saugbr., Peder Olsen Brøsdal, Thomas Jensen Saugbr.
F.f. Christian Odin Olsen Sagbruget og Inger Olsdatters 
Andreas: Maren Margrethe Andersd. Sagb., Margith Nilsd. ditto, Ole Olsen ditto, Halvor Olsen af Skien, John Halvorsen Sagene.
F.f. Christian Odin Olsen Sagb. og Karen Nilsdatters 
Inga Nicoline: Aasil Johannesd. Sagb., Anne Pedersd. ditto, Bager Henriksen Vrk., Peder Svennungsen Sagb., Christen Svennungsen ditto.
F.f. Arb. Christian Odin Olsen Sagb. og Karen Nilsdatters 
Nils: Barnets Moder, Johanne Bentsd. Sagb., Barnets Fader, Johannes Bentsen Sagb., Hjulmager Andreas Tollefsen.
F.f. Sagmester Christian Odin Olsen og Karen Nilsdatters 
Anne Sofie: Moderen, Gunnild Hansd. Sagb., Peder Andersen Dalen, Barnets Fader, Johannes Andersen Sagb.
F.f. Sagarbeider Christian Odin Olsen og Karen Nilsdatters 
Ole: Anne Pedersd. Sagene, Gunnild Hansd. Lindalen, Andreas Tollefsen Heisholt, Johannes Bentsen Sagene, Anders Sigurdsen Vrk.
F.f. Sagmester Kristian Odin Olsen Sagene og Karen Nilsens 
Anton: Barnets Moder, Inger Gundersd. Myra, Johannes Bentsen Sagbr., Anders Sigurdsen ditto og Anders Pedersen Lindalen.
F.f. Sagarb. Kristian Odin Olsen Sagbr. og Karen Nilsdatters 
Inga Jacobine: Moderen, Anne M. Hansd. Sagbr., Johannes Bentsen do., Ole Gunnulfsen do. og Gustav Olsen Sagbruget.
F.f. Sagmester Kristian Odin Olsen Sagbr. og Karen Nilsdatters 
Isak Martinius: Moderen, Anne Andersd. Skaardal, Thomas Thomassen Sagbr., Nils Andersen do., Anders Olsen Skaardal, Sagbruget.

Hans mor og søster bodde her i 1875:
Anne Kjøstolfsdatter, Gartners Enke, Forsørges af Sønnen Odin Olsen, f. 1812 i Gjerpen.
Ingeborg Karine Olsdatter, Sagmesters Enke, Odin Olsens Søster, Ernærer sig dels ved Dagarbeide,
Dels ved haandarbeide, f. 1840 i Romnæs i Holden.

Kreaturhold: 1 Svin. Udsæd: 1 tnd. Poteter.


Familie 29.
Sagene 1875. Lindalen.

Sagmester med jord, husmann med jord
Peder Andersen Lindalen fra Sagene f. 23/2-1828 d. 19/12-1882 på Sagene (Lindalen) av "Mavekræft", s.a. Anders Larsen. Se Familie 24 - Sagene 1835.
g. i Holla 9/11-1855 m. Marthe Olsdatter fra Sagene f. 26/8-1824 d. 25/9-1891 på Sagene av "Mavesvulst", d.a. Ole Halvorsen Lindalsbroen. Se Familie 25 - Sagene 1835.
Forlovere: "Peder Eriksen Saugbruget og Nils Rasmussen ditto."
1. Anne Pedersdatter f. 18/6-1856 g.m. byggmester John Halvorsen Lindalen. Se Lannav. 115 B under Ø. Heisholt.
2. Andrea Pedersdatter f. 12/4-1858 d. 19/5-1874 i Lindalen.
3. Ole Pedersen Lindalen f. 24/12-1859. Overtok Lindalen etter faren. Skrev seg for Linddalen med dobbel "d". Se Familie 26 - Sagene 1920.
4. Marthine f. 23/3-1863 d. 25/2-1867 i Lindalen av "Skarlagensfeber", 4 år gl.
5. Anders Pedersen f. 23/10-1864. Se Lannav. 124 under Ø. Heisholt.
6. Andreas Pedersen f. 10/10-1866. Se Lannav. 124 under Ø. Heisholt.

