ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Denne siden ble sist oppdatert 01.03.2023

Holden Kirkebog

og klokkerbok, med Helgen, samt Dissenterbarn

Fødte Børn med faddere

1881 - 1896

Sogneprester i denne tiden:
Emil Ellefsen (1878 - 1894).
Julius Riddervold (1894 - 1900).

Avskrift: G.S., Brevik 2019.

Avskrift etter skannet kopi av original på Digitalarkivet.no.

Tips. Søk i dette dokumentet: [Control] + [F]

For å lette søket, ender alltid barnets fornavn med et punktum. Navnet er dessuten uthevet.

[Control] + Home = Til toppen av dokumentet.
[Control] + End = Til slutten av dokumentet.

Se hvem fadderene er og du vil se barnets nærmeste familie, og ofte hvor de bodde!


Noen forkortelser og forklaringer. Se også Hjelp.
Arb. = Arbeider
ditto = do. = samme som
Gbr. = Gårdbruker
Grdb. = Gårdbruker
Grdm. = Gårdmann (samme som over)
Husm. = Husmann
Inderste (Inderst) = Leieboer med egen husholdning, men uten rettigheter.
Saugb. =  Sagbruket (Ulefoss)
Vrk. = Værket (Ulefos Jernværk)

 

Om avskriften.
Disse avskriftene gjør jeg for min egen del, for å bli kjent med både sted- og personnavn i området, og som verktøy for effektivt å kunne lage ei moderne nett-bygdebok for Holla. Jeg leser ikke korrektur på avskriftene, men retter underveis når jeg finner feil. Det er fritt fram for alle å benytte seg av mine avskrifter til hva man vil, men bruk for all del de skannede kirkebøkene på Digitalarkivet for kontroll. Jeg er heller ikke feilfri. G.S.

| 1718 - 1779 | 1779 - 1814 |
| 1815 - 1830 | 1830 - 1848 | 1849 - 1860 | 1861 - 1869 | 1869 - 1881 | 1881 - 1896 | 1897 - 1907 |
| 1907 - 1928 |
 


| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

22/9-1881. Holden. Landhandler Rasmus Nikolai Hansen Heisholthegna og Andrea Andersens Asbjørn. Fadd: Madame Marie Paus af Skien, Hilda Andersen Ulefoss, Hans Rasmussen Vrk., Skovbetjent Johannes Andersen, Skovbetjent  Ole Titli Sanda.

23/11-1881. Holden. Former Thor Johan Rasmussen Vrk. og Gusta Margrethe Olsdatters Rasmus Olaves. Fadd: Anne Sofie Johnsd. Vrk., Kirsti Nilsd. Vrk., Rasmus Johansen Vrk., Søren Johnsen Vrk. Andreas Rasmussen Vrk.

23/11-1881. Holden. Værksarb. Johannes Hansen Vrk. og Gunnild Gunnulfsdatters Hans Gustav. Fadd: Gro Gunnulfsd. Fæbakke, Gunnild Jonsd. Vrk., Andreas Johnsen Fæbakke, Jørgen Johannesen Vrk., Carl Odin Gundersen Vrk.

29/11-1881. Holden. Former Christen Andersen Vrk. og Inger Berntsdatters Johannes. Fadd: Gurine Gundersd. Vrk., Maren Johnsd. Vrk., Ole Nilsen Vrk., Ole Gulliksen Vrk., Hans Andersen Vrk.

11/10-1881. Holden. Gbr. Ole Tronsen Namløs og Maren Pedersdatters Camilla. Fadd: Karen Pedersd. Ulefoss, Karen Halvorsd. Namløs, Johan Olsen Ulefoss, Peder Jørgensen Namløs, Ole Pedersen Texle.

28/12-1881. Holden. Gbr. Peder Andersen Skippervold og Anne Jørgensdatters Anne Marie. Fadd: Barnets Moder, Anne Gurine Olsd. Øgaarden, Isak Andersen Sagbruget, Anders Andersen Borgen, Anders Tovsen Tuftehagen.

28/12-1881. Holden. Gbr. Anders Andersen Borgen og Karen Kirstine Stensdatters Anne Marie. Fadd: Helene Olsd. Haatved, Anne Olsd. Tufte, Peder Skippervold, Johannes Stensen Haatved, Jens Stensen Haatved.

15/12-1881. Holden. Sagarb. Hans Thomasen Vrk. og Maren Johnsdatters Andreas. Fadd: Barnets Moder, Marie Halvorsd. Vrk., John Larsen Vrk., Lars Johnsen Vrk., Andreas Thomasen Vrk.

19/12-1881. Holden. Former Ole Rasmussen Vrk. og Andrea Halvorsdatters Ingeborg. Fadd: Anne Maria Christensd. Heisholtevjen, Andrine Rasmusd. Vrk., Halvor Hansen Sagbr., Simon Halvorsen Romnæs, Johannes Tallaksen Vrk.

18/12-1881. Holden. Smed Isak Andersen Sagbr. og Marthe Kirstine Jørgensdatters Johanne Marie. Fadd: Barnets Moder, Maren Bentsd. Sagbr., Peder Andersen Skippervold, Stian Anundsen Sagbr., Kristen Kjøstolsen Sagbr.

10/1-1882. Dissenterbarn. Husm. John Aasolfsen Brøsdal og Anne Olsdatters Aasolf. (Ingen opplysninger om menighet).

16/11-1881. Helgen. (Uægte). Halvor. Uk., tjener Thor Halvorsen Holten (Holtan) f. 1864 og Pige Severine Sofie Andersdatter Klovdal f. 1863. Fadd: Johanne f. Engelsen Tinholt, Ingeborg Augustinusd. Omtvedt, Jørgen Jørgensen Tønholt, Jørgen Simonsen Klovdal, Halvor Halvorsen Værstad.

24/1-1882. Holden. Tømmermand John Halvorsen Sagbruget og Anne Pedersdatters Halvor Andreas. Fadd: Marthe Olsd. Lindalen, Inger Danielsen Sagbr., Peder Andersen Lindalen, Gullik Halvorsen Sannerholt, Anders Pedersen Lindalen.

29/1-1882. Dissenterbarn. Husmand Gunder Gundersen Dolvigkaasa og Maren Elise Olsdatters Gunder. Fadd: (Ingen faddere. Tilhører "Østlendingene" - Evang. Lutherske Kirkesamfund - DELK).

29/11-1881. Holden. Ungkarl, Kontorist Gustav Hansen Furustul og Pigen Mariane Hansdatters Kirsten. Fadd: Kirstine Johannesd. Vrk., Ingeborg Marie Hansd. Sandbakken, Hans Jensen Vrk., Halvor Andersen Vrk., Kittil Jespersen Vrk.

16/1-1882. Holden. Maskinist Lars Larsen Vrk. og Kari Andersdatters Lars Alfred. Fadd: Anne Susanne Nilsd. Kringleføt, Anne Andersd. Heisholt, Nils Nilsen Qværnodden, Anders Andreasen Heisholt, Andreas Andersen Heisholt.

4/2-1882. Holden. Maler Knud Olsen Sagbr. og Gunnild Nilsdatters Nikoline Onette. Fadd: Else Olsd. Holla, Bergitte Olsd. Hægland, Johannes Pedersen Hægland, Halvor Andreasen Kronborg, Hans Nilsen Sagbr.

21/2-1882. Helgen. Gbr. Jens Gundersen Jøntvedt og Aslaug Marie Knudsdatters Nils Kristian. Fadd: Even Halvorsen Jøntvet, Kari Pedersen Vale, Anders Gulbrandsen Langkaas, Halvor Evensen Jøntvet, Kirsti Pedersd. Velkom, Hanna Sahlgaard Omtvet.

12/1-1882. Holden. Snedker John Jensen Øen og Anne Johannesdatters Karen Jensine. Fadd: Karen Larsd. Texle, Gunnild Johannesd. Kaasa, Erik Christiansen Hollasætret, Erik Johannesen Kaasa, Hans Eriksen Øen.

11/2-1882. Holden. Former Abraham Andreassen og Maren Thomine Jonsdatters Ida Anette. Fadd: Maren Anne Gundersd. Vrk., Kirstine Marie Andreasd. Vrk., Andreas Abrahamsen Vrk., Jacob Petter Gundersen Vrk., Nils Johnsen Vrk.

24/1-1882. Holden. Maskinist Bent Guttormsen Sagbruget og Anne Thorsdatters Christen. Fadd: Barnets Moder, Thora Simonsd. Sagbr., Peder Jensen Sagbr., Christen Johannesen Sagbr., Johannes Christensen ditto.

23/1-1882. Holden. Gbr. Ole Jørgensen Sannæs og Aslou Nilsdatters Jørgen. Fadd: Karen Marie Halvorsd. Kastet, Anne Nilsd. Kastet, Peder Halvorsen Baxaas, Christen Christensen Heisholt, Halvor Nilsen Kastet.

21/1-1882. Holden. Gbr. John Jørgensen Lunde og Kirsti Olsdatters Martha Elisabeth. Fadd: Karen Jørgensd. Vale, Inger Marie Nilsd. Vale, Halvor Jørgensen Vale, Anders Jensen Vale, Ole Gundersen Lunde.

14/2-1882. Dissenterbarn. Gbr. Kittil Mathiassen Vale og Anne Marie Johnsdatters John.

16/2-1882. Dissenterbarn. Ugift arb. Kristoffer Hansen Rouhoug og gift kone Susanne Halvorsdatters Susanne.

17/2-1882. Holden. Gbr. John Christoffersen Romnæs og Ingeborg Olsdatters Kari. Fadd: Anne Olsd. Jonsaas, Kari Olsd. Haugholt, Halvor Halvorsen Jonsaas, Kittil Olsen Stenningen, Nils Andersen Romnæs.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

18/2-1882. Helgen. Husm. Søren Andersen Stenstadstranden og Inger Marie Hansdatters Hans Karl. Fadd: Berthe Kirstine Simonsd. Olsbrygge, Karen Kristensd. Stenstad, gbr. Hans Simonsen Ytterbø, gbr. Peder Arnesen Stenstad, Søfarende Anders Andersen Vaskaas.

27/2-1882. Holden. Gbr. Saamund Nilsen Langjordet og Ingeborg Maria Torsdatters Thora. Fadd: Karen Thorsd. Striken, Ingeborg Østensd. Hølen, Nils Christensen Langjordet, Christen Nilsen Odden, Ole Thorsen Striken.

7/2-1882. Holden. Former Severin Torbjørnsen Vrk. og Anne Margrethe Olsdatters Marie. Fadd: Olava Olsd. Vrk., Maren Andersd. Vrk., Ole Gulliksen Vrk., Jens Olsen Brænnebo, Nils Johnsen Vrk.

11/1-1882. Helgen. Gbr. Rollef Torstensen Glaholt og Mari Gjermundsdatters Maren. Fadd: Margith Olsd. Stuverud, Gunnild Olsd. ditto, Ole Johnsen Stuverud, Torgrim Olsen ditto, Ivar Torgrimsen Solberg.

1/8-1881. Helgen. Skolelærer Thron Kristensen, Roa og Margit Svenkesdatters Ole. Fadd: Karen Gundersd. Værstadhagen, Kirsti Jørgensd. Roa, Amtsskolebestyrer Pedersen, Anders Andersen Tinholt, Karl Arnesen Stenstad, Kirsti Jørgensd. Roa.

23/2-1882. Holden. Husm. Christen Nilsen Nyhus og Anne Thorine Pedersdatters Kristine. Fadd: Barnets Moder, Mari Christensd. Nyhus, Østen Stensen Hølen, Jørgen Stensen Hølen, Knud Jacobsen Hægna under Heisholt.

8/3-1882. Holden. Gbr. Halvor Jørgensen Vale og Ingeborg Kirstine Jensdatters tvilling Jørgen. Fadd: Gunder Arvesen Vale, Jens Jensen Galten, Lars Johnsen Vale, John Jørgensen Lunde, Karen Jørgensd. Vale, Kirsti Olsd. Lunde.

8/3-1882. Holden. Gbr. Halvor Jørgensen Vale og Ingeborg Kirstine Jensdatters tvilling Jens. Fadd: Kristen Jensen Dalen, Johannes Johannesen Vale, Anne Karine Nilsd. Vale, Asloug Nilsd. Vale i Skien.

14/3-1882. Holden. Husmand Nils Evensen Gunnerød og Guro Andersdatters Even. Fadd: Barnets Moder, Torine Jørgensd. Moen, Hellik Halvorsen Gladhus, Nils Torstensen Herregaarden, Martin Pedersen Præstegaarden.

3/3-1882. Holden. Former Aasmund Gundersen Vrk. og Anne Jahnsdatters Anton Edvard. Fadd: Ingeborg Gundersd. Vrk., Maren Sørine Aasmundsd. Vrk., Ole Bentsen Vrk., Andreas Hansen Vrk., Gunder Aasmundsen Vrk.

30/3-1882. Holden. Former Jørgen Johannesen Vrk. og Maren Andrea Christensdatters Johannes. Fadd: Karen Olsd. Vrk., Karoline Arnesd. Præstegaarden, Ole Jensen Kaasene, Johannes Gundersen Vrk., Gunder Johannesen Vrk.

29/3-1882. Holden. Smed Nils Johnsen Lindgren Haugbakken og Else Kristine Iversdatters Nils. Fadd: Ingeborg Kirstine Thomasd., Haugbakken, Anne Johannesd. Haatved, Ole Lindgren Haugbakken, John Olsen ditto, Thomas Olsen ditto.

14/4-1882. Helgen. Gbr. Thor Pedersen Langeland og Berthe Kirstine Evensdatters Stian. Fadd: Laura Kirstine Thorsd. Langeland, gbr. Hans Simonsen Ytterbø, gbr. Anders Johnsen Næset, Uk. Peder Simonsen Helga.

28/4-1882. Holden. Leilænding Christen Jensen Kjendalen og Kirsti Ellefsdatters John. Fadd: Maria Jørgensd. Lunde, Anne Karine Nilsd. Vale, Lars Evensen Lunde, Halvor Jørgensen Vale, Jens Jensen Galten.

23/3-1882. Holden. Gbr. Anders Tronsen Namløs og Inger Pedersdatters Thora. Fadd: Mari Anne Halvorsd. Huset, Ingeborg Andersd. Namløs, Ole Andersen Huset, Ole Nilsen Namløs, Peder Jørgensen Namløs.

3/5-1882. Holden. Sagbrugsarb. Johan Mathiassen og Asloug Amundsdatters Jørgen Martinius. Fadd: Barnets Moder, Maren Bentsd. Sagbr., John Jonsen Vrk., John Christensen Vrk., Stian Anundsen Sagbr.

30/11-1881. Helgen. Husm. Hans Brynjulfsen Pladsen og Ingeborg Andrea Halvorsdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: Kone Karen Kirstine Olsd. Næset, Pige Annethe Marie Andersen Braaten fra Eker (Eiker?), dampskibsfører Jens Petter Haraldsen, Jørgen Olsen og Lars Olsen Næset.

18/2-1882. Holden. Leilænding Erik Christiansen Hollasætret og Karen Gundersdatters Ingeborg Marie. Fadd: Ingeborg Olsd. Hægland, Bergith Olsd. ditto, Nils Pedersen Hægland, Nils Andersen Brøndalen, Martin Pedersen Præstegaarden. Hjemmed. af Ingeborg Torvildsd. 10/3.

29/4-1882. Holden. Former Ole Nilsen Vrk. og Gurine Bentsdatters Caspara. Fadd: Ingeborg Nilsd. Barloug, Taran Bentsd. Vrk., Ole Nilsen Barloug, Gullik Nilsen Barloug, Peder Bentsen Vrk.

4/5-1882. Holden. Flaademand Sten Stensen Heisholtevjen og Anne Marie Ellefsdatters Sten. Fadd: Inger Stensd. Hægna, Ingeborg Østensd. Hølen, Ellef Tolfsen Nyhus, Østen Stensen Hølen, Jørgen Stensen Evjen.

26/4-1882. Holden. Kjører Bent Pedersen Vrk. og Anne Elise Pedersdatters Margrethe Gustava. Fadd: Ingeborg Christensd. Vrk., Laura Sofie Bauer Vrk., Peder Pedersen Sannerholt, Johan Pedersen ditto, Andreas Pedersen Vrk.

27/3-1882. Helgen. Gbr. Johannes Bentsen Stenstad og Berthe Marie Jensdatters Johanna. Fadd: Kari Thorsd. Stenstadvolden, Ingeborg Bentsd. Stenstad, gbr. Jørgen Jørgensen Helgen, gbr. Peder Arnesen Stenstad, gbr. M. Stenstad, Tvedten (Tveitan i Melum?).

13/3-1882. Helgen. Snedker Sveinung Ellingsen Bjerva og Gunhild Olsdatters Thora Eline. Fadd: Moderen, Kari Andersd. Værstad, Ole Thorstensen Bjerva, Karl Eriksen Værstad, Anders Olsen Jelseth.

5/4-1882. Helgen. Gbr. Hans Simonsen Ytterbø, Ytterbø og Marie Stiansdatters Hanna Marie. Fadd: Anne Kirstine Stiansd. Ytterbø, Simon Simonsen Helgen, Peder Simonsen Helgen.

1/5-1882. Helgen. Arb. Anders Gundersen Sjørholt, Sjørholt og Marianne Halvorsdatters Inga Marie. Fadd: Ingeborg Halvorsd. Hegna, Anlaug Halvorsd. Holtan, Isak Isaksen Hegna (Hagen?), Rasmus Brynjulfsen Værstad, Thea Halvorsen Holtan.

1/5-1882. Holden. Gbr. Lars Evensen Lunde og Marie Jørgensdatters Ingeborg. Fadd: Kirsti Ellefsd. Dalen, Gunnild Evensd. Lunde, Christen Jensen Dalen, Jens Jørgensen Kaalstad (Lunde nedre), Torsten Evensen Lunde.

16/4-1882. Holden. Skomager Tollef Pedersen Valestrand (68) og Gunnild Marie Andersdatters (30) Peder. (Att. utflyttet til Solum 24/2-1905) Fadd: Barnets Moder, Anne Karine Nilsd. Vale, Gunder Arvesen Vale, Lars Johnsen Vale, Nils Gundersen Dolvig.

22/4-1882. Holden. Husmand Jens Hansen Odden og Maren Thorsdatters Maren Gurine. Fadd: Anne Johannesd. Heisholt, Anne Olsd. Qværndokken, Andreas Thorsen Striken, Jens Olsen Qværndokken, Ole Hansen Pederskaas.

4/5-1882. Holden. Gaardskarl Christen Svennungsen Ulefos og Marie Nilsdatters Nils Samuel. Fadd: Johanne Pedersd. Romnæs, Ingeborg Nilsd. Romnæs, Ole Jørgensen Sannerholt, Johan Nilsen Romnæs, Carl Nilsen Romnæs.

23/4-1882. Holden. Gbr. Ole Johannesen Danielskaas og Jøran Hansdatters Hans. Fadd: Gunnild Olsd. Kornkaasen, Asloug Hansd. Storehoug, Hans Christensen Kornkaasen, Halvor Jørgensen Storehoug, Halvor Olsen Susaas.

24/5-1882. Hjemme. Søfarende Ole Hansen af Porsgrund og Josefine Mathilde Andersdatter Oddens Hans. Fadd: (Ingen faddere. Død før hjemmedaabens konfirmation.)

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

23/3-1882. Holden. Provst Emil Ellefsen og Mikalovna Emilie fød Dons Ottar. Fadd: Fru Alberthine Andersen f. Blichstad, Frøken Helene Heiberg, Frøken Mariane Aall, Lensmand Knud Jensen, Doktor Oscar Bakke, Forwalter Joh. B. Johnsen.

15/5-1882. Holden. Gbr. Halvor Tollefsen Fæhn og Ingeborg Andrea Stiansdatters Tollef. Fadd: Barnets Moder, Karen Stiansd. Hagen, Stian Jørgensen Hagen, Ole Tollefsen Fæhn, John Tollefsen Fæhn.

10/6-1882. Dissenterbarn. Gbr. Tron Kittilsen Namløs og Anne Kirstine Tollefsdatters Marie Kirstine.

6/4-1882. Helgen. Gbr. Hans Nilsen Jøntvet og Andrea Kristiansdatters Karen. Fadd: Karen Halvorsd. Namløs, Peder Jørgensen Namløs, Tron Jørgensen Namløs, Forældrene.

19/6-1882. Holden. Former Andreas Johnsen Fæbakke og Gro Gunnulfsdatters Marie. Fadd: Berthe Marie Johnsd. Hvalen, Ingeborg Hansd. Sandbakken, Ole Johnsen Vrk., Johannes Hansen Vrk., Vilhelm Jacobsen af Skien.

9/7-1882. Holden. Snedker Hans Nilsen af Sandefjord, opholder sig hos Østen Knudsen Øgaarden (40) og kone Marie Nielsdatters (24) Klara. Fadd: Asloug Nilsd. Kastet, Elise Nilsd. Kastet, Ole Jørgensen Sannæs, August Andersen Kaasene, Ole Hansen ditto.

5/7-1882. Holden. Former Ole Johannesen Vrk. og Asloug Olsdatters Anton Adolf. Fadd: Anne Karine Bentsd. Vrk., Marie Johannesd. Vrk., Johannes Olsen Kabbe, Nils Johannesen Heggen, Halvor Nilsen Kastet.

18/5-1882. Holden. Grubearb. Jacob Eriksen Øgaarden og Andrea Andersdatters Anne Josefine. Fadd: Barnets Moder, Anne Marie Hansd. Roligheden, Ole Olsen Tuftehagen, Arve Olsen Søve, Anders Olsen Søvestranden. Hjemmedøbt af Ole Arvesen Øgaarden.

9/5-1882. Holden. Ungkarl, Opgiven Barnefader; Skomager Karl Edevind Gundersen af Skien og pige Maria Kirstine Olsd. Rolighedens Marie Edevine. Fadd: Andrea Olsd. Roligheden, Georgine Nilsd. Vrk., Arve Olsen Øgaarden, Gunder Olsen Sagbr., Olaus Olsen Roligheden. Hjemme døbt ved Gunnild Gundersd. Øgaarden.

26/6-1882. Holden. Gbr. Halvor Helliksen Sannæs og Maria Halvorsdatters Gunnild. Fadd: Maren Tollefsd. Namløs, Mari Helliksd. Sannæs, Gunder Hansen Sannæsmoen, Johannes Halvorsen Sannæs, Nils Olsen Namløs.

28/4-1882. Holden. Pigen Maria Knudsdatter Himingen (21) Gustav. Opgiven Barnefader; Ungk. Andreas Olsen Roligheden i Landsmarken (28). Fadd: Kari Larsd. Texle, Marie Hansd. Brænnebo, Peder Olsen Texle, Anders Aslaksen Texle. Hjemmedøbt af Johannes Jacobsen Løvbugten den 10. August og kaldet Gustav.

29/6-1882. Holden. Værksarb. John Christensen Vrk. og Anne Anundsdatters Gunnar. Fadd: Asloug Anundsd. Sagbruget, Maren Bentsd. Sagbr., Hans Anundsen Sagene, Stian Anundsen Sagene, Nils Thomassen Vrk.

27/7-1882. Holden. Organist (og lærer) Jonas Tønnesen Stavnem og Augusta Christiane f. Tommesens Thoralf. Fadd: Fru Joachima Johnsen, Barbara Tønnesen af Porsgrund, Theodor Petersen, Jørgen Johnsen Sagbr., Jonas Stavnem. Hjemmedøbt af Organist Stavnem 28. juli.

2/7-1882. Holden. Huusmand John Sigurdsen Texle og Marie Olsdatters Johanne Lovise. Fadd: Karen Larsd. Texle, Mari Hansd. Brænnebo, Ole Gundersen Holla, Peder Olsen Texle, Ole Pedersen Texle.

7/6-1882. Holden. Gbr. Peder Johan Nilsen Romnæs og Inger Marie Pedersdatters Carl. Fadd: Barnets Moder, Anne Pedersd. Qværnodden, Christen Svennungsen Sagbr., Ole Nilsen Romnæs, Anders Pedersen Qværnodden.

7/6-1882. Hjemme. Sagarb. Hans Thorstensen Sagbr. og Marianne Thorsdatters Andrea.  Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Jordemoder Margit Nirisdatter 7/6. Død før hjemmedaabens Bekræftelse.

20/6-1882. Hjemme. Tjener Hans Eriksen Præstegaarden og Johanne Halvorsdatters Karl. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Sognepræsten 19/7. Død før hjemmedaabens bekræftelse.

10/7-1882. Holden. Gbr. Peder Halvorsen Baxaas og Hanna Nilsdatters Asloug Marie. Fadd: Thomine Nilsd. Sannerholt, Maren Kirstine Halvorsd. Baxaas, Bent Halvorsen Baxaas, Halvor Jørgensen Storehoug, Halvor Knudsen Baxaas.

26/7-1882. Holden. Skolelærer Kittil Halvorsen Ulefos og Elise Johnsens Johanne. Fadd: Barnets Moder, Hanna Johnsen Ulefos, John Olsen Ulefos, Skolelærer Konrad Bandvig(?!), Barnets Fader.

5/8-1882. Holden. Arb. Olaf Bernhard Brynjulfsen Sannerholt og Anette Johansdatters Emma Marie. Fadd: Peder Christensen Strømodden, Torkel Sivertsen Sannerholt, Hans Mathisen ditto, Ole Jørgensen Sannerholt.

4/7-1882. Holden. Husm. Torsten Hansen Osdalen og Berthe Marie Nilsdatters Nils. Fadd: Anne Halvorsd. Spirdalen, Karen Marie Torstensd. Osdalen, Hans Pedersen Spirdalen, Ole Gundersen Vale, Anders Sigurdsen Dalen.

7/8-1882. Holden. Arb. Anders Gustav Johannesen Sagbr. og Johanne Severine Christensdatters Johan. Fadd: Ingeborg Christensd. Vrk., Anne Christensd. Søve, Johan Andersen Sagene, Christen Johannesen Strømodden, Peder Bentsen Vrk.

9/7-1882. Dissenterbarn. Søfarende Ingebrigt Gundersen Dølvigkaasa og Mari Gundersdatters Theodor.

3/5-1881. Dissenterbarn (tvilling). Gbr. Nils Gregersen Graver og Ingeborg Knudsdatters Leif.

3/5-1881. Dissenterbarn (tvilling). Gbr. Nils Gregersen Graver og Ingeborg Knudsdatters Inger Olava.

31/5-1882. Helgen. Gbr. Isak Halvorsen Værstad og Aslaug Andersdatters Karen Gunhilde. Fadd: Mari Anne Halvorsd. Sjørholt, pige Kari Andersd., gbr. Halvor Halvorsen Holtan, Handelsmand Halvor Halvorsen Værstad.

17/6-1881. Dissenterbarn. Dissenterforstander Hans Johannesen Rauhoug og Bredine Sofie Jacobsdatters Kristian.

17/9-1882. Dissenterbarn. Gbr. Halvor Halvorsen Fæhn og Anne Helene Andersdatters Anders.

21/8-1882. Holden. Former Johannes Johannesen Sandbakken og Anne Tallaksdatters Berthe Maria. Fadd: Karen Hansd. Vrk., Gunnild Johnsd. Vrk., Johannes Andersen Vrk., Anders Johannesen Vrk., Jacob Petter Gundersen Vrk.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

9/7-1882. Holden. Gbr. Ole Thorsen Sannæs (nedre 7) og Gurine Gundersdatters Karen Gurine. Fadd: Bergith Sigurdsd. Sannæs, Asbær Maria Olsd. Sannæs, Hans Johannesen Sannæs, Halvor Jensen Kastet, Bent Bentsen Sagene.

23/7-1882. Holden. Gbr. Nils Christensen Lunde og Kari Larsdatters Thone. Fadd: Gunnild Kirstine Leifsd. Brænne, Sina Evensd. Lunde, Gunder Christensen Brænne, Halvor Sivertsen Brænne, Torsten Halvorsen Brænne.

9/9-1882. Holden. Maler og Snedker Johan Henrik Sindsen og Anne Marie Hansdatter Nommes Johan Christian. Fadd: Asloug Hansd. Skordal, Bergith Svennungsd. Berge, Halvor Jørgensen Skordal, Severin Christian Sindsen, Thomas Edvard Sindsen Nomme.

6/9-1882. Holden. Inderst Lars Johnsen Vale og Anne Torgrimsdatters Inger. Fadd: Sørine Pedersd. Solberg, Helge Torgrimsd. Solberg, Gunder Arvesen Vale, Svennung Torgrimsen Solberg, Torkil Torgrimsen Solberg.

13/9-1882. Holden. Gbr. Thor Nicolaisen Eie og Asloug Kirstine Nilsdatters Nicolai. Fadd: Dordi Mikkelsd. Eie, Susanne Nilsd. Toreskaas, Nicolai Poulsen Eie, Nils Olsen Toreskaas, Halvor Nicolaisen Eie.

18/8-1882. Helgen. Gbr. Gunder Haraldsen Olsbrygge og Berthe Kirstine Simonsdatters Hilda. Fadd: Anne Stiansd. Ytterbø, Even Halvorsen Jøntvet, Skolelærer Simon Simonsen Helgen, Uk. Peder Simonsen Helgen.

23/8-1882. Holden. Gbr. Ole Andersen Melteig og Ingeborg Sveinungsdatters Kirsti. Fadd: Anne Halvorsd. Vibeto, Ingeborg Maria Andersd. Melteig, Hans Anundsen Vibeto, Christen Svenningsen Ulefos, Peder Andersen Melteig.

5/9-1882. Holden. Sagmester John Andreassen Bakken, Vrk. og Karen Andrea Rasmusdatters Rasmus. Fadd: Julette Marie Andersd. Vrk., Anne Johanne Rasmusd. Vrk., Rasmus Johnsen Hægna, Johannes Andreassen Bakken, Jacob Andreassen Bakken.

4/9-1882. Holden. Gbr. Ole Tollefsen Fæhn og Kirsten Marie Evensdatters Olaf Marthin. Fadd: Kirsten Tollefsd. Omtved, Anne Evensd. Jøntved, Lars Andersen Kolle, Mathias Mathiassen Gjedeboen, Halvor Evensen Gjedeboen.

25/9-1882. Holden. Husmand Halvor Christensen Susaas og Ingeborg Jensdatters Jens. Fadd: (Ingen faddere) Barnet døde uden at komme til Daab i kirke.

7/8-1882. Valebø. Gbr. Ole Sivertsen Moene og Anne Christensdatters Severin Christian. Fadd: Mari Johnsd. Galten, Ingeborg Sivertsd. Moene, Jens Jensen Galten, Gullik Gulliksen Kaasa, Anders Andersen Dalen.

21/8-1882. Holden. Arb. Hans Olsen Sagene og Laura Marie Andersdatters Anne Marie. Fadd: Barnets Moder, Gurine Rugskottet, Rasmus Olsen Kastodden, Peder Pedersen Sannerholt, Thor Rasmussen Kastodden.

3/9-1882. Holden. Former Nils Johnsen Vrk. og Mari Jespersdatters Anne Elisabeth. Fadd: Johanne Andreasd. Kronborg, Mari Jonsd. Vrk., Peder Jespersen Vrk., Ole Gulliksen Vrk., Even Jespersen Vrk.

28/9-1882. Holden. Gbr. Gjermund Stenersen Rønningen og Margith Olsdatters Nils. Fadd: Kirsti Nilsd. Skordal, Anne Gjermundsd. Rønningen, Aslak Saamundsen Skordal, Saamund Aslaksen ditto, Halvor Aslaksen ditto.

10/9-1882. Holden. Husm. Ellef Torgrimsen Delsbakke og Anne Pedersdatters Peder. Fadd: Anne Halvorsd. Spirdalen, Gunhilde Torgrimsd. Solberg, Torgrim Torkelsen Solberg, Hans Pedersen Spirdalen, Torkel Torgrimsen Solberg.

18/9-1882. Holden. Skolelærer Nils Clemmetsen Sannerholt og Anne Olsdatters Carl. Fadd: Jørgine Olsd. Kaasene, Caroline Carlsd. Haatved, Johan Jørgensen Vrk., Halvor Jensen Kastet, Carl Halvorsen Haatved.

29/9-1882. Holden. Brugsbestyrer (Driftschef) Martinius Andersen og Albertine Kristine født Blikstads Agnes Cecilie. Fadd: Fru Andersen af Christiania, frøken Augusta Ellefsen, frøken Laura Pedersen af Skien, Forvalter H. O. Hansen, Doctor Oscar Bache, fuldmægtig Jørgen Johnsen.

16/9-1882. Helgen. Gbr. Anders Andersen Tinholt og Johanne Gunvaldine f. Engebretsens Hans Gustav. Fadd: Anne Marie Stiansd. Hagen, Thron Kristensen Tinholt, Simon Simonsen Klovdal, Andreas Andersen Klovdal.

4/10-1882. Dissenterbarn (Helgen). Gbr. Jørgen Jørgensen Jøntvet og Kirsti Marie Olsdatters Jørgine Olette.

4/10-1882. Helgen. Gbr. John Arvesen Kolstad og Maren Kristensdatters Kristen. Fadd: Anne Jørgensd. Kolstad, Halvor Halvorsen do., Karl Andersen Namløshagen, Andreas Andersen do.

10/11-1882. Helgen. Gbr., Skolelærer Halvor Halvorsen Kolstad og Karen Mathea Kristensdatters Jørgen. Fadd: Karen Larsd. Vala, Aslaug Nilsd. Velkom, Halvor Halvorsen Vala, Ole Halvorsen Vala, John Arvesen Kolstad.

27/9-1882. Holden. Gbr. Kittil Kittilsen Sannæs og Gunild Johannesdatters Carl. Fadd: Caroline Nilsen af Christiansand, Marie Olsd. Sannæs, Østen Knudsen Ødegaarden, Hans Johannesen Sannæs, Ole Østensen Ødegaarden.

30/10-1882. Holden. Værksarb. Gunder Christoffersen og Ingeborg Olsdatters Karen Marie. Fadd: Maren Tollefsd. Namløs, Anne Christiansd. Stua, Ole Nilsen Namløs, Andreas Christoffersen Vrk., Johannes Olsen Namløs.

4/10-1882. Holden. Former Asgjær Olsen Vrk. og Andrea Tallaksdatters Mathilde Lovise. Fadd: Tomine Johnsd. Vrk., Gunild Johnsd. Vrk., Johannes Johannesen Sandbakken, Andreas Olsen Fæbakke, Nils Andreassen Vrk.

7/10-1882. Holden. Tømmermand Peder Jespersen Helgeroen og Kirstine Christensdatters Christen. Fadd: Christine Johannesd. Vrk., Berthine Olsd. Holla, Jesper Kittilsen Helgeroen, Nils Johnsen Vrk., Even Jespersen Helgeroen.

14/10-1882. Holden. Abraham Olsen Vrk. og Mariane Andersdatters Abraham. Fadd: Karen Rasmusd. Vrk., Marie Olsd. Vrk., Ole Jacobsen Vrk., Anders Tronsen og Johannes Tallaksen Vrk.

26/9-1882. Holden. Skrædder Andreas Thorsen Odden og Anne Sofie Johannesdatters Johanne Anette. Fadd: Aaste Hansd. Heisholt, Marie Thomasd. Heisholtevjen, Johannes Johannesen Heisholt, Hans Johannesen Heisholt, Kristen Nilsen Odden.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

7/10-1882. Holden. Høvlerimester Hans Petter Pedersen Sagene og Gunnild Olsdatters Gunnild Marie. Fadd: Anne Pedersd. Sagene, Anne Pedersd. af Skien, Even Olsen Vrk., Anders Olsen Sagene, Ole Pedersen Sagene.

9/10-1882. Holden. Forhenværende Tjener for D. Cappelen Johan August Olsen og hustru Karen Pedersdatters Ole Petter. Hun er bosat paa Tvedhegna. Faderen skal opholde sig i Skien. Faddere: Barnets Moder, Laura Pedersd., Peder Olsen Texle, Ole Tronsen Namløs, Ole Pedersen Texle.

18/10-1882. Hjemme. Husmand Halvor Gundersen Vrk. Hollahagen og Asloug Andersdatters Christen Andreas. Fadd: (Ingen faddere. Hjemmedøbt af Faderen. Død før hjemmedaabens bekræftelse.

31/10-1882. Hjemme. Arbeider Gunder Hansen Vrk. og Maren Johanne Hansdatters Emma. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Sognepræsten. Død før hjemmedaabens Bekræftelse.

2/12-1882. Holden. Gbr. Kjøstel Olsen Namløs og Maren Anne Nilsdatters Mariane. Fadd: Ingeborg Olsd. Gruben, Kirsten Pedersd. Gruben, Peder Pedersen Gruben, Peder Pedersen d.y. Gruben.

26/9-1882. Helgen. Skipper Ole Andreas Hansen Jøntvet og Laura Henriette Olsdatters Olga Marie. Fadd: Maren Hansd. Jøntvet, Tjøstolf Jørgensen do., gbr. Ole Larsen do., Hanna Salgaard Vale, Peder Abrahamsen Kolle.

7/12-1882. Helgen. Gbr. Jens Pedersen Omtvet og Helle Marie Paulsdatters Hilda Jensine. Fadd: Peder Pedersen Ytterbø, Karl Pedersen Vala, Peder Abrahamsen Kolle, Anne Marie Pedersd. Kolle, Ingeborg Kirstine Augustinusd. Kolle.

5/11-1882. Hjemme. Murer Anders Pedersen Fæhn (f. 1814) og Mariane Andersdatters (f. 1843) Anders.  Fadd: (Ingen faddere. Død 3 timer gml.)

6/11-1882. Holden. Flødningsindspekteur Jens Sørensen Heisholt og Anne Kirstine Halvorsdatters Ingvald Severin. Fadd: Johanne Halvorsd. fra Laurvig, Anne Christensen Odden, Hans Gulliksen fra Laurvig, Gunnild Thorsen Heisholt og Halvor Stensen Hølen.

20/10-1882. Holden. Gbr. Hans Christensen Sannæs og Maren Petrea Pedersdatters Joachim. Fadd: Barnets Moder, Anne Christiansd. Stua, Gunnild Thorsen Heisholt, Christian Christensen Stua, Andreas Christensen Sannæs.

4/12-1882. Holden. Skovfoged Johannes Andersen Vrk. og Anne Thomine Hansdatters Aagodt. Fadd: Andrea Andersen Heisholt, Thea Jensen Holla, Hans Rasmussen Vrk., Rasmus Hansen Heisholt, Ole Halvorsen Vrk.

17/12-1882. Holden. Gbr. Halvor Nilsen Toreskaas og Bergith Olsdatters Nils. Fadd: Aslaoug Nilsd. Eie, Anne Olsd. Susaas, Nils Olsen Fosse, Thor Nicolaisen Eie, Halvor Olsen Susaas. Hjemmedøbt af Gjordemoder Ingeborg Towsen 17. des.

14/11-1882. Holden. Ungk. og arb. Carl Johnsen af Skien og pige Mari Nilsdatter Langjordets Carl Marthinius. Fadd: Kirsten Marie Nilsd. Solvold, Gurine Christensd. Furustul, Halvor Andersen Solvold, Christen Nilsen Odden, Nils Nilsen Kringleføt.

24/10-1882. Holden. Husm. Anders Aslaksen Texle og Anne Marie Pedersdatters Karen Pauline. Fadd: Karen Pedersd. Texle, Laura Pedersd. Brøndalen, Peder Olsen Texle, Ole Pedersen Texle, Nils Andersen Brøndalen.

10/12-1882. Holden. Sagbrugsarb. ved Ulefos Thomas Tronsen og Helge Asbjørnsdatters Maren Thomine. Fadd: Gurine Gundersd. Vrk., Maren Thomine Jørgensd. Moen, Ole Thomesen Vrk., Ole Tronsen Vrk., Thomas Johnsen Sagene.

11/12-1882. Helgen. Husmand John Johnsen Fæbakke og Anne Simonsdatters Simon. Fadd: Arb. Peder Johnsen Vrk., Mari Johnsd. Vrk., Jens Olsen Fæbakke, Kirstine Simonsd. Haatvet, Karl Simonsen do., Lars Simonsen do.

19/12-1882. Helgen. Anders Jensen Stenstadvolden og Kari Thorsdatters Kristen Andreas. Fadd: Berthe Marie Jensd. Stenstad, Ingeborg Bentsd. do., Gbr. Hans Simonsen Ytterbø, Butikksvend Theodor Bentsen, Ulefos.

24/12-1882. Helgen. Husm. Claus Olsen Gruben og Mari Nilsdatters Julia Eveline. Fadd: Ingeborg Andersd. Gruben, Ingeborg Sofie Clausd. Gruben, John Isaksen Gruben, Jens Olsen Fæbakke, Andreas Olsen Fæbakke.

24/11-1882. Holden. Skomager Halvor Halvorsen Staaen (Stoa) og Ingeborg Marie Pedersdatters Hans Peter Oscar. Fadd: Karen Pedersd. Heisholt, Maria Thomasd. Evjen, John Kjøstolsen Heisholt, Hans Johannesen Heisholt, Johan Andersen Heisholt.

24/12-1882. Helgen. Husmand Klaus Olsen Gruben og Mari Nilsdatters Julie Elvine. Fadd: Ingeborg Andersd. Gruben, Ingeborg Klausd. do., John Isaksen do., Jens Olsen Fæbakke, Andreas Olsen do.

27/11-1882. Hjemme (Dissentere Hollen). Stationsholder Ole Peter Sondressen og Hanna Dorthea Hansens Peder Valentin. (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Ingeborg Tovsen Tufte.

15/1-1883. Holden. Gaardmand Halvor Olsen Susaas og Dorthe Nicolaisdatters Ole. Fadd: Ole Halvorsen Gaathoug, Halvor Nilsen Toreskaas, Harald Nicolaisen Eie, Bergith Olsd. Toreskaas, Anne Olsd. Gaathoug.

4/1-1883. Holden. Gbr. Ole Pedersen Gruben og Else Marie Isaksdatters Peder. Fadd: Ingeborg Olsd. Gruben, Anne Martine Pedersd. ditto, Peder Pedersen ditto, Kjøstol Olsen Namløs, Peder Pedersen Gruben d.y.

4/1-1883. Holden. Sagbrugsarb. (Sagene G.S.) Christian Odin Olsen og Karen Nilsdatters Ole. Fadd: Anne Pedersd. Sagene, Gunnild Hansd. Lindalen, Andreas Tollefsen Heisholt, Johannes Bentsen Sagene, Anders Sigurdsen Vrk.

17/1-1883. Holden. Slagter Kittil Svennungsen Kastet og Kari Christensdatters Kristine. Fadd: Anne Olsd. Sannerholt, Mari Anne Thorsd. Vrk., Nils Clemmetsen Sannerholt, Hans Torstensen Sagbr., Anund Svennungsen Kastet.

17/1-1883. Holden. Former Kittil Jespersen Vrk. og Kristine Johannesdatters Johannes. Fadd: Barnets Moder, Hanna Henriksd. Vrk., Hans Jensen Vrk., Peder Jespersen Vrk., Even Jespersen Vrk.

20/1-1883. Holden. Gbr. Thor Halvorsen Espevolden og Kristine Christensdatters Halvor. Fadd: Madame Elise Halvorsen Holla, frøken Lovise Christiansen Holla, Halvor Halvorsen Kjeldal, Hans Halvorsen Fæhn, Carl Magnus Hansen Holla.

1/2-1883. Holden. Jernværksbetjent Peder Pedersen og Anette født Jørgensens Peder Jørleif Michael. Fadd: Marie Pedersen af Skien, Karen Pedersen ditto, P. Pedersen af Skien, Herman E. Pedersen ditto, Skovbetjent J. Andersen Vrk.

3/3-1883. Holden. Gbr. Johannes Halvorsen Sannæs og Maren Kirstine Johnsdatters Gunnild. Fadd: Asloug Nilsd. Sannæs, Anette Johannesd. Sannæsmoen, Ole Jørgensen Sannæs, Gunder Hansen Sannæsmoen, Halvor Helliksen Sannæs.

13/3-1883. Hjemme (i Helgen). (Uægte tvilling). Skomager, enkemand Hans Olsen Skogen under Helgen og Pige Petronelle Petersdatters (do.) Peder August. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt 19/3 af Gunhild Bentsd. Skogen. Død før hjemmedaabens bekræftelse.

13/3-1883. Helgen. (Uægte tvilling). Skomager, enkemand Hans Olsen Skogen under Helgen og Pige Petronelle Petersdatters (do.) Karoline. Berthe Marie Johnsd. Vala, Anne Olsd. Jøntvet, Ole Andersen do., John Olsen Helgen, Ole Sørensen Roa.

18/3-1883. Helgen. Gbr. Andreas Andersen Fæbakke og Aslaug Maria Hansdatters Marie. Fadd: Berthe Maria Johnsd. Vala, Anne Kirstine Olsd. Fæbakke, Skolelærer Antoni Hansen Vala, Andreas Andersen, Faderen, uk. Vetle Hansen Fæbakke.

1/2-1883. Holden. Husmand Rasmus Olsen Moen og Kari Andersdatters Anders. Fadd: Barnets Moder, Maren Jørgensd. Moen, Jørgen Thorsen Moen, Jørgen Stensen Heisholtevjen, Rasmus Olsen Moen.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

2/2-1883. Holden. Værksarb. Hans Andersen Kronborg og Maren Jensdatters Anna Sofie. Fadd: Anne Olsd. Kronborg, Marie Jensd. Halvorstaa, Halvor Andreassen Kronborg, Jens Thygesen Halvorstaa, Gunder Jensen ditto, Ole Andersen Kronborg.

6/2-1883. Holden. Arbeider Hans Torstensen Vrk. og Anne Nilsdatters Nicoline. Fadd: (Ingen faddere. Hjemmedøbt af Bygmester Bauer. Død før hjemmedaabens konfirmation.)

23/2-1883. Holden. Tømmermand Gullik Halvorsen Sagbruget og Thomine Nilsdatters Karen. Fadd: Hanna Nilsd. Baxaas, Thora Andersd. Romnæs, Peder Andersen Baxaas, John Halvorsen Sagbr., Halvor Nilsen Kastet.

14/6-1883. Helgen. Leilænding Lars Evensen Usterud og Marie Jørgensdatters Hans. Fadd: Serine Pedersd. Solberg, Sveinung Thorgrimsen do., Karen Berthea Sivertsd. Brænne, Thorsten Evensen Lunde.

18/9-1882. Holden. Skrædder Anders Petter Gundersen Odden og Kirsten Marie Olsdatters Hans Otto. Fadd: Barnets Moder, Kirsten Andreasd. Skordal, Barnets Fader, Halvor Andersen Solvold, Mathias Andersen Odden. Hjemmedøbt af Rasmus Lommerud 3. Des.

31/1-1883. Holden. Doctor Oscar Bache f. 1849 og Hustru Sara Emanuela fød Wiborg f. 1850's Edle. Fadd: Fru A. Andersen, Frøken Sofie Dahl, Frøken Johanne Ellevsen, Ingeniør Axel Borchrevinck, Forvalter Joh. Johnsen, Landhandler Hundevadt.

4/3-1883. Holden. Sagbrugsarb. Thomas Thomassen Sagene og Bertha Maria Johannesdatters Johannes. Fadd: Anne Pedersd. Sagbr., Maria Thomasd. Heisholtevjen, Hans Thomassen ditto, Andreas Johannesen ditto, Stian Anundsen Sagbruget.

12/3-1883. Holden. Former Ole Gulliksen Vrk. og Olava Olsdatters Gustav. Fadd: Anne Margrethe Olsd. Vrk., Margrethe Hansd. Vrk., Nils Johnsen Vrk., Faderen Ole Gulliksen Vrk., Hans Gulliksen Vrk.

25/3-1883. Dissenter (Methodist). Bager Hans Hansen Vrk. og Mathilde Olsens Daniel.

1/3-1883. Holden. Husm. Gunder Halvorsen Pladsen og Ingeborg Kirstine Corneliusdatters Anne Karine. Fadd: Gunnild Leifsd. Brænne, Thea Sivertsd. Brænne, Cornelius Olsen Pladsen, Torsten Halvorsen Brænne, Torsten Evensen Lunde.

23/3-1883. Holden. Veiopsynsmand Anders Gustav Andersen Eie og Ingeborg Georgine Pedersdatters Carl Christian. Fadd: Barnets Moder, Anne Gjermundsd. Rønningen, Gjermund Stenersen ditto, Peder Tovsen af Hitterdal og John Helgesen af Hitterdal.

