ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Kirkebok for Holden Præstegield
(Kirkebok/ Klokkerbok)

Holla hovedsogn, Romnes annex og Helgen annex

Fødte Børn 1830 - 1848 med faddere

Sist oppdatert 17.08.2023

Sogneprester i Holla i denne tiden:
Johannes Michael Klem fra Sandsvær (1820 - 1831).
Peter Monrad fra Vinje i Telemark (1832 - 1836).
William Lembach Beylegaard fra Drammen (1837 - 1847).


Tips. Søk i dette dokumentet: [Control] + [F]
For lettere å kunne søke, ender alltid barnets navn med et punktum. Navnet er dessuten uthevet.

Se hvem fadderene er, og du vil se barnets nærmeste familie, og ofte hvor de bodde!

Transkribert etter skannet kopi av original på Digitalarkivet.no, av G.S., Brevik 2017.


Noen forkortelser og forklaringer.
Wærket (Holden Jernwærk) = Wrk.
Saugbruget/ Saugene = Saugbr./ Saugbr.
Inderste (Inderst) = Leieboer med egen husholdning.
 

Om avskriften.
Disse avskriftene gjør jeg for min egen del, for å bli kjent med både steds- og personnavn i området, og som verktøy for effektivt kunne skrive ei moderne nett -Bygdebok for Holla. Jeg leser ikke korrektur på avskriftene, men retter underveis når jeg finner feil. Det er fritt fram for alle å benytte seg av mine avskrifter til hva man vil, men bruk for all del de skannede kirkebøkene på Digitalarkivet for kontroll. Jeg er heller ikke feilfri. G.S.

| 1718 - 1779 | 1779 - 1814 |
| 1815 - 1830 | 1830 - 1848 | 1849 - 1860 | 1861 - 1869 | 1869 - 1881 | 1881 - 1896 | 1897 - 1907 |
| 1907 - 1928 |

 


|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

10/9-1830. Holden (kun klokkerboka!). Ole Hansen Brenneboe og Magrethe Jensdatters Jens. Fadd: Lisbeth Hansd. Briskemyhr, Maren Jensd. Lien, Ole Briskemyhr, Ole Sørensen Pederskaas, Johannes Pedersen Lien.

22/10-1830. Helgen. Jørgen. Gaardmand Jørgen Stiansen Hagen og Gunnild Rollevsd. Fadd: Taran Holten, Karen Larsd. Gisholt, Halvor Rollevsen Omdal, Lars Olsen Gisholt og Hans Larsen Kastet.

10/11-1830. Holden. Hans. Huusmand Jon Olsen Deelevje og Karen Rasmusd. Fadd: Maria Rasmusd. Hougen, Anne Johannesd. Heisholt, Rasmus Heisholt, Halvor Hougen, Hans Jonsen Heisholt.

25/10-1830. Holden. Kjøstol. Smed Halvor Kjøstolsen Hougen og Maria Rasmusd. Fadd: Karen Rasmusd. Deelevje, Maren Madsd. Stoen. Jon Deelevje, Ole Jørgensen Wrk., Gunder Jørgensen Heisholt.

26/10-1830. Holden. Jens. Huusmand Tron Jensen Haavet og Gunnild Andersd. Fadd: Inger Andersd. Tved, Ingeborg Andersd. Fæhn, Frederich Tved, Ole Olsen Roligheden ældre, Gunder P. Fæhn.

21/11-1830. Helgen. Ole. Huusmand Thomas Jonsen Ruuaas og Ingeborg Olsd. Fadd: Anne Olsd. Hægnen, Kirsten Ruuaas, Jon Jonsen Hagen, Lars Tollefsen Kaasen, Jon Wærstad.

1/12-1830. Helgen. Anne. Gaardmand Hans Jonsen Jelseth og Kirsten Jørgensd. Fadd: Karen Jørgensd. Bøe, Asloug Maria Pedersd. Grinen, Anders Bøe, Jon Jelseth, Jacob Pedersen Bøe.

16/11-1830. Helgen. Kittil. Gaardmand Niels Arvesen Jøntved og Anne Andersd. Fadd: Kirsten Isachsd. Hvalen, Asloug Maria Halvorsd. Jøntved, Johannes Hansen Skibsnæs, Jens Olsen Hvalen, Anders Gundersen Vibetoe.

3/12-1830. Holden. Svend. Wærksarbeider Ole Svendsen og Helge Haraldsd. Fadd: Berthe Andersd. Wrk., Inger Halvorsd. Wrk., Christen Brynnildsen Wrk., Niels Gjertsen Wrk., Hans Hansen Wrk.

27/11-1830. Holden. Ingeborg. Huusmand Jens Nielsen Bergeth og Ingeborg Jensd. Fadd: Marthe Jensd. Halvorstaae, Anne Olsd. Saugbr., Bent Bentsen Saugbr., Gunder Nielsen Gruben, Ole Nielsen Gruben.

22/11-1830. Holden. Johannes. Wærksarbeider Hans Torstensen Wrk. og Johanne Johannesd. Fadd: Marthe Torstensd. og Karen Torstensd. Wrk., Torsten Hansen og Rasmus Sørensen Wrk., Anders Thomasen, Jon Sørensen og Hans Gjertsen Wrk.

29/10-1830. Holden. Anne Karine. Christen Pedersen Wasdalen og Anne Karine Andersd. Fadd: Ingeborg Nielsd. Nordstaae, Karen Gundersd. Gjedeboen, Lars Larsen Pladsen, Niels Bjærven, Jens Steenstadvolden og Anders Jensen Eeg.

2/12-1830. Holden. Christen. Bent Bentsen Saugene og Maren Christensd. Fadd: Tone Anundsd. Kaasen, Anne Bjørnsd. Uhlefosgaarden, Tollef Christensen Saugbr., Hans Bentsen Saugbr., Johannes Christensen Strømodden, Christian Hansen fra Skien.

25/12-1830. Holden. Berthe Johanne. Arve Halvorsen Omtved og Kirsten Gullichsd. Fadd: Berthe Arvesd. Wale, Anne Pedersd. Omtved, Peder Jørgensen Wale, Peder Jensen Omtved, Halvor A. Lunde.

10/12-1830. Holden. Gullich. Hans Gullichsen Pladsen og Anne Larsd. Fadd: Anne Katrine Olsd. Kaasen, Maria Tinholtstulen, Peder Bjærkholt, Lars Larsen under Steenstad, Brynnild Larsen Bjærkholt.

10/12-1830. Holden. Ingeborg. Isach Isachsen Gruben og Berthe Knudsd. Fadd: Maren Jonsd. Gruben, Ingeborg Halvorsd. Fæhn, Anders Olsen Gruben, Gunder Nielsen Gruben, Ole Knutsen Roen.

3/12-1830. Holden. Peder. Torvil Gundersen Moen og Anne Christensd. Fadd: Anne Maria Myhren, Maren Nielsd. Nyehuus, Frederich Tved, Christen Myhren og Søren Olsen Gladhuus.

23/10-1830. Holden. Christen Andreas. Skolelærer Tollef Christensen Saugbr. og Gunnild Tronsd. Fadd: Maren Christensd. Saugbr., Anne Bjørnsd. Uhlefosgaarden, Niels Bentsen, Johannes Christensen, Hans Tronsen og Niels Jonsen (alle) Saugbr.

16/12-1830. Romnæs. Knud. Helge Knutsen Sauklev og Ingeborg Østensd. Fadd: Marthe Lisbeth Brenne, Anne Sivertsd. Brenne, Søren Brenne, Ole Sivertsen Moene, Sivert Sørensen Brenne.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

6/1-1831. Helgen. Maren. Niels Jacob Jensen Bjærven og Anne Christensd. Fadd: Karen Torsd. Steenstadvolden, Berthe Nielsd. Jøntved, Christen Steenstadvolden, Hans Jacob Jensen Bjærven, Peder Christensen Wasdahlen.

28/12-1830. Romnæs. Anne Maria. Gaardbruger Gunder Nielsen Opsahl og Ingeborg Larsd. Fadd: Kirsten Olsd. Olsdahlen, Oline Larsd. Galten, Christen Nielsen Opsahl, Anund Halvorsen Hvala, Anund Andersen Opsahl.

1/1-1831. Romnæs. Halvor. Uægte. Pigen Gunnild Olsd. i Walebøe og Faderen opgivet at være Ungkarl Halvor Halvorsen Kindahlen. Fadd: Maren Jensd. Wale, Kirsten Andersd. Glaholt, Bent Wale, Jørgen Kjosvig, Christopher Ougensen Wale.

19/1-1831. Holden. Maria. Gunder Olsen Tved og Maren Andersd. Fadd: Ingeborg Hansd. Meelteig, Anne Andersd. Wibetoe, Niels Tved, Frederich Tved, Peder Andersen Meelteig.

26/1-1831. Holden. Anne. Halvor Steenersen Baxaas og Karen Olsd. Fadd: Johanne Maria Olsd. Hægland, Else Maria Halvorsd. Baxaas, Niels Steenersen Hægland, Anders Storehoug, Ellev Wærpe.

5/1-1831. Holden. Berthe Johanne. Steen Jonsen Wrk. og Marthe Christensd. Fadd: Aaste Kittilsd. Wrk., Anne Christophersd. Wrk., Jon Jonsen Wrk., Andreas Jonsen Wrk., Brynnild Christensen Wrk.

24/1-1831. Holden. Niels. Claus Halvorsen Toreskaas og Anne Augustinusd. Fadd: Anne Jensd. Rønningen, Berthe Maria Gullichsd. Lunde, Halvor Halvorsen Suusaas yngre, Jørgen Jermundsen Bjærven, Andreas Halvorsen Suusaas.

22/1-1831. Holden. Inger. Wærksarbeider Peder Larsen Kamperhoug og Margith Hansd. Fadd: Inger Larsd. Wrk., Karen Larsd. Søwe, Svend Olsen Wrk., Ole Kamperhoug, Hans Sørensen Wrk.

15/1-1831. Holden. Anne. Skomager Lars Nielsen Tvara og Liw Saamundsd. Fadd: Maren Olsd. Wrk., Karen Nielsd. Bergeth, Niels Bergeth, Niels Saamundsen Wrk., Jon Pedersen Wrk.

31/1-1831. Helgen. Hans. Huusmand Tyge Henrichsen Løkken og Anne Olsd. Fadd: Magrethe Gunmundsbek, Kirsten Henrichsd. Løkken, Ole Olsen Gunmundsbek, Peder Olsen Gunmundsbek, Anders Klovedahl.

14/2-1831. Helgen. Jon. Gaardmand Jon Olsen Helgen og Berthe Christensd. Fadd: Maren Hansd. Helgen, Karen Mortensd. Bakken, Halvor Helgen, Jon Mortensen Waskaas og Ole Jonsen Jøntved.

15/2-1831. Romnæs. Ole. (Tvilling). Gaardmand Jon Nielsen Sannæs og Gunnild Jørgensd. Fadd: Karen Jørgensd. Omtved, Maria Tygesd. Sannæs, Maria Pedersd Omtved, Inger Clemmetsd. Saugbr., Peder Jensen Omtved.

15/2-1831. Romnæs. Peder. (Tvilling). Gaardmand Jon Nielsen Sannæs og Gunnild Jørgensd. Fadd: Clemmet Nielsen Saugbr., Johannes Uhlevigen yngre, Ole Uhlevigen, Anders Uhlevigen, Ole Tygesen Sannæs.

6/1-1831. Romnæs.Dorthe. Gaardmand Tolf Knutsen Qværnodden og Inger Nielsd. Fadd: Gunnild Isachsd. Romnæs, Maria Gundersd. Romnæs, Clemmet Nielsen Saugbr., Tron Pedersen Saugbr., Niels Knutsen Saugbr.

23/2-1831. Holden. Ingeborg Kirstine. Gaardmand Lars Jacob Christensen Lunde og Kirsten Augustinusd. Fadd: Anne Augustinusd. Suusaas, Kirsten Kjøstolsd. Hotved, Jens Graver, Peder Boerstad, Ole Augustinusen Borstad.

26/1-1831. Holden. Hans. Huusmand Ole Sørensen Pederskaas og Maren Hansd. Fadd: Lisbeth Hansd. Briskemyhr, Maren Madsd. Striken, Ole Johannesen Hægna, Ole Briskemyhr, Johannes Andersen Kaasen.

16/2-1831. Holden. Gunnild. Gaardmand Anders Steenersen Storehoug og Kirsten Jørgensd. Fadd: Karen Olsd. Baxaas, Anne Maria Halvorsd. Baxaas, Ole Skordahl, Ole Jermundsen Evje, Steener Jermundsen Skordahl.

22/1-1831. Holden. Marthe. Wærksarbeider Anders Thomasen og Marthe Torstensd. Fadd: Kirsten Torstensd. Wrk., Anne Johannesd. Wrk., Hans Torstensen Wrk., Ole Saamundsen Wrk., Jon Saamundsen Wrk.

6/3-1831. Thor. (Tvilling). Claus Thorsen Løkken og Kirsten Tygesd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt af Gjordemoderen Maren Hansd. Løkken.

6/3-1831. Dødfødt. (Tvilling) Claus Thorsen Løkken og Kirsten Tygesd. Barnet dødfødt. Fosteret kom Besverligt til Werden, dog uden Indstrumenters Hjelp.

28/2-1831. Holden. Niels. Johannes Bentsen Saugbr. og Anne Larsd. Fadd: Aaste Christensd. Hølen, Gunnild Larsd. Ringsevje, Niels Bentsen Saugbr., Bent Bentsen Saugbr., Ole Larsen Kamperhoug.

(!) 20/11-1830. Holden. Andreas. Hans Tolfsen Torkenholm og Maria Jensd. Fadd: Thore Rasmusd. Wrk., Ingeborg Jensd. Wrk., Jens Johansen Wrk., Johan Jensen Wrk., Niels Johannesen Espevolden.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

13/3-1831. Helgen. Tollev. Peder Larsen Bjærkholt og Gunnild Tollevsd. Fadd: Karen Olsd. Svelsteen, Anne Hansd. Tinholtstulen, Niels Tollevsen Svelsteen (Sverdsten), Jens Larsen Steenstadstranden, Brynnild Larsen Bjærkholt.

21/2-1831. Helgen. Karen. Christen Jensen Langjordet og Maren Pedersd. Fadd: Karen Pettersd. Wrk., Berthe Christensd. Steenstadvolden, Thor Jensen Langjordet, Jacob Pedersen Bøe, Niels Johannesen Uhlevigen.

15/3-1831. Niels. Halvor Halvorsen Suusaas og Ingeborg Jensd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt af Faderen, men død uden at komme i Kirken.

13/3-1831. Romnæs. Ole. Gunder Pedersen Hoxodde og Maren Halvorsd. Fadd: Gunnild Galten, Karen Anundsd. Hoxodde, Arne Galten, Haagen Andersen Hoxodde, Petter Halvorsen Valøen.

2/2-1831. Romnæs. Maria. Ole Tollevsen Olsdalen og Dorthe Bentsd. Fadd: Dorthe Nielsd. Hægnen, Johanne Andersd. Wale, Peder Boerstad, Saamund Deelen, Ole Augustinusen Graver.

16/2-1831. Helgen. Jørgen. Anders Olsen Huuset og Anne Jørgensd. Fadd: Ingeborg Jørgensd. Namløs, Maria Jørgensd. Kaalstad, Jens Jørgensen Kaalstad, Tron Andersen Namløs, Niels Jørgensen Kaalstad.

27/2-1831. Helgen. Jens. Svencke Jensen Eeg og Maren Halvorsd. Fadd: Ingeborg Gjedeboen, Karen Gundersd. Gjedeboen, Jørgen Gundersen Gjedeboen, Anders Gundersen Gjedeboen, Anders Jensen Eeg.

21/3-1831. Helgen. Hans. Huusmand Johannes Hansen Skibsnæss og Maria Arvesd. Fadd: Anne Arvesd. Roligheden, Anne Hansd. Tinholtstulen, Halvor Thorsen Helgen, Ole Olsen Roligheden, Christen Hansen Steenstad.

14/3-1831. Helgen. Kirsten. Huusmand Hans Helgesen Tvedten og Maren Olsd. Fadd: Anne Hansd. Kleven, Ingeborg Arnesd. Tinholt, Ole Gunmundsbek, Peder Gunmundsbek, Anders Helgesen Dolven (i Melum).

27/3-1831. Holden. Gunder. Gaardmand Niels Hansen Holla og Karen Gundersd. Fadd: Maren Hansd. Helgen, Magrethe Gundersd. Heisholt, Halvor Thorsen Helgen, Johannes Gundersen Heisholt, Anders Pedersen Holla.

25/3-1831. Holden. Andrea. Huusmand Kittil Jonsen Fæbakke og Anne Andersd. Fadd: Ingebor Jørgensd. Namløs, Karen Olsd. Fæhn, Aschjær Jonsen Fæbakke, Tollev Pedersen Jøntved.

10/3-1831. Holden. Jon. Wærksarbeider Andreas Jonsen og Anne Maria Christophersd. Fadd: Aaste Kittilsd. Wrk., Anne Christophersd. Wrk., Christopher Nielsen Wrk., Steen Jonsen Wrk., Hans Christophersen Wrk.

11/2-1831. Holden. Johannes. Halvor Olsen Hovland og Ingeborg Johannesd. Fadd: Maren Olsd. Sandbakken, Maren Johannesd. hos Roosen, Ole Johannesen Sandbakken, Ole Halvorsen Briskemyhr, Ole Hansen Brenneboe.

25/3-1831. Romnæs. Hans. Anders Gundersen Deelsbakke og Margith Hansd. Fadd: Ingeborg Hansd. Kaasen, Kirsten Evensd. Hougen, Even Gundersen Odden, Knud Østensen Kaasen, Svennung Nielsen Mastebakken.

12/2-1831. Holden. Halvor. Halvor Christensen Haatved og Maren Andersd. Fadd: Magrethe Steensd. Hotved, Marthe Pedersd. Tufte, Peder Andersen Tufte, Jens A. Gunnerud, Anders A. Skippervold.

22/2-1831. Holden. Andreas. Hammermester Tron Monsen Wrk. og Karen Andersd. Fadd: Anne Andersd. Hvale, Aaste Olsd. Wale, Hermann Horn, Abraham Steensen Wrk., Jon Jonsen Wrk., Steen Abrahamsen Wrk.

(!) 20/12-1830. Holden. Christence. Forvalter P. Knutsen og Susanne Kondrop. Fadd: Barnets Moder, Jomfrue T. Kondrop, forvalter Andersen, Kjøbmand Zachariasen fra Skien og Hermann Horn.

7/4-1831. Holden. Ole. Huusmand Ole Kittilsen Eiestranden og Anne Johannesd. Fadd: Kirsten Jørgensd. Heisholt, Ingeborg Pedersd. Hølene, Johannes Johannesen Heisholt yngre, Ole Johannesen Heisholt yngre, Ole Pedersen Hølene.

28/3-1831. Holden. Anders. Gaardmand Anders Thomasen Wibetoe og Kirsten Steensd. Fadd: Magrethe Steensd. Hotved, Anne Johannesd. Hotved, Hans Steensen Tufte, Tron Kjøstolsen Namløs, Steen Johannesen Wibetoe.

6/3-1831. Holden. Gunder. Flaadekarl Johannes Christensen Strømodden og Ingeborg Pedersd. Fadd: Anne Jonsd. Saugbr., Ingeborg Tronsd. Saug, Tron Pedersen Saugbr., Tollef Christensen Saug og Tron Gundersen Saugbr.

27/3-1831. Holden. Karen Frederikke. Muurmester Abraham Steensen Wrk. og Kirsten Nielsd. Fadd: Aaste Kittilsd. Wrk., Anne Johannesd. Haatved, Tron Monsen Wrk., Jon Jonsen Wrk., Peder Halvorsen Helgeroen.

15/4-1831. Holden. Niels. Wærksarbeider Even Larsen Ringsevjen og Inger Christiansd. Fadd: Berthe Evensd. Ringsevjen, Asber Larsd. Bøe, Ole Larsen Kamperhoug, Jon Larsen Ringsevjen, Gunder Nielsen Wrk.

27/3-1831. Holden. Hans. Smed Tollef Larsen Wrk. og Maria Hansd. Fadd: Maren Hansd. Steensrud, Ingeborg Christine Dahl, Halvor Thomasen Wrk., Hans Hansen Tintholt, Jon Olsen Wrk.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

24/3-1831. Romnæs. Anders. Huusmand Ole Andersen Kaasen og Berthe Erichsd. Fadd: Ingeborg Østensd. Sauklev, Ingeborg Olsd. Brenne, Ole Andersen Brenne, Søren Brenne, Anders Sørensen Brenne.

18/3-1831. Romnæs. Jon. Dagarbeider Johannes Jonsen Haven Saugbr., og Inger Tronsd. Fadd: Maren Olsd. Wrk., Maren Gundersd. Haven, Jon Jensen Haven (Saugbr.), Hans Jonsen Stoen, Tron Gundersen Saugbr.

24/4-1831. Romnæs. Andrea. Gaardskarl Sondre Hansen Uhlefosgaarden og Kirsten Andersd. Fadd: Ingeborg Christensd. Saugbr., Ambor Andersd. Opsahl, Hans Olsen Saugbr., Niels Bentsen Saugbr., Hans Kjøstolsen Saugbruget.

16/4-1831. Helgen. Jens. Gaardmand Jens Olsen Præstgrav og Anne Jacobsd. Fadd: Anne Gurine Brøstdahl, Kirsten Olsd. Brøstdahl, Ole Olsen Brøstdahl, Anders Jacobsen Bøe, Kittel Jacobsen Bøe.

20/4-1831. Helgen. Hans Andreas. Gaardmand Gunder Gundersen Skjørholt og Inger Andersd. Fadd: Maria Torsd. Holten, Gunnild Gundersd. Skjørholt, Peder Holten, Anders Rønningen, Gunder G. Skjørholt yngre.

2/4-1831. Helgen. Anne Kirstine. Gaardmand Peder Halvorsen Yttebøe ældre og Anne Jørgensd. Fadd: Berthe Arvesd. Wale, Kirsten Pedersd. Wale, Tollev Fæhn, Peder Jørgensen Wale, Niels Jacob Bjærven.

9/4-1831. Arne. Gaardmand Jørgen Thorsen Ytterbøe og Susanne Nielsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt af Ole Ytterbøe, men død uden at Komme i Kirken.

10/4-1831. Helgen. Halvor. (Tvilling). Gaardmand Tollev Halvorsen Hagen og Johanne Hansd. Fadd: Maren Halvorsd. Hagen, Anne Hansd. Skippervold, Anders Halvorsen Hagen, Jens Præstgrav, Anund Hansen Teigen.

10/4-1831. Helgen. Maria. (Tvilling). Gaardmand Tollev Halvorsen Hagen og Johanne Hansd. Fadd: Ingeborg Nielsd. Nordstaae, Karen Olsd. Kaasen, Arne Nordstaae, Anders Skippervold, Arve Hansen Teigen.

6/5-1831. Holden. Niels. Huusmand Niels Jensen Kaasen og Anne Nielsd. Fadd: Maria Baxaas, Asloug Halvorsd. Baxaas, Halvor Thorsen Baxaas, Thor Hansen ditto, Anders Johannesen Baxaas.

11/5-1831. Helgen. Johannes. Gaardskarl Christen Hansen Bøe og Gunnild Kirstine Johannesd. Fadd: Maren Hansd. Helgen, Kirsten Henrichsd. Løkken, Hans Pedersen Tinholtstulen, Halvor Thorsen Helgen, Lars Hansen Nordstaae.

14/5-1831. Holden. Anne Kirstine. Huusmand Anders Andersen Skippervold og Karen Hansd. Fadd: Maren Andersd. Haatved, Anne Hansd. Søwe, Peder Tufte og Jens Gunnerud, Anund Hansen Teigen.

(!) 18/12-1830. Holden. Sophie. Sognepræst Johannes Klem og Johanne Marie Walle. Fadd: Madame Knutsen, Jomfrue Kondrup, Forvalter Knutsen, Klokker Dahl og Niels Jonsen hos Knutsen.

22/5-1831. Holden. Anne. Huusmand Anders Andersen Torsnæss og Kirsten Andersd. Fadd: Maria Andersd. Wibetoe, Anne Andersd. ditto., Ole Andersen Meelteig, Tron Nielsen Saugbr., Peder M. Andersen Meelteig.

22/5-1831. Helgen. Anne. Huusmand Peder Hansen Tinholtstulen og Ingeborg Jørgensd. Fadd: Mariken Mathiasd. Tinholt, Anne Hansd. Tinholtstulen, Anders Jørgensen Bergen, Jørgen Jørgensen Tinholt, Christen Hansen Pladsen.

21/5-1831. Helgen. Anders. Anders Gulbrandsen Hougen og Ingeborg Olsd. Fadd: Maren Halvorsd. Klevsgade, Karen Olsd. Hougen, Kittil Olsen Klevsgade, Gunder Gulbrandsen Myren, Hans Gulbrandsen Myhren.

21/5-1831. Helgen. Berthe Turine. Halvor Jensen Dilsdalen og Berthe Torbjørnsd. Fadd: Karine Arnesd. Wasdahlen, Bergith Olsd. fra Skien, Svenke Jensen Eeg, Ole Halvorsen Spirdalen (i Solum), Jon Olsen fra Skien.

22/5-1831. Helgen. Gullich. Torgrim Gulliksen Nib og Maria Andersd. Fadd: Ingeborg Nordstaae, Maren Andersd. Hoxodde, Anders Haagensen Hoxodde, Gullik Nib, Anders Gulliksen Nib.

23/2-1831. Helgen. Andreas Mogens Frederich. Skibscaptain Berthel Hall og Karen Poppe. Fadd: Frue J. M. Klem, Jomfrue Grethe Bomhoff, Faktor Abelsted, Fuldmægtig Bredsdorff, Fuldmægtig Aas, Kontorbetjent A. Rolsted, Klokker F. K. Dahl.

29/5-1831. Romnæs. Kirsten Maria. Ole Nielsen Sannæs og Maren Kjøstolsd. Fadd: Anne Kjøstolsd. Namløs, Anne Kjøstolsd. Haatved, Ole Nielsen Namløs, Clemmet Nielsen Saugbr. ældre, Peder Tygesen Sannæs.

10/4-1831. Romnæs. Ingeborg. Tron Pedersen Kjønodden og Anne Lisbeth Johannesd. Fadd: Johanne Johannesd. Wrk., Maren Johannesd. hos Roosen, Anders Andersen Wrk., Peter Dahl Nyhuus og Niels M. Nielsen Romnæss.

1/5-1831. Romnæs. Søren. Jon Sørensen Wrk. og Karen Torstensd. Fadd: Ingeborg Gjertsd. Wrk., Kirsten Hansd. Wrk., Torsten Hansen Wrk., Rasmus Sørensen Wrk., Hans Sørensen Wrk.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

30/4-1831. Holden. Anne Kirstine. Gunder Kiøstolsen Kaasen og Karen Thomasd. Fadd: Ingeborg Thomasd. Namløs, Anne Thomasd. Øgaarden, Thomas Wibetoe, Halvor Pedersen Kaasen, Anders Christophersen Lucenæss.

5/6-1831. Holden. Anne. Frederich Olsen Tved og Inger Andersd. Fadd: Gunnild Johannesd. Tved, Kirsten Olsd. Namløs, Ole Olsen Namløs, Niels Olsen Tved, Kittil Andersen Namløs.

22/4-1831. Holden. Inger. Peder Andersen Strømodden og Sara Larsd. Fadd: Kirsten Hansd. Saugbr., Maren Anne Andersd. Steenstad, Lars Kamperhoug, Peder Larsen Wrk., Berthel Andersen Strømodden.

15/6-1831. Holden. Johannes. Johannes Johannesen Uhlevigen og Anne Halvorsd. Fadd: Kirsten Tollevsd. Fæhn, Anne Halvorsd. Fæhn, Halvor Halvorsen Fæhn, Ole Johannesen Uhlevigen, Niels Johannesen Uhlevigen.

15/5-1831. Holden. Marthe. Tron Kjøstolsen Namløs og Ingeborg Thomsd. Fadd: Ingeborg Thomasd. Helgen, Marthe Steensd. Tufte, Thomas Wibetoe, Anders Thomasen Wibetoe, Gunder Kjøstolsen Namløs.

15/6-1831. Helgen. Anne. Simon Olsen Haavet og Tore Hansd. Fadd: Anne Klovedahl, Karen Bakken, Anders Bakken, Anders Klovedahl, Hans Kleven, Simon Andersen Klovedahl.

4/7-1831. Romnæs. Jens. Gaardmand Bent Jonsen Wale og Maren Jensd. Fadd: Anne Christine Jonsd. Graver, Maria Andersd. Solberg, Ole Jonsen Wale, Jens Graver, Tow Olsen Lunde.

30/7-1831. Holden. Ingeborg. Huusmand Anders Halvorsen Boslie og Anne Sørensd. Fadd: Anne Kjøstolsd. Enerhougen, Anne Olsd. Wrk., Ole Halvorsen Saugbr., Ole Nielsen Enerhougen, Tyge Halvorstaae.

2/7-1831. Helgen. Hans Andreas. Gaardmand Jon Pedersen Wærstad og Maren Pedersd. Fadd: Halvor Wærstad, Thomas Ruuaas, Hans Pedersen Tinholtstulen, Peder Hansen ditto, Karen Mortensd. Bakken.

12/8-1831. Dødfødt barn. Huusmand Kittil Pedersen Røibek og Anne Hansdatter.

5/8-1831. Romnæs. Bent. Wærksarbeider Thomas Bentsen og Inger Olsd. Fadd: Maria Evensd. Wrk., Ingeborg Bentsd. Romnæs, Jahn Bentsen Wrk., Anders Thomasen Wrk., Ole Johannesen Wrk.

20/7-1831. Romnæs. Ingeborg Maria. Wærksarbeider Hans H. Spærland og Kirsten Erichsd. Fadd: Gjertrud Hansd. Saugbr., Anne Tollevsd. Præstegaarden, Erich Hansen Saugbr., Hans Erichsen Saugbr., Niels Jonsen Saugbr.

23/6-1831. Romnæs. Olavia Jørgine. Lieutenant Jørgen Flood Sanberg og Frederikke Laurentse Wille. Fadd: Madame Wille, Frue Jensine Sanberg, Jomfrue Hanne Wille, Proprietær Wille, Pastor Klem og Klokker Dahl.

27/8-1831. Anne. Gaardmand Jørgen A. Nielsen Wibetoe og Kirsten Halvorsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). " Barnet leved kun 1/4 Time. Hjemmedøbt af Gjordemoderen Madame Hoell."

11/8-1831. Maria. Dagarbeider Borger Tolfsen Sanstaae og Kirsten Olsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt af Maren Heisholt.

6/8-1831. Holden. Lars. Tjenestekarl Jon Larsen Ringsevje og Maria Isachsd. Fadd: Berthe Evensd. Ringsevjen, Maren Amundsd. hos Møller, Even Larsen Ringsevjen, Thomas Pedersen Wrk., Skomager Anders Andersen Kaasen.

29/8-1831. Romnæs. Berthe Karine. Huusmand Hans Nielsen Kjosvig og Rønnøoug Jørgensd. Fadd: Marthe Brenne, Anne Maria Sørensd. Brenne, Søren Sivertsen Brenne, Jørgen Hansen Kjosvig, Sivert Sørensen Brenne.

2/8-1831. Romnæs. Karen. Christopher Hansen Wrk. og Kirsten Tollevsd. Fadd: Maria Evensd. Wrk., Anne Gundersd. Wrk., Jahn Bentsen Wrk., Ole Christophersen Wrk., Hans Christophersen Wrk.

12/8-1831. Holden. Christen. Lars Andersen Fæbakke og Anne Kirstine Nielsd. Fadd: Berthe Andersd. Wrk., Berthe Isaksd. Kaasen, Christen Brynnildsen Wrk., Isach Nielsen Kaasen, Thyge Christensen Jøntvedt.

4/7-1831. Holden. Anne. Ole Olsen Roligheden og Anne Arvesd. Fadd: Maria Arvesd. Skibsnæss, Karen Halvorsd. Fæhn, Ole Roligheden ældre, Johannes Skibsnæss, Anders Halvorsen Fæhn.

19/8-1831. Holden. Andreas. Wærksarbeider Ole Nielsen og Christine Jørgensd. Fadd: Johanne Larsd. Wrk., Anne Gundersd. Wrk., Thomas Nielsen Wrk., Gunder Nielsen Wrk., Jon Pedersen Wrk.

29/8-1831. Holden. Gunder. Jacob Larsen Wrk. og Anne Olsd. Fadd: Karen Kjøstolsd. Kaasen, Kirsten Hansd. Wrk., Henrich Sørensen, Peder Larsen Wrk. og Rasmus Johansen Wrk.

10/9-1831. Helgen. Ole. Ole Larsen Strandkaasen og Anne Olsd. Fadd: Anne Olsd. Hægna, Ingeborg Hansd. Wærstad, Jon Værstad, Ole Olsen Huuset, Ole Andersen Hægna.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

3/10-1831. Helgen. Anne Gurine. Peder Hansen Huve og Asloug Larsd. Fadd: Karen Thorsd. Steenstadvolden, Berthe Maria Christensd. ditto, Lars Larsen Pladsen, Lars Sørensen ditto, Anders Sørensen Pladsen.

28/8-1831. Helgen. Morten Andreas. Jon Mortensen Waskaas og Anne Halvorsd. Fadd: Anne Pedersd. Roen, Kirsten Pedersd. Jøntved, Hans Poulsen Roen, Jon Olsen Helgen.

3/10-1831. Helgen. Anders. Huusmand Brynnild Olsen Waskaas og Kirsten Clemmetsd. Fadd: Anne Jørgensd. Jøntved, Berthe Maria Halvorsd. Skougkaas, Jon Mortensen Waskaas, Niels T. Jøntved, Halvor Anundsen Skougkaas.

3/10-1831. Helgen. Ole. Ole Olsen Brøstdahl og Anne Olsd. Fadd: Anne Jacobsd. Præstgrav, Maren Olsd. ditto, Jens Olsen ditto, Jens Larsen Stranden, Johannes Jacobsen Kaasen.

26/9-1831. Romnæs. Isach. Peder Isachsen Øgaarden og Ingeborg Andersd. Fadd: Karen Olsd. Fæhn, Kirsten Olsd. Namløs, Halvor Øgaarden, Kittil Jonsen Fæhn, Kittil Andersen Fæhn.

3/10-1831. Romnæs. Niels. Ole Nielsen Saugbruget og Aaste Halvorsd. Fadd: Gjertrud Hansd. Saugbr., Anne Hansd. Sannerholt, Halvor Thomasen Wrk., Halvor Halvorsen Wrk., Niels Jonsen Saugbr.

25/8-1831. Romnæs. Jon. Marsovnarbeider Jon Jonsen Wrk. og Aaste Kittilsd. Fadd: Anne Maria Christophersd. Wrk., Karen Kittilsd. Lunde, Steen Jonsen, Andreas Jonsen og Hans Jonsen Wrk.

30/8-1831. Holden. Halvor. Huusmand Peder Halvorsen Hollasætre og Karen Andersd. Fadd: Ingeborg Hansd. Meelteig, Anne Andersd. Wibetoe, Ole Meelteig, Ole Tved, Anders Olsen Tved.

6/9-1831. Holden. Berthe. Gaardmand Svennung Thomasen Vibetoe og Karen Maria Jahnsd. Fadd: Kirsten Steensd. Vibetoe, Ingeborg Thomasd. Namløs, Thomas Vibetoe, Tron Namløs, Anders Thomasen Vibetoe.

11/10-1831. Holden. Johannes. Gaardmand Ole Johannesen Uhlevigen og Johanne Maria Tygesd. Fadd: Anne Halvorsd. Uhlevigen, Karen Johannesd. Sannæs, Johannes Uhlevigen yngre, Jon Nielsen Sannæs, Peder Tygesen Sannæs.

24/9-1831. Holden. Ingeborg. Anders Andersen Wrk. og Karen Pettersd. Fadd: Kirsten Halvorsd. Wrk., Anne Johannesd. Wrk., Ole Jørgensen Wrk., Hans Tintholt, Thomas Pedersen Wrk.

12/9-1831. Holden. Magrethe. Johan Jensen Wrk. og Tore Rasmusd. Fadd: Gunnild Nielsd. Sverget, Maren Anne Rasmusd. Uhlefosgaarden, Jens Johansen Wrk., Rasmus Sørensen Wrk., Hans Christophersen Wrk.

21/9-1831. Holden. Niels Andreas. Wærksarbeider Peder Halvorsen Helgeroen og Maria Nielsd. Fadd: Marthe Nielsd. Heisholt, Ingeborg Johannesd. ditto, Abraham Steensen Wrk., Ole Christophersen Wrk., Hans Halvorsen Wrk.

23/9-1831. Helgen. Lars. Gaardmand Lars Simonsen Kolle og Kirsten Hansd. Fadd: Karen Abrahamsd. Tvedten, Maria Olsd. Namløs M., Hans Hansen Tveten, Carl Langeland, Ole Andersen Namløs.

6/10-1831. Helgen. Anne. Hans Nielsen Ustrud og Asloug Bjørnsd. Fadd: Svannaug Hansd. Killingkoven, Ingeborg Olsd. Stuverud, Bjørn Killingkoven, Anders Jensen Eeg, Halvor Halvorsen Killingkoven.

8/10-1831. Helgen. Ingeborg. Huusmand Jens Olsen Hvalen og Maria Hansd. Fadd: Karen Olsd. Hvalen, Gunnild Olsd. Søve, Ole Amindsen ældre, Aschjær Brynnildsen Fæbakke, Ole Olsen Gruben.

3/11-1831. Romnæs. Oline Maria. Huusmand Saamund Olsen Deelen og Ingeborg Tollevsd. Fadd: Anne Knudsd. Steensholt, Aaste Moen, Jon Tollefsen Sannæs, Ole Gundersen Sannæsmoen, Tollef Sannæs.

9/10-1831. Holden. Claus. Wærksarbeider Ole Arvesen og Sedsel Clausd. Fadd: Maren Hansd. Wrk., Ingeborg Jensd. Wrk., Jens Johansen Wrk., Rasmus Sørensen og Jon Sørensen.

4/11-1831. Holden. Tollef. Huusmand Aschiær Jonsen Fæbakke og Ingeborg Tollefsd. Fadd: Anne Andersd. Jøntved, Karen Olsd. Kaasen, Kittil Jonsen Fæbakke, Thyge Christensen Jøntved.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

22/11-1831. Helgen. Lars. Gaardmand Anders Jonsen Klovedahl og Anne Simonsd. Fadd: Alis Simonsd. Wibetoe, Maren Anne Andersd. Klovedahl, Halvor Rasmusen Hægna, Simon Simonsen Torgersrud, Simon Andersen Klovedahl.

20/11-1831. Helgen. Steen Andreas. Gaardmand Christopher Steensen Bjerven og Anne Knudsd. Fadd: Kirsten Christophersd. Tufte, Maria Knudsd. Tufte Haatvedt, Steen Tufte, Hans Tufte og Ole Steensen Tufte.

22/11-1831. Holden. Jon. Wærksarbeider Tallak Larsen Wrk. og Karen Jonsd. Fadd: Lisbeth Clemetsd., Anne Lisbeth Larsd., Jon Bentsen, Andreas og Bent Jonsen Saugene.

16/12-1831. Holden. Peder. Gaardmand Tollef Pedersen Fæhn og Karen Olsd. Fadd: Johanne Andersd. Namløs, Kirsten Pedersd. Jøntvedt, Peder Tollefsen ditto, Kittil Jonsen Fæbakke, Thor Pedersen Namløs.

13/10-1831. Holden. Jon. Inderst Ole Hansen Kolle og Inger Jonsd. Fadd: Maria Jonsd. Grønnesteen, Anne Jonsd. ditto, Jon Hansen ditto, Anund Gundersen ditto, Lars Hansen Nordstaae.

19/10-1831. Romnæs. Karen. Huusmand Christen Hansen Myhren og Anne Maria Jensd. Fadd: Magrethe Hansd. Hæggemoen, Kirsti Hansd. Næsodden, Reier Aasoldsen Høibroe, Thyge Hansen Halvorstaae, Gunder Gulbrandsen Myhren.

11/10-1831. Romnæs. Ambor Maria.  Saugarbeider Niels Bentsen Saugene og Tone Anundsd. Fadd: Mari Christensd. Saugbr., Aaste Bentsd. Uhlefosgaarden, Tollef Christensen, Tron Pedersen og Hans Bentsen Saugene.

20/12-1831. Romnæs. Ingeborg. Huusmand Anund Anundsen Strandkaasen og Berthe Hansd. Fadd: Mari Thygesd. Sannæs, Anne Anundsd. Strandkaasen, Ole Johannesen Uhlevigen, Peder Thygesen Sannæs og Anders Johannesen Uhlevigen.

5/11-1831. Holden. Thomas. Wærksarbeider Anders Olsen Wrk. og Maria Olsd. Fadd: Mari Nielsd. Saugene, Kirsten Johannesd. hos Roosen, Rasmus Olsen Wrk., Christen Brynnildsen og Niels Rasmussen Wrk.

27/11-1831. Holden. Anne Karine. Gaardmand Christen Kjøstolsen Røgstuen og Anne Simonsd. Fadd: Kirsten Hansd. Kolle, Anne Kjøstolsd. Haatved, Kjøstol Haatved, Lars Kolle og Peder Kjøstolsen Haatved.

21/12-1831. Holden. Niels. Gaardmand Stener Gjermundsen Rønningen og Anne Jensd. Fadd: Kirsten Gundersd. Bjærven, Anne Gjermundsd. Skordahl, Jørgen Bjærven, Halvor Suusaas, Bent Jonsen Vale.

7/11-1831. Holden. Anders. Huusmand Niels Thorsen Juvet og Anne Torjersd. Vibetoe. Fadd: Mari Mortensd. Stuen, Anne Johannesd. Haatved, Jørgen Juvet, Anders Thomasen Vibetoe og Anund Hansen Vibetoe.

1/12-1831. Holden. Isach. Gaardmand Halvor Isachsen Øgaarden og Anne Christensd. Fadd: Ingeborg Hansd. Meelteig, Liw Hansd. Sanden, Peder Skougen, Hans Christensen Sanden og Halvor Hansen Sanden.

9/12-1831. Holden. Berthe Maria. Skomager Anders Andersen Ringsevje og Asber Larsd. Fadd: Maria Isachsd. Ringsevje, Gunnild Larsd. Ringsevje, Jon og Even Ringsevje, Ole Kamperhoug.

13/12-1831. Helgen. Jens Andreas. Gaardmand Hans Jacob Jensen Bjærkholt og Karen Johannesd. Fadd: Anne Halvorsd. Steenstadvolden, Berthe Maria Christensd. Steenstadvolden, Jørgen Jonsen Kaalstad, Jens Christensen Steenstadvolden.

24/12-1831. Helgen. Asloug Maria. Huusmand Gunder Olsen Pladsen og Maria Hansd. Fadd: Maren Halvorsd. Klevgade, Berthe Maria Halvorsd. Jøntved, Hans Brynnildsen Pladsen, Anders Jacobsen Bøe og Kittil Olsen Klevgade.

14/1-1832. Holden. Berthe. Huusmand Jon Andersen Dagsrud og Kirsten Andersd. Fadd: Ingeborg Olsd. Jøntved, Kirsten Nielsd. Jøntved, Hans Olsen Jøntved, Gunder Andersen Jøntved og Johannes Andersen Nyhuus.

26/12-1832. Holden. Kirsten. Gaardmand Johannes Johannesen Heisholt og Kirsten Jørgensd. Fadd: Kirsten Halvorsd. Vibetoe, Karen Gundersd. Heisholt, Johannes Johannesen ditto, Jørgen Nielsen Vibetoe, Johannes Johannes Heisholt ældre, Jørgen Nielsen Vibetoe.

9/1-1832. Holden. Kirsten. Wærksarbeider Niels Saamundsen Wrk. og Maren Olsd. Fadd: Enke Anne Nielsd. Wrk., Karen Olsd. Wrk., Christopher Nielsen Wrk., Tron Olsen Wrk. og Jon Saamundsen Wrk.

7/1-1832. Holden. Maren Sophie. Wærksarbeider Hans Hansen Tintholt Wrk. og Ingeborg Christine Dahl. Fadd: Maria Hansd. Wrk., Anne Christensd. Nyhuus, Tollef Larsen Wrk., Petter Nyhuus og Niels Rasmusen Bergkaas.

5/2-1832. Helgen. Anders. Gaardmand Jens Christensen Steenstadvolden og Anne Halvorsd. Fadd: Kirsti Tollefsd. Fæhn, Berthe Maria Christensd. Steenstadvolden, Tollef Olsen Fæhn, Halvor Halvorsen Fæhn og Thor Olsen Ytterbøe.

14/2-1832. Holden. Anne Dorthea. Gaardmand Carl Reiersen Kragefødt og Kirsten Halvorsd. Fadd: Karen Baxaas, Anne Halvorsd. Kragefødt, Halvor Steenersen Baxaas, Rasmus Jensen Strømme og Hans Otterkjær.

1/2-1832. Holden. Aaste. Huusmand Peder Nielsen Texle og Karen Johannesd. Fadd: Ingeborg Johannesd. Gunnerud, Kisten Johannesd. hos Roosen, Niels Olsen Tvedt, Niels Nielsen Hægna og Ole Nielsen Hægna.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

2/1-1832. Holden. Gunnild. Huusmand Gunder Gulbrandsen Hægnen og Anne Nielsd. Fadd: Anne Nielsd. Hægna, Inger Olsd. Gladhuus, Christen Myhren, Anders Gulbrandsen og Hans Gulbrandsen.

29/12-1831. Holden. Berthe Maria. Wærksarbeider Ole Larsen Ringsevje og Kirsten Larsd. Fadd: Inger Christiansd. Ringsevje, Gunnild Larsd. Hougen, Lars Kamperhoug, Anders Andersen Ringsevje og Peder Larsen Wrk.

16/2-1832. Holden. Kirstine Maria. Uægte. Pige Marthe Rasmusd. Saugene og Ungkarl Peder Erichsen Saugene. Fadd: Aaste Halvorsd. Saugbr., Mari Rasmusd. Saugbr., Anders Strømodden, Gullich Rasmusen fra Skien og Berthe Strømodden.
Uægte. Opgaven skeet ved Pigens Fader Rasmus Strømodden.

1/2-1832. Holden. Niels. Gunder Nielsen Wrk. og Maren Asmundsd. Fadd: Maria Isachsd. Wrk., Marthe Ellefsd. hos Møller, Jon Larsen Wrk., Even Larsen Ringsevje, Ole Nielsen Wrk.

22/2-1832. Holden. Johannes. Hammersvend Ole Nielsen fra Hørthe og Anne Maria Hansd. Fadd: Gjertrud Hansd. Saugbr., Magrethe Olsd. Tved, Hans Spærland Wrk., Johannes Tollefsen Wrk., Niels Jonsen Saugbr.

27/12-1831. Holden. Ole. Uægte. Pigen Berthe Olsd. Wrk. og Faderen opgivet at være Ole Olsen Kleven fra Skien. Fadd: Kirsten Tollefsd. Wrk., Anne Tollefsd. Wrk., Niels Hansen Wrk., Hans Tintholt Wrk., Jens Nielsen Wrk.

24/1-1832. Holden. Jacob. Jens Jacobsen Heggemoen og Magrethe Hansd. Fadd: Karen Hansd. Høibro, Marthe Jensd. Halvorstaae, Christen Hansen Myhren, Anders Andersen Næsodden, Jon Jacobsen Saugen.

28/2-1832. Helgen. Anne Maria. Skoleholder Arne Christensen Nordstaae og Ingeborg Nielsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Madame Hoell, men død uden at komme i Kirke."

5/3-1832. Helgen. Karen. Jørgen Jonsen Kaalstad og Asloug Maria Halvorsd. Fadd: Maria Jonsd. Hvalen, Karen Halvorsd. Jøntved, Halvor Evensen Jøntved, Hans Thomasen Hvalen, Anund Hansen Vibetoe.

28/2-1832. Helgen. Berthe Maria. Gaardmand Hans Jørgensen Tinholt og Marken Mathiasd. Fadd: Ingeborg Tinholtstulen, Anne Kirstine Knudsd. Ytterbøe, Peder Tinoltstulen, Jørgen Jørgensen Tinholt, Mathias Arnesen Tinholt.

11/3-1832. Holden. Hans. Ole Andersen Meelteig og Ingeborg Hansd. Fadd: Maren Andersd. Tved, Anne Andersd. Wibetoe, Anders Hansen Wibetoe, Anders Torsnæs og Peder Andersen Meelteig.

9/3-1832. Holden. Lars. Gaardmand Tord Pedersen Namløs og Johanne Andersd. Fadd: Karen Olsd. Fæhn, Kirsten Maria Pedersd. Fæhn, Ole Fæhn, Peder Jøntved, Tollef Jøntved.

26/2-1832. Peder. Inderst Ole Olsen Grua og Kirsti Pedersd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Madame Hoell, men død uden at komme i Kirke."

25/1-1832. Holden. Johannes. Inderst Ole Johannesen Sandbakken og Maren Olsd. Fadd: Johanne Johannesd. Wrk., Kirsten Johannesd. hos Roosen, Hans Andersen Næprud, Johan Jensen Wrk., Gunder Hansen Næprud.

15/3-1832. Holden. Aaste. Tjenestekarl Steen Østensen Eishoug og Ingeborg Jørgensd. Fadd: Kirsten Halvorsd. Wrk., Andrea Østensd. Eishoug, Ole Jørgensen Wrk., Peder Olsen Hølene og Thor Jørgensen Wrk.

28/3-1832. Holden. Christen. Saugarbeider Hans Bentsen Hølen og Aaste Christensd. Fadd: Tone Anundsd. Kaasen, Aaste Bentsd. Uhlefosgaarden, Johannes Bentsen Saugbr., Bent Bentsen Saugbr., Ole Christensen Nyhuus.

20/3-1832. Holden. Karen Andrea. Møller Christen Brynnildsen Wrk. og Berthe Andersd. Fadd: Karen Andersd. Wrk., Berthe Isachsd. Namløshagen, Asjær Jonsen Fæbakke, Lars Andersen Fæbakke, Steen Jonsen Wrk.

15/3-1832. Romnæs. Anne Dorthea. Flaadekarl Peder Knudsen Qværnodden og Karen Gullichsd. Fadd: Gunnild Isachsd. Romæss, Aaste Isachsd. Romnæs, Peder Romnæs, Niels Isachsen Romnæs, Tolf Qværnodden.

19/3-1832. Romnæs. Anne Lisbeth. Saugarbeider Niels Clemmetsen og Anniken Jonsd. Fadd: Marthe Olsd. Saugbr., Anne Kiøstolsd. Uhlefossgaarden, Jon Bentsen Saugbr., Ole Olsen Gartner, Bent Jonsen Uhlefossgaarden.

17/3-1832. Holden. Margith. Grubearbeider Anders Larsen Eishoug og Aavet Pedersd. Fadd: Maren Christensd. Saugbr., Maren Anne Rasmusd. Saugbr., Johannes Bentsen Saugbr., Ole Nielsen Saugbr., Peder Pedersen Saugbruget.

29/4-1832. Niels. Gaardmand Halvor Halvorsen Suusaas og Ingeborg Jensd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Madame Hoell, men død uden at komme i Kirken."

14/5-1832. Helgen. Karen. Huusmand Jørgen Christensen Strømkaasen og Helene Olsd. Fadd: Berthe Christensd. Helgen, Marthe Christensd. Teigen, Jahn Olsen Helgen, Jens Larsen Steenstad, Lars Jensen Steenstad.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

28/4-1832. Helgen. Karen Kirstine. Gaardmand Hans Thomasen Hvalen og Maria Jonsd. Fadd: Karen Jonsd. Heisholt, Karen Kirstine Hansd. Wibetoe, Gunder Jørgensen Heisholt, Jørgen Jonsen Kaalstad, Jon Hansen Vibetoe.

15/4-1832. Helgen. Jens. Huusmand Anders Jensen Eeg og Aaste Bjørnsd. Fadd: Maren Halvorsd. Eeg, Karen Jensd. Eeg, Sveneke Eeg, Halvor Jensen Dilsdahlen, Anders Gundersen Gjedeboen.

8/5-1832. Helgen. Carl. Gaardmand Carl Nielsen Langeland og Anne Hansd. Fadd: Kirsten Hansd. Kolle, Maren Birgithe Nielsd. Bergen, Hans Hansen Tvedten, Torsten Nielsen Bergen, Peder Stiansen Holten.

11/5-1832. Romnæs. Magrethe Marie. Snedker Petter Sevrin Dahl Nyhuus og Maren Christensd. Fadd: Ingeborg Christine Dahl, Anne Christensd. Nyhuus, Hans Bentsen Saugbr., Svend Hansen Saugbr., Ole Christensen Nyhuus.

14/5-1832. Romnæs. Ingeborg. Gaardmand Hans Johannesen Sannæs og Marthe Gundersd. Fadd: Anne Christensd. Øgaarden, Karen Hansd. Sannæs, Hans Andersen Næprud, Niels Kittilsen  Sannæs, Clemmet Sannerholt.

4/5-1832. Holden. Anders. Huusmand Gunder Kjøstolsen Kaasene og Karen Thomasd. Fadd: Kirsten Steensd. Wibetoe, Ingeborg Thomasd. Wibetoe, Thomas Wibetoe, Tron Kjøstolsen Wibetoe, Anders Thomasen Wibetoe.

17/5-1832. Holden. Svennung. Huusmand Svennung Ougensen Nomme og Anne Jensd. Fadd: Karen Baxaas, Anne Maria Halvorsd. Baxaas, Ole Jermundsen Evje, Halvor Halvorsen Baxaas, Christen Larsen Baxaas.

1/6-1832. Helgen. Sina. Gaardmand Christen Nielsen Opsahl og Kirsten Olsd. Fadd: Gunnild Olsd. Galten, Berthe Nielsd. Sannæs, Ole Towsen Galten, Niels Gundersen og Halvor Halvorsen Wale.

8/5-1832. Holden. Anne Katrine. Huusmand Anders Olsen Kaasen og Maria Halvorsd. Fadd: Anne Maria Myhren, Asloug Halvorsd. Kaasen, Christen Hansen Myhren, Søren Olsen Gladhuus, Christen Svendsen Moen.

21/4-1832. Romnæs. Berthe Kirstine. Gaardmand Arve Halvorsen Omtved og Kirsten Gulliksd. Fadd: Karen Gulliksd. Qværnodden. Maria Halvorsd. Wale, Peder Jørgensen Wale, Peder Qværnodden, Kittil Gulliksen Wale.

29/5-1832. Romnes. Kirsten. Saugarbeider Jens Hansen Saugbr. og Karen Thomasd. Fadd: Kirsten Gjertsd. Wrk., Ingeborg Jahnsd. Wrk., Jon Jensen Hagen, Jon Jahnsen Wrk., Hans Erichsen Saugbr.

7/6-1832. Halvor. (Tvilling). Huusmand Thor Halvorsen Striken og Maren Halvorsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Mads Stoen, med død uden at komme i Kirke."

7/6-1832. Holden. Ingeborg. (Tvilling). Huusmand Thor Halvorsen Striken og Maren Halvorsd. Fadd: Ingeborg Halvorsd. Odden, Ingeborg Johannesd. Heisholt, Johannes Christiansen Heisholt, Ole Halvorsen Briskemyhr, Niels Halvorsen Kolle.

16/6-1832. Romnæs. Andrea. Gaardmand Kittil Andersen Lunde og Aaste Andersd. Fadd: Anne Wale, Karen Andersd. Wale, Ole Wale, Halvor Andersen Lunde, Hans Anundsen Lunde.

10/6-1832. Romnæs. Anne Maria. Gaardmand Gunder Nielsen Opsahl og Ingeborg Larsd. Fadd: Johanne Larsd. Wrk., Berthe Nielsd. Opsahl, Christen Nielsen Opsahl, Knud Opsahl, Niels Gundersen Wale.

21/6-1832. Romnæs. Anne. Wærksarbeider Jan Bentsen og Maria Evensd. Fadd: Ingeborg Halvorsd. Odden, Gunnild Evensd. Odden, Even Odden, Gunnuld Olsen Evje, Hans Gjertsen Wrk.

12/6-1832. Helgen. Arne. Gaardmand Jørgen Thorsen Ytterbøe og Susanne Nielsd. Fadd: Anne Hansd. Langeland, Maren Birgithe Nielsd. Bergen (Bergan), Peder Tollefsen Jøntved, Ole Thorsen Ytterbøe, Christen Jensen Steenstadvolden, Arne Christensen Nordstaae, Gunder Nielsen Bergen (Bergan). (7 faddere! Uvanlig. G.S.)

17/6-1832. Holden. Jens. Huusmand Kittil Jensen Haavet og Ingeborg Hansd. Fadd: Karen Johannesd. Texle, Liw Hansd. Sanna, Jens Kittilsen Haavet, Trond og Ole Jensen Haavet.

23/7-1832. Holden. Asloug Maria. Gaardmand Tron Andersen Fæhn og Ingeborg Jørgensd. Fadd: Anne Andersd. Fæbakke, Maria Olsd. Namløs, Ole Jonsen Fæhn, Kittel Jonsen Fæbakke, Niels Jørgensen Kaalstad.

17/6-1832. Holden. Maren Torine. Huusmand Anders Olsen Hægna og Helge Olsd. Fadd: Lisbeth Hansd. Briskemyhr, Anne Nielsd. Hægland, Ole Briskemyhr, Ole Sandbakken, Anders Jacobsen Rønningen.

3/6-1832. Holden. Brynnild. Wærksarbeider Peder Sivertsen og Boel Brynnildsd. Fadd: Tore Rasmusd. Wrk., Aaste Bentsd. Uhlefossgaarden, Jens Johansen Wrk., Anders Thomasen Wrk., Thomas Halvorsen Wrk.

25/6-1832. Romnæs. Gunder. Huusmand Ole Gundersen Sannæsmoen og Aaste Jonsd. Fadd: Jon Tollefsen Sannæs og Kone, Karen Gundersd. Sannæs, Niels Kittilsen og Tollef Jonsen Sannæs.

28/7-1832. Helgen. Inger. Huusmand Jacob Jacobsen Kaasen og Anne Hansd. Fadd: Anne Pedersd. Roen, Berthe Maria Christensd. Steenstadvolden, Jon Wærstad, Hans Roen, Thor Olsen Ytterbøe.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

21/6-1832. Holden. Jens. Inderste Jørgen Andersen Haatved og Maren Pedersd. Fadd: Anne Andersd. Saugene, Anne Halvorsd. Saugene, Ole Halvorsen Saugbr., Halvor Haatved og Ole Nielsen Hægnen.

4/8-1832. Romnæs. Ole. Gaardmand Peder Halvorsen Romnæss og Inger Kirstine Isaksd. Fadd: Anne Halvorsd. Romnæs, Aaste Isaksd. Romnæs, Isach Sørensen Øgaarden, Halvor Christensen Skilbred, Peder Isaksen Øgaarden.

31/8-1832. Romnæs. Knud Andreas. Skomager Gunder Christiansen Steensholt og Anne Knudsd. Fadd: Ellen Andersd. Heisholt, Ingeborg Johannesd. ditto, Clemmet Christiansen ditto, Christen Arvesen Namløs, Ole Tollefsen Grønningen.

11/9-1832. Helgen. Anders. Huusmand Gunder Andersen Namløs og Ingeborg Olsd. Fadd: Kirsten Andersd. Daxrud, Gunnild Olsd. Søwe, Jon Andersen Daxrød, Ole Amundsen Hvalen, Jon Olsen Gruben.

12/9-1832. Helgen. Anne Christine. Gaardmand Peder Christensen Jøntved, Berthe Nielsd. Fadd: Anne Karine Arnesd. Wasdalen, Karen Pedersd. Omtved, Niels Torgrimsen Jøntved, Arne Christensen Nordstaae, Christen Christensen Wasdalen.

19/6-1832. Holden. Niels Ambrosius Marius. Wærksforvalter Carl Fredrik Herman Rolsted og Constance Laurine født Bomhoff. Fadd: Madame Trine Poppe, Jomfrue Lina Bomhoff, Propritair B. Bomhoff, Forvalter i Graaten A. Rolsted, Skibscapitain Christian Blom fra Skien.

7/8-1832. Holden. Christopher Andreas. Wærksarbeider Ole Christophersen og Gunnild Nielsd. Fadd: Maren Nielsd. Wrk., Anne Kjøstolsd. Uhlefossgaarden, Hans Halvorsen Wrk., Christopher Hansen Wrk., Ole Olsen Uhlefossgaarden.

8/9-1832. Holden. Thyge. Huusmand Aschjær Brynnildsen Fæbakke og Ingeborg Hansd. Fadd: Berthe Andersd. Wrk., Berthe Isachsd. Kaasen, Aschjær Jonsen Fæbakke, Jon Olsen Hægnen, Tyge Christensen Wrk.

9/8-1832. Romnæs. Christen. Saugarb. Kjøstol Pedersen og Anne Hansd. Fadd: Anne Hansd. Saugene, Berthe Pedersd. Hølen, Tron Pedersen Saugbr., Svend Hansen Saugbr., Hans Kjøstolsen Saugbr.

1/7-1832. Romnæs. Clemmet. Flaademand Tolf Knudsen Qværnodden og Inger Nielsd. Fadd: Maren Nielsd. Saugbr., Inger Clemmetsd. Saugbr., Clemmet Nielsen Saugbr., Niels og Knud Tolfsønner Qværnodden.

5/10-1832. Romnæs. Hans. Gaardmand Gunder Halvorsen Wale og Kirsten Hansd. Fadd: Karen Wale, Amborg Halvorsd. Wale, Halvor G. Wale, Arve G. Wale, Halvor Gundersen Wale.

3/9-1832. Romnæs. Karen. Huusmand Ole Jonsen Kindalen og Marthe Halvorsd. Fadd: Anne Gundersd. Lunde, Maria Gulliksd. Lunde, Halvor Andersen Lunde, Kittil Andersen Lunde.

30/8-1832. Romnæs. Thomas. Wærksarbeider Ole Jonsen og Kirsten Jahnsd. Fadd: Kirsten Gjertsd. Wrk., Ingeborg Jahnsd. Wrk., Ole Christophersen Wrk., Anders Jensen Wrk., Jon Olsen Wrk.

25/10-1832. Helgen. Maren. Huusmand Thomas Thomasen Kaasen og Anne Halvorsd. Fadd: Maren Eriksd. Kollekoven, Magrethe Evensd. ditto, Jens Jørgensen Kaalstad, Even Tormosen Kollekoven, Arve Hansen Teigen.

25/10-1832. Helgen. Knud. Huusmand Ole Knudsen Roen og Maren Anne Andersd. Fadd: Anne Pedersd. Roen, Maria Jonsd. Wærstad, Knud Roen, Isach Isachsen Gruben, Berthe Andersd. Strømodden.

1/11-1832. Helgen. Anders. Huusmand Kittil Andersen Namløs og Kirsten Olsd. Fadd: Anne Andersd. Fæbakke, Maria Olsd. Namløs, Ole Jonsen Fæhn, Tron Andersen Namløs, Ole Andersen Namløs.

26/10-1832. Hans. Rasmus Sørensen Wrk. og Kirsten Torstensd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Torsten Hansen, men døde uden at komme i Kirke."

29/9-1832. Holden. Thomas. Huusmand Ole Thomasen Brøndalen og Maren Halvorsd. Fadd: Karen Andersd. Hollasætre, Kirsten Kjøstolsd. Haatved, Peder Hollasætre, Peder Olsen Hollasætre, Peder Kjøstolfsen Haatved.

6/10-1832. Holden. Ole. Gaardmand Thor Welliksen Kaasen og Karen Kjøstolsd. Fadd: Margith Kjøstolsd. Appelnæs, Anne Halvorsd. Kragefødt, Steener Jermundsen Rødningen, Thomas Suusaas, Jon Fosse.

7/10-1832. Holden. Ole. Huusmand Anders Andersen Øgaarden og Anne Thomasd. Fadd: Ingeborg Thomasd. Namløs, Marthe Steensd. Tufte, Ole Jonsen Fæhn, Tron Kjøstolsen Namløs, Tron Andersen Namløs.

24/9-1832. Holden. Anne. Wærksarbeider Henrik Clausen og Maren Hansd. Fadd: Maren Asbjørnsd. Wrk., Inger Halvorsd. Wrk., Svend Olsen Wrk., Jens Johansen Lommerud, Ole Sørensen Wrk.

13/11-1832. Holden. Niels. Gaardmand Skoleholder Jørgen A. Nielsen Wibetoe og Kirsten Halvorsd. Fadd: Kirsten Jensd. Fæhn, Anne Halvorsd. Fæhn, Halvor Andersen Fæhn, Gunder Jørgensen Heisholt, Anders Halvorsen Fæhn.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

8/11-1832. Holden. Aaste. Hammersvend Saamund Torbjørnsen Wrk. og Ingeborg Andersd. Fadd: Kirsten Halvorsd. Wrk., Anne Torbjørnsd. Wrk., Ole Jørgensen Wrk., Tron Monsen Wrk., Hans Pedersen Wrk.

