ved
Gard Strøm
 


| INNHOLD | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |
 


Kirkebog for Holden Præstegield

Holden hovedsogn, Rommenes annex og Helgen annex

Trolovelser og Vielser

1717 - 1779

Oppdatert 03.08.2023

Avskrift: G.S. 2018.

Kilde: Kopi fra  Digitalarkivet.
 


Sogneprester i Holla i denne tiden:
Niels Bastiansen Stabel
fra Lardal (1717 - 1745).
Ludwig Suckow fra Danmark (1745 - 1757).
Peder Holm fra Danmark (1757 - 1764).
Alexander Leopold Carlheim fra Bergen (1764 - 1778).

Om avskriften.
Disse avskriftene gjør jeg for min egen del, for å bli kjent med både steds- og personnavn i området, og for effektivt kunne skrive ei moderne Nett-Bygdebok for Holla. Jeg leser ikke korrektur på avskriftene, men retter underveis når jeg finner feil. Det er fritt fram for alle å benytte seg av mine avskrifter til hva man vil, men bruk for all del de skannede kirkebøkene på Digitalarkivet for kontroll. Jeg er heller ikke feilfri. G.S.

Noen forkortelser her:
Caut: = Cautionisterne = Vitnene = Forloverne
Cop. = Copulered = Viet
Saug. = Saugerne = Sagbruget
Trol. = Troloved = Forlovet
Uk. = Ungkarl = Ungkar
Vrk. = Verket

Søketips: Hold nede [Control] og trykk[f].


Andre vielser i Holla
| 1717 - 1779 | 1779 - 1814 |
| 1815 - 1830 | 1831 - 1848 | 1849 - 1860 | 1861 - 1869 | 1870 - 1881 | 1882 - 1897 |
| 1897 - 1907 | 1907 - 1928 |


Cop. 7/11-1717.
Peder Johannissøn med Enken Anne Jonsd., Begge ved Saugerne.

Trol. 21/11-1717. Cop. 26/12-1717.
Haagen Lorenssøn med Maren Thomæd. (Thomasd.)

Cop. 26/12-1717.
Kittil Nielssøn med Ingebor Jensd. Eye.

Trol. 28/11-1717. Cop. 2/2-1718.
Hans Ellefssøn med Ingeri Anundsd. Hegnen.


Trol. 20/3-1718. Cop. 21/8-1718.
Jens Nielssøn Werket med Birte Olsd.

Trol. 27/3-1718. Cop. 4/9-1718.
Tollef Torvilssøn med Kirstin Torgersd.

Trol. 13/11-1718. Cop. 6/1-1719.
Peder Matissøn Heggemoen med Anne Jensd.

Trol. 26/12-1718. Cop. 11/6-1719.
Hans Børgessøn med Marte Nielsd.

Trol. 27/12-1718. Cop. 5/2-1719.
Helge Halvorssøn Kløvedal med Gunil Poulsd.


Trol. 12/2-1719. Cop. 3/9-1719.
Nicolai Nielssøn med Elen Kirstine Simonsd.

Trol. 12/3-1719. Cop. 25/6-1719.
Niels Nielssøn Verket med Karen Halvorsd.

Trol. 22/3-1719. Cop. 10/9-1719.
Hans Svenssøn med Kirsten Sebiørnsd.

Trol. 3/4-1719. Cop. 4/6-1719.
Halvor Olssøn Hvaløen med Karen Gundersd. Rommenæs.

Trol. 29/5-1719. Cop. 29/10-1719.
Matz Jenssøn med Dorthe Danielsd.

Trol. 30/5-1719. Cop. 27/12-1719.
Tyge Halvorssøn med Ingebor Enersd.

Trol. 25/6-1719. Cop. 4/6-1719.
Lars Anderssøn Ugge med Margrete Torbiørnsd. Kolle.

Trol. 24/9-1719. Cop. 12/11-1719.
Anders Anderssøn Tordsnæs med Maren Jensd. Graver.

Trol. 29/9-1719. Cop. 5/11-1719.
Peder Nielssøn med Marte Olsd. Hvalebø.

Trol. 19/11-1719. Cop. 27/12-1719.
Christen Anderssøn med Karen Steensd. Holden.


Trol. 6/1-1720. Cop. 24/3-1720.
Jacob Christenssøn med Ingebor Andersd.

Trol. 21/4-1720. Cop. 3/11-1720.
Ole Halvorsen Kløvedal med Birte Evensd.

Trol. 20/5-1720. Cop. 6/10-1720.
Ole Johannissøn med Maren Jacobsd.

Trol. 9/6-1720. Cop. 3/11-1720.
Niels Christensen Opsal med Kirsten Ledvorsd.

Trol. 16/6-1720. Cop. 20/10-1720.
Tormo Rasmussøn med Maren Olsd.

Trol. 23/6-1720. Cop. 15/9-1720.
Peder Christenssøn med Marte Ambrosd.

Trol. 30/6-1720. Cop. 17/11-1720.
Ole Jonssøn Tambour med Guri Nielsd.

Trol. 4/8-1720. Cop. 27/12-1720.
Anders Erikssøn Jentved med Birte Larsd.

Trol. 14/7-1720. Cop. 8/9-1720.
Hans Gustavssøn med Kirsten Larsd.

Trol. 4/8-1720. Cop. 8/12-1720.
Johannes Sebiørnssøn med Birte Hansd.

Trol. 8/9-1720. Cop. 27/12-1720.
Ole Andersen Præstgrav med Kirsten Svenkesd.

Trol. 22/9-1720. Cop. 3/11-1720.
Sven Enerssøn med Anne Larsd.


Trol. 23/2-1721. Cop. 16/3-1721.
Daniel Janssøn Møller med Gunil Halvorsd.

Trol. 4/5-1721. Cop. 31/8-1721.
Bent Halvorssøn med Enken Karen Olsd.

Trol. 1/5-1721. Cop. 9/2-1722..
Matis Jacobssøn med Tale Hansd.

Trol. 13/7-1721. Cop. 30/11-1721.
Hans Jonssøn med Enken Anne Olsd. ved Saugerne.

Trol. 27/7-1721. Cop. 7/9-1721.
Niels Halvorssøn med Maria Nielsd. Verket.

Trol. 10/8-1721. Cop. 30/11-1721.
Christian Hiort med Sara Bentsd. Tufte.

Trol. 19/10-1721. Cop. 27/12-1721.
Brynil Erikssøn Jentved med Maren Rasmusd.

Trol. 2/11-1721. Cop. 26/12-1721.
Elias Elefssøn med Lisbet Carlsd.

Trol. 30/11-1721. Cop. 27/12-1721.
Bertel Steenssøn Tved med Anne Larsd.

Trol. 5/12-1721. Cop. 27/12-1721.
Christen Lorenzsøn med Anne Knudsd.

Trol. 12/12-1721. Cop. 28/7-1722.
Niels Nielssøn med Anne Biørnsd.

Trol. 26/12-1721(!). Cop. 26/10-1721(!).
Skal nok være:
Trol. 26/10-1721. Cop. 26/12-1721.
Even Torgussøn med Birte Eriksd.
(Her er trolig datoer for Trolovelse og Copulation byttet om! GS)


Trol. 1/1--1722. Cop. 30/8-1722.
Jan Biørnssøn med Tore Andersd.

Trol. 25/1-1722. Cop. 24/6-1722.
Peder Olssøn Hotved med Karen Jørgensd.

Trol. 1/2-1722. Cop. 23/8-1722.
Thomas Thomæssøn med Kirsten Rasmusd.

Trol. 15/3-1722. Cop. 25/5-1722.
Christopher Larssøn med Anne Andreasd.

Trol. 10/5-1722. Cop. 2/8-1722.
Thomas Anderssøn med Enken Maren Jonsd.

Trol. 25/3-1722. Cop. 15/11-1722.
Elias Danielssøn med Kirsten Alfsd.

Trol. 31/5-1722. Cop. 25/10-1722.
Tyge Alfssøn med Margrete Johannisd.

Trol. 31/5-1722. Cop. 1/11-1722.
Køstol Rasmussøn med Kirsten Jonsd.

Trol. 26/7-1722. Cop. 30/8-1722.
Joran Torbiørnssøn med Sidsel Christophersd.

Trol. 15/11-1722. Cop. 1/1-1723.
Niels Anderssøn Strand med Anne Christophersd.

Trol. 20/12-1722. Cop. 1/4-1723.
Hans Torbiørnssøn med Karen Bentsd.


Trol. 18/4-1723. Cop. 7/11-1723.
Siver Pederssøn med Kirsten Jonsd.

Trol. 6/6-1723. Cop. 17/10-1723.
Ole Torbiørnssøn med Birte Rasmusd.

Trol. 13/6-1723. Cop. 14/11-1723.
Niels Poulssøn Olsbryggen med Anne Olsd.

Trol. 20/6-1723. Cop. 10/10-1723.
Søren Knudssøn Møller med Kirstine Larsd. Næs.

Trol. 12/9-1723. Cop. 5/12-1723.
Johannes Sebiørnssøn med Karen Svennungsd.

Trol. 29/9-1723. Cop. 26/12-1723.
Anders Larssøn med Maren Torbiørnsd.

Trol. 7/11-1723. Cop. 26/12-1723.
Jens Christenssøn med Anne Brynildsd.

Trol. 14/11-1723. Cop. 3/1-1724.
Peder Simonssøn med Birte Rasmusd.


Trol. 10/4-1724. Cop. 29/9-1724.
Gudmund Pederssøn med Ingebor Olsd. Tved.

Trol. 28/3-1724. Cop. 29/9-1724.
Matz Anunssøn med Tale Larsd.

Trol. 27/8-1724. Cop. 22/10-1724.
Helge Engebretssøn med Ingebor Jacobsd. (cop: Maren Jacobsd.?)

Trol. 27/8-1724. Cop. 22/10-1724.
Lars Mortenssøn Eeg med Maren Rasmusd.

Trol. 6/1-1724. Cop. 19/3-1724.
Ole Nielssøn Lunde med Siri Christensd.

Trol. 6/6-1724. Cop. 8/10-1724.
Bertel Sørenssøn Omtved med Anne Siversd.

Trol. 1/10-1724. Cop. 19/11-1724.
Jon Biørnssøn Gruen med Marte Rolfsd.

Trol. 23/9-1724. Cop. 21/12-1724.
Lars Hanssøn Fæhn med Ingebor Lucasd.

Trol. 27/12-1724. Cop. 24/6-1725.
Tollef Jenssøn Eye med Anne Tollefsd. Baksaas.


Trolovet ved Gierpen. Cop.1/7-1725.
Christopher Nielssøn med Anne Jonsd.

Trol. 1/7-1725. Cop. 9/9-1725.
Jørgen Halvorssøn med Birthe Ledworsd. Lunde.

Trol. 15/4-1725. Cop. 30/9-1725.
Anders Olssøn Tved med Maren Nielsd. Namløs.

Trol. 24/6-1725. Cop. 29/9-1725.
Rasmus Jenssøn Verket med Anne Johannisd.

Trol. 24/6-1725. Cop. 16/9-1725.
Arne Anderssøn med Gunnil Poulsd.

Trol. 15/7-1725. Cop. 28/10-1725.
Erik Christenssøn Halvorstaa med Marte Olsd.

Trol. 22/7-1725. Cop. 21/10-1725.
Søren Larssøn Storehoug med Marte Halvorsd.

Trol. 12/8-1725. Cop. 28/10-1725.
Ole Pederssøn Holdensæter med Astri Olsd.

Trol. 9/12-1725. Cop. 22/4-1726.
Alf Biørnssøn Tvara med Marte Rasmusd.

Trol. 5/12-1725. Cop. 28/12-1725.
Hans Evenssøn med Birte Halvorsd.


Trol. 10/2-1726. Cop. 14/10-1726.
Mogns Lucassøn Fæhn med Maren Sebiørnsd.

Trol. 10/2-1726. Cop. (ikke i Holden.)
Jon Asmundssøn Rommenæs med Birte Olsd.

Trol. 14/4-1726. Cop. 27/12-1726.
Siver Pederssøn Hotved med Margrete Jørgensd.

Trol. 5/5-1726. Cop. 11/6-1726.
Ole Larssøn med Anne Olsd. Brenne.

Trol. 16/6-1726. Cop. 22/9-1726.
Ledvor Olssøn Tved med Aaste Nielsd. Sandnæs.

Trol. 9/10-1726. Cop. 24/11-1726.
Johannes Olssøn Svatz med Dorthe Gundersd. Rommenæs.


Trol. 2/3-1727. Cop. 20/4-1727.
Ole Enerssøn Vrk. med Anne Jensd.

Trol. 25/3-1727. Cop. 21/9-1727.
Siver Rasmussøn med Birte Askiersd.

Trol. 22/6-1727. Cop. 12/10-1727.
Anders Mikelssøn med Maren Halvorsd.

Trol. 24/6-1727. Cop. 1/11-1727.
Anders Haagenssøn Hørte med Margrete Matzd. Sverig.

Trol. 13/7-1727. Cop. 11/10-1727.
Hans Knudssøn Møller med Karen Olsd.

Trol. 27/7-1727. Cop. 31/8-1727.
Torger Sebiørnssøn med Birte Simensd.

Trol. 17/8-1727. Cop. 28/9-1727.
Halvor Jonssøn med Kirsten Gulliksd. Heisholt.

Trol. 24/8-1727. Cop. 19/10-1727.
Anders Rasmussøn Wasdalen med Karen Berulsd.

Trol. 28/9-1727. Cop. 1/1-1728.
Anders Erlandssøn med Marte Pedersd.

Trol. 18/10-1727. Cop. 28/12-1727.
Ole Olssøn Steenstad med Maren Gulliksd.

Trol. 18/10-1727. Cop. 24/6-1728.
Jens Benjaminssøn med Anne Gulliksd.

Trol. 26/10-1727. Cop. 26/12-1727.
Elef Tygessøn med Anne Andersd. Malmbryggen.

Trol. 22/11-1727. Cop. 26/12-1727.
Lars Jacobssøn med Karen Jørgensd. Hotved.

Trol. 14/12-1727. Cop. 16/3-1728.
Corporal Peder Arnessøn med Sibilla Danielsd.

Trol. 26/12-1727. Cop. 1/4-1728.
Anders Sørenssøn med Ingebor Arvesd. Hvalen.


Trol. 17/2-1728. Cop. 11/3-1728.
Tøger Jenssøn Masemæster med Rachel Eriksd.

Trol. 15/2-1728. Cop. 17/5-1728.
Halvor Anderssøn Sverrig med Helge Jensd.

Trol. 25/3-1728. Cop. 2/7-1728.
Ole Torgussøn med Karen Rasmusd. Wasdalen.

Trol. 17/5-1728. Cop. 20/6-1728.
Steen Anderssøn Hotved med Anne Nielsd. Namløs.

Trol. 15/8-1728. Cop. 17/10-1728.
Halvor Jenssøn med Birte Knudsd. Skørholt.

Trol. 22/8-1728. Cop. 24/10-1728.
Giert Danielssøn med Maren Svensd.

Trol. 12/9-1728. Cop. 10/10-1728.
Peder Christenssøn med Anne Gunnesd.

Trol. 12/9-1728. Cop. 9/1-1729.
Søren Sørenssøn Omtved med Maren Eriksd. Nordstaa.

Trol. 26/9-1728. Cop. 14/11-1728.
Augustinus Larssøn med Anniken Brynilsd.


Trol. 2/1-1729. Cop. 17/4-1729.
Niels Pederssøn med Karen Olsd. Tved.

Trol. 6/3-1729. Cop. 7/6-1729.
Peder Mortenssøn Eeg med Maren Jacobsd.

Trol. 8/5-1729. Cop. 31/7-1729.
Torgrim Christenssøn med Anne Knudsd.

Trol. 5/6-1729. Cop. 2/10-1729.
Anders Ledvorssøn Lunde med Maren Christensd.

Trol. 7/6-1729. Cop. 16/10-1729.
Anders Claussøn Tveten med Maren Christensd.

Trol. 7/8-1729. Cop. 30/10-1729.
Jan Anunssøn med Sophie Olsd.

Trol. 4/9-1729. Cop. 27/11-1729.
Ole Anderssøn M. Vibeto med Kirsten Nielsd.

Trol. 18/9-1729. Cop. 20/11-1729.
Ole Anderssøn Strand med Maren Mortensd.

Trol. 17/9-1729. Cop. 2/10-1729.
Johannes Jenssøn Graver med Karen Olsd. Skørholt.

Trol. 9/10-1729. Cop. 4/12-1729.
Christen Toressøn med Karen Findsd.

Trol. 18/12-1729. Cop. 6/2-1730.
Gullik Evenssøn Namløs med Guro Svensd.

Trol. 31/12-1729. Cop. 5/3-1730.
Peder Sørenssøn med Karen Joransd.


Trol. 10/4-1730. Cop. 29/9-1730.
Ole Olssøn Lund med Anne Andersd.

Trol. 10/4-1730. Cop. 29/9-1730.
Anders Enerssøn Vrk. med Kirstine Christensd.

Trol. 30/5-1730. Cop. 1/10-1730.
Peder Knudssøn med Marte Erlandsd.

Trol. 25/10-1730. Cop. 19/11-1730.
Tollef Jenssøn Baksaas med Anne Jensd.

Trol. 29/10-1730. Cop. 1/1-1731.
Torsten Biørnssøn med Sidsel Matisd.

Trol. 18/11-1730. Cop. 1/1-1761.
Tyge Jacobssøn med Birte Hansd.

Trol. 17/12-1730. Cop. 18/2-1731.
Ouen Christenssøn med Birthe Gundersd. Tvedsplads.

Trol. 31/12-1730. Cop. 10/3-1731.
Anders Lorenssøn med Marte Olsd.


Trol. 15/1-1731. Cop. 27/3-1731.
Sergeant Ole Eliassøn Høg med Anne Dorthe Roos.

Trol. 28/1-1731. Cop. 27/3-1731.
Anders Anderssøn Gieddeboen med Birte Svensd. Brenne.

Trol. ved Solum. Cop. 22/4-1731.
Gunne Gunnessøn Sandnæs med Guri Bentsd. Grøtsund.

Trol. 20/5-1731. Cop. 30/9-1731.
Ole Alfssøn Tvara med Anne Pedersd.

Trol. 29/7-1731. Cop. 11/11--1731.
Hans Larssøn Vrk. med Katrine Christophersd.

Trol. 12/8-1731. Cop. 1/11-1731.
Bent Thomæssøn med Inger Olsd.

Trol. 11/11-1731. Cop. 27/12-1731.
Anders Anderssøn med Birte Tygesd.


Trol. 3/2-1732. Cop. 14/4-1732.
Christopher Matssøn Vrk. med Botil Olsd. (Boel Olsd.)

Trol. 3/2-1732. Cop. 22/5-1732.
Rasmus Olssøn med Kirsten Olsd. Helgen.

Trol. 2/3-1732. Cop. 11/5-1732.
Jens Anderssøn Gieddeboen og Ingri Torbiørnsd. Hugsodde.

Trol. 6/4-1732. Cop. 2/11-1732.
Soldat Peder Knudssøn og Anne Christensd. Usterud.

Trol. 4/5-1732. Cop. 12/10-1732.
Soldat Erik Olssøn Nordstad og Maren Halvorsd. Huve.

Trol. 18/5-1732. Cop. 2/6-1732.
Augustinus Jenssøn Graver og Aaste Tygesd. Ulevig.

Trol. 2/6-1732. Cop. 22/6-1732.
Soldat Torbiørn Svenssøn Skougen og Anne Rasmusd. Saug.

Trol. 3/8-1732. Cop. 28/9-1732.
Niels Olssøn Vrk. og Maren Tronsd. Saug.

Trol. 24/8-1732. Cop. 26/10-1732.
Claus Hanssøn og Torbor Evensd.

Trol. 21/9-1732. Cop. 2/11-1732.
Soldat Gullik Arnessøn og Anne Torbiørnsd. Kolle.

