ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Denne siden ble sist oppdatert 19.09.2023

Hollen Kirkebog

og klokkerbok, medtatt Helgen kirke, dødfødte og dissentere.

Fødte Børn med faddere

1896 - 1907

Sogneprester i denne tiden:
Julius Riddervold (1894 - 1900).
Vikarprest "Pastor Kiær" (1896-1900).
Anton Wilhelm Valle (1900 - 1917).


Avskrift: G.S., Brevik 2019.

Avskrift etter skannet kopi av original på Digitalarkivet.no.

Tips. Søk i dette dokumentet: [Control] + [F]
For å lette søket, ender alltid barnets fornavn med et punktum. Navnet er dessuten uthevet.
[Control] + Home = Til toppen av dokumentet.
[Control] + End = Til slutten av dokumentet.

Se hvem fadderene er og du vil se barnets nærmeste familie, og ofte hvor de bodde!


Noen forkortelser og forklaringer. Se også Hjelp.
Arb. = Arbeider
ditto = do. = samme som
Gbr. = Gårdbruker
Grdb. = Gårdbruker
Grdm. = Gårdmann (samme som over)
Husm. = Husmann
Inderste (Inderst) = Leieboer med egen husholdning, men uten rettigheter.
Saugb. =  Sagbruket (Ulefoss)
Vrk. = Værket (Ulefos Jernværk)
 

Om avskriften.
Disse avskriftene gjør jeg for min egen del, for å bli kjent med både sted- og personnavn i området, og som verktøy for effektivt å kunne lage ei moderne nett-bygdebok for Holla. Jeg leser ikke korrektur på avskriftene, men retter underveis når jeg finner feil. Det er fritt fram for alle å benytte seg av mine avskrifter til hva man vil, men bruk for all del de skannede kirkebøkene på Digitalarkivet for kontroll. Jeg er heller ikke feilfri. G.S.

| 1718 - 1779 | 1779 - 1814 |
| 1815 - 1830 | 1830 - 1848 | 1849 - 1860 | 1861 - 1869 | 1869 - 1881 | 1881 - 1896 | 1897 - 1907 |
| 1907 - 1928 |

 


| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

28/11-1896. Hollen. Murer Martin Pedersen Kringlefet og Anne Karine Nilsdatters (Tvilling) Peder. Fadd: Kone Aavet Kristensd. Haatvedt, pige Marie Johnsd. do., skrædder Andreas Strigen, gbr-søn Olaus Johannesen Haatvedt, Ole Olsen Lommerud.

28/11-1896. Hollen. Murer Martin Pedersen Kringlefet og Anne Karine Nilsdatters (Tvilling)  Olga. Fadd: Kone Gusta Olsd. Vrk., pige Karen Johnsd. Haatvedt, former Johannes Rasmussen Vrk., Halvor Johannesen Haatvedt.

10/10-1896. Hollen. Sliberiarb. Andreas Evensen, Vrk. og Hanna Karoline Kristiansdatters Even. Fadd: Kone Karen Marie Evensd. Vrk., pige Annethe Evensd. Vrk., Sagarb. Hans Hansen Bærland Vrk., Sliberiarb. A. Jespersen Vrk., Jæger Anders Gulbrandsen Kristiania.

5/12-1896. Helgen. Gbr. Ole Larsen Ytterbø og Anne Andersdatters Anders. Fadd: (Ingen faddere. Død før bekræftelse i kirken. G.S.) Hjemmedøbt 14/1 af Kirkesanger Holen.

24/11-1896. Helgen. Gbr. Ole Torgrimsen Jakobskaas og Ingeborg Kittilsdatters Kristine. Fadd: Ragnhild Rollefsd. Sverdsten, pige Ingerid Ellefsd. Deilsbakke, Gbr. Torgrim Torkildsen Solberg, Gbr. Sveinung Torgrimsen do., Gbr. Halvor Haraldsen Sverdsten.

6/12-1896. Hollen. Former Jens Olsen, Tuftedalen og Anne Kirstine Olsens Olaf. Fadd: Kone Mari Olsen Vrk., pige Annethe Olsen Fæbakke, former Per Jonsen do., Ole Olsen Heggem, arb. Brynjulf Olsen Fæbakke.

28/9-1896. Hollen. Smed Thomas Olsen Lindgren, Lindgren og Gunhild Jonsdatters Theodor. Fadd: Kone Inger Jonsen Lindgren, pige Marie Rasmusd. Moen, smed Ole Jonsen Lindgren, Jon Olsen Lindgren, Andreas Andreassen do.

4/10-1896. Hollen. Snedker Henrik Sindsen, Perskaas og Anne Marie Hansdatters Johannes Tolesius. Fadd: Kone Karen Olsd. Skaardal, pige Maren Halvorsd. Baksaas, arb. Ole Gjermundsen Rønningen, gbr. Bent Baksaas, Halvor Gjermundsen Rønningen.

21/12-1896. Hollen. Sagarb. Kristen Hansen Fæbakke og Kirsten Marie Hansdatters Harald August. Fadd: Ida Hansd. Roligheden, Ole Arvesen do., Vetle Hansen Fæbakke, Nils Auersen Grønsten, Karen Halvorsd. Vaskaas.

16/12-1896. Hollen. Murmester Lars Johan Larsen, Kringlefet og Benedikte Eliasdatters Albert Mateus. Fadd: Kone Inger Tobine Nordblom, Hølen, pige Anne Marie Jakobsen Heisholt, tømmermester Ivar Torgrimsen Kringlefet, sagarb. Ole Olsen Lommerud.

7/1-1897. Hollen. Dagarb. Anders Sørensen Hagen og Anlaug Olsdatters Bertha Gurine. Fadd: Moderen, pige Hanne Gundersd. Sagbr., Arb. Ole Sørensen Tufte, Arb. Lars Olsen Sagbr., Arb. Ole Evensen do.

14/1-1897. Hollen. Sliberiarb. Hans Bertinius Hansen Ringsevjen og Anne Kirstine Andersdatters Ingeborg. Fadd: Kjører Ole Hansen Roligheden, Halvor Andersen Ringsevje, Hildus Hansen do., Bertha Hansen do., Ingeborg Andersd. Vrk.

8/2-1897. Hollen. Beslager Gunder Olsen Vrk. og Helga Nilsdatters Gunvor. Fadd: Moderen, pige Karen Nilsd. Glahus, husm. Nils Evensen do., Arb. Martinius Olsen Vrk., beslager Herman Olsen do.

3/2-1897. Hollen. Husmand Thor Johnsen Steinsholt (Romnes. G.S.) og Signe Olsdatters Gunhild. Fadd: Anne Gunnulfsd. Deila, Gbr. Sveinung Vetlesen do., Ingeborg Halvorsd., tjener Lars Halvorsen, tjener Ole Tollefsen Romnæs.

2/3-1897. Hollen. Gbr. Peder Jørgensen Namløs og Anne Martine Pedersdatters Nikoline. Fadd: Kirsten Pedersd. Gruben, pige Ingeborg Olsd. Namløs, Værksarb. Gunder Johnsen Gruben, Gbr. Tron Olsen Namløs, Faderen.

3/3-1897. Hollen. Kusk Sven Andersen Vrk. og Kirsten Marie f. Hansens Hilda Elvine. Fadd: Emilie Nilsen, pige Alette Andersen, former Even Johannesen Sandbakken, former Hans Evensen Vrk., Faderen.

30/1-1897. Hollen. Skomager Halvor Halvorsen Stoa og Ingeborg Nilsdatters Harald Mathæus. Fadd: Anna Nilsd. Odden, Marie Thorsd. do., flaademand Ole Hansen do., snedker Johannes Andersen Sagbr.

29/12-1896. Hollen. Gbr. Hans Johannesen Sannæs og Karoline Amalie Nilsdatters Halvor. Fadd: Moderen, Kjersti Larsd. Sannæsmoen, Gbr. Mathias Olsen Sannæs, Gbr. Hans Hansen do., Andreas Johannesen do.

10/1-1897. Hollen. Sliberiarb. Gunder Hansen Kastodden og Karen Marie Rasmussens Reidar Andreas. Fadd: Moderen, Pige Sofie Olsd. Ruskotte, Arb. Rasmus Olsen Kastodden, Arb. Hans Rasmussen do., Arb. Kristen Nilsen Sagbr.

31/12-1896. Hollen. Beslager Bent Aasmundsen Vrk. og Karine Olsens Olaf. Fadd: Sofie Pedersen, Pige Bertha Andreassen, Sliberiarb. Gunder Aasmundsen, Former Olaves Aasmundsen, Andreas Thomassen.

24/12-1896. Hollen. Skovarb. Knud Eriksen Øen og Torberg Gundersdatters Gunnar. Fadd: Marie Hansd., Gunhild Gundersd., Skovarb. Martinius Larsen, Sagarb. Johannes Hansen, Sagarb. Ole Hansen.

4/12-1896. Hollen. Sliberiarb. Torkel Torkelsen Vrk. og Aslaug Helgesdatters Matthias. Fadd: Kone Sofie Clasd. Jespersen, Pige Karen Andrea Pedersd. Vrk., Former Tron Hansen Vrk., Arb. Kristian Finkenhagen, Arb. Anders Evensen Skaardal.

3/2-1897. Helgen. Leilænding Lars Bentsen Solberg og Helga Thorgrimsdatters Anna Kirstine. Fadd: Dorthea Bentsd., pige Sørine Sveinungsd. Solberg, Arb. Gabriel Gundersen, Vadrette pr. Skien, Gbr. Ole Thorgrimsen Jakobskaas.

5/2-1897. Hollen. Laboratoriearb. Andreas Jensen Helgeroen, Holla og Inger Olsens Ole. Fadd: Gbr. Jens Andreassen Helgeroen, Anne Kirstine Jensd. do., Støberiarb. Even Svendsen do., Schweitzer Jørgen Nilsen Holla, Olava Gundersen Helgeroen.

9/2-1897. Hollen. Høvleriarb. Andreas Pedersen Lindalen, Sagbr. og Karen Nilsdatters Mathilde. Fadd: Arb. John Halvorsen Tvara, Arb. Anders Pedersen Kringlefet, Arb. Andreas Nilsen Sagbr., Marie Isaksd. Lindalen, pige Ingeborg Rasmusd. Vrk.

17/2-1897. Helgen. Styrmand Jørgen Olsen Næset og Annette Marie Andersdatters Nora Annette. Fadd: Moderen, pige Anne Helene Olsd. Næset, Gbr. Ole Jørgensen do., Kontorist Jens Haraldsen, Skien, Gbr. og Fyrbøder Lars Olsen Stenstad.

3/3-1897. Helgen. Fabrikarb. Thor Andersen Blegebakken i Skien og Kirsten Marie Hansdatters Harald. Fadd: Moderen, pige Maren Hansd. Ytterbø, uk. Jens Andersen Stenstadvolden, skomager Ole Larsen Ytterbø, skomager Severin Larsen Næset.

7/3-1897. Hollen. Sagbrugsarb. Anders G. Johansen Kringlefet og Johanne Severine Kristensens Marie. Fadd: Moderen, Marie Olsen Danielskaas, Kristen Johannesen Strømodden, Gunder Johansen, Johan Andersen Kringlefet.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

16/3-1897. Hollen. Sliberiarb. Hans Theodor Rasmussen Kastodden og Ingeborg Andrea Nilsens Anne Nikoline. Fadd: Inger Rasmussen Sagbr., pige Andrea Nilsen Lande, arb. Rasmus Olsen Kastodden, arb. Gunder Hansen do., Sadelmager Gunnulf Nilsen Stoa.

18/3-1897. Hollen. Sagarb. Vetle Hansen Fæbakke og Inger Marie Isaksdatters Ingeborg. Fadd: Kirsten Hansd. Fæbakke, pige Karoline Johnsd. Namløs, Faderen, Ole Pedersen Lindalen, Brynjulf Olen Fæbakke.

16/2-1897. Hollen. Værksarb. Ole Petter Andersen Vibeto og Gunhild Andersdatters Berthea. Fadd: Moderen, Marie Kristensd., Værksarb. Kristen Andreas Kristensen Vibeto, Andreas Kristensen do., Andreas Hansen do.

25/3-1897. Hollen. Sliberiarb. Severin Larsen Vrk. og Karoline Arnesdatters Magda Helene. Fadd: Andrea Hansen, pige Thora Kaasa, arb. Peder Hansen, arb. Kristian Hansen Vrk., Faderen.

13/3-1897. Hollen. Slusevogter Edvard Nordblom Hølen og Inger Tobine Torkildsens Ida Edomine. Fadd: Karen Hansen Odden, Susanna Nilsen Ytterbø, sagarb. Johan Larsen Kringlefet, slusevogter Søren Reiersen do., Karl Karlsen Hølen.

21/7-1896. Døbt i Landsmarken kapell, 27/12-1896. Leilænding Hans Torjussen Bømark og Helene Nilsdatters Olav. Fadd: Leilænding Anders Kristensen Teigen, leil. Severin Taraldsen Høidalen, leil. Saamund Hansen Røisland, Moderen, pige Marie Kristensd. Høidalen.

22/1-1897. Hollen. Slusevogter Karl Martinius Olsen Kværnodden og Guro Larsdatters Ole. Fadd: Karen Berthine Gjermundsen, lærerinde Gunhild Larsen Lunde, arb. Jens Olsen Sagbr., arb. Karl Johannesen Vrk., lærer Eivind Larsen Lunde.

4/3-1897. Hollen. Gartner Karl Frants Kristensen, Ulefos gaard og Ingeborg Andreasdatters Ivar Frank. Fadd: Aslaug Johnsen Haatvedt, pige Guro Johnsen do., Gbr. Even Johnsen do., Gbr.- søn Kristen Andreassen Stenhaug.

9/12-1896. Hollen. Sagarb. Hans Hansen Bærland Vrk. og Anne Marie Jensdatters Thorvald. Fadd: Marie Johnsd. Vrk., pige Hanna Hansd. Vrk., arb. Bent Nilsen Kamperhaug, arb. Andreas Jespersen do., Johannes Olsen Vrk.

14/4-1897. Hollen. (Uægte). Uk., skrædder Karl Nilsen, Odden (f. 1865) og pige Olette Olsdatters (f. 1869) Kristian. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt 14/4 af Margit Andersen. Død 14/4-1897. Anmældt af Jordmoderen.

2/4-1897. Hollen. Sagarb. Jens Olsen Sagbr. og Ingeborg Nilsens Karl. Fadd: Moderen, Ingeborg Rasmussen Vrk., Karl Johannesen Vrk., sagarb. Anders Pedersen Lindalen Sagbr., Nils Kristensen do.

3/3-1897. Hollen. Gbr. Ole Olsen Fæhn og Kirsten Olea Isaksens Olav Sverre. Fadd: Mari Evensd. Røgstuen, pige Anne Karlsen Ytterbø, gbr. Ole Tollefsen Røgstuen, arb. Even Olsen do., gbr. Isak Abrahamsen Bjerva.

4/4-1897. Helgen. Gbr. Halvor Halvorsen Værstad og Aslaug Kirstine Simonsdatters Signe. Fadd: Moderen, pige Maren Isaksd. Værstad, Gbr. Peder A. Stenstad, Gbr. Peder S. Kolstad, Gbr. Isak H. Værstad.

10/4-1897. Hollen. Sagarb. Nils Johannesen Kabbe, Sagbr. og Marie Kristensens Agnes. Fadd: Inger Jakobsen, Kristine Kristensen, formand Johannes Olsen Kabbe, Vrk., former Ole Johannesen Kabbe, Vrk., snedker Theodor Olsen Berg (Mælum).

8/4-1897. Hollen. Skipper Johannes Kristensen Strømodden og Gunhild Jensdatters Gunvor. Fadd: Moderen, pige Elise Jensd., flaademand Kristen Strømodden, arb. Peder Pedersen Sagbr., arb. Kristen Tronsen Vrk.

27/7-1896. Hollen. Sadelmager Johan Johansen Tuftedalen og Tomine Pedersens Thora Pauline. Fadd: Moderen, pige Bolette Olsen Søve, gbr. Kristen Kristensen Tufte, arb. Martinius Arvesen Roligheden.

22/4-1897. Helgen. Inderst Thorgrim Thorgrimsen Solberg (Valebø) og Aslaug Kirstine Gundersdatters Gunder Dahl. Fadd: Gbr. Thorgrim Thorkildsen Solberg, Gbr. Lars Johnsen Usterud, uk. Peder Svenungsen Solberg, Moderen, pige Ingeborg Ellefsen Solberg.

24/4-1897. Dissenterbarn (Hollen). Træsliberiarbeider Nils Stenersen Ringsevjen og Anne Tomine Andreasdatters Anne Tomine. "Den Evangeliske Lutherske frimenighed."

26/2-1897. Hollen. Husmand Halvor Eriksen Søvestranden og Ingeborg Asbjørnsdatters Anne Kirstine. Fadd: Arb. Thomas Olsen Ødegaarden, arb. Jørgen Nilsen Lindgren, arb. Anund Eriksen, pige Ingeborg Andreassen Gravningen, Moderen.

14/5-1897. Hollen. Former Tron Halvorsen Vrk., og Lovise Johnsens Anna Josefine. Fadd: Pige Sofie Pedersen, Moderen, Tømmermand. Halvor Andersen Vrk., Sliberiarb. Nils Andreassen Sagbr., Former Anders Halvorsen Vrk.

13/2-1897. Hollen. Gbr. Nils Andersen Brøndalen og Laura Pedersdatters Johannes. Fadd: Moderen, pige Mari Eriksd. Hollasæter, former Andreas Kristoffersen Vrk., arb. Ole Pedersen Aasland, husm. Erik Kristensen Hollasæter.

31/12-1896. Hollen. Gartner Birger Eriksen, Søve og Andrea Thomine Jensens Birger Johannes. Fadd: Bestyrer A. H. Frost, Søve, lærer J. Aashammar, do., O. Hansen Tufte, fru Aashammar, frk. Martha Jakobsen, Søve.

6/5-1897. Hollen. Gbr. Halvor Olsen Susaas og Dorthe Nikolaisdatters Harald. Fadd: Aslaug Nilsd. Eie, Marie Halvorsd. Eie, Halvor Nikolaisen Eie, Thor Nikolaisen Eie, Halvor Nilsen Thoreskaas.

10/5-1897. Hollen. Husmand Ola Hansen Røibek og Anne Helliksdatters Harald Ingvald. Fadd: Marie Hansd. Haatvedtsæter, Karen Hansd. Brænnebu, Martinius Larsen Haatvedtsæter, Johannes Hansen Brænnebu, Faderen.

26/5-1897. Hollen. Sveitser Anders Magnus Andersen, Søve og Karen Johannesdatters Magnus. Fadd: Husm. Halvor Eriksen Søve, Arb. Martinius Arvesen Roligheden, Former Severin Torstensen Vrk., Ingebjørg Asbjørnsen Søve, Karen Hansen Roligheden.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

30/4-1897. Hollen. Sliberiarb. Peder Johnsen, Sagbr. og Maren Nilsdatters Karette. Fadd: Arb. Anders Nilsen Sagbr., Arb. Simon Halvorsen, do., Arb. Edvard Johnsen do., Kone Klara Johnsen, Skotfos, pige Marie Johnsen Sagbr.

26/5-1897. Hollen. Former Hans Odin Andreassen Vrk. og Julette Marie Andreasdatters Inga Anette. Fadd: Marie Jensd. Vrk., pige Ingeborg Andreasd. Vrk., Arb. Andreas Hansen Vrk., Former Jørgen Evensen Vrk., Faderen.

30/5-1897. Helgen. Gbr. Sveinung Thorgrimsen Solberg og Berthe Sørine Pedersdatters Sveinung. Fadd: Gbr. Simon Augustinussen Omtvedt, Gbr. Ole T. Jakobsen, Peder S. Solberg, Moderen, Anne Larsd. Usterud.

27/7-1897. Hollen. Skrædder Joakim Andersen, Heisholt og Margit Nirisdatter Vaalas Margit Anna Marie. Fadd: Ingeborg Mikkelsen, pige Mariane Tollefsen, sliberiarb. Kristian Mikkelsen, Sagbr., Gbr. Peder Pedersen Heisholt, garver Herman Halvorsen.

25/5-1897. Hollen. Sadelmager Gunnulf Nilsen Stoa og Ingeborg Nilsdatters Anna Gurine. Fadd: Moderen, pige Andrea Nilsd. Sagbr., Sagbrugsarb. Kristen Nilsen do., Skomager Halvor Stoa, sliberiarb. Hans Rasmussen Kastodden.

6/9-1896. Hollen. Dagarbeider Ole Halvorsen Odden og Thomine Johannesens Karen Anette. Fadd: Moderen, pige Karen Johannesen, Faderen, arb. Andreas Andreassen Lindgren, Odden, arb. Johannes Johannesen Haugen.

20/6-1897. Helgen. Arb. Nils Auersen Grønsten og Hanna Kirstine Hansdatters Ingeborg Aurora. Fadd: Gbr. Hans Andersen Grønsten, Gbr. Ole Arvesen Ødegaarden, Anne Andersen Lunde, Ida Margrethe Hansd., Kirsten Marie Andersd. Næsodden.

1/7-1897. Helgen. Gbr. Peder Simonsen Kaalstad og Aslaug Sveinsdatters Birger. Fadd: Moderen, pige Aslaug Haraldsen Bøle i Gjerpen, Simon S. Helgen, Hans Hansen Næsset, Halvor H. Værstad.

4/7-1897. Hollen. Modelsnedker Hans Hansen Kabbe, Vrk. og Cecilie Persdatters Bergliot. Fadd: Moderen, pige Marie Pettersen, arb. Peter Thoresen Vrk., Smed Nils Johnsen, Former Gunder Hansen Bærland.

29/3-1897. Hollen. Leilænding Erik Kristiansen Hollasæter og Karen Gundersdatters Anders. Fadd: Leilænding Nils Brøndalen, Ole Johnsen do., Husm. Johannes Hansen Brænnebu, kone Laura Pedersd. Brøndalen, pige Marie Eriksd. Hollasæter.

1/7-1897. Hollen. Sliberiarb. Knut Andreas Halvorsen Vrk. og Karen Nilsine Brodersdatters Halvor. Fadd: Arb. Nils Anundsen Vrk., Faderen, arb. Anders Abrahamsen Vrk., Kone Karen Rasmusd. Vrk., pige Ingeborg Johannesd. Vrk.

2/7-1897. Helgen. Husmand Kristen Kristensen Jøntvedt og Maren Hansdatters Bjarne Isinius. Fadd: Gbr. Jens Gundersen Jøntvedt, Gbr. John Olsen Namløs, Thron Andersen do., Ragnhild Rollefsd. Sverdsten, pige Tomine Johnsd. Namløs.

29/6-1897. Hollen. Sergeant Kristen Hansen Sannæs, Kristiania og Bergitte Stenersens Hans Didrik. Fadd: Moderen, pige Hanna Hansd. Sannæs, gbr. Ellef Knudsen Sannæs, Peder Hansen Sannæs.

10/8-1897. Hollen. Skovfoged Ole Gundersen, Kilen (Hvideseid) og Thora Simonsens Simon. Fadd: Kone Marie Gundersen, Hanna Gundersen, Formand Simon Torstensen Sagbr., Snedker Johan Gundersen do., kontorist Hans Gundersen, Kristiania.

17/3-1897. Hollen. Former Gunder Larsen Vrk. og Tomine Severinsdatters Severin. Fadd: Anne Torbjørnsen Vrk., Severin Torbjørnsen Vrk., Peder Larsen Vrk., Lars Larsen Vrk., Anne Johnsen Vrk.

19/4-1897. Helgen. Leilænding Ole Halvorsen Huset og Ingeborg Olsdatters Anders. Fadd: Gbr. kone Asper H. Bjerva, pige Ingeborg Karlsd. Værstad, Ole Sveinungsen Bjerva, August A. Huset.

27/12-1896. Hollen. Dagarb. Kristian C. Finkenhagen, Vrk. og Marie Sørensdatters Kristian. Fadd: Andrea Eriksen Vrk. Anne Gundersen Vrk., Martinius Olsen Vrk., Andreas Kristoffersen Vrk., Andreas Thomassen Vrk.

6/7-1897. Værksarb. Peder Larsen Vrk. og Ingeborg Thorstensdatters Dødfødte Pigebarn.

4/7-1897. Hollen. Dreier Halvor Henriksen Vrk. og Karen Hansens Haakon. Fadd: Kone Lovise Henriksen Vrk., pige Karoline Hansen Jøntvedt, arb. August Svensen Vrk., arb. Ole Hansen Vrk., arb. Johan Larsen Vrk.

19/7-1897. Hollen. Kjører Bent Pedersen Vrk. og Anne Elise Pedersdatters Gudrun Berthea. Fadd: Kone Ingeborg Kristensd. Vrk., pige Margrethe Gustava Bentsd. Vrk., Faderen, Peder Bentsen Vrk., Bent Johannesen Vrk.

20/7-1897. Helgen. (Tvilling). Gbr. Ole Sveinungsen, Helgen og Rannei Nikulsdatters Nikuls. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt 20/7 af (Jordemoderen) Ingeborg Tovsen.

20/7-1897. Helgen. (tvilling). Gbr. Ole Sveinungsen, Helgen og Rannei Nikulsdatters Sverre Oliver. Fadd: Pige Karen Halvorsd. Vaskaas, Sergeant Johnsen Laardal, Korporal Halvor Skj... Skafsaa, ditto Svein Sandland Hvideseid (Kviteseid. G.S.).

16/8-1897. Helgen. Gbr. Halvor Evensen Jøntvedt og Paula Evensen f. Petersens Martha. Fadd: Maren Mathisen Fossum i Gjerpen, Anne Evensen Notodden i Hitterdal, Faderen, Gbr. Jens L. Ytterbø, Gbr. Ole L, Ytterbø.

5/6-1897. Helgen. (Uægte). Uk., agronom Trygve Sørensen Aadna, Mælum og pige Berthe Marie Andersd. Klovdals Astrid. Fadd: Gbr.kone Kirsti Tollefsd. Omtvedt, Sofie P. do., Peder S. do., Ole O. Huset, Simon A. Omtvedt.

1/9-1897. Gbr. Peder Halvorsen Baksaas og Hanna Nilsdatters Dødfødte Pigebarn.

11/9-1897. Hollen. Snedker Karl Emanuelsen Bergkaasa og Hanna Kristine Kristiansdatters Udøbte pike. Fadd: (Ingen faddere) Udøbt. Død 11/9-1897.

18/7-1897. Hollen. Gbr. Karl Severin Halvorsen Kaasa og Kirstine Simonsdatters Hanna Henriette. Fadd: Moderen, Karen Johannesd. Haatvedt, gbr. John Berget, gbr. Ole Halvorsen Haatvedt, Olaus Johannesen do.

25/7-1897. Hollen. Gbr. Ole Rasmussen Fæbakke og Kari Nilsen Lundes Anne. Fadd: Gbr. Rasmus Olsen, arb. Gunder Hansen Kastodden, arb. Kristen Nilsen Sagbr., kone Karen Marie Rasmussen, Andrea Nilsen.

15/9-1897. Hollen. Dagarb. Halvor Andersen Vrk. og Johanne Torstensens Magna Karette. Fadd: Former Peder Larsen Vrk., Sagarb. Johannes Torstensen, Faderen, pige Karette Olsen Vrk.

11/9-1897. Døbt i Høvaag 3/10-1897. Veiarb. Ingebret Martin Evensen Helling i Høvaag Præstegj. og Karoline Evensens Evida Marie. Fadd: Susanne Andreasd. Kjøstvedt, Høvaag, Veiarb. August Skaal, Vestre Moland i Høvaag, Johan Larsen, Skien, Forældrene.

19/8-1897. Hollen. Sliberiarb. Adolf Werner Karlsen, Skotfos og Maren Kristine Johnsens Gerda. Fadd: Forældrene, Uhrmager D. Karlsen, Heisholt, arb. Linus Karlsen, Gunhild Johnsen Solbakken.

16/8-1897. Hollen. Støberiarb. Andreas Hansen Sandbakken og Mariane Hansdatters Ragnvald. Fadd: Sagmester Hans Jensen, Former Jens Hansen, Former Andreas Hansen Strandsplads, kone Sofie Kristiansd. Vrk., pige Ingeborg Andreasd. Vrk.

20/8-1897. Helgen. Gbr. Simon A. Omtvedt og Ingerid Sveinungsdatters Agnes. Fadd: Gbr. Sveinung Th. Solberg, Gbr. Ole O. Huset, Gbr. Stener H. Skiftnæs, Anne Kisrtine Huset, pige Berthe Sørine Sveinungsd. Solberg. Hjemmedøbt af Ingeborg Tovsen.

30/8-1897. Hollen. Støberiarb. Jørgen Osmundsen Vrk. og Sofie Pedersdatters Osmund. Fadd: Kone Marie Osmundsd. Vrk., pige Berthea Andreasd. Vrk., Støberiarb. Osmund Gundersen Vrk., do. Peder Johnsen Vrk., do. Olaves Osmundsen Vrk.

13/9-1897. Hollen. Sagbrugsarb. Jørgen Evensen Vrk. og Anne Josefine Pedersens Even. Fadd: Snedker Peder Jespersen Vrk., Gartnerarb. Kristian Finkenhagen Vrk., Ole Evensen, Tomas Olaves Torbjørnsen, kone Karen Gundersen Vrk., pige Elise Sørensd. Vrk.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

24/8-1897. Hollen. Former Martinius Olsen Vrk. og Johanne Hansen Solums Gustav. Fadd: Kone Hanna Hansen, pige Gurine Pedersd. Sagbr., Værksarb. Ole Thomassen, Hans Andreassen, do. Gunder Olsen.

19/9-1897. Hollen. Kjører Ole Hansen Roligheden og Ingeborg Andrea Kristiansdatters Johannes. Fadd: Moderen, pige Karen Hansd. Roligheden, arb. Hans Olsen do., arb. Lars Halvorsen Ødegaarden, arb. Hildus Hansen Roligheden.

25/9-1897. Hollen. Handlende Clas Oscar Salberg, Ødegaarden og Maren Karoline Johnsdatters Karl Johan.  Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt. Død 31/1-1897 (1898?).

5/9-1897. Hollen. Sliberiarb. Anton Helmik Hansen Ødegaarden og Tora Karoline Torsdatters Hans Tauler. Fadd: Moderen, pige Mariane Torsd. Kamperhaug, Anders Gulbrandsen Langkaas, Thomas Olsen Ødegaarden, Martinius Arvesen Roligheden.

22/9-1897. Hollen. Tømmermand Ivar Torgrimsen Kringlefet og Margit Johnsdatters Olga Kristine. Fadd: Kone Anne Bentsd. Vrk., pige Marie Jonasd. Heisholt, Sliberiarb. Johannes Persen Vrk., Gbr. Svennung Svennungsen Sannæsmoen, gbr. Halvor Johnsen Heisholt.

17/9-1897. Hollen. Sagarb. Tron Pedersen Sagbr. og Josefine Marie Johnsens Astrid Konstance. Fadd: Kone Augusta Pedersen, pige Alvilde Johnsen, Gbr. Peder Nilsen Hammerstad, gbr. Jens Larsen Ytterbø, Arb. Kristen Pedersen Hammerstad.

8/10-1897. Hollen. Gbr. Sveinung Vetlesen Deila og Anne Thomine Gunnulfsdatters Gunhild. Fadd: Pige Sofie Olsd. Rugskottet, Moderen, Gbr. Halvor Svennungsen Skogen, gbr. Svennung Svennungsen Sannæsmoen, Arb. Lars Halvorsen Skougen.

29/8-1897. Hollen. Gbr. Martin Olsen Solvold og Anne Gjermundsdatters Gunda Cesilie. Fadd: Moderen, pige Karoline Olsd. Skaardal, gbr. Gjermund Stenersen Rønningen, Ole Gjermundsen do., Halvor Gjermundsen, Krambodskarl.

10/8-1897. Hollen. Sliberiarb. Hans Andersen Odden og Andrea Halvorsdatters Anna Oline. Fadd: Kone Johanne Johnsen Vrk., pige Berthe Halvorsen Vrk., Arb. Jens Hansen Odden, Former Hans Thorstensen Vrk., Arb. Kristen Nilsen Evjen.

20/5-1897. Hollen. Slagter Kittil S. Bjørndalen, Ulefos og Kari K. Bjørndalens Olav. Fadd: Forældrene, Kristine Bjørndalen, Søren Kristensen Sagbr., Tor Knudsen Sundbø. Hjemmedøbt 20/8 af lærer Kittel Halvorsen.

16/9-1897. Hollen. Havearb. Ole Evensen Haugen, Sagbr. og Anlaug Anundsdatters Adolf Olaus. Fadd: Pige Ingeborg Johannesd. Bakken, Moderen, Tømmermand Peder Jespersen Vrk., Arb. Jørgen Evensen Vrk., Arb. Hans Bentsen Sagbruget.

24/10-1897. Hollen. Former Andreas Tallaksen Vrk. og Stine Fredrikke Hansens Arne Frithjof. Fadd: Pige Inger Nilsen Vrk., Moderen, Faderen, Former Karl Tallaksen Vrk., Sliberiarb. Gunder Osmundsen Vrk.

12/10-1897. Hollen. Handelsbestyrer Olav Olsen Norheim, Vrk. og Kari Aslaksdatters Olav. Fadd: Fru Skovfoged Andersen Vrk., Pige Gunhild Stiansd. Hagen, Skovfoged J. Andersen Vrk., Olaf Nilsen Sannerholt, Olaf Nilsen Lindheim.

22/8-1897. Hollen. Sliberiarb. Lars Olsen Sagbr. og Ingeborg Sørensdatters Jonas. Fadd: Kone Josefine Johnsen Sagbr., Pige Anna Johnsd. do., Faderen, Sliberiarb. Karl Rasmussen Vrk., Arb. Kristen Pedersen Hammerstad.

4/10-1897. Hollen. Hoteleier, dampskibsekspeditør Ole Peter Sondresen Vrk. og Mathilde Karoline f. Hansens Kristoffer Bomhoff. Fadd: Ingeniør Kristen Sondresen, Gbr. Hans Kristoffer Hansen i Solum, pige Karen Børresen fra Kragerø, Fru Gunhild Johnsen, Ulefos.

8/10-1897. Helgen. Gbr. Lars Olsen Stenstad og Karoline Andersdatters Ole Andreas. Fadd: Marie Olsd. Næsset, Anne Andersd. Solum, Ole Andersen do., Ole Jørgensen Næsset, Lars Olsen Stenstad.

19/10-1897. Hollen. Sagbrugsarb. Ola Olsen Lommerud, Odden og Hanna Marie Halvorsdatters Thora Anette. Fadd: Enke Anne Sigurdsd. Rød, Pige Marie Olsd. Danielskaas, Arb. Martin Pedersen Kringlefet, Faderen, Arb. Ola Olsen Lommerud.

23/11-1897. Hollen. Sliberiarb. Andreas Anundsen Vrk. og Marie Karlsdatters Oline Anette. Fadd: Kone Karen Anundsd., Pige Ingeborg Karlsd. Værstad, Arb. Nils Anundsen Vrk., Arb. Ole Andersen Kronborg, Sergeant Erik Karlsen Vrk.

7/10-1897. Hollen. Sliberiarb. Nils Andreassen, Sagbr. og Ingeborg Halvorsdatters Anna. Fadd: Kone Lovise Tronsen Vrk., Pige Hanna Halvorsd. Vrk., Tømmermand Halvor Andersen Vrk., Arb. Johannes Andersen Sagbr., Arb. Johan Olsen Fiskestigen.

12/10-1897. Hollen. Gbr. Halvor Nilsen Romnæs og Marie Kirstine Kristensdatters Astrid. Fadd: Kone Karen Nilsen Tufte, Pige Karen Nilsen Romnæs, Flaademand Isak Isaksen do., gbr. Karl Olsen Kastodden, gbr. Kristen Kristensen Tufte.

21/7-1897. Hollen. Dampskibsfører, Tømmermærker Nils N. Ytterbø i Skien, Kastet og Johanne Vilhelmine f. Meklenbrauks Vilhelmine. Fadd: Pige Kirsten Fredriksen (Nilsen Ytterbø), Moderen, Tømmerm. Meklenbrauk, Johan Hølen, Jens Ytterbø.

19/10-1897. Dissenterbarn (Holla). Sagbrugsarb. Hans Torstensen, Sagbr. og Marianne Thorsdatters Otto.  Faderen tilhører Jarlsbergermenigheden. Skriv fra Fogden af 8/12-1897.

31/10-1897. Hollen. Gaardsfuldmægtig Anders Olsen Vibeto og Lovise Kristine Pedersdatters Peder. Fadd: Pige Kristine Pedersd. Tufte, Moderen, Arb. Olaves Hansen Tufte, gbr-søn Severin Olsen Vibeto, Arb. Andreas Olsen Vibeto.

25/9-1897. Hollen. Dagarb. Hans Kristian Hansen, Torjusrød i Mælum (f. 1874) og Gunhild Marie Kristensdatters (f. 1859) Hans Martinius. Fadd: Laura Brøndalen, Marie Kristensd. Dalen, Arb. Martinius Rønningen, Arb. Ola Brøndalen, Arb. Hans Hansen Torjusrød.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

18/10-1897. Hollen. Snedker Aron Johanson Fagerberg, Odden og Anna Kaisa Johannesons Karl Georg. Fadd: Marie Andersen, Susanne Nilsen Ytterbø, Skrædder Andreas Thorsen Strigen, Faderen, Jørgen Pedersen.

1/12-1897. Leilænding Thorgrim Olsen Ek og Kari Olsdatters Thora. Fadd: Kone Marie Olsd. Gulseth i Gjerpen, Gunhild Olsd. Vasdalen, Leil. Andreas Sigurdsen Dilsdalen, Thorgrim og Halvor Olsen Stuerud.

18/10-1897. Hollen. Uhrmager Mathias Ødegaard Tvara og Marie f. Nilsens Kristian Bjarne. Fadd: Kone Karen Olsen, Porsgrund, Pige Augusta Olsen do., Arb. Gunder Aafos, Gruben, Forældrene.

5/12-1897. Hollen. Gbr. Anders Kristensen Vibeto, Fæhn og Gunhild Marie Halvorsdatters Halvor. Fadd: Anne Olsd. Tufte, pige Anne Marie Fæhn, Gbr. Kristen Andreassen Vibeto, gbr-søn Andreas Kristensen do., gbr. Andreas Tufte.

8/12-1897. Helgen. Gbr. Ole Larsen Ytterbø og Anne Andersdatters Anders. Fadd: Gbr. Jens Larsen Ytterbø, Skomager Simon Larsen do., Jens Andersen Stenstadhvalen, Marie Hansd. Blegebakken, Skien, pige Hanna Hansd. Ytterbø.

9/12-1897. Dissenterbarn (Hollen). Fabrikarb. Torgrim Olsen, Namløshagen og Theodora Sandersdatters Ingeborg Andrea. Begge tilhører Jarlsbergermenigheden.

8/1-1898. Hollen. Sagarb. Johannes Andreassen Bakken og Karen Marie Rasmusdatters Emma Lovise. Fadd: Enke Mariane Olsen Bakken, Pige Ingeborg Marie Johannesd. do., Rasmus Johnsen Hægna, Heisholt, Arb. Jakob Andreassen Kaasa, Vrk., Anders Abrahamsen Bakken.

11/1-1898. Hollen. Landhandler Martin Hansen Tufte og Anne Pauline f. Vals Olga Eleonore.  Fadd: Kone Anne Marie Anundsd. Vibeto, Pige Sofie Andreassen Borgen, Andreas Anundsen Vibeto, Andreas Nilsen Tufte, Anton Hansen Ødegaarden.

24/1-1898. Hollen. Slusevogter Peder Kristoffersen, Vrangfos og Gunda f. Nilsens Randine. Fadd: Kone Olivia Anstensen, pige Olivia Grøstad, Slusemester Lars Anstensen, Slusevogter Rasmus Lunde, Slusevogter Ole Thovsen Vrangfos.

25/12-1897. Hollen. Former Abraham Andreassen Vrk. og Maren Thomine Johnsens Julie. Fadd: Pige Ida Anette Abrahamsen, Moderen, Faderen, Beslager Adolf Andreassen Vrk., Former Karl Pedersen Vrk.

13/1-1898. Hollen. Sagarb. Theodor Pedersen Sannerholt og Hulda Ingerine Eriksens Konstance. Fadd: Enke Maren Pedersen, Sagbr., Pige Margrethe Gustava Bentsen Vrk., Bent Pedersen Vrk., Ole Jensen Sannerholt, Peder Pedersen do.

3/12-1897. Hollen. Sagarb. Ole Pedersen Lindalen og Anne Marie Isaksdatters Isak. Fadd: Pige Anne Gulliksd. Kastet, Moderen, Tømmermand John Halvorsen Tvara, Former Isak Isaksen Gruben, Høvleriarb. Andreas Pedersen Lindalen.

3/12-1897. Hollen. Dagarb. Halvor Olsen Borstad (Valebø) og Anna Torine Johannesdatters Herman Arnt. Fadd: Kone Karen Halvorsen, Pige Gunhild Torstensen, Gbr. Gunder Halvorsen, Karl Gundersen, Arb. Hans Torstensen.

18/1-1898. Hollen. Arb. Ole Gjermundsen Rønningen og Karen Olsdatters Hjalmar Martinius. Fadd: Kone Karen Olsen, Pige Anna Olsen Skaardal, Arb. Halvor Gjermundsen Rønningen, Ole Olsen Skaardal. Hjemmedøbt af Jordemoder Anne Halvorsen 18/1.

10/12-1897. Hollen. Sagarb. Hans Andersen Ringsevjen og Maren Jensens Arthur Johan. Fadd: Kone Elise Rasmussen, Pige Anna Hansen Ringsevje, Sagarb. Jakob Andreassen Kaasa, Sagarb. Andreas Kristensen. Hjemmedøbt af Pastor Kiær.

8/1-1898. Hollen. Dagarb. Andreas Jørgensen Vrk. og Karen Marie Evensens Ernst Kalmar. Fadd: Moderen, Pige Anna Kathrine Johannesen Vrk., Arb. Johan Jørgensen Vrk., Arb. Andreas Evensen Vrk., Faderen.

16/1-1898. Gbr. Anders Olsen Bjørndalen og Anne Nilsdatters Dødfødte Drengebarn. Begge tilhører Jarlsbergerne (DELK).

24/3-1898. Hollen. Gbr. Karl Olsen Romnæs, Kværnodden og Karen Berthine Gjermundsens Ole. Fadd: Kone Anne Marie Gjermundsd., Pige Anne Olsd. Romnæs, Gbr. Ole Tolvsen Romnæs, Gbr. Anders Pedersen Kværnodden, Arb. Isak Isaksen Romnæs.

25/3-1898. Helgen. Gbr. Kjøstolf Jørgensen Jøntvedt og Ingeborg Hansdatters Olaf. Fadd: Gbr. Hans P. Bjerva, Gbr. Ole Larsen Jøntvedt, Gbr. Jens Gundersen do., Marie Knudsd. do., pige Susanne Hansd. Bjerva.

6/3-1898. Hollen. Beslager Hans Kristinius Olsen Vrk. og Johanne Kristofa Kristoffersens Othar Kristinius.  Fadd: Beslager Herman Andreas Olsen, former Ole Andersen Kronborg, Faderen, Johanne Karete Olsd., Moderen.

