ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Kirkebok for Holden Præstegield
(Kirkebok/ Klokkerbok)

Holla hovedsogn, Romnes annex og Helgen annex

Fødte Børn 1815 - 1830 med faddere

Sist oppdatert 20.02.2023

Sogneprester i Holla i denne tiden:
Lauritz Lange Bremer fra Fredrikstad (1801 - 1820).
NB! Bremer var ikke helt etterrettelig i sin kirkebokføring. Vi må derfor være klar over at det kan forekomme feil.
Han er dessuten "berømt" i slekts-forskerkretser for alle sine forkortelser, som lett kan bli missforstått.
Johannes Michael Klem fra Sandsvær (1820 - 1831).


Tips. Søk i dette dokumentet: [Control] + [F]
For lettere å kunne søke, ender alltid barnets navn med et punktum. Navnet er dessuten uthevet.


Se hvem fadderene er, og du vil se barnets nærmeste familie, og ofte hvor de bodde!

Transkribert etter skannet kopi av original på Digitalarkivet.no, av G.S., Brevik 2016.


Noen forkortelser og forklaringer.
Wærket (Holden Jernwærk) = Wrk.
Saugbruget/ Saugene = Saugbr./ Saugbr.
Inderste (Inderst) = Leieboer med egen husholdning.
 

Om avskriften.
Disse avskriftene gjør jeg for min egen del, for å bli kjent med både steds- og personnavn i området, og for effektivt kunne skrive ei moderne Nett-Bygdebok for Holla. Jeg leser ikke korrektur på avskriftene, men retter underveis når jeg finner feil. Det er fritt fram for alle å benytte seg av mine avskrifter til hva man vil, men bruk for all del de skannede kirkebøkene på Digitalarkivet for kontroll. Jeg er heller ikke feilfri. G.S.

| 1718 - 1779 | 1779 - 1814 |
| 1815 - 1830 | 1830 - 1848 | 1849 - 1860 | 1861 - 1869 | 1869 - 1881 | 1881 - 1896 | 1897 - 1907 |
| 1907 - 1928 |

 


| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

23/11-1814. Holden. Anne. Huusmand Thyge Johannesen Gravningen og Anne Andersd. Fadd: Berthe Gravningen, Marie Sannes, Ole Gravningen, Johannes J. og Ole J. Ullevigen.

26/11-1814. Holden. Inger. Gaardmand Anders Tronsen Namløs og Anne Abrahamsd. Fadd: Ingebor Huset, Maria Fæhn, Abraham Huset, Niels A. Huset og Anders A. Fæhn.

2/11-1814. Romnæs. Berthe. Ellef Jonsen Wærket og Ingebor Tronsd. Fadd: Barnets Moder, Anne Hansd. Wærket, Chr. Jensen Moen Wærket, Niels og Johannes Bentsen Hølen.

29/12-1814. Holden. Anne Maria. Gaardmand Søren Sivertsen Brenne og Marthe Lisbeth Jensd. Fadd: Kari Steenstadvold, Gunnil S. Brenne, Christen A. Steenstadvold, Jon Brenne og Hans J. Steenstadvolden.

4/2-1815. Holden. Ingebor. Tron Pedersen Wærket og Anne Jonsd. Fadd: Inger Tronsd. Wærket, Mari Jonsd. Jelseth, Kiøstol P. Wærket, Ole J. Hølen, Hans og Christen J. Jelseth.

20/10-1814. Holden Ambor Ludeviche Maria. Forwalter Poppe og Kirsten Gartner. Fadd: Madame Poppe, Madame Zimmermann, Jomfru Poppe, Major Grønvold, Øvre, Bomhoff, Krohn og F. Poppe.

22/1-1815. Kirsten. Huusmand Sven Halvorsen Kaasen og Berthe Tormoesd. (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 22/1.

17/3-1815. Dødfødt pigebarn. Hans Jacobsen Steenstadvold og Karen Jonsdatter.

27/11-1814. Jørgen. Gaardmand Gunder Jørgensen Heisholt og Karen Jonsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 28/11.

5/11-1814. Holden. Anders. Huusmand Isach Andersen Gruen og Inger Margrethe Clausd. Fadd: Anne Gruen, Kari Gruen, Ole Gruen, Peder Hougen og Niels Gruen.

28/11-1814. Holden. Johannes. Gaardmand Johannes Johannesen Heisholt og Kirsten Jørgensd. Fadd: Kari Heisholt, Ingebor Heisholt, Gunder Heisholt, Gunder Kringleføt, Mads Heisholt.

28/12-1814. Romnæs. Ole. Huusmand Christen Olsen Nyhuus og Karen Nielsd. Fadd: Gunnil Herregaarden, Anne Skouen, Christen Helgen, Niels Mastebakken og Anders Romnæs.

15/5-1814. Holden. Niels Aall. Forwalter M. Bredsdorff og Christine Maria Wølner. Fadd: Frøken Aall, Madame Cappelen, Jomfrue A. Blom, Statsraad Aall, Major Grønvold, D. Cappelen, A. Wille og F. W. Poppe.

25/11-1814. Holden. Hans Severin. Kapitaine von Høyum og Edel Thornsohn. Fadd: Frue Grønvold, Frøken Hoel, Kapitain Claumann, Kjøbmand J. Bentsen af Liverpool og Skibskapitain A. Blom.

6/1-1815. Holden. Hans Andreas. Abraham Hansen Rødningen og Marthe Andersd. Fadd: Ingri Rødningen, Inger Rødningen, Anders Rødningen, Brønild og Aschiær J. Fæbakke.

17/2-1815. Romnæs. Berthe Maria. Gaardmand Torgrim Gullichsen Lunde og Kirsten Augustinusd. Fadd: Mari Wale, Anne Graver, Bent Wale, Søren Brenne, Jens Borstad.

1/4-1815. Holden. Karen. Huusmand Ole Towsen Daxrød og Ingeri Larsd. Fadd: Ilian Olsd. Nyhuus, Kirsten Olsd. Daxrød, Ole Nyhuus, Rasmus Yttingen og Taral Towsen.

16/3-1815. Romnæs. Katrine. Sven Jacobsen Wærket og Johanne Holm. Fadd: Madame Ausdal, Kirsten D. Hoffenberg, A. Ausdal, Gartner Holmstrøm og A. Holmstrøm.

27/3-1815. Romnæs. Andrea. Gaardmand Peder A. Brenne og Asloug Halvorsdatter. Fadd: Anne Rugla, Thone Brenne, Anders Rugla, Anun Tangen og Halvor Wala.

27/1-1815. Helgen. Maren. Huusmand Anders Larsen Hegnen og Anne Clausd. Fadd: Inger Gruen, Anne Ytterbøe, Jens K. Steenstad, Brønil og Peder L. Bierkholt.

30/4-1815. Romnæs Ingebor. Kiøstol Pedersen Saugbruget og Anne Hansd. Fadd: Anne Jonsd. Saugbr., Anne Pedersd. Saugbr., Anders Hansen Saugbr., Tron Pedersen Saugbr. og Ole J. Hølen.

10/5-1815. Holden. Else Maria. Gaardmand Halvor Stenersen Baxaas og Karen Olsd. Fadd: Anne Schordal, Anne Susaas, Giermun Schordal, Stian Sannes og Anders Baxaas.

5/1-1815. Holden. Gunder. Gaardmand Arve Gundersen Wale og Karen Anunsd. Fadd: Mari Wale, Helvig Eie, Ole Wale, Peder Wale og Halvor A. Wibetoe.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

7/1-1815. Holden. Tron. Gaardmand Johannes Andersen Tvara og Karen Tronsd. Fadd: Kirsten E. Raaberg, Mari Kaasen, H. Horn, Mogns Kaasen og Rasmus O. Hegnen.

13/1-1815. Holden. Halvor. Halvor Thomasen Wærket og Anne Pedersd. Fadd: Ingebor Fosse, Ellen Moen, Jon Fosse, Peder Thomasen Wærket og Niels Delevje.

18/1-1815. Holden.  Niels. Jon Nielsen Saugbruget og Giertrud Hansd. Fadd: Marthe Margrethe Olsd. Saugbr., Aase Moen, Gunder Clemmetsen Saugbr., Tron Nielsen Saugbr. og Johannes Chr. Strømodden.

25/2-1815. Dødfødt Drengebarn. Gaardmand Ole Evensen Schordal og Gunnil Aslachsdatter.

2/3-1815. Romnæs. Jon. Ole Jonsen Hølen og Maren Pedersd. Fadd: Inger Tronsd. Saugbr., Anne Jonsd. Saugbr., Clemmet Nielsen Saugbr., Kiøstol Pedersen Saugbr. og Tron Pedersen Saugbr.

5/2-1815. Holden. Hans. Gaardmand Gunder Larsen Helgen og Inger Thomasd. Fadd: Kari Juvet, Kirsten Haatved, Thomas Wibetoe, Jon Helgen og Anders Th. Wibetoe.

7/6-1815. Holden. Maren Gurine. Huusmand Reier Talachsen Pladsen og Maren Helgesd. Fadd: Kari Tallachsd., Kirsti Olsd. Tved, Jørgen Henrichsen Wærket, Henrich Andersen og Lars Andersen Wrk., Niels Christiansen.

8/6-1815. Romnæs. Andrea Birgitha. Huusmand Østen Olsen Eishoug og Inger Steensd. Fadd: Kirsten Nielsd. Wrk., Kari Nielsd. Ulvigen, Abraham Steensen Wrk., Halvor Christensen Wrk. og Halvor Jonsen Wrk.

26/7-1815. Romnæs. Maria. Gaardmand Kittil Andersen Lunde og Aaste Olsd. Fadd: Anne Wale, Kari Lunde, Anders Lunde, Ole Wale og Halvor A. Lunde.

13/8-1815. Holden. Maren. Huusmand Niels Abrahamsen Huset og Ingebor Christensd. Fadd: Anne Namløs, Anne Christensd., Halvor Christensen Saug, Turvil Moen, Johannes og Tollev Ek., Strømodden.

3/8-1815. Romnæs. Maria. Hans Olsen Saugbr. og Karen Knudsd. Fadd: Inger Odden, Kirsten Hansd. Saugbr., Kiøstol Pedersen Saugbr., Hans Tronsen Saugbr. og Peder Knudsen Odden.

31/7-1815. Romnæs. Thomasine Laurine. Gaardmand Amund Wille og Elisabeth Margarethe Heidemark. Fadd: Frue D. E. Bentsleben, Jomfrue A. H. Wille, Frøken J. B. Zernichow, Kirkesanger M. Evensen og J. Qvislin.

1/4-1815. Holden. Ole. Gaardmand Ole Nielsen Namløs og Anne Isachsd. Fadd: Maria Namløs, Mari Holtet, Ole Fæhn, Niels Mastebakken og Halvor Skouen.

27/4-1815. Holden. Jon. Gaardmand Bent Jonsen Wale og Maren Jensd. Fadd: Anne Klovedal, Ingebor Graver, Ole Wale, Anders Klovedal og Jens Borstad.

9/5-1815. Holden. Jon. Gaardmand Hans Anunsen Wibetoe og Anne Jonsd. Fadd: Kari Steenstadvolden, Anne Wibetoe, Arve Wale, Gunder Heisholt og Halvor A. Wibetoe.

13/5-1815. Helgen.  Niels. Gaardmand Christen Pedersen Wasdalen og Anne Arnesd. Fadd: Anne Karine Gisholt, Mari Helgen, Anders Wasdalen, Ole Gisholt og Peder Helgen.

24/6-1815. Holden. Ole. Huusmand Ole Halvorsen Hølen og Ingebor Kittilsd. Fadd: Berthe Solvold, Kirsten Baxaas, Kittil Eiestranden, Jon Rødningen og Ole Kittilsen Eie.

10/7-1815. Holden. Anders. Huusmand Steen Andersen Wibetoe og Ingebor Torjersd. Fadd: Inger Wibetoe, Ingebor Namløs, Thomas Wibetoe, Gunder Wibetoe og Anders Wibetoe.

29/7-1815. Romnæs. Tolf. (Tollef.). Huusmand Borjer Tolfsen Dammen og Kirsten Olsd. Fadd: Anne Holden, Mari Brenneboe, Tolf Holden, Ole Holdensætret og Hans Tolfsen Holden.

24/8-1815. Helgen. Anne Gurine. Huusmand Ole Nielsen Brøsdal og Aaste Tostensd. Fadd: Anne Kaasen, Ingebor Marum, Jacob Kaasen, Hans Bierven og Lars Nielsen Kaasen.

16/8-1815. Holden. Inger. Saugmæster Niels Jensen Saugbr. og Ingebor Gundersd. Fadd: Marthe Holtet, Anne Rasmusd. Saugbr., Rasmus Jensen Saugbr., Hans Holtet og Hans Neberud.

8/9-1815. Holden. Aaste. Huusmand Niels Nielsen Delevje og Bergith Larsd. Fadd: Anne Pedersd. Wrk., Ingebor Rasmusd. Wrk., Niels Kaasen, Halvor Thomasen Wrk. og Isach Isachsen Gruen.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

11/9-1815. Holden. Gunnil. Niels Jensen Wrk. og Ellen Jensd. Fadd: Synnøv Hansd. Wrk., Kirsten Larsd. Wrk., Hans Hansen Wrk., Christopher Sverget og Clemmet Arvesen Wrk.

16/9-1815. Holden. Anne. Huusmand Ole Nielsen Biørndalen og Anne Frederichsd. Fadd: Ilian Kaalstad, Maria Fæhn, Jørgen Kaalstad, Isach Texle og Gunder P. Biørndalen.

28/9-1815. Holden. Maren. Huusmand Niels Olsen Søwe og Gunnil Johannesd. Fadd: Marthe Namløs, Ingebor Gunnerud, Ole Tved, Johannes Gunnerud og Frederich Tved.

1/10-1815. Holden. Ingebor. Gaardmand Peder Olsen Brøndalen og Sidsel Gundersd. Fadd: Mari Brøndalen, Mari Brenneboe, Anders Jacobskaas, Halvor Næberud og Hans Tolvsen Holden.

29/7-1815. Hegen. Peder. Huusmand Hans Pedersen Tinholtstulen og Anne Pedersd. Fadd: Mari Wærstad, Asloug Wærstad, Ole Tinholtstulen, Gullich Gunmunsbæk og Peder Helgen.

30/7-1815. Holden. Herman Severin. Baron Eghard von Løvenskiold og Frederica Løvenskiold. Fadd: Madame Rasch, Frøken Ernestine Løvenskiold, Henriette Løvenskiold, Kammerherre S. Løvenskiold,
Kammerherre, Amtmand og Ridder af Dannebrog H. Løvenskiold, Grosserer J. Aall, Major Grønvold, Kapitain Høyum, Grosserer Cappelen Senior og Grosserer Cappelen Junior.

9/8-1815. Holden. Hans. Huusmand Jørgen Hansen Kiosvig og Aase Gunnulsd. Fadd: Asloug Brenne, Thone Brenne, Peder Brenne, Søren Brenne, Ole Evje.

24/7-1815. Holden. Halvor. Gaardmand Halvor Halvorsen Fæhn og Kirsten Tollevsd. Fadd: Kirsten Tufte, Kirsten Omtved, Halvor Jøntved, Steen Tufte, Peder og Ole Ytterbøe.

1/8-1815. Holden. Petter. Jan Jonsen Wrk. og Berthe Nielsd. Fadd: Guri Pedersd. Saugbr., Kari Thomasd. Saugbr., Haagen Pedersen Wrk., Jon Jensen Saug og Christopher A. Sverget.

5/10-1815. Romnæs. Karen. Huusmand Niels Michelsen Mastebakken og Karen Nielsd. Fadd: Kari Nyhuus, Gunnil Romnæs, Ole Nyhuus, Christen Nyhuus og Halvor Skouen.

26/10-1815. Helgen. Karen Maria. Huusmand Anders Nielsen Pladsen og Ingebor Olsd. Fadd: Berthe Wale, Kari Høxodde, Peder Wale, Niels Høxodde og Hans Nielsen Usterud.

21/10-1815. Holden. Kirsten. Huusmand Gunder Hansen Klingreføt (Kringleføt) og Anne Rasmusd. Fadd: Kari Heisholt, Kari R. Heisholt, Christen Isachsen Saugbr., Rasmus Heisholt, Jon Heisholt og Johannes J. Heisholt.

20/10-1815. Kirsten. Gunder Pedersen Saugbr. og Inger Tronsd. (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 22/10.

7/11-1815. Romnæs. Inger. Huusmand Jon Andersen Biørndokken og Ingebor Jensd. Fadd: Dorthe Hegnen, Kari Lunde, Sivert Hegnen, Christen Kindalen og Jens J. Graver.

2/7-1815. Holden. Bartholine Kirstine Maria. Berthel Bomhoff og Maria Henricha Gartner. Fadd: Madame Poppe, Jomfrue M. Altenburg, Jomfr. Chr. Altenburg, Forwalter Hoel, Bogholder Andersen, Studiosus Poppe, H. Poppe og P. Knutsen.

11/12-1815. Helgen. Kirsten. Gaardmand Ole Evensen Monken og Lisbeth Jansd. Fadd: Kirsten Tveten, Kirsten Monken, Jan Monken, Steen Monken og Christen J. Jelseth.

29/9-1815. Holden. Ole. Huusmand Hans Christensen Otterkiær og Anne Olsd. Fadd: Kari Baxaas, Mari Krogeføt, Halvor Thorsen Baxaas, Halvor Krogeføt og Ellef Store Baxaas.

20/9-1815. Holden. Peder. Hans Hansen Lille, Wærket og Astri Pedersd. Fadd: Anne Grini, Maria Hansd. Wrk., Torbiørn Hansen Wrk., Peder Thomasen Wrk. og Hans Torbiørnsen Wrk.

1/10-1815. Holden. Hans. Christopher Andersen Sverget og Margrethe Olsd. Fadd: Anne Ellefsd. Wrk., Bodel Kirstine Jansd. Wrk., Jens Johansen Wrk., Tosten Hansen Wrk. og Halvor Hansen Wrk.

14/9-1815. Holden. Gullich. Peder Abrahamsen Saugbr. og Thorber Thomasd. Fadd: Guri Pedersd. Saugbr., Aase Moen, Niels Clemmetsen Saugbr., Kiøstol Pedersen Saugbr. og Sigur Jonsen Saugbr.

13/9-1815. Holden. Peder. Clemmet Pedersen Saugbr. og Johanne Mortensd. Fadd: Anne Høxodde, Marthe Tollefsd. Saug, Halvor Johnsen Saug, Rasmus Pedersen Saug og Jens Hansen Saugbr.

28/9-1815. Holden. Thomas. Erich Hansen Saugbr. og Marthe Pedersd. Fadd: Aaste Hougen, Ragnil Eie, Jørgen Hougen, Jens Jonsen Wrk. og Jens Hansen Saugbr.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

29/10-1815. Holden. Johannes. Huusmand Halvor Evensen Lommerud og Gunnil Rasmusd. Fadd: Anne Heisholt, Kirsten Heisholt, Even Lommerud, Johannes R. Heisholt og Torgrim Lommerud.

15/12-1815. Helgen. Kirsten. Huusmand Lars Christensen Schottet og Marthe Johannesd. Fadd: Maria Holten, Ingebor Bergene, Gunder Holten, Jørgen Holten og Carl Bergene.

22/12-1815. Helgen. Inger. Gaardmand Svenke Olsen Bierven og Inger Bentsd. Fadd: Inger Bakken, Mari Sannes, Tosten Brøsdal, Jon Bentsen Saugbr., og Jon N. Sannes.

19/11-1815. Holden. Maren Turine. Huusmand Turvil Gundersen Moen og Anne Christensd. Fadd: Ingebor Huset, Ingebor Moen, Christen Strømodden, Niels A. Huset, Halvor Christensen Saugbr., og Johannes Strømodden.

24/12-1815. Holden. Anne. Huusmand Isach Nielsen Texle og Karen Brønnilsd. Fadd: Mari Sanden, Mari Brenneboe, Ole Biørndalen, Aschier B. Fæbakken, Gunder P. Biørndalen.

8/1-1816. Helgen. Gunnil. Huusmand Ole Erichsen Halvorstaa og Aasil Nielsd. Fadd: Kari Hvala, Kari Omtved, Thomas Hvala, Niels Sølbek og Anders J. Kaalstad.

8/1-1816. Helgen. Anne Karine. Gaardmand Jon Olsen Helgen og Ingebor Halvorsd. Fadd: Inger Helgen, Anne Jøntved, Halvor Jøntved, Gunder Helgen og Jon M. Helgen.

6/1-1816. Holden. Karen Maria. Hans Peter Petersen Wrk. og Inger Nielsd. Fadd: Ragnil Nielsd. Wrk., Maria Olsd. Wrk., Gunder Hansen Wrk., Gert Hansen Wrk. og Christian Dahl.

7/12-1815. Christen. Gaardmand Christen Jensen Kaalstad og Berthe Pedersdatter. (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 7/12.

4/12-1815. Holden. Ole. Gaardmand Lars Olsen Namløs og Anne Andersd. Fadd: Ingebor Namløs, Inger Jøntved, Isach Namløs, Hans Jøntved og Aschier Fæbakke.

18/11-1815. Holden. Niels. Rasmus Olsen Wrk. og Karen Nielsd. Fadd: Kirsten E. Raaberg, Kari Halvorsd. Wrk., Niels Clemmetsen Saugbr., Clemmet Nielsen Saugbr. og Lars Andersen Wrk.

19/12-1815. Romnæs. Niels. Huusmand Niels Nielsen Høxodde og Karen Anunsd. Fadd: Anne Lunde, Kari Wale, Anun Lunde, Anders Pladsen og Jens Wale.

24/9-1815. Romnæs. Ole. Inderste Tolf Knudsen Odden og Inger Nielsd. Fadd: Kari Knudsd. Saugbr., Dorthe Odden, Clemmet Nielsen Saugbr., Peder Odden og Johannes Strømodden.

16/12-1815. Helgen. Halvor. Gaardmand Jon Hansen Jelseth og Maria Jacobsd. Fadd: Anne Jonsd. Saugbr., Kirsten Omtved, Halvor Spiredalen, Tron Pedersen Saugbr. og Hans Jelseth.

22/12-1815. Romnæs. Andreas. Jon Bentsen Saugbr. og Lisbeth Hansd. Fadd: Astri Pedersd. Wrk., Ingebor Jansd. Saugbr., Kiøstol Pedersen Saugbr., Johannes B. Hølen og Saamun Torbiørnsen Werket.

23/1-1816. Ole. Huusmand Ougen Olsen Breskemyhr og Ingebor Nielsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 23/1.

17/1-1816. Helgen. Ingebor. Gaardmand Hans Madsen Jelseth og Thone Gundersd. Fadd: Kirsten Jelseth, Mari Jelseth, Jon Jelseth, Hans J. Jelseth og Gunder H. Delevje.

28/1-1816. Christiane. Niels Christiansen Wrk. og Maren Hansd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 29/1.

5/1-1816. Holden. Anne. Gaardmand Halvor Andersen Fæhn og Kirsten Jensd. Fadd: Kirsten Tufte, Anne J. Fæhn, Steen Tufte, Peder Omtved, Hans Teigen og Hans Steensen Tufte.

8/2-1816. Holden. Gunnil. Huusmand Anders Gundersen Bakken og Margith Hansd. Fadd: Kari Nyhuus, Ingebor Kaasen, Even Odden, Christen Nyhuus og Peder Holtet.

26/2-1816. Gunnil. Huusmand Peder Isachsen Hougen og Anne Kittilsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 26/2.

9/2-1816. Helgen. Karen. Gaardmand Arne Andersen Tinholt og Dorthe Mathiasd. Fadd: Maria Holten (Holtan), Marchen Grimholt, Jørgen Holten, Simon Klovedal og Mathias Grimholt.

19/1-1816. Holden. Anne. Inderste Peder Pedersen Fæhn og Karen Andersd. Fadd: Anne Wibetoe, Anne T. Wibetoe, Tollev Fæhn, Hans Wibetoe og Stian Prestegaarden.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

29/2-1816. Holden. Karen. Inderste Anders Haagensen Høxodde og Anne Mortensd. Fadd: Mari Wale, Anne Kirstine Opsall, Ole Wale, Niels Høxodde og Clemmet Pedersen Saugbruget.

25/1-1816. Knud. Johan Jensen Wrk. og Gunnil Rasmusd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 25/1.

11/1-1816. Holden. Jens. Huusmand Christen Jensen Fosse og Maren Pedersd. Fadd: Ingebor Fosse, Maria Olsd. Wrk., Jon Fosse, Anders Andersen Wrk. og Thor Strømme.

28/1-1816. Holden. Hans. Jon Steensen Wrk. og Berthe Halvorsd. Fadd: Kirsten Nielsd. Wrk., Ingebor Kirstine Andersd. Wrk., Abraham Steensen Wrk., Østen Eishoug og Saamun Torbiørnsen Wrk.

12/1-1816. Holden. Anders. Gaardmand Ole Andersen Brenne og Johanne Haralsd. Fadd: Berthe Wale, Anne Christene Wale, Anders Soelberg, Niels Bergene og Peder Wale.

7/2-1816. Niels. Clemmet Nielsen Saugbr. og Maren Jonsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 7/2.

16/2-1816. Romnæs. Ole. Bernt Halvorsen Wrk. og Maria Olsd. Fadd: Berthe Gundersd. Wrk., Ingebor Hansd. Wrk., Søren Henrichsen Wrk., Lars Andersen Wrk. og Tron Mognsen Wrk.

28/2-1816. Ole. Gaardmand Ole Evensen Schordal og Gunnil Aslachsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 28/2.

19/2-1816. Helgen. Ole. Huusmand Gullich Torgrimsen Nib og Margrethe Nielsd. Fadd: Kari Bøe, Kirsten Omtved, Peder Wale, Anders Bøe og Christen Jelseth.

2/2-1816. Helgen. Jens. Ugift Jens Gundersen Giedeboen og Tjenestepige Kirsten Tollevsd. Giedeboen. Fadd: Anne Norstaae, Berthe Fæhn, Christen Wasdalen, Jens Eeg og Hans Norstaae.

12/2-1816. Holden. Maren. Huusmand Rasmus Halvorsen Bergekaas og Anna Hansd. Fadd: Mari Hansd. Wrk., Kirsten Baxaas, Halvor Kragefet, Hans Hansen Wrk., Ole Kragefet og Niels Christiansen Wrk.

11/2-1816. Holden. Marthe. Huusmand Christen Brønnilsen Fæbakke og Berthe Andersd. Fadd: Marthe Larsd. Wrk., Inger Jøntved, Isach Texle, Aschier Fæbakke og Lars Andersen Wrk.

24/2-1816. Holden. Anne. Gaardmand Anders Thomasen Wibetoe og Kirsten Steensd. Fadd: Marthe Namløs, Maria Hotved, Tron Namløs, Johannes Heisholt og Hans Tufte.

7/3-1816. Romnæs. Ingebor Karine. Gaardmand Halvor Evensen Jøntvd og Asloug Thorsd. Fadd: Ingebor Helgen, Anne Jøntved, Halvor Fæhn, Jon Grønnesteen, Halvor Baxaas og Lars Baxaas.

10/3-1816. Romnæs. Maria. Gaardmand Ole Olsen Namløs og Ingebor Gullichsd. Fadd: Anne Rugla (i Solum), Kari Lunde, Anders Rugla, Johannes Namløs og Frederich Tved.

6/4-1816. Holden. Karen. Gaardmand Gunder Jørgensen Heisholt og Karen Jonsd. Fadd: Kirsten Heisholt, Ingebor Heisholt, Jon Kaalstad, Hans Wibetoe og Hans Jacob Steenstadvolden.

14/3-1816. Helgen. Kirsten Maria. Gaardmand Peder Halvorsen Ytterbøe og Anne Jørgensd. Fadd: Aase Ytterbøe, Kirsten Omtved, Halvor Fæhn, Peder Wale og Peder Ytterbøe.

12/1-1816. Holden. Thomas. Huusmand Halvor Nielsen Kaasen og Berthe Andersd. Fadd: Ingebor Wibetoe, Anne Wibetoe, Jørgen Juvet, Anders Wibetoe og Halvor Wibetoe.

12/12-1815. Frederich Wilhelm. Styrmand Johannes Peder Poppe og Johanne Sophia Praus (Preus?). Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 17/12.

27/1-1816. Holden. Tallach. Henrich Andersen Wrk. og Thale Tallachsd. Fadd: Mari Pladsen, Kari Baxaas, Halvor Næberud, Hans Næberud og Christian Dahl.

16/2-1816. Holden. Kiøstol. Gunder Clemmetsen Saugbr. og Marthe Olsd. Fadd: Ingebor Follestad, Giertrud Hansd. Saugbr., Tron Pedersen Saugbr., Tolf Odden, Niels Nielsen Saugbr., Tron Nielsen Saugbr. og Niels Nielsen Porsgrund.

3/3-1816. Holden. Hans. Gert Hansen Wrk. og Ragnil Nielsd. Fadd: Inger Nielsd. Wrk., Maria Nielsd. Wrk., Tosten Hansen Wrk., Hans Peter Petersen Wrk. og Saamun Torbiørnsen Wrk.

14/3-1816. Romnæs. Knud. Gaardmand Anders Olsen Meelteig og Marthe Pedersd. Fadd: Mari Fæhn, Kari Meelteig, Gunder Fæhn, Anders Ringsevje, Anders Thorsnæs og Peder Holden.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

17/2-1816. Holden. Anders. Hans Pedersen Saltevje og Anne Andersd. Fadd: Berthe Jøntved, Ingebor Pedersd. Saugbr., Gunder Pedersen Saugbr., Tron Pedersen Saug og Hans Jøntved.

22/3-1816. Romnæs. Halvor. Gaardmand Thyge Olsen Sannes og Karen Pedersd. Fadd: Kari Romnæs, Mari Sannes, Niels Clemmetsen Saugbr., Gunder Fæhn og Johannes Ullevigen.

8/5-1816. Holden. Anne Turine. Gaardmand Ole Jonsen Wale og Anne Andersd. Fadd: Mari Wale, Ingebor Lunde, Tron Romnæs, Jens Borstad og Halvor Lunde.

24/5-1816. Dødfødt pigebarn. Huusmand Sivert Olsen Hegnen og Dorthe Nielsdatter.

12/5-1816. Romnæs. Anne Maria. Gaardmand Jens Augustinusen Borstad og Anne Christine Jensd. Fadd: Kirsten Lunde, Anne Graver, Ole Wale, Bent Wale og Torgrim Lunde.

13/3-1816. Holden. Maria Lovise. Forwalter Jacob Høst og Halvordine Kathrine Linaae. Fadd: Madame Bredsdorff, Jomfrue Poppe, Forwalter Linaae, Postmester Bentsen, Doctor Clausens Søn Lieutenant Mechlenburg, Hr. Bomhoff, Skibskaptein Bredsdorff og Studiosus Poppe.

5/5-1816. Helgen. Berthe Maria. Huusmand Hans Jacob Jensen Bierkholt og Karen Jonsd. Fadd: Kari Steenstadvolden, Maria Kaalstad, Jon Kaalstad, Christen Andreas Steenstadvolden og Niels Jacob Steenstadvolden.

28/5-1816. Helgen. Maren Anne. Gaardmand Anders Jonsen Klovedal og Anne Simonsd. Fadd: Maria Holten (Holtan), Kari Klovedal, Peder Holten, Hans Kleven og Simon Klovedal.

16/3-1816. Romnæs. Jens. Jon Jensen Saugbr. og Karen Nielsd. Fadd: Berthe Nielsd. Wrk., Kari Thomasd. Saugbr., Christen Isachsen Saugbr., Gunder Pedersen Saugbr. og Tron Nielsen Saugbruget.

3/4-1816. Holden. Ole. Huusmand Gunder Olsen Tved og Maren Andersd. Fadd: Anne Ringsevje, Kirsten Tved, Anders Meelteig, Anders Ringsevje og Frederich Tved.

20/3-1816. Holden. Niels. Christopher Nielsen Wrk. og Karen Bentsd. Fadd: Anne Nielsd. Wrk., Mari Sannes, Peder Bentsen Wrk., Hans Hansen Wrk. og Jon Sannesmoen.

9/3-1816. Holden. Ole. Søren Henrichsen Wrk. og Inger Jonsd. Fadd: Ouet Eeg, Anne Rasmusd. Saugbr., Rasmus Jensen Saugbr., Bernt Halvorsen Wrk. og Sigur Jonsen Saugbruget.

22/3-1816. Holden. Niels. Huusmand Anders Andersen Tvedhegnen og Ingebor Nielsd. Fadd: Sigri Halvorsd. Saugbr., Kari Tvedhegnen, Halvor Tved, Lars Tvedhegnen og Ole Tved.

15/4-1816. Helgen. Jørgen. Gaardmand Hans Olsen Bierven og Ingebor Jørgensd. Fadd: Kirsten Bergene, Kirsten Schibsnæs, Jørgen Schibsnæs, Niels Bergene og Niels Jacob Steenstadvolden.

24/4-1816. Holden. Anders. Gaardmand Hans Anunsen Teigen og Marthe Andersd. Fadd: Kirsten Tufte, Maria Teigen, Steen Tufte, Halvor Fæhn og Anun Søvestranden.

26/4-1816. Holden. Johannes. Gaardmand Johannes Rasmusen Heisholt og Anne Steensd. Fadd: Gunnil Lommerud, Margrethe Heisholt, Steen Hotved, Gunder Kringleføt og Anders Wibetoe.

8/4-1816. Holden. Henrich. Jørgen Henrichsen Wrk. og Karen Tallachsd. Fadd: Mari Pladsen, Anne Larsd. Saugbr., Henrich Arvesen Wrk., Henrich Næberud og Jon Olsen Wærket.

26/5-1816. Helgen. Anne Kirstine. Huusmand Gunder Kiøstolsen Olsbrygge og Anne Jonsd. Fadd: Mari Hølen, Kirsten Omtved, Anders Steenhoug, Clemmet Nielsen Saugbr. og Jørgen Giedeboen.

25/5-1816. Helgen. Maria. Gaardmand Jon Pedersen Wærstad og Maren Pedersd. Fadd: Anne Gisholt, Asloug Wærstad, Hans Tinholtstulen, Hans Gisholt og Peder Tinholtstulen.

26/5-1816. Holden. Ingebor. Huusmand Jens Kittilsen Texle og Maren Tronsd. Fadd: Kirsten Fæhn, Maria Fæhn, Ole Fæhn, Isach Namløs og Peder Hougen.

12/6-1816. Holden. Maria. Gaardmand Halvor Andersen Wærstad og Anne Jørgensd. Fadd: Anne Tveten, Maria Huset, Christen Hougelie, Peder Hougeli og Anders Hougelie.

9/6-1816. Romnæs. Karen Birgitha. Huusmand Hans Nielsen Kaasen og Karen Arnesd. Fadd: Anne Wasdalen, Karine Dalen, Thomas Hvalen, Ole Brøsdal og Jens Kaalstad.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

22/6-1816. Helgen. Gunnil. Inderste Halvor Pedersen Nordstaae og Anne Poulsd. Fadd: Anne Olsbrygge, Anne Hegnen, Anders Jacobskaas, Tollev Hagen og Jens Præstgrav.

8/5-1816. Holden. Anders. Huusmand Halvor Andersen Næberud og Ingebor Gundersd. Fadd: Gunnil Herregaarden, Kari Andersd. Wrk., Hans Næberud, Henrich Næberud og Ole Herregaarden.

5/6-1816. Niels. Tron Nielsen Wærket og Anne Hansd. Saugbr. Uægte. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 5/6.

1/6-1816. Andreas. Saamun Giermunsen Wrk. og Anne Nielsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 1/6.

1/6-1816. Holden. Hans. Gaardmand Anders Tronsen Namløs og Anne Abrahamsd. Fadd: Ingebor Huset, Berthe Gruen, Anders Hansen Saugbr., Niels Huset og Gunder Namløs.

13/5-1816. Holden. Christen. Huusmand Halvor Christensen Odden og Inger Nielsd. Fadd: Mari Sanden, Berthe Odden, Jørgen Ytterbøe, Jørgen Odden og Tron Nielsen Saugbr.

7/6-1816. Holden. Ole. Jon Olsen Wrk. og Berthe Olsd. Fadd: Margrethe Sverget, Bodel Maria Præstegaarden, Hans Næberud, Tron Mognsen Wrk. og Halvor Jonsen Wrk.

6/7-1816. Holden. Gunder. Gaardmand Anders Johannesen Sannes og Karen Jonsd. Fadd: Margith Sannes, Kari Ullevigen, Clemmet Nielsen Saugbr., Ole Hølen og Johannes Ullevigen.

3/7-1816. Holden. Andreas. Abraham Steensen Kaasen og Kirsten Nielsd. Fadd: Marthe Namløs, Maria Romnæs, Johannes Namløs, Haagen Pedersen Wrk. og Halvor Jonsen Wrk.

5/7-1816. Holden. Gunder. Hans Andersen Wrk. og Berthe Gundersd. Fadd: Marthe Holtet, Anne Skouen, Bernt Halvorsen Wrk., Henrich Næberud og Jon Olsen Wrk.

18/7-1816. Romnæs. Johannes. Gaardmand Johannes Christiansen Heisholt og Marthe Nielsd. Fadd: Anne Tvara, Maria Romnæs, Niels Christiansen Wrk., Clemmet Moen og Gunder Heisholt.

21/6-1816. Romnæs. Aaste. Huusmand Peder Jonsen Glaholt og Svanaug Tollevsd. Fadd: Anne Lunde, Ingebor Biørnedokken, Anun Lunde, Jon Biørnedokken og Anders Glaholt.

20/6-1816. Holden. Anne. Inderste Isach Isachsen Gruen og Ingebor Rasmusd. Fadd: Anne Olsd. Wrk., Ingebor Johannesd. Wrk., Isach Gruen, Johannes Rasmusen Wrk. og Johannes Johannesen Wrk.

29/8-1816. Helgen. Margrethe. Huusmand Even Thormoesen Kaasen og Ingebor Michelsd. Fadd: Kari Kaasen, Kirsten Kolle, Sven Kaasen, Abraham Huset og Christen Halvorstaae.

10/8-1816. Holden. Maria. Huusmand Jørgen Thorsen Hougen og Aaste Olsd. Fadd: Mari Thorsd., Maria Teigen, Jens Jensen Wrk., Anun Søvestranden og Peder Roligheden.

29/7-1816. Holden. Ingebor. Halvor Christensen Saugbr. og Anne Nielsd. Fadd: Anne Moen, Anne Strømodden, Niels Huset, Johannes Strømodden og Tollev Strømodden.

4/8-1816. Holden. Karen Maria. Gaardmand Isach Kittilsen Namløs og Ingebor Olsd. Fadd: Anne Namløs, Anne Præstegaarden, Lars Namløs, Peder Hougen og Niels Ringsevje.

4/7-1816. Romnæs. Ole. Gaardmand Tron Olsen Romnæs og Margith Andersd. Fadd: Anne Wale, Kari Lunde, Anders Lunde, Ole Wale og Niels Sannes.

8/7-1816. Holden. Christen. Gaardmand Peder Andersen Tufte og Anne Christensd. Fadd: Kirsten Tufte, Anne Namløs, Gullich Jonsen Porsgrund, Ole Halvorsen Saugbr., Niels Bentsen Hølen og Jørgen Tufte.

20/7-1816. Holden. Erich. Inderste Ole Erichsen Myhren og Sigri Sivertsd. Fadd: Gunnil Herregaarden, Mari Hougen, Ole Herregaarden, Halvor Hegnen og Anders Holdensætret.

2/8-1816. Sivert. Huusmand Halvor Sivertsen Hegnen og Karen Torjersd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 4/8.

24/8-1816. Halvor. Gaardmand Halvor Halvorsen Susaas og Ingebor Jensd. Fadd: Gunnil Susaas, Anne Susaas, Halvor Suusaas, Jon Fosse og Niels Susaas.

21/8-1816. Peder. Enkemand Peder Pedersen fra Schien og Groe Rasmusd. Wrk. Uægte. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 22/8.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

10/9-1816. Romnæs. Niels. Inderste Jens Hansen Nomme og Karen Nielsd. Fadd: Kari Baxaas, Kari Schordal, Niels Høxodde, Anders Pladsen og Thyge Werpe.

30/8-1816. Romnæs. Gunder. Huusmand Anun Anunsen Sannesmoen og Aaste Gregersd. Fadd: Kari Sannes, Kari Ullevigen, Johannes Ullevigen, Torkel Sannes og Ole Ullevigen.

23/9-1816. Helgen. Halvor. Gaardmand Gunder Gundersen Schiørholt og Karen Rollefsd. Fadd: Maria Holten (Holtan), Gunnil Omdal, Peder Holten, Lars Gisholt og Hans Kastet.

3/8-1816. Holden. Anne. Gaardmand Christopher Andersen Tvara og Kirsten Elisabeth Raaberg. Fadd: Kari Tvara, Kirsten Hoffenberg, Byggmester Horn, Kleinsmeden Ausdal og Rasmus Hegnen.

4/9-1816. Romnæs. Andrea. Peder Andersen Stoen og Karen Rasmusd. Fadd: Barnets Moder, Dorthe Maria Sannes, Thomas Stoen, Clemmet Gundersen Saugbr. og Halvor Stoen (Stoa).

15/9-1816. Helgen. Andrea. Gaardmand Peder Anunsen Brenne og Asloug Halvorsd. Fadd: Marthe Lisbeth Brenne, Thone Brenne, Søren Brenne, Ole Wale, Ole Brenne og Gunder Biørndalen.

19/9-1816. Helgen. Karen Kirstine. Huusmand Jens Svenkesen Eeg og Ouvet Hansd. Fadd: Anne Wasdalen, Margrethe Wasdalen, Anders Wasdalen, Svenke Eeg og Hans Eeg.

17/9-1816. Helgen. Maren Anne. Huusmand Jon Jonsen Hagen og Anne Brønnilsd. Fadd: Anne Wæstad, Ingebor Tinholt, Hans Kleven, Simon Pladsen og Thomas Ruaas.

23/9-1816. Holden. Asber Maria. Gaardmand Jon Hansen Grønnesteen og Maria Jonsd. Fadd: Asloug Jøntved, Inger Rødningen, Halvor Jøntved, Anders Rødningen, Lars Ringsevje og Jon Olsen Wærket.

9/9-1816. Holden. Jørgen. Ole Nielsen Wrk. og Christine Jørgensd. Fadd: Taran Thorsd. Wrk., Haagen Pedersen Wrk., Peder Bentsen Wrk. og Tron Nielsen Wrk.

8/9-1816. Holden. Thor Andreas. Huusmand Jens Andersen Stuen og Sidsel Thorsd. Fadd: Taran Thorsd. Wrk., Ingebor Gunnerud, Peder Bentsen Wrk., Ole Gruen og Lukas Rødningen.

8/9-1816. Holden. Ole. Jacob Jensen Saugbr. og Gunnil Johannesd. Fadd: Mari Ullevigen, Anne Rasmusd. Saugbr., Johannes Ullevigen, Anders Sannes, Johannes Hølen og Anders Amundsen Saugbr.

1/10-1816. Romnæs. Andreas. Huusmand Ole Johannesen Sannes og Berthe Andersd. Fadd: Anne Gravningen, Margith Sannes, Johannes Gravningen, Thyge Gravningen og Halvor Sannes.

5/10-1816. Helgen. Ole. Gaardmand Jens Olsen Præstgrav og Anne Jacobsd. Fadd: Anne Olsd. Wrk., Inger Olsd. Søwe, Simon Hegnen, Johannes Rasmusen Wrk., Kittil Bøe og Tollev Hagen.

20/10-1816. Holden. Lars. Huusmand Jørgen Larsen Juvet og Karen Helene Abrahamsd. Fadd: Marthe Maria Hovet, Anne Wibetoe, Abraham Hanes, Gunder Helgen og Søren Hanes.

1/11-1816. Helgen. Christen. Gaardmand Jørgen Jensen Kaalstad og Ilian Andersd. Fadd: Berthe Kaalstad, Anne Kaalstad, Ole Biørndalen, Jens Kaalstad og Anders Kaalstad.

3/10-1816. Romnæs. Anne. Jon Nielsen Saugbr. og Giertrud Hansd. Fadd: Inger Odden, Anne Heinen, Jon Jensen Saugbr., Niels Nielsen Saugbr., Tron Nielsen Saugbr. og Ole Nielsen Saugbruget.

27/9-1816. Helgen. Ingebor. Inderste Hans Gullichsen Gunmunsbek og Anne Larsd. Fadd: Aaste Brønsdal, Kari Steenstadvolden, Anders Bierkholt og Ole Gunmunsbek.

5/11-1816. Holden. Anne. Huusmand Anders Andersen Thorsnæs og Kirsten Andersd. Fadd: Marthe Melteig, Anne Thorsnæs, Anders Tved, Ole Roligheden, Hans Tronsen Saugbr. og Tron Nielsen Wrk.

10/11-1816. Holden. Anne Kirstine. Gaardmand Gunder Andersen Wibetoe og Inger Torjersd. Fadd: Ingebor Wibetoe, Anne Namløs, Thomas Wibetoe, Tollev Namløs, Kittil Jøntved og Aschier Fæbakke.

13/11-1816. Holden. Anne. Johannes Rasmussen Wrk. og Anne Olsd. Fadd: Ingebor Gruen, Inger Søwe, Jens Præstgrav, Johan Jensen Wrk. og Isach Isachsen Gruen.

20/12-1816. Helgen Anne. Huusmand Halvor Anunsen Skovkaas og Bodel Maria Anunsd. Fadd: Anne Jøntved, Maria Huset, Niels Jøntved, Brønnil Waskaas, Brønnil Bierkholt.

15/10-1816. Romnæs. Inger Maria. Huusmand Jon Andersen Biørnedokken og Ingebor Jonsd. Fadd: Anne Lunde, Marthe Kindalen, Anun Lunde, Christen Kindalen og Lars Morath.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

26/11-1816. Holden. Anders. Smed Niels Lindgreen og Kirsten Jonsd. Fadd: Kari Hansen, Mari Fæbakke, Peder Haven, Kittil Fæbakke og Peder Heisholt.

12/12-1816. Holden. Thor. Peder Bentsen Wrk. og Taran Thorsd. Fadd: Sidsel Stuen, Marthe Tostensd. Wrk., Haagen Pedersen Wrk., Christopher Nielsen Wrk., Tosten Hansen Wrk. og Lucas Rødningen.

23/11-1816. Helgen. Ole. Inderste Christopher Nielsen Jøntved og Groe Halvorsd. Fadd: Anne Jøntved, Ingebor Dahl, Halvor Jøntved, Peder Jøntved og Ole A. Jøntved.

21/12-1816. Helgen. Niels. Huusmand Jacob Clausen Kaasen og Anne Tollevsd. Fadd: Inger Bakken, Anne Jøntvd, Isach Gruen, Niels Bakken og Claus J. Kaasen.

2/11-1816. Romnæs. Sivert. Huusmand Ole Sivertsen Brenne og Anne Nielsd. Fadd: Marthe Lisbeth Brenne, Maria Romnæs, Johannes Namløs, Søren Brenne og Ole Namløs.

18/12-1816. Holden. Peder. Gaardmand Ole Nielsen Namløs og Anne Isachsd. Fadd: Maria Namløs, Anne Fæhn, Christen Nyhuus, Anne Namløs, Ole T. Namløs og Peder Holtet.

27/12-1816. Holden. Gunder. Huusmand Gunne Halvorsen Grønlien og Marthe Olsd. Fadd: Ingebor Tvedhegnen, Kari Rasmusd. Wrk., Anders Tvedhegnen, Peder Brøndalen og Gunder Olsen Wrk.

14/10-1816. Romnæs. Karoline Helene. Gaardmand Amund Wille og Elisabeth Margarethe Heidemark. Fadd: Madame Evensen, Jomfrue A. ... Wille, Auditeur Wessel, Kirkesanger M. Evensen og Procurator Jonas Wessel.

13/11-1816. Holden. Berthe Kirstine. Peder Nielsen Wrk. og Synnev Hansd. Fadd: Groe Sondresd. Wrk., Kari Halvorsd. Wrk., Christopher Sverget, Ole Thors. Namløs og Sven Olsen Wrk.

2/1-1817. Holden. Maren. Huusmand Christen Andersen Kindalen og Thore Jensd. Fadd: Anne Lunde, Marthe Kindalen, Halvor Kindalen, Jon Biørnedokken og Ole Jonsen Wale.

31/12-1816. Holden. Maria. Anders Hansen Saugbr. og Ingebor Pedersd. Fadd: Anne Namløs, Mette Eie, Anders Namløs, Kiøstol Pedersen Saugbr. og Tollev Eie.

13/9-1816. Holden. Sophie Christence Axilia. Kapitaine von Høyum og Edel Maria Thornsohn. Fadd: Baronesse Løvenskiold, Madame Bremer, Frøken E. Høyum, Major Grønvold, Masmæster Svendson, Forwalter Høst, Fuldmægtig Rolsted, Studiosus Poppe og N. Hoel.

29/1-1817. Helgen. Anne. Huusmand Niels Nielsen Høxodde og Karen Anunsd. Fadd: Kari Nomme, Aaste Lunde, Jens Nomme, Anders Pladsen og Ole Anunsen Lunde.

19/12-1816. Holden. Anders. Gaardmand Lars Olsen Namløs og Anne Andersd. Fadd: Asloug Jøntved, Anne H. Præstegaarden, Tollev Namløs, Aschier Fæbakke og Kittil Jøntved.

21/11-1816. Holden. Tron. Gunder Pedersen Saugbr. og Inger Tronsd. Fadd: Kari Nielsd. Saug, Ingebor Pedersd. Saugbr., Kiøstol Pedersen Saugbr., Tron Pedersen Saugbr., Ole Hølen og Tron Nielsen Saugbr.

10/1-1817. Holden. Andreas. Hans Torbiørnsen Wrk. og Karen Ellefsd. Fadd: Anne Ellefsd. Wrk., Ingebor Lunde, Hans Hansen Lille, Jens Jensen Wrk., Peder Thomasen Wrk. og Saamun Torbiørnsen Wrk.

12/1-1817. Jens. Gaardmand Anders Nielsen Soelberg og Anne Jensdatter. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 15/1.

9/1-1817. Romnæs.  Lars. Gaardmand Søren Sivertsen Brenne og Marthe Lisbeth Jensd. Fadd: Gunnil Omdal, Thone Brenne, Jon Holten, Christen Andreas Steenstadvolden, Halvor Omdal og Hans Jacob Bierkholt.

11/8-1816. Holden. Ove Rammel Sehestedt. Baron Eghard von Løvenskiold og Frederica von Løvenskiold. Fadd: Statsraadinde von Løvenskiold, Frue N. von Løvenskiold, Jomfrue E. M. Aall, Statsraad Aall, Grosserer Aall, Søe Lieutenant  von  Løvenskiold, Megler Rasch, Major von Grønvold, Auditeur Wessel og Christian Paus.

29/12-1816. Holden. Anne. Johannes Johannesen Wrk. og Ingebor Nielsd. Fadd: Ingebor Gruen, Ingebor Johannesd. Wrk., Peter Berg, Tollev Johannesen Wrk., Jan Gustav Berg og Tron Mognsen Wrk.

24/1-1817. Holden. Asloug Maria. Gaardmand Tron Kiøstelsen Namløs og Marthe Thomasd. Fadd: Kirsten Wibetoe, Anne Wibetoe, Thomas Wibetoe, Ole Kaasen og Gunder Namløs.

15/1-1817. Romnæs. Aaste Katrine. Johan Arvesen Wrk. og Bodel Kirstine Jansd. Fadd: Mari Andersd. Wrk., Mari Hansd. Wrk., Jens Johansen Wrk., Jan Brønnilsen Wrk., Hans Holden og Brønnil Jansen Wrk.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

3/2-1817. Romnæs. Aaste Kirstine. Gaardmand Arve Gundersen Wale og Karen Anunsd. Fadd: Kari Rosvald (i Gjerpen), Kari Wale, Peder Wale, Solve Rosvald og Halvor Wibetoe.

20/1-1817. Helgen. Inger.  Gaardmand Halvor Tormosen Kolle og Maren Erichsd. Fadd: Ingebor Namløs, Kari Omtved, Ole Olsen Namløs, Sven Kaasen og Ole Halvorstaae.

21/2-1817. Helgen. Maria. Gaardmand Bent Jonsen Wale og Maren Jensd. Fadd: Anne Solberg, Anne Christine Borstad, Anders Solberg, Jens Borstad og Niels Susaas.

14/3-1817. Holden. Asloug Maria. Gaardmand Gunder Pedersen Fæhn og Maren Pedersd. Fadd: Kari Sannes, Kari Romnæs, Anders Meelteig, Halvor Fæhn og Peder Holden.

6/2-1817. Halvor. Skoleholder Niels Halvorsen Susaas og Anne Jensd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 7/2.

14/3-1817. Helgen. Lars. Inderste Jens Larsen Steenstad og Karen Olsd. Fadd: Ingebor Skovkaas, Maria Søwe, Kittil Næsodden, Brønnil Bierkholt og Peder Bierkholt.

24/3-1817. Romnæs. Gunder. Inderste Hans Johannesen Holtet og Marthe Gundersd. Fadd: Berthe Gundersd. Wrk., Kirsten Holtet, Hans Andersen Wrk., Niels Jensen Saugbr., Gunder Biørndalen og Peder Holtet.

3/4-1817. Holden. Niels. Christopher Nielsen Wrk. og Karen Bentsd. Fadd: Taran Thorsd. Wrk., Ingebor Johannesd. Wrk., Haagen Pedersen Wrk., Peder Bentsen Wrk., Saamun Giermundsen Wrk. og Hans Hansen Lille.

25/4-1817. Holden. Ole. Gaardmand Anders Reiersen Kolle og Ingebor Halvorsd. Fadd: Asloug Jøntved, Maria Pladsen, Halvor Jøntved, Niels Huset og Brønnil Bøe.

27/4-1817. Helgen. Anders. Gaardmand Kittil Andersen Jøntved og Anne Andersd. Fadd: Anne Namløs, Ingebor Namløs, Tollev Namløs, Hans Jøntved og Gunder Jøntved.

29/1-1817. Helgen. Ludvig Mathias. Forwalter Poppe og Kirsten Gartner. Fadd: Madame A. Ca. Blom, Jomfrue J. Juell, K..... A. Wernskiold, Niels Hoell og Herman Hoell.

24/2-1817. Holden. Inger. Uægte. Gift Mand Lars Tallachsen Wrk. og ugift Karen Andersdatter Tvedhegnen. Fadd: Mari Andersd. Wrk., Lisbeth Tvedhegnen, Clemmet Arvesen Wrk. og Lars Tvedhegnen.

23/2-1817. Holden. Karen. Inderste Steen Andersen Wibetoe og Ingebor Torjersd. Fadd: Inger Wibetoe, Ingebor Namløs, Tollev Namløs, Gunder Namløs, Anders Wibetoe og Aschier Fæbakke.

21/3-1817. Holden. Aaste Katrine. Gunder Hansen Wrk. og Berthe Tronsd. Fadd: Anne Fiskestien, Mari Thorsnæs, Peder Borg, Jan Jonsen Wrk., Hans Fiskestien og Tron Mognsen Wrk.