Trol. 21/12-1732. Cop. 1/1-1733.
Lars Johannissøn Ulevig og Kirsten Opsal.


Trol. 3/1-1733. Cop. 25/5-1733.
Lars Helgessøn og Maren Andersd.

Trol. 30/2-1733. Cop. 19/5-1733.
Elef Nielssøn Funnemark og Ragnil Olsd. Fosse.

Trol. 29/3-1733. Cop. 25/10-1733.
Ole Olssøn Store Helgen og Anne Sørensd. Roen.

Trol. 6/4-1733. Cop. 25/5-1733.
Anders Nielssøn Sandnæs og Birte Johannisd. Ulevig.

Trol. 6/4-1733. Cop. 27/9-1733.
Halvor Olssøn Tved og Magrete Nielsd. Sandnæs.

Trol. 26/5-1733. Cop. 11/10-1733.
Halvor Anderssøn Hotved og Kirsten Nielsd. Namløs.

Trol. 26/5-1733. Cop. 11/10-1733.
Soldat Jacob Rasmussøn og Birte Benjaminsd.

Trol. 21/6-1733. Cop. 28/12-1733.
Lars Torbiørnssøn Kolle og Ingebor Olsd. Bierven.

Trol. 28/6-1733. Cop. 23/8-1733.
Niels Claussøn Vrk. og Birthe Olsd. ibidem (samme sted).

Trol. 28/6-1733. Cop. 8/11-1733.
Jon Anderssøn Drage og Karen Nielsd. Yttingen.

Trol. 13/9-1733. Cop. 14/2-1734.
Ole Brynilssøn Jentved og Maren Andersd. Gieddeboen.

Trol. 27/9-1733. Cop. 25/10-1733.
Johannes Johannissøn Ulevig og Gunil Andersd. Sandnæs.

Trol. 13/12-1733. Cop. 7/2-1734.
Ole Jonssøn Saugerne og Kirsten Svenungsd. ditto (Cop.: Kasted).

Trol. 19/12-1733. Cop. 14/2-1734.
Soldat Peder Enerssøn Jelsæt og Maren Pedersd.

Trol. 20/12-1733. Cop. 7/2-1734.
Soldat Halvor Johannissøn Huve og Ingebor Christensd. Wærstad.


Trol. 1/1-1734. Cop. 9/6-1734.
Torsten Olssøn Nordalen og Gunil Torgrimsd. øvre Lunde.

Trol. 18/3-1734. Cop. 14/6-1734.
Soldat Ole Olssøn Fosse og Birte Rasmusd. nedre Wibeto.

Trol. 8/4-1734. Cop. 30/5-1734.
Colbiørn Anderssøn og Kirsten Elefsd.

Trol. 26/4-1734. Cop. 20/6-1734.
Jon Pederssøn og Kirsten Jensd.

Trol. 9/5-1734. Cop. 1/11-1734.
Tyge Gunnessøn Sandnæs og Inger Nielsd.

Trol. 16/5-1734. Cop. 14/6-1734.
Peder Gunderssøn Holtet og Anne Christensd. Wærstad.

Trol. 22/5-1734. Cop. 6/6-1734.
Soldat Gullik Nielssøn og Birte Gundersd. Sandnæs.

Trol. 14/6-1734. Cop. 29/9-1734.
Jon Larssøn og Abel Danielsd. Saugerne.

Trol. 14/6-1734. Cop. 17/10-1734.
Soldat Niels Erikssøn og Anne Jensd.

Trol. 4/9-1734. Cop. 27/12-1734.
Stie Berntssøn Tufte og Berthe Rasmusd.

Trol. 25/9-1734. Cop. 28/11-1734.
Peder Jenssøn og Margrete Sørensd. Vrk.

Trol. 27/10-1734. Cop. 4/11-1734.
Christopher Gregerssøn Mannal og Inger Bomhoff.

Trol. 1/11-1734. Cop. 27/12-1734.
Jens Torbiørnssøn Kolle og Kirsten Jensd.

Trol. 19/12-1734. Cop. 6/2-1735.
Lars Mognssøn og Karen Nielsd.

Trol. 26/12-1734. Cop. (ikke i Holla?)
Ole Anderssøn og Marte Thorsd(?).

Trol. 26/12-1734. Cop. 19/6-1735.
Torger Evenssøn Wibeto og Ingebor Joensd. Eje.

Trol. 27/12-1734. Cop. 11/4-1735.
Torsten Amundssøn Vrk. og Karen Anundsd. Fæhn.

Trol. 27/12-1734. Cop. 12/6-1735.
Hans Olssøn Sande og Ingebor Halvorsd. Huve.


Trol. 3/4-1735. Cop. 24/7-1735.
Gunder Anderssøn Hotved og Karen Halvorsd. Saugerne.

Trol. 8/3-1735. Cop.
Rasmus Pederssøn "Mundelsaux"(?) og Marte Jensd. Saugerne.

Trol. 11/4-1735. Cop. 16/10-1735.
Soldat Rasmus Rasmussøn Skordal og Karen Kittilsd. Numme.

Trol. 8/5-1735. Cop. 14/8-1735.
Lars Joenssøn Helgen og Maren Chrestensd.

Trol. 30/5-1735. Cop. 30/10-1735.
Soldat Joen Anderssøn Eje og Ingebor Erichsd. Hegnen.

Trol. 1/10-1735. Cop. 27/12-1735.
Svennum Poulssøn Nyehuus og Kirsten Tygesd.

Trol. 15/10-1735. Cop. 30/10-1735.
Niels Bugge og Berte Gundersd.

Trol. 23/10-1735. Cop. 26/12-1735.
Haagen Amundssøn og Maren Mathisd.

Trol. 23/10-1735. Cop.
Soldat Anders Halvorssøn Huve og Karen Fæbache.

Trol. 19/11-1735. Cop. 28/12-1735.
Halvor Evenssøn og Inger Knudsd.

Trol. 26/12-1735. Cop. 12/2-1736.
Hans Haraldssøn Søve og Inger Hansd. Haugen.


Tatt inn fra Sauherad kirkebok:
Trol. i Saude 4/1-1736. Cop. i Nes krk. 12/6-1736.
Gaardm. Peder Torgrimsen af Holden Sogn og Kari Kystolsdatter Moen.
Caut: Hans Dahle og Kystoll Moen.

Trol. 13/4-1736. Cop. 18/11-1736.
Ole Schordal og Anger Larsd.

Trol. 21/5-1736. Cop. 16/9-1736.
Soldat Thomas Thorssøn Schordal og Aaste Gundersd.

Trol. 21/5-1736. Cop. 23/9-1736.
Sommun Anderssøn Eje og Maren Gundersd.

Trol. 15/7-1736. Cop. 28/10-1736.
Joen Olssøn og Karen Andersd.

Tatt inn fra Sauherad kirkebok:
Trol. ved Næs i Saude 15/7-1736. Cop. i Næs krk. 14/9-1736.
Anders Isachsen Hyll fra Holden Sogn og Maria Scheidener (ved Hørte i Saude).
Caut: Jacob Romnæs og Niels Knudsen. Begge fra Holden Sogn.

Trol. 12/8-1736. Cop. 1/11-1736.
Soldat Anders Olssøn og Marte Helgesd. (Cop: Ragnil Helgesd.)

Trol. 29/9-1736. Cop. 27/12-1736.
Johannes Nielssøn Namløs og Berte Andersd. Store Vale.

Trol. 8/10-1736. Cop. 24/11-1736.
Christopher Larssøn og Ingebor Halvorsd.

Trol. 21/10-1736. Cop. 24/11-1736.
Anders Jacobssøn og Guri Helgesd.

Trol. 25/11-1736. Cop. 27/12-1736.
Peder Jacobsen og Guro Svensd.

Trol. 26/12-1736. Cop. 13/1-1737.
Mogns Olssøn og Anna Tronsd. Saugerne.


Trol. 4/4-1737. Cop. 11/6-1737.
Christen Anderssøn Holden og Karen Hansd.

Trol. 4/5-1737. Cop. 29/9-1737.
Thomas Henrichssøn og Anna Maria Bertelsd.

Trol. 4/5-1737. Cop. 8/9-1737.
Michel Poulssøn og Targer Thorsd.

Trol. 9/5-1737. Cop. 26/5-1737.
Rasmus Nielssøn Strømodden og Anna Ledvorsd.

Trol. 12/5-1737. Cop. 10/6-1737.
Christen Joenssøn ældre og Karen Henrichsd.

Trol. 11/6-1737. Cop. 20/10-1737.
Ole Svenssøn Namløs og Karen Brønnilsd.

Trol. 1/9-1737. Cop. 1/11-1737.
Christen Joenssøn Saug. og Ingebor Olsd.

Trol. 6/10-1737. Cop. 2/11-1737.
Johannes Gillichssøn og Anna Hansd.

Trol. 6/10-1737. Cop. 1/11-1737.
Soldat Aasaald Johannissøn og Dorthe Knudsd.

Trol. 26/12-1737. Cop. 26/5-1738.
Anders Jenssøn Graver og Ingebor Thorsd.


Trol. 2/2-1738. Cop. 8/6-1738.
Ole Nielssøn Namløs og Karen Joensd. Store Vale.

Trol. 4/5-1738. Cop. (ikke i Holla)
Ole Mortenssøn og Johannes Nielsd.

Trol. 20/1-1738. Cop. 20/9-1738.
Erich Claussøn Falsberg (Cop.: Valsberg) og Ingebor Andersd.

Trol. 22/6-1738. Cop. 28/9-1738.
Torbiørn Arvessøn og Kirsten Andersd.

Trol. 16/8-1738. Cop. 2/11-1738.
Christopher Amundssøn og Maria Olsd.

Trol. 24/8-1738. Cop. 9/11-1738.
Soldat Anders Nielssøn Jentvet og Marte Hansd.

Trol. 24/8-1738. Cop. 29/9-1738.
Halvor Thorssøn og Ingeborg Pedersd.

Trol. 28/9-1738. Cop. 30/11-1738.
Soldat Lars Nielssøn Sannæs og Marien Nielsd.

Trol. 5/10-1738. Cop. 28/12-1738.
Erich Evenssøn og Maren Svensd.

Trol. 2/11-1738. Cop. 28/12-1738.
Gullich Ledvorssøn og Anna Maria Olsd.

Trol. 16/11-1738. Cop. 26/12-1738.
Niels Henrichssøn og Dorthe Jonsd.

Trol. 16/11-1738. Cop. 28/12-1738.
Gunder Ledvorssøn Soldat og Ingebor Olsd.

Trol. 18/12-1738. Cop. 12/3-1739.
Soldat Anders Nielssøn og Gunnil Christensd.


Trol. 12/2-1739. Cop. 30/4-1739.
Rasmus Erichssøn og Berthe Andersd. Eje(?)

Trol. 22/3-1739. Cop. 16/8-1739.
Svend Pedersen Vrk. og Sidsel Mathisd.

Trol. 22/3-1739. Cop. 11/10-1739.
Jens Pederssøn Gieddeboen og Karen Arnesd.

Trol. 26/7-1739. Cop. 20/9-1739.
Soldat Niels Poulssøn og Synnev Sørensd. Roen.

Trol. 23/8-1739. Cop. 1/11-1739.
Anders Sørenssøn Vrk. og Gunnil Mortensd.

Trol. 8/9-1739. Cop. 1/11-1739.
Hans øvre Vibeto og Karen Halvorsd. Valøen.

Trol. 29/9-1739. Cop. 1/11-1739.
Soldat Ledvor Olsen og Marte Andersd. Lunde.

Trol. 4/10-1739. Cop. (ikke i Holla?)
Ole Siverssøn Brenne og Aaste Torgersd.

Trol. 28/10-1739. Cop. 27/12-1739.
Lars Sørenssøn Omdal og Marte Andersd. Store Vale.

Trol. 15/11-1739. Cop. 1/1-1740.
Hans Helgessøn og Ingebor Gundersd. Holtet.

Trol. 27/12-1739. Cop. 6/1-1740.
Peder Anderssøn Sti og Ragnil Evensd.


Trol. 14/2-1740. Cop. 6/4-1740.
Halvor Evenssøn og Berte Hansd. Jentvet.

Trol. 13/3-1740. Cop. 20/6-1740.
Erich Rasmussøn Sættre og Anna Jensd. Baxaas.

Trol. 9/4-1740. Cop. 3/11-1740.
Jon Olssøn Kringleføtt og Barbro Olsd.

Trol. 10/4-1740. Cop. 7/6-1740.
Soldat Anders Jonssøn Næsodden og Guro Erichsd.

Trol. 18/4-1740. Cop. 6/6-1740.
Jens Gulbrandssøn og Inger Nielsd.

Trol. 6/5-1740. Cop. 26/11-1740.
Ole Tovssøn og Maren Danielsd.

Trol. 6/6-1740. Cop. 21/8-1740.
Soldat Halvor Pederssøn Schordal og Ingebor Kittilsd.

Cop. 2/7-1740.
Halvor Anundsen Fæhn og Marte Tormosd.

Trol. 31/7-1740. Cop. 28/12-1740.
Soldat Anders Anderssøn Hougen(?) og Maren Jensd.

Trol. 7/8-1740. Cop. 3/1-1741.
Torger Sigbiørnssøn Gladhuus og Berte Christensd.

Trol. 4/9-1740. Cop. 22/5-1741.
Kittil Sylverssøn og Berte Olsd.

Trol. 17/9-1740. Cop. 3/11-1740.
Kittil Sivertssøn Noredal og Marte Torgrimsd.

Trol. 4/10-1740. Cop. 2/11-1740.
Peder Torstenssøn Lund (klokker) og Maren Nielsd.

Trol. 22/10-1740. Cop. 28/12-1740.
Soldat Østen Jenssøn og Karen Jonsd.

Trol. 5/11-1740. Cop. 13/1-1741.
Ole Danielssøn og Maren Johannisd.

Trol. 1/12-1740. Cop. 18/6-1741.
Hans Torbiørnssøn og Margrete Poulsd.

Trol. 4/12-1740. Cop. 25/6-1741.
Rasmus Thorssøn og Ingebor Jensd.


Trol. 16/4-1741. Cop. 18/1-1742.
Peder Mortenssøn og Ingebor Andersd.

Trol. 30/4-1741. Cop. 22/5-1741.
Michel Gunnulssøn og Anna Sophia Larsd.

Trol. 30/4-1741. Cop. 24/10-1741.
Erich Olssøn og Kirsten Nielsd.

Trol. 17/6-1741. Cop. 6/8-1741.
Gunder Tronsen og Maren Hansd.

Trol. 22/10-1741. Cop. 27/12-1741.
Niels Olssøn Holden og Anna Thomasd.


Trol. 9/9-1742. Cop. 18/11-1742.
Jøran Torbiørnssøn Hoxodde og Marte Pedersd.

Trol. 9/9-1742. Cop. 14/10-1742.
Soldat Sivert Olssøn Steensholt og Maren Nielsd.

Trol. 21/9 eller (21. p. Trin?). Cop. 4/11-1742.
Ole Knudssøn Gierpen og Maren Pedersd.

Trol. 30/9-1742. Cop. 11/11-1742.
Thomas Hanssøn og Berte Gullichsd.

Trol. 4/11-1742. Cop. 26/12-1742.
Gunder Jenssøn Graver og Inger Thomæd.

Trol. 11/11-1742. Cop. 28/12-1742.
Rasmus Jonssøn og Margrete Hansd.

Trol. 11/11-1742. Cop. 27/12-1742.
Brønnild Enerssøn og Anna Pedersd.


Trol. 5/1-1743. Cop. 2/2-1743.
Jon Poulssøn og Inger Mortensd. Eg.

Trol. 3/3-1743. Cop. 18/4-1743.
Soldat Torger Tollefssøn og Maren Gimmelsd.

Trol. 15/4-1743. Cop. 29/9-1743.
Jon Steenssøn og Inger Olsd.

Trol. 28/4-1743. Cop. 13/6-1743.
Anders Jenssøn Steenstadvolden og Anna Jonsd.

Trol. 28/4-1743. Cop. 30/6-1743.
Thomas Pederssøn Baxaas og Marte Jonsd.

Trol. 23/5-1743. Cop. 27/7-1743.
Soldat Ledvor Halvorssøn og Rønnev Halvorsd.

Trol. 3/6-1743. Cop. 27/10-1743.
Gullich Namløs og Marte Evensd.

Trol. 6/10-1743. Cop. 28/12-1743.
Isach Pederssøn og Karen Henrichsd.

Trol. 1/11-1743. Cop. 26/12-1743.
Torbiørn Arvessøn og Ingebor Olsd.

Trol. 17/11-1743. Cop. 6/4-1744.
Halvor Meltey og Anna Solberg.

Trol. 24/11-1743. Cop. 26/12-1743.
Anders Tronssøn og Anna Torgusd.

Trol. 1/12-1743. Cop. 27/12-1743.
Soldat Kittil Brønnilssøn Jentved og Kirsten Jensd. Kolle.

Trol. 1/12-1743. Cop. 2/1-1744.
Anders Nielssøn Huuset og Kirsten Jonsd. Præstegaarden.

Trol. 1/12-1743. Cop. 27/12-1743.
Soldat Even Tygessøn og Marte Hovelsd.

Trol. 15/12-1743. Cop. 30/12-1743.
Soldat Jacob Anderssøn og Maren Pedersd.


Trol. 3/5-1744. Cop. 30/8-1744.
Johannes Namløs og Marte Haralsd. Fæhn.

Trol. 14/5-1744. Cop. 20/9-1744.
Elef Henrichssøn og Ingebor Knudsd.

Trol. 25/5-1744. Cop. 27/12-1744.
Halvor Halvorssøn og Anna Evensd.

Trol. 7/6-1744. Cop. 19/7-1744.
Johannes Jonssøn Saug. og Maria Arvesd. Vrk.

Trol. 24/6-1744. Cop. 4/10-1744.
Anders Olssøn Vrk. og Lisbet Thomasd. Kasted(?).

Trol. 26/7-1744. Cop.
Erich Rasmussøn nedre Vibeto og Kirsten Svensd.

Trol. 16/8-1744. Cop. 15/10-1744.
Tron Evenssøn Gunnem i Næshæret og Marte Torgrimsd. Lunde.

Trol. 30/8-1744. Cop. 7/10-1744.
Gullich Torgrimssøn Lunde og Anna Sivertsd. Brenne.

Trol. 24/10-1744. Cop. 29/11-1744.
Ole Axelssøn Vrk. og Maren Matsd. Vrk.

Trol. 29/11-1744. Cop. 6/1-1745.
Soldat Svenche Jonssøn og Kirsten Pedersd.

Trol. 3/12-1744. Cop. 30/4-1745.
Torsten Jonssøn og Anna Tollefsd. Heisholt.

Trol. 17/12-1744.
Ole Brenne (Ole Larssøn) og (enke) Maren Brudeskiær (Maren Christensd.).

Trol. 30/12-1744. Cop. 31/1-1745.
Lars Hanssøn Saugmæster og Annichen Margrete Nielsd.


Trol. ved Holden 30/3-1745. Cop. 1/11-1745.
Soldat Rasmus Hansøn af Capitain Stochmans Compagnie till pigen Maren Olsd.
Cautionisterne: Gullich Perøn Heisholt og Gunner Jensøn Heisholt.

Trol. ved Holden 7/6-1745. Cop. 1/11-1745.
Uk. Østen Halvorsøn till pigen Birthe Pedersd.
Caut: Hans Brunilsøn Hvale og Gullich Askersøn Namløs.

Trol. ved Rommenæs 13/6-1745. Cop. 8/11-1745.
Soldat Rasmus Tollufsøn af Capitain Stochmans Compagnie till pigen Eli Sørensdaatter.
Caut: Gullich Persøn Heisholt og Erik Rasmussen Tvara.

Trol. ved Rommenæs 13/6-1745. Cop. 3/10-1745.
Soldat Christen Pedersøn af Major Deichmans Compagnie till Pigen Karen Pedersd.
Caut: J. Gundersen og Christen Andersøn.

