ved
Gard Strøm
 


| INNHOLD | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |
 


Denne siden ble oppdatert 06.02.2022

HOLLA KIRKEBOK

Vielser i Holla, Romnes og Helgen

1861 - 1869

Avskrift: G.S. i Brevik 2017.

 


Søketips: Hold nede [Control] og trykk [F].
 

Om avskriften.
Disse avskriftene gjør jeg for min egen del, for å bli kjent med både steds- og personnavn i området, og for effektivt kunne skrive ei moderne Nett-Bygdebok for Holla. Jeg leser ikke korrektur på mine avskrifter, men retter underveis når jeg finner feil. Det er fritt fram for alle å benytte seg av mine avskrifter til hva man vil, men bruk for all del de skannede kirkebøkene på Digitalarkivet for kontroll. Jeg er heller ikke feilfri. G.S.

Noen Forkortelser her:
d.e. = den ældre
d.y. = den yngre
pr.gj. = Præstegjeld
Saugbr. = Uhlefos Saugbrug
Uk. = Ungkarl
Vrk. = Holla Jernværk


| 1717 - 1779 | 1779 - 1814 |
| 1815 - 1830 | 1831 - 1848 | 1849 - 1860 | 1861 - 1869 | 1870 - 1881 | 1882 - 1897 |
| 1897 - 1907 | 1907 - 1928 |
 

No. Vielses - Dag Brudgommens Navn og Stand
Brudens Navn.
Brudgommens Føde- og Opholdssted
Brudens Fødested
Alder Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
1 15/3-1861 Uk. Former Kittil Andreas Johnsen
Pige Berthe Johanne Stensd.
Holden - ditto
Holden
24
29
John Johnsen Vrk.
Sten Johnsen
Anders Tronsen Vrk. og Andreas Johnsen Vrk.
2 10/5-1861 Enkem. Tollef Bjørnsen Dalen
Pige Mari Johnsd. Milebund
Saude - Holden
Holden
32
24
Bjørn Olsen Holten i Næs
John Johannesen Milebund
Tron Hansen Milebund og Halvor Hansen Dalekaas.
3 14/6-1861 Uk. Ole Jensen Strandsplads
Pige Gunnild Kirstine Gundersd. Stensholt
Holden - ditto
Holden
24
31
Jens Olsen Strandsplads
Gunder Christiansen Stensholt
Nils Olsen Namløshagen og Anders Christensen Lucenæs.
4 21/6-1861 Uk. Andreas Christensen Dalen under Lunde i Valebø
Pige Dorthe Olsdatter
Holden - ditto
Næs i Saude (Sauherad)
25
26 1/2
Christen Nilsen Opsal
Ole Gunnulsen Hotvedt i Næs
Johannes Johnsen Lundekaasa og Ole Gunnulsen Tangen i Næs.
5 4/7-1861 Uk. Anders Simonsen Klovedal
Pige Anne Kristine Nilsd. Næset
Holden - ditto
Holden
25
19
Simon Andersen Klovedal
Nils Christensen Næset
Peder Augustinusen Omtvedt og Christen Christensen Stenstad.
6 12/7-1861 Uk. Hans Hansen Grønnesten
Pige Anne Kirstine Olsd.
Gjerpen - Holden
Solum
21
22
Hans Hansen Kaasa
Ole Andersen af Solum
Peder Augistinusen Omtvedt og Hans Andersen Grønnesten.
7 2/8-1861 Uk. Hans Thygesen Halvorstaa
Pigen Maren Johanne Hansd. Stuverud
Holden - ditto
Holden
31
28
Thyge Hansen Halvorstaa
Hans Haraldsen Stuverud
Thyge Hansen Halvorstaa og Ole Andersen Brænne.
8 13/8-1861 Uk. Halvor Torkildsen Kaasene
Pige Gunnild Thorsd. Kaasa
Lunde i Bø - ditto
Holden
25 1/2
25

