ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Kirkebok for Holden Præstegield
(Kirkebok/ Klokkerbok)

Holla hovedsogn, Romnes annex, Hælgen annex

Fødte Børn 1861 - 1869 med faddere

Sist oppdatert 23.02.2023

Sogneprest i Holla i tiden 1848 - 1869,
Wilhelm Henrich Buch fra Christiania.

Tips. Søk i dette dokumentet: [Control] + [F]
For å lette søket, ender alltid barnets fornavn med et punktum. Navnet er dessuten uthevet.
[Control] + Home = Til toppen av dokumentet.
[Control] + End = Til slutten av dokumentet.

Se hvem fadderene er og du vil se barnets nærmeste familie, og ofte hvor de bodde!

Transkribert etter skannet kopi av original på Digitalarkivet.no. G.S. 2017.


Noen forkortelser og forklaringer. Se også Hjelp.
Wærket (Holden Jernwærk) = Wrk./ Vrk.
Saugbruget/ Saugene = Saugbr./ Saugbr.
Inderste (Inderst) = Leieboer med egen husholdning, men uten rettigheter.
 

Om avskriften.
Disse avskriftene gjør jeg for min egen del, for å bli kjent med både sted- og personnavn i området, og som verktøy for effektivt å kunne lage ei moderne nett-bygdebok for Holla. Jeg leser ikke korrektur på avskriftene, men retter underveis når jeg finner feil. Det er fritt fram for alle å benytte seg av mine avskrifter til hva man vil, men bruk for all del de skannede kirkebøkene på Digitalarkivet for kontroll. Jeg er heller ikke feilfri. G.S.

| 1718 - 1779 | 1779 - 1814 |
| 1815 - 1830 | 1830 - 1848 | 1849 - 1860 | 1861 - 1869 | 1869 - 1881 | 1881 - 1896 | 1897 - 1907 |
| 1907 - 1928 |

 


|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

24/12-1860, Holden. Husmand Anders Nilsen Heisholtkaas og Margith Halvorsdatters Nils. Fadd: Aaste Halvorsd. Heisholt, Mari Halvorsd. Graver, Barnets Fader, Jens Nilsen Heisholt, Jens Carlsen Heisholt.

27/9-1860, Helgen. Inderst Brynnild Gunnesen Kaasa og Karen Olsdatters Anne Maria. Fadd: Karen Asgjærsd., Kaasa, Anne Marie Thomasd. Ruaas, John Olsen Grua, Hans Olsen Nib, Peder Olsen Nib.

20/11-1860, Helgen. Husmand Lars Nilsen Skottet og Anne Maria Simonsdatters Berthe Maria. Anne Tollevsd. Klovedal, Karen Arvesd. Kaasa, Lars Andersen Klovedal, Simon Andersen Klovedal, Hans Nilsen Bergene (Bergan i Melum).

12/1-1861, Romnæs. Skomager Andreas Gundersen Slettekaas og Mari Østensdatters Karen Olea. Fadd: Kari Hansd. Kaasa, Ingeborg Østensd. Kaasa, Gunder Kristiansen Stenholt, Torsten Østensen Kaasa, Ole Jensen Strandsplads.

25/12-1860, Holden. Husm. Claus Olsen Kaasa og Mari Nilsdatters Nils. Fadd: Gunhild Olsd. af Lunde Sogn, Karen Arvesd. Kaasa, Tomas Jacobsen, Anund Nilsen og Carl Nilsen Sannæs i Drangedal.

24/12-1860, Holden. Husm. Ole Sørensen Kaasa og Berthe Karine Andersdatters Inger. Fadd: Barnets Moder, Asloug Thoresd. Kaasa, Søren Olsen Gladhus, Johannes Herregaarden, Thorsten Johnsen Holla.

7/1-1861, Holden. Gaardmand Peder Pedersen Hollasæter og Kirsti Kittilsdatters Thron. Fadd: Andrea Kittilsd. Grønli, Maria Knudsd. Hougjordet, Tron Andersen Namløs, Anders Thronsen Namløs, Anders Kittilsen Hougjordet.

17/10-1860, Helgen. Gaardbr. Claus Knudsen Welkom og Gunnild Maria Johannesdatters Ole. Fadd: Kari Nilsd. Fæbakke, Kirsti Johnsd. Skibsnæs, Anund Gundersen Grønsten, Hans Hansen Kaasa ældre, Hans Hansen Kaasa yngre.

5/12-1860, Romnæs. Husmand Ole Johnsen Bjørndokken og Maria Thronsdatters Ingebor Kirstine. Fadd: Anne Magrete Nilsd. Pladsen, Marthe Thomsd. Søwe, Ole Augustinusen Pladsen, Jens Thornsen Øgaarden, Ole Thronsen ditto.

26/1-1861. Romnæs. Nils Hansen Hølen og Inger Tollevsdatters Aaste Karine. Fadd: Gunnild Maria Andersd. Kastet, Maria Johannesd. Saugbr., Bent Hansen Kastet, Gunder Olsen Hølen, Johannes Johannesen Saugbr.

9/1-1861. Romnæs. Tarald Jensen Saugbruget og Ingeborg Jensdatters Bertine. Fadd: Karine Olsd. Saugbr., Ingeborg Andersd. ditto, Jens Hansen ditto, Thomas Jensen og John Kristensen Saugbruget.

27/12-1860, Romnæs. Flaademand Ole Gundersen Qværndokken og Ingeborg Jensdatters Anne. Fadd: Ingeborg Gundersd. Hægna, Karen Nilsd. Romnæs, Peder Kjøstolsen Hægna, Nils Jensen Skedsmoen, Peder Johnsen Qværnodden.

11/1-1861, Romnæs. Jens Johnsen Saugbruget og Ambor Marie Nilsdatters Nicoline. Fadd: Andrea Nilsd. Ringsevje, Berthe Kojannesd. Saugbr., John Olsen ditto, Hans Rasmussen Vrk., Anders Nilsen Romnæs, Johannes Nilsen Saugbr.

28/12-1860, Romnæs. Husmand Kristen Nilsen Nyhus og Aaste Stensdatters Marie. Fadd: Ingeborg Jensd. Qværnodden, Inger Stensd. Hølen, Gullik Pedersen Saugbr., Kristen Johannesen Strømodden, Østen Stensen Hølen.

26/1-1861, Romnæs. Gaardmand Ole Torjussen Opsal og Ingeborg Torjusdatters Torjus. Fadd: Stina Leifsd. Bordstaa, Anne Olsd. Vale, Jens Bentsen Bordstaa, Hans Torjussen Saude (Sauherad), Svennung Torjussen ditto.

5/1-1861, Holden. Gaardmand Kjøstol Olsen Namløs og Maren Anne Nilsdatters Anne Maria. Fadd: Ingeborg Olsd. Gruben, Maria Olsd. Namløs, Nils Hansen Jøntvedt, Peder Pedersen Gruben, Nils Olsen Namløs.

31/10-1860, Holden. Inderst Nils Kristensen Langjordet og Gunnild Somundsdatters Karen Maria. Fadd: Kari Pedersd. Langjordet, Inger Stensd. Eishoug, Kristen Jensen Langjordet, Gullik Somundsen Skordal, Hans Pedersen Holla.

4/2-1861, Holden. Rasmus Johannesen Vrk. og Ingeborg Larsdatters Andreas. Fadd: Karen Johnsd. Vrk., Anne Johanne Rasmusd. Tufte, Andreas Johannesen Vrk., Johannes Johannesen ditto, Ole Olsen Vrk.

6/2-1861, Holden. Gaardbr. Tollev Kjøstolsen Heiholt og Asloug Johnsdatters Kjøstol. Fadd: Gunnild Johnsd. Milebund, Aaste Halvorsd. Heisholt, John Kjøstolsen ditto, John Abrahamsen Evjen, Jens Nilsen Heisholt.

10/1-1861, Holden. Gaardbr. Anders Halvorsen Bjørndalen og Maria Hansdatters Andreas. Fadd: Inger Halvorsd. Tvet, Anne Halvorsd. Vrk., Thor Jørgensen Tvet, Jørgen Thorsen ditto, Ole Kristensen Tuftehagen.

24/12-1860, Helgen. Inderst Jens Olsen Strandkaasen og Karen Olsdatters Ole. Fadd: Asloug Halvorsd. Jelseth, Lovise Pedersd. Jelseth, Ole Larsen Strandkaas, Jens Halvorsen Jelseth, Ole Olsen Strandkaas.

4/1-1861, Helgen. Gaardmand Jørgen Kjøstolfsen Kolstad og Ingeborg Jensdatters Jørgen. Fadd: Kirsti Kjøstolsd. Torsnæs, Maria Andersd. Torsnæs, Jens Asbjørnsen Valen, Kristen Andersen Søwe, Hans Andersen Thorsnæs.

15/2-1861, Romnæs. Thor Pedersen Vrk. og Mari Fredriksdatters Mari Anne. Fadd: Ingeborg Halvorsd. Vrk., Inger Thorsd. Vrk., Gunder Kristensen Sannerholt, Jørgen Halvorsen Fæhn, Hans Petter Hansen Vrk.

25/12-1860, Romnæs. Husmand Jørgen Hansen Kaasa og Ingebor Kirstine Kristensdatters Anders. Fadd: Asloug Thronsd. Wale, Aaste K. Bjørnsd. Wale, Ole Andersen Brænne, Gunder Arvesen Vale, John Bentsen Wale.

16/3-1861, Hjemme. Fuldmægtig Johan Benedictus Johnsen og Hanna Gurine f. Offenbergs Anna Jacoba. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt ved John Olsen Bruget. Død 19. Marts uden at komme i Kirke.

10/1-1861, Holden. Husm. Hans Arnesen Tuftehagen og Oline Olsdatters Hans Olai. Fadd: Barnets Moder, Kirsti Andersd. Fæn, Anders Halvorsen Fæn, Tollev Halvorsen Fæn, Jens Halvorsen Fæn.

3/2-1861, Holden. Gaardbr. Jacob Kittelsen Heisholt og Anna Johannesdatters Andreas. Fadd: Gunnild Olsd. Vrk., Inger Asgjærsd. Heisholt, Hans Asgjærsen og Thyge Asgjærsen Vrk., Anders Kristiansen Heisholt.

9/3-1861, Helgen. Husm. Bent Olsen Masdalen og Andrea Larsdatters Dorthea. Fadd: Maria Johnsd. Gjedeboen, Asloug Maria Eivindsd. ditto, Even Halvorsen ditto, Hans Simensen ditto, Arve Nilsen ditto.

22/1-1861, Holden. Bygmester Nils Ingebretsen og Gunnild Maria Jensdatters Karen Johanne. Fadd: Barnets Moder, Martine Nilsd. Vrk., Anders Tronsen Vrk., Johannes Brynildsen Dorholt og Rasmus Hansen Vrk.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

1/3-1861, Holden. Wærksarb. Hans Johnsen Delevje og Ingeborg Larsdatters Karen Andrea. Fadd: Karen Johnsd. Vrk., Mari Johannesd. Heisholt, John Olsen Delevje, Rasmus Johansen Vrk., Rasmus Johnsen Hægna.

4/2-1861, Holden. Jernværkseier Candidat Severin Diderik Cappelen og Sofie født Fayes Selma Benedicte. Fadd: Kammerherreinde H. Løvenskiold Fossum, Fru Benny Cappelen, Frøken Balland, Kammerherre Hans Aall, Lieutenant Tambs, Student Ulrich Cappelen af Skien.

20/2-1861, Holden. Flaademand Gunder Olsen Saugbr. og Aaste Gurine Bentsdatters Ole. Fadd: Karen Bentsd. Slettekaas, Maren Bentsd. Saugbr., Halvor Halvorsen Hølen, John Olsen Saugbr., Hans Olsen Odden, Kristen Bentsen Saugbr.

3/2-1861, Holden. Gaardbr. Emanuel Rasmussen Bergkaasa og Kari Halvorsdatters Rasmus. Fadd: Marte Hansd. Øgaarden, Ingeborg Jørgensd. Bergkaasa, Hans Henrik Olsen Øgaarden, Jens Reyersen Heisholt.

11/2-1861, Holden. Snedker Peder Tronsen Vrk. og Magrete Gundersdatters Gunder. Fadd: Anne Rejersd. Kringleføt, Maria Tronsd. Hougen, Hans Kringleføt, Johannes Tronsen Hougen, Andreas Hansen Vrk.

8/2-1861, Holden. Husmand Peder Kristensen Eishoug og Mari Gundersdatters Ole. Fadd: Kari Pedersd. Langjordet, Inger Olsd. Ulefos, Kristen Jensen Langjordet, Lars Jahnsen Langjordet, Halvor Olsen Ulefos.

4/3-1861, Holden. Herskabstjener paa Ulefos Værk Ole Jensen og Berthe Andreasdatters Anne Marie. Fadd: Barnets Moder, Anne Olsd. Vrk., Andreas Johnsen Kronborg, John Andreassen ditto, Johannes Bertelsen Bruget, Johannes Olsen Vrk.

7/3-1861, Holden. Flaademand Johannes Bertelsen Saugbr. og Kari Andreasdatters Andreas. Fadd: Barnets Moder, Andrea Andreasd. Præstegaarden, Bertel Andersen Strømodden, Ole Jensen Vrk., Peder Pedersen Sannerholt, Andreas Bertelsen Saugbr.

14/3-1861, Holden. Husmand Gunder Thorvildsen Moen og Aaste Gunnulsdatters Gunnild Thomine. Fadd: Anne Svendsd. Moen, Anne Kristiansd. ditto, Ole Nilsen Moen, Jens Jensen Gunnerud, Andreas Jensen Gunnerud.

23/3-1861, Holden. John Tallaksen Tvet og Andrea Nilsdatters Nils. Fadd: Mari Nilsd. Kaasa, Maria Tallaksd. Præstegaarden, Ole Gundersen Tvet, Nils Kristophersen Vrk., Hans Sondresen Saugbr.

22/5-1861, Holden. Hans Jahnsen Vrk. og Maria Torstensdatters Andreas. Fadd: Kari Kittlsd. Vrk., Inger Hansd. Vrk., Erik Andersen, Anders Eriksen Vrk., Jens Eriksen Vrk.

25/5-1861, Romnæs. Inderst Rollev Jørgensen Opsal og Kari Torstensdatters Jørgen. Fadd: Kirsti Pedersd. Wala, Ingeborg Gjertsd. ditto, Jørgen Nilsen Opsal, Ole Torjussen Opsal, John Gundersen Kaasa.

8/4-1861, Hjemme. Gaardm. Isak Isaksen Hagen og Anne Gjermundsdatters Kirsti. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Asloug Pladsen. Død d. 22/4 uden at komme i Kirke.

30/12-1860, Helgen. (Tvillinger) Gaardmand Ole Jensen Præstgrav og Anne Kathrine Jørgensdatters Jacobine. (og Trine). Fadd: Berthe Kittilsd. Præstgrav, Maria Larsd. Stenstadstranden, Jens Olsen Præstgrav, Gunder Jensen ditto, Ole Olsen Brøsdal.

30/12-1860, Helgen. (Tvillinger) Gaardmand Ole Jensen Præstgrav og Anne Kathrine Jørgensdatters (Jacobine) og Trine. Fadd: Inger Olsd. Brøsdal, Gunnild Jørgensd. Stenstadstrand, Jens Halvorsen Jelseth, Peder Olsen Brøsdal, Peder Olsen Kaasa.

8/7-1857 (!), Helgen. Gaardbr. Lars Jensen Ytterbø og Aaste Hansdatters Ole. Fadd: Berte Maria Kristensd. Ytterbø, Susanne Olsd. Ytterbø, Jens Stenstadvalen, Halvor Olsen Ytterud (Ytterbø?), Gullik Hansen Torgersrud.

22/10-1859 (!), Helgen. Gaardbr. Lars Jensen Ytterbø og Aaste Hansdatters Nils. Fadd: Aaste Hansd. Ytterbø, Kirsti Pedersd. Bjærkholt, Gunder Arvesen Vale, Lars Sørensen Lunde og Barnets Fader.

15/3-1861, Helgen. Ole Halvorsen Holtanhagen og Karine Kristensdatters Thor. Fadd: Maren Andersd. Holtene, Marthe Kirstine Jørgensd. Tinholt, Halvor Halvorsen Jøntvet, Jørgen Jørgensen Tinholt, Stian Pedersen Holtene.

20/4-1861, Helgen. Gaardm. Augustinus Pedersen Omtvedt og Anne Kirstine Simonsdatters Peder. Fadd: Kirsti Pedersd. Klovedal, Anne Nilsd. Næsset, Peder Augustinusen Omtvet, Simon A. Klovedal, Abraham Larsen Kolle, Anders Simonsen Klovedal.

24/4-1861, Holden. Nils Pedersen Vrk. og Berte Maria Andersdatters Petter Andreas. Fadd: Anne Pedersd. Vrk., Anne Johannesd. Vrk., Johannes Olsen Vrk., Halvor Olsen Vrk., Andreas Andersen Briskemyr, Lars Andersen Briskemyr.

30/4-1861, Holden. Kristen Kjøstolsen Saugbr. og Anne Olsdatters Ole. Fadd: Andrea Olsd. Vrk., Anne Kjøstolsd. Saugbr., Thron Pedersen Saugbr., Peder Kjøstolsen Hægna, Ole Olsen Roligheden junior.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

8/4-1861, Helgen. Ole Johannessen Jelseth og Inger Olsdatters Tone. Fadd: Kirsti Pedersd. Klovedal, Anne Nilsd. Næsset, Nils Kristensen Næsset, Jens Halvorsen Jelseth, Anders Simonsen Klovedal.

28/4-1861, Holden. Hans Olsen Pederskaas og Inger Knudsdatters Anne Marie. Fadd: Ingeborg Knudsd. Stoa, Margith Olsd. Baxaas, Søren Olsen Stoa, Jens Nilsen Heisholt, Gunnul Olsen Evje.

23/2-1861, Holden. Thomas Olsen Tuftehagen og Anne Pedersdatters Andreas. Fadd: Anne Jensd. Tufte, Inger Pedersd. Borgen, Anders Borgen, Jens Olsen Kaasa, Hans Gundersen Tuftehagen.

13/5-1861, Holden. Gaardmand Simen Larsen Hotvedt og Anne Kristensdatters Laura Severine. Fadd: Maren Hansd. Kolle, Anne Larsd. Kolle, Thor Pedersen Langeland, Lars Larsen Kolle, Abraham Larsen Kolle.

1/5-1861, Holden. Husmand Peder Olsen Stensrud og Karen Larsdatters Anne Marie. Fadd: Inger Pedersd. Lommerud, Ingeborg Larsd. Tufte, Halvor Halvorsen Lommerud, Ole Larsen Stensrud, Jørgen Larsen Fæhn.

20/5-1861, Holden. Gaardm. Kristian Frederik Johannesen Heisholt og Mari Andersdatters Carl. Fadd: Maria Gundersd. Lammekaas, Johanne Thomasd. Heisholt, Anders Andersen Lammekaas, Johannes Kristiansen Heisholt, Anders Kristiansen Heisholt.

30/4-1861, Holden. Gaardmand Nils Olsen Vibeto og Mari Pedersdatters Andreas. Fadd: Gunnild Olsd. Kaasa, Anne Kristine Kristensd. Tufte, Jens Olsen Kaasa, Anders Tufte, Anders Andersen Borgen den yngre.

17/5-1861, Holden. Gaardm. Anders Pedersen Tufte og Kari Andersdatters Anne. Fadd: Anne Jensd. Tufte, Marthine Andersd. Tufte, Nils Jørgensen Tufte, Nils Olsen Vibeto, Peder Andersen Borgen.

31/5-1861, Hans Pedersen Tinholtstulen og Susanne Olsdatters Anne Maria. Fadd: Anne Pedersd. Jøntvet, Susanne Olsd. Tinholtstulen, Peder Hansen Bjerva, Halvor Halvorsen Jøntvet, Hans Johnsen Værstad.

9/3-1861, Helgen. Gaardbr. Anders Anundsen Brænne og Anne Johnsdatters Maren Karine. Fadd: Kirstine Pedersd. Wale, Guro Halvorsd. Brænne, Ole Andersen Brænne, Halvor Halvorsen Brænne, Nils Kristensen Wala.

11/6-1861, Romnæs. Gaardbr. Even Torstensen Lunde og Guro Larsdatters Torsten. Fadd: Asloug Maria Thronsd. Vale, Kari Sigurdsd. Lunde, John Bentsen Vale, Lars Sørensen Lunde, Søren Larsen Lunde.

21/5-1861, Romnæs. Ole Andersen Fæbakke og Andrea Asgjærsdatters Karen Maria. Fadd: Karine Asgjærsd. Vrk., Anne Olsd. Fæbakke, Asgjær Johnsen Fæbakke, Tollev Asgjærsen Valebø, Kristen Andersen Ljusnæs.

7/5-1861, Romnæs. Husmand Nils Nilsen Hoxodde og Grethe Torgrimsdatters Maria. Fadd: Maria Bentsd. Wale, Anne Torgrimsd. Nib, Gunder Gulliksen Sannæs, Ole Gundersen Hoxodde, Halvor Østensen Wale.

11/6-1861, Holden. Uægte. Anne Maria. Pigen Asloug Svennungsd. Nome og opgiven Barnefader Hans Hansen Eie. Fadd: Gunnild Olsd. Susaas, Asloug Andersd. Storehoug, Halvor H. Susaas, Carl Rejersen Krageføt, Peder Pedersen Baxaas.

25/4-1861, Holden. Husmand Aslak Andersen Teigen pr. Saude (Sauherad) og Kari Jacobsdatters Thomas. Fadd: Anne Katrine Kørgensd. Holla, Anne Nilsd. Rønningen, Ole Jensen Holla, Andreas Andersen Briskemyr, Lars Andersen ditto.

28/5-1861, Holden. Husmand Johannes Olsen Hægna og Kirsti Thorsdatters Ingeborg Maria. Fadd: Barnets Moder, Eliane Olsd. Dagsrød, Thor Hansen Pladsen, Lars Nilsen Berget, Johannes Kristiansen Dagsrød.

24/6-1861, Holden. Ole Jacobsen Vrk. og Andrea Abrahamsdatters Andreas. Fadd: Ingeborg Gundersd. Vrk., Grethe Olsd. Haatvedt, Andrea Johnsd. Bakken, Gunder Jacobsen Vrk., Abraham Olsen Vrk.

14/6-1861, Holden. Ole Andersen Wibeto og Mari Halvorsdatters Kirsti. Fadd: Kari Andersd. Tufte, Anne Halvorsd. Juvet, Anders Thomassen Wibeto, Anders Pedersen Tufte, Anders Andersen Wibeto.

3/6-1861, Helgen. Uægte. Sten Martinius. Pige Berthe Turine Halvorsd. Dilsdalen og opgiven Barnefader Sten Stensen Munken. Fadd: Inger Halvorsd. Eg, Anne Karine Wasdalen, Ole Olsen Eg, Torkild Halvorsen Kaasene, Kristen Pedersen.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

19/6-1861, Romnæs. Sagmester Bent Johannesen Bruget og Karen Simonsdatters Lisa. Fadd: Gurine Simonsd. Strømodden, Anne Kristine Halvorsd. Romnæs, Johannes Bentsen Saugbr., Johannes Johannesen ditto, Johannes Olsen Vrk.

18/5-1861, Romnæs. Uægte. Caroline. Pige Else Maria Kristophersd. Vrk. og opgiven Barnefader Ungk. Carl Andreas Olsen Uhrmagersvend i Skien. Fadd: Kari Kittelsd. Vrk., Anne Tollevsd. Vrk., Nils Evensen Vrk., Ole Olsen Vrk., Nils Johansen Vrk.

24/6-1861, Holden. Uægte. Carl Andreas. Pige Berthe Maria Olsd. Vrk. og opgiven Barnefader Enkemand Andreas Hansen Vrk. Fadd: Andrea Johnsd. Holla, Maren Johnsd. Vrk., Nils Pedersen Vrk., Andreas Evensen Ringsevje, Lars Johnsen Vrk.

29/6-1861, Holden. Gaardmand Ole Arvesen Namløs og Gunnild Gundersdatters Gunder. Fadd: Maren Tollevsd. Namløs, Ingeborg Olsd. Namløs, Nils Johannesen ditto, Halvor Nilsen ditto, Ole Nilsen Namløs.

19/5-1861, Helgen. Husmand Lars Pedersen Bjærkholt og Gunnild Olsdatters Ole. Fadd: Karen Andersd. Strandkaasa, Mari Andersd. Huset, Ole Andersen ditto, Jens Olsen Strandkaasa, Anders Nilsen Helgen.

1/7-1861, Helgen. Husmand Hans Olsen Langeland og Aavet Kirstine Hansdatters Mannas. Fadd: Anne Jørgensd. Langeland, Sina Hansd. ditto, Nils Carlsen Langeland, Tyge Hansen Kaasa, Thor Pedersen Langeland.

5/7-1861, Helgen. Inderst Hans Hansen Gudmundsbæk og Anne Elisabet Andersdatters Carl. Fadd: Asloug Pedersd. Hælgen, Maria Aasoldsd. Kjennekaas, Hans Gulliksen Tinholtstul, Hans Hansen ditto, Gullik Hansen ditto.

11/8-1861, Holden. Uægte. Hans. Enken Kari Nilsd. Kaasa pr. Kolle og opgiven Barnefader Hans Olsen Kaasa. Fadd: Mari Nilsd. Kaasa, Anne Olsd. Fæbakke, Claus Olsen Kaasa, Ole Olsen Fæbakke, Peder Johnsen ditto.

30/7-1861, Holden. Flaademand Jens Thygesen Halvorstaa og Anne Gundersdatters Anne Maria. Fadd: Maren Johanne Hansd. Halvorstaa, Gunnild Maria Jensd. Hæggemoen, Thyge Halvorstaa, Ole Gundersen Tvet, Hans Andersen Grønsten.

8/7-1861, Holden. Møllermester Anders Larsen Saugbr. og Olea Torstensdatters Mathias. Fadd: Ambor Nilsd. Hagen, Aase Thorsd. Ulefos, John Olsen Saugbr., Ole Hansen ditto, Anders Nilsen ditto.

3/8-1861, Helgen. Skrædder Hans Hansen Grønsten og Anne Kirstine Olsdatters Hans. Fadd: Anne Karine Johannesd. Kaasa, Karen Jensine Hansd. Kaasa, Hans Andersen Grønsten, Abraham Olsen Hustved, Hans Hansen Kaasa den ældre.

18/8-1861, Helgen. Gaardm. Even Halvorsen Gjedeboen og Maria Johnsdatters Karen. Fadd: Maria Johnsd. Wærstad, Asloug Evensd. Gjedeboen, Halvor Halvorsen Jøntvedt, Anders Gundersen Vibeto, Hans Simonsen Gjedeboen, Halvor Nilsen Namløs.

20/7-1861, Romnæs. Husmand Andreas Kristensen Dalekaas pr. Lunde og Dorthe Olsdatters Maria. Fadd: Sina Kristensd. Dalekaasa, Marthe Elisabeth Jensd. Lunde, Lars Sørensen Lunde, Nils Andersen Valadalen, Halvor Helgesen Lunde.

22/8-1861, Holden. Gaardm. Hans Gundersen Kringleføt og Anne Maria Rejersdatters Karen Kirstine. Fadd: Magrete Gundersd. Vrk., Maren Nilsd. Rødningen, Peder Thronsen Vrk., Nils Rasmussen Rødningen, Rejer Thorsen Striken.

27/7-1861, Holden. Inderst Aron Andersen Storehoug og Gunnild Andersdatters Anne Kirstine. Fadd: Anne Torkildsd. Storehoug, Asloug Andersd. ditto, Nils Clausen Skordal, Jørgen Andersen Storehoug, Sten Andersen ditto.

24/8-1861, Holden. Christian Fredrik Evensen Vrk. og Andrea Sondresdatters Inger. Fadd: Kirsti Olsd. Vrk., Inger Tronsd. Vrk., Lars Evensen Ringsevje, Andreas Evensen ditto, Hans Sondresen Vrk.

8/7-1861, Holden. Forvalter Hans Olaus Hanssen og Maria Hanssens Hans Helmik. Fadd: Johanne Gundersd. Vrk., Marie Johnsd. Vrk., Kontorist P. H. Smith, Marsmester Svendsen, Gartner A. B. Jeppeson.

30/9-1861, Hjemme. Gartner Jeppeson og Grethe født Kristensens Carl. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt 30. sep. af Gjordemoder Maria Knudsdatter Hotvedt og død samme dag.

28/9-1861, Holden. Husmand John Pedersen Fæbakke og Signe Stensdatters Even. Fadd: Gunnild Nilsd. Røgstuen, Anne Olsd. Fæbakke, John Olsen Fæbakke, Ole Olsen Fæbakke den yngre, Nils Gundersen Gruben.

1/9-1861, Holden. Lars Nilsen Berget og Svanoug Torsdatters Lina. Fadd: Ingeborg Thorsd. Pladsen, Anne Larsd. Romnæs, Johannes Herregaarden, Lars Berget, Nils Olsen Hægna.

6/9-1861, Romnæs. Flaademand Peder Nilsen Slettekaas og Karen Turine Bentsdatters Bent. Fadd: Aaste Bentsd. Hølen, Aase Thorsd. Saugbr., Bent Nilsen Stenstad, Hans Rasmussen Vrk., Andreas Rasmussen Ringsevje, Bent Bentsen junior.

27/9-1861, Romnæs. Flaademand Rasmus Olsen Kastet og Anne Thorsdatters Thor. Fadd: Kirsten Nilsd. Qværndokken, Maria Thomasd. Kastet, Ole Tolvsen Qværnodden, Thor Hansen Pladsen, Torkel Olsen Kastet.

25/9-1861, Helgen. Anders Simonsen Klovedal og Anne Kirstine Nilsdatters Simon. Fadd: Anne Kirstine Simonsd. Omtvet, Berte Maria Simonsd. Klovedal, Nils Kristensen Næsset, Simon Klovedal, Ole Tollevsen Fæhn.

6/9-1861, Helgen. Gaardbr. Abraham Larsen Huset og Anne Maria Pedersdatters Laura Kirstine. Fadd: Anne Kristensd. Hotvedt, Susanne Abrahamsd. Hella (Holla?), Lars Larsen Kolle, Thor Pedersen Langeland, Peder Pedersen Omtvedt, Hans Larsen Kolle.

24/3-1861, Holden. Gaardbr. Nils Rasmussen Rønningen og Kirsti Gundersdatters Kirsti. Fadd: Anne Olsd. Hollahagen, Anne Nilsd. Rødningen, Agronom Hanssen, Barnets Fader, Martin Poulsen Præstegaarden.

10/10-1861, Holden. Inderst Erik Haraldsen Øen og Kari Hansdatters Hans Andreas. Fadd: Asloug Tovsd. Holla, Marte Hansd. Øen, Hans Andersen Øen, Ole Johnsen Lindgren, Andreas Jensen Øen.

2/10-1861, Holden. John Johnsen Vrk. og Else Maria Anundsdatters Bertine Ossinia. Fadd: Berte Johanne Stensd. Vrk., Anne Anundsd. Furustul, John Johnsen Vrk. ældre, Andreas Johnsen og Nils Johnsen Vrk.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

8/10-1861, Holden. Halvor Torkildsen Kaasa pr. Fosse og Gunnild Torsdatters Ingeborg Torine. Fadd: Kari Torsd. Kaasa, Gunnild Karine Torsd. Kaasa, Torkild Halvorsen Kaasene, Tomas Halvorsen Kaasen, Thor Tomassen Kaasen.

18/10-1861, Romnæs. Thomas Larsen Vrk. og Anne Nilsdatters Andreas. Fadd: Barnets Moder og Maren Pedersd. Vrk., Barnets Fader, Lars Pedersen Vrk., Thor Nilsen Juvet.

9/10-1861, Romnæs. Gaardbr. Anders Johnsen Delsbakke og Anne Sofie Kristensdatters Johan. Fadd: Karen Kristensd. Delsbakke, Inger Kristensd. Sannæs, Hans Kristensen ditto, Andreas Kristensen ditto.

9/10-1861, Helgen. Husmand John Jensen Hægna og Mari Olsdatters Olea. Fadd: Anne Maria Jensd. Stenstad, Anne Kristine Kristensd. ditto, Jens Jensen Graver, Kristen Kristensen Stenstad, Augustinus Pedersen Omtvedt.

12/10-1861, Holden. Halvor Andersen Vrk. og Anne Thronsdatters Thora. Fadd: Kirsti Tronsd. Vrk., Anne Andersd. Vrk., Anders Halvorsen Saugbr., Anders Thronsen Vrk., Tollev Johnsen Vrk.

11/11-1861, Holden. Gaardbr. Tollev Halvorsen Fæhn og Maria Kirstine Jensdatters Anne Maria. Fadd: Anne Jensd. Tufte, Kirsti Tollevsd. Fæhn, Jørgen Halvorsen Fæhn, Halvor Jensen Stenstadvalen, Halvor Tollevsen Fæhn.

21/11-1861, Holden. Arbeider Anund Olsen Vrk. og Anne Nilsdatters Ole. Fadd: Gunnild Nilsd. Røgstuen, Inger Johnsd. Præstegaarden, Anders Pedersen Hægna, Peder Pedersen Røgstuen, Nils Nilsen Hægna.

4/10-1861, Holden. Skomager Rasmus Halvorsen Odden og Kirsti Andersdatters Helene Thomine. Fadd: Oline Eliasd. Øgaarden, Liv Nilsmundsd. Eie, Jens Nilsen Skedsmoen, Hans Olsen Delevje, Rejer Thorsen Striken.

16/11-1861, Holden. Halvor Olsen Holla og Andrea Johnsdatters Ingeborg Maria. Fadd: Karine Asgjærsd. Vrk., Ingeborg Pedersd. Eie, John Larsen Vrk., Lars Johnsen Vrk., Ole Olsen hos Cappelen.

18/11-1861, Holden. Tømmermærker Petter Andreas Rasmussen Ringsevje og Andrea Nilsdatters Nils. Fadd: Severine Halvorsd. Romnæs, Anne Nilsd. Rønningen, Nils Rasmussen ditto, Bent Nilsen Stenstad, Nils Nilsen Kastet, Johannes Nilsen Saugbr.

20/11-1861, Holden(?). Møller Peder Kjøstolsen Hægna pr. Heisholt og Ingeborg Gundersdatters Karen Gurine. Fadd: Gurine Gundersd. Vrk., Anne Kjøstolsd. Ulefos gaard, Ole Gundersen Qværndokken, Jens Thronsen Odden, Kristen Kjøstolsen Saugbr.

11/11-1861, Holden. John Olsen Saugbr. og Lisbeth Johnsdatters Johanne Elise. Fadd: Anne Olsd. Odden, Karen Johnsd. Saugbr., John Jensen Saugbr., Jens Johnsen ditto, Gunder Olsen Hølen, Ole Johnsen Bruget.

21/10-1861, Holden. Peder Pedersen Gruben og Ingeborg Olsdatters Nils. Fadd: Gunnild Nilsd. Røgstuen, Maria Olsd. Namløs, Peder Pedersen Røgstuen, Nils Olsen Namløs, Anders Kittilsen Haugjordet.

26/12-1861, Holden. Knud Halvorsen Baxaas og Aaste Olsdatters Halvor. Fadd: Maria Halvorsd. Fosse, Gunnild Halvorsd. Baxaas, Nils Olsen Fosse, John Olsen Kaasa.

14/12-1861, Holden. Christen Larsen Vrk. og Maren Anne Tomasdatters Thorer. Fadd: Andrea Olsd. Vrk., Maren Anne Gundersd. Vrk., Lars Thomassen Vrk., Bent Thomassen ditto, Ole Pedersen Haatvet.

29/12-1861, Romnæs. Gaardmand Gullik Pedersen Romnæs og Andrea Gjermundsdatters Carl. Fadd: Karen Pedersd. Romnæs, Anne Dorthea Pedersd. ditto, Peder Knudsen Romnæs, Peder Pedersen ditto, Peder Gulliksen ditto.