Trol. ved Holden 3/7-1745. Cop. 4/2-1746.
Enkemanden Hans Odden till Enken Abel Danielsd.
Caut: Gunner Jenssøn Heisholt og Isak Beresøn.

Trol. ved Holden 11/7-1745. Cop. 8/11-1745.
Soldat Jan Jonsøn till Pigen Birthe Sørensd.
Caut: Anders Tved og Steen Hotvet.

Trol. ved Holden. 15/8-1745. Cop. 10/10-1745.
Anders Nielsøn Solberg till Pigen Anne Gudmundsd.
Caut: Christen Holden og Halvor Tved.

Trol ved Rommenæs 29/8-1745. Cop. 1/11-1745.
Uk. Johan Arvesøn med Pigen Elen Christensd.
Caut: Niels Olsen og Ole Anderssøn.

Trol. ved Holden 2/11-1745. Cop. 2/12-1745.
Uk. Vetle Gregersøn Lunde till Pigen Ingeborg Tovsd.
Caut: Halvor Olsøn Vale og Lars Johannesøn Opsal.

Trol. ved Rommenæs 29/12-1745. Cop. 8/6-1746.
Uk. Tollef Hansøn till Pigen Anne Maria Clausd. Galten.
Caut: Tov Torkilsøn lille Vala og Sivert Olsøn Brenne.


Trol. 2/1-1746 ved Holden. Cop. 25/6-1746.
Enkemanden Torbiørn Svensøn med Pigen Lisbeth Hansd.
Caut: Christen Andersøn Holla og Eric Rasmussøn Tvara.

Trol. 6/1-1746 paa Fæhn. Cop. 27/2-1746.
Enkemanden Thomas Hansøn till Enken Ingeborg Thorsd.
Caut: Anders Olsøn Tved og Ole Olsen Wibeto.

Fra Sauherad kirkebok (1722-1766).
Trol. i Saude krk. 23/3-1746.
Jon Thorsen fra Walebøe og Enchen Anne Pedersdatter Haugh.
Caut: Peder Ellingsen Ottersnæs og Erich Ewensen Lindem.

Trol. 26/3-1746 fra Wibeto. Cop. 22/6-1746.
Uk. Nielmund Olsøn till Enken Ingeborg Jonsd.
Caut: Ole Andersen Tufte og Ole Olsøn Wibeto.

Trol. 30/4-1746 ved Helgen. Cop. 16/10-1746.
Soldat Rolf Gunnersøn af Hr. Major Deichmans Compagnie fra Seude Hered till Pigen Kirsti Hansd.
Caut: Tyge Gunnersøn Kolstad og Gunner Pedersøn Romnæs.

Trol. ved Helgen 30/5-1746. Cop. 1746 (i Sauherad?).
Soldat Asbiørn Eliæsøn af Hr. Capitain Stochmans Compagnie till Pigen Lisbeth Arnesd.
Caut: Povel Helgen og Ole Nielsøn Namløs M.

Trol. ved Helgen 30/5-1746. Cop. 7/10-1746.
Uk. Bendix Claussøn till Pigen Lisbeth Brynildsd.
Caut: Jørgen Pedrsøn Yttrebøe og Gunner Pedersøn Rommenæs.

Trol. ved Helgen 19/6-1746 ved Helgen. Cop. 9/10-1746.
Uk. Even Evensen till Pigen Maria Ellefsd.
Caut: Johannes Gullichsøn Heisholt og Gunner Jensøn Heisholt.

Trol. 25/6-1746. Cop. 7/10-1746.
Tambour Hans Larsøn af Major Kaases Compagnie till Pige Sidsel Hellichsd.
Caut: Anders Olsøn Tvedt og Halvor Olsøn Tvedt.

Cop. 30/6-1746. Copulered efter Kongl. Allernaadigst Bevilling paa Gaarden Espevolden, Kongl. Mayestets Foged over Nedre Tellemarchen og Bamble Fogderi, velædle Knud Borg till Enken, Ædle Madame Anna Chatarina Sal. Buchardts.
Caut: W.W. Bang og Lauridz Bindrup.

Trol. 17/7-1746. Fæsted udj Schibsnæs, uk. Brynjulf Gunnersøn til Pige Anne Christine Jacobsd. Cop. 29/9-1746.
Caut: Anders Olsøn Tvedt og Halvor Olsøn Tvedt.

Cop. 11/8-1746. Copulered paa Gaarden Rommenæs efter Kongel. Allernaadigst Bevilling,
Senior Laurittz Bindrup, Borger og indvaaner udj Scheen til Jomfrue Anna Sophia Keutel.
Caut: W.W. Bang og Suckow.

Trol. ved Rommenæs 14/8-1746. Cop. 30/9-1746.
Uk. Anders Halvorsøn til Pigen Anne Pedersd.
Caut: Anders Sørensøn Store Vale og Peder Jensøn Graver.

Trol. ved Holden 28/8-1746. Cop. 30/9-1746.
Uk. Christen Andersøn Borstad till Pigen Maren Jonsd. Store Hvala.
Caut: Anders Sørensøn Store Hvale og Lars Johannisøn Opsal.

Trol. ved Helgen 11/9-1746. Cop. 24/10-1746.
Soldat, Enkemand Kittil Kolle till Enken Guro Helgesd.
Caut: Hans Brynilsøn Hvalen og Berthel Steensøn Kolle.

Trol. ved Holden 2/10-1746. Cop. 29/12-1746.
Enkemand Anders Andersøn till Pigen Anne Christensd.
Caut: Hans Torbiørnsøn Bierven og Ole Brynjulfsøn Jentvedt.

Trol. ved Helgen 9/10-1746. Cop. 3/1-1747.
Enkemand Peder Nielsøn Gladholt till Pigen Kari Jonsd.
Caut: Anders Sørensøn Store Hvale og Anders Rolfsøn nedre Lunde.

Trol. ved Helgen 6/11-1746. Cop. 5/1-1747.
Enkemand Hans Tovsøn Kolstad till Pigen Ingeborg Hansd.
Caut: Tyge Gunnersøn Store Kolstad og Ole Olsøn Præstegaarden.

Trol. 15/11-1746. Cop. 25/7-1747.
Hans Tronsøn Soldat af Major Poumons (Soumons?) Compagnie i Fredrichshald, till Pigen Anne Nielsd.
Caut: Christen Andersøn Holden og Jacob Steensøn Tufte.

Trol. ved Holden 27/11-1746. Cop. 29/12-1746.
Uk. Ole Halvorsøn till Pigen Inger Nielsd.
Caut: Gunder Olsøn og Ole Olsøn.

Trol. ved Helgen 4/12-1746. Cop. 2/1-1747.
Uk. Ole Halvorsøn till Enken Birthe Hansd.
Caut: Hans Rasmussøn og Johannes Gulicksøn Heisholt.

Trol. (ved Helgen?) 28/12-1746. Cop. 19/3-1747.
Soldat Lars Sørensøn Helgen till Pigen Gunnild Jensd.
Caut: Povel Jonsøn Helgen og Hans Torbiørnsøn Bierven.

Trol. 30/12-1746. Cop. 27/7-1747.
Soldat Ole Bertelsøn till Pigen Guro Nielsd.
Caut: Povl Jonsøn Helgen og Hans Torbiørnsøn Bierven.

(24 par)


4/1-1747. Cop. 3/4-1747.
Soldat Lars Nielsøn till Enken Anne Nielsd.
Caut: Halvor Olsøn Tvedt og Anders Nielsøn Hotvet.

7/1-1747. Cop. 11/2-1747.
Guttorm Andersøn till Anne Brynildsd.
Caut: Jon Giestsøn Stie og Ole Brynjulfsøn Jentved.

28/1-1747. Cop. 13/6-1747.
Soldat Anders Jonsøn till Enken Mari Mortensd.
Caut: Povel Jonsøn Helgen og Niels Povelsøn Steenstad.

Trol. i Schibsnæs 12/2-1747. Cop. 2/7-1747.
Uk. Isaach Andersøn Hyll (Isach Andersen) till Pigen Jytte Jacobsd.
Caut: J. Gundersøn og Niels Olsøn Hammersmed.

Trol. ved Rommenæs 19/2-1747. Cop. 27/7-1747.
Thomas Nielsøn og Anne Margrete Amundsd.
Caut: Ole Axelsøn (sign) og Tosten Amundsøn (sign).

Trol. 18/3-1747. Cop. 8/5-1747.
Uk. Brynnild Olsøn till Pigen Ingeborg Hansd.
Caut: Ole Olsøn og Johannes Nielsøn Namløs.

Trol. 25/3-1747. Cop. 24/6-1747.
Uk. Niels Isaacksøn till Pigen Anne Nielsd. Steensrud.
Caut: Anders Olsøn Tvedt og Halvor Olsøn Tvedt.

Trol. 30/4-1747. Cop. 2/5-1747.
Uk. Anders Erichsøn til Giertrud Hansd.
Caut: Johannes Johannissøn Ulevig og Peder Gundersøn Holtet.

Trol. 11/5-1747. Cop. 5/10-1747.
Soldat Tyge Olsøn af Capitain Simons Compagnie, till Pigen Birthe Nielsd.
Caut: Johannes Johannissøn Ulevig og Anders Nielsøn Sannæs.

Trol. 8/6-1747. Cop. 2/10-1747.
Uk. Lars Olsøn Brenne till Pigen Maren Andersd.
Caut: Sivert Olsøn Brenne og Gullick Torgrimsen Lunde.

Trol. 17/6-1747. Cop. 28/7-1747.
Uk. Søren Olsøn till Pigen Kirsti Andersd.
Caut: Steen Andersøn Hotvedt og Ole Andersøn Tufte.

Trol. 18/6-1747. Cop. 5/10-1747.
Uk. Brønnild Danielsøn till Enken Aslou Schippervolden.
Caut: Ole Andersøn Tufte og Halvor Anundsøn Fæhn.

Trol. 28/7-1747. Cop. 13/10-1747.
Uk. Anders Evensøn Øvre Wibeto till Pigen Inger Hansd. Jentvedt.
Caut: P. Lund og Ole Olsøn Præstegaarden.

Trol. 21/8-1747. Cop. 18/10-1747.
Uk. Ole Joensøn Store Hvale til Pigen Kirsten Haralsd. Søndre Fæhn.
Caut: Augustinus Jensøn Graver og Anders Ledvorsøn Borstad.

Trol. 24/8-1747. Cop. 7/12-1747.
Enkemand Niels Erichsøn Vrk. til Pigen Anna Svenchesd. Søve.
Caut: Søren Knudsøn Belgmager og Niels Olsøn Hammersmed.

Trol. 28/8-1747. Cop. 6/10-1747.
Saugmæster Hans Pedersøn til Pigen Marthe Pedersd. Naas.
Caut: Søren Knudsøn Belgemager og Niels Olsøn Hammersmed.

Trol. 14/9-1747. Cop. 28/12-1747.
Uk. Gunner Pedersøn fra Hørtehammer til Pigen Maren Pedersd. Berget.
Caut: Søfren Knudsen (sign) og Niels Olssøn (sign).

Trol. 17/10-1747. Cop. 7/12-1747.
Uk. Eric Brønnildsøn till Enken Anne Madsd.
Caut: Isaack Berntsen Tufte og Ole Andersøn Tufte.

Trol. 21/11-1747. Cop. 28/12-1747.
Uk. Jon Tronsøn Sauggene til Pigen Kirsten Rasmusd. Vrk.
Caut: P. Lund og Niels Olsøn Hammersmed.

Trol. 23/11-1747. Cop. 10/1-1748.
Enkemanden Christen Andersøn Holden till Enke Karen Berulfsd.
Caut: Steen Andersen Haatvedt og Ole Olsøn Præstegaarden.

Trol. 29/11-1747. Cop. 29/12-1747.
Uk. Jens Eliæsøn till Pigen Ingeborg Thorsd.
Caut: Michel Povelsøn Susaas og Rasmus Torsøn Eje.


Trol. 2/1-1748. Cop. 18/4-1748.
Uk. Soldat Halvor Svendsøn Brenne til Enchen Ingebor Olsd. Saug.
Caut: Anders Isacsøn og Jacob Gundersøn Rommenæs.

Cop. 22/1-1748.
Uk. Gunder Nielsøn til Pigen Kirsten Jørgensd.
Caut: P. Lund og Ole Olsøn Præstegaarden.

Trol. 14/2-1748. Cop. 4/4-1748.
Enkemanden Brønnil Enersen Huuset til Maren Christensd. Klevsgaden.
Caut: Hans Brønnilsen Hvalen og Poul Jonsøn Helgen.

Trol. 14/2-1748. Cop. 6/9-1748.
Uk. Thomas Evensen Eje øvre til Pigen Marthe Thorsd. nedre Eje.
Caut: Gunder Olsen Tvedspladsen og Ole Olsen Præstgrav.

Trol. 30/3-1748. Cop. 13/6-1748.
Uk., Soldat Peder Halvorsøn af Hr. Capitain Deichmans Compagnie till Pigen Kirsti Andersd.
Caut: Sivert Olsøn Brenne og Lars Johannessøn Opsal.

Trol. 1/4-1748. Cop. 20/5-1748.
Enkemanden Ole Torgiersøn till Pigen Kirsti Enersd.
Caut: Anders Tronsøn og Hans Hansøn.

Trol. 5/4-1748. Cop. 6/9-1748.
Søren Madsøn til Inger Arvesd.
Caut: P. Lund og Ole Olsøn.

Trol. 29/4-1748. Cop. 7/10-1748.
Uk. Jacob Evensøn till Pigen Maren Christensd.
Caut: Ole Nielsøn Namløs og Johannes Nielsøn Namløs.

Trol. 8/5-1748. Cop. 26/9-1748.
Enkemanden Henrich Henrichsen Saug. til Pigen Karen Gundersd.
Caut: P. Lund og Ole Olsen Prestegaarden.

Trol. 13/5-1748. Cop. 22/8-1748.
Soldat Jacob Siversøn Brenne till Pigen Kirsti Poulsd.
Caut: Anders Sørensøn Store Hvale og Lars Johannissøn Opsal.

Trol. 30/5-1748. Cop. 22/9-1748.
Uk. Mathias Thorsen Hougelie til Pigen Gunnor Larsd. Holten.
Caut: Thoer Thorbiørnson Bergen og Iver Larsen Bergen (Bergan).

Trol. 3/8-1748. Cop. 4/11-1748.
Enkemanden Sivert Pedersøn till Enken Birthe Rasmusd.
Caut: Ole Nielsøn Namløs og Johannes Nielsøn Namløs.

Trol. 22/9-1748. Cop. 24/10-1748.
Soldat Anders Hansøn af Capitain Simons Compagnie till Pigen Kirsti Nielsd.
Caut: Anders Nielsøn Sannæs og Lars Nielsøn Sannæs.

Trol. 27/9-1748. Cop. 28/12-1748.
Uk. Christopher Olsøn till Pigen Gunnild Thomæd.
Caut: Anders Paalsøn og Niels Olsøn

Trol. 7/10-1748. Cop. 30/12-1748.
Soldat Anders Olsøn till Pigen Kirsti Larsd.
Caut: Gunner Olsøn og Ole Olsøn.

Trol. 21/11-1748. Cop. 30/12-1748.
Svend Hansøn till Maren Kiøstolsd.
Caut: Steen Andersen Hotvet og Halvor Olsøn Tvedt.

Trol. 30/11-1748. Cop. 9/4-1750.
Svennum Poulsøn till Kari Mortensd.
Caut: Michel Susaas og Rasmus Eje.

Trol. 14/12-1748. Cop. 28/12-1748.
Ole Larsøn Holtene till Live Sørensd.
Caut: Hans Torbiørnsøn Bierva og Povl Jonsøn Helgen.

Trol. 22/12-1748. Cop. 7/4-1749.
Arve Olsen Holden til Pigen Helvig Thomasd.
Caut: Niels Olsøn Søve og Ole Andersøn Tufte.

Trol. 31/12-1748. Cop. 30/1-1749.
Poul Nielsøn Steenstad til Gunnild Tollefsd. Bøe.
Caut: Jørgen Pedersøn Ytterbøe og Peder Jensøn Omtvedt.


Trol. 31/1-1749. Cop. 9/3-1749.
Uk. Brønnil Aadnesøn M. Namløs til Maren Evensd.
Caut: Johannes Namløs og Gullich Namløs.

Trol. 27/3-1749. Cop. 21/7-1749.
Halvor Halvorsøn till Marthe Larsd.
Caut: Anders Tvedt og Halvor Tvedt.

Cop. 1/4-1749. Copulered Capellanen pro Persona till Laudals menighed udj Øvre Tellemarchen Hr. Johann Christopher von Koss med Jomfrue Johanne Poulsd. Paus paa Holden Præstegaard i følge Den Kongel. Majestets allernaadigste Bevilling at denne Forretning maatte ske af en u-vedkommende Sogne Præst hvilken dertill godvillig Kunde formaae.

Trol. 19/4-1749. Cop. (ikke i Holla).
Soldat Engelbret Anundsøn till Enken Anne Sivertsd. Øvre Lunde.
Caut: Lars Johannisøn Opsal og Vetle Gregersøn Lunde.

Trol. 30/4-1749. Cop. 30/12-1749.
Enkemanden Torgrim Christensøn till Pigen Barbro Jonsd.
Caut: Ole Nielsøn Namløs og Sivert Pedersøn Tejen.

Trol. 30/7-1749. Cop. 12/6-1750.
Landværn Anders Olsøn til Aslou Erichsd.
Caut: Hans Hvalen og Poul Helgen.

Trol. 24/8-1749. Cop. 2/11-1749.
Gevorben Soldat Terger Tallaksøn til Live Knudsd.
Caut: Anders Tved og Halvor Tved.

Trol. 1/9-1749. Cop. 30/12-1749.
Enkemand Erich Rasmussen Møller til Anna Hansd.
Caut: Anders Tved og Halvor Tved.

Trol. 22/9-1749. Cop. 12/1-1750.
Enkemand Niels Poulsen Huve til Enken Karen Brønnilsd. Tinholt.
Caut: Poul Jonsen Helgen og Anders Clausen Wærstad.

Trol. 8/11-1749. Cop. 8/1-1750.
Corporal ved Landværn Peder Jacobsøn Lambreth til Pigen Abigael Christophersd. Schiener.
Caut: Anders Isaachsøn Ullefoss og Jacob Hansøn Schibsnæs.

Trol. 30/12-1749. Cop. 18/5-1750.
Soldat Halvor Jensen Lien og Maren Poulsd.
Caut: Rasmus Tovsen og Anders Evensen Wibeto.


Trol. 1/2-1750. Cop. 14/4-1750.
Ole Jensen og Kirsten Svensd.
Caut: Anders Tved og Halvor Tved.

Trol. 23/2-1750. Cop. 13/7-1750.
Soldat Christen Arnesen Øen og Enken Ingebor Knudsd. Vrk.
Caut: Ole Brønnilsen N. Jentved og Gullich Asgersen Namløs.

Trol. 28/2-1750. Cop. 7/9-1750.
Rasmus Rasmussen og Marthe Jensd. Saug.
Caut: Isaach Hyll og Rasmus Thorsøn Eje.

Trol. 14/3-1750. Cop. 2/4-1750.
Jon Olsøn og Giertrud Jonsd.
Caut: J. Gundersen og Gunner Pedersøn Rommenæs.

Trol. 31/3-1750. Cop. 14/6-1750.
Soldat Ole Pedersøn til Pigen Mari Helgesd.
Caut: Gunder Olsen Tved og Halvor Olsen Tved.

Trol. 31/5-1750. Cop. 20/9-1750.
Rasmus Andersen Marsdahlen og Maren Joransd.
Caut: Niels Poulsen Olsbrygge og Ole Brønnilsen N. Jentved.

Trol. 5/7-1750. Cop. 29/9-1750.
Hans Jæspersen Saugsiden og Pigen Berte Jonsd.
Caut: Anders Isaachsen Hyl (Hyll) og Anders Tronsen Sauggerne.

