ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |Hustomter - Tufte

Hustomter utskilt fra gnr 23 Tufte

Oppdatert 25.05.2023

Søketips: Hold nede [Control] og trykk [f].
Man kan også søke på dato i dette formatet: 10/11-1950.


Kilder: Kirkebøker, folketellinger, offentlige Panteregister, Grunnboksblad (1936-1993).
Nome kommunes karttjeneste (kommunekart.com) og Slekt og Datas gravstedsregister.
Utkipp fra gamle aviser.

Hustomtene nedenfor er her registrert på adresser.


Bergverksvegen 2.
Gnr 23 - bnr 53. Tufte II.

Utskilt fra N. Tufte(3) ved skylddelingsforretning den 20/9-1951. Skyldmark 5 øre. Areal: 1310 kvm.

Hjemlet til Peder Andersen Vibeto. Se M. Vibeto(3).

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 53 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 14/9-1951. Skjøte dat. 31/8, grunnbokført (tinglyst) 20/9-1951 fra Peder A. Vibeto til Anna Tufte for kr. 1.525,- "

Anna Tufte.
Eier 1951.

Anna Tufte var enke etter Kristen Tufte jr. fra Tufte(2). Han var utdannet agronom, men hadde stilling i Holla
kommune som sosialsekretær.
(Kristen Tufte jr. f. 18/5-1898 d. 2/4-1946 g.m. Anna Ankenes f. 9/7-1907 d. 12/8-2001.
En sønn: Kristen Olai Tufte, sivilingeniør g.m. Haldis Øyen, Rønnebu.)

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 53 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 13/6-1962. Skjøte dat. 8/6, grunnbokført 13/6-1962 fra Anna Tufte til Sofie Vibeto for kr. 1.671,- "

Gusta Sofie Vibeto f. 27/2-1900 d. 4/10-1972.
Eier 1962.

Kilde: Grunnboka.
"Hjemmelen overgått til Ester Bjerke, som eneste arving. Notert 18/9-1974 til hjemmelen."

Tekniker, speiderleder
Ronald Bjerke fra Ellandv. 16 under Søve f. 28/10-1927 d. 12/5-1992, s.a. verksarbeider Alfred Bjerke.
g. i Holla 2/10-1954 m. Ester Vibeto fra M. Vipeto(1) f. 27/9-1928 d. 19/6-2018, d.a. Karl Severin Olsen Vibeto.
Eier 1974.

Kilder: Gjennomgang av eldre lokalaviser, som TA, Skien Dagblad og Varden på 1950- og 1960-tallet (G.S.). Nasjonalbiblioteket.no.
Ester Vibeto var i sin ungdom ei ivrig turnjente. Hun var tidlig i 1950-åra styremedlem i Holla lotteforening. I 1951 sees hun som styremedlem i Holla bondekvinnelag.
Ronald Bjerke var fra 1964 tropps- og gruppeleder for 1. Ulefoss speidertropp. De feiret 50-års jubileum på Tinfoss feriehjem lørdag 16. august 1969.Troppens stifter var sogneprest Heyerdahl på Ulefoss.

Gravlagt på Kronborg nye.
 


Bergverksvegen 4.
Gnr 23 - bnr 44. Ringshaug.

Utskilt fra N. Tufte(3) ved skylddelingsforretning den 30/8-1949.

Skyldmark: 6 øre. Areal: 1415 kvm.

Hjemlet til Peder Andersen Vibeto. Se M. Vibeto(3).

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 44 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 22/9-1949. Skjøte dat. 9/9, grunnbokført (tingl.) 25/9-1949 fra Peder A. Vibeto til Arnt Ringsevjen for kr. 1515,- "

Arnt Ringsevjen fra Verket f. 5/7-1913 d. 9/12-1982, s.a. sagarb. Andreas Andreassen Ringsevjen. Se Familie 82 - Verket 1910.
g.m. Ruth Emilie f. 10/6-1916 (ikke i Holla) d. 14/1-1998.
1. Inger Lise Ringsevjen f. 1943.
2. Ragna Emilie Ringsevjen f. 1945.
3. Hans Kristian Ringsevjen f. 1947.

Eier 1949.

Denne familien leide en etasje i Fensv. 44 i Vesthagen under Søve fra slutten av krigen og til dette huset var ferdig i ca. 1951.
Se broren Steen Edvind Ringsevjen i Haugtunv. 2.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 44 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 25/6-1987. Ruth E. Ringsevjen i uskiftet bo."

 


Bergverksvegen 6.
Gnr 23 - bnr 51. "Skjønstad".

Utskilt fra N. Tufte(3) ved skylddelingsforretning den 17/4-1950.

Skyldmark 6 øre. Areal: 1250 kvm.

Hjemlet til Peder Andersen Vibeto. Se M. Vibeto(3).

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 51 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 27/5-1950. Skjøte dat. 2/5, grunnbokført (tinglyst) 1/6-1950 fra Peder A. Vibeto til Ingvald Andreassen for kr. 1.585,50."

Ingvald Andreassen.
Eier 1950.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 51 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 6/4-1955. Skjøte dat. 3/3, grunnbokført 9/4-1955 fra Ingvald Andreassen til A/S Norsk Bergverk for kr. 2.250,- "

A/S Norsk Bergverk.
Eier 1955.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 51 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 15/3-1972. Skjøte dat. 8/2, grunnbokført 17/3-1972 fra A/S Norsk Bergverk til Telemark Fylke for kr. 450.000,-  på denne eiendom med flere."

Telemark fylke.
Eier 1972.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 51 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 2/6-1972. Skjøte av mai 1972, grunnbokført 17/6-1972 til Konrad Bolstad for kr. 7.500,-"

Konrad Bolstad f. 26/5-1914 d. 11/3-1997.
g.m. Inger Harriet f. 2/12-1922 d. 7/12-2000.
Eier 1972.

Gravlagt på Kronborg nye.


Bergverksvegen 8.
Gnr 23 - bnr 50. Vintervoll.

Utskilt fra N. Tufte(3) ved skylddelingsforretning den 15/4-1950.

Skyldmark 7 øre. Areal 1486 kvm.

Hjemlet til Peder Andersen Vibeto. Se M. Vibeto(3).

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 50 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 25/4-1950. Skjøte dat. 20/4, grunnbokført (tinglyst) 2/5-1950 fra Peder A. Vibeto til Nils Fosheim for kr. 2.080,- "

Nils Fosheim.
Eier 1950.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 50 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 27/12-1951. Auksjonsskjøte dat. 21/12, grunnbokført 29/12-1951 til Peder A. Vibeto for kr. 1.000, - "

Peder A. Vibeto.
Eier 1951.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 50 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 5/6-1952. Skjøte dat. 10/5. Grunnbokført 10/6-1952 fra Peder A. Vibeto til A/S Norsk Bergverk for kr. 2.100,- "

A/S Norsk Bergverk.
Eier 1952.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 50 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 15/3-1972. Skjøte dat. 8/2, grunnbokført 17/3-1972 fra A/S Norsk Bergverk til Telemark Fylke for kr. 450.000,-  på denne eiendom med flere."

Telemark fylke.
Eier 1972.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 50 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 14/2-1973. Skjøte av 6/2, grunnbokført 20/2-1973 til Anders Sårheim for kr. 75.000,- !

Anders Sårheim fra Breim i Gloppen Sogn og Fj. f. 1932.
g.m. Wenche.
Eier 1973.


Bergverksvegen 10.
Gnr 23 - bnr 36. Solhaug.

Utskilt fra N. Tufte(3) ved skylddelingsforretning den 17/6-1948.

Skyldmark 1948: 0,6. Areal 2020: 5 518 kvm.

Hjemlet til Peder Andersen Vibeto. Se M. Vibeto(3).

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 36 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 6/7-1948. Skjøte dat. 30/6, grunnbokført 10/7-1948 fra Peder A. Vibeto til Hans og Jonas Pettersen for kr. 1860,- "

Hans Andreas F. Pettersen (Hans Pettersen) f. 20/1-1899 d. 8/3-1984.
g.m. Gudrun f. 1/12-1904 d. 2/1-1984.

og

Jonas Pettersen f. 22/12-1925 d. 21/2-2005.
g.m. Laila f. 18/12-1929 d. 17/1-2016.
Eiere 1948.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 36 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 16/11-1951. Skjøte, dat. 29/10, grunnbokført (tingl.) 20/11-1951, fra Hans Pettersen og Jonas Pettersen, med Hans Pettersen ifølge fuldmakt av 15/10-1951,
til Kristen A. Vibeto på denne eiendom og bnr 46, for kr. 2.500.- "

Kristen A. Vibeto f. 5/8-1905 d. 22/10-1959.
Eier 1951. Ugift.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 36 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 18/5-1963. Skjøte dat. 11/5, grunnbokført 18/5-1963, fra Kristen S. Vibeto til Arne Heisholt for kr. 50.000,- på denne eiendom og bnr 46."

Arne Heisholt fra V. Heisholt(4) f. 18/9-1922 d. 13/3-1986, s.a. Gullik Heisholt.
g.m. NN
Eier 1963.


Bergverksvegen 11.
Gnr 23 - bnr 74 (23/74).

Utskilt fra N. Tufte(5) ved skyldsettingsforretning tinglyst 4/1-1955.

Skyldmark: 0,04. Areal: 1 437 kvm.

Beslagsmed
Jan Ingvar Haugen
fra Tverrgata 2 under Søve f. 25/1-1918 d. 24/11-1979.
g. i Helgen kirke 8/8-1953 m. poståpnerske Rakel Kolle fra Kolle(3) f. 1/2-1923 d. 26/4-2000, d.a. Knut Kolle.
Eier 1955.

Rakel Kolle skrev seg alltid for Rakel Kolle Haugen. Se Varden 23/11-1990.


Bergverksvegen 13.
Gnr 23 - bnr 17. Haugen. Endret til bnr 37 i 1948.

Utskilt fra N. Tufte(3) ved skyldsettingsforretning tinglyst 28/4-1904.

Skyldmark 1904: 0,05. Areal 2020: 1 196 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 304. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Kristen Pedersen Tufte til Edvard Knudsen for kr. 400 (tomta), dat. og thinglyst 30. April 1904."

Kjører med egen hest, skogsarbeider
Edvard Knudsen Haugen (Løvbugten) fra Dammen und. Tvara f. 16/4-1862 på Verket d. april 1940, s.a. skogsarbeider Knud Ellefsen.
g. i Drangedal 10/11-1882 m. Berthe Kirstine Kittilsdatter fra Sundet under Henneseid i Drangedal f. 23/12-1856 d. sept. 1934, d.a. Kittil Andreassen Sundet og Anne Borgersdatter fra Holla.
1. Knut Løvbugten (Knut Kolle) f. 5/2-1883 på Dalen und. Henneseid, Drangedal. Se Kolle(3).
2. Kittil Edvardsen f. 25/6-1885 på Haugen und. Ø. Vefall i Drangedal. Skogsarbeider i Holla i 1920.
3. Andreas Løvbugten f. 6/10-1888 i Kilebygda i Solum. Se Fensv. 121 under Vibeto nedre.
Eier 1904.