21/12-1861, Holden. Gaardm. Kristen Jensen Langjordet og Kari Pedersdatters Karen Gurine. Fadd: Gunnild Somundsd. Langjordet, Gunnild Maria Thorsd. Kaasa, Nils Kristensen Langjordet, Hans Pedersen Hægna, Kristen Nilsen Langjordet.

20/1-1862, Holden. Gaardm. John Kjøstolsen Heisholt og Aaste Halvorsdatters Mari. Fadd: Asloug Johnsd. Heisholt, Ingeborg Halvorsd. Sannæs, Tollev Kjøstolsen Sannæs, Halvor Helliksen Sannæs, Halvor Halvorsen ditto.

19/12-1861, Holden. Husm. Tomas Thomassen Espevalen og Mari Hansdatters Else Maria. Fadd: Magrethe Hansd. Hæggemoen, Ingeborg Torgersd. Bergkaasen, Hans Dammen, Ole Gjermundsen Furustul, Thomas Tomassen Espevalen.

27/12-1861, Romnæs. Gaardm. Jens Bentsen Bordstaa og Kirsten Hansine Leifsdatters Anne Kirstine. Fadd: Gunnild Pedersd. Ryentvedt, Kirstine Leifsd. Holte, Knud Gundersen Ryentvedt, Hans Leifsen Pladsen, Torsten Halvorsen Holte.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

3/1-1862. Helgen. Gaardm. Jens Jensen Graver og Karen Andrea Halvorsdatters Gunnild. Fadd: Anne Maria Jensd. Stenstad, Maria Hansd. Stuerud, Sivert Brænne, John Jensen Graver, Søren Sivertsen Brænne.

30/1-1862. Helgen. Gaardm. Halvor Halvorsen Jøntvedt og Anne Pedersdatters Ingeborg. Fadd: Asloug Halvorsd. Olsbrygge, Asloug Evensd. Gjedeboen, Even Gjedeboen, Peder Hansen Bjerva, Hans Pedersen Tinholtstulen, Jørgen Pedersen Bjerva.

12/1-1862. Helgen. Gaardm. Anders Andersen Næsodden og Mari Halvorsdatters Anders. Fadd: Anne Halvorsd. Næsset, Hanna Kirstine Hansd. Næsset, Hans Andersen Grønsten, Hans Pedersen Næsset, Andreas Thygesen Halvorstaa.

23/9-1861. Holden. Skomager Ole Andersen Øgaarden og Oline Maria Eliasdatters Carl Elias. Fadd: Barnets Moder, Mari Olsd. Rolighed, Ole Olsen Tuftehagen, Rasmus Halvorsen Lommerud, Hans Andersen Thorsnæs.

31/1-1862. Holden. Lars Evensen Ringsevje og Asloug Jørgensdatters Inger. Fadd: Andrea Sondresd. Vrk., Kirsten Maria Jørgensd. Vale, Johannes Andersen Vrk., Tollev Asgjærsen Fæbakke, John Jørgensen Wale.

25/2-1862. Romnæs. Inderst Gunnuld Thorsen Sannæs og Karen Kristensdatters Thor. Fadd: Sophie Kristensd. Romnæs, Inger Kristensd. ditto, Kristen Hansen Sannæs, Hans Kristensen ditto, Kristian Kristensen Stua.

25/2-1862. Romnæs. Inderst Thron Hansen Milebund under Bordstaa(!) og Gunnild Johnsdatters Ingeborg Torine. Fadd: Asloug Johnsd. Heisholt, Aaste Bjørnsd. Vale, Tollev Kjøstolsen Heisholt, Jens Bordstaa, Søren Larsen Lunde.

7/2-1862. Helgen. Husmand Harald Evensen Sværdsten og Anne Halvorsdatters Even. Fadd: Asloug Pedersd. Præstgrav, Karen Arnesd. Kolstad, Simon Simonsen Præstgrav, Svennung Evensen Jacobskaas, Kristen A. Thorsen Ytterbø.

4/3-1862. Holden. Andreas Johannesen Vrk. og Karen Magrethe Johnsdatters Carl. Fadd: Ingeborg Larsd. Odden, Anne Olsd. Vrk., John Olsen Delevje, Rasmus Johansen Vrk., Johannes Olsen Vrk.

14/3-1862. Holden. Gaardm. Gunder Gundersen Tvedt og Anne Magrete Olsdatters Ole Andreas.  Fadd: Gunnild Olsd. Kaasa, Kari Olsd. Brænnebu, Nils Hansen Jøntvedt, Ole Brænnebu, Hans Nilsen Jøntvedt.

11/3-1862. Holden. Husm. Svend Kristensen Kaasa og Karen Maria Hansdatters Kristen. Fadd: Barnets Moder, Trine Hansd. Valen, Barnets Fader, Halvor Kristensen Myren, Antoni Hansen Valen.

3/4-1862. Holden. Flaadem. Nils Nilsen Kastet og Karen Maria Halvorsdatters Nils. Fadd: Maria Johnsd. Gjedeboen, Asloug Evensd. ditto, Anders Nilsen Romnæs, Hans Rasmussen Vrk., Andreas Rasmussen Ringsevje, Johannes Nilsen Saugbr.

7/4-1862. Holden. Thorer Pedersen Vrk. og Anne Hansdatters Theodor. Fadd: Maria Thronsd. Vrk., Maren Pedersd. Vrk., Bent Pedersen Vrk., Andreas Hansen Vrk., Barnets Fader.

7/3-1862. Romnæs. Husm. Anders Kristofersen Lusnæs og Anne Jensdatters Halvor. Fadd: Kirsti Thronsd. Vrk., Ingeborg Maria Thomasd. Pladsen, Jens Olsen Strandsplads, Ole Jensen ditto, Kristen Andreas Andersen Vrk.

7/4-1862. Romnæs. Gaardm. Isak Nilsen Romnæs og Kirsti Tolfsdatters Halvor. Fadd: Kirsten Maria Olsd. Qværnodden, Anne Maria Nilsd. Romnæs, Nils Isaksen Romnæs, Peder Tolvsen Qværnodden, Ole Tolvsen ditto.

4/4-1862. Holden. Johannes Andersen Vrk. og Berthe Maria Evensdatters Hans. Fadd: Andrea Sondresd. Vrk., Inger Thronsd. Saugbr., Gullik Pedersen Saugbr., Nils Evensen Vrk., Andreas Evensen Vrk.

4/4-1862. Holden. Husm. Hans Jensen Hæggemoen og Mari Olsdatters Else Marie. Fadd: Magrethe Hansd. Hæggemoen, Gunnild Maria Jensd. ditto, Hans Tolfsen Dammen, Thomas Thomassen Espevalen, Kristen Jensen Hæggemoen.

11/3-1862. Holden. Bygmester Vallentin Bauer og Kirstine Laurine Larsdatters Nils Leonard. Fadd: Aaste Nilsd. Vrk., Martine Nilsd. Vrk., Hans Rasmussen Vrk., Peder Thronsen Vrk., Hans Nilsen Vrk.

16/4-1862. Holden. Knud Ellefsen Vrk. og Maren Hansdatters Edvard. Fadd: Anne Johnsd. Vrk., Kari Nilsd. Vrk., Andreas Hansen Vrk., Barnets Fader, Nils Johansen Vrk.

2/4-1862. Holden. Nils Jensen Skedsmoen og Kari Thorsdatters Jens. Fadd: Barnets Moder, Karen Thorsd. Dagsrød, Knud Ellevsen Vrk., Aadne Thorsen Kornkaasa og Barnets Fader.

7/4-1862. Helgen. Gaardm. Nils Carlsen Langeland og Anne Arnesdatters Arne. Fadd: Anne Jørgensd. Langeland, Karen Maria Andersd. Tvedten, Arne Kristensen Vasdalen, Hans Carlsen Siljan, Carl Carlsen Huset, Nils Andersen Tvedten (Tveitan).

13/1-1862. Helgen. Ole Halvorsen Dilsdalen og Anne Marie Halvorsdatters Jens. Fadd: Karen Olsd. Kaasen, Asloug Evensd. Gjedeboen, Hans Simonsen ditto, Halvor Halvorsen Dilsdalen, Ole Olsen Eik.

5/2-1862. Helgen. Inderst Torkil Halvorsen Vasdalskaas og Karen Helene Olsdatters John. Fadd: Anne Maria Halvorsd. Dilsdalen, Anne Kirstine Pedersd. Jøntvedt, Arne Vasdalen, Ole Halvorsen Dilsdalen, Bent Olsen Masdalen.

20/5-1862. Romnæs. Inderst Halvor Gundersen Nyhus og Anne Somundsdatters Ole. Fadd: Sophie Kristensd. Delsbakke, Ingeborg Østensd. Delsbakke, Ole Andersen ditto, Knud Romnæs, Johan Nilsen Romnæs.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

28/4-1862. Romnæs. Inderst Hans Thygesen Halvorstaa og Maren Johanne Hansdatters Marthine. Fadd: Anne Gundersd. Namløshagen, Maria Hansd. Stuerud, Hans Stuerud, Thyge Halvorstaa, Harald Hansen Stuerud.

28/4-1862. Holden. Gaardm. Ole Tollevsen Fæhn og Berte Marie Simonsdatters Tollev. Fadd: Anne Tollevsd. Klovedal, Maria Stiansd. Holtan, Tollev Pedersen Fæhn, Simon Klovedal, John Tollevsen Fæhn.

24/4-1862. Holden. Bent Bentsen Saugbr. og Aase Thorsdatters Bent. Fadd: Aaste Gurine Bentsd. Saugbr., Anne Susanne Nilsd. Ytterbø, Bent Bentsen Saugbr., Peder Nilsen Slettekaas, Kristen Bentsen Saugb., Ole Thorsen Ytterbø.

17/5-1862. Holden. Gaardbr. Halvor Clausen Toreskaas og Anne Stensersdatters Gunnild Maria. Fadd: Kirsti Nilsd. Skaardal, Anne Kirstine Andreasd. Toreskaas, Stener Rødningen, Aslaks Somundsen Skaardal, Gjermund Stenersen Rødningen.

16/4-1862. Romnæs. Gaardm. John Bentsen Wale og Asloug Maria Thronsdatters Magnus. Fadd: Kirsten Hansine Leifsd. Bordstaa, Inger Pedersd. Ulefoss, Thron Andersen Namløs, Jens Bentsen Bordstaa, Anders Thronsen Namløs.

13/5-1862. Holden. Agronom Johannes Brynnilsen hos Cappelen og Maren Anne Tollevsdatters Kristen Andreas. Fadd: Barnets Moder, Maren Nilsd. Rønningen, Nils Rasmussen Rønningen, Halvor Olsen Vrk., Rasmus Brynnildsen Kolstad.

12/5-1862. Holden. Aslak Olsen Skaardal og Kirsti Hansdatters tvillinger Kristopher. (og Asber). Fadd: Andrea Johnsd. Holla, Aaste Olsd. Baxaas, Halvor Olsen Holla, Knud Halvorsen Baxaas, Ole Olsen hos Cappelen. Hjemmedøbt ved Gjordemoderen.

12/5-1862. Holden. Aslak Olsen Skaardal og Kirsti Hansdatters tvillinger (Kristopher og) Asber. Fadd: Asloug Andersd. Storhoug, Gunnild Olsd. Vrk., Halvor Toreskaas, Ole Aslaksen Skordal. Hjemmedøbt af Halvor Susaas.

2/6-1862. Holden. Søren Olsen Saugbr. og Ingeborg Knudsdatters Knud.  Fadd: Inger Knudsd. Pederskaas, Gunnild Knudsd. Skougen, Hans Jensen Eiestrand, Jens Nilsen Heisholt, Rasmus Olsen Kastet.

23/6-1862. Holden. Gaardm. Svennung Gjermundsen Tvedt og Bergith Kittelsdatters Svennung. Fadd: Anne Olsd. Tvedt, Hildborg Elfsd. Tvedt, Gunder Gundersen Tvedt, Kittil Evensen Skoi, Nils Gjermundsen Eikonrød.

21/5-1862. Holden. Husm. Anders Andersen Tvedthegna og Anne Kristiansdatters Inger. Fadd: Barnets Moder, Ingeborg K. Andersd. Kastet, Jens Olsen Kaasen, Gunder Andreassen Skogsrud, samt Barnets Fader.

4/6-1862. Holden. Gaardm. Halvor Halvorsen Susaas og Gunnild Jacobine Olsdatters Olava Marie. Fadd: Kirsten Maria Halvorsd. Kornkaasa, Susanne Olsd. Fosse, Aane Thorsen Kornkaasen, Nils Olsen Fosse, Halvor Susaas den ældre.

20/6-1862. Holden. Gaardm. Nils Clausen Skaardal og Anne Halvorsdatters tvillinger Halvor. (og Anne Maria). Fadd: Anne Stenersd. Toreskaas, Anne Torkelsd. Storhoug, Halvor Clausen Toreskaas, Jørgen Andersen Storhoug, Aslak Olsen Skordal.

20/6-1862. Holden. Gaardm. Nils Clausen Skaardal og Anne Halvorsdatters tvillinger (Halvor og) Anne Maria. Fadd: Taran Haraldsd. Baxaas, Asloug Andersd. Storhoug, Stener Andersen Storhoug, Hans Petter Pettersen Rønningen, Peder Pedersen Baxaas.

7/6-1862. Holden. Gaardm. Kristen Halvorsen Haatvedt og Kirsti Andersdatters Karen Kirstine. Fadd: Anne Kristensd. Hotvet, Asloug Pedersd. Kaasa, Halvor Kristensen Hotvet, Halvor Halvorsen Røgstuen, Anders Kristensen Heisholt.

18/5-1862. Holden. Smed Anders Anundsen Fæhn og Karen Pettersdatters Andreas. Fadd: Magrethe Anundsd. Vrk., Kristine Johannesd. Langkaas, Jens Johnsen Vrk., Johan Jensen Vrk. junior, Kittil Andersen Namløs.

8/1-1862. Holden. Inderst Anders Andersen Jøntvedt og Maria Torgrimsdatters Andreas. Fadd: Gunnild Gundersd. Namløs, Asloug Evensd. Gjedeboen, Even Halvorsen Gjedeboen, Ole Arvesen Namløs, Arve Andersen Jøntvedt.

9/5-1862. Romnæs. Husmand Johannes Johnsen Qværndalskaasa og Maria Somundsdatters Johanne Maria. Fadd: Guro Evensd. Kaasa, Martine Sivertsd. Brænne. Even Torstensen Lunde, John Gundersen Kaasa, John Johannesen Qværndalskaasa.

3/4-1862. Romnæs. Gaardm. Jens Kristensen Lunde og Aaste Johnsdatters Martin. Fadd: Maria Thronsd. Bjørndokken, Liv Kristensd. Dalen, Ole Bjørndokken, Mathias Lunde, Kristen Jensen Lunde.

9/6-1862. Romnæs. Gaardm. Isak Pedersen Skougen og Gunnild Halvorsdatters Marie. Fadd: Aaste Halvorsd. Sannæsmoen, Magrethe Halvorsd. Sannæs, Halvor Helliksen Sannæs, Johannes Halvorsen Kaasene, Johannes Halvorsen Sannæs.

8/6-1862. Helgen. Inderst Ole Jørgensen Stenstadstrand og Maria Larsdatters Lars. Fadd: Asloug Hansd. Pladsen, Anne Kristensd. Stenstad, Arne Carlsen Langeland, Arne Kristensen Stenstad, Lars Brynnildsen Pladsen.

20/6-1862. Holden. Inderst Anders Arvesen Odden og Kari Gundersdatters Anne Gurine. Fadd: Barnets Moder, Marthe Hansd. Øen, Peder Andersen Kaasen, Hans Johnsen Odden, Ole Thronsen Ulefos-Værket.

3/6-1862. Holden. Osmund Osmundsen, Saugbr. Ulefos og Asloug Johnsdatters John. Fadd: Ambor Nilsd. Hagen, Maren Nilsd. Saugbr., Gunder Olsen Hølen, Halvor Halvorsen Hølen, Hans Sondresen Saugbr.

13/7-1862. Holden. Husm. John Halvorsen Evjen ved Baxaas og Mari Pedersdatters Halvor. Fadd: Kirsti Nilsd. Skordal, Asloug Andersd. Storehoug, Aslak Somundsen Skaardal, Gjermund Stenersen Rønningen og Hans Pedersen Rønningen.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

1/5-1862. Holden. Inderst Ole Olsen Tuftehagen og Kirsti Paulsdatters Anne Maria. Fadd: Kari Johannesd. Tuftehagen, Maria Kirstine Olsd. Rolighed, Anders Andersen Borgen, Barnets Fader og Nils Evensen Ringsevje.

9/7-1862. Holden. Husm. Ole Thygesen Kaasen og Anne Gurine Andreasdatters Tollev. Fadd: Maria Kirstine Jensd. Fæhn, Anne Kristine Kristensd. Tufte, Kristen Tufte, Halvor Tollevsen Fæhn, Kristen Andersen Torsnæs.

10/7-1862. Romnæs. Oldermand Simon Torstensen Saugbr. og Sigrid Nilsdatters Annette. Fadd: Ingeborg Tronsd. Saugbr., Inger Pedersd. ditto, Thron Pedersen ditto, Peder Jensen ditto, Anders Thronsen Namløs.

7/7-1862. Romnæs. Husm. Halvor Helgesen Dalekaas pr. Lunde og Kari Sigurdsdatters Sigurd. Fadd: Maria Somundsd. Qværndalskaasen, Kari Helgesd. Borstad, Johannes Johnsen Qværndalskaasen, Thron Hansen Pladsen, Bjørn Helgesen Dalekaas.

22/6-1862. Romnæs. Ole Jensen Strandsplads og Gunnild Kirstine Gundersdatters Anne. Fadd: Anne Jensd. Liusnæs, Inger Maria Pedersd. Romnæs, Hans Andreas Johnsen Vrk., Anders Gundersen Stenstad, Kristen Andersen Vrk.

12/1-1862. Holden. Hr. Nils Aall og Charlotte Aalls Karen Nicoline. Fadd: Fru Mariane Aall, Frøken Hulda Jessen, Kammerherre Hans Aall, Jernværkseier Cand. jur. S. D. Cappelen, Student Diderick M. Aall.

21/6-1862. Helgen. Gaardbr. John Stensen Glaholt og Berte Andersdatters Maren Kirstine. Fadd: Anne Kristine Pedersd. Grønsten, Maria Hansd. Stuerud, Jens Stenstadvalen, Anders Andersen Næsodden, Sten Stensen Munken.

25/6-1862. Holden. Inderst Kristen Knudsen Vibeto og Anne Karine Hansdatters Gunnild Maria. Fadd: Ingeborg Olsd. Vibeto, Kirsti Pedersd. Vibeto, Peder Pedersen ditto, Hans Gundersen ditto, Thomas Svennungsen ditto.

2/8-1862. Holden. Hans Hendrik Olsen Øgaarden og Inger Halvorsdatters Ole. Fadd: Kari Halvorsd. Bergkaasa, Ingeborg Torgersd. ditto, Johan Larsen Waskaas, Ole Halvorsen Øgaarden, Carl Kittilsen af Skien.

28/5-1862. Døpt i Solum? Gaardmand Isak Abrahamsen Bø og Maren Sophie Pedersdatters Abraham. Fadd: Anne Maria Abrahamsd. Rugstad, Anne Susanne Abrahamsd. Holla, Abraham Bergen, Nils Abrahamsen Bergen, Hans Andreas Hansen Fjære, Christen Andersen Melfald, Edvard Pedersen Findal. Hjemmedøbt ved Abraham Nilsen Findal. (Bergen = Bergan i Melum)

15/8-1862. Holden. Gaardbr. Ole Nilsen Namløs og Maren Tollevsdatters Johannes. Fadd: Kari Tollevsd. Goti, Ingeborg Olsd. Namløs, Christian Kristensen Stua, Nils Hansen Hølen, Nils Nilsen Namløs, Nils Olsen Namløs.

12/7-1862. Holden. Bent Thomassen Vrk. og Kirsti Henriksdatters Inger. Fadd: Anne Hendriksd. Vrk., Mari Nilsd. Saugbr., Ole Gundersen Vrk., Osmund Gundersen ditto, Johannes Olsen Vrk.

1/8-1862. Holden. Smed Gunder Andersen Vrk. og Aase Malene Thorsdatters Elise Gurine. Fadd: Ingeborg Olsd. Vrk., Inger Berntsd. Vrk., Peder Tolvsen Qværnodden, Østen Øgaarden, Anders Thronsen Vrk.

1/8-1862. Romnæs. Husm. Gunder Evensen Dalen og Inger Gjertsdatters Kirsten Marie. Fadd: Anne Kirstine Olsd. Dalen, Maren Nilsd. Wala, Ole Andersen Brænne, Halvor Halvorsen Brænne, Ole Bjørnsen Wale.

10/8-1862. Romnæs. Flaademand Kristen Johannesen Strømodden og Gurine Simonsdatters Anne. Fadd: Anne Johannesd. Vrk., Berte Johannesd. Saugbr., Halvor Olsen Vrk., Bent Johannesen Saugbr., Johannes Johannesen Strømodden.

17/8-1862. Romnæs. Ole Tolfsen Qværnodden og Kirsten Maria Nilsdatters Nils. Fadd: Kirsti Tolvsd. Romnæs, Karen Andrea Nilsd. ditto, Nils Isaksen Romnæs, Peder Tolfsen Qværnodden, Ole Kristensen Qværnodden.

30/7-1862. Romnæs. Husmand Ole Larsen Fæbakke og Berthe Brynnildsdatters Brynnild. Fadd: Anne Johnsd. Liusnæs, Anne Olsd. Fæbakke, Jens Thygesen Namløshagen, Ole Olsen Fæbakke, Peder Johnsen Fæbakke.

20/6-1862. Helgen. Inderst Hans Tollevsen Jøntvet og Gunnild Larsdatters Hanna Susanne. Fadd: Anne Pedersd. Jøntvedt, Karen Pedersd. Jøntvedt, Halvor Halvorsen Jøntvedt, Ole Larsen Stensrud, Jørgen Larsen Fæhn.

31/5-1862. Helgen. Husm. Lars Hansen Skougen og Ingeborg Pedersdatters Nils. Fadd: Anne Hansd. Haavet, Maren Clausd. Hælgen, Jens Kristensen Stenstadvalen, Ole Johnsen Hælgen, Ole Thorsen Ytterbø.

2/8-1862. Helgen. Gaardbr. Carl Carlsen Huset og Kirsten Mathea Abrahamsdatters Carl. Fadd: Anne Arnesd. Langeland, Anne Maria Gundersd. Bergen, Abraham Bergene, Arne Carlsen Langeland, Isak Abrahamsen Bø, Abraham Abrahamsen Bergene.

31/7-1862. Helgen. Husm. Claus Olsen Fæbakke og Mari Nilsdatters Ingeborg Sophie. Fadd: Berthe Asjersd. Fæbakke, Berte Jensd. Huset, Ole Olsen Fæbakke, Peder Johnsen Fæbakke, Ole Olsen ditto, John Olsen Fæbakke.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

9/8-1862. Helgen. Husm. Lars Olsen Løkken og Karen Anne Amundsdatters tvillinger Maren Kirstine. (og Karen Maria). Fadd: Kirsti Pedersd. Klovedal, Anne Hansd. Tinholt, Simon Klovedal, Lars Klovedal, Jens Halvorsen Jelseth.

9/8-1862. Helgen. Husm. Lars Olsen Løkken og Karen Anne Amundsdatters tvillinger (Maren Kirstine og) Karen Maria. Fadd: Marthe Maria Larsd. Løkken, Maria Stiansd. Holten, Ole Johannesen Jelseth, Jørgen Jørgensen Tinholt, Johannes Nilsen Siljan.

16/7-1862. Helgen. Gaardm. Anders Kittilsen Solberg og Kari Andersdatters Anders.  Fadd: Inger Johanne Gundersd. Stuverud, Kirsti Kittilsd. Namløs, Hans Haraldsen Stuerud, Kittil Andersen Namløs, Nils Andersen Solberg.

29/7-1862. Holden. Skoleholder Anders Andersen Lammekaasen pr. Heisholt og Maria Gundersdatters Anders. Fadd: Kari Andersd. Heisholt, Maria Andersd. Søwe, Christian Johannesen Heisholt, Ole Gundersen Tvedt, Anders Kristiansen Heisholt.

15/8-1862. Romnæs. Værksarb. Jens Carlsen Heisholt og Christiane Hartvigsdatters Kristine Marie. Fadd: Hedvig Carlsd. Hølen, Maren Johannesd. Heisholt, Carl Rejersen Krageføt, Østen Hansen Hølen, Emanuel Bergkaasen.

6/7-1862. Romnæs. Gaardbr. Tollev Asjersen Fæbakke og Anne Jørgensdatters Jørgen Andreas. Fadd: Asloug Jørgensd. Tingsevje, Kirsten Jørgensd. Vale, Lars Evensen Ringsevje, Even Olsen Vrk., John Jørgensen Wale.

15/9-1862. Romnæs. Nils Hansen Hølen og Inger Tollevsdatters Aaste Karine. Fadd: Maren Tollevsd. Namløs, Karen Bentsd. Saugbr., Halvor Kjøstolsen Godtid, Gunder Olsen Hølen, Johannes Johannessen Saugbr.

18/7-1862. Helgen. Inderst Ole Olsen Tinholt og Mari Andersdatters Anne Berthea. Fadd: Maria Hansd. Omdal, Kirsti Andersd. Siljan, Jørgen Andersen Omdal, Hans Carlsen Siljan, Knud Olsen Siljan.

10/9-1862. Helgen. Inderst Nils Nilsen Ytterbø og Anne Kirstine Jensdatters Karen. Fadd: Anne Halvorsd. Stenstadvalen, Anne Susanne Nilsd. Ytterbø, Jens Kristensen Stenstadvalen, Lars Larsen Kolle, Kristen Bentsen Bruget, Halvor Jensen Stenstadvalen.

15/9-1862. Holden. Gaardbr. Halvor Halvorsen Røgstuen og Gunnild Maria Nilsdatters Halvor. Fadd: Kirsti Andersd. Hotvedt, Karen Nilsd. Jøntvedt, Halvor Kristensen Haatvedt, Kjøstol Olsen Enerhougen, Hans Nilsen Jøntvedt.

20/9-1862. Holden. Nils Andersen Vrk. og Karen Kirstine Johnsdatters Anders. Fadd: Anne Jahnsd. Vrk., Karen Andrea Jahnsd. af Skien, Tallak Jacobsen Vrk., Osmund Gundersen Vrk., Jacob Petter Thomassen Vrk.

18/8-1862. Holden. Gaardm. Rasmus Johnsen Hægna og Magrete Karine Johannesdatters Karen Maria. Fadd: Barnets Moder, Anne Halvorsd. Juvet, Johannes Rasmussen Heisholt, John Delevje og Barnets Fader.

8/9-1862. Holden. Husm. Johannes Jensen Herregaarden og Magrete Nilsdatters Johannes. Fadd: Barnets Moder, Aaste Karine Jensd. Gunderud, Lars Nilsen Berget, Hans Kristoffersen Vrk., Jens Jensen Gunderud.

14/9-1862. Romnæs. Brynnil Jensen Vrk. og Mari Pedersdatters Andreas. Fadd: Andrea Olsd. Vrk., Johanne Thomasd. Vrk., Johannes Olsen Vrk., Ole Olsen Vrk., Lars Andersen Vrk.

19/9-1862. Romnæs. Peder Pedersen Sannerholt og Kari Bertelsdatters Carl. Fadd: Kari Torstensd. Romnæs, Mari Bertelsd. Saugbr., Bertel Andersen Saugbr., Andreas Bertelsen ditto, Torsten Østensen Romnæs.

1/9-1862. Romnæs. Gaardm. Nils Olsen Kalvodde og Mari Johannesdatters Aaste. Fadd: Anne Nilsd. Sannæs, Maria Olsd. ditto, Nils Ulevigen, Ole Nilsen Kalvodde, Hans Kristensen Sannæs.

15/9-1862. Romnæs. Gaardm. Thyge Olsen Sannæs og Aaste Olsdatters Ole. Fadd: Kirsten Jensd. Sannæs, Magrete Halvorsd. Sannæs, Halvor Tygesen Sannæs, Johannes Herbrandsen ditto, Thorsten Johannesen Ulevigen.

23/8-1862. Romnæs. Sagmester Peder Pedersen Saugbr. og Ingeborg Somundsdatters Thomine. Fadd: Marthe Olsd. Saugbr., Margit Andersd. ditto, Gullik Pedersen ditto, Andreas Andersen Bruget, Knud Torstensen Vrk.

20/9-1862. Helgen. Gaardm. Thor Pedersen Langeland og Aavet Kirstine Larsdatters Karen Kirstine. Fadd: Anne Pedersd. Siljan, Maren Stiansd. Holtene, Jacob Andersen Gjærum, Abraham Larsen Huset, Hans Larsen af Skien.

2/8-1862. Helgen. Snedker Ole Jensen Strandjordet og Kirsti Pedersdatters Karen Kirstine. Fadd: Gunnild Rollefsd. Hagen, Berte Magrethe Jensd. Huset, Ole Halvorsen Holtenhagen, Gunder Gundersen Skjørholt, Anders Andersen Broen.

27/8-1862. Helgen. Inderst Torsten Torstensen Kaasa og Maren Tolfsdatters Inger Karine. Fadd: Mari Nilsd. Kaasa, Karen Jensine Hansd. Kaasen, Peder Tolvsen Qværnodde, Claus Olsen Kaasa, Nils Pedersen Jøntvedt.

20/9-1862. Holden. Hans Johnsen Saugbr. og Mari Kittilsdatters Gunnild Maria. Fadd: Maria Simonsd. Saugbr., Maria Johansd. ditto, Kristen Johnsen ditto, Andreas Thronsen ditto, Johannes Johannesen Saugbr.

2/10-1862. Holden. Husm. Kristian Nilsen Heisholt og Sophie Marie Rasmusdatters Hanna. Fadd: Aaste Hansd. Heisholt, Marie Kristiansd. ditto, Johannes Johannesen ditto, Jacob Kittilsen Heisholt, Andreas Johnsen Vrk.

2/10-1862. Holden. Hans Andreas Jensen Vrk. og Kirsti Thronsdatters Maria. Fadd: Anne Jensd. Liusnæs, Inger Thronsd. Vrk., Jens Olsen Strandsplads, Anders Tronsen Vrk., Andreas Evensen Ringsevje.

12/10-1862. Holden. Husm. Anders Gundersen Grønli og Andrea Kittilsdatters Andreas. Fadd: Barnets Moder, Anne Gundersd. Hougen, Knud Andersen Hougjordet, Anders Kittilsen Namløs, Peder Pedersen Hollasæter.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

23/9-1862. Holden. Tallak Jacobsen Vrk. og Inger Nilsdatters Johannes. Fadd: Karen Jahnsd. Vrk., Andrea Rasmusd. Vrk., Ole Jacobsen Vrk., Gunder Jacobsen Vrk., Abraham Olsen Vrk.

16/9-1862. Holden. Henrik Halvorsen Vrk. og Berte Maria Olsdatters Hanna. Fadd: Gurine Kristophersd. Vrk., Oline Kristophersd. Vrk., Ole Sørensen Kaasa, Barnets Fader, Ole Gjermundsen Furustul.

2/10-1862. Romnæs. Gaardbr. Lars Sørensen Lunde og Aaste Kirstine Bentsdatters Karen Bertine. Fadd: Maria Bentsd. Wale, Marthe Lisbeth Larsd. Lunde, John Bentsen Vale, Jens Bentsen Bordstad, Søren Larsen Lunde.

2/10-1862. Romnæs. Andreas Andersen Saugbr. og Laurine Pedersdatters Mari Anne. Fadd: Anne Thronsd. Vrk., Anne Andersd. Vrk., Anders Halvorsen Vrk., Gullik Pedersen Vrk., Halvor Johnsen Vrk.

22/10-1862. Romnæs. Christian Odin Olsen Saugbr. og Inger Olsdatters Ole. Fadd: Ingeborg Karine Olsd. Saugbr., Karen Hansd. ditto, Ole Olsen Brøsdal, Halvor Olsen Ulefos Saugbr.

10/10-1862. Helgen. Gaardbr. Peder Hansen Kolstad og Ingeborg Andersdatters Johannes. Fadd: Ingeborg Jensd. Kolstad, Karen Nilsd. Jøntvet, Nils Hansen Jøntvedt, Jørgen Kjøstolsen Kolstad, Hans Nilsen Jøntvedt.

17/10-1862. Helgen. Anders Olsen Bjærkholt og Anne Halvorsdatters Maren. Fadd: Mari Halvorsd. Næsodden, Karen Jensd. Stenstadvalen, Anders Andersen Næsodden, Jens Stenstadvalen, Christen Andreas Jensen ditto.

27/10-1862. Holden. Torsten Johnsen Vrk. og Asloug Tovsdatters Karen Tomine. Fadd: Inger Kirstine Johnsd. Hægna, Maren K. Johnsd. Heisholt, John Sørensen Vrk., Nils Nilsen Hægna, Søren og Hans Johnsen Vrk.

15/11-1862. Holden. Uægte. Nils. Pige Kirsti Nilsdatter af Sandefjord, men nu hos Stedfaderen Thomas Rasmussen Vrk., og opgiven Barnefader Matros Hans Olsen af Sandefjord.
Fadd: Maren Hansd. Vrk., Ingeborg Thomasd. Vrk., Bent Pedersen Vrk., Knud Ellefsen Vrk., Johannes Thomassen Vrk.

11/11-1862. Helgen. Gaardm. Gunne Anundsen Flatgrav (under Hvalen) og Ingri Olsdatters Ole. Fadd: Maren Hansd. Kolle, Asloug Halvorsd. Valen, Ole Larsen Kolle, Halvor Halvorsen Valen, Hans Andersen Kaasen.

7/11-1862. Holden. Johannes Olsen Vrk. og Aaste Karine Johannesdatters Nils. Fadd: Karen Jørgensd. Vrk., Anne Sørine Pedersd. Vrk., Hans Olsen Vrk., Nils Pedersen Vrk., Johannes Johannesen Saugbr.

4/10-1862. Holden. Kristen Rollefsen Lillejordet og Ingeborg Anundsdatters Ingeborg Maria. Fadd: Karen Maria Halvorsd. Teigen, Ingeborg Nilsd. Teigen, Anund Teigen, Kittil Olsen Otterholt af Bø og Gunder Rollefsen Lia.

29/11-1862. Holden. Ole Gundersen Vrk. og Anne Henriksdatters Maria. Fadd: Kirsti Henriksd. Vrk., Maria Nilsd. Saugbr., Bent Thomassen Vrk., Ole Olsen Aafoskaas, Hans Gundersen Tufte.

20/11-1862. Holden. Skomager Peder Mathiassen Stua under Tufte og Marie Olsdatters Carl Hansinius. Fadd: Anne Olsd. Saugbr., Maria Kirstine Olsd. Roligheden, Lars Thomassen Vrk., Ole Olsen Tufte, Arve Olsen Roligheden.

14/11-1862. Holden. Nils Kristofersen Vrk. og Aaste Nilsdatters Ingebret. Fadd: Andrea Nilsd. Tvedt, Kari Nilsd. Vrk., Andreas Johnsen Kronborg, Ole Gundersen Tvedt, Nils Johansen Vrk.

9/11-1862. Holden. Gaardmand Kristen Pedersen Tufte og Anne Jensdatters Karen Maria. Fadd: Maria Kirstine Jensd. Fæhn, Anne Martine Andersd. Tufte, Peder Tufte, Nils Olsen Wibeto, Jens Tollevsen Fæhn.

