ved
Gard Strøm
 


| INNHOLD | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |
 


HOLLA KIRKEBOK

og klokkerbok*, Helgen kirkebok**, samt dissentere***.

Egteviede i Hollen hovedsogn og Helgen sogn

1907 - 1928

Helgen sogn går helt fram til 1941

Denne siden ble oppdatert 02.04.2023

Sogneprester i denne tiden
:
Anton Wilhelm Valle (1900-1917)
Prost Lars Robert Hirsch (konst. sogneprest 1917-1918). (Mangler i Holla II. G.S.)
Nils Roth Heyerdahl (1918 - 1932).

Avskrift: G.S., Brevik 2019.

 


 

Om avskriften.
Disse avskriftene gjør jeg for min egen del, for å bli kjent med både steds- og personnavn i området, og for effektivt kunne skrive ei moderne Nett-Bygdebok for Holla. Jeg leser ikke korrektur på mine avskrifter, men retter underveis når jeg finner feil. Det er fritt fram for alle å benytte seg av mine avskrifter til hva man vil, men bruk for all del de skannede kirkebøkene på Digitalarkivet for kontroll. Jeg er heller ikke feilfri. G.S.

Noen Forkortelser her:
Forhenv/ Fv. = Forhenværende
Gbr. = Gaardbruger
Hlg = Helgen
Husm. = Husmand
Leil. = Leilending
N.T. Sorenskr. = Nedre Telemark sorenskriveri
Sagbr. = Uhlefos Saugbrug
u. = under
Vrk. = Holla Jernværk
Stedsnavn:
Hitterdal = Heddal
Saude = Sauherad
Skafse = Skafså

Sunn skepsis! Vær skeptisk til alle fødselsdatoer her. Sjekk med fødsels-listene i kirkebøker og andre kilder.

Søketips: Hold nede [Control] og trykk [f].


Andre vielser i Holla
| 1717 - 1779 | 1779 - 1814 |
| 1815 - 1830 | 1831 - 1848 | 1849 - 1860 | 1861 - 1869 | 1870 - 1881 | 1882 - 1897 |
| 1897 - 1907 | 1907 - 1928 |
 

No. Vielses - Dag Brudgommens Navn
Brudens Navn
Brudgommens Stilling
og Bopæl

Fødested
Fødested

Fødselsaar Konfirmeret Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
5** 16/7-1907 i
Hovedkirken
Hans Andreas Olsen
Margit Nilsd. Langedal
Gbr.
Olsbrygge
Akerhaugen, Saude
Langedal, Siljord
1877
1871
Saude 1891
Siljord 1870
Husm. Ole Henriksen Akerhougen
Husm. Nils Nilsen (Langedal?)
Flaatem. Johannes Olsen, Olsbrygge og Arb. Anders Sørens. Helgen.
0*** 26/7-1907 av
Skien byfogd
Otto Kornelius Aslaksen Strømhaug
Andrea Torine Tollefsen

Helgen
Dalen i Eidsborg, Mo
Helgen?
20/9-1885
20/11-1870
Intet Samfund Arb. Aslak Andersen Strømhaug
Uk. Augon Tollefsen og pige Anne Hansdatter
Arb. Karl Larsen og Gbr. Erik Hansen
13 31/8-1907 Ambros Ambrosen Sollid
Aagot Andersen
Amtsagronom i Skien
Værket
Hitterdal
Værket
21/5-1880
4/12-1882
1894 Hitterdal
1897 Holla
Lærer, gbr. Ambros Torgrimsen Sollid
Skovfogd Johannes Andersen
Fædrene.
0 Viede
Drangedal
18/8-1907 Lars Halvorsen Ugge
Klara Erika Hansen, tj. Kaasa u. Tveit i Drangedal
Skogsarb.
Hollasæter
 
Lunde
Drangedal
 
1884
1884
 
  Leilending Halvor Halvorsen
Skomager Hans Eriksen
 
Karl Severin Taraldsen Høydalen og
Hans Torbjørnsen Halddalenstykket.
 
14 paa
kontoret
20/9-1907 Enkemand John Halvorsen Kjendalen
Karine Aanesd.
Leil. Kjendalen
Eikstul eller Dalen
Stulen i Saude
Kaasa Fjaagesd.
1869
27/6-1885
Saude
Lunde 1900
Husm.. Halvor Halvorsen Stulen
Husm. Aane Olsen Kaasa u. Fjaagesund
Gbr. Kristian A., Lunde og leilending og Johan A. Spirdalen.
15 20/9-1907 Andreas Hansen
Ida Anette Abrahamsen
Former, Værket
Kaasa
Værket
Kaasa
1/9-1881
25/2-1882
Holla
Holla
Former Hans Odin Andreassen
Former Abraham Andreassen
Fædrene.
16 21/9-1907 Edvard Martinius Johannesen Kabbe
Valborg Halvorsen
Sliberiarb., Værket
Tjener i Skien
Værket
Graaten, Solum
2/4-1881
22/1-1878
1895 Holla
1892 Solum
Former Johannes Olsen Kabbe
Tømmermand Halvor Vetlesen og Martine Olsen.
Sliberiarb. Hans Johannesen Kabbe og ditto John Hansen Værket.
17 29/9-1907 Kaare Markus Gulbrandsen
Gunild Olsd.
Maskinist, Skien
Hj.v. datter Vrangfoss
Laurvig
4/10-1884
22/3-1883
Skien 1898
Holla 1897
Sliberiarb. Anton Gulbrandsen
Slusevogter Ole Tovsen Vrangfos
Fædrene.
18 13/10-1907 Enkem. Nils Johnsen
Marie Johnsen
Smed, Værket
Tjener, Værket
Tveit, Hollen
Værket
1860
17/8-1856
Hollen
Hollen 1871
Former John Tallaksen Vrk.
Former John Johnsen Vrk.
Snedker Hans Kabbe, Filer Andreas Abrahamsen Vrk.
19 20/10-1907 Karl Olsen
Anna Rasmussen
Grubearb. Fæhn
Hjemmev. datter
Namløs
Moen
1888
1879
Hollen
Hollen
Gbr. Ole Tronsen Namløs
Gbr. Rasmus Olsen Delevje
Gaardbr.arb. Hans Hansen Framnes og ditto Jørgen Haraldsen Fæhn.
0 Gjerpen 13/11-1907 Halvar Torsen Eie
Anne Terese Bjørndalen, hjemv. dat.
Fen i Gjerpen
Ulefos
Eie i Hollen
Bjørndalen
1886
1884
1900
1899
Gbr. Thor Nikolaisen Eie
Slagter Kittil Svennungsen Bjørndalen
Nils Skilbred og Olav Hegna.
20 22/12-1907 Laurits Larsen
Ingebjørg Olavsd. Skaalaas, Fæhn
Skovarb., Rønningen i
Kilebygd
Haukj., Solum
Aamdals Vrk.
14/10-1872
24/10-1887
Kileb. 1887
Aamdal 1902
Husm. Lars Steffensen
Hustru Anne Marie Andreasd.
Værksarb. Olaf Tarjer Skaalaas
Hustru Guro Andreasd.
Skogsarb. Saamund K. Røisland og Grubearb. Ole Tarjesen Skaalaas.
6** 29/12-1907 Jørgen Tjøstelsen
Karen Kirstine Larsen
Gbr.
Jøntvedt
Jøntvedt
Kolle(?)
1876
1868
Hollen
Hollen
Gbr. Kjøstel Jørgensen
Gbr. Lars Larsen Kolle
Landhandler Lund og Gbr. Hans Larsen Kolle.
0 Skien krk. 30/12-1907 Hans Johnsen
Aashold Olsdatter
Arbeidsformand
Opsal
Saude
Opsal, Hollen
1877
1877
Gjerpen 1893
Hollen 1892
Gbr. John Johnsen
Gbr. Ole Torjusen Opsal
John Johnsen Brakansrud og Karl Frønes.
No. Vielses - Dag Brudgommens Navn
Brudens Navn
Brudgommens Stilling
og Bopæl

Fødested
Fødested

Fødselsaar Konfirmeret Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
0 1/2-1908
Skien byfogd
Karl Severin Olsen
Karen Kirstine Nilsd.
Gbr. Vipeto
Brøndalen
Vipeto, Hollen
Hollen
10/7-1873
18/3-1886
Hollen 1873
Hollen 1886
Gbr. Ole Andersen Namløs
Gbr. Nils Andersen Brøndalen
Gbr. Nils A. Brøndalen og Arb. Andreas
Olsen.
0 15/4-1908 av
Skien byfogd
Thomas Hansen
Dorthea Andersd. Tinholt
Grubearb., Fæhn
Tinholt
Drangedal
Helgen
25/1-1888
11/7-1888
Han utmeldt Husm. Hans Torbjørnsen
Gbr. Anders Andersen Tinholt
Gbr. Henrik Hansen Tveit og Gbr. Tollef O.
Borstad. Begge af Holden.
1 19/4-1908 Karl Jørgensen
Berte Marie Pedersen
Verksarb., Vrk.
Hjemmev. Helgeroen
Vrk.
Omtvedt
9/11-1884
2/11-1884
Hollen 1899
Helgen 1899
Former Jørgen Johannesen Vrk.
Gaardb. Peder Simonsen Omtvedt
Jørgen Johannesen Vrk. og Fabrikarb. Gustav Jørgensen Vrk.
2 3/5-1908 Teodor Mathiasen
Ingeborg Severinsd.
Bager, Haven
Hjemmev. datter
Kvelle, Hedrum
Vrk.
24/11-1885
22/3-1889
Eidanger '01
Hollen 1903
Husm. Mathias Isaksen og hustru Hella Andrea Trulsd.
Former Severin Torbjørnsen
Former Severin Torbjørnsen Vrk. og ditto Gunnar Larsen Vrk.
3 15/5-1908 Hans Sigvart Ovesen
Anne Marie Larsd., Hjemmev.
Grubearbeider,
Ødegaarden
Eidsborg
Ødegaarden
1880
20/4-1883
Krogstad?
Hollen 1897
Husm. Ove Hilmar Olsen og Hustru Karen Gulbrandsdatter.
Grubearb. Lars Halvorsen Ødegaarden
Grubearb. Lars Halvorsen Ødeg. og ditto Herman Larsen Ødegaarden.
4 17/5-1908 Torsten Hansen
Hanna Karoline Olsd., hjemmev.
Sliberiarb., Hilstrand?
Romnes
Kaasen, Saude
Romnes
9/9-1884
16/5-1884
Saude 1898
Hollen 1898
Husm. Hans Gundersen og Berte Hansd.
Gaardbr. Ole Tolvsen
Sliberiarb. Gunnar Hansen Hilstrand og ditto Knut Kristensen.
5 24/5-1908 Karl Didrik Gotfred Meklenbrauch
Hilda Josefine Olsen, hjemmev.

Arb.
Vrk.

Vrk.
Vrk.
10/12-1876
13/11-1876
Hollen
Hollen
Formermester Karl Meklembrauch
Beslager Ole Hansen
Værksarb. Herman Olsen og Arb. Teodor Emil Gundersen.
6 24/6-1908 Gbr. Halvor Svennungsen
Pige Kari Torkilsd. Storli
Gbr.
Sandnesmoen
Lunde
Storli, Nes
1860
6/12-1875
Hollen 1875
Saude 1890
Gaardm. Svennung Vetlsesen Deila
Gaardbr. Torkil Larsen Storli
Arb. Ole Torkilsen Storli og Gbr. Sveinung Sveinungs. Sandnesmoen.
7 25/7-1908 Halvor Halvorsen Saga
Anne Marie Halvorsd.
Handelsbestyrer
"Byrtestrand"?, Drangedal
Saga i Bø
Kastet
18/10-1880
10/7-1881
Bø 1895
?
Gbr. Halvor Halvorsen Saga, Bø og Hustr. Kari Olsdatter.
Huseier, Tømmerm. Gullik Halvorsen Kastet
Huseier Gullik Halvorsen og Gaardeier Peder P. Heisholt.
0 27/6-1908
Skien byfogd
Enkem.Thomas Olsen
Enke Marte Marie Larsd.
Arbeider, Hollen
Løkken
Hollen
Løkken
20/9-1832
24/11-1846
DELK Ole Thomassen
Arb. Lars Olsen
Agronom Bækstrøm og Sveinung Sv. Houkevik.
1** = Helgen 2/8-1908 Hans Nilsen
Gunild Torgrimsdatter
Gbr., Fæhn
Hjemmev., Gjedebo
Bakken i Slemdal
Gulset i Gjerpen
1887
1882
Slemdal 1901
1897
Leil. Nils Johnsen Bakken
Leil. Torgrim Olsen
Bager Hans Kristoffer ..... og Grubearb. Karl Edvind Larsen Fæhn.
2** 16/8-1908 Olaf Severin Ustad
Ragna Matilde Usler, Bjerva i Helgen
Materialforvalter,
Saaheim, Vestfjordsalen
Mo pr.gj.
Hedenstad, Sandsvær
1888
1888
Skien 1903
Hedenstad '02
Veioppsynsm. Johan Ustad
Stiger Herman Pedersen Usler
Opsyndm. J. Ustad og ditto Johan A. Ustad.
0 25/8-1908 i Skien Kirke. Kristian Thorsen
Torborg Evensd.
Gbr.søn Espevalen
Haatvedt
Espevalen
Lunde
1885
3/11-1884
Holden 1900
Holden 1900
Gbr. Thor Halvorsen Espevalen
Gbr. Even Johnsen Haatvedt
Fædrene.
8 5/9-1908 Hjalmar Johan Halvorsen
Magnhild Terese Olsen
Vognmand, Skotfos
Odden
Graaten
Odden, Holden
12/11-1884
28/11-1885
Solum 1898
Holden 1900
Arb. Halvor Jensen og Maren Dorthea Kristensen
Skrædder Ole Thorsen Striken.
Skrædder Ole Striken og Skrædder Andreas Striken.
0 5/9-1908 av Sorensk., Rendesø John Andersen Vale
Marie Kirstine Tallefsdatter
Lærer, Torsnes
 
Hollen?
Hollen?
31/7-1882
26/10-1886
Frimenighet Apoteker Anders J. Vale
Tallef Tallefsen
Optikus Anders Vale, Gjerpen og Gbr. Tollef Torsnes, Follaug, Gjerpen.
0** 13/9-1908 i
Bø krk.
Jens Andersen Stenstadvolden
Mari Torsdatter Landsverk
Gbr.,
Stenstadhvalen
Stenstadvalen
Landsverk i Bø
1873
1890
Hollen 1888
Bø 1904
Gbr. Anders Jensen Stenstadvalen
Husm. Tor Gulliksen Landsverk.
Gaardbrugere Hans H. Olsbrygge og Theodor Haraldsen.
0 19/9-1908
Skien byfogd
Andreas Abrahamsen
Anne Nikoline Nilsdatter
Sagarb. Ulefos
Ringsevje
Hollen
Hollen
21/1-1884
21/12-1884
Frimenighet Abraham Andreassen
Arb. Nils Hansen Ringsevje
Slusearb. Johan Olsen, Løveid og Slagter Andreas Johnsen, Gjerpen.
9 20/9 Ole Nilsen Heggen
Asjer Oline Kristensd.
Former, Vrk.
Posthuset
Værket
Aamdals værk
14/11-1885
24/1-1886
Holden 1900
Mo 22/4-1900
Former Nils Johansen Heggen
Uk, Værksarb. Kristen Arnesen
Former Ole Olsen Heggen og Beslagsmed Andreas Andresen(?).
10 20/9-1908 Arb. Nils Thorsen
Maria Pauline Pedersen
Arb. Skotfos
Kringlefødt
Skårdal
Berget
11/5-1874
13/9-1887
Hollen 1889
Hollen 1901
Uk., arb. Thor Olsen Kilen Kviteseid og pige Berte Jensd. Skårdal.
Arb. Martin Pedersen
Arb. Martin Pedersen Kringlefødt og Stenarb. Johan Larsen Kringlefødt.
3** 25/9-1908 Teodor Haraldsen
Anne Helene Olsdatter
Gbr., Skien
Hjemmev., Nesset
Olsbrygge
Nesset
1865
1874
Hollen 1880
Hollen 1874
Gbr. Harald Gunnesen Olsbrygge
Gbr. Ole Jørgensen Nesset
Hans H. Olsbrygge og Halvor A. Nesodden.
11 27/9-1908 Sofus Kristen Kristiansen
Gunild Tomine Johansen
Arb., Rønningen
Tjener Heisholt
Fosse
Baksaas
30/3-1888
1886
Hollen 1902
Hollen 1900
Kanalarb. Kristian Amundsen
Maler Johan Johansen Sindsen
Isak Aabø og Karl H. Perskaas.
12 7/10-1908 Jon Nottosen Trontvedt
Kirsti Larsd.
Fabr.arb. Solbakke, Skotf.
Sannes
Trontvedt, Nissedal
Saude
17/3-1882
16/9-1879
Nissed. '97
Hollen
Husm. Nottof Tarjesen
Gbr. Lars Larsen Pladsen
Lærer Lars Sannes og gbr. Lars Larsen.
13 7/10-1908 Halvor Johnsen
Marie Olsen
Fabrikarb, Odden
Odden
Heisholt
Skjervig
1/7-1881
1/10-1887
Hollen 1896
Hollen 1901
Gbr. John Olsen Deilevje
Gbr. Ole Gundersen Skjervig
Fabr.arb. Ole Johnsen Odden og gbr. Ole Andersen Kaasa.
0 24/10-1908
Skien byfogd
Enkem. Gunnar Nilsen
Mari Kittilsdatter
Grubearb., Granheim Gruben, Hollen
Saude (Sauherad)
18/10-1878
21/3-1880
DELK Verksarb. Nils Gundersen Gruben
Dagarb. Kittil Halvorsen
Gbr. Ibenhart Hilde, Tron Andersen Ø. Aker og Kirsti Kittilsd. Hollen.
0 7/11-1908
Skien byfogd
Magnus Johannesen
Ingeborg Kristine Hansdatter
Former, Ulefos
Tjener, Verket
Verket
Verket
20/8-1887
10/4-1889
DELK Arb. Johannes Johannesen Vrk.
Arb. Hans Andersen Vrk.
Sliberiarb. Jørgen Ingulstad, Ulefos og Bager Kristoffer Andersen, Porsgrund.
14 14/11-1908 Halvor Halvorsen
Gunild Eivindsd. Odden
Kaasa
Holden Prestegaard
Kviteseid
Straummyrene, Flaabygd
2/10-1884
28/6-1880
Hollen 1898
Lunde 1895
Husm. Halvor Sondresen
Arb. Eivind Olsen
Halvor Sondresen Kaasa og Nils Brøndalen.
15 22/11-1908 John Pedersen
Karen Kirstine Johannesen
Fabr.arb. Gunnerud
Hjemmev. datter
Ulsnes, Flaabygd
Haatvedt
17/9-1875
1874
Hollen 1890
Hollen 1889
Gbr. Peder Johnsen
Gbr. Johannes Stensen
Olaus Hustvedt og Lars P. Gunnerud.
16 29/11-1908 Hans Gunerius Jacobsen
Ingeborg Jørgine Jørgensen
Sagbrugsarb.
Evjen
Porsgrund
Førrisdal (Fyresdal)
25/5-1879
2/6-1876
Skien 1893
Dranged. 1891
Matros Jacob Hansen og Hanna Mathisen. Arb. Jørgen Høiesen Langvenden og Ingeborg Evensd. Brøsdal. Sliberiarb. Andreas Gundersen Sagene og gbr. Olaf Evensen Vaala.
17 12/12-1908 Ole Jørgen Jensen Ingulstad
Hanna Andreassen Ringsevje
Sliberiarb. Vrk.
Hjemmeværende
Svindal, Vaaler, Smaalenene
Fæbakke
jan. 1887
4/3-1887
Hollen 1901
Hollen 1901
Slusevogter Jens Johannesen Sæby
Husm. Andreas Johnsen Fæbakke
Værksarb. Andreas Johnsen Ringsevje og Slusevogter Jens Johannesen Ingulstad.
18 20/12-1908 Jens Olsen Heimklev
Anne Kirstine Olsd.
Arb., Fæbakke
Hjemmev. Fæbakke
Skafsaa, Mo
Rauhoug i Hollen
7/3-1883
14/12-1890
Hollen 1899
?
Værksarb. Olav Olsen Heimklev
Grubearb. Ole Peter Andersen
Arb. Olaf Petter Andersen Fæbakke og Sveitser Nils Nilsen Holla.
19 29/12-1908 Halvor Gulliksen Kastet
Marie Berthea Pedersdatter
Snedker, Kastet
Hjemmev. Romnes
Sannerholt
Romnes
11/12-1886
9/2-1888
Hollen 1901
Hollen 1902
Huseier Gullik Halvorsen Sannerholt
Gbr. Peder Gulliksen Romnes
Fædrene.
No. Vielses - Dag Brudgommens Navn
Brudens Navn
Brudgommens Stilling
og Bopæl

Fødested
Fødested

Fødselsaar Konfirmeret Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
1 9/1-1909 Theodor Thomassen, Sagene
Johanne Marie Isaksen, Sagene
Sagbruksarb.
Sypige
Sagene
Sagene
28/7-1879
18/12-1881
  Sagmester Thomas Thomassen
Smed Isak Andersen
Værksarb. Knud Olsen Søvedalen og Hans Olsen Fiskestigen.
2 21/2-1909 Halvor Andreas Nilsen
Ragna Augusta Alfredsd.
Grubearb.
Hjemmeværende Vrk.
Hovigsrønningen, Bamble
Værket
9/8-1887
27/12-1889
1902
1904
Fisker Nils Marinius Olsen og Anna Marie Halvorsd.
Værksarb. Alfred Ingebrigtsen Vrk.
Alfred Ingebrigtsen og Sliberiarb. Andreas Christensen Vrk.
0 (Helgen) 27/2-1909 Jørgen Larsen Lunde
Marie Rollefsen Glaholt
Skovbetjent
Usterud
Lunde - Usterud
Glaholt
25/4-1885
12/12-1885
1900
1900
Skovfoged Lars Evensen Usterud
Leilending Rollef Torstensen Glaholt
Lars E. Usterud, Lars Hansen Lunde og Halvor Rollefsen.
0 13/3-1909
Skien byfogd
Jonas Malmstrøm
Marie Olise Nilsen
Skrædder, Ulefos
Ulefos
Hollen
Kristiania
11/2-1877
14/2-1877
Intet samfund Skrædder Jens Hansen Malmstrøm
Baker Nils Nilsen
Grubearb. Nils Lindgren, Ulefos og ditto Hans Hansen, Seljord.
3 28/3-1909 Torsten Nilsen Børte
Hanna Kristine Halvorsen, hjemmev.
Handelsbetjent
Sagene
Lunde, Børte
Ulefos, Hollen
9/4-1882
1888
Lunde 1896
Hollen 1902
Gbr. Nils Eriksen Børte
Møller Halvor Hansen Sagene
Grubearb. Reinhart Halvorsen Kastet og Pensionist Ole Olsen Skordal.
4 4/4-1909 Halvor Olsen Lommerud
Marte Pauline Andreasd.
Sagbrugsarb., Odden
Arb. Kringlefedt
Sagene
Sagene
1886
3/5-1888
Hollen 1900
Hollen 1902
Arb. Ole Olsen Lommerud
Snedker Andreas Pedersen Lindalen
Andreas Pedersen Lindalen og Andreas Andersen.
5 8/5-1909 Eivind Luten
Karoline Halvorsd.
Kirkesanger, Lunde, Valebø
Hjemmeværende Lunde
Siljord
Lunde i Vale
3/1-1882
10/8-1888
Siljord 1897
Hollen 1902
Gaardm. Eivind Olavson
Gbr. Halvor Halvorsen Kaalstad
Gbr. Halvor Kaalstad og arb. Jørgen Halvorsen Kaalstad.
6 5/6-1909 Østen Østensen
Marie Hansd.
Arb. Stulen i Gjerpen
Hjemmev. Sannes
Stulen i Gjerpen
Sannnes
29/10-1883
1885
Gjerpen 1898
Hollen
Smed Østen Hansen Stulen
Gbr. Hans Kristensen Sannes
Sersjant Kristen Hansen Sannes og Sagbrugsarb. Peder Hansen.
7 31/5-1909 John Alver Aanundsen
Inger Halvorsd.
Grubearb., Namløs
Hjemmev. Ringsevjen
Aamdals værk
Roligheden
14/1-1879
20/6-1889
Skafsaa 1893
Hollen 1903
Værksarb. Aanund Olsen Seigdalen
Arb. Halvor Andersen Ringsevje
Grubearb. Kristian Bocklund, Ødeg. og do. Arne Kristensen Strandsplads.
8 13/6-1909 Gustav Jørgensen
Hulda Gustava Halvorsd.
Former, Værket
Tjener, Kanalen
Vrk.
Skien
27/1-1888
27/12-1889
Hollen 1902
Skien 1904
Former Jørgen Johannesen
Slusevogter Halvor Olsen og Kirsten Gundersd.
Grubearb. Johannes Jørgensen Birkelund og former Karl Jørgense, Rosta.
9 7/7-1909 Hartvig Nikolaisen Rød
Helga Eriksd., Lærerinde i Moss(?)
Gbr. Tune (Østfold?)
Heisholt
Rolvsø, Tune
Svenseid, Lunde
12/2-1881
2/5-1876
Tune 1895
1891 (Hollen?)
Gaardm. Nikolai Olsen Rød og Johanne Laura Kristiansen.
Gbr. Erik Torstensen
Gbr. Erik Torstensen Heisholt og Gbr. Peder Pedersen Heisholt.
10 8/8-1909 Halvor Halvorsen Skaate
Malvine Henrikke Næsmark
Grubearb. Hovin,
Gransherad
Aamdals Vrk., Mo
ditto
15/9-1882
6/8-1889
Mo 1897
Skotfos 1903
Værksarb. Halvor Olsen og Anne Larsd.
ditto Johannes Johansen Næsmark og Karen Marie Olsd.
Grubearb. Lars Halvorsen, Ulefos og ditto Ole Svendsen Ulefos.
11 11/9-1909 Hellek Halvorsen Sannes
Kristine Kittilsen Bjørndalen
Gbr. Sannes
Vrk.
Sannes
Kastet
26/2-1886
17/1-1883

Hollen 1897
Gbr. Halvor Helleksen Sannes
Slagter Kittil Svennungsen
Gbr. Halvor Helleksen og lærer Joh. Halvorsen.
1** 12/9-1909 Ole Pedersen Fjelddalen
Anna Olasd. Hvalen
Slagter, Borgestad
Sypige, Hvalen
Fjelddalen, Gjerpen
Hvalen i Helgen
1882
1885
Gjerpen 1896
Hollen 1897
Gaardm. Peder Olsen Fjelddalen
Lærer Ole Halvorsen Hvalen
Skomager Johan Jensen Galten og Lærer Ole Hvalen.
12 12/9-1909 Peder Johnsen Lindalen
Gunnild Marie Kristensen
Snedker, Lindalen
Hjemmev.
Sagene
Hollahagen
1884
1883
Hollen 1898
Hollen 1897
Snedker John Halvorsen Lindalen
Husm. Kristen Svennungsen Kringleføt
John Halvorsen Lindalen og Halvor Johnsen Kringleføt.
13 18/9-1909 Karl Larsen
Julie Augusta Hansen
Fjeldarb. Kringleføt
Hjemmev. Ringsevje
Heisholt
Kronborg
1887
1887
Hollen 1902
Hollen 1902
Grubearb. Lars Johan Larsen
Arb. Hans Andersen Vrk.
Lars Johan Larsen og Ludvig Bernhard Larsen.
14 19/9-1909 Nils Hansen
Kirstine Anette Thomasd.
Sagarb. Saugene
Lindgren, Hougbakke
Ulefos
Hougbakke
1885
1889
Hollen 1900
Hollen 1903
Værksarb. Hans Torstensen
Smed Thomas Lindgren
Smed Thomas Lindgren og John Lindgren.
0 29/9-1909
I Nordstrand
Hans Olsen Haukevig
Hanna Halvorsen
Handelsbetjent, Kastet
hjemmev. Kastet
Haukevig, Saude
Kastet
2/6-1886
27/9-1884
Saude 1901
Hollen 1899
Landhandler Olav Hansen Houkevig
Bygningsarb. Gullik Halvorsen Kastet
Gullik Halvorsen og Snedker Jon Halvorsen Lindalen.
0 16/10-1909
Skien byfogd
Olav Svantesen
Mathilde Elise Pedersen
Arb., Hollen
Tjener, Hollen
Skafsaa i Mo pr.gj.
Mo
9/5-1879
23/2-1889
  Verksarb. Svante Svendsen
Verksarb. Petter Pedersen
Grubearb. Gustav Gruben og Gbr. Tallef Halvorsen Kolstad, Helgen.
15 2/11-1909 Lars Larsen Spjosod
Matilde Josefine Nilsen
Handelsmand, Skien
Hjemmev. pige, Værket
Spjosod, Kviteseid
Værket
1882
1888
Kvites. 1897
Hollen 1892
Handelsmand Lars Larsen
Arbeider Nils Hansen
Vagtmand Nils Hansen og Gbr. Andreas Utjord.
0 Trefoldig.
Kristiania.
14/11-1909 Harald Johan Myhre
Hanna Dorthea Sondresen
Kontorchef, Kristiania
Hjemmev. Sondresens hot.
Tvedestrand
Værket (hotellet)
15/4-1883
1887
Tvedest. '98
Hollen 1901
Kjøbm. Lars Knursen Myhre
Hoteleier Ole Petter Sondresen
Ikke nevnt.
16 27/11-1909 Julius Martinius Martinsen
Ella Nilsen Lindgren
Arbeider
hjemmev., Hougbakke
Asker
Hougbakke
29/3-1878
21/9-1888

Hollen 1902
Dagarb. Martin Andersen af Asker
Smed John Nilsen Lindgren
Nils Nilsen Lindgren og Jørgen Nilsen Myhra.
17 27/12-1909 Halfdan Martinius Ottesen
Anna Karoline Halvorsen
Fabrikarb., Frogner i Gjerpen
Tjener, Ulefos
Nykirke i Borre, (Vestfold)
Skien
4/1-1885
28/6-1888
Borre 1899
Hollen? 1902
Arb. Otto Halvorsen Ekeberg
Slagter Torsten Halvorsen
Fædrene.
No. Vielses - Dag Brudgommens Navn
Brudens Navn
Brudgommens Stilling
og Bopæl