30/1-1898. Hollen. Beslager Bent Nilsen Kamperhaug og Kirsti Hansdatters Alice. Fadd: Kone Anne Marie Jensd., Pige Anna Bentsd., Former Nils Johannesen Heggen, Johan Nilsen do., Gunnar Hansen Bærland.

19/3-1898. Hollen. Skomager Abraham Karenius Andersen, Dalen og Pauline Hansen Grønstens Signe Therese. Fadd: Kirstine Olsen, Anna Holtan (Saude), skomager Andreas Andersen, arb. Anders Hansen, Ole Arvesen Roligheden.

25/3-1898. Hollen. Værksarb. Peder Kristensen Settendal, Sannerholt og Aasne Evensdatters Bertha Gunhilde. Fadd: Anne Olsd. Sannerholt, Ingeborg Evensd. Haugan af Kviteseid, lærer Nils Klemmetsen, Ole Nilsen Sannerholt, Andreas Klemmetsen do.

9/5-1898. Hollen. Sliberiarb. Ole Arvesen Ødegaarden og Ida Margit Jensens Anna Kristine Olsen. Fadd: (Ingen faddere). Død 17/5.

14/8-1898. Hollen. Værksarb. Gustav Bernhard Juliussen Vrk. og Marie Olsens Gudrun Karete. Fadd: Pige Bertha Gurine Juliussen, Moderen, Arb. Brynjulf Jensen, Arb. Andreas Kristoffersen, Arb. Hans Juliussen Vrk.

6/5-1898. Hollen. Værksarb. Even Svendsen, Helgeroen og Olava Gundersdatters Hilleborg Sofie. Fadd: Inger Johnsen Vrangfos, Pige Hanna Gundersd., Faderen, Værksarb. Ole Svendsen Vrk., Sagarb. Gunder Gundersen Myra.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

12/4-1898. Hollen. Sliberiarb. Tron Olsen Vrk. og Elise Nilsdatters Nora. Fadd: Kone Johanne Nilsd. Vrk., Ida Nilsd. Lindgren, smed Nils Johnsen Lindgren, dagarb. Ole Tronsen, værksarb. Jørgen Nilsen Lindgren.

15/3-1898. Hollen. Dagarb. Bent Bentsen Sagbruget og Thora Marie Bentsens Aagot. Fadd: Kone Aase Bentsen, pige Hanna Gundersen Hølen, maskinist Bent Guttormsen, korporal Nils Bentsen, sagarb. Kristen Bentsen.

5/3-1898. Hollen. Dagarb. Gunder Halvorsen Deilsbakke og Karoline Sørensens Magnus August. Fadd: Pige Ingeborg Andersen Romnæs, Moderen, Skomager Simon Halvorsen Kastet, Bagersvend Jørgen Andersen Sannæs.

16/3-1898. Hollen. Beslager Karl Gundersen Vrk. og Hanna Hansens Gunnar. Fadd: Gbr. Ole Nilsen, arb. Karl Nilsen, skomager Ole Kristiansen, Ingeborg Olsen, Anne Kirstine Gundersen.

4/12-1897. Hollen. Gbr. Karl Kristian Borgersen Vala (i Valebø) og Inger Andrine Andersens Martin Thorvald. Fadd: KOne Kirsti Jensen, pige Anne Andersen Dalen, gbr. Kristen Jensen Brenne, gbr. Kristian Andersen Vala, tjener Lars Andersen Vale.

17/2-1898. Dissenterbarn (Hollen). Sagbrugsarb. Hans Thronsen Sagbr. og Anne Nilsdatters Nils Gustav. Tilhører Jarlsbergermenigheden.

23/3-1898. Hollen. Snedker Nils Pedersen Vrk. og Marie Nilsens Nils. Fadd: Kone Andrea Andersen, pige Margrethe Bentsen Vrk., Sagarb. Anders Nilsen, vognmand Bent Pedersen, Støberiarb. Bent Johannesen.

13/4-1898. Arb. Andreas Torjussen Sanna og Marie Jonsdatters dødfødte Drengebarn. Anmeldt af jordemoder Gunhild Nilsen.

15/4-1898. Hollen. Sliberiarb. Knut Knutsen Bjerva, Tvara og Annette Olsen Skaardals Kristian. Fadd: Kone Kirsten Aslaksd. Skaardal, pige Anne Olsen Vrk., sergeant John Knutsen Bjerva sliberiarb. Johannes Olsen Skaardal.

1/4-1898. Hollen. Former John Isaksen Vrk. og Ingeborg Andersdatters Peder. Fadd: Kone Paula Isaksen, Thora Andersen Namløs, Former Isak Isaksen, gbr. Thron Andersen Namløs, gbr. Peder Andersen Namløs.

7/4-1898. Hollen. Bager Kristoffer Jørgen Arnold Grothing, Ulefos og Marie Grothing f. Isaksens Einar. Fadd: Marie Grothing, Marie Olsen, skrædder Andreas Thorsen Striken, garver Herman Halvorsen.

1/4-1898. Hollen. Slusevogter Jens Ingulstad, Ulefos og Anne Kristine Antonsens Anna Sørine. Fadd: Kone Karen Rasmussen Bakken, pige Anne Kirstine Jensen Helgeroen, sagmester Jon Andreassen Bakken, gb. Anton Anderson (Smaalenerne), tømmermand Olaves Antonsen.

16/5-1898. Hollen. Former Karl Andreas Kittilsen Berget og Johanne Pauline Olsens Karethe. Fadd: Pige Marie Andreassen Vrk., Moderen, Former Kittil Jespersen, Arb. Ole Jonsen Vrk., Former Johan Kittilsen.

14/3-1898. Hollen. Kasserer (Bogholder) Harald Halvorsen Furustul og Karoline Halvorsens Marie. Fadd: Gbr. Thor Espevolden, Kristine do., Ole Tollefsen Fæhn, Maren Olsen do., Halvor Nikolaisen Heisholt.

6/4-1898. Hollen. Sagfiler Jakob Andreassen Vrk. og Marie Jensdatters Ingeborg Annette. Fadd: Moderen, Anne Lovise Andersen, Faderen, Former Hans Odin Andreassen, Slusevogter Kristen Jensen Løveid.

17/5-1898. Hollen. Værksarb. Tron Hansen Vrk. og Anne Sofie Kristiansens Signe Therese. Fadd: Kone Mariane Hansen, Pige Sofie Pedersen Vrk., Arb. Hans Jensen Vrk., Former Jens Hansen Vrk., Anders Halvorsen.

5/4-1898. Hollen. Gbr. Halvor Aslaksen Storhaug og Ingeborg Olsdatters Asborg. Fadd: Gunhild Aslaksd., Karoline Olsd. Skaardal, gbr. Gunnulf Isaksen Storhaug, gbr. Nils Nilsen Aasen, gbr-søn Knud Jonsen Bjerva.

4/11-1897. Hollen. Gbr. Halvor Halvorsen Glaholt (Valebø) og Gunhild Thorgrimsdatters Gunder. Fadd: Moderen, Anne Larsd. Usterud, Bent Halvorsen Glaholt, Søren Gundersen do., Peder Svennungsen Solberg.

3/5-1898. Gbr. Peder Halvorsen Baksaas og Hanna Nilsdatters Dødfødte Drengebarn. Anmeldt af Jordemoder Dordi Kise.

15/5-1898. Hollen. Dagarbeider Ole Pedersen Bergset (Berget?) og Anna Jensine Andreasdatters Johannes.  Fadd: Kone Laura Pedersd. Brøndalen, Pige Marie Hansd. Vrk., Arb. Karl Kittilsen Vrk., Arb. Halvor K. Aasland, Simon Jonsen Berget.

12/5-1898. Hollen. Kusk Hans Andersen Ulefos gaard og Dorthea Amundsens Alfred. Fadd: Kone Alma Nilsen, Inger Hansen Ulefos, slagter Thorvald Halvorsen, sliberiarb. Hans Nilsen, kusk Gustav Nilsen.

18/4-1898. Hollen. Skovfoged Ole Andersen Møllerløkken (Vrk.) og Hansine Halvorsen f. Hansens Harald Bjarne. Fadd: Marie Aasmundsen, Marie Kastet, Expeditør Jens Kastet, handelsbetjent Gustav Halvorsen.

6/5-1898. Hollen. Sliberiarb. Karl Hansen Sagbr. og Gurine Thomassens Gustav Adolf. Fadd: Josefine Pedersen, Marie Aasmundsd. Vrk., Arb. Andreas Thomassen Vrk., Sliberiarb. Johannes Andersen  Sagbr.

18/5-1898. Hollen. Gbr. Kristen Kristensen Tufte og Karen Nilsdatters Kristen. Fadd: Hanne Halvorsen Baksaas, Nikoline Nilsen, gbr. Halvor Nilsen Romnæs, Gullik Halvorsen Kastekaasa, Olaus Hansen Tufte.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

3/3-1898. Hollen. Maler Henrik Johansen Perskaas og Anne Marie Hansdatters Sverre Andreas. Fadd: Karen Rønningen, Hanna Olsd. Skaardal, gbr. Bent Halvorsen Baksaas, gbr-søn Halvor Gjermundsen Rønningen.

3/6-1898. Hollen. Former Olaves Osmundsen Vrk. og Bertha Andreassens Aksel. Fadd: Kone Sofie Osmundsen Vrk., Pige Maren Osmundsen Vrk., Arb. Andreas Johnsen Vrk., Arb. Gunder Osmundsen Vrk., Johannes Andersen Vrk.

30/5-1898. Hollen. Laboratoriekarl Andreas Jensen Helgeroen og Inger Olsens Anne. Fadd: Kone Birthe Marie Gundersen, Pige Anne Kirstine Jensen Helgeroen, Arb. Even Svendsen do., Arb. Ole Svendsen do., Skrædder Jens Andreassen.

27/5-1898. Hollen. Sliberiarb. Andreas Jespersen Vrk. og Ingeborg Sofie Klausdatters Klara Othilie. Fadd: Pige Marie Klausd., Moderen, Arb. Nils Johnsen Vrk., Arb. Even Jespersen Vrk., Arb. Gustav Klausen Vrk.

4/4-1898. Hollen. Aslaug. (Uægte). Overrettssagfører Hans Kristian Bagger (f. 1859), Laurvig og Pige Petra Heum (f. 1877), Dagsrød. Fadd: Kone Hanna Nilsen Baksaas, Pige Marie Pedersen do, Gaardsbestyrer Ingebret Nilsen Dagsrød, Gbr. Peder H. Baksaas, Skrædder Ole Thorsen Strigen. Anmeldt af Forpagter Ingebret Nilsen Dagsrød. Underettet Faderen og sognepræsten i Laurvig 4/7-1898.

30/5-1898. Hollen. Lærer Sigurd Sønstebø Vrk. (f. 1864) og Anne Birgithe Olsdatters (f. 1861) Gunhild. Fadd: Kone Kirsten Vikeranne(?), pige Inger Tallaksen, gbr. Ole Vikeranne, Former Karl Tallaksen.

3/6-1898. Helgen. Gbr. Ole Torgrimsen Jakobskaas og Ingeborg Kjetilsdatters Ingerid. Fadd: Gbr. Thorgrim Thorkilsen Solberg, Gbr. Lars Johnsen Usterud, Faderen, Aslaug Gundersd. Solberg, pige Inger Larsd. Usterud.

7/6-1898. Hollen. Dagarb. Halvor Andersen Ringsevjen og Anne Marie Hansens Martha. Fadd: Karen Hansen Roligheden, Moderen, Arb. Olaves Hansen Tufte, Arb. Hildus Hansen Roligheden, Skomager Andreas Andersen Ringsevjen.

14/5-1898. Hollen. Expeditør Jens Halvorsen Kastet og Ingeborg Marie Halvorsdatters Astrid Marie. Fadd: Landhandler Hagbart Lund, Fru Nora Lund, Anne Larsen Ulefos, Handelsbetjent Johannes Halvorsen af Skien.

4/6-1898. Hollen. Værkstedarb. Karl Andreas Johannesen Vrk., og Anne Olsdatters Andreas. Fadd: Kone Inger Olsen Vrk., Pige Karen Johannesen, Arb. Ole Nilsen Søve, Arb. Anders Pedersen Lindalen, Johannes Johannesen Haugen.

21/5-1898. Hollen. Sliberiarb. Karl Johan Rasmussen Vrk. og Elise Oluffa Eliassens Einar Ragnvald. Fadd: Kone Bertha Iversd. Lunde, Pige Ingeborg Rasmussen Vrk., Arb. Rasmus Johnsen Vrk., Gbr. Einar J. Eliassen Lunde, Arb. Ole Andersen Kronborg.

16/6-1898. Hollen. Former Karl Pedersen Vrk. og Marie Andreassens Aksel Paust. Fadd: Moderen, Ida Abrahamsen, Former Per Johnsen, Faderen, Ole Pedersen.

21/5-1898. Hollen. Sliberiarb. Hans Olsen Sagbr. og Ingeborg Kirstine Isaksdatters Olaf. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Søren Kristensen 21/5. Død 26/7.

11/6-1898. Hollen. Former Andreas Jonsen Vrk. og Gro Gunnulfsdatters August. Fadd: Moderen, Pige Marie Andreasd. Vrk., Faderen, Former Olaves Osmundsen Vrk.

18/7-1898. Dissenterbarn (Hollen). Dagarb. Hans Larsen Dalekaasa (Valebø) og Liv Evensdatters Kittil. Tilhører Jarlsbergermenigheden.

26/6-1898. Helgen. Gbr. Anders Andersen Tinholt (f. 1850) og Johanne Gunvaldine Juliusdatters (f. 1855) Toralf. Fadd: Moderen, pige Ingeborg Halvorsd. Holtan, Gbr. Halvor Halvorsen do., Tollef Ellingsen Tinholt.

6/8-1898. Hollen. Gbr. Hans Kristensen Kaasa og Aase Marie Larsdatters Arne. Fadd: Kone Bergit Olsd. Toreskaas, Pige Gunhild Gundersd. Susaas, Gbr. Halvor Nilsen Toreskaas, Gbr. Halvor Olsen Susaas, Gbr. Halvor Nikolaisen Eie.

9/4-1898. Hollen. Folkeskolelærer Kittel Halvorsen Sagbruget og Elise Johnsdatters Olav. Fadd: Pige Marie Johnsen, Ulefos, Moderen, Johan Johnsen Tvara, Nils Johnsen Ulefos, Faderen.

5/7-1898. Hollen. Gbr. og Snedker Svennung Svennungsen Sannesmoen og Marie Østensdatters Hedvig. Fadd: Kone Marie Halvorsen Sannæs, Pige Ingeborg Svennungsen, Flaademand Østen Stensen, Gbr. Halvor Skauen, Faderen.

27/6-1898. Hollen. Skomager Mathias Alfred Johansen Hernholm, Heisholtevjen og Marie Johnsdatters Marie Eleonore. Fadd: Kone Hanna Pedersd., Heisholt, Arb. August Svendsen do., Theodor Nilsen do., John Kristensen Vrk., Anne Halvorsd. Holte (Sauh. G.S.).

22/7-1898. Hollen. Sagarb. Reinardt Halvorsen Sagbr. og Bertine Marie Jensens Ina Sofie. Fadd: Møller Halvor Hansen, fyrbøder Jens Brynildsen, sagarb. Gunder Jensen, pige Marie Halvorsen, kone Sigrid Brynhildsdatter.

28/7-1898. Helgen. (Tvillinger). Gbr. Stener Halvorsen Skibsnæs og Kirsten Berthea Augustinusdatters Anders. Fadd: Gbr. Ole Olsen Huset, Gbr. Mathias Halvorsen Skibsnæs, Maren Kr. Kolstad, pige Gunhild Halvorsd. do.

29/7-1898. Helgen. (Tvillinger). Gbr. Stener Halvorsen Skibsnæs og Kirsten Berthea Augustinusdatters Karl. Fadd: Gbr. Halvor Stenersen Skibsnæs, gbr. Simon A. Omtvedt, Moderen, Anna Andreasdatter.

13/8-1898. Helgen. Gbr. Peder Karlsen Hvalen og Ingeborg Marie Kristensdatters Kristine. Fadd: Forældrene, pige Kristine Marie Jensd. Omtvedt, Gbr. Rollef Kristensen Lillejordet, kontorist Halvor Johnsen Ytterbø.

28/8-1898. Hollen. Slusevogter Rasmus Rasmussen Lunde, Vrangfos og Marie Hansdatters Ida. Fadd: Ingeborg Olsd. Apalnæs, Gunda Nilsen Vrangfos, Lars Anstensen do., Peder Kristoffersen do., Kristen Johnsen do.

22/8-1898. Hollen. Gbr. Johannes Olsen Teigen og Karen Kristine Andersdatters Anne. Fadd: Anne Marie Bjørndalen, Karen Marie Borgen, Gbr. Anders Borgen, gbr-søn Anders Andersen Borgen. gbr. Anders Bjørndalen.

4/8-1898. Helgen. Gbr. Jens Larsen Ytterbø og Nilla Pedersdatters Peder Aaskar.* Fadd: Arb. Thron Pedersen Hammerstads kone, Severin Larsen Ytterbø, Anders Andersen Nordstaa, Anne A. Ytterbø, pige Anne Pedersd. Hammerstad.
*Skrevet med "Aa" efter faderens udtrykkelige ønske.

7/8-1898. Hollen. Apotheker Anton Hesselberg Heisholt og Ingerid Gram f. Nædrums Eyvind. Fadd: Enkefrue M. Nærdrum, Fru Backe, Ingeniør J. G. B. Nærdrum, Godseier A. Stampe, Ingeniør P. J. Støren.

16/6-1898. Hollen. Dagarb. Hans Andreas Andersen Tuftehagen og Antonie Sørensdatters Thyge. Fadd: Pige Marie Kristoffersen Dalen, Moderen, gbr. Andreas Nilsen Tufte, arb. Theodor Halvorsen Deilhaugen.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

27/8-1898. Hollen. Sliberiarb. Johannes Pedersen Vrk. og Anne Karine Bentsens Hans Andreas. Fadd: Kone Anne Pedersen Vrk., Pige Gunhild Johannesd. Vrk., arb. Nils Johannesen Kabbe, Vrk., Peder Pedersen Vrk., Bent Johannesen Vrk.

27/8-1898. Dissenterbarn (Hollen). Dagarb. Andreas Johnsen Kaasa og Hanna Petrine Andreassens John. Begge tilhører Jarlsbergermenigheden.

8/8-1898. Hollen. Sagarb. Anders Pedersen Lindalen, Kringlefet og Martine Olsdatters Karl. Fadd: Kone Elise Oluffa Rasmussen, Pige Kristine Andersd. Kringlefet, Arb. Ole Pedersen Lindalen do., Andreas Pedersen Lindalen, Flaadem. Ole Gundersen.

15/7-1898. Hollen. Gbr. Halvor Halvorsen Namløs og Marie Kirstine Nilsdatters Anders. Fadd: Snedkerkone Ingeborg Olsd. Ødegaarden, Inga Johnsd. Namløs, Gbr. John Olsen, gbr. og veivogter Andreas Andersen Haugane.

31/8-1898. Helgen. Gbr. Karl Johnsen Omtvedt og Kirsti Pedersdatters Gudrun. Fadd: Kirsti Omtvedt, pige Sofie P. Omtvedt, Gbr. Peder S. Omtvedt, Gbr. Anders Olsen Langeland, Johanne Johnsen Kaasa.

10/10-1898. Hollen. Gbr. Tron Olsen Namløs og Ingeborg Halvorsdatters Ole. Fadd: Gbr. Halvor Ulvik, Gbr. Per Jørgensen Namløs, Gbr. Tollev Ulvik, Kirsti Ulvik.

10/8-1898. Hollen. Former Alfred August Ingebretsen Vrk. og Sofie Bertine Kristensdatters Asborg Edevine. Fadd: Kone Jørgine Olsd. Kaasene Vrk., Pige Maren Halvorsd. Kronborg, Arb. Nikolai Holstad Vrk., Arb. Peder Gunnulfsen Vrk., Arb. Andreas Kristensen Vrk.

30/9-1898. Hollen. Former Andreas Evensen Vrk. og Anna Kristiansens Anna Elise. (ført på siden: død 17/1-99) Fadd: Ingeborg Næs, Karoline Halvorsen, Sagarb. Ole Olsen Skaardal, Sliberiarb. Johannes Olsen Skaardal, dampskibsmand Andreas Jørgensen Vrk.

24/10-1898. Hollen. (Uægte). Uk. Jernbanefabrikarb. Olav Tronsen af Kristiania og Pige Ingeborg Jørgine Jørgensen, Heisholtevjens Olga Elise. Fadd: Kone Aslaug Sondresen, Pige Margit Halvorsd. Haatvedt, Arb. Theodor Larsen, Arb. Harald Nilsen Vrk., Gbr. Per Persen Heisholt. Anmeldt af Ingeborg Evensen. Underettet Barnets Fader 7/11-1898.

18/9-1898. Helgen. Gbr. Simon Augustinusen Omtvedt og Ingerid Sveinungsdatters Sverre. Fadd: Gbr. Stener Halvorsen Skibsnæs, skoleelev August Augustinusen Omtvedt, Peder Sveinungsen Solberg, Kirsten Augustinusd. Skibsnæs, pige Sofie P. Omtvedt.

28/9-1898. Hollen. Former Andreas Hansen, Heisholt og Olga Olsens Dagny. Fadd: Former Hans Severin Andersen Vrk., Former Ole Gulliksen, Former Jørgen Evensen, kone Marie Pedersd. Vrk., pige Olava Olsen (Gulliksen) Vrk.

6/10-1898. Hollen. Dagarb. Martinius Andersen Fæhn og Helga Svennungsens Klara Agnete. Fadd: Pige Marie Andersen Vibeto, Gbr. Severin Olsen do., Moderen, Gbr. Peder Andersen Namløs, Faderen.

13/7-1897. Skogarb. Peder Andersen Fæhn, Fæhnshagen og Maren Gurine Hansdatters Anna Hansine. Fadd: Moderen, Pige Thora Andersd. Namløs, Arb. Ole Pedersen Vibeto, Faderen. Hjemmedøbt af Pastor Kiær 11/9-1897.

23/11-1898. Hollen. Fødningsformand Halvor Østensen Hølen, Kringlefled og Maren Johanne Paulsdatters Dagny Østine. Fadd: Kone Anna Marie Stensen, Inger Østensd. Hølen, flaademand Østen Stensen Hølen, Skrædder Ole Thorsen Striken.

21/8-1898. Hollen. Sliberiarb. Martinius Arvesen Vrk. og Berthine Marie Thorsdatters Albert Toresius. Fadd: Kone Thora Tronsd. Fæhn, Pige Marie Olsd. Vrk., Arb. Arve Olsen Roligheden, Vrk., Torkel Torkelsen Vrk., Halvor Andersen Vrk.

6/10-1898. Hollen. Snedker Even Andreas Jespersen Vrk. og Martine Hansdatters Hans Johan. Fadd: Kone Sofie Klausd., Pige Marie Hansd. af Solum, Arb. Kittil Jespersen, Arb. Andreas Jespersen Vrk., Arb. Jørgen Evensen Vrk.

25/11-1898. Hollen. Gartnerhjelper Kristian Finkenhagen Vrk. og Gunhild Marie Sørensdatters Kasper Kristiansen Finkemhagen. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt 1/12 af Pastor Kiær.

26/11-1898. Helgen. Gbr. Anton Larsen Kolle og Ingeborg Kirstine Augustinusdatters Anders. Fadd: Arb. Isak Isaksen Gruben, Gbr. Tollef Larsen Kolle, Skrædder Jonas Malmstrøm, Moderen, Anne Olsd. Kolle.

29/10-1898. Hollen. Landhandler Kristoffer Halvorsen Kise, Heisholt og Susanne Nilsdatters Olaf. Fadd: Kone Aslaug Nilsd. Eie, Pige Karen Halvorsd. do., Gbr. Thor N. Eie, Gbr. Thor Nilsen Baksaas, Skrædder Hans Pedersen.

10/11-1898. Dissenterbarn (Holla). Gbr. Bent Jensen Brenne (i Valebø) og Anne Halvorsdatters Halvor. Forældrene tilhører Jarlsbergermenigheden.

27/9-1898. Hollen. Sagarb. Torsten Halvorsen Sagbr. og Marthe Hansdatters Daniel. Fadd: Kone Marie Olsd. Sagbr., Pige Gurine Pedersd. do., Arb. Søren Kristensen do., Arb. Thomas Tronsen do., Arb. Halvor Nilsen do.

18/9-1898. Hollen. Handelsbetjent Karl Isaksen Romnæs og Anne Pedersdatters Isak. Fadd: Kone Anne Marie Rønningen, Anne Pedersd. Hammerstad, Gbr. Isak Nilsen Romnæs, Gbr. Peder Gulliksen do., Gullik Pedersen do.

3/11-1898. Hollen. Værksarb. Gunder Osmundsen Vrk. og Anne Marie Hansdatters Aasmund Anker. Fadd: Kone Hanna Halvorsen, Pige Maren Aasmundsd. Vrk., Arb. Hans Anundsen Sagbr., Arb. Osmund Gundersen, Arb. Andreas Thomassen Vrk.

26/10-1898. Hollen. Sliberiarb. August Svendsen, Heisholtevjen og Henriette Marie Henriksdatters Bjarne. Fadd: Kone Marie Johnsen Vrk., Anne Andreasd., Drejer Ole Henriksen, Halvor Henriksen, Skomager Karl Andersen Tvara.

22/10-1898. Hollen. Gbr-søn Peder Andersen Namløs og Anne Sveinungsdatters Anders. Fadd: Pige Thora Andersd. Namløs, Moderen, Arb. Mathinius Andersen, Arb. Hans Hansen Hagen, Faderen.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

1/11-1898. Hollen. Gbr. Hans Torstensen Lunde (Valebø G.S.) og Maren Torine Kristensdatters Teodor. Fadd: Kristen Jensen Brenne, Nikolai Nikolaisen Lia, Edvard Kristensen Brenne, Aaste Kristensen do., Gurine Jensen Galten.

9/11-1898. Hollen. Slagter Kittil Svennungsen Bjørndalen, Vrk. og Kari Kristensdatters Andreas. Fadd: Pige Kristine K. Bjørndalen, Moderen, Arb. Søren Kristensen Sagbr., Arb. Anders Olsen Sagbr., Tjenestekarl Thor Kristensen.

29/11-1898. Hollen. Sagbrugsarb. Thor Johnsen, Romnæs og Signe Olsdatters John.  Fadd: Kone Anne Tomine Gundersd., Deila, pige Gunda Olsd., Faderen, Gbr. Per Johannesen Romnæs, Sagarb. Hans Olsen do.

30/11-1898. Hollen. Slusevogter Karl Andersen Sundelin, Hølen og Anne Sofie Olsdatters Inga Elise. Fadd: Anlaug Nilsd. Eie, Pige Marie Halvorsd. do., Slusemester Lars Anstensen Vrangfos, Oskar Adolf Karlsen, Eidsfos, Faderen.

10/1-1899. Hjemme (Hollen). Husmand Nils Andersen Brøndalen og Laura Pedersdatters Udøbte Drengebarn. Fadd: (Ingen faddere). Barnet død 22/1.

29/1-1899. Hollen. Lærer Olav Olsen Djuve, Heisholt og Aasne Askalsdatters Guro. Fadd: Dordi Johannesdatter Heisholt, Pige Anne Gulliksd. Haugen, Gbr. Aslak N. Heisholt, Skolebestyrer Joh. A. Andresen, Olav Gundersen Seveling.

29/1-1899. Hollen. Former Lars Larsen Tvara, Vrk. og Anne Kristine Johnsens Anna Josefine. Fadd: Johanne Andreassen Vrk., Pige Berthe Halvorsen Vrk., Arb. Lars Pedersen Vrk., Arb. Hans Torstensen Vrk., Sliberiarb. Kristen Nilsen, Heisholtevjen.

11/1-1899. Hollen. Skovfoged Johannes Andersen Vrk. og Anne Tomine Hansdatters Bergliot Magdalena. Fadd: Ingrid Saatvedt, Vrk., Josefa Hansen Aaheim, Skovfoged Chr. Saatvedt, Aamund Klep, Haakon Hansen Aaheim.

15/1-1899. Hjemme (Hollen). Sliberiarb. Edvard Pedersen, Sagbr. og Marie Andersens Einar Marinius. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt 11/2 af Skolelærer Kittel Halvorsen. Barnet døde 22/2.

31/1-1899. Hjemme (Hollen). Arb. ved elektrisk Sporvogn Jørgen Nilsen Pollen, Kristiania (f. 1877) og Bertha Gurine Juliusd. Kaasenes Nils. Fadd: (Ingen faddere). Forældrene viet Sønd. 8. Jan. 1899. Barnet Hjemmedøbt af Jordemoder.

17/1-1899. Hollen. Sagbrugsarb. Kristen Kjøstolsen Sagbr. og Kari Halvorsdatters Karl. Fadd: Pige Gurine Pedersd. Sagbr., Moderen, Arb. Gustav Olsen do., Arb. Gunder Gundersen do., Arb. Kjøstolf Pedersen do.

9/1-1899. Hollen. Former Edvard Andersen Vrk. og Marie Martine Larsens Anders. Fadd: Pige Marie Hansen Vrk., Moderen, Arb. Jon Hansen Vrk., Arb. Lars Jonsen, Faderen.

25/11-1898. Hollen. Former Bent Osmundsen (Aasmundsen) Ringsevjen og Karine Olsens Jahn. Fadd: Kone Marie Osmundsen, Pige Maren Osmundsen Vrk., Arb. Gunnar Osmundsen Vrk., Arb. Jørgen Osmundsen Vrk., Arb. Osmund Osmundsen Vrk.

23/12-1898. Gartner Karl Frantz Kristensen, Ulefos gaard og Ingeborg Kristensen f. Andreassens Dødfødte Pigebarn.

25/12-1898. Hollen. Sliberiarb. Karl Pedersen Sagbr. og Gunhild Johnsdatters Kristian. Fadd: Anne Pedersd. Vrk., Ida Ida Abrahamsd. Vrk., Smed Nils Johnsen Vrk., Sliberiarb. Gunder Jensen Sagbr., Postbud Peder Bentsen Vrk.

21/12-1898. Hollen. Verkstedarb. Karl Andreas Andreassen Vrk. og Marie Johannesdatters Anker Marenius. Fadd: Moderen, Kirstine Petersd. Vrk., Johannes Johannesen Vrk., Nils Johannesen Vrk., Jørgen Olaus Evensen Vrk.

29/12-1898. Gbr. Halvor Evensen Jøntvedt og Paula Jensdatters Marie. Maren Larsen Jøntvedt, Louise Hansd. Vibeto, Gbr. Jens Gundersen Jøntvedt, Peder Jensen Omtvedt, Tollef Olsen Fæhn.

3/3-1899. Hollen. Værksarb. Ole Henriksen Vr. og Lovise Gabrielsens Edle Benedikte. Fadd: Kone Sofie Kristensen Vrk., Pige Hanna Henriksen, Arb. August Svendsen, Arb. Halvor Henriksen, Arb. Herman Larsen.

11/1-1899. Hollen. Sagbrugsarb. Peder Johnsen, Sagbr. og Maren Nilsens Gudrun. Fadd: Tone Johnsen, Pige Marie Johnsen Sagbr., Arb. Anders Nilsen do., Arb. John Eriksen do., Arb. Edvard Johnsen do.

6/3-1899. Hollen. Sagbrugsarb. Søren Kristensen Sagbruget og Anne Larsdatters Astrid. Fadd: Kari Kristensd. Bjørndalen, Gunhild Stiansd., Karl Tallaksen Vrk., Anders Olsen Sagbr., Kristen Sørensen do.

10/1-1899. Hollen. Værksarb. Halvor Henriksen Heisholtevjen og Karen Marie Hansens Borghild Kristine. Fadd: Kone Henriette Svendsen Heisholtevjen, Pige Elise Henriksen, Arb. Ole Henriksen, Arb. Johan Larsen, Arb. Lars Halvorsen Ødegaarden.

3/2-1899. Hollen. Kontorchef Peter August Aanensen, Skotfos i Solum og Henriette f. Johnsens Bergliot. Fadd: Johannes B. Johnsen, Ulefos, kontorchef Jørgen Johnsen, do., Fru Inga Berthea Aanensen, Kristiania, Anette Johnsen, Faderen.

27/2-1899. Hollen. Handelsmand Jens Nilsen Ytterbø, Heisholt og Hilda Anette Halvorsens Andi. Fadd: Helene Halvorsen, Susanne Ytterbø, garver O. Halvorsen, Thomas Halvorsen, Nils N. Ytterbø.

16/1-1899. Hollen. Dagarb. Kristen Hansen Fæbakke og Kirsten Marie Hansdatters Vilhelm Andreas. Fadd: Pige Anne Marie Olsd. Fæbakke, Moderen, Faderen, Gbr. Hans Andersen Grønsten, Dagarb. Vetle Hansen Fæbakke.

18/12-1898. Hollen. Værksarb. Thomas Olsen Lindgren, Lindgren og Gunhild Johnsens Gustav. Fadd: Kone Kari Olsen Moen, Pige Mari Olsen Moen, Smed Ole Johnsen Lindgren, do., John Karlsen do., Arb. Jørgen Nilsen do.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

26/2-1899. Hollen. Sagbrugsarb. Hans Theodor Rasmussen Kastodden og Ingeborg Andrea Nilsens Rudolf. Fadd: Karen Marie Rasmussen, Pige Tora Rasmussen, Arb. Rasmus Olsen Fæbakke, Arb. Kristen Nilsen do., Theodor Larsen.

22/12-1898. Hollen. Former Andreas Severin Torstensen Vrk. og Marie Johannesens Hans Andreas. Fadd: Karen Johannesen, Pige Anne Kristine Olsen, Schweitzer Magnus Andersen, Former Peder Larsen, Arb. Johannes Torstensen.

9/1-1899. Hollen. Sliberiarb. Halvor Andersen Ødegaarden og Anne Arvesdatters Arne Andreas. Fadd: Ida Hansen Grønsten, Anne Olsen Tufte, Arve Olsen Ødegaarden, Ole Arvesen do., Martinius Arvesen do.

19/2-1899. Hollen. Skomager Karl Andersen Tvara og Andrine Rasmusdatters Rudolf. Fadd: August Svendsen, Moderen, Ole O. Skaardal, Vrk., Johannes Olsen Skaardal, Vrk., Anna Olsen.

7/2-1899. Hollen. Forpagter Anders Olsen Vibeto og Lovise Kristine Persdatters Magnus. Fadd: Pige Karen Marie Olsen Vibeto, Moderen, Faderen, Karl Severin Olsen, Andreas Olsen.

8/4-1899. Hollen. Slusevogter Johan Kristian Jonsen, Vrangfos og Inger Kristine Gundersens Inga Josefine. Fadd: Bergit Nilseen Toreskaas, Halvor Nilsen do., Gunder Gundersen Myra, Hanna Gundersen do., Jørgen Andersen Sannæs.

3/3-1899. Hollen. Hjulmager Karl Emanuelsen Bergkaasa og Hanna Elise Larsdatters Karen. Fadd: Hanna Johannesen Heisholt, Pige Anna Larsd. Ødegaarden, Arb. John Olsen Delevje, Arb. Ole Olsen Briskemyr, Arb. Halvor Johnsen Delevje.

10/3-1899. Helgen. Sliberiarb. Gunder Nilsen Velkom og Anne Elise Johansdatters Johan. Fadd: Karen Olsd. Ulefos, pige Karen Johnsd. Kolstad, Arb. Johan Jørgensen Vrk., Former Hans Gulliksen, Arb. Peder Nilsen Velkom.

17/2-1899. Hollen. Doktor Johan Plathe Brun Krohn, Elverhøi (Heisholt) og Ida Louise Fredrikke f. Walløes Astrid. Fadd: Fru G. Walløe, Fru L. Kjelstrup, Frk. H. Mogensen, Kontorchef Tom Seeberg, Stud. med. Nikolaisen.

2/4-1899. Helgen. Gbr. Halvor Haraldsen Sverdsten og Ragnhild Rollefsdatters Ingvar. Fadd: Arb. Sveinung Haraldsen Løveid, Gbr. Ole Thorgrimsen Jakobskaas, Moderen, Gunhild Rollefsd. Helgen.

23/4-1899. Hollen. Dagarb. Knut Kristensen Vibeto og Anne Nilsdatters Anna Kristine. Fadd: Marie Kristensd. Vibeto, Marthe Persd. Namløs, Arb. Ole Olsen Fæhn, Arb. Andreas Kristensen Vibeto, Arb. Peder Kristensen do.

4/3-1899. Dissenterbarn (Hollen). Beslagsmed Andreas Rasmussen Ringsevjen og Marie Petersdatters Toralf. Tilhører Jarlsbergmenigheden.

5/3-1899. Dissenterbarn (Hollen). Gbr. Anton Johannesen Fæhn og Susanne Halvorsdatters Paul. Tilhører Jarlsbergmenigheden.

8/3-1899. Hollen. Sagarb. Edvard Johnsen Sagbr. og Anne Andersdatters Anders. Fadd: Pige Mari Johnsen, kone Tone Halvorsen, Arb. Nils Andersen, Arb. Peder Johnsen, Arb. Simon Halvorsen Kastet.

11/3-1899. Hollen. Former Oskar Nilsen Vrk. og Gustava Andersens Alfred. Fadd: Maren Anne Andersen, Pige Bertha Hansen, Arb. Johannes Andersen, Arb. Johan Nilsen, Arb. Anders Johannesen.

19/1-1899. Hollen. Kontorchef Tom Seeberg Vrk. og Thomasine Johanne Marie f. Jakobsens Finn. Fadd: Fru Margrethe Boyesen, Kristiania, Frk. Ragna Blom, Drammen, Oscar Kiær do., Johannes Kiær do., Ingeniør P. Støren, Ulefos.

27/2-1899. Hollen. Uhrmager Mathias Ødegaard, Tvara og Anne Marie Olsens Øivind Olaf. Fadd: Karen Olsen, Pige Grethe Rogstad, Tvara, Formand Nils Olsen, Handelsreisende H. J. Bang.

24/3-1899. Hollen. Sagbrugsarb. Hans Hansen Bærland Vrk. og Anne Marie Jensdatters Andreas. Fadd: Maren Jensd. Vrk., Pige Anne Bentsd. Vrk., Arb. Hans Hansen Vrk., Arb. Nils Pedersen Vrk., Gartner Kristian Finkenhagen.

6/4-1899. Hollen. Sliberiarb. Ole Halvorsen Odden og Anne Elise Johannesdatters Andreas. Fadd: Anne Neegaard, Pige Karen Johannesen Hauen, Faderen, Arb. Karl Johannesen Hauen, Arb. Johannes Johannesen Hauen.

29/3-1899. Hollen. Sliberiarb. Anders Nilsen Sagbr. og Anne Karine Nilsdatters Hilda Marie. Fadd: Maren Johanne Nilsd. Sagbr., Pige Ingeborg Evensen Bakken, Faderen, Nils Pedersen Vrk., Arb. Jørgen Larsen Ringsevjen.

19/4-1899. Hollen. Sliberiarb. Hans Berthinius Hansen Framnæs og Anne Kirstine Andersdatters Ida. Fadd: Inger Pedersd. Namløs, Pige Karen Hansd. Roligheden, Gbr. Anders Gulbrandsen Lammekaas, Sliberiarb. Olaves Hansen Thufte, Gbr. Thron Andersen Namløs.

14/6-1899. Hollen. Værksarb. Even Svensen Helgeroen og Olava Gundersdatters Gudrun. Fadd: Pige Hanna Gundersd., Moderen, Arb. Ole Svendsen, Arb. Egil Egilsen, Arb. Gunder Gundersen Myren.

8/6-1899. Hollen. Graastensmurer Hans Pedersen Skippervold, Fæhn og Anne Marie Hansdatters Anna. Fadd: Dagarb. Anders Pedersen Skippervold, Gbr. Karl Svendsen Tufte, Faderen, Kone Aslaug Halvorsd. Tufte, pige Karen Andrea Pedersd. Skippervold.

14/1-1899. Hollen. Handlende Clas Oscar Sahlberg Ødegaarden og Maren Karoline Johansdatters Johan Vilhelm. Fadd: Karen Johansd. Graaten, Pige Inga Johnsd. Namløs, Gbr. John Olsen Namløs, Johan Larsen Namløshagen, Faderen.

29/3-1899. Hollen. Murer Tron Persen Vrk. og Ingeborg Kristensdatters Trygve. Fadd: Johanne Kristensd. Strømodden, Kristen Johannesen do., Bent Pedersen Vrk., Kristen Tronsen Vrk. Marie Tronsen Vrk.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

7/5-1899. Hollen (Uægte). Dagarb. Severin Andersen Grava af Eidanger og Pige Andrea Olene Nilsdatter Myrenes Anton Severin. Fadd: Ingeborg Nilsd. Myrene, Pige Karen Johannesd. Hauen, Arb. Kristen Nilsen Sagene, Arb. Hans Rasmussen Kastodden.

26/1-1899. Hollen. Gbr. Anders Olsen Bjørndalen og Anne Marie Nilsens Nils. Fadd: Pige Karen Olsd. Vibeto, Moderen, Faderen, Gbr. Johannes Olsen Teigen, Severin Olsen Vibeto.

28/2-1899. Hollen. Dagarb. Lars Gundersen, Heisholtevjen og Gunhild Marie Torgrimsdatters Gunnar. Fadd: Aslaug Sondresd. Gravningen, Pige Bertha Halvorsen Vrk., Gunder Gundersen Sagbr., Theodor Larsen Evjen, Kristen Nilsen do.

21/4-1899. Hollen. Maler Gunder Knutsen Myra og Gurine Gundersdatters Sverre Olai. Fadd: Moderen, Hanna Gundersd., Gunder Gundersen Myra, Jørgen Herlofsen, Tjøstolf Auversen.

21/5-1899. Hollen. Sagarb. Sagabr. Hans Olsen, Sagbr. og Ingeborg Kirstine Isaksdatters Olaf Sigvald. Fadd: Pige Anna Martine Isaksd., Moderen, Isak Andersen Sagbr., Arb. Jørgen Isaksen do., Johan Olsen do.
Påført i 1944: Ifølge Navnlovens § 16, brukes slektsnavnet Solvold. Dat. 2/6-1944.

1/5-1899. Hollen. Gbr. Ole Olsen Fæhn og Kirsten Olea Isaksdatters Maren Sofie. Fadd: Enke Kirsten Kolle, pige Kirsti Ytterbø, Gbr. Ole Tollefsen Røgstuen, Gbr. Isak Abrahamsen Bjerva, Gbr. Halvor Evensen Jøntvedt.

11/7-1899. Hollen. Brandkonstabel Ole Andersen Tufte af Skien og Ingrid Maria Johannesens Anna Josefine. Fadd: Jordemoder Ingeborg Tovsen, Dordi Kise, Gbr. Halvor Halvorsen Namløs, Gbr. Tollef Olsen Fæhn.

14/7-1899. Hollen. Sagarb. Gunder Jensen Strømodden, Sagbr. og Ingeborg Gundersdatters Sigrid. Fadd: Sigrid Gundersd. Strømodden, Jens Brynjulfsen do., pige Susanna Gundersd. Berjan, Sagarb. Reinhart Halvorsen, sliberiarb. Gunder Johannesen.