Trol. 7/10-1750. Cop. 4/11-1750.
Anders Jensøn Steenstadvolden til Maren Christensd.
Caut: Niels Poulsøn Olsbrygge og Ole Nielsøn Namløs.

20/10-1750. Cop. 28/12-1750.
Thoer Christensen og Elen Hansd. Hvalen.
Caut: Kittil Brønnilsen Kolstad og Hans Tovsen lille Kolstad.


Trol. 5/1-1751. Cop. 14/6-1751.
Lars Kittilsøn til Anne Bøe.
Caut: Jacob Schibsnæs og Isaach Hyll.

Trol. 10/3-1751. Cop. 14/4-1751.
Gunne Eliæsen og Anna Lisbet Tygesd.
Caut: Hans Haralsen og Hans Pedersen.

Trol. 9/4-1751. Cop. 31/5-1751.
Halvor Helgesen Holden og Inger Andersd.
Caut: Anders Olsen Tved og Halvor Olsen Tved.

Trol. 12/4-1751. Cop. 31/5-1751.
Ole Jonsen Store Hvale til Anna Tollefsd. Nordre Namløs.
Caut: Ole Nielsen Namløs og Johannes Nielsen Namløs.

Trol. 1/5-1751. Cop. 3/10-1751.
Søren Sivertsøn Fæhn med Gunnild Olsd.
Caut: Anders Borstad og Lars Opsal.

Trol. 2/5-1751. Cop. 31/10-1751.
Niels Nielsøn med Karen Clausd.
Caut: Anders Borstad og Lars Opsal.

Trol. 23/5-1751. Cop.12/9-1751.
Corporal Peder Gundersen med Anna Andersd.
Caut: Halvor Olsøn Tved og Arve Olsøn Holden.

Trol. 16/6-1751. Cop. 27/12-1751.
Niels Engelbretsøn Bergmand til Pigen Gunnild Haagensd.
Caut: Gunner Pedersøn Rommenæs og Niels Thomæsøn Steensholt.

Trol. 26/6-1751. Cop. 17/10-1751.
Brønil Pedersen Vrk. og Boel Torstensd.
Caut: Peder Lund og Niels Olsen Hammermester.

Trol. 14/7-1751. Cop. 5/2-1752.
Enkemand Hans Larsen Tambour til Enken Barbro Olsd.
Caut: Niels Olsen Hammermester og Peder Lund.

Trol. 28/8-1751. Cop. 6/11-1751.
Ole Olsøn til Mari Pedersd.
Caut: Ole Tufte og Hans Tufte.

Cop. 6/8-1751.
Kiøbmanden Anders Kirchetorp til Anne Margrete Wejer efter Kongel.
Dispensation, hiemme i Huuset uden Trolovelse og Lysning.

Trol. 19/9-1751. Cop. 2/1-1752.
Peder Siwertsøn med Marthe Olsd.
Caut: August Graver og Anders Ledvorsøn Borstad.

Trol. 22/9-1751. Cop. 7/11-1751.
Hans Anundsøn med Karen Halvorsd. Wibeto.
Caut: Steen Haatvedt og Anders Evensøn Wibeto.

Trol. 29/9-1751. Cop. 27/12-1751.
Enkemanden Jan Biørnsen Vrk. med Berthe Andersd. Hougen.
Caut: Hans Haralsen og Christen Andersen Holden.


Trol. 14/4-1752. Cop. 10/8-1752.
Sergeant Elias Lascher med Maren Pedersd. Saug.
Caut: Peder Lund og Ole Jonsen Kasted.

Trol. 23/4-1752. Cop. 15/10-1752.
Niels Svendsen med Enken Ingebor Olsd. Nyhuus.
Caut: Hans Bierven og Lars Sørensen Helgen.

Trol. 22/5-1752. Cop. 29/9-1752.
Jens Andersen Torsnæs med Maren Thorsd. Eje.
Caut: Ole Andersen Tufte og Hans Haralsen Hougen.

Trol. 16/9-1752. Cop. ?
Enkemanden Ole Torgussen Saug med Annichen Haagensd.
Caut: Anders Tronsen og Hans Haralsen Hougen.

Cop. 22/9-1752.
Kiøbmanden Sr. Børge Halvorsen af Scheen til Jomfr. Margrethe Weyer efter Kongel.
Dispention Hiemme i Huuset uden trolovelse og Lysning.

Trol. 29/9-1752. Cop. 26/12-1752.
Niels Olsen Ringsevjen til Kirsten Larsd. Holten.
Caut: P. Lund og Niels Olsen Hammermester.

Trol. 14/10-1752. Cop. 26/12-1752.
Enkemanden Svenche Arvesen Sannæs til Enken Kirsten Pedersd. N. Namløs.
Caut: Tyge Sannæs og Lars øvre Sannæs.

Trol. 30/10-1752. Cop. 14/1-1753.
Soldat Ole Andersen Tved og Marte Andersd. Torsnæs.
Caut: Halvor Tved og Anders Lille Hottved.

Trol. 16/11-1752. Cop. 7/1-1753.
Enkemanden Anders Andersen Tinholt til Pigen Karen Brønildsd.
Caut: Hans Bierven og Halvor Anunsen Jentved.

Trol. 19/11-1752. Cop. 28/12-1752.
Soldat Rasmus Pedersen til Pigen Gro Kiøstolsd.
Caut: Niels Søve og Sivert Tejen.


Trol. 29/12-1752. Cop. 12/1-1753.
Soldat Ole Nielsen til Pigen Maren Andersd. Kaasen.
Caut: Jørgen Pedersen Ytterbøe og Wellich Thomasen Ytterbøe.

Trol. 31/12-1752. Cop. 17/6-1753.
Soldat Svend Gullichsen Schoyen (Skougen?) til Pigen Gunnill Hovelsd.
Caut. Ole Gullichsen Tveten og Ole Thorsen Tvetten.

Trol. 6/1-1753. Cop. 4/2-1753.
Knud Hansen fra Hørte til Pigen Maren Rasmusd. Vrk.
Caut: Niels Olsen Hammermester og Hans Pedersen Saug.

Trol. 16/2-1753. Cop. 23/4-1753.
Soldat Ole Steensen Hottved til Pigen Margrethe Halvorsd. lille Hvale.
Caut: Anders Nielsen Lille Hottved og Hans Anunsen Vibeto.

Trol. 8/3-1753. Cop. i Gjerpen (21/7-1753).
Soldat Ole Andersen af Gierpen Sogn til Pigen Kirsten Eschilsd. Wasdalen.
Caut: Jon Poulsen Helgen og Jens Andersen Gieddeboe.

Trol. 25/4-1753. Cop. 30/9-1753.
Soldat Arve Jonsøn til Johanne Haralsd.
Caut. Anders Ledvorsøn og Lars Olsen Brenne.

Trol. 25/4-1753. Cop. 11/6-1753.
Arve Andersøn til Karen Haralsd..
Caut: Anders Ledvorsøn og Lars Olsen Brenne.

Trol. 17/6-1753. Cop. 23/9-1753.
Corporal Christen Opsal til Pigen Kirsten Gundersd Monen (Moane?).
Caut: Ole Jonsen Store Hvale og Anders Ledvorsen Borstad.

Trol. 11/6-1753. Cop. 29/9-1753 (Mikkelsmesse).
Lars Matsen til Pigen Dorthe Olsd. Saug.
Caut: Anders Tronsen og Hans Haralsen.

Trol. 29/7-1753. Cop. 4/11-1753.
Enkemanden Ole Axelsen Saug. til Pigen Anna Maria Hansd. Qværnodden.
Caut: Peder Lund og Niels Olsen Hammermester.

Trol. 5/8-1753. Cop. 2/1-1754.
Soldat Anders Thorsen til Pigen Lisbet Olsd. Holden.
Caut: Anders Olsen Tved og Halvor Olsen Tved.

Trol. 9/9-1753. Cop. 2/11-1753.
Soldat Niels Isaachsøn til Pigen Birthe Hansd.
Caut: Anders Olsen Tved og Halvor Olsen Tved.

Trol. 30/9-1753. Cop. 29/12-1753.
Soldat Lars Sørensen Helgen til Pigen Anna Simensd. Kløvedal.
Caut: Anders Tronsen og Hans Haralsen Saugmester.

Trol. 23/10-1753. Cop. 13/1-1754.
Enkemanden Lars Hansen til Enken Berthe Hansd.
Caut: Ole Alfsen og Henrich Henrichsen.

Trol. 2/11-1753. Cop. 3/1-1754.
Knud Christensen Lucenæs til Pigen Anna Jacobsd. Grønnesteen.
Caut: Ole Nielsen Namløs og Hans Tovsen Lille Kolstad.


Trol. 30/12-1753. Cop. 24/2-1754.
Brønild Hansøn og Maren Andersd.
Caut: Ole Nielsen Namløs og Ole Halvorssen Jentved.

Trol. 26/12-1753. Cop. 2/2-1754.
Soldat Anders Nedre Lunde og Anna Halvorsd.
Caut: Lars Johannesen Opsal og Ole Sivertsen Brenne.

Trol. 15/4-1754. Cop. 21/7-1754.
Enkemanden Jens Andersen Lien og Pigen Marthe Arnesd. Gunnerød.
Caut: Augustinus Graver og Anders Ledvorsen Borstad.

Trol. 16/6-1754. Cop. 25/8-1754.
Ole Nielsøn og Anne Jacobsd.
Caut: Didrich Altenburg og Anders Tronsøn.

Trol. 23/6-1754. Cop. 1/11-1754.
Johannes Rasmusen og Ingebor Tollefsd.
Caut: P. Lund og Hans Pedersen Saugmester.

Trol. 30/6-1754. Cop. 21/9-1754.
Knud Sørensøn og Lisbet Monsd.
Caut: Jon Steensøn og Niels Olsøn.

Trol. 14/7-1754. Cop. 25/7-1754.
Sjr. Lieutenant Ernst David von Reiche til Jomfr. Lovise Rith(?).
Caut: W.W. Bruun og B. Halvorsøn.

Trol. 4/8-1754. Cop. 15/9-1754.
Tolf Pedersøn til Sara Bentzd.
Caut: Niels Olsen og Jon Stensen, Former.

Trol. 11/8-1754. Cop. 10/11-1754.
Thomas Thomæsøn til Birthe Larsd.
Caut: J. Gundersen og Hans Pedersen Saugmester.

Trol. 13/10-1754. Cop. 26/12-1754.
Enkemanden Rasmus Nielsen til Inger Tollefsd.
Caut: Anders Tronsen og Hans Pedersen Saugmester.

Trol. 24/11-1754. Cop. 29/12-1754.
Hans Olsen til Kirsten Torstensd.
Caut: Peder Lund og Niels Olsen Hammermester.


Trol. 1/12-1754. Cop. 26/1-1755.
Thomas Nielsen Møller til Dorthe Thoersd.
Caut: Peder Lund og Niels Olsen Hammermester.

Trol. 5/1-1755. Cop. ?
Knud Christophersen til Anna Pedersd.
Caut: Steen Hottved og Halvor Tved.

Trol. 16/2-1755. Cop. 8/6-1755.
Halvor Andersøn med Kirsti Tovsd.
Caut: Niels Søve og Søren Fæhn.

Trol. 27/2-1755. Cop. 13/8-1755.
Wetle Evensøn og Maren Erichsd.
Caut: Rasmus Thorsøn Eje og Michel Knudsøn Suusaas.

Trol. 19/3-1755. Cop. 27/4-1755.
Wetle Gregersøn og Catrine Jørgensd.
Caut: Anders Nedre Lunde og Ole Øvre Lunde.

Trol. 5/4-1755. Cop. 1/8-1755.
Steen Bertelsøn og Kirsti Larsd.
Caut: Jørgen Pedersøn Yttrebøe og Kittel Brønilsøn Jentved.

Trol. 13/4-1755. Cop. 22/6-1755.
Soldat Daniel Matzen og Ingebor Pedersd. Vrk.
Caut: Anders Tronssen og Hans Pederssen.

Trol. 27/4-1755. Cop. 24/8-1755.
Svennum Haralsøn og Marthe Tollefsd.
Caut: Ole Nielsøn Namløs og Johannes Nielsen Namløs.

Trol. 26/4-1755. Cop. 30/6-1755.
Torgrim Christensøn og Mari Evensd.
Caut: Gullich Asgersøn Namløs og Halvor Anunsøn Namløs.

Trol. 20/5-1755. Cop. 29/9-1755.
Anders Jonsøn og Inger Nielsd.
Caut: Svenke Arvesøn og Gudmun Pedersøn.

Trol. 21/5-1755. Cop. 30/6-1755.
Soldat Thor Tollefsen Høgdalen og Marthe Hansd.
Caut: Claus Hend. Weyer og P. Lund.

Trol. 14/6-1755. Cop. 19/10-1755.
Ole Hansen og Inger Nielsd. Steensholt.
Caut: Gunder Pedersen Rommenæs Westre og Gunder Andersen Rommenæs østre.

Trol. 15/6-1755. Cop. 7/9-1755.
Ener Svensen Saug. og Karen Olsd.
Caut: Anders Tronsen og Hans Haralsen Saugmester.

Trol. 18/7-1755. Cop. 21/9-1755.
Soldat Sivert Tollefsen og Ingebor Olsd.
Caut: Gunder Jensen østre Heisholt og Halvor Annunsen Namløs.

Trol. 10/8-1755. Cop. 2/11-1755.
Gunner Hansøn og Catrine Madsd.
Caut: J. Gunders. østre Rommenæs og Gunder Pedersen vestre Rommenæs.

Trol. 10/8-1755. Cop. 1/11-1755.
Christopher Olsen og enken Kirsten Nielsd. Tufte.
Caut: Niels Olsen Søve og Hans Helgesen Tufte.

Trol. 10/8-1755. Cop. 29/9-1755.
Christen Erichsen Halvorstaae og Karen Hansd.
Peder Jensen Omtved og Lars Olsen Schiørholt.

Trol. 14/9-1755. Cop. 1/11-1755.
Anders Hansen og Guro Jonsd. Heisholt.
Caut: Johannes Gullichsen Heisholt og Gunder Jensen østre Heisholt.

Cop. 18/9-1755.
Copulered efter Kongl. allernaadigste Bevilgning paa Skibsnæs i Helgen annex, Iver Helgesen Lund og Elen Jacobsd.
Caut: Peder Lund og Brønill Gundersen Tvedsplads.

Trol. 27/9-1755. Cop. 25/12-1755.
Lars Isaachsøn og Live Asgiersd.
Caut: Niels Olsen Søve og Hans Helgesen Tufte.

Trol. 12/10-1755. Cop. 16/11-1755.
Ole Pedersøn og Giertrud Jacobsd.
Caut: Anders Tronsen og Hans Pedersen Saug.

Trol. 23/11-1755. Cop. 26/12-1755.
Niels Engelbretsen Bergmand og Ingebor Rasmusd.
Caut: Jørgen Pedersen Ytrebøe og Jon Poulsen Helgen.

Trol. 19/11-1755. Cop. 8/2-1756.
Halvor Jensen Biørndalen og Maren Danielsd.
Caut: Halvor Simonsen N. Vibeto og Hans Annunsen øvre Vibeto.


Trol. 2/1-1756. Cop. 7/6-1756.
Anders Olsen Tufte og Elian Olsd.
Caut: Hans Helgesen Tufte og Arve Olsen Holden.

Trol. 2/1-1756. Cop. 25/7-1756.
Friderich Olsen Wibeto og Anna Olsd. Holden.
Caut: Hans Helgesen Tufte og Arve Olsen Holden.

Trol. 13/4-1756. Cop. 20/6-1756.
Johannes Olsen Stuen og Agatha Andersd Borstad.
Caut: Augustinus Jensen Graver og Anders Sørensen Store Hvale.

Trol. 20/4-1756. Cop. 29/8-1756.
Enkemand Annund Matsen Saug. og Elen Pedersd. Saug.
Caut: Anders Tronsen og Hans Haralsen Saugmester.

Trol. 10/5-1756. Cop. 26/9-1756.
Anders Halvorsen og Marthe Olsd.
Caut: Peder Lund og Hans Pedersen Saugmester.

Trol. 16/5-1756. Cop. 29/9-1756.
Soldat Anders Sivertsen og Aasill Olsd. Graver.
Caut: Anders Store Hvale og Ole Store Hvale.

Trol. 8/6-1756. Cop. 12/9-1756.
Ole Wraalsen og Kirsten Halvorsd. Meltey.
Caut: Anders Olsen Tved og Ole Simonsen Baxaas.

Trol. 23/7-1756. Cop. 17/10-1756.
Jens Olsen Ringsevjen og Berte Olsd. Tofte.
Caut: P. Lund og Niels Olsen Hammermester.

Trol. 10/10-1756. Cop. ved Næs 27/12-1756.
Lorentz Pedersen Solverud av Næshæred og enken Berthe Larsd. Myren.
Caut: Anders Olsen Tved og Brønnill Gundersen Tvedsplads.

Trol. 23/10-1756. Cop. 21/11-1756.
Arve Andersen Vrk. og Kirstine Rasmusd. Saug.
Caut: Anders Olsen Tved og Brønnill Gundersen Tvedplads.

Cop. 31/10-1756.
Efter Kongl. allernaadigst Dispensation, uden foregaaende trolovelse, Copulered 31/10 Tron Kiøstolsen lille Hottved og Pigen Johanne Rasmusd.
Caut: P. Lund og Niels Olsen Hammermester.

Trol. 6/11-1756. Cop. 19/12-1756.
Enkemand Brønnill Olsen til Maren Hansd.
Caut: Thomas Hansen Fæn og Johannes Nielsen Namløs.


Trol. 11/12-1756. Cop. 6/1-1757.
Christen Olsen Sannes till Guro Kiøstolsd.
Caut: Gudmun Pedersen Sannes og Lars Nielsen Sannes.

Trol. 4/1-1757. Cop. 15/2-1757.
Anders Larsen till Johanne Svensd.
Caut: P. Lund og Halvor Olsen Tved.

Trol. 28/3-1757. Cop.?
Andreas Michaelsen Herbst til Magrethe Andersd. Hyel Munchen.
Caut: Lensmanden Jacob Gundersen og Arne Pedersen Wærstad.

Trol. 26/3-1757. Cop. 1/11-1757.
Isach Jacobsen med Kirsti Weljursd.
Caut: Thomas Fæhn og Søren Fæhn.

Trol. 12/4-1757. Cop. 24/7-1757.
Soldat Børger Simonsen Kløvedall til Maren Tygesd.
Caut: Sergeant Jens Holten og Arne Andersen Wærstad.

Trol. 24/4-1757. Cop. 16/10-1757.
Soldat Rasmus Erichsen Store Hvale til Berthe Andersd. Brudeskiær.
Caut: Anders Store Hvale og Ole Jonsen Store Hvale.

Trol. 1/5-1757. Cop. 4/9-1757.
Pramroer Peder Nielsen med Kari Poulsd.
Caut: Niels Olsen Hammersmed og Jon Steensen.

Trol. 1/5-1757. Cop. 29/9-1757.
Halvor Sørensen med Kirsti Olsd.
Caut: Michel Susaas og Rasmus Eje.

Trol. 19/6-1757. Cop. 30/10-1757.
Mathiis Torstensen ved Vrk. og Anna Larsd.
Caut: P. Lund og Niels Olsen Hammermæster.

Trol. 19/6-1757. Cop. 25/9-1757.
Soldat Niels Elefsen og Anna Gundersd. Monen.
Caut: Lensmanden Anders Olsen Funnemark i Lundehæred og Ole Jonsen Store Hvale.

Trol. 27/8-1757. Cop. 11/11-1757.
Enkemand Torsten Annusen paa Vrk. og Anna Engelbretsd.
Caut: Peder Lund og Niels Olsen Hammermæster.

Trol. 28/8-1757. Cop. 2/10-1757.
Gunder Halvorsen Lille Hvale og Anna Olsd. Giesholt av Solum hæred.
Caut: Ole Sivertsen Brenne og Arve Olsen Holden.