21/4-1817. Holden. Berthe. Inderste Aschier Brønnilsen Fæbakke og Inger Andersd. Fadd: Anne Namløs, Mari Fæbakke, Hans Jøntved, Isach Texle og Kittil Fæbakke.

5/5-1817. Holden. Asber. Gaardmand Halvor Thorsen Baxaas og Maria Pedersd. Fadd: Asloug Jøntved, Anne Baxaas, Thor Baxaas, Halvor Jøntved og Jon Baxaas.

9/5-1817. Holden. Maren Gurine. Gaardmand Reier Tallachsen Pladsen og Maren Helgesd. Fadd: Mari Tved, Mari Pladsen, Tolf Holden, Hans Holden og Peder Holden.

9/5-1817. Anne. Gaardmand Anders Thomasen Wibetoe og Kirsten Steensd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 11/5.

19/5-1817. Holden. Tollev. Gaardmand Halvorsen Fæhn og Kirsten Tollevsd. Fadd: Asloug Jøntved, Anne Hægnen, Steen Tufte, Jon Kaalstad, Peder Ytterbøe og Stian P. Fæhn.

2/6-1817. Holden. Ole. Huusmand Thyge Johannesen Gravningen og Anne Andersd. Fadd: Berthe Sannes, Kari Eie, Ole Sannes, Claus Romnæs og Johannes Ullevigen.

13/5-1817. Romnæs. Knud. Johan Jensen Wrk. og Gunnil Rasmusd. Fadd: Anne Olsd. Wrk., Mari Mognsd. Wrk., Jens Johansen Wrk., Peder Thomasen Wrk. og Tron Mognsen Wrk.

11/6-1817. Romnæs. Haral. Gaardmand Ole Andersen Brenne og Johanne Haralsd. Fadd: Kirsten Bergene, Thone Brenne, Niels Bergene, Peder Wale og Niels Brenne.

29/5-1817. Romnæs. Anders. Gaardmand Christen Pedersen Wasdalen og Anne Arnesd. Fadd: Ouvet Eeg, Anne Karine Gisholt, Anders Wasdalen, Jens Eeg, Ole Gisholt og Svenke Eeg.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

7/3-1817. Romnæs. Gullich. Anders Pedersen Strømodden og Mette Bertelsd. Fadd: Mari Bertelsd. Saugbr., Ingebor Pedersd. Saugbr., Peder Andersen Stoen og Johannes Bentsen Strømodden.

29/4-1817. Holden. Karen. Gaardmand Johannes Nielsen Namløs og Martha Olsd. Fadd: Anne Tved, Maria Hotved, Ole Tved, Ole Olsen Namløs, Ole Nielsen Namløs og Frederich "Skrive"?

6/5-1817. Romnæs. Andrea. Uconfirmeret Anders Jacobsen af Bøe Herred og Maren Olsd. Brenne. Fadd: Anne Opsall, Gunnil Brenne, Anders Pladsen, Niels Høxodde og Christen Opsall.

14/4-1817. Romnæs. Maria. Inderste Ole Jonsen Kindalen og Marthe Halvorsd. Fadd: Dorthe Hegnen, Kirsten Wale, Halvor Kindalen, Sivert Hegnen og Halvor Halvorsen Kindal.

15/4-1817. Karen. Samme forældre. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 16/4.

26/5-1817. Andrea. Huusmand Niels Amundsen Hesselberg Hagen og Anne Stiansd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 26/5.

22/3-1817. Holden. Marthe Maria. Lars Tallachsen Wrk. og Anniken Knudsd. Fadd: Kirsten Kaasen, Anne Ringsevje, Abraham Kaasen, Peder Holden og Kittil Jensen Wrk.

13/5-1817. Romnæs. Anne. Johan Jensen Wrk. og Gunnil Rasmusd. Fadd: Ragnil Nielsd. Wrk., Margrethe Heisholt, Jens Jensen Wrk., Peder Nielsen Wrk. og Arve Henrichsen Wrk.

26/5-1817. Romnæs. Marchen. Gaardmand Gunder Pedersen Romnæs og Karen Pedersd. Fadd: Mari Fæhn, Kari Romnæs, Thyge Sannes, Peder Holden og Jens Isachsen Romnæs.

8/6-1817. Romnæs. Arve. Clemmet Arvesen Wrk. og Maren Andersd. Fadd: Inger Tvedhegnen, Marthe Tostensd. Wrk., Johan Arvesen Wrk., Henrich Andersen Wrk., Lars Tvedhegnen og Johannes Hansen Wrk.

23/5-1817. Helgen. Halvor. Huusmand Anders Halvorsen Hegnen og Anne Olsd. Fadd: Anne Klovedal, Kirsten Daxrød, Anders Klovedal, Jon Wærstad og Tollev Hagen.

30/5-1817. Holden. Christen. Gaardmand Halvor Christensen Hotved og Maren Andersd. Fadd: Anne Tufte, Anne Andersd. Saugbr., Kiøstol Namløs, Ole Halvorsen Saugbr., Jørgen Tufte og Anders Tufte.

28/6-1817. Holden. Jon. Huusmand Peder Hansen Haven og Marthe Jonsd. Fadd: Kirsten Fæhn, Mari Bøe, Lindgreen, Aschier Fæbakke og Kittil Fæbakke.

2/7-1817. Helgen. Lars Andreas. Gaardmand Gunder Larsen Helgen og Inger Thomasd. Fadd: Marthe Namløs, Anne Wibetoe, Thomas Wibetoe, Jørgen Juvet, Tron Namløs og Halvor Juvet.

30/6-1817. Helgen. Anun. Huusmand Brønnil Larsen Bierkholt og Ingebor Anunsd. Fadd: Kari Steenstad, Anne Gunmunsbek, Halvor Skovkaas, Jens Steenstad og Peder Bierkholt.

24/6-1817. Holden. Gunnil. Gaardmand Johannes Andersen Tvara og Karen Tronsd. Fadd: Kirsten Raaberg, Anne Tvara, Rasmus Tvara, Rasmus Hegnen og Tron Mognsen Wrk.

6/7-1817. Holden. Karen. Huusmand Sven Christensen Strigen og Maria Andersd. Fadd: Ellen Moen, Mette Eie, Clemmet Moen, Tollev Eie og Ole Eiestranden.

14/7-1817. Helgen. Kirsten Maria. Gaardmand Christen Andreas Jensen Steenstadvolden og Karen Thorsd. Fadd: Aase Ytterbøe, Anne Jøntved, Søren Brenne, Hans Jacob Birkholt, Niels Jacob Steenstadvolden og Jørgen Ytterbøe.

23/6-1817. Holden. Asber. Huusmand Halvor Sivertsen Hegnen og Karen Torjersd. Fadd: Ingebor Wibetoe, Anne Wibetoe, Niels Delevje, Halvor Lommerud og Anders Wibetoe.

4/8-1817. Romnæs. Maria. Huusmand Ole Gundersen Soueklev og Guri Tostensd. Fadd: Marthe Lisbeth Brenne, Anne Opsall, Halvor Wala, Halvor Kaasen og Christen Opsall.

29/7-1817. Romnæs. Karen. Inderste Anders Andersen Gruen og Gunnil Isachsd. Fadd: Maria Søvestranden, Anne Fæhn, Ole Fæhn, Anun Søvestranden, Kittil Fæbakke og Anders Olsen Gruen.

25/6-1817. Romnæs. Anne. Saugmæster Bent Nielsen Hølen og Maren Tronsd. Fadd: Mari Hølen, Thone Brenne, Christen Isachsen Saugbr., Tron Fiskestien, Hans Fiskestien og Niels Bentsen Hølen.

22/7-1817. Holden. Knud. Inderste Tolf Knudsen Odden og Inger Nielsd. Fadd: Mari Nielsd. Saugbr., Ingeborg Pedersd. Saugbr., Hans Olsen Saugbr., Tron Pedersen Saugbr. og Ole Hansen Saugbr.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

7/8-1817. Anders. Inderste Thyge Andersen Schippervold og Anne Olsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 8/8.

10/7-1817. Romnæs. Gullich. (Tvilling) Gaardmand Torgrim Gullichsen Lunde og Kirsten Augustinusd. Fadd: Anne Jøntved, Kari Lunde, Ole Herregaarden, Søren Brenne.

10/7-1817. Romnæs. Augustinus. (Tvilling) Samme Fædre. Fadd: Anne Christine Wale, Kirsten Borstad, Niels Jøntvd, Jens Borstad.

29/7-1817. Helgen. Johannes. Huusmand Lars Christensen Schottet og Marthe Johannesd. Fadd: Anne Maria Bergene, Margith Høgebroe, Ole Bergene, Erich Huset og Arne Bergene.

30/7-1817. Helgen. Knud. Huusmand Kittil Knudsen Næsodden og Anne Olsd. Fadd: Thore Olsd. Graaten, Helene Olsd. Steenstad, Halvor Olsen Graaten, Jørgen Thorsen Ytterbøe og Jørgen Christensen Ytterbøe.

2/8-1817. Holden. Claus. Huusmand Isach Andersen Gruen og Inger Margrethe Clausd. Fadd: Ingebor Gruen, Kari Olsd. Hougen, Isach Jensen Gruen, Peder Hougen, Isach Isachsen Gruen og Anders Olsen Gruen.

22/7-1817. Romnæs. Margith. Uægte. Gift Mand Jan Tolfsen Saugbr. og Anne Hansd. Saugbr. Fadd: Thore Halvorsd. Saug, Helge Haralsd. Saugbr., Hans Jensen Saugbr.

16/8-1817. Holden. Karen. Gaardmand Peder Jensen Omtved og Karen Jørgensd. Fadd: Anne Jøntved, Kirsten Schibsnes, Niels Jøntved, Hans Bierven og Ole Nielsen Sannes.

28/8-1817. Holden. Holden. Gunnil. Gaardmand Johannes Johannesen Heisholt yngre og Kirsten Jørgensd. Fadd: Kari Jonsd. Heisholt, Kari Johannesd. Heisholt, Johannes Heisholt, Gunder Heisholt og Kittil Bøe.

7/8-1817. Holden. Gunnil. Inderste Thyge Andersen Schippervold og Anne Olsd. Fadd: Mari Fæhn, Inger Fæhn, Gunder Fæhn, Anders Thorsnæs og Anun Søvestranden.

22/8-1817. Romnæs. Inger. Ole Jonsen Hølen og Maren Pedersd. Fadd: Anne Jonsd. Saugbr., Ingebor Pedersd. Saugbr., Gunder Pedersen Saugbr., Tron Pedersen Saugbr., og Johannes Strømodden.

7/9-1817. Holden. Anne Maria. Inderste Aschier Jonsen Namløs og Ingebor Tollevsd. Fadd: Anne Jøntved, Mari Fæbakke, Gunder Wibetoe, Lars Namløs, Kittil Fæbakke, og Christen Namløs.

6/7-1817. Holden. Halvor. Gaardmand Halvor Stenersen Baxaas og Karen Olsd. Fadd: Kirsten Storehoug, Anne Baxaas, Anders Storehoug, Jon Baxaas og Ellef Baxaas.

27/7-1817. Holden. Ole. Gaardmand Steen Andersen Tufte og Kirsten Christophersd. Fadd: Anne Tufte, Maria Hotved, Halvor H. Fæhn, Halvor A. Fæhn, Hans Teigen og Hans Tufte.

25/7-1817. Romnæs. Niels. Hans Christensen Wrk. og Anne Lisbeth Tollevsd. Fadd: Dorthe Tollevsd. Hørte, Anne Tollevsd. Wrk., Christopher Sverget, Ole Jonsen Wrk. og Tron Mognsen Wrk.

28/7-1817. Holden. Brønnil. Huusmand Isach Nielsen Texle og Karen Brønnilsd. Fadd: Inger Espevolden, Lisbeth Tufte, Ole Biørndalen, Aschier Espevolden, og Gunder Biørndalen.

16/9-1817. Holden. Gunder. Huusmand Halvor Gundersen Kaasen og Maren Sørensd. Fadd: Anne Opsall, Margith Wala, Ole Soueklev, Christen Opsall og Ole Tostensen Soueklev.

16/8-1817. Holden. Peder. Kiøstol Pedersen Saugbr. og Anne Hansd. Fadd: Inger Tronsd. Saugbr., Ingebor Pedersd. Saugbr., Tron Pedersen Saug, Ole Hølen og Johannes Bentsen Hølen.

14/9-1817. Holden. Kittil. Huusmand Ole Halvorsen Hølene og Ingebor Kittilsd. Fadd: Anne Tvara, Anne Krogeføt, Halvor Krogeføt, Kittil Eiestranden og Tollev Pedersen Eie.

24/9-1817. Romnæs.  Karen. Huusmand Christen Jensen Langjordet og Maren Pedersd. Fadd: Ingebor Fosse, Anne Jensd. Steenhoug, Jon Fosse, Anders Andersen Wrk., og Thor Jensen Strømme.

19/11-1817. Romnæs. Lisbeth Maria. Gaardmand Jon Nielsen Sannes og Gunnil Jørgensd. Fadd: Anne Jøntved, Kirsten Schibsnæs, Thyge Sannes, Clemmet Nielsen Saugbr. og Ole Sannes.

25/11-1817. Romnæs. Karen Maria. Gaardmand Halvor Gundersen Wala og Ingebor Anunsd. Fadd: Thone Anunsd. Saugbr., Anne Opsall, Peder Brenne, Niels Hølen og Christen Opsall.

18/12-1817. Romnæs. Kirsten. Postbud Niels Nielsen Heinen og Anne Nielsd. Fadd: Giertrud Hansd. Saugbr., Aaste Holden, Tron Nielsen Saug, Peder Hotved, Ole Nielsen Saugbr. og Clemmet Nielsen Saugbr.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

30/9-1817. Romnæs. Margrethe. Huusmand Anun Thorsen Søvestranden og Maria Andersd. Fadd: Aaste Hougen, Anne Fæhn, Ole Fæhn. Hans Teigen, Anders Gruen og Kittil Fæbakke.

22/11-1817. Romnæs. Gunnil Maria. Tjener Niels Christiansen Wrk. og Maren Hansd. Fadd: Anne Tvara, Christine Ellefsd. Wrk., Reier Pladsen, Anders Andersen Wrk., Rasmus Friderichsen Wrk. og Gunder Heisholt.

10/11-1817. Lars. Huusmand Anders Larsen Bierkholt og Anne Clausd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 11/11.

30/11-1817. Jørgen. Inderste Jørgen Christensen Ytterbøe og Helene Olsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 30/11.

22/10-1817. Romnæs. Ole. Huusmand Borjer Tolfsen Dammen og Kirsten Olsd. Fadd: Anne Holden, Ingebor Præstegaarden, Tolf Holden, Hans Holden, Anders Holdensætret og Halvor Præstegaarden.

17/10-1817. Romnæs. Jørgen. Gaardmand Kiøstol Christensen Namløs og Maria Pedersd. Fadd: Kari Heisholt, Kirsten Heisholt, Tollev Fæhn, Johannes Ullevigen og Christen Kiøstolsen Namløs.

27/10-1817. Holden. Jørgen. Gaardmand Hans Jensen Jelseth og Kirsten Jørgensd. Fadd: Kari Bøe, Mari Jelseth, Jon Jelseth, Anders Bøe og Jon Jonsen.

27/10-1817. Holden. Thor. Gaardmand Peder Stiansen Holten (Holtan) og Maria Thorsd. Fadd: Anne Jøntved, Anne Jøntved, Niels Hagen, Jørgen Holten og Jørgen Ytterbøe.

27/11-1817. Holden. Tolf. Huusmand Hans Tolfsen Holden og Bodel Maria Jensd. Fadd: Anne Holden, Ingebor Jensd. Wrk., Tolf Holden, Jens Johansen Wrk. og Borjer Dammen.

17/12-1817. Romnæs. Karen. Huusmand Jørgen Hansen Kiosvig og Gunnulsd. Fadd: Aslaug Brenne, Berthe Jørgensd. Ajer, Peder Brenne, Halvor Wala, Ole Brenne.

19/11-1817. Holden. Maria. Huusmand Christen Jonsen Jelseth og Kirsten Jansd. Fadd: Anne Jansd. Saugbr., Anne Monken, Tron Pedersen Saugbr., Steen Tveten (i Lunde) og Jacob Jelseth.

29/10-1817. Holden. Kirsten. Gaardmand Hans Anunsen Wibetoe og Anne Jonsd. Fadd: Kari Heisholt, Anne Wale, Gunder Heisholt, Jørgen Juvet, og Halvor Juvet.

20/11-1817. Holden. Anne Kirstine. Huusmand Jens Hansen Nomme og Karen Nielsd. Fadd: Ingebor Susaas, Mari Eie, Niels Høxodde, Anders Storehoug, og Thor Hansen Baxaas.

7/8-1817. Holden. Anne Maria. Huusmand Peder Isachsen Hougen og Anne Olsd. Fadd: Maria Grinen, Anne Giedeboen, Isach A. Gruen, Isach I. Gruen, Jon S. Helgen, Jon P. Helgen og Jon M. Helgen.

26/10-1817. Holden. Marthe. Lars Andersen Wrk. og Anne Kirstine Nielsd. Fadd: Anne Opsall, Kari Jøntved, Christen Fæbakke, Christen Opsall og Anders Thomasen Wrk.

3/11-1817. Holden. Knud. Gaardmand Anders Olsen Meelteig og Marthe Pedersd. Fadd: Kirsten Thorsnæs, Marie Tved, Gunder Fæhn, Anders Tved, Gunder Tved og Peder Holden.

2/12-1817. Holden. Thomas. Rasmus Olsen Wrk. og Karen Nielsd. Fadd: Kirsten Raaberg, Mari Bøe, Johannes Tvara, Christian Dahl og Anders Hegnen.

19/10-1817. Holden. Jon. Ole Jonsen Wrk. og Kirsten Jansd. Fadd: Kirsten Andersd. Wrk., Berthe Jonsd. Wrk., Jon Jansen Wrk., Jan Brønnilsen Wrk. og Brønnil Jansen Wrk.

17/12-1817. Helgen. Christen. Afdøde Gaardmand Christen Jensen Kaalstad og Berthe Pedersd. Fadd: Ilian Kaalstad, Anne Kaalstad, Hans Tinholtstulen, Jørgen Kaalstad og Peder Kaalstad.

19/12-1817. Helgen. Peder. Huusmand Halvor Pedersen Nib og Anne Poulsd. Fadd: Kari Omtved, Anne Omtved, Anders Bøe, Jens Prestgrav, Ole Prestgrav, og Jørgen Giedeboen.

23/10-1817. Helgen. Jon. Huusmand Anders Jonsen Glaholt og Kirsten Kiøstolsd. Fadd: Ingebor Biørnedokken, Mari Halvorsd. Wale, Jon Biørnedokken, Lars Knudsen Morath.

7/10-1817. Holden. Kirsten. Huusmand Hans Christensen Otterkiær og Anne Olsd. Fadd: Kari Baxaas, Anne Baxaas, Halvor Steensen Baxaas, Lars Otterkiær, og Jon Steensen Baxaas.

28/11-1817. Holden. Anne. Tron Nielsen Saugbr. og Anne Andersd. Fadd: Giertrud Hansd. Saugbr., Mari Fiskestien, Hans Fiskestien, Anders Thorsnæs, Niels Heinen og Ole Nielsen Saugbr.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

18/11-1817. Holden. Birgitha. Huusmand Ole Thomasen Brøndalen og Maren Halvorsd. Fadd: Mari Tved, Kari Meelteig, Halvor Tved, Hans Holden og Peder Hotved.

19/12-1817. Romnæs. Anne. Gaardmand Anders Nielsen Soelberg og Anne Jonsd. Fadd: Anne Graver, Anne Romnæs, Isach Romnæs, Niels Susaas, og Claus Romnæs.

18/12-1817. Romnæs, Gunnil. Gaardmand Ole Halvorsen Brenne og Torber Rollefsd. Fadd: Anne Moene, Gunnil Brenne, Halvor Brenne, Ole Moene og Lars Brenne.

8/9-1817. Romnæs. Inger. Anders Olsen Dolva og Sara Bentsd. Saugbr. Fadd: Mari Nielsd. Saugbr., Gunnil Nielsd. Saug, Thyge Sannes, Jon Bentesen Saugbr. og Peder Olsen Saugbruget.

5/1-1818. Helgen. Maria. Gaardmand Ole Olsen Huset og Anne Halvorsd. Fadd: Ingebor Helgen, Anne Kaalstad, Halvor Jøntved, Jon Helgen, Anders Huset og Hans Jøntved.

25/12-1817. Holden. Torbiørn. Saamund Ellefsen Wrk. og Ingebor Andersd. Fadd: Kari Ellefsd. Wrk., Kirsten Hansd. Wrk., Jens Jensen Wrk., Peder Thomasen Wrk., Hans Hansen Lille og Halvor Tollevsen Wærket.

7/10-1817. Holden. Ole. Jens Brønnilsen Wrk. og Anne Margrethe Olsd. Fadd: Maria Olsd. Wrk., Ingebor Jensd. Wrk., Jon Johansen Wrk., Anders Haugen og Arve Henrichsen Wrk.

17/6-1817. Holden. Morten Bredsdorff. Bygmester H. Horn og Johanne Dorthea Maria Bredsdorff. Fadd: Madame Bredsdorff, Jomfrue Svendson, Bogholder Andersen, Skolelærer Amundsen og P. Knutzon.

12/1-1818. Romnæs. Gunder. Huusmand Anders Gundersen Bakken og Margith Hansd. Fadd: Kari Nyhuus, Ingebor Kaasen, Halvor Kaasen, Niels Mastebakken og Jon Romnæs.

11/2-1818. Holden. Jon. Gaardmand Terkel Jonsen Sannes og Margith Tormoesd. Fadd: Anne Skouen, Berthe Sannes, Anders Sannes, Ole Sannes og Halvor Sannes.

5/2-1818. Holden. Anders. (Tvilling) Huusmand Niels Olsen Ringsevje og Gunnil Johannesd. Fadd: Anne Tved, Kirsten Tved, Johannes Gunnerud, Gunder Tved og Frederich Søwe.

5/2-1818. Dødfødt Drengebarn. (Tvilling) Samme Fædre.

17/12-1817. Holden. Karen. Clemmet Pedersen Saugbr. og Johanne Mortensd. Fadd: Anne Hansd. Saugbr., Berthe Hansd. Saugbr., Halvor Christensen Saugbr., Ole Clemmetsen Saugbr. og Ole Hansen Saugbruget.

8/3-1818. Holden. Johanne. Abraham Steensen Kaasen og Kirsten Nielsd. Fadd: Anne Moene, Ingebor Namløs, Jon Steensen Wrk., Ole Namløs, Ole Moene og Halvor Jonsen Wærket.

2/10-1817. Holden. Friderique Juliane Marie Minni. Baron Eghard von Løvenskiold og Frederica von Løvenskiold. Fadd: Statsraadinde Aall, Frøken Caroline von Løvenskiold, Frøken Ernestine von Løvenskiold, Kammerherre von Løvenskiold, Niels von Løvenskiold, Oberstlieutenant von Grønvold, Pastor E. Munck, Carl Møller, Regiments Qvartermester Øvre, Doctor Roosen, Forwaler Poppe og Amund Wille.

8/3-1818. Helgen. Asloug. Gaardmand Peder Halvorsen Ytterbøe og Anne Simonsd. Fadd: Kirsten Tollevsd. Fæhn, Anne Simonsd. Hegnen, Simon Hegnen, Halvor Fæhn og Anders Christensen Hougelie.

3/12-1817. Holden. Niels. Hans Olsen Saugbr. og Karen Knudsd. Fadd: Kirsten Kaasen, Dorthe Odden, Knud Odden, Tolf Odden, Hans Fiskestien og Peder Odden.

2/3-1818. Holden. Hans. Huusmand Gunder Hansen Klingreføt (Kringleføt) og Anne Rasmusd. Fadd: Anne Heisholt, Maria Heisholt, Rasmus Heisholt, Johannes Heisholt og Jon Olsen Wrk.

27/12-1817. Holden. Anders. Huusmand Christen Brynnilsen Fæbakke og Berthe Andersd. Fadd: Anne Kirstine Nielsd. Wrk., Anne Andersd. Wrk., Lars Andersen Wrk., Aschier Espevolden og Kittil Fæbakke.

29/1-1818. Holden. Peder. Gaardmand Jon Pedersen Wærstad og Maren Pedersd. Fadd: Inger Bakken, Asloug Helgesd. af Brevig, Hans Roen, Thomas Ruaas og Niels Wærstad.

17/2-1818. Romnæs. Andreas. Huusmand Ole Johannesen Sannes og Berthe Andersd. Fadd: Anne Gravningen, Kari Ullevigen, Johannes Gravningen, Henrich Andersen Wrk., og Johannes Ullevigen.

28/2-1818. Helgen. Halvor. Gaardmand Peder Halvorsen Omtved og Anne Jørgensd. Fadd: Berthe Wale, Mari Elseth, Peder Wale, Ole Ytterbøe og Niels Jacob Steenstadvolden.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

3/2-1818. Holden. Tron. Saugmæster Hans Tronsen Fiskestien og Maren Andersd. Fadd: Berthe Tronsd. Wrk., Anne Andersd. Saugbr., Hans Olsen Saugbr., Anders Thorsnæs og Tron Nielsen Saugbruget.

8/4-1818. Dødfødt Drengebarn. Huusmand Niels Michelsen Mastebakke og Karen Nielsdatter.

20/3-1818. Holden. Gunnil. Gaardmand Ole Evensen Schordal og Gunnil Aslachsd. Fadd: Ascher Tveten, Gunnil Kaasen, Aslach Tveten, Thor Tveten og Gunder Tveten.

23/12-1817. Holden. Inger. Huusmand Peder Olsen Brøndalen og Sidsel Gundersd. Fadd: Ingebor Næberud, Aaste Nielsd. Anders Jacobsen Kaasen, Halvor Næberud og Ole Brenneboe.

19/2-1818. Holden. Marthe. Gunder Clemmetsen Saugbr. og Marthe Margrethe Olsd. Fadd: Barnets Moder, Ingebor Pedersd. Saugbr., Clemmet Nielsen Saugbr., Tron Pedersen Saugbr. og Ole Clemmetsen Saugbruget.

2/4-1818. Holden. Anne. Gaardmand Gunder Jørgensen Heisholt og Karen Jonsd. Fadd: Anne Wibetoe, Maria Kaalstad, Jon Kaalstad, Hans Wibetoe og Johannes Heisholt.

16/11-1817. Holden. Gunnil. Jon Bentsen Saugbr. og Lisbeth Hansd. Fadd: Mari Nielsd. Saugbr., Gunnil Nielsd. Saugbr., Clemmet Nielsen Saugbr., Kiøstol Pedersen Saugbr., og Halvor Jonsen Wrk.

18/4-1818. Gunnil Kirstine. Inderste Søren Sørensen Løkken og Kirsten Christensd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 18/4.

24/1-1818. Gunnil. Gaardmand Svenke Olsen Bierven og Inger Bentsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 25/1.

29/3-1818. Holden. Hans. Gaardmand Anders Tronsen Namløs og Anne Abrahamsd. Fadd: Gunnil Gruen, Berthe Gruen, Anders Gruen, Niels Huset og Gunder Namløs.

10/4-1818. Romnæs. Gullich. Gaardmand Halvor Andersen Lunde og Anne Gundersd. Fadd: Aaste Lunde, Kari Lunde, Anders Lunde, Kittil Lunde og Jørgen Giedeboen.

4/4-1818. Romnæs. Jørgen. Inderste Ole Giermunsen Moene og Sigri Arvesd. Fadd: Asloug Brenne, Anne Opsall, Peder Brenne, Johan Arvesen Wrk. og Ole Arvesen Wærket.

18/4-1818. Helgen. Søren. Inderste Søren Sørensen Løkken og Kirsten Christensd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 18/4.

21/3-1818. Helgen. Jens. Gaardmand Halvor Tormoesen Kolle og Karen Erichsd. Fadd: Ingebor Huset, Berthe Kolle, Niels Huset, Ole Halvorstaae og Arve Hvalen.

30/3-1818. Helgen. Hans. Matros Hans Hansen af Porsgrund og Anne Hansd. Skorvigodden. Uægte. Fadd: Asloug Strandjordet, Asloug Bergene, Gunder Holten, Ole Holten og Anders Brønnilsen.

22/4-1818. Helgen. Jens. Huusmand Hans Jacob Jensen Bierkholt og Karen Jonsd. Fadd: Berthe Maria Stenstadvolden, Maria Kaalstad, Jon Kaalstad, Christen Andreas og Niels Jacob Steenstadvolden.

12/5-1818. Romnæs. Jon. Gaardmand Ole Jonsen Wale og Anne Andersd. Fadd: Mari Wale, Kari Lunde, Jon Wale, Anders Lunde og Bent Wale.

24/3-1818. Holden. Johannes. Huusmand Ole Johannesen Nyhuus og Ilian Olsd. Fadd: Anne Hegnen, Kirsten Daxrud, Jon Fosse, Johannes Ullevigen og Ole Eiestranden.

3/5-1818. Dødfødt pigebarn. Huusmand Halvor Isachsen Skouen og Anne Christensdatter.

6/4-1818. Holden. Ingebor. Gaardmand Lars Olsen Namløs og Anne Andersd. Fadd: Anne Jøntved, Anne Hansd. Romnæs, Hans Jøntved, Aschier Espevolden, Jon og Gunder Jøntved.

15/5-1818. Dødfødt pigebarn. Gaardmand Tron Olsen Daxrud og Margith Andersdatter.

23/4-1818. Romnæs. Ellen Maria. Huusmand Peder Olsen Eishaug og Inger Steensd. Fadd: Anne Kaasen, Gro Hougen, Ole Halvorsen Wrk., Abraham Kaasen og Halvor Jonsen Wrk.

14/4-1818. Helgen. Kirsten. Huusmand Brønnil Olsen Waskaas og Kirsten Clemmetsd. Fadd: Anne Jøntved, Inger Waskaas, Halvor Storkaas, Søren Pladsen og Gunder Jøntved.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

22/5-1818. Helgen. Anne. Huusmand Ole Nielsen Biørndalen og Anne Frederichsd. Fadd: Anne Wibetoe, Lisbeth Tufte, Isach Texle, Jens Kaalstad og Kittil Fæhn.

31/5-1818. Helgen. Anne. Huusmand Halvor Anunsen Storkaas og Bodel Marie Anunsd. Fadd: Anne Jøntved, Inger Waskaas, Ole Waskaas, Peder Jøntved og Niels Jøntved.

15/5-1818. Holden. Peder Andreas. Uægte. Peder Jensen Lien, Andreas Jonsen Steenhoug og Anne Jensd. Fadd: Ingebor Kaasen, Dorthe Strømme, Hans Otterkiær, Gulbran Kaasen og Thor Langejordet.

21/5-1818. Hans. Gaardmand Anders Hansen Wibetoe og Maria Hansd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 22/5.

26/5-1818. Romnæs. Peder. Inderste Jon Pedersen Waløen og Ingebor Nielsd. Fadd: Dorthe Hegnen, Gunnil Wale, Niels Sølbek, Sivert Hegnen og Christen Opsall.

14/4-1818. Helgen. Ole. Huusmand Brønnil Olsen Waskaas og Kirsten Clemmetsd. Fadd: Tharan Waskaas, Anne Jøntved, Ole Waskaas, Peder Jøntved og Hans Jøntved.

22/7-1818. Holden. Herman Nicolai. Districtslæge Johannes Clasen Roosen og Henriette Petrina Wismer. Fadd: Baronesse Løvenskiold, Madame Bremer, Jomfrue Wismer, Kapitain Høyum, Masovnmæster Svendson, Jomfrue Wille og Fuldemægtig Rolsted.

7/6-1818. Holden. Peder. Gaardmand Gunder Pedersen Romnæs og Karen Pedersd. Fadd: Kari Sannes, Anne Romnæs, Gunder Fæhn, Christen Nyhuus og Claus Romnæs.

26/6-1818. Dødfødt Drengebarn. Gaardmand Ole Nielsen Namløs og Anne Isachsdatter.

20/6-1818. Holden. Halvor. Halvor Halvorsen Susaas og Ingebor Jensd. Fadd: Anne Graver, Anne Susaas, Halvor Susaas, Jon Fosse og Niels Susaas.

30/6-1818. Holden. Inger Gurine. Huusmand Isach Isachsen Gruen og Ingebor Rasmusd. Fadd: Inger Isachsd. Hærøen (Eidanger?), Ingebor Johannesd. Wrk., Isach Andersen Gruen, Johannes Johannesen Wrk., Peder Boeslid, og Hans Hansen Hærøen.

15/7-1818. Helgen. Ingebor Karine. Inderste Jon Mortensen Helgen og Anne Halvorsd. Fadd: Anne Huset, Kari Bakken, Ole Huset, Niels Bakken og Hans Jøntved.

15/8-1818. Anne. Gaardmand Anders Thomasen Wibetoe og Kirsten Steensd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 16/8.

4/9-1818. Holden. Aaste. Gaardmand Hans Halvorsen Sanden og Maren Christensd. Fadd: Anne Skouen, Mari Holtet, Halvor Skouen, Erich Grini, Anders Høidalen.

24/7-1818. Holden. Anne. Gaardmand Halvor Christensen Hotved og Maren Andersd. Fadd: Anne Andersd. Saugbr., Ingebor Gunnerud, Peder Tufte, Jens Gunnerud, Jørgen Søwe og Anders Tufte.

22/8-1818. Holden. Anne Maria. Gert Hansen Wrk. og Ragnil Nielsd. Fadd: Anne Kaasen, Marthe Tostensd. Wrk., Tosten Hansen Wrk., Hans Peter Petersen Wrk. og Anders Thomasen Wrk.

26/4-1818. Holden. Niels. Hans Peter Petersen Wrk. og Inger Nielsd- Fadd: Christine Christensd. af Porsgrund, Anne Hansd. Wrk., Gunder Hansen Wrk., Gert Hansen Wrk., Tron Mognsen Wrk., Tron Nielsen Wrk. og Jan Gustav Petersen Wrk.

14/5-1818. Helgen. Niels. Huusmand Ole Erichsen Halvorstaae og Aasil Nielsd. Fadd: Kari Hvalen, Maria Kaalstad, Jon Kaalstad, Torkil Welkom og Jens Kaalstad.

24/5-1818. Romnæs. Peter Georg. Forwalter Jacob Høst og Halvordine Katrine Linaae. Fadd: Madame Bomhoff, Madame Blom, Jomfrue Poppe, Doctor Roosen, Masovnmæster Svendson, Bogholder Andersen, Hr. Wille, Hans Juell, Christopher Dahl og P. Knutzon.

29/7-1818. Niels. Huusmand Niels Nielsen Delevje og Bergith Larsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 31/7.

11/7-1818. Holden. Anders. Ole Halvorsen Saugbr. og Anne Andersd. Fadd: Kari Knudsd. Saugbr., Kari Halvorsd. Wrk., Peder Tufte, Halvor Hotved, Even Halvorsen og Gunder Tufte.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

3/8-1818. Holden. Jens.  Gaardmand Halvor Andersen Fæhn og Kirsten Jensd. Fadd: Kirsten Tufte, Maria Hotved, Peder Omtved, Hans Teigen og Hans Tufte.

4/7-1818. Ole. Gaardmand Arve Nielsen Namløs og Maria Christensd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt. 5/7.

13/9-1818. Holden. Maria Kirstine. Gaardmand Jens Augustinusen Borstad og Anne Christine Jensd. Fadd: Mari Wale, Kirsten Lunde, Ole Wale, Bent Wale og Torgrim Lunde.

4/9-1818. Helgen. Karen. Uægte. Gift Mand Halvor Andersen Bratebakke og Anne Christensd. Fadd: Anne Kleven, Kari Klovedal, Niels Bakken, Halvor Storkaas og Aasol Klovedal.

29/9-1818. Holden. Gunnil Maria. Skoleholder Niels Halvorsen Susaas og Anne Jensd. Fadd: Mari Wale, Anne Susaas, Bent Wale, Halvor Susaas og Claus Romnæs.

17/8-1818. Holden. Anne Kirstine. Uægte. Hans Tostensen Asbom af Mælum Sogn og Maren Olsd. Kaasene. Fadd: Anne Kaasene, Anne Ytterbøe, Jacob Kaasen, Jens Stuen og Claus Jacobsen Kaasen.

11/10-1818. Romnæs. Ingebor. Huusmand Ole Sivertsen Mohne (Moene/ Moane) og Anne Nielsd. Fadd: Marthe Lisbeth Brenne, Gunnil Olsd. Brenne, Søren Brenne, Jon Holtan og Halvor Wala.

6/10-1818. Helgen. Anne Katrine. Inderste Jørgen Christensen Steenstad og Helene Olsd. Fadd: Gunnil Steenstadstranden, Berthe Christensd. Helgen, Jens Steenstad, Jørgen Ytterbøe og Ole Andersen Steenstad.

28/7-1818. Romnæs. Jon. Huusmand Jon Andersen Biørnedokken og Ingebor Jensd. Fadd: Kirsten Lunde, Ellen Lunde, Jens Borstad, Torgrim Lunde og Gunder Biørndalen.

2/8-1818. Romnæs. Anders. Huusmand Jens Andersen Gunnerud og Ingebor Johannesd. Fadd: Anne Andersd. Saug, Ingebor Moen, Ole Halvorsen Saugbr., Halvor Hotved og Gunder Tufte.

12/7-1818. Helgen. Ole. Huusmand Ole Nielsen Brøsdal og Aaste Tostensd. Fadd: Johanne Klostergrinen (Solum), Ingebor Marum, Tosten Brøsdal, Lars Klostergrinen og Ole Larsen Brøsdal.

28/8-1818. Holden. Anders. Huusmand Ole Sørensen Gladhuus og Anne Andersd. Fadd: Maria Strigen, Kirsten Tved, Niels Berget, Ole Myhren og Anders Olsen Præstegaarden.

3/9-1818. Romnæs. Anun. Saugmæster Niels Bentsen og Thone Anunsd. Fadd: Ingebor Wala, Kari Hølen, Bent Hølen, Johannes Hølen og Hans Hølen.

16/6-1818. Helgen. Ole. Huusmand Gunder Olsen Pladsen og Maria Hansd. Fadd: Kari Hvalen, Lisbeth Pladsen, Hans Pladsen, Ole Pladsen og Hans Hvalen.

5/9-1818. Holden. Anders. Huusmand Isach Kittilsen Hougen og Karen Andersd. Fadd: Gunnil Gruen, Kirsten Boeslie, Isach Gruen, Ole Andersen Fæhn, Anders Olsen Fæhn og Knud Arnesen Boeslie.

12/10-1818. Holden. Berthe Kirstine. Jens Hansen Saugbr. og Karen Thomasd. Fadd: Kari Nielsd. Saugbr., Mari Hansd. Søwe, Jan Jonsen Wrk., Ole Jonsen Wrk., Niels Thomasen Wrk. og Ole Clemmetsen Sannes.

2/11-1818. Holden. Aase Maria. Bernt Halvorsen Wrk. og Maria Olsd. Fadd: Aase Gundersd. Wrk., Aase Gundersd. Wrk., Ingebor Thomasd. Wrk., Ole Jonsen Wrk., Anders Thomasen Wrk., Thomas Bentsen Wrk., Rasmus Sørensen Wrk. og Sven Olsen Wrk.

16/10-1818. Helgen. Dorthe Maria. Huusmand Jens Larsen Steenstadbugten og Karen Olsd. Fadd: Anne Olsbrygge, Kirsten Graver, Brønnil Bierkholt, Jørgen Helgen og Peder Biørkholt.

16/11-1818. Asloug. Gaardmand Ole Thorsen Ytterbøe og Aase Halvorsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 18/11.

17/10-1818. Holden. Karen. Huusmand Halvor Pedersen Kaasen og Ingebor Jensd. Fadd: Mari Fosse, Kirsten Krogeføt, Anders Kaasen, Thor Kaasen og Christen Fosse.

24/11-1818. Anne. Huusmand Isach Nielsen Texle og Karen Brønnilsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 25/11.

26/9-1818. Holden. Halvor. Inderste Ole Jonsen Kindalen og Marthe Halvorsd. Fadd: Anne Lunde, Anne Borstad, Halvor Kindalen, Halvor Lunde og Peder Lunde.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

25/9-1818. Holden. Christen. Christopher Andersen Sverget og Margrethe Olsd. Fadd: Kari Sverget, Inger Olsd. Wrk., Jens Johansen Wrk., Tosten Hansen Wrk., Halvor Hansen Wrk., og Christopher Hansen Wrk.

12/9-1818. Holden. Bent. Saugmæster Johannes Bentsen og Anne Larsd. Fadd: Berthe Ringsevje, Kari Hølen, Bent Hølen, Niels Kaasen, Niels Ringsevje og Even Ringsevje.

13/10-1818. Holden. Ole. Inderste Halvor Olsen Espevolden og Ingebor Johannesd. Fadd: Kari Heisholt, Anne Eie, Johannes Heisholt ældre, Johannes Heisholt yngre og Ole Heisholt.

10/10-1818. Holden. Hans. Peder Nielsen Wrk. og Synnøv Hansd. Fadd: Kirsten Løkken, Sidsel Clausd. Wrk., Gert Hansen Wrk., Søren Løkken og Tron Mognsen Wrk.

16/10-1818. Romnæs. Niels. Inderste Anders Nielsen Lunde og Ingebor Olsd. Fadd: Kirsten Lunde, Serine Brenne, Niels Høxodde, Gunder Biørndalen, og Thomas Torbiørnsen Wrk.

30/11-1818. Karen. Gaardmand Hans Anunsen Teigen og Marthe Andersd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 30/11.

7/12-1818. Holden. Marthe. Gaardmand Ole Halvorsen Tved og Ingebor Olsd. Fadd: Ingebor Tved, Kirsten Dammen, Halvor Tved, Anders Holdensæteret og Thor Tved.

8/12-1818. Holden. Kirsten Maria. Gaardmand Claus Isachsen Romnæs og Anne Halvorsd. Fadd: Anne Graver, Romnæs, Halvor Susaas, Niels Susaas og Jens Romnæs.

1/11-1818. Romnæs. Margrethe. Jon Nielsen Saugbr. og Giertrud Hansd. Fadd: Anne Heinen, Anne Lisbeth Johannesd. Wrk., Jon Jensen Saugbr., Tron Nielsen Saugbr., og Ole Nielsen Saugbruget.

13/10-1818. Helgen. Anne. Gaardmand Arne Andersen Tinholt og Dorthe Kirstine Mathiasd. Fadd: Maria Holten, Marken Grimholt, Jørgen Hagen, Hans Tinholt og Mathias Grimholt.

29/12-1818. Helgen. Berthe Maria. Gaardmand Jon Olsen Helgen og Ingebor Halvorsd. Fadd: Asloug Jøntved, Kari Bakken, Halvor Jøntved, Knud Grinen og Hans Halvorsen Jøntved.

25/3-1818. Romnæs. Hans. Huusmand Amund Wille og Elisabeth Margarethe Heidemark. Fadd: Madame Bremer, Frøken Hoel, Jomfrue Juell, Lieutenant Rye, Fuldmægtig Rolsted, Studiosus Poppe, Hans Juell, Christopher Dahl og P. Knutzon.

23/9-1818. Holden. Friderich. Uægte. Kudsk Rasmus Friderichsen Wrk. og Kirsten Hansd. Wrk. Fadd: Maria Olsd. Wrk., Ingebor Hansd. Wrk., Hans Evensen Wrk., Hans Hansen Wrk. og Hans Tostensen Wrk.

24/10-1818. Holden. Ole. Huusmand Jon Olsen Delevje og Karen Rasmusd. Fadd: Anne Krogeføt, Maria Heisholt, Gunder Heisholt, Halvor Lommerud og Johannes R. Heisholt.

13/11-1818. Holden. Anders. Huusmand Gunder Olsen Tved og Maren Andersd. Fadd: Anne Tved, Kari Meelteig, Niels Ringsevje, Anders Thorsnæs og Frederich Tved.

24/11-1818. Helgen. Even. Gaardmand Halvor Evensen Jøntved og Asloug Thorsd. Fadd: Kirsten Fæhn, Anne Bakken, Halvor Fæhn, Hans O. Jøntved og Hans H. Jøntved.

9/12-1818. Helgen. Hans. Huusmand Hans Nielsen Kaasen og Karen Arnesd. Fadd: Kari Hvalen, Berthe Halvorstaae, Thomas Hvalen, Hans Halvorstaae og Hans Hvalen.

15/1-1819. Holden. Margrethe. Hans Hansen Lille Wrk. og Astri Pedersd. Fadd: Anne Pedersd. Grini, Anniken Hansd. Wrk., Christopher Hansen Wrk., Hans Torbiørnsen Wrk. og Saamun Torbiørnsen Wrk.

24/1-1819. Romnæs. Aaste. Huusmand Niels Olsen Ringsevje og Gunnil Johannesd. Fadd: Ingebor Gunnerud, Inger Fæhn, Anders Tved, Gunder Tved og Frederich Tved.

1/2-1819. Holden. Maria. Huusmand Saamun Olsen Deila og Ingebor Tollevsd. Fadd: Dorthe Hegnen, Mari Holtet, Sivert Hegnen, Christen Nyhuus og Halvor Sannes.

27/1-1819. Holden. Margrethe. Huusmand Jørgen Thorsen Hougen og Aaste Olsd. Fadd: Maria Søvestranden, Kari Godtid, Jens Jensen Wrk., Anun Søvestranden og Ole Godtid.

17/2-1819. Romnæs. Ingebor Maria. Inderste Halvor Bentsen Romnæs og Margith Olsd. Fadd: Gunnil Romnæs, Kari Romnæs, Jon Romnæs, Anders Bakken og Hans Bentsen Kindalen.

25/12-1818. Holden. Ole. Huusmand Ougen Olsen Breskemyhr og Ingebor Nielsd. Fadd: Kirsten Lindgreen, Marthe Breskmyhr, Anders Tved, Gunder Tved og Frederich Tved.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

5/12-1818. Holden. Peder. Uægte. Hans Pedersen Fæbakke og Inger Jansd. Saugbr. Fadd: Mari Hølen, Marthe Tollevsd. Saugbr., Knud Odden, Peder Odden og Tollev Steenhoug.

15/12-1818. Holden. Gunder. Inderste Turvil Gundersen Moen og Anne Christensd. Fadd: Anne Grini, Ingebor Moen, Rollaug Grini, Jørgen Henrichsen Wrk., Johannes Strømodden og Tollev Strømodden.

31/12-1818. Helgen. Ole. Huusmand Peder Jonsen Glaholt og Svanaug Tollevsd. Fadd: Ingebor Biørnedokken, Aaste Ustrud, Anders Glaholt, Jon Bjørndokken og Ole Lunde.

4/1-1819. Helgen. Jacob. Gaardmand Anders Jacobsen Bøe og Karen Jørgensd. Fadd: Anne Omtved, Mari Bøe, Peder Omtved, Jens Præstgrav og Kittil Bøe.

29/4-1818. Holden. Petter Nicolai. Kaptain von Høyum og Edel Maria Thornsohn. Fadd: Oberstinde Høyum, Frøken Høyum, Kaptain Krog, Lieutenant Diderich, Lieutenant Rye og Doctor Roosen.

22/1-1819. Ole. Gaardmand Ole Andersen Brenne og Johanne Haralsdatter. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 23/1.

19/2-1819. Romnæs. Anne. Gaardmand Niels Kittilsen Sannes og Torber Enersd. Fadd: Kari Sannes, Asloug Enersd. Sannes, Thyge Sannes, Jon Sannes og Peder Holtet.

2/2-1819. Helgen. Berthe. Huusmand Peder Isachsen Boeslie og Anne Olsd. Fadd: Maria Grinen, Mari Fæbakke, Knud Grinen, Isach Isachsen Gruen og Anders Olsen Gruen.

22/2-1819. Holden. Karen. Gaardmand Halvor Halvorsen Fæhn og Kirsten Tollevsd. Fadd: Anne Ytterbøe, Maria Kaastad, Halvor Jøntved, Steen Tufte, Peder Ytterbøe og Stian Pedersen Fæhn.

7/3-1819. Marthe. Inderste Aschier Brønnilsen Namløs og Inger Andersd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 8/3.

10/3-1819. Holden. Anne. Gaardmand Johannes Christiansen Heisholt og Marthe Nielsd. Fadd: Kirsten Kaasen, Inger Heisholt, Clemmet Moen, Gunder Heisholt og Hans Heisholt.

21/3-1819. Uægte.
Marthe Hansdatter Wærket, som nægtede gjenstridig sit Svangerskab, fødte hos "borgent"? et fuldbaaret Pige barn den 21te Marts, og
bortslængte Samme; ved Aabning deraf befandtes det at have komet. Dets fader angaves: Ole Svensen Wærket.

25/2-1819. Romnæs. Johannes. Johannes Johannesen Wrk. og Ingebor Nielsd. Fadd: Ingebor Tved, Anne Lisbeth Johannesd. Wrk., Halvor Tved, Johannes Rasmusen Wrk. og Tron Mognsen Wrk.

7/3-1819. Helgen. Hans. Huusmand Ole Olsen Tinholtstulen og Margrethe Pedersd. Fadd: Berthe Kaalstad, Anne Kaalstad, Jens J. Kaalstad, Peder Tinholtstulen og Jens Christensen Kaalstad.

9/3-1819. Helgen. Ole. Inderste Isach Poulsen Helgen og Anne Olsd. Fadd: Mari Pedersd. Pladsen, Lisbeth Helgen, Søren Pladsen, Lars Pladsen og Jørgen Helgen.

2/3-1819. Helgen. Lars. Huusmand Brønnil Larsen Bierkholt og Ingebor Anunsd. Fadd: Bodel Maria Skovkaas, Asloug Steenstadvolden, Jens Steenstad, Peder Bierkholt og Ole Andersen Steenstad.

10/3-1819. Romnæs. Ole. Gaardmand Kittil Andersen Lunde og Aaste Olsd. Fadd: Ingebor Andersd. Wrk., Kari Brenne, Ole Wale, Saamun Torbiørnsen Wrk. og Halvor Lunde.

28/3-1819. Helgen. Ole. Gaardmand Kittil Andersen Jøntved og Anne Andersd. Fadd: Ingebor Huset, Ingebor Jøntved, Lars Namløs, Steen Wibetoe og Gunder Jøntved.

4/4-1819. Romnæs. Ole. Gaardmand Søren Sivertsen Brenne og Marthe Lisbeth Jensd. Fadd: Berthe Maria Steenstadvolden, Gunnil Brenne, Peder Brenne, Ole Mohene og Peder Olsen Brenne.

24/3-1819. Holden. Maren. Huusmand Halvor Andersen Næberu og Ingebor Gundersd. Fadd: Bergith Berget, Kari Olsd. Hougen, Hans Andersen Wrk., Niels Berget og Jacob Jansen Hougen.

8/5-1819. Ingebor. Gaardmand Ole Nielsen Namløs yngre og Anne Kiøstolsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 9/5.

1/4-1819. Holden. Marthe. Inderste Johannes Mathiasen Nomme og Karen Andersd. Fadd: Kari Baxaas, Anne Jensd. Baxaas, Halvor Næberud, Jon Baxaas og Ellef Baxaas.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

26/2-1819. Romnæs. Kirsten. Ellef Jonasen Saugbr. og Ingebor Tronsd. Fadd: Berthe Tronsd. Wrk., Gunnil Tronsd. Ullevigen, Gunder Hansen Wrk., Ole Hølen og Ole Hansen Saugbr.

10/6-1819. Holden. Karen. Gaardmand Tron Kiøstolsen Namløs og Marthe Thomasd. Fadd: Kari Kaasen, Kari Namløs, Thomas Wibetoe, Ole Kaasen og Gunder Namløs.

4/7-1819. Helgen. Maren. Gaardmand Anders Olsen Huset og Anne Jørgensd. Fadd: Anne Huset, Ingebor Kaalstad, Jon Wærstad, Ole Huset og Anders Kaalstad.

2/4-1819. Holden. Hans. Gaardmand Anders Hansen Wibetoe og Maria Hansd. Fadd: Marthe Teigen, Johanne Hougen, Hans Teigen, Tollev Hagen, Hans Tufte og Simon Klovdal.

23/3-1819. Holden. Hans. Huusmand Anders Andersen Tvedhegnen og Ingebor Nielsd. Fadd: Inger Tvedhegnen, Kirsten Nielsd. Wrk., Gunder Tved, Lars Tvedhegnen og Ole Tvedhegnen.

13/4-1819. Holden. Anders. Lars Andersen Wrk. og Anne Kirstine Nielsd. Fadd: Anne Christine Borstad, Kari Wale, Jon Wale, Augustinus Graver og Ole Wale.

20/6-1819. Dødfødt Drengebarn. Huusmand Halvor Isachsen Skouen og Anne Christensdatter.

4/5-1819. Romnæs. Jon. Gaardmand Bent Jonsen Wale og Maren Jensd. Fadd: Anne Christine Borstad, Kari Wale, Jon Wale, Augustinus Graver og Ole Wale.

3/6-1819. Steen. Gaardmand Hans Steensen Tufte og Maria Steensd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 5/6.

16/6-1819. Dødfødt Drengebarn. Gaardmand Christen Nielsen Opsall og Margith Halvorsdatter.

4/6-1819. Romnæs. Ole. Huusmand Sivert Olsen Hegnen og Dorthe Nielsd. Fadd: Anne Christine Borstad, Berthe Halvorsd. Graver, Peder Hægnen, Jens Borstad og Hans Nielsen Wale.

12/7-1819. Holden. Karen Maria. Gaardmand Rejer Tallachsen Pladsen og Maren Helgesd. Fadd: Anne Andersd. Tved, Kirsten Olsd. Tved, Anders Tved, Hans Holden og Peder Holden.

18/8-1819. Holden. Karen. Gaardmand Thor Wellichsen Kaasen og Karen Kiøstolsd. Fadd: Ingebor Foss, Gunnil Wellichsd. Kaasene, Jon Fosse, Christen Langejordet og Christen Olsen Fosse.

25/7-1819. Holden. Anne. Gaardmand Peder Andersen Tufte og Anne Christensd. Fadd: Mari Andersd. Hotved, Kari Halvorsd, Wrk., Ole Halvorsen Saugbr., Jens Gunnerud, Jørgen Andersen Søwe og Anders Andersen Tufte.

14/8-1819. Romnæs. Kirsten. Inderste Tolf Knudsen Romnæs og Inger Nielsd. Fadd: Kirsten Romnæs, Dorthe Odden, Knud Odden, Clemmet Nielsen Saugbr., og Ole Odden.

10/9-1819. Holden. Anne Kirstine. Huusmand Jørgen Stiansen Hagen og Gunnil Rollefsd. Fadd: Margith Riholt?, Kirsten Tveten, Gunder Kolbiørnsett?, Halvor Omdal og Hans Kastet.

26/5-1819. Helgen. Hans. Gaardmand Jon Hansen Grønnesteen og Maria Jonsd. Fadd: Asloug Jøntved, Maria Bøe, Jon Jøntved, Halvor Jøntved og Hans H. Jøntved.

