ved
Gard Strøm
 


| INNHOLD | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |
 


Denne siden ble oppdatert 08.10.2021

HOLDEN KIRKEBOG


Trolovelser og Vielser i Holden

1779 - 1814

Holden hovedsogn, Romnes annex og Helgen annex

Avskrift: G.S. 2004.

Kilde: Kopi fra  Digitalarkivet.

Søketips: Hold nede [Control] og trykk[F].

Om avskriften.
Disse avskriftene gjør jeg for min egen del, for å bli kjent med både steds- og personnavn i området, og for effektivt kunne skrive ei moderne Nett-Bygdebok for Holla. Jeg leser ikke korrektur på avskriftene, men retter underveis når jeg finner feil. Det er fritt fram for alle å benytte seg av mine avskrifter til hva man vil, men bruk for all del de skannede kirkebøkene på Digitalarkivet for kontroll. Jeg er heller ikke feilfri. G.S.

Noen forkortelser her:
Trol. = Troloved = Forlovet
Cop. = Copulered = Viet


| 1717 - 1779 | 1779 - 1814 |
| 1815 - 1830 | 1831 - 1848 | 1849 - 1860 | 1861 - 1869 | 1870 - 1881 | 1882 - 1897 |
| 1897 - 1907 | 1907 - 1928 |


Trol. 18/4-1779. Cop. 30/6-1779.
Ole Andersen Huuset og Maren Gundersd.
Caut: Anders Andersen Thorsnæs og Halvor Olsen Gielseth som mødte Personligen.

Trol. 25/4-1779. Cop. 26/7-1779.
Em. Lars Ellefsen og Kirsten Kiøstalsd.
Caut: Anders Steensen Wibeto og Morten Olsen Wibeto.

Trol. 8/5-1779. Cop. 4/11.
S. Christen Jonsen og Berthe Halvorsd.
Caut: Halvor Thordsen Baxaas og Ole Hansen Suusaas.

Trol. 25/5-1779. Cop. 17/6.
Anders Arvesen og Anna Arvesd efter Kongel. Bevilling.
Caut: Ole Wahle og Jens Graver.

Trol. 27/7-1779. Cop. 14/10.
Poul Haraldsen Post og Anna Rasmusd.
Caut: Morten Jensen Gieddeboe og Hans Eschildsen Wasdalen.

Trol. 14/9-1779. Cop. i Næs Kirke. (Cop. 20/10-1779).
Gullich Kittilsen Norndal af Seude Præstegield og Kirsten Andersd. nedre Lunde.
Caut: Gregar Wale og Anders Lunde.

Trol. 17/9-1779. Cop. 7/10.
Niels Gundersen og Kirsten Jonsd. ved Saugen.
Caut: Ole Sandnæs og Tollef Heisholt.

Trol. 29/9-1779. Cop. 3/1-1780.
Ole Sørensen og Inger Henrichsd. paa Søwe.
Caut: Hr. Foged Thornsohn og Klokker P. Dahle.

Trol. 15/10-1779. Cop. 8/11.
Ole Nielsen Høyebroe og Kirsten Alfsd.
Caut: Tormo Kolle og Even Tved af Solum.

Trol. 15/10-1779. Cop. 17/11.
Jon Jonsen og Gunnild Larsd. Helgen.
Caut: Tormo Kolle og Even Tved af Solum.

Trol. 29/10-1779. Cop. 31/1-1780.
Morten Jonsen Stor Helgen og Ingeborg Andersd.
Caut: Christen og Ole Jonsen Stor Helgen.

Trol. 4/11-1779. Cop. 29/12.
Em. Niels Andersen og Ingeborg Nielsd.
Caut: Tollef Heisholt og Ole Susaas.

Cop. 11/11-1779. Blew Anders Andersen Nedre Lunde og Aaste Kittilsd. Norendal
Copulerede i Romnæs Kirke, efterat de d. 24. Sept. var Trolovet i Seude Herred Kirke.

Trol. 16/11-1779. Cop. 27/12.
Halvor Olsen Bøe og Anne Olsd. Tved.
Caut: Jan Smed og Anders Bøe.

Cop. 18/11-1779. Blew Niels Andersen Solberg og Margit Jonsd. Dahle,
som i Seude d. 15. Octobr. var trolovede i Romnæs Kirke,
Copulerede efter Hr. Paus’ Tilladelse.

Trol. 27/12-1780. Cop. 31/1.
Hans Thorsen og E. Berthe Andersd.
Caut: Ole Andersen Kolle og Abraham Nielsen.

Trol. 26/1-1780. Cop. 21/8.
Em. Knud Svennumsen og Kirsten Larsd.
Caut: Lars Jensen Tinholt og Christen Svendsen Hegna af Mælum Sogn.

Cop. 10/2-1780.
Sogne Præsten Hr. Henrich Garboe Sahl med Jomfrue Catharina Blom i Romnæs Kirke.
Gud være os Naadig og Velsigne os.

Trol. 8/3-1780. Cop. 28/3.
Ole Rasmussen Hegnen og Lisbet Christophersd.
Caut: Johannes Heisholt og Anders Tvara.

Trol. 13/3-1780. Cop. i Seude.
Corporal Halvor Jonsen Aase og Maren Sørensd. Brenne.
Caut: Leif Nielsen Jungsaas og Ellef Jonsen Walen,

Trol. 6/4-1780. Cop. 15/6.
Steen Olsen Hotved og Anna Pedersd. Omtved.
Caut: Hans Wibeto og Ole Holden.

Trol. 16/5-1780. Cop. 28/9.
Anders Christensen Nyehuus og E. Ingeborg Østensd. Wasdal.
Caut: Ole Præstgrav og Johannes Lien.

Trol. 18/5-1780. Cop. 6/7 i Mælum Kirke af mig.
Christen Halvorsen Schilbred af Solum og E. Maren Tygesd. Bierven.
Caut: Lehnsmand (?) Halvor Ytterbøe og Peder Jonsen Wærstad.

Trol. 6/6-1780. Cop. 24/8.
Jørgen Pedersen Omtved og Aaste Hansd. Tofte.
Caut: Christopher Tofte og Anders Thordsnæs.

Trol. 8/6-1780. Cop. 28/9.
Niels Rasmussen Strømodden og Ingeborg Rasmusd.
Caut: Niels Solberg og Bent Jonsen.

Trol. 21/6-1780. Cop. 21/8.
Erich Christensen og Guri Andersd.
Caut: Claus Munchen og Lars Jensen Tinholt.

Cop. 3/7-1780.
Thord Halvorsen Baxaas og Ejelef  Gundersd.
Copuleredes hiemme i Huuset after Kongel. Bevilling.
Caut: Harald Æien og Ellef Fare.

Cop. 17/8-1780.
Tollef Olsen Store Wale og Anne Jørgensd. Fæhn.
Copuleredes hiemme i Huuset efter Kongel. Bevilling.
Caut: Ole Brenne og Arve Stuverud.

Trol. 22/8-1780. Cop. 2/11.
Em. Jens Pedersen Kindalen og Maren Torstensd. af Seude.
Caut: Sigurd Lunde og Peder Kindalen.

Trol. 2/9-1780. Cop. 3/11.
Em. Rasmus Johannissen og Anna Ledvordsd. Tejen.
Caut: Kittil Fæhn og Anders Wibetoe.

Trol. 16/10-1780. Cop. 8/12.
Em. Hans Christensen og Enke Karen Olsd. Saug.
Caut: Lars Hansen og Halvor Svendsen.

Trol. 2/1-1781. Cop. 30/1.
Lars Gundersen Høydalen og Karen Hansd. Wibeto.
Caut: Friderich Wibeto og Annund Skippervold.

Trol. 23/2-1781. Cop. 5/6.
Hans Johnsen ved Saugen og Maritha Jonsd.
Caut: Tollef Heisholt og Hans Christensen.

Trol. 7/4-1781. Cop. 8/6.
Christen Johansen og Margrethe Jensd. Wærchet.
Caut: Klocheren Peder Dahl og Christen Jespersen.

Trol. 8/5-1781. Cop. 20/9.
Mæster Ole Larsen Edberg, Enkemand og Pigen Maren Andersd. Solberg.
Caut: Claus og Peder Romenæs.

Trol. 17/5-1781. Cop. 2/8.
Soldat Gunder Olsen Tved og P. Maren Jensd. ved Saugen.
Caut: Ole Holden og Brynnild Gundersen Pladsen.

Trol. 28/5-1781. Cop. 1/10.
Uk. Anders Pedersen og P. Inger Jonsd. Kaasen.
Caut: Tollef Namløs og Niels Skibsnæs.

Trol. 28/5-1781. Cop. 18/9.
Uk. Helge Brønnildsen og P. Guri Saamundsd. Berget.
Caut: Ole Hansen og Niels Hansen Tofte.

Trol. 5/6-1781. Cop. 12/10.
Arve Johansen og Aaste Clemetsd.
Caut: Kl. Peder Dahl og Rasmus Johannissen Wærchet.

Cop. 13/6-1781.
Gunder Arvesen Store Wale og Karen Jørgensd. Yttrebøe,
Copuleredes Hiemme i Huuset efter Kongel. Bevvilling.
Caut: Ole Store Wale og Jens Graver.

Trol. 31/8-1781. Cop. 27/9.
Christian Friderich Johannissen Heisholt og Gunnild Clemetsd.
Caut: Christen Hansen Smed og Bent Jonsen.

Trol. 3/10-1781. Cop. 27/12.
Ole Andersen Tejen og Anna Halvorsd.
Caut: Peder Tvara og Ledvor Tejen.

Trol. 20/10-1781. Cop. 9/11.
Tollef Johannissen og Lisbet Thomasd.
Caut: Hammersmed Tron Kaasen og Christopher Tofte.

Trol. 2/11-1781. Cop. 13/2-1782.
Hans Andersen og Aslou Rasmusd. Hegna.
Caut: Anders Heisholt og Ole Andersen Kolle.

Cop. 7/12-1781.
Niels Tolfsen og Cathrine Maria Jansd,
Copuleredes hiemme i Huuset efter Kongel. Bevilning.
Caut: Ole Hotved og Ole Edberg.

Cop. 28/12-1781.
Em. Kiøstal Gundersen og Inger Gundersd.,
uden foregaaende Trolowelse, efter Kongel. Bevilling Copulerede.
Caut: Mæster Thron Kaasen og Peder Gundersen.

Trol. 19/1-1782. Cop. 8/2.
Hans Andersen fra Porsgrund og Sara Arvesd. Wærchet.
Caut: Klokker Peder Dahl og Christen Smed.

Trol. 21/1-1782. Cop. 21/2.
Arne Aslachsen og Birthe Knudsd. Lucenæs.
Caut: Tollef Olsen Fæhn og Ole Tofte ved Borgen.

Trol. 2/4-1782. Cop. 16/8.
Hans Thordsen af Solum og Ingeborg Sørensd. Gladhuus.
Caut: Ole Andersen Tved og Jan Smed.

Trol. 29/4-1782. Cop. 26/8.
Jon Olsen Fæbache og Anna Gullichsd. Namløs.
Caut: Lars Sørensen Helgen og Anders Jentved.

Trol. 8/5-1782. Cop. 19/7.
Niels Pedersen Wærchet og P. Ingeborg Saamundsd.
Caut: Hr. Forvalter Møldrup og Klokker Peder Dahle.

Trol. 21/5-1782. Cop. 30/8.
Anders Steensen Kolle og E. Karen Johannisd. Namløs.
Caut: Peder Tvara og Niels Olsen Namløs.

Trol. 3/6-1782. Cop. 15/10.
Em. Tosten Svendsen og P. Anna Olsd. Kolle.
Caut: Ole Store Wale og Jens Graver.

Trol. 2/8-1782. Cop. 30/9.
Karl Christen Andersen og P. Anne Michelsd. under Bierven.
Caut: Peder Wærstad og Claus Jacobsen Kaasen.

”Altsaa udi dette Kirke Aar copulered 12 Par.”

Trol. 20/2-1783. Cop. 11/6.
Uk. Peder Nielsen og P. Maren Sivertsd. begge paa Graver.
Caut: Jens Graver og Anders nedre Lunde.

Trol. 20/5-1783. Cop. 23/6.
Uk. Niels Clemetsen Saugen og P. Inger Olsd. Sannæs.
Caut: Bent Jonsen og Johannes Uhlevig.

Trol. 10/6-1783. Cop. 4/7.
Uk. Tollef Halvorsen Wærchet og P. Gunnild Hansd. W.
Caut: Arve Andersen og Jørgen Galten.

Trol. 21/8-1783. Cop. 9/9.
Em. Lars Johansen fra Suldals Præstegield og E. Sybilla Olsd.
Caut: Lars Helgen og Lars Tinholt.

Trol. 29/8-1783. Cop. 2/10.
Uk. Christen Halvorsen Saugen og P. Maren Johannisd W.
Caut: Lars Lorentsen Sandbaken og Tollef Johannissøn.

Trol. 2/9-1783. Cop. 26/9.
Uk. Jørn Halvorsen Heggemoen og P. Karen Rasmusd. Strømodden.
Caut: Anders Tvara og Peder Tvara.

Trol. 29/9-1783. Copulerede i Gierpen.
Enkem. Niels Christophersen Wenstøb af Gierpen og P. Kirsten Christensd. Opsal.
Caut: Peder Wenstøb og Jon Olsen Walen.

Trol. 4/10-1783. Cop. 30/10.
Uk. Anders Olsen Hotved og P. Anna Trondsd. W.
Caut: Ole Holden og Anders Pedersen Tofte.

Trol. 8/10-1783. Cop. 31/10.
Uk. Harald Svennumsen Tofte og P. Karen Christensd. Nyhuus.
Caut: Ole Borgen og Jon Texle.

Cop. 3/11-1783.
Den 3 Nov. Blew Enkemand Halvor Thordsen Susaas og Pigen Maren Hansd. Gurstad Copulerede i Holden Kirke,
efterat de Dom: 15 pre Trin: (28/9-1783. G.S.) vare Trolovede i Seude efter Hr. Graves Tilladelse.

Trol. 5/2-1784. Cop. 11/3.
Uk. Tow Hansen Lille Kolstad og P. Else Jacobsd. Velkom.
Caut: Jens Omtved og Jacob Bøe.

Cop. 22/2-1784.
Em. Hr. Christopher Bomhof og Jomfrue Barbara Maria Hansen
uden foregaaende Trolowelse, i Holden Kirke Copulerede Fastelavens Søndag.
Caut: Hr. Kanseli Raad Rougtved og Hr. Foged Thornsohn.

Trol. 11/3-1784. Cop. 13/4.
Uk. Søren Olsen Espevolden og P. Ingeborg Andersd. Heisholt.
Caut: Peder Tvara og Tollef Heisholt.

