ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Kirkebok for Holden Præstegield
(Kirkebok/ Klokkerbok)

Holden hovedsogn, Hælgen annex
Romnes har nå gått inn i Holden hovedsogn og det ser ikke ut til at
Romnes kirke ble brukt til barnedåp på mange år, etter august 1867.

Fødte Børn 1869 - 1881 med faddere

Sist oppdatert 31.07.2023

Sogneprester i Holla i denne tiden.
Wilhelm Henrich Buch fra Christiania 1848 - 1869.
Mads Iver Wefring fra Førde i Sunnfjord 1869 - 1878.
Emil Ellefsen fra Trondhjem 1878 - 1894.

Tips. Søk i dette dokumentet: [Control] + [F]
For å lette søket, ender alltid barnets fornavn med et punktum. Navnet er dessuten uthevet.
[Control] + Home = Til toppen av dokumentet.
[Control] + End = Til slutten av dokumentet.

Se hvem fadderene er og du vil se barnets nærmeste familie, og ofte hvor de bodde!

Transkribert etter skannet kopi av originalen på Digitalarkivet.no. G.S. Brevik 2018.


Noen forkortelser og forklaringer. Se også Hjelp.
Arb. = Arbeider
Grdb. = Gårdbruker
Grdm. = Gårdmann (samme som over)
Husm. = Husmann
Inderste (Inderst) = Leieboer med egen husholdning, men uten rettigheter.
Saugb. =  Sagbruket
Vrk. = Wærket (Holden Jernwærk)
 

Om avskriften.
Disse avskriftene gjør jeg for min egen del, for å bli kjent med både sted- og personnavn i området, og som verktøy for effektivt å kunne lage ei moderne nett-bygdebok for Holla. Jeg leser ikke korrektur på avskriftene, men retter underveis når jeg finner feil. Det er fritt fram for alle å benytte seg av mine avskrifter til hva man vil, men bruk for all del de skannede kirkebøkene på Digitalarkivet for kontroll. Jeg er heller ikke feilfri. G.S.

| 1718 - 1779 | 1779 - 1814 |
| 1815 - 1830 | 1830 - 1848 | 1849 - 1860 | 1861 - 1869 | 1869 - 1881 | 1881 - 1897 | 1897 - 1907 |
| 1907 - 1928 |

 


|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

17/1-1869. Holden. Thomas Larsen Vrk. og Kari Halvorsdatters Gurine. Fadd: Kari Johnsd. Vrk., Andrea Tallaksd. Vrk., Nils Jørgensen Tufte, Barnets Fader, Asgjær Olsen Vrk.

21/1-1869. Holden. Kittil Jespersen Vrk og Christine Johannesdatters Johan. Fadd: Anne Johnsd. Helgeroen, Johanne Halvorsd. Præstegaarden, Jesper Kittilsen Helgeroen, John Andreasen Kronborg, Halvor Andreasen Kronborg.

25/2-1869. Holden. Grdb. Ole Torgersen Opsahl og Ingeborg Torgersdatters Mari. Fadd: Guro Larsd. Lunde, Kirsti Torstensd. Sauer, Even Torstensen Lunde, Nils Christensen Lunde, Svennung Torstensen Saude.

29/1-1869. Helgen. Grdb. Hans Pedersen Tinholtstulen og Susanne Olsdatters Nils. Fadd: Anne Pedersd. Holten, Anne Maria Olsd. Fosse, Halvor Halvorsen Holten, Nils Jørgensen Værstad, Jørgen Pedersen Bjærven.

25/1-1869. Holden. Grdm. Anders Anundsen Dalen og Anne Johnsdatters John. Fadd: Marthe Jensd. Brænne, Karen Anundsd. Brudeskjær, John Jørgensen Brænde,
Kittil Mathisen Lunde og Hans Olsen Orekaasen.

4/2-1869. Holden. Husmand Ole Thygesen Søvestranden og Anne Gurine Andreasdatters Olava. Fadd: Andrea Olsd. Søvedalen, Karen Gunuldsd. Søve, Lars Thomassen Søvedalen, Gunnuld Pedersen Kaasa, Ole Olsen Roligheden.

3/3-1869. Holden. Garver Ole Halvorsen Evjen og Helene Andersdatters Conrad. Fadd: Barnets Moder, Ingeborg Gundersd. Heisholt, Lars Tollefsen Præstsagen, Lars Nilsen Evjen, Peder Thorsen Vrk.

28/2-1869. Holden. Hans Petter Hanssen Vrk. og Andrea Tollefsdatters Hans. Fadd: Margith Halvorsd. Vrk., Karen Tollefsd. Holla, Hans Hansen Tintholt Vrk., Ole Jacobsen Vrk., Søren Rasmussen Vrk., Rasmus Sørensen Vrk.

14/2-1869. Holden. Skolelærer Hans Gundersen Vala og Maren Karine Nilsdatters Nils. Fadd: Maren Karine Nilsd. Vale, Johanne Marie Gundersd. Sannæsmoen, Gunder Hansen ditto, Nils Clemmetsen Sannerholt, Gunder Nilsen Vala.

25/12-1868. Holden. Dampbaadfører Mathias Ellingsen Vrk. og Karen Aanesdatters Julie. Fadd: Andrea Olsd. Søvedalen, Marie Qvist Vrk., Maskinist Hans Qvist Vrk., Peder Hansen Vrk., Formermester Ingebreth Nilsen Vrk.

22/2-1869. Holden. Sagmester Halvor Andersen Vrk. og Anne Tronsdatters Tron. Fadd: Inger Tronsd. Ringsevjen, Mari Anne Andersd. Vrk., Anders Tronsen Vrk., Hans Jensen Vrk., Andreas Andersen Vrk.

26/2-1869. Holden. Snedker Peder Tronsen Vrk. og Margrethe Gundersdattrers Hans. Fadd: Barnets Moder, Anne Nilsd. Rønningen, Johannes Tronsen Haugen, Tron Pedersen Haugen, Johannes Pedersen Vrk.

24/2-1869. Holden. Grdb. Rasmus Johnsen Heisholt-Hægna og Margrethe Karine Johannesdatters John. Fadd: Aaste Hansd. Heisholt, Karen Andrea Rasmusd. Hægna, John Olsen Deelevje, Hans Johnsen Hægna, Barnets Fader.

19/3-1869. Holden. Grdb. Christen Pedersen Tufte og Anne Jensdatters Maria Kirstine. Fadd: Maria Pedersd. Vibeto, Anne Christensd. Tufte, Anders Olsen Meelteig, Nils Jørgensen Tufte, Halvor Tollefsen Fæhn.

14/3-1869. Helgen. Husmand Ole Anundsen Vaskaas og Kirsti Hansdatters Karen Maria. Fadd: Karen Maria Andersd. Helgen, Maren Hansd. Fæhn, Gunder Olsen Helgen, Hans Helgesen Bjærkholt, John Olsen Namløshagen.

4/3-1869. Holden. Arbeidsmand Gunder Gundersen Tved og Aaste Kirstine Olsdatters Inger Kirstine. Fadd: Anne Kirstine Jørgensd. Hagen, Maren Nilsd. Rønningen, Hans Gundersen Skjørholt, John Sigurdsen Texle, Anders Pedersen Dahl af Mæhlum.

30/3-1869. Holden. Former Lars Evensen Ringsevjen og Asloug Jørgensdatters Jørgen. Fadd: Inger Tronsd. Ringsevjen, Kirsten M. Jørgensd. Vale, Andreas Evensen Ringsevjen, Halvor Jørgensen Vale, Even Johannessen Sandbakken.

16/3-1869. Holden. Gbr. Halvor Halvorsen Baxaas og Gunhild Olsdatters Halvor. Fadd: Aaste Olsd. Baxaas, Karen Halvorsd. ditto, Knud Halvorsen ditto, Ole Olsen Røymaal, Elling Halvorsen Flom.

8/4-1869. Holden. Skomager Christian Christensen Stua og Kari Olsdatters Johannes. Fadd: Ingeborg Olsd. Vrk., Liw Jørgensd. Sannæs, Christen Hansen Sannæs, Ole Nilsen Namløs, Gunder Christofersen Vrk., Christen Christensen Sannæs.

20/3-1869. Hjemme. Brugsarb. John Halvorsen Saugbr. og Mari Pedersdatters Karen Maria. Fadd: (Ingen faddere). Død 21. April uden at komme i Kirke. Hjemmedøbt af Peder Jensen Saugbruget.

18/4-1869. Holden. Grdb. John Kjøstolsen Heisholt og Aaste Halvorsdatters Halvor. Fadd: Margith Halvorsd. Vrk., Mari Halvorsd. Sannæs, Halvor Helliksen Sannæs ældre, Gunder Christensen Heisholt, Johannes Halvorsen Sannæs.

4/4-1869. Holden. Grdb. Nils Jørgensen Galten og Karen Jørgensdatters Ingeborg. Fadd: Marthe Jensd. Bænne, Anne Maria Jørgensd. Vale, Jørgen Johnsen Vale, John Jørgensen Brænne, Halvor Jørgensen Vale.

15/4-1869. Holden. Husm. Hans Olsen Pederskaas under Baxaas og Inger Knudsdatters Knud. Fadd: Kirsti Bentsd. Baxaas, Kari Hansd. Eiestranden, Halvor Halvorsen Baxaas, Hans Jensen Eiestranden, Jens Nilsen Heisholt.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

4/5-1869. Holden. Husm. Hans Wetlesen Namløshagen og Gunhild Christensdatters Gunder. Fadd: Mari Andersd. Namløshagen, Marthe Christensd. Fæhn, Ole Olsen Namløshagen, Barnets Fader og Anders Olsen Fæbakke.

15/4-1869. Holden. Værksarb. Lars Johnsen og Ingeborg Pedersdatters John Petter. Fadd: Maria Tronsd. Vrk., Kari Pedersd. Namløs, John Larsen Vrk., Andreas Johnsen Vrk., Ole Johnsen Fæbakke. Hjemmedøbt af Halvor Halvorsen Vrk.

10/3-1869. Holden. Skibsbygmester Anders Olsen Saugbr. og Maren Margrethe Hansdatters Anders. Fadd: Barnets Moder, Margith Nilsd. Saugbr., Simon Torstensen, Skrædder Gunder Olsen, Hans Anton Andersen, alle af Saugbruget.

8/4-1869. Holden. Skrædder Anders Petter Gundersen Odden og Kirsten Maria Olsdatters Ambor Kirstine. Fadd: Mari Østensd. Slettekaas, Anne Johannesd. Sandbakken, Anders Arvesen Odden, Anders Johannessen Sandbakken, Even Johannessen ditto.

23/2-1869. Helgen. Grdb. John Andersen Kaasa og Anne Olsdatters Anne Johanne Marthine. Fadd: Karen Olsd. Jelseth, Anne Johannesd. Holten, Thor Pedersen Langeland, Jens Olsen Jelseth, Abraham Olsen Kaasa.

3/4-1869. Helgen. Grdb. Hans Andersen Grønnesten og Anne Christine Pedersdatters Kirsten Marie. Fadd: Mari Halvorsd. Næsodden, Anne Kirstine Pedersd. Vasdalen, Peder Christensen ditto, Anders Andersen Næsodden, Peder Olsen Skougen.

3/4-1869. Holden. Grdb. John Johnsen Kaasa under Kolle og Gunhild Johnsdatters Andreas. Fadd: Anne Johnsd. Helgeroen, Mari Jespersd., Jesper Kittilsen Helgeroen, Kittil Jespersen ditto, John Johnsen Kaasa i Helgen.

17/5-1869. Holden. Grdb. Halvor Torkelsen Namløs og Svannoug Tollefsdatters Hilleborg. Fadd: Hilleborg Halvorsd. Gunheim, Kirsti Torkelsd. Aaraas, Ole Nilsen Namløs, Torsten Torkelsen Gunheim, Halvor Halvorsen Hægna.

16/4-1869. Holden. Skolelærer Nils Clemmetsen Sannerholt og Anne Olsdatters Anne Christine. Fadd: Helene Olsd. Haatved, Karen Olsd. Kaasene, Ole Jensen ditto, Ole Jørgensen Sannerholt, Johannes Johannessen Vrk.

29/4-1869. Holden. Flaademand Nils Nilsen Kastet og Karen Halvorsdatters Tvillinger Karen. Fadd: Karen Bentsd. Hammerstad, Asloug Evensd. Kaasa, Bent Nilsen Steenstad, Even Halvorsen Gjedeboen, Halvor Halvorsen Holten.

29/4-1869. Holden. Flaademand Nils Nilsen Kastet og Karen Halvorsdatters Tvillinger Nicoline. Fadd: Thomine Nilsd. Kastet, Karen Jensd. Hagen, Hans Rasmussen Vrk., Jørgen Johnsen Vale, Rasmus Hansen Ulefos.

20/4-1869. Holden. Husm. Tron Hansen Sauklev under Brænne og Gunhild Johnsdatters Tvillinger Torsten. Fadd: Gunhild Sivertsd. Lunde, Guro Halvorsd. Brænne, Lars Evensen Lunde, Hans Gundersen Hvalen, Søren Sivertsen Brænne.
Hjemmedøbt af Hans Gundersen Hvalen.

20/4-1869. Holden. Husm. Tron Hansen Sauklev under Brænne og Gunhild Johnsdatters Tvillinger Kirsten Maria. Fadd: Guro Johannesd. Kaasa, Christi Christensd. Lunde, John Kittilsen Kaasa, Johannes Johannesen Lunde, Sivert Olsen Moene.
Hjemmedøbt af Hans Gundersen Hvalen.

23/4-1869. Holden. Husm. John Nilsen Kaasa under Meelteig og Mari Johnsdatters Karen Maria. Fadd: Aavet Christensd. Haatved, Mari Christensd. Haatved, Johannes Steensen ditto, Simon Larsen ditto, Nils Johnsen Lillejordet.

28/5-1869. Holden. Grdb. Abraham Larsen Kolle og Anne Maria Pedersdatters Lars. Fadd: Ingeborg Larsen af Skien, Karen Sofie Ustrud af Skien, Simon Haatved, Augustinus P. Omtved, Jens Pedersen Omtved, John Pedersen Omtved.

12/6-1869. Holden. Grdb. Johannes Halvorsen Sannæs og Maren Kirstine Johnsdatters Halvor Johan. Fadd: Maria Bentsd. Vale, Torine Johnsd. ditto, Halvor Helliksen Sannæs ældre, John Kjøstolsen Heisholt, Anders Johnsen Vale.

22/5-1869. Holden. Agronom Peder Hansen paa Holla og Lise Halvorsdatters Thea Antonette. Fadd: Madame Laurine Bauer, Anne Hansd. Vrk., Bygmester Bauer, Frihandler Rasmus Hansen Uhlefos, Elling Jørgensen Uhlefos Gaard.

18/5-1869. Helgen. Grdb. Jens Pedersen Omtved og Helle Marie Paulsdatters Peder. Fadd: Anne Kirstine Simonsd. Omtved, Marie Pedersd. Omtved, Augustinus Pedersen ditto, Abraham Larsen Kolle, John Pedersen Omtved.

10/6-1869. Holden. Grdb. Nils Isaksen Romnæs og Gunhild Halvorsdatters Halvor Andreas. Fadd: Kirsti Tollefsd. Romnæs, Gurine Gundersd. Romnæs, Isak Nilsen ditto, Ole Tolfsen Qværnodden, Gullik Halvorsen Romnæs.

5/6-1869. Holden. Grdb. Ole Andersen Vibeto og Mari Halvorsdatters Anne Sofie. Fadd: Anne Halvorsd. Vibeto, Aaste Larsd. ditto, Hans Anundsen ditto, Anders Andersen ditto, Anders Pedersen Tufte.

20/6-1869. Holden. Frihandler Ole Pedersen Marum Kringleføt og Mari Evensdatters Peder. Fadd: Guro Evensd. Kaasa, Karen Rasmusd. Hægna, John Gundersen Kaasa, Andreas Jonsen Bakken, Gunder Halvorsen Hægna.

4/5-1869. Holden. Jerndreier Henrik Halvorsen Vrk. og Berthe Maria Olsdatters Elise Marie. Fadd: Barnets Moder, Marie Henriksd. Vrk., Brynild Jensen Kaasene, Barnets Fader, Julius Brynildsen Kaasene.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

1/6-1869. Holden. Værksarb. Johan Larsen Namløshagen og Anne Olsdatters Maren Caroline. Fadd: Barnets Moder, Anne Maria Andersd. Lusnæs, Barnets Fader, John Olsen Namløshagen, Johan Jørgensen Vrk.

5/7-1869. Holden. Forpagter Halvor Clausen Præstegaarden og Anne Stenersdatters Hanna. Fadd: Margith Olsd. Rønningen, Anne Halvorsd. Præstegaarden, Aslak Saamundsen Skordal, Gjermund Stenersen Rønningen, Barnets Fader.

18/6-1869. Holden. Torsten Johnsen Vrk. og Asloug Tovsdatters Caroline. Fadd: Helbjør Ellefsd. Vrk., Anne Tovsd. Vrk., Søren Johnsen Vrk., Hans Jahnsen Vrk., Johannes Hansen Vrk.

19/4-1869. Hjemme. Værksarb. Bent Thomasen Vrk. og Kirsti Henriksdatters Bent. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Kari Johnsd. Døde inden Daabens Bekræftelse.

26/6-1869. Hjemme. Husm. Ole Larsen Fæbakke og Berthe Brynildsdatters Lars. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Ole Olsen Fæbakke. Døde uden Daabens Bekræftelse.

9/8-1869. Holden. Flaademand Rasmus Olsen Kastodden og Anne Thorsdatters Inger Thomine. Fadd: Maria Nilsd. Qværnodden, Ingeborg Gundersd. Heisholt, Ole G. Qværnodden, Peder Pedersen Sannerholt, Ole Tronsen Vrk.

2/7-1869. Holden. Grdb. Ole Andersen Sanda og Inger Helene Evensdatters Kirsti Maria. Fadd: Aaste Evensd. Sanda, Maren Henriksd. Vrk., Anders Olsen Sanda, Ole Jensen Kaasene, Rasmus Nilsen Rønningen.

16/7-1869. Holden. Inderst Anders Herlogsen Sannæs og Bergith Andersdatters Anne Berthea. Fadd: Mari Johnsd. Sannæs, Maria Halvorsd. Sannæsmoen, Østen Knudsen Øgaarden, Johannes Halvorsen Sannæs, Halvor Helliksen Sannæs.

22/7-1869. Holden. Oldermand Simon Torstensen Sagbruget og Sigrid Nilsdatters Elise. Fadd: Barnets Moder, Karen Johnsd. Sagb., John Olsen ditto, Ole Jørgensen Sannerholt, Formermester Ingebreth Nilsen Værket.

13/7-1869. Holden. Grdb. Hans Andreasen Vibeto og Liv Thorsdatters Kari. Fadd: Kari Brynildsd. Heisholt, Anne Andersd. Vibeto, Anders Andreasen Heisholt, Jørgen Haraldsen Enggrav, Nils Andreasen Stenhoug.

16/7-1869. Holden. Peder Hansen Vrk. og Andrea Pedersdatters Sofie Georgine. Fadd: Inger Pedersd. Lommerud, Maren Kirstine Saamundsd. Vrk., Søren Rasmussen Vrk., Andreas Thomassen og Peder Thomassen Vrk.

8/7-1869. Holden. Ole Hansen Vrk. og Anne Hansdatters Herman Andreas. Fadd: Maren Hansd. Vrk., Kirstine Olsd. Vrk., Gunder Hansen Vrk., Johannes Hansen Vrk., Nils Hansen Vrk.

5/7-1869. Holden. Nils Gundersen Vrk. og Marthe Nilsdatters Gunhild Maria. Fadd: Ingeborg Gundersd. Vrk., Karen Taraldsd. Vrk., Nils Christophersen Vrk., Anders Johannesen Vrk., Jacob Petter Gundersen Vrk.

3/7-1869. Holden. Anund Olsen Vrk. og Anne Nilsdatters Anton. Fadd: Inger Johnsd. Hægna, Anne Halvorsd. Vrk., Anders Pedersen Hægna, Peder Andersen ditto, Barnets Fader.

25/7-1869. Holden. Grdb. Halvor Stensen Haatved og Helene Olsdatters Ole Andreas. Fadd: Anne Olsd. Sannerholt, Karen Olsd. Kaasene, Ole Jensen ditto, Anders Andersen Skippervold, Johannes Stensen Haatved, Inger Olsd. Sagbruget.

8/8-1869. Holden. Tjenestekarl Ole Gunnuldsen Uhlefos og Karen Andersdatters Hans. Fadd: Inger Olsd. Sagbruget, Karen Gunnuldsd. Søve, Odin Olsen Sagb., Ole Olsen Brøsdal, Hans Pedersen Uhlefos.

22/7-1869. Holden. Thora. Uægte. Pige Anne Pedersdatter Sagb. og opgiven Barnefader Ungkarl Knud Pedersen Furustul. Fadd: Sigri Nilsd. Sagb., Margith Nilsd. ditto, Simon Torstensen ditto, Knud Pedersen Øgaarden af Lunde, Ingebreth Nilsen Vrk. Hjemmedøbt af Peder Jensen Sagbruget.

19/7-1869. Helgen. Anders Arvesen Namløshagen og Anne Kirstine Christensdatters Abraham Karinus. Fadd: Aavet Maria Christensd. Haatved, Maria Olsd. Fæbakke, Klaus Olsen Kaasene, John Arvesen Kaasene, Anders Olsen Klevsgade.

30/7-1869. Helgen. Husm. Hans Brynildsen Pladsen og Ingeborg Andrea Halvorsdatters Berthinius. Fadd: Mari Larsd. Næsset, Anne Susanne Andersd. Bruset, Gunder Olsen Helgen, Ole Jørgensen Næsset, Lars Brynildsen Høybro.

7/8-1869. Holden. Former Nils Johnsen Vrk. og Anne Elisabeth Steensdatters Aaste. Fadd: Anne Catrine Andersd. Vrk., Berthe Maria Andersd. Vrk., John Johnsen ældre, Andreas Johnsen og John Johnsen yngre, alle af Værket.

24/7-1869. Holden. Husm. Ole Kittilsen Killingkoven under Solbær og og Anne Kjøstolsdatters Anne Kirstine. Fadd: Barnets Moder, Kirsti Kittilsd. Namløs, Tron Kittilsen Namløs, Barnets Fader, Christen Kjøstolsen Sagbruget.

1/8-1869. Holden. Husm. Nils Nilsen Hoxodde og Grethe Torgrimsdatters Maren Johanne. Fadd: Barnets Moder, Mari Olsd. Vale, Ole Gundersen Hoxodde, Søren Larsen Vale, Nils Nilsen Hoxodde yngre.

11/9-1869. Holden. Grdb. Anders Tronsen Namløs og Inger Pedersdatters Peder. Fadd: Anne Nilsd. Namløs, Ingeborg Pedersd. Namløs, Peder Jensen Sagb., Jørgen Pedersen Namløs, Ole Tronsen Namløs.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

17/8-1869. Helgen. Ole Olsen Kronborg og Andrea Andreasdatters Kirstine. Fadd: Anne Olsd. Vrk., Johanne Andersd. Kronborg, Andreas Johnsen ditto, Ole Olsen Fæbakke, John Petter Olsen Fæbakke.

17/8-1869. Helgen. Inderst John Jørgensen Gjedeboen og Marthe Elisabet Jensdatters Asloug Marie. Fadd: Karen Jørgensd. Galten, Maren Evensd. Gjedeboen, Jørgen Johnsen Vale, Halvor Jørgensen Vale, Hans Anundsen Gjedeboen.

12/9-1869. Holden. Værksarb. Andreas Evensen Ringsevjen og Inger Tronsdatters Johannes. Fadd: Barnets Moder, Andrea Torersd. Vrk., Johannes Andersen Vrk., Lars Evensen, Halvor Andersen, alle af Værket.

29/9-1869. Holden. Grdb. Knud Halvorsen Baxaas og Aaste Olsdatters Ole. Fadd: Maria Halvorsd. Fosse, Anne Nilsd. ditto, Nils Olsen ditto, Ole Nilsen ditto, Halvor Thomasen Kaasen.

8/9-1869. Holden. Christen Andersen Vrk. og Inger Berntsdatters Anne Marie. Fadd: Kari Johnsd. Vrk., Andrea Andersd., Anders Christensen, John Tallaksen, Andreas Gulliksen, Alle af Værket.

16/8-1869. Holden. Ole Olsen Vrk. og Anne Johanne Rasmusdatters Ingeborg. Fadd: Barnets Moder, Gunhild Olsd. Skordal, Even Olsen Vrk., Ole Tronsen Vrk., Lars Rasmussen Vrk.

5/9-1869. Holden. Johannes Olsen Vrk. og Ingeborg Thomasdatters Anette Marie. Fadd: Anne Hansd. Vrk., Anne Olsd. Vrk., Ole Johannesen Vrk., Svend Olsen Vrk., Christoffer Olsen Vrk.

8/9-1869. Holden. Møllersvend Halvor Hansen Sagbruget og Andrea Rasmusdatters Hanna Marie. Fadd: Karen Hansd. Sagb., Karen Olsd. Præstegaarden, Rasmus Johannesen Vrk., Johan Mathiasen Sagb., Johannes Johannesen Vrk.

29/9-1869. Holden. Christen Kjøstolsen Sagb. og Anne Olsdatters Hanna. Fadd: Maria Kirstine Olsd. Vrk., Lisa Johnsd. Sagb., Peder Kjøstolsen Sagb., Skolelærer Andreas Olsen ditto, Arve Olsen Roligheden.

17/9-1869. Helgen. Husm. Lars Brynildsen Haavet og Anne Hansine Hansdatters Asloug Kirstine. Fadd: Asloug Hansd. Pladsen, Ingeborg Jørgensd. Tvedten, Gunder Olsen Helgen, Kittil Gundersen Hougeland, Hans Brynildsen Pladsen.

12/10-1869. Holden. Husm. Ole Sørensen Kaasa og Anne Andersdatters Johannes. Fadd: Marthe Jensd. Kaasa, Kirsti Andersd. Tufte, Søren Olsen Gladhuus, Johannes Sørensen og Søren Olsen Kaasa.

10/10-1869. Holden. Anders Andersen Skippervold og Karen Kirstine Steensdatters Anders. Fadd: Anne Jørgensd. Borgen, Anne Helene Andersd. Fæhn, Anders Halvorsen Fæhn, Halvor Stensen Haatved, Jens Stensen Haatved.

8/10-1869. Holden. Møller Hans Anundsen Sagb. og Kirsten Halvorsdatters Hans Abraham. Fadd: Else Maria Anundsd. Sagb., Asberg Maria Anundsd. Grønnesten, Barnets Fader, Skolelærer Andreas Olsen Sagb. og Johan Mathisen ditto.

10/11-1869. Holden. Grdb. Andreas Johnsen Haatved og Anne Christensdatters Guro. Fadd: Guro Evensd. Funnemark, Gunhild Christensd. Storekaas, John Andreassen Funnemark, Nils Gjermundsen Storekaas, Even Johnsen Funnemark.

9/11-1869. Holden. Grdb. Halvor Torkilsen Danielskaas og Gunhild Thorsdatters Ingeborg Thorine. Fadd: Kirsti Bentsd. Baxaas, Karen Halvorsd. ditto, Halvor Halvorsen ditto, Johan Andersen Pederskaas, Thor Aanesen Kornkaasen.

22/9-1869. Holden. Snedker Johannes Nilsen Kastekleven under Romnæs og Asloug Marie Evensdatters Edvard. Fadd: Severine Halvorsd. Romnæs, Maren Evensd. Gjedeboen, Andreas Rasmussen Ringsevjen, Nils Nilsen Kastet, Peder Nilsen Hammerstad plads, Ole Tollefsen Kolle.

10/11-1869. Holden. Grdb. Johannes Stensen Haatved og Aavet Maria Christensdatters Carl Olaves. Fadd: Helene Olsd. Haatved, Anne Helene Andersd. Fæhn, Simon Larsen Haatved, Anders Andersen Skippervold, Jørgen Jørgensen Fæhn.

26/10-1869. Holden. Peder Ingvard. Uægte. Pigen Ingeborg Karine Andersdatter Tved og opgiven Barnefader Ungkarl Skræddersvend Nils Olsen af Eker Præstegjeld.
Faddere: Anne Margrethe Olsd. Tved, Inger Stensd. Briskemyhr, Nils Rasmussen Rønningen, Halvor Johnsen Hollahagen, Gunder Gundersen Tved. Opgaven ved John Johnsen Tufte.

19/11-1869. Holden. Aasmund Gundersen Vrk. og Anne Jahnsdatters Bent. Fadd: Ingeborg Gundersd. Vrk., Anne Johannesd. Vrk., Nils Andersen af Porsgrund, Jacob Petter Gundersen Vrk., Jahn Bentsen Vrk.

27/11-1869. Holden. Hans Sondresen Vrk. og Maria Tallaksdatters Severine. Fadd: Andrea Sondresd. Vrk., Anne Tallaksd. Vrk., Sondre Hansen Sagb., John Tallaksen Vrk., Asgjær Olsen Vrk.

27/11-1869. Helgen. Grdb. Anders Simonsen Klovdal og Anne Kirstine Nilsdatters Nils. Fadd: Moderen, Selia Christensd., Simon Andersen Klovedal, Nils Christensen Næsset, Carl Torstensen.

2/10-1869. Holden. Smed Andreas Johnsen Lindgreen Haubakken og Ingrid Johnsdatters John. Fadd: Ingeborg Kirstine Tomasd. Haubakken, Johanne Halvorsd. Gladhuus, Ole Johnsen Lindgren, Nils Johnsen Lindgren, Carl Johnsen Lindgren.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

12/11-1869. Holden. Møllersvend Johan Mathiasen Sagb. og Asloug Anundsdatters Anna Marie. Fadd: Kirsten Jørgensd. Sagb., Maria Anundsd. Grønnesteen, Hans Anundsen Sagb., Halvor Hansen ditto, John Johnsen Vrk. yngre.

1/12-1869. Holden. Grdb. Johannes Evensen Lunde og Elbjør Christoffersdatters Christine. Fadd: Mari Evensd. Kringleføt, Gjøran Svennungsd. Sagb., Ole Pedersen Marum, Svennung Olsen Sagb., Gunder Halvorsen Kringleføt.

7/9-1869. Helgen. Husm. Ole Halvorsen Steenstadstranden og Severine Knudsdatters Jens. Fadd: Barnets Moder, Anne Christensd. Stenstad, Anders Jensen Stenstadvolden, Carl Christensen Stenstad, Ellef Ellefsen Nib.

16/12-1869. Holden. Johannes Gundersen Vrk. og Karen Jørgensdatters Anne Hansine. Fadd: Johanne Gundersd. Vrk., Karen Olsd. Kaasene, Ole Jensen Kaasene, Halvor Stensen Haatved, Skolelærer Nils Clemmetsen Sannerholt.

22/12-1869. Holden. Andreas Thomasen Vrk. og Karine Eliasdatters Kirstine Marie. Fadd: Gunhild Nilsd. Vrk., Thomas Pedersen Vrk., Nils Thomasen Heisholtevjen, Peder Thomasen Vrk. Hjemmedøbt af Gjordemoder Kirsti Svennungsd.

19/12-1869. Holden. Even Olsen Vrk. og Karine Asgjærsdatters Ole. Fadd: Lisa Jacobsd. Vrk., Andrea Tallaksd. Vrk., Jørgen Ingebretsen Vrk., Asgjær Olsen Fæbakke, Johan Jørgensen Vrk.

7/2-1870. Holden. Lars Pedersen Vrk. og Anne Gunnuldsdatters Anne Marie. Fadd: Maren Gurine Pedersd. Eie, Gunhild Gunnuldsd. Sandbakken, Andreas Johannesen Vrk., Hans Jensen Vrk., Jens Brynildsen Vrk.

30/11-1869. Holden. Grdb. John Bentsen Vale og Maria Tronsdatters Asloug Maria. Fadd: Maria Bentsd. Vale, Anne Karine Gundersd. Vale, Tron Andersen Namløs, Anders Tronsen ditto, Andreas Tronsen ditto. Hjemmedøbt af Sognepræst Wefring.

17/2-1870. Helgen. Husm. Anders Olsen Pladsen og Karen Halvorsdatters Ole. Fadd: Barnets Moder, Maren Nilsd. Værstad, Ole Andersen Hegnakaasen, Isak Abrahamsen Bjærven, Jørgen Pedersen Bjærven.

4/2-1870. Holden. Tømmermærker Andreas Rasmussen Ringsevjen og Andrea Nilsdatters Anton. Fadd: Karen Bentsd. Hammerstad, Anne Thomine Andreasd. Ringsevjen, Johannes Nilsen "Haave"(?), Rasmus Hansen Heisholt, Halvor Halvorsen Vrk.

10/2-1870. Holden. Bent Johannesen Sagb. og Maren Simonsdatters Nils. Fadd: Gurine Simonsd. Strømodden, Johanne Bentsd. Sagb., Nils Hansen Hølen, Simon Bentsen Sagb., Christen Johannesen Strømodden.

27/2-1870. Holden. Grdb. Halvor Halvorsen Suusaas og Gunhild Jacobine Olsdatters Ole. Fadd: Kirsten Maria Halvorsd. Kornkaasen, Susanna Halvorsd. Susaas, Ole Kjøstolsen Fosse, Aane Thorsen Kornkaasen, Ole Andersen Lefsager af Vaaler præstegjeld, Nils Andersen Norbø af Ramnæs Præstegjeld.

12/1-1870. Holden. Grdb. Augustinus Pedersen Omtved og Anne Kirstine Simonsdatters Kirsten Berthea. Fadd: Helle Marie Paulsd. Omtved, Maren Kirstine Nilsd. Værstad, Peder Simonsen Omtved, Carl Pedersen Omtved, John Simonsen Klovedal.

24/2-1870. Holden. Gunder Christoffersen Vrk. og Ingeborg Olsdatters Anne Kirstine. Fadd: Kari Olsd. Stua, Else Maria Christoffersd. Vrk., Christian Christensen Stua, Ole Nilsen Namløs, Andreas Christoffersen Vrk.

18/2-1870. Helgen. Grdb. Knud Olsen Skibsnæs og Kirsti Andersdatters Ole. Fadd: Ingeborg Jensd. Kaalstad, Mari Andersd. Bjærven, Christen Andersen Tufte, Ole Olsen Namløshagen, Kjøstol Jørgensen Kaalstad.

16/2-1870. Holden. Grdb. Peder Tolfsen Qværnodden og Kari Andersdatters Nils. Fadd: Marie Nilsd. Qværnodden, Anne Thomine Gundersd. Vrk., Isak Nilsen Romnæs, Smed Gunder Andersen Vrk., Johannes Nilsen Romnæs.

6/3-1870. Holden. Værksarb. Hans Henrik Olsen Helgeroen og Inger Halvorsdatters Olaus. Fadd: Karen Jacobsd. Øgaarden, Anne Halvorsd. Bergkaasen, Emanuel Rasmusen Bergkaasen, Johannes Olsen Verk., Lars Halvorsen Øgaarden.

12/1-1870. Helgen. Husm. Hans Helgesen Bjærkholt og Kirsti Pedersdatters Gunhild Maria. Fadd: Kirsti Hansd. Waskaas, Maren Hansd. Vaskaas, Anders Olsen Pladsen, Peder Olsen Skougen, Hans Larsen Skougen.

16/3-1870. Holden. Flaademand Ole Gundersen Qværndokken og Ingeborg Jensdatters Marthine. Fadd: Anne Maria Nilsd. Qværnodden, Inger Olsd. Qværndokken, Andreas Jensen ditto, Ole Tronsen Vrk., Anders Pedersen Qværnodden.

26/2-1870. Holden. Grdb. Anders Nilsen Romnæs og Maren Severine Halvorsdatters Anund. Fadd: Karen Marie Halvorsd. Kastet, Anne Andreasd. Ringsevjen, Hans Rasmusen Vrk., Rasmus Hansen Uhlefos, Jens Johnsen Hagen, Peder Nilsen Hammerstad.

14/3-1870. Holden. Former John Petter Olsen Fæbakke og Mari Johnsdatters Kirstine. Fadd: Anne Olsd. Vrk., Anne Kirstine Johnsd. Fæbakke, Ole Olsen Fæbakke, Ole Olsen Kronborg, Anders Olsen Fæbakke.

19/3-1870. Holden. Husm. Anders Arvesen Odden og Karen Hansdatters Maren Kirstine. Fadd: Barnets Moder, Ingeborg Hansd. Kaasa, Hans Olsen Odden, Hans Andersen Kaasa, Barnets Fader.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

18/3-1870. Holden. Skomager Nils Thomasen Heisholt og Anne Maria Christensdatters Theodor. Fadd: Anne Andersd. Vrk., Anne Hansd. Vrk., Christen Johnsen Sagb., Thomas Pedersen Vrk., Peder Thomasen Vrk.

10/2-1870. Helgen. Grdm. Ole Jørgensen Næsset og Maria Larsdatters Christen. Fadd: Karen Jensd. Næsset, Berthe Maria Jensd. Stenstadvolden, Nils Torstensen Næsset, Anders Andersen Næsodden, Gunder Haraldsen Olsbrygge.

3/4-1870. Holden. Værksarb. Halvor Johnsen Hollahagen og Anne Pernille Olsdatters Ingeborg. Fadd: Anne Johannesd. Kaasene, Maren Nilsd. Rønningen, Hans Olsen Odden, Halvor Olsen Kaasene, Christen Jensen Hæggemoen.

28/3-1870. Holden. Peder Pedersen Sannerholt og Kari Berthelsdatters Theodor. Fadd: Gunhild Johannesd. Sagb., Maren Berthelsd. ditto, Andreas Gundersen Stensholt, Rasmus Olsen Kastodden, Hans Johnsen Vrk.

2/4-1870. Holden. John Eriksen Sagb. og Kari Pedersdatters Edvard. Fadd: Asloug Evensd. Kaasa, Thomine Nilsd. Kastet, Peder Pedersen Sannerholt, Rasmus Olsen Kastodden, Anders Herlogsen Sannæs.

16/3-1870. Holden. Smed Østen Hansen Haubakken og Ingeborg Knudsdatters Ingeborg Marie. Fadd: Barnets Moder, Johanne Halvorsd. Gladhuus, Andreas Andersen Gunnerud, Johannes Sørensen Gladhuus, Nils Nilsen Kaasa.

30/3-1870. Holden. Landhandler Olaus Tronsen Kringleføt og Christine Marie Christensens Birgithe Marie. Fadd: Barnets Moder, Madame Joachime Johnsen, Barnets Fader, Landhandler Rasmus Hansen og Oluf Hellebarth Bjørnsen.

5/5-1870. Holden. Christian Odin Olsen Sagbruget og Inger Olsdatters Andreas. Fadd: Maren Margrethe Andersd. Sagb., Margith Nilsd. ditto, Ole Olsen ditto, Halvor Olsen af Skien, John Halvorsen Sagene.

14/4-1870. Holden. Lars Knudsen Maurflotten og Kari Helgesdatters Halvor. Fadd: Barnets Moder, Johanne Anundsd. Brudeskjær, Gunder Nilsen Kaasa, Lars Evensen Lunde, Halvor Halvorsen Dalekaasen.

13/12-1869. Helgen. Inderst John Jensen Eeg og Mari Olsdatters Carl. Fadd: Andrea Larsd. Masdalen, Maren Evensd. Gjedeboen, Jens Stenstadvolden, Christen Stenstad og Gunder Haraldsen Olsbrygge.

9/5-1870. Holden. Former Hans Olsen Værket og Marthe Hansdatters Hans. Fadd: Ingeborg Gundersd. Kaasa, Torbær Halvorsd. Vrk., Svend Olsen Vrk., Johannes Olsen ditto, Ole Hansen ditto.

28/12-1869. Helgen. Husm. Lars Nilsen Langelandodden og Anne Margrethe Simonsdatters Karen Thomine. Fadd: Asloug Pedersd. Helgen, Maria Simonsd. Helgen, Simon Klovedal, Ole Andersen Huset, Hans Simonsen Ytterbø.

23/4-1870. Holden. Husm. Nils Nilsen Kaasa under Baxaas og Gro Olsdatters Hans Carl. Fadd: Aaste Olsd. Baxaas, Anne Jensd. Heisholtevjen, Knud Halvorsen Baxaas, Halvor Halvorsen Baxaas, Jens Nilsen Heisholtevjen.

14/4-1870. Holden. Husm. Carl Andersen Tuftehagen og Kirsten Maria Anundsdatters Anna Christine. Fadd: Ingeborg Anundsd. Lillejordet, Mathilde Andersd. Uhlefos, Christen Rollefsen Lillejordet, Peder Andersen Teigen, Steen Olsen Tufte.

28/5-1870. Helgen. Grdb. Hans Simonsen Ytterbø og Maria Stiansdatters Simon. Fadd: Asloug Pedersd. Helgen, Maria Simonsd. Helgen, Simon Simonsen ditto, Thor Pedersen Langeland, Abraham Abrahamsen Ytterbø.

22/6-1870. Holden. Husm. Halvor Halvorsen Dalekaasen og Kari Sigurdsdatters Bent. Fadd: Aaste Johnsd. Dalen, Christi Olsd. Lunde, Christen Jensen Lunde, Rollef Halvorsen Brænne, Halvor Halvorsen Holtskog.

5/4-1870. Holden. Grdb. Ole Larsen Jøntved og Maren Hansdatters Hanna Elise. Fadd: Ingeborg Larsen af Skien, Amalie Hansd. Kloveland, Hans Larsen af Skien, Abraham Larsen Kolle, Karinus Hansen Kloveland.

9/5-1870. Holden. Snedker Johannes Tronsen Haugen og Kari Torgersdatters Anne Elise. Fadd: Barnets Moder, Ingeborg Hansd. Kaasa, Peder Tronsen Vrk., Barnets Fader, Johannes Pedersen Vrk.

27/3-1870. Holden. Husm. Aslak Andersen Teigen og Maren Jacobsdatters Hans Oscar. Fadd: Barnets Moder, Kirsti Halvorsd. Furustul, Andreas Andersen Gunnerud, Knud Andersen Himingen, Andreas Andersen Teigen.

22/5-1869. Holden. Leilænding Lars Pedersen Ugge og Gunhild Olsdatters Theodor. Fadd: Barnets Moder, Maren Nilsd. Rønningen, Nils Rasmussen Rønningen, Johannes Andersen Sandbakken, Hans Nilsen Rønningen.

11/6-1870. Helgen. Husm. Gunder Evensen Bjørndokken under Graver og Ingeborg Gjertsdatters Maren. Fadd: Sina Leifsd. Bordstaa, Ingeborg Knudsd. Graver, Jørgen Olsen Hægna, Jens Bordstaa, Lars Hansen Graver.

22/5-1870. Helgen. Smed Isak Andersen Haavet og Marthe Kirstine Jørgensdatters Anders. Fadd: Ingeborg Halvorsd. Tinholt, Berthe Maria Jørgensd. ditto, John Andersen Gjærum, Jacob Andersen Gjærum, Anders Johnsen ditto.

15/6-1870. Helgen. Husm. Peder Johnsen Kaasa og Gunvor Olsdatters Anne Thomine. Fadd: Anne Kirstine Nilsd. Klovedal, Gunhild Stiansd. Hagen, Stian Jørgensen Hagen, Simon Andersen Klovedal, Anders Olsen Pladsen.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

20/6-1870. Holden. Jens Johnsen Hagen og Amborg Marie Nilsdatters Johanne Marie. Fadd: Aaste Nilsd. Vrk., Karen Nilsd. Uhlefos, John Olsen Sagb., Andreas Rasmussen Ringsevjen, Ingebreth Nilsen Vrk., Johan Johnsen Hagen.

19/3-1870. Holden. Inderst Anders Thygesen Dalen under Vibeto og Kirsti Pedersdatters Ole Petter. Fadd: Lisa Andersd. Vrk., Gunhild Andersd. Baxaas, Barnets Fader, Peder Andersen Vrk., Anders Eriksen Vrk. Hjemmedøbt af Christoffer Hansen Vrk.

26/10-1869. Holden. Inderst Halvor Halvorsen Torgersrud og Hanna Kirstine Hansdatters Ingeborg Caroline. Fadd: Maria Olsd. Stua, Johanne Thomasd. Søvedalen, Hans Olsen Roligheden, Arve Olsen ditto, Lars Halvorsen Øgaarden.

18/6-1870. Holden. Hans Johnsen Sagb. og Mari Kittilsdatters Maren. Fadd: Maren Hansd. Sagb., Margith Nilsd. ditto, Simon Torstensen ditto, Anders Olsen ditto, Simon Bentsen ditto.

21/7-1870. Holden. Skolelærer Halvor Jensen Kastet og Karen Marie Nilsdatters Jens. Fadd: Anne Susanne Nilsd. Sagb., Kirsten Jensd. Stenstadvolden, Lars Larsen Kolle, Anders Jensen Tveitan, Christen A. Jensen Steenstadvolden.

11/8-1870. Holden. Værksarb. John Christensen og Anne Anundsdatters Amandus. Fadd: Anne Maria Christensd. Heisholt, Asberg Maria Anundsd. Grønnesten, Christen Johnsen Sagb., Anund Gundersen Grønnesten, Hans Anundsen ditto.

9/6-1870. Helgen. Jens Olsen Strandkaasen og Karen Olsdatters Jens. Fadd: Anne Maria Thomasd. Gjærum, Ragnild Olsd. Jelseth, Ole Johannesen Jelseth, Barnets Fader, Johannes Olsen Jelseth.

14/7-1870. Helgen. Grdb. Abraham Abrahamsen Ytterbø og Anne Maria Hansdatters Kirsti. Fadd: Karen Abrahamsd. Huset, Anne Marie Gundersd. Bergen (Bergan), Hans Carlsen Siljan, Isak Abrahamsen Bjærven, Isak Isaksen Mælum.

21/6-1870. Helgen. Halvor Halvorsen Bergmandskaas og Thone Olsdatters Ole. Fadd: Kirsti Hansd. Vaskaas, Sicilie Caroline Nilsd. Bø, Peder Simonsen Omtved, Anund Grønnesten, Augustinus Pedersen Omtved.

2/6-1870. Holden. Husm. Christen Knudsen Vibeto og Anne Karine Hansdatters Christen Andreas. Fadd: Kirsti Hansd. Vibeto, Kirsti Olsd. Tufte, Andreas Evensen Ringsevjen, Andreas Abrahamsen Kaasa, Jacob Olsen Vrk.

10/8-1870. Holden. Ole Hansen Fiskestigen og Ingeborg Ellingsdatters Erling. Fadd: Maren Anne Hansd. Deelsbakke, Jøran Svennungsd. Sagb., Ole Andersen Delsbakke, Andreas Hansen Sagb., Hans Petter Pedersen ditto.

8/7-1870. Helgen. Inderst Gunder Gundersen Løkken og Marthe Marie Larsdatters Thora Marie. Fadd: Kirsti Pedersd. Klovedal, Anne Larsd. Løkken, Simon Andersen Klovedal, Kittil Gundersen Haugland, Johannes Andersen Tveiten.

29/8-1870. Helgen. Uægte. Inger Maria. Pige Anne Olsdatter Aafoskaas og Opgiven Barnefader John Johnsen Bergmandskaas, Ungkarl. Fadd: Berthe Asgjærsd. Fæbakke, Andrea Christiansd. Jøntved, Ole Olsen Fæbakke, Peder Olsen Skougen, Anders Olsen Fæbakke.

16/8-1870. Helgen. Husm. Ole Larsen Fæbakke og Berthe Brynildsdatters Anne Maria. Fadd: Andrea Larsd. Masdalen, Inger Johnsd. Fæbakke, Erik Hansen ditto, Andreas Johnsen ditto, Steen Johnsen ditto. Hjemmedøbt af Erik Hansen Fæbakke.

25/8-1870. Holden. Skomager Andreas Gundersen Romnæs og Mari Østensdatters Ingeborg Marie. Fadd: Kirsten Olsd. Odden, Liw Hansd. Nyhuus, Østen Iversen Kaasa, Peder Pedersen Sannerholt, Anders Gundersen Odden.

14/9-1870. Holden. Grdb. Ole Tollevsen Kolle og Mari Evensdatters Caroline Marie. Fadd: Aloug Maria Evensd. Kastet, Anne Evensd. Gjedeboen, Peder Simonsen Omtved, John Tollefsen Fæhn, Gunder Haraldsen Olsbrygge.

24/9-1870. Holden. Grdb. Nils Olsen Fosse og Asloug Maria Halvorsdatters Thor. Fadd: Gunhild Olsd. Suusaas, Anne Maria Nilsd. Fosse, Ole Kjøstolsen Fosse, Halvor Suusaas, Ole Nilsen Fosse.

18/10-1870. Holden. Grdb. Even Torstensen Lunde og Guro Larsdatters Ingeborg. Fadd: Gunhild Sivertsd. Lunde, Ingeborg Sivertsd. Lunde, Lars Evensen Lunde, Nils Christensen Lunde, Halvor Sivertsen Brænne.