23/7-1819. Holden. Jens. Gaardmand Halvor Halvorsen Susaas og Ingebor Jensd. Fadd: Anne Susaas, Anne Romnæs, Halvor Susaas, Claus Romnæs og Niels Susaas.

7/8-1819. Holden. Jon. Huusmand Anders Olsen Gruen og Maren Jonsd. Fadd: Gunnil Gruen, Kari Hougen, Anders X. Gruen, Kittil Fæbakke og Jens Hougen.

12/7-1819. Holden. Lars. Huusmand Anders Larsen Bierkholt og Anne Clausd. Fadd: Anne Kaasen, Berthe Høidalen, Isach A. Gruen, Jens Steenstad og Peder Kaasen.

30/7-1819. Romnæs. Anders. Gaardmand Lars Olsen Namløs og Anne Andersd. Fadd: Inger Namløs, Ingebor Jøntved, Hans Jøntved, Kittil Jøntved og Gunder Jøntved.

19/8-1819. Holden. Jon. Gaardmand Anders Jonsen Klovedal og Anne Simonsd. Fadd: Berthe Klovedal, Ahlis Klovedal, Bent Wale, Simon Klovedal og Hans Tinholt.

22/7-1819. Holden. Søren. Inderste Brønnil Sørensen Kolle og Kirsten Rasmusd. Fadd: Kari Hvalen, Maria Heisholt, Rasmus Heisholt, Gunder Klingreføt (Kringleføt) og Hans Hvalen.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

3/9-1819. Holden. Maria. Huusmand Niels Haralsen Sannes og Anne Nielsd. Fadd: Anne Kirstine Nielsd. Wrk., Kari Opsall, Christen Opsall, Jon Brenne og Niels Wala.

30/9-1819. Holden. Anne. Gaardmand Anders Thomasen Wibetoe og Kirsten Steensd. Fadd: Maria Tufte, Anne Wibetoe, Steen Hotved, Hans Tufte og Svennung Thomasen Wibetoe.

7/8-1819. Holden. Ingebor Karine. Huusmand Jørgen Larsen Juvedt og Karen Helene Abrahamsd. Fadd: Anne Helgen, Kari Juvet, Jens Hotved, Abraham Hanes, Anders Juvet og Halvor Juvet.

15/9-1819. Romnæs. Oline Maria. Inderste Anders Haagensen Høxodde og Anne Mortensd. Fadd: Mari Wale, Kari Halvorsd. Wale, Ole Wale, Peder Glaholt og Ole Tostensen Wale.

2/10-1819. Romnæs. Aaste. Huusmand Jon Andersen Biørnedokken og Ingeborg Jonsd. Fadd: Anne Christine Borstad, Mari Halvorsd. Wale, Jens Borstad, Christen Kindalen og Torgrim Thollefsen Graver.

24/9-1819. Romnæs. Ingebor. Huusmand Lars Knudsen under Brenne og Gunnil Halvorsd. Fadd: Kirsten Waløen, Berthe Halvorsd. Graver, Halvor Waløen, Jon A. Brenne og Helge Knudsen Wale.

21/7-1819. Holden. Peder. Gaardmand Ole Nielsen Namløs ældre og Anne Isachsd. Fadd: Anne Skouen, Margrethe Heisholt, Ole Fæhn, Halvor Lommerud og Peder Holtet.

9/7-1819. Holden. Niels. Halvor Christensen Saugbr. og Anne Nielsd. Fadd: Ingebor Huset, Anne Biørnsd. .. P. (?), Niels Huset, Johannes og Tollev Strømodden.

26/8-1819. Holden. Anders. Huusmand Kittil Jonsen Fæbakke og Anne Andersd. Fadd: Maria Søvestranden, Ingebor Fæbakke, Ole Fæhn, Aschier Huset, Anders Gruen og Christen Kiøstolsen Wrk.

25/8-1819. Holden. Abraham Johan. Jon Steensen Wrk. og Berthe Halvorsd. Fadd: Kirsten Kaasen, Anne Lisbeth Johannesd. Wrk., Haagen Pedersen Wrk., Abraham Kaasen og Anders Thomasen Wrk.

24/8-1819. Holden. Hans. Huusmand Rasmus Halvorsen Tvara og Anne Hansd. Fadd: Ingebor Hølen, Maria Hansd. Wrk., Hans Hansen Wrk., Niels Christiansen Wrk. og Hans Hansen Wrk.

8/10-1819. Holden. Augustinus. Gaardmand Torgrim Gullichsen Lunde og Kirsten Augustinusd. Fadd: Anne J. Jøntved, Anne Christine Borstad, Niels Jøntved, Søren Brenne og Jens Borstad.

25/9-1819. Romnæs. Karen. Huusmand Aschier Jonsen Kaasen og Ingebor Tollevsd. Fadd: Anne A. Jøntved, Ingebor Fæbakke, Kittil Jøntved, Kittil Fæbakke, Christen Kiøstolvsen Wrk. og Halvor Kiøstolsen Kaasen.

12/9-1819. Helgen. Maren. Huusmand Gunder Kiøstolsen Olsbrygge og Anne Jonsd. Fadd: Mari Nielsd. Saugbr., Ingebor Nielsd. Steenstad, Clemmet Nielsen Saugbr., Ole Hølen og Jens Steenstad.

15/9-1819. Holden. Maria. Huusmand Anders Andersen Thorsnæs og Kirsten Andersd. Fadd: Mari Tved, Inger Fæhn, Anders Meelteig, Jon Olsen Søwe og Frederich Olsen Tved.

30/9-1819. Holden. Ingebor. Erich Hansen Saugbr. og Marthe Pedersd. Fadd: Kari Thomasd. Saugbr., Berthe Hansd. Saug, Jens Jensen Wrk., Jens Hansen Saugbr. og Ole Clemmetsen Saugbruget.

28/8-1819. Holden. Anne. Gunder Pedersen Saugbr. og Inger Tronsd. Fadd: Anne Jonsd. Saugbr., Ingebor Pedersd. Saugbr., Tron Pedersen Saugbr., Jon Jonsen Saugbr. og Johannes Strømodden.

2/10-1819. Helgen. Carl. Gaardmand Christen Pedersen Wasdalen og Anne Arnesd. Fadd: Anne Karine Gisholt, Ingebor Nyhuus, Niels Langeland, Lars Pladsen og Niels N. Langeland.

17/9-1819. Holden. Anders. Huusmand Gunne Halvorsen Grønli og Marthe Olsd. Fadd: Maria Pladsen, Kari Meelteig, Gunder Pladsen, Peder Brøndalen og Peder Nielsen Heinen.

10/10-1819. Holden. Niels. Huusmand Ole Nielsen Kaasen og Karen Kiøstolsd. Fadd: Marthe Namløs, Anne Olsd. Kaasen, Niels Kaasen, Niels Berget og Gunder Namløs.

16/9-1819. Holden. Rasmus. Johannes Rasmusen Wrk. og Anne Olsd. Fadd: Ingebor Gruen, Kirsten Præstgrav, Johannes Johannesen Wrk., Halvor Thomasen Wrk. og Thomas Bentsen Wærket.

31/10-1819. Et dødfødt Drengebarn. Gaardmand Halvor Stenersen Baxaas og Karen Olsdatter.

1/11-1819. Holden. Jens. Gaardmand Anders Nielsen Soelberg og Anne Jensd. Fadd: Ingebor Susaas, Anne Romnæs, Halvor Susaas og Hans Stuverud.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

2/11-1819. Holden. Maren Anne. Ole Nielsen Wrk. og Christine Jørgensd. Fadd: Anne Abrahamsd. Wrk., Marthe Tostensd. Wrk., Anders Tronsen Wrk., Tosten Hansen Wrk. og Anders Thomasen Wrk.

22/6-1819. Holden. Nicoline Mathilde Marie. Kaptein Envold Høyum og Edel Maria Thornsohn. Fadd: Barnets Moder, Jomfrue Bodil Wølner, Kaptein Waldemar Rye, Hr. Petter Wibe og Barnets Fader.

9/10-1819. Helgen. Marthe. Gaardmand Gunder Larsen Helgen og Inger Thomasd. Fadd: Kirsten Tufte, Anne Thomasd. Wibetoe, Tron Namløs, Anders Thomasen Wibetoe, og Halvor Larsen Juvet.

8/12-1819. Romnæs. Kirsten Maria. Gaardmand Halvor Thorsen Baxaas og Maria Pedersd. Fadd: Kari Terkelsd. Storlie, Anne Nielsd. Baxaas, Thor Baxaas, Halvor Jøntved og Lars Pedersen Storlie.

25/10-1819. Holden. Anders. Gaardmand Ole Olsen Namløs og Ingebor Gullichsd. Fadd: Marthe Namløs, Kari Lunde, Anders Tved, Frederich Tved og Peder Odden.

11/9-1819. Holden. Mogns. Tron Mognsen Wrk. og Ingebor Johannesd. Fadd: Ingebor Nielsd. Wrk., Mari Mognsd. Wrk., Anders Andersen Wrk., Johannes Johannesen Wrk. og Christen Olsen Fosse.

11/9-1819. Holden. Niels. Tron Nielsen Saugbr. og Anne Andersd. Fadd: Mari Fiskestien, Inger Fæhn, Anders Thorsnæs, Hans Fiskestien og Peder Hansen Saugbruget.

9/9-1819. Holden. Johannes. Hans Christensen Wrk. og Anne Lisbeth Tollevsd. Fadd: Kirsten Jansd. Wrk., Maria Olsd. Wrk., Ole Nielsen Wrk., Ole Jonsen og Jan Bentsen Wærket.

2/11-1819. Holden. Ole. Gunder Clemmetsen Saugbr. og Marthe Margrethe Olsd. Fadd: Giertrud Hansd. Saug, Berthe Hansd. Saug, Clemmet Nielsen Saugbr., Tron Pedersen Saugbr. og Johannes Strømodden.

15/11-1819. Holden. Tollev. Inderste Niels Tollevsen Svelsteen (Sverdsten) og Karen Olsd. Fadd: Maria Grinen, Aaste Søwe, Ole Enersen Saugbr., Knud Grinen og Jon Olsen Helgen.

5/11-1819. Romnæs. Maren. Huusmand Niels Michelsen Mastebakken og Karen Nielsd. Fadd: Gunnil Johannesd. Romnæs, Ingebor Andersd. Wrk., Christen Nyhuus, Jon Olsen Romnæs og Gunder Gullichsen Romnæs.

7/1-1820. Romnæs. Anne. Huusmand Peder Hansen Fæbakke og Marthe Jonsd. Fadd: Ingebor Tollevsd. Kaasen, Mari Pedersd. Søwe, Aschiær Kaasen, Kittil Fæbakke og Jacob Pedersen Fæbakke.

18/12-1819. Holden. Ingebor. Huusmand Isach Kittilsen Hougen og Karen Andersd. Fadd: Anne Andersd. Namløs, Anne Hansd. Romnæs, Jens Texle, Ole Roligheden yngre og Ole Roligheden yngst.

26/11-1819. Holden. Anne Maria. Peder Bentsen Wrk. og Taran Thorsd. Fadd: Kari Bentsd. Wrk., Maren Gurine Holden, Christopher Nielsen Wrk., Tosten Hansen Wrk. og Hans Tostensen Wærket.

5/12-1819. Holden. Peder. Huusmand Gunder Pedersen Høxodde og Aaste Nielsd. Fadd: Mari Wale, Kari Wale, Bent Wale, Niels Høxodde og Hans Nielsen Wale.

29/10-1819. Helgen. Halvor. Gaardmand Gunder Gundersen Schiørholt og Karen Rollefsd. Fadd: Gunnil Rollefsd. Hagen, Ingebor Tinholt, Jørgen Hagen, Anders Broen og Anders Sveen.

6/12-1819. Helgen. Thor. Gaardmand Jørgen Thorsen Ytterbøe og Susanne Nielsd. Fadd: Aase Ytterbøe, Ingebor Langeland, Niels A. Langeland, Ole Ytterbøe og Niels N. Langeland.

31/12-1819. Romnæs. Niels. Huusmand Niels Nielsen Høxodde og Karen Anunsd. Fadd: Aaste Høxodde, Aaste Lunde, Anders Waløen, Gunder Høxodde og Ole Lunde.

23/12-1819. Romnæs. Andreas. Huusmand Borjer Tolfsen Dammen og Kirsten Olsd. Fadd: Bodel Maria Holden, Maren Gurine Holden, Tolf Holden, Ole H. Tved og Hans Holden.

5/1-1820. Romnæs. Hans Petter. Inderste Peder Gunnulsen Eishoug og Groe Hansd. Fadd: Inger Eishoug, Ingebor Steenhoug, Ellef Hougen, Ellef Kaasen og Peder Eishoug.

18/2-1820. Dødfødt Pigebarn. Huusmand Ole Nielsen Biørndalen og Anne Frederichsdatter.

14/1-1820. Holden. Aaste Karine. Gaardmand Halvor Andersen Lunde og Anne Gundersd. Fadd: Anne Anunsd. Giedeboen, Kari Andersd. Wale, Ole Wale, Jørgen Giedeboen og Gunder Gullichsen Romnæs.

4/3-1820. Anne Margrethe. (tvilling) Ole Jonsen Wrk. og Kirsten Jansdatter. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 4/3.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

4/3-1820. Dødfødt Pigebarn. (tvilling) Samme fædre.

20/3-1820. Dødfødt Pigebarn. Gaardmand Terkel Jonsen Sannes og Margith Tormoesdatter.

9/3-1820. Ingebor. Huusmand Ole Andersen Kaasen og Anne Jonsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 12/3.

13/3-1820. Holden. Berthe. Huusmand Niels Larsen Ringsevje og Anne Jonsd. Fadd: Anne Larsd. Saugbr., Kirsten Heisholt, Johannes Bentsen Saugbr., Even Ringsevje, Anders Heisholt og Jørgen Andreas Heisholt.

9/1-1820. Holden. Jacob. Gaardmand Jens Olsen Præstgrav og Anne Jacobsd. Fadd: Kari Bøe, Kirsten Præstgrav, Anders Bøe, Tollev Hagen og Kittil Bøe.

28/9-1819. Holden. Jørgen. Inderste Peder Pedersen Wibetoe og Karen Andersd. Fadd: Maria Wibetoe, Inger Fæhn, Tollev Fæhn, Anders Wibetoe og Stian Fæhn.

29/1-1820. Holden. Bent. Saugmester Niels Bentsen Kaasen og Thone Anunsd. Fadd: Anne Andersd. Saugbr., Ingebor Pedersd. Saugbr., Ole Hølen, Johannes Bentsen Saugbr. og Hans Hølen.

11/2-1820. Holden. Jens.  Gaardmand Steen Andersen Tufte og Kirsten Christophersd. Fadd: Maria Tufte, Anne Wibetoe, Hans Teigen, Halvor A. Fæhn og Hans Tufte.

31/1-1820. Holden. Johannes. Huusmand Hans Johannesen Holtet og Marthe Gundersd. Fadd: Torber Sannes, Margrethe Holtet, Hans Andersen Wrk., Christen Nyhuus, Anders Bakken og Johannes Ullevigen.

5/1-1820. Holden. Lars. Gaardmand Halvor Gundersen Brenne og Maren Sørensd. Fadd: Ingebor Wala, Ingebor Kaasen, Halvor Wala, Ole Saueklev og Jon Andersen Brenne.

24/2-1820. Halvor. Gaardmand Peder Halvorsen Ytterbøe og Anne Simonsdatter. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 27/2.

23/3-1820. Holden. Aaste. Gaardmand Jon Nielsen Sannes og Gunnil Jørgensd. Fadd: Kari Pedersd. Sannes, Kirsten Jørgensd. Sannes, Niels Olsen Sannes, Thyge Olsen Sannes og Ole Nielsen Sannes.

9/3-1820. Holden. Gunnil Kirstine. Huusmand Halvor Evensen Lommerud og Maren Isachsd. Fadd: Anne Isachsd. Namløs, Maria Rasmusd. Heisholt, Isach Pedersen Holtet, Johannes Rasmusen Heisholt og Gunder Hansen Klingreføt (Kringleføt).

31/3-1820. Romnæs. Karen. Kiøstel Pedersen Saugbr. og Anne Hansd. Fadd: Anne Jonsd. Saug, Ingebor Pedersd. Saugbr., Hans Olsen Saugbr., Tron Pedersen Saugbr. og Johannes Christensen Strømodden.

7/4-1820. Holden. Anne. Tjener Niels Christiansen Wrk. og Maren Hansd. Fadd: Ragnil Nielsd. Wrk., Inger Christiansd. Heisholt, Ole Nielsen Kaasen, Gunder Christiansen Heisholt og Jacob Jansen Haugene.

6/3-1820. Helgen. Jon. Gaardmand Hans Jonsen Hjelseth og Kirsten Jørgensd. Fadd: Kirsten Jelseth, Mari Jelseth, Jon H. Jelseth, Christen Jelseth og Jon J. Jelseth.

17/2-1820. Helgen. Niels. Huusmand Arne Nielsen Galten og Gunnil Olsd. Fadd: Anne Hustved, Ingebor Langeland, Niels A. Langeland, Carl Bergene og Niels A. Langeland.

13/2-1820. Helgen. Ole. Gaardmand Ole Andersen Brenne og Johanne Haralsd. Fadd: Anne Soelberg, Kari Wale, Anders Soelberg, Hans Stuverud og Lars Brenne.

24/3-1820. Dødfødt Drengebarn. Huusmand Gullich Hansen Gunmunsbæk og Ilian Nielsdatter.

9/3-1820. Holden. Anders. Anders Hansen Saugbr. og Ingebor Pedersd. Fadd: Mette Kaasen, Ingebor Jensd. Saug, Tollev Kaasen, Jon Jensen Saug og Ole Eiestranden.

10/1-1820. Holden. Lars. Inderste Anders Larsen Tvedhegnen og Maren Nielsd. Fadd: Kirsten Lindgreen, Kari Tvedhegnen, Niels Lindgreen, Anders A. Tvedhegnen og Lars Tvedhegnen.

15/2-1820. Brønnil. Jens Brønnilsen Wrk. og Anne Margrethe Olsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 27/2.

12/3-1820. Holden. Anne. Inderste Steen Andersen Namløs og Ingebor Torjersd. Fadd: Anne Andersd. Jøntved, Kari Olsd. Gruen, Gunder Wibetoe, Aschiær Jonsen Kaasen og Ole Amundsen Namløs.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

7/5-1820. Holden. Ingebor. Huusmand Ole Jonsen Hølen og Maren Pedersd. Fadd: Anne Olsbrygge, Ingebor Pedersd. Saugbr. Clemmet Nielsen Saugbr., Tron Pedersen Saugbr. og Johannes Strømodden.

17/5-1820. Helgen. Kirsten. Gaardmand Peder Jensen Omtved og Karen Jørgensd. Fadd: Mari Jørgensd. Tangen, Kirsten Jørgensd. Sannes, Halvor A. Fæhn, Hans Bierven og Ole Nielsen Sannes.

24/5-1820. Romnæs. Ingebor. (tvilling) Gaardmand Ole Nielsen Namløs yngre og Anne Kiøstolsd. Fadd: Marthe Namløs, Ingebor Namløs, Johannes Namløs, Johannes Chr. Heisholt og Abraham Kaasen.

24/5-1820. Romnæs. Maria. (tvilling) Samme Fædre. Fadd: Kirsten Kaasen, Kirsten Namløs, Kiøstol Namløs, Jens Namløs og Christen Namløs.

14/4-1820. Tollev. Gaardmand Kiøstol Christensen Namløs og Maria Pedersd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 16/4.

21/4-1820. Holden. Anun. Gaardmand Arve Gundersen Wale og Karen Anunsd. Fadd: Anne Lunde, Kari Halvorsd. Wale, Gunder Giedeboen, Jørgen Giedeboen og Thomas Wibetoe.

7/4-1820. Holden. Anders. Huusmand Thyge Andersen Skippervold og Anne Olsd. Fadd: Kirsten Thorsnæs, Anne Romnæs, Ole Rolighed ældre, Anders Thorsnæs og Ole Rolighed yngre.

20/2-1820. Romnæs. Niels. Huusmand Halvor Christensen Odden og Inger Nielsd. Fadd: Giertrud Hansd. Saugbr., Anne Heinen, Sven Strigen, Tron Nielsen Saugbr. og Ole Nielsen Saugbruget.

17/5-1820. Dødfødt Drengebarn. Gaardmand Tron Olsen Sannes og Margith Andersdatter.

15/4-1820. Helgen. Anders. Gaardmand Kiøstol Christensen Namløs og Maria Pedersd. Fadd: Kirsten Fæhn, Kirsten Namløs, Halvor H. Fæhn, Ole N. Namløs og Lars Hegnen.

27/6-1820. Helgen. Anders. Inderste Anders Andersen Gruen og Gunnil Isachsd. Fadd: Kirsten Fæhn, Berthe Bøe, Isach Gruen, Anun Søvestranden, Anders Gruen og Jens Olsen Gruen.

20/5-1820. Romnæs. Inger. Huusmand Niels Abrahamsen Huset og Ingebor Christensd. Fadd: Anne Abrahamsd. Wrk., Anne Biørnsd. Uhlefos gaard, Abraham Huset, Halvor Christensen Saugbr. og Tollev Strømodden.

25/6-1820. Romnæs. Asloug Maria. Gaardmand Anders Olsen Meelteig og Marthe Pedersd. Fadd: Mari Tved, Maria Meelteig, Gunder Fæhn, Anders Tved og Peder P. Fæhn.

27/4-1820. Romnæs. Karen. Christopher Nielsen Wrk. og Karen Bentsd. Fadd: Anne Nielsd. Wrk., Taran Thorsd. Wrk., Peder Bentsen Wrk., Ole Saamundsen Wrk. og Sven Olsen Wrk.

5/6-1820. Romnæs. Maren. Huusmand Niels Nielsen Berget og Bergith Larsd. Fadd: Kari Kaasen, Anne Halvorsd. Saugbr., Niels Kaasen, Ole Kaasen og Tron Berget.

27/5-1820. Romnæs. Kirsten. (tvilling) Gaardmand Simon Simonsen Klovedal og Berthe Hansd. Fadd: Maria Wibetoe, Ingebor Tinholt, Steen Tufte, Anders H. Wibetoe og Hans Tinholt.

27/5-1820. Romnæs. Taran. (tvilling) Samme Fædre. Fadd: Anne Klovedal, Ahlis Klovedal, Anders Klovedal, Tollev Hagen og Hans H. Jøntved.

29/5-1820. Helgen. Gunder. Gaardmand Jørgen Gundersen Giedeboen og Anne Anunsd. Fadd: Ingebor Giedeboen, Karen Wasdalen, Gunder Giedeboen, Arve Wale og Ole Gundersen Giedeboen.

2/5-1820. Helgen. Jens. Huusmand Hans Jacob Jensen Bierkholt og Karen Jonsd. Fadd: Berthe Maria Steenstadvolden, Maria Kaalstad, Jon Kaalstad, Christen Andreas Steenstadvolden og Niels Jacob Steenstadvolden.

23/5-1820. Holden. Ole. Huusmand Simon Olsen Kaasen og Thore Hansd. Fadd: Kari Øen, Anne Hansd. Wrk., Hans Røibek, Anders Øen og Ole Hansen Brenneboe.

11/5-1820. Holden. Peder. Huusmand Christen Jensen Langjordet og Maren Pedersd. Fadd: Ingebor Fosse, Anne Olsd. Wrk., Jon Fosse, Thor Jensen Kaasen og Christen Olsen Wærket.

12/6-1820. Holden. Peder. Hans Torbiørnsen Wrk. og Karen Ellefsd. Fadd: Anne Ellefsd. Wrk., Margrethe Tufte, Peder Thomasen Wrk., Christopher A. Sverget og Christopher H. Sverget.

20/5-1820. Romnæs. Anne Margrethe. Jørgen Henrichsen Wrk. og Aase Gundersd. Fadd: Groe Sondresd. Wrk., Sara Henrichsd. Wrk., Hans Peter Petersen Wrk., Arve Henrichsen Wrk. og Jon Jonsen Wærket.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

30/5-1820. Inger Kirstine. Gaardmand Anders Tørjersen (Anders Torgersen/ Anders Torjersen) Wibetoe og Gunnil Pedersd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 4/6.

20/6-1820. Helgen. Berthe. Huusmand Lars Christensen Schottet og Marthe Johannesd. Fadd: Anne Maria Langeland, Serine Langeland, Niels A. Langeland, Anders Broen og Niels H. Langeland.

28/6-1820. Helgen. Ingebor. Gaardmand Jens Jørgensen Kaalstad og Berthe Pedersd. Fadd: Anne Huset, Margrethe Hvalen, Anders Huset, Anders Kaalstad og Jens Chr. Kaalstad.

12/7-1820. Helgen. Gunnil. Gaardmand Kittil Jacobsen Bøe og Karen Johannesd. Fadd: Kari Bøe, Anne Eie, Anders Bøe, Halvor Præstegaarden og Ole Heisholt.

15/7-1820. Holden. Anne. Huusmand Anders Stenersen Storehoug og Kirsten Jørgensd. Fadd: Kari Olsd. Baxaas, Anne Jensd. Baxaas, Halvor H. Baxaas, Giermund Schordal og Thor Hansen Baxaas.

23/7-1820. Helgen. Ole. Gaardmand Christen Kiøstolsen Namløs og Anne Simonsd. Fadd: Maria Pedersd. Namløs, Kirsten Kiøstolsd. Namløs, Simon Hegnen, Kiøstol Namløs og Lars Simonsen Hegnen.

14/7-1820. Helgen. Jørgen. Gaardmand Peder Stiansen Holten og Maria Thorsd. Fadd: Dorthe Tinholt, Anne Pedersd. Jøntved, Christen Andreas Steenstadvolden, Niels Amundsen Bruset og Jørgen Thorsen Ytterbøe.

18/8-1820. Holden. Halvor. Skolelærer Niels Halvorsen Susaas og Anne Jensd. Fadd: Anne Halvorsd. af Schien, Anne J. Romnæs, Halvor H. Susaas, Claus Isachsen af Schien og Claus H. Susaas.

15/7-1820. Holden. Ole. Gaardmand Ole Olsen Huset og Anne Halvorsd. Fadd: Asloug Jøntved, Lisbeth Ytterbøe, Jon M. Bakken, Anders Huset og Hans Halvorsen Jøntved.

7/7-1820. Holden. Aaste. Clemmet Arvesen Wrk. og Maren Andersd. Fadd: Bodel Maria Holden, Anne A. Jøntved, Jens Johansen Wrk., Ole Arvesen Wrk. og Ole A. Hotved.

19/6-1820. Holden. Aaste. Saamun Thorbiørnsen Wrk. og Ingebor Andersd. Fadd: Margrethe Jensd. Wrk., Kirsten Nielsd. Præstegaarden, Jens Jensen Wrk., Ole Jonsen Møller, Thomas Torbiørnsen Wrk. og Halvor Tollevsen Wrk.

21/7-1820. Holden. Anne. Huusmand Anders Gundersen Delsbakken og Margith Hansd. Fadd: Kari Nyhuus, Ingebor Nyhuus, Even Odden, Halvor Skouen og Gunder Odden.

4/7-1820. Holden. Aaste. Saugmester Johannes Bentsen og Anne Larsd. Fadd: Thone Kaasen, Kirsten Ringsevje, Ole Halvorsen Saugbr., Niels Ringsevje og Hans B. Hølen.

24/7-1820. Helgen. Kirsten. Huusmand Tollev Halvorsen Hagen og Johanne Hansd. Fadd: Marthe Teigen, Kirsten Præstgrav, Hans Teigen, Anders Hegnen, Jens Præstgrav og Simon Klovedal.

29/4-1820. Holden. Anne. Huusmand Isach Nielsen Texle og Karen Brønnilsd. Fadd: Kirsten Tufte, Hans Røibek, Steen Tufte, Ole Biørndalen og Aschier B. Fæbakke.

18/7-1820. Holden. Jørgen. Gaardmand Peder Halvorsen Omtved og Anne Jørgensd. Fadd: Anne Ytterbøe, Mari Elseth, Ole Ytterbøe, Peder Ytterbøe og Niels Jacob Steenstadvolden.

1/6-1820. Helgen. Erich. Gaardmand Halvor Tormoesen Kolle (Halvor Tormodsen) og Maren Erichsd. Fadd: Ingebor T. Huset, Kari Omtved, Hans O. Jøntved, Aschier Huset og Gunder Andersen Jøntved.

4/9-1820. Holden. Hans. Gaardmand Hans Anunsen Wibetoe og Anne Jonsd. Fadd: Anne Biørndalen, Asloug Halvorsd. Tufte, Arve Wale, Jørgen Giedeboen og Thomas Anunsen Wibetoe.

6/9-1820. Holden. Johannes. Huusmand Gunder Hansen Klingreføt (Kringleføt) og Anne Rasmusd. Fadd: Kirsten Kolle, Maria Heisholt, Rasmus Heisholt, Peder Holtet og Anders Heisholt.

11/9-1820. Holden. Jørgen. Gaardmand Gunder Jørgensen Heisholt og Karen Jonsd. Fadd: Anne Heisholt, Maria Kaalstad, Jon Kaalstad, Johannes Joh. Heisholt og Jørgen Andreas Nielsen Heisholt.

8/7-1820. Holden. Anne Maria. Inderste Knud Arnesen Boeslie og Maren Christensd. Fadd: Kari Hougen, Berthe Arnesd. Jøntved, Peder Boeslie, Isach Hougen og Gunder Andersen Jøntved.

14/6-1820. Holden. Karen. Huusmand Christen Brønnilsen Fæbakke og Berthe Andersd. Fadd: Anne Kirstine Nielsd. Wrk., Anne Fæbakke, Isach Texle, Ole Hougene og Aschier Fæbakke.

8/8-1820. Holden. Ingebor Kirstine. Huusmand Christen Andersen Kindalen og Thore Jensd. Fadd: Kirsten Lunde, Ingebor Lunde, Torgrim Lunde, Jon Biørnedokken og Torgrim Graver.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

9/9-1820. Holden. Bergith. Gaardmand Niels Kittilsen Sannes og Torber Evensd. Fadd: Mari Ullevigen, Marthe Moen, Johannes Ullevigen ældre, Ole Gravningen og Johannes Ullevigen yngre.

23/7-1820. Holden. Johanne Kirstine. Gunder Hansen Wrk. og Berthe Tronsd. Fadd: Mari Fiskestien, Gunnil Tronsd. Saugbr., Peder Bentsen Wrk., Ole Nielsen Wrk. og Christen Olsen Wrk.

30/9-1820. Romnæs. Gunder. Huusmand Ole Gundersen Soueklev og Guri Tostensd. Fadd: Ingebor Wala, Anne Halvorsd. Wala, Halvor Wala, Halvor Brenne og Ole Tostensen Wale.

10/10-1820. Hans. Inderste Halvor Tormoesen (Tormodsen) Sannes og Berthe Pedersdatter. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 11/10.

19/8-1820. Romnæs. Tron. Saugmester Bent Nielsen Hølen og Maren Tronsd. Fadd: Thone Kaasen, Kari Bentsd. Saugbr., Ole Hølen, Johannes Bentsen Saugbr. og Hans Bentsen Saugbruget.

1/10-1820. Romnæs. Hans. Inderste Gunder Olsen Pladsen og Maria Hansd. Fadd: Kari Bøe, Anne Arvesd. Hvalen, Terkel Welkom, Anders Bøe og Hans Thomasen Hvalen.

27/9-1820. Holden. Thomas. Inderste Anders Thomasen Hotved og Kirsten Steensd. Fadd: Anne Hotved, Anne Thomasd. Wibetoe, Steen Hotved, Gunder Helgen og Svennung Thomasen Wibetoe.

5/10-1820. Holden. Halvor. Inderste Ole Halvorsen Tved og Ingebor Olsd. Fadd: Bodel Maria Holden, Ingebor Jensd. Wrk., Halvor Tved, Hans Holden og Peder Olsen Wibetoe.

2/10-1820. Romnæs. Anne. Huusmand Kittil Jonsen Fæbakke og Anne Andersd. Fadd: Ingebor Tollevsd. Huset, Johanne Andersd. Fæhn, Ole Fæhn, Peder Fæbakke og Gunder A. Jøntved.

18/10-1820. Holden. Anne. Gaardmand Hans Steensen Tufte og Maria Steensd. Fadd: Kirsten Tufte, Kirsten Hotved, Steen Tufte, Halvor A. Fæhn og Anders Th. Hotved.

11/11-1820. Holden. Anne. Gaardmand Johannes Johannesen Heisholt yngre og Kirsten Jørgensd. Fadd: Anne Eiestranden, Ingebor Heisholt, Gunder Heisholt, Kittil Bøe og Ole Johannesen Heisholt.

6/11-1820. Holden. Ingebor Kirstine. Muurmester Abraham Steensen Kaasen og Kirsten Nielsd. Fadd: Marthe Heisholt, Christine Ellefsd. Wrk., Johannes Chr. Heisholt, Ole N. Namløs, Christian Dahl og Jon Jonsen Wrk.

1/9-1820. Holden. Gunnil. Huusmand Peder Isachsen Boeslie og Anne Olsd. Fadd: Ingebor Helgen, Kirsten Gruen, Isach A. Gruen, Knud Helgen og Jon Olsen Helgen.

15/8-1820. Holden. Andreas. Gaardmand Christopher Andersen Tvara og Kirsten Elisabeth Raaberg. Fadd: Madame Andersen, Jomfrue Svendson, A. Ausdal, Johannes Tvara og Jon Poulsen Foss.

17/10-1820. Johannes. Anders Tronsen Wærket og Anne Abrahamsdatter. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 22/10.

2/10-1820. Holden. Anders. Huusmand Ole Thomasen Brøndalen og Maren Halvorsd. Fadd: Sigri Myhren, Lisbeth Søwe, Halvor Brøndalen, Halvor Hegnen og Ole Brenneboe.

15/11-1820. Holden. Johannes. Huusmand Jens Andersen Gunnerud og Ingebor Johannesd. Fadd: Mari Hotved, Gunnil Ringsevje, Peder Tufte, Jørgen Søwe og Anders Tufte.

6/11-1820. Holden. Christen. Christopher Andersen Sverget og Margrethe Olsd. Fadd: Ingebor Andersd. Wrk., Inger Olsd. Wrk., Jens Johansen Wrk., Tosten Hansen Wrk., Lars Kaasen, Hans Torbiørnsen Wrk. og Sven Olsen Wrk.

12/11-1820. Holden. Kirsten. Huusmand Jørgen Andersen Tufte og Maren Pedersd. Fadd: Anne Andersd. Saugbr., Ingebor Gunnerud, Halvor Hotved, Jens Gunnerud og Gunder Tufte.

19/9-1820. Holden. Marthe. Huusmand Sven Christensen Strigen og Maria Andersd. Fadd: Ellen Moen, Ingebor Moen, Clemmet Moen, Jørgen Espevolden og Christen Olsen Wrk.

8/12-1820. Romnæs. Ingebor. Jens Hansen Saugbr. og Karen Thomasd. Fadd: Marthe Pedersd. Saugbr., Dorthe Thomasd. Wrk., Jan Jonsen Wrk., Erich Hansen Wrk. og Jon Jensen Wrk.

1/11-1820. Romnæs. Kirsten. Jon Nielsen Saugbr. og Giertrud Hansd. Fadd: Anne Andersd. Saugbr., Berthe Nielsd. Saugbr., Tron Nielsen Saugbr., Clemmet Nielsen Sannes og Johannes Hansen Wrk.

12/11-1820. Romnæs. Maria. (tvilling) Clemmet Pedersen Saug og Johanne Mortensd. Fadd: Mari Nielsd. Saugbr., Sara Henrichsd. Wrk., Halvor Christensen Saugbr., Sigur Jonsen Saugbr.

12/11-1820. Romnæs. Abraham. (tvilling) Clemmet Pedersen Saugbr. og Johanne Mortensd. Fadd: Anne Jonsd. Saugbr., Ingebor Jensd. Saugbr., Peder Kittilsen Mælaas, Anders Hansen Saugbruget.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

17/9-1820. Holden. Brønnil. Inderste Aschier Brønnilsen Fæbakke og Inger Andersd. Fadd: Anne Jøntved, Ingebor Fæbakke, Hans Jøntved, Kittil Jøntved og Gunder Jøntved.

8/9-1820. Holden. Niels. Jacob Jensen Saugbr. og Gunnil Johannesd. Fadd: Gunnil Herregaarden, Gunnil Tronsd. Saugbr., Johannes Bentsen Saugbr., Sigur Jonsen Saugbr. og Ole Olsen Herregaarden.

2/11-1820. Romnæs. Niels. Gaardmand Christen Nielsen Opsall og Kirsten Olsd. Fadd: Gunnil Wala, Kari Opsall, Ole Galten, Arne Wala og Gunder Opsall.

25/11-1820. Romnæs. Anders. Snedker Lars Andersen Brenne og Dorthe Knudsd. Fadd: Johanne Brenne, Anne Odden, Ole A. Brenne, Peder Odden og Ole K. Odden.

11/11-1820. Helgen. Berthe. Gaardmand Christen Jonsen Bierven og Kirsten Jansd. Fadd: Kirsten Jelseth, Anne Monken, Jon Monken, Hans Jelseth og Jacob Jonsen Jelseth.

27/9-1820. Helgen. Maren. Huusmand Hans Gullichsen Gunmunsbek og Anne Larsd. Fadd: Anne Klovedal, Kari Klovedal, Gullich Gunmunsbek, Brønnil Bierkholt og Peder Bierkholt.

20/9-1820. Helgen. Maren Anne. Huusmand Søren Larsen Pladsen og Maria Halvorsd. Fadd: Mari Pladsen, Asloug Steenstadvolden, Simon Hegnen, Lars Pladsen og Lars Hegnen.

12/10-1820. Romnæs. Severine Alethe. Hr. Amon Wille og Elisabeth Margarethe Heidemark. Fadd: (i Romnes krk.) Frue Roosen, Frøken F. Zernichow, Præsten(?) Rohs, Johan H. Poppe, Cornelius Blom og Jon P. Foss.

4/1-1821. Holden. Kirsten. Gaardmand Halvor Halvorsen Fæhn og Kirsten Tollevsd. Fadd: Maria Fæhn, Kirsten Namløs, Tollev Fæhn, Gunder Fæhn og Stian Pedersen Hvalen.

13/10-1820. Romnæs. Hans. Skomager Ole Clemmetsen Saugbr. og Berthe Hansd. Fadd: Marthe Margrethe Olsd. Saugbr., Mari Søwe, Tron Pedersen Saugbr., Clemmet Nielsen Saugbr. og Gunder Clemmetsen Saugbr.

27/9-1820. Helgen. Frederich Ludvig. Skibsfører Lars Gartner Feilberg og Constance Poppe. Fadd: Madame Poppe, Jomfrue Feilberg, Jomfrue Bomhoff, Frederich Feilberg, Hr. Thomsen, F. W. Poppe ældre og F. W. Poppe yngre.

21/9-1820. Holden. Christopher. Huusmand Hans Christensen Otterkiær og Anne Olsd. Fadd: Kari Baxaas, Anne Grageføt, Lars Otterkiær, Thor Hansen Baxaas og Christen Hansen Nomme.

22/12-1820. Jacob. Gaardmand Peder Jacobsen Siljane og Berthe Hansd. Halvorstaae. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 22/12.

27/12-1820. Dødfødt Drengebarn. Gaardmand Halvor Halvorsen Susaas og Ingebor Jensdatter.

22/12-1820. Jens. Gaardmand Anders Nielsen Solberg og Anne Jensdatter. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 23/12.

19/1-1821. Ole. Huusmand Jens Larsen Steenstadbugten og Karen Olsdatter. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 19/1.

28/12-1820. Holden. Gunnil. Huusmand Ole Kittilsen Eiestranden og Anne Johannesd. Fadd: Ingebor Hølene, Ingebor Heisholt, Ole Hølene, Peder Solvold og Ole Heisholt.

16/1-1821. Holden. Maren. Johannes Christensen Strømodden og Ingebor Pedersd. Fadd: Mari Hølen, Gunnil Tronsd. Saugbr., Tron Pedersen Saugbr., Torvil Moen og Tollev Christensen Saugbr.

3/11-1820. Holden. Andrea. Gaardmand Ole Jonsen Wale og Anne Andersd. Fadd: Anne Lunde, Kari Lunde, Kittil Lunde, Bent Wale og Halvor Lunde.

24/12-1820. Helgen. Anne. Gaardmand Hans Olsen Bierven og Ingebor Jørgensd. Fadd: Anne Jøntved, Kari Bakken, Niels Jøntved, Christen Bierven og Niels Jacob Steenstadvolden.

4/2-1821. Helgen. Karen Anne. Uægte. Soldat Anun Isachsen nu i Stavern og Anne Christensd. Hovet. Fadd: Berthe Klovedal, Kirsten Løkken, Jon Pedersen Hovet, Hans Fredrichsen Hovet og Simon Simonsen Klovedal.

27/12-1820. Holden. Niels. Huusmand Ole Halvorsen Hølen og Ingebor Kittilsd. Fadd: Anne Eiestranden, Anne Krogeføt, Halvor Krogeføt, Rasmus Tvara og Ole Eiestranden.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

14/1-1821. Holden. Ole. Huusmand Gunder Olsen Tved og Maren Andersd. Fadd: Marthe Meelteig, Kirsten Tved, Anders Tved, Niels Ringsevje og Jon Olsen Søwe.

16/1-1821. Holden. Anders. Gert Hansen Wrk. og Ragnil Nielsd. Fadd: Anne Kaasen, Inger Søwe, Tosten Hansen Wrk., Ole Jonsen Wrk., Anders Thomasen Wrk. og Thomas Bentsen Wrk.

14/2-1821. Romnæs. Andreas. Huusmand Ole Johannesen Gravningen og Berthe Andersd. Fadd: Gunnil Sannes, Kari Ullevigen, Johannes Ullevigen, Jon Sannes og Ole Ullevigen.

12/2-1821. Helgen. Niels. Huusmand Jacob Clausen Kaasen og Anne Tollevsd. Fadd: Inger Bakken, Anne Olsd. Steenstad, Peder Jøntved, Anders Hegnen og Peder Jacobsen Kaasen.

16/1-1821. Holden. Anne Christine Maria. Huusmand Tollev Pedersen Kaasen og Mette Henrichsd. Fadd: Guri Pedersd. Saugbr., Maria Nielsd. Eie, Anders Hansen Saugbr., Erich Hansen Saugbr. og Ole Eiestranden.

5/2-1821. Holden. Anne Cathrine. Bernt Halvorsen Wrk. og Maria Olsd. Fadd: Berthe Gunderd. Wrk., Ingebor Kaasen, Christopher Nielsen Wrk., Rasmus Sørensen Wrk., Ole Jacobsen Wrk. og Sven Olsen Wrk.

17/12-1820. Holden. Maren Anne. Uægte. Peder Hansen Tinholtstulen og Ouvet Karine Pedersd. Fadd: Johanne Mortensd. Saugbr., Bodel Brønnilsd. Saugbr., Peder Kittilsen Mælaas, Sigur Jonsen Saugbr. og Ole Hansen Saugbr.

3/2-1821. Holden. Anne Margrethe. Ole Jonsen Wrk. og Kirsten Jansd. Fadd: Bodel Maria Holden, Sidsel Jansd. Søwe, Jan Jonsen Wrk., Brønnil Jansen Wrk. og Jan Bentsen Wrk.

23/1-1821. Holden. Maria. Uægte. En Reisende Tosten Halvorsen fra Nummedal og Ingebor Andersd. Steensrud. Fadd: Gunnil Jespersd. i Skien, Kirsten Olsd. Tved, Ole Herregaarden, Ole Nielsen Kaasen og Ole Olsen Herregaarden.

11/1-1821. Holden. Kiøstol. Inderste Gunder Kiøstolsen Wibetoe og Karen Thomasd. Fadd: Kari Kaasen, Anne Wibetoe, Tron Namløs, Ole Kaasen og Svennung Wibetoe.

9/2-1821. Holden. Hans. Huusmand Jens Hansen Sandbakken og Karen Nielsd. Fadd: Kari Baxaas, Berthe Hansd. Sannes, Niels Høxodde, Thyge Hansen Fahret og Thor Hansen Baxaas.

6/3-1821. Dødfødt Drengebarn. Uægte. Even Nielsen af Lundeherred og Kirsten Nielsd. Sannes.
Moderen var Syg 4 Dage og mærkede liv hos det Dagen før Fødselen. De Tilstedeværende Gjordemoder Anne Olsd. Gravningen, Mari Olsd. Ullevigen, Kirsten Andersd. og Aaste Gregersd. Kaasen.

21/2-1821. Romnæs. Clemmet. Jon Bentsen Saugbr. og Lisbeth Hansd. Fadd: Mari Nielsd. Saug, Kari Bentsd. Saugbr., Ole Halvorsen Saugbr., Tron Nielsen Saugbr. og Ole Nielsen Saugbr.

25/2-1821. Romnæs. Halvor. Gaardmand Gunder Pedersen Romnæs og Karen Pedersd. Fadd: Marchen Jørgensd. Finøe, Anne Isachsd. Romnæs, Christen Schielbred, Peder Knudsen Finøe og Thyge Sannes.

11/3-1821. Helgen. Anne. Huusmand Brønnil Olsen Waskaas og Kirsten Clemmetsd. Fadd: Anne Klevsgade, Inger Jøntved, Ole Waskaas, Anders Klevsgade og Jon Waskaas.

3/3-1821. Romnæs. Anne. Huusmand Niels Haralsen Sannes og Anne Nielsd. Fadd: Johanne Brenne, Kari Opsall, Ole Brenne, Christen Opsall og Gunder Opsall.

3/2-1821. Romnæs. Ingebor. Huusmand Lars Tallachsen Kaasen og Anniken Knudsd. Fadd: Mari Helgesd. Pladsen, Lisbeth Hansd. Søwe, Reier Pladsen, Christopher Sverget og Ole Hansen Brenneboe.

13/2-1821. Helgen. Aaste. Gaardmand Svenke Olsen Bierven og Inger Bentsd. Fadd: Kirsten Jansd. Bierven, Anne Olsd. Steenstad, Christen Bierven, Hans Roen og Peder Jacobsen Kaasen.

8/2-1821. Helgen. Maria. Huusmand Ole Nielsen Brøsdal og Aaste Tostensd. Fadd: Kari Arnesd. Kaasen, Inger Andersd. Skiørholt, Tosten Brøsdal, Hans Kaasen og Ole Larsen Huvet.

9/3-1821. Romnæs. Augustinus. Gaardmand Jens Augustinusen Borstad og Anne Christine Jonsd. Fadd: Kirsten Lunde, Kari Halvorsd. Wale, Peder Wale, Bent Wale og Halvor Susaas.

6/2-1821. Ole. Uægte. En Reisende Tosten Halvorsen fra Nummedal og Marthe Olsd. Briskemyhr. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 10/2.

9/3-1821. Helgen. Thor. Gaardmand Christen Andreas Jensen Steenstadvolden og Karen Thorsd. Fadd: Susanne Nielsd. Ytterbøe, Kirsten Hansd. Steenstadvolden, Søren Brenne, Peder Holten, Hans Jacob Bierkholt og Niels Jacob Steenstadvolden.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

15/3-1821. Helgen. Andreas. Gaardmand Kittil Andersen Jøntved og Anne Andersd. Fadd: Anne A. Namløs, Berthe J. Bøe, Gunder A. Wibetoe, Aschier J. Kaasen, Gunder A. Jøntved og Hans H. Jøntved.

14/1-1821. Holden. Lars. Huusmand Halvor Sivertsen Hegnen og Karen Torjersd. Fadd: Sigri Myhren, Anne Thomasd. Wibetoe, Ole Myhren, Ole Brøndalen og Frederich Olen Tved.

13/3-1821. Holden. Karen Maria. Inderste Hans Eliasen Kolle og Anne Larsd. Fadd: Kirsten Rasmusd. Kolle, Maria Jonsd. Bøe, Ole Olsen Namløs, Arve Thomasen Hougene.

18/3-1821. Holden. Asber. Gaardmand Ole Evensen Schordal og Gunnil Aslachsd. Fadd: Ingri Aslachsd. Schordal, Mari Evensd. Schordal, Halvor Krogeføt, Halvor St. Baxaas og Halvor Aslachsen Tveten.

3/3-1821. Holden. Ingebor Johanne. Hans Peter Petersen Wrk. og Inger Nielsd. Fadd: Berthe Tronsd. Wrk., Kari Halvorsd. Wrk., Ole Jonsen Møllen, Johannes Mathiasen Wrk. og Christen Olsen Wrk.

11/4-1821. Dødfødt Pigebarn. Huusmand Niels Olsen Ringsevje og Gunnil Johannesdatter. Moderen havde ikke mærket Liv hos det de sidste 7 á 8 Uger, ellers vidstes ingen aarsag dertil.

18/3-1821. Holden. Maria. Huusmand Ole Nielsen Biørndalen og Anne Frederichsd. Fadd: Anne Jonsd. Wibetoe, Ingebor Jørgensd. Kaalstad, Jørgen Kaalstad, Hans Wibetoe og Jørgen Andreas Heisholt.

5/4-1821. Christen. Gaardmand Jens Christensen Kaalstad og Margrethe Thomasd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 6/4.

8/4-1821. Holden. Torbiørn. Thomas Torbiørnsen Wrk. og Kirsten Nielsd. Fadd: Marthe Tostensd. Wrk., Aaste Nielsd. Steenstad, Ole Jonsen Møller, Saamun Torbiørnsen Wrk. og Christian Dahl.

23/3-1821. Holden. Anders. Uægte. Ukonfirmeret Sven Clausen Wrk. og Barbara Thomasd. Wrk. Fadd: Ingebor Andersd. Wrk., Sidsel Clausd. Wrk., Johan Jonsen Wrk., Henrich Clausen Wrk. og Sven Olsen Wrk.

15/3-1821. Holden. Andreas. Saugmester Hans Tronsen Fiskestien og Maren Andersd. Fadd: Anne Andersd. Saugbr., Gunnil Tronsd. Saugbr., Bent Hølen, Hans Olsen Saugbr., Anders Thorsnæs, Tron Nielsen Saugbr. og Tollev Christensen Saugbr.

10/4-1821. Helgen. Thor. Gaardmand Halvor Evensen Jøntved og Asloug Thorsd. Fadd: Kirsten T. Fæhn, Kirsten L. Ringsevje, Jon O. Helgen, Ole O. Huset, Even L. Ringsevje og Hans H. Jøntved.

12/5-1821. Romnæs. Halvor. Huusmand Halvor Pettersen Waløen og Kirsten Nielsd. Fadd: Aaste N. Høxodde, Berthe H. Graver, Niels N. Høxodde, Gunder P. Høxodde og Niels Olsen Wale.

7/4-1821. Helgen. Maren. Gaardmand Jon Hansen Grønnesteen og Maria Jonsd. Fadd: Anne Hansd. Rolighed, Maria Jonsd. Bøe, Anders Rødningen, Ole Rolighed yngste og Hans Andersen Rødningen.

16/4-1821. Romnæs. Ingebor. Huusmand Isach Isachsen Gruen og Ingebor Rasmusd. Fadd: Inger Margrethe Gruen, Anne Lisbeth Johannesd. Wrk., Isach A. Gruen, Anders Olsen Gruen og Jens Olsen Gruen.

26/4-1821. Dødfødt Pigebarn. Huusmand Halvor Isachsen Skouen og Anne Christensdatter.
Moderen mærkede Liv hos det 3 Dage før Fødselen, det fødtes omtrent en Maaned for tidlig, ellers vidstes ingen aarsag dertil, det var deres 3die dødfødte.

5/5-1821. Holden. Kirsten. Gaardmand Bent Jonsen Wale og Maren Jensd. Fadd: Ingebor Susaas, Kirsten Romnæs, Ole Wale, Jens Borstad og Halvor Susaas.

2/5-1821. Holden. Ingebor. Gaardmand Ole Nielsen Namløs og Anne Isachsd. Fadd: Mari Lommerud, Ingebor Nyhuus, Arve Namløs, Ole Fæhn og Peder Isachsen Holtet.

21/4-1821. Helgen. Erich. Huusmand Ole Erichsen Halvorstaae og Aasil Nielsd. Fadd: Mari E. Kaasen, Kari E. Omtved, Halvor Kaasen, Niels Sølbek og Christen Hansen Halvorstaae.

8/5-1821. Holden. Anders. Gaardmand Anders Torjersen Wibetoe og Gunnil Pedersd. Fadd: Maria St. Tufte, Maria J. Wibetoe, Hans Wibetoe, Hans St. Tufte og Thomas Anunsen Wibetoe.

25/5-1821. Holden. Jens. Gaardmand Peder Andersen Tufte og Anne Christensd. Fadd: Anne Andersd. Saugbr., Asloug Halvorsd. Tufte, Arve Namløs, Halvor Hotved og Gunder A. Tufte.

2/5-1821. Holden. Anders. Gaardmand Halvor Christensen Hotved og Maren Andersd. Fadd: Ingebor Gunnerud, Kirsten Kiøstolsd. Hotved, Ole Halvorsen Saugbr., Peder Tufte og Anders A. Tufte.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

3/5-1821. Romnæs. Peder. Tolf Knudsen Romnæs og Inger Nielsd. Fadd: Mari Nielsd. Saugbr., Anne Isachsd. Romnæs, Clemmet Nielsen Saugbr., Gunder Romnæs og Peder Halvorsen Romnæs.

27/3-1821. Holden. Karen. Huusmand Ole Johannesen Nyhuus og Ilian Olsd. Fadd: Mari Rødningen, Mari Olsd. Bøe, Gulbrand Daxrød, Jens Brønnilsen Bøe og Peder Jacobsen Kaasen.

21/4-1821. Holden. Karen Margrethe. Huusmand Jon Olsen Delevje og Karen Rasmusd. Fadd: Anne Klingreføt (Anne Kringleføt), Maria Heisholt, Johannes P. Heisholt, Johannes J. Heisholt og Gunder Chr. Heisholt.

11/12-1820. Holden. Anne Gurine. Uægte. Gulmun Pedersen af Solum Præstegield og Berthe Jonsd. Wærket. Fadd: Kirsten Lindgreen, Kari Nielsd. Wrk., Ole Jonsen Wrk., Ole J. Møller og Thomas Bentsen Wrk.
Tillyst til Ægteskab for dem i Vaaren 1819, men siden ikke meldt sig.

21/4-1821. Romnæs. Maren. Huusmand Jørgen Thorsen Hougen og Aaste Olsd. Fadd: Maria Søvestranden, Margith Godtid, Anun Søvestranden, Ole Godtid og Halvor Godtid.

26/4-1821. Romnæs. Karen. Gaardmand Thyge Olsen Sannes og Karen Pedersd. Fadd: Mari Ullevigen, Kirsten J. Sannes, Jon N. Sannes, Johannes J. Ullevigen og Clemmet Nielsen Sannes.

20/5-1821. Romnæs. Gullich. Peder Knudsen Odden og Karen Gullichsd. Fadd: Anne G. Lunde, Anne K. Odden, Halvor Lunde, Lars A. Brenne og Ole Knudsen Odden.