Trol. 17/9-1757. Cop. 30/10-1757.
Mads Andersen fra Hørte og Margrethe Nielsd. ved Saugerne.
Caut: Peder Lund og Clemmet Nielsen (sign: C. N. S.).

Trol. 29/9-1757. Cop. 6/11-1757.
Hans Mortensen ved Verket og Giertrud Margrethe Hansd.
Caut: P. Lund og Niels Olsen Hammermæster.

Trol. 2/10-1757. Cop. 13/11-1757.
Jens Thorsen og Maren Madsd.
Caut: Thomas Hansen Fæhn og Arve Olsen Holden.

Trol. 23/10-1757. Cop. 23/10-1757.
Copulered efter Kongl. allernaadigste Dispensation hiemme i Huuset, Mæster Christen Hansen Smed till Pigen Karen Helgesd. fra Schien.
Caut: Niels Olsen Hammermæster og Jon Steensen Former.

16 Par.


Trol. 18/12-1757. Cop. 12/2-1758.
Colbiørn Evensen til Enken Kirsten Poulsd.
Caut: Ole Sivertsen Brenne og Søren Sivertsen Fæhn.

Trol. 26/12-1757. Cop. 29/4-1758.
Soldat Sven Andersen til Kirsten Torbiørnsd.
Caut: Gunder Pedersen Rommenæs og Arve Olsen Holden.

Trol. 22/2-1758. Cop. 28/3-1758.
Skræddersven Jørgen Tobiasen til Enken Anna Maria Hansd. paa Vrk.
Caut: Peder Lund og Lars Hansen Saugmæster.

Trol. 4/3-1758. Cop. 24/6-1758.
Saugdreng Annund Madsen til Thone Maria Olsd. Ulefoss.
Caut: Anders Tronsøn og Hans Harralsøn Saugmæster.

Trol. 16/5-1758. Cop. 1/11-1758.
Anders Andersen Tornes (Torsnæs) til Maren Halvorsd.
Caut: Niels Olsøn Søwe og Anders Olsøn Tved.

Trol. 16/7-1758. Cop. 30/9-1758.
Enkemanden Anders Sørensøn ved Vrk. til Giertrud Nielsd.
Caut: P. Lund og Niels Olsøn Hammermæster.

Cop. 20/7-1758.
Den 20de Julie Copulered efter Kongl. Dispensation uden foregaaende Trolovelse og Lysning, hiemme i Huuset, Hr. Anders Andersøn Baar, Sognepræst til Tysnes Præstegield i Bergen Stift, til Jomfru Margrete Engelbretsd. Bomhof, som tillige med den Kongl. Dispensation haver overleveret deres Copulations Seddel dateret Schien d. 14. Julie 1758.
Caut: N. Knub og E. Bomhoff.

Trol. 8/10-1758. Cop. 5/11-1758.
Soldat Peder Pedersøn til Maren Jørgensd.
Caut: Anders Rolfsøn under Lunde og Anders Ledvorsen Borstad.

Cop. 20/10-1758.
Den 20de Oct. Copulered efter Kongl. Dispensation uden faaregaaende Trolovelse og Lysning, hiemme i Huuset,
Borger i Langesund, Sr. Hans Line(?) til Mademoicelle Annichen Anthonette Dorothea Sueckow.
Caut: A. Rongtved og H. L Tyrholm.

9 Par.


Trol. 31/12-1758. Cop. 3/6-1759.
Gunder Halvorsøn og Maren Sivertsd.
Caut. J. Gullichsen Heisholt og Ole Halvorsen Jentved.

Trol. 15/2-1759. Cop. 5/4-1759.
Jørgen Thorsøn Søwe og Ingebor Andersd. Torsnæs.
Caut: Thomas Hansøn Fæhn og Svennum Harralsøn Fæhn.

Trol. 13/3-1759. Cop. 28/10-1759.
Soldat Anders Jacobsen Holden og Aaste(?) Tollefsd.
Caut: Niels Olsøn Søwe og Arve Olsøn Holden.

Trol. 9/4-1759. Cop. 24/9-1759.
Anders Arnesøn Gunnerud og Ingebor Johannisd. Schiørholt.
Caut: Christen Thorsøn Bergene i Mælum Sogn og Claus Carlsøn Bergene i Mælum Sogn.

Trol. 16/4-1759. Cop. 5/6-1759.
Enkemand Anders Jonsøn og Enken Cathrine Jørgensd. øvre Lunde ved Kongebrev.
Caut: Ole Jonsøn Store Hvale og Anders Ledvorsøn Borstad.

Trol. 29/4-1759. Cop. 26/6-1759.
Saugdreng Daniel Jonsøn til Pigen Sara Eliæd.
Caut: Forvalter Diderich Altenburg og Anders Tronsøn.

Trol. 4/5-1759. Cop. 8/10-1759.
Soldat Peder Eliæsøn Eje og Gro Rasmusd.
Caut: Michel Knudsøn Suusaas og Rasmus Thorsøn Eje.

Trol. 26/5-1759. Cop. 19/8-1759.
Blef Matias Tostensen paa Vrk. trolofvet til Alleth Knudsd. fra Brevig.
Caut: Monsieur Peder Lund og Joen Stensen.

Trol. 31/5-1759. Cop. 1/10-1759.
Soldat Halvor Olsøn Holdensettre og Maren Pedersd. Holtet.
Caut: Gudmun Pedersøn Sannes og Johannes Johannessøn Ullevig.

Trol. 17/6-1759. Cop. 28/9-1759.
Lars Pedersøn Saug. og Enken Anna Hansd. Møller.
Peder Lund og Anders Tronsøn.

Trol. 1/9-1759. Cop. 17/11-1759.
Enkemanden Mads Annunsøn ved Sauggene og Enken Anna Jonsd.
Caut: Anders Tronsøn og Ole Alfsøn.

Trol. 8/9-1759. Cop. 29/9-1759.
Hammersmed svenden Ole Nielsøn Finsrød til Pigen Karen Tygesd. under Sannes.
Caut: P. Lund og Halvor Olsøn Tved.

Trol. 23/9-1759. Cop. 31/12-1759.
Peder Jensøn paa Vrk. og Pigen Maria Nielsd.
Caut: Niels Olsøn Hammermæster og Jon Steensøn Former.

Trol. 13/10-1759. Cop. 10/11-1759.
Peder Olsøn Monen af Seudehæret og Pigen Gro Tollefsd.
Caut: Anders Tronsøn ved Saugene og Ole Alfsøn ved Saugene.

14 Par.


Trol. 27/12-1759. Cop. 24/2-1760.
Soldat Kittil Isachsøn Fæhn og Pigen Anna Andersd.
Caut: Søren Sivertsøn Fæhn og Svennum Harralsøn Fæhn.

Cop. 20/3-1760.
Den 20. Martii copuleret efter Kongl. allernaadigst Dispensation Hiemme i Huuset, Saug Forvalter ved Ullefos,
Seign. Didrich Altenburg
og Jomfrue Marrichen Barth.
Caut: P. Lund og Søren Bowman.

Trol. 15/5-1760. Cop. 7/9-1760.
Berthel Thomæsøn ved Vrk. og Pigen Maren Andersd.
Caut: Hans Harralsøn Saugsiden og P. Lund.

Trol. 15/6-1760. Cop. 5/10-1760.
Anders Nielsøn Vrk. og Liwe Torgusd. fra Eidanger.
Caut: Halvor Olsøn Tved og Ole Andersøn Tved.

Trol. 21/6-1760. Cop. 27/9-1760.
Niels Hansøn Hougen og Enken Sara Bentsd.
Caut: Hans Pedersøn Saugmæster og P. Lund.

Trol. 23/6-1760. Cop. 13/9-1760.
Hans Andersøn Kaasen og Pigen Anna Rasmusd. Strømodden.
Caut: Anders Tronsøn og Hans Pedersøn Saugmæster.

Trol. 28/6-1760. Cop. 23/10-1760.
Ole Eliæsøn Berget og Pigen Kirsten Andersd. Torsnæs.
Caut: Brønnil Gundersøn Tved og Arve Olsøn Holden.

Cop. 24/7-1760.
Den 24de Julii Copuleret Halvor Andersøn Hyll og Marte Jørgensd. Ofenberg efter foregaaende Trolovelse og
Ægteskabs Lysning af Schiens Prædiche stoel, som deres attest fra Præsten Bloch udviiste, Dateret Schien d. 7de Julii 1760.

Trol. 2/8-1760. Cop. 21/9-1760.
Enkemanden Jacob Evensøn og Pigen Inger Christophersd.
Caut: Anders Tronsøn og Hans Pedersøn Saugmæster.

Trol. 11/10-1760. Cop. 24/12-1760.
Mads Christophersøn og Anna Maria Olsd.
Caut: P. Lund og Jon Steensøn Former.

Trol. 12/10-1760. Cop. 5/11-1760.
Ole Andersøn Kringlefet og Maren Knudsd.
Caut: Michel Knudsøn Suusaas og Ole Wellichsøn Fosse.

Cop. 25/10-1760.
Den 25de Oct. Copuleret efter Kongl. Dispensation Hiemme i Huuset, Niels Pedersøn og Gunnil Bentsd.
Han og haver for Samme ermelte deres Copulations Seddel.
Caut: Niels Olsøn Hammermæster og Jon Steensøn Former.

12 Par.


Trol. 6/12-1760. Cop. 4/1-1761.
Soldat Daniel Madsøn og Anna Eliæd. Berget.
Caut: Anders Tronsøn og Hans Pedersøn Saugmæster.

Trol. 1/2-1761. Cop. 11/5-1761.
Jens Pedersøn ved Vrk. og Aaste Kittilsd.
Caut: P. Lund og Jon Stensøn Former.

Trol. 23/3-1761. Cop. 11/5-1761.
Soldat Michel Svennumsøn og Agatha Nielsd. Galten.
Caut: Lars Johannissøn Galten og Christen Nielsøn Opsall.

Trol. 12/5-1761. Cop. 20/9-1761.
Hans Pedersøn Fæhn og Kirsten Halvorsd. Huvet.
Caut: Anders Nielsøn Lien Hottved og Ole Stensøn Meltej.

Cop. 11/6-1761.
Den 11re Junii Copulered Gunder Sommusøn og Gunnil Evensd. af Lundehæret.
Caut: Søren Jæspersøn Schiella og Torsten Nielsøn Tved i Hvidesøe (Kviteseid).

Cop. 17/6-1761.
Ole Andersøn Funnemarck og Pigen Maren Stenuldsd. af Lundehæret.

Trol. 15/8-1761. Cop. 26/9-1761.
Tolf Nielsøn Jynge og Dorthe Olsd. Kaasen.
Caut: Niels Olsøn Hammersmæster og Anders Tronsøn.

Trol. 6/9-1761. Cop. 4/10-1761.
Niels Nielsøn Opsall og Ingebor Andersd. nedre Lunde.
Caut: Ole Jonsøn Store Hvale og Arve Andersøn Store Hvale.

Trol. 5/9-1761. Cop. 10/10-1761.
Enkemanden Michel Knudsøn Suusaas og Enken Ingebor Olsd. Stafsholt af Flaabøygden.
Caut: Ole Wellichsøn Fosse og Halvor Thorsøn Baxaas.

Trol. 5/9-1761. Cop. 31/10-1761.
Enkemand Jens Olsøn Sandbacken og Anna Olsd. Biørndalen.
Caut: Jon Steensøn og Anders Nielsøn.

Trol. 16/9-1761. Cop. 5/11-1761.
Niels Pedersøn Siljene i Mælum Sogn og Guri Jacobsd. Wærstad.
Caut: Ole Olsøn Jelset og Hans Torbiørnsøn Bierven.

12 Par.


Trol. og Cop. 13/1-1762.
Den 13de Janr. efter foregaaende Trolovelse og ægteskabs Tillysning af Prædike Stolen
Copulered Halvor Jæspersøn og Cathrine Isachsd. Tofte.

Trol. 17/2-1762. Cop. 3/1-1763.
Enkemand Lucas Olsøn og Enken Karen Thorsd.
Caut: Halvor Thorsøn Baxaas og Michel Knudsøn Suusaas.

Trol. 1/4-1762. Cop. 7/11-1762.
Enkemand Ole Larsøn Lille Helgen og Berthe Andersd.
Caut: Jørgen Yttrebøe og Jens Gieddeboen.

Trol. 4/4-1762. Cop. 3/10-1762.
Enkemand Christen Pedersøn Nyhuus og Maren Olsd. Graver.
Caut: Gudmun Sannes og Peder Holtet.

Trol. 10/4-1762. Cop. 23/10-1763.
Ener Pedersøn Langeland og Inger Johannisd.
Caut: Jon Poulsøn Helgen og Ole Larsøn Helgen.

Trol. 9/5-1762. Cop. 17/10-1762.
Thomas Jonsøn Hegland og Aaste Halvorsd. Tved.
Caut: Arve Olsøn Holden og Ole Steensøn Meltey.

Trol. 31/5-1762. Cop. 31/10-1762.
Ole Halvorsen Tved og Marthe Steensd. Store Hottved.
Caut: Johannes Nielsøn Store Namløs og Søren Sivertsøn "Søndre"(?) Fæhn.

Trol. 1/6-1762. Cop. 10/10-1762.
Ole Jensøn Gieddeboen og Anne Schildsd. Wasdal.
Caut: Jørgen Pedersøn Yttrebøe og Jon Poulsøn Store Helgen.

Trol. 2/7-1762. Cop. 29/9-1762.
Peder Johannisøn W. Heisholt og Maren Hansd. Hougen.
Caut: Jon Steensøn Former og Anders Nielsøn Lien Hottved.

Trol. 24/7-1762. Cop. 29/8-1762.
Even Halvorsøn Jentved og Anna Andersd.
Caut: Hans Annundsøn øvre Wibeto og Kittil Brønnilsøn Jentved.

Trol. 29/8-1762. Cop. 10/10-1762.
Jens Jonsøn Gruen og Berte (resten er revet bort, men skal være Berte Isachsd.)
Caut: Svennum Nordre Fæn og Søren Sivertsøn.

10 Par.


Trol. 21/1-1762. Cop. 2/1-1763.
Hans Erichsøn Store Kolstad og Gro Jacobsd. Grønnesteen.
Caut: Hans Tovsøn Lille Kolstad og Gullich Asgersøn Namløs.

Trol. 15/1-1763. Cop. 19/4(?)-1763.
Hans Christensøn og Malene Christophersd.
Caut: P. Lund og Arve Olsøn Holden.

Trol. 5/2-1763. Cop. 3/4-1763.
Smed svend Jan Augustinusøn og Aase Ouensd.
Caut: P. Lund og Mæster Niels Olsøn.

Trol. 25/3-1763. Cop. i Drangedall.
Jørgen Biørnsøn Aase af Drangedall til Ahlis Simonsd. Kløvedall.
Caut: Lars Sørensøn Helgen og Ole Simonsøn Kløvedall.

Trol. 24/4-1763. Cop. 30/10-1763.
Enkemanden Ole Hansøn Steensholt og Enken Maren Jonsd. Borstad.
Caut: Augustinus Graver og Arve Andersøn Store Hvale.

Trol. 14/8-1763. Cop. 18/9-1763.
Ole Nielsøn paa Vrk. og Maren Jonsd. Gruen.
Caut: Niels Olsøn Hammermæster og P. Lund.

Trol. 28/8-1763. Cop. 27/12-1763.
Anders Andersøn Torsnes og Gunnil Tygesd. Hegnen.
Caut: Halvor Olsøn Tved og Ole Andersøn Tved.

Cop. 28/10-1763.
Den 28de Octbr., efter Kongl. allernaadigst Dispensation, Copuleret Hiemme i Huuset Monsieur Peter Bøgelund og Jomfrue Ingebor Maria Øen.
Caut: H. Alstrup og D. Altenborg.

Trol. 6/11-1763. Cop. 4/12-1763.
Annund Sørensøn Skippervold og Margithe Halvorsd. af Eidanger Præstegield.
Caut: Isach Jacobsøn Fæn og Svennum Harralsøn Fæn.

9 Par.


Trol. 13/1-1764. Cop. 17/6-1764.
Soldat Lars Erichsøn og Anna Halvorsd. Huvet.
Caut: Isach Jacobsøn Fæn og Svennum Harralsøn Fæn.

Cop. 8/2-1764.
Den 8de Febr. Copuleret Hiemme i Huuset, efter Kongl. Dispensation, Enkemanden Johannes Gullichsøn Heisholt og Enken Margrethe Poulsd. Bierven.
Caut: Peder Lund og Niels Olsøn Hammermæster.

Cop. 26/2-1764.
Dom. Sexagesima Copuleret Hiemme i Huuset, efter Kongl. Dispensation, Soldat Peder Pedersøn Omtved og Pigen Anna Jørgensd. Yttrebøe.
Caut: Wellich Thomasøn og Hans Tovsøn Lille Kolstad.

Trol. 23/4-1764. Cop. 29/9-1764.
Saugdreng Peder Jonsøn og Marthe Andersd.
Caut: P. Lund og Niels Olsøn Hammermæster.

Trol. 25/4-1764. Cop. 24/6-1764.
Soldat Rasmus Andersøn Rødning og Maren Giertsd.
Caut: Arve Olsøn Holden og Brønnil Gundersøn Tvedsplads.

Trol. 5/5-1764. Cop. 22/7-1764.
Tormo Halvorsøn Kolle og Berte Jensd.
Caut: Ole Nielsøn Store Namløs og Rollev Gundersøn Kolle.

Trol. 12/5-1764. Cop. 1/11-1764.
Hans Torbiørnsøn paa Vrk. og Annichen Hansd.
Caut: Niels Olsøn Hammermæster og P. Lund.

Trol. 11/6-1764. Cop. 16/11-1764.
Anders Pedersøn til Enken Marthe Olsd. paa Vrk.
Caut: Niels Olsøn Hammermæster og Johannes Rasmusøn Marsmæster.

Trol. 12/6-1764. Cop. 21/10-1764.
Gunder Johannisøn Berget til Anna Pedersd.
Caut: Anders Olsøn Tved og Ole Andersøn Tved.

Trol. 2/9-1764. Cop. 7/10-1764.
Enkemanden Anders Olsøn Tofte og Ingebor Olsd. Hegnen.
Caut: Anders Nielsen Lille Hottved og Christopher Olsøn Tofte.

Trol. 9/9-1764. Cop. 14/10-1764.
Soldat Peder Jonsøn Hegland og Karen Andersd. Tved.
Caut: Halvor Olsøn Tved og Ole Andersøn Tved.

Trol. 29/9-1764. Cop. 28/10-1764.
Anders Steensøn Store Hottved og Ragnil Hansd. øvre Wibeto.
Caut: Anders Nielsøn Lille Hottved og Ole Steensøn Meltej.

Trol. 4/10-1764. Cop. 1/11-1764.
Svenche Olsøn Præstgrav og Karen Jensd. Gieddeboen.
Caut: Jørgen Pedersøn Yttrebøe og Ole Larsøn Helgen.

Cop. 8/10-1764.
Den 8de Oct. efter Kongel. allernaadigste Dispensation, Copuleret hiemme i Huuset
Hr. Lieutenant Erich Theodorus Antze
og Jomfrue Johanne Margrethe Bomhof.

Trol. 13/10-1764. Cop. 25/11-1764.
Soldat Niels Andersøn til Pigen Inger Halvorsd. Biørndalen.
Caut: Isach Jacobsøn Fæn og Svennum Harralsøn Fæn.

Trol. 7/11-1764. Cop. 27/12-1764.
Ole Erichsøn Norstaae til Pigen Guro Larsd. paa Omtved.
Caut: Svenche Olsøn Præstgrav og Anders Jensøn Stenstadvold.

Trol. 15/11-1764. Cop. 16/1-1765.
Ole Andersøn Hofde til Pign Ingebor Gullichsd. Namløs.
Caut: Ole Nielsøn Store Namløs og Johannes Nielsøn Store Namløs.