13/9-1870. Holden. Søren Johnsen Vrk. og Helbjørg Ellefsdatters Gunhild Maria. Fadd: Asloug Tovsd. Vrk., Maren Johnsd. Vrk., Torsten Johnsen Vrk., Andreas Thomassen Vrk., Nils Nilsen Hægna.

21/9-1870. Holden. Uægte. Anne Kirstine. Pigen Anne Sørine Andersdatter Vibeto og Opgiven Barnefader Enok Mauritsen af Stavanger, Ungk. Skrædder. Fadd: Kirsti Pedersd. Vibeto, Torbær Halvorsd. Tufte, Anders Thygesen Vibeto, Steen Olsen Vibeto, Peder Christensen Tufte. (Anmældt) Ved Anders Thygesen Vibeto.

18/9-1870. Grdb. Halvor Halvorsen Namløs og Gunhild Maria Nilsdatters Nils. Fadd: Anne Nilsd. Namløs, Andrea Olsd. Jøntved, Nils Hansen Jøntved, Kjøstol Olsen Namløs, Peder Jørgensen Namløs.

26/10-1870. Holden. Skolelærer Halvor Halvorsen Sannæs og Anne Sofie Auby (Aaby?)'s Marie. Fadd: Maren Johnsd. Sannæs, Marthe Hansd. Sannæs, Hellik Halvorsen Sannæs, Halvor Halvorsen og Leiv Helliksen Sannæs.

1/11-1870. Holden. Thor Pedersen Vrk. og Mari Fredriksdatters Berthine Marie. Fadd: Berthe Johanne Steensd. Vrk., Inger Thorsd. Vrk., Ole Jacobsen Vrk., Gunder Christensen Heisholt, Jahn Bentsen Vrk.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

18/9-1870. Helgen. Grdb. Halvor Andersen Stigen og Caroline Anundsdatters Gurine. Fadd: Andrea Reiersd. Grønvold, Maria Simonsd. Helgen, Simon Simonsen ditto, Andreas Olsen Grønvold.

23/11-1870. Holden. Grdb. Ole Johannesen Vala og Mari Tollefsdatters Tollef. Fadd: Ingeborg Torgersd. Opsahl, Ingeborg Sivertsd. Brænne, Ole Torgrimsen Opsahl, Hans Gundersen Vala, Torsten Tollefsen Skobba af Saude (Sauherad).

24/10-1870. Holden. Thomas Larsen Vrk. og Kari Halvorsdatters Andreas. Fadd: Kari Johnsd. Vrk., Andrea Thomasd. Vrk., Barnets Fader, Asgjær Olsen Vrk., Jens Brynildsen Vrk.

1/11-1870. Holden. Hans Johnsen Hægna og Ingeborg Larsdatters Gunhild Maria. Fadd: Margrethe K. Johannesd. Hægna, Torine Rasmusd. Vrk., Rasmus Johnsen Hægna, Rasmus Johansen Vrk., Johan Rasmussen Vrk.

9/12-1870. Holden. Hans Asgjærsen Vrk. og Gunhild Olsdatters Johan Bernhard. Fadd: Inger Andrea Johnsd. Vrk., Kari Pedersd. Vrk., Anund Olsen Vrk., Ole Johnsen Vrk., Johannes Andreas Hansen Vrk.

1/11-1870. Holden. Anders Saamundsen Vrk. og Margrethe Hansdatters Edvard. Fadd: Ingeborg Gundersd. Vrk., Ingeborg Andersd. Vrk., Gunder Christensen Heisholt, Severin Torbjørnsen Vrk., Hans Severin Andersen Vrk.

29/11-1870. Holden. Husm. Nils Gundersen Gruben og Kirsti Pedersdatters Gunder. Fadd: Ingeborg Olsd. Gruben, Marie Pedersd. ditto, Peder Pedersen ditto, Anders Halvorsen Fæhn, Jens Gundersen Gruben.

28/11-1870. Holden. Grdb. Nils Isaksen Romnæs og Gunhild Halvorsdatters Anne Maria. Fadd: Anne Maria Nilsd. Qværnodden, Karen Halvorsd. Daxrød, Isak Nilsen Romnæs, Ole Tolfsen Qværnodden, Kittil Christoffersen Klever.

1/12-1870. Holden. Nils Gundersen Vrk. og Marthe Nilsdatters Maren Sørine. Fadd: Anne Jahnsd. Vrk., Anne Johannesd., Nils Christoffersen, Anders Johannesen, Jacob Petter Gundersen, alle af Værket.

26/11-1870. Holden. Skrædder Anders Gundersen Fæhn og Gjellaug Anundsdatters Gina Berthine. Fadd: Kirsti Torsd. Vrk., Kirsti Olsd. Tufte, John Andersen Vrk., Andreas Anundsen Vibeto, Sten Olsen Tufte.

24/11-1870. Holden. Grdb. Ole Nilsen Namløs og Maren Tollefsdatters Tollef. Fadd: Ingeborg Olsd. Vrk., Maria Kirstine Nilsd. Namløs, Tron Andersen Namløs, Christian Christensen Stua, Gunder Christoffersen Vrk.

14/11-1870. Holden. Skolelærer Nils Clemmetsen Sannerholt og Anne Olsdatters Ole. Fadd: Helene Olsd. Haatved, Ingeborg Olsd. Kaasene, Ole Jensen Kaasene, Johannes Gundersen Vrk., Ole Jørgensen Sannerholt, Jens Olsen Kaasene.

10/11-1870. Helgen. Grdb. Jørgen Jørgensen Tinholt og Ingeborg Halvorsdatters Anne Marthine. Fadd: Marthe Kirstine Jørgensd. Tinholt, Anne Kirstine Halvorsd. Værstad, Isak Andersen Haavet, Jørgen Pedersen Bjærven, Anders Halvorsen Værstad.

29/4-1870. Hjemme. Smed Ole Johnsen og Ingeborg Thomasdatters Ingvar. Fadd: (Ingen faddere). Død 1/2 Time efter Hjemmedaaben, uden at komme i Kirke. Hjemmedøbt af Jordemoderen.

17/4-1870. Hjemme. Peder Olsen Texle og Karen Gurine Larsdatters Johannes. Fadd: (Ingen faddere). Død før hjemmedaabens Bekræftelse, uden at Komme i Kirke.

15/11-1870. Hjemme. Dampskibsfører Mathias Ellingsen Vrk. og Karen Andersdatters Elling. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Thor Pedersen Vrk. Død uden at komme i Kirke.

18/10-1870. Holden. Jernværkseier Severin Diderik Cappelen og Sophie Julie Mathea født Fayes Hans Severin. Fadd: Fru Charlotte Aall, Frøken Betsy Cappelen, Kammerherre Herman Løvenskiold, Postmester Ditriksen, Sivilingeniør Hans Cappelen.

27/11-1870. Helgen. Smed Lars Larsen Kolle og Anne Marie Nilsdatters Nora Marie. Fadd: Inger Pedersd. Namløs, Karen Larsd. Kolle, Christen Bentsen Sagb., Abraham Larsen Kolle, Jens Andreasen Fæbakke, Hans Karinius Larsen Klovholt.

11/1-1871. Holden. Grdb. Gjermund Stenersen Rønningen og Margith Olsdatters Stener. Fadd: Kirsti Nilsd. Skordal, Gunhild Maria Andersd. Rønningen, Stener Gjermundsen Rønningen, Aslak Saamundsen Skordal, Halvor Halvorsen Baxaas.

21/12-1870. Holden. Flaademand Peder Gulliksen Romnæs og Anne Thomine Gundersdatters Gullik. Fadd: Aaste Malene Thorsd. Vrk., Berthe Maria Gundersd. Vrk., Gunder Andersen Vrk., Gjermund Stenersen Rønningen, Johan Nilsen Romnæs. Hjemmedøbt af Isak Nilsen Romnæs.

23/12-1870. Holden. Johannes Hansen Vrk. og Anne Nilsdatters Kirstine Annette. Fadd: Magrethe Gundersd. Vrk., Maren Nilsd. Rønningen, Nils Rasmussen Rønningen, Ole Hansen Vrk., Rasmus Nilsen Rønningen.

6/1-1871. Holden. Østen Stensen Hølen og Anne Catrine Hedvig Carlsdatters Kirstine Marie. Fadd: Christiane Hartvigsd. Vrk., Asberg Emanuelsd. Moen, Carl Reiersen Nomme, Jørgen Stensen Nyhuus, Sten Østensen Heisholt.

30/12-1870. Holden. Grdb. Gunnuld Nirisen Delen og Ingrid Terkelsdatters Anne Thomine. Fadd: Karen Christensd. Sannæs, Maria Halvorsd. Sannæs, Gunder Nilsen Opsalkaasen, Gunnuld Thorsen Sannæs, Andreas Gundersen Kaasen.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

9/9-1870. Holden. Inderst Anders Anundsen Fæhn og Karen Pettersdatters Marthinius. Fadd: Karen Maria Halvorsd. Teigen, Karen Pedersd. Fæhn, Tollef Halvorsen Fæhn, Jens Tollefsen og Jørgen Jørgensen Fæhn.

29/12-1870. Helgen. Grdb. Hans Carlsen Huset og Maren Kirstine Abrahamsdatters Anne. Fadd: Anne Marie Hansd. Ytterbø, Anne Susanne Andersd. Bruseth, Hans Carlsen Siljan, Isak Abrahamsen Bjærven, Carl Abrahamsen Bjærven.

5/1-1871. Helgen. Grdb. Peder Simonsen Omtved og Kirsti Tollefsdatters Simon. Fadd: Anne Nilsd. Klovedal, Kirsti Marie Olsd. Tufte, Simon Klovedal, John Tollefsen Fæhn, Jørgen Andreas Simonsen Klovedal.

6/2-1871. Holden. Nils Johansen Vrk. og Kari Nilsdatters Thora. Fadd: Anne Johnsd. Vrk., Anne Gulliksd. Vrk., Nils Christoffersen Vrk., Jacob Petter Thomassen Vrk., Christoffer Nilsen Vrk.

31/1-1871. Holden. Christian Evensen Vrk. og Andrea Sondresdatters Elise. Fadd: Inger Tronsd. Vrk., Ambor Sondresd. Vrk., Nils Evensen Vrk., Hans Sondresen Vrk., Ole Sondresen Vrk., Anders Johannesen Vrk.

22/1-1871. Holden. Husm. Christen Nilsen Nyhuus og Anne Torine Pedersdatters Nils. Fadd: Inger Stensd. Briskemyhr, Karen Berthelsd. Sagb., Jørgen Stensen og Sten Stensen Hølen, Sten Christensen Nyhuus.

30/1-1871. Holden. Grdb. Halvor Torkelsen Namløs og Svanoug Tollefsdatters Kirsti. Fadd: Hilleborg Halvorsd. Gunheim, Mari Nilsd. Namløs, Nils Johannesen Namløs, Ole Nilsen Namløs, Leiv Torkelsen Namløs.

9/10-1870. Holden. Aasold Aasoldsen Qværnhuskaasen og Aaste Kirstine Sivertsdatters Elise Marie. Fadd: Gunhild Sivertsd. Galten, Ingeborg Sivertsd. Moene, Lars Evensen Galten, Søren Sivertsen Moene, Halvor Sivertsen Brænne. Hjemmedøbt af Ole Andersen Brænne.

14/1-1871. Holden. Flaademand Peder Nilsen Hammerstad og Karen Torine Bentsdatters Tron. Fadd: Susanne Nilsd. Sagb., Maren Bentsd. ditto, Anders Nilsen Romnæs, Gunder Olsen Hølen, Bent Bentsen ditto Yngre, Johannes Bentsen Steenstad.

31/12-1870. Holden. Grdb. Rollef Torstensen Glaholt og Mari Gjermundsdatters Gjermund. Fadd: Kari Andersd. Solbær, Ingeborg Olsd. Stuverud, Anders Kittilsen Solbær, Harald Hansen Stuverud, Johannes Haagensen Glaholt.

11/1-1871. Holden. Uhrmager Christen Christensen Heisholt og Liw Jørgensdatters Gunhilde. Fadd: Inger Christensd. Sannæs, Mari Evensd. Kringleføt, Christian Chr. Stua, Andreas Christensen Sannæs, Ole Jørgensen ditto.

31/12-1870. Holden. Grdb. Christen Andreas Andersen Tufte og Taran Andersdatters Anders. Fadd: Kirsti Andersd. Skibsnæs, Anne Mathea Olsd. Tufte, Anders Towsen Wibeto, Hans Andersen Fæhn, Simon Simonsen Klovedal, Steen Olsen Tufte.

21/1-1871. Holden. Grdb. Kjøstol Olsen Enerhougen og Maren Anne Nilsdatters Anne. Fadd: Gunhild Maria Nilsd. Namløs, Marie Pedersd. Gruben, Halvor Halvorsen Namløs, Peder Pedersen Gruben, Peder Jørgensen Namløs.

13/2-1871. Helgen. Inderst Hans Thygesen Stuverud og Maren Johanne Hansdatters Hanna Margrethe. Fadd: Anne Gundersd. Halvorstaa, Ingeborg Olsd. Stuverud, Jens Thygesen Halvorstaa, Thyge Hansen ditto, Nils Halvorsen Stuverud.

19/12-1870. Helgen. Grdb. Hans Pedersen Tinholtstulen og Susanne Olsdatters Berthe Marie. Fadd: Anne Pedersd. Holten, Berthe Marie Jørgensd. Tinholt, Halvor Halvorsen Holten, Isak Isaksen Huset, Jørgen Pedersen Bjærven.´Hjemmedøbt af Jens Andersen Øen.

10/2-1871. Holden. Skomager Christian Christensen Stua og Kari Olsdatters Ole Johan. Fadd: Karen Christensd. Sannæs, Inger Christensd. ditto, Christen Hansen ditto, Ole Nilsen Namløs, Gunder Christoffersen Vrk., Uhrmager Christensen Heisholt.

18/3-1871. Holden. Grdb. Halvor Halvorsen Baxaas og Gunhild Olsdatters Ole. Fadd: Aaste Olsd. Baxaas, Karen Halvorsd. ditto, Knud Halvorsen ditto, Ole Olsen Reimaal, Thor Halvorsen Flom.

3/12-1870. Holden. Inderst John Olaus Eriksen Dalen under Hægland og Gunhild Christiansdatters Anne Karine. Fadd: Ingeborg Olsd. Hægland, Anne Christiansd. Hollasætret, Nils Pedersen Hægland, Jogn Petter Pedersen Hægland, Peder Andersen Brøndalen.

4/3-1871. Helgen. Husm. Claus Olsen Kaasa og Mari Nilsdatters Ole. Fadd: Kari Nilsd. Kaasa, Inger Maria Thomasd. Røsland, Anders Lucenæs, Anders Olsen og Steen Johnsen Fæbakke.

1/3-1871. Helgen. Grdb. Jens Pedersen Omtved og Helle Marie Paulsdatters Pauline. Fadd: Anne Marie Pedersd. Kolle, Asloug Haraldsd. Olsbrygge, Abraham Larsen Kolle, Augustinus Pedersen Omtved, John Pedersen ditto.

16/2-1871. Holden. Asgjær Olsen Vrk., og Andrea Tallaksdatters Karen Marie. Fadd: Maria Tallaksd. Vrk., Maria Olsd. Vrk., Ole Andersen Fæbakke, John Tallaksen ditto, Ole Tronsen Vrk.

6/1-1871. Holden. Husm. Østen Stensen Hølen og Anne Katrine Hedevig Karlsdatters Kirsten Marie. Fadd: Kristine Hartvigsd., Asber Imanuelsd., Karl Reiersen, Jørgen Steensen, Steen Østensen.

6/3-1871. Holden. Nils Hansen Hølen og Inger Tollefsdatters Thora. Fadd: Maren Tollefsd. Namløs, Mari Halvorsd. Sannæs, Gunder Olsen Hølen, Johan Mathiassen Sagb., Adolf Mo Hølen.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

6/11-1870. Holden. Gartner Winsents Claus Anton Sehafranick og Louise fød Stahls Valentin Anton Stahl. Fadd: Barnets Moder, Frøken Sophie Dahl, Klokker T. K. Dahl, Forwalter Hansen og Fuldmægtig B. Johnsen.

16/3-1871. Holden. Wærksarb. Hans Petter Hansen Vrk. og Andrea Tollefsdatters Sophie Christine. Fadd: Karen Svennungsd. Præstsagen, Karen Tollefsd. Holla, Søren Rasmussen Vrk., John Johnsen Vrk., Tollef Larsen Vrk.

19/3-1871. Holden. Skolelærer Hans Gundersen Vala og Maren Kirstine Nilsddatters Gunder. Fadd: Kari Tollefsd. Sannæsmoen, Johanne Gundersd. Præstegaarden, Gunder Hansen Sannæsmoen, Gunder Christensen Heisholt, Halvor Sivertsen Brænne.

20/3-1871. Holden. Tømmermand Hans Andersen Fæhn og Asloug Kirstine Halvorsdatters Anders. Fadd: Taran Andersd. Tufte, Mari Andersd. Bjærven, Christen Andersen Tufte, Knud Olsen Skibsnæs, Hans Halvorsen Fæhn.

6/3-1871. Holden. Garver Ole Halvorsen Heisholt og Helene Halvorsdatters Peder Thorvald. Fadd: Barnets Moder, Bergith Johannesd. Heisholt, Anders Andreassen Heisholt, Peder Pedersen ditto, Lars Tollefsen ditto.

22/3-1871. Holden. Grdb. Andreas Johnsen Haatved og Anne Christensdatters Ingeborg. Fadd: Kirsti Andersd. Haatved, Anne Christensd. Haatved, John Andreassen Funnemark, Christen Halvorsen Haatved, Jens Stensen Haatved.

15/3-1871. Helgen. Inderst Ole Arvesen Namløs og Gunhild Gundersdatters Anne Kirstine. Fadd: Gunhild Nilsd. Røgstuen, Maria K. Nilsd. Namløs, Nils Johannesen Namløs, Jørgen Pedersen Namløs, Peder Jørgensen Namløs.

22/1-1871. Holden. Grdb. Emanuel Rasmussen Bergkaasen og Kari Halvorsdatters Carl. Fadd: Inger Halvorsd. Roligheden, Anne Marie Halvorsd. Bergkaasen, Andreas Rasmussen Ringsevjen, Hans Rasmussen Vrk., Lars Halvorsen Øgaarden. Hjemmedøbt af John Kjøstolsen Heisholt.

26/2-1871. Holden. Sergeant Peder Anundsen af Graaten og Andrea Johansdatter Værkets Tvillinger Jørgen Andreas. Fadd: Anne Johnsd. Vrk., Thorine Rasmusd. Vrk., Rasmus Johansen Vrk., Nils Johansen Vrk., Johan Rasmussen Vrk.
(Begge tvillingene) Hjemmedøbt af Christoffer Hansen Værket.

26/2-1871. Holden. Sergeant Peder Anundsen af Graaten og Andrea Johansdatter Værkets Tvillinger Thora Gunhilde. Fadd: Kari Nilsd. Vrk., Karen Rasmusd. Vrk., Andreas Johannesen Vrk., John Rasmussen Vrk., Peder Anundsen Graaten.
(Begge tvillingene) Hjemmedøbt af Christoffer Hansen Værket.

9/3-1871. Holden. Hans Jahnsen Vrk. og Else Maria Christoffersdatters Hans Olaus. Fadd: Asloug Tovsd. Vrk., Maren Johnsd. Vrk., Lars Pedersen, Johannes Johannesen og Anders Eriksen, alle af Værket.

8/12-1870. Helgen. Grdb. Ole Andersen Huset og Mari Anne Halvorsdatters Anders. Fadd: Barnets Moder, Anne Maria Pedersd. Kaalstad, Jørgen Jørgensen Hagen, Peder Hansen Kaalstad, Anders Pedersen Kaalstad.

31/3-1871. Holden. Smed Gunder Andersen Vrk. og Aase Malene Thorsdatters Hans. Fadd: Barnets Moder, Berthe Maria Gundersd. Vrk., Peder Tolfsen Qværnodden, Peder Gulliksen Romnæs, Anders Pedersen Qværnodden.

17/4-1871. Holden. Grdb. Hans Andreasen Vibeto og Liw Thorsdatters Thor. Fadd: Kari Brynildsd. Heisholt, Anne Anundsd. Vibeto, Anders Andreasen Heisholt, Hans Anundsen Vibeto, Andreas Anundsen ditto.

22/4-1871. Holden. Bent Thomasen Vrk. og Maria Kirstine Olsdatters Anne Marie. Fadd: Anne Olsd. Sagb., Maren Andersd. Vrk., Lars Thomasen Vrk., Arve Olsen Roligheden, Hans Pedersen Uhlefos Gaard.

25/4-1871. Holden. Arbeidsmand Ole Nilsen Vrk. og Kirstine Gurine Bentsdatters Nils Bernhard. Fadd: Anne Rasmusd. Vrk., Taran Bentsd. Vrk., Thor Pedersen Vrk., Gunnuld Pedersen Kaasen, Julius Brynildsen Kaasen.

21/10-1870. Holden. Lensmand Knud Jensen og Maren Berthea fød Findals Anne Margrethe Hellfrid. Fadd: Enkefru Dorthea Plum af Skien, Jomfru Ingeborg Jensen, Ole Gundersen Grønvold, Kontorist Christian Johannesen paa Mæhla, Barnets Fader.

7/3-1871. Helgen. Grdb. Anders Jensen Stenstadvolden og Kari Thorsdatters Anne. Fadd: Aase Thorsd. Sagb., Kirsten Jensd. Stenstadvolden, Ole Thorsen Ytterbø, Halvor Jensen Kastet, Christen A. Jensen Stenstadvolden.

4/4-1871. Helgen. Grdb. Jens Andreassen Fæbakke og Anne Larsdatters Andreas. Fadd: Anne Maria Nilsd. Kolle, Anne Kirstine Johnsd. Fæbakke, Ole Larsen Jøntved, Abraham Larsen Kolle, Simon Larsen Haatved.

2/3-1871. Helgen. Husm. John Jensen Eeg og Mari Olsdatters Augustinus. Fadd: Severine Knudsd. Stenstadstrand, Anne Evensd. Gjedeboen, Harald Gundersen Olsbrygge, Simon Simonsen Helgen, Hans Simonsen Ytterbø.

14/4-1871. Holden. Inderst Ole Andersen Sanda og Inger Helene Evensdatters Elling. Fadd: Anne Catrine Jørgensd. Kaasene, Ingeborg Olsd. ditto, Nils Rasmussen Rønningen, Ole Jensen Kaasene, Hans Nilsen Rønningen.

29/4-1871. Holden. Grdb. Ole Andersen Vibeto og Mari Halvorsdatters Halvor. Fadd: Anne Halvorsd. Vibeto, Kirsti Andersd. Tufte, Hans Anundsen Vibeto, Anders Andersen ditto, Anders Pedersen ditto.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

23/4-1871. Helgen. Grdb. Hans Andersen Grønnesten og Anne Christine Pedersdatters Anna Pauline. Fadd: Mari Andersd. Næsodden, Anne Kirstine Pedersd. Jøntved, Anders Andersen Næsodden, Jahn Stensen Glaholt, Anders Jahnsen ditto.

23/4-1871. Helgen. Grdb. John Johnsen Kaasen under Kaalstad og Gunhild Johnsdatters Gunhild Marie. Fadd: Kirsti Johnsd. Kaasa, Inger Johnsd. Fæbakke, Ole Larsen ditto, Erik Hansen ditto, Andreas Johnsen ditto.

24/4-1871. Holden. Grdb. Isak Nilsen Romnæs og Kirsti Tollefsdatters Ole. Fadd: Anne Maria Nilsd. Qværnodden, Karen Halvorsd. Daxrud, Nils Isaksen Romnæs, Ole Tolfsen Qværnodden, Anders Pedersen ditto.

13/11-1870. Hjemme. Halvor Gundersen Sannæs og Anne Saamundsdatters Ole. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Kristen Hansen Sannæs, men død uden at komme i Kirke.

15/5-1871. Holden. Skrædder Anders Petter Gundersen Odden og Kirsten Marie Olsdatters Gunhild Christiane. Fadd: Anne Maria Christensd. Evjen, Kirsten Marie Hansd. Kaasen, Martin Wilhelmsen Odden, Even Johannesen og Johannes Johannesen Sandbakken.

14/5-1871. Holden. Bygmester Valentin Bauer og Kirsten Laurine Larsdatters Hans Valentin. Fadd: Barnets Moder, Anne Thomine Hansd. Vrk., Hans Rasmusen Vrk., Peder Tronsen Vrk. og Tron Pedersen Vrk.

30/5-1871. Holden. Grdb. Christen Rollefsen Lillejordet og Ingeborg Anundsdatters Ingeborg Maria. Fadd: Kirsten Maria Anundsd. Tuftehagen, Gunhild Wetlesd. Lillejordet, Peder Andersen Teigen, Hans Kittilsen Subdal af Lunde, Gunder Rollefsen Østerholt.

9/4-1871. Holden. Uægte. Johanne Wilhelmine. Pige Johanne Elisabeth Thomasd. Vrk. og opgiven Barnefader Ungk. Gustav Andersson af Sverige. Fadd: Maria Kirstine Olsd. Vrk., Anne Andersd. Ogaarden, Lars Thomasen Søvedalen, Peder Brynildsen Vrk., Abraham Andreassen Vrk.

4/6-1871. Helgen. Grdb. Peder Olsen Skougen og Karen Pedersdatters Peder. Fadd: Maria Knudsd. Værstad, Mari Evensd. Gjedeboen, Nils Johnsen Værstad, Hans Olsen Skougen, Hans Gunnmundsen Steenstad.

18/11-1870. Holden. Landhandler Ludvig August Hundevadt og Andrea Susanne født Asbjørnsens Elise Caroline. Fadd: Madame Sofie Asbjørnsen af Arendal, Jomfru Randine Christensen af Skien, Andreas Asbjørnsen af Arendal, Ole Asbjørnsen ditto, Ole Asbjørnsen af Skien og Barnets Fader. Hjemmedøbt af Sognepræst Wefring.

18/5-1871. Holden. Grdb. Nils Olsen Vibeto og Mari Pedersdatters Berthine. Fadd: Anne Jensd. Tufte, Mari Christensd. Tufte, Anders Olsen Melteig, Anders Pedersen Tufte, Ole Nilsen Vibeto.

24/5-1871. Holden. Sognepræst M. Wefring og Hilda født Grimelunds Inga. Fadd: Fru Augusta Jynge af Skien, Frøken Borchsenius, Adjunct Anton Jynge, Student Bendix Blom, Brugseier N. Aall.

15/4-1871. Holden. Maler Andreas Halvorsen Otterkjær og Kirsti Pedersdatters Andreas. Fadd: Margith Olsd. Rønningen, Siri Gunnuldsd. Baxaas, Gjermund Rønningen, Claus Claus Thomassen Kaasa, Anders Gundersen Otterkjær.

29/6-1871. Holden. Fuldmægtig Johan Benedictus Johnsen og Joakima Thorsens Hanna Gurine. Fru Louise Schafraneck, Frøken Bertha Hansen, Landhandler Hundewadt, Landhandler Tronsen og Barnets Fader.

3/6-1871. Helgen. Grdb. Ole Halvorsen Delsdalen og Anne Maria Halvorsdatters Christen. Fadd: Ingrid Olsd. Wasdalen, Maren Evensd. Gjedeboen, Gunne Anundsen Vasdalen, Hans Simonsen Ytterbø, Ole Olsen Stranden.

20/5-1871. Helgen. Grdb. Anders Olsen Bjærkelien og Anne Halvorsdatters Elise. Fadd: Maria Larsd. Næsset, Ingeborg Olsd. Huset, Jens Stenstadvolden, Nils Torstensen Næsset, Peder Arnesen Stenstad.

8/7-1871. Holden. Grdb. Arve Olsen Roligheden og Karen Jacobsdatters Marthinius. Fadd: Marie Olsd. Stua, Anne Andersd. Øgaarden, Lars Thomasen Dalen, Christen Kjøstolsen Sagb., Bent Thomasen Vrk. Hjemmedøbt af Sognepræst Wefring.

15/7-1871. Holden. Former Lars Thomasen Søvedalen og Andrea Olsdatters Hanna Elise. Fadd: Barnets Moder, Anne M. Andersd. Vrk., Bent Thomasen Vrk. d.y., Arve Olsen Roligheden, Hans Pedersen Uhlefos.

20/7-1871. Holden. Rollef Jørgensen Galten og Kari Thorsdatters Ingeborg. Fadd: Gunhild Sivertsd. Galten, Ingeborg Sivertsd. Brænne, Lars Evensen Galten, Halvor Sivertsen Brænne, Jens Bentsen Bordstaa.

11/6-1871. Helgen. Husm. Hans Helgesen Bjærkholt og Kirsti Pedersdatters Karen Maria. Fadd: Karen Halvorsd. Pladsen, Ingeborg Olsd. Helgen, Anders Olsen Pladsen, Ole Anundsen Vaskaas, Lars Jensen Ytterbø.

29/6-1871. Helgen. Grdb. Isak Abrahamsen Bjærven og Maren Sofie Pedersdatters Kirsten Olea. Fadd: Anne Marie Hansd. Ytterbø, Hansine Marie Pedersd. Findal, Peder Hansen Findal, Hans Carlsen Huset, Carl Andreas Abrahamsen Huset.

30/7-1871. Holden. Tømmermerker Halvor Olsen Kaasene og Anne Johannesdatters Ingeborg Marie. Fadd: Berthe Marie Andersd. Vrk., Johanne Christensd. Strømodden, Agronom Hanssen Holla, Christen Johannesen Strømodden, Nils Pedersen Vrk.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

5/8-1871. Holden. Møllersvend Halvor Hansen Sagb. og Andrea Rasmusdatters Rasmus Ingvardt. Fadd: Kirsten Halvorsd. Sagb., Anne Tallaksd. Vrk., Ole Olsen Vrk., Rasmus Johannesen Vrk., Lars Rasmussen Vrk.

13/8-1871. Holden. Værksarb. Johannes Olsen og Ingeborg Thomasdatters Theodor. Fadd: Andrea Andreasd. Kronborg, Anne Olsd. Vrk., Ole Johannesen Vrk., Andreas Johnsen Kronborg og Barnets Fader.

4/8-1871. Holden. Uægte. Gurine Berthea. Pige Mari Berthelsd. Sagbruget og Ungk. Even Aslaksen Grini af Gjerpen. Fadd: Kari Berthelsd. Sannerholt, Johanne Bentsd. Sagb., Peder Andersen Strømodden, Peder Pedersen Sannerholt, Bent Pedersen ditto. Hjemmedøbt 12/8 af Sognepræst Hauge i Skien.

1/9-1871. Holden. Flaademand Ole Tolfsen Qværnodden og Anne Marie Nilsdatters Kirsten Marie. Fadd: Kirsti Tolfsd. Romnæs, Inger Maria Olsd. Qværndokken, Nils Isaksen Romnæs, Peder Tolfsen Qværnodden, John Bentsen Vale.

13/8-1871. Holden. Grdb. Østen Knudsen Øgaarden og Kirsti Olsdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: Inger Pedersd. Romnæs, Berthe Maria Gundersd. Vrk., Johan Nilsen Romnæs, Gunder Andersen Vrk. og Ole Nilsen Mastebakke.

30/6-1871. Holden. Former Gunder Hansen Vrk. og Maren Hansdatters Johannes. Fadd: Anne Hansd. Vrk., Anne Larsd. Løkken, Johannes Hansen Vrk., Torsten Hansen Vrk., Antoni Hansen Hvalen.

24/7-1871. Helgen. Flaademand Jens Thygesen Halvorstaa og Anne Gundersdatters Christen. Fadd: Kirsti Andersd. Skibsnæs, Maria Jørgensd. Kaalstad, Hans Thygesen Løveid, Kjøstol Jørgensen Kaalstad.

31/8-1871. Helgen. Husm. Bent Olsen Masdalen og Andrea Larsdatters Ole. Fadd: Berthe Brynildsd. Fæbakke, Anne Evensd. Gjedeboen, Even Halvorsen ditto, Hans Larsen Ytterbø, Ole Olsen Stranden.

10/7-1871. Holden. Brugseier Nils Aall og Charlotte født Aals Cato. Fadd: Fru Sofie Cappelen, Barnets Moder, Lieutenant Henrik Aall og Barnets Fader.

31/8-1871. Holden. Husm. Tron Hansen Sauklev og Gunhild Jonsdatters Halvor. Fadd: Ingeborg Gundersd. Brænne, Ingeborg Sivertsd. Brænne, Søren Sivertsen Brænne, Halvor Pedersen Brænne, Lars Evensen Galten.

13/9-1871. Holden. Nils Pedersen Hægland og Ingeborg Olsdatters Karen Pauline. Fadd: Gunhild Olsd. Holla, Anne Olsd. H. Søwe, Johannes Pedersen Holla, Ole Vetlesen Holla, John Petter Pedersen Holla.

2/10-1871. Helgen. Sergeant Johannes Nilsen Siljan og Asloug Haraldsdatters Karen Kirstine. Fadd: Mari Evensd, Kolle, Maren Evensd. Gjedeboen, Ole Tollefsen Kolle, Even Halvorsen Gjedeboen, Gunder Haraldsen Olsbrygge.

30/8-1871. Helgen. Husm. Ellef Ellefsen Torgersrud og Kari Pedersdatters Anne Marie. Fadd: Barnets Moder, Kirsti Carlsd. Torgersrud, Simon Simonsen Ytterbø, Johannes Olsen Ytterbø og Barnets Fader.

4/8-1871. Holden. Tømmermerker Gunder Olsen Hølen og Aaste Gurine Bentsdatters Hanna Petrea. Fadd: Lisbet Jonsd. Hagen, Maren Bentsd. Sagb., Anders Tronsen Vrk., Peder Nilsen Hammerstad, Bent Bentsen Sagb. Yngre og Nils Jonsen Sagb.

6/10-1871. Holden. Grdb. Peder Johan Nilsen Romnæs og Inger Marie Pedersdatters Nicoline. Fadd: Johanne Marie Pedersd. Romnæs, Ingeborg Nilsd. Romnes, Peder Tolfsen Qværnodden, Ole Nilsen Romnæs, Anders Pedersen Qværnodden.

8/10-1871. Holden. Jacob Petter Thomassen Vrk. og Gunhild Nilsdatters Nils. Fadd: Kari Nilsd. Vrk., Gurine Gundersd. Søve, Andreas Thomassen Vrk., Peder Thomassen Vrk., Bent Nilsen Vrk.

13/10-1871. Holden. Peder Jonsen Vrk. og Anne Olsdatters Maren Sofie. Fadd: Mari Jonsd. Vrk., Kirsten Olsd. Fæbakke, Hans Hansen Vrk., Ole Olsen Kronborg, Sten Johnsen Fæbakke.

17/9-1871. Holden. Nils Nilsen Hægna og Inger Kirstine Jonsdatters Andreas. Fadd: Asloug Towsd. Vrk., Anne Andersd. Brøndalen, Søren Jonsen Vrk., Hans Jonsen Vrk., Rasmus Jonsen Vrk.

29/9-1871. Holden. Hans Andreas Jensen Vrk. og Kirsti Tronsdatters Andreas. Fadd: Ingeborg Olsd. Vrk., Anne Maria Andersd. Lusnæs, Jens Olsen Strandsplads, Anders Tronsen og Halvor Andersen Vrk.

28/9-1871. Helgen. Grdb. Nils Johnsen Værstad og Asloug Maria Knudsdatters Anne Maria. Fadd: Karen Nilsd. Værstad, Maren Evensd. Gjedeboen, Knud Andersen Jøntved, Carl Pedersen Omtved, Jørgen Pedersen Bjærven.

29/10-1871. Holden. Uægte. Olava. (Olava Olsdatter). Pigen Andrea Andersd. Kronborg og opgiven Barnefader afdøde Enkemand Ole Olsen Vrk.
Fadd: Maria Thomasd. Holla, Berthe Maria Andersd. Kronborg, Anders Christensen ditto, Johannes Andersen Vrk., Jesper Kittilsen Helgeroen. Hjemmedøbt af Gjordemoder Ingeborg Andersdatter.

5/11-1871. Holden. Grdb. Johannes Halvorsen Sannæs og Maren Kirstine Jonsdatters Margith. Fadd: Sofie Halvorsen født Auby, Mari Halvorsd. Sannæs, Halvor Helliksen ditto, Halvor Halvorsen ditto, Halvor Sivertsen Brænne.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

23/10-1871. Holden. Skolelærer Christoffer Hansen Vrk. og Margith Halvorsdatters Halvor. Fadd: Andrea Tollefsd. Vrk., Karen Tollefsd. Holla, Hans Hansen Tintholt Vrk., John Kjøstolsen Heisholt, Jacob Olsen Vrk.

28/10-1871. Holden. John Nilsen Sannæsmoen og Sina Larsdatters Ole.  Fadd: Kari Jonsd. Uhlevigen, Johanne Maria Gundersd. Sannæsmoen, Gunder Hansen ditto, Torsten Hansen Uhlevigen.

28/10-1871. Holden. Agronom Peder Hansen Holla og Lisa Halvorsdatters Andreas. Fadd: Kirsten Laurine Larsd. Vrk., Jomfru Marie Quist, Bygmester Valentin Bauer, Maskinist Hans Quist, Hans Rasmussen Vrk.

16/9-1871. Holden. Grdb. Johannes Evensen Lunde og Elbjør Christoffersdatters Johannes. Fadd: Sina Levsd. Bordstaa, Anne Maria Johnsd. Vale, Halvor Halvorsen Vrk., Halvor Halvorsen Suusaas, Peder Levsen Graver (Peder Leifsen).

29/10-1871. Holden. Oldermand Simon Torstensen Sagb. og Sigri Nilsdatters Ingeborg Marie. Fadd: Barnets Moder, Johanne Berthelsd. Sagb., Barnets Fader, Peder Jensen Sagb., Anders Olsen ditto.

3/12-1871. Holden. Ougen Sigursen Gravningen og Mari Kittilsdatters Bergith. Fadd: Kari Johannesd. Uhlevigen, Bergith Sigursd. Sydkaasa, Torsten Johannesen Uhlevigen, Halvor Kittilsen Gravningen, Aslak Kittilsen ditto, Aslak Kittilsen Holten.

5/10-1871. Holden. Vertshusholder Ole Petter Sondresen og Hanna Dorthea Hansdatter fra Graatens Hans Severin. Fadd: Dorthea Hansen af Graaten, Ambor Mary Sondresen Uhlefos, Skipper Petter Juul Graaten, Andreas Sondresen Vrk., Christian Evensen Vrk.

29/11-1871. Holden. Inderst Anders Andersen Sannæs og Anne Eliasdatters Anders. Fadd: Bergith Andersd. Sannæs, Berthe Haansd. Sannæs, Østen Knudsen Øgaarden, Ole Østensen ditto, Peder Eliasen ditto.

15/10-1871. Holden. Ole Olsen Vrk. og Anne Johanne Rasmusdatters Anette. Fadd: Andrea Rasmusd. Sagb., Inger Rasmusd. Vrk., Barnets Fader, Rasmus Johannesen Vrk., Anders Olsen Sagb.

19/10-1871. Holden. Formermester Ingebreth Nilsen og Karen Marie Jonsdatters Marie Elise. Fadd: Elisabeth Jonsd. Hagen, Laura Andersen af Skien, John Olsen Sagb., Kjøbmand Hans Nilsen af Skien, Johan Johnsen Sagb.

2/11-1871. Helgen. Husm. Carl Eriksen Tveten og Gunhild Marie Larsdatters Marie. Fadd: Marthe Kirstine Jørgensd. Haavet, Karen Larsd. Skougen, Jørgen Hansen Tvedten, Isak Andersen Haavet, Hans Larsen Skougen.

2/10-1871. Helgen. Husm. Hans Brynildsen Pladsen og Ingeborg Andrea Halvorsdatters Maren Gurine. Fadd: Maria Larsd. Næsset, Karen Olsd. ditto, Ole Jørgensen ditto, Lars Brynildsen Røybæk, Ole Nilsen Wærstad.

12/10-1871. Helgen. Halvor Halvorsen Hvalen yngre og Karen Mathea Christensdatters Maren. Fadd: Marie Pedersd. Omtved, Maren Pedersd. Kaalstad, Halvor H. Hvalen ældre, Ole Halvorsen ditto, Jens Pedersen Omtved.

22/11-1871. Holden. Carl Julius Brynildsen Vrk. og Karen Gurine Gunnuldsdatters Gustav Bernhard. Fadd: Berthe Gurine Christoffersd. Vrk., Hanna Maria Hansd. Vrk., Brynild Jensen Vrk., Knud Torstensen Vrk., Hans Petter Pedersen Kaasene.

9/5-1871. Holden. Husm. Halvor Gundersen Odden under Hægland og Lisbeth Maria Olsdatters Gunder Olavus. Fadd: Ingeborg Olsd. Hægland, Inger Marie Thomasd. Røsland, Gunder Halvorsen Hagen, Nils Pedersen og John Petter Pedersen Hægland.

28/6-1871. Hjemme. Værksarb. Halvor Andersen og Anne Tronsdatters Anders. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt 29. Juli, død før Daaben blev bekræftet.

11/12-1871. Holden. Ole Jonsen Vrk. og Kari Pedersdatters Jon Petter. Fadd: Berthe Asgjærsd. Fæbakke, Inger Andrea Jonsd. ditto, Lars Jonsen Vrk., Hans Asgjærsen Vrk., Andreas Jonsen Fæbakke.

30/8-1871. Helgen. Husm. Kittil Olsen Kaasa under Holten og Anne Gurine Andersdatters Anders. Fadd: Barnets Moder, Gunhild Stiansd. Hagen, Stian Jørgensen Hagen, John Gundersen Holtanhagen, Halvor Jensen Haavet.

7/12-1871. Holden. Flaademand Nils Nilsen Kastet og Karen Maria Halvorsdatters Tvillinger Nicoline. og (Thea). Fadd: Severine Halvorsd. Romnæs, Anne Pedersd. Holten, Even Halvorsen Gjedeboen, Harald Gundersen Olsbrygge og Gunder Haraldsen ditto.

7/12-1871. Holden. Flaademand Nils Nilsen Kastet og Karen Maria Halvorsdatters Tvillinger (Nicoline) og Thea. Fadd: Tomine Nilsd. Kastet, Asloug Nilsd. Kastet, Peder Nilsen Hammerstad, Johannes Nilsen Staaen (Stoa) og Barnets Fader.

14/12-1871. Holden. Christen Andersen Vrk. og Inger Berntsdatters Bertha. Fadd: Andrea Tallaksd. Vrk., Maren Andersd. Vrk., Anders Christensen, Jon Tallaksen og Andreas Gilliksen Vrk.

12/12-1871. Holden. Ole Gunnuldsen Sagb. og Karen Andersdatters Hanna Gurine. Fadd: Aase Thorsd. Sagb., Maren Tollefsd. ditto, Gunnuld Pedersen Kaasa, Hans Pedersen Kaasa, Andreas Pedersen Sagb.

29/12-1871. Helgen. Hjulmager Nils Torstensen Næsset og Karen Jensdatters Torsten. Fadd: Kari Thorsd. Tvedten, Kirsten Jensd. Stenstadvolden, Johannes Bentsen Stenstad, Halvor Jensen Kastet, Christen Jensen Stenstadvolden.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

9/12-1871. Holden. Gunder Gundersen Tved og Aaste Kirstine Olsdatters Gurine. Fadd: Karen Kirstine Isaksd. Holtenhagen, Berthe Maria Gundersdatter Holla, John Gundersen Holtenhagen, Ole Wetlesen Holla, Thomas Tronsen Tved. Hjemmedøbt af Ole Gundersen Holla.

23/12-1871. Gunnuld Thorsen Sagb. og Karen Christensdatters Theodor. Fadd: Liw Jørgensd. Heisholt, Inger Christensd. Sannæs, Christen Hansen Sannæs, Hans Christensen ditto, Uhrmager Christensen og Hans Christensen Stua.

3/11-1871. Holden. Husm. Hans Jensen Deelhoug under Hovland og Mari Olsdatters Gunhild Maria. Fadd: Inger Stensd. Briskemyhr, Maren Nilsd. Stensrud, Nils Gundersen Vrk., Aasmund Gundersen og Jacob Petter Gundersen Vrk.

29/1-1872. Helgen. Johannes Bentsen Stenstad og Berthe Maria Jensdatters Bent. Fadd: Kari Thorsd. Tvedten, Berthe Jørgensd. Kaalstad, Halvor Jensen Kastet, Nils Torstensen Næsset, Christen A. Jensen Stenstadvolden.

1/2-1872. Holden. Grdb. Lars Evensen Lunde og Gunhild Kirstine Sivertsdatters Guro. Fadd: Guro Larsd. Lunde, Mari Halvorsd. Sannæs, Even Torstensen Lunde, Søren Sivertsen og Halvor Sivertsen Brænne.

24/10-1871. Holden. Johannes Jacobsen Løvbugten og Anne Karine Jensdatters Anders. Fadd: Liw Olsd. Texle, Maren Nilsd. Stensrud, Nils Rasmussen Stensrud, Jon Sigurdsen Texle, Ole Sigurdsen Texle.

7/1-1872. Holden. Tallak Jacobsen Vrk. og Inger Nilsdatters Anne Marie. Fadd: Ingeborg Gundersd. Vrk. Mari Anne Andersd. Vrk., Ole Jacobsen Vrk., Abraham Olsen Vrk., Anton Rollefsen hos Cappelen.

10/2-1872. Holden. Gaardbr. Anders Andersen Borgen og Karen Kirstine Stensdatters Tvillinger Karen Kirstine. og (Anne Sofie). Fadd: Barnets Moder, Anne Jørgensd. Skippervold, Anders H. Fæhn, Peder Andersen Skippervold, Jens Stensen Haatvedt.

10/2-1872. Holden. Gaardbr. Anders Andersen Borgen og Karen Kirstine Stensdatters Tvillinger (Karen Kirstine) og Anne Sofie. Fadd: Kirsten Jensd Langkaas, Anne Christensd. Tufte, Halvor Stensen Haatvedt, Christen Andersen Vibeto, Jens Christensen Tufte.

26/1-1872. Holden. Andreas Johnsen Odden (Lindgreen) og Ingrid Johnsdatters Gustav. Fadd: Ingeborg Thomasd. Haugbakken, Else Iversd. ditto, Jon Lindgreen, John Jonsen Lindgreen, Nils Johnsen Lindgreen, Carl Jonsen Haugbakken.

30/1-1872. Holden. Hans Hansen Spærland Vrk. og Ingeborg Gundersdatters Andreas. Fadd: Marthe Hansd. Vrk., Gurine Gundersd. Søve, Elias Hansen Øgaarden, Peder Thomassen Vrk., Hans Andersen Vrk.

3/3-1872. Holden. Ole Tronsen Vrk. og Johanne Maria Nilsdatters Tron Nicolai. Fadd: Andrea Tallaksd. Vrk., Karen Tallaksd. Vrk., Jørgen Thorsen Moen, Thomas Tronsen Holla, Anders Eriksen Vrk.

16/2-1872. Helgen. Grdb. Isak Halvorsen Værstad og Asloug Andersdatters Halvor. Fadd: Ingeborg Kirstine Halvorsd. Tinholt, Inger Andersd. Skjørholt, Jørgen Jørgensen Tinholt, Thor Andersen Skjørholt, Anders Halvorsen Værstad.

9/3-1872. Holden. Grdb. Anders Tronsen Namløs og Inger Pedersdatters Asloug Maria. Fadd: Maren Tollefsd. Namløs, Anne Kirstine Pedersd. Namløs, Tron Andersen Namløs, Peder Jensen Uhlefos, Ole Tronsen Namløs.

26/3-1872. Holden. Gunder Christoffersen Vrk. og Ingeborg Olsdatters Hans. Fadd: Kari Olsd. Stua, Kari Christoffersd. Vrk., Christian Christensen Stua, Ole Nilsen Namløs, Andreas Christoffersen Vrk.

11/3-1872. Helgen. Grdb. Halvor Bjørnsen Helgen og Anne Johannesdatters Johannes. Fadd: Aaste Arvesd. Helgen, Ingeborg Olsd. Helgen, Ole Johnsen Helgen, Anders Olsen Pladsen, Hans Brynildsen Pladsen.

12/3-1872. Holden. Nils Jørgensen Saga og Karen Jørgensdatters Karen Jørgine. Fadd: Asloug Jørgensd. Ringsevjen, Anne Maria Jørgensd. Wale, Lars Evensen Vrk., John Jørgensen Vale, Halvor Jørgensen Vale. Hjemmedøbt af Maria Bentsd, Wale.

6/3-1872. Holden. Grdb. John Bentsen Vale og Kirsti Nilsdatters Halvor. Fadd: Maria Nilsd. Qværnodden, Anne Maria Isaksd. Romnæs, Nils Isaksen Romnæs, Bent Jonsen og Tron Jonsen Vale.