Denne familien flytta mye til å begynne med. Se hvor barna ble født. Han arbeidet i skauen med egen hest.
De bodde både i Drangedal og i Solum før de kom til Holla i april 1904.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 17 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 30/6-1939. Skjøte dat. 28., grunnbokført (tingl.) 30/6-1939, fra Edvart Knutsen Haugen til Eilef Bøe og hustru for kr. 4.000,- "

Skogsarbeider, anleggsarbeider
Eilef Bøe fra Glenna i Landsmarka, Lunde f. 7/6-1901 d. 3/7-1987, s.a. skogsarbeider Hans Bøe.
g. i Holla krk. 24/10-1925 m. poståpner Olga Elise Kolle fra S. Kolle(3) f. 3/12-1904 d. 17/3-1969, d.a. gbr. Knut Kolle.
1. Knut Reidar Bøe f. 22/11-1925.
2. Herdis Bergljot Bøe
(Molle Bøe) f. 9/4-1928 d. 22/9-1986 g. i Holla 6/12-1951 m. Hans Graasvold f. 25/9-1928 d. 6/12-2005. Han er gravlagt på Gjerpen. Trolig skilt.
    Bodde i P.A. Munchsgate 21. Hun er gravlagt på Nordre gravlund i Skien. Barn: Hans Graasvold, Olav
Graasvold, Tor-Even Graasvold.
3. Magne R. Bøe f. 28/9-1929 d. 17/4-1987 g.m. Anne Sofie f. 1/8-1934 d. 14/7-2002. Gravlagt ved Helgen kirke.
4. Roar
Aage Bøe.
Eier 1939.

F.f. Helgen. Skogsarb. Ellef Hansen Bø, Kolle og hustru Olga Elise Knutsdatters Knut Reidar: Knut og Ingebjørg Kolle, Maren Namløs, Tollef Kolle.
F.f. Holla. Skogsarb. Eilef Bø, Rauhaug og hustru Olga Elises 
Herdis Bergljot: Ingeborg E. Kolle, Ellida Kolle, Ivar Mælum og Eilef Rue.

Eilif Bøes historie om sin oppvekst og 2 Cedertrær på Glenna i Landsmarka. Varden 30/1-1982, s. 25 + foto.
Olga Bøe var i mange år poståpner på Fen postkontor. Nekrolog i Varden 19/3-1969, s. 7.

De ble Gravlagt på Kronborg nye.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 17 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 13/4-1988. (hjemmel til:) Doris Skjervum og Geir Skjervum ifølge skjøte for kr. 500.000 fra selvskiftende arvinger efter Eilef Bø og hustru."

Geir Skjervum f. 1950.
g.m. Doris f. 1956.
Eiere 1988.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 17 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 25/7-1990. (Hjemmel til:) Inge Nilsen f. 1965 ifølge skjøte for 520.000.- "

Inge Nilsen f. 1965.
Eier 1990.
 


Borgjordet 2.
Gnr 23 - bnr 22. Fredvang.

Utskilt fra S. Tufte(6) ca. 1919.

Skyldmark 0,10. Areal 2020: 1 445 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 309. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Andreas Nilsen Tufte til M. Fæhn for kr. 1600,- dat. 22. april, tingl. 3. mai 1919, med paategnet samtykke fra de myndige barn."

Tilsynsmand (1904/ 1910), manufakturhandelsmand (1910), forsikringsagent for riksforsikringen (1920)
Marthinius Andersen Fæhn
(Marthinius Fæhn) fra Fenshagen under S. Fen f. 9/9-1870 d. 22/7-1961, s.a. smed Anders Anundsen Fæhn.
g. 1897? m. syerske Helga Sveinungsdatter f. 12/1-1879 i Lunde d. 19/5-1956, d.a. maler Sveinung Olafsen.
1. Klara Agnete Fæhn f. 6/10-1898 d. 11/9-1991.
2. Sverre Asbjørn Fæhn f. 19/11-1904.
3. Agnes Fæhn f. 15/3-1910.
4. Ragna Fæhn f. 23/5-1912.
Eier 1919.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Dagarbeider Martinius Andersen Fæhn og Helga Svennungsens Klara Agnete: Pige Marie Andersen Vibeto, Gbr. Severin Olsen do., Moderen, Gbr. Peder Andersen Namløs, Faderen.
F.f. Tilsynsmand Marthinius Andersen Fæhn og Helga Svenungsdatters 
Sverre Asbjørn: Moderen, Anne Ellingsen Namløs, Peder Andersen do. og Faderen.
F.f. Tilsynsmand Marthinius Andersen Fæhn og Helga Svennungsdatters 
Agnes: Barnets Forældre, Gbr. Peder Nilsen Vibeto og hustru Marie Nilsen Vibeto.
F.f. Handelsmand Martinius Andersen Fæhn og Helga Sveinungsens 
Ragna: Forældrene, Martin Olsen Teigen, Hanna Olsen Teigen.

Helgas søster Anne Svennungsdatter, var gift med Peder Andersen Namløs. Se Bjørndalen 36 under S. Fen.


Borgjordet 8.
Gnr 23 - bnr 89 Bakketun (23/89).

Utskilt fra bnr 23 ved skylddelingsforretning, tinglyst 7/3-1961.

Per Olav Vibeto f. 28/3-1838 d. 13/2-2023.
g. i Holla 4/2-1961 m. Oddveig Heisholt fra V. Heisholt(7) f. 26/12-1941 d. 2/7-1995, d.a. Hans J. Heisholt.
1. Frode Vibeto.
2. Hege Vibeto.
Eier 1961.
 


Borgjordet 10.
Gnr 23 - bnr 48. Valen (23/48).

Hjemlet Hans Fæhn ifølge skjøte av 30/4-1944.

Utskilt fra S. Tufte(5) ved skylddelingsforretning grunnbokført 20/2-1950.

Skyldmark 1944: 0,10. Areal 2020: 1 821 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. Gnr 23 - bnr 48.
"Dagbokført 15/8-1950. Skjøte dat. 1/8, grunnbokført 20/8-1950 fra Hans Fæhn til Nils Valen for kr. 3.000,-"

Nils Georg Valen.
Eier 1950. Se Hvalen(2).

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. Gnr 23 - bnr 48.
"Dagbokført 4/5-1951. Skjøte dat. 27/4, grunnbokført 10/5-1951 fra Nils Valen til John Boklund for kr. 3.000,-"

John Boklund.
Eier 1951.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. Gnr 23 - bnr 48.
"Dagbokført 22/7-1961. Skjøte dat. 10/7, grunnbokført (tingl.) 22/7-1961 fra John Boklund til Halvor Boklund for kr. 2.500,-"

Halvor Boklund.
g.m. Anne-Lise.
Eier 1961.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. Gnr 23 - bnr 48.
"Dagbokført 22/7-1961. Skylddeling hvorved utgått bnr 93 av skyldmark 0,05. Se Fensv. 152.


Borgjordet 11.
Gnr 23 - bnr 47 "Tufte II" (bnr 47 utgått -  endret til 111 "Fæhn" ved omregulering).

Utskilt fra S. Tufte(5) ved skylddelingsforretning grunnbokført 20/2-1950.

Skyldmark 0,02. Areal: 1 436 kvm.

Hjemlet Hans Fæhn ifølge skjøte av 30/4-1944.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. Gnr 23 - bnr 47.
"Dagbokført 7/9-1953. Skjøte dat. 17/8. Grunnbokført 10/9-1953 fra Hans Fæhn til Jens Fæhn for kr. 1.000,-"

Jens Fæhn fra Tufte(5) f. 23/9-1917 d. 24/4-2001, s.a. Hans Andreas Hansen Fæhn.
g.m. Eva Synøve Elvesæter f. 31/1-1920 d. 6/1-2005.
1. Borghild Fæhn f. 1947.
Eier 1953.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. Gnr 23 - bnr 47.
"Dagbokført 21/1-1974. Skylddelingsforretning av 12/1. Grunnbokført 6/2-1974, vedkommende bnr. 111, skyldmark 0,02."

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. Gnr 23 - bnr 111.
"Dagbokført 21/1-1974. Skjøte av 16/1. Grunnbokført 6/2-1974 til datter Borghild Fæhn Hansen og svigersønn Reidar Hansen, verdi kr. 1.000,-"

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. Gnr 23 - bnr 47.
"Dagbokført 24/9-1990. Midlertidig delingsforretning vedkommende bnr 133 "Tufte".

Reidar Hansen f. 1943.
g.m. Borghild Fæhn herfra f. 1947.
Eiere 1974.


Borgjordet 34.

Se Roligheten 8.


Brattlia 3.
Gnr 23 - bnr 35. Eiktun.

Utskilt fra N. Tufte(3) ved skylddelingsforretning den 17/6-1948.

Skyldmark 1948: 0,3. Areal 2020: 1 186 kvm.

Hjemlet til Peder Andersen Vibeto. Se M. Vibeto(3).

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 35 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 6/7-1948. Skjøte dat. 30/6, grunnbokført 10/7-1948, fra Peder A. Vibeto til Halvdan Ekestad for kr. 1.230,- "

Halvdan Ekestad.
Eier 1948.

Flytta til Voss? Det ligger en Halvdan Ekstad f. 1/10-1920, med hustru Ingebjørg f. 26/11-1919, gravlagt der.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 35 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 20/11-1951. Skjøte, dat. 18/11, grunnbokført 30/11-1951 fra Halvdan Ekestad til Alfred Halvorsen for kr. 1355,- "

Alfred Halvorsen fra Vesthagen f. 20/7-1911 (retta iflg. kirkeboka) d. 18/9-1990, s.a. Halvor Andreas Nilsen.
g.m. Klara Hansine f. 2/2-1916 d. 4/12-1993.
Eier 1951.


Brattlia 4.
Gnr 23 - bnr 34. Bjørkeli.

Utskilt fra N. Tufte(3) ved skylddelingsforretning den 17/6-1948.

Skyldmark 1948: 0,08. Areal 2020: 2 409 kvm.

Hjemlet til Peder Andersen Vibeto. Se M. Vibeto(3).

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 34 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 6/7-1948. Skjøte dat. 30/6, grunnbokført 10/7-1948 fra Peder A. Vibeto til Arnt Vibeto for kr. 2.000,- "

Yrke
Arnt Vibeto fra M. Vipeto(1) f. 20/7-1915 d. 6/12-1973, s.a. Karl Severin Olsen Vibeto.
g.m. Tora Marie Andersen fra Sagene f. 19/12-1915 d. 12/3-2003, d.a. sliperiarb. Hans Andersen. Se Familie x - Sagene 1920.
Eier 1948.

 


Brattlia 7.
Gnr 23 - bnr 40. Arnheim.

Utskilt fra N. Tufte(3) ved skylddelingsforretning den 28/8-1948.

Skyldmark: 6 øre. Areal: 1557 kvm.