11/4-1883. Holden. Gbr. Peder Christensen Tufte og Anne Anundsdatters Christen Andreas. Fadd: Anne Halvorsd. Vibeto, Karen Christensd. Tufte, Ole Jørgensen Sannerholt, Andreas Anundsen Vibeto, Christen Christensen Tufte.

6/3-1883. Holden. Dampskibsfører Carl Pettersen Vrk. og Anne Malene Christensdatters Godtfred. Fadd: Olea Martine Pettersd. af Porsgrund, Marie Caroline Pettersd. Vrk., Johannes Johannesen Vrk., Peder Hansen Vrk., Ingebret Nilsen Vrk.

11/3-1883. Holden. Former Johannes Johannesen Vrk. og Inger Sørine Christensdatters Ingolf Christian. Fadd: Anne Olsd. Vrk., Marie Johannesd. Vrk., Anders Tronsen Vrk., Ole Johannesen Vrk., Barnets Fader.

14/3-1883. Holden. Snedker Johannes Nilsen Kastet og Asloug Evensdatters Anna Caroline. Fadd: Maren Severine Halvorsd. Sagene, Thora Andersd. Romnæs, Ole Tollefsen Fæhn, Halvor Andersen Romnæs, Nils Andersen Romnæs.

1/4-1883. Helgen. Ungk., Inderst Hans Andreas Andersen og pige Anne Olsdatter Vibetos Inga Kirstine. Fadd: Gunhild Marie Andersd. Vibeto, Tollef Pedersen Valestrand, Halvor Halvorsen Hollahagen, Even Halvorsen ditto, Anne Thomasd. Tuftehagen.

28/4-1883. Helgen. Skolelærer Ole Halvorsen Valen og Karen Kirstine Larsdatters Anna. Fadd: Gbr. Lars Andersen Kolle, Halvor Halvorsen Kolstad, Anton Larsen Kolle, Thore Larsen Kolle, Tomine Larsd. Kolle.

10/5-1883. Holden. Former Kittil Andreas Johnsen og Berthe Marie Gundersdatters Berthe Johanne. Fadd: Aase Malene Thorsd. Vrk., Marie Larsd. Vrk., Gunder Andersen Vrk., Nils Johnsen Vrk., Thor Gundersen Vrk.

8/5-1883. Holden. Former Andreas Christoffersen og Margith Hansdatters Hanna. Fadd: Ingeborg Olsd. Vrk., Margrethe Hansd. Vrk., Ole Thomassen Vrk., Gunder Christoffersen Vrk., Carl Odin Gundersen.

11/5-1883. Holden. Former Johannes Hansen Vrk. og Anne Nilsdatters Gusta Johanne. Fadd: Andrea Thorersd. Kamperhoug, Ingeborg Thorstensd. Vrk., Nils Rasmussen Stensrud, Hans Torstensen Vrk., Nils Hansen Vrk.

11/3-1883. Holden. Husm. Ole Johannesen Qværnhuskaasen under Lunde og Marie Olsdatters Johan. Fadd: Kirsti Ellefsd. Dalen, Anne Olsd. Moene, Christen Jensen Dalen, Gullik Gulliksen Sjaavid, Johannes Johannesen Qværnhuskaasen.

1/6-1883. Holden. Former Halvor Andreassen Kronborg og Anne Olsdatters Amalie. Fadd: Gunnild Olsd. Hegland, Berthine Olsd. Holla., Johannes Pedersen Hegland, Ole Johannesen Heggen, Ole Olsen Heggen, Even Jespersen Vrk.

21/3-1883. Holden. Maler Andreas Edvard Pedersen Øgaarden og Gurine Olsdatters Ole Petter. Fadd: Barnets Moder, Elise Marthine Pedersd., Hans Petter Pedersen Sagbr., Hans Hansen Berland Vrk., Ole Pedersen Lindalen.

20/4-1883. Holden. Gbr. Lars Halvorsen Øgaarden og Maren Henriksdatters Anne Marie. Fadd: Barnets Moder, Hanna Henriksd. Vrk., Henrik Halvorsen Vrk., Hans Henrik Olsen Roligheden, Ole Hansen Roligheden.

24/4-1883. Holden. Husm. Ellef Christensen Bømark og Mari Aslaksdatters Johan Oscar. Fadd: Barnets Moder, Berthea Christensd. Høidalen, Ole Pedersen Texle, Anders Aslaksen Texle, Carl Aslaksen Texle.

28/4-1883. Dissenterbarn (Hollen). Gbr. Ole Tollefsen Namløshagen og Hanna Halvorsdatters Halvor.

13/6-1883. Holden. Leilænding Carl Andersen Namløshagen og Berthe Maria Jensdatters Albert Karinus. Fadd: Maren Christensd. Kolstad, Nille Johnsd. Næs i Mælum, John Arvesen Kolstad, Anders Hansen Grønnesten, Andreas Andersen Namløshagen.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

1/5-1883. Holden. Leilænding Ole Jensen Torgrimsrud og Anne Andersdatters Hanna Caroline. Fadd: Anne Marie Pedersd. Texle, Laura Pedersd. Texle, Carl Gulliksen Briskemyr, Nils Andersen Brøndalen, Ole Pedersen Texle.

9/5-1883. Lunde. Arbeider Nils Jansen Hegna (f. 1842) under Baksaas og Mari Mikkelsdatters (f. 1844) Ellen Kirstine. Fadd: Marthe Olsd. Straume, Mari Anundsd. Storhoug, Halvor Rasmussen Straume, Henrik Sinsen Nome.

17/5-1883. Holden. Gaardeier Andreas Anundsen Vibeto og Anne Marie Christensdatters Hans Andreas. Fadd: Anne Halvorsd. Vibeto, Gunnild Marie Christensd. Haatved, Ole Jørgensen Sannerholt, Peder Christensen Tufte, Jens Jørgensen Kolstad.

28/5-1883. Holden. Tømmermand Ole Olsen Sagbr. og Marie Halvorsdatters Ole. Fadd: Marie Nilsd. Ulefos, Mari Hansd. Sagbr., Knud Jacobsen Hegna, Christen Kjøstolsen Sagene, Halvor Nilsen Sagbruget.

15/6-1883. Dissenterbarn (Hollen). Gbr. Anders Gundersen Otterkjær og Berthe Marie Christensdatters Christen.

1/7-1883. Holden. Værkstedarb. Nils Evensen Vrk. og Kirsti Olsdatters Hans Olaus. Fadd: Andrea Sondresd. Vrk., Inger Nilsd. Vrk., Lars Evensen Vrk., Johannes Andersen Vrk., Even Nilsen Vrk.

19/6-1883. Holden. Husmand Gunder Andersen Lusnæs og Berthine Johnsdatters Anna Marie. Fadd: Barnets Moder, Marie Hansd. Sagbr., John Johnsen Vrk., Barnets Fader, Andreas Andersen Namløs.

28/6-1883. Holden. Former Hans Severin Andersen Vrk. og Maria Pedersdatters Hans Severin. Fadd: Barnets Moder, Marie Andersd. Vrk., Peder Olsen Texle, Anders Olsen Vrk., Saamund Andersen Vrk.

25/6-1883. Holden. Husm. Gunder Gundersen Myra under Præstegrden og Aaste Kirstine Olsdatters Gunder. Fadd: Berthe Maria Gundersd. Holla, Anne Jensine Andreasd. Kaasa, Nils Evensen Gunnerud, Johan Martin Pedersen Præstegaarden, Vetle Olsen ditto.

27/6-1883. Holden. Værkstedarb. Bent Nilsen Vrk., Kirsti Hansdatters Nils. Fadd: Anne Olsd. Kronborg, Marie Carlsd. Vrk., Hans Hansen Bærland, Ole Johannesen Heggen, Ingebret Nilsen Kamperhoug.

13/7-1883. Holden. Dagarbeider Gunder Olsen Ulefos og Georgine Marie Nilsdatters Johannes. Fadd: Maren Anne Gundersd. Vrk., Marie Kirstine Olsd. Vrk., Anders Johannesen Øgaarden, Ole Arvesen Øgaarden, Arve Olsen Søve.

15/7-1883. Holden. Husmand Halvor Andersen Solvold og Kirstine Marie Nilsdatters Gunnild Marie. Fadd: Margith Olsd. Rønningen, Gurine Christensd. Langjordet, Gjermund Stenersen Rønningen, Christen Nilsen Langjordet, Nils Nilsen ditto.

9/7-1883. Holden. Smed Carl Julius Brynildsen og Karen Gurine Gunnulfsdatters Carl Ingvald. Fadd: Berthe Gurine Christoffersd. Vrk., Kari Gunnulfsd. Kaasa, Brynild Jensen Kaasene, Ole Gunnulfsen Sagbr., Hans Petter Pedersen af Skien.

1/7-1883. Holden. Gbr. Hans Johannesen Sannæs og Kirsten Karoline Amalie Nilsdatters Nicoline Margrethe. Fadd: Barnets Moder, Asbor Marie Olsd. Sannæs, Hans Johannesen Sannæs, Hans Hansen Sannæs, Hans Gundersen Sannæsmoen.

7/7-1883. Holden. Enken Anne Marie Andersdatter Lusnæs, 33 Aar og gift mand Andreas Andersen af Skien, 34 Aar's Carl. Fadd: Berthine Johnsd. Lusnæs, Anne Hansd. Roligheden, Ole Arvesen Roligheden, Theodor Olsen Lunde Øgaarden, Halvor Andersen Lusnæs.

19/8-1883. Holden. Gbr. John Jørgensen Lunde og Kirsti Olsdatters Asloug Kirstine. Fadd: Ingeborg Kirstine Jensd. Vale, Anne Karine Nilsd. Vale, Halvor Jørgensen Vale, Johannes Johannesen Qværnhuskaasen, Jørgen Johnsen Lunde.

9/7-1883. Holden. Skomager Andreas Johannesen Heisholtevjen og Karen Kjøstolsdatters Christian. Fadd: Barnets Moder, Aaste Halvorsd. Heisholtevjen, Sten Stensen ditto, Hans Thomassen ditto, Thomas Thomasen Sagbr.

29/9-1883. Helgen. Dampskibsfører Jens Peter Haraldsen Næsset og Karen Olsdatters Harald. Fadd: Mari Larsd. Næsset, Ole Jørgensen do., Lars Olsen do., Ingeborg Bentsd. Stenstad, Hans Brynjulfsen Pladsen.

10/10-1883. Holden. Frihandler Martin Hansen Tuftehagen og Pauline Hansens Johan. Fadd: Laura Hansen, Pauline Hansen Tuftehagen, Halvor Tollefsen Fæhn, Anders Gulbrandsen Langkaas, Carl Svendsen Tuftehagen, Amalie Hansen Tuftehagen.

19/7-1883. Holden. Sagbrugsarb. Rasmus Johnsen Vrk. og Inger Olsdatters Johanne. Fadd: Kari Svendsd. Vrk., Anne Olsd. Qværndokken, Ole Gundersen ditto, Jens Olsen ditto, Carl Johannesen Haugen. Hjemmedøbt af Thor Pedersen Vrk. den 2. August.

24/8-1883. Holden. Gbr. Ole Andersen Melteig og Ingeborg Svennungsdatters Anders. Fadd: Anne Christensd. Haatved, Ingeborg Marie Andersd. Melteig, Andreas Jensen Haatved, Peder Andersen Melteig, Halvor Stensen Haatved.

24/8-1883. Dissenterbarn (Hollen). Gbr. Ole Nilsen Fosse og Marie Thomine Johnsdatters Niels.

1/8-1883. Holden. Skomager Hans Petter Hansen Vibeto og Anne Thovsdatters Thorvald. Fadd: Anne Halvorsd. Vibeto, Kari Andersd. Vibeto, Hans Anundsen Vibeto, Hans Pedersen Vibeto, Andreas Nilsen Vibeto.

17/8-1883. Holden. Former Anders Olsen Vrk. og Karen Anundsdatters Nicoline. Fadd: Barnets Moder, Karen Nilsd. Vrk., Ole Olsen Vrk., Hans Severin Andersen Vrk., Ole Anundsen Sandbakken.

6/8-1883. Holden. Former Peder Bentsen Vrk. og Anne Christensdatters Betsy Gustava. Fadd: Barnets Moder, Inger Christiansd. Vrk., Christen Johannesen Strømodden, Ole Nilsen Vrk., Simon Christensen Sagbruget.

6/8-1883. Holden. Arbeider Ole Olsen Vrk. og Anne Johanne Rasmusdatters August. (Ingen faddere. Død på "Kaasen" før kirkedåp).

15/8-1883. Dissenterbarn (Hollen). Gbr. Anton Johansen Fæhn og Susanna Halvorsdatters Jensine Elise.

8/9-1883. Holden. Værksarb. Hans Petter Torersen og Anne Julie Bauers Kirsten Anette. Fadd: Kirsten Laurine Larsd. Vrk., Laura Sofie Bauer, Valentin Bauer, Torer Pedersen Vrk., Formermester Meklenbruch.

6/9-1883. Holden. Former Hans Odin Andreassen og Julette Marie Andreasdatters Anna Marie. Fadd: Karen Andrea Rasmusd. Vrk., Ingeborg Sofie Clausd. Fæbakke, Andreas Hansen Vrk., Lars Johnsen Vrk., Jacob Andreassen Vrk.

29/8-1883. Helgen. Gbr. Halvor Jensen Jelseth og Ingeborg Kirstine Olsdatters Gunnar Andreas. Fadd: Marianne Halvorsd. Huset, Anne Marie Jensd. Jelseth, Jens Halvorsen do., Anders Olsen do., Ole Johnsen Helgen.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

25/8-1883. Holden. Inderst Andreas Andersen Vaskaas og Berthine Henriksdatter Værkets Hanna Marie. Fadd: Maren Henriksd. Øgaarden, Anne Henriksd. Vrk., Lars Halvorsen Øgaarden, Barnets Fader og Ole Andersen Vaskaas.

7/9-1883. Helgen. Husm. Halvor Halvorsen Strandkaasa og Hanna Kirstine Hansdatters Martin. Fadd: Karen Olsd. Bjerva, Jens Olsen do., Anne Kirstine Jensd. Jelseth, Ole Olsen do., Thor Pedersen Langeland.

13/9-1883. Holden. Gbr. Thor Nicolaisen Eie og Asloug Kirstine Nilsdatters Asloug Marie. (Ingen faddere, død før kirkedåp. Trolig hjemmedøpt samme dag av "Gjordemoder" Ingeborg Tovsen. G.S.)

17/9-1883. Holden. Gbr. Halvor Halvorsen Namløs og Maria Kirstine Nilsdatters Halvor. Fadd: Maren Anne Nilsd. Namløs, Ingeborg Olsd. Namløs, Nils Johannesen Namløs, Ole Nilsen Namløs, Nils Olsen Namløs.

21/9-1883. Holden. Skomager Gustav Johansen Hilstrøm f. 23/3-1858 og Anna Lisa Anderson f. 21/3-1861 Carl Johan. Fadd: Kirsten Nilsd., Anne Gjermundsd. Rønningen, Halvor Andersen Solvold, Nils Nilsen Langjordet, A. P. Gundersen Odden.

30/9-1883. Dissenterbarn (Helgen). Skomager Nils Stenersen Kolle-Kaasa og Anne Andreasdatters Andreas.

8/10-1883. Helgen. Arb. Anders Olsen Halvorstaa og Ingeborg Andersdatters Martinius. Fadd: Aslaug Maria Nilsd. Velkom, Jens Tygesen Halvorstaa, Halvor Andersen Rønningen, Anders Andersen Tufte.

10/10-1883. Helgen. Gbr. Johannes Bentsen Stenstad og Berthe Marie Jensdatters Kristen. Fadd: Kari Thorsd. Stenstadvalen, Ingeborg Bentsd. Stenstad, Abraham Larsen Kolle, Halvor Halvorsen Værstad, Nils Nilsen Kværnodden.

14/10-1883. Dissenterbarn (Helgen). Inderst Kristen Kristensen Jøntvet og Maren Hansdatters Karl Bertinius. (Både i Holla og i Helgen kirkebøker. G.S.).

14/10-1883. Dissenterbarn (Hollen). Inderst Christen Christensen Boslie og Maren Hansdatters Karl Bertinius. (Både i Holla og i Helgen kirkebøker. G.S.).

21/10-1883. Holden. Inderst Jens Halvorsen Osdalen under Vale og Karen Marie Torstensdatters Anna Kirstine. Fadd: Barnets Moder, Maren Sigurdsd. Dalen, Torsten Hansen Osdalen, Hans Torstensen ditto, Bent Jonsen Vale.

25/9-1883. Dissenterbarn (Hollen). Arbeider Gunder Gundersen Vale og Maren Elise Olsdatters Anne Marie.

18/10-1883. Holden. Snedker Stian Anundsen Sagbruget og Hustru Maren Bentsdatters Marry. Fadd: Aase Thorsd. Sagbr., Mari Johnsd. Vrk., Hans Anundsen Sagbr., Christen Bentsen Kringleføt, Johan Gunders Sagbruget.

2/11-1883. Holden. Murmester Tron Pedersen Vrk. og Ingeborg Christensdatters Marie. Fadd: Barnets Moder, Inger Christiansd. Vrk. Peder Tronsen Vrk., Johannes Christensen Sagbr., Simon Christensen ditto, Andreas Pedersen Vrk.

19/10-1883. Holden. Gbr. Hans Halvorsen Fæhn og Marthe Maria Halvorsdatters Halvor. Fadd: Kristine Christensd. Espevolden, Hanna Halvorsd. Bergkaasen, Thor Halvorsen Espevolden, Harald Halvorsen ditto, Carl Svendsen Tuftehagen.

18/10-1883. Holden. Kjøbmand Johan Johnsen Ulefos og Gunnild Marie fød Hansens Dorthea Elisabeth. Fadd: Lisbeth Olsen Sagbr., Marie Johnsen Sagbr., Landhandler John Olsen Ulefos, Nils Johnsen Ulefos og Barnets Fader.

14/11-1883. Holden. Arbeider Anders Nilsen Kaasen(53) og Kirsti Olsdatters(46) Ole Marthin. Fadd: Ingri Svennungsd. Kaasa, Mari Andersd. Kaasa, Johannes Tronsen Haugen, John Olsen Delevje og Nils Andersen Kaasa.

28/11-1883. Holden. Gbr. Christen Pedersen Evje under Baxaas og Anne Olsdatters Ingeborg. Fadd: Berthe Maria Gundersd. Holla, Maren Halvorsd. Baxaas, Ole Gundersen Holla, John Sigurdsen Holla, Halvor J. Skordal.

22/10-1883. Holden. Kjører Jens Sørensen Heisholt og Anne Julette Johnsdatters Bertha Gurine. Fadd: Anne Christiansd. Heisholt, Karen Mathea Sørensd. af Mælum, Søren Tolfsen Siljan, Ole Sørensen Heisholt, John Sørensen Siljan.

25/11-1883. Holden. Gbr. Peder Halvorsen Baxaas og Hanna Nilsdatters Halvor. Fadd: Barnets Moder, Anne Maria Halvorsd. Baxaas, Barnets Fader, Tron Jonsen Vale, Halvor Nilsen Kastet.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

4/11-1883. Holden. Gbr. Ole Tronsen Namløs og Maren Pedersdatters Anna Marie. Fadd: Mari Anne Halvorsd. Huset, Marthine Pedersd. Namløs, Ole Andersen Huset, Peder Jørgensen Namløs, Ole Pedersen Texle.

1/10-1883. Holden. Husmand Anders Aslaksen Texle og Anne Marie Pedersdatters Abraham. Fadd: Maria Pedersd. Vrk., Laura Pedersd. Texle, Peder Olsen Texle, Ole Pedersen ditto, Nils Andersen Brøndalen.

9/12-1883. Holden. Arbeidsmand John Sigurdsen Holla og Mari Olsdatters Olea Berthea. Fadd: Marthe Maria Gundersd. Holla, Berthine Olsd. Kaasa, Carl Gulliksen Briskemyhr. Christen Pedersen Baxaas, Andreas Hansen Vrk.

2/11-1883. Holden. Arbeidsformand Johannes Olsen Vrk. og Anne Isine Eriksdatters Hans. Fadd: Barnets Moder, Anne Evensd. Vrk., Johannes Johannesen Vrk., Johannes Olsen Vrk., Nils Johannesen Vrk.

13/12-1883. Holden. Sagmester Johannes Andreassen Vrk. og Karen Maria Rasmusdatters Ragna Anette. Fadd: Karen Andrea Rasmusd. Vrk., Ingeborg Sofie Clausd. Vrk., Rasmus Jonsen Hegna, John Andreassen Vrk., Jacob Andreassen Vrk.

18/11-1883. Holden. Sagmester Johannes Pedersen Vrk. og Anne Karine Bentsdatters Gunnild. Fadd: Ingeborg Christensd. Vrk., Sofie Bauer, Ole Johannesen Vrk., Bent Pedersen Vrk., Skolelærer Johan Hansen Vrk., Nils Pedersen Vrk.

23/12-1883. Holden. Former John Isaksen Gruben og Ingeborg Andersdatters Isak. Fadd: Inger Pedersd. Namløs, Inger Isaksd. Gruben, Anders Tronsen Namløs, Isak Isaksen Gruben, Vetle Hansen Namløshagen.

23/10-1883. Holden. Træsliber Hans Andreassen Sagbruget og Hansine Nilsdatters Andreas. Fadd: Anne Nilsd. Vrk., Petrea Christensd. Sagbr., Hans Torstensen Vrk., Barnets Fader, Nils Andreassen Sagbruget.

6/1-1884. Holden. Leilænding Christen Jensen Kjendalen og Kirsti Ellefsdatters Simon. Fadd: Kirsti Olsd. Lunde, Margith Ellefsd. af Saude, Halvor Jørgensen Vale, Jens Jensen Galten, Jørgen Johnsen Lunde.

21/1-1884. Helgen. Maler Peter Kristian Nilsen Helgenskoven og Gunhild Bentsdatters Peder Andreas. Fadd: Berthe Marie Nilsd. Ytterbø, Ole Larsen do., Sveinung Evensen Jakobskaas, Halvor Haraldsen Svæsten.

17/1-1884. Holden. Skrædder Anders Andersen Fæbakke og Kirsten Olsdatters Anne. Fadd: Anne Christiansd. Tvedthægna, Anne Kirstine Olsd. Fæbakke, Anders Olsen Vrk., Ole Olsen Vrk., Carl Marthinius Andersen Heisholtevjen.

21/1-1884. Holden. Former Abraham Andreassen og Maren Thomine Johnsdatters Andreas. Fadd: Anne Johannesd. Vrk., Kirsten Christensd. Vrk., Aasmund Gundersen Vrk., Anders Johannesen Vrk., Nils Johnsen Vrk.

19/1-1884. Holden. Former Johannes Johannesen Sandbakken og Anne Tallaksdatters Hans. Fadd: Andrea Tallaksd. Vrk., Gunnild Johnsd. Vrk., Johannes Andersen Sandbakken, Even Johannesen Vrk., Nils Johnsen Vrk.

22/1-1884. Holden. Leilænding Ole Johnsen Stuverud og Margith Olsdatters Gunnild. Fadd: Maria Jørgensd. Usterud, Kari Rollefsd. Glaholt, Lars Evensen Lunde, Ole Torstensen Stuverud, John Olsen Stuverud.

25/1-1884. Dissenterbarn (Hollen). Gbr. Kittil Mathiassen Vale og Anne Marie Johnsdatters Mathias. (Tilhørte Den Evangeliske Lutherske Kirke - DELK. Tidligere også kalt Jarlsbergere og Østlendingene. G.S.)

30/12-1883. Holden. Tømmermand (tømrer) Svennung Torgrimsen Solberg og Berthe Sørine Pedersdatters Torgrim. Fadd: Barnets Moder, Gunnild Torgrimsd. Solberg, Torgrim Torkelsen Solberg, Torkel Torgrimsen ditto, Halvor Glaholt.

20/2-1884. Holden. Landhandler Ole Pedersen Marum Kringleføt og Mari Evensdatters Elise Margrethe. Fadd: Susanne Nilsd. Kringleføt, Sina Evensd. Lunde, Christen Bentsen Kringleføt, Knud Jacobsen Hægna, Thorvald Thoresen Kringleføt.

30/2-1884. Holden. Arbeidsmand Søren Christensen Ulefos og Anne Larsdatters Christen. Fadd: Andrea Rasmusd. Sagbr., Elise Marthine Pedersd. Sagbr., Barnets Fader, Kittil Svennungsen Ulefos, Peder Pedersen Sagbruget.

13/2-1884. Holden. Former Thor Johan Rasmussen Vrk. og Gusta Margrethe Olsdatters Anton Rudolf. Fadd: Barnets Moder, Kirsti Nilsd. Præstegaarden, Johan Rasmussen Vrk., Andreas Rasmussen Vrk., Rasmus Rasmussen Vrk.

23/2-1884. Helgen. (Uægte). Snedker, (uk.?) Hans Knudsen af Næs, Romerike f. ca. 1830 og Pige Gro Larsdatter Helgenskovens Ole Kristian. Fadd: Gunhild Bentsd. Skogen, Ingeborg Hansd. Bø, Nils Kristensen Præstgrav, Peter Kristian Nilsen Skogen, Halvor Haraldsen Sværsten.

29/1-1884. Holden. Gbr. Ole Sivertsen Moene under Brænne og Anne Christensdatters Severin Christian. Fadd: Ingeborg Kirstine Gundersd. Brænne, Ingeborg Sivertsd. Moene, Søren Sivertsen Brænne, Claus Nilsen Sjaavit under Brænne, Leif Østensen ditto.

1/3-1884. Holden. Gbr. John Christoffersen Romnæs og Ingeborg Olsdatters Christoffer.  Fadd: Anne Olsd. Dyrud, Ingeborg Christoffersd. Klever, Ole Amundsen Dyrud, Ole Olsen Haugholt, Ole Christoffersen Klever.

25/2-1884. Holden. Former Lars Pedersen Vrk. og Anne Gunnulfsdatters Anne. Fadd: Anne Gundersd. Vrk., Ingeborg Torstensd. Vrk., Barnets Fader, Peder Larsen Vrk., Gjermund Olsen Vrk.

26/2-1884. Holden. Leilænding John Olsen Delevje og Anne Marie Halvorsdatters Ole. Fadd: Barnets Moder, Anne Johanne Rasmusd. Hægna, Barnets Fader, Rasmus Johnsen Hægna, Rasmus Emanuelsen Bergkaasen.

20/3-1884. Holden. Husm. Hans Hansen Sannæs og Bergith Sigurdsdatters Gunder. Fadd: Lina Nilsd. Sannæs, Asbor Marie Olsd. Sannæs, Hans Johansen Sannæs, Hans Hansen Sannæs, Thor Olsen Sannæs.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

15/3-1884. Holden. Skomager Ole Hansen Odden og Karen Marie Thorsdatters Hanna Therese. Fadd: Maren Thorsd. Odden, Kari Hansd. Odden, Andreas Thorsen Odden, Jens Hansen Odden, Christen Nilsen Odden.

20/4-1884. Holden. Gbr. Erik Thorstensen Heisholt og Kari Hansdatters Inga. Fadd: Kari Augensd. Gurstad, Kari Eriksd. Heisholt, Torbjørn Hansen Gurstad, Nils Johannesen Heisholt, Thor Halvorsen Espevolden.

27/3-1884. Holden. Skolelærer John Gjermundsen Naper Vrk. og Indiane Sofie Simonsdatters Gjermund. Fadd: Signe Nilsd. Ulefos, Thora Simonsd. Ulefos, Halvor Jensen Kastet, Simon Torstensen Ulefos, Barnets Fader.

21/2-1884. Holden. Skomager Hans Christiansen Delsbakke og Inger Christensdatters Severine Sofie. Fadd: Karen Christensd. Heisholt, Anne Maria Christensd. Stua, Gunnulf Thorsen Heisholt, Christian Christensen Stua, Christen Christiansen Stua.

30/3-1884. Holden. Gaardmand Halvor Jørgensen Storehoug og Asloug Hansdatters Hans. Fadd: Barnets Moder, Maria Aronsd. Storehoug, Jørgen Andersen ditto, Hans Christensen Kornkaasen, Ole Johannesen Danielskaas.

11/3-1884. Holden. (Tvillinger) Gaardbr. Peder Andersen Skippervold og Anne Jørgensdatters Jens Andreas. Fadd: Karen Kirstine Stensd. Borgen, Karen Marie Andersd. ditto, Anders Andersen ditto, Isak Andersen og Jørgen Isaksen Sagene,

11/3-1884. Holden. (Tvillinger) Gaardbr. Peder Andersen Skippervold og Anne Jørgensdatters Bertha Marthine. Fadd: Marthe Kirstine Jørgensd. Sagene, Maria Kirstine Olsd. Øgaarden, Lars Thomasen  Roligheden, Hans Henrik Olsen og Ole Hansen ditto.

12/3-1884. Helgen. Gbr. Hans Nilsen Jøntvet og Andrea Kristiansdatters Ingeborg. Fadd: Maren Pedersd. Kolstad, Peder Hansen do., Johannes Pedersen do., Hans Nilsen Jøntvet.

24/3-1884. Holden. Kudsk Svend Anderson Vrk.(42) og Kirsten Marie Hansdatters (28) Anders. Fadd: Barnets Moder, Anne Nilsd. Vrk., Hans Hansen Vrk., Even Johannesen Sandbakken, Johannes Tallaksen Vrk.

16/4-1884. Holden. Gaardmand John Aslaksen Solvold og Kirstine Andreasdatters Ingeborg. Fadd: Margith Olsd. Rønningen, Karen Gjermundsd. ditto, Gjermund Stenersen ditto, Svend Olsen Susaas, Ole Johnsen Daxrud.

11/4-1884. Holden. Former Even Johannesen Vrk. og Karen Marie Hansdatters Berthe Maria. Fadd: Anne Johannesd. Vrk., Inger Nilsd. Vrk., Johannes Andersen Sandbakken, Johannes Johannesen Vrk., Even Andreassen Ringsevjen.

4/4-1884. Holden. Doctor Oscar Backe og Sara Backe fød Viborgs Signe. Fadd: Fru Olga Dahl Drammen, Elise Hoff Kristiania, Districtslæge Jens Holmbo af Saude (Sauherad), Candidat Didrik Cappelen Uhlefos, Fuldmægtig Emanuel Viborg Drammen.

5/4-1884. Helgen. Husmand Anders Andersen Haavet og Anne Kristiansdatters Anna Kristine. Fadd: Berthe Marie Olsd. Klovdal, Jørgen Simonsen do., Andreas Andersen do.

6/2-1884. Helgen. Inderst Lars Hansen Eik og Tone Gundersdatters Inga. Fadd: Ingeborg Gundersd. Vasdalen, Gunder Anundsen do., Anund Gundersen do., Ole Gundersen do.

3/4-1884. Holden. Landhandler Rasmus Nicolai Hansen og Andrea Andersens Borghild. Fadd: Anne Hansd. Vrk., Mathilde Andersen Vrk., Hans Rasmussen Vrk., P. Hansen Holla, Skovbetjent J. Andersen Vrk.

12/3-1884. Holden. Kjører Sten Andreas Pettersen Odden og Inger Gurine Pedersdatters Ella Anette. Fadd: Elisabeth Kirstine Iversd., Kari Eriksd., Peder Christensen, Christian Pedersen, Hans Pedersen.

12/4-1884. Holden. Gbr. Erik Christiansen Hollasætret og Karen Gundersdatters Gustav. Fadd: Karen Gunnulfsd. Kaasene, Marie Hansd. Brænnebo, Brynild Jensen Kaasene, Julius Brynildsen Kaasene, Nils Andersen Brøndalen.

11/5-1884. Helgen. Gbr. Hans Simonsen Ytterbø og Marie Stiansdatters Anne Marie. Fadd: Anne Stiansd. Ytterbø, Aslaug Simonsd. Olsbrygge, Thor Pedersen Langeland, Anders Jensen Stenstadhvalen, Simon Larsen Ytterbø.

16/5-1884. Holden. Gbr. Ole Tolfsen Romnæs og Anne Marie Nilsdatters Hanna Caroline. Fadd: Kirsti Nilsd. Vale, Inger Tomine Olsd. Romnæs, Isak Nilsen Romnæs, Saamund Aslaksen Skordal, Carl Olsen Romnæs.

28/5-1884. Holden. Arbeidsmand Ole Johannesen Sagbr. og Jøran Hansdatters Hanna Marie. Fadd: Barnets Moder, Gunnild Olsd. Kornkaasen, Hans Christensen ditto, Halvor Jørgensen Storehoug, Barnets Fader.

21/2-1884. Holden. Arbeidsmand Isak Jacobsen Vibeto og Inger Andersdatters Jacob. Fadd: Maren Jacobsd. Borgen, Kari Andersd. Vibeto, Isak Halvorsen Værstad, Christen Halvorsen Vibeto, Jacob Gundersen Borgen.

9/4-1884. Holden. Tømmermand John Halvorsen Sagene og Anne Pedersdatters Peder. Fadd: Thomine Nilsd. Sannerholt, Gunnild Hansd. Sagene, Gullik Halvorsen Sannerholt, Anders Johannesen Sagbr., Andreas Pedersen Lindalen.

10/5-1884. Holden. Gbr. Jens Jensen Galten og Marie Johnsdatters Jens. Fadd: Marie Evensd. Marum, Sina Evensd. Lunde, Ole Pedersen Marum, Gunder Knudsen Graver, Peder Olsen Marum.

16/8-1884. Holden. Husmand Halvor Olsen Hanseskaas (i Valebø) og Anne Johannesdatters Johan. Fadd: Ingeborg Corneliusd. Pladsen, Anne Clausd. Sjaavidt, Gunder Halvorsen Pladsen, Ole Olsen Spirdalen, Nils Gundersen Dolvigkaasen. Hjemmedøbt af Gjordemoder Ingeborg Tovsen, (på Tufte. G.S.).

13/6-1884. Holden. Leilænding Lars Johnsen Solberg og Anne Torgrimsdatters John. Fadd: Sørine Pedersd. Solberg, Helge Torgrimsd. do., Torgrim Torkelsen Solberg, Torkel Torgrimsen Solberg, Lars Bentsen Masdalen.

21/5-1884. Holden. Formermester Carl Mecklebrauck og Vilhelmine fød Køthers Louise Johanna. Fadd: Anna Bauer, Sofie Bauer, Skolelærer Johan Hansen, Valentin Bauer, Johannes Gundersen Vrk.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

25/6-1884. Holden. Former Johannes Johannesen Vrk. og Inger Sørine Christensdatters Josefine. Fadd: Ingeborg Olsd. Vrk., Marie Johansd. Vrk., Carl Pettersen Vrk., Nils Johannesen Vrk., Andreas Andreassen Vrk.

15/7-1884. Holden. Former Nils Johnsen Vrk. og Mari Jespersdatters Abraham. Fadd: Johanne Johnsd. Vrk., Thora Halvorsd. Vrk., Kittil Andreas Johnsen Vrk., Peder Jespersen Vrk., Andreas Jespersen Vrk.

2/7-1884. Holden. Værksarb. Johannes Hansen Vrk. og Gunnild Gunulfsdatters Marthe Marie. Fadd: Marthe Olsd. af Lunde, Andrea Hansd. Vrk., Ole Nilsen Berget, Andreas Johnsen Fæbakke, Carl Odin Gundersen Vrk., Anders Tronsen Vrk.

9/5-1884. Holden. Anna Dorthea. Pigen Kari Olsdatter Akerhougen i Næs. Opholdsted Dalen under Vibeto i Holden. Opgiven Barnefader Ungkarl Harald Gundersen Lunde af Lunde præstegjeld, 30 Aar.
Fadd: Berthe Maria Gundersd. Holla, Inger Olsd. Vibeto, John Sigurdsen Holla, Halvor Gundersen Hollahagen, Ole Anundsen Sandbakken. Hjemmedøbt af Gjordemoder Ingeborg Tovsen.

29/6-1884. Holden. Flaademand Saamund Nilsen Langjordet og Ingeborg Maria Thorsdatters Thor. Fadd: Karen Thorsd. Odden, Hanna Jensd. Kaasen, Nils Christensen Langjordet, Jens Hansen Odden, Tharald Gundersen Kaasen.

19/7-1884. Holden. Husmand John Jensen Haavet under Vibeto og Anne Johannesdatters Anders. Fadd: Ingeborg Thomasd. Hougbakken, Laura Pedersd. Texle, Peder Olsen Texle, Jørgen Pedersen Texle, Erik Johannesen Kaasa.

24/7-1884. Helgen iflg. tilladelse. Lærer Jonas Stavnem Fæhn og Augusta Kristiane Tønnesens Eleonora. Fadd: Susanne Hundevardt, pige Elise Asbjørnsen, Lærer Tønnes Stavnem, Kapt. Emil Tønnesen, Kapt. Vilhelm Tønnesen.

4/7-1884. Holden. Sagbrugsarb. Anders Gustav Johannesen og Johanne Severine Christensdatters Kristine. Fadd: Barnets Moder, Inger Kristiansd. Vrk., Christen Johannesen Sagene, Johan Andersen Pederskaas, Simon Christensen Sagene.

7/8-1884. Holden. Gbr. Halvor Nicolaisen Eie og Dordi Mikkelsdatters Nicolai. Fadd: Asloug Kirstine Nilsd. Eie, Susanne Nilsd. Baxaas, Nicolai Poulsen Eie, Thor Nicolaisen Eie, Thor Thomasen Flom.

4/8-1884. Holden. Gbr. Ole Jørgensen Sannæs og Asloug Nilsdatters Nora Therese. Fadd: Hanna Nilsd. Baxaas, Christiane Gunhilde Halvorsd., Nils Nilsen Kastet, Gullik Halvorsen Sannerholt, Halvor Nilsen Kastet.

1/8-1884. Holden. Maler Knud Olsen Heisholt og Gunnild Nilsdatters Nils Oscar. Fadd: Anne Olsd. Kronborg, Berthine Olsd. Kaasa, Ole Vetlesen Kaasa, Halvor Andreassen Kronborg, Theodor Larsen Evjen.

23/8-1884. Holden. Leilænding Johannes Pedersen Hægland og Gunnild Olsdatters Nils. Fadd: Anne Olsd. Kronborg, Berthine Olsd. Kaasa, Halvor Andreassen Kronborg, Ole Vetlesen Kaasa, Nils Andersen Brøndalen.

15/8-1884. Helgen. Arb. Hans Larsen Eik og Live Evensdatters Even. Fadd: Tore Gundersd. Dilsdalen, Helge Thorgrimsd. Solberg, Lars Bentsen Masdalen, Lars Hansen Dilsdalen, Gunder Anundsen Vasdalen.

7/9-1884. Holden. Gbr. Halvor Kittilsen Orekaasa og Johanne Maria Johannesdatters Marthine. Fadd: Barnets Moder, Turi Tollefsd. Vala, Gullik Gulliksen Sjaavidt, Johannes Olsen Vala, Barnets Fader.

31/8-1884. Helgen. Gbr. Isak Halvorsen Værstad og Aslaug Andersdatters Aslaug Kirstine. Fadd: Ingeborg Olsd. Hjelseth, Kari Andersd. Vibeto, Halvor Halvorsen Værstad, Ole Isinius Hansen Frønæs, Jørgen Halvorsen Holtan.

17/9-1884. Holden. Former Ole Rasmussen Vrk. og Andrea Halvorsdatters Halvor. Fadd: Anne Maria Kristensd. Heisholt, Andrine Rasmusd. Vrk., Halvor Hansen Sagene, Ole Olsen Vrk., Hans Thomassen Heisholt.

4/9-1884. Holden. Sagbrugsarb. Hans Thorstensen og Mariane Thorsdatters Thorvald. Fadd: Inger Thorsd. af Skien, Thora Thorsd. Vrk., Thor Pedersen Vrk., Kjøstol Pedersen Sagbr., Nils Halvorsen af Skien.

7/9-1884. Holden. Former Andreas Johnsen Fæbakke og Gro Gunnulfsdatters John. Fadd: Berthe Maria Johnsd. Hvala, Anna Kirstine Olsd. Fæbakke, Johannes Hansen Vrk., Ole Olsen Vrk., Ole Johnsen Vrk.

8/9-1884. Helgen. Gbr. Jens Gundersen Jøntvet og Aslaug Marie Knudsdatters Gustav Martinius. Fadd: Aslaug Nilsd. Velkom, Mathias Mathiassen Gjedeboen, Tjøstolf Jørgensen Jøntvet, Halvor Evensen Gjedeboen.

18/9-1884. Holden. Husmand Halvor Gundersen Hollahagen og Asloug Marie Andersdatters Kirsten Andrea. Fadd: Gunnild Marie Andersd. Valestrand, Gurine Helgine Halvorsd. Vrk., Tollef Pedersen Valestrand, Johannes Stensen Haatved, Even Halvorsen Hollahagen.

14/9-1884. Holden. Skolelærer Kittil Halvorsen Sagbruget og Elise Johnsens Marie. Fadd: Elisabeth Olsen Sagene, Marie Johnsen ditto, Johan Johnsen og Nils Johnsen Sagene, Johannes H. Kise.

12/9-1884. Holden. Former Kittil Andreas Johnsen og Berthe Maria Gundersdatters John. Fadd: Marie Thorsd. Vrk., Marie Halvorsd. Vrk., Barnets Fader, Peder Gulliksen Romnæs, Gunder Johnsen Vrk.

4/9-1884. Holden. Dagarb. Johan Ingvard Jørgensen Vrk. og Karen Olsdatters Jørgen. Fadd: Jørgine Olsd. Vrk., Helene Arnesd. Præstegaarden, Ole Jensen Kaasene, Halvor Stensen Haatved, Andreas Jørgensen Vrk.

26/9-1884. Helgen. Gbr. Anders Olsen Hjelseth og Karen Kirstine Pedersdatters Inga Ragnette. Fadd: Kirsti Tollefsd. Omtvedt, Pige Berthe Marie Olsd. Klovdahl, gbr. Ole Johannesen Hjelset, gbr. Peder Simonsen Omtvedt, uk. Ole Olsen Hjelset.

27/9-1884. Holden. Tømmermand Gullik Halvorsen Sannæs og Tomine Nilsdatters Hanna. Fadd: Anne Pedersd. Sagene, Nella Pedersd. Hammerstad, Ole J. Sannæs, Peder H. Baxaas, Halvor Nilsen Kastet.

15/9-1884. Holden. Gbr. Gjermund Stenersen Rønningen og Margith Olsdatters Marie Kirstine. Fadd: Kirsti Nilsd. Skordal, Karen Berthine Gjermundsd. Rønningen, Aslak Saamundsen Skordal, Saamund Aslaksen ditto, Halvor Aslaksen ditto.

16/9-1884. Holden. Arbeidsmand Ole Nilsen Skottet Dalen og Aase Torgrimsdatters Ole Andreas. Fadd: Kirsti Ellefsd. Dalen, Karen Corneliusd. Pladsen, Christen Jensen Dalen, Anders Sigurdsen Dalen, Nils Sigurdsen Dalen.

18/10-1884. Holden. Leilænding Halvor Nilsen Toreskaas og Bergith Olsdatters Ola. Fadd: Dorthe Nicolaisd. Susaas, Anne Nilsd. Baxaas, Halvor Olsen Susaas, Nils Olsen Baxaas, Thor Nicolaisen Eie.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

1/10-1884. Holden. Maskinist Bent Guttormsen Sagene og Anne Kirstine Thorsdatters Christian. Fadd: Barnets Moder, Andrea Augustinusd. Løveid, Halvor Thorsen Løveid, Johannes Christensen Sagbr., Barnets Fader.

13/9-1884. Holden. Smed Nils Johnsen Lindgren Haubakken og Else Kirstine Iversdatters Helmik Christoffer. Fadd: Aagot Christensd. Haatved, Berthine Vetlesd. Kaasa, Johannes Stensen Haatved, Carl Iversen Gunnerud, John Olsen Haubakken.

21/9-1884. Dissenterbarn (Hollen). Gbr. Tollef Tollefsen Torsnæs (f. 1858) og Tomine Andreasdatters (f. 1856) Anna Marie.

17/10-1884. Holden. Gbr. John Bentsen Vale (58) og Kirsti Nilsdatters (41) Nils. Fadd: Anne Maria Nilsd. Romnæs, Anne Olsd. Vrk., Isak Nilsen Romnæs, Halvor Nilsen Romnæs, Jørgen Jonsen Vale.

2/11-1884. Holden. Kjører Bent Pedersen Vrk. og Anne Pedersdatters Johan. Fadd: Anne Karine Bentsd. Vrk., Karen Pedersd. Sannerholt, Peder Pedersen ditto, Peder Tronsen Vrk., Karl Pedersen Sannerholt, Peder Pedersen Vrk.

2/11-1884. Helgen. Gbr. Peder Simonsen Omtvedt og Kirsti Tollefsdatters Berthe Maria. Fadd: Anna Tollefsd. Kolle, pige Kirsten Olsd. Fæhn, Augustinus Pedersen Omtvedt, Ole Tollefsen Fæhn, Peder Abrahamsen Kolle.

9/11-1884. Holden. Former Jørgen Johannesen Vrk. og Maren Andrea Christensdatters Carl. Fadd: Barnets Moder, Kirsti Nilsd. Espevolden, Johannes Gundersen Vrk., Even Gjermundsen Vrk., Gunder Johannesen Vrk. Hjemmedøbt af Petter Olsen Vrk.

26/10-1884. Holden. Gbr. Halvor Tollefsen Fæhn og Ingeborg Andrea Stiansdatters Stian. Fadd: Pauline Olsd. Hagen, Anne Berthea Olsd. Huset, Stian Jørgensen Hagen, Christen Pedersen Tufte, Jørgen Stiansen Hagen.

31/10-1884. Holden. Former Ole Johannesen Vrk. og Asloug Olsdatters Asta Karette. Fadd: Anne Isine Eriksd. Vrk., Barnets Fader, Johannes Pedersen Vrk., Nils Johannesen Vrk., Anne Evensd. Vrk.

21/11-1884. Holden. Værksarb. Claus Olsen Gruben og Mari Nilsdatters Anne. Fadd: Else Maria Isaksd. Gruben, Inger Andrea Clausd. Gruben, John Isaksen Gruben, Isak Isaksen ditto, Nils Clausen Gruben.

8/10-1884. Holden. Tømmermand Peder Jespersen Helgeroen og Kirsten Christensdatters John. Fadd: Johanne Andreasd. Kronborg, Hanna Henriksd. Vrk., Hans Johnsen Vrk., Nils Johnsen Vrk., Even Jespersen Vrk.

16/11-1884. Holden. Former Ole Nilsen Vrk. og Kirsten Gurine Bentsdatters Ole. Fadd: Karen Gunnulfsd. Vrk., Thora Thorsd. Vrk., Peder Bentsen Vrk., Barnets Fader, Hans Nilsen Vrk., Hans Nilsen Lunde af Lunde præstegjeld.

28/9-1884. Holden. Gbr. Peder Gulliksen Romnæs og Anne Thomine Gundersdatters Gunder. Fadd: Marie Thorsd. Vrk., Ingeborg Nilsd. Romnæs, Andreas Johnsen Vrk., Barnets Fader, Thor Gundersen Vrk.

23/11-1884. Dissenterbarn (Helgen).  Husmand John Aasoldsen Brøsdal og Anne Olsdatters Ole.

29/11-1884. Dissenterbarn (Hollen). Gbr. Anton Johansen Fæhn f. 1859 og Susanna Halvorsdatters f. 1853, Andrine.

30/8-1884. Holden. Gbr. Peder Johan Nilsen Romnæs og Inger Maria Pedersdatters Thora. Fadd: Barnets Moder, Marie Pedersd. Qværnodden, Christen Svennungsen Ulefos, Carl Nilsen Romnæs, Anders Pedersen Qværnodden.

16/10-1884. Holden. Arbeider Hans Olsen Sagbr. og Laura Marie Andersdatters Thora Karoline. Fadd: Barnets Moder, Maren Sigurdsd. Dalen, Nils Andersen Orekaasen, Rasmus Olsen Kastodden, Anders Sigurdsen Dalen.

17/11-1884. Holden. Gbr. Thor Nicolaisen Eie og Asloug Kirstine Nilsdatters Nils. Fadd: Dordi Mikkelsd. Eie, Susanne Nilsd. Fosse, Nicolai Poulsen Eie, Nils Olsen Fosse, Halvor Nicolaisen Eie.

29/10-1884. Holden. Slagter Kittil Svennungsen Vrk. og Kari Christensdatters Anna Therese. Fadd: Andrea Rasmusd. Sagbr., Maren Pedersd. Sagbr., Barnets Fader, Halvor Hansen Sagbr., Knud Torstensen Værket.