15/4-1872. Holden. Smed Lars Tollefsen Præstsagen og Berthe Svennungsdatters Karen Marie. Fadd: Lina Andersd. Evjen, Karen Tollefsd. Holla, Hans Hansen Tintholt Vrk., Hans Petter Hansen Vrk., Tollef Larsen Vrk.

12/4-1872. Holden. Torsten Jonsen Vrk. og Asloug Tovsdatters Johannes. Fadd: Barnets Moder, Maren Jonsd. Vrk., Søren Jonsen, Hans Jonsen, Rasmus Jonsen Vrk.

25/3-1872. Holden. Johannes Stensen Haatved og Aavet Maria Christensdatters Halvor. Fadd: Karen Kirstine Stensd. Borgen, Kirsten Jensd. Langkaas, Simon Larsen Haatved, Halvor Stensen Haatved, Carl Simonsen Haatved.

18/4-1872. Holden. Aasmund Gundersen Thorsnæs og Anne Jahnsdatters Karen Marie: Fadd: Marthe Nilsd. Vrk., Anne Johannesd. Sandbakken, Anders Johannesen Sandbakken, Jacob Petter Gundersen Vrk., Jahn Bentsen Vrk., Abraham Andreassen Vrk.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

13/3-1872. Holden. Skomager Jørgen Thorsen Moen og Marthe Thomasdatters Inger Thomine. Fadd: Gurine Gundersd. Vrk., Inger Stensd. Briskemyhr, Ole Thomassen Vrk., Ole Tronsen Kastodden, Knud Jacobsen Briskemyhr.

21/9-1871. Hjemme. Farver Hans Petter Andersen Staaen (Stoa) og Karen Olea Christiansdatters Severin. Fadd: Barnets Moder, Ingeborg Thorsd. Striken, Hans Olsen Odden, Anders Gundersen Odden, Ole Olsen Kringleføt. Hjemmedøbt af Organist Halvorsen i Bøhle.

26/3-1872. Holden. Husm. Ole Thygesen Søvestranden og Anne Gurine Andreasdatters Anne. Fadd: Barnets Moder, Anne Kristine Olsd. ditto(?), Hans Olsen Roligheden, Lars Thomassen ditto og Barnets Fader.

17/2-1872. Helgen. Husm. Lars Brynildsen Røibæk og Anne Hansine Hansdatters Hans Berthinius. Fadd: Maria Larsd. Næsset, Ingeborg Jørgensd. Tvedten, Ole Jørgensen ditto, Ole Jørgensen Næsset, Anders Olsen Pladsen, Hans Brunnildsen Pladsen.

2/4-1872. Holden. Uægte. Ole. (Ole Johnsen). Pigen Anne Andersdatter Brøndalen og opgiven Barnefader Jon Petter Pedersen Hægland.
Fadd: Inger Jonsd. Hægna, Torbær Halvorsd. Hollasætret, Anders Pedersen Brøndalen, Hans Gundersen Hollasætret, Tollef Hansen Hægna.

7/5-1872. Holden. Johan Mathisen Sagb. og Asloug Anundsdatters Jørgen Martinius. Fadd: Aase Bentsd. Sagb., Maria Anundsd. Grønnesten, Stian Anundsen ditto, John Jonsen Vrk. den yngre, Barnets Fader.

13/1-1872. Helgen. Grdb. Gunne Anundsen Wasdalen og Ingrid Olsdatters Inger Gurine. Fadd: Barnets Moder, Maren Evensd. Gjedeboen, Even Halvorsen ditto, Harald Olsbrygge, Anders Nilsen Ytterbø.

15/5-1872. Helgen. Grdb. Svennung Ellingsen Bjærven og Gunhild Olsdatters Ole Karinius. Fadd: Kari Kjøstolsd. Bjærven, Mari Andersd. Præstgrav, Ole Torstensen Bjærven, Isak Abrahamsen Bjærven, Jørgen Pedersen Bjærven.

28/6-1871 (dpt. 16/6-1872 i Holden). Grdb. Lars Pedersen Ugge og Gunhild Olsdatters Peder.  Fadd: Barnets Moder, Marie Henriksd. Vrk., Henrik Halvorsen Vrk., Jesper Kittilsen Helgeroen, Hans Henriksen Vrk.

27/4-1872. Holden. Hans Hansen Sagb. og Gunhild Marie Jørgine Halvorsdatters Hanna Marie. Fadd: Asloug Evensd. Kastet, Mathea Andersd. Sagb., Johannes Nilsen Kastet, John Eriksen Sagb., Hans Petter Pedersen Uhlefosgaard.

10/5-1872. Holden. Hans Petter Hansen Vrk. og Andrea Tollefsdatters Herman Andreas. Fadd: Margith Halvorsd. Vrk., Karen Tollefsd. Holla, Lars Tollefsen Vrk., Søren Rasmussen Vrk., Rasmus Sørensen Vrk.

24/5-1872. Holden. Hans Thomassen Vrk. og Maren Jonsdatters John. Fadd: Karine Eliasd. Vrk., Gurine Gundersd. Vrk., Jon Larsen, Lars Jonsen og Peder Thomassen, alle ved Værket.

11/10-1871 (Hjemmedøbt 26/10). Holden. Grdb. Nils Gregersen Graver og Ingeborg Knudsdatters Greger. Fadd: Gunhild Pedersd. Graver, Mari Gundersd. ditto, Knud Gundersen ditto, Jens Bentsen Bordstaa, Gunder Knudsen Graver. Hjemmedøbt af Jens B. Bordstaa.

28/5-1872. Holden. Nils Pedersen Vrk. og Berthe Maria Andersdatters Hans Martinius. Fadd: Aaste Jensd. Gunnerud, Anne Tallaksd. Vrk., Hans Hansen Vrk., Abraham Larsen Kolle, Halvor Olsen Kaasene.

12/6-1872. Holden. Jon Jonsen Vrk. og Else Maria Anundsdatters Abraham. Fadd: Asloug Anundsd. Sagb., Asberg Maria Anundsd. Grønnesten, Stian Anundsen ditto, Nils Jonsen Vrk., Jon Jonsen Vrk. den yngre.

31/5-1872. Holden. Anders Arvesen Namløshagen og Anne Kirstine Christensdatters Hans Andreas. Fadd: Aavet Maria Christensd. Haatved, Anne Kirstine Jonsd. Fæbakke, Johannes Stensen Haatved, Jon Arvesen Kaasa, Gunder Andersen Lusnæs.

26/4-1872. Holden. Frihandler Olaus Tronsen og Kristine Marie Christensens Nils Lauritz Viborg. Fadd: Madame Hundevadt, Jomfru Elvine Nilsen, Landhandler Hundevadt, Thor Paulsen Espevolden og Barnets Fader.

31/5-1872. Holden. Grdb. Nils Christensen Lunde og Kari Larsdatters Christen. Fadd: Ingeborg Hansd. Heisholt, Ingeborg Eline Sivertsd. Brænne, Gunder Christensen Heisholt, Søren Sivertsen Brænne, Halvor Sivertsen Brænne.

18/6-1872. Holden. Skrædder Anders Gundersen Fæhn og Gjelloug Andersdatters Georgine Berthine. Fadd: Anne Halvorsd. Vibeto, Anne Andersd. Vibeto, Hans Anundsen Vibeto, Andreas Anundsen ditto, Jørgen Jørgensen Fæhn, Hans Halvorsen Fæhn.

21/6-1872. Holden. Adolf Christiansen Mo Kringleføt og Jøran Svennungsdatters Christian: Mari Evensd. Kringleføt, Kari Svennungsd. Sagb., Svennung Olsen ditto, Hans Jonsen Hægna, Even Gundersen Kringleføt.

19/6-1872. Holden. Grdb. Rasmus Jonsen Hægna og Margrethe Karine Johannesdatters Johanne Sofie. Fadd: Karen Jonsd. Vrk., Karen Andrea Rasmusd. Hægna, Rasmus Johansen Vrk., Barnets Fader, Hans Johannesen Heisholt.

15/4-1872. Helgen. Uægte. Halvor Martinius. (Halvor Martinius Halvorsen). Pigen Anne Hansd. Bjærkholt og opgiven Barnefader, Ungk. Halvor Madsen Tved af Solum.
Fadd: Kirsti Pedersd. Bjærkholt, Maren Evensd. Gjedeboen, Ole Anundsen Vaskaas, Anders Olsen Pladsen, Hans Larsen Skougen. Hjemmedøbt af Skolelærer Tron Christensen Roa.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

4/7-1872. Holden. Nils Gundersen Vrk. og Marte Nilsdatters Gurine. Fadd: Ingeborg Gundersd. Vrk., Maren Anne Gundersd. Vrk., Nils Christoffersen og Jon Tallaksen Vrk., Anders Johannesen Sandbakken.

11/6-1872. Holden. Torsten Hansen Vrk. og Kari Svendsdatters Johanne. Fadd: Barnets Moder, Anne Maria Andersd. Vrk., Johannes Hansen Vrk., Nils Hansen Vrk. og Barnets Fader.

7/5-1872. Holden. Aslak Andersen Teigen og Maria Jacobsdatters Anne Berthea. Fadd: Kari Gulliksd. Hægland, Anne Christiansd. Dalwn, Jon Petter Pedersen Hægland, Østen Hansen Haugbakken, Peder Eliasen Holla.

4/7-1872. Holden. Peder Pedersen Sannerholt og Kari Berthelsdatters Gurine Berthea. Fadd: Barnets Moder, Johanne Berthelsd. Sagb., Rasmus Olsen Kastodden, Bent Pedersen Sannerholt, Johan Pedersen ditto.

5/7-1872. Holden. Ole Olsen Kronborg og Andrea Andreasdatters Anne Marie. Fadd: Mari Johnsd. Vrk., Anne Olsd. Søve, Andreas Johnsen Kronborg, Peder Johnsen Vrk., Halvor Andreasen Kronborg.

24/5-1872. Holden. Dampbaadfører Mathias Ellingsen Vrk. og Karen Aanesdatters Elise. Fadd: Maria Tallaksd. Vrk., Lina Nilsd. Holla, Ole Sondresen Vrk., Maskinist Hans Quist, John Andersen Vrk., Knud Torstensen Vrk.

20/7-1872. Holden. Grdb. Nils Isaksen Romnæs og Gunhild Halvorsdatters Karen. Fadd: Kirsti Nilsd. Vale, Inger Olsd. Qværndokken, Isak Nilsen Romnæs, Ole Tolfsen Qværnodden, Ole Gundersen Qværndokken. Hjemmedøbt af Gjordemoder Ingeborg Tovsen.

12/7-1872. Holden. Skolelærer Nils Clemmetsen Sannerholt og Anne Olsdatters Andreas. Fadd: Anne Olsd. Sannerholt, Ingeborg Olsd. Kaasene, Ole Jensen Kaasene, Halvor Steensen Haatved, Halvor Jensen Kastet.

16/6-1872. Holden. Anders Pedersen Tufte og Karine Andersdatters Thorvald Amandus. Fadd: Mari Pedersd. Vibeto, Karen Maria Andersd. Vibeto, Anders Olsen Meelteig, Peder Christensen Tufte, Steen Olsen Tufte.

23/6-1872. Holden. Grdb. Anders Nilsen Romnæs og Maren Severine Halvorsdatters Bent. Fadd: Ambor Nilsd. Kastet, Andrea Jonsd. Vrk., Rasmus Hansen Uhlefos, Nils Nilsen Kastet, Johannes Nilsen Kastet, Peder Nilsen Hammerstad.

19/8-1872. Helgen. Jørgen Jørgensen Tinholt og Ingeborg Kirstine Halvorsdatters Jørgen. Fadd: Asloug Andersd. Værstad, Berthe Maria Jørgensd. Tinholt, Isak Andersen Haatved, Peder Andersen Skippervold, Anders Halvorsen Værstad.

5/8-1872. Helgen. Grdb. Halvor Halvorsen Holten (Holtan) og Anne Pedersdatters Ingeborg. Fadd: Asloug Halvorsd. Olsbrygge, Inger Andersd. Skjørholt, Hans Pedersen Tinholtstulen, Harald Olsbrygge, Gunder Haraldsen ditto.

23/7-1872. Holden. Uhremager Christen Christensen Hægna og Liw Jørgensdatters Anne Marie. Fadd: Karen Christensd. Sannæs, Kari Olsd. Stua, Halvor Jørgensen Tufte, Hans Christensen Sannæs, Ole Jørgensen Sannæs. Hjemmedøbt af John Kjøstolsen Heisholt.

7/9-1872. Holden. Skolelærer Halvor Halvorsen Sannæs og Anne Sofie Jonsdatters Kirstine. Fadd: Maren Halvorsen Oleie(?), Mathilde Nordal, Hellik Halvorsen, Johannes Halvorsen og Halvor Helliksen Sannæs.

12/9-1872. Holden. Johannes Pedersen Hægland og Gunhild Olsdatters Pauline Olette. Fadd: Else Olsd. Holla, Anne Olsd. Søve, Ole Vetlesen Holla, Nils Pedersen Hægland, Halvor Andreasen Kronborg.

16/8-1872. Helgen. Inderst Carl Pedersen Værstad og Maren Gurine Nilsdatters Peder. Fadd: Asloug Maria Knudsd. Værstad, Ingeborg Jonsd. Helgen, Peder Omtved, Nils JOnsen Værstad, Ole Nilsen Værstad.

24/9-1872. Helgen. Grdb. Hans Simonsen Ytterbø og Maria Stiansdatters Berthe Marie. Fadd: Taran Andersd. Langeland, Anne Kirstine Stiansd. Ytterbø, Simon Simonsen Helgen, Thor Pedersen Langeland, Simon Helgen den yngre.

13/8-1872. Holden. Fyhrbøder Jens Brynildsen Vrk. og Siri Gunnuldsdatters Berthine Marie. Fadd: Kirsti Henriksd. Vrk., Maren Gurine Brynildsd. Vrk., Gunnuld Olsen Sandbakke, Johan Andersen Pederskaas, Lars Pedersen Vrk.

1/9-1872. Holden. Skomager Hans Christiansen Sannæs og Inger Christiansdatters Christian. Fadd: Barnets Moder, Maren Pedersd. Sannæs, Christen Hansen ditto, Andreas Christensen ditto, Hans Christensen ditto.

23/9-1872. Holden. Grdb. Peder Marthinius Andersen Borgen og Anne Jørgensdatters Jørgen. Fadd: Marthe Kirstine Jørgensd. Haavet, Berthe Maria Jørgensd. Bjærven, Anders Andersen Borgen, Jørgen Jørgensen Tinholt, Isak Andersen Haavet.

7/9-1872. Holden. Hans Henrik Olsen Roligheden og Inger Halvorsdatters Hildus. Fadd: Andrea Olsd. Roligheden, Ingeborg Torgersd. ditto, Emanuel Rasmusen Bergkaasen, Arve Olsen Øgaarden, Lars Halvorsen ditto.

18/10-1872. Holden. Grubearb. Nils Gundersen Gruben og Kirsti Pedersdatters Gunder. Fadd: Berthe Brynildsd. Fæbakke, Anne Pedersd. Gruben, Peder Pedersen ditto, Jens Gundersen ditto, Ole Pedersen ditto.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

20/9-1872. Holden. Lars Pedersen Vrk. og Anne Gunnuldsdatters Lars. Fadd: Barnets Moder, Gunhild Gunnuldsd. Sandbakken, Gunnuld Olsen ditto, Johan Andersen Pederskaas, Jacob Petter Thomasen.

31/8-1872. Holden. Peder Eliasen Holla og Karen Andrea Torbjørnsdatters Elise Marie. Fadd: Karine Eliasd. Vrk., Gurine Gundersd. Søve, Ole Gundersen Holla, Severin Torbjørnsen Vrk., Peder Thomasen Vrk., Hans Andersen Vrk.

13/9-1872. Holden. Sagmester Halvor Andersen Vrk. og Anne Tronsdatters Anders. Fadd: Anne Andersd. Vrk., Mari Anne Andersd. Vrk., Anders Halvorsen Sagb., Anders Tronsen Vrk., Abraham Olsen Vrk.

27/10-1872. Helgen. Grdb. Ole Tollevsen Kolle og Mari Evensdatters Ole Theodor. Fadd: Kirsti Tollefsd. Omtved, Anne Evensd. Jøntved, Johannes Nilsen Kastet, Lars Larsen Kolle, Jon Tollefsen Fæhn.

2/9-1872. Helgen. John Jonsen Eeg og Mari Olsdatters Anna Karoline. Fadd: Andrea Larsd. Masdalen, Severine Nilsd. Stenstad, Gunne Anundsen Vasdalen, Anders Nilsen Ytterbø, Carl Christensen Steenstad.

19/9-1872. Holden. Uægte. Anna Marie. (Anna Marie Andreasdatter). Pigen Maren Bentsd. Sagb. og opgiven Barnefader Ungk. Skolelærer Andreas Olsen Sagbruget.
Fadd: Aaste Gurine Bentsd. Hølen, Karen Torine Bentsd. Hølen, Christen Bentsen Sagbr., Peder Nilsen Hammerstad, Bent Bentsen Sagb. den yngre.

8/10-1872. Holden. Husm. Johan Andersen Pederskaas og Ingeborg Gunnuldsdatters Anne Gurine. Fadd: Barnets Moder, Gunhild Gunnuldsd. Sandbakken, Gunnuld Olsen ditto, Even Gjermundsen Vrk., Lars Pedersen Vrk.

19/9-1872. Holden. Even Olsen Vrk. og Karine Asgjærsdatters Anette. Fadd: Margith Nilsd. Sagb., Gunhild Olsd. Uhlefos, Anders Olsen Sagb., Ole Olsen Vrk., Hans Pedersen Uhlefos.

17/9-1872. Holden. Inderst Nils Nilsen Vibeto og Anne Kirstine Jensdatters Anne Susanne. Fadd: Anne Susanne Nilsd. Sagb., Anne Karine Nilsd. ditto, Halvor Jensen Kastet, Augustinus Tollefsen Fæhn, Sten Olsen Tufte.

4/10-1872. Holden. Flaademand Rasmus Olsen Kastet og Anne Thorsdatters Karen Marie. Fadd: Gunhild Maria Halvorsd. Sagb., Kari Hansd. Præstegaarden, Peder Pedersen Sannerholt, Ole Tronsen Skottet, Hans Olsen Orekaasen.

7/10-1872. Holden. Grdb. Halvor Gjermundsen Gravningen og Ingrid Halvorsdatters Kittil. Fadd: Ingeborg Sigurdsd. Holtskog, Margith Johannesd. Sannæs, Halvor Halvorsen Holtskog, Gunder Hansen Sannæsmoen, Halvor Kittilsen Gravningen.

30/9-1872. Holden. Ole Hansen Vrk. og Anne Hansdatters Hilda Catrine. Fadd: Ingeborg Thomasd. Vrk., Berthe Hansd. Vrk., Gunder Hansen Vrk., Johannes Hansen Vrk., Nils Hansen Vrk.

17/10-1872. Holden. Halvor Torkelsen Danielskaas og Gunhild Thorsdatters Kjøstol. Fadd: Barnets Moder, Asloug Hansd. Kornkaasen, Johan Andersen Pederskaas, Barnets Fader, Halvor Jørgensen Storhaug.

5/9-1872. Helgen. Grdb. Ole Larsen Jøntved og Maren Hansdatters Simon. Fadd: Anne Maria Nilsd. Kolle, Laura Olsd. Jøntved, Simon Haatved, Abraham Larsen Kolle, Jens Andreasen Fæbakke.

20/10-1872. Holden. Peder Stensen Settendal (i Lunde) og Margith Svensdatters Gunhild Marie. Fadd: Marthe Jonsd. Vrk., Mari Evensd. Vrk., Hans Jensen, Even Vetlesen og Tron Pedersen, alle af Værket.

28/9-1872. Holden. Jerndreier Henrik Halvorsen (Vrk.) og Berthe Maria Olsdatters Halvor. Fadd: Barnets Moder, Maren Henriksd. Vrk., Barnets Fader, Hans Asgjærsen Vrk., Hans Henriksen Vrk.

23/10-1872. Holden. Ole Johannesen Qværnhuskaasen og Margith Olsdatters Inger Maria. Fadd: Gunhild Jonsd. Sauklev, Gunhild Torine Johannesd. Jelseth, Tron Hansen Sauklev, Halvor Olsen Lunde, Gunder Johannesen Qværnkaasen.

29/10-1872. Holden. Uægte. Nils Marthinius. (Nils Marthinius Nilsen). Pigen Maren Pedersd. Sagb. og opgiven Barnefader Ungk. Nils Ingebretsen af Skien.
Fadd: Kirsti Halvorsd. Sagb., Hanna Marie Hansd. Vrk., Hans Anundsen Sagb., Christen Nilsen Langjordet, Christen Halvorsen Sagb.

7/11-1872. Helgen. Grubearb. Claus Olsen Kaasa og Mari Nilsdatters Ole. Fadd: Enken Kari Nilsd. Kaasa, Kirsten Olsd. Fæbakke, John Olsen Namløs, Jon Arvesen Kaasa, Andreas Andersen Kaasa.

30/10-1872. Holden. Grdb. Hans Andreasen Vibeto og Liw Thorsdatters John. Fadd: Kari Brynildsd. Heisholt, Kari Andersd. Heisholt, Anders Andreasen Heisholt, Hans Anundsen Vibeto, Andreas Anundsen Vibeto.

19/11-1872. Holden. Grdb. Ole Nilsen Vibeto og Mari Christensdatters Nils. Fadd: Mari Pedersd. Vibeto, Anne Maria Christensd. Haatved, Anders Olsen Meelteig, Christen Pedersen Tufte, Peder Christensen Tufte.

30/11-1872. Holden. Andreas Abrahamsen Vrk. og Ingeborg Gundersdatters Maria Gunhilde. Fadd: Marthe Nilsd. Vrk., Anne Johannesd. Sandbakken, Aasmund Gundersen Vrk., Anders Johannesen, Jacob Petter Gundersen og Jacob Olsen, alle af Vrk.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

15/11-1872. Holden. Nils Jonsen Vrk. og Anne Elisabeth Steensdatters John. Fadd: Else Maria Anundsd. Vrk., Johanne Andreasd. Kronborg, Andreas Jonsen Vrk. John Johnsen Vrk.

4/12-1872. Holden. Snedker Johannes Tronsen Haugen og Kari Torgersdatters Karen. Fadd: Margrethe Gundersd. Vrk., Maren Henriksd. Vrk., Peder Tronsen, Tron Pedersen og Johannes Pedersen, alle af Værket.

27/11-1872. Holden. Grdb. Kittil Christoffersen Romnæs og Bergith Jonsdatters Bergith. Fadd: Bergith Jonsd. Klever, Maria Isaksd. Romnæs, Christoffer Kittilsen Klever, Jon Jonsen Borgen, Jon Christoffersen Klever.

24/11-1872. Holden. Ole Hansen Fiskestigen og Ingeborg Evensdatters Ingeborg Marie. Fadd: Maren Anne Hansd. Deelsbakke, Anne Pedersd. Sagb., Ole Andersen Deelsbakke, Ole Andersen ditto, Nils Andersen Orekaasen, Barnets Fader. Hjemmedøbt af Jon Olsen Sagbruget.

26/11-1872. Holden. Johannes Nilsen Kastet og Marie Evensdatters Thora Marie. Fadd: Marie Evensd. Fæhn, Andrea Johnsd. Vrk., Andreas Rasmusen Vrk., Anders Nilsen Romnæs, Peder Nilsen Hammerstad, Rasmus Hansen Uhlefos.

20/12-1872. Holden. Grdb. Ole Torjusen Opsahl og Ingeborg Torjusdatters Torjus. Fadd: Mari Nilsd. Hvala, Aaste Knudsd. Opsahl, Hans Gundersen Vala, Gunder Christensen Heisholt, Nils Christensen Lunde.

18/12-1872. Holden. Grdm. John Kjøstolsen Heisholt og Aaste Halvorsdatters Gunhild. Fadd: Margith Halvorsd. Vrk., Mari Halvorsd. Brænne, Johannes Halvorsen Sannæs, Halvor Sivertsen Brænne, Halvor Halvorsen Sannæs.

3/12-1872. Holden. Smed Ole Jonsen Lindgreen og Ingeborg Thomasdatters Johannes. Fadd: Inger Jonsd. Odden, Gunhild Olsd. Berget, Andreas Jonsen Odden, Nils Jonsen Lindgreen, Carl Jonsen Lindgreen.

16/1-1873. Hjemme. Anders Johannesen Vrk. og Maren Anne Gundersdatters Gunder. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Gjordemoder Ingeborg Towsen. Død 28. Januar uden at Komme i Kirke.

25/12-1872. Holden. Inderst Anders Herlogsen Sannæs og Bergith Andersdatters Julius. Fadd: Maren Anne Hansd. Deelsbakke, Ingeborg Halvorsd. Nyehuus, Hellik Halvorsen Sannæs, Halvor Helliksen ditto, Tollef Tollefsen Nyhuus.

13/12-1872. Holden. Husm. Christen Nilsen Nyhuus og Anne Torine Pedersdatters Anne. Fadd: Barnets Moder, Inger Olsd. Sagb., Østen Stensen Hølen, Hans Pedersen Uhlefos, Steen Christensen Nyhuus.

1/1-1873. Helgen. Husm. Aasold Aasoldsen Ruaas og Aaste Kirstine Sivertsdatters Andreas. Fadd: Asloug Andersd. Værstad, Gunhild Johannesd. Jøntved, Ole Torstensen Bjærven, Isak Halvorsen Værstad, Ole Nilsen Værstad.

15/1-1873. Helgen. Grdm. Abraham Larsen Kolle og Anne Maria Pedersdatters Hans. Fadd: Marie Paulsd. Omtved, Laura Olsd. Jøntved, Simon Larsen Haatved, Lars Larsen Kolle, Augustinus Pedersen Omtved.

17/1-1873. Holden. Grdb. Nils Gregersen Graverpladsen og Ingeborg Knudsdatters Gunhild. Fadd: Gunhild Pedersd. Graver, Anne Torkelsd. Pladsen, Knud Gundersen Graver, Jens Bentsen Bordstaa, Kittil Hansen Pladsen.

7/1-1873. Holden. Andreas Evensen Ringsevjen og Inger Tronsdatters Hans. Fadd: Ingeborg Olsd. Vrk., Anne Johannesd. Vrk., Johannes Andersen Vrk., Lars Evensen Ringsevjen, Jacob Petter Gundersen Vrk.

12/1-1873. Holden. John Christensen Vrk. og Anne Anundsdatters Marie. Fadd: Kirsten Halvorsd. Sagb., Maria Anundsd. Grønnesten, Christen Jonsen Sagb., Hans Anundsen Sagb., Johan Mathiasen Sagb. Hjem.dbt. af Thor Pedersen Vrk.

7/11-1872. Helgen. Smed Olaves Carlsen og Hustru Nelly Thomine Carlsen af Chicago i Amerikas Morten Reidar. Fadd: Madam Karen Mathea Jensen paa Eie, Ingeborg Jensen Eie, Ole Gundersen Grønvold, Andreas Olsen ditto, Andreas Anundsen Tangen.
Konen i Besøg hos sin Svoger Ole Gundersen Grønvold i Helgen. Hjemmedøbt af Ole Johnsen Helgen.

13/12-1872. Holden. Husm. Nils Nilsen Hoxodde og Grethe Torgrimsdatters Halvor. Fadd: Barnets Moder, Karen Johanne Nilsd. Vale, Barnets Fader, John Bentsen Vale, Dreng Nils Nilsen Hoxodde.

19/1-1873. Holden. Husm. Lars Christensen Hægna og Gunhild Gunnuldsdatters Christine. Fadd: Barnets Moder, Kirsten Christensd. Espevolden, Halvor Christensen Hægna, Hans Andersen Storehoug, Halvor Bjørnsen Storehoug.

11/2-1873. Holden. Skomager Christian Christensen Stua og Kari Olsdatters Karen Margrethe. Fadd: Liw Jørgensd. Hægna, Inger Christensd. Sannæs, Christen Hansen ditto, Hans Christensen ditto, Ole Nilsen Namløs, Gunder Christoffersen Vrk. Hjemmedøbt af Nils Johannesen Namløs.

24/1-1873. Holden. Andreas Jensen Qværndokken og Anne Kirstine Nilsdatters Jens. Fadd: Maria Nilsd. Qværnodden, Kirsti Christensd. ditto, Hans Jensen Eiestranden, Jens Olsen Qværndokken, Anders Pedersen ditto. Hjemmedøbt af Nils Isaksen Romnæs.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

21/2-1873. Holden. Skolelærer Halvor Jensen Kastet og Karen Maria Nilsdatters Christen Andreas. Fadd: Anne Olsd. Sannerholt, Kirsten Jensd. Stenstadvolden, Nils Torstensen Næsset, Johannes Bentsen Steenstad, Anders Jonsen Tvedten.

29/1-1873. Hjemme. Halvor Halvorsen Røgstuen og Gunhild Maria Nilsdatters Marthine. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Nils Johannesen Namløs. Død uden at komme i Kirke.

27/1-1873. Holden. Thomas Larsen Vrk. og Kari Halvorsdatters Anne. Fadd: Andrea Tallaksd. Vrk., Ingeborg Thomasd. Vrk., Asgjær Olsen Vrk., Jon Tallaksen Vrk., Severin Thorbjørnsen Vrk. Hjemmedøbt af Sognepræst Vefring.

14/3-1873. Holden. Johannes Halvorsen Sannæs og Maren Kirstine Jensdatters Margith. Fadd: Mari Halvorsd. Brænne, Ingeborg Elise Sivertsd. Brænne, Halvor Halvorsen Sannæs, Jon Kjøstolsen Heisholt, Halvor Sivertsen Brænne.

28/3-1873. Holden. Gjermund Stenersen Rønningen og Margith Olsdatters Anne Maria. Fadd: Kirsti Nilsd. Skordal, Kirsti Aslaksd. ditto, Aslak Saamundsen ditto, Stener G. Rønningen og Nils Halvorsen Haugen.

10/3-1873. Holden. Knud Halvorsen Baxaas og Aaste Olsdatters Knud. Fadd: Gunhild Olsd. Baxaas, Maria Halvorsd. Flom, Halvor Halvorsen Baxaas, Thor Halvorsen Flom, Peder Halvorsen Flom.

6/3-1873. Holden. Garver Ole Andersen Heisholt og Helene Halvorsdatters Anne Helene. Fadd: Barnets Moder, Karen Andersd. Heisholt, Hans Olsen Odden, Tollef Larsen Vrk. og Barnets Fader.

8/2-1873. Holden. Søren Jonsen Vrk. og Helbjørg Ellefsdatters Inger Kirstine. Fadd: Karine Eliasd. Vrk., Kari Olsd. Vrk., Torsten Jonsen Vrk., Hans Jonsen Vrk., Rasmus Jonsen Vrk.

5/2-1873. Holden. Ole Petter Sondresen Vrk. og Hanna Dorthea født Hansens Christian. Fadd: Anne Gurine Juul af Graaten, Elise Hansen af Graaten, Hans Sondresen Vrk., Mathias Ellingsen Vrk., Christian Evensen Vrk. Hjemmedøbt af Skolelærer Chr. Hansen.

21/1-1873. Helgen. Husm. Hans Helgesen Bjærkholt og Kirsti Pedersdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: Barnets Moder, Karen G. Larsd. Værstad, Ole Anundsen Vaskaas, Hans Larsen Skougen, Andreas Andersen Vaskaas.

16/2-1873. Holden. Halvor Hansen Sagb. og Andrea Rasmusdatters Hans Ingvart. Fadd: Anne Johanne Rasmusd. Vrk., Inger Rasmusd. Vrk., Hans Anundsen Sagb., Ole Hansen ditto, Johan Mathisen ditto. Hjemmedøbt af Skolelærer Halvorsen.

11/3-1873. Helgen. Jon Jørgensen Præstgrav og Marthe Elisabeth Jensdatters Anne. Fadd: Asloug Pedersd. Helgen, Anne M. Jensd. Sannæs, Simon Simonsen Helgen, Halvor Jørgensen Vale, Gullik Gundersen Sannæs.

9/4-1873. Holden. Husm. Halvor Halvorsen Dalekaasen og Kari Sigurdsdatters Gunder. Fadd: Gunhild Sivertsd. Lunde, Guro Halvorsd. Brænne, Lars Evensen Lunde, Christen Jensen Dalen, Rollef Halvorsen Brænne.

27/12-1872. Holden. Peder Andersen Lusnæs og Anne Maria Andersdatters Ingeborg Amalie. Fadd: Barnets Moder, Anne Andersd. Venstøb, Anders Pedersen Haavet, Gunder Andersen Lusnæs, Halvor Pedersen Venstøb. Hjemmedøbt af Halvor P. Venstøb.

11/2-1873. Holden. Smed Nils Jonsen Haugbakken og Else Christine Iversdatters Elise. Fadd: Ingeborg Thomasd. Haugbakken, Gunhild Olsd. Berget, Ole Nilsen Berget, Ole Jonsen Haugbakken, Carl Jonsen ditto. Hjemmedøbt af Ole Gundersen Holla.

28/2-1873. Holden. Husm. Carl Andersen Tuftehagen og Kirsten Maria Anundsdatters Caroline. Fadd: Ingeborg Anundsd. Lillejordet, Mathilde Andersd. Søve, Peder Andersen Teigen, Anders Tovsen Tufte, Ole Bentsen Vrk.

5/4-1873. Holden. Gaardbr. Andreas Jonsen Haatved og Anne Christensdatters Ingeborg. Fadd: Mari Christensd. Vibeto, Anne Christensd. Haatved, Halvor Stensen Haatved, Ole Nilsen Vibeto, Even Jonsen Funnemark.

30/4-1873. Hjemme. Halvor Jonsen Hollahagen og Anne Pernille Olsdatters Halvor. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Gjordemoder Ingeborg Tovsen. Død uden at komme i Kirke.

17/4-1873. Holden. Grdb. Kjøstol Olsen Namløs og Maren Anne Nilsdatters Hans. Fadd: Anne Nilsd. Namløs, Anne Pedersd. Gruben, Peder Pedersen Gruben, Jørgen Pedersen Namløs, Hans Nilsen Jøntved.

19/4-1873. Holden. Former Gunder Hansen Vrk. og Maren Johanne Hansdatters Gustav. Barnets Moder, Karen Anundsd. Vrk., Ole Hansen, Johannes Hansen og Nils Hansen Vrk.

14/5-1873. Holden. Grdb. Halvor Torkildsen Namløs og Svannoug Tollefsdatters Mari. Fadd: Gunhild Nilsd. Namløs, Kirsten M. Nilsd. ditto, Peder Pedersen Namløs, Nils Johannesen ditto, Tron Andersen ditto.

17/5-1873. Holden. Grdb. Anders Andreasen Heisholt og Kari Brynildsdatters Carl. Fadd: Liw Tovsd. Vibeto, Mari Johannesd. Heisholt, Hans Andreasen Vibeto, Johannes Johannesen Vibeto, Hans Johannesen Heisholt.

7/12-1872. Helgen. Inderst Halvor Halvorsen Skjørholt og Hanna Kirstine Hansdatters Abraham. Fadd: Karen Kirstine Isaksd. Holtenhagen, Berthe M. Jørgensd. Tinholt, John Gundersen Holtenhagen, Jørgen Jørgensen Tinholt, Simon Simonsen Klovedal.
Hjemmedøbt af Halvor H. Holten (Holtan).

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

2/3-1873. Helgen. Johannes Bentsen Næsset og Berthe Maria Jensdatters Jens. Fadd: Karen Jensd. Næsset, Karen Olsd. ditto, Bent Nilsen Stenstad, Anders Jensen Tvedten, Christen Andreas Jensen Leerodden.

30/3-1873. Holden. Marie. (Marie Olsdatter). Uægte. Pigen Anne Maria Christensdatter Myren og opgiven Barnefader, Enkemand Ole Halvorsen Jøntved. Hjemmedøbt af Christen Myra.
Fadd: Aaste Jensd. Gunnerud, Kirsti Christensd. Myren, Christen Svendsen Myren, Østen Hansen Haugbakken, Jens Olsen Kaasa.

12/5-1873. Hjemme. Tvillinger. Christen Andreas Jensen Stenstadvolden og Berthe Jørgensdatters Jens. (og Anne). Hjemmedøbt af Gjordemoder Karen Andersdatter. Død uden at komme i Kirke.

12/5-1873. Hjemme. Tvillinger. Christen Andreas Jensen Stenstadvolden og Berthe Jørgensdatters (Jens og) Anne. Hjemmedøbt af Gjordemoder Karen Andersdatter. Død uden at komme i Kirke.

20/5-1873. Holden. Jon Petter Olsen Vrk. og Mari Jonsdatters Jørgen Olaves. Fadd: Andrea Andreasd. Kronborg, Anne Kirstine Jonsd. Fæbakke, Hans Hansen Vrk., Peder Jonsen Vrk., Anders Olsen Fæbakke.

29/11-1872. Hjemme. Gartner Vinsent Schaffraneck og Louise fød Staels Annie Louise. Fadd: (Ingen faddere).. Hjemmedøbt af Sognepræst Wefring 13. juni (1873). Døde uden at komme i Kirke.

23/2-1873. Holden. Sognepræst Wefring og Hilda Caroline f. Grimelunds Agnes. Fadd: Fru Lotte Aall, Frøkenene Sofie Hoff og Grethe Grøndal, Proust Hauge og Student R. Svendsen. Hjemmedøbt af Faderen 23. Febr.

8/3-1873. Helgen. Grdb. Hans Pedersen Tinholtstulen og Susanne Olsdatters Nils.  Fadd: Anne Pedersd. Holten, Anne Nilsd. Fosse, Halvor Halvorsen Holten, Nils Olsen Fosse, Jørgen Pedersen Bjærven.

12/6-1873. Holden. Grdb. Ole Nilsen Namløs og Maren Tollefsdatters Andreas. Fadd: Ingeborg Pedersd. Namløs, Maria Halvorsd. Sannæsmoen, Christian Christensen Stua, Gunder Christoffersen Vrk, Ole Tronsen Namløs.

24/5-1873. Holden. Johannes Hansen Vrk. og Anne Nilsdatters Hanna Josefine. Fadd: Anne Hansd. Vrk., Maren Nilsd. Stensrud, Nils Rasmusen Stensrud, Gunder Hansen Vrk., Hans Nilsen Stensrud.

20/4-1873. Holden. Formermester Ingebreth Nilsen og Karen Marie Jonsdatters Karen Nicoline. Fadd: Madam Marie Paus af Follestad, Elise Jonsen Uhlefos, Rasmus Hansen Heisholt, Nils Jonsen Sagb., Marthinius Nilsen af Skien.

29/4-1873. Helgen. Grdb. Rollef Torstensen Glaholt og Mari Gjermundsdatters Halvor.  Fadd: Berte Andersd. Glaholt, Ingeborg Olsd. Helgen, Lars Jensen Ytterbø, Jens Larsen ditto, Even Jahnsen Glaholt.

22/3-1873. Helgen. Grdb. Anders Simonsen Klovedal og Anne Kirstine Nilsdatters Berthe Marie. Fadd: Kirsti Tollefsd. Omtved, Anne Olsd. Langeland, Nils Christensen Stenstad, Simon Andersen Klovedal, Jørgen Simonsen ditto.

16/6-1873. Holden. Grdb. Halvor Halvorsen Baxaas den yngre og Gunhild Olsdatters Christen. Fadd: Barnets Moder, Maria Halvorsd. Flom, Knud Halvorsen Baxaas, Elling Halvorsen Flom, Halvor Olsen Heisholteie.

5/7-1873. Holden. Ole Jonsen Vrk. og Kari Pedersdatters Johanna Pauline. Fadd: Kari Pedersd. Vrk., Berthe M. Jonsd. Fæbakke, Hans Asgjærsen Vrk., Lars Jonsen Vrk., Andreas Jonsen Fæbakke.

25/7-1873. Holden. Husm. Christen Jensen Dalen og Kirsti Ellefsdatters Aaste. Fadd: Kari Sigurdsd. Dalekaasen, Ingeborg Kirstine Jensd. Vale, Halvor Halvorsen Dalekaasen, Anders Jonsen Lunde, Jens Jensen Dalen. Hjemmed. af Maria Saamundsd. Qværnhuskaasen.

18/7-1873. Holden. Jon Eriksen Strømodden og Kari Pedersdatters Theodor. Fadd: Gunhild Halvorsd. Vala, Johanne Christensd. Strømodden, Christen Johannesen ditto, Peder Pedersen Sagb., Johan Pedersen Sagb.

20/7-1873. Holden. Anders Olsen Sagb. og Marit Nilsdatters Anne. Fadd: Sigrid Nilsd. Sagb., Gunhild Olsd. Uhlefos, Skibsbygmester Anders Olsen Sagb., Even Olsen Vrk., Simon Bentsen Sagb.

1/8-1873. Holden. Uægte. Jon Andreas. (Andreas Stensen). Pigen Inger Andrea Jonsd. Fæbakke og opgiven Barnefader Ungk. Steen Jonsen Fæbakke.
Fadd: Anne Olsd. Vrk., Berte Maria Jonsd. Fæbakke, Ole Jonsen Vrk., Andreas Jonsen Fæbakke, Anders Olsen Fæbakke.

14/5-1873. Holden. Uægte. Kirstine. (Kirstine Olsdatter). Pigen Karen Christoffersd. Vrk. og opgiven Barnefader Ungk. Ole Gulliksen Vrk. Hjemmedøbt af Christoffer Hansen Vrk. Hendes 3die Uægte Barn.
Fadd: Kari Olsd. Stua, Margith Hansd. Søve, Christian Christensen Stua, Aasmund Gundersen og Gunder Christoffersen Vrk.

13/7-1873. Helgen. Smed Lars Larsen Kolle og Anne Marie Nilsdatters Nils. Fadd: Susanne Nilsd. Sagb., Anne Karine Nilsd. ditto, Abraham Larsen Kolle, Ole Larsen Jøntved, Ole Tronsen Namløs.

14/5-1873. Helgen. Anders Jensen Tvedten og Kari Thorsdatters Jens. Fadd: Asloug Pedersd. Helgen, Kirsti Jensd. Stenstadvolden, Halvor Jensen Kastet, Simon Andersen Klovedal, Simon Simonsen Klovedal.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

14/8-1873. Helgen. Husm. Hans Brynildsen Pladsen og Ingeborg Andrea Halvorsdatters Halvor. Fadd: Maria Larsd. Næsset, Karen Olsd. Næsset. Ole Jonsen Helgen, Lars Brynildsen Pladsen, Hans Larsen Skougen.

12/7-1873. Helgen. Husm. Lars Nilsen Strandjordet og Anne Margrethe Simonsdatters Anders. Fadd: Maria Stiansd. Ytterbø, Berthe Kirstine Simonsd. Helgen, Hans Simonsen Ytterbø, Simon Simonsen Helgen og Simon Simonsen Ytterbø den yngre.

10/7-1873. Holden. Grdb. Ole Andersen Vibeto og Mari Halvorsdatters Carl Severin. Fadd: Anne Halvorsd. Vibeto, Aaste Larsd. Evjen, Anders Andersen Vibeto, Hans Anundsen ditto, Andreas Anundsen ditto.

29/8-1873. Holden. Grdb. Christen Rollefsen Lillejordet og Ingeborg Anundsdatters Hans. Fadd: Andrea Olsd. Roligheden, Mathgilde Andersd. Søve, Lars Thomasen Roligheden, Peder Andersen Teigen, Jahn Bentsen Vrk.

3/8-1873. Helgen. Grdb. Hans Andersen Grønnesteen og Anne Kristine Pedersdatters Anna Pauline. Fadd: Karen Pedersd. Vibeto, Berthe Maria Jensd. Grønnesteen, Jahn Steensen Glaholt, Anders Jansen Glaholt, Peder Christensen Glaholt.

13/6-1873. Helgen. Isak Andersen Haavet og Marthe Kirstine Jørgensdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: Ingeborg Halvorsd. Tinholt, Berthe Maria Jørgensd. ditto, Jørgen Jørgensen ditto, Simon Andersen Klovedal, Simon Simonsen ditto.

6/8-1873. Holden. Halvor Jonsen Vrk. og Anne Andersdatters Ingeborg. Fadd: Else Maria Anundsd. Vrk., Mariane Halvorsd. Vrk., Andreas Jonsen Vrk., Nils Jonsen Vrk., Jon Jonsen Vrk.

8/9-1873. Helgen. Knud Olsen Skibsnæs og Kirsti Andersdatters Anders. Fadd: Taran Andersd. Langeland, Mari Andersd. Præstgrav, Hans Andersen ditto, Ole Olsen Namløshagen, Andreas Olsen Halvorstaa.

8/9-1873. Helgen. Anders Halvorsen Brillekaas og Johanne Thomasdatters Berthe Maria. Fadd: Kirsten Pedersd. Deelen, Kirsten Namløs, Ole Arvesen Namløs, Lars Pedersen Fæhn, Christen Christensen Boesli.

24/9-1873. Helgen. Tømmermand Hans Andersen Præstgrav og Asloug Kirstine Halvorsdatters Anne Kirstine. Fadd: Kirsti Andersd. Skibsnæs, Mari Andersd. ditto, Knud Olsen ditto, Ole Torstensen Bjærven, Hans Halvorsen Fæhn.

26/6-1873. Helgen. Grdb. Augustinus Pedersen Omtved og Anne Kirstine Simonsdatters Simon. Fadd: Barnets Moder, Ingeborg Kirstine Abrahamsd. Kolle., Simon Andersen Klovedal, Jens Pedersen Omtved, Jørgen Andreas Simonsen Kolle.

1/9-1873. Helgen. Grdb. Hans Carlsen Huset og Karen Kirstine Abrahamsdatters Abraham. Fadd: Kirsti Brynildsd. Bergen (Bergan), Anne Maria Gundersd. Bergen, Peder Pedersen Uhlefos, Isak Abrahamsen Bjærven, Carl Hansen Siljan.

15/9-1873. Holden. Inderst Gunder Halvorsen Pladsen og Ingeborg Corneliusdatters Kari. Fadd: Gunhild Sivertsd. Lunde, Karen Andrea Corneliusd. Pladsen, Cornelius Pladsen, Lars Evensen Lunde, Halvor Olsen Kringleføt.

21/9-1873. Holden. Fuldmægtig Johan Benedictus Jonsen og Joachima Olsens Johanne Carithe. Fadd: Barnets Moder, Frøken Ida Offenberg, Gartner Schaffraneck, Landhandler Jon Olsen Uhlefos og Barnets Fader.

18/8-1873. Holden. Landhandler Ludvig August Hundevadt og Andrea Susanne født Asbjørnsens Andreas Asbjørnsen. Fadd: Barnets Moder, Camilla Guttormsen, Barnets Fader, Lensmand Jensen og Andreas Asbjørnsen.

10/9-1873. Helgen. Grdb. Isak Halvorsen Værstad og Asloug Andersdatters Anders. Fadd: Maria Knudsd. Værstad, Inger Gundersd. Vibeto, Jørgen Jørgensen Tinholt, Halvor Halvorsen Værstad, Isak Jacobsen Siljan.

15/8-1873. Holden. Landhandler Olaus Tronsen og Christine Marie Christensens Morten Bernhard. Fadd: Barnets Moder, Marthe Halvorsd. Espevolden, Barnets Fader, Styrmand Henrik Viborg og Thor Halvorsen Espevolden.

22/9-1873. Holden. Skrædder Anders Petter Gundersen Baxaas og Kirsten Marie Olsdatters Anders Petter. Fadd: Barnets Moder, Anne Johannesd. Sandbakken, Barnets Fader, Even og Johannes Johannesen Sandbakken. Hjemmedøbt af Thor Halvorsen Striken.

23/9-1873. Holden. Johan Ingvard Jørgensen Vrk. og Karen Olsdatters Anne Elise. Fadd: Anne Olsd. Sannerholt, Maren Caroline Jørgensd. Vrk., Ole Jensen Kaasene, Jørgen Ingebretsen Vrk., Jørgen Johannesen Vrk.

24/10-1873. Holden. Hans Kittilsen Haavet og Maren Olea Olsdatters Karen Kirstine. Fadd: Barnets Moder, Asloug Maria Hansd. Øen, Peder Olsen Texle, Jon Sigurdsen Texle, Andreas Andersen Kaasa under Kolle.

30/10-1873. Holden. Husm. Ole Sigurdsen Gladhuus og Margrethe Jensdatters Severin. Fadd: Gunhild Maria Olsd. Gladhuus, Mari Thomasd. Kaasa, Anders Olsen Moen, Jens Olsen Gladhuus, Nils Nilsen Kaasa.

15/11-1873. Holden. Christen Kjøstolsen Sagb. og Anne Olsdatters Hans. Fadd: Barnets Moder, Maria Olsd. Stua, Bent Thomasen Vrk., Lars Thomasen Roligheden, Arve Olsen Øgaarden.