Trol. 31/3-1784. Cop. 21/5.
S. Anders Nielsen Skiørholt og P. Karen Olsd. Hottved.
Caut: Anders Steensen Wibeto og Thomas Wala.

Trol. 30/4-1784. Cop. 11/6.
Uk. Niels Olsen Hegna og P. Anna Halvorsd. Heggemoen.
Caut: Christen Hotved og Steen Meeltej.

Cop. 3/6-1784.
Uk. Ole Hansen Bierven og P. Alou Larsd. Tved,
hvilked i Drangedahl var Trolovede, blev efter Hr. Krogs Tilladelse i Holden Kirke copuleret.

Trol. 5/7-1784. Cop. 6/8.
Gevorben Soldat Torsten Olsen Kolle og P. Torber Halvorsd. Brøsdahl.
Caut: Peder og Lars Wærstad.

Trol. 5/8-1784. Cop. 25/8.
Uk. Jon Jørgensen Yttrebøe og P. Karen Arvesd. Store Walen.
Caut: Halvor Store Walen og Gunder Gieddeboen.

Trol. 30/8-1784. Cop. 6/10.
Uk. Knud Pedersen Omtved og P. Kirsten Tolfsd. ved Saugen.
Caut: Jens Omtved og Tron Mognsen Kaasen.

Trol. 29/9-1784. Cop. 8/11.
S. Ole Andersen Solberg og P. Dorthe Maria Andersd. Wale.
Caut: Jon Store Wale og Anders Usterud.

Trol. 4/11-1784. Cop. 2/12.
Em. Anders Andersen Torsnæs og E. Guri Nielsd. fra Wærket.
Caut: Jørgen Søvestrand og Jens Nielsen, Wærket.

Trol. 24/11-1784. Cop. 3/1-1785.
Uk. Peder Danielsen fra Bierven og P. Anna Olsd. Steenstad.
Caut: Peder Yttrebøe og Jens Steenstadvolden.

Trol. 30/3-1785. Cop. 29/4.
Uk. Anders Jensen Steensruud og P. Birthe Andersd. Heisholt.
Caut: Christopher Tofte og Tollev Heisholt.

Trol. 13/4-1785. Cop. 18/5.
S. Anders Olsen Ejestrand og P. Anna Torbiørnsd. Hotved.
Caut: Peder Tvara og Christian Heisholt.

Trol. 9/5-1785. Cop. 16/6.
S. Harald Arvesen Sterud(?) og E. Margith Jonsd. Solberg.
Caut: Halvor Wale og Jon Wale.

Trol. 23/5-1785. Cop. 30/6.
Uk. Niels Nielsen Dahlen og P. Karen Andersd. Usterud.
Caut: Jens Graver og Halvor Walen.

Cop. 2/6-1785.
Enkemand Gunder Arvesen Gieddeboen og Pigen Aaste Jensd. Graver,
uden Trolovelse hiemme i Huuset Copulerede.
Caut: Klokker Dahl og Halvor Wale.

Trol. 21/7-1785. Cop. 25/8.
Uk. Ole Christensen Storhoug og P. Thale Christensd. Otterkiær.
Caut: Wellich Fosse og Stener Baxaas.

Cop. 18/8-1785.
Uk. Jørgen Pedersen Fæhn og P. Kirsten Arvesd. Store Wale,
hiemme i huuset Copulerede.
Caut: Jens Graver og Ole Store Wale.

Trol. 9/9-1785. Cop. 7/10.
Em. Niels Pedersen W. og P. Anna Tronsd. Namløs.
Caut: Tollef Pedersen Namløs og Anders Steensen Namløs.

Trol. 16/9-1785. Cop. 21/10.
S. Kittil Steensen, Saven af Lunde Herred og P. Gunnild Clausd. W.
Caut: Ole Christophersen W. og Jesper Steensen Buverud af Bøe Pr.gj.

Trol. 22/9-1785. Cop. 17/10.
Em. Anders Steensen Namløs og P. Karen Gundersd. Lille Wale.
Caut: Annund Brenne og Anders Nedre Lunde.

Trol. 29/9-1785. Cop. 4/11.
Em. Ole Andersen paa Wærket og P. Anna Svendsd ibid: (Wærket).
Caut: Klokker Dahl og Arve Johansen W. (Wærket).

Trol. 5/10-1785. Cop. 26/10.
Em. Gregar Wetlesen øvre Lunde og P. Aasild Sivertsd. Ibid:
Caut: Jens Graver og Torgrim Brenne.

Trol. 6/10-1785. Cop. 3/11.
S. Niels Andersen Kaasen og P. Inger Andersd. ved Saugend.
Caut: Ole Nielsen Hølen og Henric Sørensen Wærket.

Trol. 6/10-1785. Cop. 28/10.
Uk. Thomas Andersen Wibeto og P. Anna Svennumsd. Tofte.
Caut: Frideric og Anders Steensen Wibeto.

Trol. 13/10-1785. Cop. 10/11.
Uk. Hans Brynnildsen Kaasen og P. Maren Andersd. fra Wala.
Caut: Jacob Bøe og Christen Store Helgen.

Trol. 2/1-1786. Cop. 14/2.
Uk. Thord Jørgensen Søvestrand og P. Margrethe Annundsd. Skippervold.
Caut: Hans og Annund Wibeto.

Trol. 15/3-1786. Cop. 4/5.
Uk. Peder Gundersen Ringsevje og P. Birthe Nielsd. Biørndal.
Caut: Tollev Fæhn og Thord Søvestrand.

Trol. 26/4-1786. Cop. 17/5.
Uk. Hans Evensen W. og P. Synnev Christensd. Præstegaarden.
Caut: Hr. Forvalter Bredsdorph og Sr. Jon Poulsen.

Trol. 5/5-1786. Cop. 15/6.
Uk. Bent Pedersen W. og P. Anne Marie Johannisd. W.
Caut: Klokker Dahl og Jon Jansen.

Trol. 15/5-1786. Cop. 8/6.
Em. Niels Nielsen Dahlen og Qvinde-Mennisket Kirsten Svennumsd.
Caut: Gunder Lille Wale og Sivert Brenne.

Cop. 29/5-1786.
Uk. Harald Arvesen Store Wale og E. Inger Gundersd. Olsbrygge,
uden foregaaende Trolovelse efter Kongel. Bevilling, Copulerede.
Caut: Jon Wale og Sivert Brenne.

Trol. 22/6-1786. Cop. 28/9 formedelst Pigens sygdom.
Em. Ole Olsen Postbud fra Gierpen og P. Marthe Halvorsd. Skibsnæs.
Caut: Jens Omtved og Jørgen Kolstad.

Trol. 12/7-1786. Cop. 1/9.
Em. Rasmus Pedersen Saug: og E. Anne Jensd. Ibid. (samme sted, altså Sagen – tidligere skrevet Saugen. G.S.)
Caut: Clemet Nielsen og Gunder Nielsen.

Trol. 2/8-1786. Cop. 31/8.
Soldat Halvor Evensen Jentved og P. Anne Olsd. Namløs.
Caut: Anders Wibeto og Anders Bøe.

Trol. 29/8-1786. Cop. 5/10.
Uk. Niels Olsen Sannæs og P. Lisbet Maria Jonsd. W.
Caut: Mester Tron Mognsen og Johannes Uhlevig.

Trol. 11/9-1786. Cop. 12/10.
Uk. Johannes Johannissen Heisholt og P. Gunnild Olsd. Namløs.
Caut: Christen Smed q W. og Tollef Olsen Fæhn.

Trol. 26/9-1786. Cop. 2/11.
Uk. Ole Olsen Hougen og P. Inger Olsd. Præstgrav.
Caut: Lars Sørensen Helgen og Christen Helgen.

Trol. 27/10-1786. Cop. 23/11.
Uk. Hans Hansen W. og P. Maren Pedersd. Moen.
Caut: Klokker Dahl og Saugmester Lars Hansen.

Trol. 30/11-1786. Cop. 28/12.
Uk. Isaac Jensen Gruen og P. Gunnild Tronsd. Namløs.
Caut: Kittil Fæhn og Isaac Andersen Gruen.

Trol. 7/12-1786. Cop. 26/1-1787.
Enkem. Christen Jonsen Erland og P. Dorthe Haraldsd. paa Baxaas.
Caut: Stener Baxaas og Thord Baxaas.

Trol. 16/2-1787. Cop. 16/3.
Uk. Henric Arvesen W. og P. Anne Margrethe Jørgensd. Ibid.
Caut: Christen Smed og Jan Smed.

Trol. 4/3-1787. Cop. 25/4.
Uk. Søren Brynnildsen paa Søve og P. Maren Larsd. Ibid.
Caut: Hr. Kammerh. Rougtved og Hr. Foged Thomsohn.

Trol. 18/5-1787. Cop. 18/6.
S. og Em. Anders Kittilsen Nordre Jentved og P. Birthe Gundersd. Lille Wale.
Caut: Jacob Bøe og Tormo Kolle.

Trol. 20/5-1787. Cop. 1/8.
Uk. Jon Olsen Fæhn og P. Karen Pedersd. Fæhn.
Caut: Ole Holden og Peder Fæhn.

Trol. 20/5-1787. Cop. 21/6.
Em. Henric Sørensen W. og E. Maren Jensd. Tved.
Caut: Ole Borgen og Isaac Andersen Gruen.

Trol. 31/5-1787. Cop. 21/6.
S. Gunlich Tronsen Gunnem og E. Birthe Andersd. Sannæs.
Caut: Johannes Uhlevig og Ougen Olsen Hotved af Næss (av Sauherad).

Trol. 15/6-1787. Cop. 23/7.
Uk. Niels Pedersen Lille og Qwinde Menniske Kirsten Andersd. W.
Caut: Jon Jansen W. og Henric Sørensen W.

Trol. 19/6-1787. Cop. 26/7.
Em. Niels Pedersen W. og P. Maren Olsd. Tved.
Caut: Klokker Dahl og Ole Borgen.

Trol. 20/6-1787. Cop. 9/8.
Uk. Anders Olsen Fæbache og P. Birthe Christensd. fra Halvorstaae.
Caut: Jørgen Pedersen Skibsnæs og Niels Pedersen Welkom.

Trol. 26/6-1787. Cop. i Solum (14/9).
Uk. Saamund Halvorsen Kalstad af Mælum og P. Anne Jensd. Langeland.
Caut: Lars og Christen Helgen.

Trol. 20/7-1787. Cop. 5/9.
S. Hans Rasmussen og P. Pernille Knudsd. Begge tiener hos Hr. Obriste Lieutenant Schwentzen paa Hotved.
Caut: Hr. Obirste Lieutenant Schwentzen og Hr. Leieutenant Ibsen.

Trol. 24/8-1787. Cop. 17/9.
Uk. Tollev Halvorsen Saug. og P. Liv Pedersd. Ibid.
Caut: Hans Christensen og Christen Halvorsen.

Trol. 31/8-1787. Cop. 11/10.
Uk. Lars Nielsen Ringsevje og P. Birthe Evensd. Jentved.
Caut: Halvor Bøe og Halvor Jentved.

Cop. 19/10-1787.
Em. Stian Ellingsen Woye af Drangedal og P. Aase Clausd. Romenæs,
Uden Trolovelse, efter Kongel. Bevilling Copulerede.
Caut: Christen Smed og Peder Romenæs.

Trol. 25/3-1788. Cop. 24/4.
Uk. Anders Madsen fra Hørthe og P. Gunnild Andersd. paa Gunnerud.
Caut: Knud Pedersen Moen og Niels Madsen Hørte.

Trol. 1/4-1788. Cop. 14/5.
S. Kittil Halvorsen under Eje og P. Maren Olsd. Ejestrand.
Caut: Stener og Thord Baxaas.

Trol. 22/4-1788. Cop. 5/6.
Uk. Torbiørn Hansen W. og P. Anne Saamundsd. Skaardal.
Caut: Hr. Forvalter Bredsdorff og Hr. Raaberg.

Trol. 17/6-1788. Cop. 28/8.
S. Hans Christensen Halvorstaae og P. Margrethe Madsd. fra Seude, efter Hr. Graves Tilladelse.
Caut: Jørgen Pedersen Skibnæs og Jon Jørgensen Kolstad.

Trol. 17/6-1788. Cop. 7/8.
Uk. Jan Andersen W. og P. Birthe Steensd. Kolle.
Caut: Anders Steensen Namløs og Isaac Jensen.

Trol. 17/6-1788. Cop. 24/7.
Uk. Christen Hansen W. og P. Birthe Olsd. W.
Caut: Hans Mortensen W. og Jens Isaacsen Gruen.

Trol. 30/6-1788. Cop. 30/7.
Em. Svend Hansen Skydsskaffer og E. Marthe Tygesd.
Caut: Anders Steensen og Torgier Wibeto.

Trol. 25/7-1788. Cop. 4/9.
Uk. Simon Olsen Kløvedal og P. Taran Larsd. Lille Helgen.
Caut: Frideric Gundersen Næss af Mælum Sogn og Ole Jonsen Store Helgen.

Trol. 25/7-1788. Cop. 21/8.
Uk. Clemet Gundersen Saug. og P. Anne Hansd. Saug.
Caut: Harald Arvesen Hoxodde og Niels Clemtsen Saug.

Trol. 11/9-1788. Cop. 13/10.
Uk. Hans Andersen Kaasen og P. Karen Pedersd. Yttingen.
Caut: Wellich Fosse og Thord Baxaas.

Trol. 12/9-1788. Cop. 9/10.
Em. Jørgen Gundersen Heisholt og P. Anne Hansd. Kringelfet.
Caut: Medhielper Peder Gundersen Saug. og Peder Gundersen Wæstre Romenæs.

Trol. 18/9-1788. Cop. 8/10.
Uk. Tarald Sondresen paa Fæhn og P. Kirsten Hansd. Haven.
Caut: Tollev Olsen Fæhn og Thord Yttrebøe.

Trol. 29/9-1788. Cop. 12/11.
Uk. Poul Jonsen Helgen og P. Ahlis Larsd. Helgen.
Caut: Ole Hansen Bierven og Peder Wærstad.

Trol. 29/9-1788. Cop. 29/10.
Uk. Tollev Poulsen Steenstad og P. Ingeborg Brynnildsd. Jentved.
Caut: Thord Yttrebøe og Peder Steenstad.

Trol. 29/9-1788. Cop. 12/11.
Em. Rasmus Andersen Rødningen og Qvinde menniske Anne Thomasd. Daxrød.
Caut: Niels Hansen Tofte og Niels Halvorsen Tved.

Trol. 15/10-1788. Cop. 10/11.
Em. Niels Olsen Hegnen og P. Guro Pedersd. Moen.
Caut: Ole Holden og Steen Meeltej.

