ved
Gard Strøm
 


| INNHOLD | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |
 


HOLLA KIRKEBOK

og klokkerbok. Med dissentere.

Vielser i Holla hovedsogn og Helgen sogn

1897 - 1907

Denne siden ble oppdatert 27.02.2024

Sogneprester i denne tiden:
Julius Riddervold (1894-1900)
Anton Wilhelm Valle (1900-1917)

Avskrift: G.S., Brevik 2019.

 


 

Om avskriften.
Disse avskriftene gjør jeg for min egen del, for å bli kjent med både steds- og personnavn i området, og for effektivt kunne skrive ei moderne Nett-Bygdebok for Holla. Jeg leser ikke korrektur på mine avskrifter, men retter underveis når jeg finner feil. Det er fritt fram for alle å benytte seg av mine avskrifter til hva man vil, men bruk for all del de skannede kirkebøkene på Digitalarkivet for kontroll. Jeg er heller ikke feilfri. G.S.

Noen Forkortelser her:
Gbr. = Gaardbruger
Hlg = Helgen
Husm. = Husmand
Leil. = Leilending
N.T. Sorenskr. = Nedre Telemark sorenskriveri
Sagbr. = Uhlefos Saugbrug
Vrk. = Holla Jernværk
Stedsnavn:
Hitterdal = Heddal
Saude = Sauherad
Skafse = Skafså
Slemdal = Siljan
Ulefos (her) = Sagbrukssiden

Søketips: Hold nede [Control] og trykk [f].


Andre vielser i Holla
| 1717 - 1779 | 1779 - 1814 |
| 1815 - 1830 | 1831 - 1848 | 1849 - 1860 | 1861 - 1869 | 1870 - 1881 | 1882 - 1897 |
| 1897 - 1907 | 1907 - 1928 |
 

No. Vielses - Dag Brudgommens Navn
Brudens Navn
Brudgommens Stilling
og Bopæl

Fødested
Fødested

Fødselsaar Konfirmeret Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
1 Hlg 29/1-1897 Enkem (4de) Hans Olsen Skogen
Enke (2de) Kirsten Marie Olsd.
Skomager
Helgenskov
Omtvedt
Rødmyr i Solum
1829
1844
Helgen
Hollen
Husm. Ole Johnsen Omtvedt
Murer Ole Olsen Rømyr
Skrædder Hans Brynjulfsen og Kirkesanger Holen.
1 22/2-1897 Anders Knudsen
Anette Hansd.
Gbr.
Vighus, Saude
Vighus, Saude
Sannæs
1863
1876
Saude 6/10-1878
Her
Gbr. Knut Ellefsen Vighus
Gbr. Hans Kristensen Kalvodden
Gbr. Hans Kristensen Kalvodden Gbr. Kristian Kristensen Stua.
2 6/3-1897 Jørgen Evensen
Anne Josefine Pedersd.
Sagbrugsarb.
Vrk.
Lunde pr.gj.
Vrk.
1873
1879
Lunde 1889
Skien
Husm. Eivind Olafsen
Tømmerm. Peder Jespersen
Andreas Jespersen Vrk. og Halvor Andreassen Vrk.
3 20/3-1897 Karl Johan Rasmussen
Elisa Oluffa Eliassen
Sliberiarb.
Vrk.
Vrk.
Herø pr.gj.
1874
1871
Her
Herø 1886
Sagarb. Rasmus Johnsen Vrk.
Gbr. Elias Eliassen, Herø
Jon Kristensen Vrk. og Hans Kristinius Olsen Vrk.
4 11/6-1897 Enkem. Knut Olsen Ruen
Kaja Guttormsen
Maler
Ruen
Siljord
Hallingdal
1853
1853
Siljord 1869
 
Gbr. Ole Knutsen Ruen
Skrædder Guttorm Olsen af Aal i Hallingdal
Sognepræsten og arb. Johannes
Nilsen Vrk.
5 12/6-1897 Thorvald Fredriksen Skar
Maren Severine Jacobsd.
Snedker
Skien
Skien
Vrk.
1869
1875
Skien
Her
Tømmermand Fredrik Anton Isaksen
Former Jacob Peter Gundersen
Former Anders Johannesen
Sandbakken og former Even ditto, ditto.
6 12/6-1897 Marius Bredesen
Andrea Klausen
Stenarb.
Hitterdal
Stene, N. Odalen
Gruben
1860
1866
N. Odalen
her
Jordbr. Bredo Larsen
Værksarb. Klaus Olsen
Arb. Klaus Olsen og Sagarb. Andreas
Jespersen Vrk.
7 23/6-1897 Johannes Olsen Teigen
Karen Kirstine Andersd. Borgen
Gbr.
Teigen
Kaasa
Borgen
1869
1872
her
her
Gbr. Ole Sørensen Teigen
Gbr. Anders Andersen Borgen
Kirkesanger Stavnem og Gbr. Anders
Andersen Borgen.
8 23/6-1897 Halvor Andersen
Anne Arvesen
Sliberiarb.
Ødegaarden
Brillekaas
Ødegaarden
1875
1866
her
her
Murer Anders Halvorsen Brillekaas
Gbr. Arve Olsen Ødegaarden
Arb. Ole Arvesen Ødegaarden og Gbr.
Hans Pedersen Skippervold.
0
Borgl.
21/5-1897
Skien Byfogd
Hans Kristian Hansen
Gunhild Marie Kristensd.
Dagarb.
Torjusrød, Mælum
Mælum
Vibetodalen
1872
1859
Mælum
Jarlsb. menigh.
Arb. Hans Kristian Hansen
Dagarb. Kristen Knudsen Vibetodalen
Arb. Marthinius Larsen Rønningen og
arb. Knut Kristensen Vibetodalen.
9 21/5-1897 Halvor Henriksen (udmeldt)
Karen Maria Hansen
Dreier
Vrk.
Vrk.
Bjerkholt, Helgen
1872
1876
(Jarlsb.)
 
Værksarb. Henrik Halvorsen
Husm. Hans Helgesen Bjerkholt
Dagarb. Carl Hansen og dagarb. Anders
Olsen, begge af Skien.
0 12/6-1897
Skien byfogd
Hans Andersen (udmeldt)
Andrea Halvorsd. (udmeldt)
Sliberiarb. Holden
Odden
Odden
Vrk.
1868
1879
  Møllemester Anders Larsen
Former Halvor Andreassen Kronborg
Høvleriarb. Anders Andersen Borgen og
Værksarb. Jens Juliussen.
0 14/6-1897
Sorenskriveren
Enkem. Nils Gundersen (Jarlsb.)
Enke Grete Torgrimsd. (Jarlsb.)
Husmans
Hogsodde (Valebø)
Hogsodde
Hogsodde
1828
1828
Solum
Holla
Husm. Gunder Halvorsen
Husm. Torgrim Gulliksen
Kittil Halvorsen Valøen og Kittil M. Vale.
10 6/7-1897 Tollef Tollefsen Notevarp
Gunhild Marie Olsd. Sannæs
Sergeant
Notevarp i Næs (Saude?)
Notevarp i Næs
Sannæs
1866
1875
Næs 1880
her
Gbr. Tollef Kittilsen
Gbr. Ole Jørgensen Sannæs
Rørlægger Daniel Jacobsen, Skien og
Lars Halvorsen Sannæs.
11 2/7-1897 Karl Emanuelsen
Hanna Kristine Kristensd.
Hjulmager
Bergkaasa
Bergkaasa
Stuen (Stua)
1871
1875
  Hjulmager Emanuel Rasmussen
Skomager Kristian Kristensen Stuen
Skomager Kristian Kristensen Stuen og
gbr. Hans Johannesen Heisholt.
12 6/7-1897 Gunnar Olsen
Maren Halvorsd.
Handelsbetjent
Heisholt
Bø pr.gj.
Baksaas
1869
1863
Bø 19/10-1884
 
Gbr. Ole Johannesen Hvalen
Gbr. Halvor Halvorsen Baksaas
Slusevogter Erik Sigurdsen Vrk. og
Handelsmand Kristoffer Kise.
13 17/7-1897 Karl Theodor Isaksen
Anne Marie Pedersen
Handelsbestyrer
Romenæs
Romenæs
Romenæs
1869
1874
  Gbr. Isak Nilsen Romenæs
Gbr. Peder Gulliksen Romenæs
Flaatemand Isak Isaksen Romnæs og
Former Andreas Jonsen Vrk.
14 7/8-1897 Andreas Thomassen
Karen Marie Aasmundsen
Sliberiarbeider
Vrk.
Vrk.
Vrk.
1870
1872
  Former Thomas Larsen
Former Aasmund Gundersen
Jørgen Aasmundsen Vrk. og Gunder
Aasmundsen Vrk.
15 11/9-1897 Oskar Nilsen
Gustava Marie Andersd.
Former
Vrk.
Vrk.
Vrk.
1872
1876
  Former Nils Johansen Vrk.
Former Anders Johannesen Vrk.
Former Johan Rasmussen og Former
Johan Nilsen Vrk.
16 8/5-1897 Halvor Andersen
Johanne Torstensd.
Dæksmand
Næsodden
Næsodden
Vrk.
1865
1872
  Gbr. Anders Andersen Næsodden
Former Torsten Hansen Vrk.
Hans Torstensen Vrk. og Peder Larsen
Vrk.
17 29/5-1897 Enkem. Hans Kristinius Olsen
Johanne Kristofa Kristoffersen
Beslager
Vrk.
Vrk.
Bergen
1866
1876
  Former Ole Hansen Vrk.
Sømand Kristoffer Kristoffersen, Bergen
Karl Rasmussen Vrk. og Johannes
Hansen Vrk.
0 23/9-1897
Skien byfogd
Anders Kristensen
Gunhild Maria Halvorsen
Gbr.
Fæhn
Vibeto
Fæhn
1870
1880
Jarlsberger
ditto
Gbr. Kristen Andersen Vibeto
Gbr. Halvor Halvorsen Fæhn
Gbr. Peder Nilsen Vibeto og Gbr.
Andreas Kristensen Vibeto.
18 2/10-1897 Andreas Hansen
Olga Lovise Olsd.
Former
Vrk.
Vrk.
Slemdal (Siljan)
1875
1872

Slemdal 1887
Former Hans Severin Andersen Vrk.
Leilænding Ole Olsen Tveten, Slemdal
Former Ole Gulliksen Vrk. og Former
Edvard Andersen Vrk.
19 27/9-1897 Enkem. Hans Eriksen
Enke Mari Tollefsd.
Gaardskarl
Prestegaarden
Drangedal
ditto
1854
1871
Drangedal
ditto 1886
Husmand Erik Hansen
Husmand Tollef Nilsen Tørdal
Husm. Nils Glahus og Halvor Halvorsen
Holla.
20 27/9-1897 Halvor Halvorsen
Gunhild Aasmundsd.
Schweitser
Holla
Drangedal
Laardal
1871
1875
Drangedal 1886
Laardal 1891
Husm. Halvor Kittilsen
Husm. Aasmund Olavsen
Halvor Sondresen Kaasa og Gaardskarl
Hans Eriksen.
21 31/10-1897 Peder Karlsen
Ingeborg Marie Kristensd.
Gbr.
Hvalen
Værstad
Lillejordet
1872
1871
  Gbr. Karl Pedersen Hvalen
Gbr. Kristen Rollefsen Lillejordet
Gbr. Karl Pedersen Hvalen og Gbr. Rollef
Kristensen Lillejordet.
22 2/11-1897 Enkem.Hans Hansen Bærland
Enke Anne Karine Andreasd.
Tømmermand
Vrk.
Vrk.
Eidsbygden
1837
1854
  Smed Hans Hansen
Husmand Kristen Nilsen
Former Anker Olsen, Vrk. og Johannes
Olsen Kabbe, Vrk.
0 11/12-1897
Skien byfogd
Enkem. Kristian Odvin Olsen
Karen Marie Andreasd.
Sagmester
Sagbruget
Sagbruget
Gjerpen
1838
1853
Metodister Gartner Ole Olsen
Arb. Andreas Hansen
Agent Karl Lundberg og Fabrikarb.
Sigvart  Olsen, begge af Skien.
23 26/12-1897 Knut Knutsen Bjerva
Anette Olsen Skaardal
Tjener
Vrk.
Bjerva i Lunde
Ulefos
1868
1871
Lunde 1884
 
Husmand Knut Jonsen
Sagarb. Ole Olsen Skaardal
Former Hans Torstensen Vrk. og
sliberiarb. Johannes Olsen Vrk.
24 29/12-1897 Karl Tallaksen
Inger Nilsen
Former
Vrk.
Vrk.
Mælum
1868
1875
Holla
Mælum
Verksarb. Tallak Jacobsen
Gbr. Nils Abrahamsen
Former Petter Olsen Vrk. og Former
Andreas Tallaksen Vrk.
25 29/12-1897 Nils Johan Fredriksen
Kirsten Nilsen Ytterbø
Bagerimester
Gvarv (i Saude)

Hedrum
Kværnodden

1877
1879
Laurvik
 
Arb. Fredrik Pedersen Farmand(?)
Tømmermærker Nils NilsenYtterbø
Handelsm. Jens N. Ytterbø, Striken og
Nils N. Ytterbø, Striken.
No. Vielses - Dag Brudgommens Navn
Brudens Navn
Brudgommens Stilling
og Bopæl