12/10-1832. Romnes. Maria. (Tvilling). Dagarbeider Berthel Andersen Strømodden og Maren Johannesd. Fadd: Karen Tronsd. Kaasen, Ingeborg Pedersd. Strømodden, Gunnild Johannesd. Kaasen, Marthe Rasmusd. Saugbr., Niels Bentsen Saugbr.

12/10-1832. Romnes. Karen. (Tvilling). Dagarbeider Berthel Andersen Strømodden og Maren Johannesd. Fadd: Rasmus Pedersen Saugbr., Johannes Christensen Strømodden, Anders Johannesen Søwe, Knud Qværnodden, Niels Andersen Strømodden.

12/11-1832. Helgen. Jens. Huusmand Ole Henrichsen Steenstadstranden og Karen Jensd. Fadd: Ellen Steenstadstranden, Kirstine Jensd. Nordstaae, Jørgen Christensen Steenstadstranden, Lars Jensen Steenstad, Elias Hansen Kolbjørnsodde.

9/12-1832. Romnæs. Augustinus. Gaardmand Peder Augustinusen Boerstad og Ingeborg Kirstine Pedersd. Fadd: Anne Christine Jonsd. Graver, Anne Pedersd. Skibsnæs, Peder Jensen Omtved, Andreas Halvorsen Suusaas, Ole Augustinusen Graver.

16/12-1832. Holden. Lars. Huusmand Jon Olsen Deelevje og Karen Rasmusd. Fadd: Anne Steensd. Heisholt, Kirsten Gundersd. Kringlefødt, Rasmus Heisholt, Johannes Rasmusen og Johannes Johannesen Heisholt.

10/11-1832. Holden. Maren. Flaademand Ole Jonsen Hølen og Maren Pedersd. Fadd: Anne Jonsd. Saugbruget, Inger Clemmetsd. ditto, Clemmet Nielsen ditto, Tron Pedersen, Johannes Christensen Strømodden.

1/12-1832. Helgen. Anders. Huusmand Niels Tollefsen Sværdsteen og Karen Olsd. Fadd: Gunnild Tollefsd. Bjærkholt, Anne Kjøstolsd. Uhlefossgrd., Anders Jacobskaas, Peder Larsen Bjærkholt, Ole Olsen Uhlefossgaarden.

13/12-1832. Helgen. Karen Maria. Medhjelper Halvor Evensen Jøntved og Asloug Thorsd. Fadd: Aslaug Halvorsd. Kaalstad, Karen Halvorsd. Jøntved, Halvor Thorsen Baxaas, Jørgen Jonsen Kaalstad, Ole Jonsen Helgen.

27/11-1832. Helgen. Ole. Gaardmand Steen Jahnsen Monken og Maren Evensd. Fadd: Kirsten Jahnsd. Gjedeboen, Marthe Andersd. ditto, Jørgen og Anders Gundersen Gjedeboen samt Svenke Jensen Eeg.

12/12-1832. Christen. Huusmand Tyge Hansen Halvorstaae og Marthe Jensd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt."

18/11-1832. Holden. Gunnild Maria. Ole Olsen Røibek og Maria Hansd. Fadd: Anne Andersd. Øen, Gunnild Maria Nielsd. Steensrud, Kittil Røibek, Hans Brynnildsen Øen og Jens Andersen Øen.

28/12-1832. Holden. Ole. Huusmand Jermund Olsen Eie og Maren Evensd. Fadd: Maren Hansd. Pederskaas, Liw Olsd. Evje, Christen Hansen Baxaas, Halvor Halvorsen Baxaas.

29/12-1832. Holden. Kirsten Maria. Huusmand Clemmet Nielsen Sannerholt og Anne Hansd. Fadd: Gunnild Isachsd. Rømnæs, Karen Hansd. Sannæs, Peder Romnæs, Hans Sannæs, Jon Nielsen Sannæs og Niels Jonsen Sannæs.

28/12-1832. Holden. Hans. Gaardmand Ole Olsen Huuset og Anne Halvorsd. Fadd: Asloug Halvorsd. Kaalstad, Ingeborg Halvorsd. Jøntved, Jørgen Jonsen Kaalstad, Anders Huuset og Halvor Jonsen Helgen.

1/12-1832. Holden. Jon Andreas. Wærksarbeider Hans Halvorsen og Sessell Jahnsd. Fadd: Gunnild Olsd. Wrk., Inger Halvorsd. Wrk., Peder Halvorsen Wrk., Ole Christophersen Wrk., Jon Olsen Wrk.

27/12-1832. Helgen. Karen. Gaardmand Peder Halvorsen Ytterbøe yngre og Anne Simonsd. Fadd: Anne Jørgensd. Ytterbøe. Asloug Pedersd. ditto, Christen Andersen Haukelien (i Solum), Lars Simonsen Kolle, Christen Kjøstolsen Røgstuen.

16/12-1832. Helgen. Jørgen. Gaardmand Halvor Halvorsen Fæhn og Kirsten Tollevsd. Fadd: Anne Halvorsd. Uhlevigen, Maria Halvorsd. Fæhn., Johannes Uhlevigen yngre, Jens Christensen Steenstadvolden, Kjøstel Gundersen Olsbrygge.

3/1-1833. Helgen. Karen. Gaardmand Niels Jacob Jensen Nordstaae og Anne Christensd. Fadd: Ingeborg Nielsd. Nordstaae, Asloug Maria Pedersd. Ytterbøe, Christen Steenstadvolden, Christen Pedersd. Wasdalen, Christen Christensen ditto.

3/1-1833. Helgen. Peder. Huusmand Halvor Thorsen Pladsen og Karen Hansd. Fadd: Anne Hansd. Tinholtstulen, Asloug Hansd. Pladsen, Hans Pedersen Tinholtstulen, Lars Sørensen Pladsen, Anders Sørensen Pladsen.

8/1-1833. Holden. Ole. Gaardmand Ole Evensen Skordal og Anne Halvorsd. Fadd: Dorthe Haraldsd. Kjeldahl, Gunnild Olsd. Skordal, Poul Nicolaisen Kjeldal, Even Eriksen Bjærven, Halvor Halvorsen Baxaas.

2/1-1833. Holden. Knud. Grubearbeider Isach Isachsen og Berthe Knudsd. Fadd: Berthe Christensd. Helgen, Anne Isachsd. Gruben, Knud Aslachsen Boeslie, Jon Helgen, Ole Knutsen Roen.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

25/12-1832. Holden. Ingeborg. Grubearbeider Gunder Nielsen og Berthe Isachsd. Fadd: Kirsten Isachsd. Hvalen, Gunnild Olsd. Søwe, Jens Nielsen Bergeth, Jon Arvesen Hvalen, Ole Nielsen Uhlefossgaarden.

29/12-1832. Holden. Andreas. Dagarbeider Anders Halvorsen Saugbruget og Maria Ellefsd. Fadd: Maria Halvorsd. Kaasen, Asloug Hansd. Kaasen, Svend Hansen Saugbr., Jon Jensen Saugbr., Ole Olsen Uhlefossgaarden.

26/1-1833. Holden. Gurine. Flaadekarl Gunder Clemmetsen Saugbr. og Marthe Magrethe Olsd. Fadd: Anne Jonsd. Saugbr., Anne Kjøstolsd. Uhlefossgaarden, Tron Pedersen Saugbr., Ole Olsen Uhlefossgaarden, Hans Kjøstolsen Saugbruget.

18/1-1833. Holden. Jørgen. Smed Ole Jørgensen Wrk., og Kirsten Halvorsd. Fadd: Ingeborg Jørgensd. Eishoug, Ingeborg Halvorsd. Moen, Steen Østensen Eishoug, Christen Svendsen Moen, Petter Halvorsen Waløen, Thor Jørgensen Wrk.

7/2-1833. Holden. Asloug. Gaardmand Anders Steenersen Storehoug og Kirsten Jørgensd. Fadd: Karen Baxaas, Else Maria Baxaas, Halvor Halvorsen Baxaas, Christen Larsen Baxaas og Ole Evensen Skordal.

19/1-1833. Holden. Marthe. Gaardmand Hans Steensen Tufte og Maria Steensd. Fadd: Kirsten Steensd. Wibetoe, Marthe Steensd. Tufte, Steen Andersen Tufte, Knud Nielsen Haatved, Johannes Rasmussen Heisholt og Ole Steensen Tufte.

25/1-1833. Helgen. Hans. Huusmand Anders Andersen Næsodden og Kirsten Hansd. Fadd: Marthe Halvorstaae, Maren Rejersd. Høybroe, Peder Jacobsen Siljan, Christen Hansen Myhren, Jens Jacobsen Hæggemoen.

5/2-1833. Helgen. Karen. Huusmand Claus Thorsen Kaasen og Kirsten Tygesd. Fadd: Maria Hollen, Kirsten Henriksd. Løkken, Tyge Henriksen Løkken, Mathias Arnesen Tinholt, Thor Pedersen Hollen.

30/12-1832. Helgen. Tollef. Huusmand Lars Tollefsen Kaasen og Liw Olsd. Fadd: Ingeborg Ruaas, Kirsten Maria Pedersd. Jøntved, Ole Huuset, Anders Huuset, Ole Andersen Kaasen.

24/1-1833. Holden. Anne. Gaardmand Steener Jermundsen Rødningen og Anne Jensd. Fadd: Anne Steenersd. Skordahl, Maria Nielsd. Rønningen, Halvor H. Suusaas, Bent Wale, Thomas H. Suusaas.

4/3-1833. Holden. Niels. Gaardmand Christen Arvesen Namløs og Ingeborg Johannesd. Fadd: Marthe Nielsd. Heisholt, Ingeborg Arvesd. Namløs, Arve Namløs, Christian Johannesen Heisholt, Niels Johannesen Heisholt.

9/2-1833. Holden. Jan. Wærksarbeider Jon Jahnsen og Kirsten Gjertsd. Fadd: Maria Jensd. Wrk., Gunnild Olsd. hos Møller, Ole Gjertsen Wrk., Niels Gjertsen og Hans Gjertsen Wrk.

5/3-1833. Helgen. Christen. Gaardmand Jørgen Gundersen Gjedeboen og Kirsten Jahnsd. Fadd: Ingeborg Kirstine Gjedeboen, Karen Gundersd. ditto, Gunder Arvesen ditto, Svennum Wibetoe, Anders Gundersen Gjedeboen.

13/3-1833. Ole. Gaardmand Anders Hansen Wibetoe og Maria Andersd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Død uden at komme i Kirke. Hjemmedøbt af Madame Hoell."

22/2-1833. Holden. Ole. Gaardmand Johannes Johannesen Heisholt og Kirsten Jørgensd. Fadd: Karen Jonsd. Heisholt, Gunnild Johannesd. Heisholt,  Johannes Johannes ældre, Gunder Jørgensen, Johannes Johannesen yngste.

21/3-1833. Holden. Karen. Huusmand Isach Kittilsen Boeslie og Karen Andersd. Fadd: Ingeborg Jørgensd. Namløs, Karen Halvorsd. Jøntved, Tron Andersen Namløs, Kittil Andersen Namløs, Jon Olsen Gruben.

13/3-1833. Holden. Kirsten. Gaardmand Niels Olsen Tved og Gunnild Johannesd. Fadd: Karen Johannesd. Texle, Maren Nielsd. Tved, Gunder Olsen og Frederich Olsen Tved, Peder Andersen Meelteig.

19/3-1833. Holden. Jens. Jens Andersen Gunnerud og Ingeborg Johannesd. Fadd: Kirsten Johannesd. Gladhuus, Anne Elisabeth Jensd. Gladhuus, Halvor Christensen Haatved, Søren Olsen Gladhuus, Peder Nielsen Texle.

10/3-1833. Holden. Anders. Huusmand Jon Andersen Daxrød og Kirsten Andersd. Fadd: Ingeborg Olsd. Jøntved, Gunnild Johannesd. Kaasen, Gunder Andersen Jøntved, Hans Olsen Jøntved, Johannes Andersen Nyehuus.

10/3-1833. Romnæs. Aaste Gurine. Smed Bent Bentsen Saugbruget og Maren Christensd. Fadd: Gunnild Tronsd. Saugbr., Aaste Bentsd. Uhlefossgaarden, Niels Bentsen Saugbr., Hans Bentsen Saugbr., Johannes Christensen Strømodden, Andreas Rejersen Pladsen.

(!) 6/9-1832. Holden. Petronelle Marie Jørgine. Grosserer D. von Cappelen og Edel Severine Magrethe Henriette von Løvenskjold. Fadd: Barnets Fader og Moder, Jomfrue Brant, Provst Monrad og Klokker Dahl.

8/4-1833. Ole. Medhjelper Bent Jonsen Wale og Maren Jensd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Madame Hoell, men døbt yden at komme i Kirke."

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

13/4-1833. Romnæs. Anne Susanne. Gaardmand Arne Nielsen Galten og Gunnild Olsd. Fadd: Susanne Nielsd. Ytterbøe, Amborg Halvorsd. Wale, Ole Towsen Galten, Jørgen Thorsen Ytterbøe, Niels Gundersen Wale.

12/4-1833. Holden. Maren Anne. Saugmester Hans Tronsen Fiskestigen og Anne Jonsd. Fadd: Anne Augustinusd. Toreskaas, Asloug Hansd. Saugbr., Andreas Halvorsen Suusaas, Svend Hansen Saugbr. Jens Rasmusen Saugbr.

26/3-1833. Helgen. Else. Huusmand Stian Gundersen Klovedal og Kirsten Johannesd. Fadd: Asloug Strandjordet, Maren Andersd. Klovedal, Gunder Strandjordet, Simon Klovedal, Thor Pedersen Holten.

15/4-1833. Helgen. Maren Johanne. Huusmand Hans Haraldsen Stuverud og Johanne Gundersd. Fadd: Anne Jensd. Soelberg, Anne Gundersd. Olsbrygge, Anders Soelberg, Gunder Olsbrygge, Jon Gundersen Olsbrygge.

17/4-1833. Holden. Maren. Huusmand Niels Christiansen Steensrud og Maren Hansd. Fadd: Ellen Andersd. Heisholt, Gunnild Maria Nielsd. Tved, Clemmet Christensen Heisholt, Hans Tintholt Wrk., Niels Rasmusen Bergkaasen.

21/4-1833. Holden. Karen Andrea. Wærksarbeider Steen Jonsen og Marthe Christensd. Fadd: Aaste Kittilsd. Wrk., Johanne Abrahamsd. Wrk., Jon Jonsen Wrk., Andreas Jonsen og Hans Jonsen Wrk.

15/5-1833. Holden. Maren Anne. Huusmand Peder Olsen Eiestranden og Anne Johannesd. Fadd: Maren Eie, Berthe Pedersd. Hølen, Andreas Suusaas, Jermund Eie, Johannes Johannesen Heisholt yngre.

25/3-1833. Holden. Andreas. Skomager Anders Thorsen Stuen og Maren Mortensd. Fadd: Karen Abrahamsd. Juvet, Marthe Steensd. Tufte, Peder Tufte, Niels Juvet, Anders Pedersen Tufte.

11/5-1833. Romnæs. Peder. Huusmand Jon Pedersen Glaholt og Helene Halvorsd. Fadd: Kirsten Glaholt, Gunnild Glaholt, Peder Glaholt, Anders Glaholt, Tollef Pedersen Glaholt.

13/4-1833. Holden. Magrethe. Huusmand Hans Helgesen Texle og Maren Olsd. Fadd: Anne Olsd. Løkken, Anne Hansd. Tinholtstulen, Ole Olsen ditto, Peder Olsen ditto, Erich Larsen Moen.

25/4-1833. Holden. Halvor. Gaardmand Anders Steensen Wibetoe og Asloug Maria Halvorsd. Fadd: Kirsten Tollefsd. Fæhn, Maria Halvorsd. Fæhn, Halvor Halvorsen Fæhn, Christopher Steensen Bjærven, Ole Steensen Tufte.

2/6-1833. Holden. Niels. Gaardmand Ole Nielsen Namløs og Anne Kjøstolsd. Fadd: Marthe Olsd. Namløs, Karen Kjøstolsd. Haatved, Jens Lillejordet, Christen Røgstuen, Peder Kjøstolsen Haatved.

10/6-1833. Holden. Hans. Gaardmand Ole Andersen Meelteig og Ingeborg Hansd. Fadd: Maren Christensd. Sanden, Anne Sophie Johannesd. Heisholt, Hans Christiansen Sanden, Gunder Tved, Halvor Sanden.

30/5-1833. Helgen. Kirsten. Huusmand Hans Nielsen Langeland og Kirsten Johannesd. Fadd: Ellen Nielsd. Halvarp, Karen Johannesd. Helgen, Jon Jonsen Langeland, Niels Nielsen Langeland, Lars Hansen Helgen.

29/5-1833. Helgen. Gullik. Gaardmand Arve Halvorsen Omtved og Kirsten Gulliksd. Fadd: Anne Lunde, Kirsten Pedersd. Wale, Peder Jørgensen Wale, Halvor Lunde, Simon Andersen Klovedahl.

14/6-1833. Helgen. Hans. Huusmand Anund Gundersen Grønnesteen og Maria Jonsd. Fadd: Maria Arvesd. Grønnesteen, Anne Jonsd. ditto, Johannes Hansen ditto, Gunder Andersen Strandjordet, Ole Hansen Grube.

5/7-1833. Holden. Kirsten. Gaardmand Jens Augustinusen Graver og Anne Christine Jonsd. Fadd: Kirsten Lunde, Maria Bentsd. Wale, Lars Christensen Lunde, Ole Augustinusen Graver, Anders Torgrimsen Graver.

22/5-1833. Holden. Maren. Huusmand Ole Olsen Roligheden og Anne Arvesd. Fadd: Kirsten Isachsd. Hvalen, Anne Hansd. Skippervold, Johannes Hansen Grønnesteen, Jon Arvesen Hvalen, Tyge Andersen Torsnæs.

11/7-1833. Holden. Anne Gurine. Gaardmand, Skoleholder Andreas Halvorsen Suusaas og Anne Augustinusd. Fadd: Ingeborg Pedersd. Skibsnæs, Anne Maria Jensd. Graver, Peder Augustinusen Skibsnæs, Thomas Halvorsen Suusaas.

2/8-1833. Helgen. Arve. Huusmand Johannes Hansen Grønnesteen og Maria Arvesd. Fadd: Anne Arvesd. Roligheden, Maria Hansd. Tinholtstulen, Hans Pedersen ditto, Ole Roligheden, Peder Hansen Tinholtstulen yngre.

30/6-1833. Helgen. Jon. Inderste Ole Hansen Grinen og Inger Jonsd. Fadd: Maria Jonsd. Grønnesteen, Asbær Jonsd. ditto, Jon Grønnesteen, Anund Grønnesteen, Lars Sørensen Pladsen.

29/6-1833. Holden. Anne Karine. Huusmand Hans Thomasen Wibetoe og Gunnild Thomasd. Fadd: Karen Jahnsd. Wibetoe, Kirsten Olsd. ditto, Svennung og Anders Thomasen Vibetoe, Gunder Anundsen Wibetoe.

10/8-1833. Holden. Hans. Huusmand Arve Hansen Kaasen og Karen Olsd. Fadd: Karen Hansd. Skippervold, Anne Skippervold, Anders Andersen ditto, Tollef Halvorsen Hagen, Anund H. Teigen.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

16/8-1833. Helgen. Karen. Skoleholder Jens Christensen Steenstadvolden og Anne Halvorsd. Fadd: Berthe Maria Christensd. Ytterbøe, Anne Halvorsd. Fæhn, Christen Steenstadvolden, Anders Store Wibetoe, Kjøstol G. Olsbrygge, Tollef Halvorsen Fæhn.

6/6-1833. Holden. Inger. Saugarbeider Tron Nielsen og Anne Andersd. Fadd: Anne Hansd. Sannerholt, Anne Tronsd. Saugbr., Niels Nielsen Hægnen, Jens Nielsen Saugbr., Ole Olsen Uhlefossgaarden.

30/6-1833. Helgen. Anne. Gaardmand Peder Stiansen Holten og Maria Torsd. Fadd: Asloug Stiansd. Strandjordet, Ingeborg Arnesd. Holten, Gunder Gundersen Skjørholt, Jørgen St. Hagen, Thor Pedersen Holten (Holtan).

27/7-1833. Holden. Johannes. Wærksarbeider Even Larsen Ringsevjen og Inger Christiansd. Fadd: Maria Isachsd. Wrk., Gunnild Larsd. Hougen, Jon Larsen Wrk., Abraham Steensen Wrk., Niels Christiansen Steensrud.

18/8-1833. Holden. Niels. Huusmand Niels Jensen Kaasen og Anne Nielsd. Fadd: Maria Pedersd. Baxaas, Asbær Halvorsd. Baxaas, Thor Hansen Pladsen, Jon Andersen Daxrød, Hans Gulbrandsen Baxaas.

20/8-1833. Romnæs. Niels. Huusmand Hans Nielsen Sauklev og Ronnøug Jørgensd. Fadd: Marthe Jensd. Brenne, Anne Karine Andersd. Brenne, Søren Brenne, Jørgen Kjosvig, Hans Jørgensen Kjosvig.

5/8-1833. Romnes. Ingeborg Kirstine. Wærksarbeider Hans Torstensen og Johanne Johannesd. Fadd: Anne Lisbeth Johannesd. Kjønodden, Anne Johannesd., Torsten Hansen Wrk., Anders Thomasen og Ole Gjertsen Wrk.

20/8-1833. Helgen. Maria. Huusmand Lars Sørensen Pladsen og Asloug Hansd. Fadd: Karen Arnesd. Kaasen, Anne Gurine Olsd. Hougen, Lars Larsen Bjærven, Anders Sørensen og Halvor Sørensen Pladsen.

4/9-1833. Helgen. Ole. Gaardmand Christen Pedersen Wasdalen og Anne Karine Arnesd. Fadd: Berthe Nielsd. Jøntved, Anne Gundersd. Olsbrygge, Niels Torgrimsen Jøntved, Jens Christensen Steenstadvolden, Kjøstol og Jon Gunderssønner Olsbrygge.

7/9-1833. Helgen. Maren. Gaardmand Tollef Halvorsen Hagen og Johanne Hansd. Fadd: Dorthe Hansd. Torgersrud (i Solum), Anne Hansd. Skippervold, Anders Halvorsen Kaasen, Jens Præstgrav, Anund Hansen Teigen.

19/8-1833. Helgen. Ole. Gaardmand Jens Christensen Kaalstad og Magrethe Thomasd. Fadd: Maria Jonsd. Hvalen, Karen Christensd. ditto, Jens Jørgensen Kaalstad, Hans Th. Hvalen, Elias Hansen Hauene.

16/8-1833. Holden. Christopher. Wærksarbeider Andreas Jonsen og Anne Maria Christophersd. Fadd: Aaste Kittilsd. Wrk., Anne Christophersd. Wrk., Christopher Nielsen Wrk., Halvor Jonsen Wrk., Jon Jonsen og Hans Jonsen Wrk.

18/9-1833. Holden. Halvor. Huusmand Ole Halvorsen Briskemyhr og Lisbeth Hansd. Fadd: Maren Halvorsd. Striken, Maren Rejersd. Pladsen, Thor Halvorsen Striken, Ole Halvorsen Brenneboe, Anders Christophersen Lucenæs.

1/9-1833. Holden. Anders. Wærksarbeider Peder Bentsen og Taran Torsd. Fadd: Maria Evensd. Wrk., Inger Halvorsd. Wrk., Jens Andersen Stua, Jahn Bentsen Wrk., Christen Hansen Wrk.

13/9-1833. Holden. Karen Maria. Smed Tollef Larsen Wrk. og Maria Hansd. Fadd: Ragnild Nielsd. Wrk., Gunnild Maria Nielsd. Wrk., Peder Thomasen Wrk., Hans Tintholt Wrk., Niels Rasmusen Bergkaasen.

17/8-1833. Holden. Jon. Huusmand Ole Torkildsen Romnæs og Torine Rasmusd. Fadd: Anne Halvorsd. Suusaas, Anne Torkildsd. Romnæs, Claus Romnæs, Peder Romnæs og Niels Isachsen Romnæs.

26/9-1833. Ole. Wærksarbeider Svend Olsen og Inger Larsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Død uden at komme i Kirke. Hjemmedøbt af Peder Bentsen."

30/9-1833. Holden. Karen. Gaardmand Steen Johannesen Haatved og Karen Halvorsd. Fadd: Kirsten Halvorsd. Fæhn, Karen Johannesd. Namløs, Johannes N. Namløs, Halvor Andersen Fæhn, Anders Halvorsen Fæhn.

25/9-1833. Holden. Peder. Gaardmand Tron Kjøstolsen Namløs og Ingeborg Thomasd. Fadd: Karen Thomasd. Namløs, Asloug Thomasd. Namløs, Anders Thomasen Vibetoe, Gunder Kjøstolsen Namløs, Niels Olsen Namløs.

28/9-1833. Holden. Mons. (Tvilling). Inderste Christen Olsen Holla og Maren Monsd. Fadd: Karen Andersd. Wrk., Inger Andersd. Holla, Maria Monsd., Inger Henriksd. Wrk., Tron Monsen Wrk.

28/9-1833. Holden. Tron. (Tvilling). Inderste Christen Olsen Holla og Maren Monsd. Fadd: Tron Andersen Wrk., Frederik Olsen Holla, Niels Hansen Holla, Petter Lindgreen, Jon Lindgreen.

5/9-1833. Holden. Anders. Huusmand Peder Larsen Bjærkholt og Gunnild Tollefsd. Fadd: Karen Sverdsteen, Anne Karine Jonsd. Helgen, Jens Larsen Steenstad, Brynnild L. Bjærkholt, Hans Gulliksen Pladsen.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

12/9-1833. Romnæs. Anund. Huusmand Hans Anundsen Lunde og Karen Kittilsd. Fadd: Aaste Anundsd. Dalen, Maria Kittilsd. Lunde, Kittil Lunde, Anund Lunde.

27/8-1833. Romnæs. Tron. Skolelærer Tollef Christensen og Gunnild Tronsd. Fadd: Ingeborg Pedersd. Saugbr., Anne Bjørnsd. Uhlefossgaarden, Johannes Christensen Strømodden, Bent Bentsen Saug, Ole Olsen Uhlefosgaarden.

4/10-1833. Romnæs. Peder. Gaardmand Jon Nielsen Sannæs og Gunnild Jørgensd. Fadd: Maria Tygesd. Sannæs, Johannes Johannesen Sannæs, Ole Tygesen og Peder Tygesen Sannæs.

17/9-1833. Helgen. Halvor. Huusmand Halvor Jensen Dilsdalen og Berthe Torbjørnsd. Fadd: Kirsten Jahnsd. Gjedeboen, Anne Jensd. Eeg, Svenke Eeg, Jørgen Gjedeboen, Anders Gundersen Gjedeboen.

27/9-1833. Helgen. Abraham. Gaardmand Lars Simonsen Kolle og Kirsten Hansd. Fadd: Anne Hansd. Langeland, Asloug Pedersd. Ytterbøe, Hans Hansen Tvedten, Jens Jørgensen Kaalstad, Christen Kjøstolsen Røgstuen.

18/9-1833. Helgen. Anders. Gaardmand Gunder Gundersen Skjørholt og Inger Andersd. Fadd: Maria Holten, Gunnild Hansd. Kastet, Carl N. Langeland, Gunder Strandjordet, Gunder G. Skjørholt, Ole Hansen Skjørholt.

4/10-1833. Holden. Asloug. Gaardmand Jørgen Jonsen Kaalstad og Asloug Maria Halvorsd. Fadd: Karen Jonsd. Kaalstad, Karen Halvorsd. Jøntved, Halvor Jøntved, Hans Anundsen Wibetoe, Hans Thomasen Hvalen.

5/10-1833. Holden. Ole. Gaardmand Anders Thomasen Wibetoe og Kirsten Steensd. Fadd: Maria Steensd. Tufte, Asloug Tronsd. Namløs, Thomas Wibetoe, Knud Haatved, Svennung Th. Wibetoe.

27/9-1833. Holden. Andrea. Opsynsmand Niels Bentsen Saugbruget og Tone Anundsd. Fadd: Anne Christensd. Øgaarden, Aaste Bentsd. Saugbr., Hans Bentsen og Ole Olsen Uhlefossgaarden, Bent Bentsen Saugbr.

8/9-1833. Holden. Inger Maria. Wærksarbeider Niels Gjertsen Wrk. og Gunnild Larsd. Fadd: Kirsten Gjertsd. Wrk., Karen Erichsd. hos Møller, Ole Gjertsen Wrk., Jahn Bentsen Wrk., Thomas Pedersen og Hans Gjertsen Wrk.

10/10-1833. Holden. Ingeborg. Gaardmand Johannes Nielsen Namløs og Marthe Olsd. Fadd: Anne Johannesd. Namløs, Karen Johannesd. ditto, Steen Haatved, Niels Olsen Namløs, Niels Halvorsen Kolle.

8/9-1833. Holden. Karen. Gaardmand Jon Arvesen Hvalen og Kirsten Isachsd. Fadd: Anne Arvesd. Roligheden, Karen Olsd. Hvalen, Niels Arvesen Jøntved, Ole Olsen Roligheden, Gunder Nielsen Gruben.

29/10-1833. Holden. Anders. Gaardmand Anders Andersen Skippervold og Karen Hansd. Fadd: Ingeborg Johannesd. Gunnerud, Anne Hansd. Skippervold, Peder Tufte, Halvor Haatved, Anund Hansen Teigen.

26/10-1833. Holden. Karen. Huusmand Thor Hansen Pladsen og Ingeborg Knudsd. Fadd: Kirsten Halvorsd. Kragefødt, Liw Olsd. Evje, Jens Hansen Stuen, Niels Jensen Kaasen, Hans Gulbrandsen Baxaas.

30/9-1833. Holden. Lisbeth Maria. Snedker Anders Olsen Wrk. og Maria Olsd. Fadd: Karen Pettersd. Wrk., Inger Clemmetsd. Saugbr., Rasmus Olsen Kronborg, Tollef Larsen Wrk., Thomas Pedersen Wrk.

1/10-1833. Holden. Kirsten Maria. Hammersvend Rasmus Sørensen Wrk. og Kirsten Torstensd. Fadd: Johanne Johannesd. Wrk., Ingeborg Jensd. Wrk., Anders Thomasen Wrk., Ole Sørensen Wrk., Rasmus Johansen Wrk.

20/10-1833. Holden. Anne Maria. Hammersvend Tron Andersen Wrk. og Maren Monsd. Fadd: Karen Andersd. Wrk., Inger Andersd. Fæhn, Tron Monsen Wrk., Christen Olsen Holla, Christen Hansen Holla.

28/9-1833. Holden. Bergithe. Skomager Lars Nielsen Evje og Liw Saamundsd. Fadd: Bergith Larsd. Bergeth, Anne Hansd. Heisholt, Niels Bergeth, Johannes Gundersen og Gunder Gundersen Heisholt.

8/10-1833. Holden. Anne Kirstine. Gaardskarl Sondre Hansen Saugbruget og Kirsten Andersd. Fadd: Anne Gulliksd. Opsahl, Asloug Hansd. Saugbr., Hans Olsen Saug, Svend Hansen Saugbr., Tyge Andersen Opsahl.

10/10-1833. Romnæs. Karen. Huusmand Ole Tollefsen Olsdalen og Dorthe Bentsd. Fadd: Dorthe Hægnen, Anne Maria Jensd. Graver, Gunder Pedersen Hoxodde, Anders Gulliksen Graver, Ole Johannesen Wale.

14/10-1833. Romnæs. Magrethe. Arbeidsmand Peder Pedersen Saugbruget og Maren Anne Rasmusd. Fadd: Tore Rasmusd. Wrk., Anne Kjøstolsd. Uhlefossgaarden, Rasmus Jensen Saugbr., Johan Jensen Wrk., Jens Rasmusen Saugbr.

25/10-1833. Helgen. Maren. Huusmand Tyge Henriksen Løkken og Anne Olsd. Fadd: Anne Klovedal, Kirsten Henriksd. Løkken, Anders Klovedahl, Simon Klovedahl, Jørgen Jørgensen Tinholt.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

5/9-1833. Holden. Kirsten. Wærksarbeider Ole Gjertsen og Maria Jensd. Fadd: Gunnild Nielsd. Wrk., Ingeborg Andersd. Wrk., Hans Torstensen Wrk., Hans Gjertsen Wrk.

10/10-1833. Helgen. Karen. Gaardmand Niels Arvesen Jøntved og Anne Andersd. Fadd: Kirsten Isachsd. Hvalen, Anne Maria Asjærsd. Fæbakke, Hans Olsen Jøntved, Jon Arvesen Hvalen, Niels Halvorsen Kolle.

25/11-1833. Holden. Ole. Huusmand Søren Olsen Gladhuus og Kirsten Johannesd. Fadd: Ingeborg Johannesd. Gunnerud, Inger Olsd. Romnæs, Niels Tved, Christen Myhren, Anders J. Gunnerud.

4/12-1833. Holden. Ole. Skomager Ole Clemmetsen Saugbr. og Berthe Hansd. Fadd: Annikken Jonsd. Saugbr., Anne Olsd. Saugbr., Gunder Clemmetsen Saugbr., Jens Hansen Saugbr., Peder Eriksen Saugbr.

24/11-1833. Holden. Inger. Wærksarbeider Johannes Rasmussen og Anne Olsd. Fadd: Marthe Torstensd. Wrk., Maren Olsd. hos Knutzen, Anders Thomasen Wrk., Thomas Bentsen Wrk. og Ole Johannesen Wrk.

7/10-1833. Holden. Karen. Huusmand Hans Andersen Øen og Anne Andersd. Fadd: Maria Andersd. Vibetoe, Karen Gundersd. ditto, Anders Hansen Vibetoe, Anders Brynnildsen Øen, Peder Andersen Meelteig.

27/10-1833. Romnæs. Christen. Saugarb. Jens Nielsen Bergeth og Ingeborg Jensd. Fadd: Anne Andersd. Saugbr., Anne Olsd. Saugbr., Ole Halvorsen Saugbr., Tron Nielsen Saugbr. og Ole Nielsen Uhlefosgaard.

3/10-1833. Romnæs. Conrad Christopher Brandis. Uægte. Pigen Gunnild Ellefsd. Saugbruget. Som Fader er opgivet ungkarl garversvend Brandis. Opgivelsen skeet af Barnets Moder i overværelse af Vidner.
Fadd: Gunnild Tronsd. Saugbruget, Aaste Bentsd. Uhlefosgaard, Bent Bentsen, Hans Eriksen, Jon Jensen Saugbr.

24/9-1833. Holden. Niels Severin. Niels Hoell og Aaste Nielsd. Fadd: Barnets Moder, Kirsten Halvorsd. Næprud, Ole Christophersen Wrk., Hans Næprud, Hans Christophersen.

20/11-1833. Holden. Maria. Dagarbeider Peder Andersen Strømodden og Sara Larsd. Fadd: Kirsten Johannesd. Saugbr., Karen Larsd. Søwe, Ole Kamperhoug, Berthel Strømodden, Niels Andersen Wrk.

9/8-1833. Holden. Jens Blom. Forvalter Knutsen og Susanne Kondrup. Fadd: Madame Rolsted, Jomfrue Rikke Bomhoff, Jomfrue Schubarth, Forvalter Knutsen, Forvalter A. Rolsted og Handelsbetjent R. Larsen fra Skien.

24/12-1833. Holden. Ingeborg. Huusmand Ole Halvorsen Ustrud og Asloug Bjørnsd. Fadd: Aaste Bjørnsd. og Anne Nielsd. Ustrud, Bjørn og Halvor Killingkoven.

25/11-1833. Holden. Kirsten. Dagarbeider Johannes Jonsen Haven og Inger Tronsd. Fadd: Maren Pedersd. Hølen, Ingeborg Tronsd., Ole Jonsen Hølen, Jon Jensen Haven, Tron Gundersen Haven.

23/11-1833. Holden. Ole. Huusmand Anders Andersen Tvedhægna og Ingeborg Nielsd. Fadd: Gunnild Nielsd. Wrk., Elisabeth Jensd. Præstegaarden, Ole Brenneboe, Ole Briskemyhr og Anders Andersen Præstegaarden.

19/12-1833. Holden. Andrea. Hammersvend Johan Jensen Wrk. og Tore Rasmusd. Fadd: Maren Anne Rasmusd. Saugbr., Ingeborg Andersd. Wrk., Jens Johansen Wrk., Hans Tolfsen Torkenholm, Jens Rasmusen Saugbr.

3/1-1834. Holden. Gunnild Maria. Gaardmand Niels Hansen Holla og Karen Gundersd. Fadd: Ingeborg Jørgensd. Tinholtstulen, Maria Hansd. Holla, Johannes og Gunder Gundersen Heisholt, Peder Nielsen Lindgreen.

3/1-1834. Romnæs. Gullik. Gunder Gulbrandsen Kalvodde og Anne Nielsd. Fadd: Maren Kjøstolsd. Kalvodde, Kirsten Nielsd. Hægna, Jon og Ole Nielsen Sannæs, Peder Tygesen Sannæs.

8/1-1834. Helgen. Magrethe. Tyge Hansen Halvorstaa og Marthe Jensd. Fadd: Magrethe Hansd. Hæggemoen, Karen Halvorsd. Wrk., Christen Hansen Myhren, Anders Næsodden, Hans Nielsen Kaasen.

10/12-1833. Holden. Emanuel. Huusmand Rasmus Halvorsen Bergkaasen og Anne Hansd. Fadd: Ellen Andersd. Heisholt, Magrethe Gundersd. Espevolden, Clemmet Christensen Heisholt, Lars Olsen Espevolden, Niels Rasmusen Bergkaasen.

11/12-1833. Holden. Ellen. Wærksarbeider Peder Sivertsen og Boel Brynnildsd. Fadd: Maria Evensd. Wrk., Berthe Jonsd. Heisholt, Jens Johannesen Wrk., Jahn Bentsen og Jens Nielsen Wrk.

20/12-1833. Holden. Peder. Gaardmand Thor Pedersen Namløs og Johanne Andersd. Fadd: Anne Pedersd. Roen, Kirsten Maria Pedersd. Jøntved, Ole Olsen Namløs, Ole Fæhn, Peder Tollefsen Jøntved.

20/1-1834. Holden. Andreas. Wærksarbeider Peder Halvorsen Helgeroen og Maria Nielsd. Fadd: Sessel Jahnsd. Wrk., Johanne Abrahamsd., Hans Halvorsen Wrk., Ole Christophersen Wrk., Gunder Hansen Næprud.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

29/1-1834. Holden. Ole. Gaardmand Anders Hansen Vibetoe og Maria Andersd. Fadd: Ingeborg Hansd. Meelteig, Karen Gundersd. Vibetoe, Ole Andersen Meelteig, Gunder Olsen Tved, Peder Andersen Meelteig.

2/1-1834. Holden. Inger Andrea. Huusmand Asgjær Brynnildsen Fæbakke og Ingeborg Hansd. Fadd: Ingeborg Tollefsd. Fæbakke, Berthe Asgjærsd. ditto, Asgjær Jonsen ditto, Isach Isachsen Gruben, Ole Olsen Gruben.

27/12-1833. Holden. Hans. Saugmester Johannes Bentsen og Anne Larsd. Fadd: Maren Christensd. Saugbr., Aaste Bentsd. Uhlefosgaarden, Bent Bentsen Saugbr., Hans Bentsen Saugbr., Andreas Rejersen.

5/1-1834. Romnæs. Niels. Huusmand Gunnuld Nirisen Kaasen og Anne Nielsd. Fadd: Anne Christensd. Øgaarden, Berthe Nielsd. Opsahl, Hans Johannesen Sannæs, Gunder Nielsen Opsahl, Gunder Hansen Sannæs.

5/1-1834. Romnæs. Aaste Andrea. Hammersvend Saamund Torbjørnsen og Ingeborg Andersd. Fadd: Kirsten Halvorsd. Wrk., Kirsten Maria Jacobsd. Wrk., Ole Jørgensen Wrk., Tron Andersen Wrk., Thomas Pedersen Wrk.

26/1-1834. Romnæs. Anne. Flaademand Johannes Christensen Strømodden og Ingeborg Pedersd. Fadd: Anne Jonsd. Saugbr., Ingeborg Tronsd. Saugbr., Tron Pedersen Saugbr., Ole Jonsen Hølen og Bent Bentsen Saugbruget.

6/2-1834. Helgen. Hans. Huusmand Christen Hansen Hægnen og Ingeborg Kirstine Johannesd. Fadd: Ingeborg Jørgensd. Tinholtstulen, Maria Hansd. ditto, Hans ditto, Halvor Thorsen Pladsen, Peder Hansen Tinholtstulen.

6/11-1833. Helgen. Andrea. Huusmand Lars Andersen Fæbakke og Anne Kirstine Nielsd. Fadd: Ingeborg Hansd. Fæbakke, Marthe Larsd. ditto, Lars Andersen ditto, Ole Olsen ditto, Elias Hansen Hauene.

2/1-1834. Helgen. Hans. Inderste Lars Hansen Helgen og Karen Johannesd. Fadd: Anne Sørensd. Helgen, Anne Hansd. Bøe, Hans Olsen Nordstaae, Hans Nielsen Vatningen og Halvor Jonsen Helgen.

1/2-1834. Helgen. Jon Andreas. Huusmand Kittil Jonsen Fæbakke og Anne Andersd. Fadd: Kirsten Olsd. Namløs, Magrethe Anundsd. Fæhn, Asgjær Jonsen Fæbakke, Tron Andersen ditto, Isak Olsen Namløs.

5/2-1834. Holden. Marthe. Gaardmand Svennung Thomasen Vibetoe og Karen Maria Jahnsd. Fadd: Inger Thomasd. Tvedten, Kirsten Olsd. Haatved, Gunder Larsen Helgen, Anders Thomasen Vibetoe, Lars Gundersen Vibetoe.

19/1-1834. Romnæs. Inger Gurine. Dagarbeider Niels Clemmetsen Saugbr. og Annikken Jonsd. Fadd: Karen Jonsd. Kaasen, Gunnild Jonsd. Saugbr., Gunder Clemmetsen Saugbr., Hans Kjøstolsen Saug, Andreas Jonsen Saugbr.

13/12-1833. Romnæs. Anders. Huusmand Tron Jensen Øgaarden og Gunnild Andersd. Fadd: Inger Andersd. Holla, Anne Hansd. Skippervold, Anders Torsnæs, Frederik Holla, Peder Gundersen Fæhn.

27/1-1834. Romnæs. Maren Anne. Wærksarbeider Tallak Larsen og Karen Jonsd. Fadd: Annikken Jonsd. Saugbr., Anne Lisbeth Larsd. Wrk., Jon Bentsen Saugbr., Niels Clemmetsen Saugbr., Hans Sørensen Wrk.

16/3-1834. Romnæs. Magrethe Marie. Snedker Peter Dahl Kjønodden og Maren Christensd. Fadd: Aaste Christensd. Hølen, Karen Andersd. Nyehuus, Hans Bentsen, Hans Hansen Wrk., Ole Christensen Nyehuus.

7/2-1834. Holden. Karen Andrea. Uægte. Pigen Anne Jensd. Striken. Faderen opgivet at være Thomas Isaksen Stoen (Stoa).
Fadd: Ingeborg Jensd. Kaasen, Liw Olsd. Evje, Gunder Jørgensen Heisholt, Hans Jonsen og Christian Johannesen Heisholt.

11/3-1834. Helgen. Anne Torine. Gaardmand Peder Halvorsen Ytterbøe ældre og Anne Jørgensd. Fadd: Maren Jørgensd. Jelseth, Asloug Maria Jørgensd. Ytterbøe, Jon Jacobsen Jelseth, Niels Jensen Bjærven, Halvor Pedersen Ytterbøe.

9/3-1834. Holden. Maren Turine. Hammersvend Peder Larsen og Margith Hansd. Fadd: Maren Asmundsd. Wrk., Karen Larsd. Søwe, Lars Kamperhoug, Ole Larsen ditto, Hans Sørensen Wrk.

4/3-1834. Helgen. Ingeborg. Gaardmand Jon Olsen Helgen og Berthe Christensd. Fadd: Anne Halvorsd. Huuset, Anne Jonsd. Helgen, Isak Isaksen Gruben, Ole Olsen Huuset, Halvor Jonsen Helgen.

10/2-1834. Holden. Niels. Smed Jon Nielsen Lindgreen og Gunnild Olsd. Fadd: Ingeborg Olsd. Gruben, Elisabeth Jensd. Præstegaarden, Gunder Andersen Jøntved, Petter Lindgreen, Anders Andersen Tvedhegna.

19/3-1834. Jensine. Gaardmand Carl Rejersen Kragefødt og Kirsten Halvorsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Død uden at komme i Kirke. Hjemmedøbt af Madame Hoell."

20/2-1834. Romnæs. Ole. Helge Knudsen Sauklev og Ingeborg Østensd. Fadd: Marikken Jensd. Brenne, Anne Maria Sørensd Brenne, Søren Brenne, Knud Østensen Kaasen, Sivert Sørensen Brenne.

31/3-1834. Helgen. Niels. Huusmand Ole Olsen Brøstdalen og Anne Olsd. Fadd: Anne Jacobsd. Præstgrav, Kirsten Olsd. ditto, Jens Olsen ditto, Ole Jensen ditto, Jens Larsen Steenstad.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

7/4-1834. Romnæs. Gunder. Huusmand Anders Olsen Deelsbakke og Ingeborg Gundersd. Fadd: Anne Gundersd. Grini (i Lunde), Maria Olsd. Wale, Rollev Pedersen Grini, Anders Olsen Wrk., Christopher Ougensen Romnæs.

21/4-1834. Romnæs. Isak. Gaardmand Niels Isaksen Romnæs og Anne Maria Halvorsd. Fadd: Anne Halvorsd. Romnæs, Johanne Maria Gundersd. ditto, Claus Romnæs, Peder Halvorsen Romnæs og Peder Gundersen ditto.

24/4-1834. Holden. Hans Benedictus. Wærksarbeider Anders Thomasen Wrk. og Marthe Torstensd. Fadd: Kirsten Torstensd. Wrk., Maren Hansd., Torsten Hansen Wrk., Hans Torstensen Wrk., Rasmus Sørensen Wrk.

20/4-1834. Pouline Marie. Bygmester Jahn Herman Horn og Ædel Petronelle født Svendsen. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Død uden at komme i Kirken. Hjemmedøbt af Klokker Dahl."

11/4-1834. Helgen. Olava. Huusmand Ole Eriksen Kaalstad og Aasild Nielsd. Fadd: Maria Jonsd. Grønnesteen, Gunnild Jonsd. ditto, Jørgen Jonsen, Jens Jørgensen og Jens Christensen Kaalstad.

19/4-1834. Helgen. Lovise. Huusmand Ole Laavardsen Langeland og Mari Jørgensd. Fadd: Marthe Skottet, Maren Jonsd. Langeland, Jon Jonsen ditto, Stian og Thor Pedersen Holten (Holtan).

23/4-1834. Holden. Simon. Gaardmand Christen Kjøstolsen Røgstuen og Anne Simonsd. Fadd: Anne Kjøstolsd. Enerhougen, Asloug Pedersd. Ytterbøe, Kjøstol Haatved, Ole Enerhougen, Amund Teigen.

7/3-1834. Holden. Aaste. Hammermester Tron Monsen og Karen Andersd. Fadd: Anne Andersd. Wale, Maria Olsd. Wale, Tallak Rejersen, Ole Jørgensen Wrk., Jon Jonsen Wrk., Tron Andersen Wrk.

25/4-1834. Holden. Kirsten. Hammersvend Hans Spærland Wrk. og Kirsten Eriksd. Fadd: Gjertrud Hansd. Saugbr., Anne Olsd. Saugbr., Erik Hansen, Peder og Thomas Erikssønner Saugbruget.

17/4-1834. Romnæs. Else Maria. Christopher Hansen Wrk. og Kirsten Tollefsd. Fadd: Maren Olsd. Wrk., Gunnild Evensd. Odden, Ole Christophersen, Hans Christophersen Wrk., Niels Johannesen Uhlevigen.

16/5-1834. Romnes. Kirsten Maria. Gaardmand Peder Isaksen Skouen og Ingeborg Andersd. Fadd: Anne Christensd. Namløs, Anne Johannesd. Namløs, Ole Fæhn, Tollef Pedersen Jøntved, Isak Olsen Namløs.

26/4-1834. Helgen. Anne Kirstine. Gaardmand Carl Nielsen Langeland og Anne Hansd. Fadd: Ingeborg Nielsd. Steenstad, Gunnild Gundersd. Skjørholt, Jørgen Ytterbøe, Kittil Jelseth, Gunder Hansen af Porsgrund, Gunder Nielsen Bergen (Bergan).

2/5-1834. Helgen. Halvor. Gaardmand Jørgen Stiansen Hagen og Gunnild Rollefsd. Fadd: Kirsten Tygesd. Løkken, Maren Anne Jonsd. Klovedahl, Peder Holden, Jørgen Tinholt, Mathias Arnesen Tinholt.

28/4-1834. Magrethe. Huusmand Ole Olsen Lommerud og Maria Knudsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Ole H. Briskemyhr."

27/5-1834. Holden. Ole. Kittil Andersen Namløs og Kirsten Olsd. Fadd: Karen Olsd. Jøntved, Maria Olsd. Namløs, Ole Olsen og Ole Andersen Namløs, Tollef Pedersen Jøntved.

27/4-1834. Holden. Ole. Huusmand Ole Olsen Namløshagen og Kirsten Pedersd. Fadd: Ingeborg Olsd. Namløshagen, Ingeborg Halvorsd. Fæhn, Ole Jensen Gruben, Kittil Jonsen Fæbakke, Jon Olsen Gruben.

28/5-1834. Holden. Gunnild Sophie. Smed Halvor Kjøstolsen Hougen og Maria Rasmusd. Fadd: Anne Steensd. Heisholt, Gunder Larsen Ringsevjen, Rasmus Heisholt, Ole Jørgensen Wrk., Niels Evensen Hougen.

14/5-1834. Holden. Jens. Uægte. Pigen Maren Olsd. Præstgrav og den opgivne Fader Ungkarl Jens Rasmusen Strømme. Fadd: Anne Olsd. Wrk., Ingeborg Bentsd. Wrk., Johannes Rasmusen Wrk., Thomas Bentsen og Ole Johannesen Wrk.

31/5-1834. Holden. Kirsten. Gaardmand Christopher Steensen Bjærven og Anne Knudsd. Fadd: Marie Steensd. Tufte, Marthe Steensd. Tufte, Steen Tufte, Knud Haatved, Ole Steensen Tufte.

8/6-1834. Romnæs. Anders. Gaardmand Frederik Olsen Tved og Inger Andersd. Fadd: Gunnild Johannesd. Tved, Maren Nielsd. Tved, Anders Torsnæs, Ole Olsen Namløs, Johannes Nielsen Namløs.

1/5-1834. Helgen. Karen. Gaardmand Peder Halvorsen Ytterbøe og Anne Simonsd. Fadd: Berthe Christensd. Ytterbøe, Asloug Pedersd. ditto, Ole Thorsen og Thor Olsen Ytterbøe, Tollef Halvorsen Fæhn.

10/6-1834. Holden. Johanne. Wærksarbeider Jon Jonsen Wrk. og Aaste Kittilsd. Fadd: Anne Maria Christophersd. Wrk., Andrea Østensd. Eishoug, Halvor Jonsen Wrk., Andreas Jonsen og Niels Christophersen Wrk.

25/6-1834. Helgen. Karine. Smed Asgjær Jonsen Fæbakke og Ingeborg Tollefsd. Fadd: Ingeborg Hansd. Fæbakke, Anne Maria Asgjærsd. Fæbakke, Asgjær Brynnildsen ditto, Kittil Jonsen og Jon Pedersen Fæbakke.

24/6-1834. Helgen. Gunder. Gaardmand Anders Gundersen Vibetoe og Karen Halvorsd. Fadd: Maria Halvorsd. Kaalstad, Ingeborg Halvorsd. Jøntved, Ole Olsen Huuset, Jørgen Jonsen Kaalstad og Halvor Evensen Jøntved.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

19/7-1834. Holden. Maren Christine. Tjenestekarl Jon Larsen Ringsevjen og Maria Isaksd. Fadd: Inger Christensd. Ringsevjen, Karen Maria Enersd. Wrk., Johannes Bentsen Saugbr., Rasmus Olsen Kronborg, Niels Rasmusen Kronborg.

14/7-1834. Romnæs. Kirsten Andrea. Anund Andersen Opsahl og Oline Larsd. Fadd: Ingeborg Larsd. Opsahl, Amborg Halvorsd. Wale, Gunder Nielsen Opsahl, Gunder Halvorsen Dahlen, Tyge Andersen Brenne.

26/7-1834. Romnæs. Jørgen. Smed Thor Jørgensen Næprud og Inger Halvorsd. Fadd: Kirsten Halvorsd. Wrk., Maria Jørgensd. Søwe, Halvor Næprud, Ole Jørgensen Wrk., Steen Østensen Wrk.

18/7-1834. Romnæs. Anders. Uægte. Pigen Aase Pedersd. Staaen (Stoa) og Ungkarl Niels Pedersen Romnæs. Fadd: Inger Tronsd. Hagen, Maria Pedersd. Øgaarden, Hans Jonsen Staaen, Christen Jonsen Saugbr., Tron Gundersen Haven.

31/7-1834. Romnæs. Anders. Huusmand Haagen Andersen Hoxodde og Aaste Andersd. Fadd: Maria Andersd. Glaholt, Kirsten Andersd. Glaholt, Anders Haagensen Hoxodde, Tollef Pedersen Glaholt.

1/7-1834. Helgen. Halvor. Huusmand Anders Jensen Eeg og Aaste Jensd. Fadd: Mari Halvorsd. Eeg, Anne Jensd. Eeg, Svenke Eeg, Halvor Deelsdalen, Ole Halvorsen Ustrud.

11/8-1834. Helgen. Anne Maria. Gaardmand Jørgen Thorsen Ytterbøe og Sussanne Nielsd. Fadd: Ingeborg Nielsd. Steenstad, Anne Knudsd. Ytterbøe, Ole Thorssen Ytterbøe, Christen Steenstadvolden, Arne Christensen Steenstad, Thor Olsen Ytterbøe.

26/7-1834. Holden. Ole. Gaardmand Thor Welliksen Kaasen og Karen Kjøstolsd. Fadd: Maria Rasmusd. Hougen, Gunnild Larsd. Haugen, Halvor K. Haugen, Steener Rødningen, Johannes Andersen Nyehuus.

29/7-1834. Holden. Magrethe. Gaardmand Peder Halvorsen Hollasætre og Karen Andersd. Fadd: Ingeborg Hansd. Meelteig, Karen Rejersd. Pladsen, Jens Lillejordet, Gunder Tved, Niels Halvorsen Kolle.

1/8-1834. Holden. Niels. Huusmand Niels Nielsen Hægna og Anne Nielsd. Fadd: Karen Johannesd. Texle, Kirsten Nielsd. Hægna, Halvor Thomasen Wrk., Peder Texle og Ole Nielsen Hægna.

30/7-1834. Holden. Karen. Gaardmand Ole Johannesen Sannæs og Maria Tygesd. Fadd: Anne Halvorsd. Sannæs, Karen Hansd. Sannæsmoen, Jon Nielsen Sannæs, Ole Ygesen Sannæs, Niels Johannesen Uhlevigen.

17/8-1834. Holden. Christopher Andreas. Wærksarbeider Ole Christophersen og Gunnild Nielsd. Fadd: Madame Hoell, Karen Olsd. Espevolden, Thomas Torbjørnsen Wrk., Peder Halvorsen og Hans Christophersen Wrk.

7/8-1834. Aaste Kirstine. Gaardmand Halvor Halvorsen Suusaas og Ingeborg Jensd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Andreas Suusaas, men død uden at komme i Kirke."

29/8-1834. Romnæs. Mari Anne Helgine Augusta. Tallak Rejersen Wrk. og Karen Halvorsd. Fadd: Maren Halvorsd. Klevsgade, Maren Rejersd. Pladsen, Rasmus Olsen Kronborg, Tyge Halvorsen, Andreas Rejersen Pladsen.

6/9-1834. Helgen. Aase. Gaardmand Thor Olsen Ytterbøe og Berthe Maria Christensd. Fadd: Anne Halvorsd. Steenstadvolden, Severine Sophie Christensd. Helgen, Christen Steenstadvolden, Jørgen Ytterbøe og Halvor Pedersen Ytterbøe.

12/8-1834. Holden. Carl Christian. Gaardmand Peder Halvorsen Romnæs og Gunnild Kirstine Isaksd. Fadd: Anne Maria Halvorsd. Romnæs, Anne Torkildsd. ditto, Niels Isaksen og Peder Gundersen Romnæs.

16/8-1834. Holden. Tron. Gaardmand Ole Nielsen Sannæs og Mari Kjøstolsd. Fadd: Maria Pedersd. Haatved, Karen Kjøstolsd. ditto, Kjøstol Haatved, Christen Røgstuen og Peder Kjøstolsen ditto.

19/9-1834. Holden. Saamund. Wærksarbeider Niels Saamundsen Wrk. og Mari Olsd. Fadd: Anne Maria Christophersd. Wrk., Anne Christophersd. Wrk., Christopher Nielsen Wrk., Lars Nielsen Evjen og Niels Christophersen.

21/9-1834. Romnæs. Anne. Christen Jonsen Saugbr. og Marthe Rasmusd. Fadd: Kari Stoen, Andrea Pedersd. Stoen, Johannes Jonsen Saugbr., Hans Jonsen Stoen, Jens Rasmusen Saugbr.

25/9-1834. Helgen. Ingeborg. Huusmand Svenke Jensen Eeg og Mari Halvorsd. Fadd: Aaste Bjørnsd. Eeg, Karen Kirstine Jensd. Eeg, Jørgen Gjedeboen, Anders Jensen Eeg, Anders Gundersen Gjedeboen.

26/9-1834. Helgen. Christian. Skomager Christen Hansen Myhren og Anne Maria Jensd. Fadd: Berthe Hansd. Siljan (i Solum), Magrethe Hansd. Hæggemoen, Rejer Aasoldsen Høybro, Anders Næsodden og Johannes Olsen Myhren.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

8/10-1834. Helgen. Jens Andreas. Huusmand Ole Larsen Strandkaasen og Maren Olsd. Fadd: Mari Jørgensd. Langeland, Anne Olsd. Jelseth, Kittil Jelseth, Jon Værstad, Ole Andersen Kaasen.

8/10-1834. Helgen. Hans Andreas. Gaardmand Jens Olsen Hægna og Maria Hansd. Fadd: Johanne Hansd. Hagen, Anne Karine Jonsd. Helgen, Ole Anundsen Hvalen, Anders Olsen og Jon Olsen Gruben.

11/10-1834. Holden. Hans. Huusmand Jørgen Andersen Haatved og Maren Pedersd. Fadd: Ingeborg Johannesd. Gunnerud, Taran Knudsd. Haatved, Halvor Haatved, Anders Borgen, Anders Pedersen Tufte.

6/10-1834. Holden. Ole. Gaardmand Niels Olsen Namløs og Anne Johannesd. Fadd: Anne Namløs, Kari Johannesd. ditto, Johannes Nielsen Namløs, Steen Haatved og Isak Olsen Namløs.

1/10-1834. Holden. Christopher. Hans Tintholt Wrk. og Ingeborg Christine Dahl. Fadd: Mari Christensd. Kjønodde, Gunnild Maria Nielsd. Wrk., Anders Andersen, Tollef Larsen og Hans Gjertsen Wrk.

1/10-1834. Holden. Anne. Wærksarbeider Jahn Bentsen og Maria Evensd. Fadd: Kirsten Tollefsd. Wrk., Kari Bentsd. Wrk., Thomas Bentsen Wrk., Niels og Hans Gjertsen Wrk.

20/10-1834. Romnæs. Halvor. Saugarb. Ole Nielsen og Aaste Halvorsd. Fadd: Anne Nielsd. Hægnen, Helene Olsd. Søwe, Halvor Thomasen Wrk., Thomas og Halvor Halvorsen Wrk.

25/10-1834. Romnæs. Ingeborg. Huusmand Østen Iversen Sannæs og Kari Torstensd. Fadd: Gunnild Jørgensd. Sannæs, Maria Jonsd. ditto, Jon Nielsen og Hans Johannesen Sannæs, Gunder Hansen Sannæs.

17/10-1834. Hans. Forlovede Pigen Anne Olsd. Saugbruget og Ungkarl Peder Eriksen Saugbruget. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Madam Hoell, men død uden at komme i Kirke."

17/9-1834. Helgen. Anders (Tvilling). Tron Andersen Namløs og Ingeborg Jørgensd. Fadd: Anne Jørgensd. Huuset, Anne Andersd. Fæbakke, Maria Jørgensd. Kaalstad, Margith Andersd. Fæhn, Ole Jonsen Fæhn.

17/9-1834. Helgen. Kirsten (Tvilling). Tron Andersen Namløs og Ingeborg Jørgensd. Fadd: Jens Jørgensen Kaalstad, Tollef Pedersen Jøntved, Niels Jørgensen Hougen, Jørgen og Christen Jørgensen Kaalstad.

5/10-1834. Holden. Jon. Inderste Ole Anundsen Namløshagen yngre og Kari Larsd. Fadd: Karen Abrahamsd. Juvet, Ingeborg Arvesd. Namløs, Gunder Helgen, Ole Amundsen Hvalen, Abraham Jørgensen Juvet.

7/11-1834. Holden. Ingeborg. Huusmand Svennung Ougensen Nomme og Anne Jensd. Fadd: Kari Olsd. Baxaas, Asbor Saamundsd. Skaardal, Anders Stenersen Storehoug, Nils Jensen Kaasen, Halvor Halvorsen Baxaas.

31/10-1834. Holden. Niels Andreas. Huusmand Gunder Nilsen Gruben og Berthe Isaksd. Fadd: Karen Jahnsd. Vibetoe, Anne Christophersd. Røgstuen, Anders Olsen Gruben, Svennung Thomasen Vibetoe, Anders Christophersen Lucenæs.

31/10-1834. Romnæs. Margit. Saugarbeider Anders Larsen Eishoug og Aavet Pedersd. Fadd: Mari Christensd. Saugbr., Berthe Jensd. Saugbr., Peder Pedersen Saugbr., Jens Rasmussen Strømme, Gullik Pedersen Saugbr.

5/10-1834. Romnæs. Anders. Uægte. Pigen Anne Anundsdatter Strandkaasen og Ungkarl Anders Johannesen Uhlevigen. Fadd: Mari Kjøstolsd. Kalvodde, Maria Jonsd. Sannæs, Anund, Ole og Gunder Anundsønner Strandkaasen.

30/11-1834. Holden. Kirsten. Huusmand Peder Larsen Otterkjær og Guroe Svennungsd. Fadd: Ingeborg Jensd. Suusaas, Anne Halvorsd. Kragefødt, Halvor Suusaas, Christen Larsen Baxaas, Halvor Larsen Suusaas yngre.

7/11-1834. Holden. Bergithe. Skomager Lars Nielsen Evjen og Liw Saamundsd. Fadd: Anne Jonsd. Heisholt, Berthe Jonsd. ditto, Niels Berget, Gunder Jonsen Heisholt, Anders Halvorsen Næprud.

13/11-1834. Holden. Ingeborg. Wærksarbeider Gunder Nielsen og Maren Asmundsd. Fadd: Maria Isaksd. Wrk., Kirsten Jacobsd. Wrk., Thomas Nielsen Wrk., Thomas Pedersen Wrk., Anders Asmundsen af Brevig.

6/11-1834. Holden. Gjert. Wærksarbeider Ole Gjertsen og Maria Jensd. Fadd: Taran Torsd. Wrk., Maria Gjertsd. Wrk., Jens Andersen Wrk., Niels Gjertsen, Jon Jahnsen, Hans Gjertsen.

9/12-1834. Helgen. Anders. Huusmand Gunder Olsen Pladsen og Maria Hansd. Fadd: Karen Jørgensd. Bøe, Ingeborg Karine Waskaas, Anders Bøe, Hans Thomasen Hvalen, Ole Gundersen Pladsen.

3/12-1834. Helgen. Christen. Skoleholder Arne Christensen Steenstad og Ingeborg Nielsd. Fadd: Anne Arnesd. Wasdalen, Anne Gundersd. Olsbrygge, Christen Pedersen Vasdalen, Jørgen Thorsen Ytterbøe, Niels Christensen Wasdalen, Christen Christensen ditto.

20/12-1834. Romnæs. Halvor. Gaardmand Johannes Johannesen Sannæs og Anne Halvorsd. Fadd: Maria Tygesd. Sannæs., Kari Halvorsd. Fæhn, Jon Nielsen Sannæs, Tollef Halvorsen Fæhn, Peder Tygesen Sannæs, Anders Johannesen Uhlevigen.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

25/11-1834. Holden. Tron. Gaardmand Gunder Kjøstolsen Vibetoe og Kari Thomasd. Fadd: Ingeborg Thomas. Namløs, Karen Tronsd. Namløs, Tron Kjøstolsen Namløs, Anders Thomasen Vibetoe, Svennung Vibetoe.