F.f. Peder Andersen Saugene og Marthe Olsdatters Anne: Anne Olsd. Saugbr., Maren Andersd. Saugene, Anders Larsen, Peder Pedersen og Hans Pedersen, alle af Saugbr.
F.f. Peder Andersen Saugbr. og Marthe Olsdatters 
Andrea: Anne Olsd. Saugbr., Margith Andersd. Vrk., Peder Eriksen Saugbr., Gullik Pedersen ditto, Lars Andersen ditto.
F.f. Peder Andersen Saugbr. og Marthe Olsdatters 
Ole: Kirsti Pedersd. Meelteig, Margith Andersd. Saugbr., Peder Eriksen Saugbr., Gullik Pedersen ditto, Even Andersen ditto.
F.f. Peder Andersen Saugbr. og Marthe Olsdatters 
Marthine: Ingeborg Saamundsd. Saugbr., Maren Hansd. ditto, Peder Eriksen Saugbr., Odin Olsen Saugbr., Lars Andersen Saugbr.
F.f. Peder Andersen Saugbr. og Marthe Olsdatters 
Anders: Magrethe Andersd. Vrk., Maren Pedersd. Saugbr., Peder Eriksen ditto, Gullik Pedersen og Ole Pedersen Saugbr.
F.f. Peder Andersen Saugbr. og Marthe Olsdatters 
Andreas: Barnets Moder, Maria Andersd. Saugbr., Peder Eriksen Saugbr., Knud Torstensen Vrk., Even Andersen Saugbr.

Andre i huset i 1865: Anne Andersdatter, "hans Kones Moder", Enke (82 år gl.), f. i Holla.

Kreaturhold: 2 Kuer, 1 Kalv. Udsæd: 1/8 tnd. Hvede, 1/2 tnd. Havre, 4 Skaalpund Græsfrø, 2 tnd. Poteter.

Se gammelt bilde av Lindalen: Familie 26 - Sagene 1920.

Huusmandscontract

Ifølge Bestæmmelsen § 1. i Lov af 24. September 1851 har undertegnede Eier af Ulefos Gaard i Holden oprættet Contract med Peder Andersen angaaende Brug og Beboelse af Pladsen Linddalen, indeholdende 12 28/64 maal Jord paa følgende Vilkaar:

1. Den aarlige Afgift skal være Betalt inden hvert Aars December Maanedes Udgang med kr. 30, skriver Tredive kroner.

2. Pladsen skal Dyrkes vel og ikke foringes paa Huuse eller Jordvei. Afgrøden maa ikke sælges eller bortføres derfra, og den samlede Gjødsel altid forblive ved Pladsen.

3. Huusfolkene maa ikke give eller tillade nogen Ophold i Huuset  uden Eierens Villie.

4. Huusmanden og hjemmeværende Børn skal være forpligtet til med den §6 i den citerede Lov omhandlende Indskrænkning i egen Person strax efter Tilsigelse at forrette hvoromhelst hvad Arbeide han eller de blir anvist, mod Almindelig Betaling.

5. I Tilfælde af at Pladsens Huus, Gjærde eller Jordvei i nogen Maade forringes, skal Huusmanden erstatte den skeede Skade efter frivillige Mænds Sjøn, samt alle deraf flydende Omkostninger skadesløst.

6. Skulde Eieren finde forgodt at ville bruge Pladsen selv eller overlade den til en Anden, da Skal  Peder Andersen, hans Kone og Børn være forpligted til under Udkastelse og uden vidre Lovmaal og Dom at fraflytte og ryddiggjøre Pladsen inden næste Lovens Fardag efterat han 29. September derfra er bleven udsagt uden nogesomhelst Ertstatning for mulig gjordte Forbedringer.
Skulde Opsidderen ville fraflytte, skal han frasige sig Pladsens Brug inden 29. September. I begge Tilfælde kan Eieren tage Pladsens Huuse, Gjærder og Jordvei til frit Brug og Benyttelse næstfølgende April.

7. For de nye Huuse, der opføres paa Pladsen, er Huusbonden ikke forpligted til i Tilfælde af at Contracten af hvilkensomhelst Grund ophører at give Huusmanden eller hans Bo eller Arvinger nogen Godtgjørelse.