Fødested
Fødested

Fødselsaar Konfirmeret Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
1 15/1-1910 Andreas Jacobsen
Karoline Pedersen
Sliberiarb., Vrk.
Tjener, Sagene
Vrk.
Sagene
15/4-1889
1888
Hollen 1903
Hollen 1902
Sagarb. Jacob Andersen Vrk.
Sagarb. Peder Johnsen Sagene
Skiberiarb. Jens Berland og Sagarb. Jacob Andersen Vrk.
2 5/3-1910 Reinhard Larsen
Kirsti Hansen
Sliberiarb. Evjen
Hjemmev. Evjen
Evjen
Ulefos
1888
3/10-1887
Hollen 1902
Frikrk. 1902
Arbeider Theodor Larsen
Arbeider Hans Torstensen
Theodor Larsen og Sliberiarb. Torvald Hansen.
3 6/3-1910 Ole Andersen Moen
Johanne Kirstine Jørgensd.
Lærer, Helgen
hjemmev. Ulefos Vrk.
Hvarnes, Hedrum
Værket
11/8-1887
23/11-1880
Hedrum 1901
Hollen 1895
Snedker Anders Olsen Moen
Former Jørgen Johannesen Vrk.
Former Jørgen Johannesen og Arb. Gustav Jørgensen.
4 23/4-1910 Halvor Knutsen Bjerva
Klara Alvilde Arvesen
Aleggsarb, Notodden
hjemmev., Ødegaarden
Bjerva, Lunde
Grønsten
5/9-1881
1/7-1892
Lunde 1895
Hollen 1906
Gbr. Knud Knudsen Bjerva
Grubearb. Ole Arvesen Ødegaarden
Agent Ole Arvesen Ødegaarden og Grubearb. Martinius Arvesen Vrk.
5 30/4-1910 Jens Hansen Berland
Anne Petrine Olsd. Næss
Sliberiarb., Vrk.
Tjener, Vrk.
Kvernodden
Lunden i Kviteseid
1887
5/3-1889
Hollen 1904
Lunde 1904?
Værksarb. Hans Hansen Berland
Sersjant Ole Kittilsen Næss
Hans Hansen Berland og Jacob Andreassen Bakken.
6 16/5-1910 Enkem. Gunnar Bertinius Paulsen
Sofie Hansd.
Gbr., Stulen, Gjerpen
Tjener Stulen i Gjerpen
Brekka i Solum
Sannes i Hollen
3/6-1865
10/4-1888
Gjerpen 1880
Hollen 1902
Leilending Paul Larsen
Gbr. Hans Kristensen Sannes
Arb. Peder Hansen Sannes og Arb. Joachim Hansen.
7 18/6-1910 Enkem. Gunder Andersen
Enke Sigrid Hansd.
Grubearb., Lysnes
Tjener, Lysnes
Lysnes
Ljosaak i Mo
1854
1856
Hollen
Mo 1872
Grubearb. Anders Kristoffersen Lusnes
Hans Olsen Grotlien, Mo
Grubearb. Halvor Andersen Ringsevje og Smed Nils Johnsen Vrk.
8 12/3-1910 Halvor Olsen
enke Julie Nilsd.
Gbr. Stuverud
 
Stuverud under Vale i Valebø
"Skorbel" i Smaaland
7/3-1878
14/5-1877
Hollen
 
Gbr. Ole Johnsen
Gbr. Nils Andersen
Torgrim Olsen Stuverud og Ole G. Usterud.
9 11/6-1910 Gunnar Gunnarsen
Anne Torine Kittilsd.
Arbeider, Myra
Tjenestepike Myra
Myra under Præstegaarden
Briskodde, Drangedal
25/6-1885
3/12-1883
Hollen 1897
Dranged. 1898
Husm. Gunnar Gunnersen
Husm. Kittil Mathisen Briskodde
Verksarb. Even Svensen Fredheim og ditto Jørgen Gunnarsen Myra.
10 2/7-1910 Jørgen Halvorsen
Gunild Gunnarsd.
Gbr.søn, Lunde, Torsberg
Hjemmev. Graver
Kaalstad
Brenne
10/11-1882
27/6-1890
Hollen
Hollen
Gbr. Halvor Halvorsen Kaalstad
Gbr. Gunnar Knutsen Gravli
Gbr. Halvor Kaalstad, Lunde og Kirkesanger E. Luthen, Valebø.
11 23/7-1910 Henrik Hansen Engen
Tora Karoline Hansdatter
Arbeider
Tjener Engen
Kragerø
Ulefos
17/9-1878
16/10-1884

Hollen 1899
Husm. Hans Torbjørnsen
Sagarb. Hans C.... Sagene
Arb. Even Hansen Ulefos og arb. Peder Knutsen, Ulefos.
12 30/7-1910 Herman Andersen
Tora Edvardsd. Nordblom
Lagerchef, Skien
Hjemmev. Eidsfos
Skien
Eidsfos
22/6-1883
1/2-1886
Skien
Hollen
Arb. Elias Andersen.
Slusevogter Edvard Nordblom.
Slusevogter E. Nordblom og Bager Edvin Nordblom.
13 6/8--1910 Nils Bentsen
Marta Pauline Olsen, hjemmev.
Sliberiarb., Vrk.
Sagbruget
Kamperhaug
Sagbruget
27/6-1883
1886
Hollen 1897
Hollen 1900
Arb. Bent Nilsen
Arb. Ole Pedersen Sagbr.
Fædrene.
0 Ndre Tel. Sorenskr. 28/7-1910 Ole Martinsen
Kirsti Evensd. (utmeldt i Bø 26/7-10)
Sliberiarb.,
Eidshoug
Rønningen
Skoe(?) Li i Bø
16/3-1891
21/5-1890
Hollen 1902
Bø 1904
Gbr. Martin Olsen Rønningen
Husm. Even Tollefsen
Arb. Kittil Olsen Hollen og arb. Tollef Olsen Myra.
0
Skien byfgd
22/8-1910 Jens Saamundsen (utmeldt)
Ingeborg Karlsd. Funnemark
Flødningsarb.
Langjordet
Hollen
Lunde
25/4-1887
14/1-1894
  Gbr. Saamund Nilsen Langjordet
Gbr. Karl Nilsen Funnemark
Gbr. Ole Nilsen Faret (?) og arb. Ole Nilsen Granheim, Løveid.
0
Skien byfgd
3/9-1910 Martin Teodor Olausen
Anna Petrea Pedersen
Arbeider
Ulefos
Ulefos
Solum
27/10-1887
18/9-1889
Han tilhører
Luth. Evngl.
Grubearb. Olaus Tobiasen
Arb. Peder Andreas Sivertsen Rømyr
Arb. Peder Andreas Sivertsen og Fabr.arb. Eivind Eivindsen Nordskog i Gjerpen.
0 i Skien krk 5/9-1910 Aslak Gundersen Lundetveit
Marie Saamundsd.
Lundetveit
Langjordet
Lunde pr.gj.
Hollen
15/4-1885
16/11-1889
Lunde 1902
Hollen 1904
Gbr. Gunder Tygesen Lundetveit
Gbr. Saamund Nilsen Langjordet
Gunder Lundetveit, Lunde og Th. Langjordet, Skien.
0 i Skien krk 4/9-1910 Peder Severin Svendsen Kaasa
Anne Larsen, Vrk.
Værksarb.
Vrk.
Lunde
Vrk.
22/9-1886
28/6-1887
Hollen 1900
Hollen 1902?
Gbr. Svend Andersen
Beslager Severin Larsen
Ole Bentsen og Th. Hansen, Skien.
14 17/9-1910 Sveinung Kittilsen
Hilda Nikoline Olsd., Sannes
Slagter
Vrk.
Værket
Sannes
13/10-1886
5/4-1891
Hollen 1900
Hollen 1905
Slagter Kittil Bjørndalen
Gbr. Ole Jørgensen Sannes
Fædrene.
0
Skien byfgd
17/9-1910 Martin Hansen Teigen
Hanna Johnsd. Sanna
Grubearb.
Sanna
Hedenstad, (Sandsvær)
Sanna
10/5-1883
22/1-1884
Han utmeldt
Hollen 1898
Sølvverksarb. Hans Olsen Teigen
Gbr. Johan Pedersen Sanna
Gbr. Gustav Johnsen Sanna og grubearb. Kristian Bocklund.
15 2/10-1910 Peder Bertinius Bocklund
Aaste Halvorsen Sannes
Handelsbestyrer
Ødegaarden
Froland
Sannes (i Holla)
21/8-1882
16/6-1875
Skafsaa 1897
 
Arb. Karl August Pedersen Bocklund
Gbr. Halvor Helliksen Sannes
Hans Hansen Fæhn og Hans Halvorsen Fæhn.
16 1/10-1910 Rasmus Andreas Andersen
Inga Andreasen
Maler, Ulefos
Tjener, Kringleføt
Oterkjær
Sagene
1887
2/3-1891
1902 i Frimenigh.
1905 Hollen
Gbr. Anders Gundersen Oterkjær
Snedker Andreas Pedersen Lindalen
Sagarb. Halvor Olsen Lommerud og Tømmerm. Andreas P. Lindalen.
17 15/10-1910 Abraham Abrahamsen
Ingeborg Bentsd.
Sliberiarb. Vrk.
Hjemmev. Kamperhoug
Bakken
Kamperhoug
14/10-1882
2/8-1885
Hollen 1897
Hollen 1900
Arb. Abraham Olsen Vrk.
Arb. Bent Nilsen Vrk.
Arb. Hans Hansen Bakken og arb. Anders Abrahamsem Bakken.
18 15/10-1910 Ole Juliusen
Inger Marie Halvorsd.
Beslagsmed, Kaasene
Tj., Sandstaa, Lunde
Kaasene
Sandbakken, Kaasene
24/7-1885
22/8-1890
Hollen 1899
Lunde 1904
Arb. Karl Julius Brynjulsen
Leil. Halvor Halvorsen
Arb. Karl Julis Brynjulsen og Beslagsmed Gustav Bernhard Julius.
0
 
18/10-1910
Skien byfogd
Fraskilt Hans Hansen

Pike Anne Vetlesd.
Tilsynsmand, Ulefos

Tjener, Ulefos
Larvig

Gjerpen
21/3-1856

30/5-1861
Han udmeldt.

 
Arb. Hans Stenersen og pike Anne Severine Olsd.
Arb. Jon Peder Aronsen Venstøp og hustru Marie Andersd.
Gbr. Halvor O. Sunde, Saude og Arb. Hans Bjerva, Lunde.
19 12/11-1910 Anund Andersen
Therese Tronsd.
Former, Kronborg
Hjemmev. Vrk.
Vrk.
Vrk.
18/9-1887
1889
Hollen 1902
Hollen
Former Anders Olsen Vrk.
Murer Tron Pedersen Vrk.
Murer Tron Pedersen og Fabr.arb. August Linus Karlsen Kronborg.
20 26/11-1910 Ole Tjøstolfsen
Jenny Anette Evensd.
Sliberiarb. Sagene
Hjemmv. datter, Vrk.
Sagene
Værket
29/11-1886
29/1-1886
1901
1900
Sjauer Tjøstel Pedersen
Tømmermnd. Even Jespersen
Tjøstolf Pedersen og Peder Pedersen.
21 29/12-1910 Johannes Rasmussen Moen
Anna Augusta Pedersen Omtvedt
Grubearb., Evjen
Hjemmev. Helgeroen
Moen
Omtvedt
15/5-1887
1889
Hollen 1901
Helgen 1903
Husmand Rasmus Olsen
Gbr. Peder Simonsen Omtvedt
Rasmus Olsen Delevje og Grubearb. Hans Larsen Ødegaarden.
22 27/12-1910 Karl Gundersen
Mary Olava Oline Kristoffersd.
Værksarbeider
Tjener, Myhra
Myhra
Skien
2/4-1887
10/10-1888
Hollen 1901
Saude 1902
Husm. Gunder Gundersen Myra
Bager Kristoffer Olsen
Arb. Even Svendsen Fredheim og arb. Edvind Nilsen.
No. Vielses - Dag Brudgommens Navn
Brudens Navn
Brudgommens Stilling
og Bopæl

Fødested
Fødested

Fødselsaar Konfirmeret Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
0** 22/1-1911 i Sandefjord Olaf Andersen Omtvedt
Johanne Marie Schou
Gaardsbestyrer, Omtvedt
Tjener
Langeland
Høiland, Jæderen, Rogalnd.
1887
1893
Hollen 1902
Os 1908
Gbr. Anders Olsen Hjelsæth
Blikkeslager Johan Mathiasen Schou
Redaktør G. Sørensen, Larvik og Ole Olsen Hjelsæth.
1 13/3-1911 Enkemand Ole Larsen

Svanoug Olsdatter
Graastensmurer, Sperrud, Bø.
Hjemmev. Lofthuskaasa,
Aaben i Bø

Valufsin, Hjartdal
10/1-1876

12/9-1886
Bø 1890

Hjartdal 1900

Husm. Lars Olsen Aaben og Ingrid Ols.

Gbr. Ole Sørens. Midtbø
Gbr., maler Sven Haralds. Lofthus, murer Lars Olsen Aaben.
2 17/3-1911 Peder Karlsen
Karen Abrahamsen, Kristoffersd.
Sliberiarbeider, Sagene
Tjener, Nilsens Hotel
Sagene
Skien
1887
21/12-1888

Skien 1903
Sliberiarb. Karl Pedersen Stoa
Snedker Kristoffer Abrahamsen
Kjøregut Hjalmar Karlsen, Stoa og
Sliberiarb. Karl Pedersen Sagene.
3 21/3-1911 Enkem. Gunnulf Nilsen Myrene
Maren Nilsd. Saga
Sadelmager, Odden
 
Lunde, Myrene
Lunde, Saga
1866
23/10-1870
Lunde
Lunde 1885
Sadelmager Nils Svennungsen
Leil. Nils Andersen Saga
Former Ole Søve og Sliberiarb. Hans Johannesen Kabbe.
4 13/4-1911 Enkem. Ole Henriksen Dreier
Julie Konstanse Andreasd. Skage
Dreier, Helgeroen
Tjener paa Espevalen
Næperud
Kolvereid
9/1-1865?
28/4-1884

Kolvereid 1899
Dreier Henrik Halvorsen Næperud
Husm. Andreas Johnsen Skage
Beslagsmed Jens Juliussen og ditto Gustav Julussen.
0

12/4-1911 av
Skien byfogd

Grubearb. Kristian Boklund Karlsen
Berte Kittilsd. Elvesæter
Grubearb., Hollen
Hollen
Skafse (Skafså)
 
31/8-1889?
26/7-1891
Hun utmeldt Vrksarb. Karl August Petersen Boklund
Grubearb. Kittil Kittilsen Elvesæter
Grubearb. Jon Boklund og Stiger Markus Teigen.
0 12/4-1911 av
Skien byfogd
Tollef Halvorsen Kaalstad
Johanne Marie Gruben
Gbr., Kaalstad
Ulefos
Ottersnæs, Saude
Hollen
6/1-1876(!!!)
10/12-1885(!)
Han utmeldt G.br. Halvor Tollefsen
Arbeider John Isaksen Gruben
Former Andreas Johnsen og Gbr. Hans Olsen Helgen.
5 6/5-1911 Ole Johnsen
Anne Kirstine Andersd., hjemmev.
Sliberiarb., Odden
Sagene
Delevje
Søvestrand
1884
27/7-1889
Hollen 1888
Hollen 1904
Arb. Jon Olsen Odden
Fabrikarb. Anders Olsen Søvestrand
Arb. Halvor Johnsen Odden og arb. Johannes Andreassen Grini.
6 12/5-1911 Per Knudsen
Ingeborg Hansdatter
Arb.Heisholtevje
Dolvigkaasa
Dalen, Henseid, Drangedal
Dolvigkaasen (Valebø)
26/1-1883
26/1-1894
  Arb. Knud Tollefsen Dalen, Henseid
Husm. Hans Larsen Dolvigkaasen
Arb. Hans Hansen Grotthing og Arb. Hans Hansen Heisholt(evje).
7 11/6-1911 Theodor Emil Gundersen
Marie Kristensdatter
Arbeider, Sandbakken
Tjenestep., Sandbakken
Værket
Settendal, Lunde
28/6-1879
5/3-1886
Hollen 1895
Lunde 1900
Arb. Gunder Hansen Sandbakken
Leil. Kristen Pedersen Settendal
Beslager Karl Mecklenbrauch og ditto Herman Andreas Olsen.
8 18/6-1911 Karl Isinius Jonassen Næs
Gunild Marie Johannesd. Bentsen
Bager, Notodden
Hjemmev. Sagene
Solum
Sagene
28/11-1877
24/2-1887
Solum 1892
Hollen 1901
Gbr. Jonas Eriksen Næs
Sagarb. Johannes Bentsen
Sliberiarb. Saamund Andersen Vrk. og Former Gunnar Andersen Vrk.
9 18/6-1911 Auer Andreas Eriksen
Anne Olsen
Fabrikkarb., Skotfos, Evjen
Hjemmev. Værket
Nissedal
Værket
15/12-1890
26/3-1891

Hollen 1905
Skogsarb. Erik Andersen Evjen
Arbeider Ole Amundsen
Fab.arb. Hans Andreassen(?) Vrk. og Sliberiarb. Karl And., Vrk.
10 23/6-1911 John Johnsen Lunde
Wilhelmine Marie Johannesd.
G.br.
Tjenestep., Stensholt
Lunde i Valebø
Lardal
6/1-1885
26/1-1884
Hollen 1899
Lardal 1898
Gbr. John Jørgensen Lunde
Arb. Johannes Vesselsen og Karen Sjursd.
Gbr. Karl Kolstad og Ole Lunde.
1** 24/6-1911 Haakon Halvorsen
Bentine Bentsdatter
Gbr. Værstad, nu Fladhus
Pike Hjelset
Værstad
Hyni, Gjerpen
1885
1887
Hollen 1900
Hollen 1902
Gbr. Halvor Halvorsen Værstad
Gbr. Bent Johnsen Hyni
Gbr. Halvor Hjelseth og Gbr. Halvor H. Værstad.
2** 24/6-1911 Torsten Torstensen
Ingeborg Kirstine Halvorsd.
Helgetveit
Jelset
Børte i Lunde
Jelset
1874
1885
Lunde 1891
Hollen 1900
Gbr. Torsten Sveinungsen
Gbr. Halvor Jensen Jelsæt
Brudens far og Halvor H. Værstad.
11 24/6-1911 Jørgen Pedersen
Marte Anette Karlsdatter
Handelsbestyrer, Namløs
Hjemmev. Tufte
Namløs
Tufte
30/10-1885
5/5-1888
Hollen 1900
Hollen 1902
Gbr. Peder Jørgensen Namløs
Gbr. Karl Svendsen Tufte
Handelsbest. Knut Midtbø, Gruben og Arb. Johan Bernhardt Larsen Tufte.
12 14/8-1911 Halvor Johannesen Sannes
Enke Anne Marie Olsd. Kvernodden
G.br., Sannes
 
Sannes
Kvernodden
20/4-1874
1874
Hollen 1889
Hollen 1889
Lærer og gbr. Johannes Halvorsen Sannes
G.br. Ole Tollefsen Kvernodden
Johannes Halvorsen og Karl Olsen Romnes.
0 7/8-1911
I Skien
Kristian Bruun
Valborg Oline Elland
Byggmester, Drøbak
Hoteljomfru i Hollen
Trondhjem
Flatdal
1872
23/8-1885
Lien 1887
Skafsaa 1900
Kaptein Søren M. Bruun
Værksarb. Halvor Olsen Elland
Johan Nordahl Bruun og Magdalene Chalemer(?)
0 10/8-1911
I Larvik
Trygve Lundar
Elisabeth Johnsen
Skolebestyrer,
 
Voss
Ulefos
2/5-1879
1/3-1887
1894
Hollen 1902
Kaptein Frans Oskar Ingvaldstad
Landhandler Johan Johnsen
Krydsbetjent Odd Lundar, Larkollen og Ingeniør Barth, Hj.
13 19/8-1911 Anders Tovsen Klevstaul
Karen Juliette Juliussen
Værksarb., Kaasene
Hjemmev. Kaasene
Kviteseid
Kaasene
17/7-1887
26/12-1891
Kvites. 1901
Hollen 1906
Husm. Tov Tollefsen
Karl Julius Brynjulfsen
Beslagsmed Gustav Bernhard Juliusen og
ditto Bent Julius. Helgeroen
0 13/8-1911 Torstein Bringa
Tone Johnsen
Lærer, Sannes
Hjemmev. Deilsbakke
Sillejord
Saude (Sauherad)
15/11-1882
23/4-1892
Sillejord
 
Bruger Joran Olsen Bukti
Arb. Tor Johnsen Deilsbakke
Svein Sveinson og Olga Sveinson.
14 16/9-1911 John Olsen Fæhn
Johanne Andrea Olsdatter Dalen
Gbr. Røgstuen
Hjemmev. Namløshagen
Røgstuen
Aamdal Vrk., Skafsaa (Mo)
15/11-1887
11/9-1881
Hollen 1902
Mo 1896
Gbr. Ole Tollefsen Fæhn
Værksarb. Olaf Torkildsen og Taraand Torjusd.
Handelsm. Martinius Fæhn og Kontorist
Halvor Fæhn.
15 7/10-1911 Gustav Severin Jonasen
Anne Hansd. Bergland
Mekaniker, Skien
Hjemmev. Vrk.
Skien
Vrk.
16/2-1890
26/11-1889
Skien 1904
Hollen 1904
Arb. Karl Johan Jonasen
Sagarb. Hans Hansen Bergland
Sagarb. Hans Hansen Bergland og
beslager Anders Abrahamsen.
16 29/10-1911 Peder Pedersen
Kaspara Olsdatter
Vognmand, Heisholt (evje)
 
Sannerholt
Værket
1875
1882
  Peder Østensen Sannerholt
Værksarb. Ole Nilsen Sove (Søve?)
Arb. Ole Nilsen Sove og Hans
Johannesen.
17 17/11-1911 Anders Johnsen
Guro Gunnulfsdatter
Tømmerm., Kringlefødt
Hjemmev. Odden
Sagene
Odden
1886
1892

Hollen 1906
Tømmerm. John Halvorsen Kringlefødt
Sadelmager Gunnulf Nilsen Odden
Gunder Nilsen Odden og Tømmerm.
Halvor Andreas Johnsen Kringlefødt.
18 12/11-1911 Knud Gunnarsen Holtet
Nikoline Johnsd. Sanna
Landmand, Holtet
Hjemmev. Sanna
Lauvaasen, Lunde
Sanna
26/11-1887
1890
Lunde 1903
 
Leil. Gunnar Knutsen Holtet
Leil. John Pedersen Sanna
Gbr. Knut Gundersen Holtet og Gbr.
Johannes Nilsen Hagen.
19 12/11-1911 Alfred Herman Olaus Knutsen
Anna Emilie Nilsdatter
Fyrisdal
Hjemmev. i Skien
Kvasjord, Fyrisdal
Skien
1/7-1876
1888?
Fyrisd. 1891
Skien 1903?
Husm. Knut Olsen "Mosklev"?
Sadelmager Nils Peter Larsen
Handelsbest. Torsten Børte og Sveiser
Adolf Knutsen.
20 25/11-1911 Andreas Tjøstolsen
Hilda Marie Jespersen
Arbeider, Skien
Hjemmev. Værket
Sagene
Værket
1888
1887
Hollen 1902
ditto ditto
Arb. Tjøstel Pedersen
Snedker Even Jespersen
Fædrene.
21 27/11-1911 Nikolai Aslaksen
Marianne Andreasdatter
Heisholt
Hjemmev. Vipeto
Ø. Heisholt(4)
Vipeto nedre(1)
14/10-1890
23/3-1891
1904
1905
Gbr. Aslak Nilsen Heisholt
Gbr. Andreas Anundsen Vipeto.
Fædrene.
22 12/12-1911 Enkem. Johan Jørgensen
Signe Tollefsdatter
Grubearb., Namløshagen
Tjenestepike, ditto
Kviteseid
Skafsaa
9/4-1868
10/4-1879
Kviteseid 1883
Skafsaa 1894
Snedker Jørgen Johannes. og pige Anne
Gundersdatter
Husm. Tallev Vetlesen og Gunild Evensd.
Gbr. Halvor Andreassen Borgen og gbr.
Ole Olsen Homane.
0 26/11-1911 i
Strømsø krk.
Kristoffer Karlsen Sanni
Marte Halvorsen
Jernbanebetj, Strømsø
Bragernes, Drammen
Gjerpen
Hollen
1888
1889
Gjerpen 1902
Hollen 1903
Gbr. Karl Haraldsen Sanni
Byggmester Gullik Halvorsen Sannerholt
Kontorist T. Andersen, Eksp. Olaf
Kristiansen, Strømsø.
0 - i Prestebol-
igen, Brevig.
7/9-1911 Evald Andreas Wevle
Nanny Elise Christiane Ellen Faye
Amtsdyrlæge
Husbestyrinde, Ulefos
Haus præstegaard
Nyborg, Danmark
1874
1881
  Vævemester Anders Ellingsen Wevle
Toldforvalter Gustav Holger Faye
Styrmand Ivar B. Andersen, Bergen og
Martha Andersen.
No. Vielses - Dag Brudgommens Navn
Brudens Navn
Brudgommens Stilling
og Bopæl

Fødested
Fødested

Fødselsaar Konfirmeret Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
1 11/2-1912 Peder Andersen Lindalen
Anne Halvorsdatter
Sliberiarb., Sagene
Hjemmev., Storhaug
Sagene
Storhaug
1890
1891
Hollen 1904
Hollen 1905
Snedker Anders Pedersen Lindalen
Gbr. Halvor Aslaksen Storhaug
Gbr. Halvor Aslaksen og Sjauer Ole
Andersen Lindalen.
2 5/2-1912 Enkem. Jens Johannesen Ingulstad
tj.p. Anne Oline Halvorsd. Skaate
Slusevogter, Kanalen.
Tj.p. samme sted
Ømark
Aamdal Vrk., Skafsaa
1859
1887
Ømark
Skafsaa 1902
Arb. Johannes Nilsen Aarnes
Værksarb. Halvor Olsen Skaate
Gbr. Andreas Jensen Helgeroen og Verks
arb. Theodor Olsen Lia.
0 20/2-1912
Skien byfogd
Johan Johnsen Lindalen
Hulda Marie Hagberg
Bygningssnekker, Ulefos
Hjemmev. Lunde
Hollen
Lunde
1889
1887?
Evang. Luthersk. Tømmerm. John Halvorsen Lindalen
Grubearb. Johannes Andersen
Snedker Halvor Johnsen Lindalen og
Fabrikarb. John Sigurdsen, Skien.
3 3/3-1912 Hans Larsen
Anna Aanundsdatter
Grubearb., Fæhn
Fæhn hos en Broder
Ødegaarden
Aamdal Vrk., Mo
1874
1896
Holden 1891
Mo 1910
Gbr. Lars Halvorsen Ødegaarden (Fen)
Værksarb. Aanund Halvorsen Raamunkilen
Hjalmar Kragh og Herman L. Ødegaarden.
4 23/3-1912 Georg Valentin Wahlin
Gunild Marie Sandbakken
Gartner, Tønsberg
Hjemmev. Sandbakken
Sødermanland, Malmkjøping
Ulefos
27/1-1890
1888
Malmkjøping
Hollen
Billedhugger Anders Gustav Wehling
Former Andreas Hansen Sandbakken
Handelsm. Jens Hansen Bjørnstad og
Former Andreas Hansen Strandsplads.
5 20/3-1912 Hans Gustav Johannesen
Tora Jensine Nilsen
Arb., Oversnes(?) Saude
 
Værket
Skedsmoen
1881
1885
Hollen 1895
Hollen 1885
Former Johannes Hansen
Husm. Nils Jensen
Beslager Olaus Gundersen og  arbeider
Ole Halvorsen Vrk.
6 4/4-1912 Johan Jensen Ingulstad
Enke Anna Sofie Hansd.
Sliberiarb., Vrk.
 