20/11-1862. Holden. Agronom Peder Hansen Holden og Lise Halvorsdatters Hans Henrik. Fadd: Madame Kirsti Bauer Vrk., Anne Nilsd. Rønningen, Bygmester Bauer, Ole Jensen Holla, Hans Hansen Eie.

12/10-1862. Helgen. Gaardm. Ole Larsen Kolle og Maren Hansdatters Anne Kirstine. Fadd: Aavet Larsd. Langeland, Karen Larsd. Kolle, Lars Larsen Kolle, Abraham Larsen Huset, Hans Larsen af Skien.

3/10-1862. Helgen. Gaardm. Arne Carlsen Langeland og Anne Jørgensdatters Helene. Fadd: Anne Arnesd. Langeland, Anne Maria Hansd. Siljan, Ole Jensen Holla, Kristen Jørgensen af Skien, Nils Andersen Bruseth, Jacob Hansen Siljan.

27/11-1862. Helgen. Gaardm. Hans Andersen Grønnesteen og Anne Kristine Pedersdatters Anders. Fadd: Berthe Andersd. Glaholt, Karen Pedersd. Jøntvet, Anders Andersen Næsodden, Hans Tygesen Welkom, Kristen Pedersen Jøntvet.

19/10-1862. Romnæs. Gaardm. Sivert Sørensen Brænne og Gunnild Kirstine Halvorsdatters Karen Berthea. Fadd: Karen Andrea Halvorsd. Graver, Martine Sivertsd. Brænne, Jens Jensen Graver, Lars Sørensen Lunde, Søren Sivertsen Brænne.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

28/9-1862. Holden. Husm. Anders Eigildsen Kallebæk pr. Graver og Ingeborg Olsdatters Ole. Fadd: Gunnild Johnsd. Milebund, Kari Hælgesd. Graverplads, Thron Hansen Milebund, Halvor Hælgesen Dalekaas pr. Lunde, Lars Knudsen Bordstaae.

20/12-1862. Holden. Skomager Christian Kristensen Stua og Kari Olsdatters Anne. Fadd: Maren Tollevsd. Namløs, Inger Kristensd. Sannæs, Ole Nilsen Namløs, Andreas Kristensen, Kristen Kristensen Sannæs.

11/10-1862. Holden. Gaardm. Anders Arvesen Kaasa og Anne Kirstine Kristensdatters Hans Andreas. Fadd: Anne Jensd. Liusnæs, Karen Arvesd. Kaasa, Anders Ljusnæs, Ole Jensen Strandplads, Nils Petter Isaksen Gruben.

6/1-1863. Hjemme. Husm. Anders Sørensen Vaskaas og Anne Gurine Olsdatters Andreas. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt ved Nils Jøntvedt. Barnet død 18/1.

19/12-1862. Romnæs. Husm. Gunder Nilsen Dolvigkaasa pr. Opsal og Ingeborg Kistine Arnesdatters Nils. Fadd: Maria Bentsd. Wale, Gunder Arwesen Vale, Hans Kristensen Vala, Anne Johnsd. Wale, Lars Sørensen Lunde.

1/1-1863. Holden. Gaardbruger Anders Thronsen Namløs og Inger Pedersdatters Ingeborg. Fadd: Ingeborg Thronsd. Saugbr., Anne Pedersd. ditto, Thron Pedersen ditto, Jørgen Pedersen Tvedt, Ole Thronsen Namløs.

4/11-1862. Holden. Skomager Hans Olsen Kringleføt og Anne Olsdatters Johan. Fadd: Anne Johannesd. Vrk., Karen Johnsd. Saugbr., Anders Thronsen Vrk., Ole Kristensen Kringleføt, Gunder Olsen Hølen.

6/1-1863. Holden. Aasmund Gundersen Vrk. og Anne Jahnsdatters Maren Sørine. Fadd: Maren Jahnsd. Vrk., Petra Anne Pedersd. Lundefaret, Nils Andersen Vrk., Andreas Abrahamsen Vrk., Jacob Petter Gundersen Vrk.

24/12-1862. Holden. Nils Gundersen Vrk. og Johanne Johnsdatters Maren Sørine. Fadd: Ingeborg Gundersd. Vrk., Maren Anne Gundersd. Vrk., Gunder Nilsen Vrk., Andrea Johnsen Bakken, Hans Andreassen Bakken.

7/1-1863. Holden. Anders Kristensen Vrk. og Sophie Gurine Jacobsdatters Halvor. Fadd: Andrea Andersd. Sandbakken, Andrea Andreasd. Kronborg, Andreas Johnsen Kronborg, John Andreassen Kronborg, Kristen Andersen Kronborg.

4/1-1863. Holden. Gaardm. Reier Tallaksen Pladsen og Ingeborg Thorsdatters Reinhardt Theodor. Fadd: Barnets Moder, Maria Gundersd. Pladsen, Ole Gundersen Tvedt, Ole Jørgensen Tved, Lars Nilsen Berget.

18/1-1863. Holden. Inderst Johan Andersen Sandbakken og Ingeborg Gunnuldsdatters Maria. Fadd: Anne Torkildsd. Storehoug, Asloug Svennungsd. Nome, Jørgen Andersen Storehoug, Lars Pedersen Vrk., Peder Pedersen Baxaas.

17/1-1863. Holden. Lars Pedersen Vrk. og Anne Gunnuldsdatters Anne Maria. Fadd: Anne Hansd. Vrk., Maren Pedersd. Vrk., Peder Larsen Vrk., Johan Andersen Sandbakken, Ole Gjermundsen Furustul, Andreas Anundsen Wibeto.

27/12-1862. Holden. Gaardbr. Anders Towsen Tufte og Ingeborg Svendsdatters Svend Andreas. Fadd: Anne Jensd. Tufte, Karen Tollevsd. Tufte, Kristen Pedersen Tufte, Hellik Halvorsen Sannæs, Anders Andersen Borgen junior.

8/1-1863. Holden. Gaardmand Anders Pedersen Hægna og Kirsti Nilsdatters Ole. Fadd: Anne Nilsd. Sandbakken, Kari Olsd. Brænne, Peder Pedersen Røgstuen, Anund Olsen Sandbakken, Jørgen Thorsen Tvedt.

6/1-1863. Holden. Gullik Kristensen Vrk. og Maren Anne Olsdatters Hans. Fadd: Berthe Johanne Stensd. Vrk., Karen Thorbjørnsd. Præstegaarden, Andreas Johnsen Vrk. junior, Andreas Kristensen Sandbakken, Kristen Gulliksen Vrk.

7/10-1862. Helgen. Husm. Anders Pedersen Torgersrud  ved Svartufs og Ingeborg Hansdatters Maren Gurine. Fadd: Asloug Pedersd. Præstgrav, Birte Maria Gundersd. Skjørholt, Hans Gulliksen Tinholtstulen, Andreas Jensen Øen, Gullik Hansen Eie af Mælum.

6/11-1862. Helgen. Husm. Andreas Larsen Klevsgade og Margit Evensdatters Anne Marie. Fadd: Anne Johnsd. Sværsten, Asloug Halvorsd. Valen, Svennung Svensen Kaasen, Gunne Anundsen Flatgrav, Hans Andersen Kaasen.

16/12-1862. Helgen. Gaardm. Lars Jensen Ytterbø og Aaste Hansdatters Sevrin. Fadd: Berte Maria Kristensd. Ytterbø, Susanne Olsd. Ustrud, Jens Stenstadvalen, Ole Johnsen Hælgen, Halvor Olsen Usterud.

10/1-1863. Romnæs. Gaardm. Anders Nilsen Romnæs og Severine Halvorsdatters Thora. Fadd: Karen Bentsd. Slettekaas, Asloug Evensd. Jetteboen (Geitebua), Nils Bentsen Saugbr., Nils Nilsen Kastet, Andreas Rasmussen Ringsevje, Johannes Nilsen Saugbr.

24/12-1862. Romnæs. Husmand Østen Stensen Hølen og Anne Catrine Hedevig Carlsdatters Halvor. Fadd: Kristiane Hartvigsd. Heisholt, Inger Stensd. Hølen, Kristen Nilsen Nyhus, Carl Reyersen Kragefødt, Jørgen Stensen Hølen.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

20/12-1862. Romnæs. Husm. Svennung Olsen Eishoug og Else Evensdatters Even. Fadd: Mari Evensd. Kringleføt, Maria Nilsd. Romnæs, Ole Pedersen Kringleføt, Isak Nilsen Romnæs, Ole Hansen Fiskestigen.

22/12-1862. Romnæs. Uægte. Pigen Lisbet Maria Olsd. Kalvodde og Opgiven Barnefader, Ungkarl Halvor Gundersen Sannæsmoens Halvor. Fadd: Kari Johannesd. Ullevigen, Mari Kittilsd. Gravningen, Tosten Johannessen Ulevigen, Gunder Gulliksen Sannæs, Johannes Halvorsen ditto.

30/1-1863. Holden. Husm. Nils Nilsen Hægna og Inger Johnsdatters Anne. Fadd: Asloug Thorsd. Vrk., Maren Johnsd. Vrk., Anders Pedersen Hægna, Anund Olsen Vrk., Hans Johnsen Vrk.

8/2-1863. Holden. Smed Ole Andreas Johnsen Hougbakken og Ingeborg Kirstine Thomasdatters Thomas. Fadd: Barnets Moder, Anne Karine Nilsd. Næperud, Halvor Johnsen Hollahagen, Barnets Fader, John Johnsen Hougbakken pr. Holden.

22/1-1863. Holden. Gaardmand Ole Andersen Vibeto og Maria Halvorsdatters Anne Sophie. Fadd: Anne Sophie Johannesd. Vibeto, Anne Halvorsd. Juvet, Anders Thomasen Wibeto, Anders Andersen Vibeto, Anders Pedersen Tufte.

19/2-1863. Holden. Gaardm. Nils Olsen Fosse og Asloug Maria Halvorsdatters Susanne. Fadd: Gunnil Olsd. Susaas, Susanne Olsd. Fosse, Ole Kjøstolsen Fosse, Halvor Halvorsen Susaas, Kjøstol Olsen Kaasa.

23/2-1863. Holden. Gaardm. Halvor Halvorsen Baksaas og Kirsti Bentsdatters Maren Kirstine. Fadd: Kirsten Hansine Leifsd. Bordstaa, Aaste Larsd. Baksaas, Jens Bentsen Bordstaa, Augustinus Halvorsen Nome, Peder Pedersen Baksaas.

15/2-1863. Helgen. Gaardm. Halvor Halvorsen Værstad og Anne Isine Isaksdatters Ingeborg. Fadd: Karen Maria Isaksd. Valen, Ingeborg Mathea Tostensd. Asbom, Abraham Isaksen Dolva, Anders Hansen Haukelie, Ole Isaksen Mælum, Iver Isaksen Dolva.

24/2-1863. Helgen. Gaardm. Augustinus Pedersen Omtvedt og Anne Kirstine Simonsdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: Anne Maria Pedersd. Huset, Anne Maria Olsd. Omtvedt, Peder Augustinusen Omtvedt, Ole Tollevsen Kolle, Peder Simonsen Klovedal.

8/3-1863. Hjemme. Gaardm. Halvor Tygesen Sannæs og Kirsti Jensdatters Jens. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Johannes Halvorsen Sannæs, men død 19/3, uden at komme i Kirke.

4/2-1863. Romnæs. Gaardm. Sivert Olsen Moene og Berte Marie Gundersdatters Marie. Fadd: Gunild Johnsd. Milebund, Aaste Sivertsd. Moene, Ole Andersen Brænne, Thyge Jensen Graver, Halvor Halvorsen Brænne.

26/2-1863. Holden. Even Olsen Vrk. og Karine Asgjersdatters Andreas. Fadd: Anne Halvorsd. Skaardal, Gunild Olsd. Vrk., Ole Andersen Fæbakke, Ole Olsen Vrk., Gunder Olsen Skaardal.

12/2-1863. Holden. Knud Isaksen Tuftehagen og Karen Maria Olsdatters Isak. Fadd: Mari Johannesd. Tuftehagen, Anne Olsd. ditto, Ole Kristensen ditto, Nils Petter Isaksen Gruben, Kristen Olsen Tuftehagen.

8/3-1863. Helgen. Husm. Johan Larsen Vaskaas og Anne Olsdatters Ole. Fadd: Asloug Hansd. Pladsen, Karen Torbjørnsd. Præstegaarden, Ole Anundsen Vaskaas, Hans Olsen Øgaarden, John Olsen Øgaarden.

25/1-1863. Helgen. Gaardm. Gunder Jensen Præstgrav og Berthe Kittilsdatters Ole. Fadd: Asloug Pedersd. Præstgrav, Inger Asgjærsd., Simon Simonsen Præstgrav, Ole Olsen Brøsdal, Kittil Gundersen Præstgrav.

27/2-1863. Holden. Hans Olsen Vrk. og Marthe Hansdatters Anne. Fadd: Barnets Moder, Anne Marie Pedersd. Saugbr., Svend Olsen Vrk., Hans Hansen Spærland Vrk., Hans Rasmussen junior.

24/1-1863. Helgen. Hans Olsen Hælgenskov og Andrea Kristensdatters Ole. Fadd: Karen Anne Olsd. Gruben, Karen Pedersd. Jøntvedt, John Olsen Grinden, Svennung Evensen Jacobskaas, Peder Olsen Helgen.

1/1-1863. Holden. Halvor Halvorsen Bø og Hanna Kirstine Hansdatters Gunil Maria. Fadd: Andrea Reiersd. Pladsen, Karen Kirstine Jacobsd. Klovedal, Jacob Kittilsen Bø, Rasmus Brynnildsen Kolstad, Børn Hælgesen Ytterbø.

27/2-1863. Hjemme. Husm. Lars Pedersen Tuftehagen og Anne Maria Knudsdatters Peder. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Anders Halvorsen Bjørndalen. Barnet døde 7/3.

9/3-1863. Holden. Gaardm. Peder Pedersen Røgstuen og Gunnil Nilsdatters Anne Martine. Fadd: Ingeborg Olsd. Wibeto, Anne Olsd. Fæbakke, Anund Olsen Vrk., Jørgen Andersen Tufte, Ole Olsen Fæbakke.

2/2-1863. Holden. Husm. Ole Johnsen Bjørndokken og Maria Thronsdatters John. Fadd: Gurine Gundersd. Vrk., Oline Thomasd. Vrk., Anders Gulbrandsen Øgaarden, Isak Isaksen Gruben, Ole Thronsen Vrk.

16/12-1862. Holden. Gaardm. Gunder Andersen Røibæk og Inger Maria Gundersdatters Karen. Fadd: Anne Pedersd. Jøntvedt, Asloug Andersd. Wibeto, Halvor Halvorsen Jøntvedt, Thor Andersen Wibeto, Thor Nilsen Juvet.

11/3-1863. Helgen. Gaardm. Lars Larsen Kolle og Anne Maria Nilsdatters Hans Karinius. Fadd: Maren Hansd. Kolle, Anne Susanne Nilsd. Ytterbø, Simen Larsen Hotvedt, Nils Nilsen Ytterbø, Kristen Bentsen Saugbr., Halvor Jensen Stenstadvalen.

13/12-1862. Hjemme. Husmand Gunder Andersen Skogsrud og Gunil Halvorsdatters Anders. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt ved Ingeborg Hansd. Meelteig; 4. april død.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

25/2-1863. Holden. Bogholder Johan Benedictus Johnsen og Hanna Gurine født Offenbergs Annette Jacobine. Fadd: Madame Svendsen, Jomfru Jacobine Offenberg af Skien, Forvalter Hansen, Formand John Olsen Saugbr. og Barnets Fader.

17/4-1863. Holden. Gaardbr. Anders Kittilsen Namløs og Maria Olsdatters Anne. Fadd: Ingebor Olsd. Vibeto, Maria Knudsd. Jøntvedt, Peder Pedersen Vibeto, Knud Andersen Jøntvedt, Nils Olsen Namløs.

18/4-1863. Holden. Inderst Halvor Olsen Holla og Andrea Johnsdatters Ole. Fadd: Barnets Moder, Maren Johnsd. Vrk., Lars Johnsen Vrk., Hans Tomassen Vrk., Andreas Johnsen Vrk. junior.

9/4-1863. Holden. Gaardbr. Ole Arvesen Namløs og Gunnild Gundersdatters Kirsti. Fadd: Gunnild Nilsd. Røgstuen, Anne Gundersd. Søve, Nils Johannesen Namløs, Hans Hansen Spærland Vrk., Anders Andersen Haugen.

26/3-1863. Holden. Tømmermærker Halvor Olsen Vrk. og Anne Johannesdatters Ole. Fadd: Anne Olsd. Kringlefødt, Berthe Johannesd. Saugbr., Kristen Strømodden, Halvor Johnsen Hollahagen, Johannes Johannesen Strømodden.

23/3-1863. Romnæs. Peder Andersen Saugbr. og Marthe Olsdatters Marthine. Fadd: Ingeborg Saamundsd. Saugbr., Maren Hansd. ditto, Peder Eriksen Saugbr., Odin Olsen Saugbr., Lars Andersen Saugbr.

6/3-1863. Romnæs. Husm. Ole Gundersen Hoxodde og Anne Olsdatters Susanne. Fadd: Grethe Gulliksd. Hoxodde, Anne Karine Gulliksd. Vale, Nils Hoxodde, Hans Sigurdsen Vale, Gunder Halvorsen Vale. Hjemmedøbt af Ole Andersen Brænne.

3/2-1863. Holden. (Tvillinger). Værksarb. Andreas Johnsen Bakken og Ingeborg Johnsdatters Isak. (og Jakob). Fadd: Andrea Nilsd. Tvedt, Lisa Johannesd. Vrk., Anders Tronsen Vrk., Jørgen Ingebretsen Vrk., John Tallaksen Tvedt.

3/2-1863. Holden. (Tvillinger). Værksarb. Andreas Johnsen Bakken og Ingeborg Johnsdatters (Isak og) Jakob. Fadd: Johanne Nilsd. Saugbr., Andrea Tallaksd. Bakken, Jakob Peter Thomassen Vrk., Hans Andreassen Bakken.

17/4-1863. Holden. Halvor Johnsen Hollahagen og Anne Pernille Olsdatters John Peter. Fadd: Marthe Johnsd. Vrk., Anne Karine Nilsd. Næperud, Halvor Olsen Vrk., Ole Gundersen Tvedt, John Johnsen Haugbakken.

25/4-1863. Holden. Torsten Hansen Vrk. og Kari Svendsdatters Johannes. Fadd: Anne Svendsd. fra Arendal, Anne Hansd. Vrk., Gunder Olsen fra Arendal, Gunder Hansen Sandbakken, Johannes Hansen Vrk.

13/5-1863. Helgen. Anders Jensen Stenstadvolden og Kari Torsdatters Jens. Fadd: Berthe Maria Kristensd. Ytterbø, Karen Jensd. Stenstadvolden, Nils Nilsen Ytterbø, Kristen Thorsen Ytterbø, Kristen A. Jensen Stenstadvolden, Jens Kr. Stenstadvolden.

15/5-1863. Romnæs. Gaardbr. Østen Knutsen Øgaarden og Kirsti Olsdatters Knud. Fadd: Gunnild Halvorsd. Skaugen, Gunnild Knudsd. Øgaarden, Isak Pedersen Skaugen, Ole Andersen Delsbakke, Gunder Andersen ditto.

16/5-1863. Holden. Gaardmand Simon Larsen Haatvedt og Anne Kristensdatters Lars. Fadd: Aavet Larsd. Langeland, Karen Larsd. Kolle, Ole Larsen Kolle, Lars Larsen Kolle, Nils Klementsen Saugbr.

21/4-1863. Holden. Gaardbr. Nils Jørgensen Galten og Karen Jørgensdatters Anne Karine. Fadd: Aslaug Jørgensd. Ringsevjen, Marthe Elisabeth Jensd. Brænne, Jørgen Nilsen Galten, Rollev Jørgensen Solbær, John Jørgensen Vale.

6/5-1863. Holden. Rasmus Johansen Vrk. og Anne Sophie Johnsdatters Andreas. Fadd: Ingebor Abrahamsd. Grini, Kari Nilsd. Vrk., Ole Johnsen Grini, Andreas Johannesen Vrk., Nils Johannesen Vrk.

24/4-1863. Holden. Thor Pedersen Vrk. og Mari Frederiksdatters Thor. Fadd: Anne Andersd. Vrk., Inger Thorsd. Vrk., Bent Pedersen, Halvor Halvorsen, Thorer Pedersen Vrk.

30/5-1863. Holden. Kjøstol Olsen Namløs og Maren Anne Nilsdatters Nils. Fadd: Gunnild Marie Røgstuen, Karen Nilsd. Jøntvedt, Peder Pedersen Vibeto, Jørgen Pedersen Tvedt, Hans Nilsen Jøntvedt.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

24/2-1863. Helgen. Hans Olsen Langeland og Aavet Pedersdatters Maren. Fadd: Anne Andersd. Langeland, Helene Olsd. ditto, Carl Carlsen Huset, Anders Tygesen Melfald af Solum.

5/5-1863. Helgen. Gaardm. Lars Andersen Klovedal og Anne Tollefsdatters Anne Tomine. Fadd: Berthe Maria Simonsd. Kolle, Anne Maria Johnsd. Vale, Simon Andersen Klovedal, Stian Pedersen Holtan, Peder Simonsen Klovedal, John Tollefsen Fæhn.

4/6-1863. Helgen. Inderst Ole Olsen Ruaas og Anne Maria Thomasdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: Karen Olsd. Strandkaasen, Karen Jensd. Værstad, Thomas Ruaas, Jens Olsen Strandkaasen, Johannes Olsen Værstad.

8/5-1863. Helgen. Ole Halvorsen Delsdalen og Severine Knudsdatters Halvor. Fadd: Anders Larsen Masdalen, Maren Evensd. Gjedeboen, Bent Olsen Masdalen, Ellef Ellefsen og Hans Olsen Gjedeboen.

30/5-1863. Romnæs. Gaardbr. Peder Tolfsen Kværnodden og Kari Andersdatters Anne. Fadd: Aase Malene Thorsd. Vrk., Karen Nilsd. Romnæs, Isak Nilsen Romnæs, Ole Tolfsen Kværnodden, Anders Gundersen Vrk.

22/5-1863. Romnæs. Hans Andreas Sondresen Saugbr. og Lisbeth Marie Tallaksdatters Severin. Fadd: Andrea Sondresd. Vrk., Ambor Sondresd. Saugbr., Kristian Evensen Vrk., Sondre Hansen Saugbr., John Tallaksen Tvedt.

30/4-1863. Holden. Gaardbr. Emmanuel Rasmussen Bergkaasen og Kari Halvorsdatters Andrea. Fadd: Andrea Nilsd. Ringsevje, Anne Nilsd. Vrk., Nils Rønningen, Hans Rasmussen Vrk., Ole Halvorsen Øgaarden.

12/6-1863. Holden. Gaardbr. Anders Simonsen Omtvedt og Anne Kristine Nilsdatters Severine Sophie. Fadd: Berthe Maria Simonsd. Kolle, Severine Nilsd. Næsset, Augustinus Pedersen Omtvedt, Peder Simonsen Klovedal.

1/7-1863. Helgen. Gaardm. Jørgen Jørgensen Kaalstad og Ingeborg Halvorsdatters Ingeborg. Fadd: Ingeborg Andersd. Kaalstad, Aslaug Halvorsd. Valen, Halvor Halvorsen Valen, Vincens Halvorsen Bø, Jørgen Jørgensen Kaalstad junior.

9/3-1863. Holden. Jernverkseier Severin Diderik Cappelen og Sophie f. Fayes Hans. Fadd: Kammerherreinde Fru Rustad, Fru Beichmann, Kammerherre F. Løvenskiold, Løintnant H. Løvenskiold, Student art. F. Faye.

17/6-1863. Holden. Gunder Jacobsen Vrk. og Kirsten Andersdatters Anne Marie. Fadd: Inger Nilsd. Vrk., Martine Olsd. Vrk., Ole Jacobsen Vrk., Abraham Olsen Vrk., Andreas Thomasen Vrk.

24/6-1863. Holden. Rasmus Johannesen Vrk. og Ingeborg Larsdatters Andrine. Fadd: Karen Johnsd. Vrk., Andrea Rasmusd. Vrk., Andreas Johannesen Vrk., John Jahnsen Vrk., Johannes Johannesen Vrk.

29/6-1863. Romnæs. Gunder Olsen Hølen og Aaste Gurine Bentsdatters Johan. Fadd: Aase Thorsd. Saugbr., Anne Susanne Nilsd. Ytterbø, John Olsen Saugbr., Anders Thronsen Vrk.

1/7-1863. Romnæs. Gunnuld Thorsen Romnæs og Karen Christensdatters Thor. Fadd: Kari Olsd. Stua, Inger Christensd. Sannæs, Christen Hansen Sannæs, Andreas Christensen Sannæs, Hans Christensen Sannæs.

30/7-1863. Romnæs. Nils Olsen Vrk. og Mari Nilsdatters Nils. Fadd: Aaste Halvorsd. Saugbr., Maren Pedersd. Præstegaarden, Nils Gundersen Vrk., Nils Evensen Vrk., Andreas Olsen Vrk.

24/7-1863. Romnæs. John Kjøstolsen Heisholt og Aaste Halvorsdatters Margith. Fadd: Margith Halvorsd. Sannæs, Ingeborg Halvorsd. Sannæs, Halvor Helliksen Sannæs, Gunder Christensen ditto, Johannes Halvorsen Sannæs.

30/6-1863. Romnæs. Husmand Nils Nilsen Hoxodde og Grethe Torgrimsdatters Anne Magrete. Fadd: Maria Bentsd. Hvale, Magrethe Elisabeth Jensd. Lunde, Ole Gundersen Hoxodde, John Jørgensen Vale, Hans Sigurdsen Vale.

7/8-1863. Helgen. Husmand Bent Olsen Masdalen og Andrea Larsdatters Anne Kirstine. Fadd: Berthe Brynnildsd. Fæbakke, Aslaug Maria Evensd. Gjedeboen, Even Gjedeboen, Ole Larsen Fæbakke, Johannes Nilsen Kaasen.

12/7-1863. Hjemme. Gaardm. Jens Halvorsen Jelset og Aslaug M. Halvorsdatters Ole. Fadd. (Ingen faddere). Hjemmedøbt ved Carl C. Huset, men død uden at komme i Kirke.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

26/6-1863. Romnæs. Husm. Jens Tygesen Namløshagen og Anne Gundersdatters Gunder. Fadd: Berte Brynnildsd. Namløshagen, Karen Arvesd. Kaasa, Ole Gundersen Tvet, Ole Larsen Fæbakke, Ole Tygesen Halvorstaa.

18/7-1863. Romnæs. Smed Lars Tollevsen Heisholt og Berte Svennungsdatters Carl. Fadd: Kirsti Svennungsd. Bergen (Bergan), Andrea Tollevsd. Holla, Nils Abrahamsen Bergen, John Abrahamsen Evje, Thomas Svennungsen Wibeto.

13/7-1863. Romnæs. Anders Gulbrandsen Øgaarden og Mari Tronsdatters Halvor. Fadd: Maria Thronsd. Bjørndokken, Anne Andersd. Fæhn, Ole Johnsen Bjørndokken, Isak Isaksen Gruben samt Ole Thronsen Øgaarden.

5/7-1863. Romnæs. Inderst Halvor Gundersen Nyhus og Anne Somundsdatters Maren Anne. Fadd: Maren Anne Hansd. Delsbakke, Ingeborg Østensd. Kaasa, Gunnul Thorsen Delsbakke, John Hansen Romnæs, Torsten Østensen Kaasen.

5/7-1863. Romnæs. Inderst Hans Johnsen Delevje og Ingeborg Larsdatters John. Fadd: Ingeborg Abrahamsd. Grini, Ingeborg Tronsd. Hougen, Rasmus Johannesen Vrk., Andreas Johannesen Vrk., Rasmus Johnsen Hægna.

16/7-1863. Holden. Saugbrugseier Niels Aall og Charlotte født Aalls Mariane Diderikke. Fadd: Fru Elise Herlofsen fra Arendal, Frøken Jacobine Aall, Districtslæge Hoff, Studiosus Juris Diderik Maria Aall, samt den Døbtes Fader.

13/7-1863. Romnæs. Husm. John Jensen Hægna og Mari Olsdatters Mari. Fadd: Sina Leifsd. Bordstaa, Ingeborg Knudsd. Brænne, Jens Bentsen Bordstaa, Even Tostensen Lunde, Ole Andersen Brænne.

24/8-1863. Hjemme. Hans Asgjærsen Vrk. og Gunil Olsdatters Hans. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt ved Tyge Asgjærsen Vrk. og død uden at komme i Kirke.

2/8-1863. Holden. Johannes Gundersen Vrk. og Kari Jørgensdatters Helene. Fadd: Anne Catrine Jørgensd. Holla, Anne Olsd. Holla, Ole Jensen Holla, Gunder Hansen Vrk., Ole Hansen Vrk.

29/8-1863. Romnæs. Inderst Anders Herlogsen Sannæs og Birgith Andersdatters August. Fadd: Anne Dorthea Pedersd. Romnæs, Anne Eliasd. Øgaarden, Peder Gundersen Romnæs, John Ingulfsen Romnæs, Peder Eliassen Romnæs.

23/7-1863. Romnæs. Husm. Christen Nilsen Nyhus og Aaste Stensdatters Inger. Fadd: Helvig Carlsd. Hølen, Ingeborg Jørgensd. Hølen, Østen Hansen Hølen, Knud Jacobsen Romnæs, Jørgen Hansen Ulefos gaard.

11/8-1863. Romnæs. Peder Kjøstolsen Saugbr. og Ingeborg Gundersdatters Peder. Fadd: Ingeborg Jensd. Qværndokken, Anne Kjøstolsd. Ulefos Gaard, Ole Gundersen Qværndokken, Ole Thomassen Vrk., Anders Nilsen Saugbruget.

8/8-1863. Romnæs. Tomas Larsen Vrk. og Anne Nilsdatters Anne. Fadd: Kari Johnsd. Vrk., Gurine Nilsd. Tufte, Bent Tomassen Vrk., Lars Pedersen Vrk., Thor Nilsen Juvet.

10/9-1863. Romnæs. Christen Kjøstolsen Saugbr. og Anne Olsdatters Ole. Fadd: Andrea Olsd. Vrk., Maria Kirstine Olsd. Roligheden, Ole Roligheden, Arve Olsen Roligheden, Peder Mathiassen Stua.

21/8-1863. Holden. Husmand Isak Isaksen Gruben og Anne Maria Johnsdatters Inger Maria. Fadd: Karen Olsd. Øgaarden, Anne Helene Andersd. Fæhn, Knud Isaksen Øgaarden, Nils Petter Isaksen Gruben, Anders Gulbrandsen Øgaarden.

2/9-1863. Holden. Andreas Jensen Qværnodden og Anne Kirstine Nilsdatters Karen Maria. Fadd: Ingeborg Jensd. Qværndokken, Karen Nilsd. Romnæs, Ole Gundersen Qværndokken, Nils Jensen Skedsmoen, Hans Hansen Eie.

27/9-1863. Hælga. Gaardmand Hans Johnsen Wærstad og Anne Karine Kristensdatters Mari. Fadd: Mari Johnsd. Jetteboen (Geitebua), Maren Evensd. ditto, Nils Johnsen Værstad, Even Halvorsen Jetteboen, Johannes Olsen Wærstad.

20/9-1863. Helgen. Gaardm. Ole Halvorsen Holtanhagen og Anne Karine Kristensdatters Maren Birgite. Fadd: Kirsti Svennungsd. Bergen (Bergan), Kirsti Carlsd. Bergen, Arne Kristensen Stenstad, Lars Andersen Kløvedal, Jørgen Jørgensen Tinholt.

17/9-1863. Holden. Husmand Peder Pedersen Hollasæter og Kirsti Kittilsdatters Anne. Fadd: Inger Pedersd. Namløs, Maria Knudsd. Jøntvedt, Tron Andersen Namløs, Knud Andersen Jøntvedt, Anders Tronsen Namløs.

4/8-1863. Holden. Husm. Peder Olsen Stensrud og Gunnil Larsdatters Laura. Fadd: Inger Pedersd. Lomrud, Karen Olsd. Moen, Halvor Halvorsen Lomrud, Halvor Olsen Hollahagen, Peder Olsen Skougen.

16/9-1863. Holden. Hans Hansen Spærland Vrk. og Ingeborg Gundersdatters Anne. Fadd: Gunnil Gundersd. Namløs, Anne Gundersd. Søwe, Ole Arvesen Namløs, Anders Somundsen Vrk., Hans Olsen Vrk.

13/9-1863. Holden. Husm. Hans Olsen Brænnebu og Andrea Pedersdatters Marie. Fadd: Anne Olsd. Tvedt, Kari Olsd. Brænnebu, Ole Hansen Brænnebu, Gunder Gundersen Tved, Nils Pedersen Texle.

25/9-1863. Holden. Snedker Peder Tronsen Vrk. og Magrethe Gundersdatters Nils. Fadd: Aaste Nilsd. Vrk., Ingeborg Tronsd. Vrk., Tømmermester Bauer, Nils Rasmussen Rønningen, Hans Gundersen Kringleføt, Nils Nilsen ditto.

9/9-1863. Holden. Snedker Johannes Thronsen Hougen og Kari Torgersdatters Carl Andreas. Fadd: Maria Tronsd. Vrk., Inger Hansd. Vrk., Barnets Fader, Andreas Hansen Vrk., Nils Hansen Kaasa.

16/9-1863. Holden. Reier Thorsen Striken og Inger Halvorsdatters Thora. Fadd: Ingeborg Thorsd. Pladsen, Maren Anne Hansd. Kringleføt, Thor Striken, Hans Kringleføt, Anders Arvesen Odden.

15/10-1863. Holden. Nils Evensen Vrk. og Kirsti Olsdatters Even. Fadd: Mari Nilsd. Vrk., Maren Pedersd. Præstegaarden, Johannes Andersen Vrk., Christian Evensen Vrk., Andreas Olsen Vrk.

7/9-1863. Holden. Husmand Andreas Halvorsen Otterkjær og Kirsti Pedersdatters Mari Anne. Fadd: Kari Thorsd. Kaasa, Anne Kirstine Andreasd. Dagsrød, Halvor Susaas, Thor Thomassen Pladsen, Peder Pedersen Kaasa.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

2/9-1863. Skrædder Anders Gundersen Tuftehagen og Jelloug Andersdatters Andreas. Fadd: Andrea Olsd. Vrk., Maria Kirstine Olsd. Rolighed, Lars Thomassen Vrk., Ole Olsen Aafoskaas, Hans Gundersen Tuftehagen.

19/9-1863. Romnæs. Andreas Hansen Saugbr. og Inger Maria Simonsdatters Maren. Fadd: Maren Anne Hansd. Delsbakke, Magrete Rasmusd. Ulefos, Kristen Strømodden, Ole Andersen Delsbakke, Ole Hansen Fiskestigen.

7/10-1863. Romnæs. Bent Johannessen Saugbr. og Maren Simonsdatters Nils. Fadd: Sigrid Nilsd. Saugbr., Maren Nilsd. Saugbr., Nils Hansen Hølen, Johannes Olsen Vrk., Johannes Johannessen Saugbr.

14/9-1863. Holden. Gaardmand Anders Halvorsen Bjørndalen og Maria Hansdatters Anders. Fadd: Den Døbtes Moder, Anne Halvorsd. Vrk., Jørgen Thorsen Tvet, Halvor Jørgensen Tvet, Barnets Fader.

3/10-1863. Holden. Tvillinger. Halvor Johnsen Vrk. og Anne Andersdatters Hanna. (og Marie Osunia). Fadd: Berte Johanne Stensd. Vrk., Maria Anundsd. Vrk., Anders Halvorsen Saugbr., Halvor Andersen Vrk.