12/12-1884. Holden. Flaademand Hans Andreas Andersen Kværnodden og Karen Andrea Olsdatters Anna Ovidia. Fadd: Karen Nilsd. Vrk., Kirsten Marie Nilsd. Qværnodden, Barnets Fader, Nils Olsen Marodden af Solum, Nils Nilsen Qværnodden.

1/11-1884. Holden. Uk., Skræddersvend Erik August Magnussen og Pige Lina Larsdatter  (f. 1862) Heisholtevjens Ingvald. Fadd: Ole Rasmussen Evjen, Thor Rasmussen Sagbr., Rasmus Olsen ditto, Anne Marie Kristensd. Evjen, Marthe Halvorsd. Evjen.

12/12-1884. Helgen. Gbr. Gunnar Haraldsen Olsbrygge og Berthe Kirstine Simonsdatters Simon. Fadd: Maria Stiansd. Ytterbø, pige Maria Evensd. Gjedeboen, gbr. Halvor Halvorsen Værstad, arb. Mathias Mathiassen Gjedeboen, uk. Peder Simonsen Helgen.

30/12-1884. Helgen. Arb. Anders Gundersen Holtanhagen og Maria Anne Halvorsdatters Hanna Isine. Fadd: Ingeborg Halvorsd. Hegna, pige Aslaug Halvorsd. Holtan, gbr. Isak Halvorsen Værstad, gbr. Jørgen Jørgensen Helgen, gbr. Jørgen Halvorsen Holtan.

14/1-1885. Holden. Smed Isak Andersen Sagbr. og Marthe Kirstine Jørgensdatters Jacob. Fadd: Anne Jørgensd. Skippervold, Gurine Pedersd. Sagbr., Anders Andersen Borgen, Jørgen Isaksen Sagbr., Bent Bentsen yngre Sagene.

17/1-1885. Holden. Former Anders Johannesen Vrk. og Maren Anne Gundersdatters Gunder. Fadd: Thomine Johnsd. Vrk., Maren Aasmundsd. Vrk., Jacob Petter Gundersen Vrk., Even Johannesen Vrk., Gunder Aasmundsen Vrk.

7/1-1885. Holden. Skomager Carl Iversen Gunnerud og Kari Olsdatters Ella Oline. Fadd: Johanne Andreasd. Kronborg, Bergith Olsd. Kaasa, Rasmus Johnsen Moen, Nils Johnsen Lindgren, Thomas Olsen Lindgren.

7/11-1884. Holden. Militærlæge Sten Tufte og Frederikke Olava fød Lynghs Rasmus Lyngh. Fadd: Fru Maren Jensen Bøgaard, Frøken Sophie Dahl, Frøken Helene Heiberg, Lensmand Jensen, Landhandler Hundevadt, Doctor Tufte.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

6/1-1885. Holden. Gbr. John Jørgensen Lunde (Valebø) og Kristi Olsdatters John. Fadd: Ingeborg Jensd. Vale, Anne Karine Nilsd. Vale, Halvor Jørgensen Vale, Halvor Kittilsen Orekaasen, Jørgen Johnsen Lunde.

5/1-1885. Holden. Smed Ellef Torgrimsen Delsbakke og Anne Pedersdatters Anders. Fadd: Ingeborg Olsdatter Flaatten i Saude (Sauherad), Margith Olsd. Heisholt, Ivar Torgrimsen Solberg, Anders Pedersen Flaatten, Rasmus Johnsen Hægna.

26/2-1885. Holden. Arbeidsmand Ole Olsen Spirdalen under Lunde (Valebø) og Thone Johnsdatters Anne. Fadd: Anne Christensd. Moene, Anne Kirstine Clausd. Sjaavidt, Ole Sivertsen Moene, Nils Gundersen Dolvigskaasen, Ole Pedersen Solheim.

11/12-1884. Holden. (Tvillinger) Sagarbeider Johan Mathiassen og Asloug Anundsdatters Josefine Anette. Fadd: Kirsten Halvorsd. Sagbr., Maria Anundsd. Vrk., Hans Anundsen Sagbr., John Johnsen Vrk.

11/12-1884. Holden. (Tvillinger) Sagarbeider Johan Mathiassen og Asloug Anundsdatters Martha Lovise. Fadd: Maria Anundsd. Sagbr., Marie Jensd. Vrk., John Christensen Vrk., Halvor Hansen Sagbr., Christian Olsen Vrk.

19/12-1884. Helgen. Gbr. Halvor Halvorsen Kolstad og Karen Kristensdatters Olaf. Fadd: Maren Kristensd. Kolstad, pige Maren Pedersd. Kolstad, Føderaadsmand Halvor Halvorsen Hvalen, gbr. Ole Halvorsen Hvalen, Uk. Stener Halvorsen Skibsnæs.

25/2-1885. Dissenterbarn (Hollen). Gbr. Ole Tollefsen Namløshagen og Hanna Halvorsdatters Ole Kristian.

12/2-1885. Holden. Træsliber Hans Andreassen Sagbr. og Hansine Nilsdatters Nils. Fadd: Anne Nilsd. Vrk., Thora Halvorsd. Vrk., Hans Torstensen Vrk., Nils Andersen Sagbr., Hans Olsen Sagbr.

30/11-1884. Holden. Husmand Torsten Hansen Osdalen (i Valebø) og Berthe Marie Nilsdatters Anne Kirstine. Fadd: Karen Marie Torstensd., Susanne Olsd. Hoxodde, Jens Halvorsen Osdalen, Hans Torstensen Sagbr., Barnets Fader. Hjemmedøbt af Nils Gundersen Skottet.

24/1-1885. Holden. Gbr. Nils Christensen Lunde (Valebø) og Kari Larsdatters Kittil. Fadd: Ingeborg Torgersd. Opsahl, Mari Helgesd. Lunde, Gunder Halvorsen Pladsen, Ole Torgersen Opsahl.

2/3-1885. Holden. Værksarb. Hans Andersen Vrk. og Maren Jensdatters Anette Marie. Fadd: Johanne Andreasd. Kronborg, Anne Marie Jensd. Halvorstaa, Jens Thygesen ditto, Hans Hansen Vrk., Even Jespersen Helgeroen.

5/3-1885. Holden. Husmand Rasmus Olsen Moen og Kari Andersdatters Peder. Fadd: Barnets Moder, Turine Jørgensd. Moen, Barnets Fader, Ole Nilsen Berget, Thomas Olsen Lindgren.

5/1-1885. Helgen. Arb. Søren Andersen Vaskaas og Anne Hansdatters Anna Maria. Fadd: Maria Knudsd. Jøntvedt, pige Anne Evensd. Jøntvedt, Gbr. Tjøstolf Jørgensen Jøntvedt, Gbr. Johannes Bentsen Stenstad, uk. Peder Arnesen Stenstad.

12/2-1885. Holden. Jernveier P. Pedersen Vrk. og Anette Pedersens Dagmar Lovise. Fadd: Enkemadame Marie Pedersen, Jomfru Elise Pedersen, Peder Pedersen, O. P. Sondresen, Thor E. Gundersen Vrk.

16/3-1885. Holden. Gbr. Ole Tollefsen Fæhn og Mari Evensdatters Halvor. Fadd: Maria Knudsd. Jøntved, Kirsten Dorthea Olsd. Fæhn, Peder Simonsen Omtved, Lars Andersen Kolle, Peder Abrahamsen Kolle.

7/4-1885. Helgen. Gbr. Thor Pedersen Langeland og Berthe Kirstine Evensdatters Thor. Fadd: Moderen, pige Maren Hansd. Ytterbø, gbr. Jakob Andersen Gjerum, gbr. Anders Johnsen Brattebakke, uk. Hans Simonsen Helgen.

28/7-1885. Helgen. Gbr. Halvor Jensen Hjelset og Ingeborg Kirstine Olsdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: Aslaug Andersd. Værstad, Pige Karen Maria Jensd. Hjelset, Gbr. Gunnar Arvesen Vale, Føderaadsm. Jens Halvorsen Hjelset, Uk. Ole Olsen do.

14/8-1884. Helgen. Ellef Ellefsen Gudmundsbæk under Klovdal og Kari Pedersdatters Karl. Fadd: Ingeborg Andrea Halvorsd. Tinholt, pige Karen Kirstine Thorsd. Hjelset, gbr. Ole Andersen Huset, Skrædder Hans Brynjulfsen Tinholt, uk. Andreas Andersen Klovdal.

25/4-1885. Holden. Gbr. Lars Evensen Lunde og Maren Jørgensdatters Jørgen. Fadd: Gunnild Marie Christensd. Kolstad, Anne Marie Jørgensd. ditto, Jens Jørgensen ditto, Kjøstol Jørgensen Jøntved, Sivert Andreas Larsen Lunde.

27/3-1885. Holden. Træsliber Kjøstol Pedersen Sagbr. og Anne Marie Olsdatters Peder. Fadd: Ingeborg Gundersd. Sagbr., Anne Pedersd. ditto, Andreas Abrahamsen Vrk., Christen Kjøstolsen Sagbr., Peder Pedersen ditto.

12/4-1885. Helgen. Smed Sveinung Ellingsen Bjerva og Gunhild Olsdatters Marta Alette. Fadd: Moderen, Pige Berthea Olsd. Huset, Gbr. Ole Torstensen Bjerva, Arb. Karl Eriksen Værstad, Arb. Halvor Haraldsen Sværsten.

20/4-1885. Helgen. Gbr. Ole Halvorsen Hvalen og Karen Kirstine Larsdatters Maren Lovise. Fadd: Karen Kristensd. Kolstad, Pige Anne Tomine Larsd. Kolle, Gbr. Halvor Halvorsen Kolstad, Føderaadsmand Halvor Halvorsen Hvalen, Uk. Anton Larsen Kolle.

31/3-1885. Holden. Gunnild Berthea. Pigen Bergith Andersdatter Sannæs (Lysnæs) og Opgiven Barnefader gift mand Peder Halvorsen Baxaas. Fadd: Konen Berthe Andersd. Sannæs, Anne Andersd. Sannæs, Kittil Kittilsen Sannæs, Ole Østensen Øgaarden.

1/5-1885. Holden. Gbr. Halvor Olsen Susaas og Dorthe Nicolaisdatters Nicolai. Fadd: Bergith Olsd. Toreskaas, Thore Olsd. Gaathoug af Saude, Nicolai Paulsen Eie, Halvor Nilsen Toreskaas, Harald Nicolaisen Eie.

19/4-1885. Holden. Smed John Johnsen Haubakken og Thora Helliksdatters Jonas. Fadd: Kari Andersd. Moen, Maren Nilsd. Stensrud, Rasmus Olsen Moen, John Johnsen Haubakken, Ole Nilsen Vrk. Hjemmedøbt af Nils Rasmussen Stensrud.

5/5-1885. Holden. Husmand Gunder Andersen Lusnæs og Berthine Johnsdatters Augusta Josefine. Fadd: Else Maria Anundsd. Vrk., Maria Johnsd. Vrk., Barnets Fader, Halvor Andersen Roligheden, Andreas Andersen Namløshagen.

27/3-1885. Holden. Leilænding Ole Johannesen Qværnhuskaasen under Lunde og Marie Olsdatters Halvor. Fadd: Gunhild Johnsd. Sauklev, Anne Clausd. Sjaavidt, Gullik Gulliksen, Thor Hansen Sauklev, Anders Andersen Valadalen.

24/4-1885. Holden. Former Halvor Andreassen Kronborg og Anne Olsdatters Andreas. Fadd: Ingeborg Olsd. Hægland, Berthine Olsd. Holla, Ole Johannesen Vrk., Ole Olsen Vrk., Knud Olsen Heisholt.

13/5-1885. Holden. Olga Anette. Pigen Anne Kirstine Olsdatter Fæbakke (28) og Opgiven Barnefader, Uk. Ole Jensen Sydkaasen (28) af Næs Annex (i Saude). Hjemmedøbt af Nils Olsen Namløshagen den 26. mai.
Fadd: Kirsten Olsd. Fæbakke, Anne Evensd. Vrk., Asgjer Olsen Vrk., Anders Andersen Fæbakke, Jens Olsen ditto.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

19/4-1885. Holden. Sagbrugsarb. Ole Olsen (52) og Anne Johanne Rasmusdatters (44) Anna. Fadd: Gunnild Olsd. Sagbr., Ingeborg Evensd. Vrk., Even Olsen Vrk., Barnets Fader, Andreas Evensen Vrk.

21/3-1885. Holden. Provst og Sognepræst Emil Ellefsen (51) og Micalovna Emilie fød Dons (44) Thekla. Fadd: Fru Ovidia Kaurin af Sande, Fru Johanne Ovidia Frederikke Smith fød Ellefsen af Christiania, Frøken Rebekka Ellefsen Holden, Sognepræst Carl Houen af Lunde, Pastor Olaf Karinius Ottesen af Lunde, Kongelig Fuldmægtig Hjalmar Smith.

7/6-1885. Holden. Arb. Halvor Andersen Roligheden og Anne Marie Hansdatters Anders. Fadd: Berthine Johnsd. Lusnæs, Johanne Halvorsd. Kaasa, Hans Henrik Olsen Roligheden, Gunder Andersen Lusnæs, Hans Berthinius Hansen Roligheden, Gunder Andersen Lusnæs.

12/6-1885. Holden. Dissenterbarn (Hollen). Bager Peder Pedersen Vrk. og Inger Marie fød Vang, Mary Petrea. "Methodister".

13/6-1885. Helgen. Gbr. Halvor Halvorsen Værstad og Aslaug Kirstine Simonsdatters Haakon. Fadd: Berthe Kirstine Simonsd. Olsbrygge, pige Anne Stiansd. Ytterbø, gbr. Isak Halvorsen Værstad, gbr. Isak Abrahamsen Bjerva, uk. Hans Simonsen Helgen.

20/6-1885. Holden. Johannes Halvorsen Sannæs og Maren Kirstine Johnsdatters Helga. Fadd: Marie Halvorsd. Sannæs, Netta Jensine Johannesd. Sannæs, Halvor Helliksen Sannæs, Kittil Kittilsen Sannæs, Johannes Johannesen Sannæs.

16/6-1885. Holden. Gbr. Ole Andersen Melteig og Ingeborg Svennungsdatters Ingeborg. Fadd: Anne Halvorsd. Vibeto, Ingeborg Marie Andersd. Melteig, Hans Anundsen Vibeto, Christen Svennungsen Ulefos, Christen Andreas Andersen Melteig.

6/4-1885. Holden. Arb. Johannes Andersen Sagbruget og Anne Halvorsdatters Marie Lovise. Fadd: Ingeri Pettersd. Sagbr., Karen Thorsd. Odden, Kari Hansd. Odden, Halvor Halvorsen Staaen (Stoa), Halvor Halvorsen Heisholtevjen.

28/6-1885. Hjemme. Arbeider Jens Hansen Odden og Maren Thorsdatters Thor. Fadd: (Ingen faddere. Død før daabens bekreftelse. Hjemmedøbt af Rasmus Halvorsen Odden.

17/5-1885. Holden. Gbr. Nils Clemmetsen Sannerholt og Anne Olsdatters Kirsten Marie. Fadd: Karen Olsd. Vrk., Helene Arnesd. Præstegaarden, Ole Jensen Kaasene, Lars Andersen Sannerholt, Ole Halvorsen Haatved.

21/6-1885. Holden. Skomager Gustav Johansen Kilstrøm Heisholtevjen og Anna Elise Andersens Anders Gustav Adolf. Fadd: Anne Christensd. Heisholt, Palma Marie Andersen ditto, Barnets Fader, Rasmus Halvorsen Odden, Joakim Emil Andersen Heisholt.

13/6-1885. Holden. Gbr. Anders Tronsen Namløs og Inger Pedersdatters Ingeborg. Fadd: Anne Maria Johnsd. Gruben, Anne Kirstine Andersd. Namløs, Peder Jørgensen Namløs, John Isaksen Gruben, Tron Andersen Namløs.

18/4-1885. Holden. Gbr. Ole Tronsen Namløs og Maren Elise Pedersdatters Olaf Magnus. Fadd: Andra Christiansd. Jøntved, Anne Maria Kjøstolsd. Namløs, Barnets Fader, Johannes Johnsen Vale, Nils Jørgensen Namløs.

16/5-1885. Holden. Elveinspecteur Jens P. Sørensen Heisholt og Anne Kirstine Halvorsdatters Carl Johan. Fadd: Karen Christensd. Heisholt, Aaste Halvorsd. Ulsnæs i Lunde, Christen Bentsen Kringleføt, Rasmus Johnsen Hægna, Halvor Østensen Hølen.

27/6-1885. Hjemme. Gaardmand Andreas Johnsen Haatved og Anne Christensdatters Anne Karette. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Gjordemoder Ingeborg Tovsen den 11. Juli og død 29. Juli uden at komme i Kirke.

23/7-1885. Holden. Uhrmager Thorvald Thoresen Heisholt og Anna Marthine Halvorsdatters Magnhild Therese. Fadd: Inger Stensd. Hægna, Maren Hansd. Odden, Knud Jacobsen Hægna, Andreas Tollefsen Heisholt, Anders Thoresen Aabøl af Sandherred.

26/4-1885. Holden. Sagmester Odin Olsen Sagbr. og Karine Nilsdatters Carl Oscar. Fadd: Marthe Hansd. Sagbr., Anne Marie Isaksd. Gruben, Barnets Fader, Daniel Svendsen Sagbr., Ole Pedersen Lindalen.

12/8-1885. Holden. Skrædder Andreas Thorsen Striken og Anne S. Johannesdatters Johannes. Fadd:  Maren Thorsd. Odden, Hanna Halvorsd. Bergkaasen, Jens Hansen Odden, Ole Hansen Odden, Hans Johannesen Heisholt.

14/8-1885. Holden. Arb. Johannes Johannesen Vrk. og Anne Tallaksdatters Lars. Fadd: Tomine Tallaksd. Vrk., Maren Aasmundsd. Vrk., Johannes Aasmundsen Vrk., Asgjær Olsen Vrk., Peder Pedersen Vrk.

21/8-1885. Holden. Husmand Carl Andersen Namløshagen og Berthe Maria Jensdatters Anna Kristine. Fadd: Barnets Moder, Ida Margrethe Hansd. Grønsten, Hans Andersen Grønsten, Andreas Andersen Namløshagen, Abraham Andersen ditto.

24/8-1885. Helgen. Gbr. Augustinus Pedersen Omtvedt og Anne Kirstine Simonsdatters Anders. Fadd: Moderen, pige Kirsten Berthea Augustinusd. Omtvedt, Gbr. Jens Pedersen do., Gbr. Peder Simonsen do., uk. Jørgen Simonsen Klovdal.

24/7-1885. Holden. Smed Carl Julius Brynildsen Vrk. og Karen Gurine Gunnulfsdatters Ole. Fadd: Gina Olsd. Vrk., Kari Gunnulfsd. Kaasa, Knud Torstensen Vrk., Ole Nilsen Vrk., Ole Jensen Kaasene.

11/9-1885. Holden. Organist Jonas Stavnem og Augusta Christiane fød Tønnesens Magnus. Fadd: Eleonora Tønnesen, Herborg Jensen, Skolelærer Halvorsen Ulefos, Herman Jensen og Jonas Stavnem.

2/9-1885. Holden. Værksarb. Bent Nilsen Kamperhoug og Kirsti Hansdatters Ingeborg. Fadd: Anne Olsd. Kronborg, Marie Jacobsd. Vrk., Hans Hansen Spærland (skal være Bærland. G.S.) Vrk., Nils Johansen Vrk., Gunder Hansen Vrk.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

10/9-1885. Holden. Leilænding Carl Svendsen Tuftehagen og Asloug Kirstine Halvorsdatters Hanna Marie. Fadd: Anne Pauline Olsd. Tuftehagen, Anne Christiansd. Stua, Barnets Fader, Hans Halvorsen Fæhn, Anders Guldbrandsen Langkaas.

5/9-1885. Holden. Avlskarl Søren Christensen Søve og Anne Larsdatters Lars Berthinius. Fadd: Margith Andersd. Sagene, Elise Marie Pedersd. ditto, Knud Torstensen Kaasene, Slagter Kittil Svennungsen Vrk., Christen Svennungsen Vrk.

1/10-1885. Holden. Leilænding Christen Jensen Kjendalen (Valebø) og Kirsti Ellefsdatters Christen. Fadd: Ingeborg Jensd. Vale, Sina Evensd. Lunde, Halvor Jørgensen Vale, Jens Jensen Galten, Hans Tronsen Sauklev.

14/9-1885. Holden. Landhandler Martin Hansen Tuftehagen og Pauline Handen fød Hoels Anna. Fadd: Asloug Halvorsd. Fæhnshagen, Anne Olsd. Tufte, Anders Tovsen Tuftehagen, Anton Hansen ditto, Peder Nilsen Vibeto.

26/9-1885. Dissenterbarn (Hollen). Gbr. Kittil Mathiassen Vale (Valebø) og Anne Marie Johnsdatters Marie.

26/9-1885. Helgen. Gbr. Anders Andersen Tinholt og Johanne Gunvaldine Engelsens Aksel Johan. Fadd: Maria Anne Halvorsd. Skjørholt, pige Kamilla Engelsen, gbr. Thor Pedersen Langeland, gbr. Halvor Halvorsen Holtan, uk. Jørgen Simonsen Klovdal.

2/10-1885. Holden. Former Hans Torstensen Vrk. og Anne Nilsdatters Nils. Fadd: Hansine Nilsd. Sagbr., Ingeborg Torstensd. Vrk., Peder Hansen Vrk., Hans Andersen Sagene, Johannes Torstensen Vrk.

1/8-1885. Holden. Husmand Anders Aslaksen Texle og Anne Marie Pedersdatters Peder. Fadd: Anne Johannesd. Haavet, Anne Jensine Andreasd. Berget, Aslak Andersen Teigen, Carl Johan Martinius Aslaksen Teigen, Ole Pedersen Texle.

7/8-1885. Helgen. Gbr. Johannes Bentsen Stenstad og Berthe Marie Jensdatters Ingvar. Fadd: Berthe Kirstine Bentsd. Olsbrygge, Pige Berthe Marie Andersd. Stenstadvolden, Gbr. Anders Jensen do., Gbr. Halvor Halvorsen Værstad, Lærer Kristen Kristensen Stenstad.

12/9-1885. Holden. Former Gunder Johannesen Vrk. og Kirsti Nilsdatters Nils. Fadd: Andrea Christensd. Vrk., Berthine Johannesd. Vrk., Greger Johnsen Vrk., Jørgen Johannesen Vrk., Andreas Andersen Bøhle af Gjerpen.

9/10-1885. Holden. Sagbrugsarb. John Kristensen Vrk. og Anne Anundsdatters Johan Arnt. Fadd: Anne Marie Christensd. Sagene, Marie Hansd. ditto, Hans Anundsen ditto, Johan Mathiassen ditto, Nils Thomassen Heisholtevjen.

9/10-1885. Holden. Former Hans Andersen Vrk. og Maria Pedersdatters Karen Gurine. Fadd: Karen Olsd. Texle, Laura Pedersd. Texle, Anders Saamundsen Vrk., Anders Olsen Vrk., Jørgen Pedersen Texle.

8/9-1885. Holden. Landhandler Johan Johnsen Sagbruget og Gunhild Marie Hansdatters Elisabeth. Fadd: Hanna Sondresen Vrk., Marie Johnsd. Sagbruget, H. C. Hansen Graaten, O. P. Sondresen Vrk., Kittil Halvorsen Sagbruget.

23/10-1885. Holden. Husmand Nils Jensen Sjesmoen og Marthe Olsdatters Thora Jensine. Fadd: Maren Thorsd. Odden, Karen Nilsd. Sjesmoen, Nils Jensen Sjesmoen, Jens Hansen Odden, Christen Nilsen Odden.

30/10-1885. Holden. Gbr. Peder Jørgensen Namløs og Anne Marthine Pedersdatters Jørgen. Fadd: Inger Pedersd. Namløs, Kirsten Marie Pedersd. Røgstuen, Peder Pedersen Røgstuen, Anders Tronsen Namløs, Nils Jørgensen Namløs.

28/10-1885. Holden. Gbr. Andreas Anundsen Vibeto og Anne Marie Christensdatters Kirstine Marie. Fadd: Anne Halvorsd. Vibeto, Karen Marie Carlsd. Vibeto, Hans Anundsen Vibeto, Peder Christensen Tufte, Jens Jørgensen Kolstad.

4/10-1885. Holden. Møller Halvor Hansen Sagene og Andrea Rasmusdatters Hans Christian. Fadd: Andrea Rasmusd. Sagbr., Andrine Rasmusd. Vrk., Kittil Svennungsen Vrk., Ole Rasmussen Vrk., Johan Mathiassen Sagbr., Carl Hansen ditto.

17/9-1885. Holden. Leilænding Ole Jensen Torgersrud i Solum og Anne Andersdatters Inga Pauline. Fadd: Anne Johannesd. Haavet, Marie Hansd. Brænnebo, Anders Pedersen Brøndalen, Nils Andersen ditto, Ole Pedersen Texle.

12/11-1885. Holden. Jacob Petter Gundersen Vrk. og Anne Johannesdatters Gunder. Fadd: Karen Hansd. Vrk., Maren Aasmundsd. Vrk., Anders Johannesen Vrk., Johannes Johannesen Vrk., Gunder Aasmundsen Vrk.

14/11-1885. Holden. Former Nils Johannesen Vrk. og Anne Olsdatters Ole. Fadd: Anne Olsd. Vrk., Anne Johannesd. Vrk., Ole Johannesen Vrk., Johannes Johannesen Vrk., Andreas Andreassen Vrk.

17/11-1885. Helgen. Arb. Anders Hansen Grønsten og Nilla Marie Jonsdatters Hans. Fadd: Berthe Maria Jensd. Namløshagen, Ida Margrethe Hansd. Grønsten, Arb. Karl Andersen Namløshagen, Gbr. Hans Andersen Grønsten og Gbr. Jonas Jonsen Næs.

20/10-1885. Holden. Dampbaadfører Carl Pettersen Vrk. og Anne Malene Christensdatters Johannes. Fadd: Anne Marie Nilsd. Vrk., Karen Kirstine Larsd. Vrk., Søren Rasmussen Vrk., Peder Hansen Vrk., Andreas Rasmussen Vrk.

29/11-1885. Holden. Sagmester Johannes Andreassen Vrk. og Karen Marie Rasmusdatters Margrethe Karine. Fadd: Gina Olsd. Vrk., Anne Johannesd. Hægna, Rasmus Johnsen Hægna, Hans Odin Andreassen Vrk., Jacob Andreassen Vrk.

23/11-1885. Holden. Sagbrugsarb. Vetle Hansen Namløshagen og Inger Isaksdatters Isak.  Fadd: Anne Marie Johnsd. Gruben, Kirsten Hansd. Grønsten, Hans Vetlesen Namløshagen, Christen Hansen ditto, Isak Isaksen Gruben.

3/10-1885. Holden. Gbr. Hans Christensen Kalvodde og Maren Pettersdatters Marie. Fadd: Barnets Moder, Anne Christiansd. Stua, Gunnild Thorsen Heisholt, Andreas Christensen Sannæs.

2/12-1885. Holden. Sagmester Johannes Pedersen Vrk. og Anne Bentsdatters Johannes. Fadd: Anne Eriksd. Vrk., Marie Christensd. Vrk., Peder Tronsen Vrk., Bent Pedersen Vrk., Peder Pedersen Vrk., Nils Johannesen Vrk.

10/12-1885. Holden. Former John Isaksen Gruben og Ingeborg Andersdatters Anne Marie. Fadd: Inger Pedersd. Namløs, Anne Kirstine Amdersd. Namløs, Anders Tronsen Namløs, Ole Pedersen Lindalen, Isak Isaksen Gruben.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

20/12-1885. Holden. Gbr. Peder Halvorsen Baxaas og Hanna Nilsdatters Karen Marie. Fadd: Aslaug Nilsd. Sannæs, Susanne Nilsd. Baxaas, Gullik Halvorsen Sannerholt, Bent Halvorsen Skordal, Halvor Jørgensen Storhaug.

12/11-1885. Holden. Skovbetjent Johannes Andersen Vrk. og Anne Tomine Hansdatters Agnes. Fadd: Andrea Hansen Heisholt, Mathilde Andersen Vrk., Hans Rasmussen Vrk., Rasmus Hansen Heisholt, Jacob Andersen af Tønsberg.

28/11-1885. Holden. Skrædder Ole Thorsen Odden og Ingeborg Østensdatters Magnhild Therese. Fadd: Inger Stensd. Hægna, Kari Hansd. Odden, Østen Stensen Hølen, Ole Hansen Odden, Halvor Østensen Hølen.

18/12-1885. Holden. Gbr. Thor Halvorsen Espevolden og Kristine Kristiansdatters Kristian. Fadd: Dordi Mikkelsd. Eie, Maria Halvorsd. Kjeldal, Halvor Halvorsen Kjeldal, Halvor Nikolaisen Eie, Hans Halvorsen Fæhn.

28/12-1885. Holden. Mekanikus Greger Johnsen Vrk. og Petrea Julie Bangs John. Fadd: Anne Johannesd. Vrk., Elise Halvorsen, Halvor Olsen Vrk., Ole Halvorsen og Greger Johnsen.

12/1-1886. Holden. Gbr. Hans Kristensen Kaasa og Aase Marie Larsdatters Lars. Fadd: Kristen Hansen Bakkene, Lars Markusen Naas, Jens Knudsen Grinnerud, Kari Knudsd. Bakkene af Lunde og Hanna Reiersen.

12/12-1885. Helgen. Leilænding Rollef Torstensen Glaholt (i Ytre Valebø. G.S.) og Mari Gjermundsdatters Marie. Fadd: Torine Pedersd. Solberg, Pige Kari Rollefsd. Glaholt, Arb. Sveinung Torgrimsen Solberg, Arb. Torsten Rollefsen Glaholt, Leil. Ole Johnsen Stuverud.

14/12-1885. Holden. Arb. Anders Olsen Vrk. og Karen Anundsdatters Karen Andrea. Fadd: Anne Olsd. Vrk., Kirstine Petersd. Vrk., Hans Andersen Vrk., Nils Anundsen Vrk., Andreas Anundsen Vrk.

22/1-1886. Holden. Gbr. Peder Kristensen Tufte og Anne Anundsdatters Mari-Anne. Fadd: Anne Halvorsd. Vibeto, Gunhild M. Kristensd. Tufte, Hans Anundsen Vibeto, Andreas Anundsen Vibeto og Kristen Kristensen Tufte.

11/12-1885. Holden. Arb. Lars Halvorsen Øgaarden og Maren Henriksdatter Værkets Hilda Marie. Fadd: Anne Hansd. Øgaarden, Anne Henriksd. Vrk., Hans Henriksen Roligheden, Ole Hansen ditto, Ole Henriksen Vrk.

14/1-1886. Helgen. Arb. Andreas Olsen Halvorstaa og Ingeborg Andersdatters Herman. Fadd: Moderen, Pige Maren Pedersd. Kolstad, Arb. Nils Gundersen Velkom, Arb. Jens Tygesen Halvorstaa, Arb. Stener Halvorsen Skibsnes.

19/1-1886. Helgen. Jens Pedersen Omtvedt og Helle Marie Paulsdatters Karl. Fadd: Moderen, Pige Maren Olsd. Huset, Lærer N. J. Otterstad, Gbr. Augustinus Pedersen Omtvedt, Gbr. Abraham Larsen Kolle.

23/1-1886. Holden. Formermester Carl Meklenbrauck og Wilhelmine Køtters Hedvig Alvine. Fadd: Sofie Nape, Anna Johansen Vrk., Halvor Halvorsen Vrk., Gregar Johnsen Vrk., John Nape.

24/1-1886. Holden. Dagarb. Even Andreas Jespersen Vrk. og Marthine Hansens Jenny Anette. Fadd: Anna Olsen Ulefos, Johanna Hansen Ulefos, Jesper Kittilsen ditto, Hans Andersen ditto, Andreas Jespersen ditto.

31/1-1886. Holden. Hans Odin Andreassen Vrk. og Julette Marie Andreassens Anton. Fadd: Aase Malene Thorsd. Vrk., Marie Jensd. Halvorstaa, Andreas Hansen Vrk., Jacob Andreassen Vrk. og Barnets Fader.

26/2-1886. Holden. Halvor Helleksen Sannæs og Marie Halvorsdatters Hellek. Fadd: Ingeborg Sivertsd. Sannæs, Netta Johannesd. Sannæs, Gunnar Hansen Sannæsmoen, Johannes Halvorsen Sannæs og Ole Østensen Øgaarden.

17/2-1886. Holden. Tømmermand Ivar Thorgrimsen Heisholt og Margit Johnsdatters Thorvald. Fadd: Karen Pedersd. Heisholt, Mari Johnsd. ditto, John Kjøstolsen ditto, Thorgrim Thorkilsen Solberg, Ole Thorgrimsen Solberg.

18/2-1886. Helgen. Skrædder Hans Brynjulfsen Tinholt og Ingeborg Andrea Halvorsdatters Anna Martine. Fadd: Marie Larsd. Neset, Pige Maren Hansd. Ytterbø, Gbr. Halvor Jensen Hjelset, Gbr. Ole Olsen Huset, Uk. Hans Simonsen Helgen.

11/2-1886. Holden. Former Ole Gundersen Vrk. og Karen Nilsdatters Anne Kirstine. Fadd: Barnets Moder, Kirstine Marie Kværnodden, Nils Nilsen ditto, Johan Gundersen Hølen og Barnets Fader.

13/1-1886. Holden. Arb. Peder Bentsen Vrk. og Anne Kristensens Kristen. Fadd: Ingeborg Kristensen Vrk., Marie Kristensen Strømodden, Kristen Johannesen ditto, Johannes Kristensen ditto og Barnets Fader.

2/2-1886. Holden. Dagarb. Gunnar Halvorsen Stoa og Jørgine Karoline Sørensdatters Hans Severin. (Herman Severin.)  Fadd: Karen Hansd. Sagbr., Bertha Anette Hansd. ditto, Ole Rasmussen Vrk., Anders Sigurdsen Sagbr., Simon Halvorsen ditto.

11/3-1886. Holden. Former Thor Johan Rasmussen Vrk. og Gusta Margrethe Olsdatters Gusta Johanne. Fadd: Anne Sofie Johnsd. Vrk., Marie Johnsd. Vrk., Ole Johannesen Vrk., Johan Rasmussen Vrk. og Rasmus Rasmussen Vrk.

7/3-1886. Holden. Smed Karl Johnsen Lindgren (Haugbakke) og Gunhild Olsdatters Ingeborg Gurine. Fadd: Ingeborg Kirstine Thomasd. Lindgren, Anne Marie Olsd. Namløs, Ole Johnsen Lindgren, John Olsen ditto, Thomas Olsen ditto.

18/3-1886. Holden. Dagarb. Hans Thorstensen Sagbruget og Mariane Thorsens Thor. Fadd: Gurine Bentsd. Vrk., Anne Karine Nilsd., Thor Pedersen Vrk., Thorsten Hansen Olsdalen (Osdalen) og Anders Nilsen Sagbruget.

29/1-1886. Holden. Former Nils Hansen Vrk. og Olava Hansens Hans Andreas. Fadd: Helene Halvorsen Heisholtevjen, Anne Johanne Rasmussen Hegna, Andreas Tollefsen Heisholtevjen, Hans Josef Gundersen og Karl Hansinius Gundersen Vrk.

3/3-1886. Holden. Skomager Lars Andersen Sannerholt og Karen Pedersens Anne Gurine. Fadd: Anne Pedersen Vrk., Gunhild Johnsen Vrk., Peder Pedersen Sannerholt, Gullik Halvorsen ditto, Karl Pedersen ditto.

30/3-1886. Helgen. Arb. Halvor Halvorsen Glaholt og Gunhilde Torgrimsdatters Halvard. Fadd: Moderen, Pige Ida Hansd. Grønsten, Gbr. Torgrim Torkildsen Solberg, Arb. Halvor Halvorsen Glaholt, Arb. Torkild Torgrimsen Solberg.

25/2-1886. Holden. Smed Nils Johnsen Lindgren og Else Kristine Iversens Helmik Kristoffer. Fadd: Barnets Moder, Liv Helleksen Glahus, John Johnsen Lindgren, Thomas Olsen ditto og Karl Iversen Grinnerud (i Lunde).

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

18/2-1886. Holden. Former Kristen Andersen Vrk. og Inger Berntsdatters Hans. Fadd: Olava Olsd. Vrk., Sofie Berthine Kristensd. Vrk., Hans Andersen Vrk., Halvor Andersen og Ole Olsen Værket. Hjemmedøbt den 13. April af Thor Pedersen Værket.

13/4-1886. Helgen. Gbr. Hans Simonsen Ytterbø og Maria Stiansdatters Kirsten Tomine. Fadd: Maria Stiansd. Ytterbø, Pige Berthe Marie Andersd. Stenstadvolden, Gbr. Gunder Haraldsen Olsbrygge, Gbr. Halvor Halvorsen Værstad, Uk. Hans Simonsen Helgen.

30/4-1886. Dissenterbarn (Hollen). Gbr. Ole Tollefsen Namløshagen og Hanna Halvorsdatters Hans Gustav.

30/3-1886. Holden. Gaardsdreng John Sigurdsen Holla (42) og Mari Olsdatters (40) Laura. Fadd: Anne Olsd. Baxaas, Aslaug Sondresd. Holla, Kristen Pedersen Baxaas, Karl Gulliksen Briskemyr og Ole Vetlesen Kaasa.

29/3-1886. Holden. Smed Nils Johnsen Vrk. og Inger Larsdatters Anne Lovise. Fadd: Anne Tallaksen, Inger Nilsd., Lars Evensen, Abraham Andreassen og Even Nilsen. Alle Værket.

23/4-1886. Holden. Former Abraham Andreassen Vrk. og Marie Thomine Johnsens John. Fadd: Anne Tallaksd., Gunnild Johnsd., Anders Johannesen og Jacob Peter Gundersen Værket, Karl Pedersen Sagbruget.

16/4-1886. Holden. Gbr. Thor Nikolaisen Eie og Aslaug Nilsdatters Halvor. Fadd: Anne Olsd. Eie, Susanne Nilsd. Baksaas, Nils Olsen ditto, Halvor Nilsen Thoreskaas og Harald Nikolaisen Eie.

1/5-1886. Helgen. Arb. Andreas Andersen Haugene og Aslaug Maria Hansdatters Karl. Fadd: Aslaug Maria Knudsd. Jøntvedt, Pige Anne Kirstine Johnsd. Fæbakke, Gbr. Jens Gundersen Jøntvedt, Arb. Andreas Andersen Haugene, Handelsbetjent Andreas Olsen.

5/5-1886. Helgen. Gbr. Hans Nilsen Jøntvedt og Andrea Kristiansdatters Anne Marie. Fadd: Martine Pedersd. Namløs, Pige Anne Marie Tjøstolfsd. Namløs, Gbr. Peder Jørgensen Namløs, Anders Pedersen Kolstad, Gbr. Nils Jørgensen Namløs.

2/5-1886. Helgen. Dæksmand Lars Olsen Neset og Helene Arnesdatters Anne Marie. Fadd: Maria Larsd. Neset, Pige Anne Karoline Arnesd., Skrædder Hans Brynjulfsen Pladsen, Arb. Severin Larsen Ulefos, Arb. Hans Olsen Neset.

19/5-1886. Helgen. Gbr. Rollef Anundsen Neset og Ingeborg Elise Sivertsdatters Anton. Fadd: Ingeborg Kirstine Gundersd. Brenne, Pige Berthe Marie Andersdatter Stenstadvolden, Gbr. Ander Jensen do., Gbr. Søren A. Sivertsen Brenne, Gbr. Anund Olsen Aase.

10/5-1886. Holden. Gbr. Harald Nikolaisen Eie og Anne Olsdatters Ingeborg. Fadd: Aslaug Nilsd. Eie, Thore Olsd. Gaathaug, Ole Halvorsen ditto, Halvor Olsen Susaas og Harald Nikolaisen Eie.

22/5-1886. Helgen. Arb. Halvor Halvorsen Neset, Helgen og Anne Saamundsdatters Maria. Fadd: Maria Stiansd. Ytterbø, Pige Anne Stiansd. do., Gbr. Arne Kristensen Stenstad, Uk. Hans Simonsen Helgen, Uk. Severin Larsen Ytterbø.

22/4-1886. Helgen. Arb. Ole Gundersen Skjørholt (Skjærvig) og Dorthea Aslaksdatters Inger Dorthea. Fadd: Anne Hansine Hansd. Tveitan, Pige Berthe Maria Andersd. Stenstadstrand, Arb. Lars Brynjulfsen Tveitan, Skrædder Hans Brynjulfsen Værstad, Uk. Peder Halvorsen Holtan.

5/4-1886. Helgen. Hans Olsen Skogen og Petronelle Pedersdatters Olga Martine. Fadd: Berte Maria Johnsd. Hvalen, Pige Gunhild Halvorsd. Strandkaas, Arb. Ole Sørensen Søvestrand, Arb. John Olsen Grinden, Maler Petter Nilsen.

8/4-1886. Helgen. Arb. Jens Jensen Neset og Karen Tomine Nilsdatters Jens. Fadd: Moderen, Pige Kirsten Maria Andersd. Nesodden, Gbr. Arne Kristensen Stenstad, Gbr. Jens Jensen Gjærum, Uk. Halvor Andersen Nesodden.

13/4-1886. Holden. Gbr. Halvor Halvorsen Namløs og Marie Kirstine Nilsdatters Nils. Fadd: Anne Pedersd. Lindalen, Anne Marie Olsd. Namløs, Nils Johannesen ditto, Anders Tovsen Tufte og John Olsen Lindgren.

8/5-1886. Hjemme. Husmand John Olsen Osdalen (Valebø) og Anne Johnsdatters Thorsten. Fadd: (Ingen faddere) Hjemmedøbt af Anne Olsdatter Skottet. Barnet død før Bekræftelse af Daab.

18/4-1886. Holden. Gbr. Hans Halvorsen Fæhn og Marthe Halvorsdatter Espevoldens Asberg. Fadd: Aslaug Halvorsd. Tufte, Karoline Olsd. Røgstuen, Thor Halvorsen Espevolden, Ole Tollefsen Røgstuen, John Tollefsen Fæhn.

2/4-1886. Holden. Inderst Jens Halvorsen Indlæggen, Vale og Karen Marie Thorstensdatters Aaste. Fadd: Barnets Moder, Ingeborg Halvorsd. Romnæs, Thorsten Hansen Olsdalen (Osdalen), Hans Thorstensen ditto og Jørgen Johnsen Lunde.

12/5-1886. Holden. Former Andreas Kristoffersen Vrk. og Margith Hansdatters Karl. Fadd: Ingeborg Olsd. Vrk., Olalia Hansd. Vrk., Gunnar Kristoffersen Vrk., Karl Odin Gundersen Vrk., Gunnar Olsen Vrk.

18/3-1886. Holden. Gbr. Nils Andersen Brøndalen og Laura Pedersdatters Karen Kirstine. Fadd: Anne Andersd. Torjusrud (i Solum), Anne Jensine Andreasd. Texle, Ole Pedersen Texle, Peder Olsen Texle og Anders Pedersen Brøndalen.

8/5-1886. Holden. Høvlemester Ole Olsen Lommerud Sagbruget og Hanna Marie Halvorsdatters Halvor. Fadd: Inger Stensd. Hegna, Sofie Pedersd. Vrk., Peder Hansen Vrk., Kristen Svennungsen Ulefos og Halvor Halvorsen Lommerud.

13/5-1886. Holden. Gunnar Hansen Sannæsmoen og Ingeborg Sivertsdatters Gustav Severin. Fadd: Marie Halvorsd. Sannæs, Netta Jensine Johannesd. ditto, Halvor Helleksen Sannæs, Ole Sivertsen Moene, Ole Thorstensen Sannæsmoen.

7/5-1886. Holden. Sagbrugsarb. Rasmus Johnsen Vrk. og Inger Olsdatters Hanna Marie. Fadd: Kari Svendsd. Vrk., Thea Olsd. Qværndokken, Ole Gundersen ditto, Karl Olsen ditto, Andreas Thommesen Vrk.

20/5-1886. Holden. Arb. Hans Hansen Berland Vrk.og Anne Marie Jensdatters Hans. Fadd: Hans Hansen Berland Vrk., Bent Nilsen Kamperhaug, Jacob Andreassen Vrk., Maren Jensd. Vrk., Marie Jensd. Halvorstaa.

3/6-1886. Holden. Sagbrugsarb. Simon Kristensen Sagbr. og Inger Kristiansdatters Inger Sofie. Fadd: Andrea Sondresd. Vrk., Gunhild Jensd. Ulefos, Kristen Johannesen Strømodden, Kristian Evensen Vrk. og Johannes Kristensen Vrk.

24/6-1886. Hjemme. Arbeider Thorsten Johannesen Sannæs og Gunhild Evensdatters Ingeborg. Fadd: (Ingen faddere) Død før hjemmedaabens Bekræftelse.

30/5-1886. Holden. Arb. Ole Pedersen Lindalen Sagbr. og Anne Marie Isaksdatter Grubens Martha Pauline. Fadd: Ingeborg Andersd. Gruben, Karen Nilsd., John Halvorsen Lindalen, Andreas Pedersen ditto, John Isaksen Gruben.

7/6-1886. Holden. Snedker Stian Anundsen Sagbruget og Maren Bentsdatters Hanna Benedikte. Fadd: Else Marie Anundsd. Vrk., Aslaug Marie Anundsd. Sagbr., Peder Nilsen Hammerstad, Bent Bentsen Sagbr., Johan Mathiassen Sagbruget.

22/6-1886. Dissenterbarn (Hollen). Gbr. Halvor Halvorsen Fæhn og Anne Helene Andersdatters Johan.

26/6-1886. Holden. Blikkenslager Andreas Olsen Romnæs og Maren Andreasdatters Peder August. Fadd: Anne Pedersd. Deilsbakke, Ingeborg Svennungsd. Skogen, Johannes Hansen Deilsbakke, Halvor Olsen Stensholt og Halvor Olsen Romnæs.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

31/3-1886. Holden. Korpslæge Sten Andreas Tufte og Frederikke Olava Lyngs Olga Frederikke. Fadd: Jacoba Urbine Halvorsen af Kristiania, Frøken Louise Dahl Tufte, Grosserer Ferdinand Berven af Kristiania, Grosserer Olaus Andreas Halvorsen af Kristiania og Kandidat Jonas Tufte.

17/7-1886. Holden. Former Jørgen Johannesen Vrk. og Maren Andrea Kristensdatters Gustav. Fadd: Barnets Moder, Helene Johannesd. Vrk., Gunnar Johannesen Vrk., Andreas Andersen Bøle af Gjerpen, Peder Johnsen Strømodden.

26/5-1886. Holden. Gbr. Gjermund Stenersen Rønningen og Margit Olsdatters Susanne. Fadd: Kirsti Nilsd. Skordal, Karen B. Gjermundsd. Rønningen, Saamund Aslaksen Skordal, Halvor Aslaksen Skordal, Stener Gjermundsen Rønningen.

8/5-1886. Holden. Husmand Anders Ellefsen Røibæk og Ingeborg Evensdatters Ingeborg. Fadd: Berthe Maria Gundersd. Holla, Gina Halvorsd. Hollahagen, Halvor Gundersen ditto, Karl Gulliksen Briskemyr og Even Evensen Tufte.

24/6-1886. Dissenterbarn (Hollen). Gbr. Ole Nilsen Fosse og Maria Thorine Johnsdatters Gunhild Kirstine. (Tilhørte Den Evangelisk Lutherske Kirke - DELK. G.S.)

29/7-1886. Holden. Gbr. Ole Jørgensen Sannæs og Aslaug Nilsdatters Jørgen. Fadd: Hanna Nilsd. Baxaas, Ingeborg Halvorsd. Ullevigen, Johannes Halvorsen Sannæs, Anton Andersen ditto og Gullik Halvorsen Sannerholt.

20/6-1886. Holden. Kudsk Svend Andersen Vrk. og Kirsten Marie Hansdatters Marie Jeanette. Fadd: Karen Maria Johannesen, Hanna Kathrine Andersen, Hans Hansen, Even Johannesen og Kittil Svennungsen, alle Værket.

22/7-1886. Holden. Former Kittil Jespersen Vrk. og Kirstine Johannesdatters Anne Marie. Fadd: Barnets Moder, Gunhild Jespersd. Vrk., Barnets Fader, Peder Jespersen Vrk. og Andreas Jespersen Vrk.