15/12-1834. Holden. Hans. Huusmand Jens Jacobsen Hæggemoen og Magrethe Hansd. Fadd: Kirsten Hansd. Næsodden, Karen Hansd. Espevolden, Christen Hansen Myhren, Tyge Halvorstaae, Jon Jacobsen Saugbruget.

28/12-1834. Helgen. Anne Kirstine. Gaardmand Peder Christensen Jøntvedt og Berthe Nielsd. Fadd: Kari Jørgensd. Omtved, Maria Pedersd. ditto, Niels Torgrimsen Jøntved, Arne Christensen Steenstad, Christen og Niels Christensønner Vasdalen.

30/12-1834. Holden. Niels Andreas. Anders Andersen Wrk. og Karen Pettersd. Fadd: Tone Anundsd. Kaasen, Anne Maria Kjøstolsd. Uhlefosgaarden, Nils Bentsen ditto, Hans Tintholt Wrk., Ole Olsen Uhlefossgaarden.

18/1-1835. Holden. Andreas. Huusmand Gunder Pedersen Hoxodde og Mari Olsd. Fadd: Kirsten Gundersd. Valøen, Anne Torine Olsd. Vale, Ole Jonsen Vale, Petter Valøen, Niels Tolfsen Qværnodden.

25/1-1835. Holden. Gjert. Wærksarbeider Niels Gjertsen og Gunnild Larsd. Fadd: Maria Evensd. Wrk., Maria Gjertsd. Wrk., Ole Gjertsen Wrk., Jon Jahnsen Wrk., Hans Gjertsen Wrk.

5/1-1835. Romnæs. Gunnild. Huusmand Anders Olsen Kaasen under Præstegaarden og Maria Halvorsd. Fadd: Asloug Halvorsd. Saugbr., Maria Ellefsd. Saugbr., Halvor Christensen Saugbr., Anders Halvorsen Saugbr., Claus Olsen Vibetoe.

21/1-1835. Romnæs. Ingeborg. Gaardmand Gunder Halvorsen Dalen og Kirsten Hansd. Fadd: Anne Halvorsd. Venstøb, Aaste Halvorsd. Vale, Hans Arvesen Vale, Gunder Arvesen Vale, Halvor Vale.

31/1-1835. Helgen. Andreas. Huusmand Ole Knudsen Roen og Maren Anne Andersd. Fadd: Berthe Christensd. Helgen, Anne Jonsd. Helgen, Knud Boeslie, Halvor Jonsen Helgen, Anders Pedersen Strømodden.

18/2-1835. Helgen. Anne. Gaardmand Tollef Pedersen Jøntved og Kari Olsd. Fadd: Anne Torsd. Jøntved, Kirsten Maria Pedersd. ditto, Peder Tollefsen ditto, Ole Jonsen Fæhn, Tron Andersen Namløs.

8/2-1835. Helgen. Gunder. Gaardmand Kjøstel Gundersen Olsbrygge og Maria Halvorsd. Fadd: Inger Gundersd. Stuverud, Kari Halvorsd. Fæhn, Halvor Halvorsen Fæhn, Jens Christensen Steenstadvolden, Jon Gundersen Olsbrygge, Tollef Halvorsen Fæhn.

28/1-1835. Helgen. Torsten. (Tvilling). Huusmand Claus Jacobsen Kaasen og Siri Torstensd. Fadd: Inger Mortensd. Bakken, Maria Jonsd. Værstad, Jacob Clausen Kaasen, Christen Hansen Hægna, Peder Jonsen Værstad.

28/1-1835. Jacob. (Tvilling). Huusmand Claus Jacobsen Kaasen og Siri Torstensd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Død uden at komme i Kirken. Hjemmedøbt af Jacob Clausen Kaasen."

21/1-1835. Holden. Johannes. Skomager Gunder Christiansen Steensholt og Anne Knudsd. Fadd: Karen Gulliksd. Odden, Inger Olsd. Wrk., Svennung Mastebakken, Peder Qværnodden, Christopher Ougensen Romnæs.

(!) 30/12-1834. Holden. Hans. Huusmand Ole Olsen Røibek og Maria Hansd. Fadd: Anne Hansd. Røibek, Berthe Isaksd. Bjørnsdalen, Ole Hansen Brenneboe, Kjøstol Haatved og Peder Kjøstolsen ditto.

23/2-1835. Holden. Arve. Gaardmand Christen Arvesen Namløs eller Fæhn og Ingeborg Johannesd. Fadd: Kirsten Olsd. Namløs, Anne Johannesd. Heisholt, Arve Namløs, Johannes Heisholt, Niels Arvesen Namløs.

30/1-1835. Holden. Andreas. Wærksarbeider Ole Nielsen og Christine Jørgensd. Fadd: Maren Asmundsd. Wrk., Inger Larsd. Wrk., Hans Torstensen Wrk., Gunder Nielsen Wrk., Niels Olsen Wrk.

4/2-1835. Holden. Oline Maria. Wærksarbeider Svend Olsen Wrk. og Inger Larsd. Fadd: Maren Monsd. Wrk., Kari Larsd. Søwe, Tron Andersen Wrk., Ole Gjertsen Wrk., Hans Christophersen Wrk.

21/2-1835. Romnæs. Maren Gurine. Jon Nielsen Saugbr. og Gjertrud Hansd. Fadd: Anne Hansd. Sannerholt, Anne Jonsd. Romnæs, Clemmet Nielsen Sannerholt, Tron Nielsen Saugbr., Hans Spærland Wrk.

25/2-1835. Tollef. (Tvilling) Huusmand Ole Gundersen Opsahl og Aaste Jonsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Død uden at komme i Kirken. Hjemmedøbt af Anne Opsahl."

25/2-1835. Jon. (Tvilling) Huusmand Ole Gundersen Opsahl og Aaste Jonsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Død uden at komme i Kirken. Hjemmedøbt af Anne Opsahl."

28/1-1835. Helgen. Kirsten Maria. Gaardmand Jon Jacobsen Jelseth og Mari Jørgensd. Fadd: Anne Jonsd. Stavdal, Kirsten Pedersd. Ytterbøe, Peder Jørgensen Vale, Hans Jonsen Lunde, Anders Jacobsen Bøe, Peder Pedersen Elseth.

1/3-1835. Helgen. Christen. Huusmand Tyge Christensen Skougkaas og Berthe Maria Halvorsd. Fadd: Kirstine Nielsd. Fæbakke, Marthe Larsd. Fæbakke, Lars Andersen og Kittil Jonsen Fæbakke, Brynnild Christensen Wrk.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

13/3-1835. Helgen. Jens. Gaardmand Niels Jacob Jensen Bjærven og Anne Christensd. Fadd: Berthe Nielsd. Jøntved, Anne Hansd. Bjærven, Hans Bjærkholt, Peder Christensen Jøntved, Christen Christensen Vasdalen.

23/2-1835. Holden. Andrea Maria. Huusmand Christen Jensen Langjordet og Mari Pedersd. Fadd: Berthe Christensd. Strømme, Karen Christensd. Langjordet, Jens Christensen ditto, Carl Rejersen Kragefødt, Christen Rasmusen Strømme.

16/2-1835. Holden. Maren. Huusmand Kittil Jensen Haavet og Ingeborg Hansd. Fadd: Gunnild Andersd. Øgaarden, Johanne Jensd. Baxaas, Jens Haavet, Tron Jonsen Øgaarden, Peder Nielsen Texle.

21/2-1835. Holden. Hans. Huusmand Peder Hansen Tinholtstulen og Ingeborg Jørgensd. Fadd: Karen Gundersd. Holden, Maria Hansd. Tinholtstulen, Hans Pedersen ditto, Niels Holden, Peder Hansen Tinholtstulen yngre.

5/4-1835. Holden. Hans Andreas. Huusmand Gunder Andersen Namløshagen og Ingeborg Olsd. Fadd: Kirsten Andersd. Nyehuus, Kirsten Nielsd. Jøntved, Hans Olsen Jøntved, Johannes Nielsen Namløs, Ole Amundsen Hvalen, Jon Olsen Gruben.

24/3-1835. Helgen. Anders. (Tvilling). Huusmand Torgrim Gulliksen Nib og Maria Andersd. Fadd: Anne Præstgrav, Aaste Glaholt, Mari og Johanne Andersd. Glaholt, Haagen Andersen og Anders Haagensen Hoxodde.

24/3-1835. Helgen. Ole. (Tvilling). Huusmand Torgrim Gulliksen Nib og Maria Andersd. Fadd: Jens Præstgrav, Tollef Hagen, Anders Gundersen Gjedeboen, Halvor Jonsen Helgen.

6/4-1835. Helgen. Kirsti. Gaardmand Jens Christensen Steenstadvolden og Anne Halvorsd. Fadd: Berthe Maria Christensd. Yttebøe, Kari Halvorsd. Fæhn, Christen Steenstadvolden, Thor Ytterbøe, Tollev Fæhn.

9/4-1835. Holden. Anders. Gaardmand Ole Evensen Skordahl og Anne Halvorsd. Fadd: Kari Olsd. Baxaas, Gunnild Olsd. Skordal, Jens Hansen Stua, Steener Andersen Storehoug, Halvor Halvorsen Baxaas.

1/4-1835. Holden. Anders. Grubearb. Isak Isaksen og Berthe Knudsd. Gruben. Fadd: Ingeborg Hansd. Fæbakke, Marthe Christensd. Teigen, Knud Aslaksen Boeslie, Asgjær Brynnildsen Fæbakke, Ole Jørgensen Gruben.

9/3-1835. Holden. Maria. Huusmand Ole Olsen Roligheden yngre og Anne Arvesd. Fadd: Maria Arvesd. Grønnesteen, Kari Gundersd. Roligheden, Johannes Hansen Grønnesteen, Peder Olsen Eishoug, Anders Christophersen Lucenæs.

7/4-1835. Romnæs. Johanne Elisabeth. Huusmand Gunder Nielsen Opsahl og Ingeborg Larsd. Fadd: Kirsten Gundersd. Valøen, Gjertrud Jensd. Opsahl, Petter Valøen, Knud Opsahl, Christen Opsahl.

13/4-1835. Helgen. Mathias. Gaardmand Hans Jørgensen Tinholt og Mariken Mathiasd. Fadd: Kirsten Nielsd. Bergen (Bergan i Melum), Anne Knudsd. Ytterbøe, Anders Klovedahl, Jørgen Jørgensen Tinholt, Anders Knudsen Tinholt, Mathias Arnesen Tinholt.

3/4-1835. Helgen. Berthe Magrethe. Huusmand Jens Brynnildsen Huuset og Kirsten Olsd. Fadd: Ingeborg Hansd. Fæbakke, Maria Asgjærsd. ditto, Asgjær Jonsen ditto, Halvor Christensen Haukelie, Ole Larsen Huvet.

19/4-1835. Helgen. Ole. Huusmand Arve Hansen Kaasen og Kari Olsd. Fadd: Johanne Hansd. Haven, Anne Skippervold, Tollef Hagen, Thomas Thomasen Kaasen, Anund Teigen.

27/3-1835. Holden. Maren Anne. Wærksarbeider Ole Larsen Kamperhoug og Kirsten Larsd. Fadd: Inger Christiansd. Ringsevjen, Inger Olsd. Wrk., Even Ringsevjen, Anders A. Ringsevjen, Hans Christophersen Wrk.

25/4-1835. Kjøstol. Huusmand Anders Andersen Torsnæs og Kirsten Kjøstolsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Død uden at komme i Kirken. Hjemmedøbt af Madame Hoell."

25/4-1835. Holden. Rejer Benedictius. Smed Andreas Rejersen Pladsen og Aaste Bentsd. Fadd: Tone Anundsd. Kaasen, Karen Rejersd. Pladsen, Hans og Bent Bentsen Saugbr., Jørgen Nielsen Vibetoe.

6/5-1835. Holden. Hans. Gaardmand Gunder Jørgensen Heisholt og Kari Jonsd. Fadd: Asloug Maria Halvorsd. Kaalstad, Kari Gundersd. Heisholt, Hans Th. Hvalen, Jørgen N. Vibetoe, Anund Hansen Vibetoe.

8/4-1835. Romnæs. Andrea. Gaardmand Ole Anundsen Lunde og Kari Halvorsd. Fadd: Kari Kittilsd. Milebunden, Maria Halvorsd. Wale, Hans Anundsen Milebunden, Peder Jørgensen Vale, Peder Halvorsen Vale.

5/5-1835. Romnæs. Andreas. Gaardmand Christen Nielsen Opsahl og Kirsten Olsd. Fadd: Ingeborg Larsd. Opsahl, Maria Olsd. Brudeskjær, Petter Valøen, Gunnuld Nirisen Sannæs, Halvor Halvorsen Vale.

21/4-1835. Romnæs. Anders. Huusmand Ole Andersen Fjeldskot og Berthe Eriksd. Fadd: Marthe Brenne, Anne Andersd. Brenne, Søren Brenne, Sivert Brenne, Cornelius Olsen Pladsen.

23/4-1835. Romnæs. Kari. Gaardmand Ole Tygesen Sannæs og Kari Hansd. Fadd: Maria Tygesd. Sannæs, Maria Jonsd. Sannæs, Clemmet Sannerholt, Peder Tygesen Sannæs, Gunder Hansen Sannæsmoen.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

4/4-1835. Holden. Poul Peter. Hammermester Jahn Herman Horn og Ædel Petronelle Svendsen. Fadd: Frue Høyum, Jomfrue Henrikke Horn, Forvalter Knutzen, Barnets Fader, Klokker Dahl.

16/4-1835. Helgen. Isach. Gaardmand Jon Arvesen Hvalen og Kirsten Isaksd. Fadd: Kari Olsd. Hvalen, Ingeborg Halvorsd. Jøntved, Johannes Hansen Grønnesteen, Ole Amundsen Hvalen, Gunder Nielsen Gruben.

18/5-1835. Holden. Isach. Huusmand Thomas Thomasen Kaasen og Inger Isachsd. Fadd: Kari Olsd. Kaasen, Berthe Isachsd. Søwe, Isak Bjørndalen, Arve Hansen Kaasen og Anders Christophersen Lucenæs.

31/5-1835. Holden. Inger. Gaardmand Halvor Larsen Ødegaarden og Anne Olsd. Fadd: Karen Abrahamsd. Juvet, Anne Halvorsd. Tufte, Ole Roligheden ældre, Anders Gundersen Vibetoe, Abraham Jørgensen Juvet.

19/5-1835. Helgen. Anne Karine. Huusmand Christen Hansen Hægnen og Gunnild Kirstine Johannesd. Fadd: Ingeborg Jørgensd. Tinholtstulen, Maria Hansd. ditto, Hans ditto, Halvor Thorsen Pladsen og Peder Hansen Tinholtstulen.

23/5-1835. Helgen. Halvor. Huusmand Halvor Jensen Dilsdahlen og Berthe Torbjørnsd. Fadd: Mari Halvorsd. Eeg, Karine Svenkesd. Eeg, Christen Christensen og Anders Christensen Vasdalen, Lars Svenkesen Breigangen (under Fossum i Gjerpen).

1/6-1835. Helgen. Ole. Huusmand Lars Tollefsen Kaasen og Liw Olsd. Fadd: Ingeborg Ruaas, Magrethe Olsd. Holla, Johannes Tollefsen Holla, Anders Huuset, JørgenTinholt.

6/6-1835. Anne Magrethe. Wærksarbeider Ole Jonsen og Kirsten Jahnsd. (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Haagen Pedersen, men døde uden at komme i Kirken."

21/2-1835. Holden. Frederikke. Forvalter Poul Knutzen og Susanne Kondrup. Fadd: Frue Provstinde Monrad, Jomfrue N. Høyum, Lensmand Poppe, Kandidat Kobroe og Student Marcus Monrad.

1/6-1835. Romnæs. Kirsten Maria. Gaardmand Niels Isaksen Romnæs og Anne Maria Halvorsd. Fadd: Gunnild Isaksd. Romnæs, Anne Gjermundsd. Skordal, Gunder og Peder Romnæs samt Peder Gundersen Romnæs.

29/5-1835. Helgen. Maren. Huusmand Peder Jonsen Haavet og Anne Tollefsd. Fadd: Maria Torstensd. Holten, Maren Andersd. Klovedahl, Jon P. Haavet, Simon Klovedahl, Stian Pedersen Holten.

3/6-1835. Holden. Niels. (Tvilling). Huusmand Peder Nielsen Texle og Kari Johannesd. Fadd: Gunnild Johannesd. Tved, Kirsten Johannesd. Gladhuus, Mari og Aaste Nielsd. Tved, Niels Nielsen Hægna.

3/6-1835. Holden. Johanne. (Tvilling). Huusmand Peder Nielsen Texle og Kari Johannesd. Fadd: Jens Gunnerud, Søren Gladhuus, Ole N. Hægnen, Gunder Gulbrandsen Kalvodde, Anders Jensen Gunnerud.

15/5-1835. Holden. Andreas. Anders Andersen Ringsevjen og Asber Larsd. Fadd: Maria Isaksd. Ringsevjen, Marthe Andersd. Monken, Lars Kamperhoug, Jon Larsen Ringsevjen, Thomas Rasmusen Kronborg.

14/1-1835. Helgen. Laura Isabella Marie. Lensmand U. K. Poppe og Anne Katrine Keklenburg Poppe. Fadd: Frue Jahnsen, Jomfrue Rikke Bredsdorff, Foged Palludan Schultz fra Skien, Lieutenant Hausmann.

28/6-1835. Holden. Ingeborg Andrea. Uægte. Pigen Asloug Olsd. Præstegaarden og Ungkarl Anders Andersen Præstegaarden. Fadd: Madame Hoell, Maren Torvildsd. Moen, Søren Gladhuus, Anders Gunnerud, Niels Andersen Tvedhægna.

23/6-1835. (Holden?) Thor. Huusmand Thor Halvorsen Striken og Mari Halvorsd. Fadd: Ingeborg Halvorsd. Odden, Mari Madsd. Hougen, Ole Briskemyhr, Gunder Odden og Johannes Halvorsen Striken.

19/7-1835. Holden. Halvor. Trillinger. Gaardmand Andreas Halvorsen Suusaas og Anne Augustinusd. Fadd: Anne Jonsd. Graver, Ingeborg Pedersd. Boerstad, Kirsten Halvorsd. Kragefødt, Karen Pedersd. Omtved, Maria Kirstine Jensd. Graver.

19/7-1835. Holden. Claus. Trillinger. Gaardmand Andreas Halvorsen Suusaas og Anne Augustinusd. Fadd: Gunnuld Nielsen Rønningen, Jens Graver, Peder Boerstad, Ole Graver, Lars Lunde.

19/7-1835. Holden. Jens. Trillinger. Gaardmand Andreas Halvorsen Suusaas og Anne Augustinusd. Fadd: Halvor Suusaas, Thomas Halvorsen Suusaas, Halvor og Jens Halvorsen Suusaas, Carl Rejersen Kragefødt.

4/7-1835. Holden. Maren. Huusmand Hans Tolfsen Torkenholm og Maria Jensd. Fadd: Thore Rasmusd. Wrk., Kari Olsd. Wrk., Jens Johansen Wrk., Niels Hansen Holla, Johannes Gundersen Heisholt.

25/7-1835. Holden. Halvor. Wærksarbeider Thomas Halvorsen og Helene Olsd. Fadd: Aaste Halvorsd. Saugbruget, Berthe Maria Olsd. Wrk., Halvor Thomasen Wrk., Halvor Halvorsen Wrk.

1/8-1835. Holden. Karen Maria. Gaardbruger Ole Olsen Holden og Maria Knudsd. Fadd: Madame Hoell, Taran Knudsd. Haatved, Knud Haatved, Peder Gundersen Haatved, Niels Hoell.

31/7-1835. Jon. Gaardmand Halvor Halvorsen Suusaas og Ingeborg Jensd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Faderen, men død uden at komme i Kirken."

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

6/8-1835. Romnæs. Magrethe. Peder Pedersen Saugbruget og Maren Anne Rasmusd. Fadd: Mari Olsd. Saugbr., Sara Henriksd. Hougen, Anders Larsen Saugbr., Jens Rasmusen Saugbr., Gullik Pedersen Saugbr.

1/8-1835. Romnæs. Maria Kirstine. Huusmand Kittil Andersen Lunde og Aaste Anunsd. Fadd: Kari Kittilsd. Milebund, Hans Anunsen Milebund, Anund Lunde, Anders Kittilsen Lunde, Maria Kittilsd. Lunde.

1/8-1835. Romnæs. Ellen Andrea. Wærksarbeider Peder Sivertsen og Boel Brynnildsd. Fadd: Karen Pedersd. Wrk., Inger Larsd. Søwe, Anders Thomasen Wrk., Jahn Bentsen Wrk., Hans Hansen Wrk.

31/8-1835. Romnæs. Maren Sørine. Wærksarbeider Ole Christophersen og Gunnild Nielsd. Fadd: Aaste Hoell, Karen Olsd. Wrk., Thomas Torbjørnsen Wrk., Christopher Hansen Wrk., Hans Christophersen Wrk.

7/8-1835. Helgen. Sara. Huusmand Stian Gundersen Klovedal og Kirsten Jonasd. Fadd: Anne Simonsd. Klovedal, Maren Andersd. ditto, Peder Holten, Gunder Strandjordet, Stian Pedersen Hollen.

24/8-1835. Helgen. Steen. Huusmand Steen Jahnsen Monken og Mari Evensd. Fadd: Karen Jahnsd. Vibetoe, Marthe Andersd. Monken, Jørgen Gjedeboen, Svennung Vibetoe, Jahn Olsen Monken.

16/8-1835. Helgen. Jon. Gaardmand Jon Pedersen Værstad og Mari Pedersd. Fadd: Anne Pedersd. Roen, Maria Jonsd. Værstad, Hans Pedersen Roen, Christen Hansen Hægnen og Peder Jonsen Værstad.

3/8-1835. Holden. Niels. Hans Bentsen Saugbruget og Aaste Christensd. Fadd: Anne Larsd. Saugbr., Kari Andersd. Nyehuus, Niels Bentsen Saugbr., Bent Bentsen Saugbr., Ole Christensen Nyehuus.

10/9-1835. Holden. Svend. Huusmand Christen Svendsen Moen og Ingeborg Halvorsd. Fadd: Kirsten Halvorsd. Opsahl, Karen Svendsd. Wrk., Svend Moen, Clemmet Heisholt, Petter Halvorsen Opsahl.

27/8-1835. Holden. Anders. Wærksarbeider Erik Andersen og Ingeborg Jensd. Fadd: Thore Rasmusd. Wrk., Aavet Olsd. Wrk., Jens Johansen, Johan Jensen, og Hans Gundersen Wrk.

12/9-1835. (Romnæs?). Karen. Smed Bent Bentsen Saugbruget og Maren Christensd. Fadd: Ingeborg Pedersd. Strømodden, Anne Bjørnsd. Uhlefossgaard, Niels Bentsen Saugbr., Johannes Bentsen Saugbr., Andreas Rejersen Pladsen.

12/9-1835. Romnæs. Anne. Huusmand Torgrim Rollefsen Dalekaasen og Kirsten Olsd. Fadd: Kirsten Augustinusd. Lunde, Ingeborg Olsd. Soelberg, Lars Christensen Lunde, Christen Dalen, Ole Towsen Lunde.

27/9-1835. Romnæs. Kirsti. Gaardmand Jørgen Nielsen Vibetoe og Kirsti Halvorsd. Fadd: Kari Jonsd. Heisholt, Kari Gundersd. Heisholt, Halvor Andersen Fæhn, Steen Johannesen Haatved, Johannes Johannesen Heisholt, Jens Halvorsen Fæhn.

30/9-1835. Romnæs. Ingeborg. Skomager Gunder Gulbrandsen Kalvodde og Anne Nielsd. Fadd: Anne Hægnen, Kirsten Nielsd. Hægnen, Halvor Ødegaarden, Peder Skougen, Ole Nielsen Hægnen.

22/9-1835. Helgen. Peder. Huusmand Halvor Thorsen Pladsen og Mari Hansd. Fadd: Anne Christensd. Bjærven, Maria Hansd. Tinholtstulen, Peder Hansen ditto ældre, Peder Hansen ditto yngre, Hans Poulsen Roen.

11/10-1835. Holden. Peder. Gaardmand Thor Pedersen Namløs og Johanne Andersd. Fadd: Kari Olsd. Jøntved, Kirsten Pedersd. Jøntved, Hans Roen, Ole Fæhn, Ole Larsen Baxaas.

5/8-1835. Holden. Anne. Gaardmand Christen Kjøstolsen Røgstuen og Anne Simonsd. Fadd: Kirsten Kjøstolsd. Torsnæs, Anne Kjøstolsd. Haatved, Kjøstol Haatved, Anders Torsnæs, Peder Haatved.

21/9-1835. Holden. Gunder. Gaardmand Johannes Johannesen Heisholt og Kirsten Jørgensd. Fadd: Kirsten Jonsd. Heisholt, Gunnild Johannesd. ditto, Gunder Jørgensen ditto, Johannes Johannesen ditto yngre, Jørgen Nielsen Vibetoe.

7/10-1835. Romnæs. Hans. Gaardmand Hans Jonsen Lunde og Kirsten Jørgensd. Fadd: Anne Jonsd. Saugbruget, Kirsten Pedersd. Vale, Peder Vale, Tron Pedersen Saugbr., Peder Halvorsen Vale.

9/10-1835. Romnæs. Anders. Gaardmand Ole Olsen Huset og Anne Halvorsd. Fadd: Asloug Maria Halvorsd. Kaalstad, Ingeborg Halvorsd. Jøntved, Jørgen Jonsen Kaalstad, Anders Huuset, Niels Arvesen Namløs.

11/10-1835. Romnæs. Peder. Gaardmand Peder Augustinusen Boerstad og Ingeborg Kirstine Pedersd. Fadd: Kari Jørgensd. Omtved, Karen Pedersd. Omtved, Peder Jensen Omtved, Jens Graver, Ole Augustinusen Graver.

3/11-1835. Holden. Berthe Karine. Huusmand Jon Andersen Nyehuus og Kirsti Andersd. Fadd: Ingeborg Olsd. Kaasene, Kirsten Nielsd. Jøntved, Gunder Andersen Kaasene, Niels Jensen Trættekaasen, Johannes Andersen Nyehuus.

22/10-1835. Holden. Hans Andreas. Sondre Hansen Saugbruget og Kirsten Andersd. Fadd: Tone Anundsd. Saugbr., Maria Hansd. Saugbr., Hans Olsen Saugbr., Niels Bentsen Saugbr. Bent Nielsen Saugbr.

6/11-1835. Holden. Jens. Gaardmand Carl Rejersen Kragefødt og Kirsten Halvorsd. Fadd: Maria Baxaas, Anne Halvorsd. Kragefødt, Halvor Thorsen Baxaas, Niels Bergkaasen, Hans Rasmusen Bergkaasen.

2/11-1835. Holden. Anne Sørine. Wærksarbeider Thomas Torbjørnsen og Kirsten Nielsd. Fadd: Aaste Hoell, Anne Kjøstolsd. Uhlefossgaard, Ole Olsen ditto, Ole Christophersen og Halvor Halvorsen Wrk.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

30/10-1835. Romnæs. Anund. Huusmand Hans Anundsen Milebunden og Kari Kittilsd. Fadd: Kari Halvorsd. Lunde, Maria Kittilsd. Lunde, Kittil Andersen og Ole Andersen Lunde, Anders Kittilsen Lunde.

27/10-1835. Helgen. Niels. Huusmand Hans Nielsen Langeland og Kirsten Johannesd. Fadd: Mari Jørgensd. Langeland, Karen Carlsd. Langeland, Ole Laavardsen ditto, Lars Hansen Nordstaae, Claus Larsen Langeland.

26/11-1835. Helgen. Kari. Huusmand Peder Larsen Bjærkholt og Gunnild Tollefsd. Fadd: Anne Christensd. Bjærven, Anne Knudsd. Ytterbøe, Jørgen Ytterbøe, Jørgen Christ. Stranden, Brynnild Larsen Bjærkholt.

21/11-1835. Holden. Anders. Gaardmand Tron Andersen Namløs og Ingeborg Jørgensd. Fadd: Johanne Andersd. Namløs, Ingeborg Jensd. Kaalstad, Ole J. Fæhn, Kittil Jonsen og Christen Jørgensen Kaalstad.

19/10-1835. Holden. Anders. Gaardmand Anders Steensen Vibetoe og Asloug Maria Halvorsd. Fadd: Maria Halvorsd. Olsbrygge, Marthe Steensd. Tufte, Kjøstol Olsbrygge, Anders Hansen Vibetoe, Ole Steensen Tufte yngre.

2/12-1835. Holden. Aaste. Huusmand Hans Nielsen Sauklev og Rønnoug Jørgensd. Fadd: Asloug Halvorsd. Brenne, Kari Jørgensd. Kjosvig, Søren Brenne, Jørgen Hansen Kjosvig, Hans Jørgensen Kjosvig.

10/12-1835. Holden. Halvor.  Gaardmand Ole Andersen Meelteig og Ingeborg Hansd. Fadd: Anne Sophie Hansd. Sanden, Liw Hansd. Sanden, Anders Hansen Vibetoe, Halvor Hansen Sanden, Ole Gundersen Tved.

15/11-1835. Holden. Oline. Wærksarbeider Thomas Bentsen og Inger Olsd. Fadd: Anne Olsd. Wrk., Aavet Olsd. Wrk., Johannes Rasmusen Wrk., Jahn Bentsen Wrk., Ole Johannessen Wrk.

22/10-1835. Holden. Andrea. Wærksarbeider Jon Larsen Ringsevjen og Ingeborg Maria Isaksd. Fadd: Maren Asmundsd. Wrk., Ellen Maria Olsd. Bakken, Steen Abrahamsen Wrk., Niels Rasmusen Kronborg, Thomas Rasmusen ditto, Anders Andersen Ringsevjen.

29/11-1835. Holden. Lisbeth Maria. Wærksarbeider Tallak Larsen Kaasen og Kari Jonsd. Fadd: Inger Christiansd. Ringsevjen, Inger Larsd. Søwe, Lars Tallaksen Wrk., Ole Brenneboe, Brynnild Christensen Wrk.

3/11-1835. Romnæs. Anne. Tron Nielsen Saugbr. og Anne Andersd. Fadd: Gjertrud Hansd. Saugbr., Anne Tronsd. Saugbr., Jon Nielsen Saugbr., Clemmet Nielsen Sannerholt, Niels Tronsen Saugbr.

8/11-1835. Romnæs. Johannes. Inderste Niels Johannesen Uhlevigen og Gunnild Evensd. Fadd: Maria Tygesd. Sannæs, Lisbeth Maria Jonsd. Sannæs, Even Odden, Johannes Johannesen Sannæs, Anders Johannesen Uhlevigen.

16/12-1835. Helgen. Maria. Gaardmand Hans Haraldsen Stuverud og Inger Johanne Gundersd. Fadd: Maria Halvorsd. Olsbrygge, Anne Gundersd. ditto, Peder Jørgensen Wale, Ole Andersen Brenne, Jon Gundersen Olsbrygge.

23/12-1835. Holden. Jens. Jon Jensen Tufte og Gunnild Pedersd. Fadd: Tone Anundsd. Saugbr., Anne Pedersd. Tufte, Peder Tufte, Johannes Jensen Lia, Anders Pedersen Tufte.

12/12-1835. Holden. Ingeborg. Huusmand Jens Andersen Gunnerud og Ingeborg Johannesd. Fadd: Mari Andersd. Haatved, Anne Halvorsd. ditto, Niels Tved, Søren Gladhuus, Johannes Jensen Gunnerud.

29/9-1835. Holden. Ole. Huusmand Hans Helgesen Texle og Mari Olsd. Fadd: Lisbeth Hansd. Briskemyhr, Anne Hansd. Bjærven, Ole Olsen Gunmundsbek, Ole Briskemyhr, Hans O. Gunmundsbek.

1/1-1836. Helgen. Tron. Gaardmand Kittil Andersen Namløs og Kirsten Olsd. Fadd: Inger Andersd. Tved, Maria Olsd. Namløs, Ole Jonsen Fæhn, Kittil Jonsen Fæbakke, Ole Andersen Namløs.

30/12-1835. Helgen. Hans. Gaardmand Simon Olsen Haavet og Thore Hansd. Fadd: Anne Olsd. Løkken, Karen Anne Anunsd. Haavet, Tyge Løkken, Ole Olsen Gunmundsbek, Hans Olsen ditto.

3/12-1835. Helgen. Mari. Huusmand Lars Hansen Nordstaae og Kari Johannesd. Fadd: Ingeborg Nielsd. Steenstad, Anne Hansd. Bøe, Hans Nielsen Langeland, Jon Olsen Jacobskaas, Lars Larsen Skottet.

14/1-1836. Helgen. Ole. Gaardmand Thor Olsen Ytterbøe og Berthe Maria Christensd. Fadd: Aase Halvorsd. Ytterbøe, Kirsten M. Pedersd. ditto, Ole Thorsen Ytterbøe, Christen Steenstadvolden, Jens Christensen ditto.

19/12-1835. Holden. Marthe Kirstine. Wærksarbeider Hans Halvorsen Wrk. og Sessell Jahnsd. Fadd: Kari Pettersd. Wrk., Aavet Olsd. Wrk., Peder Helgeroen, Halvor Halvorsen Wrk., Ole Johannessen Wrk.

17/1-1836. Holden. Anne Maria. Huusmand John Olsen Jacobskaas og Gunnild Andersd. Fadd: Anne Isaksd. Jøntved, Anne Andersd. Deelsbakke, Hans Olsen Jøntved, Niels Olsen Namløs, Gunder Andersen Deelsbakke.

13/1-1836. Holden. Anders. (Tvilling). Gaardmand Svennung Andersen Sannæs og Thone Halvorsd. Fadd: Anne Østensd. Sannæs, Margit Halvorsd. ditto, Aaste Johnsd. ditto, Torber Larsd. ditto, Hans Johannesen Moen.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

13/1-1836. Holden. Anloug. (Tvilling). Gaardmand Svennung Andersen Sannæs og Thone Halvorsd. Fadd: Halvor Helliksen Moen, Gunder Hansen Moen, Tollef Johnsen Sannæs, Peder Tygesen ditto, John Nielsen ditto.

26/1-1836. Holden. Maria. Gaardmand Niels Arvesen Namløs og Ingeborg Karine Halvorsd. Fadd: Ingeborg Johannesd. Fæhn, Ingeborg Arvesd. Namløs, Arve Nielsen Namløs, Christen Arvesen Fæhn, Even Halvorsen Jøntved.

21/1-1836. Holden. Rasmus. Huusmand Ole Torkildsen Romnæs og Torine Rasmusd. Fadd: Anne Halvorsd. Romnæs, Anne Torkildsd. Romnæs, Peder Romnæs, Thomas Halvorsen Suusaas, Ole Christensen Brækka.

21/1-1836. Holden. Ingeborg. Huusmand Svennung Ougensen Nomme og Anne Jensd. Fadd: Kirsten Halvorsd. Kragefødt, Gunnild Olsd. Skordal, Carl Rejersen Kragefødt, Niels Jensen Trættekaasen, Ole Hansen Otterkjær.

24/1-1836. Hans. Skolelærer Tollef Christensen og Gunnil Tronsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt af Madame Hoell, men død uden at komme i Kirken.

27/12-1835. Romnæs. Johanne Maria. Niels Clemmetsen Saugbruget og Anniken Johnsd. Fadd: Kari Johnsd. Kaasen, Inger Andersd. Steenhoug, John Bentsen Saugbr., Andreas Johnsen Saugbr., Clemmet Johnsen Saugbr.

1/2-1836. Christopher. Anders Olsen Wrk. og Maria Olsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Madame Hoell, men død uden at komme i Kirken."

22/1-1836. Helgen. Hans Andreas. Huusmand Ole Halvorsen Ustrud og Asloug Bjørnsd. Fadd: Mari Halvorsd. Eeg, Maria Andersd. Soelberg, Bjørn Killingkoven, Isak Tronsen Soelberg, Ole Pedersen Glaholt.

7/2-1836. Holden. Andreas. Huusmand Jens Hansen Stua og Kari Nielsd. Fadd: Anne Halvorsd. Skordal, Anne K. Jensd. Stua, Ole Skordal, Thor Hansen Pladsen, Peder Pedersen Baxaas.

28/1-1836. Holden. Gunnild. Gaardmand Thor Welliksen Kaasen og Kari Kjøstolsd. Fadd: Kirsten Halvorsd. Krageføt, Kari Thorsd. Kaasen, Carl Rejersen, Jens Johnsen Haven og John Andersen Nyehuus.

21/2-1836. Holden. Andreas. Huusmand Peder Olsen Eiestranden og Anne Johannesd. Fadd: Mari Eie, Gunnild Olsd. Eiestranden, Johannes Johannesen Heisholt, Jermund Olsen Eie, Niels Olsen Eiestranden.

18/1-1836. Holden. Thomas. Hans Thomasen Hægna og Gunnild Thomasd. Fadd: Ingeborg Thomasd. Namløs, Tron Kjøstolsen Namløs, Asloug Tronsd. ditto, Anders Th. Wibetoe, Svennung Vibetoe.

(!)14/12-1835. Holden. Jacob Petter. Wærksarbeider Thomas Pedersen og Kirsten Maria Jacobsd. Fadd: Maren Asmundsd. Wrk., Anne Lisbeth Larsd. Hougen, Tollef Larsen Wrk., Hans Pedersen og John Pedersen Wrk.

20/2-1836. Holden. Mari. Gaardmand Halvor Hansen Sanden og Anne Sophie Johannesd. Fadd: Ingeborg Hansd. Meelteig, Aaste Hansd. Sanden, Hans Christiansen Sanden, Johannes Rasmusen Heisholt, Johannes Johannesen Heisholt, Ole Christensen Nyehuus.

15/2-1836. Helgen. Anne. Huusmand Jørgen Christensen Steenstad og Helene Olsd. Fadd: Ingeborg Nielsd. Steenstad, Marthe Christensd. Teigen, Jens Larsen Steenstadstrand, Thor Jørgensen Ytterbøe, John Olsen Helgen.

13/2-1836. Helgen. Jahn. Gaardmand Jørgen Gundersen Gjedeboen og Kirsti Jahnsd. Fadd: Mari Evensd. Munken, Berthe Christensd. Gjedeboen, Steen Jahnsen Munken, Anders Gundersen og Gunder Jørgensen Gjedeboen.

14/2-1836. Helgen. Anne Maria. Huusmand Thomas Johnsen Ruaas og Ingeborg Olsd. Fadd: Anne Halvorsd. Huuset, Maria Johnsd. Wærstad, Anders Halvorsen Hagen, Ole Christophersen Jøntved.

4/2-1836. Holden. Kari. Huusmand Ole Hansen Brenneboe og Magrethe Jensd. Fadd: Lisbeth Hansd. Briskemyhr, Karen Rejersd. Pladsen, John Jensen Tufte, Ole Halvorsen Briskemyhr, Peder Nielsen Texle.

13/3-1836. Romnæs. Tolv. Niels Tolvesen Qværnodden og Maria Olsd. Fadd: Maria Hansd. Romnæs, Tolv Knudsen Qværnodden, Peder Knudsen ditto, Knud Tolfsen Romnæs, Gunnild Isaksd. Romnæs.

2/3-1836. Holden. Hans Andreas. Wærksarbeider Hans Torstensen og Johanne Johannesd. Fadd: Marthe Torstensd. Wrk., Anne Johannesd. Wrk., Anders Thomasen Wrk., Rasmus Sørensen Wrk., Johannes Johannesen Bakken.

2/3-1836. Helgen. Karen. Gaardmand Lars Simonsen Kolle og Kirsti Hansd. Fadd: Karen Abrahamsd. Tvedten, Karen Carlsd. Langeland, Hans Hansen Tvedten, Christen Røgstuen, Anders Sørensen Pladsen.

11/2-1836. Holden. Berthe. Wærksarbeider Andreas Johnsen og Anne Maria Christophersd. Fadd: Aaste Kittilsd. Wrk., Anne Christophersd. Wrk., Christopher Nielsen, John Johnsen og Niels Christophersen Wrk.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

9/1-1836. Romnæs. Anne. Huusmand Cornelius Olsen Pladsen og Anne Karine Andersd. Fadd: Marthe Jensd. Brenne, Karen Andersd. Orekaasen, Ole Torgrimsen Pladsen, Sivert Sørensen Brenne, Niels Andersen Orekaasen.

3/4-1836. Romnæs. Ingeborg. Gaardmand Østen Iversen Sannæs og Kari Torstensd. Fadd: Gunnild Nielsd. Sannæs, Maria Johnsd. Sannæs, John Nielsen Sannæs, Ole Johannesen Sannæs, Peder Tygesen Sannæs.

8/4-1836. Helgen. Hans. Gaardmand Peder Hansen Næsset og Asloug Larsd. Fadd: Maria Halvorsd. Olsbrygge, Kari Arnesd. Steenstadvolden, Lars Larsen Bjærven, Kjøstol Olsbrygge, Anders Sørensen Pladsen.

16/3-1836. Anne Kirstine. Huusmand Anders Andersen Øgaarden og Anne Thomasd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Madame Hoell, men død uden at komme i Kirken."

3/4-1836. Helgen. Hans. Gaardmand Anders Jensen Eeg og Aaste Jensd. Fadd: Asloug B. Ustrud, Karen Kirstine Jensd. Ustrud, Bjørn Killingkoven, Svenke Eeg, Halvor Halvorsen Killingkoven.

14/4-1836. Romnæs. Peder Andreas. Huusmand John Pedersen Glaholt og Helene Halvorsd. Fadd: Mari Jensd. Graver, Aaste Pedersd. Glaholt, Peder Glaholt, Tollef og Ole Pedersønner Glaholt.

19/3-1836. Holden. Søren. Huusmand Ole Sørensen Pederskaas og Mari Hansd. Fadd: Mari Evensd. Eie, Liw Olsd. Eie, Ole Briskemyhr, Halvor Halvorsen Suusaas, Rasmus Pedersen Dahlen.

4/4-1836. Holden. Karen Kirstine. Wærksarbeider Jahn Bentsen og Maria Evensd. Fadd: Gunnild Evensd. Uhlevigen, Gurine Olsd. Wrk., Even Odden, Thomas Bentsen Wrk., Thor Pedersen Wrk.

4/5-1836. Holden. Ingeborg. Huusmand Anders Andersen Tvedthægna og Ingeborg Nilsd. Fadd: Kirsti Johannesd. Gladhuus, Marthe Olsd. Briskemyhr, Niels Nielsen Hægna, Anders Præstegaarden, Niels Andersen Tvedthægna.

1/4-1836. Romnæs. Isach. Uægte. Pigen Ingeborg Olsd. Hægna (under Graver i Valebø). Barnets Fader opgives at være Ungkarl Isak Tronsen Soelberg.
Fadd: Ingeborg Pedersd. Boerstad, Anne M. Jensd. Graver, Anders Olsen Deelsbakke, Ole Graver og Tow Olsen Graver.

12/5-1836. Holden. Kjøstol. Gaardmand Ole Nielsen Enerhougen og Anne Kjøstold. Fadd: Maria Pedersd. Haatved, Kari Johannesd. Namløs, Kjøstol Haatved, Jens Jensen Lillejordet.

17/4-1836. Holden. Mathias. Huusmand Christen Hansen Otterkjær og Ellen Maria Mathiasd. Fadd: Kirsti Halvorsd. Kragefødt, Kari Rasmusd. Strømme, Carl Rejersen Krageføt, Christen Rasmussen Strømme, Halvor Halvorsen Suusaas yngre.

10/5-1836. Holden. Andrea. Gaardmand Niels Olsen Tved og Gunnild Johannesd. Fadd: Kirsten Johannesd. Gladhuus, Mari Nielsd. Tved, Jens Gunnerud, Frederik Tved, Peder Andersen Meelteig.

12/5-1836. Holden. Kari. Huusmand Jørgen Andersen Haatved og Mari Pedersd. Fadd: Gunnild Pedersd. Tufte, Anne Halvorsd. Haatved, Peder Tufte, Anders Borgen, Christen Halvorsen Haatved.

11/5-1836. Helgen. Anne. Gaardmand Hans Thomasen Hvalen og Maria Johnsd. Fadd: Anne Johnsd. Wibetoe, Anne Gundersd. Heisholt, Hans Anundsen Vibetoe, Niels Thomasen Næsse, Anund Hansen Vibetoe.

27/5-1836. Helgen. Anne. Gaardmand Jørgen Johnsen Kaalstad og Asloug Maria Halvorsd. Fadd: Asloug Thorsd. Jøntved, Karen Hansd. Wibetoe, Halvor Evensen Jøntved, Gunder Jørgensen Heisholt, Even Halvorsen Jøntved.

13/4-1836. Helgen. Berthe Maria. Gaardmand Gunder Gundersen Skjørholt og Inger Andersd. Fadd: Gunnild Rollefsd. Hagen, Gunnild Gundersd. Skjørholt, Carl Langeland, Jørgen Stiansen Hagen, Gunder Gundersen Skjørholt yngre.

30/5-1836. Hans. Gaardmand Niels Hansen Holden og Kari Gundersd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Madame Hoell, men død uden at komme i Kirken."

15/5-1836. Holden. Anne Gurine. Uægte. Pigen Gunnild Johnsdatter Saugbruget og Ungkarl Jacob Andersen Kaasene i Solum Præstegjeld.
Fadd: Mari Olsd. Saugbruget, Mari Nielsd, Saugbr., Bent Bentsen, Ole Nielsen og Hans Petter Andersen. Alle fra Saugbruget.

16/6-1836. Holden. Thomas. Gaardmand Svennung Thomasen Vibetoe og Karen Maria Jahnsd. Fadd: Maria Andersd. Vibetoe, Kirsti Hansd. Vibetoe, Thomas Vibetoe, Anders Thomasen og Anders Hansen fra Vibetoe.

16/6-1836. Romnæs. Lisbeth Maria. Gaardmand Ole Nielsen Kalvodde og Mari Kjøstolsd. Fadd: Kirsti Kjøstolsd. Torsnæs, Kari Kjøstolsd. Haatved, Kjøstol Haatved, Anders Torsnæs, Peder Kjøstolsen Haatved.

6/6-1836. Romnæs. Niels. Huusmand Gunder Nielsen Opsahl og Ingeborg Larsd. Fadd: Kirsti Olsd. Opsahl, Kari Gundersd. Wale, Christen Nielsen Opsahl, Niels Gundersen Wale, Halvor Halvorsen Wale.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

3/6-1836. Romnæs. Kirsten Andrea. Inderste Anund Anundsen Galten og Oline Larsd. Fadd: Kirsten Hansd. Dahlen, Ambor Halvorsd. Wale, Tyge Andersen Brenne, Jens Sørensen Brenne, Gunder Halvorsen Dalen.

19/7-1836. Holden. Ambor Sophie Marie. Forvalter Carl Frederik Herman Rolsted og Constance født Bomhoff. Fadd: Madame Knutzen, Jomfrue Grethe Bomhoff, Bergcandidat N. B. Møller, Lensmand Poppe, Barnets Fader.

12/6-1836. Helgen. Abraham. Karl Nielsen Langeland og Anne Hansd. Fadd: Karen Abrahamsd. Langeland, Anne Olsd. Jelseth, Hans Hansen Tveten, Jørgen Thorsen Ytterbøe, Mathias Arnesen Tinholt og Thor Jørgensen Ytterbøe.

25/5-1836. Helgen. Hans Jacob. Huusmand Jacob Jacobsen Kaasen og Anne Hansd. Fadd: Anne Christensd. Bjærven, Anne G. Olsd. Haugen, Anders Olsen Huset, Christopher Steensen Bjærven, Anders Sørensen Pladsen.

23/6-1836. Holden. Mari. Gaardmand Halvor Helliksen Sannæs og Margith Halvorsd. Fadd: Marthe Moen, Aaste Johnsd. Sannæs, Svennung Andersen Sannæs, Hans Johannesen Moen, Gunder Hansen Moen.

1/7-1836. Holden. Magrethe. Gaardmand Knud Nielsen Haatved og Magrethe Steensd. Fadd: Maria Knudsd. Haatved, Taran Knudsd. Haatved, Hans Steensen Tufte, Christopher Steensen Bjærven, Peder Gundersen Meelteig.

5/7-1836. Kirsti. (Tvilling). Huusmand Tron Jensen Øgaarden og Gunnild Andersd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Gjordemoder Madame Hoell, men død uden at komme i Kirken."

5/7-1836. Hanne. (Tvilling). Huusmand Tron Jensen Øgaarden og Gunnild Andersd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Gjordemoder Madame Hoell, men død uden at komme i Kirken."

24/4-1836. Helgen. Ole. Inderste Anders Halvorsen Stigen og Anne Sørensd. Fadd: Anne Pedersd. Roen, Gurine Jacobsd. Klevsgade, Halvor Pedersen Namløshagen, Tyge Halvorstaae, John Jacobskaas.

20/7-1836. Holden. Anders. Huusmand Kittil Johnsen Fæbakke og Anne Andersd. Fadd: Kari Olsd. Jøntved, Magrethe Anundsd. Fæhn, Ole Johnsen Fæhn, Tollef Pedersen Jøntved, Tron Andersen Namløs.

16/7-1836. Holden. Ole. Wærksarbeider Peder Halvorsen Helgeroen og Maria Nielsd. Fadd: Kirsten Nielsd. Kaasa, Anne Johannesd. Heisholt, Hans Halvorsen Wrk., Christian Johannesen Heisholt, Niels.

13/7-1836. Holden. Tale Kirstine. Inderste Christen Olsen Daxrød og Marie Monsd. Fadd: Maria Knudsd. Hægna, Berthe Maria Olsd. Hægna, Peder Larsen Otterkjær, Ole Johannesen Hægna, Johannes Andersen Nyehuus.

31/7-1836. Romnæs. Niels. Gaardmand Niels Olsen Namløs og Anne Johannesd. Fadd: Madame Hoell, Kari Johannesd. Namløs, Johannes N. Namløs, Hans Olsen Jøntved, Isak Olsen Namløs.

23/7-1836. Romnæs. John. Gaardmand Ole Gundersen Opsahl og Aaste Johnsd. Fadd: Anne Østensd. Sannæs, Torber Larsd. Sannæs, John Tollefsen ditto, Ole Andersen Brenne, Tollef Johnsen Sannæs.

11/7-1836. Helgen. Peder. Huusmand Ole Johnsen Nib og Magrethe Halvorsd. Fadd: Maria Andersd. Nib, Kirsten Pedersd. Omtved, Torgrim Gulliksen Nib, Tollef Halvorsen Hagen, Jacob Jensen Præstgrav.

18/7-1836. Helgen. Asber Maria. Gaardmand Anund Gundersen Grønnesteen og Maria Johnsd. Fadd: Asloug Stiansd. Strandjordet, Stian Gundersen Pladsen, Asber Johnsd. Grønnesteen, Stian Pedersen Holten, Hans Johnsen Grønnesteen.

6/8-1836. Holden. Hans. Gaardmand Anders Andersen Borgen og Kari Hansd. Fadd: Mari Andersd. Haatved, Anne Hansd. Skippervold, Halvor Haatved, Peder Tufte, Christen Pedersen Tufte.

18/7-1836. Holden. Peder. Opsynsmand Niels Bentsen Kaasa og Thone Anundsd. Fadd: Anne Johnsd. Saugbruget, Anne Kjøstolsd. Uhlefosgaard, Hans Bentsen, Bent Bentsen og Ole Olsen Saugbr.

20/8-1836. Helgen. Anders. Gaardmand Simon Andersen Klovedal og Kirsti Pedersd. Fadd: Anne Simonsd. Klovedal, Maria Halvorsd. Wale, Anders Klovedal, Peder Jørgensen Wale, John Andersen Klovedal.

10/8-1836. Helgen. Elisabeth. Huusmand Aasold Aasoldsen Kjennekaasen og Berthe Johnsd. Fadd: Ingeborg Jørgensd. Tinholtstulen, Ingeborg Arnesd. Tvedten, Hans Hansen Tvedten ældre, Hans Tvedten yngre, Anund Brynildsen Tvedten.

23/7-1836. Helgen. Maren Jørgine. Huusmand Ole Hansen Grønnesteen og Inger Johnsd. Fadd: Anne Johnsd. Rogstad, Asber Johnsd. Grønnesteen, Anund Gundersen Grønnesteen, Tollef Pedersen Jøntved, Søren Brynnildsen Kaalstad.

1/9-1836. Holden. John. Gaardmand Halvor Halvorsen Suusaas og Ingeborg Jonsd. Fadd: Mari Jensd. Wale, Maria Bentsd. Wale, Bent Wale, Andreas Halvorsen Suusaas, Jens Halvorsen ditto.

6/9-1836. Holden. Thomas. Wærksarbeider Anders Thomasen og Marthe Torstensd. Fadd: Johanne Johannesd. Wrk., Anne Gundersd. Wrk., Torsten Hansen Wrk., Thomas Bentsen og Jahn Bentsen Wrk.

22/9-1836. Holden. Maria. Gaardmand Tron Kjøstolsen Namløs og Ingeborg Thomasd. Fadd: Kirsten Steensd. Vibetoe, Asloug Maria Tronsd. Namløs, Anders og Svennung Thomassønner Vibetoe, Gunder Kjøstolsen Kaasene.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

19/9-1836. Holden. Anne. Huusmand Thor Hansen Pladsen og Ingeborg Knudsd. Fadd: Kari Nielsd. Stua, Johanne Jensd. Baxaas, Jens Hansen Stua, Niels Jensen Kaasa, Peder Pedersen Baxaas.

1/9-1836. Romnæs. Berthe Maria. Johannes Bentsen Saugbruget og Anne Larsd. Fadd: Maria Isaksd. Ringsevjen, Gunnild Larsd. ditto, Hans Bentsen, Bent Bentsen og Bent Nielsen Saugbruget.

7/9-1836. Romnæs. Johanne. Wærksarbeider Steen Johnsen og Marthe Christensd. Fadd: Elisabeth Jensd. Fæbakke, Marthe Christensd. ditto, Christen Brynnildsen Fæbakke, John Johnsen og Torbjørn Saamundsen Wrk.

3/10-1836. Romnæs. Thyge. Gaardmand Ole Tygesen Sannæs og Kari Hansd. Fadd: Anne Hansd. Sannerholt, Magrethe Johnsd. ditto, Ole Johannesen Sannæs, Peder Tygesen ditto, Gunder Hansen Sannæsmoen.

9/10-1836. Helgen. Gunder. Gaardmand Kjøstol Gundersen Olsbrygge og Marie Halvorsd. Fadd: Kirsti Tollefsd. Fæhn, Anne Gunderd. Olsbrygge, Gunder Olsbrygge, Halvor Halvorsen Fæhn, John Gundersen Olsbrygge.

4/10-1836. Romnæs. Hans. Peder Eriksen Saugbruget og Anne Halvorsd. Fadd: Tone Anundsd. Kaasa, Kari Olsd. Wrk., Niels Bentsen Kaasa, Erik Hansen Saugbr., Bent Nielsen Kaasa.

19/9-1836. Romnæs. Anne. Jens Nielsen Berget og Ingeborg Jensd. Fadd: Mari Halvorsd. Klevsgade, Inger Hansd. Næprud, Hans Andersen Næprud, Gunder Nielsen Gruben, Bent Johnsen Uhlefosgaarden.

14/10-1836. Helgen. Thyge. Huusmand Claus Thorsen Kaasa og Kirsten Tygesd. Fadd: Gunnild Rollefsd. Hagen, Anne K. Jørgensd. Hagen, Tyge Henriksen Løkken, Jørgen Jørgensen Tinholt og Stian Jørgensen Hagen.

15/10-1836. Helgen. Halvor. Gaardmand Ole Olsen Brøsdal og Anne Olsd. Fadd: Anne Tollefsd. Kaasen, Kirsti Olsd. Hægna, Jens Olsen Præstgrav, Christopher Bjærven, Jacob Jensen Præstgrav.

28/10-1836. Holden. Jens. Gaardmand Anders Hansen Wibetoe og Maria Andersd. Fadd: Ingeborg Hansd. Meelteig, Asloug Maria Andersd. Vibetoe, Ole Meelteig, Anders Steensten Wibetoe, Hans Andersen Vibetoe.

19/10-1836. Holden. Karen. Huusmand Niels Christiansen Steensrud og Maren Hansd. Fadd: Anne Hansd. Bergkaasen, Anne Nielsd. Præstegaarden, Rasmus Bergkaasen, Hans Tintholt Wrk., Niels Rasmussen hos Cappelen.

5/11-1836. Holden. Kirsti. Huusmand Anders Andersen Torsnæs og Kirsti Kjøstolsd. Fadd: Maria Pedersd. Haatved, Maria Andersd. Ringsevjen, Kjøstol Haatved, Christen Røgstuen, Peder Kjøstolsen Haatved.

11/11-1836. Holden. Anders. Huusmand Arve Hansen Kaasa og Kari Olsd. Fadd: Johanne Hansd. Hagen, Anne Maria Asgjærsd. Fæbakke, Tollef Hagen, Asgjær Johnsen Fæbakke, Anund Hansen Teigen.

15/10-1836. Holden. Inger Johanne. Wærksarbeider Rasmus Sørensen og Kirsten Torstensd. Fadd: Johanne Johannesd. Wrk., Johanne Gundersd. Wrk., Anders Thomasen Wrk., Hans Sørensen og Ole Sørensen Wrk.

9/11-1836. Helgen. Mari. Gaardmand Johannes Hansen Grønnesteen og Maria Arvesd. Fadd: Kari Gundersd. Holla, Maria Hansd. Tinholstulen, Halvor Thorsen Pladsen, Niels Hansen Holla, Peder Hansen Tinholtstulen yngre.

30/11-1836. Helgen. Peder. Gaardmand Peder Halvorsen Ytterbøe og Anne Jørgensd. Fadd: Merthe Maria Christensd. Ytterbøe, Kirsten Maria Pedersd. ditto, Ole Thorsen ditto, Thor Olsen ditto, Halvor Pedersen ditto.

11/11-1836. Holden. Andreas. Wærksarbeider Even Larsen Ringsevjen og Inger Christiansd. Fadd: Maria Isaksd. Ringsevjen, Ingeborg Abrahamsd. Kaasa, Abraham Steensen Kaasa, John Larsen Ringsevjen, Gunder Nielsen Wrk.

23/11-1836. Holden. Marthe. Huusmand Thomas Andersen Øgaarden og Maren Andersd. Fadd: Anne Gundersd. Øgaarden, Anne Halvorsd. Øgaarden, Brynnild Christensen ditto, Anders Andersen ditto, Tron Jensen ditto.

10/12-1836. Holden. Johannes. Gaardmand Steen Johannesen Haatvedt og Kari Halvorsd. Fadd: Kirsten Halvorsd. Vibetoe, Kari Johannesd. Namløs, Johannes Nielsen Namløs, Halvor Andersen Fæhn, Anders Halvorsen Fæhn.

27/11-1836. Holden. Anne Magrethe. Wærksarbeider Christopher Hansen Wrk. og Kirsten Tollefsd. Fadd: Gunnild Nielsd. Wrk., Ellen M. Olsd. Wrk., Niels Saamundsen Wrk., Halvor Halvorsen Wrk., Christen Christophersen Wrk.

2/11-1836. Holden. Peder. Huusmand Ole Pedersen Hølen og Andrea Birgithe Østensd. Fadd: Maren Pedersd. af Skien, Ingeborg Pedersd. Uhlefoss (-gaarden), Steen Østensen Eishoug, Peder Olsen ditto, Lars Jacobsen af Skien.

15/12-1836. Holden. Johanne. Wærksarbeider Tron Andersen og Maren Monsd. Fadd: Anne Abrahamsd. Wrk., Inger Andersd. Uhlefosgaarden, Anders Tronsen Wrk., Abraham Andersen Wrk., Thor Pedersen Wrk.

30/11-1836. Holden. Ole. Huusmand Tolf Knudsen Qværnodden og Inger Nielsd. Fadd: Maria Olsd. Qværnodden, Inger Clemmetsd. Saugbr., Peder Tolfsen Qværnodden, Niels Rasmusen Saugbr., Knud Tolfsen Qværnodden.

19/11-1836. Helgen. Knud. Gaardmand Christopher Steensen Bjærven og Anne Knudsd. Fadd: Marthe Steensd. Holla, Anne Steensd. Tufte, Steen Tufte, Knud Haatved, Hans Tufte og Ole Steensen Tufte yngre.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

3/12-1836. Helgen. Arne. Gaardmand Jørgen Thorsen Ytterbøe og Susanne Nielsd. Fadd: Kirsti Isaksd. Bergen, Severine Sophie Christensen, Abraham Nielsen Bergen, Ole Thorsen Ytterbøe, Arne Christensen Nordstaae, Gunder Nielsen Bergen.

3/11-1836. Holden. Birgithe Marie. Skolelærer Frederik Kirstinius Dahl og Nicoline Mathilde Marie født Høyum. Fadd: Frue Edel Høyum, Frøken Lovise Monrad, Bygmester H. Horn, Marsmester N. Svendsen og Her. S. C. Monrad.

15/12-1836. Romnæs. Niels. Gaardmand Peder Halvorsen Romnæs og Gunnild Kirstine Isaksd. Fadd: Kirsti Isaksd. Skilbred, Anne Jermundsd. Romnæs, Peder Isaksen Østgaarden, Ole Torkildsen Romnæs, Isak Isaksen Romnæs.

16/1-1837. Holden. Hans. Kontoirbetjent Tallak Rejersen og Karen Halvorsd. Fadd: Kirsten Maria Jacobsd. Wrk., Karen Rejersd. Pladsen, Thomas Pedersen Wrk., John Larsen Wrk., Niels Johnsen Wrk.

4/1-1837. Holden. Kittil Andreas. Wærksarbeider John Johnsen og Aaste Kittilsd. Fadd: Anne Maria Christophersd. Wrk., Ingeborg Abrahamsd. Kaasa, Andreas Johnsen, Steen Johnsen og Hans Johnsen, alle af Wærket.

22/1-1837. Romnæs. Kari. Snedker Petter Dahl Kjønodde og Mari Christensd. Fadd: Aaste Christensd. Hølen, Kari Andersd. Nyehuus, Hans Bentsen Hølen, Hans Tintholt Wrk., Ole Christensen Nyehuus.

13/12-1836. Romnæs. Thora Kirstine. Skolelærer Tollef Christensen og Gunnild Tronsd. Fadd: Maren Christensd. Saugbr., Mari Nielsd. Saugbr., Bent Bentsen, Niels Bentsen og Bent Nielsen Saugbruget.

20/12-1836. Holden. Niels. Wærksarbeider Johan Jensen og Thore Rasmusd. Fadd: Johanne Johannesd. Wrk., Anne Johannesd. Wrk., Erik Andersen Wrk., Peder Pedersen Saugbr., Thomas Rasmusen Wrk.

14/2-1837. Romnæs. Berthe. Flaadekarl Johannes Christensen Strømodden og Ingeborg Pedersd. Fadd: Ingeborg Tronsd. Dorholt, Maren Johannesd. Saugbr., Tron Pedersen Saugbr., Halvor Halvorsen Hølen og John Olsen Hølen.

15/2-1837. Helgen. Nelle Christine. Gaardmand Niels Jacob Jensen Bjærven og Anne Christensd. Fadd: Kari Christensd. Bergen, Anne Maria Christensd. Wasdalen, Arne Christensen Nordstaae, Christen og Niels Christenssønner Wasdalen.

10/2-1837. Helgen. Halvor. Gaardmand Jens Christensen Steenstadvolden og Anne Halvorsd. Fadd: Maria Halvorsd. Olsbrygge, Kari Halvorsd. Fæhn, Christen Steenstadvolden, Halvor H. Fæhn, Kjøstol Gundersen Olsbrygge.

8/2-1837. Helgen. Inger. Gaardmand Tollef Halvorsen Hagen og Johanne Hansd. Fadd: Kari Olsd. Kaasa, Kirsten Tollefsd. Hagen, Jens Præstgrav, Arve H. Kaasa og Arve H. Teigen.

5/3-1837. Holden. Hans. Gaardmand John Olsen Deelevje og Kari Rasmusd. Fadd: Anne Johannesd. Stranden, Karen M. Johnsd. Deelevje, Johannes Rasmusen Heisholt, Ole Johnsen Deelevje, Hans Gundersen Kringleføt.

29/12-1836. Holden. Hans. Bygmester og Marsmester Jahn Herman Horn og Ædel Petronelle født Svendsen. Fadd: Mademoiselle Svendsen, Jomfrue Anne Christine Koth, Forvalter Rolsted, Marsmester Svendsen fra Fossum, Gartner J. Borgersen fra Fossum.