8. Fæstet paa Pladsen forbrydes i alle de i § 10 i Lov af 24. September 1851 omhandlede Tilfælde. Disse Vilkaar vedtager jeg Peder Andersen i alle Dele til Opfyldelse og Efterlevelse. Af dette Document beholder en hver af os 1 Exemplar da 2 enstydende ere udstedte.

Ulefos Saugbrug 14. April 1878
Peder Andersen (sign. med iholdt pen).

Hr. Nils Aal (sign.)l
Joh. B. Johnsen (sign.)

Til Vitterlighed om Underskriften samt om at Contractens Indhold er Partene bekjendt.

Johan Johnsen (sign.
Nils Johnsen (sign.)

Afskrifningens Rigtighed bekræftes.
Nils Aall (sign.)
Joh. B. Johnsen (sign.)


Kilde: Holla-Minner 1991, side 61/ 62.

 

 


 


Familie 30.
Sagene 1875.

Her var oppført sagbrugsarbeider Bent Johannesen f. 11/1-1823, med familie. Se Familie 12 - Sagene 1845.

Kreaturhold: 1 ku og 1 gris. Udsæd: 1/8 tnd. Hvede, 1/8 tnd. Byg, 4 skaalpund Græsfrø, 1 1/2 tnd. Poteter.


Familie 31.
Sagene 1875. Staaen (Stoa).

Sagbrugsarbeider
Hans Hansen fra Melum i Solum f. ca. 1836, s.a. Hans Gulliksen f. 8/1-1796 på Tinholtstulen i Helgen.
g.m.
Gunhild Marie Jørgine Halvorsdatter f. 1837 i Larvik.
1.
Hanna Marie Hansdatter f. 24/7-1872.
2.
Halvor Hansen f. 25/12-1873. 1891: Ugift høvleriarb.
3. Andreas Hansen f. 18/4-1876. 1891: Vedlægning ved sagbrug.

F.f. Hans Hansen Sagb. og Gunhild Marie Jørgine Halvorsdatters Hanna Marie: Asloug Evensd. Kastet, Mathea Andersd. Sagb., Johannes Nilsen Kastet, John Eriksen Sagb., Hans Petter Pedersen Uhlefosgaard.
F.f. Arbeidsmand Hans Hansen Staaen (Stoa) og Gunhild Kirstine Halvorsdatters 
Halvor: Ambor Marie Nilsd. Kastet, Hanna Nilsd. Kastet, Peder Jensen Sagb., Anton Hansen Hvalen, Hans Pedersen Uhlefos.
F.f. Hans Hansen Sagb. og Gunhild Halvorsdatters 
Andreas: Anne Maria Andersd. Lusnæs, Anne Pedersd. Lindalen, Peder Andersen ditto, Bent Pedersen Sannerholt, Peder Andersen Lusnæs.

Hans far her i 1875: Enkemann Hans Gulliksen f. 1796 i Helgen, "Bortleiet af Fattigvæsenet".

1875: Ingen Kreaturhold. Ingen Udsæd.

1891:
Hans dattersønn, Hans Gustav Johansen f. 1887, bodde her.
Losjerende: Ingerid Olsdatter, ugift Dagarb., delvis fattigunderstøttet, f. ca. 1845 i Lunde.


Familie 32.
Sagene 1875. Kaasen.

Her var oppført Sagbrugsarbeiders enke Tore Anundsdatter f. 1794 i Holden.

"Ernerer sig af sin mands Efterladenskaber."
Tjenestepige: Kari Nilsdatter f. ca. 1853 i Lunde.

Kreaturhold: 1 ku. Udsæd: 1/4 tnd. Hvede, 1 1/2 tnd. Poteter.


Familie 33.
Sagene 1875. Strømodden.

Her var oppført den nylig hitflytta sagbruksarbeider John Eriksen med familie. Se Familie 2 - Sagene 1891.

Ingen Kreaturhold. Ingen Udsæd.


Familie 34.
Sagene 1875. Strømodden.

Her var oppført Sagbrugsarbeider og flaademand Kristen Johannesen (Christen Johannesen). Se familie 19 - Sagene 1865.

Kreaturhold: 1 ku og 1 gris. Udsæd: 1/8 tnd. Hvede, 1/4 tnd. Byg, 1/4 tnd Havre, 7 Skaalpund Græsfrø, 1 1/2 tnd. Poteter.


Familie 35.
Sagene 1875. Strømodden plass.