5/8-1886. Holden. Arbeider Sten Stensen Heisholtevjen og Anne Marie Eilefsdatters Eilef. Fadd: Inger Stensd. Hegna, Marie Kristensd. Skaraveien, Østen Stensen Hølen, Halvor Østensen Hølen, Severin Eilefsen Heisholtevjen.

12/7-1886. Holden. Gbr. Lars Johnsen Usterud og Anne Torgrimsdatters Torgrim. Fadd: Barnets Moder, Anne Marie Bentsd. Masdalen, Torgrim Torkildsen, Ole Torgrimsen og Torkild Torgrimsen Solberg.

9/7-1886. Holden. Murer Thron Pedersen Vrk. og Ingeborg Kristensdatters Gurine. Fadd: Anne Kristensd. Vrk., Petrea Kristensd. Vrk., Kristen Johannesen Strømodden, Simon Kristensen Sagbr., Peder Pedersen Vrk.

24/7-1886. Holden. Arbeider Johannes Olsen Kabbe Vrk. og Anne Isine Eriksdatters Anders. Fadd: Barnets Moder, Marie Kristensd. Skaraveien, Barnets Fader, Johannes Pedersen Vrk. og Nils Johannesen Kabbe.

9/8-1886. Holden. Gbr. Ole Sivertsen Moane (Valebø) og Anne Kristensdatters Kristen. Fadd: Ingeborg Sivertsd. Sannæsmoen, Susanne Olsd. Høgsodde, Gunder Hansen Sannæsmoen, Søren Sivertsen Brænne og John Andersen Dalen.

27/8-1886. Holden (tvilling). Lærer John Gjermundsen Nape, Sagbruget og Sofie Simonsdatters Sigrid. Fadd: Sigrid Nilsd. Sagbr., Thora Simonsd. ditto, Simon Torstensen ditto, Lærer Nils Klemmetsen og lærer Halvor Jensen Kastet.

27/8-1886. Holden (tvilling). Lærer John Gjermundsen Nape, Sagbruget og Sofie Simonsdatters Anne. Fadd: Margit Nilsd. Sagbr., Marie Johnsd. Vrk., Anders Olsen Sagbr., Carl Meklenbrauck og Ole Hansen Vrk.

24/7-1886. Holden (tvilling). Skrædder Anders Gundersen Odden og Kirsten Marie Olsdatters Anton. Fadd: (Ingen faddere) Død før daabens Bekræftelse.

24/7-1886. Holden (tvilling). Skrædder Anders Gundersen Odden og Kirsten Marie Olsdatters Hulda Nikoline. Fadd: (Ingen faddere) Død før daabens Bekræftelse.

30/8-1886. Holden. Gbr. Ole Nilsen Sannerholt og Aslaug Olsdatters Marie. ("Tulling") Fadd: Gurine Bentsd. Vrk., Margit Nilsd. Flatland af Lunde, Ole Nilsen Vrk., Andreas Nilsen Sannerholt, Nils Olsen Lindem (af Lunde).

14/9-1886. Holden. Arb. Anders Gustav Johannesen Sagbruget og Johanne Severine Kristensdatters Ingeborg. Fadd: Anne Kristensd. Vrk., Gunhild Evensd. Sagbr., Kristen Johannesen ditto, Johannes Kristensen ditto, Johan Andersen Baxaas.

5/9-1886. Helgen. Gbr. Peder Simonsen Omtvedt og Kirsti Tollefsdatters Simon. Fadd: Moderen, Pige Karoline Olsd. Fæhn, Gbr. Augustinus Pedersen Omtvedt, Gbr. Ole Tollefsen Røgstuen, Gbr. Jørgen Simonsen Klovdal.

10/9-1886. Holden. Arbeider Jens Hansen Odden og Maren Thomine Thorsdatters Thora Mathilde. Fadd: Anne Sofie Johannesd. Odden, Kari Hansd. Odden, Andreas Thorsen Striken, Ole Hansen Odden, Hans Andersen Odden.

5/9-1886. Holden. Gbr. Svennung Torgrimsen Solberg og Sørine Pedersdatters Anne. Fadd: Barnets Moder, Kari Rollefsd. Glaholt, Torgrim Torkildsen Solberg, Ole Torgrimsen ditto, Lars Johnsen Usterud.

3/9-1886. Holden. Bager Kristoffer Olsen Sagbruget og Kari Kristensens Anthonie Kristine. Fadd: Susanne Bentsen Ulefos, Gurine Kristensd. af Kragerø, Nils Kristensen Langjordet, Knut Jacobsen Heisholt og Kristen Kristensen af Skien.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

17/9-1886. Holden. Gbr. Torsten Evensen Lunde og Karen Berthea Sivertsdatters Guro. Fadd: Ingeborg Jensd. Brænne, Ingeborg Evensd. Lunde, Søren Sivertsen Brænne, Lars Evensen Lunde og Sivert Larsen Lunde.

16/9-1886. Dissenterbarn (Hollen). Gbr. Anton Johansen Fæhn og Susanne Halvorsdatters Johan.

9/7-1886. Holden. Husmand Aslak Andersen Teigen (60) og Maria Jacobsdatters (44) August Nioton. Fadd: Barnets Moder, Liv Helliksd. Glahus, Anders Aslaksen Texle, Ole Larsen Ugge, Karl Johan Aslaksen Teigen.

24/10-1886. Holden. Gbr. Erik Thorstensen Heisholt og Kari Hansdatters Marie Hansine. Fadd: Kari Augunsd. Gurstad, Kari Eriksd. Heisholt, Aslak Kittilsen Holte, Peder Olsen Heisholt, Hans Johannesen ditto.

29/10-1886. Dissenterbarn (Hollen). Menighetsforstander Hans Johannesen Knepstad(?) Fæhn og Bredine Sofie Jacobsdatters Elise Sofie.

23/9-1886. Holden. Maler Johan Henrik Johansen Baksaas og Anne Marie Hansdatters Gunhild Thomine. Fadd: Margit Olsd. Rønningen, Kari Olsd. Bjerva af Lunde, Gjermund Stenersen Rønningen, Kristian og Edvard Sinsen af Lunde.

1/8-1886. Holden. Maler Andreas Edvard Pedersen Øgaarden og Gurine Olsdatters Elise Mathilde. Fadd: Barnets Moder, Elin Marthine Pedersd. (Roligheden?), Anders Tovsen Tufte, Arve Olsen Roligheden, Halvor Andersen Øgaarden.

2/10-1886. Holden. Arb. John Halvorsen Sagbruget og Anne Pedersdatters Anders. Fadd: Marie Isaksd. Sagb., Amanda Stiansd. ditto, Ole Pedersen ditto, Anders Pedersen ditto og Gullik Halvorsen Sannerholt.

19/9-1886. Holden. Arbeider Ole Johannesen Kabbe, Vrk. og Aslaug Olsdatters Ole. Fadd: Anne Karine Bentsd. Vrk., Maren Bergitte Olsd. af Skien, Faderen, Johannes Olsen Kabbe Vrk. og Ole Johnsen Vrk.

30/9-1887. Helgen. Fyrbøder Lars Olsen Neset og Helene Arnesdatters Anne Marie. Fadd: Maria Larsd. Neset, Pige Anne Hansd. Ytterbø, Arb. Olaus Severin Larsen, Ulefos, Arb. Kristen Olsen Neset, Arb. Hans Olsen Neset.

6/10-1886. Holden. Former Severin Thorbjørnsen Vrk. og Anne Margrethe Olsdatters Anna. Fadd: Olava Olsen, Karoline Arnesen, Ole Gulliksen og Severin Larsen (alle) Vrk. og Thor Andersen Brække.

23/10-1886. Holden. Arb. Johannes Hansen Vrk. og Gunhild Gunnulfsdatters Gunnar. Fadd: Marthe Olsd., Ingeborg Thorsd., Johannes Hansen, Andreas Jensen og Karl Gundersen, (alle af Værket).

26/10-1886. Dissenterbarn (Hollen). Snedker og gbr. Tollef Tollefsen Thorsnæs og Tomine Andreasdatters Maria Kirstine.

1/11-1886. Holden. Sagmester John Andreassen Vrk. og Karen Andrea Rasmusdatters Jørgen. Fadd: Karen Marie Rasmusd. Vrk., Anne Johanne Rasmusd. Hegna, Rasmus Johnsen Hegna, Hans Odin Andreassen Vrk. og Barnets Fader.

10/12-1886. Holden. Arbeider Ole Hansen Odden og Karen Marie Thorsdatters Thorvald. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Ingeborg Tovsen Tufte. Død før daabens Bekræftelse i Kirken.

19/11-1886. Holden. Snedker Nils Pedersen Vrk. og Marie Nilsdatter Hoxoddes Margrethe. Fadd: Ingeborg Kristensd., Maren Pedersd., Johannes Pedersen, Peder Pedersen (alle Vrk.) og Anders Nilsen Sagbruget.

28/11-1886. Holden. Tømmermand Peder Jespersen Vrk. og Kirstine Kristensens Peder. Fadd: Kristine Johannesd., Gunhild Jespersd., Even Jespersen, Andreas Jespersen og Hans Jensen (alle af Værket).

15/10-1886. Holden. Kjører Bent Pedersen Vrk., og Anne Elise Pedersdatters Karethe Pauline. Fadd: Karen Pedersd. Sannerholt, Maren Pedersd. ditto, Edvard Pedersen ditto, Karl Pedersen Sagbr., Thron Pedersen Vrk. og Hans Pedersen Vrk.

8/11-1886. Holden. Arb. Hans Olsen Sagbruget og Laura Marie Andersdatters Anders. Fadd: Barnets Moder, Kari Hansd. Odden, Rasmus Olsen Kastet, Hans Thorstensen Sagbr. og Anders Sigurdsen Dalen.

30/10-1886. Holden. Skrædder Anders Andersen Fæbakke og Kirsten Olsdatters Ole. Fadd: Anne Olsd. Vrk., Kirstine Jensd. Graaten, Ole Olsen Heggen, Anders Olsen Vrk. og Karl Andersen Evjen.

11/12-1886. Holden. Arb. Gullik Halvorsen Sannerholt og Thomine Nilsdatters Halvor. Fadd: Aslaug Nilsd. Sannæs, Karen Nilsd. Kastet, Halvor Nilsen ditto, Peder Halvorsen Baxaas, John Halvorsen Sagbruget.

29/11-1886. Holden. Træsliber Kjøstol Pedersen Sagbruget og Anne Marie Olsdatters Ole. Fadd: Ingeborg Gundersd. Sagbr., Maria Tallaksd. Vrk., Gunder Olsen Vrk., Peder Pedersen Sagbr., Barnets Fader.

13/10-1886. Holden. Slagter Kittil Svennungsen Vrk. og Kari Kristensdatters Svennung. Fadd: Andrea Rasmusd. Sagbr., Anne Nilsd. Sannerholt, Knud Thorstensen Vrk., Halvor Halvorsen Sagbr. og Andreas Olsen Sagbruget.

20/11-1886. Holden. Gbr. Halvor Jørgensen Storhaug og Aslaug Hansdatters Aslaug Marie. Fadd: Barnets Moder, Maria Aronsd. Storhaug, Bent Halvorsen Skordal, Ole Johannesen Sagbr., Kristen Pedersen Evje.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

3/11-1886. Hjemme. Urmager August Karlsen og Karoline Charlottes Sara Marie Sofie. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt 25/2-1887 af Gunulf Thorsen Heisholt. Død før hjemmedaabens Bekræftelse i Kirken.

8/12-1886. Holden. Arb. Anders Nilsen Sagbruget og Anne Karine Nilsdatters Nils. Fadd: Mariane Thorsd. Vrk., Thea Nilsd. Sagbr., Knud Olsen ditto, Anders Sigurdsen ditto, Nils Pedersen Vrk.

3/12-1886. Holden. Leilænding Erik Kristiansen Hollasæter og Karen Gundersdatters Kristian. Fadd: Karen Gunnulfsd. Kaasene, Marie Hansd. Brænnebu, Julius Brunjulfsen Kaasene, Nils Andersen Brøndalen, Ole Hansen Brænnebu.

21/12-1886. Helgen. Gbr. Johannes Bentsen Stenstad og Berte Marie Jensdatters Johannes. Fadd: Moderen. Anne Andersd. Stenstadvolden, Faderen, Gbr. Anders Jensen Stenstadvolden, Gbr. Peder Arnesen Stenstad.

4/1-1887. Holden. Gbr. Halvor Nilsen Thoreskaas og Bergit Olsdatters Halvor. Fadd: Aslaug Nilsd. Eie, Susanne Nilsd. Baxaas, Thor Nikolaisen Eie, Harald Nikolaisen Eie, Halvor Olsen Susaas.

1/1-1887. Holden. Gbr. Hans Johannesen Sannæs og Karoline Amalie Nilsdatters Johanne. Fadd: Maren Pedersd. Sannæs, Gunhild Halvorsd. Nyhus, Hans Kristensen Sannæs, Thorsten Johannesen Sannæs og Halvor Halvorsen Sannæs.

3/1-1887. Holden. Former Halvor Andreassen Vrk. og Anne Olsdatters Ole. Fadd: Else Olsd. Kaasa, Kirstine Olsd. Vrk., Ole Johannesen Vrk., Ole Olsen Vrk. og Knud Olsen Sagbruget.

7/1-1887. Holden. Former Kittil Andreas Johnsen Vrk. og Berthe Marie Gundersdatters Gunnar. Fadd: Anne Thomine Gundersd. Romnæs, Aaste Nilsd. Vrk., Peder Gulliksen Romnæs, John Johnsen Vrk., Kittil Johnsen Vrk.

7/1-1887. Helgen. John Arvesen Kolstad og Maren Kristensdatters Alfred. Fadd: Moderen, Pige Maren Pedersd. Kolstad, Gbr. Halvor Halvorsen Kolstad, Gbr. Anders Pedersen Kolstad, Arb. Anders Arvesen Namløshagen.

14/12-1886. Holden. Arb. Hans Andreas Andersen Vibetodalen og Anne Olsdatters Anne Severine. Fadd: Barnets Moder, Kristine Enoksd. Espevolden, Johannes Stensen Haatvedt, Olaves Johannesen ditto og Nils Andersen Orekaasa.

24/12-1886. Hjemme. Maskinist Bent Guttormsen Strømodden og Anne Thorsdatters Bent. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt 15/1-1887 af Halvor Jensen Kastet. Død før Bekræftelse i Kirken.

10/2-1887. Holden. Gbr. Hans Hansen Sannæs og Bergit Sigurdsdatters Ingeborg. Fadd: Nikoline Amalie Nilsd. Sannæs, Anne Halvorsd. af Næs i Saude, Hans Johannesen Sannæs, Hans Hansen Sannæs og Halvor Halvorsen Sannæs.

28/1-1887. Holden. Lærer Kittil Halvorsen Sagbruget og Elise Johnsdatters Marie. Fadd: Elisabeth Olsen Sagbruget, Hanna Gundersd. Hølen, John Olsen Sagbr., Kittil Gundersen Gravningen og Barnets Fader.

19/1-1887. Hjemme. Arbeider Johannes Hansen Vrk. og Anne Nilsdatters Hans. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt 10/2-1887 af Thor Pedersen Vrk. Død før Hjemmedaabens Bekræftelse.

16/2-1887. Holden. Træsliber Ole Johannesen Sagbruget og Jøran Hansdatters Hanna Marie. Fadd: Hanna Halvorsd. Lommerud, Hanna Kristensd. Sagbr., Hans Kristensen Kornkaasa, Harald Olsen Laug og Kjøstel Kristensen Sagbruget.

7/2-1887. Holden. Tømmermand Johannes Bentsen Sagbruget og Marie Nilsdatters Gunhild Marie. Fadd: Jørgine Nilsd. Sagbr., Johanne Bentsd. ditto, Gunder Olsen ditto, Nils Bentsen ditto og Barnets Fader.

17/2-1887. Holden. Kjører Kristen Pedersen Baxaas og Anne Olsdatters Ole. Fadd: Berthe M. Gundersd. Holla, Anne Marie Halvorsd. Baxaas, John Sigurdsen Holla, Johan Andersen Perskaas og Ole Olsen Skordal.

1/3-1887. Holden. Arb. Halvor Andersen Roligheden og Anne Marie Hansdatters Inger. Fadd: (Ingen faddere). Død før kirkedaab.

8/3-1887. Holden. Former Ole Nilsen Vrk. og Kirsten Gurine Bentsdatters Gunda Oline. Fadd: Mariane Thorsd. Vrk., Kirstine Petersd. Vrk., Ole Nilsen Sannerholt, Andreas Nilsen ditto, Peder Bentsen Vrk.

16/2-1887. Holden. Arbeider Hans Andreassen Sagbruget og Hansine Nilsdatters Karl Johan. Fadd: Anne Nilsd. Vrk, Ingeborg Halvorsd. Vrk., Hans Thorstensen Vrk., Nils Andreassen Sagbr. og Hans Olsen ditto.

4/3-1887. Holden. Former Andreas Johnsen Fæbakke og Gro Gunnulfsdatters Hanna. Fadd: Berthe Marie Johnsd. Vala, Karen Johansd. Namløshagen, Ole Olsen Vrk., Johannes Hansen Vrk. og Brynjulf Olsen Fæbakke.

31/12-1886. Holden. Landhandler Rasmus Nikolai Hansen og Andrea Andersens Hans. Fadd: Barnets Moder, Hanna Andersen Vrk., Barnets Fader, Hans Rasmussen Bergkaas og Johannes Andersen Vrk.

9/3-1887. Holden. Træsliber Anders Olsen Sagbruget og Johanne Kristensdatter Bergets Anna Therese. Fadd: Margit Andersd. Kaasene, Hanna Kristensd. Sagbr., Knud Thorstensen Kaasene, Kittil Svennungsen Vrk. og Ole Thygesen Søvestrand.

1/2-1887. Dissenterbarn (Hollen). Ingebrigt Andreas Gundersen Dølvigkaasa (i Valebø) (f 1855) og Mari Gundersdatters (f. 1853) Ole Ingebrigt.

21/2-1887. Holden. Husmand Eilef Thorgrimsen Deilsbakke og Anne Pedersdatters Svennung. Fadd: Barnets Moder, Ingeborg Svennungsd. Skauen, Ivar Thorgrimsen Heisholt, Johan Nilsen Romnæs og Halvor Nilsen ditto.

4/3-1887. Holden. Husm. Halvor Gundersen Hollahagen og Aslaug Marie Andersdatters Dalen Halvor. Fadd: Anne Olsd. Dalen, Gina Halvorsd. Holla, Karl Gulliksen Briskemyr, Even Halvorsen Tufte og Nils Johnsen Lindgren.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

7/3-1887. Holden. Arbeider Karl Andreas Johannesen Hauen og Anne Olsdatters Johannes. Fadd: Barnets Moder, Thomine Johannesd. Hauen, Andreas Johannesen Hauen, Ole Gundersen Kværndokken og Karl Olsen ditto.

8/3-1887. Dissenterbarn (Hollen). Gbr. Thorgrim Olsen Namløshagen og Anne Olea Halvorsdatters Ole Johannes.

31/1-1887. Holden. Smed Andreas Johnsen Lindgren og Ingerid Johnsdatters Ingvald. Fadd: Kirsti Olsd. Kaasa, Kari Hansd. Odden, Anders Nilsen Kaasa, Ole Johnsen Lindgren og Thomas Olsen Lindgren.

31/3-1887. Holden. Gbr. John Kristoffersen Romenæs og Ingeborg Olsdatters Anne.  Fadd: Kari Kristoffersd. Stenningen af Saude, Ingeborg Kristoffersd. Sauer af Saude, Lars Johnsen ditto, Kittil Olsen Stenningen og Ole Kristoffersen Romenæs.

8/3-1887. Holden. Husm. Thorsten Hansen Osdalen (i Valebø) og Berthe Marie Nilsdatters Lars. Fadd: Karen Marie Thorstensd. Olsdalen, Susanne Olsd. Hoxodde, Hans Torsten Sagbr., Jens Halvorsen Indlægge og Barnets Fader.

29/1-1887. Holden. Arbeider Halvor Olsen Hanskaas (i Valebø) og Anne Johnsdatters Hanna. Fadd: Gunhild Leifsd. Brænne, Gunhild Eriksd. Næset, Thorsten Halvorsen Brænne, Ole Sivertsen Moane og Jens Clausen Sjaavid.

1/3-1887. Holden. Landhandler Johan Johnsen Ulefos og Gunhild Marie Hansens Elisabeth. Fadd: Elisabeth Olsen Ulefos, Marie Johnsen Ulefos, John Olsen ditto, Hans C. Hansen af Solum og Ole P. Sondresen Vrk.

25/3-1887. Holden. Arb. Kristian Kristoffersen Odden og Nelia Olsdatters Kristine. Fadd: Inger Olsd. Kaasa, Elise Johannesd. Hauen, Andreas Thorsen Odden, Lars Peter Larsen Odden og Harald Halvorsen Odden.

11/4-1887. Holden. Gbr. Ole Østensen Øgaarden og Karen Halvorsdatters Halvor Østinius. Fadd: Marie Halvorsd. Sannæs, Ingeborg Østensd. Øgaarden, Østen K. Øgaarden, Peder Østensen ditto og Halvor Helliksen Sannæs.

12/3-1887. Holden. Arb. Ole Pedersen Teksle og Anne Jensine Andreasdatters Anne Kirstine. Fadd: Aaste Karine Jensd. Berget, Marie Hansd. Brænnebu, Marthinius Larsen do., Anders Aslaksen Teksle og Jørgen Pedersen Teksle.

9/4-1887. Helgen. Leilænding Torgrim Olsen Eik og Kari Olsdatters Marie. Fadd: Tone Gundersd. Spirdalen, Aslaug Olsd. af Saude (Sauherad, G.S.), Leilænding Ole Johnsen Stuverud, Arb. Lars Hansen Spirdalen, Arb. Halvor Olsen Gulset.

12/7-1887. Helgen. Skomager Halvor Halvorsen Stoa, Ulefos og Ingeborg Marie Pedersdatters Thorvald. Fadd: Berthe Marie Johnsd. Hvalen, Pige Marie Klausd. Bø, Gbr. Anton Hansen Hvalen, Faderen, Arb. Andreas Johnsen Fæbakke.

11/4-1887. Helgen. Gbr. Halvor Halvorsen Værstad og Aslaug Kirstine Simonsdatters Anne Isine. Fadd: Berthe Kirstine Simonsd. Olsbrygge, Pige Kirsti Isaksd. Bjerva, Gbr. Isak Halvorsen Værstad, G.br. Isak Isaksen Hegna, Gbr. Peder Simonsen Helgen.

12/3-1887. Holden. Arb. John Jørgensen Lunde (i Valebø) og Kirsti Olsdatters Anne Marie. Fadd: Ingeborg Jensd. Brænne, Maren Halvorsd. Lunde, Halvor Halvorsen Lunde, Jørgen Johnsen Lunde og Halvor Jørgensen Brænne.

10/3-1887. Holden. Husmand Anders Aslaksen Teksle og Anne Marie Pedersdatters Karl. Fadd: Karen Gurine Larsd. Teksle, Gina Halvorsd. Holla, Aslak Andersen Teigen, Karl Aslaksen Teigen og Ole Pedersen Berget.

23/3-1887. Holden. Arb. Johan Mathisen Sagbruget og Aslaug Anundsdatters Martha Lovise. Fadd: Kirsten Anundsen Hølen, Anne Johansd. Sagbr., Hans Anundsen Hølen, Johan Kristensen Vrk. og Gunder Johannesen Vrk.

19/2-1887. Holden. Snedker John Jensen Haavet (32) og Anne Johannesd. Haavet s(47) Karl. Fadd: Barnets Moder, Anne Anundsd. Teksle, Erik Johannesen Kaasa, Andreas Johannesen Løvbugten og Anders Knudsen Himingen.

5/5-1887. Holden. Dagarb. Jens Olsen Kværndokken og Ingeborg Nilsdatters Nils. Fadd: Anne Olsd. Hauen, Marthine Olsd. Kværndokken, Karl Olsen ditto, Johan Nilsen Romnæs og Ole Nilsen Romnæs.

31/3-1887. Holden. Skomager Andreas Johannesen Heisholtevjen og Karen Kjøstolsdatters Gunhild Marie. Fadd: Barnets Moder, Anne Johannesd. Heisholtevje, Sten Stensen ditto, Konrad Olsen ditto og Thomas Thomassen Sagbruget.

21/1-1887. Holden. Leilænding Lars Bentsen Masdalen og Helge Torgrimsdatters Bent. Fadd: Gunhild Torgrimsd. Solberg, Anne Marie Bentsd. Masdalen, Ole Bentsen ditto, Halvor Halvorsen Glaholt og Ole Torgrimsen Solberg.

6/5-1887. Holden. Tømmermand Ivar Torgrimsen Heisholt og Margit Johnsdatters Johanne Anette. Fadd: Karen Pedersd. Heisholt, Mari Johnsd. ditto, Peder Olsen ditto, John Kjøstolsen ditto og Halvor Johnsen ditto.

21/4-1887. Holden. Sømand Andreas Rasmussen Vrk. og Maria Andreasdatters Ragna Andrea. Fadd: Gusta Rasmussen Vrk., Thora Nilsd. Vrk., Nils Johannesen Vrk., Andreas Rasmussen Vrk. og Rasmus Rasmussen Vrk.

17/4-1887. Dissenterbarn (Helgen). Gbr. Jørgen Jørgensen Jøntvedt og Kirsti Marie Olsdatters Martha Nikoline.

1/3-1887. Holden. Arb. Halvor Andersen Øgaarden og Anne Marie Hansdatters Anne. Fadd: Barnets moder, Johanne Halvorsd. Tufte, Hans Olsen Roligheden, Ole Hansen ditto og Gunder Andersen Lysnæs.

5/3-1887. Holden. Husmand Torkild Sivertsen Rugskottet og Johanne Marie Knudsdatters Kristen. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt 14/3 af Ole Gundersen Kværndokken. Død før Bekræftelse i Kirken.

2/5-1887. Helgen. Gbr. Isak Halvorsen Værstad og Aslaug Andersdatters Olav. Fadd: Moderen, Pige Anne Marie Olsd. Huset, Gbr. Halvor Halvorsen Værstad, Gbr. Halvor Jensen Hjelset, Uk. Peder Halvorsen Holtan.

8/5-1887. Holden. Arb. Gunder Halvorsen Heisholt og Karoline Sørensens Martha Anette. Fadd: Barnets Moder, Mari Johnsd. Heisholt, Ivar Torgrimsen Heisholt, Anders Sigurdsen Sagbr. og Ole Rasmussen Vrk.

18/5-1887. Helgen. Arbeider Hans Gulliksen Vrk., Velkom og Aslaug Marie Nilsdatters Gustav. Fadd: Kirsti Pedersd. Velkom, Nils Gundersen Velkom, Ole Gulliksen Vrk., Anne Kirstine Olsd. Fæbakke, Jens Gundersen Velkom.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

20/4-1887. Holden. Hilda Marie. Pige Gunhild Eriksdatter Danielskaas (22) og opgiven Barnefader Jørgen Hansen Furustul (40).
Fadd: Anne Kirstine Torkilsd. Perskaas, Karen Nilsd. Skjesmoen, Ole Johannesen Danielskaas, Hans Eriksen ditto og Stener Gjermundsen Rønningen.

30/4-1887. Holden. Husmand Gunder Gundersen Myra og Aaste Kirstine Olsdatters Karl. Fadd: Berthe Marie Gundersd. Holla, Inger Kirstine Gundersd. Myra, Johannes Nilsen Siljan af Mælum, Nils Evensen Glahus og Gunder Gundersen Holden.

20/5-1887. Holden. Arbeider Søren Kristensen Søve og Anne Larsdatters Thora. Fadd: Margit Andersd. Kaasene, Elise Pedersd. Sagbr., Knud Torstensen Kaasene, Kristen Svennungsen Ulefos og Halvor Hansen Sagbr.

1/5-1887. Holden. Træsliber Karl Pedersen Sagbr. og Gunhild Johnsdatters Peder. Fadd: Anne Pedersd. Vrk., Karen Asgjersd. Vrk., Abraham Andreassen Vrk.Nils Johnsen Vrk. og Ole Gunnulfsen Sagbruget.

30/3-1887. Holden. Arb. Ole Johannesen Kværnhuskaasa (i Valebø) og Marie Olsdatters Olava Marie. Fadd: Gunhild Johnsd. Sauklev, Guro Larsd. Brænne, Thron Hansen Sauklev, Hans Thronsen Lunde og Jens Klausen Sjaavid.

20/6-1887. Holden. Gbr. Mathias Olsen Sannæs og Kari Kristoffersdatters Anund. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Johannes Halvorsen Sannæs. Død før Bekræftelse i Kirken.

15/5-1887. Holden. Husmand Rasmus Olsen Moen og Kari Andersdatters Johannes. Fadd: Barnets Moder, Thorine Jørgensd. Moen, Barnets Fader, Ole Johnsen Grini og Halvor Halvorsen Lommerud.

24/5-1887. Holden. Arb. Magnus Andersen Søve og Karen Johannesdatters Vilhelm. Fadd: Margit Andersd. Kaasa, Mariane Kristiansd. Stua, Knud Thorstensen Kaasene, Edvin Arntsen af Skien og August Olsen af Tønsberg.

24/5-1887. Holden. Gbr. Saamund Nilsen Langjordet og Ingeborg Marie Thorsdatters Jens. Fadd: Bergit Olsd. Thoreskaas, Hanna Jensd. Kaasa, Tarald Gundersen Kaasa, Halvor Nilsen Thoreskaas, Aslak Nilsen Langjordet.

28/6-1887. Holden. Sagbr.arbeider Olaus Severin Larsen Vrk. og Anne Karoline Arnesdatters Anne. Fadd: Kirsti Nilsd. Vrk., Sofie Pedersd. Vrk., Peder Hansen, Hans Thorstensen og Even Andreassen, alle Værket.

22/6-1887. Holden. Former Hans Andersen Vrk. og Marie Pedersdatters Mathilde. Fadd: Karen Gurine Larsd. Teksle, Kirstine Pedersen Vrk., Anders Olsen Vrk., Saamund Andersen Vrk. og Peder Olsen Teksle.

25/6-1887. Holden. Skomager Lars Andersen Sannerholt og Karen Pedersdatters Karette. Fadd: Thomine Nilsd. Sannerholt, Maren Pedersd. ditto, Nils Klemmetsen ditto, Edvard Pedersen ditto, Ole Gundersen Sagbruget.

26/3-1887. Holden. Kanalarb. Nathan Anderson Perskaas f. 1852 og Petrine Petersons Olga Hildora. Fadd: Johanne Sofie Magnussen Perskaas, Anne Elise Johannesd. ditto, Bernt Magnussen ditto, Ole Hansen Odden og Anders Johnnesen Gisholt. Hjemmedøbt 8/4 af Lars B. Borgersen af Porsgrund.

20/6-1887. Holden. Gbr. Mathias Olsen Sannæs og Kari Kristoffersdatters Thorsten. Fadd: Maren Pedersd. Sannæs, Svanaug Kristoffersd. Kise, Jørgen Kristoffersen ditto, Hans Kristensen Sannæs og Barnets Fader.

20/7-1887. Holden. Gbr. Halvor Olsen Susaas og Dorthe Nikolaisdatters Aasta. Fadd: Aasta Andersd. Gaathaug, Susanne Nilsd. Baksaas, Ole Halvorsen Gaathaug, Ole Olsen ditto, Halvor Nikolaisen Eie.

25/7-1887. Holden. Smed Thorsten Johannesen Sannæs og Gunhild Evensdatters Johannes. Fadd: Karoline Nilsd. Sannæs, Gunhild Johannesd. Sannæs, Hans Johannesen Sannæs, Kittil Evensen Funnemark af Lunde og Barnets Fader.

20/7-1887. Holden. Arb. Karl Hansen Sagbruget og Marie Thomasdatters Hans. Fadd: Gunhild Hansd. Sagbr., Inga Olsd. af Porsgrund, Hans Hansen Sagbr., Thomas Thomassen ditto, Hans Thomassen ditto.

1/7-1887. Holden. Arb. Nils Andersen Brøndalen og Laura Pedersdatter Teksles Anders. Fadd: Anne Marie Pedersd. Teksle, Karen Hansd. Brænnebu, Anders Pedersen Brøndalen, Ole Pedersen Berget og Jørgen Pedersen Teksle.

25/3-1887. Holden. Hotelvært Ole Peter Sondresen og Anna Dorthea født Hansens Hanna Dorthea. Fadd: Johan Johnsen Ulefos, Hans C. Hansen af Solum, Marie Nilsen af Skien, Gunhild Johnsen Ulefos.

23/8-1887. Holden. Former Abraham Andreassen Vrk. og Maren Thomine Johnsdatters John. Fadd: Ingeborg Gundersd. Vrk., Kirstine Marie Andreasd. Vrk., Andreas Abrahamsen Vrk., Nils Johnsen Vrk., Ole Nilsen Vrk.

8/8-1887. Holden. Leilænding Kristen Jensen Kjendalen (i Valebø) og Kirsti Ellefsdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: Ingeborg Kirstine Jensd. Brænne, Lina Evensd. Lunde, Halvor Jørgensen Brænne, Jens Jensen Galten og Bent Evensen Lunde.

9/8-1887. Holden. Træsliber Nils Johannesen Kabbe, Sagene og Marie Kristensdatters Kristen. Fadd: Anne Eriksen Vrk., Ingeborg Kristensen Sagbr., Knud Jacobsen Hegna, Ole Johannesen Kabbe Vrk., Johannes Pedersen Vrk. og Halvor Østensen Hølen.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

10/8-1887. Holden. Gbr. John Johnsen Berget og Anne Simonsdatters John. Fadd: Anne Olsd. Vrk., Anne Kirstine Johnsd. Fæbakke, Peter Olsen Vrk., Hans Larsen Vrk. og Anders Andersen Namløshagen.

7/8-1887. Holden. Smed Julius Brynildsen Kaasene og Karen Gurine Gunnulfsdatters Bent. Fadd: Kirsten Gurine Bentsd. Vrk., Amanda Esekielsd, Kaasene, Brynild Jensen Kaasene, Knud Thorstensen ditto og Gustav Juliussen Kaasene.

14/9-1887. Holden. Gunder Andersen Lysnæs og Marthine Osinia Johnsdatters Jensine. Fadd: Anne Hansd. Øgaarden, Marie Johnsd. Ulefos, Gunder Johnsen Ulefos, Johan Larsen Namløshagen og Barnets Fader.

6/9-1887. Dissenterbarn (Hollen).  Gbr. Anders Gundersen Otterkjær og Marie Kristensdatters Rasmus Andreas.

19/9-1887. Dissenterbarn (Hollen). Kanalarbeider Otto Johansen Baksaas og Anna Kristine Larsdatters David.

2/6-1887. Holden. Arb. Jakob Andreassen Kværnodden og Marie Jensdatters Andreas. Fadd: Marie Jensd. Halvorstaa, Gurine Nilsd. Sagbr., Hans Odin Andreassen Vrk., Hans Andersen Kronborg og Gunder Jensen Halvorstaa. Hjem.dbt af Jens Tygesen Halvorstaa.

1/8-1887. Holden. Doktor Oscar Backe og Sara Backe født Viborgs Victor. Fadd: Fru Maren Lyche af Kristiania, Frk. Marie Nærup af Drammen, Sagfører J. Kruger, Doktor B. Waage, Ingeniør G. Sætren. Sidstnævnte mødte ikke frem.

21/7-1887. Holden. Former Nils Johnsen Vrk. og Marie Jespersdatters Halvor. Fadd: Kristine Johannesd. Vrk., Sofie Klausd. Gruben, Andreas Johnsen Vrk., Even Jespersen Vrk. og Andreas Jespersen Værket.

19/9-1887. Holden. Arb. Johannes Pedersen Otterkjær og Kari Gunnulfsdatters Peder. Fadd: Barnets Moder, Hanna Olsd. Ulefos, Barnets Fader, Mikkel Pedersen Rønningen og Gustav Juliussen Kaasene.

13/9-1887. Holden. Arb. Martin Pedersen Haatvedt og Anne Karine Nilsdatters Marie Pauline. Fadd: Aagot Kristensd. Haatvedt, Guro Andreasd. ditto, Johannes Stensen Haatvedt, Karl Halvorsen ditto og John Johnsen Berget.

29/8-1887. Holden. Sagarb. Hans Andersen Kronborg og Maren Jensen Halvorstaas Julie Augusta. Fadd: Marie Jensen Halvorstaa, Sofie Kristensen Vrk., Hans Hansen Berland, Gunder Jensen Halvorstaa og Ole Henriksen Vrk.

9/8-1887. Holden. Former Ole Rasmussen Vrk. og Andrea Halvorsdatters Anton. Fadd: Ingeborg Olsd. Vrk., Andrea Rasmusd. Sagbr., Rasmus Olsen Vrk., Johannes Hansen Vrk. og Barnets Fader.

18/9-1887. Holden. Former Anders Olsen Vrk. og Karen Anundsdatters Anund. Fadd: Anne Nilsd. Vrk., Kirstine Pedersd. Vrk., Hans Andersen Vrk., Anton Anundsen Vrk. og Jens Olsen Fæbakke.

30/8-1887. Holden. Former Johannes Johannesen Sandbakken (Vrk.) og Anne Tallaksdatters Magnus. Fadd: Mari Tallaksen Vrk., Karen Asgjærsd. Vrk., Anders Johannesen Vrk., Jacob P. Gundersen Vrk. og Hans Pedersen Vrk.

1/10-1887. Holden. Gbr. Ole Andersen Melteig og Ingeborg Svennungsdatters Peder Marthinius. Fadd: Helene Olsd. Haatvedt, Ingeborg M. Andersd. Melteig, Anders Olsen Melteig, Kristen Andersen Melteig og Kristen Svennungsen Ulefos.

25/9-1887. Holden. Former Ole Andersen Kronborg og Marie Johnsen Højedals John. Fadd: Andrea Andreasd. Kronborg, Anne Johnsen Højedal, Ole Gulliksen Vrk., Johannes Andersen Vrk. og Andreas A. Kronborg.

18/7-1887. Holden. Gbr. Thor Halvorsen Espevolden og Kristine Kristiansdatters Nikolai. Fadd: Barnets Moder, Kirstine Jensd. Siljan (i Mælum), Hans Halvorsen Fæhn og Harald Halvorsen Espevolden.

19/8-1887. Holden. Tømmermand Even Andreas Jespersen og Marthine Hansens Hilda Marie. Fadd: Kristine Johannesd. Vrk., Hanna Hansd. af Solum, Teodor Hansen ditto, Jesper Kittilsen Vrk. og Peder Jespersen Vrk.

17/8-1887. Holden. Contorist Peder Pedersen Vrk. og Anette Pedersens Anny Caspara. Fadd: Marie Pedersen af Skien, Julie Pedersen ditto, Johan Johnsen Ulefos, Peder Hansen Holla og Johannes Andersen Vrk.

26/9-1887. Holden. Kanalarb. Alfred Andersen og Anette Pedersens Agathe Konstanse. Fadd: Nikoline M. Nilsen Heisholt, Kari Thorstensen Heisholt, Anders Johannesen Sagbr., Ole Endresen ditto og Johan Thegelin Sagbruget.

24/9-1887. Holden. Gaardsdreng Kristen Svennungsen Ulefos og Marie Nilsdatters Johan. Fadd: Ingeborg Nilsd. Romnæs, Gunhild Svennungsd. Ulefos, Johan Nilsen Romnæs, Ole Andersen Melteig og Søren Kristensen Søve.

2/10-1887. Holden. Sagarb. Hans Thorstensen Sagbr. og Mariane Thorsens Kirsti. Fadd: Gurine Bentsen Vrk., Berthine Thorsen Vrk., Anders Nilsen Sagbr., Anders Sigurdsen ditto og Aslak Nilsen Langjordet.

5/10-1887. Holden. Lærer Nils Klemmetsen Sannerholt og Anne Olsdatters Ingeborg. Fadd: Jørgine Olsd. Kaasene, Anne Nilsd. Sannerholt, Ole Jensen Kaasene, Johan Jørgensen Vrk. og Karl Halvorsen Haatvedt.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

13/10-1887. Holden. Arb. Karl Andersen Namløshagen og Berthe Marie Jensens Olaf Severin. Fadd: Nella Johnsen Grønsten, Ida Hansen ditto, Anders Arvesen Namløshagen, Andreas Andersen ditto og Abraham Andersen Namløshagen.

16/10-1887. Holden. Gbr. Hans Kristensen Kaasa og Aase Marie Larsdatters Kristoffer. Fadd: Torberg Gundersd. Kaasene, Kari Knudsd. Bakken, Kristen Hansen Bakken, Gullik Knudsen Grunnerud og Hans Kristensen Kornkaasa.

18/9-1887. Holden. Kanalarbeider Theodor Nilsen Otterkjær og Johanne Johansdatter Hellestads Ingeborg Marie. Fadd: Anne Andersd. Otterkjær, Hanna Reiersen Nome, Gustav Johannesen Otterkjær, Karl Olsen Skordal og Fredrik Andersen Skordal.

9/9-1887. Holden. Arb. John Sigurdsen Holla og Marie Olsdatters Ole. Fadd: Anne Olsd. Evjen, Bertine Olsd. Kaasa, Ole Vetlesen Kaasa, Karl Gulliksen Briskemyr og Kristen Pedersen Evjen.

16/10-1887. Holden. Landhandler Mathinius Hansen Tufte og Anne Pauline Olsdatters Kirsten Amalie. Fadd: Karen Stensd. Borgen, Anne K. Andersd. Namløs, Hans Halvorsen Fæhn, Anders Andersen Borgen og Anton Hansen Tufte.

1/10-1887. Holden. Arbeider Johannes Andersen Berget og Olava Nilsens Olga Josefine. Fadd: Ingeborg Kirstine Thomasd. Haugbakken, Gunhild Johnsd. ditto, Thomas Olsen ditto, John Johnsen Berget og Barnets Fader.

15/10-1887. Holden. Kanalarbeider Lorents Hansen Baxaas og Elen Mathea Ingebretsens Hanna Elise. Fadd: Barnets Moder, Anna Karlsen Kringleføt, Johan Johansen Baxaas, Ole Halvorsen ditto og Karl Karlsen ditto.

1/11-1887. Holden. Skovfogd Johannes Andersen Vrk. og Anne Thomine Hansdatters Hilda. Fadd: Elise Hansen Holla, Thea Hansen Holla, Agronom P. Hansen Holla, Hans Rasmussen Vrk. og Rasmus Hansen Heisholt.

29/11-1887. Holden. Kanalarb. Jørgen Johnsen Sannerholt og Karen Berthea Sørensdatters Cato Johan. Fadd: Anne Johnsd. Sagbr., Karen M. Sørensd. Heisholt. Ole Nilsen Sannerholt, Andreas Nilsen Sannerholt og Barnets Fader.

4/11-1887. Holden. Arbeider John Olsen Deilevjen og Anne Marie Halvorsdatters Ingeborg. Fadd: Inger Stensd. Hegna, Marie Emanuelsd. Bergkaas, Knud Johnsen Hegna, Ole Olsen Grini og Barnets Fader.

6/10-1887. Holden. Kanalarbeider Lars Johan Larsen Heisholt og Benedikte Eliassens Karl. Fadd: Karen Pedersen Heisholt, Maren Pedersdatter Heisholt, Lars Peder Larsen ditto, Kasper Hansen ditto og August Valstrøm Heisholt.

15/10-1887. Holden. Kanalarb. Ole Gulbrandsen Odden og Kari Pedersdatters Olga Marie. Fadd: Hanna Hansen Kaasa, Helene Rasmussen Odden, Lars P. Larsen Heisholt, Anders Mathisen Striken og Hans Andersen Odden.

15/11-1887. Holden. Gbr. Ole Tollefsen Røgstuen og Mari Evensdatters John. Fadd: Kirsti Tollefsd. Omtvedt, Karoline Olsd. Fæhn, Lars Andersen Kolle, Ole Olsen Fæhn og Harald Halvorsen Espevolden.

5/11-1887. Holden. Kirkesanger Jonas Tønnesen Stavnem og Augusta Christiane Thønnesens Barbara Dorthea. Fadd: Fru Michaelovna Ellefsen Præstegaarden, Alvilde Thønnesen af Skien, Agronom P. Hansen Holla, Student theol. Svend Tufte og Karl Hundevadt Kringleføt.

9/12-1887. Holden. Arb. Johannes Pedersen Vrk. og Anne Kirstine Bentsens Johannes. Fadd: Margrethe Gundersd. Vrk., Mari Kristensd. Sagbr., Johannes Olsen Vrk., Bent Pedersen Vrk. og Peder Pedersen Vrk.

7/12-1887. Holden. Formermester Carl Mecklenbrauck og Wilhelmine f. Køtters Gustav Herman. Fadd: Julie Johnsen Vrk., Hilda Johnsen Vrk., Peder Pedersen Vrk., Ole Halvorsen Vrk. og Barnets Fader.
Merknad ført inn i 1943: "Ifølge justisdepartementet av 16/11-1943, tillatelse til å bruke slektsnavnet Brauk.

26/11-1887. Holden. Former Asgeir Olsen Vrk. og Andrea Tallaksens Anna Elise. Fadd: Karoline Arnesen Vrk., Anne Evensen Vrk., Severin Thorbjørnsen Vrk., Even Gjermundsen Vrk. og Johannes Johannesen Sandbakken (Vrk.).

6/12-1887. Holden. Tømmermand Erik Olsen Stoa og Anne Tovsdatters Ole. Fadd: Aslaug Nilsd. Stoa, Kari Hansd. Eiestranden, Erik Olsen ditto, Peder Tovsen ditto og Ole Tovsen ditto.

25/11-1887. Holden. Sagmester Kristian Odin Olsen Sagene og Karen Nilsens Anton. Fadd: Barnets Moder, Inger Gundersd. Myra, Johannes Bentsen Sagbr., Anders Sigurdsen ditto og Anders Pedersen Lindalen.

7/10-1887. Helgen. Arb. Ole Gundersen Skjærvik under Skjørholt og Dorothea Aslaksdatters Marie. Fadd: Anne Hansine Hansd. Tveitan, Pige Solveig Antonsd. Skjørholt, Leilænding Lars Brynjulfsen Tveitan, Skrædder Hans Brynjulfsen Værstad, Arb. Gunnar Olsen Skjærvik.

30/12-1887. Holden. Arb. Vetle Hansen Namløshagen og Inger Marie Isaksdatters Hans Marthinius. Fadd: Anne Marie Isaksd. Lindalen, Kirstine Olsd. Fæbakke, Ole Pedersen Lindalen, Isak Isaksen Gruben og Kristen Hansen Namøshagen.

15/12-1887. Holden. Arb. Nils Andreassen Sagbruget og Ingeborg Halvorsdatters Halvor Andreas. Fadd: Hansine Hansen Sagbr., Andrea Halvorsen Vrk., Halvor Andersen Vrk., Hans Thorstensen Vrk. og Thron Halvorsen Vrk.

19/11-1887. Holden. Kanalarb. Bengt Magnussen Odden og Anne Kirstine Andersens Lovise Sørine. Fadd: Petrine Pedersen Odden, Kari Hansen Odden, Ole Hansen Odden, Simon Andersen Odden og Barnets Fader.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

1/12-1887. Holden. Kanalarb. August Pedersen Kaasa og Anne Marie Mathiasdatters Henrik Mathias. Fadd: Marie Kristensd. Kaasa, Gunhild Olsen Kornkaasa, Hans Kristensen Kaasa, Karl Mathiassen Kaasa og Josef Svendsen Kaasa.

13/1-1888. Holden. Ivar Oscar. Pige Olava Olsdatter Hval af Romedal (26) og Knud Iversen Tøste af Romedal (39). Fadd: Pauline Olsd. Tufte, Anne Olsd. Tufte, Anders Gulbrandsen Langkaas, Anders Tovsen Tufte og Anton Hansen Tufte.
Forældrenes bopæl: Romedal i Hedmark.

27/1-1888. Holden. Former Jørgen Johannesen Vrk. og Maren Andrea Kristensdatters Gustav. Fadd: Barnets Moder, Anne Johannesd. Vrk., Peder Johnsen Strømodden, Ole Gulliksen Vrk. og Gunder Johannesen Vrk.

10/10-1887. Helgen. Gbr. Rollef Amundsen Neset og Ingeborg Elise Sivertsdatters Halvor. Fadd: Kari Thorsd. Stenstadvolden, Pige Anne Andersd. do., Gbr. Hans Simonsen Ytterbø, Gbr. Anders Jensen Stenstadvolden, Gbr. Rollef Anundsen Neset.