21/12-1836. Holden. Hans. Huusmand Kittil Pedersen Røybæk og Anne Hansd. Fadd: Ingeborg Hansd. Meelteig, Kirsti Hansd. Vibetoe, Ole Meelteig, Niels Gulliksen Kaasa og Peder Kittilsen Røybæk.

4/3-1837. Holden. Sina. Wærksarbeider Ole Gjertsen og Maria Jensd. Fadd: Gunnild Larsd. Wrk., Aaste Nielsd. Wrk., Jens Andersen Wrk., Hans Spærland Wrk., Hans Gjertsen Wrk.

14/3-1837. Romnæs. Thyge. Gaardmand Ole Johannesen Sannæs og Johanne Maria Thygesd. Fadd: Gunnild Evensd. Uhlevigen, Karen Thygesd. Sannæs, Johannes Johannesen Sannæs, Anders Johannesen Uhlevigen, Peder Thygesen Sannæs.

24/1-1837. Holden. Niels. Huusmand Svennung Nielsen Mastebakke og Inger Olsd. Fadd: Kirsten Johannesd. Gladhuus, Anne Nielsd. Mastebakke, Anders Gundersen Deelsbakke, Søren Olsen Gladhuus, Niels Nielsen Mastebakke.

29/3-1837. Romnæs. Anne. Anders Halvorsen Saugbruget og Maria Ellefsd. Fadd: Mari Olsd. Saugbr., Mari Nielsd. Saugbr., Rasmus Jensen Saugbr., Anders Olsen Kaasa, Ole Olsen hos Knutzen.

31/3-1837. Helgen. Halvor. Gaardbruger Anders Gundersen Jøntved og Karen Halvorsd. Fadd: Asloug Thorsd. Jøntved, Anne K. Gundersd. Vibetoe, Gunder Vibetoe, Jørgen Johnsen Kaalstad, Even Halvorsen Jøntved.

15/4-1837. Helgen. Halvor. Inderste Tyge Christensen Skovkaas og Berthe Maria Halvorsd. Fadd: Elisabeth Jensd. Fæbakke, Kari Christend. ditto, Christen Brynnildsen ditto, Brynnild Christensen Øgaarden, Anders Christensen Fæbakke.

7/5-1837. Helgen. Christen. Gaardmand Peder Christensen Jøntved og Berthe Nielsd. Fadd: Anne Christensd. Bjærven, Anne M. Christensd. Wasdalen, Niels Torgrimsen Jøntved, Christen Christensen Vasdalen, Niels Christensen Vasdalen.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

11/4-1837. Romnæs. John. Huusmand Haagen Andersen Glaholt og Aaste Andersd. Fadd: Maria Andersd. Nib, Johanne Andersd. Glaholt, Anders Glaholt, Anders Haagensen Hoxodde, Torgrim Gulliksen Nib.

4/3-1837. Holden. Maren Anne. Gaardmand Halvor Olsen Hovland og Ingeborg Johannesd. Fadd: Kirsti Jørgensd. Heisholt, Gunnild Johannesd. ditto, Johannes Johannesen Heisholt ældre, Hans Tufte, Johannes Johannesen Heisholt yngre.

26/5-1837. Holden. Halvor. Gaardmand Peder Isachsen Skougen og Ingeborg Andersd. Fadd: Anne Christensd. Skougen Anne Kittilsd. Fæbakke, Ole Fæhn, Hans Olsen Jøntved, Isak Olsen Jøntved.

25/5-1837. Holden. Andrea. Smed Tollef Larsen Wrk. og Maria Hansd. Fadd: Ingeborg Christine Dahl Wrk., Anne Nielsd. Præstegaarden, Hans Tintholt Wrk., Niels Rasmusen hos Cappelen, Knud Andersen Wrk.

24/4-1837. Holden. Thomas. Huusmand Thomas Thomasen Kaasa og Inger Isaksd. Fadd: Kari Olsd. Kaasa, Berthe Isaksd. Bøe, Isak Nielsen Namløshagen, Asgjær Brynnildsen Fæbakke, Arve Hansen Kaasa.

30/4-1837. Holden. Anne Pernille. Huusmand Ole Halvorsen Hollakaasa og Lisbeth Hansd. Fadd: Mari Hansd. Pederskaas, Marthe Olsd. Torsnæs, Thor Strike, Ole Hansen Brenneboe, Ole Gundersen Tved.

12/5-1837. Holden. Maria. Gaardmand Christen Arvesen Namløs og Ingeborg Johannesd. Fadd: Anne Johannesd. Namløs, Ingeborg Olsd. Namløs, Johannes Christiansen Heisholt, Arve Namløs, Christian F. Johannesen Heisholt.

31/5-1837. Romnæs. Anne Maria. Gaardmand Ole Augustinusen Graver og Karen Pedersd. Fadd: Ingeborg K. Pedersd. Boerstad, Kirsten Pedersd. Omtved, Peder Jensen Omtved, Jens Augustinusen Graver, Peder Augustinusen Boerstad.

20/5-1837. Romnæs. Tyge. Huusmand Asgjær Brynnildsen Fæbakke og Ingeborg Hansd. Fadd: Ingeborg Tollefsd. Fæbakke, Berthe Asgjærsd. ditto, Christen Brynnildsen ditto, Isak Isaksen Gruben, John Olsen Fæbakke.

4/6-1837. Romnæs. Karen Maria. Huusmand Gunder Halvorsen Dahlen og Kirsten Hansd. Fadd: Gunnild Gundersd. Wale, Karen M. Halvorsd. Wale, Halvor Halvorsen Wale, Anund Halvorsen Wale, Hans Arvesen Wale.

18/4-1837. Helgen. Maren Constance. Lensmand U. K. Poppe. og Anne Cathrine Meklenburg født Poppe. Fadd: Madame Rolsted, Frøken Louise Monrad, Auditeur Wessel, Fuldmægtig Hans Wessel, Capitain Jahnsen.

20/6-1837. Helgen. Lars. Huusmand Brynnild Olsen Waskaas og Asloug Hansd. Fadd: Kari Andersd. Kaasa, Anne Brynnildsd. Waskaas, Hans Nielsen Kaasa, Anders Sørensen Helgen, Ole Brynnildsen Waskaas.

19/6-1837. Holden. Hans. Hammersvend Hans Hansen Spærland og Kirsten Eriksd. Fadd: Magrethe Olsd. Holla, Ingeborg Eriksd. Haugen, Johannes Tollefsen Holla, Peder og Hans Erikssønner Saugbruget.

28/6-1837. Holden. Lars. Hammersvend Peder Larsen og Margith Hansd. Fadd: Kirsten Tollefsd. Wrk., Margith Jahnsd. Romnæs, Svend Olsen Wrk., Hans Spærland og Ole Sørensen Wrk.

(!) 25/9-1836. Holden. Sophie. Distriktslæge F. L. Horn og Karen Olise født Wenneboe. Fadd: Madame Rolsted, Jomfrue Cappelen, Marsmester Herman Horn, Informator Rode og Barnets Fader.

29/4-1837. Romnæs. Andrea. Huusmand Ole Olsen Roligheden yngre og Anne Arvesd. Fadd: Maria Arvesd. Grønnesteen, Kari Gundersd. Roligheden, Ole Roligheden ældre, Johannes Hansen Grønnesteen, Anders Christophersen Lucenæs.

12/7-1837. Helgen. Maren. Huusmand Claus Larsen Skottet og Anne Hansd. Fadd: Marthe Johannesd. Skottet, Berthe Larsd. Skottet, Hans Nielsen Watningen, Stian Pedersen Holten, Johannes Larsen Skottet.

7/7-1837. Helgen. Karen. Gaardmand Arne Christensen Nordstaae og Ingeborg Nielsd. Fadd: Anne Halvorsd. Steenstadvolden, Anne Maria Jensd. Graver, Jørgen Thorsen Ytterbøe, Christen Christensen Wasdalen, Niels Christensen ditto.

17/7-1837. Holden. Gunnild Kirstine. Huusmand John Jacobsen Krageføt og Berthe Maria Torgrimsd. Fadd: Kirsten Halvorsd. Fosse, Anne Halvorsd. Krageføt, Jacob Jensen Saugbr., Jens Jacobsen Hæggemoen, Augustinus Torgrimsen Lunde.

1/6-1837. Holden. Anders. (Tvilling). Huusmand Christen Hansen Myhra og Anne Maria Jensd. Fadd: Kari Hansd. Høybroe, Kirsti Hansd. Næsodden, Magrethe Rejersd. Høybroe, Ingeborg Jahnsd. Præstegaarden, Anders Næsodden.

1/6-1837. Holden. Anna Sophie. (Tvilling). Huusmand Christen Hansen Myhra og Anne Maria Jensd. Fadd: Tyge Halvorstaae, Søren Gladhuus, Jens Hæggemoen, Ole Nielsen Kaasen, Gunder Torvildsen Moen.

11/7-1837. Holden. Karen Kirstine. Huusmand Jørgen Andersen Haatved og Maren Pedersd. Fadd: Mari Andersd. Haatved, Kirsti Jørgensd. ditto, Gunder Andersen af Skien, Ole Andersen Meelteig, Anders Andersen Borgen, Christen Halvorsen Haatved.

10/6-1837. Romnæs. Anne Maria. Huusmand Anund Anundsen Brudeskjær og Oline Larsd. Fadd: Mari Jensd. Wale, Ambor Andersd. Kjøsvig, Sondre Hansen Saugbr., Anders Anundsen Kjosvig, Niels Andersen Orekaasen.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

20/7-1837. Romnæs. Karen. Huusmand Isak Isaksen Gruben og Berthe Knudsd. Fadd: Maren Andersd. Roen, Anne Isaksd. Gruben, Knud Aslaksen Boeslie, Asgjær Brynnildsen Fæbakke, Anders Olsen Gruben.

4/8-1837. Helgen. Ole. Gaardmand Tollef Pedersen Jøntved og Kari Olsd. Fadd: Ingeborg Andersd. Skougen, Kirsten M. Pedersd. Jøntved, Peder Tollefsen Jøntved, Ole Johnsen Fæhn, Hans Poulsen Roen.

22/7-1837. Holden. Christen. Huusmand Tyge Hansen Halvorstaae og Marthe Jensd. Fadd: Berthe Hansd. Siljan, Maria Rejersd. Høybroe, Christen Hansen Myhren, Anders Næsodden, Rejer Aasoldsen Høybroe.

10/8-1837. Holden. Johannes Andreas. Uægte. Pigen Inger Larsd. Fæbakke. Barnets Fader opgivet at være Ungkarl Anders Johannesson Lunde i Bøe Præstegjeld.
Fadd: Elisabeth Jensd. Fæbakke, Anne Pedersd. Fæbakke, Christen Brynnildsen Fæbakke, Anders Tvedthægna yngre, John Pedersen Fæbakke.

25/7-1837. Holden. Ole Andreas. Smed John Nielsen Lindgreen og Gunnild Olsd. Fadd: Kari Gundersd. Holla, Maren Rejersd. Pladsen, Niels Hansen Holla, Peder Lindgreen Meelteig, Niels Rasmusen Bergkaasen.

9/7-1837. Romnæs. Ingeborg. Huusmand Ole Tollefsen Olsdalen og Dorthe Larsd. Fadd: Anne C. Johnsd. Graver, Maria Kirstine Jensd. Graver, Jens Graver, Ole Pladsen, John Olsen Wale.

4/9-1837. Helgen. Ingeborg. Gaardmand Kittil Andersen Namløs og Kirsti Olsd. Fadd: Marthe Olsd. Namløs, Maria Olsd. Namløs, Tron Andersen og Ole Andersen Namløs, Jørgen Jørgensen Kaalstad.

14/9-1837. Helgen. Kari. Gaardmand Thor Olsen Ytterbøe og Berthe Maria Christensd. Fadd: Susanne Nielsd. Ytterbøe, Kirsten Maria Pedersd. Jøntved, Ole Thorsen Ytterbøe, Jens Christensen Steenstadvolden, Halvor Olsen Ytterbøe.

19/9-1837. Holden. Anne. Gaardmand Halvor Hansen Sanden og Anne Sophie Johannesd. Fadd: Mari Christensd. Sanden, Liv Hansd. Meelteig, Ole Andersen Meelteig, Anund Hansen Wibetoe, Johannes Johannesen Heisholt yngre.

30/8-1837. Holden. Johannes. Huusmand Jens Jacobsen Hæggemoen og Magrethe Hansd. Fadd: Ingeborg Halvorsd. Espevolden, Asloug Hansd. Saugbr., Christen Hansen Myhra, John Jacobsen Krageføt, Johannes Jacobsen Saugbr.

14/9-1837. Holden. Aasmund. Wærksarbeider Gunder Nielsen og Maren Sørine Asmundsd. Fadd: Johanne Larsd. Wrk., Maren Anne Olsd. Haugen, Ole Nielsen, Henrik Clausen og Jørgen Olsen, alle af Wrk.

31/8-1837. Holden. Lars. Wærksarbeider Niels Gjertsen Wrk. og Gunnild Larsd. Fadd: Maria Jensd. Wrk., Aaste Nielsd. Wrk., Jahn Bentsen, Hans Gjertsen og Anders Gjertsen Wrk.

2/9-1837. Holden. Andreas. Huusmand Peder Halvorsen Hollasætre og Kari Andersd. Fadd: Gunnild Thomasd. Hægna, Mari Nielsd. Tved, Peder Andersen Meelteig, Ole Nielsen Hægna, Johannes Johannesen Heisholt.

19/9-1837. Helgen. John. Huusmand Peder Johnsen Haavet og Anne Tollefsd. Fadd: Berthe Johnsd. Kjennekaas, Maria Saamundsd. Deelen, Aasold Kjennekaasen, John Klovedahl, Stian Klovedahl.

23/9-1837. Romnæs. Anders. Gaardmand Svennung Andersen Sannæs og Tone Halvorsd. Fadd: Gunnild Halvorsd. Sannæs, Gunnild Ødegaarden, Jørgen Halvorsen Sannæs, Halvor Helliksen Sannæs, Gunder Hansen Moen.

30/9-1837. Holden. Ole. Gaardmand Jens Olsen Lillejordet og Maria Hansd. Fadd: Ingeborg Olsd. Haugen, Anne Maria Asgjærsd. Fæbakke, Jens Jensen Lillejordet, Anders Olsen Gruben, Niels Halvorsen Lillejordet, John Andersen Wrk.

7/10-1837. Holden. Kirsti. Ole Nielsen Saugbruget og Aaste Halvorsd. Fadd: Helene Olsd. Wrk., Magrethe Johnsd. Saugbr., Halvor Thomasen og Thomas Halvorsen Wrk., Hans Johnsen Saugbruget.

18/10-1837. Holden. Rasmus. Wærksarbeider Anders Olsen og Maria Olsd. Fadd: Karen Petersd. Wrk., Anne Christophersd. Wrk., Anders Andersen Erk., Niels Thomasen Wrk., Ole Johannesen Wrk.

26/10-1837. Holden. Rasmus. Thomas Rasmusen Kronborg og Anne Johannesd. Fadd: Inger Clemmetsd. Saugbr., Maria Rasmusd. Kronborg, Niels Rasmusen Saugbr., Hans Torstensen Wrk., John Andersen Wrk.

6/10-1837. Holden. Anne Gurine. Wærksarbeider Niels Saamundsen og Maren Olsd. Fadd: Maria Jensd. Wrk., Marthe Olsd. af Porsgrund, Christopher Nielsen Wrk., Møller Ole Johnsen Wrk., Niels Christophersen Wrk.

6/10-1837. Romnæs. Johannes. Niels Johannesen Uhlevigen og Gunnild Evensd. Fadd: Maria Tygesd. Sannæs, Kari Tygesd. Sannæs, Tyge Sannæs, Peder Tygesen, Anders Johannesen Uhlevigen.

26/10-1837. Romnæs. Hans. Wærksarbeider Henrik Sørensen og Ingeborg Gjertsd. Fadd: Gunnild Larsd. Wrk., Anne Christophersd. Wrk., Rasmus Sørensen Wrk., Ole Sørensen Wrk., Anders Gjertsen Wrk.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

28/10-1837. Helgen. Ole. Uægte. Pige Mari Andersd. Hoxodde og Barntes Fader opgivet at være Ungkarl Niels Olsen Kaasa under Præstegaarden.
Fadd: Aaste Andersd. Glaholt, Johanne Andersd. Wale, Anders Haagensen Hoxodde, Haagen Andersen Glaholt, Torgrim Gulliksen Nib.

26/10-1837. Holden. Kirsti. Gaardmand Svennung Thomasen Wibetoe og Karen Jahnsd. Fadd: Kirsti Steensd. Wibetoe, Kari Andersd. Wibetoe, Anders Thomasen Vibetoe, Anders Andersen Vibetoe, Anders Andersen Ødegaarden.

11/10-1837. Holden. Ingeborg. Thor Halvorsen Striken og Mari Halvorsd. Fadd: Ingeborg Halvorsd. Odden, Gunnild Olsd. Eiestranden, Gunder Odden, Ole Halvorsen Hollahagen, Johannes Halvorsen Kringleføt.

24/11-1837. Holden. Anne. Gaardmand Jørgen Nielsen Galten og Ragnild Rollefsd. Fadd: Anne Christine Johnsd. Graver, Anne Maria Jensd. Graver, Jens Graver, Peder Wale, Augustinus Jensen Graver.

22/10-1837. Romnæs. Kirsti. Gaardmand Johannes Johannesen Sannæs og Anne Halvorsd. Fadd: Maria Halvorsd. Fæhn, Kari Halvorsd. Fæhn, Ole Johannesen Sannæs, Ole Tygesen Sannæs, Tollef Halvorsen Fæhn.

14/12-1837. Holden. Berthe. Huusmand Brynnild Christensen Ødegaarden og Anne Halvorsd. Fadd: Mari Evensd. Odden, Kari Christensd. Fæbakke, Christen Brynnildsen Fæbakke, Thomas Andersen Ødegaarden, Anders Halvorsen Odden.

10/12-1837. Holden. Maren Anne. Gaardmand Niels Hansen Holla og Kari Gundersd. Fadd: Madame Hoell, Maren Rejersd. Pladsen, Johannes Gundersen Heisholt, Niels Jørgensen Holla, Gunder Gundersen Tved.

28/11-1837. Romnæs. Jørgen. Huusmand Hans Nielsen Kjosvig og Rønnoug Jørgensd. Fadd: Marthe Brænne, Karen J. Kjosvig, Jørgen Kjosvig, Søren Brænne, Hans Jørgensen Kjosvig.

8/12-1837. Romnæs. Augustinus. Uægte. Pigen Guro Olsd. i Walebøe og Ungkarl Augustinus Torgrimsen Lunde. Fadd: Gunnild Olsd. Hvale, Anne Jensd. Graver, Bent Wale, Ole Johnsen Wale, Lars Sørensen Brænne.

4/12-1837. Helgen. Jørgen. Gaardmand Peder Hansen Tinholtstulen og Ingeborg Jørgensd. Fadd: Anne Hansd. Skippervold, Kirsten Simonsd. Tinholtstulen, Jørgen Jørgensen Skippervold, Halvor Th. Pladsen, Peder Hansen Tinholtstulen yngre.

9/12-1837. Holden. Even. Gaardmand Jermund Olsen Eie og Mari Evensd. Fadd: Kirsti Andersd. Nyehuus, Liw Olsd. Eie, John Andersen Kaasa, Ole Jermundsen Evje, Johannes Olsen Eje.

18/12-1837. Holden. Hans Martinus. Wærksarbeider Thomas Pedersen og Kirsten Maria Jacobsd. Fadd: Karen Halvorsd. Wrk., Gurine Olsd. Wrk., Tallak Rejersen Wrk., Niels Nielsen Bergeth, Hans Pedersen Wrk.

10/12-1837. Holden. Anne Christine. Halvor Christensen Saugbruget og Gunnild Larsd. Fadd: Anne Larsd. Saugbr., Gunnild Johnsd. Saugbr., John Larsen Ringsevjen, Bent Bentsen Saug, Bent Johannesen Saugbruget.

31/12-1837. Helgen. Kirsten Maria. Huusmand Christen Hansen Hægna og Gunnild Johannesd. Fadd: Mari Hansd. Pladsen, Maria Hansd. Bjærven, Hans Pedersen Tinholtstulen, Peder Hansen ditto, Halvor Thorsen Helgen.

5/1-1838. Holden. Anders. Huusmand Peder Andersen Tved og Mari Nielsd. Fadd: Gunnild Johannesd. Tved, Aaste Nielsd. Tved, Ole Meelteig, Niels Tved, Knud Andersen Wrk.

26/11-1837. Holden. Kirsti. Huusmand Kittil Jensen Haavet og Ingeborg Hansd. Fadd: Gunnild Andersd. Ødegaarden, Ingeborg Jensd. Huset, Jens Haatved, Tron Jensen Øgaarden.

17/1-1838. Romnæs. Hans. Huusmand Knud Østensen Kaasen og Ingeborg Hansd. Fadd: Ingeborg Andersd. Skougen, Maria Andersd. Romnæs, Peder Skougen, Anders Gundersen Deelsbakke, Ole Christensen Nyehuus.

10/1-1838. Romnæs. Inger Maria. Huusmand Ole Torkildsen Romnæs og Torine Rasmusd. Fadd: Anne Hansd. Sannerholt, Anne Torkildsd. Romnæs, Gunder Romnæs, Peder Romnæs, Isach Isachsen Romnæs.

12/1-1838. Romnæs. Johannes. Berthel Andersen Strømodden og Gunnild Johannesd. Fadd: Marthe Olsd. Saugbr., Anne Gundersd. Saugbr., Peder Strømodden, Gullik Andersen Strømodden, Tron Johannesen Kaasa.

4/1-1838. Helgen. Kari. Uægte. Pigen Mari Olsd. Præstgrav. Barnets Fader opgivet at være Anders Johannesen Lunde i Bøe Præstegjeld. Fadd: Anne Olsd. Brøstdahl, Maria Johnsd. Wærstad, Anders Huuset, Ole Brøstdahl, Ole Jensen Præstgrav.

24/1-1838. Helgen. Halvor. Gaardmand Niels Arvesen Jøntved og Ingeborg Karine Halvorsd. Fadd: Asloug Thorsd. Jøntved, Anne Arvesd. Namløs, Ole Huuset, Christen Namløs, Isak Olsen Jøntved.

2/2-1838. Helgen. Anne. Huusmand Ole Olsen Klevsgade og Kirsti Pedersd. Fadd: Kari Olsd. Hvalen, Anne Pedersd. Fæbakke, Ole Anundsen Hvalen, John Pedersen Fæbakke, Søren Brynnildsen Kaalstad.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

31/1-1838. Helgen. Anne. Huusmand Torgrim Gulliksen Nib og Maria Andersd. Fadd: Aaste Andersd. Glaholt, Kari Andersd. Hoxodde, Anders Haagensen Hoxodde, Haagen Andersen Glaholt, Niels Gulliksen Søwe.

26/1-1838. Holden. Anne Kirstine. Sondre Hansen Saugbruget og Kirsten Andersd. Fadd: Thone Anundsd. Kaasen, Ambor Andersd. Steensholt, Niels Bentsen Saugbr., Johannes Jacobsen Saugbr., Ole Nielsen Uhlefoss.

21/2-1838. Holden. Johannes. Halvor Helliksen Sannæs og Margith Halvorsd. Fadd: Mari Halvorsd. Holten, Ingri Hansd. Sannæs, Halvor Helliksen Holten, Jørgen Halvorsen Sannæs, Gunder Hansen Moen.

3/2-1838. Holden. Ole. Gaardmand Ole Andersen Meelteig og Ingeborg Hansd. Fadd: Mari Nielsd. Tved, Liw Hansd. Meelteig, John Olsen Ringsevjen, Anders Hansen Wibetoe, Anund Hansen Wibetoe.

25/2-1838. Holden. Anne. Huusmand Gunder Andersen Jøntved og Ingeborg Olsd. Fadd: Marthe Olsd. Enerhougen, Kari Johannesd. Namløs, John Olsen Hougen, John Pedersen Fæbakke.

27/1-1838. Romnæs. Inger. Flaademand Niels Tolfsen Qværnodden og Maria Olsd. Fadd: Anne Andersd. Wale, Aaste Olsd. Wale, Ole Wale, Tolf Qværnodden, Knud Tolfsen ditto.

15/1-1838. Romnæs. Peder. Flaademand Peder Knudsen Qværnodden og Kari Gulliksd. Fadd: Kirsti Andersd. Saugbr., Amborg Andersd. Steensholt, Gunder Steensholt, Sondre Hansen Saugbr., Hans Christensen Qværnodden.

9/2-1838. Romnæs. Bent. Smed Bent Bentsen Saugbr. og Maren Christensd. Fadd: Kari Johnsd. Heisholt, Aaste Kirstine Nielsd. Kaasen, Gunder J. Heisholt, Niels Bentsen Kaasen, Hans Bentsen Saugbr.

8/1-1838. Helgen. Ole. Huusmand Ole Knudsen Roen og Maren Anne Andersd. Fadd: Berthe Knudsd. Gruben, Maria Johansd. Wærstad, Hans Roen, John Helgen, Knud Boeslie.

23/2-1838. Helgen. Kirsti. Huusmand Peder Larsen Bjærkholt og Gunnild Tollefsd. Fadd: Susane Nielsd. Ytterbøe, Anne Gurine Olsd. Helgen, Brynnild Bjærkholt, Lars Jensen Stranden.

27/1-1838. Helgen. Anne. Gaardmand Lars Simonsen Kolle og Kirsti Hansd. Fadd: Anne Hansd. Langeland, Karen Carlsd. ditto, Carl Langeland, Christen Røgstuen, Hans Larsen Tvedten.

28/2-1838. Helgen. Jørgen. Huusmand Lars Tollefsen Aafosskaas og Liw Olsd. Fadd: Kari Olsd. Jøntved, Kirsten M. Pedersd. Jøntved, Niels Torgrimsen Jøntved, Thomas Ruaas, Thor Halvorsen Jøntved.

11/2-1838. Holden. Anders. Huusmand Hans Andersen Øen og Anne Andersd. Fadd: Ingeborg Hansd. Meelteig, Asloug Maria Andersd. Meelteig, Ole Andersen ditto, Jens Andersen Øen, Knud Andersen Wrk.

8/3-1838. Holden. Gunder. Gaardskarl Niels Rasmusen Wrk. og Kirsti Gundersd. Fadd: Anne Hansd. Bergkaasen, Trine Gundersd. Wrk., Rasmus Bergkaasen, Hans Rasmusen ditto, Hans Gundersen Klingreføt.

12/3-1838. Holden. Anne. Huusmand Anders Olsen Bjørndalen og Karen Svendsd. Fadd: Ingeborg Halvorsd. Moen, Ingeborg Olsd. Holla, Svend Moen, Christen Moen, Anund Hansen Wibetoe.

23/2-1838. Romnæs. Ole. Huusmand Anders Jensen Skibsnæs og Aaste Bjørnsd. Fadd: Asloug Bjørnsd. Ustrud, Mari Bjørnsd. Killingkoven, Bjørn Halvorsen Killingkoven, Ole Halvorsen Ustrud, Niels Nielsen Ustrud.

10/3-1838. Helgen. Kirsti. Huusmand Lars Hansen Nordstaae og Kari Johannesd. Fadd: Anne Hansd. Skottet, Anne Gurine Olsd. Helgen, Anders Halvorsen Stigen, Hans Nielsen Watningen, Anders Sørensen Pladsen.

17/3-1838. Holden. Berthe. Kjøstol Pedersen Saugbruget og Anne Hansd. Fadd: Anne Johnsd. Saugbr., Maren Kjøstolsd. Saugbr., Tron Pedersen, Hans og Peder Kjøstolssønner, alle af Saugbruget.

2/4-1838. Helgen. Christen. Tvilling. Gaardmand Peder Christensen Jøntved og Berthe Nielsd. Fadd: Anne Karine Arnesd. Wasdalen, Anne Jørgensd. Jøntved, Maren Christensd. Wasdalen, Maria Johnsd. Sannæs, Niels Torgrimsen Jøntved.

2/4-1838. Helgen. Niels. Tvilling. Gaardmand Peder Christensen Jøntved og Berthe Nielsd. Fadd: Arne Christensen Steenstad, Christen Christensen og Niels Christensen Steenstad, Anders Gundersen Bjærven, Isak Olsen Jøntved.

18/4-1838. Romnæs. Anne Maria. Gaardmand Peder Augustinussen Boerstad og Ingeborg Kirstine Pedersd. Fadd: Karen Pedersd. Pladsen, Kirsten Pedersd. Omtved, Peder Omtved, Ole Pladsen, Augustinus Jensen Graver.

9/4-1838. Niels. Gunder Nielsen Gruben og Berthe Isaksd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Død uden at komme i Kirken. Hjemmedøbt af  Madame Hoell."

10/4-1838. Romnæs. Karen Johanne. Gaardmand Ole Anundsen Lunde og Karen Halvorsd. Fadd: Maria Halvorsd. Wale, Anne Nielsd. Brænne, Peder Wale, Tow Olsen Wale, Peder Halvorsen Wale.

3/5-1838. Holden. Hans. Huusmand Ole Nielsen Hægnen og Gunnild Thomasd. Fadd: Kari Johannesd. Texle, Kirsten Nielsd. Søwe, Peder Nielsen Texle, Ole Hansen Brænneboe, Niels Nielsen Hægna.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

10/4-1838. Holden. Kirsti. Gaardmand Anders Steensen Vibetoe og Asloug Halvorsd. Fadd: Marthe Steensd. Holden, Kari Halvorsd. Fæhn, Hans Tufte, Niels Jørgensen Holden, Tollef Halvorsen Fæhn.

6/4-1838. Holden. Steener. Huusmand Niels Nielsen (Niels Jensen!) Trættekaasen og Anne Nielsd. Fadd: Maria Pedersd. Baxaas, Asloug Jensd. Baxaas, Thor Hansen Pladsen, Sigurd Johnsen Baxaas, Halvor Thorsen Baxaas.

12/5-1838. Holden. Gunder. Gaardmand Ole Evensen Skordal og Anne Halvorsd. Fadd: Anne Jensd. Skordal, Gunnild Olsd. Skordal, Steener Jermundsen Skordal, Niels Jermundsen og Aslak Olsen, alle af Skordal.

18/4-1838. Holden. Jens. Wærksarbeider Ole Gjertsen og Maria Jensd. Fadd: Mari Olsd. Wrk., Marthe Olsd. Wrk., Møller Ole Johnsen Wrk., Tron Olsen fra Kongsberg, Anders Gjertsen Wrk.

24/5-1838. Romnæs. Anne. Huusmand Hans Anundsen Milebunden og Kari Kittilsd. Fadd: Rønnoug Jørgensd. Sauklev, Maria Kittilsd. Brænne, Ole Anundsen Lunde, Anders Kittilsen Dalen, Niels Nielsen Hoxodde.

22/5-1838. Romnæs. Berthe Karine. Huusmand Tow Olsen Wale og Maria Halvorsd. Fadd: Kirsti Pedersd. Omtved, Aaste Johnsd. Wale, Simon Andersen Omtved, Peder Halvorsen Wale, Jens Christensen Wale.

11/5-1838. Romnæs. Christian Odin. Gartner Ole Olsen Saugbruget og Anne Kjøstolsd. Fadd: Madame Hoell, Anne Gundersd. Saugbr., Ole Christophersen Wrk., Jørgen Kjøstolsen Follestad (i Gjerpen), Ole Nielsen Uhlefossgaarden.

25/1-1838. Holden. Birgithe Ernstine. Kirkesanger og Skolelærer Frederik Kirstinius Dahl og Nicoline Mathilde Marie født Høyum. Fadd: Madame Edel Petronelle Horn, Jomfrue A. Kirstine Koth, Forvalter Knutzen, Kandidat Barth, Handelsbetjent Hansen.

27/2-1838. Holden. Carl Henry Edvard. Forrettende Sognepræst Niels Andreas Bjørn og Marthine Gregorine født Stoltenberg. Fadd: Madame Cappelen, Madame Rolsted, Jomfrue J. Blom, Statsraad Aall, Sognepræst Debes, Lensmand Poppe, Kandidat Rohde.

28/3-1838. Helgen. Ole. Gaardmand Halvor Jensen Dilsdalen og Berthe Torbjørnsd. Fadd: Karine Arnesd. Wasdalen, Anne Kirstine Halvorsd. Dilsdalen, Svenke Eeg, Anders Wasdalen, Carl Christensen Wasdalen.

3/6-1838. Helgen. Halvor. Gaardmand, Skoleholder Jørgen Nielsen Wibetoe og Kirsti Halvorsd. Fadd: Kari Halvorsd. Haatved, Anne Gundersd. Heisholt, Halvor Andersen Fæhn, Jens Steenstadvolden, Anders Halvorsen Fæhn.

29/3-1838. Holden. Lars.  Anders Larsen Saugbruget og Aavet Pedersd. Fadd: Anne Olsd. Saugbr., Mari Nielsd. Nyehuus, Peder Eriksen Saugbr., Peder Pedersen Saugbr., Clemmet Pedersen og Hans Peter Andersen.

11/4-1838. Holden. Aavet Maria. Gaardmand Christen Kjøstolsen Røgstuen og Anne Simonsd. Fadd: Kirsti Kjøstolsd. Torsnæs, Anne Kjøstolsd. Haatved, Kjøstol Haatved, Ole Nielsen Namløs, Ole Christensen Røgstuen.

6/6-1838. Holden. Maren. Flaademand Niels Rasmusen Saugbruget og Inger Clemmetsd. Fadd: Anne Johannesd. Kronborg, Tore Johnsd. Saugbr., Clemmet Nielsen og Tron Pedersen Saug, Thomas Kronborg.

2/7-1838. Helgen. Ole. Gaardmand Thor Pedersen Namløs og Johanne Andersd. Fadd: Karen Olsd. Jøntved, Kirsten Maria Pedersd. Jøntved, Ole Fæhn, Peder Jøntved, Lars Halvorsen Kirkesletten af Mæhlum.

3/7-1838. Helgen. Maren. Gaardmand Peder Gundersen Fæhn og Taran Knudsd. Fadd: Karen Halvorsd. Fæhn, Maria Knudsd. Hotved, Anders Hansen Wibetoe, Christopher Steensen Bjærven, Ole Olsen Hotved, Halvor Gundersen Fæhn.

3/7-1838. Helgen. Halvor. Huusmand Ole Halvorsen Ustrud og Asloug Bjørnsd. Fadd: Svanoug Olsd. Killingkoven, Maren Bjørnsd. ditto, Bjørn Halvorsen ditto, Anders Jensen Skibsnæs, Niels Nielsen Ustrud.

15/6-1838. Romnæs. Christen. Hans Bentsen Hølen og Aaste Christensd. Fadd: Maren Pedersd. Hølen, Aaste Karine Nielsd. Saugbr., Niels Bentsen Saugbr., Halvor Halvorsen Hølen og Bent Nielsen Saugbr.

18/5-1838. Romnæs. Gunder. Uægte. Pigen Karen Clemmetsd. Saugbruget og Ungkarl Carl Gundersen af Skien. Fadd: Anne Andersd. Saugbr., Anne Gundersd. Saugbr., Peder Pedersen, Johannes Jacobsen og Andreas Johnsen, alle af Saugbruget.
Opgaven skeet ved Clemmet Pedersen Saugbruget.

20/6-1838. Holden. Jens. Wærksarbeider Erik Andersen og Ingeborg Jensd. Fadd: Tore Rasmusd. Wrk., Anne Hansd. Bøe, Jens Johansen Wrk., Tollef Larsen og Christen Christophersen Wrk.

29/5-1838. (Holden?). Asloug Maria. Huusmand Anders Olsen Kaasa og Maria Halvorsd. Fadd: Kirsten Johannesd. Gladhuus, Magrethe Johnsd. Præstegaarden, Søren Gladhuus, Anders Halvorsen Saugbr., og Anders Jensen Gunnerud.

13/7-1838. Halvor. Inderste Anders Halvorsen Juvet og Maren Evensdatter. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Jørgen Wibetoe, men død uden at komme i Kirke."

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

27/6-1838. Romnæs. Marthe Maria. Wærksarbeider Steen Johnsen og Marthe Christensd. Fadd: Maren Asmundsd. Wrk., Anne Christophersd. Wrk. John Johnsen, Andreas Johnsen og John Olsen, alle af Wærket.

23/2-1838. Holden. Jahn. Huusmand Ole Olsen Røybækkaasen og Maria Hansd. Fadd: Karen Johannesd. Texle, Ingeborg Olsd. Holla, Peder Nielsen Texle, Hans Andersen Øen, Jens Andersen Øen.

1/7-1838. Holden. Ole. Huusmand Tron Jensen Øgaarden og Gunnild Andersd. Fadd: Kirsti Kjøstolsd. Torsnæs. Ingeborg Jensd. Huset, Anders Thorsnæs, Jens Haavet, Anders Tygesen Kaasen.

25/6-1838. Holden. Aavet Laurine. Peder Pedersen Saugbruget og Maren Anne Rasmusd. Fadd: Aavet Pedersd. Saugbr., Maren Clemmetsd. Saugbr., Johan Jensen Wrk., Peder Clemmetsen Saugbr., Gullik Pedersen Saugene.

19/7-1838. John. Tjenestekarl Sigurd Johnsen Baxaas og Liw Olsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Ole Jermundsen Evje, men død uden at komme i Kirke."

3/7-1838. Holden. Turine. Uægte. Pigen Asloug Hansd. Næprud og Ungkarl Bernt Andreas Tygesen af Laurvig.
Fadd: Anne Johannesd. Kronborg, Mari Halvorsd. Næprud, Peder Halvorsen Helgeroen, Thomas Rasmusen Wrk., Gunder Hansen Næprud. "Opgaven skeet ved Gunder Hansen Næprud."

1/8-1838. Romnæs. Halvor. Halvor Halvorsen Wale og Gunnild Maria Gundersd. Fadd: Kirsten Hansd. Wale, Karen Maria Halvorsd. Wale, Halvor Gundersen Wale, Gunder Halvorsen Wale, Anund Halvorsen Wale.

25/6-1838. Romnæs. Niels. Skomager Gunder Gulbrandsen Sannæs og Anne Nielsd. Fadd: Anne Christensd. Øgaarden, Gunnild Halvorsd. ditto, Halvor Øgaarden, Anders Gulbrandsen Øgaarden, Elias Hansen Øgaarden.

19/8-1838. Romnæs. Anders. Fisker Anders Andersen Wrk. og Karen Petersd. Fadd: Thone Anundsd. Kaasa, Aaste Karine Nielsd. Kaasa, Hans Tintholt Wrk., Ole Jørgensen Wrk., Anders Johannesen Wrk.

9/9-1838. Helgen. Christen. Gaardmand Niels Christensen Steenstad og Severine Sophie Christensen. Fadd: Anne Karine Arnesd. Wasdalen, Anne Christensd. ditto, Arne Christensen Steenstad, Anders og Carl Wasdalen.

20/8-1838. Holden. Andreas. Huusmand Ole Pedersen Hølene og Andrea Østensd. Fadd: Anne Johnsd. Saugbr., Ellen M. Pedersd. Eishoug, Tron Pedersen Saugbr., Johannes Strømodden Saugbr., Niels Evensen Aasland.

1/9-1838. Holden. Anne. Gaardmand Anders Johnsen Heisholt og Anne Hansd. Fadd: Kari Gundersd. Holden, Berthe Nielsd. Heisholt, Niels Holla, Hans Tinholtstulen, John Heisholt.

27/8-1838. Romnæs. Maren Anne. Wærksarbeider Tallak Larsen og Karen Johnsd. Fadd: Anniken Johnsd. Saugbr., Ingeborg Larsd. Wrk., John Johnsen Wrk., Andreas Jahnsen Saugbr., John Olsen Wrk.

25/8-1838. Helgen. Ole. Huusmand Thyge Henriksen Løkken og Anne Olsd. Fadd: Anne Simonsd. Klovedal, Maren Andersd. Klovedal, Anders Klovedal, John Pedersen Haavet, John Andersen Klovedal.

17/9-1838. Helgen. Hanne Kirstine. Uægte. Pigen Maren Olsdatter Klevsgade under Bøe og Ungkarl Hans Evensen Bøe. "Opgaven skeet ved Ole Olsen Klevsgade."
Fadd: Kirsten Pedersd. Klevsgade, Anne Hansd. Dammen, Niels Torgrimsen Jøntved, Jens Olsen Præstgrav, Ole Olsen Jøntved.

26/9-1838. Holden. Karen Maria. Gaardmand Thor Williksen Kaasen og Karen Kjøstolsd. Fadd: Margithe Kjøstolsd. Appelnæs, Kari Thorsd. Kaasen, Jørgen Gulliksen Appelnæs, Wellik Thorsen og Peder Halvorsen Kaasen.

11/9-1838. Holden. Anders Peter. Skomager Gunder Christiansen Steensholt og Ambor Kirstine Andersd. Fadd: Kirsten Andersd. Saugbr., Kirsten Pedersd. Qværnodden, Tron Pedersen Saugbr., Peder Qværnodden, Gullik Pedersen ditto.

8/10-1838. Helgen. Anne Kirstine. Gaardmand Hans Haraldsen Stuverud og Inger Johanne Gundersd. Fadd: Maria Halvorsd. Olsbrygge, Mari Gundersd. ditto, Kjøstol Olsbrygge, John Gundersen ditto, Jens Olsen Præstgrav.

4/10-1838. Helgen. Asloug Maria. Gaardmand Ole Olsen Huuset og Anne Halvorsd. Fadd: Asloug Thorsd. Jøntvedt, Ingeborg Andersd. Huuset, Anders Olsen Huuset, Jørgen Johnsen Kaalstad, Ole Olsen Huuset yngre.

13/10-1838. Holden. Steen Andreas. Tvilling. Ole Steensen Tufte og Marthe Pedersd. Fadd: Kirsten Christophersd. Tufte, Anne Christensd. Tufte, Anne Steensd. og Anne Pedersd. Tufte, Steen Tufte.

13/10-1838. Holden. Ole Peter. Tvilling. Ole Steensen Tufte og Marthe Pedersd. Fadd: Anders Bergen, Niels Jørgensen Holla, Ole Tufte Yngre, Anders og Jens Pederssønner Tufte.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

23/9-1838. Holden. Halvor. Wærksarbeider Andreas Johnsen og Anne Maria Christophersd. Fadd: Aaste Kittilsd. Wrk., Anne Christophersd. Wrk., Christopher Nielsen, Hans Johnsen og Ole Johannesen, alle af Wærket.

5/3-1838. Holden. Frederik Ludvik. Distriktslæge Frederik Ludvig Horn og Karen Olisa født Wenneboe. Fadd: Madame Henriette Cappelen, Frøken Charlotte Prunst, Forvalter C. H. Rolsted, Kandidat Barth og Barnets Fader.

29/10-1838. Helgen. Peder. Gaardmand Simon Andersen Omtved og Kirsti Pedersd. Fadd: Maria Halvorsd. Wale, Maren Anne Andersd. Klovedal, Anders Klovedal, Peder Wale og Stian Pedersen Holten.

9/11-1838. Hjemme. Anders. Niels Halvorsen Solberg og Maria Andersd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Peder Glaholt, men død uden at komme i kirke."

23/11-1838. Helgen. Anne. Gaardmand Christen Christensen Steenstad og Anne Maria Jensd. Fadd: Ingeborg Nielsd. Steenstad, Maren Christensd. Wasdalen, Niels Christensen Steenstad, Christen Pedersen og Anders Christensen Wasdalen.

27/11-1838. Holden. Berthe. (Berthe Maria. Er rett. G.S.) Tvilling. Gaardmand Jørgen Jørgensen Skippervold og Anne Hansd. Fadd: Kari Hansd. Borgen, Kirsten Tollefsd. Hagen, Anders Borgen, Ole Steensen Tufte, Anund H. Teigen.

27/11-1838. Holden. Jørgen. Tvilling. Gaardmand Jørgen Jørgensen Skippervold og Anne Hansd. Fadd: Ingeborg Tinholtstulen, Anne Steensd. Tufte, Halvor Andersen Fæhn, Peder Hansen Tinholtstulen, Anders Halvorsen Fæhn.

23/12-1838. Helgen. Ole. Huusmand John Olsen Jacobskaas og Gunnild Andersd. Fadd: Anne Isaksd. Jøntved, Ingeborg Olsd. Jøntved, Anders Gundersen Deelsbakke, Isach Olsen Jøntved, Gunder Andersen Deelsbakke.

14/11-1838. Holden. Lars. Arbeidsmand Peder Andersen Strømodden og Sara Larsd. Fadd: Gunnild Johannesd. Strømodden, Ingeborg Olsd. Saugbr., Ole Knudsen Roen, Hans P. Andersen Saugbr., Niels Andersen Strømodden.

15/12-1838. Helgen. Hans. Gaardmand Carl Nielsen Langeland og Anne Hansd. Fadd: Karen Abrahamsd. Tvedten, Karen Carlsd. Langeland, Hans Hansen Tvedten, Lars Kolle, Torsten Nielsen Bergen, Gunder Nielsen Bergen, Hans Larsen Tvedten.

15/11-1838. Holden. Knud. Huusmand Jens Andersen Øen og Asber Knudsd. Fadd: Margith Knudsd. Aasland, Asloug Andersd. Fæhn, Anders Øen, Peder Andersen Tvedt, Hans Andersen Meelteig.

22/9-1838. Holden. Kirsten. Huusmand Anders Andersen Øgaarden og Anne Thomasd. Fadd: Karen Johnsd. Wibetoe, Kirsten Kittilsd. Fæhn, Svennung Wibetoe, Thomas Andersen Øgaarden, Andreas Kittilsen Fæhn.

7/12-1838. Holden. Marthe Kirstine. Wærksarbeider Hans Halvorsen og Sessell Jahnsd. Fadd: Kari Pettersd. Wrk., Kirsti Halvorsd. Wrk., Peder Helgeroen, Hans Christophersen Wrk., John Olsen Wrk.

13/12-1838. Helgen. Stian. Huusmand Stian Gundersen Pladsen og Kirsten Jonasd. Fadd: Gunnild Rollevsd. Hagen, Maren Andersd. Klovedal, Jørgen Hagen, Stian Holten, Mathias Arnesen Holten.

21/1-1839. Helgen. John. Gaardmand Gunder Gundersen Skjørholt og Inger Andersd. Fadd: Maren Holten, Karen Carlsd. Langeland, Peder Holten, Gunder Skjørholt yngre, Halvor Gundersen Skjørholt.

14/10-1838. Holden. Lars. Huusmand Halvor Larsen Ødegaarden og Anne Olsd. Fadd: Karen Abrahamsd. Juvet, Jørgen Larsen Juvet, Ole Roligheden ældre, Lars Jørgensen Juvet, Karen Jørgensd. Juvet.

15/2-1839. Holden. Karen. Huusmand Thomas Thomasen Kaasen og Inger Isaksd. Fadd: Anne Maria Asgjærsd. Lucenæs, Andrea Asgjærsd. Fæbakke, Asgjær Brynnildsen ditto, Christen Brynnildsen ditto, Niels Isaksen Namløshaven.

22/2-1839. Romnæs. Ole. Peder Eriksen Saugbruget og Anne Olsd. Fadd: Kari Thomasd. Saugbr., Anne Eriksd. Saugbr., Ole Halvorsen, Jens Hansen og Hans Eriksen, alle af Saugbruget.

11/2-1839. Romnæs. Karen Andrea. Gaardmand Niels Isaksen Romnæs og Anne Maria Halvorsd. Fadd: Kirsti Isaksd. Skilbred, Anne Jermundsd. Romnæs, Halvor Christensen Skilbred, Bent Wale, Peder Christensen Romnæs.

20/3-1839. Holden. Anne Kirstine. Gaardmand Andreas Halvorsen Toreskaas og Anne Augustinusd. Fadd: Berthe Maria Torgrimsd. Krageføt, Kirsti Nielsd. Suusaas, Halvor Suusaas, Thomas Halvorsen Fosse, Halvor Suusaas yngre.

20/3-1839. Holden. Maren Johanne. Wærksarbeider Hans Torstensen og Johanne Johannesd. Fadd: Anne Johannesd. Kronborg, Maria Rasmusd. ditto, Thomas Rasmusen ditto, John Sørensen ditto, Anders Johannesen Wrk.

26/1-1839. Holden. Johanne Dorthea Marie. Marsmester Jahn Herman Horn og Edle Petronelle fød Svendsen. Fadd: Madame Wille, Jomfrue Hansine Horn, Distriktslæge Horn, Kontorist Jørgensen og Marsmester Svendsen fra Fossum.

9/3-1839. Helgen. Carl Emil Severin. Capitain Steen Johnsen og Emilie Sophie fød Lund. Fadd: Madame Aamot af Skien, Jomfrue Marie Poppe, Kapitain H. Norderhoug, Lensmand Poppe og Barnets Fader.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

3/4-1839. Hjemme. Steener. Huusmand Svennung Ougensen Nomme og Anne Jensd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Anne Olsd. Sandbakken, men død uden at komme i kirke."

17/2-1839. Holden. Halvor. Smed Thor Jørgensen Hægna og Inger Halvorsd. Fadd: Kirsti Halvorsd. Wrk., Asloug Halvorsd. Præstegaarden, Halvor Næprud, Ole Jørgensen Wrk., Anders Halvorsen Næprud.

5/4-1839. Hjemme. Ingeborg Kirstine. Wærksarbeider Peder Halvorsen Helgeroen og Maria Nielsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Abraham Steensen, død uden at komme i Kirke."

3/3-1839. Romnæs. Karen Maria. Gaardmand Peder Halvorsen Romnæs og Gunnild Kirstine Isaksd. Fadd: Anne Maria Halvorsd. Romnæs, Anne Torkildsd. Romnæs, Niels Isaksen og Gunder Pedersen Romnæs, Halvor Pedersen Romnæs.

21/4-1839. Holden. Inger Kirstine. Gaardmand Ole Nielsen Sannæs og Mari Kjøstolsd. Fadd: Margith Halvorsd. Sannæs, Anne Kjøstolsd. Haatved, Kjøstol Haatved, Christen Hansen Sannæs og Niels Olsen Sannæs.

12/4-1839. Hjemme. Ole. Wærksarbeider Halvor Halvorsen og Ellen Maria Olsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Klokker Dahl, men død uden at komme i kirke."

4/4-1839. Holden. Lars. Wærksarbeider John Jahnsen og Anne Lisbeth Larsd. Fadd: Kari Thomasd. Saugbruget, Ingeborg Larsd. Wrk., Jens Hansen Saugbr., Jahn Bentsen og Ole Jacobsen Wrk.

12/4-1839. Holden. Hans. Gaardmand Anund Hansen Wibetoe og Liw Hansd. Fadd: Ingeborg Hansd. Meelteig, Kirsti Hansd. Wibetoe, Hans Anundsen Wibetoe, Ole Meelteig og John Hansen Wibetoe.

1/5-1839. Holden. Andreas. Huusmand Jens Andersen Gunnerud og Ingeborg Johannesd. Fadd: Søren Olsen Gladhuus, Anders og Johannes Jenssønner Gunnerud, Kirsti Johannesd. Gunnerud og Aaste Nielsd. Kaasa.

28/4-1839. Holden. Anne. Wærksarbeider Jahn Bentsen og Maria Evensd. Fadd: Gunnild Larsd. Wrk., Kari Bentsd. Wrk., Anders Thomasen Wrk., Ole Saamundsen og Gunder Andersen Wrk.

4/5-1839. Helgen. Gunder. Gaardmand Anders Gundersen Bjærven og Anne Christensd. Fadd: Anne Maria Jensd. Steenstad, Kirsten Jørgensd. Gjedeboen, Arve Wale, Christen Christensen Steenstad, Anders Christensen Wasdalen.

3/4-1839. Holden. Gunder. Gaardmand John Andersen Nyehuus og Kirsti Andersd. Jøntved. Fadd: Mari Evensd. Eie, Berthe M. Olsd. Hougen, Jermund Olsen Eie, Christen Olsen Daxrud, Johannes Andersen Hougen.

10/5-1839. Holden. Abraham. Wærksarbeider John Johansen og Aaste Kittilsd. Fadd: Anne Maria Christophersd. Wrk., Andrea Abrahamsd. Wrk., Andreas og Steen Johnssønner Wrk., Hans Johnsen Wrk.

4/5-1839. Helgen. Anne. Gaardmamd Isach Olsen Jøntved og Maria Johnsd. Fadd: Anne Christensd. Øgaarden, Ingeborg Olsd. Jøntved, Hans Olsen Jøntved, John Nielsen Sannæs, Ole Olsen Jøntved.

18/3-1839. Helgen. Anne Maria. Gaardmand Jørgen Thorsen Ytterbøe og Susanne Nielsd. Fadd: Berthe Maria Christensd. Ytterbøe, Kirsten Maria Pedersd. Jøntved, Ole Ytterbøe, Arne Christensen Nordstaae, Tor Jørgensen Ytterbøe.

4/4-1839. Romnæs. Kari. Huusmand Kittil Andersen Dahlen og Aaste Andersd. Fadd: Kari Kittilsd. Milebunden, Anne Torine Olsd. Wale, Halvor Lunde, Halvor Hoxodde, John Olsen Wale.

9/5-1839. Helgen. Kirsten Sørine. Uægte. Pigen Berthe Isaksd. Namløshaven og opgiven Barnefader Ungkarl Søren Brynnildsen Bøe. Anmeldelse skeet ved Barnets Moder.
Fadd: Inger Isaksd. Kaasa, Kirsti Hansd. Bøe, Christen Brynnildsen Fæbakke, Anders Christensen Lucenæs og Gullik Christensen Fæbakke.

2/6-1839. Holden. Ingeborg. Huusmand Sigurd Johnsen Steensrud og Liw Olsd. Fadd: Mari Evensd. Eie, Asloug Halvorsd. Baxaas, Ole Jermundsen Evje, Jermund Olsen Eie, Halvor Halvorsen Baxaas.

5/5-1839. Holden. Lars. Huusmand Anders Andersen Briskemyhr og Asbær Larsd. Fadd: Inger Christiansd. Ringsevjen, Marthe Andersd. Holla, Even Larsen Ringsevjen, Ole Larsen Kamperhoug og Anders Larsen Wrk.

30/5-1839. Holden. Johannes. Gaardmand Christian Frederik Johannesen Espevolden og Kari Andersd. Fadd: Marthe Nielsd. Heisholt, Kari Johannesd. ditto, Johannes Christiansen Heisholt, Christen Arvesen Namløs, Niels Andersen Saga.

31/5-1839. Holden. Torsten. Wærksarbeider Anders Thomasen og Marthe Torstensd. Fadd: Kirsti Torstensd. Wrk., Kari Bentsd. Wrk., Rasmus Sørensen, Ole Saamundsen og John Bentsen, alle af Wærket.

16/5-1839. Romnæs. Maren Christine. Wærksarbeider John Larsen Ringsevjen og Maria Isaksd. Fadd: Inger Christiansd. Ringsevjen, Berthe Nielsd. Heisholt, Christopher Henrichsen Wrk., Even Larsen og Niels Olsen, begge fra Ringsevjen.

4/6-1839. Romnæs. Hans. Gaardmand John Nielsen Sannæs og Gunnild Jørgensd. Fadd: Maria Johnsd. Jøntved, Aaste Johnsd. Sannæs, Clemmet Nielsen Saugbr., Isak Olsen Jøntved, Niels Johnsen Sannæs.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

18/2-1839. Holden. Niels Peter. Skolelærer og Kirkesanger Frederik Kirstinius Dahl og Nicoline Mathilde Marie født Høyum. Fadd: Madame Trine Poppe, Jomfrue Hansine Horn, Hr. P. Beylegaard, Distriktslæge Horn og Styrmand J. Wille.

25/6-1839. Holden. Ingeborg Kirstine. Gaardmand Tron Andersen Namløs og Ingeborg Jørgensd. Fadd: Maria Olsd. Namløs, Mari Fredriksd. Tved, Ole Johnsen Fæhn, Jørgen Jørgensen Helgen, Christen Jørgensen Kaalstad.

12/6-1839. Hjemme. Peter. Afdød Snedker Petter Dahl Kjønodden og Mari Christensd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Ole Christensen Nyehuus, men død uden at komme i kirke."

26/11-1838. Holden. Ingvar Christian. Sognepræst William Lembach Beylegaard og Inger Christine født Strøm. Fadd: Frue Maren Krogh, Jomfrue Inger Blom, Jomfrue Benny Cappelen, Kammerherre H. Aall, Forvalter Rolsted, Kandidat Theologiæ Rohde.

7/7-1839. Romnæs. Anne Karine. Huusmand Gunder Pedersen Hoxodde og Mari Halvorsd. Fadd: Mari Jensd. Wale, Maria Bentsd. Wale, Bent Wale, Ole Wale, Gunder Halvorsen Wale.

14/7-1839. Helgen. Berthe Kirstine. Gaardmand Steen Jahnsen Monken og Mari Evensd. Fadd: Kirsti Jahnsd. Gjedeboen, Berthe Christensd. ditto, Jørgen ditto, Gunder Jørgensen ditto, Jahn Steensen Monken.

6/7-1839. Holden. Ingeborg. Huusmand John Johannesen under Graver og Torbær Kjøstolsd. Fadd: Anne Christenine Jensd. Graver, Maria K. Jensd. Graver, Jens Graver, Peder Borstad og Augustinus Jensen Graver.

27/7-1839. Holden. Inger Andrea. Huusmand John Olsen Gruben og Berthe Asgjærsd. Fadd: Ingeborg Hansd. Fæbakke, Marthe Christensd. ditto., Jens Olsen Lillejordet, Anders Olsen Gruben, John Andersen Wrk., Brynnild Asgjærsen Fæbakke.

17/7-1839. Romnæs. Hans. Gaardmand Ole Thygesen Sannæs og Kari Hansd. Fadd: Anne Hansd. Sannerholt, Ole Johannesen Sannæs, Magrethe Hansd. Sannæsmoen, Gunder Hansen ditto, Halvor Thygesen Sannæs.

3/8-1839. Hjemme. Niels. Wærksarbeider Johan Jensen og Thore Rasmusd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Madame Hoell, men død uden at komme i kirke."

5/7-1839. Romnæs. Andrea. Wærksarbeider Christopher Hansen og Kirsten Tollefsd. Fadd: Gunnild Nielsd. Wrk., Maria Torstensd. Wrk., Ole, Hans og Christen Christopherssønner Wrk.

7/7-1839. Rømnæs. Arve. Gaardmand Jørgen Hansen Lunde og Kirsti Gulliksd. Fadd: Kirsti Jørgensd. Lunde, Maria Hansd. Lunde, Hans Johnsen Lunde, Halvor Andersen Lunde, Gullik Halvorsen Lunde.

28/7-1839. Romnæs. Anne. Svennung Nielsen Romnæs og Inger Olsd. Fadd: Kirsti Johannesd. Gladhuus, Mari Nielsd. ditto, Niels Mastebakke, Søren Gladhuus, og Ole Nielsen Mastebakke.

5/8-1839. Helgen. Anders. Jørgen Jørgensen Helgen og Maria Olsd. Fadd: Ingeborg Jørgensd. Namløs, Mari Jørgensd. Kaalstad, Ole Olsen og Tron Andersen Namløs, Christen Jørgensen Kaalstad.

5/8-1839. Helgen. Karen Kirstine. Brynild Olsen Pladsen og Asloug Hansd. Fadd: Kari Arnesd. Kaasa, Anne Brynildsd. Bjerven, Hans Nielsen Kaasa, Halvor Thorsen Pladsen, Ole Brynildsen ditto.

15/8-1839. Helgen. Magrethe. Gaardmand Christopher Stiansen Bjerven og Anne Knudsd. Fadd: Magrethe Steensd. Haatvedt, Anne Steensd. Tufte, Ole Tufte, Peder Gundersen Fæhn.

13/8-1839. Hjemme. Ingeborg. Christen Larsen Hegna og Signe Halvorsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Enken Anne Sandbakken, men død uden at komme i kirke."

7/8-1839. Holden. Anne Magrethe. Ole Hansen Brænneboe og Magrethe Jensd. Fadd: Lisbet Hansd. Hollahaven, Ingeborg Larsd. Wrk., Peder Nielsen Texle, Ole Halvorsen Hollahaven, Hans Andersen Øen.

26/8-1839. Romnæs. Johanne Maria. Gaardmand Ole Johannesen Sannæs og Maria Thygesd. Fadd: Kari Johannesd. Sannæs, Kari Thygesd. Sannæs, Niels og Anders Johannessønner Uhlevigen, Halvor Thygesen Sannæs.

19/4-1839. Hjemme. Karen Christine Hermine. Lensmand U. K. Poppe og Anne Cathrine Meklenburg. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Pastor Beylegaard, død den 14. Sept. uden at komme i kirke."

6/9-1839. Helgen. Anders. Huusmand Ole Andersen Kaasen og Inger Henriksd. Fadd: Inger Johnsd. Værstad, Anders Huset, Thomas Buaas, Anders Halvorsen Hegna.

25/8-1839. Holden. Anders. John Arvesen Valen og Kirsti Isachsd. Fadd: Anne Arvesd. Roligheden, Kirsti Jensd. Kaalstad, Ole Roligheden ældre, Gunder Nielsen Gruben, Ole Roligheden (yngre).

14/9-1839. (Holden?). Karine. Ole Olsen Saugbruget og Anne Kjøstolsd. Fadd: Anne Andersd. Saugbr., Kari Olsd. Saugbr., Ole Christophersen Wrk., Gunder Clemmetsen Saugbr. og Peder Sigfredsen fra Fossum.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

15/9-1839. (Holden?). Anders. Wærksarbeider Thomas Nielsen og Johanne Larsd. Wrk. Fadd: Maren Rasmusd. Wrk., Marie Anne Olsd. Hougene, Gunder Nielsen Wrk., Ole Nielsen Wrk., Ellef Hansen Wrk.

23/9-1839. Romnæs. John. Christen Johnsen Saugbruget og Marthe Rasmusd. Fadd: Inger Tronsd. Haven, Ingeborg Gundersd. Haven, Rasmus Pedersen Saugbr., Hans Johnsen Staaen, Hans Petter Andersen Saugbruget.

25/9-1839. Romnæs. Guroe. Gunder Gulliksen Sannæs og Asber Olsd. Fadd: Maria Thygesd. Sannæs, Aaste Karine Tronsd. Sannæs, Niels Uhlevigen, Anders Uhlevigen og Halvor Thygesen Sannæs.

25/9-1839. Holden. Halvor. Steen Johannesen Haatvedt og Kari Halvorsd. Fadd: Kari Johannesd. Nyhuus, Ingeborg Olsd. Fæhn., Ole Christensen Nyhuus, Halvor Andersen Fæhn, Anders Halvorsen Fæhn.

25/9-1839. Helgen. Karen Susanna. Arne Christensen Nordstaae og Ingeborg Nilsd. Fadd: Anne Maria Jensd. Steenstad, Maren Bergitte Christensd. Wasdalen, Jørgen Thorsen Ytterbøe, Nils Christensen Helgen, Anders Christensen Wasdalen.

21/12-1838. Hjemme. Lauritz Nicolai. Forvalter Rolsted og Constance Bomhoff. Fadd: Madame Poppe, Jomfrue Ambor Bomhoff, Doktor Horn, Lars Bomhoff og Klokker Dahl.

26/9-1839. Holden. Ingeborg. Anders Halvorsen Saugbruget og Marie Ellefsd. Fadd: Maria Halvorsd. Kaasa, Lisbeth Johnsd. Hagen, John Jensen Haven, Anders Olsen Kaasa, Ole Nielsen Uhlefossgaarden.

9/10-1839. Holden. Halvor. Christen Svendsen Moen og Ingeborg Halvorsd. Fadd: Kirsti Halvorsd. Wrk., Marthe Svendsd. Moen, Ole Jørgensen Wrk., Anders Olsen Bjørndalen, Gunder Torvildsen Moen.

4/10-1839. (Holden?). Hans. Gaardmand Tron Kjøstolsen Namløs og Ingeborg Thomasd. Fadd: Anne Kjøstolsd. Namløs, Asloug Tronsd. Præstegaarden, Anders og Svennung Vibetoe, Anders Tronsen Namløs.

6/11-1839. Romnæs. Ragnild. Svennung Andersen Sannæs og Tone Halvorsd. Fadd: Gunnild Halvorsd. Sanneæs, Torbær Larsd. Sannæs, Jørgen Halvorsen Sannæs, Hellik Halvorsen Sannæs, Ole Hansen Sannæsmoen.

9/11-1839. Holden. Kari. Ole Andersen Namløs og Anne Johannesd. Fadd: Ingeborg Gulliksd. Namløs, Ingeborg Olsd. Jøntved, Ole Olsen Namløs, Johannes Nielsen Namløs, Niels Johannesen ditto.

1/11-1839. Holden. Marthe Maria. Gaardmand Anders Christophersen Luusnæs og Anne Maria Asgjærsd. Fadd: Mari Johnsd. Gruben, Andrea Asgjærsd. Fæbakke, Ole Halvorsen Hollahaven, Ole Andersen Gruben.