Fødested han
Fødested henne

Fødselsaar Konfirmeret Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
1 29/1-1898 Olaves Severin Osmundsen
Bertha Andersen
Former
Vrk.
Vrk.
Fæbakke
1874
1877
  Former Osmund Gundersen
Former Anders Jonsen
Arb. Gunder Osmundsen Vrk. og Arb.
Jørgen Osmundsen Vrk.
2 5/3-1898 Rasmus Rasmussen
Gunhild Marie Hansen
Beslager
Vrk.
Vrk.
Hægna
1865
1870
  Former Rasmus Johannesen
Former Hans Jonsen
Former Thor Johan Rasmussen Vrk.
Former Ole Gulliksen Vrk.
0 26/4-1898
Skien byfogd
Enkem. Hans Andreas Andersen
Todne Gusling Sørensd.
Sagarb.
Tufte
Hollen
Solum
1864
1866
"Jarlsbergere" Inderst Anders Tygesen
Murearb. Søren Kristensen
Brandkonstabel Ole Olsen og ditto
Gunder Sørensen, Skien.
3 1/5-1898 Knud Kristensen Vibeto
Anne Nilsd. Namløs
Dagarb.
Vibeto
Jøntvedt
Hægna
1861
1863
Ullensaker
her
Dagarb. Kristen Knudsen
Dagarb. Nils Hægna
Gbr. Ole Nilsen Namløs og Gbr. Anders
G. Langkaas.
4 1/5-1898 Julius Mathisen
Johanne Annette Olsd.
Bager
Graaten
Larvik
Vrk.
1874
1875
Skien
her
Skibstømmerm. Mathias Olsen
Former Ole Olsen Heggen.
Former Ole Olsen Heggen og Former Nils
Johannesen Heggen.
5 14/5-1898 Peter August Aanensen
Henriette Johnsen
Kontorchef
Skien
Kristiania
Ulefos
1868
1877
Trefoldighetsk. i
Kr.ania
Materialforvalter Karl August Aanensen
Kontorchef Johan B. Johnsen
Kontorchef Johan Johnsen og Bogholder
Jørgen Johansen, Ulefos.
6 21/5-1898 Edvard Johnsen
Anne Andersen
Sagarbeider
Sagbruget
Sagbruget
Sagbruget
1870
1873
  Sagarb. Jon Eriksen
Tømmermand Anders Olsen
Skomager Simon Halvorsen Kastet og
Sliberiarb. Peder Johnsen Sagbruget.
7 30/5-1898 Martinius Arvesen
Bertine Marie Torsd.
Verksarb.
Roligheden
Roligheden
Vrk.
1871
1870
  Sagbrugsarb. Arve Olsen Roligheden
Verksarb. Tor Persen
Sliberiarb. Knud Knudsen Bjerva, Tvara
og Ole Arvesen Roligheden.
8 15/7-1898 Ole Andersen Tufte
Ingerid Maria Johannesd.
Fyrbøder
Skotfos
Tufte
Lindefors, Smaaland
1877
1878

Kronoborgs Län.
Sergeant Anders Thovsen
Gbr. Johannes Nilsen
Sergeant A. Tovsen Tufte og Gbr. Tollef
Olsen Fæhn.
9 18/6-1898 Herman Andreas Hansen
Marie Andreassen
Former
Vrk.
Vrk.
Vrk.
1872
1874
  Former Hans Petter Hansen
Former Isak Andreas Jonsen
Severin Larsen og Andreas Johnsen.
10 5/6-1898 Kristen Jensen Hagen
Anna Lovise Andersen
Slusevogter
Løveid
Hagen
Tanum, Sverige
1871
1871
  Flødningsmand Jens Thygesen
Gbr. Eschild Andersen
Gbr. Rollef Kristensen Lillejordet og Petter
Halvor Jensen Halvorstaa.
0 2/6
Johanneskirken Kristiania
Halvor Andersen Romnæs
Marie Pedersen
Landhandeler
Flatdal (Seljord)
Romnæs
Kværnodden
1859
1866
her
her
Gbr. Anders Nilsen Romnæs
Flaadem. Peder Tolfsen Kværnodden
Bent Romnæs, Grønland 4 og Henry
Nilsen, Niels Juelsg. 44 i Kristiania.
11 26/6-1898 John Trondsen
Anne Sigurdsd.
Dagarb.
Dalekaasa (Valebø)
Sauklev (und. Brenne)
Guldhaugen (Saude)
1864
1853
Gjerpen
Saude
Husm. Trond Hansen
Husmand Sigurd Thorstensen
Dagarb. Henrik Olsen Hægnakaasa og
Gbr. Isak Isaksen Hagen.
0 20/7-1898
Skien byfogd
Mathias Andersen
Helga Svennungsd. Haugen
Agent
Fæhn
Hollen
Lunde

1870
1879

Trolig
"Jarlsbergere"
Smed Anders Anundsen Fæhn
Arb. Svennung Olsen Tempelen
Vognmand Ole Svennungsen af Skien og
Former Thor Holte af Drangedal.
12 30/7-1898 Tron Olsen
Ingeborg Halvorsd.
Gbr.
Namløs
Namløs
Namløs
1876
1865
her
her
Gbr. Ole Tronsen Namløs
Gbr. Halvor Torkildsen Ullevik
Gbr. Torsten Torkildsen Gunheim og Gbr.
Ole Jørgensen Namløs.
13 6/8-1898 Lars Larsen
Anne Kristine Jonsen
Former
Vrk.
Vrk.
Vrk.
1872
1876
her
her
Former Lars Pedersen
Former Jon Jespersen
Former Peder Larsen Vrk. og Former
Gunder Larsen Vrk.
14 7/8-1898 Enkemand Johannes Andersen
Kirsten Marie Hansen
Sliberiarbeider
Sagbruget

Valebø
1854
1859

her
Dagarb. Anders Johannesen
Sagmester Hans Jonsen
Karl Hansen Sagbruget og Halvor
Halvorsen Stoadalen.
0 21/7-1898
Skien byfogd
Hans Torstensen
Maren Torine Kristensd.
Dagarbeider
Lunde (i Valebø)
Saude (Sauherad)
Hollen
1873
1878
Dissentere Gaardm. Torsten Halvorsen
Leilænding Kristen Jensen
Arbeider Edvard Kristensen af Skien og
Arbeider Torsten Evensen, Skien.
15 13/8-1898 Peder Andersen
Anne Svennungsd.
Gbr.søn
Namløs
Namløs
Lunde pr.gj.
1877
1876
her
Lunde 5/10-90
Gbr. Anders Tronsen Namløs
Maler Svennung Olafsen
Anders Tronsen Namløs og Tron
Andersen Namløs.
16 20/8-1898 Jens Nilsen Ytterbø
Hilda Anette Halvorsen
Handelsmand
Heisholt
Skien
Heisholt
1870
1877
her
her
Tømmermærker Nils Nilsen
Garver Ole Halvorsen
Herman Halvorsen Heisholt og Thorvald
Halvorsen Heisholt.
17 20/8-1898 Jørgen Olavus Pettersen
Karoline Olsen
Former
Vrk.
Vrk.
Tønsberg
1873
1862
her
Tønsberg 5/4-77
Former Jon Peter Olsen
Tømmermand Ole Olsen, Tønsberg
Former Jens Olsen Vrk. og Former Jon
Peter Olsen
18 3/9-1898 Nils Kristian Andersen
Gunhild Torstensd.
Gbr.
Vale
Sandsvær
Lunde i Valebø
1869
1864
Sandsvær 1883
her
Gbr. Anders Olsen Vale
Gbr. Torsten Halvorsen Brenne
G.br. Karl Borgersen Vala og Skovfogd
Lars Evensen Lunde.
19 17/9-1898 Anders Halvorsen
Hanna Kristine Helliksen
Gbr.
Skauen
Skauen
Sannæs
1876
1877
her
her
Gbr. Halvor Larsen
Gbr. Halvor Helliksen
Lærer Johannes Halvorsen Sannæs og
Gbr. Ole Østensen Sannæs.
0 2/11-1898
Skien byfogd
Enkem. Karl Emanuelsen
Hanna Elise Larsd.
Arbeider
Bergkaasa
Bergkaasa
Hollen
1871
1871
Dissentere Husm. Emanuel Rasmussen Bergkaasa
Former Lars Thomassen Søvedalen
Slagter Severin Nilsen af Skien og
Sliberiarb. Abraham Halvorsen af Skien.
20 19/11-1898 Jørgen Larsen
Mathea Nilsd. (søskendebørn)
Modelsnedker
Vrk.
Ringsevje
Valebø
1869
1866
her
her
Former Lars Evensen
Arb. Nils Jørgensen
Smed Nils Jonsen Vrk. og Flaademand
Karl Larsen Vrk.
21 16/12-1898 Oluf Larsen Lunde
Guro Evensd. Haatvedt
Agronom
Eidanger
Eidanger
Stenhaug, Lunde
1872
1879
Eidanger 1887
her
Gbr. Lars Andersen Lunde
Gbr. Even Johnsen Haatvedt
Gbr.søn Jon Evensen Haatvedt og Gbr.
søn Østen Evensen Haatvedt.
22 28/12-1898 Gunnar Jensen
Tjenestepige Ingeborg Gundersd.
Sagarbeider
Strømodden
Strømodden
Mælun
1876
1874
her
Solum 1889
Fyrbøder Jens Brynjulfsen Stømodden
Gbr. Ingvart Gunnar Ingebretsen Mælum
Karl Pedersen Sagbr. og Lars Pedersen
Vrk.
23 17/12-1898 Hans Riddervold
Sofie Magdalene Haneborg
Overrettssagfører
Kristiania
Kristiania
ditto
1869
1875
Kinsarvik 1884
Fet, Akersh. '92
Sognepr. Julius Riddervold
Grosserer Anders O. Haneborg
Overrettssagf. Finn K. Monsen og
Høyesterettsadv. Jørgen Smith.
No. Vielses - Dag Brudgommens Navn
Brudens Navn
Brudgommens Stilling
og Bopæl

Fødested han
Fødested henne

Fødselsaar Konfirmeret Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
1 7/1-1899 Hans Pedersen Skippervold
Anne Marie Hansd.
Gbr.søn
Skippervold
Skippervold
Fæhn
1874
1879
her
her
Gbr. Peder Marthinius Andersen
Gbr. Hans Halvorsen Fæhn
Fædrene.
2 8/1-1899 Jørgen Nilsen Pollen
Bertha Gurine Julisd.
Veiarb.
Kristiania
Drangedal
Vrk.
1877
1879
Dranged. 1893
her
Husm. Nils Olsen Pollen
Arb. Karl Julius Brynjulfsen
Arb. Ole Aasoldsen, Frognerv., Kristiania
og Arb. Karl Julius Brynjulfsen.
3 22/4-1899 Anders Pedersen Skippervold
Kari Andersen Aasbø
Dagarb.
Skotfos
Borgen
Gjerstad pr.gj.
1868
1877

af Solum
Gbr. Peder Andersen Skippervold
Gbr. Anders Aanonsen
Peder A. Skippervold og A. Pedersen
Sunde Solbakken.
0 20/4-1899
i Gjerpen
Tjenestegut Knut Olsen
Tjenestepige Gunhild Olavsd.
Tjenestegut
Gjerpen
Hjartdal
Siljord
1872
1883
Hjartdal 1887
her 1897
Gbr. Ole Sørensen
Gbr. Olav Gundersen
Lars Olsen Bergeland og John H. Nise.
 
4 20/4-1899 Anders Halvorsen
Tjenestep. Sofie Jørgine Pedersen
Former
Romnæs
Vrk.
Vrk.
1872
1867
"Hjemmehørende
i Solum"
Tømmermand Halvor Andersen
Beslager Peder Hansen
Arb. Tron Hansen Vrk. og Arb. Severin
Larsen Vrk.
1 Hlg 4/6-1899 Even Evensen
Anne Jensen
Sliberiarbeider
Skotfos
Kalvodden
Selgjord
1859
1870
Hollen
Hollen
Arbeider Even Olsen
Arbeider Jens Knudsen
Snedker Henrik Sigurdsen Perskaas og
Former Jørgen Johannesen Vrk.
5 6/7-1899 Nils Kiær
Pauline Katharina Riddervold
Pers. Kapellan
Hollen præstegaard
Kristiania
Kristiania
1865
1879
Uranienborg, Kr.
 
Overlæge Frantz Kiær
Sogneprest Julius Riddervold
Overrettssagf. Hans Riddervold og Cand.
jur. Anders Kiær.
6 16/9-1899 Jens Kristoffer Juliussen
Tjenestep. Anna Hansine Jonsen
Beslagsmed
Kaasene
Kaasene
Skaatø
1876
1881
Skien 1892
Lunde 1895
Smed Karl Julius Brynjulfsen
Gbr. Jon Olavsen Fiskodde
Former Lars Larsen Vrk. og Bestyrer Gustav
Bernhard Juliussen.
7 3/10-1899 Andreas Kristian Sørensen
Karen Marie Olsd.
Agronom, gaardsbestyrer
Kongsvinger
Kragerø
Sannæs
1877
1878
Skaatø 1892
her
Skipper Søren Laurits Monsen Skaatø
G.br. Ole Jørgensen Sannæs.
Ole Jørgensen Sannæs og Thomas
Halvorsen Sannæs.
8 21/10-1899 Ole Andersen
enke Maren Halvorsd.
Gaardsbestyrer
Vale i Valebø
Jøntvedt
Kolstad
1865
1871
  Husm. Anders Andersen Vaskaas
Gbr. Halvor Halvorsen Lunde
Kjøbmand Tron Olsen Vale og Gbr.søn
Peder Jonsen Vale.
9 21/10-1899 Kristen Nilsen
Tjenestepige Bertha Elise Halvorsen
Sliberiarb.
Heisholtevjen
Heisholtevjen
Vrk.
1875
1876
her
her
Skomager Nils Thomassen
Former Halvor Andreassen Vrk.
Skomager Alfred Herholm Heisholtevja og
Arb. Theodor Larsen Evja.
10 6/12-1899 Enkem. Svennung Svennungsen
tjenestepige Anlaug Olsd.
Dagarb.
Perskaas
Nome
Hitterdal
1832
1858
her
Hitterdal 1873
Husmand Svennung Svennungsen
Husmand Ole Olsen.
Gbr. Peder Baksaas og Ingebret Dagsrød.
0 10/12-1899
i Lunde
Johannes Johannesen
Karen Marie Olsd.
Sliberiarb.
Hegland i Lunde
Lunde
Vrk.
1878
1874
Lunde 1892
her
Leil. Johannes Pedersen Hegland
Former Ole Nilsen Søve.
Gullik Barlaug og Johannes O. Hegland.
No. Vielses - Dag Brudgommens Navn
Brudens Navn
Brudgommens Stilling
og Bopæl

Fødested han
Fødested henne

Fødselsaar Konfirmeret Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
1 14/1-1900 Bernt Nikolai Olsen
Sypige Anna Marie Kathinka Larsen
i Skien.
Fabr. arb.
Skien
Vrk.
Larvik
1876
1876
her
Skien 1891