Heisholt
Kronborg, Vrk.
1889
1883
Hollen 1903
 
Slusevogter Jens Johannesen Ingulstad
Sliberiarb. Hans Andersen Kronborg
Sliberiarb. Hans Andersen Kronborg og
Arb. Hans Hansen Bakken.
0 3/4-1912
Skien byfogd
Hans Olsen Værket
Ingeborg Johnsen
Sagarb., Værket
Hjemmev., Ulefos
Hollen
Hollen
19/9-1880
4/3-1887
Han utmeldt. Uk. Ole Olsen og Anne Johanne Rasmusd.
Arb. John Olsen og Anne Marie Halvorsd.
Sagarb. Johannes Olsen Skaardal og
Sliperiarb. Emanuel Johnsen Odden.
1** 20/4-1912 Gustav Adolf Kittilsen
Anna Terese Magnusdatter
Arbeider, Solum (Skotfos)
Tjener, Grønvold
Helgeroen
Røken (Buskerud)
1888
1884
Solum 1903
Røken 1899
Arb. Kittil Jespersen
Anders Magnus Andersen
Støper Jonas August Kittilsen og Arb. Kittil
Jespersen, Skotfos.
7 21/4-1912 Albert Halvorsen
Hanna Oline Gjertinsd. (Tobiasen)
Sliperiarb., Roligheten
Vesthagen
Ringsevje
Kobbervig (Rogaland?)
1891
24/10-1894
Hollen 1906
Frimenigh. 1909
Gbr. Halvor Andersen Roligheden
Grubearb. Gjertin Tobiasen og Gjertine Larsd.
Sliberiarb. Andreas Jakobsen og Former
Anders Johnsen. (Begge egenh. signert).
8 28/4-1912 Isak Gunnulfsen
Aase Gulliksdatter
Arbeider, Storhaug
Tjener, Furustul
Storhaug
Aamdal Vrk.
1891
1893
Hollen 1905
Hollen 1908
Gbr. Gunnulf Isaksen Storhaug
Værksarb. Gullik Olsen.
Gbr. Gunnulf Isaksen og Arb. Tor Pedersen
 Baksaas.
9 11/5-1912 Johannes Andreassen Grini
Anne Therese Andersd.
Sliperiarb., Værket
Hjemmev. Sagene
Lunde pr.gjeld
Sagene
30/9-1887
1887
Lunde 1901
Hollen 1901
Leil. Andreas Olavsen Grini og Gunild Gunleiksd.
Arb. Anders Olsen Ulefos
Uk. Gullik Andreassen Grini og uk. Martinus
Andreassen Grini.
10 6/6-1912 Wallert Wilhelm Valle
Dorthea Elisabeth Johnsen
Overrettssagfører, Dalen
Tvara
Nesne
Hollen
29/3-1880
1883
Nesne
Hollen
Sogneprest Anton Valle
Kjøbmand Johan Johnsen
Politifuldmegtig P. Haukaas, Trondhjem og
Overrettssagf. Iver Midthaug, Holmestrand.
11 22/6-1912 Nils Thorsen Eie
Thea Louise Halvorsdatter
Gbr.-søn, Eie
Hjemmev. Sannes
Eie
Sannes
1884
20/12-1889
Hollen 1899
Hollen 1904
Gbr. Thor Nikolaisen Eie
Gbr. Halvor Helliksen Sannes
Fædrene.
12 22/6-1912 Johannes Karlsen Hougen
Andrea Martine Johansen
Beslagsmed
Hjemmev. datter
Hougen
Lindalen
7/3-1887
1891
Hollen 1901
Hollen 1906
Sliberiarb. Karl Johannesen Hougen
Kanalarb. Johan Halvorsen Tvara
Karl Johannesen Hougen og Former
Andreas Evensen, Værket.
0 2/8-1912 i
Skien
Anders Halvorsen Ova
Agnes Larsd. Anstensen
Handelsbetjent, Bjervamoen Ova i Lunde
Vrangfoss
5/10-1885
1891
Lunde 1899
Hollen 1905
Kjøbmand Halvor Andreasen Ova
Slusemester Lars Anstensen
Gbr. Nils Toreskaas og Slusemester S.
Andersen(?).
13 4/5-1912 Hans Hansen Framnes
Marie Torgrimsdatter Eek
Grubearb., Framnes
hjemmev. Eek
Namløs
Eek under Geitebua
20/11-1888
1887
Hollen 1903
Hollen 1901
Gbr. Hans Martinius Hansen
Gbr. Torgrim Olsen Eek
Handelsm. Martinius Fæhn og Grubearb.
Peder Andersen Namløs.
14 14/9-1912 Johannes Nilsen Heggen
Valborg Pettersdatter
Værket
Kamperhaug
Værket
Ringsevje
1879
1892
Hollen 1894
Hollen 1906
Former Nils Johannesen Heggen
Beslager Hans Peter Toresen
Former Hans Andersen Fredheim og
Former Ole Olsen Heggen.
15 21/9-1912 Gustav Eriksen
Laura Severine Johannesd.
Sliberiarbeider, Haatvedt
Hjemmev. Haatvedt
Hollasæter
Haatvedt
12/4-1884
30/1-1879
Hollen 1899
Hollen 1894
Veivogter Erik Kristiansen
Gbr. Johannes Stensen Haatvedt
Gbr. Sten Andreas Johannesen Haatvedt
og Kirkesanger Kjetil Holte.
16 5/10-1912 Gbr. Lars Halvorsen Skoven
Anne Østensdatter
Gbr., Skoven
Hjemmev. Hollen
Skoven
Hollen, Nes
12/10-1879
3/1-1894
Hollen 1894
Hollen 1908
Gbr. Halvor Larsen Skoven
Østen Albretsen Holten
Gbr. Halvor Larsen Skoven og Ole
Østensen Øgaarden.
17 12/10-1912 Kristian Jensen Herregaarden
Sofie Benedigte Bentsen
Arbeider, Herregaarden
hjemmev.
Herregaarden
Ulefos
1889
1888
Hollen 1904
Hollen 1903
Gbr. Jens Jakobsen Herregaarden
Vognmand Bent Pedersen Stoa
Beslagsmed Andreas Thomassen, Vrk. og
Vognmand Johan Bentsen.
18 21/10-1912 Aasold Johnsen
Anne Marie Klausen
Arbeider, Tønnestul
Tjener, Tønnestul
Brosdal, Helgen
Solum, Melum
7/1-1882
11/3-1883
Frimenigh. 1896
Solum 1897
Gbr. John Aasoldsen Jøntvedt
Gbr. Even Klausen
Kjøbmand Chr. Kise og Halvor Kise.
19 25/10-1912 Syvert Albert Syvertsen
Kari Olavsd.
Grubearb., Ødegaarden
Hjemmev., Roligheden
Aamdal, Mo
Flaabygd
11/1-1888
22/9-1886
Aamdal 1902
Flaabygd 1901
Værksarb. Tore Syvertsen
Husm. Olav Olavsen Roligheden
Grubearb. Tore Syvertsen Ødegaarden og
Grubearb. Kristian Karlsen Boklund, Fehn.
20 29/10-1912 Kristen Mathisen Nykaas
Karen Johnsen
Sagene
hjemmev. Sagene
Kviteseid
Sagene
15/12-1878
10/12-1889
Kvites. 1893
Hollen 1904
Husm. Mathias Kristensen Nykaas
Arb. John Sørensen, Sagene
Arb. Elling Mathisen og Arb. Theodor Emil
Gundersen, Vrk.
21 16/11-1912 Johan Monrad Eugenius Bjelland

Anna Josefine Ødegaarden
Tvara

Heisholt
Sandefjord

Fehn, Hollen
21/6-1886

15/5-1882
Sem 1900

Hollen 1896
Skomager Julius Marinius Johannesen og
hustru Augusta.
Grubearb. Jakob Eriksen
Uhrmager Ødegaard og Støber Jørgen
Olaus Eriksen.
22 10/11-1912 Enkem. Henrik Hansen Tveit
Anne Kristine Torstensd.
Arbeider, Tvara
Tjener, Tvara
Kragerø
Osdalen, Valebø
1878
30/11-1884
Drangedal '93
Hollen 1899
Arb. Hans Torbjørnsen
Arb. Torsten Hansen, Osdalen
Sagarb. Hans Olsen Tvara og Sliberiarb.
Torvald Hansen Kaasa.
0 23/11-1912
Skien Byfogd.
Gustav Gustavsen

Inga Johnsen
Leil. Valebø

hjemmev. Ulefos (Vrk.)
Hollen

Hollen
11/1-1890

18/8-1890
Han i Statskrk.

Hun utmeldt
Arb., uk. Gustav Halvorsen Dalen og
pige Ingeborg Torine Tronsd.
Former John Isaksen Gruben
Former Anders Johnsen og Tømmermnd.
Jens Kittilsen Sælid, Notodden.
0 23/11-1912
Skien Byfogd.
Andreas Evensen Sandbakken
Minni Charlotte Pedersen Tufte
Former, Søvedalen
Husbestyrinde
Sandbakken
Tufte
30/1-1890
21/12-1888
Evang. Luth.
(DELK)
Former Even Johannesen Sandbakken
Gbr. Peder Kristensen Tufte
Gbr. Anders Olsen Vipeto og Andreas
Hansen Vipeto.
23 27/12-1912 Halvor Halvorsen Baksaas
Aslaug Marie Pedersd. Baksaas
Gbr. Baksaas
Kristiania
Porsgrund
Baksaas
22/10-1876
10/7-1882
Porsg. 1891
Hollen 1896
Skipper Halvor Halvorsen Baksaas og hustru
Ida Marie Kaalstad (Kolstad)
Gbr. Peder Halvorsen Baksaas og hustru
Hanna Nilsdatter
Slusevogter Erik Sigurdsen og Gbr. Bent
Halvorsen Baksaas.
24 28/12-1912 Halvor Halvorsen
Asloug Marie Kristoffersd. Kise
Landhandler,
Søvedalen
Toreskaas
Lunde
1887
3/4-1892
Hollen 1902
Hollen 1906
Gbr. Halvor Nilsen Toreskaas
Landhandler Kristoffer Kise
Landhandler Chr. Kise og gbr. Gunnar
Hansen Fæhn.
No. Vielses - Dag Brudgommens Navn
Brudens Navn
Brudgommens Stilling
og Bopæl

Fødested
Fødested

Fødselsaar Konfirmeret Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
1** 22/1-1913 i
Hovedkrk.
Ole Andersen Hørte (Nes)
Susanne Hansdatter
Gbr., Hørte, Nes
Hjemmev., Bjerva
Heia i Hollen
 
1870
1877
Hollen 1884
 
Garver Anders Olsen
Gbr. Hans Pedersen Bjerva
Peder Hansen  og Nils Hansen, begge Bjerva.
1 24/1-1913 Obert Ingvald Berntsen

Hilda Marie Larsdatter
Smed, Brandval

 
Brandval

Ødegaarden
21/9-1887

11/12-1885
Brandval 1891

Hollen 1900
Husm. Bernt Gulbrandsen og hustru Johanne
Kristiansen.
Gbr. Lars Halvorsen Ødegaarden.
Grubearb. Herman Larsen Ødegaarden og
Grubearb. Severin Martinius Andersen
Bjørndalen.
0 1/3-1913
Skien Byfogd
Lars Tobias Hansen
Paula Anette Nilsen
Grubearbeider, Ulefos
Ulefos
Hollen
Hollen
5/9-1889
4/6-1889
Luth. Evang.
(DELK)
Grubearb. Olaus Tobiasen og Gjertine Larsd.
Nils Stenersen Ringsevje
Stener Johan Olsen, Løveid og Slagter
Andreas Johnsen Petersborg, Gjerpen.
0 27/3-1913
Notarius, X-ania
Johan Fritjof Frantsen
Hanna Halvorsen
Pladearb.
Tj.p., Dagsrud, Hollen
Holmestrand
Hollen
1/2-1882
29/1-1887
Han udmeldt
 
Sjømand Anton Frantsen og Anne Kristine Ped.
Halvor Olsen og Anne Torine Johannesen
Murer Anders Julius Andresen og Murer
Odin Ferdinand Frantsen.
2 9/5-1913 Jørgen Olsen Sannes
Hilleborg Torstensd. Gunheim
Gbr. Sannes
hjemmev., Gunheim, Nes
Sannes
Gunheim, Nes, Saude
29/7-1886
8/10-1883
Hollen
Saude
Gbr. Ole Jørgensen Sannes
Gbr. Torsten Gunheim
Sveinung K. Bjørndalen og T. J. Wale.
3 12/5-1913 Hans Kristensen
Amanda Emilie Johannesd.
Sagarbeider, Vrk.
 
Værket
Mo
15/2-1886
20/2-1887
Hollen
Mo
Arb. Kristen Andersen Vrk.
Værksarb. Johannes Johannesen Nesmark
Alfred Ingebrigtsen og Sliberiarb. Andreas
Kristensen.
4 12/5-1913 Enkem. Andreas Nilsen
Hanna Jensine Andersd.
Gbr., Tufte
Tjener, Tufte
Vipeto
Borgen
1861
8/10-1876
  Gbr. Nils Olsen Vibeto
Gbr. Anders Andersen Borgen
Johannes Olsen Teigen og Peder Nilsen
Vibeto.
5 12/5-1913 Enkem. Tarjei Johnsen Holtskil
Olette Olsd. Bø
Grubearb. Hillesvik
Tj.p. Hillesvik
Vraadal
Sandsvær
1868
1869
Skafsaa 1885
Hollen? 1884
Husm. John Aanundsen
Husm. Ole Nilsen og Maren Nilsd.
Dreier Ole Henriksen og Grubearbeider
Ingvald Haarvei(?)
2** 18/5-1913 Nils Hansen BJerva
Karen Marie Halvorsdatter
Gbr., Bjerva
Hjemmev. Sannes
Ytterbø
Sannes
1875
1880
Hollen 1890
Hollen 1895
Gbr. Hans Pedersen Bjerva
Gbr. Halvor Helliksen Sannes
Gbr. Hellik Halvorsen Sannes og gbr. Nils
Thorsen Eie.
6 31/5-1913 Fredrik Hansen
Aagot Ivarsen Heisholt
Arb., Heisholtevjen
Hjemmev. Heisholt
Ulefos
Heisholt
28/7-1893
1893

Frimenighed
Frimenighed

Tømmerm. Hans Torstensen
Tømmerm. Ivar Torgrimsen Heisholt
Tømmerm. I. T. Torgrimsen og ditto
Torvald Ivarsen Heisholt.
7 21/6-1913 Kristoffer Kristoffersen Ajer

Inger Pedersen
Dagarb., Helgeroen(?)

Gunnerud
Ajer, Lunde

Gunnerud
1882

1891
Lunde 1896

Hollen 1905
Landhandler Kristoffer Torgersen Bandakli og
Kari Olsd. Ajer.
Gbr. Peder Johnsen Gunnerud.
Gbr. John Pedersen Gunnerud og Arb.
Lars Pedersen Gunnerud.
0 14/6-1913
I Skien krk.
Hans Andreas Hansen Fæhn
Johanne Nilsine Jensen, sypige
Gbr-søn, Fæhn. Fæhn
Drangedal
1881
1886
Hollen 1895
Dranged. 1901
Gbr. Hans Halvorsen Fæhn
Arb. Jens Halvorsen og Anne Marie Kristensd.
Arb. John Boklund og arb. Kristen Jensen
Sindstad(?).
3** 13/7-1913 Karl Johan Barakiassen Sæland
Aagot Halvorsd. Huset
Agronom, Notodden
Hjemmev.
Time i Ly pr.gj., (Jæren)
Hanes, Solum
1885
1894
Ly 1899
Hollen 1908
Husm. Barakias Jensen Sæland (DELK?)
Fabrikarb. Halvor Andersen
Gbr. Holtan og Arb. Halvor Andersen Huset.
4** 5/7-1913 Anders Halvorsen Jelset
Aslaug Marie Bentsdatter
Agronom(?), Jelset
hjemmev., Jelset
Hjelset
Hyni, Gjerpen
1880
1882
Hollen 1895
Hollen 1896
Gbr. Halvor Jensen
Gbr. Bent Johnsen Vale (Hyni i Gjerpen)
Gbr. Halvor Jensen.
5** 27/8-1913 i
Prestegaarden
Enkem. Johan August Johansen
Maren Cicilie Nilsd.
Han var g1g i Bø 20/4-1891(?!).
Veiarb., Prestgrav
Tjener, Prestgrav
 
Bärsryd, Jønkøping Län
Sannikedal (Sannidal)
 
1854
1866
 

Sannikedal 1881
 
Johan.
Arb. Nils Larsen Smørvik
 
Gbr. Gullik S. Helgen og gbr. Peder Helgen.

1. kone d. 27/2-98 på Gulset i Gjerpen.
8 28/9-1913 Nils Gulliksen Kaste
Brita Ivarsd. Skorve
Kontorist, Notodden
Uden Arbeid, Notodden
Sannerholt
Skorve, Evanger
21/3-1879
10/6-1879
Hollen 1893
Evanger 1894
Arb. Gullik Halvorsen
Gbr. Ivar Skorve, Evanger og Hilborg
Johannesd.
Einar P. Baxaas og Gustav Gulliksen
(begges egenhendige underskrifter).
0 7/10-1913 i
Trefhet., X-ania.
Johan Asmus Lenschow
Ragnild Sondresen
Bergkandidat, Rauhaug
hjemmev., Hollen
Kristiania
Hollen
1883
10/11-1893
Kr.ania 1899
Hollen 1908
Ingeniør Olaf Nikolai Lenschow og Ragna
Hoteleier Ole Petter Sondresen
Avd. ing. Kr. Enger og Disponent Olaf N.
Lenschow.
9 18/10-1913 Ragnvald Olai Pettersen
Karen Kristine Karlsen
Verksarb., Vrk.
hjemmev. Evje
Birksnes
Bamble
19/2-1890
15/11-1881
Birksnes 1905
Hollen
Fisker, gbr. Oluf Pettersen Birksnes
Grubearb. Karl Olsen og Anne Vetlesd.
Gbr. Karl Evje Baksaas, Arb. Hans
Andreassen.
10 21/10-1913 Even Nilsen Gladhus
Anne Karine Jensdatter
Arb. Gladhus
Tjenestepike
Gunnerud
Drangedal
14/3-1882
12/4-1883
Hollen 1896
Dranged. 1898
Husm. Nils Evensen Glaus
Arb. Jens Halvorsen Lauvaas og
Anne M. Kristensd.
Gbr. Østen Haatvedt og Gunnar Olsen.
11 21/10-1913 Olav Halvorsen Elland
Pernille Louise Nikolaisen Tveiten
Fabrikarb., Notodden
Tj.p., Notodden
Omdals Vrk., Mo
Tveiten, Slemdal
14/3-1890
1886
Hollen 1904
Slemdal 1901
Grubearb. Halvor Olsen Elland
Gbr. Ole Nikolai Svendsen Tveiten
Grubearb. Søren Hansen og ditto Karl E.
Velkom.
12 22/10-1913 Eivind Olavsen Kleiv
Marie Halvorsd. Østenaa
Arb., Kringlefødt
Butikjomfru, Fjaagesund
Fjaagesund
Østenaa, Kviteseid
24/3-1881
12/10-1893
Kviteseid '95
Kviteseid '04
Husm. Olav Eivindsen Kleiv og Margit Olavsd.
Gbr. Halvor Torsen Østenaa og Ingeborg
Kristoffersd.
Gbr. Halvor Torsen Østenaa og John
Haatvedt.
13 28/10-1913 Hans Rudolf Jensen Malmstrøm
Ingeborg Marie Torgrimsdatter
Grubearb., Rolighed
Tjener, Myra
Kiil, Sannikedal (Sannidal)
Røidalen, Drangedal
9/4-1884
10/4-1893
Helgen 1898
Dranged. 1907
Skrædder Jens Hansen Malmstrøm
Skomager Torgrim Torgrimsen Røidalen
Grubearb. Nils Nilsen Myren og ditto
Jørgen Nilsen Myren.
14 31/10-1913 Rasmus Martinus Rasmussen

Hanna Andrea Halvorsdatter
Murer, Sannerholt

Hjemmev., Evju
Bergen

Mælum
23/8-1872

19/2-1871


Sanniked. 1886
Forpagter Martinus Rasmussen og Anne Iversd.
Tjørnen
Halvor Torstensen Asbom, Solum og Anne
Vetlesdatter
Gbr. Karl Olsen Evju og Arb. Ragnvald
Pettersen Evju.
15 15/11-1913 Halvor Østenius Olsen
Marie Olsdatter
Øigarden
Sannerholt
Øigarden
Sannerholt
11/4-1887
30/8-1886
Hollen
Hollen
Gbr. Ole Østensen Ødegaarden
Gbr. Ole Nilsen Sannerholt
Fædrene.
16 30/11-1913 Eivind Halvorsen
Signe Halvorsd. Rusodden
Arb. Liene, Sauland
Rønninge (tidl. Sauland)
.ystaarhus i Siljord
Holdnes i Kilen, Lunde
27/6-1885
16/1-1888
Sillejord
Lunde
Husm. Halvor Halvorsen
Husm. Halvor Sigurdsen Rusodden
Gbr. Saamund Nilsen Langjordet og Gbr.
Thor Eie.
17 13/12-1913 Melian Aleksander Iversen Bruun
Ingeborg Halvorsdatter Elland
Skomager, Skien
Ødegaarden
Skien
Kviteseid
11/10-1883
13/12-1887
Skien 1898
Hollen 1892
Skomager Iver Mathisen Bruun og Bolette
Andreassen.
Grubearb. Halvor Olafsen Elland
Grubearb. Søren Hansen Ødegaarden og
ditto Karl Emil Olsen Velkom.
0 11/12-1913 i
Bamble uten lysning
Enkem. Aksel Augustsen Rogn
Aase Andrea Thomassen
Grubearb., Rogn
1. kone d. 15/10-1908 i B.
Feset i Bamble
Gjerstad
1882
1892
Bamble
Gjerstad
Grubearb. August Flink
Skogsarb. Thomas Johansen
Gbr. Søren Nyhus og Sakarias Johnsen
Rogn, begge Bamble.
18 22/12--1913 Kristen Olsen

Gunild Olavsdatter
Arbeider, Vipeto

Tjener, Vipeto
Syd Dakota, Amerika

Rolighed i Flaabygd
3/1-1886

9/11-1893
Hollen 1900

Flaab. 1908
Arb. Ole Nilsen Vipeto
Husm. Olav Olavsen Rolighed, Flaabygd og
Margit Haraldsdatter
Gbr. Peder Nilsen Vipeto og Grubearb.
Syvert Syvertsen Tufte.
19 28/12-1913 Johan Arnt Johannesen
Karen Susanne Olsd. Kabbe
Verkstedarb., Sandbakken
Værket
Vrk.
Vrk.
2/2-1889
1891
Hollen
Hollen
Former Johannes Johannesen
Former Ole Johannesen Kabbe
Fædrene
No. Vielses - Dag Brudgommens Navn
Brudens Navn
Brudgommens Stilling
og Bopæl

Fødested
Fødested

Fødselsaar Konfirmeret Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
1 1/1-1914 Torgrim Sveinungsen Haserud
Tone Olsd. Tveiten
Arbeider, Notodden
Gaardm-datter, Notodden
Kristiansand
Tveiten i Hitterdal
23/3-1886
8/11-1886

Hitterdal
Sersjant Sveinung Torgrimsen Haserud
Hanna Pedersdatter.
Ole Johnsen Tveiten (Næset) og Guri Kittilsd.
Sersjant S. Haserud og Kjøbm. Halvor
Toreskaas.
1** 6/1-1914 Lars Abrahamsen
Ingeborg Kirstine Karlsd. Svendsen
Gbr., Helgen
Tjener
Helgen
Lunde pr.gj.
1869
1890
Helgen 1884
Hollen 1904
Gbr. Abraham Larsen Kolle
Kanalarb. Karl Johan Svendsen
 
2 15/2-1914 Nils Kristoffersen Kise
Anne Kristoffersen Tufte
Handelsbetjent, Fehn
hjemmev. Tufte
Lunde pr.gj.
Tufte, Hollen
24/2-1894
1893
Hollen
Hollen
Landhandler Kristoffer Halvorsen Kise
Gbr. Kristen Kristoffersen Tufte
Fædrene.
3 14/3-1914 Hans Hansen
Nora Karethe Hansen
Sagarb., Værket
hjemmev. Vrk.
Vrk.
Vrk.
11?/6-1888
30/10-1891
Hollen
Hollen
Former Hans Odin Andreassen
Værksarb. Hans Gulliksen
Former H. O. Andreassen og Former
Andreas Hansen, Vrk.
4 13/4-1914 Enkem. Oskar Nilsen Bjerke
Anne Halvorsdatter
Former, Vesthagen
Tjener, Roligheden
Ulefos
Ulefos
1874
1894
  Former Nils Johannesen Vrk.
Grubearb. Halvor Andersen
Grubearb. Anders Nilsen Dal og Former
Aasmund Aasmundsen.
0 28/4-1914
Skien Byfogd
Ole Gundersen Graver
Enke Marie Kittilsd. Vale
Gbr. Graver
Enke, Vale
Valebø
Valebø
24/6-1890
26/9-1886
  Gbr. Gunnar Knutsen Graver og Guro Olsd.
Gbr. Kittil Mathisen Vale
Gbr. John Kittilsen Vale og Kjøbm. Helmer
Knutsen, Skien.
0 27/4-1914
i Skien krk.
Jonas Tronsen Vale
Ingeborg Torsteinsd. Gunheim
Gbr. Vale
hjemmev., Gunheim
Skien
Saude (Sauherad)
1884
4/6-1894
Skien 1900
Saude
Kjøbmand Tron Johnsen Vale
Gbr. Torstein Torkildsen Gunheim
Fædrene.
5 24/5-1914 Hans Andreas Andreassen
Mathilde Hansdatter
Verksarb. Sandbakken
hjemmev., Vrk.
Sandbakken
Vrk.
9/5-1892
26/1-1891
Hollen 1905
Hollen 1905
Arb. Andreas Hansen Sandbakken
Former Hans Andersen
Former Andreas Hansen Strandsplads og
Former Magnus Johannesen Sandbakken.
6 31/5-1914 Bernhard Severin Johnsen
Louise Marie Larsdatter
Sliberiarb., Sagene
hjemmev. Solvang, Kringlef
Sagene
Kringlefødt
1888
20/1-1895
Hollen 1902
Hollen 1899
Sliberiarb. John Sørensen, Sagene
Murer Lars-Johan Larsen, Solvang
Murer Lars J. Larsen og Sliberiarb. Kristian
Johnsen, Sagene.
2** 1/6-1914 Anton Severin Teodorsen Evjen
Hanna Marie Rasmusdatter
Fabrikarb., Skotfos
Hjemmev. Vrangfos
Evjen, Hollan
Vrangfos, Hollen
1894
1894
Hollen 1908
Hollen 1909
Dagarb. Theodor Larsen Evjen
Slusevogter Rasmus Rasmussen - Vanfør
Brudgommens far og Fabrikarb. Martin
Rasmussen.
0 13/6-1914
i Skien krk.
Ingolf (Andersen) Hansen
Anne Kristiane Kristiansdatter
Sliberiarb., Værket
Tjenestepige
Værket
Solum
20/2-1892
27/4-1885
Hollen 1906
Solum 1900
Sliberiarb. Hans Andersen
Sjøm. Kristian Olsen og pige Anne Jensen
Peder Olsen Bergset og John Lund, Skien.
0 14/6-1914 av
sorensk. i Gjpn.

Enkem. Gbr. Jørgen Jørgensen
Marie Olsd. Tufte

Gbr. Rauhaug, Vipeto
Tjenestep., Rauhaug
Jøntvedt
Tufte
1849
1859
Frikirken
Frikirken
Gbr. Jørgen Jørgensen Jøntvedt
Gaardm. Ole Stensen Tufte
Ole Nilsen Fehn og Erik Hansn Kaasa.
7 27/6-1914 John Abrahamsen
Marie Anette Johannesd.
Former, Værket
hjemmev., Vrk.
Vrk.
Vrk.
28/8-1887
2/11-1891
Hollen
Hollen
Former Abraham Andreassen
Sagarb. Johannes Pedersen Vrk.
Former Andreas Hansen, Ekornrød og
Sagarb. Bent Johannesen, Vesthagen.
8 2/7-1914 Haakon Gjerløw
Borghild Gurine Johnsen
Redaktør, Fredrikstad
hjemmev. Ulefos
Stavanger
Hollen
25/8-1882
17/12-1888
Vaagen 1897
Hollen
Sogneprest Ole Ohnstad Gjerløw og Agnete
Hermine f. Bremer.
Kontorchef Jørgen Johnsen
Løyntnant P. Schønning og Cand. jur.
Kristian Schønning, Vinger.
9 11/7-1914 Lagerchef Einar Hjalmar Mathisen
Karen Gurine Johannesd.
Rjukan
Strømodden
X-iania, Trefoldighets krk.
Strømodden
25/12-1889
1890
Tref., Kristiania
Hollen
Arb. Johan Mathisen og Tomine Torsen.
Skipper Johannes Kristensen
Skipper J. Kristensen og Petter P. Tronsen.
0 1/8-1914
Skien Byfogd
Andreas Andreassen
Jaaran Olava Dale
Anl.arb., Løberg, Gjerpen
hjemmev. Hollen
Hollen
Mo
3/3-1889
10/1-1890
Han utmeldt Kanalarb. Hans Andreas Halvorsen, Anne Olsd.
Grubearb. Nils Johnsen Dale og Birgit Olsd.
Anlegsarb. Hans Mikkelsen Hollen og
ditto Ole Nilsen Dale.
0 5/8-1914
Skien Byfogd
John Kristensen
Tone Halvorsdatter
Arb. Valebø
Tjenestep. Gjerpen
Kjendalen, Valebø
Rinderne, Saude
20/4-1882
13/2-1894
Han utmeldt. Leil. Kristen Jensen Kjendalen
Husm. Halvor Gjermundsen Rinderne og Taran
Halvorsdatter.
Gbr. Halvor Halvorsen Rinderne og Gbr.
John Olsen Hegna.
10 8/8-1914 Thor Hansen, Heisholtevje
Gunda Amalie Hansen
Sliberiarb., Heisholtevje
hjemmev., Heisholtevje
Sagene
Heisholtevje
15/3-1889
1/10-1893

Hollen 1907
Sagarb. Hans Torstensen, Marianne Thorsd.
Sagarb. Hans Karl Nilsen, Heisholtevje
Sagarb. H. K. Nilsen og Sliberiarb.
Thorvald Hansen Værket.
11 16/8-1914 Johan Olsen
Johanne Marie Johnsd.
Arb., Værket
Tjener, Vrk.
Værket
Kilebygden, Solum
29/7-1892
14/8-1883
Hollen
Solum
Arb. Ole Johannesen Vrk.
Arb. Jon Jensen
Beslagsmed Karl Andreas Andreassen og
Former Nils Johannesen Heggen.
12 22/8-1914 Hans Bentsen
Ingeborg Kirstine Gunnulfsd.
Sliberiarb, Kamperhaug
Hj.værende, Odden, Stoa
Kamperhaug
Slaatta i Lunde
30/11-1888
6/1-1891
Hollen
Hollen
Beslager Bent Nilsen Kamperhaug
Sadelmager Gunnulf Nilsen Myrene
Fædrene.
0 15/8-1914
Skien Byfogd
Anders Olaus Karlsen
Kari Olsd. Løgningen
Grubearb., Evje
Sygepleierske, Øvrebø
Stenstadstranden
1879
20/1-1885
Intet samfund
Intet samfund
Karl Olsen og Anne Vetlesd.
Gaardm. Ole Kittilsen Løgningen
Reparatør Jørgen Sannes, Skien og ditto
Hans Sannes, Skien.
13 5/9-1914 Otto Olsen
Anna Amalie Kristiansd.
Barbersvend, Ulefos
Tjener
Kappladsen, Hønefos
Fosse
4/11-1892
2/7-1892
Hønefos 1907
Hollen 1907
Sliberiarb. Ole Johnsen og Maren Oline Olsen.
Kanalarb. Kristian Amundsen
Former Jørgen Johannesen, Vrk. og
Sliberiarb. Hans Kristiansen, Ulefos.
14 26/9-1914 Anders Martinius Jensen Melfald
Guri Larsdatter Sannes
Lærer, Kilebygden
hjemmev. Sannes
Melfald, Solum
Sannesmoen
5/6-1890
31/5-1888
Solum 1905
Hollen 1902
Lærer Jens Larsen Melfald, Kirstine Marie Øvrum.
Gbr. Lars Larsen Sannes, Torbjørg Halvorsd.
Fædrene.
15 4/10-1914 Aslak Halvorsen
Marie Gunhilde Johnsd. Lindalen
Anlegsarb., Storhaug
Hjemmev. Lindalen
Storhaug
Heisholtevje
1893
24/2-1894
Hollen
Hollen
Gbr. Halvor Aslaksen Storhaug
Tømmermand John Halvorsen Lindalen
Tømmerm. Halvor Johnsen Lindalen og
ditto Anders Johnsen Lindalen.
16 10/10-1914 Hans Isaksen
Gunda Kristine Johnsen
Sjømand, Skien
Vrangfos
Skien
Vrangfos
1894
1892
Skien
Hollen
Tømmerm. Ole Isaksen
Kanalarb. Kristian Johnsen Vrangfos.
Kanalarb. Kristian Johnsen og Arb. Gunnar
Gundersen Myra.
17 10/10-1914 Toralf Pettersen
Gusta Johanne Johansen
Arb. Vrk.
hjemmev. Vrk.
Vrk.
Vrk.
1890
1886
Hollen
Hollen
Sagarb. Hans Petter Toresen
Former Thor Johan Rasmussen.
Sagarb. H. P. Toresen og Sliberiarb. Hans
Andersen.
18 25/10-1914 Peder Olsen Bergset
Anna Kristine Hansen
Arbeider, Bergset
hjemmev. Stensrud
Aasland
Stensrud
1892
1895
Hollen
Hollen
Sliberiarb. Ole Pedersen Bergset
Skovvogter Hans Nilsen Stensrud
Sliberiarb. Andreas Olsen Bergset og ditto
Ingolf Hansen.
19 14/11-1914 Johan Andreas Hansen
Agnes Nilsdatter Kabbe
Gbr., Heisholt
hjemmev. Vrk.
Heisholt
Sagene
1892
1897
Hollen
Hollen
Gbr. Hans Johannesen Heisholt
Former Nils Kabbe
Nils Johnsen Kabbe og Ole Johnsen
Kabbe.
20 15/11-1914 Ingolf Andreas Nikolaisen Holstad
Anne Margrethe Andersdatter
Arb., Vrk.
hjemmev. Moen
Værket
Sagene
1894
1892
Hollen 1908
Hollen 1906
Arb. Nikolai Mathisen Holstad
Sagarb. Anders Nilsen Sagene
Arb. Nikolai M. Holstad og arb. Jørgen
Andersen Moen.
21 24/12-1914 Karl Isidor Lithell
Anna Oline Halvorsen
Tretøffelfabrik, Hørte i Nes
hjemmev. Heisholtevje
Ørebro, Sverige
Heisholtevje
21/6-1879
27/3-1879
1894 Sverige
1894 Hollen
Garver Karl Gustav Lithell
Garver Ole Halvorsen
Garver O. Halvorsen og Gaardeier P.
Heisholt.
22 23/12-1914 Johan Hjalmar Larsen
Anna Gunhilda Gudmundsdatter
Arbeider, Øigaarden Øigaarden
Skotfos
24/7-1891
20/8-1893
  Gbr. Lars Halvorsen Ødegaarden
Arb. Gudmund Torgrimsen og Mari Torkildsen
Hans Larsen Ødegaarden og Carl Hjalmar
Krogh.
23 27/12-1914 Hans Kristiansen Finkenhagen
Augusta Johanne Johannesen
Sagarbeider, Kaasa
hjemmev. Vrk.
Vrk.
Vrk.
1/1-1892
11/5-1883