Hjemlet til Peder Andersen Vibeto. Se M. Vibeto(3).

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 40 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 10/9-1948. Skjøte dat. 5/9, grunnbokført (tingl.) 20/9-1948 fra Peder A. Vibeto til Arne Malmstrøm for kr. 1.640,- "

Arne Malmstrøm.
Eier 1948.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 40 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 22/8-1951. Skjøte dat. 18/8, grunnbokført 23/8-1951, fra Arne Malmstrøm til Asbjørn Tronsen for kr. 2.000,- "

Asbjørn Johan Tronsen f. 18/6-1918 d. 15/5-2001.
g.m. Edna Dagny f. 24/7-1915 d. 30/1-1997.
Eier 1951.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 40 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 5/6-1952. Skjøte dat. 12/5, grunnbokført (tingl.) 10/6-1952 fra Asbjørn Tronsen til A/S Norsk Bergverk for kr. 3.000.- "

A/S Norsk Bergverk.
Eier 1952.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 40 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 15/3-1972. Skjøte dat. 4/2, grunnbokført 17/3-1972 fra A/S Norsk Bergverk til Telemark Fylke for kr. 450.000,-  på denne eiendom med flere."

Telemark fylke.
Eier 1972.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 40 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 24/5-1972. Skjøte av 18/5, grunnbokført (tingl.) 30/5-1972, til Willy Roger Olsen, for kr. 65.000,- "

Willy Roger Olsen f. 19/9-1935.
Eier 1972.

 


Brattlia 10.
Gnr 23 - bnr 52. "Borgen".

Utskilt fra N. Tufte(3) ved skylddelingsforretning den 20/9-1951.

Skyldmark 0,07. Areal: 3.330 kvm.

Hjemlet til Peder Andersen Vibeto. Se M. Vibeto(3).

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 52 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 27/6-1952. Skjøte dat  25/6-1952, grunnbokført (tingl.) 1/7-1952 fra Peder A, Vibeto til Kaare Bergan for kr. 2.000,-"

Kaare Borgen fra Borgen under Søve f. 26/12-1920 d. 13/9-2013, s.a. Hjalmar Gunelius Johannesen Borgen.
g.m. Randi Haugen fra Tverrgata 2 i Vesthagen under Søve f. 11/5-1926 d. 9/9-1993, d.a. Ole K. Haugen.
Eier 1952.

 


Fensvegen 91.
Gnr 23 - bnr 109. Brubotn.

Karl Emil Tufte fra Tufte(1) f. 3/2-1907 d. 10/3-1995, s.a. Bernhard Larsen Tufte.
g.m. Magnhild Juliussen f. 4/7-1910 d. 14/6-1992, d.a. Gustav Juliussen. Se Familie 1b - Verket 1920.
1. Bjørn Tufte f. 19/3-1931 g. 1954 m. Mary Lindgren fra Berget f. 12/12-1931, d.a. sliperiarb. Tron Lindgren. (Kilde: Lysningsprotokoll for Holla, utydelig håndskrift.)

Bodde trolig på Vesthagen på 1950-tallet.


Fensvegen 107.
Gnr 23 - bnr 41. Grøntuft.

Utskilt fra N. Tufte(3) ved skylddelingsforretning den 28/8-1948.

Skyldmark 1948: 0,3. Areal 2020: 1844 kvm.

Hjemlet til Peder Andersen Vibeto. Se M. Vibeto(3).

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 41 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 10/9-1948. Skjøte dat. 5/9, grunnbokført (tingl.) 20/9-1948, fra Peder A. Vibeto til Nils S. Vibeto for kr. 1.313,-"

Nils S. Vibeto fra M. Vipeto(1) f. 21/2-1911 d. 24/3-1995, s.a. gbr. Karl Severin Olsen Vibeto.
g.m. Margot Viola Berge fra Lindalen f. 8/6-1918 d. 28/9-1990, d.a. jernbanearb. Andreas Olavsen Berge og Asborg f. Ingebretsen.
Eier 1948.


Fensvegen 109.
Bnr 23 - bnr 25. Himingen. "Hinningen" er trolig feilskrift på sorenskriverkontoret.

Utskilt fra Tufte(1) ved skylddeling avholdt 15/10-1921.

Skyldmark 1921: 0,08. Areal 2020: 1 067 kvm.
Gjerdeplikt.
 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 312. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bernhard Larsen Tufte til Gustav Hinningen (!) for kr. 1.100,00, dat. 12., tinglyst 29. april 1922."

Gustav Himingen f. 24/4-1882 d. 4/12-1953.
Eier 1922.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 312. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 2/4, grunnbokført 15/5-1952 fra Gustav Himingen til Borghild Fossheim for kr. 5.300, som hennes særeie."
"Sælgeren forbeholder seg fritt husvær, samt gratis stell og pleie og vask av tøy
."


Borghild Fossheim f. 21/7-1913 d. 25/9-1964. Gravlagt på Melum.
g.m. Gunvald Fossheim f. 5/10-1903 d. 25/3-1991. Gravlagt på Melum.
Eier 1952.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 25 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 16/10-1963. Skjøte dat. 29/9, grunnbokført (tinglyst) 16/10-1962 til Asbjørn Andresen for kr. 18.000,-"

Rørlegger (1955)
Asbjørn Andresen
f. 12/4-1921 d. 3/12-2002, s.a. Johan Andresen.
g. hos byfogden i Skien 1955 m. enke Reidun Synnøve f. Aronsen fra Torp i Asker f. 6/7-1934 d. 25/12-2014, d.a. Aron Dabrosin fra Oslo med foreldre fra Riga.
1. Jan Andresen.
2. Rolf Andresen.
3. Karin Synnøve Andresen.
Eier 1962.

Det ble av sognepresten i Røyken, Buskerud lyst for Reidun Synnøve Aronsen og verkstedarbeider Ivar Anders Andreassen i Røyken.
Kilde: Norsk lysningsblad 8/1-1952. (Takk til Ragnhild Brænd, Bamble Bibliotek, Stathelle.)

 


Fensvegen 111.
Gnr 23 - bnr 42 Helle (23/42).

Utskilt fra N. Tufte(3) ved skylddelingsforretning den 28/8-1948.

Skyldmark 1948: 0,3. Areal 2020: 1805 kvm.

Hjemlet til Peder Andersen Vibeto. Se M. Vibeto(3).

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 42 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 10/9-1948. Skjøte dat. 5/9, grunnbokført (tingl.) 20/9-1948, fra Peder A. Vibeto til Oline Heggen for kr. 1.437,- "


Oline Heggen.
Eier 1948.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 42 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 5/6-1952, Skjøte dat. 12/5, grunnbokført (tinglyst) 10/6-1952 fra Oline Heggen til A/S Norsk Bergverk for kr. 2.500.- "

A/S Norsk Bergverk.
Eier 1952.

Den 19/12-1971 er bnr 45 av skyldmark 0,04 sammenføyd med denne eiendom.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 42 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 15/3-1972. Skjøte dat. 8/3, grunnbokført 17/3-1972 fra A/S Norsk Bergverk til Telemark Fylke for kr. 450.000,-  på denne eiendom med flere."

Telemark fylke.
Eier 1972.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 42 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 28/6-1972. Skjøte av 8/5-1972, grunnbokført 1/8-1972 til Oddvar Nystad for kr. 70.000.- "

Oddvar Nystad f. 2/3-1932.
Eier 1972.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 42 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 9/11-1987. (Hjemmel til) Halvor Velkom, ifølge skjøte for kr. 470.000,- "

Halvor Velkom f. 1957.
Eier 1987.

 


Fensvegen 113.
Gnr 23 - bnr 55. Solbakken.

Utskilt fra N. Tufte(3) ved skylddelingsforretning den 26/5-1951.

Hjemlet til Peder Andersen Vibeto. Se M. Vibeto(3).

Skyldmark 1951: 4 øre. Areal 2020: 1094 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 55 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 5/6-1952. Skjøte dat. 27/5, grunnbokført (tingl.) 10/6-1952 fra Peder A. Vibeto til A/S Norsk Bergverk for kr. 1.650,- "

A/S Norsk Bergverk.
Eier 1952.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 55 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 15/3-1972. Skjøte dat. 8/2, grunnbokført 17/3-1972 til Telemark Fylke for kr. 450.000,-  på denne eiendom med flere."

Telemark fylke.
Eier 1972.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 55 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 6/6-1972. Skjøte av 8/5, grunnbokført 21/6-1972 til Reidar Dusterud for kr. 50.000,- "

Reidar Dusterud f. 17/8-1937 d. 10/10-2017 i Lunde i Tel.
g.m. Karen Sofie
1. Heidi Dusterud.
Eier 1972.


Fensvegen 115.
Gnr 23 - bnr 54. Nordly.

Utskilt fra N. Tufte(3) ved skylddelingsforretning den 20/9-1951. Skyldmark 4 øre. Areal 983 kvm.

Hjemlet til Peder Andersen Vibeto. Se M. Vibeto(3).

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 54 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 14/9-1951. Skjøte dat. 2/8, grunnbokført (tingl.) fra Peder A. Vibeto til Trond Throndsen for kr. 835,00 (for tomt)."

Trond Trondsen f. 28/6-1922 d. 5/12-2013.
g.m. Ingrid f. 2/10-1927 d. 29/12-2017.
1. Torgeir Trondsen.
Eier 1951.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 54 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 19/9-1977. Erklæring av 3/9-1977, hvorved Trond Throndsen, som har fått vegsjefens tillatelse til å føre opp garasje på denne eiendom,
vedtar for seg og senere eiere forskjellige vilkår."


Fensvegen 148.
Gnr 23 - bnr 24. Grane.

Utskilt fra S. Tufte(5) ved skylddelingsforretning avholdt 18/9-1920. Skyldmark 0,08. Areal: 1746 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 311. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Hans Hansen Fæhn til Karl Johansen for kr. 2.000,- (tomt) dat. 30. desember 1920, tingl. 29. januar 1921."

Smed, anleggsarbeider, selveier
Karl Wiktor Johansson fra Stockholms Län i Sverige f. 28/3-1883 d. 17/4-1966 på Rjukan, s.a. arb. Karl Alfred Johansson.
g. i Holla 3/10-1915 m. Karen Marie Kristoffersen ("Karin") fra Verket f. 30/10-1882 d. på Rjukan før 1966, d.a. Gunder Kristoffersen. Se Familie 48e - Verket 1891.
Forlovere: "Johannes Pettersen og Lars Larsen Spjod."
1. Karl Johannes Båw Johansson (Kalle) f. 18/3-1922 d. 17/5-1997 i Røyken.
    Hans barn: 1. Synnøve Johansson g.m. Heinz. 2. Anita Johansson g.m. Kai. 3. Iren Johansson g.m. Trond.
Beboer i 1921.

F.f. Smed Karl Viktor Johansen, Grane og hustru Karen Maries Karl Johannes: Moren, Olaves og Maren Gundersen og Johannes Pettersen.
'Bevilling 5/10-1978 for Karl Johannes Johansson til navnet "Bån" som et personlig mellomnavn.' I dødsannonsen står det Båw. G.S.