3/10-1863. Holden. Tvillinger. Halvor Johnsen Vrk. og Anne Andersdatters (Hanna og) Marie Osunia. Fadd: Andrea Andersd. Vrk., Inger Thorsd. Vrk., Andreas Johnsen Vrk., Andreas Andersen Saugbruget. Tvillingen Marie Osunia, hjemmedøbt ved Gjordemoder Ingeborg Andersd. Skippervold.

31/10-1863. Holden. Værksarb. Halvor Olsen Heisholt og Hælge Ellingsdatters Anne Helene. Fadd: Aaste Andersd. Heisholt, Maria Jacobsd. Vrk., Jacob Kittilsen Heisholt, Lars Johnsen Heisholt, Hans Pedersen Søwe.

2/10-1863. Holden. Gaardm. Nils Olsen Vibetoe og Mari Pedersdatters Anne Maria. Fadd: Anne Jensd. Tufte, Christine Kristensd. Tufte, Peder Andersen Tufte, Anders Pedersen Tufte og Jens Olsen Kaasa.

29/10-1863. Holden. Skomager Jørgen Thorsen Tvedt og Marthe Thomasdatters Torine. Fadd: Gurine Gundersd. Vrk., Aaste Olsd. Tvedt, Ole Thomassen Vrk., Halvor Thorsen Tvedt, Thomas Tronsen Øgaarden.

29/9-1863. Holden. Sadelmager John Abrahamsen Evjen og Anne Catrine Hansdatters Christiane Marie. Fadd: Barnets Moder, Mari Johannesd. Heisholt, Jens Nilsen Heisholt, Johannes Christiansen Heisholt og Anders Christiansen Heisholt.

7/11-1863. Helgen. Husm. Nils Gundersen Gruben og Kirsti Pedersdatters Asloug Maria. Fadd: Ingeborg Anundsd. Lillejordet, Anne Pedersd. Gruben, Christen Lillejordet, Christen Gundersen (ditto?), Jens Gundersen Gruben.

29/11-1863. Romnæs. Isak Nilsen Romnæs og Kirsti Tolvsdatters Karen Kirstine. Fadd: Anne Maria Halvorsd. Romnæs, Karen Andrea Nilsd. ditto, Peder Tolvsen Qværnodden, Ole Tolvsen ditto, Jens Jensen Gunderud (Gunnerud).

3/11-1863. Romnæs. Skomager Andreas Gundersen Romnæs og Mari Østensdatters Anne Christine. Fadd: Kari Kristensd. Kaasa, Anne Maria Nilsd. Romnæs, Ole Jensen Strandplads, Torsten Østensen Kaasa, Anders Petter Gundersen Stenholt, Johannes Johannessen Strømodden.

23/11-1863. Helgen. Hans Tygesen Welkom og Maren Hansdatters Hans. Fadd: Anne Kirstine Pedersd. Grønsten, Asloug Haraldsd. Olsbrygge, Tyge Halvorstaa, Hans Andersen Grønsten, Harald Hansen Stuverud.

11/11-1863. Holden. Bygmester Walentin Bauer og Kirsten Laurine Larsdatters Gustav Severin. Fadd: Magrethe Gundersd. Vrk., Maren Nilsd. Rødningen, Nils Rødningen, Agronom Hanssen paa Holla, Anund Hansen Vrk., Rasmus Hansen Vrk.

8/11-1863. Holden. Formermester John Andersen og Johanne Kirstine Gundersdatters Hanna Cathrine. Fadd: Aaste Nilsd. Vrk., Berthea Johnsd. Vrk., Kittil Gundersen Follestad, Styrmand Hans Mathisen Paus, Jørgen Hansen Furustul.

25/10-1863. Holden. Gunder Hansen Vrk. og Maren Johanne Hansdatters Hans Joseph. Fadd: Barnets Moder, Berthe Hansd. Vrk., Johannes Gundersen Vrk., Ole Hansen Vrk., Johannes Hansen Vrk.

9/12-1863. Romnæs. Thyge Olsen Sannæs og Aaste Olsdatters Johannes. Fadd: Kari Johannesd. Ulevigen, Magrethe Halvorsd. Sannæs, Thorsten Johannesen Ulevigen, Nils Johannesen ditto, Halvor Thygesen Sannæs.

16/10-1863. Romnæs. Anders Anundsen Dalen og Anne Johnsdatters Anne Regine. Fadd: Kari Sigurdsd. Dalekaasen, Kari Høljesd. Pladsen, Halvor Heljesen Dalekaasa, Mathias Arnesen Lunde, Søren Larsen Lunde.

28/10-1863. Romnæs. Peder Nilsen Romnæs og Karen Thurine Bentsdatters Nils. Fadd: Maren Sevrine Halvorsd. Romnæs, Asloug Maria Evensd. Jetteboen (Geitebua), Nils Bentsen Saugbr., Johannes Nilsen Saugbr., Hans Bentsen Saugbr.

17/12-1863. Romnæs. Inderst Rasmus Olsen Kastet og Anne Thorsdatters Hans. Fadd: Anne Kirstine Nilsd. Qværnodden, Inger Maria Pedersd. Romnæs, Ole Gundersen Qværndokken, Peder Pedersen Sannerholt, Peder Pedersen Romnæs.

13/11-1863. Holden. Peder Pedersen Gruben og Ingeborg Olsdatters Anne Martine. Fadd: Marthe Olsd. Namløs, Anne Olsd. Fæbakke, Kjøstol Olsen Namløs, Hans Hansen Vrk., Peder Johnsen Fæbakke.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

8/12-1863. Holden. John Tallaksen Tvedt og Andrea Nilsdatters Lars. Fadd: Maria Tallaksd. Sannerholt, Marthe Nilsd. Tvedt, Andreas Johnsen Bakken, Peder Andersen Kaasa, Christopher Nilsen Vrk.

2/12-1863. Romnæs. Johannes Hansen Delsbakke og Anne Nirisdatters Inger Gurine. Fadd: Karen Christensd. Delsbakke, Kari Herbrandsd. Sannæs, Gunder Sannæsmoen, Gunnul Nirisen Kaasa, Nils Clemetsen Sannerholt.

5/12-1863. Holden. Anders Somundsen Vrk. og Magrethe Hansdatters Somund. Fadd: Marthe Hansd. Vrk., Maren Kirstine Saamundsd. Vrk., Gunder Christensen Heisholt, Hans Hansen Spærland Vrk., Ole Hansen Vrk. junior.

13/6-1863. Helgen. Gaardbr. Ole Olsen Eik og Inger Halvorsdatters Anne Maria. Fadd: Barnets Moder, Asloug Haraldsd. Olsbrygge, Harald Olsbrygge, Gunder Præstgrav, Hans Simonsen Præstgrav. Hjemmedøbt 24/6 ved Arne Wasdalen. (Døpt i Kirken 27/12).

9/1-1864. Romnæs. Gaardm. Ole Tolvsen Qværnodden og Kirsten Maria Nilsdatters Halvor. Fadd: Kirsti Tolvsd. Romnæs, Karen Andrea Nilsd. ditto, Nils Isaksen ditto, Peder Tolvsen Qværnodden, Jens Jensen Gunderud.

10/12-1863. Helgen. Inderst Kittil Olsen Svea og Anne Gurine Andersdatters Karen Maria. Fadd: Marthe Kirstine Jørgensd. Skjørholt, Berte Maria Gundersd. ditto, Ole Svennungsen Kaasen, Isak Andersen Skjørholt, Arne Tostensen Borgen.

11/1-1864. Hjemme. John Kristensen Saugbr. og Ingeborg Andersdatters Marie. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedaab ved Kristofer Hansen og døde 10. Febr. uden Daabsbekræftelse i Kirken.

16/1-1864. Holden. Halvor Andersen Vrk. og Anne Thronsdatters Thron. Fadd: Laurine Pedersd. Saugbr., Inger Thorsd. Vrk., Anders Thronsen Vrk., Halvor Johnsen Vrk., Andreas Evensen Vrk.

10/2-1864. Holden. Flaademand Nils Nilsen Kastet og Karen Maria Halvorsdatters Karen. Fadd: Asloug Halvorsd. Olsbrygge, Asloug Evensd. Jetteboen, Bent Nilsen Stenstad, Even Halvorsen Jetteboen, Peder Nilsen Slettekaas, Johannes Nilsen Saugbr.

26/1-1864. Holden. Værksarb. Jacob Petter Thomassen og Gunil Nilsdatters Kirstine Marie. Fadd: Kari Nilsd. Vrk., Maren Johnsd. Vrk., Nils Kristophersen Vrk., Thomas Pedersen Vrk., Hans Thomassen Vrk.

7/2-1864. Romnæs. (Gaardbr.) Even Tostensen Lunde og Guro Larsdatters Hans. Fadd: Aaste Kirstine Bentsd. Lunde, Marthe Elisabeth Larsd. Lunde, Lars Sørensen Lunde, Søren Larsen Lunde, Mathias Arnesen Lunde.

3/2-1864. Romnæs. Inderst Johannes Pedersen og Karen Kirstine Pedersdatters Karen Helene. Fadd: Mari Evensd. Kringlefødt, Inger Maria Pedersd. Romnæs, Peder Knudsen Romnæs, Ole Pedersen Kringlefødt, Peder Pedersen Romnæs.

19/2-1864. Hjemme. Skomager Rasmus Halvorsen Odden og Kirsti Andersdatters Anne. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt ved Thor Striken uden at komme i Kirke. Død 1. Marts.

9/3-1864. Romnæs. Gaardmand Isak Pedersen Skougen og Gunild Halvorsdatters Johannes. Fadd: Aaste Halvorsd. Sannæsmoen, Mari Johannesd. Kaasene, Gunder Hansen Sannæsmoen, Hellik Halvorsen Sannæs, Halvor Halvorsen Sannæs.

25/1-1864. Holden. Husm. Nils Nilsen Kaasen og Gro Olsdatters Ole Marcus. Fadd: Barnets Moder, Taran Haraldsd. Baksaas, Knud Halvorsen Baksaas, Carl Reyersen, Jens Nilsen Heisholt.

7/3-1864. Romnæs. Ole Gundersen Qværndokken og Ingeborg Jensdatters Martine. Fadd: Anne Kirstine Nilsd. Qværndokken, Maria Nilsd. Romnæs, Peder Kjøstolsen Saugbr., Andreas Jensen Qværndokken, Gunder Olsen Qværndokken.

19/3-1864. Holden. Husm. Hans Olsen Pederskaas og Inger Knudsdatters Knud. Fadd: Kirsti Bentsd. Baksaas, Aaste Larsd. Baksaas, Halvor Halvorsen Baksaas, Peder Pedersen Baksaas, Hans Jensen Eiestrand.

17/2-1864. Helgen. Inderst Hans Hansen Ytterbø og Anne Kristine Olsdatters Ole. Fadd: Asloug Hansd. Pladsen, Marthe Olsd. Hustvedt, Ole Andersen Hustvedt, Abraham Olsen ditto, Ole Thorsen Ytterbø.

10/3-1864. Holden. Husm. Ole Jensen Strandplads og Gunild Kirstine Gundersdatters Ingeborg Maria. Fadd: Anne Jensd. Liusnæs, Anne Johnsd. Fæbakke, Jens Olsen Strandplads, Knud Andreas Gundersen Slettekaas, Anders Petter Gundersen ditto.

17/2-1864. Holden. Handlende Nils Nilsen Kringlefødt og Ingeborg Maria Nilsdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: Maren Tollvsd. Namløs, Maren Kirstine Nilsd. Rønningen, Nils Rasmussen Rønningen, Ole Nilsen Namløs, Christian Kristensen Stua, Ole Pedersen Kringleføt.

12/2-1864. Helgen. Husm. Harald Evensen Sværsten og Anne Halvorsdatters Halvor. Fadd: Asloug Pedersd. Præstgrav, Kirsti Hansd. Vaskaas, Simen Simensen Præstgrav, Svennung Evensen Jacobskaas, Hans Simensen Præstgrav.

9/2-1864. Holden. Tvillinger. Værksarb. Hans Jahnsen og Maria Tostensdatters Anne. (og Andrea). Fadd: Olea Old. Vrk., Anne Gunnuldsd. Vrk., Svend Olsen Vrk., Henrik Sørensen Vrk. Søren Johnsen Vrk.

9/2-1864. Holden. Tvillinger. Værksarb. Hans Jahnsen og Maria Tostensdatters (Anne og) Andrea. Fadd: Inger Hansd. Vrk., Ingeborg Andrea Hansd. Vrk., Lars Pedersen Vrk., Nils Nilsen Vrk., Johannes Johannessen Vrk.

4/3-1864. Holden. Tosten Johnsen Vrk. og Asloug Tovsdatters Marie. Fadd: Inger Johnsd. Hægna, Maren Johnsd. Vrk., John Sørensen Vrk., Nils Nilsen Hægna, Hans Johnsen Vrk.

4/3-1864. Holden. Værksarb. Andreas Andersen Briskemyr og Aaste Karine Jensdatters Anne Jensine. Fadd: Berthe Marie Andersd. Vrk., Karen Nilsd. Romnæs, Nils Pedersen Vrk., Jens Jensen Gunderud, Andreas Jensen Gunderud.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

4/3-1864. Holden. Husm. Ole Thygesen under Søve og Gurine Andreasdatters Anders. Fadd: Taran Andersd. Tufte, Karen Pedersd. Skippervold, Anders Tovsen Skippervold, Kristen Andersen Tufte, Hans Andersen Thorsnæs.

18/3-1864. Holden. Værksarb. Ole Thomassen og Gurine Gundersdatters Gunder. Fadd: Marthe Thomasd. Tvedt, Mari Nilsd. Saugbr., Ole Gundersen Qværndokken, Jørgen Thorsen Tvedt, Ole Thronsen Vrk.

24/3-1864. Holden. Ole Gjermundsen Eie og Maren Thorine Pedersdatters Gjermund. Fadd: Anne Gunnuldsd. Vrk., Liv Nilsmundsd. Eie, Gjermund Eie, Peder Larsen Vrk., Even Gjermundsen Ulefos.

5/4-1864. Hjemme. Bent Bentsen Saugbr. og Aase Thorsdatters Theodor. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedaaben ved Christopher Hansen Bruget, død 20/4 uden at komme i Kirke.

29/3-1864. Romnæs. Husm. Thron Hansen Sauklev pr. Brænne og Gunild Johnsdatters John. Fadd: Guro Johannesd. Kaasen, Gunnild Sivertsd. Brænne, John Kittilsen Kaasen, Sivert Olsen Moene, Johannes Johnsen Qværnkaasen.

3/3-1864. Romnæs. Gaardbr. Tollev Asgjærsen Fæbakke og Anne Jørgensdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: Karine Asgjærsd. Vrk., Marthe Gundersd. Sannæs, Jørgen Johnsen Wale, John Jørgensen Vale, Nils Jørgensen Galten.

19/3-1864. Holden. Inderst Halvor Torkelsen Danielskaas og Gunnild Olsdatters Karen Kirstine. Fadd: Kari Thorsd. Kaasen, Ingri Thorkildsd. Kaasene, Torkel Halvorsen Kaasene, Thomas Halvorsen Kaasen, Halvor Thomassen Kaasen.

27/3-1864. Holden. Husm. Svend Kristensen Kaasen og Karen Maria Hansdatters Hans Jacob. Fadd: Barnets Moder, Anne Maria Kristensd. Myra, Barnets Fader, Ole Nilsen Moen, Johannes Sørensen Gladhus.

24/2-1864. Romnæs. Gaardm. Halvor Torkildsen Ulevigen og Svanoug Tollefsdatters Torkild. Fadd: Hilleborg Halvorsd. Gunheim, Kirsti Torkildsd. Aaraas, Torkild Hansen Gunheim, Halvor Torkildsen Gunnem, Johannes Halvorsen Sannæs.

26/3-1864. Holden. Gaardbr. Knud Halvorsen Baksaas og Aaste Olsdatters Asloug Maria. Fadd: Barnets Moder, Kirsti Kristensd. Baksaas, Halvor Thorsen Baksaas, Thor Halvorsen Flom, Halvor Svennungsen Baksaas.

12/4-1864. Holden. Andreas Abrahamsen Kaasen og Ingeborg Gundersdatters Adolph. Fadd: Anne Jahnsd. Vrk., Maren Anne Gundersd. Vrk., Abraham Stensen, Gunder Nilsen, Abraham Stensen junior, Alle af Værket.

22/4-1864. Holden. Sergeant Anders Tovsen Skippervold og Ingeborg Svendsdatters Gunnild. Fadd: Anne Gurine Andreasd. Kaasen, Ingeborg Tovsd. Skippervold, Ole Thygesen Kaasen, Kristen Andersen Wibeto, Peder Andersen Borgen.

19/4-1864. Romnæs. Gaardbr. John Bentsen Wale og Asloug Maria Thronsdatters Ingeborg. Fadd: Inger Pedersd. Namløs, Maren K. Johnsd. Wale, Jens Bentsen Bordstaa, Anders Thronsen Namløs, Andreas Thronsen Namløs.

6/3-1864. Helgen. Jens Olsen Strandkaasen pr. Hælgen og Karen Sørine Olsdatters Gunder Olaus. Fadd: Anne Maria Thomasd. Ruaas, Olea Olsd. Jelseth, Ole Nilsen Hægna, Ole Olsen Rugaas, Tyge Clausen Kaasen.

21/3-1864. Helgen. Gaardm. Ole Johannessen Jelset og Ingri Olsdatters Thomine. Fadd: Asloug Halvorsd. Jelseth, Severine Nilsd. Næsset, Jens Halvorsen Jelseth, Halvor Jensen ditto, Anders Simonsen Omtvedt, Simon Klovedal.

21/4-1864. Helgen. Nils Nilsen Ytterbø og Anne Kirstine Jensdatters Nils. Fadd: Anne Maria Nilsd. Kolle, Karen Jensd. Stenstadvolden, Arne Kristensen Stenstad, Anders Jensen Stenstadvalen, Kristen Bentsen Ulefos, Kristen A. Jensen Stenstadvalen.

26/4-1864. Helgen. Halvor Halvorsen Jøntvedt og Anne Pedersdatters Thor. Fadd: Karen Maria Halvorsd. Kastet, Maren Evensd. Jetteboen, Peder Hansen Bjerva, Even Halvorsen Jetteboen, Jørgen Pedersen Bjerva.

8/6-1864. Helgen. Claus Olsen Kaasa og Mari Nilsdatters Nils. Fadd: Berte Asgjærsd. Fæbakke, Anne Olsd. ditto, John Olsen, Ole Olsen og Peder Johnsen, alle fra Fæbakke.

4/6-1864. Holden. Halvor Clausen Thoreskaas og Anne Stenersdatters Nils. Fadd: Kirsti Nilsd. Skaardal, Anne Kirstine Andreasd. Dagsrød, Aslak Somundsen Skordal, Stener G. Rønningen, Gjermund Stenersen Rønningen.

10/5-1864. Holden. Møller Anders Larsen Saugbr. og Olea Torstensdatters Thora Annette. Fadd: Aaste Bentsd. Saugbr., Maria Johansd. ditto, John Jensen ditto, Simen Torstensen ditto, John Olsen Saugbr.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

10/5-1864. Holden. Aslak Olsen Skaardal og Kirsti Hansdatters Christopher. Fadd: Andrea Johnsd. Holla, Gunnild Aslaksd. Skaardal, Halvor Olsen Holla, Even Olsen Vrk., Ole Aslaksen Skordal.

3/5-1864. Romnæs. Halvor Tygesen Sannæs og Kirsten Jensdatters Kirsten Maria. Fadd: Barnets Moder, Magrethe Halvorsd. Sannæs, Gunder Sannæsmoen, Ole og Halvor Jørgensen Sannæs.

3/6-1864. Romnæs. Gullick Pedersen Romnæs og Andrea Gjermundsdatter Julette. Fadd: Anne Dorthea Pedersd. Romnæs, Karen Kirstine Gulliksd. ditto, Peder Gundersen Romnæs, Peder Pedersen ditto, Peder Gulliksen ditto.

17/4-1864. Helgen. Lars Pedersen Haavet og Gunnild Olsdatters Anders. Fadd: Kirsti Pedersd. Klovedal, Kirsti Pedersd. Bjærkholt, Simon A. Klovedal, Lars A. Klovedal, Anders Olsen Pladsen.

15/5-1864. Helgen. Ole Halvorsen Dilsdalen og Anne Maria Halvorsdatters Nils. Fadd: Anne Langeland, Maren Gurine Evensd. Jetteboen, Even Jetteboen, Torkild Halvorsen Vasdalskaasen, Bent Olsen Vasdalen.

29/5-1864. Helgen. Torkel Halvorsen Vasdalskaasen og Karen Helene Olsdatters Olava. Fadd: Anne Arnesd. Langeland, Thorine Halvorsd. Dilsdalen, Svend Olsen ditto, Arne Carlsen Langeland, Even H. Jetteboen.

27/5-1864. Helgen. Gunder Olsen Hælgen og Karen Maria Andersdatters Anders. Fadd: Karen Marie Andersd. Bergen, Anne Susanne Andersd. Tvedten, Nils Abrahamsen Bergen, Isak Andersen Tvedten, Nils Andersen Bruseth, Jacob Hansen Siljan.

6/7-1864. Holden. Gaardbr. Halvor Halvorsen Susaas og Gunild Jacobine Olsdatters Jacobine. Fadd: Asloug Maria Halvorsd. Fosse, Anne Halvorsd. Vrk., Nils Olsen Fosse, Halvor Halvorsen Vrk., John Halvorsen Susaas.

22/7-1864. Romnæs. Husm. Peder Pedersen Sannerholt og Kari Bertelsdatters Karen Maria. Fadd: Kari Tostensd. Kaasen, Ingeborg Østensd. Kaasen, Peder Andersen Strømodden, Andreas Gundersen Stensholt, Rasmus Olsen Kastet.

8/7-1864. Helgen. Gaardbr. Jens Andreassen Tinholt og Anne Larsdatters Anne. Fadd: Anne Hansd. Langeland, Karen Larsd. Kolle, Abraham Larsen Huset, Lars Larsen Kolle, Hans Larsen af Skien.

13/7-1864. Helgen. Husm. Peder Johnsen Kaasa og Gunvor Olsdatters Ole. Fadd: Anne Tollevsd. Klovedal, Maren Pedersd. Kaasen, Simon A. Klovedal, Peder Simonsen Klovedal, John Pedersen Kaasen.

9/7-1864. Helgen. Smed Isak Andersen Skjørholt og Marte Kirstine Jørgensdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: Anne Jensd. Gjærum, Kirsti Pedersd. Gjærum, Anne Jørgensd. Tinholt, Anders Jensen Gjærum, John Andersen ditto, Jørgen Jørgensen Tinholt.

22/7-1864. Holden. Inderst Anders Tygesen Vibeto og Kirsti Pedersdatters Hans Andreas. Fadd: Kirsti Hansd. Wibeto, Anne Andersd. Langeland, Isak Kristensen Boesli, Anders Anundsen Fæhn, Petter Olsen Wibeto.

8/8-1864. Holden. Gaardbr. Halvor Paulsen Espevalen og Asbær Halvorsdatters Peder. Fadd: Maria Halvorsd. Fosse, Aaste Larsd. Espevalen, Nils Olsen Fosse, Halvor Halvorsen Kjeldal, Thor Halvorsen Espevalen.

26/6-1864. Holden. Snedker Ole Jensen Strandjordet og Kirsti Pedersdatters Theodor. Fadd: Karen Maria Gundersd. Skjørholt, Karen K. Isaksd. Dolva, Isak Andersen Skjørholt, John Gundersen ditto, Hans Gundersen Skjørholt.

23/7-1864. Romnæs. Andreas Larsen Saugbr. og Aavet Laurine Pedersdatters Anders. Fadd: Anne Andreasd. Saugbr., Magrethe Rasmusd. ditto, Anders Halvorsen Saugbr., Lars Andersen ditto, Halvor Andersen Vrk.

31/7-1864. Romnæs. Berthel Andersen Saugbr. og Gunnild Johannesdatters Johanne Andrea. Fadd: Barnets Moder, Mari Bertelsd. Saugbr., Andreas Johnsen Kronborg, Peder Andersen Strømodden, Peder Pedersen Sannerholt.

3/8-1864. Helgen. Gaardm. Hans Pedersen Tinholtstulen og Susanna Olsdatters Ole. Fadd: Anne Pedersd. Hægland, Maria Jørgensd. Tinholt, Peder Hansen Bjærva, Nils Olsen Fosse, Kjøstol Olsen Kaasen, Jørgen Pedersen Bjærva.

26/8-1864. Holden. Hans Asgjærsen Vrk. og Gunnild Olsdatters Hans. Fadd: Gurine Gundersd. Vrk., Inger Andrea Asgjærsd. Vrk., Jens Olsen Strandplads, Ole Thomassen Vrk., Kristen Andersen Vrk.

17/8-1864. Holden. Husm. Nils Kristensen Langjordet og Gunnild Somundsdatters Nils. Fadd: Inger Somundsd. Solvold, Ingri Nilsd. Langjordet, Kristen Langjordet, Aslak Skaardal, Halvor Olsen Holla.

5/8-1864. Holden. Forvalter Hans Olaus Hansen og Maria Gundersens Thorvald. Fadd: Johanne Gundersd. Vrk., Berthine Johnsd. Vrk., Formermester John Andersen Vrk., Contorist Smith og Barnets Fader.

24/8-1864. Romnæs. Gaardm. Kristen Andersen Vibeto og Taran Andersdatters Maren Kirstine. Fadd: Kirsti Andersd. Valestranden, Maren Kirstine Johnsd. Wale, Knud Olsen Walestranden, Hans Andersen Øgaarden.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

24/8-1864. Romnæs. Husm. John Halvorsen Evjen og Mari Pedersdatters Even. Fadd: Anne Torkildsd. Storhoug, Ingeborg Halvorsd. Baksaas, Jørgen Andersen Storhoug, Stener Andersen ditto, Jørgen Jørgensen ditto.

2/9-1864. Romnæs. Hans Henrik Olsen Roligheden og Inger Halvorsdatters Hanna. Fadd: Anne Hansd. Fæhn, Maria Kirstine Olsd. Rolighed, Emanuel R. Bergkaasen, Ole Olsen Rolighed, Arve Olsen Rolighed.

26/8-1864. Holden. Oldermand Simon Tostensen Saugbr. og Sigrid Nilsdatters Thora Nicoline. Fadd: Barnets Moder og Anne Pedersd. Saugbr., John Olsen ditto, Peder Jensen ditto, Bent Johannessen ditto.

9/9-1864. Helgen. Gaardm. Simon Simonsen Præstgrav og Asloug Pedersdatters Peder. Fadd: Anne Pedersd. Siljan, Maria Stensd. Holden, Thor Pedersen Langeland, Jacob Andersen Gjærum, Hans Simonsen Præstgrav.

1/9-1864. Helgen. Gaardm. Ole Tollevsen Kolle og Berthe Marie Simonsdatters Kirsten Berthea. Fadd: Anne Kristine Nilsd. Omtvedt, Kirsti Tollevsd. Fæhn, Simon Andersen Kløvedal, Augustinus Pedersen Omtvet, Peder Simonsen Klovedal, John Tollevsen Fæhn.

8/9-1864. Helgen. Uægte. Pige Anne Johannesd af Hitterdal, boende paa Nib og Ungkarl John Johannesen Hægnas John. Fadd: Anne Kirstine Olsd. Nordstaa, Gunnil Andersd. Omtvedt, Hans Hansen Nordstaa, Ellev Pedersen Omtvedt, Jørgen Pedersen ditto.

17/8-1864. Helgen. Husm. Lars Hansen Hælgenskov og Ingeborg Pedersdatters Nella Marie. Fadd: Marie Pedersd. Vrk., Karen Larsd. Hælgenskov, Ole Johnsen Hælgen, Lars Jensen Ytterbø, Peder Olsen Skouen.

6/9-1864. Helgen. Gaardm. Jørgen Pedersen Ytterbø og Berthe Maria Gundersdatters August. Fadd: Asloug Pedersd. Erikstad, Kirsten Maria Pedersd. Ytterbø, Jens Kristensen Stenstadvalen, Halvor Jensen ditto, Jacob Abrahamsen Erikstad.

17/9-1864. Holden. Tømmermærker Andreas Rasmussen Ringsevje og Andrea Nilsdatters Anund. Fadd: Karen Halvorsd. Kastet, Asloug Evensd. Jetteboen, Nils Rønningen, Hans Rasmussen Vrk., Johannes Nilsen Kaasen.

28/9-1864. Holden. Gaardm. Anders Pedersen Tufte og Kari Andersdatters Sten Andreas. Fadd: Mari Pedersd. Wibeto, Martine Andersd. Tufte, Kristen Pedersen Tufte, Ole Andersen Wibeto, Peder Kristensen Tufte.

27/8-1864. Holden. Husm. Lars Nilsen Berget og Svanoug Thorsdatters Theodor. Fadd: Barnets Moder, Aaste Larsd. Berget, Hans Kristensen Vrk., Barnets Fader, Nils Hansen Vrk.

7/10-1864. Holden. Omstreifende Ægtefolk Jørgen Fredrik Andreassen Helleland og Oline Maria Fredriksdatters Pernille. (Vielsesattest ved Sognepræst Faje i Holt.).
Fadd: Inger Halvorsd. Striken, Maren Johnsd. Vrk., John Johnsen Lindgren, Nils Johnsen Lindgren, Knud Isaksen Tuftehagen.

18/9-1864. Holden. Husm. Nils Nilsen Hægna og Inger Kirstine Johnsdatters Karen. Fadd: Asloug Tovsd. Vrk., Maren Johnsd. Vrk., John Sørensen Vrk., Anders Pedersen Brøndalen, Hans Johnsen Vrk.

10/9-1864. Holden. Værksarb. Jesper Kittilsen Hælgeroa og Anne Johnsdatters Andreas. Fadd: Maren Hansd. Sandbakken, Mari Jespersd. Helgeroa, Andreas Johnsen Kronborg, John Andreassen ditto, Knud Pedersen Furustul.

4/10-1864. Romnæs. Gaardbr. Peder Gundersen Romnæs og Anne Dorthea Pedersdatters Caroline. Fadd: Karen Kirstine Pedersd. Romnæs, Inger Maria Pedersd. ditto, Gullik Pedersen ditto, Johannes Pedersen ditto, Peder Pedersen Romnæs.

7/9-1864. Romnæs. Inderst Ole Olsen Vale og Anne Olsdatters Halvor. Fadd: Grethe Torgrimsd. Hoxodde, Mari Olsd. Vale, Nils Nilsen Hoxodde, Hans Sigurdsen Vale, Gunder Halvorsen Milebund.

12/10-1864. Helgen. Husm. Ole Larsen Fæbakke og Berthe Brynnildsdatters Anne Kirstine. Fadd: Andrea Larsd. Masdalen, Anne Johnsd. Fæbakke, Bent Olsen Masdalen, John Olsen Fæbakke, Kristen Gundersen Gruben, Ole Olsen Fæbakke junior.

15/10-1864. Holden. Hans Petter Hansen Vrk. og Andrea Tollevsdatters Hans Ingvald. Fadd: Berthe Svennungsd. Heisholt, Margith Halvorsd. Sannæs, Hans Tintholt Vrk., Søren Rasmussen Vrk., Kristofer Hansen Saugbr.

17/10-1864. Holden. Anund Olsen Vrk. og Anne Nilsdatters Andreas. Fadd: Gunnil Nilsd. Røgstuen, Anne Halvorsd. Vrk., Peder Pedersen Røgstuen, Anders Pedersen Hægna, Abraham Olsen Vrk.

10/6-1863. Hjemme. Ole Johannesen Gudmundsbæk og Anne Olsdatters Anne. Hjemmedøbt  20/1-1864. Død 14/2-1865 uden at komme i Kirke.

16/2-1864. Hjemme. Halvor Halvorsen Lommerud og Ingeborg Pedersdatters Halvor. Hjemmedøbt ved Søren Gladhus den 1/3. Død 1/3-1864 uden at komme i Kirke.

5/3-1864. Hjemme. John Johnsen Vrk. og Else Maria Anundsdatters Maren. Hjemmedøbt ved Nils Olsen Vrk. Død 9/3-1864 uden at komme i Kirke.

20/3-1864. Hjemme. Anders Andersen Jøntvedt og Maren Torgiusdatters Ole. Hjemmedøbt 1/4-1864 ved Knud A. Jøntvedt, død 14/4-1864 uden at komme i Kirke.

7/4-1864. Hjemme. Nils Jensen Skedsmoen og Kari Thorsdatters Hans. Hjemmedøbt 7/4 ved Gjordemoderen, død 7/4-1864 uden at komme i Kirke.

24/7-1864. Hjemme. Skolelærer Thron Kristensen og Anne Maria Olsdatters Kristen. Hjemmedøbt 24/7 ved Gjordemoderen, død den 24/7-1864 uden at komme i Kirke.

14/9-1864. Hjemme. Ole Nilsen Moen og Anne Maria Svendsdatters Martinius. Hjemmedøbt 14/9 ved Gjordemoderen, død den 14/9-1864 uden at komme i Kirke.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

29/10-1864. Romnæs. Christian Odin Olsen Ulefos Brug og Inger Olsdatters Anne Sophie. Fadd: Karine Olsd. Saugbr., Berthe Jonsd. Ulefos, Ole Olsen Ulefos, Ole Olsen Brøsdal, Peder Olsen Brøsdal.

23/10-1864. Romnæs. Peder Andersen Saugbr. og Marthe Olsdatters Anders. Fadd: Magrethe Andersd. Vrk., Maren Pedersd. Saugbr., Peder Eriksen ditto, Gullik Pedersen og Ole Pedersen Saugbr.

16/9-1864. Helgen. Gaardbr. Halvor Andersen Stigen og Anne Catrine Anundsdatters Anne Ludvikke. Fadd: Anne Andersd. Vrk., Ingeborg Andersd. Namløs, Ole Olsen Vrk., Barnets Fader, Thomas Larsen Vrk.

2/11-1864. Helgen. Husmand Anders Olsen Bjerkeli under Næsset og Anne Halvorsdatters Lauritz. Fadd: Anne Halvorsd. Munken, Karen Johnsd. Næsset, Anders Andersen Munken, Anders Jensen Stenstadvalen, Peder Johnsen Næsset.

19/11-1864. Holden. Gaardbr. Kristen Pedersen Tufte og Anne Jensdatters Maria Kirstine. Fadd: Anne M. Jensd. Stenstad, Anne Kristine Tollevsd. Fæhn, Tollev Halvorsen Fæhn, Anders Pedersen Tufte, Halvor Tollevsen Tufte.

22/11-1864. Romnæs. Gaardbr. Tosten Johannessen Ulevigen og Kari Johannesdatters Svennung. Fadd: Kirsten Jensd. Sannæsmoen, Mari Kittilsd. Gravningen, Halvor Tygesen Sannæsmoen, Kittil Gundersen Gravningen, Hans Gundersen Sannæsmoen.

29/8-1864. Romnæs. Husm. Sigurd Gundersen Kjendalen og Oline Andersdatters Ingeborg Maria. Fadd: Grethe Torgrimsd. Hoxodde, Kari Ellefsd. Bordstad, Nils Nilsen Hoxodde, Torsten Hansen Kjendalen, Kittil Sigurdsen Kjendalen.

18/11-1864. Helgen. Inderst Ole Olsen Ruaas og Anne Maria Thomasdatters Ole. Fadd: Karen Olsd. Strandkaasen, Anne Thorsd. Ruaas, Jens Olsen Strandkaasa, Ole Andersen Hægnakaas, Jørgen Larsen Jelset.

5/12-1864. Helgen. Gaardbr. Abraham Larsen Kolle og Anne Maria Pedersdatters Peder. Fadd: Anne Kirstine Simonsd. Omtvedt, Karen Larsd. Kolle, Peder Augustinusen Omtvedt, Jens Pedersen Omtvedt, Hans Larsen Huset junior, Lars Larsen Kolle.