Hollen 1897
Arb. Kristian Finkenhagen
Arb. Johannes Hansen
Arb. Rasmus Johnsen Ringsevje og
Beslager Herman Andreas Olsen, Vrk.
No. Vielses - Dag Brudgommens Navn
Brudens Navn
Brudgommens Stilling
og Bopæl

Fødested
Fødested

Fødselsaar Konfirmeret Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
1 16/1-1915 Johan Andreassen
Astrid Gunhilde Bentsdatter
Verksarb., Vesthagen
Værket
Vrk.
Vrk.
1889
1893
Hollen
Hollen
Former Andreas Johnsen
Vognm. Bent Pedersen Stoa
Fædrene.
2 18/4-1915 Knut Gunerius Olsen
Marie Hansd. Gulliksen
Fabrikarb., Notodden
hjemmev. Vrk.
Skafsaa, Mo
Vrk.
1889
1889

Hollen 1904
Verksarb. Herman Olsen
Verksarb. Hans Gulliksen
Hans Gulliksen og Sagarb. Hans Hansen.
0 3/4-1915 i
Skien krk.
Olaf Halvorsen
Gunda Berntine Nilsen
Arbeidsformand, Storhaug
 
Storhaug
Trondhjem
1888
3/1-1894
Hollen
Hitterdal 1908
Gbr. Halvor Aslaksen Storhaug
Løs-sjauer Johan Martin Nilsen, Ingeborg Knutsd.
Johan Martin Nilsen og Peder A. Lindalen.
3 1/5-1915 Karl Bentsen
Anne Marie Olsdatter
Dagarb., Kamperhaug
hjemmev., Odden
Kamperhaug
Odden
5/7-1891
1/8-1893
Hollen
Hollen
Former Bent Nilsen Vrk.
Arb. Ole Halvorsen Odden.
Arb. Ole Halvorsen Odden og Værksarb.
Hans Bentsen. Vesthagen.
4 1/5-1915 Enkem. Klaus Gustav Klausen
Berta Marie Olsdatter(!) Hansd.
Grubearb.
Tjener i Gruben
Kaasa i Helgen
Brunlanes
1877
1892
Skien 1893
Brunlan. 1906
Grubearb. Klaus Olsen Kaasa
Matros Hans Anton Jensen
Anders A. Borgen og Syvert Albert Syverts.
1** 3/5-1915 Julius Severin Andersen
Anna Kirstine Andersdatter
           
5 21/5-1915 Ole Andreas Thomassen Lindgren
Johanne Hansd. Sannes
Smed Haugbakke
hjemmev. Sannes
Haugbakke
Sannes
1891
1887
Hollen
Hollen
Smed Thomas Olsen Lindgren
Gbr. Hans Johannesen Sannes.
Smed Thomas Olsen Lindgren og gbr.
Johannes Hansen Sannes.
6 + 1** 24/5-1915 Sten Stensen
Birte Marie Johannesen
Arb. Kringlefødt
hjemmev. Sandbakken
Heisholtevjen
Værket
1882
1882
Hollen 1895
Hollen 1897
Dagarb. Sten Stensen Heisholtevjen
Former Johannes Johannesen Sandbakken
Former Johannes Johannesen Sandb. og
Arb. Johannes Johannesen Sandbakken.
7

29/5-1915

Halvor Andreas Kristensen
Klara Terese Pedersen
Arb. Sagene
hjemmev. Vrk.
Sagene
Værket
1894
1894
Hollen
Hollen
Sagarb. Kristen Tjøstolsen
Former Peder Larsen
Former Peder Larsen og Sagarb. Ole
Kristensen.
8 26/6-1915 Ole Halvorsen
Hilda Marie Olsen
Sagarb., Heisholtevje
hjemmev., Odden
Kronborg, Vrk.
Sagene
1887
1890
Hollen
Hollen
Arb. Halvor Andreassen Vrk.
Arb. Ole Olsen
Agent Halvor Olsen Lommerud og Former
Anton Edvard Aasmundsen.
9 24/6-1915 Peder Pedersen Heisholt
Thea Marie Nilsdatter
Gbr., Heisholt
hjemmev., Kastet
Næset
Kastet
1871
1874
Hollen
Hollen
Gbr. Peder Olsen
Gbr. Nils Nilsen Kastet
Garver Herman Halvorsen og Kjøbmand
Ole Heisholt.
10 25/7-1915 Stener Stenersen
Anna Alise Hansen
Fabr.arb. Notodden
hjemmev. Vrk.
Hitterdal
Værket
1887
1894
Hitterdal
Hollen
Arb. Stener Halvorsen
Sliberiarb. Hans Gulliksen Vrk.
Arb. Hans Gulliksen og Sagarb. Hans
Hansen Vrk.
11 16/8-1915 Magnus Olsen Tufte
Karoline Torgrimsen Eik
Gbr. Tufte
Tjener Gjedebo
Dakota, Amerika
Eik
1888
1896
Hollen
Hollen
Gbr. Ole Nilsen Tufte
Gbr. Torgrim Olsen Eik
Gbr. Kristen Olsen Tufte og grubearb.
Syvert Syvertsen Tufte.
0 12/8-1915 i
Skien krk.
Stian Thorsen Langeland
Aslaug Klevar
Lærer, Søvedalen
 
Helgen
Saude (Sauherad)
1882
1883
Hollen
Saude
Gbr. Thor Pedersen Langeland
Lærer Halvor A. Klevar
A. Klevar og Lars Klevar.
0 26/8-1915 i
Tromsøe krk.
Jens Andreas Martinsen
Marthe Aleth Sveinungsen Bjerva
Kapt., Frelsesarmeen
Kirkenes(?)
Lenvik
Halsen
1883
1895
Lenvik
 
Martin Pedersen Grønjord
Sveinung Ellefsen Bjerva
 
2** 4/9-1915 Ole Torgrimsen Eik
Jenny Andrea Tinholt
Murer, Eik(?)
Hjemmev, Tinholt.(?)
Strømdal, Gjerpen
Tinholt
1884
1893
1899
1908
Leil. Torgrim Olsen Eik
Gbr. Anders Andersen Tinholt
Fedrene.
12 11/9-1915 Harald Kristian Johannes Mørk

Hilda Andersen
Formermester, Vrk.

hjemmev., Vrk.
Søllerød, Vedbæk, DK

Værket
22/2-1877

1/11-1897


Hollen 1903
Maler Harald Emilius Mørk, Stine Marie
Johannesen.
Skovfogd Johannes Andersen
Værksarb. Aksel Andersen og Skovfogd
Johannes Andersen.
13 18/9-1915 Johan Isaksen Ryseng
Aaste Nilsd. Kabbe
Boge(?), Fossum
hjemmev., Sagene
Fossum, Gjerpen
Sagene
19/1-1892
1888
Ikke konf.
Hollen 1903
Sliperiarb. Isak Johannesen
Arb. Nils Johannesen Kabbe
Arb. Nils Johannesen Kabbe og Former
Ole Kabbe.
14 25/9-1915 Karl Otto Gustavsen
Anna Kathinka Braathen
Fabr.arb., Notodden
Notodden
Kaasene, Vrk.
Kongsberg
15/7-1896
20/9-1891
Hollen
Kongsberg
Beslager Gustav Juliussen Kaasene
Sølvværksarb. Hans Olsen Braathen, Karoline.
Gustav Juliussen Kaasene og Julius
Brynjulfsen Kaasene.
15 3/10-1915 Karl Viktor Johansen
Karen Marie Gundersdatter
Anlegsarb., Vrk.
Ophold hos sin broder
Stockholm
Værket
28/3-1883
30/10-1882

Hollen 1897
Arb. Karl Alfred Johansen
Arb. Gunner Kristoffersen Vrk.
Olaus Gundersen og Johannes Pettersen.
3** 23/10-1915 Olaf Isaksen Værstad
Oline Andreasdatter Holen
Gbr. Værstad
 
Værstad, Helgen
Hundeide, Eid, Sogn og fj.
1887
1887
1902
1902
Gbr. Isak H. Værstad
Kirkesanger og lærer Andreas Holen
Fedrene.
16 30/10-1915 Herman Ingvald Nilsen
Anne Elise Asgjersen
Kjøbmand, Ulefos-Evje
hjemmev. Værket
Hollen
Hollen
1890
26/11-1887
Hollen
Hollen
Arb. Nils Hansen Vrk.
Former Asjer Olsen Vrk.
Lars Larsen Spjold(?) og Martin J. Kabbe.
17 30/10-1915 Gustav Hansen
Anna Gurine Larsen
Arb., Værket
hjemmev., Sannerholt
Værket
Sannerholt
1887
1886
Hollen
Hollen
Arb. Hans Gulliksen Værket
Skomager Lars Andersen
Hans Gulliksen og Hans Hansen, Vrk.
18 6/11-1915 Karl Severin Karlsen
Kirstine Andersen Bjørndalen
Jernbanearb., Skien
Bjørndalen
Verpe i Lunde
Ringsevje
26/12-1888
6/11-1891
Hollen
Hollen
Kanalarb. Karl Johan Svendsen
Jordarb. Anders Sørensen Bjørndalen
Arb. Nils Karlsen og jernbanearb. Severin
Andersen.
0 28/10-1915 i
Skien krk.
Ole Mathiasen
Kirsti Halvorsdatter
Gbr., Sannes
Ullevik
Saude
Hollen
1879
1871
Hollen 1894
Hollen 1886
Gbr. Mathias Olsen
Halvor Torkilsen Ullevig
Th. Gunheim og Karl Kaalstad.
19 13/11-1915 Ole Kristensen Lunde
Inger Olsdatter
Jernbanearb., Lunde
hjemmev. Fæbakke
Brenne
Fæbakke
6/11-1891
1895
Hollen 1906
Hollen 1909
Gbr. Kristen Jensen Lunde
Arb. Ole Peter Andersen Fæbakke
Grubearb. Ole P. Andersen Fæbakke og
Sveiser Nils Pettersen Sund(?)
0 4/11-1915
Skien byfogd
Knut Gregersen Borstad (Hyni)
Anne Bertine Syversdatter
Gbr. Borstad (i Valebø)
hjemmev. Lardal(?)
Hollen
Lardal
12/1-1877
21/3-1881
DELK Gbr. Nils Gregersen og Ingeborg Knutsd.
Gbr. Syvert Berntsen, Hilda Andrine Andersd.
Kjøbmand Helmer Knudsen, Skien og Gbr.
Johan Pedersen, Saude.
0

13/11-1915
Skien byfogd

Halvor Hansen Sannes
Anna Kirstine Halvorsen
Gbr. Sannes
hjemmev. Søndeled
Sannes
Søndeled pr. Risør
25/2-1891
13/6-1891
DELK Gbr. Hans Hansen Sannes
Gbr. Tollef Halvorsen og Inger Halvorsen
Gbr. Johannes Hansen Sannes og Slusev.
Karl Olsen Løveid.
20 30/11-1915 Enkem. Mathias Ottesen Ødegaard
Signe Marte Gunnarsdatter
Tvara
Meieriet
Ødegaarden, V. Toten
Laardal
8/4-1866
9/2-1895
V. Toten1882
Laardal 1908
Gbr. Otto Hansen Ødegaarden
Gbr. Gunnar Olavsen Aaland og Gunild Torgiersd.
Jens N. Ytterbø og S. R. Bjørndal.
21 28/11-1915 Anton Andersen
Gunild Olava Olsdatter
Anleggsarb., Minde i Solum
hjemmev. Danielskaas
Odden
Danielskaas
24/4-1888
22/3-1894
Hollen
Hollen
Skrædder Anders Gundersen Odden
Kanalarb. Ole Johannesen Danielskaas
Johannes Olsen Danielskaas og Øistein
Haatvedt (begge signert).
22 18/12-1915 Nils Larsen
Gunild Aslaksdatter
Reparatør, Sagene
Arb. hos andre
Sagene
Kornkaasa
17/4-1895
17/3-1890
Hollen
Hollen
Sagarb. Lars Olsen
Arb. Aslak Nilsen
Bernhardt Johnsen Heisholt og Kristen
Rue, Heisholt.
23 28/12-1915 Marius Ingvar Martinsen Ruud
Karen Andersd. Syvertsen
Mekaniker, Notodden
Verket
Uranienborg, Kristiania
Verket
28/2-1892
2/3-1894
Vaalerengen
Hollen
Ølkjører Martin Ruud og Julie Willumsen.
Sliberiarb. Vilhelm Severinsen
Hans Finkenhagen og Severin Torstensen.
24 28/12-1915 Georg Olsen Berge
Aagot Charlotte Alfredsdatter
Grubearbeider, Febakke
hjemmev. Verket
Omdal(?)
Verket
5/1-1893
Nov. 1896
Hollen
Hollen
Verksarb. Ole Torjusen Berge
Verksarb. (kirketj.) Alfred Ingebretsen
Alfred Ingebretsen og Grubearb. Andreas
Berge.
25 30/12-1915 Lars Pedersen Gunnerud
Marie Andersen Lindalen
Graastensmurer, Ulefos
hjemmev.
Gunnerud
Lindalen
27/3-1888
24/12-1891
Hollen
Hollen
Gbr. Peder Johnsen Gunnerud
Snedker Anders Pedersen Lindalen
John P. Gunnerud og Kr. Kr. Ajer.
No. Vielses - Dag Brudgommens Navn
Brudens Navn
Brudgommens Stilling
og Bopæl

Fødested
Fødested

Fødselsaar Konfirmeret Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
1 18/3-1916 Enkem. Ole Olsen Grini
Hanna Severine Nirisdatter
Dagarb. Helgeroen
Tjenestep. Helgeroen
Landsmarken, Lunde
Lunde
15/2-1866
18/10-1888
Lunde
 
Gbr. Ole Johnsen Grini og Ingeborg Abrahamsd.
Kanalarb. Niri Haraldsen og Mari Johnsd.
Smed Thomas Olsen Lindgren og Smed
Ole Thomassen Lindgren.
0 16/3-1916
Skien byfogd
Kristian Hovaldsen Sletteberg

Helga Johannesen Brenne
Anleggsarb., Valebø

hjemmev.
Morka i Gjerstad

Oterholt i Gjerpen
31/1-1886

20/7-1897
Utmeldt Pladsmand Hovar Aavaldsen Sletteberg og
Gurine Christensd.
Gbr. Johannes Andersen Brenne og
Anne Andersd.
Anlegsarb. Karl Berg, Kristiania og Thor
Strand, Treungen (Nissedal).
2 21/4-1916 Andreas Juliussen
Aasta Mathilde Kirstine Hansd.
Mekaniker, Kaasene
hjemmev. Høydalen, Kileb.
Kaasene, Vrk.
Høidalen, Kilebygda
1890
1898
Hollen
Hollen
Fhv. smed Julius Brynjulfsen
Sliperiarb. Hans Taraldsen Kaasene
Hans Taraldsen og Gustav Julisuuen
Kaasene.
3 16/4-1916 Kristian Eriksen
Karethe Larsdatter
Tomtearb.,
hjemmev. Sannerholt
Bøle, Gjerpen
Sannerholt
3/7-1891
1887
Kragerø 1906
Hollen
Hugger Erik Nilsen og Bodil Knudsd.
Skomager Lars Andersen Sannerholt
Arb. Gustav Hansen Sannerholt og
Sagarb. Aslak Larsen.
4 16/4-1916 Karl Hjalmar Krogh
Hilda Kristine Larsen
Grubearb., Vesthagen
Sannerholt
Skien
Sannerholt
27/3-1890
1894

Hollen
Snedker Karl Kristinius Krogh og pige Jacobine
Martine Johnsd.
Skomager Lars Andersen Sannerholt
Grubearb. Hans Larsen Ødegaarden og
Grubearb. Theodor Sivertsen Ødeg.
5 24/4-1916 Jon Olufsen Hadeland
Hulda Laurine Johannesen Næsmark
Mekaniker, Vrk.
hjemmev. Vrk.
 
Thin prestegjeld
Skafsaa, Mo prestegjeld
 
12/3-1890
1891
 
Sandsvær
Hollen 1906
 
Gbr. Oluf Olsen og Gro Kittilsdatter
Verksarb. Johannes Johannesen Næsmark
 
Former Hans Kristensen, Vesthagen og
Grubearb. Halvor Halvorsen Skottet,
Helgeroen.
6 30/4-1916 Hans Torbjørnsen Skorva (DELK)
Enke Anne Marie Johnsen Foss
Anleggsarb., Vrangfos
Vrangfos
Ljaadal, Gjerstad
Vrangfos
1886
25/5-1890
Risør
Hollen
Gbr. Torbjørn Hansen Ljaadal og Gunvor Hansen
Slusevogter Kristian Johnsen Vrangfos
Slusev. Kristian Vrangfos og ditto John
Johnsen Vrangfos.
7 31/5-1916 Karl Jensen Herregaarden
Hulda Kristine Karlsd. Lindkvist
Jordarb., Herregaarden
Søvedalen (Dalen)
Herregaarden
Sannikedal (Sannidal)
1889
16/1-1890
Hollen
?
Gbr. Jens Jacobsen Herregaarden
Arb. Karl Lindkvist
Sveitser Nils Nilsen Holla og Arb. Ole
Olsen Grini.
8 17/6-1916 Martin Johannesen Kabbe
Mathilde Lovise Asgjerdsen
Snedker, Vrk.
hjemmev. Vrk.
Verket
Verket
16/9-1889
4/10-1882
Hollen
Hollen
Former Johannes Olsen Kabbe
Former Asjer Olsen Vrk.
Former Edvard Kabbe og Kjøbm. Ingvald
Nilsen.
9 24/6-1916 John Pedersen
Berta Jakobsd. Pettersen
Former, Vrk.
Tjener, Vrk.
Verket
Verket
17/1-1875
25/9-1881
Hollen
Hollen
Former Peder Johnsen
Former Jakob Petter Gundersen
Former Ole Pedersen og Former Jørgen
Aasmundsen.
0** 26/6-1916 i
Skien
Ole Gundersen Solberg
Marie Halvorsdatter (Halvorsen)
Gbr., Solberg
Tjenestep., Hollen
Hollen
Skien
1877
1881
Hollen 1892
Metodist
Forpagter Gunder Sigurdsen Jøntvedt
Møller Halvor Halvorsen
Fløter Søren Gundersen og Sliberiarb. Theodor
Kristoffersen.
10 1/7-1916 Rudolf Anker Fagerberg
Karen Olette Edvardsd.
Møbelsnedker
hjemmev.
Ulefos gaard
 
1893
16/6-1895
Hollen 1907
Hollen 1909
Snedker Aron Johannesen Fagerborg
Gbr. Edvard Johannesen Skoe
Anlegsarb. Jørgen Johannesen Striken og
Beslagsmed Karl Knudsen, Dagsrud.
11 15/7-1916 Alfred Johnsen
Olga Nikoline Karlsdatter
Gbr. pr. Kaalstad
hjemmev. Romnes
Kaalstad
Romnes
1887
1896
Hollen
Hollen
Gbr. John Arvesen Kaalstad
Gbr. Karl Olsen Romnes
John A. Kaalstad og Bertinus Haugerud.
12 30/7-1916 Andreas Edvardsen
Anne Marie Gundersdatter
Grubearb., Haugen u. Tufte
hjemmev. Storhaug
Høidalen, Kilebygda, Solum
Storhaug
6/10-1888
1888
Hollen
Hollen
Husm. Edvard Knutsen Høidalen
Gbr. Gunder Isaksen Storhaug
Arb. Edvard Knudsen Haugen og arb. Isak
Gunnulfsen.
0 18/8-1916
Skien byfogd
Gustav Nikolaus Skiold
Karoline Johannesen Aks
Anlegsarb., Hjuksebø
hjemmev.
"Gisleborg"(?), Sverige
Mælum, Solum prgj.
25/10-1887
22/12-1874
Hun utmeldt Stenarb. Lars Larsen Skiold og Anna Skoe(?).
Leil. Johan Alfred Johannesen Aks og Maren
Severine Svendsdatter.
Anlegsarb. Karl Olaf Lindgren, Hjuksebø og
Grubearb. Johan Johannesen Aks.
13 21/8-1916 Fredrik Vilhelm Valle
Jonni Hansine Johnsen
Tandlege, Hollen Presteg.
Selveier, Tvara
Nesne prgj.
Tvara, Hollen
1886
10/2-1892
Nesne
Hollen
Sogneprest Anton Valle
Handelsm. Johan Johnsen (Tvara?)
Kemner Eivind Eriksen og Sakfører W. W.
Valle, Odnes.
14 2/9-1916 Hans Torvald Olsen Odden
Anna Karethe Pedersen
Skrædder, Odden
hjemmev. Verket
Odden
Verket
1892
1890
Hollen
Hollen
Flaatemand Ole Hansen Odden
Former Peder Larsen Verket
Peder Larsen Vrk. og Sagarb. Halvor
Kristensen Sagene.
0 7/9-1916 i
Kristiansund
Kemner Eivind Hilmar Eriksen
Gudrun Johanne Johnsen
Kemner, Gjørz
hjemmev.
Horten
Hollen
1882
1890
Horten
Hollen
Kopist Edvard Julius Eriksen
Lendsmanden Johan Johnsen
Kjøbm. Ole Klevenberg, Giørz og Arne
Haugom.
15 30/9-1916 Knut Tjøstolsen
Marta Nikoline Andreasdatter
Bygmester, Skien
hjemmev. Tufte
Drangedal
Tufte
13/2-1889
1889
  Gbr. Kjøstel Haraldsen Strandskogen
Gbr. Andreas Nilsen Tufte
Gbr. Andreas Nilsen Tufte og Gbr. Magnus
Olsen Tufte.
0 2/10-1916 i
Bragernes krk.
Nils Nilsen
Konstanse Kristensen Tufte
Handelsbestyrer, Lier
hjemmev. Tufte
Lier
Tufte
1889
1895
Bragernes
Hollen
Snedker Gustav Nilsen, Karen Dorthea Pedersd.
Gbr. Kristen K. Tufte
Formand Gustav Nilsen og Fuldmegtig Per
Nilsen.
16 14/10-1916 Sigvart Andreas Olsen
Signe Henriette Olsdatter
Gbr. Melteig
hos svogeren, Fehn
Melteig
Aamdal Vrk.
1892
1890
Hollen
Hollen
Gbr. Ole Andersen Melteig
Materialforv. Ole Torkildsen Dalen
Agronom John Haatvedt og Øystein
Evensen.
17 27/10-1916 Oskar Adolf Andreassen
Ingerid Terese Evensdatter
Fabrikarb.,
hjemmev. Vrk.
Aamdal Vrk.
Verket
1892
7/5-1895
Hollen
Hollen
Verksarb. Andreas Balstadøren og Hanna
Hansd. Heggen.
Snedker Even Jespersen.
Even Jespersen og Sliberiarb. Ole
Tjøstolsen.
18 18/11-1916 Aksel Andersen
Hilda Marie Jørgensd. Hansen
Beslagsmed, Helgeroen
Aasland
Verket
Danielskaas
15/10-1880
20/4-1887
Hollen
Hollen
Skovfogd Johannes Andersen
Fuldmegtig Jørgen Hansen Aasland
Fuldm. J. Hansen Aasland og Handelsf.
Hans Hansen Aasland.
19 26/11-1916 Lars Nordgren Svarstad
Ingeborg Iversen
Elektriker, Notodden
hjemmev. Heisholt
Nes, Romerike
Heisholt
10/12-1895
1890

Hollen
Jernbanetelegrafist Oluf Aleksander Svarstad
Gbr. Iver Torgrimsen Heisholt.
Gbr. Iver Torgrimsen Heisholt og Arb. John
Iversen Heisholt.
20 9/12-1916 Albert Andreassen
Dagny Hansen
Jernarb., Ulefos
hjemmev. Vrk.
Vrk.
Vrk.
1893
1898
Hollen
Hollen
Former Andreas Johnsen Vrk.
Former Andreas Hansen Vrk.
Fedrene.
21 28/12-1916 Magnus Halvorsen
Olga Martine Holstad
Bygningssnedker, Eidangr
hjemmev. Berget
Namløs
Berget
1896
24/8-1892
Hollen
Hollen
Gbr. Halvor Halvorsen Namløs
Sliberiarb. Nikolai Martiniusen Holstad
Sliberiarb. Nikolai M. Holstad og Former
Andreas Hansen, Ulefos Vrk.
22 30/12-1916 Ole Karlsen Haugen
Anna Johnsen
Beslagsmed, Haugen
hjemmev. Sagene
Haugen, Vrk.
Sagene
1890
1891
Hollen
Hollen
Beslagsmed Karl Johannesen Haugen
Sagarb. John Sørensen, Sagene
Sliberiarb. Andreas Kristensen og Beslager
Johannes Karlsen Haugen.
No. Vielses - Dag Brudgommens Navn
Brudens Navn
Brudgommens Stilling
og Bopæl

Fødested
Fødested

Fødselsaar Konfirmeret Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
1 1/1-1917 Andreas Olsen Berge
Asborg Edvine Alfredsdatter
Grubearb., Huset i Helgen
hjemmev. Verket
Aamdal Vrk., Skafsaa i Mo
Ulefos Værk
29/3-1897
1898
Hollen
Hollen
Grubearb. Ole Torjusen Berge
Former, Graver, Alfred Ingebrigtsen
Alfred Ingebrigtsen og Grubearb. Georg
Berge.
2 2/1-1917 Otto Gunerius Olavsen
Inger Marie Hansen
Anlegsarb., Odden
hjemmev. Odden
Askim
Perskaas
12/9-1872
26/12-1876
Hurum
Hollen
Gbr. Olai Hansen og Cicilie Henriksd.
Arb. Hans Olsen og Kirsti Kristensd.
Graastensmurer Johan Larsen og ditto
Albert Larsen.
3 27/1-1917 Hans Kristian Saamundsen
Anna Hansdatter Sagene
Tømmermand, Ryfylket
Sagene
Langjordet
Sagene
1891
1892
Hollen
Hollen
Gbr. Saamund Nilsen Langjordet
Arb. Hans Andreassen Sagene
Gbr. Saamund Nilsen og Peder
Tronsen Sagene.
4 21/1-1917 Hans Marius Antonsen Brandt

Gudrun Karette Gustavsen
Mekaniker, Skien

Tjener, Kaasene
Skien

Kaasene, Vrk.
26/2-1876

1898
Skien

Hollen
Skriver Anton Karinius Brandt og Anne Marie
Knudsen.
Verksarb. Gustav Bernhardt Juliussen
Beslagsmed Gustav Juliussen og ditto Ole
Juliussen Ekornrød.
5 18/3-1917 Torleif Artur Antonsen
Olga Margrethe Vetlsesdatter
Elektriker, Skien
Heisholt
Skien
Kaasene, Vrk.
18/8-1917
1895
Skien
Hollen
Sagmester Anton Andersen.
Gbr. Vetle Olsen Heisholt.
Gbr. Vetle Olsen Heisholt og Hans H.
Aasland.
1** 9/4-1917 Jon Olsen Haukvik
Anne Olsd. Anundskaas
Handelsbest, Notodden
Hjemmev., Hitterdal
Saude (Sauherad)
Hitterdal (Heddal)
1895
1897
  Gbr. Ole Hansen Haukvik
Flaatem. Ole Rollefsen
Brudgommens far og Handelsbest. H. Haukvik.
6 Ny Hånd-
skrift!
10/6-1917 Erling Skogvold
Konstanse Pedersen
Mekanisk arb.,
Rjukan
Vaalerengen, Kristiania
Sannerholt
1897
1898
1912 Vaalerenga
1912 Hollen
Mekaniker Karl Skogvold
Sagarb. Theodor Pedersen, Vrk.
Theodor Pedersen Vrk. og Karl
Andreassen.
7 19/5-1917 Bent Bentsen
Gustava Andreassen
Dagarb.
Verket
Ulefos
Ulefos
1895
1895
1909 Hollen
1910 Hollen
Vognmand Bent Pedersen
Dagarb. Andreas Johnsen
Andreas Johnsen og Johan Bentsen.
8 26/5-1917 Hans Kristian Trondsen
Astrid Konstanse Trondsen
Beslagsmed
Verket
Verket
Hammerstad
1892
1897
1906 Hollen
1911 Hollen
Arbeidsformand Trond Hansen
Gbr. Trond Pedersen
Tron Hansen og Tron P. Hammerstad.
9 24/6-1917 Andreas Halvorsen
Asborg Johnsen
Gbr. Namløs
Hjemmev. Kaasa
Namløs
Verket
1890
1895
1904 Hollen
1910 Hollen
Gbr. Halvor Halvorsen
Former John Isaksen Gruben
John Isaksen Gruben og John Haatvedt.
0 20/6-1917
Gjerpen sorens
Enkem. Lars Halvorsen Ugge
Fraskilt Jørgine Olette Juul f.Jørgens.
Gbr., Lunde
 
Lunde
Jøntvedt
1884
1882
Dissentere Gbr. Halvor Halvorsen
Gbr. Jørgen Jørgensen Jøntvedt
Knut Midtbø og Peder Nilsen Vibeto.
10 7/7-1917 Einar Hjalmar Thorvaldsen


Thora Olsen Gruben
Snekker, Vestre Aker

Før i en strykeforr., Xania.
Nu hos sin fosterfar i Grbn.
Rød, Vestre Aker


1894


1892
1908 Ø. Bærum


1906 Hollen
Melkekjører Thorvald Johansen

Smed Ole Einarsen Haugen
Fosterfar: Isak Isaksen Gruben
John Isaksen Gruben og Isak I. Gruben.
2** 22/7-1917 Sander Stockfleth Samuelsen

Karen Gunhilde Isaksen Værstad
Diakon, Trømsø

Hjemmev., Værstad
Kolvereid

Helgen
16/11-1883

31/5-1882
Kolvereid 1899

Helgen 1896
Sagmest. Samuel Konrad Jakobs. Ledsaak,
Namsos.
Gbr. Isak Halvorsen Værstad, Helgen
Diakon Nikolai Bretvik, Ulefos og Brudens far.
0 i Skien krk. 10/9-1916(!) Knut Gustav Kjetilsen Doverdock
Mari Sveinsdatter
Anlegsarb., Hollen
Tjenestep., Hollen
Mo
Vinje
1887
1884
1901 Seljord
1897 Vinje
Arb. Kjetil Guttormsen
Arb. Svein Thorsen
Karl Hjalmar Krogh og John Halvorsen, fra
Hollen.
11 21/7-1917 Johannes Sørensen
Ingeborg Halvorsd. Namløs
Maler, Kragerø
hjemmev. Namløs
Kragerø
Namløs
1891
1892

1906 Hollen
Vognmand Søren Olsen
Gbr. Halvor Halvorsen
Gbr. Halvor Halvorsen og Andreas Halv.,
begge Namløs.
12 29/7-1917 Johan Aron Lindquist
Gudrun Sørensen
Handelsbetjent, Ulefos
Fv. Sydame, Ulefos bruk
Sannikedal (Sannidal)
Ulefos bruk
19/7-1892
15/2-1895
Mælum 1906
Hollen 1909
Arb. i papirfabr. Johannes Jonassen Lindquist
Arb. Søren Christensen
Arb. Søren Christensen Ulefos bruk og
Handelsbestyrer T. J. Wale, Ulefos
forbruksforening.
13 7/8-1917 Fredrik Louis Haider
Gudrun Hirsch
 
Ingeniør, Sigdal
Fv. Lærerinde,
Nu hjemmev., Hollen Prgrd.
Helmond, Holland
Stods prestegaard pr.
Steinkjær
22/2-1875
24/10-1891
 
Holland
Kragerø 1907
 
Kemiker Friederich Haider og hustru Maria
Louisa Ramaer.
Provst Lars Robert Hirsch og h. Stine Colban Aas.
J. Oolgaardt, bankier i Haartem og Th.
Hirsch, ing, i Kristiania.
0 25/8-1917 i
Skien krk.
Eivind Møller (mors slektsnavn)

Annie Seeberg
Brukseier, Ingalsrud i Bro,
Bohuslen
hjemmev. Solbakken
Jacobs menighet, X-ania.