28/10-1873. Holden. Abraham Olsen Vrk. og Mari Anne Andersdatters Ole. Fadd: Aaste Karine Bentsd. Sagb., Kirstine Olsd. Vrk., Anders Tronsen Vrk., Jon Olsen Sagb., Jacob Olsen Vrk. Hjemmedøbt af Christoffer Hansen Vrk.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

12/10-1873. Holden. Hans Sondresen Vrk. og Maria Tallaksdatters Hans Christian. Fadd: Hanna Hansd. Vrk., Anne Tallaksd. Vrk., Jon Tallaksen Vrk., Christian Evensen Vrk., Asgjær Olsen Vrk.

7/11-1873. Holden. Johannes Gundersen Vrk. og Karen Jørgensdatters Hanna Caroline. Fadd: Helene Olsd. Haatved, Ingeborg Olsd. Kaasene, Ole Jensen Kaasene, Johan Jørgensen Vrk., Jørgen Johannesen Vrk.

27/10-1873. Holden. Gaardsgut Nils Jonsen Holla og Gunhild Vetlesdatters Ingeborg Maria. Fadd: Else Olsd. Holla, Gunhild Jonsd. Holla, Ole Gundersen Holla, Ole Vetlesen Holla, Nils Nilsen Kaasa.

15/10-1873. Helgen. Grdb. Thor Pedersen Langeland og Berthe Kirstine Evensdatters Peder. Fadd: Taran Andersd. Langeland, Maria Simonsd. Helgen, Hans Simonsen Ytterbø, Ole Evensen Jordbakken af Mæhlum, Simon Simonsen Helgen.

21/9-1873. Helgen. Jens Olsen Værstadhagen og Karen Gundersdatters Severine. Fadd: Asloug Andersd. Værstad, Ingeborg Kirstine Jensd. Jelseth, Ole Nilsen Hægna, Ole Olsen Gjærum, Henrik Olsen Hægnakaasen.

25/10-1873. Holden. Landhandler Rasmus Nicolai Hansen og Andrea Andersens Hans Johan. Fadd: Aaste Karine Nilsd. Vrk., Berthine Andersd. Vrk., Jon Andersen Vrk., Hans Rasmusen Vrk., Hans Paus af Skien, Student Andreas Jonsen Vrk.

10/12-1873. Holden. Grubearb. Lars Johannesen Fæhn og Marie Henriksdatters Lovise Berthine. Fadd: Anne Jørgensd. Skippervold, Maren Henriksd. Fæhn, Peder Andersen Skippervold, Henrik Halvorsen Vrk., Hans Henriksen Vrk.

27/10-1873. Holden. Flaademand Østen Steensen Hølen og Anne Catrine Hedevig Carlsdatters Inger Jensine. Fadd: Inger Steensd. Briskemyhr, Ingeborg Christensd. Nuhuus, Jens Reiersen Kaasa, Hans Østensen og Jørgen Østensen Hølen.

11/12-1873. Holden. Bent Johan Andersen Almqvist og Anne Andersdatters Sara Karine. Fadd: Andrea Olsd. Roligheden, Andrea Andersd. Øgaarden, Hans Olsen Roligheden, Arve Olsen ditto, Hans Helgesen Øgaarden.

18/12-1873. Holden. Bygmester Valentin Bauer og Kirsten Laurine Larsdatters Carl Theodor. Fadd: Lisa Halvorsd. Holla, Anne Julie Bauer, Agronom Hansen Holla, Formermester Ingebreth Nilsen Vrk., Maskinist Hans Quist og Dampbaadfører Mathias Ellingsen Vrk.

24/12-1873. Holden. Grdb. Nils Pedersen Hægland og Ingeborg Olsdatters Berthine Ovilia. Fadd: Else Olsd. Holla, Anne Olsd. Søve, Ole Vetlesen Holla, Johannes Pedersen Hægland, Halvor Andreasen Kronborg.

25/12-1873. Holden. Arbeidsmand Hans Hansen Staaen (Stoa) og Gunhild Kirstine Halvorsdatters Halvor. Fadd: Ambor Marie Nilsd. Kastet, Hanna Nilsd. Kastet, Peder Jensen Sagb., Anton Hansen Hvalen, Hans Pedersen Uhlefos.

6/1-1874. Holden. Bent Thomasen Vrk og Maria Kirstine Olsdatters Carl. Fadd: Andrea Olsd. Roligheden, Maria Olsd. Stua, Christen Kjøstolsen Sagb., Arve Olsen Øgaarden, Anders Eriksen Vrk.

28/12-1873. Holden. Anders Tovsen Tuftehagen og Ingeborg Svendsdatters Ole. Fadd: Anne Jørgensd. Skippervold, Anne Olsd. Tufte, Anders Andersen Borgen, Peder Skippervold, Sten Olsen Tufte.

14/11-1873. Holden. Husm. Hans Jensen Kaasa og Mari Olsdatters Christen. Fadd: Inger Stensd. Briskemyr, Hanna Halvorsd. Lommerud, Nils Rasmusen Steensrud, Knud Jacobsen Briskemyhr, Nils Gundersen Vrk.

25/1-1874. Holden. Grdb. Hans Gundersen Vala og Maren Karine Nilsdatters Margrethe. Fadd: Ingeborg Torjusd. Opsahl, Marie Halvorsd. Sannæsmoen, Gunder Christensen Vala, Ole Torjusen Opsahl, Halvor Helliksen Sannæs, Peder Pedersen Marum.

22/1-1874. Holden. Johannes Olsen Vrk. og Ingeborg Thomasdatters Andreas. Fadd: Anne Hansd. Vrk., Anne Olsd. Vrk., Ole Johannesen Vrk., Nils Johansen Vrk. og Barnets Fader.

30/1-1874. Holden. Lars Evensen Ringsevjen og Asloug Jørgensdatters Hanna.  Fadd: Berthe Maria Evensd. Vrk., Anne Maria Jørgensd. Vale, Halvor Jørgensen Vale, Even Johannesen Sandbakken, Even Larsen Ringsevjen.

12/1-1874. Holden. Husm. Tron Hansen Sauklev og Gunhild Jonsdatters Johannes. Fadd: Kirstine Gundersd. Vale, Ingeborg Sivertsd. Moene, Søren Sivertsen Brænne, Lars Evensen Lunde, Gunder Halvorsen Pladsen.

17/1-1874. Holden. Grubearb. Tollef Evensen Gruben og Anne Marie Christensdatters Christian Bernhard. Fadd: Anne Marie Jonsd. Gruben, Ingeborg Isaksd. Gruben, Ole Borgersen af Kongsberg, Lars Pedersen Brun af Eker, Jens Gundersen Gruben, Ole Torstensen Romstad af Nummedal.

19/1-1874. Helgen. Carl Eriksen Skjørholt og Gunhild Maria Larsdatters Erik. Fadd: Karen Kirstine Larsd. Tvedten, Maren Gurine Larsd. Bruseth, Lars Clausen Tvedten, Hans Larsen Skoven, Gunder Gundersen Skjørholt.

29/10-1873. Holden. Tømmermand Halvor Gundersen Hollahagen og Lisbeth Maria Olsdatters Tollef. Fadd: Anne Catrine Jørgensd. Kaasene, Ingeborg Jørgensd. Kaasene, Ole Jensen Kaasene, Nils Rasmusen Kaasene, Rasmus Nilsen Stensrud.

20/2-1874. Holden. Grdb. Hans Christensen Sannæs og Maren Petrea Pedersdatters Christen. Fadd: Inger Christensd. Deelsbakke, Karen Pedersd. Sannæs, Christen Hansen Sannæs, Hans Christiansen Deelsbakke, Gunnuld Thorsen Sagbruget.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

22/2-1874. Holden. Christen Andersen Vrk. og Inger Berntsdatters Anne Marie. Fadd: Gurine Gundersd. Vrk., Constance Stensd. Vrk., Jon Tallaksen Vrk., Even Gjermundsen Vrk., Severin Torbjørnsen Vrk.

3/3-1874. Holden. Dampbaadfører Bent Bentsen Sagb. og Aaste Thorsdatters Nils Martheus. Fadd: Aase Thorsd. Hammerstad, Nella Pedersd. ditto, Gunder Olsen Hølen, Christen Bentsen Sagb., Bent Gundersen Hølen.

22/1-1874. Holden. Maskinist Bent Guttormsen Sagb. og Anne Kirstine Thorsdatters Thora Marie. Fadd: Susanne Nilsd. Sagb., Anne Karine Nilsd. ditto, Peder Jensen ditto, Bent Bentsen ditto den yngre, Halvor Thorsen Dal i Kilebygden.

21/12-1873. Holden. Ole Olsen Vrk. og Anne Rasmusdatters Ole. Fadd: Andrea Rasmusd. Sagb., Gunhild Olsd. Uhlefos, Anders Olsen Sagb., Ole Nilsen Vrk., Halvor Hansen Sagbruget.

15/3-1874. Helgen. Grdb. Isak Abrahamsen Bjærven og Maren Sofie Pedersdatters Petra. Fadd: Karen Abrahamsd. Huset, Kirstine Simonsd. Helgen, Landhandler Peder Pedersen Uhlefos, Hans Carlsen Huset, Jørgen Pedersen Bjærven.

6/3-1874. Hjemme. Matros Carl Pedersen Værstad og Maren Gurine Nilsdatters Nils. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Tron Christensen. Død uden at komme i Kirke.

13/4-1874. Helgen. Husm. Ole Larsen Fæbakke og Berthe Brynildsdatters Lars. Fadd: Gunhild Christensd. Namløshagen, Berthe Maria Johnsd. Fæbakke, Hans Vetlesen Namløshagen, Andreas Andersen Kaasa, Andreas Jonsen Fæbakke.

19/3-1874. Helgen. Grdb. Halvor Halvorsen Kaalstad og Karen Mathea Christensdatters Carl. Fadd: Barnets Moder, Mari Jørgensd. Kaalstad, Halvor Halvorsen Hvalen, Rasmus Brynildsen Velkom, Anton Hansen Hvalen.

22/3-1874. Helgen. Husm. Lars Brynildsen Pladsen og Anne Hansine Hansdatters Nils Andreas. Fadd: Ingeborg Halvorsd. Pladsen, Karen Kirstine Olsd. Næsset, Hans Brynildsen Pladsen, Ole Jørgensen Næsset, Hans Larsen Helgenskoven.

3/4-1874. Holden. Anders Pedersen Fæhn og Karine Andersdatters Petter Cornelius. Fadd: Maria Olsd. Fæhn, Kirsten Jensd. Langkaas, Ole Tollefsen Fæhn, Hans Halvorsen Fæhn, Halvor Tollefsen Fæhn, Peder Christensen Tufte.

5/4-1874. Holden. Ole Nilsen Vrk. og Kirsten Gurine Bentsdatters Karen Marie. Fadd: Anne Rasmusd. Vrk., Kirsti Hansd. Vrk., Julius Brynildsen Kaasene, Peder Bentsen Vrk. og Barnets Fader.

14/3-1874. Holden. Oldermand Simon Torstensen og Sigri Nilsdatters Ingeborg Anette. Fadd: Barnets Moder, Elise Jonsd. Sagb., Jon Olsen ditto, Nils Jonsen ditto, Anders Olsen ditto.

8/5-1874. Holden. Grdb. Peder Johan Nilsen Romnæs og Inger Marie Pedersdatters Peder. Fadd: Johanne Maria Pedersd. Romnæs, Maria Nilsd. Romnæs, Peder Tolfsen Qværnodden, Anders Pedersen ditto, Carl Nilsen ditto.

6/3-1874. Holden. Andreas Andersen Sagb. og Aavet Laurine Pedersdatters Abraham. Fadd: Anne Tronsd. Vrk., Hanna Hansd. Safbr., Peder Pedersen ditto, Even Andersen ditto, Christen Nilsen Langjordet.

22/3-1874. Holden. Uægte. Anna Marie. (Anna Marie Andersdatter). Pigen Ingeborg Halvorsd. Deelsbakke og opgiven Barnefader Svendske Anders Andersen Øgaarden.
Fadd: Maria Nilsd. Qværnodden, Nella Pedersd. Hammerstad, Ole Tolfsen Qværnodden, Peder Nilsen Hammerstad, Hans Christiansen Deelsbakke.

30/3-1874. Holden. Hans Jansen Vrk. og Else Maria Christoffersdatters Marthinius. Fadd: Ingeborg Thomasd. Vrk., Johanne Tallaksd. Vrk., Gunder Christoffersen Vrk., Johannes Johannesen Vrk., Jacob Gundersen Vrk.

23/4-1874. Holden. Skrædder Adolf Christensen Mo og Jøran Svennungsdatters Ole. Fadd: Anne Marie Christensd. Heisholt, Karen Svennungsd. Sagb., Garver Ole Halvorsen Heisholt, Nils Thomasen Heisholt, Thyge Halvorsen ditto.

30/4-1874. Holden. Gaardbr. Peder Gulliksen Romnæs og Anne Thomine Gundersdatters Anne Marie. Fadd: Marie Thorsd. Vrk., Ingeborg Nilsd. Romnæs, Stener Gjermundsen Rønningen, Andreas Jonsen Vrk., Ole Nilsen Romnæs.

20/4-1874. Holden. Grdb. Nils Christensen Lunde og Kari Larsdatters Thora Lovise. Fadd: Ingeborg Hansd. Vale, Maren Nilsd. Brænne, Gunder Christensen Vala, Hans Gundersen Vala, Søren Sivertsen Brænne.

13/5-1874. Holden. Peder Christensen Tufte og Anne Anundsdatters Lovise Christine. Fadd: Anne Halvorsd. Vibeto, Anne Maria Christensd. Haatved, Anders Olsen Meelteig, Hans Anundsen Vibeto, Andreas Anundsen Vibeto.

12/5-1874. Holden. Grdb. Nils Gregersen Graver og Ingeborg Knudsdatters Helge Kirstine. Fadd: Gunhild Leifsd. Holte, Gunhild Jensd. Bordstaa, Knud Gundersen Graver, Kittil Leifsen Graver, Knud Andersen Aase af Saude (Sauherad).

1/3-1874. Holden. Hans Petter Andersen Staaen (Stoa) og Karen Olea Christiansdatters Anne Jensine. Fadd: Barnets Moder, Maren Thorsd. Striken, Halvor Halvorsen Baxaas, Østen Steensen Hølen, Thyge Halvorsen Heisholt. Hjemmedøbt af Gjordemoder Ingeborg Andersd.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

18/5-1874. Holden. Grdb. Ole Jensen Hægna og Anne Andersdatters Carl Johannes. Fadd: Inger Jonsd. Hægna, Berthe Ellefsd. Brøndalen, Anders Pedersen ditto, Abraham Olsen Moen, Theodor Ellefsen Brøndalen.

5/5-1874. Holden. Anders Johannesen Vrk. og Maren Anne Gundersdatters Johannes. Fadd: Berthe Maria Evensd. Vrk., Anne Maria Gundersd. Vrk., Johannes Andersen Vrk., Andreas Abrahamsen Vrk., Jacob Petter Gundersen Vrk., Even Johannesen Sandbakken. Hjemmedøbt af Gjordemoder Ingeborg Tovsen.

26/5-1874. Holden. John Olsen Namløshagen og Karen Thomasdatters Thomine. Fadd: Barnets Moder, Maren Henriksd. Vrk., Johan Larsen Namløshagen, Lars Johansen ditto, Lars Halvorsen Øgaarden.

26/5-1874. Helgen. Grdb. Hans Nilsen Jøntved og Andrea Christiansdatters Nils. Fadd: Maren Anne Nilsd. Enerhougen, Maren Pedersd. Kaalstad, Nils Hansen Jøntved, Jørgen Pedersen Namløs, Peder Jørgensen ditto.

9/6-1874. Holden. Grdb. Ougen Sigurdsen Sannæs og Mari Kittilsdatters Anne. Fadd: Anne Halvorsd. Gravningen, Karen Gundersd. Sannæs, Kittil Gundersen Gravningen, Sigurd Gundersen Søkaasen, Halvor Helliksen Sannæs.

17/6-1874. Holden. Uægte. Karen Laurine. (Karen Laurine Lorentsdatter). Pigen Andrea Andersd. Øgaarden og Ungk. Lorents Helgesen Ruie af Kongsberg.
Fadd: Stina Jacobsen Fæhn, Anne Gurine Olsd. Skippervold, Gustav Jacobsen Fæhn, Christian Olsen Øgaarden, Ole Andersen Øgaarden.

12/4-1874. Holden. Husm. Aslak Andersen Teigen og Maria Jacobsdatters Ellevine Sofie. Fadd: Barnets Moder, Kari Thomasd. Røsland, Lars Pedersen Ugge, Halvor Gundersen Hollahagen, Andreas Aslaksen Teigen.

16/6-1874. Helgen. Grdb. Ole Jørgensen Næsset og Marie Larsdatters Anne Helene. Fadd: Karen Jensd. Næsset, Karen Kirstine Olsd. Næsset, Hans Brynildsen Pladsen, Gunder Haraldsen Olsbrygge, Carl Christensen Steenstad.

28/6-1874. Holden. Former Nils Johansen Vrk. og Kari Nilsdatters Oscar. Fadd: Anne Sofie Jensdatter Vrk., Anne Torine Rasmusd. Vrk., Nils Christoffersen, Ole Nilsen og Thor Johan Rasmussen, alle af Værket.

2/7-1874. Holden. Uhrmager Christen Christensen Heisholt og Liw Jørgensdatters Jørgen Cornelius. Fadd: Aaste Nilsd. Sannæs, Karen Dorthea Jahnsd. af Brevig, Christian Christensen Stua, Ole Jørgensen Sannæs, Andreas Christensen Sannæs.

12/7-1874. Holden. Nils Olsen Toreskaas og Ingrid Nilsdatters Ole. Fadd: Maria Halvorsd. Fosse, Hanna Hansd. Uhlefos, Nils Olsen Fosse, Christen Nilsen Langjordet, Jens Nilsen ditto.

6/6-1874. Holden. Smed Julius Brynildsen Kaasene og Karen Gurine Gunnuldsdatters Inga Caroline. Fadd: Margith Andersd. Vrk., Jørgine Olsd. Kaasene, Hans Pedersen Uhlefos, Halvor Olsen Kaasene, Ole Jensen Kaasene.

25/7-1874. Holden. Grdb. Johannes Halvorsen Sannæs og Maren Kirstine Jonsdatters Halvor. Fadd: Barnets Moder, Karen Halvorsd. Baxaas, John Kjøstolsen Heisholt, Halvor Halvorsen Sannæs, Anders Jonsen Vale.

28/7-1874. Holden. Skolelærer Halvor Halvorsen Sannæs og Sofie Aubys Halvor. Fadd: Asloug Nilsd. Sannæs, Hanna Marie Nordal af Laurvig, Gunder Hansen Sannæsmoen, Lew Halvorsen Sannæs, Barnets Fader.

28/7-1874. Holden. Kittil Jespersen Vrk. og Christin Johannesdatters Carl Andreas. Fadd: Kari Jonsd. Vrk., Johanne Andreasd. Kronborg, Peder Jonsen Vrk., Christen Andersen Vrk., Jon Jespersen Helgeroen.

8/7-1874. Holden. Ole Hansen Vrk. og Anne Hansdatters Johannes. Fadd: Anne Nilsd. Vrk., Anne Olsd. Vrk., Johannes Olsen, Johannes Hansen og Hans Torstensen, alle af Værket.

20/7-1874. Holden. Steen Steensen Kringleføt og Hanna Petrea Marie Johannesens Anne Hedevig Marie. Fadd: Anne Catrine Hedevig Reiersen, Elise Jonsen Uhlefos, Østen Steensen Hølen, Nils Johnsen Uhlefos, Hans Østensen Hølen.

18/7-1874. Helgen. Grdb. Jørgen Jørgensen Jøntved og Kirsten Maria Olsdatters Jørgen. Fadd: Taran Andersd. Langeland, Anne Olsd. ditto, Anders Halvorsen Fæhn, Lars Andersen Kolle, Steen Olsen Jøntved.

25/7-1874. Holden. Isak Andreas Jonsen Vrk. og Berthe Maria Gundersdatters Marie. Fadd: Aase Malene Thorsd. Vrk., Anne Halvorsd. Vrk., Lars Jonsen Vrk., Peder Gulliksen Romnæs, Hans Thomasen Vrk.

15/7-1874. Holden. Abraham Olsen Øen og Kari Jensdatters Andreas Marthinius. Fadd: Maren Olea Olsd. Haavet, Torbær Pedersd. Hollensætret, Hans Olsen ditto, Ole Jensen Øen, John Kittilsen Texle.

15/7-1874. Holden. Nils Nilsen Kastet og Karen Maria Halvorsdatters Thea Marie. Fadd: Asloug Evensd. Kastet, Hanna Nilsd. Kastet, Anders Nilsen Kastet, Peder Nilsen Hammerstad, Ole Jørgensen Sannæs.

27/6-1874. Holden. Peder Andersen Lusnæs og Anne Maria Andersdatters Jens Andreas. Fadd: Barnets Moder, Marie Andersd. Lusnæs, Anders Christoffersen Lusnæs, Peder Andersen Lusnæs, Carl Andersen Tuftehagen.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

29/6-1874. Holden. Grdb. Johannes Stensen Haatved og Aavet Maria Christensdatters Karen Kirstine. Fadd: Helene Olsd. Haatved, Kirsti Simonsd. ditto, Anders Andersen Borgen, Halvor Stensen Haatved, Jens Stensen ditto.

14/8-1874. Holden. Grdb. Peder Andersen Skippervold og Anne Jørgensdatters Hans. Fadd: Karen Kirstine Stensd. Borgen, Anne Gurine Olsd. Skippervold, Jørgen Jørgensen Tinholt, Isak Andersen Haavet, Hans Henrik Olsen Roligheden.

5/8-1874. Holden. Møller Hans Anundsen Sagb. og Kirsten Halvorsdatters Hanna Anette. Fadd: Aaste Gurine Bentsd. Hølen, Asloug Maria Anundsd. Grønnesteen, Jon Jonsen Vrk., Stian Anundsen Grønnesteen, Hans Anundsen Sagb.

17/8-1874. Helgen. Grdb. Halvor Bjørnsen Helgen og Anne Johannesdatters Anne. Aaste Arvesd. Helgen, Kirsten Pedersd. Gruben, Ole Jensen Helgen, Lars Brynildsen Tvedten, Hans Brynhildsen Pladsen.

22/7-1874. Holden. Bygmester Carl Theodor Julius Hansen og Caroline Marie Løvestads Gunder Adolf Joakim Hansen. Opholder sig for tiden hos Gjermund Rønningen. Fadd: Barnets Moder, Karen Halvorsd. Baxaas, Carl Blix, Carl Johan Gustav Bergmenn, Christian Frederik Hansen.

26/8-1874. Holden. Andreas Thomassen Vrk. og Karine Eliasdatters Anne Elise. Fadd: Anne Maria Christensd. Heisholt, Anne Isine Eriksd. Vrk., Peder Eliassen Vrk., Hans Thomassen Vrk., Hans Jonsen Vrk.

27/8-1874. Holden. Halvor Jørgensen Storehoug og Asloug Hansdatters Jørgen Andreas. Fadd: Anne Torkelsd. Storehoug, Ingeborg Hansd. Kornkaasen, Jørgen Andersen Storehoug, Stener Andersen ditto, Hans Christoffersen Kornkaasen.

7/9-1874. Holden. Former Aasmund Gundersen Vrk. og Anne Jahnsdatters Olaus Severin. Fadd: Maren Anne Gundersd. Vrk., Jørgine Nilsd. Vrk., Andreas Abrahamsen Vrk., Jacob Petter Gundersen Vrk., Abraham Andreassen og Ole Bentsen Vrk.

21/8-1874. Holden. Hans Hansen Spærland Vrk. og Ingeborg Gundersdatters Hanna. Fadd: Kari Pedersd. Vrk., Marie Pedersd. Vrk., Anders Saamundsen Vrk., Peder Eriksen Sagb., Hans Andersen Vrk.

29/8-1874. Holden. Hans Petter Hansen Vrk. og Andrea Tollefsdatters Christian Samuel. Fadd: Berthe Svennungsd. Heisholt, Karen Tollefsd. Vrk., Søren Rasmussen Vrk., Christoffer Hansen Vrk., Tollef Larsen Præstsagen.

19/9-1874. Helgen. Jørgen Jørgensen Tinholt og Ingeborg Kirstine Halvorsdatters Anne Isine. Fadd: Kirsti Isaksd. Dolva, Anne K. Halvorsd. Værstad, Isak Andersen Haavet, Ole Hansen Tronnæs, Hans Andersen Dolva.

24/9-1874. Helgen. Ole Olsen Ytterbø og Marthe Hansdatters Karen Olava. Fadd: Ingeborg Nilsd. Ytterbø, Asloug Hansd. Øen, Ole Pedersen og Ole Sigurdsen Stranden, Andreas Andersen Kaasa.

6/9-1874. Holden. Grdb. Johannes Pedersen Hægland og Gunhild Olsdatters Karen Berthea. Fadd: Else Olsd. Præstegaarden, Anne Olsd. Søve, Ole Wetlesen Præsteg., Hans Olsen Brænnebo, Halvor Andersen Kronborg.

10/8-1874. Holden. Smed Carl Jonsen Lindgreen og Gunhild Olsdatters John. Fadd: Inger Jonsd. Stranden, Maren Nilsd. Stensrud, Ole Nilsen Bergeth, Andreas Jonsen Stranden, Hans Nilsen Stensrud.

19/10-1874. Helgen. Grdb. Halvor Halvorsen Holten og Anne Pedersdatters Hanna. Fadd: Asloug Andersd. Værstad, Berthe Maria Jørgensd. Tinholt, Isak Halvorsen Værstad, John Gundersen Holtenhagen, Peder Halvorsen Holten (Holtan).

1/10-1874. Helgen. Grdb. Peder Simonsen Omtved og Kirsti Tollefsdatters Kirsti Berthea. Fadd: Mari Evensd. Fæhn, Anna Maria Larsd. Kolle, Simon Andersen Klovedal, Augustinus Pedersen Omtved, John Tollefsen Fæhn, Jørgen Andreas Simonsen Klovedal.

9/10-1874. Holden. Grdb. John Nilsen Sannæsmoen og Sina Larsdatters Signe. Fadd: Kari Tollefsd. Sannæsmoen, Mari Kjøstolsd. Sannæs, Halvor Helliksen Sannæs yngre, Halvor Kittilsen Gravningen, Johannes Halvorsen Sannæs.

1/10-1874. Holden. Huusmand Christen Knutsen Vibeto og Anne Karine Hansdatters Peder Marthinius. Fadd: Kirsti Pedersd. Dalen, Karen Maria Larsd. Fæhn, Anders Thygesen Vibeto, Hans Christensen ditto, Ole Larsen Fæhn.

9/9-1874. Holden. Asgiær Olsen Vrk. og Andrea Tallaksdatters Olaus Thorvald. Fadd: Maria Tallaksd. Vrk., Thomine Jonsd. Vrk., Andreas Jonsen Bakken, John Tallaksen Vrk., Johannes Johannesen Sandbakken.

29/9-1874. Holden. Rasmus Jonsen Vrk. og Inger Olsdatters Carl Johan. Fadd: Asloug Olsd. Vrk., Marthine Pedersd. Vrk., Ole Gundersen Qværndokken, Jens Olsen ditto, Hans Johnsen Vrk.

26/8-1874. Helgen. Christen Christensen Boeslie og Ingeborg Torine Larsdatters Kirstine. Fadd: Kirsti Olsd. Jøntved, Maren Pedersd. Namløs, Jørgen Jørgensen Jøntved, Hans Vetlesen Namløshagen, Peder Jørgensen Namløs. Hjemmedøbt af Gjordemoder Ingeborg Tovsen.

27/8-1874. Helgen. Hans Helgesen Bjærkholt og Kirsti Pedersdatters Mari. Fadd: Asloug Pedersd. Helgen, Maren Simonsd. Helgen, Ole Torstensen Biærva, Tron Christensen Roa, Simon Simonsen Helgen.

18/10-1874. Helgen. Bent Olsen Masdalen og Andrea Larsdatters Nils. Fadd: Maria Stiansd. Ytterbø, Maren Evensd. Giedeboen, Hans Simonsen Ytterbø, Gunne Anundsen Vasdalen, Gunder Haraldsen Olsbrygge.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

11/9-1874. Holden. Ole Petter Sondresen Vrk. og Hanna Dorthea Hansdatters Peder Valentin. Fadd: Andrea Sondresd. Vrk., Gunhild Hansd. af Graaten, Hans Hansen af Graaten, Hans Sondresen af Skien, Sondre Hansen Sagb. Hjemmedøbt af Gjordemoder Ingeborg Tovsen den 6te Novbr.

6/11-1874. Holden. Uægte. Olava Kirstine. Pige Gunhild Maria Andersd. Vibeto og opgiven Barnefader Uk. Ole Olsen Brukaasa af Lunde. Fadd: Kirsti Hansd. Vibeto, Asloug Maria Andersd. ditto, Hans Pedersen ditto, Halvor Andreassen Kronborg, Nils Andersen Vibeto.

15/11-1874. Holden. Lars Christensen Baxaas og Gunhild Gunnuldsdatters Halvor. Fadd: Barnets Moder, Kirsti Larsd. Baxaas, Halvor Halvorsen Flom, Halvor Larsen Baxaas, Peder Pedersen Baxaas.

2/11-1874. Holden. Skolelærer Christoffer Hansen Vrk. og Margith Halvorsdatters Halvor. Fadd: Andrea Tollefsd. Vrk., Kirstine Olsd. Vrk., John Kjøstolsen Heisholt, Halvor Halvorsen Sannæs, Andreas Tollefsen Vrk.

3/10-1874. Holden. Jens Brynildsen Vrk. og Siri Gunnuldsdatters Anna Pauline. Fadd: Ingeborg Gunnuldsd. Pederskaas, Gunhild Brynildsd. Vrk., Johan Andersen Pederskaas, Lars Pedersen Vrk., Marthinius Brynildsen Vrk.

5/12-1874. Holden. Grdb. Ole Tolfsen Qværnodden og Anne Maria Nilsdatters Anne Maria. Fadd: Thomine Olsd. Qværnodden, Kirsti Nilsd. Vale, Isak Nilsen Romnæs, Peder Tolfsen Qværnodden, Anders Pedersen ditto.

14/11-1874. Holden. Ole Gundersen Holla og Berthe Maria Gundersdatters Inger. Fadd: Anne Gundersd. Halvorstaa, Anne Olsd. Søve, Jens Thygesen Halvorstaa, Ole Halvorsen Holla, Christen Pedersen Vrk.

29/11-1874. Holden. Kudsk Ole Gunnuldsen Uhlefos og Karen Andersdatters Gustav. Fadd: Karen Gunnuldsd. Kaasene, Andrea Christensd. Sagb., Gunnuld Pedersen Kaasa, Hans Pedersen Sagb., Odin Olsen Sagb.

16/9-1874. Holden. Grdb. Anders Nilsen Romnæs og Maren Severine Halvorsdatters Ingeborg. Fadd: Asloug Evensd. Kastet, Kirstine Jonsd. Uhlefosgaarden, Bent Nilsen Stenstad, Nils Nilsen Kastet, Peder Nilsen Hammerstad, Andreas Rasmussen Ringsevjen.

8/12-1874. Holden. Peder Pedersen Sannerholt og Kari Berthelsdatters Peder. Fadd: Johanne Nilsd. Rugkaasen under Romnæs, Maren Gurine Pedersd. Sannerholt, Rasmus Nilsen Kastodden, Bent og Johan Pedersen Sannerholt. Hjemmedøbt af Halvor Jensen.

26/10-1874. Holden. Agronom Peder Hansen Holla og Lise Hansens Hilda. Fadd: Barnets Moder, Marthe Halvorsd. Espevolden, Formermester Ingebreth Nilsen, Thor Halvorsen Espevolden og Halvor Olsen Kaasene.

23/11-1874. Helgen. Halvor Jensen Jelseth og Ingeborg Kirstine Olsdatters Jens. Fadd: Karen Kirstine Abrahamsd. Huset, Karen Maria Jensd. Jelseth, Ole Jonsen Helgen, Bent Halvorsen Baxaas, Jens Halvorsen Jelseth.

5/9-1874. Helgen. Johannes Bentsen Stenstad og Berthe Maria Jensdatters Ingeborg Thomine. Fadd: Berthe Jørgensd. Leerodden, Sofie Nilsd. Stenstad, Ole Jørgensen Næsset, Nils Torstensen Næsset, Carl Christensen Stenstad.

6/3-1874. Hjemme. Matros Carl Pedersen Værstad og Maren Gurine Nilsdatters Nils. Fadd: (ingen faddere). Hjemmedøbt af Tron Christensen. Død forinden Daaben blev bekræftet.

5/5-1874. Hjemme. Arbeider Gunder Gundersen Tved og Aaste Olsdatters Olava. Fadd: (ingen faddere). Hjemmedøbt 10. mai ved Ole Gundersen Holla, men død uden at komme i Kirken.

20/6--1874. Holden. Grdb. Peder Olsen Vibeto og Karen Pedersdatters Anne Karine. Fadd: Anne Kirstine Pedersd. Jøntved, Berthe Maria Jonsd. ditto, Hans Andersen Grønnesten, Peder Olsen Texle, Arve Olsen Øgaarden. Hjemmedøbt 4. Juli af Nils Johannesen Namløs.

19/12-1874. Holden. Gunder Christoffersen Vrk. og Ingeborg Olsdatters Olaus. Fadd: Kari Olsd. Stua, Anne Maria Olsd. Namløs, Ole Nilsen Namløs, Christian Christensen Stua, Andreas Christophersen Vrk.

6/8-1874. Holden. Lensmand Knud Jensen og Maren Dorthea Reiersens Ragna Marthine. Fadd: Barnets Moder, Frøken Marie Rolsted, Klokker F. K. Dahl og Barnets Fader.

5/11-1874. Holden. Dampskibsfører Mathias Ellingsen og Karen Aanesdatters Mathias Emil. Fadd: Hanna Hansd. Vrk., Maria Qvist, Maskinist Hans Qvist, Bygmester Bauer, Skomager Nils Danielsen Sagb., Peder Hansen, Vrk.

30/9-1874. Holden. Smed Nils Jonsen Lindgreen Haubakken og Else Christine Iversdatters Jørgen. Fadd: Ingeborg Kirstine Thomasd. Haubakken, Mari Nilsd. Stensrud, Ole Jonsen Lindgreen, Hans Nilsen Stensrud, Carl Jonsen Lindgreen.

17/1-1875. Holden. Grdb. Anders Andersen Borgen og Karen Kirstine Steensdatters Hanna Jensine. Fadd: Aavet Maria Christensd. Haatved, Kirsten Jensd. Langkaas, Peder Andersen Skippervold, Halvor Steensen Haatved, Jens Steensen ditto.

24/12-1874. Holden. Peder Eliassen Øgaarden og Karen Andrea Torbjørnsdatters Thora Caroline. Fadd: Karine Eliasd. Vrk., Karen Maria Hansd. Vrk., John Tallaksen Vrk., Severin Torbjørnsen Vrk., Even Gjermundsen Vrk.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

8/1-1875. Holden. Grdb. Ole Nilsen Vibeto og Mari Christensdatters Maren Kirstine. Fadd: Anne Maria Christensd. Vibeto, Gunhild Christensd. Haatved, Christen Halvorsen ditto, Hans Anundsen Vibeto, Andreas Anundsen Vibeto.

29/11-1874. Holden. Grdb. Lars Evensen Lunde og Gunhild Kirstine Sivertsdatters Even. Fadd: Gunhild Kirstine Halvorsd. Brænne, Gunhild Evensd. Lunde, Even Torstensen Lunde, Søren Sivertsen Brænne, Halvor Sivertsen Brænne. Hjemmed. af Sognepr. Vefring.

19/12-1874. Holden. Lars Halvorsen Øgaarden og Maren Henriksdatters Hans. Fadd: Marie Henriksd. Øgaarden, Ingeborg Henriksd. Vrk., Hans Roligheden, Henrik Halvorsen Vrk., Hans Henriksen Vrk.

31/12-1874. Holden. Christen Nilsen Langjordet og Anne Marie Hansdatters Nils. Fadd: Margith Andersd. Kaasene, Mari Nilsd. Langjordet, Nils Christensen ditto, Even Andersen Sagb., Jens Nilsen Langjordet.

14/12-1874. Helgen. Huusm. Halvor Halvorsen Strandkaasen og Hanna Kirstine Hansdatters Karen Kirstine. Fadd: Ingeborg Kirstine Olsd. Jelset, Kirsti Halvorsd. ditto, Jens Halvorsen ditto, Halvor Jensen ditto, Ole Olsen ditto.

4/1-1875. Holden. Sognepræst M. Wefring og Hilda C. Th. fød Grimelunds Augusta Lovise. Fadd: Fru Charlotte Hoff, frøken Sophie Vefring, Barnets Fader, Studiosus theologiæ Hans Hoff, Student Østby.

9/1-1875. Holden. Ole Olsen Kronborg og Andrea Andreasdatters Johanne Anette. Fadd: Anne Olsd. Vrk., Johanne Andreasd. Kronborg, Andreas Jonsen Kronborg, John Jespersen Helgeroen, Anders Olsen og Andreas Olsen Fæbakke.

25/10-1874. Holden. Kudsk Halvor Halvorsen Klosteret og Karen Marie Torersdatters Thor. Fadd: Anne Hansd. Kamperhoug, Mari Anne Thorersd. ditto, Nils Christoffersen, Thorer Pedersen og Hans Petter Thorersen Kamperhaug. Hjemmedøbt af Wefring.

10/1-1875. Holden. Skolelærer Nils Clemmetsen Sannerholt og Anne Olsdatters Kirsten Marie. Fadd: Karen Olsd. Vrk., Ingeborg Olsd. Kaasene, Ole Jensen ditto, Halvor Jensen Kastet, Augustinus Tollefsen Fæhn.

24/1-1875. Holden. Grdb. John Christoffersen Romnæs og Ingeborg Olsdatters Bergith. Fadd: Bergithe Jonsd. Klever, Anne Olsd. Haugholt, Halvor Halvorsen Jonsaas, Halvor Olsen Stenningen, Kittil Christoffersen Klever.

10/1-1875. Helgen. Uægte. Gustav Andreas. Pigen Anne Larsd. Haavet og opgiven Barnefader Ungk. Gustav Andersen af Skien. Fadd: Margith Svenkesd. Klovedal, Marie Thorsd. Langeland, Simon Andersen Klovedal, Anders Pedersen Haavet, Ole Andersen Tinholt.

3/3-1875. Helgen. Gaardbr. Hans Pedersen Ytterbø og Susanne Olsdatters Nils. Fadd: Asloug Pedersd. Helgen, Ingeborg Hansd. Ytterbø, Peder Hansen Kaalstad, Hans Simonsen Ytterbø, Peder Hansen Ytterbø.

18/12-1874. Holden. Tømmermærker Nils Nilsen Heisholt og Anne Kirstine Jensdatters Christen. Fadd: Barnets Moder, Anne Karine Nilsd. Sagb., Christen Bentsen ditto., Halvor Jensen Kastet, Nils Christensen Heisholt.

15/2-1875. Holden. Flaademand Peder Nilsen Hammerstad og Karen Torine Bentsdatters Hanna Susanne. Fadd: Aase Thorsd. Uhlefoss, Thomine Nilsd. Kastet, Anders Nilsen Romnæs, Johannes Nilsen Kaasa, Gunder Olsen Hølen, Bent Gundersen ditto.

8/2-1875. Holden. Garver Ole Halvorsen Heisholt og Helene Andersdatters Anna Helene. Fadd: Anne Maria Christensd. Heisholt, Anne Olsd. Vrk., Jon Pedersen Klyve, Nils Thomassen Heisholt, Adolf Christiansen Mo Heisholt.

15/2-1875. Helgen. Gaardbr. Jens Pedersen Omtved og Helle Marie Paulsdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: Karen Mathea Christensd. Kaalstad, Ingeborg Kirstine Abrahamsd. Kolle, Augustinus Omtved, Peder Pedersen Omtved, Carl Pedersen Omtved.

12/2-1875. Helgen. Aasold Aasoldsen Ruaas og Aaste Kirstine Sivertsdatters Sivert Martinius. Fadd: Anne Olsd. Brøstdal, Caroline Arnesd. Huset, Aslak Aslaksen Brøstdal, John Aasoldsen ditto, Henrik Olsen Hægnakaasen.

24/1-1875. Holden. Gunder Hansen Vrk. og Maren Johanne Hansdatters Theodor Emil. Fadd: Kari Svendsd. Vrk., Anne Elise Pedersd. Vrk., Ole Hansen Vrk., Hans Hansen Vrk.

27/2-1875. Holden. Andreas Christoffersen Vrk. og Margith Hansdatters Christine. Fadd: Christine Johannesd. Vrk., Berthe Maria Jensd. Grønnesten, Ole Thomassen Vrk., Kittil Jespersen Vrk., Halvor Andreassen Kronborg. Hjemmed. af Gjordemoder Ingeborg Towsen.

14/2-1875. Holden. Severin Torbjørnsen Vrk. og Anne Margrethe Olsdatters Thomine Lovise. Fadd: Anne Olsd. Vrk., Kirsti Andersd. Vrk., John Tallaksen Vrk., Peder Eliassen Sannæs, Even Gjermundsen Vrk., Johannes Hansen Vrk.

3/3-1875. Holden. Skomager Christian Christensen Stua og Kari Olsdatters Hanna Christine. Fadd: Ingeborg Olsd. Vrk., Anne Maria Olsd. Namløs, Ole Nilsen Namløs, Andreas Christensen Sannæs, Gunhild Thorsen Sagb., Uhrmager Christen Christensen Hægna.

16/3-1875. Helgen. Gaardbr. Hans Simonsen Ytterbø og Maria Stiansdatters Simon. Fadd: Berthe Kirstine Evensd. Langeland, Anne Kirstine Stiansd. Ytterbø, Thor Pedersen Langeland, Hans Pedersen Ytterbø og Simon Simonsen Helgen.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

12/2-1875. Holden. Leilænding Christen Jensen Dalen og Kirsti Ellefsdatters Kari. Fadd: Kari Larsd. Lunde, Gunhild Evensd. Lunde, Nils Christensen Lunde, Halvor Jørgensen Vale, Anders Jørgensen Lunde. Hjemmed. af Hans Gundersen Vala.

9/2-1875. Holden. Grdb. Nils Isaksen Romnæs og Gunhild Halvorsdatters Nils. Anne Maria Nilsd. Qværnodden, Inger Thomine Isaksd. Romnæs, Isak Nilsen ditto, Ole Markus Olsen ditto, Ole Tolfsen Qværnodden.

16/2-1875. Holden. Huusmand Anders Gundersen Otterkjær og Maria Christensdatters Inger Maria. Margith Asgjærsd., Aaste Christensd. Straume, Halvor Jørgensen Storehoug, Bent Halvorsen Baxaas, Anders Christensen Doxrød.

30/3-1875. Holden. Gaardbr. Halvor Torkelsen Namløs og Svannoug Tollefsdatters Svannoug. Fadd: Gunhild Nilsd. Namløs, Mari Pedersd. Gruben, Peder Pedersen ditto, Peder Pedersen Røgstuen, Christen Olsen Namløs.

4/4-1875. Helgen. Huusmand Hans Brynildsen Pladsen og Ingeborg Andrea Halvorsdatters Hans. Fadd: Anne Jacobsd. Kjennekaas, Karen Halvorsd. Næsset, Halvor Bjørnsen Helgen, Ole Jørgensen Næsset, Ole Fredriksen Tveten.

13/3-1875. Holden. Gaardm. Ole Tollefsen Fæhn og Mari Evensdatters Even. Fadd: Anne Larsd. Kolle, Maren Evensd. Gjedeboen, Peder Simonsen Omtved, Johannes Nilsen Kastet, Jon Tollefsen Fæhn, Lars Andersen Klovedal.

20/2-1875. Helgen. Grubearb. Gustav Jacobsen Tufte og Christine Andersdatters Oscar Gotfred. Fadd: Marie Jahnsd. Fæhn, Anne Andersd. Fæhn, Gustav Lundberg, Carl Svendsen Fæhn, Carl Andersen Namløshagen.

1/4-1875. Helgen. Hjulmager Nils Torstensen Næsset og Karen Jensdatters Karen Susanne. Fadd: Berthe Maria Jensd. Næsset, Karen Olsd. Næsset, Jens Christensen Stenstadvolden, Halvor Jensen Kastet, Jørgen Olsen Næsset.

11/4-1875. Holden. Halvor Jørgensen Vale og Ingeborg Kirstine Jensdatters Asloug Maria. Fadd: Kirsti Ellefsd. Dalen, Inger Maria Jensd. Vale, Christen Jensen Dalen, John Jørgensen Lunde, Anders Jensen Dalen.

19/3-1875. Holden. Flaademand Ole Gundersen Qværndokken og Ingeborg Jensdatters Ole. Fadd: Inger Olsd. Vrk., Kari Hansd. Stranden, Ole Thomassen Vrk., Jens Olsen Qværndokken, Anders Pedersen Qværnodden, Kjøstol Pedersen Sagb.

17/3-1875. Holden. Grdb. Hans Christiansen Delsbakke og Inger Christensdatters Anne Christine. Fadd: Maren Pedersd. Sannæs, Inger Maria Gunnuldsd. Sagb., Christen Hansen Sannæs, Andreas Christensen ditto, Gunnuld Thorsen Sagb.

29/3-1875. Holden. Ole Andersen Vibeto og Mari Halvorsdatters Andreas. Fadd: Anne Halvorsd. Vibeto, Mari Anundsd. ditto, Hans Anundsen ditto, Anders Andersen ditto, Ole Sørensen Bjørndalen.

29/3-1875. Holden. Smed Anders Anundsen Fæhn og Karen Pettersdatters Marie. Fadd: Ingeborg Anundsd. Lillejordet, Karen Larsd. Fæhn, Kittil Jespersen Vrk., Isak Christensen Boesli, Anders Thygesen Kaasa.

23/3-1875. Holden. Søren Johnsen Vrk. og Helbjør Ellefsdatters Maren Elise. Fadd: Karine Eliasd. Vrk., Kari Svendsd. Vrk., Rasmus Jonsen Vrk., Andreas Johnsen, Jacob Gundersen og Johannes Hansen Værket.

29/4-1875. Holden. Grubearb. Peder Hans Jacobsen Borgen og Nicoline Andersd. af Ekers Andreas. Fadd: Karen Kirstine Stensd. Borgen, Anne Olsd. Roligheden, Anders Andersen Borgen, Ole Andersen Langkaas, Ole Andersen Borgen.

13/4-1875. Holden. Huusm. Gunder Halvorsen Brænne Pladsen og Ingeborg Kirstine Corneliusdatters Carl. Fadd: Ingeborg Kirstine Brænnepladsen, Kari Halvorsd. Romnæs, Cornelius Plasen, Søren Sivertsen Brænne, Halvor Halvorsen Lunde.

19/3-1875. Holden. Huusm. Hans Kittilsen Haavet og Maren Olea Olsdatters Inger Marie. Fadd: Barnets Moder, Kari Sigurdsd. Texle, John Sigurdsen Texle, Andreas Sigurdsen og Hans Nilsen Stensrud.

23/3-1875. Holden. Møller Halvor Hansen Sagb. og Andrea Rasmusdatters Reinhard. Fadd: Maren Christensd. Sagb., Inger Rasmusd. Vrk., Ole Hansen Sagb., Hans M. Henriksen ditto, Ole Olsen Vrk.

8/4-1875. Holden. Hans Severin Andersen Vrk. og Mari Pedersdatters Andreas. Fadd: Karen Larsd. Texle, Karen Pedersd. ditto, Anders Saamundsen Vrk., Peder Olsen Texle, Hans Hansen Spærland Vrk.

21/1-1875. Holden. Tømmermærker Halvor Olsen Kaasene og Anne Johannesdatters Inga Pauline. Fadd: Anne Catrine Jørgensd. Kaasene, Ingeborg Christensd. Strømodden, Christen Johannesen ditto, Hans Olsen Odden, Halvor Olsen Kaasene.

31/3-1875. Holden. Uægte. Carl. Pigen Kari Svennungsdatter Sagb. og Ungk. Halvor Olsen. Fadd: Jøran Svennungsd. Sagb., Maren Nilsd. ditto, Svennung Olsen ditto, Adolf Christiansen Mo.

3/4-1875. Holden. Former Nils Johnsen Vrk. og Anne Elisabet Stensdatters Marthinius. Fadd: Andrea Andreasd. Vrk., Constanse Stensd. Vrk., John Johnsen Vrk., Andreas Johnsen Vrk., Halvor Andreassen Vrk.

9/5-1875. Helgen. Grdb. Ole Thorsen Bø og Ragnild Nirisdatter Gunhild. Fadd: Ingrid Andersd. Jelset, Thone Olsd. Bø, Ole Johannesen Jelseth, Andreas Klevsgade, Ole Olsen Jelseth.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

6/4-1875. Helgen. Isak Andersen Haavet og Marthe Kirstine Jørgensdatters Anne Marthine. Fadd: Ingeborg Kirstine Halvorsd. Tinholt, Ingeborg Johnsd. Gjærum, Jørgen Jørgensen Tinholt, John Gundersen Holtenhagen, Anders Johnsen Gjærum.