13/11-1864. Holden. Sagmester Nils Hansen Hølen og Inger Tollevsdatters Hans. Fadd: Aaste Bentsd. Hølen, Karen Andersd. Saugbr., Bent Bentsen Saugbr. senior, Johannes Olsen Vrk., Hans Bentsen Saugbr.

26/10-1864. Holden. Gaardbr. Peder Olsen Krageføt og Anne Maria Haraldsdatters Harald. Fadd: Hedvig Carlsd. Hølen, Taran Haraldsd. Baksaas, Østen Stensen Hølen, Andreas Olsen Krageføt, Ole Olsen Krageføt.

8/11-1864. Holden. Gaardbr. Hans Gundersen Kringleføt og Anne Mari Reyersdatters Johannes. Fadd: Mari Evensd. Kringleføt, Maren Anne Hansd. ditto, Nils R. Rønningen, Peder Thronsen Vrk., Gunder Hansen Præstegaarden. Emigrerte 1868.

24/9-1864. Holden. Flaademand Jens Johnsen Saugbr. og Ambor Nilsdatters Thea. Fadd: Severine Halvorsd. Romnæs, Asloug Evensd. Jetteboen, John Olsen Saugbr., Peder Nilsen Hammerstad, Johannes Nilsen Saugbr., Andreas Rasmussen Ringsevje.

21/10-1864. Holden. Andreas Evensen Ringsevje og Inger Thronsdatters Even. Fadd: Anne Thronsd. Vrk., Anne Johannesd. Sandbakken, Anders Tronsen Vrk., Lars Evensen og Anders Johannessen Vrk.

6/12-1864. Holden. Afdød Gaardm. Jacob Kittilsen Heisholt og Aaste Anundsdatters Jacob. Fadd: Ingeborg Pedersd. Heisholt, Mari Pedersd. Tufte, Johannes Johannesen Heisholt, Lars Johnsen Heisholt, Johannes Kristiansen Heisholt.

5/11-1864. Holden. Aasmund Gundersen Vrk. og Anne Jahnsdatters Maren Sørine. Fadd: Ingeborg Gundersd. Vrk., Maren Anne Gundersd. Vrk., Gunder Nilsen, Nils Andersen og Jacob Petter Gundersen Vrk.

7/10-1864. Holden. Flaademand Kristen Johannessen Strømodden og Gurine Simonsdatters Petrea. Fadd: Maren Simonsd. Saugbr., Berte Johannesd. ditto, Peder Jensen ditto, Halvor Olsen Vrk., Johannes Johannesen Vrk.

22/12-1864. Holden. Gaardbr. Ole Nilsen Namløs og Maren Tollevsdatters Anne. Fadd: Ingeborg Nilsd. Kringleføt, Karen Stensd. Haatvedt, Nils Nilsen Kringleføt, Christian Kristensen Stua, Anders Andersen Borgen junior.

4/10-1864. Romnæs. Inderst Thorsten Thorstensen Delsbakke og Maren Tolvsdatters Thomine. Kirsti Tolvsd. Romnæs, Maria Nilsd. Romnæs, Isak Nilsen ditto, Peder Tolvsen Qværnodden, Ole Tolvsen Qværnodden.

16/10-1864. Romnæs. Gaardbr. Rollev Jørgensen og Kari Torstensdatters Ragnild. Fadd: Karen Jørgensd. Galten, Kirsten Jørgensd. Wale, Jørgen Nilsen Galten, Hans Sigurdsen Wale, Ole Olsen Wale.

22/12-1864. Holden. Smed John Johnsen Lindgren Hougbakke og Anne Karine Nilsdatters John. Fadd: Ingeborg Kirstine Thomasd. Hougbakken, Helene Olsd. Holla, Nils Olsen Næprud, Ole Johnsen Hougbakken, Ole Nilsen Næprud.

31/12-1864. Helgen. Gaardbr. Anders Jensen Stenstadvalen og Kari Thorsdatters Anne. Fadd: Anne Karine Jensd. Ytterbø, Kirsti Jensd. Stenstadvalen, Bent Bentsen Saugbr., Ole Thorsen Ytterbø, Halvor Jensen Stenstadvalen.

20/11-1864. Holden. Husm. Anders Arvesen Odden og Kari Gundersdatters Anne Gurine. Fadd: Barnets Moder, Kari Gundersd. Odden, Ingeborg Andersd. Odden, Hans Olsen Delevje, Reier Thorsen Striken, Nils Hansen Kaasen.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

18/1-1865. Holden. Ole Hansen Fiskestigen og Ingeborg Ellingsdatters Hans. Fadd: Maren Anne Hansd. Delsbakke, Inger Kristensd. Sannæs, Ole Andersen og Gunder Andersen Delsbakke, Andreas Hansen Fiskestigen.

20/1-1865. Holden. Gaardbr. Ole Andersen Vibeto og Mari Halvorsdatters Anders. Fadd: Mari Pedersd. Vibeto, Anne Halvorsd. ditto, Anders Thomassen, Hans Anundsen Vibeto, Anders Andersen ditto.

30/12-1864. Holden. Ole Andersen Fæbakke og Andrea Asgjærsdatters John Cornelius Andreas. Fadd: Berte Asgjærsd. Fæbakke, Anne Johnsd. ditto, Even Olsen Vrk., Kristen Andersen Vrk., Ole Olsen Fæbakke.

10/2-1865. Romnæs. Husm. Halvor Helgesen Dalekaasen og Kari Sigurdsdatters Anne Kristine. Fadd: Kari Helgesd. Dalekaasen, Even Torstensen Lunde, Guro Larsd. Lunde, Lars Evensen Lunde, Lars Knudsen Bordstad.

16/12-1864. Romnæs. Husm. Halvor Olsen Stensholt og Maria Olsdatters Sigurd. Fadd: Maren Anne Hansd. Delsbakke, Kirsti Hansd. Nyhus, Ole Andersen Delsbakke, Gunder Andersen ditto, Hans Eliassen Romnæs.

11/1-1865. Romnæs. Gaardm. Ole Halvorsen Øgaarden og Karen Isaksdatters Martine. Fadd: Anne Hansd. Fæhn, Maria Kirstine Olsd. Rolighed, Emanuel R. Bergkaasen, Hans Olsen Øgaarden, Arve Olsen Øgaarden.

5/2-1865. Holden. Arbeidsm. Carl Andersen Teigen og Kirsten Maria Anundsdatters Hans August. Fadd: Karen Maria Halvorsd. Teigen, Karen Halvorsd. Namløs, Nils Olsen Namløs, Anund Teigen, Ole Nilsen Namløs.

22/11-1864. Holden. Gaardbr. Ole Olsen Namløshagen og Mari Andersdatters Anne Maria. Fadd: Inger Pedersd. Namløs, Karen Olsd. Fæbakke, Knud Olsen Valesagen, Ole Andersen Huset, Anders Thronsen Namløs.

16/1-1865. Holden. Gaardm. Gunder Gundersen Tvedt og Anne Magrethe Olsdatters Anne Maria. Fadd: Anne Nilsd. Tvet, Kari Olsd. Brennebu, Svennung Gjermundsen Tvedt, Jørgen Pedersen Tvet. Ole Jørgensen Tvedt.

16/1-1865. Holden. Andreas Johnsen Bakken under Vrk. og Ingeborg Johnsdatters Anne Elise. Fadd: Ingeborg Olsd. Vrk., Johanne Maria Gundersd. Bakken, Anders Tronsen Vrk., Jørgen Ingebretsen Vrk., Hans Andreassen Bakken.

27/12-1864. Holden. Tvillinger. Gaardbr. Kristen Jensen Langjordet og Kari Pedersdatters Kari. (og Kristen). Fadd: Anne Stenersd. Thorsnæs, Barnets Moder, Halvor Thoreskaas, Nils Kristensen Langjordet, Kristen Nilsen ditto.

27/12-1864. Holden. Tvillinger. Gaardbr. Kristen Jensen Langjordet og Kari Pedersdatters (Kari og) Kristen. Fadd: Karen Gunnulsd. Søvestrand, Helene Olsd. Holla, Ole Nilsen Torsnæs, Hans Pedersen Søve, Ole Gunnulsen Søve.

30/12-1864. Holden. Husm. Østen Stensen Hølen og Anne Catrine Hedevig Carlsdatters Kirsten Marie. Fadd: Aaste Stensd. Nyhus, Inger Stensd. Nyhus, Carl Reyersen Krageføt, Jens Carlsen Vrk., Knud Jacobsen Romnæs.

17/12-1864. Holden. Skomager Hans Olsen Kringleføt og Anne Olsdatters Nils. Fadd: Lisbet Johnsd. Saugbr., Karen Johnsd. ditto, Anders Thronsen Vrk., Halvor Johnsen Hollahagen, Johannes Johannessen Strømodden.

20/2-1865. Holden. Gaardbr. Kristen Rollevsen Lillejordet og Ingeborg Anundsdatters Rollef. Fadd: Guro Rollevsd. Østerholt, Marte Arvesd. Lillejordet, Anund Hansen Teigen, Carl Andersen Teigen, Jørgen Rollefsen Lien.

25/2-1865. Romnæs. Gaardbr. Lars Sørensen Lunde og Aaste Kirstine Bentsdatters Kirsti. Fadd: Guro Larsd. Lunde, Marte Elisabet Larsd. Lunde, Even Tostensen Lunde, Sivert Sørensen Brænne, Bent Larsen Lunde.

12/2-1865. Romnæs. Gaardm. Nils Olsen Kalvodde og Mari Johannesdatters Kirsten Maria. Fadd: Aaste Olsd. Sannæs, Inger Kristensd. Sannæs, Ole Nilsen Kalvodde, Nils Johannessen Ulevig, Hans Kristensen Sannæs.

28/2-1865. Helgen. Husm. John Jensen Eik og Mari Olsdatters Ole. Fadd: Anne Maria Halvorsd. Dilsdalen, Maren Evensd. Jetteboen, Arne Kristensen Vasdalen, Kristen Stenstad, Nils Thorstensen Vasdalen.

8/3-1865. Holden. Bygmester Walentin Bauer og Kirsten Laurine Larsdatters Laura Sophie. Fadd: Aaste Nilsd. Vrk., Mari Olsd. Bænnebu, Agronom P. Hansen, Hans Rasmussen Vrk., Peder Tronsen Vrk.

8/2-1865. Holden. Christian Nilsen Steenskaas under Heisholt og Sophie Rasmusdatters Anne. Fadd: Aaste Hansd. Heisholt, Maria Kristiansd. Stenkaas, Johannes Rasmussen Heisholt, Johannes Johannesen ditto, Andreas Tollevsen Heisholt.

6/2-1865. Holden. Halvor Johnsen Vrk. og Anne Andersdatters Ingeborg. Fadd: Laura Pedersd. Saugene, Andrea Pedersd. Strømodden, John Johnsen Vrk. junior, Andreas Johnsen og Peder Hansen Vrk.

11/1-1865. Holden. Henrik Halvorsen Vrk. og Berte Maria Olsdatters Ole. Fadd: Barnets Moder og Marie Henriksd. Vrk., Barnets Fader, Brynild Jensen Sæterskaasen, Ole Hansen Sandbakken.

18/3-1865. Holden. Uægte. Anders Gustav. Pigen Anne Kirstine Andreasd. Toreskaas og Opgiven Barnefader Gunder Olsen Qværndokken.
Fadd: Anne Stenersd. Toreskaas, Maria Kirstine Olsd. Rolighed, Andreas Halvorsen Oterkjær, Ole Tygesen Kaasa, Hans Pedersen Søve.

21/2-1865. Holden. Frihandler Hans Arnesen Tuftehagen og Oline Olsdatters Anne Helene. Fadd: Barnets Moder, Anne Helene Andersd. Fæhn, Anders Halvorsen Fæhn, Anders Tovsen Fæhn, Peder Andersen Borgen.

24/2-1865. Helgen. Gaardbr. Carl Carlsen Huset og Kirsten Mathea Abrahamsdatters Abraham. Fadd: Maren Pedersd. Bø, Anne Marie Hansd. Siljan, Hans Carlsen Siljan, Isak Andersen Tvedten, Abraham Abrahamsen Hella, Hans Carlsen Huset junior.

13/3-1865. Holden. Skomager Christian Christensen Stua og Kari Olsdatters Christen. Fadd: Ingeborg Maria Nilsd. Kringleføt, Inger Kristensd. Sannæs, Kristen Hansen Sannæs, Ole Nilsen Namløs, Nils Nilsen Kringleføt, Gunder Kristophersen Vrk.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

21/3-1865. Holden. Lars Pedersen Vrk. og Anne Gunnulsdatters Peder. Fadd: Maren Torine Pedersd. Eie, Anne Andreasd. Vrk., Ole Gjermundsen Eie, Kristopher Gunnuldsen Eie.

25/3-1865. Holden. Inderst Knud Isaksen Tuftehagen og Karen Marie Olsdatters Berta Kirstine. Fadd: Anne Maria Johnsd. Gruben, Anne Kirstine Pedersd. Fæhn, Isak Isaksen Gruben, Ole Kristensen Tuftehagen, Nils Petter Isaksen Gruben.

9/2-1865. Holden. Saugbrugseier Nils Aall og Charlotte født Aalls Hans. Fadd: Enkefru Mariane Aall, Jomfru Sophie Blom, Grosserer Chr. H. Blom, Kjøbmand H. E. Hoell, Grosserer Diderik Cappelen af Skien. Hjemmedøbt ved Sognepræst Buch.

24/3-1865. Helgen. Inderst Ellef Ellefsen Grønsten og Kari Pedersdatters Peder. (Forældrene viede samme 23. April). Fadd: Anne Kirstine Simonsd. Omtvedt, Anne Saamundsd. Hælgen, Hans Andersen Grønsten, Bjørn Helgesen Nordstaa.

25/2-1865. Helgen. Gaardbr. Gunne Anundsen Flategrav og Inger Olsdatters Ingeborg. Fadd: Anne Maria Nilsd. Kolle, Karen Larsd. Kolle, Halvor Stenersen Flategrav, Anund Gunnesen ditto, Halvor Halvorsen Hvalen.

26/3-1865. Holden. Landhandler Ole Pedersen Marum Kringleføt og Marie Evensdatters Elise Petronelle. Fadd: Karen Pedersd. Romnæs, Taran Svennungsd. Eishoug, Johannes Pedersen Romnæs, Hans Gundersen Kringleføt, Hans Kittilsen Nordskogen.

30/3-1865. Holden. Gunder Kristophersen Vrk. og Ingeborg Olsdatters Carl Odin. Fadd: Kari Olsd. Stua, Else Maria Kristophersd. Vrk., Christian Kristensen Stua, Anders Olsen Namløs, Ole Nilsen Namløs.

17/2-1865. Holden. Inderst Andreas Jensen Øen og Birgith Sigurdsdatters Andreas. Fadd: Liv Olsd. Texle, Kari Olsd. Brænnebu, Hans Andersen Øen, John Sigurdsen Texle, Ole Jensen Øen.

30/3-1865. Holden. Hans Andreas Jensen Vrk. og Kirsti Thronsdatters Thron. Fadd: Anne Tronsd. Vrk., Inger Tovsd. Vrk., Jens Olsen Strandplads, Anders Tronsen Vrk., Kristen Andersen Vrk.

28/2-1865. Hjemmedøbt. Skomager Rasmus Halvorsen Odden og Kirsti Andersdatters Halvor Andreas. (Ingen faddere). Hjemmedøbt ved Thor Striken. Død uden at komme i Kirke.

7/5-1865. Romnæs. Gaardbr. John Jørgensen Brænne og Marte Jensdatters Jens. Fadd: Aaste Bentsd. Lunde, Kirsten Maria Jørgensd. Vale, Jørgen Johnsen Vale, Gunder Gulliksen Sannæs, Halvor Jørgensen Vale.

25/12-1864. Romnæs. Husmand Gunder Evensen Lofthuskaasen og Ingeborg Gjertsdatters Anders. Fadd: Gunnild Gundersd. Vala, Maren Nilsd. Vala, Nils Kristensen Vala, Ole Andersen Brænne, Anund Brudeskjær.

12/4-1865. Romnæs. Gaardbr. Jens Bentsen Bordstaa og Kirsten Hansine Leifsdatters Bent. Fadd: Gunild Leifsd. Holte, Ingeborg Knudsd. Ryentvedt, John Bentsen Vale, Tosten Halvorsen Holte, Peder Leifsen Graverplads.

11/3-1865. Helgen. Gaardbr. Jørgen Andersen Bjerva og Maria Abrahamsdatters Anne Kirstine. Fadd: Ingeborg Andersd. Kolstad, Ingeborg Halvorsd. Wærstad, Peder Hansen Kolstad, Stian Jørgensen Holtanhagen, Ole Andersen Huset.

6/4-1865. Holden. Jens Reyersen Vrk. og Christiane Hartvigsdatters Hanna Kirstine. Fadd: Hedevig Carlsd. Hølen, Ingeborg Torgersd. Bergkaasen, Carl Reyersen Krageføt, Knud Tostensen Vrk., Barnets Fader.

14/4-1865. Holden. Nils Andreas Andersen Vrk. og Karen Kirstine Jahnsdatters Marie Benedicte. Fadd: Inger Nilsd. Vrk., Ingeborg Thronsd. Hougen, Osmund Gundersen Vrk., Lars Johnsen Vrk., Nils Tallaksen Vrk.

25/5-1865. Holden. Husm. Halvor Halvorsen Dalekaasen og Kari Sigurdsdatters Halvor. Fadd: Barnets Moder, Guro Halvorsd. Brænne, Halvor Helgesen Lunde, Gunder Sigurdsen Sydkaasa i Næs, Lars Evensen Lunde.

4/5-1865. Holden. Husm. Jens Jensen Gunderud og Maren Andrea Nilsdatters Jens. Fadd: Aaste Karine Jensd. Nriskemyr, Kirsti Nilsd. Romnæs, Nils Isaksen Romnæs, Ole Tolvsen Qværnodden, Halvor Aslaksen Hyni af Gjerpen. Hjemmedøbt ved Gjordemoder Ingeborg Svendsdatter.

3/5-1865. Holden. Inderst Anders Thronsen Namløs og Inger Pedersdatters Anne Kirstine. Fadd: Asloug Maria Thronsd. Wale, Anne Pedersd. Ulefos, Thron Andersen Namløs, Peder Jensen Saugbr., Andreas Thronsen Namløs.

16/4-1865. Holden. Tvillinger. Nils Johansen Vrk. og Kari Nilsdatters Johan. (og Turine). Fadd: Anne Sophie Johnsd. Vrk., Gunild Nilsd. Vrk., Jens Johansen Vrk., Nils Kristophersen Vrk., Jacob Petter Tronsen Vrk. Hjemmedøbt ved Thorer Pedersen Vrk.

16/4-1865. Holden. Tvillinger. Nils Johansen Vrk. og Kari Nilsdatters (Johan og) Turine. Fadd: Karen Kristophersd. Vrk., Marthe Nilsd. Tvedt, Johan Jensen og Kristopher Nilsen Vrk. Hjemmedøbt ved Thorer Pedersen Vrk.

30/4-1865. Helgen. Nils Carlsen Langeland og Anna Arnesdatters Nils. Fadd: Kirsten Mathea Abrahamsd. Huset, Anne Susanne Andersd. Tvedten, Isak Andersen Tvedten, Gunder Olsen Tvedten, Carl Carlsen Huset, Hans Carlsen Huset.

2/5-1865. Helgen. Gaardbr. Nils Johnsen Wærstad og Asloug Maria Knudsdatters John. Fadd: Anne Maria Kristensd. Værstad, Mari Evensd. Jetteboen, Knud Andersen Jøntvedt, Anders Kittilsen Jøntvedt, Jørgen Pedersen Bjærva.

27/4-1865. Holden. Inderst Anders Andersen Heisholtevjen og Anne Kristiansdatters Carl Martinius. Fadd: Barnets Moder, Kari Nilsd. Langkaas, Hans Andersen Kaasen, Nils Hansen Kaasen, Anders Hansen Kaasen.

27/2-1865. Hjemmedøbte Tvillinger. Husm. Anders Kristophersen Liusnæs og Anne Jensdatters Anne (og Karen). Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt ved Jens Olsen Strandplads og døde inden de kom i Kirke.

27/2-1865. Hjemmedøbte Tvillinger. Husm. Anders Kristophersen Liusnæs og Anne Jensdatters (Anne og) Karen. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt ved Jens Olsen Strandplads og døde inden de kom i Kirke.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

25/4-1865. Romnæs. Hans Johnsen Saugbr. og Mari Kittilsdatters Johan. Fadd: Inger Olsd. Saugbr., Ingeborg Gundersd. Sannerholt, Gunder Kristensen Sannerholt, Ole Hansen Saugbr., Ole Pedersen ditto.

27/4-1865. Holden. Husm. Knud Andersen Himingen under Sanda og Gro Anundsdatters Anders Olavus. Fadd: Anne Jørgensd. Sæterkaasen, Maria Jacobsd. Teigen, Ole Jensen Sæterkaas, Aslak Andersen Teigen, Nils Nilsen Gladhuus.

7/6-1865. Holden. Gaardbr. Anders Arvesen Kaasa og Anne Kirstine Kristensdatters Simon. Fadd: Anne Olsd. Namløshagen, Marte Marie Arvesd. Kaasa, Claus Olsen Kaasa, Ole Andersen Rognkaas, Johan Larsen Namløshagen.

21/5-1865. Holden. Inderst Anders Gundersen Tvedt og Andrea Kittilsdatters Anne. Fadd: Asloug Maria Knudsd. Værstad, Anne Gundersd. Hougen, Nils Johnsen Værstad, Knud Andersen Jøntvedt, Jens Halvorsen Fæhn.

11/6-1865. Helgen. Tvillinger. Gaardm. Gunder Jensen Præstgrav og Berthe Kittilsdatters Gabriel. (og Bernhard). Fadd: Anne Katrine Jørgensd. Sæterkaasen, Mari Nilsd. Vrk., Ole Jensen og Nils Olsen Vrk.

11/6-1865. Helgen. Tvillinger. Gaardm. Gunder Jensen Præstgrav og Berthe Kittilsdatters (Gabriel og) Bernhard. Fadd: Anne og Helene Olsd. Sæterkaasen, Ole Olsen Brøsdal, Simon Simonsen Præstgrav, Jens Gundersen Præstgrav.

30/5-1865. Helgen. Skibsbygger Svend Olsen Vasdalen og Aaste Tostensdatters Kirsten Maria. Fadd: Anne Hansd. Munken, Maren G. Evensd. Jetteboen, Arne Kristensen Vasdalen, Anders Andersen Munken, Abraham Ellefsen Valestranden.

26/4-1865. Helgen. Gaardbr. Isak Abrahamsen Bø og Aaste Tostensdatters Peder. Fadd: Kirsten Mathea Abrahamsd. Huset, Karen Kirstine Abrahamsd. Hella, Abraham Nilsen Hella, Peder Hansen Findal, Isak Abrahamsen Bergen, Isak Isaksen Mælum, Abraham Abrahamsen Hella.

22/6-1865. Romnæs. Gaardbr. Halvor Torkildsen Ulevigen og Svanoug Tollevsdatters Ingeborg. Fadd: Hilborg Halvorsd. Gunheim, Liv Jørgensd. Sannæs, Torkel Hansen Gunheim, Jørgen Halvorsen Sannæs, Torsten Jørgensen Sannæs.

15/6-1865. Romnæs. Thor Pedersen Vrk. og Mari Frederiksdatters Carl. Fadd: Ingeborg Hansd. Heisholt, Inger Thorsd. Vrk., Bent Pedersen Vrk., Thorer Pedersen Vrk., Gunder Kristensen Heisholt.

16/6-1865. Holden. Gaardbr. Simon Larsen Hotvedt og Anne Kristensdatters Simon. Fadd: Anne Marie Nilsd. Kolle, Karen Larsd. Kolle, Hans Larsen Klovholt, Ole Larsen Kolle, Abraham Larsen Huset.

24/6-1865. Holden. Værksarb. Reier Thorsen Striken og Inger Halvorsdatters Halvor. Fadd: Barnets Moder, Maren Hansd. Kringleføt, Thor Halvorsen Striken, Anders Arvesen Odden, Andreas Thorsen Striken.

26/5-1865. Holden. Uægte. Thomine Caroline. Pige Anne Elisabeth Thomasd. Vrk. og opgiven Barnefader Ungkarl Svenske Anders Olsen Holla. Fadd: Anne Johnsd., Inger Bentsd., Lars Thomassen, Gunder Eriksen, Bent Thomassen. Alle af Vrk.

10/6-1865. Holden. Gaardbr. Halvor Halvorsen Namløs og Gunild Maria Nilsdatters Karen Maria. Fadd: Anne Nilsd. Namløs, Karen Nilsd. ditto, Kristen Halvorsen Haatvedt, Kjøstol Olsen Namløs, Hans Nilsen Jøntvedt.

28/6-1865. Holden. Gaardbr. Ole Arvesen Namløs og Gunnild Gundersdatters Johanne. Fadd: Ingeborg Gundersd. Vrk., Anne Gundersd. Søve, Nils Johannessen Namløs, Jørgen Pedersen Namløs, Ole Olsen Aafoskaas.

11/3-1865. Holden. Jernværkseier Severin Diderik Cappelen og Sophie født Fayes Henriette Magrethe. Fadd: Fru Mina Løvenskiold, Frøken Benny Cappelen, Diderik Cappelen fra København, Grosserer Thorvald Meyer, Consul Th. Heftye, Kammerherre Palludan fra Christiania. Hjemmedaaben ved Sognpræst Buch.

22/5-1865. Helgen. Gaardbr. Thor Pedersen Langeland og Aavet Kirstine Larsdatters Peder. Fadd: Anne Maria Pedersd. Huset, Maria Stiansd. Holten, Simon Larsen Hotvet, Simon Simonsen Præstgrav, Jens Andreassen Hougene.

9/6-1865. Helgen. Gaardbr. Jørgen Jørgensen Kolstad og Ingeborg Halvorsdatters Asber. Fadd: Ingeborg Andersd. Kolstad, Maria Jørgensd. Kolstad, Halvor Halvorsen Valen, Peder Hansen Kolstad, Jørgen Jørgensen Kolstad junior.

11/6-1865. Helgen. Husm. Anders Andersen Jøntvedt og Maria Torgrimsdatters Ole. Fadd: Inger Maria Johnsd. Bergmandskaas, Mari Evensd. Jetteboen, Knud Andersen Jøntvedt, Ole Arvesen Namløs, Hans Gundersen Jøntvedt.

12/7-1865. Helgen. Gaardbr. Harald Gundersen Olsbrygge og Asloug Halvorsdatters Theodor. Fadd: Karen Halvorsd. Kastet, Maren Evensd. Jetteboen, Johannes Nilsen Ulefoss (s med en strek over = ss), John Gundersen Næsset, Harald Stuerud.

4/7-1865. Holden. Husm. Nils Nilsen Kaasen og Gro Olsdatters Ole Markus.  Fadd: Aaste Olsd. Baksaas, Taran Haraldsd. ditto, Knud Halvorsen Baksaas, Jens Nilsen Evjen, Halvor Svennungsen Evjen.

17/7-1865. Holden. Gaardmand Anders Nilsen Romnæs og Maren Sørine Halvorsdatters Gunnild. Fadd: Aaste Nilsd. Vrk., Gunnild Sivertsd. Brænne, Andreas Rasmussen Ringsevje, Jens Johnsen Hagen, Nils Nilsen Kastet, Peder Nilsen Hammerstad.

4/7-1865. Holden. Snedker Johannes Tronsen Hougen og Kari Torgersdatters Anne Elise. Fadd: Barnets Moder og Ingeborg Thronsd. Hougen, Peder Thronsen Vrk., Barnets Fader, Anders Hansen Kaasen.

18/7-1865. Holden. Johannes Olsen Vrk. og Ingeborg Thomasdatters Ole. Fadd: Karen Johnsd. Vrk., Anne Olsd. Dagsrød, Ole Johannesen Vrk., Thomas Rasmussen Vrk., Johannes Johannessen Vrk.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

2/8-1865. Holden. Inderst Halvor Kristensen Solvold og Ingri Somundsdatters Jens. Fadd: Anne Stenersd. Thoreskaas, Inger Maria Aslaksd. Skaardal, Halvor Clausen Toreskaas, Aslak Somundsen Skaardal, Nils Kristensen Langjordet.

11/7-1865. Holden. Værksarb. Ole Olsen og Anne Johanne Rasmusdatters Ole. Fadd: Carine Asgjærsd. Vrk., Andrea Rasmusd. vrk., Ole Olsen Godjord Vrk., Halvor Olsen Holla, Johannes Rasmussen Vrk.

15/7-1865. Holden. Værksarb. Even Olsen Vrk. og Karine Asgjærsdatters Ingeborg. Fadd: Anne Johanne Rasmusd. Vrk., Martine Nilsd. Vrk., Ole Andersen Fæbakke, Kudsk John Nilsen, Even Andersen Bruget.

6/7-1865. Holden. John Johnsen Vrk. og Else Maria Anundsdatters Gunder. Fadd: Anne Halvorsd. Vrk., Asloug Anundsd. Præstegaarden, Anund Gundersen Grønsten, Hans Petter Hansen Vrk., John Kristensen Saugbr.

10/7-1865. Helgen. Husm. Hans Nilsen Stenstadstranden og Sørine Aasoldsdatters Anne Caroline. Fadd: Maria Larsd. Stranden, Asloug Haraldsd. Olsbrygge, Ole Jørgensen Stranden, Jens Kristensen Stenstad.

22/4-1865. Helgen. Husmand Halvor Halvorsen Torgersrud og Anne Kirstine Hansdatters Halvor. Fadd: Ingri Olsd. Jelseth, Kari Hansd. Klovedal, Ole Johannessen Jelseth, Nils Gulliksen Torgersrud, Arve Olsen Roligheden.

16/8-1865. Holden. Gaardmand Nils Olsen Fosse og Asloug Maria Halvorsdatters Gunnild. Fadd: Gunnild Olsd. Susaas, Anne Maria Nilsd. Fosse, Halvor H. Susaas, Ole Kjøstolsen Fosse, Kjøstol Olsen Fosse.

16/8-1865. Holden. Inderst Jens Nilsen Heisholt og Kari Olsdatters Nils Martinius. Fadd: Ingeborg Hansd. Heisholt, Ingeborg Gundersd. ditto, Gunder Christiansen ditto, Lars Nilsen Evjen samt Barnets Fader.

9/9-1865. Holden. Gaardbr. Hans Vetlesen Namløshagen og Gunnild Kristensdatters Christen. Fadd: Berte Brynnildsd. Fæbakke, Anne Johnsd. ditto, Ole Larsen Fæbakke, Ole Johnsen ditto, Ole Olsen Namløs.

31/8-1865. Helgen. Inderst Anders Olsen Pladsen og Karen Halvorsdatters Inger Maria. Fadd: Asloug Hansd. Pladsen, Karen Nilsd. Jøntvedtr, Ole Andersen Kaasa, Ole Nilsen Hægna, Nils Hansen Jøntvedt.

15/8-1865. Helgen. Gaardm. Anders Simonsen Omtvedt og Anne Kirstine Nilsdatters Kirsten Berthea. Fadd: Taran Andersd. Tufte, Kirsti Tollevsd. Fæhn, Simon Andersen Klovedal, Nils Kristensen Næsset, Peder Simonsen Klovedal.

4/8-1865. Helgen. Husmand Tyge Clausen Kaasen og Ingeborg Torbjørnsdatters Kirsti. Fadd: Anne Olsd. Roligheden af Mælum, Anne Thorbjørnsd. Teigen, Stian Pedersen Holten, Peder Anundsen Holten, Jens Olsen Strandjordet.

7/8-1865. Romnæs. Bent Thomasen Vrk. og Kirsti Henriksdatters Martinius. Fadd: Karine Thomasd. fra Arendal, Maren Nilsd. Saugbr., Clemet Olsen Kaasen, Ole Tronsen Vrk., Bent Thomassen Vrk. junior.

3/9-1865. Romnæs. Gaardbr. John Bentsen Vale og Asloug Maria Thronsdatters Peder. Fadd: Inger Pedersd. Namløs, Maren Kirstine Johnsd. Vale, Jens Bentsen Bordstad, Anders Thronsen Namløs, Andreas Thronsen ditto.

4/9-1865. Holden. Værksarb. Lars Thomassen Søvedalen og Andrea Olsdatters Olaves. Fadd: Anne Olsd. Saugbr., Maria Kirstine Olsd. Roligheden, Osmund Gundersen Vrk., Kristen Kjøstolsen Saugbr., Bent Thomassen Vrk.

27/8-1865. Holden. Husm. Ole Sørensen Kaasen og Anne Andersdatters Berthine. Fadd: Karen Maria Olsd. Vibeto, Anne Martine Andersd. Tufte, Anders Andersen Vibeto, Søren Olsen Gladhus, Johannes Sørensen Gladhus.

18/10-1865. Helgen. Gaardbr. Hans Thygesen Velkom og Maren Hansdatters Theodor. Fadd: Ingeborg Halvorsd. Kolstad, Anne Olsd. Velkom, Hans Stuerud, Harald Hansen Stuerud, Jens Thygesen Fæbakke.

15/8-1865. Helgen. Gaardbr. Lars Jensen Ytterbø og Aaste Hansdatters Anders. Fadd: Aaste Halvorsd. Hælgen, Kirsti Pedersd. Bjærkholt, Halvor Olsen Usterud, Hans Larsen Ytterbø, Gullik Hansen Bergen (Bergan).

14/10-1865. Holden. Gullik Kristensen Vrk. og Maren Anne Olsdatters Martinius. Fadd: Berte Johanne Stensd. Vrk., Anne Gulliksd. Vrk., Anders Kristensen Kronborg, Anders Somundsen Vrk., Andreas Johnsen Vrk.

15/4-1865. Holden. Gunder Olsen Saugbr. og Aaste Gurine Bentsdatters Inger Maria. Fadd: Susanne Nilsd. Saugbr., Karen Maria Johnsd. Saugbr., John Olsen Saugbr., Andreas Tronsen Vrk., Bent Bentsen d.y., Saugbr., Sømand Ole Johnsen Saugbr.

1/9-1865. Holden. Husm. Peder Olsen Texle og Karen Gurine Larsdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: Liv Olsd. Texle, Maria Tomasd. Hollahagen, Andreas Andersen Briskemyr, Halvor Johnsen Hollahagen, John Sigurdsen Texle.

27/10-1865. Romnæs. Gaardbr. Ole Torjussen Opsal og Ingeborg Torgersdatters Hans. Fadd: Sina Leifsd. Bordstaa, Aaste Halvorsd. Opsal, Halvor Torgersen Kuslungen, Hans Torgersen ditto, Jens Bentsen Bordstaa.

2/11-1865. Romnæs. Gaardbr. Nils Kristensen Vala og Kari Gundersdatters Christen. Fadd: Guro Evensd. Kaasa, Anne Tollevsd. Vala, Ole Torgersen Opsal, John Gundersen Kaasa, Hans Kristensen Houg.

27/10-1865. Romnæs. Husm. Kristen Nilsen Nyhus og Aaste Stensdatters Nils. Fadd: Helvig Carlsd. Hølen, Inger Steensd. Eishoug, Knud Jacobsen Eishoug, Jørgen Stensen og Sten Stensen Hølen.

27/9-1865. Helgen. Gaardbr. Bent Nilsen Stenstad og Ingeborg Johannesdatters Ingeborg. Fadd: Andrea Nilsd. Ringsevje, Berte Johannesd. Ulefoss, Nils Kristensen Næsset, Arne Kristensen Stenstad, Johannes Nilsen Ulefoss, Halvor Olsen Brøsdal.

10/11-1865. Helgen. Inderst Peder Olsen Ytterbø og Karen Pedersdatters Maren Berthea. Fadd: Karen Kristiansd. Skougen, Anne Kirstine  Pedersd. Jøntvedt, John Olsen Grinden, Hans Olsen Skougen, Hans Evensen Præstgrav.