22/5-1821. Holden. Johannes. Huusmand Peder Olsen Eishoug og Inger Steensd. Fadd: Anne Hansd. Roligheden, Kirsten Jansd. Hougen, Thyge Skippervold, Ole Roligheden ældre og Jon Olsen Roligheden.

17/6-1821. Holden. Even. Gaardmand Jon Olsen Helgen og Ingebor Halvorsd. Fadd: Anne H. Huset, Kari M. Bakken, Ole Huset, Jon M. Waskaas og Hans Halvorsen Jøntved.

28/5-1821. Romnæs. Knud. Huusmand Lars Knudsen under Brenne og Gunnil Maria Olsd. Fadd: Marthe Lisbeth Brenne, Ingebor Østensd. Brenne, Ole Sivertsen Mohene, Ole Tostensen Brudeskiær og Helge Knudsen Wale.

16/5-1821. Holden. Thore. Uægte. Jon Jonsen Wærket og Anne Hansdatter Saugbruget. Fadd: Kirsten Hansd. Saugbr., Anne N. Baxaas, Hans Jonsen Saugbr., Tron Nielsen Saugbr. og Hans Bentsen Saugbr.

15/5-1821. Romnæs. Helvig. Uægte. Matros Søren Rollefsen af Porsgrund og Helvig Hammerstad. Fadd: Barnets Moder, Anne maria Susaas, Christen Nyhuus, Anders Delsbakke.

8/6-1821. Ikke døbt. Gaardmand Thor Wellichsen Kaasen og Karen Kiøstolsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før både hjemmedåp og kirkedåp).

6/6-1821. Helgen.  Inger Maria. Gaardmand Jon Pedersen Wærstad og Maren Pedersd. Fadd: Anne Pedersd. Roen, Ingebor Olsd. Ruaas, Jacob Kaasen, Hans Roen og Johannes Hansen Ytterbøe.

1/7-1821. Helgen. Anne Maria. Gaardmand Christen Pedersen Wasdalen og afdøde Anne Arnesd. Fadd: Madame Lassen, Frøken Hoell, Niels Hoell, Arne Hansen Hentia, Ole Gundersen Giedeboen, Svenke Jonsen Eeg og Niels Nielsen Langeland.

26/7-1821. Holden. Ole. Uægte. Ole Olsen Herregaarden og Karen Andersdatter Heggemoen. Fadd: Kirsten Olsd. Dammen, Mari Andersd. Wrk., Tolf Espevolden, Anders Tvedhegnen og Ole Andersen Fosse.

21/6-1821. Holden. Gunder. Huusmand Rejer Tallachsen Pladsen og Maren Helgesd. Fadd: Anne Andersd. Tved, Kirsten Olsd. Tved, Ole Andersen Tved, Anders Olsen Tved og Frederich Olsen Tved.

9/8-1821. Holden. Anders. Lars Pedersen Kamperhoug og Anne Andersd. Fadd: Anne H. Kaasen, Inger Larsd. Hougen, Ellef N. Kaasen, Sivert Gregersen Wrk. og Sven Olsen Wrk.

13/8-1821. Romnæs. Ole. Uægte. Ole Tollevsen Deila og Berthe Hansd. Sannes. Fadd: Ingebor Tollevsd. Deila, Maria Evensd. Baxaas, Saamun Olsen Deila, Halvor Tormoesen Sannes (Halvor Tormodsen) og Thor Hansen Baxaas.

10/6-1821. Romnæs. Thone. Huusmand Saamun Olsen Deila og Ingebor Tollevsd. Fadd: Dorthe Hegnen, Anne Olsd. Wale, Anders Andersen Wrk., Sivert Hegnen og Niels Olsen Wale.

15/7-1821. Holden. Anne. Huusmand Anders Halvorsen Klevsgade og Anne Sørensd. Fadd: Kirsten Waskaas, Ingebor Jensd. Saugbr., Ole Halvorsen Saugbr., Jon M. Waskaas og Ole S. Rødningen.

22/6-1821. Holden. Maria. Inderste Ole Jonsen Kindalen og Marthe Halvorsd. Fadd: Dorthe Hegnen, Kirsten Biønnedokken, Halvor Kindalen, Sivert Hegnen og Peder Halvorsen Kindalen.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

30/6-1821. Holden. Karen. Huusmand Ole Andersen Kaasen og Anne Jonsd. Fadd: Kirsten Fæhn, Johanne Fæhn, Halvor Fæhn, Ole Fæhn og Anders Olsen Præstegaarden.

23/7-1821. Helgen. Ingebor. Gaardmand Anders Olsen Huset og Anne Jørgensd. Fadd: Anne H. Huset, Ingebor J. Kaalstad, Jørgen Kaalstad, Jens J. Kaalstad og Anders J. Kaalstad.

4/6-1821. Holden. Maren. Uægte. Musikant Heiret fra Christiania og Kirsen Svensdatter Wrk. Fadd: Kari Ellefsd. Wrk., Mari Svensd. Wrk., Rasmus Sørensen Wrk., Brønnil Jansen Wrk. og Halvor Larsen Wrk.

21/9-1821. Lars. Skibsfører Lars Gartner Feilberg og Constance Poppe. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 21/9.

17/9-1821. Holden. Halvor. Gaardmand Halvor Andersen Wærstad og Anne Jørgensd. Fadd: Anne Klovedal, Kari Mortensd. Bakken, Hans Bierven, Jon Wærstad og Hans Olsen Kleven.

16/8-1821. Holden. Jens. Hans Tolfsen Wrk. og Bodel Maria Jensd. Fadd: Anne Hansd. Espevolden, Ingebor Jensd. Wrk., Jens Johansen Wrk., Tolf Borjersen Espevolden og Brønnil Jansen Wrk.

31/8-1821. Romnæs. Anders.Huusmand Jon Andersen Biørnedokken og Ingebor Jonsd. Fadd: Anne Christine Borstad, Ellen Halvorsd. Wale, Jens Borstad, Torgrim Rollefsen Graver og Helge Knudsen Wale.

3/10-1821. Helgen. Stian. Gaardmand Jørgen Stiansen Hagen og Gunnil Rollefsd. Fadd: Asloug Holten, Ingebor Jørgensd. Tinholt, Peder Holten, Simon Klovedal og Anun Gundersen Strandjordet.

2/8-1821. Romnæs. Maren. Huusmand Biørn Halvorsen Killingkoven og Svanoug Olsd. Fadd: Anne Soelberg, Aaste Høxodde, Anders Soelberg, Niels Ustrud og Hans Ustrud.

12/8-1821. Romnæs. Aaste. Inderste Ole Giermunsen Ustrud og Sigri Arvesd. Fadd: Svanoug Glaholt, Anne Arvesd. Fæhn, Peder Glaholt, Anders Ustrud og Clemmet Arvesen Wærket.

30/8-1821. Holden. Kirsten. Gunder Clemmetsen Saugbr. og Marthe Magrethe Olsd. Fadd: Berthe Hansd. Saugbr., Marthe Gundersd. Heisholt, Tron Pedersen Saugbr., Johannes Strømodden og Ole Clemmetsen Saugbruget.

12/9-1821. Dødfødt Pigebarn. Huusmand Isach Nielsen Texle og Karen Brønnilsdatter.

11/9-1821. Helgen. Kirsten. Gaardmand Jørgen Thorsen Ytterbøe og Susanne Nielsd. Fadd: Anne Jøntved, Ingebor Langeland, Peder Holten, Ole Ytterbøe, Carl Bergene og Niels Langeland.

27/9-1821. Dødfødt Pigebarn. Peder Andersen Stoen (Stoa) og Karen Rasmusdatter.

29/6-1821. Holden. Sophie Andrea Fredericha. Sognepræsten Hr. Johannes Klem og Johanne Maria Walløe. Fadd: Frue Høyum, Jomfrue Walløe, T. P. Svendson, E. Andersen og J. P. Foss.

14/9-1821. Holden. Lars. Huusmand Ole Erichsen Myhren og Sigri Sivertsd. Fadd: Anne Jonsd. Kaasen, Ingebor Gundersd. Moen, Ole Andersen Kaasen, Turvil Gundersen Moen og Anders Olsen Præstegaarden.

9/10-1821. Holden. Gunder. Huusmand Peder Olsen Brøndalen og Sidsel Gundersd. Fadd: Ingebor Gundersd. Næberud, Asloug Halvorsd. Næberud, Halvor Næberud, Ole Brøndalen og Friderich Olsen Tved.

13/9-1821. Holden. Peder. Tron Pedersen Wrk. og Anne Lisbeth Johannesd. Fadd: Kari Tronsd. Tvara, Johanne Sophie Dahl, Anders Andersen Wrk., Johannes Johannesen Wrk. og Niels Pedersen Hølen.

20/9-1821. Holden. Anders. Johannes Johannesen Wrk. og Ingebor Nielsd. Fadd: Bodel Maria Jensd. Wrk., Maria Olsd. Wrk., Isach Isachsen Gruen, Tron Pedersen Wrk. og Johan Jensen Wrk.

4/8-1821. Holden. Berthe Karine.Gaardmand Søren Sivertsen Brenne og Marthe Lisbeth Jensd. Fadd: Berthe Maria Steenstadvolden, Anne Halvorsd. Wala, Peder Brenne, Jon Holtan og Niels Jacob Steenstadvolden.

14/8-1821. Holden. Anne. Gaardmand Arve Nielsen Namløs og Maria Christensd. Fadd: Mari Hotved, Ingebor Nyehuus, Ole Namløs ældre, Peder Tufte og Jon Nielsen Namløs.

16/8-1821. Holden. Anne. Hans Tolfsen Wrk. og Bodel Maria Jensd. Fadd: Berthe Tronsd. Wrk., Mari Gurine Johannesd. , Johannes Johannesen Wrk., Borjer Dammen og Christopher Hansen Wrk.

20/9-1821. Holden. Maria. Gaardmand Tron Kiøstolsen Namløs og Marthe Thomasd. Fadd: Kari Namløs, Anne Vibetoe, Thomas Vibetoe, Ole Kaasene og Svenung Vibetoe.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

1/9-1821. Holden. Karen. Inderste Ole Amundsen Namløs og Karen Larsd. Fadd: Anne Isachsd. Namløs, Jørgen Juvet, Ole Amundsen Namløs og Jens Olsen Gruen.

28/9-1821. Holden. Karen. Gaardmand Johannes Christiansen Heisholt og Marthe Nielsd. Fadd: Kirsten Kaasen, Inger Heisholt, Clemmet Moen, Abraham Kaasen og Gunder Christiansen Heisholt.

24/10-1821. Helgen. Halvor. Gaardmand Gunder Gundersen Schiørholt og Inger Andersd. Fadd: Ingeri Rødningen, Else Gundersd. Strandjordet, Anders Rødningen, Gunder Strandjordet og Hans Andersen Rødningen.

11/10-1821. Dødfødt Drengebarn. Inderste Knud Arnesen Boeslie og Maren Christensdatter.

30/11-1821. Halvor. Gaardmand Niels Halvorsen Suusaas og Anne Jensd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 30/11.

27/10-1821. Holden. Gunder. Gaardmand Hans Pedersen Saltevje og Anne Andersd. Fadd: Anne Jonsd. Saug, Inger Hansd. Saltevje, Tron Pedersen Saugbr., Kiøstol Pedersen Saugbr. og Johannes Christensen Strømodden.

2/12-1821. Holden. Petter Andreas. Saugmester Johannes Mathiasen Wrk. og Karen Andersd. Fadd: Marthe Nomme, Maria Mathiasd. Eie, Hans Næberud, Niels Berget, Jan Pedersen Wrk., Halvor Larsen Wrk. og Christen Olsen Wrk.

18/11-1821. Augustinus. Gaardmand Halvor Halvorsen Suusaas og Ingebor Jensd. Fadd: Mari Jensd. Wale, Anne Augustinusd. Graver, Bent Wale, Niels Suusaas og Claus Halvorsen Suusaas.

22/10-1821. Holden. Maren. Huusmand Ougen Olsen Breskemyhr og Ingebor Nielsd. Fadd: Thone Tved, Marthe Breskemyhr, Halvor Tved, Ole og Thor Halvors Sønner Tved.

31/10-1821. Holden. Ingebor. Huusmand Ole Sørensen Pederskaas og Maren Hansd. Fadd: Kari Baxaas, Lisbeth Hansd. Søve, Anders Klevsgade, Ole Clemmetsen Saugbr. og Ole Hansen Brenneboe.

22/10-1821. Dødfødt Pigebarn. Huusmand Jørgen Larsen Juvet og Karen Helene Abrahamsd.

9/10-1821. Holden. Berthe. Skomager Niels Thorsen Juvet og Anne Torjersd. Fadd: Inger Vibetoe, Inger Kaasen, Anders Andersen Wrk., Gunder Vibetoe og Anders Juvet.

3/12-1821. Holden. Maren. Gaardmand Ole Olsen Namløs og Ingebor Gullichsd. Fadd: Ingebor J. Namløs, Mari A. Namløs, Peder Namløs, Peder Odden og Ole Andersen Namløs.

8/12-1821. Holden. Maren. Gaardmand Johannes Nielsen Namløs og Marthe Olsd. Fadd: Anne Namløs, Kirsten Tved, Anders Tved, Ole Nielsen Namløs og Friderich Olsen Tved.

31/10-1821. Holden. Anders. Gaardmand Anders Hansen Vibetoe og Maria Hansd. Fadd: Marthe Teigen, Kirsten Hansd. Teigen, Hans Teigen, Gunder Vibetoe og Arve Hansen Teigen.

5/12-1821. Helgen. Jon. Huusmand Thomas Johnsen Ruuaas og Ingebor Olsd. Fadd: Anne Pedersd. Roen, Liv Olsd. Jøntved, Jon Værstad, Christopher Nielsen og Claus Jacobsen Kaasen.

13/12-1821. Gullich. Gaardmand Torgrim Gullichsen Lunde og Kirsen Augustinusdatter. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 14/12.

22/12-1821. Johannes. Anders Tronsen Wrk. og Anne Abrahamsdatter. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 23/12.

9/2-1822. Hans. Inderste Halvor Tormoesen Sannæhs (Halvor Tormosen) og Berthe Pedersd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 9/2.

25/1-1822. Helgen. Ole. Huusmand Niels Tollefsen Svalsteen (Sverdsten) og Karen Olsd. Fadd: Kirsten Nielsd. Wrk., Kari Petersd. Ullevigen, Jon Olsen Helgen, Halvor P. Nib, Thomas Torbjørnsen Wrk. og Ole Olsen Saugen.

29/11-1821. Holden. Inger. Christen Kiøstolfsen Saugbr. og Berthe Nielsd. Fadd: Mari Nielsd. Saugbr., Kari Kiøstolsd. Romnæs, Clemmet Nielsen Saugbr., Rasmus Friderichsen Wrk. og Halvor Kiøstolsen Romnæs.

19/11-1821. Holden. Anne. Gaardmand Steen Andersen Tufte og Kirsten Christophersd. Fadd: Kari Omtvedt, Anne Vibetoe, Halvor A. Fæhn, Peder Tufte og Anders Steensen Tufte.

12/12-1821. Helgen. Andrea. Huusmand Aschiær Jonsen Kaasen og Ingebor Tollevsd. Fadd: Mari Gruen, Ingebor Fæbakke, Gunder Vibetoe, Kittil Fæbakke og Kittil Vibetoe.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

17/11-1821. Helgen. Karen Kirstine. Gaardmand Anders Jacobsen Bøe og Karen Jørgensd. Fadd: Anne Præstgrav, Maria Kaalstad, Peder Wale, Kittil Bøe og Hans Thomasen Hvalen.

11/12-1821. Helgen. Aaste Kirstine. Gaardmand Jørgen Gundersen Giedeboen og Anne Anunsd. Fadd: Kari Vale, Maria Giedeboen, Gunder Giedeboen, Hans Vibetoe og Thomas Anunsen Vibetoe.

15/12-1821. Holden. Maria. Inderste Jørgen Christensen Holden og Helene Olsd. Fadd: Inger Nielsd. Texle, Magrethe Brønnilsd. Steenstad, Halvor Texle, Lars Heggemoen og Jens Brønnilsen Bøe.

17/1-1822. Helgen. Thomas. Gaardmand Gunder Larsen Helgen og Inger Thomasd. Fadd: Kari Thomasd. Namløs, Anne Thomasd. Vibetoe, Tollef Hagen, Jørgen Ytterbøe og Svenung Thomasen Vibetoe.

4/1-1822. Helgen. Ole. (tvilling) Huusmand Hans Nielsen Kaasen og Karen Arnesd. Fadd: Anne Maria Langeland, Anne Karine Gisholt, Christen Vasdalen, Ole Arnesen Gisholt og Christen Halvorstaae.

4/1-1822. Helgen. Gunder. (tvilling) Samme Fædre. Fadd: Susanne Ytterbøe, Kari Christensd. Vasdalen, Anders Sigvaldsen Marum og Niels Nielsen Langeland.

21/1-1822. Holden. Arve. Gaardmand Ole Andersen Brenne og Johanne Haraldsd. Fadd: Berthe Arvesd. Wale, Kari Halvorsd. Vale, Søren Brenne, Hans Stuverud og Lars Andersen Odden.

15/1-1822. Holden. Thomas. Anders Thomasen Wrk. og Marthe Tostensd. Fadd: Kirsten Nielsd. Wrk., Ingebor Thomasd. Holden, Tosten Hansen Wrk., Tosten Torbjørnsen Wrk. Thomas Bentsen Wrk. og Johannes Hansen Wærket.

17/12-1821. Romnæhs Aaste Karine. Gaardmand Tron Olsen Sannæhs og Margith Andersd. Fadd: Kari Sannæhs, Kari Ullevigen, Johannes Ullevigen ældre, Johannes yngre, Peder Holtet og Ole Ullevigen.

2/1-1822. Holden. Aaste. Huusmand Halvor Evensen Lommerud og Maren Isachsd. Fadd: Ingebor Gunnerud, Maria Heisholt, Johannes Gunnerud, Ole N. Namløs og Peder Holtet.

31/12-1821. Holden. Ingebor. Huusmand Torvil Gundersen Moen og Anne Christensd. Fadd: Ingebor Strømodden, Gunnil Tronsd. Saugbr., Jørgen Henrichsen Wrk., Tollev Christensen Saugbr., og Anders Olsen Præstegaarden.

23/1-1822. Holden. Ingebor. Inderste Ole Halvorsen Tved og Ingebor Olsd. Fadd: Thone Tved, Mari Hotved, Halvor Tved, Halvor Heisholt og Thor Tved.

23/1-1822. Holden. Andrea. Huusmand Anders Andersen Thorsnæhs og Kirsten Andersd. Fadd: Marthe Meelteig, Gunnil Thorsnæhs, Thyge Kaasen, Gunder Tved og Ole Andersen Meelteig.

13/12-1821.Romnæhs. Anne. Gaardmand Torgrim Gullichsen Lunde og Kirsten Augustinusd. Fadd: Anne Christine Borstad, Anne Augustinusd. Graver, Jens Borstad, Torgius Rollefsen Graver og Ole Anunsen Lunde.

12/2-1822. Ole. Anders Nielsen Ohrekaas og Ingebor Olsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 13/2.

13/1-1822. Romnæhs. Anders. Snedker John Andersen Brenne og Ingebor Sørensd. Fadd: Dorthe Knudsd. Odden, Kirsten Nielsd. Bergene, Ole A. Brenne, Halvor G. Brenne og Anders Nielsen Ustrud.

14/2-1822. Romnæhs. Jens. Gaardmand Anders Nielsen Soelberg og Anne Jensd. Fadd: Mari Stuverud, Anne Jonsd. Stuverud, Niels Usterud, Hans Stuverud og Hans Nielsen Ustrud.

13/2-1822. Romnæhs. Tollev. Inderste Torgrim Rollefsen Lunde og Kirsten Olsd. Fadd: Kirsten A. Lunde, Anne Olsd. Wale, Torgrim Lunde, Jens Borstad og Niels Olsen Wale.

16/2-1822. Helgen. Jørgen. Gaardmand Peder Stiansen Holten og Maria Thorsd. Fadd: Kari Steenstadvolden, Else Gundersd. Strandjordet, Peder Jøntved, Jørgen Hagen og Anun G. Strandjordet.

9/2-1822. Helgen. Arne. Afdøde Arne Andersen Tinholt og Dorthe Mathiasd. Fadd: Kari Tveten, Ingebor Tinholt, Hans Tveten, Anders Broen og Mathias Mathiasen Grimholt.

14/2-1822. Holden. Anne Sophie. Huusmand Gunder Hansen Kringleføt og Anne Rasmusd. Fadd: Anne Steensd. Heisholt, Maria Rasmusd. Heisholt, Jon Heisholt, Peder Holtet og Jørgen Andreas Heisholt.

2/2-1822. Holden. Berthe. Inderste Anders Andersen Halvorstaae og Kirsten Hansd. Fadd: Kari Hansd. Huset, Kari Kiøstolsd. Romnæhs, Reier Huset, Christen Halvorstaae og Halvor Kiøstolsen Romnæhs.

3/2-1822. Holden. Gunnil. Inderste Halvor Olsen Heisholt og Ingebor Johannesd. Fadd: Kirsten Jørgensd. Heisholt, Kari Jørgensd. Bøe, Johannes Heisholt, Kittil Bøe og Peder Olsen Heisholt.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

24/1-1822. Holden. Andrea. Uægte. Gift Mand Christopher Andersen Tvara og Magrethe Gundersd. Heisholt. Fadd: Ingebor Tronsd. Saugbr., Kirsten Tollevsd. Evje, Ellef Jonsen Saugbr., Gunder Clemmetsen Saugbr. og Gunder Gundersen Heisholt.

15/2-1822. Holden. Karen. Gaardmand Anders Thomasen Wibetoe og Kirsten Steensd. Fadd: Magrethe Hotved, Anne Thomasd. S. Vibetoe, Steen Hotved, Thomas Vibetoe og Svennung Thomasen Vibetoe.

25/1-1822. Helgen. Isach. Huusmand Peder Isachsen Boeslie og Anne Olsd. Fadd: Inger Clausd. Gruen, Berthe Knudsd. Gruen, Isach Hougen, Knud Boeslie og Gunder A. Jøntved.

17/1-1822. Helgen. Gullich. Huusmand Christen Brønnilsen Fæbakke og Berthe Andersd. Fadd: Inger Andersd. Fæbakke, Mari Andersd. Namløs, Lars Andersen Wrk., Asgjær Brønnilsen og Kittil Jonsen Fæbakke.

10/3-1822. Helgen. Jon. Gaardmand Hans Jacob Jensen Steenstadvolden og Karen Jonsd. Fadd: Anne Jonsd. Vibetoe, Maria Jonsd. Kaalstad, Christen Andreas Steenstadvolden, Peder Hansen Næsset og Niels Jacob Steenstadvolden.

13/3-1822. Holden. Ole. Gaardmand Anders Johnsen Klovedal og Anne Simonsd. Fadd: Mari Vale, Mari Simonsd. Klovedal, Jens Borstad, Simon Klovedal og Halvor Rasmussen Hegna.

2/2-1822. Holden. Jørgen. Gaardmand Kjøstol Christensen Hotved og Maria Pedersd. Fadd: Anne Kiøstolsd. Namløs, Kirsten Kiøstolsd. Præstegaarden, Tollef Fæhn, Ole Nielsen Namløs og Christen Kiøstolsen Namløs.

26/2-1822. Romnæhs. Aaste Karine. Gaardmand Kittil Andersen Lunde og Aaste Anunsd. Fadd: Anne G. Lunde, Kari A. Lunde, Anun Lunde, Ole J. Wale og Halvor A. Lunde.

25/3-1822. Holden. Anne. Huusmand Isak Kittilsen Hougen og Karen Andersd. Fadd: Ingebor Gjedeboen, Maria Hansen Fæhn, Gunder Gjedeboen, Peder Boeslie og Gunder A. Jøntved.

8/3-1822. Holden. Anne. Henrich Clausen Wrk. og Maren Hansd. Fadd: Berthe Hansd. Saugbr., Sidsel Clausd. Wrk., Thomas Torbjørnsen Wrk., Sven Clausen Wrk., Arve Henrichsen Wrk. og Sven Olsen Wrk.

23/3-1822. Holden. Margrethe. Christen Christensen Wrk. og Ingebor Christensd. Fadd: Karen Halvorsd. Præstegaarden, Gunnil Evensd. Præstegaarden, Christen Lucenæs, Lars Tallaksen Wrk., Anders Olsen Præstegaarden og Jens Tolfsen Wrk.

19/3-1822. Romnæhs. Aaste Karine. Saugmester Niels Bentsen Kaasen og Thone Anunsd. Fadd: Asloug Brenne, Anne Halvorsd. Vala, Bent Hølen, Peder Brenne, Ole Halvorsen Saugbr. og Bent Bentsen Saugbr.

25/3-1822. Holden. Peder. Huusmand Peder Hansen Fæbakke og Marthe Jonsd. Fadd: Anne Andersd. Fæbakke, Ingebor Jonsd. Fæbakke, Anders Olsen Gruen, Jørgen A. Namløs og Jacob P. Fæbakke.

23/3-1822. Romnæhs. Anders. Inderste Peder Nielsen Opsall og Synnøv Hansd. Fadd: Kirsten Olsd. Opsall, Kari Nielsd. Opsall, Ole Galten, Niels Gundersen Vale og Gunder Nielsen Vale.

30/3-1822. Johannes. Johannes Rasmusen Wærket og Anne Olsdatter. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 31/3.

17/4-1822. Helgen. Ole. Inderste Anders Olsen Gruen og Maren Jonsd. Fadd: Ingebor Andersd. Gruen, Ingebor Olsd. Gruen, Peder Fæbakke, Ole Amundsen ældre, og Jens Olsen Gruen.

3/4-1822. Helgen. Halvor. Gaardmand Ole Thorsen Ytterbøe og Aase Halvorsd. Fadd: Anne Thorsd. Jøntved, Asloug Maria Halvorsd. Fæhn, Peder Jøntved, Christen Andreas Steenstadvolden og Ole Jørgensen Ytterbøe.

24/3-1822. Helgen. Anne Kirstine. Inderste Halvor Jensen Delsdalen og Berthe Torbjørnsd. Fadd: Ingebor Gjedeboen, Anne Jensd. af Skien, Erik Jensen Ammerdokken, Ole Gundersen Gjedeboen, Svenke Jensen Eeg, og Arne Christensen Vasdalen.

7/4-1822. Holden. Asloug Maria. Gaardmand Halvor Steenersen Baxaas og Karen Olsd. Fadd: Malene Svenungsd. Fahret, Anne Jensd. Baxaas, Ole Skordal, Anders Storehoug og Ellef Fahret.

8/4-1822. Holden. Ingebor. Huusmand Niels Olsen Ringsevje og Gunnil Johannesd. Fadd: Mari Andersd. Tved, Kari Johannesd. Ringsevje, Ole O. Namløs, Jens Gunnerud og Friderich Olsen Tved.

2/4-1822. Holden. Anne. Huusmand Halvor Isaksen Skouen og Anne Christensd. Fadd: Mari Sanden, Ingebor Hansd. Sanden, Hans Sanden, Anders Deilsbakke, og Peder Holtet.

19/5-1822. Holden. Kirsten. Gaardmand Halvor Halvorsen Fæhn og Kirsten Tollevsd. Fadd: Asloug Jøntved, Asloug Maria Halvorsd. Fæhn, Halvor Jøntved, Gunder Fæhn og Niels Arvesen Fæhn.

11/4-1822. Helgen. Halvor. Gaardmand Peder Halvorsen Ytterbøe og Anne Simonsd. Fadd: Kari Halvorsd. Hougelie, Asloug Kirstine Christensd. Hougelie, Halvor Ytterbøe, Simon Hegnen og Lars Simonsen Hegnen.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

19/4-1822. Holden. Anders. Gaardmand Gunder Pedersen Fæhn og Maria Andersd. Fadd: Marthe Meelteig, Asloug Maria Halvorsd. Fæhn, Halvor H. Fæhn, Anders Tved og Ole Andersen Meelteig.

16/5-1822. Holden. Wellich. Gaardmand Thor Vellichsen Kaasen og Karen Kjøstolsd. Fadd: Gunnil Engrav, Margith Kjøstolsd. Godtid, Jon Fosse, Halvor Kjøstolsen Godtid og Ole Olsen Fosse.

16/11-1821. Holden. Othmar Leopold. Districtslæge Johannes Clausen Roosen og Henriette Petrine Vismer. Fadd: Frue Høyum, Jomfrue Wismer, Forvalter Poppe, Lars G. Feilberg, Fuldmægtig Knutzen og Bogholder Foss.

18/5-1822. Helgen. Maria. Gaardmand Hans Jonsen Jelseth og Kirsten Jørgensd. Fadd: Anne Jonsd. Saugbr., Mari Jørgensd. Elseth, Tron Pedersen Saugbr., Christen Bjerven og Jacob Jonsen Jelseth.

31/3-1822. Helgen. Lise. Carl Petter Seterstrøm og Margith Johannesd. Fadd: Inger Skiørholt, Serine Sørensd. Langeland, Gunder Skjørholt, Hans og Jørgen Tinholt.

1/5-1822. Holden. Anne. Huusmand Halvor Christensen Texle og Inger Nielsd. Fadd: Gjertrud Hansd. Wrk., Ingebor Hansd. Sanden, Sven Moen, Jørgen Holden og Anders Olsen Præstegaarden.

22/4-1822. Holden. Anne. Huusmand Borjer Tolfsen Dammen og Kirsten Olsd. Fadd: Ingebor J. Heisholt, Mari Gurine Espevolden, Halvor Heisholt, Halvor Tolfsen Wrk., og Peder Olsen Heisholt.

22/5-1822. Helgen. Kirsten. Gaardmand Jens Christensen Kaalstad og Magrethe Thomasd. Fadd: Kirsten Thomasd. Marum, Anne Arvesd. Hvalen, Jens Jørgensen Kaalstad, Hans Thomasen Hvalen og Peder Hansen Præstegaarden.

14/5-1822. Helgen. Anders. Huusmand Jon Mortensen Waskaas og Anne Halvorsd. Fadd: Ingebor Helgen, Kari Mortensd. Bakken, Jon Helgen, Anders Klevsgade og Hans Halvorsen Jøntvedt.

17/5-1822. Romnæhs. Niels. Lars Andersen Wærket og Anne Kirstine Nielsd. Fadd: Anne Opsall, Kari Opsall, Christen Opsall, Anders Olsen Hegna og Gunder Nielsen Opsall.

22/5-1822. Romnæhs. Ole. Gaardmand Christen Nielsen Opsall og Kirsten Olsd. Fadd: Gunnil Galten, Kirsten Gundersd. Vala, Niels Opsall, Ole Galten og Niels Gundersen Vala.

31/5-1822. Holden. Jørgen. Gaardmand Gunder Pedersen Romnæhs og Karen Pedersd. Fadd: Kirsten Romnæhs, Gunnil Kirstine Isachsd. Østgaarden, Gunder Fæhn, Thyge Sannæhs og Peder Halvorsen Romnæhs.

11/6-1822. Helgen. Arve. Gaardmand Arve Gundersen Vale og Karen Anunsd. Fadd: Mari Vale, Anne Anunsd. Gjedeboen, Ole Vale, Peder Vale og Arne Halvorsen Vale.

10/5-1822. Helgen. Inger Karine. Thomas Bentsen Wrk. og Inger Olsd. Fadd: Anne Præstgrav, Kirsten Olsd. Søwe, Anders Thomasen Wærket, Ole Giertsen Wrk., og Jan Bentsen Wrk.

12/7-1822. Helgen. Karen. Huusmand Niels Nielsen Høxodde og Karen Anunsd. Fadd: Aaste Lunde, Kari Halvorsd. Wale, Kittil Lunde, Gunder Høxodde og Ole Anunsen Lunde.

5/6-1822. Helgen. Gurine. Huusmand Lars Christensen Skottet og Marthe Johannesd. Fadd: Anne Klovedal, Berthe Johannesd. Bergene, Niels Nielsen, Ole Jensen og Ole Ledvorsen Langeland.

28/6-1822. Romnæhs. Kirsten. Huusmand Anders Andersen Tvedhegnen og Ingebor Nielsd. Fadd: Kirsten Nielsd. Wrk., Aaste Nielsd. Saugbr., N. Lindgreen, Anders Olsen Præstegaarden og Jens Olsen Gruen.

14/7-1822. Holden. Berthe. Huusmand Gunder Evensen Odden og Ingebor Halvorsd. Fadd: Margith Delsbakke, Mari Halvorsd. Namløs, Even Odden, Jørgen Hougen og Thor Jonsen Eie.

26/5-1822. Helgen. Anun. Gaardmand Halvor Anunsen Skovkaas og Bodel Maria Anunsd. Fadd: Anne J. Jøntvedt, Liv Olsd. Jøntvedt, Peder Jøntvedt, Niels Jøntvedt og Jon Vaskaas.

19/7-1822. Niels. Gaardmand Ole Nielsen Namløs yngre og Anne Kiøstolsdatter. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 21/7.

30/7-1822. Holden. Jørgen. Huusmand Mads Jensen Strigen og Lisbeth Pedersd. Fadd: Aaste Hougen, Anne Maria Eie, Tollev Strigen, Thomas Isachsen Eie og Peder Isachsen Bøe.

28/7-1822. Helgen. Jørgen. Gaardmand Jens Jørgensen Kaalstad og Berthe Pedersd. Fadd: Anne Jørgensd. Huset, Maria Jonsd. Kaalstad, Jørgen Kaalstad, Jens Christensen Kaalstad og Ole Jørgensen Ytterbøe.

16/8-1822. Romnæhs. Niels. Gaardmand Ole Nielsen Sannes og Kirsten Jørgensd. Fadd: Gunnil Sannes, Kari Ullevigen, Thyge Sannes, Clemmet Nielsen Saugbr., Jon Sannes og Johannes Ullevigen.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

27/8-1822. Holden. Haral. Huusmand Niels Haralsen Sannes og Anne Nielsd. Fadd: Anne Opsall, Kari Opsall, Christen Opsall, Gunder Nielsen Opsall og Niels Gundersen Wala.

22/7-1822. Holden. Asloug Maria. Gaardmand Peder Pedersen Namløs og Ingebor Jørgensd. Fadd: Maria Fæhn, Inger Biørndalen, Jørgen Kaalstad, Gunder Fæhn og Ole Jørgensen Ytterbøe.

14/7-1822. Holden. Birgithe Dorthea.  Gartner Peder Paus og Andrea Bendixen. Fadd: Madame Arnesen, Jomfrue Bendixen, Forvalter Rolsted, Masmester Svendson Wrk., Bogholder J. R. Foss og A. Rolsted.

22/8-1822. Holden. Berthe Maria. Huusmand Gunder Pedersen Høxodde og Aaste Nielsd. Fadd: Kari Høxodde, Anne Stuverud, Niels Ustrud, Anders Ohrekaas og Hans Nielsen Ustrud.

23/8-1822. Holden. Anne Maria. Ole Nielsen Wrk. og Christine Jørgensd. Fadd: Anne Abrahamsd. Wrk., Kirsten Tostensd. Wrk., Anders Tronsen Wrk., Tosten Hansen Wrk. og Gunder Nielsen Wrk.

3/9-1822. Helgen. Maren. Huusmand Peder Larsen Bierkholt og Gunnil Tollevsd. Fadd: Susanne Ytterbøe, Berthe Knudsd. Grinen, Anders Høidalen, Brønnil Bierkholt og Jens Steenstadstranden.

14/8-1822. Helgen. Johannes. Huusmand Brønnil Sørensen Kolle og Kirsten Rasmusd. Fadd: Anne Klingreføt (Kringleføt!), Marie Rasmusd. Heisholt, Rasmus Heisholt, Gunder Klingreføt(!) og Jon Delevje.

9/9-1822. Helgen. Gullich. Gaardmand Halvor Andersen Lunde og Anne Gundersd. Fadd: Ingebor Giedeboen, Anne Giedeboen, Gunder Giedeboen, Jørgen Giedeboen og Gunder Gullichsen Lunde.

4/9-1822. Helgen. Halvor. Huusmand Halvor Tormoesen (Halvor Tormodsen) Kaasen og Maren Erichsd. Fadd: Ingebor Tollevsd. Huset, Anne Halvorsd. Kolle, Even Kaasen, Ole Erichsen og Aschiær Jonsen.

9/10-1822. Niels. Huusmand Sivert Olsen Hegnen og Dorthe Nielsdatter. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 13/10.

21/10-1822. Holden. Niels. Huusmand Christen Jensen Langjordet og Maren Pedersd. Fadd: Ingebor Foss, Astri Nirisd. Fosse, Jon Rødningen, Ole Andersen og Ole Olsen Fosse.

31/7-1822. Romnæhs. Anne. Saamun Torbiørnsen Wrk. og Ingebor Andersd. Fadd: Anne Wale, Kari Lunde, Ole Jonsen Møller, Tron Mognsen Wrk., Hans Hansen Wrk. og Jens Tollevsen Wrk.

6/8-1822. Romnæhs. Maria. Tron Nielsen Saugbr. og Anne Andersd. Fadd: Kirsten Thorsnæs, Gunnil Thorsnæs, Anders Thorsnæs ældre, Anders Thorsnæs yngre og Ole Nielsen Saugbr.

25/7-1822. Holden. Ingebor Nicoline. Sognepræsten Hr. Johannes Klem og Maria Walløe. Fadd: Madame Rolsted, Jomfrue Bredsdorff, Kapitein Høyum, P. P. Svendson og Studiosus Poppe.

22/9-1822. Romnæhs. Anne Karine. Huusmand Ole Sivertsen Mohene og Anne Nielsd. Fadd: Gunnil Sivertsd. Omdal, Anne Kiøstolsd. Namløs, Søren Brenne, Johannes Namløs og Ole Nielsen Namløs.

15/7-1822. Holden. Kirsten. Huusmand Peder Pedersen Kaasen og Karen Andersd. Fadd: Maria Andersd. Fæhn, Asloug Maria Fæhn, Tollev Fæhn, Gunder Fæhn og Niels Arvesen Fæhn.

17/10-1822. Holden. Anders. Huusmand Anun Thorsen Søvestranden og Maria Andersd. Fadd: Aaste Hougen, Johanne Andersd. Fæhn, Jørgen Hougen, Kittil Fæbakke og Hans Hansen Wrk.

25/9-1822. Holden. Anders. Inderste Jørgen Andersen Namløs og Maren Pedersd. Fadd: Anne Andersd. Saugbr., Ingebor Gunnerud, Ole Halvorsen Saugbr., Jens Gunnerud og Gunder Andersen Tufte.

17/11-1822. Holden. Jørgen. Huusmand Anders Stenersen Storehoug og Kirsten Jørgensd. Fadd: Kari Baxaas, Anne Jensd. Baxaas, Halvor Stenersen Baxaas, Giermun Schordal og Svenung Svendsøe (Svenneseid).

19/11-1822. Holden. Hans. Huusmand Thor Hansen Pladsen og Ingebor Knudsd. Fadd: Kari Baxaas, Anne Nielsd. Baxaas, Jens Sandbakken, Sven Hansen Baxaas og Niels Jensen Baxaas.

18/10-1822. Holden. Brønnil. Huusmand Gunne Halvorsen Grønlien og Marthe Olsd. Fadd: Ingebor Tvedhegnen, Anne Olsd. Wrk., Anders Tvedhegnen, Henrich Clausen Wrk., og Peder Nielsen hos Svendson.

9/10-1822. Helgen. Ingebor. Huusmand Anders Brønnilsen Sveen og Karen Erichsd. Fadd: Inger Andersd. Schiørholt, Berthe Erichsd. Omtved, Gunder Schiørholt, Halvor Bratebakke og Jørgen Jørgensen Tinholt.

19/10-1822. Holden. Inger. Inderste Steen Andersen Boeslie og Ingebor Torjersd. Fadd: Anne Torjersd. Juvet, Anne Olsd. Vibetoe, Gunder Vibetoe, Asgjær Kaasen og Gunder Andersen Jøntvedt.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

1/11-1822. Holden. Maren. Skomager Ole Clemmetsen Saugbr. og Berthe Hansd. Fadd: Mari Hansd. Wrk., Kirsten Erichsd. Tved, Gunder Clemmetsen Saugbr., Niels Clemmetsen Saugbr., og Peder Erichsen Saugmand.

10/11-1822. Maren Anne. Gaardmand Simon Simonsen Klovedal og Berrthe Hansdatter. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 17/11.

9/11-1822. Romnæhs. Maria. Huusmand Anders Gundersen Deilsbakken og Margith Hansd. Fadd: Kari Nyehuus, Kari Hansd. Kaasen, Niels Mikkelsen, Jon Deilsbakken og Niels Michael Nielsen.

13/11-1822. Helgen. Anders. Inderste Knud Arnesen Boeslie og Maren Christensd. Fadd: Anne Olsd. Boeslie, Berthe Isaksd. Gruen, Peder Boeslie, Isak Hougen og Gunder Andersen Jøntved.

13/11-1822. Holden. Ole. Inderste Ole Olsen Roligheden yngre og Anne Hansd. Fadd: Kirsten Romnæhs, Ingebor Hansd. Namløs, Ole Roligheden ældre, Lars Namløs og Thyge Kaasen.

16/11-1822. Holden. Thor. Huusmand Anders Thorsen Juvet og Maren Mortensd. Fadd: Ingebor Nielsd. Wrk., Maria Hansd. Hougen, Anders Andersen Wrk., Niels Juvet og Halvor Larsen Juvet.

15/12-1822. Romnæhs. Anders. (Tvilling) Gaardmand Ole Jonsen Vale og Anne Andersd. Fadd: Anne Gundersd. Lunde, Kari Andersd. Vale, Bent Vale, Arve Vale og Jens Graver.

15/12-1822. Romnæhs. Anne Christine. (Tvilling) Gaardmand Ole Jonsen Wale og Anne Andersd. Fadd: Anne Christine Graver, Aaste Kittilsd. Lunde, Kittil Lunde, Halvor Lunde og Arve Halvorsen Vale.

15/11-1822. Romnæhs. Knud. Snedker Lars Andersen Odden og Dorthe Knudsd. Fadd: Ingebor Brenne, Anne Knudsd. Odden, Ole Brenne, Jon Brenne og Ole Knudsen Odden.

30/11-1822. Romnæhs. Halvor. Inderste Hans Halvorsen Romnæhs og Anne Isaksd. Fadd: Kari Romnæhs, Kirsten Isaksd. Romnæhs, Halvor Jøntved, Claus Romnæhs og Peder Romnæhs.

12/12-1822. Marthe. Inderste Asgjær Brønnilsen Fæbakke og Inger Andersdatter. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 15/12.

7/12-1822. Holden. Ingebor. Gaardmand Anders Torjersen Wibetoe og Gunnil Pedersd. Fadd: Anne J. Wibetoe, Sidsel Olsd. Wibetoe, Hans Wibetoe, Halvor A. Fæhn og Kittil Olsen Vibetoe.

7/12-1822. Holden. Anne. Huusmand Hans Gullchsen Gunmunsbek og Anne Larsd. Fadd: Anne Katrine Kaasen, Maren Gurine Espevolden, Gullich Kaasen, Ole Kastet og Peder Hansen Tinholtstuelen.

8/12-1822. Romnæs. Inger. Huusmand Tolf Knudsen Pladsen og Inger Nielsd. Fadd: Kari Gullichsd. Odden, Mari Nielsd. Saugbr., Clemmet Nielsen Saugen, Rasmus Olsen Wrk., og Simon Gulliksen af Skien.

27/12-1822. Helgen. Jacob. Gaardmand Kittil Jacobsen Bøe og Karen Johannesd. Fadd: Kari Jørgensd. Bøe, Anne J. Præstgrav, Anders Bøe, Johannes Heisholt ældre og Jacob Pedersen Fæbakke.

3/12-1822. Helgen. Brønnil. Inderste Jens Brønnilsen Omtvedt og Kirsten Olsd. Fadd: Anne Olsd. Hegnen, Mari Olsd. Bøe, Anders Hegnen, Peder Jensen Bøe og Peder Isaksen Bøe.

30/10-1822. Helgen. Jørgen. Huusmand Ole Levorsen Høgjordsodden og Maren Jørgensd. Fadd: Anne Hansd. Bergene, Ingebor Nielsd. Langeland, Carl Bergene, Peder Larsen Bergene og Ole Jensen Langeland.

23/11-1822. Helgen. Hans. Huusmand Simon Olsen Hovet og Thore Hansd. Fadd: Anne Jonsd. Kleven, Anne Hansd. Kleven, Hans Kleven, Ole Tinholtstuelen og Simon Klovedal.

14/12-1822. Holden. Niels. Gaardmand Knud Nielsen Hotved og Margrethe Steensd. Fadd: Anne Steensd. Heisholt, Kirsten Steensd. Vibetoe, Steen Hotvedt, Halvor Sætre og Hans Steensen Tufte.

13/10-1822. Holden. Maren Anne. Ole Svensen Wrk. og Helge Haralsd. Fadd: Kari Ellefsd. Wrk., Ingebor Gundersd. Moen, Hans Torbjørnsen Wrk., Brønnil Jonsen Wrk. og Ole Giertsen Wrk.

5/1-1823. Holden. Inger Maria. Huusmand Hans Christensen Otterkiær og Anne Olsd. Fadd: Ellen Maria Nomme, Anne Halvorsd. Krogeføt, Christen Nomme, Christen og Peder Lars Sønner Otterkiær.

3/1-1823. Holden. Kirsten Maria. Gaardmand Halvor Thorsen Baxaas og Maria Pedersd. Fadd: Kari Terkelsd. Storlie, Anne Nielsd. Baxaas, Thor Baxaas, Lars Pedersen Storlie og Sven Hansen Baxaas.

17/1-1823. Dødfødt Pigebarn. Huusmand Kittil Pedersen Røibek og Anne Hansdatter.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

24/12-1822. Helgen. Ingebor Kirstine. Huusmand Jon Andersen Biørnedokken og Ingebor Jonsd. Fadd: Anne Christine Graver, Mari Halvorsd. Vale, Jens Graver, Gunder Høxodde og Helge Knudsen Høxodde.

25/12-1822. Holden. Peder. Ole Jonsen Hølen og Maren Pedersd. Fadd: Anne Jonsd. Saugbr., Ingebor Hansd. Saltevje, Gunder Olsbrygge, Niels Bentsen Kaasen og Johannes Strømodden.

25/1-1823. Clemmet. (Tvilling) Inderste Brønnil Olsen Waskaas og Kirsten Clemmetsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 25/1.

25/1-1823. Dødfødt Drengebarn. (Tvilling). Samme Fædre.

13/1-1823. Halvor. Gaardmand Ole Olsen Huuset og Anne Halvorsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 14/1.

27/1-1823. Dødfødt Drengebarn. (Tvilling) Gaardmand Ole Evensen Skordal og Gunnil Aslachsdatter.

28/1-1823. Holden. Aslach. (Tvilling) Gaardmand Ole Evensen Skordal og Gunnil Aslachsd. Fadd: Ingri Skordal, Gunnil H. Skordal, Saamun Skordal, Ole Grinerud og Thor Tveten.

25/12-1822. Holden. Brønnil. Jens Brønnilsen Wrk., og Maren Svensd. Fadd: Magrethe Olsd. Wærket, Bodel Maria Kaasen, Saamun Torbjørnsen Kaasen, Ole Olsen Herregaarden og Thomas Pedersen Wrk.

28/1-1823. Romnæhs. Oline Maria. Uægte. Ole Torkelsen Sannes og Lisbeth Nielsd. Deila. Fadd: Ingebor Tollevsd. Deila, Anne Tollevsd. Romnæhs, Ole Nyehuus, Thyge Sannes og Saamun Deila.

30/1-1823. Holden. Kirsten. Huusmand Kittil Jonsen Fæbakke og Anne Andersd. Fadd: Kirsten Tronsd. Fæhn, Ingebor Jonsd. Hvalen, Ole Fæhn, Lars Namløs og Anun Søvestranden.

15/2-1823. Holden. Kirsten. Gaardmand Niels Halvorsen Suusaas og Anne Jensd. Fadd: Ingebor Jensd. Suusaas, Kirsten Gundersd. Graver, Halvor Suusaas, Claus og Andreas Halvors Sønner Suusaas.

26/1-1823. Holden. Ingebor. Huusmand Johannes Christensen Strømodden og Ingebor Pedersd. Fadd: Anne Jonsd. Saugbr., Mari Strømodden, Niels Bentsen Kaasen, Ole Hølen og Torvil Moen.

6/2-1823. Holden. Kirsten. Huusmand Peder Knudsen Odden og Karen Gulliksd. Fadd: Inger Nielsd. Pladsen, Anne Knudsd. Odden, Hans Olsen Saugen, Ole Olsen Namløs og Ole Knudsen Odden.

11/1-1823. Romnæhs. Bent. Saugmester Johannes Bentsen og Anne Larsd. Fadd: Anne Andersd. Saugbr., Inger Christiansd. Heisholt, Niels Bentsen Kaasen, John Jensen Saugbr., Even Larsen Ringsevje og Bent Bentsen Saugene.

22/1-1823. Holden. Gunder. Huusmand Halvor Andersen Næbrud og Ingebor Gundersd. Fadd: Berthe Gundersd. Wrk., Asloug Halvorsd. Wrk., Niels Berget, Ole Herregaarden og Lars Nielsen Berget.

3/2-1823. Holden. Johannes. Johannes Rasmussen Wrk. og Anne Olsd. Fadd: Inger Olsd. Wrk., Ouvet Olsd. Hotved, Johannes Johannesen Wrk., Thomas Bentsen Wrk. og Niels Saamunsen Wrk.

1/2-1823. Holden. Andreas. Huusmand Gunder Olsen Pladsen og Maria Hansd. Fadd: Lisbeth Hansd. Wattenberg (i Gjerpen), Anne Arvesd. Jøntvedt, Anders Bøe, Elias Pedersen Vattenberg og Jon Arvesen Hvalen.

5/2-1823. Holden. Johannes. Anders Tronsen Wrk. og Anne Abrahamsd. Fadd: Kari Kjøstolsd. Kaasen, Maria Jensd. Unge Kaasen, Ole Jonsen Møller, Thomas Torbjørnsen Wrk. og Christopher Hansen Wrk.

28/2-1823. Holden. Maria. Gaardmand Hans Anunsen Wibetoe og Anne Jonsd. Fadd: Kari Anunsd. Wale, Maria Jonasd. Kaalstad, Gunder Heisholt, Jørgen Gjedeboen, Thomas Anunsen og Hans Thomasen Hvalen.

13/2-1823. Holden. Ingebor. Christopher Nielsen Wrk. og Karen Bentsd. Fadd: Taran Thorsd. Wrk., Kirsten Tostensd. Wrk., Peder Bentsen Wrk., Ole Saamunsen Wrk. og Niels Saamunsen Wærket.

20/2-1823. Holden. Maria. Rasmus Olsen Wrk. og Karen Nielsd. Fadd: Mari Nielsd. Wrk., Mari Olsd. Bøe, Niels Clemmetsen Saugbr., Tolf Odden, Jan H. Horn og Anders Olsen Hegnen.

17/2-1823. Holden. Inger. Sven Olsen Wrk. og Inger Larsd. Fadd: Margrethe Sverget, Kirsten Olsd. Wrk., Lars Kamperhoug, Ole Larsen Kamperhoug og Anders Christophersen Sverget.

13/2-1823. Dorthe. Huusmand Niels Olsen Olsdalen og Anne Olsdatter. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 16/2.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

13/3-1823. Helgen. Berthe. Afdøde Gaardmand Kittil Andersen Jøntvedt og Anne Anunsdatter. Fadd: Inger Fæbakke, Kirsten Jøntvedt, Hans Jøntvedt, Asgjær Fæbakke og Steen Boeslie.

26/2-1823. Helgen. Jon. Gaardmand Bent Jonsen Wale og Maren Jensd. Fadd: Kari Anunsd. Wale, Anne Augustinusd. Graver, Ole Wale, Anders Klovedal og Arve Wale.

8/2-1823. Romnæhs. Hans. Jon Nielsen Saugen og Gjertrud Hansd. Fadd: Anne Nielsd. Heinen, Anne Andersd. Saugbr., Niels Nielsen Heinen, Johannes og Hans Hans Sønner Wærket.

17/3-1823. Holden. Steen. Gaardmand Hans Steensen Tufte og Maria Steensd. Fadd: Margrethe Hotved, Anne Steensd. Heisholt, Steen Hotved, Steen Tufte og Anders Steensen Tufte.

14/3-1823. Holden. Niels. Afdøde Niels Larsen Ringsevje og Anne Jonsd. Fadd: Berthe Ringsevje, Gunnil Jonsd. Heisholt, Lars Ringsevje, Even Ringsevje, Anders og Hans Jonsen Heisholt.

26/1-1823. Holden. Niels. Huusmand Isach Nielsen Texle og Karen Brønnilsd. Fadd: Maria Hansd. Røibek, Ingebor Jensd. Tufte, Christen Fæbakke, Asgjær Fæbakke og Ole Olsen Røibek.

3/3-1823. Helgen. Maren. Gaardmand Jon Hansen Grønnesteen og Maria Jonsd. Fadd: Kari Hvalen, Anne Jonsd. Grønnesteen, Gunder Strandjordet, Anun Strandjordet og Hans Thomasen Hvalen.

17/2-1823. Holden. Maren. Gaardmand Anders Olsen Meelteig og Marthe Pedersd. Fadd: Margrethe Borgen, Marie Fæhn, Anders Tvedt, Anders Torsnæhs, Ole Andersen Meelteig.

27/2-1823. Holden. Maria. Huusmand Ole Nielsen Bjørndalen og Anne Friderichsd. Fadd: Ingebor Jørgensd. Namløs, Ingebor Andersd. Fæhn, Isak Texle, Peder Namløs og Ole Jørgensen Kaalstad.

9/2-1823. Helgen. Maren Birgithe. Gaardmand Christen Pedersen Vasdalen og Anne Karine Arnesd. Fadd: Anne Gjedeboen, Mari Pladsen, Gunder Gjedeboen, Abraham Hentia (i Solum), Niels Nielsen Bergene og Ole Olsen Gisholt.

3/3-1823. Romnæhs. Ingebor. Gaardmand Niels Kittilsen Sannæhs og Torber Enersd. Fadd: Ingebor Hansd. Sannæhs, Margith Andersd. Sannæhs, Aslach Sannæhs, Halvor Skouen og Peder Ødegaarden.

9/3-1823. Holden. Johannes. Huusmand Jon Olsen Delevje og Karen Rasmusd. Fadd: Anne Klingreføt (Kringleføt), Maria Rasmusd. Heisholt, Rasmus Heisholt, Even Odden og Jørgen Hougen.

6/3-1823. Holden. Anders. Clemmet Arvesen Wrk. og Maren Andersd. Fadd: Bodel Maria Jensd. Wrk., Anne Arvesd. Wrk., Jens Johansen Wrk., Johan Jensen Wrk. og Hans Tostensen Wrk.