25/4-1875. Holden. Anders Petter Gundersen Odden og Kirsten Maria Olsdatters Anne Marie. Fadd: Barnets Moder, Karen Hansd. Odden, Gunder Torvildsen Heisholt, Andreas Thorsen Striken, Anders Olsen Kaasa.

30/4-1875. Holden. Grdb. Andreas Anundsen Vibeto og Anne Marie Christensdatters Lovise Kirstine. Fadd: Anne Halvorsd. Vibeto, Mari Anne Anundsdatter ditto, Christen Halvorsen Haatved, Hans Anundsen Vibeto, Peder Christensen Tufte.

14/4-1875. Holden. Uægte. Marie. Pigen Inger Halvorsdatter Steensholt og Ægtemand Nils Andersen Orekaasen (i Valebø). Fadd: Ingrid Torkildsd. Dalen, Maria Isaksd. Romnæs, Halvor Olsen Stensholt, Gunnuld Nirisen Dalen, Odin Olsen Sagb. Hjemmedøbt af Gjordemoder Ingeborg Tovsen.

22/5-1875. Holden. Sagmester Halvor Andersen Vrk. og Anne Tronsdatters Hanna. Fadd: Ingeborg Olsd. Vrk., Andrea Halvorsd. Vrk., Anders Tronsen Vrk., Christian Evensen Vrk., Carl Nilsen Bjørndalen.

23/5-1875. Holden. Brugseier Nils Aall og Charlotte født Aalls Benedicte Elise. Fadd: Fru Wefring, Barnets Moder, Kongelig Fuldmægtig Stokfleth Aall og Barnets Fader.

7/5-1875. Holden. Landhandler Rasmus Hansen og Andrea Andersens Josefa. Fadd: Maren Paus af Skien, Anne Hansd. Vrk., Hans Rasmussen Vrk., Johannes Gundersen Vrk., Barnets Fader.

5/3-1875. (Kun Hjemmedøbt). Grubearb. Johannes Larsen Øgaarden og Marie Olsdatters Ludvig Severin. (Ikke faddere) Død den 4. Juli uden at komme i Kirke.

23/4-1875. Holden. Skomager Nils Danielsen og Aasil Johannesdatters Marie Cathinka. Fadd: Margith Nilsd. Sagb., Anne Bentsd. Præstegaarden, Anders Olsen Sagb., Peder Andersen Lindalen, Odin Olsen Sagb.

12/5-1875. Holden. Huusm. Østen Stensen Hølen og Anne Catrine Hedevig Carlsdatters Hedevig Josefa. Fadd: Inger Stensd. Hægna, Berthine Olsd. Krageføt, Christen Nilsen Nyhuus, Jørgen Stensen Hølen, Jørgen Østensen Hølen.

16/6-1875. Holden. Halvor Helliksen Sannæs og Marie Halvorsdatters Aaste. Fadd: Kari Tollefsd. Sannæsmoen, Karen Halvorsd. ditto, Hellik Halvorsen ditto (Sannæs?), Gunder Hansen ditto, Halvor Halvorsen Sannæs.

15/6-1875. Holden. Hans Olsen Brænnebo og Andrea Pedersdatters Johannes. Fadd: Gunhild Olsd. Hægland, Kari Sigurdsd. Texle, Johannes Pedersen Hægland, Jens Olsen Tved, John Sigurdsen Texle.

15/6-1875. Holden. Formermester Ingebreth Nilsen og Karen Johnsens Nils Johan. Fadd: Elisabet Johnsen Sagb., Elise Johnsen Sagb., Agronom Peder Hansen Holla, Skolelærer Halvorsen Uhlefoss, Handelsbetjent Johan Johnsen.

4/6-1875. Holden. Hans Thomassen Vrk. og Maren Johnsdatters Kirstine Marie. Fadd: Berthe Maria Gundersd. Vrk., Johanne Tallaksd. Vrk., Andreas Thomassen Vrk., Lars Johnsen Vrk., Nils Thomassen Vrk.

28/6-1875. Holden. Nils Evensen Vrk. og Kirsti Olsdatters Andreas. Fadd: Berthe Andersd. Vrk., Kirsten Christiansd. Vrk., Johannes Andersen Vrk., Andreas Evensen Vrk., Even Larsen Vrk.

21/6-1875. Holden. Halvor Andreassen Kronborg og Anne Olsdatters Anna Marie. Fadd: Berthe Andreasd. fra Kjøbenhavn, Bergith Olsd. Hægland, Andreas Johnsen Vrk., Ole Vetlesen Præstegaarden, John Jespersen Kronborg, Knud Olsen Sannæs.

20/6-1875. Holden. Grdb. Halvor Halvorsen Baxaas og Gunhild Olsdatters Knud. Fadd: Aaste Olsd. Baxaas, Karine Olsd. ditto, Knud Halvorsen ditto, Halvor Nicolaisen Eie, Bent Halvorsen Baxaas.

21/6-1875. Holden. Johannes Hansen Vrk. og Anne Nilsdatters Nicoline Marie. Fadd: Margrethe Gundersd. Vrk., Anne Elise Pedersd. Vrk., Gunder Hansen Vrk., Nils Hansen Vrk. og Hans Nilsen Stensrud.

19/6-1875. Holden. Grdb. Kjøstol Olsen Namløs og Maren Anne Nilsdatters Johannes. Fadd: Andrea Christensd. Jøntved, Kirsten Pedersd. Gruben, Peder Pedersen Gruben, Jørgen Pedersen Namløs, Peder Jørgensen Namløs.

8/5-1875. Helgen. Uægte. Jacob. Pigen Maria Johnsdatter Grinen og opgiven Barnefader, Gift mand Jacob Andreassen Lundetangen. Fadd: Ingeborg Andrea Halvorsd. Pladsen, Caroline Halvorsd. Helgen, Hans Olsen Skougen, Hans Brynildsen Pladsen, Simon Simonsen Helgen.

1/7-1875. Helgen. Huusm. Claus Olsen Kaasen og Mari Nilsdatters Andreas. Fadd: Kari Nilsd. Kaasen, Kari Nilsd. Røsland, Barnets Fader, Anders Olsen Fæbakke, John Johnsen Fæbakke.

23/7-1875. Holden. Nils Gundersen Gruben og Kirsti Pedersdatters Peder. Fadd: Anne Maria Johnsd. Gruben, Margith Pedersd. ditto, Peder Pedersen ditto, Jens Gundersen ditto, Christen Rollefsen Lillejordet.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

5/5-1875. Holden. Rasmus Olsen Kastodden og Anne Thorsdatters Thora. Fadd: Anne Maria Nilsd. Qværnodden, Thomine Olsd. ditto, Peder Pedersen Sannerholt, Ole Tronsen Rugkaasen, Hans Olsen Orekaasen.

17/7-1875. Holden. Værksarb. Peder Johnsen og Anne Olsdatters John. Fadd: Anne Pedersd. Vrk., Anne Kirstine Johnsd. Fæbakke, Ole Olsen Vrk., John Petter Olsen Vrk., Anders Olsen Fæbakke, John Johnsen ditto.

2/7-1875. Holden. Jacob Petter Gundersen Vrk. og Anne Johannesdatters Maren Sørine. Fadd: Maren Anne Gundersd. Vrk., Jørgine Marie Nilsd. Vrk., Johannes Andersen Vrk., Even Johannesen Vrk., Abraham Andreassen Vrk., John Nilsen Vrk.

3/7-1875. Holden. Christen Andersen Vrk. og Inger Berntsdatters Bertha Anette. Fadd: Christine Johannesd. Vrk., Mari Jespersd. Vrk., Kittil Jespersen Vrk., Ole Nilsen Vrk., Hans Torstensen Vrk.

2/8-1875. Holden. Even Gjermundsen Vrk. og Berthe Marie Olsdatters Jørgen Olaves. Fadd: Gurine Gundersd. Vrk., Margrethe Hansd. Vrk., Severin Torbjørnsen Vrk., Lars Pedersen og Hans Odin Andreassen Vrk.

8/7-1875. Holden. Lars Thomassen Roligheden og Andrea Olsdatters Anne. Fadd: Barnets Moder, Anne Gurine Olsd. Roligheden, Hans Olsen ditto, Arve Olsen Øgaarden, Christen Rollefsen Lillejordet.

22/7-1875. Helgen. Grdb. Abraham Larsen Kolle og Anna Marie Pedersdatters Abraham. Fadd: Madame Ingeborg Larsen af Skien, Kirsti Simonsd. Haatved, Augustinus Omtved, Jens Pedersen Omtved, Hans Larsen Klovholt og Carl Simonsen Kolle.

5/8-1875. Holden. Grdb. Gjermund Stenersen Rønningen og Margith Olsdatters Ole. Fadd: Inger Maria Aslaksd. Rønningen, Kirsti Aslaksd. ditto, Nils Halvorsen ditto, Saamund Skordal, Halvor Halvorsen Baxaas.

2/8-1875. Holden. Grubearb. Lars Johannesen Fæhn og Marie Henriksdatters Anne Marie. Fadd: Maren Henriksd. Øgaarden, Olea Henriksd. Vrk., Lars Halvorsen Øgaarden, Christen Olsen ditto, Hans Henriksen Vrk.

23/7-1875. Holden. Ole Tronsen Kastodden og Johanne Marie Nilsdatters Anne Gurine. Fadd: Gurine Gundersd. Vrk., Gurine Nilsd. Uhlefos, Peder Pedersen Sannerholt, Rasmus Olsen Kastodden, Anders Eriksen Vrk., Andreas Andersen Vrk.

3/7-1875. Holden. Bagersvend Hans Marthinius Henriksen Uhlefos og Anne Johanne Johnsdatters Haldor Amandus. Fadd: Andrea Rasmusd. Uhlefos, Inger Berthine Johnsd. ditto, Johan Mathiasen ditto, Hans Pedersen ditto og Johan Johnsen ditto.

7/8-1875. Holden. Thorsten Johnsen Vrk. og Asloug Tovsdatters Theodor. Fadd: Inger Olsd. Vrk., Marie Johnsd. Vrk., Nils Gundersen Vrk., Søren Johnsen Vrk., Hans Johnsen Vrk.

27/7-1875. Holden. Anders Halvorsen Brillekaas og Johanne Thomasdatters Halvor. Fadd: Karen Halvorsd. Teigen, Maria Kirstine Olsd. Øgaarden, Lars Thomassen Roligheden, Peder Teigen, Peder Andersen Tufte.

7/8-1875. Holden. Grdb. Andreas Johnsen Haatved og Anne Christensdatters John. Fadd: Gunhild Christensd. Grivi, Gunhild Christensd. Haatved, John Andreassen Stenhoug, Nils Gjermundsen Grivi, Kittil Christensen Hvalen.

3/8-1875. Holden. Grdb. Ole Jørgensen Sannæs og Asloug Nilsdatters Gunhild Maria. Fadd: Liv Jørgensd. Heisholt, Thomine Nilsd. Kastet, Nils Nilsen ditto, Halvor Jørgensen Sannæs, Halvor Andersen Romnæs.

19/7-1875. Helgen. Sergeant Peder Andersen Bruseth og Ingeborg Jørgensdatters Jørgen Andreas. Fadd: Olea Thorsd. Husvedt, Caroline Johnsd. Stavdal, Jørgen Hansen Bruset, Anders Jørgensen Hustved, Nils G. Bergen (Bergan).

1/9-1875. Holden. Grubearb. Peder Andersen Lusnæs og Anne Marie Andersdatters Anne Sofie. Fadd: Gunhild Halvorsd. Sagb., Marie Andersd. Lusnæs, Anders Christoffersen ditto, Gunder Andersen ditto, Barnets Fader.

1/9-1875. Holden. Carl Nilsen Svala Bjørndalen og Mari Anne Halvorsdatters Oscar Phillip. Fadd: Anne Tronsd. Vrk., Andrea Halvorsd. Vrk., Anders Tronsen Vrk., Ole Sørensen Bjørndalen, Søren Olsen ditto.

30/6-1875. Holden. Leilænding Gunder Sivertsen (Gunder Sigurdsen) Moene og Karen Dorthea Halvorsdatters Halvor. Fadd: Barnets Moder, Aaste Karine Sivertsd. Brænne, Barnets Fader, Ole Halvorsen Usterud, Anders Kittilsen Solberg.

3/9-1875. Holden. Skomager Nils Thomassen Heisholt og Anne Maria Christensdatters Christen. Fadd: Barnets Moder, Karen Johannesd. Sagb., Hans Thomassen Vrk., Andreas Thomassen Vrk., John Christensen Vrk.

25/8-1875. Holden. Snedker Johannes Nilsen Sagb. og Asloug Maria Evensdatters Even. Fadd: Maren Sørine Halvorsd. Romnæs, Marie Evensd, Jøntved, Even Halvorsen Gjedeboen, Peder Nilsen Hammerstad, Ole Tollefsen Fæhn.

11/9-1875. Holden. Skolelærer Halvor Jensen Kastet og Karen Maria Nilsdatters Carl. Fadd: Anne Kirstine Johnsd. Heisholt, Karen Susanne Christensd. Søboden, Christen Bentsen Sagb., Nils Torstensen Herregaarden, Nils Christensen Søboden.

5/9-1875. Helgen. Huusm. John Aasoldsen Brøstdal og Anne Olsdatters Berthe Maria. Fadd: Aaste Sivertsd. Ruaas, Torbor Halvorsd. Ruaas, Ole Olsen Aafoskaas, Aasold Aasoldsen Ruaas, Hans Gundersen Holdensætret.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

5/8-1875. Helgen. Grdb. Ole Larsen Jøntved og Maren Hansdatters Maren Sofie. Fadd: Anne Maria Pedersd. Kolle, Ingeborg Abrahamsd. Kolle, Ole Gundersen Grønvold, Halvor Olsen Hvalen, Carl Simonsen Kolle.

14/10-1875. Holden. Huusmand Halvor Torkelsen Danielskaas og Gunhild Thorsdatters Karen Kirstine. Fadd: Barnets Moder, Ingeborg Hansd. Kornkaasen, Barnets Fader, Peder Pedersen Baxaas, Tarald Gundersen Kaasa.

5/10-1875. Holden. Andreas Evensen Ringsevjen og Inger Tronsdatters Nils. Fadd: Barnets Moder, Mari Anne Hansd. Vrk., Nils Evensen og Christian Evensen Vrk., Even Johannesen Vrk.

9/7-1875. Helgen. Iver Larsen Gunmundsbæk og Ingeborg Tolfsdatters Paul Andreas. Fadd: Anne Jacobsd. Kjennekaas, Ingeborg Hansd. Tinholtstul, Hans Pedersen ditto, Lars Halvorsen Kjennekaas, Hans Brynildsen Pladsen. Hjemmedøbt af Hans Pedersen  Tinholtstulen.

14/11-1875. Holden. Halvor Jørgensen Storehoug og Asloug Hansdatters Anne Maria. Fadd: Barnets Moder, Jøran Hansd. Baxaas, Jørgen Andersen Storehoug, Hans Christensen Kornkaasen, Even Aslaksen Skordal. Hjemmedøbt af Skolelærer Svennung Svennungsen.

18/10-1875. Holden. Bygmester Valentin Bauer og Kirsten Laurine Larsdatters Bertha Hansine. Fadd: Aaste Nilsd. Bergkaasen, Anne Julie Bauer, Peder Tronsen, Tron Pedersen og Wilhelm Bauer.

16/10-1875. Helgen. Lars Andersen Kolle og Anne Tollefsdatters Tollef Johan. Fadd: Kirsti Tollefsd. Omtved, Marie Larsd. Kolle, Christen Andersen Langeland, Ole Tollefsen Fæhn, John Tollefsen Fæhn.

7/1-1875. Hjemme. Johannes Tronsen (Haugen) og Kari Torjusdatters Johannes. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Rasmus Halvorsen, død uden at komme i Kirke.

4/12-1875. Holden. Ole Hansen Fiskestigen og Ingeborg Ellingsdatters Andreas. Fadd: Anne Johanne Jensd. Vrk., Inger Hansd. Sagb., Ole Andersen Hammerstad, Halvor Hansen Sagb., Halvor Nilsen ditto.

3/12-1875. Holden. Grdb. Nils Christensen Lunde og Kari Larsdatters Karen Kirstine. Fadd: Maren Nilsd. Vala, Asloug Larsd. Graver, Gunder Christensen Vala, Hans Gundersen Vala, Lars Evensen Lunde.

14/12-1875. Holden. Jacob Johnsen Sagb. og Anne Pedersdatters John. Fadd: Sigri Nilsd. Sagb., Sofie Simonsd. ditto, Peder Jensen ditto, Anders Tronsen Vrk., Anders Tronsen Namløs.

30/11-1875. Holden. John Christensen Vrk. og Anne Andersdatters Martinius. Fadd: Asloug Anundsd. Sagb., Asbor Anundsd. ditto, Stian Anundsen ditto, Nils Thomassen Heisholtevjen, John Johnsen Vrk.

24/11-1875. Holden. Anders Tovsen Tufte og Ingeborg Svendsdatters Gunhild Charlotte. Fadd: Barnets Moder, Andrine Olsd. Tufte, Anders Andersen Borgen, Peder Andersen Skippervold, Steen Olsen Tufte.

3/11-1875. Holden. Grdb. Nils Gregersen Graver og Ingeborg Knudsdatters Helge Christine. Fadd: Ingeborg Corneliusd. Pladsen, Gunhild Jensd. Bordstad, Jens Bentsen Bordstad, Knud Gundersen Graver, Gunder Halvorsen Brænne.

16/11-1875. Holden. Grdb. Hans Nilsen Jøntved og Andrea Christensdatters Carl. Fadd: Maren Anne Nilsd. Namløs, Kirstine Simonsd. ditto, Nils Hansen Jøntved, Halvor Halvorsen Røgstuen, Tron Jørgensen Namløs.

29/11-1875. Holden. Andreas Andersen Haatved og Aaste Karine Jensdatters Johannes. Fadd: Barnets Moder, Gunhild Maria Christensd. Haatved, Nils Pedersen Vrk., Nils Nilsen Kaasa, Ole Andersen Meelteig.

23/11-1875. Holden. Grubearb. Enok Mauritsen Vibeto og Anne Sørine Andersdatters Laura Sørine. Fadd: Kirsti Pedersd. Vibeto, Asloug Andersd. ditto, Isak Olsen Boesli, Anders Thygesen Vibeto, Thyge Andersen Vibeto.

19/12-1875. Holden. Hans Henrik Olsen Roligheden og Inger Halvorsdatters Bertha. Fadd: Maren Henriksd. Øgaarden, Anne Hansd. Roligheden, Hans Olsen ditto, Lars Øgaarden, Rasmus Emanuelsen Bergkaasen.

3/12-1875. Helgen. Halvor Halvorsen Kaalstad og Karen Mathea Christensdatters Hanna. Fadd: Barnets Moder, Maren Christensd. Kaalstad, Halvor Halvorsen Hvalen, Antoni Hansen Hvalen, John Arvesen Kaasa.

22/11-1875. Helgen. Grdb. Isak Abrahamsen Bjærven og Maren Sofie Pedersdatters Anne Marie. Fadd: Kirsten Mathea Abrahamsd. Huset, Kirsten Olsd. Huset, Landhandler Pedersen, Hans Carlsen Huset, Nils Abrahamsen Bergen, Simon Simonsen Helgen yngre.

7/12-1875. Holden. Huusm. Halvor Halvorsen Glaholt og Kari Sigurdsdatters Ingeborg Berthine. Fadd: Barnets Moder, Maria Kirstine Haagensd. Glaholt, Haagen Johnsen Glaholt, Johannes Haagensen Glaholt, Ole Johnsen Stuverud.

4/1-1876. Holden. Grdb. Hans Christensen Sannæs og Maren Petrea Pedersdatters Inger Anette. Fadd: Inger Christensd. Deelsbakke, Maria Pedersd. Sigtesøen af Eidanger, Gunnuld Thorsen Sagb., Christen Christensen Heisholt, Andreas Christensen Sannæs.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

19/12-1875. Holden. Anders Pedersen Fæhn og Ingeborg Karine Andersdatters Petter Andreas. Fadd: Mari Pedersd. Vibeto, Karen Maria Christensd. Tufte, Peder Christensen Tufte, Petter Sundt af Hvidesø, Ole Nilsen Vibeto, Anders Andersen Vibeto.

13/1-1876. Holden. John Jespersen Kronborg og Johanne Andreasdatters Anne Christine. Fadd: Andrea Andreasd. Vrk., Mari Jespersd. Helgeroen, Andreas Johnsen Kronborg, Jesper Kittilsen Helgeroen, Kittil Jespersen ditto, Knud Olsen af Skien.

6/11-1875. Holden. (Tvillinger) Fuldmægtig Johan Benedictus Johnsen Uhlefos og Joachima født Thorsens Inga Mariane Benedicte. Fadd: Fru Marie Hansen, Jomfru Thomine Thorsen, Gartner Schaffraneck, Student Peder Østby og Barnets Fader.

6/11-1875. Holden. (Tvillinger) Fuldmægtig Johan Benedictus Johnsen Uhlefos og Joachima født Thorsens Thomas. Fadd: Fru Louise Schaffraneck, Frøken Ella Hansen, Forvalter Hansen, John Olsen Uhlefos, Kand. Hr. Aksel Sønderaal.

26/12-1875. Holden. Herbergeeier Ole Petter Sondresen og Hanna Dorthea Hansens Sondre. Fadd: Barnets Moder, Gunhild Maria Hansd. af Graaten, Halvor Olsen Kaasene, Christian Evensen Vrk., Barnets Fader.

4/1-1876. Holden. Grdb. Christen Christensen Heisholt og Liv Jørgensdatters Christen Toresius. Fadd: Kari Olsd. Stua, Inger Maria Gunnuldsd. Sagb., Gunnuld Thorsen ditto, Hans Christensen Sannæs, Andreas Christensen ditto.

19/1-1876. Holden. Abraham Olsen Vrk. og Mari Anne Andersdatters Anders. Fadd: Ingeborg Olsd. Vrk., Ingeborg Helen Andersd,. Vrk., Ole Jacobsen Vrk., Anders Tronsen Vrk., Gunder Olsen Hølen, Ole Olsen Vrk.

21/1-1876. Helgen. Isak Halvorsen Værstad og Asloug Andersdatters Hanna Isine. Fadd: Ingeborg Halvorsd. Tinholt, Kari Andersd. Vibeto, Isak Jacobsen Siljan, Rasmus Brynildsen Værstad, Peder Nilsen Værstad.

12/1-1876. Holden. Johannes Olsen Vrk. og Ingeborg Thomasdatters Anette Marie. Fadd: Barnets Moder, Anne Olsd., Ole Johannesen Vrk., Ole Hansen Vrk., Johannes Johannesen Vrk.

11/2-1876. Holden. Grdb. Christen Rollevsen Lillejordet og Ingeborg Anundsdatters Ingvard. Fadd: Karen Maria Halvorsd. Teigen, Gro Hansd. Lillejordet, Peder Andersen Teigen, Peder Pedersen Gruben, Jens Gundersen Gruben.

15/1-1876. Holden. Carl Andersen Tuftehagen og Kirsten Maria Anundsdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: Barnets Moder, Anne Caisa Carlsd. Teigen, Anders Tovsen Tufte, Steen Olsen Tufte, Peder Hansen Langkaas.

16/2-1876. Holden. Gunder Christoffersen Vrk. og Ingeborg Olsdatters Hanna. Fadd: Margith Hansd. Vrk., Anne Maria Christiansd. Stua, Christian Stua, Andreas Christoffersen Vrk., Nils Olsen Vrk.

15/12-1875. Helgen. Thor Pedersen Langeland og Berthe Kirstine Evensdatters Edvard. Fadd: Anne Pedersd. Erikstad, Marie Thorsd. Langeland, Even Olsen Jordbakken, Hans Simonsen Ytterbø, Simon Simonsen Ytterbø.

26/2-1876. Helgen. Svennung Ellingsen Bjerven og Gunhild Jørgine Olsdatters Halvor Andreas. Fadd: Asloug Maria Knudsd. Værstad, Inger Gundersd. Værstad, Ole Torstensen Bjærven, Rasmus Brynildsen Værstad, Nils Andersen Haavet.

21/2-1876. Holden. Grdb. Christen Pedersen Tufte og Anne Anundsdatters Anne. Fadd: Anne Maria Christensd. Haatved, Anne Christensd. Tufte, Nils Jørgensen Tufte, Hans Anundsen Vibeto, Halvor Tollefsen Fæhn.

26/2-1876. Holden. Huusm. Anders Herlogsen Sannæs og Bergith Andersdatters Hans. Fadd: Mari Halvorsd. Sannæs, Anne Nilsd. Sannæs, Halvor Helliksen ditto, Tollef Tollefsen Kaasene, Andreas Andersen Kaasene.

2/3-1876. Holden. Leilænding Ole Johnsen Stuverud og Margith Olsdatters Ellef. Fadd: Kari Sigurdsd. Stuverud, Maria Haagensd. Glaholt, Halvor Halvorsen Glaholt, Haagen Andersen ditto, Johannes Haagensen ditto.

2/3-1876. Holden. Huusm. Nils Nilsen Kaasa og Gunhild Gundersdatters Nils. Fadd: Aaste Jensd. Haatved, Gunhild Johnsd. Holla, Andreas Andersen Haatved, Nils Johnsen Holla, Nils Nilsen Kaasa.

27/2-1876. Helgen. Grdb. Kjøstol Jørgensen Jøntved og Margith Johannesdatters Jørgen. Fadd: Ingeborg Jensd. Kaalstad, Gunhild Johannesd. Sannæs, Johannes Herbransen ditto, Ole Torstensen Bjærven, Jørgen Jørgensen Kaalstad.

10/1-1876. Helgen. Huusm. Hans Helgesen Bjærkholt og Kirsti Pedersdatters Karen Maria. Fadd: Kirsti Hansd. Vaskaas, Berthe Simonsd. Helgen, Ole Torstensen Bjærven, Hans Brynildsen Pladsen og Lars Larsen Kolle.

17/3-1876. Holden. Huusm. Gunder Gundersen Tved og Aaste Kirstine Olsdatters Olava. Fadd: Berthe Maria Gundersd. Holla, Gunhild Johnsd. Holla, Carl Gundersen Briskemyhr, Halvor Helliksen ditto, Halvor Gundersen Hollahagen, Hans Nilsen Steensrud.

24/2-1876. Holden. Ole Marcus Olsen Romnæs og Johanne Maria Ellingsdatters Johanne Maria. Fadd: Anne Maria Nilsd. Qværnodden, Inger Thomine Isaksd. Romnæs, Isak Nilsen Romnæs, Peder Nilsen Hammerstad, Nils Andersen ditto.

16/2-1876. Holden. Grdb. John Olsen Namløs og Karen Thomasdatters Caroline. Fadd: Barnets Moder, Anne Kirstine Olsd. Fæbakke, Peder Pedersen Røgstuen, Johan Larsen Namløshagen, Christen Christensen Jøntved.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

12/2-1876. Holden. Grubearb. Jacob Eriksen Øgaarden og Andrea Andersdatters Herman Emil. Fadd: Andrea Olsd. Roligheden, Anne Christine Olsd. Søvestrand, Tollef Evensen Øgaarden, Christian Olsen ditto, Ole Torstensen Ramstad, Nummedal.

24/3-1876. Holden. Huusm. Halvor Christensen Hægna og Ingeborg Andrea Jensdatters Berthe Maria. Fadd: Gunhild Gunnuldsd. Nomme, Berthe Maria Jensd. Strømme, Lars Christensen Hægna, Bent Halvorsen Baxaas, Christen Christensen Hægna.

15/3-1876. Holden. Arbeidesmand Nils Johnsen Holla og Gunhild Vetlesdatters Johannes. Fadd: Gunhild Gundersd. Kaasa, Gunhild Johnsd. Holla, Ole Gundersen Holla, Ole Vetlesen ditto, Thomas Tronsen Holla.

26/3-1876. Holden. Grdb. Ole Nilsen Namløs og Maren Tollefsdatters Carl. Fadd: Anne Nilsd. Namløs, Anne Olsd. Namløs, Christian Christensen Stua, Gunder Christoffersen Vrk., Nils Olsen Namløs.

10/3-1876. Hjemme. Grdb. Anders Tronsen Namløs og Inger Pedersdatters Elise. Fadd: (ingen faddere). Hjemmedøbt af Nils Johannesen Namløs. Død uden at komme i Kirke.

8/4-1876. Holden. Ole Johnsen Vrk. og Kari Pedersdatters John. Fadd: Berthe Johnsd. Hvalen, Kirsti Hansd. Vrk., Anton Hansen Hvalen, Hans Hansen Spærland Vrk., Andreas Johnsen Fæbakke.

22/2-1876. Holden. Isak Andreas Johnsen Vrk. og Berthe Maria Gundersdatters Anna Malene. Fadd: Aase Malene Thorsd. Vrk., Anne Evensd. Vrk., John Larsen Vrk., Lars Johnsen Vrk., Peder Gulliksen Romnæs, Hans Thomassen Vrk.

18/3-1876. Holden. Grdb. Halvor Gjermundsen Gravningen og Ingrid Halvorsdatters Kari. Fadd: Gunhild Leifsd. Holte, Gunhild Johannesd. Sannæs, Torsten Halvorsen Holte, Gunder Hansen Sannæsmoen, Leif Helliksen Sannæs.

22/2-1876. Holden. Farver Hans Petter Andersen Staaen (Stoa) og Karen Olea Christiansdatters Ellevine. Fadd: Barnets Moder, Anne Rasmusd. Odden, Johannes Tronsen Haugen, Andreas Thorsen Striken, Johannes Pedersen Vrk.

26/3-1876. Holden. Johannes Bentsen Stenstad og Berthe Maria Jensdatters Nils. Fadd: Asloug Evensd. Kaasa, Kirsten Jensd. Stenstadvolden, Anders Jensen Tveten, Halvor Jensen Kastet, Peder Arnesen Stenstad.

8/3-1876. Helgen. Grdm. Lars Larsen Kolle og Anne Maria Nilsdatters Anne. Fadd: Maren Larsd. Jøntved, Ingeborg Abrahamsdatter Kolle, Christen Bentsen Sagb., Abraham Larsen Kolle, Carl Simonsen Haatved.

30/3-1876. Holden. Snedker Johannes Tronsen Vrk. og Kari Torgersdatters Johannes. Fadd: Margrethe Gundersd. Vrk., Anne Pedersd. Vrk., Peder tronsen, Andreas Hansen og Hans Odin Andreassen, alle af Værket.

18/4-1876. Holden. Hans Hansen Sagb. og Gunhild Halvorsdatters Andreas. Fadd: Anne Maria Andersd. Lusnæs, Anne Pedersd. Lindalen, Peder Andersen ditto, Bent Pedersen Sannerholt, Peder Andersen Lusnæs.

13/1-1876. Holden. Ole Olsen Vrk. og Anne Johanne Rasmusdatters Johannes. Fadd: Kirsten Gurine Bentsd. Vrk., Inger Rasmusd. Vrk., Even Olsen Vrk., Anders Olsen Sagb., Peder Bentsen Vrk.

16/4-1876. Holden. Halvor Kittilsen Sannæs og Anne Maria Jørgensdatters Jørgen. Fadd: Ingeborg Johnsd. Vale, Mari Kittilsd. Gravningen, Kittil Gundersen ditto, Halvor Jørgensen Vale, Gullik Olsen Sannæs.

19/4-1876. Holden. Andreas Andersen Strandsplads og Asloug Maria Hansdatters Hans Andreas. Fadd: Marthe Hansd. Baxaas, Margith Pedersd. Gruben, Peder Pedersen Gruben, Ole Olsen Baxaas, John Jensen Fæbakke.

16/2-1876. Holden. Huusm. Aslak Andersen Teigen og Maria Jacobsdatters Hanna Sofie. Fadd: Aaste Jacobsd. Høidalen, Ingeborg Olsd. Roligheden, John Sigurdsen Texle, Ole Sigurdsen ditto, Andreas Aslaksen Teigen.

7/5-1876. Holden. Grdb. Halvor Steensen Haatved og Helene Olsdatters Anne Christine. Fadd: Aavet Christensd. Haatved, Georgine Olsd. Kaasene, Ole Jensen Kaasene, Anders Andersen Borgen, Johan Jørgensen Vrk.

27/1-1876. Holden. Huusm. Rollef Jørgensen Osdalen og Kari Torstensdatters Maren. Fadd: Barnets Moder, Maren Olsd. Hoxodde, Søren Sivertsen Brænne, Lars Evensen Lunde, Torsten Hansen Osdalen.

21/5-1876. Holden. Skolelærer Tron Christensen Roa og Margith Svenkesdatters Carl. Fadd: Barnets Moder, Berthe Kirstine Simonsd. Helgen, Simon Andersen Klovedal, Anton Hansen Hvalen, Ole Andersen Tinholt.

1/5-1876. Holden. Johan Larsen Øgaarden og Maren Olsdatters Ludvig Severin. Fadd: Barnets Moder. Anne Maria Christensd. Stua, August Lundberg, Arve Olsen Øgaarden, Christen Kjøstolsen Sagbruget.

26/5-1876. Holden. Svennung Torgrimsen Solberg og Berthe Sørine Pedersdatters Ingrid. Fadd: Karen Dorthea Halvorsdatter Usterud, Helge Torgrimsdatter Solberg, Torgrim Torkelsen Solberg, Gunder Sigurdsen Usterud, Iver Torgrimsen Solberg.

9/5-1876. Holden. Rollef Torstensen Glaholt og Mari Gjermundsdatters Gunhild. Fadd: Kari Sigurdsd. Glaholt, Anne Haagensd. Glaholt, Halvor Flatgrav, Mathias Halvorsen ditto, Haagen A. Glaholt.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

21/5-1876. Holden. Ellef Ellefsen Torgersrud og Kari Pedersdatters Christen. Fadd: Anne Jonsd. Kjennekaas, Maria Jonsd. Grinen, Barnets Fader, Hans Pedersen Tinholtstulen, Peder Hansen ditto.

5/6-1876. Holden. Verksarb. Severin Torbjørnsen og Anne Margrethe Olsdatters Olaus Thorvald. Fadd: Karen Torbjørnsd. Vrk., Margrethe Hansd. Vrk., Abraham Abrahamsen Bugten af Solum, Peder Eliasen Bugten, Thomas Abrahamsen nu af Skien.

25/5-1876. Holden. Gbr. Halvor Jensen Jelset og Ingeborg Kirstine Olsdatters Ole. Fadd: Aaste Arvesd. Helgen, Anne Marie Jensd. Jelseth, Ole Jensen Helgen, Jens Halvorsen Jelseth, Anders Olsen Jelseth, Gunder Arvesen Vale.

1/7-1876. Holden. Leilænding Ole Jensen Hægna og Anne Andersdatters Peder Andreas. Fadd: Inger Jonsd. Hægna, Ingeborg Hansd. Sandbakken, Anders Pedersen Brøndalen, Nils Andersen ditto, Even Johannesen Sandbakken.

13/6-1876. Holden. Tømmermand Ole Arvesen Roligheden og Gunnild Gundersdatters Elise. Fadd: Andrea Olsd. Roligheden, Maria Kirstine Olsd. ditto, Anders Andersen Vibeto, Hans Olsen Roligheden, Andreas Olsen ditto.

1/7-1876. Holden. Even Olsen Vrk. og Karine Asgjærsdatters Jørgen Edvard. Fadd: Lisa Jacobsd. Vrk., Anne Evensd. Vrk., Jørgen Ingebretsen Vrk., Anders Olsen Sagb., Asgjær Olsen Vrk.

29/5-1876. Holden. Flaademand Gunder Olsen Hølen og Aaste Gurine Bentsdatters Hans. Fadd: Barnets Moder, Nella Pedersd. Hammerstad, Barnets Fader, Bent Gundersen og Ole Gundersen Hølen.

11/7-1876. Holden. Jens Hansen Odden og Maren Thomine Thorsdatters Ingeborg Marie. Fadd: Inger Johnsd. Eiestranden, Karen Hansd. Odden, Andreas Thorsen Striken, Ole Thorsen ditto, Nils Jensen Sjesmoen.

26/7-1876. Holden. Christian Odin Olsen Sagb. og Karen Nilsdatters Inga Nicoline. Fadd: Aasil Johannesd. Sagb., Anne Pedersd. ditto, Bager Henriksen Vrk., Peder Svennungsen Sagb., Christen Svennungsen ditto.

4/8-1876. Holden. Anders Olsen Sagb. og Margit Johannesdatters Nils. Fadd: Sigri Johannesd. Sagb., Sofie Simonsd. ditto, Bent Johannesen ditto, Anders Andersen ditto, Hans Andreasen Fiskestigen.

5/8-1876. Holden. Husm. Hellik Halvorsen Gladhus og Ingeborg Steinulfsdatters Aaste. Fadd: Guro Andersd. Gunnerud, Hanna Halvorsd. Lommerud, Nils Evensen Gunnerud, Nils Nilsen Kaasa, John Jonsen Lindgreen.

24/7-1876. Holden. John Gundersen Holtenhagen og Berthe Marie Jørgensdatters Inger Marie. Fadd: Marthe Kirstine Jørgensd. Haavet, Mari Anne Halvorsd. Værstad, Ole Jensen af Skien, Hans Gundersen Tinholt, Halvor Halvorsen Holtenhagen.

29/7-1876. Holden. Gbr. Hans Anundsen Vibeto og Anne Halvorsdatters (tvillinger) Andreas. (og Halvor). Fadd: Barnets Moder, Anne Maria Christensd. Vibeto, Anders Olsen Melteig, Peder Christensen Tufte, Ole Jørgensen Sannerholt.

29/7-1876. Holden. Gbr. Hans Anundsen Vibeto og Anne Halvorsdatters (tvillinger) (Andreas og) Halvor. Fadd: Mari Anundsd. Vibeto, Kirsti Olsd. ditto, Andreas Anundsen Vibeto, Ole Andersen ditto, Hans Andreassen ditto.

30/8-1876. Holden. Johan Andersen Pederskaas og Ingeborg Gunnuldsdatters Gunder. Fadd: Barnets Moder, Gunnild Gunnuldsd. Sandbakken, Jens Brynildsen Sagb., Andreas Pettersen Eiestranden, Anders Gustav Johansen Pederskaas.

8/9-1876. Holden. Gaardbr. Halvor Larsen Skougen og Anne Vetlesdatters Anders. Asloug Nilsd. Sannæs, Ingeborg Svennungsd. Skougen, Ole Jørgensen Sannæs, Svennung Vetlesen Skougen.

3/7-1876. Holden. Lars Nilsen Strandjordet og Anne Margrethe Simonsdatters Kirsten Marie. Fadd: Barnets Moder, Berthe Marie Larsd. Strandjordet, Nils Larsen ditto, Ole Johannesen Vrk., Johannes Pedersen Vrk.

13/8-1876. Holden. Even Andersen Sagb. og Karen Taraldsdatters Anders. Fadd: Margith Andersd. Kaasene, Anne Pedersd. Sagb., Peder Andersen ditto, Christen Nilsen Langjordet, Jens Taraldsen Sagb.

2/9-1876. Holden. Leilænding Johannes Pedersen Hægland og Gunnild Olsdatters Elise. Fadd: Ingeborg Olsd. Hægland, Bergith Olsd. ditto, Nils Pedersen ditto, Ole Vtlesen Holla og Johannes Pedersen Hægland. Hjemmedøbt af Faderen.

2/9-1876. Holden. Jens Brynildsen Sagb. og Siri Gunnuldsdatters Gunder. Fadd: Ingeborg Gunnuldsd. Pederskaas, Gunnild Brynildsd. Vrk., Johan Andersen Pederskaas, Lars Pedersen Vrk., Martinius Brynildsen ditto.

11/9-1876. Holden. Gaardbr. John Christoffersen Romnæs og Ingeborg Olsdatters Ingeborg. Fadd: Anne Olsd. Jonsaas, Thore Christoffersd. Klever, Christoffer Kittilsen Klever, Halvor Halvorsen Jonsaas, Kittil Olsen Stenningen, Ole Olsen Haugholt.

19/9-1876. Holden. Carl Julius Brynildsen og Karen Gunnuldsdatters Jens Christoffer. Fadd: Berthe Gurine Christoffersd. Kaasene, Kirstine Andreasd- Vrk., Brynild Jensen Vrk., Ole Gunnuldsen Sagb., Hans Petter Pedersen af Porsgrund.

26/9-1876. Holden. Christen Christensen Namløs og Ingeborg Torine Larsdatters Hanna Gurine. Fadd: Maren Tollefsd. Namløs, Andrine Olsd. Jøntved, Ole Nilsen Namløs, Jørgen Pedersen ditto, Peder Jørgensen ditto.

21/9-1876. Holden. Skolelærer Kittil Halvorsen og Elise Johnsdatters Ingeborg. Fadd: Lisbet Jonsd. Sagb., Berthine Jonsd. ditto, John Olsen og Johan Jonsen ditto, Ingebreth Nilsen Vrk.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

12/10-1876. Holden. Christen Jensen Dalen (Kjenndalen) og Kirsti Ellefsdatters Edvard. Fadd: Ingebor Kirstine Jensd. Vale, Maria Jonsd. Kaasa, Halvor Jørgensen Vale, Jens Jensen Kaasa og Anders Jonsen Vale.

5/8-1876. Holden. Ole Johannesen Qværnhuskaasen og Mari Olsdatters Ole. Fadd: Barnets Moder, Anne Sivertsd. Moene, Ole Sivertsen Moene, Christen Jensen Dalen.

2/10-1876. Holden. Grdb. Hans Gundersen Hvalen og Maren Karine Nilsdatters Christine. Fadd: Gunder Hansen Sannæsmoen, Nils Christensen Lunde, Nils Nilsen Vala, Kari Larsd. Lunde og Marie Andersd. Dalen.

12/9-1876. Holden. Hsmd. Hans Jensen Kaasa og Mari Olsdatters Maria. Fadd: Bornets Moder, Maren Nilsd. Stensrud, Jens Hansen Kaasa, Andreas Aslaksen Røibæk, Nils Gundersen Vrk. Hjemmedøbt af Ole Gundersen Holla.

8/10-1876. Holden. Grdb. Anders Andersen Borgen og Karen Kirstine Steensdatters Hanna Jensine. Fadd: Helene Olsd. Haatved, Gunnild Maria Christensd. Tufte, Peder Andersen Skippervold, Johannes Steensen Haatved, Jens Steensen ditto.

19/10-1876. Holden. Anders Johannesen Vrk. og Maren Anne Gundersdatters Gustava Marie. Fadd: Anne Johannesd. Vrk., Thomine Jonsd. Vrk., Johannes Andersen Vrk., Andreas Abrahamsen Vrk., Abraham Andreasen Vrk.

8/10-1876. Holden. Kittil Jespersen Vrk. og Kristin Johannesdatters Johan. Fadd: Barnets Moder, Gunnild Marie Jespersd. Vrk., Jesper Kittilsen Helgeroen, John Jespersen Kronborg, Thomas Bentsen Vrk.

7/10-1876. Holden. Røgter Ole Gundersen Holla og Berthe Maria Gundersdatters Gunder. Fadd: Barnets Moder, Mari Olsd. Holla, Ole Vetlesen Holla, Nils Johnsen Holla, John Olsen Lindgreen.

9/10-1876. Holden. Gaardbr. Johannes Stensen Haatved og Aavet Maria Christensdatters Ingeborg Marie. Fadd: Karen Kirstine Stensd. Borgen, Anne Karine Jensd. Haatved, Halvor Stensen ditto, Jens Stensen ditto, Carl Simonsen ditto.

20/8-1876. Helgen. Grdb. Hans Carlsen Huset og Karen Kirstine Abrahamsdatters Kirsti. Fadd: Anne Susanne Pedersd. Uhlefos, Anne Caroline Arnesd. ditto, Hans Carlsen Siljan, Abraham Larsen af Skien, Abraham Abrahamsen af Slemdal, Isak Abrahamsen Bjerven. Hjemmedøbt af Tron Christensen Roa.

20/7-1876. (Helgen). Grdb. Augustinus Pedersen Omtved og Anne Kirstine Simonsdatters Anne Caroline. Fadd: Susanne Abrahamsd. Uhlefos, Ingeborg Kirstine Abrahamsd. Kolle, Anders Simonsen Klovedal, Peder Simonsen Omtved, Carl Pedersen ditto, Simon Simonsen Klovedal. Hjemmedøbt af Halvor Halvorsen Hvalen.

11/9-1876. Helgen. Grdb. Hans Andersen Grønnesten og Anne Christine Pedersdatters Hanna Christine. Fadd: Barnets Moder, Berthe Maria Jensd. Grønnesten, Jan Stensen Øen af Solum, Peder Olsen Vibeto, Laurits Haraldsen af Fjærestranden.

13/8-1876. Holden. Grdb. Peder Johan Nilsen Romnæs og Inger Marie Pedersdatters Nils. Fadd: Johanne Maria Pedersd. Romnæs, Thomine Pedersd. Qværnodden, Peder Tolfsen ditto, Anders Pedersen ditto, Ole Nilsen Romnæs.

28/9-1876. Helgen. Grdm. Nils Johnsen Værstad og Aslou Maria Knudsdatters Nora Marie. Fadd: Aslou Andersd. Værstad, Marie Evensd. Gjedeboen, Knud Andersen Jøntved, Rasmus Brynildsen Værstad og Halvor Andreas Halvorsen Værstad.

27/8-1876. Helgen. Hsm. Aasold Aasoldsen Ruaas og Aaste Kirstine Sivertsdatters Berthe Maria. Fadd: Anne Brøstdal, Mari Johannesd. Huset, Jens Olsen Hagen, John Aasoldsen og Ole Jensen Hagen. Hjemmedøbt af Tron Christensen.

28/11-1876. Holden. Former Aasmund Gundersen Vrk. og Anne Jahnsdatters Andreas. Fadd: Anne Johannesd. Vrk., Kirstine Andreasd. Vrk., Anders Johannesen Vrk., Gunder Andreasen Vrk., John Nilsen Vrk.

13/11-1876. Holden. Ole Hansen Vrk. og Anne Hansdatters Hilda Josefine. Fadd: Anne Nilsd., Anne Pedersd., Barnets Fader, Johannes Olsen, Nils Hansen, alle af Værket.

28/11-1876. Holden. Ole Nilsen Vrk. og Kirsten Gurine Bentsdatters Bent Nicolai. Fadd: Karen Gunnuldsd Kaasene, Marie Johannesd. Vrk., Bent Thomassen Vrk., Thomas Bentsen og Peder Bentsen Vrk.

23/7-1876. Hjemmedøbt. Andreas Johannesen og Karen KJøstolsdatters Johannes. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Gjordemoderen. Død uden at komme i Kirken.

14/11-1876. Hjemmedøbt. Anders Sagbrugets Gunda. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt 23. December af (ikke nevnt). Død uden at komme i Kirken.

27/11-1876. Holden. Tømmermærker Halvor Olsen Kaasene og Anne Johannesdatters Gustav. Fadd: Ingeborg Johannesd. Stenstad, Johanne Christensd. Strømodden, Christen Johannesen ditto, Johannes Christensen ditto, Johannes Bentsen Stenstad.

12/12-1876. Holden. Bent Guttormsen Strømodden og Anne Kirstine Thorsdatters Gustav. Fadd: Barnets Moder, Sofie Simonsd. Sagb., Peder Jensen Sagb., Halvor Thorsen Daleheim, Bent Bentsen Sagb.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

10/7-1876. Helgen. Husm. Jens Olsen Værstadhægna og Karen Olsdatters Severine. Fadd: Asloug Andersd. Værstad, Anne Maria Jensd. Jelseth, Isak Halvorsen Værstad, Ole Andersen Hægna, Johannes Olsen Ytterbø. Hjemmedøbt af Ole Andersen Hægna.

13/12-1876. Holden. Grdb. Halvor Jørgensen Storehoug og Asloug Hansdatters Anne Maria. Fadd: Anne Torkilsd. Storehaug, Anne Torine Olsd. ditto, Jørgen Andersen ditto, Even Aslaksen Skordal, Harald Olsen Kornkaasen.

10/12-1876. Holden. Skomager Harald Olsen Kornkaasen og Ingeborg Hansdatters Gunnild Maria. Fadd: Maria Halvorsd. Fosse, Margith Olsd. Tveten, Svennung Olsen Sagb., Halvor Nilsen Fosse, Halvor Jørgensen Storehoug.

15/10-1876. Holden. Husm. Hans Kittilsen Haavet og Maren Olia Olsdatters Oscar Julius. Fadd: Barnets Moder, Anne Kirstine Olsd. Fæbakke, Peder Olsen Texle, Ole Pedersen ditto, Andreas Sigurdsen ditto.

26/11-1876. Holden. Grdb. Hans Andreas Andreassen Vibeto og Liv Thorsdatters Liv. Fadd: Barnets Moder, Anne Andersd. Heisholt, Anders Andreassen ditto, Hans Anundsen Vibeto, Andreas Anundsen Vibeto.