Karl Johansson tok opp lån og begynte straks å bygge her. Folk som kjenner til familien forteller at huset brant en gang.
Det ble trolig raskt bygd opp igjen.

De solgte eiendommen i 1934 og flytta til nedre Verket, hvor de bodde fram til de flytta til Rjukan på ukjent tidspunkt.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 311. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Karl Johansen og hustru Karen til Ole A. Vibeto for kr. 7.300,- dat. juli 1834, tingl. 16/7-1934."

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. Gnr 23 - bnr 24.
"Skjøte tingl. 16/7-1934 hvori denne eiendom er hjemlet til Ole A. Vibeto."
"Anmerkning om hjemmelsovergang til Øyvind Andreas Furuheim f. 1946. Notert 22/6-1973."

Ole A. Vibeto d. 30/8-1969.
Eier 1934.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. Gnr 23 - bnr 24.
"Dagbokført 11/12-1975. Skjøte til Abraham Kolle f. 1915 for kr. 10.500."

Abraham Anmar Kolle (Abraham Kolle) fra N. Kolle(4) i Helgen f. 19/11-1915 d. 22/3-1997, s.a. Lars Abrahamsen Kolle.
g.m. Lovna Larsen f. 23/4-1914 d. 8/4-1967.
Eier 1975. Se også Haugtunv. 1.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. Gnr 23 - bnr 24.
"Dagbokført 15/1-1991. (Hjemmel til) Per-Arne Aasmundstad f. 1967, ifølge skjøte for kr. 100.000,- "
I skjøte: Abraham Kolle og Hjørdis Febakke har borett.

Per-Arne Aasmundstad f. 1967.
Eier 1991.


Fensvegen 150.
Gnr 23 - bnr. 21. Tuftehagen.

Utskilt fra S. Tufte(6) ca. 1920.

Skyldmark 12 øre. Areal 2020: 1 532 kvm.

Dette er eiendommen som var det tidligere ungdomslokalet "Vårheim". I dag gatekjøkken.


Fensvegen 152.
Gnr 23 - bnr 93 Tunheim (23/93).

Utskilt fra Borgjordet 10 ved skylddeling i 1961. Skyldmark 0,05. Areal: 952 kvm.

Hjemlet til Halvor Boklund.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. Gnr 23 - bnr 93.
"Dagbokført 1/8-1961. Skjøte dat. 28/7, grunnbokført 1/8-1961 fra Halvor Boklund til Ole J. Strigen for kr. 1.250,-"

Skreddermester
Ole Johan Strigen
fra Lannav. 148 under Eie øvre f. 16/9-1911 d. 18/7-1983, s.a. skredder Thor O. Strigen.
g.m. Klara Marie Boklund fra Gamlev. 45 under Tufte f. 15/1-1911 d. 2/9-2003, d.a. gruvearb. John Boklund og Klara Nikoline Hansdatter.
Eier 1961.

Begge er gravlagt på Kronborg nye.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. Gnr 23 - bnr 93.
"Dagbokført 7/5-1962. Kontrakt dat. 4/10-1961, grunnbokført (tinglyst) 7/5-1962, mellem Ole Strigen og UNO Oil Company A/S, hvorved sistnevnte
får rett til bensinstasjon på denne eiendom på nærmere angitte betingelser. Engangsverdi kr. 100,-, leietid 20 år." (Slettet 31/8-1971.)

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. Gnr 23 - bnr 93.
"Dagbokført 7/1-1964. Skjøte dat. 2/1, grunnbokført 7/1-1964 fra Ole J. Strigen til Hølje Aasheim for kr. 120.000, herav løsøre for kr. 15.000,-"

Hølje Åsheim f. 28/5-1922 d. 15/6-2015.
g.m. NN.
1. Bodil Irene Åsheim.
Eier 1964.

Hølje Åsheim er gravlagt i Lunde.


Gamlevegen 1.
Gnr 23 - bnr 19. Kvernvang.

Utskilt fra Tufte(1) ved skylddeling avholdt 26/10-1914.

Dette var ei stor tomt på 0 mark 25 øre. Vanlige hustomter lå på 1 - 4 øre.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 306. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bernhard Larsen Tufte til Alexius Larsen for kr. 1.100,- dat. 31. decembr. 1914, tingl. 9. januar 1915."
"Tinglyst gjærdeplikt av 31. okt. 1914."

Gruvearbeider
Ludvig Alexius Larsen
fra Stange, Hedmark f. 1/7-1878 d. 11/4-1940, s.a. skomaker Johan Larsen.
g. i Lunde kirke 4/4-1903 m. Karoline Olsdatter fra Skårdal i Lunde f. 28/7-1882 d. 18/8-1951, d.a. skomaker Ole Olsen Skaardal.
Forlovere: "Ole O. Skaardal og Anders K. Evje."
1. Anker Johan Larsen f. 29/11-1907 i Holla. Se Nedenfor.
Eier 1914.

Da de gifta seg i Lunde kirke var det nevnt at han var gruvearbeider i Holla, at han var født i Stange på Hedmark og at han ble
konfirmert i Mo (Skafså) 11/3-1893. Hun var butikkjomfru i Lunde og ble konfirmert i Lunde kirke 1896.
Denne familien bodde tidligere en tid på S. Fen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 306. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 20/6, grunnbokført (tingl.) 30/6-1947 fra Karoline Larsen til Anker Johan Larsen for kr. 5.000,- Sælgeren har for livstid føderåd på denne eiendom."

Arbeider
Anker Johan Larsen herfra f. 29/11-1907 d. 13/11-1995.
Eier 1947.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 306. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 29/9, grunnbokført 15/10-1954, vedkommende parcellen (bnr 72) Brubotten II av skyldmark 3 øre." Bnr 72 er senere utgått av matrikkelen.


Gamlev. 1 - 2019. Karttjeneste: Kommunekart.com.


Gamlevegen 4.
Gnr 23 - bnr 28. Solvang.

Utskilt fra N. Tufte(1) ved skylddeling avholt 4/6-1937.

Skyldmark 1937: 0,04. Areal 2020: 1 284 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 28 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 4/12-1937. Skjøte (fra Hanna Larsen Tufte) til Einar Juliussen (over 21 år) for kr. 700,- m.v., dat. 2/12, grunnbokført (tinglyst) 17/12-1937."
"Kjøperen har Gjerdepligt ifølge skjøtet."

Einar Juliussen fra Verket (tvilling) f. 5/7-1910 d. 9/6-1984, s.a. beslagsmed Gustav Juliussen. Se Familie 1b - Verket 1920.
g.m. Marie Olava Lauvaasen fra Lunde i Tel. f. 2/7-1911 d. 20/12-1998, d.a. Paul Thomassen Lauvaasen og Bergit Andrea Jensdatter.
1. Kåre Bernhard Juliussen (Kåre Juliussen) f. 10/6-1931 d. 7/2-2016.
2. Bjørg Juliussen f. 1942.
Eier 1937.

Marie Olava ble født i Lunde, men ble konfirmert i Holla kirke 4. oktober 1925, med karakter "meget godt".

Jens Kaasa.
Eier nyere tid.

 


Gamlev. 4 - 2019. Karttjeneste: Kommunekart.com.


Gamlevegen 15.

Gnr 23 - bnr 113. Tomt 1. Opprinnelig festetomt av N. Tufte(1).

Skyldmark 1950: 0,01. Areal 2019: 1 133 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 1 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 14/6-1963. Festekontrakt dat. 11/6-1963 fra A/S Norsk Bergverk til Nils Johan Kristoffersen på denne tomt i 99 år mot kr. 113,- i årlig avgift.
Kontrakten inneholder en rekke bestemmelser bl.a. om forkjøpsrett og Husbankens spesielle vilkår."

Nils Johan Kristoffersen f. 30/9-1931.
Huseier 1963.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 113 i Nome. Digitalarkivet.
"Dagbokført 24/12-1974. Kart- oppmåling og skylddelingsforretning av 20/12-1974, grunnbokført (tinglyst) 8/1-1975, hvorved denne eiendom er utskilt fra bnr 1."

Hjemlet A/S Norsk Bergverk.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 113 i Nome. Digitalarkivet.
"Dagbokført 5/3-1975. Skjøte av 18/2, grunnbokført 30/5-1975 til Telemark fylke på denne eiendom m.fl. Verdi kr. 175.000,- "

Telemark fylke.
Eier 1975.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 113 i Nome. Digitalarkivet.
"Dagbokført 11/3-1875. Skjøte av 28/1, grunnbokført 30/5-1975 til Jens Kåsa på denne eiendom for kr. 40.000,-

Tinglyst veirett over Tufte(1).

Arbeider
Jens Halvdan Kåsa (Jens Kåsa) f. 11/5-1909 i Lunde d. 21/1-1989, s.a. skogsarbeider Paul Thomassen Kaasa..
g. 1945 m. Solveig Hansine Juliussen fra Verket (Kåsene) f. 5/8-1920 d. 14/10-1992, d.a. beslagsmed Bent Juliussen. Se Familie 1a - Verket 1920.
"Forlovere (ifølge lysningsprotokoll): "Rørlegger Georg Solvoll og husmor Borghild Solvoll, begge Holla."
1. Arne Kåsa f. 1953.
Eier 1975.

Jens Kåsa ble konfirmert i Holla.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. Gnr 23 - bnr 113.
"Dagbokført 15/7-1985. (Hjemlet til) Arne Kåsa og Torild Aarnes, ifølge skjøte for kr. 280.000,-"

Arne Kåsa f. 1953.
og Torild Aarnes f. 1954.
Eiere 1985.

 


Gamlev. 15
- 2019. Karttjeneste: Kommunekart.com.


Gamlevegen 16.
Gnr 23 - bnr 33. Tufte (23/33).

Utskilt fra N. Tufte(3) ved skylddelingsforretning den 4/9-1947.

Skyldmark 1947: 0,5. Areal 2020: 1 244 kvm.

Hjemlet til Peder Andersen Vibeto. Se M. Vibeto(3).

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 33 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 21/10-1947. Skjøte dat. 17/10, grunnbokført (tingl.) 30/10-1947 fra Peder A. Vibeto til Olaf Hoksrud for kr. 1800."


Olav Hoksrud
f. 1/4-1910 d. 18/11-1982.
g.m. Randi f. 16/3-1912 d. 1/10-1995.
Eier 1947.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 33 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 8/11-1974. Skjøte av 5/11-1974, grunnbokført 15/1-1975, til Bjørg Magnhild og Magnar Gudleif Mobakken, for kr. 40.000,- "
I skjøte av 5/11-1974 hvori en nærmere angitt disposisjonsrett for Olaf og Randi Hogsrud av 5-årig verdi kr. 4000.-..


Magnar Gudleif Mobakken
f. 27/9-1935.
g.m. Bjørg Magnhild f. 21/11-1938.
Eiere 1974.


Gamlevegen 17.
Gnr 23 - bnr 114. Tomt (23/114).