31/10-1839. Holden. Kirsten Maria. Huusmand Arve Hansen Kaasa og Kari Olsd. Fadd: Anne Hansd. Skippervold, Kirsti Tollevsd. Hagen, Jørgen Jørgensen Skippervold, Askjær Brynildsen Fæbakke, Anund Hansen Teigen.

11/11-1839. Holden. Karen Andrea. Gaardmand Ole Augustinusen Graverpladsen og Karen Pedersd. Fadd: Anne Christine Graver, Kirsten Pedersd. Omtved, Jens Augustinusen Graver, Peder Augustinusen Borstad, John Jensen Graver.

4/11-1839. Holden. Kirsti. John Jacobsen Fosse og Berthe Maria Torgrimsd. Fosse. Fadd: Anne Augustinusd. Fosse og Kari Thorsd. Kaasa, Jacob Jensen Saugbr., Augustinus Torgrimsen Lunde og Nils Jacobsen Saugbruget.

12/11-1839. Holden. Inger Kirstine. Wærksarbeider John Sørensen Wrk., og Kari Torstensd. Fadd: Johanne Johnsd. Wrk., Ingeborg Larsd. Wrk., Anders Thomasen Wrk., Hans Torstensen Wrk., Ole Sørensen Wrk.

13/11-1839. Holden. Inger. Søren Olsen Gladhuus og Kirsti Johannesd. Fadd: Inger Olsd. Romnæs, Johanne Nielsd. Tved, Svennung Nielsen Romnæs, Peder Nielsen Texle, Johannes Jensen Gunnerud.

29/10-1839. Holden. Rejer. Skrædder Thor Halvorsen Striken og Maren Gurine Rejersd. Fadd: Lisbet Hansd. Hollahaven, Anne Rejersd. Pladsen, Rejer Tallaksen Pladsen, Ole Halvorsen Hollahaven, Petter Nielsen Lindgreen.

29/10-1839. Holden. Berthe. Huusmand Isak Isaksen Gruben og Berthe Knudsd. Fadd: Marthe Christensd. Gruben, Anne Isaksd. Gruben, Gunder Nielsen Gruben, Anders Olsen Gruben, Ole Knudsen Roa.

28/11-1839. Romnæs. Anne Kirstine. Huusmand Niels Halvorsen Soelberg og Maria Andersd. Fadd: Kirsti Halvorsd. Wrk., Kirsti Andersd. Soelberg, Ole Jørgensen Wrk., Bjørn Halvorsen Killingkoven, Niels Andersen Solberg.

5/11-1839. Helgen. Stian. Gaardmand Anund Gundersen Grønnesteen og Maria Johnsd. Fadd: Maria Arvesd. Grønnesteen, Kirstine Jensd. Skibsnæs, John Hansen Grønnesteen, Anders Jensen Skibsnæs, Thor Pedersen Holten.

24/11-1839. Holden. Anne. Huusmand Gunnuld Olsen Evje under Baxaas og Catrine Abigael Christophersd. Fadd: Mari Evensd. Eie, Asloug Halvorsd. Baxaas, Jermund Olsen Eie, Ole Jermundsen Evje, Halvors Halvorsen Baxaas.

29/9-1839. Romnæs. Johannes. Opsynsmand Niels Bentsen Saugbruget og Thone Anundsd. Fadd: Anne Christensd. Øgaarden, Aaste Karine Nielsd. Saugbr., Tron Pedersen, Bent Bentsen og Bent Nielsen, alle af Saugbruget.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

29/9-1839. Romnæs. Gunder. Huusmand Gunder Christiansen Steensholt under Romnæs og Ambor Andersd. Fadd: Mari Christensd. Nyehuus, Anne Torkildsd. Romnæs, Saamund Olsen Deelen, Svennung Nielsen Romnæs, Ingebret Knudsen Romnæs.

14/12-1839. (Romnæs?). Johannes. Flaademand Johannes Christensen Strømodden og Ingeborg Pedersd. Fadd: Anne Johnsd. Saugbr., Ingeborg Olsd. Saugbr., Tron Pedersen, Halvor Halvorsen og Peder Kjøstolsen, alle af Saugbruget.

12/12-1839. Holden. Rasmus. Tjenestekarl Niels Rasmussen Wrk. og Kirsti Gundersd. Fadd: Maria Hansd. Wrk., Maren Hansd. hos Cappelen, Tollef Larsen, Hans Rasmussen, og John Andersen, alle af Wærket.

1/1-1840. Hjemme. Halvor. Inderste Anders Halvorsen Øgaarden og Mari Evensd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Ragnhild Nielsdatter, død uden at komme i Kirken."

19/1-1840. Hjemme. Berthe Maria. Inderste Thyge Christensen Namløshaven og Berthe M. Halvorsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Halvor Pedersen Namløshaven, død uden at komme i Kirken."

12/1-1840. Holden. Jens Andreas. Gaardmand Anders Andersen Borgen og Kari Hansd. Fadd: Anne Hansd. Skippervold, Anne Pedersd. Tufte, Peder Tufte, Ole Steensen Wibetoe, Anund Hansen Teigen.

16/1-1840. Holden. Halvor. Gaardmand Kjøstol Gundersen Næsset og Mari Halvorsd. Fadd: Inger Gundersd. Stuverud, Kari Halvorsd. Fæhn, Halvor Halvorsen Fæhn, Jens Steenstadvolden, Halvor H. Fæhn yngre.

24/12-1839. Holden. Kjøstol. Huusmand Anders Andersen Torsnæs og Kirsti Kjøstolsd. Fadd: Anne Kjøstolsd. Namløs, Andrea Andersd. Ringsevjen, Kjøstol Haatved, Peder Jørgensen Haatved.

3/1-1840. Holden. Karen. Gaardmand Anders Hansen Wibetoe og Maria Andersd. Fadd: Ingeborg Hans. Meelteig, Maria Andersd. Tved, Ole Meelteig, Peder Gundersen Fæhn, Anders Gundersen Fæhn.

2/2-1840. Romnæs. Karen. Huusmand Tow Olsen Wale og Maria Halvorsd. Fadd: Kari Halvorsd. Lunde, Ingeborg Olsd. Fjeldskot, Peder Jørgensen Wale, Ole Anundsen, Ole Olsen Boerstad.

10/1-1840. Romnæs. Jens. Hammersvend Erik Andersen Wrk. og Ingeborg Jensd. Fadd: Maria Jensd. Dammen, Anne Hansd. Bøe, Jens Johansen Wrk., Hans Tolvsen og Jens Hansen Dammen.

30/1-1840. Helgen. Gullik. Huusmand Kittil Andersen Namløs og Kirsti Olsd. Fadd: Anne Johannesd. Namløs, Magrethe Anundsd. Fæhn, Ole Andersen Fæhn, Knud Andersen Fæbakke, Anders Kittilsen Fæhn.

27/1-1840. Helgen. Kirsti. Gaardmand Jens Christensen Steenstadvolden og Anne Halvorsd. Fadd: Susanne Nielsd. Ytterbøe, Kari Halvorsd. Fæhn, Christen Steenstadvolden, Kjøstol Gundersen Næsset, Tollef Halvorsen Fæhn.

15/12-1839. Holden. Anne Karine. Huusmand Jens Andersen Tvedøen og Asbær Knudsd. Fadd: Anne Andersd. Øen, Ingeborg Olsd. Hougbakke, Hans Andersen Wibetoe, Niels Gulliksen Pladsen, Hans Andersen Wibetoe yngre.

31/1-1840. Holden. Maren. Inderste Peder Andersen Tved og Mari Nielsd. Fadd: Ingeborg Hansd. Meelteig, Mari Andersd. Tved, Niels OlsenTved, Knud Andersen Fæbakke, Ole Gundersen.

2/2-1840. Holden. Hans. Wærksarbeider Rasmus Sørensen og Kirsti Torstensd. Fadd: Kari Torstensd. Wrk., Ingeborg Larsd. Wrk., Hans Torstensen, Henrich og Ole Sørensen, alle af Wærket.

16/2-1840. Holden. Maren Gurine. Gaardmand Frederik Olsen Tvedt og Inger Andersd. Fadd: Marthe Steensd. Holla, Mari Frederichsd. Tved, Niels Jørgensen Holla, Gunder Gundersen og Ole Gundersen Tved.

7/3-1840. Helgen. Anne. Gaardmand Jørgen Johnsen Kaalstad og Asloug Maria Halvorsd. Fadd: Asloug Torsd. Jøntved, Asloug Kirstine Halvorsd. Jøntved, Hans Th. Hvalen, Even og Thor Halvorssønner Jøntved.

2/3-1840. Hjemme. Sicilie Berthine. Gaardmand Niels Christensen Helgen og Severine Sophie Christensen. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Død den 15. Martz."

4/3-1840. Hjemme. Kirsti. Gaardmand Anders Halvorsen Fæhn og Ingeborg Olsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Død 21. Martz uden at komme i Kirke."

2/3-1840. Holden. Niels. Huusmand Gunder Nielsen Gruben og Marthe Christensd. Fadd: Elisabet Jensd. Fæbakke, Karen Christensd. Omtved, Christen Brynnildsen Fæbakke, Brynnild Christensen Kaasen, Anders Christensen Wrk.

21/1-1840. Romnæs. Ingeborg Kirstine. Huusmand Cornelius Olsen Pladsen under Brænne og Anne Karine Andersd. Fadd: Marthe Lisbet Jensd. Brænne, Karen Maria Andersd. Orekaasen, Sivert Sørensen Brænne, Anders Orekaasen, Jens Sørensen Brænne.

17/3-1840. Romnæs. Ingeborg.  Huusmand Anders Olsen Deelsbakke og Ingeborg Gundersd. Fadd: Mari Christensd. Nyehuus, Maria Andersd. Deelsbakke, Rollef Pedersen Grinie (i Lunde), Torvild Gundersen Moen, Ole Nielsen Mastebakken.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

9/4-1840. Romnæs. Mari. Gaardmand Halvor Helliksen Sannæs og Margith Halvorsd. Fadd: Gunnild Halvorsd. Sannæs, Gunnild Sannæs yngre, Jørgen Halvorsen, Svennung Andersen og Hans Hansen, alle af Sannæs.

14/3-1840. Holden. Marthe Kirstine. Wærksarbeider Han Halvorsen og Sessell Johnasd. Fadd: Kari Pettersd. Wrk., Sessell Olsd., Peder Halvorsen, Ole Christophersen og John Olsen, alle af Wærket.

20/3-1840. Holden. Anders. Wærksarbeider Tron Andersen og Mari Monsd. Fadd: Anne Lisbet Tollefsd. Wrk., Inger Andersd. Uhlefosgaarden, Abraham Andersen, Svend Olsen og Johannes Andersen, alle af Wærket.

21/2-1840. Helgen. Christen Andreas. Gaardmand Thor Olsen Ytterbøe og Berthe Maria Christensd. Fadd: Anne Halvorsd. Steenstadvolden, Anne Nielsd. Hoxodde, Ole Thorsen Ytterbøe, Christen Steenstadvolden og Halvor Olsen Ytterbøe.

24/3-1840. Romnæs. Ole. Flaademand Niels Tolfsen Qværnodden og Maria Olsd. Fadd: Inger Nielsd. Qværnodden, Inger Tolfsd. ditto, Ole Wale, John Olsen Wale, Knud Tolfsen Qværnodden.

13/4-1840. (Holden?). Gunder. Wærksarbeider Hans Gundersen og Karen Olsd. Fadd: Berrthe Tronsd. Wrk., Johanne Gundersd. Wrk., Gunder Hansen Wrk., møller Ole Johnsen Wrk., John Andersen Wrk.

2/5-1840. Romnæs. Aaste Kirstine. Hans Jørgensen Kjosvig under Brænne og Kari Gundersd. Fadd: Kirsti Gundersd. Waløen, Kari Jørgensd. Kjosvig, Gunder Christensen Wale, Petter Halvorsen Waløen, Niels Gundersen Wale.

11/5-1840. Romnæs. Aaste Kirstine. Huusmand Hans Nielsen Kjosvig under Brænne og Rønnoug Jørgensd. Fadd: Marthe Lisbeth Jensd. Brænne, Anne Sørensd. Brænne, Hans Milebunden, Sivert og Jens Sørensen Brænne.

10/5-1840. Romnæs. Anne Kirstine. Huusmand Haagen Andersen Glaholt under Wale og Aaste Andersd. Fadd: Asloug Bjørnsd. Ustrud, Kirsti Andersd. Glaholt, Anders Glaholt, Ole Ustrud, Anders Haagensen Hoxodde.

3/5-1840. Romnæs. Ole. Uægte. Enkemand Niels Johannesen fra Semb Præstegjeld og Pigen Rakel Olsd. Pladsen. Fadd: Kari Halvorsd. Lunde, Berthe Sørensd. Brænne, Peder Olsen Lunde, Lars Sørensen Brænne, Ole Augistinusen Lunde.
Opgaven skeet ved Barnets Fader.

21/4-1840. Holden. Niels. Huusmand Torgrim Gulliksen Myhra og Maria Andersd. Fadd: Maria Halvorsd. Kaasen, Magrethe Nielsd. Bergeth, Niels Nielsen Bergeth, Anders Olsen Kaasa, Niels Gulliksen Søwe.

12/5-1840. Helgen. Anne Helene. Uægte. Ungkarl Halvor Pedersen Ytterbøe og Pigen Anne Maria Christensd. Wasdalen. Fadd: Asloug Pedersd. Erikstad, Maren B. Christensd. Wasdalen, Ole Arnesen Gisholt, Christen Steenstad, Anders Wasdalen.

30/4-1840. Helgen. Anne. Gaardmand Johannes Hansen Grønnesteen og Maria Arvesd. Fadd: Maria Johnsd. Grønnesteen, Maria Hansd. Tinholtstulen, Hans Pedersen ditto, Halvor Thorsen Pladsen, Anund Gundersen Grønnesteen.

1/6-1840. Holden. Johannes. Gaardmand Christen Arvesen Jøntved og Ingeborg Johannesd. Fadd: Marthe Nielsd. Heisholt, Ingeborg Arvesd. Namløs, Arve Namløs, Johannes Christiansen Heisholt, Niels Johannesen Heisholt.

27/5-1840. Holden. Ingeborg. Snedker Thomas Rasmussen Kronborg og Anne Johannesd. Fadd: Johanne Johannesd. Wrk., Maria Rasmusd. Kronborg, Tron Pedersen Hougen, Niels Rasmussen Saugene, Thor Pedersen Wrk.

24/5-1840. Romnæs. Karen Maria. Flaademand Niels Rasmussen Saugbruget og Inger Clemmetsd. Fadd: Inger Nielsd. Qværnodden, Tore Johnsd. Uhlefosgaarden, Thomas Rasmussen Kronborg, Ole Nielsen Uhlefossgaarden, Thor Pedersen Wrk.

30/5-1840. Romnæs. Aaste. Huusmand Ole Gundersen Opsahl og Aaste Johnsd. Fadd: Anne Østensd. Opsahl, Gunnild Arnesd. Opsahl, Gunder Nielsen Opsahl, Petter Halvorsen Waløen, Østen Johnsen Opsahl.

16/4-1840. Holden. Hans. Huusmand Gunder Kjøstolsen Borgen og Kari Thomasd. Fadd: Kari Hansd. Borgen, Anne Steensd. Tufte, Anders Thomasen Wibetoe, Anders A. Borgen, Halvor Gundersen Fæhn.

1/6-1840. Holden. Hansine Berthea. Uægte. Pigen Kari Bentsd. Wrk. og opgivet Barnefader Ungkarl Hans Johnsen Wrk. Fadd: Ingeborg Bentsd. Wrk., Maren Anne Olsd. Wrk., Thomas Bentsen, Jahn Bentsen og Thor Pedersen Wærket.

17/5-1840. Holden. Hans. Wærksarbeider Even Larsen Ringsevjen og Inger Christiansd. Fadd: Maria Isaksd. Ringsevjen, Berthe Evensd. ditto, Abraham Steensen Wrk., John Larsen Ringsevjen, Niels Haraldsen Buverud.

16/6-1840. Romnæs. Mari. Gaardmand Peder Gundersen Fæhn og Taran Knudsd. Fadd: Anne Knudsd. Bjærven, Anne Hansd. Tufte, Ole Olsen af Drangedal, Anders Hansen Vibetoe, Halvor Gundersen Fæhn.

15/5-1840. Romnæs. Andrea. Flaademand Peder Andersen Strømodden og Sara Larsd. Fadd: Gunnild Johannesd. Strømodden, Ingeborg Olsd. Saugbr., Anders Strømodden, Johannes Strømodden, Peder Kjøstolsen Saugbr.

14/6-1840. Helgen. Peder. Huusmand Ole Olsen Brøstdal og Anne Gurine Olsd. Fadd: Anne Christensd. Bjærven, Anne Hansd. Tvedten, Jens Larsen Stranden, Lars Jensen ditto, Gunder Jensen Præstgrav.

7/6-1840. Helgen. Arne. Gaardmand Mathias Arnesen Tinholt og Anne Halvorsd. Fadd: Anne Halvorsd. Huset, Maren Anne Andersd. Klovedal, Kittil Jelseth, Ole Olsen Huset, Arne Arnesen Tinholt.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

13/7-1840. Holden. Johannes. Wærksarbeider Ole Johannessen og Anne Christophersd. Fadd: Anne Maria Christophersd. Wrk., Aaste Nielsd. Søwe, Christopher Nielsen Wrk., Niels Christophersen og Rasmus Johannessen, alle af Wærket.

4/7-1840. Holden. Niels. Hammersvend Johan Jensen og Thore Rasmusd. Fadd: Maria Jensd. Dammen, Maria Jørgensd. Wrk., Erik Andersen, Ole og Christen Christopherssønner, alle af Wærket.

15/6-1840. Holden. Kirsti. Huusmand Svennung Ougensen Nomme og Anne Jensd. Fadd: Abigael Larsd. Sandbakken, Asloug Halvorsd. Baxaas, Halvor Suusaas, Gunnuld Olsen Sandbakken, Halvor Halvorsen Baxaas.

(!) 14/10-1839. Holden. Johanne Magrethe. Districtslæge Fredrik Ludvig Horn og Karen Olisa født Wenneboe. Fadd: Madame Wille, Jomfrue Bredsdorff, Klokker Dahl, Kandidat Bang, Student Grønvold.

31/7-1840. Helgen. Anne Christine. Gaardmand Christen Christensen Helgen og Anne Maria Jensd. Fadd: Severine Christensen Helgen, Maren Kirstine Jensd. Graver, Jens Graver, Torsten Huset, Anders Christensen Wasdalen.

4/8-1840. Pigebarn. Huusmand Asgjær Brynnildsen Fæbakke og Ingeborg Hansd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp).

2/8-1840. Holden. Niels. Wærksarbeider Niels Gjertsen og Gunnild Larsd. Fadd: Maria Evensd. Wrk., Asloug Maria Andersd. Søwe, Henrich og Hans Sørensen og Hans Gjertsen Wrk.

30/8-1840. Holden. Søren. Huusmand Anders Sørensen Hougen under Bjærven og Anne Gurine Olsd. Fadd: Kari Bjærven, Karen Arnesd. Jelseth, Lars Larsen Bjærven, Jørgen Jørgensen Helgen, Torsten Olsen Hougen.

25/7-1840. Holden. Jørgen. Huusmand Lars Tollefsen Aafoskaas under Jøntved og Liw Olsd. Fadd: Berthe Maria Halvorsd. Skovkaas, Anne Steensd. Rognekaas, Thyge Christensen Skovkaas, Tollef Pedersen Jøntved, Thor Jørgensen Ytterbøe.

16/6-1840. Holden. Kirsti. Huusmand Lars Hansen Hægna under Helgen og Kari Johannesd. Fadd: Berthe Christensd. Helgen, Berthe M. Johnsd. Helgen, Ole Thorsen Ytterbøe, John Olsen Helgen, Gunder Jensen Præstgrav.

19/8-1840. Hjemme. Inger. Anders Jensen Skibsnæs og Aaste Bjørnsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Jens Jørgensen Kaalstad, men død uden at komme i Kirke."

31/7-1840. Holden. Arve. Gaardmand Gunder Halvorsen Hvala og Kirsti Hansd. Fadd: Karen M. Halvorsd. Teigen, Aaste Isaksd. Wale, Anund Teigen, Peder Olsen Lunde, Hans Arvesen Wale.

8/8-1840. Holden. Niels. Huusmand Ole Nielsen Hægna af Lunde Annex og Gunnild Thomasd. Fadd: Anne Nielsd. Hægna, Kirsti Nielsd. Hægna, Niels Hægna, Anders Øen, Peder Texle.

22/6-1840. Holden. Anne. Inderste Johannes Johannessen Uhlevigen yngre og Anne Halvorsd. Fadd: Maria Thygesd. Sannæs, Kari Thygesd. ditto, Niels Johannessen Uhlevigen, Anders Johannessen ditto, Tollef Halvorsen Fæhn.

18/7-1840. Holden. Anders. Saugarbeider Sondre Hansen Uhlefoss og Kirsten Andersd. Fadd: Amborg Andersd. Steensholdt, Karen Andersd. Namløs, Niels Bentsen Saugbr., Anders Anundsen Kjosvig, Bent Nielsen Saugbruget.

23/7-1840. Holden. Andreas. Wærksarbeider Thomas Pedersen og Kirsten Maria Jacobsd. Fadd: Jørgine Olsd. Maren Anne Olsd., Niels Nielsen Bergeth, Gunder Nielsen Wrk., Ellev Hansen, alle af Wærket.

8/8-1840. Holden. Ole. Wærksarbeider Niels Saamundsen Wrk. og Mari Olsd. Fadd: Berthe Pedersd. Meelteig, Anne M. Christophersd. Wrk., Andreas Johnsen Wrk., møller Ole Johnsen, Jørgen Olsen, alle af Wærket.

30/8-1840. Romnæs. Anne. Gaardmand Jørgen Hansen Lunde og Kirsti Gulliksd. Fadd: Maria Halvorsd. Hvale, Aaste Halvorsd. Lunde, Hans Johnsen Lunde, Halvor Andersen Lunde og John Hansen Lunde.

22/8-1840. Romnæs. Anne Kirstine. Huusmand Anund Andersen Kaasen under Opsahl og Oline Larsd. Fadd: Gunnild Olsd. Wala, Gunnild Arnesd. Walen, Jørgen Nielsen Galten, Anders Andersen Kjosvig.

28/8-1840. Romnæs. Lars. Huusmand Gunder Nielsen Opsahl og Ingeborg Larsd. Fadd: Kirsti Gundersd. Waløen, Maria Olsd. Galten, Gunder Halvorsen Wala, Niels Gundersen Wala, Anund Halvorsen Dahlen.

12/9-1840. Helgen. Jacob. Hjulmager Johannes Jacobsen Kaasen under Wærstad og Kirsten Maria Pedersd. Fadd: Anne Tollefsd. Kaasen, Maria Johnsd. Wærstad, John Wærstad, Jørgen Pedersen Ytterbøe, Niels Jacobsen Kaasen.

4/10-1840. Holden. Ole. Gaardmand Anders Olsen Bjørndahlen og Karen Svendsd. Fadd: Ingeborg Halvorsd. Moen, Marthe Svendsd. Præstegaarden, Svend Moen, Isak Nielsen Namløshaven, Brynnild Isaksen ditto.

23/8-1840. Holden. Karen Maria. Huusmand Hans Helgesen Meelteig og Mari Olsd. Fadd: Anne Nielsd. Hægnen, Anne Helene Helgesd. Sand i Solum, Niels Hægna, Gunder Olsen Tvedt, Hans Olsen Gundmundsbæk.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

20/9-1840. Drengebarn. Smed Hans Peter Andersen Saugbruget og Ingeborg Gundersdatter. Fadd: (Ingen faddere. Ingen navn. Død før dåp).

9/9-1840. Holden. Ragnild Kirstine. Wærksarbeider Henrik Sørensen Wrk. og Ingeborg Gjertsd. Fadd: Gunnild Larsd. Wrk., Gunnild Nielsd. hos Horn, Ole Gjertsen Wrk., John Sørensen Wrk., Ole Sørensen, alle af Wærket.

12/10-1840. Holden. Andreas. Wærksarbeider Gunder Nielsen og Maren Asmundsd. Fadd: Christine Jørgensd. Wrk., Maren Anne Olsd. Wrk., Thomas Nielsen Wrk., Jørgen Olsen og Ellev Hansen, alle af Wærket.

26/9-1840. Holden. Kirsten. Huusmand Christen Larsen Hægna og Signe Halvorsd. Fadd: Kirsti Andersd. Nyehuus, Magrethe Christensd. Baxaas, Peder Halvorsen Kaasen, Jens Christensen Langjordet, John Andersen Nyehuus.

6/9-1840. Holden. Anne. Skolelærer Tollef Christensen Saugene og Gunnild Tronsd. Fadd: Thone Anundsd. Kaasen, Lisabeth Johnsd. Haven, Niels Bentsen Kaasen, John Jensen Haven, Asmund Nielsen Kaasa.

7/10-1840. Holden. Hans Andreas. Hammermester Christopher Henrichsen og Anne Monsd. Wærket. Fadd: Anne Hansd. Bergkaasen, Maria Monsd. Wrk., Hans Andersen Næprud, Rasmus H. Bergkaasen, Gunder Hansen Næprud.

29/8-1840. Holden. Ole. Wærksarbeider Halvor Halvorsen Wrk. og Ellen Maria Olsd. Fadd: Aaste Halvorsd. Saugbr., Cathrine Gundersd. Wrk., Thomas Halvorsen Wrk., Niels Rasmussen Wrk., Johannes Olsen Wrk.

22/9-1840. Romnæs. Ole. Skoleholder Peder Olsen Lunde og Ambor Halvorsd. Fadd: Kirsti Hansd. Wale, Kirsti Torgrimsd. Lunde, Gunder Halvorsen Wale, Erik Larsen Moen, Hans Olsen Gunmundsbæk.

16/10-1840. Holden. John Petter. Tvilling. Huusmand Peder Nielsen Texle og Kari Johannesd. Fadd: Gunnild Thomasd. Hægnen, Kirsti Johannesd. Gladhuus, Kirsten Nielsd. Hægnen, Johanne Nielsd. Tvedt, Niels Tvedt.

16/10-1840. Holden. Andrea. Tvilling. Huusmand Peder Nielsen Texle og Kari Johannesd. Fadd: Ole Nielsen Hægnen, Ole Brøndalen, Jens Gunnerud, Anders og Johannes Gunnerud.

11/10-1840. Holden. Thor Andreas. Inderste Anders Gundersen Wibetoe og Karen Halvorsd. Fadd: Maria Halvorsd. Kaalstad, Asloug K. Halvorsd. Jøntved, Jørgen Johnsen Kaalstad, Even og Thor Halvorssønner Jøntved.

16/10-1840. Holden. Jens. Inderste Jørgen Andersen Tufte under Haatved og Mari Pedersd. Fadd: Marthe Pedersd. Tufte, Marthe Jørgensd. Borgen, Halvor Haatved, Ole Meelteig, Christen Halvorsen Haatved.

12/9-1840. Holden. Even. Smed Niels Evensen Eishoug og Ellen Maria Pedersd. Fadd: Andrea Østensd. Hølene, Ingeborg Pedersd. ditto, Ole Pedersen Hølene, Steen Østensen Eishoug, Peder Olsen Hølene.

6/11-1840. (Romnæs?). Karen Maria. Huusmand Niels Nielsen Mastebakke og Johanne Maria Pedersd. Fadd: Kari Johannesd. Nyehuus, Maria Nielsd. Mastebakke, Ole Nyehuus, Knud Østensen Kaasen, Ole Nielsen Mastebakke.

25/10-1840. Helgen. Karen. Gaardmand Peder Christensen Jøntved og Berthe Nielsd. Fadd: Anne Karine Arnesd. Wasdalen, Maren Christensd. ditto, Niels Torgrimsen Jøntved, Niels Christensen Helgen, Anders Christensen Wasdalen.

17/11-1840. Helgen. Harald. Huusmand Hans Haraldsen Stuverud og Inger Gundersd. Fadd: Maria Halvorsd. Næsset, Maria Gundersd. Olsbrygge, Gunder Olsbrygge, Anders Soelberg, Harald Gundersen Olsbrygge.

30/11-1840. Holden. Hans. Gaardmand Niels Hansen Holla og Kari Gundersd. Fadd: Anne Hansd. Heisholt, Marthe Andersd. Holla, Anders Johnsen Heisholt, Christen Hansen Holla, Gunder Gundersen Tvedt.

3/11-1840. Holden. Karen. Wærksarbeider Tallak Larsen og Kari Johnsd. Fadd: Anniken Johnsd. Saugbr., Ingeborg Larsd. Wrk., Rasmus Johannessen Wrk., John Jahnsen Wrk., Ole Jacobsen Wrk.

20/11-1840. Holden. Kari. Wærksarbeider Andreas Johnsen og Anne Maria Christophersd. Fadd: Anne Christophersd. Wrk., Ingeborg Christophersd. Wrk., Christopher Nielsen Wrk., Niels Christophersen og Steen Johnsen Wrk.

12/12-1840. Helgen. Ole. Gaardmand Tollef Pedersen Jøntved og Kari Olsd. Fadd: Anne Pedersd. Roa, Kirsten M. Pedersd. Jøntved, Ole J. Fæhn, Peder Tollefsen Jøntved, Hans Poulsen Roen.

5/11-1840. Romnæs. Peder. Saugbrugsarbeider Peder Pedersen og Maren Anne Rasmusd. Fadd: Anne Larsd. Saugbr., Ingeborg Jensd. Saugbr., Johannes Bentsen Saugbr., Gullik Pedersen Uhlefoss (-gaarden), John Jensen Wrk.

8/12-1840. Hjemme. Gunder. Tjenestekarl Niels Rasmussen Wrk. og Kirsti Gundersd. Fadd: (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af Madame Hoell (Gjordemoder), men død uden at komme i Kirke."

26/12-1840. Holden. Andreas. Smed Tollef Larsen Wrk. og Maria Hansd. Fadd: Kirsti Gundersd. Wrk., Kirsti Nielsd. Wrk., Rasmus Bergkaasen, Niels Rasmussen Wrk., Hans Rasmussen og Gunder Andersen Wrk.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

12/1-1841. Romnæs. Ole. Gaardmand Jørgen Halvorsen Sannæs og Gunnild Halvorsd. Fadd: Margith Halvorsd. Sannæs, Gunnild Halvorsd. ditto, Halvor Helliksen ældre og Halvor Helliksen yngre, Hellik Halvorsen, alle af Sannæs.

27/12-1840. Helgen. Halvor. Gaardmand Ole Halvorsen Ustrud og Asloug Bjørnsd. Fadd: Aaste Bjørnsd. Skibsnæs, Mari Bjørnsd. ditto, Bjørn Killingkoven, Jacob Halvorsen Spirdalen, Arne Halvorsen ditto.

9/1-1841. Helgen. Berthe Maria. Gaardmand Simon Andersen Omtved og Kirsti Pedersd. Fadd: Anne Simonsd. Klovedal, Maria Bentsd. Wale, Anders Klovedal, Peder Jørgensen Wale, John Andersen Klovedal.

10/12-1840. Helgen. Ole. Huusmand Thyge Hansen Halvorstaae og Marthe Jensd. Fadd: Kirsti Hansd. Næsodden, Berthe Andersd. ditto, Jens Jørgensen og Jens Christensen Kaalstad, Ole Hansen Kaasen.

3/1-1841. Holden. Jens. Gaardmand Peder Augustinusen Graver og Ingeborg Kirstine Pedersd. Fadd: Karen Pedersd. Graver, Kirsten Pedersd. Omtved, Jens Augustinusen Graver, Ole Augustinusen Graver, Niels Gundersen Wala.

5/2-1841. Romnæs. Inger. Tvilling. Skomager Christen Hansen Sannæs og Anne Maria Jensd. Fadd: Maria Tygesd. Sannæs, Asbær Olsd. Sannæs, Magrethe Christensd. Sannæs, Aaste Johnsd. ditto, Ole Joh. Sannæs.

5/2-1841. Romnæs. Christine. Tvilling. Skomager Christen Hansen Sannæs og Anne Maria Jensd. Fadd: Gunder Gulliksen Sannæs, Østen Iversen Kaasen, Tyge Hansen Halvorstaae, Anders Johannesen Uhlevigen og Ole Hansen Sannæsmoen.

7/1-1841. Romnæs. Gunder. Gaardmand Halvor Halvorsen Wale og Gunnild Maria Gundersd. Fadd: Inger Andersd. Skjørholt, Karen M. Gundersd. ditto, Peder Olsen Lunde, Gunder Skjørholt, Halvor Gundersen Skjørholt.

7/1-1841. Romnæs. Kirsten. Wærksarbeider Ole Gjertsen og Maria Jensd. Fadd: Asloug Maria Andersd. Wrk., Kari Olsd. Wrk., Henrik Sørensen, Anders Gjertsen, alle af Wærket.

3/2-1841. Romnæs. Anund. Gaardmand Ole Anundsen Lunde og Kari Halvorsd. Fadd: Kirsti Pedersd. Omtved, Anne Nielsd. Hoxodde, Peder Jørgensen Wale, Halvor Gundersen Hoxodde, Simon Omtved.

26/12-1840. Romnæs. Anne Maria. Gaardmand Hans Anundsen Milebund og Kari Kittilsd. Fadd: Marthe L. Jensd. Brænne, Aaste Karine Halvorsd. Lunde, Kornelius Olsen Pladsen, Sivert og Lars Sørensen Brænne.

12/1-1841. Romnæs. Inger. Wærksarbeider Peder Larsen og Margith Hansd. Fadd: Inger Larsd. Wrk., Inger Svendsd. Wrk., Ole Larsen, Tollef Hansen og Anders Larsen, alle af Wærket.

6/2-1841. Helgen. Marthe. Huusmand Claus Larsen Skottet og Anne Hansd. Fadd: Kari Christensd. Huset, Karen Maria Gundersd. Skjørholt, Torsten Nielsen Huset, Anders Christensen Wasdalen, Johannes Larsen Skottet.

2/2-1841. Helgen. Ole. Gaardmand Jørgen Thorsen Ytterbøe og Susanne Nielsd. Fadd: Ingeborg Nielsd. Nordstaae, Maria Jørgensd. Ytterbøe, Anders Isaksen Tvedten, Gunder Nielsen Bergen, Thor Jørgensen Ytterbøe.

9/2-1841. Holden. Christen Andreas. Huusmand Anders Andersen Torsnæs og Kirsti Kjøstolsd. Fadd: Kari Kjøstolsd. Bjærven, Maria Andersd. Søwe, Kjøstol Haatved, Lars Bjærven, Jørgen Kjøstolsen Bjærven.

11/2-1841. Holden. Johannes. Inderste Niels Johannessen Uhlevigen og Kari Thygesd. Fadd: Maria Thygesd. Sannæs, Kirsti Johnsd. Saugbr., Peder Thygesen Saug, Anders Uhlevigen, Halvor Thygesen Sannæs.

22/2-1841. Hjemme. Anne. Wærksarbeider Thomas Halvorsen og Helene Olsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af Haagen Pedersen, men død uden at komme i Kirke."

8/2-1841. Holden. Christen. Huusmand Jens Jacobsen Hæggemoen og Magrethe Hansd. Fadd: Marthe Tollefsd. Saugbr., Karen Kjøstolsd. Hestehaven, John Jacobsen Fosse, Johan Jensen Wrk., Niels Jacobsen Saugbruget.

22/2-1841. Holden. Asloug Maria. Huusmand Knud Andersen Fæbakke og Anne Andersd. Fadd: Ingeborg Hansd. Meelteig, Anne Kittilsd. Fæbakke, Ole Fæhn, Peder Andersen Tved, John Pedersen Fæbakke.

21/1-1841. Holden. Kirsti. Wærksarbeider John Jahnsen og Anne Lisbet Larsd. Fadd: Kari Thomasd. Saugbr., Ingeborg Larsd. Wrk., Niels Thomasen Wrk., Tallak Larsen Kaasen, Hans Jensen Saugbruget.

25/1-1841. Holden. Anne Serine. Wærksarbeider Peder Sivertsen og Boel Brønnildsd. Fadd: Tore Rasmusd. Wrk., Inger Larsd. Wrk., Jens Brynnildsen, Jahn Bentsen og John Olsen af Wærket.

6/12-1840. Holden. Anne Lisbeth. Wærksarbeider Tollef Hansen og Kari Larsd. Fadd: Inger Larsd., Anne Svendsd., Abraham Andersen, Anders Andersen og Anders Larsen, alle af Wærket.

28/2-1841. Romnæs. Maren. Tvilling. Skomager Gunder Gulbrandsen Sannæs og Anne Nielsd. Fadd: Anne Christensd. Ødegaarden, Anne Nielsd. Hægnen, Ingeborg Olsd. Ødegaarden, Gunnild Halvorsd. Sannæs, Halvor Ødegaarden.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

28/2-1841. Romnæs. Anne. Tvilling. Skomager Gunder Gulbrandsen Sannæs og Anne Nielsd. Fadd: Halvor Helliksen Sannæs, Anders Gulbrandsen Namløshaven, Hellik Halvorsen Sannæe, Ole Tronsen Sannæs, Ole Hansen Moen.

9/3-1841. Helgen. Kittil. Huusmand Gunder Andersen Haugen under Jøntvedt og Ingeborg Olsd. Fadd: Kirsti Andersd. Kaasen, Berthe Kittilsd. Boeslie, Anders Olsen Boeslie, John Andersen Wrk., Ole Andersen Wrk.

23/1-1841. Helgen. Arve. Gaardmand Niels Arvesen Namløs og Ingeborg Karine Halvorsd. Fadd: Kirsti Olsd. Namløs, Ingeborg Arvesd. Namløs, Christen Arvesen Jøntved, Thor Jøntved, Niels Halvorsen Namløs.

17/2-1841. Romnæs. Christopher. Wærksarbeider Ole Christophersen og Maria Jørgensd. Fadd: Kirsti Halvorsd. Wrk., Magrethe Jørgensd. Wrk., Ole Jørgensen, Johan Jensen og Christen Christophersen, alle af Wærket.

(!) 25/11-1840. Hjemme. Ernstine. Skolelærer Frederik Kirstinus Dahl og Nicoline Mathilde Marie Høyum. Fadd: (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af Sognepræst Beylegaard, død uden at komme i Kirke."

6/3-1841. Holden. Tron. Gaardmand Ole Nielsen Kalvodde og Mari Kjøstolsd. Fadd: Anne Kjøstolsd. Namløs, Ingeborg Olsd. Namløs, Kjøstol Haatved, Ole Nielsen Namløs, Jørgen Kjøstolsen Haatved.

6/3-1841. Holden. Anne Elisabeth. Wærksarbeider Steen Johnsen og Marthe Christensd. Fadd: Elisabeth Jensd. Fæbakke, Sophie G. Jacobsd. Nyehuus, Christen Brynnildsen Fæbakke, Andreas Johnsen Wrk., Anders Christensen Wrk.

5/3-1841. Holden. Niels. Huusmand Christen Olsen Daxrød og Mari Nielsd. Fadd: Kirsti Andersd. Nyehuus, Inger Nielsd. Nyehuus, John Andersen Nyehuus, Johannes Olsen Hægnen, Christen Nielsen Nyehuus.

15/2-1841. Holden. Tollef. Gaardmand Anders Steensen Vibetoe og Asloug Maria Halvorsd. Fadd: Anne Halvorsd. Steenstadvolden, Anne Steeensd. Tufte, Christopher Steensen Bjærven, Kjøstol Gundersen Næsset, Steen Andersen Vibetoe.

26/3-1841. Holden. Kirsten Maria. Gaardmand Anund Hansen Teigen og Karen Maria Halvorsd. Fadd: Kari Hansd. Borgen, Anne Hansd. Teigen, Anders Andersen Borgen, Arve Hansen Kaasen, Jørgen Skippervold.

29/1-1841. Holden. Even. Dagleier Anders Larsen Saugbruget og Aavet Pedersd. Fadd: Anne Olsd. Saugbr., Ingeborg Jensd. ditto, Peder Eriksen ditto, Peder Pedersen og Gullik Pedersen Uhlefos (-gaarden).

22/3-1841. Romnæs. Kirsten Maria. Gaardmand Isak Isaksen Romnæs og Anne Jermundsd. Fadd: Anne M. Halvorsd. Romnæs, Andrea Jermundsd. ditto, Niels Romnæs, Peder Qværnodden, Niels Jermundsen Skordal.

8/4-1841. Holden. Gunnild. Gaardmand Thomas Halvorsen Tufte og Kari Torsd. Fadd: Anne Halvorsd. Tvedten, Kirsti Nielsd. Skordal, Ole Aslaksen Tvedten, Halvor og Jens Halvorssønner Suusaas.

24/3-1841. Holden. Gunnild. Gaardmand Thor Williksen Kaasen og Kari Kjøstolsd. Fadd: Kirsti Halvorsd. Krageføt, Kari Halvorsd. Suusaas, Thomas Fosse, Wellik og Kjøstol Torsen Kaasen.

19/4-1841. Romnæs. Ole. Gaardmand Johannes Olsen Gravningen og Ingeborg Jahnsd. Fadd: Anne Lisbeth Larsd. Wrk., Ingeborg Jensd. Saugbr., John Jahnsen Wrk., Jens Hansen Saug, Andreas Johannessen Gravningen.

6/4-1841. Romnæs. Andreas. Ole Nielsen Saugbruget og Aaste Halvorsd. Fadd: Ellen M. Olsd. Wrk., Anne Eriksd. Saugbr., Peder Eriksen Saugbr., Halvor Halvorsen Wrk., Tron Bentsen Hølen.

26/4-1841. Romnæs. Hans. Jørgen Nielsen Wibetoe og Kirsti Halvorsd. Fadd: Kari Halvorsd. Haatved, Kari Gundersd. Heisholt, Johannes Johannessen Heisholt, Anders Halvorsen Fæhn, Jens Halvorsen Fæhn, Johannes Halvorsen Kaasen.

25/4-1841. Helgen. Gabriel. Gaardmand Niels Christensen Steenstad og Severine Sophie Christensen. Fadd: Anne M. Jensd. Steenstad, Maren Bergithe Christensd. Wasdalen, Arne Christensen Wasdalen, Ole Johnsen Helgen, Peder Christensen Jøntvedt.

8/4-1841. Holden. Hans. Smed Bent Bentsen Saugbruget og Maren Christensd. Fadd: Anne Larsd. Saugbr., Andrea Andersd. Saugbr., Johannes Bentsen Saugbr., Hans Bentsen Hølen, Bent Nielsen Kaasen.

18/5-1841. Holden. Arve. Huusmand Ole Olsen Roligheden og Anne Arvesd. Fadd: Anne Hansd. Skippervold, Ingeborg Olsd. Roligheden, Halvor Andersen Fæhn, Jørgen Skippervold, Ole Olsen Roligheden yngre.

22/5-1841. Holden. Hans. Wærksarbeider Ellef Hansen og Maren Anne Olsd. Fadd: Christine Jørgensd. Wrk., Maren Anne Olsd. Wrk. yngste, Saamund Torbjørnsen Wrk., Gunder Nielsen og Johannes Olsen, alle af Wærket.

13/1-1841. Holden. Halvor. Uægte. Forlovede Svennung Pedersen Bømark og Margith Halvorsd. Fadd: Liw Hansd. Wibetoe, Maria Hansd. ditto., Hans Thomasen Hvalen, Anund Hansen Wibetoe, John Hansen Wibetoe.

3/6-1841. (Holden?). Christen Andreas. Huusmand Anders Christophersen Lucenæs og Anne Maria Asgjærsd. Fadd: Ingeborg Tollefsd. Fæbakke, Andrea Asgjærsd. ditto, Asgjær Johnsen ditto, Kittil Tollefsen Tangen, John Pedersen Fæbakke.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

7/6-1841. Holden. Gullik. Huusmand Kittil Andersen Namløs og Kirsten Olsd. Fadd: Anne Johannesd. Namløs, Kirsti Kittilsd. Fæbakke, Ole Fæhn, Ole Olsen Namløs, Thor Pedersen Namløs.

10/6-1841. Holden. Anne Maria. Gaardmand Niels Isaksen Romnæs og Anne Maria Halvorsd. Fadd: Anne Jermundsd. Romnæs, Asloug Halvorsd. Baxaas, Isak Isaksen Romnæs, Hans Arvesen Romnæs, Halvor Halvorsen Baxaas.

12/6-1841. Holden. Kirsti. Gaardmand Anders Halvorsen Fæhn og Ingeborg Olsd. Fadd: Kari Halvorsd. Haatved, Anne Olsd. Moene, Halvor Andersen Fæhn, Jørgen Wibetoe, Steen Johannessen Haatved.

22/6-1841. Helgen. Andreas. Gaardmand Jens Asbjørnsen Hvalen og Anne Kjøstolsd. Fadd: Kari Kjøstolsd. Bjærven, Ingeborg Olsd. Namløs, Kjøstol Haatved, Ole Nielsen Namløs, Jens Jensen Lillejordet.

31/5-1841. Helgen. Ingeborg. Gaardmand Jørgen Jørgensen Helgen og Maria Olsd. Fadd: Anne Jørgensd. Huset, Ingeborg Andersd. Huset, Jens Jørgensen Kaalstad, Ole Olsen Kolle, Tron Andersen Namløs.

26/5-1841. Helgen. Niels. Huusmand Ole Knutsen Roen under Helgen og Maren Andersd. Fadd: Berthe Christensd. Helgen, Anne Johnsd. Helgen, John Olsen Helgen, Knud Aslaksen Boeslie, Even Johnsen Helgen.

23/5-1841. Romnæs. Torkel. Huusmand Ole Torkildsen Romnæs og Torine Rasmusd. Fadd: Anne Gjermundsd. Romnæs, Anne Torkildsd. ditto, Niels Tolfsen Qværnodden, Peder Gundersen Romnæs, Peder Christensen Romnæs.

25/5-1841. Romnæs. Niels Andreas. Huusmand Gunder Christiansen Steensholt og Amborg Kirstine Andersd. Fadd: Tone Anundsd. Kaasen, Karen Anundsd. Kjosvig, Tolf Qværnodden, Bent Nielsen Kaasen, Ole Christensen Nyehuus.

28/5-1841. Romnæs. Arve. Gaardmand Hans Arvesen Wale og Aaste Isaksd. Fadd: Kirsti Hansd. Wale, Aaste Kirstine Arvesd. Wale, Gunder Halvorsen Wale, Ole Johnsen Helgen, Gunder Arvesen Wale.

25/5-1841. Holden. Peter Andreas. Marsmester Jahn Herman Horn og Edel Petronelle Svendsen. Fadd: Frue A. E. Wettergreen, Jomfrue Rikke Bredsdorff, Kontorbetjent H. O. Hansen, Student Cappelen og Hans Wille.

30/6-1841. Helgen. Kittil. Gaardmand Mathias Arnesen Tinholt og Anne Olsd. Fadd: Bergith Olsd. Jelseth, Karen Andersd. Steenstadvolden, Kittil Kittilsen Jelseth, Peder Holten, Arne Arnesen Roligheden.

3/7-1841. Helgen. Gunnild Maria. Huusmand Jørgen Christensen Steenstadstrand og Helene Olsd. Fadd: Anne Maria Jensd. Steenstad, John Helgen, Jens Larsen Stranden, Lars Jensen ditto.

26/6-1841. Romnæs. Andreas. Huusmand Ole Pedersen Hølene og Andrea Østensd. Fadd: Anne Johnsd. Saugbr., Ingeborg Abrahamsd. Wrk., Tron Pedersen Saugbr., Niels Evensen Eishoug og Ole Johnsen Deelevje.

10/6-1841. Romnæs. Niels. Uægte. Pigen Berthe Olsd. Wrk. og opgiven Barnefader Niels Olsen Kaasen under Præstegaarden. Fadd: Margith Hansd. Wrk., Sessell Olsd. Wrk., Thomas Halvorsen Wrk., Torbjørn Saamundsen Wrk., Bent Jahnsen Wrk.

24/7-1841. Holden. Bergith. Huusmand Sigurd Johnsen Steensrud og Liw Olsd. Fadd: Mari Evensd. Eie, Gunnild Olsd. Eiestrand, Gjermund Olsen Eie, Gunnuld Olsen Evje, Kittil Olsen Eiestrand.

22/5-1841. Holden. John. Smed John Nielsen Lindgreen og Gunnild Olsd. Fadd: Kirsti Johannesd. Gladhuus, Marthe Olsd. Hollahaven, Niels Hansen Holla, Søren Gladhuus, Anders Andersen Holla.

18/6-1841. Holden. Peder. Bent Pedersen Wrk. og Kari Olsd. Fadd: Maria Jensd. Wrk., Ingeborg Pedersd. Wrk., Jens Andersen Wrk., Rasmus Sørensen og Thor Pedersen Wrk.

19/6-1841. Holden. Kirsti. Huusmand Kittil Jensen Haavet og Ingeborg Hansd. Fadd: Anne Abrahamsd. Wrk., Aaste Hansd. Sanden, Ole Fæhn, Hans Andersen og Johannes Andersen Wrk.

9/8-1841. Hjemme. Jørgen. Huusmand Hans Jørgensen Kjosvig og Kari Gundersd. Fadd: (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af Peder Brænne, død 10. Aug. uden at komme i Kirke."

7/8-1841. Holden. Inger. Gaardmand Svennung Thomasen Vibetoe og Karen Johnsd. Fadd: Kirsti Steensd. Vibetoe, Signe Steensd. Monken, Anders Thomasen Vibetoe, Hans Anundsen ditto, Steen Jahnsen Monken.

27/5-1841. Helgen. Carl Peter Hermann. Lensmand U. K. Poppe og Anne Catrine Meklenburg fød Poppe. Fadd: Madame Kaja Hall, Jomfrue Elise Plesner, Fuldmægtig Bollmann, Kontorist Mayer, L. G. Bomhoff.

(!) 6/11-1840. Holden. Torvald Henrich. Proprietair L. G. Bomhoff og Catarine Elisabeth født Lintrup. Fadd: Madame Rolsted, Jomfrue Marie Poppe, doctor Castberg, Lensmand U. Poppe, Handelsbetjent Johannes Johannessen.

9/8-1841. Holden. Christen. Huusmand Brynnild Christensen Fæbakke og Anne Halvorsd. Fadd: Anne Elisabeth Jensd. Fæbakke, Karen Christensd. ditto, Thyge Christensen Skovkaas, Anders Halvorsen Øgaarden, Anders Christensen Wrk.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

18/8-1841. Holden. Kari. Niels Christophersen Wrk. og Aaste Nielsd. Fadd: Anne Maria Christophersd. Wrk., Ingeborg Christophersd. Wrk., Christopher Nielsen og Ole Johannessen Wrk., Peder Andersen Meelteig.

27/7-1841. Holden. Peder. Jørgen Olsen Wrk. og Berthe Pedersd. Fadd: Christine Jørgensd. Wrk., Gunnild Pedersd. Meelteig, Ole Nielsen, Gunder Nielsen og Niels Olsen Wærket.

17/8-1841. Holden. Maria. Huusmand Ole Olsen Klevsgade og Kirsten Pedersd. Fadd: Gunnild Jacobsd. Jacobskaas, Anne Pedersd. Fæbakke, John Jacobskaas, John Pedersen Fæbakke, John Andersen Gruben.

21/8-1841. Helgen. Ingeborg. Huusmand Peder Halvorsen Kaasen under Fosse og Magrethe Christensd. Fadd: Anne Skordal, Kari Halvorsd. Suusaas, Christen Jensen Langjordet, Niels Christensen ditto, Aslak Olsen Skordal.

30/8-1841. Holden. Mari. Gaardmand Halvor Gundersen Namløs og Anne Hansd. Fadd: Taran Knudsd. Fæhn, Kirsti Hansd. Tufte, Hans Steensen Tufte, Peder Gundersen Fæhn, Anders Gundersen Søwe.

22/8-1841. Helgen. Inger. Huusmand Anders Jensen Skibsnæs og Aaste Bjørnsd. Fadd: Asloug Bjørnsd. Ustrud, Karen Maria Jensd. Skibsnæs, Bjørn Killingkoven, Ole Halvorsen Ustrud, Hans Johnsen Grønnesteen.

19/9-1841. Holden. Ole. Gaardmand Tron Andersen Namløs og Ingeborg Jørgensd. Fadd: Anne Andersd. Fæbakke, Maria Jørgensd. Kaalstad, Ole Fæhn, Jens Jørgensen Kaalstad, Niels Jørgensen Holla.

4/8-1841. Holden. Anne Johanne. Uægte. Pigen Ingeborg Larsd. Kaasen under Wrk. og opgiven Barnefader Ungkarl Rasmus Johannessen Wrk. Fadd: Kari Johnsd. Kaasen, Inger Larsd. Wrk., John Jahnsen, Ole Jacobsen og Ole Olsen, alle af Wærket.
Opgaven Skeet ved Tallak Larsen Kaasen.

5/10-1841. Helgen. Ingeborg. Gaardmand Ole Andersen Namløs og Anne Johannesd. Fadd: Kari Halvorsd. Haatved, Ingeborg Olsd. Jøntved, Ole Olsen Kolle, Steen Johannessen Haatved, Niels Johannessen Namløs.

6/9-1841. Helgen. Berthe Maria. Huusmand Thyge Christensen Skovkaas og Berthe Maria Halvorsd. Fadd: Elisabeth Jensd. Fæbakke, Kirsten Pedersd. Jøntved, Niels Torgrimsen Jøntved, Tollef Pedersen ditto, Anders Christensen Wrk.

19/9-1841. Romnæs. Anders. Anders Thomasen Wrk. og Marthe Torstensd. Fadd: Kirsten Torstensd. Wrk., Kari Olsd. Wrk., John Sørensen, Torbjørn Saamundsen og Bent Jahnsen, alle af Wærket.

13/10-1841. Holden. Anders. Huusmand Hans Andersen Tvedthægna og Mari Nielsd. Fadd: Kari Gundersd. Holla, Marthe Andersd. Holla, Niels Hansen Holla, Anders Tvedthægna yngre, Gunder Andersen Tvedthægna.

9/10-1841. Holden. Ole. Hans Gundersen Wrk. og Karen Olsd. Fadd: Berthe Tronsd. Wrk., Maria Gundersd. Wrk., Gunder Hansen Wrk., møller Ole Johnsen og Anders Johannessen Wrk.

2/11-1841. Holden. Torsten. Huusmand Østen Iversen Kaasen under Sannæs og Kari Torstensd. Fadd: Gunnild Halvorsd. Sannæs, Magrethe Christensd. Sannæs, Jørgen Halvorsen, Christen Hansen og Peder Pedersen, alle af Sannæs.

3/10-1841. Holden. Halvor. Afdøde Halvor Christensen Saugbruget og Gunnild Larsd. Fadd: Gunnild Tronsd. Saugbr., Inger Nielsd. Nyehuus, Tron Pedersen, John Jensen og Niels Halvorsen Saugbruget.

7/10-1841. Holden. Anne. Wærksarbeider Hans Torstensen og Johanne Johannesd. Fadd: Kirsti Torstensd. Wrk., Inger Tronsd. Hougen, Torsten Hansen Wrk., Anders Thomasen og Anders Johannessen Wrk.

24/9-1841. Helgen. Hans. Gaardmand Lars Simonsen Kolle og Kirsti Hansd. Fadd: Karen Carlsd. Langeland, Ingeborg Jensd. Kaalstad, Hans Hansen Tvedten, Christen Kjøstolsen Røgstuen og Hans Larsen Tvedten.

11/10-1841. Helgen. Christen. Gaardmand Anders Gundersen Bjærven og Anne Christensd. Fadd: Anne Karine Arnesd. Steenstad, Berthe Maria Christensd. ditto, Christen Christensen ditto, Niels Christensen Næsset, Gunder Jørgensen Gjedeboen.

14/11-1841. Romnæs. Maren Johanne. Huusmand Tow Olsen Wale og Maria Halvorsd. Fadd: Kirsti Pedersd. Omtved, Aaste Johnsd. Wale, Gunder Olsen og Peder Jørgensen Wale, Simon Andersen Omtved.

14/11-1841. Holden. Kjøstol. Gaardmand Peder Kjøstolsen Haatved og Anne Steensd. Fadd: Kirsti Kjøstolsd. Torsnæs, Karen Steensd. Tufte, Kjøstol Haatved, Jørgen Haatved, Steen Tufte, Ole Steensen Tufte.

25/10-1841. Holden. Johannes. Hammersvend Arne Isaksen og Ingeborg Madsd. Fadd: Barnets Moder, Monsine Nielsd. John Jahnsen Wrk., Johan Jensen Wrk., Hans Andersen Wrk.

15/10-1841. Holden. Anne Maria. Saugmester Peder Eriksen og Anne Olsd. Fadd: Anne Andersd. Saugbr., Marthe Olsd. Saugbr., Erik Hansen, Jens Hansen og Hans Eriksen, alle af Saugbruget.

16/11-1841. Holden. Asloug Maria. Saugarbeider Johannes Jacobsen Staaen (Stoa) og Aase Pedersd. Fadd: Berthe Maria Torgrimsd. Krageføt, Maria Pedersd. Staaen, Hans Johnsen Staaen, Peder Pedersen og Ole Jacobsen Saugbr.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

28/11-1841. Holden. Halvor. Gaardmand Anund Hansen Vibetoe og Liw Hansd. Fadd: Ingeborg Hansd. Meelteig, Kirsti Hansd. Wrk., Hans Anundsen Vibetoe, Ole A. Meelteig, Niels Johannessen Heisholt og John Hansen Søwe.

24/10-1841. Helgen. Abraham. Halvor Jensen Deelsdalen og Berthe Torgrimsd. Fadd: Ingeborg Nielsd. Wasdalen, Anne Halvorsd. Deelsdalen, Arne Wasdalen, Gunder Gjedeboen, Jahn Steensen Monken.

2/12-1841. Helgen. Peder. Gaardmand Johannes Jacobsen Kaasen og Kirsten Maria Pedersd. Fadd: Asloug Pedersd. Erikstad, Anne K. Pedersd. Ytterbøe, Abraham Jacobsen Erikstad, Peder Pedersen Ytterbøe, John Olsen Helgen.

11/12-1841. Holden. Ole. Hammersvend Petter Nielsen Lindgreen og Marthe Olsd. Fadd: Maren Rejersd. Striken, Magrethe Olsd. Søwe, Thor Striken, Anders Christensen Wrk., Hans Olsen Hollahaven.

30/11-1841. Holden. Maren. Gaardmand Christen Hansen Holla og Gunnild Kirstine Johannesd. Fadd: Kari Gundersd. Holla, Marthe Andersd. Holla, Niels Hansen Holla, Peder Hansen Tinholtstulen, Peder Andersen Holla.

25/12-1841. Holden. Margith. Gaardmand Halvor Helliksen Sannæs ældre og Margith Halvorsd. Fadd: Gunnild Halvorsd. Sannæs, Ingeborg Halvorsd. ditto, Jørgen Halvorsen, Halvor Helliksen yngre og Hellik Halvorsen, alle af Sannæs.

28/12-1841. Helgen. Marthe Karine. Huusmand Ole Andersen Bjærven og Inger Henriksd. Fadd: Anne Halvorsd. Wærstad, Inger Johnsd. Wærstad, Lars Bjærben, Anders Halvorsen Kaasen, Niels Jacobsen Kaasen.

21/12-1841. Holden. Aaste Karine. Huusmand Jens Andersen Gunnerød og Ingeborg Johannesd. Fadd: Kari Hansd. Borgen, Anne Halvorsd. Haatved, Halvor Haatved, Søren Gladhuus, Anders Jensen Gunnerød.

24/12-1841. Holden. Aaste Kirstine. Huusmand Hans Nielsen Sauklev og Rønnoug Jørgensd. Fadd: Kari Gundersd. Kjosvig, Kari Jørgensd. Kjosvig, Hans Jørgensen Kjosvig, Sivert og Lars Sørensen Brænne.

8/12-1841. Holden. Aaste Kirstine. Inderste Bjørn Johnsen Kjendalen og Maria Kittilsd. Fadd: Kari Kittilsd. Milebund, Andrea Olsd. Wale, Hans Anundsen Milebund, John og Anders Olssønner Wale.

24/12-1841. Holden. Thor. Gaardmand Thor Olsen Ytterbøe og Berthe Maria Christend. Fadd: Anne Halvorsd. Steenstadvolden, Kirsten M. Christensd. ditto, Christen ditto, Ole Olsen Huset yngre, Halvor Olsen Ytterbøe.

4/12-1841. Holden. Niels. Wærksarbeider John Johnsen og Aaste Kittilsd. Fadd: Anne M. Christophersd. Wrk., Aaste Karine Johnsd. Wrk., Andreas Johnsen Wrk., Steen Johnsen Wrk., Anders Saamundsen Wrk.

31/12-1841. Holden. Marthe Maria. Gaardmand Arve Hansen Kaasen og Kari Olsd. Fadd: Karen M. Halvorsd. Teigen, Andrea Asgjærsd. Fæbakke, Anund Teigen, Jørgen Skippervold, Anders Andersen Holla.

4/1-1842. Holden. Hans. Wærksarbeider John Sørensen og Kari Torstensd. Fadd: Ingeborg Gjertsd., Inger Larsd., Hans Torstensen, Hans Sørensen, Ole Sørensen, alle af Wærket.

17/12-1841. Holden. Ingeborg Karine. Inderste Anders Andersen Tvedthægna og Andrea Pedersd. Fadd: Maria Nielsd. Tvedthægna, Maria Pedersd. Staaen, Hans Andersen Tvedthægna, Hans Johnsen Staaen, Niels Andersen Tvedthægna.

9/1-1842. Romnæs. Niels. Huusmand Niels Nielsen Mastebakke og Johanne Maria Pedersd. Fadd: Inger Olsd. Berge af Seufde, Lisbet Pedersd. Svatz af Solum, Svennung Nielsen Berge, Ole Christensen Nyehuus, Gunder Halvorsen Qvælroe.

17/12-1841. Romnæs. Kari. Skrædder Halvor Thygesen Saugbruget og Kirsti Johnsd. Fadd: Magrethe Johnsd. Sannæsmoen, Mari Johannesd. Uhlevigen, Gunder Sanneæsmoen, Peder Thygesen Saugbr., Hans Johnsen Saugbr.

16/1-1842. Helgen. Torine. Uægte. Pigen Karen Anundsd. Dahlen og opgiven Barnefader Ungkarl Tollef Pedersen Glaholt. Fadd: Inger Gundersd. Stuverud, Anne Olsbrygge, John og Harald Olsbrygge, Kjøstol Gundersen Næsset.
Opgaven Skeet ved Ole Andersen Brænne.

13/1-1842. Helgen. Christen. Gaardmand Christen Christensen Steenstad og Anne Maria Jensd. Fadd: Karine Arnesd. Steenstad, Maria Kirstine Jensd. Graver, Jens Graver, Nils Christensen Næsset, Tollef Halvorsen Fæhn.

25/1-1842. Holden. Magrethe. Wærksarbeider Hans Christophersen og Mari Nielsd. Fadd: Ellen M. Olsd. Wrk., Magrethe Nielsd. Bergeth, Niels Bergeth, Hans Pedersen og Christen Christophersen Wrk.

29/1-1842. Holden. Maria. Gaardmand Ole Nielsen Namløs og Anne Kjøstolsd. Fadd: Kirsti Kjøstolsd. Torsnæs, Ingeborg Olsd. Namløs, Christen Røstuen, Anders Torsnæs, Niels Johannesen Namløs.

23/1-1842. Holden. Maren Anne. Tjenestekarl Niels Rasmussen Wrk. og Kirsti Gundersd. Fadd: Berthe Sondresd. Wrk., Magrethe Gundersd. Kringleføt, Thor Eriksen Wrk., John Andersen Wrk., Ole Johnsen hos Cappelen.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

7/2-1842. Romnæs. Anne. Tvilling. Tjenestekarl Elias Hansen Øgaarden og Anne Maria Pedersd. Fadd: Anne Halvorsd. Øgaarden, Maria Andersd. Deelsbakke, Halvor Øgaarden, Gunnuld Nirisen Sannæs, Harald Wetlesen ditto.

7/2-1842. Romnæs. Berthe Maria. Tvilling. Tjenestekarl Elias Hansen Øgaarden og Anne Maria Pedersd. Fadd: Berthe Pedersd. Wrk., Gunnild Pedersd. Meelteig, Isak Olsen Sannæs, Gunder Gulbrandsen Sannæs, Ole Anundsen Strandkaasen.

19/1-1842. Romnæs. Anders. Huusmand Niels Halvorsen Solberg og Maria Andersd. Fadd: Kirsti Gundersd. Waløen, Kari Andersd. Soelberg, Peder Johnsen Glaholt, Petter Halvorsen Waløen, Niels Jermundsen Solberg.

19/1-1842. Romnæs. Gunder. Gaardmand Peder Halvorsen Romnæs og Gunnild Kirstine Isaksd. Fadd: Anne Hansd. Sannæsmoen, Anne Torkildsd. Romnæs, Clemmet Nielsen Sannerholt, Peder Thygesen Saugbr., Halvor Pedersen Romnæs.