Fyrbøder paa Dampskibet "Stærk", tilhørende N. Aall
Jens Brynhildsen Strømodden (Jens Brynjulfsen) fra Verket f. 29/11-1848 d. 23/6-1924 på Ulefoss (Sagene) av svulst, s.a. Brynhild Jensen. Se Familie 67 - Verket 1865.
g. i Holla 5/7-1872 m. Siri Gunnulfsdatter (Sigrid) fra Sandbakken under Baksås f. 10/2-1851 d. etter 1924, d.a. Gunnuld Olsen Sandbakken.
1. Berthine Marie Jensdatter f. 13/8-1872 g. i Holla 9/5-1896 m. Reinhard Halvorsen Sagene fra Familie 9 - Sagene 1891. Bodde ved Vrangfoss.
2. Anna Pauline Jensdatter f. 3/10-1874 d. 18/12-1887 på Sagene av "Hjærnebetændelse".
3. Gunder Jensen f. 2/9-1876. Se Familie 5 - Sagene 1900.

F.f. Fyhrbøder Jens Brynildsen Vrk. og Siri Gunnuldsdatters Berthine Marie: Kirsti Henriksd. Vrk., Maren Gurine Brynildsd. Vrk., Gunnuld Olsen Sandbakke, Johan Andersen Pederskaas, Lars Pedersen Vrk.
F.f. Jens Brynildsen Vrk. og Siri Gunnuldsdatters 
Anna Pauline: Ingeborg Gunnuldsd. Pederskaas, Gunhild Brynildsd. Vrk., Johan Andersen Pederskaas, Lars Pedersen Vrk., Marthinius Brynildsen Vrk.
F.f. Jens Brynildsen Sagbeider og Siri Gunnuldsdatters 
Gunder: Ingeborg Gunnuldsd. Pederskaas, Gunnild Brynildsd. Vrk., Johan Andersen Pederskaas, Lars Pedersen Vrk., Martinius Brynildsen ditto.

Kreaturhold: 1 gris. Ingen Udsæd.

Fraværende:
Bent Guttormsen, Maskinist paa Dampskibet "Stærk" tilhørende N. Aall, f. 1843 i Modum.
Anne Kirstine Thorsdatter, Kone, f. 1848 i Melum i Solum.
Anne Bendikte Bentsdatter, Datter, f. 1870 i Melum.
Thora Marie Bentsdatter, Datter, f. 1873 i Melum.
(Disse "Fraværende" var på besøk i Melum under folketellingen, men hadde fast bosted her. G.S.)

Se Familie 5 - Sagene 1891.


Kreaturhold: 1 gris. Ingen Udsæd.


Familie 36a.
Sagene 1875. Fergested, gjestgiveri.

Her var oppført sagbrugsarbeider Peder Jensen f. 1810 med familie. Se Familie 36 - Sagene 1865.

Kreaturhold: 3 kuer, 1 gris. Udsæd: 1/4 tnd. Byg, 1/4 tnd. Havre, 8 Skaalpund Græsfrø, 2 tnd. Poteter.

Se hele familien i Familie 36 - Sagene 1865.


Familie 36b.
Sagene 1875. Fergested, gjestgiveri.

Sagbruksarbeider, maler
Jacob Johnsen fra Augestad(6) i Gjerpen f. 6/6-1843, s.a. John Gundersen Lie.
g. i Holla 3/12-1874 m. Anne Pedersdatter herfra f. 2/7-1844 på Sagene i Lunde, d.a. Peder Jensen (se ovenfor).
Se familie 35 - Sagene 1865.
1. Thora Knudsdatter f. 22/7-1869 på Sagene i Hollla. (En annen far: Knud Pedersen Furustul).
2. John Jacobsen f. 14/12-1875 på Sagene i Holla.
3. John Jacobsen f. 31/1-1877 på Sagene i Holla.
4. Ingeborg Elise Jacobsdatter f. 4/12-1878 på Augestad d. 4/5-1889 på Augestad i Gjerpen.