18/6-1899. Hollen. Sliberiarb. Torkil Torkilsen Vrk. og Aslaug Helgesdatters Marie. Fadd: Andrea Halvorsd., pige Kirstine Andreasd. Vrk., Gartner Kristian Finkenhagen, Arb. Tron Hansen, Arb. Johannes Nilsen Vrk.

30/4-1899. Hollen. Former Gunder Larsen Vrk. og Thomine Severinsdatters Alf. Fadd: Moderen, Pige Karoline Thorbjørsen Vrk., Severin Thorbjørnsen Vrk., Lars Pedersen Vrk., Gjermund Olsen Vrk.

18/5-1899. Hollen. Smed John Johnsen Lindgren, Myra og Thora Helliksdatters Halvor. Fadd: Moderen, Ida Nilsen Lindgren, Sagbr., Arb. Ole Hansen Røibæk, Smed John Karlsen Lindgren, Faderen.

15/6-1899. Hollen. Slusevogter Peder Kristoffersen, Vrangfos og Gunda Nilsens Kristoffer. Fadd: Moderen, pige Anna Nilsen, Arendal, Slusemester Lars Anstensen, Vrangfos, Gbr. Halvor Susaas, Dagarb. Nils Nilsen af Arendal.

26/5-1899. Hollen. Former Herman Andreas Hansen Vrk. og Marie Andreasdatters Hans. Fadd: Enke Andrea Hansen, Pige Thora Hansen, fhv. arb. Søren Rasmussen, Arb. Andreas Johnsen og Arb. Kristian Hansen, Vrk.

29/5-1899. Hollen. Tømmermand (tømrer. G.S.) Torgrim Torgrimsen Solberg og Aslaug Kirstine Gundersens Thomas Toralv. Fadd: Gunhild Torgrimsen Solberg, Anne Larsen Usterud, Søren Gundersen do., Ole Gundersen do., Bent Halvorsen Glaholt.

3/6-1899. Hollen. Former Tron Halvorsen Vrk. og Lovise Johnsdatters Johannes. Fadd: Moderen, pige Hanna Halvorsd. Vrk., Sagmester Halvor Andersen, Former Anders Halvorsen, Former Peder Hansen. (Alle Vrk. G.S.)

7/8-1899. Hollen. Sagbrugsarb. Johannes Bentsen, Sagbruget og Johanne Marie Nilsens Anna. Fadd: Marie Bentsd. Sagbr., pige Birthe Andersd. Skaardal, Vrk., arb. Kristen Johannesen Strømodden, arb. Ole Kristensen Sagbr., arb. Nils Andersen Skaardal, Vrk.

11/8-1899. Hollen. Sliberiarb. Gunder Hansen (f. 1871 i Saude. G.S.), Kastodden og Karen Marie Rasmussens Anna Berthea. Fadd: Ingeborg Nilsen Kastodden, pige Line Larsen Heisholtevjen, arb. Kristen Nilsen Sagbr., arb. Johan Olsen Rugskottet.

5/10-1899. Hollen. Beslager Herman Andreas Olsen Vrk. og Emma Elisabeth Pedersdatters Hedvig Elisabeth. Fadd: Johanna Kristofa Kristoffersd. Vrk., pige Johanne Olsd. Vrk., Beslager Hans Kristian Olsen Vrk., Arb. Hans Josef Gundersen Vrk., Arb. Gunder Johannesen Heisholt.

25/8-1899. Hollen. Sagarb. Karl Rasmussen Vrk. og Elise Eliassens Esther Berthea. Fadd: Faderen, Sliberiarb. Martinius Johnsen Vrk., do. Edvard Johannesen Kabbe, Moderen, Johannes Rasmussen.

29/8-1899. Helgen. Skolelærer Andreas Th. Holen Helgen og Anne Olsdatters Agnes. Fadd: Moderen, Inga Andersd. Rønningen, Gbr. Isak A. Bjerva, Tjøstolf Jøntvedt, Bjerva, gbr. Halvor E. (eller C?) Jøntvedt.

27/10-1899. Hollen. Pakhusmand Ole Hansen Roligheden og Ingeborg Andrea Kristensdatters Inger. Fadd: Karen Hansen Roligheden, Moderen, Anders G. Langkaas, Lars Halvorsen Ødegaarden, Halvor Andersen Ringsevje.

1/6-1899. Hollen. Beslagsmed Gunder Olsen Vrk. og Helga Nilsdatters Nils. Fadd: Pige Karen Marie Nilsen Glahus, Nils Evensen do., Moderen, Hans Andreassen Vrk., Faderen.

17/4-1899. Hollen. Hoteleier Ole Peter Sondresen Vrk. og Karoline Mathilde Marie Hansens Morten. Fadd: Dorthea Sondresen, Moderen, Ingeniør Kristian Sondresen, Dampskibsfører Otto Johannesen.

26/6-1899. Hollen. Gbr. Nils Kristian Andersen Lunde (i Valebø. G.S.) og Gunhild Torstensdatters Torsten. Fadd: Enke Gunhild Lunde, Pige Mari Vale, Gbr-søn Hans Anundsen Noraguto, do. Hans Torstensen Lunde, do. Lars Andersen Vale.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

13/7-1899. Hollen. Sliberiarb. Jørgen Evensen, Skotfos i Solum og Anne Josefine Pedersdatters Peder Karinius. Fadd: Kone Ingeborg Sofie Jespersen, pige Karen Andrea Pedersd. Vrk., Arb. Peder Jespersen Skotfoss, do. Karl Nilsen Vrk., Jørgen Pedersen Vrk.

17/7-1899. Hollen. Smed John Olsen Lindgren, Ringsevjen og Anne Marie Olsdatters Astrup Ingolf. Fadd: Ingeborg Kristoffersen Ulefos, pige Karen Kristiansen Stua, Gbr. Ole Nilsen Namløs, Smed Ole Johnsen Lindgren, Beslager Karl Gundersen Vrk., Skomager Ole Kristiansen Stua.

2/7-1899. Hollen. Tømmermand John Halvorsen Tvara, Anne Pedersdatters Kristian. Fadd: Moderen, Marianne Tollefsd. Heisholt, Ole Pedersen Sagbr., Andreas Pedersen Vrk., Halvor Johnsen Tvara.

17/9-1899. Hollen. Former Hans Odin Andreassen Vrk. og Julette Marie Andreasdatters Klara Lovise. Fadd: Jørgine Olsd. Vrk., pige Anna Marie Hansen Vrk., Andreas Hansen Vrk., Jakob Andreassen Bakken, Faderen.

14/10-1899. Hollen. Smedarb. Hans Peter Thoresen Vrk. og Anna Julie Bauers Anni. Fadd: Marie Hansen Vrk., Marie Petersen Vrk., Thor Pedersen Vrk., Hans Hansen Vrk., Faderen.

25/10-1899. Hollen. Gbr. Halvor Olsen Susaas og Dorthe Nikolaisdatters Bertha. Fadd: Anne Olsd. Rugtvedt, pige Marie Halvorsd. Eie, Gbr. Halvor Nikolaisen Eie, Gbr. Harald Nikolaisen Rugtvedt, Gbr. Thor Nikolaisen Eie.

7/10-1899. Hollen. Gaardleier, tømmermand Jens Jakobsen Herregaarden og Gunhild Maria Aslaksdatters Ingeborg Agnete. (Ingeborg Anette.)  Fadd: Maren Kaasa, pige Karen Gunnerud, Gbr. Per Gunnerud, arb. John Gunnerud, arb. Jakob Jensen.

21/6-1899. Hollen. Dagarb. Vetle Hansen Namløshagen og Inger Marie Isaksdatters Hans. Fadd: Moderen, Anne M. Olsen Fæbakke, Kristen Hansen Grønsten, Isak Isaksen Gruben, Faderen.

22/8-1899. Hollen. (Uægte). Beslagsmed Jens Juliussen Kaasene (f. 1876) og Pige Anne Johnsdatter Fiskoddens (f. 1881) udøbte drengebarn. Fadd: (Ingen faddere). Død uden Daab. Anmeldt af Jordemoder Anne Holtan.

17/7-1899. Hollen. Gbr. Ole Sivertsen Moane (under Brenne i Valebø. G.S.) og Anne Kristensens Magnus. Fadd: Ingeborg Sivertsen Moane, Aasild Olsen, Hans Torstensen, Torjus Olsen Opsal, Karl Gundersen.

14/6-1899. Hollen. Kontorist Jørgen Hansen Aasland og Gunhild Hansen f. Eriksens Einar. Fadd: Anne Johnsen Berget, John Johnsen do., Simon Johnsen do., Thor H. Espevolden, Asborg H. do.

11/7-1899. Hollen. Gbr. Karl Simonsen Haatvedt og Torine Jørgensdatters Lars. Fadd: Aaste Jensd. Berget, Hilda Jørgensd. Moen, Nils Joh. Lindgren, John T. Gunnerud, Kristoffer K. Haatvedt.

12/7-1899. Hollen. Landbrugslærer, Agronom Peder Thorvald Tveten (f. 1866), Søve og Johanne Nummestads (f. 1873) Olaf. Fadd: Gustava Tveten af Sem, Hildur Gate af Vestby, Johan Nummestad og Faderen.

3/8-1899. Hollen. Former Jørgen Petersen Vrk. og Karoline Olsdatters Paul Oskar. Fadd: Mari Johnsd. Vrk., Sofie Petersen Vrk., Former Jens Olsen Vrk., Beslager Andreas Nilsen Vrk., Værksarb. Peder Petersen Vrk.

2/8-1899. Hollen. Gbr. Karl Kristian Borgersen Vala og Inger Andrine Andersdatters Arnt Johannes. Fadd: Anna Andersen, Marie Andersen, Faderen, gbr.-søn Lars Andersen.

23/9-1899. Gbr. Peder Halvorsen Baksaas og Hanna Nilsdatters Dødfødte Drengebarn. Anmeldt af Jordemoder Gunhild Bjerva.

29/10-1899. Hollen. Sliberiarb. Kristian Mikkelsen Kringlefet og Ingeborg Halvorsdatters Ingeborg Charlotte. Fadd: Moderen, Marie Olsd. Sagbr., Hans Olsen do., Johan O. Fiskestigen, Andreas Pedersen Lindalen.

7/11-1899. Hollen. Gbr. Ellef Knutsen Sannæs og Tore Johnsdatters Ingerid. Fadd: Torbjør Halvorsd. Sannæs, Ingerid Johnsd. do.,Gbr.  Lars Larsen do., Gbr.-søn Ole Mathisen do. og Faderen.

30/11-1899. Hollen. Snedker Hans Kabbe, Vrk. og Cicilie Persens Mikalovna. Fadd: Moderen, Marie Pettersen Vrk., Værksarb. Petter Thoresen Vrk., Rasmus Hansen Aaheim, Former Gunder Hansen Bærland.

30/8-1899. Hollen. Schweitser (Røgter) Jørgen Johannesen, Holla og Andrea Bertine Halvorsdatters Johannes. Fadd: Berthe Gundersd. Holla, Gunhild Kristensd. Hollahagen, Andreas J. Helgesen, Johannes Brennebu og Smed Nils N. Lindgren.

9/10-1899. Hollen. Former Jørgen Johannesen Vrk. og Maren Andrea Kristensdatters Hans. Fadd: Helga Nilsd. Vrk., Johannes Jørgensen Vrk., Herman Olsen Vrk., Gustav Juliussen Vrk. og Johanne Jørgensd. Vrk.

21/9-1899. Hollen. Slusemester Lars Anstensen Vrangfos og Olivia Emilie Anstensens Ansten. Fadd: Gunda Kristoffersen Vrangfos, Gunhild Marie Nilsd. do., Slusevogter Karl Andersen Sundelin do., Slusev. Edvard Johannesen Nordblom og Slusev. Peder Kristoffersen.

3/8-1899. Hollen. Gartner Birger Eriksen, Søve og Andrea Tomine Jensens Alf. Fadd: Lovise Olsen Søvestrand, Anders Olsen do., Olaus Hansen Tufte, Karen Hansen Tufte, Magnus Andersen, Søve.

9/10-1899. Hollen. Gbr. Thor Nikolaisen Eie og Aslaug Kirstine Nilsdatterts Harald. Fadd: Susanne Kise, Marie Halvorsd. Eie, Gbr. Halvor N. Eie, Gbr. Thor N. Baksaas, Landhandler Kristoffer H. Kise.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

24/9-1899. Hollen. Dagarb. Anders Kristensen Vibeto og Gunhild Marie Halvorsdatters Kristen. Fadd: Moderen, pige Marie Andersen Fæhn, Gbr. Peder Nilsen Vibeto, Gbr. Kristen Andersen do., Arb. Andreas Kristensen do.

29/10-1899. Hollen. Gbr., leilænding John Olsen Odden og Anne Marie Halvorsdatters Karl.  Fadd: Hanna Halvorsd. Heisholt, pige Signe Olsd. Espevolden, Snedker Karl Emil Bergkaasa, Arb. Halvor Johnsen Odden og Faderen.

11/11-1899. Hollen. Veiarbeidsformand. John Olsen Heisholt og Kari Eriksdatter Apalnæs' Olav. Fadd: Moderen, pige Margit Eriksd. Heisholt, Gbr. Erik Torstensen Heisholt, Torsten Eriksen do. og Faderen.

9/12-1899. Hollen (Uægte). Einar. Uk., Tjenestegut Edvard Hansen, Aaheim f. 1876 og pige Birgit Egildsdatter f. 1873. Fadd: Aslaug Sondresdatter, pige Kirstine Andresd. Perskaas, Arb. Theodor Larsen Heisholtevja, Arb. Hans Nilsen do., Skrædder Jonas Malmstrøm.

20/10-1899. Hollen. Former Jørgen Larsen Helgeroen og Mathea Nilsens Nils. Fadd: Anne Karine Nilsen Vrk., pige Hanna Larsen Vrk., Arb. Anders Nilsen Sagbr., Smed Nils Johnsen do., Arb. Nils Andreassen Ringsevje.

16/11-1899. Hollen. Fjøsmester (røgter) Magnus Andersen, Søve og Karen Johannesdatters Ragnvald. Fadd: Moderen, Anne Kirstine Olsd. Kaasene, Gbr. Anders Olsen Vibeto, Former Severin Torstensen Vrk. og Faderen.

28/11-1899. Hollen. Tømmermand Ivar Torgrimsen Kringlefet og Margit Johnsdatters Arthur Nidvald. Fadd: Anne Bentsd. Vrk., Arb. Johannes Pedersen Vrk., Gbr. Halvor Johnsen Heisholt, pige Thomine Marie Andreassen og Faderen.

8/12-1899. Hollen. Beslager Karl Odin Gundersen Vrk. og Hanna Hansens Gunnar. Fadd: Sofie Aasmundsen Vrk., Arb. Jørgen Aasmundsen Vrk., Kjører Olaves Gundersen Vrk., pige Karen Gundersen Vrk., Ole Kristiansen Stua.

12/4-1900. Hollen. Dagarb. Harald Reiersen Deilsbakke og Anna Marie Andersdatters Anders Edvind. Fadd: Andrea Rasmusen Vrk., pige Hanna Hansd. Sannæs, Arb. Ole Rasmussen, Faderen.

30/11-1899. Hollen. Sagarb. Andreas Gundersen Kastet og Kari Gundersdatters Alf Sigvart. Fadd: Tone Halvorsen Kastet, pige Karen Kristiansen Stua, Arb. Simon Halvorsen Kastet.

2/12-1899. Hollen. Sliberiarb. Nils Andreassen Sagbr. og Ingeborg Halvorsdatters Hans. Fadd: Lovise Halvorsen Vrk., pige Hanna Halvorsen, Arb. Halvor Andersen Sagbr., Arb. Andreas Hansen do., Arb. Peder Hansen Vrk.

5/12-1899. Hollen. Beslagsmed Tron Nikolai Olsen Vrk. og Elise Nilsdatters Johanne Marie. Fadd: Moderen, Johanne Nilsd. Vrk., pige Anne Olsd. Vrk., Arb. Ole Tronsen Vrk., Arb. Johannes Olsen Vrk., Smed Nils Johnsen Lindgren.

24/11-1899. Hollen. Leilænding Vetle Pedersen Skaardal og Karen Hansdatters Hanna Kirstine. Fadd: Elise Johannesd. Buverud, Leilænding Nils Pedersen do., Gunhild Hansd. Haugland, Arb. Sten Hansen do., Peder Hansen do.

1/12-1899. Hollen. Slusevogter Edvard Johannesen Nordblom, Hølen og Inger Tobine Torkelsdatters Klara Marie. Fadd: Moderen, Anna Nordblom Hølen, Ole Hansen Odden, Arb. Jens Hansen Odden, Johan Larsen Kringlefet.

14/10-1899. Hollen. Boghandler Ole Gjermundsen Rønningen og Karen Olsens Magnhild Ocilie. Fadd: Moderen, Magnhild Gjermundsen Rønningen, Halvor Gjermundsen do., Faderen.

19/11-1899. Hollen. Laboratoriekarl Andreas Jensen Rostad og Inger Olsdatters Bertha Marie. Fadd: Andrea Bekhus, Anne Kirstine Jensd. Helgeroen, Jens Andreassen do., Schweitser Jørgen Johannesen Sætre, Arb. Egil Egilsen.

8/11-1899. Helgen. Dagarb. Kristen Kristensen Jøntvedt og Marie Hansdatters Johannes. Fadd: Berthe Marie Johnsd. Hvalen, pige Anne Halvorsd. Jøntvedt, Gbr. Anton L. Kolle, Arb. Andreas Kristensen Prestgrav, Uk. Kristian Jonsen Jøntvedt.

19/12-1899. Dissenterbarn (Hollen). Dagarb. Torgrim Olsen Namløshagen og Sabine Theodora Sandersens Rosalia Elisabeth. Tilhører Jarlsbergs menighed (DELK). Begge forældrene Dissentere.

25/1-1900. Hollen. Gbr. Anders Halvorsen Skaugen og Kristine Halvorsens Halvor. Fadd: Maria Halvorsd. Sannæs, pige Aaste Halvorsd. do., Gbr. Halvor Larsen Skaugen, Lars Halvorsen do., Halvor Helliksen Sannæs.

26/11-1898 (døbt i kirken 4/3-1900). Hollen. Sliberiarb. Johannes Andersen Sagbr. og Kirsten Marie Hansdatters Andreas Marinius. Fadd: Moderen, Maria Thomassen Sagbr., Arb. Thomas Tronsen do., Faderen. Hjemmedøbt 10/12-1898 af Lærer K. Halvorsen.

15/2-1900. Hollen. Gbr. Peder Jørgensen Namløs og Anne Martine Pedersdatters Thor. Fadd: Moderen, Pige Grethe Rogstad, Gbr. Ole Nilsen Namløs, Gbr. Thron Andersen Namløs, Faderen.

9/1-1900. Helgen. Gbr. Lars Olsen Strenstad og Karoline Amalie Andersdatters Anders Bertinius. Fadd: Marie Simonsd. Stenstad, pige Gusta Andersd. Suttervik i Solum, Gbr. Peder A. Stenstad, Fløtermand Hans Olsen Olsbrygge, Mekaniker Ole Andersen Sutervik.

8/12-1899. Helgen. Baadsmand Hans Olsen Næsset og Anna Bertine Andersdatters Olaf Martinius. Fadd: Moderen, pige Anna Olsd., Styrmand Jørgen Olsen Næsset, Faderen, Uk. Jens Haraldsen i Skien.

20/1-1899. Helgen. Arb. Peder Andersen Fæhn og Maren Hansdatters Hans Andreas. Fadd: Arb. Andreas Kristensen Prestgrav, Arb. Petter Andersen Fæbakke, Moderen, Marie Andersd. Vibeto.

16/1-1900. Hollen. Grubearb. Ole Arvesen Ødegaarden og Ida Margrethe Hansdatters Karl Adolf. Fadd: Moderen, Pige Anne Larsd. Roligheden, Arve Olsen do., Halvor Andersen Ødegaarden, Lærer K. Stenstad.

22/2-1900. Hollen. Beslagsmed Gustav Bernhard Juliussen Vrk. og Marie Olsdatters Arne. Fadd: Karen Gunnulfsd. Kaasene, Vrk., Karen Nilsd. Romnæs, Arb. Ole Henriksen Vrk., Arb. Halvor Henriksen Vrk., Karl Juliussen Kaasene, Vrk.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

27/4-1900. Hollen. Gbr. Hans Johannesen Sanna og Karoline Amalie Nilsdatters Halvor. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af jordemoder Ingeborg Tovsen 27/4. Barnet død 30/4.

19/11-1899. Hollen. Grubearb. Ole Peter Andersen Fæbakke og Gunhild Andersdatters Severine. Fadd: Moderen, Anne Marie Olsd. Fæbakke, Arb. Jakob Andreassen Bakken, Vrk., Arb. Andreas Kristensen Præstgrav, Arb. Peder Kristensen Vibeto.

8/12-1899. Hollen. Kjører Bent Pedersen Vrk. og Anne Elise Pedersdatters Ragnhild. Fadd: Gunhild Johnsd. Sagbr., Pige Mari Tronsd. Vrk., Tron Pedersen Vrk., Edvard Pedersen Sagbr., Peder Pedersen Sannerholt.

20/12-1899. Hollen. Former Martinius Olsen Vrk. og Inger Johanne Hansdatters Marie. Fadd: Helga Nilsd. Vrk., Pige Karen Andreasd. Vrk., Arb. Gunder Olsen Vrk., Arb. Hans Andreassen Vrk., Faderen.

2/1-1900. Dissenterbarn (Hollen). Sagarb. Hans Torstensen Sagbr. og Marianne Thorsdatters Marianne. Barnets Fader tilhører Jarlsbergermenigheden (DELK).

25/2-1900. Hollen. Snedker Aron Johanson Fagerberg, Odden og Anna Kaisa Johansons Arnt Viggo. Fadd: Moderen, pige Marie Striken, Slusevogter Edvard Johansen Nordblom, Snedker Anders Lindalen Kringlefløt, Snedkerelev Ole Halvorsen Toreskaas.

4/3-1900. Hollen. Sagbrugsarb. Ole Olsen Lommerud, Odden og Hanna Marie Halvorsdatters Hans Oskar. Fadd: Anne Sigurdsd. Rød, pige Karen Olsd. do., Verksarb. Peder Hansen Vrk., Gbr. Halvor Halvorsen Lommerud og Faderen.

14/3-1900. Hollen. Skovfoged Ole Halvorsen, Møllerløkken, Vrk. og Hansine Kristine f. Hansens Halvor Kristoffer. Fadd: Moderen, Faderen, Gunder Aasmundsen Vrk., kone Anne Olsen Vrk.
(Ført på i 1942: Ved Justisdepartementets bevilling av 16/1-1942, er etternavnet Halvorsen endret til Møllerløkken.)
(Merknad: Halvor Kristoffer Møllerløkken f. 14/3-1900 i Holla, døde 19/4-1956 som sogneprest i Fåberg, nord for Lillehammer. Hans kone var Nina Louise Hauge f. 13/9-1911 d. 4/1-1994. G.S.)

23/4-1900. Hollen. Sliberiarb. Tron Pedersen Hammerstad, Sagbr. og Josefine Marie Johnsens Abraham. Fadd: Nella Larsen Ytterbø, Alvilde Johnsen, Porsgrund, Gbr. Per Nilsen Hammerstad, drejer Frithjof Pedersen, Porsgrund.

26/1-1900. Helgen. Leilænding Torgrim Olsen Gjeddeboen og Kari Olsdatters Inga. Fadd: Marie Olsd. Gulset i Gjerpen, pige Marie Olsd. Gulset i Gjerpen, Gbr. Karl Olsen Strømdal i Gjerpen, Arb. Andreas Masdalen, Arb. Halvor Olsen Stuverud.

14/1-1900. Helgen. Gbr. Thor Andreassen Langeland og Aagot Thorsdatters Marie Konstanse. Fadd: Karen P. Langeland, pige Inga Andreasd. do., Gbr. Andreas Olsen Bjørbæk, Jakob Andreassen do., Gbr. Ole Olsen Hjelseth.

7/4-1900. Hollen. Stenarb. Johan Larsen Kringlefød og Benedikte Eliasdatters Rikard Gerhard. Fadd: Kone Maren Thorsd., Odden, Jens Hansen do., Edvard Nordblom, Hølen, Karen Johansd. Haugen og Laurits Martinius Larsen Kringlefød.

20/2-1900 (døbt 3/6). Hollen. Gbr. Hans Torstensen Lunde (i Valebø. G.S.) og Maren Torine Kristensdatters Kristen. Fadd: Moderen, pige Marie Andersen Vale, Gbr. Kristen Jensen Brænne, Gbr. Torjus Olsen Opsahl, Jon Kristensen Brænne.

18/12-1899 (døbt 10/6-1900). Hollen. Gbr. Johannes Andersen Brænne (i Valebø. G.S.) og Anna Andersens Arnt Johannes. Fadd: Moderen, pige Marie Andersen Vale, Gbr. Karl Borgersen Vala, Peder Andersen Vale.

3/1-1900 (døbt 11/2). Hollen. Folkeskolelærer Sigurd Sønstebø Vrk. og Anne Birgithe Olsdatters Marie. Fadd: Moderen, pige Dordi Kise, Former Gunder Aasmundsen Vrk., Handelsbetjent Veberg og Faderen.

24/1-1900. Hollen. Gbr. Karl Olsen Romnæs, Kværnodden og Karen Bertine Gjermundsdatters Hjørdis. Fadd: Anne Marie Gjermundsd., Pige Anne Olea Romnæs, Gbr. Ole Tovsen do., Gbr. Gjermund Stensen Rønningen, Gbr-arbeider Isak Isaksen Romnæs.

20/12-1899 (døbt 18/3-1900). Hollen. Sliberiarb. Kristian Hansen Sagbr. og Gunhild Marie Kristensens Marianne. Fadd: Marthe Hansen Sagbr., pige Nora Evensen do., Arb. Knut Kristensen Vibetodalen, Arb. Julius Brynjulfsen Kaasene, Arb. Peder Kristensen Vibetodalen.

16/2-1900. Hollen. Skomager Lars Andersen Sannerholt og Karen Pedersdatters Signe Olette. Fadd: Maren Pedersd. Sagbr., Tone Johnsd. Kastet, Gustav Olsen Sagbruget, Faderen.

11/2-1900. Hollen. Gartnerarb. Kristian Finkenhagen Vrk. og Gunhild Marie Sørensdatters Charlotte Marie. Fadd: Elise Rasmussen, pige Elise Hansen, Arb. Rasmus Johnsen Vrk., Arb. Hans Bærland og Arb. Andreas Kristoffersen Vrk.

14/3-1900. Hollen. Sagarb. Anders Sørensen Sagbruget og Anlaug Olsens Alma Alvhilde. Fadd: Moderen, Marie Johnsen Sagbr., Sagarb. Lars Olsen do., Ole Sørensen Tufte.

7/11-1899 (døbt 10/6-1900). Hollen. Skomager Halvor Halvorsen Stoadalen og Ingeborg Nilsdatter Lias Harald Mathæus. Fadd: Anne Neegaard, Oline Neegaard, Adolf Neegaard, Oskar Halvorsen Neegaard.

11/5-1900. Hollen. Sadelmager Gunnulf Nilsen Myren, Odden og Ingeborg Nilsdatters Ragnvald. Fadd: Inger Rasmussen Sagbr., Kristen Nilsen do., pige Karen Johannesen Haugen og Faderen.

13/5-1900. Helgen. Gbr. Ole Larsen Ytterbø og Anne Andersdatters Astrid Karoline. Fadd: Nilla Pedersd. Ytterbø, pige Anne M. Hansd., Gbr. Severin Larsen Stenstadvolden, Jens Andersen do.

8/5-1900. Hollen. Handelsmand Jens Ytterbø, Heisholt og Hilda Anette f. Halvorsens Niels Olav Hellem. Fadd: Anne Kirstine Nilsen Ytterbø, Anna Halvorsen, Sagarb. Johan Gundersen Hølen, Herman Halvorsen, Heisholt og Kristen Ytterbø.

2/6-1900. Hollen. Former Andreas Thomassen Vrk. og Karen Marie Aasmundsens Thomas. Fadd: Marie Aasmundsen, pige Maren Aasmundsen, former Aasmund Gundersen, former Jørgen Aasmundsen, former Aasmund Aasmundsen. alle Vrk.

23/4-1900. Hollen. Sliberiarb. Andreas Jørgensen Vrk. og Karen Evensdatters Alf Marinius. Fadd: Hanna Evensd., pige Anette Evensd., former Alfred Ingebretsen Vrk., faderen.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

29/1-1900 (dbt. 29/7) Hollen. Sagarb. Edvard Pedersen Sagbr. og Marie Andersdatters Einar Marinius. Fadd: Karen Andersen Sannerholt, Lars Andersen do., Johanne Halvorsen Sagbr., og Faderen.

22/6-1900. Dissenterbarn (Hollen). Fabrikarb. Andreas Anundsen Kaasene og Marie Karlsdatters Andreas. Begge forældrene tilhører Jarlsbergerne.

22/6-1900. Hollen. Snedker og Gbr. Svennung Svennungsen Sannæsmoen og Marie Østensdatters Sten. Fadd: Marie Helliksen Sannæs, Ingeborg Svennungsd. do., Flaademand Østen Stensen, Gbr. Halvor Svennungsen Sannæs.

26/2-1900. Hollen. Sliberiarb. Knut Olsen Haugen, Odden og Gunhild Olsdatters Dagny Anette. Fadd: Anne Elise Johannesd., Pige Karen Johannesd. Haugen, Faderen, Arb. Aslak Olsen Valebø.

28/1-1900. Hollen. Sliberiarb. Martinius Arvesen Vrk. og Bertine Marie Thorsdatters Karen Marie. Fadd: Anne Kirstine Arvesen Ødegaarden, pige Aaste Nilsd. Vrk., Ole Arvesen Ødegaarden, Halvor Andersen do.

10/4-1900. Hollen (Uægte). Omstreifer Jan Johannesen (f. 1868), Kristiania (Spirdalen) og enke og omstreiferske Marie Johanne Johannesdatters (f. 1875) Johanne. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Jan Halvorsen Spirdalen 10/4.
(Barnet døde i Spirdalen samme dag. G.S.)

24/4-1900. Hollen. Kusk Svend Andersen Vrk. og Kirsten Marie f. Hansens Elna Elisabeth. Fadd: Alma Nathalie Nilsen, Maren Aasmundsd. Vrk., Hans Andersen Vrk., Kusk Nilson og Faderen.

1/4-1900. Hollen. Grubearb. (Sagarb i klokkerboka. Kunne vært fint om de ble enige. G.S.) Ole Rasmussen Fæbakke og Kari Nilsdatters Ingeborg. Fadd: Inga Tomine Rasmussen, Anne Andreassen Haugene, Arb. Rasmus Olsen Kastodden, Arb. Kristen Nilsen Sagbr.

7/5-1900. Dissenterbarn (Hollen). Gbr. Bent Jensen Brænne og Anne Halvorsdatters Kirsten Hansine. Begge forældrene tilhørere Den Kr. Evang. frimenighed.

9/7-1900. Helgen. Gbr. Steinar Halvorsen Skibsnæs og Kirsten Bertea Augustinusdatters Astrid. Fadd: Ingeborg A. Kolle, pige Hanna Johnsd. Kaalstad, Gbr. Ole Olsen Huset, Mathis Halvorsen Skibsnæs,

19/9-1898 (døbt 17/6-1900) Hollen. Dagarb. Olaf Halvorsen Odden, Skotfos og Anne Tomine Johannesens Anna Kristina. Fadd: Moderen, pige Karen Johannesen Haugen, beslagsmed Johannes Johannessen Haugen, sliberiarb. Ole Johannesen Odden.

9/7-1900. Hollen. Sliberiarb. (Klokkeren: Skomager) Matias Alfred Johansen Hernholm, Heisholtevjen og Marie Johnsdatters Sverre Kristoffer. Fadd: Henriette Marie Henriksd., Heisholtevjen, Skomager Theodor Nilsen do., Sagarb. John Kristensen Vrk., Anne Marie Andersd., Tvara.

7/8-1900. Hollen. Former Andreas Hansen Vrk. og Olga Olsdatters Olaf Linius. Fadd: Amalie Olsd., pige Hanna Halvorsd. Vrk., Faderen, former Peder Hansen.

2/8-1900. Hollen. Beslager Peder Kristensen Bakken, Vrk. og Aasne Evensdatters Kristen Emil. Fadd: Mariane Andersd. Bakken, Moderen, Sagarb. Thorer Pedersen Kamperhaug, Sliberiarb. Anders Abrahamsen Bakken, Beslager Petter Thorersen Vrk.

19/8-1900. Hollen. Former Bent Aasmundsen Ringsevjen og Karine Olsdatters Thorvald. Fadd: Marie Aasmundsen Vrk., Former Gunder Aasmundsen Vrk., Former Aasmund Aasmundsen Vrk., Kristine Olsen Vrk.

17/9-1900. Hollen. Uhrmager Mathias Ødegaard, Hollen Meieri og Marie f. Nilsens Arthur Henry. Fadd: Moderen, Julie Johnsen, Faderen, Maskinist Gregar Johnsen.

22/7-1900. Helgen. (Tvillinger), Gbr. Peder Jensen Omtvedt og Louise Marie Hansdatters Marie. Fadd: Gbr. Halvor Evensen Jøntvedt, kontorist Gustav Jakobsen, Skien, Enke Marie S. Omtvedt og pige Ingeborg Pedersen do.

22/7-1900. Helgen. (Tvillinger), Gbr. Peder Jensen Omtvedt og Louise Marie Hansdatters Anne. Fadd: Gbr. Hans Anundsen Vibeto, Uk. Andreas Hansen do. og Klara Pedersd. Tufte.

29/7-1900. Helgen. (Tvillinger). Leilænding Halvor Halvorsen Glaholt og Gunhild Torgrimsens Olaf. Fadd: Sørine Pedersd. Solberg, pige Gustava Gulbrandsen i Skien, Arb. Ole Olsen Stuverud, leilænding Torgrim Torgrimsen Solberg. Hjemmedøbt af Ingeborg Tovsen.

29/7-1900. Helgen. (Tvillinger). Leilænding Halvor Halvorsen Glaholt og Gunhild Torgrimsens Ingeborg Bertine. Fadd: Moderen, pige Gunhild Olsd. Stuverud, Gbr. Ole Torgrimsen Jakobskaas, Bent Halvorsen Glaholt. Ditto.

2/8-1900. Helgen. Gbr. Augustinussen Omtvedt og Ingerid Sveinungsdatters Aagot. Fadd: Moderen, pige Marie P. Omtvedt, Gbr. Karl Johnsen do., kontorist August A. Omtvedt, Torgrim Sveinungsen Solberg.

28/5-1900. Helgen. Styrmand Jørgen Olsen Næset og Marie Olsens Hjørdis Helene. Fadd: Gbr. Peder A. Stenstad, Slusevogter Sveinung Torstensen, Skien, Dampskibsmand Lars Olsen Løveid, Karoline Olsen, Anne Olsen Næset.

26/9-1900. Hollen. Former Jens Olsen Verket og Anne Kirstine Olsdatters Oskar. Fadd: Former Anders Olsen Kronborg, Grubearb. Brynjulf Olsen Fæbakke, Jens Olsen, Anne Johnsen Ulefos, pige Anne Marie Olsen Fæbakke.

28/9-1900. Hollen. Slusevogter Jens Ingulstad, Vogterboligen Ulefos, og Anne Kristine Antonsdatters Arnt Emil. Fadd: Karen Rasmusd. Hægna, Pige Josefine Johannesd. Helgeroen, Faderen, Ingulf Johannesen do.

30/5-1900. Hollen. Sliberiarb. Johannes Johannesen Hegeland(?), Heisholtevjen og Marie Olsdatters Gjertrud. Fadd: Kone Anna Larsen Søve, Betsy Kristensen, former Ole N. Søve, Vrk., Sliberiarb. Martinius Johnsen, Heisholt.

27/2-1900. Hollen. Gbr. Nils Andersen Brøndalen og Laura Pedersdatters Gusta Sofie. Fadd: Kone Marie Hansen Røibæk, Karen Hansen Brænnebu, Ole Pedersen Bergset, Slibearb og gbr. Martinius Larsen Røibæk.

22/5-1900. Hollen. Former Olaves Aasmundsen Tvara og Bertha Andreasens Gudrun Alice. Fadd: Kone Marie Aasmundsen, Maren Aasmundsen, Former Andreas Johnsen Vrk., Former Aasmund Gundersen Vrk., Former Gunder Andreassen Vrk.

18/5-1900. Hollen. Tømmermand Andreas Jespersen Vrk. og Ingeborg Sofie Klausdatters Jenny Augusta. Fadd: Moderen, pige Anne Klausd., grubearb. Klaus Olsen Gruben, Sagarb. Jørgen Pedersen Vrk., Sagarb. Karl Nilsen Vrk.

10/6-1900. Hollen. Gbr. Nils Kristian Andersen Lunde (i Valebø. G.S.) og Gunhild Torstensdatters Gunhild Kirstine Pernille. Fadd: Anne Torstensd. Norengutu (Saude), Hans Torstensen do., Marie Andersen Vale, Lars Andersen og Hans Lunde.

6/6-1900. Gbr. Peder Halvorsen Baksaas og Hanna Nilsdatters Dødfødte Drengebarn. Anmeldt af Anne Vetlesdatter Evje.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

7/8-1900. Helgen. Dagarb. John Andreassen Lindgren, Fæbakke og Inger Marie Nilsens Ingeborg Johanne. Fadd: Kari Rasmussen, Fæbakke, Anne Berthea Andreassen Kaasene, Arbeidere Andreas Andreassen Lindgren og Hans Nilsen Strømme (i Lunde).

28/8-1899 (døbt 22/7-1900). Hollen. Leilænding Erik Kristiansen Hollasæter og Karen Gundersdatters Anna Tomine. Fadd: Moderen, pige Karen Hansd. Brennebu, Dagarb. Johannes Hansen do., Gbr. Isak H. Værstad. Hjemmedøbt af lærer Ole H. Hvalen.

30/3-1900. Hollen. Dagarb. Theodor Pedersen Sannerholt og Hulda Pedersens Emilie Pauline. Fadd: Anna Torbjørnsen, pige Kristine Andreassen, Arb. Severin Torbjørnsen.

7/5-1900. Hollen. Former Jon Isaksen Vrk. og Ingeborg Andersdatters Ingeborg Josefa. Fadd: Anne Pedersd. Namløs, pige Tora Andersd. Namløs, Former Peder Larsen Vrk., Former Isak Isaksen Stoadalen, Gbr. Tron Andersen Namløs.

4/6-1900. Hollen. Former Anders Halvorsen Bjørnstad og Sofie Jørgine Pedersdatters Hedvig Andrea. Fadd: Ingeborg Halvorsen, Hanna Halvorsen, beslager Peder Hansen, Sagmester Halvor Andersen, Former Peder Hansen.

30/6-1900. Værksarb. Peder Larsen Vrk. og Ingeborg Torstensdatters Dødfødte Pigebarn. Anmeldt af Jordemoder Ingeborg Tovsen.

16/12-1900. Hollen. Grubearb. Vilhelm Gustavsen Namløs og Gurine Olausdatters Karl Gustav. Fadd: Marthine Pedersd. Namløs, pige Tora Andersd. do., Maler Simon Sigurdsen i Skien, Grubearb. Petter Pettersen Namløs, Gbr. Peder Jørgensen Namløs.

21/10-1900. Hollen. Snedker Anders Pedersen Lindalen, Kringlefet og Martine Olsdatters Karl Ingvar. Fadd: Faderen, Snedker Aron Johannesen Odden, Arb. Halvor Johnsen Heisholt, pige Karen Johannesen Odden, kone Karen Nilsen Kringlefet.

15/6-1900. Hollen. Gbr. Thron Olsen Namløs og Ingeborg Halvorsdatters Signe Marie. Fadd: Martine Pedersd., pige Ingeborg Olsd., Gbr. Peder Jørgensen Namløs, Gbr. Halvor Ulvik, Tollef Ulvik.

6/4-1900. Hollen. Pudser Alfred August Ingebretsen Vrk., Sofie Bertine Kristensdatters Sofie Bergliotte. Fadd: Jørgine Andreassen Kaasene, pige Anne Kirstine Olsd. do., Dagarb. Andreas Jørgensen Vrk., Dagarb. Andreas Kristensen Vrk.

7/7-1900. Hollen. Former Jørgen Aasmundsen Vrk. og Maren Sofie Pedersdatters Anni. Fadd: Anne Olsen Vrk., pige Maren Aasmundsd. Vrk., Former Aasmund Gundersen Vrk., Former Peder Johnsen Vrk.

12/6-1900. Hollen. Sagarb. Even Andreassen Vrk. og Marie Evensens Ingrid Katarine. Fadd: Moderen, pige Kathinka Pettersen Vrk., Dampskibsfører Karl Pettersen Vrk., Sliberiarb. Johannes Andreassen Ringsevja, Dagarb. Nils Andreassen Vrk.

10/7-1900. Hollen. Husmand Anders Olsen Søvestranden og Lovise Kristine Pedersdatters Marie. Fadd: Karen Kristensen Tufte, pige Klara Pedersd. do., Gbr. Kristen Kristensen do., Gbr. Karl Severin Olsen Vibeto, Fabrikarb. Andreas Olsen do.

17/6-1900. Hollen. Doktor Johan Krohn, Elverhøi og Ida Louise Fredrikke f. Walløes Ida. Fadd: Fru Anne Krohn, frk. Fanny Backe, Hr. O. R. S. J. Holst, Apotheker Gulbrandsen, Apotheker F. Grimsgaard.

7/8-1900. Hollen. Arb. John Andreassen Lindgren, Fæbakke og Inger Marie Nilsens Ingeborg Johanne. Fadd: Kari Rasmussen Fæbakke, Anne Berthea Andreassen Haugen, Faderen, Andreas Andreassen Lindgren, Hans Nilsen Strømme. Alle Arbeidere.

22/9-1900. Hollen. Sliberiarb. Kristen Nilsen Heisholtevjen og Bertha Elise Halvorsens Anna Nikoline. Fadd: Marie Johnsen, Amalie Halvorsen, Former Halvor Andreassen Vrk., Skomager Theodor Nilsen.

24/9-1900. Hollen. Handelsbestyrer Olav Olsen Norheim, Forbrugsforeningen og Kari Aslaksdatters Astrid. Fadd: Marie Sigurdsen, Slusevokterboligen, Vrk., pige Stina Bjørndalen, Ulefos, Gbr. Ole N. Sannerholt, Hollen, Handelsbetj. Harald O. Slaattene, do. Martin O. Bergene, Vrk.

6/10-1900. Grubearb. Martin Pettersen, Namløs og Maren Kirstine Helgesdatters Dødfødte Pigebarn. Anmeldt af Jordemoder Ingeborg T. Tufte.

18/10-1900. Hollen. Arbeidsformand Gunder Jensen Aafos, Vrk. og Kirsten Pedersdatters Ingeborg. Fadd: Moderen, pige Sofie Pedersd. Vrk., Former Petter Olsen Vrk., uk. Jens Gundersen Vrk. og Faderen.