26/11-1876. Holden. Grdb. Ole Tronsen Namløs og Maren Elise Pedersdatters Tron. Fadd: Inger Pedersd. Namløs, Andrine Olsd. Jøntved, Tron Namløs, Anders Tronsen Namløs, Peder Jørgensen ditto.

2/1-1877. Holden. Former Nils Jonsen Vrk. og Anne Elisabeth Stensdatters Anne Elisabeth. Fadd: Else Maria Anundsd. Vrk., Constance Stensd. Vrk., Barnets Fader, Andreas Jonsen Vrk., Andreas Jonsen Yngre.

10/12-1876. Holden. Former Halvor Andreasen Kronborg og Anne Olsdatters Bertha Elise. Fadd: Ingeborg Olsd. Hægland, Bergitte Olsd. ditto, Nils Pedersen ditto, Ole Vetlesen Holla, Ole Olsen Vrk., Bent Nilsen Vrk.

16/12-1876. Holden. Former Lars Pedersen Vrk. og Anne Gunnuldsdatters Marie. Fadd: Barnets Moder, Ingeborg Thomasd. Vrk., Even Gjermundsen, Jens Brynildsen og John Andersen Værket.

18/12-1876. Holden. Former Christen Andersen Vrk. og Inger Berntsdatters Anders. Fadd: Ingeborg Olsd. Vrk., Margrethe Hansd. Vrk., Torsten Hansen Vrk., Peder Jonsen og Ole Nilsen Værket.

26/12-1876. Holden. ("Horn"?)  Hans Olsen Pederskaas og Kirsti Christensdatters Inger Maria. Fadd: Ingeborg Jensd. Hægna, Anne Karine Christensd. ditto, Halvor Christensen ditto, Ole Hansen Pederskaas, Ole Johannesen Vrk.

23/12-1876. Holden. Former Asgjær Olsen Vrk. og Andrea Tallaksdatters Carl Andreas. Fadd: Anne Andersd. Vrk., Anne K. Olsd. Fæbakke, Andreas Jonsen ditto, Jon Tallaksen Vrk., Johannes Johannesen Sandbakken.

15/10-1876. Holden. Smed Nils Jonsen Lindgren og Else Kirstine Iversdatters Jørgen. Fadd: Ingeborg Kirstine Thomasd. Hougbakken, Maren Nilsd. Stensrud, Ole Jonsen Lindgreen, Carl Jonsen Lindgreen, John Olsen Lindgren. Hjemmed. af Ole Gunders. Holla.

24/11-1876. Holden. Former Rasmus Jonsen Vrk. og Inger Olsdatters Ingeborg Marie. Fadd: Karine Eliasd. Vrk., Anne Olsd. Qværndokken, Torsten Jonsen Vrk., Hans Johnsen Vrk., Jens Olsen Qværndokken.

10/12-1876. Holden. Sagmester Hans Petter Pedersen og Gunnild Olsdatters Hans. Fadd: Anne Johanne Rasmusd. Vrk., Elise Marthine Pedersd. Sagb., Peder Andersen ditto, Hans Spærland Vrk., Andreas E. Pedersen Sagb.

31/1-1877. Holden. Former Anders Olsen Vrk. og Karen Anundsdatters Ole. Fadd: Anne Olsd. Vrk., Kirsten Olsd. Fæbakke, Ole Olsen Vrk., Petter Olsen Vrk., Nils Anundsen Sandbakken.

11/2-1877. Holden. Grdm. Halvor Helliksen Sannæs og Marie Halvorsdatters Hanna Christine. Fadd: Asloug Nilsd. Sannæs, Mari Helliksd. ditto, Hellik Halvorsen ditto, Ole Jørgensen Sannæs, Leiv Helliksen ditto.

16/12-1876. Holden. Grubearb. Tollef Evensen Fænshagen og Anne Maria Christensdatters Carl Theodor. Fadd: Andrea Olsd. Roligheden, Ingeborg Isaksd. Søve, Jacob Eriksen Øgaarden, August Jacobsen Lundberg, Anders Pedersen Kaalstad.

25/12-1876. Holden. Grubearb. Christen Olsen Øgaarden og Ingeborg Henriksdatters Oluf Julius. Fadd: Marie Olsd. Roligheden, Anne Maria Hansd. ditto., Johan Larsen Fæhn, Lars Halvorsen Øgaarden, Hans Henriksen Vrk.

6/1-1877. Holden. Skolelærer Nils Clemmetsen Sannerholt og Anne Olsdatters Ole. Fadd: Anne Cathrine Jørgensd. Kaasene, Jørgine Olsd. ditto, Halvor Stensen Haatved, Augustinus Tollefsen Fæhn, Johan Jørgensen Vrk.

25/2-1877. Holden. Grubearb. Peder Hansen Langkaas og Nicoline Andersdatters Olava Marie. Fadd: Karen Stensd. Borgen, Kirsten Jensd. Langkaas, Anders And. Borgen, Nils Hansen Gruben, Ole Andersen Borgen.

6/1-1877. Holden. Fuldmægtig Johan Benedictus Jonsen og Joakima f. Thorsens Henriette. Fadd: Barnets Moder, Frøken Elise Asbjørnsen, Landhandler A. Hundevadt, Organist Stavnem og Barnets Fader.

12/1-1877. Holden. Grdb. Nils Gregersen Graverplads og Ingeborg Knudsdatters Knud. Fadd: Gunnild Leifsd. Holte, Kirsti Halvorsd. Graver, Knud Gundersen Graver, Jens B. Bordstaa, Torsten Halvorsen Holte. Hjemmedøbt af Jens Bentsen Bordstaa.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

25/2-1877. Holden. Tømmermærker Nils Nilsen Heisholt og Anne Kirstine Jensdatters Anne. Fadd: Anne Maria Nilsd. Kolle, Karen Susanne Christensd. Søboden, Christen Bentsen Sagb., Nils Torstensen Herregaarden, Lars Larsen Kolle.

16/2-1877. Holden. Møllersvend Johan Mathiasen Sagb. og Asloug Anundsdatters Hans Gustav. Fadd: Maria Anundsd. Vrk., Asberg Maria Anundsd. Sagb., Hans Anundsen og Stian Anundsen ditto, Andreas Johnsen Vrk.

6/2-1877. Holden. Grdb. Peder Olsen Vibeto og Karen Pedersdatters Karl. Fadd: Anne Kirstine Pedersd. Grinen, Karine Olsd. Fæhn, Hans Andersen Grønnesten, Anders Borgen, Ole Pedersen Texle.

2/3-1877. Holden. Skomager Rasmus Jonsen Hægna og Margrethe Karine Johannesdatters Hanna Marie. Fadd: Barnets Moder, Karen Andrea Rasmusd., Barnets Fader, Andreas Johnsen Bakken og John Andreasen ditto.

31/1-1877. Holden. Arb. Jacob Jonsen Sagb. og Anne Pedersdatters John. Fadd: Barnets Moder, Johanne Christensd. Strømodden, Peder Jensen Sagb., Bent Guttormsen Strømodden, Anders Tronsen Namløs. Hjemmedøbt af Peder Jensen Sagb.

22/1-1877. Holden. Former Gunder Hansen Vrk. og Maren Johanne Hansdatters Emma Hansine. Fadd: Kari Svendsd., Ingeborg Marie Hansd., Johannes Hansen, Nils Hansen og Hans Torstensen, alle af Værket.

5/3-1877. Holden. Grdb. Hans Halvorsen Fæhn og Marthe Maria Halvorsdatters Halvor. Fadd: Asloug Halvorsd. Præstgrav, Maria Simonsd. Helgen, Halvor Halvorsen Kjeldal, Carl Svendsen Præstgrav, Thor Halvorsen Espevolden.

7/4-1877. Holden. Grdb. Ole Torgisen Opsahl og Ingebor Torgisdatters Aasill. Fadd: Maren Nilsd. Vala, Ingebor Sivertsd. Brænne, Hans Gundersen Vala, Gunder Christensen Sannerholt, Søren Sivertsen Brænne.

12/3-1877. Holden. Sagmester Hans Hansen Spærland og Ingeborg Gundersdatters Hanna. Fadd: Karine Eliasd. Vrk., Kirsti Hansd. Vrk., Anders Saamundsen Vrk., Hans Andersen Vrk., Hans Pedersen Sagb.

23/3-1877. Holden. Skolelærer Christoffer Hansen Sannæs og Margith Halvorsdatters Peter Johan. Fadd: Maren Kirstine Jonsd. Sannæs, Thomine Nilsd. Kastet, Ole Jørgensen Sannæs, Østen Hansen ditto, Andreas Christensen ditto.

21/4-1877. Holden. Grdb. Johannes Halvorsen Sannæs og Kirstine Johansdatters Magnus. Fadd: Margith Halvorsd. Sannæs, Mari Helliksd. ditto, Hans Christensen Haug, Lev Helliksen Sannæs, Halvor Sivertsen Brænne.

18/4-1877. Helgen. Grdb. Ole Thorsen Bø og Ragnild Nirisdatters Thor. Fadd: Ingri Olsd. Jeseth, Anne Thorsd. Bø, Ole Johannesen Jelseth, Andreas Larsen Klevsgade, Johannes Olsen Jelseth.

18/4-1877. Holden. Grdb. John Nilsen Sannæsmoen og Sina Larsdatters Gurine. Fadd: Kari Tollefsd. Sannæsmoen, Mari Nilsd. Ulevigen, Nils Olsen ditto, Hans Anundsen Sagb., Andreas Christensen Sannæs.

11/4-1877. Holden. Grdb. Halvor Nicolaisen Eie og Dordi Mikkelsdatters Ingeborg. Fadd: Maria Halvorsd. Toreskaas, Dorthe Nicolaisd. ditto, Nicolai Paulsen Eie, Thomas Olsen Flom, Thor Nicolaisen Eie.

23/4-1877. Holden. Grdb. Nils Pedersen Hægland og Ingeborg Olsdatters Johannes. Fadd: Anne Olsd. Kronborg, Bergit Olsd. Hægland, Halvor Andreasen Kronborg, Hans Olsen Brænnebo, Even Johannesen Sandbakken.

29/4-1877. Holden. Grubearb. Halvor Olsen Gjærsand og Berthe Karine Isaksdatters Isak. Fadd: Anne Maria Jonsd. Gruben, Ingeborg Isaksd. Søve, Peder Pedersen Gruben, Ole Ramstad og Isak Isaksen Gruben.

3/4-1877. Holden. Garver Ole Halvorsen Evjen og Helene Andersdatters Hilda Anette. Fadd: Barnets Moder, Kari Hansd. Odden, Andreas Tollefsen Heisholt, Andreas Johannesen ditto, Nils Thomassen ditto.

18/5-1877. Holden. Grubearb. Lars Johannesen Berg Øgaarden og Mari Henriksdatters Johan Herman. Fadd: Marie Lundberg, Gro Hansd., August Lundberg, Lars Halvorsen Øgaarden og Christian Olsen ditto.

16/4-1877. Helgen. Grdb. Peder Simonsen Omtved og Kirsti Tollefsdatters Sofie. Fadd: Anne Tollefsd. Kolle, Karen Kirstine Larsd. Kolle, Simon Andersen Klovedal, Ole Tollefsen Fæhn, Simon Simonsen Klovedal.

20/4-1877. Helgen. Grdb. Andreas Olsen Halvorstaa og Ingeborg Andersdatters Olava. Fadd: Kirsti Christiansd. Velkom, Berthe Maria Jensd. Grønnesten, Knud Olsen Skibsnæs, Jens Thygesen Halvorstaa, Mathias Halvorsen Flatgrav.

23/12-1876. Helgen. Halvor Halvorsen Strandkaasen og Hanna Kirstine Hansdatters Carl. Fadd: Ingeborg Olsd. Jelseth, Kirsti Halvorsd. Værstad, Halvor Jensen Jelseth, Ole Olsen Hjelseth, Hans Brynildsen Pladsen.

23/5-1877. Helgen. Husm. Nils Carlsen Roa og Ragnild Olsdatters Maren Bergithe. Fadd: Grethe Marie Carlsd. Kaasa, Anne Maria Jensd. Jelseth, Isak Abrahamsen Bjærven, Tron Christensen Roa, Carl Christensen Stenstad.

11/2-1877 (døpt i Holden 19/6). Jonas. Uægte. Pigen Anne Maria Larsdatter Kolle (39) og opgiven Barnefader Ungk., Skrædder Jens Hansen Malmstrøm (23) fra Skaane i Sverige. Attest af 28. Nov. 1865 af Næslund.
Fadd: Anne Tollefsd. Kolle, Maria Torine Larsd. Omtved, Lars Andersen Kolle, Peder Simonsen Omtved, John Tollefsen Fæhn.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

21/5-1877. Holden. Kudsk Severin Andersen Vrk. og hustru Kirsten Marie Hansdatters Anne Mathilde. Fadd: Anne Pedersd., Karen Hansd., Hans Hansen, Even Johannesen og Nils Pedersen, alle af Værket.

23/4-1877. Holden. Grubearb. Claus Olsen Fæbakke og Mari Nilsdatters Claus Gustav. Fadd: Barnets Moder, Ingeborg Olsd. Kaasa, John Jonsen Fæbakke, Even Jonsen ditto, Jens Olsen ditto.

28/4-1877. Holden. Johanne. Uægte. Pige Mari Jespersdatter Helgeroen og opgiven Barnefader ungkarl Knud Pedersen Furustul.
Fadd: Johanne Andreasd. Kronborg, Gunnild Jespersd. Helgeroen, Jesper Kittilsen ditto, Peder Jespersen ditto, Halvor Andreassen Kronborg.

13/5-1877. Holden. Grdb. Ole Nilsen Vibeto og Mari Christensdatters Christen. Fadd: Barnets Moder, Gunnild Maria Christensd., Haatved, Christen Halvorsen ditto, Andreas Anundsen Vibeto, Peder Nilsen ditto.

3/5-1877. Holden. Snedker Augustinus Tollevsen Fæhn og Ingeborg Olsdatters Anne Kirstine. Fadd: Karen Olsd. Kaasene, Jørgine Olsd. ditto, Ole Jensen ditto, Johan Jørgensen Vrk., Ole Tollefsen Fæhn.

18/6-1877. Holden. Arbeidsmand Gunder Halvorsen Pladsen og Ingeborg Kirstine Corneliusdatters Kari. Fadd: Ingeborg Kirstine Gundersd. Brænne, Anne Corneliusd. Pladsen, Søren Sivertsen Brænne, Ole Corneliusen Pladsen, Hans Gundersen Vala.

17/5-1877. Holden. Grdb. Anders Nilsen Romnæs og Maren Severine Halvorsdatters Anders. Fadd: Ambor Nilsd. Kastet, Nella Pedersd. Hammerstad, Nils Nilsen Kastet, Peder Nilsen Hammerstad, Johannes Nilsen Kastet.

11/6-1877. Hjemme. Arbeider Andreas Johannesen Heisholt og Karen Christoffersdatters Gunhild. Fadd: (Ikke faddere), hjemmedøbt af Fødsels hjelpersken Kari Briskemyr, Død uden at komme i Kirke.

19/6-1877. Helgen. Grdb. Jens Pedersen Omtved og Helle Marie Paulsdatters Kirstine Marie. Fadd: Anne Kirstine Simonsd. Omtved, Ingeborg Abrahamsd. Kolle, Carl Pedersen Hvalen, Jørgen Pedersen Omtved, Peder Augustinusen ditto.

23/6-1877. Holden. Husm. Ole Johannesen Evje under Heisholt og Jøran Hansdatters Johanne Marie. Fadd: Asloug Hansd. Storehoug, Gunnild Olsd. Kornkaasen, Hans Christensen ditto, Halvor Jørgensen Storehoug, Hans Olsen Evje.

13/7-1877. Holden. Grdm. Nils Christensen Lunde og Kari Larsdatters Margrethe Severine. Fadd: Maren Karine Nilsd. Vala, Kirsti Olsd. Vala, Hans Gundersen Vala, Gunder Christensen Heisholt, Torjus Olsen Opsahl.

31/5-1877. Holden. Grubearb., inderst Peder Andersen Lusnæs og Anne Marie Andersdatters Ingeborg Marie. Fadd: Andrea Olsd. Roligheden, Anne Olsd. Søvestranden, Peder Andersen Skippervold, Arve Olsen Roligheden, Gunder Andersen Lusnæs.

9/4-1877. Holden. Dampbaadfører Mathias Ellingsen Vrk. og Karen Aanesdatters Casper. Fadd: Anne Maria Nilsd. Vrk., Nora Nilsd. af Næs, Ole Sondresen Vrk., Peder Hansen Vrk., Nils Danielsen Sagb., Lars Larsen Vrk.

13/4-1877. Holden. Husm. Gunder Sigurdsen Kjendalen og Dorthea Halvorsdatters Ole. Fadd: Barnets Moder, Maren Gurine Sigurdsd. Kjendalen, Christen Jensen Dalen, Barnets Fader, Anders Sigurdsen Kjendalen.

12/6-1877. Helgen. Skomager Hans Petter Hansen Juvet og Anne Tovsdatters Kirsten Marie. Fadd: Asloug Tovsd. Vrk., Anne Hansd. Vibeto, Torsten Jonsen Vrk., Hans Jonsen Vrk., Hans Pedersen Vibeto.

22/6-1877. Holden. Former Hans Severin Andersen Vrk. og Marie Pedersdatters Peder. Fadd: Karen Larsd. Texle, Karen Pedersd. Vrk., Hans Hansen Spærland, John Tallaksen og Severin Torbjørnsen Vrk., Ole Nilsen Kamperhoug.

28/6-1877. Holden. Husm. Christen Nilsen Nyhuus og Anne Sørine Pedersdatters Lovise. Fadd: Hedevig Carlsd. Hølen, Mari Christensd. Nyhuus, Knud Jacobsen Kringleføt, Jørgen Stensen ditto, Sten Christensen Nyhuus.

29/6-1877. Holden. Grdb. Halvor Halvorsen Røgstuen og Gunnild Maria Nilsdatters Mari Anne. Fadd: Anne Nilsd. Namløs, Gunnild Christensd. Haatved, Christen Halvorsen ditto, Kjøstol Olsen Namløs, Peder Jørgensen ditto.

11/7-1877. Holden. Formermæster Ingebreth Nilsen og Karen Marie Jonsdatters Elise. Fadd: Barnets Moder, Berthine Jonsd. Vrk., Landhandler John Olsen, Skolelærer Halvorsen, Handelsbetjent Nils Jonsen Sagbruget.

2/11-1876. Holden. Sognepræst M. Wefring og Hilda C. T. født Grimelunds Vilhelmine Louise. Fadd: Fru Bispinde Grimelund, Barnets Moder, Frøken Sophie Wefring, Biskop Grimelund, Student Grimelund og Cand. Sønderaal.

26/7-1877. Holden. Former John Petter Olsen Vrk., og Mari Johnsdatters Sofie. Fadd: Karen Anundsd. Sandbakken, Anne Simonsd. Haatved, Ole Olsen Kronborg, Peder Jonsen Vrk., John Jonsen Fæbakke.

12/6-1877. Holden. Grubearb. Lars Halvorsen Øgaarden og Maren Henriksdatters Herman. Fadd: Ingeborg Henriksd. Øgaarden, Anne Hansd. Roligheden, Hans Olsen ditto, Gustav Lundberg Fæhn, Hans Henriksen Vrk.

29/7-1877. Holden. Lensmand Knud Jensen og Maren Berthea Findals Knud Birger Martin. Fadd: Barnets Moder, Frøken Sofie Dahl, Barnets Fader og Herman Andreas Jensen.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

28/7-1877. Helgen. Grdb. John Arvesen Kaalstad og Maren Christensdatters Caroline. Fadd: Karen Christensd. Kaalstad, Anne Maria Pedersd. ditto, Halvor Halvorsen ditto, Anders Arvesen Namløshagen, Ole Halvorsen Hvalen.

20/8-1877. Helgen. Grdm. Gunder Haraldsen Olsbrygge og Berthe Kirstine Simonsdatters Asloug Kirstine. Fadd: Asloug Pedersd. Helgen, Asloug Simonsd. ditto, Even Halvorsen Gjedeboen, Halvor Haraldsen Olsbrygge og Simon Simonsen Helgen.

28/7-1877. Holden. Grdb. Anders Tronsen Namløs og Inger Pedersdatters Peder. Fadd: Anne Pedersd. Sagb., Anne Maria Olsd. Namløs, Peder Jensen Sagb., Ole Tronsen Namløs, Peder Jørgensen ditto.

31/7-1877. Holden. Hjulmager Nils Torstensen Herregaarden og Karen Jensdatters Jens. Fadd: Anne Kirstine Jensd. Qværnodden, Kirsten Jensd. Stenstadvolden, Halvor Jensen Kastet, Ole Nilsen Berget, Carl Christensen Vrk.

7/8-1877. Holden. Husmand Rasmus Olsen Deelevje og Kari Andersdatters Ingeborg Marie. Fadd: Barnets Moder, Anne Halvorsd. Staaen (Stoa), Andreas Johannesen Fæhn, Barnets Fader, John Olsen Grini.

31/6-1877. Holden. Skrædder Anders Petter Gundersen Odden og Kirsten Marie Olsdatters Hulda Nicoline. Fadd: Hanna Johanne Jensd. Vrk., Andrea Simonsd. af Solum, Johannes Gundersen Vrk., Andreas Thorsen Striken, Bagersvend J. M. Andersen Vrk.

21/7-1877. Holden. Værksarb. Peder Jespersen Vrk. og Kirsten Christensdatters Karen Andrea. Fadd: Anne Olsd. Kronborg, Gunnild Jespersd. Vrk., Ole Olsen Kronborg, Jesper Kittilsen Helgeroen, Kittil Jespersen Vrk.

18/8-1877. Holden. Tømmermand John Halvorsen Lindalen og Anne Pedersdatters Andrea Marthine. Fadd: Marthe Olsd. Lindalen, Anne Danielsd. Sagb., Peder Andersen Lindalen, Even Andersen Hægna i Saude, Gullik Halvorsen ditto.

12/8-1877. Holden. Husm., Skomager Jens Jensen Galten og Maria Johnsdatters Johan Edvard. Fadd: Mari Evensd. Kringleføt, Ingeborg Pedersd. Moene, Ole Marum, John Gundersen Kaasa, Anders Jensen Kjendalen.

30/8-1877. Holden. Hanna. Uægte. Pigen Petronelle Pettersdatter Heisholt og opgiven Barnefader, Ungkarl Jørgen Høiesen af Siljord. Fadd: Helene Andersd. Heisholtevjen, Kari Hansd. Odden, Jens Hansen Odden, Nils Jensen Sjesmoen og Nils Thomassen Heisholt. Opgiver: Gaardmand Ole Halvorsen Evjen.

30/8-1877. Helgen. Grdb. Knud Olsen Skibsnæs og Kirsti Andersdatters Anne Berthea. Fadd: Asloug Halvorsd. Præstgrav, Mari Andersd. Uhlefos, Christen Andersen Langeland, Andreas Olsen Halorstaa, Jens Jørgensen Kaalstad.

18/9-1877. Holden. Grdb. Andreas Anundsen Vibeto og Anne Marie Christensdatters Andreas. Fadd: Barnets Moder, Gunnild Marie Christensd. Haatved, Hans Anundsen Vibeto, Peder Christensen Tufte, Ole Nilsen Vibeto.

5/10-1877. Holden. Værksarb. Andreas Christoffersen Vrk. og Margith Hansdatters Hanna. Fadd: Ingeborg Olsd., Margrethe Hansd., Ole Thomassen, Ole Hansen, alle Vrk. og Halvor Hansen Tuftehagen.

1/9-1877. Holden. Smed Isak Andersen Sagb. og Marthe Kirstine Jørgensdatters Hanna Jacobine.  Fadd: Ingeborg Halvorsd. Tinholt, Andrea Nilsd. Vrk., Peder Andersen Skippervold, John Gundersen Holtenhagen, Johannes Bentsen Sagb.

1/10-1877. Helgen. Grdb. Hans Simonsen Ytterbø og Maria Stiansdatters Stian. Fadd: Asloug Pedersd. Helgen, Anne Kirstine Stansd. Ytterbø, Thor Pedersen Langeland, Gunder Haraldsen Olsbrygge, Simon Simonsen Helgen.

11/10-1877. Holden. Grdb. Halvor Jørgensen Vale og Ingeborg Kirstine Jensdatters Aaste Kirstine. Fadd: Kirsti Ellefsd. Dalen, Inger Nilsd. Wale, Christen Jensen Dalen, Halvor Kittilsen Sannæs, Anders Jensen Vale.

25/10-1877. Holden. Tømmermnd. Saamund Nilsen Odden og Ingeborg Marie Thorsdatters Nils. Fadd: Inger Nilsd. Langjordet, Karen Thorsd. Striken, Nils Olsen Veium af Saude, Jens Hansen Odden, Andreas Thorsen Striken.

6/10-1877. Helgen. Grdb. Halvor Halvorsen Kaalstad og Karen Mathea Christensdatters Halvor. Fadd: Karen M. Christensd. Kaalstad, Karen Larsd. Kolle, Halvor Halvorsen Hvalen, John Arvesen Kaalstad, Ole Halvorsen Hvalen.

17/10-1877. Holden. Flaademand Peder Nilsen Hammerstad og Karen Torine Bentsdatters Christen. Fadd: Maren Severine Halvorsd. Romnæs, Nella Pedersd. Hammerstad, Christen Bentsen Sagb., Johannes Nilsen Kaasa, Halvor Andersen Romnæs.

31/10-1877. Holden. Maler Anders Gundersen Ottekjær og Berthe Marie Christensdatters Anne Gurine. Fadd: Margith Olsd. Ajer, Aaste Christensd. Strømme, Barnets Fader, Anders Christensen Strømme og Ole Olsen Ajer.

28/10-1877. Holden. Husm. Lars Christensen Hægna og Gunnild Gunnuldsdatters Christen. Fadd: Ingeborg Jensd. Otterkjær, Karine Christensd. Espevolden, Halvor Christensen Otterkjær, Peder Pedersen og Christen Christensen Baxaas.

20/11-1877. Holden. Snedker Johannes Nilsen Kaasa og Asloug Marie Evensdatters Hanna Marie. Fadd: Severine Halvorsd. Romnæs, Anne Evensd. Gjedeboen, Nils Nilsen Kastet, Peder Nilsen Hammerstad, Halvor Evensen Gjedeboen.

24/11-1877. Helgen. Afdød grdbr. Halvor Bjørnsen Helgen og Anne Johannesdatters Hanna. Fadd: Aaste Arvesd. Helgen, Anne Johannesd. Tvedten, Ole Jonsen Helgen, Halvor Johannesen Tvedten, Hans Brynildsen Pladsen.

22/8-1877. Helgen. Grdm. Johannes Bentsen Stenstad og Berthe Maria Jensdatters Anne. Fadd: Kari Thorsd. og Kirsten Jensd. Stenstadvolden, Jens Christensen ditto, Halvor Jensen Kastet, Christen Jensen af Brevig.

2/11-1877. Holden. Grdm. Gjermund Stenersen Rønningen og Margrethe Olsdatters Nils. Fadd: Kirsti Nilsd. Skordal, Bergith Svennungsd. Rønningen, Aslak Saamundsen Skordal, Saamund Aslaksen ditto, Johan Andersen Rønningen.

25/10-1877. Helgen. Skolelærer Tron Christensen Roa og Margith Svenkesdatters Anna Sophie. Fadd: Barnets Moder, Karen A. Olsd. Langeland, Anders Andersen Tinholt, Peder Arnesen Stenstad, Simon Andreas Simonsen Klovedal.

28/10-1877. Holden. Hotelvert Ole Petter Sondresen og Hanna Dorthea Hansens Ole Hagbart. Fadd: Maria Tallaksd. af Skien, Kirsten Christiansd. Vrk., Hans Hansen af Graaten, Skibscapitain Petter Juul af Porsgrund og Claus Hansen af Graaten.

11/11-1877. Holden. Sagmester Halvor Andersen Vrk. og Anne Tronsdatters Marthinius. Fadd: Ingeborg Olsd., Andrea Halvorsd., Hans Jensen, Peder Hansen og Andreas Johnsen, alle af Værket.

13/10-1877. Holden. Halvor Hansen Sagb. og Andrea Rasmusdatters Ingeborg Marie. Fadd: Anne Johanne Jensd., Vrk., Marie Pedersd. Sagb., Ole Hansen Fiskestigen, Johan Mathiasen Sagb., Halvor Halvorsen ditto.

15/12-1877. Holden. Grdb. Kjøstol Olsen Namløs og Maren Anne Nilsdatters Karen Nicoline.  Fadd: Ingeborg Olsd. Gruben, Anne Pedersd. ditto, Peder Pedersen ditto, Jørgen Pedersen Namløs, Peder Jørgensen Namløs.

14/10-1877. Holden. Husm., arbeider Hans A. Christiansen Deelsbakke og Inger Christiansdatters Andreas Edvard. Fadd: Barnets Moder, Anne Christiansd. Stuen, Gunnuld Thorsen Sagb., Hans Christiansen Sagb., Christen Christensen Heisholt.

6/10-1877. Hjemme. Grdb. Peder Martinius Skippervold og Anne Jørgensdatters Jens Andreas. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Faderen, men død uden at komme i Kirken.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

7/10-1877. Holden. Landhandler Rasmus Nicolai Hansen og Andrea Andersens Hakon. Fadd: Johanne Gundersd. Vrk., Hilda Andersen, Hans Rasmussen Vrk., Peder Nilsen Hammerstad, Skovbetjent Johannes Andersen Vrk.

1/12-1877. Holden. Grdb. Andreas Jonsen Haatved og Anne Christensdatters Christen. Fadd: Asloug Østensd. Stenhoug, Anne Nilsd. Haatved, Jon Andreasen Stenhoug, Even Jonsen ditto, Student John Jonsen Funnemark.

14/10-1877. Holden. Skrædder Enok Mauritsen Vibeto og Anne Sørine Andersdatters Mandius. Fadd: Barnets Moder, Asloug Andersd. Vibeto, Anders Pedersen Juvet, Ole Nilsen Vibeto, Ole Andersen Meelteig.

1/12-1877. Helgen. Grdb. Hans Nilsen Jøntved og Andrea Christiansdatters Christian. Fadd: Gunnild M. Nilsd. Røgstuen, Maren Pedersd. Kaalstad, Peder Hansen ditto, Anders Pedersen ditto, Peder Jørgensen Namløs.

1/12-1877. Helgen. Grdm. Anders Andersen Tinholt og Johanne Gunvaldine Engelsens Anders. Fadd: Barnets Moder, Anne Maria Stiansd. Hagen, Hans Andreas Gundersen Tinholt, Tron Christensen Roa, Jørgen A. Simonsen Klovedal.

19/11-1877. Holden. Værksarb. Andreas Johnsen Fæbakke og Gro Gunulfsdatters Bertha. Fadd: Berthe Marie Johnsd. Hvala, Gunild Gunulfsd. Espevolden, Antoni Hansen Hvala, Ole Johnsen Ulefos og Ole Hansen Sandbakken.

30/11-1877. Helgen. Grdb. Hans Pedersen Tinholtstulen og Susanne Olsdatters Susanne. Fadd: Anne Pedersd. Holten (Holtan), Ingeborg Hansd. Tinholtstul, Nils Olsen Fosse, Kjøstol Olsen Kaasa, Peder Halvorsen Holten.

23/11-1877. Holden. Hans Andreas. Uægte. Pige Gro Hansdatter Roligheden og opgiven Barnefader, Grubearb. og gift mand, Ole Børresen af Eker (Eiker, Buskerud). Hjemmedøbt af Anne Jonsdatter Øgaarden.
Fadd: Gunnild Gundersd. Roligheden, Torbær Halvorsd. Torsnæs, Arve Olsen Øgaarden, Thor Nilsen Torsnæs, Sten Olsen Tufte. Anmældt præsten ved Moderen.

9/11-1877. Holden. Arbeidsmand John Jensen Tvitøen og Anne Johannesdatters Johannes Martinius. Fadd: Kari Larsd. og Gunnild Johannesd. Kaasa, Ole Jensen Øen, Tommas Jacobsen Røsland og Erik Johannesen Kaasa.

25/10-1877. Holden. Grdb. Ole Jørgensen Sannæs og Asloug Nilsdatters Karen Marie. Fadd: Maren Jonsd. Sannæs, Thomine Nilsd. Kastet, Nils Nilsen ditto, Christen Christensen Heisholt, Nils Nilsen Kastet den yngre.

28/11-1877. Holden. Grubearb. Olavus Andersen Tuftehagen født i Sandsværd og Karen Maria Larsdatters Anne Lovise. Fadd: Andrea Olsd. Roligheden, Maria Larsd. Fænshagen, Peder Andersen Teigen, Augustinus Tollefsen Fæhn, John Tollefsen ditto.
Hjemmedøbt af Ole Sørensen Bjørndalen.

8/1-1878. Holden. Værksarb. Bent Pedersen Vrk. og Anne Elise Pedersdatters Peder. Fadd: Margrethe Gundersd. Vrk., Maren Gurine Pedersd. Vrk., Peder Pedersen Sagb., Peder Tronsen Vrk., Johan Pedersen Sagb., Andreas Pedersen Vrk.

7/1-1878. Helgen. Arbeider Andreas Andersen Kaasa og Asloug Hansdatters Anna Berthea. Fadd: Kari Olsd. Kaasa, Kirsten Olsd. Fæbakke, Barnets Fader, Jens Olsen Fæbakke, Brynild Olsen ditto.

23/12-1877. Helgen. Husm. Hans Brynildsen Pladsen og Ingeborg Andrea Halvorsdatters Carl Berthinius. Fadd: Maria Larsd. Næsset, Thora Torkilsd. Jelseth, Hans Simonsen Ytterbø, Simon Simonsen Helgen, Ole Jørgensen Næsset.

8/12-1877. Helgen. Grdb. Isak Abrahamsen Bjærven og Maren Sofie Pedersdatters Hanna Susanne Severine. Fadd: Anne Susanne Pedersen, Marie Simonsd. Helgen, Landhandler Pedersen Uhlefos, Tron Andersen Namløs, Tron Christensen Roa, Tron Jonsen Vale.

24/11-1877. Holden. Snedker Andreas Edvard Pedersen Tufte og Guro Olsdatters Anette Pauline. Fadd: Gunnild Olsd. Sagb., Elise Marthine Pedersd. ditto, Hans Petter Pedersen ditto, Hans Hansen Spærland Vrk., Ole Gulliksen Sagb.

23/12-1877. Holden. Tjenestedreng Gullik Gulliksen Dalen og Aaste Karine Sigurdsdatters Maren Gurine. Fadd: Karen Dorthea Halvorsd. Dalen, Maren Gurine Sigurdsd. Dalen, Gunder Sigurdsen Dalen, Anders Sigurdsen Dalen, Barnets Fader.
(Dalen her, er Kjendalen under Lunde nedre i Valebø. G.S.)

6/1-1878. Holden. Carl Ludvig. Uægte. Husholderske Jomfru (jomfrufødsel nå igjen!? G.S.) Rakel Pedersen paa Værket og opgiven Barnefader Ungkarl Anton Sønderby af Christiania. Hjemmedøbt af Ole Jacobsen Vrk.
Fadd: Karen Anundsd., Kirstine Olsd., Abraham Olsen, Ole Jacobsen og Jacob Olsen, alle af Værket.

22/11-1877. Holden. Husm. Christen Knudsen Vibetodalen og Anne Karine Hansdatters Marie. Fadd: (Hun er ikke ført inn i kirkeboka som døpt i Holla. Fødselsdato finner vi i konfirmasjonslistene. G.S.)

3/2-1878. Holden. Former Johannes Hansen Vrk. og Anne Nilsdatters Hans. Fadd: Barnets Moder, Andrea Thorersd., Ole Hansen, Nils Hansen og Hans Torstensen, alle af Værket.

31/1-1878. Holden. Husm. Jens Evensen Gunnerud og Guro Andersdatters Inger Elise. Fadd: Inger Evensd. Briskemyr, Hanna Halvorsd. Lommerud, Anders Olsen Moen, Carl Gulliksen Briskemyr, Nils Larsen Heisholt.

20/1-1878. Holden. Josef Georg. Uægte. Pigen Amalie Juliane Borèn og opgiven Barnefader Ungkarl Herman Gulbrandsen Krogefos i Eidskoug Præstegield.
Fadd: Inger Maria Simonsd., Hedvig Julie Johannesen, Carl Johannesen, Isak Andersen, Hans Andreassen, alle af Sagbruget.

21/1-1878. Helgen. Grdb. Jørgen Jørgensen Tinholt og Ingeborg Kirstine Halvorsdatters Bertha Kirstine. Fadd: Anne Jørgensd. Skippervold, Mari Anne Halvorsd. Værstad, John Gundersen Holtenhagen, Isak Halvorsen Værstad, Halvor Halvorsen ditto.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

11/2-1878. Holden. Grdb. Ole Andersen Vibeto og Mari Halvorsdatters Karen Maria. Fadd: Barnets Moder, Kirsti Olsd., Hans Anundsen, Hans Pedersen og Anders Andersen, alle Vibeto.

3/3-1878. Holden. Grdb. Ole Tollefsen Fæhn og Mari Evensdatters Tollef. Fadd: Kirsti Tollefsd. Omtved, Anne Evensd. Gjedeboen, Lars Andersen Kolle, John Tollefsen Fæhn, Halvor Evensen Gjedeboen, Peder Simonsen Omtved.

11/1-1878. Holden. Grdb. Hans Christensen Sannæs og Maren Petrea Pedersdatters Peder. Fadd: Barnets Moder, Anne Maria Christensd. Stua, Barnets Fader, Andreas Christensen Sannæs, Gunnuld Thorsen Sagbruget.

8/10-1877. Holden. Agronom Iver Halvorsen Daxrød og Bergithe Gregardsdatters Hans Gustav. Fadd: Barnets Moder, Julie Pedersen af Skien, Anders Tovsen Tufte, Lars Gregardsen af Hitterdal, Bager Hans Henriksen af Ulefos.
Hjemmedøbt af Skolelærer Svennung Aaraas.

13/2-1878. Helgen. Grdb. Isak Halvorsen Værstad og Asloug Andersdatters Isak. Fadd: Karen Maria Isaksd. Skilbred, Ingeborg Halvorsd. Mæhlum, Halvor Halvorsen Holten (Holta), Jørgen Jørgensen Tinholt, Ole Halvorsen Skibred.

19/2-1878. Helgen. Lars. Uægte. Pigen Gro Larsd. Klevsgade og opgiven Barnefader, ungkarl, sømand Carl Sørby af Skien.
Fadd: Mari Paulsd. Omtved, Inger Jonsd. Bø, Ole Larsen Jøntved, Svennung Evensen Jacobskaas, Hans Olsen Jøntved.

2/3-1878. Holden. Hanna. Uægte. Pige Anne Marie Hansd. Roligheden og opgiven Barnefader, Ægtemand og grubearb. Ole Borgersen af Kongsberg.
Fadd: Maren Herniksd. Øgaarden, Anne Olsd. Søvestranden, Lars Halvorsen Øgaarden, Gunnuld Pedersen Kaasa, Ole Hansen Roligheden.

14/2-1878. Holden. Skomager Nils Thomassen Heisholt og Anne Maria Christensdatters Carl Marthinius. Fadd: Barnets Moder, Karen Johannesd. Sagb., Christen Johnsen ditto, Garver Ole Halvorsen Evjen, Jørgen Stensen Hægna.

19/2-1878. Holden. Dampskibsfører Bent Bentsen Sagb. og Aase Thorsdatters Berthe Marie. Fadd: Karen Torine Bentsd.Hammerstad, Maren Bentsd. Sagb., Gunder Olsen Hølen, Christen Bentsen Kringleføt, Ole Gundersen Hølen.

14/3-1878. Holden. Grdb. Halvor Torkelsen Danielskaas og Gunnild Thorsdatters Hanna. Fadd: Asloug Hansd. Storehoug, Gunnild Olsd. Kornkaasen, Halvor Jørgensen Storehoug, Harald Olsen Kornkaasen, Halvor Nilsen Toreskaas.

25/3-1878. Holden. Bager Hans Martinius Henriksen og Anne Johanne Jensdatters Charlotte Amalie. Fadd: Andrea Rasmusd. Sagb., Ingeborg Marie Pedersd. ditto, Iver Halvorsen Daxrød, Johan Mathiasen Sagb., Halvor Halvorsen ditto.

1/3-1878. Helgen. Grdm. Lars Brynildsen Pladsen og Anne Hansine Hansdatters Abraham. Fadd: Maria Larsd. Næsset, Maria Evensd. Gjedeboen, Lars Brynildsen Pladsen, Hans Brynildsen ditto, Isak Halvorsen Hægna.

13/1-1878. Helgen. Husm. Hans Helgesen Bjærkholt og Kirsti Pedersdatters Andreas. Fadd: Margith Svenkesd. Roa, Maria Simonsd. Helgen, Hans Simonsen Ytterbø, Tron Christensen Roa, Abraham Isaksen Bjærven.

17/1-1878. Helgen. Grdb. Anders Jensen Stenstadvolden og Kari Thorsdatters Christen Andreas. Fadd: Berthe Maria Jensd. Stenstad, Laura Thorsd. Langeland, Jens Christensen Stenstadvolden, Johannes Bentsen Stenstad, Bent Bentsen Ulefos.

8/3-1878. Helgen. Grdm. Carl Svendsen Præstgrav og Asloug Kirstine Halvorsdatters Hanna Marie. Fadd: Kirsten Andersd. Skibsnæs, Maria Simonsd. Helgen, Isak Isaksen Hagen, Christen Andersen Langeland, John Andersen Nordstaa.

12/2-1878. Holden. Snedker Johannes Tronsen Haugen og Kari Torgersdatters Anna Marie. Fadd: Barnets Moder, Anne Halvorsd. Stoadalen, Barnets Fader, Jens Hansen Odden, Hans Hansen Odden. Hjemmedøbt af Skolelærer Svennung Aaraas.

1/4-1878. Holden. Grubearb. John Olsen Namløshagen og Karen Thomasdatters Inga Marie. Fadd: Maren Tollefsd. Namløs, Karen Johannesd. Namløshagen, Johan Larsen ditto, Severin Torbjørnsen Vrk., Christen Christensen Boesli.

2/4-1878. Holden. Uhrmager Christen Christensen Heisholt og Liv Jørgensdatters Lovise Marie. Fadd: Asloug Nilsd. Sannæs, Anne Marie Christiansd. Stua, Ole Jørgensen Sannæs, Gunnuld Thorsen Sagb., Andreas Christensen Sannæs.

20/4-1878. Holden. Grdb. Johannes Pedersen Hægland og Gunnild Olsdatters Johannes. Fadd: Else Olsd. Holla, Bergith Olsd. Haugbakken, Hans Olsen Brænnebo, Halvor Andreasen Kronborg, Ole Olsen Vrk.

21/5-1878. Hjemme. Skomager Andreas Johannesen Heisholt og Karen Kjøstolsdatters Inga Caroline. Fadd: (Ingen fadder). Død 22. mai. Hjemmedøbt af Gjordemoder Ingeborg Tovsen.

2/5-1878. Holden. Skomager Christian Christensen Stua og Kari Olsdatters Karen Margrethe. Fadd: Karen Tollefsd. Namløs, Anne Christiansd. Stua, Ole Nilsen Namløs, Gunnuld Thorsen Sagb., Andreas Christensen Sannæs.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

17/5-1878. Holden. Snedker Ougund Sigurdsen Gravningen og Mari Kittilsdatters Kittil. Fadd: Bergith Sigurdsd. Sannæs, Anne Maria Jensd. Sannæs, Hans Hansen Sannæs, Kittil Gundersen Gravningen, Halvor Sigurdsen Strand.

7/3-1878. Holden. Leilænding Ole Johnsen Stuverud og Margith Olsdatters Halvor. Fadd: Kari Sigurdsd. Glaholt, Gunnild Olsd. Stuverud, Halvor Halvorsen Glaholt, Rollef Torstensen ditto, Johannes Haagensen ditto.

11/5-1878. Helgen. Grdb. Augustinus Pedersen Omtved og Anne Kirstine Simonsdatters John. Fadd: Helle Marie Paulsd. Omtved, Marie Larsd. Kolle, Landhandler Peder Pedersen Ulefos, Abraham Larsen Kolle, Jørgen A. Simonsen Klovedal. Hjemmedøbt af Jens Pedersen Omtved.

27/5-1878. Holden. Grdb. Tollef Tollefsen Kaasene og Kirstine Hansdatters Thora. Fadd: Barnets Moder, Anne Hansd. Romnæs, John Ingulsen Kaasene, Ole Hansen Kleven af Saude, Andreas Andersen Sannæs.

5/6-1878. Holden. Værksarb. Abraham Olsen Vrk. og Mari Anne Andersdatters Ingeborg Andrea. Fadd: Ingeborg Olsd. Vrk., Karen Marie Thorsd. Striken, Anders Tronsen Vrk., Ole Jacobsen Vrk. og Jacob Olsen Vrk. Hjemmedøbt af Gjordemoder Ingeborg Tovsen.

26/3-1878. Holden. Grdb. Ole Tronsen Namløs og Maren Elise Pedersdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: Gunnild Maria Nilsd. Namløs, Karen Pedersd. Vrk., Tron Andersen Namløs, Jørgen Pedersen ditto, Tron Johnsen Vale.

30/6-1878. Holden. Grdb. Ole Johannesen Vale og Mari Tollefsdatters Ole. Fadd: Ingeborg Brænne, Ragnild Nirisd. Bø, Ole Johannesen Jelseth, Johannes Olsen ditto, Hans Asbjørnsen Hvalen.

5/6-1878. Holden. Værksarb. Johannes Olsen og Ingeborg Thomasdatters Ingeborg Josefine. Fadd: Anne Olsd. Kronborg, Anne Olsd. Vrk., Ole Johannesen, Ole Hansen og Nils Johansen, alle af Værket.

26/5-1878. Holden. Husm. Thomas Tronsen Staaen (Stoa?) og Helge Asbjørnsdatters Ole Marthinius. Fadd: Gurine Gundersd. Vrk., Thomine Olsd. Romnæs, Jørgen Thorsen Moen, Ole Tronsen Ruskottet, Anders Eriksen Vrk.

17/6-1878. Helgen. Smed Svennung Ellingsen Bjærven og Gunnild Jørgine Olsdatters Hanna Severine. Fadd: Margith Svenkesd. Roa, Anne Olsd. Bjærven, Ole Torstensen ditto, Tron Christensen Roa, Halvor Halvorsen Værstad.

30/6-1878. Holden. Husm. Christen Jensen Dalen og Kirsti Ellefsdatters Maren Torine. Fadd: Ingeborg Kirstine Jensd. Vale, Inger Nilsd. Vale, Halvor Jørgensen Vale, Jens Christensen Vale, Anders Jensen Vale.

30/6-1878. Holden. Husm. Halvor Kittilsen Galten og Anne Maria Jørgensdatters Anne. Fadd: Mari Kittilsd. Gravningen, Asloug Nilsd. Vale, Ougun Sigurdsen Gravningen, John Jørgensen Lunde, Halvor Kittilsen Galten. Hjemmedøbt af Hans Gundersen Vale.

17/6-1878. Holden. Husm. Tron Hansen Sauklev og Gunnild Johnsdatters Carl Edvard. Fadd: Ingeborg Kirstine Gundersd. Heisholt, Ingeborg Elise Sivertsd. Brænne, Søren Sivertsen Brænne, Lars Evensen Lunde, Hans Tronsen Brænne.

20/4-1878. Holden. Arbeider Ole Olsen Vrk., og Anne Johanne Rasmusdatters Andreas. Fadd: Andrea Rasmusd. Vrk., Anne Evensd. Vrk., Even Olsen Vrk., Petter Olsen Vrk., Halvor Aslaksen Skordal.

29/6-1878. Helgen. Grdb. Kjøstol Jørgensen Jøntved og Margith Johannesdatters Ingeborg. Fadd: Maren Hansd. Jøntved, Maren Pedersd. Kaalstad, Jørgen Kjøstolsen ditto, Anders Pedersen ditto, Ole Torstensen Bjærven.

22/7-1878. Holden. Arb. Christian Odin Olsen Sagb. og Karen Nilsdatters Nils. Fadd: Barnets Moder, Johanne Bentsd. Sagb., Barnets Fader, Johannes Bentsen Sagb., Hjulmager Andreas Tollefsen.

21/7-1878. Holden. Værksarb. Andreas Abrahamsen Vrk., og Ingeborg Gundersdatters Ingvard Anton. Fadd: Maren Anne Gundersd., Thomine Johnsd., Aasmund Gundersen, Jacob Petter Gundersen, Abraham Gundersen, alle af Værket.

18/7-1878. Helgen. Grdb. Halvor Jensen Hjelseth og Ingeborg Kirstine Olsdatters Johan Adolf. Fadd: Aaste Kirstine Arvesd. Jelseth, Anne Marie Jensd. Jelseth, Jens Jelseth, Ole Johnsen Helgen, Gunder Arvesen Vale.