F.f. Thora. Uægte. Pige Anne Pedersdatter Sagb. og opgiven Barnefader Ungkarl Knud Pedersen Furustul: Sigri Nilsd. Sagb., Margith Nilsd. ditto, Simon Torstensen ditto, Knud Pedersen Øgaarden af Lunde, Ingebreth Nilsen Vrk. Hjemmedøbt af Peder Jensen Sagbruget.
F.f. Jacob Johnsen Sagb. og Anne Pedersdatters John: Sigri Nilsd. Sagb., Sofie Simonsd. ditto, Peder Jensen ditto, Anders Tronsen Vrk., Anders Tronsen Namløs.
F.f. Arb. Jacob Jonsen Sagb. og Anne Pedersdatters 
John: Barnets Moder, Johanne Christensd. Strømodden, Peder Jensen Sagb., Bent Guttormsen Strømodden, Anders Tronsen Namløs. Hjemmedøbt af Peder Jensen Sagb.


Til huset i 1875:
Tjenestepike Gunhild Rollefsdatter f. ca. 1857 i Holla.
Losjerende: Dr. Oscar Backa, ugift, f. 1849 i Skien.

Ingen Kreaturhold. Ingen Udsæd.


Familie 37.
Sagene 1875. Plass med jord.

Her var oppført Sagbrugsarbeider Simen Torstensen fra Gausdal med familie. Se Familie 6 - Sagene 1865.
Se også Familie 7 - Sagene 1891.

Losjerende i 1875: Ugift sypige Anne Karine Nilsdatter f. ca. 1846 i Melum.

Kreaturhold: 1 ku. Udsæd: 3/8 tnd. Byg, 1/2 tnd. Havre, 1/8 tnd. Vikker, 8 Skaalpund Græsfrø, 1 1/2 tnd. Poteter.


Familie 38.
Sagene 1875. Plass med jord.

Skomagermester
Nils Danielsen fra Brunlanes f. 1825.
g.m. Aasild Johannesdatter fra Lardal f. 1834.
1. Anne Lovise Danielsen  "hjælper Forældrene" f. 1855 i Lardal.
2. Johan Danielsen f. 1861 i Lardal.
3. Hans Kristian Danielsen f. 1864 i Lardal.
4. Inger Johanne Danielsen f. 1867 i Lardal.
5. Dorthea Danielsen f. 1869 i Lardal.
6. Karl Martin Danielsen f. 1871 i Lardal.
7. Marie Kathinka Danielsen f. 23/4-1875 i Holla.

F.f. Skomager Nils Danielsen og Aasil Johannesdatters Marie Cathinka: Margith Nilsd. Sagb., Anne Bentsd. Præstegaarden, Anders Olsen Sagb., Peder Andersen Lindalen, Odin Olsen Sagb.

Skomagersvend Ole Larsen Ytterbø f. 1854 i Helgen.

Kreaturhold: 1 Svin. Ingen Udsæd.


Familie 39.
Sagene 1875.

Her var oppført:

Sagmester og snedker
Peder Pedersen
fra Sagene f. 21/9-1810 d. 5/12-1879 på Sagbruket av lungebetennelse, 69 år, s.a. Peder Abrahamsen. Se Familie 13 - Sagene 1782.
g1g i Holla 5/9-1833 m. Maren Anne Rasmusdatter fra Sagene f. 2/9-1806 d. 23/1-1845 på Sagbruket, 38 år, d.a. Rasmus Jensen. Se Familie 18 - Sagene 1801.
Forlovere: "Ole Jonsen Hølen og Jon Jensen Hagen."
g2g i Holla 1/3-1850 m. enke Thone Saamundsdatter fra Deila under Romnes f. 10/6-1821 d. 20/12-1858 på Sagbruket av Skarlagensfeber, 38 år, d.a. Saamund Olsen Deelen.
Forlovere: "Johan Jensen Wærket og Anders Halvorsen Saugbruget."
g3g i Holla 10/10-1861 m. (svigerinne) Ingeborg Saamundsdatter fra Deila under Romnes f. 5/5-1828 d. 22/8-1870 på Sagbruket, d.a. Saamund Olsen Deelen.
Forlovere: "Ole Hansen Fiskestigen og Andreas Andersen Saugbruget."

g4g i Holla 27/1-1874 m. Mari Larsdatter fra Tyrikås i Landsmarka, Lunde f. ca. 1828, d.a. Lars Hansen Tyrikaas.
Forlovere: "Nils Danielsen Sagbr. og Peder Andersen Sagbruget."

Se hele familien med alle barn og faddere i Familie 13 - Sagene 1835.