Torkild Halvorsen af Lunde
Thor Welliksen Kaasa

Ole Kjøstolsen Fosse og Torkild Halvorsen Kaasa pr. Fosse.
9 18/8-1861 Enkemand Andreas Hansen Vrk.
Pige Maria Tronsd. Hougen
Holden - ditto
Bø pr.gj.
29
25
Hans Tolfsen Dammen
Tron Pedersen Hougen
Hans Tolfsen Dammen og Tron P. Hougen.
10 20/9-1861 Uk. Christen Larsen Løvhaugen
Pige Maren Anne Thomasd. Vrk.
Lunde - ditto
Holden (Vrk.)
26
31
Lars Christensen af Lunde
Thomas Nilsen Vrk.
Nils Olsen Namløshagen og Hans Jensen Vrk.
11 20/9-1861 Uk. Torsten Johnsen Holla
Asloug Thorsd. Holla
Bøe pr.gj. - Holden
Siljord
24
25
John Sørensen Holla
Thor Torstensen Øverland
Ole Nilsen Moen plads og Torsten Hansen Vrk.
12 24/9-1861 Uk. Erik Haraldsen Hammerkaasen af Lunde
Pige Mari Hansd. Øen
Lunde - Øen
Holden
31
28
Harald Eriksen Øgaarden
Hans Andersen Øen
Harald Eriksen Øgaarden og Hans Andersen Øen.
13 3/10-1861 Uk. Knud Halvorsen Flom
Pige Aaste Olsd. Baxaas
Flom - Baxaas
Baxaas
25
29
Halvor Knudsen Flom
Ole Johnsen Funnemark
Andreas Johnsen Stenhoug og Stener Gjermundsen Rønningen.
14 10/10-1861 Enkemand Peder Pedersen Bruget (Saugbruget)
Pige Ingebor Saamundsd. Delen (Deila)
Holden - ditto
Holden
50
33
Peder Abrahamsen
Saamund Olsen Delen
Ole Hansen Fiskestigen og Andreas Andersen Saugbruget.
15 1/11-1861 Uk. Johannes Stensen Haatvedt
Pige Ingebor Jørgensd. Jøntvedt
Holden - ditto
Holden
25
21
Sten Johannesen Haatvedt
Jørgen Jørgensen Jøntvedt
Anders Halvorsen Fæhn og Nils Johannesen Namløs.
16 5/12-1861 Enkem. Isak Christensen Kaasa under Vibeto
Pige Berthe Karine Knudsd. Boeslie
Gjerpen - Holden
Holden
43
33
Christen Isaksen Moen (Moe?) i Gjerpen
Knud Arnesen Boeslie
Tron Andersen Namløs og Nils Johannesen Namløs.
17 7/12-1861 Enkem., Skomager Rasmus Halvorsen Odden
Pige Kirsti Andersd. Øgaarden
Holden - ditto
Holden
51
23
Halvor Evensen Lommerud
Anders Andersen Øgaarden
Thomas Ellingsen Eie og Thor Halvorsen Striken.
18 27/12-1861 Uk. Jens Tronsen Vrk.
Enke Maria Gundersd. Odden
Holden - ditto
Holden
31
31
Tron Jensen Øgaarden
Gunder Clemmetsen Saugbr.
Ole Gundersen Qværndokken og Ole Tronsen Vrk.
19 27/12-1861 Uk. Bent Bentsen Saugbr.
Pige Aase Thorsd. Saugbr.
Holden - ditto
Holden
23
27
Bent Bentsen Saugbr.
Thor Olsen Ytterbøe
Anders Olsen Saugbr. og Gunder Olsen Saugbr.
20 28/12-1861 Uk. Ole Tollefsen Fæhn
Pige Berthe Maria Simonsd. Klovedal
Holden - ditto
Holden
21
21
Tollef Pedersen Fæhn
Simon Andersen Klovedal
Tollef Halvorsen Fæhn og Halvor Gundersen Fæhn.
21 28/12-1861 Uk. Sven Christensen Præstegaarden
Pige Karen Maria Hansd. Valen i Helgen
Holden - ditto
Laurvig (Larvik)
26
23
Christen Svendsen Myren
Hans Jacob Asbjørnsen Valen (Hvalen)
Ole Nielsen Moen og Halvor Johnsen Hollahagen.
No. Vielses - Dag Brudgommens Navn og Stand
Brudens Navn.
Brudgommens Føde- og Opholdssted
Brudens Fødested
Alder Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
1 2/1-1862 Uk. Christen Rollefsen Lillejordet
Pige Ingebor Anundsd. Teigen
Lunde anex til Bø pr.gj. - Holden
Holden
39
19
Rollef Jørgensen Lia af Bø Pr.gj.
Anund Hansen Teigen
Jørgen Rollefsen Lia og Nils Johannesen Namløs.
2 29/3-1862 Uk. Gjert Henriksen Vrk.
Pigen Karen Thomasd. Vrk.
Bø pr.gj. - Værket
Værket
30
20
Henrik Sørensen Vrk.
Thomas Rasmusen Vrk.
Ole Gjertsen Vrk. og Torsten og  Rasmusen Vrk.
3 2/4-1862 Uk. Ole Olsen Tvedten af Solum
Pigen Mari Andersd. Huset
Saude pr.gj. - Tvedten i Solum
Holden
26
32
Ole Rolfsen Rødningen i Saude
Anders Olsen Huset
Knud Olsen Rødningen og Ole Andersen Huset.
4 4/4-1862 Uk. Johannes Evensen
Pige Anne Kirstine Sondresd. Saugbr.
Holden Vrk.
Holden Vrk.
28
24
Even Larsen Ringsevje
Sondre Hansen Saugbr.
Nils Evensen Vrk. og John Larsen Vrk.
5 5/4-1862 Enkem. Jørgen Halvorsen Fæhn
Pige Maren Gurine Frederiksd.
Holden - ditto
Holden
29
22
Halvor Halvorsen Fæhn
Frederik Olsen Tvedt
Jens Christensen Steenstadvolden og Tollef Halvorsen Fæhn.
6 5/5-1862 Uk. Anders Kittilsen Jøntvedt
Pige Maria Olsd. Namløs
Holden - ditto
Holden
26
20
Kittil Johnsen Fæbakke
Ole Nilsen Enerhougen
Jens Asbjørnsen Hvalen og Peder Pedersen Vibetoe.
7 9/5-1862 Uk. Christian Odin Olsen Saugbr.
Inger Olsd. Brøstdal
Holden - ditto
Holden
24
32
Ole Olsen Saugbr.
Ole Olsen Brøstdal
Thomas Jensen Saugbr. og Ole Olsen Brøstdal.
8 1/6-1862 Uk. Nils Nilsen Ytterbøe
Pige Anne Christine Jensd. Steenstadvolden
Holden - ditto
Holden
25
20
Nils Nilsen Ytterbøe
Jens Christensen Steenstadvolden
Halvor Jensen Steenstadvolden og Ole Thorsen Ytterbøe.
9 1/6-1862 Uk. Anders Jensen Steenstadvolden
Pige Kari Thorsd. Ytterbøe
Holden - ditto
Holden
30
24
Jens Christensen Steenstadvolden
Thor Olsen Ytterbøe
Ole Thorsen Ytterbøe og Halvor Jensen Steenstadvolden.
10 10/6-1862 Uk. Lars Johnsen Vrk.
Ingebor Pedersd. Eie
Holden - ditto
Lunde i Bø pr.gj.
30
29
John Larsen Vrk.
Peder Evensen Aasland
Thomas Ellingsen Eie og Peder Thorsen Rødningen.
11 16/6-1862 Uk. Halvor Olsen Vrk.
Anne Johannesd. Strømodden
Holden - ditto