17/2-1823. Holden. Ole. Christen Olsen Wrk. og Maren Mognsd. Fadd: Marthe Kirstine Salvesd. Kaasen, Kari Andersd. Lunde, Tron Mognsen Wrk., Ole Olsen Fosse og Hans Halvorsen Wrk.

9/3-1823. Holden. Lars. (Tvilling) Gaardmand Ole Andersen Brenne og Johanne Haralsd. Fadd: Marthe Lisbeth Brenne, Kari Halvorsd. Wale, Søren Brenne, Peder Wale og Lars Odden.

9/3-1823. Holden. Arve. (Tvilling) Samme Fædre. Fadd: Anne Soelberg, Anne Jonsd. Stuverud, Anders Soelberg, Hans Stuverud og Arve Halvorsen Wale.

7/4-1823. Holden. Karen Kirstine. Huusmand Jørgen Larsen Juvet og Karen Helene Abrahamsd. Fadd: Anne Jonsd. Vibetoe, Anne Olsd. Vibetoe, Gunder Helgen, Ole Amunsen yngre og Halvor Larsen Wibetoe.

19/4-1823. Holden. Maria. Gaardmand Gunder Jørgensen Heisholt og Karen Jonsd. Fadd: Kirsten Jørgensd. Heisholt, Maria Jonsd. Kaalstad, Johannes Heisholt yngre, Hans Thomasen Hvalen, Jørgen Andreas. Heisholt og Jørgen Jonsen Kaalstad.

22/4-1823. Helgen. Anne. Inderste Ole Andersen Kolle og Berthe Erichsd. Fadd: Mari Erichsd. Kaasen, Aasil Halvorstaae, Halvor Kaasen(e?), Ole Erichsen og Arve Thomasen Hougene.

13/4-1823. Helgen. Anne. Uægte. Gift Mand afdøde Kittil Andersen Jøntvedt og Berthe Arnesd. Boeslie. Fadd: Anne Olsd. Hougen, Kari Olsd. Hougen, Peder Isaksen Hougen, Knud Arnesen Boeslie og Steen Andersen Boeslie.

21/3-1823. Helgen. Gunder. Huusmand Anun Gundersen Strandjordet og Maria Jonsd. Fadd: Maria Holten, Else Strandjordet, Gunder Strandjordet, Jon Grønnesteen, Peder Holten.

14/3-1823. Romnæhs. Ole. Huusmand Niels Michelsen Mastebakken og Karen Nielsd. Fadd: Kari Nyehuus, Aaste Christensd. Nyehuus, Christen Nyehuus, Anders Deilsbakke og Niels Michael Mastebakken.

10/3-1823. Romnæhs. Hans. Jens Hansen Saugbr. og Karen Thomasd. Fadd: Berthe Hansd. Saugbr., Dorthe Thomasd. Wrk., Jan Jonsen Wrk., Erik Hansen Saugbr. og Ole Clemmetsen Saugbr.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

24/3-1823. Kiøstol. Inderste Christen Kjøstolsen Namløs og Anne Simonsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 25/3.

31/3-1823. Helgen. Ole. Uægte. Ole Halvorsen Jøntved og Ingebor Olsd. Hougen. Fadd: Anne Andersd. Jøntved, Kirsten Isaksd. Gruen, Isak Gruen, Steen Boeslie og Arve Thomasen Jøtvedt.

31/3-1823. Holden. Asloug Maria. Huusmand Ole Nielsen Kaasen og Karen Kiøstolsd. Fadd: Bergith Berget, Maria Jensd. Uhlefossgaard, Tron Namløs, Gunder Kaasen og Lars Nielsen Berget.

2/4-1823. Romnæhs. Maren. Kjøstol Pedersen Saugbr. og Anne Hansd. Fadd: Anne Jonsd. Saugbr., Ingebor Jensd. Saugbr., Hans Olsen Saugbr., Tron Pedersen Saugbr. og Ole Jonsen Hølen.

25/5-1823. Holden. Anne. Huusmand Gunder Kjøstolsen Kaasen og Karen Thomasd. Fadd: Marthe Namløs, Anne Ødegaarden, Thomas Wibetoe, Tron Namløs og Hans Thomasen Wibetoe.

30/1-1823. Holden. Ambor Sophie Marie. Forvalter Carl Friderich Herman Rolsted og Laurine Constance Bomhoff. Fadd: Baronesse F. Løvenskiold, Jomfrue Chr. Altenburg, Jomfr. M. Bomhoff, Forvalter Poppe, B. Bomhoff, Studiosus Poppe, Valdemar Thrane, P. Knutzen og Albricht Rolsted.

3/4-1823. Helgen. Haral. Huusmand Gunder Kjøstolsen Olsbrygge og Anne Jonsd. Fadd: Kari Steenhoug, Malene Olsd., Christen Andersen Steenstadvolden, Clemmet Nielsen Saugbr., og Ole Hølen.

2/5-1823. Helgen. Hans. Gaardmand Lars Simonsen Hegnen og Kirsten Hansd. Fadd: Kari Tveten, Anne Hansd. Tveten, Simon Hegnen, Hans Tveten og Carl Bergene.

14/4-1823. Holden. Niels. Gaardmand Jon Nielsen Sannæhs og Gunnil Jørgensd. Fadd: Mari Nielsd. Saugbr., Kari Ullevigen, Thyge Sannæhs, Clemmet Nielsen Saugbr., Ole Halvorsen Saugbr., og Ole Nielsen Sannæhs.

31/5-1823. Aslach. Huusmand Knud Aslachsen Grinen og Maria Olsdatter. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 1/6.

29/5-1823. Helgen. Gunder. Gaardmand Jens Olsen Præstgrav og Anne Jacobsd. Fadd: Kari Johannesd. Bøe, Kirsten Olsd. Søve, Anders Bøe, Lars Simonsen Hegnen og Ole Olsen Ytterbøe.

15/6-1823. Holden. Ingebor. Inderste Thor Jonsen Daxrød og Ingebor Nielsd. Fadd: Ingebor Halvorsd. Odden, Maria Nielsd. Hougen, Jon Rødningen, Abraham Steensen Wrk. og Thomas Isaksen Eie.

4/12-1822. Romnæhs. Wilhelmine Augusta. Hr. Amon Wille og Elisabeth Margarethe Heidemark. Fadd: Frue Wessel, Frøken Sophie Engelhardt, Kaptein Waldemar Rye, Fuldmægtig S. M. Blom og Studiosus J. Jacobsen.

19/5-1823. Holden. Trine Serine. Smededreng Ole Jacobsen Wrk. og Ingebor Hansd. Fadd: Berthe Gundersd. Næberud, Asloug Hansd. Næberud, Ole Jonsen Møller, Tollev Larsen Wrk., og Hans Hansen Wrk.

26/7-1823. Romnæhs. Ingebor. Peder Bentsen Wrk. og Taran Thorsd. Fadd: Kari Bentsd. Wrk., Ingebor Jensd. Stuen, Christopher Nielsen Wrk., Peder Sivertsen Wrk. og Anders Jensen Stuen.

14/1-1823. Helgen. Hans. Huusmand Tollev Halvorsen Hagen og Johanne Hansd. Fadd: Marthe Teigen, Berthe Klovedal, Anders Hansen Wibetoe, Simon Klovedal og Anun Hansen Teigen.

4/4-1823. Holden. Halvor. Gaardmand Peder Halvorsen Romnæhs og Gunnil Kirstine Isachsd. Fadd: Mari Larsd. Hougenæhs, Johanne Maria Halvorsd. Skielbred, Gunder Romnæhs, Christen Nyehuus, Halvor Christensen Skielbred og Abraham Abrahamsen Skieldbred.

18/6-1823. Helgen. Jon. Gaardmand Jens Augustinusen Graver og Anne Christine Jonsd. Fadd: Mari Vale, Anne Augustinusd. Borstad, Bent Vale, Arve Gundersen Vale og Arve Halvorsen Vale.

11/7-1823. Holden. Jens. Huusmand Jens Andersen Gunnerud og Ingebor Johannesd. Fadd: Anne Andersd. Saugen, Kari Johannesd. Søve, Peder Tufte, Niels Ringsevje og Anders Andersen Tufte.

24/8-1823. Holden. Kirsten. Gaardmand Ole Nielsen Namløs ældre og Anne Isaksd. Fadd: Anne Skouen, Ingebor Christensd. Romnæhs, Halvor Lomrud (Lommerud), Arve Namløs og Peder Isaksen Holtet.

23/8-1823. Helgen. Asloug Kirstine. Gaardmand Halvor Evensen Jøntvedt og Asloug Thorsd. Fadd: Anne Isaksd., Gunnil Larsd. Søve, Jon Mortensen, Hans Halvorsen og Ole Halvorsen Jøntvedt.

14/9-1823. Romnæhs. Anne. Inderste Christen Hansen Nomme og Ellen Maria Mathiasd. Fadd: Kari Olsd. Baxaas, Anne Hansd. Suusaas, Hans Otterkjær, Christen Larsen Baxaas, og Niels Jensen Baxaas.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

16/8-1823. Holden. Sara. Anders Hansen Saugbr. og Ingebor Pedersd. Fadd: Anne Eiestranden, Thore Rasmusd. Saugbr., Ole Eiestranden, Tollef Strigen og Jon Jonsen Saugen.

25/5-1823. Holden. Morten. Clemmet Pedersen Saugbr. og Johanne Martensd. Fadd: Torber Thomasd. Saugbr., Aavet Pedersd. V. Romnæhs, Jon Jensen Saugbr., Johannes Johnsen Uhlefosgaarden, og Sven Hansen Saugen.

16/7-1823. Isach. Huusmand Isach Osaksen Gruen og Ingebor Rasmusd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 17/7.

13/8-1823. Dødfødt Drengebarn. Gaardmand Gunder Olsen Tved og Maren Andersdatter. Doctor Roosen maatte tage Barnet fra Moderen; Det havde Liv kort før, men var ved Fødselen dødt.

24/2-1823. Helgen. Petter Andreas. Inderste Hans Andersen Rødningen og Anne Cathrine Fermann. Fadd: Kari Bakken, Inger Grønnesteen, Anders Rødningen, Gunder Schiørholt og Hans Bierven.

18/5-1823. Helgen. Thor. Inderste Halvor Thorsen Tinholtstulen og Maren Hansd. Fadd: Margrethe Tinholtstulen, Kari Olsd. Ytterbøe, Jon Wærstad, Peder Tinholtstulen og Hans Hansen Tinholtstulen.

20/9-1823. Holden. Andrea. Abraham Steensen Wrk. og Kirsten Nielsd. Fadd: Berthe Nielsd. Namløs, Maria Nielsd. Hougen, Jens Namløs, Halvor Jonsen og Jon Johnsen Wærket.

6/10-1823. Helgen. Aaste. Gaardmand Peder Jensen Skibsnæhs og Karen Jørgensd. Fadd: Kirsten Tufte, Ingebor Halvorsd. Fæhn, Jørgen Omtvedt, Halvor Andersen Fæhn og Christopher Steensen Tufte.

26/9-1823. Helgen. Maren Gurine. Gaardmand Jon Pedersen Wærstad og Maren Pedersd. Fadd: Anne Tollefsd. Kaasen, Kari Mortensd. Bakken, Halvor Wærstad, Hans Tinholtstulen og Thomas Ruuaas.

18/9-1823. Romnæhs. Anne. Erik Hansen Saugbr. og Marthe Pedersd. Fadd: Berthe Hansd. Saugbr., Kirsten Eriksd. Haatvedt, Jens Hansen Saugbr., Ole Clemmetsen Saug, og Peder Eriksen Heisholt.

15/7-1823. Helgen. Jon. Inderste Ole Jonsen Kindalen og Marthe Halvorsd. Fadd: Margith Johannesd., Berthe Johannesd., Halvor Kindalen, Peder Schibsnæs og Halvor Halvorsen Kindalen.

12/8-1823. Ougen. Huusmand Svennung Ougensen Nomme og Anne Jensd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt. 13/8.

3/9-1823. Helgen. Hans Andreas. Gaardmand Gunder Gundersen Skiørholt og Inger Andersd. Fadd: Inger Rødningen, Inger Jonsd. Schiørholt, Anders Rødningen, Peder Holtan, Hans Andersen Rødningen.

15/8-1823. Romnæhs. Clemmet. Gunder Clemmetsen Saugbr. og Marthe Magrethe Olsd. Fadd: Mari Nielsd. Saugbr., Anne Jonsd. Saugbr., Jon Nielsen Saugbr., Ole Clemmetsen Saugbr. og Niels Clemmetsen Saugbr.

26/9-1823. Helgen. Anders. Strandsidder Hans Eliasen Odden og Anne Larsd. Fadd: Kari Thomasd. Kaasen, Ouet Carine Pedersd. Romnæhs, Asgjær Brønnilsen, Halvor Pedersen og Anders Larsen Ytterbøe.

13/10-1823. Romnæhs. Gunnil. Postbud Niels Nielsen Heinen og Anne Nielsd. Fadd: Gjertrud Hansd. Saugbr., Aaste Halvorsd. Saugbr., Tron Nielsen Saug, Peder Nielsen Heinen og Ole Nielsen hos Svendson.

28/10-1823. Maren. (Tvilling) Inderste Christen Kjøstolsen Hougen og Berthe Nielsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 28/10.

2/10-1823. Anne. (Tvilling) Samme Fædre. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 28/10.

23/10-1823. Kirsten. (Tvilling) Huusmand Anders Andersen Næsodden og Kirsten Hansd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 24/10.

23/10-1823. Margrethe. (Tvilling) Samme Forældre. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 24/10.

31/10-1823. Maren. Inderste Friderik Olsen Tved og Inger Andersd. Fadd: Marthe Namløs, Gunnil Andersd. Wibetoe, Anders Thorsnæhs yngre, Niels Ringsevje og Ole Andersen Namløs.

20/9-1823. Romnæhs. Ole. Jacob Larsen Kaasen og Anne Olsd. Fadd: Kari Kjøstolsd. Kaasen, Anne Larsd. Brenneboe, Niels Berget, Rasmus Sørensen Wrk. og Helge Reiersen Pladsen.

12/10-1823. Holden. Christen. Inderste Niels Abrahamsen Huset og Ingebor Christensd. Fadd: Ingebor Strømodden, Mari Strømodden, Halvor Christensen Saugbr., Johannes Strømodden og Tollef Christensen Saugen.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

2/10-1823. Holden. Ole. Huusmand Thyge Andersen Kaasen og Anne Olsd. Fadd: Inger Eishoug, Gunnil Larsd. Søve, Anders Thorsnæhs, Peder Eishoug og John Olsen Rolighed.

4/10-1823. Holden. Jørgen. Inderste Johannes Johannesen Heisholt yngre og Kirsten Jørgensd. Fadd: Kari Heisholt, Ingebor Heisholt, Johannes Heisholt ældre, Gunder Heisholt og Jørgen Andreas Nielsen Heisholt.

26/9-1823. Holden. Maren. Huusmand Christen Brønnildsen Fæbakke og Berthe Andersd. Fadd: Ingebor Tollevsd. Kaasen, Magrethe Halvorstaae, Asgjær Kaasen, Asgjær Fæbakke og Brønnil Andersen Fæbakke.

23/7-1823. Holden. Ingebor. Hammermester Tron Mognsen og Karen Andersd. Fadd: Mari Mognsd. Wrk., Aaste Kittilsd. Lunde, Johannes Johannesen Wrk., Ole Jonsen Møller, Saamun Torbjørnsen Wrk. og Niels Johannesen Wrk.

1/12-1823. Helgen. Kirsten. Inderste Jørgen Gundersen Gjedeboen og Anne Anunsd. Fadd: Anne Karine Wasdalen, Kirsten Gundersd. Graver, Gunder Gjedeboen, Christen Wasdalen og Ole Gundersen Gjedeboen.

27/12-1823. Holden. Kittil. Huusmand Ole Kittilsen Eiestranden og Anne Johannesd. Fadd: Ingebor Halvorsd. Odden, Ingebor Pedersd. Hølene, Even Odden, Anders Hansen Saug og Johannes Heisholt yngre.

11/10-1823. Holden. Ole. Gaardmand Søren Sivertsen Brenne og Marthe Lisbeth Jensd. Fadd: Anne Nielsd. Mohene (Moene), Ingebor Østend. Brenne, Jon Holtan, Torgrim Lunde, Ole Andersen Brenne og Niels Jacob Steenstadstranden.

14/11-1823. Holden. Claus. Gaardmand Halvor Halvorsen Suusaas yngre og Ingebor Jensd. Fadd: Anne Jensd. Suusaas, Kirsten Gundersd. Graver, Niels Suusaas, Claus Halvorsen Suusaas og Andreas Halvorsen Suusaas.

22/11-1823. Anders. Huusmand Ole Eriksen Halvorstaae og Aasil Nielsdatter. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 22/11.

30/11-1823. Anne. Gaardmand Lars Olsen Namløs og Johanne Andersdatter. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 7/12.

1/12-1823. Holden. Svanoug. Huusmand Thor Hansen Pladsen og Ingebor Knudsd. Fadd: Maria Pedersd. Baxaas, Anne Nielsd. Baxaas, Halvor Thorsen Baxaas, Jens Sandbakken og Gunnul Olsen Baxaas.

17/11-1823. Holden. Anne Maria. Gaardmand Reier Tallaksen Pladsen og Maren Hegesd. Fadd: Mari Steensrud, Kari Halvorsd. Wrk., Lars Kaasen, Niels Steensrud og Jacob Larsen Kaasen.

10/12-1823. Holden. Margrethe. Inderste Ole Halvorsen Tvedt og Lisbeth Hansd. Fadd: Mari Rødningen, Margrethe Lien, Halvor Tvedt, Ole Sørensen og Ole Hansen Brenneboe.

23/10-1823. Holden. Maria. Gunder Hansen Wrk. og Berthe Tronsd. Fadd: Mari Hølen, Anne Hansd. Wrk., Johannes Johannesen Wrk., Hans Fiskestien og Johan Jonsen Wærket.

15/11-1823. Helgen. Arve. Uægte. Soldat Anders Olsen af Stavern og Anne Arvesd. Waskaas. Fadd: Anne Waskaas, Inger Olsd. ditto, Jon Waskaas, Ole Halvorsen Jøntvedt og Hans Hansen Tinholtstuelen.

11/12-1823. Holden. Gunder. Huusmand Anders Andersen Tvedhegnen og Ingebor Nielsd. Fadd: Ingebor Gruen, Kari Tvedhegnen, Ole Roligheden yngre, Ole Roligheden ældre og Jon Olsen Roligheden.

1/12-1823. Holden. Tosten. Anders Thomasen Wrk. og Marthe Tostensd. Fadd: Kirsten Nielsd. Wrk., Kirsten Tostensd. Tved, Tosten Hansen Wrk., Thomas Torbjørnsen Wrk., Hans Tostensen Wrk., Jens Tollefsen Wrk. og Thomas Nielsen Wrk.

29/11-1823. Romnæhs. Ole. Huusmand Hans Johannesen Sannæhsmoen og Marthe Gundersd. Fadd: Mari Ullevigen, Asloug Hansd. Wrk., Johannes Ullevigen ældre, Hans Næberud, Peder Ødegaard og Ole Johannesen Ullevigen.

27/11-1823. Helgen. Anne. Gaardmand Anders Olsen Huset og Anne Jørgensd. Fadd: Anne Halvorsd. Huset, Lisbeth Olsd. Huset, Jørgen Kaalstad, Ole Huset og Niels Jørgensen Kaalstad.

16/12-1823. Helgen. Karine. Gaardmand Gunder Larsen Helgen og Inger Thomasd. Fadd: Kirsten Wibetoe, Ingebor Thomasd. Wibetoe, Thomas Wibetoe, Anders Thomasen Wibetoe og Svenung Thomasen Wibetoe.

4/12-1823. Romnæhs. Gunnil. Huusmand Arne Nielsen Galten og Gunnil Olsd. Fadd: Gunnil Wala, Kirsten Opsall, Ole Wala, Jens Graver og Peder Borstad.

29/11-1823. Romnæhs. Aaste. Inderste Anun Anunsen Kaasen og Berthe Hansd. Fadd: Kari Sannæhs, Ingebor Anunsd., Anun Kaasen ældre, Ole Gravningen og Ole Terkelsen Sannæhs.

2/12-1823. Romnæhs. Ole. Hattemager Lars Knudsen Fjeldskot og Gunnil Maria Olsd. Fadd: Marthe Lisbeth Brenne, Kari Halvorsd. Wale, Søren Brenne, Ole Saueklev og Ole Anunsen Wale.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

25/11-1823. Romnæhs. Anun. Saugmester Niels Bentsen Kaasen og Thone Anunsd. Fadd: Asloug Brenne, Aaste Christensd. Nyhuus, Peder Brenne, Hans Bentsen Hølen og Bent Bentsen Saugbr.

11/12-1823. Romnæhs. Halvor. Skrædder Gunder Pedersen Høxodde og Maren Halvorsd. Fadd: Mari Wale, Ellen Halvorsd., Ole Wale, Bent Wale og Anders Haagensen.

29/11-1823. Holden. Anders. Inderste Jon Olsen Borgen og Magrethe Andersd. Fadd: Mari Andersd. Tved, Maria Fæhn, Gunder Tved, Anders Torsnæhs yngre og Ole Andersen Meelteig.

31/12-1823. Helgen. Peder. Gaardmand Anders Jacobsen Bøe og Karen Jørgensd. Fadd: Kari Johannesd. Bøe, Maria Jonsd. Kaalstad, Hans Jonsen Jelseth, Jens Præstgrav og Jacob Pedersen Fæbakke.

3/12-1823. Holden. Anne. Skomager Niels Thorsen Juvet og Anne Torjersd. Fadd: Marie Mortensd. Juvet, Anne Olsd. Wibetoe, Thomas Wibetoe, Anders Andersen Wrk., Halvor Juvet og Kittil Olsen Wibetoe.

4/1-1824. Romnæhs. Liuf. (Liv.). Huusmand Christen Andersen Kindalen og Thore Jensd. Fadd: Ingebor Bjørnedokken, Ellen Halvorsd. Wale, Jon Bjørnedokken, Torgrim Kaasen og Helge Knudsen Graver.

11/1-1824. Holden. Maren Anne. Gaardmand Christian Carl Reiersen Krogeføt og Kirsten Halvorsd. Fadd: Mari Jamdal, Anne Krogeføt, Halvor Grageføt, Wetle Jamdal og Rasmus Bergekaas.

28/11-1823. Holden. Maren. Huusmand Halvor Sivertsen Rouland og Karen Torgersd. Fadd: Kari Hegland, Mari Halvorsd. Namløs, Peder Hegland, Ole Eriksen Myhren og Anders Jacobsen Rødningen.

29/12-1823. Helgen. Halvor. Gaardmand Halvor Halvorsen Fæhn og Kirsten Tollevsd. Fadd: Anne Simonsd. Ytterbøe, Anne Halvorsd. Fæhn, Halvor Ytterbøe, Tollef Fæhn, Peder Ytterbøe og Peder Augustinusen Borstad.

18/12-1823. Romnæhs. Ole. Huusmand Torgrim Rollefsen Kaasen og Kirsten Olsd. Fadd: Anne Christine Graver, Ingebor Olsd. Lunde, Jens Graver, Christen Kindalen og Peder Augustinusen Borstad.

20/11-1823. Holden. Jørgen Kirstinus. Skolelærer Jens Poulsen Wrk. og Marthe Jansd. Fadd: Christine Ellefsen, Sidsel Jansd. Wrk., Jon Brønnilsen Wrk., Tron Pedersen Saugen, Tollef Christensen Saugen og Brønnil Jansen Wærket.

24/1-1824. Holden. Niels. Inderste Kittil Nielsen Hougen og Karen Kjøstolsd. Fadd: Kirsten Tufte, Ingebor Hansd. Romnæhs, Sven Kaasen, Christen Hougen og Anders Olsen Romnæhs.

31/12-1823. Holden. Karen. Huusmand Jens Hansen Kaasen og Karen Nielsd. Fadd: Kari Baxaas, Ingebor Hansd. Suusaas, Thor Hansen Baxaas, Gjermund Olsen Evje og Gunnul Olsen Evje.

22/12-1823. Helgen. Ingebor Turine. Huusmand Ole Nielsen Brøsdal og Aaste Tostensd. Fadd: Kari Mortensd. Bakken, Berthe Knudsd. Grinen og Knud Grinen, Jacob Kaasen og Jon Wærstad.

6/2-1824. Romnæhs. Kirsten. Gaardmand Torgrim Gulliksen Lunde og Kirsten Augustinusd. Fadd: Anne Christine Graver, Kirsten Gundersd. Graver, Bent Wale, Torgrim Rollefsen og Gunder Nielsen Opsall.

3/2-1824. Holden. Berthe Maria. Even Larsen Ringsevje og Inger Christiansd. Fadd: Anne Larsd. Saugbr., Gunnil Larsd. Søve, Lars Ringsevje, Gunder Christiansen Heisholt og Jon Larsen Ringsevje.

30/12-1823. Holden. Ole. Gaardmand Arve Nielsen Namløs og Maria Christensd. Fadd: Anne Isaksd. Namløs, Kirsten Kjøstolsd. Haatvedt, Ole Nielsen Namløs ældre, Peder Tufte og Jon Nielsen Namløs.

3/2-1824. Helgen. Halvor. Gaardmand Ole Olsen Huset og Anne Halvorsd. Fadd: Anne Jørgensd. Huset, Mari Olsd. Huset, Jon Helgen, Anders Huset og Ole Halvorsen Jøntvedt.

6/2-1824. Romnæhs. Gullik. Gaardmand Torgrim Gulliksen Lunde og Kirsten Augustinusd. Fadd: Marthe Lisbeth Brenne, Anne Augustinusd. Graver, Søren Brenne, Niels Jøntvedt og Peder Augustinusen Borstad.

18/1-1824. Romnæhs. Niels. Lars Andersen Wrk. og Anne Kirstine Nielsd. Fadd: Marthe Jansd. Wrk., Kari Halvorsd. Wrk., Rasmus Olsen Wrk., Brønnil Jansen Wrk. og Anders Olsen Hegnen.

23/3-1824. Holden. Ingebor. Gaardmand Ole Nielsen Namløs yngre og Anne Kjøstolsd. Fadd: Marthe Olsd. Namløs, Kirsten Kjøstolsd. Hotvedt, Kjøstol Haatvedt, Johannes Namløs og Christen Namløs.

21/2-1824. Holden. Maren Anne. Ole Svensen Wrk. og Helge Haralsd. Fadd: Asloug Saamunsd. Wrk., Anne Hansd. Wrk., Halvor Johnsen Wrk., Brønnild Jahnsen Wrk. og Ole Giertsen Wærket.

6/3-1824. Holden. Anne Dorthea. Hans Torbjørnsen Wrk. og Karen Ellefsd. Fadd: Anne Ellefsd. Wrk., Mari Mognsd. Wrk., Saamun Torbjørnsen Wrk., Hans Hansen Wrk. og Thomas Pedersen Wrk.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

4/4-1824. Dødfødt Pigebarn. Inderste Aschiær Brønnilsen Fæbakke og Inger Andersdatter. Barnet havde Liv indtil Fødselsøieblikket, men døde ved Fødselen.

9/2-1824. Helgen. Niels. Gaardmand Jørgen Thorsen Ytterbøe og Susanne Nielsd. Fadd: Anne Hansd. Bergene, Ingebor Nielsd. ditto, Niels Bergene, Christen Steenstadvolden, og Carl Bergene.

21/2-1824. Helgen. Ole. Gaardmand Anders Johnsen Klovedahl og Anne Simonsd. Fadd: Anne Christine Graver, Ahlis Simonsd. Klovedahl, Bent Wale, Jens Graver og Halvor Hegnen.

2/2-1824. Holden. Christian Friderich. Huusmand Niels Christiansen Steensrud og Maren Hansd. Fadd: Mari Helgesd. Pladsen, Johanne Sophie Dahl, Reier Pladsen, Gunder Christiansen Heisholt og Hans Hansen Wrk.

27/1-1824. Holden. Anders. Gaardmand Tron Kjøstolsen Namløs og Marthe Thomasd. Fadd: Anne Ødegaarden, Ingebor Thomasd. Wibetoe, Ole Nielsen Kaasen, Gunder Kjøstolsen og Svennung Thomasen Wibetoe.

24/3-1824. Holden. Thomas. Huusmand Lars Pedersen Kamperhoug og Anne Andersd. Fadd: Inger Larsd. Wrk., Anne Larsd. Wrk., Sven Olsen Wrk., Ole Larsen Wrk. og Anders Andersen Kaasen.

4/4-1824. Holden. Claus. Sven Clausen Wrk. og Barbara Thomasd. Fadd: Kirsten Nielsd., Sidsel Clausd. Wrk., Thomas Bentsen Wrk., Halvor Tollevsen Wrk. og Jens Tollevsen Wrk.

7/5-1824. Helgen. Margrethe. Inderste Christen Hansen Halvorstaae og Anne Maria Jensd. Fadd: Kirsten Næsodden, Margrethe Hansd. Halvorstaae, Anders Næsodden og Thyge Hansen Halvorstaae.

26/5-1824. Holden. Lisbeth. Jon Jensen Saug og Karen Nielsd. Fadd: Kari Thomasd. Saugbr., Anne Bjørnsd. Saugbr., Jan Jonsen Wrk., Niels Bentsen Saugbr., Johannes Bentsen Saugbr., Johannes Johnsen Saugbr. og Zachariasen.

7/6-1824. Holden. Margrethe. Huusmand Niels Nielsen Berget og Bergith Larsd. Fadd: Aaste Halvorsd. Saugbr., Anne Halvorsd. Wrk., Halvor Thomasen Wrk., Ole Nielsen Kaasen og Thomas Pedersen Wærket.

17/5-1824. Romnæhs. Oline. Strandsidder Anders Nielsen Ohrekaas og Ingebor Olsd. Fadd: Ingebor Wala, Anne Halvorsd. Wala, Halvor Wala, Halvor Gundersen Hoxodde og Torgrim Gulliksen Nib.

27/3-1824. Holden. Isach. Huusmand Halvor Evensen Lommerud og Maren Isachsd. Fadd: Anna Kringleføt, Maria Olsd. Præstegaarden, Ole Nielsen Namløs, Gunder Kringleføt og Peder Holtet.

6/5-1824. Dødfødt Drengebarn. Clemmet Nielsen Saugbruget og Maren Nielsdatter. Efter Doctor Roosens og Gjordemoder, Jomfrue Olsens Widnesbyrd, var Barnet død et par dagers Tiid,
før den første med Instrumenter tog det fra Moderen.

19/3-1824. Holden. Niels. Huusmand Ole Thomasen Brøndalen og Maren Halvorsd. Fadd: Maria Pedersd. Hotvedt, Kari Kiøstolsd. Hotved, Kjøstol Hotved, Gunder Tved og Anders Jacobsen Rødningen.

9/5-1824. Romnæhs. Halvor. Inderste Anders Halvorsen Boeslie og Anne Sørensd. Fadd: Mari Halvorsd. Klevsgade, Ingebor Jensd. Wrk., Ole Halvorsen Saugbr., Arve Namløs og Lars Jøntved.

23/5-1824. Hans. Uægte. Ugift Rasmus Sørensen Wrk. og Enken Anne Lisbeth Tollevsd. Wrk. Ikke fuldbaaret. Hjemmedøbt 23/5.

16/5-1824. Ole. Huusmand Peder Isachsen Hougen og Anne Olsdatter. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 19/5.

17/5-1824. Romnæhs. Karen. Gaardmand Anders Nielsen Soelberg og Anne Jensd. Fadd: Anne Christine Graver, Kirsten Gundersd. Graver, Bent Wale, Ole Brenne og Peder Augustinusen Graver.

27/6-1824. Holden. Ouvet. Gaardmand Christen Kjøstolsen Namløs og Anne Simonsd. Fadd: Kirsten Raaberg, Kirsten Kjøstolsd. Haatvedt, Simon Hegnen, Kjøstol Hotvedt og Lars Simonsen Hegnen.

5/7-1824. Helgen. Kirsten. Gaardmand Hans Johnsen Jelseth og Kirsten Jørgensd. Fadd: Kirsten Elseth, Mari Erichstad, Jon Jelseth, Jon Erichstad, Peder Pedersen Elseth.

5/7-1824. Helgen. Ingebor. Huusmand Peder Larsen Bjerkholt og Gunnil Tollefsd. Fadd: Susanne Ytterbøe, Kari Olsd. Svelsteen (Sverdsteen?), Brønnil Bjerkholt, Jens Steenstadbugten og Niels Svelsteen.

28/5-1824. Holden. Peder. Gaardmand Peder Pedersen Namløs og Ingebor Jørgensd. Fadd: Anne Jørgensd. Huset, Johanne Andersd. Namløs, Jørgen Kaalstad, Lars Namløs og Ole Olsen Gruen.

29/5-1824. Holden. Lars. Huusmand Hans Gullichsen Øen og Anne Larsd. Fadd: Anne Olsd. Kaasen, Mari Simonsd. Klovedal, Gullik Kaasen, Brønnil Bjerkholt og Niels Gulliksen Kaasen.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

10/6-1824. Holden. Niels. Gaardmand Johannes Nielsen Namløs og Marthe Olsd. Fadd: Inger Andersd. Tved, Maria Nielsd. Hougen, Ole Tved, Jens Namløs og Ole Nielsen Namløs yngre.

7/7-1824. Helgen. Niels. Gaardmand Knud Aslachsen Helgen og Maria Olsd. Fadd: Mari Pedersd. Pladsen, Berthe Knudsd. Helgen, Jon Helgen, Peder Hougen og Lars Pladsen.

29/6-1824. Romnæhs. Jon. Gaardmand Christen Nielsen Opsall og Kirsten Olsd. Fadd: Gunnil Galten, Karen Nielsd. Opsall, Ole Wala, Arne Galten og Gunder Nielsen Opsall.

4/7-1824. Holden. Gunnil. Uægte. Knud Olsen Slettekolle af Slemdal tjenede i Skien og Asloug Halvorsd. Saugen. Fadd: Mari Pedersd. Hølen, Maria Halvorsd. Præstegaarden, Hans Olsen Saugbr., Johannes Johnsen Saugbr. og Sven Hansen Saugbr.

10/7-1824. Holden. Sidsel. Ole Johnsen Wrk. og Kirsten Jahnsd. Fadd: Marthe Jahnsd. Wrk., Sidsel Olsd. Kaasen, Jan Johnsen Wrk., Arve Henrichsen Wrk. og Hans Hansen Wærket.

18/7-1824. Helgen. Maren Gurine. Huusmand Thomas Jonsen Ruaas og Ingebor Olsd. Fadd: Anne Pedersd. Roen, Kirsten Jonsd. Ruaas, Jon Wærstad, Jon Jonsen Hagen og Tollev Pedersen Jøntved.

31/5-1824. Helgen. Ida Cathrine. Gaardmand Niels Hoell og Aaste Nielsd. Fadd: Madame Sørbye, Aase Ytterbøe, Lensmand Wellichsen, A. Sørbye og Lars Aabye.

1/8-1824. Holden. Maren. Inderste Ole Amundsen Namløs yngre og Karen Larsd. Fadd: Inger Helgen, Karen Helene Juvet, Gunder Helgen, Ole Amundsen ældre og Jon Nielsen Namløs.

6/8-1824. Helgen. Clemmet. Huusmand Brønnil Olsen Waskaas og Kirsten Clemmetsd. Fadd: Anne Thorsd. Jøntved, Inger Olsd. Waskaas, Peder Jøntved, Halvor Schoukaas og Jon Mortensen.

8/8-1824. Holden. Ole. Huusmand Anders Olsen Hegnen og Helge Olsd. Fadd: Gunnil Hoveland, Maria Halvorsd. Præstegaarden, Niels Hoveland, Halvor Holdensætret og Peder Olsen Heisholt.

31/7-1824. Holden. Anders. Huusmand Peder Olsen Brøndalen og Sidsel Gundersd. Fadd: Lisbeth Briskemyhr, Kirsten Halvorsd. Næberud, Gunder Tved, Ole Briskemyhr og Ole Hansen Brenneboe.

8/7-1824. Holden. Lars. Anders Larsen Saugbr. og Ouvet Karine Pedersd. Fadd: Johanne Mortensd. Saugbr., Ingebor Christensd. Præstegaarden, Hans Eliasen, Halvor Christensen saug. og Sven Hansen Saugbr.

14/8-1824. Helgen. Rollef. Gaardmand Jørgen Stiansen Hagen og Gunnil Rollefsd. Fadd: Ingebor Kastet, Else Gundersd. Holten, Gunder Strandjordet, Halvor Omdal og Lars Olsen Gisholt.

26/8-1824. Holden. Marthe. Ole Halvorsen Saugbr. og Anne Andersd. Fadd: Ingebor Gunnerud, Johanne S. Dahl, Hans Olsen Saugbr., P. Jonsen af Porsgrund, Halvor Hotved, Gunder Andersen Tufte og Jens Nielsen Saugbr.

29/8-1824. Anne. Gaardmand Kittil Andersen Lunde og Aaste Anunsd. Fadd: Kari Andersd. Wrk., Aaste Kittilsd. Lunde, Anun Lunde, Tron Mognsen Wrk. og Saamun Torbjørnsen Wrk.

24/9-1824. Romnæhs. Marthe. Gaardmand Halvor Christensen Hotved og Maren Andersd. Fadd: Anne Andersd. Saugbr., Ingebor Gunnerud, Peder Tufte, Jens Gunnerud, Anders og Gunder Anderssønner Tufte.

17/9-1824. Holden. Anne Maria. Inderste Sven Christensen Moen og Maria Andersd. Fadd: Anne Gladhuus, Ellen Heisholt, Clemmet Heisholt, Jørgen Holden og Søren Olsen Gladhuus.

6/10-1824. Holden. Anne Karine. Huusmand Svenung Ougensen Nomme og Anne Jensd. Fadd: Kari Baxaas, Rønnoug Olsd. Baxaas, Halvor St. Baxaas, Niels Jensen Baxaas og Christen Larsen Baxaas.

7/7-1824. Romnæhs. Gunder. Saugmester Hans Tronsen Fiskestien og Maren Andersd. Fadd: Mari Tronsd. Hølen, Gunnil Tronsd. Saugbr., Hans Olsen Saugbr., Halvor Christensen Saugbr., Tron Nielsen Saugbr. og Tollev Christensen Saugbr.

21/9-1824. Ole. Inderste Giermun Olsen Evje og Maren Evensd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 22/9.

18/9-1824. Holden. Halvor. Inderste Ole Anunsen Lunde og Karen Halvorsd. Fadd: Johanne Brenne, Aaste Lunde, Peder Wale, Halvor Tollevsen "Walder"(?), Arve Halvorsen Wale.

3/5-1824. Holden. Anders Friderich. Sognepræsten Hr. Johannes Klem og Johanne Maria Walløe. Fadd: Madame A. C. Blom, Jomfrue Karen Poppe, Hr. B. Bomhoff, Hr. N. Hoell og A. Rolsted.

20/9-1824. Helgen. Jens. Huusmand Hans Nielsen Kaasen og Karen Arnesd. Fadd: Anne Karine Dalen, Kari Christensd. Wasdalen, Jon Kaalstad, Hans Hvalen og Arne Hansen Kaasen.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

14/10-1824. Holden. Pauline Andriette. Gartner Peder Paus og Andrea Bendixen. Fadd: Madame Svendsen, Jomfrue T. Kondrop (Condrup), Jomfrue B. Arnesen, forvalter Knutzen, Hr. P. Collet, J. P. Foss og A. Rolsted.

25/11-1824. Holden. Johanne. Huusmand Niels Olsen Ringsevje og Gunnil Johannesd. Fadd: Ingebor Holden, Kari Johannesd. Tved, Gunder Tved, Jens Gunnerud og Ole Andersen Holden.

22/11-1824. Helgen. Ingebor Kirstine. Huusmand Aschier Jonsen Kaasen og Ingebor Tollevsd. Fadd: Anne Fæbakke, Anne Olsd. Wibetoe, Peder Fæbakke, Kittil Fæbakke og Jacob Pedersen Bøe.

28/9-1824. Holden. Gunnil. Huusmand Ole Olsen Røibekkaasen og Maria Hansd. Fadd: Lisbeth Briskemyhr, Kirsten Kiøstolsd. Hotved, Hans Røibek, Ole Hansen Brenneboe og Thor Halvorsen Tved.

13/10-1824. Holden. Ouvet. Gaardmand Peder Halvorsen Ytterbøe og Anne Simonsd. Fadd: Susanne Ytterbøe, Kirsten Thygesd. Ytterbøe, Jørgen Ytterbøe, Aasol Aasolsen Ytterbøe og Ole Olsen Ytterbøe.

28/10-1824. Holden. Anders. Huusmand Anders Andersen Thorsnæs yngre og Kirsten Andersd. Fadd: Anne Tved, Gunnil Andersd. Romnæs, Anders Thorsnæs ældre, Frederich Tved og Tron Nielsen Saugbr.

7/10-1824. Holden. Jens. Johan Jensen Wrk. og Thore Rasmusd. Fadd: Mari Olsd. Saugbr., Maren Anne Rasmusd. Tved, Tron Mognsen Wrk., Gunder Hansen Wrk., Christopher Sverget og Rasmus Sørensen Wrk.

8/11-1824. Holden. Claus. Henrich Clausen Wrk. og Maren Hansd. Fadd: Anne Svensd. Wrk., Sidsel Hansd. Wrk., Erich Hansen Saugbr., Ole Clemmetsen Saugbr., og Peder Erichsen Saugbr.

13/11-1824. Holden. Hans. Uægte. Smedesvend Jan Hansen fra Fossum Jernværk og Inger Olsd. Wrk. Fadd: Kari Espevolden, Marthe Jensd. Wrk., Sven Olsen Wrk., Anders og Ole Christophersønner Sverget.

24/11-1824. Helgen. Kittil. Huusmand Isach Kittilsen Boeslie og Karen Andersd. Fadd: Johanne Namløs, Ingebor Hansd. Wibetoe, Gunder Giedeboen, Lars Namløs og Jens Olsen Gruen.

1/12-1824. Holden. Gunnil Maria. Gaardmand Johannes Rasmusen Heisholt og Anne Steensd. Fadd: Margrethe Hotved, Maria Rasmusd. Heisholt, Gunder Kringleføt, Hans Tufte og Jon Delsevje.

2/11-1824. Holden. Anne. Inderste Torvil Gundersen Moen og Anne Christensd. Fadd: Ingebor Huset, Ingebor Gundersd. Romnæs, Halvor Christensen Saugbr., Johannes Strømodden og Tollev Christensen Saugbr.

3/12-1824. Helgen. Ingebor Gurine. Inderste Halvor Jensen Delsdalen og Berthe Torbiørnsd. Fadd: Kirsten Grøtesund, Kari Jensd. Eeg, Svenke Eeg, Erich Ammerdokken, Anders Eeg og Peder Christensen Wasdalen.

3/1-1825. Holden. Margrethe. Huusmand Gunder Hansen Kringleføt og Anne Rasmusd. Fadd: Anne Hansd. Heisholt, Maria Rasmusd. Heisholt, Halvor Lommerud, Jon Delevje og Jørgen Andreas Heisholt.

24/12-1824. Holden. Karen. Huusmand Jon Andersen Biørndokken og Ingebor Jonsd. Fadd: Anne Christine Graver, Gunnil Maria Glaholt, Jens Graver, Christen Kiendalen og Jon Pedersen Glaholt.

11/11-1824. Holden. Niels. Huusmand Borjer Tolfsen Dammen og Kirsten Olsd. Fadd: Anne Jonsd. Kaasen, Ingebor Johannesd. Heisholt, Tolf Espevolden, Johannes Heisholt ældre og Jørgen Heggemoen.

12/11-1824. Holden. Halvor. Huusmand Rasmus Halvorsen Bergkaas og Anne Hansd. Fadd: Mari Steensrud, Maria Hansd. Hougen, Reiersen, Tollef Larsen Wrk. og Hans Hansen Wrk.

24/11-1824. Romnæhs. Niels.  Huusmand Niels Haralsen Sannes og Anne Nielsd. Fadd: Johanne Brenne, Kirsten Gundersd. Wala, Ole Brenne, Gunder Wala og Gunder Nielsen Opsall.

26/11-1824. Romnæhs. Gunder.  Gaardmand Halvor Andersen Lunde og Anne Gundersd. Fadd: Kari Wale, Kirsten Gullichsd. Lunde, Arve Wale, Kittil Lunde og Sigur Gullichsen Lunde.

19/12-1824. Holden. Anders. Saamun Torbiørnsen Wrk. og Ingebor Andersd. Fadd: Mari Poulsd. Wrk., Aaste Kittilsd. Lunde, Tron Mognsen Wrk., Ole Møller, Jon Jonsen Wrk., Halvor Tollevsen Wrk. og Hans Hansen Wrk.

31/12-1824. Dødfødt Drengebarn. Inderste Knud Arnesen Boeslie og Maren Christensdatter.

2/1-1825. Holden. Anne. Gaardmand Anders Tørjersen Wibetoe og Gunnil Pedersd. Fadd: Anne Grini, Aaste Pedersd. Wibetoe, Peder Grini, Halvor A. Fæhn, og Kittil Olsen Wibetoe.

29/1-1825. Holden. Marthe. Inderste Jørgen Andersen Heggemoen og Maren Pedersd. Fadd: Anne Andersd. Saugbr., Johanne S. Dahl, Jens Gunnerud, Halvor Hoteved og Anders Andersen Tufte.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

24/1-1825. Holden. Kirsten. Gaardmand Hans Steensen Tufte og Maria Steensd. Fadd: Kirsten Tollevsd. Fæhn, Asloug Maria Fæhn, Halvor H. Fæhn, Knud Hotved og Johannes P. Heisholt.

4/2-1825. Helgen. Kirsten. Inderste Steen Jansen Monken og Maren Evensd. Fadd: Kirsten Jansd. Monken, Karen Maria Monken, Niels Abrahamsen, Ole Evensen Tveten og Peder Evensen Tveten.

13/3-1825. Romnæhs. Aaste Kirstine. Gaardmand Bent Jonsen Wale og Maren Jensd. Fadd: Anne Christine Graver, Kirsten Gundersd. Graver, Ole Wale, Jens Graver og Peder Augustinusen Graver.

18/11-1824. Holden. Niels Berthold. Forvalter Carl Friderich Herman Rolsted og Laurine Constance Bomhoff. Fadd: Frue Klem, Jomfr. M. Altenburg, Jomfr. A. M. Bomhoff, Hr. M. Bomhoff, F. W. Poppe, H. Ch. Dahl, K. G. Bomhoff og B. A. M. Bomhoff.

30/12-1824. Holden. Christen. Inderste Knud Arnesen Boeslie og Maren Christensd. Fadd: Anne Boeslie, Kirsten Jøntvd, Arve Namløs, Anders Boeslie og Gunder Jøntved.

21/11-1824. Holden. Johannes. Uægte. Matros Ole Johannesen af Schien og Karen Olsdatter Wrk. Fadd: Inger Larsd. Wrk., Kirsten Olsd. Eie, Sven Olsen Wrk., Anders og Ole Christophers Sønner Sverget.

13/1-1825. Romnæhs. Isach. Gaardmand Peder Halvorsen Romnæhs og Gunnil Kirstine Isachsd. Fadd: Ingebor Schielbred, Maren Dorthea Romnæs, Isach Østgaarden, Abraham Schielbred, Halvor Schielbred og Hans Tinholt.

21/1-1825. Helgen. Isach. Inderste Isach Isachsen Gruen og Ingebor Rasmusd. Fadd: Ingebor Gruen, Kirsten Gruen, Isach A. Gruen, Johannes Johannesen Wrk., og Kittil Jensen Texle.

3/1-1825. Helgen. Arne. Gaardmand Christen Pedersen Wasdalen og Anne Karine Arnesd. Fadd: Madame A. Hoell, Ingebor Kirstine Schibenæs, Ole Gisholt, Lars Pladsen, Niels Jacob Steenstadvolden og Niels Nielsen Bergene.

30/1-1825. Romnæhs. Maren Anne. Uægte. Ole Halvorsen Mæla af Gierpen Præstegield og Anne Torbiørnsd. Wrk. Fadd: Kari Ellefsd. Wrk., Maria Olsd. Brenne, Jens Tollevsen Wrk., Hans Hansen lille og Steen Jonsen Wrk.

25/2-1825. Maren Anne. Christian Carl Reiersen Krogeføt og Kirsten Halvorsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 1/3.

17/9-1824. Holden. Elisabeth Sophie. Forvalter Poul Knutzen og Susanne Sina Kondrop (Condrup). Fadd: Frue Marie Zernichow, Jomfr. Susanne Blom, Jomfr. Cathrine Kondrop, Hr. B. Bomhoff, Hr. Collet, Hr. Knud Blom, A. Rolsted og J. P. Foss.

10/3-1825. Holden. Karen. Gaardmand Steen Andersen Tufte og Kirsten Christophersd. Fadd: Maria Tufte, Asloug Maria Fæhn, Halvor H. Fæhn, Halvor A. Fæhn og Anders Steensen Tufte.

21/12-1824. Holden. Ingebor Andrea. Hammermester Tron Mognsen Wrk. og Karen Andersd. Fadd: Ingebor Andersd. Wrk., Mari Mognsd. Søwe, Anders Andersen Wrk., Johan Jensen Wrk., Ole Jonsen Møller, Christen Olsen Wrk. og Jon Jonsen Wrk.

30/1-1825. Holden. Rasmus. Huusmand Jon Olsen Delevje og Karen Rasmusd. Fadd: Anne St. Heisholt, Maria P. Heisholt, Even Odden, Gunder Kringleføt, Jørgen A. Heisholt og Gunder Gulbransen Eie.
(Tilføyd senere: Død 18/7-1922.)

26/1-1825. Holden. Thomas. Huusmand Anders Andersen Ødegaarden og Anne Thomasd. Fadd: Marthe Namløs, Ingebor Wibetoe, Tron Namløs, Svenung Wibetoe og Kittil Fæhn.

26/1-1825. Holden. Kiøstol. Huusmand Christen Kiøstolsen Haugen og Berthe Nielsd. Fadd: Mari Nielsd. Saugbr., Kari Kaugen, Niels Clemmetsen Saugbr., Rasmus Olsen Wrk., Kittil Haugen og Gunder Tufte.

1/1-1825. Holden. Ole. Gaardmand Halvor Stenersen Baxaas og Karen Olsd. Fadd: Anne Schordal, Berthe Olsd. Baxaas, Giermun Schordal, Anders Storhoug og Niels Jensen Baxaas.

20/1-1825. Holden. Anders. Gaardmand Lars Olsen Namløs og Johanne Andersd. Fadd: Kirsten Tronsd. Fæhn, Ingebor Andersd. Fæhn, Ole Holden, Ole Fæhn og Ole Andersen Holden.

11/2-1825. Romnæhs. Ole. Gaardmand Ole Jonsen Wale og Anne Andersd. Fadd: Kari Andersd. Wrk., Kirsten Hansd. Wale, Bent Wale, Tron Mognsen Wrk. og Peder Augustinusen Graver.

14/2-1825. Holden. Knud. Huusmand Peder Knudsen Odden og Karen Gullichsd. Fadd: Ingebor Holden, Anne Knudsd. Odden, Tolf Knudsen, Sven Hansen Saugbr. og Gunder Christiansen Heisholt.

4/4-1825. Romnæhs. Inger. Snedker Tron Pedersen Kiønodde og Anne Lisbeth Johannesd. Fadd: Kari Tvara, Johanne Johannesd. Wrk., Johannes Johannesen Wrk., Niels Pedersen Kiønodde og Petter S. Dahl.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

4/4-1825. Helgen. Kirsten. Gaardmand Peder Stiansen Holten og Maria Thorsd. Fadd: Susanne Ytterbøe, Gunnil Maria Schiørholt, Christen A. Steenstadvolden, Jørgen Hagen og Tollev Pedersen Jøntved.

8/3-1825. Romnæhs. Bergithe Cathrine. Ole Jacobsen Wrk. og Ingebor Hansd. Fadd: Mari Poulsd. Wrk., Lisbeth Hansd. Wrk., Ole Møller, Tollev Larsen Wrk., Anders Hansen Wrk. og Niels Gertsen Wrk.

28/4-1825. Helgen. Christine. Gaardmand Jens Christensen Kaalstad og Margrethe Thomasd. Fadd: Berthe Kaalstad, Maria Christensd. Kaalstad, Jørgen Kaalstad, Jens J. Kaalstad og Hans Th. Hvalen.

24/4-1825. Helgen. Gunnil. Inderste Ole Andersen Kolle og Berthe Erichsd. Fadd: Mari Erichsd., Kirsten Tormoesd., Halvor Kaasen, Ole Erichsen og Arve Th. Hougen.

15/2-1825. Helgen. Jens. Huusmand Svenche Jensen Eeg og Maren Halvorsd. Fadd: Margrethe Halvorsd., Ingebor Jensd., Halvor Spirdalen, Ole Soirdalen, Hans og Anders Jens Sønner Eeg.

13/2-1825. Helgen. Claus. Gaardmand Halvor Halvorsen Susaas yngre og Ingebor Jensd. Fadd: Anne Romnæs, Kirsten Isachsd. Romnæs, Claus Romnæs, Niels Susaas og Halvor Schielbred.

20/2-1825. Holden. Kiøstol. Gaardmand Thor Wellichsen Kaasen og Karen Kiøstolsd. Fadd: Gunnil Engrav, Mari Godtid, Jon Engrav, Ole Eiestranden og Halvor Godtid.

5/2-1825. Anders. Gaardmand Anders Thomasen Wibetoe og Kirsten Steensd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 13/2.

19/3-1825. Romnæhs. Anders. Tron Nielsen Saugbr. og Anne Andersd. Fadd: Giertrud Hansd. Saugbr., Gunnil Andersd. Romnæs, Jon Nielsen Saugbr., Anders Thorsnæs og Frederich Tved.

28/3-1825. Holden. Christen. Inderste Jørgen Christensen Holden og Helene Olsd. Fadd: Ingebor Holden, Mari Halvorsd. Holden, Ole Holden, Sven Moen og Ole Andersen Holden.

4/3-1825. Holden. Gunder. Gaardmand Anders Hansen Wibetoe og Maria Andersd. Fadd: Anne Tved, Ingebor Hansd. Sanden, Gunder Tved, Jon Borgen og Ole Andersen Meelteig.

4/5-1825. Helgen. Kirsten Maria. Gaardmand Christen Andreas Jensen Steenstadvolden og Karen Thorsd. Fadd: Maria Holten, Anne Christensd. Wasdalen, Ole Ytterbøe, Jørgen Ytterbøe og Niels Jacob Steenstadvolden.

6/5-1825. Holden. Kirsten. Inderste Peder Nielsen Sølbek og Synnev Hansd. Fadd: Ingebor Huset, Ingebor Andersd. Fæhn, Niels Abrahamsen, Ole Olsen Kaasen og Thyge Hansen Halvorstaae.

22/4-1825. Helgen. Karine. Huusmand Peder Isachsen Boeslie og Anne Olsd. Fadd: Ingebor Helgen, Anne Pedersd. Bøe, Jon Helgen, Anders Boeslie og Gunder Andersen Jøntved.