Former Ole Nilsen Søve
Smed Jacob Larsen Larvik

Ole Nilsen Søve, Vrk. og Johannes
Johannesen Hegland.
0

7/4-1900
Sorenskriveren

Nils Andreas Evensen
Ragna Emilie Hermansd.
Skolelærer for Jarlsberg-
erne, Baksaas
Tørdal, Drangedal
Vestby pr.gj.
1876
1880
"Jarlsbergere" Husmand Even Augundsen
Arb. Herman Hansen
Gbr. Tron Kittilsen Namløs og Snedker
Tollef Tollefsen T.....(?)
2 29/4-1900 Peder Jensen
Lovise Marie Hansen
Gbr.
Omtvedt
Omtvedt
Vibeto
1869
1866
her
her
Gbr. Jens Pedersen Omtvedt
Gbr. Hans Anundsen Vibeto
Gbr. Hans Anundsen Vibeto og gbr.søn
Anders Hansen Vibeto.
1 Hlg 29/4-1900 John Olsen
Ingeborg Karlsen
Støberiarb.
Helgeroen
Vrk.
Værstad
1876
1881
Hollen
Hollen
Støberiarb. Ole Johnsen
Gbr. Karl Eriksen
Former Karl Kittilsen og Støberiarb. Ole
Johnsen.
3 3/6-1900 Martinius Johnsen
Tj.pige Betzy Kaspara Kristensen
Sliberiarb.
Heisholt
Vrk.
Skien
1875
1879
her
Skien 1894
Sagarb. John Kristensen Vrk.
Uhrmager Hyrius Kristensen af Skien
Sagarb. John Kristensen og Sliberiarb.
Alfred Hernholm.
4 13/8-1900 Bendix Andreassen Roth
Thea Antonette Hansen
Fyrvogter
Røværholmen
Egerøen
Holla
1859
1869
Egersund 1874
her
Fyrforvalter Andreas Roth Egerøen
Agronom Peder Hansen Holla
Peder Hansen Holla og Ole Gundersen
Holla.
2 Hlg 29/8-1900 Johannes Johnsen Kaasa
Gunhild Halvorsen Kaalstad
Gbr.søn
Kaasa
Grini i Lunde
Ottersnæs, Saude
1874
1877
her 1890
Saude 1892
Gbr. John Johnsen Kaasen
Gbr. Halvor Halvorsen Kaalstad
Gbr. Anton Larsen Kolle og Gbr. Tollef Larsen
Kolle.
5 22/9-1900 Johannes Olsen
tjenestepige Anne Gurine Olsen
Sliberiarb.
Vrk.
Vrk.
Romnæs
1876
1875
her
her
Dagarb. Ole Olsen Vrk.
Sagarb. Ole Tronsen Vrk.
Tron Olsen Vrk. og Knud Knudsen Bjerva.
6 6/10-1900 Nils Gulliksen Holte
Inger Tomine Jørgensd., tj.p.
Gaardbr.
Holte i Lunde
Moen i Lunde
Moen i Hollen
1872
1872
Lunde 1886
her
Leilænding Gullik Nilsen Moen i Lunde
Skomager Jørgen Thorsen Moen, Hollen
Gbr. Karl Simonsen Haatvedt og Hans
Hansen Røsland.
7 5/10-1900 Hans Andreas Knudsen
Kirsten Marie Olsen, tj.p.
Grubearbeider
Glahus
Bamble
Sanna
1864
1869
Solum 1883
her
Snedker Knud Andreas Sørensen af Solum
Dagarb. Ole Andersen Moen.
Dagarb. Nils Evensen Glahus og Gbr.søn
Halvor Isaksen Værstad.
3 Hlg 25/10-1900 Brynjulf Olsen
Gunhild Marie Johnsd.
Grubearb.
Fæbakke
Fæbakke - Kaasa
Grini i Lunde
1862
1871
her (Jarlsberger)
her
Grubearbeider Ole Larsen
Gbr. John Johnsen Kaasa
Jens Olsen Vrk. og Vetle Hansen Fæbakke.
8 2/11-1900 Jørgen Andersen Sannæs
Hanna Gundersd. Myren
Grubearbeider
Fredheim
Sannæs
Heggemoen
15/6-1879
21/6-1879
her
her
Murer Anders Herlaugsen Sannæs
Husm. Gunder Gundersen Myra
Gunder Gundersen Myra og Even
Svensen Helgeroen.
9 2/11-1900 Ole Andersen
Oline Gjertine Hagen
Værksarb.
Kronborg
Vrk.
Trondhjem
31/1-1877
25/7-1872
her 1899
Trondhj. 1887
Former Anders Olsen og Karen Anundsd.
Skipper Gustav Fredrik Hagen
Former Anders Olsen og Nils Anundsen.
10 21/12-1900 Enkem. Halvor Andresen
Karen Andrine Pedersd.
Tømmermand
Vrk.
Aamdal, Skafse
Skippervold
1870
11/7-1878
Skafse 1885
her
Tømmerm. Andres Halvorsen Aamdal
Gbr. Peder Andersen Skippervold
Anders Pedersen Skippervold og Even
Tygesen Vrk.
11 23/12-1900 Hans Andreas Andreassen
Maren Andreasd. Lindgren
Grubearb.
Hauane, Helgen
Strandsplads
Haugbakken
19/4-1876
1878
Frimen. 1891
her
Grubearb. Andreas Andersen Haugene
Smed Andreas Johnsen Lindgren
John Johnsen Lindgren og Anders Johnsen
Lindgren.
0 15/12-1900
Borgerlig
Tollef Tollefsen Torsnes
Anne Nilsen Fosse
Bygningssnedker
Hollen
Hollen
Fosse
19/3-1881
12/6-1881
Evang. Luth. Frik. Tollef Tollefsen Torsnes
Ole Nilsen Fosse
Optiker Anders Hvale af Porsgrund og
Søemand Hans Johannesen af Gjerpen.
0 24/12-1900
Skien byfogd
Ole Johnsen Brøndalen
Marie Kristensd.
Gbr.
Brøndalen
Brøndalen
Vipetodalen
2/4-1872
20/11-1877

Udmeldt
Gbr. John Peter Petersen
Arbeider Kristen Knudsen Vipetodalen
Gbr. Karl Juliussen Kaasene og Nils
Hansen Bjerva.
No. Vielses - Dag Brudgommens Navn
Brudens Navn
Brudgommens Stilling
og Bopæl

Fødested han
Fødested henne

Fødselsaar Konfirmeret Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
1 10/1-1901 Tollef Olsen
Anne Pedersd.
Gaardbruger
Fæhn
Fæhn
Tufte
1878
21/2-1876
her 1892
her 1891
Gbr. Ole Tollefsen Fæhn
Gbr. Peder Kristensen Tufte
John Tollefsen Fæhn og Ole Olsen Fæhn.
2 22/1-1901 Jacob August Olsen

Tjenestepige Olette Gjermundsd.
Grubearbeider
Namløs
 
Nenset, Solum

Sognhaugen, Lardal
10/2-1867

23/4-1870
Solum 1882

Lardal 1884
Sømand Oluf Petterson, Sverige og
pige Ida Kirstine Halvorsd.
Arb. Jørgen Kittilsen og Johanne Olsd.
Gbr. Ole Nilsen Namløs og Gbr. John Olsen
Namløs.
1 Hlg 8/2-1901
Vied i Holden
Hans Nilsen
Anne Bertea Andreasd.
Værksarb.
Vrk.
Strømmen i Lunde
Houane, Helgen
13/2-1871
17/1-1878
Lunde 1886
Hollen 1892
Husm. Nils Rasmussen Strømmen
Grubearb., veivogter Andreas Andersen
Veivogter Andreas Andersen og kirkesanger
Stavnem.
3 9/2-1901 Andreas Nilsen
Ingeborg Olsd. Strømodden
Former
Vrk.
Vrk.
Moen i Saude
28/6-1875
30/5-1875
her 1890
her 1890
Former Nils Evensen
Gbr. Ole Pedersen Moen
Former Anders Johannesen Vrk. og Former
Nils Evensen Vrk.
4 29/2-1901 Enkem. Otto Johannesen
Enke Hanna Karoline Stiansen
Bager
Kringlefet, Ulefos
Ed i Sverige
Brunlanes
1/4-1847
24/12-1867
Ed 1863
Larvik 1882
Husmand Johannes Magnussen, Ed
Matros Kristian Stiansen af Larvik
Edvard Nordblom Hølen og Edvard
Jørgensen Vrk.
5 29/3-1901 Herman Larsen
Karen Pedersd.
Grubearbeider
Ødegaarden
Ødegaarden
Lunde pr.gj.
12/6-1877
1/1-1882
her 1893
her 1896
Grubearb., gbr. Lars Halvorsen Ødegaarden
Gbr. Peder Jonsen Gunnerud
Fedrene.
6 15/4-1901 Hans Torbjørnsen Prestholt
Ingeborg Mathiasd.
Politibetjent
Graaten i Solum
Prestholt i Saude
Sannes
9/5-1879
11/8-1877
Saude 1893
Holla 1892
Gbr. Torbjørn Olsen Prestholt og Anne Olsd.
Gbr. Mathias Olsen Sannes
Gbr, Mathias Olsen Sannes, Lensmand Chr.
Johannesen, Solum, K.G. Barlaug, Solum og
Lærer Kittil Holte.
7 3/5-1901 Jørgen Nilsen Lindgren
Karen Jensd.
Værksarbeider
Hougbakke
Haugbakke
Helgeroen, Brunlanes
1876
23/10-1876
her 1891
Brunlanes 1891
Smed Nils Johnsen Lindgren, Hougbakke
Matros Jens Andersen
Nils Johnsen Lindgren og Tron Olsen Vrk.
0 12/5-1901
Petrus, Kr.ania
Peter Bernhard Pedersen
Thora Marie Nilsen
Kjøbmand
Skien
Gjerpen
Kastet, Hollen
19/8-1867
26/11-1872
Gjerpen 1883
her 1888
Smed Nils Pedersen
Hotelvert Johannes Nilsen, Kastet
Hotelvert Johannes Nilsen og Eivind Nilsen.
8 7/7-1901 Torkel Olsen (Olavsen)
Anne Larsd.
Grubearbeider
Namløshagen
Lien, Fyresdal
Roligheden
6/8-1874
8/7-1875
Fyresd. 1890
her 1890
Værksarb. Ole Torkelsen Lien
Grubearb. Lars Thomassen Roligheden
Kirkesanger J. Stavnem og Ole Teigen
Stiger, Gruben.
9 27/7-1901 Enkemand Peder Nilsen Vipeto
Marie Andersd.
Gaardbruger
Vipeto
Vipeto
Fen
1858
1875

her 1890
Gbr. Nils Olsen Vibeto
Smed Anders Anundsen Fæhn
J. Stavnem og M. Fæhn.
10 3/8-1901 Martinius Olsen
Johanne Rasmusd.
Former
Jøntvedt
Vrk.
Vrk.
4/7-1879
1883
1894
1898
Former Ole Gulliksen Vrk.
Sagbrugsarb. Rasmus Johnsen Vrk.
Rasmus Johnsen Vrk. og Sliberiarb. Hans
Gulliksen Vrk.
11 5/8-1901 Rasmus Emanuelsen
Tjenestepike Signe Olsd.
Gbr.
Bergkaasa
Bergkaasa
Lunde pr.gj.
1861
20/5-1876
1875
1892 - Delevje
Gbr. Emanuel Rasmussen Bergkaasa
Inderst Olaf Olafsen Gonge i Lunde
Gbr. John Olsen Delevje og Karl Bergkaasa.
2 Hlg 12/8-1901 Rollef Kristensen
Ingeborg Kirstine Abrahamsd.
Gbr.
Lillejordet
Lillejordet
Kolle
1865
1859
Hollen
Helgen
Gbr. Kristen Rollefsen Lillejordet
Gbr. Abraham Larsen Kolle
Abraham Larsen Kolle og Kirkes. Holen.
12 24/8-1901 Martin Julius Olavsen
Anne Marie Klausd., Gruben
Grubearb.
Fæhn
Brekke i Skafse
Kollekaasa
14/5-1879
1880
Mo 1893
her 1894
Slagter Olaus Hansen Brekke og Karine
Johnsen. Klaus Olsen Gruben.
Grubearbeidere Klaus Olsen Gruben og
Gustav Klausen Gruben.
13 15/9-1901 Peder Hansen
Hanna Halvorsen
Sliberiarbeider
Svingen
Vrk.
Vrk.
22/6-1877
22/5-1875
1892
1875
Former Hans Severin Andersen Vrk.
Arb. Halvor Andersen Vrk.
Hans Andersen Vrk. og arb. Tron Halvorsen.
0 13/9-1901
Skien byfogd
Halvor Gjermundsen
Kari Svennungsd.
Handelsbetjent
Namløs
Rønningen
Bjervamoen i Lunde
22/11-1879
26/4-1881
Han udmeldt Gbr. Gjermund Stenersen Rønningen
Kjører Svennung Hansen Bjervamoen
Arb. Hans Ellefsen Bjervamoen og gbr. Knud
Johnsen Bjerva.
14 15/10-1901 Laurits Karl Rollefsen
Hanna Margrethe Hansd.
Arbeider
Vighus, Saude
Holte
Sannes, Lerodden
14/8-1875
30/7-1880
Saude 1890
her 1895
Arb. Rollef Rollefsen Holte af Saude
Gbr. Hans Kristensen Sannes
Gbr. Hans Kristensen Sannes og Julius
Nilsen Vighus.
3 Hlg 22/10-1901 Olaf Olsen Skilbred
Ingeborg Halvorsd.
Arb. Skotfos brug
Skotfos
Eidanger
Hollen (Holla grd.)
14/5-1879
5/8-1872
Bamble 1893
Hollen 1887
Arb. Ole Stenersen
Gbr. Halvor Halvorsen Hollen (Holla)
Vagtmester Peter Hollen og Gbr. Isak Verstad.
15 9/11-1901 Hans Pedersen Buverud
Annette Marie Andersd.
Skredder
Ulefos
Buverud i Lunde
Vrk.
16/4-1877
30/7-1881
Lunde 1891
her 1892
Leilending Peder Haraldsen Buverud
Former Anders Olsen Kronborg
Former Anders Olsen Vrk. og Ole
Andersen Vrk.
0 8/11-1901
Skien byfogd
Klaus Gustav Klausen
Petrea Emilie Pettersen
Grubearbeider
Gruben
Hollen - Kaasa
Gierstad (Gjerstad)
30/4-1877
16/11-1883
Han udmeldt Grubearb. Klaus Olsen Kaasa
Værksarb. Petter John Pettersen
Gbr. Anders Andersen Borgen og Grubearb.
Martin Olausen Brække.
0 8/11-1901
Skien byfogd
Aksel Karlsen