Holden
29
28
Ole Halvorsen Hollahagen
Johannes Christensen Strømodden
Nils Rasmusen Rødningen og Tron Pedersen Uhlefoss.
12 4/7-1862 Uk. Andreas Andersen Saugbr.
Pige Laurine Pedersd. Saugbr.
Holden - ditto
Holden
29
24
Anders Halvorsen Saugbr.
Peder Pedersen Saugbr.
Anders Tronsen Vrk. og Anders Halvorsen Saugbr.
13 6/7-1862 Uk. Anders Andersen Jøntved
Pige Maria Torgrimsd. (fra Valebø)
Holden - ditto
Holden
30
35
Anders Gulbransen Øgaarden
Torgrim Rollefsen Lunde
Even Halvorsen Gjedeboen og Hans Nilsen Jøntved.
14 6/7-1862 Uk. Arne Arnesen Steensrud af Solum
Pige Karen Andrea Thomasd. Skordal
Solum - Solum
Holden
18
28
Arne Jensen af Solum
Thomas Isaksen Stoen (Stoa)
Aslak Saamundsen Skordal og Nils Jensen Sjesmoen.
15 9/7-1862 Enkem. Anders Halvorsen Fæhn
Enken Maria Olsd. Jøntved
Holden - ditto
Holden
49
46
Halvor Andersen Fæhn
Ole Olsen Kolle
Johannes Steensen Haatved og Knud Isaksen Fæhn.
16 10/-7-1862 Enkem. Hans Andersen Grønnesteen
Enken Anne Kr. Pedersd. Jøntved
Holden - ditto
Holden
29
29
Anders Andersen Næsodden
Peder Christensen Jøntved
Peder Augustinusen Omtved og Arne Christensen Wasdalen.
17 15/8-1862 Uk. Nils Nilsen Hægna
Pige Inger Johnsd. Vrk.
Holden - ditto
Holden
28
22
Nils Nilsen Hægna
John Sørensen Vrk.
Ole Gundersen Tved og Peder Pedersen Røgstuen.
18 5/9-1862 Uk. Halvor Halvorsen Jelseth
Pige Hanna Kirstine Hansd.
Saude - Jelseth
Holden
29
24
Halvor Taraldsen Hægna
Hans Evensen Ytterbø
Jacob Kittilsen Bø og Hans Olsen Skougen.
19 24/10-1862 Uk. Anders Tronsen Namløs
Pige Inger Pedersd. Ulefos Saugbrug
Holden - ditto
Lunde
26
21
Tron Andersen Namløs
Peder Jensen Saugb.
John Bentsen Vale og Anders Tronsen Vrk.
20 22/12-1862 Uk. Knud Isaksen Gruben
Pige Karen Maria Olsd. Tuftehagen
Holden - ditto
Holden
29
19
Isak Isaksen Gruben
Lærer Ole Christensen Tuftehagen
Johannes Steensen Haatved og Isak Isaksen Gruben den yngre.
21 27/12-1862 Uk. Hans Olsen Brænnebo
Pige Andrea Pedersd. Texle
Holden - ditto
Holden
35
22
Ole Hansen Brænnebo
Peder Nilsen Texle
Nils Rasmusen Rønningen.
22 27/12-1862 Uk. Jørgen Thorsen Tvedt
Pige Marthe Thomasd. Øgaarden pr. Fæhn
Holden - ditto
Holden
28
26
Thor Jørgensen Tvedt
Thomas Andersen Øgaarden
Ole Jørgensen Tvedt og Ole Gundersen Tvedt.
23 29/12-1862 Uk. Gunder Hansen Vrk.
Pige Maren Johanne Hansd. Vrk.
Holden - ditto
Holden
22
23
Hans Gundersen Vrk.
Hans Torstensen Vrk.
Ole Nilsen Moen og Torsten Hansen Vrk.
No. Vielses - Dag Brudgommens Navn og Stand
Brudens Navn.
Brudgommens Føde- og Opholdssted
Brudens Fødested
Alder Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
1 14/3-1863 Uk. Hans Andreas Sondresen Bruget
Pige Lisbeth Maria Tallaksd. Kaasen
Holden - ditto
Holden
27
27
Sondre Hansen Saugbr.
Tallak Larsen Kaasen
Jens Olsen Kaasa under Vrk. og Svend Christensen Kaasa pr. Holden.
2 19/3-1863 Uk. Ole Olsen Hægnakaas under Huset
Pige Anne Maria Thomasd. Ruaas
Holden - ditto
Holden
31
27
Ole Larsen Strandkaas
Thomas Johnsen Ruaas
Ole Johannesen Jelseth og Ole Andersen Kaasen.
3 30/4-1863 Uk., Sergeant Ole Halvorsen Dilsdalen
Pige Severine Knudsd. Dilsdalen
Holden - ditto
Langesund
25
22
Halvor Jensen Dilsdalen
Knud Svendsen af Langesund
Ole Halvorsen Dilsdalen og Torkild Halvorsen Vasdalskaas.
4 17/5-1863 Enkem. Andreas Hansen Bruget
Enke Inger Maria Simensd.
Holden - ditto
Skien
41
41
Hans Tronsen Fiskestigen
Simen Gulliksen Brække.
Christen Johannesen Bruget og Ole Hansen Bruget.
5 24/5-1863 Uk., Smed Østen Hansen Mæla
Pige Ingeborg Jensd. Gunderud
Bø i Gjerpen - Mæla
Holden
30
27
Hans Knudsen Bø i Gjerpen
Jens Andersen Gunderud
Knud Hansen Møla og Jens Jensen Gunderud.
6 30/5-1863 Uk. Jacob Petter Thomassen Vrk.
Pige Gunnild Nilsd. Vrk.
Holden - ditto
Holden
27
20
Thomas Pedersen Vrk.
Nils Christophersen Vrk.
Ole Gundersen Tvedt og Andreas Johnsen Vrk., Kronborg.
7 30/5-1863 Uk. Andreas Andersen Briskemyr
Pige Aaste Karine Jensd. Gunderud
Holden - ditto
Holden
28
22
Anders Andersen Briskemyr
Jens Andersen Gunderud
Nils Rasmussen Rønningen og Johannes Jensen Herregaarden.
8 5/6-1863 Uk. Hans Andreas Johnsen Wærstad
Pige Anne Karine Christensd. Wærstad
Holden - ditto
Holden
32
28
John Pedersen Wærstad
Christen Hansen Hægna
Nils Johnsen Wærstad og Even Halvorsen Gjedeboen.
9 12/6-1863 Uk. Halvor Johnsen Vrk.
Pige Anne Andersd. Saugbr.
Holden - ditto
Holden
19
25
John Johnsen Vrk.
Anders Halvorsen Saugbr.
Halvor Andersen Vrk. og Anders Halvorsen Bruget.
10 18/6-1863 Enkem. Jacob Kittilsen Heisholt
Pige Aaste Anundsd. Heisholt
Holden - ditto
Saude pr.gj. (Sauherad)
41
23
Kittil Jacobsen Bø
Anund Vejum af Saude
Peder Augustinusen Omtvedt og Tollef Asgjærsen Fæbakke.
11 19/6-1863 Uk. Reier Thorsen Striken (Emigr. 1868)
Pige Ingeri Halvorsd. Ugge
Holden - Holden
Lunde Anex til Bø pr.gj.
24
24
Thor Halvorsen Striken
Halvor Eriksen Ugge
Hans Gundersen Kringleføt og Hans Andersen Kaasen.
12 21/6-1863 - Helgen Uk., Personl. Kapellan Peder Samuel Beylegaard