Kreaturhold: 1 ku, 2 sauer. Udsæd: 1/8 tnd. Byg, 1/4 tnd. Havre, 1 1/2 tnd. Poteter.


Familie 40.
Sagene 1875. Ved Ulefos gaard.

Her var oppført sagarbeider Andreas Hansen med familie. Se Familie 39 - Sagene 1865.

Kreaturhold: Intet. Udsæd: 1/4 tnd. Byg, 1 1/2 tnd. Poteter.


Familie 41.
Sagene 1875. Ved Ulefos gaard.

Fuldmægtig
Johan Benedictus Johnsen fra Ø. Porsgrunn f. 11/8-1823 d. 3/9-1913 i Drøbak, s.a. Skipskaptein Jørgen Johnsen og Johanne Berthea Wig af Ø. Porsgrund.
g1g i Skien kr. 14/12-1858 m. Hanna Gurine Offenberg f. 8/2-1833 på Gråten i Solum d. ca. 1864, d.a. Jacob Henriksen Offenberg og Anne Jørgensdatter.
Forlovere: "P. Offenberg og Th. Offenberg."
g2g i Holla 28/11-1867 m. madame Joachime Olsen f. 19/3-1841 i Skien d. 4/2-1927 i Drøbak, d.a. søfarende Thor Olsen og Karen Johnsdatter af Skien.
Forlovere: "
Brugseier Nils Aall og Kapellan Thygesen."
1. Jørgen Johnsen f. 2/7-1859.
2. Anna Jacoba f. 16/3-1861 d. 19/3-1861.
3. Annette Jacobine Johnsen f. 25/2-1863.
Barn i 2. ekteskap:
4. Jacob Funnemark Johnsen f. 2/9-1868 d. 26/4-1946. Ble lege. Familiegravsted i Drøbak.
5. Hanna Gurine Johnsen f. 29/6-1871 d. 26/12-1957. Gravlagt i Drøbak med sine foreldre.
6. Johanne Karethe Johnsen f. 21/9-1873 d. 13/8-1933. Ble legendarisk overjordmor i Oslo. Gravlagt i Drøbak med sine foreldre.
     Se artikkel av Per Bernt Tufte i Holla-minner 2003, side 41.
7. Inga Mariane Benedicte (tvilling) f. 6/11-1875.
8. Thomas Johnsen (tvilling) f. 6/11-1875.
9. Henriette Johnsen f. 6/1-1877.

Johan Benedictus Johnsen var allerede i arbeide som "fuldmægtig" (kontorfullmektig) hos Aall på Sagene,
og bosatt her, da han gifta seg i Skien kirke 14. des. 1858. Se også Familie 60b - Sagene 1891.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Fuldmægtig Johan Benedictus Johnsen og Hanna Gurine fød Offenbergs Jørgen: Madame Anne Offenberg, Jomfru Mariane Elise Offenberg, Skibscapitain Jørgen Johnsen, Bager Petter Offenberg, Kjøbmand Marthinus Ludvigsen.
F.f.
Fuldmægtig Johan Benedictus Johnsen og Hanna Gurine f. Offenbergs Anna Jacoba: (Ingen faddere). Hjemmedøbt ved John Olsen Bruget. Død 19. Marts uden at komme i Kirke.
F.f. Bogholder Johan Benedictus Johnsen og Hanna Gurine født Offenbergs 
Annette Jacobine: Madame Svendsen, Jomfru Jacobine Offenberg af Skien, Forvalter Hansen, Formand John Olsen Saugbr. og Barnets Fader.
F.f. Brugsfuldmægtig Johan Benedictus Johnsen og Joachime f. Thorsens 
Jacob Funnemark: Madame Susanne Hundewadt, frøken Justine Bolette Hanssen, Frihandler John Olsen Ulefos, Skolelærer Andreas Olsen Ulefos og Barnets Fader.
F.f.
Fuldmægtig Johan Benedictus Johnsen og Joakima Thorsens Hanna Gurine: Fru Louise Schafraneck, Frøken Bertha Hansen, Landhandler Hundewadt, Landhandler Tronsen og Barnets Fader.
F.f.
Fuldmægtig Johan Benedictus Jonsen og Joachima Olsens Johanne Carithe: Barnets Moder, Frøken Ida Offenberg, Gartner Schaffraneck, Landhandler Jon Olsen Uhlefos og Barnets Fader.
F.f. Fuldmægtig Johan Benedictus Johnsen Uhlefos og Joachima født Thorsens 
Inga Mariane Benedicte: Fru Marie Hansen, Jomfru Thomine Thorsen, Gartner Schaffraneck, Student Peder Østby og Barnets Fader.
F.f. Fuldmægtig Johan Benedictus Johnsen Uhlefos og Joachima født Thorsens 
Thomas: Fru Louise Schaffraneck, Frøken Ella Hansen, Forvalter Hansen, John Olsen Uhlefos, Kand. Hr. Aksel Sønderaal.