Marie Kristine Kittilsen
Arbeider Hollen

Namløs
Edsbro församling,
Stockholms Län
Namløs
12/3-1869

1882
Dissentere Gbr. Karl Matsen og Mari Nilsd.

Gbr. Tron Kittilsen Namløs
Arb. Halvor Tollefsen Fæhn og Styrmand
Knut Albert Hansen, begge af Skien.
16 30/11-1901 Ole Olsen
Anne Josefine Olsd.
Sliberiarb.
Vrk.
Vrk.
Vrk.
1873
1879
1889
1894
Arbeider Ole Olsen Skordal
Tjener Ole Johannesen Vrk.
Anders Andreassen Vrk. og Johannes Olsen.
No. Vielses - Dag Brudgommens Navn
Brudens Navn
Brudgommens Stilling
og Bopæl

Fødested han
Fødested henne

Fødselsaar Konfirmeret Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
1 1/2-1902 Enkem. Johan Iversen (Andersen)
Anne Kirstine Olsd.
Grubearbeider
Roligheden
Andebo
Fæbakke
1863
12/8-1856
Laurvig
Her 1871
Sagmester Iver Andersen
Værksarb. Ole Andersen Fæbakke
Alfred Ingebrigtsen Vrk. og Andreas
Jørgensen Vrk.
0 25/3-1902
Skien byfogd
Wilhelm Grennum Andreas Willumsen og
pige Karen Kristine Tronsd.
Grubearbeider

 
Øiestad

Namløs
22/2-1874

7/4-1878


Evang. Luth. Frik.
Uk. arb. Villum Gregersen Grennum og pige
Anne Helene Torgrimsd.
Gbr. Tron Kittilsen Namløs
Grubearb. Ole Skorre af Fyrisdal og ditto Jon
Amundsen af Skafsaa.
0 16/2-1902
I Lunde krk.
Jon Karlsen Lindgren
Anne Egilsd.
Smed
Lindgren, Hollen
Hougbakke
Steinsrud, Kviteseid
1874
1876
Her 1889
Kvites. 1891
Smed Karl Jonsen Lindgren
Husm. Egil Egilsen Steinsrud
Smed Karl Jonsen Lindgren og Nils K.
Lindgren.
2 12/4-1902 Nils Jørgen Pettersen
Karen Marie Nilsd., budeie, presteg.
Fjøsrøgter
Holla Præstegaard
Sund i Dønnæs, Nesne
Lunde pr.gj.
22/6-1871
29/12-1874
Nesne 1886
Hollen
Ungk. Petter Andreas Danielsen Sund
Husm. Nils Evensen Gladhus
Nils Evensen Gladhus og Gbr. Isak Værstad.
3 12/4-1902 Olav Olsen Heimklev
Inger Elise Nilsd.
Grubearbeider
Heimklev
Mo pr.gj.
Glahus
18/4-1882
31/1-1878
Mo 1897
Her 1892
Arb. Olav Olsen Heimklev
Husm. Nils Evensen Gladhus
Fædrene.
4 4/5-1902 Martin Eriksen Ødegaarden
Enke Thora Karoline Thorsen
Grubearb.
Ødegaarden
Kongsberg
Ulefos (Vrk.)
20/2-1877
1867
Kongsberg 1892
Hollen 1882
Sølvværksarb. Erik Andersen Spiten
Arb. Thor Pedersen Vrk.
Grubearb. Martinius Arvesen og ditto Kittil
Moen.
0 10/5-1902
Skien kirke
Nils Kristian Iver Jørgen Pedersen
Andrea Halvorsd.
Slagtersvend
Ulefos (begge)
Hørmestad, Danmark.
Skien
1873
1881
Hørmest. 1887
Skien 1896
Husm. Lars Kristian Pedersen
Slagter Torsten Halvorsen
Ole Kristensen og Halvor Torstensen, begge
af Skien.
5 26/5-1902 Ingebrigt Hansen
Karoline Petersd.
Arbeider
Brenne
Akkerhoug, Saude
Gjerpen
1856
11/3-1860
Saude 1870
Gjerpen 1875?
Arb. Hans Nilsen og Aslaug Ingebretsd.
Arb. Jan Peter Aronsen og Maja Andersd.
Medhjelper Hans Kristensen Vala og Karl
Borgersen Vala, samt kirkesanger Stavnem.
1 Hlg 11/6-1902 Anders Andersen Nordstaa
Hanna Hansd. Bjerva
Bestyrer Helgen fattiggrd.
Helgen
Nordstaa
Tinholtstul
1859
1866
Hollen 1873
Hollen 1882
Gbr. Anders Johnsen Nordstaa
Gbr. Hans Pedersen Bjerva (Tinholtstul).
Nils Hansen Bjerva og Peder Hansen Bjerva.
6 18/6-1902 Halvor Isaksen
Louise Mathilde Sand Fredriksd.
Gaardmandssøn
Værstad
Værstad
Alfsø, Nesne
1872
8/2-1880
her
Nesne 1895
Gbr. Isak Halvorsen Værstad
Fisker Fredrik Johan Nilsen Hamnes
Gbr. Isak H. Værstad og uk. Isak I. Værstad.
7 23/8-1902 Enkem. Saamund Andersen
Maren Severine Aasmundsd.
Værksarbeider
Ulefos (Vrk.)
Vrk.
Vrk.
5/12-1863
5/11-1864
Her 1878
Her 1880
Arb. Anders Saamundsen
Arb. Aasmund Gundersen
Værksarb. Gunder Aasmundsen og ditto
Edvard Andersen Vrk.
8 6/9-1902 Adolf Andreassen
Inger Andrea Nilsd.
Værksarb.
Vrk.
Vrk.
Vrk.
19/7-1868
4/12-1867
Her 1883
Her 1882
Andreas Abrahamsen Vrk.
Nils Evensen Vrk.
Abraham Andersen Vrk. og Karl Pedersen Vrk
2 Hlg 8/9-1902 Jacob Jacobsen Grinden
Asloug Halvorsd. Hougen
Gaardbruger
Grinden
Grinden i Helgen
Hougen i Siljord
3/5-1875
1876
Her 1890
Siljord 1891
Arb. Jacob Andreassen Grinden
Husm. Halvor Andersen Hougen
Kirkesanger A. Holen og Bestyrer Anders
Nordstaa.
0 12/9-1902
Skien byfogd
Ole Rasmussen Moen
Jensine Elise Antonsd.
Grubearb.
Moen
Delevjen
Fæhn
28/1-1881
1882
Her
"Jarlsberger"
Husm. Rasmus Olsen Moen
Gbr. Anton Johannesen Fæhn
Ikke medtatt af Byfogden.
3 Hlg 9/10-1902 Hans Martinius Olsen
Maren Sofie Olsd.
Arbeider
Menstad i Gjerpen
Menstad i Gjerpen
Jøntvedt
5/4-1873
5/7-1875
Gjerpen 1887
Helgen 1890
Tømmerhugger Ole Johnsen Menstad
Gbr. Ole Larsen Jøntvedt
Gbr. Ole Larsen Jøntvedt og Ungk. Isak
Isaksen Værstad.
0 11/10-1902
Skien byfogd
Oskar Imanuel Johansen
Tomine Johnsd.
Arbeider
 
Sverige
Namløs
5/6-1879
5/5-1874
Begge udmeldt Arb. August Johansen Flink og Maja Stina.
Johannesd.
Gbr. John Olsen Namløs og Karen Thomasd.
Arb. Gustav Johansen og Svante Trap,
Hollen.
0 17/10-1902
Skien byfogd
Peder Magnus Berentsen Forland
Bergit Sveinungsd.
Grubearbeider
Gruben?
Fosen
17/4-1879
11/10-1881
Begge udmeldt Ungk. Berent Olsen og Karen Pedersd.
Inderst Sveinung Olsen og Sofie Hansd.
Gbr. Anders Andersen Borgen og Gbr. Peder
Nilsen Vipeto.
9 31/10-1902 Andreas Kristensen
Louise Kristine Andreasd.
Gbr.
Vipeto
Tufte
Vipeto
1869
1875
Her 1883
Her 1890
Gbr. Kristen Andersen Vipeto
Gbr. Andreas Anundsen Vipeto
Fædrene.
10 1/11-1902 Gustav Olsen
Margrethe Gustava Bentsd.
Sagbrugsarb.
Sagene
Sagene
Vrk.
1874
1882
Her 1889
Her 1896
Sagbrugsarb. Ole Gunulfsen Sagene
Vognmand Bent Pedersen Vrk.
Arb. Anders Thomassen Vrk. og vognm. Bent
Pedersen Vrk.
11 15/11-1902 Sagarb. Severin Gjermundsen
Karen Marie Bentsd.
Vadrette
Gjerpen (rettet fra Skien)
Skien(rettet fra Gjerpen)
Vrk.
13/7-1880
1879
Gjerpen 1894
Her 1894
Arb. Gjermund Sigurdsen og Aaste Endresd.
Arb., Vognmand  Bent Pedersen Vrk.
Vognm. Bent Pedersen og arb. Gustav Olsen
Sagbruget.
0 22/11-1902
Skien byfogd
John Halvorsen
Amanda Charlotte Magnusd.
Grubearb.
Hollen
Gievle, Sverige
Muberg
16/10-1874
18/4-1880
Hun udmeldt Sjauer Johan Halvorsen og hustru Sara
Jordbr. Karl Magnus og Britta Magnussen
Grubearb. Andreas Kristiansen og Karl Videll,
begge af Solum.
12 1/12-1902 Enkem. Gustav Andreas Guldbrandsen
Guro Olafsd. Østenaa
Grubearb.
Nordendal
Fiskum
Østenaa (Kviteseid)
15/11-1876
14/3-1876
Fiskum 1891
Kvites. 1890
Uk. arb. Guldbrand Olsen
Husm. Olaf Mikkelsen Nykaas
Grubearb., tømmerm. Ole Sørensen og
Grubearb. Hans Johannesen Lysnes.
4 Hlg 26/12-1902 Karl Anton Johnsen Sogn
Anne Larsen Kolle
Lærer
Porsgrund
Jevnager, Buskerud
Kolle
1873
1876
Thoten 1888
Hollen 1891
Gbr. John Gundersen Sogn
Gbr. Lars Larsen Kolle
Landhandler Hagbart Lund og gbr. Hans
Larsen Kolle.
5 Hlg 29/12-1902 Syver Haagensen
Margrethe Jensd.
Gaardbruger
Halvorstaa (Hægland)
Uvdal, (Rollag)
Kaasen
5/1-1882
27/11-1865
Uvdal 1897
Her 1880
Gbr. Haagen Syversen Hægland
Gbr. Jens Tygesen Halvorstaa
Snedker Gunner Jensen Halvorstaa og Arb.
Hans Hansen Berland.
No. Vielses - Dag Brudgommens Navn
Brudens Navn
Brudgommens Stilling
og Bopæl

Fødested han
Fødested henne

Fødselsaar Konfirmeret Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
0
Brglig
26/2-1903
Skien byfogd
Nils Jacob Nilsen
Inger Alet Sørensd. (Hansen), tjenestep.
Arbeider
Hollen
Fiskum
Lengenes, Avvaldsnes
24/9-1881
18/5-1887

Hun udmeldt
Selveier Nils Gjertsen Lipladsen og Marie Andreasd.
Værksarb. Søren Hansen
Grubearb. Kristian Johansen og ditto Hans
Johansen (Hans Johannesen?)
1 14/3-1903 Omund Olsen Klep
Josefine Hansen Aaheim
Kontormand
Tved
Tved
Aaheim, Holla
1870
1875
Tved 1892
Her 1890
Skibsfører, gbr. Ole Andreas Omunsen
Hotelvert Rasmus Nikolai Hansen
Hoteleier Rasmus Hansen Aaheim og
"Redaktør"(?) Erik Eriksen, Ulefos.
0
Brglig
4/4-1903
Skien byfogd
Karl Ludvig Nord
Marie Josefine Fæhn
Stiger
Fæhn
Vigsnes
Fæhn
1875
1880
  Værksarb. Lars Olsen Nord
Gbr. Ole Tollefsen Fæhn
Kjøbmand E. Værstad og Halvor S. Fæhn.
2 9/4-1903 Jørgen Olaus Evensen
Karen Laurine Lorentsd. (tjenestepige)
Former
Ulefos (Vrk.)
Vrk.
Ødegaarden
1875
1874
Her
Her
Arb. Even Evensen Vrk.
Grubearb. Lorents Rud, Ødegaarden
Former Hans Odin Andreassen, Vrk. og Arb.
Karl Kittilsen, Helgeroen.
3 18/4-1903 Johan Henrik Lauritsen
Anne Kristine Andersd. Kronborg

Tjener
Vrk.

Eidsberg (-borg?)
Vrk.
11/11-1874
25/7-1879
Hobøl 1889
Her 1894
Møller Laurits Halvorsen af Hobøl
Former Anders Olsen Vrk.
Anders Olsen Vrk. og Ole Andersen Kronborg.
4 26/4-1903 August Larsson Hagberg

Maria Severinsd., tj.pige
Skomager

Kragerø

Sødra Huserød, Gøteb,
Bohuslän
Vrk.

7/9-1875

7/2-1882
I Sverige?