12/1-1842. Helgen. Hans. Inderste Ole Hansen Kleven og Marthe Abrahamsd. Fadd: Anne Jørgensd. Huset, Ingeborg Andersd. Huset, Simon Olsen Haavet, Ole Pedersen Kleven, Hans Simonsen Haavet.

5/2-1842. Helgen. Anne. Skolelærer, Gaardmand Anders Christensen Langeland og Karen Carlsd. Fadd: Severine Christensd. Næsset, Maren Bergithe Christensd. Steenstad, Peder Holten, Christen Christensen Steenstad, Hans Carlsen Langeland.

7/3-1842. Holden. Peder. Gaardmand Thor Pedersen Namløs og Johanne Andersd. Fadd: Kari Olsd. Jøntved, Kirsten Maria Pedersd. ditto, Ole Fæhn, Tron Andersen Namløs, Thor Halvorsen Jøntved.

28/2-1842. Holden. Hans. Gaardmand John Andersen Nyehuus og Kirsti Andersd. Fadd: Kari Gundersd. Kaasen, Kirsten Maria Halvorsd. Baxaas, Johannes Andersen Nyehuus, Kittil Nirisen Eie, Kittil Olsen Eiestrand.

6/3-1842. Holden. Augustinus. Gaardmand Ole Augustinusen Pladsen og Karen Pedersd. Fadd: Ingeborg Kirstine Pedersd. Omtved, Anne Kirstine Pedersd. ditto, Jens Augustinusen Graver, Peder Augustinusen Omtved, Augustinus Jensen Graver.

7/2-1842. Romnæs. Anne Kirstine. Inderste Haagen Andersen Glaholt og Aaste Andersd. Fadd: Maria Andersd. Myhren, Kirsten Andersd. Glaholt, Anders Haagensen Hoxodde, Torgrim Gulliksen Myhren.

27/2-1842. Holden. Gunder. Wærksarbeider Christopher Hansen og Kirsten Tollefsd. Fadd: Maria Jørgensd. Wrk., Aavet Olsd. Præstgrav, Ole Christophersen, Hans Christophersen og Hans Halvorsen, Wærket.

6/2-1842. Holden. Johanne Elisabeth. Wærksarbeider Thomas Nielsen og Kari Bentsd. Fadd: Maren Asmundsd. Wrk., Inger Thomasd., Gunder Nielsen, Jahn Bentsen og Johannes Olsen, alle af Værket. "Hjemmedøbt af Gjordemoderen Maria Knudsdatter."

16/3-1842. Holden. Marthe Kirstine. Gaardmand Jørgen Jørgensen Skippervold og Anne Hansd. Fadd: Kari Hansd. Borgen, Kari Steensd. Tufte, Halvor Andersen Fæhn, Peder Hansen Tinholtstulen, Hans Andersen Meelteig.

18/2-1842. Holden. Andreas. Berthel Andersen Strømodden og Gunnild Johannesd. Fadd: Tone Saamundsd. Strømodden, Ingeborg Olsd. Saugbr., Niels Andersen Strømodden, Niels Jacobsen Saugbr., Peder Tronsen Saugbr.

14/4-1842. Holden. Steen Andreas. Gaardmand Ole Steensen Tufte og Marthe Pedersd. Fadd: Marthe Steensd. Holla, Kirsti Pedersd. Tufte, Peder Tufte, Niels Jørgensen Holla, Ole Steensen Tufte yngre.

18/4-1842. Holden. Jens. Gaardmand Christopher Steensen Haatved og Anne Knudsd. Fadd: Taran Knudsd. Fæhn, Karen Steensd. Tufte, Peder Gundersen Fæhn, Niels Jørgensen Holla, Niels Knutsen Præstegaarden.

13/4-1842. Hjemme. Ingeborg. Wærksarbeider Ole Saamundsen og Ingeborg Bentsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af Gjordemoder Maria Knudsd., men død uden at komme i Kirke."

19/4-1842. Helgen. Anne Kirstine. Gaardmand, Skolelærer Jens Christensen Steenstadvolden og Anne Halvorsd. Fadd: Maria Halvorsd. Næsset, Kirsten Maria Christensd. Steenstadvolden, Christen ditto, Kjøstol Gundersen Næsset, Ole Huset yngre.

6/3-1842. Romnæs. Asloug.  Huusmand John Johannessen Hægnen og Torbær Kjøstelsd. Fadd: Anne Christine Johnsd. Graver, Maria Jensd. Graver, Jens Graver, Augustinus Graver, Johannes Johnsen Graver.

3/4-1842. Romnæs. Hans. Gaardmand Gunder Hansen Sannæsmoen og Magrethe Johnsd. Fadd: Gjertrud Hansd. Saugbr., Anne Johnsd. Saugbr., Peder Thygesen, Andreas Johnsen og Hans Johnsen, alle af Saugbruget.

6/4-1842. Romnæs. Marthe Maria. Gaardmand Ole Thygesen Sannæs og Kari Hansd. Fadd: Anne Hansd. Sannerholt, Mari Johannesd. Uhlevigen, Ole Johannessen Sannæs, Halvor Thygesen Saugbr., Johannes Hansen Moen.

22/4-1842. Holden. Steen. Inderste Anders Steensen Rognkaas og Andrea Andersd. Fadd: Karen Maria Halvorsd. Teigen, Inger Steensd. Steenstad, Steen Rognekaas, Halvor Pedersen Namløshaven, Andreas Kittilsen Namløs.

12/4-1842. Holden. Christopher. Huusmand Gunnuld Olsen Evje og Katrine Abigael Christophersd. Fadd: Liw Olsd. Steensrud, Asloug Halvorsd. Baxaas, Jermund Olsen Bakken, Sigurd Johnsen Steenrud, Halvor Halvorsen Baxaas.

4/5-1842. Helgen. Ole. Gaardmand Kjøstol Gundersen Næsset og Maria Halvorsd. Fadd: Anne Halvorsd. Steenstadvolden, Anne Gundersd. Olsbrygge, Jens Steenstadvolden, Hans Stuverud, Anders Knudsen Baanhuus af Seufde (Sauherad).

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

8/5-1842. Helgen. Gunder. Gaardmand Gunder Gundersen Skjørholt og Inger Andersd. Fadd: Gunnild Gundersd. Wala, Kirsti Pedersd. Holten, Halvor Halvorsen Wala, Gunder Skjørholt yngre, Halvor Gundersen Skjørholt.

12/4-1842. Holden. Johannes. Johannes Bentsen Saugbr. og Anne Larsd. Fadd: Kari Nielsd. Saugbr., Aaste Nielsd. Saugbr., Niels Bentsen, Bent Bentsen, Peder Pedersen, alle af Saugbruget.

16/5-1842. Holden. Karen Maria. Gaardmand Ole Tronsen Skougen og Ingeborg Andersd. Fadd: Kari Olsd. Jøntved, Aaste Karine Tronsd. Skougen, Ole Fæhn, Tollef Jøntved, Tron Andersen Namløs.

29/5-1842. Holden. Anders. Gaardmand Christian Frederik Johannessen Espevolden og Kari Andersd. Fadd: Ingeborg Johannesd. Namløs, Gunnild Andersd. Saga, Johannes Christensen Heisholt, Anders Nielsen Saga, Niels Johannessen Heisholt.

4/5-1842. Holden. Inger. Matros Bernt Andreas Thygesen af Laurvig og Asloug Hansd. Wrk. Fadd: Kirsten Jacobsd. Sandbakken, Mari Halvorsd. Næprud, Halvor Næprud, Petter Lindgreen, Anders Halvorsen Næprud.

29/4-1842. Romnæs. Niels Petter. Grubearbeider Isach Isachsen og Berthe Knudsd. Fadd: Anne Isachsd. Jordbakken i Mæhlum, Berthe Knudsd. Meelteig, Hans Olsen Jordbakken, Gunder Nielsen Gruben og Anders Olsen Jordbakken.

2/5-1842. Romnæs. Anne Gurine. Grubearbeider John Olsen og Berthe Asgjærsd. Fadd: Ingeborg Olsd. Hougen, Johanne Gundersd. Wrk., Anders Olsen Gruben, Ole Olsen Jøntved, John og Ole Andersen Wrk.

12/5-1842. Romnæs. Ingeborg. Gaardmand Gunder Gulliksen Sannæs og Asbær Olsd. Fadd: Anne Halvorsd. Tvedten, Aaste Johnsd. Sannæs, Ole Aslaksen Tvedten, Knud Gunnerud, Andreas Christensen Sannæs.

17/5-1842. Romnæs. Johannes. Gaardmand Ole Johannessen Sannæs og Maria Thygesd. Fadd: Kari Thygesd. Helgen, Mari Johannesd. Uhlevigen, Ole Thygesen Sannæs, Niels Olsen Kalvodde, Anders Johannessen Uhlevigen.

20/5-1842. Helgen. Svend. Gaardmand Anders Olsen Bjørndalen og Karen Svendsd. Fadd: Elle Andersd. Heisholt, Anne Svendsd. Moen, Isak NielsenNamløshaven, Anders Halvorsen Bjørndalen, Ole Olsen Jøntved.

16/6-1842. Helgen. Maria. Huusmand John Olsen Jacobskaas og Gunnild Andersd. Fadd: Maria Johnsd. Sannæs, Kirsti Olsd. Jøntved, Hans Olsen Jøntved, John Olsen Helgen, Gunder Andersen Deelsbakke.

4/6-1842. (Holden?). Karen. Wærksarbeider Thomas Rasmusen og Anne Johannesd. Fadd: Anne Lisbet Johannesd. Hougen, Inger Tronsd. Hougen, Hans Torstensen Wrk., Niels Rasmusen Saugbr., Anders Johannesen Wrk.

2/6-1842. (Holden?). Peder. Wærksarbeider Hans Halvorsen og Sessell Jahnsd. Fadd: Maren Anne Olsd. Wrk., Aavet Olsd. Wrk., Ellef Hansen, Halvor Halvorsen og Johannes Johannessen, alle af Wærket.

14/6-1842. (Holden?). Hans. Gaardmand Ole Andersen Meelteig og Ingeborg Hansd. Fadd: Liw Hansd. Vibetoe, Aaste Hansd. Sanden, Gunder Gundersen Tved, Peder Andersen Kaasen, Anders Johnsen Ringsevjen.

26/6-1842. (Helgen?). Peder. Gaardmand Thyge Henriksen Løkken og Anne Olsd. Fadd: Kari Olsd. Moen, Kirsti Pedersd. Holten, Anders Klovedal, Jørgen Jørgensen Skippervold, Thor Pedersen Holten.

24/6-1842. (Helgen?). Ragnild. Gaardmand Niri Johansen Jelseth og Torbjør Jermundsd. Fadd: Berthe Halvorsd. Jelseth, Maren Bergithe Christensd. Steenstad, Kittil Jelseth, Ole Olsen Huset ældre, Ole Olsen Huset yngre.

13/7-1842. (Helgen?). Asloug Maria. Gaardmand Even Halvorsen Jøntved og Maria Johnsd. Fadd: Asloug Maria Halvorsd. Kaalstad, Asloug Kirstine Halvorsd. Jøntved, John Wærstad, Peder Johnsen Wærstad, Thor Halvorsen Jøntved.

6/6-1842. Holden. Knud. Huusmand Jens Andersen Tvedtøen og Asbær Knudsd. Fadd: Mari Nielsd. Tvedthægna, Anne Rejersd. Pladsen, Niels Gulliksen Kaasen, Hans Andersen Tvedthægna.

10/8-1842. Holden. Maren. Hans Gjertsen Værket og Asloug Maria Andersd. Fadd: Gunnild Larsd. Wrk., Marthe Svendsd. Præstegaarden, Ole Gjertsen og Anders Gjertsen Wrk., Peder Andersen Kaasen.

2/8-1842. Romnæs. Anne. Gaardmand Gunder Halvorsen Wala og Kirsten Hansd. Fadd: Gunnild Maria Gundersd. Wala, Aaste Arvesd. Wale, Halvor Halvorsen Wala, Hans Arvesen og Gunder Arvesen Wale.

3/7-1842. Romnæs. Dideriche Maria. Kammerherre og Saugbrugseier Hans Aall og Mariane Diderikke født Cappelen. Fadd: Frue Statsraadinde Aall, Jomfrue Inger Blom, Jernværkseier Cappelen, Kjøbmand Christopher Hansen Blom, Kjøbmand Hans Blom Cappelen og Student Theodor Castberg.

4/7-1842. Helgen. Maren Kirstine. Gaardmand John Arvesen Hvalen og Kirsti Isaksd. Fadd: Maria Arvesd. Grønnesteen, Kirsti Jensd. Kaalstad, Ole Roligheden, Johannes Grønnesteen, Arve Nielsen Kaalstad.

29/6-1842. Helgen. Peder. Gaardmand Stian Pedersen Langeland og Maren Anne Andersd. Fadd: Kirsten Pedersd. Omtved, Kirsti Pedersd. Holten, Peder Holten, Anders Klovedal, John Andersen Klovedal.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

7/8-1842. Holden. Marthe Maria. Gaardmand Anders Hansen Wibetoe og Maria Andersd. Fadd: Taran Knudsd. Fæhn, Maren Andersd. Søwe, Ole Andersen Meelteig, Halvor Gundersen Namløs, Hans Andersen Meelteig.

19/8-1842. Holden. Johannes. Niels Johannesen Helgen og Kari Thygesd. Sannæs. Fadd: Maria Thygesd. Sannæs, Kirsti Tollefsd. Hagen, Peder Thygesen Saugbr., Anders Johannesen Uhlevigen, Even Johnsen Helgen.

1/8-1842. (Holden?). Even. Wærksarbeider Jahn Bentsen og Maria Evensd. Fadd: Mari Halvorsd. Odden, Inger Karine Thomasd. Haugen, Even Even Odden, Thomas Bentsen Wrk., Bent Jahnsen Wrk.

5/9-1842. (Helgen?). Karen Maria. Ole Olsen Huset ældre og Anne Halvorsd. Fadd: Kirsten Maria Christensd. Steenstadvolden, Asloug Kirstine Halvorsd. Jøntved, Ole Olsen Huset yngre, Thor Jøntved, Halvor Huset.

4/8-1842. (Holden?). Ole Petter. Huusmand Peder Halvorsen Hollasætret og Kari Andersd. Fadd: Ingeborg Hansd. Meelteig, Maria Pedersd, Fæhn, Ole Meelteig, Anders Hansen Wibetoe, Anders Johnsen Ringsevjen.

20/9-1842. (Holden?). Marthe. Gaardmand Frederik Olsen Tved og Inger Andersd. Fadd: Gunnild Johannesd. Tved, Mari Fredriksd. Søwe, Niels Tved, Ole Fredriksen Fæhn, Ole Gundersen Tved.

27/8-1842. Romnæs. Ole. Huusmand Cornelius Olsen Pladsen under Brænne og Anne Karine Andersd. Fadd: Kari Olsd. Fiskestigen, Karen Maria Andersd. Orekaasen, Niels Andersen Fiskestigen, Jens Sørensen Brænne, Andreas Olsen Brænne.

19/9-1842. Romnæs. Ole. Uægte. Pige Kirsten Hansd. Otterkjær og opgiven Barnefader, Ungkarl Aslak Olsen Skordal. Fadd: Kirsti Halvorsd. Krageføt, Berthe Olsd. Dahlen, Jens Hansen Nomme, Ole Hansen Otterkjær, Peder Halvorsen Fosse.

10/6-1842. Romnæs. Ingeborg Andrea. Uægte. Pige Oline Maria Andersd. Hoxodde og opgiven Barnefader, Ungkarl Anund Halvorsen Dahlen.
Fadd: Maria Andersd. Hoxodde, Andrea Olsd. Wale, Haagen Andersen Hoxodde, Niels Nielsen Hoxodde, Tow Olsen Wale. Opgaven Skeet ved Anders Haagensen Hoxodde.

24/9-1842. Helgen. John. Gaardmand Jørgen Johnsen Kaalstad og Asloug Maria Halvorsd. Fadd: Maria Johnsd. Jøntved, Asloug Kirstine Halvorsd. Jøntved, Peder Augustinusen Omtved, Thor Halvorsen Jøntved, Ole Halvorsen Jøntved.

3/10-1842. Holden. Halvor. Gaardmand Tollef Halvorsen Fæhn og Maria Kirstine Jensd. Fadd: Asloug Halvorsd. Wibetoe, Kari Halvorsd. Fæhn, Halvor Fæhn, Jens Graver, Augustinus Jensen Graver.

2/10-1842. Holden. Johannes. Søren Olsen Gladhuus og Kirsti Johannesd. Fadd: Ingeborg Johannesd. Gunnerud, Johanne Nielsd. Tved, Peder Nielsen Texle, Jens Gunnerud, Johannes Jensen Gunnerud.

24/9-1842. Romnæs. Andreas Marthinus. Wærksarbeider Tron Andersen og Mari Monsd. Fadd: Kirsten Jacobsd. Wrk. Inger Pedersd. Søve, Thomas Pedersen Wrk., Hans og Johannes Anderssønner Wærket.

17/10-1842. Romnæs. Anders. Gaardmand Johannes Andersen Nyehuus og Kari Gundersd. Fadd: Anne Gundersd. Lommerud, Maria Gundersd. Heisholt, Gunder Jørgensen Heisholt, John Andersen Nyehuus, Jørgen Gundersen Heisholt.

17/10-1842. Romnæs. Ragnild Kirstine. Wærksarbeider Niels Gjertsen og Gunnild Larsd. Fadd: Asloug Andersd. Wrk., Marthe Svendsd. Moen, Ole Gjertsen, Hans Torstensen og Anders Gjertsen, Wærket.

16/10-1842. Romnæs. Inger. Wærksarbeider Hans Sørensen Wrk. og Maria Gjertsd. Fadd: Kirsti Torstensd. Wrk., Ingeborg Christophersd. Wrk., Rasmus Sørensen og Hans Gjertsen Wrk. og Jesper Thomasen af Skien.

12/10-1842. Holden. John. Gaardmand Anders Johnsen Hægnen under Heisholt og Anne Hansd. Fadd: Kari Gundersd. Kolle, Maria Hansd. Tinholtstulen, Niels Hansen Kolle, Peder Hansen Tinholtstulen, John A. Heisholt.

2/10-1842. Holden. Gunnild. Huusmand Ole Nielsen Hægnen og Gunnild Thomasd. Fadd: Anne Nielsd. Hægnen, Gunnild Nielsd. Wrk., Niels Nielsen Hægnen, Peder Nielsen Texle, Anders Pedersen Tufte.

7/11-1842. Holden. Magrethe. Gaardmand Peder Gundersen Fæhn og Taran Knudsd. Fadd: Anne Hansd. Namløs, Maria Andersd. Vibetoe, Christopher Haatved, Ole Olsen Heisholt, Steen Knutsen Haatved.

1/11-1842. Holden. Hans Andreas. Huusmand Anders Andersen Torsnæs og Kirsti Kjøstolsd. Fadd: Anne Steensd. Haatved, Andrea Andersd. Ringsevjen, Peder Haatved, Jørgen Haatved, Anders Torsnæs yngre.

17/10-1842. Holden. Maren Anne. Wærksarbeider Henrik Sørensen og Ingeborg Gjertsd. Fadd: Asloug Andersd. Wrk., Ingeborg Christophersd. Wrk., Hans Sørensen, John Sørensen og Søren Rasmussen af Wærket.

24/9-1842. Holden. Gunnild. Huusmand Peder Andersen Kaasen under Meelteig og Mari Nielsd. Fadd: Ingeborg Hansd. Meelteig, Johanne Nielsd. Tved, Ole Meelteig, Niels Tved, Ole Gundersen Tved.

19/10-1842. Holden. Ingeborg Kirstine. Huusmand Kittil Andersen Namløs og Kirsti Olsd. Fadd: Maria Olsd. Helgen, Magrethe Anundsd. Fæhn, Ole Olsen Kolle, Jørgen Jørgensen Helgen, Jørgen Pedersen Helgen.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

6/11-1842. Romnæs. Kirsten Maria. Gaardmand Augustinus Torgrimsen Lunde og Maria Hansd. Fadd: Anne Christine Johnsd. Graver, Kirsti Hansd. Lunde, Jens Graver, Hans Lunde, Gullik Torgrimsen Lunde.

4/11-1842. Helgen. John. Inderste Hans Johnsen Grønnesteen og Kirstine Jensd. Fadd: Mari Halvorsd. Eeg, Maria Johnsd. Grønnesteen, Svenke Eeg og Anund Gundersen Grønnesteen, Anders Jensen Skibsnæs.

27/11-1842. Helgen. Ole. Inderste Ole Olsen Huset yngre og Kirsten Maria Christensd. Fadd: Anne Halvorsd. Steenstadvolden, Asloug Kirstine Halvorsd. Jøntved, Christen Steenstadvolden, Jens Christensen do., Thor Halvorsen Jøntved.

3/11-1842. Holden. Niels. Huusmand Niels Tolfsen Qværnodden og Maria Olsd. Fadd: Anne Andersd. Wale, Anne Christine Olsd. Vale, John Olsen Vale, Knud og Peder Tolfsen Qværnodden.

24/12-1842. Helgen. Hans. Huusmand Brynnild Olsen Pladsen og Asloug Hansd. Fadd: Maria Olsd. Helgen, Anne Karine Johnsd. Helgen, Jørgen Jørgensen Helgen, Ole Hansen Kleven, Tron Brynnildsen Pladsen.

23/10-1842. Holden. Hans Steenblock. Skolelærer og Kirkesanger Frederik Kirstinus Dahl og Nicoline Mathilde Marie født Høyum. Fadd: Madame Christiane Dahl, Jomfrue Henrikke Horn, Kjøbmand N. P. Dahl, Kontorbetjent Hansen og Ellingsen.

23/10-1842. Holden. Isach Andreas. Huusmand John Larsen Ringsevjen og Maria Isaksd. Fadd: Inger Christiansd. Ringsevjen, Berthe Evensd. ditto, Abraham Steensen Wrk., Johannes Bentsen Saug, Lars Evensen Ringsevjen.

3/1-1843. Romnæs. Halvor. Gaardmand Thomas Halvorsen Fosse og Kari Thorsd. Fadd: Kari Kjøstolsd. Kaasen, Kirsten M. Halvorsd. Suusaas, Thor Welliksen Kaasen, Kjøstol Thorsen Kaasen, Jens Suusaas.

5/12-1842. Romnæs. Jahn. Gaardmand Johannes Olsen Gravningen og Ingeborg Jahnsd. Fadd: Kari Thomasd. Saugbr., Anne Olsd. Gravningen, Jens Hansen Saugbr., John Jansen Wrk., Thomas Nielsen Wrk. yngre.

4/1-1843. Helgen. Gunnild. Gaardmand Isak Olsen Namløs og Maria Johnsd. Fadd: Gunnild Andersd. Jacobskaas, Kirsti Olsd. Jøntved, John Olsen Jacobskaas, Ole Andersen Namløs, Niels Johnsen Sannæs.

5/12-1842. Holden. Ole. Huusmand Thor Halvorsen Striken og Maren Gurine Rejersd. Fadd: Karen Halvorsd. Pladsen, Magrethe Olsd. Søwe, Rejer Pladsen, Tallak Rejersen Pladsen, Hans Olsen Hollakaasen.

18/1-1843. Holden. Peder. Huusmand John Pedersen Fæbakke og Signe Steensd. Fadd: Kirsti Pedersd. Klevsgade, Anne Pedersd. Monken, Asgjær Johnsen Fæbakke, Ole Olsen Klevsgade, Peder Pedersen Fæbakke ældre.

4/12-1842. Holden. Anders. Smed Hans Petter Andersen Saugbruget og Ingeborg Gundersd. Fadd: Kirsti Halvorsd. Wrk., Anne Olsd. Saugbr., Johannes Bentsen Saugbr., Ole Jørgensen Wrk., Anders Andersen Saugbruget.

20/1-1843. Holden. Gunnild. Gaardmand Ole Evensen Skordal og Anne Halvorsd. Fadd: Gunnild Olsd. Steenhoug, Asloug Halvorsd. Baxaas, Emanuel Johnsen Steenhoug, Hans Jensen Baxaas, Aslak Olsen Skordal.

15/1-1843. Holden. Marthinus. Huusmand Christen Olsen Daxrud og Mari Nielsd. Fadd: Kari Gundersd. Nyehuus, Inger Nielsd. Nyehuus, Johannes Andersen Nyehuus, Christen og Anders Nielssønner Nyehuus.

10/1-1843. Romnæs. Aaste. Ole Christophersen Wrk. og Maria Jørgensd. Fadd: Kirsti Halvorsd. Wrk., Magrethe Jørgensd. Wrk., Thor Jørgensen Wrk., Anders Johannessen Wrk., Lars Tollefsen Wrk.

27/1-1843. Helgen. Anders. Gaardmand Mathias Arnesen Tinholt og Anne Olsd. Fadd: Maria Thorsd. Holten, Anne Arnesd. Langeland, Anders Klovedal, Peder Holten, Thor Pedersen Holten.

16/2-1843. Hjemme. Anund. Grubearbeider Gunder Anundsen Jøntved og Asloug Olsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før dåp). "Død den 22. Febr. uden at komme i Kirke. Hjemmedøbt af Isach Olsen Namløs."

12/2-1843. Romnæs. Peder Marthinus. Gaardmand Anders Andersen Borgen og Kari Hansd. Fadd: Marthe Pedersd. Tufte, Marthe Jørgensd. Haatved, Peder Tufte, Jørgen Skippervold, Christen Pedersen Tufte.

23/2-1843. Romnæs. Niels. Huusmand Clemmet Nielsen Sannerholt og Anne Hansd. Fadd: Magrethe Johnsd. Jøntved, Kirsti Nielsd. Wrk., Andreas Johnsen Wrk., Halvor Thygesen Saugbr., Hans Johnsen Saugbr., Johannes Hansen Moen.

14/2-1843. Romnæs. Ingeborg. Gaardmand Anund Hansen Teigen og Karen Maria Halvorsd. Fadd: Ambor Halvorsd. Mahrum, Kirsti Tollefsd. Hagen, Peder Olsen Mahrum, Arve Hansen Kaasen, Gunder Halvorsen og Anund Halvorsen Hvala.

12/2-1843. Romnæs. Mari Anne. Gaardmand Johannes Johannessen Heisholt yngre og Aaste Hansd. Fadd: Ingeborg Hansd. Meelteig, Gunnild Maria Johannesd. Heisholt, Hans Christiansen Sanden, Halvor Hansen Sanden, Anund Hansen Vibetoe, Anders Olsen Meelteig.

11/2-1843. Romnæs. John. Rasmus Sørensen af Holden Værk og Kirsti Torstensd. Fadd: Maria Gjertsd. og Magrethe Jørgensd. Wrk., Rasmus Halvorsen Lommerud, Hans Sørensen, Henrik Sørensen og Søren Rasmussen, alle af Wærket.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

19/2-1843. Romnæs. Isach. Gaardmand Hans Arvesen Wale og Aaste Isaksd. Fadd: Kirsti Hansd. Wala, Kirsti Jørgensd. Wale, Arve Wale, Gunder Arvesen og Gunder Jørgensen Gjedeboen.

12/2-1843. Helgen. Anne Kirstine. Gaardmand Simon Andersen Klovedal og Kirsti Pedersd. Fadd: Maren Andersd. Langeland, Taran Andersd. Klovedal, Anders Klovedal, Stian Langeland, John Andersen Klovedal.

18/2-1843. Holden. Sussanne. Huusmand Ole Halvorsen Ustrud og Asloug Bjørnsd. Fadd: Aaste Bjørnsd. Skibsnæs, Kari Andersd. Solberg, Bjørn Killingkoven, Anders Jensen Skibsnæs, Gunder Halvorsen Spirdalen.

8/3-1843. Holden. Jens. Huusmand Svennung Ougensen Nomme og Anne Jensd. Fadd: Anne Halvorsd. Skordal, Asloug Halvorsd, Baxaas, Ole Skordal, Halvor Halvorsen Baxaas, Hans Jensen Baxaas.

13/3-1843. Holden. Isach. Gaardmand Isak Isaksen Romnæs og Anne Jermundsd. Fadd: Anne Maria Halvorsd. Romnæs, Andrea Jermundsd. ditto, Steener Jermundsen Skordal, Niels Romnæs, Gullik Pedersen Qværnodden.

11/2-1843. Holden. Ole Petter. Sondre Hansen Saugbruget og Kirsti Andersd. Fadd: Thone Anundsd. Kaasen, Aaste Nielsd. Kaasen, Tron Pedersen Saugbr., John Olsen Saugbr., Bent Nielsen Saugbr.

11/3-1843. Helgen. Inger Kirstine. Gaardmand Sondre Sondresen Ytterbøe og Ingelew Halvorsd. Fadd: Berthe Christensd. Helgen, Groe Halvorsd. Ytterbøe, Kirsti Tollefsd. Hagen, John Helgen, Ole Johnsen Helgen, Hans Johnsen Helgen.

21/3-1843. Helgen. Maria. Husmand Anders Sørensen Pladsen og Anne Gurine Olsd. Fadd: Kari Kjøstolsd. Bjærven, Karen Arnesd. Steenstadvolden, Lars Larsen Bjærven, Torsten Olsen.

14/2-1843. Holden. Marthine. Wærksarbeider Mads Monsen Godjord og Anne Torine Andersd. Fadd: Barnets Moder, Marie Thorsd. Wrk., Johan Jensen og Rasmus Johansen Wrk., Halvor Halvorsen Hougen.

1/4-1843. Helgen. Lars. Huusmand Claus Larsen Skottet og Anne Hansd. Fadd: Inger Andersd. Skjørholt, Kirsti Pedersd. Holten, Lars Hansen Skougen, Thor Pedersen Holten, Johannes Larsen Skottet.

9/4-1843. Holden. Lars. Huusmand Christen Larsen Hægnen under Baxaas og Signe Halvorsd. Fadd: Kirsti Andersd. Kaasen, Ingeborg Sørensd. Kaasen, John Andersen Nyehuus, Hans Jensen og Peder Pedersen Baxaas.

31/3-1843. Holden. Christen. Anders Christensen Kronborg og Sophie Gurine Jacobsd. Fadd: Karen Olsd. Kronborg, Kari Christensd. Fæhn, Thor Pedersen Wrk., Torbjørn Saamundsen og Gullik Christensen Wrk.

13/4-1843. Hjemme. Tollef. Ole Tollefsen Skottet under Graver og Dorthe Bentsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før dåp). "Død den 27. April uden at komme i Kirke. Hjemmedøbt af Bent Johnsen Wale."

3/4-1843. Holden. Niels.Wærksarbeider Thomas Pedersen og Kirsten Maria Jacobsd. Fadd: Mari Monsd. Wrk., Magrethe Nielsd. Bergeth, Saamund Torbjørnsen, Hans Pedersen og Anders Saamundsen, alle af Værket.

6/4-1843. Hjemme. Anne. Gaardmand Tron Kjøstolsen Namløs og Ingeborg Thomasd. Fadd: (Ingen faddere. Død før dåp). "Død den 3. Mai uden at komme i Kirke. Hjemmedøbt af Anders Thomasen Wibetoe."

24/3-1843. Holden. Christen Andreas. Huusmand Gunder Nielsen Gruben og Marthe Christensd. Fadd: Berthe Asgjærsd. Gruben, Karen Christensd. Fæbakke, Anders Olsen Gruben, Brynnild Christensen Kaasen, Gullik Christensen Wrk.

22/4-1843. Helgen. Inger. Huusmand Anders Jensen Skibsnæs og Aaste Bjørnsd. Fadd: Mari Halvorsd. Eeg, Aavet Svenkesd. Eeg, Svenke Eeg, Hans Grønnesteen, Ole Hansen Kaasen.

6/5-1843. Helgen. Anne. Torgrim Gulliksen Nib og Maria Andersd. Fadd: Aaste Andersd. Glaholt, Kirsti Tollefsd. Hagen, Niels Roligheden, Haagen Andersen Glaholt, Johannes Brynnildsen Kaalstad.

7/3-1843. Helgen. Karen. Uægte. Pige Berthe Isaksd. Namløshaven og opgiven Barnefader, Ungkarl Peder Johnsen Spirodden.
Fadd: Inger Isaksd. Namløshaven, Anne Kittilsd. ditto, Halvor Pedersen ditto, Brynnild Christensen Kaasa, Torsten Olsen Namløshaven.

24/4-1843. Helgen. Ingeborg Kirstine. Gaardmand Halvor Halvorsen Wærstad og Anne Isine Isaksd. Fadd: Ingeborg Halvorsd. Asbom, Karen Kirstine Isaksd. Dolven, Abraham Isaksen Dolven, Halvor A. Wærstad, Iver Isaksen Dolven.

11/5-1843. Helgen. Gunder. Huusmand Ole Olsen Hougen og Ingeborg Olsd. Fadd: Gunnild Andersd. Jacobskaas, Ingeborg Olsd. Jøntved, John Olsen Jacobskaas, Anders Olsen Gruben, Ole Andersen Gruben.

21/4-1843. Holden. Sina. Ole Gjertsen Wrk. og Maria Jensd. Fadd: Marthe Svendsd. Wrk., Andrea Asgjærsd. Fæbakke, Andreas Johnsen Bakken, Hans Gjertsen og Ole Andersen Værket.

6/5-1843. Romnæs. Peder Johann. Gaardmand Niels Mikael Nielsen og Johanne Maria Pedersd. Fadd: Ingeborg Hansd. Kaasen, Kari Andersd. Deelsbakke, Knud Østensen Kaasen, Anders Olsen Deelsbakke, Østen Knudsen Kaasen.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

10/5-1843. Romnæs. Karen Maria. Skoleholder Ole Christensen Nyehuus og Kari Johannesd. Fadd: Kari Halvorsd. Haatved, Anne Svendsd. Romnæs, Johannes Nielsen Namløs, Steen Johannessen Haatved, Niels Johannessen Namløs.

14/5-1843. Romnæs. Karen Maria. Gaardmand Halvor Halvorsen Wale og Gunnild Maria Gundersd. Fadd: Kirsti Hansd. Wale, Helge Aslaksd. Wale, Halvor Gundersen, Gunder og Anund Halvorssønner Wala.

5/5-1843. Romnæs. Kjøstol Andreas. Gartner Ole Olsen Saugbruget og Anne Kjøstolsd. Fadd: Ingeborg Jørgensd. Saugbr., Andrea Gundersd. Saugbr., Niels Bentsen Saugbr., Tollef Christensen og Gullik Pedersen Saugbr.

29/4-1843. Holden. Andrea. Andreas Johnsen Wrk. og Anne Maria Christophersd. Fadd: Aaste Kittilsd. Wrk., Ingeborg Christophersd. Wrk., John Johnsen, Niels Christophersen og Ole Johannessen Wrk.

21/5-1843. Holden. Andrea. Johan Jensen Wrk. og Tore Rasmusd. Fadd: Anne Johannesd. Wrk., Anne Hansd. Espevolden, Jens Jacobsen Hæggemoen, Peder Pedersen Saugbr., Jens Johansen Wrk. yngre.

22/5-1843. Holden. Peder. Hans Pedersen Wrk. og Georgine Olsd. Fadd: Kirsten Jacobsd. Wrk., Maren Anne Olsd. Wrk., Saamund Torbjørnsen, Halvor Halvorsen og Ole Jacobsen, alle af Værket.

7/5-1843. Holden. Anne. Marsmester Jahn Herman Horn og Edel Petronelle født Svendsen. Fadd: Madame Dahl, Jomfrue Henrikke Horn, Bygmester Hans Horn, Styrmand Wille og Handelsbetjent Abraham Johnsen fra Laurvig.

2/6-1843. Helgen. Anne Christine. Gaardmand Niels Christensen Næsset og Severine Sophie Christensen. Fadd: Anne Karine Steenstad, Maren Bergithe Christensd. ditto, Arne Wasdalen, Peder Christensen Steenstad, Christen Christensen ditto, Carl Nielsen Bergen (Bergan).

26/4-1843. Romnæs. Inger. Huusmand Steen Østensen Hølen og Ingeborg Jørgensd. Fadd: Ellen M. Pedersd. Eishoug, Inger Nielsd. Nyehuus, Peder Olsen Nyehuus, Niels Evensen Eishoug, Christen Nielsen Nyehuus.

12/5-1843. Romnæs. Peder. Inderste Elias Hansen Øgaarden og Anne Marie Pedersd. Fadd: Anne Christensd. Øgaarden, Gunnild Pedersd. ditto, Halvor Øgaarden, Gunnuld Nirisen Sannæs, Isak Pedersen Haatved.

14/6-1843. Holden. Halvor. Huusmand Johannes Halvorsen Lommerud og Anne Gundersd. Fadd: Kari Gundersd. Kaasen, Maria Gundersd. Heisholt, Gunder Jørgensen Heisholt, Jørgen Gundersen ditto, Isak Halvorsen Lommerud.

22/5-1843. Holden. Niels. Wærksarbeider Anders Johnsen Bakken og Anne Johnsd. Fadd: Anne Hansd. Sannæsmoen, Kirsti Nielsd. Wrk., Ole Gjertsen Wrk., Niels Rasmussen Wrk., Halvor Thygesen Saugbr., Hans Johnsen Saugbr.

19/5-1843. Romnæs. Anne Torine. Fossearbeider John Jacobsen Eishoug og Berthe Maria Torgrimsd. Fadd: Magrethe Hansd. Hæggemoen, Kirsti Torgrimsd. Lunde, Jens Jacobsen Hæggemoen, Johannes Pedersen Eishoug, Gullik Torgrimsen Lunde.

30/5-1843. Romnæs. Gunnild. Wærksarbeider Niels Christophersen og Aaste Nielsd. Fadd: Gunnild Johannesd. Tved, Johanne Nielsd. Tved, Niels Olsen Tved, Andreas Johnsen Wrk. og Ole Johannessen Wrk.

25/5-1843. Romnæs. Halvor. Gartner Halvor Halvorsen Wrk. og Ellen Olsd. Fadd: Helene Olsd. Wrk., Maria Gundersd. Wrk., Gunder Nielsen Wrk., Hans Pedersen Wrk., Ole Jacobsen Wrk.

16/6-1843. Helgen. Aasold. Huusmand Aasold Aasoldsen Kjennekaas og Berthe Johnsd. Fadd: Anne Simonsd. Klovedal, Kari Johnsd. Tinholt, Simon Klovedal, John Klovedal, Tyge Løkken.

27/6-1843. Romnæs. Kirsten Maria. Gaardmand John Hansen Lunde og Aaste Pedersd. Fadd: Maria Hansd. Lunde, Kirsti Hansd. Lunde, Augustinus Torgrimsen Lunde, Tollef og Ole Pederssønner Glaholt.

17/7-1843. Romnæs. Maren Karine. Gaardmand Niels Gundersen Wala og Kirsten Pedersd. Fadd: Karen Pedersd. Pladsen, Anne Kirstine Pedersd. Omtved, Peder Augustinusen Omtved, Ole Augustinusen Pladsen, Gullik Torgrimsen Pladsen.

6/5-1843. Romnæs. Ole. Inderste Johannes Johannessen Uhlevigen og Anne Halvorsd. Fadd: Maria Kirstine Jensd. Fæhn, Mari Johannesd. Uhlevigen, Tollef Halvorsen Fæhn, John Nielsen Sannæs, Anders Johannessen Uhlevigen.

28/4-1843. Romnæs. Anne Karine. Inderste Niels Olsen Kaasen under Præstegaarden og Mari Andersd. Hoxodde. Fadd: Aaste Andersd. Glaholt, Oline Andersd. Hoxodde, Haagen Andersen Hoxodde, Bent Wale, Thor Halvorsen Pladsen.

17/5-1843. Romnæs. Johanne. Huusmand Anund Andersen Brudeskjær og Oline Larsd. Fadd: Maria Gundersd. Wala, Gunnild Arnesd. Wala, Halvor Gundersen og Halvor Halvorsen Wala, Augustinus Jensen Graver.

10/2-1843. Holden. Pauline Hermanna Arone Elisabeth. Distriktslæge Rachlow. Fadd: Frue Mariane Aall, Jomfrue Benedicte Aall, Jernværkseier Cappelen, Forvalter Rolsted, Kandidat Dilchendorff, Student Qvam.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

13/8-1843. Holden. Taran. Wærksarbeider Thor Pedersen Kronborg og Mari Fredriksd. Fadd: Kari Olsd. Wrk., Maria Fredriksd. Tved, Fredrik Tved, Bent Pedersen Wrk., Ole Fredriksen Fæhn.

26/5-1843. (Helgen?). Asloug Maria. Huusmand Svennung Pedersen Bøemark og Margith Halvorsd. Fadd: Liw Hansd. Sanden, Kirsti Pedersd, Holten, Hans Anundsen Wibetoe, Anund Hansen Holla, Thor Pedersen Holten (Holtan).

20/6-1843. Holden. Laura Elise. Afdøde Proprietair Lars Gartner Bomhoff og Elise født Lintrup. Fadd: Madame Elise Bomhoff, Jomfrue H. Lintrup, B. Bomhoff, Kandidat Hjrthøy og Lieutenant Chr. Lintrup.

4/7-1843. Romnæs. John. Huusmand Gunder Pedersen Hoxodde og Mari Halvorsd. Fadd: Maria Bentsd. Klovedal, Aaste Gundersd. Killingkoven, Bent Wale, Peder Gundersen Hoxodde, Niels Nielsen Hoxodde.

12/8-1843. Helgen. Ole. Huusmand Niels Arvesen Kaasen under Jøntved og Ingeborg Karine Halvorsd. Fadd: Maria Johnsd. Jøntved, Asloug Kirstine Halvorsd. Jøntved, Thor Jøntved, Ole Arvesen Namløs.

1/9-1843. Holden. Kirsti. Inderste John Hansen Wibetoe og Maria Andersd. Fadd: Kirsti Kjøstolsd. Torsnæs, Maria Hansd. Præstegaarden, Anders Torsnæs, Anund Hansen Holla, Hans Hansen Wibetoe.

11/9-1843. Romnæs. Christen. Huusmand Jens Christensen Dahlen under Lunde (Kjenndalen) og Aaste Johnsd. Fadd: Maria Hansd. Lunde, Ingeborg K. Christensd. Kindalen, Augustinus Jørgensen Lunde, John Johnsen Pladsen.

31/8-1843. (Helgen). Anne Karine. Gaardmand Arne Christensen Wasdalen og Ingeborg Nielsd. Fadd: Anne Karine Arnesd. Steenstad, Anne Nielsd. Bergen (Bergan), Christen Christensen Steenstad, Niels Christensen Næsset, Gunder Nielsen Bergen, Carl Christensen Wasdalen.

24/9-1843. Hjemme. Marthe Elisabeth. Gaardmand Lars Sørensen Lunde og Aaste Kirstine Bentsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af Bent Wale, men død uden at komme i Kirke."

12/9-1843. Holden. Maria. Gaardmand Peder Kjøstolsen Haatved og Anne Steensd. Fadd: Marthe Steensd. Holla, Karen Steensd. Tufte, Niels Jørgensen Holla, Kjøstol Haatved, Ole Steensen Tufte yngre.

7/9-1843. Holden. Anne. Wærksarbeider Ole Johannessen og Anne Christophersd. Fadd: Anne Olsd. Wrk., Ingeborg Christophersd. Wrk., Andreas Johnsen? Wrk., Niels Christophersen Wrk., Johannes Johannessen Wrk.

28/9-1843. Holden. Maria. Smed Tollef Larsen Holla og Maria Hansd. Fadd: Liw Hansd. Holla, Anne Nielsd. Steensrud, Anund Hansen Holla, Niels Rasmussen Rønningen, Lars Tollefsen Holla.

13/9-1843. Holden. Ingeborg. Huusmand Niels Evensen Eishoug og Ellen Maria Pedersd. Fadd: Ingeborg Jørgensd. Eishoug, Aaste Halvorsd. ditto, Peder Olsen ditto, Steen Østensen Hølen, Johannes Pedersen Eishoug.

26/8-1843. Holden. Andrea. Wærksarbeider Tallak Larsen Briskemyhr og Kari Johnsd. Fadd: Anne Gundersd. Wrk., Inger Larsd. Wrk., Ole Hansen Brænneboe, Ole Jacobsen Wrk., Lars Jacobsen Wrk.

1/9-1843. Romnæs. Thomas. Saugarbeider Anders Larsen og Aavet Pedersd. Fadd: Marthe Olsd. Saugbr., Mari Gundersd. Saugbr., Gunder Clemmetsen, Ole Gundersen Saug, Gullik Pedersen Saugbr.

18/9-1843. Romnæs. Asgjær. Huusmand Anders Christophersen Lucenæs og Anne Maria Asgjærsd. Fadd: Kari Olsd. Namløshaven, Berthe Thygesd. ditto, Halvor Pedersen ditto, Arve Hansen Kaasen, Peder Pedersen Fæbakke.

7/10-1843. Romnæs. Niels. Inderste Hans Andersen Romnæs og Mari Nielsd. Fadd: Kari Gulliksd. Romnæs, Kari Halvorsd. Fosse, Peder Knutsen Romnæs, Anders Andersen Tvedthægna og Niels Andersen ditto.

22/8-1843. Romnæs. Berthe. Wærksarbeider Hans Gundersen og Karen Olsd. Fadd: Sophie Gurine Jacobsd. Kronborg, Johanne Gundersd. Wrk., møller Ole Johnsen, Niels Gjertsen og John Andersen Wrk.

5/10-1843. Helgen. Anne. Gaardmand Anund Gundersen Grønsteen og Maria Johnsd. Fadd: Maria Arvesd. Grønsteen, Asbær Maria Johnsd. ditto, Gunder Strandjordet, Niels Olsen Kaalstad, John Anundsen Grønsteen.

30/10-1843. Helgen. Anne. Gaardmand Hans Haraldsen Stuverud og Inger Johanne Gundersd. Fadd: Anne Gundersd. Baanhuus, Mari Gundersd. Olsbrygge, Ole Andersen Brænne, Hans Arvesen Solberg, Harald Gundersen Olsbrygge.

19/8-1843. Helgen. Ole. Inderste Anders Steensen Rognekaas og Andrea Andersd. Fadd: Karen Halvorsd. Teigen, Kari Steensd. Rognekaas, Anund Teigen, Jens Lillejordet, Tollef Steensen Rognekaas.

22/10-1843. Helgen. John. Gaardmand Tollef Pedersen Jøntved og Kari Olsd. Fadd: Johanne Andersd. Namløs, Magrethe Anundsd. Fæhn, Ole Fæhn, Peder Tollefsen Jøntved, Hans Poulsen Roa.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

22/10-1843. Holden. Kirsten Maria. Huusmand Knud Andersen Fæbakke og Anne Andersd. Fadd: Ingeborg Jørgensd. Namløs, Kirsti Kittilsd. Fæbakke, Ole Johnsen Fæhn, Tron Namløs, Anders Anundsen Fæhn.

27/9-1843. Holden. Maren Kirstine. Wærksarbeider Ole Andersen og Andrea Asgjærsd. Fadd: Thore Rasmusd. Wrk., Anne Pedersd. Fæbakke, Asgjær Johnsen ditto, Anders Olsen Gruben.

17/10-1843. Holden. Gunnild Maria. Huusmand Jens Jacobsen Hæggemoen og Magrethe Hansd. Fadd: Berthe M. Torgrimsd. Eishoug, Anne Johannesd. Espevolden, John Jacobsen Eishoug, Jens og Rasmus Johansen Wrk.

28/10-1843. Holden. Ingeborg. Wærksarbeider Torbjørn Sammundsen og Kari Olsd. Fadd: Maria Gjertsd. Wrk., Anne Olsd. Waskaas, Ole Amundsen Vaskaas, Hans Pedersen og Anders Saamundsen Wrk.

6/10-1843. Holden. John. Wærksarbeider John Jahnsen og Anne Lisbeth Larsd. Fadd: Ingeborg Jahnsd. Gravningen, Andrea Abrahamsd. Wrk., Johannes Olsen Gravningen, Petter Jahnsen Wrk., Ole Jacobsen Wrk.

15/10-1843. Romnæs. Maren. Smed Bent Bentsen Saugbruget og Maren Christensd. Fadd: Thone Anundsd. Kaasen, Maren Anne Tollfsd. Saugbr., Niels Bentsen, Hans Bentsen og Bent Hansen, alle af Saugbruget.

16/11-1843. Romnæs. Anne. Huusmand Ole Olsen Opsahl og Kirsti Gulliksd. Fadd: Berthe Karine Sørensd. Opsahl, Aaste Karine Halvorsd. Lunde, Niels Arnesen Opsahl, Tow Olsen Wale, Gullik Halvorsen Lunde.

26/10-1843. Romnæs. Gullik. Huusmand Gunder Christiansen Steensholt og Amborg Kirstine Andersd. Fadd: Johanne Maria Pedersd. Romnæs, Aaste Halvorsd. Qvællroe, Niels M. Nielsen Romnæs, Ole Christensen Nyehuus, Ole Torgrimsen Qvælroe.

6/11-1843. Helgen. Anne Torine. Inderste Peder Johnsen Haavet og Anne Tollefsd. Fadd: Kirsti Pedersd. Klovedal, Asloug Pedersd. Holten, John Klovedal, Niels Carlsen Langeland, Hans Simonsen Haavet.

17/11-1843. (Holden?). Karen Kirstine. Gaardmand Steen Johannessen Haatved og Kari Halvorsd. Fadd: Ingeborg Olsd. Fæhn, Anne Andersd. Haatvedt, Halvor Andersen Fæhn, Niels Johannessen Namløs, Ole Olsen Haatved.

28/11-1843. Hjemme. Maria. Inderst Hans Andersen Vibetoe og Maria Nielsd.. Fadd: (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af Svennung Wibetoe. Død 9. Decbr. uden at komme i Kirke."

9/12-1843. Romnæs. Kirsti. Gaardmand Niels Isachsen Romnæs og Anne Maria Halvorsd. Fadd: Anne Jermundsd. Romnæs, Andrea Jermundsd. ditto, Isak Romnæs, Peder Knutsen Romnæs, Jørgen Andersen Romnæs.

29/11-1843. Romnæs. Karen Gurine. Johannes Jacobsen Saugbruget og Aaste Pedersd. Fadd: Marthe Rasmusd. Saugbr., Ellen Maria Pedersd. Staaen (Stoa), Hans Johnsen Staaen, Christen Jonsen Saugbr., Niels Jacobsen Saugbr.

18/12-1843. Romnæs. Ingeborg Kirstine. Huusmand under Brænne, Cornelius Olsen Pladsen og Anne Karine Andersd. Fadd: Maria Hansd. Lunde, Karen Andersd. Orekaasen, Anders Nielsen ditto, Augustinus Torgrimsen Lunde, Ole Sørensen Brænne.

18/12-1843. Romnæs. Søren. Inderst Niels Arnesen Opsahl og Berthe Karine Sørensd. Fadd: Marthe Lisbet Jensd. Brænne, Gunnild Arnesd. Wala, Arne Nielsen Wala, Sivert Brænne, Ole Arnesen Wala.

20/12-1843. Romnæs. Peder. Inderste Andreas Halvorsen Boerstad og Anne Augustinusd. Fadd: Karen Pedersd. Pladsen, Anne Jensd. Graver, Ole Augustinusen Graverpladsen, Augustinus Jensen Graver, Peder Halvorsen Boerstad.

26/11-1843. Holden. Kirsti. Gaardmand Tollef Halvorsen Fæhn og Maria Kirstine Jensd. Fadd: Maria Halvorsd. Næsset, Anne Jensd. Graver, Jens Graver, Kjøstol Næsset, Halvor Halvorsen Haugen.

7/12-1843. Holden. Anne. Gaardmand Ole Olsen Heisholt og Maria Knudsd. Fadd: Taran Knudsd. Fæhn, Kari Olsd. Heisholt, Johannes Olsen Hægna, Peder Gundersen Fæhn, Christopher Steensen Haatved.

25/11-1843. Holden. Kirsten Andrea. Gaardmand Jørgen A. Nielsen Vibetoe og Karen Kirstine Hansd. Fadd: Kirsti Hansd. Espevolden, Anne Hansd. Vibetoe, Halvor A. Fæhn, Gunder Jørgensen Heisholt, Anund Hansen Holla, Hans Hansen Vibetoe.

26/11-1843. Holden. Asloug. Inderste Anders Gundersen Vibetoe og Karen Halvorsd. Fadd: Anne Olsd. Øgaarden, Aslaug K. Halvorsd. Jøntved, Even Jøntved, Niels Gulliksen Roligheden, Thor Halvorsen Jøntved, Ole Halvorsen ditto.

11/11-1843. Holden. Aaste Karine. Inderste Lars Nielsen Evjen og Liw Saamundsd. Fadd: Kirsten Jacobsd. Sandbakken, Aaste Olsd. Heisholt, Thomas Pedersen Wrk., Halvor Næprud, Niels Olsen Kaasen.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

16/12-1843. Helgen. Niels. Gaardmand Peder Christensen Steenstad og Berthe Nielsd. Fadd: Karen Christensd. Bergen (Bergan), Anne Arnesd. Vasdalen, Niels T. Jøntved, Anders Christensen Nordstaae, Christen Christensen Steenstad, Arne Christensen Steenstad.

30/12-1843. Holden. Jens. Gaardmand Christopher Steensen Haatved og Anne Knudsd. Fadd: Maria Knudsd. Heisholt, Karen Steensd. Tufte, Steen Tufte, Peder Gundersen Fæhn, Christen Jørgensen Præstegaarden.

4/1-1844. Holden. Johannes. Anders Gjertsen Wrk. og Marthe Svendsd. Fadd: Asloug Andersd. Wrk., Anne Svendsd. Præstegaarden, Ole Gjertsen Wrk., Christen Moen, Hans Sørensen Wrk., Gunder Andersen Wrk.

10/1-1844. Holden. Svend. Gaardmand Anders Olsen Bjørndahlen og Karen Svendsd. Fadd: Kari Halvorsd. Haatved, Maria Olsd. Præstegaarden, Christen Svendsen Myhra, Ole Olsen Haatved, Niels Isaksen Namløshaven.

21/1-1844. Holden. Anders. Gaardmand Ole Andersen Namløs og Anne Johannesd. Fadd: Marthe Olsd. Namløs, Kirsti Pedersd. Namløs, Jørgen Jørgensen Helgen, Kittil Andersen Namløs, Niels Joh. Namløs.

18/11-1843. Holden. Tron Andreas. Uægte. Forlovede Ungkarl Gjert Christiansen Moldhougen af Solum og Pigen Maria Tronsd. Saugbruget. Fadd: Anne Johnsd. Bakken, Kirsti Tronsd. Saugbr., Tron Pedersen Saugbr., Andreas Johnsen Bakken, Anders Tronsen Saugbr.

26/12-1843. Romnæs. Johanne. Inderste Gunder Nielsen Opsahl og Ingeborg Larsd. Fadd: Gunnild Gundersd. Wala, Gunnild Arnesd. Wala, Halvor Halvorsen Wale, Niels Arnesen Vala, Rollef Jørgensen Galten.

31/1-1844. Helgen. Karen Kirstine. Gaardmand Peder Augustinusen Omtved og Ingeborg Kirstine Pedersd. Fadd: Karen Pedersd. Graver, Anne Kirstine Pedersd. Omtved, Jens Graver, Niels Gundersen Wala, John Gundersen Olsbrygge.

20/2-1844. Hjemme. Hans. Huusmand Hans Helgesen Kaasen under Meelteig og Mari Olsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af Barnets Moder og død uden at komme i Kirke."

30/1-1844. Holden. Marthe. Gaardmand Anders Steensen Wibetoe og Asloug Maria Halvorsd. Fadd: Maria Halvorsd. Næsset, Kirsti Andersd. Wibetoe, Halvor H. Fæhn, Kjøstol Gundersen Næsset, Halvor Halvorsen Hougen.

27/2-1844. Hjemme. Jørgen. Gaardmand Johannes Jacobsen Kaasen og Kirsten Maria Halvorsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af Gjordemoder Maria Knudsd., død uden at komme i Kirke."

28/2-1844. Romnæs. Halvor. Gaardmand Anders Halvorsen Fæhn og Ingeborg Olsd. Fadd: Kari Halvorsd. Haatved, Anne Olsd. Moene, Jørgen Vibetoe, Ole Sivertsen Moene, Sivert Olsen Moene.

9/10-1843. Romnæs. Isach. Uægte. Forlovede Enkemand Ole Isaksen Graver og pigen Anne Rollevsd. Fadd: Mari Jensd. Wale, Ingeborg Christine Christensd. Graver, Augustinus Jensen Graver, Rollev Jørgensen Galten, Gunder Olsen Wale.

20/2-1844. Helgen. Anne Christine. Gaardmand Christen Christensen Steenstad og Anne Maria Jensd. Fadd: Kari Christensd. Ytterbøe, Anne Jensd. Graver, Niels Christensen Næsset, Peder Christensen Steenstad, Augustinus Jensen Graver, Arne Christensen Steenstad.

14/3-1844. Holden. Karen Kirstine. Gaardmand Jens Asbjørnsen Hvalen og Anne Kjøstelsd. Fadd: Maria Johnsd. Hvala, Ingeborg Jensd. Kaalstad, Hans Thomasen Hvalen, Jens Eriksen Hvalen, Jørgen Kjøstolsen Haatved.

16/3-1844. Holden. Anne. Gaardmand Niels Rasmusen Rønningen og Kirsti Gundersd. Fadd: Marthe Steensd. Holla, Aaste Nielsd. Saugbr., Rejer Pladsen, Hans Rasmusen Wrk., Hans Gundersen Kringleføt.

8/3-1844. Holden. Kari. Inderste Peder Halvorsen Kaasen og Magrethe Christensd. Fadd: Kari Kjøstolsd. Kaasen, Kari Halvorsd. Kaasen, Thor Welliksen Kaasen, Kjøstol Hansen og Niels Christensen Langjordet.

28/3-1844. Helgen. Thyge. Gaardmand Niels Johannessen Helgen og Kari Thygesd. Fadd: Berthe Christensd. Helgen, Kirsti Christensd. Bøe, John Helgen, Peder Thygesen Sannæs, Halvor Thygesen Sannerholt.

19/3-1844. Helgen. Aaste Kirstine. Gaardmand Anders Gundersen Bjærven og Anne Christensd. Fadd: Susanne Christensd. Bergen, Anne Nielsd. Ytterbøe, Niels Christensen Næsset, Christen Christensen Steenstad, Arne Christensen Steenstad.

12/2-1844. Holden. Anne. Huusmand Kittil Jensen Haavet og Ingeborg Hansd. Fadd: Liw Olsd. Texle, Marthe Andersd. Sanden, Anders Thomasen Vibetoe, Sigurd Johnsen Texle, Hans Olsen Hollahaven.

5/3-1844. Holden. John. Huusmand Sigurd Johnsen Texle og Liw Olsd. Fadd: Kari Johannesd. Texle, Gunnild Olsd. Tvedt, Peder Nielsen Texle, Kittil Jensen Haavet, Gunder Olsen Tvedt.

1/5-1844. Helgen. Asloug Maria. Gaardmand Even Halvorsen Jøntvedt og Maria Johnsd. Fadd: Asloug Maria Halvorsd. Kaalstad, Asloug Kirstine Halvorsd. Jøntved, John Wærstad, Jørgen Johnsen Kaalstad, Thor Halvorsen Jøntved.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

16/4-1844. Helgen. Karen. Gaardmand Jens Christensen Steenstadvolden og Anne Halvorsd. Fadd: Maren Kirstine Jensd. Fæhn, Kari Halvorsd. Fæhn, Tollef Fæhn, Anders Christensen Nordstaae, Anders Andersen Næsodden.

28/4-1844. Holden. Anne Kirstine. Inderste Østen Johnsen Opsahl og Kari Jørgensd. Fadd: Rønnoug Jørgensd. Sauklev, Anne Maria Sørensd. Brænne, Sivert Brænne, Hans Sauklev og John Bentsen Wale.

1/4-1844. Holden. Halvor. Wærksarbeider John Johnsen og Aaste Kittilsd. Fadd: Anne Maria Christophersd. Wrk., Aaste Karine Johnsd. Wrk., Andreas Johnsen, Torbjørn Saamundsen og Anders Johannessen, alle af Wærket.

1/4-1844. Holden. Christopher. Wærksarbeider Hans Christophersen og Mari Nielsd. Fadd: Kirsten Jacobsd. Sandbakken, Asloug Old. Kaasen, Niels Bergeth, Halvor Næprud, Niels Nielsen Berget den yngre.

6/5-1844. Holden. Gunder. Gaardmand Ole Gundersen Tved og Johanne Nielsd. Fadd: Mari Nielsd. Kaasen, Mari Gundersd. Søwe, Niels Tvedt, Peder Andersen Kaasa, Anders Christophersen Tvedt.

10/5-1844. Romnæs. Maren Karine. Huusmand Hans Jørgensen Kjosvig og Karen Gundersd. Fadd: Kirsti Gundersd. Valøen, Karen Andersd. Kjosvig, Hans Nielsen Sauklev, Niels Gundersen Wala, Petter Halvorsen Valøen.

30/3-1844. Romnæs. Anne. Huusmand Bjørn Johnsen Orekaasen og Maria Kittilsd. Fadd: Asloug Brænne, Kirsti Leifsd. Brænne, Peder Brænne, Niels Andersen Orekaasa, Jens Sørensen Brænne.

1/5-1844. Romnæs. Oline Maria. Afdøde Gaardmand Ole Johannessen Sannæs og Johanne Maria Thygesd. Fadd: Anne Halvorsd. Uhlevigen, Kirsten Jensd. Sannerholt, Niels Johannessen og Anders Johannessen Uhlevigen, Halvor Thygesen Sannerholt.

15/4-1844. Romnæs. Ole. Inderste Gunder Anundsen Strandkaasen og Asloug Olsd. Fadd: Ingeborg Jahnsd. Gravningen, Aaste Anundsd. Uhlevigen, Johannes Gravningen, Ole Anundsen Strandkaasen, Anund Anundsen Qvælroe.

2/5-1844. Holden. Gunder. Gaardmand Halvor Gundersen Tufte og Anne Hansd. Fadd: Maria Steensd. Tufte, Kirsti Hansd. Tufte, Hans Steensen Tufte, Peder Gundersen Fæhn, Anders Gundersen Søwe.

3/2-1844. Romnæs. Gunder. Inderste Sigurd Gundersen Dahlen og Aaste Karine Kittilsd. Fadd: Aaste Johnsd. Dahlen, Mari Halvorsd. Hoxodde, Jens Christensen Dahlen, Niels Nielsen Hoxodde, Lars Halvorsen Hoxodde.

25/5-1844. Holden. Andrea. Wærksarbeider Rasmus Johannessen og Ingeborg Larsd. Fadd: Anne Christophersd. Wrk., Inger Larsd. Wrk., Ole Johannessen, Ole Jacobsen og Johannes Johannessen, alle af Wærket.

17/5-1844. Holden. Bent. Thomas Nielsen Wrk. og Kari Bentsd. Fadd: Anne Kittilsd. og Inger Thomasd. Wrk., Jahn Bentsen, Niels Olsen og Johannes Olsen, alle af Wærket.

10/6-1844. Romnæs. Karen. Gaardmand Arve Hansen Kaasen og Kari Olsd. Fadd: Karen M. Halvorsd. Teigen, Karen Tollefsd. Hagen, Anund Teigen, Jørgen Skippervold, Anders Lucenæs.

13/6-1844. Romnæs. John. Gaardmand John Nielsen Sannæs og Inger Maria Johnsd. Fadd: Kari Thygesd. Sannæs, Aase Johnsd. Sannæs, Niels Johannessen Sannæs, Ole Nielsen Kalvodde, Jørgen Johnsen Sannæs.

3/7-1844. Holden. Anne Sophie. Gaardmand Johannes Johannessen Heisholt og Aaste Hansd. Fadd: Maria Knudsd. Heisholt, Gunnild M. Johannesd. ditto, Ole Andersen Meelteig, Anund Hansen Holla, Rasmus Lommerud, Anders Olsen Meelteig.

6/5-1844. Holden. Ole. Gaardmand Ole Pedersen Krageføt og Andrea Østensd. Fadd: Ingeborg Pedersd. Strømodden, Anne Olsd. Hølen, Peder Olsen Eishoug, Halvor Halvorsen Hølen, Johannes Pedersen Eishoug.

24/5-1844. Helgen. Elise Andrea. Gaardmand Halvor Jensen Deelsdalen og Berthe Thorbjørnsd. Fadd: Ingeborg Nielsd. Wasdalen, Ingeborg Gurine Halvorsd. Deelsdalen, Jacob Halvorsd. Spirdalen (i Solum), Gunder Jørgensen Gjedeboen, Gunder Olsen ditto.

7/6-1844. Helgen. Andreas. Huusmand Thyge Hansen Halvorstaae og Marthe Jensd. Fadd: Kirsti Hansd. Næsodden, Berthe Andersd. ditto, Anders Næsodden ældre, og Anders Andersen Næsodden yngre, Jens Jørgensen Kaalstad.