Elise Gundersdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1857 i Holden.
Thomine Thorsen (Joachimes søster), Tilreisende med bosted Skien, f. 1851 i Skien.

Ingen Kreaturhold. Ingen Udsæd.

Benyttede kilder her foruten folketellinga 1875:
Kirkebøker for Ø. Porsgrunn, Skien, Solum og Holla.


Familie 42.
Sagene 1875. Ulefos Nedre.

Distriktslege
Hans Christian Marthinius Hoff fra Kongsvinger f. 19/11-1814 d. 22/11-1879 på Ulefoss av "Rygmarvtæring.", s.a. Ingeniør-kaptein Hans Hoff og Bolette Sophie Engelhart.
g. i Garnisonmenigheten i Christiania 15/8-1843 m.
Charlotte Caroline Marie Meyn fra Christiania f. 25/5-1818 d. 15/10-1911 i Colletsg. 51, d.a. Lieutenant Frederik Meyn og Antonette Uldrikke Rummelhoff.
1.
Halfdan Hoff f. 20/1-1845 i Hamarøy kommune, Nordland. Tilreisende Søn, ugift Kjøbmand, bosted Drammen.
2. Sophie Antonette Hoff f. 26/6-1846 i Hamarøy. Bodde hjemme.
3. Hans Christian Hoff f. 3/10-1850 i Hamarøy. Cand. theolog. Forsørges af Faderen.
4. Elise Mathilde Hoff f. 19/3-1855 i Holla. Bodde hjemme.
5. Paul Nicolai Engelhardt Hoff f. 24/1-1857 i Holla. Tilreisende Søn, bosted Kristiania, ugift, Skoledicipel, Forsørges af Faderen.
    Han var i sitt voksne liv direktør innenfor NSB (Norges Statsbaner).

Enke Elise Meyn f. 1795 i Christiania. Husfaderens Svigermoder. Lever af Enkepension.
Hedevig Emilie Kjøsterud f. 1852 i Drammen. Tilreisende, ugift, bosted Kristiania. Forsørges af sin Moder, enkefru Kjøsterud.
Johan Joachim Meyer (Meyn?) Marsstrander f. 1854 i Bergen. Tilreisende, bosted Kristiania, ugift, stud. theol. Forsørget af
sin Fader, Kiøbmand Marsstrander af Bergen.

F.f. Districtslæge H. C. M. Hoff og Fru Charlotte Caroline Maries Halfdan: Frøken Antonette Mayn af Christiania, mad. Ingeborg J. Gertzer Udeide, Jfr. H. Klæboe Præsteide, Sognepræst A. Sigholt(?) af Stegen, Oberst-Lieutenant F. Meyn, Christiania, Lensmand A. Gertzer Udeide, kirkesanger A. C. Olsen (som også hjemmedøpte barnet).
F.f. Districtslæge H. C. M. Hoff og Fru Charlotte Hoffs Sophie Antonette: Fru Trine Cecilie Koch, Jfr. H. Klæboe, Procurator Thorsen, Sognepræst T. K. Koch, Kirkesanger Olsen, Seminarist Aadnesen. Hjemmedøbt af Sognepræst Koch.
F.f. Districtslæge Hoff og Hustru Charlotte, Opeides Hans Christian: Jfr. Elen Scheldrup, Jfr. Augusta Scheldrup, Fru Catharina Koch, Provst Koch. Hjemmedøbt af Sognepræsten.
F.f.
Districtslæge H. Hoff og Charlotte Caroline f. Meyns Elise Mathilde: Fru Mariane Aall, Jomfru Hanna Blom, Jomfru Berthea Rolsted, Jernværkseier D. Cappelen, Student E. Myhre og Barnets Fader. Hjemmedøbt af Pastor Gjør.
F.f. Districtslæge Hans Chr. M. Hoff og Scharlotte f. Meins 
Poul Nicolai Engelhart: Enkefru Boline Sophie Hoff, Frøken Sophie Blom, Kandidat Gotlieb Lindtov Titchendorf, Fuldmegtig Johnsen, Districtslæge Hoff.