Her 1896
Arb. Lars Arvidsson Norhage

Former Severin Torbjørnsen
Severin Thorbjørnsen og
Gunder Larsen.
0
Brglig
27/4-1903
Skien byfogd
Johan Pettersen
Ingeborg Tomine Johannesd.
Grubearbeider
Helgenskov
Helgenskov
Sannes
13/3-1880
23/6-1879
Udmeldt
 
Maler Peter Nilsen Helgenskov
Gbr. Hans Johannesen Sannes
Sahlmager Jacob Jacobsen, Skien og
Maskinfører Gustav Nilsen af Helgen.
5 9/5-1903 Gjermund Olsen
Tora Helene Halvorsen.
Værkstedsarbeider
Ulefos (Vrk.)
Eie
Skien
1864
16/5-1879
Konf.?
Saude 1893
Værksarb. Ole Gjermundsen Vrk.
Slagter Thorsten Halvorsen, Ulefos
Thorsten Halvorsen Ulefos og Gunner Larsen
Vrk.
0 24/5-1903
Gjerpen kirke
Peder Hansen Bjerva
Maren Pedersd. Kaalstad
Gaardbruger
Bjerva
Tinholtstulen
Kaalstad
24/6-1859
21/7-1856
Utmeldt. Gbr. Hans Pedersen Bjerva
Gbr. Peder Hansen Kaalstad
Gbr. Anders Nordstaa og Ungk. Nils Bjerva.
0
Brglig
27/6-1903
Skien byfogd
Karl Johan Lindkvist
Anne Marie Gunnarsd. Lysnes
Grubearbeider
Fæhn
Kraakstad pr.gj.
Lysnes
31/3-1878
19/5-1883
Hun udmeldt
Hollen 1897
Arb. Karl Knutsen Lindkvist
Sagarb. Gunnar Andersen
Grubearb. Eivind Tygesen og ditto Anders
Gustav Lindkvist.
6 28/6-1903 Anton Edvard Aasmundsen
Amalie Halvorsd., tjenestepige
Grubearbeider
Vrk.
Vrk.
Vrk.
7/3-1882
1/6-1883
Her 1897
Her 1897
Former Aasmund Gundersen
Former Halvor Andreassen
Former Halvor Andreassen og Former Jørgen
Aasmundsen.
0
Brglig
4/7-1903
Skien byfogd
Hans Kristian Kristensen
Hansine Andrea Jensd. Haukenes
Materialforvalter
Ulefos (flytter dertil)
Solum
Sutterviken, Solum
29/6-1866
10/5-1865
Bruden Baptist Kristen Clausen Vindalen og Dorte Marie Hansd.
Flaadem. Jens Hansen og Karen Marie Peders(?)
Ekspeditør Abraham Kristensen og Kontorist
Kristen Kristensen, Skien.
7 1/8-1903 Gunder Olsen Lahus
Mariane Andreasd. Tollefsen
Bager
Lahus i Bø
Lahus i Bø
Heisholtevjen
20/9-1879
14/11-1879
Bø 1893
Her 1894
Gaardm. Ole Gunulfsen Lahus og Ingeb. Hansd.
Hjulmager Andreas Tollefsen
Former Christian Hansen Vrk. og Former
Herman Hansen.
0 27/8-1903
Skien kirke
Ole Halvorsen Helgen
Maren Kirstine Hansd.
Gaardbruger
Helgen
Helgen
Hollen (Holla grd.)
1876
1868
Helgen 1891
Helgen 1883
Gbr. Halvor Jensen Jelseth
Gbr. Hans Simonsen Holten
Gbr. Halvor Hjelset og Student Simon Ytterbø.
8 26/7-1903 Hellik Olsen Hoff
Emma Gustava Esekielsd., Sypige
Smed
Namløs
Flesberg, nedre Hougen
Tanum, Bohus Län
7/3-1881?
8/5-1885
Kongsb. 1896
Her 1898
Tømmerm. Ole Olsen Hoff af Flesberg
Dagarb. Esekiel Andersen af Tanum, Sverige
Gunnar Jensen Halvorstaa og Kristen Jensen
Hagen.
9 22/8-1903 Halvor Johan Johannesen
Kirsten Marie Olsd., tjener i Skien
Lærer og kirkesanger
Luksefjeld
Sannæs
Romnes
12/7-1869
1/9-1871
Gjerpen 1884
Her 1886
Lærer Johannes Halvorsen Sannes
Gbr. Ole Tolvsen Romnes
Fædrene.
0
Brglig
12/9-1903
Skien byfogd
Enkem. Birger Eriksen
Susanne Johansen
Gartner
Søve
Fagred sogn, Skara-
borg Län. Hun: Fæhn
5/1-1860
6/2-1882
Luth. Frimenigh. Amtsgartner Johannes Eriksen og Marie Johannesd.
Gbr. Anton Johansen Fæhn
Handelsgartner Einar Ellefsen (Porsgrund?) og
 Gartner Karl Frits Christensen Lunde(?)
10 3/10-1903 Ole Olsen Heggen
Inger Anette Andreasd.
Sliberiarb.
Vrk.
Vrk.
Vrk.
1878
1878
Her
Her
Former Ole Olsen Heggen
Sagmester Andreas Evensen
Former Nils Johannesen Heggen og Elektriker
 Hans Andreassen, Ulefos.
11 6/10-1903 Halvor Halvorsen Kolstad
Gurine Jensd. Galten
Politikonstabel
Tønsberg
Lunde i Valebø
Galten (i Valebø)
1877
5/12-1879
Lunde i Valebø
Galten i Valebø
Gbr. Halvor Halvorsen Kolstad
Skomager Jens Jensen Galten
 
Skomager Jens Gundersen Galten og Ole
Andersen Vale.
12 10/10-1903 Matias Georg Pedersen Smitfjeld
Anne Mathilde Svendsd., tjenestepige
Uhrmager
Kristiania
Dybvaag, Aust-Agder
Vrk.
26/6-1880
21/5-1877
Holt 1894
Her
Skibstømmerm. Jens Evenius Pedersen, Dybv.
Snedker Svend Andersen Vrk.
Sliberiarb. Saamund Andersen Vrk. og ditto
Knud August Andersen Vrk.
1 Hlg 4/11-1903 Gustav Adolf Jacobsen
Ingeborg Kirstine Jensd. Omtvedt
Kjøbmand i
Fredrikstad
Fredrikstad
Omtvedt
1877
1875
Fredrikstad '92
Her 1889
Kjøbmand Karl Adolf Jacobsen
Gbr. Jens Pedersen Omtvedt
Gbr. Halvor Jøntvedt og Ingeniør Samuel
Hansen.
13 22/11-1903 Ole Johnsen Lunde
Inga Andrine Johannesd., tjenestep.
Gaardbruger
Lunde pr.gj.
Lunde pr.gj.
Lardal
11/4-1880
18/12-1877
1895
Lardal 1892
Gbr. John Jørgensen Lunde
Arb. Johannes Vissilsen(?)
Gbr. Halvor Jørgensen ......(?) og Gbr. Kristian
Andersen Lunde.
2 Hlg 8/12-1903 Enkem. Halvor Halvorsen
Karen Halvorsd. Vaskaas
Gaardbruger
Værstad
Værstad
Strandkaasa
1858
14/12-1874
  Gbr. Halvor Halvorsen Værstad
Husmand Halvor Halvorsen Vaskaas
Arb. Halvor Isaksen Vrk. og Gbr. Isak
Halvorsen Værstad.
14 24/12-1903 Anders Nilsen Dahl
Ingeborg Marie Johannesd.
Grubearbeider
Teigen
Bamble
Haatvedt
30/5-1878
1876
Bamble 1893
Her
Gbr. Nils Andersen Dahl
Gbr. Johannes Stensen Haatvedt
Kirkesanger Stavnem og gbr. Nils
Andersen Dahl.
0 29/12-1903
I Skien kirke
Magne Hermod Pettersen
Dorthea Kirstine Sondresen
Afdelingsingeniør
(Kristiania?)
Kristiania
Gjerpen
1876
20/9-1880
Kr.ania
Her
Overlærer Pettersen, Kristiania
Hotelvert Ole P. Sondresen, Ulefos
Hotelvert O.P. Sondresen, gaardeier Vilhelm
Polgestad(?) og Ingeniør T.H. Hamborg(?),
begge af Kristiania.
15 24/12-1903 Anders Eriksen, Bakkene
Karen Kristiansd. Stuen, tj.pige
Grubearbeider
Roligheden
Skoger, (Buskerud)
Stuen
1875
1878
Hof 1890
Her
Husm. Erik Jensen Bakkene
Skogamger Kristian Kristensen Stuen
Skom. Kristian Kristensen Stuen og Skomager
Ole Kristiansen Stuen.
No. Vielses - Dag Brudgommens Navn
Brudens Navn
Brudgommens Stilling
og Bopæl

Fødested han
Fødested henne

Fødselsaar Konfirmeret Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
0
Brglig
16/1-1904
Skien byfogd
Enkem. Johan Mathiasen
Karen Johannesd.
Sagbrugsarb.
Ulefos (Sagene)
Stokke
Sagene
22/6-1844
9/12-1872
Hun udmeldt Husm. Matias Kristoffersen og Anne Helene Jørgens.
Snedker Johannes Tronsen
Sliberiarb. Johannes Johannesen og Thomas
Larsen, Ulefos.
1 14/2-1904 Ole Pedersen
Emma Karoline Elisabeth Eriksen
Landhandler
Ulefos
Helgen
Kristiania
1868
6/9-1879
Her 1885
Her 1894
Gbr. Peder Olsen Heisholt
Sliberimester Lars Eriksen
Garver Herman Halvorsen og Gbr. Peder
Heisholt.
2 27/2-1904 Johannes Jørgensen
Ingeborg Gurine Karlsd.
Grubearbeider
Vrk.
Vrk.
Hougbakke
1882
1886
Her
Her
Former Jørgen Johannesen, Vrk.
Smed Karl Johnsen Lindgren, Hougbakke
Fedrene.
0
Brglig
11/3-1904
Skien byfogd
Gustav Adolf Gustavsen
Berte Hansd. Roligheden
Grubearbeider
Roligheden
Bamble
Roligheden
20/1-1882
19/12-1875
Udmeldt Grubearb. Gustav Jacobsen og Stine Andersd.
Gbr. Hans Henrik Olsen Roligheden
Tømmerm. Hildus Hansen og Grubearb. Knud
E.....(?)
3 13/3-1904 Enkem. Johannes Anundsen Almankaas
Karen Gulliksen Kastet
Handelsbestyrer
Siljord
Oppebøen, Siljord
Kastet
26/2-1871
1882
Siljord 1885
Her 1897
Husmand Anund Ellefsen Oppebøen
Tømmerm. Gullik Halvorsen Kastet
Gullik Halvorsen Kastet og Gbr. Peder
Pedersen Heisholt.
0
Brglig
19/3-1904
Skien byfogd
Halvor Gundersen
Gunhild Halvorsd.
Gaardbruger
Bjerva
Hollen
Akkerhougen, Saude
14/1-1881
24/3-1877

Udmeldt
Arb. Gunder Halvorsen Pladsen
Husmand Halvor Halvorsen og Gunhild Olsd.
Flaadem. Halvor Halvorsen og Styrmand Ole
Hansen, begge af Saude.
1 Hlg 6/6-1904
"I Hovedkirken"
Halvor Johnsen
Mari Hansd. Prestgrav
Snedker
Ytterbø
Bergen i Lunde
Værstad
7/6-1858
27/7-1863
Lunde 1872
Helgen
Gbr. John Olsen Bergen og Guro Hansd.
Gbr. Hans Johnsen Værstad
Kirkes. Stavnum og John Hansen Prestgrav.
0 23/7-1904
I Gjerpen krk.
Tollef Johan Larsen Kolle
Sofie Pedersd. Omtvedt (søskenbørn)
Gaardbruger
Kolle
Kolle
Omtvedt
1875
16/4-1877
Helgen 1890
Hollen 1892
Gbr. Lars Andersen Kolle
Gbr. Peder Simonsen Omtvedt
Lærer Nils Høgvold og Lærer H. Halvorsen.
4 6/8-1904 Knud Edvardsen Løvbugten
Ingeborg Olsd., sypige
Grubearbeider
Hougen und. Tufte
Drangedal
Namløs
5/2-1883
26/3-1878
Lunde 1897
Her 1893
Leilending Edvard Knudsen Løvbugten
Gbr. Ole Tronsen Namløs
Grubearb. Edvard Knudsen Hougen og ditto
Søren Bendiksen, Tufte.
5 13/8-1904 Olav Johannesen Hegna
Marie Halvorsd. Eie
Lærer
Vinger (Kongsvinger)
Hegna i Saude
Eie
juni 1878
1881
Saude 1892
Her 1896
Gbr. Johannes Hegna, Saude
Gbr. Halvor Nikolaisen Eie
Halvor Nikolaisen Eie og Thor Nikolaisen Eie.
6 21/8-1904 Leif Bertinius Halvorsen
Anne Larsd.
Værksarbeider
Vrk.
Skien
Vrk.
13/9-1885
25/4-1884
Ikke konf.
Her 1899
Smed Per Halvorsen og Karen Gurine Pedersd.
Værksarb. Lars Pedersen Vrk.
Former Lars Larsen og Former Gunder Larsen.
0
Brglig
26/8-1904
Skien byfogd
Andreas Andreassen
Inger Stensen, sypige
Værksarb.
Vrk.
Vrk.
Smestad i Lunde
2/2-1868
1884
Ingen menighed Arb. Andreas Evensen og Inger Tronsd.
Husm. Tollef Stensen og Ingrid Halvorsd.
Elektriker Hans Andreassen af Ulefos og Gbr.
Torgrim Olsen Solberg ved Falkum i Gjerpen.
7 3/9-1904 Hans Andersen
Sypige Marie Nikoline Pettersd.
Former
Vrk.
Vrk.
Vrk.
20/6-1879
26/10-1881
Her
Her
Værksarb. Anders Johannesen Sandbakken
Værksarb. Hans Petter Toresen
Værksarb. Johannes A. Sandbakken og ditto
Oskar Nilsen.
0
Brglig
17/9-1904
Skien byfogd
Karl Emil Olsen
Sigrid Olava Etland, tjenestepige
Minerarbeider
Fæhn?
Eidanger
Viknes, Avaldsnes
15/3-1879
22/3-1883
Hun udmeldt Arb. Ole Embretsen og Matea Kristiansd.
Værksarb. Halvor Olsen og Torine Johanne Talleivs.
Arb. Anders Torsrud og Arb. Oskar Olsen,
begge fra Ulefos.
0
Brglig
17/9-1904
N.T. Sorenskr.
Vetle Haraldsen Bjørndalen
Inger Marie Andersd. Otterkjær
Flødningsarb.
Piperud, Lunde
Piperud i Lunde
Otterkjær
28/9-1872
16/2-1875
Evang. Luth. Fri. Leilending Harald Vetlesen Bjørndalen i Lunde
Gbr. Anders Gundersen Otterkjær.
Gbr. Eilif Andreassen Bjørndalen af Lunde og
Gbr. Andreas Christensen Strømme af Lunde.
0
Brglig
1/10-1904
Skien byfogd
Ranval Olaf Johannesen Ramberg
Margit Gunhilde Pedersen
Arbeider
Ulefos
Ramberg i Sillejord
Kristiania
7/10-1881
3/1-1886
Intet samfund Husm. Johannes Jarandsen og Ragnil Olafsd.
Murer Johan Pedersen og Thea Johansen
Maler Gunnar Knudsen, Ulefoss og
Arb. Johan Pedersen, Skotfos.
0
Brglig
21/10-1904
(Skien byfogd?)
Anders Evensen
Johanne Sofie Olsen, tjenestepige
Sliberiarbeider
Ulefos
Hollen
Hollen
1876
29/12-1881
Intet samfund Sagarb. Even Andersen
Jernbanearb. Ole Syvertsen
Vognmændene Martin Aarhus og Th. Myre
af Skien.
8 22/10-1904 Aasmund Aasmundsen
Marie Andreassen
Sliberiarbeider
Ulefos
Ulefos (Vrk.)
Ulefos (Vrk.)
1879
1882
Her
Her
Former Aasmund Gundersen Vrk.
Former Andreas Johnsen Vrk.
Former Andreas Johnsen og Værksarb.
Olaus Aasmundsen.
0 29/10-1904
(I Mælum?)
Martinus Severin Johnsen
Karen Johnsd. Sanna