Trol. 4/12-1788. Cop. 29/12.
Uk. Halvor Nielsen og Qvinde Menniske Anne Andersd. paa Søve.
Caut: Søren Brynnildsen Espevolden og Kiøstal Christensen paa Søve.

Trol. 4/12-1788. Cop. 15/1-1789.
Uk. Helgic Christensen W. (Hellik?) og P. Margrethe Marie Nielsd. Falk.
Caut: Hr. Fændrik Bomhof og Hr. Christopher Bomhof.

Trol. 11/12-1788. Cop. 19/1-1789.
Uk. og S. Hans Jensen paa Eje og P. Kirsten Tygesd. Gravningen.
Caut: Hr. Fændrik Bomhof og Hr. Christ. Bomhof.

Trol. 11/12-1788. Cop. 19/1-1789.
Uk. Ole Jensen paa Eje og P. Birthe Tygesd. Ibid.
Caut: Hans Alstrup Altenborg og Hans Michels. Hals.

Trol. 20/1-1789. Cop. 5/3.
Uk. og S. Rasmus Pedersen Yttingen og P. Inger Andersd. Heisholt.
Caut: Stener Baxaas og Gunder Heisholt.

Trol. 22/1-1789. Cop. 17/2.
Uk. Peder Andersen fra Kristiania og P. Birthe Gundersd. Almandkaasen.
Caut: Peder Tvara og Jørgen Heisholt.

Cop. 3/2-1789.
Uk. Gunder Johannissen Heisholt og P. Anne Johannisd. Heisholt,
Blev efter Kongel. Bevilling uden foregaaende Trolovelse og Lysnning Copulerede.
Caut: Peder Tvara og Saugmester Bent Nielsen.

Cop. 15/3-1789.
Hr. Toldskriver Folkman Frek og Jomfrue Andrea Maria Rougtved,
Blev efter Kongel. Bevilling uden foregaaende Trolovelse Copulerede i Romenæs Kirke.
Caut: Hr. Foged Thornshn og Hr. Sorenskr. Lange.

Trol. 14/4-1789. Cop.  4/6.
Uk. Halvor Olsen Tved og P. Ingeborg Thordsd. Huset.
Caut: Niels Tofte og Anders Tofte.

Trol. 28/4-1789. Cop. 23/6.
Uk. Jan Tolfsen Saug. og E. Liv Pedersd. Ibid.
Caut: Peder Abrahamsen og Niels Gullichsen.

Trol. 29/4-1789. Cop. 3/6.
Uk. Tolv Børgessen Kløvedal og P. Anne Hansd.
Caut: Hr. Lieutenant Ibsen og Klokker Dahl.

Trol. 18/6-1789. Cop. 6/8.
Uk. Niels Ledvorsen Tejen og E. Ingeborg Sørensd. Tofte.
Caut: Rasmus Johannisen W. og Lars Sørensen Saug.

Cop. 25/6-1789.
Uk. Kiøstal Thronsen Namløs og P. Aslou Gundersd. Romenæs,
blev efter Kongel. Bevilling uden foregaaende Trolovelse og Lysning Copulerede i Holden.
Caut: Ole Steensen Hotved og Peder Romnæs.

Trol. 6/7-1789. Cop. 31/8.
Uk. Anders Kittilsen Fæhn og P. Kirsten Tronsd. Namløs.
Caut: Tollev Olsen Fæhn og Kiøstal Namløs.

Trol. 20/7-1789. Cop. 20/8.
Em. Anders Olsen Fæbakke og P. Marthe Larsd. Hougene.
Caut: Jens Omtved og Halvor Evensen Jentved.

Trol. 3/8-1789. Cop. 28/9.
Ole Kittilsen Fæhn og E. Ingeborg Olsd. Wibeto.
Caut: Christopher Tofte og Anders Stensen Wibeto.

Trol. 6/8-1789. Cop. 24/8.
Uk. Anders Olsen Stor Wale og E. Alou Larsd. Bierven.
Caut: Lensm. Halvor Yttrebøe og Peder Wærstad.

Trol. 27/8-1789. Cop. 6/10.
Em. Isaac Andersen Huset og P. Karen Larsd. Skiøholt.
Caut: Medhielper Kiøstal Tinholt og Stian Holtene.

Trol. 14/10-1789. Cop. 5/11.
Enkemand og Klokker til Holden Monsr. Peder Larsen Dahl og Jfrue. Sophia Margaretha Knutzen.
Caut: Hr. Kammerh. Rougtved og Hr. Forvalter Bredsdorff.

Trol. 20/10-1789. Cop. 18/11.
Uk. Niels Jensen W. og E. Aslou Saamundsd. W.
Caut: Svend Olsen og Hans Hansen W.

Trol. 3/11-1789. Cop. 26/11.
Em. Helge Brynnildsen Berget og P. Kirsten Olsd. Namløs.
Caut: Tollev Fæhn og Peder Gundersen Fæhn.

Trol. 12/11-1789. Cop. 3/12.
Uk. og Saugmæster Bent Nielsen og P. Aaste Johannisd. Lunde.
Caut: Jon Olsen Wale og Peder Tvara.

Trol. 8/3-1790. Cop. 15/4.
Uk. Jens Andersen Wibeto og P. Anne Jensd. Kaalstad.
Caut: Anders Pedersen Tofte og Ole Kittilsen Wibeto.

Trol. 15/4-1790. Cop. 27/5.
Uk. Niels Sivertsen paa Store Wale og P. Inger Magnusd. Ibid.
Caut: Halvor og Anders Stor Wale.

Trol. 15/4-1790. Cop. 6/5.
Uk. Gunnulf Olsen Lunde og P. Anne Rasmusd. Brudeskier.
Caut: Gregar Lille Wale og Peder Nielsen Hegna.

Trol. 27/5-1790. Cop. 4/8.
Uk. Halvor Rolfsen paa Fæhn og E. Marthe Isaacsd. Hougen.
Caut: Anders Kittilsen Jentved og Jens Gruen.

Trol. 27/5-1790. Cop. 24/6.
Em. Peder Andersen Almandkaasen og P. Aase Halvorsd. Urebøe.
Caut: Peder Tvara og Jørgen Heisholt.

Trol. 22/6-1790. Cop. 2/8.
Uk. Rasmus Tronsen Namløs og P. Ingeborg Hansd. Tofte.
Caut: Annund Hansen og Ole Kittilsen Wibeto.

Trol. 19/8-1790. Cop. 6/9.
Uk. Anders Jonsen Fæbakke og P. Inger Hansd. Lille Kaalastad.
Caut: Peder Yttrebøe og Jon Kaalstad.

Trol. 26/8-1790. Cop. 6/10.
S. Hans Rasmussen Røjbæk og P. Gunnild Olsd. paa Jelset.
Caut: Harald Texle og Hans Brenneboe.

Trol. 3/9-1790. Cop. 7/10.
Uk. Christen Christensen fra Seude og P. Karen Knudsd. Lucenæs.
Caut: Isaac Andersen Gruen og Thord Jørgensen Søvestrand.

Trol. 13/9-1790. Cop. 7/10.
Uk. Hans Halvorsen paa Romenæs og P. Guro Olsd. paa Uhlevig.
Caut: Wellich Fosse og Johannes Uhlevig.

Trol. 29/9-1790. Cop. 11/11.
Uk. Jan Brynnildsen W. og P. Sidsel Andersd. paa Romenæs.
Caut: Peder Romenæs og Ole Christophersen W.

Trol. 12/10-1790. Cop. 4/11.
Uk. Jørgen Jensen Kaalstad og P. Elian Andersd. Wibeto.
Caut: Anders Pedersen Tofte og Ole Wibeto.

Trol. 12/10-1790. Cop. 17/11.
Uk. Isaac Larsen Tofte og P. Pernille Annundsd. Saugen.
Caut: Anders Olsen Bierven og Tosten Olsen Brøsdal.

Trol. 21/10-1790. Cop. 25/11.
Em. Peter Jonsen Berg og P. Karen Marie Christensd. W.
Caut: Ole Edberg og Claus Romenæs.

Trol. 17/11-1790. Cop. 6/1-1791.
Uk. Bent Thomæsen W. og P. Karen Bentsd. W.
Caut: Hans Hansen og Niels Jensen W.

Trol. 25/11-1790. Cop. 27/12.
Uk. Hans Johannissen W. og P. Margrethe Hansd. W.
Caut: Klokker Dahl og Ole Hotved.

Trol. 27/12-1790. Cop. 27/1-1791.
Em. Christen Isaacsen Saug. og P. Guri Pedersd. Ibid.
Caut: Klokker Dahl og Christen Strømodden.

Trol. 19/1-1791. Cop. 16/2.
S. Kittil Nielsen Tejen fra Bøe og P. Lisbet Svendsd. Houg.
Caut: Jon Fæhn og Christen Helgen.

Trol. 19/1-1791. Cop. 10/3.
Uk. Halvor Giermundsen paa Holtene og E. Ingeborg Hansd. Roa.
Caut: Stian Holtene og Ole Jansen Hag: (forkortelse for Hagen?).

Trol. 26/1-1791. Cop. 17/2.
Uk. Hans Halvorsen Romenæs og P. Aslaoug Tronsd. Ibid.
Caut: Klokker Dahl og Ole Nyehuus.

Trol. 2/3-1791. Cop. 27/4.
Uk. Ougen Thordsen Juvet og P. Inger Svendsd. W.
Caut: Ole Andersen W. og Halvor Olsen Tved.

Trol. 24/3-1791. Cop. 27/4.
Uk. Ole Jansen og P. Gunnild Tollevsd. Begge under Præstegaarden.
Caut: Klokker Dahl og Gunder Berget.

Trol. 30/3-1791. Cop. 23/6.
Em. Peter Fransen Ramshart og E. Karen Olsd. Langeland.
Caut: Carl og Jacob Bergene i Mælum.

Trol. 30/3-1791. Cop. 27/4.
Em. Harald Tollevsen Rødningen og P. Kirsten Olsd. Steenstad.
Caut: Christen og Anders Bierven.

Trol. 27/4-1791. Cop. 16/6.
S. Jon Thomæsen Holtet fra Bøe og P. Ingeborg Michelsd. Mastebakken.
Caut: Ole Nyhuus og Helge Berget.

Trol. 12/5-1791. Cop. 20/6.
Uk. Niels Christensen Opsal og P. Anne Gundersd. Lille Vale.
Caut: Anders Namløs og Anders Kittilsen Jentved.

Trol. 23/5-1791. Cop. 12/7.
Uk. Anders Andersen Torsnæs og P. Live Ougensd. Søve.
Caut: Hr. Foged Thornsohn og Klokker Dahl.

Trol. 28/7-1791. Cop. 1/9.
Uk. Lars Pedersen Kamperhoug og P. Inger Andersd. Vibetoe.
Caut: Klokker Dahl og Tollev Olsen Fæhn.

Trol. 24/8-1791. Cop. 22/9.
Uk. Anders Andersen W. og E. Ingeborg Rasmusd. Strømodden.
Caut: Bertel Thomæsen og Hans Evensen W.

Trol. 1/9-1791. Cop. 22/9.
S. Jon Hansen Næsodden og P. Kirsten Rasmusd. Saug.
Caut: Peder Yttrebøe og Christen Helgen.

Trol. 19/10-1791. Cop. 1/12.
Uk. Haagen Pedersen W. og E. Johanne Abrahamsd. W.
Caut: Klokker Dahl og Tron Kaasen.

Trol. 19/10-1791. Cop. 8/12.
Uk. Brynnild Johansen W. og P. Anne Jensd.
Caut: Hr. Forvalter Bredsdorf og Hr. Raaberg.

Trol. 1/11-1791. Cop. 23/11.
S. Anders Gullichsen Tyri fra Lunde herred og E. Gunild Clausd. paa Werket.
Caut: Jesper Buverud og Ole Olsen Javndal, begge fra Lunde Herred.

Trol. 8/12-1791. Cop. 2/2-1792.
Em. Poul Jonsen Helgen og P. Thone Kittilsd. fra Solum.
Caut: Christen Bierven og Anders Ibid.

Trol. 29/12-1791. Cop. 10/5-1792.
S. Halvor Jonsen fra Tind og P. Anne Cathrine Haagensd.
Caut: Jørgen Heisholt og Jan Tolfsen Saug.

Trol. 29/12-1791. Cop. 9/2-1792.
Uk. Arve Olsen Holden og P. Kirsten Andersd. Wibeto.
Caut: Sergeant Meelgaard og Anund Wibeto.

Trol. 11/4-1792. Cop. 31/5.
S. Johannes Andersen Gunnerud og P. Aaste Christophersd. paa Heisholt.
Caut: Jan Smed og Johannes Heisholt.

Trol. 31/5-1792. Cop. 30/7.
Uk. Simon Larsen Helgen og P. Oved Olsd. Præstgrav.
Caut: Thord Yttrebøe og Jørgen Tinholt.

Trol. 31/5-1792. Cop. 20/6.
Em. Niels Nielsen Dalen og P. Kirsten Andersd. Usterud.
Cauta. Sivert Brenne og Gregar Vale.

Cop. 6/8-1792.
Uk. Johannes Johannisen Uhlevig og P. Maren Olsd. Saknæs,
blev efter Kongel. Bevilling uden Trolovelse udi Holden Kirke Copulered.
Caut: Peder Romenæs og Christen Bierven.

Trol. 31/8-1792. Cop. 4/10.
S. Hans Pedersen Gisholt (Solum) og P. Anne Pedersd. Tvara.
Caut: Rasmus Heisholt og Hans Jonsen Omdal (Solum).

Trol. 31/8-1792. Cop. 24/9.
Uk. Anders Hansen Saug. og P. Ingeborg Halvorsd. Holdensæter.
Caut: Saugmæster Tron Gundersen og Møller Knud Pedersen.

Trol. 13/9-1792. Cop. 11/10.
Uk. Tollev Rasmussen paa Graver og P. Maren Olsd. Hansekaas.
Caut: Medhjelper Jens Graver og Peder Nielsen Hegnen.

Trol. 11/10-1792. Cop. 31/10.
Em. og Medhielper Kiøstal Simonsen Tinholt og P. Karen Poulsd. Steenstad.
Caut: Jørgen Tinholt og Tolv Børgersen.

Trol. 16/10-1792. Cop. 14/11.
Em. Bent Pedersen W. og P. Karen Hansd. W.
Caut: HammerMester Hans Knudsen og Jon Jansen.

Trol. 25/10-1792. Cop. 13/12.
Em. Peder Danielsen Stenstad og Qvinde Anne Nielsd. Kolle.
Caut: Steen Kolle og Ole Hansen Kolle.