22/10-1887. Holden. Gbr. Halvor Nikolaisen Eie og Dordi Mikkelsdatters Elise. Fadd: Kristine Kristiansd. Espevolden, Louise Andersen Eie, Thor Nikolaisen Eie, Halvor Olsen Susaas og Thor Thomassen Flom.

9/2-1888. Holden. Gbr. Peder Gulliksen Romnæs og Thomine Gundersdatters Marie Berthea. Fadd: Marie Thorsd. Vrk., Ingeborg Svennungsd. Skogen, Anders Jensen Vrk., Ole Nilsen Romnæs og Barnets Fader.

11/12-1887. Holden. Arb. Ole Gunnulfsen Sagbruget og Maren Pedersdatters Karl Johan. Fadd: Karen Pedersd. Sannerholt, Hanna Olsen Sagbr., Karl Pedersen Sannerholt, Edvard Pedersen ditto og Peder Gunnulfsen Søve.

22/1-1888. Holden. Kristian. Pige Maren Andersdatter Vrk. og Arbeider Kristian Johnsen Vrk. Fadd: Maria Pedersd. Vrk., Anne Nilsd. Hegna, Hans Andersen Vrk., Hans Hansen Berland og Severin Thorbjørnsen Vrk.

29/2-1888. Holden. Kanalarb. Gustav Johannesen Hilstrøm Otterkjær og Anne Elise Andersens Oscar Valfrid. Fadd: Barnets Moder, Hanna Jensd. Baksaas, Halvor Halvorsen Stoa, Henrik Sinsen Perskaas og Barnets Fader.

21/1-1888. Holden. Former Nils Hansen Vrk. og Olava Hansens Mathilde Josefine. Fadd: Barnets Moder, Berthe Kristiansd. Sagbr., Ole Hansen Vrk., Hans Olsen Vrk. og Barnets Fader.

27/1-1888. Holden. Arb. Ole Johannesen Vrk. og Anne Karine Kristensdatters Johanne. Fadd: Anne Eriksd. Vrk., Anne Johannesen Vrk., Johannes Johannesen Vrk., Nils Johannesen Vrk. og Andreas Andreassen Vrk.

19/11-1887. Helgen. Gbr. Anders Olsen Hjelset og Karen Kirstine Pedersdatters Olav. Fadd: Kirsti Tollefsd. Omtvedt, Pige Maren Olsd. Huset, Gbr. Peder Simonsen Omtvedt, Ole Johannesen Hjelset, Gbr. Ole Olsen do.

4/12-1887. Holden. Kanalarb. Peder Kristiansen Fosse og Laura Andersens Olga Marie. Fadd: Barnets Moder, Karen Mathea Sørensen Odden, Jens Kristensen Grinnerud, Peder Anderen Segerstrøm Heisholtlandet og Simon Andersen Fossum, Fosse.

13/1-1888. Helgen. Gbr. Gunder Haraldsen Olsbrygge og Berthe Kirstine Simonsdatters Harald. Fadd: Berte Kirstine Simonsd. Olsbrygge, Pige Maria Evensd. Gjedeboen, Gbr. Halvor Halvorsen Værstad, Gbr. Johannes Bentsen Stenstad, Korporal Peder Simonsen Helgen.

27/2-1888. Holden. Tømmermand Jens Jacobsen Herregaarden og Gunhild Marie Aslaksdatters Nils. Fadd: Kirsti Aslaksd. Bjerva af Lunde, Kirsti Simonsd. Berget, John Knudsen Bjerva af Lunde, John Johnsen Berget og Gunnulf Jacobsen Smukkestad.

10/2-1888. Holden. Kanalarb. Karl Andersen Sundelin, Kringleføt og Anne Sofie Olsdatters Albert Karinius. Fadd: Barnets Moder, Mari Johnsd. Heisholt, Viktor Tunkvist Brekke, Gustav  Jacobsen ditto og Isak Isaksen ditto.

7/3-1888. Dissenterbarn (Hollen). Kanalarb. Anton Olsen Løkke, Eie og Sofie Løkkes Hans Ingvald.

10/2-1888. Holden. Former John Isaksen Gruben og Ingeborg Andersdatters Anders. Fadd: Inger Isaksd. Namløshagen, Anne Andersd. Namløs, Anders Thronsen Namløs, Hans Hansen Roligheden og Anders Isaksen Gruben.
Ved justisdepartementets bevilling av 15. aug. 1946, gitt tillatelse til å anta Øvervoll som slektsnavn i stedet for Johnsen.

10/12-1887. Holden. Sagarbeider Hans Hansen Vrk. og Anne Marie Jensdatters Jens. Fadd: Kirsti Hansd. Kamperhaug, Margrethe Jensd. Halvorstaa, Hans Hansen Berland, Vrk., Jacob Andreassen Vrk. og Gunder Hansen Vrk.

24/1-1888. Helgen. Maler Petter Nilsen Helgenskogen og Gunhild Bentsdatters Gunda Martine. Fadd: Anne Martine Pedersd. Namløs, Pige Andrine Marie Pettersd. Helgenskogen, Gbr. Ole Larsen Jøntvedt, Arb. Halvor Haraldsen Sværdsten, Arb. Nils Jørgensen Namløs.

26/1-1888. Helgen. (Uægte). Arb. Halvor Gulliksen fra Saude (Sauherad) og Kirsten Olsdatter Skjærviks Hanna Kirstine. Fadd: Anne Olsd. Roligheden, Pige Karen Stiansd. Hagen, Arb. Ole Gundersen Skjærvik, Arb. Gunnar Olsen Skjærvik.

23/2-1888. Holden. Former Peder Bentsen Vrk. og Anne Kristensens Gurine. Fadd: Gurine Bentsd. Vrk., Gunhild Jensen Ulefos, Simon Kristensen Sagbr., Kristen Johannesen Strømodden og Johannes Kristensen ditto.

6/2-1888. Holden. Kanalarb. Anton Fosstrøm, Baksaas og Elen Berthine Hansdatters Elen Alvilde. Fadd: Barnets Moder, Susanne Nilsd. Baksaas, Nils Olsen Baksaas, Gustav Fosstrøm, ditto og Otto Fosstrøm ditto.

23/2-1888. Holden. Thor Johan Rasmussen Vrk. og Gusta Margrethe Olsdatters Rebekka Anette. Fadd: Marie Andreasd. Vrk., Thora Nilsd. Vrk., Ole Johannesen Vrk., Søren Johannesen Vrk. og Rasmus Rasmussen Vrk.

15/2-1888. Holden. Gbr. Peder Marthinius Andersen Skippervold og Anne Jørgensdatters Anne Pauline. Fadd: Karen Stensd. Borgen, Karen Andersdatter Borgen, Isak Andersen Sagbr., Jørgen Isaksen ditto og Anders Pedersen Skippervold.

20/1-1888. Dissenterbarn (Hollen). Gbr. Kittil Mathiassen Vale og Anne Marie Johnsdatters Karen Andrea. "Jarlsbergere" (senere kjent som "Den Evangeliske Lutherske Kirke". DELK - G.S.).

5/2-1888. Holden. Student Jørgen Zakariassen af Skien og Anne Pedersdatters Ulefos' Anne. Fadd: (Ingen faddere) Død før hjemmedaabens Bekræftelse.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

8/3-1888. Holden. Smed Hans Peter Thoresen Vrk. og Anne Julie Bauers Kirsten Anette. Fadd: Kirsten Laurine Larsen Vrk., Mariane Thoresen Vrk., Valentin Bauer Vrk., Thorer Pedersen Vrk. og Hans Odin Andreassen Vrk.

25/3-1888. Holden. Maskinist Bent Guttormsen Sagbr. og Anne Kirstine Thorsdatters Elise. Fadd: Barnets Moder, Marie Kristensd. Strømodden, Kristen Johannesen ditto, Jens Brynjulfsen ditto og Peder Pedersen Sagbruget.

16/3-1888. Holden. Kanalarb. Mikkel Pedersen Rønningen og Anne Kirstine Eriksdatters Marie Augusta. Fadd: Vilhelm Gustavsen "Vindtland"(?) Otterkjær, Johannes Pedersen ditto, Erik Andreas Eriksen Kjeldal, Inger Kittilsd. ditto og Kari Gunnulfsd. Otterkjær.

1/4-1888. Helgen. Arb. Andreas Andersen Haugene og Aslaug Hansdatters Annette. Fadd: Maren Olea Olsd. Graaten, Pige Anne Kirstine Olsd. Fæbakke, Arb. Hans Kittilsen Graaten, Faderen, Uk. Lars Abrahamsen Kolle.

17/4-1888. Holden. Gbr. Gunnulf Isaksen Storhaug og Marie Aronsdatters Anne Marie. Fadd: Aslaug Hansd. Skordal, Maren Halvorsd. Baksaas, Halvor Jørgensen Skordal, Abraham Isaksen Bjerva og Nils Isaksen Bjerva.

27/3-1888. Holden. Former Hans Thorstensen Vrk. og Anne Nilsens Karen Marie. Fadd: Thomine Nilsen Sagbr., Sofie Pedersen Vrk., Hans Andreassen Sagbr., Nils Andreassen ditto og Johannes Thorstensen Vrk.

25/3-1888. Holden. Møller Halvor Hansen Ulefos og Andrea Rasmusdatters Hanna Kristine. Fadd: Barnets Moder, Anette Olsd. Vrk., Johan Mathiassen Ulefos, Søren Kristensen ditto, Simon Halvorsen ditto.

23/2-1888. Holden. Kanalarb. Lars Olsen Bekstrøm, Baksaas og Maren Marie Eriksdatters Oscar. Fadd: Barnets Moder, Susanne Nilsd. Baksaas, Gustav Fosstrøm ditto, Kristian Simonsen Susaas og Gunnulf Jensen Moen.

5/5-1888. Holden. Gbr. John Bentsen Vale og Kirsti Nilsdatters Bent. Fadd: Anne M. Isaksd. Hyni, Anne Kirstine Enoksd. Vale, Isak Nilsen Romnæs, Ole Tolfsen ditto og Halvor Nilsen ditto.

10/5-1888. Helgen. Arb. Anders Hansen Grønsten og Nella Marie Johnsdatters John. Fadd: Kirsten Karoline Johnsd. Larønningen, Pige Kirsten Marie Hansd. Grønsten, Arb. Karl Andersen Namløshagen, Arb. Hans Severin Halvorsen Larønningen, Gbr. Jonas Johnsen Nes.

15/5-1888. Helgen. Gbr. Olaus Simonsen Ytterbø og Maria Stiansdatters Peder. Fadd: Moderen, Pige Berte Marie Andersd. Stenstadvolden, Gbr. Simon Simonsen Helgen, Gbr. Ole Larsen Ytterbø, Uk. Peder Simonsen Helgen.

17/5-1888. Holden. Kanalarb. Edvard Fredrik Johannesen Perskaas og Othilde Lovise Olsens Olette Elise. Fadd: Mathea Ingebretsen Baksaas, Maren Pedersen Sagbr., Gustav Svendsen Kjeldal, Henrik Sinsen Perskaas og August Svendsen Evjen.

16/5-1888. Holden. Tømmermand Andreas Jespersen Vrk. og Ingeborg Sofie Klausdatters Jenny Augusta. Fadd: Anne Olsd. Kronborg, Andrea Klausd. Gruben, Kittil Jespersen Vrk., Nils Klausen af Skien og Ole Klausen af Skien.

10/5-1888. Holden. Gbr. Thor Nikolaisen Eie og Aslaug Kirstine Nilsdatters Aslaug Maria. Fadd: Bergit Olsd. Thoreskaas og Susanne Nilsd. Baxaas, Halvor Nikolaisen Eie, Halvor Nilsen Thoreskaas og Thor Nilsen Baxaas.

20/5-1888. Helgen. Leilænding Halvor Halvorsen Glaholt og Gunhild Torgrimsdatters Theodor. Fadd: Moderen, Pige Aslaug Gundersd. Gisholt, Leilænding Torgrim Thorkildsen Solberg, Arb. Torgrim Torgrimsen Solberg, Arb. Ole Torgrimsen Solberg.

22/5-1888. Holden. Træsliber Anders Nilsen Sagbruget og Anne Karine Nilsdatters Gustav. Fadd: Marie Nilsd. Vrk., Anne Nilsd. af Skien, Anders Jacobsen af Skien, Nils Nilsen af Skien og Hans Thorstensen Sagbruget.

5/5-1888. Holden. Gbr. Karl Svendsen Tufte og Aslaug Kristine Halvorsdatters Marthe Anette. Fadd: Pauline Olsd. Tuftehagen, Gunhild Kristensd. Tufte, Peder Kristensen Tufte, Johan Andersen Tufte og Hans Halvorsen Fæhn.

28/5-1888. Holden. Former Johannes Andreassen Vrk. og Karen Marie Rasmusdatters Anna Jørgine. Fadd: Karen Andrea Rasmusd. Vrk., Anne Johanne Rasmusd. Vrk., Hans Odin Andreassen Vrk., Rasmus Johnsen Hegna og John Rasmussen ditto.

29/4-1888. Holden. Gbr. Hans Halvorsen Fæhn og Marthe Marie Halvorsdatters Gunhild Nikoline. Fadd: Kristine Kristiansd. Espevolden, Kristine Andersd. Borgen, Ole Tollefsen Røgstuen, John Tollefsen Fæhn og Karl Svendsen Tufte.

17/2-1888. Holden. Gbr. Ole Thronsen Namløs og Maren Elise Pedersdatters Karl. Fadd: Marthine Pedersd. Namløs, Aslaug Andersd. Namløs, Peder Jørgensen ditto, Thron Andersen ditto og Jørgen Pedersen Texle.

5/6-1888. Holden. Postfører Gunder Hansen Sannæsmoen (f. 1818) og Ingeborg Sivertsdatters (f. 1851) Bertha Mathilde. Fadd: Maria Halvorsd. Sannæs, Ingeborg Halvorsd. Ullevig, Halvor Helleksen Sannæs, Johannes Halvorsen ditto og Ole Østensen Øgaarden.

8/4-1888. Holden. Arb. Ole Hansen Odden og Karen Marie Thorsdatters Hans Thorvald. Fadd: Karen Thorsd. Odden, Karen Sørensd. Odden, Jens Hansen Odden, Bengt Magnussen Odde og Knud Hansen Sagbruget.

10/4-1888. Holden. Gbr. Hans Kristensen Sannæs og Maren Petrea Pedersdatters Sofie. Fadd: Barnets Moder, Anne Gunnulfsd. Heisholt, Gunnulf Thorsen ditto, Theodor Gunnulfsen ditto og Anders Kristensen Sannæs.

31/5-1888. Holden. Gbr. Lars Larsen Sannæsmoen og Torbjørg Halvorsdatters Guri. Fadd: Ingeborg Sivertsd. Sannæsmoen, Ingeborg Halvorsd. Ullevig, Tollef Halvorsen Ullevig, Ole Johannesen Sagbr. og Barnets Fader.

20/5-1888. Holden. Arb. Theodor Larsen Heisholtevjen og Aaste Raamundsdatters Reinhardt. Fadd: Liv Raamundsd. Kaasene af Lunde, Lina Larsd. Evjen, Karl Jensen ditto, Rasmus Olsen Kaste og John Halvorsen Kaasene af Lunde.

2/6-1888. Holden. Kanalarbeider Anders Johan Johannesen Heisholt og Nikoline Marie Nilsens Konrad Emil. Fadd: Theodora Nilsen Eie, Kari Eriksd. Heisholt, Julius Nilsen Eie, Anders Johannesen Eie og Halvor Nikolaisen Eie.

25/5-1888. Holden. Gbr. Peder Halvorsen Baxaas og Hanna Nilsdatters Nils. Fadd: Anne Nilsd. Vale, Maren Halvorsd. Baxaas, Bent Halvorsen Skordal, Ole Jørgensen Sannæs, Gullik Halvorsen Sannerholt.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

27/5-1888. Holden. Gbr. Peder Johnsen Gunnerud og Anlaug Larsdatters Lars. Fadd: Else Olsd. Kaasa, Helga Nilsd. Glahus, Ole Vetlesen Kaasa, Nils Halvorsen Glahus og Rasmus Olsen Moen.

1/6-1888. Holden. Gbr. Andreas Anundsen Vibeto og Anne Marie Kristensdatters Halvor. Fadd: Anne Halvorsd. Vibeto, Karen Kristensd. Haatvedt, Hans Anundsen Vibeto, Anders Kristensen Vibeto og Peder Kristensen Tufte.

4/6-1888. Holden. Former Hans Odin Andreassen Vrk. og Julette Marie Andreasdatters Hans. Fadd: Marie Jensd. Vrk., Marie Larsd. Vrk., Andreas Hansen Vrk., Johan Andreassen Bakken, Vrk. og Johannes Andreassen Bakken, Vrk.

24/3-1888. Holden. Kanalarb. Anders Peter Gundersen Odden og Kirsten Marie Olsdatters Anton. Fadd: Aslaug Olsd. Bakken af Solum, Gunhilde Andersd. Odden, John Edvard Aakerlund Odden, Kristoffer Hansen Stoa og Andreas Johannesen Hauen.

4/1-1888. Holden. Ingeniør Just Brech og Hedvig Ulrikke Fritzners Leif. Fadd: Fru Justa Broch, Anna Palm fra Fredrikshald, Karl Fritzner fra ditto, Emil Brech fra Kristiania.

20/6-1888. Holden. Lærer John Gjermundsen Nape og Sofie Indiane Simonsdatters Simon. Fadd: Sigrid Nilsd. Sagbr., Elise Simonsd. Sagbr., Simon Thorstensen ditto, Ole Halvorsen Vrk. og Lærer Knud Johnsen Berge.

15/6-1888. Holden. Former Ole Gundersen Vrk. og Karen Nilsens Nora Alise. Fadd: Barnets Moder, Anne Susanne Nilsen Odden, Nils Nilsen Odden, Johan Gundersen Hølen og Jens Nilsen Odden.

26/6-1888. Helgen. Gbr. Peder Halvorsen Holtan og Anne Maria Olsdatters Anna Marie. Fadd: Mari Olsd. Huset, Pige Aslaug Halvorsd. Holtan, Gbr. Halvor Halvorsen Holtan, Gbr. Ole Olsen Huset, Uk. Jørgen Stiansen Hagen.

31/3-1888. Holden. Kanalarb. Hans Kristian Amundsen Fosse og Karen Gurine Kristensdatters Sofus Kristen. Fadd: Karen Gurine Kristensd. Fosse, Margit Sigurdsd. Thoreskaas, Tarald Gundersen ditto, Halvor Nilsen ditto og Kristen Kristensen Langjordet.

22/7-1888. Holden. Kudsk Sven Andersen Vrk. og Kirsten Marie Hansens Johan August. Fadd: Karen M. Hansen Vrk., Anne Nilsen Vrk., Hans Hansen Vrk., Peder Tronsen Vrk. og Saamund Andersen Vrk.

12/6-1888. Holden. Pige Anne Nilsdatter Brøndalen og arb. Karl Hansen Sagbrugets Nils. Fadd: Inger Olsd. Vrk., Kari Hansd. Brennebu, Andreas Nilsen Sagbr., Nils Nilsen Sagbr. og Nils Andersen Brennebu.

9/4-1887. Holden. Sadelmager Johan Johannesen Gunnerud og Thomine Pedersens Peder Johan. Fadd: Barnets Moder, Maren Pedersen Ulefos, Nils Evensen Gunnerød og Hans Johannesen Evjen.

31/7-1888. Holden. Kanalarbeider Frans Oscar Gyldensten Heisholtlandet og Berthe Helene Larsens Karl Oscar Marthinius. Fadd: Susanne Bentsen Heisholtlandet, Anne Kristensen ditto, Karl Erik Larsen ditto, Albin Bryntesen Ulefos og Ole Olsen Sagmoen, Evjen.

14/8-1888. Dissenterbarn (Hollen). Gbr. Anton Johansen Fæhn og Susanne Halvorsdatters Ole.

28/7-1888. Holden. Gbr. Ole Nilsen Sannerholt og Aslaug Olsdatters Nils. Fadd: Gurine Bentsd. Vrk., Anne Kristine Nilsd. Sannerholt, Nils Klemmetsen Sannerholt, Ole Nilsen Vrk. og Anders Nilsen Sannerholt.

27/5-1888. Holden. Kanalarb. Johan Edvard Andersen og Helene Andersens Anna Sofie. Fadd: Kari Gunnulfsd. Rønningen, Marken Olsd. Dagsrød, Johannes Pedersen Rønningen, Mathias Larsen ditto og Barnets Fader.

25/1-1888. Holden. Skrædder Andreas Thorsen Odden og Anne Sofie Johannesdatters Hilda Sofie. Fadd: Maren Thorsd. Striken, Hanna Halvorsd. Bergkaas, Jens Hansen Strikem, Ole Hansen Odden og Hans Johannesen Heisholt.

8/7-1888. Holden. Pige Hanna Marie Hansen Sagbruget og Johan Hansen Myrflaathens Hans Gustav. Fadd: Birthe M. Johnsd. Hvalen, Inger Hansd. Sagbruget, Hans THomassen ditto, Johannes Andersen ditto, Karl Hansen ditto.

5/8-1888. Holden. Gbr. Peder Nilsen Vibeto og Maren Kristine Kristensdatters Nils. Fadd: Karen M. Olsd. Vibeto, Anne Olsd. Tufte, Kristen Andersen Vibeto, Anders Andersen ditto og Andreas Kristensen Vibeto.

1/8-1888. Holden. Kanalarb. Kristian Simonsen Susaas og Marie Jacobsdatters Johan Sigvard. Fadd: Thea Gustavsen Rønningen, Netta Eriksen Susaas, Lars Andersen Susaas, Marthinius Eriksen ditto og Marius Bredesen ditto.

3/8-1888. Holden. Gbr. Halvor Aslaksen Skordal og Ingeborg Olsdatters Olaf. Fadd: Karen Gundersd. Rønningen, Gunhild Aslaksd. Herregaarden, Jens Jacobsen ditto, Saamund A. Skordal og Gunnulf J. Skordal.

31/7-1888. Holden. Fløter Anders Pedersen Kværnodden og Thora Andersdatters Peder. Fadd: Severine Halvorsd. Romnæs, Marie Pedersd. Kværnodden, Anders Nilsen Romnæs, Isak Isaksen ditto og Nils Pedersen Kværnodden.

2/8-1888. Holden. Arb. Anders Sørensen Øgaarden og Anlaug Olsdatters Severin Berthinius. Fadd: Karen B. Sørensd. Kværnodden, Anne K. Olsd. Enerhaugen, Jørgen Johnsen Kværnodden, Ole Sørensen Søve og Anders Pedersen Skippervold.

27/7-1888. Holden. Kanalarb. Edvard Nordblom Odden og Inger Tobine Therkelsdatters Gunda Therese. Fadd: Anne Kristine Magnusd., Thea Sørensen Søve, Andreas Thorsen Odden, Ole Johansen Odden og Gustav Andersen Odden.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

10/7-1888. Holden. Kanalarb. Hans Eriksen Danielskaas og Anne Halvorsdatters Emma Gunelia. Fadd: Kari Gunnulfsd. Rønningen, Anne Gjermundsd. ditto, Ole Johannesen Ulefos, Anders Thorvaldsen Susaas og Ole Eriksen Danielskaas.

11/7-1888. Holden. Arbeider John Sørensen Sagbr. og Anne Marie Kristiansdatter Stuas Bernhard Severin. Fadd: Ingeborg Olsen Stua, Anne Gundersen Vrk., Kristian Kristensen Stua, Ole Kristiansen Stua og Jens Sørensen Vrk.

19/8-1888. Holden. Sagmester Ole Pedersen Sagbr. og Anne Marie Isaksdatters Peder. Fadd: Anne Pedersd. Evjen, Hanna Kristensd. Sagbr., Vetle Hansen Namløshagen, Andreas Pedersen Sagbr., og Anders Pedersen Sagbruget.

21/6-1888. Holden. Arbeider Hans Larsen Dolvik-kaasa (Valebø) og Liv Evensdatters Inger Gurine. Fadd: Barnets Moder, Guro Larsd. Brænne, Jens Jensen Galten, Torjus Olsen Opsal og Barnets Fader.

11/7-1888. Helgen. Gbr. Anders Andersen Tinholt og Johanna Gunvaldine Hansdatters Dorothea Josefine. Fadd: Moderen, Pige Kirsten Andersd. Klovdal, Gbr. Halvor Halvorsen Holtan, Gbr. Stian Jørgensen Hagen, uk. Jørgen Stiansen Hagen.

22/8-1888. Holden. Arbeider Peder Johnsen Strømodden og Helene Johannesdatters Karoline. Fadd: Kirsti Nilsd. Vrk., Kristine Johnsd. Sagbr., Jørgen Johannesen Vrk., Gunder Johannesen Vrk. og Edvard Johnsen Sagbruget.

30/8-1888. Holden. Arb. Ole Sørensen Søvestranden og Anne Hansdatters Herman Berthinius. Fadd: Karen Berthea Sørensd. Kværnodden, Ingeborg Sørensd. Gruben, Jørgen Johnsen Kværnodden, Anders Sørensen Øgaarden og Anders Pedersen Skippervold.

8/9-1888. Holden. Leilænding Kristen Pedersen Evjen og Anne Olsdatters Johannes. Fadd: Barnets Moder, Hanna Jensd. Kleven, Johan Andersen Sandbakken, Ole Olsen Skordal og John Sigurdsen Holla.

1/8-1888. Holden. Kanalarb. Lars Peter Larsen Heisholt og Helga Gjermundsdatters Gustav Adolf. Fadd: Hanna Hansen Odden, Else Gundersd. Furustul, Karl Olsen Heisholt, Hans Johnsen ditto, og Hans Kristiansen Vrk.

24/7-1888. Holden. Kanalarb. Gustav Jacobsen Kringlefet og Stine Andersdatters Arnt Zakæus. Fadd: Anne Sofie Olsd. Heisholt, Helene Rasmusd. Odden, Johan Larsen Heisholt, Isak Isaksen ditto og Olaf Andersen Sagbruget.

10/8-1888. Holden. Lærer Halvor Halvorsen Kolstad og Karen Marie Kristensdatters Karoline. Fadd: Maren Kristensd. Kolstad, Guro Larsd. Brænne, Halvor Halvorsen Vala, Ole Halvorsen Vala og John Arnesen Kolstad.

17/9-1888. Holden. Gbr. Gunder Knudsen Graver (Valebø) og Guro Olsdatters Knud. Fadd: Ingeborg Knudsd. Graver, Gunhild Thorstensd. Graver, Knud Gundersen ditto, Ole Sigurdsen Præstgaard af Saude og Sigurd Olsen ditto.

23/9-1888. Holden. (tvilling) Gbr. Halvor Olsen Susaas og Dorthe Nikolaisdatters Halvor. Fadd: Aslaug Nilsd. Eie, Anne Gjermundsd. Rønningen, Nikolai Paulsen Eie, Thor Nikolaisen Eie og Svennung Svennungsen Rønningen.

23/9-1888. Holden. (tvilling) Gbr. Halvor Olsen Susaas og Dorthe Nikolaisdatters Ingeborg. Fadd: Olivia Andersen Susaas, Netta Eriksen ditto, Gjermund Stenersen Rønningen, Halvor Nikolaisen Eie og Lars Andersen Susaas.

3/5-1888. Holden. Arb. Andreas Pedersen Sagbruget og Karen Nilsdatters Martha Pauline. Fadd: Hanna Kristensd. Sagbr., Marie Isaksd. Sagbr., Even Andersen Sagbr., John Halvorsen og Anders Pedersen Sagbruget.

27/8-1888. Holden. Kanalarb. Alfred August Ingebretsen Sannerholt og Sofie Berthine Kristensdatters Ida Marie. Fadd: Maren Jensd. Vrk., Olava Andersen Vrk., Kristen Andersen Vrk., Hans Andersen Vrk, og Kristen Johnsen Heisholtevjen.

10/9-1888. Holden. Sagmester John Andreassen Bakken og Karen Andrea Rasmusdatters Rasmus. Fadd: Karen Marie Rasmusd. Bakken, Anne Rasmusd. Hegna, Rasmus Johnsen Hegna, John Rasmussen Hegna og Hans Odin Andreassen Vrk.

7/9-1888. Holden. Former Johan Nilsen Vrk. og Gunhild Marie Hansens Martha Karette. Fadd: Gurine Thomasd. Vrk., Anne Johannesen Vrk., Nils Johannesen Vrk., Bent Nilsen Vrk. og Karl Hansen Sagbruget.

2/9-1888. Holden. Kanalarbeider Anders Gustav Johannesen Sagbr. og Johanne Severine Kristensdatters Gurine. Fadd: Barnets Moder, Marie Johnsd. Sandbakken, Simon Kristensen Strømodden, Peder Kristoffersen Vollan af Sverige.

21/9-1888. Holden. Arb. Nils Gundersen Sjaavit (Valebø) og Karoline Josefsens Gustav Johan. Fadd: Kirsti Ellefsen Brænne, Ingeborg Hansen Vala, Tollef Olsen Vala, Kristen Jensen Brænne og Gunder Halvorsen Pladsen.

1/10-1888. Holden. Tømmermand Ivar Torgrimsen Heisholt og Margit Johnsdatters John. Fadd: Karen Kristensd. Heisholt, Marie Johnsd. ditto, John Kjøstolsen Heisholt, Halvor Johnsen ditto og Anders Nilsen Kaasa.

4/10-1888. Holden. Træsliber Kjøstol Pedersen Sagbr. og Anne Marie Olsdatters Andreas. Fadd: Mariane Andersd. Vrk., Marthine Pedersd. af Skien, Kristen Kjøstolsen Dagbr., Peder Pedersen ditto og Ole Kristensen Sagbruget.

20/9-1888. Holden. Arb. Gunder Gundersen Gunnerud og Karen Marie Nilsdatters Nils. Fadd: Kirsti Nilsd. Vrk., Helga Nilsd. Glahus, Gunder Johannesen Vrk., Peder Johnsen Gunnerud og Lars Gundersen Bergkaasa.

21/9-1888. Holden. Smed Nils Johnsen Lindgren og Else Kristine Ivarsdatters Ella. Fadd: Anne M. Olsd. Namløs, Elise Nilsd. Lindgren, John Olsen Lindgren, Thomas Olsen Lindgren og Johannes Olsen Lindgren.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

30/9-1888. Holden. Træsliber Hans Andreassen Sagbruget og Hansine Nilsdatters Kirsten Marie. Fadd: Ingeborg Halvorsd. Sagbr., Hanna Olsd. Fiskestigen, Hans Thorstensen Vrk., Nils Andreassen Sagbr., og Hans Olsen Sagbruget.

17/10-1888. Dissenterbarn (Helgen). Husmand Kristen Kristensen Jøntvedt og Maren Hansdatters Jakob Martinius. (Kirkesamfunn ikke notert. G.S.).

20/10-1888. Helgen. Arb. Titus Jørgensen Bø (f. ca. 1856) og Maria Hansdatters (f. 1866) Berthe Kirstine. Fadd: Berthe Marie Johnsd. Hvalen, Pige Marie Anundsd. Tangen (Mælum), Arb. Johan Karlsen Sand, Arb. Halvor Haraldsen Sværdsten, Uk. Olaf Jensen Bø.

23/10-1888. Holden. Kjører Bent Pedersen Vrk. og Anne Elise Pedersdatters Sofie Benedikte. Fadd: Ingeborg Kristensd. Vrk., Marie Kristensd. Strømodden, Peder Tronsen Vrk. Peder Pedersen Sagbr., Even Pedersen ditto og Theodor Pedersen Sagbr.

26/10-1888. Holden. Gbr. Erik Thorstensen Heisholt og Kari Hansdatters Hans. Fadd: Kari Augunsd. Gurstad, Margit Eriksd. Heisholt, Torbjørn Hansen Gurstad, Aslak Kittilsen Holte og Kittil Aslaksen Holte.

28/10-1888. Holden. Arb. Jens Olsen Sagbr. og Ingeborg Nilsdatters Inga. Fadd: Marie Nilsen Sagbr., Nikoline Johannesen Romnæs, Ole Gundersen Kværndokken, Rasmus Johnsen Vrk. og Ole Endresen Sagbruget.

31/10-1888. Hjemme (Helgen). Skolelærer Ole Halvorsen Hvalen og Karen Kirstine Larsdatters Karen Kirstine. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Antoni Hansen Hvalen 20/11. Død før bekræftelse i Kirken.

7/11-1888. Holden. Arbeider Karl Johannesen Kronborg (Vrk.) og Anne Olsdatters Ole. Fadd: Inger Olsd. Vrk., Marthine Olsd. Vrk., Johannes Tronsen Haugen, Andreas Johannesen Haugen og Karl Olsen Kværndokken.

16/11-1888. Dissenterbarn (Hollen). Gbr. Ole Nilsen Fosse og Marie Thorine Johnsdatters John. "Jarlsbergere" (senere kjent som "Den Evangeliske Lutherske Kirke". DELK - G.S.).

20/11-1888. Holden. Arb. Hans Berthinius Hansen Namløs og Anne Kirstine Andersdatters Hans. Fadd: Ingeborg Andersd. Vrk., Aslaug Andersd. Namløs, Anders Tronsen Namløs, Hans Henriksen Roligheden og Olaves Hansen ditto.

10/9-1888. Holden. Kanalarb. Karl Larsen Ryr, Stoadalen og Anna Marie Rasmussens Laurits Rickard. Fadd: Tilla Johannesen Baxaas, Edvard Johannesen Solvold, Helene Rasmussen Lommerud Odden, Anders Mathisen Stoadalen og Johan Svendsen Kaasa.

22/10-1888. Holden. Arb. Lars Halvorsen Øgaarden og Maren Henriksdatters Bernhard Laurinius. Fadd: Anlaug Olsd. Øgaarden, Thomas Olsen Øgaarden, Anders Sørensen Øgaarden, Mariane Mikkelsd. Ulefos og Ole Hansen Roligheden.

28/10-1888. Holden. Arb. Andreas Hansen Sandbakken (Vrk.) og Mariane Hansdatters Gunhild Marie. Fadd: Gurine Bentsd. Vrk., Sofie Kristensd. Vrk., Johannes Andersen ditto, Hans Johnsen ditto og Thron Hansen Vrk.

23/11-1888. Holden. Arb. Nils Johannesen Kabbe og Marie Kristensdatters Aaste. Fadd: Inger Stensd. Heisholt, Ingeborg Kristensd. Sagbruget, Johannes Olsen Kabbe, Østen Stensen Eiselv og Nils Kristensen Sagbruget.

10/11-1888. Holden. Kanalarb. Johannes Person Heisholtlandet og Anna Kristine Johannesens Marie Konstanse. Fadd: Karl Karlsen Heisholtlandet, Johannes Andersen ditto, Oline Karslen ditto, Maren Pedersd. ditto og Nils Johannesen Evjen.

30/11-1888. Holden. Gbr. Peder Jørgensen Namløs og Martine Pedersdatters Anne. Fadd: Anne Kirstine Andersd. Namløs, Bertha Nilsd. Jøntvedt, Peder Pedersen Røgstuen, Ole Thronsen Namløs og Nils Jørgensen Namløs.

10/12-1888. Holden. Kanalarb. Ole Halvorsen Haugen og Anne Johannesens Herman. Fadd: Kari Torjusd. Haugen, Thomine Johannesen ditto, Andreas Johannesen Haugen, Karl Johannesen Kronborg og Andreas Mathisen Stoa.

8/10-1888. Holden. Maler Johan Henrik Sindsen og Anne Marie Hansdatters Karl Augustinius. Fadd: Maren Halvorsd. Baxaas, Anne Olsd. Evje, Kristen Pedersen Evje, Kristian Sindsen Faret af Lunde og Karl Thoresius Sindsen af Lunde.

22/11-1888. Holden. Former Gunder Aasmundsen Vrk. og Anne Marie Hansdatters Hans Abraham. Fadd: Kirsten Halvorsd. Sagbr. og Hansine Hansd. ditto, Hans Anundsen ditto, Aasmund Gundersen Vrk., Jørgen Aasmundsen Vrk.

1/11-1888. Holden. Gartner Peder Johnsen Vale (Valebø) (midlertidig bopæl Lunde) og Sina Evensdatters Aslaug Marie. Fadd: Kirsti Nilsd. Vale, Margit Olsd. Vale, John Bentsen Vale, Lars Evensen Lunde og Hans Evensen Lunde.

5/12-1888. Holden. Arb. Johannes Bentsen Sagbr. og Marie Nilsens Bent. Fadd: Marie Andersen Vrk., Jørgine Nilsen Sagbr., Johannes Bentsen ditto, Nils Bentsen ditto, Kristen Johannesen Strømodden.

30/11-1888. Holden. Arb. Karl Andreas Andreassen Vrk. og Marie Johannesdatters Olea. Fadd: Anne Olsd. Heggen, Anne Johannesd. Vrk., Even Gjermundsen Vrk., Johannes Johannesen Vrk. og Ole Johannesen Vrk.

30/11-1888. Holden. Arb. Bent Nilsen Kamperhaug og Kirsti Hansdatters Hans. Fadd: Anne M. Jensd. Vrk., Thora Nilsd. Vrk., Hans Hansen Berland Vrk., Gunder Hansen Vrk. og Johan Nilsen Vrk.

6/12-1888. Holden. Arbeider Kittil Jespersen Vrk. og Kristine Johannesdatters Gustav Adolf: Marie Knudsd. Haugjordet, Gunhild Mari Jespersd. Vrk., Nils Johnsen Vrk., Peder Jespersen Vrk., Andreas Jespersen Vrk.

21/12
-1888. Holden. Gbr. Peder Kristensen Tufte og Anne Anundsdatters Minni Charlotte. Fadd: Anne Marie Kristensd. Vibeto, Karen Kristensd. ditto, Hans Anundsen Vibeto, Karl Svendsen Tufte og Kristen Kristensen Tufte.

27/12-1888. Holden. Arb. Nils Andreassen Sagbr. og Ingeborg Halvorsdatters Andreas. Fadd: Hansine Nilsd. Sagbr., Andrea Halvorsd. Vrk., Halvor Andersen Vrk., Thron Halvorsen Vrk. og Hans Andreassen Sagbruget.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

5/12-1888. Holden. Slagter Kittil Svennungsen Bjørndalen Vrk. og Kari Kristensdatters Kristen. Fadd: Barnets Moder, Thea Thingulstad af Lunde, Søren Kristensen Vrk. (Tingulstad af Lunde), Anders Olsen Sagbr. og Hans Pedersen Vrk.

13/10-1888. Holden. Kanalarb. Karl Olsen Heisholtevjen og Hanna Pedersens Albert. Fadd: Alfred Ingebretsen Evjen, Oline Karlsen Evjen, August Karlsen Evjen, Palma Andersen Heisholtlandet og Nils Svendsen Aaheim.

18/10-1888. Dissenterbarn (Hollen). Tjener Ole Tollefsen Søve og Hanna Halvorsdatters Marie Kirstine. "Jarlsbergere" (senere kjent som "Den Evangeliske Lutherske Kirke". DELK - G.S.).

27/11-1888. Holden. Husmand Anders Aslaksen Texle og Anne Marie Pedersdatters Ole Johan. Fadd: Aaste Jensd. Berget, Karen Hansd. Brennebu, Ole Pedersen Berget, Torvald Kristiansen Holla, Karl Aslaksen Teigen.

11/9-1888. Holden. Gbr.-søn Nils Andersen Brøndalen og Laura Pedersdatters Kirsten Pauline. Fadd: Barnets Moder, Kirsti Olsd. Brøndalen, Ole Johnsen Brøndalen, Peder Olsen Texle og Jørgen Pedersen Texle.

22/1-1889. Holden. Kanalarb. Johan Svendsen Bergqvist, Heisholt og Ragnhild Mathea Olsens Selma Ovidia. Fadd: Karoline Olsen af Skaatø (Skåtøy), Berthe Gyllensteen Heisholt, Kristian Johnsen ditto, Otto Andersen ditto og Erik Gustavsen Ringsevje.

9/2-1889. Holden. Gbr. Thorsten Johannesen Sannæs og Gunhild Evensdatters Even. Fadd: Gunhild Sigurdsd. Holtskog af Saude, Anne Halvorsd. Holtskog af Saude, Halvor Halvorsen af Saude, Thorsten Johannesen Sannæs og Hans Johannesen Sannæs.

15/3-1889. Holden. Arb. Hans Thorstensen Sagbr. og Marianne Thorsens Thor. Fadd: Anne Karine Nilsen Sagbr., Thora Thorsen Vrk., Ole Nilsen Vrk., Johannes Andersen Sagbr. og Anders Sigurdsen Sagbruget.

19/12-1888. Holden. Gbr. Halvor Kittilsen Orekaasa (i Valebø) og Johanne Marie Johannesdatters Marianne. Fadd: Barnets Moder, Ingeborg Hansd. Vala, Halvor Hansen Vala, Nils Andersen Orekaasa og Barnets Fader.

6/12-1888. Holden. Husmand Gunder Halvorsen Pladsen (i Valebø) og Ingeborg Korneliusdatters Anne Karine. Fadd: Kirsti Ellefsd. Brænne, Guro Larsd. Brænne, Kristen Jensen Brænne, Nils Gundersen Sjaavid og Paul Sakariassen Pladsen.

15/2-1889. Holden. Kanalarb. Kristian Kristiansen Heisholtevjen og Aasta Halvorsens Inga Marie. Fadd: Anne Mari Kristensen Evjen, Palma Andersen ditto, Johan August Nikolaisen ditto, Søren Reiersen af Næs og Alfred Hernholm.

17/3-1889. Holden. Skomager Lars Andersen Sannerholt og Karen Pedersdatters Augusta. Fadd: Gunhild Johnsd. Sagbr., Gurine Pedersd. ditto, Ole Gundersen ditto, Bent Pedersen Vrk. og Edvard Pedersen Sannerholt.

21/2-1889. Holden. Kanalarb. Anders Gustav Andersen Perskaas og Anna Nilsdatters Karl Albert. Fadd: Elen Berthine Hansd. Baxaas, Marie Johannesd. Sandbakken, Henrik Sinsen Perskaas, Peder Kristoffersen Nome og Barnets Fader.

9/3-1889. Holden. Arb. John Halvorsen Tvara og Anna Pedersens Johan. Fadd: Karen Nilsd. Sagbr., Marthine Olsd. Kværndokka, Gullik Halvorsen Sagbr., Ole Pedersen Lindalen og Anders Pedersen Lindalen.

11/2-1889. Holden. Kanalarb. Nils Nilsen Negaard, Stoadalen og Aslaug Nilsdatters Kaspara. Fadd: Ingeborg Nilsd. Stoadalen, Anne Thomine Johannesd. Haugen, Halvor Halvorsen Stoadalen, Anders Mathiassen ditto og John Johnsen Lunde af Lunde.

18/3-1889. Holden. Kanalarb. Johan Nikolaisen Evjen og Sofie Nikolaisens Andrea Nikoline. Fadd: Aaste Halvorsen Evjen, Gerda Andersen Evjen, Kristian Kristensen Evjen, Anders Johnsen Evjen og Karl Andreassen Evjen.

16/4-1889. Holden. Gbr. Johan Kristiansen Ulevig og Kirsti Eriksdatters Karl Edvard Martin, Fadd: Kittil Kittilsen Gravningen, Even Koksvold Ulevig, Tollef Halvorsen Ulevig, Ingeborg Halvorsen Ulevig og Ingeborg Sivertsd. Sannæsmoen.

3/3-1889. Holden. Arb. Andreas Andersen Vibetodalen og Anne Olsdatters Andreas. Fadd: Barnets Moder, Marie Kristensd. Vibeto, Andreas Kristensen ditto, Tollef Pedersen Valestrand og Thomas Olsen Øgaarden.

2/2-1889. Holden. Former Johannes Johannesen Vrk. og Anne Tallaksdatters Johan Arnt. Fadd: Maren Anne Gundersd. Vrk., Karen Asgeirsd. Vrk., Johannes Andersen Vrk., Asgeir Olsen Vrk. og Nils Johnsen Vrk.

5/2-1889. Helgen. Gbr. Johannes Bentsen Stenstad og Berthe Marie Jensdatters Karl. Fadd: Moderen, Berthe Marie Andersd. Stenstadvolden, Gbr. Anders Jensen do., Gbr. Arne Kristensen Stenstad, Skomager Severin Larsen Ytterbø.

20/2-1889. Holden. Husmand Marthinus Larsen Texle og Marie Hansdatters Hans. Fadd: Laura Pedersd. Brøndalen, Karen Hansd. Brænnebu, Ole Hansen ditto, Thorvald Kristiansen Holla og Nils Andersen Brøndalen.

22/3-1889. Holden. Gbr. Halvor Halvorsen Namløs og Marie Kirstine Nilsdatters Johannes. Fadd: Martine Pedersd. Namløs, Anne Kristine Olsd. Namløs, Nils Johannesen Namløs, Andreas Olsen Namløs og Ole Arvesen Øgaarden.

8/2-1889. Holden. Kanalarb. Isak Isaksen Heisholt og Olava Gustavsdatters Helga Marie. Fadd: Stina Isaks. Heisholt, Helene Rasmusd. Odden, Viktor Thunqvist Heisholt, Thor Halvorsen Danielskaas og Oskar Gyllensten.

17/12-1888. Holden. Kontorist Jørgen Johnsen Ulefos og Fredrikke Nicolaisens Borghild Gurine. Fadd: Fru Petra Nicolaisen af Drammen, Anette Johnsen af Skien, M. D. Ludvigsen af Skien, Joh. B. Johnsen Ulefos og Hans Aall, Søve.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

8/4-1889. Holden. Arb. Gullik Halvorsen Sannerholt og Thomine Nilsdatters Martha. Fadd: Hanna Nilsd. Baxaas, Anna Pedersd. Hammerstad, Ole Jørgensen Sannæs, John Halvorsen Heisholtevjen og Nils Johannesen Kastet.

8/2-1889. Holden. Kontorist Olaf Karlson Heisholt og Jørgine Petersdatters Olga. Fadd: Nella Pedersd. Hammerstad, Ole Knudsen Ulefos og Jens Larsen Ulefos.

19/3-1889. Helgen. (Uægte) Arb. Anders Gundersen Dilsdalen (f 1863) og Inger Gurine Gundersd. Vasdalens (f. 1870) Gunda Alvilde. Fadd: Karen Gundersd. Vasdalen, Gunhild Olsd. Dalen, Arb. Torgrim Olsen Eik, Arb. Anund Gundersen Vasdalen, Arb. Ole Gundersen do.

20/3-1889. Holden. Former Ole Johannesen Kabbe og Aslaug Olsdatters Anne Karine. Fadd: Marie Kristensd. Sagbr., Kirsten Johannesd. Siljan (i Mælum), Johannes Olsen Kabbem Karl Tallaksen Vrk. og Barnets Fader.

5/4-1889. Helgen. Gbr. Jonas Johnsen Kolstad og Gunhild Kristensdatters (tvilling) Jens. Fadd: Anne Marie Kristensd. Vibeto, Karen Kristensd. Haatvedt, Gbr. Andreas Anundsen Vibeto, Gbr. Jørgen Johnsen Nes, Gbr. Tjøstolf Jørgensen Jøntvedt, Uk. Andreas Hansen Stavdal (Mælum).

6/4-1889. Helgen. Gbr. Jonas Johnsen Kolstad og Gunhild Kristensdatters (tvilling) Alma Konstanse. Fadd: Nella Johnsd. Grønsten, Kirsti Simonsd. Haatvedt, Gbr. Hans Andersen Grønsten, Gbr. Hans Hansen do., Arb. Hans Halvorsen Larønningen, Uk. Mathias Mathiassen Grimholt.

27/4-1889. Holden. Søfarende Andreas Rasmussen Ringsevje og Marie Andreasdatters Anette Therese. Fadd: Gusta Rasmussen Vrk, Marianne Thorsd. Vrk., Johan Rasmussen Vrk., Andreas Rasmussen Vrk. og Rasmus Rasmussen Vrk.

20/4-1889. Holden. Murer Thron Pedersen Vrk. og Ingeborg Kristensdatters Therese. Fadd: Anne Pedersd. Vrk, Petrea Kristensd. Strømodden, Kristen Johannesen ditto, Peder Thronsen Vrk. og Albin Johannesen Sagbruget.

22/3-1889. Holden. Former Severin Torbjørnsen Vrk. og Anne margrethe Olsens Ingeborg. Fadd: Olava Olsen Vrk., Karen Asgeirsen Vrk., Asgeir Olsen Vrk., Ole Gulliksen Vrk., Marthinius Olsen Vrk. ogThor Brække Sagbruget.