Gaardbruger
Jordbakke, Mælum

Jordbakke, Mælum
Sanna, Hollen
1875
1876
Solum 1890
Her 1890
Gaardbr. Ole Evensen (Stefar)
Leilending John Pedersen Sanna
Vetle Dalen og Nils Hovland.
0
Brglig
31/10-1904
Skien byfogd
Bent Andreas Bentsen
Anne Andreasd., tjenestep. i Masdalen
Gaardbruger
Mastdalen
Mastdalen
Saude
16/12-1878
28/10-1884
Urmeldt
Intet samfund
Leil. Bent Olsen og Andrea Larsd.
Leil. Andreas Sigurdsen Teksle
Gbr. Severin Andreassen Ek og Gbr. Andreas
Sigurdsen Ek i Helgen.
0 13/11-1904
I Porsgrund
Steinar Bjørnsen Aarhus
Kirsti Hansd. Ytterbø
Gaardbruger
Omtvedt
Aarhus i Seljord
Huset
20/3-1877
20/8-1876
Seljord 1892
Helgen 1892
Gbr. Bjørn Olafsen Aarhus og Margit Steinarsd.
Gbr. Hans Karlsen Huset og Karen Kirstine
Abrahamsd.
Handelsbetjent Carl H. Siljan og Jacob Petter
Thommassen.
9 10/12-1904 Laurits Marthinius Larsen
Tone Marie Gunnarsd., sypige
Maler
Kringlefet
Asdal i Øiestad
Lundetveit i Lunde
1883
1881
Her 1898
Lunde 1895
Stenarb. Lars Johan Larsen, Kringlefedt
Gbr. Gunnar Martin Tygesen Lundetveit.
Maler Gunnar Knutsen Odde og Lars Johan
Larsen.
0
Brglig
12/12-1904 Enkem. John Aasoldsen
Ingeborg Sigurdsd. Guldhoug
Gaardbruger
Klovdal
Helgen
Nes (i Sauherad)
12/5-1847
4/5-1858
Evang. Luth. Frim.
ditto
Husm. Aasold Aasoldsen
Husm. Sigurd Torstensen Guldhoug
Organist Bernhard Børresen og Kjøbmand
Erik Karlsen Værstad, begge af Skien.
2 Hlg 27/12-1904
"I Hovedkirken"
Karl Halvorsen
Asloug Stenersd., tjenestepige
Arbeider
Vaskaas
Strandkaasa
Ramberg, Hitterdal
23/12-1876
20/2-1883
Helgen
Hitterdal 1897
Husm. Halvor Halvorsen Strandkaasa
Arb. Stener Halvorsen Ramberg og Ragnild
Torjusd.
Gbr. Ole Olsen Jelseth og Gbr. Halvor
Halvorsen Værstad.
0
Brglig
29/12-1904
Skien byfogd
Anund Andersen
Karen Kirstine Kristensd.
Arbeider
Romnes
Romnes
Haatvedt
16/2-1870
7/6-1862
Intet samfund Gbr. Anders Nilsen Romnes
Gbr. Kristen Halvorsen Haatvedt.
Arb. Johan Johnsen Haatvedt og Arb. Halvor
Haatvedt.
No. Vielses - Dag Brudgommens Navn
Brudens Navn
Brudgommens Stilling
og Bopæl

Fødested han
Fødested henne

Fødselsaar Konfirmeret Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
0
Brglig
20/2-1905
N.T.Sorenskr.
Kristian Teodor Hansen
Susanne Gjermundsd. Rønningen
Arbeider
Ulefos
Lunde
Rønningen i Holla
3/1-1881
26/5-1886
Han udmeldt.
 
Arb. Hans Ellefsen Bjervamoen i Lunde
Gbr. Gjermund Stenersen Rønningen
Landhandler Ole Gjermundsen Rønningen og
 Halvor Gjermundsen Rønningen.
1

5/3-1905

Hans Josef Gundersen
Maren Andersd.
Værkarb.
Sandbakken (Vrk.)
Sandbakken (Vrk.)
Vrk.
1863
1858
  Arb. Gunder Hansen Sandbakken (Vrk.)
Former Saamund Andersen Vrk.
Saamund Andersen Vrk. og Edvard Andersen
Værket.
0
Brglig
16/3-1905
Skien byfogd
Lars Andersen
Marie Kittilsen Vale
Gaardbruger Sandsvær
Vale, Valebø
20/4-1877
26/9-1885
Evang.Luth frim. Leil. Anders Olsen Vieren(?)
Gbr. Kittil Mathisen Vale
Smed August Andersen, Skien og Gbr. Tron
Johnsen Vale.
0 6/4-1905
I Porsgrund
Rollef Evensen
Anna Gunulfsd., tjenestepige
Gaardbruger
Langeland
Bø pr.gj.
Laardal i Tel.
1846
1882
Bø 1866
Laardal 1896
Husm. Even Andersen
Husm. Gunnulf Drengsnes
Skomager Anders Andersen og Kjøbmand
Lukas Pedersen, begge af Porsgrund.
0
Brglig
14/4-1905 Anders Gulbrandsen Tovsrud
Karoline Johnsd.
Grubearbeider
(Fæhn?)
Gransherad
Namløs
2/1-1875
16/9-1880
Bopæl Ulefos
Udmeldt
Husm. Gulbrand Johansen(?) Tovsrud
Gbr. John Olsen Namløs
Grubearb. Anton Lindbo(?) og Oskar Flink,
begge af Hollen.
2 20/4-1905 August Wilhelm Linus Karlsen
Nikoline Andersen
Fabrikarbeider
Løveid (Skotfos)
Uddevalla, Sverige
Vrk.
10/5-1879
17/8-1883
Uddev. 1894
Her
Uhrmager August Karlsen
Arb. Anders Olsen Kronborg
Fedrene.
3 8/4-1905 Ole Andreas Halvorsen
Anne Marie Olsd.
Gaardbr.
Haatvedt
Haatvedt
Romnes
25/7-1869
5/12-1874
Her
Her
Gbr. Halvor Stensen Haatvedt
Gbr. Ole Tolvsen Romenes
Kirkesanger J. Stavnem og Grubearb. Karl
Halvorsen Kaasa.
4 20/4-1905 Hans Peter Olausen
Helbjørg Andersd., tjenestepige
Grubearbeider
Namløshagen
Kolbu, Kviteseid
Lunde pr. gj.
1/2-1882
2/8-1882
Skafsaa 1897
Lunde 1897
Arb. Olaus Hansen og Anne Gundersd., Skafsaa
Gbr. Anders Eilifsen Lona og Ingeborg Eivinsd.
Grubearb. Ole Løvbugten og Kirkesanger
Jonas Stavnem.
5 25/4-1905 Cand. jur. Fredrik Stang
Kari Sofie Valle
Fuldmægtig
Kristiania

Alstadhaug
Nesne

1875 Narvik
19/9-1882
Kr.ania 1890
 
Distriktslæge Stang, Alstadhaug
Sogneprest Anton Valle, Hollen
Doktor S. A, Tufte og Overrettssagfører J. T.
Holst.
0
Brglig
6/5-1905
Skien byfogd
Karl Gundersen
Tora Torgrimsen
Gaardbruger
Bjerva
Brennepladsen (Valebø)
Mælum i Solum
13/4-1875
8/3-1884
Intet samfund
ditto
Husm. Gunder Halvorsen Brennepladsen
Arb. Halvor Torgrimsen og Aase Halvorsd.
Fedrene.
1 Hlg 14/5-1905 Bertinius Hansen
Hanna Oline Johnsd. Kolstad
Grubearbeider
Roligheden
Fyrisdal
Kolstad
1872
1879
Skafsaa 1888
 
Værksarb. Hans Peter Arnesen
Gaardbr. John Arnesen Kolstad
Gbr. Tron Andersen Namløs og Gbr. Alfred
Johnsen Kolstad.
0 20/5-1905
I Skien kirke
Gunder Olaves Jensen
Elise Tomine Ellefsen
Skomager
Helgen
Holden
Tørdal, Drangedal
1864
1880
Solum 1879
Tørdal 1894
Husmand Jens Olsen
Husmand Tyge Ellefsen
Gbr. Anders Simonsen Klovdal og
Auktionarius Anders Huset.
0
Brglig
27/5-1905
Skien byfogd
Halvor Hansen
Nilsine Birgitte Elevsæter, tjenestepige
Fabrikarbeider
Fæhn
Fæhn
Kongsberg
19/10-1883
24/10-1885
Til Fossum
Udmeldt
Gbr. Halvor Halvorsen Fæhn
Sølvverksarb. Kittil Kittilsen
Grubearb. Anund Eriksen og Gbr. Anders
Andersen Borgen.
0 28/5-1905
I Gjerpen kirke
Johannes Pedersen Kaalstad
Aaste Halvorsd., tjenestepige
Gaardbruger
Kaalstad
Kaalstad
Lunde pr.gj.
1862
1884
Her 1877
Lunde 1898
Gbr. Peder Hansen Kaalstad
Gbr. Halvor Ellingsen Manddalen
Thorvald M. Myre, Skien og Peder N. Velkom,
Helgen.
6 29/5-1905 Tollef Olsen
Anne Klausd.
Grubearbeider
Gruben
Rønningen i Skafsaa
Gruben
9/7-1876
1884
Skafsaa 1893
Her 1899
Ungk. Olav Knutsen Aashaug og pige Gro
Tollefsd.
Husmand Klaus Olsen Gruben og Mari Nilsd.
Grubearb. Hans Edvard Namløs og Grubearb.
Gustav Klausen Gruben.
7 3/6-1905 Gunnar Johansen
Johanne Karette Olsd.
Sliberiarb.
Vrk.
Eidsbygda, Perskaas
Vrk.
30/8-1876
15/4-1879
Her1891
Her 1894
Vognmand, Johan Andersen Perskaas
Beslagsmed Ole Hansen Vrk.
Beslagsmed Herman Andreas Olsen Vrk. og
Arb. Theodor Emil Gundersen Sandbakken.
8 3/6-1905 Enkem. Hellik Stenersen
Marie Halvorsd. (tj.p. paa Vala)
Tømmerm., husm.
Indleggen i Næs (Saude)
Indleggen i Næs
Nesset i Helgen
22/8-1875
22/5-1886
Saude 1890
Her 1900
Husm. Stener Helliksen Indlæg. og Mari Markusd.
Gbr. Halvor Halvorsen Helgen.
Kaarm. Hans Kristensen Vala og Gbr. Halvor
Sivertsen Brenne.
0
Brglig
23/6 (5?)-1905
Sorenskriveren
Johan Severin Olsen
Johanne Marie Olsd.
Fabrikarb., Papirhandler
 
Strinden, S. Trøndelag
Danielskaas, Hollen
11/12-1872
23/6-1877

Hun Udmeldt
Baadfører Even Olsen Skar(?) og Serine Johannesd.
Kanalarb. Ole Johannesen og Jørand Hansd.
Maler Gunnar Knutsen Odden og Fabrikarb.
Alfred Hernholm.
2 Hlg 24/6-1905 Tron Andersen Namløs
Karoline Johnsd. Kaalstad
Gaardbruger
Namløs
Namløs
Kaalstad
1867
1877
Hollen 1883
Helgen 1892
Gbr. Anders Tronsen Namløs
Gbr. John Arvesen Kaalstad
Gbr. Jon Arvesen Kaalstad og Forvalter Anton
Kolle.
0
Brglig
1/7-1905
Skien byfogd
Valentin Juul
Jørgine Oline Jørgensen
Skipper
Vipeto
Solum
Jøntvedt
14/10-1873
4/10-1882
Ev.Luth. menigh. Skibsfører Peter W. Juul og Anne Gurine f. Hansen
Gbr. Jørgen Jørgensen Jøntvedt
Gbr. Jørgen J. Jøntvedt og Toldbetjent Halvor
Juul i Skien.
9 9/7-1905 Anton Marinius Jonsen
Ingeborg Andrea Abrahamsd.
Dampskibsexpediteur
Skien
Skien
Vrk.
16/10-1861
1878
Skien 1877
Her 1893
Smed Benjamin Jonsen og Maria Kristensen, Kr.nia
Former Abraham Olsen, Vrk.
Sagmester Karl Nilsen Vrk. og Anders
Abrahamsen Vrk.
10 12/7-1905 Halvor Evensen Vasdal
Marie Konstanse Vale
Lærer
Løveid (Skotfos)
Vasdalen, Solum
Sillejord
18/9-1863
1885
Solum 1878
Skien 1898
Skomager Even Halvorsen Vasdalen
Gbr., grosserer Tron Jonsen Vale
Gbr. Tron Vale og P. J. Vale.
0
Brglig
14/7-1905
Skien byfogd
Olav Aslaksen Talleivskaas
Anne Gundersd. Bergstugo
Grubearbeider
 