21/5-1825. Holden. Inger. Thomas Bentsen Wrk. og Inger Olsd. Fadd: Maria Evensd. Wrk., Ingebor Bentsd. Præstgrav, Jan Bentsen Wrk., Rasmus Sørensen Wrk. og Ole Olsen Præstgrav.

15/3-1825. Helgen. Gunder. Inderste Gunder Olsen Pladsen og Maria Hansd. Fadd: Maria Hvalen, Marthe Klevsgade, Hans Pladsen, Hans Hvalen og Arve Haugen.

26/1-1825. Romnæhs. Clemmet. Ole Clemmetsen Saugbr. og Berthe Hansd. Fadd: Kari Thomasd. Saugbr., Marthe Margrethe Olsd. Saugbr., Erich Hansen Saugbr., Gunder Clemmetsen Saugbr. og Peder Erichsen Saugbr.

17/4-1825. Dødfødt Drengebarn. Gaardmand Terkel Jonsen Sannes og Margith Tormoesdatter.
Efter Tilstedeværende Koners, Mari Olsd. Ullevigen og Anne Thygesd. Gravningens Widnesbyrd, mærkedes ikke Liv hos Barnet.

14/4-1825. Holden. Christen. Johannes Christensen Strømodden og Ingebor Pedersd. Fadd: Anne Jonsd. Saugbr., Mari Christensd. Saugbr., Tron Pedersen Saugbr., Ole Hølen og Tollev Christensen Saugbr.

17/3-1825. Romnæhs. Bent. Jan Bentsen Wrk. og Maria Evensd. Fadd: Ingebor Odden, Ingebor Præstgrav, Even Odden, Thomas Bentsen Wrk., og Thomas Pedersen Wrk.

21/4-1825. Holden. Niels. Jens Nielsen Saugbr. og Ingebor Jensd. Fadd: Guri Pedersd. Saugbr., Anne Andersd. Saugbr., Hans Moen, Hans Næberud og Gunder Nielsen Saugbr.

9/6-1825. Romnæs. Anne. Huusmand Saamun Olsen Deila og Ingebor Tollevsd. Fadd: Anne Olsd. Olsdalen (Osdalen), Anne Tollevsd. Wale, Sivert Hegnen, Niels Olsen Olsdalen, og Ole Tollevsen Lunde.

7/6-1825. Romnæs. Karen Dorthea. Huusmand Tolf Knudsen Grønningen og Inger Nielsd. Fadd: Kari Gullichsd. Odden, Anne Knudsd. Odden, Knud Odden, Tron Pedersen Saugbr., og Ole Knudsen Odden.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

20/6-1825. Holden. Maren. Huusmand Halvor Gundersen Høxodde og Karen Anunsd. Fadd: Kari Lunde, Kirsten Halvorsd. Waløen, Anun Lunde, Hans Lunde og Gunder Halvorsen Wala.

21/6-1825. Holden. Kirsten. Gaardmand Peder Andersen Tufte og Anne Christensd. Fadd: Mari Hotved, Gunnil Pedersd. Tufte, Ole Halvorsen Saugbr., Halvor Hotved, Anders og Gunder Anderssønner Tufte.

29/5-1825. Holden. Maren. Gaardmand Gunder Olsen Tved og Maren Andersd. Fadd: Ingebor Holden, Maria Andersd. Wibetoe, Ole Holden, Anders Hansen Wibetoe og Jon Olsen Borgen.

10/4-1825. Holden. Lars. Saugmester Johannes Bentsen og Anne Larsd. Fadd: Inger Ringsevje, Aaste Christensd. Nyhuus, Niels Bentsen Kaasen, Ole Nielsen Saugbr., og Hans Bentsen Hølen.

4/5-1825. Anders. Huusmand Ole Erichsen Halvorstaae og Aasil Nielsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 5/5.

29/3-1825. Holden. Anders. Huusmand Ole Johannesen Kaasen og Ilian Olsd. Fadd: Mari Hansd. Pederskaas, Kari Ullevigen, Ole Sørensen, Peder Olsen Eie og Anders Gulbransen Bøe.

22/2-1825. Holden. Jørgen. (Tvilling). Huusmand Jørgen Thorsen Hougen og Karen Christensd. Fadd: Anne Eiestranden, Ingebor Jørgensd. Hougen, Hans Hansen Wrk., Anun Søvestranden og Halvor Godtid.

22/2-1825. Holden. Christen. (Tvilling). Samme Fædre. Fadd: Maria Søvestranden, Maria Heisholt, Mads Strigen, Ole Eiestranden, og Ole Jørgensen Hougen.

26/5-1825. Holden. Karen. Christen Christensen Wrk. og Ingebor Christensd. Fadd: Kari Espevolden, Berrthe Brenne, Christen Lucenæs, Peder Jensen Wrk., Saamun Torbiørnsen Wrk. og Halvor Tollevsen Wrk.

4/7-1825. Kirsten. Huusmand Kittil Jensen Fæbakke og Anne Andersd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 4/7.

7/7-1825. Romnæs. Karen. Huusmand Anders Gundersen Delsbakken og Margith Hansd. Fadd: Ingebor Halvorsd. Odden, Kari Hansd. Kaasen, Christen Nyhuus, Halvor Skouen og Jon Delsbakken.

7/7-1825. Holden. Sidsel Bergithe. Brønnil Jansen Wrk. og Sidsel Olsd. Fadd: Kirsten Jansd. Wrk., Sidsel Jansd. Wrk., Jan Brønnilsen Wrk., Skolelærer J. Poulsen, Anders Christophersen Sverget og Thomas Halvorsen Wrk.

13/8-1825. Helgen. Karen. Gaardmand Kittil Jacobsen Bøe og Karen Johannesd. Fadd: Anne Jacobsd. Præstgrav, Marthe Jensd. Bøe, Johannes Heisholt ældre, Anders Bøe og Ole Johannesen Heisholt.

19/4-1825. Romnæs. Gunder. Ole Jonsen Hølen og Maren Pedersd. Fadd: Ingebor Strømodden, Anne Jonsd. Saugbr., Gunder Olsbrygge, Clemmet Nielsen Saugbr., og Hans Bentsen Saugbr.

18/5-1825. Helgen. Halvor. Huusmand Jon Mortensen Waskaas og Anne Halvorsd. Fadd: Anne Thorsd. Jøntved, Liuf Olsd. Jøntved (Liv Olsd.), Peder Jøntved, Halvor Skovkaas og Tollev Pedersen Jøntved.

23/4-1825. Helgen. Simon. Gaardmand Lars Simonsen Hegnen og Kirsten Hansd. Fadd: Anne Simonsd. Ytterbøe, Anne Simonsd. Namløs, Simon Hegnen, Hans Tveten og Carl Langeland.

16/4-1825. Helgen. Hans. Huusmand Halvor Thorsen Tinholtstulen og Maren Hansd. Fadd: Ingebor Tinholtstulen, Berthe Siljane, Hans Tinholtstulen, Peder Tinholtstulen og Claus Thorsen Schibsnæs.

4/6-1825. Helgen. Tollev. Inderste Steen Andersen Namløs og Ingebor Tørjersd. (Torjersd.) Fadd: Marthe Namløs, Anne Olsd. Wibetoe, Gunder Wibetoe, Niels A. Jøntved og Kittil Olsen Wibetoe.

15/6-1825. Helgen. Peder. Huusmand Afdøde Peder Hansen Fæbakke og Marthe Jonsd. Fadd: Kirsten Lindgreen, Anne Kirstine Fæbakke, Kittil Fæbakke, Anders O. Gruen og Jacob Pedersen Fæbakke.

30/7-1825. Helgen. Karen. Gaardmand Tollev Halvorsen Hagen og Johanne Hansd. Fadd: Inger Svaltangen, Mari Halvorsd., Lars Svaltangen, Lars Nielsen og Arve Hansen Teigen.

10/7-1825. Holden. Ingebor. Huusmand Ole Olsen Roligheden yngre og Anne Hansd. Fadd: Maria Hansd. Namløs, Ingebor Hansd. Tved, Ole Roligheden ældre, Jens Olsen Namløs og Jon Olsen Roligheden.

11/8-1825. Holden. Ingebor Karine. Huusmand Jørgen Larsen Juvet og Karen Helene Abrahamsd. Fadd: Anne Jonsd. Wibetoe, Anne Olsd. Wibetoe, Ole Biørndalen, Anders Juvet og Niels Olsen Biørndalen.

1/8-1825. Helgen. Anne. Huusmand Christen Brønnilsen Fæbakke og Berthe Andersd. Fadd: Anne Kirstine Fæbakke, Inger Namløs, Niels Abrahamsen, Aschier Brønnilsen og Arve Thomasen Hougene.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

12/9-1825. Dødfødt Pigebarn. Ole Arvesen Wrk. og Sidsel Clausd. Efter Gjordemoderens Udsagn mærkedes ikke Liv hos Barnet de sidste 14 Dage før fødselen.

24/6-1825. Holden. Halvor. Inderste Jørgen Tobiasen Høxodde og Ellen Halvorsd. Fadd: Mari Halvorsd. Høxodde, Kari Christensd. Wasdalen, Jon Biørnedokken, Gunder Høxodde og Arne Christensen Wasdalen.

16/5-1825. Holden. Brønnil. Isach Nielsen Texle og Karen Brønnilsd. Fadd: Inger Fæbakke, Ingeborg Sanden, Ole Biørndalen, Aschier Brønnilsen og Niels Olsen Biørndalen.

12/6-1825. Holden. Ole. Gaardmand Fredrich Olsen Tved og Inger Andersd. Fadd: Anne Andersd. Saugbr., Gunnil Andersd. Søwe, Johannes Namløs, Anders Thorsnæs og Hans Fiskestien.

29/5-1825. Dødfødt Drengebarn. Huusmand Kittil Pedersen Røibek og Anne Hansdatter.

16/7-1825. Holden. Peder. Huusmand Halvor Isachsen Skouen og Anne Christensd. Fadd: Mari Sanden, Ingebor Sanden, Hans Sanden, Anders Delsbakken, Peder Holtet og Ole Andersen Meelteig.

24/9-1825. Helgen. Anne Kirstine. Huusmand Peder Halvorsen Grinen og Anne Jørgensd. Fadd: Mari Jørgensd. Erichstad, Anne Halvorsd. Fæhn, Halvor H. Fæhn, Peder Ytterbøe og Ole Olsen Ytterbøe.

5/10-1825. Helgen. Karen Kirstine. Gaardmand Hans Thomasen Hvalen og Maria Jonsd. Fadd: Kirsten Marum, Anne Arvesd. Hvalen, Jon Kaalstad, Arve Thomasen Hougene, og Jørgen Jonsen Kaalstad.

16/10-1825. Holden. Anne. Sven Olsen Wrk. og Inger Larsd. Fadd: Anne Svensd. Wrk., Sara Larsd. Wrk., Henrich Clausen Wrk., Anders Christophersen Wrk., og Peder Larsen Kamperhoug.

22/9-1825. Holden. Pernille. Huusmand Ole Hansen Brenneboe og Margrethe Jensd. Fadd: Mari Pederskaas, Lisbeth Briskemyhr, Jens Lien, Ole Briskemyhr og Johannes Jensen Lien.

31/10-1825. Aaste. Huusmand Gunder Pedersen Høxodde og Maren Halvorsd. Fadd: Mari Wale, Ellen Halvorsd. Høxodde, Bent Wale, Anders Haagensen og Torjer Halvorsen Brenne.

19/7-1825. Holden. Halvor. Huusmand Christen Jensen Langjordet og Maren Pedersd. Fadd: Ingebor Thoreskaas, Mari Holden, Anders Andersen Wrk., Halvor Thoreskaas og Thor Jensen Kaasen.

6/7-1825. Holden. Tollev. Inderste Ole Tollevsen Opsall og Dorthe Bentsd. Fadd; Ingebor Deila, Anne Tollevsd. Wale, Saamun Deila, Thomas Bentsen og Jan Bentsen Wærket.

3/8-1825. Romnæs. Jens. Gaardmand Jens Augustinusen Graver og Anne Christeine Jonsd. Fadd: Anne Wale, Anne Augustinusd. Graver, Ole Wale, Bent Wale, og Peder Augustinusen Graver.

28/8-1825. Holden. Steen. Gaardmand Knud Nielsen Hotved og Margrethe Steensd. Fadd: Maria Tufte, Gunnil Pedersd. Tufte, Steen Hotved, Anders Th. Wibetoe og Hans Tufte.

24/8-1825. Holden. Hans. Gaardmand Jon Olsen Helgen og Ingebor Halvorsd. Fadd: Asloug Jøntved, Kari Mortensd., Halvor Jøntved, Gunder Helgen og Jon Waskaas.

31/8-1825. Holden. Niels. Inderste Thor Jonsen Daxrød og Ingebor Nielsd. Fadd: Marthe Heisholt, Marthe Maria Thorserkaas, Jon Døhlen, Johannes Ch. Heisholt og Niels Hansen Hougen.

26/10-1825. Romnæs. Anne. Gaardmand Kittil Andersen Lunde og Aaste Anunsd. Fadd: Kari Lunde, Aaste Kittilsd. Wrk., Ole Anunsen Lunde, Jon Jonsen Wrk., og Hans Anunsen Vale.

30/10-1825. Romnæs. Andrea. Gunder Clemmetsen Saugbr. og Margrethe Olsd. Fadd: Anne Jonsd. Saugbr., Ingebor Strømodden, Clemmet Nielsen Saugbr., Ole Clemmetsen Saugbr., og Niels Clemmetsen Saugbr.

31/10-1825. Romnæs. Karen. Huusmand Gunder Evensen Odden og Ingebor Halvorsd. Fadd: Maria Evensd. Wrk., Mari Evensd. Præstegaarden., Even Odden, Jon Delsevje og Jan Bentsen Wrk.

23/10-1825. Anne Kirstine. Møller Sven Hansen Saugbr. og Ingebor Christensdatter. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hiemmedøbt 30/10.

10/11-1825. Holden. Anne. Gaardmand Hans Anunsen Wibetoe og Anne Jonsd. Fadd: Kirsten Steensd. Wibetoe, Kirsten Hansd. Wale, Anders Th. Wibetoe, Jørgen Juvet og Jørgen Jonsen Kaalstad.

8/12-1825. Aaste Karine. Huusmand Sivert Olsen Hegnen og Dorthe Nielsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hiemmedøbt 8/12.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

29/8-1825. Holden. Mogns. (Mons.) Christen Olsen Wrk. og Maren Mognsd. Fadd: Kari Andersd. Wrk., Anne Storskot, Tron Mognsen Wrk., Peder Helgeroen, Peder Olsen Eie, Ole Lindem og Niels Johannesen Wrk.

26/9-1825. Holden. Steen. Gaardmand Anders Steensen Tufte og Asloug Maria Halvorsd. Fadd: Maria Tufte, Anne Halvorsd. Fæhn, Steen Tufte, Halvor H. Fæhn og Christopher Steensen Tufte.

7/9-1825. Holden. Ole. Huusmand Halvor Christensen Texle og Inger Nielsd. Fadd: Kari Texle, Berthe Christensd., Isach Texle, Jørgen Holden og Kittil Jensen Texle.

22/9-1825. Holden. Gunder. Jon Nielsen Saugbr. og Giertrud Hansd. Fadd: Aaste Halvorsd. Saugbr., Kari Hansd. Kaasen, Tron Nielsen Saugbr., Ole Nielsen Saugbr., Hans Hansen Saugbr., og Clemmet Nielsen Saugbr.

1/10-1825. Romnæs. Halvor. Gaardmand Niels Halvorsen Susaas og Anne Jensd. Fadd: Anne Halvorsd. Romnæs, Kirsten Gundersd. Susaas, Halvor Thorseskaas, Claus og Andreas Halvorssønner Sisaas.

16/11-1825. Helgen. Karen Gurine. Smed Simon Olsen Hovet og Thore Hansd. Fadd: Anne Klovedal, Anne Olsd. Tinholtstulen, Ole Gunmunsbek, Hans Kleven og Ole Olsen Tinholtstulen.

27/11-1825. Holden. Anne. Inderste Anders Olsen Gruen og Maren Jonsd. Fadd: Kari Olsd. Namløs, Ingebor Olsd. Gruen, Ole Jensen Gruen, Kittil Fæbakke og Ole Olsen Gruen.

12/11-1825. Holden. Ouvet Maria. Gaardmand Christen Kiøstolsen Namløs og Anne Simonsd. Fadd: Kirsten Hegnen, Kirsten Kiøstolsd. Hotved, Simon Hegnen, Ole Nielsen Namløs og Ole Sannes.

30/11-1825. Holden. Marthe. Uægte. Tollev Andersen Lindemark af Schien og Marthe Tollevsd. Saugbr. Fadd: Lisbeth Hansd. Saugbr., Kari Pedersd. Saugbr., Jon Bentsen Saugbr., Niels Abrahamsen og Halvor Christensen Saugbr.

15/12-1825. Helgen. Kirsten. Gaardmand Hans Jonsen Jelseth og Kirsten Jørgensd. Fadd: Maria Jelseth, Inger Halvorsd. Jelseth, Jon Jelseth, Hans M. Jelseth og Jon Jonsen Jelseth.

25/9-1825. Romnæs. Kiøstol. Gaardmand Ole Nielsen Sannes og Maren Kiøstolsd. Fadd: Mari Nielsd. Saugbr., Kari Kiøstolsd. Hotved, Kiøstol Hotved, Christen Namløs og Ole Thygesen Sannes.

6/11-1825. Holden. Halvor. Gaardmand Anders Stenersen Storehoug og Kirsten Jørgensd. Fadd: Anne Jensd. Nomme, Rønnoug Olsd. Baxaas, Ole Schordal, Svenung Nomme og Jørgen Andreas Heisholt.

23/10-1825. Holden. Hans. Christopher Hansen Evje og Kirsten Tollevsd. Fadd: Kari Halvorsd. Tvara, Margrethe Gundersd. Heisholt, Christopher Sverget, Anders og Ole Christophersønner Sverget.

26/11-1825. Romnæs. Østen Andreas. Inderste Helge Knudsen Brenne og Ingebor Østensd. Fadd: Marthe Lisbeth Brenne, Ingebor Hansd. Moen, Ole A. Brenne, Knud Moen og Torjer Halvorsen Brenne.

8/12-1825. Niels. Huusmand Sivert Olsen Hegnen og Dorthe Nielsdatter. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hiemmedøbt 8/12.

6/12-1825. Halvor. Skrædder Thor Halvorsen Tufte og Maren Halvorsdatter. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hiemmedøbt 7/12.

9/12-1825. Helgen. Ingebor Karine. Huusmand Niels Tollevsen Svelsteen (Sverdsten) og Karen Olsd. Fadd: Ingebor Helgen, Gunnil Nielsd. Steenstad, Peder Huvet, Peder Bierkholt, og Poul Tollevsen Biørntved.

7/8-1825. Holden. Susanne Blom. Sognepræsten Johannes Klem og Johanne Maria Walløe. Fadd: Barnets Moder, Jomfrue H. M. Horn, Studiosus Poppe, Hr. P. P. Svendsen og J. P. Foss.

12/11-1825. Holden. Ingebor. Gaardmand Halvor Thorsen Baxaas og Maria Pedersd. Fadd: Asloug Jøntved, Anne Nielsd. Baxaas, Thor Baxaas, Halvor Jøntvd og Gunnul Olsen Baxaas.

23/10-1825. Holden. Andrea Regine. Forvalter Poul Knutzen og Susanne Sina Kondrop (Condrup). Fadd: Frue Klem, Jomfr. Christine Heide, Jomfr. Paus, Forvalter Rolsted, Studiosus Poppe og Niels P. Dahl.

1/1-1826. Romnæs. Aaste Kirstine. Clemmet Arvesen Wrk. og Maren Andersd. Fadd: Ingebor Nielsd. Tvedhegnen, Inger Nielsd. Wrk., Johan Jensen Wrk., Hans Tostensen Wrk. og Gunder Nielsen Wrk.

12/11-1825. Holden. Jon. Gaardmand Gunder Jørgensen Heisholt og Karen Jonsd. Fadd: Maria Hvalen, Mari Espevolden, Hans Wibetoe, Jørgen A. Heisholt og Jørgen Jonsen Kaalstad.

6/12-1825. Holden. Arve. Gaardmand Niels Arvesen Jøntved og Anne Andersd. Fadd: Ingebor Namløs, Anne Arvesd. Hvalen, Gunder Wibetoe, Steen Andersen og Jon Arvesen Hvalen.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

29/11-1825. Holden. Anders. Huusmand Aschiær Brønnilsen Fæbakke og Inger Andersd. Fadd: Berthe Fæbakke, Kirsten Andersd. Jøntved, Hans Jøntved, Halvor Pedersen og Gunder Andersen Jøntved.

14/12-1825. Holden. Jon. Gaardmand Ole Andersen Brenne og Johanne Haralsd. Fadd: Anne Christine Graver, Kari Lunde, Peder Wale, Jens Graver og Arve Halvorsen Wale.

5/11-1825. Holden. Johannes. Ole Nielsen Wrk. og Christine Jørgensd. Fadd: Anne Abrahamsd. Wrk., Johanne Larsd., Anders Tronsen Wrk., Thomas Nielsen Wrk., og Gunder Nielsen Wrk.

24/11-1825. Holden. Andreas. Johannes Rasmusen Wrk. og Anne Olsd. Fadd: Ingebor Gruen, Kirsten Olsd. Søwe, Thomas Bentsen Wrk., Ole Olsen Præstgrav og Niels Johannesen Wrk.

4/1-1826. Dødfødt Pigebarn. Gaardmand Ole Evensen Schordal og Gunnil Aslachsdatter.

24/12-1825. Holden. Anne. Huusmand Anders Olsen Hegnen og Helge Olsd. Fadd: Kari Tronsd. Holdensætret, Mari Olsd. Espevolden, Halvor Holdensætret, Ole Brøndalen og Peder Olsen af Schien.

31/12-1825. Helgen. Berthe. Uægte. Thyge Hansen Halvorstaae og Berthe Arnesd. Boeslie. Fadd: Marthe Olsd. Lucenæs, Kari Olsd. Namløs, Jens Brønnilsen Kolle, Knud Boeslie og Arne Hansen Kaasen.

22/1-1826. Helgen. Ingebor. Huusmand Ole Levorsen Høgjordsodden og Maren Jørgensd. Fadd: Kari Christensd. Bergene, Ingebor Nielsd. Bergene, Carl Langeland, Niels Nielsen Bergene og Abraham Nielsen Bergene.

26/11-1825. Holden. Maria. Anders Larsen Saugbr. og Ouvet Karine Pedersd. Fadd: Johanne Mortensd. Saugbr., Ingebor Hansd. Saugbr., Halvor Christensen Saugbr., Anders Halvorsen Saug og Peder Pedersen Saugbr.

14/12-1825. Holden. Bent. Anders Thomasen Wrk. og Marthe Tostensd. Fadd: Ingebor Thomasd. Wrk., Kari Halvorsd. Wrk., Tosten Hansen Wrk., Ole Saamunsen Wrk., Hans Tostensen Wrk. og Rasmus Sørensen Wrk.

9/12-1825. Holden. Gunder. Kiøstol Pedersen Saugbr. og Anne Hansd. Fadd: Anne Jonsd. Saugbr., Ingebor Strømodden, Ole Hølen, Johannes Jonsen Saugbr., og Tollev Christensen Saugbr.

12/11-1825. Helgen. Hans. Gaardmand Jens Olsen Præstgrav og Anne Jacobsd. Fadd: Kirsten Hegnen, Ouvet Olsd. Søwe, Tollev Hagen, Ole Olsen Præstgrav og Ole Olsen Ytterbøe.

30/11-1825. Helgen. Ole. Gaardmand Anders Olsen Huset og Anne Jørgensd. Fadd: Ingebor Namløs, Anne Halvorsd. Huset, Peder Namløs, Jens J. Kaalstad og Jørgen Jørgensen Kaalstad.

31/10-1825. Helgen. Hans. Huusmand Ole Nielsen Hougen og Aaste Tostensd. Fadd: Anne Tollevsd. Kaasen, Asloug Hansd. Kaasen, Tosten Brøsdal, Hans Kaasen og Arne Hansen Kaasen.

22/11-1825. Helgen. Anun. Gaardmand Jørgen Gundersen Giedeboen og Anne Anunsd. Fadd: Kari Anunsd. Wale, Kari Gundersd. Giedeboen, Gunder Giedeboen, Thomas Anunsen af Schien og Ole Gundersen af Schien.

26/2-1826. Holden. Karen Maria. Gaardmand Gunder Gundersen Schiørholt og Inger Andersd. Fadd: Maria Grønnesteen, Gunnil M. Gundersd. Schiørholt, Anders Rødningen, Jon Grønnesteen, Christopher Hansen og Anders Hansen Sauvigodden.

27/3-1826. Helgen. Berthe Maria. Inderste Ole Larsen Huvet og Maren Olsd. Fadd: Anne Jørgensd. Huset, Mari Hansd. Jelseth, Anders Hegnen, Anders Huset og Jon Jonsen Jelseth.

24/4-1826. Dødfødt Pigebarn. Gaardmand Halvor Halvorsen Fæhn og Kirsten Tollevsdatter.

21/4-1826. Holden. Anne. Gaardmand Ole Nielsen Namløs og Anne Isachsd. Fadd: Ingebor J. Namløs, Ingebor A. Fæhn, Halvor Lommerud, Peder Ødegaarden og Jon Nielsen Namløs.

9/4-1826. Holden. Maren Anne. Gaardmand Christian Carl Reiersen Krogeføt og Kirsten Halvorsd. Fadd: Ingebor Fosse, Anne Halvorsd. Krogeføt, Anders Andersen Wrk., Christen Langjordet og Giermun Stenersen Krogeføt.

11/11-1825. Helgen. Niels. Gaardmand Carl Nielsen Langeland og Anne Hansd. Fadd: Karen Tveten, Kari Christensd. Wasdalen, Niels Arnesen, Hans Tveten og Niels Nielsen Bergene.

30/12-1825. Romnæs. Peder. Gaardmand Jørgen Pedersen Sannes og Karen Halvorsd. Fadd: Torber Enersd. Sannes, Maria Ellefsd. Skouen, Halvor Skouen, Niels Kittilsen Sannes og Saamun Olsen Deila.

31/12-1825. Holden. Jon Andreas. Gaardmand Jon Hansen Grønnesteen og Maria Jonsd. Fadd: Inger Schiørholt, Inger Jonsd. Grønnesteen, Anders Rødningen, Gunder Schiørholt og Anun Grønnesteen.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

6/1-1826. Helgen. Jon. Inderste Anun Gundersen Grønnesteen og Maria Jonsd. Fadd: Maria Holten, Inger Jonsd. Grønnesteen, Gunder Strandjordet, Jon Grønnesteen og Stian Gundersen Strandjordet.

28/11-1825. Helgen. Jon. Huusmand Svenke Olsen Bierven og Inger Bentsd. Fadd: Anne Pedersd. Roen, Kari Mortensd., Anders Huset, Niels J. Steenstadvolden og Ole Svenkesen Jøntved.

19/12-1825. Helgen. Jørgen. Inderste Peder Hansen Tinholtstulen og Ingebor Jørgensd. Fadd: Anne Tinholt, Maria Tinholtstulen, Hans Tinholtstulen, Halvor Tinholtstulen og Jørgen Jørgensen Tinholt.

16/4-1826. Holden. Inger. Johannes Jonsen Saugbr. og Inger Tronsd. Fadd: Anne Jonsd. Saugbr., Mari Olsd. Saugbr., Ole Hølen, Jon Jonsen Saugbr., Johannes Strømodden og Hans Jonsen Saugbr.

21/4-1826. Holden. Gunnil Maria. Jacob Larsen Wrk. og Anne Olsd. Fadd: Kari Kiøstolsd. Kaasen, Kirsten Erichsd. Saugbr., Niels Berget, Johannes Hansen Wrk. og Tallach Reiersen Pladsen.

7/3-1826. Romnæs. Maren. Johannes Johannesen Ullevigen og Anne Halvorsd. Fadd: Kari Johannesd. af Porsgrund, Anne Halvorsd. Fæhn, Johannes Ullevigen, Halvor H. Fæhn og Ole Johannesen Ullevigen.

5/5-1826. Holden. Maria. Abraham Steensen Kaasen og Kirsten Nielsd. Fadd: Aaste Kittilsd. Wrk., Ingebor Johannesd. Heisholt, Johannes Ch. Heisholt, Ole Mohene, Halvor Jonsen Wrk., og Jon Jonsen Wrk.

31/5-1826. Holden. Karen. Gaardmand Johannes Johannesen Heisholt yngre og Kirsten Jørgensd. Fadd: Kari Jonsd. Heisholt, Maria Rasmusd. Heisholt, Johannes Heisholt ældre, Jørgen A. Heisholt og Ole Johannesen Heisholt yngre.

31/12-1825. Romnæs. Ole. Gjæstgiver Arne Nielsen Galten og Gunnil Olsd. Fadd: Asloug Brenne, Marthe Lisbeth Brenne, Ole Wala, Søren Brenne og Peder Brenne.

17/1-1826. Romnæs. Sigur. Gaardmand Niels Kittilsen Sannes og Torber Enersd. Fadd: Mari Holte, Asloug Enersd. Sannes, Torjus Holte, Hans Moen og Peder Ødegaarden.

6/1-1826. Holden. Thomas. Huusmand Gunder Kiøstolsen Namløs og Karen Thomasd. Fadd: Kirsten Steensd. Wibetoe, Maren M. Jansd. Monken, Thomas Wibetoe, Tron Namløs og Svenung Thomasen Wibetoe.

22/1-1826. Holden. Even. Huusmand Giermun Olsen Evje og Maren Evensd. Fadd: Maria Baxaas, Rønnaug Olsd. Baxaas, Halvor Thorsen Baxaas, Ole Evje og Gunnul Olsen Baxaas.

1/2-1826. Holden. Johannes. Lars Pedersen Kamperhoug og Anne Andersd. Fadd: Thore Rasmusd. Wrk., Kari Larsd. Wrk., Christopher Sverget, Johan Jensen Wrk. og Peder Larsen Wrk.

9/2-1826. Dødfødt Drengebarn. Gaardmand Halvor Stenersen Baxaas og Karen Olsdatter. Efter Moderens Udsagn havde Barnet Liv da Fødselssmertene indfandt sig.

2/5-1826. Holden. Gunnil. Huusmand Ole Thomasen Brøndalen og Maren Halvorsd. Fadd: Mari Lommerud, Berthe Knudsd. Tved, Halvor Lommerud, Gunder Tved og Rasmus Halvorsen Lommerud.

27/6-1826. Helgen. Anne Kirstine. Huusmand Lars Christensen Schottet og Marthe Johannesd. Fadd: Maria Holten, Kirsten Johannesd., Carl Langeland, Ole Hansen Langeland og Tosten Nielsen Bergene.

16/6-1826. Holden. Anne. Huusmand Ole Johannesen Gravningen og Berthe Andersd. Fadd: Anne Ullevigen, Thone Terkelsd. Sannes, Thyge Johannesen af Porsgrund, Johannes Ullevigen og Johannes Thygesen af Schien.

27/6-1826. Holden. Anne. Ole Nielsen Saugbr. og Aaste Halvorsd. Fadd: Kari Nielsd. Saugbr., Anne Halvorsd. af Schien, Halvor Thomasen Wrk., Niels Nielsen Heinen og Thomas Halvorsen Wærket.

2/12-1825. Holden. Niels Jean. Skolelærer Jens Poulsen og Marthe Jansd. Fadd: Barnets Moder, Jomfr. B. W. Bendixen, Rasmus Olsen Wrk., Tollev Christensen Wrk. og Niels Johannesen Wrk.

27/2-1826. Holden. Jørgen. Gaardmand Jørgen Thorsen Ytterbøe og Susanne Nielsdatter. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hiemmedøbt 1/3.

31/1-1826. Holden. Thor Andreas. Skomager Niels Thorsen Juvet og Anne Torjersd. Fadd: Kari Helene Juvet, Mari Mortensd. Juvet, Thomas Wibetoe, Gunder Wibetoe, Svenung Wibetoe og Kittil Olsen Wibetoe.

11/2-1826. Holden. Ole. Huusmand Ole Nielsen Biørndalen og Anne Frederichsd. Fadd: Anne Jonsd. Wibetoe, Ingebor Olsd. Biørndalen, Jørgen Kaalstad, Ole Fæhn, Isach Texle og Niels Olsen Biørndalen.

15/3-1826. Holden. Peder. Færgemand Tron Pedersen Saugbr. og Anne Jonsd. Fadd: Mari Pedersd. Hølen, Ingebor Strømodden, Hans Saltevje, Johannes Strømodden, Johannes Jonsen Saugbr. og Jon Jonsen Jelseth.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

6/8-1826. Dødfødt Pigebarn. Huusmand Jens Andersen Gunnerud og Ingebor Johannesdatter. Moderen mærkede ikke Liv hos Barnet de sidste 3 Uger før Fødselen.

16/7-1826. Helgen. Anne Kirstine. Gaardmand Peder Jensen Schibsnæs og Karen Jørgensd. Fadd: Mari Jørgensd. Tangen, Kirsten Halvorsd. Fæhn, Halvor J. Fæhn, Niels T. Jøntved, Hans Tufte og Peder Augustinusen Graver.

26/7-1826. Gunnil. Forlovede Ole Johannesen Heisholt og Maren Olsd. Fadd. (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hiemmedøbt 27/7. Ikke fuldbaaret.

2/8-1826. Holden. Ingebor. Huusmand Anders Olsen Kaasen og Maria Halvorsd. Fadd: Mari Olsd. af Schien, Asloug Halvorsd. af Schien, Christopher Jørgensen af Schien, Jon Halvorsen af Schien, Gunder Axelsen Hynie og Anders Halvorsen Saugbr.

9/8-1826. Holden. Margrethe. Skomager Ole Sørensen Pederskaas og Maren Hansd. Fadd: Margrethe Brenneboe, Marthe M. Jonsd. Døhlen, Søren Rødningen, Ole Briskemyhr og Ole Brenneboe.

10/3-1826. Helgen. Niels. Gaardmand Jon Pedersen Wærstad og Maren Pedersd. Fadd: Ingebor Tinholtstulen, Kari Bakken, Niels Bakken, Hans Tinholtstulen og Thomas Ruaas.

10/3-1826. Helgen. Lars. Huusmand Peder Larsen Bierkholt og Gunnil Tollevsd. Fadd: Kari Svelsteen (Sverdsteen?), Berthe Christensd., Brønnil Bierkholt, Jens Steenstad og Niels Svelsteen.

25/3-1826. Holden. Saamun. Ole Saamunsen Wrk. og Ingebor Thomasd. Fadd: Marthe Tostensd. Wrk., Liuf Saamunsd. (Liv Saam.) Wrk., Christopher Nielsen Wrk., Anders Thomasen Wrk. og Niels Saamunsen Wrk.

28/3-1826. Helgen. Ole. Gaardmand Halvor Evensen Jøntved og Asloug Thorsd. Fadd: Ingebor Helgen, Anne Arvesd. Hvalen, Jon Helgen, Ole Huset og Jon Waskaas.

29/3-1826. Helgen. Anders. Huusmand Anders Andersen Næsodden og Kirsten Hansd. Fadd: Anne Maria Flaten, Margrethe Hansd. Eie, Hans Jacob Bierkholt, Reier Huset og Thyge Halvorstaae.

16/4-1826. Dødfødt Drengebarn. Hans Halvorsen Helgeroen og Sidsel Jansdatter. Ikke Fuldbaaret.

22/3-1826. Romnæs. Jørgen. Gaardmand Jon Nielsen Sannes og Gunnil Jørgensd. Fadd: Mari Kiøstolsd. Sannes, Berthe Nielsd. Jøntved, Clemmet Nielsen Saugbr., Ole Nielsen Sannes, Ole Johannesen Ullevigen og Ole Thygesen Sannes.

28/8-1826. Romnæs. Maren. Inderste Tron Jensen Thorsnæs og Gunnil Andersd. Fadd: Kirsten Andersd. Thorsnæs, Mari Mognsd. Søwe, Anders Thorsnæs ældre, Anders Thorsnæs yngre og Kittil Jensen Texle.

15/9-1826. Holden. Anne. Huusmand Niels Nielsen Heinen og Anne Nielsd. Fadd: Aaste Halvorsd. Saugbr., Anne Nielsd. Wibetoe, Jon Nielsen Saugbr., Ole Nielsen, H. Svendsen og Thomas Halvorsen Wrk.

17/9-1826. Holden. Anne. Gaardmand Tron Kiøstolsen Namløs og Marthe Thomasd. Fadd: Kirsten Elisabeth Raaberg, Ingebor Thomasd. Namløs, Anders Thomasen Wibetoe, Svenung Thomasen Wibetoe og Hans Thomasen Wibetoe.

16/9-1826. Holden. Aaste. Huusmand Halvor Evensen Lommerud og Maren Isachsd. Fadd: Anne Isachsd. Namløs, Kirsten Johannesd. Gunnerud, Ole Nielsen Namløs, Gunder Kringleføt og Rasmus Halvorsen Lommerud.

30/4-1826. Holden. Niels. Huusmand Hans Christensen Otterkiær og Anne Olsd. Fadd: Berthe Strømme, Berthe Olsd. Baxaas, Lars Otterkiær, Christen Hansen af Porsgrund og Christen Larsen Baxaas.

21/4-1826. Holden. Lars. Jacob Larsen Wrk. og Anne Olsd. Fadd: Mari Heljesd. Pladsen, Marthe Olsd., H. Svendsen, Ole Nielsen Kaasen, Rasmus Sørensen Wrk. og Henrich Sørensen Wærket.

24/4-1826. Helgen. Ole. Inderste Jens Brønnilsen Kolle og Kirsten Olsd. Fadd: Anne Olsd. Hegnen, Margrethe Brønnilsd. Huve, Anders Hegnen, Peder Huve og Ole Hansen Bøe.

7/3-1826. Holden. Andreas. Huusmand Gunne Halvorsen Grønlien og Marthe Olsd. Fadd: Ingebor Tvedhegnen, Marthe Olsd., H. Svendsen, Hans Røibæk, Peder Brøndalen og Ole Nielsen, H. Svendsen.

16/5-1826. Holden. Niels Andreas. Inderste Lars Andersen Opsall og Anne Kirstine Nielsd. Fadd: Kirsten Opsall, Kirsten Gundersd. Wala, Halvor Waløen, Christen Opsall og Niels Gundersen Wala.

19/5-1826. Holden. Johannes. Huusmand Ole Kittilsen Eiestranden og Anne Johannesd. Fadd: Kari Olsd. Heisholt, Anne Evensd. Eie, Jørgen Hougen, Ole Johannesen Heisholt ældre og Ole Pedersen Hølene.

8/10-1826. Romnæs. Dorthe. Anders Olsen Wrk. og Maria Olsd. Fadd: Mari Olsd. saug., Kirsten Halvorsd. Wrk., Rasmus Jensen Saugbr., Rasmus Olsen Wrk., og Peder Halvorsen Helgeroen.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

7/11-1826. Holden. Kirsten. Huusmand Thor Hansen Pladsen og Ingebor Knudsd. Fadd: Maria Pedersd. Baxaas, Ingebor Hansd. Søwe, Halvor Thorsen Baxaas, Jens Sandbakken og Gunnul Olsen Baxaas.

18/10-1826. Holden. Anne. Gaardmand Ole Anunsen Lunde og Karen Halvorsd. Fadd: Kari Anunsd. Høxodde, Maria Halvorsd. Wale, Anun Olsen Lunde, Arve Gundersen Wale og Peder Jørgensen Wale.

10/10-1826. Holden. Aaste Karine. Jon Jonsen Wrk. og Aaste Kittilsd. Fadd: Ingebor Andersd. Wrk., Kirsten Gertsd. Wrk., Saamun Torbiørnsen Wrk., Halvor Jonsen Wrk. og Steen Jonsen Wrk.

8/6-1826. Holden. Lars. Even Larsen Ringsevje og Inger Christiansd. Fadd: Ellen Heisholt, Kirsten Ringsevje, Johannes Bentsen Saugbr., Niels Steensrud, Gunder og Hans Christianssønner Heisholt.

3/6-1826. Romnæs. Ole. Saugmester Hans Tronsen Fiskestien og Anne Jonsd. Fadd: Berthe Tronsd. Wrk., Anne Halvorsd. Fæhn, Rasmus Jensen Saugbr., Gunder Hansen Wrk. og Jørgen Andreas Heisholt.

7/7-1826. Holden. Gunder. Inderste Anders Gulbransen Boeslie og Anne Pedersd. Fadd: Anne Olsd. Hougen, Kari Olsd. Fæhn, Peder Hougen, Isach Isachsen Gruen og Gunder Gulbransen Eie.

3/7-1826. Holden. Kiøstol. Huusmand Ole Nielsen Kaasen og Karen Kiøstolsd. Fadd: Kari Thomasd. Namløs, Kirsten Johannesd. Gunnerud, Niels Berget, Tron Namløs og Søren Olsen Gladhuus.

9/7-1826. Holden. Lars. Smedsvend Tollev Larsen Wrk. og Maria Hansd. Fadd: Anne Borgekaas, Jomfr. J. Ch. Dahl, Hans Hansen store, Gert Hansen Wrk., og Hans Hansen Wrk.

6/7-1826. Holden. Tollev. Halvor Tollevsen Wrk. og Karen Halvorsd. Fadd: Ingebor Christensd. Wrk., Berthe Halvorsd. Brenne, Clemmet Heisholt, Saamun Torbiørnsen Wrk., Halvor Jonsen Wrk., og Jens Tollevsen Wrk.

24/10-1826. Romnæs. Anne Kirstine. Gaardmand Kittil Andersen Lunde og Aaste Anunsd. Fadd: Kari Halvorsd. Lunde, Kirsten Gullichsd. Lunde, Anun Lunde, Ole Anunsen Lunde og Anders Kittilsen Lunde.

10/11-1826. Romnæs. Maria. Huusmand Torgrim Rollefsen under Lunde og Kirsten Olsd. Fadd: Kirsten Lunde, Anne Rollefsd. Graver, Jens Graver, Christen Kindalen og Peder Augustinusen Graver.

24/10-1826. Romnæs. Karen. Huusmand Peder Halvorsen Kindalen og Maren Pedersd. Fadd: Marthe Halvorsd. Nib., Kirsten Jonsd. Biørnedokken, Halvor Kindalen, Ole Jonsen Nib og Halvor Halvorsen Lunde.

22/10-1826. Romnæs. Margrethe. Hans Hansen Wrk. og Kirsten Erichsd. Fadd: Giertrud Hansd. Saugbr., Kari Hansd. Wrk., Erich Hansen Saugbr., Jon Nielsen Saugbr. og Peder Erichsen Saugbr.

5/7-1826. Romnæs. Peder. Huusmand Ole Jonsen Nib og Marthe Halvorsd. Fadd: Mari Pedersd. Kindalen, Ingebor K. Pedersd. Schibsnæs, Halvor Kindalen, Peder Kindalen og Claus Thorsen Schibsnæs.

15/7-1826. Romnæs. Jon. Hans Torbiørnsen og Karen Ellefsd. Fadd: Anne Ellefsd. Wrk., Anne Torbiørnsd. Wrk., Saamun Torbiørnsen Wrk., Hans Hansen lille og Thomas Pedersen Wrk.

27/6-1826. Romnæs. Niels. Saugmester Niels Bentsen Kaasen og Thone Anunsd. Fadd: Aaste Christensd. Hølen, Aaste Bentsd. Hølen, Bent Hølen, Tron Pedersen Saugbr., Jon Jensen Saugbr., og Bent Bentsen af Porsgrund.

4/8-1826. Søren. Forlovede Rasmus Sørensen Wrk. og Kirsten Torstensd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hiemmedøbt 5/8. Ikke fuldbaaret.

21/7-1826. Helgen. Jens Andreas. Gaardmand Hans Jacob Jensen Steenstadvolden og Karen Jonsd. Fadd: Marthe Lisbeth Brenne, Anne Christensd. Wasdalen, Hans Hvalen, Niels Jacob Steenstadvolden og Jørgen Jonsen Kaalstad.

19/7-1826. Helgen. Tron. Huusmand Brønnil Olsen Waskaas og Kirsten Clemmetsd. Fadd: Anne Thorsd. Jøntved, Kari Clemmetsd. af Schien, Ole Waskaas, Peder Jøntved og Tollev Pedersen Jøntved.

16/11-1826. Holden. Margrethe. Saugmester Rasmus Jensen Saugbr. og Maren Olsd. Fadd: Kari Nielsd. Wrk., Maren A. Rasmusd. Tved, Jacob Jensen Saugbr., Johan Jensen Wrk. og Jens Rasmusen Saugbr.

11/12-1826. Anne. Huusmand Peder Hansen Tinholtstulen og Ingebor Jørgensd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hiemmedøbt 12/12.
(Noen har senere skrevet: død 3/8-1923. Litt besynderlig om hun skulle leve så lenge etter sin død! Hun døde 15/12-1826 ifølge kirkebokas dødslister. G.S.)

10/12-1826. Holden. Anne. Inderste Ole Anunsen Namløs og Karen Larsd. Fadd: Kari Olsd. Namløs, Anne Gundersd. Helgen, Christopher Namløs, Steen Andersen og Jon Nielsen Namløs.

15/12-1826. Holden. Ingebor. Huusmand Jens Hansen Sandbakken og Karen Nielsd. Fadd: Kirsten Krogeføt, Anne Halvorsd. Skordal, Thor Hansen Pladsen, Reiersen og Christen Larsen Baxaas.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

31/7-1826. Helgen. Anders. Gaardmand Gunder Larsen Helgen og Inger Thomasd. Fadd: Johanne Hansd. Hagen, Anne Gundersd. Helgen, Jon Helgen, Tollev Hagen og Jørgen Ytterbøe.

4/8-1826. Holden. Jens Andreas. Skomager Christen Hansen Flaten og Anne Maria Jensd. Fadd: Kari Hansd. Huset, Marthe Jensd. Bøe, Peder Jacobsen Siljane, Anders Næsodden, Thyge Halvorstaae og Gunder Gulbransen Eie.

16/8-1826. Holden. Christian Frederich. Huusmand Niels Christiansen Steensrud og Maren Hansd. Fadd: Anne Bergekaas, Ingebor Johannesd. Heisholt, Rasmus Bergekaas, Tollev Larsen Wrk. og Hans Hansen Wrk.

24/7-1826. Holden. Andreas Martinius. Hammermester Tron Mognsen Wrk. og Karen Andersd. Fadd: Anne Lunde, Mari Mognsd. Søwe, Ole Wale, Kittil Lunde, Rasmus Frederichsen Wrk., Halvor Lunde, Saamun Torbiørnsen Wrk. og Johan Jensen Wrk.

9/9-1826. Dødfødt Drengebarn. Inderste Lars Tollevsen under Jøntved og Liuf Olsdatter (Liv Olsdatter). Moderen mærkede ikke Liv hos Barnet de sidste Dage før fødselen.

2/12-1826. Holden. Kirsten Maria. Gaardmand Halvor Halvorsen Susaas yngre og Ingebor Jensd. Fadd: Anne Augustinusd. Suassa, Kari Gundersd. Susaas, Niels Rødningen, Claus Susaas og Andreas Halvorsen Susaas.

16/12-1826. Holden. Maria. Gaardmand Frederich Olsen Tved og Inger Andersd. Fadd: Gunnil Andersd. Hovet, Kari Johannesd. Tved, Ole Holden, Anders Tved og Peder Nielsen Heinen.

3/12-1826. Helgen. Anne. Huusmand Ole Giermunsen Huset og Sigri Arvesd. Fadd: Mari Erichsd. Kaasen, Asloug Hansd. Kaasen, Ole Nielsen Namløs yngre, Ole Arvesen Wrk. og Arne Hansen Kaasen.

28/4-1826. Holden. Bertha Nicoline. Forvalter Carl Frederich Hermann Rolsted og Laurine Constance Bomhoff. Fadd: Madame Hals, Jomfr. A. E. B. Bomhoff, Doctor Roosen, Student Hjort og A. Rolsted.

4/8-1826. Holden. Hans. Huusmand Anders Thorsen Juvet og Maren Mortensd. Fadd: Anne Tørjersd. Juvet, Johanne Johannesd. Wrk., Thomas Wibetoe, Jørgen Juvet og Niels Johannesen Wrk.

24/8-1826. Holden. Sivert. Peder Sivertsen Wrk. og Bodel Brønnilsd. Fadd: Asloug Sivertsd., Marthe Jonsd. Wrk., Lars Kamperhoug, Jens Johansen Wrk. og Peder Larsen Kamperhoug.

3/9-1826. Romnæs. Bent. Saugmester Hans Bentsen Hølen og Aaste Christensd. Fadd: Thone Kaasen, Mari Christensd. Nyhuus, Bent Hølen, Ole Hølen og Sven Hansen Saugbr.

1/9-1826. Romnæs. Hans. Hans Hansen Wrk. og Maria Olsd. Fadd: Astri Pedersd. Wrk., Kari Tvedhegnen, Hans Torbiørnsen Wrk., Christian Olsen Wrk., og Thomas Pedersen Wrk.

22/9-1826. Holden. Hans. Huusmand Ole Halvorsen Briskemyhr og Lisbeth Hansd. Fadd: Mari Halvorsd. Tved, Berthe Knudsd. Tved, Ole Sørensen, Thor Halvorsen Tved og Ole Hansen Brenneboe.

5/1-1827. Romnæs. Inger. Huusmand Hans Johannesen Sannesmoen og Marthe Gundersd. Fadd: Anne Ullevigen, Asloug Hansd. Næberud, Johannes Ullevigen ældre, Hans Næberud, Niels Sannes og Anders Johannesen Ullevigen.

23/12-1826. Romnæs. Aaste. Huusmand Hans Nielsen Ustrud og Asloug Biørnsd. Fadd: Svanoug Killingkoven, Aaste Biørnsd. Eie, Niels Ustrud, Biørn Killingkoven og Anders Nielsen Ustrud.

6/1-1827. Holden. Andrea. Huusmand Kittil Jonsen Fæbakke og Anne Andersd. Fadd: Johanne Namløs, Ingebor Skouen, Ole Fæhn, Aschiær Jonsen og Kittil Andersen Fæhn.

15/1-1827. Holden. Asloug Karine. Huusmand Svenung Ougensen Nomme og Anne Jensd. Fadd: Kari Baxaas, Berthe Olsd. Baxaas, Ole Evje, Reiersen, og Christen Larsen Baxaas.

23/8-1826. Holden. Tron. Gunder Hansen Wrk. og Berthe Tronsd. Fadd: Anne Fiskestien, Anne Hansd. Wrk., Anders tronsen Wrk., Jens Johansen Wrk. og Niels Thomasen Wrk.

22/9-1826. Holden. Andreas. Huusmand Anders Andersen Tvedhegnen og Ingebor Nielsd. Fadd: Kirsten Jonsd., Gunnil Nielsd. Steenstad, Lindgreen, Clemmet Arvesen Wrk., og Christian Olsen Wrk.

1/11-1826. Holden. Jon. Gaardmand Bent Jonsen Wale og Maren Jensd. Fadd: Anne Christine Graver, Kirsten Gundersd. Rødningen, Ole Wale, Jens Graver og Peder Augustinusen Graver.

21/10-1826. Peder. Inderste Jon Pedersen Glaholt og Helene Halvorsdatter. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hiemmedøbt 22/10.

28/9-1826. Peder. Gaardmand Peder Halvorsen Romnæs og Gunnil Kirstine Isachsdatter. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hiemmedøbt 1/10.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

10/11-1826. Romnæs. Gunder. Gaardmand Christen Nielsen Opsall og Kirsten Olsd. Fadd: Anne Nielsd. Sannes, Ingebor Larsd. Romnæs, Lars Andersen Wrk., Gunder Nielsen og Halvor Nielsen Opsall.

27/12-1826. Holden. Anne. Gaardmand Anders Thomasen Wibetoe og Kirsten Steensd. Fadd: Karen Maria Wibetoe, Anne Knudsd. Hotved, Gunder Helgen, Tron Namløs, Hans Tufte og Hans Thomasen Wibetoe.

24/12-1826. Holden. Andrea. Ole Svensen Wrk. og Helge Haralsd. Fadd: Ragnil Nielsd. Wrk., Kirsten Gertsd. Wrk., Christen Møller, Ole Gertsen Wrk. og Peder Halvorsen Helgeroen.

26/1-1827. Helgen. Tharan. Gaardmand Anders Jonsen Klovedal og Anne Simonsd. Fadd: Kari Simonsd. Hegnen, Mari Simonsd. Hegnen, Halvor Hegnen, Simon Torjersrød og Christen Hansen Klovedal.

24/12-1826. Holden. Maria. Strandsidder Hans Eliasen under Namløs og Anne Larsd. Fadd: Anne Namløs, Inger Olsd. Namløs, Halvor Pedersen, Ole Tormoesen og Niels Olsen Namløs.

30/10-1826. Romnæs. Anders. Niels Abrahamsen Uhlefos Skoven og Ingebor Christensd. Fadd: Anne Moen, Berthe Pedersd. Hølen, Halvor Christensen Saugbr., Johannes Strømodden og Ole Pedersen Hølen.

10/11-1826. Romæs. Anun. Huusmand Anun Anunsen Strandkaasen og Berthe Hansd. Fadd: Anne Ullevigen, Johanne M. Thygesd. Sannes, Ole Sannes, Ole Ullevigen og Ole Terkelsen Sannes.

11/10-1826. Romnæs. Niels. Christen Kiøstolsen Saugbr. og Berthe Nielsd. Fadd: Mari Nielsd. Saugbr., Inger Jonsd. Saugbr., Clemmet Nielsen Saugbr., Tolf Grønningen og Jon Sannes.

9/11-1826. Holden. Jørgen. Huusmand Afdøde Jørgen Thorsen Hougen og Karen Christensd. Fadd: Kari Tronsd. Tvara, Ingebor Jørgensd., H. Svendsen, Even Odden, Gunder Odden og Ole Jørgensen Hougen.

4/11-1826. Holden. Jan. Ole Jonsen Wrk. og Kirsten Jansd. Fadd: Sessel Olsd. Wrk., Berthe Jansd. Wrk., Brønnil Jansen Wrk., Hans Helgeroen og Jon Jansen Wrk.

10/2-1827. Holden. Karine. Huusmand Aschiær Jonsen Kaasen og Ingebor Tollevsd. Fadd: Anne Andersd. Jøntved, Kirsten Isachsd. Gruen, Niels A. Jøntved, Kittil Fæbakke og Anders Olsen Gruen.

21/1-1827. Holden. Karen. Huusmand Halvor Larsen Ødegaarden og Anne Olsd. Fadd: Anne Thomasd. Ødegaarden, Kari Hansd. Skippervold, Jørgen Juvet, Kittil Olsen Wibetoe, og Jon Olsen Roligheden.

27/2-1827. Holden. Anne. Gaardmand Svenung Thomasen Wibetoe og Karen Maria Jansd. Fadd: Kirsten Wibetoe, Anne Jansd. Monken, Thomas Wibetoe, Anders Th. Wibetoe, og Hans Thomasen Wibetoe.