26/8-1878. Hjemme. Smed Carl Johnsen Lindgreen og Gunnild Olsdatters Ole. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Ole Johnsen Lindgreen, den 2. Sept. død uden at komme i Kirken.

31/7-1878. Holden. Grdb. Lars Evensen Lunde og Maria Jørgensdatters Jørgen. Fadd: Ingeborg Kirstine Gundersd. Brænne, Gunnild Evensd. Lunde, Even Torstensen Lunde, Jørgen Kjøstolsen Kaalstad, Jens Jørgensen Kaalstad.

20/8-1878. Holden. Arb. Severin Torbjørnsen Vrk. og Anne Margrethe Olsdatters Caroline. Fadd: Maria Pedersd., Thomine Johnsd., Even Gjermundsen, Ole Gulliksen, Abraham Andreassen, alle af Værket.

15/8-1878. Holden. Skolelærer Kittil Halvorsen Sagb. og Elise Johnsens Halvor. Fadd: Karen Johnsd. Vrk., Berthine Johnsd. Sagb., John Olsen ditto, Ingebreth Nilsen Vrk., Nils Johnsen Sagb.

23/8-1878. Holden. Peder Johan. Uægte. Pigen Kari Svennungsdatter Sagb. og opgiven Barnefader, Ungk. Peder Svennungsen Laug af Lunde Præstegjeld.
Fadd: Karen Christensd., Maren Bentsd., Christen Kjøstolsen, Stian Anundsen og Gunnuld Thorsen, alle af Sagbruget. Meldt Sognepræsten af Gunnuld Thorsen Sagbruget.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

13/9-1878. Hjemme. Arb. Jacob Petter Gundersen Vrk. og Anne Johannesdatters Gunder. Fadd: (Ingen faddere), Hjemmedøbt af Thor Pedersen. Død samme dag uden at komme i Kirken.

6/8-1878. Helgen. Grdb. Abraham Larsen Kolle og Anne Maria Pedersdatters Hans. Fadd: Helle Marie Pedersd. Omtved, Anne Simonsd. Haatved, Ole Larsen Jøntved, Carl Pedersen Omtved, John Johnsen Fæbakke.

25/2-1878. Uægte. Anne. Pige Ingeborg Andersd. og Ungk. Peder Pedersen af Skien. Fadd: (Ingen faddere), Hjemmedøbt paa Sygehuset i Solum den 25/2. Død samme dag. Anmeldt af Sognepræst Kjærulf.

23/1-1878. Hjemme. Former Aasmund Gundersen Vrk. og Anne Jahnsdatters Andreas. Fadd: (Ingen faddere), hjemmedøbt af Nils Evensen. Død uden at komme i kirken.

14/4-1878. Hjemme. Arb. Peder Johnsen Vrk. og Anne Olsdatters Tvillinger Ole. og Christine. Fadd: (Ingen faddere), Hjemmedøbt af Gjordemoderen, men begge døde strax efter.

25/7-1878. Holden. Vognmand Christen Pedersen Heisholt og Anne Olsdatters Johanne. Fadd: Berthe Maria Gundersd. Holla, Inger Gundersd. Vrk., Ole Gundersen Holla, John Sigurdsen Texle og Jens Pedersen Deelevje.

29/6-1878. Holden. Husm. Nils Nilsen Kaasa og Gunnild Gundersdatters Gunder. Fadd: Barnets Moder, Anne Andersd. Heisholt, Anders Olsen Moen, Andreas Andersen Haatved, Hellik Halvorsen Gladhuus. Hjemmedøbt af Ole Gundersen Holla 13/7.

8/9-1878. Holden. Grdb. John Christoffersen Romnæs og Ingeborg Olsdatters Christoffer. Fadd: Birgith Johnsd. Klever, Thora Andersd. Romnæs, Halvor Halvorsen Jonsaas, Anders Nilsen Romnæs, Torsten Christoffersen Klever.

11/9-1878. Holden. Grdb. Peder Andersen Skippervold og Anne Jørgensdatters Karen Andrea. Fadd: Ingeborg Halvorsd. Tinholt, Anne Maria Stiansd. Hagen, Anders A. Borgen, Isak Andersen Sagb., Sten Olsen Tufte. Hjemmedøbt af Faderen 1/10.

7/9-1878. Holden. Grdb. Peder Christensen Tufte og Anne Anundsdatters Klara Alette. Fadd: Anne Halvorsd. Vibeto, Kari Andersd. Vibeto, Andreas Anundsen ditto, Ole Jørgensen Sannerholt, Ole Nilsen Vibeto.

13/4-1878. Holden. Grdb. Anders Tovsen Tufte og Ingeborg Svendsdatters Ole. Fadd: Mari Evensd. Fæhn, Anne Marie Stiansd. Hagen, Ole Tollefsen Fæhn, Peder Andersen Skippervold, Steen Olsen Tufte. Hjemmedøbt af Barnets Fader 25/4.

6/8-1878. Holden. Smed Andreas Johnsen Lindgren og Inger Johnsdatters Marie. Fadd: Barnets Moder, Karen Thorsd. Striken, Nils Johnsen Lindgren, John Lindgreen og Andreas Thorsen Striken.

2/8-1878. Helgen. Grdb. Peder Andersen Bruseth og Ingeborg Mathea Jørgensdatters Carl Kirstinius. Fadd: Olea Thorsd. Hustved, Caroline Jonsd. Stavdal, John Petter Johnsen ditto, Anders Jørgensen Hustved, Nils Gundersen Bergen (Bergan).
Hjemmedøbt af Skolelærer Halvor Larsen Stuggedal (Stugedal).

4/10-1878. Holden. Former Gunder Christoffersen Vrk. og Ingeborg Olsdatters Karen Marie. Fadd: Barnets Moder, Anne Maria Olsd. Namløs, Ole Nilsen Namløs, Christian Christensen Stua, Andreas Christoffersen Vrk.

13/8-1878. Holden. Grdb. Svennung Torgrimsen Solbær og Berthe Sørine Pedersdatters Peder. Fadd: Kari Sigursd. Glaholt, Anne Torgrimsd. Solbær, Halvor Halvorsen Glaholt, Torgrim Torkilsen Solberg, Iver Torkilsen ditto.

8/8-1878. Holden. Husm. Carl Andersen Tuftehagen og Kirsten Marie Anundsdatters Anders. Fadd: Barnets Moder, Andrine Carlsd. Tuftehagen, Peder Andersen Teigen, Christen Rollefsen Lillejordet, Anders Gustav Carlsen Tuftehagen.

2/11-1878. Holden. Grdm. Hans Hansen Sannæs og Bergith Sigurdsdatters Bergith. Fadd: Mari Kittilsd. Gravningen, Karen Gundersd. Sannæs, Ougen Sigurdsen Gravningen, Halvor Sigurdsen Strand, Hans Gundersen Sannæsmoen.

7/8-1878. Holden. Farver Hans Petter Andersen Staaen (Stoa) og Olea Christiansdatters Adolf. Fadd: Barnets Moder, Olava Hansd. Staaen, Johannes Tronsen Haugen, Laurits Andersen Kaasa, Ingvald Hansen Staaen.

13/10-1878. Holden. Grdb. Ole Jensen Hægna og Anne Andersdatters Kirstine Sofie. Fadd: Else Olsd. Holla, Anne Maria Pedersd. Teksle, Anders Pedersen Brøndalen, Nils Andersen ditto, Torvild Christiansen ditto.

3/9-1878. Holden. Husm. Aslak Andersen Teigen og Maria Jacobsdatters Jacob Matheus. Fadd: Ingeborg Olsd. Hægland, Mari Aslaksd. Teigen, Nils Pedersen Hægland, Thomas Jacobsen Røsland, Anders Aslaksen Teigen.

29/9-1878. Holden. Husm. Ole Johannesen Qværnhuskaasen og Mari Olsdatters Ingeborg. Fadd: Gunnild Johnsd. Sauklev, Johanne M. Johannesd. Galten, Tron Hansen Sauklev, Gunder Johannesen Galten, Barnets Fader.

29/9-1875. Helgen. Grdb. Thor Pedersen Langeland og Berthe Kirstine Evensdatters Simon. Fadd: Asloug Pedersd. Helgen, Maria Thorsd. Langeland, Jacob Andersen Gjærum, Hans Simonsen Ytterbø, Simon Simonsen Helgen den yngre.

28/11-1878. Holden. Smed Carl Julius Brynildsen Vrk. og Karen Gurine Gunnuldsdatters Bertha Gurine. Fadd: Karen Andersd. Sagb., Kari Gunnuldsd. Kaasa, Ole Nilsen Vrk., Brynild Jensen Kaasene, Hans Petter Pedersen Holden Præstegaard.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

17/11-1878. Holden. Skomager Halvor Halvorsen Staaen (Stoa) og Ingeborg Marie Pedersdatters Thora Lovise. Fadd: Barnets Moder, Anne Halvorsd. Staaen, Ole Halvorsen Staaen, Peder Pedersen Sagb., Anders Gundersen Odden.

14/12-1878. Holden. Husm. Nils Jensen Sjesmoen og Marthe Olsdatters Carl. Fadd: Ingeborg Jensd. Qværndokken, Kari Hansd. Ulefos, Ole Gundersen Qværndokken, Jens Olsen ditto, Jens Hansen Odden.

17/12-1878. Holden. Former Ole Olsen Kronborg og Andrea Andreasdatters Ole. Fadd: Anne Olsd. Vrk., Kirsten Olsd. Fæbakke, Petter Olsen Vrk., Anders Olsen Vrk., Andreas Olsen Fæbakke.

18/12-1878. Holden. Maler Knud Olsen Hegna under Haatved og Gunnild Nilsdatters Anne Bergithe. Fadd: Else Olsd. Holla, Kirsten Olsd. Løvaasen, Ole Vetlesen Holla, Halvor Andreasen Kronborg, Harald Johnsen Løvaasen.

17/12-1878. Holden. Sagmester John Andreasen Vrk., og Karen Andrea Rasmusdatters Andreas. Fadd: Margrethe Karine Johannesd. Hægna, Karen Marie Rasmusd. Hægna, Rasmus Johnsen Hægna, Hans Odin Andreasen Vrk., Johannes Andreasen Vrk.

9/12-1878. Holden. Arb. Andreas Andreassen Vrk. og Georgine Olsdatters Ingeborg. Fadd: Karen Olsd. Vrk., Karen Maria Rasmusd. Hægna, Ole Jensen Kaasene, Skolelærer Nils Clemmetsen Sannerholt, Johannes Andreassen Bakken.

16/12-1878. Helgen. Husm. Bent Olsen Masdalen og Andrea Larsdatters Bent Andreas. Fadd: Berthe Kirstine Simonsd. Olsbrygge, Anne Kirstine Stiansd. Ytterbø, Simon S. Helgen, Hans Simonsen Ytterbø, Brynild Olsen Fæbakke.

30/1-1879. Holden. Grdb. Johannes Stensen Haatved og Aavet Maria Christensdatters Laura Severine. Fadd: Helene Olsd. Haatved, Anne Simonsd. ditto, Anders Andersen Borgen, John Jonsen Fæbakke, Lars Simonsen Haatved.

15/1-1879. Holden. Gartner Erik Olsen Ulefos (33) og Johanne Kristina Eriksen(37) født Lundqvists Elis Ferdinand Reinholt. Fadd: Barnets Moder, Aaste Bentsd. Hølen, Maskinmester Carl Johannesen, Gunder Olsen Hølen, Bent Gundersen Sagb.

21/12-1878. Holden. Grdb. Hans Andreas Andreassen Vibeto og Liw Thorsdatters Hans Andreas. Fadd: Anne Maria Christensd. Vibeto, Mari Andersd. ditto, Anders Andreassen Heisholt, Hans Anundsen Vibeto, Andreas Johnsen Haatved.

29/1-1879. Holden. Arb. Johannes Pedersen Vrk. og Anne Karine Bentsdatters Bent. Fadd: Margrethe Gundersd. Vrk., Aaste Nilsd. Hølen, Johannes Olsen Vrk., Tron Pedersen Vrk., Bent Pedersen Vrk., Johannes Johannesen Vrk.

26/1-1879. Holden. Snedker Augustinus Tollefsen Fæhn og Ingeborg Olsdatters Tollef. Fadd: Helene Olsd. Haatved, Ingeborg Andrea Stiansd. Hagen, Halvor Stensen Haatved, Halvor Tollefsen Fæhn, Andreas Andreassen Vrk.

25/1-1879. Holden. Grdm. Hans Gundersen Vale og Maren Karine Nilsdatters Marthine. Fadd: Mari Tollefsd. Vale, Ingeborg Elise Sivertsd. Brænne, Gunder Sannæsmoen, Halvor Sivertsen Brænne, Søren Sivertsen Brænne.

3/1-1879. Holden. Grdb. John Bentsen Vale og Kirsti Nilsdatters Halvor. Fadd: Kirsti Nilsd. Vale, Anne Maria Isaksd. Romnæs, Jens Bentsen Borstad, Bent Johnsen Vale, Magnus Johnsen Vale.

3/1-1879. Holden. Skomager Halvor Andersen Langjordet og Kirsten Maria Nilsdatters Anders Gustav. Fadd: Barnets Moder, Andrea Christensd. Heisholt, Nils Christensen Langjordet, Christen Nilsen Odden, Gunder Andersen Stua.

11/3-1879. Holden. Grdm. Johannes Bentsen Stenstad og Berthe Maria Jensdatters John Næsset. Fadd: Kari Thorsd. Stenstadvolden, Maria Simonsd. Helgen, Nils Nilsen Qværnodden, Halvor Jensen Kastet, John Kjøstolsen Næsset.

12/1-1879. Helgen. Arb. Andreas Olsen Halvorstaa og Ingeborg Andersdatters Anders. Fadd: Kirsti Andersd. Skibsnæs, Elise Knudsd. ditto, Knud Olsen ditto, Theodor Olsen Tufte, Gunder Andersen Tufte.

22/2-1879. Holden. Grdm. Ole Tolfsen Qværnodden og Anne Maria Nilsdatters Ole. Fadd: Maren Severine Halvorsd. Romnæs, Inger Thomine Olsd. Qværnodden, Isak Nilsen Romnæs, Anders Pedersen Qværnodden, Nils Olsen Romnæs.

25/2-1879. Holden. Arb. John Christensen Vrk. og Anne Anundsdatters Amandus. Fadd: Kirsten Halvorsd. Vrk., Marie Johnsd. Vrk., Hans Anundsen, Stian Anundsen og Johan Mathiasen Sagene.

19/3-1879. Holden. Arb. Nils Olsen Odden og Inger Nilsdatters Gusta Anette. Fadd: Inger Nilsd. Odden, Anne Rasmusd. Lommerud, Nils Christensen Langjordet, Christen Nilsen ditto, Røgter Hans Pedersen.

12/2-1879. Holden. Landhandler Olaus Tronsen Kringleføt og Christine Marie Christensens Oscar Marinius. Fadd: Joachima Johnsen Sagb., Emma Christensen, Fuldmægtig Johnsen Sagene, Landhandler Hundevadt, Barnets Fader.

7/3-1879. Holden. Grdm. Harald Olsen Kornkaasen og Ingeborg Hansdatters Ole. Fadd: Barnets Moder, Margith Olsd. Kornkaasen, Halvor Jørgensen Storehoug, Tarald Gundersen Kaasen, Halvor Nilsen Fosse.

18/3-1879. Holden. Grdb. Halvor Nicolaisen Eie og Dordi Mikkelsdatters Susanne. Fadd: Marie Halvorsd. Toreskaas, Dorthe Nicolaisd. Eie, Nicolai Paulsen Eie, Thor Nicolaisen Eie, Ole Thomasen Flom.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

27/3-1879. Holden. Garver Ole Halvorsen Evjen og Helene Andersdatters Anna Oline. Fadd: Barnets Moder, Mari Anne Thorsd. Vrk., Andreas Tollefsen V. Heisholt, Andreas Johannesen Heisholt, Nils Thomasen Heisholt.

21/3-1879. Holden. Tømmermand Gullik Halvorsen Sannerholt og Thomine Nilsdatters Nils. Fadd: Asloug Nilsd. Sannæs, Hanna Nilsd. Kastet, Nils Nilsen Kastet, Johannes Nilsen Kastet, John Halvorsen Sannerholt.

8/4-1879. Holden. Anne Pauline. Uægte. Pige Anne Aslaksd. Skordal 22 Aar og opgiven Barnefader gift mand slagter Peter Frøberg af Skien, 66 Aar.
Fadd: Anne Torkelsd. Skordal, Thorine Olsd. Skordal, Jørgen Andersen Skordal, Halvor Jørgensen Storehoug, Peder Pedersen Baxaas.

27/2-1879. Holden. Grdb. Ivar Halvorsen Daxrød og Hustru Margith Gundersdatters Bertha Kristine. Fadd: Barnets Moder, Anne Maria Hansd. Nomme, Halvor Nicolaisen Eie, Bent Halvorsen Baxaas, Peder Halvorsen Baxaas.

18/4-1879. Holden. Arb. Jens Hansen Odden og Maren Thorsdatters Hanna Thomine. Fadd: Barnets Moder, Anne Johannesd. Heisholt, Ole Qværndokken, Nils Jensen Sjesmoen, Andreas Thorsen Striken.

10/3-1879. Holden. Peder Jespersen Helgeroen og Kirstine Christensdatters Anne Josefine. Fadd: Johanne Andreasd. Kronborg, Gunnild Jespersd. Vrk., Jesper Kittilsen Helgeroen, Halvor Andreassen Kronborg, Jens Hansen Kaasa.

8/4-1879. Holden. Husm. Carl Andersen Namløshagen og Birthe Maria Jensdatters Johan August. Fadd: Anne Christine Pedersd. Grønnesten, Karen Olea Johannesd. Namløshagen, Hans Andersen Grønnesten, John Arvesen Kaalstad, Ole Andersen Namløshagen.

5/5-1879. Holden. Grdb. Anders Andersen Borgen og Karen Kirstine Stensdatters Steen. Fadd: Anne Jørgensd. Skippervold, Marthine Christensd. Tufte, Johannes Stensen Haatved, Thor Nilsen Borgen.

10/4-1879. Holden. Maskinist Bent Guttormsen Sagb. og Anne Kirstine Thorsdatters Theodor. Fadd: Aase Thorsd. Sagb., Anette Simonsd. ditto, Bent Gundersen ditto, Peder Jensen ditto, Barnets Fader.

10/4-1879. Holden. Grdb. Hans Halvorsen Fæhn og Marthe Maria Halvorsdatters Anne Marie. Fadd: Asloug Halvorsd. Præstgrav, Kirsti Pedersd. Gruben, Halvor Halvorsen Kjeldal, Nicolai Halvorsen Heisholt, Thor Halvorsen Espevolden.

23/4-1879. Holden. Former Aasmund Gundersen Vrk. og Anne Jahnsdatters Aasmund. Fadd: Andrea Jahnsd., Thomine Tallaksd., Nils Gundersen, Anders Johannesen, Abraham Andreassen, Gunder Aasmundsen. Alle af Værket.

15/4-1879. Holden. Former Lars Pedersen Vrk. og Anne Gunnuldsdatters Hanna Gunhilda. Fadd: Siri Gunnuldsd. Sagb., Ingeborg Torstensd. Vrk., Johan Andersen Pederskaas, Even Gjermundsen Vrk., Peder Andreas Nilsen Vrk., Anders Gustav Johansen Pederskaas.

19/4-1879. Holden. Former Peder Johnsen Vrk. og Anne Olsdatters Ole. Fadd: Maren Johnsd. Vrk., Anne Johnsd. Fæbakke, Ole Olsen Vrk., Anders Olsen Vrk., John Johnsen Fæbakke, Jens Olsen.

7/5-1879. Holden. Former Christen Andersen Vrk. og Berntsdatters Andreas. Fadd: Gurine Gundersd., Constance Stensd., Ole Gulliksen, Ole Nilsen og Hans Andersen, alle af Værket.

15/4-1879. Holden. Former Ole Hansen Vrk. og Anne Hansdatters Johanne Karette. Fadd: Ingeborg Thomasd., Mari Olsd., Johannes Hansen, Gunder Hansen, Nils Hansen og Jacob Olsen, alle af Værket.

6/4-1879. Holden. Murmester Tron Pedersen Vrk. og Ingeborg Christensdatters Pauline Christine. Fadd: Margrethe Gundersd. Vrk., Johanne Christensd.Strømodden, Peder Tronsen Vrk., Christen John. Strømodden, Anders Christensen ditto. Hjemmedøbt af Bygmester Bauer.

3/4-1879. Holden. Tømmermand Ole Olsen Lommerud og Hanna Halvorsdatters Hilda Anette. Fadd: Inger Stensd. Hægna, Maren Anne Nilsd. Stensrud, Peder Hansen Vrk., Carl Gulliksen Briskemyr, Hans Nilsen Stensrud.

10/4-1879. Holden. Kudsk Severin Andersen Vrk., Kirsten Marie Hansdatters Hans August. Fadd: Anne Pedersd. Vrk., Thea Nilsd. Vrk., Hans Hansen Vrk., Even Johannesen Vrk., Tjener August Olsen for Cappelen.

24/3-1879. Holden. Oldermand Johannes Olsen Vrk. og Anne Isine Eriksdatters Marte Marie. Fadd: Anne Johnsd., Anne Johannesd., Rasmus Johansen, Johannes Pedersen og Ole Johannesen, alle af Værket.

13/4-1879. Holden. Arb. Hans Henrik Olsen Roligheten og Inger Halvorsdatters Karen. Fadd: Andrea Olsd. Roligheden, Anne Halvorsd. Bergkaasen, Lars Halvorsen Øgaarden, Rasmus Emanuelsen Bergkaasen, Barnets Fader.

30/4-1879. Holden. Skomager Andreas Johannesen Evjen og Karen Kjøstolsdatters Johannes. Fadd: Barnets Moder, Lina Larsd. Evjen, Ole Halvorsen Evjen, Nils Thomassen Evjen, Thomas Thomassen Evjen. Hjemmedøbt af Gjordemoder Ingeborg Towsen.

30/4-1879. Helgen. Inderst Aasold Aasoldsen Ruaas og Aaste Kirstine Sivertsdatters Severine Martine. Fadd: Barnets Moder, Caroline Johnsd. Klovedal, Isak Halvorsen Værstad, Aslak Aslaksen Huset, Peder Nilsen Værstad.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

10/2-1879. Helgen. Harald Olsen Næsset og Thora Torkildsdatters Karen Kirstine. Fadd: Berthe Kirstine Simonsd. Olsbrygge, Aaste Kirstine Olsd.Næsset, John Gundersen Holtenhagen, Carl Olsen Næsset, Hans Pedersen Næsset.

13/4-1879. Helgen. Inderst Carl Olsen Stenstadstranden og Anne Vetlesdatters Anders Olavus. Fadd: Berthe Maria Jensd. Stenstad, Helle Helene Arnesd. Huset, Arne Stenstad, Harald Olsen Næsset, Peder Arnesen Stenstad.

2/6-1879. Helgen. Husm. John Gundersen Holtenhagen og Berthe Maria Jørgensdatters Anne Berthea. Fadd: Ingeborg Andersd. Tinholt, Inger Gundersd. Værstad, Isak Andersen Huset, Hans Gundersen Tinholt, Andreas Halvorsen Mæhlum, Anders Gundersen Skjørholt.

2/5-1879. Helgen. Skolelærer Ole Halvorsen Hvalen og Karen Larsdatters Hanna Marie. Fadd: Karen Christensd. Kaalstad, Mina Larsd. Kolle, Halvor Halvorsen Hvalen, Lars Andersen Holte, Antoni Hansen Hvalen.

18/5-1879. Holden. Grdb. Nils Christensen Lunde og Kari Larsdatters Thone. Fadd: Maren Karine Nilsd. Vala, Gunnild Evensd. Lunde, Gunder Christensen Heisholt, Søren Sivertsen Brænne, Hans Gundersen Vala. Hjemmedøbt af Hans Gundersen Vala.

9/6-1879. Holden. Former Andreas Christoffersen og Margith Hansdatters Hans. Fadd: Ingeborg Olsd., Margrethe Hansd., Ole Thomessen, Gunder Christoffersen og Andreas Andreassen, alle af Værket.

8/6-1879. Holden. Grdb. Halvor Jørgensen Storehoug og Asloug Hansdatters Jørgen Andreas. Fadd: Barnets Moder, Mari A. Andreasd. Storehoug, Jørgen Andersen Skordal, Hans Ch. Kornkaasen, Aslak Aslaksen Skordal.

12/5-1879. Holden. Oldermand Carl Johan Johannesen Sagb. og Hedevig Julie Falstads James Arenholt Falstad. Fadd: Sigrid Torstensen Sagb., Gartner E. Olsen Ulefoss, Oldermand Simon Torstensen, Barnets Fader.

15/6-1879. Holden. Husm. Anders Herlogsen Sannæs og Bergith Andersdatters Jørgen. Fadd: Kirsti Hansd. Sannæs, Anne Hansd. ditto, Anders Herlogsen ditto, Halvor Andersen og August Andersen ditto.

28/5-1879. Helgen. Husm. Ellef Ellefsen Gudmundsbæk og Kari Pedersdatters Marthinus. Fadd: Ingeborg Halvorsd. Pladsen, Anne Maria Johnsd. Grinen, Hans Tinholtstulen, Peder Hansen ditto, Simon Hansen Helgen, Simon Simonsen ditto.

14/6-1879. Holden. Tømmermærker Nils Nilsen Qværnodden og Anne Kirstine Jensdatter Kirsten. Fadd: Barnets Moder, Karen Nilsd. Qværnodden, Nils Torstensen Herregaarden, Ole Gundersen Vrk., Nils Nilsen Qværnodden.

22/6-1879. Holden. Arb. Rasmus Johnsen Vrk. og Inger Olsdatters Karen Thomine. Fadd: Kari Svendsd. Vrk., Karen Torstensd. Vrk., Torsten Johnsen Vrk., Hans Johnsen Vrk., Jens Olsen Qværndokken.

18/6-1879. Holden. Arb. Ole Nilsen Vrk. og Kirsten Gurine Bentsdatters Jørgen. Fadd: Barnets Moder, Mari Anne Thorsd., Carl Julius Brynildsen, Peder Bentsen og Thomas Bentsen, alle Værket.

21/6-1879. Holden. Husm. Gunder Gundersen Hæggemoen og Aaste Kirstine Olsdatters Hanna. Fadd: Berthe Maria Gundersd. Holla, Thorine Jørgensd. Moen, Anders Olsen Moen, Hellik Halvorsen Gladhuus, Nils Nilsen Kaasa.

22/6-1879. Holden. Smed Nils Johnsen Hougbakken og Else Kristine Iversdatters Ida Gusta. Fadd: Barnets Moder, Anne Johannesd. Haatved, Johannes Stensen ditto, Barnets Fader, Jens Stensen Haatved.

14/12-1878. Holden (døpt 20/7-1879). Uægte. Husm. Halvor Gundersen Hollahagen og Enken Inger Kirstine Johnsdatters Gunder Olaus. Fadd: Mari Olsd. Kaasa, Anne Nilsd. Hægna, Hans Jensen Kaasa, Carl Gulliksen Briskemyhr og Jens Hansen Kaasa.

9/7-1879. Holden. Former Anders Johannesen og Maren Anne Gundersdatters Hans. Fadd: Ingeborg Gundersd. Kaasa, Kirsten Christiansd. Vrk., Johannes Andersen Vrk., Jacob Petter Gundersen Vrk., Even Johannesen Vrk., Gunder Andreassen Kaasa.

4/7-1879. Holden. Former Ole Gulliksen Vrk. og Olava Olsdatters Martinius. Fadd: Anne Margrethe Olsd., Constance Stensd., Gullik Christensen, Anders Saamundsen og Ole Nilsen, alle af Værket.

26/6-1879. Holden. Sergeant Hans Johannesen Sannæs og Lina Nilsdatters Ingeborg Thomine. Fadd: Maren Kirstine Jensd. Sannæs, Gunnild Johannesd. Sannæs, Johannes Herbrandsen ditto, Johannes Halvorsen ditto, Andreas Christensen ditto.

25/5-1879. Holden. Arb. Rasmus Olsen Deelevje og Kari Andersdatters Anne Karine. Fadd: Barnets Moder, Anne Halvorsd. Heisholt, John Olsen Deelevje, Rasmus Olsen ditto, Christen Christensen Heisholt.

14/6-1879. Helgen. Inderst Lars Nilsen Strandjordet og Anne Margrethe Simonsdatters Thora Marie. Fadd: Berthe Kirstine Simonsd. Olsbrygge, Berthe Marie Larsd. Strandjordet, Hans Simonsen Ytterbø, Gunder Haraldsen Olsbrygge, Simon Simonsen Helgen.

19/6-1879. Helgen. Grdb. Peder Simonsen Omtved og Kirsti Tollefsdatters Thomine Marie. Fadd: Mari Evensd. Fæhn, Thora Larsd. Kolle, Simon Andersen Klovedal, John Tollefsen Fæhn, Peder Augustinusen Omtved.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

7/1-1879. Helgen. Andreas Olsen Grønvold (under Hvalen) og Regine Pedersens Olaf Peder Grønvold. Fadd: Fru Jensen paa Tufte, Karen Pedersd. Omtved, Ole Larsen Jøntved, Ole Gundersen Grønvold.

3/7-1879. Holden. Grdb. Nicolai Halvorsen Heisholt og Dordi Johannesdatters Johannes. Fadd: Mari Halvorsd. Marum, Gunnild Johannesd. Nordby, Ole Pedersen Marum, Hans Halvorsen Fæhn, Thor Halvorsen Espevolden.

7/7-1879. Holden. Sagmester Hans Petter Pedersen Sagb. og Gunnild Olsdatters Ole. Fadd: Gurine Olsd. Tufte, Anne Evensd. Vrk., Peder Eriksen Sagb., Peder Andersen ditto, Ole Gulliksen Odden.

15/7-1879. Holden. Arb. Johan Mathiasen Sagb. og Asloug Anundsdatters Carl Mathias. Fadd: Kirsten Hartvigsd. Sagb., Marie Johnsd. Vrk., Hans Anundsen Sagb., Stian Anundsen ditto, John Nilsen ditto.

25/6-1879. Holden. Former Andreas Evensen Ringsevjen og Inger Tronsdatters Inger Anette. Fadd: Anne Tronsd., Andrea Halvorsd., Anders Tronsen, Ole Nilsen og Barnets Fader, alle af Værket.

13/7-1879. Holden. Arb. Hans Odin Andreassen Vrk. og Julette Marie Andreasdatters Ingeborg Andrea. Fadd: Georgine Olsd. Vrk., Marie Halvorsd. Vrk., Andreas Hansen Vrk., John Andreasen Vrk., Ingvard Andreasen Bakken.

7/6-1879. Holden. Arb. Hans Jansen Vrk. og Else Marie Christoffersdatters Carl. Fadd: Karen Gunnuldsd., Anne Evensd., Julius Brynildsen, Even Gjermundsen, Andreas Andreassen, alle af Værket.

23/6-1879. Helgen. Husm. Hans Helgesen Bjærkholt og Kirsti Pedersdatters Caroline. Fadd: Asloug Andersd. Værstad, Maria Simonsd. Helgen, Ole Torstensen Bjærven, Hans Brynildsen Pladsen, Nils Christensen Præstgrav.

5/7-1879. Helgen. Grdb. Ole Thorsen Bø og Ragnild Nirisdatters Niri. Fadd: Inger Olsd. Jelseth, Ingeborg Augustinusd. Omtved, Halvor Halvorsen Hvalen, Ole Olsen Jelseth.

6/8-1879. Holden. Kjører Christen Olsen Jøntved og Anne Torine Rasmusdatters Anna Sofie. Fadd: Barnets Moder, Gusta Olsd. Vrk., Johan Rasmussen, Lars Rasmussen og Carl Rasmussen af Værket.

25/7-1879. Holden. Former Anders Olsen Verket og Karen Anundsdatters Anne Kristine. Fadd: Mari Jonsd., Anne Berthea Nilsd., Ole Olsen, Peder Johnsen, John Gjermundsen Naper og Nils Anundsen, alle Vrk.

20/7-1879. Holden. Former Nils Johannesen Vrk. og Anne Olsdatters Johannes. Fadd: Anne Kirstine Eriksd., Marie Johannesd., Ole Johannesen, Johannes Olsen og Johannes Johannesen Kabbe, alle Vrk.

25/7-1879. Holden. Former Johannes Johannesen Sandbakken og Anne Tallaksdatters Johannes. Fadd: Andrea Larsd., Thimine Johnsd., John Tallaksen, Anders Johannesen, Jacob Petter Gundersen og Abraham Andreassen Kaasa, alle af Vrk.

18/7-1879. Holden. Husm. Gullik Gulliksen Kaasen og Aaste Karine Sigurdsdatters Gustav. Fadd: Gunnild Johnsd. Sauklev, Maren Gurine Sigurdsd. Dalen, Gullik Gulliksen Kaasen, Tron Hansen Sauklev, Anders Sigurdsen Dalen (Kjendalen nedre).

31/7-1879. Holden. Arb. Thomas Thomassen Heisholtevjen og Berthe Maria Johannesdatters Theodor. Fadd: Anne Maria Christensd. Heisholt, Maria Thomasd. Heisholt, Johannes Olsen Heisholtevjen, Andreas Johannesen ditto, Hans Thomassen Heisholt.

11/8-1879. Helgen. Gaardm. Rollef Torstensen Glaholt og Mari Gjermundsdatters Anne. Fadd: Ingeborg Nilsd. Glaholt, Mari Haagensd. ditto, Halvor Stensen Flatgrav, Ole Glaholt og Mathias Halvorsen Glaholt.

28/6-1879. Holden. Former Gunder Hansen Vrk. og Maren Johanne Hansdatters Theodor Emil. Fadd: Mari Henriksd., Ingeborg Torstensd., Ole Andersen, Hans Andersen og Nils Anundsen, alle af Vrk.

24/8-1879. Holden. Arb. Torsten Johnsen Vrk. og Asloug Tovsdatters Christian. Fadd: Inger Jonsd., Marie Torstensd., Søren Johnsen, Rasmus Johnsen og Hans Jonsen, alle af  Vrk.

15/8-1879. Holden. Former Halvor Andreassen Vrk. og Anne Olsdatters Andrea. Fadd: Johannes Andreasd. Vrk., Constance Stensd. Vrk., Ole Vetlesen Holla, Knud Olsen Tved, Ole Olsen Vrk., Ole Nilsen Kamperhoug.

17/8-1879. Holden. Former Even Johannesen Vrk. og Karen Marie Hansdatters Hans. Fadd: Marie Hansd. Vrk., Thea Nilsd. Vrk., Johannes Andersen Sandbakken, Hans Hansen V., Anders Johannesen Vrk., Skolelærer John Gjermundsen Naper.

23/8-1879. Holden. Former Johannes Hanssen Vrk. og Johanne Nilsdatters Inga Sofie. Fadd: Anne Pedersd. Vrk., Andrea Torersd. Vrk., Nils Rasmussen Stensrud, Ole Hansen Vrk., Nils Hansen og Hans Torstensen Vrk.

27/8-1879. Holden. Former Hans Severin Andersen Vrk. og Marie Pedersdatters Marie. Fadd: Anne Olsd. Vrk., Karen Pedersd. Vrk., Anders Saamundsen Vrk., Peder Olsen Texle, Ole Pedersen Tufte, Saamund Andersen Vrk.

29/8-1879. Holden. Tømmermand John Halvorsen Sannerholt og Anne Pedersdatters Anne Marie. Fadd: Marthe Olsd. Lindalen, Lisa Pedersd. Sagb., Even Andersen ditto, Gullik Halvorsen Sannerholt, Ole Pedersen Lindalen.

3/9-1879. Holden. Organist Jonas Stavnem paa Fæhn (36) og Augusta Christiane (29) født Tønnesens Maria Eleonora. Fadd: Eleonora Tønnesen af Porsgrund, Alvilde Tønnesen ditto, Fuldmægtig Johnsen Ulefoss, Lensmand Jensen og Barnets Fader.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

17/8-1879. Helgen. Grdm. Hans Simonsen Ytterbø og Maria Stiansdatters Anders. Fadd: Asloug Pedersd. Helgen, Anne Stiansd. Ytterbø, Thor Pedersen Langeland, Christen Andersen Værstad, Gunder Haraldsen Olsbrygge.

9/9-1879. Holden. Grubearb. Halvor Olsen Gruben og Berthe Karine Isaksdatters Ole. Fadd: Ingeborg Olsd. Lillejordet, Inger Marie Isaksd. Gruben, Christen Rollefsen Lillejordet, Isak og John Isaksen Gruben. Hjemmedøbt af Skolelærer Stavrum.

19/5-1879. Holden. Arb. Ole Johnsen Vrk. og Kari Pedersdatters Peder. Fadd: Kari Pedersd. Vrk., Inger Andrea Johnsd. Fæbakke, Lars Johnsen Vrk., Ole Olsen Vrk., Andreas Johnsen Fæbakke. Hjemmedøbt af Gjordemoder Ingeborg Tovsen.

28/8-1879. Holden. Arb. Kittil Jespersen Vrk. og Christine Johannesdatters Jonas August. Fadd: Johanne Andreasd. Kronborg, Marie Halvorsd. Vrk., Barnets Fader, Hans Jonsen Vrk., Ingvard Andreas Andreassen.

23/9-1879. Holden. Grdb. John Jonsen Usterud og Bergith Larsdatters Ingeborg. Fadd: Berthe Sørine Pedersd. Solberg, Maria Kirstine Haagensd. Glaholt, Svennung Torgrimsen Solberg, Lars Olsen Pladsen, Ivar Torgrimsen Pladsen.

30/8-1879. Holden. Værkslæge Oscar Backe (30) og Sara Emanuela (25) født Wiborgs Thelephine. Fadd: Fru Thofine Backe født Myhre af Skien, Frøken Frederikke Viborg af Drammen, Forvalter Johan Blom Skien, Ingeniør Gunnar Knudsen Porsgrund og Doctor Johan Bugge Gvarv i Næs.

19/5-1879. Hjemme. Arb. Ole Johnsen Vrk. og Kari Pedersdatters Bertha. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Gjordemoder Ingeborg Tovsen. Barnet død 20. Mai uden at komme i Kirken.

29/8-1879. Hjemme. Stationsholder Ole Petter Sondresen og Hanna Dorthea født Hansens Dortheus. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Ingeborg Tovsen. Død 29. Aug. uden at komme i Kirken.

6/6-1879. Hjemme. Husm. Enok Lauritsen Vibeto og Anne Andersdatters Laura Mathilde. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Ingeborg Tovsen. Død 15. August uden at komme i Kirke.

7/8-1879. Helgen. Grdb. Jens Gundersen Haugjordet under Jøntved og Asloug Maria Knudsdatters Gunda Marthine. Fadd: Mari Evensd. Fæhn, Anne Evensd. Jøntved, Nils Gundersen Velkom, Carl Pedersen Hvalen, Kittil Andersen Jøntved.

12/10-1879. Holden. Grdb. Halvor Larsen Skougen og Anne Vetlesdatters Lars. Fadd: Barnets Moder, Ingeborg Svennungsd. Skougen, Svennung Vetlesen ditto, Halvor Svennungsen ditto, Ole Østensen Øgaarden.

14/9-1879. Holden. Grdm. Johan Nilsen Romnæs og Inger Marie Pedersdatters Johanne Marie. Fadd: Johanne Maria Pedersd. Romnæs, Peder Tolfsen Qværnodden, Anders Pedersen ditto, Christen Svennungsen Ulefoss.

6/9-1879. Holden. Former Ole Johannesen Hæggen og Karine Christensdatters Anne Josefine. Fadd: Anne Eriksd. Vrk., Marie Johannesd. Vrk., Ole Johannesen Hæggen, Nils Johannesen Hæggen, Christen Christensen Hægna.

9/9-1879. Helgen. Husm. Halvor Halvorsen Strandkaasen og Kirsten Hansdatters Edvard. Fadd: Ingeborg Kirstine Olsd. Jelseth, Aaste Karine Olsd. Næsset, Jens Jelseth, Thor Langeland, Halvor Halvorsen Værstad.

24/10-1879. Holden. Inderst Ole Johannesen Kornkaasen og Jøran Hansdatters Hanna Marie. Fadd: Barnets Moder, Margith Olsd. Kornkaasen, Johan Andersen Rønningen, Hans Christensen Kornkaasen, Peder Pedersen Baxaas.

18/10-1879. Holden. Former Ole Gundersen Vrk. og Karen Nilsdatters Kirsten Margrethe. Fadd: Anne Kirstine Jensd. Qværnodden, Anne Marie Gundersd. Vrk., Gunder Jacobsen Vrk., Jacob Gundersen Vrk., Nils Nilsen Qværnodden.

5/11-1879. Holden. Grdb. John Christoffersen Romnæs og Ingeborg Olsdatters Ole. Fadd: Bergith Jonsd. Klever, Kari Christoffersd. Stenningen, Halvor Halvorsen Jonsaas, Kittil Olsen Stenningen, Ole Olsen Haugholt.

8/11-1879. Holden. Husm. Halvor Christensen Otterkjær og Ingeborg Jensdatters Christen. Fadd: Marthe Olsd. Strømme, Anne Maria Hansd. Nomme, Halvor Rasmusen Strømme, Bent Halvorsen Baxaas, Christen Christensen Baxaas.

14/11-1879. Holden. Hjulmager Andreas Tollefsen Heisholtevjen og Ingeborg Karine Olsdatters Mari Ann. Fadd: Andrea Tollefsd. og Karen Tollefsd. Vrk. Ole Halvorsen Heisholtevjen, Lars Tollefsen og Carl Larsen Præstsagen.

26/10-1879. Helgen. Grdb. Isak Abrahamsen Bjærven og Maren Sofie Pedersdatters Peder Findal. Fadd: Karen Kirstine Abrahamsd. Huset, Anne Olsd. Tufte, Landhandler Pedersen Ulefoss, Abraham Larsen Kolle, Tron Christensen Roa, Halvor Halvorsen Værstad.

27/11-1879. Helgen. Grdb. John Arvesen Kaalstad og Maren Christensdatters Hanna Oline. Fadd: Karen Christensd. Kaalstad, Maren Johnsd. Holvorstaa, Carl Andersen Namløshagen, Jens Jørgensen Kaalstad, Ole Andersen Namløshagen.

5/11-1879. Holden. Arb. John Eriksen Strømodden og Kari Pedersdatters Marie. Fadd: Ingeborg Christensd. Vrk., Johanne Christensd. Strømodden, Peder Pedersen Sannerholt, Johannes Christensen Strømodden, Christen Pedersen Sagb.

9/10-1879. Holden. Inderst John Jensen Øen og Anne Johannesdatters Asber Marie. Fadd: Karen Larsd. Texle, Gunnild Johannesd. Kaasa, Peder Olsen Texle, John Sigurdsen Texle, Erik Johannesen Kaasa. Hjemmed. af Jens Andersen Øen.

25/9-1879. Holden. Husm. Hans Kittilsen Haavet og Maren Olea Olsdatters Carl Johan. Fadd: Barnets Moder, Maria Knudsd. Himingen, Ole Johnsen Haugbakken, Nils Torstensen Herregaarden, Anders Knudsen Himingen.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

25/10-1879. Holden. Agronom Peder Hansen Holla(46) og Lisa Halvorsdatters(43) Hakon. (Haakon.) Fadd: Madame Karen Nilsen Vrk., Anne Hansd. Vrk., Formermester Ingebret Nilsen Vrk., Skovbetjent J. Andersen Vrk., Hans Hansen Holla.

19/12-1879. Holden. Vognmand Bent Pedersen Vrk. og Anne Elise Pedersdatters Karen Marie. Fadd: Margrethe Gundersd. Vrk., Anne Julie Bauer, Peder Pedersen Sagb., Johannes Pedersen Vrk., Johan Pedersen Sagb.

22/11-1879. Holden. Grdb. Gjermund Stenersen Rønningen og Margith Olsdatters Halvor. Fadd: Kirsti Nilsd. Skordal, Gunnild M. Aslaksd. Skordal, Aslak Saamundsen ditto, Peder Gulliksen Romnæs.

7/11-1879. Helgen. Husm. Hans Brynildsen Pladsen og Ingeborg Andrea Halvorsdatters Ole. Fadd: Maria Larsd. Næsset, Anne Stiansd. Ytterbø, Jens Haraldsen Næsset, Knud Olsen og Simon Simonsen Helgen. Hjemmedøbt af Faderen.

3/10-1879. Holden. Tømmermand Ole Thorsen Sannæs(44) og Guro Gundersdatters(40) Christen Andreas. Fadd: Bergith Sigurdsd. Sannæs, Gunnild Johannesd. Sannæs, Barnets Fader, Gullik Gundersen Sannæs, Bent Bentsen yngre Sagb.

8/12-1879. Holden. Flødningsinspecteur Jens P. Sørensen(32) Heisholt og Anne Kirstine Halvorsdatters(34) Marie. Fadd: Anne Karine Hedvig Carlsd. Hølen, Anne Julette Andersd. Heisholt, Torger Evensen Knivestorn (Knifestorm?) fra Laurvig, Anders Andreasen Heisholt, Skolelærer Halvor Jensen Kastet, Østen Stensen Hølen.

21/11-1879. Holden. Nora Elise. Uægte. Pigen Petronelle Bentsdatter Fæbakke(21) og Opgiven Barnfader Ungk. Even Johnsen Fæbakke(19). Pigen confirmeret i Holden 12. Octbr. 1873.
Fadd: Berthe Maria Johnsd. Hvalen, Kirsten Olsd. Fæbakke,

31/12-1879. Holden. Grdb., Maler Tollef Tollefsen Kaasene og Kirsti Hansdatters Aaste. Fadd: Bergith Andersd. Sannæs, Anne Hansd. ditto, Halvor H. Heliksen ditto, Andreas Andersen ditto, Halvor Isaksen Kaasene.

5/12-1879. Holden. Inderst Jens Jensen Galten og Marie Johnsdatters Gurine. Fadd: Ingeborg Kirstine Jensd. Vale, Gunnild Evensd. Lunde, Even Torstensen Lunde, Halvor Jørgensen Vale, Anders Jensen Vale.

6/1-1880. Holden. Grd.eier Saamund Nilsen Langjordet og Ingeborg Thorsdatters Gunnild Maria. Fadd: Kirsten Maria Nilsd. Langjordet, Anne Johannesd. Heisholt, Nils Christensen Langjordet, Christen Nilsen ditto, Andreas Thorsen Striken.

17/1-1880. Helgen. Grdm. Ole Pedersen Langeland og Else Maria Isaksdatters Isak Rønholt. Fadd: Ingeborg Olsd. Gruben, Anne Pedersd. ditto, Peder Pedersen ditto, Kjøstol Olsen Namløs, Nils Pedersen Gruben.

22/1-1880. Holden. Grdb. Ole Jørgensen Sannæs og Asloug Nilsdatters Thora Lovise. Fadd: Thomine Nilsd. Sannerholt, Hanna Nilsd. Kastet, Halvor Jørgensen Bjørntved, Christen Christensen Heisholt, Nils Nilsen Kastet.

17/1-1880. Hjemme. Arb. Asgær Olsen vrk. og Andrea Tallaksdatters Anne Elise. Fadd: (Ingen faddere) Hjemmedøbt af Thor Pedersen 6te Febr., død 7de Febr., uden at komme i Kirken.

19/1-1880. Helgen. Grdb. Anders Tronsen Namløs og Inger Pedersdatters Jørgen. Fadd: Maren Tollefsd. Namløs, Ingeborg Andersd. ditto, Tron Andersen ditto, Peder Johnsen Sagb., Peder Jørgensen Namløs.

1/2-1880. Helgen. Skolelærer Tron Christensen(46) og Margith Svenkesdatters(34) Andrea Kirstine. Fadd: Barnets Moder, Ingeborg Andersd. Tinholt, Simon Klovedal, Anders Andersen Tinholt, Ole Andersen Tinholt.

1/2-1880. Holden. Leilænding Christen Jensen Kjendalen(36) og Kirsti Ellefsdatters(27) Jens. Fadd: Ingeborg Kirstine Jensd. Vale, Inger Nilsd. Vale, Halvor Jørgensen Vale, Anders Jensen Vale, Torsten Ellefsen Lunde.

7/2-1880. Holden. Former Andreas Johnsen Fæbakke og Gro Gunnuldsdatters Gunder. Fadd: Berthe Maria Jonsd. Hvalen, Inger Johnsd. Vrk., Hans Antoni Hansen Hvalen, Ole Johnsen Vrk., Jens Olsen Fæbakke.

13/1-1880. Helgen. Grubearb. Claus Olsen Kaasa(49) og Mari Nilsdatters(41) Anne Marie. Fadd: Barnets Moder, Sofie Clausd. Kaasa, Ole Andersen Namløshagen, Jens Olsen Fæbakke, Nils Clausen Kaasa.