Solbakken, Hollen
1/10-1893

30/3-1893

Uddevalla 1915

Hollen

Garvermester Claus Christian Olsen

Kontorchef Tom Seeberg

Jon Hallgren, Sverige og Eskil Andersson,
forretningsmand, Sverige.
14 9/9-1917 Karl Severin Finkenhagen
Ragna Karete Moen
Sagbrugsarb., Ulefos
hjemmev., Delevje
Verket (Ulefos)
Moen under prestegaarden
20/8-1890
16/4-1895
Hollen 1904
Hollen 1909
Arb. Kristian Finkenhagen
Gbr. Rasmus Olsen Delevje
Sagarb. Ole Halvorsen Kronborg og Anders
Johnsen, Former.
15 9/9-1917 Rasmus Rasmussen Lunde
Anne Kittilsd. Vigflot
Gaardsarb., Vrangfos
hjemmev. Kviteseid
Lunde
Kviteseid
1/11-1888
14/12-1894
Hollen 1903
Kviteseid 1910
Kanalarb. Rasmus Rasmussen Lunde, Vrangfos
Skomaker Kittil Knudsen Vigflot
Ole Edvardsen Løvbugten, murer i Lunde og
Tarald Gundersen gaardsarb. Moen i Lunde.
16 15/9-1917 Olaf Marentius Pedersen
Anne Marie Olsd. Lindalen
Fv. sjømand nu Sagarb.,
Ulefos.
Hedrum
Lindalen, Ulefos
24/7-1892
25/6-1895

Hollen 1909
Sagarb. Petter Olaf Pedersen
Sagbr. arb.Ole Peder Lindalen
Sagarb. Ole Pedersen Lindalen og
Sliberiarb. Nils Bentsen Kamperhaug.
0 26/6-1916(!)
Skien krk.
Ole Gundersen Solberg
Anna Marie Halvorsen
Leil., Solberg, Valebø
 
Hollen  |: Søskenbarn :|
Skien
13/4-1877
3/5-1881
Hollen 1892
Skien 1896
Forpagter Gunder Sigurdsen
Møller Halvor Halvorsen
Søren Gundersen Venstøp, Gjerpen og
Theodor Kristoffersen, Skien.
17 20/10-1917 Nils Karlsen Lindgren
Anne Kirstine Olsen
Smed, Haugbakken
hjemmev. Bergset
Haugbakken
Teksle
9/5-1881
12/3-1887
Hollen 1895
Hollen 1901
Smed Karl Johnsen Lindgren
Sliperiarb. Ole Pedersen Bergset
Ole P. Bergset og smed John Karlsen Lindg.
18 24/10-1917 paa
Prestekontoret
Ole Olsen Skjervik
Tone Gurine Gjermundsd. Raumyr
Arb. Foslund Mølle, Bø
hjemmev. Raumyr, Bø
Skjervik i Helgen
Skarkevju, Seljord
30/3-1895
25/3-1898
Hollen 1909
Bø 1910
Jordbruksarb. Ole Gundersen
Uk. Gjermund Olsen Myran
Arb. Halvor Johnsen Odden og dagarb.
Johannes Olsen Skjervik.
19 10/11-1917 Erling Trygve Bruun
Valborg Sigfrid Andersen
Handelsreisende, Skien
hjemmev., Ulefos
Skien
Verket
3/3-1892
15/2-1892
Skien 1907
Hollen 1908
Elektrotekniker Jørgen Bruun
Skovfogd Johannes Andersen
Skovfogd Johnnes Andersen og Bokhandler
Erling Andersen, Rjukan.
20 8/12-1917 Peder Olsen
Martha Emilie Evensdatter
Dagarbeider, Notodden
Verket
Ulefos
Verket
1892
1892
Hollen 1907
Hollen 1907
Kusk Ole Gunnuldsen
Snedker Even Jespersen
Karl Bakstad og Peder Stoe.
0 15/12-1917 i
Lunde krk.
John Andreassen
Anne Louise Johnsen
Haatvedt
Verket
Verket
Verket
1884
1886
Hollen 1899
Hollen 1901
Former Mikkel Andreas Johnsen
Smed Nils Johnsen
Herman Hansen og Nils Johnsen.
0 18/12-1917 i
Lunde krk.
Halvor Jensen Lauvaasen
Emma Theodora Næss
Arbeider, Lunde
 
Drangedal
Hollen
1891
1893
Lunde 1906
Hollen 1908
Gbr. Jens Halvorsen
Bagersvend Torvald Bernhard Næss
Jens Halvorsen Bjerva og Knud Jensen
Bjerva.
0 23/12-1917 i
Lunde krk.
Torvald Gotfred Olsen
Alma Elise Pedersen
Handelsbetjent, Skien
 
Skaatø
Hollen
1894
1896
Gjerpen 1907
Hollen
Dampskibsmaskinist Martinius Olsen
Tomtearb. Theodor Pedersen
Theodor Pedersen og Severin Gundersen.
3** 27/12-1917 Torstein Torsteinsen Heldal
Kirsti Pauline Omtvedt
Folkeskolelærer,
Heisholt
Bø pr.gj.
Hjelset
1884
1890
Bø 1898
Hollen 1904
Gbr. Torstein T. Heldal
Gbr. Anders O. Omtvedt
Gbr. Olaf Omtvedt og Halvor Leikvang, Nes.
No. Vielses - Dag Brudgommens Navn
Brudens Navn
Brudgommens Stilling
og Bopæl

Fødested
Fødested

Fødselsaar Konfirmeret Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
1 1/1-1918 Enkem. Karl Jensen Herregaarden
Karen Andersdatter Moen
Jordbrugsarb., Herregaard.
Hjemmev. Moen
Herregaarden
Sagene
1889
1890
Hollen 1904
Hollen 1904
Tømmermand Jens Jacobsen
Gbr. Anders Nilsen
Jørgen Andersen Moen og Ingolf
Nikolaisen Holstad.
2 Ny håndskr. 5/1-1918 Anders Johnsen
Aasta Kristine Johnsen
Former, Verket
hjemmev., Vrangfos
Fæhn
Vrangfos
1888
1896
Holla 1903
Holla 1911
Former John Isaksen
Slusevogter Kristian Johnsen
Fedrene.
3 23/2-1918 Anders Hansen
Gunda Bentsen
Former, Verket
Hjemmev., Vrk.
Vrk.
Vrk.
1893
1894
Holla 1907
Holla 1908
Former Hans Andersen
Verksarb. Bent Nilsen
Former Magnus Johannesen og Verksarb.
Karl Bentsen.
4 3/3-1918 Severin Bertinius Andersen
Ingeborg Karoline Pedersd. Fen
Jordarb., Bjørndalen
Tjener, Værstad
Fen
Fen
1888
1895
Holla 1902
Holla 1909
Sagarb. Anders Sørensen
Husm. Peder Andersen
Grubearb. Halvor Andersen Løvli, Fehn og
Skogarb. Hans Pedersen Fehn.
5 3/3-1918 Knut Hansen Deilhoug
Anna Kirstine Halvorsd.
Skogarb., Landsmarken
Tjener, Hollasæter
Drangedal
Lunde (pr.gj.)
1897
1899
Lunde 1912
Holla 1914
Leil. Hans Deilhoug
Leil. Halvor Hollasæter
Gbr. Georg Stensrud og gbr. Lars
Hollasæter.
6 16/3-1918 Lauritz Olsen
Lina Nordlund
Grubearb., Febakke
Tjener, Dalen
Skafsaa
Jevnaker
1890
1889
Skafsaa 1905
Lunner 1903
Verksarb. Ole Engebretsen
Murer John Nordlund
Grubearb. Knut Halvorsen og ditto Einar
Larsen.
7 6/4-1918 Paul Manfred Smedfjeld
Sofie Andersen
Mineralvandfabrikant,
Tvedestrand
Tvedestrand
Ulefos
1892
1889

Holla 1904
Brusfabrikant Jens Smedfjeld
Kusk Svend Andersen
Brudens far og maler Robert Lund.
0 24/4-1918 Jens Bentsen Brenne
Ingerid Kristiansd. Haatveit
Gbr. Brenne
Tjener, Brenne
Brenne i Valebø
Hjartdal
10/12-1893
20/6-1888
DELK Gbr. Bent Jensen Brenne
Gbr. Kristian Sørensen
Gbr. J. Haatveit og Agronom Ø. Sætten.
0 14/5-1918 Gunnar Gunnarsen Graver
Maren Kirstine Vale
Gbr., Graver
hjemmev. Brenne
Brenne
Vale
20/8-1893
19/6-1890
DELK Gbr. Gunnar K. Graver
Gbr. Kittil Mathisen
H. Aarhus og Jonas Aarhus.
8 18/5-1918 Magnus Jakobsen
Ingeborg Gundersen
Lagerarb., Kristiania
Tjener, Verket
Fana
Holla
1889
1894

Holla 1908
Spinderimekler Jakob Bedal(?)
Verksarb. Karl Odin Gundersen
Lauritz og M. Gundheim.
9 19/5-1918 Harald Ingvald Olsen Teksle
Anne Knutsd. Rydland
Jordarb., Teksle
Budeie, Holla gaard
Holla
Fyresdal
1897
1893
Holla 1911
Fyresdal 1908
Husm. Ole Hansen Teksle
Skogarb. Knut Tallefsen Rydland
Karl Herregaarden og Kristoffer Ajer.
10 9/6-1918 Johannes Kabbe
Edle Hansen
Elektriker, Notodden
Hjemmev., Helgeroa
Holla
Holla
1892
1894
Holla 1906
Holla 1910
Former Johannes Kabbe
Slusemester Jørgen Hansen
Hans Aasland og Aksel Andersen.
11 11/6-1918 Karl Henry Bolstad
Asta Halvorsen Haugen
Grubearb., Namløs
Tjener Lårdal
Mo pr.gj.
Lårdal
1894
1891
Holla 1908
Eidsborg 1906
Verksarb. Andreas Olsen
Gbr. Halvor Hansen Haugen
Torjus O. Berge og Alfred Boklund.
12 28/6-1918 Ture Fredrik Holm
Enke Anette Karoline Kiønig
Kunstmaler, Tufte
 
Stockholm
Bodø
28/4-1890
15/2-1876

Bodø 1891
Fabrikarb. Carl Holm
Forstmester Vilhelm Kiønig
Hans Fæhn jr. og Eugen Strøm.
Hennes avd. mann: Chef Hans Andersen(?).
13 28/7-1918 Herman Johan Hansen
Alma Julianne Olsen
Former, Vrk.
Tjener, Ulefos
Holla
Mo pr. gj.
1893
1894
Holla 1907
Holla 1908
Former Hans Odin Andreassen
Grubearb. Olav Aamundsen Kroslien (Kraslien?)
Hans O. Andreassen og Johannes Hansen.
14 21/9-1918 Ingolf Martin Hansen Solvold
Anna Josefine Tronsen
Grubearb., Vesthagen
Hjemmev. Vrk.
Holla
Holla
1896
1897
Holla 1910
Holla 1911
Snekker Hans Olsen Solvold
Former Tron Halvorsen
Fædrene.
15 5/10-1918 Karl Gunerius Knutsen
Ingeborg Hansen Bærland
Agronom, Porsgrund
Hjemmev., Bakken i Holla
Barbu
Holla
1893
1894
Holla 1907
Holla 1909
Maler Gunnar Knutsen
Ovnsarbeider Hans Hansen Bærland
Ingebret Bærland og hennes far.
16 6/10-1918 Hans Karlsen
Mari Sørensdatter Hegna
Styrmand, Ulefos
Dampsk. kokke, Flaabygd
Holla
Lunde
1887
1893
Holla 1901
Holla 1907
Arb. Karl Hansen
Leil. Søren Olavsen
Hans Thomassen og Robert Lund.
17 22/12-1918 Halvor Olaus Johannesen
Mari Torine Amundsd. Tyri
Anlegsarb., Ulefos
Tjener, Landsmarka
Holla
Drangedal
1892
1891
Holla 1906
Lunde 1906
Verksarb. Johannes Hansen
Arb. Amund Paulsen
Johannes Johannesen, Rjukan og Peder
Løvbugten.
18 28/12-1918 Halvor Olsen Fehn
Elise Eie
Bokholder, Skien
Hjemmev., Eie
Holla
Holla
1885
1888
Holla 1899
Holla 1902
Gbr. Ole Tollefsen Fæhn
Gbr. Halvor Eie
Lensmand Fæhn og L. Fæhn.
19 28/12-1918 Hans Bertinius Torsberg
Ida Anneth Trondsen
Grubearb., Holla
Tjener, Ulefos
Holla
Holla
1894
1891
Holla 1910
Holla 1906
Grubearb. Kristen Torsberg
Murer Trond Pettersen
Kristen Torsberg og Hans Ringsevje.
20 28/12-1918 Olav Olsen Melteig
Magda Helene Larsen
Gbr. Melteig
Hjemmev., Ulefos
Holla
Holla
1889
1897
Holla 1904
Holla 1912
Ole A. Melteig
Ekspeditør Severin Larsen
John Haatvedt og Øystein Haatvedt.
21 28/12-1918 Peder Andreas Larsen
Gudrun Svendsen
Snekker, Gjerpen
Tjener, Holla
Gjerpen
Holla
1893
1899
Gjerpen 1898
Holla 1913
Arb. Lars Pedersen
Verksarb. Even Svendsen
Gunnar Myra og Jørgen Pettersen.
No. Vielses - Dag Brudgommens Navn
Brudens Navn
Brudgommens Stilling
og Bopæl

Fødested
Fødested

Fødselsaar Konfirmeret Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
1 2/1-1919 Enkemann Gunnar Johannesen
Elise Lofthus
Selveier, Lofthus
hjemmev., Lofthus
Holla
Hjartdal
1886
1895
Holla 1901
Holla 1910
Arb. Johannes Hansen
Gbr. Svend Haraldsem
Olav og Hans Haraldsen.
2 4/1-1919 Halvor Herregaarden
Anne Marie Romnes
Tømmermand, Herreg.
Hjemmev. Romnes
Holla
Holla
1892
1894
Holla 1906
Holla 1909
Tømmerm. Jens Herregaarden
Gbr. Karl Romnes
Fedrene.
3 1/2-1919 Hans Martiniusen Røibæk
Hilda Halvorsd. Hollasæter
Skogsarb. Røibæk
Enepike, Hollasæter
Brennebu
Lunde pr.gj.

1889
1897

Holla 1903
Holla 1911
Leil. Martinius Larsen
Leil. Halvor Hollasæter
Leil. Johannes Brennebu og lærer O. Hvalen.
4 15/2-1919 Alfred Karlsen Boklund
Nora Karette Gundersen Granheim
Grubearb, Fen
Tjenestep. Granheim
Mo pr.gj.
Holla
1895
1896
Holla 1909
Holla 1910
Grubearb. Karl Boklund
ditto Gunnar Nilsen
Grubearb. Johan Granheim og enke Mari
Nilsen Granheim.
5 22/2-1919 Johannes Olsen Lommerud
Gudrun Berthea Bentsen
Bygningssnekker, Lommer.
Husbestyrinde, Holla
Holla
Holla
1893
1897
Holla 1908
Holla 1911
Snekker Ole Lommerud
Vognm. Bent Stoa
Vognm. Joh. Bentsen og Arb. Kr. Herregaard.
6 13/3-1919 Ole Halvorsen Odden
Fraskilt Margit Larsd. Gurstad f. Årås
Gbr. Nes
Gbr. Nes
Sauherad
Sauherad
1884
1882
Holla 1899
Sauh. 1898
Gbr. Halvor Vik
Gbr. Lars Aaraas
Gbr. Halvor Haugen og Arb. Peder Østensen
Ødegaarden.
Ektesk. med Ole T. Gurstad ophævet 6/2-19.
7 14/3-1919 Martin Olsen Hommane
Astrid Pedersen
Grubearb. Fen
Dampskibspige, Skien
Mo pr.gj.
Esbjerg i Danmark
1898
1899
Holla 1913
Skien 1914
Verksarb. Olav Hommane
Murer Hans Pedersen.
Arb. Einar Odden og Mari Carlsen.
Mødrenes samtykke.
8 26/3-1919 Jens Johannesen
Sigrid Amalie Jakobsen
Tekniker, Høyanger
Konordame, Rjukan
Holla
Kristiania
1893
1901
Holla 1908
Rjukan 1916
Dampskipsfører Johannes Kristensen
Kjørekarl Lars Jakobsen
Fædrene.
0 11/4-1919 Sorenskr., Gjrp. Andreas Steensen Baksaas
Lotte Egeland
Bygningsmekler
Hjemmev. i Tinn
Lunde pr.gj.
Tinn pr.gj.
1897
1896
  Gbr. Steen Tollefsen Baksaas
Gbr. Svend Egeland
Emil Andersen og Kristian Beckstrøm.
9 15/4-1919 Thor Hansen
Enke Margit Kilen
Sagarb. Ulefos
Husbestyrinde, Ulefos
Holla
Hovin
1890
1888
Holla 1904
Hovin 1903
Arb. Hans Olsen
Gbr. Gunleik Gunleiksen
Hans Olsen og Aaste Gundersen, Ulefos.
Brudens 1ste mand død 13/12-1915.
10 17/4-1919 Thor Hobæk
Kari Johannesen
Bygningssnekker, Larvik
Husbestyrinde, Holla
Skien
Holla
1882
1881
Skien 1897
Holla 1895
Murer Nils Hobek
Verksarb. Johannes Sandbakken.
Kjøbm. Emil Johannesen, Skien og Former
Magnus Sandbakken.
11 17/4-1919 Robert William Lund
Mariane Carlsen
Lakerer, Skien
Syerske, Sagene
Skien
Sagene
1896
1890
Skien 1909
Holla 1905
Malermester John Lund
Bruksarb. Carl Hansen
Kjøbm. Peder Pettersen, Skien og Sagarb.
Hans Thomassen.
12 21/4-1919 Karl Gustav Nilse
Klara Emilie Ingebretsen
Arb. ved Larviks bad
Enepike, Ulefos
Hedrum
Holla
1890
1893
Larvik 1905
Holla 1907
Sagarb. Ole Anton Nilsen
Kirketjener Alfred Ingebretsen
Kjører Trygve Gundersen, Larvik og Former
Hans Kristensen.
13 23/4-1919 Karl Bertinius Kristensen Ova
Gunhild Kirstine Gunnulvsd.
Jordbruker, Ova i Lunde
Hjemmev. Storhaug
Lunde
Holla
1896
1895
Lunde 1911
Holla 1910
Gbr. Kristen Larsen Ova
Gbr. Gunnulv Isaksen, Storhaug
Brudens far og Grubearb. Andreas Haugen.
14 26/4-1919 Axel Oskar Vilhelm Hjertstrøm
Gunhild Terese Knutsen
Maskinist, Skien
Hjemmev., Skien
El....., Sverige
Holla
1892
1897

Holla 1904
Jernbanearb. Johan V. Hjertestrøm
Maleren Gunnar Knutsen
Brudens far og slagter Gjermund Olsen.
15 27/6-1919 Gunnar Olsen Kleven
Gunhild Karine Evensen
Anlegsarb., Solum
Hjemmev., Solum
Gransherad
Flaabygd
1896
1897
Gransh. 1910
Rjukan 1912
Skogsarb. Ole Aslaksen
Forpakter Even Augunsen
Gbr. Harald Skogen og Elise Skogen, Solum.
16 5/7-1919 Jens Kristian Jensen
Karette Pedersen
Rørlegger, Skien
Tjener, Ulefos
Skien
Holla
1891
1897
Solum 1906
Holla 1911
Arb. Andreas Jensen
Sliperiarb. Peder Johnsen
Brudens far og Nils Pedersen.
17 12/7-1919 Andreas Olsen Bergseth
Lina Bertine Johansen
Tømmerm., Ulefos
Tjener, Holla
Holla
Aamdals vrk.
1895
1894
Holla 1909
Holla 1908
Reparatør Ole P. Bergseth
Grubearb. Johan Jørgensen
Fabr.arb. Peder O. Bergseth og tømmerm.
Jens Bjørnstad.
18 19/7-1919 Kristian Johnsen
Lovise Abrahamsen
Sagarb., Vesthagen
Husbestyrinde, Vesthagen
Holla
Holla
1893
1892
Holla 1907
Holla 1906
Sliperiarb. John Sørensen
Former Abraham Andreassen
Sagarb. Artur Abrahamsen og beslagsmed
Ole Haugen.
19 26/7-1919 Helge Aslesen Hagen
Ragna Knutsd. Nyland
Bestyrer av Bø gamleheim
Tjener, Bø
Sigdal
Fyresdal
1887
1895
Eggedal 1902
Fyresdal 1910
Bruker Asle Olsen
Arb. Knut Nyland
Asle Søland, Bø og H. Watnebye?, Lyngdal.
0 26/7-1919 Nils Tronsen Wale
Ingeborg Jonsd. Jonsaas
Ekspeditør, Ulefos
Hjemmev. Jonsaas
Seljord
Sauherad
1886
1898
Holla 1902
Sauh. 1912
Handelsbetj. T. Wale
Gbr. Jon J. Jonsaas
Fædrene.
20 16/8-1919 Sigurd Kleppestø
Gunvor Kristensen
Bokholder, Høyanger
Telegrafistinde, Ulefos
Askøen
Holla
1892
1897
Bergen 1907
Holla 1911
Lærer Sivert Kleppestø
Dampskibsfører Johannes Kristensen
Brudens far og Kristen Johannesen.
21 16/8-1919 Ingold Aasen
Gunhild Kaasene
Jernbanetelegrafist, Skien
Hushjelp, Ulefos
Rangedal
Holla
1895
1895
Nes, Hedm. 1910
i Delk 1909
Sløidlærer Olav Aasen
Reparatør Andreas Amundsen
Chauffør Karl Andersen Kronborg og gbr. Olav
Susaas.
22 23/8-1919 Torger Halvorsen
Margrethe Hansen
Anl.arb., Fen
Syerske, Skien
Siljord
Eidanger
1897
1898
Holla 1911
 
Anl.arb. Halvor Johnsen
Arb. Nils Hansen
Fru Inga Reiersen og Laurits Halvorsen.
23 25/8-1919 Sigfred Andreas Sigurdsen
Charlotte Mariane Kaste
Cand. Teol., Ulefos
Kontordame, Holla
Holla
Holla
1894
1894
Holla 1909
Holla 1909
Slusevogter Erik Sigurdsen
Avd. chef Jens Kaste
Fædrene.
24 1/9-1919 Olaf Larsen Ødegaarden
Enke Anna Larsen Ødegaarden
Kjører, Fen
Tjener, Fen
Holla
Holla
1894
1896
Holla 1909
Holla 1911
Gbr. Lars Ødegaarden
Grubearb. Anund Halvorsen
Grubearb. Hans Halvorsen og ditto Teodor
Syvertsen.
25 29/9-1919 Fraskilt Henrik Olsen Hegna
Else Anundsd. Møllen
Fhv. gbr. Dagsrud
Fhv. tjenestep., Dagsrud
Holla (skillsm. bev. 8/7-1919)
Mo pr.gj.
1851
1869
Holla 1866
 
Arb. Ole Andersen Hegnakaasa
Arb. Anund Anundsen
Bestyrer O. J. Dokk og bestyrinde Alma
Berge.
26 4/10-1919 Karl Andreas Halvorsen
Borghild Josefine Ingebretsen
Sagbruksarb., Vrk
Husbestyrinde, Vrk.
Holla
Holla
25/10-1896
3/1-1895
Holla 1912
Holla 1909
Grubearb. Halvor Andreassen
Kirketjener Alfred Ingebretsen
Grubearb. Andreas Berge og Former Hans
Kristensen.
27 10/10-1919 Tarald Kleivane
Severine Fjeldstad
Grubearb., Fjeldstad
Tjener, Fjeldstad
Mo pr.gj.
Holla
1896
1899

Holla 1914
Bryggemand Olav Berentsen
Grubearb. Olav Petter Fjeldstad.
Brudens far og Grubearb. K. Kleivane.
1** 18/10-1919 Thoralf Holen
Maren Sofie Hvalen, kontordame
Opsynsmand ved Jernbaneanlegg i Lunde Alstadhaug
Holla
1890
1892
Holla 1905
Holla 1905
Kirkesanger S. Holen
Lærer O. Hvalen
Olav Værstad og O. Hvalen.
28 8/11-1919 Edvard Rimås
Emilie Henriksen
Sporskifter, Borgestad
Stuepike, Ulefos
Hønefos
Holla
17/3-1892
1896
Hønefos 1906
Holla 1910
Skomaker Johan Iversen
Jerndreier Ole Henriksen
Brudens far og mekaniker Iver Johansen.
29 14/11-1919 Karl Johan Olsen
Marie Abrahamsen
Sliperiarb., Ulefos
Kokkepike, Skien
Holla
Skien
1897
1894
Holla 1902
 
Kusk Ole Gunnulfsen
Snekker Kristoffer Abrahamsen
Fløtemand Peder Karlsen Romnes og sliperi
arb. Peder Olsen Ulefos.
30 27/12-1919 Nikolai Halvorsen Eie
Ingeborg Kise
Gbr., Eie
Hjemmev., Ulefos
Eie
Heisholt (evje)
1884
1896
Holla 1900
Holla 1911
Gbr. Halvor Nikolaisen Eie
Kjøbmand Kristoffer Kise
Fædrene.
31 27/12-1919 Olaf Halvorsen
Gudrun Therese Kaste
Forretningsfører, Ulefos
Telefonistinde, Ulefos
Ulefos
Sannerholt
1891
1891
Holla 1905
Holla 1906
Garvermester Herman Halvorsen
Snekker Gullik Kaste
Brudgommens far og Gustav G. Kaste.
No. Vielses - Dag Brudgommens Navn
Brudens Navn
Brudgommens Stilling
og Bopæl

Fødested
Fødested

Fødselsaar Konfirmeret Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
1 10/1-1920 Lars Teodorsen Fjeldstad
Stina Elise Briskodden
Montør, Heisholt (evje?)
Sypike, Drangedal
Holla
Drangedal
1890
1891
Holla 1904
Drangedal 1905
Sagbr.arb. Teodor Fjeldstad
Husm. Kittil Briskodden
Arb. Gunnar Skjørholt og arb. Reinhart
Fjeldstad.
2 6/3-1920 Tollef Olsen Myklestul
Berta Fjeldstad
Jordbr. arb., Bø
Hjemmev. Holla

Holla
1897
1897
Bø 1911
Holla 1911
Gbr. Ole Halvorsen
Grubearb. Ole Petter Fjeldstad
Brudens fader og grubearb. Tarald Kleivane.
3 13/3-1920 Gunleik Halvorsen Apalnæs
Borghild Kristine Henriksen
Dampskibsfører, Skien
Tjenestepike, Ulefos
Lunde
Holla
1896
1899