29/9-1865. Helgen. Husmand Anders Andersen Næsodden og Maren Halvorsdatters Halvor. Anne Kristine Pedersd. Grønsten, Severine Nilsd. Næsset, Tyge Hansen Halvosrtaa, Jahn Stensen Glaholt, Andreas Tygesen Halvorstaa.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

14/11-1865. Holden. Værksarb. Nils Olsen og Mari Nilsdatters Andreas. Fadd: Kirsti Olsd. Vrk., Maren Pedersd. Kaasa, Gunder Jensen Præstgrav, Nils Evensen Vrk., Andreas Olsen Vrk.

20/8-1865. Holden. Ole Jacobsen Vrk. og afdød hustru Andrea Abrahamsdatters Andreas. Fadd: Ingeborg Gundersd. Vrk., Kirstine Olsd. Vrk., Abraham Stensen Vrk., Abraham Olsen Vrk. Hjemmedøbt ved Halvor Halvorsen Vrk.

11/11-1865. Holden. Rasmus Johannessen Vrk. og Anne Sophie Johnsdatters Rasmus. Fadd: Magrethe Anundsd. Vrk., Anne Olsd. Vrk., Andreas Johannesen Vrk., Johan Jensen Vrk.

10/11-1865. Holden. Gaardbr. Anders Halvorsen Bjørndalen og Maria Hansdatters Martinius. Fadd: Karen Maria Halvorsd. Teigen, Anne Halvorsd. Vrk., Anund Hansen Teigen, Halvor Halvorsen Vrk., Hans Andersen Bjørndalen.

17/10-1865. Holden. Gaardbr. Gunder Andersen Røibæk og afdøde hustru Inger Maria Gundersdatters Gunder. Fadd: Bergith Sigurdsd. Texle, Asloug Andersd. Vibeto, Nils Rasmussen Rønningen, Thor Andersen Vibeto, John Sigurdsen Texle.

28/11-1865. Holden. Tallak Jacobsen Vrk. og Inger Nilsdatters Andreas. Fadd: Karen Jahnsd. Vrk., Karen Torbjørnsd. Vrk., Gunder Jacobsen Vrk., Nils Andersen Vrk., Nils Tallaksen Vrk.

27/9-1865. Holden. Husmand Svend Kristensen Kaasa og Karen Maria Hansdatters Ingeborg Mathea. Fadd: Anne Svendsd. Moen, Trine Hansd. Valen, Ole Nilsen Moen, Antoni Hansen Valen, Asbjørn Hansen Valen.

15/11-1865. Holden. Værksarb. Hans Johnsen Hægnen og Ingeborg Larsdatters Lars. Fadd: Mari Evensd. Kringleføt, Anne Andreasd. Vrk., Andreas Johannesen Vrk., Rasmus Johnsen Hægna, Abraham Olsen Grini (i Lunde).

6/11-1865. Holden. Inderst Halvor Olsen Holla og Andrea Johnsdatters Johannes. Fadd: Anne Kirstine Jensd. Sæterkaasen, Maren Johnsd. Vrk., Ole Olsen Vrk. junior, Martinius Thomassen Vrk., Andreas Johnsen Vrk.

14/10-1865. Holden. Gaardbr. Emanuel Rasmussen Bergkaasen og Kari Halvorsdatters Marie. Fadd: Inger Halvorsd. Roligheden, Maren Anne Nilsd. Rønningen, Ole Halvorsen Øgaarden, Andreas Rasmussen Ringsevje, Hans Rasmussen Vrk.

1/12-1865. Holden. Husm. Hans Jensen Heisholt og Mari Olsdatters Ole. Fadd: Maria Jensd. Vrk., Ingeborg Gundersd. Heisholt, Jacob Jensen Øgaarden, Kristen Jensen Hæggemoen, Osmund Gundersen Wrk.

22/10-1865. Holden. Skomager Peder Mathisen Stua og Marie Olsdatters Anna Olava. Fadd: Andrea Olsd. Søvedalen, Maria Kirstine Olsd. ditto, Christian Kristensen Stua, Kristen Kjøstolsen Saugbr., Bent Thomassen Vrk.

15/11-1865. Romnæs. Husm. Nils Nilsen Hoxodde og Grethe Torgrimsdatters Nils. Fadd: Anne Olsd. Vale, Mari Olsd. Vale, John Bentsen Vale, Ole Olsen Vale, Ole Gundersen Hoxodde.

27/11-1865. Helgen. Husm. Jens Tygesen Kaasen og Anne Gundersdatters Magrethe. Fadd: Maren Hansd. Velkom, Marte Arvesd. Kaasene, Hans Tygesen Velkom, Tollev Asgjersen Fæbakke, Andreas Tygesen Halvorstaa.

21/10-1865. Helgen. Husm. Andreas Larsen Klevsgade og Margit Evensdatters Lars. Fadd: Ingri Olsd. Flatgrav, Anne Olsd. Aafoskaas, Gunne Anundsen Flatgrav, Svennung Evensen Jacobskaas, Halvor Jørgensen Kolstad.

10/12-1865. Helgen. Gaardbr. Hans Andreas Johnsen Wærstad og Anne Karine Kristensdatters John. Fadd: Asloug Maria Knudsd. Jøntvedt, Ingeborg Kirstine Halvorsd. Wærstad, Peder Hansen Bjerva, Jørgen Pedersen ditto, Nils Johnsen Wærstad.

28/11-1865. Holden. Smed Lars Tollefsen Heisholt og Berthe Svennungsdatters Hans Martinius. Fadd: Andrea Tollevsd. Vrk., Karen Tollevsd. Holla, Søren Rasmussen Vrk., Hans Petter Hansen Vrk., Andreas Tollevsen Heisholt.

31/10-1865. Holden. Husm. Aslak Andersen Teigen og Maria Jacobsdatters Carl Johan Martinius. Fadd: Andrea Johnsd. Holla, Mari Nilsd. Bømark, Halvor Olsen Holla, John Johannessen Holla, Hans Olsen Brænnebu.

21/12-1865. Holden. Husm. Isak Isaksen Gruben og Anne Maria Johnsdatters Anne Marie. Fadd: Maren Olsd. Tuftehagen, Anne Johnsd. Fæbakke, Knud Isaksen Tuftehagen, Nils Petter Isaksen Gruben, Ole Johnsen Fæbakke.

16/10-1865. Holden. Smed Ole Andreas Johnsen Hougbakken og Ingeborg Kirstine Tomasdatters Ingeborg Gurine. Fadd: Barnets Moder, Anne Maria Kristensd. Myra, John Johnsen Hougbakken, Barnets Fader, Nils Johnsen Hougbakken.

8/12-1865. Holden. Tømmermærker Halvor Olsen Sæterkaasen og Anne Johannesdatters Johannes. Fadd: Anne Olsd. Hollahagen, Berthe Johannesd. Strømodden, Ole Jensen Kaasene, Christen Johannesen Strømodden, Johannes Johannessen ditto.

19/11-1865. Holden. Gaardskarl John Johannessen Holla og Anne Johannesdatters Johannes. Fadd: Lise Halvorsd. Holla, Karen Tollevsd. Holla, Agronom Hansen paa Holla, Nils Olsen Næprud, Kristen Andersen Kronborg.

17/10-1865. Helgen. Husm. Lars Olsen Løkken og Karen Anne Anundsdatters Kristen Andreas. Fadd: Marthe Kirstine Jørgensd. Tinholt, Maria Aasoldsd. Bjærva, Isak Andersen Skjørholt, Ole Andersen Bjærva, Jens Olsen Strandjordet.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

1/1-1866. Holden. Gaardm. Kjøstol Olsen Enerhougen og Maren Anne Nilsdatters Karen Maria. Fadd: Maria Olsd. Jøntvedt, Karen Nilsd. Jøntvedt, Peder Pedersen Gruben, Jørgen Jørgensen Namløs, Nils Olsen Gruben.

30/12-1865. Holden. Peder Pedersen Saugbr. og Ingeborg Saamundsdatters Maren Anne. Fadd: Margith Andersd. Vrk., Maria Andersd. Vrk., Simon Tostensen Saugbr., Ole Hansen Saugbr., Ole Pedersen ditto.

11/1-1866. Holden. John Tallaksen Vrk. og Andea Nilsdatters Gunnil. Fadd: Aaste Nilsd. Vrk., Andrea Tallaksd. Furustul, Peder Andersen Kaasa, Ole Gundersen Holla, Hans Sondresen Saugbr.

25/12-1865. Holden. Hans Hansen Spærland Vrk. og Ingeborg Gundersdatters Anne. Fadd: Marte Hansd. Vrk., Karen Hansd. Saugbr., Hans Olsen Vrk., Hans Johnsen Vrk., Anders Saamundsen Vrk.

12/12-1865. Holden. Rasmus Johnsen Hægna og Magrete Carine Johannesdatters Anne Johanne. Fadd: Ingeborg Larsd. Hægna, Mari Anne Johannesd. Heisholt, Hans Johnsen Hægna, Andreas Johannesen Vrk.

17/12-1865. Holden. Smed Brynnil Jensen Vrk. og Mari Pedersdatters Karen. Fadd: Barnets Moder, Berte M. Andersd. Vrk., Hans Hansen Vrk., Peder Hansen Vrk., Jens Brynnildsen Vrk. junior.

21/1-1866. Romnæs. Gaardbr. Nils Jørgensen Galten og Karen Jørgensdatters Mathea. Fadd: Karen Tostensd. Solberg, Kirsten Jørgensd. Vale, Jørgen Nilsen Galten, Rollef Jørgensen Solberg, Halvor Jørgensen Vale.

28/1-1866. Romnæs. Gaardbr. John Kjøstolsen Heisholt og Aaste Halvorsdatters Ingeborg. Fadd: Margith Halvorsd. Sannæs, Mari Halvorsd. Vrk., Halvor Helliksen Sannæs, Skolelærer Christopher Hansen Saugbr., Johannes Halvorsen Sannæs.

15/1-1866. Romnæs. Gaardbr. Isak Nilsen Romnæs og Kirsti Tolvsdatters Isak. Fadd: Anne Dorthea Pedersd. Romnæs, Maria Nilsd. Romnæs, Peder Tolvsen Qværnodden, Ole Tolvsen ditto.

12/1-1866. Romnæs. Hans Sondresen Kastet og Maria Tallaksdatters Karen Kirstine. Fadd: Andrea Sondresd. Vrk., Andrea Tallaksd. Furustul, Andreas Johnsen Bakken, John Tallaksen Vrk., Ole Sondresen Vrk.

26/12-1865. Helgen. Tvillinger. Husm. Ole Jørgensen Stenstadstranden og Maria Larsdatters Hans. (og Kristen). Fadd: Anne Catrine Jørgensd. Sæterkaasen, Anne M. Jensd. Stenstad, Johannes Gundersen Vrk., Kristen Kristensen Stenstad, Hans Brynnildsen Pladsen.

26/12-1865. Helgen. Tvillinger. Husm. Ole Jørgensen Stenstadstranden og Maria Larsdatters (Hans og) Kristen. Fadd: Helene Olsd. Kaasene, Ingeborg Halvorsd. Bjerven, Arne Kristensen Stenstad, Harald Olsbrygge, Ole Andersen Huset.

25/1-1866. Helgen. Inderst Ole Thorsen Ytterbø og Guro Gundersdatters Asbor Marie. Fadd: Kari Thorsd. Stenstadvalen, Kari Gundersd. Sannæs, Bent Bentsen Saugbr., Hans Simonsen Præstgrav, Hans Andersen Skibsnæs.

18/2-1866. Holden. Lars Evensen Ringsevje og Asloug Jørgensdatters Anne. Fadd: Kirsti Olsd. Vrk., Anne Johannesd. Sandbakken, Christian Evensen Vrk., Andreas Evensen Ringsevje.

16/2-1866. Helgen. Husm. Kittel Olsen Svea og Anne Andersdatters Anders. Fadd: Marthe Jørgensd. Skjørholt, Maria Stiansd. Holtene, Ole Jensen Strandjordet, Isak Andersen Skjørholt, Hans Gundersen ditto.

7/12-1865. Romnæs. Husm. Ole Johnsen Bjørndokken og Maria Tronsdatters Gunild Maria. Fadd: Sina Leifsd. Bordstad, Ingeborg Kirstine Leifsd. Lunde, Jens Jensen Bordstad, Ole Tronsen Vrk., Kristen Jensen Lunde.

23/2-1866. Romnæs. Husm. Lars Knudsen Hægna og Kari Helgesdatters Knud. Fadd: Kari Sigurdsd. Lunde, Ingebor Knudsd. Graver, Halvor Helgesen Lunde, Torbjørn Helgesen Øen i Næs, Gunder Halvorsen Brænne.

16/2-1866. Romnæs. Flaademand Nils Nilsen Kastet og Karen Maria Halvorsdatters Halvor. Fadd: Amborg Nilsd. Saugbr., Asloug Andersd. Vibeto, Anders Nilsen Romnæs, Hans Rasmussen Vrk., Even Halvorsen Jetteboen, Johannes Nilsen Saugbr.

8/2-1866. Holden. Gunder Hansen Vrk. og Maren Hansdatters Carl Hansinius. Fadd: Anne Hansd. Vrk. Berthe Hansd. Vrk., Barnets Fader, Ole Hansen Vrk., Johannes Hansen Vrk.

17/3-1866. Holden. Husm. Nils Gundersen Gruben og Kirsti Pedersdatters Gunnil Kirstine. Fadd: Ingeborg Anundsd. Lillejordet, Inger Pedersd. Tufte, Kristen Rollefsen Lillejordet, Jens Gundersen Gruben, Andreas Gundersen Gruben.

9/2-1866. Helgen. Inderst Hans Hansen Kaasa pr. Kolle og Anne Kirstine Olsdatters Anne Karine. Fadd: Anne Kirstine Pedersd. Grønsteen, Ingeborg Halvorsd. Bjerva, Jens Tygesen Kaasen, Lars Brynnilsen Pladsen, Hans Brynnilsen Pladsen.

16/3-1866. Romnæs. Gaardbr. Peder Nilsen Hammerstad og Karen Turine Bentsdatters Anund. Fadd: Ambor Maria Nilsd. Saugbr., Maria Nilsd. Romnæs, Anders Nilsen Romnæs, Nils Nilsen Kastet, Gunder Olsen Saugbr., Kristen Bentsen ditto.

27/2-1866. Holden. Gaardbr. Hans Anundsen Vibeto og Anne Halvorsdatters Lovise Marie. Fadd: Mari Halvorsd. Wibeto, Anne Anundsd. ditto, Anund Hansen ditto, Ole Andersen Vibeto, Andreas Anundsen ditto.

11/3-1866. Helgen. Gaardbr. Jørgen Kjøstolsen Kolstad og Ingeborg Jensdatters Anne Maria. Fadd: Kari Kjøstolsd. Bjerva, Mari Jørgensd. Kaalstad, Ole Tostensen Bjerva, Tron Christensen Roa, Kjøstol Jørgensen Kolstad.

14/3-1866. Helgen. Knud Olsen Skibsnæs og Kirsti Andersdatters Kirsten Maria. Fadd: Tarand Andersd. Vibeto, Mari Andersd. Skibsnæs, Kristen Andersen Vibeto, Ole Olsen Hagen, Hans Andersen Skibsnæs.

10/3-1866. Helgen. Inderst Bjørn Helgesen Nordstaa og Anne Saamundsdatters Anne Elise. Fadd: Karen Maria Andersd. Helgen, Susanne Andersd. Helgen, Gunder Olsen Helgen, Ellef Ellefsen Nib, Hans Simonsen Præstgrav.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

21/3-1866. Helgen. Husm. Claus Olsen Fæbakke og Mari Nilsdatters Inger Andrea. Fadd: Kirsti Pedersd. Gruben, Anne Olsd. Fæbakke, John Olsen Fæbakke, Ole Olsen ditto, Peder Johnsen Fæbakke.

28/3-1866. Helgen. Gaardbr. Marthin Halvorsen Hvalen og Karen Maria Jensdatters Hans Jacob. Fadd: Andrea Reiersd. Pladsen, Trine Hansd. Hvalen, Ole Gundersen Pladsen, Jens Asbjørnsen Hvalen, Antoni Hansen Hvalen.

1/3-1866. Helgen. Gaardbr. Anders Andersen Monken og Anne Berthea Hansdatters Karen Andrea. Fadd: Anne Andersd. Dal, Anne Isine Eriksd. Bergen, Anders Andersen Brua, Anders Hansen Bergen, Nils Andersen Tvedten.

28/3-1866. Romnæs. Husm. Ole Thygesen Kaasen under Søwe og Anne Gurine Andreasdatters Ole. Fadd: Anne Larsd. Hauene, Maren Gundersd. Søwe, Jens Andreasen Hauene, Hans Olsen Roligheden, Hans Gundersen Tuftehagen.

4/4-1866. Holden. Johannes Olsen Vrk. og Anne Gundersdatters Anne Marie. Fadd: Ingeborg Thomasd. Vrk., Kirstine Olsd. Vrk., Johannes Olsen Hæggen, Ole Hansen Vrk., Abraham Olsen Vrk.

15/3-1866. Holden. Svennung Olsen Saugbr. og Else Evensdatters Ole. Fadd: Mari Evensd. Kringleføt, Maria Andersd. Saugb., Ole Pedersen Kringleføt, Knud Jacobsen Saugb., Christen Pedersen Saugbr.

27/4-1866. Romnæs. Anders Anundsen Valadalen og Anne Johnsdatters Anders. Fadd: Kari Olsd. Orekaasen, Ingeborg Knudsd. Graver, Nils A. Orekaasen, Ole Torjusen Opsahl, Kittil Mathisen Lunde.

24/4-1866. Romnæs. Gaardbr. Thyge Olsen Sannæs og Aaste Olsdatters Olaus. Fadd: Kari Johannesd. Uhlevigen, Ingeborg Christensd. Sannæs, Torsten Johannesen Uhlevigen, Johannes Jensen Gaaserud, Jørgen Jørgensen Enggrav.

12/4-1866. Romnæs. Snedker Johannes Nilsen Saugbr. og Asloug Maria Evensdatters Nils. Fadd: Karen Maria Halvorsd. Kastet, Maren Gurine Evensd. Gjedboen, Even Halvorsen ditto, Benr Nilsen Steenstad, Andreas Rasmussen Ringsevjen, Handelsbetjent Anund Hansen af Skien.

13/4-1866. Helgen. Gaardb. Nils Nilsen Ytterbø og Anne Kirstine Jensdatters Anne. Fadd: Kari Thorsd. Steenstadvolden, Kirsti Jensd. ditto, Jens Christensen ditto, Halvor Jensen ditto, Nils Thorsensen Huset af Solum.

18/4-1866. Helgen. Husm. Peder Johnsen Kaasen og Gunvor Olsdatters Anne. Fadd: Ingri Olsd. Jelseth, Ragnild Olsd. ditto., Simon Klovedal, Nils Andersen Tvedten (Tveitan), Hans Carlsen Huset.

29/4-1866. Holden. Værksarb. Halvor Johnsen Hollahagen og Anne Pernille Olsdatters Lisa. Fadd: Anne Johannesd. Sæterkaasen, Aaste Olsd. Tved, Halvor Olsen Kaasene, Hans Olsen Kringleføt, Even Vetlesen Vrk.

9/5-1866. Holden. Gaardbr. Østen Knudsen Øgaarden og Kirsti Olsdatters Peder. Fadd: Mari Thorsd. Vrk., Anne Eliasd. Øgaarden, Gunder Andersen Vrk., Svennung Vetlesen Skougen, Anders Gundersen Vrk.

1/4-1866. Holden. Smed Anders Anundsen Fæhn og Karen Pettersdatters Petter Severin. Fadd: Karen M. Halvorsd. Teigen, Christine Johannesd. Fæhn, Jens Johansen Vrk., Johan Jensen Vrk., Christen Olsen Tufte.

5/5-1866. Holden. Ole Hansen Vrk. og Anne Hansdatters Hilda Catrine. Fadd: Kari Svendsd. Vrk., Berthe Hansd. Vrk., Johannes Gundersen Vrk., Gunder Hansen Vrk., Johannes Hansen Vrk.

26/3-1866. Holden. Gaardb. Halvor Halvorsen Jøntved og Anne Pedersdatters Asloug Maria. Fadd: Margith Nicolausd. Hagen, under Hægland, Anne Olsd. Sæterkaasen, Ole Jensen ditto, Halvor Svennungsen Høgland, Peder Svennungsen Bømark.

3/3-1866. Holden. Husm. Christen Knudsen Vibeto og Anne Karine Hansdatters Gunnild Maria.  Fadd: Oline Tuftehagen, Mari Larsd. Vibeto, Tollef Halvorsen Fæhn, Hans Johnsen Fæhn, Peder Pedersen Vibeto.

31/5-1866. Romnæs. Gaardb. Peder Gundersen Romnæs og Anne Dorthea Pedersdatters Peder. Fadd: Andrea Gjermundsd. Romnæs, Inger Maria Pedersd. ditto, Peder Knutsen ditto, Johannes Pedersen ditto, Peder Gulliksen ditto.

10/5-1866. Romnæs. Husm. Tron Hansen Sauklev og Gunnild Johnsdatters Thea. Fadd: Kari Sigurdsd. Maurflotten, Gunnild Pedersd. Brænne, Halvor Halvorsen Maurflotten, John Joahannesen Milebund.

3/6-1866. Romnæs. Gaardm. Ole Johannesen Vale og Mari Tollefsdatters Margith. Fadd: Margith Halvorsd. Skobba af Saude (Sauherad), Ole Torgersen Opsahl, Maren Nilsd. Wale, Jørgen Nilsen Galten, Ole Tollefsen Skobba.

4/6-1866. Romnæs. Gaardb. Even Torstensen Lunde og Guro Larsdatters Sina. Fadd: Sina Leifsd. Bordstaa, Kirsti Olsd. Lunde, Jens Bentsen Bordstaa, Lars Sørensen Lunde, Lars Evensen Lunde.

11/4-1866. Romnæs. Uægte. Peder. Pigen Maria Olsd. Killingkoven og opgiven Barnefader Ungkarl Peder Leifsen Graverpladsen. Fadd: Aaste Kirstine Jørgensd. Wale, Karine Gundersd. ditto, Gunder Arvesen Wale, Ole Pedersen Killingkoven, Ole Bjørnsen Usterud.

23/3-1866. Helgen. Gaardb. Harald Evensen Sværdsteen og Anne Halvorsdatters Svennung. Fadd: Asloug Pedersd. Præstgrav, Kirsten Isaksd. Hagen, Simon Simonsen Præstgrav, Svennung Evensen Jacobskaas, Johannes Jacobskaas.

17/4-1866. Holden. Gaardb. Rollef Torstensen Glaholt og Mari Gjermundsdatters Kari. Fadd: Karen Torstensd. Solberg, Asloug Bjørnsd. Usterud, Haagen Andersen Glaholt, Ole Bjørnsen Usterud, Rollef Jørgensen Solberg.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

28/5-1866. Holden. Inderst Andreas Halvorsen Otterkjær og Kirsti Pedersdatters Nils. Fadd: Gunnild Olsd. Suusaas, Ingeborg Halvorsd. ditto, Halvor Halvorsen ditto, Gunder Rasmussen Otterkjær, Hans Pedersen Søwe.

2/6-1866. Holden. Gaardb. Gjermund Stenersen Rønningen og Margith Olsdatters Anne. Fadd: Kirsti Nilsd. Skordal, Kari Olsd. Toreskaas, Stener Gjermundsen Rønningen, Aslak Saamundsen Skordal, Nils Aslaksen ditto.

14/5-1866. Holden. Hans Henriksen Vrk. og Ingeborg Østensdatters Ingeborg. Fadd: Kari Torstensd. Kaasen, Maren Henriksd. Vrk., Henrik Sørensen Vrk., Torsten Østensen Kaasa, Rasmus Henriksen ditto.

23/6-1866. Holden. Gbr. Arve Olsen Øgaarden og Karen Jacobsdatters Anne. Fadd: Andrea Olsd. Søvedalen, Christen Kjøstolsen Saugb., Asloug Halvorsd. Fæhn, Bent Thomassen Søvedalen, Hans Pedersen Roligheden.

9/6-1866. Holden. Ole Thomassen Vrk. og Gurine Gundersdatters Thomas. Fadd: Ingeborg Gundersd. Saugbr., Mari Nilsd. Vrk., Jørgen Thorsen Tvedt, Ole Tronsen Vrk., Thomas Tronsen Vrk.

26/3-1866. Holden. Skrædder Anders Gundersen Tuftehagen og Gjerloug Anundsdatters Olaus Antoni. Fadd: Oline Olsd. Tuftehagen, Gurine Nilsd. Tufte, Hans Arnesen Tuftehagen, Hans Gundersen ditto, Halvor Tollefsen Fæhn.

5/6-1866. Helgen. Inderst Halvor Gundersen Jøntved og Lisbeth Maria Olsdatters Gurine Helgine. Fadd: Anne Kirstine Simonsd. Omtved, Anne Christensd. Omtved, Augustinus Pedersen Omtved, Ole Nilsen Kalvodde, Rasmus Brynnildsen Kaalstad.

16/6-1866. Holden. Husm. Nils Nilsen Hægnen og Inger Kirstine Johnsdatters Nils. Fadd: Gunnild Nilsd. Røgstuen, Maren Anne Johnsd. Vrk., Anders Pedersen Brøndalen, Anund Olsen Sandbakken, Hans Johnsen Vrk.

10/7-1866. Gaardb. Holden. Jørgen Pedersen Namløs og Anne Nilsdatters Nils. Fadd: Inger Pedersd. Namløs, Karen Nilsd. Jøntved, Tron Andersen Namløs, Ole Tronsen ditto, Hans Nilsen Jøntved.

1/7-1866. Holden. Sagmester Halvor Andersen Vrk. og Anne Tronsdatters Ingeborg. Fadd: Ingeborg Olsd. Vrk., Karen Olsd. Vrk., Anders Halvorsen Saugb., Andreas Andersen Saugbr., Hans Jensen Vrk.

13/6-1866. Holden. Andreas Evensen Ringsevjen og Inger Tronsdatters Tron. Fadd: Asloug Jørgensd. Ringsevjen, Anne Johannesd. Sandbakken, Nils Evensen og Christian Evensen Vrk., Anders Johannesen Vrk.

25/7-1866. Holden. Snedker Peder Tronsen Vrk. og Magrethe Gundersdatters Peder. Fadd: Ingeborg Tronsd. Vrk., Maren Nilsd. Rønningen, Anders Hansen Kaasa, Andreas Hansen Vrk., Gunder Hansen Kringleføt.

3/7-1866. Holden. Gaardbr. Nils Olsen Vibeto og Mari Pedersdatters Barthinius. Fadd: Anne Jensd. Tufte, Marthine Andersd. Tufte, Anders Tufte, Jens Olsen Kaasa, Ole Nilsen Vibeto.

26/7-1866. Romnæs. Christen Kjøstolsen Saugbr. og Anne Olsdatters Mari Anne. Fadd: Andrea Olsd. Søvedalen, Mari Kjøstolsd. Saugb., Bent Thomassen Vrk., Arve Olsen Roligheden.

6/7-1866. Helgen. Inderst Hans Gundersen Jøntved og Inger Asgjærsdatters Ingeborg. Fadd: Andrea Reiersd. Pladsen, Anne Johnsd. Fæbakke, Hans Asgjærsen Vrk., Hans Olsen Helgenskoven, Andreas Olsen Pladsen. Gjordemoder: Ingeborg Svendsd.

6/7-1866. Helgen. Gaardb. Hans Andersen Grønnesteen og Anne Kristine Pedersdatters Ida Magrethe. Fadd: Karen Pedersd. Skougen, Aaste Pedersd. Jøntved, Anders Andersen Næsodden, Peder Olsen Skougen, Anders Thygesen Halvorstaa.

30/6-1866. Helgen. Inderst Ole Halvorsen Tinholt og Anne Karine Christensdatters Karen Susanne. Fadd: Asloug Halvorsd. Olsbrygge, Asloug Olsd. Tinholt, Even Halvorsen Gjedeboen, Arne Torstensen Bergen, Nils Torstensen Bergen.

20/6-1866. Helgen. Gaardm. Lars Andersen Klovedal og Anne Tollefsdatters Anton Olaus. Fadd: Kirsti Pedersd. Klovedal, Kirsti Tollefsd. Fæhn, Ole Tollefsen Kolle, Peder Simonsen Klovedal, Hans Simonsen Præstgrav, John Tollefsen Fæhn.

24/7-1866. Holden. Christian Evensen Vrk. og Andrea Sondresdatters Anne Sofie. Fadd: Maria Tallaksd. Vrk., Anne Johannesd. Sandbakken, Lars Evensen, Andreas Evensen og Anders Johannesen, alle af Vrk.

3/6-1866. Holden. Husm. Ole Andersen Lammekaas og Marie Eliasdatters Anne Kirstine. Fadd: Barnets Moder, Anne Christensd. Myra, Barnets Fader, Rasmus Halvorsen Odden, Marthinius Hansen Vrk.

6/7-1866. Holden. Agronom Peder Hansen Holla og Lisa Halvorsdatters Thorvald. Fadd: Anne Johannesd. Kaasene, Helene Olsd. Kaasene, Ole Jensen ditto, Halvor Olsen ditto, Ingebreth Nilsen Vrk., Gartner Hoffman.

22/8-1866. Holden. Kullbrænder Jørgen Ingebretsen Vrk. og Anne Elisabet Jacobsdatters Anders Andreas. Fadd: Karine Asgjærsd. Vrk., Andrea Rasmusd. Vrk., Andreas Johnsen Bakken, Andreas Johnsen Vrk., Hans Andreasen Vrk.

6/8-1866. Holden. Anders Saamundsen Vrk. og Magrethe Hansdatters Marie. Fadd: Ingeborg Hansd. Sannerholt, Ingeborg Gundersd. ditto, Gunder Christensen Sannæs, Hans Hansen Spærland Vrk., Torbjørn Saamundsen Vrk.

29/7-1866. Holden. Skolelærer Christopher Hansen Dahl, Saugbr. og Margith Halvorsdatters Hans. Fadd: Barnets Moder, Maren Johnsd. Wale, Halvor Helliksen Sannæs, Hans Petter Hansen Vrk., Johannes Halvorsen Sannæs.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

20/8-1866. Romnæs. Inderst Anders Herlogsen Sannæs og Bergith Andersdatters Bergith. Fadd: Kari Johannesd. Uhlevigen, Anne Eliasd. Øgaarden, Johannes Halvorsen Kaasene, Halvor Halvorsen ditto, Hellik Halvorsen Sannæs.

6/8-1866. Helgen. Husm. Lars Hansen Skougen og Ingeborg Pedersdatters Nils. Fadd: Asloug Hansd. Pladsen, Gunnild Larsd. Skougen, Ole Jensen Helgen, Halvor Andersen Stigen, Hans Helgesen Vaskaas.

2/8-1866. Helgen. Gaardm. Ole Tollefsen Kolle og Berthe Maria Simonsdatters Kirsten Berthea. Fadd: Anne Simonsd. Omtved, Berthine Christensen af Skien, Lars Andersen Klovedal, Anders Simonsen Omtved, Peder Simonsen Klovedal, John Simonsen ditto.

6/8-1866. Helgen. Gaardb. Tollef Asgjærsen Kaasa og Anne Jørgensdatters Andreas. Fadd: Maren Hansd. Velkom, Else Olsd. Kaasa, Thyge Hansen Halvorstaa, Jens Thygesen Fæbakke, Asgjær Olsen Fæbakke.

20/7-1866. Holden. Røgter Ole Gundersen Holla og Ingeborg Maria Thomasdatters Johanne. Fadd: Barnets Moder, Mari Olsd. Tufte, Peder Andersen Kaasa, Jens Thygesen Namløshagen, Nils Olsen Vrk. Hjemmedøbt af Kappelan T. Thygesen.

12/8-1866. Holden. Gbr. Christen Andersen Vibeto og Taran Andersdatters Maren Kirstine. Fadd: Kirsti Andersd. Skibsnæs, Maria Stiansd. Holten, Simon Andersen Klovedal, Lars Andersen ditto, Hans Andersen Skibsnæs.

13/8-1866. Holden. Torsten Johnsen Vrk. og Asloug Towsdatters Johanne. Fadd: Christiane Hartvigsd. Vrk., Anne Towsd. Vrk., Jens Reiersen Vrk., Søren Johnsen Vrk., Hans Johnsen Vrk.

12/9-1866. Romnæs. Andreas Hansen Saugbr. og Inger Maria Simonsdatters Nils. Fadd: Maren Anne Hansd. Deelsbakke, Anne Kjøstolsd. Saugb., Ole Hansen Saugb., Christen Johannesen Strømodden, Gunder Andersen Deelsbakke.

23/8-1866. Helgen. Skolelærer Tron Christensen Roa og Anne Maria Olsdatters Christen. Fadd: Aaste Arvesd. Helgen, Berthe Jørgensd. Kaalstad, Ole Johnsen Helgen, Peder Augustinusen Omtved, Ole Christensen Odden, Kjøstol Jørgensen Kaalstad.

15/8-1866. Helgen. Gbr. Jens Andreassen Hougene og Anne Larsdatters Anne Kirstine. Fadd: Anne Maria Pedersd. Huset, Kirsten Olsd. Fæbakke, Ole Larsen Kolle, Lars Larsen Kolle, Thor Pedersen Langeland.

7/9-1866. Holden. Christian Odin Olsen Saugb. og Inger Olsdatters Sevrin. (Severin.) Fadd: Barnets Moder, Karen Hansd. Saugb., Ole Olsen Brøstdal, Ole Olsen Saugb., Peder Olsen Saugb.

16/8-1866. Helgen. Husm. Anders Olsen Bjerkeli under Næsset og Anne Halvorsdatters Halvor. Fadd: Anne Halvorsd. Steenstadvolden, Kirsten Jensd. ditto, Nils Christensen Næsset, Jens Steenstadvolden, Jørgen Jørgensen Tinholt.

2/10-1866. Holden. Afdøde Tømmermand Ole Halvorsen Øgaarden og Karen Isaksdatters Olea Caroline. Fadd: Barnets moder, Ingeborg Isaksd. Øgaarden, Hans Olsen Roligheden, Gunder Halvorsen Fæhn, Halvor Tollefsen Fæhn.

23/9-1866. Holden. Værksarb. Bent Thomassen Søvedalen og Maria Kirstine Olsdatters Ole. Fadd: Andrea Olsd. Søvedalen, Johanne Thomasd. Vrk., Peder Mathisen Stua, Arve Olsen Roligheden, Nils Johnsen Vrk.

30/8-1866. Holden. Husm. Johan Andersen Rønningen og Ingebor Gunnuldsdatters Gunder. Fadd: Barnets Moder, Liv Nilsmundsd. Eie, Gunnuld Olsen Sandbakken, Christoffer Gunnuldsen Eie, Petter Gunnuldsen Fosse.

16/10-1866. Holden. Gbr. Ole Andersen Vibeto og Mari Halvorsdatters Anders. Fadd: Mari Pedersd. Vibeto, Kirsti Andersd. Tufte, Anders Thomassen Vibeto, Anders Thomassen Vibeto yngre, Anders Pedersen Tufte.

8/10-1866. Holden. Teglbrænder Hans Henrik Olsen Roligheden og Inger Halvorsdatters Hans Berthinius. Fadd: Kari Halvorsd. Bergkaasen, Ingebor Torgersd. Roligheden, Halvor Gundersen Fæhn, Ole Thygesen Kaasa, Ole Olsen Roligheden.

20/9-1866. Romnæs. Gbr. Gullik Pedersen Romnæs og Andrea Gjermundsdatters Johan. Fadd: Anne Dorthea Pedersd. Romnæs, Inger Maria Pedersd. ditto, Peder Knudsen Romnæs, Johannes Pedersen Romnæs, Gjermund Gulliksen Romnæs.