Under folketellinga 1865 bodde denne familien på Tufte.

Andre til huset:
Ingeborg Torgersdatter, Tilreisende, ugift, Forsørgende sig selv ved Dagarbeide, f. 1824 i Gjerpen.

Johanne Bentsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1854 i Holden.
Marie Jonsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1856 i Holden.

Ingen Kreaturhold. Ingen Udsæd.

Charlotte ble enke allerede i 1879. Hun har trolig deretter flyttet til ett av sine barn i Kristiania, trolig til sønnen Hans Christian Hoff,
som var utdannet prest. Det er han som er oppført som hennes nærmeste pårørende da hun dør på et gamlehjem i Colletsg. 51.

Benyttede kilder her, foruten folketellinga 1875:
Kirkebøker for Vinger (Konsvinger) - Hedmark, Garnisonmenigheten, Christiania, Hamarøy - Nordland, Holla.

 


Familie 43.
Sagene 1875. Sagbrugets Skole.

Skolelærer
Kittil Halvorsen fra Bø prestegjeld, f. 1849. Ugift i 1875. Se Familie 1 - Sagene 1891.

Ingen Kreaturhold. Ingen Udsæd.


Familie 44.
Sagene 1875. (Konstruert).

Skredder
Adolf Christiansen Mo fra Christiania f. ca. 1838, s.a. Christian Andersen Mo.
g1g i Holla kirke 3/5-1872 m. Jøran Svennungsdatter fra Sagene 
f. 4/11-1848 i Sauherad d. i Skien før 1879, d.a. Svennung Olsen. Se Familie 33 - Sagene 1865.
Forlovere: "Hans Jensen Delevje og Ole Marum."

g2g i Skien Metodistkirke 18/8-1879 m. Kirsti Aslaksdatter f. ca. 1841.
1. Christian Mo f. 21/6-1872 på Kringleføt i Holla.
2. Ole Mo f. 23/4-1874 i Holla.
Barn i 2. ekteskap:
3. Axel Johannes Mo f. 8/9-1880 i Skien.
4. Elias Markus Mo f. 21/9-1882 i Skien g.m. Anne Berthea Johnsdatter fra Holtanhagen i ytre Helgen. Bodde i V. Porsgrunn. 8 barn.

F.f. Adolf Christiansen Mo Kringleføt og Jøran Svennungsdatters Christian: Mari Evensd. Kringleføt, Kari Svennungsd. Sagb., Svennung Olsen ditto, Hans Jonsen Hægna, Even Gundersen Kringleføt.
F.f. Skrædder Adolf Christensen Mo og Jøran Svennungsdatters 
Ole: Anne Marie Christensd. Heisholt, Karen Svennungsd. Sagb., Garver Ole Halvorsen Heisholt, Nils Thomasen Heisholt, Thyge Halvorsen ditto.

Adolf Mo ble første gang nevnt i Holla kirkebok som innflytta til Holla fra Levanger som ungkar og skreddersvend den 21/1-1871.
Det ble der opplyst at han var født i Christiania og var 32 år gammel. Han bosatte seg da på Ulefoss sagbruk. Ved en barnedåp
den 6/3-1871, var han fadder og bodde i Hølen, under sagbruket.

Denne familien tilhørte senere Skien metodistkirke. De er i Skien kirkebok (1866-1877) registrert innflytta fra Holla til Skien med
presteattest av 12/10-1875. De innflytta var, ifølge kirkeboka: "Ægtefolk" Adolf Christiansen, Hustru Jøran Svennungsdatter med
børnene Kristian f. 21/6-1872 og Ole f. 23/4-1874 (døbt 31/5).

I Skien bodde de i 1885 i Østre Storgade i Bratsbergkleven tellekrets i Skien.

Kilder:
Holla kirkebok (
1869-1881).
Skien kirkebok (1866-1877).
Folketelling 1885 for Skien.


Til toppen: Trykk [Home]

webmaster@gamleholla.no