27/10-1900. Saude kirke. Leilænding John Halvorsen Langtjønstulen (f. 1869), Spiredalen (Valebø) og Ingeborg Larsdatters (f. 1858) Anne. Fadd: Moderen, Forpagter Kittil Halvorsen Grevhaug, Kone Johanne Nikolaisd., Husm. Halvor Larsen Kaasa.
(Ægteviede i Saude kirke 15/11-1891).

26/5-1900. Hollen. Sliberiarb. Theodor Olsen Helgeraaen og Ingeborg Kjøstolsdatters Andrea. Fadd: Sliberiarb. Nils Amundsen Vrk., Pige Karen Olsen Vrk., Faderen.

10/11-1900. Hollen. Arb. Saamund Andersen Vrk. og Anne Pedersdatters Anne. Fadd: Faderen, Andreas Nilsen Vrk., Kone Maren Anne Andersen, Pige Inger Nilsen Vrk.

6/10-1900. Helgen. Sveinung Evensen Kaalstad og Ingeborg Torgrimsdatters Margit. Fadd: Faderen, Gbr. John Arvesen Kaalstad, Uk. Kristen Jonsen do., Marie Arvesen do., pige Karoline Johnsd. Kaalstad.

25/10-1900. Hollen. Uhrmager Karl Emanuelsen Bergkaasa (Espevalen) og Hanna Elise Larsdatters Astrid. Fadd: Hanna Johannesen Heisholt, Pige Signe Olsd. Bergkaasa, Jordarb. Ole Olsen Breskemyr, Skogsarb. John Olsen Odden.

19/10-1900. Hollen. Dreier Halvor Henriksen Vrk. og Karen Hansdatters Signe. Fadd: Louise Henriksen Vrk., Pige Anna Andersen, Ulefos, Dreier Ole Henriksen Vrk., Arb. Johannes Olsen Løveid.

11/11-1900. Hollen. Sliberiarb. Peder Johnsen, Sagbr. og Maren Nilsdatters Jenny. Fadd: Tone Johnsd. Kastet, pige Maren Johnsd. Sagbr., Arb. Simon Halvorsen Kastet, Arb. Anders Nilsen Høgsodde, Arb. Edvard Johnsen Sagbr.

27/10-1900. Helgen. Gbr. Ole Torgrimsen Jakobskaas og Ingeborg Kittilsdatters Kirsten. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt 16/12 af Kirkesanger A. Holen.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

13/11-1900. Hollen. Gbr. Ole Andersen Brenne og Maren Halvorsdatters Marie Kristine. Fadd: Moderen, Hanna Halvorsen Kalstad, Karl Halvorsen do., Rollef Anundsen Brenne.

24/11-1900. Hollen. Sliberiarb. Thor Halvorsen, Sagbr. og Anne Johanne Rasmussens Hanna Louise. Fadd: Karen Marie Johannesen Bakken, Vrk., John Andreassen do., John Rasmussen Hegna og Pige Hanna Rasmussen do.

25/11-1900. Hollen. Gbr. Hans Kristensen Kaasa og Aase Marie Larsdatters Karen. Fadd: Moderen, Pige Mari Gundersd. Kaasa, Gbr. Gunleik Knutsen Grinnerud (i Lunde), Knut Kristensen Bakkene og Tarald Gundersen Fosse.

30/11-1900. Hollen. Skovfoged Kristian Olsen Saatvedt (f. 1855) Vrk. og Ingrid Eriksdatter f. Bjørneruds (f. 1861) Erika. Fadd: Helga Eriksd. Ragnerud, pige Grethe Olsd. Rogstad, Landhandler Johan Olsen Rogstad, Kirkesanger Erik Pedersen Bjørnerud og Faderen.

30/12-1900. Hollen. (Uægte). Gbr-søn Karl Andreassen Vipeto og pige Laura Severine Johannesen Haatvedts Karl. Fadd: Arb. Martin Pedersen Kringlefedt, Sliberiarb. Karl Johannesen Haatvedt, d. Halvor Johannesen do., pige Karen Johannesen do.

30/12-1900. Helgen. Grubearb. Erik Kristensen Hvalen og Hanna Jørgensens Anton Bernhard. Fadd: Gbr. Anton Hansen Hvalen, Gbr. Ole H. Hvalen, Uk. Ole H. Grønvold, Berte Marie Hvalen og pige Anne Olsd. Hvalen.

31/12-1900. Hollen. Slusevogter Rasmus Lunde, Vrangfos og Marie Hansdatters Hans. Fadd: Slusev. Peder Kristoffersen Vrangfos, do. Kristian Johnsen do., Olivia Anstenson do., pige Elise Olsd. Vrangfos.

28/11-1900. Hollen. Støberiarb. Oskar Nilsen Vrk. og Gustava Andreasdatters Georg. Fadd: Støber Anders Johannesen Vrk., Emilie Nilsen Vrk., Støberiarb. Johan Nilsen, pige Marie Pettersen Vrk., Støberiarb. Hans Andersen Vrk.

24/12-1900. Dissenterbarn (Hollen). Skolelærer Nils Andreas Evensen Venheim, Ulefos Sagbrug og Ragna Emilie Hermansdatters Even Hermann. Gifte 11/1-1900. Begge Dissentere i Evang. Luthersk Frimenighed i Telemark.
Skrivelse fra Telemarkens Politimesterembede om Faderen den 31/1-1901.

28/1-1901. Hjemme (Hollen). (Uægte.) Uk. Olaf Rasmussen Kirkeeide, Stryn f. 11/2-1877 og Pige Signe Jørgensd. Aaren f. 1876 i Flatdal, paa Ulefos's Olaf. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Jordemoder Anne Holtan (død før bekreftelse i Kirken).

2/2-1901. Hjemme (Hollen). Sagbrugsarb. Anders Nilsen Sagbruget og Anne Karine Nilsdatters Otto. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Lærer Kittel Halvorsen (død før bekreftelse i Kirken).

26/12-1900. Hollen. Grubearb. Peder Andersen Namløs og Anne Sveinungsdatters Sveinung. Fadd: Arb. Martinius Andersen Fæhn, pige Birgithe Sveinungsd. Lunde, Gbr. Tron Andersen Namløs, Gbr. Peder Jørgensen do. og kone Martine Pedersd. do.

18/11-1900. Dissenterbarn (Hollen). Ole Olsen Langkaas (under S. Fen. G.S.) og Olea Johnsdatters Astrid. Gifte 25/11-1891. Forældrene tilhører den Evangeliske Lutherske Frimenighed (Jarlsbergerne) i Hollen.

17/11-1900. Hollen. Gbr. Hermod Evensen Vala og Anna Evensdatters Ingeborg Marie. Fadd: Kaarm. Hans Kristensen Vale, Johan Evensen Vale, Mari Knutsd. Brenne, Anne Andreasd. Dalen.

19/12-1900. Hollen. Former Jørgen Olaves Pettersen Berget og Karoline Olsdatters Astri. Fadd: Mari Olsen Vrk., Sofie Pettersen Vrk., Murer John Johnsen Berget, Former Petter Olsen Vrk., Sliberiarb. Peter Pettersen Vrk.

22/1-1901. Hjemme (Hollen). Gbr. Anders Pedersen Skippervold og Kari Andersdatter Aasbøs Anne. Fadd: (Ingen faddeere). Hjemmedøbt 22/1 af Jordemoder Ingeborg Tofsen. Død før hjemmedaabens stadfæstelse.

13/12-1900. Hollen. Sagarb. Gunder Jensen Sagbr. og Ingeborg Gundersdatters Ingeborg. Fadd: Ingeborg Nilsd. Berjan, Karen Gundersd. do., Gbr. Gunder Ingebrigtsen do., Sagarb. Reinhardt Halvorsen Sagbr., Korporal Ingebrigt Gundersen Berjan.

23/12-1900. Hollen. Sliberiarb. Ole Pedersen Bergset og Anne Jensine Andreasdatters Olga Annette. Fadd: Kirsti Simonsd. Kaasa, Ingeborg Kjøstolsd. Rønningen, John Hansen do., Gbr. Karl Halvorsen Kaasa, Sliberiarb. Theodor Olsen Lien.

18/12-1900. Hollen. Former Lars Larsen Vrk. og Anne Kristine Johnsdatters Jonny Louise. Fadd: Former Lars Pedersen Vrk., Former Hans Torstensen Vrk., Sliberiarb. John Hansen Vrk., Enke Johanne Andreassen Vrk., Anne Larsen Vrk.

28/12-1900. Hollen. Grubearb. Thor Knutsen Ødegaarden og Anne Gundersdatters Knut Torvald. Fadd: Gunild Sveidalen, Fæbakke, Anne Sveidalen, do., Arne Sveidalen og Amund Halvorsen Vipeto.

10/2-1901. Hollen. Former Gunder Aasmundsen Vrk. og Anne Marie Hansdatters Kasper. Fadd: Hansine Kristine Halvorsen, Karen M. Thomassen Vrk., Skovfoged Ole Halvorsen, Former Aasmund Aasmundsen Vrk.

6/3-1901. Hollen. Sagarb. Karl Pedersen Arbeiderboligen, Ulefos og Gunild Johnsdatters Sverre. Fadd: Ida Abrahamsd. Vrk., Vognmand Bent Pedersen Kollapladsen, Gbr. Peder Pedersen Sannerholt, Anne Pedersd. Vrk.

15/4-1901. Hollen. Grubearb. Ole Aasoldsen Dalen (under Tufte. G.S.) og Kirsti Andersdatters Emil Andreas. Fadd: Formerpudser Vetle Olsen Dalen, Grubearb. Halvor Eriksen Rønningen, Arb. Anund Eriksen do., Marie Gulliksen Dalen, Gunhild Andersd. Lommerud.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

21/3-1901. Hollen. Handelsbetjent Karl Theodor Isaksen Romnæs, Ulefos Meieri og Anne Pedersdatters Peder.  Fadd: Gbr. Isak Nilsen Romnæs, Gbr. Peder Gulliksen do., Anne Tomine Gundersd. do., pige Karen Halvorsd. Ova.

26/3-1901. Gbr. Peder Halvorsen Baksaas og Hanna Nilsdatters Dødfødte Drengebarn.

26/1-1901. Hollen. Landhandler Kristoffer Halvorsen Kise, Heisholt og Susanne Nilsdatters Johannes. Fadd: Anne Halvorsd. Baksaas, Karoline Olsd. Romnæs, Gbr. Thor Nilsen Baksaas.

14/4-1901. Hollen. Reparatør Bent Bentsen, Ulefos og Thora Marie Bentsens Arne. Fadd: Benedikte Stiansen, Ulefos, Anne Kirstine Bentsen do., Maskinist Bent Gundersen do., Sagarb. Kristian Bentsen Sagbr., Hans Bentsen Ulefos.

13/1-1901. Hollen. Former Karl Andreas Kittilsen, Ulefos og Johanne Pauline Olsdatters Kristine. Fadd: Kristine Jespersen, Ulefos, Ingeborg Karlsen Værstad, Kirketjener Kittil Jespersen, Ulefos, Støberiarb. John Olsen Vrk., Jonas Kittilsen Vrk.

13/1-1901. Hollen. Gbr. Johannes Andersen Brenne og Anna Andersdatters Hilda. Fadd: Moderen, Gbr. Karl Borgersen Vala, Gbr. John Andersen Dalen, Maren Andersd. Vale.

10/1-1901. Hollen. Grubearb. Gustav Karlsen Blixt, Enerhaugen (Namløs) og Inger Johanne Olsdatters Gustava Blixt. Fadd: Anne Marie Andersd. Namløs, Gustava Andersen do., Gbr. Halvor Halvorsen Namløs, Maren Eriksen do., Grubearb. Johannes Eriksen, Skotfos.

18/2-1901. Hollen. Sagarb. Karl Johan Rasmussen Vrk. og Elise Oluffa Eliasdatters Terese Elisabet. Fadd: Olava Olsd. Vrk., Johanne Rasmussen, Sagarb. Rasmus Johannesen og Former Ole Gulliksen Vrk.

11/12-1900. Hollen. Støberiarb. Hans Gulliksen Vrk. og Aslaug Marie Nilsdatters Berte. Fadd: Former Ole Gulliksen Vrk., Grubearb. og Gbr. Peder Nilsen Velkom, Anne Jørgensd. Vrk., Johanne Rasmusd. Vrk.

1/2-1901. Hollen. Sliberiarb. Torkel Torkilsen Vrk. og Aslaug Helgesdatters Astrid. Fadd: Andrea Halvorsd. Vrk., Aaste Nilsen Vrk. Faderen, Sliberiarb. Martinius Arvesen Vrk.

4/3-1901. Helgen. Gbr. Halvor Evensen Jøntvedt og Pauline Jensdatters Julie. Fadd: Ingeborg A, Kolle, pige Hilda Jensd. Omtvedt, Gbr. Anton Larsen Kolle, Gbr. Ole Tollefsen Røgstuen.

15/1-1901. Helgen. Grubearb. Johannes Johnsen Kaasa og Gunhild Halvorsdatters Gjertrud. Fadd: Gunhild Johnsd. Fæbakke, pige Aslaug Halvorsd. Kaalstad, Gbr. Halvor Tollefsen do., Uk. Tollef Halvorsen, Arb. Brynjulf Olsen Fæbakke.

26/3-1901. Helgen. Gbr. Karl Johnsen Omtvedt og Kirsti Pedersdatters John. Fadd: Gbr. Anders Olsen Langeland og kone Karen Pedersd., Gbr. Johannes Johnsen Kaste, Uk. Peder Johnsen do., pige Tomine Pedersd. Omtvedt.

16/4-1901. Hollen. Ole Olsen Briskemyr, Holla gaard og Andrea Emanuelsdatters Johannes. Fadd: Gbr. Hans Johannesen Heisholt og kone Hanna Halvorsd., Snedker Karl Emanuelsen, pige Signe Olsd. Bergkaasen.

3/4-1901. Hollen. Former Abraham Andreassen Vrk. og Maren Tomine Johnsdatters Kristoffer. Fadd: Marie Pedersen Vrk., Ida Anette Abrahamsd. Vrk.,  Smed Nils Johnsen Vrk., Beslager Adolf Andreassen Vrk., Smedsvend Andreas Abrahamsen Vrk.

8/4-1901. Hollen. Sliberiarb. Hans Olsen, Ulefos og Ingeborg Kirstine Isaksdatters Trygve. Fadd: Anne Karine Nilsd., pige Hanna Jakobine Isaksd., Smed Isak Andersen, Sliberiarb. Johan Olsen og Skomager Ole Jensen Sagbruget.
(Påtegnet i 1944:) Ifølge Navnlovens § 16, brukes slektsnavnet Solvold. Dat. 2/4-1944.

29/3-1901. Hollen. Kusk Karl Gustav Nilsen Holla eller Vrk. og Alma Natalie Nilsdatters Oskar Vilfrid. Fadd: Moderen, Berthe Johannesd. Vrk., Bent Johannesen Vrk., Stenhugger August Nilsen Idsfjorden, Nikoline Nilsen Vrk.

14/4-1901. Hollen. Slusevogter Erik Sigurdsen, Ulefos og Anne Maria Halvorsdatters Halvor Bernhard. Fadd: Gbr. Bent Halvorsen Baksaas, Værksarb. Gunder Aasmundsen Ulefos, Maren Halvorsen Baksaas, Karen Olsen Ulefos.

14/3-1901. Hollen. Former Andreas Hansen Helgeroen og Karoline Marie Hansdatters Hilde Kristine. Fadd: Sagmester Hans Jensen Strandsplads, Former Jens Hansen Bjørnstad, Sliberiarb. Andreas Jensen Helgeroen, Inger Jensen do., Johanne Hansen Bjørnstad.

17/2-1901. Hollen. Grubearb. Ole Olsen Homene, Fæhn og Torine Johnsdatters Margit Andrea. Fadd: Gunhild Kristensen Fæhn, Anders Kristensen do., Frøken Maria Stavnem, Søren Hansen Strandsplads, Even Tygesen Skippervold.

9/3-1901. Hollen. Smed Thomas Olsen Lindgren, Haugbakken (Holla) og Gunhild Johnsdatters Gusta. Fadd: Else Iversen Lindgren, Ingeborg (Inger?) Karlsen do., Smed Nils Johnsen do., Smed John Olsen do., Nils Nilsen Lindgren, Holla.

16/2-1901. Hollen. Gbr. Thor Johnsen Romenæs og Signe Olsdatters Anne. Fadd: Inger Kristensd. Romnes, pige Gunda Olsd. do., Gbr. Peder Johnsen do. og Faderen.

6/4-1901. Hollen. Sagarb. Reinhart Halvorsen og Berthine Marie Jensdatters Astrid. Fadd: Ingeborg Gundersd. Sagbr., Sagarb. Gunder Jensen do., Gunder Johannesen, do, og Faderen.

2/4-1901. Hollen. Slusevogter Johan Kristian Johnsen, Vrangfos og Inger Kirstine Gundersdatters Mathilde. Fadd: Gurine Gundersen Myra, pige Gunhild Olsd., Vrangfos, Faderen, Harald Gundersen Vrangfos, Gunder Gundersen Myra.

13/3-1901. Hollen. Fabrikarb. Martinius Johnsen Heisholt og Betsy Kaspara Kristensdatters Alvilde Terese. Fadd: Marie Hernholm, Heisholt, Alfred Hernholm do., Johan Johnsen Vrk., Anne Maria Johansen Sagbruget.

21/4-1901. Hollen. (U-ægte). Sigvald. Uk. Ingeniørelev Sondre Sondresen, Ulefos, nu i Berlin f. 26/12-1875, og Pige Hanna Olsd. Ringsevje f. 1878.
Fadd: Grubearb. Halvor Andersen Ringsevje, pige Karen Hansd. Rolighed, kone Karen Magnussen, Søve, Skomager Andreas Andersen Ringsevje.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

17/5-1901. Hollen. Arb. Nils Gulliksen Sagbr., Ulefos og Inger Jørgensdatters Gullik. Fadd: Tjener Kristoffer Haatvedt, Sliberiarb. Kristen Svennungsen, Sagarb. Nils Kristensen, Hilda Jørgensd. Moen, Marie Nilsd. Sagbruget.

13/5-1901. Hollen. Grubearb. Halvor Andersen Ødegaarden og Anne Arvesdatters Johan Karl. Fadd: Gbr. Arve Olsen Ødegaarden, Grubearb. Ole Arvesen do., Ida Arvesen, pige Karen Halvorsd. Vaskaas.

12/5-1901. Arb. Ole Johnsen Vibetodalen og Marie Kristensdatters Dødfødte Drengebarn.

26/5-1901. Hollen. Tømmerm. Halvor Andresen Skippervold og Karen Andrea Pedersdatters Peder. Fadd: Ole Andresen Vrk., Snedker Andres Halvorsen Vrk., Gbr. Anders Skippervold, Moderen, Anne Marie Pedersd. Skippervold.

1/6-1901. Hollen. Former Tron Halvorsen Vrk. og Lovise Johnsdatters Trygve. Fadd: Ingeborg Halvorsd. Sagbr., Hanna Halvorsd. Vrk., Tømmerm. Halvor Andersen Vrk., Former Peder Hansen Vrk.

3/6-1901. Hollen. Sliberiarb. Lars Olsen Sagbr. og Ingeborg Sørensdatters Simon. Fadd: Josefine Abrahamsd., Anna Johansd. Sagbr., Gustav Olsen do., Faderen.

19/4-1901. Hollen. Grubearb. Jørgen Andersen Helgeroen og Hanna Gundersdatters Asta Gunhilde. Fadd: Olava Svendsen, Fredheim, Margrethe Pedersen Gunnerud, Johan Olsen Vrk., Oluf Svendsen Vrk. og Faderen.

18/4-1901. Hollen. Gbr. Johannes Olsen Teigen (under M. Teigen) og Karen Kirstine Andersdatters Karette. Fadd: Karen Borgen, pige Sofie Borgen, Gbr. Anders Borgen, Gbr. Anders Bjørndalen, August(?) Torstensen Teigen.

25/4-1901. Hollen. Grubearb. Ole Arntsen Vipeto og Kari Olsdatters Olga Andrine. Fadd: Grubearb. Anund Sveigdalen, Fæbakke, do. John Sveigdalen, do., Moderen, Berthe Johannesd.

15/5-1901. Hollen. (U-ægte). Hilda. Grubearb., uk. Hildus Hansen, Roligheden og Pige Hanna Jensine Andersdatter Borgen. Fadd: Gbr. Johannes Teigen, Anne Kirstine Framnes, Uk. Anders Andersen Borgen, uk. Sten Borgen, pige Karen Borgen.

27/5-1901. Hollen. Lærer Sigurd Sønstebø, Vrk. og Anne Birgitte Olsdatters Maria. Fadd: Moderen, Kirstine Pettersen Vrk., Former Petter Olsen Vrk., Faderen.

24/5-1901. Hollen. Matros Herman Larsen Ødegaarden og Karen Pedersdatters Agnes Mathilde. Fadd: Grubearb. Lars Halvorsen Ødegaarden, Sliberiarb. John Pedersen Gunnerud, Grubearb. Hans Larsen Ødegaarden, pige Margrethe Pedersd. Gunnerud, kone Karen Pedersen do.

23/12-1900. Hollen. Grubearb. Ole Tovsen, Tufte og Inger Marie Johannesdatters Helmer Emil. Fadd: Emilie Tovsen i Skien, Moderen, Gbr. Andreas Nilsen Tufte, Gbr. Halvor Halvorsen Enerhaugen under Namløs.

15/6-1901. Helgen. Gbr. Halvor Haraldsen Sverdsten og Ragnhild Rollefsdatters Haakon. Fadd: Moderen, Arbeiders kone Maren Rollefsd. Bøle, Tømmermand Ole Liabakken, Solum, do. Sveinung Haraldsen Skotfoss.

20/6-1901. Hollen. Politibetjent Hans Torbjørnsen Prestholt, Sannes og Ingeborg Mathiasdatters Tom Kasper. Fadd: Mathias Olsen Sannes, Kari Mathiasd. do., Ole Mathiassen do., Moderen.

14/7-1901. Hollen. Grubearb. Olaus Hansen, Tufte og Karen Marie Kristensdatters Hjalmar Asbjørn. Fadd: Gustav Berger Eriksen, Søve, Snedker Hildus Hansen, Rolighed, Murer Kristen Kristensen Tufte, Anne Hansd. Ringsevje, pige Gunhild Kristensd. Tufte.

21/7-1901. Hollen. Grubearb. Marthinius Arvesen Vrk. og Bertine Marie Thorsdatters Thor Andreas Arvesen. Fadd: Kone Anne Kristine Olsen Rolighed, Grubearb. Arve Olsen do., Sliberiarb. Torkild Torkildsen Vrk., pige Anne Hansd. Vrk.

4/7-1901. Hollen. Grubearb. Alfred August Ingebrigtsen, Vrk. og Sofie Bertine Kristensdatters Anker Asbjørn. Fadd: Andrea Eriksen Vrk., pige Anne Olsen Vrk., Sliberiarb. Andreas Jørgensen, Sagarb. Andreas Kristensen Vrk.

7/8-1901. Helgen. Grubearb. Peder August Kristensen Stenstad, Teigen og Anne Tomine Larsdatter Kolles Kristen. Fadd: Gbr. Anton Larsen Kolle, Gbr. Tollef Larsen do., Værksarb. Isak Isaksen Gruben, Moderen og pige Anne Olsd. Hvalen.

3/6-1901. Hollen. Dagarb. Knud Kristensen Vipetodalen og Anne Nilsdatters Hanna Nikoline. Fadd: Moderen, pige Marie Kristensen Dalen, Grubearb. Andreas Kristensen do., Gbr. Ole Johnsen Brøndal, Gbr. Andreas Hansen Vipeto.

2/5-1901. Helgen. Grubearb. Jakob August Olsen, Namløs og Olette Gjermundsdatters Anna Johanne. Fadd: Grubearb. John Olsen Namløs, hustru Karen Tommesd., Moderen, Gbr. Ole Nilsen Namløs.

15/3-1901. Hollen. Sliberiarb. August Svendsen Vrk. og Henriette Marie Henriksens Agnes. Fadd: Lovise Henriksen Vrk., pige Hilda Larsd. Ødegaarden, Støberiarb. Ole Henriksen Vrk., do. Halvor Henriksen Vrk.

28/5-1901. Hollen. Sagarb. Ole Pedersen Lindalen og Anne Marie Isaksdatters Olga Magdalena. Fadd: Karoline Sofie Larsd. Gruben, Former Isak Isaksen Gruben, Tømmerm. Andreas Pedersen Kringlefet, uk. Halvor Johnsen Tvara, Martha Pauline Olsd. Lindalen.

13/7-1901. Hollen. Former Olaus Aasmundsen Vrk. og Bertha Andreasens Astrid. Fadd: Former Andreas Johnsen Vrk., Former Aasmund Aasmundsen Vrk., pige Marie Andresen Vrk., Kone Gro Gunnulfsen Vrk.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

5/6-1901. Saude. Leilænding Johan Halvorsen Eikstul (f. 1877) i Hollen og Marie Larsdatters (f. 1868) Johanne. Fadd: Leilænding Jon Halvorsen Spiredalen og hustru Ingeborg Larsd., Gbr. Johannes A. Skijet og hustru Kari Hansd. af Saude Sogn.

12/5-1901. Saude. (Uægte). Anne. Gift mand (ved Borgerlig ægteskab) Arb. Halvor Olsen Hegna, Rogholt i Saude og Tjenestepige Anne Larsdatter Romperud, Eikstul i Hollen.
Fadd: Leilænding Johan Halvorsen Eikstul, Gbr. Torsten Herloug, kone Kari Hansd., kone Mari Larsdatter. Hendes tredie Leiermaal. Hans andre Leiermaal.

28/8-1901. Hollen. Former Karl Pedersen, Ulefos (Vrk.) og Marie Andreassens Arne. Fadd: Former Peder Johnsen Vrk. og kone Anne Olsd., pige Ida Abrahamsen, Grubearb. Anton Andreassen Vrk?

19/7-1901. Hollen. Tømmermand Even Andreas Jespersen, Vrk. og Martine Hansdatters Einar Anker. Fadd: Former Nils Johnsen Vrk., kone Hanna Hansdatter Vrk., pige Gunhild Jespersd. Vrk., Former Johannes Jespersen, Karl Gundersen Vrk.

9/9-1901. Hollen. Gbr. Thor Nilsen Baksaas og Anne Marie Halvorsdatters Nils. Fadd: Susanne Kiise, Landhandler Kristoffer Kiise, Gbr. Halvor Jørgensen Bjørntvedt, pige Marie Pedersd. Baksaas.

8/9-1901. Hollen. Grubearb. Hans Andreassen Hauane eller Stoadalen (Lindgren) og Marie Andreasdatters Andreas. Fadd: Uk. Ole Kaasa, Barnets Fader, pige Karen Haugen og Barnets Moder.

7/10-1901. Hollen. Blikkenslager Laurentius Pettersen Kværnodden og Anna Olevine Katinka Olsdatters Jan Marentius. Fadd: Inger Rasmussen Kværnodden, pige Sofie Olsd. Rugskotte, Barnets Fader, Ole Petter Laurentiussen.

15/8-1901. Hollen. Sliberiarb. Knut Olsen, Kværnodden og Gunhild Olsdatters Ole. Fadd: Faderen, Sliberiarb. Jørgen Johannesen Kværnodden, pige Anne Marie Romenes, Maren Kristine Kristensd. do.

17/8-1901. Helgen. Gbr. Svennung Torgrimsen Solberg og Berte Sørine Pedersdatters Anna Sofie. Fadd: Ingerid Svennungsen Omtvedt, pige Aasta K. Halvorsd. Solberg, Gbr. Simon A. Omtvedt, Uk. Jørgen Halvorsen Solberg og uk. John Larsen Usterud.

10/6-1901. Hollen. Grubearb. Edvard Thomassen Hjelde, Tufte og Rasmine Olsdatters Valborg. Fadd: Kone Karen Kristensen Tufte, pige Kristine Pedersd. Tufte, Gbr. Kristen Kristensen Tufte, Grubearb. Martin Martinsen Helsing, Fæhn.

6/6-1901. Hollen. Gbr. Halvor Aslaksen Storhaug og Ingeborg Olsdatters Ingeborg Helene. Fadd: Pige Ingeborg Kittilsd. Bjerva i Lunde, Barnets Moder, Gbr. Kittil Olsen Bjerva af Lunde, Gbr. Gunnulf Isaksen Storhaug, Tømmerm. Jens Jakobsen Herregaarden.

13/7-1901. Hollen. Jens Kristoffer Juliussen Vrk. og Anne Hansine Johnsdatters Klara Karoline. Fadd: Gustav Juliussen Vrk., Grubearb. Karl Julius Fæhn, do. Hans Juliussen do., Moderen, pige Anne Halvorsen Heisholt. Daab ved Jordemoder Anna Halvorsen.

5/7-1901. Hollen. Gbr. Hans Johannesen Sannes og Karoline Amalie Nilsdatters Hildur Katarina. Fadd: Barnets Moder, Nikoline Margrethe Hansd. Sannes, Gbr. Halvor Gjermundsen do., Gbr. Halvor Halvorsen do.

15/6-1901. Hollen. Ekspeditør Jens Halvorsen Kaste, Kringlefet og Ingeborg Marie Halvorsdatters Ingeborg Marie. Fadd: Lærer Halvor Jensen Kastet, Skovfoged Ole Halvorsen Vrk., hustru Hansine Halvorsen Vrk., Faderen, Pige Nora Halvorsd. Kaste.

7/8-1901. Hollen. Grubearb. Gunder Olsen Vrk. og Helga Nilsdatters Marie. Fadd: Helga Nilsd. Vrk., Faderen, Husmand Nils Evensen Glahus, Ole Olsen Heimklev.

4/9-1901. Hollen. Handelsmand, Bager Kristoffer Jørgen Arnold Grøtting og Kari Isaksen Grøttings Borghild. Fadd: Barnets Moder og dets Fader, pige Karen Grotting og Albert Kristoffersen.

24/7-1901. Hollen. Former Hans Evensen Helgeroen og Karen Johnsdatters tvilling Einar. Fadd: Karen Johannesen Vrk., Even Johannesen Vrk., Pige Raghild Johannesen Vrk., Ungk. Johannes Evensen Vrk. Døbt af Jordemoder Ingeborg Tovsen. Vidner: Barnets Forældre.

24/7-1901. Hollen. Former Hans Evensen Helgeroen og Karen Johnsens tvilling Gudrun: Fadd: Kone Gunnild Olsen Febakke, Pige Mari Andersen Ulefos, Grubearb. Brynnild Olsen Febakke, Værksarb. Johannes Johannesen Vrk. (Samme hjemmedåp som ovenfor. G.S.)

23/9-1901. Hollen. Gbr. Torsten Evensen, Lunde (i Valebø. G.S.) og Karen Bertea Sivertsdatters Einar. Fadd: Gbr. Tron Johnsen Vale og hustru Anne Nilsd., Lærer T. Grønningsæter, Hans Larsen Lunde, Gro Torstensd. Lunde.

6/8-1901. Hollen. Grubearb. Aasmund Johnsen Berger, Fæhn og Laura Nords Einar Albert. Fadd: Kari Olsd. Strandplads, Anne Olsen Fæhn, Gbr. Tollef Olsen Fæhn, Grubearb. Martin Helsing, Fæhn.

30/8-1901. (Uægte). Ungkarl Jørgen Larsen Lunde, Usterud (Valebø) og Pige Kirsti Tronsdatter, Dalekaasas Dødfødte Pigebarn. Anmeldt af Jordemoder Ingeborg Tovsen, Tufte.

10/10-1901. Dissenterbarn (Hollen). Værksarb. Hans Torstensen Vrk. og Mari Anne Thorsdatters Martin. Tilhører den Evangeliske Lutherske menighed.

25/9-1901. Helgen. Gbr. Peder Nilsen Velkom og Anne Halvorsdatters Nils Kristian. Fadd: Arb. Hans Gulliksen Vrk., Arb. Gunder Nilsen Torsnes, Vrk., Aslaug Marie Gulliksen Vrk., pige Aaste Halvorsen Velkom.

27/9-1901. Hollen. Sagbrugsarb. Hans Theodor Rasmussen, Sagbr. og Ingeborg Andrea Nilsdatters Nils. Fadd: Pige Sofie Olsen Rugskottet, Kone Inger Rasmussen Kastodden, Slusevogter John Olsen Rugskottet, Salmager Gunder Nilsen Myrene.

12/9-1901. Hollen. Gbr. Peder Nilsen Vipeto og Marie Andersdatters Nils. Fadd: Kone Anne Nilsd. Tufte, Gbr. Andreas Nilsen do., Arb. Ole Olsen Vipeto, Pige Karen Olsen do.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

13/8-1901. Hollen. Grubearb. Andreas Olsen Bolstad, Lysnes, Namløshagen og Hanna Hansdatters Artur Olaf. Fadd: Kone Lovise Hansen Lysnes, Grubearb. Søren Hansen do., do. Martin Hansen do., Pige Inger Hansen do., Grubearb. Kristian Johansen Namløshagen.

27/8-1901. Hollen. Former Herman Andreas Hansen, Vrk. og Marie Andreasdatters Borghild Maria. Fadd: Kone Andrea Hansen Vrk., Pige Maria Hansd. Vrk., Former Andreas Johnsen, Uk. Smed Karl Larsen, Vrk., Kontorist John Andreassen Vrk.

5/9-1901. Hollen. Gbr. Karl Kristian Borgersen, Vala (i Valebø. G.S.) og Inger Andrine Andersens Pernille Amanda. Fadd: Kone Marie Andersen Vale, Pige Marie Halvorsen Vala, Barnets Fader, Rentenist Hans Kristensen Vala.

26/11-1900. Hollen. Arb. Flaademand Ole Hansen, Odden og Karen Marie Hansens Karen Olivia. Fadd: Kone Ingeborg Torsen Strigen, Skrædder Andreas Torsen Strigen, Arb. Jens Hansen Odden, pige Inger Hansen Odden.

21/9-1901. Hollen. Sliberiarb. Gunder Nilsen, Granheim og Anne Elise Johansdatters Gunvor Constanse. Fadd: Kone Anlaug Marie Nilsd. Vrk., Pige Anne Kathrine Johnsd. Vrk., Værksarb. Hans Gulliksen, Vrk., Gbr. Peder Nilsen Velkom.

24/9-1901. Hollen. Grubearb. Johan Jørgensen Tufte og Margit Halvorsdatters Gudrun Amalie. Fadd: Kone Anne Nilsen Tufte, Gbr. Andreas Nilsen do., Pige Mariane Pedersd. do., Grubearb. Even Tygesen Lysnes, do. Karl Lindkvist do.

5/12-1901. Hollen. Lagerarb. Kristian Mikkelsen Aaland under Kringlefedt og Ingeborg Halvorsdatters Gunhild. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Jordemoder Anne Holtan. Ikke bekreftet i kirken.

5/12-1901. Dissenterbarn (Helgen). Gbr. Peder Andersen Jøntvedt og Kirstine Mathea Larsdatters Toralf. Begge Forældrene tilhører den evang. luthersk. Frimenighed. Gifte 28/10-1892.

8/11-1901. Hollen. Former Martinius Olsen Helgeroen og Johanne Rasmusdatters Ole Gustav. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Jordemoder Ingeborg Tovsen. Ikke Bekreftet i Kirken.

7/8-1901. Hollen. Husmand Amund Knutsen, Teksle og Gina Halvorsdatters Klaus. Fadd: Pige Gunhild Andrea Thomasd. Bjønnegrind, Pige Karen Hansd. do., Grubearb. Halvor Eriksen, Dagarb. Gustav Andreassen Himingen (Landsmarken).

23/11-1901. Hollen. Støberiarb. Andreas Nilsen Vrk. og Ingeborg Evensdatters Nils. Fadd: Kone Ingeborg Nilsen, Pige Inger Nilsen Vrk., Barnets Fader, Uk. Adolf Andreassen.

15/10-1901. Hollen. Sagbrugsarb. Halvor Halvorsen Stoadalen og Ingeborg Nilsdatters Hildor Aakermann. Fadd: Kone Tobine Nordblom, Pige Karen Johannesd. Haugen, Slusevogter Edvard Nordblom, Barnets Fader.

27/11-1901. Hollen. Tømmermand Andreas Pedersen Lindalen og Karen Nilsdatters Asbjørn. Fadd: Kone Anne Pedersd. Kringlefedt, Pige Marta Olsd., Tømmerm. Halvor Johnsen do., Faderen.

3/12-1901. Hollen. Former Andreas Severin Torstensen, Vrk. og Marie Johannesdatters Hjalmar. Fadd: Kone Johanne Johnsen Vrk., Pige Anne Kristine Olsd. Kaasene, Former Hans Torstensen Vrk., Lagerarb. Johannes Torstensen Vrk., Barnets Fader.

3/12-1901. Hollen. Grubearb. Martin Pedersen, Røgstuen og Maren Kirstine Helgesdatters Maren Kirstine Mathilde. Fadd: Kone Martine Jørgensen Namløs, Gbr. Peder Jørgensen do., Gbr. Tron Andersen do., Pige Gustava Andersen do.

8/10-1901. Hollen. Sliberiarb. Even Svensen Fredheim (Helgeroen) og Olava Gundersdatters Aaste Kristine. Fadd: Sliberiarb. Ole Svensen, Hitterdal, Værksarb., Ole Andersen Kronborg, Moderen, Pige Ingeborg Svensd. af Skien.

25/10-1901. Maler Gunnar Knudsen, Odden og Gurine Gundersdatters Dødfødte Drengebarn.

29/10-1901. Hollen. Grubearb. Ole Hansen Rolighed og Ingeborg Andrea Kristiansdatters Hanna. Fadd: Pige Berta Hansen Rolighed, Barnets Moder, Grubearb. Hans Hansen Framnes, Snedker Hildus Hansen Rolighed, Grubearb. Halvor Barstad.

27/10-1901. Kjører Bent Pedersen Vrk. og Anne Pedersdatters Dødfødte Drengebarn. Anmeldt af Jordemoder Ingeborg Tovsen.

9/11-1901. Hollen. Gruveformand Torkild Olsen, Roligheden (Ødegaarden) og Anne Larsdatters Torleif Eugen. Fadd: Kone Andrea Thomassen Rolighed, Pige Johanne Torkildsen Namløshagen, Snedker Karl Bergkaasa, Bertinius Haugerud.

12/11-1901. Hollen. Dagarb. Knut Andreas Halvorsen, Vrk. og Karen Nilsine Brodersdatters Nils. Fadd: Andrea Andersd. Vrk., Anna Jakobsd. Vrk., Nils Anundsen Vrk., Karl Jakobsen Vrk. og Jørgen Evensen Vrk.

11/11-1901. Hollen. Gaardarb. Laurits Karl Rollefsen Vighus, Sannes og Hanna Hansdatters Hans. Fadd: Moderen, pige Jensine Johannesd. Sannes, Arb. Joakim Hansen Sannes, Faderen.

20/1-1902. Arb. Martinius Larsen Røibæk og Marie Hansdatterse Dødfødte Drengebarn.

28/1-1902. Hollen. Grubearb. Thorvald Tidemansen Myre (f. 1879) Rauhaug under Vipeto og Karen Sigvaldsens (f. 1879) tvilling Anders. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Jordemoder Ingeborg Tufte.

28/1-1902. Hollen. Grubearb. Thorvald Tidemansen Myre (f. 1879) Rauhaug under Vipeto og Karen Sigvaldsens (f. 1879) tvilling Tidemand. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Jordemoder Ingeborg Tufte.

23/12-1901. Hollen. Gbr. Kristen Kristensen Tufte og Karen Nilsdatters Nils. Fadd: Gbr. Tron Jonsen Vale, kone Anne Jonsen do., pige Thea Nilsd. Kaste, Peder Pedersen Heisholt, Grubearb. Olaves Hansen Tufte.

13/1-1902. Hollen. (U-ægte). Ole. Matros Gullik Andersen, Skotfos  (f. 1880) og Pige Nikoline Knutsdatter Rui, Bjørnegrind. Fadd: Maler Knut Olsen Rui, Gbr. Jens Andersen Helgeroen, Kone Kaia Olsen Rui, Pige Kirstine Andersen Helgeroen.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

10/12-1901. Hollen. Grubearb. Martin Julius Olausen Brække, Gruben og Anne Marie Klausens Mildred Kathrine. Fadd: Kone Ane Bredesen, Gruben, Julia Klausen, do, Gustav Klausen, do., Klaus Olsen, do. og Anund Eriksen Gruben.

 18/1-1902. Hollen. Beslagsmed Karl Odin Gundersen Vrk. og Hanna Margrethe Hansdatters Maren. Fadd: Kone Ingeborg Kristoffersen Vrk., pige Anne Gundersen Vrk., Dagarb. Olaves Gundersen Vrk., Sliberiarb. Hans Jakobsen Vrk. og Faderen.

10/1-1902. Hollen. Former Jørgen Johannesen Vrk. og Maren Andrea Kristensens Anette Marie. Fadd: Kone Emma Petersen Borander, Vrk., Pige Kristine (Johanne?) Jørgensen Vrk., Karl Jørgensen Vrk. og Herman Olsen Vrk.

13/12-1901. Hollen. Gbr. Anders Pedersen Skippervold og Kari Andersens Anne Kristine. Fadd: Arb. Isak Andersen, Sagbr., Gbr. Anders Andersen Borgen, Grubearb. Kittil Kittilsen Elvesæter, kone Marte Kirstine Jørgensd. Sagbr., pige Anne Isaksen Sagbr.

8/2-1902. Hollen. Grubearb. Ole Arvesen Rolighed og Ida Margrethe Hansdatters Agnes Kristine. Fadd: Kone Anne Andersen Rolighed, pige Johanne Andersen do., Grubearb. Halvor Andersen do. og Grubearb. Arne Olsen do.

2/1-1902. Hollen. Grubearb. Frants August Haakonsen, Fæhn og Marianne Halvorsdatters Herman Gustav Adolf. Fadd: Gbr. Hans Fæhn og Datter Anne Marie Fæhn, pige Anna Haakonsen af Porsgrund, Grubearb. Halvor Barstad, Grubehaugen.

29/11-1901. Hollen. Sliberiarb. Nils Andreassen, Sagbr. og Ingeborg Halvorsdatters Aksel. Fadd: Arb. Halvor Andersen Vrk., Sagarb. Andreas Hansen, kone Ingeborg Nilsen Sagbr., pige Tora Sørensd. do.

30/12-1901. Helgen. Grubearb. Erik Kristensen Hvalen og Hanna Jørgensdatters Kristen Martinius. Fadd: Gbr. Anton Hansen Hvalen, Fabrikarb. Kristian Olsen Skotfos, Arb. Jon Anundsen Fæbakke, Moderen, pige Hanna Olsd. Hvalen.

24/1-1902. Hollen. Grubearb. Ole Petter Andersen, Fæbakke og Gunhild Andersdatters Olaf. Fadd: Enke Gunhild Marie Valestrand, pige Maria Mathilde Enoksd., Vipeto, Værksarbeidere Jakob Andreassen og Hans Odin Andreassen Vrk.

19/1-1902. Hollen. Arb. Johannes Bentsen, Sagbr. og Marie Nilsdatter Vrk.'s Nils. Fadd: Kone Maren Anne Gundersd. Vrk., pige Gunhild Johannesd., Sagbr., Arb. Ole Kristensen do., Arb. Nils Andersen do.