Cop. 15/11-1792.
Uk. og Soldat Halvor Halvorsen Susaas og P. Gunnil Clausd. Romenæs;
blev efter Kongel. Bevilgning uden foregaaende Trolovelse Copulerede i Romenæs Kirke.
Caut: Hr. Kammerherre Rougtved og Fændrik Bomhof.

Trol. 27/11-1792. Cop. 3/1-1793.
Uk. Thomas Thoresen Dyretiid og P. Anne Hansd. Saug.
Caut: Tron Tiskestien og Halvor Kragefet.

Trol. 13/12-1792. Cop. 23/5-1793 formedelst Sygdom.
Em. Christen Jonsen Helgen og P. Kirsti Haagensd. Ibid.
Caut: Klokker Dahl og Simon Helgen.

Trol. 28/2-1793. Cop. 4/4.
Soldat Stener Eliæsen Jelset og Qvinde Dorthe Hansd. Ibid.
Caut: Jon Andersen Ruaasen og Simon Kløvedal.

Trol. 17/4-1793. Cop. 23/5.
Soldat Mads Jensen og P. Margrethe Ellevsd. Begge paa Eje.
Caut: Hr. Fændrik Bomhof og Kittil Ejestrand.

Trol. 30/4-1793. Cop. 3/7.
S. Svend Svennumsen Fæhn og P. Kirsten Christensd. fra Storhoug.
Caut: Niels Hansen Tofte og Anders Pedersen Tofte.

Trol. 1/5-1793. Cop. 6/6.
Uk. Simon Børgersen Kløvedal og E. Taran Larsd. Kløvedal.
Caut: Stian Holtene og Peder Wærstad.

Cop. 12/6-1793.
Uk. Augustinus Jensen Graver og P. Anne Pedersd. Fæhn;
blev efter Kongel. Bevilgning uden Trolovelse og Lysning Copulerede i Romenæs Kirke.
Caut: Jon Olsen Store Wale og Halvor Store Wale.

Trol. 3/7-1793. Cop. 7/8.
Soldat Niels Nielsen Biørndal og E. Ingeborg Sørensd. Tejgen.
Caut: Christopher Tofte og Niels Tofte.

Trol. 10/7-1793. Cop. 29/7.
Uk. Arve Nielsen Wala og P. Maren Jonsd. Jentved.
Caut: Anders Kittilsen og Halvor Jentved. (Det står ”Halvorsen Jentved”).

Trol. 10/7-1793. Cop. 22/8.
Uk. Rasmus Hansen Vasdalen og P. Inger Jonsd. Saug.
Caut: Niels Clemetsen Saug og Knud Pedersen Møller.

Trol. 15/7-1793. Cop. 29/8.
S. Hans Anundsen Skippervold og P. Kirsten Arvesd. Stuerud.
Caut: Jon Fæhn og Thord Søvestrand.

Trol. 18/7-1793. Cop. 29/8.
Uk. Halvor Pedersen fra Wale Bøyden (Vale-bygden) og P. Birthe Andersd. Usterud.
Caut: Klokker Dahl og Niels Nielsen Dalen.

Trol. 18/7-1793. Cop. 22/8.
Uk. Niels Hansen Vasdalen og P. Anne Andersd. Usterud.
Caut: Gunder Gieddeboen og Harald Solberg.

Trol. 18/7-1793. Cop. 29/8.
Uk. Johannes Rasmussen og P. Kirsten Thomasd. Begge fra Eisbøgden (Eidsbygda).
Caut: Stener og Thord Baxaas.

Trol. 29/7-1793. Cop. 29/8.
Em. Thomas Nielsen Vala og P. Karen Hansd. Kaalastad.
Caut: Halvor Jentved og Lars Ringsevje.

Trol. 2/8-1793. Cop. 26/8.
Uk. Ole Enersen Saug. og P. Karen jensd. Kaasen.
Caut: Steen Meeltej og Anders Tofte.

Trol. 26/8-1793. Cop. 10/10.
Em. Peter Jonsen Berg og P. Maren Rasmusd.
Caut: Christen Hansen Smed og Tollev Fæhn.

Trol. 26/8-1793. Cop. 25/9.
Uk. Halvor Pedersen Kindalen og P. Karen Halvorsd. Brøsdal.
Caut: Gullich Lunde og Niels Opsal.

Trol. 12/9-1793. Cop. 17/10.
Uk. Thomas Pedersen W. og Birthe Nielsd. ved Saugen.
Caut: Hans Andersen og Bent Jonsen Saugen.

Trol. 18/9-1793. Cop. 24/10.
Uk. Ole Jensen Gruen og P. Anne Andersd. Gunnerud.
Caut: Anders Tvara og Isaac Andersen Gruen.

Trol. 19/9-1793. Cop. 28/10.
Uk. Gunder Christensen Opsal og P. Margrethe Nielsd. Sannæs.
Caut: Johannes Uhlevig og Gullich Sannæs.

Trol. 8/10-1793. Cop. 7/11.
Uk. Peder Tronsen Kaasen og P. Inger Nielsd. Hølen.
Caut: Steen Meeltej og Anders Hotved.

Trol. 8/10-1793. Cop. 13/11.
Uk. Anders Larsen Lunde og P. Marthe Halvorsd. Susaas.
Caut: Augustinus Lunde og Annund Olsen Lunde.

Trol. 22/10-1793. Cop. 4/12.
Uk. Kiøstal Christensen paa Søve og P. Anne Halvorsd.
Caut: Hr. Foged Thornsohn og Hr. Poppe.

Trol. 30/10-1793. Cop. 27/12.
Em. Jon Thomæsen Eje og E. Anne Torbiørnsd. Strigen.
Caut: Peder Tvara og Ole Ejestrand.

Trol. 21/11-1793. Cop. 27/12.
Uk. Gunder Rasmussen og E. Karen Andersd. Hoxodde.
Caut: Jon og Anders Stor Wale.

Cop. 13/12-1793.
Hr. Christopher Ludvig Poppe og Jomfrue Ulrica Dorothea Berggreen,
blev efter Kongel. Bevilgning uden foregaaende Trolovelse i Huset Copulerede.
Caut: Hr. Foged Thornsohn og Hr. Forvalter Gartner.

Trol. 8/1-1794. Cop. 19/2.
S. Carl Nielsen Tejgen fra Bøe og P. Birthe Knudsd. Sandjorde.
Caut: Simon Kløvedal og Ole Hansen Hag.

8/1-1794. Cop. 27/1.
Uk. Ole Andersen Lommerud og P. Karen Kittilsd. Fæhn.
Caut: Ole Holden og Peder Gundersen Fæhn.

Cop. 2/6-1794.
Den 2. Junii blev Soldat Isaac Clausen Romenæs og Pige Kirsten Jensd. Graver,
efter Kongel. Bebilgning uden Trolovelse og Lysning Copulered i Romnæs Kirke.
Caut: Halvor Wale og Peder Romenæs.

Trol. 12/6-1794. Cop. 10/7.
S. Jon Andersen Heisholt og P. Maren Hansd. Kringelfet.
Caut: Peder Tvara og Jørgen Heisholt.

Trol. 12/6-1794. Cop. 21/8.
Uk. Jens Kittilsen Fæhn og P. Maren Tronsd. Namløs.
Caut: Ole Kittilsen Wibeto og Isaac Andersen Graver.

Trol. 25/6-1794. Cop. 6/8.
Uk. Tollev Knudsen Bierven fra Bøe og E. Karen Gundersd. Namløs.
Caut: Steen Kolle og Anders Kittilsen Jentved.

Trol. 30/6-1794. Cop. 4/9.
S. Lars Christensen Tofte og Qvinde mennisket Karen Olsd. Hougen.
Caut: Niels Tofte og Anders Tofte.

Cop. 14/8-1794.
Den 14. Aug. Blev Uk. Hans Andersen Wibeto og Pige Karen Svenumsd. Tofte,
efter Kongel. Bevilling uden Trolovelse og Lysning Copulered udi Holden kirke.
Caut: Anund Wibeto og Tollev Svenumsen fra Porsgrund.

Trol. 14/8-1794. Cop. 9/10.
Em. Halvor Olsen Kragefet og P. Margrethe Olsd. Hovland.
Caut: Jan Smed og Halvor Halvorsen Susaas.

Trol. 18/8-1794. Cop. 11/9.
Em. Isaac Jensen Gruven og P. Karen Steensd. Kolle.
Caut: Tollev Jentved og Kiøstal Namløs.

Trol. 10/9-1794. Cop. 9/10.
Uk. Peder Hansen Hagen og P. Kirsten Jacobsd. Bøe.
Caut: Jens Omtved og Jon Fæhn.

Cop. 25/9-1794.
Den 25. Sept. Blev Uk. Halvor Olsen Langeland og P. Ingeborg Jacobsd. Silien af Mælum Sogn,
efter Kongel. Bevilgning uden Trolovelse og Lysning Copulerede i Holden Kirke, efter Hr. Provst von der Lippes begiering.
Caut: Jørgen Tinholt og Simon Kløvedal.

Trol. 7/10-1794. Cop. 4/11.
Uk. Jens Johansen W. og P. Astri Halvorsd. Holdensæter.
Caut: Klokker Dahl og jens Olsen W.

Trol. 7/10-1794. Cop. 6/11.
Uk. Poul Jestsen Gierum af Mælum og P. Anne Knudsd. Lusnæs.
Caut: Niels Olsen Namløs og Claus Jacobsen Kaasen.

Trol. 16/10-1794. Cop. 13/11.
Corporal Ole Torgrimsen Kleppe og P. Gunild Olsd. Nyehuus.
Caut: Halvor Pedersen Nyhuus og Hans Halvorsen Kaasen under Romenæs østre.

Trol. 16/10-1794. Cop. 13/11.
S. Anders Brynildsen Kaasen og P. Anne Brynildsd. Jentved.
Caut: Ole Jonsen Helgen og Halvor Jentved.

Trol. 28/10-1794. Cop. 20/11.
Uk. Østen Sondresen paa Soelberg og P. Birthe Andersd. paa Graver.
Caut: Torgrim Brenne og Halvor Kindalen.

Trol. 8/4-1795. Cop. 18/5.
Uk. Morten Hansen W. og P. Anne Berthelsd. W.
Caut: Hans Hansen og Hans Johannesen.

Trol. 22/4-1795. Cop. 11/6.
S. Tollev Jørgensen paa Kløvedal og P. Karen Larsd. Namløs.
Caut: Jon Fæbakke og Halvor Langeland.

Trol. 22/4-1795. Cop. 4/6.
Uk. Anders Andersen W. og P. Birthe Halvorsd. Tofte.
Caut: Ole Holden og Ole Wibeto.

Trol. 5/5-1795. Cop. 28/5.
Uk. Halvor Aslachsen Aakerøe (Aakre) fra Drangedal og P. Maren Andersd. Heisholt.
Caut: Peder Tvara og Jørgen Heisholt.

Trol. 4/6-1795. Cop. 22/7.
S. Tyge Børgersen Kløvedal og P. Maren Hansd. Hagen.
Caut: Tollev Fæhn og Simon Kløvedal.

Trol. 24/9-1795. Cop. 22/10.
Uk. Jens Johannisen W. og P. Ingeborg Christiansd. W.
Caut: Christen Strømodden og Hans Johannisen.

Trol. 24/9-1795. Cop. 15/10.
Uk. Hans Christophersen og P. Birthe Tygesd. Begge paa Hotved.
Caut: Ole Hotved og Anders Huset.

Trol. 6/10-1795. Cop. 19/11.
S. Halvor Johannisen Fieldet fra Bøe og P. Lisbet Larsd. Saug.
Caut: Klokker Dahl og Christen Isaacsen Saug.

Trol. 6/10-1795. Cop. 19/11.
Uk. Jon Steensen W. og P. Birthe Halvorsd. Leerodden.
Caut: Klokker Dahl og Christen Isaacsen.

Trol. 6/10-1795. Cop. i Næs Kirke. (5/11).
Halvor Ellevsen Præstholt fra Seude og P. Maren Anundsd. Brenne.
Caut: Tosten Houkevig og Hellich Præstholt.

Trol. 4/11-1795. Cop. 6/1-1796.
Em. Johannes Gundersen Kaasene af Mælum og P. Kirsten Engelbrechtsd. fra Lille Wale.
Caut: Henric Lykken og Torsten Brøsdal.

Trol. 5/4-1796. Cop. 18/5.
Em. Ole Hansen Tofte og P. Groe Halvorsd. paa Namløs.
Caut: Anders Kittilsen Jentved og Halvor Ibid.

Trol. 11/-1796. Cop. 4/8.
Uk. Hans Hansen Kaalstad og P. Ingeborg Olsd. Namløs.
Caut: Thord Yttrebøe og Johannes Heisholt.

Trol. 4/8-1796. Cop. 17/9.
Uk. Peder Pedersen Kindalen og P. Maren Pedersd. Kamperhoug.
Caut: Klokker Dahl og Anund Olsen Lunde.

Trol. 11/8-1796. Cop. 8/9.
Uk. Hans Nielsen Saug. og P. Karen Jensd. Kaalstad.
Caut: Saugmester Bent Nielsen og Christen Kaalstad.

Trol. 11/8-1796. Cop. 13/10.
Uk. Halvor Torgersen Graver og P. Anne Jonsd. Gladholt.
Caut: Jon Olsen og Anders Olsen, Stor Wale.

Trol. 18/8-1796. Cop. 13/10.
Uk. Ellev Jonsen Texle og P. Ingeborg Tronsd. Fiskestien.
Caut: Jørgen Gundersen og Jon Andersen Heisholt.

Trol. 25/8-1796. Cop. 13/10.
Em. Ole Brynildsen Tved og P. Anne Andersd. Wibeto.
Caut: Ole Andersen Tved og Torgier Wibeto.

Trol. 25/8-1796. Cop. 27/10.
Em. Morten Olsen Hegnen og E. Anne Nielsmundsd. Tved.
Caut: Ole Kittilsen Wibeto og Halvor Olsen Tved.

Trol. 25/8-1796. Cop. 29/9.
Uk. Isaac Thomæsen paa Eje og P. Lisbet Pedersd. Lille Yttingen (under Susaas).
Caut: Hr. Kammerraad Rougtved og Hr. Fændrik Bomhof.

Trol. 1/9-1796. Cop. 29/9.
Uk. Anund Olsen W. og P. Maren Olsd. Namløs.
Caut: Klokker Dahl og Jon Olsen Fæhn.

Trol. 1/9-1796. Cop. 20/10.
Uk. Jon Pedersen og P. Lisbet Sondresd. Begge fra Wale-Bøyeden (Valebø).
Caut: Corporal Ole Kleppe og Svenum Michelsen.