3/4-1889. Helgen. Tømmermand Halvor Haraldsen Sværdsten og Ragnhild Rollefsdatters Anne Karoline. Fadd: Berthe Kirstine Simonsd. Olsbrygge, Gunhild Rollefsd. Kastet, Tømmerm. Svennung H. Sværdsten, uk. Peder Simonsen Helgen.

5/4-1889. Holden. Dreier Ole Henriksen Vrk. og Lovise Gabrielsens Henriette Marie. Fadd: Sofie Klasen Vrk., Henriette Henriksen Vrk., Even Jespersen Vrk., Lars Halvorsen Øgaarden og Halvor Andreassen Kronborg.

10/4-1889. Holden. Former Hans Andersen Vrk. og Marie Pedersdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: Marie Johnsd. Vrk., Anne Nilsd. Vrk., Anders Saamundsen Vrk., Hans Thorstensen Vrk. og Saamund Andersen Værket.

30/1-1889. Holden. Arb.Gunder Halvorsen Sannæs og Karoline Sørensdatters Gustav Marthinius. Fadd: Barnets Moder, Guri Toleffsd. Sannæs, Hans Kristensen Sannæs, Anders Andersen Sannæs og Simon Halvorsen Sagbruget.

16/5-1889. Holden. Kanalarbeider Peter Olsen Danielskaas og Stina Eriksdatters Peder Augustin. Fadd: Karen Gurine Kristensen Fossekaas, Hans Kristian Amundsen ditto, Natan Andersen Apalnæs af Lunde, Peder Kristiansen Fossekaasa og Marie Gjermundsd. Rønningen.

23/4-1889. Helgen. Gbr. Hans Nilsen Jøntvedt og Andrea Kristiansdatters Hanna Annette. Fadd: Martine Pedersd. Namløs, Anne Marie Pedersd. Kolstad, Gbr. Ole Thronsen Namløs, Gbr. Peder Jørgensen do., Faderen.

26/4-1889. Holden. (Uægte) Pige Anne Anundsdatter og Arb.Josef Gundersen Sandbakkens Hilda Josefine. Fadd: Aslaug Torjersd. Briskemyr, Gina Halvorsen Furustul, Karl Gulliksen Briskemyr, Anund Knudsen Himingen og Lars Olsen Evjen.

17/5-1889. Holden. Gbr. John Kristoffersen Romnæs og Ingeborg Olsdatters Ingri. Fadd: Anne Olsd. Jonsaas af Saude, Bergit Kittilsd. Klever af Saude, Halvor Halvorsen Jonsaas, Ole Kristoffersen Romnæs og Karl Nilsen ditto.

20/1-1889. Holden. Husm. Halvor Olsen Spiredalen (i Valebø) og Anne Johannesdatters Alma Kristine: Fadd: Gunhild Leifsd. Brænne, Anne Torjusd. ditto, Torsten Halvorsen ditto, Ole Sivrtsen Moane og Hans Torjusen Hanseskaas.

19/5-1889. Holden. Tømmermand (hussnekker) Peder Jespersen Vrk. og Kirstine Kristensdatters Gusta Marie. Fadd: Sofie Klausd. Vrk., Aaste Nilsd. Vrk., Ole Nilsen Vrk., Nils Hansen Vrk. og Ole Rasmussen Vrk.

29/4-1889. Holden. Kanalarb. Thor Olsen Sjesmoen og Karen Kirstine Nilsdatters Karen Thomine. Fadd: Marthe Olsd. Skjesmoen, Inger Rasmusd. Kastodden, Nils Jensen Skjesmoen, Ole Johnsen Dagsrød og Kristen Nilsen Striken.

15/4-1889. Holden. Kanalarb. Ole Gulbrandsen Sundelien, Fossekaasa og Kari Pedersens Anna Marie. Fadd: Thomine Thorsen Striken, Gunhilde Gundersen Stoa, Jens Hansen Striken, John Olsen Deilevje og Gustav Jacobsen Heisholt.

15/4-1889. Holden. Arb. Jakob Andreassen Værket og Marie Jensdatters Andreas. Fadd: Barnets Moder, Margrethe Jensd. Halvorstaa, Johannes Andreassen Bakken, Hans Hansen Vrk. og Kristen Jensen Halvorstaa.

14/4-1889. Dissenterbarn (Hollen). Kanalarb. Johan Andersen Norèn, Kornkaasa og Anna Mathilde Jacobsens August Ragnvald.  "Methodist".

4/4-1889. Dissenterbarn (Hollen). Kontorfuldmægtig Nils Larsen Furustul og Johanne Elise født Olsens Lars Johan. "Baptist".

16/4-1889. Holden. Gbr. Johan Kristiansen Ullevig og Kirsti Eriksdatters Karl Edvard Martin. Fadd: Kittil Kittilsen Gravningen, Even Koksvold Ullevig, Tollef Halvorsen ditto, Ingeborg Halvorsen ditto og Ingeborg Sivertsd. Sannæsmoen.

12/4-1889. Dissenterbarn (Hollen). Snedker Tollef Tollefsen Thorsnæs og Thomine Andreasdatters Andreas Reinhart. "Jarlsbergere" (senere kjent som "Den Evangeliske Lutherske Kirke". DELK - G.S.).

5/7-1889. Holden. Gbr. Thor Halvorsen Espevolden og Kristine Kristiansdatters Karen. Fadd: Aslaug Haraldsd. Siljan (i Melum), Karoline Olsd. Røgstuen, Hans Halvorsen Fæhn, Johannes Nilsen Siljan og Halvor Olsen Susaas.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

27/5-1889. Holden. Husmand Anders Ellefsen Røibæk og Ingeborg Evensdatters Even. Fadd: Marthine Larsen Texle, Mari Hansd. ditto, Ole Hansen Brænnebu, Karen Hansdatter ditto og Barnets Fader.

19/6-1889. Holden. Former Johannes Hansen Vrk. og Anne Nilsdatters Nils. Fadd: Andrea Nilsen af Skien, Severin Nilsen af Skien, Johanne Thorstensd. Vrk., Ole Hansen Vrk. og Severin Thorbjørnsen Vrk.

29/5-1889. Holden. Skomager Abraham Karelius Andersen Fæbakke og Kirsten Karoline Gundersdatters Gunda Karoline. Fadd: Berthe Marie Andersen Fæbakke, Anne Kirstine Johnsd. ditto, Karl Andersen ditto, Andreas Andersen ditto og Hans Andersen Fæbakke.

13/6-1889. Holden. Kontorist Jørgen Hansen Heisholt og Gunhild Eriksdatters Augusta. Fadd: Karen Gurine Gunnulfsd. Kaasene, Palma Andersen Heisholt, Jokim Andersen ditto, Julius Brynildsen Kaasene og Ole Eriksen fra Fossum.

21/6-1889. Holden. Husmand Rasmus Olsen Moen og Kari Andersdatters Karen Kristine. Fadd: Barnets Moder, Torine Jørgensd. Moen, Ole Olsen Grini, Peder Johnsen Gunnerud og Barnets Fader.

22/7-1889. Holden. Arb. Anders Olsen Sagb. og Johanne Kristensdatters Anne Kristine. Fadd: Kari Kristensd. Vrk., Hanna Kristensd. Sagbr., Søren Kristensen Sagbr., Ole Tygesen Søvestrand og Kittil Svennungsen Vrk.

8/7-1889. Holden. Arb. Hans Gulliksen Vrk. og Aslaug Marie Nilsdatters Marie. Fadd: Kirsti Pedersd. Velkom, Ingeborg Torstend. Vrk., Peder Johnsen Vrk., Nils Evenden Vrk. og Severin Thorstensen Vrk.

5/7-1889. Holden. Tømmermand (hustømmermann) Svennung Torgrimsen Solberg og Aslaug Sørine Pedersdatters Andreas. Fadd: Barnets Moder, Kari Rollefsd. Gladholt, Torgrim Thorkildsen Solberg, Ole Torgrimsen ditto og Halvor Halvorsen Gladholt-

6/8-1889. Holden. Gartner Johan Fredrik Petersen Ulefos og Klara Marie Paulogna f. Andersens Charles Frederik. Fadd: Sofie Nilsen af Kristiania, Hagbart Nilsen af Kristiania, Marie Gundersen Hølen og Marthinius Gundersen Hølen.

30/7-1889. Holden. Arb. Ole Johannesen Sagbr., og Jørand Hansdatters Ragna Jørgine. Fadd: Aslaug Hansd. Skordal, Halvor Jørgensen ditto, Hanna Kristensen Sagbr., Lars Larsen Sannæsmoen og Harald Olsen Laug af Lunde.

27/8-1889. Holden. Gbr. Halvor Nilsen Thoreskaas og Bergit Olsdatters Anders. Fadd: Dorthe Nikolaisd. Susaas, Halvor Olsen ditto, Susanne Nilsd. Baxaas, Thor Nilsen ditto og Ole Halvorsen Gaathaug (af Saude).

4/6-1889. Holden. (tvilling). Arb. Halvor Andersen Øgaarden og Anne Marie Hansdatters Hans. Fadd: Berthine Jensd. Lysnæs, Hanna Larsd. Helgeroem, Hans Olsen ditto, Arve Olsen ditto og Ole Hansen ditto.

4/6-1889. Holden. (tvilling). Arb. Halvor Andersen Øgaarden og Anne Marie Hansdatters Inger. Fadd: Børnenes Moder, Marianne Evensd. Sagbr., Lars Thomassen Roligheden, Hildus Hansen ditto og Børnenes fader.

31/7-1889. Holden. Sagarb. Andreas Anundsen Sandbakken og Marie Karlsdatters Anund. Fadd: Anne Nilsd. Vrk., Karen Kittilsen Holla, Karl Eriksen Værstadhagen, Nils Anundsen Vrk. og Ole Anundsen Sandbakken (Vrk.)

28/7-1889. Holden. Former Nils Johnsen Vrk. og Mari Jespersdatters Anne. Fadd: Johanne Andreasd, Vrk., Aaste Nilsen Vrk., Kittil Jespersen Vrk., Even Jespersen Vrk. og Gunder Johnsen Vrk.

16/7-1889. Holden. Kanalarb. Johannes Pedersen Rønningen og Kari Gunnulfsdatters Gustav. Fadd: Inger Kristiansd. Stafsholt af Lunde, Marken Olsd. Suusaas,
"Justis- og Politidepartementet melder at Gustav Pedersen er 17/10-1938 gitt tilladelse til å anta navnet Langhelle som slektsnavn."
Holla sognepr. emb. 18/10-1938.
Anne Momrak, Kont.

22/7-1889. Holden. Tømmermand (hustømmermand) Ole Tovsen Stoa og Dordi Johannesdatters Johannes. Fadd: Ingeborg Nilsd. Stoa, Halvor Halvorsen Stoa, Erik Olsen Stoa, Anne Johannesd. Haugen og Barnets Fader.

7/5-1889. Holden. Husm. Jens Halvorsen Osdalen (i Valebø) og Karen Marie Thorstensdatter Halvor. Fadd: Ingeborg Halvorsd. Brænne, Thorsten Hansen Osdalen, Hans Thronsen Sauklev, Jens Halvorsen Osdalen.
"Daabsattest sendt til Hyni, Gjerpen 11/1-1900."

1/7-1889. Holden. Gbr. Erik Kristiansen Hollasæter og Karen Gundersdatters Karen Anette. Fadd: Laura Pedersd. Texle, Maren Tønnesdatter af Skien, Gunder Gundersen af Skien, Nils Andersen Brøndalen og Torvald Kristiansen Hollasæter.

12/6-1889. Holden. (Uægte). Karen Marie Evensd. Vrk. (f. 1867) og Arb. Johan Johnsen af Kongsberg (f. 1866). Johanne Benedikte. Fadd: Anne Nilsd. Vrk., Marie Halvorsd. Vrk., Even Olsen Vrk., Rasmus Olsen Vrk. og Nils Anundsen Vrk.

8/8-1889. Helgen. Gbr. Andreas Olsen Halvorstaa og Ingeborg Andersdatters Kaia Augusta. Fadd: Moderen, Kirsten Knudsd. Gulset, Gbr. Halvor Stensersen Skibsnes, Arb. Mathias Halvorsen do., Arb. Ole Knudsen Gulset.

6/9-1889. Holden. Gbr. Ole Andersen Melteig og Ingeborg Svennungsdatters Olaf. Fadd: Marie Nilsd. Ulefos, Lovise Hansd. Vibeto, Hans Anundsen Vibeto, Kristen Andersen Melteig og Karl Halvorsen Haatvedt.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

24/7-1889. Holden. Hotelvært Rasmus Hansen Aaheim og Andrea Andersens John. Fadd: Fru Marie Paus af Skien, Frk. Anne Paus af Skien, Skovfogd Andersen Vrk., Anders Nilsen Romnæs og Agronom Hansen Holden.

13/8-1889. Helgen. Gbr. Anders Andersen Thinholt og Johanna Gunvaldine Hansdatters Einar. Fadd: Anne Marie Olsd. Holtan, Pige Aslaug Halvorsd. do., Skrædder Hans Brynjulfsen Værstadhagen, Arb. Hans Gundersen Askejordet, Uk. Ole Olsen Hjelset.

31/8-1889. Holden. Kanalarb. Peter Kristiansen Toreskaas og Laura Andersens Ole Kristian. Fadd: Barnets Forældre, Dorthe Nilsen Toreskaas, Johan V. Johansen Toreskaas, Tarald Gundersen Toreskaas.

1/7-1889. Holden. Korpslæge Sten Olsen Tufte og Fredrikke Olava Lyngs Esther. Fadd: Fru Borghild Thorkildsen fra Bergen, Doctor Thorkildsen af Bergen, Herborg Jensen, Augusta Ellefsen og Hans Aall, Søve.

31/7-1889. Holden. Kanalarb. Hans Peter Kristoffer Olsen Baxaas og Elen Marie Brodersens Anne Elisabeth. Fadd: Sofie Torkildsen Baxaas, Susanne Nilsen Baxaas, Thor Nilsen ditto, Andreas Torkildsen ditto og Gabriel Andreassen Baksaas.

25/9-1889. Holden. Kanalarb. Lars Johan Larsen Heisholt og Benedikte Eliasdatters Lars Johan. Fadd: Karen Pedersen Heisholt, Mari Johnsd. ditto, Ole Pedersen ditto, Alfred Johannesen ditto og Edvard Johansen Odden.

16/9-1889. Holden. Arb. Johannes Olsen Kabbe, Vrk. og Anne Isine Olsens Martin. Fadd: Marie Kristensd. Vrk., Cesilie Pedersen Heisholt, Ole Johannesen Kabbe, Hans Hansen Kabbe og Barnets Fader.

26/8-1889. Holden. Kanalarb. Anton Bergesen Eishaug og Karoline Kristiansens Hilmar. Fadd: Grete Julie Svendsen Eie, Inger Østensen Hølen, Martin Jørgensen Eishaug, Halvor Martiniussen Eishaug og Halvor Østensen Eishaug.

18/8-1889. Holden. Kanalarb. Jens Johannesen Heisholt og Kristine Antonsens Johan Ludvig. Fadd: Karen Kristensen Heisholt, Hilda Gunnulfsen ditto, Leif Johnsen ditto, Teodor Gunnulfsen ditto og Konrad Halvorsen Evjen.

16/9-1889. Holden. Kanalarbeider Frans E. Petersen Rønningen og Kristiane Gustavsdatters Emma Karoline. Fadd: Gunvard Østergren Toreskaas, Kristine Terkeldsen Ulefos, Johan Østergren Toreskaas, Anton Pedersen Eie og Barnets Fader.

1/9-1889. Dissenterbarn (Hollen). Kanalarb. Paul Graaberg, Vrangfos og Betzy Eline f. Bergersens Ingeborg. "Methodist".

6/9-1889. Holden. Gbr. Torgrim Olsen Namløshagen og Anne Olea Halvorsdatters Inger Amalie. "Jarlsbergere" (senere kjent som "Den Evangeliske Lutherske Kirke". DELK - G.S.).

11/5-1889. Holden. Skomager Halvor Halvorsen Stoa og Ingeborg Nilsdatters Thora Marie. Fadd: Barnets Moder, Thomine Johannesd. Hauen, Nils Nilsen Stoa, Johannes Andersen Sagbr. og Barnets Fader.

25/7-1889. Helgen. Gbr. Peder Simonsen Omtvedt og Kirsti Tollefsdatters Anna Augusta. Fadd: Karen KIrstine Pedersd. Hjelset, Pige Kirsten Augustinusd. Omtvedt, Gbr. Ole Tollefsen Røgstuen, Gbr. Anders Simonsen Klovdahl, uk. Jørgen Simonsen Klovdahl.

21/9-1889. Dissenterbarn (Hollen). Kanalarb. August Peterson Fossekaasa og Anne Marie Mathisdatters Karl Albert. "Betjendelse ikke opgivet." (Tilhørighet til en menighet ikke nevnt. G.S.)

10/10-1889. Dissenterbarn (Hollen). Kanalarb. Johannes Olsen Eie og Laura Otterdatters Maren Otilde. "Methodist".

30/8-1889. Holden. Former Abraham Andreassen Vrk. og Maren Thomine Johnsdatters Anna. Fadd: Gunhild Johnsd. Sagbr., Mari Andreasd. Vrk., Aasmund Gundersen Vrk., Anders Johannesen Vrk. og Nils Johnsen Vrk.

29/8-1889. Holden. Arb. Magnus Andersen Søve og Karen Johannesdatters Augusta Karoline. Fadd: Barnets Moder, Kristine Andersd. Vrk., Kristen Svennungsen Ulefos, Søren Kristensen Sagbr. og Ole Arnesen Roligheden.

11/8-1889. Holden. Sadelmager Johan Johannesen Gunnerud og Thomine Pedersens Marianne. Fadd: Guro Glahus, Maren Pedersen Sagbr., Nils Evensen Glahus, Gunder Gundersen Gunnerud og Nikolai Mathiassen Holden.

16/9-1889. Holden. Arb. Severin Larsen Vrk. og Karoline Arnesens Alise. Helene Arnesen Vrk., Karen Larsen Vrk., Peder Hansen Vrk., Herman Hansen Vrk. og Gunder Johannesen Værket.

26/9-1889. Holden. Tømmermand (hustømmermand) Torgrim Torgrimsen Solberg og Aslaug Kirstine Gundersens Ingeborg Thomine. Fadd: Gunild Torgrimsen Glaholt, Kari Rollefsen ditto, Halvor Halvorsen ditto, Torgrim Torkildsen Solberg og Ole Torgrimsen ditto.

5/9-1889. Holden. Arbeider Ole Bernhard Larsen Dahle, Sannerholt og Laura Marie Katrine Nilsdatters Ove Bernhard. Fadd: Anne Olsen Vibeto, Gerda Andersen Heisholtlandet, Ole Nilsen Søve, Vrk., Ole Nilsen Sannerholt og Kanalarb. C. G. Larsen Evjen.

15/8-1889. Holden. Smed Bengt Magnussen Odden og Anne Kristine Andersdatters Karl Johan. Fadd: Karen Nilsen Odden, Anne Arvesen Odden, Magnus Erlandsen Eie, Nils Arvesen ditto og Gustav E. Ring Eie.

20/8-1889. Helgen. Husm. Ole Gundersen Skjærvig og Dorothea Aslaksdatters Johannes. Fadd: Sina Hansd. Tveitan, Kirsten Andersd. Klovdal, Leil. Lars Brynjulfsen Tveitan, Skrædder Hans Brynjulfsen Værstadhagen, Uk. Nils Larsen Tveitan.

27/8-1889. Holden. (uægte). Pige Gunhild Halvorsdatter Nome (27) og ungk. kanalarbeider Hans Hansen (ca, 50). Hans Anton. Fadd: Tilla Nilsd. Baksaas, Maria Johannesd. Sandbakken, Henrik Kristiansen Perskaas, Peder Kristoffersen Mastemoen og Hans Nilsen Kaasa.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

26/9-1889. Holden. Arb. Hans Kristinius Olsen Vrk. og Klara Mathilde Petersens Olaf Kristian. Fadd: Olava Hansen Vrk., Sofie Petersen Vrk., Ole Hansen Vrk., Karl Petersen Vrk. og Herman Olsen Værket.

19/9-1889. Holden. Former Anders Olsen Vrk. og Karen Anundsdatters Klara Augusta. Fadd: Mari Johnsd. Vrk., Karen Kittilsd. Præstegrd., Petter Johnsen Vrk. og Ole Anundsen Sandbakken.

14/10-1889. Holden. Kanalarb. Ole Pedersen Teksle, Berget og Anne Jensine Andreasdatters Karen Pauline. Fadd: Aaste Karine Berget, Kirsti Simonsd. ditto, John Johnsen ditto, Peder Olsen Texle og Jørgen Pedersen ditto.

18/9-1889. Holden. Gbr. Hans Johannesen Heisholt og Hanna Halvorsdatters Johannes. Fadd: Dordi Johannesd. Heisholt, Marie Emanuelsd. Bergkaasa, Emanuel Rasmussen ditto, Andreas Thorsen Odden og Olaus Larsen Øgaarden.
(Hvem skal vi stole på? I Klokkerboka heter barnet Johannes og i prestens Kirkebok heter barnet Anders. Jeg ser av begravelseslistene i kirkeboka at han het "Johannes Hansen" f. 18/9-1889 d. 20/5-1890 på Heisholt. G.S.)

27/10-1889. Holden. Former Jørgen Johannesen Vrk. og Maren Andrea Kristensdatters Andreas. Fadd: Kirsti Nilsd. Vrk., Anne Johannesd. Vrk., Gunder Johannesen Vrk., Peder Johnsen Strømodden og Edvard Johnsen Strømodden.

29/10-1889. Holden. Kusk Svend Andersen Vrk. og Kirsten Marie Hansdatters Sofie. Fadd: Marthine Pedersd. Namløs, Peder Jørgensen ditto, Karen Olsen Vrk., Hans Hansen Vrk. og Even Nilsen Vrk.

18/10-1889. Helgen. Gbr. Ole Halvorsen Hvalen og Karen Larsdatters Lars. Fadd: Kirsti Tollefsd. Omtvedt, Tomine Larsd. Kolle, Gbr. Lars Andersen Kolle, Gbr. Halvor Halvorsen Kolstad, Gbr. August Kristensen Stenstad.

3/11-1889. Helgen. Leilænding Thorgrim Olsen Eik, Gjedeboen og Kari Olsdatters Halvor. Fadd: Bergit Olsd. Gulset, Mari Olsd. do., Leilænding Ole Johnsen Stuverud, Gbr. Anund Gundersen Vasdalen, Gbr. Halvor Olsen Gulset.

6/11-1889. Holden. Flaatemand Saamund Nilsen Langjordet og Ingeborg Marie Thorsdatters Marie. Fadd: Bergit Olsd. Thoreskaas, Halvor Nilsen ditto, Tarald Gundersen ditto, Niels Kristensen Langjordet og Hanna Jensd. Kaasa.

7/11-1889. Holden. (tvilling). Tømmermand Jens Jacobsen Herregaarden og Gunhild Marie Aslaksdatters Karl. Fadd: Saamund Aslaksen Skordal, Halvor Aslaksen Storhaug, Halvor Knudsen Herregaarden og Nils Johnsen Lindgren Haugbakken.

7/11-1889. Holden. (tvilling). Tømmermand Jens Jacobsen Herregaarden og Gunhild Marie Aslaksdatters Kristian. Fadd: Gunnulf Jacobsen Smukkestad af Lunde, Halvor Jacobsen ditto, og Ingeborg Nilsd. Pershaug af Lunde og Lisa Nilsd. Lindgren.

7/12-1889. Holden. Gbr. Ole Sivertsen Moene og Anne Kristensdatters Johan Sivert. Fadd: (Ingen faddere). Barnet døde før hjemmedaabens bekræftelse i Kirken.

15/10-1889. Holden. Husmand Thorsten Hansen Olsdalen (Osdalen) (f.1830) og Birthe Marie Nilsdatters (f. 1852) Andreas. Fadd: Karen Marie Thorstensd. Osdalen, Margit Olsd. Vale, Jens Halvorsen Osdalen, Hans Thorstensen Sagbr. og Hans Thronsen Vale.

15/11-1889. Holden. Gbr. Hans Kristensen Fossekaasa og Aase Marie Larsdatters Aase Helene. Fadd: Kari Knudsd. Bakkene, Sigrid Gundersd. Kaasa, Hans K. Anundsen Kaasa, Halvor Nilsen Thoreskaas og Kristen Hansen Bakkane.

18/11-1889. Holden. Arb. Ole Gunnulfsen Sagbruget og Maren Pedersens Klara. Fadd: Karen Pedersen Sannerholt, Anna Pedersen Sagbr., Karl Pedersen ditto, Julius Brynjulfsen Kaasene og Theodor Pedersen Sannerholt.

15/10-1889. Holden. Former Andreas Johnsen Vrk. og Gro Gunnulfsdatters Johan. Fadd: Berthe Marie Johnsd. Vale, Pauline Olsd. Vrk., Even Jespersen Vrk., Johannes Hansen Vrk. og Andreas Pedersen Straume af Lunde.

5/11-1889. Holden. Arb. Rasmus Johnsen Vrk. og Inger Olsdatters Ole. Fadd: Ingeborg Nilsd. Sagbr., Marie Andreasd. Vrk., Karl Johannesen Kronborg, Andreas Pedersen Sagbr., Andreas Nilsen ditto og Karl Olsen Kværnodden og Andrea Nilsen Sagbr.

24/10-1889. Holden. Kanalarb. Magnus Erlandsen Eie og Nikoline Kristiansens Kristian. Fadd: Nikoline Johansd. Eie, Anders Johannesen ditto, Lovise Raamundsen Strømstad af Porsgrund, Lovis Strømstadeie og Bengt Magnussen Odden.

4/11-1889. Holden. Arb. Johan Mathisen Sagbr. og Aslaug Anundsdatters Josefine Anette. Fadd: Andrea Rasmusd. Sagbr., Anne M. Johansd. ditto, Stian Anundsen ditto, John Johnsen Vrk. og Gunder Johnsen Vrk.

13/11-1889. Holden. Arb. Karl Andersen Namløshagen og Berthe Marie Jensens Karl Berthinius. Fadd: Nella Johnsen Grønsten, Kirsten Hansen ditto, John Arvesen Kolstad, Abraham Andersen Fæbakke og Hans Andersen Namløshagen.

23/9-1889. Holden. Leilænding John Olsen Deilevje og Anne Emanuelsdatters Emanuel. Fadd: Inger Thorsd, Hegna, Mari Emanuelsd. Bergkaas, Rasmus Emanuelsen ditto, Olaves Larsen Roligheden.

22/9-1889. Holden. Smed Thomas Olsen Lindgren og Gunhild Johnsdatters Kirstine Anette. Fadd: Ingeborg Johnsd. Lindgren, Ole Johnsen Lindgren, Karl Johnsen Lindgren, John Olsen Lindgren, Johannes Olsen Lindgren og Kirstine Simonsd. Berget.

11/12-1889. Holden. Arb. John Sørensen Sagbr. og Anne Marie Kristiansdatters Karen. Fadd: Barnets Moder, Anne Kristiansd. Stua, Kristian Kristensen Stua, Ole Kristiansen Stua og Jens Sørensen Heisholtevjen.

18/12-1889. Holden. Lærer Johan Hansen Værket og Laura Sofie Bauers Valentin Arnulf. Fadd: Anna Thoresen Vrk., Peter Thoresen Vrk., Valentin Bauer, Karl Bauer og Hanna Andersen Vrk.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

20/12-1889. Holden. Gbr. Halvor Helliksen Sannæs og Marie Halvorsdatters Thea Lovise. Fadd: Karen Halvorsd. Øgaarden, Ingeborg Østensd. ditto, Ole Østensen ditto, Johannes Halvorsen Sannæs og Johannes Olsen Namløs.

26/12-1889. Holden. Leilænding Kristen Jensen Brænne og Kirsti Ellefsdatters Marie Kristine. Fadd: Sina Evensd. Brænne, Guro Larsd. Brænne, Peder Johnsen Vale, Halvor Jørgensen Vale og Jens Jensen Galten.

24/11-1889. Holden. Arb. Hans Hansen Berland Vrk. og Anne Marie Jensdatters Anne. Fadd: Maren Jensd. Vrk., Margrethe Jensd. Halvorstaa, Bent Nilsen Kamperhaug Vrk., Jacob Andreassen Vrk., Gunder Jensen Halvorstaa.

24/10-1889. Holden. Kanalarb. Theodor Nilsen Eie og Johanna Johansdatters Gustav Emil. Fadd: Karl Eriksen Solvold, Anders Raabstad, Solvold, Karoline Eriksen Solvold, Anne Halvorsen Eie og Karl Johannesen Eie.

22/9-1889. Holden. Smed Ellef Torgrimsen Delsbakke og Anne Pedersdatters Ole. Fadd: Barnets Moder, Ingeborg Halvorsd. Romnæs, Brynjulf Ingebretsen ditto, Neri Sigurdsen ditto og Ivar Torgrimsen Heisholt.

24/12-1889. Helgen. Gbr. Halvor Halvorsen Værstad og Aslaug Kirstine Simonsdatters Aslaug Sofie. Fadd: Moderen, Pige Ingeborg Halvorsd. Holtan, Gbr. Isak Halvorsen Værstad, Gbr. Isak Abrahamsen Bjerva, Gbr. Peder Simonsen Helgen.
Hjemmedøbt af Kirkesanger K. M. Baadvig.

30/1-1890. Holden. Former Even Johannesen Værket og Karen Marie Hansdatters Andreas. Fadd: Maria Andersen Vrk., Karen Olsen Vrk., Johannes Andersen Vrk., Hans Hansen Vrk. og Even Nilsen Vrk.

8/2-1890. Helgen. Lars Bentsen Masdalen og Helga Thorgrimsdatters Ingerid. Fadd: Sørine Pedersd. Solberg, Pige Kari Rollefsd. Gladholt, Leilænding Lars Johnsen Stuverud, Arb. Ole Thorgrimsen Solberg, Arb. Thorgrim Thorgrimsen do.

11/2-1890. Holden. Kanalarb. Martin Olsen Kjeldal og Anne Gjermundsdatter Rønningens Marie. Fadd: Margit Olsd. Rønningen, Anne M. Gjermundsd. ditto, Gjermund Stenersen ditto, Svend Olsen ditto og Halvor Olsen Susaas.

14/2-1890. Holden. Murer Emil Kristoffersen Vrk. og Josefine Thorsens Emilie Josefine. Fadd: Barnets Moder, Thora Nilsen Vrk., Nils Johannesen Vrk., Johan Nilsen Vrk. og Anton Kolshus Vrk.

28/1-1890. Holden. Arb. Jørgen Johnsen Ulefos og Karen Berthea Sørensdatters Aslaug Kirstine. Fadd: Barnets Moder, Anne Nilsd. Sannerholt, Gunder Johnsen Sagbr., Nils Sørensen Heisholt og Ole Sørensen Søvestrand.

28/12-1889. Holden. Kanalarb. Alfred August Ingebretsen Heisholtevjen og Sofie Berthine Kristensdatters Ragna Augusta. Fadd: Hanna Pedersen Heisholt, Palma Andersen ditto, Hans Andersen Vrk., Kristian Johannesen Susaas og Ole Martinsen.

23/2-1890. Holden. Skovfogd Johannes Andersen Vrk. og Anne Thomine Hansdatters Hans Erling. Fadd: Aasta Rasmussen Berkaas, Hanna Andersen Vrk., Peder Pedersen Vrk., Rasmus Hansen Aaheim og Barnets Fader.

11/3-1890. Holden. Formand Gunder Jensen Gruben og Kirsten Pederdatters Ragnhild. Fadd: Martine Pedersd. Namløs, Anne M. Kjøstelsd. Namløs, Peder Jørgensen Namløs, Isak Isaksen Gruben og Barnets Fader.

14/1-1890. Holden. Gbr. John Jørgensen Lunde og Kirsti Olsdatters Halvor. Fadd: Ingeborg Jensd. Vale, Anne Johnsd. Lunde, Jørgen Johnsen Lunde, Halvor Jørgensen Vale og Abraham Abrahamsen Vadrette (under Strømdal i Gjerpen. G.S.).

28/2-1890. Hjemme (Helgen). Gbr. Peder Halvorsen Holtan og Anne Marie Olsdatters Halvor. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Simon Andersen Klovdahl 7/5. Død før bekræftelse i Kirken.

12/3-1890. Holden. Kanalarb. Anders Johan Johansen Eie og Nikoline Marie Nilsdatters Karl Arthur. Fadd: Moderen, Nikoline Erlandsen Eie, Nils Andersen Eie, Lars Johannesen Eie og Alfred Johannesen Eie.

26/9-1889. Holden. Skrædder Ole Thorsen Striken og Ingeborg Østensensdatters Thor. Fadd: Inger Jacobsen Hegna, Marie Stensen Hølen, Ole Hansen Odden, Svennung Svennungsen Skougen og Halvor Stensen Hølen.

26/9-1889. Dissenterbarn (Helgen). Gbr. Jørgen Jørgensen Jøntvedt og Kirsti Marie Olsddatters Marie Tomine. "Jarlsbergere" (senere kjent som "Den Evangeliske Lutherske Kirke". DELK - G.S.).

4/10-1889. Holden. Provst Emil Ellefsen Holden og Mikalovna fød Dons Emil Ram. Fadd: Fru Inger Larsen af Sandefjord, Ludvig Larsen ditto, Frøken Mathilde Ellefsen, Frøken Henriette Ellefsen Holden.

27/2-1890. Holden. Arb. Johannes Hansen Vrk. og Gunhild Gundersdatters Olaves. Fadd: Gro Gundersd. Vrk., Anna Gundersd. Vrk., Andreas Johnsen Vrk., Andreas Pedersen Strømme af Lunde og Barnets Fader.

10/3-1890. Holden. Gbr. Halvor Jørgensen Skordal og Aslaug Hansdatters Halvor. Fadd: Barnets Moder, Anne M. Gjermundsd. Rønningen, Bent Halvorsen Skordal, Peder Halvorsen Baxaas og Gunnulf Isaksen Storhaug.

6/12-1889. Holden. (uægte) Kanalarb. Uk. August Karlsen Evjen og pige Lina Larsdatter Evjens Severin. Fadd: Johan Henrik Sindsen, Perskaas, John Halvorsen Kaasene i Lunde, Alfred Johannesen Evjen, Anne Marie Kristensd. Evjen, Gunhilde Andersd. Heisholtlandet.

16/2-1890. Holden. Skomager Jens Jensen Galten og Marie Johnsdatters Anna Margrethe. Fadd: Guro Larsd. Brænne, Ingeborg Torjusd. Opsal, Ole Torjusen Opsal, Halvor Jørgensen Vale og Kristen Jensen Brænne.

24/3-1890. Holden. (uægte) Gunhild Olsdatter Kornkaas (f. 1859) og Kanalarb. Aslak Nilsen Langjordets (f. 1867). Gunhild. Fadd: Aase M. Larsd. Kaasa, Siri Gundersd. Kaasa, Hans Kristensen Kaasa, Halvor Jørgensen Skordal og Ole Johannesen Danielskaas.

11/1-1890. Holden. (uægte) Pige Ingeborg Thronsd. Sauklev (f. 1867) og Bagersvend Gustav Halvorsen Ulefos (f. 1864 på Kongsberg). Gustav. Fadd: Kirsti Ellefsd. Brænne, Kristen Jensen Brænne, Hans Thronsen Brænne, Torsten Thronsen Brænne og Kirsten Thonsd. Usterud.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

9/3-1890. Holden. Kanalarb. Anund Knudsen Himingen og Gina Halvorsdatters Halvor. Fadd: Barnets Moder, Marie Knudsd. Himinen, Jørgen Pedersen Texle, Even Evensen Hollahagen og Barnets Fader.

24/12-1889. Holden. Maler Andreas Edvard Pedersen Fæhn og Gurine Olsdatters Gusta Anine. Fadd: Barnets Moder, Johanne Halvorsd. Øgaarden, Gunder Andersen Lysnæs og Arve Olsen Roligheden.

17/3-1890. Holden. Gbr. Hans Johannesen Sannæs og Karoline Amalie Nilsdatters Johannes. Fadd: Bergit Sigurdsen Sannæs, Halvor Gjermundsen ditto, Hans Hansen ditto, Halvor Halvorsen ditto og Kirsti Halvorsd. Ullevig.

13/3-1890. Holden. Lærer Kittil Halvorsen Sagbr. og Elise Johnsdatters John. Fadd: Gunhild Johnsen Tvara, Marie Johnsen Sagbr., Nils Johnsen ditto, Johan Johnsen Tvara og Kristian Larsen Tvara.

9/3-1890. Holden. Arb. Karl Johannesen Kronborg og Anne Olsdatters Ole. Fadd: Anne Johannesen Haugen, Thomine Johannesen Haugen, Ole Halvorsen Haugen, Rasmus Johannesen Vrk. og Anders Pedersen Lindalen.

4/5-1890. Holden. Gbr. Ole Nilsen Sannerholt og Aslaug Olsdatters Martha Oline. Fadd: Anne Olsd. Sannerholt, Nils Klemmetsen do., Maria Olsd. Vrk., Ole Nilsen Vrk. og Ole Larsen Dahl.

13/4-1890. Holden. Opmaalingsformand Ole Knudsen Sannerholt og Gurine Berthea Pedersdatters Harald. Fadd: Karen Pedersd. Sannerholt, Gurine Pedersd. Sagbr., Peder Pedersen Sannerholt, Theodor Pedersen ditto og Andreas Nilsen do.

15/3-1890. Holden. Arb. Karl Pedersen Sagbr. og Gunhild Johnsdatters Jonas. Fadd: Thomine Johnsd. Kaasa, Hanna Olsd. Sagbr., Simon Kristensen do., Bent Pedersen Vrk. og Nils Johnsen Vrk.

10/12-1889. Holden. Gbr. Ole Thronsen Namløs og Maren Elise Pedersdatters Ottar Andreas. Fadd: Berthe M. Johnsd. Valen, Anne M. Kjøstolsd. Namløs, Thron Andersen do., Nils Jørgensen do. og Hans Andersen Vrk.

15/4-1890. Holden. Arb. Ole Olsen Lommerud Sagbr. og Hanna Marie Halvorsdatters Hilda Marie. Fadd: Marie Nilsd. Sagbr., Sofie Jørgine Pedersd. Vrk., Peder Hansen Vrk., Kristen Kjøstolsen Sagbr. og Halvor Halvorsen Lommerud.

28/6-1889. Holden. Murer Ernst Eriksen Ulefos og Tallette Eriksens Magda Kristiane. Fadd: Barnets Moder, Gunhilda Gundersen Heisholt, Ole Olsen Sagbr., Nils Bentsen Sagbr. og Barnets Fader.

7/4-1890. Holden. Former Ole Nilsen Værket og Kirsten Gurine Bentsdatters Ingeborg Talia. Fadd: Marianne Thorsen Sagbr., Marie Olsen Vrk., Peder Bentsen Vrk., Nils Olsen Vrk. og Ole Nilsen Sannerholt.

28/4-1890. Holden. Arb. Even Jespersen Vrk. og Marthine Hansdatters Gunda Mathilde. Fadd: Johanne Andreasd. Kronborg, Hanna Hansd. af Solum, Theodor Hansen af Solum, Jesper Kittilsen Vrk., Andreas Johnsen Vrk. og Karl Kittilsen Vrk.

26/2-1890. Holden. Kanalarb. Anton Fosstrøm Baxaas og Ellen Berthine Hansens Karen Olava. Fadd: Thor Nilsen Baxaas, Edvard Johnsen ditto, Hans Olsen do., Ingeborg Knudsd. do. og Barnets Fader.

24/4-1890. Holden. Kanalarb. Johan Edvard Andersen Dagsrød og Anna Helene Magnusdatters Hilda Lovise. Fadd: Marthe Olsen Dagsrød, Ole Johnsen do., Marken Olsen Susaas, Erik Nord Susaas og Barnets Fader.

3/10-1889. Holden. Sagfører Halvor Benedict Bentsen Heisholt og Margit Kristine f. Hansens Margit Benedicte. Fadd: Fru Engel Ingebretsen af Skien, Thora Hansen Ulefos, Halvor A. Bentsen af Porsgrund, Hans H. Dahl af Porsgrund og Barnets Fader.

3/5-1890. Holden. Arb. Karl Hansen Sagbr. og Maria Thomasdatters Mariane. Fadd: Gunhild Hansd. Haugen, Hanna Hansd. do., Thomas Thomassen Sagbr., Hans Thomassen do. og Thomas Thomassen do.

21/4-1890. Holden. Arb. Karl Julius Brynildsen Kaasene og Karen Gurine Gunnulfsdatters Andreas. Fadd: Maren Pedersd. Sagbr., Karen Jensd. af Skien, Knud Torstensen Kaasene, Gustav Juliussen do. og Peder Gunnulfsen do.

9/4-1890. Holden. Kanalarb. Leif Johnsen Heisholt og Anne Marie Gunnulfsdatters Gustav Johan. Fadd: Karen Kristensen Heisholt, Helga Martine Sørensd. do., Gunnulf Thorsen do., Hans Andersen Namløshagen og Barnets Fader.

22/5-1890. Holden. Arb. Vetle Hansen Namløshagen og Inger Marie Isaksdatters Gunhild Marie. Fadd: Barnets Moder, Kirsti Simonsd. Berget, John Isaksen Vrk., Vetle Olsen Fæbakke og Isak Isaksen Gruben.

29/5-1890. Helgen. Gbr. Jonas Johnsen Kolstad og Gunhild Kristensdatters Hjalmar. Fadd: Anne Marie Kristensd. Vibeto, Pige Karen Kristensd. Haatvedt, Gbr. Andreas Anundsen Vibeto, uk. Andreas Thomassen Næs, uk. Jacob Thomassen do.

7/5-1889. Helgen. Inderst  Halvor Halvorsen Rønningen under Bjerva og Anne Saamundsdatters Halvor. Fadd: Moderen, Pige Anne Olsd. Neset, Gbr. Johannes Olsen Ytterbø, Gbr. Ole Larsen do., Gbr. Anders Simonsen Klovdahl.

11/5-1890. Holden. Landhandler Martin Hansen Tufte og Anne Pauline Olsdatters Paul Severin. Fadd: Aslaug Svendsen Tufte, Anne Olsd. Tufte, Karl Svendsen Tufte, Anders Gulbrandsen Langkaas og Andreas Andersen Fæhn.

12/6-1890. Holden. Gbr. Peder Nilsen Vibeto og Maren Kirstine Kristensdatters Kristen. Anne M. Kristensd. Vibeto, Mari Andersd. do., Kristen Andersen do., Andreas Anundsen do. og Anders Kristensen do.

13/6-1890. Helgen. Gbr. Gunnar Haraldsen Olsbrygge og Berthe Kirstine Simonsdatters Harald. Fadd: Berthe Marie Jensd. Stenstad, Pige Marie Evensd. Gjedeboen, Gbr. Halvor Halvorsen Værstad, Gbr. Peder Arnesen Stenstad, Gbr. Peder Simonsen Helgen.

13/6-1890. Holden. Skovbetjent Ole Halvorsen Heisholt og Elise Simonsdatters Elise. Fadd: Sofie Nape Sagbr., Elise Halvorsen, Simon Thorstensen, Halvor Olsen Værket.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

9/6-1890. Holden. Husmand Gunder Gundersen Myra og Aaste Kirstine Olsens Jørgen. Fadd: Berhe M. Gundersd. Holla, Gurine Gundersd. Myra, Nils Evensen Glahus, Martin Pedersen Kaasa og Nikolai Martinsen Holla.

25/5-1890. Holden. (uægte) Kanalarb., uk. Kristian Johnsen Myra og Inger Kirstine Gundersdatters Anne Marie. Fadd: Inger Stensen Hegna, Inger Olsen Holla, Erik G. Larsen Evjen, Severin Fredriksen Vrangfos og Marius Bredesen Rønningen.

23/6-1890. Holden. Gbr. Thor Nikolaisen Eie og Aslaug Nilsdatters Ole. Fadd: Dorthe Nikolaisd. Susaas, Hanna Jensd. Klever, Halvor Nikolaisen Eie, Halvor Olsen Susaas og Thor Nilsen Baksaas.

14/4-1890. Holden. Former Ole Rasmussen Vrk. og Andrea Halvorsdatters Reidar. Fadd: Barnets Moder, Marie Olsd. Vrk., Lars Pedersen Vrk., Ole Rasmussen Vrk. og Simon Halvorsen Romnæs.

20/6-1890. Holden. Arb. Ole Evensen Heisholt og Andlaug Andersdatters Gunhild Elise. Fadd: Anne Johnsd. Heisholtevjen, Maren Pedersd. Sagbr., Ole Johannesen Danielskaas, Jens Sørensen Heisholtevjen og Barnets Fader.

9/6-1890. Holden. Gbr. Halvor Halvorsen Enerhaugen og Marie Kirstine Nilsdatters Andreas. Fadd: Kirsten M. Pedersd. Gruben, Agnes O. Karlsd. Enerhaugen, Nils Johannesen do., Anders Tovsen Tufte og Andreas Olsen Namløs.

14/6-1890. Holden. Arb. Jens Larsen Hammerstad og Nella Pedersdatters Lars. Fadd: Aase Thorsd. Sagbr., Anna Pedersd. Hammerstad, Peder Nilsen do., Lars Jensen Ytterbø og Ole Larsen Ytterbø.

28/5-1890. Holden. Arb. Halvor Halvorsen Glaholt (i Valebø) og Gunhild Torgrimsdatters Inga Karine. Fadd: Kari Rollefsd. Glaholt, Gunder Halvorsen do., Torgrim Torkildsen Solberg, Torgrim Torkildsen do. og Barnets Fader.

10/6-1890. Holden. Kanalarb. Kristian Amundsen Fosse og Karen Gurine Kristensdatters Karl Martin. Fadd: Aaste M. Larsd. Kaasa, Inger M. Nilsd. Thoreskaas, Tarald Gundersen do., Nils Kristensen Langjordet og Kristen Kristensen do.

2/3-1890. Holden. Kanalarb. Anton Kristoffersen Oterkjær og Marie Vennestens Gustav. Fadd: Barnets Moder, Siks Thorkildsen Baxaas, Hans Olsen do., Peder Dalskog Danielskaas og Peder Rud Thoreskaas.

1/8-1890. Dissenterbarn (Hollen). Gbr. Anton Johansen Fæhn og Susanne Halvorsdatters Ole. "Jarlsbergere". (Senere kjent som "Den Evangeliske Lutherske Kirke". DELK - G.S.)

23/7-1890. Holden. Sagarb. Anders Nilsen og Anne Karine Nilsdatters Karen Nikoline. Fadd: Marie Nilsd. Vrk., Thea Nilsd. Kastet, Nils Pedersen Vrk., Hans Thorstensen Sagbr. og Anders Olsen do.

15/5-1890. Holden. Kanalarb. Karl Otto Jacobsen Heisholt og Olava Larsens Karl Emil. Fadd: Anne Pedersen Tvara, Gunhild Jacobsen Heisholt, Hans Johannesen do., Oluf Viktor Tunqvist og Olaus Larsen Øgaarden.

17/7-1890. Holden. Kanalarb. Edvard Nordblom Odden og Inger Tobine Terkelsens Edvin. Fadd: Karen Thorsd. Odden, Anne Arvesd. Odden, Andreas Thorsen do., Petter Eriksen Thoreskaas og Halvor Ellingsen Solvold.

19/7-1890. Helgen. Gbr. Peder August Kristensen Stenstad og Anne Tomine Larsdatters Kristen. Fadd: Berthe Marie Jensd. Stenstad, Pige Karen Marie Kristensd. do., Gbr. Lars Andersen Kolle, Gbr. Anton Larsen Kolle, Handelsbetjent Karl Kristensen Stenstad.

11/5-1890. Holden. Kanalarb. Johannes Andersen Espevolden og Olianna Nilsdatters Anna Ovidia. Fadd: Hanna Henriksd. Odden, Marthe Tollefsd. Espevolden, Gustav Jacobsen Kringleføt, Ole Olsen Heisholt og Rasmus Emanuelsen Bergkaasa.

4/6-1890. Holden. Kanalarb. Karl Erik Karlsen Heisholt og Dorthea Oline Hansdatters Sigurd Berhard. Fadd: Karen Pedersd. Heisholt, Kari Eriksd. do., Peder Olsen do., Verner Karlsen do. og Hans Kristiansen do.

19/10-1889. Husmand Hans Torjusen Hanseskaas (Valebø) og Helene Nilsdatters Hanna Helene. Fadd: Anne Thorstensd. Brænne, Thorsten Halvorsen do., Gunder Halvorsen Pladsen, John Johnsen Brakansrud (Saude) og Barnets Moder.