17 Par.


Trol. 4/12-1764. Cop. 20/7-1765.
Peder Hovelsøn Otterkiær til Pigen Annicken Andersd.
Caut: Halvor Thorsøn Baxaas og Michel Knudsøn Suusaas.

Trol. 11/12-1764. Cop. 5/3-1765.
Soldat Torckil Larsøn Heggemoen og Pigen Maren Jensd.
Caut: Halvor Olsøn Tved og Ole Andersøn Tved.

Trol. 28/12-1764. Cop. 14/2-1765.
Anders Torchilsøn Kaasen under Tvettene i Bøeherred og Kirsten Olsd. østre Rommenes.
Caut: Michel Knudsøn Suusaas og Halvor Thorsøn Baxaas.

Trol. 3/1-1765. Cop. 26/5-1765.
Ole Nielsøn Stenstad og Maren Rasmusd.
Caut: Jørgen Pedersøn Yttrebøe og Anders Jensøn Stenstadvolden.

Trol. 3/1-1765. Cop. 12/2-1765.
Skoleholderen paa Værket, Erich Erichsøn Aaseth og Ingebor Anthoniidatter Scholberg.
Caut: P. Lund og D. Altenburg.

Trol. 17/1-1765. Cop. før påske 1765.
Christen Nielsøn ved Saugene og Anna Hansd.
Caut: P. Lund og Saugmæster Hans Harralsøn.

Trol. 9/2-1765. Cop. rundt Påsketider-1765.
Benth Thomæsøn paa Værket og Ingebor Hansd. ved Saugerne.
Caut: Niels Olsen Hammermæster og P. Lund.

Trol. 23/2-1765. Cop. 3/6-1765.
Soldat Isach Andersøn Huve og Inger Christophersd.
Caut: Hans Harralsøn Saugmæster og Jon Stensøn Former.

Cop. 26/2-1765.
Den 26. Febr. efter Kongel. aalernaadigste Dispensation, Copuleret Hienne i Huuset, Hans Hansøn Aannerød af Solum hærred og Maria Wellichsd. Yttrebøe.
Caut: Jørgen Pedersøn Yttrebøe og Anders Jensøn Stenstadvolden.

Trol. 13/3-1765. Cop. 29/6-1765.
Anders Jonsøn Thistedahlen og Anna Joransd.
Caut: Anders Jensøn Stenstadvold og Jørgen Pedersøn Yttrebøe.

Trol. 8/4-1765. Cop. 23/6-1765.
Enkemand Ole Halvorsen Mellem Jentved og Enken Helvig Thomæsd. Holden.
Caut: Hans Annunsøn øvre Wibeto og Anders Evensøn Mellem Wibeto.

Trol. 20/4-1765. Cop. 5/10-1765.
Enkemand Halvor Halvorsen Næberud og Enken Berthe Andersd.
Caut: Ole Nielsøn Namløs og Johannes Nielsen Namløs.

Trol. 27/4-1765. Cop. 22/9-1765.
Enkemand Annund Madsen Saugdreng og Anna Hansd.
Caut: Hans Harralsøn Saugmæster og Erich Aaseth.

Cop. 9/5-1765.
Den 9de May efter Kongel. aalernaadigste Dispansation uden foregaaende Trolovelse, Copuleret Hiemme i Huuset,
Tollef Gundersøn østre Heisholt og Kirsten Andersd. Lille Hottved.
Caut: Peder Jensøn Omtved og Niels Olsøn Hammersmed.

Trol. 18/5-1765. Cop. 28/9-1765.
Soldat Hans Christensøn ved Saugerne og Kirsten Andersd.
Caut: Jon Steensøn Former og Niels Olsøn Hammersmed.

Trol. 22/5-1765. Cop. 9/11-1765.
Soldat Lars Sørensøn Eje og Kirsten Eliæd.
Caut: Halvor Thorsøn Baxaas og Rasmus Thorsøn Eje.

Trol. 28/5-1765. Cop. 14/7-1765.
Lars Andersøn og Marthe Olsd.
Caut: Tron Kiøstolsøn M. Namløs og Johannes Nielsøn Store Namløs.

Trol. 28/5-1765. Cop. 1/11-1765.
Johannes Johannisøn Ullevig og Helge Olsd.
Caut: Gudmun Pedersøn øvre Sannes og Peder Gundersøn Holtet.

Cop. 28/5-1765.
Feria 3die Pentacoste, Copuleret ved Kongel. allernaadigste Dispensation, uden foregaaende Trolovelse, Peder Wellichsøn Yttrebøe og Sarcha Hansd. Hennesøe.
Caut: Niels Olsøn Hvala og Poull Nielsøn Stenstad.

Cop. 29/5-1765.
Copuleret efter Kongel. allernaadigste Dispensation, Jens Augustinusøn Graver og Kirsten Olsd. Store Hvale.
Caut: Jens Larsøn og Lars Sørensøn.

Trol. 3/6-1765. Cop. 5/10-1765.
Jørgen Tollefsøn Bøe og Elen Johannisd. Schiørholt.
Caut. Niels Olsøn Hvala og Poul Nielsøn Stenstad.

Trol. 8/6-1765. Cop. 4/10-1765.
Sven Nielsøn paa Vrk. og Inger Nielsd.
Caut: P. Lund og Niels Olsøn Hammermæster.

Trol. 12/6-1765. Cop. 4/10-1765.
Tambour Elef Eliæsøn og Maren Michelsd.
Caut: Michel Knudsøn Suusaas og Rasmus Thorsøn Eje.

Trol. 20/6-1765. Cop. 24/11-1765.
Sergeant Hans Hansøn Kolstad og Pigen Jøran Thorsd.
Caut: Niels Olsøn Hvala og Peder Jensøn Omtved.

Trol. 23/6-1765. Cop. 11/8-1765.
Anders Jørgensøn paa Store Hvale og Ingebor Pedersd. paa Graver.
Caut: Ole Jonsøn Store Hvale og Arve Andersøn Store Hvale.

Trol. 23/6-1765. Cop. 13/10-1765.
Enkemand Hans Evensøn og Enken Marthe Olsd.
Caut: Jens Langeland og Lars Olsøn Schiørholt.

Trol. 24/6-1765. Cop. 30/9-1765.
Tollef Tollefsøn Store Hvale og Gunnil Olsd. øvre Lunde.
Caut: Ole Jonsøn Store Hvale og Arve Andersøn Store Hvale.

Trol. 1/7-1765. Cop. 20/10-1765.
Soldat Torgrim Annunsøn øvre Sannes og Berthe Andersd.
Caut: Johannis Johannisøn Ullevig og Peder Gundersøn Holtet.

Trol 3/7-1765. Cop. 6/10-1765.
Enkemand Tyge Olsøn Gravning og Enken Lisbeth Hansd.
Caut: Johannis Johannisøn Ullevig og Peder Gundersøn Holtet.

Trol. 15/8-1765. Cop. ved Mælum Kirke.
Iver Thorsøn Bergene (Bergan) av Mælum Sogn og Ingebor Hansd.
Caut: Sergeant Jens Langeland og Isach Pedersøn Mælum.

Trol. 17/8-1765. Cop. 19/10-1765.
Jens Hansøn Bierven og Matea Tygesd.
Caut: Niels Olsøn Hammersmed og Jørgen Pedersøn Yttrebøe.

Trol. 24/8-1765. Cop. 10/10-1765.
Even Olsøn og Ingebor Nielsd.
Caut: Jens Langeland og Lars Sørensøn Helgen.

Trol. 1/9-1765. Cop. 7/11-1765.
Harrald Tollefsen Bøe og Karen Rasmusd.
Caut: Niels Olsøn Hvalen og Poull Nielsøn Stenstad.

Trol. 17/10-1765. Cop. 11/1-1766.
Thor Rasmusøn Eje og Berthe Ouensd.
Caut: Lensmand Johannes Gullichsøn V. Heisholt og Halvor Thorsøn Baxaas.

34 Par.


Trol. 26/12-1765. Cop. 22/6-1766.
Soldat Ole Elefsøn Godtid og Aaste Jonsd. Suusaas.
Caut: Niels Andersøn Funnemarch og Ole Andersøn Funnemarch.

Trol. 5/1-1766. Cop. 31/3-1766.
Hans Johannisøn Heisholt og Guri Olsd. Hegnen.
Caut: Anders Nielsøn Hottved og Ole Halvorsøn Hottved.

Trol. 5/1-1766. Cop. 9/8-1766.
Christopher Hansøn fra Dorholt i Lundehærret og Ingebor Ledvorsd. Graver.
Caut: Peder Jæspersøn Dorholt og Peder Torbiørnsøn Dorholt.

Trol. 8/1-1766. Cop. 8/3-1766.
Enkemand Niels Nielsøn Opsahl og Enken Gunnil Tollefsd.
Caut: Hans Tovsøn Lille Kolstad og Niels Olsøn Hvala.

Trol. 5/3-1766. Cop. 6/7-1766.
Claus Jacobsøn Værstad og Anna Johannisd.
Caut: Jens Hansøn Bierven og Anders Pedersøn Siljene.

Trol. 25/3-1766. Cop. 28/9-1766.
Verksarb. Jens Nielsøn den yngre og Gunnil Johannisd.
Caut: Niels Olsøn Hammermæster og Jon Steensøn Former.

Trol. 23/3-1766. Cop. 8/6-1766.
Hammersmed Svend, Tron Mognsøn og Maren Pedersd.
Caut: P. Lund og Niels Olsøn Hammermæster.

Trol. 31/3-1766. Cop. 27/7-1766.
Niels Larsøn øvre Sannes og Giertrud Halvorsd.
Caut: Halvor Andersøn Lille Hvale og Ole Sivertsøn Brenne.

Trol. 12/7-1766. Cop. 5/10-1766.
Enkemand Wellich Thomæsøn og Enken Maren Hansd.
Caut: Jørgen Pedersøn Yttrebøe og Peder Jensøn Omtved.

Trol. 10/8-1766. Cop. 2/11-1766.
Peder Pedersøn og Aase Olsd.
Caut: Jens Langeland og Anders Olsøn Store Huve.

Trol. 7/9-1766. Cop. 12/10-1766.
Soldat Halvor Erichsøn Sande og Live Ellefsd Store Kolstad.
Caut: P. Lund og Hans Helgesøn Tofte.

Trol. 12/10-1766. Cop. 2/11-1766.
Johannes Augustinsøn Graver og Karen Olsd. Store Hvale.
Caut: Lars Johannisøn Opsall og Anders Jonsøn øvre Lunde.

Trol. 9/11-1766. Cop. 4/1-1767.
Even Halvorsøn Huvet og Aase Torgrimsd.
Caut: Halvor Olsøn Tved og Ole Halvorsen Holden.

13 Par.


Trol. 11/1-1767. Cop. 5/7-1767.
Soldat Jon Ellefsøn Stuerud av Lundehærret og Berthe Rygesd.
Caut: Halvor Olsøn Tved og Ole Andersøn Tved.

Trol. 18/1-1767. Cop. 8/6-1767.
Haagen Christophersøn Vrk. og Berthe Andersd.
Caut: P. Lund og Niels Olsøn Hammermæster.

Trol. 31/1-1767. Cop. 29/8-1767.
Jens Nielsøn den Store paa Verket og Anna Jensd.
Caut: Niels Olsøn Hammermæster og P. Lund.

Trol. 8/2-1767. Cop. 9/6-1767.
Jon Olsøn Fæbache og Marthe Andersd. nordre Jentved.
Caut: Tron Kiøstolsøn mellem Namløs og Gullich Asgiersøn Søndre Namløs.

Trol. 14/2-1767. Cop. 15/8-1767.
Søren Pedersøn Vrk. og Ingebor Erichsd.
Caut: P. Lund og C. Rasmusen.

Cop. 25/3-1767.
Efter Kongel. allernaadigste Dispensation uden foregaaende Trolovelse og Lysning, Copuleret Hiemme i Huuset den 25. Marti,
Peder Thordsøn Hosey til pigen Anna Wellichsd. Yttrebøe.
Caut: Jørgen Pedersøn Yttrebøe og Peder Jensøn Omtved.

Trol. 9/5-1767. Cop. 31/10-1767.
Claus Jensøn paa Vrk. og Guri Nielsd.
Caut: P. Lund og Jon Steensøn Former.

Trol. 9/6-1767. Cop. 2/7-1767.
Hans Gundersøn Kringelfet og Kirsten Johannisd. V. Heisholt.
Caut: Lensmand J. Gullichsøn V. Heisholt og Peder Johannisøn Tvara.

Trol. 9/6-1767. Cop. (Ditto? Eller gift i Mælum).
Christen Clausøn Bergene i Mælum Sogn og Berthe Olsd. Kolle.
Caut: Christen Hougelien og Abraham Brusett.

Trol. 24/6-1767. Cop. 27/9-1767.
Peder Larsøn Myren og Sara Johansd. Vrk.
Caut: Halvor Olsøn Tved og Ole Andersøn Tved.

Trol. 27/6-1767. Cop. 19/9-1767.
Peder Olsøn ved Saugene og Enken Anna Pedersd.
Caut: Hans Harraldsøn Hougen og Hans Christensøn Saug.

Trol. 29/8-1767. Cop. 27/12-1767.
Enkemand Johan Arvesøn Vrk. med Enken Boel Torstensd.
Caut: P. Lund og Niels Olsøn Hammermæster.

Cop. 16/9-1767.
Efter Kongel. allernaadigs Dipensation Copuleret den 16de Sept. Hiemme i Huuset,
Sjr. Fendrich Engelbret Christopher Bomhoff
og Madame Marichen Barth enke av Sal. D. Altenburg.
De caverende for Ægteskabet vare Hr. Cammer Raad Rougtved og Hr. Leutenant Erick Theodoras Antze.

Trol. 26/9-1767. Cop. 11/10-1767.
Enkemanden Tyge Jacobsøn Hegnen og Anna Olsd. Præstgrav.
Caut: Halvor Olsøn Tved og Ole Andersøn Tved.

Trol. 29/9-1767. Cop. 1/11-1767.
Gregar Wetlesøn av Lunde og Aslou Gullichsd. Brenne.
Caut: Ole Torgrimsøn øvre Lunde og Halvor Andersøn Lille Hvale.

Trol. 13/10-1767. Cop. 28/12-1767.
Enkemand Giert Ditlevsøn Syverhuus under Bøe og Giertrud Andersd. Søwe.
P. Lund og Jon Steensøn Former.

16 Par.


Trol. 25/11-1767. Cop. 2/2-1768.
Torbiørn Jensøn Lommerud og Anna Sivertsd.
Caut: P. Lund og Halvor Olsøn Tved.

Trol. 29/11-1767. Cop. 11/1-1768.
Smedde Svend Peder Olsøn fra Schien og Cathrine Hansd.
Caut: Jens Augustinusøn Graver og Ole Hansøn Borstad.

Cop. 4/1-1768.
Den 4de Janr.  Copulered efter Kongel. allernaadigst Dispensation, Hiemme i Huuset paa Østre Rommenes
Welædle Seignr. Severin Kræfting og Jomfrue Karen Berg.

Trol. 2/2-1768. Cop. 19/6-1768.
Soldat Johannes Olsøn Hougelien under Østerholt i Lundehærred og Ingeri Thorchilsd. paa Vestre Rommenes.
Caut: P. Lund og Former Jon Stensøn.

Trol. 13/4-1768. Cop. 17/9-1768.
Peder Thomæsøn øvre Eje og Sissell Jonsd. Baxaas.
Caut: Halvor Thorsøn Baxaas og Michel Knudsøn Suusaas.

Trol. 23/5-1768. Cop. 21/8-1768.
Soldat Ole Helgesøn av Hvalebøe og Ingebor Siversd.
Caut: Ole Sivertsøn Brenne og Lars Johannisøn Opsall.

Trol. 24/5-1768. Cop. 2/7-1768.
Jacob Arvesøn Wærstad og Maren Nielsd. Hvala.
Caut: Ole Halvorsøn Holden og Kittil Brønnilsøn Jentved.

Trol. 11/6-1768. Cop. 3/10-1768.
Halvor Pedersøn og Enken Karen Harralsd. Store Hvale.
Caut: Ole Jonsøn Store Hvale og Jens Augustinusøn Grawer.

Trol. 25/6-1768. Cop. 30/9-1768.
Soldat Lars Olsøn ved Saugerne og Sara Christensd.
Caut: Peder Lund og Hans Christensøn ved Saugerne.

Trol. 21/8-1768. Cop. 30/9-1768.
Tormo Nielsøn Olsbrygge og Karen Olsd. Store Namløs.
Caut: Jøregn Pedersøn Yttrebøe og Wellich Thomæsøn Yttrebøe.

Trol. 19/9-1768. Cop. 20/10-1768.
Sigur Kittelsøn Norendal av Næs hærred og Enken Anna Halvorsd. Nedre Lunde.
Caut: Ole Jonsøn Store Hvale og Ole Halvorsøn Holden.

Trol. 25/10-1768. Cop. 28/12-1768.
Soldat Halvor Andersøn Lille Huve og Maren Jonsd. fra Hyttene.
Anders Jensøn Stenstadvold og Anders Olsøn Store Huve.

12 Par.


Trol. 16/4-1769. Cop. 21/10-1769.
Anders Gulbransøn Præstegaarden og Ingebor Hansd.
Caut: P. Lund og Ole Halvorsøn Holden.

Trol. 10/6-1769. Cop. 30/9-1769.
Tollef Pedersøn paa Namløs og Anna Erichsd.
Caut: Hans Helgesøn Tofte og Anders Thomasøn N. Fæn.

Cop.  11/6-1769.
Den 11re Jun. Copuleret hiemme i Huuset uden foregaaende Trolovelse og Lysning efter Kongel. allernaadigste Dispensation,
Monsieur Poul Amundsøn Paus paa Flom av Hvidesøe Præstegield og Jomfru Marianna Charlotta Adolphe Lorentsd. Schiøn paa Holden Præstegaard.

Trol. 1/8-1769. Cop. 30/10-1769.
Christian Olsøn Ringsevje og Marthe Christensd. Schiørholt.
Caut: P. Lund og Jon Stensøn Former.

Trol. 10/8-1769. Cop. 1/11-1769.
Enkemanden Christen Isachsøn Tofte og Ingebor Sørensd.
Caut: P. Lund og Anders Olsøn Tofte.

Trol. 22/8-1769. Cop. 24/10-1769.
Morten Jensøn Gieddeboen og pigen Marthe Nielsd. Merdøe under Aarhuus i Gierpen sogn.
Caut: Eschil Rasmusøn Wasdalen og Svenche Olsøn Præstgrav.

Trol. 8/10-1769. Cop. 19/11-1769.
Ole Christophersøn paa Verket og Inger Maria Tolfsd.
Caut: Hammermæster Niels Olsøn og Formeren Jon Steensøn.

7 Par.


Trol. 24/11-1769. Cop. 1/11-1770.
Christen Jonsøn Store Helgen og Kirsten Poulsd. Stenstad.
Caut: Jens Hansøn Bierven og Ole Nielsøn Stenstad.

Cop. 20/12-1769.
Den 20de Dec. Copuleret Hiemme i Huuset uden faaregaaende Trolovelse og Lysning av Prædike Stoelen efter Kongel. allernaadigste Dispensation,
Hr. Forvalter Christen Rasmussen og Jomfrue Hedevig Jacobea Jørgensen paa Holden Værk.

Cop. 8/1-1770.
Den 8de Januar. Copuleret Sognepræsten til Holden Præstegield Velædle og Velærede Hr. Alexander Leopold Carlheim og Jomfrue Margrethe Elisabeth Wølner, efter Kongel. allernaadigste Dispensation, udj Holden Hoved Kircke.

Trol. 15/1-1770. Cop. 5/6-1770.
Soldat Hans Nielsøn Stensrud og Karen Tollefsd.
Caut: Anders Nielsøn Lille Hottved og Halvor Olsen Tved.

Trol. 19/2-1770. Cop. 17/4-1770.
Jacob Andersøn Jentved og Karen Andersd. Torsnes.
Caut: Hans Helgesøn Tofte og Kittil Brønilsøn Jentved Nordre.