1/2-1827. Holden. Kirsten. Saugmester Hans Halvorsen Helgeroen og Sessel Jansd. Fadd: Sessel Olsd. Wrk., Kirsten Halvorsd. Næberud, Jan Brønnilsen Wrk., Anders Sverget og Pedr Halvorsen Helgeroen.

27/12-1826. Holden. Marthe. Uægte. Gift Mand Jørgen Andersen Heggemoen og Margrethe Gundersd. Heisholt. Fadd: Helene Olsd. Holden, Marthe Christensd. Holden, Anders Herregaarden, Gunder Gulbransen.

2/11-1826. Holden. Holden. Arve. Ole Arvesen Wrk. og Sessel Hansd. Fadd: Anne Olsd. Wrk., Berthe Olsd. Wrk., Clemmet Arvesen Wrk., Sven Olsen Wrk., og Jens Tollevsen Wrk.

17/11-1826. Holden. Rasmus. Johan Jensen yngre Wrk. og Thore Rasmusd. Fadd: Anne Abrahamsd. Wrk., Ingebor Jensd. Wrk., Jens Johansen Wrk., Anders Tronsen Wrk., og Anders Sverget.

10/12-1826. Dødfødt Drengebarn. Huusmand Isach Nielsen Texle og Karen Brønnilsdatter. Moderen mærkede Liv hos Barnet Dagen før fødselen.

9/9-1826. Holden. Hans. Kudsk Rasmus Frederichsen Wrk. og Lisbeth Hansd. Fadd: Kirsten Nielsd. Wrk., Kari Halvorsd. Wrk., Tron Mognsen Wrk., Abraham Steensen Wrk., Helge og Tallack Reiersønner Wrk.

27/12-1826. Holden. Rasmus. Anders Tronsen Wrk. og Anne Abrahamsd. Fadd: Thore Rasmusd. Wrk., Berthe Isachsd. Hougen, Gunder Hansen Wrk., Sven Olsen Wrk., og Tron Andersen Wrk.

9/12-1826. Helgen. Jens. Huusmand Halvor Jensen Delsdalen og Berthe Torbiørnsd. Fadd: Ellen Halvorsd. Kaasen, Kari Jensd. Eeg, Torbiørn Delsdalen, Anders Jensen Eeg og Ole Halvorsen Spiredalen (i Melum).

24/2-1827. Helgen. Ingebor. Huusmand Niels Olsen Ringsevje og Gunnil Johannesd. Fadd: Mari Andersd. Tved, Kari Johannesd. Tved., Ole Holden, Jens Gunnerud og Peder Nielsen Heinen.

25/2-1827. Romnæs. Dorthe Maria. Huusmand Niels Olsen Olsdalen (Osdalen) og Anne Olsd. Fadd: Kari Anunsd. Wale, Maria Halvorsd. Wale, Arve Wale, Peder Wale og Arve Halvorsen Wale.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

17/2-1827. Helgen. Kirsten. Gaardmand Jørgen Thorsen Ytterbøe og Susanne Nielsd. Fadd: Aase Ytterbøe, Ingebor Nielsd. Bergene, Ole Ytterbøe, Christen Andreas Steenstadvolden og Tosten Nielsen Bergene.

1/4-1827. Holden. Anne. Gaardmand Lars Olsen Namløs og Johanne Andersd. Fadd: Ingebor Namløs, Maria Hansd. Namløs, Ole Fæhn, Kittil Fæbakke og Kittil Andersen Fæhn.

31/3-1827. Romnæs. Kirsten. Gaardmand Ole Nielsen Sannes og Maren Kiøstolsd. Fadd: Gunnil Sannes, Kari Kiøstolsd. Hotved, Clemmet Nielsen Saugbr., Jon Sannes og Ole Thygesen Sannes.

18/12-1826. Helgen. Anders. Huusmand Gunder Andersen Kaasen og Ingebor Olsd. Fadd: Inger Fæbakke, Kirsten Andersd. Hougen, Hans Jøntved, Ole J. Gruen og Ole Olsen Gruen.

4/12-1826. Holden. Thomas. Huusmand Anders Andersen Ødegaarden og Anne Thomasd. Fadd: Anne Olsd. Ødegaarden, Ingebor Thomasd. Tufte, Thomas Wibetoe, Svenung Wibetoe og Kittil Andersen Fæhn.

3/1-1827. Peder. (Tvilling). Niels Pedersen Kiønodde og Karen Pedersdatter. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hiemmedøbt 4/1.

3/1-1827. Petter. (Tvilling). Samme Fædre. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hiemmedøbt 4/1.

20/1-1827. Helgen. Jørgen. Gaardmand Peder Pedersen Namløs og Ingebor Jørgensd. Fadd: Marthe Fæhn, Anne Jensd. af Porsgrund, Jens J. Kaalstad, Anders Huset og Niels Jørgensen Kaalstad.

9/2-1827. Romnæs. Halvor. Inderste Claus Halvorsen Susaas og Anne Augustinusd. Fadd: Ingebor Thoreskaas, Kirsten Gundersd. Rødningen, Halvor Thoreskaas, Niels Rødningen og Thomas Halvorsen Susaas.

23/12-1826. Christen. Skolelærer Tollev Christensen Saugbr. og Gunnil Tronsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hiemmedøbt 28/12.

21/3-1827. Helgen. Anne Gurine. Huusmand Anders Brønnilsen Sveen og Karen Erichsd. Fadd: Inger Schiørholt, Else Gundersd. Holten, Carl Langeland, Jørgen Jørgensen Tinholt og Thyge Henrichsen Løkken.

21/3-1827. Romnæs. Karen Kirstine. Huusmand Peder Knudsen Odden og Karen Gullichsd. Fadd: Anne Lunde, Kirsten Gullichsd. Lunde, Halvor Lunde, Johannes Strømodden og Sigur Gullichsen Lunde.

30/4-1827. Romnæs. Kirsten. Huusmand Anun Thorsen Søvestranden og Maria Andersd. Fadd: Anne Fæbakke, Ingebor Jørgensd., H. Svendsen, Ole Fæhn, Hans Hansen Wrk., og Ole Jørgensen Wrk.

2/5-1827. Romnæs. Maren. Huusm. Tolf Knudsen Grønningen og Inger Nielsd. Fadd: Mari Nielsd. Saugbr., Anne Jørgensd. Romnæs, Niels Clemmetsen Saugbr., Clemmet Nielsen Saugbr. og Ole Johannesen Ullevigen.

24/4-1827. Helgen. Maren Kirstine. Gaardmand Ole Olsen Huset og Anne Halvorsd. Fadd: Anne Jørgensd. Huset, Lisbeth Olsd. Jelseth, Anders Huset, Jon Helgen og Jon Waskaas.

2/2-1827. Holden. Niels. Huusmand Niels Nielsen Berget og Bergith Larsd. Fadd: Margrethe Sverget, Kari Nielsd. Berget, Halvor Næberud, Ole Nielsen Kaasen og Lars Nielsen Berget.

10/3-1827. Dødfødt Drengebarn. Huusmand Peder Isachsen Skouen og Ingebor Andersdatter. Moderen mærkede Liv hos Barnet to dage før Fødselen.

12/2-1827. Holden. Jens. Huusmand Peder Pedersen Hagen og Kari Andersd. Fadd: Anne Hansd. Roligheden, Kari Hansd. Skippervold, Ole Roligheden ældre og yngre og Ole Tormoesen (Tormodsen).

28/2-1827. Holden. Andreas. Christen Brønnilsen Wrk. og Berthe Andersd. Fadd: Mari Andersd. af Schien, Anne Andersd. af Schien, Isach Tufte, Thomas Andersen af Schien, og Christen Olsen af Schien.

4/2-1827. Holden. Andreas. Peder Bentsen Wrk. og Tharan Thorsd. Fadd: Ingebor Jensd. af Schien, Maria Jonsd., H. Baronen(?), Christopher Nielsen Wrk., Tosten Hansen Wrk. og Ole Gertsen Wrk.

8/5-1827. Holden. Karen. Huusmand Aschiær Brønnilsen Fæbakke og Inger Andersd. Fadd: Berthe Andersd. Wrk., Kirsten Andersd. Hougen, Hans Jøntved, Isach Namløskaasene og Gunder Andersen Kaasene.

15/5-1827. Holden. Anne. Møller Sven Hansen Saugbr. og Ingebor Christensd. Fadd: Aaste Hølen, Mari Christensd. Nyhuus, Hans Olsen Saugbr., Christen Nyhuus, Gunder Klingreføt (Kringleføt) og Sondre Hansen Saugbr.

11/5-1827. Holden. Anne. Huusmand Jens Olsen Gruen og Maria Hansd. Fadd: Anne Hansd. Roligheden, Ingebor Hansd. Romnæs, Ole Gruen, Anders Olsen Gruen og Ole Amundsen ældre.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

5/4-1827. Holden. Kirsten. Gaardmand Ole Jonsen Wale og Anne Andersd. Fadd: Aaste Anunsd. Lunde, Kirsten Gullichsd. Lunde, Bent Jonsen Wale, Peder Jørgensen Wale og Ole Augustinusen Graver.

14/2-1827. Holden. Peder. Huusmand Jørgen Andersen Heggemoen og Maren Pedersd. Fadd: Anne Andersd. Saugbr., Marthe Pedersd. Tufte, Halvor Hotved, Jens Gunnerud og Halvor Pedersen Heggemoen.

12/1-1827. Helgen. Hans Bloch. Gaardmand Niels Hoell og Aaste Nielsd. Fadd: Gunnil Amundsd., Gunnil Nielsd. Steenstad, Jørgen Ytterbøe, Niels Jacob Steenstadvolden, og Jens Christensen Steenstadvolden.

6/1-1827. Holden. Johannes. Huusmand Borjer Tollefsen Dammen og Kirsten Olsd. Fadd: Mari Olsd. Hegnen, Kari Hansd. Saugbr., Hans Tolfsen, Jørgen Heggemoen og Ole Johannesen Hegnen.

15/1-1827. Holden. Johannes. Huusmand Halvor Olsen Hovland og Ingebor Johannesd. Fadd: Kirsten Heisholt, Gunnil Kirstine Heisholt, Johannes Heisholt ældre, Johannes Heisholt yngre og Ole Johannesen Heisholt.

31/3-1827. Holden. Halvor. Huusmand Christen Jensen Langejordet og Maren Pedersd. Fadd: Kirsten Krogeføt, Anne Halvorsd. Skordal, Anders Andersen Wrk., Ole Skordal og Reiersen.

11/6-1827. Helgen. Anne. Gaardmand Niels Jacob Jensen Steenstadvolden og Anne Christensd. Fadd: Anne Karine Wasdalen, Karen Susanne Wasdalen, Christen Andreas Steenstadvolden, Jens Christensen Steenstadvolden og Sivert Sørensen Brenne.

24/6-1827. Holden. Kirsten. Gaardmand Anders Steensen Wibetoe og Asloug Maria Halvorsd. Fadd: Kirsten Tufte, Maria Steensd. Tufte, Tollev Fæhn, Steen Tufte og Christopher Steensen Tufte.

26/5-1827. Holden. Maren Sophie. Hans Hansen Wrk. og Ingebor Christine Dahl. Fadd: Mari Steensrud, Maria Hansd. Wrk., Hans Hansen store, Tollev Larsen Wrk., og Petter Severin Dahl.

26/6-1827. Holden. Maren Kirstine. Saamun Torbiørnsen Wrk. og Ingebor Andersd. Fadd: Aaste Kittilsd. Wrk., Anne Torbiørnsd. Wrk., Tron Mognsen Wrk., Hans Torbiørnsen Wrk., og Jon Jonsen Wrk.

28/3-1827. Holden. Halvor. Huusmand Gunder Evensen Odden og Ingebor Halvorsd. Fadd: Mari Strigen, Anne Evensd. Eie, Even Odden, Thor Tved og Niels Halvorsen.

28/3-1827. Holden. Thomas. Niels Thomasen Wrk. og Anne Hansd. Fadd: Kari Thomasd. Saugbr., Ingebor Jonsd. Wrk., Jens Hansen Saugbr., Halvor Jensen Wrk., og Jon Jansen Wrk.

23/11-1826. Holden. Anders Friderich. Sognepræsten Hr. Johannes Klem og Johanne Maria Walløe. Fadd: Barnets Moder, Jomfr. J. S. Svendsen, Studiosus Poppe, Hr. P. P. Svendsen og Studiosus A. Andersen.

17/4-1827. Holden. Østen. Huusmand Knud Østensen Kaasen og Ingebor Hansd. Fadd: Margith Delsbakke, Kari Hansd. Wrk., Helge Moen, Johannes Hansen Wrk. og Anders Olsen Delsbakke.

24/4-1827. Holden. Ole. Inderste Anders Halvorsen Boeslie og Anne Sørensd. Fadd: Mari Klevsgade, Kari Halvorsd. Wrk., Ole Halvorsen Saugbr., Thyge Halvorstaae og Tallach Reiersen Wrk.

30/3-1827. Holden. Anders. Hans Jacob Andersen Wrk. og Anne Larsd. Fadd: Inger Larsd. Wrk., Kirsten Halvorsd. Wrk., Gert Hansen Wrk., Hans Tostensen Wrk., og Thomas Nielsen Wrk.

23/6-1827. Holden. Ouvet Kirstine. Huusmand Svenke Jensen Eeg og Maren Halvorsd. Fadd: Margrethe Grønli, Anne Halvorsd. Spiredalen, Halvor Spiredalen, Anders Jensen Eeg og Abraham Nielsen Biørndalen.

13/7-1827. Helgen. Karen. Huusmand Ole Erichsen Halvorstaae og Aasil Nielsd. Fadd: Margrethe Kaalstad, Margrethe Halvorstaae, Terkel Welkom, Jens Ch. Kaalstad og Jørgen Jonsen Kaalstad.

24/7-1827. Helgen. Karen Gurine. Huusmand Lars Tollevsen Kaasen og Liuf Olsd. (Liv Olsd.). Fadd: Ingebor Ruaas, Ellen Tollevsd, Hegnen, Anders Huset, Johannes Tollvsen Hegnen og Thor Pedersen Jøntved.

1/6-1827. Romnæs. Maria Kirstine. Uægte. Snedker Johan Windberg og Anne Hansd. Saugbr. Fadd: Kirsten Hansd. Saug, Margith Hansd., Hr. Roosen, Christen Nyhuus, Jon Delsbakke og Ole Johannesen Ullevigen.

11/3-1827. Holden. Knud. Forvalter Poul Knutzen og Susanne Sina Kondrup (Condrup). Fadd: Barnetes Moder, Jomfrue Sophie Lunde, Hr. R. Kondrup, Studiosus A. Andersen og Skoleholder F. K. Dahl.

1/5-1827. Helgen. Arne. Gaardmand Christen Pedersen Wasdalen og Anne Carine Arnesdatter. Fadd: Anne Karine Gisholtdalen, Inger Johanne Gundersd. Olsbrygge, Niels Jacob Steenstadvolden, Lars Pladsen, Jørgen Tobiasen og Jens Christensen Steenstadvolden.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

20/5-1827. Dødfødt Drengebarn. Saugmester Johannes Bentsen og Anne Larsd. Moderen mærkede Liv hos Barnet Dagen før Fødselen.

10/4-1827. Holden. Jan Andreas. Brønnil Jansen Wrk. og Sessel Olsd. Fadd: Sessel Helgeroen, Mari Olsd. Kaalstad, Jan Brønnilsen Wrk., Hans Helgeroen og Peder Halvorsen Wrk.

15/5-1827. Holden. Anders. Huusmand Ole Jensen Gruen og Ingebor Andersd. Fadd: Mari Jonsd. Gruen, Ingebor Olsd. Kaasene, Jens Olsen Gruen, Ole Amundsen ældre og Ole Olsen Gruen.

20/7-1827. Holden. Gunnil. Gaardmand Thor Wellichsen Kaasen og Karen Kiøstolsd. Fadd: Maria Rasmusd. Hougen, Margith Kiøstolsd. Godtid, Rasmus Heisholt, Halvor Kiøstolsen Hougen og Jørgen Gullichsen Apelnæs.

6/9-1827. Holden. Maria. Gaardmand Anders Hansen Wibetoe og Maria Andersd. Fadd: Ingebor Hansd. Meelteig, Mari Johannesd. Wibetoe, Gunder Tved, Ole Meelteig og Hans Andersen Øen.

18/9-1827. Helgen. Anne. Huusmand Hans Gullichsen Røibekpladsen og Anne Larsd. Fadd: Ingebor Tinholtstulen, Berthe Christensd. Ytterbøe, Jens Steenstad, Peder Bierkholt og Niels Gullichsen Kaasen.

2/10-1827. Helgen. Berthe Karine. Huusmand Anders Halvorsen Hegnen og Anne Olsd. Fadd: Kirsten Olsd. Kolle, Kari Mortensd. Bakken, Tollev Hagen, Jens Brønnilsen Kolle, og Ole Larsen Huve.

13/5-1827. Holden. Bent. Inderste Ole Tollevsen Hegnen og Dorthe Bentsd. Fadd: Berthe Hegnen, Kari Bentsd. Graver, Anders Thomasen Wrk., Jan Bentsen Wrk., og Peder Augustinusen Graver.

15/5-1827. Helgen. Jens. Huusmand Thyge Hansen Halvorstaae og Marthe Jensd. Fadd: Kirsten Næsodden, Margrethe Hansd. Halvorstaae, Anders Boeslie, Christen Myhren og Jørgen Jonsen Kaalstad.

22/6-1827. Holden. Rasmus. Huusmand Brønnil Sørensen Kaalstad og Kirsten Rasmusd. Fadd: Kari Hvalen, Inger Jonsd. Bøe, Rasmus Heisholt, Johannes R. Heisholt og Ole Hansen Bøe.

15/7-1827. Helgen. Stian. Gaardmand Peder Halvorsen Ytterbøe og Anne Simonsd. Fadd: Susanne Ytterbøe, Anne Halvorsd. Fæhn, Halvor H. Fæhn, Ole Th. Ytterbøe og Ole Olsen Ytterbøe.

24/9-1827. Helgen. Ingebor Kirstine. Huusmand Thomas Jonsen Ruaas og Ingebor Olsd. Fadd: Anne Pedersd. Roen, Kirsten Jonsd. Præstegaarden, Jon Wærstad, Jon Jonsen Hagen og Lars Tollevsen Pladsen.

14/10-1827. Holden. Andrea. Gaardmand Anders Tørjersen Wibetoe og Gunnil Pedersd. Fadd: Kirsten Jensd. Fæhn, Kirsten Halvorsd. Fæhn, Halvor A. Fæhn, Anders Øen og Anders A. Tufte.

24/10-1827. Holden. Marthe. Huusmand Jens Andersen Gunnerud og Ingebor Johannesd. Fadd: Gunnil Ringsevje, Kirsten Johannesd. Tved, Halvor Hotved, Peder Nielsen Texle og Anders A. Tufte.

30/9-1827. Holden. Kirsten. Tron Nielsen Saug og Anne Andersd. Fadd: Inger Andersd. Tved, Inger Jonsd. Saug, Jon Nielsen Saugbr., Fredrich Olsen Tved og Jens Nielsen Saugbr.

5/7-1827. Helgen. Thomas Andreas. Gaardmand Arve Thomasen Hvalen og Marthe Pedersd. Fadd: Kari Hvalen, Anne Andersd. Hvalen, Hans Halvorstaae, Peder Namløs og Hans Hvalen.

25/6-1827. Romnæs. Andreas. Gaardmand Halvor Andersen Lunde og Anne Gundersd. Fadd: Kari Gullichsd. Odden, Maria Olsd. Wale, Kittil Lunde, Anders Opsall og Arve Halvorsen Wale.

25/7-1827. Holden. Hans. Huusmand Jørgen Larsen Juvet og Karen Helene Abrahamsd. Fadd: Anne Olsd. Ødegaarden, Anne Gundersd. Helgen, Gunder Helgen, Anders Juvet og Anun Hansen Wibetoe.

27/7-1827. Holden. Hans. Huusmand Ole Hansen Brenneboe og Margrethe Jensd. Fadd: Mari Pederskaas, Ingebor Jensd. Wrk., Halvor Thomasen Wrk., Ole Briskemyhr og Hans Andersen Øen.

21/7-1827. Holden. Søren. Rasmus Sørensen Wrk. og Kirsten Tostensd. Fadd: Marthe Tostensd. Wrk., Johanne Johannesd. Wrk., Tosten Hansen Wrk., Hans Tostensen Wrk., Henrich Sørensen Wrk. og Jon Sørensen Wrk.

8/11-1827. Helgen. Gunnil. Huusmand Jørgen Stiansen Hagen og Gunnil Rollefsd. Fadd: Inger Skiørholt, Gunnil M. Gundersd. Skiørholt, Peder Holten, Thor Høidalen og Mathias Arnesen Tinholt.

14/10-1827. Helgen. Aaste Karine. Huusmand Jon Pedersen Glaholt og Helene Halvorsd. Fadd: Kirsten Glaholt, Gunnil M. Pedersd. Glaholt, Peder Glaholt, Anders Glaholt og Cornelius Olsen Wale.

15/11-1827. Holden. Ingebor Maria. Gunder Clemmetsen Saugbr. og Marthe Margrethe Olsd. Fadd: Anne Jonsd. Saugbr., Inger Clemmetsd. Saugbr., Clemmet Nielsen Saugbr., Tron Pedersen Saugbr. og Johannes Strømodden.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

14/11-1827. Holden. Ingebor. Huusmand Isach Kittilsen Boeslie og Karen Andersd. Fadd: Maria Hansd. Ødegaarden, Kari Olsd. Hougen, Lars Namløs, Isach Isachsen Gruen og Kittil Olsen Hougen.

6/8-1827. Helgen. Johan. Inderste Stian Gundersen Klovedal og Kirsten Jonasd. Fadd: Alew Strandjordet, Else Gundersd. Strandjordet, Peder Holten, Jørgen Jørgensen Tinholt og Christen Hansen Klovedal.

10/7-1827. Holden. Christopher. Anders Christophersen Wrk. og Kirsten Gertsd. Fadd: Maria Jensd. Wrk., Ingebor Gertsd. Wrk., Christopher Sverget, Gert Hansen Wrk., Ole Christophersen Wrk. og Niels Gertsen Wrk.

30/8-1827. Holden. Rasmus. Huusmand Gunder Hansen Klingreføt (Kringleføt) og Anne Rasmusd. Fadd: Anne Steensd. Heisholt, Kari Delevje, Rasmus Heisholt, Halvor Hougen og Jørgen A. Heisholt.

4/8-1827. Holden. Petter Andreas. Huusmand Rasmus Halvorsen Bergekaas og Anne Hansd. Fadd: Kirsten Krogeføt, Anne Krogeføt, Clemmet Heisholt, Reiersen og Hans Hansen Wrk.

22/7-1827. Holden. Lars. Kittil Knudsen Pladsen af Seufde (Sauherad) og Gunnil Larsd. Fadd: Gunnil Galten, Aase Pedersd. Wala, Ole Wala, Arne Galten og Gunder Nielsen Opsall.

13/11-1827. Holden. Anne. Uægte. Christian Olsen Wrk. og Karen Andersd. Tvedhegnen. Fadd: Anne Larsd. Wrk., Maria Olsd. Wrk., Johannes Hansen Wrk., Hans Hansen Wrk. og Thomas Halvorsen Wrk.

26/10-1827. Holden. Kirsten. Steen Andersen under Namløs og Ingebor Tørjersd. Fadd: Anne Andersd. Jøntved, Kari Gundersd. Wibetoe, Peder Hougen, Ole Amundsen yngre og Jon Nielsen Namløs.

26/10-1827. Holden. Ingebor. Jon Nielsen Saugbr. og Giertrud Hansd. Fadd: Kirstine Erichsd. Wrk., Inger Clemmetsd. Saugbr., Tron Nielsen Saugbr., Johannes Hansen Saugbr. og Hans Hansen Wrk.

9/12-1827. Holden. Gunnil. Inderste Ole Johannesen Heisholt og Maren Olsd. Fadd: Anne Eiestranden, Gunnil Kirstine Heisholt, Johannes Heisholt yngre, Peder Olsen Heisholt, Ole Johannesen Heisholt og Gunder Gundersen Heisholt.

9/9-1827. Holden. Ole. Gaardmand Halvor Stenersen Baxaas og Karen Olsd. Fadd: Anne Jensd. Nomme, Anne Maria Baxaas, Ole Evje, Anders Storehoug og Svenung Nomme.

31/8-1827. Holden. Christian Frederich. Skomager Gunder Christiansen Steensholt og Anne Knudsd. Fadd: Gunnil Kirstine Romnæs, Inger Ringsevje, Even Ringsevje, Peder Romnæs og Hans Christiansen Heisholt.

8/9-1827. Jacob. Huusmand Gunder Olsen Pladsen og Maria Hansdatter. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hiemmedøbt 9/9.

30/8-1827. Helgen. Halvor. Huusmand Jørgen Tobiasen Wasdalkaasen og Ellen Halvorsd. Fadd: Mari Pedersd. Pladsen, Karen Susanne Wasdalen, Svenke Eeg, Anders Eeg og Peder Wasdalen.

22/9-1827. Helgen. Halvor. Huusmand Tollev Halvorsen Hagen og Johanne Hansd. Fadd: Inger Thomasd. Helgen, Kari Hansd. Skippervold, Anders Hegnen, Jens Præstgrav og Arve Hansen Skippervold.

10/12-1827. Romnæs. Anne. Gaardmand Jens Augustinusen Graver og Anne Christine Jonsd. Fadd: Anne Augustinusd. Susaas, Ingebor Kirstine Pedersd. Skibsnæs, Lars Jacob Lunde, Claus Susaas og Peder Augustinusen Graver.

21/11-1827. Romnæs. Ingebor Christine. Gaardmand Peder Halvorsen Romnæs og Gunnil Kirstine Isachsd. Fadd: Kari Pedersd. Romnæs, Anne Knudsd. Steensholt, Christen Nyhuus, Jon Delsbakke og Niels Johannesen Ullevigen.

24/10-1827. Romnæs. Anne. Ole Jonsen Hølen og Maren Pedersd. Fadd: Anne Olsbrygge, Aaste Christensd. Hølen, Niels Bentsen Kaasen, Tron Pedersen Saugbr. og Johannes Strømodden.

17/12-1827. Helgen. Karen. Inderste Ole Andersen Kolle og Berthe Erichsd. Fadd: Mari Erichsd. Kaasen, Asloug Hansd. Kaasen, Hans Kaasen, Even Kaasen og Arne Hansen Kaasen.

26/9-1827. Holden. Kiøstol. Huusmand Halvor Kiøstolsen Hougen og Maria Rasmusd. Fadd: Kari Delevje, Margith Kiøstolsd. Godtid, Rasmus Heisholt, Johannes Rasmusen Heisholt og Gunder Klingreføt (Kringleføt).

7/9-1827. Holden. Even. Jan Bentsen Wrk. og Maria Evensd. Fadd: Maria Jensd. Wrk., Mari Evensd. Eie, Gert Hansen Wrk., Thomas Bentsen Wrk., Ole Gertsen Wrk. og Niels Gertsen Wrk.

6/8-1827. Holden. Kiøstol. Ole Clemmetsen Saugbr. og Berthe Hansd. Fadd: Kirsten Erichsd. Wrk., Kari Hansd. Saugbr., Gunder Clemmetsen Saugbr., Niels Clemmetsen Saugbr., og Anders Halvorsen Saugbr.

14/10-1827. Holden. Peder. Huusmand Halvor Tormoesen Sannes og Berthe Pedersd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hiemmedøbt 14/10.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

27/9-1827. Helgen. Ole. Huusmand Peder Isachsen Hougen og Anne Olsd. Fadd: Maria Tved, Berthe Knudsd. Tved, Knud Tved, Jon Helgen og Ole Svenkesen Jøntved.

18/12-1827. Helgen. Karen Maria. Huusmand Jens Larsen Steenstadstranden og Anne Olsd. Fadd: Madame Hoell, Anne Gurine Olsd., Brønnil Bierkholt, Peder Bierkholt, og Haral Abrahamsen Kaasene.

23/12-1827. Holden. Berthe Karine. Knud Arnesen Boeslie og Maren Christensd. Fadd: Ingebor Jørgensd. Namløs, Kirsten Andersd. Jøntved, Hans Jøntved, Peder Namløs og Jon Nielsen Namløs.

21/12-1827. Holden. Maria. Gaardmand Halvor Christensen Hotved og Maren Andersd. Fadd: Ingebor Gunnerud, Marthe Pedersd. Tufte, Peder Tufte, Ole Halvorsen Saugbr. og Gunder Andersen Tufte.

28/12-1827. Holden. Magrethe. Huusmand Peder Halvorsen Hollasætre og Karen Andersd. Fadd: Maren Andersd. Tvedt, Ingeborg Hansd. Meeltei, Anders Olsen Tvedt, Gunder O. Tvedt, Niels Halvorsen Hotved.

5/1-1828. Holden. Ingeborg. Huusmand Isach Isachsen Grua og Ingeborg Rasmusd. Fadd: Ingeborg Gruen, Gunnild Olsd. Gruen, Ole Jensen Gruen, Peder Isachsen Grua og Anders Olsen Gruen.

28/9-1827. Helgen. Arne. Gaardmand Carl Nielsen Langeland og Anne Hansd. Fadd: Maria Holten, Mari Larsd. Langeland, Hans Tveten, Lars Tveten, Tosten Nielsen Bergene og Ole Hansen Langeland.

13/10-1827. Holden. Ole. Gaardmand Johannes Christiansen Heisholt og Marthe Nielsd. Fadd: Ellen Heisholt, Ingebor Johannesd. Heisholt, Clemmet Heisholt, Hans Heisholt og Christian F. Johannesen Heisholt.

15/10-1827. Holden. Anders. Gaardmand Ole Andersen Meelteig og Ingebor Hansd. Fadd: Maria A. Wibetoe, Anne Andersd. Bøe, Anders Tved, Anders H. Wibetoe, og Halvor Hansen Sanden.

2/11-1827. Ole. Huusmand Giermun Olsen Kaasen og Maren Evensd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hiemmedøbt 12/11.

15/12-1827. Holden. Ole. Gaardmand Knud Nielsen Hotved og Margrethe Steensd. Fadd: Kirsten Wibetoe, Anne Johannesd. Hotved, Johannes R. Heisholt, Anders Th. Wibetoe og Hans Tufte.

11/1-1828. Holden. Karen. Gunder Nielsen Saugbr. og Berthe Isachsd. Fadd: Kirsti Isachsd. Grua, Anne Bjørnsd. Uhlefos Gaard, Jens Nielsen Saugbr., Niels Abrahamsen Saugbr., Hans Nielsen Saugbr.

28/12-1827. Holden. Helene Christine. Garver Niels Nielsen Striken og Lovise Erichsd. Fadd: Anne Eiestranden, Berthe Johnsd. Eiestranden, Ole Eiestranden, Carl Rejersen Kragefødt og Mads Stoen (Stoa).

29/1-1828. Romnæs. Maren. Peder Andersen Tufte og Anne Christensd. Fadd: Ingeborg Gunnerud, Gunnild Pedersd. Tufte, Halvor Christensen Hotved, Ole Halvorsen Saugbr., Anders A. Tufte.

26/1-1828. Romnæs. Kirsten. Gunder Jørgensen Heisholt og Karen Johnsd. Fadd: Christens Guri, Saugbr., Maria Johnsd. Wale, Hans Anundsen Wibetoe, Jørgen Heisholt, Jørgen Johnsen Kaalstad, Bent Bentsen Saugbr.

2/2-1828. Helgen. Gunnild. Ole Larsen Huve og Maren Olsd. Fadd: Anne Hegna, Ingeborg Halvorsd. Wærstad, Anders Halvorsen Hegna, John Wærstad, Tyge Henrichsen Løkken.

12/2-1828. Romnæs. Anne Maria. John Andersen Bjørndokken og Ingeborg Johnsd. Fadd: Dorthe Nielsd. Hegna, Kirsti Andersd. Glaholt, Sivert Olsen Hegna, Anders Johnsen Glaholt, Torger Halvorsen Galten.

29/11-1827. Romnæs. Johannes. Snedker Tron Pedersen Kiønodde og Anne Lisbeth Johannesd. Fadd: Kari Kiønodde, Andrea Johannesd. Wrk., Anders Andersen Wrk., Niels Kiønodde og Hans Tostensen Wrk.

8/12-1827. Helgen. Lars. Huusmand Lars Christensen Skottet og Marthe Johannesd. Fadd: Ingebor Nielsd. Bergene, Mari Larsd. Langeland, Ole Levorsen, Abraham Nielsen Bergene og Christen Larsen af Schien.

3/11-1827. Holden. Sivert. Huusmand Halvor Sivertsen Langkaasen og Karen Tørjersd. Fadd: Mari Lommerud, Ingebor Thomasd. Wibetoe, Halvor Lommerud, Gunder Tved og Hans Thomasen Wibetoe.

21/9-1827. Holden. Christen. Huusmand Torvil Gundersen Moen og Anne Christensd. Fadd: Anne Maria Myhren, Ingebor Gundersd. Romnæs, Halvor Christensen Saugbr., Anders Olsen Kaasen og Søren Olsen Gladhuus.

1/12-1827. Niels. (Tvilling). Skrædder Thor Halvorsen Strigen og Maren Halvorsdatter. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hiemmedøbt 2/12.

23/2-1828. Romnæs. Ingeborg. Thomas Bentsen Wrk. og Inger Olsd. Fadd: Anne Olsd. Wrk., Karen Bentsd. Wrk., Johannes Rasmusen Wrk., Anders Thomasen og Henrich Sørensen Wrk.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

5/3-1828. Holden. Karen Andrea. Jørgen Gundersen Gjedeboen og Anne Anundsd. Fadd: Anne Gundersd. Lunde, Kirsti Hansd. Wale, Gunder Andersen Gjedeboen, Halvor Andersen Lunde, Anders Gundersen Gjedeboen.

9/2-1828. Holden. Gunnild. Peder Nielsen Texle og Karen Johannesd. Fadd: Anne Nielsd. Hegna, Kirsten Johannesd. Tvedt, Niels Olsen Ringsevje, Jens Andersen Gunnerud, Ole Nielsen Hegna.

20/1-1828. Holden. Maren Anne. Skolelærer Tollev Christensen Saugbr. og Gunnild Tronsd. Fadd: Christens Guri, Maren Christensd. Uhlefos gaard, Niels Bentsen Saugbr., Hans Tronsen Saugbr., Johannes Christensen Saugbr, Bent Bentsen Saugbr.

26/3-1828. Helgen. Karen Andrea. Peder Halvorsen Grina og Anne Jørgensd. Fadd: Kirsti J. Jelseth, Anne Olsd. Ytterbøe, Ole T. Ytterbøe, Hans J. Jelseth, Ole Olsen Ytterbøe.

6/3-1828. Helgen. Asloug. Peder Stiansen Holtan og Maria Torsd. Fadd: Kirsten Pladsen, Maren Svenkesd. Hølen, Jørgen Stiansen Hagen, Stian Gundersen Pladsen, Mathias Arnesen Tinholt.

1/12-1827. Holden. Halvor. (Tvilling). Skrædder Thord Halvorsen Striken og Maren Halvorsdatter. Fadd: Berthe Nielsd. Lillejorde, Ingeborg Halvorsd. Odden, Halvor Tvedt, Gunder Odden, Steen Abrahamsen.

2/1-1828. Helgen. Andreas. Huusmand Jens Brynnildsen Kolle og Kirsti Olsd. Fadd: Inger Bøe, Anne Olsd. Hagen, Anders Hagen, Peder Huve og Rasmus B. Bøe.

11/1-1828. Helgen. Even. Huusmand Steen Jansen Monken og Maren Evensd. Fadd: Kirsti Jahnsd. Monken, Karen Maria Johnsd. Wibetoe, Halvor Spirdahlen (i Dalsbygda), Svennung Wibetoe og Ole Spirdahlen.

13/1-1828. Holden. Jens. Jens Nielsen Saugbr. og Ingeborg Jensd. Fadd: Maren Klevsgade, Gunnild Ellefsd. Saugbr., Gunder Nielsen Saugbr., Hans Nielsen Saugbr., Ole Halvorsen Saugbr.

21/1-1828. Helgen. Gunder. Gaardmand Anders Jacobsen Bøe og Karen Jørgensd. Fadd: Kirsten Jørgensd. Jøntved, Inger Johnsd. Grønnesteen, Peder Jørgensen Wale, Kittil Jacobsen Bøe og Jacob P. Bøe.

26/1-1828. Romnæs. Peder. Johannes Christensen Strømodden og Ingeborg Pedersd. Fadd: Anne Johnsd. Saugbr., Anne Christensd. Uhlefos gaard, Tron Pedersen Saugbr., Tollev Christensen Saugbr., Halvor Christensen Saugbr.

20/3-1828. Helgen. Berthe Maria. Peder Hansen Tinholtstul og Ingeborg Jørgensd. Fadd: Kari Hvala, Maria Hansd. Tinholtstul, Ole Tinholtstul, Hans Tinholtstul og Christen Klovdahl.

2/5-1828. Holden. Kirsti. Anders Thomasen Wrk. og Marthe Thorstensd. Fadd: Johanne Johannesd. Wrk., Karen Torstensd., Torsten Hansen, Ole Saamundsen og Gunder Nielsen Wrk.

10/5-1828. Holden. Andrea. Ole Gjertsen Wrk. og Maria Jensd. Fadd: Kirsten Gjertsd. Wrk., Ingeborg Gjertsd. Wrk., Jens A. Stua, Anders Jensen Wrk., Niels Gjertsen Wrk.

5/5-1828. Romnæs. Ingeborg. Saamund Olsen Dela og Ingeborg Tollevsd. Fadd: Anne Olsdahlen (Osdalen), Rønnoug Jørgensd. Romnæhs, Niels Olsdahlen, Gunnild Øgaarden, Anders Andersen Wrk.

18/5-1828. Helgen. Maren. John Arvesen Hvala og Kirsti Isachsd. Fadd: Berthe Isachsd. Grua, Anne Hvala, Niels Arvesen Jøntved, Gunder Nielsen Grua, Hans Hvala. (Døpt i Helgen 1/6).

19/2-1828. Ole. Anders Olsen Wrk. og Maria Olsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hiemmedøbt 21/2.

26/2-1828. Romnæs. Halvor. Carl Rejersen Kragefødt og Kirsten Halvorsd. Fadd: Karen Olsd. Baxaas, Anne Halvorsd. Kragefødt, Rasmus Bergkaasen, Svend Nomme, Peder Larsen Kragefødt.

29/2-1828. Romnæs. Niels. Wetle Torstensen Sannæhs og Anne Nielsd. Fadd: Marthe Gundersd. Moen, Anne Hansd. Moen, Hans Moen, Niels Kittilsen Sannæhs, Gunder N. Opsahl.

6/3-1828. Holden. Gullik. Anders Andersen Opsahl og Anne Gulliksd. Fadd: Gunnild Olsd. Galten, Gunnild Pedersd. Brenne, Søren Brenne, Halvor Lunde, Gunder Opsahl, Christen Steensrud, Anund Wale.

19/3-1828. Holden. Torsten. Hans Torstensen Wrk. og Johanne Johannesd. Fadd: Kirsti Torstensd. Wrk., Andrea Johannesd. Wrk., Torsten Hansen Wrk., Rasmus Sørensen, Niels Johannesen og Anders Hansen Wrk.

13/3-1828. Holden. Tollev. Jens Tollevsen Wrk. og Berthe Halvorsd. Fadd: Karen Halvorsd. Tvara, Kirsten Halvorsd. Wrk., Halvor Tollevsen Tvara, Ole Jørgensen Wrk., Peter Halvorsen Graver.

30/5-1828. Helgen. Anne. John Mortensen Waskaas og Anne Halvorsd. Fadd: Inger Mortensd. Bakken, Karen Bakken, Peder Tollevsen Jøntved, Tollev P. Jøntved, Anders J.(?) Pladsen.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

26/5-1828. Holden. Ingri. Niels Kittilsen Sannæhs og Torbjør Enersd. Fadd: Maren Kittilsd. Holte, Anne Hansd. Moen, Torjus Olsen Holte, Wetle Torstensen Sannæhs, Hans J. Moen.

4/6-1828. Holden. Anne Kirstine. Anders Steenersen Storehoug og Kirsti Jørgensd. Fadd: Karen O. Baxaas, Anne Halvorsd. Baxaas, Halvor Baxaas, Svennung Nomme, Ole E. Skordahl.

4/5-1828. Holden. Maren Turine. Anders Olsen Hegna og Helge Olsd. Fadd: Karen Andersd. Hollasætre, Ingeborg Jensd. Wrk., Halvor Hovland, Johan Jensen Wrk., Rasmus Halvorsen Hovland.

2/4-1828. Holden. Maria. Halvor Christensen Odden og Inger Nielsd. Fadd: Gjertrud Hansd. Saugbr., Berthe Christensd. Helgen, Svend Chr. Moen, Christen Svendsen Moen, Halvor Hansen Sanden.

23/2-1828. Holden. Peder. Anders Larsen Eishoug og Aavet Pedersd. Fadd: Torbær Gulliksd. Saugbr., Maren Rasmusd. Saugbr., Peder Pedersen Saugbr., Halvor Strømodden, Peder Erichsen.

24/3-1828. Holden. Niels. Uægte. Ægtemand John Andersen Kleva fra Schien og pigen Lisbeth Nielsd. Stoa. Fadd: Kari Rasmusd. Stoa, Karen Hansd. Saugbr., Hans Johnsen Saugbr., John Bentsen Saugbr., og Peder Nielsen Teigen.

25/4-1828. Holden. Even. Ole Evensen Skordahl og Anne Halvorsd. Fadd: Gunnild Haraldsd. Bjærva, Anne Maria Halvorsd. Baxaas, Even Bjærva, Anders Storehoug, Even Halvorsen Skordahl.

25/4-1828. Helgen. Johannes. Kittil Jacobsen Bøe og Karen Johannesd. Fadd: Karen Jørgensd. Bøe, Gunnild Johannesd. Heisholt, Jens Præstgrav, Jacob Pedersen Bøe og Ole Johannesen Heisholt.

2/5-1828. Romnæhs. Jens. Bent Johnsen Wale og Karen Jensd. Fadd: Gunnild Olsd. Galten, Maria Olsd. Wale, John Wale, Arne Nielsen Galten, Isach Isachsen Romnæhs.

25/5-1828. Romnæhs. Anne Kirstine. Gunder Nielsen Opsahl og Ingeborg Larsd. Fadd: Kirsten Opsahl, Oline Larsd. Galten, Anders Anundsen Opsahl, Christen Nielsen Opsahl, Halvor Nielsen Opsahl.

19/6-1828. Helgen. Anne. Gunder Andersen Jøntved og Ingeborg Olsd. Fadd: Kari Olsd. Grua, Kirsti Andersd. Jøntved, Askjær Brynnildsen Fæbakke, Ole Amundsen Namløs ældre, Ole Olsen Grua.

16/3-1828. (Holden?). Laura Constance Frederikke. Forvalter Rolsted og Constance Bomhoff. Fadd: Madame Rolsted, Jomfrue Marichen Bomhoff, Pastor Klem, Albrecht Rolsted, Studiosus F. Dahl og Engelbert Bomhoff.

4/6-1828. Holden. Maria. Johannes Johnsen Saugbr. og Inger Tronsd. Fadd: Karen P. Stoa, Maren Gundersd. Saugbr., John Jensen Saugbr., Hans Johnsen Saugbr., Christen Johnsen Saugbr.

8/6-1828. Holden. Ingeborg. Lars Pedersen Kamperhoug og Anne Andersd. Fadd: Inger Larsd. Wrk., Gunnild Thomasd. Wibetoe, Svend Olsen Wrk., Ole Larsen Wrk., Peder Andersen Strømodden.

20/5-1828. Helgen. Christen. Hans Johnsen Hjelseth og Kirsten Jørgensd. Fadd: Anne Grina, Anne Halvorsd. Bøe, Peder Grina, Anders Jacobsen Bøe, Arve Halvorsen Hvala.

20/6-1828. Romnæhs. Anders. Peder Isachsen Skougen og Ingeborg Andersd. Fadd: Anne Andersd. Fæbakke, Karen Olsd. Fæhn, Ole Johnsen Fæhn, Halvor Isachsen Ødegaarden, Lars Olsen Namløs, Kittil A. Fæhn.

23/5-1828. Helgen. Christen. Jens Christensen Kaalstad og Magrethe Thomasd. Fadd: Anne Christensd. Grimholt, Anne Halvorsd. Bøe, Mathias M. Grimholt, Jens Jørgensen Kaalstad, Niels Jørgensen Kaalstad.

5/7-1828. Holden. Herman Frederich Wilhelm. Tallak Rejersen Wrk. og Karen Halvorsd. Fadd: Maren Halvorsd. Klevsgade, Ingeborg Jensd. saug., Frederich Tvedt, Ole Halvorsen Saugbr., Andreas Rejersen Pladsen.

31/7-1828. Holden. Gunder. Clemmet Arvesen Wrk. og Maren Andersd. Fadd: Tore Jensd. Wrk., Johanne Larsd. Wrk., Hans Andersen Wrk., Hans Tinholt Wrk. og Gunder Nielsen Wrk.

6/6-1828. Helgen. Maren. Anders Olsen Huuset og Anne Jørgensd. Fadd: Berthe Pedersd. Kaalstad, Karen Bakken, Ole Olsen Huuset, Ole Larsen Huve, Niels Jørgensen Kaalstad.

21/7-1828. Helgen. Ingeborg. Anders Halvorsen Boslie og Anne Sørensd. Fadd: Maren Halvorsd. Klevsgade, Berthe Halvorsd. Hoen i Eger sogn (Eiker), John Olsen Helgen, John Mortensen Waskaas, Kittil Olsen Hougen.

29/6-1828. Holden. Maren. Niels Arvesen Hvala og Anne Andersd. Fadd: Ingeborg Fæbakke, Karen Gundersd. Wibetoe, Hans Olsen Jøntved, John Arvesen Hvala, Steen Andersen Rognekaasa.

20/7-1828. Holden. Anne Sophie. John Olsen Deelevje og Karen Rasmusd. Fadd: Anne Kringlefødt, Anne Johannesd. Heisholt, Johannes Rasmusen Heisholt, Gunder Kringlefødt, Halvor Kjøstolsen Hougen.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

29/7-1828. Holden. Ellen Maria. Christopher Nielsen Wrk. og Karen Bentsd. Fadd: Ingeborg Thomasd. Wrk., Anne Maria Christophersd. Wrk., Peder Bentsen Wrk., Ole Saamundsen Wrk. og Niels Saamundsen Wrk.

1/8-1828. Helgen. Ole. Jørgen Christensen Strandkaasa og Eline Olsd. Fadd: Aaste Steenstad, Berthe Christensd. Pladsen, Jørgen Ytterbøe, Lars Nordstaa, Lars Sørensen Pladsen.

2/8-1828. Holden. Anders. Niels Bentsen Saugbr. og Tone Anundsd. Fadd: Aaste Hølen, Kirsten Anundsd. Opsahl, Tron Pedersen Saugbr., Clemmet Nielsen Saugbr., Johannes Bentsen Saugbr., Bent Bentsen Saugbr.

9/8-1828. Holden. Tallak. Jacob Larsen Wrk. og Anne Olsd. Fadd: Anne Larsd. fra Porsgrund, Karen Larsd. Pladsen, Abraham Olsen fra Porsgrund, Henrich Sørensen Wrk. og Lars Nielsen Bergeth.

31/8-1828. Romnæhs. Niels. Gunder Pedersen Hoxodde og Maren Halvorsd. Fadd: Ellen Halvorsd. Steenstadstranden, Maria Wale, Anders Haagensen Hoxodde, Anders Nielsen Ustrud, Torger Halvorsen Wale.

9/9-1828. Holden. Gunder. Ole Nielsen Wrk. og Christine Jørgensd. Fadd: Johanne Johannesd. Wrk., Johanne Larsd. Wrk., Torsten Hansen Wrk., Hans Torstensen Wrk. og Gunder Nielsen Wrk.

3/8-1828. Helgen. Inger. John Olsen Helgen og Ingeborg Halvorsd. Fadd: Anne Halvorsd. Huuset, Maren Mortensd. Bakken, Halvor Jøntved, Ole Huuset og Ole Johnsen Helgen.

12/7-1828. Holden. Maria. Tron Jensen Haave og Gunnild Andersd. Fadd: Anne Andersd. Saugbr., Ingeborg Hans. Søve, Frederik Tvedt, Tron Nielsen Saugbr., Kittil Jensen Haave.

25/6-1828. Romnæhs. Aaste Karine. Johannes Bentsen Saugbr. og Anne Larsd. Fadd: Tone Anundsd. Saugbr., Gunnild Larsd. Ringsevjen, Svend Hansen Saugbr., Hans Bentsen Saugbr., Bent Bentsen Saugbr.

11/9-1828. Holden. Asloug Maria. Halvor Thordsen Baxaas og Maria Pedersd. Fadd: Asloug Jøntved, Asloug Maria Jøntved, Halvor Jøntved, Thord Halvorsen Baxaas og Lars Pedersen Størlie (Storlie?).

18/9-1828. Holden. Anne. Niels Hansen Holden og Karen Gundersd. Fadd: Ingeborg Tinholtstulen, Maria Siljan, Hans Tinholtstul, Johannes og Gunder Gunderssønner Heisholt.

20/9-1828. Holden. Ingeborg. Helge Knudsen Moen (Moane under Brenne) og Ingeborg Østensd. Fadd: Ingeborg Sauklev, Ambor Andersd. Opsahl, Knud Moen, Jørgen Kjosvig, Sivert S. Brenne.

28/9-1828. Johannes. Ole Johannesen Uhlevigen og Johanne Maria Tygesd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hiemmedøbt 30/9.

29/9-1828. Holden. John. Peder Halvorsen Holden og Torbjør Kittilsd. Fadd: Magrethe Anundsd. Wrk., Liw Saamundsd. Wrk., Hans Hansen Wrk., Ole Saamundsen Wrk., Niels Saamundsen Wrk.

28/9-1828. Romnæhs. Niels. Ole Andersen Lunde og Johanne Haraldsd. Fadd: Karen Lunde, Maria Halvorsd. Wale, Jens Graver, Ole Anundsen Lunde, Arve Halvorsen Wale.

26/9-1828. Holden. Gjert. Anders Christophersen Wrk. og Kirsten Gjertsd. Fadd: Maria Jensd. Wrk., Ingeborg Jensd. Wrk., Christopher Andersen Wrk., Ole Christophersen Wrk., Niels Gjertsen Wrk.

5/11-1828. Helgen. Thomas. Hans Thomasen Hvalen og Maria Johnsd. Fadd: Karen Hvalen, Berthe Christensd. Steenstadvolden, John Jørgensen Kaalstad, Hans Bjærkholt, Jørgen Johnsen Kaalstad.

5/10-1828. Holden. Andrea. Christen Olsen Wrk. og Maren Mogensd. Fadd: Karen Andersd. Wrk., Mari Mogensd. Wrk., Tron Mogensen, Hans Halvorsen og Niels Saamundsen Wrk.

11/10-1828. Romnæhs. Anne. Johannes Rasmusen Wrk. og Anne Olsd. Fadd: Inger Olsd. Wrk., Karen Olsd. Præstegaarden, Thomas Bentsen Wrk., Hans Spærland, Niels Saamundsen.

11/10-1828. Romnæhs. Inger. Niels Pedersen Kjønodden og Karen Petersd. Fadd: Anne Lisbeth Kjønodden, Aaste Bentsd. Præstegaarden, Anders Andersen Wrk., Tron Kjønodden, Ole Olsen Saugene.

21/10-1828. Helgen. Inger Maria. Gunder Gundersen Skjørholt og Inger Andersd. Fadd: Maria Holtan, Gunnild Skjørholt, Anders Rødningen, Jørgen Hagen, Gunder Skjørholt.

29/5-1828. Holden. Susanna Blom. Sognepræst Johannes Klem og Johanne Maria Walløe. Fadd: Barnets Moder, Jomfrue Zara Klem, Barnets Fader, Studiosus Rømche, Klokker F. Dahl.

18/10-1828. Holden. Else Maria. Christopher Hansen Wrk. og Kirsten Tollevsd. Fadd: Kirsten Halvorsd. Wrk., Andrea Johannesd. Wrk., Ole Jørgensen Wrk., Ole Christophersen Wrk. og Anders Hansen Wrk.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

28/10-1828. Helgen. Jacob. Gunder Olsen Pladsen og Maria Hansd. Fadd: Karen Bøe, Maria Arvesd. Hvala, Anders Bøe, Kittil Olsen Klevsgade, Ole Svenkesen Jøntved.

12/11-1828. Holden. Ole. Ole Kittilsen Eiestranden og Anne Johannesd. Fadd: Maren Olsd. Heisholt, Dorthe Pedersd. Hølen, Johannes Johannesen Heisholt, Garver Nielsen, Ole Pedersen Hølen.

29/10-1828. Holden. Halvor. Hans Halvorsen Wrk. og Sidsel Jahnsd. Fadd: Maria Helgeroen, Maren Olsd. Kaalstad, Peder Helgeroen, Jahn Brynnildsen Wrk., Anders Jensen Wrk.

11/11-1828. Dødfødte Drengebarn (tvillinger). Niels Christiansen Steensrud og Maren Hansdatter.
Moderen mærked Liv hos Børnene nogle Dage før Fødselen. Det ene maatte tages fra hende af Jordemoderen, Jomfrue Olsen 6 Timer after at det første var født.

18/11-1828. Niels. Ole Nielsen Enerhougen og Anne Kjøstolsdatter. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hiemmedøbt 19/11.

16/11-1828. Holden. Gunnild Kirstine. Halvor Halvorsen Suusaas og Ingebor Jensd. Fadd: Maren Jensd. Wale, Anne Halvorsd. Romnæhs, Bent J. Wale, Claus J. Romnæhs, Andreas Suusaas.

16/11-1828. Romnæhs. Kirsten. Anund Anundsen Strandkaasen og Berthe Hansd. Fadd: Marthe Moen, Anne Gaaserud, Hans Sannæhsmoen, Ole Uhlevigen, Anders Uhlevigen.

21/11-1828. Helgen. Grethe. Torgrim Gullichsen Nib og Maria Andersd. Fadd: Johanne Hagen, Maren Hagen, Anders Hoxodde, Jens Olsen Præstgrav, Johannes Hægna (Hegna).

28/11-1828. Holden. Andrea. Hammermester Tron Monsen og Karen Andersd. Fadd: Madame Horn, Kirsten Nielsd. Wrk., Styrmand Horn, Hermann Horn, Anders Andersen Wrk., Abraham Steensen Wrk., John Johnsen Wrk., Christen Olsen Wrk., Johan Jensen Wrk.

27/12-1828. Holden. Anne. Peder Larsen Bjærkholt og Gunnild Tollevsd. Fadd: Anne Olsd. Stranden (Stenstadstranden), Kirsten Olsd. Ytterbøe, Jens Larsen Stranden, Brynnild Bjærkholt, Niels Tollevsen Svelsteen (Sverdsteen).