10/10-1866. Romnæs. Peder Andersen Saugbr. og Marthe Olsdatters Andreas. Fadd: Barnets Moder, Maria Andersd. Saugbr., Peder Eriksen Saugbr., Knud Torstensen Vrk., Even Andersen Saugbr.

2/11-1866. Holden. Knud Halvorsen Baxaas og Aaste Olsdatters Anne. Fadd: Maria Halvorsd. Fosse, Anne Olsd. Fosse, Nils Olsen Fosse, Halvor Halvorsen Fæhn, Christoffer Gunnuldsen Eie.

2/9-1866. Holden. Garver Ole Halvorsen Heisholtevjen og Helene Andersdatters August Herman. Fadd: Barnets Moder, Ingebor Gundersd. Heisholt, Gunder Christensen Heisholt, Lars Tollefsen Heisholt, Barnets Fader.

17/10-1866. Holden. Hans Petter Hansen Vrk. og Andrea Tollefsdatters Thora Marie. Fadd: Maren Tollefsd. Vrk., Karen Tollefsd. Holla, Hans Tintholt, Skolelærer Christoffer Hansen Uhlefos Saugbr., Andreas Tollefsen Heisholt.

3/10-1866. Holden. Husm. John Halvorsen Evje under Baxaas og Mari Pedersdatters Maren Kirstine. Fadd: Anne Torkelsd. Storehoug, Kari Olsd. Rønningen, Jørgen Andersen Storehoug, Stener Storehoug, Peder Pedersen Baxaas. Hjemmed. af Carl Reiersen Krageføt.

23/10-1866. Romnæs. Flaademand Peder Tolfsen Qværnodden og Kari Andersdatters Marie. Fadd: Aase Malene Thorsd. Vrk., Berthe Maria Gundersd. Vrk., Ole Tolfsen Qværnodden, Ole Gundersen Qværndokken, Anders Gundersen Vrk.

7/12-1866. Holden. Husm. Hans Olsen Pederskaas og Inger Knudsdatters Halvor. Fadd: Ingebor Gunnuldsd. Rønningen, Siri Gunnuldsd. Baxaas, Johan Andersen Rønningen, Hans Jensen Eiestranden, Peder Pedersen Baxaas.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

19/11-1866. Helgen. Gbr. Nils Johnsen Værstad og Asloug Maria Knudsdatters Berthe Maria. Fadd: Anne Karine Christensd. Værstad, Maren Gurine Evensd. Giedeboen, Knud Andersen Jøntved, Hans Johnsen Værstad, Ole Nilsen ditto.

14/11-1866. Helgen. Gbr. Augustinus Pedersen Omtved og Anne Kirstine Simonsdatters Kirsten Berthea. Fadd: Anne Christine Nilsd. Omtved, Anne Christensd. Omtved, Simon Klovedal, Ole Tollefsen Kolle, Carl Pedersen Omtved.

31/10-1866. Holden. Gbr. Peder Pedersen Røgstuen og Gunnild Nilsdatters Kirsten Maria. Fadd: Anne Nilsd. Sandbakken, Mari Johnsd. Tufte, Anders Pedersen Brøndalen, John Olsen Fæbakke, Peder Hansen Vrk.

15/12-1866. Holden. Nils Gundersen Vrk. og Gunnild Maria Jensdatters Johanne Marie. Fadd: Anne Jahnsd. Vrk., Maren Anne Gundersd. Søwe, Andreas Abrahamsen Vrk., Christen Jensen Hæggemoen, Jacob Petter Gundersen Vrk.

20/11-1866. Holden. Andreas Andersen Saugbr. og Aavet Laurine Pedersdatters Petter. Fadd: Anne Tronsd. Vrk., Magrethe Rasmusd. Uhlefoss, Anders Halvorsen Saugbr., Halvor Johnsen Vrk., Thomas Jensen Saugbr.

15/11-1866. Holden. Skolelærer Halvor Jensen Vrk. og Karen Maria Nilsdatters Nils. Fadd: Anne Kirstine Jensd. Ytterbø, Anne Karine Nilsd. Ytterbø, Jens Stenstadvolden, Christen Bentsen Saugbr., Christen Jensen af Brevig, Nils Clemmetsen Sannerholt.

22/8-1866. Holden. Handelsbetjent Nils Nilsen Kringleføt og Ingebor Maria Nilsdatters Anne Marie. Fadd: Anne Reiersd. Kringleføt, Caroline Nilsd. af Gjerpen, Hans Gundersen Kringleføt, Ole Nilsen Namløs, Christian Christensen Stua, Ole Christensen Odden.

9/10-1866. Helgen. Husm. Anders Hansen Løkken og Marthe Maria Larsdatters Hans Lauritz August. Fadd: Anne Marie Pedersd. Huset, Anne Jørgensd. Tinholt, Gunder Olsen Helgen, Jørgen Jørgensen Tinholt, John Simonsen Klovedal.

8/11-1866. Helgen. Husm. Thyge Clausen Holten og Ingebor Torbjørnsdatters Anne Marie. Fadd: Anne Olsd. Bergen, Gunnild Stiansd. Hagen, Isak Andersen Skjørholt, Peder Anundsen Holten, Halvor Olsen Klovedal.

25/10-1866. Helgen. Gaardbr. Isak Abrahamsen Bø og Maren Sofie Pedersdatters Kirsti. Fadd: Susanne Abrahamsd. Stathelle, Karen Kirstine Abrahamsd. Holla, Abraham Nilsen Holla, Peder Hansen Findal, Edvard Pedersen ditto, Isak Isaksen Mæhlum.

4/10-1866. Helgen. Jens Andreas Olsen Strandkaasen og Karen Sørine Olsdatters Anne Kirstine. Fadd: Anne Maria Thomasd. Ruaas, Ragnild Olsd. Jelseth, Ole Olsen Ruaas, Halvor Jensen Jelseth, Anders Halvorsen Skjørholt.

25/10-1866. Helgen. Gaardbr. Ole Larsen Kolle og Maren Hansdatters Lars. Fadd: Anne Larsd. Hauene, Anne Olsd. Fæbakke, Simon Haatved, Thor Langeland, Lars Larsen Kolle.

10/11-1866. Holden. Oldermand Simon Torstensen Uhlefos og Sigri Nilsdatters Nils. Fadd: Ingebor Tronsd. Saugbr., Marit Nilsd. ditto, Peder Jensen ditto, Bent Johannesen ditto, Even Andersen ditto.

15/12-1866. Romnæs. Maler Johannes Pedersen Kaasa under Romnæs og Karen Pedersdatters Pauline. Fadd: Anne Dorthea Pedersd. Romnæs, Inger M. Pedersd. ditto, Peder Gundersen ditto, Gullik Pedersen ditto, Peder Pedersen ditto.

15/12-1866. Romnæs. Husm. Knud Andreas Gundersen Kaasa under Romnæs og Mari Østensdatters Johan Edvard. Fadd: Ingebor Østensd. Vrk., Maria Nilsd. Romnæs, Hans Henriksen Vrk., Peder Pedersen Kastet, Peder Gulliksen Romnæs.

14/11-1866. Holden. Inderst Ole Wetlesen Meelteig og Else Olsdatters Ingebor Berthine. Fadd: Kirsten Maria Anundsd. Tved, Ingebor Olsd. Teigen, Ole Olsen Meelteig, Peder Andersen Teigen, Carl Andersen Tved.

15/12-1866. Holden. John Christensen Saugbr. og Anne Anundsdatters Christian Ingebret. Fadd: Else Maria Anundsd. Vrk., Anne Maria Christensd. Saugbr., Christen Johnsen Saugbr., Anund Grønnesteen, Nils Thomassen Vrk.

23/11-1866. Helgen. Gaardbr. Hans Pedersen Tinholtstulen og Susanne Olsdatters Hanna. Fadd: Gunnild Olsd. Suusaas, Karen Nilsd. Jøntved, Halvor Suusaas, Nils Hansen Jøntved, Jørgen Pedersen Bjærven.

5/11-1866. Romnæs. Husm. Østen Steensen Hølen og Anne Catrine Hedevig Carlsdatters Halvor. Fadd: Aaste Stensd. Nyhuus, Inger Steensd. Saugbr., Carl Reiersen Krageføt, Jens Carlsen Vrk., Jørgen Steensen Uhlefoss.

3/12-1866. Holden. Gbr. Halvor Torkildsen Danielskaas og Gunnild Thorsdatters Thor. Fadd: Barnets Moder, Mari Torkilsd. Kaasen, Torkel Halvorsen Kaasene, Gjermund Steenersen Rønningen, Thor Aanesen Kornkaasen.

19/1-1867. Holden. Hans Asgjærsen Vrk. og Gunnild Olsdatters Hanna. Fadd: Berthe Asgjærsd. Fæbakke, Anne Johannesd. Sandbakken, Jens Olsen Strandsplads, Hans Jensen Vrk., Ole Johnsen Fæbakke.

16/1-1867. Holden. Skomager Christian Christensen Stua og Kari Olsdatters Ole. Fadd: Karen Tollefsd. Namløs, Inger Christensd. Sannæs, Nils Nilsen Kringleføt, Gunder Christophersen Vrk., Christen Christensen Sannæs, Anders Olsen Namløs.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

30/1-1867. Holden. Gbr. Christen Pedersen Tufte og Anne Jensdatters Christen Andreas. Fadd: Marthe Stensd. Tufte, Anne C. Tollevsd. Fæhn, Tollev Halvorsen Fæhn, Peder Christensen Tufte.

7/1-1867. Holden. Former Hans Rasmussen Vrk. og Anne Marie Pedersdatters Hanna Pauline. Fadd: Ingeborg Østend. Vrk., Karen Pedersd. Vrk., Peder Eriksen Saugb., Ole Pedersen Saugb., Andreas Pedersen Saugbr.

14/1-1867. Holden. Former Hans Olsen Vrk. og Marthe Hansdatters Hans. Fadd: Ingeborg Gundersd. Vrk., Karen Andersd. Saugb., Svend Olsen Vrk., Johannes Olsen Vrk., Ole Hansen Vrk.

16/1-1867. Holden. Husm. Ole Olsen Vale og Anne Olsdatters Kirsti. Fadd: Anne Olsd. Vale, Mari Olsd. Vale, Ole Olsen Wale, John Bentsen Vale, Torsten Johnsen Vale.

5/1-1867. Helgen. Husm. John Jensen Eik og Mari Olsdatters Johannes. Fadd: Anne M. Jensd. Stenstad, Anne Kirstine Tollevsd. Fæhn, Peder Augustinusen Omtvedt, Augustinus Pedersen ditto, Hans Jetteboen.

14/10-1866. Helgen. Husm. Lars Pedersen Bjærkholt og Gunild Olsdatters Berthe Maria. Fadd: Anne K. Christensd. Eærstad, Aaste Klovedal, Nils Johnsen Wærstad, Isak Halvorsen ditto, Hans Helgesen Waskaas.

5/3-1867. Helgen. Frederikke. Reisende Ægtefolk Wilhelm Johannessen Palm og Magdalene Frederiksdatter af Aurdal. De haver senest boet i Bolsø i Romsdalen. Paa Reisen gjennem Holden havde de Tilhold hos Ole Arvesen Namløs.
Faddere: Anne Nilsd. Namløs, Ingeborg Andersd. Namløs, Ole Arvesen ditto, Isak Christensen Namløs, Anders Olsen Namløs.

22/12-1866. Helgen. Inderst Svend Olsen Langeland og Aaste Halvorsdatters Theodor. Fadd: Anne Arnesd. Langeland, Anne Olsd. Rolighed, Nils Carlsen Langeland, Halvor Andersen Stigen, Hans Andersen Skibsnæs.

4/2-1867. Romnæs. Arb. ved Ulefoss brug, John Eriksen Hammerstad og Kari Pedersdatters Thone. Fadd: Mari Østensd. Hammerstad, Maren Herbrandsd. Romnæs, Andreas Gundersen Hammerstad, Peder Pedersen Stoa, Johan Nilsen Romnæs.

12/3-1867. Holden. Gaardm. Halvor Halvorsen Baksaas og Kirsti Bentsdatters Anne Marie. Fadd: Margith Olsd. Rønningen, Asloug Gundersd. Nome, Gjermund Stenersen Rønningen, Peder Pedersen Baxaas, Halvor Halvorsen Baxaas junior.

21/2-1867. Holden. G.br. John Jørgensen Brænne og Marte Elisabeth Jensdatters Jørgen. Fadd: Asloug Jørgensd. Ringsevje, Kari Gundersd. Sannæs, Jørgen Johnsen Vale, Gunder Gulliksen Sannæs, Halvor Jørgensen Wale.

10/12-1866. Holden. Sadelmager John Abrahamsen Næperud og Anne Cathrine Henriksdatters Hanna Caroline. Fadd: Barnets Moder, Karen Tollefsd. Holla, Hans Abrahamsen Vrk., Oscar Abrahamsen Vrk., Ole Petter Lohs.

16/1-1867. Holden. Dampskibsfører Mathias Ellingsen Vrk. og Karen Aanesdatters Laura Caroline. Fadd: Madame Maren Quist, Maren Johansd. Klovholt, Maskinist Hans Quist, Knud Torstensen Vrk., Peder Hansen Vrk.

10/3-1867. Holden. Husm. Ole Larsen Fæbakke og Berte Brynildsdatters Lars. Fadd: Gunnild Christensd. Namløshagen, Berte Marie Johnsd. Fæbakke, Hans Wetlesen Namløshagen, Ole Johnsen ditto, Jens Gundersen Gruben.

4/3-1867. Holden. Jacob Petter Thomassen Vrk. og Gunnild Nilsdatters Theodor. Fadd: Kari Nilsd. Vrk., Carine Eliasd. Præstegaarden, Thomas Pedersen Vrk., Nils Christophersen Vrk., Andreas Thomassen Vrk.

3/3-1867. Helgen. Hjulmager Nils Torstensen Ytterbø og Karen Jensdatters Karen Susanne. Fadd: Gurine Andersd. Ytterbø, Berte Marie Jensd. Stenstadvalen, Jens Christensen Stenstadvalen, Hans Simonsen Præstgrav, Halvor Jensen Ulefos.

15/3-1867. Holden. Bygmester Walentin Bauer og Kirsten Laurine Larsdatters Carl Theodor. Fadd: Lisa Halvorsd. Holla, Karen Johnsd. Vrk., Rasmus Hansen Vrk., Ingebret Nilsen Vrk., Værksgartner Hofmann.

23/3-1867. Holden. Inderst Carl Andersen Tvedt og Kirsten Marie Anundsdatters Karen Maria. Fadd: Ingeborg Anundsd. Lillejordet, Ingeborg Olsd. Teigen, Christen Rollefsen Lillejordet, Ole Wetlesen Jøntvedt, Peder Andersen Teigen.

17/3-1867. Holden. Johannes Olsen Vrk. og Ingeborg Thomasdatters Anne Tomine. Fadd: Barnets Moder, Karen Olsd. Vrk., Ole Johannesen Vrk., Andreas Johannesen Vrk., Christopher Olsen Vrk.

4/1-1867. Helgen. Gbr. Isak Andersen Skjørholt og Marte Kirstine Jørgensdatters Jørgen. Fadd: Kirsti Pedersd. Gjærum, Berthe Marie Jørgensd. Tinholt, Jacob Andersen og John Andersen Gjærum, Jørgen Jørgensen Tinholt.

23/3-1867. Holden. Andreas Abrahamsen Vrk. og Ingeborg Gundersdatters Adolph. Fadd: Anne Jahnsd. Vrk., Petra Pedersd. Faret, Ole Jacobsen Vrk., Nils Gundersen Vrk., Petter Gundersen Vrk.

7/3-1867. Holden. Gbr. Simen Larsen Haatvedt og Anne Christensdatters Aavet. Fadd: Anne Larsd. Hougene, Mari Christensd. Haatvedt, Ole Larsen Kolle, Abraham Larsen Klovedal, Johannes Stensen Haatvedt.

16/3-1867. Holden. Lars Johnsen Vrk. og Ingeborg Pedersdatters Bertine Marie. Fadd: Asbær Olsd. Eie, Kari Pedersd. Eie, John Larsen Vrk., Andreas Hansen Vrk., Ole Pedersen Aasland, Andreas Johnsen Vrk.

14/4-1867. Romnæs. Rasmus Olsen Kastodden og Anne Thorsdatters Hans Theodor. Fadd: Svanoug Thorsd. Evjen, Inger M. Pedersd. Quærnodden, Ole Gundersen Quærndokken, Lars Nilsen Evjen, Peder Østensen Kastet.

13/3-1867. Holden. Husm. Nils Jensen Skedsmoen og Kari Knudsdatters Karen Kirstine. Fadd: Kirsten Halvorsd. Kornkaasen, Kari Hansd. Eiestranden, Aadne Thorsen Kornkaasen, Ole Gundersen Qværndokken, Anund A. Dagsrød.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

20/3-1867. Holden. Jens Johnsen Saugbr. og Ambor Nilsdatters Andrea. Fadd: Asloug Evensd. Kaasen, Karen Johnsd. Saugbr., Christopher Hansen ditto, Andreas Rasmussen Ringsevje, Johan Johnsen Saugbr., Rasmus Hansen Vrk.

28/3-1867. Holden. Johannes Stensen Haatvedt og Aavet Maria Christensdatters Steen Andreas. Fadd: Anne Christensd. Haatvedt, Helene Olsd. Kaasene und. Vrk., Simen Larsen Haatvedt, Anders Andersen Borgen, Halvor Stensen Hotvet.

10/4-1867. Hjemme. Skomager Rasmus Halvorsen Odden og Kirsti Andersdatters Halvor Andreas. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt 12/4 ved Thor Striken, men døde uden det kunne komme i Kirke.

25/3-1867. Holden. Ole Olsen Vrk. og Anne Johannes Rasmusdatters Rasmus. Fadd: Barnets Moder, Andrea Rasmusd. Vrk., Rasmus Johannesen Vrk., Johannes Rasmussen Vrk., Lars Rasmussen Vrk.

13/4-1867. Holden. Saugmester Bent Johannesen Saugbr. og Maren Simonsdatters Marie. Fadd: Sigrid Nilsd. Saugbr., Anne Bentsd. ditto, Simon Torstensen ditto, Christen Johannesen ditto, Gullik Pedersen ditto.

13/3-1867. Romnæs. Inderst Peder Pedersen Sannerholt og Kari Bertelsdatters Edvard. Fadd: Gunhild Johannesd. Saugbr., Inger Nilsd. Sannerholt, Andreas Gundersen Hammerstad, Rasmus Olsen Kastodden, Torsten Østensen Romnæs.

4/3-1867. Romnæs. Christen Johannessen Strømodden og Gurine Simensdatters Marie. Fadd: Maren Simensd. Saugbr., Berthe Johannesd., ditto, Halvor Olsen Kaasene, Andreas Hansen Saugb., Halvor Olsen Brøsdal.

22/4-1867. Helgen. Husmand Hans Helgesen Waskaas og Kirsti Pedersdatters Peder Martinius. Fadd: Kirsti Hansd. Waskaas, Maren Hansd. Vaskaas, Ole Anundsen ditto, Lars Hansen Skougen, Hans Hansen Waskaas.

15/4-1867. Holden. Husm. Halvor Jensen Stensrud og Margith Olsdatters Gunnild Jensine. Fadd: Karen Nilsd. Gunnerud, Aaste Olsd. Tvedt, Jens Olsen Kaasa, Halvor Johnsen Hollahagen, Andreas Andersen Briskemyr.

8/5-1867. Romnæs. Nils Petter Isaksen Gruben og Kari Olsdatters Inger Bertine. Fadd: Karen Olsd. Tuftehagen, Andrea Andreasd. Kronborg, Isak Isaksen Gruben, Knud Isaksen Tuftehagen, Jens Gundersen Gruben.

28/4-1867. Romnæs. Ole Gundersen Quærndokken og Ingeborg Jensdatters Carl Martinius. Fadd: Gurine Gundersd. Vrk., Inger Pedersd. Quærnodden, Peder Tolfsen Quærnodden, Peder Kjøstolsen Saugbr., Halvor Olsen Romnæs.

25/5-1867. Helgen. Inderst Hans Brynildsen Pladsen og Ingeborg Andrea Halvorsdatters Asloug Marie. Fadd: Asloug Hansd. Pladsen, Anne Susanne Andersd. Helgen, Gunder Olsen Helgen, Lars Brynildsen Pladsen, Brynild Brynildsen Pladsen.

5/5-1867. Helgen. Uægte. Halvor. Pigen Gunild Kittilsd. Jelset og opgiven Barnefader, Enkemand Halvor Halvorsen Jelset. Fadd: Karen Sørine Olsd. Strandkaasa, Anne Olsd. Jelseth, Jens Halvorsen Jelseth, Jens Olsen Strandkaasen, Halvor Jensen Jelseth.

13/3-1867. Holden. Husm. Johannes Jensen Herregaarden og Magrethe Nilsdatters Netta Jensine. Fadd: Barnets Moder, Magrethe Hansd. Vrk., Jens Jensen Gunnerud, Østen Hansen Hougbakken, Nils Nilsen ditto. Hjemmedøbt ved Capellan Thygesen.

25/5-1867. Holden. Frihandler Hans Arnesen Tuftehagen og Oline Olsdatters Anton Hedevik. Fadd: Barnets Moder, Gurine Nilsd. Tufte, Peder Pedersen Gruben, Hans Gundersen Tuftehagen, Halvor Tollevsen Fæhn.

7/5-1867. Holden. (Tvilling). Husm. Hans Olsen Brænnebu og Andrea Pedersdatters Ole Petter. (og Karen Andrea). Fadd: Maria Thomasd. Holla, Inger Johnsd. Hægna, Andreas Andersen Briskemyr, Jens Olsen Kaasa, Johannes Pedersen Hollasæter.

7/5-1867. Holden. (Tvilling). Husm. Hans Olsen Brænnebu og Andrea Pedersdatters (Ole Petter) og Karen Andrea. Fadd: Maren Nilsd. Rønningen, Marthe Nilsd. Vrk., Nils Rønningen, Halvor Johnsen Hollahagen, Johannes Sørensen Gladhus.

9/5-1867. Holden. Former Christen Andersen Kronborg og Inger Berntsdatters Sophie Bertine. Fadd: Anne Hansd. Vrk., Berte Maria Andersd. Vrk., Jesper Kittelsen Helgeroen, Anders Christensen Kronborg, John Andreassen Vrk.

14/6-1867. Hjemme. (Tvilling).Teglbrænder Johan Larsen Namløshagen og Anne Olsdatters Abraham. (og Andreas). Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Jens Strandplads.

14/6-1867. Hjemme. (Tvilling).Teglbrænder Johan Larsen Namløshagen og Anne Olsdatters (Abraham og) Andreas. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Jens Strandplads.

16/6-1867. Romnæs. Tømmermærker Andreas Rasmussen Ringsevje og Andrea Nilsdatters Marie. Fadd: Asloug Evensd. Kaasen, Anne Nilsd. Rønningen, Hans Rasmussen Vrk., Jens Johnsen Saugbr., Nils Nilsen Kastet, Peder Nilsen Hammerstad.

6/6-1867. Romnæs. Husm. Gunder Evensen Hægna pr. Graver og Ingeborg Gjestsdatters Anna Kirstine. Fadd: Gunild Gundersd. Pladsen, Maren Nilsd. Wala, Halvor Halvorsen Vala, Hans Larsen Osdalen, Kittil Mathisen Lunde.

28/6-1867. Holden. Husm. Peder Olsen Kragefødt og Anne Marie Haraldsdatters Anne Bertea. Fadd: Kirsti Bentsd. Baksaas, Asloug Svenungsd. Nome, Halvor Halvorsen Baksaas, Halvor Svenungsen Pladsen, Peder Hansen Baksaas.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

24/6-1867. Holden. Nils Petter Pedersen Vrk. og Berte Marie Andersdatters Anne. Fadd: Aaste Jensd. Briskemyr, Marte Nilsd. Tvedt, Andreas Andersen Briskemyr, Halvor Olsen Kaasene, Hans Andreassen Bakken.

8/1-1867. Holden. Inderst Anders Pedersen Røibæk og Mari Hansdatters Hans. Fadd: Anne Christensd. Haatvedt, Helge Aanesd. Wibeto, Simon Larsen Haatvedt, Halvor Halvorsen Hægland, Andreas Anundsen Wibeto.

27/6-1867. Holden. Gbr. Anders Andersen Borgen og Karen Kirstine Stensdatters Karen Maria. Fadd: Anne Jensd. Tufte, Anne Jørgensd. Tinholt, Sten Johannesen Haatvedt, Johannes Stensen ditto, Peder Andersen Borgen.

7/6-1867. Holden. Skomager Jørgen Thorsen Tvedt og Marte Thomasdatters Maren. Fadd: Gurine Gundersd. Vrk., Aaste Kirstine Olsd. Tvedt, Ole Thomassen Vrk., Halvor Thorsen Tvedt, Gunder Gundersen Tvedt.

3/4-1867. Holden. Gbr. Halvor Torkelsen Namløs og Svanoug Tollefsdatters Tollef. Fadd: Maren Tollefsd. Namløs, Karen Tollefsd. ditto, Ole Nilsen ditto, Ole Andersen ditto, Anders Olsen ditto.

15/6-1867. Holden. Husm. Svend Christensen Kaasa og Karen Marie Hansdatters Theodor. Fadd: Karen Andrea Nilsd. Gunnerud, Kirsti Christensd. Myra, Christen S. Myra, Ole Nilsen Moen, Nils Olsen Moen.

1/7-1867. Holden. Anders Thronsen Fæn og Inger Pedersdatters Tron. Fadd: Anne Nilsd. Namløs, Anne Pedersd. Ulefoss, Tron Andersen Namløs, Peder Jensen Ulefoss, Andreas Tronsen Namløs.

4/5-1867. Holden. Henrik Halvorsen Vrk. og Berte Marie Olsdatters Henriette Marie. Fadd: Barnets Moder, Maren Henriksd., Ole Olsen Ruaas, Jens Olsen Strandkaasen, samt barnets Fader.

8/7-1867. Holden. Gbr. Hans Andreas Andreassen Wibeto og Live Thorsdatters Andreas Carl. Fadd: Karen Olsd. Wibeto, Anne Andreasd. Hæggen, Anders Andersen Wibeto, Anders Andersen Heisholt, Ole Nilsen Wibeto.

25/5-1867. Helgen. Gaardbr. Jørgen Andersen Huset og Maria Abrahamsdatters Jørgen. Fadd: Kari Kjøstolsd. Bjerva, Mari Anne Halvorsd. Ballestad, Tron Christensen Roa, Abraham Larsen Klovedal, Ole Andersen Huset.

5/6-1867. Helgen. Gaardb. Gunder Olsen Helgen og Karen Maria Andersdatters Ole. Fadd: Anne Arnesd. Langeland, Anne Susanne Andersd. Tveten, Isak Andersen Tveten, Nils Carlsen Langeland, Isak Abrahamsen Bø, Nils Andersen Bruseth.

2/7-1867. Romnæs. Flaademand Andreas Jensen Romnæs og Anne Kirstine Nilsdatters Marie. Fadd: Karen Pedersd. Romnæs, Anne Marie Nilsd. Romnæs, Ole Gundersen Quærndokken, Nils Jensen Skesmoen, Ole Tolvsen Quærnodden.

25/7-1867. Holden. Gaardb. Nils Olsen Namløs og Karen Arvesdatters Anne Marie. Fadd: Maren Anne Nilsd. Enerhougen, Marte Arvesd. Kaasa, Peder Pedersen Gruben, Kjøstol Olsen Enerhougen, John Arvesen Kaasa.

26/7-1867. Holden. Nils Halvorsen Saugbr. og Kari Frantsdatters Marie. Fadd: Anne Olsd. Saugbr., Karen Johannesd. ditto, Hans Johnsen ditto, Christen Kjøstolsen ditto, Halvor Nilsen ditto.

31/7-1867. Holden. Even Olsen Vrk. og Karine Asgjærsdatters Karen Maria. Fadd: Barnets Moder, Maren Nilsd. Rønningen, Aslak Olsen Skaardal, Ole Olsen Værket, Ole Thronsen Vrk.

8/8-1867. Holden. Gunder Christofersen Vrk. og Ingeborg Olsdatters Johannes. Fadd: Kari Olsd. Stua, Kari Christophersd. Stua, Ole Nilsen Namløs, Christian Christensen ditto, Jacob Petter Gundersen Vrk.

21/7-1867. Helgen. Peder Simonsen Klovedal og Kirsti Tollevsdatters Karen Kirstine. Fadd: Anne Nilsd. Omtvet, Maria Stiansd. Holtene, Anders Simonsen Omtvedt, Ole Tollefsen Kolle, John Tollefsen Fæhn, John Simonsen Klovedal.

2/8-1867. Romnæs. Gaardbr. John Bentsen Wale og Maria Thronsdatters Jørgen. Fadd: Inger Pedersd. Namløs, Marte Elisabeth Larsd. Vale, Thron Andersen Namløs, Anders Thronsen Namløs, Jens Bentsen Bordstad.

1/8-1867. Holden. Gbr. Nils Christensen Langjordet og Gunnild Somunsdatters Aslak. Fadd: Kirsti Nilsd. Skaardal, Ingri Nilsd. Langjordet, Aslak Somunsen Skaardal, Christen Nilsen og Somun Nilsen Langjordet.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

10/8-1867. Holden. Skredder Anders Petter Gundersen, Drammen ved Skordal og Kirsten Marie Olsdatters Olai August. Fadd: Ingebor Tronsd. Heisholt, Andrea Evensd. Saugbr., Anders Hansen Heisholt, Johannes Krogstad, Nils Aslaksen Skaardal.

24/8-1867. Holden. Ole Hansen Fiskestigen og Ingeborg Ellingsdatters Johan. Fadd: Karen Anne Hansd. Delsbakke, Anne Kjøstolsd. Saugbr., Thomas Jensen ditto, Ole Andersen Delsbakke, Andreas Hansen Saugbr.

16/8-1867. Holden. Former Osmund Gundersen Vrk. og Anne Jahnsdatters Jørgen. Fadd: Andrea Olsd. Søvedalen, Maren Anne Gundersd. Søve, Andreas Abrahamsen Vrk., Nils Gundersen Vrk., Jacob Petter Gundersen Vrk.

19/8-1867. Den nye hovedkirke. Landhandler Ludvig August Hundevadt og Andrea Susanne f. Asbjørnsens Hilda Caritte. Fadd: Barnets Moder, Jomfru Elise Asbjørnsen, Kjøbmand Christensen, Skien, Fuldmægtig Johnsen ved Saugbruget og Barnets Fader.

20/9-1867. Ulefos kirke. G.br. Peder Pedersen Gruben og Ingeborg Olsdatters Peder. Fadd: Anne Pedersd. Vrk., Andrea Andreasd. Vrk., Peder Pedersen Røkstua, Kjøstol Olsen Namløs, Ole Olsen Fæbakke.

23/9-1867. Ulefos kirke. G.br. Gunder Gundersen Tvedt og Anne Magrete Olsdatters Johannes Halvardus. Fadd: Mari Olsd. Tvet, Maren Nilsd. Rønningen, Nils Rasmussen Rønningen, Hans Olsen Brænnebu, Christen Jensen Tvedt.

21/9-1867. Ulefos kirke. G.br. Nils Christensen Lunde og Kari Gundersdatters Ingeborg Helene. Fadd: Ingeborg Torgersd. Opsal, Magrethe Christensd. Haug, Ole Torjussen Opsal, Hans Christensen Haug, Torsten Johnsen Lunde.

3/9-1867. Helgen. G.br. Simon Simonsen Præstgrav og Asloug Pedersdatters Hans Theodor. Fadd: Maren Isaksd. Bø, Maria Stiansd. Holtene, Thor Pedersen Langeland, Jacob Andersen Gjærum, Hans Simonsen Præstgrav.

11/10-1867. Ulefos kirke. G.br. Torsten Johannessen Ulevigen og Kari Johannesdatters Signe. Fadd: Aaste Olsd. Sannæs, Mari Kittilsd. Gravningen, Tyge Olsen Sannnæs, Kjøstol Halvorsen Goti, Jahn Johannesen Gravningen.

11/9-1867. Ulefos kirke. Ole Hansen Vrk. og Anne Hansdatters Hans Kirstinius. Fadd: Gunild Olsd. Sandbakken, Berte Hansd. Vrk., Hans Asgiærsen Vrk., Gunder Hansen Vrk., Johannes Hansen Vrk.

21/9-1867. Ulefos kirke. Skomager Hans Olsen Kringleføt og Anne Olsdatters Marie. Fadd: Barnets Moder, Mari Anne Andreasd. Vrk., Anders Tronsen Vrk., Halvor Olsen Kaasene, Gunder Olsen Hølen.

10/9-1867. (Romnæs?). Husm. Sigurd Gundersen Kjendalen og Oline Andersdatters Nils. Fadd: Kari Helgesd. Hægna, Ingeborg Corneliusd. Pladsen, Lars Knudsen Hægna, Ole Corneliusen Pladsen, Kittil Sigurdsen Dalen.

4/9-1867. Ulefos kirke. Husmand Ole Sørensen Kaasa og Anne Andersdatters Anders. Fadd: Marte Jensd. Gladhus, Kirsti Sørensd. Gladhus, Søren Olsen Gladhus, Anders Pedersen Tufte, Johannes Sørensen Gladhus.

18/8-1867. Ulefos kirke. Husmand Aslak Andersen Sanda/ Teigen og Maria Jacobsdatters Karen Maria. Fadd: Berte Evensd. Sandbakken, Anne Johannesd. ditto, Johannes Andersen ditto, Anders Johannesen ditto, Even Johannesen Sandbakken.

23/9-1867. Ulefos kirke. G.br. Ole Nilsen Namløs og Maren Tollevsdatters Anne. Fadd: Karen Olsd. Stua, Maria Halvorsd. Namløs, Christian Christensen Stua, Ole Olsen Aafoskaas, Gunder Christofersen Vrk.

1/10-1867. Ulefos kirke. Nils Johansen Vrk. og Kari Nilsdatters Nils. Fadd: Gunil Nilsd. Vrk., Marte Nilsd. Vrk., Jens Johannesen Vrk., Rasmus Johansen Vrk., Christofer Nilsen Vrk.

18/10-1867. Helgen. Husmand Anders Olsen Pladsen og Karen Halvorsdatters Anne Helene. Fadd: Karen Marie Andersd. Helgen, Karen Nilsd. Jøntvet, Ole Andersen Hægnakaas, Ole Nilsen Hægna, Hans Pedersen Kolstad.

9/9-1867. Helgen. G.br. Abraham Larsen Klovedal og Anne Maria Pedersdatters Lars. Fadd: Maren Hansd. Kolle, Anne Christensd. Omtvet, Peder Augustinusen Omtvet, Simen Larsen Haavet, Lars Larsen Kolle, Carl Pedersen Omtvedt.

30/9-1867. Helgen. G.br. Carl Carlsen Huset og Kirsten Mathea Abrahamsdatters Caroline Mathea. Fadd: Anne Arnesd. Langeland, Karen Kirstine Abrahamsd. Hella, Nils Carlsen Langeland, Isak Abrahamsen Bø, Hans Carlsen Huset, Carl Andreas Abrahamsen Hella.

19/10-1867. (Emigr. '68). Holden. Værksarb. Reier Thorsen Striken og Inger Halvorsdatters Maren Gurine. Fadd: Barnets Moder, Maren Tomine Thorsd. Striken, Thor Halvorsen Striken, Barnets Fader og Andreas Thorsen Striken.

9/10-1867. Holden. Husm. Jens Jensen Gunderud og Karen Andrea Nilsdatters Jens. Fadd: Kirsti Tolfsd. Romnæs, Anne Marie Nilsd. Romnæs, Nils Isaksen ditto, Ole Tolfsen Qværnodden, Østen Hansen Hougbakken, Andreas Andersen Briskemyr.