22/12-1879. Helgen. Grdb. Ole Tronsen Namløs(38) og Maren Elise Pedersdatters(26) Peder August. Fadd: Maren Tollefsd. Namløs, Ingeborg Andersd. ditto, Tron Andersen ditto, Ole Andersen Huset, Ole Pedersen Texle.

31/1-1880. Helgen. Grdb. Gunder Haraldsen Olsbrygge(30) og Berthe Simonsdatters(20) Anna Caroline. Fadd: Karette Nilsen Huset, Maria Simonsd. Helgen, Even H. Jøntved, Hans Simonsen Ytterbø, Peder Simonsen Helgen.

17/2-1880. Helgen. Grdb. Anders Andersen Tinholt(30) og Johanne Gunvaldine Engelsens(23) Julius Severin. Fadd: Barnets Moder, Ingeborg Andersd. Tinholt, Jørgen Stiansen Hagen, Tron Christensen Roa, Ole Andersen Tinholt.

5/3-1880. Holden. Værksarb. Gunder Christoffersen(39) og Ingeborg Olsdatters(39) Olaves. Fadd: Maria Tollefsd. Namløs, Anne Maria Olsd. ditto, Ole Nilsen ditto, Christian Christensen Stua, Andreas Christoffersen Vrk.

6/2-1880. Holden. Grdb. Ole Nilsen Vibeto(32) og Mari Christensdatters(33) Ole. Fadd: Anne Maria Christensd. Vibeto, Gunnild Maria Christensd. Haatved, Hans Anundsen Vibeto, Andreas Anundsen ditto, Peder Christensen Tufte.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

23/3-1880. Holden. Grdb. Halvor Helliksen Sannæs(35) og Marie Halvorsdatters(29) Karen Marie. Fadd: Asloug Nilsd. Sannæs, Karen Halvorsd. Sannæsmoen, Ole Jørgensen Sannæs, Gunder Hansen Sannæsmoen, Halvor Andersen Sannæs.

1/4-1880. Holden. Grdb. Andreas Johnsen Haatved(30) og Anne Christensdatters(29) Anne. Fadd: Asloug Østensd. Stenhoug, Anne Nilsd. Haatved, John Andreasen Stenhoug, Even Johnsen ditto, Jens Stensen Haatved.

26/3-1880. Helgen. Grdb. Ole Tollefsen Fæhn(40) og Maren Evensdatters(28) Marie Josefine. Fadd: Asloug Evensd. Kaasa, Marie Evensd. Gjedeboen, Mathias Mathiasen ditto, Even Halvorsen ditto, Halvor Evensen Jøntved.

13/3-1880. Helgen. Maler Petter Nilsen Helgenskoven(58) og Gunnild Bentsdatters(34) Johan. Fadd: Maren Larsen Jøntved, Anne Olsd. ditto, Tron Pedersen Vrk., Hans Olsen Jøntved, Johannes Olsen Ytterbø.

5/4-1880. Helgen. Grdb. Isak Halvorsen Værstad(29) og Asloug Andersdatters(35) Isak. Fadd: Ingeborg Halvorsd. Tinholt, Mari Andersd. Vibeto, Isak Abrahamsen Bjærven, Halvor Halvorsen Værstad, Ole Halvorsen ditto.

5/3-1880. Holden. Grdb. Lars Halvorsen Øgaarden(32) og Maren Henriksdatters(28) Olavus. Fadd: Barnets Moder, Anne Hansd. Roligheden, Hans Henriksen ditto, Ole Andersen Fæbakke, Henrik Halvorsen Vrk.

4/3-1880. Holden. Grdb. Ole Johnsen Stuverud(34) og Margith Olsdatters(39) Anders. Fadd: Bergith Larsd. Usterud, Gunnild Olsd. Stuverud, John Jonsen Usterud, Svennung Torgrimsen Solberg, Torgrim Olsen Stuverud.

11/4-1880. Holden. Grdb. John Jørgensen Lunde(37) og Kirsti Olsdatters(33) Ole. Fadd: Ingeborg Jensd. Vale, Anne Karine Nilsd. Vale, Halvor Jørgensen Vale, Gunder Nilsen Vale, Ole Bjørnsen Lunde.

30/3-1880. Holden. Grdb. Lars Evensen Lunde(31) og Maria Jørgensdatters(33) Gunnild Kirstine. Fadd: Kirsti Ellefsd. Dalen, Gunnild Evensd. Lunde, Christen Jensen Dalen, Søren Sivertsen Brænne, Torsten Evensen Lunde.

14/1-1880. Holden. Skrædder Anders Petter Gundersen Odden(42) og Kirsten Maria Olsdatters(36) Nils Andreas. Fadd: Asloug Hansd. Storehoug, Josefine Andersd. Kaasa, Halvor Jørgensen Storehoug, Peder Andreas Johannesen Hougen, Thomas Bentsen Vrk.

9/5-1880. Holden. Kjører Christen Pedersen Heisholt(27) og Anne Olsdatters(25) Petter. Fadd: Berthe Maria Gundersd. Holla, Maren Jensd. Halvorstaa, Ole Gundersen Holla, John Sigurdsen Texle, Anders Johansen Pederskaas.

21/4-1880. Holden. Sagarb. Hans Olsen Romnæs(21) og Laura Marie Andersdatters(23) Ole Andreas.  Fadd: Maren Anne Hansd. Romnæs, Lisbeth Marie Halvorsd Stensholt, Rasmus Olsen Kastodden, Thor Rasmusen ditto, Nils Andersen Orekaasen.

12/5-1880. Holden. Grdb. Halvor Tollefsen Fæhn(42) og Ingeborg Andrea Stiansdatters(25) Marie. Fadd: Marie Evensd. Fæhn, Marie Stiansd. Hagen, Stian Jørgensen Hagen, Hans Halvorsen Fæhn, John Tollefsen Fæhn.

29/3-1880. Holden. Sogneprest Emil Ellefsen og Micailowna Emilie f. Dons, Eilif Valdemar. Fadd: Fru Charlotte Hoff født Meyer, Fru Marie Crøger født Heidenerich, Frk. Migusta Ellefsen, Overtoldbetjent Berg fra Brevig, Søgnepræst Theodor Crøger, provst Christian Magelsen.

13/4-1880. Holden. Hans. Uægte. Enken Anne Andersd.(30) og opgiven Barnefader, Ungk. og Værksarb. Jacob Gundersen(27) Vrk.
Fadd: Ingeborg Olsd., Marie Halvorsd., Andreas Hansen, John Christensen og Ingvard Andreasen, alle af Værket.

7/5-1880. Helgen. Grdb. Hans Nilsen Jøntved(40) og Andrea Christensdatters(30) Karen. Fadd: Karen Nilsd. Bruset, Maren Pedersd. Kaalstad, Peder Hansen ditto, Kjøstol Olsen Namløs, Peder Jørgensen ditto.

5/2-1880. Holden. Johan. Uægte. Pige Marie Larsdatter Fæhnshagen(30) og opgiven Barnefader, Ungk. Johan Larson fra Sverige, Jernbanearb., Porsgrund(26). Hjemmedøbt 5. Febr. af Gjordemoder Ingeborg Towsen.
Fadd: Inger Pedersd. Namløs, Berthe Karine Larsd. Fæhn, Anders Tronsen Namløs, Isak Boesli, Peder Jørgensen Namløs.

20/6-1880. Holden. Grdb. Kjøstol Olsen Namløs(47) og Maren Anne Nilsdatters(45) Nils. Fadd: Gunnild Maria Nilsd. Namløs, Kirsten Pedersd. Gruben, Hans Nilsen Jøntved, Peder Jørgensen Namløs, Nils Pedersen Gruben.

31/5-1880. Holden. Skolelærer Kittil Halvorsen Ulefos(31) og Elise Johnsdatters(30) Elisabeth. Fadd: Lisbeth Johnsd. Ulefoss, Marie Johnsen ditto, John Olsen ditto, Ingebreth Nilsen Vrk., Nils Johnsen Ulefoss.

27/7-1880. Helgen. Inderst Anders Andersen Hauene(26) og Asloug Maria Hansdatters(30) Nils. Fadd: Gro Gunnesd. Fæbakke, Anne Berthea Olsd. Namløshagen, Andreas Jonsen Fæbakke, Vetle Hansen Namløshagen, Andreas Andersen Haugene.

4/6-1880. Helgen. Dampskibsfører Jens Petter Haraldsen Næsset(48) og Karen Kirstine Olsdatters(30 - 24?) Jens Petter. Fadd: Maria Larsd. Næsset, Helene Arnesd. Huset, Peder Arnesen Stenstad, Hans Brynildsen Pladsen, Jørgen Olsen Næsset, Lars Olsen ditto.

22/6-1880. Holden. Skolelærer Nils Clemmetsen Sannerholt(37) og Anne Olsdatters(33) Carl. Fadd: Helene Olsd. Haatved, Caroline Arnesd. Præstegaarden, Ole Jensen Kaasene, Johan Jørgensen Vrk., Halvor Jensen Kastet.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

21/2-1880. Holden. Inderst Anders Andersen Lycken(23) (Brøndalen?) og Anne Christiansdatters(38) Anders Christian. Fadd: Anne Andersd. Hægna, Karen Gundersd. Brøndalen, Christen Eriksen ditto, Ole Gundersen Qværndokken, Nils Andersen Brøndalen.
Hjemmedøbt 14. April af Halvor Olsen Melteig.

25/2-1880. Holden. Inderst Anders Pedersen Fæhn(66) og Ingeborg Karine Andersdatters(37) Karen Amalie. Fadd: Andrea Stiansd. Fæhn, Maren Christensd. Tufte, Christen Pedersen Tufte, Peder Christensen Tufte, Ole Olsen Tuftehagen. Hjemmedøbt af Stavnem 6. April.

9/6-1880. Helgen. Grdb. Halvor Halvorsen Kaalstad(35) og Karen Christensdatters(28) Hanna. Fadd: Barnets Moder, Maren Pedersd. Kaalstad, Halvor Halvorsen Hvalen, Ole Halvorsen Hvalen, John Arvesen Kaalstad.

27/6-1880. Holden. Snedker Andreas Pedersen Torsnæs(33) og Gurine Olsdatters(26) Anna Marie. Fadd: Gunnild Olsd. Sagb., Maren Kirstine Pedersd. Sagb., Peder Andersen ditto, Hans Petter Pedersen ditto, Ole Gulliksen Moen.

16/6-1880. Holden. Grubearb. Tollef Evensen Fæhnshagen(37) og Anne Marie Christensdatters(37) Severin. Fadd: Anne Maria Johnsd. Gruben, Mathea Olsd. Namløshagen, Anders Tovsen Tuftehagen, Andreas Andersen Hauene, Andreas Tovsen Tuftehagen.

13/7-1880. Holden. Grubearb. Jacob Eriksen Øgaarden(29) og Andrea Andersdatters(23) Anna Josefine. Fadd: Andrea Olsd. Roligheden, Anna Hansd. ditto, Arve Olsen Øgaarden, Lars Halvorsen ditto, Gunder Olsen Øgaarden.

20/7-1880. Holden. Grdb. Hans Christensen Sannæs(51) og Maren Petrea Pedersdatters(31) Hanna Margrethe. Fadd: Karen Christensd. Heisholt, Thea Jahnsen fra Brevig, Christen Christensen Heisholt, Gunnuld Thorsen Heisholt, Andreas Christensen Sannæs.

25/6-1880. Holden. Formermæster Ingebreth Nilsen Vrk.(38) og Karen Marie Johnsdatters(34) John. Fadd: Elisabeth Johnsd. Sagb., Gunnild Hansen fra Graaten, John Olsen Sagb., Johan Johnsen ditto, Marthinius Nilsen af Skien.

1/12-1879. Holden. Dampskibsfører Bent Bentsen Sagb.(42) og Aase Thorsdatters(45) Hans. Fadd: Barnets Moder, Anne Christensd. Kringleføt, Christen Bentsen ditto, Bent Bentsen ældre og Bent Bentsen yngre. Hjemmedøbt af Sognepræst Ellefsen 13. feb. 1880.

2/7-1880. Holden. Marthin. Uægte. Pigen Gunnild Brynildsd. Vrk.(23), og opgiven Barnefader, Ungk., Matros Marthinius Jonsen af Skien(20). Hjemmedøbt af gjordemoder Ingeborg Towsen.
Fadd: Anne Kirstine Thorsd. Strømodden, Maren Brynildsd. Heisholt, Jens Brynildsen Vrk., Marthinius Brynildsen Vrk., Gunder Aasmundsen Vrk.

9/7-1880. Holden. Smed Andreas Jonsen Stranden(37) og Inger Johnsdatters(31) Andreas. Fadd: Barnets Moder, Karen Thorsd. Striken, Ole Johnsen Lindgren, Svend Johnsen Kringlefødt, Ole Thorsen Striken.

21/7-1880. Holden. Husm. John Sigurdsen Texle(36) og Mari Olsdatters(34) Severine. Fadd: Barnets Moder, Anne Marie Pedersd. Texle, Christen Pedersen Sandbakken, Ole Sigurdsen Tved, Ole Pedersen Texle.

23/8-1880. Holden. Skolelærer Johannes Halvorsen Sannæs(42) og Maren Kirstine Johnsdatters(31) Marie. Fadd: Marie Halvorsd. Sannæs, Karen Halvorsd. ditto, John Kjøstolsen Heisholt, Halvor Helliksen Sannæs, Andreas Christensen Sannæs.

21/7-1880. Helgen. Benedikte Caroline. Uægte. Pige Karen Pedersdatter Texle(27) og opgiven Barnefader, Tjener for D. Cappelen August Olson  fra Sverige(22).
Fadd: Inger Pedersd. Namløs, Anne Maria Olsd. ditto, Anders Tronsen ditto, Hans Andersen Vrk., Peder Jørgensen Namløs.

13/7-1880. Helgen. Grdb. Halvor Jensen Jelseth(32) og Ingeborg Kirstine Olsdatters(27) Anders. Fadd: Mari Anne Halvorsd. Huset, Karen Marie Jensd. Jelseth, Jens Halvorsen ditto, Jens Halvorsen ditto, Ole Jonsen Helgen, Gunder Arvesen Vale.

31/7-1880. Holden. Former Ole Johannesen Vrk.(26) og Asloug Olsdatters(27) Johannes. Fadd: Anne Isine Eriksd. Vrk., Anne Hansd. Vrk., Nils Thomasen Heisholtevjen, Johannes Pedersen Vrk., Nils Nilsen Kastet. Hjemmedøbt af John Kjøstolsen Heisholt.

14/9-1880. Helgen. Grdb. Jørgen Jørgensen Tinholt(43) og Ingeborg Halvorsdatters(45) Hanna. Fadd: Asloug Andersd. Værstad, Ingeborg Halvorsd. Tinholt, Halvor Halvorsen Holten, Isak Andersen Ulefoss, Isak Isaksen Hægna af Mæhlum.

15/9-1880. Holden. Sagmester Ole Hansen Fiskestigen(54) og Ingeborg Ellingsdatters(42) Carl. Fadd: Asloug Anundsd. Sagb., Hansine Nilsd. ditto, Halvor Hansen Ulefoss, Ole Andersen Hammerstad, Hans Andreasen Sagb.

26/9-1880. Helgen. Husm. Christen Christensen Jøntved(29) og Maren Hansdatters(20) Hans. Fadd: Andrea Christensd. Jøntved, Ingeborg Andersd. Namløs, Anders Tronsen Namløs, Hans Nilsen Jøntved, Peder Jørgensen Namløs.

12/10-1880. Helgen. Grdm. Carl Svendsen Præstgrav(36) og Asloug Kirstine Halvorsdatters(35) Halvor Severin. Fadd: Kirsten Andersd. Helgen, Asloug Simonsd. Helgen, Knud Olsen Helgen, Hans Halvorsen Fæhn, Anders Andersen Helgen.

16/9-1880. Helgen. Grubearb. John Olsen Namløshagen(45) og Karen Thomasdatters(40) Karoline. Fadd: Ole Nilsen Namløshagen, Johan Larsen ditto, Ole Andersen ditto, Anne Marthine Pedersd. Røgstuen,  Anne Olsd. Namløshagen.

16/9-1880. Holden. Sagmester Christian Odin Olsen(43) og Karen Nilsdatters(25) Anne Sofie. Fadd: Moderen, Gunnild Hansd. Sagb., Peder Andersen Dalen, Barnets Fader, Johannes Andersen Sagb.

4/10-1880. Holden. Grdb. Andreas Anundsen Vibeto(36) og Anne Maria Christensdatters(28) Carl. Fadd: Barnets Moder, Gunnild Christensd. Haatved, Ole Jørgensen Sannæs, Peder Christensen Tufte, Ole Nilsen Vibeto.

9/11-1880. Holden. Værksarb. Johannes Andreasen(20) og Karen Marie Rasmusdatters(18) Ingeborg Marie. Fadd: Karen Andrea Rasmusd. Bakken, Anne Elise Andreasd. ditto, Rasmus Johnsen Hægna, John Andreasen Bakken, Andreas Andreasen Kaasen.

19/9-1880. Holden. Værksarb. Ole Olsen Skordal(47) og Anne Johanne Rasmusdatters(39) Hans. Fadd: Kari Pedersd. Vrk., Inger Rasmusd. Vrk., Even Olsen Vrk., Petter Olsen Vrk., Hans Petter Pedersen Sagb.

3/11-1880. Holden. Skomager Hans Petter Hansen Vibeto(34) og Anne Tovsdatters(29) Marie. Fadd: Karen Torstensd., Asloug Tovsd., Torsten Jonsen, Hans Jonsen, Andreas Andreasen, alle af Værket.

24/10-1880. Holden. Tømmermand Ole Olsen Tved(27) og Hanna Marie Halvorsdatters(24) Thora Marie. Fadd: Aaste Jonsd. Briskemyr, Turine Jørgensd. Moen, Peder Hansen Vrk., Knud Jacobsen Hægna, Hans Nilsen Stensrud.

12/4-1880. Hjemme. John Jonsen Fæbakke(23) og Anne Simonsdatters(21) Simon. Fadd: (Ingen faddere). Død uden at komme i Kirke.

4/6-1880. Hjemme. Arb. Andreas Andreasen Vrk.(24) og Georgine Olsdatters(22) Ole. Fadd: (Ingen faddere). Død uden at komme i Kirke.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

27/10-1880. Holden. (daab: 1/1-1881). Former Nils Johnsen Vrk.(38) og Mari Jespersdatters(31) Johannes. Fadd: Johanne Andreasd. Kronborg, Marie Jonsd. Vrk., Jesper Kittilsen Helgeroen, Kittil Andreas Johnsen og Andreas Johnsen Vrk.

15/10-1880. Holden. Skovbetjent Johannes Andersen Vrk.(29) og Anne Thomine Hansdatters(29) Axel. Fadd: Aaste Nilsd. Vrk., Mathilde Andersen Vrk., Rasmus Hansen Heisholtevjen, Hans Rasmusen Vrk., Ole Mathias Hansen Sanda.

23/11-1880. Holden. Former Jørgen Johannesen(25) og Maren Andrea Christensdatters(21) Johanne Kirstine. Fadd: Barnets Moder, Helene Johannesd., Johannes Gundersen, Even Gjermundsen og Gunder Johannesen, alle af Værket.

8/11-1880. Holden. Skomager Christian Christensen Stua(46) og Kari Olsdatters(41) Marthine. Fadd: Ingeborg Olsd. Vrk., Anne Maria Christiansd. Stua, Ole Nilsen Namløs, Nils Olsen Namløs, Christen Christiansen Stua.

27/11-1880. Holden. Grdb. Nils Christensen Lunde(45) og Kari Larsdatters(35) Lars. Fadd: Ingeborg Torgrimsd. Opsahl, Berthe Larsd. Lunde, Gunder Christensen Sannerholt, Ole Torjusen Opsahl, Torsten Ellefsen Lunde.

21/12-1880. Holden. Former Nils Johansen Vrk.(41) og Karen Johannesdatters(38) Johannes. Fadd: Gusta Olsd. Heisholtebjen, Anne Evensd. Vrk., Hans Jonsen Sagb., Rasmus Johansen Vrk., Halvor Nilsen Sagb.

30/11-1880. Holden. Husm. Hans Jensen Hollakaasa(46) og Mari Olsdatters(45) Halvor. Fadd: Kari Olsd. Vibeto, Nils Gundersen Vrk., Ole Olsen Lommerud, Ole Hansen Kaasa.

7/1-1881. Holden. Former Johannes Olsen Vrk.(41) og Ingeborg Thomasdatters(41) Johannes Ingenius. Fadd: Anne Olsd. Vrk., Marie Johannesd. Vrk., Ole Johannesen Hæggen, Barnets Fader, Nils Hansen Vrk.

9/10-1880. Holden. Husm. Gunder Sigurdsen Dalen under Lunde(37) og Karen Dorthea Halvorsdatters(42) Maren Kristine. Fadd: Barnets Moder, Maren Sigurdsd. Dalen, Barnets Fader, Anders Sigurdsen Dalen, Hans Tronsen Brænne.

22/1-1881. Holden. Skolelærer Halvor Jensen Kastet(44) og Karen Maria Nilsdatters(38) Nora Karoline. Fadd: Anne Olsd. Sannerholt, Sofie Simonsd. Sagb., Nils Clemmetsen Sannerholt, Jon Gjermundsen Naper, Barnets Fader.

2/1-1881. Holden. Skrædder Andreas Thorsen Striken(33) og Anne Sofie Johannesdatters(24) Thomine Marie. Fadd: Maren Thorsd. Odden, Karen Thorsd. Striken, Christen Nilsen Odden, Hans A. Johannesen Heisholt, Ole Thorsen Striken.

24/9-1880. Helgen. Grdb. Johannes Bentsen Stenstad(30) og Berthe Maria Jensdatters(31) Jens. Fadd: Kari Thorsd. Stenstadvolden, Ingeborg Bentsd. Stenstadvolden, Arne Christensen ditto, Anders Jensen ditto, Agronom Hanestad Tvedten.

30/11-1880. Hjemme. Smed Isak Andersen Sagbr.(44) og Marthe Jørgensdatters(34) Jacob. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Gjordemoderen, død 6te Januar. Død uden at komme i Kirke.

10/1-1881. Hjemme. Grdb. Kjøstol Jørgensen Jøntved(34) og Margith Johannesdatters(28) Ingeborg. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Gjordemoderen og død 10. Januar. Død uden at komme i Kirke.

16/1-1881. Hjemme. Husm. Ole Sivertsen Moene og Anne Christensdatters Sivert. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Gjordemoderen, men død uden at komme i Kirken.

5/2-1881. Holden. Husm. Carl Andersen Namløshagen(24) og Berthe Maria Jensdatters(25) Hans Abraham. Fadd: Maren Christensd. Kaalstad, Anne Berthea Olsd. Namløshagen, Hans Andersen Grønnesten, Ole Andersen Namløshagen, Anders Andersen ditto.

25/12-1880. Holden. Sagmester Hans Petter Pedersen(31) og Gunnild Olsdatters(37) Anne Pauline. Fadd: Marthe Olsd. Sagb., Elise Marthine Pedersd. Sagb., Even Olsen Vrk., Ole Olsen Vrk., Peder Andersen Sagb.

11/1-1881. Holden. Grdb. Christen Christensen Heisholt(35) og Liv Jørgensdatters(30) Halvor. Fadd: Asloug Nilsd. Kastet, Berthea Jahnsen af Brevig, Hans Christensen Sannæs, Christen Christiansen Stua, Skrædder Jahnsen af Brevig. Hjemmedøbt af Møllermester Hans Anundsen Sagb.

19/1-1881. Holden. Husm. Nils Jensen Sjesmoen(51) og Marthe Olsdatters(37) Ole Marthinius. Fadd: Anne Maria Christensd. Evjen, Anne Olsd. Qværndokken, Ole Gundersen ditto, Jens Hansen Odden, Nils Jensen Sjesmoen.

11/2-1881. Holden. Former John Petter Olsen(36) og Mari Johnsdatters(32) Peder. Fadd: Karen Anundsd. Vrk., Anne Kirstine Johnsd. Fæbakke, John Johnsen Fæbakke, Ole Olsen Hæggen, Barnets Fader.

26/12-1880. Holden. Værksarb. Johan Jørgensen(30) og Karen Olsdatters(31) Anne Catrine. Fadd: Helene Olsd. Haatved, Maren Caroline Jørgensd. Vrk., Ole Jensen Kaasene, Nils Clemmetsen Sannerholt, Andreas Andreasen Kaasene. Hjemmedøbt af Byggmester Bauer.

24/1-1881. Holden. Skrædder Anders Andersen Heisholtevjen(23) og Kirsten Olsdatters(28) Anders Karinus. Fadd: Mari Nilsd. Kaasen, Sofie Clausd. Kaasa, Jens Olsen Fæbakke, Even Johnsen ditto, Ole Andersen Namløshagen.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

25/1-1881. Holden. Grdb. Rasmus Olsen Delevje(25) og Kari Andersdatters(30) Ole. Fadd: Barnets Moder, Anne Hansd. Evjen, Rasmus Johnsen Hægna, John Olsen Delevje, Barnets Fader.

16/3-1881. Hjemme. Grdb. Andreas Johnsen Haatved(31) og Anne Christensdatters(30) Andreas. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Ingeborg Tovsen 16de Marts og død 18de Marts uden at komme i Kirke.

20/2-1881. Holden. Grdb. Kittil Kittilsen Sannæs(22) og Gunnild Johannesdatters(21) Anne Marie. Fadd: Maren Johnsd. Sannæs, Anne Nilsd. ditto, Johannes Halvorsen ditto, Hans Johannesen ditto, Ole Østensen Øgaarden.

19/1-1881. Holden. Inderst Gunder Halvorsen Pladsen under Brænne(42) og Ingeborg Kirstine Corneliusdatters(37) Halvor. Fadd: Kirsten Gundersd. Brænne, Karen Corneliusd. Pladsen, Søren Sivertsen Brænne, Nils Christensen Lunde, Torsten Evensen Lunde.

14/12-1880. Holden. Husm. Ole Johannesen Qværnhuskaasen under Lunde(30) og Maren Olsdatters(34) Maren Kirstine. Fadd: Kirsti Ellefsd. Kjendalen, Gunnild Evensd. Lunde, Christen Jensen Dalen, Torsten Evensen Lunde, Provst Ellefsen.

3/3-1881. Holden. Organist Jonas Stavnem(38) og Augusta Christiane Tønnesens(30) Johan Christian. Fadd: Madame Maren Jensen Tufte, Marie Tønnesen af Porsgrund, Landhandler Hundevadt, Lars Nystad og Jonas Stavnem Fæhn.

23/2-1881. Holden. Former Hans Severin Andersen Vrk.(30) og Maria Pedersdatters(31) Marie. Fadd: Karen Larsd. Texle, Anne Hansd. Vrk., Anders Saamundsen Vrk., Ole Pedersen Texle, Nils Johnsen Vrk.

14/1-1881. Holden. Leilænding Ole Jensen Hægna under Tved(37) og Anne Andersdatter Brøndalens(26) Anne Maria. Fadd: Barnets Moder, Karen Gundersd. Brøndalen, Anders Pedersen ditto, Erik Christensen ditto, Nils Andersen ditto.

25/2-1881. Holden. Hjulmager Nils Torstensen Herregaarden(40) og Karen Jensdatters(36) Anne. Fadd: Anne Maria Jensd. Vrk., Kari Andersd. Heisholt, Nils Nilsen Qværnodden, Anders Andreasen Heisholt, Lars Larsen Vrk.

10/3-1881. Helgen. Grdb. Ole Pedersen Langeland(25) og Else Marie Isaksdatters(19) Inga Pauline. Fadd: Kirstine Evensd. Langeland, Anne Pedersd. Gruben, Peder Pedersen ditto, Thor Langeland, Thor Christensen Renholt.

28/3-1881. Holden. Former Johannes Pedersen(27) og Anne Karine Bentsdatters(24) Petter Magnus. Fadd: Anne Elise Pedersd., Thea Jensd., Peder Tronsen, Tron Pedersen, Ole Johannesen og Gunder Pedersen, alle af Værket. Hjemmedøbt af Byggmester Bauer 12te April.

20/3-1881. Holden. Former Johannes Johannesen Sandbakken(27) og Anne Tallaksdatters(30) Kari Thomine. Fadd: Maren Anne Gundersd. Vrk., Ingeborg Hansd. Sandbakken, Barnets Fader, Even Johannesen, Asgjær Olsen og Nils Johnsen Værket.

30/3-1881. Holden. Grdb. Peder Christensen Tufte(33) og Anne Anundsdatters(31) Kristine. Fadd: Mari Christensd. Vibeto, Gunnild Maria Christensd. Tufte, Ole Jørgensen Sannerholt, Andreas Anundsen Vibeto, Andreas Nilsen ditto.

27/2-1881. Helgen. Snedker Rasmus Svendsen Grinen(26) og Anne Marie Johnsdatters(23) Severin Martinius. Fadd: Margith Svenkesd. Roa, Andrine Olsd. Vibeto, Tron Christensen Roa, Hans Brynildsen Pladsen, Nils Larsen Ytterbø.

7/4-1881. Holden. Former Even Johannesen Vrk.(31) og Karen Marie Hansdatters(21) Johannes. Fadd: Maren Anne Gundersd., Inger Christiansd., Hans Hansen og Jacob Petter Gundersen Værket, Johannes Johannesen Sandbakken og Even Nilsen Vrk.

15/4-1881. Holden. Værksarb. Bent Nilsen(30) og Kirsti Hansdatters(22) Anna Nicoline. Fadd: Anne Olsd. Hæggen, Anne Hansd. Vrk., Nils Christoffersen Vrk., Hans Hansen Spærland og Ingebreth Nilsen Vrk.

2/4-1881. Holden. Former Peder Jespersen Vrk.(28) og Christine Christensdatters(29) Jørgen.  Fadd: Johanne Andreasd. Kronborg, Hanna Henriksd. Vrk., Kittil Jespersen og Even Jespersen Vrk., Ole Andersen Kronborg.

21/3-1881. Holden. Husm. Ellef Christensen Kaasa(22) og Mari Aslaksdatters(24) Anne Kirstine. Fadd: Aaste Karine Jensd. Briskemyhr, Anne Maria Pedersd. Texle, Andreas Andersen Briskemyhr, Ole Torjusen Odden, Anders Aslaksen Teigen.

2/4-1881. Holden. Oldermand Johannes Olsen Vrk.(50) og Anne Isine Eriksdatters(30) Edvard Marthinius. Fadd: Barnets Moder, Marie Johannesd., Ole Johannesen, Johannes Pedersen, alle af Værket og Nils Johannesen af Skien.

9/5-1881. Holden. Smed Carl Johnsen Lindgren Haugbakken(29) og Gunnild Olsdatters(25) Nils. Fadd: Ingeborg Kirstine Thomasd. Haugbakken, Thora Helliksd. Gladhuus, Ole Nilsen Berget, Ole Johnsen Haugbakken, John Johnsen ditto, Thomas Olsen ditto.

11/4-1881. Helgen. Inderst Ole Sørensen Skougen(23) og Maria Kirstine Hansdatters(20) Karen Andrea. Fadd: Inger Maria Hansd. Stranden, Anne Evensd. Jøntved, Søren Andersen Stranden, Knud Olsen Helgen, Ole Larsen Ytterbø.

20/2-1881. Helgen. Husm. Aasold Aasoldsen Ruaas(38) og Aaste Kirstine Sivertsdatters(34) Anne. Fadd: Ingeborg Kirstine Olsd. Jelseth, Laura Thorsd. Langeland, Halvor Jensen Jelseth, Ole Nilsen Hægna, Jørgen Simonsen Klovedal. Hjemmedøbt af Skolelærer Tron Christensen den 4 April 1881.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

14/4-1881. Helgen. Grdb. Ole Halvorsen Hvalen(28) og Karen Kirstine Larsdatters(25) Halvor. Fadd: Anne Tollefsd. Kolle, Thora Larsd. Kolle, Halvor Halvorsen Hvalen, Lars A. Kolle, Ole Halvorsen Haugen.

24/4-1881. Helgen. Lærer ved Amtsskolen, Lars Elias Bomhoff Andersen Nystad fra Bodø Præstegjeld født 1857 og Hustrue Lovise Korsvik fra Folden Præstegjeld født 1852's Arne. Fadd: Madame Hanna Pedersen Ytterbø, Maria Stiansd. Ytterbø, Skolebestyrer Nils Pedersen, Hans Simonsen Ytterbø, Jonas Stavnem Fæhn.

9/5-1881. Holden. Leilænding Johannes Pedersen Hægland(36) og Gunnild Olsdatters(35) Ole Petter. Fadd: Gunnild Nilsd. Sagb., Bergith Olsd. Hægland, Knud Olsen Sagb., Ole Vetlesen Heisholt, Nils Andersen Brøndalen.

13/4-1881. Holden. Husm. Halvor Olsen Milebund(37) og Anne Thomine Johnsdatters(30) Ole. Gunnild Leifsd. Brænne, Ingeborg Sivertsd. Moene, Torsten Halvorsen Brænne, Ole Johannesen Lunde, Gunder Knutsen Graver.

25/4-1881. Holden. Skomager Jørgen Thorsen Moen(46) og Marthe Thomasdatters(44) Hilda Marie. Fadd: Gurine Gundersd. Vrk., Thorine Jørgensd. Moen, Ole Thomasen Vrk., Thomas Tronsen Sagb., Nils Ellefsen Gunnerud.

30/1-1881. Holden. Doctor Oscar Backe(32) og Sara Backe født Viborgs(27) Gina. Fadd: Fru Inger Wulfsberg af Drammen, frøken Claudia Blom af Skien, Kjøbmand Oluf Christian Viborg, Brugseier Nils Aall, Doctor Jacob Bøyesen af Skien.

6/5-1881. Holden. Inderst Lars Johnsen Vale(37) og Anne Torgrimsdatters(34) Anne. Fadd: Barnets Moder, Helge Torgrimsd. Solberg, Torgrim Torkelsen Solberg, Torkel Torgrimsen ditto, Sveinung Torgrimsen ditto.

6/5-1881. Helgen. Grdb. John Johnsen Usterud(34) og Bergith Larsdatters(30) Thorine. Fadd: Kirsti Andersd. Helgen, Helge Torgrimsd. Solberg, Knud Olsen Helgen, Halvor Halvorsen Glaholt, Halvor Halvorsen ditto, den yngre.

14/6-1881. Helgen. Dampskibsfører Jens Petter Haraldsen Næsset(49) og Karen Kirstine Olsdatters(35) Olea Marie. Fadd: Maren Larsd. Næsset, Anne Bergithe Haraldsd. Næsset, Halvor H. Næsset, Jørgen Olsen Næsset, Lars Olsen ditto.

12/6-1881. Holden. Sergeant Hans Johannesen Sannæs(26) og Caroline Amalie Nilsdatters(23) Johannes. Fadd: Barnets Moder, Karen Gundersd. Sannæs, Johannes Herbrandsen ditto, Kittil Kittilsen ditto, Gullik Gundersen ditto.

21/5-1881. Holden. Sagarb. Andreas Andreasen Vrk.(25) og Jørgine Olsdatters(23) Ole. Fadd: Barnets Moder, Anne Marie Halvorsd. Vrk., Ole Jensen Kaasene, Johan Jørgensen Vrk., Jacob Andreasen Bakken.

30/4-1881. Holden. Murmester Tron Pedersen Vrk.(30) og Ingeborg Christensdatters(25) Christen. Fadd: Anne Bentsd. Sagb., Johanne Christensd. Strømodden, Christen Johannesen ditto, Peder Tronsen Vrk., Anders Johansen Pederskaas, Gunder Pedersen Vrk.

16/5-1881. Holden. Møller Halvor Halvorsen Sagb.(32) og Andrea Rasmusdatters(36) Anne Johanne. Fadd: Barnets Moder, Andrea Halvorsd. Vrk., Ole Hansen Sagb., Ole Olsen Vrk., Ole Rasmusen Vrk.

3/5-1881. Holden. Sagmester Even Andersen Sagb.(28) og Karen Taraldsdatters(26) Laura Jensine. Fadd: Marthe Olsd. Lindalen, Gunnild Hansd. ditto, Knud Torstensen Kaasene, John Halvorsen Lindalen, Ole Pedersen Lindalen.

5/5-1881. Holden. Maler Andreas Andersen af Skien(23) og Inger Rasmusdatters(26) Inga Benedicte. Fadd: Barnets Moder, Andrine Rasmusd. Vrk., Ole Johannesen Hæggen, Andreas Andersen Sannæs, Halvor Andersen Sannæs.

12/1-1881. Holden. Skomager Hans Christiansen Delsbakke(31) og Inger Christensdatters(39) Hans. Fadd: Barnets Moder, Lisa Nilsd. Sannæs, Andreas Christensen ditto, Hans Christensen ditto, Gunnuld Thorsen Heisholt. Hjemmedøbt af Johannes Halvorsen Sannæs.

20/4-1881. Holden. Grdb. Sveinung Torgrimsen Solberg(29) og Berthe Sørine Pedersdatters(25) Berthe Sørine. Fadd: Barnets Moder, Anne Pedersd. Akerhougen, Torgrim Torkildsen Solberg, Lars Jonsen Vale, Ole Torgrimsen Solberg.

9/6-1881. Holden. Grdb. Hans Gundersen Vala(39) og Maren Karine Nilsdatters(35) Karen. Fadd: Maren Kirstine Jonsd. Sannæs, Ingeborg Svennungsd. Skougen, Johannes Halvorsen Sannæs, Halvor Sivertsen Brænne, Halvor Helliksen Sannæs den Yngre.

7/6-1881. Helgen. Inderst Lars Hansen Eeg(30) og Thone Gunnesdatters(22) Inger Gurine. Fadd: Barnets Moder, Karen Maria Gunnesd. Vasdalen, Gunne Anundsen ditto, Anund Gunnesen ditto, Hans Larsen Eeg.

19/3-1881. Helgen. Farver Hans Petter Andersen Staaen(58) og Karen Olea Christiansens(48). Inga Marie. Fadd: Moderen, Gurine Pedersd. fra Skien, Peder Halvorsen Baxaas, Harald Nicolaisen Eie, Ingvald Hansen Staaen (Stoa).

9/6-1881. Holden. Skomager Andreas Johannesen Evjen(34) og Karen Kjøstolsdatters(28) Ingeborg Gunhilde. Fadd: Barnets Moder, Anne Marie Ellefsd. Evjen, Thomas Thomasen Sagb., Hans Thomasen Heisholtevjen, Johannes Olsen ditto.

1/7-1881. Holden. Arb. John Olsen Delevjen(28) og Anne Marie Halvorsdatters(27) Halvor. Fadd: Barnets Moder, Andrea Emanuelsd. Bergkaasen, Andreas Olsen Grini af Lunde, Rasmus Olsen Delevjen og Barnets Fader.

19/6-1881. Holden. Tømmermærker Nils Nilsen Qværnodden(45) og Anne Kirstine Jensdatters(39) Anne Marie. Fadd: Barnets Moder, Anne Christensd. Kringleføt, Ole Gundersen Vrk., Halvor Jensen Kastet, Hans Larsen Vrk.

2/8-1881. Holden. Grdb. Hans Hansen Sannæs(37) og Bergith Sigurdsdatters(27) Hans. Fadd: Mari Kittilsd. Gravningen, Karen Gundersd. Sannæs, Kittil Gundersen Gravningen, Hans Hansen Sannæs, Halvor Larsen Skougen.

6/7-1881. Holden. Grdb. Nicolai Halvorsen Heisholt(28) og Dordi Johannesdatters(24) Halvor. Fadd: Maria Halvorsd. Kjeldal, Christine Christiansd. Espevolden, Thor Halvorsen ditto, Hans Halvorsen Fæhn, Nicolai Paulsen Eie.

10/7-1881. Holden. Tømmermand Gullik Halvorsen Sannerholt(31) og Thomine Nilsdatters(28) Anne Marie. Fadd: Hanna Nilsd. Kastet, Karen Halvorsd. Kastet, Ole Jørgensen Sannæs, John Halvorsen Lindalen, Peder Halvorsen Baxaas.

21/7-1881. Holden. Grdm. Halvor Nicolaisen Eie(33) og Dordi Mikkelsdatters(32) Marie. Fadd: Ingeborg Halvorsd. Eie, Dordi Nicolaisd. Eie, Nicolai Paulsen Eie, Thor Nicolaisen Eie, Ole Thomasen Flom af Lunde.

3/7-1881. Holden. Smed Carl Julius Brynildsen Vrk.(31) og Karen Gurine Gunnuldsdatters(31) Hans Christian. Fadd: Karen Andersd. Sagb., Kari Gunnuldsd. Kaasa, Ole Nilsen Vrk., Hans Petter Pedersen Heisholt, Peder Bentsen Vrk.

9/8-1881. Holden. Værksarb. Ole Johnsen Vrk.(36) og Kari Pederdatters(44) Petter. Fadd: Gro Gunnuldsd. Fæbakke, Anne Hansd. Vrk., Anton Hansen Hvalen, Lars Jonsen og Ole Olsen Vrk.

31/7-1881. Holden. Kudsk Svend Andersen Vrk.(39) og Marie Hansdatters(26) Alette Pauline. Fadd: Ingeborg Christensd. Vrk., Marthine Pedersd. Røgstua, Hans Hansen, Even Johannesen, Thor Gundersen og Tron Pedersen af Værket.

30/7-1881. Holden. Grdb. John Bentsen Vale(55) og Kirsti Nilsdatters(38) Asloug Maria. Fadd: Maria Nilsd. Romnæs, Karen Isaksd. ditto, Isak Nilsen ditto, Jens Bentsen Borstaa og Peder Johnsen Vale.

23/8-1878 (dbt. 4/9-1881 i Holden). Afdøde Gaardbruger Nils Olaus Andersen af Solum(33) og Marthine Thomine Mathiasdatters(31) Anton Mathias. Fadd: Maren Johnsd. Sannæs, Johannes Halvorsen ditto og Hans Gundersen Heisholt.
Drengens Moder hørte til Methodisterne. Faderen er død for flere aar siden og Enken er nu gift med John Ingulsen Sannæs.

9/7-1881. Helgen. Inderst Carl Eriksen Værstad(37) og Gunnild Larsdatters(34) Ingeborg. Fadd: Asloug Andersd. Værstad, Laura Larsd. Skoven, Isak Halvorsen Værstad, Ole Nilsen Hægna, Peder Larsen Skoven.

30/7-1881. Holden. Former Anders Olsen Vrk.(32) og Karen Anundsdatters(28) Anette Marie. Fadd: Mari Johnsd. Vrk., Anne Marthine Pedersd. Røgstuen, Ole Olsen Vrk., Peder Johnsen Vrk. Jens Olsen Fæbakke.

8/7-1881. Holden. Husm. Aslak Andersen Teigen(57) og Maria Jacobsdatters(39) Otto Mickael. Fadd: Barnets Moder, Karen Gundersd. Brøndalen, Halvor Halvorsen Holla, Ellef Christensen Kaasa, Thomas Aslaksen Teigen.

3/9-1881. Holden. Formersvend Jacob Petter Gundersen Vrk.(34) og Anne Johannesdatters(33) tvillinger Johannes. (og Bertha) Fadd: Anne Tallaksd., Jørgine Marie Nilsd., Johannes Andersen, Andreas Abrahamsen, og Anders Eriksen, alle af Værket.

3/9-1881. Holden. Formersvend Jacob Petter Gundersen Vrk.(34) og Anne Johannesdatters(33) tvillinger (Johannes og) Bertha. Fadd: Thomine Johnsd., Marie Johnsd., Anders Johannesen, Even Johannesen og Gunder Aasmundsen, alle af Værket.

26/8-1881. Holden. Grdb. Thor Halvorsen Espevolden(36) og Vilhelmine Christine Christiansdatters(24) Asberg. Fadd: Fru Michalovna Ellefsen, Marie Halvorsd. Kjeldal, Hans Halvorsen Fæhn, agronom Hansen Holla og Halvor Nicolaisen Eie.

31/8-1881. Helgen. Grdb. Augustinus Pedersen Omtved(49) og Anne Kirstine Simonsdatters(38) August. Fadd: Kirsti Tollefsd. Omtved, Kirsten Andersd. Klovdal, Abraham Larsen Kolle, Jens Pedersen Omtved, Simon Simonsen Klovdal.

1/9-1881. Holden. Former Hans Odin Andreasen(35) og Julette Marie Andreasdatters(23) Andreas. Fadd: Karen Andrea Rasmusd. Vrk., Anne Elise Andreasd. Bakken, Johannes Andreasen og Jacob Andreasen Vrk.

14/8-1881. Holden. Grdb. Halvor Kittilsen Orekaasen(31) og Johanne Marie Johannesdatters(19) Anne Marie. Fadd: Mari Kittilsd. Gravningen, Marie Jensd. Halvorstaa, Ole Johannesen Qværnhuskaasen, Gunder Johannesen ditto, Barnets Fader.

21/9-1881. Helgen. Grdb. Andreas Olsen Halvorstaa(26) og Ingeborg Andersdatters(24) Carl. Fadd: Karen Christensd. Kaalstad, Asloug Nilsd. Velkom, Halvor Stenersen Skibsnæs, Nils Gundersen Velkom, Stener Halvorsen Skibsnæs.

26/7-1881. Helgen. Husm. Ellef Ellefsen Gunmundsbæk(37) og Kari Pedersdatters(37) Anne Maria. Fadd: Helle Maria Halvorsd. Omtved, Liv Halvorsd. Sværdsten, Barnets Fader, Hans Brynildsen Pladsen,Peder Ellefsen Gunmundsbæk.

24/5-1881. Hjemme. Arb. Asgjær Olsen Vrk. og Andrea Tallaksdatters Johannes. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Thor Pedersen. Død før hjemmedaaben blev bekræftet.

16/10-1881. Holden. Ole Hansen Striken og Karen Marie Thorsdatters Inga Marie. Fadd: Maren Thorsd. Odden, Kari Hansd. Odden, Andreas Thorsen Striken, Jens Hansen Odden, Ole Thorsen Striken.

24/10-1881. Holden. Smed Hans Petter Torersen(25) og Anne Julie Bauers(23) Marie Nicoline. Fadd: Kirsten Laurine Larsd. Vrk., Mariane Thomasd. Vrk., Walentin Bauer, Bent Pedersen Vrk., Hans Odin Andreasen.

10/10-1881. Holden. Former Anders Johannesen Vrk.(35) og Maren Anne Gundersdatters(37) Bertha. Fadd: Karen Hansd. Vrk., Georgine Nilsd. Vrk., Johannes Andersen Sandbakken, Johannes Johannesen ditto, Jacob Petter Gundersen Vrk., Gunder Aasmundsen Vrk.

29/9-1881. Holden. Grdb. Halvor Jørgensen Skordal(28) og Asloug Hansdatters(34) Anne Maria. Fadd: Barnets Moder, Kirstine Andersd. Skordal, Jørgen Andersen Storehoug, Hans Christensen Kornkaasen, Bent Halvorsen Baxaas.

12/10-1881. Holden. Former Halvor Andreasen Kronborg(31) og Anne Olsdatters(31) Oline. Fadd: Johanne Andreasd. Kronborg, Berthine Olsd. Vrk., Ole Olsen Vrk., Knud Olsen Sagb., Ole Andersen Kronborg.

23/10-1881. Holden. Grdbr. Hans Halvorsen Fæhn(28) og Marthe Maria Halvorsdatters(31) Hans Andreas. Fadd: Kirstine Christiansd. Espevolden, Hanna Halvorsd. Bergkaasen, Nils Jørgensen Tufte, Thor Halvorsen Espvolden, Nicolai Halvorsen Heisholt.

28/6-1881. Holden. Arb. Carl Andersen Tuftehagen(50) og Kirsten Mari Anundsdatters(40) Olavus. Fadd: Barnets Moder, Kari Olsd. Tuftehagen, Christen Rollefsen Lillejordet, Rollef Christensen ditto, Hans August Carlsen Tuftehagen.

22/12-1871. Tønsberg. Hjemmedøbt i Tønsberg. Dåben bekreftet i Holden 11. Dec. 1881. Omstreifer Carl Johan Hansen f. 1821 og Hustru Maria Pedersd. f. 1832. Caroline. Fadd: Guro Andersd. Gunnrud, Anders Olsen Moen, Nils Evensen Gunnerud.

2/11-1881. Holden. Husm. Lars Christensen Hægna(39) og Gunnild Gunnuldsdatters(38) Gunnild Sofie. Fadd: Barnets Moder, Anne Maria Hansd. Nomme, Nils Nilsen Trettekaasm Henrik Sindsen Nomme, Bent Halvorsen Baxaas.

6/11-1881. Holden. Snedkermester Carl Nilsen Sagb.(24) og Thomine Pedersdatters(22) Nils. Fadd: Inger Pedersd. Romnæs, Anne Pedersd. Qværnodden, Johan Nilsen Romnæs, Anders Pedersen Qværnodden, Jens Olsen Qværndokken.


Til toppen: Trykk [Home]

webmaster@gamleholla.no