Trol. 18/2-1770. Cop. 29/6-1770.
Peder Christophersøn Vrk. og Pigen Maren Pedersd. fra Schien.
Caut: Niels Olsøn Hammermæster og P. Lund.

Trol. 25/2-1770. Cop. 4/6-1770.
Jon Sivertsøn nedre Lunde og Anne Jensd.
Caut: Tolf Nielsøn Kaasen og Ole Sivertsøn Brenne.

Trol. 8/4-1770. Cop. 14/10-1770.
Gunder Pedersøn Holtet og Inger Hansd.
Caut: Torgrim Annunsøn øvre Sannes og Gudmun Pedersøn øvre Sannes.

Trol. 27/4-1770. Cop. 5/6-1770.
Enkemanden Michel Jonsøn Tejen i Lundehærred og Berthe Andersd.
Caut: Michel Knudsøn Suusaas og Ole Simonsøn Schordall.

Trol. 10/5-1770. Cop. 2/7-1770.
Tharrald Olsøn Jelset og Kirsten Larsd.
Caut: Jens Hansøn Bierven og Ole Larsøn Lille Helgen.

Trol. 20/5-1770. Cop. 7/8-1770.
Jens Rasmusøn ved Saugerne og Thore Jensd.
Caut: Niels Olsøn Hammermæster og Hans Harralsøn Saugmæster.

Trol. 4/6-1770. Cop. 26/9-1770.
Jon Pedersøn Gladholt og Aaste Sommunsd.
Caut: Ole Jonsøn Store Hvale og Jens Augustinusøn Graver.

Trol. 15/6-1770. Cop. 12/10-1770.
Enkemand Halvor Simonsøn nedre Wibeto og Maria Isachsd.
Caut: Christen Isachsøn Tofte og Anders Olsøn Tofte.

Cop. 2/8-1770.
Den 2den Aug. Copulered Hr. Fendrich Engelbert Christopher Bomhoff og Madame Anna Margrethe Hals fød Hejde.

Trol. 30/9-1770. Cop. 26/10-1770.
Soldat Niels Evensøn Ulsnæs og Anna Michelsd. Suusass.
Caut: Halvor Thorsøn Baxaas og Wellich Olsøn Fosse.

Trol. 21/10-1770. Cop. 4/11-1770.
Soldat Anders Olsøn fra Tvetene i Mælum Sogn og Enken Marthe Olsd. Søndre Namløs.
Caut: Johannes Nielsøn Store Namløs og Gullich Asgiersøn Søndre Namløs.

Trol. 4/11-1770. Cop. 29/12-1770.
Steen Jonsøn og Johanne Abrahamsd. fra Porsgrund.
Caut: Jon Steensøn og P. Lund.

17 Par.


Trol. 28/11-1770. Cop. 27/12-1770.
Anders Johannisøn Tvara og Anna Christophersd.
Caut: Lensmand Johannes Gullichsøn Vestre Heisholt og Peder Johannisøn Tvara.

Trol. 2/12-1770. Cop. 2/1-1771.
Anders Rasmusøn Hegnen og Enken Annichen Andersd. Otterkiær.
Caut: Halvor Thorsøn Baxaas og Michel Knudsøn Suusaas.

Cop. 28/12-1770.
Efter Kongel. allernaadigste Dispensation uden foregaaende Trolovelse og Lysning af Prædikestoelen,
er Copulered i Huuset, Monsieur Christopher Bomhoff og Jomfrue Elisabeth Maria Hejdel.

Trol. 30/12-1770. Cop. 23/3-1771.
Ole Torbiørnsøn Vrk. og Anna Andersd.
Caut: P. Lund og Jon Steensøn.

Cop. 3/2-1771.
Efter Kongel. Majestes allernaadigste Dispensation, uden foregaaende Trolovelse og Lysning av prædikestoelen, Copulered Hiemme i Huuset, Dom Sexagesima,
Monsiuer Jens Kiil af Porsgrund og Jomfrue Maria Mannall.

Cop. 22/3-1771.
Efter Kongel. Majestes allernaadigste Dispensation, uden foregaaende Trolovelse og Lysning av prædikestoelen, Copulered Hiemme den 22. Martti, Hiemme i Huuset,
ungkarl Stian Pedersøn Tved af Drangedal og Pigen Aslou Jørgensd. Yttrebøe.
Caut: P. Lund og Claus Vestre Romenes.

Trol. 2/4-1771. Cop. 16/8-1771.
Anders Thomæsøn Nordre Fæn og Karen Olsd. Søndre Holden.
Caut: Anders Olsøn Tofte og Svennum Harralsøn Nord Fæn.

Trol. 5/5-1771. Cop. 6/9-1771.
Soldat Anders Sommunsøn og Karen Olsd.
Caut: Hans Harralsøn Saugmæster og Hans Christensøn Smed.

Trol. 20/5-1771. Cop. 29/9-1771.
Christen Pedersøn Schoug og Aaste Gullichsd.
Caut: Gudmund Pedersøn øvre Sannes og Hans Helgesøn Tofte.

Cop. 16/6-1771.
Dom: 3tia p: Trin: Copulered Hiemme i Huuset efter Kongel. allernaadigste Dispensation, uden foregaaende Trolovelse og Lysning av prædikestoelen,
Peder Gundersøn vestre Rommenes og Pigen Johanne Maria Pedersd. Tørnæs af Drangedals Præstegield.
Caut: P. Lund og Claus Nielsmunsøn Vestre Rommenes.

Trol. 6/8-1771. Cop. 31/10-1771.
Hendrich Johannisøn fra Bruseth Ejet i Mælim annex og Kirsten Tygesd.
Caut: Jens Hansøn Bierven og Lars Olsøn Schiørholt.

Trol. 27/8-1771. Cop. 22/10-1771.
Jacob Hansøn Reinholt av Hitterdals Præstegield og Johanne Jonsd. Vrk.
Caut: P. Lund og Niels Olsøn Hammermæster.

Trol. 8/9-1771. Cop. 27/10-1771.
Torsten Svensøn Sore Hvale og Kirsten Gullichsd.
Caut: Ole Jonsøn Store Hvale og Jens Augustinusøn Graver.

Trol. 15/9-1771. Cop. 8/1-1772.
Thor Jonsøn Erland og Margith Lucasd.
Caut: Michel Knudsøn Suusaas og Rasmus Thorsøn Eje.

Trol. 20/9-1771. Cop. 27/12-1772.
Enkemand Anders Olsøn Store Huve og Gro Helgesd.
Caut: Arne Pedersøn Wærstad og Jens Hansøn Bierven.

Trol. 21/9-1771. Cop. 25/10-1771.
Soldat Jens Pedersøn Omtved og Ingebor Mognsd. Kaasen.
Caut: P. Lund og Niels Olsøn Former.

Trol. 28/9-1771. Cop. 1/11-1771.
Enkemand Christen Christophersøn Vrk. og Anna Clemmetsd. Saug.
Caut: P. Lund og Niels Olsøn Hammermæster.

Trol. 2/10-1771. Cop. 7/11-1771.
Enkemand Anders Nielsøn Lille Hottved og Kirsten Olsd. Store Hottved.
Caut: Halvor Olsøn Tved og Christen Kiøstolsøn Lille Hottved.

Trol. 6/10-1771. Cop. 25/11-1771.
Soldat Torgrim Olsøn øvre Lunde og Anna Halvorsd. Lille Hvale (Vala).
Caut: Ole Store Hvale og Jens Graver.

Cop. 11/10-1771.
Efter Kongel. allernaadigste Dispensation, uden foregaaende Trolovelse og Lysning av prædikestoelen, Copulered Hiemme i Huuset paa Søndre Holden,
Forvalteren paa Holden Jernverch, Seign. Christen Rasmusøn og Madame Maren Norup Wølner, Sal. Schierven, den 11te Oct:

Trol. 20/10-1771. Cop. 17/12-1771.
Enkemand Halvor Sørensøn Storhoug og Aslou Jonsd.
Caut: Michel Knudsøn Suusaas og Rasmus Thorsøn Eje.

Trol. 23/10-1771. Cop. 6/11-1772.
Enkemand Lars Johannisøn Opsal og Enken Berthe Andersd.
Caut: Michel Knudsøn Suusaas og Rasmus Thorsøn Eje nedre.

Trol. 1/11-1771. Cop. 29/11-1771.
Niels Olsøn Store Namløs og Ingebor Arvesd.
Caut: Johannes Nielsøn Store Namløs og Tron mellem Namløs.

19. Par.


Trol. 9/12-1771. Cop. 27/12-1771.
Enkemand Rasmus Thorsøn Eje og Lisbeth Hansd. Gravning.
Caut: Michel Knudsøn Suusaas og Halvor Thorsøn Baxaas.

Trol. 6/1-1772. Cop. 20/4-1772.
Landværn Rammund Halvorsøn og Ingebor Jørgensd.
Caut: Ole Sivertsøn Brenne og Ole Jonsøn Store Hvale.

Trol. 26/1-1772. Cop. ? 1772.
Enkemand Lars Sørensøn Odden og Dorthe Halvorsd.
Caut: Tollef Halvorsøn østre Heisholt og Anders Hansøn østre Heisholt.

Trol. 26/1-1772. Cop. 9/6-1772.
Jon Rasmusøn Huset og Maren Olsd. Saug.
Caut: Ole Jonsøn Store Hvale og Halvor Pedersøn St. Hvale.

Trol. 8/2-1772. Cop. 9/8-1772.
Jens Olsøn Vrk. og Anna Johansd.
Caut: P. Lund og Jon Stensøn Former.

Trol. 7/3-1772. Cop. 1/4-1772.
Peder Christensøn Gravning og Karen Torbiørnsd.
Caut: Johannes Ullevig og Peder Holtet.

Trol. 22/2-1772. Cop. 20/4-1772.
Niels Gullichsøn Saug og Ingebor Nielsd.
Caut: Tolf Nielsøn og Hans Christensøn.

Trol. 11/5-1772. Cop. 25/10-1772.
Niels Olsøn af Lunde hærred og Enken Inger Halvorsd. Biørndalen.
Caut: Peder Pedersøn Søndre Fæhn og Kittil Isachsøn Søndre Fæhn.

Trol. 16/5-1772. Cop. 29/10-1772.
Niels Johannisøn Vestre Heisholt og Kirsten Hansd.
Caut: Ole Halvorsøn Holden og Peder Johannisøn Tvara.

Trol. 24/5-1772. Cop. 13/9-1772.
Peder Jørgensøn Killingkaaven og Berthe Nielsd. Vrk.
Caut: Halvor Pedersøn Store Hvale og Peder Jensøn Omtved.

Trol. 9/6-1772. Cop. 16/8-1772.
Ole Brønnilsøn Huuset og Karen Olsd. Fæbache.
Caut: Tron Kiøstolsøn Mellem Namløs og Johannes Nielsøn Store Namløs.

Trol. 12/7-1772. Cop. 2/8-1772.
Anders Halvorsøn Næberud og Aslou Erichsd. Saug.
Caut: P. Lund og Tron Mognsøn Kaasen.

Trol. 23/8-1772. Cop. 27/9-1772.
Soldat Peder Brønnilsøn og Maren Andersd.
Caut: Peder Wellichsøn Yttrebøe og Ole Larsøn Lille Helgen.

Trol. 4/9-1772. Cop. 15/10-1772.
Torger Nielsmunsøn øvre Wibeto og Ragnil Andersd. mellem Wibeto.
Caut: Christopher Olsøn Tofte og Anders Olsøn Tofte.

Trol. 6/9-1772. Cop. 6/11-1772.
Soldat Peder Gundersøn Kringelfet og Ingebor Hansd. Saug.
Caut: P. Lund og Niels Olsøn Hammermæster.

Trol. 16/10-1772. Cop. 9/11-1772.
Torgrim Gullichsøn Brenne og Ingebor Arvesd.
Caut: Ole Jonsøn Store Hvale og Jens Augustinusøn Graver.

Trol. 23/10-1772. Cop. 18/11-1772.
Seignr. Hartvig Ruge af Porsgrund og Jomfrue Bente Maria Wølner.
Givet Skriftlig Cautions fra sig.

16 Par. (17 par! G.S.)


Trol. 30/12-1772. Cop. 7/11-1773.
Enkemand Johannes Gørrisøn Püll og Maren Tygesd. Nordschoug i Lundehærred.
Caut: Ole Steensøn Store Hottved og Hans Harralsen Saugmæster.

Trol. 21/3-1772. Cop. 22/8-1773.
Ole Olsøn Lie fra Schien og Anna Larsd. Brenne.
Caut: P. Lund og Ole Sivertsøn Brenne.

Trol. 19/5-1773. Cop. 11/6-1773.
Ole Christensøn Nyehuus og Aasill Johannisd. Ullevig.
Caut: Hans Nielsmunsøn Ø(?). Rommenes og Gunder Pedersøn Holtet.

Trol. 13/6-1773. Cop. 20/6-1773.
Niels Nielsøn Dahlen og Aase Kirstine Olsd. af Schien.
Caut: Tow Wetlesøn Lille Wale og Ole Sivertsøn Brenne.

Trol. 29/8-1773. Cop. 10/10-1773.
Soldat Niels Halvorsøn Tved og Anna Nielsmunsd.
Caut: Brønnild Gundersøn Tvedsplads og Ole Andersøn Tved.

Trol. 29/9-1773. Cop. 9/1-1774.
Jon Thomæsøn paa Ullefos og Bergith Aasoldsd. fra Lundehærred.
Caut: Halvor Thordsen Baxaas og Ole Simonsøn Schordall.

Trol. 29/9-1773. Cop. 27/12-1773.
Peder Rasmusøn Strømodde og Aasill Gullichsd. af Lundehærred.
Caut: P. Lund og Mester Ole Edberg.

Trol. 10/10-1773. Cop. 19/11-1773.
Jon Gundersøn Vestre Rommenes og Inger Olsd. ved Saugerne.
Caut: Tolf Nielsøn Giønge (Jynge) og Peder Gundersøn Vestre Rommenes.

Trol. 22/10-1773. Cop. 28/12-1773.
Knud Jensøn af Drangedal og Margrethe Davidsd.
Caut: Jan Christophersøn Tinholt og Lars Olsøn Schiørholt.

Trol. 24/10-1773. Cop. 29/12-1773.
Peder Jonsøn Store Helgen og Enken Maria Torstensd. Wærstad.
Caut: Jens Hansøn Bierven og Niels Olsøn Walen(? - nesten bortslitt).

Trol. 1/11-1773. Cop. 27/12-1773.
Enkemand Anders Andersen Houg og Enke Marthe Isachsd.
Caut: Peder Pedersøn Søndre Fæn og Kittil Isachsøn Søndre Fæn.

11 Par.


Trol. 26/12-1773. Cop. 6/2-1774.
Enkemand Torsten Jacobsøn af Mælum Sogn og Inger Larsd. Store Helgen.
Caut: Lars Sørensøn Lille Helgen og Jens Hansøn Bierven.

Trol. 20/3-1774. Cop. 15/7-1774.
Christen Isachsøn ved Saugerne og Anna Christensd. Schiørholt.
Caut: P. Lund og Engelbert Bomhoff.

Trol. 5/4-1774. Cop. 21/8-1774.
Soldat Morten Olsøn og Maren Arvesd. Holden.
Caut: Ole Steensøn Store Hottved og Anders Thomæsøn nordre Fæhn.

Cop. 15/4-1774.
Efter Kongel. allernaadigste Dispensation, Copulered d. 15de April, Hiemme i Huuset paa Holden Jernværk,
Fuldmægtigen Monsieur Jacob Olsøn Raaberg og Jomfru Anna Rasmusen.

Trol. 19/4-1774. Cop. 16/6-1774.
Enkemand Friderich Olsøn nedre Wibeto og Enken Ingebor Olsd. Tofte.
Caut: P. Lund og Ole Store Hottved.

Trol. 26/4-1774. Cop. 17/7-1774.
Peder Sørensøn Bæchuus af Lundehærred og Sissell Nielsd. paa Vrk.
Caut: P. Lund og J. Lund.

Trol. 2/5-1774. Cop. 25/9-1774.
Soldat Halvor Gundersøn Rødning under Hegland og Aasill Gundersd. Høydalen.
Caut: Halvor Pedersøn Hegland og Thomas Jonsøn Holtet.

Trol. 23/5-1774. Cop. 24/6-1774.
Jon Pedersøn Hegland og Enken Anna Andersd. mellem Jentved.
Caut: Peder Pedersøn Søndre Fæhn og Kittil Brønilsøn Nordre Jentved.

Trol. 23/5-1774. Cop. 4/9-1774.
Soldat Thomas Nielsøn Wala og Enken Kirsten Olsd. Meltej.
Caut: Ole Halvorsøn Holden og P. Lund.

Trol. 24/5-1774. Cop. 2/10-1774.
Ole Hansøn Tofte og Ingebor Pedersd. Holtet.
Caut: Hans Annundsøn nedre Wibeto og Anders Thomæsøn Søndre Fæhn.

Trol. 8/6-1774. Cop. 1/10-1774.
Friderich Jacobsøn af Gierpen Sogn og Lisbeth Davidsd. Se Løkka under Tinholt.
Caut: Anders Olsøn Stor Huve og Hans Torbiørnsøn Bierven.

Trol. 18/6-1774. Cop. 16/10-1774.
Halvor Halvorsøn paa Præstegaarden og Enken Ingebor Sørensd. Tufte.
Caut: Ole Halvorsøn Holden og Christopher Olsøn Tofte.

Trol. 19/6-1774. Cop. 12/8-1774.
Former Svenden Niels Christophersøn paa Vrk. og pigen Anna Jonsd.
Caut: Jon Paalsen og P. Lund.

Trol. 13/8-1774. Cop. 27/12-1774.
Enkemand Ole Bertelsøn Kolle og Enken Ingebor Rasmusd.
Caut: Steen Bertelsøn Kolle og Kittil Brønnilsøn nordre Jentved.

Trol. 11/9-1774. Cop. 18/11-1774.
Tron Jonsøn ved Saug. og pigen Maren Gundersd. ved Saug.
Caut: P. Lund og Hammermæster Niels Olsøn.

Trol. 18/9-1774. Cop. 7/11-1774.
Gunder Michelsøn Myren og Maren Sørensd. Gladhuus.
Caut: Anders Olsøn Tved og Ole Andersøn Tved.

Trol. 18/9-1774. Cop. 8/1-1775.
Enkemand Anders Torkildsøn paa Jelseth og pigen Anna Thomæd. Fæn.
Caut: Niels Pedersøn Wærstad og Jens Hansøn Bierven.

Trol. 2/10-1774. Cop. 10/11-1774.
Thord Jørgensøn Yttrebøe og Pigen Kirsten Olsd. Store Wale.
Caut: Jens Andersen Steenstadvold og Poull Nielsøn Steenstad.

Trol. 9/10-1774. Cop. 19/11-1774.
Peder Halvorsøn Hegland og Karen Andersd. Wibeto.
Caut: Anders Tved og Hans nedre Wibeto.

Trol. 14/10-1774. Cop. 18/11-1774.
Enkemand og Saugmæster Daniel Jonsøn og pigen Marthe Pedersd.
Caut: Forvalter Bertel Arveschoug og Engelbert Bomhoff.

Trol. 5/11-1774. Cop. 1/12-1775.
Halvor Olsøn Houen og Karen Larsd. Præstegaarden.
Caut: Ole Halvorsøn Holden og Peder Johannisøn Tvara.

Trol. 30/10-1774. Cop. 1/1-1775.
Enkemand Anders Olsøn Store Huve og Ragnild Olsd. fra Gisholt udj Solumhærred.
Caut: Niels Pedersøn Wærstad og Anders Olsøn Huuset.

Trol. 19/11-1774. Cop. 27/12-1774.
Niels Pedersøn Holtet og Margrethe Larsd. fra Schien.
Caut: Hans Helgesøn Tofte og Hans Annundsøn nedre Wibeto.