23/5-1867. Helgen. Husmand Halvor Halvorsen Torgersrud og Hanna Kirstine Hansdatters Ole. Fadd: Barnets Moder, Ragnild Olsd. Jelseth, Arve Olsen Roligheden, Hans Hansen Koldstad hverfet, Ole Olsen Jøntvedt.

16/10-1867. Holden. Husm. Knud Andersen Himingen pr. Sanda og Gro Anundsdatters Anund. Fadd: Anne Hansd. Sandbakken, Ingeborg Olsd. Roligheden, Ole Hansen Sandbakken, Knud Jacobsen Holla, Ole Andersen Sanda.

8/11-1867. Holden. Gbr. Johannes Evensen Lunde og Elbjør Christophersdatters Even. Fadd: Mari Evensd. Kringleføt, Marte Elisabeth Larsd. Lunde, Ole Pedersen Marum, John Gundersen Brænnekaasen, Kittil Mathiassen Lunde.

21/9-1867. Helgen. Gaardm. Ole Arvesen Namløs og Gunnil Gundersdatters Ingeborg. Fadd: Anne Nilsd. Namløs, Anne Johannesd. Namløs, Jørgen Pedersen Namløs, Nils Johannesen Namløs, Kjøstol Olsen Namløs.

8/12-1867. Holden. Skrædder Anders Gundersen Tuftehagen og Gjerloug (Jelloug) Anundsdatters Anne Marie. Fadd: Andrea Olsd. Søvedalen, Anne Olsd. Aafoskaas, Lars Thomassen Søvedalen, Ole Olsen Aafoskaas, Halvor Tollefsen Fæhn.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

28/9-1867. Holden. Bent Bentsen Saugbr. og Aase Thorsdatters Theodor. Fadd: Anne Susanne Nilsd. Saugbr., Maren Bentsd. ditto, Gunder Olsen Hølen, Peder Nilsen Hammerstad, Even Andersen Saugbr.

4/12-1867. Holden. Nils Evensen Vrk. og Kirsti Olsdatters Inger Andrea. Fadd: Andrea Sondresd. Vrk., Anne Johannesd. Sandbakken, Andreas Evensen Ringsevje, Andreas Olsen af Porsgrund, Andreas Johannesen Sandbakken.

23/11-1867. Holden. Anders Somundsen Vrk. og Magrete Hansdatters Marie. Fadd: Marthe Hansd. Vrk., Ingebor Gundersd. Heisholt, Gunder Christensen Heisholt, Torbjørn Somundsen Vrk., Hans Hansen Spærland.

11/11-1867. Holden. Gunder Hansen Sandbakken og Maren Hansdatters Helgine Johanne. Fadd: Anne Hansd. Vrk., Berte Hansd. Vrk. Ole Hansen Vrk., Johannes og Martinius Hansen Vrk.

29/11-1867. Holden. Lars Pedersen Vrk. og Anne Gunnulsdatters Gunder. Fadd: Maren Pedersd. Eie, Anne Andreasd. Vrk., Andreas Johannesen Vrk., Ole Gjermundsen Eie, Johannes Andreassen Vrk.

9/12-1867. Helgen. Husm. Bent Olsen Masdalen pr. Jetteboen og Andrea Larsdatters Anne Maria. Fadd: Asloug Evensd. Kaasa, Maren Evensd. Kaasa, Even H. Jetteboen, Hans Gudmundsen ditto, Gunder Halvorsen ditto.

24/11-1867. Helgen. G.br. Anders Simonsen Omtvedt og Anne Kristine Nilsdatters Nora Maria. Fadd: Kirsti Tollefsd. Omtvet, Cecilia Nilsd. Næset, Simon Andersen Klovedal, Nils Christensen Næsset, Ole Tollefsen Kolle, John Simonsen Klovedal.

27/11-1867. Helgen. Anders Jensen Stenstadvalen og Kari Thorsdatters Berte Maria. Fadd: Karen Jensd. Stenstad, Berte Maria Jensd. Stenstadvalen, Halvor Jensen Ulefos, Christen Andreas Jensen Tangen.

2/12-1867. Helgen. Ole Thorsen Ytterbø og Guro Gundersdatters Thor. Fadd: Asloug Pedersd. Præstgrav, Maren Stiansd. Holtene, Simon S. Præstgrav, Hans Simonsen Ytterbø, Hans Andersen Skibsnes.

7/10-1867. Holden. G.br. Anders Nilsen Romnæs og Maren Severine Halvorsdatters Anne. Fadd: Ambor Nilsd. Hagen, Anne Hansd. Vrk., Andreas Rasmussen Ringsevje, Peder Nilsen Hammerstad, Johannes Nilsen Kaasa, Rasmus Hansen Vrk.

3/12-1867. Holden. Peder Kjøstolsen Saugbr. og Ingeborg Gundersdatters Gurine. Fadd: Barnets Moder, Anne Kjøstolsd. Saugbr., Ole Gundersen Quærndokken, Ole Thomassen Vrk., Ole Thronsen Vrk.

25/11-1867. Holden. Husm. Gunnul Pedersen Kaasa under Søve og Kari Olsdatters Anne. Fadd: Karen Jacobsd. Øfaarden, Karen Gundersd. Søve, Ole Thygesen Søvestrand, Hans Pedersen Ulefos, Ole Gunnulsen Ulefos.

15/12-1867. Holden. Thor Pedersen Vrk. og Mari Frederiksdatters Thora Caroline. Fadd: Anne Tronsd. Vrk., Maren Andersd. Vrk., Halvor Andersen Vrk., Gunder Christensen Heisholt, Peder Thorsen Vrk.

7/8-1867. Helgen. G.br. Stian Jørgensen Holtenhagen og Anne Andersdatters Jørgen. Fadd: Marie Torkelsd. Huset under Borgen, Gunnil Maria Stiansd. Hagen, Rollef Jørgensen af Skien, Halvor Jørgensen Huset, Ole Andersen Huset, Jørgen Andersen Bjerva.

10/12-1867. Holden. Husm. Halvor Halvorsen Dalekaasen og Kari Sigurdsdatters Sigurd. Fadd: Birgit Evensd. Gurstad, Guro Halvorsd. Brænne, Lars Evensen Vale, Ole Corneliussen Pladsen, Hans Thygesen Sukkaasen under Gurstad.

30/12-1867. Holden. G.br. Nils Olsen Wibeto og Mari Pedersdatters Anne Maria. Fadd: Taran Andersd. Vibeto, Anne Anundsd. Vibeto, Christen Pedersen Tufte, Anders Olsen Melteig, Ole Nilsen Vibeto.

18/1-1868. Helgen. Husm. Peder Olsen Helgenskoven og Karen Pedersdatters Ole. Fadd: Anne Kristine Pedersdatter Grønsten, Ingeborg Clausd. Bergen, Peder Christensen Jøntvet, Hans Andersen Grønsten, Christen Pedersen Jøntvedt.

31/12-1867. Holden. G.br. Halvor Stensen Hotvedt og Helene Olsdatters Carl Severin. Fadd: Aavet Maria Christensd. Haatvedt, Anne Olsd. Kaasene, Johannes Stensen Hotvet, Sten Johannesen Hotvedt, Ole Jensen Kaasene.

16/12-1867. Holden. Snedker Johannes Thronsen Hougen og Kari Torgersdatters Andreas. Fadd: Barnets Moder, Maria Thomasd. Eie, Peder Thronsen Vrk., Johannes Thronsen Hougen, Thron Pedersen Vrk.

16/12-1867. Holden. Hans Johnsen Saugbr. og Mari Kittelsdatters Carl. Fadd: Marte Olsd. Linddalen, Margith Haraldsd. Saugbr., Gunder Olsen Hollen, Bygmester Anders Olsen Saugbr., Hans Anton Andersen ditto.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

2/2-1868. Holden. Andreas Evensen Ringsevje og Inger Tronsdatters Andreas. Fadd: Kirsti Tronsd. Vrk., Anne Johannesd. Sandbakken, Anders Thronsen Vrk., Nils Evensen Vrk., Halvor Andersen Vrk., Anders Johannesen Sandbakken.

1/2-1868. Helgen. G.br. Hans Tygesen Velkom og Maren Johanne Hansdatters Inger Johanne. Fadd: Anne Gundersd. Halvorstaa, Asloug Anundsd. Grønsten, Jens Tygesen Halvorstaa, Harald Hansen Stuverud, John Hansen Stuverud.

3/3-1868. Holden. Gaardbr. Ole Johannesen Wala og Mari Tollevsdatters Johannes. Fadd: Guro Larsd. Lunde, Mari Nilsd. Vala, Even Tostensen Lunde, Hans Gundersen Sannæs, Peder Nilsen Walen.

19/2-1868. Holden. Gullik Christensen Vrk. og Maren Anne Olsdatters Berthe Maria. Fadd: Berte Johanne Stensd. Vrk., Anne Gulliksd. Vrk., Andreas Johnsen Vrk., Christen Andersen Vrk., Andreas Gulliksen Vrk.

17/1-1868. Holden. Husm. Johannes Olsen Hægna og Kirsti Torsdatters Olaves. Fadd: Svanau Thorsd. Evje, Eliane Marie Johannesd. Hægna, Lars Nilsen Evjen, Barnets Fader, Ole Johannesen Hægna.

7/3-1868. Holden. Gaardbr. Halvor Halvorsen Susaas og Gunild Jacobine Olsdatters Anne Maria. Fadd: Asloug Maria Halvorsd. Fosse, Ingeborg Kirstine Halvorsd. Susaas, Ole Kjøstolsen Fosse, Nils Olsen Fosse, Halvor Halvorsen Vrk.

1/3-1868. Holden. Christian Odin Olsen Saugbr. og Inger Olsdatters Nils. Fadd: Barnets Moder, Karen Hansd. Saugbr., Gartner Ole Olsen Saugbr., Peder Olsen Brøsdal, Thomas Jensen Saugbr.

9/2-1868. Helgen. Gaardbr. Gunder Jensen Præstgrav og Berte Kittelsdatters Aslaug Kirstine. Fadd: Anne Catrine Jørgensd. Kaasene, Anne Olsd. Kaasene, Ole Jensen Kaasene, Ole Olsen Brøsdal, Simen Simensen Helgen.

3/4-1868. Holden. Gaardbr. Kjøstol Olsen Enerhougen og Maren Anne Nilsdatters Nils. Fadd: Karen Arvesd. Gruben, Karen Nilsd. Jøntvedt, Peder Pedersen Gruben, Halvor Halvorsen Røkstuen, Peder Jørgensen Namløs.

22/3-1868. Holden. G.br. Christen Rollefsen Lillejordet og Ingeborg Anundsdatters Anund. Fadd: Maren Tollefsd. Namløs, Marthe Arvesd. Lillejordet, Ole Nilsen Namløs, Anders Tovsen Fæhn, Gunder Rollefsen Lien, Ole Kittilsen Oterholt.

10/3-1868. Helgen. G.br. Halvor Halvorsen Jøntvedt og Anne Pedersdatters Jørgen. Fadd: Asloug Halvorsd. Olsbrygge, Maren Evensd. Jetteboen, Even H. Jetteboen, Halvor Olsbrygge, Jørgen Pedersen Bjerva.

29/10-1867. Helgen. G.br. Halvor Andersen Stigen og Anne Caroline Anundsdatters Marie. Fadd: Barnets Moder, Ingeborg Andersd. Gruben, Peder Olsen Skougen, Andreas Larsen Klevsgade, Andreas Halvorsen Stigen.

29/3-1868. Holden. Husm. Isak Isaksen Gruben og Anne Maria Johnsdatters Anders. Fadd: Kirsti Pedersd. Gruben, Maren Hansd. Fæhn, Anders Guldbrandsen Øgaarden, Jens Gundersen Gruben, Anders Christophersen Lusenæs.

31/3-1868. Holden. G.br. Anders Olsen Meltej og Kirsti Pedersdatters Olavus August. Fadd: Anne Jensd. Tufte, Anne Anundsd. Vibeto, Nils Olsen Wibeto, Hans Anundsen ditto, Andreas Anundsen ditto.

12/4-1868. Holden. Flaademand Gunder Olsen Hølen og Aaste Gurine Bentsdatters Martinius. Fadd: Anne Olsd. Odden, Mari Anne Andersd. Vrk., John Olsen Saugbr., Anders Tronsen Vrk., Christen Bentsen Saugbr., Johan Johnsen ditto.

12/3-1868. Holden. Christen Nilsen Saugbr. og Aaste Stensdatters Aaste. Fadd: Inger Stensd. Holla, Anne Torine Pedersd. Saugbr., Østen Stensen Hølen, Jørgen Stensen og Sten Stensen Saugbruget.

28/4-1868. Holden. Ole Tomassen Vrk. og Gurine Gundersdatters Martinius. Fadd: Barnets Moder, Inger Olsd. Quærndokken, Jørgen Thorsen Tvet, Ole Tronsen Vrk., Tomas Tronsen Holla.

10/3-1868. Holden. Husm. Nils Nilsen Hægna og Inger Kirstine Johnsdatters Johannes. Fadd: Aslaug Thorsd. Vrk., Maren Johnsd. Vrk., Anders Pedersen Hægna, Torsten Johnsen Vrk., Rasmus Johnsen Vrk.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

2/4-1868. Holden. Husm. Hans Johnsen Hægna og Ingeborg Larsdatters Anne Sophie. Fadd: Mari Evensd. Kringleføt, Anne Andreasd. Vrk., John Olsen Delevje, Rasmus Johnsen Hægna, Johannes Andreassen Vrk.

16/4-1868. Hjemme. Gaardbruger Simen Larsen Haatvet og Anne Christensdatters Hans. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt og død samme Dag.

24/5-1868. Holden. Gaardbr. Gjermund Stenersen Rønningen og Margith Olsdatters Karen Bertine. Fadd: Kirsti Nilsd. Skaardal, Inger Marie Aslaksd. ditto, Aslak Somundsen ditto, Stener Gjermundsen Rønningen, Halvor Thorsen af Laurvig.

10/3-1868. Holden. Husm. Nils Nilsen Kaasa pr. Baksaas og Gro Olsdatters Hans Carl. Fadd: Aaste Olsd. Baksaas, Anne Jensd. Heisholtevjen, Nils Jensen Kaasa, Jens Nilsen Heisholtevjen, Peder Halvorsen Baksaas.

6/5-1868. Holden. Skolelærer Christopher Hansen og Margith Halvorsdatters Margith Kristine. Fadd: Ingeborg Halvorsd. Heisholt, Maren Johnsd. Sannæs, Halvor Helliksen Sannæs, Hans Hansen Tinholt, Halvor Halvorsen Sannæs.

15/3-1868. Holden. Gaardbr. Emanuel Rasmussen (Bergkaasen) og Kari Halvorsdatters Hans. Fadd: Inger Halvorsd. Roligheden, Ingeborg Torgersd. Roligheden, Nils R. Rønningen, Anders Andreassen Heisholt, Hans Olsen Roligheden.

13/5-1868. Holden. Værksarb. Nils Johnsen og Anne Elisabeth Stensdatters Johan Martin. Fadd: Else Marie Anundsd. Vrk., Andrea Andreasd. Kronborg, John Johnsen Vrk., Andreas Johnsen Vrk., Ole Olsen Vrk.

28/5-1868. Holden. Værksarb. Rasmus Johansen Vrk. og Anne Sophie Johnsdatters Johannes. Fadd: Kari Nilsd. Vrk., Anne Andreasd. Vrk., John Olsen Delevje, Andreas Johannessen Vrk., Thor Johan Rasmussen Vrk.

30/5-1868. Holden. Hans Sondresen Vrk. og Lisbet Maria Tallaksdatters Severin. Fadd: Andrea Nilsd. Vrk., Ambor Sondresd. Saugbr., Andreas Johnsen Bakken, Christen Evensen Vrk., Ole Sondresen Vrk.

7/5-1868. Holden. Torsten Hansen Vrk. og Kari Svendsdatters Andreas Severin. Fadd: Maren Hansd. Vrk., Anne Olsd. Tuftehagen, Gunder Hansen Vrk., Ole Hansen Vrk., Nils Hansen Vrk.

9/5-1868. Holden. Husmand Nils Gundersen Skottet og Anne Olsdatters Andreas. Fadd: Kirsti Andersd. Skibsnæs, Anne Carine Gundersd. Vale, Ole Gundersen Hoxodde, Christen Jensen Vale, Hans Larsen Ustrud.

27/4-1868. Holden. Gaardmand Rollef Jørgensen Solberg og Kari Torstensdatters Torine. Fadd: Karen Jørgensd. Galten, Kirsten Jørgensd. Vale, Jørgen Nilsen Galten, Nils Jørgensen Galten, Halvor Jørgensen Wale.

5/6-1868. Holden. Gaardbr. Ole Tollefsen Kolle og Berte Maria Simonsdatters Berte Maria. Fadd: Anne Kirstine Simonsd. Omtvedt, Kirsti Olsd. Tufte, Simon A. Klovedal, John Tollefsen Fæhn, John Simonsen Klovedal.

5/6-1868. Holden. Gaardbr. Ole Larsen Kolle og Maren Hansdatters Ole. Fadd: Anne Maria Pedersd. Kolle, Karen Nilsd. Jøntvedt, Simon Larsen Hotvedt, Lars Larsen Kolle, Jens Andreassen Hougene.

22/6-1868. Holden. Inderst Nils Olsen Delsbakke og Mari Johannesdatters Halvor. Fadd: Maren Anne Hansd. Delsbakke, Inger Christensd. Sannæs, Johannes Hansen Delsbakke, Andreas Christensen og Hans Christensen Sannæs.

19/7-1868. Holden. Andreas Abrahamsen Vrk. og Ingeborg Gundersdatters Adolph. Fadd: Anne Jahnsd. Vrk., Marte Nilsd. Vrk., Ole Jacobsen Vrk., Nils Gundersen Vrk., Anders Johannessen Vrk.

22/10-1867. Holden. Husmand Lars Halvorsen Kjennekaas pr. Klovedal og Anne Jacobsdatters Jacob. Fadd: Anne Nilsd. Klovedal, Marthe Gregersd. Klovedal, Simon A. Klovedal, Ole Gundersen Pladsen, Lars Brynildsen Pladsen.

17/6-1868. Holden. Møllermester Anders Larsen Saugbr. og Oline Torstensdatters Hans. Fadd: Sigrid Nilsd. Saugbr., Hanna Marie Hansd. ditto, Møller Hans Anundsen ditto, Ole Hansen ditto, Johan Mathiassen ditto.

23/7-1868. Holden. Tallak Jacobsen Vrk. og Inger Nilsdatters Carl. Fadd: Barnets moder, Kirstine Olsd. Vrk., Gunder Jacobsen Vrk., Abraham Olsen Vrk., Adolph Olsen Vrk.

20/7-1868. Holden. Lars Larsen Kolle og Anne Maria Nilsdatters Karen Kirstine. Fadd: Anne Susanne Nilsd. Saugbr., Anne Karine Nilsd. Ytterbø, Simon Larsen Haatvedt, Ole Larsen Kolle, Abraham Larsen Kolle.

30/7-1868. Holden. Inderst Lars Brynilsen Haavet og Anne Hansine Hansdatters Aslaug Kirstine. Fadd: Asloug Hansd. Pladsen, Ingeborg Jørgensd. Tvedten, Jørgen Hansen Tvedten, Brynil Brynilsen Pladsen, Ole Fredriksen Bergen.

29/6-1868. Holden. Gaardbruger Kristen Andersen Tufte og Taran Andersdatters Andreas. Fadd: Anne Nilsd. Klovedal, Mari Andersd. Bjerva, Simon Andersen Klovedal, Knud Olsen Skibsnæs, Hans Andersen Skibsnæs.

11/7-1868. Holden. Gaardbr. Anders Kittilsen Solberg og Kari Andersdatters Kittil. Fadd: Barnets Moder, Kirsti Kittilsd. Namløs, Tron Kittilsen Namløs, Anders Kittilsen Namløs.

31/8-1868. Holden. Husmand Peder Olsen Texle og Karen Gurine Larsdatters Jørgen. Fadd: Anne Marie Kristensd., Halvor Halvorsen Lommerud, Ole Johnsen Hougbakken, John Sigurdsen Texle.

14/8-1868. Holden. Claus Olsen Kaasa og Mari Nilsdatters Anne Oline. Fadd: Anne Olsd. Fæbakke, Kirsten Olsd. Fæbakke, John Olsen Fæbakke, Jens Gundersen Gruben, Anders Gulbrandsen Øgaarden.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

28/5-1868. Holden. Husmand Bjørn Helgesen Stenstadstranden og Anne Simonsdatters Simon. Fadd: Karen Marie Helgesd. Helgen, Anne Susanne Helgesd. Helgen, Gunder Olsen Helgen, Anders Olsen Pladsen, Torbjørn Helgesen Øen.

11/8-1868. Holden. Flaademand Peder Nilsen Hammerstad og Karen Tomine Bentsdatters Anne Marie. Fadd: Karen Marie Halvorsd. Kastet, Karen Jensd. Hagen, Johannes Nilsen Kaasen, Hans Rasmussen Værket, Rasmus Hansen Ulefos.

11/6-1868. Holden. Gaardbr. Anders Andersen Næsodden og Mari Halvorsdatters Carl. Fadd: Anne Kristine Pedersd. Grønsten, Severine Nilsd. Næsset, Jahn Stensen Glaholt, Nils Nilsen Hoxodde, Hans Andersen Grønsten.

30/8-1868. Holden. Hans Hansen Spærland Værket og Ingeborg Gundersdatters Gunder. Fadd: Marte Hansd. Vrk., Karine Eliasd. Vrk., Anders Somundsen Vrk., Hans Andersen og Andreas Thomassen Vrk.

20/8-1868. Holden. Skomager Rasmus Halvorsen Odden og Kirstine Andersdatters Helene Thomine. Fadd: Marie Elisabet Lammekaas, Ingeborg Hansd. Kaasa under Heisholt, Halvor Halvorsen Lommerud, Anders Arvesen Odden, Ole Kittilsen Kringleføt.

14/5-1868. Holden. Husmand Anders Olsen Bjærkholt og Anne Halvorsdatters Anne Maria. Fadd: Karen Jensd. Stenstadvolden, Berte Maria Jensd. Stenstadvalen, Andreas Johnsen Bakken, Peder Jensen Saugbr., Ole Nilsen Berget.

2/9-1868. Holden. Brugsfuldmægtig Johan Benedictus Johnsen og Joachime f. Thorsens Jacob Funnemark. Fadd: Madame Susanne Hundewadt, frøken Justine Bolette Hanssen, Frihandler John Olsen Ulefos, Skolelærer Andreas Olsen Ulefos og Barnets Fader.

3/10-1868. Holden. Gaardbr. Even Torstensen Lunde og Guro Larsdatters Bent. Fadd: Gunil Kirstine Halvorsd. Brænne, Kirsti Olsd. Lunde, Søren Sivertsen Brænne, Lars Evensen Lunde, Lars Johnsen Lunde.

17/8-1868. Holden. Skomager Peder Mathiasen Stua og Marie Olsdatters Mathilde Marie. Fadd: Anne Olsd. Saugbr., Anne Anundsd. Wibeto, Lars Thomassen Søvedalen, Ole Roligheden, Christian Stua.

24/9-1868. Holden. Gaardbr. Tyge Olsen Sannæs og Marie Olsdatters Gustav. Fadd: Kari Johannesd. Ulevig, Margith Johannesd. Sannæs, Torsten Johannesen Ulevig, Johannes Jensen Gaaserud, Halvor Johannesen Sannæs.

2/10-1868. Holden. Flaademand Ole Tolvsen Qværnodden og Anne Marie Nilsdatters Carl. Fadd: Karen Nilsd. Gunnerud, Gunil Halvorsd. Romnæs, Isak Nilsen Romnæs, Peder Tolfsen Qværnodden, Hans Eliassen Romnæs.

14/10-1868. Holden. Andreas Andersen Briskemyhr og Aaste Karine Jensdatters Anders. Fadd: Berthe Maria Andersd. Vrk., Marthe Jensd. Gladhuus, Nils Pedersen Vrk., Østen Hansen Haugbakken, Nils Nilsen Gladhuus.

20/9-1868. Holden. Smed Lars Tollefsen Præstesagen og Berthe Svennungsdatters Anne Marthine. Fadd: Andrea Tollefsd. Vrk., Karen Tollefsd. Holla, Hans Hansen Tintholt, Søren Rasmussen Vrk., Ole Halvorsen Evjen.

28/9-1868. Holden. Nils Hansen Hølen og Inger Tollefsdatters Johanne Maria. Fadd: Kari Tollefsd. Sannæsmoen, Johanne Maria Gundersd. ditto, Ole Nilsen Namløs, Bent Johannesen Saugbr., Gunder Hansen Sannæsmoen.

10/9-1868. Holden. Frihandler Olaus Tronsen og Christine Marie Christensens Therese Jensine. Fadd: Ellen Bjørn af Drammen, Marthe Halvorsd. Espevolden, Halvor Paulsen ditto, Barnets Fader, Oluf Hellebarth Bjørn af Drammen.

16/9-1868. Holden. Sagbrugseier Nils Aall og Cecilie Christine Charlotte f. Aalls Henriette Christine. Fadd: Fru Benny Cappelen af Skien, frøken Julette Hansen, Barnets Fader, Lieutenant Wessel af Skien.

18/9-1868. Holden. Gaardbr. Hans Simonsen Holten og Maria Stiansdatters Maren Kirstine. Fadd: Asloug Pedersd. Helgen, Maria Simonsd. Helgen, Simon Simonsen Helgen, Thor Pedersen Langeland, Jørgen Jørgensen Tinholt.

11/6-1868. Helgen. Andreas Larsen Klevsgade og Margith Evensdatters Anne Marie. Fadd: Andrea Reiersd. Grønvold, Anne Olsd. Aafoskaas, Svennung Evensen Kaasa, Hans Gundersen Bø, Andreas Olsen Grønvold.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

23/8-1868. Helgen. Gaardbr. Lars Jensen Ytterbø og Aaste Hansdatters Otto. Fadd: Barnets Moder, Ingeborg Olsd. Helgen, Barnets Fader, Hans Larsen Ustrud, Jens Larsen Ytterbø.

27/8-1868. Helgen. Gbr. Hans Carlsen Huset og Karen Kirstine Abrahamsdatters Carl. Anne Marie Hansd. Ytterbø, Anne Marie Gundersd. Bergen (Bergan), Hans Carlsen Siljan, Isak Abrahamsen Bjærven, Nils Andersen Bruset.

26/9-1868. Holden. Søren Johnsen Vrk. og Helbjør Ellefsdatters Johanne Caroline. Fadd: Asloug Thorsd. Vrk., Maren Johnsd. Vrk., Nils Nilsen Hægna, Hans Johnsen Vrk., Rasmus Johnsen Vrk.

6/10-1868. Holden. Husmand Halvor Halvorsen Lommerud og Inger Pedersdatters Halvor. Fadd: Anne Olsd. Tved, Maren Nilsd. Rønningen, Jens Jensen Gunnerud, Johannes Sørensen Gladhus, Christen Jensen Stensrud.

22/10-1868. Holden. Gbr. Peder Marthinius Andersen Borgen og Anne Jørgensdatters Anders. Fadd: Karen Kirstine Stensd. Skippervold, Berthe Maria Jørgensd. Tinholt, Isak Andersen Tvedten, Anders Towsen Fæhn, Jørgen Jørgensen Tinholt.

30/9-1868. Holden. Gaardmand Halvor Halvorsen Namløs og Gunnild Maria Nilsdatters Maren Anne. Fadd: Maren Anne Nilsd. Enerhougen, Karen Nilsd. Jøntvedt, Kjøstol Olsen Namløs, Hans Nilsen Jøntvedt, Peder Jørgensen Namløs.

15/10-1868. Holden. Bent Thomassen Vrk. og Kirsten Maria Olsdatters Thora. Fadd: Andrea Olsd. Søvedalen, Johanne Thomasd. ditto, Arve Olsen Roligheden, Ole Olsen ditto, Christen Kjøstolsen Saugbruget.

12/10-1868. Holden. John Johnsen Vrk. og Else Maria Anundsdatters Gunder. Fadd: Kirsten Halvorsd. Saugbr., Asloug Anundsd. Søve, Hans Anundsen Saugbr., Andreas Johnsen Vrk., John Johnsen Vrk. den Yngre.

11/9-1868. Helgen. Husm. Hans Helgesen Vaskaas og Kirsti Pedersdatters Hans. Fadd: Kirsti Hansd. Vaskaas, Anne Hansd. ditto, Ole Anundsen ditto, Jens Brynildsen Vrk., Hans Larsen Skougen.

23/10-1868. Helgen. Gaardbr. Gunne Anundsen Flatgrav og Ingri Olsdatters Ole. Fadd: Barnets Moder, Anne Jørgensd. Wale, Halvor Stenersen Flatgrav, Hans Gundersen Bø, Kittil Gundersen Flatgrav.

20/10-1868. Helgen. Huusmand Ellef Ellefsen Nib og Kari Halvorsdatters Ole. Fadd: Asloug Pedersd. Helgen, Maria Simonsd. Helgen, Simon Simonsen Helgen, Gunne Flatgrav, Jens Olsen Helgen.

27/10-1868. Helgen. Skolelærer Tron Christensen Roa og Anne Maria Olsdatters Karen Marie. Fadd: Barnets Moder, Anne Christensd. Stenstad, Gunder Olsen Helgen, Ole Christensen Odden, Andreas Olsen Grønvold.

27/9-1868. Holden. Rollef Torstensen Glaholt og Mari Gjermundsdatters Torsten. Fadd: Berthe Andersd. Glaholt, Ingebor Olsd. Stuverud, Jahn Steensen Glaholt, Halvor Stenersen Flatgrav, Anders Johnsen Glaholt.

28/9-1868. Holden. Tømmermærker Halvor Olsen Sæterkaasen og Anne Johannesdatters Elise. Fadd: Madame Lisa Hanssen Holla, Anne Olsd. Kaasene, Agronom Hanssen Holla, Halvor Olsen af Skien, Nils Clemmetsen Sannerholt, Ole Jensen Sæterkaasene.

30/10-1868. Holden. Gaardbr. Arve Olsen Øgaarden og Karen Jacobsdatters Ole. Fadd: Maria Kirstine Olsd. Vrk., Johanne Thomasd. Søvedalen, Christen Kjøstolsen Saugbr., Halvor Halvorsen Torgersrud, Ole Olsen Roligheden.

9/11-1868. Holden. Halvor Johnsen Vrk. og Anne Andersdatters Johannes. Fadd: Berthe Johanne Stensd., Vrk., Maren Kirstine Saamundsd. Vrk., Andreas Andersen Saugbr., Nils Johnsen Vrk., John Johnsen Vrk., den yngre.

30/9-1868. Helgen. Gaardbr. Ole Andersen Huset og Maria Anne Halvorsdatters Maren. Fadd: Maria Abrahamsd. Ilemoen, Hanna Maria Halvorsd. Ballestad, Jørgen Andersen Ilemoen, Peder Hansen Kolstad, Peder Halvorsen Ballestad.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

9/10-1868. Helgen. Grdbr. Thor Pedersen Langeland og Berthe Kirstine Evensdatters Aavet Thomine. Fadd: Maria Stiansd. Holten, Ingeborg Evensd. Jordbakken, Simon Simonsen Helgen, Even Olsen Jordbakken, Thor Christiansen af Mælum.

7/11-1868. Helgen. Jens Thygesen Halvorstaa og Anne Gundersdatters Christen. Fadd: Maren Hansd. Velkom, Anne Jørgensd. Kaalstad, Thyge Halvorstaa, Hans Thygesen Velkom, Ole Gundersen Tved.

9/12-1868. Holden. Hans Andreas Jensen Vrk. og Kirsti Tronsdatters Jens. Fadd: Inger Tronsd. Ringsevjen, Mari Anne Andersd. ditto, Jens Strandsplads, Anders Chr. Lusnæs, Anders Tronsen Vrk., Halvor Andersen Vrk.

10/11-1868. Holden. Husmand Hans Jensen Stensrud og Maren Olsdatters Johanne Magrete. Fadd: Anne Olsd. Tved, Anne Nilsd. Rønningen, Halvor Halvorsen Lommerud, Halvor Johnsen Hollahagen, Christen Jensen Hæggemoen.

26/12-1868. Holden. Grdbr. Lars Evensen Lunde og Gunnild Kirstine Sivertsdatters Sivert Andreas. Fadd: Guro Larsd. Lunde, Kirsti Olsd. ditto, Even Torstensen ditto, Nils Christensen ditto, Søren Sivertsen Brænne.

23/12-1868. Holden. Grdbr. Isak Nilsen Romnæs og Kirsti Tolfsdatters Carl Theodor. Fadd: Karen Andrea Nilsd. Gunnerud, Inger Maria Pedersd. Qvernodden, Peder Tolfsen ditto, Ole Tolfsen ditto, Peder Johan Nilsen Romnæs.

6/1-1869. Holden. Bygmester Valentin Bauer og Kirsten Laurine Larsdatters Hans Valentin. Fadd: Madame Elise Hanssen Holla, Anne Hansd. Vrk., Agronom P. Hanssen, Frihandler Rasmus Hanssen Ulefos, Ingebret Nilsen Vrk., Tron Pedersen Vrk.

20/1-1869. Holden. Værksarbeider Peder Johnsen Fæbakke og Anne Olsdatters Carl. Fadd: Andrea Andreasd. Vrk., Mari Johnsd. Fæbakke, Ole Olsen ditto, Hans Hanssen Vrk., John Petter Olsen Fæbakke.

19/12-1868. Holden. Ole Tronsen Vrk. og Mari Nielsdatters Maren Thomine. Fadd: Gurine Gundersd. Vrk., Gurine Nilsd. Saugbr., Thomas Jensen ditto, Jørgen Thorsen Moen, Thomas Tronsen Holla.

9/1-1869. Holden. Bertha Anette. (Uægte) Pige Berthe Hansdatter Vrk. og opgiven Barnefader, Ungkarl, Kudsk Christian Mathisen Vrk. Fadd: Maren Hansd. Sandbakken, Maren Anne Andersd, Ole Hansen, Johannes Hansen, Abraham Olsen Alle af Vrk.

11/1-1869. Helgen. Grdbr. Jens Andreassen Fæbakke og Anne Larsdatters Lars. Fadd: Maren Hansd. Jøntved, Karen Larsd. Kolle, Simon Larsen Haatved, Abraham Larsen Kolle, Lars Larsen Kolle.

31/12-1868. Helgen. Grdbr. Nils Johnsen Værstad og Aslaug Maria Knudsdatters John. Fadd: Anne Isine Isaksd. Værstad, Mari Evensd. Gjedeboen, Knud Andersen Jøntved, Ole Nilsen Hægna, Ole Nilsen Værstad.

30/1-1869. Helgen. Inderst Ole Bjørnsen Næsset og Kirsti Jørgensdatters Anne Kirstine. Fadd: Anne Maria Hansd. Ytterbø, Secilia Nilsd. Næsset, Abraham Abrahamsen Ytterbø, Nils Torstensen Næsset, Jahn Johannesen Gravningen.

6/1-1869. Holden. Husmand Østen Stensen Hølen og Anne Catrine Hedevig Carlsdatters Jens. Fadd: Christiane Hartvigsd. Vrk., Inger Stensd. Tved, Carl Reiersen Krageføt, Jørgen Steensen Nyhuus, Sten Østensen Hølen.

25/2-1869. Helgen. Grdbr. Nils Torstensen Næsset og Karen Jensdatters Torsten. Fadd: Kari Thorsd. og Kirsti Jensd. Stenstadvolden, Halvor Jensen Kastet, Carl Torstensen af Skien, Christen Jensen Stenstadvolden.


Til toppen: Trykk [Home]

webmaster@gamleholla.no