Vinje
Næs i Saude
27/5-1881
9/4-1880
Udmeldt
 
Arb. Aslak Bjørnsen og Kirsti Thomasd.
Husm. Gunder Hansen og Anne Hansd.
Husm. Gunder Bergestuen af Næs (Saude) og
Fabrikarb. Jørgen Espedal, Minde i Solum.
0
Brglig
15/7-1905
Skien byfogd
Thorvald Hansen
Guri Dortea Nilsd.
Fabrikarb.
Ulefos
Ulefos
Tørdal
4/9-1884
4/2-1884

Intet samfund
Sagbrugsarb. Hans Torstensen og Mari Anne Torsd.
Leil. Nils Knutsen Aabø og Ragnild Gurine Isaks.
Jordbr. Isak Aabø, Hollen og Organist
Bernhard Børresen, Skien.
11 23/7-1905 Hans Olaus Olsen
Hanna Marie Rasmussen
Sliberiarb.
Vrk.
Graaten, Solum
Vrk.
23/5-1883
1886
Solum 1895
Her 1901
Snedker Knut Olsen og pige Justine Jensd.(?)
Sagarb. Rasmus Johnsen Vrk.
Former Ole Gulliksen Vrk., og Former Martinius
Gulliksen Vrk.
0
Brglig
19/8-1905
Skien byfogd
Nils Nilsen Lindgren
Anne Bolette Malmstrøm
Grubearbeider
Hougbakke
Hougbakke
Sannikedal (Sannidal)
29/3-1882
19/8-1886
Udmeldt
 
Smed Nils Johnsen Lindgren.
Skrædder Jens Hansen Malmstrøm
Smed Nils Jonsen Lindgren og Skrædder
Jonas Jensen Malmstrøm.
0
Brglig
21/8-1905
Skien byfogd
Andreas Anstensen Popperud
Enke Anne Marie Hansd. Fæhn
Grubearbeider
 
Kongsberg
Fæhn
3/10-1869
10/4-1879
Intet samfund Gbr. Kristian Kittilsen og Anne Sørine Olsd.
Gbr. Hans Halvorsen Fæhn
Gbr. Hans Hansen Fæhn og Grubearb. Simon
Berge, begge af Hollen.
0
Brglig
2/9-1905
Skien byfogd
Enkem. Johannes Johnsen
Anne Andersd. Aasheim
Inderst
Kaasa i Lunde
Lunde pr.gj.
Aasheim, Brunkeberg
29/10-1874
6/3-1892?
? Gbr. John Johnsen og Gunhild Johnsd.
Husm. Anders Eivindsen Aasheim og Marte Hansd.
Gbr. Karl Johnsen Kolle og Arb. Hans Dahl,
Løveid.
12 3/9-1905 Hans Severin Hansen
Tora Andersd.
Sliberiarb.
Vrk.
Vrk.
Namløs
28/6-1883
23/3-1882
Her 1898
Her 1897
Former Hans Severin Andersen Vrk.
Gbr. Anders Tronsen Namløs
Sliberiarb. Peder Hansen Vrk. og Former
Andreas Hansen Vrk.
0
Brglig
28/10-1905 Knud Halvorsen Odden
Ingeborg Kittilsd., tjenestepige
Tjenestekarl
Kaalstad
Næsland
Saude
7/2-1882
2/3-1878
Udmeldt
Intet samfund
Arb. Halvor Reiersen og Anne Knutsd.
Kittil Halvorsen og Ingeborg Torstensd. Kaalstad
Gaardbrugere Johannes Kaalstad og Steinar
Omtvedt.
0
Brglig
28/10-1905
Skiens Magistrat
Johannes Andersen
Matilde Tronsen
Former
Ulefos (Vrk.)
Vrk.
Laurvig (Larvik)
5/5-1874
1874
Metodist
 
Værksarb. Anders Johannesen Sandbakken
Matros Johannes Tronsen
Værksarb. Anders J. Sandbakken og Hans
Andersen, Ulefos.
3 Hlg 29/10-1905 Enkem. Even Tygesen
Anne Marie Andreasd., sypige
Grubearbeider
Torsnes
Siljord
Klevsgade
14/3-1858
11/6-1867
Skafsaa 1875
Hollen 1883
Staldkarl Tyge Evensen og hustru Anne Olsd.
Husm. Andreas Larsen Klevsgade
Grubearb. Karsten Hansen Torsberg og
Former Isak Isaksen Gruben.
13 11/11-1905 Hans Andreassen
Ingeborg Josefine Karlsd. Evju
Fabrikarbeider
Vrk.
Vrk.
Bamble pr.gj.
1879
27/2-1884
Her 1894
Her 1898
Former Andreas Kristoffersen Vrk.
Grubearbeider Karl Olsen Næsset (Evju).
Fedrene.
4 Hlg 19/11-1905
"I Hovedkirken"
Hans Jørgen Sveinungsen
Gunild Olsd. Sundi, tjenestepige
Grubearbeider
Grønsten
Skafsaa
Skafsaa
31/7-1874
22/12-1884
Skafsaa 1889
Skafsaa 1900
Grubearb. Sveinung Knudsen Grønsten
Husm. Olaf Andersen og Sigrid Hansd.
Sveinung Knudsen og Karl Knutsen Tuftekaas.
14 25/11-1905 Knud Olafsen
Anne Marie Isaksd.
Grubearbeider
Ulefos
Rauland
Hovet i Helgen
13/8-1880
1875
Rauland 1895
 
Uk. Arb. Olaf Knutsen Djupedal af Hjartdal
Smed Isak Andersen Ulefos (Sagene)
Sliberiarb. Hans Olsen Sagene og Smed Isak
Andersen.
15 2/12-1905 Bent Johannesen
Berte Andersen
Sagarbeider
Vrk.
Vrk.
Vrk.
29/1-1879
10/10-1881
Her 1893
Her 1896
Sliberiarb. Johannes Pedersen
Former Anders Johannesen Sandbakken
Fedrene.
16 9/12-1905 Halvor Knutsen Aasland
Aaste Olsd.
Snedker
Odden
Storemyr i Drangedal
Apalnes i Lunde
23/5-1855
13/6-1866
Dranged. 1870
Lunde 1880
Leil. Knud Halvorsen Storemyr og Kirsti Halvorsd.
Gbr. Ole Johnsen Apalnes
Tømmerm. John Lindalen, Kringleflød og
Snedker Halvor Johnsen ditto.
17 16/12-1905 Jon Karlson Bocklund
Gunnild Nikoline Hansd.
Grubearbeider
Østgaarden
Skyttemyr, Froland
Fæhn
8/2-1885
29/4-1888
Skafsaa 1899
Her 1902
Værksarb. Karl August Pedersen Bocklund
Gbr. Hans Halvorsen Fæhn.
Grubearb. Anton Teigen og Gbr. Hans
Halvorsen Fæhn.
No. Vielses - Dag Brudgommens Navn
Brudens Navn
Brudgommens Stilling
og Bopæl

Fødested han
Fødested henne

Fødselsaar Konfirmeret Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
1 11/3-1906 Enkem. Nils Pettersen Sund
Anne Andresd., tj.pige (Holla)
Fjøsmand
Hollen (Holla)
Sund i Dønnes, Nesne
Kasin i Bø
22/6-1871
25/12-1873
Nesne 1886
Bø 1888
Fisker Petter Danielsen Sund og Hanna Pettersen
Sund. Hun: Husm. Andres Andersen Kasin i Bø.
Dagarb. Jacob Andersen Perskaas og
Grubearb. Ole Pettersen Fæbakke.
2 11/3-1906 Gunnar Jensen Halvorstaa
Else Olsd., tjenestepige
Grubearbeider, snedker
Halvorstaa
Namløshagen
Kasin, Siljord
26/6-1863
10/10-1878
Solum 1879
Siljord 1893
Flaatemand Jens Thygesen Halvorstaa
Arb. Ole Sondresen Kasin af Siljord
Ole T. Andersen Fæbakke og Jakob Bakken
Vrk.
3 25/3-1906 Martin Olsen
Margrethe Nilsd.
Grubearbeider
Roligheden
Sandsvær
Vrk.
3/11-1874
19/11-1886
Efteløt 1889
Her 1901
Ungk. Ole Østensen Klokkerud og p. Dorthea Olsd.
Snedker Nils Pedersen Vrk.
Grubearb. Ole Arvesen Ødegaarden og Kirke
sanger J. Stavnem.
4 27/3-1906 Halvor Halvorsen Lommerud
Hilda Marie Jørgensd. Moen
Gaardbruger
Lommerud
Lommerud
Moen
6/10-1868
25/4-1881
Her 1883
Her 1896
Husm. Halvor Halvorsen Lommerud
Skomager Jørgen Tarjesen Moen
Arb. Peder Hansen Vrk. og Former Anders
Halvorsen Vrk.
0
Brglig
31/3-1906
Skien byfogd
Gunnar Johannesen
Gunild Olsen
Sømand
Ulefos (Vrk.)
Vrk.
Moen i Lunde
23/10-1886
18/10-1885
Udmeldt
Intet samfund
Arb. Johannes Hansen Vrk.
Gbr. Olaf Immanuelsen
Arb. Hans Olsen Vrk. og Hans Johannesen,
Vrk.
0 7/4-1906
Gjerpen sorensk.
Enkem. Søren Hansen
Enke Johanne Torine Tollefsdatter
Grubearb., Ødegaarden
Enke, Febakke
Kinn, Holmedal
Vosse, Avaldsnes
11/10-1863
17/3-1860
  Arb., Jordbr. Hans Olsen og Kristiane Sørensd.
Tollef Olsen og Valvorg Oline Olsdatter
Grubearb. Thore Syvertsen, Ødegaarden og
Nils Li, Ødegaarden.
0
Brglig
11/4-1906
Skien byfogd
Kittil Johnsen Bugti
Augusta Josefine Gunnarsd.
Grubearbeider
Lysnes
Kviteseid
Lysnes, Hollen
20/6-1878
5/5-1885
Udmeldt
Udmeldt
Bergmand John Karlsen, Anne Kittilsd.
Husm. Gunder Andersen Lysnes
Gunnar Andersen og Svend Johnsen Hvaal.
5 15/4-1906 Hans Theodor Larsen Nord
Anna Marie Vilhelmsd. Grindem
Grubearbeider
Lysnes
Aamdals Vrk., Skafsaa
Arendal
5/9-1879
26/6-1886
Skafsaa 1895
Her 1900
Stiger Lars Olsen Nord og Karen Torkildsd.
Arb. Vilhelm Gregersen Grindem
Grubearb. Andreas Grindem Namløs og ditto
Olaf Svantesen af Notodden.
6 28/4-1906 John Halvorsen Haugen
Gunhild Olsd. Askejordet
Grubearbeider
Grinden
Siljord
Næs (Saude)
9/8-1874
9/7-1885
Siljord
Næs i Saude
Husm. Halvor Andersen Haugen
Gaardsarb. Ole Torgrimsen Nordendal
Nils Nilsen Lindgren og Erik Olsen Tinholt
(Askejordet).
0 1/6-1906
Skien byfogd
Johan Bernhard Larsen
Hanna Marie Karlsdatter
Grubearbeider
Pige, Hollen (Holden).
Hedrum
Tuftehagen
1881
1885
  Skomager Johan Larsen og Eline Martinsd.
Husmand Karl Svensen og Aslaug Kirstine Halvorsd.

Gbr. Anders A. Borgen og grubearb. Aleksius
Larsen.

1 Hlg 4/6-1906 Severin Andreassen Ek
Olga Katrine Olsen
Literat
Ek
Ek
Hegna
1881
1885
Hollen
Helgen
Leilending Andreas S. Ek
Arb. Ole Andersen Hegna
Andreas S. Ek og Gbr. Anund S. Vasdalen.
2 Hlg 4/6-1906 Josef Pedersen
Nora Karoline Halvorsen
Kasserer
Sarpsborg
Skien
Hollen
20/2-1879
22/1-1881
Skien 1893
Her
Bagermester Peder Pedersen Vrk.
Lærer Halvor Jensen Kastet
Bager Peder Pedersen Vrk. og Halvor Jensen
Kastet.
7 12/7-1906 Kittil Aslaksen Holte
Marie Eleonore Stavnem
Lærer
Ringsevje
Holte, Saude
Fæhn
4/8-1873
3/9-1879
Saude 1887
Her 1894
Gbr. Aslak Kittilsen Holte og Tone Hansd.
Kirkesanger Jonas Stavnem
Kirkes. J. Stavnem og Gbr. Hans Aslaksen
Holte.
8 23/7-1906 Ole Herman Thomassen Frogner
Julie Anette Jensen Ingulstad, tj.pige
Bager
Ulefos
Skien
Svindal, Smaalenene
30/10-1884
29/1-1885
Skien 1899
Her 1899
Skomager Thomas Olsen Frogner, Brekkeby
Arb. Jens Johannesen Vrk.
Veivogter Erik Kristiansen Hollasæter,
Helgeroen og Sliberiarb. Theodor Olsen ditto.
9 7/8-1906 (11/8?) Peder Martinius Kristensen
Enke Asloug Maria Gundersen
f. Andersd. Dalen
Grubearbeider
Vipetodalen
Pensionert hos Cappelen
Vipetodalen
ditto
 
1874

1863
Her 1889

 
Arb. Kristen Knudsen Dalen (Vipetodalen)

Anders Tygesen Vipetodalen
Gbr. Peder Nilsen Vipeto og Dagarb. Knut
Kristensen Vipeto.
10 12/8-1906 Anders Abrahamsen
Cecilie Matilde Therese Karlsen
Sliberiarbeider
Bakken
Vrk.
Wännersborg, Sverige
19/1-1876
2/12-1876
Her 1890
Her 1892
Former Abraham Olsen Vrk.
Uhrmager August Karlsen Heisholt

Uhrmager August Karlsen og Værksarb. og
Abraham Abrahamsen Bakken.