Holla 1913
Gbr. Halvor Apalnæs
Jerndreier Halvor Henriksen
Fædrene.
4 19/3-1920 Martinius Olsen Ugge
Gunhild Andrea Teigen
Skogsarb., Teigen
Hjemmev. Teigen
Lunde
Solum
1896
1891
Lunde 1910
Holla 1905
Leil. Ole Ugge
Leil. Anders Teigen
Brudens far og leil. Torjus Ugge, Landsmarka.
5 3/4-1920 Vilhelm Andreas Kristens. Torsberg
Aasta Kristine Svendsen
Grubearb. Fen
Tj.pike, Holla
Holla
Holla
1899
1901
Holla 1913
Holla 1916
Grubearb. Kristen Torsberg
Sliperiarb. Even Svendsen
Grubearb. Hans Torsberg og ditto Teodor
Syvertsen.
6 8/5-1920 Sveinung Kristensen Hollahagen
Inga Halvorsd. Refsdalen
Jordbr.arb., Hollahagen
Tjenestepike, Drangedal
Lunde
Drangedal
1887
1901
Holla 1901
Dranged. 1916
Husm. Kristen Gundersen
Skogarb. Halvor Andreassen
Gunnar Hollahagen og skogsarb. Harald
Febakke.
7 5/6-1920 Peder Anker Olsen Lommerud
Bergljot Kabbe
Baker, Notodden
Tjenestepike, Holla
Holla
Holla
1895
1897
Holla 1909
Holla 1912
Tømmerm. Ole Lommerud
Modelsnekker Hans Kabbe
Fædrene.
8 23/6-1920 Enkem. Kristen Reistad
Hedvig Andrea Halvorsen
Maskinmester, Ulefos
Hjemmev. Ulefos
Sigdal
Holla
1884
1900
Sigdal 1898
Holla 1914
Gbr. Helge Reistad
Elektriker Anders Halvorsen
Formand Even Nilsen og brudens far.
Første hustru d. 12/6-1917.
9 23/6-1920 Halvor Halvorsen
Anne Marie Larsen Blegelid
Gbr. Vala
Hushjelp
Helgen
Bamble
1889
1894
Holla 1903
Bamble 1909
Arb. Halvor Halvorsen
Gbr. Lars Johannesen
Gbr. Hellek Vala og hustr. Marie Vala.
10 7/8-1920 Christopher Halvorsen Langkaas
Ingeborg Josefa Johnsen
Gbr., Nes
Tjenestep., Ringsevja
Nes i Sauh.
Holla
1886
1900
Nes 1901
Holla 1915
Gbr. Halvor Langkaas
Former John Gruben
Brudens far og gbr. Sveinung Li.
Forældrenes samtykke.
11 14/8-1920 Kristian Tronsen
Annie Kirstine Sigurdsen
Kontorchef, Kristiania
Kontordane, Ulefos
Holla
Holla
1895
1896
Holla 1910
Holla 1911
Formand Tron Hansen
Slusevogter Erik Sigurdsen
Fædrene.
12 21/8-1920 Johannes Tronsen
Anne Andersd, Vibeto
Skredder, Ulefos
Hjemmev. Vipeto
Holla
Holla
1899
1902
Holla 1914
Holla 1917
Former Tron Halvorsen
Gbr. Anders Olsen Vibeto
Fædrene.
13 21/8-1920 Halvor Johannesen Hegland
Karen Halvorsd. Hollasæter
Skogsarb., Lunde
Tjenestepike, Holla
Lunde
Lunde
1889
1897
Lunde 1903
Holla 1911
Leil. Johannes Hegna
Leil. Halvor Hollasæter
Brudgommens far og Ole Johannesen
Hegland.
14 4/9-1920 Peder Johnsen
Gudrun Laurentse Borgen
Baker, Ulefos
Sypike, Borgen
Holla
Mo pr.gj.
1898
1895
Holla 1913
Holla 1910
Former John Isaksen
Grubearb. Halvor Borgen
Fædrene.
0** 11/9-1920 i
Hamar krk.
Simon Helgen
Marie Jøntvedt
Gbr., Helgen
Hjemmev., Helgen
Helgen
Helgen
1895
1898
Holla 1909
Holla 1914
Gbr. Peder Helgen
Gbr. Halvor Jøntvedt
Fædrene.
15 18/9-1920 Theodor Lindgren
Anna Oline Jensine Paulsen
Anleggsarb., Haugbakken
Tjenestepike, Gvarv
Holla
Malangen, Troms
1896
1894
Holla 1911
Malangen 1908
Smed Thomas Lindgren
Gbr. Edvard Paul Johnsen
Snekker Nils Hansen og Fru Gyda Saugsted,
Gvarv.
16 2/10-1920 Ole Andersen Vibeto
Mari Hollasæter
Handelsbetjent, Vipeto
Tjenestep., Fen
Skotfos
Lunde
1896
1902
Holla 1911
Holla 1917
Gbr. Anders Vibeto
Leil. Halvor Hollasæter
Brudgommens far og gbr. Lars Fæhn.
17 16/10-1920 Tor Jørgen Vaale
Anna Olava Andersd. Oterkjær
Skogarb., Oterkjær
Hjemmev., Oterkjær
Drangedal
Holla
1890
1892
Dranged. 1905
 
Snekker Gunnar Vaale
Maler Anders Gundersen
Elektriker Andreas Oterkjær og Skogsarb.
Vetle Haraldsen Oterkjær.
18 23/10-1920 Tarjei Pålson Jore
Helene Lunde
Gaardsarb., Gjerpen
Dampskibspike, Vrangfos
Skafså
Holla (Aldersdisp. fra Fylket)
1897
1902
Skagså 1912
Holla 1917
Skogsarb. Pål Torjusson
Slusevogter Rasmus Lunde
Gbr. Andreas Follaug og Arb. R.R. Lunde,
Vrangfos.
19 30/10-1920 Aasmund Aasmundsen
Thora Annette Lommerud
Baker, Verket
Tjenestep., Heisholtevje
Verket
Odden
1897
1897
Holla 1912
Holla 1912
Former Jørgen Aasmundsen
Tømmerm. Ole Lommerud
Fædrene.
20 30/10-1920 Thorleif Lind Svendsen
Inga Kristine Andersen
Kjøbmand, Notodden
Hjemmev. Ulefos
Fredriksvern (Stavern)
Holla
1898
1892
Notodden 1912
Holla 1906
Baker Christian Svendsen
Skomaker Karl Andersen
Fru Petra Svendsen og Agent Simon Madsen,
Notodden.
21 30/10-1920 Eilert Finbosen
Anna Borghilde Kronstad
Mekanisk arb., Skien
Kokkepike, Voss
Skaatøy
Voss
1895
1896
Skaatøy 1910
Voss 1911
Gbr. Finbo Knutsen
Maler Anders Kronstad
Snekker Ingebret Fylliks, Skien og
Stevnevidne Nils Prestgard, Voss.
22 4/11-1920
Valebø
Arnt Johannes Vala
Lovise Lunde
Banevogter, Valebø
Tjenestep., Valebø
Valebø
Solum
1899
1899
Holla 1913
Holla 1913
Gbr. Karl Vala og Slusevogter Karl Olsen Brudgommens far og skogvogter Lars Lunde.
23 4/11-1920 Enkem. Hans Kristian Torjusrød
Karen Andrea Lien
Grubearb., Fen
Husbestyrinde, Fen
Mælum
Nissedal
1873
1868
Mælum 1888
Nissedal 1883
Leil. Hans Torusrød
Husm. Sveinung Lien
Grubearb. Albert Syvertsen og ditto Aksel
Johansen.
24 6/11-1920 Magnus Wale
Marie Paus
Bankbokholder, Ø. Toten
Hjemmev., Ulefos
Seljord
Holla
1896
1898
Holla 1911
Holla 1914
Handelsbestyrer Tron Wale
Bokholder Harald Paus
Fædrene.
25 20/11-1920 Reidar Andreas Helstrand
Margrethe Tronsen
Fabr.arb., Notodden
Husbestyrinde, Ulefos
Holla
Ulefos
1897
1896
Holla 1911
Holla 1911
Arb. Gunnar Helstrand
Murer Tron Pedersen
Elektriker Hans Ringsvold og murer Trygve
Tronsen.
0 18/11-1920
HVOR!?
Salve Steffensen Mjåland
Maren Sofie Fehn
Skogbrukslærer, Søve
Hjemmev., Fen
Herrefos
Holla
1891
1899

Holla 1914
Gbr. Steffen Mjaaland
Lensmand Ole Fæhn
Landbrugsskolebestyrer J. Hundseid og
Brudens far.
26 27/11-1920 Hans Aasland
Andi Ytterbø
Handelsbetjent, Aasland
Sydame, Ulefos
Holla
Holla
1891
1899
Holla 1906
Holla 1913
Slusemester Jørgen Hansen
Dampskibsekspeditør Jens Ytterbø
Fædrene.
27 11/12-1920 Hjalmar Gunerius Johannesen
Marie Gundersen
Anlegsarb., Fen
Hjemmev. Verkets skole
Mo pr.gj.
Holla
1900
1901
Holla 1915
Holla 1916
Arb. Johannes Gundersen
Verksarb. Gunnar Olsen
Grubeform. Halvor Borgen og Brudens far.
28 29/12-1920 Sigvart Olsen Skare
Ingeborg Karette Steensen
Handelsbest., Tveitanrud
Hjemmev. Ulefos
Mo pr.gj.
Holla
1892
1891
Holla 1906
Holla 1905
Grubearb. Olav Knutsen
Fløtningsmand Steen Steensen
John O. Fehn og Brudens far.
No. Vielses - Dag Brudgommens Navn
Brudens Navn
Brudgommens Stilling
og Bopæl

Fødested
Fødested

Fødselsaar Konfirmeret Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
1 8/1-1921 Gustav Anton Andreassen
Hilda Therese Pedersen
Chauffør, Larvik
Tjenestep., Ulefos
Larvik
Holla
1898
1902
Larvik 1913
Holla 1917
Vognmand Anton Andreassen
Verksarb. Theodor Stoa
Fædrene.
2 11/1-1921 Sten Andreas Johannesen Haatvedt
Berta Halvorsd. Hollasæter
Gbr., Haatvedt
Husholderske, Haatvedt
Holla
Lunde
1867
1890
Holla 1881
Lunde 1905
Gbr. Johannes Haatvedt
Leil. Halvor Hollasæter
Olaus Haatvedt og Georg Stensen.
3 15/1-1921 Andreas Martinius Andreassen
Ellen Marie Stenersen
Transportarb., Skotfos
Hushjælp, Ødegaarden
Lunde
Drammen
1896
1900
Holla 1910
 
Grubearb. Andreas Olsen
Tomtearb. Herman Stenersen
Lars A. Olsen og Johan Stenersen.
4 5/2-1921 Johan Bentsen
Lilly Otilie Hansen
Vognmand, Ulefos
Tjener, Stoadalen
Holla
Kristiania
1884
1900
Holla 1899
Holla 1915
Vognmand Bent Pedersen
Arb. Hjalmar Hagen
Peder Bentsen og Jørgen Sætre.
5 26/3-1921 Peder Pettersen
Kirsten Hansen
Kontrollør, Kristiania
Tjenestepike, Holla
Holla
Holla
1881
1881
Holla 1895
Holla 1896
Former Petter Olsen
Kontorist Gustav Hansen
P. Olsen og Mariane Sandbakken.
6 14/5-1921 Enkem. Karl Henry Bolstad
(1. hustru død 20/9-1919)
Gunda Mathilde Jespersen
Grubearb., Namløs

Hjemmev., Vrk.
Mo pr.gj.

Holla
1894

1890
Holla 1908

Holla 1904
Verksarb. Andreas Olsen Bolstad

Verksarb. Even Jespersen
Sliperiarb. Peder Olsen og Brudens far.
0 21/5-1921 i
Sauherad
Johan Thomassen Lindgren
Ingeborg Sannes
Jernbanearb., Holla
Hjemmev. Holla
Holla
Holla
1892
1887
Holla 1907
Holla 1901
Smed Thomas Lindgren
Gbr. Hans Sannes
Snekker Nils Hansen og Brudens far.
7 28/5-1921 Gustav Haraldsen
Hilda Ytterbø
Kontorist, Ulefos
Hjemmev. Ulefos
Holla
Holla
1892
1902
Holla 1908
Holla 1916
Bygmester Harald Gulliksen
Dampskibseks. Jens Ytterbø
Fædrene.
8 24/6-1921 Kristen Andersen Oterkjær
Tora Ingvarda Olavsd. Lauvaasen
Gbr. Oterkjær
Tjenestepike, Holla
Holla
Lunde
1883
1898
Holla 1899
Lunde 1913
Gbr. Anders Oterkjær
Slusevogter Olav Lauvaasen
Gbr. Jonas Lindgren og Maler Andreas
Oterkjær.
9 25/6-1921 Andreas Martinius Lindalen
Bergit Graver
Sliperiarb., Skien
Hjemmev., Gjerpen
Holla
Gjerpen
1896
1897
  Snekker Andreas Lindalen
Forpagter Sveinung Graver
Brudens far og fru Gunhild Reiersen Kleven.
0 2/7-1921 i
Skien krk.
Johan Sveinungsen Solberg
Milly Ytterbø
Handelsbetjent, Ulefoss
Hjemmev., Ulefoss
Holla
Holla
1895
1903
Holla 1909
Holla 1917
Gbr. Sveinung Torgrimsen Solberg
D/S-ekspeditør J. Ytterbø
Brudens far og handelsbetj. Hans Aasland.
10 13/8-1921 Arne Kristoffer Johannesen

Ingeborg Framnes
Reparatør ved tresliperi,
Ulefoss
Sypike, Framnes
Ulefoss

Ulefoss
12/3-1896

14/1-1897
Holla 1910

Holla 1911
Arb. Johannes Pedersen

Selveier Hans Framnes

Fædrene.
11 20/8-1921 Halvor Nilsen
Astrid Nelfrida Abrahamsen
Deksmand, Ulefoss
Tjenestepike, Bamble
Ulefos
Tromø
24/1-1891
9/7-1897
Holla 1905
Bamble 1911
Sagfiler Nils Andreassen
Styrmand Paul Abrahamsen
Sliperiarb. Andreas Nilsen og P.K. Stodheim,
Bamble.
12 3/9-1921 Rudolf Andersen
Anne Marie Haugen
Papirfabr.arb., Skotfoss
Hjemmev., Vittingen
Ulefoss
Holla
19/2-1899
2/11-1895
Holla 1913
Holla 1910
Skomaker Karl Andersen
Kjører Karl Haugen
Fædrene.
13 17/9-1921 Aksel Nilsen
Anne Tomine Eriksen
Former, Vesthagen
Hjemmev., Vesthagen
Holla
Holla
22/2-1894
27/8-1899
Holla 1908
Holla 1913
Snekker Nils Pedersen
Veivokter Erik Hollasæter
Fædrene.
14 20/9-1921 Astrup Ingolf Johnsen Lindgren
Magda Pauline Fehn
Smed, Ringsevja
Hjemmev. Fen
Holla
Holla
17/7-1899
29/1-1902
Holla 1914
Holla 1916
Smed John Olsen Lindgren
Dagarb. Peder Andersen Fehn
Fædrene.
15 24/9-1921 Isak Lindalen
Laura Christine Madum Lauritsen
Handelsbetj., Ulefoss
Hjemmev., Ulefoss
Holla
Ribe
1887
19/3-1900
Holla 1912
Holla 1915
Sagarb. Ole Pedersen Lindalen
Skredder Laurits Madum Lauritsen
Fædrene.
16 22/10-1921 i
Romnes krk.
Ole Thorsen Romnes
Marta Oline Sannerholt
Jernb. arb., Romnes
Hjemmev., Sannerholt
Holla
Holla
27/1-1895
4/5-1890

Holla 1905
Veivogter Thor Johnsen
Gbr. Ole N. Romnes
Fædrene.
0 28/10-1921 i Skien krk. Mathias Evensen
Marie Tveit
Jernb. arb., Sauherad
Tjenestep., Namløs
Ringebu
Drangedal
12/5-1890
20/7-1884
Ringebu 1904
Drangedal 1898
Dagarb. Even Gudbrandsen
Husm. Hans Torbjørnsen
Henrik Tveit og Kristine Tveit.
17 16/10-1921 i
Valebø
Arne Vale
Aslaug Vinjerui
Gbr. Vale
Tjenestep. Graver
Solberg
Rauland
3/9-1894
1/2-1899
Holla1909
Mo 1914
Gbr. Kittil Solberg
Gbr. Aasmund Knutsen
Karl Kaalstad og Ole Vale.
1** 19/11-1921 på
kontoret.
Albert Toresius Arvesen
Signe Halvorsd. Oprand
Agronom, Ødegaarden
Hjemmev., Grønstein
Holla
Kviteseid
21/8-1898
5/9-1902
Holla 1913
Holla 1917
Grubearbeider Martinius Arvesen
Anleggsarb. Halvor Oprand
Fædrene.
18 26/11-1921 Emil Andreas Løvbugten
Marie Lovise Gundersen
Murer, Lunde pr.gj.
Hjemmev., Ulefoss
Lunde
Holla
15/4-1901
21/6-1902
Lunde 1915
Holla 1916
Arb. Olav Aasoldsen
Former Gunnar Larsen.
Fædrene.
19 26/12-1921 Gustav Bernhard Ness
Anna Nilsen
Chauffør, Ullern
Tjenestep., Ulefoss
Nes, Romerike
Holla
1/10-1895
7/10-1897
Nes 1910
Holla 1912
Husm. Gustav Iversen
Filer Nils Andersen
Fædrene.
20 28/12-1921 Kristen Jørgensen Lunde
Ingeborg Helene Storhaug
Fabrikarb. Hydro, Lunde
Hjemmev. Storhaug
Lunde
Holla
25/7-1897
6/6-1901
Lunde 1911
Holla 1915
Snekker Jørgen Lunde
Gbr. Halvor Storhaug.
Nils Ajer og Brudens far.
21 29/12-1921 Johan Magnus Andersen
Astrid Romnes
Jernverksarb., Ulefoss
Hjemmev. Romnes
Holla
Holla
4/7-1892
12/10-1897
Holla 1907
Holla 1912
Verksarb. Svend Andersen
Gbr. Halvor Romnes.
Ekspeditør Nils Wale og Marie Romnes.
22 30/12-1921 Jens Gundersen Aafos
Barbra Teigen
Montørform., Rjukan
Forretningsdame, Rjukan
Seljord
Nore
22/1-1885
5/12-1887
Holla 1899
Nore 1903
Formand Gunder Aafos
Gbr. Halvor Teigen
Elektriker Olaf Eriksen og Kjøbm. A. J. Dørdal,
begge Rjukan.
No. Vielses - Dag Brudgommens Navn
Brudens Navn
Brudgommens Stilling
og Bopæl

Fødested
Fødested

Fødselsaar Konfirmeret Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
1 7/2-1922 på
kontoret.
Enkem. Ole Mathiassen Sannes

Enke Margit Nikoline Poulsson
Gbr., Sannes
Kommunelæge-enke, Sannes
Nes

Holla
29/11-1879

1/7-1883
Holla 1894

Holla 1897

Gbr. Mathias Olsen

Gbr. Hans Johannesen
Gbr. Kristen Romnes og gbr. Johannes
Sannes.
2 11/2-1922 Hans Olsen Moen
Signe Olava Eiriksd. Tovsli
Jordarb., Moen
Tjenestep., Fyresdal
Holla
Fyresdal
4/10-1893
2/12-1897
Holla 1908
Fyresd. 1912
Gbr. Ole H. Moen
Gbr. Eirik Tovsli
Brudgommens far og Gunhild Tovsli.
3 18/2-1922 Bjarne Armin(?) Leine
Ester Bertea Rasmussen
Møbelsnekker, Ulefoss
Hjemmev., Ulefoss
Skien
Holla
26/1-1899
25/8-1899
Skien 1913
Holla 1914
Arb. Karl Olsen
Verksarb. Karl Rasmussen
Snekkermester K. Aaland og Brudens far.
0 18/2-1922 i
Skien krk.
Nils Olav Hellem Ytterbø
Mikalovna Kabbe
Ekspeditør, Ulefos
Hjemmev. Ulefos
Holla
Holla
8/5-1900
30/11-1899
Holla 1914
Holla 1914
Dampskibseksp. Jens Ytterbø
Modellsnekker Hans Kabbe
Fedrene.
4 4/3-1922 Tomas Hansen Deilhaug
Ingeborg Marie Grini
Bygningssnekker, Lunde
Hjemmev., Ulefos
Drangedal
Lunde
3/5-1890
19/11-1893
Lunde 1904
Lunde 1908
Leil. Hans Torgrimsen
Leil. Andreas Grini.
Fedrene.
5 18/3-1922 Mathias Torkildsen
Inga Annette Hansen
Deksmann, Ulefoss
Tjenestep., Ulefoss
Holla
Holla
5/12-1896
26/5-1897
Holla 1911
Holla 1912
Arb. Torkild Stavåsen
Former Hans O. Andreassen
Fedrene.
6 29/4-1922 Oskar Johannesen Skårdal
Jonny Lovise Larsen
Sagarb., Ulefoss
Hjemmev., Ulefoss
Holla
Holla
24/6-1902
18/12-1900
Holla 1916
Holla 1915
Verksarb. Johannes Skårdal
Former Lars Larsen
Fedrene.
0 20/5-1922 i
Skien krk.
Tomas Gulliksen Kaste
Mari Kittilsd. Funnemark

Byggmester, Kaste
Tjenestep., Lunde

Holla
Sauherad
1896
1898
  Tømmerm. Gullik Kaste
Gbr. Kittil Funnemark
Ikke opgitt.
7 3/6-1922 Harald Bjarne Halvorsen
Signe Johansen
Handelsbest., X-ania
Hjemmev. Ulefoss
Holla
Holla
18/4-1898
27/2-1895
Holla 1912
Holla 1910
Skogfogd Ole Halvorsen
Kjøbmand Johan Johnsen
Brugommns far og tannlæge F. Valle.
8 3/6-1922 Gustav Kristinius Jensen Bjørnstad
Elen Gunnuldsd. Kaasen
Grd.arb., Holla grd.
Hjemmev., Fyresdal
Holla
Fyresdal
9/1-1898
1/6-1900
Holla 1907
Fyresdal 1915
Handelsm. Jens Bjørnstad
Småbr. G. Gunnuldsen
Brudgommens far og Knut Kaasen.
0 10/6-1922 i
Skien krk.
Gustav Gulliksen
Borghild Hansen Aasland
Sagbrugseier, Kaste
Telefonistinde, Ulefoss
Holla
Holla
1893
1895
  Snekker Gullik Kaste
Slusemester Jørgen Hansen
Fedrene.
9 15/7-1922 Albert Karlson
Enke Mari Nilsen (f. Halvorsen)
Stenarb., Granheim
Husmor, Granheim
Sverige
Sauherad
20/8-1872
30/3-1880
Sverige
Sauh. frimenigh.
Jordbr. Karl Hansson
Gbr. Kittil Halvorsen
Alfred Boklund og Kristian Olsen.
1. mand, Gunnar Nilsen død 15/6-1915.
10 23/7-1922 Oskar Torbjørn Anundsen
Jenny Cecilie Fagerberg
Handelsreisende, X-ania
Retochiouse, Odden
Drammen
Holla
16/5-1894
16/1-1895

Holla 1910
Jerndreier Ole Amundsen
Snekkermester Aron Fagerberg
Brudens far og jerndreier Rudolf Amundsen.
11 5/8-1922 Johannes Hansen Sannes
Anne Gunnarsd. Vestgaarden
Gbr. Sannes
Hjemmev., Seljord
Holla
Seljord
17/3-1890
17/3-1902
Holla 1904
Seljord 1916
Fruer(?) Hans Sannes
Gbr. Gunnar Vestgaarden
Brudens far og smed Ole T. Lindgren.
12 23/6-1922 Anker Marinius Andreassen
Hanna Lovise Hegna
Verksarb., Ulefoss
Hjemmev., Hegna
Holla
Holla
21/12-1898
24/11-1900
Holla 1914
Holla 1915
Verksarb. Andreas Andreassen
Gbr. Thor Hegna
Fedrene.
0 12/8-1922 i
Skien krk.
Hartmann Hansen Kabbe
Agnes Elise Bentsen
Bankbokholder, X-ania
Butikkdame, Ulefoss
Holla
Holla
21/5-1893
19/11-1890
Holla 1907
Holla 1905
Modellsnekker Hans Kabbe
Vognm. Bent Pedersen Stoa
Brudgommens far og slakter Peder Bentsen.
13 28/8-1922 Hans Olaus Rasmussen
Johanne Tomine Paulsen Kaasa
Anleggsarb., Sannes
Tjenestep. Kaasa
Gjerpen
Drangedal
17/1-1895
2/2-1902
Gjerpen 1909
Holla 1916
Sliperiarb. Rasmus Hansen
Husm. Paul Tomassen
Brudens far og leilend. Kristen Jensen.
0 2/9-1922 i
Skien krk.
Enkem. Gunnar Asbjørn Knutsen
Aslaug Løhtuft
Malermester, Ulefoss
Hjemmev. Ulefoss
Holla (Arendal?)
Kristiansand
1894
2/8-1903
  Maler Gunnar Knutsen
Gartner Løhtuft
Hans Bærland og Karl Knutsen.
14 16/9-1922 Olaf Bentsen
Ingrid Kristiansen
Former, Vrk.
Tjenestep., Solum
Holla
Solum
31/12-1896
8/10-1894
Holla 1911
Solum 1909
Former Bent Aasmundsen
Tømmerm. Jørgen Kristiansen
Brudgommens far og Peder Jørgensen.
1** 30/9-1922 i
Hovedkirken
Oskar Valdemar Andersen Tinholt
Anne Johansen
Kirketjener, Tinholt
Tjenestep., Helgen
Helgen
12/3-1892
5/7-1894
Hollen 1907
Hollen 1908
Gbr. Anders Tinholt
Arbeidsformann Johan August Johannesen
Brudgommens far og gbr. Gullik Helgen.
15 7/10-1922 Olaf Johannesen
Inga Josefine Johnsen
Matros, Sandviken, Helgen
Dampsk.pige, Vrangfoss
Sauherad
Holla
1/3-1895
8/4-1899
Holla 1909
Holla 1913
Leil. Johannes Olsen
Kanalarb. John Kristian Johnsen
Fedrene.
16 28/10-1922 Bjarne Andreassen
Magda Hagen
Former, Ulefoss
Hjemmev., Eidsbygden
Holla
Holla
30/11-1892
3/4-1896
Holla 1907
Holla 1911
Beslager Andreas Andreassen
Handelsm. Kristian Hagen
Brudgommens far og brudens mor, enke
Marie Hagen.
17 28/10-1922 Nils Gunnulfsen Myhrane
Halvarda Kristine Thorstensen
Salmaker, Drangedal
Hjemmev., Ulefos
Holla
Skien
26/11-1894
23/4-1900
Holla 1909
Holla 1915
Salmaker G. Myhrene.
Pølsemaker Halvor Thorstensen
Fedrene.
18 6/11-1922 Thor Andreas Arvesen
Josefine Marie Jøntvedt
Grubearb., Ødegaarden
Hjemmev., Helgen
Holla
Helgen
21/7-1901
5/8-1899
Holla 1916
Frim., Holla 1914
Grubearb. Martinius Arvesen
Gbr. Peder Jøntvedt
Fedrene.
0** 30/11-1922 i
Kongsberg krk.
Karl Johan Lund Stenstad
Agnes Holen
Prem. Løyntnant, Stenstad
Hjemmev., Helgen
Kongsberg
Helgen
14/5-1898
29/8-1899
  Korpsbøssemager Karl Stenstad
Kirkesanger Andreas Holen
Klokker Jonas Gundersen Tonstad og Gbr.
Ragnvald Holen, Helgen.
19 9/12-1922 Richard Gerhard Larsen
Marie Olsen
Anl.arb., Ulefoss
Hjemmev., Vrk.
Holla
Holla
7/4-1900
20/12-1899
Holla 1914
Holla 1914
Murer Johan Larsen
Verksarb. Martinius Olsen
Fedrene.
20 27/12-1922 Efraim Johannes Gravdal
Edle Benedikte Henriksen
Havnearb., Skien
Tjenestep., Skien
Skien
Holla
14/8-1890
3/3-1899
Skien 1905
Holla 1914
Stenarb. Kristian Gravdal
Jerndreier Ole Henriksen
Bygmester Nils N. Skifjeld og kjører Paul Aker
Pettersen. Begge Skien.
0 28/12-1922
Skien byfogd
Jens Edvard Heldal
Astrid Krohn
Landbr.lærer, Modum
Hjemmev., Holla
Drangedal
Holla
30/1-1894
17/2-1899
Dranged. 1909
Holla 1914
Gbr. Berulf Heldal
Kommunelege Johan Krohn
Sogneprest Olav Heldal og brudens far.
21 30/12-1922 August Andreassen Febakke
Klara Karoline Jensen
Verksarb, Ulefoss
Hjemmev. Kaasa
Holla
Holla
11/6-1898
13/7-1901
Holla 1912
Holla 1916
Verksarb. Andreas Johnsen
Beslagsmed Jens Juliussen
Fedrene.
No. Vielses - Dag Brudgommens Navn
Brudens Navn
Brudgommens Stilling
og Bopæl

Fødested
Fødested

Fødselsaar Konfirmeret Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
1 10/3-1923 Erik Martinius Apalnes
Fernanda Marie Knutsen
Bygningssnekker, Lunde
Hjemmev. Ulefoss
Lunde
Holla
26/8-1891
4/5-1905
Lunde 1905
Holla 1919
Leil. Hans Apalnes
Malermester Gunnar Knutsen
Enke Ingeborg Apalnes, Lune og agronom
Karl Knutsen.
0** 31/3-1923 i
Skotfos krk.
Karl Paulsen Gjærum
Anna Maria Holtan
Gbr., Sti i Mælum
Hjemmev., Holtan
Mælum
Holtan, Helgen
12/8-1883
26/6-1888
     
2 19/5-1923 Knut Ellefsen
Hanna Torsen
Lossearb., Solum
Tjenestepike, Sagbr.