15/5-1890. Holden. Arb. Ole Olsen Skordal, Vrk. og Anne Johanne Rasmusdatters Marie. Fadd: Andrea Rasmusd. Sagbr., Anette Olsd. Vrk., Even Olsen Vrk., Andreas Evensen Vrk. og Barnets Fader.

12/7-1890. Holden. Skovbetjent Ole Gundersen Hølen (p.t. Kilen i Hvideseid - Kviteseid) og Thora Nikoline Simonsdatters Aasta. Fadd: Sigrid Nilsen Sagbr., Marie Gundersen Hølen, Johan Gundersen Hølen, Simon Thorstensen Sagbr. og Ole Halvorsen Vrk.

14/8-1890. Holden. Kanalarb. Halvor Reisersen Odden og Tone Halvorsdatters Mari. Fadd: Tobine Thorkildsen Odden, Halvor Juveland Odden, Søren Reiersen Odden, Svennung Reiersen do. og Mari Andersen Kaasa.

25/7-1890. Holden. Former Hans Peter Thoresen Vrk. og Anne Julie Bauers Thoralf. Fadd: Sofie Hansen Vrk., Marianne Thoresen Vrk., Valentin Bauer Vrk., Thorer Pedersen Vrk. og Johannes Pedersen Vrk.

8/8-1890. Holden. Former Nils Hansen Vrk. og Olava Hansdatters Herman Ingvald. Fadd: Moderen, Anne Gundersen Vrk., Hans Kristinius Olsen Vrk., Herman Olsen Vrk. og Faderen.

26/7-1890. Holden. Kanalarb. Edvard Frederik Johanson Baksaas og Othilde Lovise Olsens Karl Ansgar. Fadd: Karl Larsen Ry, Storhaug, Nils Andersen Eie, Anders Bakkestad Solvold, Ingeborg Knudsen Baksaas og Moderen.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

27/6-1890. Holden. (Tvilling). Gbr. Gunder Knutsen Brænne og Guro Olsdatters Ole. Fadd: Gunhild Leifsd. Brænne, Ingeborg Olsd. og Halvor Olsen Aagetveit af Bø, Knut Gundersen Graver, Søren Sivertsen Brænne.

27/6-1890. Holden. (Tvilling). Gbr. Gunder Knutsen Brænne og Guro Olsdatters Gunhild. Fadd: Guro Larsd. Brænne, Anne Thorstensd. Brænne, Ole Sigurdsen Præstegrd., Kittil Olsen do. og Sigurd Olsen do. Begge hjemmedbt. af Ingeborg Tovsen Tufte 27. Juni.

20/8-1890. Holden. Gartner Kristian Kaspersen Finckenhagen Vrk. og Gunhild Marie Sørensdatters Karl Severin. Fadd: Anne Gurine Bentsd. Vrk., Inger K. Sørensd. Vrk., Andreas Thomassen Vrk., Andreas Kristoffersen Vrk. og Karl Kittilsen Vrk.

31/8-1890. Holden. Sagarb. Saamund Andersen Vrk. og Anne Nilsdatters Nils Andreas. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af (gjordemoder) Ingeborg Tovsen Tufte. Død før hjemmedaabens Bekræftelse.

19/8-1890. Holden. Arb. Hans Andreassen Sagbr. og Hansine Nilsdatters Aagot Mathilde. Fadd: Ingeborg Halvorsd. Sagbr., Marie Olsd. Fiskestigen, Elling Olsen do., Hans Thorstensen Vrk. og Nils Andreassen Sagbruget.

16/8-1890. Holden. Kanalarb. Johannes Pedersen Rønningen og Kari Gunnulfsdatters Anna. Fadd: Barnets Moder, Marken Olsd. Susaas, Julius Brynjulfsen Kaasene, Gustav Juliussen Kaasene og Peder Gunnulfsen do.

21/8-1890. Helgen. Gbr. Anders Olsen Hjelset og Karen Kirstine Pedersdatters Kirsti Pauline. Fadd: Moderen, Pige Kirsti Pedersd. Omtvedt, Gbr. Ole Johannesen Hjelset, Gbr. Peder Simonsen Omtvedt, Gbr. Ole Olsen Hjelset.

1/9-1890. Holden. Gbr. Nils Andersen Brøndalen og Laura Pedersdatters Peder. Fadd: Barnets Moder, Kirsti Olsd. Brøndalen, Peder Olsen Texle, Ole Pedersen Berget og Jørgen Pedersen Vibeto.

8/8-1890. Holden. Gbr. Peder Halvorsen Baxaas og Hanna Nilsdatters Einar. Fadd: Aslaug Nilsd. Sannæs, Karen Nilsd. Kastet, Bent Halvorsen Skordal, Halvor Jørgensen do. og Thor Nilsen Baxaas.

13/9-1890. Holden. Former Peder Bentsen Vrk. og Anne Kristensdatters Bent. Fadd. Johanne Kristensd. Strømodden, Marie Kristensd. do., Kristen Johannesen do., Ole Nilsen Søve og Peder Pedersen Vrk.

10/9-1890. Holden. Kanalarb. Karl Andersen Sundelin, Hølen og Anne Sofie Olsdatters Lovise Sofie. Fadd: Grethe Svendsd. Eishaug, Inger Østensd. do., Martin Jørgensen do., Halvor Østensen do. og Ole Strøm Solvold.

2/9-1890. Holden. Tømmermand Ivar Torgrimsen Heisholt og Margit Johnsdatters Ingeborg. Fadd: Margit Kristine Kristoffersd. Heisholt, Gunhild Johnsd. do., Torgrim Torkildsen do., John Kjøstolsen do. og Ole Torgrimsen Solberg.

7/9-1890. Holden. Arb. Anders Pedersen Sagbr. og Marthine Olsdatters Peder. Fadd: Marthe Olsd. Sagbr., Guro Larsd. Lunde, Ole Gundersen Romnæs, Karl Olsen do. og Ole Pedersen Sagbruget.

14/9-1890. Holden. Sagarb. Kristian Odin Olsen Sagbr. og Karen Nilsdatters Inga Jacobine. Fadd: Moderen, Anne M. Hansd. Sagbr., Johannes Bentsen do., Ole Gunnulfsen do. og Gustav Olsen Sagbruget.

29/7-1890. Holden. Arb. Hans Olsen Sagbr. og Laura Marie Andersdatters Thor. Fadd: Moderen, Hanna Kristensd. Sagbr., Thorvald Thomassen do., Rasmus Olsen Kaste og Anders Sigurdsen Dalen.

15/9-1890. Holden. Arb. Andreas Jespersen Vrk. og Sofie Klausdatters Karl. Fadd: Johanne Andreasd. Vrk., Gunhild Jespersd. Vrk., Kittil Jespersen Vrk., Jesper Kittilsen Vrk. og Karl Kittilsen Vrk.

19/9-1890. Holden. Former John Isaksen Vrk. og Ingeborg Andersdatters Inga. Fadd: Olava Olsen Vrk., Anne M. Tallaksd. Vrk., Ole Pedersen Lindalen, Vetle Hansen Namløshagen og Thron A. Namløs.

10/9-1890. Holden. Arb. Hans Larsen Kaasa (i Valebø?) og Liv Evensdatters Anne. Fadd: Ingeborg Nilsd. Solheim, Anne Andersd. Dalen, Jørgen Olsen Valøen, Hans Thronsen Vale og Faderen.

4/10-1890. Holden. Smed John Olsen Lindgren og Anne Marie Olsdatters Otto Andreas. Fadd: Ingeborg Kirstine Thomasd. Haugbakken, Liv Helliksd. Holla, Ole Johnsen Lindgren, Thomas Olsen Lindgren og Johannes Olsen Lindgren.

23/9-1890. Holden. Gbr. Kristen Pedersen Evjen og Anne Olsdatters Bertha Kristine. Fadd: Aslaug Hansd. Skordal, Inger Olsd. Holla, Halvor Jørgensen Skordal, Ole Olsen do. og John Sigurdsen Hollahagen.

8/10-1890. Holden. Former Andreas Hansen Sandbakken og Marianne Hansdatters Hanna Andrea. Fadd: Ingeborg Halvorsd. Sagbr., Johanne Olsd. Øgaarden, Hans Jensen Strandsplads, Jens Hansen do. og Nils Andreassen Sagbr.

8/10-1890. Holden. Former Peter Larsen Vrk. og Ingeborg Thorstensdatters Anna Karethe. Fadd: Anne Gunnulfsd. Vrk., Johanne Thorstensd. Vrk., Hans Thorstensen Vrk., Severin Thorstensen Vrk. og Gunder Larsen Værket.

14/10-1890. Holden. Gbr. Aslak Nilsen Heisholt og Dordi Johannesdatters Nikolai. Fadd: Kari Hansd. Heisholt, Kari Eriksd. do., Erik Thorstensen do., Ole Nerisen do. og Peder Pedersen Heisholt.

19/10-1890. Dissenterbarn (Helgen). Arb. Kristen Kristensen Jøntvedt og Maren Hansdatters Morten Kristian. "Jarlsbergere" (senere kjent som "Den Evangeliske Lutherske Kirke". DELK - G.S.).

28/9-1890. Holden. Landhandler Johan Johnsen Tvara og Gunhild Marie Hansdatters Gudrun Johanne. Fadd: Barnets Moder, Marie Johnsen Ulefos, Lærer Kittil Halvorsen do., Ole P. Sondresen Vrk. og Faderen.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

19/11-1890. Holden. (uægte) Enke Aslaug Marie Andersdatter Holla og Kanalarb. Bendik Salvesen af Mandals Anton. Fadd: Aslaug Sondresd. Briskemyr, Karl Gulliksen do., Anne Enoksd. Orekaasa, Nils Andersen do. og Thorsten Thronsen Sauklev.

18/10-1890. Helgen. Gbr. Isak Isaksen Hagen og Marte Sigurdsdatters Anton. Fadd: Maria Stiansd. Ytterbø, Pige Ingeborg Sigurdsd. Bø, Gbr. Hans Simonsen Ytterbø, Gbr. Johannes Olsen do., Handelsm. Ole Larsen do.

26/10-1890. Holden. Arb. Johannes Andreassen Vrk. og Karen Marie Rasmusdatters Johanne Karette. Fadd: Rasmus Johnsen Hegna, John Rasmussen Hegna, John Andreassen Bakken, Anne Johansd. Vrk. og Moderen.

17/10-1890. Holden. Former Hans Odin Andreassen Vrk. og Julette Marie Andreasdatters Johannes. Fadd: Jørgine Olsd. Vrk., Marianne Thorsd. Vrk., Andreas Hansen Vrk., Herman Hansen Vrk. og Faderen.

25/10-1890. Holden. Sagfører Halvor Bentsen Heisholt og Margit Kristine Hansens Ingeborg Kristine. Fadd: Moderen, Frøken Bertha Andersen af Porsgrund, Postmester Bentsen af Porsgrund, Lærer Hans Dahl af Gjerpen og Faderen.

11/11-1890. Holden. Arb. Karl Andreas Andreassen Vrk. og Marie Johannesdatters Johannes. Fadd: Anne Olsd. Vrk., Cecilie Pedersd. Vrk., Ole Johannesen Vrk., Even Gjermundsen og Hans Hansen Værket.

26/10-1890. Holden. Kanalarb. Isak Isaksen Evjen og Olava Gustavsdatters Albert Hugo. Fadd: Moderen, Kare Eriksd. Heisholt, Viktor Tunqvist do., John Halvorsen Evjen og Faderen.

27/11-1890. Holden. Arb. Peder Johnsen Strømodden og Lina Johannesdatters Johannes. Fadd: Kirsti Gundersd. Vrk., Tone Johnsd. Strømodden, John Eriksen do., Theodor Johnsen do. og Jørgen Johannesen Vrk. (Retta: Inger Lise Larsen 2021)

18/11-1890. Holden. Arb. Bent Pedersen Vrk. og Anne Elise Pedersdatters Agnes Elise. Fadd: Gunhild Johnsen Sagbr., Ole Gunnulfsen do., Inger Kirstine Sørensen Vrk., Thron Pedersen Vrk. og Hans Pedersen Vrk.

6/10-1890. Holden. Arb. Theodor Larsen Evjen og Aaste Raamundsdatters Lars. Fadd: Anne M. Kristensd. Evjen, Andreas Johannesen do., Theodor Nilsen do., Kristine Olsd. Espevolden og John Halvorsen Kaasene.

9/12-1890. Holden. Arb. Karl Hansen Sagbr. og Gurine Thomasdatters Hans Thoresius. Fadd: Hansine Nilsen Sagbr., Peder Pedersen do., Kirsten Hansen Vrk., Johan Nilsen do. og Andreas Thomassen Værket.

9/12-1890. Helgen. Gbr. Kjøstel Jørgensen Jøntvedt og Ingeborg Hansdatters Hans. Fadd: Susanne Olsd. Bjerva, Anne Marie Jørgensd. do., Hans Pedersen do., Peder Hansen do., Lars Evensen Lunde.

10/11-1890. Holden. Arb. Hans Berthinius Hansen Øgaarden og Anne Kirstine Andersdatters Anders. Fadd: Moderen, Aslaug Andersd. Namløs, Hans K. Olsen Roligheden, Ole Hansen do., John Isaksen Vrk.

25/10-1890. Holden. Formermester Karl Meklenbrauk og Wilhelmine Køtters Ernst August. Fadd: Anne K. Nilsen Odden, Nils Nilsen sen. Odden, Nils Nilsen jun. Odden, Wilhelmine Meklenbrauk og Barnets Fader.

18/11-1890. Holden. Arb. Johannes Kristensen Strømodden og Gunhild Jensdatters Karen Gurine. Fadd: Kristen Johannesen Strømodden, Petrea Kristensd. do., Anders Johannesen Ulefos, Albin Bryntesen do. og Ingeborg Kristensd. Værket.

14/12-1890. Holden. Kanalarb. Ole Petter Andersen Rauhaug og Gunhild Andersdatters Anne Kirstine. Fadd: Anne Serine Andersd. Orekaasa, Anne Kirstine Enoksd. do., Nils Andersen do., Johannes Olsen Bjørndokka og Thorsten Thronsen Sauklev.

3/11-1890. Holden. Gbr. Halvor Nilsen Romenæs og Marie Kristensdatters Nils. Fadd: Anne Anundsd. Tufte, Marie Nilsd. Romenæs, Isak Nilsen do., Ole Tollefsen do. og Kristen Kristensen Tufte.

16/11-1890. Holden. Handelsbetjent Kristoffer Halvorsen Kise og Susanne Nikolaisdatters (Kjellemo i Flaabygd) Halvor. Fadd: Aslaug Nikolaisd. Eie, Hanna Reiersen(?) Kleven, Thor Nikolaisen Eie, Nils Olsen Baksaas, Thor Nilsen Baksaas.

20/12-1890. Holden. Former Severin Thorbjørnsen Vrk. og Anne Margrethe Olsdatters Severin. Fadd: (Ingen faddere. Hjemmedøbt af Thor Pedersen Vrk. Døde før Bekræftelse i Kirken.

14/12-1890. Dissenterbarn (Hollen). Kanalarb. Lars Andersen Berg, Vrangfos og Maren Kirstine Gulliksdatters Karl August.

5/12-1890. Holden. Kanalarb. Thor Olsen Odden og Kirstine Nilsdatters Olaf. Fadd: Marthe Olsd. Skedsmoen, Karen Johannesd. Haugen, Nils Jensen Skedsmoen, Ole Hansen Odden og Ole Johnsen Dagsrød.

28/11-1890. Holden. Slagter Kittil Svennungsen Bjørndalen, Vrk. og Kari Kristensdatters Jakob Olaues. Fadd: Anne Larsd. Sagbr., Søren Kristensen do., Anders Olsen do., Thor Knudsen Ulefos og Anne Kristensdatter Ulefos.

6/1-1891. Holden. Skomager Halvor Halvorsen Stoa og Ingeborg Nilsdatters Hjalmar Nikolai. Fadd: Karoline Bergesen Stoa, Torine Olsen do., Nils Negaard do., Hans Arnesen do. og Johannes Andersen Sagbruget.

5/1-1891. Holden. Bestyrer af Landhandel Jørgen Joakim Andersen Vrk. og Karen Amalie Andersens Herborg Rannveig. Fadd: Barnets Moder, Valvorg Andresen af Sandefjord, Arnt W. Kristensen af Skien, Jakob Nilsen Ulefos og Barnets Fader.

15/12-1890. Holden. Kanalarb. Nils Nilsen Negaard, Stoa og Aslaug Nilsdatters Aksel. Fadd: Karl By Baksaas, Ole Tovsen Stoa, Karl Gustavsen do., Anne Rasmussen do. og Inger A. Klausd. Gruben.

24/12-1890. Hjemme (Helgen). Dagarb. Anders Hansen Grønsten og Nilla Marie Johnsdatters Aagot Kristine. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt 24/12 af Jordemoderen Ingeborg Tovsdatter Tufte. Død før bekræftelse i Kirken.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

12/12-1890. Holden. Styrmand på Indsødampskib Jørgen Olsen Næsset og Anette Marie Andersdatters Anne Marie. Fadd: Helene Arnesd. Næsset, Anne Helene Olsd. do., Lars Olsen do., Hans Olsen do., Kristen Olsen do.

19/2-1891. Holden. Arb. Hans Thorstensen Sagbr. og Marianne Thorsens Martin.  Fadd: Gurine Bentsen Vrk., Bertine Thorsen Vrk., Nils Olsen Vrk., Anders Nilsen Sagbr. og Johannes Andersen do.

25/2-1891. Helgen. Gbr. Hans Nilsen Jøntvedt og Andrea Kristiansdatters Gustav Andreas. Fadd: Anne Tjøstolsd. Namløs, Anders Andersen Haavet, Anders Pedersen Kolstad, Johannes Pedersen do.

3/3-1891. Holden. Sagarb. Anders Johansen Sagbr. og Johanne Severine Kristensdatters Kristen. Fadd: Anne Kristensen Strømodden, Kristen Johannesen do., Johannes Kristensen do., Anne Johansen Eisbygden og Jakob Kristoffersen do.

2/3-1891. Holden. Arb. Andreas Pedersen Sagbr. og Karen Nilsdatters Inga Nikoline. Fadd: Even Andersen Sagbr., Nils Johannesen do., Andreas Nilsen do., Hanna Kristensd. og Anne Pedersd. do.

3/3-1891. Holden. Arb. Thorsten Halvorsen Sagbr. og Marthe Hansdatters Hans Gustav. Fadd: Moderen, Inger Hansd. Sagbr., Ole Olsen do., Thomas Thronsen do. og Halvor Nilsen do.

23/2-1891. Holden. Gbr. Hans Hansen Sannæs og Bergit Sigurdsdatters Halvor. Fadd: Karoline Nilsd. Sannæs, Hans Johannesen Sannæs, Halvor Halvorsen Sannæs, Anne Augunsd. Gravningen og Faderen.

5/2-1891. Hjemmedaab. Kanalarb. Simon Andersen Odden og Kari Hansdatters Hans. Fadd: (Ingen faddere. Hjemmedøbt af Gjordemoder Margit Nirisd. Vala. Død før Bekræftelse (i Kirken).

1/2-1891. Dissenterbarn (Hollen). Snedker Tollef Tollefsen Thorsnæs og Tomine Andreasdatters Andrea Josefine. "Jarlsbergere" (senere kjent som "Den Evangeliske Lutherske Kirke". DELK - G.S.).

2/3-1891. Holden. Arb. Jens Olsen Sagbr. og Ingeborg Nilsdatters Ole. Fadd: Inger Olsd. Vrk., Guro Larsd. Lunde, Kristen Svennungsen Sagbr., Ole Nilsen Romenæs og Karl Olsen Kværndokken.

24/1-1891. Holden. Arb. Nils Andreassen Sagbr. og Ingeborg Halvorsdatters Halvor. Fadd: Hans Thorstensen Vrk., Tron Halvorsen Vrk., Nils Bentsen Sagbr., Hansine Nilsd. do. og Lovise Bentsen af Skien.

5/2-1891. Holden. Kanalarb. Ole Halvorsen Odden og Anne Elise Johannesdatters Karen Elise. Fadd: Anne Olsen Vrk., Karl Johannesen Vrk., Karen Johannesen Haugen, Johan Larsen Odden og Halvor Marthiniussen Solvold.

1/3-1891. Holden. Kanalarb. Sveinung Sveinungsen Evjen og Marie Østensdatters Sveinung. Fadd: Østen Stensen Eidshaug, Halvor Stensen do., Halvor Sveinungsen Skogen, Ingeborg Sveinungsen do. og Anne Marie Stensen Evjen.

4/3-1891. Holden. Gbr. Hans Kristensen Sannæs og Maren Pedersdatters Adolf. Fadd: Moderen, Aaste Halvorsd. Sannæs, Andreas Kristensen do., Kristen Hansen do. og Gunnulf Thorsen Heisholt.

28/1-1891. Holden. Gbr. Halvor Aslaksen Storhaug og Ingeborg Olsdatters Anne. Fadd: Kirsti Nilsd. Skordal, Karen B. Johannesd. do., Saamund Aslaksen do., Bent Halvorsen do. og John Knutsen Bjerva af Lunde.

27/2-1891. Holden. Sagarb. Gunder Gundersen Herregaarden (Vrk.) og Karen Marie Nilsdatters Aaste Kirstine. Fadd: Aaste K. Jensd. Berget, Anne M. Nilsd. Heisholt, Peder Johnsen Gunnerud, Gunder Johannesen Vrk. og Nils Nilsen Bergan af Solum.

26/1-1891. Holden. Former Hans Severin Andersen Vrk. og Maria Pedersdatters Mathilde. Fadd: Anne Nilsd. Vrk. Kirstine Petersen Vrk., Hans Thorstensen do., Peder Olsen Texle og Jørgen Pedersen Texle.

20/3-1891. Holden. Sagarb. Ole Pedersen Lindalen, Sagbr. og Anne Maria Isaksdatters Isak. Fadd: Martine Olsd. Sagbr., Andrine Rasmusd. Vrk., John Isaksen Vrk., John Halvorsen Evjen og Isak Isaksen Gruben.

3/2-1891. Holden. Kusk Aron Johannesen Fagerberg, Ulefos (f. 1863) og Anna Kaisa Johannesdotters (f. 1866) Frida Charlotte. Fadd: Bent Bentsen Ulefos, Aase Thorsd. do., Nils Bentsen do., Hanna Gundersen Hølen og Faderen.

14/3-1891. Dissenterbarn (Hollen). Gbr. Jørgen Jørgensen Tufte og Kirsti Marie Olsdatters Thora Marie. "Jarlsbergere" (senere kjent som "Den Evangeliske Lutherske Kirke". DELK - G.S.).

24/4-1891. Dissenterbarn (Hollen). Kanalarb. Johan Norèn Odden og Anna Mathilde Jacobsdatters Anette Elise. Methodist.

7/4-1891. Dissenterbarn (Hollen). Leilænding Kittil Halvorsen Valøen og Ingeborg Thorstensdatters Anne. "Jarlsbergere" (senere kjent som "Den Evangeliske Lutherske Kirke". DELK - G.S.).

17/3-1891. Holden. Gbr. Gunnulf Isaksen Storhaug og Maria Aronsdatters Isak. Fadd: Aslaug Hansd. Skordal, Maren Halvorsd, Baksaas, Halvor Jørgensen Skordal, Abraham J. Bjerva af Lunde og Nils J. Bjerva af Lunde.

20/3-1891. Holden. Former Jørgen Johannesen Vrk. og Andrea Kristensdatters Andreas. Fadd: Olava Olsen Vrk., Ingeborg M. Halvorsd. Vrk., Gunder Johannesen Vrk., Peder Johnsen Sagbr. og Faderen.

25/3-1891. Holden. Sliberiarb. Ole Halvorsen Haugen og Anne Thomine Johannesdatters Johannes. Fadd: Anne Olsen Sandbakken, Karen Johannesen Haugen, Olaf Anundsen Haugen, Andreas Johannesen do. og Faderen.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

13/4-1891. Holden. Gbr. Peder Johnsen Gunnerud og Anlaug Larsdatters Inger. Fadd: Karen M. Nilsd. Herregaarden, Gunder Gundersen do., Karen Nilsd. Glahus, Halvor Nilsen Glahus og Rasmus Olsen Moen.

26/3-1891. Holden. Former Ole Anundsen Vrk. og Karen Marie Kittilsdatters Anne. Fadd: Helga Nilsd. Vrk., Henriette Henriksd. Vrk., Anders Olsen Vrk., Nils Anundsen Vrk. og Gunder Olsen Vrk.

11/4-1891. Holden. Smed Nils Johnsen Lindgren og Else Kristine Iversdatters Karl. Fadd: Ingeborg Thomasd. Haugbakken, Elise Nilsd. do., Ole Johnsen do., Thomas Olsen do. og Thron Olsen Værket.

18/4-1891. Holden. Gbr. Nils Nilsen Langjordet og Aslaug Knudsdatters Nils. Fadd: Marie Larsd. Kaasa, Hans Kristensen do., Marie Knudsd. Sundbø, Gunder Knudsen do. og Kristen Anundsen Fosse.

29/3-1891. Dissenterbarn (Hollen). (Tvillinger). Gbr. Ole Nilsen Fosse og Marie Torine Johnsdatters Ole. "Jarlsbergere" (senere kjent som "Den Evangeliske Lutherske Kirke". DELK - G.S.).

29/3-1891. Dissenterbarn (Hollen). (Tvillinger). Gbr. Ole Nilsen Fosse og Marie Torine Johnsdatters Bent. "Jarlsbergere" (senere kjent som "Den Evangeliske Lutherske Kirke". DELK - G.S.).

5/4-1891. Holden. Gbr. Ole Jørgensen Sannæs og Aslaug Nilsdatters Hilda Nikoline. Fadd: Lina Hansen Sannæs, Johan Johannesen do., Karen Nilsd. Kastet, Peder Halvorsen Baksaas og Gullik Halvorsen Sannerholt.

28/2-1891. Holden. Arb. Bjørn Johnsen Sjaavid (Valebø) og Anne Anundsdatters Kari. Fadd: Ingeborg Nilsd. Solheim, Anne Torstensd. Brænne, Gunder Halvorsen Pladsen, Paul Sakariassen do. og John Johnsen Brakansrud (af Saude).

7/11-1890. Holden. Husmand Halvor Olsen Spirdalen (Valebø) og Anne Torine Johannesdatters Gunhild Kristine. Fadd: Kirsti Ellefsd. Brænne, Guro Larsd. do., Kristen Jensen do., Jens Halvorsen Hanseskaas og Anders Sigurdsen Dalen.

9/4-1891. Holden. Sagarb. Jakob Andreassen Vrk. og Marie Jensdatters Jens. Fadd: Karen Andrea Rasmusd. Vrk., Kristine Andreasd. do., Hans Hansen do., Andreas Thomassen do. og Johannes Andreassen Bakken.

12/4-1891. Holden. Sagarb. Andreas Anundsen Sandbakken (Vrk.) og Marie Karlsdatters Karl. Fadd: Sofie Klausd. Vrk., Anne Evensd. do., Gunder Hansen do., Karl Eriksen Værstadhagen og Erik Karlsen Heisholt.

8/4-1891. Holden. Sagarb. Even Nilsen Værket og Karen Olsdatters Nils Olai. Fadd: Moderen, Elise Kristiansd. Vrk., Nils Evensen do., Even Johannesen do. og Andreas Nilsen Værket.

28/3-1891. Holden. Gbr. Andreas Anundsen Vibeto og Anne Marie Kristensdatters Marianne. Fadd: Anne Anundsd. Tufte, Lovise Hansd. Vibeto, Hans Anundsen do., Jonas Johnsen Kolstad og Faderen.

21/12-1890. Holden. Skrædder Jørgen Jakobsen Namløs og Karoline Johansdatters Jakob. Fadd: Moderen, Faderen, Karen Jakobsd. Namløs, Tron Andersen Namløs og Julius Olsen Namløs.

15/4-1891. Holden. Kanalarb. Anton Andreassen Elvelandet (Ø. Heisholt) og Andrea Antonsens Edvin Albert. Fadd: Moderen, Faderen, Karen Kristensd. Elvelandet, Gustav Hansen Stoadalen og Gunnulf Thorsen Elvelandet.

12/11-1890. Holden. Landhandler Nils Johnsen Ulefos og Anna Mathilde Johnsens Anna Mathilde. Fadd: Kristine Olsen af Skien, Bygmester Olsen af Skien, Marie Johnsen Ulefos, Kittil Halvorsen do. og Faderen. Hjemmedøbt 19/12-90 af Pastor Eriksen.

25/3-1891. Holden. Former Ole Gundersen Vrk. og Karen Nilsdatters Nils. Fadd: Marie Nilsen Hølen, Susanne Nilsen Odden, Jens Nilsen Odden, Johan Gundersen Hølen og Peder Pedersen Hølen. Hjemmed. 1/5 af Ole Johannesen Kabbe.

14/5-1891. Holden. Kanalarb. Anders Tharaldsen Eie og Ingeborg Knudsdatters Karl Thomas. Fadd: Karoline Eriksen Solvold, Karl Eriksen Solvold, Ole Strøm Solvold, Liv Gundersd. Vrangfos og Tellef Engebretsen Vrangfos.

4/5-1891. Holden. Smed Thomas Olsen Lindgren, Haugbakken og Gunhild Johnsdatters Ole Andreas. Fadd: Ingeborg Thomasd. Lindgren, Liv Helliksd. Holla, Ole Johnsen Lindgren, John Olsen Lindgren og Johannes Olsen Lindgren.

21/1-1891. Holden. (Tvillinger) Tømmermærker Nils Andersen Borgestad af Gjerpen og Anne Pedersdatters Severine. Fadd: Tora Andersd. Kværnodden, Gunhild Andersd. Romnæs, Anders Nilsen Romnæs, Anund Andersen do. og Halvor Andersen Svingen.

21/1-1891. Holden. (Tvillinger) Tømmermærker Nils Andersen Borgestad af Gjerpen og Anne Pedersdatters Karoline. Fadd: Anders Pedersen Kværnodden, Nils Pedersen do., Ole Kristoffersen Romnæs og Maren H. Lunde.

7/4-1891. Holden. Læge Johan Plathe Bruun Krohn, Tufte og Ida Louise Frederikke f. Walløes Gerhard Johan Fredrik. Fadd: Fru Sara Backe Hygiea, Frk. Gustava Olsen, Foged Walløe, Apotheker Hesselberg og Jørgen Johnsen Ulefos.

1/4-1891. Holden. Kanalarb. Gustav Jacobsen Kringlefet og Stina Andersdatters Hjalmar Kornelius. Fadd: Anne Sofie Olsd. Hølen, Anne Arvesd. Striken, Johan Larsen Solvold, Olaf Strøm Ulefos og Johannes Jønson Ulefos.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

18/5-1891. Holden. Kanalarb. Karl Olsen Elvelandet og Hanna Pedersens Albert. Fadd: Inger Gundersen Elvelandet, Julie Segerstrøm do., Kristian Johnsen do., Torvald Halvorsen do. og Vilhelm Andersen Vrangfos.

19/5-1891. Holden. Skomager Abraham Karenius Andersen Fæbakke og Kirsten Karoline Gundersdatters Anders Karenius. Fadd: Berthe Marie Jensd. Namløshagen, Anne Kirstine Johnsd. Fæbakke, Jens Olsen do., Karl Andersen Namløshagen og Andreas Andersen Fæhn.

5/6-1891. Holden. Gbr. Karl Olsen Romenæs og Karen Berthine Gjermundsdatters Ole. Fadd: Anne Marie Nilsd. Romnæs, Ole Tolfsen do., Isak Nilsen do., Isak Isaksen do. og Anne Marie Gjermundsd. Rønningen.

5/7-1891. Holden. Former Bent Nilsen Kamperhaug og Kirsti Hansdatters Karl. Fadd: Anne Marie Jensd. Vrk., Thora Nilsd. do., Hans Hansen Berland do., Thorer Pedersen Kamperhaug, Johan Nilsen Vrk.

13/7-1891. Holden. Garver August Herman Halvorsen Heisholt og Maren Berthea Pedersdatters Olaf. Fadd: Karen Pedersen Heisholt, Kari Eriksd. do., Peder Olsen do., Ole Halvorsen do. og Peder Halvorsen do.

10/7-1891. Helgen. Fabrikarb. Reier Andreas Grønvold (han i Amerika) f. 1848 og Regine Grønvold f. Pedersens f. 1852 (hun i Grønvold) Maren Agnete. Fadd: Ole Gundersen Grønvold, Jens Pedersen Omtvedt, Kirsten Augustinusd., do., Stener Halvorsen Skibsnæs, Fru Maren Jensen, Bø.

28/6-1891. Helgen. Gbr. Johannes Bentsen Stenstad og Berthe Marie Jensdatters Borghild. Fadd: Moderen, Anne Andersd. Stenstadvalen, Ole Larsen Ytterbø, Jens Larsen do., Halvor Halvorsen Værstad.

11/9-1890. Helgen. (Uægte). Karl Johan. Sliberiarb., uk. Knud Kristiansen Bakken (Vrk.) og Pige Karen Hansd. Jakobskaas. Fadd: Gbr. Sveinung Evensen Jakobskaas, Ragnhild Rollefsd. Sværsten, Marie Hansd. Helgen, Peder Karlsen Hvalen, Halvor Haraldsen Sværsten. Hjemmedøbt af Provst Ellefsen 4/4-1891. Bekræftet i Kirken 6/6-1892.

16/7-1891. Holden. Kanalarb. Martin Olsen Rønningen og Anne Gjermundsdatters Ole. Fadd: Margit Olsen Rønningen, Anne Gjermundsd. do., Ole Gjermundsen do. og Karl Olsen Romnæs.

23/6-1891. Dissenterbarn (Hollen). Kanalarb. Gustav Sakariassen Lundqvist, Heisholt og Charlotte Andreasdatters Jakob. "Methodist".

25/7-1891. Dissenterbarn (Hollen). Kanalarb. Johannes Olsen Beden(?), Eie og Laura Ottersens Jenny Fredrikke. "Methodist".

15/7-1891. Holden (Kviteseid). Skovbetjent Ole Gundersen (p.t. Kilen, Kviteseid) og Thora Nikoline Simonsdatters Sigrid. Fadd: Sofie Nape Sagbr., Ingeborg Simonsd. do., Ole Gundersen do., Bent Gundersen do. og Johan Gundersen sagbruget.

23/7-1891. Holden. Kanalarb. Ole Nirisen Roe, Almankaasa (under Heisholt) og Gunhild Johannesdatters Gunhild. Fadd: Dordi Johannesd. Heisholt, Aslak Nilsen do., Erik Thorstensen do., Margit Eriksd. do. og Ole Nilsen Lindtvedt.

25/7-1891. Holden. Kanalarb. Lorents Hansen Otterkjær og Marthe Ingebretsdatters Hans Jakob. Fadd: Anne Hansen Fiskodde af Lunde, Torberg Ellefsd. do., Edvard Eriksen Fosse og Anette Johansen Baksaas.

20/7-1891. Holden. Graastensmurer Nils Klausen Stoadalen og Karen Marie Thronsdatters Thoralf Martinius. Fadd: Ingeborg Sofie Klausd. Vrk., Inger Klausd. Gruben, Klaus Olsen Gruben, Marius Bredesen Skotfos og Andreas Johannesen Haugen.

4/7-1891. Holden. Former Jens Hansen Herregaarden (Vrk.) og Johanne Olsdatters Hans Olai. Fadd: Hans Jensen Strandsplads, Vrk., Thron Hansen Vrk., Gunder Olsen Ødegaarden, Marianne Hansd. Sandbakken, Ingeborg Olsd. Ødegaarden.

4/8-1891. Holden. Gbr. Peder Jørgensen Namløs og Martine Pedersdatters Peder. Fadd: Kirsten Pedersd. Gruben, Gunnar Jensen Gruben, Ole Nilsen Namløs, Andreas Olsen Namløs, Marie Nilsd. Namløs.

9/5-1891. Holden. Sagarb. Andreas Rasmussen Ringsevje og Marie Andreasdatters Andrea. Fadd: Johan Rasmussen Vrk., Rasmus Rasmussen Vrk., Anne Sofie Johnsd. Vrk., Andreas Rasmussen Ringsevje, Marianne Thoresd. Vrk.

30/7-1891. Holden. Boghandler Johan August Andersen Elvelandet Heisholt  og Pauline Albertha Engebretsdatters Esther. Fadd: Gunnulf Thorsen Elvelandet, Susanne Bentsen do., Anne Bentsen do., Erik Sigurdsen Ulefos.

7/7-1891. Holden. Former Ole Henriksen Vrk. og Lovise Gabrielsdatters Annie Gustava. Fadd: Lars Halvorsen Ødegaarden, Ole Vetlesen Kaasa, Holla, Halvor Henriksen Vrk., Sofie Klausd. Vrk., Hanna Henriksd. Vrk.

18/8-1891. Holden. Former Anders Olsen Kronborg og Karen Anundsdatters Karl August. Fadd: Mari Karlsd. Sandbakken, Olava Olsd. Kronborg, Hans Thorstensen Vrk., Jens Olsen Fæbakke, Nikolai Mathiassen Kronborg.

12/8-1891. Holden. Sagarb. Gunder Olsen Vrk. og Helga Nilsdatters Gurine. Fadd: Guro Andersd. Gladhus, Karen Nilsd. do., Nils Evensen do., Andreas Kristoffersen Vrk., Halvor Nilsen Gladhus.

25/7-1891. Holden. Sagarb. Peder Pedersen Sagbr. og Marie Kristensdatters Gurine Margrethe. Fadd: Moderen, Thora Nilsd. Vrk., Peder Thronsen do., Kristen Johannesen Strømodden, Hans Pedersen Vrk.

14/7-1891. Holden. Former Gunder Johannesen Vrk. og Kirsti Nilsdatters Johanne Kirstine. Fadd: Helene Johannesd. Sagbr., Jørgen Johannesen do., Gunder Gundersen do., Inger Nilsd. Mælum, Nils Nilsen Bergen (Bergan) af Skien.

24/7-1891. Holden. Gbr. Lars Halvorsen Ødegaarden og Maren Henriksdatters Johan Hjalmar. Fadd: Lovise Gabrielsd. Vrk., Berthe Hansd. Roligheden, Hans Olsen do., Ole Hansen do., Halvor Henriksen Vrk.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

16/8-1891. Holden. Graastensmurer Hans Andersen Vibetodalen og Anne Olsdatters Anne Tomine. Fadd: Nils Andersen Røgstuen, Ole Halvorsen Haatvedt, Andreas Kristensen Vibeto, Marie Enoksd. Orekaasa, Anne Olsd. Dalen.

9/9-1891. Holden. Amtsgartner Peder Johnsen Vale og Sina Evensdatters Even. Fadd: Moderen, Faderen, Guro Larsd. Lunde, John Bentsen Vale, Thorsten Evensen af Hitterdal, Karl Olsen Kværndokken.

14/9-1891. Helgen. Tømmerm. Halvor Halvorsen Solberg og Gunhild Torgrimsdatters Karl. Fadd: Moderen, Ingeborg Halvorsd. Gladholt, Torgrim Torgrimsen Solberg, Ole Torgrimsen do., John Olsen Stuverud.

30/8-1891. Holden. Kanalopsynsmand Lars Anstensen Vrangfos og Olivia Emilie Hansdatters Agnes. Fadd: Marit Lied Hølen, Therese Thronsen Kringlefet, Fredrik Kr. M. Lied, Hølen, Olaus Thronsen Kringlefet, Marthinius Eriksen Elvelandet.

4/9-1891. Holden. Kanalarb. Hans Karl Nilsen Eidsbygden (Perskaas) og Ingeborg Kristensdatters Kristen. Fadd: Nils Johannesen Kabbe Sagbr., Nils Kristensen do., Knud Jakobsen Heisholt, Inger Stensd. do., Ingerid Olsd. Nome.

11/8-1891. Holden. Skomager Lars Andersen Sannerholt og Karen Pedersdatters Peder. Fadd: Moderen, Anna Andersd. Romnæs, Ole Gunnulfsen Sagbr., Ole Jensen Sannerholt og Theodor Pedersen do.

1/9-1891. Holden. Landhandler Hagbart Smith Lund, Heisholt og Nora Marie Larsens Hans. Fadd: Anne Marie Larsen Vrk., Karen Larsen Vrk., Hans Larsen Vrk., Nils Nilsen Ytterbø og Faderen.

23/9-1891. Holden. Gbr. Halvor Olsen Susaas og Dorthe Nikolaisdatters Ingeborg. Fadd: Aslaug Nilsd. Eie, Halvor Nikolaisen Eie, Thor Nikolaisen Eie, Halvor Nilsen Thoreskaas og Ingeborg H. Susaas.

29/9-1891. Helgen. Gbr. Peder Halvorsen Holtan og Anne Marie Olsdatters Halvor. Fadd: Hans Halvorsen Holtan, Halvor Halvorsen do., Peder Halvorsen do., Ole Olsen Huset.

29/8-1891. Holden. Former Ole Johannesen Kabbe og Aslaug Olsdatters Karen Susanne. Fadd: Nils Johannesen Kabbe, Karl Tallaksen Vrk., Karen Rasmusd. Vrk., Kirstine Pedersd. Tufte og Faderen.

6/9-1891. Holden. Gbr. Hans Halvorsen Fæhn og Marthe Halvorsdatters Gunder. Fadd: Kristine Halvorsen Espevolden, Thor Halvorsen do., Harald Halvorsen do., Karl Svendsen Tufte og Anne Nilsd. Fæhn.

13/9-1891. Holden. Lærer Johan Hansen Værket og Laura Sofie Hansens Arne Kristoffer. Fadd: Anne Thoresen, Valentin Bauer, Berthe Bauer, Halvor Olsen og Anders Thronsen, alle Værket.

21/9-1891. Holden. Arb. Kristen Nilsen Sagbr. og Inger Rasmussens Inga Annette. Fadd: Rasmus Olsen Kastodden, Hans Rasmussen do., Gunder Hansen do., Karen Rasmussen do. og Anne Johannesen Ulefos.

6/10-1891. Holden. Leilænding Kristen Jensen Brænne (Valebø) og Kirsti Ellefsdatters Ole. Fadd: Ingeborg Jensd. Vale, Halvor Jørgensen Vale, Aaste Kristensd. Brænne, Jens Jensen Galten og Tollef Olsen Vala.

28/9-1891. Holden. Gbr. Lars Evensen Lunde (Valebø) og Marie Jørgensdatters Jens. Fadd: Guro Larsen Lunde, Sivert A. Larsen Lunde, Even Larsen Lunde, Karl Olsen Kværndokken og Anne M. Jørgensd. do.

9/10-1891. Holden. Murmester Tron Pedersen Vrk. og Ingeborg Kristensdatters Ida Annette. Fadd: Moderen, Tora Nilsd. Vrk., Peder Tronsen Vrk., Hans Pedersen Vrk., Kristen Johannesen Strømodden.

10/8-1891. Holden. Arb. Alfred August Ingebretsen Vrk. og Sofie Bertine Kristensdatters Ingvald Kristinius. Fadd: Johanne Andreasd. Vrk., Johanne Torstensd. do., Jørgen Johannesen do., John Isaksen do. og Oskar Ingebretsen Sagbruget.

13/10-1891. Holden. Kontorist Jørgen Hansen Herregaarden og Gunhild Eriksdatters Hans. Fadd: Thea Halvorsen Heisholt, Herman Halvorsen do., Hanna Henriksd. Vrk., Jens Hansen do. og Ole Eriksen af Skien.

1/11-1891. Holden. Arb. Rollef Anundsen Næset og Ingeborg Elise Sivertsdatters Anna. Fadd: Kirsti Ellefsd. Brænne, Gunhild Torstensd. do., Kristen Jensen do., Halvor Sivertsen do. og Peder Simonsen Helgen.

14/9-1891. Holden. Arb. Gullik Halvorsen Sannerholt og Thomine Nilsdatters Gudrun Therese. Fadd: Aslaug Nilsd. Sannæs, Karen Nilsd. Kaste, Peder Halvorsen Baksaas, John Halvorsen Tvara og Kristen Kristensen Tufte.

1/11-1891. Holden. Arb. Johannes Pedersen Vrk. og Anne Karine Bentsdatters Marie Annette. Fadd: Anne J. Eriksd. Vrk., Tora Nilsen do., Peder Thronsen do., Nils Pedersen do. og Hans Pedersen do.

2/11-1891. Holden. Former Nils Johnsen Vrk. og Mari Jespersdatters Nils. Fadd: Olava Olsd. Vrk., Aaste Nilsd. Vrk., Nils Johnsen Vrk., Andreas Johnsen Vrk. og Abraham Johnsen Værket.

29/10-1891. Holden. Arb. Johannes Olsen Sagbr. og Kari Thomasdatters Thomas. Fadd: Moderen, Inger A. Klausd. Gruben, Rasmus Olsen Moen, Nils Kristensen Sagbr. og Faderen.

7/12-1891. Holden. (uægte). Uk., smed Bent Bentsen Sagbr. og Pige Aase Mathiasdatters Benedikte. Fadd: Dorthea O. Hansd. (sagbr?), Karl Karlsen Tvara, Thor Halvorsen Espevolden, Marthe Tollefsd. Espevolden.

22/11-1891. Holden. Arb. Saamund Nilsen Langjordet og Ingeborg Thorsdatters Hans Kristian. Fadd: Karen M. Hansen Odden, Ole Hansen do., Jens Hansen do., Tharald Gundersen Moen og Hanna Reiersen Nome.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

30/11-1891. Holden. Arb. Nils Johannesen Sagbr. og Marie Kristensdatters Kristen. Fadd: Anne Eriksd. Vrk., Ole Johannesen do., Anne Johannesen Sagbr., Nils Kristensen do. og Hans Nilsen Perskaas.

7/12-1891. Holden. Arb. Halvor Andersen Ringsevje og Anne Hansdatters Albert. Fadd: Anne Kirstine Andersd. Sagbr., Bertha Hansen Roligheden, Olaves Hansen do., Gunder A. Lysnæs og Andreas A. Ringsevjen.

23/11-1891. Holden. Skogsarb. Hans Andersen Vala (Valebø) og Margit Olsdatters Ragnhild Marie. Fadd: Mari Tollefsd. Vala, Hans Kristensen do., Peder Johnsen do., Tollef Olsen do. og Aaste Kristensd. Brænne.

30/10-1891. Holden. Arb. Hans Gulliksen Vrk. og Aslaug Marie Nilsdatters Nora Karette. Fadd: Olava Olsd. Vrk., Sofie Pedersd. Vrk., Ole Gulliksen do., Jørgen Rasmussen do. og Gunder Nilsen Velkom.

28/11-1891. Holden. Flødemand Sten Stensen Evjen og Marie Ellefsdatters Ingeborg Karette. Fadd: Marie Svennungsen Evjen, Inger Østensen Eidskog, Knud Jakobsen Elvelandet, Nils Johannesen Sagbr. og Nils Kristensen do.

6/11-1891. Holden. Husm. Anders Sørensen Søve og Anlaug Olsdatters Kirstine. Fadd: Moderen, Karen Evensd. Vrk., Ole Sørensen Søvestrand, John Sørensen Sagbr. og Anders P. Skippervold.

13/12-1891. Holden. Arb. John Sørensen Sagbr. og Anne Marie Kristiansdatters Anna. Fadd: Berthe Sørensen Sagbr., Jørgen Johnsen do., Hanna Kristiansen Stua, Ole Kristiansen Stua og Anders Sørensen Søve.

20/12-1891. Holden. Gbr. Halvor Nilsen Toreskaas og Bergit Olsdatters Aslaug Maria. Fadd: Aslaug Nilsd. Eie, Thor Nikolaisen Eie, Kristoffer Halvorsen Kise, Thor Nilsen Baksaas og Hanna Jensd. Kleva.

22/12-1891. Dissenterbarn (Hollen). Kanalarb. Paul Paulsen Graaberg, Stoa og Betzy Borgersdatters Einar. "Methodist".

18/11-1891. Holden. Kanalarb. Ole Tovsen Stoa og Dordi Johannesdatters Tov. Fadd: Thore Halvorsen Ulefos, Marie Andreasd. do., Halvor Reiersen do., Ole Olsen do. og Faderen.

6/11-1891. Holden. Arb. Martin Evensen Sagbr. og Hanna Johannesdatters Johanna Kristine. Fadd: Marie Nilsen Vrk., Nils Pedersen Vrk., Gunder Johannesen Vrk., Peder Johnsen Sagbr. og Anne Nilsen Hygea.