Utskilt fra N. Tufte(2) ved skylddeling 20/12-1974.

Skyldmark 0,01. Areal 2020:

Hjemlet til A/S Norsk Bergverk ifølge skjøte av 1951.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 114 i Nome. Digitalarkivet.
"Dagbokført 24/12-1974. Kart- oppmåling og skylddelingsforretning av 20/12-1974, grunnbokført (tinglyst) 8/1-1975, hvorved denne eiendom
er utskilt fra bnr 2. Skyldmark 0,01.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 114 i Nome. Digitalarkivet.
"Dagbokført 5/3-1975. Skjøte av 18/2, grunngokført 30/5-1975 til Telemark Fylke på denne eiendom m.fl. Verdi 175.000,- "

Telemark Fylke.
Eier 1975.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 114 i Nome. Digitalarkivet.
"Dagbokført 11/3-1975. Skjøte av 28/1, grunnbokført 30/5-1975 til Asbjørn Tufte for kr. 45.000,- "

Bokholder hos Cappelen
Asbjørn Tufte
fra Tufte(2) f. 1/4-1904 d. 19/2-1991, s.a. Kristen K. Tufte.
g.m. Borghild Aafos f. 9/6-1903 d. 1/5-1992.
Eier 1975.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 114 i Nome. Digitalarkivet.
"Dagbokført 5/6-1979. Ifølge skjøte har Asbjørn og Borghild Tufte vederlagsfri bruksrett på livstid.
Gunnar Tufte og Karen Gleåsen har nærmere angitt forkjøpsrett."

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 114 i Nome. Digitalarkivet.
"Dagbokført 5/6-1979. (Hjemmel til) Brita Kristoffersen, ifølge skjøte av 10/5-1979, for kr. 80.000,- "

Brita Kristoffersen f. 25/1-1934.
Eier 1979.


Gamlevegen 20.
Gnr 23 - bnr 39. Solhøy.

Utskilt fra N. Tufte(3) ved skylddelingsforretning den 28/8-1948.

Skyldmark 1948: 0,6. Areal 2020: 318 kvm.

Hjemlet til Peder Andersen Vibeto. Se M. Vibeto(3).

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 39 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 10/9-1948. Skjøte dat. 5/9, grunnbokført (tingl.) 20/9-1948, fra Peder A. Vibeto til Alfred Tobiassen for kr. 1.776."

Alfred Tobiassen.
Eier 1948.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 39 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 5/6-1952. Skjøte dat. 9/5, grunnbokført 10/6-1952 fra Alfred Tobiassen til A/S Norsk Bergverk for kr. 2.300,- "

A/S Norsk Bergverk.
Eier 1952.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 39 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 15/3-1972. Skjøte dat. 4/2, grunnbokført 17/3-1972 fra A/S Norsk Bergverk til Telemark Fylke for kr. 450.000,-  på denne eiendom med flere."

Telemark fylke.
Eier 1972.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 39 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 6/6-1973. Skjøte av 8/5, grunngokført (tinglyst) 21/6-1972 til Leif Arild Heisholt for kr. 62.000,- og til Rolf Arild Larsen."

Leif Arild Heisholt f. 1944.
og
Rolf Arild Larsen f. 1944.
Eiere 1973.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 39 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 1/12-1982. (hjemmelen til) Leif Arild Heisholt, ifølge makeskifteskjøte av 30/11-1982 på 1/2 part av denne eiendom, fra Rolf Arild Larsen. Verdi kr. 39.000,- ."
Hjemmel til hele eiendom: Leif Arild Heisholt.

Leif Arild Heisholt f. 1944.
Eier 1982.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 39 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 18/10-1988. (Hjemmel til) Haakon Bjønnes, ifølge skjøte, for kr. 460.000.- "

Haakon Bjønnes f. 12/11-1923 d. 21/2-2019.
g.m. Kari Danielsen f. 15/11-1925 d. 26/2-2008.
1. Per Kristian Bjønnes.
2. Berit Bjønnes.
Eier 1988.


Gamlevegen 37.
Gnr 23 - bnr 122. Askebo I.

Utskilt fra S. Tufte(6) i 1988. Areal 2020: 1 428 kvm.

 


Gamlevegen 45.
Gnr 23 - bnr 18. Lilleborg (23/18).


John Boklund til venstre med predikant David Liknes. Foto skannet fra Hollaminner 1998, side 71.

Området er kjent som "Tuftehagen".

Utskilt fra S. Tufte(5) ved skylddelingsforretning avholdt 18/9-1905.

Skyldmark 0,07. Areal: 2086 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 305. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Steen Tufte til fru Anne Enger for kr. 2.430, dat. 14. Oct., thingl. 15. Nov. 1905."

Fru Anne Enger. (g.m. Otto Enger).
Eier 1905.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 305. Digitalarkivet.
"Skjøde fra O.R. sagfører Skjelbred, som betjener Anne Engers konkursbo, til lensmand Ole Fæhn og Ole Teigen paa dette brug for kr. 2700,00, dat. 6/1, thingl. 8/1-1910."

Lensmann Ole Fæhn og stiger Ole Teigen.
Eiere 1910.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 305. Digitalarkivet.
"Skjøde fra stiger Ole Teigen og lensmand Ole Fæhn til John Bochlund for kr. 3.200, dat. 21 juni, tl. 25. sept. 1912."

Gruvearbeider
John Boklund
fra S. Fen(18) "Vegheim" f. 8/2-1885 på Skyttemyr
i Froland, Aust-Agder d. 28/2-1973, s.a. gruvearb. Karl August Pettersen Boklund.
g. i Holla 16/12-1905 m. Gunhild Nikoline Fen fra N. Fen(1) f. 29/4-1888 i Holla d. 5/3-1970, d.a. Hans Halvorsen Fæhn.
1. Karl Haakon Boklund f. 17/2-1906 i Holla. Overtok huset.
2. Klara Marie Boklund f. 15/1-1911 "på Fæhn" g.m. skreddermester Ole Johan Strigen. Se Fensv. 152.
Eier 1912.

F.f. Grubearb. John Boklund og Nikoline Hansdatters Klara Marie: Kone Anne Popperud, Fæhn, frk. Barbara Stavnem, arb. Kristian Boklund og barnets fader.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. Gnr 23 - bnr 18.
"Dagbokført 18/7-1967. Skjøte av 1/7, grunnbokført (tingl.) 5/8-1967, fra John Boklund til Haakon Boklund for kr. 15.000,- "

Arbeider
Karl Haakon Boklund herfra f. 17/2-1906 d. 26/9-1986.
g.m. Borghild Olsen fra Nordgård under M. Namløs f. 25/3-1902 på Hauane under Kolle d. 28/12-1992, d.a. Brynjulf Olsen Fæbakke. Se Familie 8 - Febakke 1910.
Eier 1967.

Borghild var sydame i mange år. Da de gifta seg flytta de til Oslo. Etter 17 år (ca. 1972) kom de tilbake og
overtok hans barndomshjem. De pussa opp huset og flytta inn.

Tone Kristoffersen bodde her i 1998.


Gamlevegen 48A og 48B.
Gnr 23 - bnr 121.

Utgått fra 23/14 ved delingsforretning tinglyst 25/9-1987.


Gamlevegen 49.

Se Tufte (20).


Gamlevegen 56.
Gnr 23 - bnr 26 Vang (23/26).

Utskilt fra S. Tufte(14) ved Skylddelingsforretning avholdt 25/4-1931.

Skyldmark 1931: 0,02. Areal 2020: 565 kvm.

Albert Henriksen fra Pederskås under Baksås f. 20/3-1893 d. 3/5-1969, s.a. Henrik Sindsen.
g.m. Ingeborg Helene f. 17/1-1887 d. 23/5-1974.
Eier 1931.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993, 23/6, Tufte bnr 26 i Holla.
"Dagbokført


Haugtunvegen 1.
Gnr 23 - bnr 27 Kolle (23/27).

Utskilt fra N. Tufte(1) ved skylddeling avholdt 25/10-1935.

Skyldmark 1935: 0,04. Areal 2020: 1 185 kvm.

Gjerdeplikt.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 27 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 23/3-1936. Skjøte til Abraham Kolle på denne eiendom for kr. 700, dat. 20/2, grunnbokført (tinglyst) 2/4-1936."

Abraham Anmar Kolle (Abraham Kolle) fra N. Kolle(4) i Helgen f. 19/11-1915 d. 22/3-1997, s.a. Lars Abrahamsen Kolle.
g. ca. 1935 m. Lovna Johanne Berntsen Ødegaarden f. 23/4-1913 (døpt i Helgen kirke) d. 8/4-1967, d.a. oberst Ingvald Berntsen Ødegaarden.
1. Lars Willy Kolle f. 17/10-1935 d. 7/9-1997 i Oslo
g. 1962 m. Inger Lukassen. Han var en kjent skihopper på Ulefoss.
2. Hilde Åshild Kolle f. 1942 g.m. Steinar Aasmundstad. Se nedenfor.
Eier 1936

Abraham Kolle kjørte egen drosje. Dattera Åshild Aasmundstad overtok etter han.

Abraham Kolle kjøpte i 1975 Fensv. 148.

Steinar Aasmundstad f. 31/5-1938 d. 14/4-1996.
g.m. drosjeeier Hilde Åshild Kolle herfra f. 1942.
1. Tove Aasmundstad f. 9/12-1964 d. 6/11-1967.
Leieboere ca. 1964. Eiere 1997?

 


Haugtunvegen 2.
Gnr 23 - bnr 70. Ringsgaard.

Utskilt fra N. Tufte(1) ved skylddeling tinglyst 3/9-1954.

Skyldmark 1954: Areal 2020: 1 862 kvm.

Steen Edvin Ringsevjen fra Verket f. 27/2-1915 d. 21/3-1978, s.a. Andreas Andreassen Ringsevjen. Se Familie 82 - Verket 1910.
g.m. Åse Sofie Myrvoll f. 13/9-1914 d. 22/7-1997.
1. Arne Steen Ringsevjen f. 1947. Overtok eiendommen.
Eier 1954.

Foreldrene ble gravlagt på Kronborg gamle.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 70 i Holla (Nome). Digitalarkivet.
"Dagbokført 24/1-1979. (Hjemmel til ...)  Arne Steen Ringsevjen ifølge skjøte av 7/12-1978 for kr. 150.000.- ".

Se broren Arnt Ringsevjen. Bergverksv. 4 under Tufte.

Arne Steen Ringsevjen herfra f. 1947.
g.m. Gunhild NN.
Eier 1978.

 


Haugtunvegen 6.
Gnr 23 - bnr 106. Røkberg.

Utskilt fra N. Tufte(1) ved skylddeling tinglyst 15/12-1971.

Skyldmark 0,01. Areal: 1 213 kvm.

Oddvar Lindgren.
Eier 1971.


Haugtunvegen 8.
Gnr 23 - bnr 107. Bjørkely.

Utskilt fra N. Tufte(1) ved skylddeling tinglyst 15/12-1971.