Drangedal
9/8-1900
11/10-1899
Solum 1915
 
Arb. Eilef Langkaas
Gbr. Tor Olsen Kaasene
Lossearb. Gustav M. Olsen (Solheim?) og
Barberer Thor Strøm, Ulefoss.
3 25/5-1923 Martin Vilhelm Lund
Enke Karen Julette Klevstul f. Juliussen
Smed, Veggli
Verksarb.s enke
Haus
Holla. 1. mann død 20/11-18
3/10-1899
27/12-1891

Holla 1906
Jernbanearb. Martin Johannesen
Verksarb. Julis Brynildsen
Beslagsmed Gustav Juliussen og Smed Ole
Juliussen, Ulefoss.
4 2/6-1923 Enkem. Kristian Johansen
Mathilde Marie Syvertsen
Grubearb., Bergerud
Hjemmev., Ødegården
Løten (Hedmark)
Skafså i Mo
6/12-1854
6/2-1886
Løten 1869
Skafså 1901
Husm. Johan Engebretsen
Grubearb. Thore Syvertsen
Brudens far og stiger Ole Teigen. Begge Holla.
Hans 1. kone død 22/7-1902.
5 16/6-1923 på
Kontoret
Lars Johnsen Øverland
Kirstine Olsen Glaholt
Tømmermand, Solberg
Hjemmev. Glaholt
Sauherad
Holla
20/10-1895
19/10-1901
Holla 1910
Holla 1916
Leil. John Tjerndalen (Kjenndalen i Valebø)
Gbr. Ole Glaholt (Ytre Valebø)
Brudens far og tømmerm. Halvor Øverland.
6 23/6-1923 Kristen Halvorsen Romnes
Hildur Chatarine Sannes
Gbr., Romnes
Hjemmev. Sannes
Holla
Holla
5/12-1895
5/7-1901
Holla 1911
Holla 1916
Gbr. Halvor Romnes
Furer Hans Sannes
Gbr. Johannes Sannes og Verksarb. Johan
Andersen, Ulefoss.
7 23/6-1923 Trygve Thronsen
Lina Ovida Andersen
Murer, Ulefoss
Enepige, Holmestrand
Holla
Holmestrand
28/3-1899
29/4-1902
Holla 1913
Holmestr. 1916
Murer Thron Pedersen
Baker Aksel Andersen
Sliperiarb. Reidar Hellstrand og enke Hanna
Hansen.
8 6/7-1923 på
Kontoret
Enkem. Karl Severin Olsen Vipeto
Gusta Sofie Nilsen Brøndalen
1. kone død 29/3-1918.
Gbr. Vipeto
Tjenestep., Vipeto
Vipeto
Brøndalen
10/7-1873
27/2-1900
Holla 1888
Holla 1915
Gbr. Ole Andersen Vibeto
Gbr. Nils Andersen Brøndalen
Handelsbetj. Ole A. Vibeto og jordarb.
Johannes Nilsen Brøndalen.
9 14/7-1923 Gunnulf Olsen Berge
Karen Marie Arvesen
Sjømann, Namløs
Hjemmev. Ødegården
Mo pr.gj.
Ulefoss
3/3-1899
28/1-1900
Holla 1914
Holla 1914
Grubearb. Ole Berge
Grubearb. Martinius Arvesen
Brudens far og grubearb. Georg Berge.
10 Valebø 14/7-1923 Torstein Kristiansen Lunde
Magnhild Kirstine Ellefsen
Grd.arb., Lunde i Valebø
Tj.p. Håvet i Helgen
Valebø
Gran pr.gj., Oppland
27/6-1899
12/12-1901
Holla 1911
Gran 1916
Gbr. Kristian Lunde
Dagarb. Ellef Andersen
Fedrene.
11 18/8-1923 i brudens hjem. Kristian Kronborg
Anni Gustava Henriksen

Verksarb., Kronborg
Hjemmev. Dreier

Holla
Holla
22/1-1888
7/7-1891
Holla 1902
Holla 1905
Arb. Kristian Johnsen Kronborg
Jerndreier Ole Henriksen
Kone Maren Kronborg og brudens far.
12 29/8-1923 Finn Knud Kristian Knudsen
Marie Vibeto
Dampsk.maskinist, Porsgr.
Hjemmev. Vipeto
Porsgrund
Holla
17/8-1893
10/7-1900
Porsgrund 1909
Holla 1915
Sjømann Karl Knudsen
Gbr. Anders Vibeto
Skreddermester Johannes Tronsen og
handelsbetjent Ole A. Vibeto.
13 1/9-1923 Leif Andersen
Marta Kirstine Solvold
Typograf, Skien
Hjemmev. Holla
Skien
Holla
9/3-1901
22/8-1905
Skien 1915
Holla 1920
Typograf Matheus Andersen
Sliperiarb. Hans Solvold
Fedrene.
14 15/9-1923 Hans Jørgensen
Hilda Strandsplads
Verksarb., Ulefoss
Tj.pike, Ulefoss
Holla
Holla
9/10-1899
14/3-1901
Holla 1914
Holla 1915
Vrks.arb. Jørgen Johannesen
ditto Andreas Strandsplads
Verksarb. Gustav Jørgensen og Brudens far.
15 20/10-1923 Harald Susås
Sofie Holm
Bangassistent, Skien
Hjemmev., Holm i Gjerpen
Holla
Gjerpen
6/5-1897
1/8-1897

Gjerpen 1912
Bankkasserer Halvor Susaas
Gbr. Lars Gregoriussen Holm
Kontordame Marie Susås og Gbr. Lars
Hoppestad.
16 20/10-1923 Jørgen Jørgensen
Ingeborg Edvardsen
Verksarb., Ulefoss
Hjemmev., Ulefoss
Holla
Holla
12/12-1894
21/10-1903
Holla 1909
Holla 1918
Verksarb. Jørgen Johannesen
ditto Edvard Andersen
Former Andreas Jørgensen og Brudens far.
17 23/10-1923 på
kontoret
Torgrim Larsen
Kjersti Lia
Skogsarb., Valebø
Husbestyrinde, Valebø
Valebø
Lunde
22/9-1892
27/7-1887
Holla 1907
Lunde 1901
Tømmerm. Lars Bentsen
Inderst Eivind Lia
Skogsarb. Bent Larsen og Slusevogter Olav
Lia.
18 3/11-1923 Andreas Dolva
Astrid Vibeto
Gbr., Mælum
Sydame, Skien
Mælum
Holla
9/7-1893
3/1-1894
Mælum 1907
Holla 1908
Gbr. Hans Dolva
Gbr. Andreas Vibeto
Fabr.arb. Lars Dolva, Solum og skogeier
Halvor Vibeto, Holla.
19 10/11-1923 Nils Pedersen
Såve Knutsdatter Kåsine
Sliperiarb., Sagbruget
Tjenestepige, Tvara
Holla
Lunde
1/1-1896
21/2-1902
Holla 1910
Lunde 1916
Sagarb. Peder Johnsen
Leil. Knut Gunnarson
Brudgommens far og enke Marie Kåsine.
20 10/11-1923 Arthur Andreas Jacobsen
Charlotte Johanne Høiseth
Maskinsnekker, X-ania
Hjemmev., Høiseth
Skien
Holla
13/9-1896
17/4-1894

Holla 1909
Fabrikarb. Abraham Jacobsen
Sliperiarb., August Svensen
Einar Moen Jacobsen, X-ania og Brudens far.
21 17/11-1923 på
kontoret
Olav Knutsen Kastodden
Augusta Hansen Marum
Sliperiarb., Ulefoss
Hjemmev., Sagbruket
Holla
Skotfos
15/8-1901
8/3-1904
Holla 1916
 
Sliperiarb. Knut Olsen Haugen
ditto Karl H. Marum
Fedrene.
22 24/11-1923 på
kontoret
Knut Severin Kristensen
Julie Jensen
Telefonarb., Risør
Hjemmev., Helgeroa
Søndeled
Holla
29/7-1896
21/3-1903
Søndeled 1910
Holla 1917
Arb. Kristen Svendsen
Gbr. Andreas Jensen (Helgeroen)
Brudens far og Harald Nordnes.
23 1/12-1923 Nils Heisholt
Ellen Marie Aaland
Kanalarb., Skien
Hushjelp, Holla
Holla
Holla
11/1-1893
20/7-1893
Holla 1907
Holla 1907
Gbr. Aslak Heisholt
Reserveslusevogter Kristian Mikkelsen
Brudens far og gbr. Nikolai Heisholt.
24 1/12-1923 Hans Andreas Pedersen Solheim
Gudrun Terese Gulliksen
Slakter, Fen
Hjemmev., Ringsevja
Holla
Holla
20/1-1899
1/12-1904
Holla 1914
Holla 1919
Arb. Peder A. Fehn
Former Mathinius Gulliksen
Fedrene.
0 8/12-1923 på
Notodden
John Olsen Kronborg
Aagot Gjøstdal
Jernverksarb., Ulefoss
Hushjelp, Tinn
Holla
Tinn
25/9-1887
14/10-1883
Holla 1901
Tinn 1899
Former Ole Kronborg
Gbr. Hans Gjøstdal
Enke Mari Kronborg og Kirkearb. Hans
Kristensen.
25 22/12-1923 på
kontoret
Kristian Johnsen Lindalen
Såve Olsdatter Sælid
Bygningssnekker, Ulefoss
Syerske, Skien
Holla
Seljord
2/7-1899
26/9-1900
Holla 1914
Holla 1916
Bygningssnekker John Lindalen
Gbr. Ole Sælid
Brudgommens far og enke Hilleborg Sælid.
1** 27/12-1923 Anders Antonsen Kolle
Ingebjørg Jonsdatter Slåthaug
Jernverksarb., Notodden
Hjemmev., Hvalen
Helgen
Lunde
26/11-1898
29/1-1897
Holla 1913
Holla 1911
Pleiehjemsbestyrer Anton Kolle
Gbr. Jon Slåthaug
Brudens far og Lars A. Kolle.
26 29/12-1923 Alf Eriksen Tufte
Hilda Marie Moen
Lagerekspeditør, Solum
Hjemmev., Moen
Holla
Holla
3/8-1899
29/3-1899
Holla 1914
Holla 1913
Gartnerlærer Birger Eriksen
Gbr. Anders N. Moen
Brudens far og Grubearb. Olaus Tufte.
27 29/12-1923 Peder Jørgensen
Signe Therese Tronsen
Jernverksarb., Ulefoss
Hjemmev., Ulefoss
Holla
Holla
29/6-1895
17/5-1898
Holla 1909
Holla 1913
Former Jørgen Aasmundsen
Formann Tron Hansen
Fedrene.
No. (* =
Klokkerbok)
Vielses - Dag Brudgommens Navn
Brudens Navn
Brudgommens Stilling
og Bopæl

Fødested
Fødested

Fødselsaar Konfirmeret Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
1* 16/3-1924 Olaf Knutsen
Hjørdis Alvilde Henriksen
Gårdsarb.,
Susås
Lunde
Holla
1903
1903
Holla 1917
Holla 1918
Gbr. Gustav Adolf Susaas
Jerndreier Halvor Henriksen
Brudens far og jerndreier Gullik Halvorsen.
2* 29/3-1924 Gunner Larsen
Alvilde Aasmundsen
Veiarbeider
Tvara
Holla
Holla
1899
1903
Holla 1914
Holla 1918
Sagarbeider Lars Gundersen
Former Anton Åsmundsen
Fedrene.
3* 21/4-1924 Reidar Vikeby
Inga Matilde Lindgren
Postbud,
Skien
Kristiania
Holla
1896
1903
Skien 1911
Holla 1917
Bokbinder Nils Vikeby
Smed Thomas Lindgren
Gunhild Lindgren og Marie Vikeby.
1** 3/5-1924 Håkon Martinius Johnsen Kolstad
Olga Halvorsdatter Huset
Anleggsab., Kolstad
Hjemmev., Huset
Kolstad
Huset
14/3-1894
27/9-1897
Holla 1908
Holla 1912
Gbr. John Kolstad
Gbr. Halvor Huset
Brudens far og Gbr. Alfred Kolstad.
4* 7/6-1924 Halvor Andreassen Vipeto
Hilda Sofie Striken
Skogeier
Vipeto
Holla
Holla
1888
1888
Holla 1902
Holla 1902
Gbr. Andreas Vipeto
Skredder Andreas Striken
Gbr. Hans Vipeto og Skredder O. Halvorsen.
5* 7/6-1924 Martinius Eriksen
Anne Kittilsen
Maler
Frydenlund
Lunde
Lunde
1897
1898
Lunde 1911
Solum 1912
Skogsarb. Erik Johansen
Tømmermand Kittil Olsen Nyland
Simon Berget.
6* 7/6-1924 Hans Hermansen
Julie Kaspara Johnsen
Lønningsassistent(?),
Rjukan
Holla
Eidskogen, Hedmark
1899
1897
Holla 1914
Toten 1912
Former Herman Hansen
Snekker Julius Johnsen.
Knut Dagestad og A. Emanuelsen.
7* 28/6-1924 Harald Gundersen Nornes
Anne Jensen
Handelsborger,
Ulefoss
Åmot
Holla
1898
Holla 1898
Åmot 1913
Holla 1912
Husm. Gunder Olsen
Gbr. Andreas Jensen (Helgeroen)
Knut Kristensen og Brudens far.
8* 7/7-1924 Kristoffer R. Storåsen
Enke Asborg Halvorsen f. Isaksen
Gårdbruker,
Nes (Sauherad)
Nes
Holla
1897
1895
Nes 1912
Holla 1910
Gbr. Rollef Kristoffersen
Grubearb. John Isaksen
Fedrene.
9* 26/7-1924 i
Valebø
Karl Adolf Vala
Astrid Karoline Vale
Landhandler,
Valebø
Gjerpen
Holla
1895
1903
Holla 1909
Holla 1917
Gbr. Karl Borgersen Vala
Gbr. Ole Andersen Vale
Fedrene.
10* 26/7-1924 Anders Edvardsen
Anne Tomine Stenersen
Jernverksarbeider,
Kåsen
Holla
Holla
1899
1897
Holla 1913
Holla 1911
Verksarbeider Edvard Andersen
ditto Nils Stenersen
Fedrene.
11* 23/8-1924 Trygve Trondsen
Gudrun Olava Torstensen
Former,
Ulefoss
Holla
Skien
1901
1901
Holla 1915
Holla 1916
Former Trond Halvorsen
Slakter Halvor Torstensen
Fedrene.
0** 6/9-1924 i
Skien krk.
Tor Pedersen Baksås
Anna Karoline Stenstadvalen
Agronom, Baksås
Hjemmev. Stenstadvalen
Baksås
Stenstadvalen
27/3-1893
11/1-1894
Holla 1908
Holla 1909
Gbr. Peder Baksås
Gbr. Severin Stenstadvalen
Fedrene.
12* 12/9-1924 Knut Hansen Kåsa
Margit Skogen
Gaardmannssøn,
Kåsa
Holla
1894
1896
Holla 1908
Bø 1910
Gbr. Hans Kåsa
Gbr. Erik Skogen
Fedrene.
13* 21/9-1924 Enkem. Andreas Thomassen
Anne Marie Stensholt
Beslagsmed,
Ringsevje
Holla
Lunde
1870
1875
Holla 1885
Lunde 1889
Beslagsmed Thomas Larsen
Skredder Anders Gundersen
Amborg Nikolaisen og Bent Åsmundsen.
14* 18/10-1924 Gunnar Karlsen
Hanna Torine Lauvbukta
Sagarbeider,
Verket
Holla
Drangedal
1899
1899
Holla 1914
Lunde 1914
Verksarb. Karl Gundersen
Leil. Amund Lauvbukta
Chauffør S. Gundersen og Kari Lauvbukta.
15* 18/10-1924 Elias Evensen
Signe Telefine Heisholt
Flåtearbeider,
Notodden
Solum
Holla
1894
1902
Ikke ført. Arb. Halvor Evensen
Snekker Ivar Heisholt
Fedrene.
16* 8/11-1924 John Torsen Svaleberg
Gunhild Sannerholt
Sliperiarbeider,
Romnes
Holla
Holla
1898
1893
  Veivokter Tor Svalebjørg
Gbr. Ole Sannerholt
Fedrene.
2** 15/11-1924 på
kontoret.
Anders Pedersen Jøntvedt
Helga Johnsen Håtveit
Gbr. Jøntvedt
Hushjelp, Kilebygda
Jøntvedt
Hjartdal
1/5-1895
26/2-1902
Frimen. 1909
Hjartdal 1914
Gbr. Peder Jøntvedt
Gbr. John Håtveit
Fedrene.
17* 22/11-1924 Halvor Torsen Holte
Marta Holtet
Skogsarbeider,
Landsmarken
Drangedal
Holla
1900
1905
  Snekker Tor Holte
Sagbruksarb. Nils Holtet
Brudgommens far og Brudens mor, Inger Holtet.
18* 20/11-1924 Olaf Halvorsen Opran
Olga Petra Fæhn
Anleggsarbeider,
Lunde
Vrådal
Fen
1900
1902
  Anleggsarb. Halvor Opran
Gbr. Tollef Fæhn.
Skredder J. Torsen og Brudens far.
3** 6/12-1924 Karl Johan Torsell
Ingerid Jakobskås
Møller Jøntvedt
Jakobskås
Mo pr.gj.
Helgen
19/6-1892
3/6-1898
Holla 1907
Holla 1913
Opsynsmann Joh. Ludvig Torsell
Snekker Ole Jakobskås
Fedrene.
4** 17/12-1924 Lars Antonsen Kolle
Gunda Karoline Svendsen
Gbr., Kolstad
Hushjelp i Helgen
Helgen
Mælum
21/4-1893
26/10-1898
Holla 1908
Mælum 1913
Gbr. Anton Kolle
Gbr. Åsold Svendsen
Gbr. Anders Kolle og Agronom Kittil Sundbø.
No. (* =
Klokkerbok)
Vielses - Dag Brudgommens Navn
Brudens Navn
Brudgommens Stilling
og Bopæl

Fødested
Fødested

Fødselsaar Konfirmeret Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
1* 3/1-1925 Andreas Martinius Johannesen
Berta Gulliksen
Sagarbeider,
Ulefoss
Holla
Holla
1898
1900
  Sliperiarb. Johannes Andersen
Sliperiarb. Hans Gulliksen
Fedrene.
2* 28/2-1925 Nils Gundersen
Hilda Annette Åsmundsen
Verksarbeider,
Verket
Holla
Holla
1899
1905
  Verksarb. Gunnar Olsen
Former Anton Åsmundsen
Fedrene.
3* 1/3-1925 Arne Sagås
Jonny Annette Lindalen
Lagerekspeditør,
Sandefjord
Drangedal
Holla
1900
1895
  Kirkesanger Eilif Sagås
Snekker John Lindalen
Fedrene.
4* 4/4-1925 Albert Nilsen Dale
Maren Gundersen
Grubearbeider,
Febakke
Skafsaa
Holla
1898
1902
  Grubearbeider Nils Dale
Verksarbeider Karl Odin Gundersen
Nils Dale og Gunner Karlsen.
5* 4/4-1925 Enkem. Aksel Teodor Bjørn Pettersen
Marie Stavåsen
Maskinfører v/ fabrikk,
Gjerpen
Skien
Holla
1893
1899
  Maler Jens Aksel Laurits Pettersen
Sliperiarbeider Torkild Stavåsen
Brudens far og Verksarb. Anders Såmundsen.
6* 30/5-1925 John Johnsen
Margit Midtbø
Flåtearb.,
Vrangfoss
Holla
Lårdal
1894
1894
  Slusevokter Kristian Johnsen
Bruksmand Asmund Bjådal
Brudgommens far og Slusevokter Gunner
Bjådal.
7* 20/6-1925 Kristen Johannesen
Margrethe Trondsen
Kemiker,
Oslo
Holla
Holla
1892
1894
  Skibsfører Johannes Kristensen
Elektriker Peder Trondsen
Fedrene.
8* 4/7-1925 Thoralf Fjelddahl
Borghild Annette Kåsene
Kinokontrollør,
Skien
Holla
Skien
1901
1906
  Skomaker Peder Fjelddahl
Beslagsmed Gustav Juliussen Kåsene
Fedrene.
9* 4/7-1925 Nils Knutsen Evja
Kristine Kåsa
Gårdsbestyrer
Drangedal
Drangedal
Lunde
1891
1907
  Gbr. Knut Evja
Leil. Paul Thomassen
Fedrene.
10* 4/7-1925 Kristian Ingebrigtsen Kise
Kaspara Aks (fra Valøya)
Gårdsarbeider,
Gjerpen
Gjerpen
Holla
1905
1904
  Gbr. Ingebrigt Kise
Gårdsarb. Johan Aks
Fedrene.
11* 22/8-1925 Johan Martinius Larsen
Margit Andreassen
Chuffør,
Lunde
Lunde
Holla
1903
1906
  Handelsreisende Teodor Larsen
Verksarbeider Hans Andreassen
Marie Larsen og Brudens far.
12* 26/9-1925 Harald Kasper Finkenhagen
Ingebjørg Borgen
Sagfiler,
Ulefoss
Holla
Sauland
1904
1906
 

Sagarbeider Kristian Finkenhagen
Skomaker Andreas Borgen

Filemester H. Finkenhagen og Rasmus Moen.
13* 10/10-1925 Paul Johannesen
Terese Elisabeth Rasmussen
Vognlakerer,
Skien
Skien
Holla
1898
1901
  Bademester Peder Johannesen
Jerndreier Karl Rasmussen
Fedrene.
0** 24/10-1925 i
Holla krk.
Eilev Hansen Bø
Olga Elise Knutsd. Kolle
Skogsarb., Grønstein
Hjemmev., Kolle
Lunde pr.gj.
Helgen
7/6-1901
3/12-1904
Lunde 1915
Holla 1919
Gbr. Hans Bø
Gbr. Knut Kolle
Fedrene.
15* 30/10-1925 Halvor Sigurdsen Holtskog
Alvilde Therese Johnsen
Salmaker,
Skien
Skien
Holla
1899
1901
  Salmaker Sigurd Holtskog
Jernverksarb. Martinius Johnsen
Fedrene.
16* 14/11-1925 Nils Nilsen
Begljot Kaspara Solbakken
Sagarbeider,
Verket
Holla
Holla
1891
1904
  Former Nils Johnsen
Cementstøper Ole Andersen
Brudgommens far og Peder Jørgensen.
17* 21/11-1925 Karl Johan Andreas Hansen Vatne
Bertine Moen
Mekaniker,
Holla
Evenes, Nordland
Holla
1900
1903
  Husmann Johan Hansen Vatne
Veivokter Ole Moen
Brudens far og David Kolstad.
18* 28/11-1925 Ernst Maurits Park
Helene Matea Torstensen
Meieribestyrer,
Ulefoss
Sverige
Holla
1897
1904
  Meieribestyrer Aksel Leonard Park
Pølsemaker Halvor Torstensen
Brudens far og Halvor Torstensen.
19* 26/12-1925 Asmund Anker Gundersen
Johanne Marie Trondsen
Korespondent,
Oslo
Holla
Holla
1898
1899
  Handlende Gunnar Asmundsen
Beslagsmed Trond Trondsen
Fedrene.
20* 26/12-1925 Thomas Paulsen Kåsa
Augusta Amalie Jensen
Gårdsarb.,
Kåsa
Lunde
Solum
1905
1906
  Leil. Paul Kåsa
Skogsarb. August Jensen
Brudgommens far og Brudens stedfar Åsolv
Johnsen.
1** 27/12-1925 Isak Vetlesen
Augusta Kolle
Laborant, Febakke
Hjemmev., Kolle
Holla
Helgen
23/11-1885
16/4-1896
Holla 1900
Holla 1910
Grubearb. Vetle Hansen
Gbr. Anton Kolle
Brudens far og enke Inger Hansen.
21* 29/12-1925 Erling Grorud
Anne Kristine Borgen
Maskinarbeider,
Skien
Skien
Holla
1899
1904
  Vaktmann Anders Grorud
Grubeformann Halvor Borgen
Brudgommens far og Brudens mor, Karen
Borgen.
22* 30/12-1925 Søren Emil Sveinungsen Stavsholt
Johanne Alfredsen
Gårdbruker,
Lunde
Lunde
Lunde
1898
1902
  Gbr. Sveinung Stavsholt
Smed Karl Alfredsen
Brudens far og Ingrid Stavsholt.
No. (* =
Klokkerbok)
Vielses - Dag Brudgommens Navn
Brudens Navn
Brudgommens Stilling
og Bopæl

Fødested
Fødested

Fødselsaar Konfirmeret Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
1* 16/1-1926 Anders Såmundsen
Lina Torkilsen
Verksarbeider,
Verket
Holla
Holla
1892
1891
  Verksarb. Såmund Andersen
ditto Torkil Stavåsen
Fedrene.
2* 27/3-1926 Henrik Albert Johansen
Ingeborg Helene Berge
Murer,
Perskås
Holla
Lunde
1893
1887
  Maler Johan Sindsen
Husmann Mikke(?) Berge
Gbr. Isak Romnes og Urmaker Ødegård.
1** 5/4-1926 på
kontoret.
Anders Olsen Ytterbø
Enke Marta Strandskogen
Gbr. Ytterbø
Gårdenke, Prestgrav
Helgen
Holla
8/12-1897
16/1-1893
  Gbr. Ole Ytterbø
Gbr. Andreas Tufte
Brudgommens far og kone Anne Larsen
Ytterbø.
2** 24/4-1926 på
kontoret.
Halvor Hansen Bø
Gunvor Olsd. Hvalen
Skogsarb., Grønstein
Hjemmev., Heimkleiv
Lunde
Helgen
23/3-1903
24/8-1907

Hollen 1921
Gbr. Hans Bø
Grubearbeider Ole Heimkleiv
Fedrene.
3* 8/5-1926 Olav Gerhard Larsen
Klara Marie Gruben
Sjømann,
Sannidal
Sannidal
Holla
1898
1902
  Sagarbeider Olaus Larsen
Grubearb. Gustav Gruben
Fedrene.
4* 15/5-1926 Kristen Olsen
Ragnhild Gulliksen
Grubearbeider,
Ulefoss
Mo
Holla
1897
1907
  Verksarb. Olav Mølla
Former Martinius Gulliksen
Brudens far og Former Herman Odinsen.
0* 31/3-1926 i
Skien krk.
Hans Andersen Vipeto
Gunhild Marie Skårdal
Gårdbruker,
Vipeto
Holla
Holla
1883
1896
  Gbr. Andreas Vipeto
Tømmermann Vetle Skårdal
Brudens far og Halvor Vipeto.
5* 12/6-1926 Sverre Nilsen Dale
Anna Kåsene
Grubearbeider,
Febakke
Holla
Holla
1903
1905
  Grubearbeider Nils Dale
Verksarbeider Andreas Amundsen
Brudgommens far og Amund Andreassen.
6* 12/6-1926 Einar Ingvald Solvold
Anni Pettersen
Sliperiarbeider,
Vesthagen
Holla
Holla
1894
1899
  Sliperiarb. Hans Solvold
Vaktmann Petter Toresen
Fedrene.
7* 19/6-1926 Hans Andreas Johannesen
Hedvik Elisabeth Olsen
Tømmermann,
Vesthagen
Holla
Holla
1898
1899
  Sliperiarbeider Johannes Pedersen
Beslagsmed Herman Olsen
Brudens far og Bent Grøndal.
8* 3/7-1926 Theodor Opran
Anne Marie Kåsa
Anleggsarbeider,
Helgeroa
Kviteseid
Drangedal
1904
1903
  Anleggsarb. Halvor Opran
Husmann Pål Kåsa
Fedrene.
9* 17/7-1926 Aksel Åsmundsen
Borghild Andersen
Handelsbetjent,
Gjerpen
Holla
Gjøvik
1898
1905
  Former Olaus Åsmundsen
Lokomotivfører Karl Adolf Andersen
Fullmektig Johan Olsen og Mekaniker Sigurd
Sørensen.
10* 21/7-1926 Sverre Kristoffer Hernholm
Ragna Oline Myhre
Verksarb.,
Verket
Holla
Ø. Slidre
1900
1907
  Verksarb. Alfred Hernholm
Jæger Peder Myhre
Fedrene.
11* 7/8-1926 Anton Hagen
Jenny Johnsen
Handelsbetjent,
Holla
Tørdal
Holla
1901
1900
  Skomaker Tor Stigen
Sliperiarbeider Peder Johnsen
Fedrene.
12* 14/8-1926 Anders Jensen Gjærum
Anne Mathilde Holtet
Gårdsarb.,
Vipeto
Mælum
Holla
1878
1902
  Gbr. Jens Gjærum
Gbr. Nils Holtet.
Brudgommens far og Inger Holtet.
13* 14/8-1926 Torstein Halvorsen
Ragna Benedikte Trondsen
Slakter,
Ulefoss
Skien
Holla
1902
1905
  Slakter Halvor Torstensen
Former Trond Halvorsen
Fedrene.
14* 14/8-1926 i
Valebø
Nils Rasmussen
Amanda Pernille Vala
Gårdsarb.,
Vala
Holla
Valebø
1903
1901
  Gbr, Olav Rasmussen
Gbr. Karl Borgersen Vala
Brudens far og Gbr. John Vale.
15* 6/11-1926 i
Valebø
Anders Lunde
Ingeborg Kåsine
Gårdmannssøn,
Valebø
Holla
1904
1901
  Gbr. Kristian Lunde
Snekker Anders Olsen
Brudgommens far og Gunnar Kåsen.
16* 23/10-1926 Kristen Hansen
Kari Larine Løvbukten
Sliperiarbeider,
Heisholtevje
Holla
Lunde
1891
1895
  Skogsarbeider Hans Nilsen
Leil. Amund Løvbukten
Fedrene.
17* 27/12-1926 Oskar Kristoffer Berg
Lovise Pedersen
Fabrikarb.,
Skotfoss
Solum
Holla
1898
1892
  Snekker Teodor Berg
Former Peder Larsen
Fedrene.
18* 29/12-1926 Karl Johnsen Odden
Anne Marie Løvbukten
Chauffør,
Odden
Holla
Lunde
1899
1902
  Veivokter John Odden
Leil. Anund Løvbukten.
Brudens far og Emanuel Odden.
19* 31/12-1926 Oluf August Stensrød
Ingeborg Olsen Dahl
Forpakter,
Sannes
Bamble
Mælum
1899
1904
  Fabrikarb. Karl Olsen
Gbr. Ole Dahl
Enke Ambjørg Dahl og Gbr. Hellik Sannes.
No. (* =
Klokkerbok)
Vielses - Dag Brudgommens Navn
Brudens Navn
Brudgommens Stilling
og Bopæl