Frøken Hilleborg Smith
Hurdalens pr.gj. - Tønsberg

Bø pr.gj.
28

30
Prost og Sognepræst til Tønsberg William Lembach Beylegaard
Sognepræst Hans Wilhelm Dop Smith
Lensmand H. F. Rolsted og Districtslæge Axel C. Smith.
13 17/7-1863 Enkem. Peder Gundersen Romnæs
Pige Anne Dorthea Pedersd. Romnæs
Holden - Romnæs
Holden
45
31
Gunder Pedersen Romnæs
Peder Knudsen Qværnodden
Nils Isaksen og Peder Knudsen Qværnodden.
14 18/7-1863 Uk. Ole Gjermundsen Eie
Pigen Maren Turine Pedersd. Vrk.
Holden - ditto
Holden
32
29
Gjermund Olsen Eie
Peder Larsen Vrk.
Thomas Ellingsen Eie og Thor Halvorsen Striken.
15 6/8-1863 Enkem. Tollev Pedersen Valestrand
Pige Aaste Kirstine Bjørnsd. Vale
Holden - ditto
Holden
51
21
Peder Johnsen Glaholt
Bjørn Johnsen Orekaas
Jørgen Olsen Saga og Ole Pedersen Glaholt.
16 1/9-1863 Uk. Kittil Olsen Svea af Helgen
Pige Anne Gurine Andersd. Svea
Bø pr.gj. - Holden
Holden
30
36
Ole Tollevsen Kolle-huset
Anders Brynnildsen Svea
Arne Torstensen Bergene og Hans Gundersen Skiørholt.
17 25/9-1863 Uk. Isak Andersen Gjærum af Solum (Indfl. nr. 16 1863)
Pige Marthe Kirstine Jørgensd. Tinholt
Solum pr.gj. - Gjærum
Holden pr.gj.
27
21
Anders Johnsen Kirkesletten i Solum
Jørgen Jørgensen Tinholt
Lars Andersen Klovedal og Isak Pedersen Siljan af Solum.
18 16/10-1863 Uk. Nils Gundersen Gruben
Pige Kirsti Pedersd. Vibeto
Holden - ditto
Deilhaug i Bø pr.gj.
23
23
Gunder Nilsen Gruben
Peder Christiansen Deilhaug i Bø
Peder Pedersen Vibeto og Christen Rollefsen Lillejordet.
19 21/10-1863 Uk. Johannes Pedersen Marum eller Eie
Enken Karen Kirstine Pedersd. Romnæs
Tind pr.gj. - Eie f. 25/6-1833
Holden
30
35
Peder Pedersen Marum i Tind pr.gj.
Peder Knudsen Romnæs
Peder Gundersen Romnæs og Peder Knudsen Romnæs.
20 30/10-1863 Uk., Smed John Johnsen Lindgren
Pige Anne Karine Nilsd. Næprud
Holden - ditto
Holden
22
20
John Nilsen Lindgren
Nils Olsen Næprud
Jørgen Pedersen Tvedt og Christen Svendsen Myren.
21 13/11-1863 Uk. Christen Bentsen Saugbr.
Pige Anne Susanne Nilsd. Ytterbøe
Holden - ditto
Mælum i Solum pr.gj.
33
24
Bent Bentsen Bruget
Nils Nilsen Ytterbø
John Olsen Saugbr. og Anders Thronsen Wærket.
22 28/11-1863 Uk. Andreas Evensen Ringsevje
Pige Inger Thronsd. Saugbruget
Holden - ditto
Holden
27
30
Even Larsen Ringsevjen
Thron Nilsen Saugbr.
Anders Thronsen Vrk. og Lars Evensen Vrk.
23 4/12-1863 Uk. Ole Hansen Fiskestigen
Pige Ingeborg Ellingsd. Fiskestigen
Holden - ditto
Hvideseid
37
24
Hans Tronsen Fiskestigen
Elling Olsen Groa i Hvideseid
Ole Johnsen Fæhn og Thomas Jensen Saugbruget.
24 4/12-1863 Uk. Knud Torstensen Vrk.
Pigen Margith Andersd. Saugbr.
Bø pr.gj. - Holden
Holden
33
25
Torsten Olsen Tvteie i Bø pr.gj.
Anders Larsen Bruget.
Nils Rasmusen Rønningen og Anders Tronsen Wærket.
25 15/12-1863 Enkem., Fiskehandler Nils Nilsen Kringleføt
Pige Ingeborg Marie Nilsd. Wenstøb af Gjerpen
Holden - ditto
Gjerpen
27
23
Nils Olsen Namløs
Nils Pedersen Venstøb i Gjerpen
Nils Johannesen Namløs og Ole Nilsen Namløs.
26 28/12-1863 Uk. Christen Andreas Andersen Thorsnæs
Enke Tarand Andersd. Tufte
Holden - ditto
Holden
23
36
Anders Andersen Thorsnæs
Anders Johnsen Klovedal
Peder Pedersen Gruen og Nils Olsen Vibeto.
27 29/12-1863 Uk. Hans Petter Hansen Vrk.
Pige Andrea Tollevsd. Holla
Holden - ditto
Holden
35
26
Hans Hansen Tinholt paa Vrk.
Tollev Larsen Holden.
Søren Rasmusen Vrk. og Lars Tollevsen Evjen.
28 29/12-1863 Enkem. Ole Torstensen Barloug af Lunde i Bø
Enken Kari Kjøstolsd. Bjerva
Holte i Næs (Sauherad) - Lunde i Bø
Holden
43
56
Torsten Halvorsen Holte i Næsherred
Kjøstol Christensen Hotvedt
Jens Asbjørnsen Valen og Halvor Torstensen Nyhus i Lunde.
29 29/12-1863 Uk. John Kristensen Bruget
Pige Ingeborg Andersd. Bruget
Holden - ditto
Holden
24
24
Christen Johnsen Bruget
Anders Halvorsen Bruget
Halvor Andersen Vrk. og Andreas Andersen Saugbruget.
30 29/12-1863 Uk. Nils Johansen Vrk.
Pigen Kari Nilsd. Vrk.
Holden - ditto
Holden
23
22
Johan Jensen Vrk.
Nils Christophersen Vrk.
Rasmus Johansen Vrk. og Jacob Petter Thomassen Vrk.
31 30/12-1863 Enkem. Ole Halvorsen Øgaarden
Pige Karen Isaksd. Boeslie
Holden - ditto
Holden
33
30
Halvor Larsen Øgaarden
Isak Kittilsen Boeslie
Ole Christensen Nyhus, nu Tufte og Hans Henrik Olsen Øgaarden.
No. Vielses - Dag Brudgommens Navn og Stand
Brudens Navn.
Brudgommens Føde- og Opholdssted
Brudens Fødested
Alder Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
1 5/2-1864 Uk. Ole Olsen Skaardal
Pige Anne Johanne Rasmusd. Vrk.
Holden - ditto
Holden
31
22
Ole Evensen Skaardal
Rasmus Johannesen Vrk.
Gunder Jacobsen Vrk. og Rasmus Johannesen Vrk.
2 1/4-1864 Uk. Gunder Christophersen Vrk.
Pige Ingeborg Olsd. Namløs
Holden - ditto
Holden
22
23
Christopher Hansen Vrk.
Ole Andersen Namløs
Christian Christensen Stua og Andreas Thomassen Vrk.
3 17/4-1864 Uk. Andreas Jensen Øen
Pige Birgith Sigurdsd. Texle
Holden - ditto
Holden
27
22
Jens Andersen Øen
Sigurd Johnsen Texle
Jens Andersen Øen og Johannes Jacobsen Løvbugten.
4 27/4-1864 Uk. Residerende Kapellan til Hitteren (Hitra?) Peter Martin Herman Ottesen
Frøken Wilhelmine Frederikke Buch
Christiania