Trol. 8/9-1796. Cop. 3/11.
Uk. Brynild Rasmussen Huset og P. Anne Torbiørnsd. Lomerud.
Caut: Peder Tvara og Gunder Berget.

Trol. 15/9-1796. Cop. 13/10.
S. Ole Pedersen W. og P. Maren Christophersd. W.
Caut: Kittil Fæhn og Anders Sverget.

Trol. 15/9-1796. Cop. 20/10.
Uk. Halvor Hansen W. og P. Kirsten Pedersd. W.
Caut: Klokker Dahl og Peder Sverget.

Trol. 15/9-1796. Cop. 13/10.
Uk. Ole Jensen W. og P. Gunild Andersd. paa Søve.
Caut: Jon Jansen og Jens Johansen.

Trol. 29/9-1796. Cop. 3/11.
Em. Niels Hansen Tofte og P. Sigri Halvorsd. Namløs.
Caut: Christopher Tofte og Anund Wibeto.

Trol. 29/9-1796. Cop. 20/10.
Em. Ole Olsen Rolighed og P. Aslou Olsd. paa Namløs.
Caut: Christopher Tofte og Kiøstal Namløs.

Trol. 13/10-1796. Cop. 3/11.
Corporal Halvor Larsen Kaalstad og P. Anne Larsd. Munken.
Caut: Ole Hansen Hagen og Anden Langeland (Anders eller Auden?).

Trol. 13/10-1796. Cop. 24/11.
Uk. Jens Svenchesen Præstgrav og P. Oved Hansd. Vasdalen.
Caut: Ole Præstgrav og Gunder Jensen Sperbakken af Mælum Sogn.

Trol. 13/10-1796. Cop. 17/11.
Uk. Even Gundersen Odden og P. Karen Thordsd. Rødningen.
Caut: Stener Baxaas og Halvor Susaas.

Trol. 20/10-1796. Cop. 24/10.
S. Thow Biørnsen fra Sillejord og E. Maren Andersd.
Caut: Peder Romenæs og Isaac Romenæs.

Trol. 28/12-1796. Cop. 19/1-1797.
Mæster Smed Anders Olsen Aasdal og P. Pernille Jacobsd. Hoffenberg.
Caut: Hr. Kammerraad Rougtved og Forvalter Faber.

Trol. 30/3-1797. Cop. 19/4.
Uk. Halvor Tormosen Kolle og P. Inger Larsd. Kolstad.
Caut: Jon Olsen Fæhn og Peder Hansen Hagen.

Trol. 19/4-1797. Cop. 6/6.
Uk. Biørn Gundersen Singjusdal af Drangedal og P. Maren Anne Clausd. Romenæs.
Caut: Thomas Eje og Isaac Claussen Romenæs. (Overstrøket).

Trol. 19/4-1797. Cop. 15/6.
Uk. Anders Bertelsen W. og P. Anne Henricsd. Sommer.
Caut: Ole Gladhuus og Morten Hansen W.

Trol. 19/4-1797. Cop. 8/6.
Uk. Torbiørn Olsen W. og E. Anne Olsd. W.
Caut: Bertel Thomæsen W. og Halvor Kragefet.

Trol. 19/4-1797. Cop. 8/6.
Uk. Ole Jonsen Fæbakke og P. Maren Tronsd. Saug.
Caut: Hans Hansen Kaalstad og Gunder Moen.

Trol. 19/4-1797. Cop. 8/6.
Uk. Arne Larsen under Siljen i Mælum og P. Maria Clausd. Kaasen.
Caut: Jon Jelset og Halvor Langeland.

Trol. 19/4-1797. Cop. 29/3.
Em. Jon Ellevsen Texle og P. Maren Nielsd. øvre Sannæs.
Caut: Niels Olsen Sannæs og Torgier Sand.

Trol. 4/5-1797. Cop. 15/6.
Em. Christen Jensen Kaalstad og P. Birte Pedersd. Tvara.
Caut: Sergiant Jens Meelgaard og Anders Tvara.

Trol. 4/5-1797. Cop. 22/6.
Giæstgiver Tobias Jørgensen Galten og P. Lisbet Pedersd. Vasdalen af Mælum.
Forrettet af mig efter Hr. Præst von der Lippes Tilladelse.
Caut: Jon Olsen Wale og Tow Olsen Dahl.

Trol. 7/6-1797. Cop. 27/7.
Em. Jon Olsen Fæhn og P. Kirsten Jensd. Omtved.
Caut: Anund Wibeto og Jacob Bøe.

Trol. 8/6-1797. Cop. 3/8.
Uk. Jacob Claussen Kaasen og P. Anne Tollevsd. Jentved.
Caut: Peder Wærstad og Jon Jelset.

Trol. 29/6-1797. Cop. Han død.
Em. Harald Arvesen Solberg og P. Ingeborg Larsd. Brenne.
Caut: Ole Larsen Brenne og Anders Larsen Lunde.

Trol. 6/7-1797. Cop. 14/9.
Uk. Ole Christiansen W. og P. Anne Pedersd. Broen.
Caut: Jens Johannissen W. og Niels Olsen W.

Trol. 24/7-1797. Cop. 31/8.
Em. Halvor Evensen Jentved og P. Maria Olsd. Namløs.
Caut: Jon Olsen Fæhn og Anders Steensrud.

Cop. 3/8-1797.
Uk. Jon Arvesen Stuerud og P. Maren Pedersd. Fæhn,
efter Kongel. Bevilgning uden Trolovelse og Lysning, Copulerede i Holden Kirke.
Caut: Jon Store Wale og Augustinus Graver.

Cop. 16/8-1797.
Den 16. Aug. Blev den Unge Marse Mæster Poul Peter Svensen og Jomfrue Anne Polsen,
efter Kongel. Bevilgning uden Trolovelse Copulerede i Holden Kirke.
Caut: Hr. Kammerraad Rougtved og Hr. Forvalter Bredsdorf.

Trol. 31/8-1797. Cop. 19/10.
Corporal Ole Andersen Kaasen og P. Ingeborg Clausd. paa Espevolden.
Caut: Gunder Berget og Tolv Dammen.

Trol. 5/9-1797. Cop. 19/10.
Uk. Christopher Olsen W. og P. Ingeborg Hansd. W.
Caut: Anders Tejgen og Hans Evensen W.

Cop. 6/9-1797.
Den 6. Sept. blew Uk. Steen Andersen Wibeto og P. Kirsten Christophersd. Tofte,
efter Kongel. Bevilgning uden Trolovelse og Lysning Copulerede i Holden Kirke.
Caut: Ole Haatved og Anund Wibeto.

Trol. 14/9-1797. Cop. 12/10.
Em. Ole Halvorsen Vaskaas og P. Taran Olsd. Helgen.
Caut: Lars Munken og Halvor Jentved.

Trol. 27/9-1797. Cop. 9/11.
Uk. Lars Christensen Otterkiær og P. Kirsten Pedersd. Ytting.
Caut: Stener og Thord Baxaas.

Trol. 11/10-1797. Cop. 16/11.
Uk. Thomas Bentsen og P. Marthe Andersd. Vale (Valen i Melum).
Caut: Hans Hansen W. og Claus Svendsen.

Trol. 19/10-1797. Cop. 9/11.
Tambour Svend Halvorsen Borgen og P. Birte Tormosd. Kolle.
Caut: Steen Kolle og Halvor Johannisen paa Bøe.

Cop. 26/10-1797.
... blew Uk. Kiøstal Christensen Hotved og P. Maria Pedersd. Fæhn
efter Kongel. Bevilgning uden Trolovelse og Lysning, Copulered i Holden Kirke.
Caut: Ole Steensen Haatved og Jon Store Vale.

Trol. 2/11-1797. Cop. 23/11.
Soldat Vetle Bendixen fra Næs og P. Ingeborg Olsd. Lunde.
Caut: Torgrim Brenne og Anund Lunde.

Trol. 9/11-1797. Cop. 28/12.
Uk. Jan Andersen paa Namløs og P. Ingeborg Gullichsd.
Caut: Ole Haatved og Halvor Jentved.

Trol. 28/12-1797. Cop. 29/1-1798.
Soldat Gunder Anundsen Aasen og P. Else Stiansd. Holtene.
Caut: Halvor Langeland og Ole Hagen.

Trol. 14/2-1798. Cop. 19/4.
Uk. Rasmus Jensen Saugen og P. Margrethe Ledvorsd. Tejgen.
Caut: Sr. Jørgen Lange og Isaac Andersen.

Trol. 22/2-1798. Cop. 19/4.
Uk. Torgus Danielsen fra Hvidesøe og P. Karen Hansd. Deelevje.
Caut: Rasmus og Johannes Heisholt.

Trol. 22/3-1798. Cop. 26/7.
Tombouer Tollev Nielsen Heggemoen og Anneche Andersd. Saugen.
Caut: Bent Nielsen og Bent Jonsen Saugen.

Trol. 26/4-1798. Cop. 14/6.
Uk. Halvor Gundersen Lille Wale og P. Ingeborg Anundsd. Brenne.
Caut: Sivert og Torgrim Brenne.

Cop. 14/6-1798.
Blev Uk. Halvor Pedersen Hegland fra Lunde Herred og P. Birte Nielsd. Namløs,
efter Kongel. bevilgning uden Trolovelse og Lysning, Copulerede i Holden Kirke.
Caut: Svennum Flom og Thomas Wibeto.

Trol. 5/7-1798. Cop. 23/8.
Uk. Hans Christensen Otterkiær og P. Anne Pedersd. Yttingen.
Caut: Stener Baxaas og Halvor Susaas.

Trol. 12/7-1798. Cop. 23/8.
Soldat Tollev Halvorsen W. og E. Margrethe Jensd. W.
Caut: Ole Andersen W. og Svend Olsen.

Cop. 23/8-1798.
Blev Uk. Peder Tollevsen Jentved og P. Anne Torsd. Yttrebøe,
efter Kongel. Bevilgning uden Trolovelse og Lysning Copulerede i Holden Kirke.
Caut: Jon Store Wale og Simon Helgen.

Trol. 29/8-1798. Cop. 18/10.
Soldat Eric Hansen Kaasen fra Lunde Herred og P. Anne Gundersd. Holtet.
Caut: Peder Eliæsen Glena og Hans Nielsen Løvaasen.

Cop. 20/9-1798.
Blev Uk. Matthias Giertsen Usler af Hvidesøe og P. Marthe Asgiersd. Namløs,
after Kongel. tilladelse uden Trolovelse og Lysning Copulerede i Holden Kirke.
Caut: Rasmus Heisholt og Jon Heisholt.

Trol. 20/9-1798. Cop. 8/11.
S. Halvor Thomæsen W. og P. Anne Pedersd. Moen.
Caut: Klokker Dahl og Gunder Berget.

Trol. 20/9-1798. Cop. 15/11.
Em. Clemet Gundersen Saugen og P. Maren Olsd. Norstaae.
Caut: Niels Clemetsen Saugen og Christen Strømodden.

Cop. 11/10-1798.
Blev Uk. Peder Olsen Ejestrand og P. Birte Pedersd. Saugen,
efter Kongel. Tilladelse uden Trolovelse og Lysning Copulerede i Holden Kirke.
Caut: Jørgen Heisholt og Halvor Susaas.

Trol. 11/10-1798. Cop. 8/11.
Uk. Jens Jensen W. og P. Aslou Saamundsd. Skaardal.
Caut: Hr. Forvalter Bredesdorf og Hr. Jacob Raaberg.

Cop. 23/10-1798.
Blev Uk. Christen Andersen Nyhuus fra Solum og Ingeborg Larsd. Brenne,
efter Kongel. Tilladelse uden Trolovelse og Lysning Copulered i Romnæs Kirke.
Caut: Sivert og Anund Brenne.

Cop. 1/11-1798.
Blev Em. Anund Gundersen Aasen fra Bøe og E. Aslou Jørgensd. Holtene,
efter Kongel. Tilladelse uden Trolovelse og Lysning Copulered i Holden Kirke.
Caut: Jørgen Tinholt og Simon Klovedal.

Trol. 13/12-1798. Cop. 24/1-1799.
Enkemand Anders Hansen Saugen og P. Birte Pedersd. Saugen.
Caut: Peder Fæhn og Saugmester Bent Hølen.

Cop. 7/2-1799.
Blev Em. Anders Larsen øvre Lunde og P. Marthe Lisbet Jensd. Steenstadvolden,
efter Kongel. Tilladelse uden Trolovelse og Lysning, Cop. i Holden Kirke.
Caut: Ole Brenne og Augustinus Graver.

Trol. 17/5-1799. Cop. 6/6.
Anmældte Soldat Jon Hansen Kaalstad sig forloved med P. Asber Jonsd. Jentved,
hvor paa Lysningen begynde.
Caut: Jens Omtved og Steen Andersen Tofte.
 
Trol. 22/5-1799. Cop. 20/6.
Em. Halvor Pedersen Store Wale og P. Birte Arvesd. Stuerud.
Caut: Jon Olsen og Anders Olsen Stor Wale.

Cop. 20/6-1799.
Uk. Ole Wellichsen Fosse og P. Thone Olsd. Sandvig,
efter Hr. Schyttes Tilladelse Copulerede udi Holden Kirke.
Caut: Halvor Susaas og Aslach Olsen Tveten.

Trol. 17/7-1799. Cop. 15/8.
Uk. Anders Haagensen paa Store Wale og P. Anne Mortensd. Hegna.
Caut: Halvor og Anders Olsen Stor Wale.

Trol. 19/7-1799. Cop. 7/8.
Em. Hr. Christopher Ludvig Poppe, nu Forvalter ved Jern Wærket og Jomfrue Kirsten Gartner.
Caut: Hr. Forvalter Gartner og Controleur Raaberg.

Trol. 9/8-1799. Cop. 19/9.
Uk. Søren Henrichsen W. og E. Inger Jonsd. Vasdalen.
Caut: Peder Christophersen W. og Lars Bergenhoug.

Trol. 10/8-1799. Cop. 29/8.
Uk. Hans Hansen Kaalstad og P. Lisbet Pedersd. Saugen.
Caut: Jens Omtved og Simon Helgen.

Trol. 17/8-1799. Cop. 19/9.
Uk. Gullich Torgrimsen Brenne og P. Margrethe Nielsd. Tved.
Caut: Anders Arvesen Store Vale og Halvor Lille Vale.

Trol. 20/8-1799. Cop. 12/9.
Uk. Torsten Hansen W. med P. Kirsten Olsd. Tved.
Caut: Ole Andersen Tved og Hans Evensen W.

Trol. 25/8-1799. Cop. 2/10.
Anders Brynildsen Piber med E. Karen Svenumsd. Vibeto.
Caut: Anders Steensen Vibeto og Halvor Jentved.