11/7-1844. Helgen. Kirsti. Huusmand Kittil Andersen Namløs og Kirsti Olsd. Fadd: Ingeborg Jørgensd. Namløs, Kirsti Kittilsd. Fæbakke, Ole Johnsen Fæhn, Ole Andersen Namløs, Jørgen Pedersen Namløs.

31/5-1844. Helgen. Maria. Huusmand Ole Olsen Brøstdal og Anne Gurine Olsd. Fadd: Anne Olsd. Stranden, Karen Jensd. Stranden, Jens Præstgrav, Jens Larsen Stranden, Tarald Jensen Saugbruget.

4/6-1844. Helgen. Ingeborg. Inderste Lars Tollefsen Wærstad og Liw Olsd. Fadd: Anne Jørgensd. Huset, Karen Gurine Larsd. Jøntved, Thomas Rugaas, Anders Halvorsen Hægna, Ole Andersen Huset.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

20/7-1844. Helgen. Maria. Smed John Olsen Jacobskaas og Gunnild Andersd. Fadd: Ingeborg Olsd. Hougen, Maria Andersd. Wrk., John Olsen Helgen, Ole Olsen Hougen, Gunder Andersen Wrk.

21/6-1844. Holden. Johannes. Wærksarbeider Hans Torstensen og Johanne Johannesd. Fadd: Anne Johannesd. Wrk., Aaste K. Johnsd. Wrk., Rasmus og John Sørenssønner og Anders Johannessen, alle af Wærket.

10/6-1844. Holden. Christen. Wærksarbeider Gullik Christensen og Maren Anne Olsd. Fadd: Mari Madsd. Wrk., Kari Christensd. Wrk., Saamund Torbjørnsen Wrk., Anders Christensen Wrk. Anders Saamundsen Wrk.

19/6-1844. Holden. Karen Kirstine. Wærksarbeider John Olsen og Maria Rasmussd. Fadd: Inger Clemmetsd. Saugbr., Sesell Olsd. Wrk., Ole Johnsen Wrk., Niels Rasmussen Saug, Thomas Rasmussen Wrk., Hans Jahnsen Wrk.

11/8-1844. Helgen. John Petter. Huusmand Ole Olsen Klevsgade og Kirsti Pedersd. Fadd: Maria Hansd. Pladsen, Anne Pedersd. ditto, Ole Anundsen Waskaas, John Pedersen Fæbakke, Hans Hansen Wrk.

5/7-1844. (Helgen?). Peder. Gaardmand Johannes Hansen Grønnesteen og Maria Arvesd. Fadd: Kirsti Isaksd. Hvalen, Mari Nielsd. Jøntved, Ole Roligheden, Niels Hansen Kolle, Peder Hansen Kaalstad.

(!) 26/11-1843. Helgen. Christopher Ludvig. Lensmand Ulrik Kirstinius Poppe og Anne Catrine Mecklenburg født Poppe. Fadd: Barnets Moder, Jomfrue Alette Wille, Fuldmægtig Wessell, Fuldmægtig Bolmann og Kontorist Jacobsen.

22/7-1844. Romnæs. Maren Kirstine. Peder Eriksen Saugbruget og Anne Olsd. Fadd: Anne Andersd. Saugbr., Marthe Olsd. Saugbr., Ole Halvorsen, Jens Hansen og Hans Jensen, alle af Saugbruget.

30/6-1844. Romnæs. Niels. Huusmand Gunder Gulbrandsen Sannæs og Anne Nielsd. Fadd: Anne Christensd. Øgaarden, Gunnild Halvorsd. Sannæs, Halvor Øgaarden, Ole Tronsen Skougen, Peder Halvorsen Øgaarden.

14/8-1844. Romnæs. Karen Maria. Gaardmand Halvor Halvorsen Hvala og Gunnild Maria Gundersd. Fadd: Karen M. Halvorsd. Teigen, Inger M. Gundersd. Skjørholt, Gunder Skjørholt ældre, Gunder Halvorsen Wala, Gunder Skjørholt yngre.

1/8-1844. Romnæs. Ingeborg. Gaardmand Ole Thygesen Sannæs og Kari Hansd. Fadd: Kari Thygesd. Sannæs, Inger Hansd. Sannesmoen, Niels Johannesen Sannæs, John Nielsen Sannæs, Johannes Hansen Moen.

16/8-1844. Romnæs. Andrea. Wærksarbeider Peder Larsen Wrk. og Margith Hansd. Fadd: Inger Larsd. Wrk., Anne Svendsd. Wrk., Svend Olsen Wrk., Jens Johansen og Andreas Johannessen Værket.

26/7-1844. Helgen. Anne. Huusmand Ole Hansen Kleven og Marthe Abrahamsd. Fadd: Anne Simonsd. Klovedal, Ingeborg Hansd. ditto, Anders Klovedal, Simon Haavet, Hans Simonsen Haavet.

12/9-1844. Holden. Johannes. Gaardmand Niels Johannessen Vibetoe og Kirsti Hansd. Fadd: Karen Hansd. Vibetoe, Kari Johannesd. ditto, Hans Anundsen Vibetoe, Jørgen Nielsen Wibetoe, Johannes Jensen Gunnerud, Hans Hansen Wibetoe.

25/8-1844. Berthine Marie. John Andersen Wrk. og Johanne Kirstine Gundersd. Fadd: Anne Gundersd. af Skien, Maria Gundersd. Wrk., Anders Olsen Gruben, Johannes Henriksen af Fossum, Hans Rasmussen Bergkaasen.

13/9-1844. Ole. Thor Welliksen Kaasen og Kari Kjøstolsd. Fadd: Kari Thorsd. Fosse, Magrethe Jørgensd. Saugbr., Thomas Fosse, Kjøstol Thorsen Kaasen, Niels Christensen Langjordet.

22/9-1844. Romnæs. Karen. Flaademand Gullik Pedersen Romnæs og Andrea Gjermundsd. Fadd: Anne Gjermundsd. Romnæs, Kirsti Pedersd. ditto, Peder Knudsen Romnæs, Niels Isaksen og Knud Pedersen Romnæs.

13/10-1844. Holden. Kirsti. Gaardmand Ole Augustinusen Boerstad og Karen Pedersd. Fadd: Karine Arnesd. Graver, Anne K. Pedersd. Omtved, Jens Graver, Peder Augustinusen Omtved, John Gundersen Olsbrygge.

26/9-1844. Holden. Knud.Huusmand Gunnuld Olsen Evje og Catrine Abigael Christophersd. Fadd: Anne Andersd. Skordal, Aslaug Halvorsd. Baxaas, Gjermund Olsen Eie, Niels Jensen Kaasen, Hans Jensen Baxaas.

17/9-1844. Holden. Berthe Maria. Anders Christensen Wrk. og Sophie Gurine Jacobsd. Fadd: Maren Anne Olsd. Wrk., Anne Pedersd. Haatved, Hans Hansen Wrk., Gullik Christensen Wrk., Brynnild Christensen Fæbakke.

10/10-1844. Holden. Johannes. Gaardmand John Andersen Nyehuus og Kirsti Andersd. Fadd: Mari Evensd. Eie, Inger Tronsd. Hougen, Christen Olsen Daxrud, Kittil Nirisen Nyehuus, Peder Tronsen Hougen.

13/9-1844. Holden. Kirsten Gurine. Bent Pedersen Wrk. og Kari Olsd. Fadd: Kari Fredriksd. Wrk., Anne Svendsd. Wrk., Rasmus Sørensen, Petter Jahnsen og Bent Jahnsen Wrk.

25/9-1844. Holden. Maren Anne. Gunder Nielsen Wrk. og Maren Asmundsd. Fadd: Anne Christophersd. Wrk., Magrethe Hansd. Espevolden, Ole Nielsen Wrk., Ole Johannessen og Johannes Olsen af Wærket.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

17/10-1844. Holden. Maria. Huusmand Anders Andersen Torsnæs og Kirsti Kjøstolsd. Fadd: Maria Andersd. Skibsnæs, Andrea Andersd. Søwe, Ole Nielsen Enerhougen, John Hansen Skibsnæs, Ole Christensen Røgstuen.

13/10-1844. Romnæs. Anders. Huusmand Haagen Andersen Glaholt og Aaste Andersd. Fadd: Maria Andersd. Nib, Aaste Ustrud, Anders J. Glaholt, Torgrim Gulliksen Nib, Ole Pedersen Glaholt.

23/10-1844. Romnæs. Søren. Gaardmand Lars Sørensen Brænne og Aaste Kirstine Bentsd. Fadd: Maria Bentsd. Wale, Anne Maria Sørensd. Brænne, Bent Johnsen Wale, Ole Sørensen Brænne, John Bentsen Wale.

6/10-1844. Helgen. Maria. Huusmand John Pedersen Fæbakke og Signe Steensd. Fadd: Kirsti Pedersd. Klevsgade, Anne Pedersd. Haatved, Asgjær Johnsen Fæbakke, Jahn Steensen Monken, Hans Hansen Wrk.

7/11-1844. Hjemme. Hans. Niels Gjertsen Wrk. og Gunnild Larsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af Gjordemoder Maria Knudsd., men død den 9. Nov. uden at komme i Kirke."

16/11-1844. Holden. Anne. Huusmand Thor Pedersen Skovkaas under Jøntved og Johanne Andersd. Fadd: Kari Olsd. Jøntved, Kirsti Kittilsd. Fæbakke, Niels Torgrimsen Jøntved, Tollef Pedersen Jøntved, Ole Simonsen Roa.

1/11-1844. Romnæs. Andreas. Niels Andersen Saugbruget og Tone Saamundsd. Fadd: Gunnild Johannesd. Saugbr., Maria Saamundsd. Wale, Saamund Olsen Deelen, Johannes Johnsen Wale, Gullik Andersen Strømodden.

22/11-1844. Helgen. Anders. Gaardmand Jørgen Jørgensen Helgen og Maria Olsd. Fadd: Ingeborg Jørgensd. Namløs, Mari Pedersd. Helgen, Jens Jørgensen Kaalstad, Ole Andersen Namløs, Christen Jørgensen Præstegaarden.

9/10-1844. Holden. Ole. Huusmand Jens Andersen Øen og Asbær Knudsd. Fadd: Ingeborg Jørgensd. Tinholtstulen, Berthe Maria Pedersd. ditto, Peder Hansen ditto, Hans Øen, Hans Pedersen Tufte.

18/12-1844. Hjemme. Karen Kirstine. Halvor Thygesen Sannerholt og Kirsti Jensd. Fadd: (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af Gjordemoder Maria Knudsd. 18. Decbr. og død samme Dag uden at komme i Kirke."

5/12-1844. Helgen. John. Gaardmand Gunder Hansen Jøntved og Magrethe Johnsd. Fadd: Anne Hansd. Sannerholt, Ingeborg Olsd. Jøntved, Andreas Johnsen Bakken, Johannes Hansen Moen, Gunder Johnsen Saugbruget.

2/11-1844. Holden. John Andreas. Ole Johnsen Ringsevjen og Ingeborg Kirstine Abrahamsd. Fadd: Johanne Gundersd. Wrk., Andrea Abrahamsd. Wrk., Abraham Steensen Wrk., John Deelevje, Johannes Johnsen Wrk., Ole Jacobsen Wrk.

25/10-1844. Holden. Anne Marie. Gaardmand Ole Steensen Tufte og Marthe Pedersd. Fadd: Gunnild Pedersd. af Porsgrund, Mari Pedersd. Tufte, Peder Tufte, Anders Borgen, John Jensen af Porsgrund, Jens Pedersen Tufte.

9/12-1844. Holden. Johanne. Wærksarbeider Thomas Rasmussen og Anne Johannesd. Fadd: Maria Rasmusd. Wrk., Magrethe Gundersd. Kringleføt, Niels Niels Rasmussen Saugbr., Anders Johannessen Wrk., Peder Tronsen Hougen.

2/11-1844. Holden. Johannes. Wærksarbeider Ole Gjertsen og Maria Jensd. Fadd: Marthe Svendsd. Wrk., Gunnild Halvorsd. Wrk., Anders Johnsen Bakken, Hans Gjertsen Wrk., Jens Gulliksen af Skien.

8/12-1844. Holden. Gunder. Husmand Johannes Halvorsen Lommerud og Anne Gundersd. Fadd: Karen Hansd. Wibetoe, Marthe Halvorsd. Haatvedt, Jørgen Niels Wibetoe, Hans Hansen do., Jørgen Gundersen Heisholt.

23/11-1844. Holden. Thomas. Inderste Svennung Thomasen Wibetoe og Karen Maria Jahnsd. Fadd: Karen Svendsd. Bjørndalen, Anne Svennungsd. Wibetoe, Anders Thomasen Wibetoe, Thomas Andersen Øgaarden, Hans Andersen Øen.

1/1-1845. Holden. Thor. Gaardmand Thomas Halvorsen Fosse og Kari Thorsd. Fadd: Kari Kjøstelsd. Kaasen, Gunnild Kirstine Halvorsd, Suusaas, Halvor Suusaas ældre, Kjøstol Thorsen Kaasen, Augustinus Halvorsen Suusaas.

21/12-1844. Romnæs. Marthe Elisabeth. Gaardmand Jens Sørensen Brænne og Anne Nielsd. Fadd: Gunnild Kirstine Halvorsd. Brænne, Anne M. Sørensd. Brænne, Sivert Brænne, Lars Sørensen Lunde, Ole Sørensen Brænne, Niels Nielsen Hoxodde.

25/12-1844. Romnæs. Berthe Maria. Gaardmand Johannes Olsen Gravningen og Ingeborg Johnsd. Fadd: Anne Halvorsd. Uhlevigen, Anne Olsd. Gravningen, Johannes Uhlevigen, Anders Johannessen Uhlevigen, Johannes Hansen Moen.

31/12-1844. Romnæs. Ole. Huusmand Ole Torkildsen Romnæs og Turine Rasmusd. Fadd: Anne Jermundsd, Romnæs, Anne Torkildsd. ditto, Isak Romnæs, Tolf Qværnodden, Jørgen Andersen Romnæs.

21/12-1844. Holden. Kari. Huusmand Brynnild Christensen Fæbakke og Anne Halvorsd. Fadd: Marthe Christensd. Teigen, Kari Christensd. Fæhn, Lars Andersen Fæbakke, Anders Halvorsen Teigen, Ole Larsen Fæbakke.

27/12-1844. Holden. Rasmus Nicolai. Hans Rasmussen Wrk. og Aaste Karine Nielsd. Fadd: Thone Anundsd. Kaasen, Anne Sophie Gundersd. Wrk., Rasmus Bergkaasen, Niels Rasmussen Rønningen, Bent Nielsen og Anund Nielsen Saugbruget.

31/1-1845. Romnæs. Ole. Gaardmand Jørgen Halvorsen Sannæs og Gunnild Halvorsd. Fadd: Margith Halvorsd. Sannæs, Aaste Halvorsd. ditto, Halvor Helliksen Sannæs ældre, Halvor Helliksen yngre og Torjus Torjussen Sannæs.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

26/1-1845. Helgen. Karen Andrea.  Gaardmand Anders Christensen Nordstaae og Karen Carlsd. Fadd: Anne M. Jensd. Steenstad, Anne Nielsd. Ytterbøe, Carl N. Langeland, Arne Christensen Wasdalen, Hans Carlsen Langeland, Hans Larsen Tvedten.

20/2-1845. Hjemme. Asloug. Peder Andersen Kaasen og Mari Nielsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af Peder Andersen Kaasen, men død uden at komme i Kirke."

6/1-1845. Holden. Marthe. Huusmand Hans Andersen Øen og Anne Andersd. Fadd: Kari Andersd. Hollasætre, Mari Andersd. Søwe, Peder Tinholtstulen, Jens Øen og Hans Olsen Brænneboe.

1/2-1845. Holden. Anne. Wærksarbeider Tron Andersen og Mari Monsd. Fadd: Inger Pedersd. Wrk., Inger Andersd. Uhlefosgaarden, Hans Andersen Wrk., Gullik Pedersen Saugene, Rasmus Andersen Wrk.

4/1-1845. Holden. Inger Andrea. Wærksarbeider Ole Andersen og Andrea Asgjærsd. Fadd: Johanne Gundersd. Wrk., Anne Pedersd. Haatved, Anders Olsen Gruben, John Andersen Wrk., Hans Hansen Wrk.

16/2-1845. Holden. Andreas. Gaardmand Anund Hansen Holla og Liw Hansd. Fadd: Aaste Hansd. Heisholt, Maria Hansd. Præstegaarden, Hans Christiansen Sanden, Jørgen Nielsen Vibetoe, Hans Hansen Vibetoe og Anders Olsen Meelteig.

13/2-1845. Romnæs. Gunder. Gaardmand Gunder Halvorsen Wala og Kirsti Hansd. Fadd: Gunnild Maria Gundersd. Wala, Sina Lewsd. Brænne, Halvor Gundersen Wale, Arve Gundersen Vale, Gunder Arvesen Vale.

20/2-1845. Romnæs. Peder. Gaardmand Ole Tronsen Skougen og Ingeborg Andrsd. Fadd: Ingeborg Jørgensd. Namløs, Kirsti Anundsd. Fæhn, Ole Johnsen Fæhn, Tron Andersen Namløs, Johannes Olsen Wrk.

22/2-1845. Helgen. Aaste. Gaardmand Peder Christensen Steenstad og Berthe Nielsd. Fadd: Anne M. Jensd. Steenstad, Kirsti Steensd. Steenstad, Niels Torgrimsen Jøntved, Niels Christensen Næsset, Harald Gundersen Olsbrygge, Christen Steenstad.

13/2-1845. Helgen. Ole. Huusmand Anders Sørensen Bjærven og Anne Gurine Olsd. Fadd: Asloug Hansd. Pladsen, Inger Steensd. Bjærven, Lars Larsen Bjærven, Anders Johnsen Roa, Brynnild Pladsen.

27/1-1845. Helgen. Karen Kirstine. Huusmand Lars Hansen Skougen og Ingeborg Pedersd. Fadd: Kari Olsd. Jøntved, Mari Pedersd. Helgen, Peder Bjærkholt, Lars Pedersen ditto, Gunder Jensen Bøe.

16/2-1845. Helgen. Lars. Huusmand Claus Larsen Skottet og Anne Hansd. Fadd: Anne Olsd. Tinholtstulen, Anne Karine Larsd. Skottet, Thyge Løkken, Rollef Jørgensen Hagen, Jørgen Olsen Odden.

20/1-1845. Holden. Ole. Huusmand Christen Olsen Daxrød og Mari Nielsd. Fadd: Inger Nielsd. Saugbr., Andrea Olsd. Daxrød, Ole Gundersen Saugbr., Christen Nielsen Nyehuus, Ole Christensen Daxrød.

2/2-1845. Holden. Thomas. Gaardmand Tron Kjøstolsen Namløs og Ingeborg Thomasd. Fadd: Anne Johannesd. Namløs, Asloug Tronsd. Bøe, Ole Andersen Namløs, Ole Nielsen Namløs, Anders Tronsen Namløs.

14/2-1845. Holden. Anne. Huusmand Hans Helgesen Meelteigkaasen og Mari Olsd. Fadd: Ingeborg Hansd. Meelteig, Kirsti Nielsd. Wrk., Ole Meelteig, Niels Nielsen Hægna, Anders Olsen Meelteig.

21/2-1845. Holden. Gjert. Wærksarbeider Hans Gjertsen og Asloug Maria Andersd. Fadd: Marthe Svendsd. Wrk., Mari Andersd. Søwe, Ole Gjertsen Wrk., Hans Sørensen Wrk., Anders Arvesen Hauene.

16/3-1845. Romnæs. Halvor. Huusmand Niels Halvorsen Solbær og Maria Andersd. Fadd: Inger Gundersd. Stuverud, Kari Andersd. Solbær, Hans Haraldsen Stuverud, Petter Halvorsen Valøen, Niels Andersen Solbær.

28/2-1845. Romnæs. Inger Maria. Hans Eriksen Saugbruget og Mari Olsd. Fadd: Anne Olsd. Saugbr., Anne Eriksd. Saugbr., Ole Johannesen Wrk., Hans Olsen Saugbr., Johannes Johannesen Wrk.

8/3-1845. Romnæs. Even. Inderste Hans Andersen Romnæs og Mari Nielsd. Fadd: Anne Maria Halvorsd. Romnæs, Karen Pedersd. Romnæs, Peder Knutzen Romnæs, Gunder og Andreas Anderssønner Tvedthægna.

20/3-1845. Helgen. Anne Maria. Gaardmand John Andersen Wale og Maria Bentsd. Fadd: Aaste Kirstine Bentsd. fra Lunde, Taran Andersd. Klovedal, Anders Klovedal, Bent Wale, John Bentsen Wale.

11/3-1845. Helgen. Henrik. Huusmand Ole Andersen Hægnen og Inger Henriksd. Fadd: Anne Halvorsd. Huset, Maren Olsd. Huset, Ole Larsen Strandkaasen, Peder Johnsen Værstad, Ole Nielsen Hægnen.

17/3-1845. Holden. Asloug Maria. Gaardmand Peder Gundersen Fæhn og Taran Knudsd. Fadd: Anne Hansd. Tufte, Kari Christensd. Fæhn, Christopher Haatved, Halvor Gundersen Tufte, Ole Olsen Heisholt.

6/4-1845. Holden. Maren. Gaardmand Ole Halvorsen Ustrud og Asloug Bjørnsd. Fadd: Aaste Andersd. Glaholt, Aaste Hansd. Ustrud, Haagen Andersen Glaholt, Jacob Halvorsen Spirdalen, Gunder Halvorsen Spirdalen.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

1/4-1845. Holden. Jørgen. Gaardmand Jørgen Jørgensen Skippervold og Anne Hansd. Fadd: Ingeborg Jørgensd. Tinholtstulen, Berthe Maria Pedersd. ditto, Anders Borgen, Anund Teigen, Ole Steensen Tufte den yngre.

25/3-1845. Holden. Søren Andreas. Gaardmand Sivert Sørensen Brænne og Gunnild Kirstine Halvorsd. Fadd: Aaste Kirstine Bentsd. Lunde, Karen Andrea Halvorsd. Omdal, Halvor Rollefsen Omdal, Jens Sørensen Brænne, Lars Sørensen Lunde Rollef Halvorsen Omdal.

3/4-1845. Holden. Anne. Gaardmand Anders Halvorsen Fæhn og Ingeborg Olsd. Fadd: Kari Halvorsd. Haatved, Anne Karine Olsd. Moene, Steen Haatved, Jørgen Wibetoe, Jens Halvorsen Fæhn.

10/3-1845. Holden. Andreas. John Nielsen Lindgreen og Gunnild Olsd. Fadd: Anne Gundersd. Lommerud, Berthe Sørensd. Præstegaarden, Johannes Lommerud, Christen Jørgensen Præstegaarden, Thor Jørgensen Tvedt.

9/4-1845. Helgen. Johannes. Tvilling. Gaardmand Niri Johannessen Jelseth og Torbjør Jermundsd. Fadd: Anne Hansd. Langeland, Anne Halvorsd. Huset, Ole Huset, Kittil Jelseth, Mathias Tinholt.

9/4-1845. Helgen. Ragnild. Tvilling. Gaardmand Niri Johannessen Jelseth og Torbjør Jermundsd. Fadd: Anne Johnsd. Jelseth, Maren Olsd. Huset, Niels og Arne Carlssønner Langeland, Thor Halvorsen Pladsen.

23/4-1845. Holden. Helbjør. Gaardmand Rollev Nielsen Hvalen og Bergith Halvorsd. Fadd: Kirsti Isaksd. Hvalen, Bergith Evensd. ditto, John Arvesen Hvalen, Niels Rollefsen Hvalen, Thor Halvorsen Pladsen, Jens Asbjørnsen Hvalen.

9/4-1845. Romnæs. Anne Christine. Inderste John Jensen Graver og Kirsti Jørgensd. Fadd: Anne Karine Arnesd. Graver, Anne Jensd. Graver, Arve Wale, Gunder Gjedeboen og Gunder Arvesen Wale.

7/4-1845. Romnæs. Berthe Karine. Gaardmand Ole Olsen Opsahl og Kirsti Gulliksd. Fadd: Andrea Jermundsd. Romnæs, Ingeborg Olsd. Wale, Halvor Andersen Lunde, Gullik Pedersen Romnæs, Andreas Halvorsen Lunde.

17/3-1845. Holden. Anne. Tvilling. Inderste Johannes Eriksen Moen og Marthe Andersd. Fadd: Liw Hansd. Holla, Marthe Steensd. Holla, Niels Jørgensen Holla, Anund Hansen Holla, Niels Rasmussen Rønningen.

17/3-1845. Holden. Anders. Tvilling. Inderste Johannes Eriksen Moen og Marthe Andersd. Fadd: Anne Reiersd. Pladsen, Gunnild Pedersd. Rønningen, Søren Olsen Gladhuus, Johannes og Anders Jenssønner Gunnerud.
Drengen hjemmedøbt af Distriktslæge Rachlew.

28/4-1845. Helgen. Kirsten Maria. Gaardmand Jørgen Johnsen Kaalstad og Asloug Maria Halvorsd. Fadd: Maria Johnsd. Jøntved, Asloug Kirstine Halvorsd. Jøntved, Peder Augustinusen Omtved, Ole Halvorsen Jøntved.

(!) 17/12-1844. Helgen. Hans Andreas. Inderste Ole Hansen Grønnesteen og Inger Johnsd. Fadd: Karen Kirstine Jensd. Kaasen under Wasdalen, Kirsti Tollefsd. Hagen, Christen Christensen Steenstad, Hans Johnsen Kaasen, John Anundsen Grønnesteen.

4/4-1845. Holden. Hans. Uægte. Pige Inger Larsd. Wrk. og opgiven Barnefader Hans Hansen Wrk. Fadd: Anne Kittilsd. Wrk., Kirsti Anundsd. Fæhn, John Jahnsen Wrk., Niels Olsen, Johannes Olsen og Gunder Olsen Wærket.

11/4-1845. Holden. Hans. Henrik Sørensen Wrk. og Ingeborg Gjertsd. Fadd: Marthe Svendsd. Wrk., Anne Svendsd. Wrk., Hans Sørensen, Hans Gjertsen og Ole Gjertsen, alle af Wærket.

17/4-1845. Holden. Maren Anne. John Sørensen Holla og Kari Torstensd. Fadd: Kirsti Torstensd. Wrk., Maren Tollefsd. Holla, Hans Torstensen, Rasmus Sørensen og Søren Rasmussen, alle af Wærket.

23/4-1845. Romnæs. Ingeborg Maria. Inderste John Johnsen Bjørndokken og Asbær Maria Johnsd. Fadd: Aaste Johnsd. Dahlen, Ingeborg Kirstine Johnsd. Wale, Hans Johnsen Grønnesteen, Anders Johnsen Wale, John Anundsen Lunde.

11/5-1845. Romnæs. Niels. Ole Gundersen Saugbruget og Inger Nielsd. Fadd: Marthe Olsd. Saugbr., Andrea Gundersd. Saugbr., Gunder Clemmetsen Saugbr., Christen Nielsen Nyehuus, Johannes Pedersen Eishoug.

25/4-1845. Holden. Anne. Halvor Halvorsen Wrk. og Ellen Olsd. Fadd: Aaste Halvorsd. Saugbr., Anne Svendsd. Wrk., Niels Nielsen Berget, Ole Nielsen Saugbr., Hans Pedersen Wrk.

30/4-1845. Hjemme. Jørgen. Gaardmand Augustinus Torgrimsen Lunde og Maria Hansd. Fadd: (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af Lars Sørensen Brænne, men død uden at komme i Kirke."

15/5-1845. Helgen. Anne Kirstine. Hjulmager Jørgen Andersen Grinen og Anne Maria Christensd. Fadd: Kari Jørgensd. Myhrene, Anne Nielsd. Ytterbøe, Gunder Andersen Myhrene, Peder Christensen Steenstad, Niels Arnesen Wasdalen.

9/5-1845. Helgen. Jørgen. Huusmand Hans Nielsen Sauklev og Rønnoug Jørgensd. Fadd: Kari Gundersd. Kjosvig, Anne Maria Sørensd. Brænne, Sivert Brænne, Hans Kjosvig, Ole Sørensen Brænne.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

23/5-1845. Romnæs. Christen. Gaardmand Christen Hansen Sannæs og Anne Maria Jensd. Fadd: Kari Hansd. Sannæsmoen, Inger Hansd. ditto, Ole Thygesen Sannæs, Gunder Gulliksen ditto, Andreas Christensen Sannæs.

28/5-1845. Romnæs. Jørgen. Huusmand Steen Østensen Hølen og Ingeborg Jørgensd. Fadd: Kirsti Halvorsd. Tved, Johanne Abrahamsd. Wrk., Peder Olsen Eishoug, Hans Pedersen Hougen, Andreas Abrahamsen Wrk.

26/5-1845. Romnæs. Kirsti. Gaardmand Ole Nielsen Sannæs og Mari Kjøstolsd. Fadd: Anne Halvorsd. Uhlevigen, Mari Johannesd. ditto, John Nielsen Mastebakken, Johannes Uhlevigen yngre, Niels Olsen Sannæs.

27/4-1845. Holden. Hans. Huusmand Kittil Jensen Haavet og Ingeborg Hansd. Fadd: Lisbeth Hansd. Hollahaven, Mari Tronsd. Tufte, Ole Johnsen Fæhn, Halvor Sanden, Hans Olsen Hollahaven.

17/5-1845. Romnæs. Ole. Gaardmand Niels Michael Nielsen Romnæs og Johanne Maria Pedersd. Fadd: Inger Olsd. Berge, Mari Olsd. Romnæs, Svennung Nielsen Berge, John Nielsen Mastebakke, Østen Knudsen Kaasen.

4/5-1845. Holden. Martinus. Hans Gundersen Wrk. og Karen Olsd. Fadd: Johanne Gundersd. Wrk., Maria Gundersd. Wrk., Gunder Hansen Wrk., Andreas Johnsen Wrk., Tron Gundersen Wrk.

24/5-1845. Holden. Anne Marie. Huusmand Christen Svendsen Myhren og Ingeborg Halvorsd. Fadd: Marthe Svendsd. Wrk., Anne Svendsd. Præstegaarden, Anders Gjertsen Wrk., Ole Jørgensen Tved, Ole Olsen Præstegaarden.

4/6-1845. Holden. John. Inderste Johannes Johnsen Wale og Maria Saamundsd. Fadd: Thone Saamundsd. Saugbr., Anne Kirstine Gundersd. Wale, Niels Andersen Saugbr., Gunder Arvesen Wale, John Bentsen Wale.

4/6-1845. Holden. Knud. Gaardmandssøn Claus Knudsen Naas og Gunnild Maria Johannesd. Heisholt. Fadd: Aaste Hansd. Heisholt, Anne Sophie Gundersd. Klingreføt (!), Johannes Rasmussen Heisholt, Johannes Johannesen Heisholt Yngre, Thomas Knudsen Naas.

16/5-1845. Romnæs. Hans. Inderste Elias Hansen Øgaarden og Anne Pedersd. Fadd: Margith Halvorsd. Sannæs, Maria Nielsd. Sannæs, Halvor Øgaarden, Gunnuld Nirisen Sannæs, Peder Halvorsen Øgaarden.

30/5-1845. Romnæs. Hans Martinius. Huusmand Thor Halvorsen Striken og Maren Gurine Rejersd. Fadd: Fadd: Aaste Bentsd. Pladsen, Anne Rejersd. Pladsen, Andreas Rejersen Pladsen, Hans Gundersen Klingreføt(!), Herman Tallaksen fra Laurvig.

6/6-1845. Romnæs. Anne. Huusmand Ole Christensen Nyehuus og Kari Johannesd. Fadd: Marthe Olsd. Namløs, Anne Svendsd. Nyehuus, Johannes Nielsen Namløs, Niels M. Nielsen Romnæs, Niels Johannesen Namløs.

19/6-1845. Helgen. Maria. Inderste Jørgen Kjøstolsen Haatved og Ingeborg Jensd. Fadd: Anne Kjøstolsd. Namløs, Ingeborg Olsd. Namløs, Ole Nielsen Namløs, Jens Jørgensen Kaalstad, Ole Christensen Røgstuen.

9/6-1845. Romnæs. Anne Maria. Christen Johnsen Saugbruget og Marthe Rasmusd. Fadd: Aaste Halvorsd. Saugbr., Ingeborg Jensd. Saugbr., Hans Johnsen Staaen (Stoa), Berthel Andersen Saugbr., Tarald Jensen Saugbruget.

26/6-1845. Romnæs. Maria. Anund Hansen Teigen og Karen Maria Halvorsd. Fadd: Gunnild Gundersd. Wala, Anne Steensd. Teigen, Anders Borgen, Anund Halvorsen Dahlen, Jørgen Jørgensen Skippervold.

15/7-1845. Holden. Jens. Gaardmand Tollef Halvorsen Fæhn og Maria Kirstine Jensd. Fadd: Anne Maria Jensd. Steenstad, Kari Halvorsd. Fæhn, Christen Steenstad, Jens Steenstadvolden, Steen Andersen Wibetoe.

4/6-1845. Holden. Jahn. Wærksarbeider Petter Jahnsen og Berthe Maria Nielsd. Fadd: Anne Lisbeth Larsd. Wrk., Ingeborg Jensd. Saugbr., Niels Thomasen Wrk., John Jahnsen og Hans Jensen Wrk.

1/7-1845. Holden. Ragnild Kirstine. Wærksarbeider Hans Sørensen og Anne Maria Gjertsd. Fadd: Asloug Maria Andersd. Wrk., Kirsten Halvorsd. Suusaas, Anders Gjertsen, Henrik Sørensen Wrk., Halvor Suusaas den yngre.

20/7-1845. Helgen. Gunnild Kirstine. Inderst Gullik Torgrimsen Lunde og Gunnild Arnesd. Fadd: Berthe Maria Torgrimsd. Eishoug, Kirsti Torgrimsd. Lunde, John Jacobsen Eishoug, Augustinus Torgrimsen Lunde, Niels Arnesen Lunde.

1/7-1845. Romnæs. Inger. Wærksarbeider Thor Pedersen og Mari Fredriksd. Fadd: Kari Olsd. Wrk., Maria Fredriksd. Wrk., Bent Pedersen, Niels Olsen og Andreas Pedersen. alle af Wærket.

14/1-1845. Holden. Sophie Axilie. Kirkesanger og Skolelærer Fredrik Kirstinius Dahl og Nicoline Mathilde Marie fød Høyum. Fadd: Enkefru E. Høyum, Jomfr. Nicoline Wille, Distriktslæge Rachlew, Marsmester Horn, Brugsfuldmægtig Hans Hoell.

9/7-1845. Holden. Johannes. Huusmand Peder Nielsen Texle og Kari Johannesd. Fadd: Liw Olsd. Texle, Gunnild Pedersd. Rønningen, Søren Gladhuus, Jens Gunnerud, Anders Gunnerud.

7/7-1845. Holden. Mari. Berthel Andersen Saugbruget og Gunnild Johannesd. Fadd: Anniken Johnsd Saugbr., Marthe Olsd. Saugbr., Christen Johnsen Saugbr., Niels Andersen Saug og Jørgen Johnsen Saugbruget.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

4/8-1845. Hjemme. Ingeborg Kirstine. Huusmand Anders Christophersen Lucenæs og Anne Maria Asgjærsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af Isak Nielsen Namløshaven, men død 16. Aug. uden at komme i Kirke."

19/7-1845. Helgen. Maria. Gaardmand Ole Knutsen Roa og Maren Andersd. Fadd: Anne Christensd. Bjærven, Berthe M. Johnsd. Wærstad, Knud Aslaksen Boeslie, Halvor Thorsen Pladsen, Ole Simonsen Roa.

5/8-1845. Helgen. Ole. Huusmand Niels Olsen Kaalstad og Maria Olsd. Fadd: Asloug M. Halvorsd. Kaalstad, Karen Olsd. Helgen, Jørgen Johnsen Kaalstad, Søren Hansen Aafosskaas, John Olsen Omtved.

24/8-1845. Romnæs. Hans. Huusmand John Hansen Hægna og Aaste Pedersd. Fadd: Karine Arnesd. Graver, Gunnild Pedersd. Glaholt, Jens Graver, Tollef Pedersen Glaholt, Ole Pedersen Glaholt.

6/8-1845. Romnæs. Johannes. Inderste Anders Johannessen Uhlevigen og Aaste Anundsd. Fadd: Anne Halvorsd. Uhlevigen, Mari Johannesd. ditto, Johannes Uhlevigen yngre, Niels Olsen Kalvodde, Anund Anundsen Qvældroe.

30/8-1845. Hjemme. Christian Frederik. Huusmand Gunder Christiansen Steensholt og Ambor Kirstine Andersd. Fadd: (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af Ole Christensen Nyehuus, men død uden at komme i Kirke."

13/8-1845. Holden. Johannes. Huusmand Johannes Jensen Gunnerud og Karen Johannesd. Fadd: Kirsti Johannesd. Gladhuus, Marthe Jensd. Gunnerud, Jens Gunnerud, Christian Johannesen Heisholt, Niels Johannessen Wibetoe.

28/5-1845. Holden. Anne. Inderste Gunder Kjøstolsen Wibetoe og Kari Thomasd. Fadd: Marthe Steensd. Holla, Anne Andersd. Vibetoe, Jørgen Vibetoe, Niels Jørgensen Holla, Thomas Gundersen Romnæs.

4/9-1845. Holden. Halvor. Gaardmand Hellik Halvorsen Sannæs og Aaste Towsd. Fadd: Margith Halvorsd. Sannæs, Aaste Halvorsd. ditto, Halvor Helliksen Sannæs ældre, Halvor Helliksen yngre og Johannes Halvorsen Sannæs.

27/8-1845. Holden. Anne Marthine. Gaardmand Anders Pedersen Tufte og Kari Andersd. Fadd: Marthe Pedersd. Tufte, Anne Pedersd. Tufte, Peder Tufte, Anders Thomasen Vibetoe, Christen Halvorsen Haatved.

29/8-1845. Holden. Andreas. Gaardmand Tron Andersen Namløs og Ingeborg Jørgensd. Fadd: Maria Olsd. Helgen, Karen Steensd. Tufte, Knud Andersen Fæbakke, Christen Jørgensen Præstegaarden, Peder Pedersen Namløs.

13/9-1845. Hjemme. Andreas. Christopher Hansen Wrk. og Kirsten Tollefsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af Haagen Pedersen, men død uden at komme i Kirke."

2/10-1845. Helgen. Maria. Gaardmand Stian Pedersen Langeland og Maren Anne Andersd. Fadd: Maria Thorsd. Holten, Taran Andersd. Klovedal, Peder Holten, Anders Klovedal, Thor Pedersen Holten (Holtan).

12/8-1845. Romnæs. Aaste Kirstine. Uægte. Inderste Sivert Olsen Moene og Berthe Maria Gundersd. Hoxodde. Denne Ungkarl og pige vare forlovede da Barnet blev født og ægteviede da Barnet kom i Kirke.
Fadd: Gunnild Kirstine Halvorsd. Brænne, Anne Karine Olsd. Moene, Ole Moene, Sivert Brænne, Jens Halvorsen Fæhn.

18/10-1845. Romnæs. Maren Karine. Gaardmand Niels Gundersen Hvala og Kirsten Pedersd. Fadd: Kari Gundersd. Kjosvig, Anne Kirstine Pedersd. Næsset, Peder Omtved, Petter Valøen, John Gundersen Næsset.

1/10-1845. Hjemme. Johannes. Huusmand John Johannessen Milebund og Tarbjør Kjøstolsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af Ole Andersen Brænne, død uden at komme i Kirke."

2/10-1845. Holden. Niels. Gaardmand Christian Fredrik Johannessen Heisholt og Kari Andersd. Fadd: Kirsti Hansd. Vibetoe, Aaste Olsd. Heisholt, Niels Christiansen Vibetoe, Johannes Jensen Herregaarden, John Thorsen Heisholt.

10/9-1845. Holden. Peder. Wærksarbeider Thomas Pedersen og Kirsten Maria Jacobsd. Fadd: Gurine Olsd. Wrk., Inger Nielsd. Wrk., Niels Nielsen Berget, Hans Pedersen og Anders Saamundsen Wærket.

11/9-1845. Holden. Johan. Wærksarbeider Jens Johansen og Magrethe Anundsd. Fadd: Thore Rasmusd. Wrk., Anne Hansd. Wrk., Anund Thorsen Fæhn, Rasmus Johansen Wrk.

3/10-1845. Holden. Christopher. Wærksarbeider Niels Christophersen og Aaste Nielsd. Fadd: Anne Christophersd. Wrk., Ingeborg Nielsd. Tved, Christopher Nielsen Wrk., Niels Olsen Tved, Anders Johnsen Wrk.

30/9-1845. Helgen. Anne Maria. Tvilling, den ene døbt. Inderste Hans Johnsen Kaasen under Wasdalen og Kirstine Jensd. Fadd: Ingeborg Nielsd. Wasdalen, Aaste Jørgensd. Gjedeboen, Gunder Jørgensen Gjedeboen, Jens Jensen Dahlen, Niels Arnesen Wasdalen.

28/11-1845. Holden. Anne. Gaardmand Ole Andersen Namløs og Anne Johannesd. Fadd: Anne Kjøstolsd. Namløs, Ingeborg Olsd. Namløs, Johannes Nielsen, Ole Nielsen og Niels Johannessen Namløs.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

23/11-1845. Hjemme. Berthe Karine. Inderste Niels Arnesen Lunde og Kirsti Torgrimsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af Lars Lunde. Død uden at komme i Krike."

11/12-1845. Holden. Halvor. Huusmand Christen Larsen Baxaas og Signe Halvorsd. Fadd: Kirsti Olsd. Nyehuus, Kari Halvorsd. Fosse, John Andersen Nyehuus, Peder Pedersen Baxaas, Andreas Rasmussen Heisholt.

16/12-1845. Holden. Mari. Gaardmand Ole Gundersen Tved og Johanne Nielsd. Fadd: Aaste Nielsd. Wrk., Ingeborg Nielsd. Tved, Peder Andersen Kaasen, Ole Andersen Meelteig, Niels Christophersen Wrk.

12/12-1845. Holden. Abraham. Ole Jacobsen Wrk. og Andrea Abrahamsd. Fadd: Ingeborg Abrahamsd. Ringsevjen, Maria Abrahamsd. Wrk., Jacob Larsen, Abraham Steenstad, Ole Johnsen Ringsevjen og Lars Jacobsen, Wærket.

28/11-1845. Holden. Karen Andrea. Torbjørn Saamundsen Wrk. og Kari Olsd. Fadd: Maren Anne Olsd. Wrk., Anne Olsd. Vaskaas, Thomas Pedersen, Hans Pedersen, Anders Saamundsen og Johannes Johannessen, alle af Wærket.

21/11-1845. Romnæs. Gunder. Smed Hans Petter Andersen Saugbruget og Ingeborg Gundersd. Fadd: Barnets Moder, Lisbeth Johnsd. Hagen, John Jensen Hagen, Johannes Johnsen fra Laurvig, Jens Johnsen Hagen.

7/11-1845. Romnæs. Karen Kirstine. Skrædder Halvor Thygesen Sannerholt og Kirsti Jensd. Fadd: Kari Thygesd. Sannæs, Anne Torkelsd. Romnæs, Ole Thygesen Sannæs, Niels Johannessen Sannæs, Peder Gundersen Romnæs.

14/12-1845. Helgen. Halvor. Gaardmand Halvor Halvorsen Wærstad og Anne Isine Isaksd. Fadd: Maria Halvorsd. Ilemoen, Kirsti Halvorsd. Wærstad, Isak Olsen Dolven, Ole Isaksen Dolven, Torsten Isaksen Asbom.

13/12-1845. Helgen. Gunder. Inderst Peder Gundersen Hoxodde og Anne Karine Johnsd. Fadd: Aaste Arvesd. Helgen, Berthe Maria Johnsd. Helgen, John Helgen, Ole Helgen, Hans Johnsen Helgen.

21/12-1845. Helgen. Kittil. Inderste Gunder Jensen Præstgrav og Berthe Kittilsd. Fadd: Anne Olsd. Brøstdal, Anne Katrine Jørgensd. Helgen, Ole Brøstdal, Jens Præstgrav og Ole Jensen Præstgrav.

19/12-1845. Holden. John. Wærksarbeider Andreas Johnsen Bakken og Anne Johnsd. Fadd: Magrethe Johnsd. Jøntved, Ingeborg Johnsd. Bakken, Niels Rønningen, Hans Rasmussen Wrk., Halvor Thygesen Sannerholt, Anders Trondsen Saugbruget.

21/12-1845. Holden. Berthe Kirstine. Hans Olsen Saugbruget og Ingeborg Ingebretsd. Fadd: Kari Thomasd. Saugbr., Ingeborg Jensd. Saugbr., Jens Hansen Saugbr.,Kjøstol Olsen Saugbr., Tarald Jensen Saugbr.

28/12-1845. Romnæs. Kirsti. Huusmand Peder Kjøstolsen Eiestrand og Anne Steensd. Fadd: Marthe Steensd. Holla, Karen Steensd. Tved, Niels Jørgensen Holla, Christen Jørgensen Tved, Ole Tufte yngre.

5/1-1846. Helgen. Gunder. Gaardmand Hans Haraldsen Stuverud og Inger Gundersd. Fadd: Johanne Haraldsd. Brænne, Mari Gundersd. Olsbrygge, Ole Andersen Brænne, Gunder Jørgensen Gjedeboen, Harald Gundersen Olsbrygge.

3/1-1846. Helgen. Anne. Huusmand Ole Olsen Hougen under Jøntved og Ingeborg Olsd. Fadd: Gunnild Andersd. Jacobskaas, Kirsti Olsd. Jøntved, Ole Waskaas, John Jacobskaas, Tollef Nielsen Jøntved.

22/12-1845. Holden. Morten Nicolai. Marsmester Jahn Herman Horn og Edel Petronelle født Svendsen. Fadd: Enkefru Høyum, Jomfrue Henrikke Nicoline Horn, Bogholder Hansen, Klokker F. Dahl og Formermester J. Johannessen.

19/1-1846. Holden. Christine. Uægte første gang. Pigen Kirsti Anundsd. Fæhn og opgiven Barnefader, Ungkarl Johannes Olsen Wærket. Fadd: Karen Maria Halvorsd. Teigen, Kirsti Kittilsd. Fæhn, Knud Fæbakke, Jens Johansen Wrk., Gunder Olsen Wrk.

14/1-1846. Helgen. Jørgen. Gaardmand Peder Augustinusen Omtved og Ingeborg Kirstine Pedersd. Fadd: Anne Kirstine Pedersd. Næsset, Asloug K. Halvorsd. Jøntved, John Gundersen Næsset, Jørgen Johnsen Kaalstad, Christen Christensen Steenstad.

31/12-1845. Romnæs. Ambor Kirstine. Huusmand Anund Andersen Brudeskjær og Oline Larsd. Fadd: Ingeborg Larsd. Dolvig, Karen Andrea Andersd. Kjosvig, Gunder Nielsen Dolvig, Gunder Halvorsen og Halvor Halvorsen Hvale.

11/2-1846. Holden. Berthine. Gaardmand Ole Olsen Heisholt og Maria Knudsd. Fadd: Taran Knudsd. Fæhn, Berthe Karine Andersd. Heisholt, Peder Fæhn, Christopher Haatved, Johannes Olsen Heisholt.

6/2-1846. Holden. Jørgen. Gaardmand Isak Isaksen Romnæs og Anne Gjermundsd. Fadd: Andrea Gjermundsd. Romnæs, Anne Østensd. Sannæs, Gullik Pedersen Romnæs, Halvor Isaksen Skilbred, Thomas Gundersen Romnæs.

26/2-1846. Holden. Anne Christine. Gaardmand Christen Pedersen Tufte og Anne Jensd. Fadd: Marthe Pedersd. Tufte, Kirsti Pedersd. Tufte, Jens Graver, Halvot Haatved, Christen Christensen Steenstad og Ole Jensen Graver.

29/1-1846. Holden. Ingeborg. Anders Johannessen Wærket og Aaste Karine Johnsd. Fadd: Anne Johannesd. Wrk., Berthe M. Johnsd. Wrk.,Thomas Rasmussen Wrk., Andreas Johnsen Kronborg, Peder Tronsen Hougen.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

18/2-1846. Hjemme. Berhe. Gullik Christensen Wrk. og Maren Anne Olsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af Saamund Torbjørnsen, døde uden at komme i Kirke."

3/12-1845. Romnæs. Aaste Karine. Huusmand Sigurd Gundersen Kindalen og Aaste Karine Kittilsd. Fadd: Kari Nielsd. Hoxodde, Mari Halvorsd Hoxodde, Gunder Olsen Hoxodde, Gunder Wala, Niels Gundersen Wala.

15/2-1846. Hjemme. Hans. Gaardmand Niels Rasmussen Rønningen og Kirsti Gundersd. Fadd: (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af Jørgen Wibetoe og død uden at komme i Kirke."

10/3-1846. Helgen. Severine Sophie. Gaardmand Niels Christensen Næsset og Severine Sophie Christensen. Fadd: Anne Karine Arnesd. Graver, Bergithe Marie Christensen, Niels Nielsen Ytterbøe, Arne Christensen Wasdalen, Christen Christensen Steenstad, Peder Christensen Steenstad, Torsten Nielsen Bergen (Bergan), Carl Nielsen Bergen.

17/2-1846. Romnæs. Kari. Inderst Johannes Johannessen Uhlevigen og Anne Halvorsd. Fadd: Kari Thygesd. Sannæs, Mari Johannesd. Uhlevigen, Ole Nielsen Kalvodde, Anders Johannesen Uhlevigen, Niels Olsen Kalvodde.

25/3-1846. Holden. Berthe Maria. Niels Gjertsen Wrk. og Gunnild Larsd. Fadd: Marthe Svendsd. Wrk., Inger Henriksd. Wrk., Hans Gjertsen Wrk., Hans Gundersen Wrk., Hans Sørensen Wrk.

24/3-1846. Helgen. Niels. Gaardmand Anders Gundersen Bjærven og Anne Christensd. Fadd: Karen Bergithe Christensd. Bergen (Bergan), Berthe Maria Nielsd. ditto, Niels Nielsen Ytterbøe, Peder Christensen Steenstad, Gunder Jørgensen Gjedeboen, Carl Bergen (Bergan).

10/3-1846. Holden. Niels. Smed Bent Bentsen Saugbruget og Maren Christensd. Fadd: Aaste Nielsd. Wrk. Andrea Andersd. Saugbr., Niels Bentsen og Hans Bentsen Saugbr., Henrik Andersen af Skien.

27/2-1846. Helgen. Anne. Gaardmand John Hansen Skibsnæs og Maria Andersd. Fadd: Karen Hansd. Vibetoe, Andrea Andersd. Søwe, Anders Torsnæs, Anund Hansen Holla, Andersen Torsnæs yngre, Hans Hansen Vibetoe.

9/3-1846. Holden. Anders. Tvilling. Wærksarbeider Hans Andersen Wrk. og Inger Pedersd. Fadd: Anne Abrahamsd. Wrk., Mari Monsd. Wrk., Peder Olsen Brøndalen, Tron Andersen Wrk., Johannes Andersen Wrk.

9/3-1846. Holden. Anne. Tvilling. Wærksarbeider Hans Andersen Wrk. og Inger Pedersd. Fadd: Inger Andersd. Uhlefossgaarden, Kirsti Nielsd. Wrk., John Jahnsen Wrk., Gullik Pedersen Uhlefossgaarden, Anders Pedersen Wrk.

24/3-1846. Helgen. Christen Andreas. Gaardmand Jens Christensen Steenstadvolden og Anne Halvorsd. Fadd: Berthe Maria Christensd. Ytterbøe, Kirsti Andersd. Steenstadvolden, Halvor Fæhn, Thor Olsen Ytterbøe, Jørgen Pedersen Ytterbøe.

15/3-1846. Holden. Jens. Huusmand Gunder Nielsen Gruben og Marthe Christensd. Fadd: Elisabeth Jensd. Fæbakke, Kari Christensd. Fæhn, Anders Olsen Gruben, Jens Jensen Lillejordet, Niels Halvorsen Gruben.

26/3-1846. Hjemme. Halvor. Niels Isaksen Romnæs og Anne Maria Halvorsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af Maria Knudsdatter, død 12. April uden at komme i Kirke."

16/4-1846. Romnæs. Gunnild Maria. Inderst John Nielsen Kaasa under Romnæs og Inger Maria Johnsd. Fadd: Mari Kjøstolsd. Kalvodde, Kari Johnsd. Bjørndokken, Ole Nielsen Kalvodde, Knud Østensen Kaasen, Østen Knudsen Kaasen.

30/3-1846. Holden. Ambor Maria. Sondre Hansen Saugbruget og Kirsten Andersd. Fadd: Kari Olsd. Saugbr., Ingeborg Olsd. Saugbr., Anders Halvorsen, Niels Andersen og Ole Hansen, alle af Saugbruget.

28/3-1846. Holden. Anders. Johannes Andersen Wrk. og Berthe Maria Evensd. Fadd: Anne Abrahamsd. Wrk., Inger Andersd. Uhlefossgaarden, Hans Andersen Wrk., Gullik Pedersen Uhlefossgaarden, Christian Evensen Ringsevjen.

(!) 20/8-1845. Holden. John Petter. Huusmand Ole Nielsen Hægna af Bøe præstegjeld og Gunnild Thomasd. Fadd: Kari Andersd. Hollasætre, Gunnild Nielsd. Hægna, Peder Halvorsen Hollasætre, Peder Nielsen Texle, Lars Tollefsen Holla, Ole Gundersen Grønlie.

11/4-1846. Holden. Asloug. Huusmand Peder Andersen Kaasa under Meelteig og Mari Nielsd. Fadd: Johanne Nielsd. Tvedt, Mari Andersd. Søwe, Niels Tved, Ole Gundersen Tved, Anders Olsen Meelteig.

15/4-1846. Holden. Halvor. Inderst Johannes Johannessen Heisholt og Aaste Hansd. Fadd: Liw Hansd. Holla, Magrethe Karine Johannesd. Heisholt, Anund Hansen Holla, Ole Meelteig, Anders Olsen Meelteig.

17/4-1846. Helgen. John. Gaardmand Simon Andersen Klovedal og Kirsti Pedersd. Fadd: Maria Bentsd. Wale, Taran Andersd. Klovedal, Peder Wale, Anders Klovedal, Stian Pedersen Langeland.

8/4-1846. Helgen. Ole. Huusmand John Olsen Gruben og Berthe Asgjærsd. Fadd: Marthe Christensd. Gruben, Gunnild Olsd. Gruben, Jens Olsen Strandsplads, Asgjær Brynnildsen Fæbakke, Anders Olsen Gruben den yngre, Hans Asgjærsen Fæbakke.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

28/3-1846. Helgen. Inger. Huusmand Tollef Hansen Kaasen og Kari Larsd. Fadd: Anne Halvorsd. Hougen, Magrethe Evends. Kaasa, Asgjær Johnsen Fæbakke, Svend Halvorsen Kaasen, Thomas Larsen Wrk.

9/4-1846. Helgen. Karen. Gaardmand Christen Christensen Steenstad og Anne Maria Jensd. Fadd: Kirsti Jørgensd. Steenstad, Anne Nielsd, Ytterbøe, Peder Augustinusen Omtved, Peder Christensen Steenstad, Anders Christensen Nordstaae.

4/5-1846. Helgen. Maren Gurine. Gaardmand Even Halvorsen Jøntved og Maria Johnsd. Fadd: Asloug Maria Halvorsd. Kaalstad, Asloug Kirstine Halvorsd. Jøntved, John Wærstad, Jørgen Johnsen Kaalstad, Harald Gundersen Olsbrygge.

16/4-1846. Romnæs. Ole. Huusmand Cornelius Olsen Pladsen og Anne Karine Andersd. Fadd: Anne Nielsd. Brænne, Oline Andersd. Orekaasen, Anders Nielsen Orekaasen, Jens Sørensen Brænne, Niels Andersen Orekaasen.

14/5-1846. Holden. Anne Marthea. Gaardmand Christopher Steensen Haatved og Anne Knudsd. Fadd: Karen Steensd. Tved, Anne Andersd. Holla, Niels Jørgensen Holla, Christen Jørgensen Tved, Ole Olsen Heisholt.

14/5-1846. Helgen. Isak. Gaardmand Jacob Isaksen Bjærven og Berthe Maria Halvorsd. Fadd: Maren Larsd. Dahl af Solum, Mari Isaksd. Siljan, Isak Siljan, Anders Halvorsen Dahl, Christen Pedersen Siljan.

21/5-1846. Helgen. Asloug Kirstine. Huusmand Niels Arvesen Skovkaas og Ingeborg Karine Halvorsd. Fadd: Maria Johnsd. Jøntved, Asloug Kirstine Halvorsd. Jøntved, Even Halvorsen Jøntved, Ole og Halvor Halvorssønner Jøntved.

2/6-1846. Helgen. Anne. Gaardmand Tollef Nielsen Jøntved og Ingeborg Olsd. Fadd: Anne Maria Kjøstolsd. Saugbr., Kirsti Olsd. Jøntved, Ole Olsen Saugbr., Isak Olsen Namløshaven, Ole Olsen Præstegaarden.

30/5-1846. Holden. Inger Andrea. Huusmand Isak Isaksen Gruben og Berthe Knudsd. Fadd: Taran Simonsd. Jordbakken af Solum, Anne Isaksd. ditto, Hans Olsen ditto, Even Olsen ditto, Isak Isaksen Fæhn.

21/5-1846. Holden. Anne Gurine. Inderste Andreas Rejersen Pladsen og Aaste Bentsd. Fadd: Maren Rejersd. Striken, Anne Rejersd. Pladsen, Thor Striken, Rejer Tallaksen Pladsen, Hans Gundersen Kringleføt.

19/6-1846. Holden. Niels. Gaardmand Steen Johannessen Haatved og Kari Halvorsd. Fadd: Anne Knudsd. Haatved, Ingeborg Arvesd. Namløs, Christopher Haatved, Anders Halvorsen Fæhn, Niels Johannessen Namløs.

13/6-1846. Holden. Gullik. Gaardmand Gunder Gulliksen Sannæs og Anne Maria Sørensd. Fadd: Aaste Bentsd. Lunde, Anne Nielsd. Brænne, Sivert, Lars og Jens Sørensen Brænne.

27/5-1846. Holden. Inger Maria. Huusmand Svennung Pedersen Bøemark og Margith Halvorsd. Fadd: Liw Hansd. Holla, Kari Halvorsd. Holla, Anund Holla, Lars Tollefsen Holla, Hans Hansen Wibetoe.

18/6-1846. Romnæs. Niels. Ole Gundersen Saugbruget og Inger Nielsd. Fadd: Marthe Magrethe Olsd. Saugbr., Karen Tollefsd. Qværnodden, Gunder Clemmetsen Saugbr., Peder Tronsen Saugbr., Peder Tolfsen Qværnodden.

21/6-1846. Romnæs. Lars. Wærksarbeider Anders Larsen og Anne Andersd. Fadd: Anne Sørensd. Stigen, Berthe Sørensd. Præstegaarden, Anders Christensen Wrk., Halvor Andersen Præstegaarden, Søren Rasmussen Wrk.

9/7-1846. Helgen. Hans. Huusmand Hans Helgesen Waskaas og Mari Olsd. Fadd: Maria Johnsd. Jøntved, Anne Olsd. Waskaas, Even Jøntved, Ole og Halvor Evenssønner Jøntved.

8/7-1846. Holden. Anders. Inderst Anders Jensen Gunnerud og Anne Halvorsd. Fadd: Ingeborg Johannesd. Gunnerud, Kirsti Andersd. Haatved, Halvor Christensen Haatved, Christen Halvorsen ditto, Jens Gunnerud.

5/8-1846. Holden. Berthe Karine. Gaardbruger Jens Rasmussen Nyehuus og Berthe Maria Gundersd. Fadd: Ingeborg Halvorsd. Odden, Kari Gundersd. Ringsevjen, Gunder Odden, Niels Rasmussen Strømme, Christen Rasmussen Strømme.

4/7-1846. Holden. Maria Kirstine. Grubearbeider Ole Olsen Roligheden og Anne Arvesd. Fadd: Kari Hansd. Borgen, Ingeborg Olsd. Roligheden, Anders Borgen, Peder Pedersen Tuftehagen, Ole Olsen Roligheden yngre.

12/7-1846. Holden. Anne Maria. Wærksarbeider John Jahnsen og Anne Lisbeth Larsd. Fadd: Anne Olsd. Wrk., Kirsti Olsd. Wrk., Johannes Gravningen, Petter Jahnsen og Thomas Nielsen Wrk.

20/7-1846. Romnæs. Marthine Elisabeth. Gaardbruger Sivert Sørensen Brænne og Gunnild Kirstine Halvorsd. Fadd: Gunnild Sivertsd. Omdal, Ingeborg Halvorsd. Omdal, Halvor Rollevsen ditto, Gunder Gulliksen Sannæs, Jens Sørensen Brænne, Lars Sørensen ditto.

26/7-1846. Romnæs. Maren. Wærksarbeider John Johnsen Wrk. og Aaste Kittilsd. Fadd: Aaste Karine Johnsd. Wrk., Berthe Maria Johnsd. Wrk., Andreas Johnsen ditto, Anders Johannessen ditto, Anders Saamundsen ditto.

14/7-1846. Helgen. Karen. Uægte. Pigen Mari Olsdatter Omtved og opgiven Barnefader Ungkarl Jacob Andersen Myhrene af Eidanger. Fadd: Maria Johnsd. Grønnesteen, Karen Larsd. Omtved, Peder Augustinusen Omtved, Jørgen Johnsen Kaalstad, John Olsen Omtved. Opgivelsen skeet ved Barnets Moder. Dette er hendes andet uægte Barn.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

16/2-1846. Holden. Hakon Adelsteen. Distriktslæge Henrich Rachlew og Frederikke Kirstine født Teilmann. Fadd: Frue Frederikke Hoffmann, Frøken Lovise Auberth, Provst Beylegaard, Kjøbmand Thomas Wiborg, Candidat theologis Halls.

26/8-1846. Holden. Maren. Tjenestekarl Peder Christensen Saugbruget og Mari Gundersd. Fadd: Ingeborg Gundersd. Saugbr., Maria Andersd. Saugbr., John Jensen Haven, Lars Johannessen Saugbr., Halvor Christensen Langjordet.

16/8-1846. (Holden?). Ingeborg Andrea. Huusmand Sigurd Johnsen Texle og Liw Olsd. Fadd: Johanne Nielsd. Tved, Ingeborg Nielsd. Tved, Tron Jensen Øgaarden, Ole Gundersen Tved, Lars Tollefsen Holla.

22/8-1846. Holden. Halvor. Wærksarbeider Andreas Johnsen Wrk. og Anne Maria Christophersd. Fadd: Aaste Nielsd. Wrk., Ingeborg Christophersd. Wrk., Niels Christophersen Wrk., Ole Johannessen og Anders Johannessen Wrk.

8/8-1846. Holden. Thomas. Huusmand Tron Jensen Øgaarden og Mari Andersd. Fadd: Anne Olsd. Øgaarden, Mari Tronsd. Tufte, Anders Halvorsen Fæhn, Ole Roligheden ældre, Niels Larsen Fæbakke.

9/9-1846. Holden. Hans. Gaardmand Aslak Olsen Skordal og Kirsti Hansd. Fadd: Anne Halvorsd. Skordal, Asloug Halvorsd. Baxaas, Halvor Halvorsen Baxaas, Even Olsen Skordal, Aslak Saamundsen Skordal.

8/9-1846. Romnæs. Karen Marie. Oldermand John Olsen Saugbruget og Lisbet Johnsd. Fadd: Mari Pedersd. Saugbr., Ingeborg Olsd. Saugbr., Tron Pedersen, John Jensen, Jens Johnsen og Gunder Olsen, alle af Saugbruget.

19/9-1846. Romnæs. Steen. Huusmand John Pedersen Fæbakke og Signe Steensd. Fadd: Anne Pedersd. Wrk., Kirsti Steensd. Monken, Ole Olsen Klevsgade, Hans Hansen Wrk., Jahn Steensen Monken.

31/8-1846. Romnæs. Gurine. Huusmand Gunder Olsen Hoxodde og Kari Nielsd. Fadd: Anne Nielsd. Brænne, Maria Olsd. Wale, Bent Wale, Jens Brænne, Niels Nielsen Hoxodde.

16/9-1846. Romnæs. Peder. Flaademand Gullik Pedersen Romnæs og Andrea Gjermundsd. Fadd: Anne Gjermundsd. Romnæs, Karen Pedersd. ditto, Peder Knutzen Romnæs, Knud Pedersen og Peder Tolfsen Qværnodden.

26/9-1846. Hjemme. Jahn. Bent Jahnsen Wrk. og Sessel Olsdatter. Fadd: (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af Gjordemoder Maria Knudsd, men død uden at komme i Kirke."

14/9-1846. Helgen. Gunnild Maria. Huusmand Lars Hansen Skougen og Ingeborg Pedersd. Fadd: Anne Hansd. Strandjordet, Mari Pedersd. Præstegaarden, Peder Bjærkholt, Lars Pedersen ditto, Brynhild Jensen Wrk.