Skyldmark 1971: 0,01. Areal 2020: 1 258 kvm.

Olaus Grimstveit.
Eier 1971.


Haugtunvegen 10.
Gnr 23 - bnr 105. Solstad.

Utskilt fra N. Tufte(1) ved skylddeling tinglyst 15/12-1971.

Skyldmark 1971: 0,01. Areal 2020: 1 741 kvm.

Kilde: Grunnboksblad 1935 - 1993 for Gnr 23 - bnr 108.
"Dagbokført 15/3-1972. Skjøte dat. 8/2, grunnbokført 17/3-1972 til Telemark fylke for kr. 450.000,- på denne eiendom med flere."

Telemark fylke.
Eier 1972.

Kilde: Grunnboksblad 1935 - 1993 for Gnr 23 - bnr 105. Solstad.
"Dagbokført  23/6-1972. Skjøte dat. mai 1972, grunnbokført 24/7-1972 til Alfinn Stoa, for kr. 5000,- "

Mekaniker
Alfinn Stoa f. 15/8-1935 d. 1/5-2001.
g1g i Eidanger krk. 21/3-1959 m. Solveig Oterkjær fra Herøya f. 10/11-1932 d. 14/11-2014 i Kragerø.
g2g i Ulefoss krk. 29/1-1966 m. Else Marit Solem fra Skogmo 5 på Kjørbekkhøgda i Skien.
g3g m. Anne Marie Kabbe (Mia Kabbe) fra Ulefoss, d.a. Georg Kabbe.
1. Kristin Elisabeth Stoa f. 17/8-1961 d. 10/7-1972 på Ulefoss.
Barn i 2. ekteskap:
2. Geir Stoa f. aug. 1966. Konf. 1982.
Barn i 3. ekteskap:
3. Jan Tore Stoa f. 6/10-1982.
Eier 1972.

Alfinn Stoa utmerket seg i ungdomstiden ved å være en god skihopper for USF. Han var meget aktiv
hver eneste vinter på 1950-tallet og var en gjenganger i lokalavisenes sportssider. I 1953 hoppa han i
Homenkollen. I februar 1955 ble han skada i sitt andre hopp i Sandvin-bakken i Bø. Stoa mista den
ene skia og gikk rundt i lufta, slik at han landa på ryggen. Dette resulterte i et brekt bein og en hjerne-
rystelse. Året etter var han blant de beste igjen! På slutten av 1950-tallet gikk han over til Herøya og
var allerede kretsmester i Hopp.

Bror Ole Bjørn Stoa. En enda bedre skihopper!


Haugtunvegen 12.
Gnr 23 - bnr 108. Seljestad.

Utskilt fra N. Tufte(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 15/12-1971.

Skyldmark 1972: 0,01. Areal 2020: 1 405 kvm.

Kilde: Grunnboksblad 1935 - 1993 for Gnr 23 - bnr 108.
"Dagbokført 15/3-1972. Skjøte dat. 8/2, grunnbokført 17/3-1972 til Telemark fylke for kr. 450.000,- på denne eiendom med flere."

Telemark fylke.
Eier 1972.

Kilde: Grunnboksblad 1935 - 1993 for Gnr 23 - bnr 108.
"Dagbokført 7/6-1972. Skjøte av mai 1972, grunnbokført 22/6-1972 til Nils Johan Kristoffersen for kr. 3.000,- "


Yrke
Nils Johan Kristoffersen f. 30/9-1931.
g.m. Snefrid Elise f. 21/3-1932 d. 18/9-2017.
1. Rune Kristoffersen.
2. Gro Kristoffersen.
3. Tone Kristoffersen.
Eier 1972.
 


Haugtunvegen 14.
Gnr 23 - bnr 81. Bjørkhaug.

Utskilt fra Tuftedalen 14 ved skylddeling 16/8-1955.

Skyldmark 1955: 0,02. Areal 2021: 2 066 kvm.

Yrke
Halvor Tufte
fra Tufte(1) f. 6/5-1917 d. 22/11-1989, s.a. Johan Berhard Larsen Tufte.
g.m. Gudrun Elise Løvbugten fra Fensv. 121 und. Vibeto nedre f. 19/4-1918 d. 6/8-2012, d.a. gruvearb. Andreas Løvbugten.
Eier 1955.


Haugtunvegen 16.
Gnr 23 - bnr 81. Haugård.

Utskilt fra Tuftedalen 14 ved skylddeling 18/11-1955.

Skyldmark 1955: 0,02. Areal 2021: 2 768 kvm.

Yrke
Herman Georg Krossli
(Georg Krossli) fra Gyland, Vest-Agder (i dag en del av Flekkefjord kommune) f. 24/5-1917 d. 7/9-2005.
g. i Holla 1951 m. Maja Haugen fra Tverrgata 2 under Søve (Vesthagen) f. 14/3-1924 d. 17/10-1982. d.a. beslagsmed Ole Karlsen Haugen.
Eier i 1974.


Roligheta 4.
Gnr 23 - bnr 69. "Bakken".

Utskilt fra Tufte(8) "Roligheten" ved Skylddeling tinglyst 10/8-1954.

Skyldmark: 05 øre. Areal 2019: 1 235 kvm.

Hjemmel: Lars Halvorsen.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Skjøte dat. 30/7, grunnbokført (tingl.) 10/8-1954 fra Lars Halvorsen til Georg Halvorsen for kr. 1.500."

Georg Olaves Halvorsen (Georg Halvorsen) fra Tufte(8) "Roligheten" f. 3/2-1914 på Vesthagan d. 19/4-1987, s.a. Albert Halvorsen.
g.m. Edle f. 15/11-1911 d. 14/1-1993.
Eier 1954.

 


Søvedalen 6.
Gnr 23 - bnr 10. Dalen.

Utskilt fra N. Tufte(2) ved skylddelingsforretning tinglyst 17/10-1895.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 297. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Kristen Pedersen til Abraham Andersen for kr. 260 (tomta), dat. og thingl. 17. oktober 1895."

Skomaker
Abraham Karinius Andersen
fra Namløshagen under N. Namløs  f. 19/7-1869, s.a. Anders Arvesen Namløshaven.
g.m. Kirsten Karoline Gundersdatter fra Melum f. 1868.
1. Gunda Karoline Andersen f. Mai 1889 i Holden.
Eier 1895.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 297. Digitalarkivet.
"Skadesløs brev fra Abraham Andersen til Andreas Andersen Ringsevje, Anders Hansen Grønsten og Vetle Olsen Kaasene for
kr. 700, Endossementsansvar, dat. 12., thingl. 15. November 1897."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 297. Digitalarkivet.
"Execution hos Abraham Andersen til Johan N. Hansens Enke for kr. 320,17, afholdt 27. April, thingl. 7. Mai 1898."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 297. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Abraham Andersen til Vetle Olsen Kaasene for kr. 2.900,- dat. 11., thingl. 17. Nov. 1899."

Vetle Olsen Dalen fra Kaasene (Verket).
Eier 1899.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 297. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Vetle Olsen Dalen til Karl Johan Lindqvist for kr. 3.500, dat. 27., tingl. 28. November 1908."

Gruvearbeider
Karl Johan Lindqvist
fra Krogstad i Buskerud f. 21/3-1878, s.a. Karl Knutsen Lindqvist
g. Skien byfogd 27/6-1903 m.
Anna Marie Gundersdatter fra Lysnes und. S. Namløs f. 19/6-1883, d.a. gruvearb./ sagarb. Gunder Andersen.
Forlovere: "
Grubearb. Eivind Tygesen og ditto Anders Gustav Lindkvist."
1.
Hulda Kristine Karlsdatter f. 16/1-1890 i Sannidal.
Eier 1908.

Losjerende i huset 1910:

Former
Anund Andersen f. 18/9-1887 i Holla.
g.m. Terese Tronsdatter fra Holla f. 20/4-1889.
 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 297. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Karl Lindqvist til John Hvale for kr. 6.500, dat. 30. april, tingl. 5. mai 1917."
 

John Hvale fra S. Vale i Valebø.
Eier 1917.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 297. Digitalarkivet.
"Skjøte fra John Hvale til Trygve Tronsen for kr. 8.000, dat 15. des. 1924, tingl. 15. juli 1925."


Trygve Tronsen Vale.
Eier 1925.

Grunnboka heretter.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 10 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført

 


Søvedalen 8.
Gnr 23 - bnr 12. Gruben (23/12).

Utskilt fra N. Tufte(2) ved skylddelingsforretning avholdt 11/6-1897.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 299. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Kristen Kristensen Tufte til Isak Isaksen for kr. 260,00 (tomta), dat. og thinglæst 14. Juni 1897."


Former
Isak Isaksen Gruben fra Gruvehaugen under N. Fen f. 17/5-1860 d. 23/5-1919, s.a. gruvearbeider Isak Isaksen Gruben.
g.m. Paula Larsdatter (Pauline Larsdatter) fra Kolle(1) f. 12/10-1872 d. 18/6-1955, d.a. Lars Andersen Kolle.
Johan Gerhard Hedlund f. 31/1-1921. Se nedenfor.
Eier 1897.

Føderådskone her i 1910: Hans svigermor enke Anne Kolle f. 18/2-1835. Paula og Isak Gruben fikk ingen barn.
Derfor adopterte de Johan Gerhard Hedlund som vokste opp her.

Losjerende i 1910:

Skomaker
Andreas Andersen f. 8/9-1858 i Holla.
g.m. Anne Johnsdatter f. 31/3-1854 i Holla.
 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 299. Digitalarkivet.
"Erklæring dat. 29/7, grunnbokført (tingl) 15/11-1950, hvorved Paula Gruben har beholdt grunnbokshjemmel til denne eiendom."


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 299. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 20/2, grunnbokført 8/3-1952 fra Paula Gruben til Johan Gerhard Hedlund for kr. 8.000,- Sælgeren forbeholder sig fritt husvær
for livstid
."

Journalist, lokalhistoriker
Johan Gerhard Hedlund
f. 31/1-1921 d. 15/4-1998.
g.m. Else Inger f. 17/7-1920 d. 8/9-1997.
Eier 1952.
 

Kilde: Hollaminner 1998.
Gerhard Hedlunds bortgang i april, var et stort tap for Holla-Minner og for lokalhistoriearbeidet generelt. Hans utallige små og store bidrag i mange sammenhenger, vil for alltid stå som et lysende monument over den fremste lokalhistoriker i bygda. (Red. Tormod Halvorsen i forordet.)

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 12 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført


Søvedalen 12.
Gnr 23 - bnr 13 (23/13). Norendal.

Utskilt fra Tufte(3) ved skylddelingsforretning tinglyst 14. Juni 1897.


Norendal etter foto i Hollaminner 2000.

Skyldmark 1897: 0 mark 04 øre. Areal 2020: 939 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 300. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anne Anundsdatter Tufte til Ole Sørensen for kr. 260,- dat. og thingl. 14. Juni 1897."