Trol. 28/8-1799. Cop. 18/9.
Belgmager Hans Hansen Horn Jomfru Johanne Dorthea Bredesdorf.
Caut: Marsovnmester Svensen og Klokker Dahl.

Trol. 12/9-1799. Cop. 7/11.
Em. Niels Olsen Namløs med E. Maren Olsd. Nyehuus.
Caut: Ole Namløs og Tollev Fæhn.

Trol. 12/9-1799. Cop. 17/10.
S. Torbiørn Svendsen Deelsdal med P. Groe Jonsd. fra Gierpen.
Caut: Ole Præstgrav og Jens Svenchesen Eeg.

Trol. 28/9-1799. Cop. 17/10.
Uk. Ole Johannissen Bierven med P. Guro Olsd. fra Tind.
Caut: Christen Helgen og Niels Bierven.

Trol. 4/10-1799. Cop. 24/10.
Uk. Even Hanssen Kaalstad med P. Margrethe Olsd. Hegna.
Caut: Thord Yttrebøe og Jacob Bøe.

Trol. 4/10-1799. Cop. 24/10.
Uk. Hans Andersen W. med P. Anne Ellevsd. W.
Caut: Sergiant Meelgaard og Lars Raaberg.

Trol. 7/10-1799. Cop. 7/11.
Uk. Johannes Johannissen W. med P. Ingeborg Nielsd. W.
Caut: Anders Olsen Store Wale og Anders Holden.

Trol. 5/12-1799. Cop. 9/1-1800.
Uk. Sivert Gregarsen Moen i Seude med P. Elen Pedersd. Kamperhoug.
Caut: Torgrim Brenne og Anders Arvesen Wale.

Trol. 6/12-1799. Cop. 9/1-1800.
Uk. Jens Olsen Hegnen med E. Ragnild Andersd. Juvet.
Caut: Ole og Steen Haatved.

Cop. 3/1-1800.
blev Skibs Capitain Hans Michael Hals, copulered med Jomfrue Maria Rougtved
i Romnæs Kirke, efter Kongelig Bevilling uden Lysning.
Caut: Kanseli Raad Rougtved og Fændrik Bomhof.

Trol. 17/1-1800. Cop.13/2.
Uk. Jens Thordsen Klevsgaden med E. Anne Olsd. Bøe.
Caut: Jacob Bøe og Hans Kaasen.

Trol. 30/1-1800. Cop. 20/2.
Uk. Jon Johannissen Saugen med P. Tale Anundsd. Saugen.
Caut: Anders Hanssen og Rasmus Jensen Saugen.

Trol. 27/3-1800. Cop. 24/4.
Uk. Saamund Giermundsen fra Lunde Herred med P. Anne Nielsd. W.
Caut: Bent Jonsen Saugen og Ole Eenersen Ibid.

Trol. 5/6-1800. Cop. 25/6.
Uk. Christen Andersen Houkelie af Solum præstegield med P. Karen Halvorsd. Yttrebøe.
Caut: Hr. Capitain von Hoel og Klokker Dahl.

Trol. 4/7-1800. Cop. 21/8.
Uk. Brynild Olsen paa Bierven med P. Inger Margrethe Clausd. Kaasen.
Caut: Christen Halvorsen Skilbred og Jacob Kaasen.

Trol. 17/7-1800. Cop. 28/8.
Em. Gunder Johannissen Berget med E. Maren Pedersd. Kaasen.
Caut: Ole Torgrimsen Kaaberlykken og Christen Isaacsen.

Trol. 1/8-1800. Cop. 22/8.
Em. Gullich Kittilsen nedre Lunde med P. Anne Gundersd. Gieddeboen.
Caut: Jon Olsen og Anders Arvesen Store Wale.

Trol. 22/8-1800. Cop. 25/9.
Hr. Berthel Bomhof med Jomfrue Ambor Margrethe Gartner.
Caut: Hr. Forvalter Gartner og Hr. Forvalter Poppe.

Trol. 27/8-1800. Cop. 18/9.
Soldat Jens Olsen Storhoug med P. Aslou Stenersd. Baxaas.
Caut: Thord Baxaas og Thomas Eje.

Trol. 11/10-1800. Cop. 13/11.
Uk. Hans Hansen W. og P. Margrethe Hansd. Holtet.
Caut: Lars Raaberg og Halvor Olsen Tved.

Trol. 28/11-1800. Cop. 27/12.
S. Hans Friderichsen  med P. Marthe Pedersd. fra Eidanger.
Caut: Knud Jenssøn og Henric Johannisøn.

Ny Håndskrift (G.S.)

Trol. 28/11-1800. Cop. 29/2-1801.
S. Jens Andersen W. med P. Sidsel Thordsd. Rødningen.
Caut: Even Gundersen Odden og Mads Jensen.

Trol. 28/11-1800. Cop. 2/3-1801.
S. Jon Thorsen Rønningen med P. Abel Pedersd.
Caut: Thor Baxaas, Halvor Krogefet.

Trol. 1/3-1801. Cop. 7/5.
Em. Ole Kittilsen Vibeto og P. Inger Torjersd. Wibeto.
Annund og Thomas Vibeto.

Trol. 7/3-1801. Cop. 15/4.
Johannes Hansen Dilevje med P Anne Thorsd. Rønningen.
Caut: Even Odden og Kittil Eyestrand.

Trol. 14/3-1801. Cop. 7/4.
Em. Steen Berthelsen Kolle med P. Thore Olsd. Kolle.
Caut: Halvor og Anders Kittilsen Jontved.

Cop. 28/5-1801. (Kanskje trol. 14/3-1801.)
Christen Olsen Nyhuus med P. Karen Nielsd. Namløs.
Caut: Isach Holtet og Helge Berget.

Cop. 2/7-1801. (Kanskje trol. 14/3-1801.)
Hans Jonsen Saugen med P. Thore Halvorsd.
Caut: Peder Dahl og Christen Isachsen W.

Cop. 22/7-1801. (Kanskje trol. 14/3-1801.)
Anders Olsen Namløs med P. Ingebor Gullichsd. Lunde.
Caut: Halvor Jontved og Brynild Fæbakke.

Cop. 25/6-1801. (Kanskje trol. 14/3-1801.)
Anders Thronsen Namløs med Sara Hansd. Sagen.
Caut: Isach Jensen, Gunder Kittilsen Fæhn.

Cop. 15/6-1801. (Kanskje trol. 14/3-1801.)
Hans Halvorsen Sanden med P. Maren Christensd. (uleselig stedsnavn).
Caut: Anders Pedersen og Gunder Moen.

Trol. 28/6-1801. Cop. 30/7.
Hr. Forvalter Morthen Bredsdorf med Jomfru Christina Vølner.
Caut: Hr. Forvalter Poppe og Hr. Berthel Bomhof.

(Nå er det en del innføringer hvor presten tydligvis har vannet ut blekket litt for mye.
Resten av denne siden i kirkeboka er omtrent uleselig. G.S.)

Cop. 23/8-1801. (Helt uleselig på filmrullen. G.S.)

Cop. 23/8-1801.
Uk. Halvor Pedersen Romnæs, Ingebor Olsd. Sannæs.

Cop. ? Sept.
Uk. Ole Evensen Sannæs, Karen Svendsd. Brenne.

Cop. 28/10-1801.
Torkil Nielsen Velkom(?), Maren Christensd.
Caut: Peder Tvara og Jørgen Heisholt.

Cop. 25/12-1801.
Johannes Nielsen Lindem, Moland og Annichen Friderichsd.

Cop. 6/1-1802 (Hellige 3 Kongers dag).
Em. Jan Brynnildsen og P. Kirsten Andersd.
Cautionister: Dahl (klokkeren) og Hans Hansen Sto...

Cop. 6/1-1802 (Hellige 3 Kongers dag).
Niels Andersen Wibeto og E. Anne Jørgensd. Heisholt.
Caut: O. Wibeto, Tolf Dammen.

Cop. 17/1-1802.
Halvor Biøndalen, Maren Hansd.
Caut: Klokker Dahl og Ole Persen.

Cop. 17/1-1802.
Niels Jensen Saugen, Ingeborg Gundersd.
Caut: Poppe – Bredsdorf.

Cop. 27/4-1802.
Senior Lars Raaberg, Anne Maria Bendtsd.
Caut: Capitain And. Tronsen og H. Hansen.

Cop. 21/5-1802.
Em. Ole Glaehuus og P. Inger Nielsd. Heggen (Hegnen?)
Caut: Ole Torgrimsen, G. Berge.

Cop. 6/6-1802.
Em. Tollev Persen Jøntved og E. Anne Olsd. Kaalstad.
Caut: Niels Tufte, Anders Tufte.

Cop. 1/7-1802.
Uk. Jørgen Nielsen Saugen, P. Inger Olsd. Glaehuus.
Caut: Riisdahl, Ole Glaehuus.

Cop. 7/7-1802.
Hr. Egidius Andersen og Jomfrue Kirsten Gundersen Foss: (forkortelse).
Caut: Poppe, Rougtvedt.

Cop. 1/8-1802.
Soldat Ole Larsen Kaalstad og P. Anne Magrethe Thomasd. Vala.
Caut: Steen Kolle, Arve Wala.

Cop. 11/8-1802.
Spiger Smed Halvor Næperuud med P. Ingeborg Gunnersd. Brøndal.
Caut: Jon Steensen, Halvor Brøndahlen.

Cop. 18/8-1802.
Halvor Nielsen Twed, Soldat og Berthe Andreasd. Steensruud.
Caut: H. Twed, St. Meltej.

Cop. 15/10-1802.
Uk. Giert Hansen og P. Ragnild Espevolden.
Caut: Jon Steensen, Halvor Brøndalen.

Cop. 13/10-1802.
Em. Tollef  Heisholt og P. Else Gundersd. Ditto (Heisholt).
Caut: Rasmus Heisholt, Per Tvara.

Cop. 24/10-1802.
Ole Larsen ”Flicker” (skomaker), Uk. og P. Kirsten Tronsd. Saugen.
Caut: O. Kleppa, Hans Hansen.

Cop. 24/10-1802.
Uk. Halvor Romnæs og P. Ingeborg Olsd. Sannæs.
Caut: Isac Holtet, Isac ....

Cop. 20/11-1802.
Uk. Hans Andersen Næperud Spigermæster og P. Berte Gundersd. Holtet.
Caut: (Mangler.)

Cop. 16/11-1802.
Uk. Ole Larsen W. og P. Kirsti Tronsd. Saugen.
Caut: Ole Persen, Bent Nielsen.

Cop. 19/12-1802.
Hans Olsen Norstaae og P. Kari Nielsd. Kaasa.
Caut: Niels Kaasa, O. Graehuus.

Cop. 9/2-1803.
Smede Svenden Niels Lingreen og P. Kirsten Jonsd. Fæbakke.
Caut: Jon Steensen og And. Aasdahl.

Cop. 26/12-1802.
Uk. Thord Faltingsen og E. Kari Larsd.
Caut: A. Holtan og Peder Bierven.

Cop. 27/12-1802.
Uk. Per Thomasen og P. Kirsten Hansd.
Caut: Niels Persen, Ole Holtebek.

Cop. 28/12-1802.
Uk. Tyche Gravningen og P. Anne Andersd.
Caut: Jan Jansen, Halvor Saugen.

Cop. 17/2-1803.
Uk. Per Thomesen og P. Kiersti Hansd.
Caut: Giert Hansen, Peder Dahl.

Cop. 17/2-1803.
Em. Tollef Jøntvedt og E. Anne Jensd. Kolstad.
Caut: Halvor Jøntved, Per Tvara.

Cop. 21/2-1803.
Hammermæster Jan Warme og Jomfr. Anne Elisabeth Svensen.
Caut: Hr. Horn, Hr. Swensen.

Cop. 21/2-1803.
Capt. Hans Foss og Jomfr. Clare Christence Poulsen.
Caut: Hr. Swensen, Hr. Horn.

25/3-1803.
Torkel Sannæs og P. Margit Tormoesd.
Caut: Tyche Sandnæs, Kittil Sannæs.

Cop. 29/5-1803.
Uk. Ole Brenne og P. Anne Gulliksd. Lunde.
Caut: And. Lunde, Sivert Brenne.

Cop. 19/5-1803.
Uk. Peder Omtvedt og P. Kari Jørgensd. Skipsnæss.
Caut: J. Omtved, Simen Helgen.

Cop. 25/4-1803.
Uk. Ole Biondahlen og P. Anne Fridriksd. Wibeto.
Caut: Ole Wibeto og Niels Biondal.

Cop. 27/8-1803.
Uk. Erik Eye og P. Marthe Pedersd.
Caut: Ole Eye, Halvor Susaas.

Cop. 30/9-1803.
Uk. Ole Hagen, P. Magrete Pedersd. Twara.
Caut: Per Hagen, And. Twara.

Cop. 6/10-1803.
Uk. Niels Mikkelsen, P. Kari Nielsd. Namløs.
Caut: Niels Namløs, Helge Brgt.

Cop. 9/11-1803.
Em. Niels Sannæss, E. Ingeborg Nielsd.
Caut: Torkel Sannæs, Jan Haatv.(?)

Cop. 19/12-1803.
Uk. Hans Hansen, Astri Pedersd. Grini.
Caut: Jon Stensen, Brynild ........

Cop. 27/12-1803.
Uk. Halvor Hansen Fæhn, E. Kersti Jensd. Fæhn.
Caut: Jens Omtved, Tollev Fæhn.

Cop. 27/12-1803.
Uk. Anders Jøntved, P. Kari Olsd. Namløs.
Caut: Halvor Jøntved, Tolf Namløs.

Cop. 7/1-1804.
Uk. Anders Strømodden, Mette Bertelsd. Strømodden.
Caut: Ch. Hansen, C. Strømodden.

Cop. 21/1-1804.
Uk. Jahn Jonsen W. og E. Berthe Nielsd. W.
Caut: Tolf Halvorsen, Bent Persen.

Cop. 12/2-1804.
Uk. Hans Peder Gundersen, E. Anne Andersd. Jentvedt.
Caut: Bredstorf, Bent Holen.

Cop. 12/2-1804.
Anders Thomasen Werke, Uk. og P. Inger Tollefsd. Heisholt.
Caut: Kiøstol Kldl. (Klovdal) og Simon Helgen.

Cop. 26/2-1804.
Em. Henric Lykka, P. Mari Tychesd.
Caut: Sim. Kldl. (Simon Klovdal) og Jørgen Tinholt.

Cop. 8/3-1804.
Em. Hans Skippervold, P. Marthe Andersd. Vibeto.
Caut: Ole Pladsen, Sten Hotvedt.

Cop. 8/3-1804.
Uk. Swenche Sannæss, P. Inger Btsd. (Bentsd.) Ullevig.
Caut: Tosten Ullevig, Kittil Snss (Sannnæss).