Moeland pr.gj. - øvre Telemarken
40

35
Høiesterettsassessor Peter Martin Ottesen

Sognepræst Wilhelm Henrik Buch
Sognepr. Johan Ludvig Frithiof Buch og Lendsmand Carl Frederik Herman Rolsted.
5 2/5-1864 Uk. og Sognepræst til Værø Johan Ludvig Frithiof Buch
Frøken Jacobine Aall
Moeland øvre Telemarken - Holden
Hammerseth
33
20
Sognepræst til Holla W. H. Buch
Sognepræst til Brunlagnæs Hans Cato Aall
Nils Aall og Candidat theol. Theodor Ording af Skien.
6 2/6-1864 Uk. Jens Andreassen Tinholt
Pige Anne Larsd. Langeland
Holden - ditto
Holden
29
26
Andreas Halvorsen Susaas
Lars Simonsen Kolle
Lars Simonsen Klovedal og Thor Pedersen Langeland.
7 19/6-1864 Enkem. Peder Johnsen Kaasen pr. Klovedal
Pige Gunvor Olsd. Goli af Hitterda, nu Kaasen
Holden - ditto
Hitterdal
58
37
John Pedersen Kaasen
Ole Goli af Hitterdal
Simon Andersen Klovedal og Lars Andersen Klovedal.
8 22/6-1864 Uk. Ole Olsen Wale (Indfl. 1861)
Pige Anne Olsd. Vale
Næs i Saude - Holden
Saude (Sauherad)
23
22
Ole Amundsen af Saude
Ole Pettersen Rishougen
John Bentsen Vale og Nils Nilsen Hoxodde.
9 6/7-1864 Enkem. Johannes Olsen Vrk.
Enke Gunild Maria Andersd. Kastet
Holden - ditto
Solum
32
46
Ole Nilsen Vrk.
Anders Clausen Broen af Solum
Nils Hansen Hølen og Hans Olsen Vrk.
10 8/7-1864 Enkem. Jens Nilsen Evjen
Pige Kari Evensd. Heisholt
Holden - ditto
Lunde annex til Bø
35
28
Nils Jensen Kaasa ved Baxaas
Even Hansen Skotte i Lunde
Gunder Christensen Sannholt og
John Kjøstolsen Heisholt.
11 19/8-1864 Uk., Skolelærer Thron Christensen Bø
Pigen Anne Marie Olsd. Omtvedt
Holden - ditto
Graverplads i Valebø
31
27
Christen Olsen Moen
Ole Augustinusen Graverplads
Isak Abrahamsen Bø og Augustinus Pedersen Omtvedt.
12 26/8-1864 Uk. Anders Olsen Hægnakaasen
Pige Karen Halvorsd. Pladsen
Holden - ditto
Holden
28
34
Ole Andersen Kaasen
Halvor Thorsen Pladsen
Gunder Olsen Hælgen og Halvor Halvorsen Valen.
13 23/9-1864 Enkem. Gunder Gundersen Graaten
Enke Karen Marie Pedersd. Vrk.
Graaten i Solum - Solum
Holden
53
53
Gunder Gundersen Graaten
Peder Bentsen Vrk.
Bent Pedersen Vrk. og Thor Pedersen Vrk.
14 23/9-1864 Uk. Hans Thomas Hansen Bjørntvedt i Solum
Pigen Anloug Halvorsd. Hvalen
Solum - Bjørntvedt
Bø pr.gj.
35
22
Hans Tollevsen i Solum
Halvor Halvorsen Walen
Peder Kolstad og Halvor Halvorsen Valen.
15 7/10-1864 Enkem. Ole Anundsen Vaskaas
Pige Kirsti Hansd. Vaskaas
Holden - ditto
Holden
66
33
Anund Olsen Ulefos
Hans Helgesen Texle
Isak Andersen Tvedt af Solum og Simon Simonsen Præstegaarden.
16 28/10-1864 Enkem., Gaardbr. Nils Johnsen Wærstad
Pige Asloug Maria Knudsd. Jøntvedt
Holden - ditto
Holden
38
23
John Pedersen Wærstad
Knud Andersen Jøntvedt
Even Halvorsen Gjedeboen og Hans Johnsen Wærstad.
17 12/11-1864 Enkem. Nils Gundersen Vrk.
Pige Gunnil Maria Jensd. Vrk.
Holden - ditto
Holden
32
21
Gunder Nilsen Vrk.
Jens Jacobsen Vrk.
Gunder Nilsen Vrk. og Johannes Jensen Klosterhougene (Solum).
18 18/12-1864 Uk. Jens Jensen Gundersrud
Pige Karen Andrea Nilsd. Romnæs
Holden - ditto
Holden
31
25
Jens Andersen Gundersrud
Nils Isaksen Romnæs
Isak Nilsen Romnæs og Ole Tolvsen Qværnodden.
19 28/12-1864 Uk. John Jørgensen Vale
Pige Marthe Elisabet Jensd. Brænne
Holden - ditto
Holden
22
20
Jørgen Johnsen Vale
Jens Sørensen Brænne
Gunder Arvesen Vale og John Bentsen Vale.
20 29/12-1864 Uk. Johannes Olsen Vrk.
Pige Ingeborg Thomasd. Vrk.
Holden - ditto
Holden
24
24
Ole Johannesen Vrk.
Thomas Rasmusen Vrk.
Anders Johnsen Kronborg og Andreas Johannesen Vrk.
21 29/12-1864 Uk. John Johannesen Milebund
Pige Anne Johannesd. Nib
Holden - ditto
Saude - Holden
19
35
Johannes Johnsen Milebund
Johannes Nilsen af Engrav i Hitterdal
Anders Simonsen Omtvedt og Hans Hansen Kaasen pr. Kolle.
No. Vielses - Dag Brudgommens Navn og Stand
Brudens Navn.
Brudgommens Føde- og Opholdssted
Brudens Fødested
Alder Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
1 4/1-1865 Uk. Hans Nilsen Stenstadstranden
Pige Aavet Sørine Aasoldsd. Stenstadstranden
Solum - Solum
Solum
25
23
Nils Torstensen Rolighed i Solum
Aasold Halvorsen Frønæs i Solum
Ole Olsen Roligheden i Mælum og Jens Christensen Stenstad.
2 13/1-1865 Uk. Halvor Gundersen Sannæs
Pige Lisbeth Maria Olsd. Jøntvedt
Næsherred - Holden
Holden
25
28
Gunder Johnsen Stranda pr. Høgnæs (Næs)
Ole Nilsen Kalvodde
Halvor Halvorsen Valen og Jens Asbjørnsen Walen.
3 31/3-1865 Uk. Johannes Nilsen Saugbr.
Pige Asloug Maria Evensd. Jedeboen
Holden - ditto
Holden
25
21
Nils Bentsen Saugbr.
Even Halvorsen Jedeboen
Bent Nilsen Stenstad og Anders Thronsen Vrk.
4 6/4-1865 Enkemand, Skibsbygger Svend Olsen Wasdalen
Pige Aaste Torstensd. Munken
Brunlagnæs - Vasdalen
Næsherred
48
26
Ole Christophersen Dammyr pr. Haabæk
Torsten Engebretsen Ufs i Næs
Arne Christensen Vasdalen og Anders Andersen Munken.
5 7/4-1865 Enkem. Anders Olsen Sanda
Pige Aaste Evensd. Sanda
Holden - Holden
Bø pr.gj.
45
38
Ole Thomassen Brøndalen
Even Anundsen Gonga
Ole Jensen Holden og Nils Olsen Wibeto.
6 23/4-1865 Helgen Uk. Ellef Ellefsen Omtvedt
Pige Kari Pedersd. Fosse
Saude - Omtvedt
Holden
21
21
Ellef Johnsen Vellemyr
Peder Halvorsen Fosse, nu Ovenstrøm
Anund Gundersen Grønsten og Augustinus Pedersen Omtvet.
7 6/6-1865 Uk. Peder Olsen Jøntvedt
Pige Karen Pedersd. Jøntvedt
Holden - ditto
Holden
29
25
Ole Johnsen Nib
Peder Christensen Jøntvedt
Jens Halvorsen Jelseth og Simon Simonsen Præstegaarden.
8 7/6-1865 Enkem. Ole Sørensen Kaasa
Pige Anne Andersd. Vibeto
Holden - ditto
Holden
33
37
Søren Olsen Gladhus
Anders Thomassen Vibeto
Anders Andersen Vibeto og Ole Andersen Vibeto.
9 9/6-1865 Uk. Anders Andersen Borgen
Pige Karen Kirstine Stensd. Hotvedt
Holden - ditto
Holden
31
21
Anders Andersen Borgen
Sten Johannesen Hotvedt
Anders Halvorsen Fæhn og Nils Johannesen Hotvedt.
10 23/6-1865 Uk. Knud Jacobsen Romnæs
Pige Inger Stensd. Saugbr.
Saude - Holden
Holden
37
22
Jacob Johnsen Myren pr. Hem
Sten Østensen Hølen
Østen Stensen Hølen og Christen Nilsen Nyhus.
11 14/7-1865 Uk. Lars Brynnildsen Pladsen
Pige Anne Hansine Hansd. af Mælum
Holden - Holden
Mælum (i Solum)
28
23
Brynnild Olsen Vasskaas
Hans Hansen af Mælum
Lars Andersen Klovedal og Nils Carlsen Langeland.
12 21/7-1865 Uk. Thyge Clausen Kaasen
Pige Ingeborg Torbjørnsd. Præstgrav
Holden - Holden
Siljord - Præstgrav
28
23
Claus Thorsen Kaasen
Torbjørn Olsen Viervigen
Lars Andersen Klovedal og Simon Simonsen Præstgrav.
13 4/8-1865 Uk. Hans Gundersen Pladsen
Pige Inger Andrea Asgjærsd.
Holden - ditto
Holden
45
31
Gunder Olsen Pladsen