5/1-1902. Hollen. Skovfoged Ole Halvorsen, Ulefos (Vrk.) og Hansine Kristine Hansdatters Olaf Trygve. Fadd: Sliberimester L. Eriksen, Vrk., pige Sofie Nape, Sagbr., pige Sigrid Nape, do., Ekspeditør Jens Kaste, Vrk.

22/1-1902. Hollen. Sliberiarb. Peder Hansen Vrk. og Hanna Halvorsdatters Arthur. Fadd: Tømmermnd. Halvor Andersen Vrk., Former Hans S. Andersen Vrk., Sliberiarb. Hans J. Hansen Vrk., Kone Louise Andersd. Vrk., pige Karen Hansen Vrk.

5/2-1902. Hollen. Sliberiarb. Anders Nilsen, Sagbr. og Anne Karine Nilsdatters Anders. Fadd: Kone Thea Nilsd. Vrk., pige Hanna Isaksd. Sagbr., Snedker Nils Pedersen, Vrk., Sliberiarb. Peder Olsen Strømodden.

2/1-1902. Helgen. Gbr. Thor Andreassen Langeland og Aagot Thomine Thorsdatters Tora Tomine. Fadd: Enke Kirstine Evensd. Langeland, pige Gunhild Stiansen Hagen, Gbr. Andreas Olsen Bjørbæk.

24/1-1902. Hollen. Gbr. Halvor Olsen Susaas og Dorthe Nikolaisdatters Dorthea. Fadd: Gbr. Thor Nikolaisen Eie, Kristoffer Kise, Susanne Kise, pige Marie Halvorsd. Eie.

21/1-1902. Hollen. Dagarb. Edvard Pedersen, Sagbr. og Marie Andersdatter (Vrk.)'s Jenny. Fadd: Kone Maren Pedersen Sagbr., pige Inger Hansd. do., Arb. Kristian Hansen Forberg, Do.

11/2-1902. Hollen. Former Bent Aasmundsen Vrk. og Karine Olsdatters Anne Karine. Fadd: Kone Marie Aasmundsd. Vrk., pige Marie Hansen Vrk., Former Jørgen Aasmundsen Vrk., uk. Aasmund Aasmundsen Vrk.

20/2-1902. Arb. Andreas Jensen Helgeroen og Inger Olsdatters (Jensen) Dødfødte Drengebarn.

24/1-1902. Hollen. Graastensmurer Theodor Pedersen Vrk. og Hulda Ingerine Eriksdatters Hilda Terese. Fadd: Vognmand Bent Pedersen Vrk. og hustru Anne Pedersen, uk. Peder Pedersen Vrk., pige Kristine Jørgensd.

23/12-1901. Hollen. Snedker Aron Johannesen Fagerberg, Ulefos, og Anna Kaisa Johannesdatters Hedvig Kristine. Fadd: Kone Karen Hansen Odden, pige Marie Strigen, Arb. Jens Hansen Odden, Barnets Fader.

30/1-1902. Hollen. Tømmermnd. Ivar Torgrimsen Heisholt og Margit Johnsdatters Signe Telefine. Fadd: Kone Karen Nilsd. Kringlefedt, pige Mari Johnsd. Heisholt, Gbr. Halvor Johnsen do., Faderen.

21/2-1902. Dissenterbarn (Hollen). Tømmermnd. Anders Rasmussen Ringsevjen og Marie Pettersdatters (tvilling) Rudolf.  Forældrene tilhører den Evangeliske Lutherske Frimenighed. Forældrene gift 12/8-1886.

21/2-1902. Dissenterbarn (Hollen). Tømmermnd. Anders Rasmussen Ringsevjen og Marie Pettersdatters (tvilling) Anny. Forældrene tilhører den Evangeliske Lutherske Frimenighed. Forældrene gift 12/8-1886.

21/2-1902. Helgen. Gbr. Halvor Andersen Næsodden og Johanne Torstensdatters Hilda Therese. Fadd: Berthe Marie Stenstadhvalen, pige Anne Olsd. Næsset, Gbr. Hans Hansen do., Gbr. Severin Larsen Stenstadhvalen.

9/2-1902. Sliberiarb. Hans Nilsen, Heisholtevjen og Ingeborg Kristensdatters Dødfødte Pigebarn. Anmeldt af Jordemoder Anne Holtan.

5/2-1902. Hollen. Tømmermand Anders Pedersen Kringlefedt og Martine Olsdatters Anders. Fadd: Flaatemnd. Jens Olsen Kværndokken, Tømmerm. Halvor Johnsen Kringlefedt, pige Marte Olsd. Lindalen, kone Martine Olsd.

3/3-1902. Hollen. Handelsbetjent Halvor Gjermundsen, Rønningen og Kari Sveinungsdatters Gjermund. Fadd: Karen Olsen Rønningen, Marie Gjermundsd. do., Handelsbetj. Ole Gjermundsen, do., Gbr. Gjermund Stensen Rønningen.

4/4-1902. Hollen. Gbr. Hermod Evensen Vala (i Valebø) og Anne Evensdatters Even.  Fadd: (Ingen faddere). (Trolig hjemmedøbt, men ikke anmeldt til Presten. Barnet døde trolig tidlig. G.S.)

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

7/12-1901 (døpt 8/5-1902). Hollen. Grubearb. Martin Martinsen Hjort, Fæhn og Tobine Eliasdatters Elias. Fadd: Moderen, pige Mariane Pedersd. Tufte, Grubearb. Edvard Hjort, Tufte, Gbr. Tollef Olsen Fæhn.

30/12-1901. Hollen. Sagarb. Hans Kristian Hansen, Sagbr. og Gunhild Marie Kristensdatters Karl. Fadd: Anna Johnsen Kaasene, Gunhild Andersd. Lommerud, Hans Tronsen Helgeroen, Hans Hansen Striken.

21/12-1901. Hollen. Sliberiarb. Hans Taraldsen, Berget (før Høidalen i Kilebygden, hvor Barnet er født) og Mari Kristensdatters Tarald Gunelius. Fadd: Sliberiarb. August Svensen Berget og kone Henriette Henriksd. do., Grubearb. Halvor Eriksen Rønningen, Karen Gundersen Berget.

3/3-1902. Hollen. Grubearb. Halvor Eriksen Rønningen og Ingeborg Asbjørnsens Inga Marie. Fadd: Moderen, Hans Eriksen Rønningen, Halvor Thomassen do. og Grubearb. Ole Aasoldsen, Søvedalen,

23/5-1902. Hollen. Grubearb. Brynjulf Olsen Fæbakke og Gunhild Marie Johnsens Borghild. Fadd: Former Jens Olsen, Vrk., Former Hans Evensen Vrk., Gbr. Johannes Johnsen Kaasa, kone Anne Kirstine Olsen Vrk., pige Anne Marie Olsen Fæbakke.

28/1-1902. Hollen. Ekspeditør (Handelsmand) Jens N. Ytterbø, Heisholt og Hilda Halvorsdatters Hilda. Fadd: Moderen, pige Anna Halvorsen Heisholt, Thorvald Halvorsen do. og Faderen.

14/3-1902. Hollen. Skomager Lars Andersen Sannerholt og Karen Pedersdatters Magnhild. Fadd: Moderen, Anna Larsd. Sannerholt, Faderen, Andreas Nilsen do.

7/4-1902. Dissenterbarn (Hollen). Veivogter Andreas Johnsen Solberg, Eiklund og Anna Petrine Andreasdatters Agnes. Forældrene tilhører den Evang. Luth. Frimenighed.

26/10-1901. Hollen. Gbr. Torgrim T. Solberg og Aslaug Gundersens Ingrid Amalie. Fadd: Tømmermnd. Svennung Solberg, Gbr. Halvor Glaholt, Skovarb. Ole Usterud, pige Anne Svennungsd. Solberg og Barnets Moder.

29/3-1902. Hollen. Sliberiarb. Ole Halvorsen, Odden og Anne Elise Johannesdatters Einar. Fadd: Kone Tomine Johannesd., Skotfos, Fabr.arb. Olaf Halvorsen Gruben, Vrk., Karen Johannesen Haugen og Arb. Karl Johannesen Vrk.

7/4-1902. Hollen. Gbr. Anders Kristensen Fæhn og Gunhild Halvorsdatters Thor. Fadd: Moderen, Frk. Marie Stavnem, Lærer Kittil Holte, Gbr. Andreas Kristensen Vipeto, Grubearb. Kittil Elveseter, Fæhn.

24/3-1902. Hollen. Grubearb. Ole Olsen Heimklev og Anne Eliasdatters Edvard. Kone Helga Olsen, Vrk., Arb. Gunder Olsen Vrk., Husmand Nils Evensen Glaus (Glahus), Grubearb. Ole Olsen Gruben, pige Gunhild Kristensd. Hollahagen.

29/4-1902. Hollen. Gbr. John Andersen Dalen og Marie Andreasdatter Vales Anders Arthur. Fadd: Faderen, Anders Anundsen Dalen, Anne Andersd. Dalen.

21/1-1902. Hollen. Leilænding Halvor Halvorsen Glaholt og Gunhild Torgrimsdatters Olaf. Fadd: Moderen, pige Gunhild Torgrimsen Gjedeboen, Gbr. Halvor Rollefsen Glaholt, Faderen.

19/5-1902. Helgen. Bestyrer Hans Theodor Simonsen Helgen og Amanda Bernhardine Olausdatters Astrid. Fadd: Kirstine Haraldsen Bøle i Gjerpen, pige Mari Nilsen Helgenskov, Gbr. Peder Helgen, Student Simon Ytterbø.

7/6-1902. Helgen. Fløtermand Johannes Olsen Olsbrygge og Gunhild Andreasdatters Kirsti Marie. Fadd: Gbr. Peder A. Stenstad, uk., Flødemand Hans Olsen Olsbrygge, Kone Marie Simonsd. Stenstad, pige Anne Olsd. Olsbrygge.

3/7-1902. Helgen. Arb. Lars Bentsen Mastdalen og Helga Torgrimsdatters Anne Kirstine. Fadd: Kari Rollefsd. Glaholt, pige Anne Andreasd. Eik, uk. Andreas Bentsen Mastdalen, uk. Peder Sveinungsen Solberg.

20/7-1902. Helgen. Gbr. Peder Jensen Omtvedt og Louise Marie Hansdatters Hanna. Fadd: Anne Hansen Vipeto, pige Anne Nilsen Jøntvedt, Gbr. Hans Anundsen Vipeto, uk. Karl Olsen do.

9/6-1902. Hollen. Sagarb. Gunder Jensen, Sagbr. og Ingeborg Gundersdatters Jens. Fadd: Martine Marie Jensen, Sagbr., pige Inger Gundersd. Berjan, Fyrbøder Jens Brynildsen Sagbr., Arb. Nils Gundersen Berjan.

18/6-1902. Hollen. Sagarb. Kristen Tjøstolfsen, Sagbr. og Kari Halvorsdatters Andreas. Fadd: Moderen, pige Inger Hansd. Sagbr., Grubearb. Jakob Jakobsen Grina.

19/9-1901. Hollen. Gbr. Ole Olsen, Plads i Saude (Glaholt) og Kari Rollefsdatters Kirstine. Fadd: Moderen, Gunhild Rollefsen Glaholt, Halvor Rollefsen do., Gbr. Rollef Torstensen do., Gbr. Ole Torstensen, Pladsen i Saude.

14/5-1902. Hollen. Grubearb. Gustav Klausen Gruben og Petra Emilie Petersdatters Klara Marie. Fadd: Andrea Bredesen Gruben, Anne Klausd. do., Klaus Olsen do., Martin Brække Namløs, Jørgen Jespersen, Skotfos.

23/5-1902. Hollen. Støberiarb. John Olsen Vrk. og Ingeborg Karlsdatters Olga Karette. Fadd: Grubearb. Karl Kittilsen Helgeroen, Vrk., pige Hanna Andreassen Vrk., Grubearb. Petter Olsen Vrk., Moderen.

9/5-1902. Hollen. Beslagsmed Tron Hansen, Vrk. og Sofie Kristiansdatters Ida. Fadd: Moderen, Johanne Bjørnstad, Former Jens Bjørnstad, Faderen.

27/4-1902. Hollen. Grubearb. Hans Hansen Framnes og Anne Kirstine Andersdatters Anna. Fadd: Anne Hansd. Ringsevje, pige Tora Andersen Namløs, Gbr. Tron Andersen Namløs, Grubearb. Ole Nilsen Vipeto.

24/5-1902. Hollen. Husmand Anders Olsen, Søvestrand og Lovise Kristine Pedersdatters Anne. Fadd: Moderen, pige Karen Olsen Vopeto, Arb. Andreas Olsen Vipeto, Gbr. Kristen Pedersen Tufte, Gbr. Tollef Olsen Fæhn.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

17/6-1902. Dissenterbarn (Hollen). Snedker Tollef Tollefsen, Thorsnes og Anne Olsdatters Torgen Marie. Forældrene tilhører den Evangeliske Lutherske Frimenighed i Hollen.

26/3-1902. Hollen. Gbr. Karl Olsen Romnes og Bertine Gjermundsdatters Gjermund. Fadd: Enke Marie Kristensen Romnes, pige Anne Olsen do., Gbr. Ole Tolfsen do., Gbr. Karl Isaksen do.

21/4-1902. Hollen. Arb. Peder Johnsen, Strømodden og Maren Johanne Johnsens John. Fadd: Thron Halvorsen, Thora Halvorsen, Edvard Johnsen, Anders Nilsen.

28/5-1902. Helgen. Gbr. Halvor Evensen Jøntvedt og Paula Jensdatters Jens Finn. Fadd: Ingerid Omtvedt, pige Marie O. Fæhn, Gbr. Jens G. Jøntvedt, uk. Karl Omtvedt.

25/5-1902. Helgen. Gbr. Anton Kolle og Ingeborg Augustinusdatters Tollef. Fadd: Pige Laura Malmstrøm Kolle, Moderen, Former Isak Isaksen Gruben, Uk. Tollef Larsen Kolle.

16/12-1901. Helgen. Leilænding Halvor Larsen Dilsdalen og Ingeborg Halvorsdatters Halvor. Fadd: Kone Tore Gundersdatter Spirdalen (Solum), pige Gunnild Torgrimsd. Gjedeboen, Leil. Torgrim Olsen do., Gbr. Andreas Sigurdsen Eik og uk. Severin Andreassen Eik.

18/6-1902. Dissenterbarn (Hollen). Skolelærer Nils Andreas Evensen, Ulefos Brug og Ragna Emilie Hermansdatters Hans Andreas. Forældrene tilhører Evang. Luth. Frimenighed (DELK. G.S.)

20/6-1902. Smed John Karlsen Lindgren og Anne Egilsdatters Dødfødte Drengebarn. Anmeldt af Jordemoder Ingeborg Tovsen, Tufte.

24/6-1902. Hollen. Sagarb. Johnnes Olsen Skaardal, Sagbr. og Anne Gurine Olsdatters Oskar. Fadd: Sagarb. Anders Olsen, Sagbr., Ole Tronsen do., Elise Nilsen Vrk., Anne Sofie Hansen Vrk.

14/6-1902. Hollen. Jordarb. Rasmus Emanuelsen, Bergkaasa og Signe Olsdatters Emanuel. Fadd: Hanna Johannesen Heisholt, pige Karen Hansd. Rolighed, Materialforvalter Olaus Larsen Ødegaard, uk. Halvor Johnsen Odden.

21/6-1902. Hollen. Skrædder Hans Pedersen, Heisholtevjen og Anne Marie Andersdatters Peder August. Fadd: Karen Andersd. Kronborg, Vrk., pige Kristine Andersd. do., Arb. Anders Olsen do., tjener Johansen Lauritsen Vrk.

27/6-1902. Hollen. Sliberiarb. Theodor Olsen, Helgeroen og Ingeborg Tjøstolsdatters Olaf. Fadd: Sliberiarb. Nils Anundsen Sandbakken, do. Ole Pedersen Bergset, kone Anne Anundsen, pige Gunhild Tjøstolfsd. Rønningen i Landsmarken.

9/6-1902. Hollen. Beslagsmed Gustav Bernhard Juliussen, Ulefos (Vrk.) og Marie Olsdatters Einar. Fadd: Moderen, pige Kristine Andersen, Ulefos (Vrk.), Beslagsmed Jens Juliussen do., Grubearb. Karl Juliussen do.

29/1-1902. Hollen. Dagarb. Peder Andersen, Fæhn og Maren Hansdatters Magda Pauline. Fadd: Tomine Larsd. Kolle, pige Gunhild Halvorsd. Fæhn, Kirketjener Hans Brynildsen Værstadhagen, Dagarb. Martinius Andersen Fæhn.

2/5-1902. Hollen. Gbr. Nils Andersen Brøndalen og Laura Pedersdatters Louise Nikoline. Fadd: Marie Hansen Røibæk, pige Karen Nilsen Brøndal, Gbr. Martinius Larsen Røibæk og Barnets Fader.

21/6-1902. Hollen. Former Gunder Larsen, Vrk. og Tomine Louise Severinsdatters Marie Louise. Fadd: Barnets Fader, Barnets Moder, pige Tora Halvorsen, Ulefos, Arb. Gjermund Olsen, Vrk.

6/2-1902. Dissenterbarn (Hollen). Dagarb. Kittil Torgersen, Torgersrud og Berta Marie Johnsdatters Inga Kirstine. Fadd: Forældrene tilhører Frikirken. Barnet døbt der.

3/4-1902. Hollen. Grubearb. Ole Andersen Tufte og Ingerid Marie Johannesdatters Augusta. Fadd: Moderen, pige Sofie Andersd. Borgen, Snedker Anders Tovsen Tufte, Gbr. Halvor Halvorsen Enerhaugen, Faderen.

29/6-1902. Hollen. Leilænding Vetle Pedersen Skordal og Karen Hansdatters Valborg Sofie. Fadd: Elise Johannesd. Buverud, pige Gunhild Hansd. Haugland, Leilænding Nils Pedersen Buverud, Dagarb. Sten Hansen Ødegaarden, do. Peder Hansen Haugland.

9/7-1902. Hollen. Sagarb. Edvard Johnsen, Sagene og Anne Andersdatters (datter) Jonny. Fadd: Pige Sofie Nape, pige Hanna Olsen Sagene, Sagarb. Nils Andersen, Ulefos, do. Simen Halvorsen Ulefos (alle på Sagene. G.S.).

27/7-1902 Grubearb. Olav Olsen Heimklev og Ingeborg Elise Nilsdatters Dødfødte Drengebarn. Anmeldt af Jordemoder Anne Holtan.

28/7-1902. Hollen. Sagarb. Hans Hansen Berland, Vrk. og Anne Marie Jensdatters Hagbart. Fadd: Værksarb. Peder Kristensen Vrk., Moderen, pige Anne Hansd. Vrk., Værksarb. Andreas Olsen Vrk.

(Sognepresten Anton Wilhelm Valle skrev såpass mange feil i Kirkeboka, at jeg velger den bort og benytter isteden Klokkerboka heretter, selv om det også der forekommer feil. G.S.)

16/7-1902. Hollen. Dagarb. Ole Johnsen Vipeto og Marie Kristensdatters Anne Kirstine. Fadd: Anne Nilsd. Vipetodalen, Peder Kristensen do., Peder Nilsen Vipeto og Karen Nilsd. Brøndalen.

9/7-1902. Hollen. Værksarb. Former Martinius Olsen Vrk. og Johanne Hansdatters Johan Magnus. Fadd: Helga Nilsd. Vrk., Hanna Kristoffersen Vrk., Hans Andreassen Vrk. og Faderen.

18/8-1902. Helgen. Styrmand Jakob Arentsen Arendal og Karen f. Gundersens Jakob Trygve. Fadd: Kone Trine Gurstad, pige Hanna Isaksen Bjerva, Arb., Gbr. Gunder Halvorsen Bjerva, Arb. Halvor Gundersen og Arb. Karl Gundersen.

27/5-1902. Helgen. Arb. Kristen Kristensen Hegna og Maren Hansdatters Hjalmar. Fadd: Berte Marie Jensd. Hvalen, pige Tomine Jensd. Namløs, Gbr. Anton Hansen Hvalen, Arb. Andreas Kristensen Prestgrav, Arb. Oskar Brynildsen Namløs.

20/7-1902. Helgen. Gbr. Peder Jensen Omtvedt og Louise Marie Hansdatters Jens. Fadd: Enke Mari Paulsd. Omtvedt, pige Karoline Marie Jensd. do., Faderen, Uk. Andreas Hansen Vipeto.

22/8-1902. Hollen. Grubearb. Ole Olsen Hommene, Vibeto (f. 1874) og Torine Johnsdatters (f. 1871) Olava. Fadd: Gunhild Kristensen Fæhn, Anders Kristensen do., Maria Stavnem, do., Stener Hommene, Teigen.

11/8-1902. Hollen. Beslagsmed Jens Kristoffer Juliussen, Arbeiderforeningen (Vrk.) og Anna Hansine Johnsdatters Karl Johannes. Fadd: Beslagsmed Gustav Juliussen Kaasene, Grubearb. Karl Juliussen do., Moderen, pige Alethe Johnsd. Fiskodde i Lunde.

16/9-1902. Hollen. Grubearb. Stener Hommene, Teigen (f. 1876) og Marie Eriksdatters (f. 1876) Olaf Marthinius. Fadd: Moderen, Karen Olsen Teigen, Johannes Olsen do., Ole Hommene Vibeto.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

2/9-1902. Hollen. Gbr. Anders Halvorsen Skauen og Kirstine Halvorsdatters Hans Andreas. Fadd: Anne Vetlesd. Skauen, Halvor Larsen do., Lars Halvorsen do., Marie Halvorsd. Sannes.

5/8-1902. Hollen. Handelsmand Ole Gjermundsen Rønningen og Karen Olsdatters Andi Marie. Fadd: Moderen, Marie Gjermundsd., Rønningen, Gjermund Stenersen do., Halvor Gjermundsen do.

6/8-1902. Helgen. Gbr. Sveinung Evensen Kaalstad og Maren Arvesd. Kaalstad, pige Hanna Johnsd. do., Gbr. John Arvesen do., Uk. Kristen Johnsen do., Gbr. Halvor Tollefsrud.

25/8-1902. Hollen. Grubearb. Gullik Olafsen Strandsplads og Signe Jørgensdatters Ingeborg. Fadd: Lovise Hansen Lysnes, Grubearb. Søren Hansen do., Anders Kristensen Fæhn og Oline Kristensd. Strandsplads.

9/9-1902. Dissentere. Gbr. Olav Olavsen Langkaas og Olea Johnsdatters Dødfødte Pigebarn. Anmeldt af Jordemoder Ingeborg Tovsen.

9/9-1902. Helgen. Gbr. Simon Augustinussen Omtvedt og Ingrid Sveinungsdatters Trygve. Fadd: Sørine Pedersd. Solberg, pige Gusta Halvorsd. Kaasene i Nes Sogn, Gbr. Stener Skibsnes, uk. Henrik Bjørnsen.

1/10-1902. Hollen. Sliberiarb. Ole Olsen, Meieriet (Vrk.) og Anne Josefine Olsdatters Olaf. Fadd: Anne Johanne Rasmusd. Vrk., Anne Olsd. Vrk., Sagarb. Johannes Olsen Meieriet (Vrk.), Sagarb. Hans Olsen Vrk.

4/10-1902. Hollen. Skomager Mathias Alfred Johanson Hernholm, (Strand) Heisholt og Marie Johnsdatters Bernt Eugen. Fadd: Berthe Elise Halvorsd., Heisholt, Nanna Bolette Malmstrøm, do., Skrædder Jonas Malmstrøm og Faderen.

23/9-1902. Hollen. Gbr. Ole Sivertsen Moane (under Brenne i Valebø. G.S.) og Anne Kristensdatters Andreas. Fadd: Ingeborg Sivertsen, pige Johanne Nilsen, Brugsarb. Gullik Gulliksen, Sagbr., sagbr.arb. Gustav Gundersen, do., og Kristen Olsen Moane.

6/8-1902. Gbr. Peder Halvorsen Baksaas og Hanna Nilsdatters Dødfødte Drengebarn. Anmeldt af Fødselshjelper Anne Evje.

22/9-1902. Hollen. Hjulmager Karl Emanuelsen, Bergkaasa og Hanna Elise Larsdatters Einar. Fadd: Anne Torkildsen Roligheden, Grubearb. Torkild Torkildsen do., Halvor Johnsen Odden, Ingeborg Johnsen Odden.

2/9-1902. Hollen. Gaardsarb. Halvor Isaksen Værstad (eller Præstegaarden) og Lovise Fredriksdatters Ingvald. Fadd: Aslaug Andersd. Værstad, Hilda Karlsd. Silnæs, laborant Henrik Lindset, Fredrik Valle og Faderen.

5/9-1902. Hollen. Kontorist Jørgen Hansen Heisholt og Gunhild Eriksdatters Signe. Fadd: Kristine Espevollen, Thor H. Espevollen, Halvor Espevollen, Bertha Hansen Heisholt.

13/9-1902. Arb. Kristian Halvorsen, Sagene og Kari Halvorsdatters Dødfødte Drengebarn.

9/10-1902. Hollen. Grubearb. Verner Gustavsen Blomberg Norendal (f. 1876) og Kristina Karlsdatters (f. 1883) Else Karoline. Fadd: Berthe Svensen Fæbakke, Johan Svensen do., Gustava Esekielsd. Namløs, Ole Sørensen Norendal.

3/10-1902. Hollen. Sagbrugsarb. Nils Gulliksen Sagbr. og Inger Jørgensdatters Anne Mathilde. Fadd: Kristen Svennungsen Sagbr., Johan Kristensen do., Kirsti Andersd. Vipeto og Hilda Jørgensd. Moen.

12/9-1902. Hollen. Former Jørgen Petersen Berget og Karoline Olsdatters Johan. Fadd: Former Peter Olsen og kone Mari Olsen Vrk., pige Karoline Bjerke, Søve og Faderen.

9/10-1902. Hollen. Former Andreas Hansen Vrk. og Karoline Hansdatters Harald Kristian. Fadd: Former Jens Hansen Vrk. og kone, Grubearb. Andreas Jensen Helgeroen og kone, Nikolai Holstad Vrk.

10/10-1902. Hollen. Gbr. Hans Torstensen Lunde (i Valebø. G.S.) og Maren Kristensdatters Magnus. Fadd: Thea Sivertsd. Brenne, Kari Kristensen do., Rollef Anundsen do., Kristen Jensen do. og Torsten Evensen Lunde.

5/9-1902. Hollen. Grubearb. Martin Ludvig Eriksen Øgaarden (f. 1877) og Thora Karoline Thorsdatters (f. 1867) Emil Anton. Fadd: Karoline Kristoffersen Løvli og Grubearb. Karl Eriksen af Kongsberg, Grubearb. Marthinius Arvesen Vrk. og kone Bertine Torsd. Vrk.

29/1-1902. Hollen. Gbr. Tollef Olsen Fæhn og Anne Pedersdatters Olga Petra. Fadd: Moderen, Marianne Pedersd. Tufte, Ole Olsen Fæhn og Faderen.

27/9-1902. Hollen. Former Hans Odin Andreassen, Vrk. og Julette Marie Andreasdatters Emil. Fadd: Anne Rasmusd. Vrk., Ida Abrahamsd. Vrk., Andreas Hansen Vrk. og Faderen.

2/10-1902. Arbeider Martinius Olsen Vrk. og Johanne Rasmusdatters Inga Lovise. Anmeldt af Jordemoder Anne Holtan. Barnet var født levende og ble hjemmedøbt.

3/10-1902. Hollen. Slusevogter Jens Johannesen Vrk. og Anne Kirstine Antonsdatters Olga Karette. Fadd: Marie Sigurdsen Vrk., Julie Ingulstad Vrk., Hans Auen Forbrugerforeningen (Vrk.) og Ingolf Johannesen Vrk.

14/10-1902. Hollen. Gbr. Tron Olsen Namløs og Ingeborg Halvorsdatters Maren. Fadd: Moderen, Anna Olsen Grønvold, Gbr. Halvor Torkildsen Ullevig, Gbr. Tron Andersen Namløs, Grubearb. Olaf Olsen Lillejordet.

4/10-1902. Hollen. Dagarb. Andreas Gundersen, Sagbr. og Kari Gundersens Signe Gurine. Fadd: Ingeborg Halvorsd. Sagbr., Asborg Halvorsen Vrk., Nils Andersen Sagbr.

3/11-1902. Hollen. Grubearb. Tarjei Johnsen Holskel, Helgeroen (f. 1868) og Jorund Olsdatters (f. 1874) Thoralf. Fadd: Moderen, Anne Knudsd. Vrk., Bendik Sveidalen, Tufte og Ole Hommene, Vibeto.

4/11-1902. Grubearb. Peder Andersen, Namløs og Anne Sveinungsdatters Dødfødte Pigebarn. Barnet født i femte maaned. Anmeldt af Ingeborg Tovsen.

9/11-1902. Helgen. (Uægte). Uk., Grubearb. Ole Olsen Hovin (f. 1879), Grønsten og pige Gunhild Sveinungsd. (f. 1881) Grønstens Sverre. Fadd: Grubearb. Sveinung Knutsen Grønsten, do. Knut Sveinungsen do., kone Kirsten A. Skiftsnæs og Barnets Moder.

4/12-1902. Helgen. Bestyrer Anders A. Nordstaa, Helgen Fattiggaard og Hanna Hansdatters Susanne Marie. Fadd: Gbr. Hans Pedersen Bjerva, Gbr. Peder Hansen do., Anne Andersd. Ytterbø, pige Berta Hansd. Bjerva.

13/12-1902. Hollen. Sadelmager Gunnulf Nilsen, Odden og Ingeborg Nilsdatters (tvilling) Olga. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt 13/12 af Jordemoder Anne Holtan. (Død før kirkedåp. Den andre tvillingen var dødfødt. G.S.)

13/12-1902. Sadelmager Gunnulf Nilsen, Odden og Ingeborg Nilsdatters Dødfødte (tvilling) Datter.

15/12-1902. Grubearb. Anton Arnesen, Tufte og Inga Marie Pausts Dødfødte Drengebarn. Anmeldt af Jordemoder Ingeborg Tovsen.

24/12-1902. Hollen. Gbr. Peder Jørgensen Namløs og Anne Martine Pedersdatters Martha. Fadd: Kirsten Aafos, Vrk., Formand Gunder Aafos, Vrk., Lærinde Gunhild Tveit, Fæhn, Jørgen Pedersen Namløs og Faderen.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

22/11-1902. Hollen. Værksarb. Knut Olsen Kværnodden og Gunhild Olsdatters Harald. Fadd: Anne Johannesd. Haugen, Karen Johannesd. do., Johannes Johannesen do., Jørgen Johannesen Kværnodden.

30/12-1902. Hollen. Støberiarb. Saamund Anders Vrk., og Maren Severine Aasmundsdatters Aagot Margrethe. Fadd: Bertha Andreassen Vrk., Marie Andreassen Vrk., Edvard Andersen Vrk., Faderen.

18/1-1903. Hollen. (Uægte). Uk., Arb. Karl Ingebretsen af Skien (f. 1871) og Pige Tora Rasmusdatter Kastoddens (f. 1875) Astrid.  Fadd: Ingeborg Rasmussen Kastodden, Jørgen Johannesen do., Gunder Hansen do., pige Sofie Svensen.

18/1-1903. Dissenterbarn. Fabrikarb. Andreas Anundsen Kaasen pr. Ulefos og Marie Karlsdatters Johannes. Begge Forældre Dissentere og tilhører den evangeliske lutherske Frimenighed. Faddere derfor ikke opgivne.

24/1-1903. Dissenterbarn. Grubearb. Ole Rasmussen Ekelund og Elise Antonsdatters Klara. Forældrene gifte12/9-1902. Moderen tilhører det evang. lutherske Frimenighed. Faderen Dissenter uden at tilhøre noget Kirkesamfund.

25/12-1902. Hollen. Grubearb. Hans Taraldsen, Helgeroen og Marie Kristensdatters Julie Anette. Fadd: Olava Svensen, Helgeroen, August Svensen do., Theodor Olsen do. og Gunhild Tjøstolsd. do.

21/2-1903. Helgen. Gbr. Peder Nilsen Velkom og Anne Torine Halvorsdatters Hagbart Trygve. Fadd: Aslaug Marie Nilsd., Ulefos, Anna Johnsd. Torsnes, Arb. Hans Gulliksen Vrk., Arb. Gunder Nilsen Torsnæs.

12/2-1903. Helgen. Grubearb. Nils Johnsen Dale, Namløs Hollen og Birgit Olsdatters Sverre. Fadd: Grubearb. Peder Andersen Namløs, Gbr. Tron Andersen do., Grubearb. Gustav Johnsen do., kone Anna Andersen do., pige Tora Andersen do.

11/3-1903. Hollen. (Uægte). Pige Ingeborg Jørgensen Heisholt og Bager Jan Andersen Møllers Jørgen. Fadd: Marie Hernholm, Heisholt, Nanna Malmstrøm, do., Jonas Malmstrøm, do. og Torsten Halvorsen do. Hjemmedøbt af Jonas Malmstrøm.

8/1-1903. Hollen. Grubearb. Ole Torjussen Lysnes og Birgitte Torjussens Bjarne. Fadd: Karen Andersen Borgejordet, Barnets Moder, Kittil Johnsen Lysnes og Ole Andreassen do.

4/3-1903. Hollen. Grubearb. Peder Berntsen Fosland, Helgeroen og Bergit Svennungsdatters Birger. Fadd: Marie Martinsen Kringlefet, Morten Petersen do., Knud Olsen Bjørnegrinden og Hustru Kaja Olsen do.

5/1-1903. Hollen. Leilænding Erik Kristensen Hollasæter og Karen Gundersdatters Konstanse Elise. Fadd: Lovise Fredriksd. Værstad, Halvor Isaksen do., Marie Eriksd. Hollasæter og Faderen.

21/2-1903. Hollen. Dagarb. Kristen Nilsen Odden og Inger Thomine Rasmusdatters Arent. Fadd: Anna Johannesen Odden, Inga Olsen do., Aron Johannesen do. og Ole Hansen do.

13/1-1903. Hollen. Grubearb. Kjetil Elvesæter Fæhn og Hustru Olavas Sigmund. Fadd: Marie Teigen, Gruben, Ole Teigen, Gruben, Anders Kristensen Fæhn og Gunhild Kristensen Fæhn.

7/2-1903. Hollen. Former Jørgen Aasmundsen Vrk. og Maren Sofie Pedersdatters Anton. Fadd: Anne Gundersen Vrk., Amalie Halvorsen Vrk., Peder Johnsen Vrk. og Anton Aasmundsen Vrk.

21/2-1903. Hollen. Sliberiarb. Andreas Thomassen Vrk. og Karen Marie Aasmundsdatters Otmar. Fadd: Maren Aasmundsd. Vrk., Amalie Halvorsen Vrk., Anton Aasmundsen Vrk. og Faderen.

2/3-1903. Hollen. Sliberiarb. Tron Nikolai Olsen Vrk. og Elise Nilsdatters Toralf. Fadd: Johanne Nilsd. Vrk., Ella Nilsd. Haugbakken, Nils Johnsen do., Ole Tronsen Vrk.

1/2-1903. Hollen. Gbr. Hans Kristensen Kaasa og Aase Marie Larsdatters Hans. Fadd: Barnets Moder, Marie Haraldsd. Loug, Tarald Gundersen Fosse og Knut Kristensen Baklandet i Lunde.

3/3-1903. Hollen. Former Lars Larsen Vrk. og Anne Kristine Larsens Gunda. Fadd: Johanne Johnsen Vrk., Anne Larsen Vrk., Hans Torstensen Vrk., Lars Pedersen Vrk.

18/2-1903. Hollen. Beslagsmed Karl Andreas Johannesen Vrk. og Anne Olsdatters Asborg Karette. Fadd: Ingeborg Nilsen Kværndokken, Flaademand Jens Olsen do., Johannes Johannesen Haugen og Karen Johannesen do.

30/1-1903. Hollen. Sliberiarb. August Svensen (Vrk.), Helgeroen og Henriette Henriksdatters Harald. Fadd: Marie Henriksen Vrk., Gunhild Torgersd., Hans Taraldsen og Faderen.

27/1-1903. Hollen. Former Andreas Hansen Vrk., og Olga Olsdatters Hans. Fadd: Olava Gulliksen (Olsd.) Vrk., pige Karen Hansen Vrk., Sliberiarb. Hans Hansen Vrk. og Former Hans Severin Andersen Vrk.

26/1-1903. Hollen. Uhrmager Mathias Ødegaard, (Ulefos Meieri) Tvara og Marie Nilsdatters Dagny Marie. Fadd: Karen Olsen af Porsgrund, tømmermand Nils Olsen af do., Anna Bjørndalen Vrk. og Sveinung Bjørndalen Vrk.

10/12-1902. Helgen. Konstitueret Lensmand Ole Olsen Fæhn, Hollen og Lulla f. Bjervas Marry. Fadd: Gbr. Isak Abrahamsen Bjerva, uk. Even Olsen Fæhn, Moderen, pige Hanna I. Bjerva.

30/12-1902. Hollen. Slusevogter Rasmus Rasmussen Lunde, Vrangfos og Mari Hansdatters Helene. Fadd: Helene Torkildsen Hølen, Lars Anstensen Vrangfos, Aaste Anstensen do., Edvard Nyblom, Eidsfos.

10/2-1903. Hollen. Arb. Laurits Karl Rollefsen Vighus, Sannes og Hanna Margrethe Hansdatters Marthinius. Fadd: Moderen, Sofie Hansd. Sannes, Arb. Joachim Hansen Sannes og Faderen.

19/10-1902. Hollen. Skædder Ole Syrstad, Engelstad (Helgeroen) (f. 1876) og Marie Hansdatters (f. 1881) Olaf Charles. Fadd: Emma Olsen Vrk., Herman Olsen Vrk., pige Gunhild Tjøstolsd. Helgeroen og Faderen.

8/3-1903. Værksarb. Andreas Nilsen Vrk. og Ingeborg Olavsdatters Dødfødte Drengebarn.

14/3-1903. Hollen. Lærer Sigurd Sønstebø, Vrk. og Anne Olsdatters Olav. Fadd: Inger Tallaksen Vrk., Karl Tallaksen Vrk., Lærer Johan Sannæs og Gunhild Johannesd. Sannæs.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

19/12-1902. Hollen. Grubearb. Torkild Olsen Roligheden og Anne Larsdatters Alethe. Fadd: Moderen, Ole Torkildsen Namløshagen, Johanne Torkildsen do. og Karl E. Bergkaasa. Hjemmedøbt 25/12-1902 af Andrea Thomassen Roligheden.

20/12-1902. Hollen. Snedker Peder Andersen Engebretsen Ødegaarden og Ingeborg (Arvesen) Olsdatters Berna Helene. Fadd: Moderen, pige Bertha Hansen Roligheden, Snedker Hildus Hansen do. og Former Jens Hansen Bjørnstad.

15/12-1902. Hollen. (Uægte). Røger Severin Pettersen af Drammen (f. 1878) og Pige Ingeborg Andreasd. Evjens (f. 1882) Asta Elisabeth. Fadd: Arb. Theodor Thomassen, Sagene, Arb. Theodor Larsen Evjen, Marie Kaasa, pige Gunhild Andreasd. Evjen.

23/3-1903. Hollen. Sagarb. Karl Rasmussen Vrk. og Elise Oloffa Eliasdatters Ingrid Signora. Fadd: Johanne Olsen Vrk., Karen Gundersen Vrk., Sagarb. Rasmus Johnsen Vrk. og Sliberiarb. Oskar Sundeli Vrk.

21/3-1903. Hollen. Grubearb. Andreas Jensen, Helgeroen og Inger Olsdatters Julie. Fadd: Olava Gundersen Helgeroen, Anne Kirstine Jensd. do., Jens Andreassen do. og Barnets Fader.

23/3-1903. Hollen. Former John Isaksen Vrk. og Ingeborg Andersdatters Tron. Fadd: Paula Isaksen, Gruben, Isak Isaksen do, Peder Larsen Vrk. og Thora Andersd., Søve.

15/4-1903. Hollen. Sliberiarb. Tron Pedersen Sagbr. og Josefine Marie Johnsdatters Karl. Fadd: Augusta Pedersen af Porsgrund, Sofie Olsd. Romenæs, Anders Evensen Sagbr., Karl Andersen af Skien.

4/5-1903. Hollen. Former Karl Andreas Kittilsen Vrk. og Johanne Pauline Olsdatters Olaf. Fadd: Anne Johnsen Berget, Simon Johnsen do., Ole Johnsen Vrk., Marie Kittilsd. Løveid.

17/4-1903. Hollen. Landhandler Kristoffer Halvorsen Kise, Heisholt og Susanne Nilsdatters Agnes. Fadd: Anne Halvorsd. Baksaas, Thor Nilsen do., Kari Johannesd. Kise og Torgrim Haugerød af Seljord.

24/2-1903. Hollen. Smed Thomas Olsen Lindgren, Haugbakken og Gunhild Thomasdatters Inga Mathilde. Fadd: Anne M. Olsen Lindgren, John Olsen do., Ingeborg Karlsen do. og Johannes Jørgensen Vrk.

14/4-1903. Hollen. Gbr. Johannes Olsen Teigen og Karen Kirstine Andersdatters Olaf. Fadd: Marie Stenersen Teigen, Hanna Andersen Borgen, Anders Andersen Borgen og Faderen.

21/4-1903. Hollen. Gbr. Karl Isaksen Romenæs og Anna Pedersdatters Andi Konstanse. Fadd: Marie Kristensen Romenæs, Marie Pedersen do., Karl Olsen do. og Faderen.

8/4-1903. Hollen. Maler Gunnar Knutsen, Ulefos og Gurine Gundersdatters Oskar Kristman. Fadd: Moderen, Gunnar G. Myra, Laurits Larsen Ulefos, Karen Johannesd. do.

18/2-1903. Hollen. Grubearb. Ole Andersen Namløshagen og Anne Andersdatters Halvarda Otilie. Fadd: Anne Hansd. Ringsevje, Halvor Andersen do., Karl Nilsen Ulefos, og barnets Forældre. Hjemmedøbt 17/4 af Ingeborg Tovsen.

29/3-1903. Hollen. Grubearb. Reinhart Halvorsen Solvang, Sagene og Bertine Marie Jensdatters Sigrid. Fadd: Ingeborg Jensen Sagene, Hanna Kr. Hansen do. og Halvor Hansen do.

5/5-1903. Hollen. Hotelvært Ole Peter Sondresen Vrk. og Mathilde Karoline Hansens Astrid. Fadd: Forældrene, Hans Sondresen Vrk. og Frk. Margit Nilsen af Laurvik.

19/11-1902. Hollen. Apotheker Johan Gulbransen (f. 1857), Heisholt og Mathilde Schultz' (f. 1868) Astrid Schultz. Fadd: Fru Christiane Schultz, Gunda Gulbransen, Frk. Smeby, Thomas Smeby og Peder Gulbransen.

6/5-1903. Hollen. Sagarb. Even Andreassen Vrk. og Marie Pedersdatters Karl August. Fadd: Moderen, Inger Andreassen Vrk., Johannes Andreassen Vrk. og Hans Andreassen Vrk.