Hustømmermann
Ole Sørensen Norendal fra Siljanhagen under Siljan i Melum f. 30/10-1857 d. 20/9-1937, s.a. Søren Tollefsen Siljanhagen.
g1g i Helgen 9/1-1881 m. Marie Kirstine Hansdatter fra Skauen under Helgen f. 21/9-1860 i Værstadkaasa d. 10/2-1887 i Søvestrand under Søve av "Tæring", d.a. Hans Olsen Skougen og Karen Christensdatter.
Forlovere: "
Jon Olsen Grinen og Hans Brynnildsen Pladsen."
g2g i Holla 23/3-1888 m. Anne Hansdatter fra V. Juvet under Vipeto nedre f. 23/11-1856 i Holla d. ca. mars 1937, d.a. Hans Pedersen Juvet og Kirsten Hansdatter
Forlovere: "
Kristian Kristensen, Stua og Jon Sørensen, Ulefos."
1. Hermann Bertinius Norendal f. 30/8-1888 på Søve. Lærer ved privat middelskole (i 1910).
Eier 1897.

Hermann var enebarn.


Unge Hermann, mor Anne Hansdatter og far Ole Sørensen Norendal. Til høyre: Hermann Bertinius Norendal.
Etter foto i Hollaminner 2000.

Biografi: Se Hollaminner 2000, side 76.

Ole Sørensen ble konfirmert i Solum i 1872. Anne Hansdatter ble konfirmert i Holla. Den første tida Ole Sørensen
bodde i Holla, holdt han og familien til i Søvestrand. Ved begynnelsen av 1890-åra ble Søve innkjøpt av Telemark
fylke til Landbruksskole og de måtte flytte.


Losjerende i 1900:

Gruvearbeider
Hans Nikolaisen fra Hoff i Vestfold f. 1876.
g.m. Gunhild Halvorsdatter fra Sauherad f. 1865.
1. Harald N. Hansen f. 1898 på Kongsberg.
2. Gudrun Hansdatter f. 11/2-1900 i Gjerpen.

Herman Gustavsen f. 1885 i Gjerpen. Dette er trolig hennes sønn.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 300. Digitalarkivet.
"Skjøde dat. 10/8, grunnbokført (tinglyst) 15/8-1939 fra Hermann Norendal til Peder Framnes for kr. 3.250."

Peder Framnes fra Framnes under Tufte f. 23/4-1905 d. 4/10-1977, s.a. Hans Framnes senior.
g.m. Turid f. 24/4-1905 d. 27/2-1958.
Eier 1939.

 


Søvedalen 25.
Gnr 23 - bnr 57. Tufte III

Utskilt fra S. Tufte(5) ved skylddelingsforretning grunnbokført 10/6-1954. Skyldmark 5 øre. Areal: 1 578 kvm.
Hjemlet til Hans Fæhn.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. Gnr 23 - bnr 57.
"Dagbokført 4/6-1954. Skjøte dat. 2/6, grunnbokført (tingl.) 10/6-1954 fra Hans Fæhn til Ole Kåre Romnes for kr. 2.000,-"

Ole Kåre Romnes f. 7/4-1929 d. 28/7-1957.
g.m. Mari f. 29/11-1901 d. 24/6-1973.
Eier 1954.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. Gnr 23 - bnr 57.
"Dagbokført 6/7-1963. Skjøte dat. 6/7, grunnbokført 6/7-1963 fra skifteretten i Ole Kåre og Klara(!) Romnes fellesbo til Enken Klara(!) Romnes for kr. 30.000,-"

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. Gnr 23 - bnr 57.
"Dagbokført 21/5-1973. Skjøte av 24/3, grunnbokført 18/6-1973 til Einar Henriksen for kr. 82.000,-"

Einar Henriksen f. 30/5-1910 d. 2/10-2005.
g.m. Hjørdis Marie f. 8/6-1913 d. 15/2-2016.
Eier 1973.


Søvedalen 27.
Gnr 23 - bnr 58.

Utskilt fra S. Tufte(5) ved skylddelingsforretning grunnbokført 10/6-1954. Skyldmark 5 øre. Areal:
Hjemlet Hans Fæhn.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. Gnr 23 - bnr 58.
"Dagbokført 4/6-1954. Skjøte dat. 2/6, grunnbokført 10/6-1954 fra Hans Fæhn til Christen Lunde for kr. 1.700,-"

Christen Lunde (Christ Lunde) fra Valebø f. 5/2-1912 d. 9/2-1997.
g.m. Gjertrud f. 27/1-1916 d. 30/7-2005.
Eier 1954.


Søvevegen 4.
Gnr 23 - bnr 16. Løvbugten.

Beliggenhet: Søvedalen.

Fraskilt fra N. Tufte(4) "Stuen" og skyldsatt ved skylddeling tinglyst 23/9-1903.

Skyldmark 1903: 0 mark 02 øre.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 303. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Kristen P. Tuftes angivelige arvinger til Kristian Kristensen Stuen herpaa m.m. for kr. 1.000, dat. 19., thingl. 30. april 1904."
"18/5-1904 thinglyst fuldmagt fra fraværende arvinger."

Kristian Kristensen Stuen.
Eier 1904. Se Stua under Tufte.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 303. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Kristian Kristensen Tufte til Ole Aasoldsen Løvbugten for kr. 260 (tomt), dat. 11., thingl. 30 april 1904.

Ole Aasoldsen Løvbugten.
Eier 1904.

Sønn:
Emil Andreas Løvbugten (Andreas Løvbugten) fra Dalen und. Tufte f. 15/4-1901 "i Lunde" d. 1/8-1973, s.a. gruvearb. Ole Aasoldsen Dalen/ Løvbugten.
g. i Holla 26/11-1921 m. Marie Louise Gundersen fra Verket f. 21/6-1902 d. 28/6-1993, d.a. former Gunder Larsen. Se Familie 46 - Verket 1910.
Kjøpte i 1940 Lannavegen under Øvre Eie.

Sliperiarbeider, leieboer
Gunnulf Andersen Bakkane fra Kasin under Verpet i Seljord f. 22/9-1868 (konf. i Seljord) d. 21/9-1926 på Løvbugten av "Lungebetendelse", s.a. husmann Anders Andersen Kasin og Ingeri Gunnuldsdatter.
g1g i Bø 16/5-1893 m. Anne Gundersdatter fra Helland i Bø f. 9/1-1871 d. 6/4-1912 på Bakkane av "Tæring", d.a. bonde Gunder Olsen Helland og Gunhild Eriksdatter.
Forlovere: "Gunder O. Helland og Ole G. Lahus."

g2g i Bø 4/12-1916 m. Ingeborg Haraldsdatter fra Innleggen i Bø, Tel. f. 30/3-1895, d.a. bonde Harald Indlæggen.
Forlovere: "Halvor Bergland og Lars P. Fosheim."

1. Ole Bakkene f. 1/4-1911 i Bø.
2. Aslaug Bakkene f. 4/6-1915 i Gjerpen.
Barn i 2. ekteskap:

3. Signe Bakkene f. 9/11-1916 i Bø.
4. Harald Bakkene f. 10/4-1920.
5. Ingrid Bakkane f. 30/5-1922.
6. Aase Bakkane f. 18/5-1925.
Bruker 1920.

F.f. Fabrikarb. Gunnulf Andersen Bakken, Løvbugten og Ingeborg Haraldsdatters Harald: Forældrene, Edvard Knutsen Haugen og kone Anne Lund, Helgeroa.
F.f.
Sliperiarb. Gunnulf Andersen Bakkane (f.1868), Lauvbukta og Ingeborg Haraldsens (f.1895) Ingrid: Foreldrene, Arb. Edvard Kittilsen, Kone Antonie Berg, Fen.
F.f. Arb. Gunnulf A. Bakkene, Løvbugten og hustru Ingeborgs 
Aase: Anne Lund, Anders Andersen Kasine, Foreldrene.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 303. Digitalarkivet.
"Auksjonsskjøte til Kristian Larsen for kr. 1.200,00, dat. 3/2-1933, tingl. 3/2-1933."


Kristian Larsen f. 29/6-1881 d. 27/10-1950.
g.m. NN
Eier 1933.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 303. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 20/2, grunnbokført (tingl.) 10/3-1946 fra Kristen Larsen til Sverre Kristoffer Larsen for kr. 1.000, vedtatt av Holla Overformynderi."
"Selgeren og hustru forbeholder sig for livstid uten vederlegg å bebo 2 værelser i bygningens 1. etage."

Støperiarb.
Sverre Kristoffer Larsen
fra Verket f. 27/4-1927 d. 16/8-2011.
g. 1949 m. sydame Solveig Strand fra Vrangfoss
Eier 1946.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 16 i Holla.
"Dagbokført 22/11-1967. Skjøte av 30/10, grunnbokført 7/12-1967 fra Sverre Larsen til Sigurd Larsen for kr. 15.000,- "

Sigurd Kristian Larsen f. 30/9-1936 d. 30/3-1998.
g.m. NN
1. Ulf Erik Larsen f. 26/8-1968 d. 9/7-2000.
Eier 1967.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 16 i Holla.
"Dagbokført 25/4-1972. Skjøte av 12/4, grunnbokført 27/4-1972 til Eivind Tjønnås for kr. 30.000,- "

Eivind Tjønnås f. 5/11-1922.
Eier 1972.

Det var en Eivind Tjønnås på Nordstå i Helgen. I 1968 brant uthuset hans ned og 350 høns strøk med.
Kilde: TA 24/7-1968 siste side.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 16 i Holla.
"Dagbokført 13/11-1980. (Hjemmel til) Per Sanni Eriksen, ifølge skjøte dat. 23/10-1980 for kr. 20.000,- "

Per Sanni Eriksen fra Stua f. 1934.
Eier 1980.

Bruk nr. 16 har siden gått ut av matrikkelen.

Andre adresser i Søvevegen hører til Nome videregående, tidligere Holla landbruksskole.


Grønvoldv. 237.
28/8 av Namløs nedre.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 1 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 14/6-1963. Festekontrakt dat. 11/6-1963 fra A/S Norsk Bergverk til Ella Konstanse Waal på denne tomt i 99 år mot kr. 113,- i årlig avgift.
Kontrakten inneholder en rekke bestemmelser bl.a. om forkjøpsrett og Husbankens spesielle vilkår."

William Ernst Waal f. 30/11-1926 d. 24/1-1962.
g.m. Ella Konstanse f. 9/9-1926 d. 7/2-2002.
Huseier 1963.

FLYTTES til Namløs nedre (28/8).


Tomt nr. 3.
Festetomt av N. Tufte(1).

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 1 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 14/6-1963. Festekontrakt dat. 11/6-1963 fra A/S Norsk Bergverk til K. Finckenhagen på denne tomt i 99 år mot kr. 68,- i årlig avgift.
Kontrakten inneholder en rekke bestemmelser bl.a. om forkjøpsrett og Husbankens spesielle vilkår."