24/10-1828. Holden. Andreas. Uægte. Ægtemand Rasmus Pedersen Dæhlen og pigen Anne Jensd. Dæhlen. Fadd: Ingebor Kaasen, Marthe M. Johnsd. Dæhlen, Christen Langjordet, Peder Johnsen Dæhlen, Ole Nielsen Heinen.

30/11-1828. Dødfødt Drengebarn. Hans Anundsen Wibetoe og Anne Johnsdatter. Ikke fuldbaaret.

13/12-1828. Holden. Gunder. Gunder Kjøstolsen Namløs og Karen Thomasd. Fadd: Karen Maria Wibetoe, Ingeborg Thomasd. Wibetoe, Tron Namløs, Gunder Helgen, Svennung Wibetoe.

3/12-1828. Holden. Augustinus. Claus Halvorsen Suusaas og Anne Augustinusd. Fadd: Anne Graver, Anne Halvorsd. Fæhn, Jens Graver, Halvor Suusaas, Thomas Halvorsen Suusaas.

21/11-1828. Holden. Hans Petter. Hans Hansen Tinholt, Wrk. og Ingeborg Christine Dahl. Fadd: Anne Hansd. Bergkaasen, Maren Christensd. Nyehuus, Niels Steensrud, Rasmus Bergkaasen, Peter Dahl Nyehuus.

4/12-1828. Helgen. Ole. Simond Olsen Haavet og Tore Hansd. Fadd: Magrethe Gudmundsbek, Karen Olsd. ditto, Ole Olsen ditto, Anders Klovedal, Peder Olsen Gudmundsbek.

28/12-1828. Holden. Berthe Maria. John Johnsen Wrk. og Aaste Kittilsd. Fadd: Kirsten Nielsd. Wrk., Marthe Christensd. Wrk., Abraham Steensen, Tron Monsen og Steen Johnsen Wrk.

27/12-1828. Holden. Andrea. Kittil Johnsen Fæbakke og Anne Andersd. Fadd: Ingeborg Skougen, Karen Olsd. Fæhn, Aschiær Fæbakke, Lars Namløs, Tron Andersen Fæhn.

25/12-1828. Helgen. Berthe Maria. Niels Jacob Jensen Bjærven og Anne Christensd. Fadd: Berthe Maria Steenstadvolden, Maren Tinholtstulen, Søren Brenne, Peder Christensen Wasdahlen, Jens Christensen Steenstadvolden.

3/1-1829. Holden. Anne. Gunder Olsen Tvedt og Maren Andersd. Fadd: Karen Holdensætre, Kirsten Olsd. Namløs, Anders Tvedt, Frederich Tvedt, Ole Meeltei.

18/1-1829. Holden. Anne. Ole Nielsen Namløs og Anne Isachsd. Fadd: Karen Olsd. Grua, Karen Olsd. Fæhn, Ole Johannesen Fæhn, Arve Namløs, John Nielsen Namløs.

6/12-1828. Romnæhs. Tyge Christian. Lars Jacob Lunde og Kirsten Augustinusd. Fadd: Anne Suusaas, Berthe Nielsd. Jøntved, Jens Graver, Claus Suusaas, Tord Christensen Nyehuus.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

27/12-1828. Holden. Svennung. Svennung Ougensen Nomme og Anne Jensd. Fadd: Karen Baxaas, Anne Halvorsd. Baxaas, Anders Storehoug, Ole Jermundsen Evje, Christen Larsen Baxaas.

14/11-1828. Romnæhs. Peder. John Pedersen Glaholt og Helene Halvorsd. Fadd: Kirsten Kjøstolsd. Glaholt, Gunnild Glaholt, Peder Glaholt, Anders J. Glaholt, Tollev Pedersen Glaholt.

18/12-1828. Helgen. Ole. Uægte. Enkemand Simond Larsen Hegnen og Pigen Ellen Tollevsd. Hegnen. Fadd: Johanne Hagen, Liw Olsd. Kaasen, Jens Præstgrav, Lars Tollevsen Hegna, Johannes Tollevsen Hegna.

14/1-1829. Holden. Halvor. Arve Halvorsen Wale og Kirsten Gullichsd. Fadd: Anne Lunde, Maria Halvorsd. Wale, Peder J. Wale, Halvor Andersen Lunde, Sigurd Gullichsen Lunde.

13/1-1829. Holden. Inger Andrea. Ole Larsen Kamperhoug og Kirsten Larsd. Fadd: Berthe Ringsevjen, Gunnild Larsd. Hougen, Svend Olsen Wrk., Peder Kamperhoug, Peder Strømodden.

18/2-1829. Romnæhs. Asloug Maria. Ole Olsen Rolighed yngre og Anne Hansd. Fadd: Ingebor Fæbakke, Karen Halvorsd. Fæhn, Ole Olsen ældre, Jens Olsen Grua, Ole Tormosen Roligheden.

11/3-1829. Berthe Kirstine. Ole Anundsen Lunde og Karen Halvorsdatter. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hiemmedøbt 12/3.

4/3-1829. Holden. Karen Andrea. Jahn Bentsen Wrk. og Maria Evensd. Fadd: Ingeborg Odden, Karen Bentsd. Graver, Even Odden, Thomas Bentsen Wrk., Gunnuld Olsen Daxrød, Niels Gjertsen.

18/3-1829. Holden. Aaste Karine. Hans Bentsen Hølen og Aaste Christensd. Fadd: Ingeborg Christensd. Saugbr., Maren Christensd. Uhlefoss (gaard), Christen Nyehuus, Johannes Bentsen og Bent Bentsen Saugene.

1/2-1829. Holden. Hans. Christen Hansen Myhren og Anne Maria Jensd. Fadd: Marthe Halvorstaae, Magrethe Hansd. Hougen, Peder Jacobsen Siljan, Torvil Moen, Anders Olsen Kaasen, Søren Gladhuus, Jens Jacobsen Saugene.

15/2-1829. Helgen. Niels. Hans Nielsen Ustrud (Usterud) og Asloug Bjørnsd. Fadd: Svanaug Killingkoven, Aaste Bjørnsd. ditto, Niels Ustrud, Bjørn Killingkoven, Anders Nielsen Ustrud.

23/2-1829. Holden. Gunder. Tron Kjøstolsen Namløs og Marthe Thomasd. Fadd: Karen Maria Jahnsd. Wibetoe, Ingeborg Thomasd. Wibetoe, Thomas Wibetoe, Anders Thomasen Wibetoe, Ole Nielsen Kaasen.

24/10-1828. Holden. Ole. Ole Olsen Røibek og Maria Hansd. Fadd: Anne Røibek, Ingeborg Hansd. Ringsevje, Peder Texle, Ole Hansen Brenneboe, Kittil Hovet.

10/3-1829. Holden. Ellen Johanne. Uægte. Ungkarl Jahn Hansen fra Fossum (i Gjerpen) og Pigen Inger Olsd. Wrk. Fadd: Karen Kjøstolsd. Kaasen, Berthe Olsd. Tufte, Rasmus Sørensen Wrk., Svend Olsen Wrk., Tron Andersen Wrk.

14/3-1829. Romnæhs. Inger Andrea. Ole Arvesen Wrk. og Sidsell Clausd. Fadd: Inger Larsd. Wrk., Anne Knudsd. Wrk., Clemmet Arvesen, Jens Brynnildsen og Jens Johansen yngre Wrk.

3/4-1829. Holden. Ingeborg. Johannes Johannesen Heisholt yngre og Kirsten Jørgensd. Fadd: Karen Olsd. Heisholt, Gunnild Johannesd. Heisholt, Johannes Heisholt ældre, Gunder Jørgensen Heisholt, Jørgen Nielsen Heisholt.

27/2-1829. Holden. Andrea. Niels Thordsen Juvet og Anne Torjersd. Fadd: Karen Jansd. Wibetoe, Anne Johannesd. Hotved, Anders Thordsen Stua, Ole Briskemyr, Anders Gundersen Wibetoe.

31/1-1829. Holden. Halvor. Halvor Evensen Lommerud og Maren Isachsd. Fadd: Karen Juvet, Lisbet Hansd. Briskemyhr, Jens Gunnerud, Jørgen Juvet, Ole Briskemyhr, Rasmus Lommerud.

11/2-1829. Holden. Christian Frederik. Even Larsen Ringsevje og Inger Christiansd. Fadd: Anne Johnsd. Heisholt, Asber Ringsevje, Niels Olsen Ringsevje, Ole Larsen Kamperhoug, Peder Kamperhoug.

21/3-1829. Holden. John. Ole Amundsen Namløs yngre og Karen Larsd. Fadd: Anne Øgaarden, Anne Helgen, Jørgen Juvet, Arve Namløs, Christen Arvesen Namløs.

27/2-1829. Holden. Thomas. Jens Hansen Saugbr. og Karen Thomasd. Fadd: Anne Hansd. Wrk., Ingeborg Jahnsd. Wrk., Niels Thomasen Wrk., Peder Erichsen Saugbr., Niels Johnsen Saugene.

15/3-1829. Holden. Ole. Lars Andersen Fæbakke og Anne Kirstine Nielsd. Fadd: Berthe Andersd. Wrk., Marthe Christensd., Kittil Johnsen Fæbakke, Steen Johnsen Wrk., Tyge Christensen Wrk.

31/3-1829. Holden. Maren Gurine. Smed Tollev Larsen Wrk. og Maria Hansd. Fadd: Ingeborg Christine Dahl, Asloug Nielsd. Wrk., Halvor Johnsen Wrk., Hans Tinholt Wrk., Niels Rasmusen Bergkaasen.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

22/3-1829. Holden. Marthe. Hans Hansen Spærland Wrk. og Kirsten Erichsd. Fadd: Karen Hansd. Wrk., Gunnild Ellevsd. Saugbr., Erich Hansen Saugbr., Johannes Hansen Wrk., Peder Erichsen Saugene.

18/2-1829. Holden. Anne. Kjøstol Pedersen Saugbr. og Anne Hansd. Fadd: Ingeborg Strømodden, Ingeborg Tronsd. Saugbr., Svend Hansen Saugbr., Hans Kjøstolsen Saugbr.

31/3-1829. Helgen. Maren. Niels Tollevsen Sværdsteen og Karen Olsd. Fadd: Johanne Hagen, Anne Larsd. Hagen, Anders Jacobskaas, Peder H. Huve, Lars Sørensen Pladsen.

19/4-1829. Holden. Anne Kirstine. Christen Kjøstolsen Røgstuen og Anne Simondsd. Fadd: Anne Enerhougen, Karen Kjøstolsd. Hotved, Kjøstol Hotved, Lars Simondsen Hægna, Niels Arvesen Namløs.

26/3-1829. Holden. Niels. Lars Nielsen Berget og Liw Saamundsd. Fadd: Bergith Larsd. Berget, Karen Berget, Ole Saamundsen, Niels Saamundsen Wrk.

10/4-1829. Holden. Jens. Niels Jensen Kaasen og Anne Nielsd. Fadd: Maria Baxaas, Maren Nielsd. Baxaas, Halvor Thordsen Baxaas, Thord Halvorsen Kaasen, John Andersen Nyehuus.

29/3-1829. Holden. Andreas. Abraham Steensen Wrk. og Kirsten Nielsd. Fadd: Karen Andersd. Wrk., Aaste Kittilsd. Wrk., Tron Monsen Wrk., John Johnsen Wrk., Ole Enerhougen, Peder Helgeroen.

2/3-1829. Holden. Halvor. Johan Jensen Wrk. og Thore Rasmusd. Fadd: Maria Jensd. Espevolden, Maren Anne Rasmusd. Saugbr., Jens Johansen Wrk., Hans Tolvsen Espevolden, Jens Jacobsen Saugbr., Peder Pedersen Saugene.

14/4-1829. Helgen. Halvor. Halvor Evensen Jøntved og Asloug Thordsd. Fadd: Karen Hvalen, Karen H. Jøntved, John Helgen, Hans Jøntved, Ole Johnsen Helgen.

7/4-1829. Holden. Inger Maria. Peder Knudsen Qværnodden og Karen Gullichsd. Fadd: Anne Steensholt, Asloug Hansd. Qværnodden, Gunder Steensholt, Tolf Qværnodden, Niels Tolvsen Qværnodden.

6/5-1829. Holden. Asloug Maria. Peder Pedersen Namløs og Ingeborg Jørgensd. Fadd: Ingeborg Namløs, Kirsten Olsd. Namløs, Jørgen Jensen Kaalstad, Ole Olsen Namløs, Peder Gundersen Fæhn.

13/4-1829. Romnæhs. Maria. Christen Nielsen Opsahl og Kirsten Olsd. Fadd: Ingeborg Wale, Ingeborg Opsahl, Halvor Gundersen Wale, Anders Opsahl, Anders Nielsen Orekaas.

7/4-1829. Helgen. Anna Maria. Halvor Jensen Dilsdahlen og Berthe Torbjørnsd. Fadd: Karine Wasdalen, Karen Gundersd. Gjedeboen, Christen Wasdahlen, Anders G. Gjedeboen, Anders Jensen Eeg.

13/5-1829. Holden. Maren. Johannes Nielsen Namløs og Marthe Olsd. Fadd: Anne Namløs, Anne Johannesd. Hotved, Ole Olsen Namløs, Johannes Chri. Heisholt, Steen Johannesen Namløs.

5/3-1829. Holden. Ole. Ole Thomasen Brøndahlen og Maren Halvorsd. Fadd: Karen Holden, Maren Johannesd. Tvedt, Halvor Lommerud, Niels Holden, Rasmus H. Lommerud.

1/4-1829. Holden. Niels. Niels Halvorsen Suusaas og Anne Jensd. Fadd: Gunnild Suusaas, Karen Rødningen, Halvor Suusaas ældre, Halvor Suusaas yngre, Andreas Suusaas.

21/4-1829. Holden. Halvor. Peder Halvorsen Helgeroen og Maria Nielsd. Fadd: Kirsten Nielsd. Wrk., Sidsel Jahnsd. Wrk., Hans Halvorsen Wrk., Ole Nielsen Enerhougen og Steen Abrahamsen.

13/5-1829. Holden. Ole. Anders Olsen Kaasen og Maria Halvorsd. Fadd: Asloug Halvorsd. Præstegaarden, Maria Ellevsd. Saugbr., Christen Myhren, Anders Halvorsen Saugbr., Søren Olsen Gladhuus.

25/5-1829. Helgen. Jørgen. Jørgen Thordsen Ytterbøe og Susane Nielsd. Fadd: Anne Simondsd. Ytterbøe, Ingeborg Thomasd. Ytterbøe, Ole Tordsen Ytterbøe, Peder Halvorsen Ytterbøe, Abraham Nielsen Bergen.

7/5-1829. Holden. Andrea. Frederich Olsen Tvedt og Inger Andersd. Fadd: Anne Tvedt, Kirsten Olsd. Namløs, Anders Tvedt, Gunder Tvedt, Niels Tvedt.

11/5-1829. Holden. Gunnild Maria. Uægte. Ungkarl Jens Johansen Wrk. og pigen Anne Knudsd. Wrk. Fadd: Maren Svendsd. Wrk., Anne Torbjørnsd. Wrk., Jens Brynnildsen Wrk., Niels Hansen Wrk., Tyge Christensen Wrk.

31/5-1829. Holden. Maria. Halvor Christensen Hotved og Maren Andersd. Fadd: Anne Andersd. Saugbr., Karen Hansd. Skippervold, Kjøstol Hotved, Jens Gunnerud, Anders Andersen Skippervold.

4/6-1829. Romnæhs. Kirsten. Tolf Knudsen Qværnodden og Inger Nielsd. Fadd: Anne Knudsd. Steensholt, Asloug Hansd. Qværnodden, Gunder Chr. Steensholt, Niels Knudsen Grønningen.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

20/6-1829. Holden. Anne. Jørgen Andersen Tufte og Maren Pedersd. Fadd: Ingeborg Gunnerud, Anne Olsd. Saugbr., Peder Tufte, Ole Halvorsen Saugbr., Anders Andersen Skippervold.

30/5-1829. Helgen. Niels. Arne Christensen Nordstaa og Ingeborg Nielsd. Fadd: Anne Wasdahlen, Karen Wasdahlen, Niels Bjærven, Niels Nielsen Bergen, Thorsten N. Bergen, Christen Christensen Wasdahlen.

31/5-1829. Romnæhs. Ole. John Nielsen Sannæhs og Gunnild Jørgensd. Fadd: Maria Tygesd. Sannæhs, Anne Hansd. Sannæhsmoen, Ole Uhlevigen, Johannes Uhlevigen, Ole Tygesen Sannæhs, Peder Tygesen Sannæhs.

20/6-1829. Holden. Steen. Anders Thomasen Wibetoe og Kirsten Steensd. Fadd: Magrethe Hotved, Anne Johannesd. Hotved, Knud Hotved, Svennung Thomasen og Hans Thomasen Wibetoe.

25/5-1829. Helgen. Jørgen. Hans Jørgensen Tinholt og Mariken Mathiasd. Fadd: Ingeborg Tinholtstulen, Alis Simondsd. Klovedahl, Anders Bergen, Jørgen Jørgensen Tinholt, Mathias og Hans Gremholt (Grimholt).

28/6-1829. Steen. Christopher Steensen Tufte og Anne Knudsdatter. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hiemmedøbt 28/6.

5/7-1829. Romnæhs. Ingebor Maria. Thomas Thomasen Kaasen og Anne Halvorsd. Fadd: Anne Johnsd. Heisholt, Even Tormosen Kaasen, Anders Johnsen Heisholt, Gunder Johnsen Heisholt.

(5/7-1829?) dpt. 17/8. Holden. Karen Jacobine. Hr. Læhnsmand Christen Aalborg og Frederikke W. Poppe. Fadd: Frue Laurine Bremer, frøken Sophie Engelhardt, Forvalter Poppe, Studiosus Poppe, Fuldmægtig Hermann Poppe, Hans Blom.

24/8-1829. Helgen. Inger. Ole Olsen Præstgrav og Anne Gurine Olsd. Fadd: Anne Steenstadstranden, Mari Olsd. Præstgrav, Jens Larsen Stranden, Jens Olsen Præstgrav, Mathias Arnesen Tinholt.

26/7-1829. Romnæhs. Maren. Peder Halvorsen Kindahlen og Maren Pedersd. Fadd: Dorthe Nielsd. Hægna, Kirsti Johnsd. Hægna, Halvor Pedersen Hægna, Ole A, Lunde.

9/7-1829. Gunder. Johannes Johnsen Saugbr. og Inger Tronsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hiemmedøbt 9/7.

6/7-1829. Holden. Ole. Anders Johnsen Klovedahl og Anne Simondsd. Fadd: Karen Simonsd. Hægna, Alis Simondsd. Hægna, Halvor Rasmusen Høgna, Jørgen Jørgensen Tinholt, Simon Andersen Tinholt.

5/6-1829. Holden. Ole. Christen Brynnildsen Wrk. og Berthe Andersd. Fadd: Kirstine Nielsd. Fæbakke, Inger Isachsd. Texle, Tron Monsen Wrk., Askjær Brynnildsen Fæbakke, Steen Johnsen Wrk.

20/7-1829. Holden. Ole. Gunnuld Olsen Daxrød og Anne Evensd. Fadd: Maren Evensd. Eie, Maren Evensd. Hougen, Even Odden, Jahn Bentsen Wrk., Christen Larsen Baxaas.

11/7-1829. Romnæhs. Peder. Peter Dahl Nyehuus og Maren Christensd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hiemmedøbt 12/7.

30/8-1829. Romnæhs. Maren. Ole Johannesen Uhlevigen og Johanne Maria Thygesd. Fadd: Gunnild Sannæhs, Anne Hansd. Sannæhsmoen, John N. Sannæhs, Johannes Uhlevigen yngre, Ole Thygesen Sannæhs.

3/9-1829. Holden. Ingeborg Kirstine. Isach Kittilsen Boslie og Karen Andersd. Fadd: Johanne Namløs, Asloug Maria Halvorsd. Jøntved, Lars Namløs, Jens Kittilsen Haavet, Tron Andersen Fæhn.

8/9-1829. Romnæhs. Maria. Isach Isachsen Gruben og Berthe Knudsd. Fadd: Anne Hougen, Kirsten Halvorsd. Fæhn, Knud Aslachsen Roen, Anders Olsen Gruben og Ole Knudsen Holden.

27/9-1829. Romnæhs. Asber Maria. Hans Jacob Andersen Wrk. og Anne Larsd. Fadd: Ingeborg Christine Dahl, Maria Isachsd. fra Møllen, Tollev Larsen Wrk., Hans Tinholt Wrk., Gunder Nielsen Wærket.

24/7-1829. Helgen. Jørgen. Jørgen Tobiasen under Steenstad og Ellen Halvorsd. Fadd: Anne Christensd. Bjærven, Susanne Christensd. Wasdahlen, Lars Larsen Pladsen, Jens Larsen Pladsen, Kjøstol Gundersen Olsbrygge.

7/8-1829. Holden. Ole. Anders Olsen Deelsbakke og Ingeborg Gundersd. Fadd: Anne Gundersd. Grini, Anne Gunnuldsd. Romnæhs, Rollev Grini, Torvild Gundersen Moen, Ole Halvorsen Romnæhs.

15/8-1829. Holden. Hans. Aschiær Brynnildsen Fæbakke og Ingeborg Hansd. Fadd: Anne Hansd. Roligheden, Inger Isachsd. Kaasen, Ole Olsen Roligheden, Jens Olsen Hvala, Thyge Christensen Wrk.

13/7-1829. Helgen. Hans. Ole Johnsen Nib og Marthe Halvorsd. Fadd: Kari Jørgensd. Omtved, Anne Pedersd. Omtved, Peder Jensen Omtved, Halvor Kindalen og Halvor Halvorsen Kindahlen.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

20/8-1829. Romnæhs. Aaste. Christen Christensen Wrk. og Ingeborg Christensd. Fadd: Karen Andersd. Tvara, Maren Mogensd. Wrk., Steen Johnsen Wrk., Tron Andersen Wrk., Hans Pedersen Wrk.

31/8-1829. Helgen. Anne. Anders Guldbrandsen Borgen og Anne Pedersd. Fadd: Maren Klevsgade, Karen Hougen, Ole Nielsen Namløs, Kittil Hougen, Gunder Guldbrandsen Myhren.

31/8-1829. Helgen. Kirsten. Bent Johnsen Wale og Mari Johnsd. Fadd: Anne Jensd. Suusaas, Maria Andersd. Solberg, Ole Wale, Jens Graver, Halvor Suusaas yngre.

17/10-1829. Helgen. Else Maria. Anund Gundersen Grønnesteen og Maria Johnsd. Fadd: Asloug Strandjorde, Inger Johnsd. Grønnesteen, John Grønnesteen, Gunder Strandjorde, Ole Hansen Bøe.

2/9-1829. Holden. Arve. John Arvesen Hvalen og Kirsten Isachsd. Fadd: Karen Hansd. Hvalen, Maria Arvesd. Hvalen, Gunder Nielsen Gruben, Jens Olsen Gruben, Johannes Hansen Tinholtstul.

22/8-1829. Holden. John. Steen Johnsen Wrk. og Marthe Christensd. Fadd: Anne Olsd. Wrk., Anne Maria Christophersd. Wrk., Halvor Johnsen Wrk., John Johnsen Wrk. og Andreas Johnsen Wrk.

24/9-1829. (Helgen?) Anders. Arve Thomasen Hvalen og Marthe Pedersd. Fadd: Ingebor Namløs, Anne Andersd. Meelteig, Peder Pedersen Namløs, Jens Christensen Kaalstad og Peder Gundersen Fæhn.

26/7-1829. (Holden.?) Ole. Halvor Halvorsen Fæhn og Kirsten Tollefsd. Fadd: Asloug Maria Halvorsd. Wibetoe, Maria Halvorsd. Fæhn, Tollev Fæhn, Johannes Uhlevigen yngre, Anders Steensen Wibetoe, Peder Halvorsen Ytterbøe.

20/7-1829. Anders. Uægte. Ægtemand Anders Halvorsen Hægnen og Pigen Anne Hansdatter. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hiemmedøbt 28/7.

5/10-1829. Holden. Karen. Kittil Andersen Lunde og Aaste Amundsd. Fadd: Kari Hoxodde, Maria Olsd. Wale, Halvor A. Lunde, Hans A. Lunde.

26/9-1829. Holden. Maren Kirstine. Saamund Torbjørnsen Wrk. og Ingebor Andersd. Fadd: Karen Andersd. Wrk., Anne Torbjørnsd. Wrk., Rasmus Sørensen Wrk., Ole Jørgensen Wrk., Thomas Pedersen Wrk.
(Senere skrevet på: Død 24/4-1921.)

9/10-1829. Holden. Inger. Anders Hansen Wrk. og Andrea Johannesd. Fadd: Johanne Johannesd. Wrk., Asloug Hansd. Wrk., Hans Andersen Næprud, Hans Torstensen Wrk. og Christen Hansen Wrk.

24/10-1829. Helgen. Karen Anne. Ole Laavarsen Langeland og Mari Jørgensd. Fadd: Maren Huve, Karen Olsd. Langeland, Carl Nielsen Langeland, Ole Huve, Anders Tollefsen Langeland.

24/10-1829. Romnæhs. Ole. Gunder Andersen Jøntved og Ingebor Olsd. Fadd: Kari Olsd. Namløs, Kirsten Andersd. Jøntved, Anders Olsen Gruben, Jens Olsen Gruben, Ole Olsen Gruben. (Døpt i Romnes krk. 25/10. G.S.)

2/10-1829. Romnæhs. Ole. Jermund Olsen Evje og Maren Evensd. Fadd: Anne Evensd. Daxrød, Ronoug Olsd. Evje, Gunnild Daxrød, Ole Jermundsen Evje, Christen Larsen Baxaas.

13/10-1829. Romnæhs. John. Hans Tronsen Saugbr. og Anne Johnsd. Fadd: Gunnild Tronsd. Saugbr., Aaste Bentsd. Uhlefossgaarden, Tollef Christensen Saugbr., Hans Bentsen, Ole Olsen Uhlefossgaarden.

16/9-1829. Romnæhs. Gunder. Ole Tollevsen Olsdahlen (Osdalen i Valebø) og Dorthe Bentsd. Fadd: Anne Olsdahlen, Ingeborg Bentsd. Wrk., Halvor Waløen, Niels Olsdahlen, Christopher A. Wale.

12/10-1829. Holden. Østen. Steen Østensen Eishoug og Ingeborg Jørgensd. Fadd: Aaste Kittilsd. Wrk., Anne Bjørnsd. Uhlefossgaarden, Ole Jørgensen Wrk., Steen Johnsen Wrk., Abraham Østensen.

15/10-1829. Romnæhs. Dorthe. Torgrim Rollevsen Dalekaasen og Kirsten Olsd. Fadd: Kirsten Augustinusd. Lunde, Ingeborg Olsd. Gjedeboen, Lars Jacob Lunde, Ole Towsen Lunde, Tow Olsen Lunde.

21/12-1829. Holden. Anne. Svennung Ougensen Nomme og Anne Jensd. Fadd: Karen Olsd. Baxaas, Anne Halvorsd. Baxaas, Anders Andersen Wrk., Carl Rejersen Kragefødt, Ole Jermundsen Evje.

10/12-1829. Karen. Hans Nielsen Kjosvig og Berthe Jørgensd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hiemmedøbt 11/12.

28/10-1829. Romnæhs. Kirsten. Ole Johnsen Wale og Anne Andersd. Fadd: Maren Jensd. Wale, Maria Halvorsd. Wale, Bent Wale, Jens Graver, Hans Arvesen Wale.

7/12-1829. Romnæhs. Aaste. Wetle Torstensen øvre Sannæhs og Anne Nielsd. Fadd: Torbjør Enersd. Sannæhs, Anne Hansd. Moen, Niels Kittilsen Sannæhs, John Tollevsen Sannæhs, Johannes Jermundsen Sannæhs.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

4/6-1829. Holden. Rasmus. Forvalter P. Knutzen og Susane Kondrup. Fadd: Madame Jørgensen, Jomfrue Hanna Blom, Jomfrue Wismer, Statsraad N. Aall, Kammerjunker Aall, A. Rolsted.

2/10-1829. Holden. Halvor. Anders Olsen Hægnen og Helge Olsd. Fadd: Karen Holdensæter, Anne Joh. Kaasen, Ole Brenneboe, Johannes G. Heisholt, og Peder Hollasætret.

8/10-1829. Holden. Peder. Niels Hansen Wrk. og Lisbeth Olsd. Fadd: Sidsel Clausd. Wrk., Berthe Olsd. Wrk., Christopher Sverget, Svend Olsen Wrk., Ole Christophersen Wrk.

28/10-1829. Helgen. Gunder. Gunder Larsen Helgen og Inger Thomasd. Fadd: Anne Thomasd. Øgaarden, Ingeborg Thomasd. Ytterbøe, John Helgen, Tollev Halvorsen Hægnen, Lars Sørensen Pladsen.

13/12-1829. Holden. Ingebor. Ole Halvorsen Briskemyhr og Lisbeth Hansd. Fadd: Magrethe Brennebo, Karen Olsd. Briskemyhr, Thord Striken, Niels Thordsen Juvet, Rasmus Lommerud.

6/12-1829. Holden. Magrethe. Johannes Hansen Wrk. og Karen Hansd. Fadd: Kirsten Erichsd. Wrk., Anne Tollevsd. Wrk., John Nielsen Wrk., Hans Spærland Wrk., Hans Halvorsen Kaasen.

30/12-1829. Holden. Ingeborg. Thord Hansen Pladsen og Ingeborg Knudsd. Fadd: Maria Baxaas, Ronnoug Olsd. Evje, Jens Hansen Nomme, Niels Jensen Kaasen og John Andersen Kaasen.

30/12-1829. (Holden?) Marthe. Ole Saamundsen Wrk. og Ingeborg Thomasd. Fadd: Liw Saamundsd. Berget, Anne Maria Christophersd. Wrk., Christopher Nielsen Wrk., Niels Saamundsen Wrk., Andreas Johnsen Wærket.

7/11-1829. Holden. Brynnild. Ole Johnsen Wrk. og Kirsten Jahnsd. Fadd: Sidsel Olsd. Wrk., Maren Olsd. Bøe, Thomas Bentsen Wrk., Hans Halvorsen Wrk. og Jens Nielsen Wrk.

11/11-1829. Holden. Ole. Anders Olsen Wrk. og Maria Olsd. Fadd: Maria Hansd. Wrk., Anne Gundersd. Wrk., Anders Andersen Wrk., Rasmus Olsen Hægna, Anders Jensen Wrk.

16/10-1829. Holden. Even. Gunder Evensen Odden og Ingeborg Hansd. Fadd: Maria Evensd. Wrk., Kirsten Evensd. Hougen, Even Odden, Jahn Bentsen Wrk., Niels Halvorsen Striken.

25/10-1829. Holden. Hans. Niels Christiansen Steensrud og Maren Hansd. Fadd: Maria Hansd. Wrk., Inger Christiansd. Ringsevje, Rejer Tallaksen Pladsen, Tallak Rejersen Hørthe, Hans Tinholt, Tollev Larsen Wrk.

21/12-1829. Helgen. Anne Karine. Jacob Jacobsen Kaasen og Anne Hansd. Fadd: Anne Kaasen, Kirsten Pedersd. Jøntved, Jacob Kaasen, Johannes Jacobsen Kaasen og Ole Svenkesen Bjerven.

19/12-1829. Helgen. Anne Maria. Carl Nielsen Langeland og Anne Hansd. Fadd: Susane Nielsd. Ytterbøe, Kirsten Isachsd. Bruset, Hans Hansen Tvedten.

29/12-1829. Holden. Magrethe. Peder Halvorsen Hollasætre og Karen Andersd. Fadd: Maren Andersd. Tvedt, Anne Andersd. Wibetoe, Gunder Olsen Tvedt, Jens Lillejordet, Ole Meelteig.

21/12-1829. Holden. Anne. Anders Steensen Wibetoe og Asloug Halvorsd. Fadd: Maria Steensd. Tufte, Anne Halvorsd. Fæhn, Hans Tufte, Christopher Tufte og Ole Steensen Tufte.

19/11-1829. Holden. Ole. Thomas Andersen Øgaarden og Maren Andersd. Fadd: Anne Olsd. Øgaarden, Anne Halvorsd. Tufte, Christen Brynnildsen Wrk., Anders Andersen Øgaarden, Kittil Olsen Wibetoe.

6/12-1829. Holden. Halvor. Hans Halvorsen Wrk. og Sidsel Jahnsd. Fadd: Sidsel Olsd. Wrk., Maren Olsd. Bøe, Jahn Brynnildsen Wrk., Peder Helgeroen, Anders Jensen Wrk.

28/12-1829. Hans. Ole Sørensen Pederskaas og Maren Hansd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hiemmedøbt 28/12.

3/12-1829. Holden. Halvor. Anders Halvorsen Saugene og Maria Ellevsd. Fadd: Anne Johnsd. Saugbr., Asloug Halvorsd. Præstegaarden, Halvor Christensen Strømodden, Svend Hansen Saugbr., Thomas Olsen hos Knutsen.

4/1-1830. Holden. Andrea. Svend Christensen Moen og Maria Andersd. Fadd: Ellen Andersd. Heisholt, Inger Olsd. Gladhuus, Clemmet Heisholt, Søren Olsen Gladhuus og Christen Svendsen Moen.

12/2-1830. Dødfødt Pigebarn. Ole Andersen Killingkoven og Berthe Erichsdatter.
Moderen mærkede Liv hos Barnet 9 Timer før Fødselen. Fosteret kom besværlig til Verden, dog uden hjelp af Instrumenter. Gjordemoderen Kirsten Glaholt, brukte bekjente Midler for at faa Liv i Barnet, men forgjeves.

8/2-1830. Dødfødt Pigebarn. Christen Jensen Langjordet og Mari Pedersdatter.
Moderen Mærkede Liv hos Barnet 1 dag før Fødselen. Hendes Fuldbaarne Søster kom besværlig til Verden uden Instrumenters brug. Gjordemoderen Ingeborg Jensdatter Kaasen, anvendte forgjeves alle hendes bekjendte Midler for at faa Liv i Fosteret.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

2/1-1830. Holden. Maren Anne. Thomas Nielsen Wrk. og Johanne Larsd. Fadd: Christine Jørgensd. Wrk., Oline Larsd. Romnæhs, Ole Nielsen Wrk., Thomas Bentsen Wrk., Gunder Nielsen Wærket.

13/12-1829. Holden. Jahn. Svennung Thomasen Wibetoe og Karen Maria Johnsd. Fadd: Marthe Thomasd. Wibetoe, Ingeborg Thomasd. Ytterbøe, Anders Thomasen Vibetoe, Trond Kjøstolsen Namløs, Hans Thomasen Vibetoe.

10/1-1830. Helgen. Jens. Svenche Jensen Eeg og Maren Halvorsd. Fadd: Karen Jensd. Eeg, Inger Jensd. Eeg, Halvor Spirdahlen, Anders Jensen Eeg, Peder Christensen Wasdahlen.

5/11-1829. Helgen. Andreas. Lars Olsen Namløs og Johanne Andersd. Fadd: Anne Fæbakke, Karen Olsd. Fæhn, Ole Olsen Namløs, Ole Andersen Namløs.

9/1-1830. Holden. Niels. Thord Halvorsen Striken og Maren Halvorsd. Fadd: Lisbeth Briskemyhr, Maren Madsd. Stoen, Ole Briskemyhr, Gunder Evensen Odden, Niels Halvorsen Lillejorde.

14/2-1830. Holden. Anne Katrine Hedevig. Carl Rejersen Kragefødt og Kirsten Halvorsd. Fadd: Anne Hansd. Bergkaasen, Anne Halvorsd. Kragefødt, Rasmus Bergkaasen, Niels Rasmusen ditto, Anders Andersen Wrk., Jermund Steenersen Aaraas (i Nes, Sauherad). (Her har noen i ettertid føyd til: "død 19. desb. 1924. G.S.).

19/2-1830. Holden. Inger Maria. Anders Torgersen Wibetoe og Gunnild Pedersd. Fadd: Karen Jahnsd. Wibetoe, Kari Olsd. Præstgrav, Hans A. Vibetoe, Svennung Th. Vibetoe, Jørgen Nielsen Heisholt.

14/3-1830. Udøbt Pigebarn. Ole Hansen Grønnesteen og Inger Johnsdatter. Moderen Lagt ihjel sit Pigebarn da det var 10 Dage gammelt. Ikke Hjemmedøbt.

4/3-1830. Holden. Anne Maria. Arne Nielsen Galten og Gunnild Olsd. Fadd: Mari Jensd. Vale, Kirsten Gundersd. Vale, Bent Vale, Ole Towsen Galten og Hans Gunnem.

3/3-1830. Holden. Aaste. Tord Wellichsen Kaasen og Kari Kjøstolsd. Fadd: Maria Rasmusd. Hougen, Marthe M. Johnsd. Dahlen, Halvor Hougen, Christen Jensen Langjorde, Jørgen Gullichsen Appelnæhs.

31/1-1830. Dødfødt Drengebarn. Niels Saamundsen Wrk. og Maren Olsdatter. Fosteret (Fuldbaaren) kom besværlig til Værden, dog uden hjelp af Instrumenter. Jordemoderen Anne Nielsdatter brugte alle almindelig bekjende Metoder for at faa Liv i Barnet, men forgjeves.

6/1-1830. Romnæhs. Johannes. Peder Bentsen Wrk. og Taran Thordsd. Fadd: Anne Maria Clemmetsd. fra Skien, Maren Evensd. Odden, Lucas Thordsen, Skien, Jens Andersen Wrk., Anders Jensen Wrk.

31/1-1830. Romnæhs. Peder.  Peder Halvorsen Romnæhs og Gunnild Kirstine Isachsd. Fadd: Johanne Maria Halvorsd. Skilbred, Johanne Gundersd. Romnæhs, Anders Haukenæhs, Claus Romnæhs, Niels J. Romnæhs.

18/1-1830. Holden. Anders. Peder Isachsen Hougen og Anne Olsd. Fadd: Berthe Gruben, Karen Arvesd. Præstegaarden, Isach Isachsen Gruben, Knud Roen, Isach Kittilsen Boeslie.

15/1-1830. Holden. Maria. Borger Tolvsen Sandstaa under Heisholt og Kirsten Olsd. Fadd: Maria Jensd. Torkenholm, Anne S. Johannesd. Heisholt, Hans Torkenholm, Johannes Rasmusen Heisholt, Rasmus Joh. Heisholt.

3/1-1830. Holden. Kirsten. Johannes Johannesen Uhlevigen og Anne Halvorsd. Fadd: Maria Tygesd. Sannæhs, Maria Halvorsd. Fæhn, Tollev Fæhn, Ole Johannesen Uhlevigen, Niels Johannesen ditto, og Anders Johannesen ditto.

26/3-1830. Helgen. Anne. Peder Halvorsen Grinen og Anne Simundsd. Fadd: Aase Ytterbøe, Anne Halvorsd. Fæhn, Halvor H. Fæhn, Christen Haukelien, Jens Chr. Steenstahvalen, Thord Olsen Ytterbøe, Anders A. Brua.

28/2-1830. Helgen. Anne Gurine. Peder Hansen Huve og Asloug Larsd. Fadd: Susanne Nielsd. Ytterbøe, Ingeborg Thomasd. Wibetoe, Jørgen Th. Ytterbøe, Lars Larsen Pladsen, Lars Sørensen Pladsen.

27/11-1829. Holden. Lars. Anders Larsen Eishoug og Aavet Pedersd. Fadd: Johanne Mortensd. Saugbr., Maren Anne Rasmusd. Saugbr., Halvor Strømodden, Peder Pedersen Saugbr., og Jens Rasmussen Saugbr.

3/3-1830. Holden. Hans. Thyge Hansen Halvorstaae og Marthe Jensd. Fadd: Anne Maria Jensd. Myhren, Magrethe Hansd. Hougen, Anders Andersen Næsodden, Jørgen Johnsen Kaalstad, Jens Jacobsen Saugene.

10/2-1830. Helgen. Anders. Steen Jahnsen Monken og Maren Evensd. Fadd: Kirsten Jahnsd. Gjedeboen, Karen Gundersd. Wibetoe, Christen Jensen Steenstadvolden, Jørgen Gundersen og Anders Gundersen Gjedeboen.

22/2-1830. Helgen. Gunder. Stian Gundersen Pladsen og Kirsten Johnsd. Fadd: Asloug Strandjorde, Karen Skottet, Peder Holten, Simund Andersen Haavet, Gunder Strandjorde.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

11/2-1830. Holden. Inger Kirstine. Anders Andersen Tvedthægna og Ingeborg Nielsd. Fadd: Aaste Nielsd. Saugbr., Gunnild Nielsd. Saugbr., Clemmet Arvesen Wrk., John Lindgreen og Anders Andersen Tvedthægna.

25/3-1830. Holden. Karen. Svend Olsen Wrk. og Inger Larsd. Fadd: Lisbeth Olsd. Wrk., Margith Hansd. Kamperhoug, Tron Andersen Wrk., Peder Kamperhoug.

11/3-1830. Romnæhs. Gunnild Kirstine. Gunder Christiansen Steensholt og Anne Knudsd. Fadd: Gunnild Romnæhs, Anne Gunnuldsd. Romnæhs, Peder Romnæhs, Trond Pedersen Saugbr., Christian Joh. Heisholt.

15/4-1830. Holden. Berthe. Ole Anundsen Lunde og Karen Halvorsd. Fadd: Aaste Lunde, Kirsten Pedersd. Vale, Kittil Lunde, Hans Anundsen Lunde.

9/4-1830. Holden. Marthe. Niels Olsen Tvedt og Gunnild Johannesd. Fadd: Inger Andersd. Tvedt, Kirsten Johannesd. Gunnerud, Jens Gunnerud, Johannes Namløs, Ole Olsen Namløs.

14/12-1829. John. Halvor Halvorsen Suusaas og Ingeborg Jensdatter. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hiemmedøbt 18/12-1829.

28/2-1830. Holden. Johannes. Gunder Hansen Wrk. og Berthe Tronsd. Fadd: Anne Johnsd. Fiskestigen, Anne Gundersd. Wrk., Halvor Johnsen Wrk., Anders Hansen Wrk., Christen Hansen Wrk.

27/4-1830. Holden. Niels. Jens Hansen Nomme og Karen Nielsd. Fadd: Anne Skordal, Aase Pedersd. Skordahl, Thord Hansen Baxaas, Christen Larsen Otterkjær, Thomas Isachsen Stoen.

9/4-1830. Helgen. Gunder. Ole Olsen Huset og Anne Halvorsd. Fadd: Anne Jørgensd. Huuset, Asloug Halvorsd. Jøntved, Anders Huuset, John Helgen, Ole Johnsen Jøntved.

17/5-1830. Dødfødt Drengebarn. Kittil Pedersen Røibek og Anne Halvorsdatter.
Det fuldbaarne Foster kom mæget let til Verden. Gjordemoderen Ingeborg Nielsdatter gjorde alt hvad hun formaade for at faa Liv i Barnet, men uden virkning. Konen har 2de (tvende) gange før født dødfødte Børn.

4/5-1830. Holden. Karen. Uægte. Pigen Margith Hansd. Bjærven og Ungkarl John Andersen Nyehuus. Fadd: Anne Nielsd. Kaasen, Helene Olsd. Eie, Jermund Olsen Eie, Niels Jensen Kaasen, Anders Johannesen Baxaas.

10/5-1830. Holden. Anne. Anders Hansen Wibetoe og Maria Andersd. Fadd: Kirsten Andersd. Torsnæhs, Anne Andersd. Vibetoe, Anders Tved, Gunder Tved, Peder Gundersen Fæhn.

14/5-1830. Helgen. Anne. Twilling. Jørgen Gundersen Gjedeboen og Kirsten Jahnsd. Fadd: Madame Gundersen fra Skien, Karen Gundersd. Gjedeboen, Steen J. Monken, Ole Gundersen fra Skien, Anders Jensen Eeg.

14/6-1830. Marthe. Anders Andersen Tufte og Karen Hansdatter. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hiemmedøbt 15/6.

24/1-1830. Holden. Egerthe Fredrikke. Forwalter Carl Friderik Rolsted og Constance Bomhoff. Fadd: Statsraadinde Aall, Madame Hall, Jomfr. Wismer, Kammerjunker Aall, Bergkandidat N. B. Møller, Handelsfuldmægtig L. Bomhoff.

15/4-1830. Holden. Torsten. Rasmus Sørensen Wrk. og Kirsten Torstensd. Fadd: Johanne Johannesd. Wrk., Karen Torstensd. Wrk., Tron Monsen Wrk., Hans Torstensen, Henrich Sørensen Wrk., John Sørensen Wrk.

30/4-1830. Holden. Hans. Ole Andersen Meelteig og Ingeborg Hansd. Fadd: Maren Christensd. Sanden, Liw Hansd. Sanden, Halvor Isachsen Øgaarden, John Olsen Ringsevje, Halvor Hansen Sanden, Peder Andersen Meelteig.

14/5-1830. Helgen. Christen. Twilling. Jørgen Gundersen Gjedeboen og Kirsten Jahnsd. Fadd: Karen Anundsd. Vale, Inger Gundersd. Olsbrygge, Arve Gundersen Vale, Halvor Andersen Lunde, Anders Gundersen Gjedeboen.

25/2-1830. Helgen. Ole. John Andersen Bjørndokken og Ingeborg Johnsd. Fadd: Maren Hoxodde, Aaste Andersd. Glaholt, Gunder Hoxodde, Anders Glaholt, Tollev Pedersen Glaholt.

23/5-1830. Romnæhs. Inger. Henrich Sørensen Wrk. og Ingeborg Gjertsd. Fadd: Kirsten Torstensd. Wrk., Karen Torstensd. Wrk., Ole Gjertsen Wrk., Jahn Jahnsen Wrk., Niels Gjertsen Wrk., John Sørensen Wærket.

15/5-1830. Romnæhs. Maren. Tron Nielsen Saugbr. og Anne Andersd. Fadd: Gunnild Andersd. Torsnæhs, Inger Clemmetsd. Saugbr., Hans Tronsen Saugbr., Tron Pedersen Saugbr., Ole Nielsen Saugbr.

11/6-1830. Helgen. Gunnild. Lars Tollevsen Kaasen og Liw Olsd. Fadd: Anne Halvorsd. Huuset, Ellen Tollevsd. Svelsteen (Sverdstein), Johannes Tollevsen Holla, Anders Klovedahl og John Wærstad.

5/7-1830. Holden. Kirsten Ludvikke Frederikke. Lensmand Ulrich Kirstinius Poppe og Anne Cathrine Mechlenburg Poppe. Fadd: Barnets Moder, Jomfr. Marie Poppe, Kaptain Berthel Hall, Fuldmægtig P. Bredsdorff, Fuldmægtig Hans A. Blom.

| Fødselsdato | Kirkesogn (Annex) | Dåpsnavn | Foreldre | Faddere |

3/6-1830. Holden. Gunder. Gunder Hansen Kringlefødt og Anne Rasmusd. Fadd: Karen Johnsd. Heisholt, Berthe Johnsd. Heisholt, Johannes Rasmusen Heisholt, Anders Johnsen Heisholt, Jørgen A. Nielsen Heisholt.

26/6-1830. Romnæhs. Hans. Knud Østensen Kaasen og Ingeborg Hansd. Fadd: Margith Hansd. Deelsbakke, Anne Gunnuldsd. Romnæhs, Johannes Hansen Wrk., Anders Gundersen Deelsbakke, Niels Nielsen Romnæhs.

30/6-1830. Helgen. Anders. Ole Erichsen Halvorstaae og Aase Nielsd. Fadd: Maria Arvesd. Skibsnæhs, Anne Arvesd. Hvala, Johannes Hansen Skibsnæhs, Halvor Tormosen Kollekoven, Jørgen Johnsen Kaalstad.

29/6-1830. Holden. Ole. Halvor Larsen Øgaarden og Anne Olsd. Fadd: Maren Andersd. Øgaarden, Karen Gundersd. Wibetoe, Thomas Andersen Øgaarden, Gunder Andersen Wibetoe, Anders Gundersen Wibetoe og Kittil Olsen Wibetoe.

3/7-1830. Romnæhs. Johanne Maria. John Nielsen Saugbruget og Gjertrud Hansd. Fadd: Karen Hansd. Wrk., Inger Clemmetsd. Saugbr., Tron Nielsen Saugbr., Johannes Hansen Wrk., Niels Johnsen Saugbr.

28/7-1830. Romnæhs. Marie. Peter Dahl Nyehuus og Mari Christensd. Fadd: Aaste Christensd. Saugbr., Anne Christensd. Nyehuus, Christen Olsen Nyehuus, Hans Hansen Wrk., Svennung Nielsen Mastebakken.

19/7-1830. Holden. Karen. Halvor Thordsen Helgen og Maren Hansd. Fadd: Susanne Nielsd. Ytterbøe, Maria Hansd. Tinholtstulen, Lars Larsen Pladsen, Lars Sørensen og Anders Sørensen Pladsen.

4/8-1830. Holden. Magrethe Karine. Johannes Rasmusen Heisholt og Anne Steensd. Fadd: Maria Steensd. Tufte, Anne Sophie Johannesd. Heisholt, Rasmus Heisholt, Hans Tufte, Even Halvorsen Eie.

28/7-1830. Holden. Karen. Svend Hansen Saugbr. og Ingeborg Christensd. Fadd: Aaste Hølen, Kirsten Opsahl, Christen Nyehuus, Hans Olsen Saugbr., Sondre Hansen.

19/6-1830. Holden. Gunder. Ole Johnsen Hølen og Maren Pedersd. Fadd: Ingeborg Pedersd. Strømodden, Ingeborg Tronsd. Saugbr., Tron Pedersen Saugbr., Hans Bentsen Saugbr., Kjøstol Olsbrygge.

9/7-1830. Steen. Christopher Steensen Bjærven og Anne Knudsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hiemmedøbt 9/7.

14/7-1830. Romnæhs. Ole. Jens Augustinusen Graver og Anne Christine Johnsd. Fadd: Ingeborg Kirstine Borstad, Aaste Olsd. Wale, Claus Halvorsen Suusaas, Peder Borstad, Ole Augustinusen Graver.

29/7-1830. Holden. Peder. Peder Pedersen Namløs og Ingeborg Jørgensd. Fadd: Anne Jørgensd. Huuset, Maria Jørgensd. Kaalstad, Jørgen Jensen og Jens Jørgensen Kaalstad.

28/6-1830. Holden. Kjøstol. Ole Clemmetsen Saugbr. og Berthe Hansd. Fadd: Marthe Olsd. Saugbr., Anne Kjøstolsd. Uhlefossgaarden, Jens Hansen Saug, Peder Erichsen Saug og Ole Olsen Saugen.

29/6-1830. Romnæhs. Aaste Karine. John Pedersen Glaholt og Helene Halvorsd. Fadd: Anne Solberg, Aaste Andersd. Glaholt, Peder Johnsen Glaholt, Anders Glaholt, Karneles Olsen Pladsen (Cornelius Olsen).

27/7-1830. Holden. Ragnild Andrea. Ole Gjertsen Wrk. og Maria Jensd. Fadd: Ingeborg Gjertsd. Wrk., Kirsten Evensd. Hougen, Jens Andersen Wrk., Henrich Sørensen Wrk., Niels Gjertsen Wrk.

22/6-1830. Holden. Maren. Niels Clemmetsen Saugbr. og Anniken Johnsd. Fadd: Maren Nielsd. Saugbr., Anne Gundersd. Saugbr., Gunder Clemmetsen Saugbr., Lars Hansen Nordstaa og Peder Pedersen Saugbr.

20/8-1830. Holden. Anne. Hans Thomasen Wibetoe og Gunnild Thomasd. Fadd: Anne Hansd. Wibetoe, Marthe Steensd. Tufte, Thomas Andersen Vibetoe, Ellev Nielsen Wibetoe, Peder Christensen Wibetoe.

8/8-1830. Holden. Berthe Maria. John Jahnsen Wærket og Kirsten Gjertsd. Fadd: Karen Thomasd. Saugbr., Ingeborg Jahnsd. Romnæhs, Niels Thomasen Wrk., Niels Gjertsen Wrk., Niels Johnsen Saugbr.

16/8-1830. Holden. Ole. Niels Olsen Olsdahlen (Osdalen) og Anne Olsd. Fadd: Ingeborg Tollevsd. Delen og Ingeborg Olsd. Olsdahlen, Saamund Delen, Anders Olsen Deelsbakke, Hans Arvesen Wale.

5/10-1830. Romnæhs. Peder. Uægte. Pigen Guro Hoxodde og Faderen opgivet være Ungkarl Peder Johnsen Stuverud. Fadd: Maren Jensd. Wale, Maren Andersd. Hoxodde, Ole Wale, Anders Haagensen, Christopher Ougensen Wale.

15/10-1830. Romnæhs. Halvor.  Gunder Halvorsen Wale og Kirsten Hansd. Fadd: Ingeborg Anundsd. Wale, Kirsten Gundersd. Wale, Arve Gundersen Wale, Hans Arvesen Wale.

12/10-1830. Romnæhs. Jacob. Jens Jacobsen Saugene og Magrethe Hansd. Fadd: Anne Maria Myhren, Maren Anne Rasmusd. Uhlefoss, Hans Halvorstaae, Peder Pedersen Saugbr., Johannes Jacobsen Saugbr.

23/10-1830. Holden. Halvor. Ole Evensen Skordahl og Anne Halvorsd. Fadd: Gunnild Haraldsd. Bjærven, Aase Pedersd. Skordahl, Even Erichsen Bjærven, Anders Storehoug, Jens Hansen Stuen.

1/10-1830. Holden. Anne Katrine. Jens Andersen Gunnerud og Ingeborg Johannesd. Fadd: Gunnild Tved, Martha P. Tufte, Peder A. Tufte, Niels Olsen Tved, Anders Skippervold.

14/10-1830. Holden. Karen. Knud Nielsen Hotved og Magrethe Steensd. Fadd: Anne K. Bjærven, Maria Hotved, Hans Steensen Tufte, Anders Th. Wibetoe, Christopher Steensen Bjærven.

21/9-1830. Holden. Andrea. Tron Andersen Wrk. og Maren Monsd. Fadd: Anne Abrahamsd. Wrk., Maria Monsd. Wrk., Anders Tronsen Wrk., Svend Olsen Wrk., Hans Pedersen Wrk.

24/10-1830. Holden. Maria. Gunder Clemmetsen Saugbr. og Marthe Magrethe Olsd. Fadd: Anniken Johnsd. Saugbr., Anne Kjøstolsd. Uhlefoss gaard, Clemmet Nielsen Saugbr., Tron Pedersen Saugbr., Ole Olsen Saugbr.

31/10-1830. Holden. Karen. Gunder Jørgensen Heisholt og Karen Johnsd. Fadd: Anne Heisholt, Kirsten Halvorstaae, Jørgen Johnsen Kaalstad og Jørgen Nielsen Heisholt, Halvor Gundersen.


Til toppen: Trykk [Home]

webmaster@gamleholla.no