Cop. 12/4-1804.
Uk. Johannes Twara (Andersen), P. Kari Gundersd. Berge.
Caut: Ole Andersen, Niels Rmsen (Niels Rasmussen).
(NB! Her har presten skrevet feil. Det er stefaren til Kari som heter Gunder. Hun heter Kari Trondsdatter, i følge Nils Buverud.)

Cop. 17/4-1804.
Em. Anders Teigen (Jensen), E. Anne Borgen (Halvorsd.)
Caut: Th. Vibeto, Steen Tufte.

Cop. 28/4-1804.
Uk. Skotmand Knud Hagen, P. Anne Rogsland.
Caut: H. Fæhn, Per Grua.

Cop. 10/5-1804.
Uk. Hans Hagan, P. Anne Jonsd. R.... (?).
Caut: Ch. Skilbred, Jon Jelseth.

Cop. 14/6-1804.
Uk. Isac N. Biøndalen, P. Kari Brjels Fæbakke (Brynjuldsd.)
Caut: H. Fæhn, Per Hagan.

Cop. 14/6-1804.
Uk. Ola Johns. Nyhuus, P. ”Eliein”(?) Mogensd.
Caut: H. Bomhoff, H. Susaas.

Cop. 28/6-1804.
Uk. Anders Tronsen W. og P. Anne Ab.d. (Abrahamsdatter) Kolle.
Caut: Hr. Thornsohn, Steen Kolle.

Cop. 10/8-1804.
Uk. Christopher Sverjet, P. Margrete Olsd. W.
Caut: Tolf Johannesen og N. Persen.

Cop. 19/8-1804.
Uk. Rejer Tallacsen, P. Mari Helgesd. Berget.
Caut: Per Rønnichs., Isac Rhs. (Romnæs)

Cop. 7/9-1804.
Uk., Byggmæster Gotlieb Fisher, Jomf. Mathea Teister(?).
Caut: H. Bredsdorf, Ausdahl.

Cop. 7/9-1804.
Em. Christen Skilbred (Christen Halvorsen), E. Ingeborg Rns. (Romnæs), udbyds.
Caut: H. Romnæs og I ......

Cop. 4/10-1804.
Uk. Hr. Osmund Norgaard, Jomf. Lovise Smidt.
Caut: Hr. Bredsdorff, Bent Nielsen (Holen).

Cop. 17/10-1804.
Uk. Jens Poulsen, P. Gurine.
Caut: And. Hansen, Chr. Isacsen.

Cop. 12/1-1805.
Uk. Skolelærer Hr. Niels Dahl, Jomf. Creutstine Deneker.
Caut: For. Poppe, H. (Hr.) Swensen.

Cop. 14/2-1805.
Em. Christen Strømodden, P. Thore Munken.
Caut. Bent Holen, Ands. Hawen.

Cop. 21/2-1805.
Uk. Jon Persen Sougen, P. Anne Nielsd. Sougen.
Caut: Ch. Isachsen, Per Gundersen.

Cop. 9/3-1805.
Uk. Tyche O. Sannæss, P. Kari Pedersd. Rommenæss.
Caut: Niels Sannæss, Kittil Sannæss.

Cop. 19/3-1805.
UK. Hans Olsen Bierva, P. Ingeborg Jgs. Skipsnæss (Jørgensd.)
Caut: Jon Whale, Sivert Brenne.

Cop. 7/4-1805.
Skriver(?) Uk. Halvor Lomerud, P. Gunild Rs. Heisholt. (Gunild Rasmusd.)
Caut: Joh. Heisholt, Thor Baxaas.

Cop. 10/5-1805.
Hammerskriver, Uk. Hr. Ole Knudsen, Jomf. Berthe M. a. Warme.
Caut: Foged Thornsohn, Kammer Raad Rougtved.

Cop. 18/5-1805.
Uk. Jacob Jensen Saugen, P. Gunild Joh. Ullevigen.
Caut: Bredsdorff, Ch. Isacsen.

Cop. 18/5-1805.
Uk. Corp. Adamartus Paust, Mad. Eleonora Berggreen.

Cop. 18/5-1805.
Em. Asbiøn (ikke mer), P. Kari Jensd. Graver.
Caut: Jon Wahle, Sivert Brenne.

Cop. 14/6-1805.
Lænsmand, Uk. Halvor H. Ytterbø, P. Kirsti Tollefsd. Fæhn.
Caut: Steen Hotvedt, Steen Tufte.

Cop. 25/6-1805.
Uk. Anders Gunnerud, P. Kirsti H. Kringlefet.
Caut: Rasmus Heisholt, Per Tvara.

Cop. 10/7-1805.
Uk. Johan (Jensen) Lomerud W. (Wærket), P. Gunild Hørte.
Caut: Hans Arvesen, Lil. Bendt.

Cop. 15/8-1805.
Uk. Søren Larsen Helgen, P. Maria Præstgrav.
Caut: Sim. Helgen, H. Jøntved.

Cop. 15/8-1805.
Uk. Eric Grini, P. Anne Christiansd. Heisholt.
Caut: ”Badin”, Joh. Heish.

Cop. 12/9-1805.
Uk. Anders Jhns. Ullevig (Anders Johannesen), Kari Jonsd. Holen(?)
Caut: Kanseli Raad Rougtved, Isac Rss (Isac Romnæss).

Cop. 9/10-1805.
Uk. Anders Solberg (Anders Nielsen), P. Anne Jensd. Graver.
Caut: Sivert Brenne, Gunder Wahle.

Cop. 19/10-1805.
Uk. Per Anunds. Brenne, P. Asloug Kieldahl.
Caut: Halvor Vahle, Jon Wahle.

Cop. 17/11-1805.
Uk. And. Larsen Bierkholt, P. Anne Clausd. Værstad.
Caut: C. Stvldn (forkortelse for Stenstadvolden), Tov Ytterbø.

Cop. 19/11-1805.
Ole Olsen Gaaserud, P. Kari Velliksd. Fosse.
Caut: (Ikke nevnt).

Cop. 19/11-1805.
Uk. Christen Hansen W., P. Birthe L. Kamperhoug.
Caut: Lil. Bent, Henr. Arvesen.

Cop. 2/1-1806.
Em. Ole Biønsen ”Degsk.”(?), P. Birgit Olsd. Kaasen.
Caut: Andrs. Meltey, Ole Twedt.

Cop. 13/1-1806.
Em. Ole Striken, E. Tale Baxaas.
Caut: Halv. Susaas, Ole Fosse.

Cop. 31/1-1806.
Uk. Jon Bentzen Saugen, P. Lisbet Hd. (Hansdatter?) Ulefos.
Caut: Ole Enersen, Halv. Krogf. (Halvtan Krogeføtt)

(Denne presten må være norgesmester i forkortelser eller med andre ord:
"Dne. Pr. må vre nrgsmstr i forktlsr." Skulle tro han sendte SMS med mobiltelefon :-). G.S. 

Cop. 22/3-1806.
Uk. Anders Gladholt, P. Kirsti Steenstad.
Caut: Capt. Hoel, Lindw.(?)

Cop. 28/3-1806.
Em. Niels Jensen W. (Wærket), P. Elen (Jensdatter) Lomerud W.
Caut: And. Siversen, Jan Jansen.

28/5-1806.
Uk. Peder Rasm. Twara, P. Live Bøe (Live Olsdatter fra Gjerpen).
Caut: Steen Kolle, A. E. Jøntved (Anders Evensen).

7/7-1806.
Uk. Anders Olsen Twedt, P. Anne Ad. (Anne Andersd.) Meltey.
Caut: Steen Hotvedt, Ch. Hotved.

Cop. 24/8-1806.
Uk. Jørgen Th. Søvestrand (Jørgen Thorsen), P. Aaste Søve.
Caut: And. Torsnæss, Hans Teigen.

Cop. 17/9-1806.
Uk. Kittil And. Lunde (Kittil Andersen), Aaste Sannæs (Aaste Olsd.)
Caut: Ole Brenne, Anders Vahle.

Cop. 17/9-1806.
Em. Christen Skilbred (Christen Halvorsen), E. Ingb. Olsd. (Ingeborg Olsdatter) Romnæs.
(Cautionister ikke nevnt.)

Cop. 20/9-1806.
Uk. Arve Brenne (Arve Torgrimsen), Marken Jsp. Grina.
(Marken Jespersdatter fra Grini nordre i Lunde herred. Hun var trolig i tjeneste på Grinna før hun giftet seg.).

Cop. 28/9-1806.
Uk. Stener Gmds. Schordahl (Stener Giermundsen), Stnsd. Baxaas (Maren Steensd.).
Caut: Halvor Susaas, Th. Baxaas. (Thor).

Cop. 5/10-1806.
Uk. Østen Olsen Ulefoss, P. Inger Steensd. W.
Caut: Forwlt. Bdff (Forvalter Bredsdorff), Ch. Isaksen.

Cop. 16/10-1806.
Em. Ole Brenne (Ole Larsen), P. Anne Andersd. Lunde.
Caut: Siv. Brenne (Sivert), And. Vahle (Anders).

Cop. 27/10-1806.
Uk. Johannes Ch. Heisholt (Christiansen), P. Marthe Nielsd. Namløs.
Caut: N. Namløs, Tos. Namløs.

Cop. 28/10-1806.
Uk. Peder Andersen Brenne, P. Asloug Hd. Kieldahl.
Caut: Siver Brenne, Hal. Vahla.

Cop. (28/10?) -1806.
Uk. Peder Isachsen Grua, P. Anne Kittilsd. Fæhn.
Caut: Isac Biønd., Niels Biøndl.

Cop. (28/10?) -1806.
Uk. Thor Olsen Omdal, P. Johanne Clausd. Romnæss.
Caut: Thor Baxaas, Halv. Sus. (Halvor Susaas).

Cop. March-1807 (ingen dato!)
Uk. Knud Nielsen Sætre, P. Magrete St. Hotwedt (Magrete Steensd.,  - eller Store - Håtvedt).
Caut: ”Her kun lyst for.”

Cop. 12/4-1807.
Uk. Niels Abrahamsen Kolle, P. Ingeborg ....... Søwe.
Caut: Knud Odden, Th. Vala.

Cop. 3/5-1807.
Em. Anders Evs. Jøntved (Evensen), P. Anne Jørg. Skipsnæss.
Caut: Jon Kolstad, Jon Grønsten.

Cop. 16/7-1807.
Uk. Giermund Shordahl, P. P. Anne Stend. Baxaas (Stenersdatter).
Caut: Chris. Lunde, Knud i Faret.

Cop. 16/7-1807.
Uk. Gunder Gul. Twedt (Gullichsen), P. Eielev Thorsd. Baxaas.
Caut: H. Susaas og Broder.

Cop. 19/7-1807.
Uk. Ole Michelsen Resmaal, P. Karen Pedersd. Baxaas.
Caut: Halvor Susaas, Wellik Fosse.

Cop. 26/7-1807.
Uk. Johannes Jnsn. Namløs, P. Anne Steensd. Hotvedt.
Caut: Ch. Hotved, St. Tufte.

Cop. 15/8-1807.
Uk. Ole Grimsen Kaasa, P. Marthe Hansd. Kaasa.
Caut: Jens Grua og Isak.

Cop. 25/8-1807.
Uk. Hans Nielsen Tufte, P. Karen Anundsd. Vibeto.
Caut: Thomas Vibeto, Anders Tufte.

Cop. 3/9-1807.
Uk. Ole Jonsen Vahle, E. Anne Andersd. Brenne.
Caut: Sivert Brenne, Halvor Vahle.

Cop. 9/10-1807.
Em. Saugmester Bent Holen (Nielsen), P. Mari Tronsd. Fiskehagen.
Caut: Hr. Bredsdorff, Ch. Isacsen.

Cop. 9/10-1807.
Em. Torkel Welkom (Torkel Nielsen), P. Ingeborg Brynildsd. Kaasa (u. Grønvold).
Caut: Biøn Jelseth, Anders Jøntvedt.

Cop. 25/10-1807.
Uk. Gunder Fæhn (Pedersen), P. Mari Pedersd. Romnæss. (søskenbarn).
Caut: Kanseli Raad Rougtved, Isac Romnæss.

Cop. 15/10-1807.
Uk. Per Stiansen Holtan, P. Maria Thordsd. Ytterbø.
Caut: Halvor Jøntvedt, Anders Kittilsen.

Cop. 8/10-1807.
Uk. Ola Nielsen Namløs, P. Anne Isacsd. Holtet.
Caut: Knud Odden, Tollef Fæhn.

Cop. 10/11-1807.
Harald Hansen Sannæss, P. Tone Sannæs.
Caut: Kittil Sannæss, Tyche Sannæs.

Cop. (10/11) -1807.
Em. Hr. Bertel Bomhoff, Jomfr. Maria Gartner.
Caut: Hr. Poppe, Hr. Krohn.

Cop. 17/12-1807.
Uk. Peder Jensen W., E. Berthe Olsd. W.
Caut: Anders Tufte, Hans Tufte.

Cop. 26/12-1807.
Uk. Christen Andersen Steenstadvalden, P. Kari Ytterbøe.
Caut: Anders Vale, Anders Lunde.

Cop. 26/12-1807.
Em. Jon Grønnesteen (Jon Hansen), P. Maren Jonsd. Jøntved.
Caut: Anders Kittilsen, Per Jøntved.

Cop. 17/12-1807.
Uk. Peder Andersen Tufte, P. Anne Christensd. Hotwedt.
Caut: Steen Tufte, Steen Hotvedt.

Cop. 19/4-1808.
Uk. Ole Halvorsen Krogefet, P. Ingeborg Kittilsd. Eye.
Caut: Hr. Bomhoff, Hr. Bredesdorff.

Cop. 19/4-1808.
Handlende Hr. Fritz Wejers (Wigers?), Jomfr. Grønn.
Caut: Hr. Aall, Hr. Bredsdorff.

Cop. 16/7-1808.
Uk. Halvor Larsen Saugen, P. Eline Olsd. Kaasen.
Caut: Kittil Eye, Even Odden.

Cop. 1/9-1808.
Uk. Arve Nielsen Namløs, P. Maria Christ.d. Hotved.
Caut: Steen Hotved, And. Namløs.

Cop. 20/10-1808.
Em. Hans Olsen Saugen, P. Karen Knudsd.
Caut: H. P. Gundersen, C. Strømodden.

Cop. 3/11-1808.
Em. Thomas A. Wibtoe (Thomas Andersen), E. Karen Poulsd. Tinholt.
Caut: O. Wibtoe, Jacob Bøe.