Asgjær Gundersen Fæbakke
Halvor Halvorsen Jøntved og Ole Gundersen Pladsen.
14 18/8-1865 Uk. Bjørn Høljesen Nordstaa
Pige Anne Saamundsd.
Saude - Holden
Siljord
27
20
Hølje Bjørnsen af Saude
Saamund Halvorsen Klostret i Siljord
Gunder Olsen Helgen og Harald Evensen Sværsten.
15 25/8-1865 Uk. Peder Martin Halvorsen Hvalen
Pige Karen Marie Jensd. Hvalen
Laurdal pr.gj. - Holden
Holden
25
17
Halvor Helliksen Stenholt nordre
Jens Asbjørnsen Hvalen
Peder Augustinusen Omtved og Ole Torstensen Bjærven.
16 26/8-1865 Uk., Skolelærer Christoffer Hansen
Pige Margith Halvorsd.
Uhlefos Jernværk - Saugbruget
Sannæs
31
23
Hans Hansen Tintholt, Vrk.
Halvor Helliksen Sannæs
Christen Hansen Sannæs og Hans Petter Hansen, Vrk.
17 29/8-1865 Uk. Gjermund Stenersen
Pige Margith Olsdatter
Holden - ditto
Lunde pr.gj.
29
22
Stener Gjermundsen Rønningen
Ole Evensen Skottet
Halvor Halvorsen Bacaas og Halvor Halvorsen Suusaas.
18 2/10-1865 Enkem. Aslak Andersen Teigen
Pige Maria Jacobsd.
Tørdal i Drangedal - Holden
Lunde pr.gj.
39
22
Anders Aslaksen Besten ved Ettestad
Jacob Jahnsen Løvbugten
Cacharias Jacobsen Løvbugten og Thomas Halvorsen Rønningen.
19 5/10-1865 Uk. Hans Anundsen Vibeto
Pige Anne Halvorsd. Vibeto
Holden - ditto
Holden
25
28
Anund Hansen Vibeto
Halvor Hansen Vibeto
Nils Jørgensen Tufte og Ole Christensen Tuftehagen.
20 27/10-1865 Uk. Ole Thorsen Ytterbø
Pige Guro Gundersd. Sannæs
Holden - ditto
Holden
29
26
Thor Olsen Ytterbø
Gunder Gulliksen Sannæs
Peder Nilsen Romnæs og Anders Jensen Steenstadvolden.
21 28/12-1865 Enkem. Halvor Christensen Haatved
Enken Maria Steensd. Hølen
Holden - ditto
Holden
65
64
Christen Kjøstolsen Haatved
Steen Andersen Haatved
Simon Larsen Haatved og Ole Christensen Tufte.
22 28/12-1865 Uk. Hans Rasmusen Vrk.
Pigen Anne Marie Pedersd. Saugbr.
Holden - ditto
Holden
25
24
Rasmus Sørensen Vrk.
Peder Eriksen Saugbr.
Peder Eriksen Saugbruget og Søren Rasmusen Vrk.
23 28/12-1865 Uk. Nils Olsen Namløs
Pige Karen Arvesd. Fæbakke
Holden - ditto
Holden
32
21
Ole Nilsen Enerhougen
Arve Hansen Kaasa
Nils Johannesen Namløs og Jens Asbjørnsen Hvalen.
24 28/12-1865 Uk. Hans Martinius Thomasen Vrk.
Pige Maren Kirstine Johnsd. Vrk.
Holden - ditto
Holden
28
26
Thomas Pedersen Vrk.
John Larsen Vrk.
Halvor Olsen Holla og Thomas Pedersen Vrk.
25 29/12-1865 Uk. Arve Olsen Roligheden
Pigen Karen Jacobsd. Omtved
Holden - ditto
Holden
24
19
Ole Olsen Roligheden
Jacob Andersen Omtved
Christian Christensen Stua og Hans Petter Pedersen Søwe.
No. Vielses - Dag Brudgommens Navn og Stand
Brudens Navn.
Brudgommens Føde- og Opholdssted
Brudens Fødested
Alder Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
1 8/1-1866 Uk. Ole Pedersen Killingkoven under Solberg
Pigen Ingebor Nilsd. Killingkoven
Holden - ditto
Saude pr.gj. (Sauherad)
47
19
Peder Johnsen
Nils Rollefsen Knolden
Tollef Pedersen Valestrand og Halvor Olsen Ustrud.
2 5/2-1866 Uk. Anders Hansen under Heisholt
Pigen Ingeborg Tronsd. Hougen
Holden - ditto
Holden
24
34
Hans Andersen Tvedthægna
Tron Pedersen Haugen
Nils Nilsen Kringleføt og Peder Tronsen Vrk.
3 5/3-1866 Enkem. Gunder Halvorsen Vestermo af Gjerpen
Pigen Berthe Turine Halvorsd. Deelsdalen
Saude pr.gj. - Gjerpen
Holden
44
34
Halvor Gundersen Øveland af Saude
Halvor Jensen Deelsdalen
Arne Christensen Steenstad og Jørgen Pedersen Ytterbø.
4 16/3-1866 Uk. Ole Hansen Sandbakken
Pigen Anne Hansd.
Holden - ditto
Holden
24
24
Hans Gundersen Vrk.
Hans Torstensen Vrk.
Christian Christensen Stua og Hans Asgjærsen Sandbakken.
5 28/3-1866 Uk. Johan Nilsen Vrk.
Pigen Marthine Nilsd. Vrk.
Hole pr.gj. - Uhlefos Værk
Skien
28
23
Nils Nilsen Byeiet Hole pr.gj.
Nils Ingebretsen Vrk.
Ingebret Nilsen Vrk. og Anders Tronsen Vrk.
6 28/3-1866 Uk. Hans Henriksen Vrk.
Pigen Ingebor Østensd. Romnæs
Holden - ditto
Holden
22
30
Henrik Sørensen Vrk.
Østen Iversen Kaasa und. Romnæs
Peder Pedersen Sannerholt og Henrik Sørensen Vrk.
7 1/4-1866 Uk. Johannes Olsen Vrk.
Pige Anne Gundersd. Søwe
Holden - ditto
Holden
21
25
Ole Gjertsen Vrk.
Gunder Gulbransen Øgaarden
Ole Hansen Vrk. og Andreas Olsen af Porsgrund.
8 6/4-1866 Uk. Søren Andersen Vaskaas
Pigen Maren Anne Brynnildsd. Næsset
Holden - ditto
Solum
26
43
Anders Sørensen Vaskaas
Brynnild Andersen af Solum
Arne Christensen Steenstad og Harald Gundersen Olsbrygge.
9 13/4-1866 i Romnæs Uk. Halvor Aslaksen Gaaserud af Lunde
Pige Kirsti Nilsd. Romnæs
Lunde pr.gj. - Lunde
Holden
26
17
Aslak Olsen Gaaserud af Lunde
Nils Isaksen Romnæs
Peder Nilsen Hammerstad og Jens Jensen Gunnerud.
10 4/5-1866 Uk. Andreas Olsen Vrk.
Pigen Maren Pedersd. Kaasa
Holden - ditto
Holden
25
26
Ole Nilsen Saugbr.
Peder Andersen Kaasa
Nils Evensen Vrk. og Peder Anders Kaasa.
11 11/5-1866 Enkem. Ole Gundersen Holla
Pige Ingebor Maria Thomasd. Hollahagen
Holden - ditto
Holden
45
37
Gunder Olsen Tvedt
Thomas Thomasen Kaasa und. Kolle
Agronom Peder Hansen Holla og Halvor Olsen Holla.
12 11/5-1866 Enkem. Hans Olsen Skougen
Enken Kari Christensd. Skougen
Holden - ditto
Holden
37
45
Ole Johnsen Nib und. Omtved
Christen Brynnildsen Fæbakke
Agronom Gunder Olsen Helgen og Peder Olsen Skougen.
13 25/5-1866 Uk. Bent Thomassen Vrk.
Pige Maria Kirstine Olsd. Roligheden
Holden - ditto
Holden
22
20
Thomas Nilsen Vrk.
Ole Olsen Roligheden
Nils Olsen Namløs og Christian Christensen Stua.
14 1/7-1866 Enkem. John Christensen Saugbr.
Pige Anne Anundsd. Grønnesteen
Holden - ditto
Holden
27
23
Christen Johnsen Saugbr.
Anund Gundersen Grønnesteen
Stian Anundsen Grønnesteen og Hans Andersen Grønnesteen.
15 10/7-1866 Uk. Skolelærer Halvor Jensen Steenstadvolden
Pige Karen Maria Nilsd. Ytterbø
Holden - ditto
Mælhum sogn
29
23
Jens Christensen Steenstadvolden
Nils Nilsen Ytterbø
Kirkesanger F. K. Dahl og Halvor Jensen Steenstadvolden.
16 19/7-1866 Enkem. Anders Pedersen Torgersrud
Pige Mari Hansd. Tinholtstul
Holden - ditto
Holden
45
46
Peder Nilsen Vrk.
Hans Gulliksen Tinholtstulen
Jens Andersen Øen og Ole Jensen Øen.
17 12/8-1866 Uk. Hans Andersen Oterkil af Solum
Pigen Maren Clausd. Helgenskov
Mæhlum - Mæhlum
Holden
31
29
Anders Aasoldsen Otterkil i Mælum
Claus Larsen Helgenskov
Anders Gundersen Tufte og Carl Carlsen Mahrum.
18 26/8-1866 Uk. Anders Hansen af Gjerpen
Pigen Marthe Maria Larsd. Løkken
MoEie i Gjerpen - Gjerpen
Holden
36
20
Hans Christensen Vassend i Gjerpen
Lars Olsen Løkken
Peder Simonsen Klovedal og Lars Andersen Klovedal.
19 9/10-1866 Uk. Ole Vetlesen Meelteig
Pige Else Olsd. Meelteig
Siljord - Meelteig
Siljord
23
22
Wetle Tarjesen Vindsvold