Kristian Finckenhagen f. 7/3-1930 d. 14/10-1993.
g.m. Bjørg f. 3/5-1927 d. 16/9-2007.
1. Jan Erik F. Finckenhagen f. 14/2-1954 d. 2/7-1962.
Huseier på festetomt 1963.
 


Framnes
Gnr 23 - bnr 14. Framnes (23/14).

Utskilt fra S. Tufte(6) ved skylddelingsforretning tinglyst 27/9-1898.

Skyldmark 30 øre. Areal: 4 811 kvm.

I dag (2019): En åkerlapp visstnok planlagt til "Klokkerhavna boligfelt".

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 301. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Andreas Nilsen Tufte med hustruens paategnede samtykke, til Hans Hansen Roligheden for kr. 1.250,- dat. 23. december 1898, thingl. 20. januar 1899."

Og etter eldgammel norsk tradisjon tok noen familier navn etter boplassen.

Slakter, selveier
Hans Berthinius Hansen Framnes (Hans Framnes sen.) fra Roligheten(8) f. 8/10-1866 d. 12/12-1953, s.a. Hans Henrik Olsen Roligheten.
g1g i Holla 15/6-1888 m.
Anne Kirstine Andersdatter fra S. Namløs(1) f. 3/5-1865 d. 14/2-1934, d.a. Anders Tronsen Namløs.
Forlovere: "
Ole Nilsen Namløs og Lars Andersen Kolle."
g1g m. Sofie Gustavsdatter fra Solum f. 4/1-1884.
1.
Hans Framnes f. 20/11-1888 i Holla. Gruvearbeider i 1910. Se nedenfor.
2. Anders Hansen Framnes f. 11/11-1891 d. 26/6-1915. Gruvearbeider i 1910, senere jernbanearbeider. Ugift. "Funnet som Lig i Gvarvelven 10/7-1915."
3. Ingeborg Framnes f. 14/1-1897.
4. Elida Framnes "Lida Framnes" f. 18/4-1899.
5. Anna Framnes f. 27/4-1902.
6.
Peder Framnes f. 23/4-1905. Se Søvedalen 12.
Eier 1899.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 301. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning avholdt 25/4-1931, tingl. 5/6-1931, hvorved til Albert Henriksen er utskilt (bnr 26) Vang av skyld 2 øre. Se Gamlev. 56.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 301. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 13/4, grunnbokført (tingl.) 20/4-1946, hvorved utskilles parcellen (bnr 32) Vegheim. Ubebygd i 2019.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993, 23/6, Tufte bnr 14 "Framnes" i Holla.
"Dagbokført 4/10-1954. Skifteskjøte, dat. 30/9, grunnbokført 15/10-1954 fra Hans Framnes' arvinger til medarving Hans Framnes for kr. 16.000,-"

Gruvearbeider
Hans Framnes herfra f. 20/11-1888 på S. Namløs d. 1/3-1983.
g. 4/8-1912 m. Marie Torgrimsdatter fra Eik under Geitebua f. 9/4-1888 på Eik d. 15/1-1991, d.a. Torgrim Olsen Eek.
Forlovere: "Handelsmand Martinius Fæhn og Grubearbeider Peder Andersen Namløs."
1. Agnes Konstanse Framnes f. 17/11-1912 d. 22/4-1938.
2. Klara Framnes f. 21/3-1917 g.m. Torger Torjusrød.
3. Tordis Framnes f. 11/2-1923 d. 5/1-2002 g.m. Birger Andreas Liane fra Klyve i Solum (Birger Liane) f. 2/7-1924 d. 2/3-2000. Gravlagt på Nenset i Skien.
Eier 1956.

F.f. Grubearb. Hans Hansen Framnes, Langkaas og Marie Torgrimsdatter Eeks Agnes Konstanse: Kone Anne Kirstine Framnes, Pige Anna Torgrimsd. Eek, Kjører Hans Framnes, Grubearb. Sten Borgen.
F.f. Grubearb. Hans Hansen Framnes og Marie Torgrimsdatters Klara: Lida Framnes, Anne Kirstine Framnes, Hans Framnes d.e. og Faderen.

Denne familien bodde tidligere på Gruvehaugen under N. Fen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993, 23/6, Tufte bnr 14 "Framnes" i Holla.
"Dagbokført 29/1-1971. Skjøte av 25/1, Grunnbokført 3/2-1971 fra Hans Framnes til Klara Torjusrød (f. Framnes) f. 21/3-1917 for kr. 8.000,-."

Klara Framnes herfra f. 21/3-1917 d. 6/9-2001.
g.m. Torger Torgusrød f. 25/7-1913 d. 5/3-1985.
Eier 1971.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993, 23/6, Tufte bnr 14 "Framnes" i Holla.
"Dagbokført 25/9-1987. Kart- og delingsforretning vedkommende bnr 121 "Kringly". Se Gamlevegen 48 A og 48 B.


Tuftedalen 8.
Gnr 23 - bnr 56. Sandbakken.

Utskilt fra Tuftedalen 14 ved skylddeling 23/4-1954.

Skyldmark 1954: 0,03. Areal 2020: 2 066 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993, Gnr 23 - bnr 56 Sandbakken i Holla.
Dagbokført 27/4-1954. Skjøte dat. 23/4, grunnbokført 30/4-1954 fra Hanna L. Tufte til Hans M. Sandbakken for kr. 640.-

Hans Magnus Sandbakken fra Ekornrød f. 14/4-1916 d. 26/10-2003, s.a. former Magnus Johannesen Sandbakken.
g.m. Marie "Mossa" Bærland fra Vesthagv. 12 under Søve f. 23/3-1920 d. 6/2-1995, d.a. Jens H. Bærland.
Eier 1954.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993, Gnr 23 - bnr 56 Sandbakken i Holla.
Dagbokført 22/3-1976. Skjøte av 3/3-1976 til Reidar Sandbakken for kr. 70.000.-

Reidar Sandbakken f. 1942.
Eier 1976.

 


Tuftedalen 14.
Gnr 23 - bnr 30. Tufte 30.

Dette er egentlig gården S. Tufte.

Utskilt fra Tufte(1) ved skylddeling avholdt 16/1-1943. Skyldmark: 0 mark 60 øre. Areal: 4 718 kvm.

Hjemmelen til Hanna Tufte. Se Tufte(1).

Det ble utskilt 8 hustomter herfra i tiden 1954 - 1970.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 30 i Holla . Digitalarkivet.
"Dagbokført 27/4-1954. Skylddeling dat. 23/4-1954, hvorved bnr 56 utgår med skyldmark 0,03. Se Tuftedalen 8.
"Dagbokført 16/8-1955. Skylddeling, hvorved utskilt bnr 81 av skyldmark 0,02. Se Haugtunv. 14.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 30 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 7/10-1955. Skjøte dat. 6/9, grunnbokført (tinglyst) 7/10-1955 fra Hanna Tufte til Arne Tufte for kr. 20.000,- "
"Av Skjøte (ovenfor) dat. 6/9-1955, hvori kjøperen skal avstå hustomter til Karl Tufte, Alfinn Tufte, Halvor Tufte og Einar Tufte, etter nærmere avtale."

Arne Tufte fra Tufte(1) f. 23/4-1920 d. 29/3-1999, s.a. Johan Bernhard Larsen Tufte.
g.m. Astrid Karine Herregården fra Herregårdshavna under Prestegården f. 29/7-1923 d. 1/1-1991, d.a. Karl Jensen Kjølseth.
Eier 1955.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 30 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 18/11-1955. Skylddelinger, hvorved utgått bnr 82, 83 og 84 hver av skyldmark 0,08."
Bnr 82. Tuftedalen 18.
Bnr 83. Se Tuftedalen 20.
Bnr 84. Se Haugtunv. 16.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 30 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 2/2-1962. Skylddelinger, hvorved utgått bnr 94 og 95 av skyldmark 0,10."
Bnr 94. Se Bjørkhaug II. (Inngått i Bjørkhaug).
Bnr 95. Se Haugård II. (Inngått i Haugård).

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 30 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 8/8-1963. Skylddeling, hvorved utgått bnr 96 av skyldmark 0,05. Se Tuftedalen 24.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 30 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 7/11-1963. Skylddelinger, hvorved utgått bnr 97 (utgått), 98, 99 (utgått), av samlet skyld 0,06. Se Tuftedalen 28.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 - Gnr 23 - bnr 30 i Holla. Digitalarkivet.
"Dagbokført 12/9-1970. Skylddeling, av 13/7, grunnbokført 18/9-1970, vedkommende bnr 102, skyldmark 0,01. Se Tuftedalen 30.
Veirett over dette bruk.

 


Tuftedalen 18.
Gnr 23 - bnr 82. Solhaug.

Utskilt fra Tufte(1)  ved skylddeling tinglyst 18/11-1955.

Skyldmark 0,03 (0 mark 3 øre). Areal 2021: 1 399 kvm.

Yrke
Einar Tufte fra Tufte(1) f. 26/2-1924 d. 25/3-1991, s.a. Johan Bernhard Larsen Tufte.
g.m. Randi Traaen f. 12/3-1932 d. 20/10-2019, d.a. Isak Traaen.

Eier i 1974.
 


Tuftedalen 20.
Gnr 23 - bnr 83. Granly.

Utskilt fra Tuftedalen 14 ved skylddeling tinglyst av 18/11-1955.

Skyldmark 1955: 0,03. Areal 2021: 2 262 kvm.

Gustav Aas Lindgren.
Eier i 1974.


Tuftedalen 24.
Gnr 23 - bnr 96. Frøyly (23/96).

Utskilt fra Tuftedalen 14 ved skylddeling tinglyst 8/8-1963.

Skyldmark 1963: 0,05. Areal 2021: 1 723 kvm.

Bengt Arne Tomassen.
Eier i 1974.


Tuftedalen 28.
Gnr 23 - bnr 98. Granly (23/98).

Utskilt fra Tuftedalen 14 ved skylddeling av 26/10-1963.

Skyldmark 1963: 0,02. Areal 2021: 3 394 kvm.

Arne Stenrud f. 29/7-1924 d. 31/5-2012.
g. 1/11-1947 m. Signe Strømme fra Lunde i Tel.
1. Laila Stenrud.
2. Arnhild Stenrud.
3. Aina Stenrud.
4. Vidar Stenrud.
Eier i 1974.


Tuftedalen 30.
Gnr 23 - bnr 102. Nordbø.

Utskilt fra Tuftedalen 14 ved skylddeling tinglyst 12/9-1970.

Skyldmark 1970: 0,01 øre. Areal 2021: 1 083 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
Dagbokført (tinglyst) 12/9-1970. Skjøte av 7/7-1970, fra Arne Tufte til Signe Nordbø for kr. 1500,-

Nærmere angitt veirett angitt i skjøte av 7/7-1970.

Signe Katinka Nordbø.f. 7/10-1915 d. 30/6-2018.
Eier 1970.

Signe Nordbø var enke etter Gudleik Nordbø f. 21/2-1912 som døde 5/10-1969.


Til toppen: Trykk på [Home]

webmaster@gamleholla.no