Cop. 26/12-1808.
Uk. Niels Torgrimsen Lunde, E. Anne Jørgensd. Jøntved.
Caut: A. K. Jøntvedt (Anders Kittilsen), Gullik Lunde.

Cop. 27/12-1808.
Uk. Harald Haraldsen, P. Ingeborg Olsd.
Caut: Niels Rygg, Anund Lunde.

Cop. 23/5-1809.
Uk. Ole Thomesen Bøe, P. Maren Hvd. (Halvorsd.?) Brøndahl.
Caut: H. Hegland, Ola Hallasæter.

Cop. 20/10-1809.
Uk. Halvor Andersen Wibtoe og Enken Jensd. (Kiersti Jensd) Fæhn.
Caut: (Ikke nevnt).

Cop. Trinit. 22 (29/10) -1809.
Uk. Ole Olsen Twedt, E. Ingeborg Gullicsd. Namløs.

Cop. 1/11-1809.
Uk. Gunder Larsen Yuvet, P. Inger Thomasd. Wibtoe.
Caut: (Ikke nevnt ved de neste vielser.).

Cop. 27/12-1809.
Uk. Peder Pedersen Røysland og Karen Nielsd. Namløs.

Cop. 27/12-1809.
Uk. Gunder Andersen Namløs og E. Inger Torjersd. Wibtoe.

Cop. 28/12-1809.
E. Anders Olsen Meltey og P. Marthe Pedersd. Fæhn.

Cop. 30/12-1809.
Uk. Niels Carlsen Bergan og P. den brave Kirsten Olsd. Brenne.

Cop. 30/12-1809.
Uk. Hans Anundsen Wibtoe og Anne Jonsd. Kaalstad.

Cop. 6/1-1810.
Uk. Arve Gundersen Vale og E. Kari Andersd. Tufte.

Cop. 14/1-1810. (2. søndag etter hellige 3 kongers dag).
Uk. Christen Brønildsen Fæbakke og P. Berthe Andersd. W.

Cop. 17/6-1810. (Trinitatis søndag - treenighets søndag)
Uk. Søren Sivertsen Brenne og E. Marthe Lisbeth Steenstadvalden.

Cop. 27/7-1810.
Medhielperen Halvor Evensen Jøntwed Enkem. og P. Asloug Thordsd. Baxaas.

Cop. 30/7-1810.
E. Isak Andersen Gruene og E. Inger Magrete Clausd.

Cop. Trinit. 9. (19/8) -1810.
Uk. Niels Thomasen Pladsen og P. Marthe Andersd. Tvedthegna.

Cop. 22/8-1810.
Uk. Clemet Pedersen Saugen og P. Johanne Mortensd. ..yen.

Cop. 2/9-1810.
Uk. Gunder Pedersen Saugen og P. Inger Tronsd.

Cop. Trinit 13. (16/9) -1810.
Em. Arne Aslaksen og E. Karen Knudsd. Jøntved.

Cop. 17/9-1810.
Uk. Gullic Jonsen Fæbakke og P. Karen Andersd. Tufte.

Cop. Juli-1810.
Capitain E. S. von Høyum og Jomfr. E. Maria Thornsohn.

Cop. 7/8-1810.
Uk. Christopher Nielsen W. og P. Karen Bendtsd.

Cop. 7/8-1810.
Uk. Halvor Christensen Moen og P. Inger Nielsd. Saugen.

Cop. 28/10-1810.
Enkemand Anders Hansen Saugen og P. Ingeborg Pedersd. Eye.

Cop. 27/11-1810.
Uk. Halvor Olsen Vaskaas og E. Thone Olsd. Kolle.

Cop. 27/12-1810.
Uk. Peder Bentzen W. og P. Taran Thordsd.

Cop. 27/12-1810.
Uk. Thomas Steensruud og P. Gunild Jespersd.

Cop. 27/12-1810.
Uk. Ole Nielsen Kolle og P. Aaste Torstensd. Brøsdahl.

Cop. 29/12-1810.
Uk. Ole Jonsen Fæhn, den Brave og E. den Brave Kirsti Tronsd.

Cop. 29/12-1810.
Uk. Christen Andersen Kindahlen og P. Thone Jensd. Kindahlen.

Cop. 29/12-1810.
Oldingen Gunder Johannesen Berget anden gang Enkemand, med P. den Maadlige Ingeborg Kittilsd. Fæhn.

(Ny håndskrift herfra. G.S.)

Cop. 23/3-1811.
Uk. Niels Terjlefsen ”Leenskyld grav(?)” med P. Elen Christensd. W.

Cop. 10/4-1811.
Uk. Gunder Hansen W. med P. Berthe Tronsd. Fiskestigen.

Cop. 10/4-1811.
Uk. Hans Christensen W. med P. Anne Lisbeth Tollefsd.

Cop. 3/6-1811.
Saugmester, Enkem. Anders Hansen Saugen og Maren Bertelsd. W.

Cop. 4/6-1811.
Uk. Isak Kittilsen Fæhn med P. Ingeborg Olsd. Namløs.

Cop. 8/7-1811.
Uk. John Olsen Helgen med P. Ingeborg Halvorsd. Jøntved.

Cop. 3/1-1811.
Uk. Peder Bentsen W. med P. Taran Torsdatter.

Cop. 9/8-1811.
Uk. Gunder Gundersen Høydalen med P. Marie Gundersd. Moen.

Cop. 22/9-1811.
Uk. Peder Nielsen W. med P. Sønnev Hansd.

Cop. 29/9-1811.
Uk. Anders Johnsen Hvale med P. Anne Simonsd. Klaavedahl.

Cop. 10/10-1811.
Uk. Tron Aanesen med P. Anne Katrine Pedersd. Eje.

Cop. 11/10-1811.
Hans Torbiørnsen W. og P. Karen Elevsd. W. 

Cop. 24/10-1811.
Uk. Abraham Steensen W. med P. Kirsten Nielsd. Namløs.

Cop. 24/10-1811.
Uk. Kjøstol Pedersen Saugen med P. Anne Hansd. Saugen.

Cop. 30/10-1811.
Uk. Anders Johnsen Steenhau med P. Karen Haraldsd. Olsbrygge.

Cop. 2/11-1811.
Uk. Gunder Hansen Kringlefet med P. Anne Rasmusd. Heisholdt.

Cop. 14/11-1811.
Uk. Sven Christensen Høydalen med P. Mari Andersd. Moen.

Cop. 27/12-1811.
Uk. Lars Mathiasen Grimholt med P. Maria Jørgensd. Omtved.

Cop. 27/12-1811.
Uk. Kittil Knutzen Steenstad og E. Anne Olsd. Næsodden.

Cop. 28/12-1811.
Uk. Sven Thordsen og P. Karen Nielsd. Fæbakke.

Cop. 28/12-1811.
E. Peder Hansen Hagen med P. Marthe Johnsd. Febakke.

Cop. 28/12-1811.
E. Torsten Hansen W. og E. Mari Christophersd. samme sted.

Cop. 6/1-1812.
Uk. Anun Anunsen Tangen og P. Maren Jørgensd. Skibsnæs.

Cop. 10/1-1812.
Uk. Lars Larsen Dalen og P. Maren Hansd. Kaasen.

Cop. 10/1-1812.
Uk., Styrmand Abraham Hansen Funnemark og Jomfrue Gjertrud E. Heide.

Cop. 25/2-1812.
Uk. Peder Jørgensen Ømtved med E. Berthe Arvesd. Wala.

Cop. Søndag Saxagesima (2/2) -1812.
Uk. Anders Nielsen Høxodde med E. Ingeborg Olsd. Opsal.

Cop. 27/2-1812.
Uk. Søren Justsen med P. Kirsten Nielsd. Saugen.

Cop. 29/2-1812.
E. Hans Christensen Otterkier med E. Anne Olsd. Kaasen.

Cop. 29/3-1812.
Uk. Johannes Rasmussen Heisholdt med P. Anne Steensd. Hotved.

Cop. Paaske dag (29/3)-1812.
Uk. Sivert Olsen Hegna med P. Dorthe Nielsd. Wale.

Cop. 1/4-1812.
Uk. Rolloug Pedersen Grini med P. Anne Gundersd. Moen.

Cop. 2/4-1812.
Uk. Ole Johnsen Hølen med P. Maren Pedersd. Saugen.

Cop. 13/4-1812.
Uk. Clemet Nielsen Saugen med P. Maren Johnsd. Hølen.

Cop. 14/4-1812.
Uk. Ole Thordsen Ytterbøe med P. Aase Halvorsd. Ytterbøe.

Cop. 18/4-1812.
Uk. Ole Nielsen Darud med P. Anne Marie Hansd. W.

Cop. 23/5-1812.
Uk. Bernt Halvorsen W. med P. Marie Olsd. W.

Cop. Trinit. 3de - 14/6-1812.
Uk. Bent Johnsen Hvale med P. Maren Jensd. Graver.

Cop. Trinit. 3de - 14/6 -1812.
Uk. Abraham Halvorsen Betstul (Bestul i Gjerpen) med P. Anne Turine Torkelsd. Wale.

Cop. Trinit. 3de - 14/6 -1812.
Uk. Even Thormodsen Kolle med P. Ingebor Michelsd. Søve.

Cop. 27/6-1812.
Uk. Christoper Halvorsen og P. Anne Lisbet Rasmusd. W.

Cop. 27/6-1812.
E. Ole Enersen Saugmester med E. Sigri Halvorsd. Tufte.

Cop. 13/8-1812.
Uk. Jon Jensen Saugen med P. Karen Nielsd. S. St. (samme sted).

Cop. 15/9-1812.
Uk. Gunder Pedersen Romnæs med P. Kari Pedersd. Tinøe (Eller feilskrift før Tindøl?).

Cop. 14/11-1812.
Uk. Ole Nielsen W. med P. Christine Jørgensd.

Cop. 28/12-1812.
Uk. Ougen Olsen Breskemyr med P. Ingebor Nielsd. Namløs.

Cop. 28/12-1812.
Uk. Anders Andersen Tvedhegna med P. Ingebor Nielsd. Søve.

Cop. 29/12-1812.
E. Ole Sørensen Gladhuus med P. Anne Andersd. Moen.

Cop. 1. Søndag efter Hellig 3 Konger (10/1)-1813.
Uk. Peder Pedersen Fæhn med P. Karen Andersd. S. St. (samme sted).

Cop. 29/1-1813.
Uk. Underofficeer Rasmus Halvorsen, med P. Anne Hansd. Saugen.

Cop. 30/1-1813.
Uk. Halvor Christensen Strømodden, med Enken Anne Nielsd. Saugen.

Cop. 2. Poske Dag (19/4) -1813.
Uk. Tolf Knutsen, med P. Inger Nielsd. Saugen.

Cop. 1. Søndag eft. Poske (25/4) -1813.
Uk. Anders Halvorsen, med P. Anne Olsd. Bøe.

Cop. 2. Søndag eft. Poske (2/5) -1813.
Uk. Underofficeer Anders Jacobsen Bøe, med P. Karen Jørgensd. Omtved.

Cop. 2. Søndag eft. Poske (2/5) -1813.
Uk. Ole Erichsen Halvorstaae med P. Aasil Nielsd. Solbek.

Cop. 10/7-1813.
Afskedigen Sergeant Severin Carl Lindegaard og P. Anne Gundersd.

Cop. 21/8-1813.
Uk., Corporal Ole Johannesen Gravningen og P. Berte Andersd. Næberud.

Cop. 9/9-1813.
Uk. Steen Andersen Namløs med P. Ingebor Torjersd. Vibetoe.

Cop. 17/9-1813.
Uk. Peder Halvorsen Ytterbøe, med P. Anne Jørgensd. Omtved.

Cop. 18/9-1813.
Med Vedkommendes Tilladelse i Lunde Kirke,
Uk. Christopher Andersen Tvara og Jomf. Kirsten Elisabet Raaberg.

Cop. 25/9-1813.
Uk. Halvor Sivertsen Myhren med P. Karen Torjersd. Wibeto.

Cop. 28/10-1813. (8-tallet er delvis strøket ut, så datoen skal nok være den 2/10. G.S.)
Uk. Tron Kjøstolsen Namløs med P. Marthe Thomasd. Wibetoe.

Cop. 16/10-1813.
Uk. Skolelærer Anders Jørgensen Tinholt, med P. Ingebor Jacobsd. Bergan.

Cop. 22/10-1813.
Uk. Christoper Nielsen Skovkaas med E. Groe Halvorsd. samme Sted.

Cop. 1. Søndag i Advent (28/11) -1813.
Uk. Gunder Clemetsen Saugen, med P. Marthe Margrethe Olsd.

Cop. 4/12-1813.
Uk. Jørgen Henrichsen W., med P. Karen Tallachsd. Kaasen.

Cop. 27/12-1813.
Uk. Skolelærer Tron Olsen Sannæs med P. Margith Andersd. Lunde.

Cop. 27/12-1813.
Uk. Henrich Andersen Næberud med P. Thale Tallachsd. Kaasa.

Cop. 28/12-1813.
Uk. Gunder Olsen Tved, med P. Maren Andersd. Meelteig.

Cop. 30/12-1813.
Uk. Niels Nielsen Wasdalen, med P. Maren Hansd. S. Sted (Samme sted.)

Cop. 1th Søndag i Faste (27/2) -1814.
Uk. Gunder Jørgensen Heisholt, med P. Karen Jonsd. Kaalstad.

Cop. Poskedag (10/4) -1814.
Uk. Tron Pedersen Saugene med P. Anne Jonsd. Jelseth.

Cop. 23/4-1814.
Uk. Johan Arvesen W. med P. Bodel Kirstine Jansd. Wærket.

Cop. 9/7-1814.
Uk. Johannes Johannesen Heisholt med P. Kirsten Jørgensd. Heisholt.

Cop. Rom. (Romnæs Kirke) Trinit. 15de (18/9) -1814.
Uk. Jon Nielsen Smed, Pigen Giertrud Hansd. Wærket.

Cop. Rom. (Romnæs Kirke) Trinit. 19de (16/10) -1814.
Uk. Torgrim Gullichsen Lunde med P. Kirsten Augustinusd. Borstad.

Cop. Rom. (Romnæs Kirke) Trinit. 19de (16/10) -1814.
E. Knud Knudsen Morath med E. Anne Jonsd. Glaholt.

Cop. Helg. (Helgen Kirke) 24/10-1814.
Uk. Anders Olsen Marum med P. Kirsten Thomasd. Hvala.

Cop. Hold. (Holden Kirke) 5/11-1814.
Uk. Johannes Rasmussen W. med P. Anne Olsd. Præstgrav.

Cop. Helg. (Helgen Kirke) Trinit. 24. (20/11) -1814.
Uk. Halvor Pedersen Wærstad med P. Anne Poulsd. Steenstad.