Ole Knutsen Rue
Ole Olsen Meelteig og Peder Andersen Kaasa.
20 11/10-1866 Uk. Skolebestyrer Candidat Theolog Gustav Sofus Janke
Frøken Clara Alice Buch
Trondhjem - Brevig
Oslo
30
25
Kjøbmand Karsten Janke af Trondhjem
Sognepræst W. Henrik Buch
Saugbrugseier Nils Aall og Pastor Theodor Thygesen.
21 16/11-1866 Enkem. Nils Halvorsen Saugbr.
Pige Kari Frantsd. Daxrød
Holden - ditto
Lunde pr.gj.
47
41
Halvor Christensen Saugbr.
Frants Gundersen Berget i Lunde
Bent Bentsen Saugbr. og Thomas Jensen Saugbr.
22 28/12-1866 Uk. Nils Petter Isaksen Gruben
Pigen Kari Olsd. Brænnebo
Holden - ditto
Holden
24
36
Isak Isaksen Gruben
Ole Hansen Brænnebo
Nils Olsen Gruben og Ole Olsen Fæbakke.
23 29/12-1866 Uk. Nils Torstensen Huset under Bergen (Bergan)
Pigen Karen Jensd. Steenstadvolden
Mæhlum - ditto
Holden
25
22
Torsten Nilsen Bergene af Mælum
Jens Christensen Steenstadvolden
Gunder Nilsen Bergen og Christen Torstensen Bergen.
No. Vielses - Dag Brudgommens Navn og Stand
Brudens Navn.
Brudgommens Føde- og Opholdssted
Brudens Fødested
Alder Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
1 13/1-1867 Enkemand Hans Helgesen Vaskaas
Pigen Kirsti Pedersd. Bjærkholt
Holden - ditto
Holden
57
37
Helge Andersen
Peder Larsen Bjørkholt
Hans Olsen Skougen og Ole Anundsen Vaskaas.
2 6/2-1867 Enkem. Johannes Steensen Haatved
Pige Aavet Maria Christensd.
Holden - ditto
Holden
31
29
Steen Johannesen Haatved
Christen Kjøstolsen Haatved
Anders Halvorsen Fæhn og Ole Nilsen Namløs.
3 2/4-1867 Uk. Hans Brynnildsen Pladsen
Pige Ingebor Andrea Halvorsd. Bjærven
Holden - ditto
Gjerpen
24
21
Brynnild Olsen Pladsen
Halvor Halvorsen Strømdal, Gjerpen
Jørgen Andersen Huset og Gunder Olsen Helgen.
4 9/4-1867 Uk. Christoffer Gunnuldsen
Pige Liw Nilsmundsd. Eie
Holden - ditto
Drangedal
25
25
Gunnuld Olsen Evje
Nilsmund Thomasen Heldal (i Drangedal)
Thomas Ellingsen Eie og Thor Halvorsen Striken.
5 10/4-1867 Uk. Peder Simonsen Klovedal
Pige Kirsti Tollefsd. Fæhn
Holden - ditto
Holden
28
19
Simon Andersen Klovedal
Tollev Pedersen Fæhn
Nils Christensen Næsset og Peder Augustiunusen Omtved.
6 16/4-1867 i Helgen Uk. Hans Arnesen Dalen i Mælum
Pige Maria Hansd. Stuverud
Mælum - Skien
Holden
26
31
Arne Hansen Dahlen i Mæhlum
Hans Haraldsen Stuverud
Harald Gundersen Olsbrygge og
Jens Christensen Steenstadvolden.
7 28/6-1867 Enkem. Skrædder Gunder Olsen Evjen
Pige Ingebor Andersd. Evjen
Hoff pr.gj. - Evjen i Holden
Holden
44
31
Ole Olsen af Hoff pr.gj.
Anders Andersen Tvedthægna
Hans Andersen Kaasa og Garver Ole Halvorsen Evjen.
8 5/7-1867 Uk. Christen Andersen Kronborg
Pige Inger Berntsd. Vrk.
Holden - Helgeroen
Værket
24
25
Anders Christensen Kronborg
Bernt Andreas Thygesen
Anders Christensen Kronborg og Jesper Kittilsen Helgeroen.
9 12/7-1867 Uk. Ole Bjørnsen Næsset
Pigen Kirsti Jørgensd. Wale
Saude - Holden
Holden
28
25
Bjørn Olsen Kaasen Saude pr.gj.
Jørgen Gjermundsen Skordal
Gunder Arvesen Wale og Jens Bentsen Bordstaa.
10 13/9-1867 Uk. Stener Nilsen Kaasa
Pige Else Olsd.
Holden - ditto
Nissedal
29
22
Nils Jensen Kaasa
Ole Kjøstolsen Skismo
Knud Halvorsen Baksaas og Hans Andersen Kaasa.
11 19/9-1867 Uk. Skolelærer Johannes Halvorsen Sannæs
pige Maria Kirstene Johnsd. Vale
Holden - ditto
Holden
29
22
Halvor Helliksen Sannæs
John Andersen Vale
John Bentsen Vale og Hellik Halvorsen Sannæs.
12 27/9-1867 Uk. Halvor Steensen Haatved
Pige Helene Olsd. Kaasene
Holden - ditto
Holden
28
19
Steen Johannesen Haatved
Ole Jensen Kaasene
Nils Johannesen Namløs og Johannes Steensen Haatved.
13 26/10-1867 Uk. Peder Martinius Andersen Borgen
pige Anne Jørgensd. Tinholt
Holden - ditto
Holden
24
19
Anders Andersen Borgen
Jørgen Jørgensen Tinholt
Nils Olsen Vibeto og Nils Jørgensen Tufte.
14 28/11-1867 Enkem., Fuldmægtig Johan Benedictus Johnsen
Jomfru Joachime Thorsen
Porsgrund - Uhlefos Saugbr.
Uhlefos Saugbrug
32
26
Skibscaptain J. Johnsen Porsgrund
Søfarende Thor Olsen af Skien
Brugseier Nils Aall og Kapellan Thygesen.
15 6/12-1867 Enkem. Ole Tolfsen Qværnodde
Pige Anne Maria Nilsd. Romnæs
Holden - ditto
Holden
31
26
Tolf Knutsen Qværnodden
Nils Isaksen Romnæs
Peder Nilsen Hammerstad og Peder Tolfsen Qværnodden.
16 27/12-1867 Uk. Nils Johnsen Vrk.
Pige Anne Elisabeth Steensd. af Laurvig
Holden - ditto
Holden
26
27
John Johnsen Vrk.
Steen Johnsen af Laurvig Jernværk
Halvor Andersen Vrk. og Anders Saamundsen Vrk.
17 27/12-1867 Uk. Peder Johnsen Fæbakke
Pige Anne Olsd. Fæbakke
Holden - ditto
Holden
25
28
John Pedersen Fæbakke
Ole Olsen Klevsgade
Peder Pedersen Gruben og Hans Hansen Værket.
18 27/12-1867 Uk. Gunder Gundersen Skjørholt junjor
Pige Aaste Kirstine Olsd. Tved
Holden - ditto
Holden
26
19
Gunder Gundersen Skjørholt
Ole Jørgensen Tved
Christen Svendsen Myhren og Jens Gundersen Holtenhagen.
No. Vielses - Dag Brudgommens Navn og Stand
Brudens Navn.
Brudgommens Føde- og Opholdssted
Brudens Fødested
Alder Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
1 3/1-1868 Uk. Peder Andersen Teigen
Enken Karen Maria Halvorsd. Teigen
Vernskog i Sverige
Holden
24
49
Anders Pederson Værnskog i Sverige
Halvor Gundersen Wala
Nils Johannesen Namløs og Carl Andersen Tved.
2 14/4-1868 Enkem. Gunder Hansen Sannæsmoen
Enken Karen Tollefsd. Hølen
Holden - ditto
Holden
52
43
Hans Johannesen Sannæsmoen
Tollef Halvorsen Hagen
Ole Nilsen Namløs og Hellik Halvorsen Sannæs.
3 12/5-1868 Uk. Halvor Halvorsen Omtved
Pige Thone Olsd. Flatgrav
Holden - ditto
Hitterdal
37
36
Halvor Halvorsen
Ole Olsen Kaasen i Hitterdal
Nils Olsen Vibeto og Nils Jørgensen Tufte.
4 20/5-1868 Uk. Skolelærer Hans Gundersen Sannæsmoen
Pige Maren Karine Nilsd. Vale lille
Holden - ditto
Holden
26
22
Gunder Hansen Sannæsmoen
Nils Gundersen Vale lille
Gunder Arvesen Vale og Nils Clemmetsen Sannerholt.
5 2/6-1868 Uk. Jahn Johannesen Gravningen
Pige Anne Jørgensd. Sannæs
Holden - ditto
Bø pr.gj.
26
29
Johannes Olsen Gravningen
Jørgen Gjermundsen Skordal
Gunder Hansen Sannæsmoen og Ole Bjørnsen Næsset.
6 19/6-1868 Enkem. Thomas Larsen Vrk.
Pigen Kari Halvorsd. Vrk.
Holden - ditto
Bø pr.gj.
43
36
Lars Pedersen Kamperhoug
Halvor Haugen i Siljord
Lars Pedersen Vrk. og Bent Thomassen Vrk.
7 19/6-1868 Uk. Ole Tronsen Vrk.
Pigen Mari Nilsd. Saugbr.
Holden - ditto
Holden
30
30
Tron Jensen Øgaarden
Nils Clemmetsen i Amerika
Thomas Jensen og Ole Gundersen Qværnodden.
8 23/6-1868 Enkem. Søren Johnsen Vrk.
Pigen Helbjør Ellefsd. Vrk.
Holden - ditto
Bø pr.gj.
27
28
John Sørensen Holla
Ellev Tollefsen Dammen pr. Opdal