11 26/6-1906 Enkem. Hans Knutsen Hougen
Marie Svendsen
Gruvearbeider
Hougen, Tufte
Grønmyr i Solum
Hougeland, Flabygd
8/12-1870
18/12-1872
Solum 1886
Lunde 1889
Skogsarb. Knud Ellefsen Grønmyr
Husm. Sven Olsen Hougeland og Gunhild Nilsd.
Selveier Edvard Knudsen Hougen, Tufte og
selveier Andreas Evensen Hougen.
12 8/9-1906 Andreas Olsen
Anna Sofie Hansen
Fyrbøder
Vrk.
Vrk.
Vrk.
20/4-1878
2/2-1883
Her 1893
Her 1897
Dagarb. Ole Olsen Skordal
Sliberiarb. Hans Andersen Kronborg.
Sliberiarb. Hans Andersen Kronborg og
Grubearb. Ole Olsen Helgeroa.
3 Hlg 9/9-1906 Gunnar Torbjørnsen
Anne Isine Halvorsd.
Smed
Kviteseid
Julureide, Kviteseid
Værstad
1871
1887
Kviteseid
Helgen
Gbr. Torbjørn Gunnarsen Julureide
Gbr. Halvor Halvorsen Værstad
Isak Værstad og Halvor Værstad.
13 8/10-1906 Halvor Olsen Barstad
Martine Kristiansd. Stuen
Grubearb.
Ødegaarden
Barstad i Mo
Stuen under Tufte
18/11-1882
8/11-1880
Mo 1897
Her 1895
Værksarb. Ole Kittilsen Barstad
Skomager Kristian Kristensen Stua
Ole Kristiansen Stua og Frants Haakonsen
Helgeroen.
14 20/10-1906 Johannes Larsen Dragsvold
Kirstine Andreasd.
Jernbanearbeider
Vrk.
Vossastranda, Dragsvld.
Vrk.
27/7-1873
1875
Vossastr. 1888
 
Husm. Lars Knutsen Dragsvold
Former Andreas Kristoffersen Vrk.
Former Andreas Kristoffersen og Fabrikarb.
Hans Andreassen Odden.
0 15/10-1906 Andreas Hansen
Klara Alette Pedersen
Gaardmandssøn
Vipeto
Vipeto
Tufte
27/7-1876
7/9-1878
Her
Her
Gaardbr. Hans Anundsen Vipeto
Gaardbr. Peder Kristensen Tufte
Gbr. Peder Jensen Omtvedt og gbr. Anders
Olsen Vipeto.
15 10/11-1906 Halvor Johnsen Vale
Hanna Halvorsd. Kaalstad
Politikonstabel
?
Vale
Kaalstad
2/6-1879
9/6-1880
Gjerpen
Her 1894
Gbr. Jon Bentsen Vale
Gbr. Halvor Halvorsen Kaalstad
Fedrene.
16 8/12-1906 Hans Andreassen
Marie Tronsen
Elektriker
Ringsevje
Ringsevje
Vrk.
7/1-1873
2/1-1883
  Sagmester Andreas Evensen
Murer Tron Pedersen
Murer Tron Pedersen og Former Ole Olsen
Heggen.
4 Hlg 9/12-1906 Ole Larsen Nord
Tora Halvorsd. Kaalstad
Grubearbeider
Ottersnesodden, Saude
Skafsaa i Mo
Kaalstad
1885
1889
Skafsaa
Hollen
Stiger Lars Olsen Nord
Gbr. Halvor J. Kaalstad
Stiger Ludv. Nord og Grubearb.Tollef
Kaalstad.
17 13/12-1906 Anders Johannesen
Ingeborg Marie Olsd.
Gaardbruger
Sannes
Laubugten i Lunde
Fiskestigen
1871
1873?
Lunde 1886
Her
Leilending Johannes Jacobsen Laubugten
Arbeider Ole Hansen
Arb. Ole Andersen Hammerstad og Gbr.
Johannes Jacobsen Sannes.
No. Vielses - Dag Brudgommens Navn
Brudens Navn
Brudgommens Stilling
og Bopæl

Fødested han
Fødested henne

Fødselsaar Konfirmeret Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
1 2/1-1907 Andreas Hansen
Inger Gurine Hansd.
Sagbrugsarb.
Vrk.
Vrk.
Vrk.
15/12-1881
20/8-1888
Her 1896
 
Sagmester Hans Thomassen Vrk.
Arb. Hans Larsen Dolvigkaasa (Valebø)
Kirkesanger J. Stavnem og Knud Jens W.
Walle.
2 16/1-1907 Lars Theodor Valle
Hilda Marie Edvardsd. Riis
Skrædder
Odden
Valle i Holt pr.gj.
Porsgrund
5/11-1885
15/7-1881
Tvedestr. 1900
Metodist
Gbr. Lars Thorvildsen Valle og
Ingeborg Larsd. Møglebostad.
Blikkenslager Edvard Andersen Riis og
Ingeborg Olsd.
Skrædder Ole T. Striken og Arb. Ole Hansen
Odden.
3 20/2-1907 Greger Ellefsen
Marie Andreassen, tjenestepige
Tunnelarbeider
Fæbakke
Hitterdal (Heddal)
Hougene
1880
1883
Hitterdal
Hollen
Husmand Ellef Ellefsen
Veivogter Andreas Andersen
Gbr. Ole Nilsen Namløs og Grubearb. Hans
Andreassen Hougene.
4 18/2-1907 Ole Johannesen
Tora Saamundsd. Langjordet
Vognmand
Skien
Skien
Langjordet
24/9-1884
27/2-1882
Skien
Her
Snedker Johannes Nilsen af Skien og Inger Halvors.
Gbr. Saamund Nilsen Langjordet
Skrædder Ole Striken og Flaadem. Ole
Hansen Odden.
5 23/3-1907 Ole Pedersen
Gurine Tronsd.
Former
Vrk.
Vrk.
Vrk.
19/4-1879
9/7-1886
Her
Her
Former Peder Johnsen Vrk.
Muremester Tron Pedersen Vrk.
Muremester Tron Pedersen og Former Jørgen
Aasmundsen Vrk.
0 30/3-1907
Kr.ania byfogd
Olavus Gundersen
Tora Kristine Tellefsen
Verkstedsarb., Kr.ania
Hotelpige
Hollen
Skaatø
5/3-1880
21/11-1881
Han utmeldt.
Vil bo paa Ulefos
Støberiarb. Gunder Kristoffersen og Ingeborg Ols.
Sagarb. Tellef Tellefsen og Kirsten Johannesen
Kalportør Tellef Tellefsen og Retouchør Olaf
Tellefsen.
0 27/3-1907 i Frimen, Kr.ania Thomas Frost
Olga Fredrikke Tufte
Kontorchef
Trondhjem
Nesstrand
Tufte
15/11-1879
1886
Skien 1895
Hollen 1901
Landbrugsskolebestyrer(?) Frost
Overlæge Steen Tufte
 
1 Hlg 5/5-1907 Enkem. 3die Olaus Olsen Langrud
Berte Marie Hansd. Ytterbø, tjenestepige
Vognmand
Skien
Laurdal
Ytterbø i Helgen
1854
24/9-1872
Laurdal 1868
Hollen 1888
Gbr. Ole Bjørnsen Langerud
Gbr. Hans Simonsen Ytterbø
Byggmester G. Pettersen, Skien og M.
Gulbrandsen.
2 Hlg 18/5-1907 Johan Edvard Jensen
Hanna Marie Olsd. Hvalen
Skomager
Galten
Galten (i Valebø)
Hvalen
1877
1879
Hollen 1892
Helgen 1893
Skomager Jens Jensen Galten
Gbr. Lærer Ole Halvorsen Hvalen
Gbr. Ole Hvalen og Gbr. Jens Galten.
0 10/5-1907
Skien byfogd
Gustav Adolf Karlsen

Hanna Andreasd. Kristoffersen
Murer, Vrk.

Hjemmev. datter
Kristiania

Holle
1876

1883
  Fyrbøder Karl Gustav Adolf Karlsen og
Anne Sørine Abrahamsdatter
Former Andreas Kristoffersen og Margit Hansd.
Former Andreas Kristoffersen og Lagmand
Peder Pedersen, Skien.
0

25/5-1907
Solum

Peder Anton Andersen
Kari Kristensd. Brenne
Gbr.
Sjaavid
Vierud, Slemdal
Kjendalen
19/4-1880
12/2-1875
Slemdal 1894
Her 1899
Leilending Anders Olsen Vieru (S. Gonsholt)
Leil. Kristen Jensen Brenne
Vognm. Ole Andersen Toa og Kjøbmand G.
Hummelsgaard, begge fra Skotfos.
3 Hlg 9/6-1907 Eilert Bernhard Karlsen
Anlaug Halvorsd. Kaalstad
Grubearbeider
?
Hvaara, Hedrum
Ottersnesodden, Saude
1878
1883
Hedrum
Saude
Arb. Karl Magnus Olsen, Hvaara
Gbr. Halvor Tollefsen Kaalstad
Gbr. Halvor Tollefsen Ottersnes Kaalstad og
Gbr. Ole Arvesen Kaalstad.
6 23/6-1907 Enkem. Ole Olsen Lien
Alette Berntsen, tjenestepige
Grubearbeider
Søvedalen
Nord Odalen
Østgaarden, Tjømø
1863
1867
Odalen
Tjømø
Husm. Ole Olsen Fritsvold(?)
Lods Bernt Andreassen Østgaarden
Olaus J. Haatvedt og Grubearb. Anders N.
Dale.
7 1/6-1907 Olaf Peter Johannesen Hegland
Nikoline Knutsd. Rui
Arbeider
Hegland
Hegland
Siljord
9/5-1881
4/2-1882
Lunde
Hollen
Gbr. Johannes Pedersen Hegland
Maler Knud Olsen Rui
Fedrene.
8 8/6-1907 Knud Toresen Midtbø
Nora Therese Olsd.

Handelsbestyrer
Tufte

Folkestad, Fyresdal
Sannes
16/5-1881
4/8-1883
Fyresdal 1896
Hollen 1898
Handelsbestyrer Tore Saavesen Midtbø
Gbr. Ole Jørgensen Sannes
Ole Jørgensen Sannes og Kristen Tufte.
9 15/6-1907 John Evensen Haatvedt
Kirsti Olsen Melteig
Forpagter
Prestegaarden
Stenhoug i Lunde
Melteig, Hollen
1875
1882
Lunde 1890
Her 1897
Gbr. Even Johnsen Haatvedt
Gbr. Ole Andersen Melteig
Fedrene.
10 22/6-1907 Johannes Pettersen
Anne Kirstine Gundersd.
Tunnelarbeider
Vrk.
Hemne, S. Trøndelag
Vrk.
28/9-1867
1870
Hemne 1882
Her

Inderst Petter Johnsen Kirksæter
Former Gunder Kristoffersen Vrk.

Gbr. Ole Nilsen og Arb. Karl Gundersen.
11 29/6-1907 Karl Halvorsen Kaalstad
Mari Halvorsd. Ullevig
Gaardbruger
Lunde (Valebø)
Kaalstad
Ullevig
1874
1873
Her 1889
Her 1888
Gbr. Halvor Halvorsen Kaalstad (Lunde i Valebø)
Gbr. Halvor Torkildsen Ullevig
Fedrene.
4 Hlg 6/7-1907 Anders Hansen Ytterbø
Kirsti Bentsd.
Gaardbruger
Ytterbø
Ytterbø
Hyni i Gjerpen
1879
12/11-1884
Helgen 1894
1899
Gbr. Hans Simonsen Ytterbø
Gbr. Bent Jonsen Hyni (Bent Jonsen Vale)
Gbr. Halvor Jensen og Kaarmand Isak
Romnes.
12 14/7-1907 Hans Johannesen Kabbe
Enke Karen Marie Johannesen f. Olsd.
Hun: Hatteforretningsinnehaver
Sliberiarbeider
Vrk.
 
Vrk.
Vrk.
 
2/11-1883
5/4-1874
 
Her 1898
Her 1889
 
Arbeider Johannes Johannesen Vrk.
Former Ole Nilsen Søve Vrk.
 
Edvard Johannesen Vrk. og Andreas
Kristensen Vrk.
0
Brglig
26/7-1907 Otto Kornelius Aslaksen Strømhoug
Andrea Torine Tollefsen (Augonsd.)
Helgen
 
Dalen i Eidsborg
 
20/9-1885
30/11-1870
Intet samfund Arb. Aslak Andersen Strømhoug
Ungkarl Augon Tollefsen og pige Anne Hansd.
Arb. Karl Larsen og Gbr. Erik Hansen.
0 5/11-1907
Skien byfogd
Halvor Halvorsen
Han utmeldt af Statskirken.

Anne Johnsdatter Vik
G.br., Sannesmoen


 
Dølsli, Sillejord


Saude (Sauherad)
1877


1884
  Gbr. Halvor Halvorsen Presthus og
Gunhild Aslaksd. Næs.
Gbr. Johannes Knutsen Vik og
Sigrid Sveinungsdatter.
Gbr. Kristian Olsen Grane af Bø og
Bybud Tollef Stensrud af Skien.
0 14/12-1907
Skien byfogd
Anders Andersen Borgen
Han utmeldt af Statskirken.

Marie Gunnulfsen
Gbr. Borgen


Tjener
Borgen, Hollen


Lunde (i Telem?)
10/10-1869


26/2-1882
  Gbr. Anders Andersen Borgen og
Karen Kirstine Stenersd.
Husm. Mikkel Gunnulfsen og
Johanne Torstensdatter.
Gbr. Anders Pedersen og Torgrim Stuveud af
Hollen.

Til toppen: Trykk [Home]

webmaster@gamleholla.no