9/6-1903. Hollen. Formand Gunder Jensen Aafos, Vrk. og Kirsten Pedersdatters Borghild. Fadd: Mari Olsen Vrk., Peter Olsen Vrk., Sofie Petersd. Vrk., Peder Gundersen Aafos og Faderen.

3/5-1903. Hollen. Sagarb. Gustav Olsen Sagbr. og Margrethe Bentsdatters Ole. Fadd: Moderen, Anne Pedersen Vrk., Bent Pedersen Vrk. og Peder Bentsen Vrk.

7/5-1903. Hollen. Gbr. Gunnulf Isaksen Storhaug og Marie Aronsdatters Stina Elise. Fadd: Anne Halvorsd. Baksaas, Thor Nilsen do., Halvor Aslaksen Storhaug, Anne Marie Gunnulfsd. do. og Handelsmand Sigvard Kristiansen Hagen.

23/5-1903. Helgen. Grubearb. Erik Kristensen Fladgrav og Hanna Jørgensdatters Einar Hagbart. Fadd: Gbr. Anton Hansen Hvalen, Grubearb. Jørgen A. Sannes, do. Aksel Johansen, Berte Marie Hvalen, pige Nora Evensen.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

15/9-1899. Hollen. Grubearb. Gustav Foss (f. 1876), Helgeroen og Karen Gundersdatters (f. 1876) Agnes Gustava. Fadd: Begge Forældre, Gjøran Olsd., Helgeroen og Anna Haakonsd. do.

10/6-1903. Hollen. Grubearb. Gustav Foss (f. 1876), Helgeroen og Guro Olsdatters (f. 1875) Ole Ingolf. Fadd: Samme faddere.

5/4-1903. Valebø Kapel 19/7. Dagarb. Johan Halvorsen Ekstul (f. 1877) og Mari Larsdatters Anders. Fadd: Gunhild Torstensd. Lunde, Ingebjørg Johnsd. Lunde, John Halvorsen Spirdalen, Kristian Andersen Lunde.

12/5-1903. Helgen. Gruvearb. Ole Rasmussen Fæbakke og Kari Nilsdatters Nils. Fadd: Berthe Nilsd. Fæbakke, pige Margrethe Svensen do., Grubearb. Johan Karl Svensen do., Grubearb. Anders Gustav Johannesen do.

13/5-1903. Helgen. (Uægte). Uk. Isak Gunnelusen Siljan fra Mælum (f. 1881) og pige Bergitte Andrea Pedersen Holtans (f. 1876) Bjarne. Fadd: Anne Larsen Ytterbø, pige Hanna Halvorsd. Holtan, Gbr. Peder H. Holtan og Gbr. Jørgen Stiansen Hagen.

12/6-1903. Hollen. Grubearb. Frans Haakonsen Rønningen og Marianne Halvorsdatters Karl Halfdan Edvin. Fadd: Marthine Jørgensen Namløs, Peder Jørgensen do., Berthinius Hansen Røgstuen og Mathilde Haakonsen Rønningen.

18/6-1903. Hollen. Grubearb. Kristen Hansen Torsberg (f. 1865) og Kirsten Marie Hansdatters (f. 1865) Karl Adolf. Fadd: Moderen, Anne M. Pedersd. Skippervold, Vetle Hansen Namløshagen, Ole Arvesen Roligheden og Faderen.

11/6-1903. Hollen. Dagarb. Ole Andersen Tufte og Inger Marie Johannesdatters Marie Otilie. Fadd: Moderen, Gunhild Johannesd. Vrk., Halvor H. Enerhaugen og Halvor H. Enerhaugen.

14/6-1903. Hollen. Slusevogter Kristian Johnsen, Vrangfos og Inger Johnsens Gunder. Fadd: Moderen, Martha Anstensen, Vrangfos, Lars Anstensen do., Gunder Gundersen do.

11/5-1903. Hollen. Smed Halvor Henriksen Vrk. og Karen Henriksens Hjørdis Alvilde. Fadd: Karoline Olsen, Løveid, Hanna Henriksen Vrk., Olaf Johnsen af Gjerpen, og Faderen.

18/2-1903. Hollen. Bager Kristoffer Arnold Grotthing, Heisholt og Marie Isaksdatters Odd. Fadd: Enkefru Kristoffersen, Karen Grothing, Arthur Smith Grotthing og Faderen.

10/6-1903. Helgen. Grubearb. Gustav Klausen, Gruben og Petra Amalie Petersdatters Jenny Amanda. Fadd: Enke Andrea Klausd. Gruben, Julie Klausd. do., Peter Petersen do., Hans Adriansen Dalen.

16/5-1903. Helgen. Grubearb. Olaf Amundsen Strandsplads og Kari Olsdatters Jenny Amalie. Fadd: Gunhild Johnsen Sveigdalen, Olaf Skari, Anders Fæhn og Faderen.

20/5-1903. Helgen. Grubearb. Aleksander M. Benjaminsen (f. 1856), Namløs og Karen Marie Johansens (f. 1863) Olga Simone Adele. Fadd: Gbr. Halvor Halvorsen Namløs, uk. Halvor Halvorsen Namløs, Moderen og pige Marianne Kjøstolsd. Namløs.

9/6-1903. Helgen. Gbr. Svennung Svennungsen Sannæsmoen og Marie Østensdatters Johan Arnt. Fadd: Ingeborg Olsen Odden, Ingeborg Svennungsen Skauen, Halvor Svennungsen do., Østen Stensen Hølen.

4/6-1903. Helgen. Grubearb. Herman Larsen Øgaarden og Karen Pedersdatters Leif. Fadd: Moderen, Hilda Larsen Øgaarden, Lars Halvorsen do., John Pedersen Gunnerud.

6/7-1903. Helgen. Gbr. Thor Johnsen Romenæs og Signe Olsdatters Signe. Fadd: Inger Kristensd. Romenæs, Sofie Hansd. do., Peder Johannesen do. og Faderen.

29/6-1903. Valebø Kapel 30. August. Leilænding Johan Ax, Valøen og Maren Svendsdatters Karl Magnus. Fadd: Moderen, Anne Hansd. Olsdalen, Karl Hansen do., Even Hansen Kaasa (føyd til seinere: død 19/9-1903. G.S.).

10/7-1903. Hollen. Husmand Ole Hansen Teksle og Anne Helleksdatters Olaf. Fadd: Tora Helleksd. Myra, John Johnsen do., Karen Hansd. Brennbu og Faderen.

16/7-1903. Hollen. Smed Bent Nilsen Kamperhaug, Vrk. og Kirsti Hansdatters Julie. Fadd: Anne Bauer, Ingeborg Bentsd. Kamperhaug, Peter Toresen do., Nils Bentsen do., Johan Nilsen Vrk.

16/7-1903. Hollen. Grubearb. Oskar Johansen Namløs og Thomine Johnsdatters Marie Kristine. Fadd: Moderen, Faderen, Karoline Johnsd. Namløs, Ole Nilsen do.

19/7-1903. Helgen. Gbr. Karl Johnsen Kolle og Kirsti Bertea Pedersdatters Karin. Fadd: Gunhild Johnsd. Fæbakke, pige Berte Marie Pedersd. Omtvedt, Gbr. Brynjulf Olsen Fæbakke, Snedker Johannes Olsen Kaasa.

23/7-1903. Hollen. Fjøsmester (Røgter) Magnus Andersen, Søve og Karen Johannesdatters Harald Andreas. Fadd: Anne Andersen Ringsevje, Halvor Andersen do., Severin Torstensen og Anne Andersen, Søve.

25/7-1903. Grubearb. Halvor Halvorsen Serigstad, Fæhn og Aslaug Maria Andersens Johanne. Gifte 22/8-1896.

15/8-1903. Helgen. Flaademand Johannes Olsen Dilsdal og Gunhild Ambrosens Anne. Fadd: Leilænding Torgrim Olsen Gjeddeboen, uk., flaademand Hans Olsen Olsbrygge, Moderen og pige Anne Andreasd. Ek.

22/8-1903. Hollen. Papirarb. Johan Lauritsen af Løveid og Kirstine Lauritsdatters Harald Eugen. Fadd: Anette Pedersen Vrk., Hans Pedersen Vrk., Anders Olsen Vrk., Vilhelm Karlsen og Nikoline Andersen Vrk.

8/9-1903. Valebø. Gbr. Johannes Andersen Brenne og Anne Andersens Ole. Fadd: Kristine S. Brenne, Gunhild Torstensen Lunde, Kari Kristensen Brenne, Halvor Sivertsen Brenne og Peder A. Vale. Hjemmedøbt af Halvor Sivertsen Brenne.

19/8-1903. Valebø. Gbr. Ole Andersen Vale og Marie Halvorsdatters Astrid Karoline. Fadd: Karen Kaalstad, Kirstine Kaalstad, Halvor Kaalstad og Johan Galten.

19/9-1903. Dissenterbarn. Sagbrugsarb. Hans Torstensen, Ulefos og Mari Anne Taraldsdatters Trygve. Faderen tilhører den Evang. Lutherske Frimenigheden, Moderen tilhører Statskirken.

30/8-1903. Hollen. Grubearb. Johan Nilsen Helgenskov, Løveide og Ingeborg Thomine Hansdatters Agnes Gudrun. Fadd: Karoline Johannesen Sannæs, Halvor Halvorsen, do., Halvor Olsen Valen, Johan Nilsen Helgenskov, Marie Nilsen do.

11/9-1903. Valebø. Dagarb. Ingebret Hansen, Sjaavid under Brenne og Karoline Petersdatters Hansine Marie. Fadd: Kirsti Kristensen Brenne, Anne Andersen Dalen, Kristen Jensen Brenne og Kristen Kristensen Brenne.

11/9-1903. Hollen. Arb. Gunnar Olsen Vrk. og Helga Nilsdatters Hans Georg. Fadd: Moderen, Faderen, Marthinius Olsen Vrk., Nils Evensen Glahus, Gurine Pedersd. Sagbruget.

4/9-1903. Helgen. Gbr. Jakob Jakobsen Grinden og Aslaug Halvorsdatters Johan Albert. Fadd: Marte Sigurdsd. Hagen, pige Gunhild Olsd. Hagen, Gbr. Ole Halvorsen Helgen og Gbr. Gullik Stenersen Helgen.

6/9-1903. Hollen. Beslagsmed Peder Kristensen Bakken (Vrk.) og Aasne Evensdatters Johan Arnt. Fadd: Ingebjørg E. Kallok, Kristen T. Setendal, Kristian K. Setendal, Hans Peter Thoresen Vrk. og Moderen.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

28/4-1903. Hollen. Handelsmand Jens Ytterbø, Heisholt og Hilda Olsdatters Milly. Fadd: Thea Halvorsen, Heisholt, Herman Halvorsen do., Anne Nilsen Ytterbø og Faderen.

6/8-1903. Hollen. Arb. Hans Olsen Sagbr. og Ingeborg Kirstine Isaksdatters Inga. Fadd: Ingeborg Halvorsd. Sagbr., Johanne M. Isaksd, do., Isak Andersen do., Johan Olsen do.

27/7-1903. Hollen. Gbr. Anders Pedersen Skippervold og Kari Andersdatters Martha Charlotte. Fadd: Olava Elvesæter, Kittil Elvesæter, Maria Andersen Røland, Anders Andersen Borgen.

16/9-1903. Hollen. Sliberiarb. Marthinius Johnsen Heisholt, Vrk. og Betzy Johnsens John Hyrom. Fadd: Moderen, Gunda O. Olsen, Vrk., John Kristensen Vrk., Johan Arnt Johnsen Vrk.

22/9-1903. Hollen. Sliberiarb. Marthinius Arvesen Vrk. og Bertine Marie Thorsdatters Birger. Fadd: Moderen, Aaste Nilsd. Vrk., Thorkild Thorkildsen Vrk., Arve Olsen Roligheden.

5/9-1903. Hollen. Amtsagronom Nils Anundsen Opheim, Heisholt (f. 1865) og Hanne Gurine Johnsdatters (f. 1871) Ragnhild Christence. Fadd: Kari Apalnæs, Heisholt, Opmaalingsformand John Apalnæs do., Uk. Hans Eriksen, Heisholt, Frk. Nikoline Sivertsen Vrk., Maskinist Eriksen Vrk.

21/10-1903. Hollen. Arb. Edvard Andersen Vrk. og Bertine Larsdatters Ingeborg Margrethe. Fadd: Maren Severine Aasmundsen Vrk., Marie Hansen Vrk., John Hansen Vrk. og Faderen.

14/9-1903. Hollen. Former Olaves Aasmundsen Vrk., Bertha Andreasdatters Aasmund. Fadd: Kone Maria Hansd. Vrk., pige Hanna Andreasd. Vrk., Arb. John Andreassen Vrk. og Former Andreas Johnsen Vrk.

11/10-1903. (Uægte). Materialforvalter Hans Kristensen Vindalen af Solum og Hansine Kristensd. Haukenæs i Solum. Han bor paa Hagen ved Sagene. Dødfødt pigebarn. Anmeldt af Jordemoder Anne Holtan.

12/10-1903. Hollen. Grubearb. Anton Aasmundsen Vrk. og Amalie Halvorsdatters Aagot Alvilde. Fadd: Kone Johanne Andreassen Vrk., Former Halvor Andreassen Vrk., pige Marie Andreassen Vrk. og Sliberiarb. Aasmund Aasmundsen Vrk.

4/9-1903. Hollen. Former Andreas Johnsen Vrk. og Gro Gunnulfsdatters Harald. Fadd: Moderen, pige Marie Andreasd. Vrk., Olaves Aasmundsen Vrk. og Aasmund Aasmundsen Vrk.

25/10-1903. Hollen. Arb. Lars Olsen Sagbr. og Ingeborg Sørensdatters Lars. Fadd: Josefine Johnsd., Sagbr., Marie Isaksd. do., Hans Andreassen Vrk. og Faderen.

26/10-1903. Helgen. (Tvilling). Grubearb. August Olsen Namløshagen (f. 1867) og Olette Gjermundsens (f. 1870) Johan Arnt. Fadd: Arb. Anders Arvesen Namløshagen, Arb. Kristian Johannesen do., Arb.kone Anne Grinden og pige Johanne Amundsd. Sveigedalen.

26/10-1903. Helgen. (Tvilling). Grubearb. August Olsen Namløshagen og Olette Gjermundsens Ida Alvhilde. Fadd: Arb. Herman Larsen Ødegaarden, Arb. Lars Halvorsen do., Arb.kone Gunhild Sveigedalen.

15/10-1903. Hollen. Gbr. Ellef Knudsen Sannæs og Tore Johnsdatters Johan. Fadd: Torbjørg Halvorsd. Sannæs, Ingerid Johnsd. do., Lars Larsen do. og Lars Larsen Sannæs junior.

25/11-1903. Hollen. Arb. Theodor Pedersen Vrk. og Hulda Pedersens Peder. Fadd: Karen Larsen Sannerholt, Anna Larsen do., Peder Pedersen do. og Faderen.

9/11-1903. Hollen. Grubearb. Peder August Stenstad, Rauhaug og Anne Thomine Larsdatters Arnt. Fadd: Moderen, Laura Malmstrøm, Isak Isaksen Gruben og Tollef Larsen Kolle.

10/10-1903. Hollen. Stiger Karl Ludvig Nord, Røgstuen under Fæhn og Marie Josefine Olsdatters Ebba Mary. Fadd: Mari Tollefsen Fæhn, Halvor Olsen Fæhn, Stiger O. Teigen og Thomine Pedersd. Omtvedt.

1/10-1903. Hollen. Former Marthinius Olsen Vrk. og Johanne Hansdatters Thoralf. Fadd: Helga Nilsd. Vrk., Hilda Evensd. Vrk., Karl Gundersen Vrk., Gunder Olsen Vrk. og Gunder E. Kastnæs. Hjemmedøbt 13/12 af Lærer Sønstebø.

30/9-1903. Hollen. Arb. Nils Andreassen, Sagbr. og Ingeborg Halvorsdatters Nils. Fadd: Moderen, Kirsten Marie Hansen, Sagbr., Andreas Hansen do. og Karl Hansen do.

28/9-1903. Hollen. Sagmester Tron Halvorsen Vrk. og Louise Johnsdatters Gina Annette. Fadd: Hanna Halvorsd. Vrk., pige Marie Hansd. Vrk., Anders Halvorsen Vrk. og Peder Hansen Vrk.

11/7-1903. Hollen. Sagarb. Severin Gjermundsen, Ulefos og Karen Marie Bentsdatters Aagot. Fadd: Kone Anne Elise Pedersd. Ulefos, Sofie Bendikte Bentsd., kjører Peder Bentsen Vrk. og Bent Pedersen Vrk. Hjemmedøbt 11/7 af Erik Sigurdsen, Vrk.

2/12-1903. Hjemme. Støberiarb. Hans Gulliksen Vrk. og Aslaug Maria Nilsdatters Charlotte. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af jordemoder Ingeborg Tovsen. Barnet døde før hjemmedaabens bekreftelse i kirken.

24/11-1903. Valebø. (Uægte). Olga Petrea. Tjener Ole Pedersen(?) fra Pladsen under Aaraas i Saude, Graver og Tjenestepige Inger Dorthea Olsd. Skjærvik, Brenne. Fadd: Gbr. Rollef Brenne, Gbr. Kristen Brenne, kone Kirsti Brenne og pige Marie Vala.

17/10-1903. Hollen. Gbr. Andreas Kristensen Vibeto og Lovise Andreasdatters Thora Konstanse. Fadd: Anne Olsd. Tufte, Kirstine Andreasd. Vibeto, Andreas Anundsen do., Kristen Andersen do. og Hans Andreassen do.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

31/10-1903. Hollen. Grubearb. Jørgen Andersen Helgeroen og Hanna Gundersdatters Borghild Alvilde. Fadd: Olava Svensen Vrk., Margrethe Pedersen Vrk., Kristian Johnsen Vrk. og Gunder Gundersen Vrk.

3/11-1903. Hollen. Grubearb. Ole Peter Andersen, Fæbakke og Gunhild Andersdatters Gunhild Marie. Fadd: Moderen, Anne M. Olsd. Fæbakke, Hans Odin Olsen Vrk., Peter Thoresen Vrk.

12/11-1903. Grubeformand Torkil Olsen, Roligheden og Anne Larsdatters Dødfødte (tvilling) Søn. Anmeldt af Ingeborg Tovsen ved hendes Mand.

12/11-1903. Grubeformand Torkil Olsen. Roligheden og Anne Larsdatters Dødfødte (tvilling) Pigebarn. Anmeldt af ditto.

9/12-1903. Hollen. Grubearb. Ole Hansen Roligheden og Ingeborg Andrea Kristiansdatters Berthine. Fadd: Moderen, Karen Hansen Roligheden, Hildus Hansen do., Hans H. Framnæs.

21/9-1903. Hollen. Landhandler Otto Enger, Namløs og Anne Andersdatters Sverre. Fadd: Anne Nilsen Romenæs, Gunhild Andersen do., Anders Andersen do., Nils Andersen do.

24/11-1903. Hollen. Gbr. Peder Nilsen Vibeto og Marie Andersdatters Martha. Fadd: Olava Elvesæter, Hanna Bendiksen Vibeto, Gunnar Herjusdalen, do., Ole Nilsen do. og Marthinius A. Fæhn.

18/12-1903. Hollen. Gbr. Thor Nilsen Baksaas og Marie Halvorsdatters Aslaug Maria. Fadd: Susanne Kise, Marie Skaardal, Landhandler Kristoffer Kise, Heisholt, Halvor Skaardal og Hans Skaardal.

3/1-1904. Hollen. Former Marthinius Olsen, Meieriet (Vrk.) og Johanne Rasmusdatters Olaf Ragnvald. Fadd: Elise Rasmussen Vrk., Hanna Rasmussen Vrk., Former Ole Gulliksen Vrk., Sagarb. Rasmus Johnsen Vrk.

3/1-1904. Helgen. Gbr. Halvor Halvorsen Værstad og Karen Halvorsdatters Trygve. Fadd: Barnets Moder, pige Inga Andersd. Rydningen, Gbr. Gullik Stenersen Helgen og Arb. Karl Halvorsen Værstad.

21/1-1904. Helgen. Gbr. Kristen Kristensen Tufte og Karen Nilsdatters Asbjørn. Fadd: Moderen, Faderen, Gunhild Kristensd. Tufte, Grubearb. Olaus Hansen Tufte.

16/12-1903. Hollen. Skrædder Olaf Syrstad, Helgeroen og Marie Halvorsdatters Nathalia Ingara. Fadd: Moderen, Gunhild Pedersen Vrk., Herman Olsen Vrk. og Faderen.

1/1-1904. Hollen. Former Hans Evensen Eiklund og Karen Evensens Astri Katrine. Fadd: Gunhild Olsen Haugene, Brynjulf Olsen do., Ragnhild Johannesen Helgeroen, Johannes Johannesen do.

16/1-1904. Helgen. Styrmand Jørgen Olsen Næsset og Annette Marie f. Andersens Karl William. Fadd: Laura Elise Torstensen, Olea Marie Haraldsen, Slusevogter Sveinung Torstensen, Gbr. Karl Kristensen Stenstad og Gbr. Severin Larsen Stenstadvolden.

25/1-1904. Hollen. Former Herman Andreas Hansen Vrk. og Maria Andreasdatters (Isaksd.) Anna. Fadd: Andrea Hansen Vrk., Anne Larsen Vrk., kontorist John Andreassen Vrk. og Faderen.

8/12-1903. Hollen. Grubearb. Andreas Bolstad, Lysnæs og Hanna Hansdatters Anne Helene. Fadd: Lovise Hansen, Lysnæs, Søren Hansen do., Even Tygesen do., Kristine Sørensd. do.

4/1-1904. Kjører, Værksarb. Bent Pedersen, Vrk., Stoa og Anne Pedersdatters Dødfødte Datter. Anmeldt af Jordemoder Ingeborg Tovsen.

19/1-1904. Hollen. Arb. Nils Gulliksen, Ulefos gaard og Inger Jørgensdatters Johannes. Fadd: Moderen, Hilda Jørgensd. Moen, Gullik Nilsen Vibeto, Nils Halvorsen Sanstaa og Johan Kristensen Kaste.

2/2-1904. Hollen. Arb. Anders Halvorsen Vrk. og Sofie Jørgine Halvorsens Peder August. Fadd: Anne Karine Larsen Vrk., Anna Nilsen Vrk., Peder Hansen Vrk. og Severin Larsen Vrk.

3/2-1904. Bager Anders Gunerius Svendsen, Fæhn og Helene Martine Karlsdatters Dødfødte Datter. Hun har født 3 ganger før.

7/2-1904. Hollen. Beslagsmed Adolf Andreassen Kaasa (Vrk.) og Inger Andrea Nilsdatters Artur Nonvod. Fadd: Maria Andreassen Vrk., Ida Abrahamsen Vrk., Abraham Andreassen Vrk., Even Nilsen Vrk. og Andreas Hansen Vrk.

4/2-1904. Helgen. (Tvilling). Gbr. Peder Jensen Omtvedt og Louise Marie Hansdatters Hans. Fadd: Enke Marie Pedersen Omtvedt f. Paulsen, pige Hilda Jensen do., Gbr. Halvor E. Jøntvedt og Uk. Andreas Hansen Vibeto.

4/2-1904. Helgen. (Tvilling). Gbr. Peder Jensen Omtvedt og Louise Marie Hansdatters Ingeborg. Fadd: Gbr.kone Anne Anundsen Vibeto, pige Gunhild Olsen Sundet, Skipsnæs, Gbr. Hans Anundsen Vibeto og Karl Jensen Omtvedt.

10/2-1901. (Dbt. i Hollen 1/4-1904). Grubearb. Anton Arnesen Tufte og Inga Marie Paulsdatters Ester Therese. Fadd: Moderen, Gunhild Kristensen Tufte, Kristen Kristensen Tufte og Martin Hansen Tufte.

24/11-1903. (Dbt. i Hollen 1/4-1904). Grubearb. Anton Arnesen Tufte og Inga Marie Paulsdatters Ruth Alvilde. Fadd: Karen Kristensen Tufte, Marianne Pedersd. do., Olaves Hansen do. og Jørgen Vaaler Vibeto.

16/12-1903. Hollen. Arb. Anders Sørensen Sagbr. og Anlaug Olsdatters Thomas. Fadd: Moderen, Inger Hansen Sagbr., Severin Andersen do., Ole Sørensen Tufte.

16/3-1904. Hollen. Gbr. Rasmus Emanuelsen Bergkaasa og Signe Olsdatters Karette. Fadd: Moderen, Ingeborg Johnsen Odden, Halvor Johnsen do., Karl Emanuelsen Bergkaasa.

16/2-1904. Grubearb. Stener Olsen Hommene, Ødegaarden og Mari Martinsdatters Dødfødte Søn. Anmeldt af Ingeborg Tovsen.

14/2-1904. Helgen. Grubearb. Ole Knutsen Skare, Myrhalsen og Ingeborg Gundersdatters Anton Martinius. Fadd: Arb. Bendik Johnsen Tufte, Arb. Peder Evensen Myrhalsen, Arb.kone Gunhild Aslaksen(?) og pige Signe Pedersen.

15/3-1904. Hollen. Smed Hellek Hoff, Namløs og Gustava Esekielsdatters Arne Monrad. Fadd: Anne Maria Andersen Namløs, Karoline Johnsd. do., Grubearb. Hans Gundersgaard, do. og Faderen.

25/2-1904. Hollen. Arb. Alfred Ingebretsen Vrk. og Bertine Kristensdatters Sverre Kristinius. Fadd: Karen Jørgensen Vrk., Ida Alfredsen do., Andreas Kristensen do. og Andreas Jørgensen do.

25/1-1904. Hollen. Handelsmand Halvor Gjermundsen Rønningen og Kari Svenungsdatters Sveinung. Fadd: Karen Rønningen, Mari do., Ole Gjermundsen do. og Johannes Olsen Dammen.

30/11-1903. Hollen. Arb. Gunder Olsen Odden og Inga Olsdatters Aagot Karette. Fadd: Moderen, Anette Andreasd. Striken, Ole Hansen Odden, Jens Hansen Odden.

31/12-1903. Helgen. Johannes Johnsen Kaasa og Gunhild Halvorsdatters Gunhild Annette. Fadd: Arbkone Gunhild Olsen Fæbakke, pige Anlaug Halvorsd. Kaalstad, Gbr. Halvor Tollefsen do., uk. Flaadem. Tollef Halvorsen do., Arb. Brynjulf Olsen Fæbakke.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

8/1-1904. Hollen. Dagarb. Knud Kristensen Fæhn og Anne Nilsdatters Inga Kalette. Fadd: Moderen, Therese Grindem, Lillejordet, Peder Nilsen Vibeto og Faderen.

17/1-1904. Hollen. Beslagsmed Jens Kristoffer Juliussen Vrk. og Anna Johnsdatters Hans Bernhard. Fadd: Moderen, Alette Johnsen, af Lunde, John Olsen Fiskodde, Lunde og Karl Juliussen Kaasene (Vrk.)

12/3-1904. Hollen. Arb. Halvor Isaksen Helgeroen (f. 1872) og Lovise Fredriksdatters (f. 1880) Fredrik. Fadd: Aslaug J. Værstad, Olaf Isaksen do., Henrik Lindset og Ruth Valle.

23/2-1904. Hollen. Former Jørgen Olaus Evensen Vrk. og Karen Laurine Lorentsdatters Elisabeth Benedikte. Fadd: Andra A. Øgaarden, Anna Jakobsen do., Karl Jakobsen do. og Andreas Andreassen Vrk.

21/2-1904. Hollen. Grubearb. Ole Olsen Hjemklev, Glahus og Inger Elise Nilsdatters Nils Georg. Fadd: Helga Olsen Vrk., Gunder Olsen Vrk., Kari Nilsd. Vrk., Even Nilsen Glahus og Faderen.

16/3-1904. Hollen. Grubearb. Anton Hansen Teigen, Fæhn og Asborg Hansdatters Maren. Fadd: Marie Teigen, Gruben, Ole Teigen, do., Hans Halvorsen Fæhn og Anne M. Hansd. Fæhn.

17/3-1904. Hollen. Arb. Kristian Finkenhagen, Vrk. og Marie Sørensdatters Harald Kasper. Fadd: Moderen, Bertine Sørensen Vrk., Severine Torbjørnsen Vrk. og Olaves Gundersen Vrk.

14/3-1904. Hollen. Grubearb. Anders Nilsen Dahl, Borgen og Ingeborg Marie Johannesdatters Hjalmar Nikolai. Fadd: Aagot Steensen, Haatvedt, Karen Johannesen do., Karl Johannesen do., Halvor Johannesen do. og Nils Andersen Dahl.

24/3-1904. Hollen. Former Andreas Severin Torstensen Vrk. og Marie Johannesdatters Torvald. Fadd: Johanne Johnsen Vrk., Hans Torstensen Vrk., Johannes Torstensen Vrk. og Augusta Magnussen, Søve.

25/3-1904. Dissenterbarn. Forpagter Ole Rasmussen Moen og Elise Antonsdatters Signe. Gifte 12/9-1902.

14/4-1904. Hollen. Grubearb. Peder Andersen Namløs og Anne Sveinungsdatters Peder. Fadd: Anne Kirstine Andersd. Framnæs, Thora Andersen Namløs, Tron Andersen do., Marthinius Andersen Fæhn.

5/3-1904. Hollen. Gunder Hansen Helstrand, Kastodden og Karen Marie Rasmusdatters Einar. Fadd: Inger Rasmussen Odden, Kristen Nilsen do., Aslaug Nilsen Kastodden og Torsten Hansen do.

28/12-1903. Hollen. Sliberiarb. Peder Johnsen Sagbr. og Maren Nilsdatters Magnhild. Fadd: Karine Nilsen Sagbr., Anders Nilsen do., Simon Halvorsen do. og Marie Johnsen do.

9/3-1904. Hollen. Værksarb. Jørgen Johannesen Sætre, Odden og Andrea Halvorsdatters Asborg Gunhilde. Fadd: Ingeborg Østensd. Striken, Anne Andreasd. do., Ole Torsen do., Ole Hansen Odden. Hjemmedøbt af Ingeborg Tovsen.

28/2-1904. Hollen. Gbr. Karl Olsen Romenæs og Karen Gjermundsdatters Nils. Fadd: Moderen, Anne Olsen Romenæs, Ole Tolvsen do., Gjermund Stenersen Rønningen.

9/3-1904. Hollen. Skovfoged Ole Halvorsen Vrk. og Hansine Kristine Hansdatters Hans Sverre Johannes. Fadd: Moderen, Gartner Jensen, Vrk., Fru Jensen Vrk., Jens H. Kaste, Vrk.

24/4-1904. Sagbruksarbeider Edvard Pedersen Sagene og Marie Andersdatters Dødfødte Datter. Anmeldt af Jordemoder Ingeborg Tovsen.

7/5-1904. Helgen. Gbr. Peder P. Helgen og Kirsten f. Jørgensens Tora. Fadd: Fru Tora Raastad, Skien, Frk. Hedvig Andersen, do., Kjøbmand M. Olsen, do., Gbr. Peder H. Stenstad og cand. filos. S. H. Ytterbø.

29/5-1904. Hollen. Beslagsmed Karl Gundersen Vrk. og Hanna Hansdatters Hanny. Fadd: Moderen, Karen Kristoffersen Vrk., Kristian Kristensen Stua og Faderen.

31/5-1904. Dissenterbarn (Helgen). Gbr. Andreas Johnsen Kaalstad og Petrine Andreasdatters Ragnhild. Begge forældrene tilhører den Evang. Luth. Frimenighed (DELK. G.S.).

5/5-1904. Hollen. Landhandler Ole Pedersen, Heisholt og Emma Eriksens Finn. Fadd: Moderen, Hanna Eriksen Vrk., Sliberimester Eriksen Vrk. og Knut Eriksen Vrk.

4/6-1904. Hollen. Sliberiarb. Even Svendsen Fredheim, Berget og Olava Gundersdatters Sigvart Gustav. Fadd: Hanna Andersen Fredheim, Anne Olsd. Berget, Gunder Gundersen Myra, Karl Gundersen Myra og Faderen.

20/4-1904. Helgen. Gbr. Halvor Andersen Næsodden og Johanne Torstensens Karl. Fadd: Barnets Moder, pige Olea Haraldsen, Barnets Fader, Gbr. Hans T. Næsset og Gbr. Severin Larsen Stenstadhvalen.

24/4-1904. Hollen. Grubearb. Kittil Elvesæter, Gruben og Grete Olava Halstrøms Gunvor Olava. Fadd: Moderen, Bergite Elvesæter, Grubearb. Kjartan Elvesæter, Grubearb. Gunder Hansen Lysnæs.

23/6-1904. Hollen. Former Andreas Nilsen Vrk. og Ingeborg Olausdatters Edle Kristine. Fadd: Karen Olsen Vrk., Marie Johnsen Vrk., Even Nilsen Vrk. og Faderen.

24/6-1904. Helgen. Grubearb. Aslak Andersen Strømhaug, Holvorstaa og Liv Gundersdatters Marta Agnette. Fadd: Gbr. Steinar Halvorsen Skifsnæs, Gbr.kone Kirsten A. do., Grubearb. Otto Aslaksen Strømhaug, pige Gunhild Olsen Sundet (Skafsaa, nu paa Omtvedt).

25/6-1904. Arbeider Jørgen Johannesen, Ulefos Støberi og Andrea Kristensdatters Dødfødte Søn. Anmeldt af Jordemoder Anna Holtan.

29/5-1904. Hollen. Gbr. Anders Kristensen Fæhn og Gunhild Marie Halvorsdatters Helene. Fadd: Moderen, Karoline Larsen Fæhn, Aleksius Larsen do., Andreas Kristensen Vibeto.

21/6-1904. Hollen. Slusevogter Erik Sigurdsen Vrk. og Anne Marie Halvorsdatters Edle Marie. Fadd: Anne Rød af Skien, Karen Rød af Skien, Gunnar Hovden af Lunde og Faderen.

4/6-1904. Hollen. Gbr. Karl Isaksen Romenæs og Anna Pedersdatters Gustav. Fadd: Karen Gjermundsen Romenæs, Marie Pedersen do., Peder Gulliksen do. og Faderen.

26/6-1904. Helgen. Gbr. Halvor Gundersen Bjerva og Gunhild Halvorsdatters Inga Kirstine. Fadd: Barnets Mor, pige Anne Olsd. Olsbrygge, uk. Karl Gundersen Bjerva, Flaademand Hans Olsen Olsbrygge.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

30/6-1904. Hollen. Grubearb. Ole Arvesen Øgaarden og Ida Margrethe Hansdatters Arthur Karinius. Fadd: Moderen, Anne Marie Larsd. Øgaarden, Arve Olsen do., Halvor Andersen Fæhn.

18/7-1904. Helgen. Lensmand Ole Fæhn og Olea Fæhn f. Bjervas Randi. Fadd: Forældrene, Gbr. Isak Bjerva og pige Hanna Bjerva.

28/7-1904. Hollen. Former Gunder Larsen Vrk. og Tomine Severinsdatters Sigrid. Fadd: Moderen, Leif Halvorsen Vrk., Anne Halvorsen Vrk. og Faderen.

6/7-1904. Hollen. Handelsreisende Jens H. Kastet, Vrk. og Ingeborg Maria Halvorsdatters Jens Stenstadvold. Fadd: Moderen, Nora Kastet, Halvor Jensen do., Josef Pedersen af Sarpsborg.

16/7-1904. Hollen. Skrædder Hans Pedersen, Tvara (f. 1877) og Anette Mari Andersdatters (f. 1881) Alf. Fadd: Kirstine Lauritsen af Løveid, Vilhelm Karlsen do., Anders Olsen Kronborg (Vrk.) og Sina Andersen do.

10/5-1904. Hollen. Former Bent Aasmundsen Vrk. og Karine Olsdatters Birger Kristoffer. Fadd: Bertha Aasmundsen Vrk., Olaves Aasmundsen Vrk., Aasmund Aasmundsen Vrk., Marie Andreassen Vrk.

8/7-1904. Hollen. Værksarb. Knut Andreas Halvorsen Vrk. og Karen Nilsine Brodersdatters Karl. Fadd: Aasne Evensd. Vrk., Peder Kristensen Vrk., John Kristensen do., Karl Jakobsen do., Margrethe Nilsen do.

29/5-1904. Hollen. Sliberiarb. Karl Pedersen Sagbr. og Gunhild Johnsdatters Gustav. Fadd: Karen Pedersen Sannerholt, Sofie Bentsd. Vrk., Nils Johnsen Vrk. og Peder Karlsen Sagbruget.

21/7-1904. Hollen. Sagarb. Johannes Olsen Tvara og Anne Gurine Olsdatters Agnes. Fadd: Anne Josefine Olsd. Vrk., Anna Olsd. Vrk., Hans Olsen Vrk., Ole Olsen Helgeroen.

22/7-1904. Hollen. Værksarb. Karl Andreas Andreassen Vrk. og Mari Johannesdatters Edle Marie. Fadd: Moderen, Anne Johannesen Vrk., Nils Johannesen Vrk., Jørgen Olaus Evensen Vrk.

17/7-1904. Hollen. Grubearb. Johannes Jørgensen Bjørnstad (f. 1882) og Ingeborg Gurine Karlsens (f. 1886) Anni Gustava. Fadd: Kirsten Halvorsen Kaasa, Kristine Jørgensen Vrk., Karl Jørgensen Vrk. og Jens Hansen Bjørnstad.

14/7-1904. Hollen. Gbr. Kristen Hansen Sannæs og Bergite Stenersdatters Borghild Sofie. Fadd: Moderen, Halvor Helleksen Sannæs, Hans C. Sannæs og Marie Hansd. Sannæs.

10/5-1904. Hollen. Værksarb. Anders Andreas Jørgensen Vrk. og Karen Marie Evensdatters Hjørdis Elfride. Fadd: Moderen, Elise Askjersd. Vrk., Rasmus Johnsen do., Gunder E. Kasnæs Vrk. Hjemmedøbt 10/5 af Ingeborg Tovsen.

3/7-1904. Hollen. Grubearb. Ole Olsen Homane, Odden og Torine Johnsdatters John. Fadd: Anne Halvorsen Odden, Ole Halvorsen Odden, Torger Johnsen Helgeroen og Gunhild Olsd. Moen.

23/6-1904. Hollen. Grubearb. Halvor Andersen Ødegaarden og Anne Arvesdatters Arthur Bertinius. Fadd: Moderen, Hilda Larsd. Ødegaarden, Arve Olsen do., Ole Arvesen do.

1/7-1904. Hollen. Tømmermand Ivar Torgrimsen, Heisholt og Margit Johnsdatters Ester Katarina. Fadd: Ingeborg Kittilsd. Jakobskaas, Ole Torgrimsen do., Halvor Johnsen, Heisholt, Johanna A. Ivarsd. do.

25/6-1904. Hollen. Sadelmager Gunnulf Nilsen Myren, Stoa og Ingeborg Nilsens Signe Karette. Fadd: Moderen, Aslaug Nilsen Kastodden, Kristen Nilsen Striken og Peder Nilsen Skaardal.

4/8-1904. Hollen. Former Ole Olsen Heggen, Vrk. og Inger Anette Andreasdatters Astrid. Fadd: Inger Johnsen Heggen, Kristine Petersen Vrk., Johannes Andreassen Vrk. og Faderen.

16/8-1904. Hollen. Smed Thron Hansen Vrk. og Sofie Kristiansdatters Henry. Fadd: Hanna Pedersen Vrk., Gunhild Andreassen Vrk., Peder Hansen Vrk. og Faderen.

22/7-1904. Hollen. Gruvearb. Anders Eriksen Norheim (f. 1875) og Karen Kristiansdatters (f. 1878) Erling. Fadd: Moderen, Karen Gunnarsd. Vrk., Kristian K. Stua og Ole Kristiansen Stua.

31/7-1904. Hollen. Snedker Halvor Andreas Johnsen Kringlefet og Johanne Lovise Sigurdsdatters Agnes Magdalene. Fadd: Anne Halvorsen Lindalen, John Halvorsen do., Anders Johnsen do., Olea Sigurdsen do.

22/8-1904. Hollen. Snedker Aron J. Fagerberg, Odden og Anna Fagerbergs Astrid Eleonore. Fadd: Tobine Nordblom, Hølen, Edvard Nordblom do., Anette Striken, Odden og Faderen.

9/9-1904. Hollen. Beslager Gustav Bernhart Juliussen Vrk. og Marthe Olsdatters Harald. Fadd: Marie Olsd. Kaasene, Julius Brynildsen do., Ole Juliussen do., Kari Nilsen Ringsevje.

20/8-1904. Hollen. Grubearb. Gullik Olsen Strandsplads og Signe Jørundsdatters Severin Gunelius. Fadd: Moderen, Anne Bendiksen Tufte, Tarjei Olsen Helgeroen og Johannes Olsen Teigen.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

9/9-1904. Hollen. Sagarb. Nils Johannesen Kabbe, Sagene og Marie Kristensdatters Ingolf. Fadd: Anne Eriksen Sagbr., Aaste Nilsen do., Ole Johannesen Kabbe Vrk. og Johannes Pedersen Vrk.

9/7-1904. Hollen. Grubearb. Gustav Gustavsen Tufte og Bertha Hansdatters Hjørdis Gustava. Fadd: Moderen, Karen Hansen Roligheden, Hildus Hansen do. og Simon Johnsen Berget.

1/10-1904. Helgen. Tjener Nils Nilsen Brusæt fra Mælum (f. 1880) og Inga Ragnette Andersdatter Omtvedts (f. 1884) Agnes Karoline. Fadd: Gbr.kone Karen P. Omtvedt, pige Hanna Nilsd. Brusæt fra Mælum, Gbr. Ole Olsen Hjelsæth, Uk. Otto Nilsen Brusæt fra Mælum og Olaf Andersen Omtvedt.

10/10-1904. Hollen. Grubearb. Aksel Julius Johansen Flink, Teigen (f. 1882) og Helene Pernille Nilsdatters (f. 1881) Halvdan. Fadd: Marthine Jørgensen Namløs, Peder Jørgensen do., August Johansen Teigen og Alma Johansen do.

22/10-1904. Dissenterbarn (Helgen). Gbr. Peder Andersen Jøntvedt og Kirsten Matea Larsdatters Thora. Begge Forældre Dissentere.

28/10-1904. Helgen. Leilænding Andreas Bentsen Mastdalen og Anne Andreassens Arthur Asbjørn. Fadd: Arbeiders kone Dorthea Gundersd. Studsrød, Vadrette i Solum, Pige Gusta Gundersen do, Arbeider Gabriel Gundersen do, Ungk. Sevrin Andreassen Ek.

16/11-1904. Hollen. Uhrmager Mathias Ødegaard, Tvara og Marie Olsdatters Yngvar Magnus. Fadd: Karen Olsen af Porsgrund, Nils Olsen do., H. J. Bang af Skien og Augusta Bang do.

16/11-1904. Hollen. Tømmermand Even Andreas Jespersen Vrk. og Martine Hansdatters Einar Anker. Fadd: Amalia Halvorsen Vrk., Andreas Halvorsen Vrk., Lars Larsen Vrk., Martinius Olsen Vrk. og Hilda Ebensd. Vrk.