Fødested
Fødested

Fødselsaar Konfirmeret Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
1* 20/1-1927 Hjalmar Konrad Ludvig Sundstøl
Anne Johanne Olsen
Sjømann,
Hedrum
Øyestad
Holla
1903
1901
  Jordarbeider Ole Edvard Sundstøl
Grubearb. August Olsen
Brudens far og Gbr. Edv. Bergene, Hedrum.
2* 9/4-1927 Johannes Sollid
Kirsten Nilsine Teigen
Varekjører,
Lunde
Lunde
Drangedal
1893
1901
  Svenning Sollid
Nils Teigen
Fedrene.
3* 30/4-1927 Anders A. Moen
Ingeborg Kristine Briskemyr
Jordbruksarb.,
Holla
Holla
Holla
1902
1909
  Anders Moen
Kristen Briskemyr
Fedrene.
4* 11/5-1927 Hjalmar Nicolai Dahl
Elisabeth Andersen
Sveiser,
Ulefoss
Holla
Holla
1904
1906
  Røkter Anders Dahl
Sliperiarb. Anders Evensen
Fedrene.
5* 21/5-1927 Halvor Haugane
Anna Framnes
Anleggsarbeider,
Lunde
Lunde
Holla
1903
1902
  Gbr. Hans Haugane
Grubearb. Hans Framnes
Brudens far og Jørgen Sætre.
6* 4/6-1927 Karl Hammerstad
Karen Tråen
Sagarbeider,
Ulefoss
Holla
Holla
1903
1906
  Tømmermerker Trond Hammerstad
Sliperiarb. Knut Tråen
Fedrene.
7* 18/6-1927 Hans Nyhus
Hedvig Sannesmoen
Gårdbruker,
Sauherad
Sauherad
Holla
1901
1898
  Gbr. Halvor Nyhus
Gbr. Svenning Sannesmoen
Brudgommens far og Enke Marie Sannesmoen
8* 18/6-1927 Nils Gundersen
Hjørdis Negård
Sliperiarb.,
Gjerpen
Gjerpen
Kongsberg
1903
1905
  Sliperimester Peter Gundersen
Dagarb. Adolf Negård
Fedrene.
9* 18/6-1927 Martin Hansen
Gunvor Gundersen
Sliperiarbeider,
Holla
Holla
Holla
1901
1897
  Sagarb. Hans Torstensen
Beslagsmed Gunnar Olsen
Fedrene.
0** 18/6-1927 i
Porsgrund
Steinar Gulliksen Helgen
Olga Pedersd. Holtan
Gbr. Helgen
Hjemmev., Holtan
Heddal
Helgen
24/9-1902
11/7-1894
Holla 1917
Holla 1912
Gbr. Gullik Helgen
Gbr. Peder Holtan
Fedrene.
1** 23/6-1927 Steinar Tollefsen Tinholt
Mari Jonsdatter Slåthaug
Gbr., Helgen
Hjemmev. Hvalen
Mælum
Lunde
26/10-1890
11/11-1903
Holla 1905
Holla 1918
Gbr. Tollef Tinholt
Gbr. Jon Slåthaug
Fedrene.
10* 25/6-1927 Johan Jensen
Olga Jensine Skårdal
Broarbeider,
Kolbu (Toten, Oppland)
Oslo
Lunde
1900
1908
  Staldkar Emil Jensen
Leilending Hans Skårdal
Fedrene.
11* 16/7-1927 Gunnar Asmundsen Bjådal
Ellen Kvåle
Slusevokter,
Holla
Lårdal
Lårdal
1892
1896
  Asmund Åse
Steinar Kvåle
Gbr. Eyvind Kvåle og Aslaug Midtbø.
12* 16/7-1927 Jakob Fjeld
Åsne Dalen
Forpakter,
Holla
Skien
Seljord
1892
1896
  Dagarbeider Abraham Fjeld
Snekker Bjørgulv Dalen.
Lars Strømdal og Olav Helliksen.
13* 16/7-1927 Lars Gundersen
Hanny Gundersen
Matros,
Holla
Holla
Holla
1895
1904
  Former Gunnar Larsen
Beslagsmed Karl Gundersen
Enke Anna Gundersen og Gunnar Larsen.
14* 30/7-1927 Ernst Jørgensen
Anne Kristine Hansen
Fyrbøter,
Holla
Holla
Solum
1898
1899
  Arb. Andreas Jørgensen
Arb. Karl Hansen Marum.
Alf Jørgensen og Kristian Torjusrød.
15* 30/7-1927 Karl Jonsen Tyri
Anne Marie Spirdalen (Valebø)
Skogsarbeider,
Lunde
Lunde
Holla
1902
1905
  Leil. Johan Spirdalen
Leil. Jon Tyri
Brudens far og Olav Tyri.
16* 6/8-1927 Karl Frank Kristiansen
Karen Kåsa
Smed,
Lunde
Lunde?
Holla
1897
1900
  Gbr. Karl Frants Kristiansen
Gbr. Hans Kåsa.
Fedrene.
17* 30/7-1927 Jakob Torvald Tollefsen
Emilie Pauline Stoa
Papirfabrikarb.,
Skotfoss
Solum
Holla
1880
1900
  Papirarb. Teodor Tollefsen
Rørlegger Teodor Stoa
Julius Mathiassen og Leif Knusen.
18* 17/9-1927 Mikkel Mandt Tveitan
Anne Namløs
Bonde,
Fyrisdal
Fyrisdal
Holla
1889
1888
  Bonde Olav Tveitane
Bonde Peder Namløs
Knut Tveitane og Sigrid Tveitane.
19* 17/9-1927 Olav Haugen
Dagny Brattekås
Lærer,
Heddal
Heddal
Lunde
1903
1904
  Husmann Torgrim Haugen
Slusemester Gunnar Brattekås
Fedrene.
20* 24/9-1927 Georg Bjerke
Hanna Matilde Skårdal
Sliperiarb.,
Holla
Holla
Holla
1901
1906
  Former Oskar Bjerke
Gbr. Hans Skårdal
Fedrene.
21* 15/10-1927 Sigurd Fretheim
Eva Mørk
Forstkandidat,
Ulefoss
Skien
Økter (!?)
1893
1906
  Distriktslæge Håkon Fretheim
Disponent Einar Mørk
Kand. jur. Tjersland og Randi Lilloe.
22* 29/10-1927 i
Valebø.
Mathias K. Vale
Gunhild Kirstine Pernille Lunde
Gbr.,
Valebø
Holla
Holla
1884
1900
  Gbr. Kittil Vale
Gbr. Kristian Lunde
Gbr. John Vale og Brudens far.
23* 5/11-1927 Nils Olsen Kabbe
Inga Johanne Fiskodde
Former,
Verket
Holla
Lunde
1895
1899
  Former Ole Kabbe
Gbr. John Fiskodde
Ole Kabbe og lærer Langeland.
24* 12/11-1927 Hans Karlsen
Ingeborg Marie Bjerva
Sliperiarb.,
Verket
Holla
Drangedal
1895
1888
  Beslagsmed Karl Gundersen
Leil. Jens Halvorsen
Enke Hanna Gundersen og Brudens far.
25* 3/12-1927 Gunvald Hilmar Gundersen
Bergit Vik
Agronom,
Fen
Bergen(?)
Sauherad
1904
1898
  Snekker Gunnar Olsen Øen(?) Fehn(?)
Gbr. Johannes Vik
Gunnar Vik og Frk. Ragnhild Meyer.
26* 3/12-1927 Harald Juliussen
Benny Martine Hammerstad
Sagarbeider,
Verket
Holla
Holla
1904
1906
  Verksarb. Gustav Juliussen
Gbr. Trond Hammerstad
Fedrene.
0** 8/12-1927 hos
sorensk., Gjrpn.
Enkem. Anders Andersen Huset
Enke Aaste Pedersen Kolstad
Gbr., Huset
Enke, Kolstad
Holla
Lunde
8/12-1870
4/5-1884
DELK? Gbr. Ole Andersen Huset
Gbr. Halvor Ellingsen
Tron Namløs og Halvor Ytterbø.
27* 26/12-1927 Ivar Olsen
Sofie Bergljot Ingebretsen
Bilfører,
Larvik
Larvik
Holla
1899
1900
  Sagarbeider Ole Olausen
Verksarbeider Alfred Ingebretsen
Brudgommens far og Sofie Ingebretsen.
28* 27/12-1927 Einar Ingebretsen Kise
Gunhild Fjellstad
Skogsarbeider,
Gjerpen
Gjerpen
Holla
1902
1903
  Leil. Ingebret Kise
Grubearb. Ole Fjellstad
Fedrene.
29* 27/12-1927 Andreas Karlsen Haugen
Aslaug Marie Moen
Former,
Vesthagen
Holla
Holla
1898
1904
  Beslagsmed Karl Haugen
Gbr. Anders Moen
Brudens far og beslagsmed Johannes Haugen
30* 28/12-1927 Enkem. Sverre Arnt Brynildsen
Marta Borgen
Skolebestyrer,
Vesthagen
Moss
Holla
1893
1910
  Stasjonsmester Carl Brynildsen
Gbr. Sten Andreas Håtveit
Olav J. Teigen og Karette Teigen.
Hans 1. hustru død 20/5-1926.
No. (* =
Klokkerbok)
Vielses - Dag Brudgommens Navn
Brudens Navn
Brudgommens Stilling
og Bopæl

Fødested
Fødested

Fødselsaar Konfirmeret Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
1* 28/1-1928 Olav Olsen Fjeldstad
Mary Signora Holtan
Anleggsarbeider,
Febakke
Holla
Drammen
1902
1908
  Grubearbeider Ole Petter Fjeldstad
Beslagsmed Oskar Holtan
Brudgommens far og Enke Inger Hansen.
0* 4/2-1928 Enkem. Åsmund J. Åsmundsen
Klara Lovise Hansen
Baker,
Flatdal
Holla
Holla
1897
1899
  Former Jørgen Åsmundsen
Verksarbeider Hans Odin Andreassen
Fedrene.
2* 11/2-1928 Håkon Hansen
Astrid Torstensen
Lagermann,
Skien
Skien
Gjerpen
1905
1906
  Reparatør Hans Hansen
Slakter Halvor Torstensen
Øivind Nilsen, Bøle og Anker Larsen.
0* 24/2-1928 Enkemann Kristian Espevolden
Gjertrud Hegland
Gbr.,
Espevolden
Holla
Holla
1885
1900
  Gbr. Tor Espevolden
Verksarb. Johannes Hegland
Verksarb. Hans Kabbe og Ing. Peder Paus.
3* 3/3-1928 Peder August Pedersen Solli
Agnes Høiseth
Tekniker,
Ulefoss
Holla
Holla
1902
1901
  Skredder Hans Pedersen
Verksarb. August Svensen
Brudgommens far og Bjarne Høiseth.
4* 28/4-1928 Harald Ødegård
Margit Haserud
Agronom,
Kragerø
Kragerø
Holla
1906
1907
  Smed Halvor Halvorsen
Sersjant Svenning Haserud
Fedrene.
5* 12/5-1928 Jonas Tomasen Lindgren
Anna Solvang
Annlegsarb.,
Eidanger
Holla
Holla
1905
1906
  Smed Tomas Lindgren
Stiger Edvard Elveseter
Brudgommens far og Halvor Kåsa.
6* 26/5-1928 Hans Georg Gundersen
Gerda Adele Åsmundsen
Sliperiarb.,
Verket
Holla
Holla
1903
1906
  Beslagsmed Gunnar Olsen
Former Åsmund Åsmundsen
Fedrene.
7* 30/6-1928 Olaus Jore
Alfrida Fritheim
Gbr.,
Mo pr.gj.
Mo
Holla
1904
1905
  Gbr. Gjermund S. Jore.
Former Hans Fritheim
Fedrene.
8* 4/8-1928 Anders Hansen
Tora Tomine Eie
Sliperiarbeider,
Ulefoss
Holla
Helgen
1886
1902
  Sliperiarb. Hans Olsen
Gbr. Tor Langeland
Sliperiarb. Tor Hansen og Brudens far.
9* 4/8-1928 Sverre Rikard Gundersen Oterkjær
Edle Lindgren
Handelsbetjent,
Lunde
Lunde
Holla
1905
1910
  Maler Gunnar Otterkjær
Smed Tomas Lindgren
Snekker Nils Hansen
Brudens far.
0* 8/8-1928 i
Rjukan krk.
Georg Wriedt
Edle Marie Larsen
Baker,
Fen
Fyrisdal
Holla
1899
1906
  Gbr. Fredrik Wriedt
Gbr. Karl Larsen
Baker Jensen og Olav Larsen.
10* 18/8-1928 Gullik Nilsen Vipeto
Annette Grini
Gbr.,
Vipeto
Holla
Lunde
1901
1898
  Gbr. Nils Holtet
Gbr. Johannes Grini
Brudgommens mor og Brudens far.
0* 25/8-1928 i
Notodden krk.
Johan Hansen Eklund
Anne Hørte
Sagarbeider,
Helgeroa
Holla
Hjartdal
17/4-1908
1902
  Former Herman Hansen, Vrk.
 
 
0* 1/9-1928 i
Sauland.
Enkem. Hans Finkenhagen
Anna Jakobsdatter
Sagarbeider, Verket
Hjemmev., Hjartdal
Holla
Aakre i Hjartdal
1892
1904
  Sagarbeider Kristian C. Finkenhagen
Gbr. Jakob C. Finkenhagen
Gartner Nils Johansen og Brudens far.
1** 8/9-1928 Nikolai Lindgren
Martha Larsen Velkom
Anleggsarb., Holla
Hjemmev., Velkom
Holla
Holla
25/9-1907
8/2-1909
  Smed Thomas Lindgren
Gbr. Karl Larsen Velkom
Fedrene.
11* 22/9-1928 Nils Jørgensen Lunde
Inger Marie Storhaug
Snekker,
Ulefoss
Lunde
Holla
1900
1905
  Snekker Jørgen Lunde
Gbr. Halvor Stohaug
Ikke oppført.
12* 22/9-1928 Trond Johnsen
Ingeborg Sofie Langjordet
Former,
Verket
Holla
Holla
1903
1895
  Former John Isaksen
Gbr. Såmund Langjordet
Fedrene.
13* 6/10-1928 Anders Halvorsen Serikstad
Helga Amanda Torell
Agronom
Helgen
Holla
Vinje
1901
1895
  Fabr.arbeider Halvor Serikstad
Veioppsynsmann Johan Torell
Brudens far og Rørlegger Halvor Serikstad.
14* 17/11-1928 Trygve Hansen
Olga Magdalene Lindalen
Sagarbeider,
Ulefoss
Holla
Holla
1903
1901
  Tømmermann Hans Torstensen
Sagarb. Ole Pedersen Lindalen
Fedrene.
Brudg. tilhører Frimeigheten.
15* 17/11-1928 Enkem. Torleif Artur Solie
Ester Kristine Jønsson
Elektriker,
Skien
Skien
Oslo
1890
1899
  Sagmester Anton Andersen
Kusk Måns Jønsson
Brudens far og Enke Elise Andersen.
No. (* =
Klokkerbok)
Vielses - Dag Brudgommens Navn
Brudens Navn
Brudgommens Stilling
og Bopæl

Fødested
Fødested

Fødselsaar Konfirmeret Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
16* 15/11-1928 Anders Grove
Karette Kittilsen
Handelsreisende,
Oslo
Oslo
Holla
1896
1898
  Handelsbetjent Svennung Grove
Formermester Karl Kittilsen
Fedrene.
17* 15/12-1928 Anders Severin Høidalen
Olga Karette Johnsen
Skogsarbeider,
Kilebygda
Solum
Holla
1905
1902
  Husm. Jakob Høidalen
Verksarb. John Olsen
Fedrene.
18* 19/12-1928 i
Valebø
Johan Olsen Lunde
Kirsti Marie Sandviken
Kelner,
Oslo
Valebø
Valebø
1905
1908
  Gbr. Ole Johnsen Lunde. Se Lunde nedre(11).
Leil. Johannes Olsen Sandviken
Fedrene.
19* 22/12-1928 Albert Kornelius Merkesvik
Anette Marie Jørgensen
Diakon,
Sem
Herdla
Holla
1901
1902
  Gbr. Arne Merkesvik, Herdla
Former Jørgen Hohannesen
Former Andreas Jørgensen og Diakonisse
Lydia Våg.
20* 22/12-1928 Olav Siljan
Marta Marie Bolstad
Agronom,
Gjerpen
Skien
Skafså, Mo
1894
1899
  Tilsynsmann Lars Siljan
Grubearb. Andreas Bolstad
Brudgommens far og Enke Hanna Bolstad.
0** 22/12-1928 av
sorensk i Gjrpn.
Enkem. Hans Vasdahl
Maren Kirsten Melfald
Ingeniør, USA, Helgen
Kontordame
Mælum
Mælum
13/2-1866
8/4-1905
  Even Halvorsen Vasdal
Thyge Melfald
Politibetjent Gustav Bjørbæk og Politikonst.
Jørgen Knutsen, Begge Porsgrund.
Herfra og ut 1941: Vielser kun foretatt i Helgen kirke.            
1** 2/11-1929 Tollef A. Kolle
Anne Strand
Bonde
Hushjelp
Helgen
Seljord
1902
1901
  Fhv. Bonde Anton Kolle
Skogsarb. Olav Strand
Fedrene.
 
1** 8/2-1930 Kalmar Larsen Ytterbø
Gunhild Gjevstad
Arbeider
Tjenestegjente
Helgen
Fyresdal
24/8-1908
15/4-1909

Fyresdal 1923
Olav Larsen Ytterbø
Anders Gjevstad, Fyresdal
Enke Anne Ytterbø, Helgen og Anders
Gjevstad, Fyresdal.
2** 11/10-1930 Peder Oskar Ytterbø
Anne Tankerønningen
Arbeider
Budeie
Helgen
Heddal
4/8-1898
18/8-1907
Helgen
Heddal
Bonde Jens L. Ytterbø
Anleggsarb. Frans Otto Larsen
Bonde Tor Baksås, Helgen og Svennung
Simones, Heddal.
1** 27/6-1931 Einar Godtfred Langeland
Inga Hansine Lunde
Bonde
 
Helgen
Lunde
1905
1909
  Bonde Rolf Willer (Langeland)
Bonde Ole Lunde, Gulset, Gjerpen
Enke Anne Willer og lærer Ødegård.
1** 17/9-1932 Trygve Halvorsen Wærstad
Kirsten Johnsen
Bonde, Værstad
Hjemmev., Askejordet
Helgen
Helgen
3/1-1904
30/11-1908
  Gbr. Halvor Wærstad
Grubearb. John Halvorsen
Halvor Wærstad og Gudrun Johnsen.
1** 7/1-1933 Enkem. Anders Olsen Ytterbø
Karette Ytterbø
Gårdbr. Prestgrav
Hjemmev. Ytterbø
Helgen
Helgen
8/12-1897
29/3-1893
  Gbr. Ole Larsen Ytterbø
Jens Larsen Ytterbø
Enke Anne Ytterbø og enke Nella Ytterbø.
2** 7/10-1933 Edvard Fjeldalen
Mathilde Sofie Torsell
Gbr. Gjerpen
Hjemmeværende, Helgen
Siljan
Solum
16/8-1906
24/6-1898
  Gbr. Lars Skilbred (i Siljan)
Opsynsmand Johan Torsell
Karl Torsell og Louise Torsell.
3** 3/12-1933 Lars Kolle
Anne Håtvedt
Gbr. Jøntvedt
Gjemmev. i Solum
Holla
Hjartdal
22/11-1904
21/10-1901
  Gbr. Tollef Kolla
Gbr. John Håtvedt
Tollef Kolle og Anne Håtvedt.
1** 23/6-1934 Ragnvald Holen
Anne Omtvedt
Gbr. Rønningen
Hjemmev. Omtvedt
Helgen
Helgen
6/2-1893
22/7-1900
  Kirkesanger Andreas Holen
Gbr. Peder J. Omtvedt
Løientnant Karl Stenstad og Gbr. Jens Omtvedt.
2** 18/8-1934 Anders Hoksrud
Anna Elisabet Hvalen
Gårdsarb., Grønsten
Hjemmev. Hvalen
Seljord
Holla
17/7-1912
1/9-1913
Holla 1906
Holla 1908
Gbr. Eivind Hoksrud
Småbr. Ole Heimkleiv
Gbr. Eivind Hoksrud og fru Elise Heimkleiv.
3** 29/12-1934 Ole Jørgensen Neset
Kari Hogsrud
Styrmann, Neset
Hjemmev., Grønstein
Helgen
Seljord
17/12-1892
9/8-1901
  Skipskaptein Jørgen Neset
Gbr. Edvard(!) Eivind Hogsrud
Gbr. Karl Neset og Ingvald Hogsrud.
1** 12/1-1935 Ole Norman Hansen
Anny Louise Bjønnes
Arb., Olsbrygge
Hushjelp, Olsbrygge
Helgen
Eidanger
20/11-1908
5/7-1911
Holla
Eidanger 1925
Gbr. Hans Henriksen
Gbr. Olav Johannessen
Gbr. Anders Neset og frk. Dolly Sørensen.
2** 23/11-1935 Aksel Trygve Moe
Hjørdis Helene Neset
Gbr. i Gjerpen
Hjemmev. Neset
Sannidal
Helgen
6/10-1906
28/5-1900
Sannidal
Holla
Gbr. Aasmund Moe
Gbr. Jørgen Neset
Karl W. Neset og frk. Marie Neset.
3** 30/12-1935 Ragnar Nilsen
Hilda Gustava Gundersen
Arb., Fen
Hushjelp, lille Bø
Holla
Helgen
13/3-1915
5/5-1906
Holla 1930
Sauherad 1920
Arb. Halvor Nilsen
Gbr. Halvor Gundersen
Veiarb. Nils Nilsen og frk. Inga Gundersen.
No. (* =
Klokkerbok)
Vielses - Dag Brudgommens Navn
Brudens Navn
Brudgommens Stilling
og Bopæl

Fødested
Fødested

Fødselsaar Konfirmeret Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
1** 2/5-1936 Enkem. Oskar Valdemar Tinholt
Maren Huset
Kirketjener
hjemmev., Huset
Helgen
Solum
17/3-1892
16/1-1892
Holla 1907
Holla 1906
Gbr. Anders Tinholt
Gbr. Halvor Huset
Frk. Olga Tinholt og fru Olga Helgen.
2** 27/6-1936 Gunleik Vetlesen Hovland
Olga Tinholt
Bygningssnekker, Roa
hjemmev. Helgen
Lunde
Helgen
5/10-1887
18/10-1894
Lunde 1891
Holla 1909
Gbr. Vetle Hovland
Gbr. Anders Tinholt
Oskar Tinholt og fru Dorthea Tveit.
3** 5/12-1936 Olav Oppebøen
Kjersti Østgården
Fløter, Solum
hjemmev. Helgen
Mælum
Nes
2/5-1906
3/8-1908
Mælum 1921
Holla 1922
Gbr. Knut Oppebøen
Gbr. Jon Østgården
Hogstad i Skien og Jon Østgården.
4** 31/12-1936 Harald Sannesmoen
Marie Sørensen
Skogsarb. Stenstad
Hjemmev. Lillestrand
Holla
Holla
17/2-1908
17/3-1909
Holla 1922
Holla 1922
Forpakter Halvor Sannesmoen
Murer Anders Sørensen
Søren Sørensen og Birgit Sannesmoen.
0 Borgestad 16/1-1937 Arthur Johnsen
Enke Johanne Marie Omtvedt
Transportarb., Borgestad
Husmor, Helgen
Gjerpen
Høiland
3/8-1905
26/2-1895
  Hans Andreas Johansen
Martin Johan Skau
Dagfinn Olsen, Gjerpen og Borghild Fjalestad i
Skien.
1** 20/3-1937 Søren Arne Sørensen
Birgit Sannesmoen
Stenarb., Lillestrand
Hjemmev. Stenstad
Holla
Holla
28/2-1914
11/9-1914
Holla 1928
Holla 1929
Murer Anders Sørensen
Forpakter Halvor Sannesmoen.
Harald Sannesmoen og Dolly Sørensen.
2** 8/5-1937 Eivind Haugen
Dagny Gjermundsen
Småbruker i Flatdal
hjemmev., Bjerva
Seljord
Skien
18/9-1910
13/2-1911
Flatdal 1925
Holla 1925
Småbruker Olav Haugen
Papirarb. Aslak Gjermundsen
Johannes Gjermundsen og Einar Gjermundsen.
3** 15/5-1937 Svein Hogsrud
Louise Augusta Torsell
Agronom i Gjerpen
hjemmev. i Helgen
Kviteseid
Holla
14/9-1910
12/1-1908
Kviteseid 1925
Holla 1923
Gbr. Peder Hogsrud
Opsynsmann Johan Torsell
Otto Arne Torsell og Solveig Torsell.
4** 16/10-1937 Gustav Valdemar Kristiansen
Johanne Tinholt
Fabrikarb., Bamble
hushjelp, Tinholt
Bamble
Helgen
30/7-1908
9/6-1915
  Fabrikarb. Karl Kristiansen
avdød arb. Julius Tinholt
Husmor Ingeborg Pedersen og Arne Tinholt.
5** 27/11-1937 Karl Andreas Sønstvedt
Astrid Eik
Skogsarb., Solum
Hushjelp i Helgen
Kilebygda
(østre) Helgen
16/5-1911
7/10-1917
Solum 1926
Holla 1932
Gbr. Gustav Sønstvedt
Skogsarb. Severin Eik
Gbr. Halvor Ødegården og Sagarb.
Jakob Olsen.
0** Gjerpen? 18/12-1937 Anders Andersen
Olga Sørensdatter Hegna
Transportarb., Bøle, Gjrpn.
hushjelp, Helgen
Gjerpen
Lunde
24/12-1908
5/2-1907
  Transportarb. Karl Andersen
Gbr. Simon Hegna
Ole Ballestad og fru Berta Ballestad.
6** 23/12-1937 Halvor Johnsen Øverland
Inga Kirstine Gundersen
Bygningsmurer, Glaholt
hjemmev. hushjelp Lille Bø
Sauherad
Holla
22/7-1892
26/6-1904
Holla
Sauherad
Bygningssnekker John Øverland (Jon Øverland)
Gbr. Halvor Gundersen
Eivind Lindheim og Halvor Gundersen.
7** 31/12-1937 Gustav Hogsrud
Aslaug Marie Haraldsen
Skogsarb. Grønsten
hjemmev. Neset
Holla
Solum
----- Holla 1929
Holla 1924
Gbr. Eivind Hogsrud
Gbr. Theodor Haraldsen
Fru Ingeborg Hogsrud og fru Anne Haraldsen.
1** 14/5-1938 Harry Andreas Hansen
Karin Kolle
Brannvaktmann(?), Bruvik
hjemmev. Helgen
Bruvik (i Hardanger)
Holla
23/3-1909
19/7-1903
Bruvik
Holla 1918
Tømmermann Karl Toresius Hansen
Gbr. Karl Kolle
Gbr. Lars Kolstad, fru Gunda Kolstad.
2** 4/6-1938 Ragnvald Karlsen (Vaskaas)
Signe Lauvnes
Malearb., Vaskaas
hushjelp, Kvitseid
Holla
Kvitseid
8/8-1908
20/5-1911
Holla 1923
Kvitseid 1925
Småbruker Karl Halvorsen
Sagarb. Tollef Sannes.
Karl Halvorsen og Halvor Karlsen.
3** 6/8-1938 Anders Omtvedt
Tora Anette Akkerhaugen
Gbr., Omtvedt
hushjelp, Lille Bø
Holla
Sauherad
2/6-1913
18/6-1916
Holla 1927
Sauherad 1930
Avdøde Gbr. Olav Omtvedt
Avdøde Gbr. Torbjørn Lia
Arb. Olav Grønstein og fru Inga Øverland.
4** 17/9-1938 Sverre Åse
Hjørdis Jøntvedt
Maler, Ulefoss
hjemmeværende, Jøntvedt
Mo, Telemark
Oslo
25/7-1905
23/3-1910
Lardal 1920
Holla 1924
Bruksmann Åsmund Åse
Dagarb. Harald Hansen
Gbr. Åsmund Åse, Holla og løintnant Gustav
Jøntvedt, Helgen.
5** 31/12-1938 Ragnar Johan Johnsen
Magna Karette Nesodden
Mekaniker, Skotfoss
Hjemmev. Helgen
Mælum
Holla
16/5-1901
15/9-1897
Skotfoss 1915
Helgen 1912
Mekaniker Johan Johnsen
Småbruker Halvor Nesodden
Handlende Holda Næsodden, Ulefoss og
Agent Gudrun Halvorsen, Ulefoss.
1** 2/4-1939 Olav Torjusen Nordstå
Gudrun Kittilsdatter Kiland
Bonde, Vrådal
Fyresdal
Vrådal
Fyresdal
1/12-1902
5/5-1918
Vrådal 1917
Fyresdal 1918
Bonde Torjus H. Nordbø
avdød bonde Kittil J. Kiland
Bonde Olav Nordbø, Vrådal og vognmann
Anders Vasdal i Skien.
2** 31/12-1939 John Haugerud
Marie Valen
Pelsdyroppdretter, Kolstad
hjemmev. Roa, Helgen
Holla
Gjerpen
22/10-1908
22/3-1915
  Gbr. Bertinius H. Haugerud
Gbr. Halvor Valen
Einar Haugerud, Helgen og arb. Jørgen Valen,
Helgen.
1** 9/3-1940 Sveinung Thorsen Ekelund
Margit Hegna
Skogsarb. Håvet, Helgen
hushjelp, Klovdal, Helgen
Nes, Sauherad
Flåbygd, Lunde
11/11-1911
30/10-1914
  Avdød arb. Thor Ekelund
Gbr. Søren Hegna
Skogsarb. Knut Ekelund og fru Hege Hegna.
2** 22/6-1940 Håkon Ingvaldsen
Solveig Eik
Skogsarb., Bamble
hushjelp, Kåsa i Helgen
Bamble
Helgen
23/10-1908
23/11-1915
  Agent Sigvaldsen
Severin Andreassen Eik
Olga Kristine Eik, Helgen og Brudens far.
3** 27/7-1940 Enkem. Karl Johan Thorsell
Aaste Marie Hegna
Steinarb., Solheim, Helgen
Husholderske, Solheim
Mo i Telem.
Lunde i Telem.
19/10-1892
23/4-1913
  Johan Ludvig Thorsell, fhv. vegopsynsmann
Avdøde Søren Halvorsen Hegna
Brudgommens far og enke Hege Hegna.
4** 9/11-1940 Gjermund Sisjord
Birgit Østgården
Bankkasserer, Bøhered
Meierske Kolle, Helgen
Bøhered
Neshered
4/7-1912
22/5-1915
  Fhv. bankkasserer Hans Sisjord
Gbr. Johan H. Østgarden
Hans Sisjord og Gbr. Jon Østgarden.
0** 23/11-1940 Hans Kristian Fosheim
Ruth Wærstad
Skogsarb., Kvelde, Hedrum
Tj.pike Værstad i Helgen
Holla
Holla
23/7-1906
31/7-1913
Holla 1920
Holla 1928
Avdød Grubearb. Johan Nilsen, Helgen
Avdød Gbr. Halvor Wærstad. 
Gbr. Lars Kolle og Gårdsarb. Olav H. Wærstad.
5** 28/12-1940 Petter Andreas Ottersen
Anne Slaathaug
Gbr. Idd
Sykepleierske, Kolle
Halden
Lunde
17/10-1898
15/7-1907
  Avdød Gbr. Petter Severin Ottersen
Avdød Gbr. Jan H. Slaathaug
Gårdsarb. Aasmund Brynild Ottersen og Gbr.
Steinar Tinholt, Helgen.
  Familien Ottersen er gravlagt på Idd kirkegård i Halden kommune.          
6** 28/12-1940 Karl Andreassen
Ingeborg Louise Skarstein
Jernbaneeksped., Herrefos
Hjemmev., Hvalen, Helgen
New York
Mælum (Ø. Gisholt)
17/7-1914
10/5-1912

Feil på gravstøtte
Gbr. Karl Andreassen Namløs
Forpakter Børre Larsen Skarstein, Hvalen
Fedrene.
7** 31/12-1940 Olav Johannesen Teigen
Lilly Kirstine Omtvedt
Gbr., Bjerva
Hjemmev. Omtvedt
Holla
Helgen
14/4-1903
3/5-1905
  Johannes O. Teigen
Avdød Gbr. Peder Jensen Omtvedt
Gbr. Johannes O. Teigen og Gbr. Hans P.
Omtvedt.
0** 23/4-1941 Jens Pedersen Omtvedt
Helga Halvorsen
Gbr., Omtvedt
Sykepleierske, Rjukan
Holla
Rjukan
20/7-1902
3/5-1918
  Avdød Gbr. Peder Jensen Omtvedt
Fabr.arb. Johannes Halvorsen
Ingeborg P. Omtvedt og Gbr. Karl Neset.
0** 28/4-1941 Sveinung Hegna
Dina Marie Grøttsund
Ekspeditør, Helgen
hjemmev., Notodden
Lunde
Modum, Buskerud
7/7-1919
1905
Lunde 1934
Modum 1920
Søren Olsen Hegna
Hans Kristian Grøttsund
Karl Thorsell, Helgen og Klara Bakken, Modum.

Til toppen: Trykk [Home]

webmaster@gamleholla.no