Ole Gundersen Holla og Thomas Pedersen Vrk.
9 3/7-1868 Uk. Hans Simonsen Ytterbø
Pige Maria Stiansd. Holten
Mæhlum - Holden
Holden
33
23
Simon Simonsen Torgersrud
Stian Pedersen Holle,
Thor Pedersen Langeland og Simon Simonsen Helgen.
10 10/7-1868 Enkem. Thor Pedersen Langeland
Pige Berthe Kirstine Evensd. Langeland
Holden - ditto
Mæhlum
55
22
Peder Stiansen Holten
Even Olsen Jordbæk i Solum
Jacob Andersen Gjærum og Hans Simonsen Yrrebø.
11 17/7-1868 Uk. Lars Evensen Lunde
Pige Gunnild Kirstine Sivertsd Brænne
Holden - ditto
Holden
20
19
Even Torstensen Lunde
Sivert Sørensen Brænne
Gunder Arvesen Vale og Lars Sørensen Lunde.
12 24/7-1868 Uk. Ole Olsen Fæbakke
Pigen Andrea Andreasd. Kronborg
Holden - ditto
Holden
34
25
Ole Olsen Fæbakke
Andreas Johnsen Vrk.
Nils Gundersen Vrk. og Hans Larsen Vrk.
13 7/8-1868 Uk. Andreas Isinius Eriksen Næs af Solum pr.gj.
Pige Anne Haraldsd. Olsbrygge
Solum - Solum
Holden
26
19
Erik Andersen Næs
Harald Gundersen Olsbrygge
Arne Christensen Steenstad og John Andersen Toreskaas.
14 11/9-1868 Uk. Hans Andreas Gundersen Skjørholt
Pige Anne Kirstine Jørgensd. Hagen
Holden - ditto
Holden
37
39
Gunder Gundersen Skjørholt
Jørgen Stiansen Hagen
Ole Jørgensen Tved og Gunder Gundersen Tved.
15 9/10-1868 Uk. Jens Pedersen Omtved
Hella Maria Paulsdatter
Holden - ditto
Eker pr.gj.
27
23
Peder Augustinusen Omtved
Paul Christoffersen Sand af Eger
Peder Simonsen Omtved og Abraham Larsen Kolle.
16 6/11-1868 Enkem. Nils Gundersen Vrk.
Pige Marthe Nilsd. Vrk.
Holden - ditto
Holden
36
38
Gunder Nilsen Vrk.
Nils Olsen Tved
Andreas Abrahamsen Vrk. og Aasmund Gundersen Vrk.
17 6/11-1868 Uk. Kittil Jespersen Helgeroen
Pige Kirstine Johannesd. Vrk.
Bø pr.gj. - Holden
Holden
21
23
Jesper Kittilsen Helgeroen
Johannes Olsen Vrk.
Andreas Jensen Kronborg og Ole Olsen Kronborg.
18 8/12-1868 Uk. Peder Hansen Vrk.
Pige Andrea Pedersd. Saugbr.
Holden - ditto
Holden
25
28
Hans Pedersen Vrk.
Peder Andersen Bruget.
Halvor Halvorsen Lommerud og Søren Rasmusen Vrk.
19 29/12-1868 Uk. Hans Andreas Andersen Skibsnæs
Pige Asloug Kirstine Halvorsd. Fæhn
Holden - ditto
Holden
26
21
Anders Andersen Torsnæs
Halvor Gundersen Fæhn
Jørgen Kjøstolsen Kaalstad og Christian Christensen Stua.
No. Vielses - Dag Brudgommens Navn og Stand
Brudens Navn.
Brudgommens Føde- og Opholdssted
Brudens Fødested
Alder Brudgommens Faders Navn
Brudens Faders Navn
Forlovernes Navne og Opholdsted
1 2/1-1869 Uk. Johannes Pedersen Hollasætret
Pige Gunnild Olsd. Rui, Amodtsdal
Holden - ditto
Sillejord pr.gj.
23
23
Peder Nilsen Texle
Ole Knudsen Rue (i Åmotsdal)
Johannes Steensen Haatved og Hans Olsen Brænnebo.
2 5/3-1869 Uk., Skolelærer Nils Clemmetsen Sannerholt
Pige Anne Olsd. Kaasene
Holden - ditto
Holden
26
22
Clemmet Nilsen Sannerholt
Ole Jensen Kaasene
Nils Rasmusen Rønningen og Peder Hansen Holla agronom.
3 30/3-1869 Holden Uk. Anund Anundsen Daxrød
Pige Kari Olsd. Vrk.
Saude - Holden
Holden
30
22
Anund Hansen
Ole Johannesen Vrk.
Andreas Johannesen Vrk. og Andreas Johnsen Kronborg.
4 16/4-1869 Holden Enkem., Gaardm. Nils Isaksen Romnæs
Pige Gunnild Halvorsd.
Romnæs - Holden
60
35
Isak Clausen
Halvor Johnsen
Anders Nilsen og Peder Nilsen.
5 30/4-1869 Holden Enkem., Smed Østen Hansen
Pige Ingebor Knudsd.
Gjerpen - Holden
Lunde pr.gj.
36
30
Hans Hansen
Knud Gulliksen
Andreas Andersen og Johannes Sørensen.
6 17/5-1869 Uk. Tjenestekarl Ole Gunnuldsen
Pige Karen Andersd.
Lunde - Holden
Holden
22
31
Gunnuld Pedersen
Anders Johannesen
Thomas Jensen og John Olsen.
7 28/5-1869 Hld. Uk., Skomager Nils Thomasen Vrk.
Pige Anne Maria Christensd.
Holden - ditto
Holden
26
24
Thomas Pedersen
Christen Johnsen
Thomas Jensen og Bent Bentsen.
8 1/6-1869 Hld. Enkemand Ole Kittilsen
Pige Anne Kjøstolsd.
Holden - ditto
Holden
35
39
Kittil Andersen
Kjøstol Pedersen
Kittil Andersen og Anders Kittilsen.
9 13/6-1869 Hld. Uk., Møllersvend Halvor Hansen Saugbr.
Pige Andrea Rasmusd.
Ramnæs pr.gj. - Holden
Holden
21
25
Hans Chr. Johansen
Rasmus Johannesen Vrk.
John Olsen og C. Christensen.
10 18/6-1869 Holden Uk., Smed Andreas Johnsen
Pige Ingerid Johnsdatter
Holden - ditto
Flaabygd
24
20
John Nilsen Lindgreen
John Andersen
Ole Johnsen Lindgreen og Christen Stensrud.
11 23/6-1869 Holden Uk., Værksarb. Andreas Thomassen
Pige Karine Eliasdatter
Holden - ditto
Holden
28
22
Thomas Pedersen Vrk.
Elias Hansen
Peder Hansen og Andreas Johnsen Vrk.
12 24/6-1869 Holden Uk., Leilænding Ole Andersen Sanda
Pige Inger Helene Evensdatter
Drangedal - Holden
Lunde
26
31
Anders Olsen Sanda
Even Anundsen
Ole Jensen Kaasene og Nils Rasmussen Rønningen.
13 2/7-1869 Uk., Skolelærer Halvor Halvorsen
Jomfru Anne Sofie Aubye
Holden - Holden
Tjødling
32
31
Halvor Helliksen
John Sørensen
Christoffer Hansen og Halvor Halvorsen Sannæs.
14 23/7-1869 Uk. Husm. John Petter Olsen Fæbakke
Pige Mari Johnsdatter
Holden - ditto
Holden
25
20
Ole Olsen
John Pedersen
Aasmund Gundersen og Hans Hansen Vrk.
15 5/8-1869 Uk., Møllersvend Johan Mathiasen Uhlefos
Pige Asloug Anundsdatter Grønnesteen
Stokke pr.gj. - Holden
Holden
25
22
Mathias Christoffersen, Stokke
Anund Gundersen Grønnesteen
John Johnsen Vrk. og Christian Christensen Stua.
16 10/9-1869 Uk., Gaardmand Nils Andersen
Pige Karen Nilsdatter
Solum - Solum
Holden
25
22
Anders Isaksen
Nils Hansen Jøntved
Hans Carlsen Siljan og Isak Abrahamsen Bjærven.
17 9/11-1869 Enkemand Anders Arvesen Odden
Pige Karen Hansdatter
Holden - ditto
Holden
40
20
Arve Thomassen
Hans Andersen
Thor Halvorsen Striken og Hans Andersen Kaasa.
18 26/11-1869 Uk. Ole Johnsen Fæbakke
Pige Kari Pedersdatter Aasland
Holden - Holden
(Drangedal?)
24
32
John Olsen
Peder Evensen
Hans Asgjærsen Vrk. og Lars Johnsen Vrk.
19 9/12-1869 Enkem., Gaardbr. Ole Tollefsen Kolle
Pigen Mari Evensdatter
Fæhn - Kolle
Jøntvedt i Helgen
29
31
Tollef Pedersen Fæhn
Even Halvorsen Gjedeboen
Peder Augustinusen Omtved og Simon Klovedal.
20 28/12-1869 Uk. Jørgen Jørgensen Tinholt
Pige Ingebor Kirstine Halvorsdatter Værstad
Skippervold - Tinholt
Værstad i Helgen
25
27
Jørgen Jørgensen Tinholt
Halvor Halvorsen Værstad
Peder Andersen Bergen og Isak Halvorsen Værstad.
21 28/12-1869 Uk., Skibscapitain Hans Severin Mathiasen Paus
Jomfru Marie Berthine Andersen
Skien - Skien
Holden (Værket)
30
26
Mathias Hansen Paus
John Andersen Værket
Ingebreth Nilsen og Johannes Gundersen Vrk.

| 1717 - 1779 | 1779 - 1814 |
| 1815 - 1830 | 1831 - 1848 | 1849 - 1860 | 1861 - 1869 | 1870 - 1881 | 1882 - 1897 |
| 1897 - 1907 | 1907 - 1928 |
 


Webmaster