3/12-1904. Hollen. Former Martinius Olsen Vrk. og Johanna Rasmusdatters Gudrun Therese. Fadd: Olava Gulliksen Vrk., Ole Gulliksen Vrk., Hans Olaus Olsen Vrk. og Hanna Rasmussen Vrk.

18/8-1904. Hollen. Grubearb. Tarje Johnsen Holtskil, Rolstad, Berget og Joran Olsdatters Tora Otilie. Fadd: Turine Johnsd. Haugen, Inger Olsen Rolstad, Hans Torstensen Vrk. og Faderen.

17/10-1904. Hollen. Grubearb. Grubearb. Ole Andersen Solbakken og Hanna Andersdatters Bergliot Kaspara. Fadd: Gunhild Aslaksd. Herregaarden, Olava Gundersd. Vrk., Karl Nilsen Vrk., Hans Jakobsen Vrk.

6/10-1904. Helgen. Arb. Brynjulf Olsen Haugene og Gunhild M. Johnsdatters Georg. Fadd: Faderen, Gbr. Karl Johnsen Kolle, Moderen og pige Anne Marie Olsen Fæbakke. Hjemmedøbt 21/11 af Ingeborg Tovsen.

10/11-1904. Hollen. (Uægte). Grubearb. uk. Nils Hagbart Pedersen Surlien (i Amerika) (f. 1877) og enke Andrea Bredesen Grubens (f. 1873) Klaus Heino Maurikke. Fadd: Petra Petersen Gruben, pige Anne Klausen do., Grubearb. Gustav Klausen do., Tollef Olsen Omdal.
Hjemmedøbt af Anne Klausen Gruben.

13/9-1904. Hollen. Gbr. Nils Andersen Brøndalen og Laura Pedersdatters Karl. Fadd: Gbr. Nils Andersen Brøndalen og Laura Pedersdatters Karl. Fadd: Marie Hansen Røibæk. Karen Nilsd. Brendebu og Faderen.

29/10-1904. Hollen. Grubearb. Johan Jørgensen Namløshagen og Margit Halvorsdatters Gustav Alfred. Fadd: Hanna Bolstad, Helbjørg Andersd. Fæhn, Ole Olsen Homane, Odden og Hans Olausen Namløshagen.

22/11-1904. Helgen. Gbr. Tollef Larsen Kolle og Sofie Pedersdatters Lars. Fadd: Fattighjemsbestyrer Anton Larsen Kolle, Arb. Isak Isaksen Gruben, Gbr.kone Kirsti P. Kolle og pige Marie Andreasd. Klevsgade.

30/10-1904. Helgen. Gbr. Gudleik Stenersen Helgen (Gullik Stenersen) og Hanna Halvorsdatters Halvor. Fadd: Barnets Fader, Gbr. Ole Halvorsen Helgen, Gbr.kone Aslaug Bjørnsd. Siljan fra Mælum og pige Hanna Hansd. Ytterbø.

3/12-1904. Hollen. Grubearb. Jørgen Nilsen Lindgren, Øgaarden og Karen Jensdatters Hjalmar Nikolai. Fadd: Elise Olsen Vrk., Anna Malmstrøm, Heisholt, Nils J. Lindgren Haugbakken og Nils Nilsen Lindgren Haugbakken.

11/12-1904. Hollen. Handelsbestyrer John Olsen Grimsrud, Tufte og Gunhild Halvorsdatters Harald Ottar. Fadd: Karen Kristensen Tufte, Gunhild Kristensen do., Kristen Kristensen do., Augon Lovald, do og Ole Anfinsen af Bergen.

12/1-1905. Hollen. Pudser John Olsen Ringsevjen, Vrk. og Ingeborg Karlsdatters Olaf. Fadd: Pauline Kittilsen, Berget, Karl Kittilsen, do., Ole Johnsen Vrk. og Karen Hansd. Svingen, Vrk.

6/12-1904. Hollen. Sliberiarb. Theodor Olsen, Helgeroen og Ingeborg Tjøstolfsdatters Andi. Fadd: Sliberiarb. Anund Eriksen Helgeroen, Grubearb. Nils Anundsen Sandbakken, pige Gunhild Tjøstolfsen Helgeroen.

3/12-1904. Hollen. Grubearb. Knud Edvardsen Tuftehagen og Ingeborg Kirstine Olsdatters Olga Elise. Fadd: Kirsti Andersd. Vibeto, Ole Aasoldsen do., Tron Olsen Namløs, Karl Olsen do. og Anna Olsd. Tufte.

16/12-1904. Hollen. Handelsbetjent Olav Olsen Nordheim, Vrk. og Kari Aslaksdatters Marit. Fadd: Kirsten Aafos, Vrk., Gunnar Aafos, Vrk., Ole Nilsen Sannerholt og Marie Olsd. do.

19/12-1904. Hollen. Grubearb. Halvor Anundsen Møllen, Tufte og Anne Gundersdatters Hanna Karoline. Fadd: Kari Olsd. Møllen, Hanne K. Tufte, Ole K. Skari, Gruben og Peder E. Dale, Gruben.

24/1-1905. Hollen. Grubearb. Leif Halvorsen Helsvig, Heisholt (f. 1885) og Anne Larsdatters (f. 1884) Leif. Fadd: Thomine Larsen, Vrk., Peder Larsen Vrk., Lars Larsen Vrk., Gjermund Olsen og Thora Olsen Vrk.

17/1-1905. Hollen. Sagarb. Johan Mathiassen Sagene og Karen Johannesdatters Karl Johan. Fadd: Moderen, Ingeborg Jørgensen Odden, Ole Halvorsen Odden og Johannes Johannesen Haugen.

20/11-1904. Hollen. Grubearb. Torkild Olsen Roligheden og Anne Larsdatters Otilie. Fadd: Moderen, Signe Torkildsen Dalen, Ole Torkildsen do. og Karl Emanuelsen Bergkaasa.

29/10-1904. Hollen. Grubearb. Johan Nilsen Bjørndalen og Ingeborg Thomine Hansdatters Hildur Kristine. Fadd: Karoline Johannesen Sannæs, Marie Nilsen Helgebskogen, Karl Halvorsen Vaskaas og Faderen.

28/1-1905. Hollen. Handelsmand Ole Gjermundsen Rønningen, Heisholt og Karen Olsdatters Klara Elise. Fadd: Moderen, Anna Olsd. Skaardal, Gjermund St. Rønningen og Faderen.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

11/1-1905. Hollen. Kjører Hans Sveinungsen Bjervamoen, Heisholt-evjen og Anne Torine Tygesdatters Anna. Fadd: Kari Sveinungsd. Rønningen, Halvor Gjermundsen do., Kristian Hansen Bjervamoen og Torine Sveinungsd. do.

17/12-1904. Hollen. Snedker Peder Engebretsen Namløs og Ingeborg Olsdatters German Anker. Fadd: Moderen, Marie Grinden, Fæbakke, Torvald Torgersen do. og Halvor H. Enerhaugen.

19/11-1904. Hollen. Tilsynsmand Marthinius Andersen Fæhn og Helga Svenungsdatters Sverre Asbjørn. Fadd: Moderen, Anne Ellingsen Namløs, Peder Andersen do. og Faderen.

14/2-1905. Hollen. Sliberiarb. Mathias Alfred Johannesen Hernholm, Heisholt-Evjen (vestre Ulefos) og Marie Johnsdatters Gunnar Viggo. Fadd: Betzy Kaspara Kristensd. Evjen, Berta Halvorsd. do., Johan Johnsen Vrk. og Faderen.

22/1-1905. Hollen. Bager Kristoffer Jørgen Arnold Grothing, Heisholt og Marie Isaksdatters Kristoffer. Fadd: Hilda Ytterbø, Jens Ytterbø, Erik Torstensen, Heisholt og Marie Eriksd. do.

18/2-1905. Helgen. Gbr. Peder Nilsen Velkom og Anne Halvorsdatters Georg Martinius. Fadd: Arb.kone Aslaug Gulliksen Vrk., pige Aaste Halvorsd. Velkom, Arb. Gunder Nilsen Granheim og Gbr. Johannes Pedersen Kaalstad.

11/1-1905. Hollen. Grubearb. Olav Johannesen, Heisholt og Margit Johansdatters Ragnvald. Fadd: Anna Neegaard, Marie Larsen Lindalen, Laurits Larsen do. og Faderen.

25/1-1905. Hollen. Verksarb. Andreas Andersen Ringsevjen, Helgeroen og Inger Tollefsdatters Annette Therese. Fadd: Annette Olsen, Heggen, Andrea Andersen do., Johannes Andreassen, Ringsevjen og Hans Andreassen do.

8/3-1905. Helgen. (Uægte). U., Grubearb. Terje Andersen Møllen (f. 1874) og pige Gunhild Sveinungsdatter Grønstens (f. 1880) Torleif Gunelius. Fadd: Liv Gundersd. Halvorstaa, Nille Johnsd. Grønsten, Grubearb. Jakob J. Grinden og do. uk. Otto Aslaksen Halvorstaa.

13/3-1905. Hollen. Landhandler Kristoffer Kise og Susanne Nilsdatters Erling. Fadd: Anne Baksaas, Aslaug Marie Thorsd. Eie, Thor Baksaas, Johannes Kise og Halvor H. Toreskaas.

28/11-1904. Hollen. Sliberiarb. Anders Nilsen Sagene og Anne Karine Nilsdatters Aslaug Marie. Fadd: Maren Nilsd. Sagene, Karen Andersd. do., Nils Andersen do. og Jørgen Larsen Vrk.

3/3-1905. Hollen. Gartner Birger Eriksen, Søve og Susanne Eriksens Anton Schreiner. Fadd: Fru Johanne Tveten, Søve, Th. Tveten, do., Landbrugslærer Tretteberg, do. og Frk. Anna Arnesen, Søve.

20/3-1905. Hollen. Værksarb. Hans Petter Thoresen, Kamperhaug, Vrk. og Anne Julie Bauers Hans. Fadd: Moderen, Anne Bentsen, Vrk., Bent Nilsen Vrk. og Hans Andersen Fritheim, Vrk.

29/1-1905. Hollen. Husmand Hans Taraldsen Kaasene og Marie Kristensdatters Kristen Emil. Fadd: Marie Olsd. Kaasene, Lina Johannesen Sannæs, Kittil Edvardsen Tufte og Faderen.

14/1-1905. Hollen. Sliberiarb. Knut Olsen Haugen, Kværnodden og Gunhild Olsdatters Anne Dorthea. Fadd: Karen Rasmusd. Hellestrand, Karoline Olsd. Romenæs, Ole Tolfsen do. og Faderen.

12/1-1905. Hollen. Grubearb. Reinhardt Halvorsen Solvang og Bertine Marie Jensdatters Jens. Fadd: Andrine Andersen, Tvara, Anne Johanne Halvorsen, Halvor Hansen og Jens Brynildsen, Sagene.

23/2-1905. Helgen. Gbr. Peder Karlsen Hvalen og Ingeborg Kristensens Magda. Fadd: Ingeborg Nilsen Lia i Solum, pige Ragna Gundersd. do., Gbr. Hans Nilsen do. og uk. Gustav Jensen Jøntvedt. Hjemmedøbt 10/4 av Kirkesanger Holen.

7/2-1905. Helgen. Veiarb. Elling Toresen Grønvold og Amanda Andersens Torbjørg Marie. Fadd: Hanna Svendsen Berjan, Mælum, pige Berta Jørgensen Bø, Barnets Fader og Veiarb. Lars Andersen Haukelie, Mælum.

10/3-1905. Helgen. Steinar Bjørnsen Aarhus, Omtvedt og Kirsti Hansdatters Margit Susanne Gudruda. Fadd: Kone Marie Siljan, Porsgrund, Handelsbetjent Karl Siljan, do., Kontorbtjent Halvor O. Fæhn og Hanna Hansd. Ytterbø. Hjemmedbt 31/3 av Anton Hvalen.

1/3-1905. Helgen. Gbr. Steinar H. Skiftesnæs og Kirsten Bertea Augustinusdatters Kirstine. Fadd: Marie Arvesen Kaalstad, pige Maren Aslaksd. Halvorstaa, Gbr. John Arvesen Kaalstad, Barnets Fader, og Gbr. Mathias Halvorsen Skiftenæs.

20/3-1905. Hollen. Skomager Lars Andersen Sannerholt og Karen Pedersdatters Sigrid. Fadd: Moderen, Karette Larsd. Sannerholt, Karl Olsen Sagene og Faderen.

26/3-1905. Hollen. Beslagsmed Jens Kristoffer Juliussen, Vrk. (Kringlefedt!) og Anna Hansine Johnsdatters John Andreas. Fadd: Moderen, Marta Andreassen, Kringlefedt, Julius Brynildsen Kaasene og John Olsen Fiskodde i Lunde.

30/1-1905. Hollen. Stiger Karl Ludvig Nord, Røgstuen og Marie Josefine Olsdatters Olaf Werner. Fadd: Mari Tollefsen Fæhn, Moderen, Faderen og Ole Larsen Nord, Fæhn. Hjemmedøbt 16/3 af Kirkesanger J. Stavnem.

9/4-1905. Hollen. Grubearb. Ole Olsen Glahus og Inger Elise Nilsdatters Ottar Aron. Fadd: Helga Olsen Vrk., Gunder Olsen Vrk., Nils Evensen Glahus og Hilda Jørgensd. Moen.

10/4-1905. Hollen. Sliberiarb. August Svensen Helgeroen og Henriette Henriksdatters Alf Henry. Fadd: Moderen, Anne Larsd. Øgaarden, Lars Halvorsen do. og Faderen.

15/4-1905. Hollen. Former Andreas Hansen Vrk. og Olga Olsdatters Magnus. Fadd: Maria Petersen Vrk., Ingeborg Hansen Vrk., Hans Hansen Vrk. og Hans Andreassen Vrk.

1/3-1905. Hollen. Grubearb. Ole Torjussen Berge, Lysnæs og Bergit Andreasdatters Trygve. Fadd: Moderen, Therese Wilhelmsd. Grindem, Grubearb. Ole Knutsen Skari, Gruben og Faderen.

2/3-1905. Hollen. Værksarb. Even Andreassen Ringsevje, Vrk. og Marie Petersens Hjørdis Kathinka. Fadd: Annette Olsen Vrk., Chanette Olsen Vrk., Johannes Andreassen Vrk. og Hans Andreassen Vrk.

19/4-1905. Hollen. Sagarb. Ole Halvorsen Odden og Anne Elise Johannesdatters Agnes Ovidia. Fadd: Thomine Johannesen Sagene, Ingeborg Jørgensen do., Olaf Halvorsen do. og Herman Olsen do.

9/4-1905. Dissenterbarn. Gbr. Bent Jensen Brenne og Anne Halvorsdatters John. Gifte 1891. Forældrene tilhører begge den Evangeliske Lutherske Frimenighed.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

1/5-1905. Hollen. Veivogter Simon Halvorsen Kaste og Tone Johnsdatters Hjørdis Kristine. Fadd: Moderen, Marie Johnsd. Strømodden, Nils Kristensen Kaste og Faderen.

15/4-1905. Hollen. Værksarb. Hans Andersen Fritheim og Marie Petersdatters Alfrida. Fadd: Anne Thoresen Kamperhaug, Bertha Andersen Vrk., Anders Johannesen Vrk., og Bent Johannesen Vrk.

4/4-1905. Hollen. Formand Kristian Kristiansen Sagene og Hansine Andrea Jensdatters Dorthea. Fadd: Gunhild Kristensen Strømodden, Johannes Kristensen do., Jens Haugenæs af Skien og Andrea Andersen Hagen.

7/3-1905. Hollen. Former Lars Larsen Vrk. og Anne Johnsdatters Lars. Fadd: Moderen, Karen M. Hansen Vrk., Hans Torstensen Vrk. og Lars Pedersen Vrk. Hjemmedøbt af Peter Olsen Vrk.

2/5-1905. Helgen. Gbr. Peder Jensen Omtvedt og Louise Marie Hansdatters Lilly Kirstine. Fadd: Gbr.kone Anne Anundsen Vibeto, pige Hilda J. Omtvedt, Gbr. Hans Anundsen Vibeto, Gbr. Halvor E. Jøntvedt.

15/5-1905. Helgen. Gbr. Anders Andersen Nordstaa og Anna Hansdatters Hans Adolf. Fadd: Gbr. Peder Hansen Bjerva, Gbr. John Hansen Prestgrav, Nella Larsen Ytterbø og pige Susanne Hansd. Bjerva.

16/5-1905. Helgen. Grubearb. Karl Halvorsen Vaskaas og Aslaug Stenersdatters Halvor. Fadd: Gbr. Jakob J. Grinden, Grubearb. Halvor A. Ødegaarden, Karen A. Værstad og pige Aslaug Johannesd. Hjelseth.

22/5-1905. Hollen. Grubearb. Gunder Nilsen Granheim og Anne Elise Nilsens Arthur Emil. Fadd: Karen Olsen Vrk., Marie Gulliksen Vrk., Hans Gulliksen Vrk. og Johan Jørgensen Vrk.

8/5-1905. Dissenterbarn. (Valebø). Gbr. Hermod Evensen Vala og Anne Evensdatters Knut.

19/5-1905. Hollen. Sagarb. Karl Johan Rasmussen Vrk. og Elise Olufa Eliasdatters Einar Rasmus. Fadd: Moderen, Anne Olsen Vrk., Rasmus Johnsen Vrk. og Peder Svendsen Vrk.

3/9-1904. Døbt i Nes kirke 12/6-1905. Telefonarb. Gunleik Halvorsen, Lofthuskaas under Vale i Valebø og Kari Pedersdatters Halvor. Fadd: Gbr. Halvor Ellingsen Kaasene, Aarnes(?), Gbr. Enke Kari Hansd. Bakken, pige Gunhild Halvorsd. Kaasene.

16/4-1905. Hollen. Dagarb. Edvart Pedersen, Sagene og Marie (Andersdatter) Pedersens Anders. Fadd: Maren Olsen, Sagene, Anne Larsen Sannerholt, Peder Pedersen do. og Faderen.

20/5-1905. Hollen. Arb. Kristian Theodor Hansen, Rønningen og Susanne Gjermundsens Hans. Fadd: Anne Gjermundsd. Rønningen, Gjermund St. do., Halvor Rønningen og Marie M. Solvold.

4/5-1905. Hollen. Maler Gunder Knudsen Odden og Gurine Gundersdatters Fernanda Marie. Fadd: Ingrid Johnsen, Vrangfos, pige Gunhild Olsd. Odden, Fabrikarb. Gunder Gundersen Myra og do. Karl Gundersen Myra.

13/5-1905. Helgen. Kirkesanger Holen, Rydningen (Rønningen) og Anna f. Olsens Alfred Elias. Fadd: Barnets Fader, Lærer Sigurd Sønstebø, Nilla Larsen Ytterbø og pige Olina Holen.

9/6-1905. Helgen. Gbr. Halvor H. Værstad og Karen Halvorsdatters Haldor. Fadd: Aslaug Stenersd. Vaskaas, pige Hanna Isine Andersd. Rydningen, Gbr. Anders Gundersen do. og Korporal Martin H. Vaskaas.

23/5-1905. Hollen. Gbr. Vetle Pedersen Skaardal og Karen Hansdatters Karen Pauline. Fadd: Kari Tollefsd. Haugland, Hans Hansen do., Gunhild Hansen  do. og Hans Pedersen Bure.

23/4-1905. Hollen. Grubearb. Hans Hansen Framnæs og Anne Kirstine Andersdatters Peder. Fadd: Anne Svennungsd. Namløs, Tron Andersen do., Ole Nilsen Vibeto og Anne Marie Johnsd. Vrk.

5/6-1905. Hollen. Gbr. Nils Halvorsen Toreskaas og Hanna Halvorsdatters Bertha Marie. Fadd: Ingeborg Olsd. Ova, Anders Halvorsen Ova, Ole Olsen Moen og Aasta Halvorsd. Susaas.

9/6-1905. Helgen. Gbr. Karl Johnsen Kolle og Kirsti Bertea Pedersdatters Simon. Fadd: Sofie Andersd. Kolle, pige Marie P. Omtvedt, Gbr. Anders S. Klovdal og Gbr. Tollef L. Kolle.

16/6-1905. Hollen. (Uægte). Værksarb. Johan Severin Olsen, Heisholtevjen (f. 1864) og Pige Maren Thomasdatter sagenes (f. 1882) drengebarn  Meriel. Fadd: Martha Halvorsd. Dagsrud, Karen Johnsen Sagene, Johannes Andersen do. og Andreas Gundersen do.

19/6-1905. Hollen. (Uægte). Gift Grubearb. Olaves Hansen, Tufte og Pige Nora Elise Evensd., Dagsruds Sverre Johan. Fadd: Bestyrer Anton Kolle og hustru Ingeborg Kolle, pige Marie Gundersen Dalen, tjener på Dagsrud Ole Haugen.

20/6-1905. Dissenterbarn. Sliberiarb. Andreas Anundsen Kaasene pr. Ulefos (Vrk.) og Marie Karlsdatters Anna. Gifte 28/12-1888. Forældrene tilhører begge den evang. lutherske Frimenighed i Hollen.

12/3-1905. Hollen. Grubearb. Olaus Edvard Hansen, Tufte og Marie Kristine Larsdatters Arthur Gunerus. Fadd: Moderen, Johanne Henriksen af Porsgrund, Ole Olsen Skaardal og Olaf Thomassen af Skien.

4/7-1905. Hollen. Lærer Nils Edvard Johnsen Høgevold (f. 1878), Tvedestrand og Thomine Marie Pedersdatters (f. 1879) Agnes Katarina. Fadd: Moderen, Augusta P. Omtvedt, Tollef Larsen Kolle og Karl Johnsen do.

18/6-1905. Hollen. Fabrikarb. Ole Pedersen Bergset og Anne Jensine Andreasdatters Astrid. Fadd: Moderen, Anne Kirstine Olsd. Bergset, Jørgen Petersen Roberg og Faderen.

9/5-1905. Hollen. Grubearb. Nils J. Dale, Namløs (f. 1863) og Bergit Olsdatters (f. 1866)  Nils Bernhard. Fadd: Moderen, Johanne Anundsd. Fæbakke, Ole Nilsen, Namløs og Ole Knutsen Skari.

3/7-1905. Hollen. (Tvillinger). Maler Laurits Larsen, Kringlefet og Tone Marie Gundersdatters Johan Bernhard. Fadd: Moderen, Gunda Nordblom, Lars Johan Larsen, Kringlefet, Emil Larsen do.

3/7-1905. Hollen. (Tvillinger). Maler Laurits Larsen, Kringlefet og Tone Marie Gundersdatters Gunnar Georg. Fadd: Inger Tobine Nordblom, Martha Andresen, Kringlefet, Karl Larsen do. og tjener Lars Johan Larsen do.

23/6-1905. Hollen. Grubearb. Frants Haakonsen Helgeroen og Marianne Halvorsdatters Fridtjof Godtfred Magnus. Fadd: Grubearb. Tarjer Halvskild, Vrk., Jørand Halvskild, pige Amanda Næsmark og Faderen.

2/6-1905. Hollen. Gbr. Tron Olsen Namløs og Ingeborg Halvorsdatters Hilleborg. Fadd: Marthine Jørgensen Namløs, Peder Jørgensen do., Halvor Th. Ulevig og Mari Halvorsd. do.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

14/7-1905. Gbr. Hans Kristensen Kaasa (Fossekaasa) og Aase Marie Larsdatters Dødfødte Søn. Anmeldt af Jordemoder Bergit Aasmyr(?).

17/7-1905. Gbr. Anders Olsen Vipeto og Louise Kristine Pedersdatters Dødfødte Søn. Anmeldt af (Jordemoder) Ingeborg Tovsen.

19/7-1905. Hollen. Gbr. Halvor Aslaksen Storhaug og Ingeborg Halvorsdatters Inger Marie, Fadd: Gunhild Marie Herregaarden, Marie Saamundsd. Skaardal, Ole Olsen Dammen og Faderen.

6/7-1905. Dissenterbarn. Gbr. Lars Andersen Vale og Marie Kittilsdatters Arnt. Foældre, der begge tilhører den evang. lutherske Frimenighed i Hollen, indtraadte i Ægteskab i 1905.

9/6-1905. Hollen. Hotelvært Ole Peter Sondresen, Vrk. og Mathilde Hansens Karen Mathilde. Fadd: Moderen, Ruth Jørgensen af Skien, Bjarne Sandvik af Hamar og Faderen.

3/8-1905. Hollen. Grubearb. Karl Emil Olsen, Namløs og Sigrid Halvorsdatters Halvor Emil. Fadd: Moderen, Valborg H. Etland, Olaf Halvorsen Etland og Ole P. Andersen Fæbakke.

9/8-1905. Hollen. Former Adolf Andreassen Kaasen, Ringsevjen (Vrk.) og Inger Nilsdatters Nils. Fadd: Moderen, Anna Abrahamsen, Vrk., Anton Andreassen Vrk. og Karl Pedersen Vrk.

23/1-1905. Hollen. Grubearb. Aasmund Berge, Lysnæs og Laura Larsdatters Karen Lovise. Fadd: Moderen, Marie Nord, Namløs, Ludvig Nord, do og Ole Nord, do. Hjemmedøbt 27/1 af Ingeborg Tovsen.

11/8-1905. Hollen. Gbr. Johannes Olsen Teigen og Karen Kirstine Andersdatters Berthine. Fadd: Olava Elvesæter, Sofie Andersen Borgen, Sten A. do. og Kittel Elvesæter.

9/8-1905. Hollen. Grubearb. Ole Aasoldsen Løvbugten og Kirsti Andersdatters Inga Kirstine. Fadd: Ingeborg Løvbugten, Knud do., Karl Olsen do., Anders Sørensen do. og Andrea Kristensd. Huset.

18/7-1898. Porgrund. (døbt i Holla 3/10-1905). Maler Marthinius Olsen Stoa (f. 1874) og Helene Halvorsdatters (f. 1870) Minda Adeline. Fadd: Anne Fagerberg, Odden, Gurine Knudsen, do. og Faderen.

11/6-1900. Solum. (døbt i Holla 3/10-1905). Maler Marthinius Olsen Stoa (f. i Gjerpen) og Helene Halvorsdatters (f. på Hella ved Skaatø)  Martin Anker.  Fadd: Anne Fagerberg, Odden, Gurine Knudsen, do. og Faderen.

10/6-1904. Skien. (døbt i Holla 3/10-1905). Maler Marthinius Olsen Stoa og Helene Halvorsdatters Anna Helene.  Fadd: Anne Fagerberg, Odden, Gurine Knudsen, do. og Faderen.

30/6-1905. Helgen. Veiarb. Erik Kristensen, Flatgrav (under Hvalen) og Hanna Jørgensdatters Jørgen Henry. Fadd: Gbr.kone Berte Marie Hvalen, pige Berta Titusd. Bø, Gbr. Anton Hansen Hvalen, Gbr. Jakob J. Grinden.

1/9-1905. Hollen. Grubearb. Kristen Hansen Torsberg (f. 1865) og Kirsten Hansdatters (f. 1869) Peder Karinius. Fadd: Marie Tygesen Torsberg, Even Tygesen do., Ole Stuverud do. og Marie Pedersen Helgeraaen.

21/7-1905. Helgen. Grubearb. Anders Gudmundsen Tovsrød, Namløs og Karoline Johnsdatters Gudrun. Fadd: Arb.kone Tomine Johnsd. Namløs, pige Ingeborg Hansd. Jøntvedt, Barnets Fader og Oskar Johansen.

23/7-1905. Hollen. Grubearb. Kristen Hansen Dalen (f. 1874) og Marie Kristensdatters (f. 1868) Thomas Andreas. Fadd: Anne Nilsd. Dalen, Anne Olsd. Fæbakke, Ole Juliussen Kaasene og Halvor Hansen Vibeto.

15/8-1905. Helgen. Leilænding Johannes Olsen Dilsdalen og Gunhild Ambrosdatters Inga. Fadd: Moderen, pige Anna Olsd. Olsbrygge, Gbr. Karl G. Bjerva og uk. Ole Stenstad.

25/8-1905. Hollen. Hjulmager Karl Emanuelsen Bergkaasa og Hanna Elise Larsdatters Lovna. Fadd: Moderen, Ingeborg Johnsd. Odden, Hans Johannesen Heisholt og Ole Olsen Briskemyr.

30/8-1905. Helgen. Gbr. Halvor Andersen Huset og Anne Bertea f. Olsens Maggi. Fadd: Gbr. Halvor Jensen Hjelseth, Gbr. Peder Halvorsen Holtan, uk. Agronom Anders H. Hjelseth, Gbr.kone Anne Marie Holtan og pige Anna P. Holtan.

30/9-1905. Hollen. Grubearb. Anton Aasmundsen Vrk. og Amalia Halvorsdatters Hilda Anette. Fadd: Berta Halvorsd. Evjen, Marie Hansd. Vrk., Hans Johannesen Vrk. og Theodor Nilsen Vrk.

5/8-1905. Hollen. Gbr. Andreas Kristensen Vibeto og Louise Andreasdatters Kristen Andreas. Fadd: Anne M. Anundsen Vibeto, Kirstine Andreasd. do., Kristen Andersen do., Anders Kristensen do. og Hans Andreassen do.

31/8-1905. Hollen. (Uægte). Arb. Johan Kristiansen Sannerholt (i Amerika) (f. 1882) og Gunhild Marie Saamundsdatter (f. 1880) Langjordets Ingrid Kristine. Fadd: Ingeborg Østensd. Striken, Anette Andreasd. do., Andreas Th. do. og Ole Hansen Odden.

19/10-1905. Hollen. Sliberiarb. Hans Olaus Olsen Vrk. og Hanna Rasmusdatters Ruth Jensine. Fadd: Elise Rasmussen Vrk., Karl Rasmussen Vrk., Rasmus Johnsen Vrk. og Hanna Kristoffersen Vrk.

29/4-1905. Hollen. Sliberiarb. Andreas Thomassen Vrk. og Marie Aasmundsdatters Kristine. Fadd: Barnets Forældre, Peder Bentsen, Vrk. og Sofie Bentsen Vrk. Hjemmedøbt 29/4 af Bergit Aarnæs.

3/10-1905. Hollen. Skovfoged Ole Halvorsen Vrk. og Hansine Hansdatters Fridthjof. Fadd: Fru Elise Hansen, Graatenmoen f. Olsen, Skibsfører Klaus Hansen, do., Nora Jensen Kastet og Faderen.

3/10-1905. Hollen. Tømmermand Svenung Svenungsen Sannæsmoen og Marie Østensdatters Jørgen. Fadd: Ingeborg Olsen Striken, Ingeborg Svenungsen Skogen, Halvor Svenungsen Skogen og Østen Stensen Eidshaug.

9/9-1905. Helgen. Gbr. Johannes P. Kaalstad og Aaste Halvorsdatters Peder. Fadd: Gbr.kone Anne H. Velkom, pige Gunhild Halvorsd. Kaalstad, Gbr. Peder Hansen Bjerva og Gbr. Peder Nilsen Velkom.

27/9-1905. Hollen. Former Tron Halvorsen Vrk. og Lovise Johnsdatters Ragna Benedikte. Fadd: Ingeborg Halvorsd. Sagene, Anna Pedersen Bøle, Peder Hansen Vrk. og Faderen.

28/10-1905. Hollen. Gartner Christian Jensen, Hollen - Vrk. (f. 1873) og Karen Jensens (f. 1872) Ellen Kristine Jensen.  Fadd: Moderen, Tora Hansen, Peder Christensen af Odense, Gartner Anton Arent og Faderen.

5/10-1905. Helgen. Gbr. Oskar Sahlberg, Namløshagen og Marie Karoline f. Johansens Jenny Kirstine. Fadd: Gbr.kone Ingeborg Marie Karlsen Hvalen, pige Oline Andersen, Namløshagen, Grubearb. Kristian Johansen do. og Gbr. Peder Karlsen Hvalen.

9/10-1905. Gbr. Anders Olsen Bjørndalen og Anne Marie Nilsdatters Dødfødte Søn. Moderen Dissenter. Anmeldt af Jordemoder I. Tovsen.

9/9-1905. Hollen. Støber Jørgen Olaus Evensen, Vrk. og Karen Laurine Lorentsdatters Arne Bang. Fadd: Andrea Andersd. Vrk., Anna Jakobsen Vrk., Karl Jakobsen Vrk. og Karl Andreas Andersen Vrk.

27/9-1905. Helgen. Veiarb. Valdemar Torvaldsen, Helgen og Margit Olsdatters Anton. Fadd: Veiarb. Anders Paulsen f. t. (for tiden?) i Helgen, Veiarb. Johan Johansen do., Veiarb.kone Sigrid Paulsen do. og pige Thea Paulsen do. Hjemmedøbt af I. Tovsen.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

6/10-1905. Hollen. Grubearb. Gustav Klasen, Gruben og Petra Emilie Petersdatters Sverre Gustav. Fadd: Sofie Jespersen, Solbakken, Mathilde Elise Petersd. Fæhn, Grubearb. Talleiv Olsen (Omdal) Helgeroen, do. Anund E. do og do. Hans Stensholt Gruben.

28/10-1905. Hollen. Former Jørgen Aasmundsen Vrk. og Maren Sofie Pedersdatters Morten. Maren Aasmundsd. Vrk., Ida Alfredsd. Vrk., Saamund Andersen Vrk. og Peder Johnsen Vrk.

22/8-1905. Hollen. Sliberiarb. Hans Olsen, Sagene og Ingeborg Kirstine Olsdatters Martha Kirstine. Fadd: Marie Isaksd. Sagene, Martha Andersen do., Isak Andersen do. og Knud Olavesen Sagene.
(Påført senere: "Ifølge navnelovens § 16 brukes slektsnavnet Solvold, dat. 2/6-1944.")

4/10-1905. Hollen. Tømmermand Andreas Pedersen Lindalen, Kringlefet og Karen Nilsdatters Asborg Karette Pauline. Fadd: Marie Isaksd. Lindalen, Marthe Andreasd. do., Anders Johnsen do. og Faderen.

1/12-1905. Hollen. Skovfoged Nils Andersen Vrk. og Anne Pedersdatters Nora Alvilde. Fadd: Fru Anne Andersen Vrk., Halvor Andersen Vrk., Nils Johannesen Romenæs og Thora Johannesen do.

29/10-1905. Hollen. Thorvald Hansen, Heisholtevjen og Guri Dorthea Nilsdatter Aabøs Marie. Fadd: Marie Gundersen, Heisholtevjen, pige Berthea Nilsen, do., Dagarb. Lars Gundersen do., Veiarb. Knut Nilsen Solvold.
(Her er det klokkeren som ikke er helt til å stole på i det han har kalt faren for Thoralf i sin innføring! G.S.)

22/11-1905. Helgen. Gbr. Rolf A. Willer, Langeland og Anna Gunnulfsdatters Einar Godtfred. Fadd: Barnets Moder, pige Marie Olsd. Langeland, Gbr. Anders S. Langeland. Hjemmedøbt 22/11 af Ingeborg Tovsen (Jordemoder).

24/11-1905. Hollen. Snedker Halvor Johnsen Lindalen, Kringlefet og Johanne Lovise Johnsens Mimmi Josefine. Fadd: Anne Halvorsen Lindalen, Arb. Anders Johnsen Lindalen, Arb. John Sigurdsen af Skien og pige Gunhild Kristensen Hollahagen.

25/10-1905. Hollen. Slusevogter Jens Johannesen Ingulstad, Kanalen - Vogterboligen og Kristine Antonsdatters Hilda Kristine. Fadd: Aslaug Frogner af Skien, Bager Herman Frogner af Skien, Former Johannes Johannesen, Vrk. og Josefine Johannesen Vrk.

23/9-1905. Hollen. Sliberiarb. Hans Severin Hansen Vrk. og Thora Andersdatters Marie. Fadd: Kone Marie Pedersen, Vrk., Sliberiarb. Peder Hansen Vrk., Bager Kristoffer Dahl af Porsgrund og pige Marie Hansd. Vrk. Hjemmedøbt 7/10 af Tron Kittilsen Namløs.

27/11-1905. (Døbt i Nes kirke 26/12). Grubearb. Olav Aslaksen, Namløs og Anna Gundersdatters Anne Kristine. Fadd: Gunder Halvorsen Bergstuen og hustru, Gbr. Jon Chr. Gunheim øvre og gbr.-datter Gunhild Flaathaugen.

12/12-1905. Hollen. Sliberiarb. Kristen Nilsen, Sagbr. og Inger Thomine Rasmusdatters Hans. Fadd: Moderen, Sliberiarb. Thor Halvorsen Sagene, Gunder Hansen Hellestrand, pige Ingeborg Svendsen Kaalstad, Fæhn.

27/9-1905. Hollen. Amtsgartner Nils Odmundsen Opheim, Heisholt og Hanna Gurine Johnsdatters Kristense. Fadd: Gbr. Aslak N. Heisholt, Nikolai Aslaksen do., Gbr. Hans Johannesen, kone Dordi Heisholt og pige Hilda Johnsen Vrk.

30/11-1905. Hollen. Landhandler Ole Pedersen Heisholt og Emma Eriksens Karen Hjørdis. Fadd: Thea Halvorsen, Heisholt, Peder P., do., Sliberimester Eriksen, Vrk. og Thea Nilsen Kaste.

27/10-1905. Hollen. (Uægte). Sømand Martin Nilsen af Dahl i Bamble (f. 1882) og Pige Anna Marie Karlsdatter Sundelin, Hølens (f. i Staværn 1882) Berta Marie. Fadd: Anne Torbjørnsen, Vrk., Severin Torbjørnsen, Vrk., Moderen og Karl Andersen Sundelin.

31/12-1905. Hollen. Smed John Karlsen Lindgren, Haugbakken og Anne Egilsdatters Inga Gullovna Karette. Fadd: Mari Johnsd. Kaasa, Ella Nilsd. Lindgren, Nils Karlsen do. og Johannes Jørgensen Vrk.

16/12-1905. Hollen. Grubearb. Ole Hansen, Rolighed og Ingeborg Andrea Kristiansdatters Peder. Fadd: Moderen, Karen Hansen Rolighed, Grubearb. Lars Halvorsen Øgaarden og do. Hans Hansen Framnæs.

20/11-1905. Hollen. Smed Thomas Olsen Lindgren og Gunhild Johnsdatters Jonas. Fadd: Kirsti Halvorsen Kaasa, Karl Halvorsen do., Ole Johnsen Lindgren, Ole Thomassen Lindgren, Kirstine Thomassen Lindgren.

10/1-1906. Hollen. Former Herman Andreas Hansen, Vrk. og Maria Andreasdatters (eller Isaksen) Arnt. Fadd: Andrea Hansen Vrk., Alice Larsen, Vrk., Kittil Johnsen Vrk. og Faderen.
(Ført på senere: "Iflg. Justisdepartementets skrivelse 29/11-1944,- Slektsnavn: Tinholt."

15/12-1905. Hollen. Grubearb. Jørgen Andersen Helgeroen og Hanna Gundersdatters Dagmar Otilie. Fadd: Olava Svendsen Myra, Marie Johnsen, Vrangfos, Husmand Gunder Gundersen Myra og Karl Gundersen Myra.

16/12-1905. Hollen. Sliberiarb. Gunder Hansen, Sagene og Karen Marie Rasmusdatters Thomine. Fadd: Moderen, Inga Jensen Kværndokken, Torsten Hansen Helstrand og Kristen Nilsen Sagene.

17/11-1905. Hollen. Grubearb. Ole Haraldsen Ødegaarden og Else Anundsdatters Ingeborg Alette. Fadd: Anne Torkildsen Dalen, Torkild Torkildsen Dalen, Johanne Torkildsd. Dalen og Gustav Simonsen Skippervold.

20/12-1905. Helgen. Veiarb. Sander Torstensen Hvalen og Anne Kr. Eriksdatters Erling. Fadd: Gbr.kone Ingeborg M. Karlsen Hvalen, pige Karen Marie Brynhildsen, Gbr. Peder Karlsen Hvalen og uk. Kristian Jensen Jøntvedt.

27/12-1905. Valebø. Gbr. Ole Johansen Lunde og Inga Johannesdatters Johan. Fadd: Anne Osdalen, Leilænding Karl Osdalen, pige Hanna Kaalstad og Arb. Halvor Johnsen Lunde.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

23/1-1906. Hollen. (Uægte). Stiger, gift mand, Edvard Elvesæter af Drammen (f. 1858) og Pige Guro Pedersdatter Gunneruds (f. 1879) Anna. Fadd: Karen Pedersd. Gunnerud, Inger Pedersd. do., Johan Pedersen do. og Herman Larsen Ødegaarden.

6/1-1906. Hollen. Gaardbr. Anders Pedersen Skippervold og Kari Andersdatters Peder Asbjørn. Fadd: Ida Arnesen Roligheden, Ole Arnesen do., Anne M. Pedersd. Skippervold og Faderen.

13/1-1906. Helgen. Gbr. Halvor Evensen Jøntvedt og Paula Jensens Hjørdis. Fadd: Enke Marie Evensd. Røgstuen, pige Anne Evensd. Jøntvedt, Gbr. Peder J. Omtvedt og uk. John Olsen Røgstuen. Hjemmedøbt 29/7 af Kirkesanger Holen.

25/1-1906. Hollen. Former Gunder Olsen Vrk. og Helga Nilsdatters Karl Thomas. Fadd: Moderen, Gurine Olsen Vrk., Marthinius Olsen Vrk., Nils Evensen Glahus og Faderen.

25/1-1906. Dissenterbarn. Grubearb. Vilhelm Andreas Vilhelmsen, Namløs og Karen Kristine Tronsdatters Anne Helene. Faderen tilhører Staskirken, Moderen tilhører den Evang. Luth. Frimenighed.

18/1-1906. Hollen. Gbr. Nils Saamundsen Langjordet og Kari Halvorsdatters Ingeborg. Fadd: Moderen, Marthe Halvorsd. Sagbr., Saamund Nilsen Langjordet og Jens Hansen Odden.

3/1-1906. Hollen. Grubearb. Martinius Arvesen Vrk., og Bertine Thorsdatters Marta Magdalene. Fadd: Mari Olsen Vrk., Johanne Andersd. Roligheden, gbr. Arve Olsen do. og Faderen. Hjemmedøbt 27/1 af Peter Olsen Vrk.

19/8-1905. Hollen. Sagarb. Peder Johnsen, Strømodden og Maren Johanne Nilsdatters Peder. Fadd: Moderen, Karoline Pedersen Sagbr., Johannes Pedersen do. og Faderen.

22/12-1905. Hollen. Sagarb. Nils Gulliksen Holte, Sagbr. og Inger Thomine Jørgensdatters Marta Nikoline. Fadd: Moderen, Inga Halvorsd. Vrk., Gullik Nilsen Vibeto, Johan Kristensen Kaste. Hjemmedbt 23/12 af Nils Kabbe, Sagbruget.

9/2-1906. Hollen. Doktor Johan Krohn, Elverhøi og Ida Louise Fredrikke, f. Walløes Henrik. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt 10/3 af Sognepræst Valle. Ikke stadfæstet i kirken.

7/2-1906. Hollen. Former Aasmund Aasmundsen Vrk. og Marie Andreasdatters Gerda Adele. Fadd: Gro Johnsen Vrk., Andreas Johnsen Vrk., Hanna Johnsen Vrk. og Jørgen Jensen Vrk.