23 par.


Trol. 1/12-1774. Cop. 16/1-1775.
Enkemand Mads Madsøn og Karen Olsd. Ringseuje.
Caut: Peder Pedersøn Søndre Fæn og Kittil Isachsøn Søndre Fæn.

Trol. 21/1-1775. Cop. 12/2-1775.
Ole Andersøn paa Verket og Karen Halvorsd. Tved.
Caut: Peder Lund og Jon Steensen.

Trol. 2/2-1775. Cop. 5/4-1775.
Lars Jensøn Langeland og Berthe Andersd. Steenstadvolden.
Caut: Poull Nielsøn Steenstad og Ole Nielsøn Steenstad.

Trol. 12/2-1775. Cop. 6/6-1775.
Tollef Larsøn øvre Sannes og Enken Maren Andersd. Søndre Jentved.
Caut: Torgrim øvre Sannes og Niels øvre Sannes.

Trol. 5/3-1775. Cop. 6/8-1775.
Opgiver Jon Jansøn paa Vrk. og Anna Margrethe Thomæd.
Caut: Niels Olsøn Hammermæster og Tron Mognsøn Kaasen.

Trol. 5/3-1775. Cop. 6/6-1775.
Knud Halvorsøn Ajer af Lundeherred og Karen Jensd. Eje.
Caut: Halvor Thorsøn Baxaas og Hans Johannesøn Eje nedre.

Cop. 22/3-1775.
Den 22den martii Copuleret effter Kongel. allernaadigste Dispensation, Kongel. Majestets Foged over Nedre Tellemarchens og Bamble Fogderie,
Velædle Hr. Samuel Thornsøn og Velbaaren Jomfrue Sophia Christensce Rougtved.

Trol. 26/3-1775. Cop. 29/9-1775.
Enkemand, Soldat Anders Jensøn Eg og Berthe Svendsd. paa Wærstad.
Caut: Peder Jonsøn Wærstad og Niels Pedersøn Værstad.

Trol. 9/4-1775. Cop. 18/6-1775.
Jon Andersøn østre Heisholt og Metthe Thomæd. Espevolden.
Caut: J. Gullichsøn Vestre Heisholt og Tollef Gundersøn østre Heisholt.

Trol. 17/4-1775. Cop. 6/8-1775.
Skoleholder Lars Brønnilsøn Bircholt og Maren Andersd.
Caut: Peder Jonsøn Værstad og Niels Pedersøn Værstad.

Trol. 18/4-1775. Cop. 17/7-1775.
Anders Olsøn øvre Lunde og Karen Andersd. nedre Lunde.
Caut: Gunder Lille Wale og Gregar øvre Lunde.

Trol. 18/4-1775. Cop. 29/9-1775.
Anders Christensøn Borstad og Liv Wetlesd. øvre Lunde.
Caut: Ole Siversøn Brenne og Wetle Gregersøn øvre Lunde.

Trol. 21/5-1775. Cop. 11/6-1775.
Soldat Ole Gundersøn Vassklev af Gierpen Sogn og Hr. Capitaine Ryes Compagnie til Maren Erichsd.
Caut: Peder Jonsøn Værstad og Niels Pedersøn Værstad.

Trol. 6/6-1775. Cop. 6/8-1775.
Lars Sørensøn paa Yttrebøe og Anna Larsd. Lille Helgen.
Caut: Paull Nielsøn Steenstad og Niels Pedersøn Wærstad.

Trol. 28/6-1775. Cop. 15/8-1775.
Klocker Peder Larsøn Dahll og Kirsten Dorothea Pedersd. Lund.
Caut: Hammermæster Niels Olsøn og Mæster Christen ...søn.

Trol. 2/7-1775. Cop. 29/9-1776.
Bent Jonsøn paa Værk siden og Inger Clemmetsd. Saugsiden.
Caut: P. Lund og Niels Olsøn Hammermæster.

Trol. 2/7-1775. Cop. 15/10-1775.
Soldat Hans Brønnilsøn Søvestrand og Maren Andersd.
Caut: Friderich Olsøn nedre Vibeto og Ole Halvorsøn Holden.

Trol. 17/9-1775. Cop. 23/10-1775.
Jens Rasmusøn Nibb og Karen Nielsd. ved Saugerne.
Caut: Anders Olsøn øvre Lunde og Jens Graver.

Trol. 8/10-1775. Cop. 5/11-1775.
Niels Johannisøn Store Namløs og Ingebor Olsd. Holden.
Caut: Christopher Olsøn Tofte og Tron Kiøstolsøn M. Namløs.

Trol. 8/10-1775. Cop. 3/12-1775.
Jan Thomæsøn Vrk. og Aslou Sommundsd.
Caut: Niels Olsøn Hammermæster og Tron Mognsøn Kaasen.

Trol. 15/10-1775. Cop. 26/11-1775.
Hendrich Sørensøn paa Vrk. og Maren Olsd.
Caut: P. Lund og Peder Dahl.

Trol. 15/10-1775. Cop. 19/11-1775.
Asgier Gullichsøn Søndre Namløs og Karen Johannisd.
Caut: Peder Johannisøn Tvara og Ole Halvorsøn Holden.

Trol. 27/10-1775. Cop. 19/11-1775.
Enkemand Gunder Halvorsøn Lille Wale og Margith Halvorsd.
Caut: Sigur Kittilsøn nedre Lunde og Ole Sivertsøn Brenne.

23 par.


Trol. 20/11-1775. Cop. 29/12-1775.
Thomas Andersøn paa østre Heisholt og Inger Rasmusd.
Caut: Tollef Gundersøn østre Heisholt og Anders Hansøn østre Heisholt.

Trol. 3/12-1775. Cop. 27/12-1775.
Clemmet Mognsøn Kaasen og Tharan Halvorsd. Hegland.
Caut: Niels Olsøn Hammermæster og Benth Jonsøn.

Trol. 27/12-1775. Cop. 9/6-1776.
Tambour Halvor Olsøn ved Saugerne og Maren Rasmusd. Strømodden.
Caut: Peder Dahl og Tolf Nielsen.

Cop. 28/12-1775.
Den 28de Decemb: Efter Kongel. Majestets allernaadigste Despensation, og uden foregaaende Trolovelse og Lysning fra Prædikestoelen, Copuleret Hiemme i Huuset, Monsieur Engelbert Bomhoff paa Ullefosgaard og Jomfrue Elisabeth Arveschoug.

Cop. 1/2-1776.
Den 1te Febr: Efter Kongel. Majestets allernaadigste Despensation, og uden foregaaende Trolovelse og Lysning fra Prædikestoelen, Copuleret Hiemme i Huuset paa
Gaarden væstre Rommenes, Peder Gundersøn den yngre og Pigen Aslou Knudsd. Finøe (Finneid) af Drangedahll.
Caut: Claus væstre Rommenes og Peder Gundersøn den ældre ibidem (samme sted).

Trol. 2/2-1776. Cop. 16/6-1776.
Niels Hansøn Tofte og Kirsten Sommundsd.
Caut: Friderich Olsøn nedre Wibeto og Hans Annundsøn ibid (samme sted).

Trol. 2/2-1776. Cop. 7/7-1776.
Christen Larsøn Schiørholt og Enken Kirsten Hansd. Bierven.
Caut: Peder Jonsøn Værstad og Jens Hansøn Bierven.

Trol. 24/2-1776. Cop. 25/6-1776.
Enkemand Peder Olsøn ved Saugerne og Enken Maria Nielsd. Vrk.
Caut: P. Lund og Peder Dahl.

Trol. 24/3-1776. Cop. 18/8-1776.
Niels Olsøn Kolle og Aslou Hansd. Lille Kolstad.
Caut: Niels Olsen Vala og Kittil Brønilsøn Nordre Jentved.

Trol. 8/4-1776. Cop. 1/9-1776.
Soldat Ole Jensøn Baxaas og Kirsten Mognsd. øvre Eje.
Caut: Ole Simonsøn Schordall og Hans Johannisøn Deeleuje.

Trol. 21/4-1776. Cop. 25/8-1776.
Ole Olsøn Roligheden og Ellen Poulsd. Steenstad.
Caut: Christopher Olsøn Tofte og Peder Pedersøn Søndre Fæhn.

Trol. 7/5-1776. 1/9-1776.
Enkemand Ole Halvorsøn Tved og Maren Ouensd. Huvet.
Caut: Friederich Olsøn Wibeto og Peder Johannisøn Tvara.

Trol. 12/5-1776. Cop. 25/8-1776.
Rasmus Johannisøn paa Vrk. og pigen Maren Gundersd. af Gierpen Sogn.
Caut: P. Lund og Hammermæster Niels Olsøn.

Trol. 27/5-1776. Cop. 21/7-1776.
Annund Hansøn nedre Wibeto og Kirsten Arvesd. Holden.
Caut: Hans nedre Wibeto og Anders Steensøn øvre Wibeto.

Trol. 13/10-1776. Cop. 17/11-1776.
Soldat Ole Olsøn Biørndalen og Anna Maria Torgiersd.
Caut: Peder Pedersøn Søndre Fæn og Kittil Isachsøn Fæn.

Trol. 13/10-1776. Cop. 24/11-1776.
Ole Rasmusøn Huuset og Maren Torgrimsd.
Caut: Ole Andersøn Søndre Namløs og Ole Bertelsøn Kolle.

16 par.


Trol. 24/11-1776. Cop. 8/6-1777.
Brønnild Olsøn Schordall og Helvig Olsd. Edberg.
Caut: P. Lund og Peder Dahl.

Trol. 9/12-1776. Cop. 12/3-1777.
Kiøstoll Gundersøn Kringelfet og Kirsten Olsd.
Caut: Christopher Tofte og Hans Tofte.

Trol. 19/1-1777. Cop. 20/5-1777.
Poul Harralsøn Post af Laurdals Præstegield og Kirsten Andersd. Tinholt.
Caut: Tolf Nielsøn Kaasen og Hans Christensøn Saugerne.

Trol. 16/3-1777. Cop. 8/6-1777.
Lars Lorensøn paa Vrk. og Anna Johannisd.
Caut: P. Lund og Peder Dahl.

Trol. 16/3-1777. Cop. 27/7-1777.
Sven Olsøn paa Vrk. og Maren Hansd.
Caut: Christen Hansøn Smed og Jon Steensøn.

Trol. 23/3-1777. Cop. 22/6-1777.
Peder Abrahamsøn ved Saug. og Karen Arvesd. ved Verk.
Caut: Benth Jonsøn ved Saug. og Peder Dahl.

Trol. 13/4-1777. Cop. 20/7-1777.
Ole Andersøn Tofte og Maren Olsd. Tved.
Caut: Christopher Olsøn Tofte og Hans Helgesøn Tofte.

Trol. 20/4-1777. Cop. 10/8-1777.
Hans Erichsøn ved Saugerne og Kirsten Thomæd. Myren.
Caut: Anders Johannisøn Tvara og P. Lund.

Trol. 20/4-1777. Cop. 22/6-1777.
Berrent Kittilsøn og Enken Marthe Olsd. Søndre Namløs.
Caut: Steen Bertlesøn Kolle og Tormo Halvorsøn Kolle.

Trol. 21/4-1777. Cop. 19/5-1777.
Niels Nielsøn Præstegaarden og Karen Olsd. Væstre Kaasen.
Caut: Niels Halvorsøn Tved og Brønnil Gundersøn Tvedsplads.

Trol. 22/4-1777. Cop. 20/7-1777.
Ole Jonsøn Store Helgen og Berthe Brønnilsd. Søndre Jentved.
Caut: Kittil Brønnilsøn Nordre Jentved og Jens Hansøn Bierven.

Trol. 11/5-1777. Cop. 26/6-1777.
Tyge Michelsøn øvre Lunde og Anna Larsd. øvre Sannes.
Caut: Ole Thosøn Tvetene og Ole Olsøn Helgetved.

Trol. 20/5-1777. Cop. 12/10-1777.
Anders Pedersøn Monen og Marthe Abrahamsd. Præstegaarden.
Caut: P. Lund og Peder Dahl.

Trol. 20/5-1777. Cop. 14/10-1777.
Jens Pedersøn Kindalen og Kirsten Sivertsd.
Caut: Jens Graver og Sigur Kittilsøn Nedre Lunde.

Trol. 25/5-1777. Cop. 3/8-1777.
Brønnil Andersøn Kniben og Ingebor Larsd. Bøe.
Caut: Jens Hansøn Bierven og Lars Olsøn Schiørholt.

Trol. 25/5-1777. Cop. 11/9-1777.
Enkemand Peder Jørgensøn Yttrebøe og Maren Olsd. Lille Helgen.
Caut: Jørgen Pedersøn Yttrebøe og Peder Pedersøn Fæn.

Trol. 2/6-1777. Cop. 29/8-1777.
Enkemand Halvor Simonsen Nedre Wibeto og Marthe Tygesd.
Caut: Friderich Olsøn nedre Wibeto og Ole Halvorsøn Holden.

Trol. 22/6-1777. Cop. 3/8-1777.
Tollef Hansøn Lille Kolstad og Enken Berthe Andersd. Lille Helgen.
Caut: Jon Steensøn og Christen Hansøn Smed.

Trol. 17/8-1777. Cop. 16/11-1777.
Niels Andersøn Kniben og Bergithe Jonsd.
Caut: P. Lund og Peder Dahl.

Trol. 21/8-1777. Cop. 22/2-1778.
Enkemand Sven Andersøn og Enken Karen Jensd. Præstgrav.
Caut: Peder Jensøn Omtved og Hans Tovsøn Lille Kolstad.

Cop. 28/8-1777.
Den 28de Aug: Efter Kongel. Majestets allernaadigste Despensation, og uden foregaaende Trolovelse og Lysning fra Prædikestoelen, Copuleret Hiemme i Huuset paa
Gaarden Store Wale, Jon Olsøn og pigen Maria Biørnsd. Fieldahlen af Gierpen Præstegield.

Trol. 31/8-1777. Cop. 8/11-1777.
Anders Christophersøn paa Verket og Karen Christensd.
Caut: P. Lund og Christen Hansøn Smed.

Trol. 14/9-1777. Cop. 2/11-1777.
Ole Hansøn Smed og Karen Larsd. Lille Helgen.
Caut: Stian Pedersøn Holten og Ole Jonsøn Store Helgen.

Trol. 21/9-1777. Cop. 30/10-1777.
Tron Gundersøn Kringelfet og Anna Hansd. Saugerne.
Caut: Johannes Gullichsøn Vestre Heisholt og Peder Johannisøn Tvara.

Trol. 28/9-1777. Cop. 26/10-1777.
Niels Rasmusøn Strømodden og Kirsten Andersd. Solberg.
Caut: Claus Nielsmunsøn Væstre Rommenes og Peder Johannisøn Tvara.

Trol. 5/10-1777. Cop. 8/11-1777.
Christopher Christophersøn paa Verket og Dorothea Tolfsd.
Caut: P. Lund og Mester Jon Poulsøn.

Trol. 5/10-1777. Cop. 9/11-1777.
Isach Andersøn Gruen og Inger Jensd.
Caut: Peder Pedersøn Fæn og Kittil Isachsøn Søndre Fæn.

Cop. 13/10-1777.
Den 13de Octobr: Efter Kongel. Majestets allernaadigste Despensation, og uden foregaaende Trolovelse og Lysning fra Prædikestoelen, Copuleret Hiemme i Huuset paa østre Rommenes Sr. Hans Blom i Schien og Jomfrue Elisabeth Catharina Rougtved.

Trol. 26/10-1777. Cop. 30/11-1777.
Soldat Johannes Aasolsøn af Lundehærred og Anna Tygesd. Gravning.
Caut: Johannes Johannisøn Ullevig og Ole Nielsøn Nedre Sannes.

Trol. 8/11-1777. Cop. 30/11-1777.
Enkemand Thord Rasmusøn Huvet og Ragnild Andersd. Houen.
Caut: Torgier Nielsmunsøn øvre Vibeto og Anders Steensøn øvre Vibeto.

30 par.


Trol. 8/2-1778. Cop. 9/6-1778.
Enkemand Ole Pedersøn vestre Kaasen og Gunnill Jonsd.
Caut: Ole Halvorsøn Holden og Rasmus Andersøn Rødning.

Trol. 28/3-1778. Cop. 14/6-1778.
Enkemand Christopher Olsøn Tofte og Enken Marthe Tollefsd. Fæn.
Caut: Peder Pedersøn Søndre Fæn og Anders Thomæsøn Nordre Fæn.

Trol. 12/4-1778. Cop. 21/6-1778.
Jørgen Gundersøn østre Heisholt og Karen Hansd. Vestre Heisholt.
Caut: P. Lund og Peder Dahl.

Trol. 20/4-1778. Cop. 14/6-1778.
Anders Pedersøn Omtved og Marthe Jensd. Store Kolstad.
Caut: Jacob Andersøn Bøe og Hans Tovsøn Lille Kolstad.

Trol. 28/5-1778. Cop. 9/6-1778.
Anders Kittilsøn nordre Jentved og Inger Nielsd. Wala.
Caut: Ole Bertelsøn Kolle og Steen Bertelsøn Kolle.
(Denne Vielse forrettede Sognpr. i Porsgrunden Hr. Jeremias Hagerup).

Trol. 31/5-1778. Cop. 23/8-1778.
Abraham Nielsøn paa Kolle og Inger Andersd.
Caut: Kittil Brønnilsøn Nordre Jentved og Jon Pedersøn Mellem Jentved.

Trol. 31/5-1778. Cop. 3/8-1778.
Gunder Gundersøn og Kirsten Jonsd.
Caut: Christen Kiøstolsøn Lille Hottved og Ole Halvorsøn Holden.

Trol. 16/8-1778. Cop. 27/9-1778.
Ole Mognsøn Kaasen og Berthe Andersd. Tofte
Caut: Peder Dahl og Tron Mognsøn Kaasen.

Trol. 16/8-1778. Cop. 1/11-1778.
Annund Halvorsøn Rødning og Berthe Brønnilsd.
Caut: Niels Olsøn Vala og Tollef Pedersøn Namløs.

Trol. 16/8-1778. Cop. 20/9-1778.
Ole Halvorsøn Søndre Fæn og Kirsten Brønnilsd.
Caut: Peder Pedersøn Søndre Fæhn og Anders Thomæsøn Bøe.

Trol. 30/8-1778. Cop. 22/10-1778.
Tow Wetlesøn øvre Lunde og Maren Torgiersd.
Caut: Jens Augustinusøn Graver og Gregar Wetlesøn Lille Wale.

Trol. 5/9-1778. Cop. 4/10-1778.
Rasmus Johannisøn Vestre Heisholt og Sophia Christophersd.
Caut: Anders Johannisøn Tvara og Tollef Gundersøn Heisholt.

Trol. 20/9-1778. Cop. 1/11-1778.
Enkemand Jens Christensøn Store Kolstad og Anna Olsd.
Caut: Johannes Nielsøn Store Namløs og Tron Kiøstolsøn mellem Namløs.

Trol. 4/10-1778. Cop. 15/11-1778.
Soldat Jens Poulsøn Steenstad og Maren Svennumsd.
Caut: Jens Hansøn Bierven og Lars Sørensøn Lille Helgen.

Trol. 25/10-1778. Cop. 25/12-1778.
Anders Olsøn Tved og Inger Larsd. øvre Sannes.
Caut: Rasmus Andersøn Rødning og Brønnild Gundersøn Tvedsplads.

Trol. 7/11-1778. Cop. 3/12-1778.
Enkemand Anders Christensøn Nyhuus af Solumhærred og Enken Guri Jacobsd. Værstad.
Caut: Jens Hansøn Bierven og Peder Jonsøn Værstad.

16 par


Trol. 23/1-1779. Cop. 14/2-1779.
Enkemand Sivert Larsøn Myren og pigen Asber Halvorsd. Hegland.
Caut: Ole Halvorsøn Holden og Christen Kiøstolsøn Lille Hottved.


Til toppen: Trykk [Home]

webmaster@gamleholla.no