19/8-1846. Helgen. Anne Karine. Gaardmand Niels Nielsen Ytterbøe og Karen Christensd. Fadd: Kirsten Isaksd. Bergen, Anne Arnesd. Wasdalen, Carl Nielsen Langeland, Christen Christensen Steenstad, Anders Christensen Nordstaae, Abraham Nielsen Bergen (Bergan i Solum), Niels Abrahamsen Bergen.

27/9-1846. Holden. Svend. Anders Gjertsen Wrk. og Marthe Svendsd. Fadd: Maria Gjertsd. Wrk., Anne Svendsd. Præstegaarden, Christen Svendsen Myhren, Hans Gjertsen Wrk., Ole Nielsen Præstegaarden.

23/9-1846. Holden. Even. Huusmand Johannes Halvorsen Lommerud og Anne Gundersd. Fadd: Kirsti Gundersd. Rønningen, Maria Hansd. Præstegaarden, Jørgen Gundersen Heisholt, Johannes Brynnildsen Hougen, Halvor Halvorsen Lommerud.

1/10-1846. Romnæs. John. Huusmand Jens Christensen Dahlen og Aaste Johnsd. Fadd: Inger Maria Johnsd. Jøntved, Liw Christensd. Dahlen, John Nielsen Jøntved, Tow Olsen Wale, Jørgen Hansen Kaasen.

22/10-1846. Holden. Kirsti. Huusmand John Jacobsen Eishoug og Berthe Maria Torgrimsd. Fadd: Magrethe Hansd. Hæggemoen, Ingeborg Larsd. Hanseskaas, Jens Hæggemoen, Augustinus Torgrimsen Lunde, Tyge Larsen Hanseskaas.

25/10-1846. Holden. Kari. Inderst Hans Jensen Pederskaas og Ingeborg Olsd. Fadd: Mari Hansd. Pederskaas, Ingeborg Jensd. Stua, Ole Sørensen Pederskaas, Jens Hansen Stua, Halvor Halvorsen Baxaas.

27/9-1846. Holden. Maren Anne. Anders Christensen Wrk. og Sophie Gurine Jacobsd. Fadd: Anne Pedersd. Wrk., Kari Gundersd. Ringsevjen, Gullik Christensen Wrk., Torbjørn Saamundsen Wrk. og Anders Saamundsen Wrk.

23/9-1846. Holden. Inger. Hans Jahnsen Wrk. og Maria Torstensd. Fadd: Maria Rasmusd. Wrk., Anne Svendsd. Wrk., Svend Olsen Wrk., John Olsen Wrk., Søren Rasmussen Wrk.

1/11-1846. Holden. Anne Helene. Gaardmand Anders Halvorsen Fæhn og Ingeborg Olsd. Fadd: Berthe Maria Gundersd. Moene, Anne Karine Olsd. ditto, Steen Haatved, Sivert Olsen Moene, Jens Halvorsen Fæhn.

11/11-1846. Holden. Kari. Ole Johannessen Wrk. og Anne Christophersd. Fadd: Aaste Nielsd. Wrk., Aavet Olsd. Saugbr., Johannes, Rasmus og Andreas Johannessønner, alle af Wærket.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

16/11-1846. Holden. Maria. Gaardmand Anders Steensen Wibetoe og Asloug Maria Halvorsd. Fadd: Anne Jensd. Wibetoe, Anne Andersd. ditto, Christopher Steensen Haatved, Hans Pedersen Vibetoe, Ole Steensen Tufte yngre.

2/12-1846. Holden. Kirsten Maria. Huusmand Isak Olsen Namløshagen og Maria Johnsd. Fadd: Inger Maria Johnsd. Jøntved, Kirsti Olsd. Jøntved, John Nielsen Jøntved, Ole Olsen Hougen, Jørgen Johnsen Jøntved.

3/12-1846. Helgen. Karen Andrea. Gaardmand John Gundersen Næsset og Anne Kirstine Pedersd. Fadd: Inger Gundersd. Stuverud, Gunnild Andersd. Næsset, Peder Augustinusen Omtved, Gunder Gjedeboe, Harald Olsbrygge.

14/12-1846. Holden. Anne. Gaardmand Christen Jørgensen Tved og Karen Steensd. Fadd: Marthe Steensd. Holla, Maria Jørgensd. Saugbr., Niels Jørgensen Holla, Gunder Gundersen Tved, Ole Steensen Tufte.

22/11-1846. Romnæs. Johanne Maria. Gaardmand Ole Thygesen Sannæs og Kari Hansd. Fadd: Magrethe Johnsd. Jøntved, Inger Hansd. Sannæsmoen, Niels Johannessen Sannæs, Halvor Thygesen Sannerholt, Ole Hansen Sannæsmoen.

6/12-1846. Holden. Gunder. Gaardmand Jørgen Gundersen Heisholt og Marthe Halvorsd. Fadd: Anne Gundersd. Lommerud, Maria Halvorsd. Haatved, Halvor Christensen Haatved, Jørgen Nielsen Wibetoe, Anders Jensen Haatved, Christen Halvorsen Haatved.

1/11-1846. Helgen. Maria. Huusmand Arve Hansen Kaasen og Kari Olsd. Fadd: Karen Maria Halvorsd. Teigen, Maria Tollefsd. Haven, Anund H. Teigen, Jørgen Jørgensen Namløshaven ældre, Jørgen Jørgensen ditto den yngre.

20/11-1846. Helgen. Niels. Wærksarbeider Hans Christophersen Fæbakke og Mari Nielsd. Fadd: Signe Steensd. Fæbakke, Magrethe Nielsd. Berget, Niels Berget ældre, Lars Nielsen Evjen og Niels Berget yngre.

13/12-1846. Romnæs. Marthe Elisabeth. Gaardmand Lars Sørensen Brænne og Aaste Kirstine Bentsd. Fadd: Gunnild Kirstine Halvorsd. Brænne, Kirsti Bentsd. Wale, Bent Wale, Sivert Sørensen og Jens Sørensen Brænne og Jens Bentsen Wale.

26/12-1846. Holden. Anne Marie. Wærksarbeider Ole Jacobsen og Andrea Abrahamsd. Fadd: Anne Olsd. Wrk., Maria Abrahamsd. Wrk., Jacob Larsen, Abraham Steensen, Lars Jacobsen og Andreas Abrahamsen, alle af Wærket.

25/11-1846. Holden. Anne Sørine. Uægte. Ungkarl Anders Thygesen Kaasen under Søwe og Pigen Kirsti Pedersd. Fæhn. Moderen nedkom 5 Uger før Bryllupet. Fadd: Anne Arvesd. Roligheden, Inger Andersd Søwe, Hans Pedersen Vibetoe, Ole Roligheden yngre, Ole Thygesen Søwe.

24/12-1846. Helgen. Marthe Maria. Huusmand Lars Olsen Haavet under Klovedal og Karen Anne Anundsd. Fadd: Kirsti Pedersd. Klovedal, Taran Andersd. ditto, Anders Johnsen ditto, Simon Andersen ditto, Simon Simonsen ditto.

24/12-1846. Holden. Gunder. Gaardmand Hans Gundersen Kringleføt og Anne Marie Rejersd. Fadd: Maren Gurine Rejersd. Striken, Magrethe Gundersd. Kronborg, Niels Rønningen, Peder Tronsen Hougen, Rasmus Gundersen Wrk., Rasmus Johnsen Deelevje.

18/1-1847. Holden. Sophie. Gaardmand Niels Rasmussen Rønningen og Kirsti Gundersd. Fadd: Anne Marie Rejersd. Kringleføt, Gunnild Olsd. Rønningen, Hans Rasmussen Wrk., Gunder Andersen Wrk., Halvor Rasmussen Bergkaasen, Andreas Rasmussen Wrk.

26/12-1846. Holden. Berthine. Formermester John Andersen Wrk. og Johanne Kirstine Gundersd. Fadd: Ingeborg Abrahamsd. Ringsevjen, Maren Anne Tollefsd. Wrk., Fuldmægtig H. O. Hansen, Formermester Johansen, Gunder Hansen Wrk., Tron Gundersen Wrk.

18/1-1847. Holden. Peder. Wærksarbeider Hans Hansen og Anne Pedersd. Fadd: Kirsti Pedersd. Klevsgade, Mari Pedersd. Præstegaarden, Jens Brynnildsen Wrk., John Pedersen Fæbakke, Brynnild Jensen Wrk.

1/1-1847. Helgen. Maren Kirstine. Gaardmand John Andersen Wale og Maria Bentsd. Fadd: Mari Wale, Kirsti Bentsd. Wale, Bent Wale, Anders Klovedal, John Bentsen Wale.

26/1-1847. Romnæs. Ole. Gaardmand Niels Johannessen Uhlevigen og Kari Thygesd. Fadd: Johanne Maria Thygesd. Sannæs, Mari Johannesd. Uhlevigen, Johannes Uhlevigen, Ole Thygesen Sannæs, Niels Olsen Kalvodde.

1/2-1847. Romnæs. Aaste Torine. Gunder Anundsen Strandkaasen og Asloug Olsd. Fadd: Anne Maria Jensd. Sannæs, Gunnild Pedersd. Øgaarden, Christen Hansen Sannæs, Ole Anundsen Strandkaasen, Anund Anundsen Grinkaasen.

18/12-1846. Romnæs. Gunder. Ole Pedersen Krageføt og Andrea Birgithe Østensd. Fadd: Ingeborg Pedersd. Strømodden, Maren Kjøstolsd. Saugbr., Peder Olsen Eishoug, Johannes Eishoug, Christen Johnsen Strømodden.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

27/1-1847. Romnæs. Kjøstol. Gaardmand Jørgen Kjøstolsen Haatved og Ingeborg Jensd. Fadd: Kirsti Kjøstolsd. Torsnæs, Maria Jørgensd. Saugbr., Anders Torsnæs ældre, Christen Røgstuen, Ole Christensen Røgstuen.

4/2-1847. Helgen. Hans Petter. Inderst Hans Pedersen Wibetoe og Kirsti Hansd. Fadd: Maria Steensd. Hølen, Kirsti Andersd. Wibetoe, Hans Bentsen Hølen, Halvor Gundersen Tufte, Niels Pedersen Odden.

2/2-1847. Helgen. Jens. Gaardmand John Jensen Steenstad og Kirsti Jørgensd. Fadd: Anne Maria Jensd. Steenstad, Karen Andrea Halvorsd. Omdal, Jens Augustinusen Graver, Gunder Jørgensen Gjedeboen, Jens Jensen Dolven.

4/2-1847. Helgen. Lars. Gaardmand Anders Sørensen Bjærven og Anne Gurine Olsd. Fadd: Kari Kjøstolsd. Bjærven, Anne Gurine Pedersd. ditto, Lars Larsen Bjærven, Brynnild Olsen Pladsen, Ole Halvorsen Pladsen.

13/1-1847. Holden. Thor. Wærksarbeider Johan Jensen Wrk. og Thore Rasmusd. Fadd: Magrethe Anundsd. Wrk., Magrethe Anundsd. Saugbr., Jens Johansen yngre, Rasmus Johansen og Halvor Johansen Wrk.

28/1-1847. Holden. Gunder. Gaardmand Halvor Halvorsen Wala og Gunnild Maria Gundersd. Fadd: Inger Andersd. Skjørholt, Inger M. Gundersd. ditto, Gunder Halvorsen Wala, Gunder Nielsen Kaasen, Gunder Skjørholt yngre.

24/1-1847. Holden. Asloug. Gaardmand Anders Gundersen Vibetoe og Karen Halvorsd. Fadd: Maria Johnsd. Jøntved, Kari Halvorsd. Ødegaarden, Even Jøntved, Ole Halvorsen Jøntved, Halvor Halvorsen Ytterbøe.

31/1-1847. Holden. Inger Maria. Gaardmand Anders Olsen Bjørndalen og Karen Svendsd. Fadd: Marthe Svendsd. Wrk., Anne Svendsd. Præstegaarden, Anders Gjertsen Wrk., Ole Nielsen Præstegaarden, Ole Olsen Bjørndalen.

24/1-1847. Holden. Johannes. Wærksarbeider Rasmus Johannessen og Ingeborg Larsd. Fadd: Anne Christophersd. Wrk., Anne Johannessd. Wrk., Ole Johannessen, Johannes Johannessen og Lars Jacobsen af Wærket.

9/2-1847. Holden. Anund. Wærksarbeider Hans Rasmussen og Aaste Karine Nielsd. Fadd: Kirsti Gundersd. Rønningen, Ambor Nielsd. Saugbr., Niels Bentsen Saugbr., Niels Rønningen, Halvor Rasmussen Bergkaasen, Bent Nielsen Saugbruget.

7/2-1847. Helgen. Peder.  Huusmand Anders Pedersen Klovedal og Ingeborg Hansd. Fadd: Kirsti Pedersd. Kaasen, Mari Hansd. Asbom, Hans Pedersen Vibetoe, Anders Tygesen Kaasen, Simon Simonsen Klovedal.

12/2-1847. Helgen. Abraham. Huusmand Ole Hansen Kleven og Marthe Abrahamsd. Fadd: Kirsti Pedersd. Klovedal, Anne Johnsd. Jelseth, Anders Johnsen Klovedal, Simon Andersen ditto, Hans Simonsen Jacobskaas.

8/2-1847. Romnæs. Johanne. Huusmand Bjørn Johnsen Maureflotten og Maria Kittilsd. Fadd: Asloug Halvorsd. Brænne, Maria Christensd. Opsahl, Jørgen Nielsen Galten, Rollef Jørgensen Galten, Ole Arnesen Lunde.

1/2-1847. Romnæs. Gunder. Huusmand Gunder Nielsen Kaasen og Ingeborg Larsd. Fadd: Kirsti Pedersd. Wale, Anne K. Gundersd. Kaasa, Niels Gundersen Wala, Halvor Halvorsen Wala, Gunder Halvorsen Wala.

29/1-1847. Romnæs. Hans. Huusmand Jørgen Hansen Kaasa og Ingeborg Kirstine Christensd. Fadd: Aaste Johnsd. Dalen, Liw Christensd. Dalen, Christen Jensen Dalen, Jens Christensen ditto, Anders Olsen Brænne.

24/2-1847. Romnæs. Maren Andrea. Huusmand Gunder Gulbrandsen Sannæs og Anne Nielsd. Fadd: Ingeborg Andersd. Skougen, Aaste Gunnuldsd. Kaasen, Anund Grinkaasen ældre, Anund Anundsen Grinkaasen yngre, Peder Halvorsen Ødegaarden.

22/2-1847. Holden. Christen. Inderst Nils Christensen Toreskaas og Gunnild Saamundsd. Fadd: Mari Gundersd. Saugbr., Ingerid Saamundsd. Skordal, Peder Christensen Saugbr., Halvor Christensen Langjordet, Kjøstol Torsen Kaasen.

7/2-1847. Holden. Asloug. Gaardmand Anund Gundersen Grønnesteen og Maria Johnsd. Fadd: Asloug Maria Halvorsd. Kaalstad, Else M. Halvorsd. ditto, Jørgen Johnsen ditto, John Hansen Skibsnæs, John Anundsen Wale.

19/2-1847. Holden. Anne. Wærksarbeider Gullik Christensen og Maren Anne Olsd. Fadd: Kari Olsd. Wrk., Berthe Maria Olsd. Wrk., Torbjørn Saamundsen, Anders Christensen og Anders Saamundsen, alle af Wærket.

4/2-1847. Holden. Jørgen. Fuldmægtig Hans Olaus Hansen og Maria Gundersd. Fadd: Madame P. Horn, Jomfrue Rikke Horn, Former Johansen, Former John Andersen og Hans Wille.

20/3-1847. Holden. Jørgen. Gaardmand Gunder Jørgensen Gjedeboen og Mari Gundersd. Fadd: Kirsti Jørgensd. Steenstad, Aaste K. Jørgensd. Wale, Hans Haraldsen Stuverud, John Gundersen Næsset, Gunder Arvesen Vale.

19/3-1847. Helgen. dpt. 1/4-1847. Asloug. Inderst Harald Gundersen Olsbrygge og Asloug Kirstine Halvorsd. Fadd: Maria Johnsd. Jøntved, Ingeborg Andersd. Olsbrygge, Jørgen Johnsen Kaalstad, Gunder Jørgensen Gjedeboen, Ole Halvorsen Jøntved.

21/3-1847. Helgen. Gunder. Huusmand Thyge Hansen Halvorstaae og Marthe Jensd. Fadd: Maria Andersd. Skibsnæs, Berthe Andersd. Næsodden, John Hansen Skibsnæs, Anders Andersen Næsodden, Gunder Andersen Kaalstad.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

20/3-1847. Helgen. Hans. Huusmand Ole Olsen Brøstdal og Anne Olsd. Fadd: Anne Olsd. Stranden, Anne Hansd. Huset, Jens Larsen Stranden, Lars Jensen ditto, Anders Halvorsen Hægna.

5/3-1847. Helgen. Anne. Gaardmand Ole Jensen Helgen og Anne Catrine Jørgensd. Fadd: Berthe Kittilsd. Jøntved, Maria Jørgensd. Steenstadstrand, Jens Olsen Præstgrav, Gunder Jensen Jøntved, Jacob Jensen Wrk.

17/3-1847. Romnæs. Carl. Gaardmand Nils Michael Nielsen Romnæs og Johanne Maria Pedersd. Fadd: Inger Olsd. Eie, Anne Svendsd. Kaasen, Svennung Nilsen Eie, Jørgen Andersen Romnæs, Østen Knutsen Kaasen.

8/4-1847. Holden. Kirsti Andrea. Gaardmand Ole Steensen Tufte og Marthe Pedersd. Fadd: Kari Andersd. Tufte, Kirsti Pedersd. Tufte, Peder Tufte, Christen Pedersen Vibetoe, Ole Steensen Tufte den yngre.

21/3-1847. Holden. Andreas Edvard. Peder Eriksen Saugbr. og Anne Olsd. Fadd: Mari Olsd. Saugbr., Marthe Olsd. Saugbr., Ole Halvorsen Saugbr., Jens Nilsen Saugbr., Thomas Jensen Saugbr.

17/4-1847. Holden. Abraham. Tjenestekarl Ole Johnsen Ringsevje og Ingeborg Abrahamsd. Fadd: Andrea Abrahamsd. Wrk., Karen Johnsd. Deelevje, Abraham Steensen Wrk., John Deelevje, Johannes Johnsen Wrk., Andreas Abrahamsen.

2/4-1847. Holden. Kari. Inderste Jens Andersen Øen og Asbær Knudsd. Fadd: Ingeborg Jørgensd. Tinholtstulen, Anne Pedersd. ditto, Peder Hansen ditto, Nils Gulliksen Kaasen, Ole Svennungsen Bøemark.

17/4-1847. Holden. Anne. Gaardmand Jørgen Andreas Nielsen Vibetoe og Karen Kirstine Hansd. Fadd: Ingeborg Olsd. Fæhn, Maria Hansd. Vibetoe, Hans Anundsen ditto, Anund Hansen Holla, Hans Hansen Vibetoe.

19/3-1847. Holden. Maren. Wærksarbeider John Olsen og Maria Rasmusd. Fadd: Sessel Olsd. Wrk., Inger Henriksd. Wrk., Nils Rasmussen Saugbr., Hans Jahnsen Wrk., Torsten Rasmussen Wrk.

15/4-1847. (Holden?). Johannes. Wærksarbeider Johannes Johannessen og Anne Olea Olsd. Fadd: Anne Christophersd. Wrk., Ingeborg Johnsd. Wrk., Ole, Rasmus og Andreas Johannessønner Wærket.

22/4-1847. Hjemme. Hans. Huusmand Ole Torkelsen Romnæs og Turine Rasmusd. Fadd: (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af Ole Christensen Nyehuus. Død uden at komme i Kirke."

2/4-1847. Romnæs. Christen. Huusmand Ole Christensen Nyehuus og Kari Johannesd. Fadd: Enken Kari Nielsd. Nyehuus, Ingeborg Arvesd. ditto, Johannes N. Namløs, Nils Johannessen ditto og Nils Nilsen Romnæs.

26/4-1847. Holden. Hans. Gaardmand Nils Johannessen Vibetoe og Kirsti Hansd. Fadd: Kari Andersd. Heisholt, Anne Hansd. Vibetoe, Christen Heisholt, Anund Holla, Hans Hansen Vibetoe.

16/3-1847. Holden. Ingeborg. Huusmand John Johannessen Milebund og Torbjør Kjøstolsd. Fadd: Mari Jensd. Vale, Kirsti Bentsd. Vale, Bent Wale, Lars Sørensen Lunde, Jens Bentsen Wale.

7/5-1847. Holden. Halvor. Gaardmand Jørgen Halvorsen Sannæs og Gunnild Halvorsd. Fadd: Aaste Towsd. Sannæs, Dorthe Torgrimsd. ditto, Halvor Helliksen ældre ditto, Hellik Halvorsen ditto, Even Tollefsen ditto.

15/5-1847. Helgen. Berthe Kirstine. Gaardmand Mathias Arnesen Tinholt og Anne Olsd. Fadd: Kirsti Pedersd. Klovedal, Karen Arnesd. Bøe, Kittil Kittilsen Lunde, Simon Klovedal, Thor Pedersen Holten.

11/5-1847. Holden. Asloug Kirstine. Gaardmand Halvor Gundersen Tufte og Anne Hansd. Fadd: Kirsti Hansd. Vibetoe, Maren Jørgensd. Hølene, Peder Gundersen Fæhn, Hans Bentsen Hølen, Anders Gundersen Grøtvigen.

20/4-1847. Helgen. Anders. Hjulmager Jørgen Andersen Grinen og Anne Maria Christensd. Fadd: Karine Arnesd. Graver, Anne Karine Christensd. Graver, Jens Augustinusen Graver, Peder Christensen Steenstad, Nils Johnsen Wærstad.

7/5-1847. Hjemme. John. Uægte. Ungkarl Jørgen Andersen Kaasen i Eisbøiden og Pigen Anne Torkelsdatter Romnæs. (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af Gjordemoder Maria Knudsd., men død uden at komme i Kirke."

19/4-1847. Romnæs. Gunnild Maria. Saugarbeider Johannes Jacobsen og Aase Pedersd. Fadd: Magrethe Hansd. Hæggemoen, Maria Pedersd. Staaen (Stoa), John Jacobsen Eishoug, Nils Halvorsen Saugbr., Nils Jacobsen Saugbr.

21/4-1847. Romnæs. Andreas. Gaardmand Johannes Olsen Gravningen og Ingeborg Jahnsd. Fadd: Ingeborg Jensd. Saugbr., Anne Olsd. Wale, Taral Jensen Saugbr., Hans Jensen Saugbr., Thomas Nilsen Wrk.

8/4-1847. Holden. Karine. Huusmand Elias Hansen Daxrød og Anne Maria Pedersd. Fadd: Kirsti Andersd. Kaasen, Maria Hansd. Haatved, John Andersen Kaasen, Johannes Brynnildsen Haugen, Johannes Olsen Hægna.

13/5-1847. Holden. Inger. Inderst Ole Fredriksen Kaasen under Haatved og Anne Christophersd. Fadd: Anne Kjøstolsd. Einerhougen, Maria Fredriksd. Wrk., Fredrik Olsen Kaasen, Thor Pedersen Wrk., Rasmus Andersen Wrk.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

12/5-1847. Helgen. John. Huusmand Aasold Aasoldsen Kjennekaas under Klovedal og Berthe Johnsd. Fadd: Magrethe Rejersd. Huset, Anne Pedersd. Tinholtstulen, Anders Klovedal, Simon Klovedal, Simon Simonsen Torgersrud.

7/5-1847. Helgen. Anne Kirstine. Huusmand Nils Olsen Kaalstad og Maria Olsd. Fadd: Marthe Halvorsd. Nib, Karen Olsd. Kaalstad, Jørgen Johnsen Kaalstad, John Olsen Omtved, Peder Olsen Omtved.

4/5-1847. Helgen. Karen Andrea. Uægte. Smed Wellik Thorsen Kaasen og Gunnild Maria Andersd. NB! Barnet blev født før forældrene blev Ægteviet.
Fadd: Karen Andrea Andersd. Bergen (Bergan), Anne Andersd. Broen, Anders Andersen Broen, Kjøsten Thorsen Kaasen, Erik Andersen Bergen.

16/5-1847. Hjemme. Inger. Wærksarbeider Hans Torstensen og Johanne Johannesd. Fadd: (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af Gjordemoder Maria Knudsd., men død uden at komme i Kirke."

29/5-1847. Holden. Hans. Huusmand Anders Johnsen Hægna og Anne Hansd. Fadd: Ingeborg Jørgensd. Tinholtstulen, Berthe M. Pedersd. ditto, Hans Pedersen ditto, Peder Hansen ditto, Thor Halvorsen Ringsevjen.

22/6-1847. Holden. Anne Marie. Gaardmand Ole Andersen Meelteig og Ingeborg Hansd. Fadd: Mari Nilsd. Kaasen, Mari Andersd. Søwe, Peder Andersen Kaasen, Ole Gundersen Tved, Anders Olsen Meelteig.

12/6-1847. (Helgen?). Karen. Gaardmand Nils Hansen Kolle og Kari Gundersd. Fadd: Ingeborg Gundersd. Tinholtsyulen, Ingeborg Andersd. Huset, Peder Tinholtstulen, Halvor Thorsen Pladsen, Peder Hansen Kaalstad.

8/7-1847. Hjemme. Halvor. Huusmand Ole Andersen Hagen og Inger Henriksd. Fadd: (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af Anders Christensen Nordstaae. Død uden at komme i Kirke."

28/5-1847. Holden. Tron. Huusmand Kittil Andersen Namløs og Kirsti Olsd. Fadd: Ingeborg Jørgensd. Namløs, Kirsti Kittilsd. Fæhn, Ole Olsen Kolle, Tron Andersen Namløs, Peder Pedersen Namløs ældre.

18/6-1847. Holden. Anne. Wærksarbeider Tallak Larsen Briskemyhr og Kari Johnsd. Fadd: Anniken Johnsd. Saugbr., Mari Nilsd. Saugbr., Andreas Johnsen Bakken, Ole Jacobsen Wrk., Lars Jacobsen Wrk.

27/5-1847. Holden. Magnus Joseph. Monseigneur Niels Larsen og Bolette Hilda Jacobine Bouddihn. Fadd: Madame E. P. Horn, Jomfrue Fædder, Formermester John Andersen, Fuldmægtig Johnsen Saugbruget.

28/6-1847. Holden. Ingeborg. Huusmand Hans Andersen Tvedhægna og Mari Nilsd. Fadd: Ingeborg Nilsd. Tvedthægna, Kirsti Nilsd. Hægna, Johannes Halvorsen Lommerud, Gunder Andersen Wrk., Jens Nilsen Kaasa under Baxaas.

17/7-1847. Holden. Anne Maria. Thor Pedersen Wrk. og Mari Fredriksd. Fadd: Anne Christophersd. Røgstuen, Anne Fredriksd. Kaasen, Bent Pedersen Wrk., Bent Jahnsen Wrk., Johannes Pedersen Wrk.

17/7-1847. Holden. Kirsti. Gaardmand Ole Tronsen Skougen og Ingeborg Andersd. Fadd: Anne Halvorsd. Uhlevigen, Kirsti Kittilsd. Fæhn, Ole Johnsen Fæhn, Peder Pedersen Namløs, Anders Pedersen Jøntved.

16/7-1847. Romnæs. Karen Andrea. Gaardmand Jens Sørensen Brænne og Anne Nilsd. Fadd: Aaste Kirstine Bentsd. Lunde, Mari Halvorsd. Hoxodde, Gunder Gulliksen Sannæs, Sivert Sørensen Brænne, Nils Nilsen Hoxodde.

4/8-1847. Holden. Asgjær. (Guttenavn). Wærksarbeider Ole Andersen Wrk. og Andrea Asgjærsd. Fadd: Johanne Gundersd. Wrk., Gunnild Olsd. Gruben, John Andersen Wrk., Anders Olsen Gruben, Anders Lucenæs og Gunder Olsen Wrk.

9/7-1847. Holden. Marthe. Gaardmand Christen Arvesen Namløs og Ingeborg Johannesd. Fadd: Maria Johnsd. Namløshagen, Anne Johnsd. Wibetoe, Arve Namløs, Isak Olsen Namløs og Ole Arvesen Namløs.

24/8-1847. Helgen. Claus. Afdød Huusmand Claus Larsen Skottet under Langeland og Anne Hansd. Fadd: Maren Larsd. Huset, Berthe Larsd. Langeland, Hans Carlsen Huset, Thor Pedersen Holten, Arne Carlsen Langeland.

29/8-1847. Helgen. Gunder. Gaardmand Peder Gundersen Fæhn og Taran Knudsd. Fadd: Anne Knudsd. Haatved, Ingeborg Thorsd. Namløs, Halvor Gundersen Tufte, Ole Olsen Heisholt, Anders Gundersen Grødevigen i Solum.

28/8-1847. Romnæs. Peder. Huusmand John Hansen Kaasen under Solbær og Aaste Pedersd. Fadd: Maria Hansd. Lunde, Kirsti Hansd. Saugbr., Augustinus Torgrimsen Lunde, Hans Johnsen Borstad og Ole Pedersen Glaholt.

30/7-1847. Romnæs. Andreas. Huusmand Haagen Andersen Glaholt og Aaste Andersd. Fadd: Asloug Bjørnsd. Ustrud, Oline Andersd. Brænne, Ole Usterud, Tollef Pedersen Glaholt, Nils Halvorsen Waløen.

23/8-1847. Romnæs. Torsten. Gaardmand Johannes Herbrandsen Sannæs og Ingeborg Torstensd. Fadd: Kari Thygesd. Sannæs, Kari Herbrandsd. Sannæs, Nils Johannessen ditto, Johannes Hansen Moen, Andreas Christensen Sannæs.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

5/9-1847. Holden. Hans. Gaardmand Anund Hansen Teigen og Karen Maria Halvorsd. Fadd: Ambor Halvorsd. Marum, Kirsti Steensd. Teigen, Peder Olsen Marum, Arve Hansen Kaasa, Anund Halvorsen Wala, Halvor Gundersen Skjørholt.

24/9-1847. Holden. Karen Maria. Huusmand Johannes Hansen Sannæsmoen og Anne Nirisd. Fadd: Kari Hansd. Moen, Inger Hansd. Moen, Johannes Herbrandsen Sannæs, Gunnuld Nirisen Kaasa, Ole Hansen Moen.

12/9-1847. Holden. Anne Christine. Gaardmand Tollef Halvorsen Fæhn og Maria Kirstine Jensd. Fadd: Anne Halvorsd. Uhlevigen, Kari Halvorsd. Fæhn, Halvor Fæhn, Johannes Uhlevigen, Jørgen Halvorsen Fæhn.

7/9-1847. Romnæs. Maren Anne. Henrik Sørensen Wrk. og Ingeborg Gjertsd. Fadd: Marthe Svendsd. Wrk., Inger Henriksd. Wrk., Hans Gjertsen Wrk., Hans Sørensen Wrk., John Sørensen Wrk., Søren Rasmussen Wrk.

6/10-1847. Romnæs. Ole. Wærksarbeider Bent Pedersen Wrk. og Kari Olsd. Fadd: Mari Fredriksd. Wrk., Anne Svendsd. Wrk., Rasmus Sørensen Wrk., Thor Pedersen Wrk., Andreas Pedersen Wrk.

27/9-1847. Romnæs. Anders. Smed Gunder Andersen Wrk. og Aase Malene Thorsd. Fadd: Magrethe Hansd. Deelsbakke, Maria Andersd. Wrk., Nils Rasmussen Rønningen, Hans Rasmussen Bergkaasen, Hans Andersen Deelsbakke.

27/9-1847. Helgen. Halvor. Gaardmand Jørgen Johnsen Kaalstad og Asloug Maria Halvorsd. Fadd: Asloug Kirstine Halvorsd. Olsbrygge, Karen Jørgensd. Kaalstad, Even Halvorsen Jøntved, Ole Halvorsen Jøntved, Halvor Halvorsen Jøntved.

29/9-1847. Helgen. Niels. Gaardmand Tollef Nielsen Jøntved og Ingeborg Olsd. Fadd: Ingeborg Olsd. Hougen, Kirsti Olsd. Jøntved, Ole Olsen Hougen, Isak Olsen Namløshagen, Ole Nielsen Moen.

16/10-1847. Holden. Anders. Wærksarbeider Ole Gjertsen Wrk. og Maria Jensd. Fadd: Maria Gjertsd. Wrk., Andrea Olsd. Wrk., Hans Gjertsen og Anders Gjertsen Wrk., Andreas Pedersen Wrk.

29/10-1847. Holden. Maria. Wærksarbeider Bent Jahnsen og Sessell Olsd. Fadd: Maria Rasmusd. Wrk., Andrea Jahnsd. Wrk., Jahn Bentsen Wrk., John Olsen Wrk., Halvor Gundersen Odden.

24/9-1847. Holden. Ingeborg. Inderst Anders Steensen Rognekaas og Andrea Andersd. Fadd: Karen Maria Halvorsd. Teigen, Anne Steensd. Rognekaas, Anund Hansen Teigen, Christen Kjøstolsen Røgstuen, Tollef Steensen Rognekaas.

29/10-1847. (Holden?). Karen. Møller Tarald Jensen og Ingeborg Jensd. Uhlefos Sagbrug. Fadd: Jens Taraldsen, Hans Jensen, Thomas Jensen, Anne Eriksd., Kari Thomasd., alle fra Saugbruget.

7/11-1847. (Holden?). Anne. Wærksarbeider Peder Tronsen og Magrethe Gundersd. Fadd: Fadd: (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af Gjordemoder Maria Knudsd. Døde uden at komme i Kirke."

7/12-1847. Romnæs. Anne. Uægte. Pigen Maria Christensd. Wala og opgiven Barnefader Rollef Jørgensen Galten. Opgaven Skeet ved Gunder Nielsen Kaasa.
Fadd: Kirsten Pedersd. Wala, Anne M. Arnesd. Opsahl, Niels Gundersen Wala, Halvor Halvorsen Wala, Gunder Nielsen Kaasen.

4/12-1847. Romnæs. Mari. Huusmand Johannes Halvorsen Kaasen under Sannæs og Gunnild Olsd. Fadd: Margith Halvorsd. Sannæs, Aaste Halvorsd. ditto, Halvor Helliksen Sannæs den ældre, Halvor Helliksen Sannæs den yngre, Halvor Halvorsen Sannæs.

26/11-1847. Romnæs. Peder. Tjenestekarl Anund Anundsen Romnæs og Gunnild Pedersd. Fadd: Aaste Anundsd. Grinkaasen, Ingeborg Anundsd. Sannerholt, Anund Grinkaasen, Peder Halvorsen Øgaarden, Østen Knudsen Kaasa.

9/12-1847. Romnæs. Gunnild Torine. Inderst Johannes Johnsen Solbærkaasen og Maria Saamundsd. Fadd: Thone Saamundsd. Saugbr., Gunnild Pedersd. Glaholt, John Johannessen Milebund, Saamund Olsen Deelen, Tollef Pedersen Glaholt.

14/11-1847. Romnæs. Anne. Inderst Sivert Olsen Moene og Berthe Maria Gundersd. Fadd: Ingeborg Olsd. Fæhn, Aaste Gundersd. Wale, Anders Halvorsen Fæhn, Ole Sivertsen Moene, Halvor Gundersen Hoxodde.

15/12-1847. Romnæs. Asbær Maria. Gaardmand Gunder Gulliksen Sannæs og Anne Maria Sørensd. Fadd: Gunnild Kirstine Halvorsd. Brænne, Mari Olsd. Sannæs, Sivert Brænne, Jens og Lars Sørensen Brænne.

4/12-1847. Holden. Anders. Hans Gjertsen Wrk. og Asloug Maria Andersd. Fadd: Marthe Svendsd. Wrk., Mari Andersd. Søwe, Ole Gjertsen Wrk., Hans Sørensen Wrk., Anders Aevesen Houene.

1/8-1847. Holden. Frederik Nicolai. Kirkesanger og Skolelærer Frederik Kirstinius Dahl og Nicoline Mathilde Marie fød Høyum. Fadd: Frue Salvesen, Jomfru Offenberg, Marsmester N. Svendsen, Formermester J. Johannessen, Skibscappitain J. Wille.

29/11-1847. Helgen. Jens. Gaardmand Gunder Jensen Jøntved og Berthe Kittilsd. Fadd: Anne Cathrine Jørgensd. Helgen, Mari Nielsd. Omtved, Ole Jensen Helgen, Jens Olsen Præstgrav, Jacob Jensen Præstgrav.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

23/12-1847. Holden. Johannes. Thomas Rasmussen Wrk. og Anne Johannesd. Fadd: Aaste Karine Johnsd. Wrk., Gurine Simonsd. Wrk., Niels Rasmussen Saugbr., Hans Torstensen Wrk., Andreas Rasmussen Bergkaasen.

14/12-1847. Holden. Johannes. Huusmand Søren Olsen Gladhuus og Kirsti Johannesd. Fadd: Ingeborg Johannesd. Gunnerud, Marthe Jensd. ditto, Niels Olsen Tvedt, Anders Kaasen, Anders Jensen Gunnerud.

10/10-1847. Helgen. Cicilia Berthine. Gaardmand Niels Christensen Næsset og Bergithe Marie Christensen. Fadd: Karen Christensd. Ytterbøe, Emilia Guline Christensen Næsset, Torsten Nielsen Bergen, Christen C. Steenstad, Niels Arnesen Vasdalen, Christen Nielsen Ytterbøe.

6/1-1848. Holden. Steen. Huusmand Peder Kjøstolsen Eiestrand og Anne Steensd. Fadd: Kari Kjøstolsd. Bjærven, Andrea Andersd. Søwe, Lars Larsen Bjærven, Christen Røgstuen, Ole Steensen Tufte den yngre.

6/1-1848. Hjemme. Anne. Huusmand Brynnild Christensen Kaasa og Anne Halvorsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af enken Kirsti Febakke, men død 17. Januar."

26/12-1847. Romnæs. Jens. Huusmand Niels Halvorsen Valøen og Maria Andersd. Fadd: Kirsti Halvorsd. Tvedt, Anne Andersd. Solbær, Gunder Nielsen Kaasen, Niels Andersen Solbær.

25/12-1847. Romnæs. Magrethe. Huusmand Halvor Thygesen Sannerholt og Kirsti Jensd. Fadd: Anne Hansd. Sannerholt, Mari Olsd. Sannæs, Clemmet Sannerholt, Gunder Christensen ditto, Peder Gundersen Romnæs.

16/1-1848. Holden. Niels. Gaardmand Ole Gundersen Tvedt og Johanne Nielsd. Fadd: Mari Nielsd. Kaasen, Anne Gundersd. Tvedt, Gunder Olsen Tvedt, Peder Andersen Kaasa, Anders Olsen Meelteig.

2/2-1848. Holden. Thore. (Pikenavn). Wærksarbeider Jens Johansen og Magrethe Anundsd. Fadd: Maria Andersd. Fæhn, Anne Johnsd. Deelevje, Johan Jensen Wrk., Anund Thorsen Fæhn, Rasmus Johansen Wrk.

13/2-1848. Romnæs. Karen Sørine. Huusmand Claus Knudsen Steensrud og Gunnild Maria Johannesd. Fadd: Maria Knudsd. Heisholt, Magrethe K. Johannesd. ditto, Ole Olsen Heisholt, Johannes Rasmussen ditto, Niels Rasmussen Rønningen.

6/2-1848. Romnæs. Ingeborg Kirstine. Huusmand Gunder Christensen Sannerholt under Romnæs og Ingeborg Hansd. Fadd: Margith Halvorsd. Sannæs, Aaste Halvorsd. ditto, Halvor Helliksen ditto, Halvor Thygesen Sannerholt og Clemmet Nielsen ditto.

10/2-1848. Helgen. Kari. Gaardmand Gunne Anundsen Hvala og Thone Kittilsd. Fadd: Gunnild Kittilsd. Hvala, Anne Nielsd. Kolle, Niels Hansen Kolle, Even Anundsen Hvala, Lars Pedersen Bjærkholt.

8/2-1848. Helgen. Halvor. Gaardmand Rollev Nielsen Hvala og Bergith Halvorsd. Fadd: Anne Kjøstolsd. Wala, Andrea Jahnsd. Hvala, Jens Asbjørnsen Hvala, Niels Rollefsen Hvalen, Gunder Gundersen Pladsen.

25/1-1848. Helgen. Ole. Inderst Niels Johnsen Wærstad og Berthe Maria Johnsd. Fadd: Aaste Kirstine Arvesd. Helgen, Anne Pedersd. Tinholtstulen, John Olsen Helgen, Ole Johnsen og Hans Johnsen Helgen.

4/1-1848. Holden. Ole Andreas. Farver Hans Arnesen Skippervold og Oline Olsd. Fadd: Ingeborg Olsd. Fæhn, Ingeborg Arvesd. Namløs, Anders Halvorsen Fæhn, Anders Andersen Borgen, Ole Arvesen Namløs.

8/3-1848. Holden. Sophie. Gaardmand Niels Rasmussen Rønningen og Kirsti Gundersd. Fadd: Aaste Nielsd. Wrk., Maren Tollefsd. Wrk., Halvor Kjøstolsen Godthi, Hans Rasmussen Wrk., Peder Tronsen Wrk., Halvor Rasmussen Bergkaasen.

13/3-1848. Hjemme. Berrthe. Gaardmand Simon Andersen Klovedal og Kirsti Pedersd. Fadd: (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af Anne Simonsdatter Klovedal, men døde efter 12 Timers forløb."

13/2-1848. Holden. Jacob Petter. Gunder Nielsen Wrk. og Maren Sørine Aasmundsd. Fadd: Anne Pedersd. Wrk., Marthe Hansd. Wrk., Hans Hansen, Niels Olsen og Niels Gundersen, alle af Wærket.

8/3-1848. Romnæs. Kirsti. Gaardmand Niels Olsen Kalvodde og Mari Johannesd. Fadd: Anne Halvorsd. Uhlevigen, Mari Olsd. Sannæs, Johannes Johannessen Uhlevigen, Ole Nielsen Kalvodde, Johannes Johannessen Uhlevigen yngre.

29/1-1848. Helgen. Karen Andrea. Skolelærer Anders Christensen Nordstaae og Karen Carlsd. Fadd: Maren Larsd. Huset, Anne Maria Carlsd. Langeland, Torsten Nielsen Bergen (Bergan), Lars Simonsen Kolle, Carl Carlsen Langeland.

25/2-1848. Helgen. Niels. Gaardmand Peder Christensen Steenstad og Berthe Nielsd. Fadd: Maren Bergithe Christensd. Bergen, Anne Christine Pedersd. Steenstad, Niels Christensen Næsset, Christen Christensen Steenstad, Anders Andersen Næsodden.

2/3-1848. Helgen. Sina Jørgine. Uægte. Pigen Kirst Steensd. Munken og opgiven Barnefader Ungkarl Jørgen Hansen Fjaagesund i Hvidesøe (Kviteseid). Fadd: Signe Steensd. Fæbakke, Anne Jørgensd. Gjedeboen, Svennung Thomassen Øgaarden, Even Steensen Munken, Anders Andersen Næsodden den yngre.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

26/3-1848. Holden. Halvor. Jens Halvorsen Nome og Asloug Maria Halvorsd. Fadd: Kirsti Nielsd. Skordal, Kirsten Maria Halvorsd. Suusaas, Aslak Saamundsen Skordal, Halvor Suusaas ældre, Halvor Suusaas yngre.

17/3-1848. Holden. Karen. Huusmand Ole Nielsen Moen og Anne Svendsd. Fadd: Anne Maria Kjøstolsd. Saugbr., Andrea Svendsd. Moen, Tollef Nielsen Holla, Anders Gjertsen Wrk., Christen Svendsen Myhra.

27/3-1848. Holden. Andreas. Huusmand Thor Halvorsen Striken og Maren Rejersd. Fadd: Anne Rejersd. Klingreføt, Gunnild Olsd. Pladsen, Gjermund Eie, Halvor Thorsen Striken, Hans Olsen Hollahagen.

17/3-1848. Holden. Marthe Maria. Wærksarbeider Petter Jahnsen og Berthe Maria Nielsd. Fadd: Kari Thomasd. Saugbr., Anne Gurine Aasmundsd. Wrk., Tarald Jensen Saugbr., Thomas Nielsen Wrk., Thomas Jensen Saugbr.

28/2-1848. Holden. Hans. Saugmester Andreas Johnsen Bakken og Anne Johnsd. Fadd: Marie Thorsd. Wrk., Johanne Johnsd. Wrk., Gunder Hansen Jøntved, Anders Tronsen Wrk., Andreas Rasmussen Wrk.

30/3-1848. Holden. Hans Petter. Torer Pedersen Wrk. og Anne Hansd. Fadd: Mari Fredriksd. Wrk., Anne Svendsd. Wrk., Johan Jensen Wrk., Hans Tolfsen Dammen, Hans Pedersen Aamodt.

16/4-1848. Romnæs. Thomine. Inderst Augustinus Torgrimsen Lunde og Maria Hansd. Fadd: Anne Karine Arnesd. Graver, Ingeborg Kirstine Larsd. Hanseskaas, Jens Graver, Lars J. Christensen Lunde, Thyge Larsen Hanseskaas.

30/3-1848. Helgen. Lars. Huusmand Halvor Larsen Øgaarden og Anne Olsd. Fadd: Taran Knudsd. Fæhn, Kari Halvorsd. Øgaarden, Peder Gundersen Fæhn, Lars Jørgensen Juvet, Thomas Andersen Øgaarden.

22/5-1848. Helgen. Karen Maria. Gaardmand Jens Asbjørnsen Hvalen og Anne Kjøstolsd. Fadd: Ingeborg Jensd. Kaalstad, Andrea Jahnsd. Hvalen, Jens Jensen Lillejordet, Jørgen Kjøstolsen Kaalstad.

17/12-1847. Helgen. Anders. Huusmand Carl Andersen Eeg under Gjedeboen og Ingeborg Maria Jørgensd. Fadd: Mari Gundersd. Gjedeboen, Berthe Halvorsd. Deelsdalen, Gunder Jørgensen Gjedeboen, Jens Halvorsen Deelsdalen, Niels Arnesen Wasdalen.

21/4-1848. Hjemme. Karen Andrea. Gaardmand Christen Christensen Steenstad og Anne Maria Jensd. Fadd: (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af Jens Steenstadvolden. Død uden at komme i Kirke."

19/5-1848. Helgen. Hans. Gaardmand John Hansen Skibsnæs og Maria Andersd. Fadd: Liw Hansd. Wibetoe, Anne Andersd. Søwe, Hans Anundsen Wibetoe, Jørgen Nielsen Wibetoe, Anders Andersen Torsnæs, Hans Hansen Wibetoe.

5/5-1848. Holden. Ingebor Marthea. Gaardmand Lars Jørgensen Juvet og Karen Tronsd. Fadd: Karen Jørgensd. Aas af Gjerpen, Ingeborg Jørgensd. Juvet, Jørgen Larsen Juvet, Halvor Larsen Øgaarden, Anders Andersen Wibetoe.

21/4-1848. Holden. Ole. John Olsen Saugbruget og Lisbeth Johnsd. Fadd: Ingeborg Olsd. Wrk., Inger Olsd. Saugbr., John Jensen Saugbr., Halvor Halvorsen Hølen, Peder Jensen Saugbr., Peder Olsen af Porsgrund.

6/6-1848. Holden. Johannes. Tron Andersen Wrk. og Mari Monsd. Fadd: Inger Pedersd. Wrk., Andrea Tronsd. Wrk., Hans Andersen Wrk., Gullik Pedersen Wrk., Rasmus Andersen Wrk.

8/1-1848. Holden. Anne. Huusmand Kittil Jensen Haavet og Ingeborg Hansd. Fadd: Anne Gundersd. Lommerud, Maria Tronsd. Fæhn, Tron Øgaarden, Knud Andersen Fæbakke, Thomas Andersen Øgaarden.

26/6-1848. Helgen. Helene. Gaardmand Ole Jensen Helgen og Anne Catrine Jørgensd. Fadd: Berthe Kittilsd. Jøntved, Maria Jørgensd. Præstegaarden, Gunder Jensen Jøntved, Jacob Jensen Præstgrav, Ole Jørgensen Steenstadstranden.

28/6-1848. Helgen. Kirsti. Gaardmand Tollef Pedersen Kolle og Kari Olsd. Fadd: Ingebor Jørgensd. Namløs, Kirsti Kittilsd. Fæhn, Tron Andersen Namløs, Hans Poulsen Roa, Peder Pedersen Namløs.

20/6-1848. Helgen. Brynnild. Afdød Huusmand Brynnild Olsen Pladsen og Asloug Hansd. Fadd: Maria Olsd. Helgen, Karen Halvorsd. Pladsen, Hans Nilsen Kaasen, Gunder Hansen Kaasen, Ole Olsen Kaasen.

18/7-1848. Holden. Niels. Gaardmand Christopher Steensen Haatved og Anne Knudsd. Fadd: Taran Knudsd. Fæhn, Kari Knudsd. Fæhn, Anders Steensen Wibetoe, Peder Gundersen Fæhn, Steen Christophersen Haatved.

16/7-1848. Romnæs. Marie. Huusmand Ole Torkelsen Romnæs og Tirine Rasmusd. Fadd: Kari Hansd. Romnæs, Maria Olsd. Wale, Niels Andersen Romnæs, Ole Christensen Nyhuus, Ole Andersen Deelsbakke.

26/7-1848. Romnæs. Halvor. Nils Halvorsen Saugbruget og Elen Maria Pedersd. Fadd: Aase Pedersd. Saugbr., Maren Anne Tollefsd. Saugbr., Johannes Jacobsen Saugbr., Peder Madsen Saugbr., Peder Andersen Saugbr.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

5/7-1848. Holden. Ingebor. Hans Jahnsen Wrk. og Maria Torstensd. Fadd: Anne Kittilsd. Wrk., Kari Svendsd. Wrk., Svend Olsen Wrk., Anders Olsen Wrk., Torsten Rasmussen Wrk.

3/8-1848. Holden. Jørgen Andreas. Gaardmand Jørgen Andersen Nyhuus og Anne Torkelsd. Fadd: Berthe M. Gundersd. Rønningen, Anne Andersd. Storehoug, Anders S. Storehoug, Nils Jensen Kaasen, Jens Nielsen ditto.

28/7-1848. Holden. Anne. Gaardmand Peder Hansen Kaalstad og Ingebor Andersd. Fadd: Kari Gundersd. Bøe, Anne Andersd. Huset, Niels Hansen Bøe, Halvor Thorsen Pladsen, Ole Andersen Huset.

5/8-1848. Holden. Ingebor Andrea. Gaardmand Jens Rasmussen Rønningen og Berthe Maria Gundersd. Fadd: Berthe Christensd. Strømme, Anne Rasmusd. ditto, Christen Rasmussen ditto, Halvor Gundersen Odden, Halvor Christensen Kaasa under Fosse.

1/5-1848. Holden. Andrea. Gaardmand Ole Nielsen Hægna og Gunnild Thomasd. Fadd: Kirsti Nielsd. Brøndalen, Gunnild Nielsd. Wrk., Ole Andersen Meelteig, Ole Gundersen Tvedt, Gunder Andersen Hollasætre.

28/7-1848. Holden. Anne. Johannes Andersen Wrk. og Berthe Maria Evensd. Fadd: Inger Andersd. Saugbr., Andrea Tronsd. Saugbr., Hans Andersen Wrk., Rasmus Andersen Wrk., Niels Evensen Ringsevjen.

30/7-1848. Holden. Ole. Gaardmand Ole Olsen Heisholt og Maria Knudsd. Fadd: Taran Knudsd. Fæhn, Berthe Andersd. Heisholt, Peder Gundersen Fæhn, Christopher Steensen Haatved, Johannes Olsen Hægna.

23/7-1848. Helgen. Peder. Gaardmand Christen Pedersen Wibetoe og Anne Jensd. Fadd: Anne Karine Arnesd. Graver, Kirsti Pedersd. Tufte, Peder Andersen Tufte, Jens Augustinusen Graver, Ole Jensen Graver.

13/7-1848. I Solum. Peder. Inderst Niels Pedersen Strandjordet under Skjørholt og Ingebor Svendsd. Fadd: Inger Andersd. Skjørholt, Karen Maria Gundersd. ditto, Anders Pedersen Gulmundsbæk, Isak Isaksen Brusæth, Anders Andersen Dalsætre.

1/8-1848. Romnæs. Gunnild Kirstine. Gaardmand Sivert Sørensen Brænne og Gunnild Kirstine Halvorsd. Fadd: Karen Andrea Halvorsd. Dolven, Anne Karine Halvorsd. Omdal, Halvor Rollefsen Omdal, Rollef Halvorsen Omdal, Jens og Lars Sørensen Brænne.

8/8-1848. Romnæs. Ole. Niels Andersen Saugbruget og Thone Saamundsd. Fadd: Maria Saamundsd. Delen, Anne Saamundsd. Delen, Saamund Delen, Peder Eriksen Saugbr., Gullik Andersen Strømodden.

11/8-1848. Romnæs. Steen. Afdød Huusmand Steen Østensen Hølen og Ingeborg Jørgensd. Fadd: Iner Halvorsd. Næprud, Magrethe Jørgensd. Saugbr., Peder Olsen Eishoug, Ole Jørgensen Tvedt, Østen Steensen Hølen.

25/8-1848. Romnæs. Jørgen. Gaardmand John Jensen Graver og Kirsti Jørgensd. Fadd: Mari Gundersd. Gjedeboen, Anne Jørgensd. Graver, Jens Graver, Gunder Arvesen Lunde, Ole Jensen Graver.

12/8-1848. Romnæs. Niels. Niels Christophersen Wrk. og Aaste Nilsd. Fadd: Johanne Nielsd. Tvedt, Marthe Nilsd. Tvedt, Ole Johannesen Wrk., Andreas Johannesen Wrk., Peder Andersen Kaasa.

27/8-1848. Helgen. Thyge. Inderst Anders Thygesen Wibetoe og Kirsti Pedersd. Fadd: Anne Jensd. Wibetoe, Inger Andersd. Søwe, Christen Pedersen Wibetoe, Hans Pedersen ditto, Thor Halvorsen Søwe.

24/8-1848. Holden. Gunnild. Gaardmand Aslak Olsen Skordal og Kirsti Hansd. Fadd: Gunnild Olsd. Moen, Ingeborg Jensd. Skordal, Emanuel Moen, Halvor Thorsen Baxaas, Halvor Olsen Skordal.

2/8-1848. Holden. Aaste Kirstine. Smed Ole Jørgensen Tvedt og Kirsti Halvorsd. Fadd: Inger Halvorsd. Tvedt, Kirsti Olsd. Tvedt, Thor Jørgensen Tvedt, Ole Christophersen Odden, Østen Steensen Hølen.

16/8-1848. Holden. Petter. Huusmand Gunnuld Olsen Evje under Baxaas og Catrine Abigael Christophersd. Fadd: Asloug Halvorsd. Nomme, Anne Halvorsd. Baxaas, Jens Halvorsen Nomme, Gjermund Olsen Eie, Peder Pedersen Baxaas.

9/9-1848. Hjemme. Anne. Uægte. Pigen Aaste Gundersd. Hoxodde og opgiven Barnefader Peder Pedersen Ytterbøe. Fadd: (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af Enken Kari Anundsd. Hoxodde. Døde efter 1/4 Times forløb.
Nærværende ved Fødselen vare Kari Anundsdatter Hoxodde og Konen Mari Andersd. Hoxodde."

29/8-1848. Holden. Kirsti. Gaardmand Anders Pedersen Tufte og Karen Andersd. Fadd: Mari Pedersd. Brøndalen, Anne Andersd. Wibetoe, Anders Thomasen Vibetoe, Niels Olsen Brøndalen, Anders Andersen Wibetoe.

27/8-1848. Holden. Ole. Huusmand Nils Olsen Brøndalen og Mari Pedersd. Fadd: Kari Andersd. Tufte, Gunnild Olsd. Brøndalen, Anders Pedersen Tufte, Christen Pedersen Wibetoe, Jens Pedersen Tufte.

8/8-1848. Holden. Inger. Hans Torstensen Wrk. og Johanne Johannesd. Fadd: Aaste Johnsd. Wrk., Andrea Olsd. Wrk., Thomas Rasmussen Wrk., John Sørensen Holla, Søren Rasmussen Wrk.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

27/8-1848. Holden. Kirsti. Huusmand Christen Svendsen Myhra og Ingebor Halvorsd. Fadd: Anne Svendsd. Moen, Andrea Svendsd. Præstegaarden, Ole Nielsen Moen, Anders Gjertsen Wrk., Peder Pedersen Præstegaarden.

22/7-1848. Holden. Lars. Tallak Larsen Briskemyhr og Kari Johnsd. Fadd: Anniken Johnsd. Saugbr., Ingeborg Johnsd. Bakken, Ole Jacobsen Wrk., Ole Larsen Holla, Lars Jacobsen Wrk.

31/8-1848. Romnæs. Ingeborg Kirstine. Huusmand Jens Christensen Dahlen og Aaste Johnsd. Fadd: Aaste Kirstine Bentsd. Lunde, Mari Christensd. Dahlen, Lars Sørensen Lunde, Ole Augustinusen Pladsen, Thyge Larsen Hanseskaas.

19/9-1848. Romnæs. Hans. Inderst Johannes Johannessen Heisholt og Aaste Hansd. Fadd: Gunnild Maria Johannesd. Steensrud, Magrethe Karine Johannesd. Heisholt, Johannes Rasmussen ditto, Gunder Gundersen Hougen, Johannes Olsen Heisholt.

8/9-1848. Helgen. Anne Kirstine. Gaardmand Halvor Halvorsen Kaasen under Wærstad og Anne Isine Isaksd. Fadd: Kirsti Isaksd. Tveten, Karen Maria Isaksd. Dolven, Halvor Andersen Wærstad, Abraham Isaksen Ilemoen.

1/9-1848. Helgen. Mari. Gaardmand Even Halvorsen Jøntvedt og Maria Johnsd. Fadd: Asloug Kirstine Halvorsd. Olsbrygge, Karen Maria Halvorsd. Jøntved, John Pedersen Wærstad, Harald Gundersen Olsbrygge, Halvor Halvorsen Jøntved.

18/9-1848. (Helgen?). Carl. Gaardmand Peder Augustinusen Omtved og Ingeborg Kirstine Pedersd. Fadd: Anne Kirstine Pedersd. Næsset, Karen Jørgensd. Kaalstad, John Gundersen Næsset, Jørgen Johnsen Næsset, Augustinus Pedersen Omtved.

22/9-1848. Holden. Halvor. Gaardmand Jørgen Gundersen Heisholt og Marthe Halvorsd. Fadd: Anne Halvorsd. Heisholt, Maria Halvorsd. Haatved, Halvor Christensen ditto, Christen Halvorsen ditto, Halvor Halvorsen ditto.

30/9-1848. Holden. Mari. Christen Halvorsen Haatved og Kirsti Andersd. Fadd: Kari Andersd. Heisholt, Andrea Andersd. Saga, Anders Nielsen Saga, Jørgen Gundersen Heisholt, Nils Andersen Saga.

4/10-1848. Holden. Saamund. Huusmand Nils Christensen Dahlen under Suusaas og Gunnild Saamundsd. Fadd: Kirsti Nilsd. Skordal, Inger Saamundsd. ditto, Halvor Clausen Toreskaas, Aslak Saamundsen Skordal, Aane Thorsen Kaasen.

4/9-1848. Holden. Hans Severin. Anders Saamundsen Wrk. og Magrethe Hansd. Fadd: Maren Anne Olsd. Wrk., Maren Kirstine Saamundsd. Wrk., Saamund Torbjørnsen, Gullik Christensen og Hans Pedersen Wærket.

10/10-1848. Helgen. John. Gaardmand Hans Haraldsen Stuverud og Inger Gundersd. Fadd: Anne Kirstine Pedersd. Næsset, Maren Gurine Hansd. Stuverud, Gunder Jørgensen Gjedeboen, Harald Gundersen Olsbrygge, Anders Olsen Brænne.

8/10-1848. Helgen. Anne. Gaardmand Jørgen Jørgensen Tinholt og Anne Hansd. Fadd: Ingeborg Jørgensd. Tinholtstulen, Berthe Maria Pedersd. ditto, Anders A. Borgen, Simon Klovedal, Hans Olsen Marum.

2/10-1848. Helgen. Anne Maria. Gaardmand Hans Carlsen Huset og Maren Larsd. Fadd: Asloug Kirstine Christensd. Siljan, Anne M. Carlsd. Langeland, Lars Jacobsen Siljan, Anders Christensen Nordstaae, Arne Carlsen Langeland, Nils Carlsen ditto.

27/9-1848. Helgen. Anne. Huusmand Anders Pedersen Gunmundsbæk og Ingeborg Hansd. Fadd: Anne Olsd. Steenstadstrand, Anne Pedersd. Tinholtstulen, Hans Gulliksen Røibæk, Hans Pedersen Wibetoe, Lars Jensen Steenstadstranden.

11/10-1848. Holden. Maren Catrine. Møller Ole Johnsen Tufte og Anne Johanne Olsd. Fadd: Kari Andersd. Tufte, Anne Maria Christensd. Tufte, Peder Tufte, Anders Pedersen Tufte, Thor Andersen Stua.

7/10-1848. Romnæs. Ole Christian. Jørgen Hansen Kaasen og Ingeborg Kirstine Christensd. Fadd: Aaste Johnsd. Dahlen, Liv Christensd. Dahlen, Jens Christensen Dahlen, Anders Olsen Brænne, Niels Olsen Brænne.

22/11-1848. Helgen. Kirsti. Gaardmand Jens Christensen Steenstadvolden og Anne Halvorsd. Fadd: Berthe Maria Christensd. Ytterbøe, Kari Halvorsd. Fæhn, Halvor Halvorsen Fæhn, Thor Olsen Ytterbøe, Anders Jensen Steenstadvolden.

29/11-1848. Holden. Jens. Wærksarbeider Brynnild Jensen og Mari Pedersd. Fadd: Anne Pedersd. Wrk., Gunnild Maria Jensd. Wrk., Hans Hansen, Sivert Pedersen og Andreas Pedersen, alle af Wærket.

26/11-1848. Holden. Christian Frederik. Gaardmand Christian Frederik Johannessen Heisholt og Kari Andersd. Fadd: Kirsti Andersd. Haatved, Maria Halvorsd. ditto, Ingebreth Jensen Saga, Nils Johannessen Wibetoe, Nils Andersen Saga, Ole Johannessen Heisholt.

11/12-1848. Holden. Anne. Gaardmand Jørgen Nilsen Wibetoe og Karen Kirstine Hansd. Fadd: Liw Hansd. Wibetoe, Kari Johannesd. Heisholt, John Hansen Skibsnæs, Jens Halvorsen Fæhn, Hans Hansen Vibetoe, Jørgen Johannessen Heisholt.

4/12-1848. Holden. Hans Jacob. Marsmester Svend Nicolai Svendsen og Anne Christine fød Koth. Fadd: Madame Horn, Jomfrue Rikke Horn, Klokker Dahl, Fuldmægtig Hansen og Bygmæster Hans Horn.

20/12-1848. Helgen. Karen Andrea. Huusmand Gunder Olsen Masdalen og Kari Nilsd. Fadd: Mari Gundersd. Gjedeboen, Mari Halvorsd. Hoxodde, Gunder J. Gjedeboen, Harald Gundersen Gjedeboen, Jahn Steensen Monken.

10/12-1848. Helgen. Gjermund Andreas. Huusmand Isak Isaksen Haven og Anne Gjermundsd. Fadd: Anne Maria Halvorsd. Romnæs, Anne Elisabeth Andersd. Haven, Nils Isaksen Romnæs, Peder Augustinusen Omtved, Gullik Pedersen Romnæs.

21/11-1848. Helgen. Christen. Gaardmand Nils Christensen Næsset og Birgithe Marie Christensen. Fadd: Karen Sussanne Christensd. Bergen, Emilie Guline Christensd. Næsset, Nils Nilsen Ytterbøe, Anders Christensen Nordstaae, Peder Christensen Steenstad, Christen Nilsen Ytterbøe.

6/11-1848. Romnæs. Tollev. Gaardmand Johannes Johannessen Uhlevigen og Anne Halvorsd. Fadd: Anne Andersd. Uhlevigen, Maria Kirstine Jensd. Fæhn, Halvor Halvorsen Fæhn, Tollef Halvorsen Fæhn, Johannes Uhlevigen yngre.

8/11-1848. Romnæs. Karen Andrea. Huusmand Anund Andersen Brudeskjær og Oline Larsd. Fadd: Gunnild Gundersd. Wala, Anne Maria Gundersd. Kaasen, Halvor Halvorsen Wala, Gunder Nilsen Kaasen, Anund Halvorsen Dalen.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |


Til toppen: Trykk [Home]

webmaster@gamleholla.no