16/2-1906. Helgen. Leilænding Halvor Isaksen Værstad, Tufte og Lovise Fredriksdatters Tor. Fadd: Barnets forældre og pige Karine Isaksd. Værstad og uk. Haakon H. Værstad. Hjemmedøbt af Anton Valle.

17/1-1906. Hollen. Grubearb. John Karlsen Bocklund, Ødegaarden og Nikoline Hansdatters Karl Haakon. Fadd: Kari Pedersen Skippervold, Anders Pedersen do., Martha Karlsd. Tufte og Halvor Barstad, Ødegaarden. Hjemmedbt 19/3 af kirkesanger Stavnem.

4/3-1906. Hollen. Gbr. Olav Haraldsen Kornkaasa og Torbjørg Olsdatters Harald. Fadd: Marie Larsd. Kaasa, Gunhild Aslaksen do., Gbr. Hans Kristensen do. og Gbr. Harald Olsen Lang(?).

22/2-1906. Hollen. Grubearb. Ole Olsen Hommene, Odden og Turine Johnsdatters Andreas Gunerius. Fadd: Anna Johannesen Fagerberg, Aron Johannesen Fagerberg, Tarje Johnsen Evjen og Johanne Ivarsdatter Heisholt.

6/12-1905. Holden. Gbr. Ole Rasmussen Fæbakke og Kari Nilsdatters Reinhardt. Fadd: Bergit Dale, Namløs, Andrea Nilsen do., Tron Andersen do. og Ole P. Andersen Fæbakke.

24/1-1906. Hollen. Gbr. Tollef Olsen Fæhn og Anne Pedersdatters Anni Karoline. Fadd: Moderen, Minni Pedersd. Tufte, Anders Olsen Vibeto og Faderen.

3/12-1905. Holden. Arb. Andreas Gundersen, Sagbr. og Kari Gundersdatters Anna Elevine. Fadd: Moderen, Inger Hansen, Sagbr., Kristen Tjøstolsen, do. og Gunder Larsen do.

15/12-1905. Holden. Dreier Halvor Henriksen, Næperud og Karen Hansdatters Birte Marie. Fadd: Henriette Svendsen Vrk., August Svendsen Vrk., Hanna Henriksen Vrk. og Faderen.

27/2-1906. Gbr., Grubearb. Andreas Jensen Helgeroen og Inger Olsdatters Dødfødte Søn. Anmeldt af Ingeborg Tovsen ved hendes Mand Anders Tovsen.

12/4-1906. Hollen. Grubearb. Johannes Jørgensen Rostad og Ingeborg Gurine Karlstads Karl Johan. Fadd: Kirsti Halvorsen Kaasa, Karl Halvorsen do., Karl Jørgensen Vrk. og Marie Pedersen Rostad.

4/3-1906. Hollen. Graastensmurer Theodor Pedersen, Vrk. og Hulda Eriksdatters Asborg. Fadd: Anne Pedersd. Vrk., Sofie Bentsd. Vrk., Peder Bentsen Vrk. og Peder P. Sannerholt.

11/3-1906. Helgen. Grubearb. Hans J. Sveinungsen Grønsten og Gunhild Olsdatters Ole Artur. Fadd: Barnets Moder, pige Andrea Olsd. Omtvedt, Barnets Fader og Gbr. Knut Sveinungsen Grønsten.

30/3-1906. Hollen. Tømmermerker Magnus Johannesen Vrk. og Sofie Olsdatters Signe Anette. Fadd: Anne K. Bentsen Vrk., Gunhild Johannesen Vrk., Bent Johannesen Vrk., Johannes Johannesen Vrk. og Johannes Pedersen Vrk.

24/1-1906. Hollen. Arb. Peter Paulsen Helsvik, Heisholt og Thorbjørg Nilsdatters Ingerid Magnhild. Fadd: Anne Torbjørnsen Vrk., Severin Torbjørnsen Vrk., Johan Petersen Vrk., Erik Hollasæter, Helgeroen og Karen Hollasæter do.

17/2-1906. Hollen. Gbr. Thor Johansen Deilsbakken og Signe Olsdatters Tora. Fadd: Anne Gunulfsd. Deila, Nikoline J. Romenæs, Nils Kristensen Kastet og Faderen.

25/2-1906. Helgen. Leilænding Andreas Bentsen Mastdalen og Anne Andreasdatters Astrid Berthea. Fadd: Leil. Johannes Olsen Dilsdal, Leil. Ole Gundersen Usterud, Barnets Moder og pige Marie Torgrimsd. Gjeddeboen.

30/3-1906. Helgen. Gbr. Gbr. Ole Torgrimsen Jakobskaas og Ingeborg Kittilsdatters Olga. Fadd: Gbr. August Kristensen Sverdsten, Gbr. Halvor Tollefsen Kaalstad, Gbr.kone Mina Larsd. Sverdsten og pige Marie Nilsen Skogen.

23/4-1906. Helgen. Gbr. Jakob J. Grinden og Aslaug Halvorsdatters Andreas Hjalmar. Fadd: Arb.kone Sigrid Paulsen, pige Marie Jørgensen Grinden, Gbr. Jørgen Kjøstolsen Jøntvedt og Veiarb. Anders Paulsen, Helgen.

25/4-1906. Hollen. Grubearb. Ole Johnsen Vibeto og Marie Kristensdatters Gunda Anette. Fadd: Aslaug Halvorsen Kaasene, Karen Olsd. Vibeto, Andreas Hansen do. og Edvard Knudsen Løvbugten.

25/4-1906. Helgen. Gbr. Magnus Andersen Grønvold og Karen Johannesdatters Adeleide Marie. Fadd: Gbr.kone Ingeborg M. Karlsen Hvalen, pige Augusta Magnusd. Grønvold, Peder Karlsen Hvalen og Veiarb. Elling Toresen Grønvold.

7/4-1906. Hollen. Grubearb. Ole Peter Andersen Fæbakke og Gunhild Andersdatters Olga. Fadd: Moderen, Valbotg Etland, Jakob Andreassen Vrk. og Faderen.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

7/4-1906. Hollen. Grubearb. Tolly Olsen Borgen og Anne Klausdatters Gudrun Kamilla. Fadd: Petra Klausen Gruben, Gustav Klausen do., Andrea Bredesen do. og Anders Hansen do.

18/2-1906. Hollen. Arb. Gunder Johannesen Vrk. (f. 1886) og nu Hustru Gunhild Olsdatters (f. 1886) Olaf Johan Georg. Fadd: Moderen, Tora Nilsen Skjesmoen, Anton Aasmundsen Vrk. og Hans Johannesen Vrk. Forældrene gifte efter Barnets Fødsel.
Viet efter Barnets Fødsel.

31/3-1906. Hollen. Bager Hans Kristoffer Juul, Vibeto (f. 1875) og Olga Marie Gjertsens (f. 1881) Peter Martinius. Fadd: Fru Anne Gurine Juul af Porsgrund, Moderen, Andreas Nilsen Tufte og Faderen.

8/5-1906. Hollen. Sliberiarb. Gunder Johannesen Lunden, Kringlefedt og Johanne Karethe Olsdatters Ingeborg. Fadd: Emma Olsen Vrk., Anne Kristoffersen Perskaa, Jacob Kristoffersen do. og Faderen.

24/1-1906. Hollen. (Uægte). Tjenestedreng Halvor Knutsen (f. 1878) af Laurdal (i Amerika) og pige Marie Eriksd. Hollasæter, Helgeroens (f. 1882) Erling Karesius. Fadd: Hanna Gunnerud, Helgeroen, Ingeborg Hansd. Jøntvedt, Veivogter Erik Kristiansen Hollasæter og Grubearb. Andreas Jensen do., Grubearb. Jørgen Andreassen do.

17/2-1906. Dissenterbarn. Grubearb. Halvor Halvorsen Serigstad, Fæhn og Aslaug Marie Andersens Hans Kristoffer. Forældrene ægteviede 22. August 1896. Tilhører begge den Evang. Luth. Frimenighed.

24/5-1906. Hollen. Gbr. Thor Nilsen Baksaas og Anne Marie Halvorsdatters Aslaug. Fadd: Susanne Kise, Kristoffer Kise, Halvor Jørgensen Skaardal og Aslaug Halvorsd. do.

5/4-1906. Hollen. Gbr. Karl Olsen Romenes og Karen Gjermundsdatters Klara. Fadd: Moderen, Gunhild Halvorsen Romenes, Ole Tolvsen do. og Gjermund St. Rønningen.

11/4-1906. Dissenterbarn. Grubearb. Hans Johansen Grønli ved Brennebu og hustru Augustas Jenny Mathilde. Tilhører Baptistmenigheden. Forældrene Gifte 1/1-1903.

5/5-1906. Helgen. Gbr. Halvor Gundersen Bjerva og Gunhild Halvorsdatters Hilda Gustava. Fadd: Barnets Moder, pige Anne Karine Gundersd. Bjerva, Leilænding Gunder Larsen Brennepladsen i Valebø og Gbr. Karl Gundersen Bjerva.

12/5-1906. Hollen. Grubearb. Anders Magnus Lundin, Roligheden og Anne Eline Hansdatters Nils Hansinius. Fadd: Anne Kirstine Olsen, Roligheden, Arve Olsen do., Knud Halvorsen Vibeto og Andrea Hansd. Kaasa.

1/5-1906. Hollen. Gbr. Tron Andersen Namløs og Karoline Johnsdatters Ingeborg Kristina. Fadd: Maren Kristensd. Kaalstad, Alfred Johnsen do., Bertinius Hansen Namløs og Anne Pedersdatter Namløs.

23/12-1905. Holden. Former Alfred Ingebretsen Vrk. og Sofie Kristensdatters Gjertrud Sigfride. Fadd: Andrea Ødegaard, Vrk., Ida Alfredsd. Vrk., Hans Kristensen Vrk. og Faderen. Hjemmedøbt den 1/1 af Sigurd Sønstebø.

2/5-1906. Hollen. Grubearb. Karl Vilhelm Uppstrøm, Borgen og Marie Olsdatters Marie Kristine. Fadd: Moderen, Karl Johan Lindkvist, Lysnæs, Karl Lindkvist, do., Hilda Lindkvist do. og Faderen.

2/6-1906. Hollen. Grubearb. Bertinius Hansen Haugerud, Namløs og Hanna Johnsdatters Harald Konrad. Fadd: Moderen, Maren Arvesen Kolstad, John Arvesen do. og Tron Andersen Namløs.

9/6-1906. Hollen. Sagarb. Edvard Johnsen, Sagbr. og Anne Andersdatters Margit Kristine. Fadd: Moderen, Karoline Pedersen, Sagbr., Johannes Pedersen do. og Nils Andersen do.

24/5-1906. Hollen. Sliberiarb., Tron Pedersen Hammerstad, Sagene og Josefine Marie Johnsens Benny Martine. Fadd: Martine Kristensd. Tufte, Bertha Smith fra Skien, Bent Pedersen Hammerstad og Lars Jensen Ytterbø.

20/4-1906. Hollen. Arb. Johan Severin Olsen Tvara og Johanne Marie Olsens Signe. Fadd: Moderen, Andrine Andersen Tvara, Karl Andersen Tvara og Alfred Hernholm Tvara.

27/5-1906. Hollen. Grubearb. Andreas Kristiansen Popperud, Fæhn (f. 1869) og Anne Marie Hansdatters (f. 1879) Sara. Fadd: Moderen, Andrea Popperud, Fæhn, Anton Teigen, Vrk. og Faderen.

16/5-1906. Hollen. Tunnelarb. Abraham Karstensen Helgeroen (f. 1871) og Synnøve Hermansens (f. 1875) Alfred Severin. Fadd: Moderen, pige Henrikke Olsen Dreier, Vrk., Tunnelarb. Nils Olsen Ullevig, do. Johannes Pettersen Vrk.

27/5-1906. Hollen. (dbt. 22/7 i Landsmarken krk.) Arb. Anders Larsen Hollasæter og Tara Halvorsdatters Lars. Fadd: Leil. Johannes Rønningen, Gunhild Hollasæter, Hanna Hagen og Arb. Marthinius Røibæk. Hjemmed. 19/6 af Johannes Hegland.

19/5-1906. Hollen. Grubearb. Kristian Hansen Odden og Gunhild Marie Halvorsdatters Hans Karl. Fadd: Anne Johannesen Odden, pige Klara E. Eriksen Vrk., Sahlmager Gunder Nilsen Myra og Grubearb. Henrik Hansen Roligheden.

20/4-1906. Hollen. Gbr. Peder Nilsen Vibeto og Marie Andersdatters Karl Arthur. Fadd: Lovise Pedersd. Vibeto, Hanna Bendiksd. do., Ole Nilsen do. og Marthinius Andersen Fæhn.

16/6-1906. Dissenterbarn (Helgen). Grubearb. Knut Halvorsen, Kaalstad og Ingeborg Kittilsdatters Halvor. Tilhører den evang. Luth. Frimenighed (DELK. G.S.).

26/6-1906. Hollen. Grubearb. Laurits Petersen Torsnæs og Anna Olava Kathinka Olsdatters Borghild Eleonore Gurine. Fadd: Moderen, Anna O. Karoline Petersen Torsnæs, Peter Petersen do., og Faderen.

13/5-1906. Hollen. Grubearb. Jakob Jakobsen Løvlid, Fæhn og Sigrid Torsdatters Anna. Fadd: Gunhild Kristensen Fæhn, Anders Kristensen do., Sigrun Elvesæter og Faderen.

16/7-1906. Hollen. Arb. Knud Olavsen, Sagbr. (f. 1880) og Anne Marthine Isaksdatters (f. 1875)  Karen. Fadd: Ingeborg Kirstine Isaksd. Sagbr., Marie Isaksd. do., Isak Andersen do. og Theodor Thomassen do.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

31/12-1905. Holden. Grubearb. Hans Theodor Larsen Nord, Fæbakke og Anne Marie Wilhelmsdatter Grindems Klara Helene. Fadd: Moderen, Laura Larsen Nord, Ole Larsen Nord, Namløs og Ludvig Larsen Nord. Hjemmedøbt 14/1-1906 af Erik Hansen Kaasa.

15/6-1906. Hollen. Grubearb. Kittil Johnsen Vaal, Roligheden og Josefine Gundersdatters Johan Godthard. Fadd: Anne Hansd. Ringsevje, Inger Halvorsd. do., Johan Vaal, Roligheden og Ingvald Nilsen Rønningen.

8/7-1906. Hollen. Former Andreas Severin Torstensen Vrk. og Marie Johannesdatters Anna. Fadd: Aslaug Nilsen Vrk., Augusta Magnussen Vrk., Hans Torstensen Vrk. og Johannes Torstensen Vrk.

9/7-1906. Saude krk. Leilænding John Olsen Eikstul og Torgund Halvorsdatters Ingeborg. Fadd: Marie T. Aadalen, Arb. Halvor Olsen Langtjernstulen, Arb. Halvor H. Rinderne, pige Gunhild O. Hegna.

9/7-1906. Helgen. Gbr. Tollef Larsen Kolle og Sofie Pedersdatters Peder. Fadd: Barnets Moder, pige Marie Pedersd. Omtvedt, Bestyrer Anton Larsen Dagsrud og Gbr. Karl Johnsen Kolle.

12/6-1906. Hollen. Former Bent Aasmundsen, Ringsevjen (Vrk.) og Karine Olsdatters Gunnar. Fadd: Moderen, Amalie Aasmundsen Vrk., Anton Aasmundsen Vrk. og Andreas Halvorsen Vrk.

13/7-1906. Helgen. Gbr. Steinar Bjørnsen Omtvedt og Kirsti Hansdatters Peder Bjørn.  Fadd: Arb. Severin Larsen Ulefos, Agent Abraham Karlsen, Skien, Gbr.kone Karoline Larsen Ulefos og pige Anne Bjørnsd. Omtvedt.

23/7-1906. Helgen. Grubearb. Johan Nilsen Jøntvedt og Ingeborg Thomine Hansdatters Hans Kristian. Fadd: Enke Gunhild Nilsen Skogen, Grubearb. Karl Halvorsen Vaskaas og Barnets Forældre.

24/7-1906. Helgen. Grubearb. Karl H. Vaskaas og Aslaug Stensdatters Sverre. Fadd: Fabr.arb. Stener Halvorsen, Notodden Hitterdal, Grubearb. Halvor Andersen Fæhn, Gbrkone Anne Andersen Ødegaarden og pige Marie Jørgensen Grinden.

3/8-1906. Hollen. Grubearb. Nils Lie, Ødegaarden og Inger Alette Sørensdatters Ludvig Nikolai. Fadd: Johanne Hansen Ødegaarden, Søren Hansen do., Kristine Sørensd. do. og Faderen.

2/7-1906. Hollen. Gbr. Anders Kristensen Fæhn og Gunhild Halvorsdatters Ingeborg Kristine. Fadd: Moderen, Lovise Andreasd. Vibeto, Kristen Andersen do. og Andreas Kristensen Vibeto.

12/8-1906. Hollen. Slusevogter Erik Sigurdsen Vrk. og Marie Halvorsdatters Signe Therese. Fadd: Anne Rød af Skien, Karen Rød af Skien, Peder Dalen af Saude og Gunder Valen af Lunde.

28/8-1906. Helgen. Gbr. og Skomager Gunder Jensen Værstad og Tomine Tygesdatters Jens. Fadd: Gbr. Karl Gundersen Bjerva, Gbr. John Hansen Prestgrav, Marie Halvorsd. Bjerva og pige Hansine A. Klovdal.

12/9-1906. Slusearb. Johan Kristian Johnsen, Vrangfos og Inger Kristine Johnsens (f. Gundersdatter) Dødfødte Søn. Jordemoderen i Lunde og Dr. Backe vare tilstæde der under Fødselen.

24/9-1906. Hollen. Grubearb. Knud Edvardsen Løvbugten, Namløs og Ingeborg Olsdatters Bjarne. Fadd: Martine Jørgensen Namløs, Peder Jørgensen do., Anne Olsen do. og Karl Olsen do.

17/9-1906. Hollen. Smed Karl Gundersen Vrk. og Hanna Gundersens Kristoffer. Fadd: Moderen, Anne Gundersen Vrk., Karl Gundersen Vrk. og Olaves Gundersen Vrk.

17/9-1906. Dissenterbarn. Grubearb. Ole Rasmussen Fæhn og Jensine Elise Antonsdatters Rikard. Faderen tilhører ingen menighed. Moderen tilhører den Evang. Luth. Frikirke. Gifte i 1902.

11/8-1906. Hollen. Sliberiarb. Anders Evensen Sagbr. og Sofie Olsdatters Karen Elisabeth. Fadd: Margit Andersd. Sagbr., Karen Johnsen do., Even Andersen do. og Ole Syvertsen Rugskotte.

2/8-1906. Hollen. Sliberiarb. Hans Sveinungsen Bjervamoen, Evjen og Anne Andersdatters Ingeborg. Fadd: Enke Martine K. Lindalen, Frida Karlsen Evjen, Arb. Halvor H. Rønningen, Arb. Ole Sveinungsen Bjervamoen.

9/9-1906. Hollen. Handelsmand Ole Gjermundsen Rønningen, Odden og Karen Olsdatters Olga Karette. Fadd: Moderen, Karoline Larsen, Aleksius Larsen og Ole Olsen Skaardal.

6/8-1906. Hollen. Filemester Johan Mathiassen Sagene og Karen Johannesens Anette. Fadd: Anne Johannesen Haugen., Karl Johannesen Vrk., uk. Johannes Karlsen Vrk. og pige Karen Olsen Odden.

16/8-1906. Døbt i Landsmarken. Leilænding Nils Thomassen Himingen og Kirstine Torsdatters Gunhild Marie. Fadd: Maria Røisland, pige Gunhild Teigen, Arb. Torjus Hegge, Leilænding Johannes Hegland, Arb. Nils Sandstaa.

4/9-1906. Dissenterbarn (Helgen). Gbr. Andreas Johnsen Kaalstad og Hanna Petrine Andreasdatters Arne. Begge Forældrene Dissentere.

22/9-1906. Hollen. Grubearb. Johan Halvorsen, Thorsnæs og Amanda Charlotte Magnusdatters Beda Charlotte. Fadd: Moderen, Julie Hansen Kronborg, Karl Larsen Odden og Faderen.

21/8-1906. Hollen. Husmand Anders Eriksen Søvestrand og Karen Kristiansdatters Kristine. Fadd: Anne M. Lindgren, Martine K. Stua, Halvor Barstad og Ole K. Stua. Hjemmedøbt 6/9 af Ingeborg Tovsen.

19/8-1906. Hollen. (Tvillinger) Uhrmager Matias Ødegaard, Tvara og Marie Nilsdatters Harald Otmar. Fadd: Karen Olsen, Kristine Vibeto, Maskinist Johnsen, Vrk. og Faderen.

19/8-1906. Hollen. (Tvillinger) Uhrmager Matias Ødegaard, Tvara og Marie Nilsdatters Ninni Sigrid. Fadd: Anna Hansen, Kristine Thomassen, Anton Hansen Tvara og Svenung Bjørndalen.

2/9-1906. Døbt i Lunde krk. Slusevogter Peter Marius Kristoffersen Vrangfos og Gunda Kristoffersens Randine. Fadd: Slusemester Anstensen, Slusevogter Ole Tovsen, Moderen, pige Olivia Grøstad.

12/10-1906. Hollen. Værksarb. Andreas Nilsen Vrk. og Ingeborg Olsens Olaf Mohn. Fadd: Ingeborg Nilsen Vrk., Even Nilsen Vrk., Karoline Pedersen Vrk. og Faderen.

5/10-1906. Dissenterbarn. Arb. Vetle Haraldsen, Ulefos og Inger Maries Harald. Begge Forældre tilhører den Evang. Luth. Frikirke.

28/11-1906. Hollen. Værksarb. Leif Halvorsen Vrk. og Anna Larsdatters Anna. Fadd: Moderen, Anna Pedersen Vrk., Gunder Larsen Vrk. og Peder Larsen Vrk.

7/10-1906. Hollen. Grubearb. Anders Gulbrandsen Tofsrud, Namløs og Karoline Johnsdatters Ingeborg Kristine. Fadd: Thomine Johannesen Helsvik, Oskar Johannesen do., Andrea Nilsen Dahl og Faderen.

21/10-1906. Hollen. (Uægte). Arb. Kristian Eriksen, Helgeroen (f. 1886) og pige Karen Kirstine Karlsdatter Evjens (f. 1881) Karoline Elise. Fadd: Karen Rønningen, Odden, Karoline Larsen, Odden, Aleksius Larsen do. og Hans Andreassen Vrk.

31/8-1906. Hollen. Grubearb. Gustav Gustavsen, Tufte og Bertha Hansdatters Ingeborg Sofie. Fadd: Moderen, Inger Halvorsd. Ringsevje, Olaus Hansen Tufte og Arnt Gustavsen Roligheden.

20/6-1906. Hollen. Sliberiarb. Nils Andreassen Sagene og Ingeborg Halvorsens Ingolf. Fadd: Lovise Halvorsen Vrk., Tron Halvorsen Vrk., Marie Hansen Sagene og Faderen.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

7/11-1906. Hollen. Dagarb. Jørgen Johannesen Sætre, Striken og Andrea Halvorsdatters Hedevig Kristine. Fadd: Tobine Torkildsd. Hølen, Edvard Nordblom do., Anette Andreasd. Striken og Faderen.

30/8-1906. Hollen. Sliberiarb. Hans Andersen Sagene og Andrea Halvorsdatters Astrid Henriette. Fadd: Marie Hansen Vrk., Amalie Aasmundsen Vrk., Anton Aasmundsen Vrk. og Andreas Halvorsen Vrk.

21/10-1906. Hollen. Sagarb. Bent Johannesen Vesthagen og Berta Andersdatters Johannes. Fadd: Anne K. Bentsen Vrk., Marie Johannesen Vrk., Anders Sandbakken Vrk. og Johannes Pedersen Vrk.

9/10-1906. Hollen. Sliberiarb. Peder Hansen Vrk. og Hanna Halvorsdatters Magda. Fadd: Moderen, Ingeborg Hansen Vrk., Halvor Andersen Vrk. og Hans Andersen Vrk.

22/10-1906. Hollen. Sliberiarb. Hans Taraldsen Kaasene (Vrk.) og Marie Kristensdatters Hilda Marie. Fadd: KIrsti Andersd. Løvbugten, Anna Eriksen Kaasene, Gustav Jørgensen Vrk. og Faderen.

22/11-1906. Helgen. (Uægte). Grubearb. Ole Larsen Nord, Kaalstad og Tora Halvorsdatters Agnes Kirstine. (Agnes Kristine.) Fadd: Gbr. Halvor Tollefsen Kaalstad, Stiger Ludvig Olsen Nord, Arb.kone Laura Berge og pige Aaste Halvorsd. Kaalstad.
Forældrene gifte 9/12-1906).

26/11-1906. Hollen. Beslager Gustav Juliussen Vrk. og Marie Olsdatters Borghild Anette. Fadd: Karen Juliussen Vrk., Julette Juliussen Vrk., Ole Juliussen Vrk. og Julius Brynildsen Vrk.

24/10-1906. Hollen. Beslagsmed Jens Kristoffer Juliussen Kaasa (Vrk.) og Anna Hansine Johnsdatters Alf Georg. Fadd: Moderen, Olette Johnsen Vrk., Karl Svendsen Vrk., Bent Juliussen Vrk.

29/10-1906. Hollen. Grubearb. Hans Knudsen Haugen og Marie Svensdatters Sverre. Fadd: Moderen, Elise Bredesen Vibeto, Edvard Knudsen Haugen og Andreas Edvardsen Haugen.

5/10-1906. Hollen. Grubearb. Anund Eriksen Gruben og Anne Johnsdatters Ingeborg Dorthea. Fadd: Anders A. Borgen, Nils Eriksen Borgen og Ingeborg Hansd. Jøntvedt.

21/11-1906. Hollen. Grubearb. Reinhardt Halvorsen Kaste og Bertine Marie Jensdatters Trygve. Fadd: Moderen, pige Kristine Halvorsen Sagbr., Fyrbøder Jens Brynildsen do. og Faderen.

3/11-1906. Hollen. Sliberiarb. Knud Olsen Kaste og Gunhild Olsens Karl Severin. Fadd: Karen Rasmusd. Helstrand, Torsten Hansen do., Karen Andrea Olsd. Skauen og Aslak O. Vala.

4/12-1906. Hollen. Skovfogd Anton Hansen Teigen, Vrk. og Asberg Hansdatters Harald. Fadd: Anne Popperud, Fæhn, Andreas Popperud, do., John Bochlund, do. og Gunhild Tveit, Røgstuen.

6/12-1906. Helgen. (Uægte). Uk., Isarb. Peder Larsen Rønningen (i Mælum), Porsgrund (f. 1880) og pige Thea Paulsen Helgens (f. 7/9-1887) Peder. Fadd: Veiarb. John Torsell og kone Sigrid, Veiarb. J. A. Johannesen, og pige Asborg Knutsen fra Drangedal, f.t. i tjeneste paa Helgen. Moderen er d.a. Veiarb. J. Paulsen.

16/12-1906. Hollen. Gbr. Ole Andreas Halvorsen Haatvedt og Anne Marie Olsdatters Olga Marie. Fadd: Kirstine Simonsen Kaasa, Grubearb. Karl Halvorsen do., pige Anna Karlsd. do. og Gbr. Ole Tolfsen Romenæs.

25/12-1906. Hollen. Fabrikarb. Hans Andreassen Vrk., Kringlefød og Ingeborg Josefine Karlsdatters Margit. Fadd: Karen Rønningen, pige Hanna Karlsen Evjen, Fløter Karl Olsen Evjen, Former Andreas Kristoffersen Vrk.

13/12-1906. Hollen. Smed Jørgen Nilsen Lindgren, Haugbakke og Karen Jensdatters Elfride Charlotte. Fadd: Moderen, Ella Nilsen Lindgren, Grubearb. Helmik Nilsen Lindgren og Smed Nils Johnsen Lindgren.

21/12-1906. Døbt i Lunde krk. Gbr. Nils Halvorsen Toreskaas og Anne Halvorsdatters Halvor. Fadd: Ingeborg Moen, Handelsbetjent Olav Ova og Handelsmands kone Ingeborg Ova og Gbr. Olav Moen.

22/12-1906. Hollen. Smed Nils Nilsen Lindgren, Haugbakken og Anne Bolette Jensdatters Emilie Alvilde. Fadd: Maren Larsen Kolle, Kristine Thomassen Lindgren, Nils Nilsen do. og Vilhelm Malmstrøm.

8/10-1906. Hollen. Gbr. Rasmus Emanuelsen Bergkaasa og Signe Olsdatters Ole. Fadd: Moderen, Ingeborg Johnsen Odden, Halvor Johnsen Odden og Karl Emanuelsen Bergkaasa. Hjemmedøbt 11/11 af Sognepræst Valle.

4/10-1906. Hollen. (Uægte). Aagot Therese. Enke Inger Andrea Klausd. Gruben (f. 1866) og Uk. Grubearb. Torvald Emil Torgersen Lysnæs (f. 1881). Fadd: Kone Petra Gruben, Grubearb. Gustav do., Grubearb. Tollef Omdal Maskinhuset og kone Anne Omdal do.

29/12-1906. Hollen. Formand Kittil Kittilsen Elvesæter, Gruben og Olava Nilsdatters Gustav Adolf. Fadd: Moderen, Berte Halstrøm af Kongsberg, Nils Halstrøm af do., og Gbr. Anders Borgen.

3/2-1907. Hollen. Grubearb. Johan Bernhard Larsen Tufte og Hanna Karlsdatters Karl Emil. Fadd: Karen Kristensen Tufte, Kristen Kristensen Tufte, Martha Karlsd. Tufte og Aleksius Larsen Norheim.

8/2-1907. Helgen. Gbr. Brynjulf Olsen Haugene (Fæbakke)  og Marit Johnsdatters Olga Josefine. Fadd: Gbr. Karl Johnsen Kolle, Former Jens Olsen, Ulefos, Gbr.kone Kirsti Pedersd. Kolle og pige Anne Marie Olsd. Fæbakke.

16/2-1907. Valebø. Gbr. Johan Johansen Spiredalen og Mari Halvorsdatters Johan. Fadd: Moderen, pige Ingeborg Tronsen Dalekaasa, uk. Gustab Gustavsen do., Gbr. Nils Johnsen Sauklev.

27/2-1907. Hollen. Grubearb. Halvor Olsen Barstad, Stua og Marthine Kristiansdatters Bergitte. Fadd: Moderen, Karen Johnsd. Sagene, Ole Kristiansen Stua og Anders Bakkene, Søvestrand.

21/2-1907. Hollen. (Uægte). Ingeniør August Georg Foss, Kristiania (f. 1879) og pige Oleanne Sørensens Kristiania (Aaheim)  (f. 1879) Doris Helene. Fadd: Hilda Ytterbø, Anne Halvorsen Heisholt, Gjermund Olsen do. og Herman Halvorsen do.

12/2-1907. Hollen. Smed Karl Alfredsen, Hegna og Marie Johnsdatters Astrid Marie. Fadd: Anna Juliussen Kaasa, Jens Juliussen Kaasa, Ole Andreassen do. og Olette Johnsd. Hegna.

15/2-1907. Valebø. Gbr. Ole Halvorsen Lien, Vala (f. 1868) og Anne Eivindsd. Dyrlands (f. 1867) Margit. Fadd: Kaarmand Hans Kristensen Vala, tjener Aslak Olsen do., pige Svanaug Olsd. Eisjord, Moderen.

18/2-1907. Leilænding Severin Andreassen Ek og Olga Kathrine Olsdatters Anlaug Karoline. Fadd: Kone Anne Olsen fra Gjerpen, pige Gunhild Olsen Gjedeboen, Bygmester Hans Olsen, Gjerpen, Torgrim Olsen Ek og uk. Halvor Torgrimsen Gjedeboen.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

20/2-1907. Hollen. Bogholder Harald Halvorsen Paus, Furustul og Karoline Josefine f. Olsdatter Fæhns Olga Edith. Fadd: Fru Lulla Fæhn, Lensmand O. Fæhn, Halvor Th. Espevalen og pige Asborg do.

28/3-1907. Hollen. Dagarb. Ole Olsen, Helgeroen og Anne Josefine Olsdatters Anny Konstanse. Fadd: Moderen, Marie Olsd. Vrk., Johannes Olsen Vrk. og Hans Olsen Vrk.

15/3-1907. Hollen. Værksarb. Andreas Hansen Vrk. og Gurine Hansdatters Hans Martinius. Fadd: Marie Andersen Vrk., pige Marie Hansen Vrk., Sliberiarb. John Hansen Vrk., Sagmester Hans Thomassen.

26/4-1907. Hollen. Sagarb. Johannes Olsen Vrk. og Anne Gurine Olsdatters Otto Johan. Fadd: Else Nilsen Vrk., pige Anne Andersen Vrk., Sliberiarb. Tron Olsen Vrk., Sagarb. Hans Olsen Vrk.

17/4-1907. Hollen. Grubearb. Nils Johnsen Dale, Fæbakke og Bergit Olsdatters Nils Bernhard. Fadd: Moderen, Oline Kristensd. Vrk., Ole P. Andersen, Fæbakke og Ole Nilsen Heggen.

13/3-1907. Hollen. Grubearb. Torkild Olsen Ødegaarden og Anne Larsdatters Arthur Lorents. Fadd: Andrea Larsen Roligheden, pige Signe Torkildsen Ødegaarden, Materialforvalter Ole Torkildsen Namløs og Snedker Karl E. Bergkaasa.
(Notert seinere: "Slektsnavn: Dahlen."

18/4-1907. Hjemme. Skrædder Lars Teodor Valle, Ulefos (f. 1885) og Hilda Marie Edvardsdatter Riis (f. 1881) Pigebarn. Fadd: (Ingen faddere). (Barnet døde nok uten hjemmedåp. G.S.)

23/5-1907. Hollen. Former Hans Andersen Fritheim, Vrk. og Marie Nikoline Pettersdatters Arnt. Fadd: Værksarb. Anders Johannesen Sandbakken, Verkstedarb. Hans Petter Thoresen Kamperhaug, kone Maren Johannesen og pige Valborg Pettersen do.

1/5-1907. Hollen. Gbr. Halvor Halvorsen Lommerud og Hilda Marie Jørgensens Halvor. Fadd: Hanna Olsen Odden, pige Hilda Marie Olsen do., Sømand Halvor Olsen do. og Husmand Ole Olsen Briskemyr.

19/4-1907. Hollen. Gbr. Anders Johannesen Sannæs og Ingeborg Olsdatters Johannes. Fadd: Moderen, Jensine Johannesd. Sannæs, Peder Hansen do. og Faderen.

30/4-1907. Helgen. Gbr. Peder Nilsen Velkom og Anne Halvorsdatters Einar Asbjørn. Fadd: Gbr. Johannes Pedersen Kaalstad, Grubearb. Gunder Nilsen Granheim, Arb.kone Aslaug Gulliksen Ulefos og Gbr.kone Aaste Halvorsd. Kaalstad.

10/4-1907. Hollen. Meierist Anton Heggelund Hansen, Meieriet, Tvara (f. 1876) og Anna Jørgine Jørgensdatters (f. 1877) Odrun Margrethe. Fadd: Karen Olsen, Porsgrund, pige Kristine Thomassen Lindgren, Uhrmager M. Ødegaard, Faderen.

7/3-1907. Helgen. Grubearb. Anders Sørensen, Helgen og Kirsten Andrea Kristensdatters Kirsten Marie. Fadd: Grubearb. Karl Halvorsen Vaskaas, uk. Abraham Karlsen Huset, barnets Moder og pige Karen Kristensd. Huset i Mælum.

17/3-1907. Helgen. Gbr. Oscar Solberg, Namløshagen (f. 1857) og Maren Karolines Martha Kristine. Fadd: Inderst Johan Larsen Namløs, inderst John Olsen Namløs, Gbr.kone Ingeborg Hvalen og pige Oline Andersen Namløshagen.

17/3-1907. Hollen. Grubearb. Gunnar Johannesen, Heisholt og Gunhild Olsdatters Johannes Georg. Fadd: Anna Neegaard, Grubearb. Hans Johannesen, Ulefos,Tunnelarb. Oskar Johannesen do., pige Tora Nilsen Skjedsmoen.

26/4-1907. Hollen. Sliberimester Anders Sustad (f. 1874), Sagene og Hilda Sustads (f. 1876)  Randi Synnøve. Fadd: Thora Mobæk og Kristian Mobæk af Skien, Kristine Olsen af Kristiania og Faderen.

28/4-1907. Helgen. Grubearb. John Halvorsen Haugen under Namløs og Gunhild Olsens Gudrun Kirstine. Fadd: Forældrene, Handelsmand J. Grinden, kone Aslaug Halvorsd. Grinden.

24/5-1907. Hollen. Værkstedarb. Peder Kristensen Aamodt, Bakken og Aasne Evensdatters sønn Kalmar. Fadd: Forældrene, pige Marie Kristensd. Settendal i Lunde, Arb. Kristian Kristensen Settendal, Sagarb. Johan Jørgensen Vrk.

30/5-1907. Hollen. Former Marthinius Gulliksen Vrk. og Johanne Rasmusdatters Ragnhild. Fadd: Olava Gulliksen Vrk., Ole Gulliksen Vrk., Anna Pedersen Vrk., Hans Olsen Vrk.

6/5-1907. Hollen. Grubearb. Martin Olsen Tufte og Margrethe Pedersdatters Dagmar Marie. Fadd: Berthe Svendsen Fæhn, Karl Johan Svendsen Fæhn, Nils Pedersen Vrk. og Augusta Johannesen Vrk.

15/5-1907. Grubearb. Ole Andersen Namløshagen (tidligere G.S.) Solbakken ved Espevolden og Hanna Andersdatters Dødfødte Datter. Døde under fødselen. Meldt hertil af Jordenoder Bergit Aarnæs.

15/5-1907. Hollen. Grubearb. Ole Arvesen Ødegaarden og Ida Margrethe Hansdatters Olaf Ingvald. Fadd: Moderen, Klara Olsen Ødegaarden, Arve Olsen do. og Alfred Jacobsen do.

19/5-1907. Hollen. Gbr. Svenung Svenungsen Sannæsmoen og Mari Østensdatters Signe Marie. Fadd: Moderen, Ingeborg Olsen Odden, Ingeborg Svenungsen Sannæsmoen og Faderen.

27/4-1907. Hollen. Slusevogter Halvor Gjermundsen Rønningen og Kari Svenungsdatters Margit. Fadd: Anne Hansen Odden, tjener Ole Svenungsen Ulefos, Sliberiarb. Hans Svenungsen do. og pige Torine Hansen Bjervamoen.

12/5-1907. Hollen. Grubearb. Karl Emil Olsen Fæbakke og Signe Halvorsd. Etlands Olaf. Fadd: Faderen og Moderen, pige Karen Olsen Strømhaug, Grubearb. Otto Strømhaug. Hjemmedøbt 18/5 af Erik Kaasa.

6/1-1907. Hollen. Bager Kristoffer Arnold Grothing, Heimdal (Heisholt) og Marie Isaksens Marie. Fadd: Moderen, pige Inga Thoresen af Porsgrund, Bager Edvin Nordblom og Faderen.

19/2-1907. Hollen. Grubearb. Johan Olsen (Fiskestigen) Orekaasa (i Valebø) og Anne Severine Olsdatters Hans. Fadd: Faderen, Moderen, Hans Olsen Fiskestigen og kone Anne Isaksd. Sagene.

12/3-1907. Dissenterbarn. Værksarb. Hans Evensen Ekelund gift 1901 og Karen Johnsdatters John. Manden er medlem af Staskirken, Konen Frimenigheden.

21/4-1907. Dissenterbarn. Værksarb. Andreas Andreassen, Ulefos og Inga Tollefsdatters Ingvald Andreas. Begge forældre er Medlemmer af Frimenigheden.

7/6-1907. Hollen. Snedker Aron Johannesen Fagerberg, Heisholt (Odden?) og Anne Kaisa Larsdatters Borghild Augusta. Fadd: Moderen, pige Margit Hansen af Laurvig, Jørgen Jørgensen Sætre, Strigen og Faderen.

16/6-1907. Hollen. Værksarb. Andreas Olsen Vrk. og Anne Sofie Hansdatters Magni Alice: Anne Olsen Berget, Julie Hansen Vrk., Hans Olsen Vrk. og Hans Andersen Vrk.

9/4-1907. Hollen. Sagarb. Karl Pedersen Sagbr. (Sagene) og Gunhild Johnsdatters Karl Syvert. Fadd: Moderen, Anna Karlsen, Peder Karlsen og Jonas Karlsen, alle Sagene.

18/5-1907. Hollen. Leilænding Martinius Larsen Røibæk og Marie Hansdatters (Isaksens) Astrid Matilde. Fadd: Moderen, Karen Nilsen Brøndalen, gbr. Nils Andersen do. og Johannes Hansen Brennebu.

16/5-1907. Hollen. Formand Hans Kristensen Sagbruget og Hansine Andrea Jensdatters Harald. Fadd: Marie Johannesen af Skien, Hulda Olsen do., Johannes K. Strømodden og Faderen.

25/5-1907. Dissenterbarn. Gbr. Lars Andersen Vale (i Valebø) og Maria Kittilsdatters Lovise Marie. Begge Forældre Dissentere. Gifte 1905.

20/6-1907. Døbt i Lunde krk. Slusevokter Gunder Olsen, Vrangfos og Karen Halvorsens Gudrun. Fadd: Moderen, pige Andrea Barlaug, Husmand Ole Halvorsen Hogga, Uk. Robert Halvorsen Hogga.

7/7-1907. Gbr. Andreas Hansen nedre Vipeto (f. 1876) og Klara Alette Pedersdatters (f. 1878) Dødfødte Datter. Gifte i Porsgrund 15/6-1907.

12/7-1907. Grubearb. Andreas Jensen Helgeroen og Inger Olsdatters Dødfødte Datter.

24/8-1907. Helgen. Grubearb. Ole Olsen Heimkleiv, Huset pr. Fæbakke og Elise Nilsdatters Gunvor. Fadd: Verksedsdarb. Gunder Olsen Vrk., do. Even Nilsen Glahus, Arb.kone Helga Olsen Vrk. og pige Anne Marie Larsen

11/9-1907. Gbr. Peder Andersen Fæhn og Anne Sveunungsdatters Dødfødte Datter. Meld hertil af Jordemoder Ingeborg Tovsen. Forældrene viede 13/8-1898.

20/9-1907. Helgen. Grubearb. Otto Aslaksen Strømhaug, Kaasa og Turine Tollefsdatters Marta Kristine. Fadd: Grubearb. Karl Emil Larsen, barnets Fader, Arb.kone Liv Strømhaug og pige Karen A. Strømhaug.

29/9-1907. Helgen. Gbr. Gunder Jensen Værstad og Tomine Tygesdatters Marie. Fadd: Gbr. John Hansen Prestgrav, Gbr. Halvor H. Værstad, Gbr.kone Karen H. do. og pige Marie Tygesd. Nesset i Drangedal.

5/11-1907. Helgen. Gbr. Gullik Stenersen, Helgen og Hanna Halvorsdatters Tomas Andreas. Fadd: Barnets Far, Gbr. Ole Halvorsen Helgen, Arb.kone Andrea Sørensen og pige Asborg Knudsd.


Til toppen: Trykk [Home]

webmaster@gamleholla.no