23/12-1891. Holden. Arb. Anders Pedersen Lindalen og Martine Olsdatters Marie. Fadd: Marie Isaksd. Lindalen, Andreas Pedersen do., Jens Olsen Sagbr., Ole Olsen Kværnodden og Ingeborg Rasmusd. Vrk.

17/12-1891. Holden. Arb. Thorkild Thorkildsen Evjen og Birgit Olsdatters Lina. Fadd: Ole Rasmussen Evjen, Theodor Larsen do., Kjøstolf Halvorsen do., Anne Marie Halvorsen do. og Margit Eriksd. Heisholt.

7/1-1892. Holden. Former Abraham Andreassen Vrk. og Maren Thomine Johnsdatters Lovise. Fadd: Maren Gundersd. Vrk., Sofie Pedersd. Vrk., Nils Johnsen Vrk., Jørgen Aasmundsen Vrk. og Karl Pedersen Sagbr.

1/1-1892. Holden. Gartner Kristian Kaspersen Vrk. og Gunhild Marie Sørensdatters Hans. Fadd: Karen Kittilsen Vrk., Anne Gunnerud Vrk., Rasmus Johnsen Vrk., Andreas Thomassen Vrk. og Andreas Evensen Vrk.

28/1-1892. Helgen. Skomager Severin Larsen Ytterbø og Berthe Marie Andersdatters Alma. Fadd: Nikoline Larsen f. Pedersd. Hammerstad, Berthe Marie Andersd. Stenstadvalen, Anders Jensen do., Jens Larsen Hammerstad, Ole Larsen Ytterbø.

18/11-1891. Helgen. (døbt 13/5-1892) Leilænding Torgrim Olsen Eik og Kari Olsdatters Karoline. Fadd: Marie Olsd. Gulset, Kirstine Thomasd. do., Ole Johnsen Stuverud, Andreas Sigurdsen Dilsdalen, Anund Gundersen Vasdalen.

24/11-1891. Holden. Sliberiarb. Ole Gundersen Sundelien, Stoa og Kari Pedersdatters Karl. Fadd: Inger Johnsd. Kaasa, Gustav Andreassen do., Ole Halvorsen Odden, Peter Andersen Odden og Karen Johannesen Haugen.

22/12-1891. Holden. Arb. Johannes Bentsen Sagbr. og Marie Nilsens Maren. Fadd: Anne Johannesd. Vrk., Marie Bentsen Sagbr., Ole Kristensen do., Gunder Olsen Øgaarden og Gunder Hansen Namløshagen.

2/1-1892. Holden. Arb. Johannes Hansen Vrk. og Gunhild Gunnulfsens Halvor Olaves. Fadd: Ingeborg Rasmussen Vrk., Gro Gunnulfsd. Vrk., Andreas Johnsen Vrk., Karl Johannesen Vrk. og Karl Gundersen Vrk.

14/2-1892. Helgen. Gbr. Peder Arnesen Stenstad og Marie Simonsdatters Karoline. Fadd: Arne Kristensen Stenstad, Karl Andersen do., Karl Kristensen do., Moderen, Ingeborg Tronsd. Stenstad. Hjemmedøbt af Kirkesanger Holen.

26/1-1892. Holden. Arb. Andreas Nilsen Sannerholt og Mari Kristensdatters Nils. Fadd: Gunhild Pedersd. Sættendal (i Lunde. G.S.), Peder Kristensen do., Kristen Pedersen do., Ole Nilsen Sannerholt og Marianne Thorsd. Vrk.

11/1-1892. Holden. Arb. Johannes Johannesen Vrk. og Anne Tallaksdatters Inger Gudrun. Fadd: Karen Hansen Vrk., Maren Petersen Vrk., Johannes Andersen Vrk., Jacob Peter Gundersen Vrk. og Thorvald Asjersen Vrk.

26/12-1891. Holden. Former Karl Julius Brynildsen, Kaasene og Gurine Gunnulfsdatters Karen Julette. Fadd: Karen Gunnulfsd. Sagbr., Hanna Olsd. do., Ole Gunnulfsen do., Peder Gunnulfsen Kaasene og Gustav Juliussen Sagbruget.

10/2-1892. Holden. Kanalarb. Ole Johannesen Danielskaas og Jøran Hansdatters Johannes. Fadd: Aslaug Hansd. Skordal, Halvor Jørgensen do., Anne Gjermundsd. Rønningen, Halvor O. Susaas og Gunnulf Gunnulfsen Apalnæs (i Lunde. G.S.).

31/12-1891. Holden. Husm. Rasmus Olsen Store-Moen og Kari Andersdatters Julia Nikoline. Fadd: Moderen, Faderen, Karen M. Nilsd. Glahus, Johannes Olsen Sagbr. og Halvor Knudsen Herregaarden.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

26/2-1892. Holden. Arb. Hans Andersen Vrk. og Maren Jensdatters Ingolf. Fadd: Marie Jensd. Vrk., Anne Johnsd. do., Ole Johnsen do., Even Jespersen do. og Nikolai Mathiassen Berget.

16/1-1892. Helgen. Sliberiarb. Halvor Andersen Hanæs, Vadrette i Gjerpen eller Huset  og Anne Berthea Olsens Marie. Fadd: Faderen, Ole Olsen Huset, Peder Halvorsen Holtan, Anne Marie Olsd. do., Tomine Pedersd.

18/2-1892. Holden. Arb. Karl Johannesen Vrk. og Anne Olsdatters Karl Andreas. Fadd: Kirstine Olsen Kværndokken, Ole Gundersen do., Ole Olsen do., Ole Halvorsen Vrk. og Ingeborg Rasmussen Vrk.

13/3-1892. Holden. Gbr. Hans Kristensen Kaasa og Aase Marie Larsdatters Markus. Fadd: Aslaug Knutsd. Langjordet, Thorborg Gundersd. do., Kristen Hansen Bakken, Gunleik Knutsen Grinnerud (i Lunde) og Tarald Gundersen do.

6/3-1892. Holden. Arb. Hans Hansen Vrk. og Anne Marie Jensdatters Ingebret. Fadd: Karen Kittilsd. Vrk., Kristian Finckenhagen, Vrk., Andreas Evensen do., Bent Nilsen Kamperhaug og Inger Olsd. Holla.

8/2-1892. Holden. Arb. Ole Evensen Sagbr. og Anlaug Anundsdatters Anne. Fadd: Aslaug Hansd. Skordal, Johan Jørgensen do., Inger Hansen Sagbr., Kristen Nilsen do. og Tron Kristensen do.

20/2-1892. Holden. Røgter Magnus Andersen Søve og Karen Johannesdatters Lovise Marianne. Fadd: Anne Kirstine Pedersd. Roligheden, Marie Johannesd. Søve, Ole Thygesen do., Kristian K. Stua og Marthinius A. Roligheden.

15/1-1892. Holden. Sagarb. Saamund Andersen Vrk. og Anne Nilsdatters Anders. Fadd: Berthe M. Andersd. Vrk., Marie Andersd. Vrk., Nils Evensen Vrk., Olaus Severin Larsen Vrk. og Edvard Andersen Værket.

19/1-1892. Holden. Gbr. Ole Thronsen Namløs og Maren Elise Pedersdatters Jørgen. Fadd: Berthe M. Johnsd. Hvalen, Ingeborg Kristensen Namløs, Rollef Kristensen Namløs, Tollef Halvorsen do. og Faderen.

19/2-1892. Holden. Arb. Lars Olsen Dalen, Sagbr. og Ingeborg Sørensdatters Bertha Karette. Fadd: Ingeborg Sørensd. Sagbr., Inger Nilsd. do., John Sørensen do., John Rasmussen Hegna og Halvor Hansen Haugen.

13/12-1891. Holden. Arb. John Halvorsen Tvara og Anne Pedersdatters Andrea Martine. Fadd: Moderen, Maren Pedersen Sagbr., Andreas Nilsen do., Gullik Halvorsen Kaste og Ole Pedersen Lindalen.

28/2-1892. Holden. Gbr. Halvor Nilsen Romnæs og Marie Kirstine Kristensdatters Nikoline. Fadd: Karen Gjermundsd. Romnæs, Ole Tolvsen do., Isak Nilsen do., Karen Nilsen Kaste og Kristen Kristensen Tufte.

22/3-1892. Holden. Skræddermester Joakim Andersen Elvelandet og Margit Nirisdatters Peder Nidvald. Fadd: Verner Karlsen Elvelandet, Thorvald Halvorsen do., Hermand Halvorsen do., Ingeborg Halvorsd. Nyhus, LIna Halvorsen Elvelandet.

24/3-1892. Holden. Gbr. Karl Severin Halvorsen Haatvedt og Kirstine Simonsdatters Anne Severine. Fadd: Helen Olsd. Haatvedt, Anne Kirstine Halvorsd. do., Halvor Stensen do., Ole Halvorsen do. og Olaus Johannesen do.

15/4-1892. Holden. Skovarb. Thorsten Thronsen Orekaasa (i Valebø. G.S.) og Anne Kirstine Enoksdatters Edvard. Fadd: Gunhild M. Andersd. Valestrand, Marie Enoksd. Orekaasa, Halvor Kittilsen do., Hans Thronsen Vale og Johannes Tronsen Brænne.

6/3-1892. Holden. Kanalarb. Anders Johannesen Eie og Nikoline Marie Nilsens Klara Emilie. Fadd: Moderen, Faderen, Anne Svennungsen Eie, Halvor Nikolaisen Eie og Johan Andersen Eie.

1/12-1891. Holden. Gbr. Anders Olsen Bjørndalen og Anne Marie Nilsdatters Ole. Fadd: Mari Kristensd. Vibeto, Kirsti Olsd. do., Ole Nilsen do., Andreas Nilsen Tufte og Johannes Olsen Bjørndalen.

15/2-1892. Holden. Skovfoged Johannes Andersen, Vrk. og Anne Thomine Hansdatter Valborg Sigfrid. Fadd: Nikoline Ribe af Skien, Thea Kallem af Skien, Hans Ribe do., Rasmus Hansen Aaheim og Ole Halvorsen Vrk.

17/1-1891. Holden. Sadelmager Johan Johansen Tuftedalen og Thomine Pedersdatters Johannes. Fadd: Aslaug Svendsen Tufte, Maren Pedersen Tufte, Karl Svendsen Tufte og Gustav Hansen Løveid (i Mælum).

29/2-1892. Holden. Arb. Ole Johannesen Vrk. og Anne Kirstine Kristensdatters Johan. Fadd: Anne Johnsd. Vrk., Anne Johannesd. Vrk., John Kristensen Vrk., Johannes Olsen Kabbe og Johannes Andersen Sandbakken.

15/3-1892. Holden. Gbr. Hans Andreas Johannesen Heisholt og Hanna Halvorsdatters Johan Andreas. Fadd: Anne Johnsen Delevje, Helga Eriksd. Heisholt, Andreas Thorsen Striken, Olaus Larsen Ødegaard og Rasmus Emanuelsen Bergkaas.

24/2-1892. Holden. Kirkesanger Jonas Stavnem, Fæhn og Augusta Christiane f. Tønnesens Olga. Fadd: Joakima Johnsen Ulefos, Olga Hadsel af Laurvig, Johan B. Johnsen Ulefos, Kirkesanger Andreas Holen, Roa og Forældrene.

11/3-1892. Holden. Kanalarb. Lars Johan Larsen Odden og Benedikte Eliasdatters Ludvig Bernhard. Fadd: Inger Tobine Nordblom Hølen, Anna Arvesd. Odden, Jens Hansen do., Gunner Olsen Næset og Emil Karlsen Heisholt.

21/3-1892. Hjemme. Husm. Thorsten Hansen Osdalen og Berthe Marie Nilsdatters Bent Magnus. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Gunhild Andersd. Valestrand. Døde før hjemme daabens Bekræftelse i Kirken.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

30/4-1892. Holden. Tømmermand Ivar Torgrimsen Heisholt og Margit Johnsdatters Aagot. Fadd: Karen Kristensd. Heisholt, Gunder Thorsen do., Leif Johnsen do., Faderen, Mari Johnsd. Heisholt.

24/7-1891. Holden. Hotelejer Rasmus Nicolai Hansen, Aaheim og Andrea født Andersens Hans. Fadd: Aaste Nilsd. Vrk., Hanna Andersen Vrk., Johannes Andersen Vrk., Peder Hansen Holla og Olaves Larsen Ødegaard. Hjemmedøbt 24/7 af Ingeborg Tovsen Tufte.

30/4-1892. Holden. Kanalarb. Kristian Johnsen Myra, Vrangfos og Kristine Gundersdatters Gunda Kristine. Fadd: Olava Gundersd, Heisholt, Hans Kristiansen Vrangfos, Søren Reiersen do., Martin Olsen Rønningen og Moderen.

18/4-1892. Holden. Sliberiarb. Hans Andreassen Sagbr. og Hansine Nilsdatters Anna Hansine. Fadd: Ingeborg Halvorsen Sagbr., Ingeborg Isaksen do., Søren Kristensen Sagbr., Peder Pedersen do. og Hans Olsen Sagbruget.

27/10-1891. Holden. Dagarbeider Jens Halvorsen Osdalen og Karen Marie Torstensdatters Berthine. Fadd: Moderen, Kirsten Tronsd. Sauklev, John Tronsen Sauklev, Torsten Hansen Osdalen og Hans Torstensen Sagbruget.

4/5-1892. Holden. Sagarb. Anders Nilsen Sagbr. og Anne Karine Nilsdatters Anna Margrethe. Fadd: Moderen, Thea Nilsd. Kastet, Ole Johannesen Danielskaas, Halvor Jørgensen Vale, Jørgen Halvorsen Orekaasa.

22/2-1892. Holden. Gbr. Ole Andersen Melteig og Ingeborg Svenningsdatters Sigvart Andreas. Fadd: Marie Nilsd. Sagbr., Kristen Svennungsen do., Lovise Hansd. Vibeto, Hans Anundsen do. og Andreas Andersen Melteig.

8/4-1892. Holden. Sliperiarb. Karl Pedersen Sagbr. og Gurine Johnsdatters Anna Karette. Fadd: Anne Pedersd. Vrk., Nils Johnsen do., Ole Gunnulfsen Sagbr., Simon Halvorsen Kastet og Tone Johnsd. Strømodden.

11/4-1892. Holden. Gbr. Sveinung Torgrimsen Solberg (i Ytre Valebø. G.S.) og Berthe Sørine Pedersdatters Ole. Fadd: Moderen, Kari Rollefsd. Stuverud, Rollef Torstensen Glaholt, Halvor Rollefsen do., Lars Johnsen Usterud.

31/3-1892. Holden. Sliberiarb. Ole Pedersen (Vrk), Herregaarden og Anne Jensine Andreasdatters Peder. Fadd: Laura Pedersd. Brøndalen, Nils Andersen do., Peder Olsen do., Halvor Knudsen Herregaarden, Torine Jørgensd. Haatveit.

24/3-1892. Holden. Maler Gunder Olsen Ødegaarden og Jørgine Marie Nilsdatters Gunda Olivia. Fadd: Moderen, Elise Olsd. Ødegaarden, Ole Arvesen do., Johannes Bentsen Sagbr., Jens Hansen Værket.

14/5-1892. Holden. Kanalarb. Edvard Johannesen Stoa og Othilde Lovise Olsdatters Einar Fredrik. Fadd: Karen Johansd. Haugen, Ole Halvorsen do., Andreas Johannesen do., Tollef Springgaard do.

13/4-1892. Holden. Sagarb. Thron Hansen Vrk. og Sofie Kristiansdatters Hans Kristian. Fadd: Hans Jensen Strandsplads, Kristian Evensen Vrk., Andreas Hansen Vrk., Karen Olsd. Vrk., Elise Kristiansd. Vrk.
[Her var fødselsdagen ført som 13/4 med spørsmålstegn. I klokkerboka var datoen 3/4(!). Ved konfirmasjonen var fødselsdagen satt til 14/4. På gravstøtta står det 13/4. Da er nok 13/4 riktig. Han skrev seg dessuten selv for Hans Kristian Tronsen. G.S.]

14/3-1892. Holden. Tømmermand Torgrim Torgrimsen Solberg (Ytre Valebø. G.S.) og Aslaug Kirstine Gundersdatters Benedikte Gunhilda. Fadd: Torgrim Torkildsen Solberg, Ole Torgrimsen do., Halvor Halvorsen Glaholt, Ingerid Sveinungsd. do., Moderen.

30/4-1892. Holden. Sliberiarb. Karl Andersen Namløshagen og Berthe Marie Jensdatters Peder. Fadd: Nilla Johnsd. Grønsten, Kirsten Hansd. do., Anders Hansen do., Kristen Hansen Namløshagen, Faderen.

13/5-1892. Holden. Skomager Karl Andersen Heisholtevjen (Evjen) og Andrine Rasmusdatters Inga Kristina. Fadd: Anne Marie Kristensen Evjen, Anette Olsd. Vrk., Ole Olsen do., John Halvorsen Evjen, Theodor Nilsen do.

7/5-1892. Holden. Former Andreas Hansen Sandbakken og Marianne Hansdatters Hans Andreas. Fadd: Sofie Kristiansd. Vrk., Pauline Olsd. Vrk., Hans Jensen Strandsplads (Vrk.), Andreas Johnsen Fæbakke, Faderen.

17/4-1892. Holden. Læge Johan Plathe Bruun Krohn og Ida Lovise Fredrikke Walløes Gudrun Lovise Katharina. Fadd: Fru G. Walløe, Fru Marie Seeberg, Doktor Michael Krohn, Doktor Oscar Backe, Landhandler Hesselberg.

28/3-1892. Holden. Leilænding Erik Kristiansen Hollasæter og Karen Gundersdatters Torvald. Fadd: Laura Pedersd. Brøndalen, Inger Olsd. Holla, Anders Andersen Haavet, Ole Hansen Brænnebu, Ole Johnsen Brøndalen.

30/5-1892. Holden. Sliberiarb. Even Andreassen Vrk. og Marie Pettersens Anna Alette. Fadd: Karl Pettersen Vrk., Faderen, Johannes Andreassen Vrk., Anne Johannesd. Vrk., Kathinka Pettersen Vrk. og Karl Pettersen Vrk.

25/5-1892. Holden. Former Peder Larsen Vrk. og Ingeborg Thorstensdatters Lovise. Fadd: Anne Gunnulfsd. Vrk., Johanne Thorstensen Vrk., Hans Thorstensen Vrk., Johannes Thorstensen Vrk., Lars Larsen Vrk.

25/6-1892. Holden. Tømmermand, gbr. Jens Jakobsen Herregaarden og Gunhild Maria Aslaksdatters Halvor. Fadd: Kirsti Nilsd. Skordal, Inger Jørgensd. Moen, Halvor Aslaksen Storhaug, Halvor Knudsen Aasland, Ole Pedersen do.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

4/7-1892. Holden. Kusk Sven Andersen Vrk. og Kirsten Marie Hansdatters Johan Magnus. Fadd: Anne Nilsd. Vrk., Marie Andreasd. Vrk., Ole Olsen Vrk., Karl Pedersen Vrk., Faderen.

9/7-1892. Holden. Slusevogter Karl Martinius Olsen Kværndokken og Guro Larsdatters Gunhild Marie. Fadd: Anne Olsen Vrk., Nikoline Johannesd. Romnæs, Ole Gundersen do., Nils Pedersen Kværnodden, Lars Evensen Usterud.

13/6-1892. Holden. Former Johannes Olsen Kabbe Vrk. og Anne Isine Eriksdatters Johannes. Fadd: Ole Johannesen Kabbe, Vrk., Nils Johannesen Kabbe, Sagbr., Ole Johannesen Helgeroen, Vrk., Anne Johannesd. Vrk., Anne Bentsd. Vrk.

3/6-1892. Holden. Værksarb. Ole Rasmussen Vrk. og Andrea Halvorsdatters Johan. Fadd: Ole Johannesen Heggen Vrk., Ole Olsen Skordal Vrk., Ole Olsen Vrk., Netta Olsen Vrk., Andrea Rasmusd. Sagbr.

19/6-1892. Holden. Jernværkseier Diderik Cappelen og Eleonore f. Løvenskjolds Harald Severin Diderik. Fadd: Baron Harald Wedel Jarlsberg, Statsminister C. Løvenskjold, Godseier N. Aall, Kaptein H. Rustad, Overhofmesterinde Løvensjold, Frøken Benny  Cappelen, Frøken H. Wedel Jarlsbergm Fru H. Stabell.

1/7-1892. Helgen. Papirfabrikarb. Ole Arvesen Grønsten og Ida Margrethe Hansdatters Klara Alvilde. Fadd: Arve Olsen Ødegaarden, Hans Andersen Grønsten, Martinius Arvesen Ødegaarden, Nilla Johnsd. Grønsten, Anna Pauline Hansd. do.

25/7-1892. Helgen. Gbr. Tjøstolf Jørgensen Jøntvedt og Ingeborg Bertine Hansdatters Margit. Fadd: Hans Pedersen Bjerva, Anne Marie Hansd. do., Ole Larsen Jøntvedt, Jørgen Tjøstolfsen do., Sina Nilsd. Sannæs.

31/7-1892. Holden. Kanalarb. Jørgen Johnsen Kringlefet og Bertea Sørensdatters Isak Martinius. Fadd: Ole Sørensen Søve, John Sørensen Sagbr., Lars Olsen Sagbr., Anne Nilsd. Sannerholt, Ingeborg Sørensd. Sagbr.

23/6-1892. Holden. (uægte) Pige Maren Andersd. Vrk. og Uk og former Gjermund Olsen Værkets Olaves. Fadd: Kirsti Andersd. Bugten af Solum, Marie Andersd. Vrk., Anders Olsen Kronborg, Saamund Andersen Vrk., Edvard Pedersen Sannerholt.

20/6-1892. Holden. (uægte) Pige Gunhild Marie Kristensdatter Vibetodalen og Uk., Veiarb. Anders Andersen Kaasene av Bøes Kristen Andreas. Fadd: Pauline Hansen Tuftehagen, Marie Andersd. Vibeto, Anders Andersen do., Ole Peter Andersen do., Anders Olsen do.

13/7-1892. Dissenterbarn (Hollen). Gbr. Anton Johannesen Fæhn og Susanna Halvorsdatters Halvor. "Jarlsbergere" (senere kjent som "Den Evangeliske Lutherske Kirke". DELK - G.S.).

27/7-1892. Holden. Bogholder (Fuldmægtig) Harald Halvorsen Furustul og Karoline Olsdatters Halvor. Fadd: Kristine Kristiansd. Espevolden, Thor Halvorsen do., Tora Nilsen Kastet, Ole Tollefsen Røgstuen, Ole Olsen Fæhn.

2/7-1892. Holden. Kanalarb. Kristian Amundsen Fosse og Karen Gurine Kristensdatters Anna Amalie. Fadd: Inger Gundersd. Fosse, Kristian Jensen do., Kari Nilsd. Strømme (i Lunde), Tarald Gundersen Moen, Gunnulf Gunnulfsen Apalnæs (i Lunde).

5/7-1892. Holden. Dagarb. ved Sagbr. Gunder Hansen Kastodden og Karen Marie Rasmusdatters Hans Teodor. Fadd: Inger Tomine Rasmusd. Sagbr., Lina Larsd. Evje, Rasmus Olsen Kastodden, Ole Gundersen Kværndokka, Jens Pedersen Kastodden.

21/8-1892. Holden. Skomager Gustav Johannesen Kilstrøm, Stoa og Anna Elise Andersdatters Valborg Emeline Gustava. Fadd: Nils Nilsen Negaard, Anne Nilsd. Negaard, Stoa, Ole Tovsen Stoa, Edvard Johannesen Stoa, Karen Olsd. Skordal.

24/8-1892. Holden. Sliberiarb. (Vrk.) Nikolai Mathiassen Holstad, Berget og Olava Olsdatters Olga Martine. Fadd: John Johnsen Berget, Hans Andreassen Kronborg, Andreas Jespersen Helgeroa, Maren Jensd. Kronborg, Anne Halvorsd. do.

26/8-1892. Holden. Arbeidsformand Bjørn Johnsen Sjaavid (i Valebø. G.S.) og Anne Anundsdatters Anne. Fadd: Kirsten Ellefsen Brænne, Anne Anundsd. Dalen, Kristen Jensen Brænne, Ole Sivertsen Moene, Torsten Evensen Stensrud.

18/8-1892. Holden. Landhandler Johan Johnsen Tvara og Gunhild Marie f. Hansens Joni Hansine. Fadd: Mathilde Sondresen Vrk., Ingeborg Halvorsen Sagbr., Ole P. Sondresen Vrk., Nils Johnsen Sagbr., Bent Gundersen do.

27/8-1892. Holden. Former Hans Petter Toresen Vrk. og Anne Julie Bauers Valborg. Fadd: Sofie Hansen Bauer Vrk., Bertha Bauer Vrk., Gunder Aasmundsen Vrk., Hans Hansen Kabbe, Torer Pedersen Vrk.

30/8-1892. Holden. Sadelmager Gunnulf Nilsen Odden og Ingeborg Nilsdatters Guro. Fadd: Thor Olsen Odden, Kristen Nilsen Kastodden, Inger Rasmusd. do., John Andreassen Kaasa, Kari Nilsd. Strømme af Lunde.

6/9-1892. Holden. Gbr. Ole Østensen Øgaarden og Karen Halvorsdatters Karine Kristine. Fadd: Marie Halvorsd. Sannæs, Aaste Halvorsd. do., Halvor Helleksen do., Halvor Larsen Skogen, Peder Østensen Øgaarden.

16/9-1892. Holden. Værksarb. Even Andreas Jespersen og Martine Hansdatters Martha Emilie. Fadd: Sofie Klausd. Vrk., Johanne Hansd. Vrk., Ole Johnsen Vrk., Karl Kittilsen Vrk. Karl Gundersen Vrk.

14/9-1892. Holden. Sliberiarb. Harald Gulliksen Vrk. og Thora Kirstine Johannesdatters Gustav. Fadd: Vetle Gulliksen Hovland, Vetle Olsen Namløshagen, Kristen Johannesen Gletingstoe af Lunde, Margit Gulliksd. Namløshagen, Gunhild Stiansd. Hagen.

8/8-1892. Holden. Smed Thomas Olsen Lindgren, Haugbakken og Gunhild Johnsdatters Johan. Fadd: Ole Johnsen Lindgren, Haugbakken, John Olsen Lindgren do., Gustav Andreassen Lindgren, Kaasa, Gunhild Johnsd. Lindgren, Haugbakken, Johanne Torstensd. Vrk.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

29/7-1892. Holden. Bager Kristoffer Jørgen Grothing Elvelandet og Marie f. Isaksens Hanna. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt 29/7 af Gjordemoder Margit Nirisdatter. Død før hjemmedaabens Bekræftelse i kirken.

21/9-1892. Helgen. Arb. Karl Johan Magnussen Gjedeboen, Vasdalen og Inger Gurine Gundersdatters Gustav Magnus. Fadd: Andreas Sivertsen Dilsdalen, Torgrim Olsen Eik, Anund Gundersen Vasdalen, Tone Gundersd. Spirdalen, Inger Gurine Gundersd.  Vasdalen.

1/10-1892. Holden. Skomager Alfred Hernholm, Elvelandet (Heisholt) og Marie Johnsdatters Axel Johan. Fadd: Kirsten Anundsd. Sagbr., Anne Marie Johansd. do., Hans Anundsen do., John Kristensen Vrk., Theodor Nilsen Evjen.

21/7-1892. Holden. Gbr. Halvor Halvorsen Enerhaugen og Maria Kirstine Nilsdatters Ingeborg. Fadd: Anne Pedersd. Lindalen, Thomas Olsen Øgaarden, Anne Kirstine Olsd. Fæbakke, Ole Andersen Tufte, Ivar Torgrimsen Heisholt.

25/10-1892. Holden. Gbr. Halvor Halvorsen Kaalstad, Lunde, Valebø og Karen Mathea Kristensdatters Peder. Fadd: Moderen, Karoline Johnsd. Kaalstad, Karl Halvorsen do., Halvor Jørgensen Vale, Lærer Johan Johannesen Sannæs.

30/11-1892. Holden. Værksarb. Karl Andreas Andreassen Vrk. og Marie Johannesdatters Bjarne. Fadd: Mari Johnsd. Vrk., Sofie Pedersd. do., Nils Johannesen do., Peder Hansen do., Jørgen Evensen do.

15/11-1892. Holden. Slusevogter Jens Johannesen Ingulstad Vrk. (Kanalhuset) og Anne Kirstine Antonsdatters Adolf Helmin. Fadd: Erik Sigurdsen Kanalhuset, Marie Halvorsd. do., Anne Johannesen Vrk., Johannes Johannesen Vrk., Leif Johnsen Heisholt.

6/11-1892. Holden. Fløder (tømmerfløter) Ole Hansen Odden og Karen Marie Thorsdatters Hans Torvald. Fadd: Ingeborg Stensen Striken, Inger Stensen Eidshaug, Halvor Stensen Odden, Andreas Thorsen Striken, Harald Halvorsen Ajer af Lunde.

15/9-1892. Holden. Gbr. Peder Nilsen Vibeto og Maren Kristine Kristensdatters Theodor Martinius. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Ingeborg Tovsen Gjordemoder 15/9. Død før hjemmedaabens bekræftelse.

30/9-1892. Dissenterbarn (Hollen). Gbr. Kittil Mathiassen Vale (Valebø) og Anne Maria Johnsdatters Ole. "Jarlsbergere" (senere kjent som "Den Evangeliske Lutherske Kirke". DELK - G.S.).

19/10-1892. Dissenterbarn (Hollen). Dagarb. Olaf Olafsen Fosse og Olea Johnsdatters Olaf. "Jarlsbergere" (senere kjent som "Den Evangeliske Lutherske Kirke". DELK - G.S.).

9/3-1892. Dissenterbarn (Hollen). Maler Anders Gundersen Otterkjær og Berthe Marie Kristensdatters Anna Olava. "Jarlsbergere" (senere kjent som "Den Evangeliske Lutherske Kirke". DELK - G.S.).

8/4-1892. Dissenterbarn (Hollen). Dagarb. Thorgrim Olsen Namløshagen og Anne Olea Halvorsdatters Anne Tomine. "Jarlsbergere" (senere kjent som "Den Evangeliske Lutherske Kirke". DELK - G.S.).

11/10-1892. Holden. Slusevogter Karl Anderson Sundelin, Hølen og Anne Sofie Olsdatters Viktor Emanuel. Fadd: Bina Torkildsen Hølen, Josefa Østensen do., Østen Stensen do., Søren Reisersen Vrangfos, Faderen.

20/11-1892. Holden. Kontorist Olaus Larsen Ødegaard, Bergkaasen og Marie Emanuelsdatters Leif. Fadd: Mari Emanuelsd. Bergkaasen, Anne Larsd. Roligheden, Faderen, Hans Johannesen Heisholt, Karl Emanuelsen Bergkaasen.

27/9-1892. Holden. Skipper Johannes Kristensen Strømodden og Gunhild Jensdatters Kristen. Fadd: Marie Kristensd. Sagbr., Elise Jensen af Solum, August Jensen af Solum, Tron Pedersen Vrk., Kristen Johannesen Strømodden.

30/10-1892. Holden. (uægte). Pige Kari Halvorsdatter Sagbr. (f. 1866) og arb. Halvor Andersen Slaatta af Siljords (f. 1865) Gina. Fadd: Marie Olsd. Sagbr., Anne Isaksd. do., Kjøstolf Pedersen do., Andreas Nilsen do., Hans Olsen do.

22/9-1892. Holden. Dagarb. Gunder Halvorsen Deilsbakke og Karoline Sørensdatters Peder Johan. Fadd: Sveinung Kittilsen Skogen, Brynjulf Kittilsen Romnæs, Marie Mathilde Enoksd. Øgaarden, Augusta Ellefsen Holden.

21/9-1892. Holden. Fløder Anders Pedersen Kværnodden og Thora Andersdatters Anders. Fadd: Guro Larsd. Kværndokken, Anne Andersd. Romnæs, Otto Enger Omdal, Halvor Andersen Romnæs, Nils Pedersen Kværndokken.

30/10-1892. Holden. Skrædder Jørgen Jakobsen Fæhn og Karoline Johannesdatters Karoline Jørgine. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Kapellanen 1/11. Døde før hjemmedaabens Bekræftelse.

21/11-1892. Holden. Skomager Abraham Andersen Fæbakke og Kirsten Karoline Gundersdatters Anny Marie. Fadd: Berthe M. Andersd. Namløshagen, Anders Arvesen do., Karl Arvesen do., Jens Olsen Fæbakke, Karoline Johnsd. Kolstad.

1/10-1892. Holden. Sliberiarb. Ole Aasmundsen Heisholt og Liv Knudsdatters Anna Kristine. Fadd: Karen Pedersd. Heisholt, Anne Olsd. Leikvold do., Thorkild Thorkildsen Elvelandet, Ole Halvorsen Haugen, Peder Pedersen Heisholt.

21/12-1892.  Holden (OBS. Feil dato. Er trolig 15/12-1892). Former Ole Andersen Vrk. og Mari Johnsdatters Inga Sofie Kirstine. Fadd: Asgeir Olsen Vrk., Hans Thomassen Vrk., Ole Nilsen Vrk., Marie Hansd. Vrk., Anne Johannesd. Vrk.

14/12-1892. Holden. Gbr. Nils Andersen Brøndalen og Laura Pedersdatters Ole Peter. Fadd: Peder Olsen Haatvet, Ole Pedersen Herregaarden, Ole Johnsen Brøndalen, Kirsti Olsd. Holla, Moderen.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

13/12-1892. Holden. Sagarb. Ole Gunnulfsen Sagbr. og Maren Pedersdatters Peder. Fadd: Lars Andersen Sannerholt, Edvard Pedersen do., Bent Pedersen Vrk., Marie Andersd. do., Moderen.

4/2-1893. Hjemme. Filemester Jacob Andreassen Vrk. og Marie Jensdatters (tvilling) Paulus. Fadd: (Ingen faddere) Hjemmedøbt af Ingeborg Tovsen 4/2. Død før Bekræftelse i kirken.

4/2-1893. Hjemme. Filemester Jacob Andreassen Vrk. og Marie Jensdatters (tvilling) Simon Peter. Fadd: (Ingen faddere) Hjemmedøbt af Ingeborg Tovsen 4/2. Død før Bekræftelse i kirken.

12/12-1892. Holden. Stenarbeider, Kjører John Andreassen Lindgren Odden og Inger Marie Nilsdatters Nils. Fadd: Faderen, Gustav Andreassen Lindgren, Gunnulf Nilsen Odden, Johanne Thorstensd. Vrk.

20/12-1892. Holden. Gbr. Karl Simonsen Haatvet og Torine Jørgensdatters Simon. Fadd: Aaste Jensd. Berget, Inger Jørgensd. Moen, Jørgen Thorsen do., Peder Olsen Teksle, Karl Anundsen Haatvet.

21/12-1892. Holden. Gbr. Ole Sivertsen Moene (Valebø) og Anne Kristensdatters Olaf Martinius. Fadd: Ingeborg Sivertsd. Sannæsmoen, Anne Andersd. Dalen, John Andersen do., Bjørn Johnsen Sjaavid, Peder Simonsen Helgen.

12/11-1892. Helgen. Husmand Kristen Kristensen Kaasa under Jøntvedt og Maren Hansdatters (Tvillinger) Kirsti. Fadd: Anne Martine Pedersd. Namløs, Marie Hansd. Helgen, Peder Jørgensen Namløs, John Olsen do., Thomas Andreas Hansen Torjersrud.

12/11-1892. Helgen. Husmand Kristen Kristensen Kaasa under Jøntvedt og Maren Hansdatters (Tvillinger) Marie. Fadd: Berthe Marie Johnsd. Vale, Karen Halvorsd. Vaskaas, Hans Nilsen Jøntvedt, Jens Gundersen do., Karl Hansen Torjersrud.

2/5-1892. Helgen. Lærer og gbr. Ole Halvorsen Hvalen og Karen Kirstine Larsdatters Maren Sofie. Fadd: Moderen, Pauline Larsd. Gruben, Lars Andersen Kolle, Peder Simonsen Omtvedt, Isak Isaksen Gruben.

5/11-1892. Helgen. Gbr. Peder August Kristensen Stenstad og Anne Tomine Larsdatters Anne Marie. Fadd: Ingeborg Augustinusd. Kolle, Helene Halvorsd. Ødegaarden, Johannes Johnsen do., Anton Larsen Kolle, Karl Kristensen, Skien.

5/12-1892. Helgen. Gbr. Jonas Johnsen Kolstad og Gunhild Marie Kristensdatters Karl. Fadd: Anne Marie Kristensd. Vibeto, Karen Kristensd. Haatvet, Andreas Anundsen Vibeto, Ole Nilsen Tufte, Faderen.

6/3-1893. Helgen. Kirkesanger Andreas Th. Holen, Roa og Anna f. Olsens Ragnvald. Fadd: Lærer Ole Halvorsen Hvalen, Hans Simonsen Ytterbø, Halvor Jensen Hjelseth, Karen Larsd. Hvalen, Susanne Hansd. Bjerva.

17/12-1892. Helgen. Styrmand Jørgen Olsen Næsset og Marie f. Andersens Ole. Fadd: Moderen, Lars Thorstensen, Ole Jørgensen Næsset, Svennung Thorstensen, Løveid, Severin Larsen, Ulefos.

22/9-1892. Helgen. Arb. Lars Bentsen Masdalen og Helga Thorgrimsdatters Thorgrim. Fadd: Aslaug Gundersd. Solberg, Gunhild Rollefsd. Glaholt, Thorgrim Thorgrimsen Solberg, Thorgrim Thorkildsen do.,Ole Thorgrimsen do.

21/4-1893. Helgen. Gbr. Anton Olaus Larsen Kolle og Ingeborg Kristine Augustinusdatters Lars. Fadd: Moderen, Kirsten Augustinusd., Augustinus Pedersen Omtvedt, Lars Andreas Kolle, Stener Halvorsen Skibsnæs.

29/6-1893. Helgen. Sliberiarb. Johannes Johnsen Ødegaarden og Karen Marie Kristensdatters Kristen. Fadd: Marie Simonsd. Stenstad, Lovise Larsen, Ulefos, Peder Arnesen Stenstad, August Kristensen Stenstadstrand, Karl Kristensen af Skien.

9/10-1890. Helgen. Gbr. Anders Andersen Tinholt og Johanne Juliusdatters Aksel Johan. Fadd: Anne Kristiansd. Klovdal, Karen Stiansd. Hagen, Anders Andersen Klovdal, Hans Brynjulfsen Værstadhagen.

15/11-1892. Helgen. Gbr. & landhandler Halvor Halvorsen Værstad og Aslaug Kirstine Simonsdatters Hilda Anette. Fadd: Moderen, Hanna Isaksd. Værstad, Simon Simonsen Helgen, Peder Simonsen do., Peder Arnesen Stenstad.

14/2-1893. Helgen. Stenarb. Kristen Hansen Grønsten og Kirsten Hansdatters Gunhild Marie. Fadd: Ole Arvesen Ødegaarden, Gunder Hansen Namløshagen, Hanna Kirstine Hansd. Grønsten, Forældrene.

10/3-1893. Helgen. Gbr. Andreas Olsen Halvorstaa og Ingeborg Andersdatters Alma Josefine. Fadd: Moderen, Kaoline Johnsd. Kolstad, John Arnesen do., Ole Andersen Sutervik, Skotfos, Andreas Nilsen do.

29/3-1893. Helgen. Gbr. Jens Larsen Ytterbø og Nella Pedersdatters Karethe. Fadd: Moderen, Anne Andreasd. Stenstadvolden, Peder Nilsen Hammerstad, Thron Pedersen do., Ole Larsen Ytterbø.

1/8-1891. Helgen (Døbt 25/6-1893). Fattiglem, inderst Ole Gundersen Skjærvig og Dorthea Aslaksdatters Karen Andrea. Fadd: Moderen, Karen Stiansd. Hagen, Isak Isaksen Værstad, Peder Halvorsen Holtan, Halvor Jensen Hjelseth.

19/7-1893. Helgen. Dagarb. August Ingvaldsen Helgen og Anne Thomine Pedersdatters Inga. Fadd: Moderen, Marie Hansd. Helgen, Simon Simonsen do., Gunder Jensen Værstad, Ole Halvorsen Hjelseth.

17/3-1892. Helgen. Gbr. Anders Andersen Tinholt og Johanne Juliusdatters Oskar Valdemar. Fadd: Moderen, Hanna Halvorsd. Hvalen, Thor Pedersen Langeland, Jørgen Stiansen Hagen.

15/5-1893. Mælum. Dagarb. Hans Edvard Hansen, Munken og Gunhild Olsdatters Oskar Hildus.  Fadd: Inger Karlsen Dahl, Ingeborg Gundersd. Vasdal, Arb. Ole Gundersen do., Karl Magnussen Dahl, Abraham Karlsen Stenset.

7/10-1893. Helgen. Gbr. Tjøstolf Jørgensen Jøntvedt og Ingeborg Hansdatters Jens. Fadd: Hans Pedersen Bjerva, Nils Hansen do., Jørgen Tjøstolfsen Jøntvedt, Maren Larsd. Jøntvedt, Berthe Marie Hansd. Bjerven.

7/1-1893. Holden. Tømmermand Johannes Andreassen Vrk. og Karen Marie Rasmusdatters Elise Sofie. Fadd: Maranne Andersd. Vrk., Hanna Rasmusd. Hegna, Rasmus Johnsen do., John Andreassen Bakken, John Rasmussen Hegna.

14/1-1893. Holden. Gbr. Ole Nilsen Sannerholt og Anlaug Olsdatters Gunhild Jørgine. Fadd: Mari Kristensd. Sannerholt, Andreas Nilsen do., Hans Nilsen Kastekaas, Mari Nilsd. Vrk., Ole Nilsen Vrk.

8/1-1893. Holden. Kusk Aron Johannesen Fagerborg, Ulefos og Anna Kaisa f. Johansons Rudolf Anker. Fadd: Marie Gundersd. Hølen, Sofie Ryen Ulefos, Kristen Nilsen do., Ole Evensen do., Frants Kristensen.

11/12-1892. Holden. Dagarb. Olaf Halvorsen Hougen og Tomine Johannesdatters Hjalmar. Fadd: Anne Elise Johannesd. Hougen, Karen Johannesd. do., Kari Johannesd. Vrk., Ole Halvorsen Hougen, Andreas Johannesen do.

24/1-1893. Holden. Gbr. Sveinung Sveinungsen Sannæsmoen og Marie Østensdatters Østen. Fadd: Sveinung Vetlesen Skogen, Østen Stensen Hølen, Halvor Sveinungsen Skogen, Inger Østensd. Hølen, Anne Vetlesd. Skogen.

11/1-1893. Holden. Gbr. Aslak Nilsen Heisholt og Dordi Johannesdatters Nils. Fadd: Kari Hansd. Heisholt, Margit Eriksd. do., Erik Thorstensen do., Peder Pedersen do., Ole Nirisen Kringleflid(!).

12/12-1892. Holden. Gbr. Thor Halvorsen Espevolden og Kristine Kristiansdatters Peder. Fadd: Karoline Olsd. Furustul, Asborg Halvorsd. Kieldal, Halvor Halvorsen do., Hans Halvorsen Fæhn, Karl Halvorsen Furustul.

6/1-1893. Holden. Former Andreas Johnsen Vrk. og Gro Gunnulfsdatters Albert. Fadd: Ole Johnsen Vrk., Pauline Olsd. do., Ole Olsen do., Karl Kittilsen do., Moderen.

19/1-1893. Holden. Kjører Bent Pedersen Vrk. og Anne Elise Pedersdatters Astrid Gunhilde. Fadd: Marie Kristensd. Sagbr., Marie Andersd. Vrk., Johannes Johannesen Vrk., Nils Pedersen Vrk., Edvard Pedersen Sannerholt.

4/2-1893. Holden. Former Edvard Andersen Vrk. og Marie Berntine Larsdatters Anna Lovise. Fadd: Lars Johnsen Vrk., Andreas Dammen Vrk., Faderen, Moderen, Marie Hansd. Vrk.

16/1-1893. Holden. Gbr. Andreas Nilsen Tufte og Anne Mathea Olsdatters Martha Nikoline. Fadd: Kristen Andersen Vibeto, Ole Nilsen do., Anders Kristensen do., Maren Kristensd. do., Karen Kristensd. Haatvedt.

15/2-1893. Holden. Gbr.søn Karl Olsen Romnæs og Karen Bertine Gjermundsdatters Marie. Fadd: Moderen, Anne Marie Gjermundsd. Rønningen, Ole Tolfsen Romnæs, Martin Olsen Solvold, Isak Isaksen Romnæs.

19/2-1893. Holden. Sliberiarb. Nils Andreassen Sagbr. og Ingeborg Halvorsdatters Marie. Fadd: Halvor Andersen Vrk., Thron Halvorsen Vrk., Johan Olsen Fiskestigen, Ingeborg Halvorsd. Sagbr., Marie Olsd. Sagbruget.

19/12-1892. Holden. Sagarb. Gunder Olsen Vrk. og Helga Nilsdatters Ole Hagbarth. Fadd: Nils Evensen Glahus, Martinius Olsen Vrk., Herman Olsen Vrk., Helga Nilsd. Vrk., Johanne Hansd. Haukenæs.

15/1-1893. Dissenterbarn (Hollen). Arb. Ole Tollefsen Søve og Hanna Halvorsdatters Jens Johan. "Jarlsbergere" (senere kjent som "Den Evangeliske Lutherske Kirke". DELK - G.S.).

9/1-1893. Holden. Former Jens Hansen Kronborg (Vrk.) og Johanne Olsdatters Gustav Kirstinius. Fadd: Hans Jensen Vrk., Ole Arvesen Ødegaard, Andreas Hansen Vrk., Sofie Kristensd. Vrk., Anne Larsd. Ødegaard.

28/1-1893. Holden. Sagarb. Karl Hansen Sagbr. og Gurine Thomasdatters Kristian Magnus. Fadd: Thor Halvorsen Sagbr., Lars Olsen do., Andreas Thomassen Vrk., Anne Thomasd. Vrk., Andrea Rasmusd. Sagbruget.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

10/3-1893. Holden. Sliberiarb. Thor Halvorsen Sagbr. og Anne Rasmusdatters Hans Rudolf. Fadd: Rasmus Johnsen Hegna, Faderen, Kjøstolf Halvorsen Sagbr., Anne Rasmusd. do., Hanna Rasmusd. Hegna.

20/2-1893. Holden. Sagarb. Thorsten Halvorsen Sagbr. og Martha Hansdatters Halvor Asbjørn. Fadd: Kari Andersd. Moen, Kari Tollefsd. Hougen af Næs, Faderen, Gunder Gundersen Sagbr., Halvor Nilsen do.

12/3-1893. Holden. Stenarb. Vetle Hansen Namløshagen og Inger Marie Isaksdatters Anne Marie. Fadd: Moderen, Anne Marie Olsd. Febakke, Isak Isaksen Gruben, Kristen Hansen Grønsten, Gunder Hansen Sagbruget.

19/2-1893. Holden. Husmand Halvor Olsen Spiredalen (Valebø) og Anne Torine Johannesdatters Alma Jensine. Fadd: Anne Olsd. Spirdalen, Anne Kirstine Enoksd. Sjaavid, Ole Sivertsen Moene, Bjørn Johnsen Skaavid, Thorsten Thronsen Sauklev.

28/3-1893. Af Solum. Smed Johannes Olsen Lindgren, Skotfos og Liv Helliksdatters Ingeborg Henriette. Fadd: Anne Marie Olsd. Haugbakken, Anne Helliksd. Stuverud, Ole Johnsen LIndgren Haugbakken, John Johnsen Lindgren jun. og Thomas Johnsen Lindgren Haugbakken.

16/3-1893. Holden. Arb. Alfred August Ingebrigtsen Vrk. og Sofie Bertine Kristensdatters Klara Emilie. Fadd: Anne Johannesd. Vrk., Anne Marie Tallaksd. Vrk., Nikolai Mathiassen Berget, Rasmus Rasmussen Vrk., Peder Gunnulfsen Vrk.

8/3-1893. Holden. Leilændings Søn Ole Olsen Stuverud (Valebø) og Ingeborg Bertine Halvorsdatters Karen Marie. Fadd: Gunhild Torgrimsd. Glaholt, Inger Sveinungsd. Solberg, Halvor Halvorsen Glaholt, Thorgrim Olsen Stuverud, Ellef Olsen do. Hjemmed. af Lars Evensen Usterud.

16/2-1893. Holden. Former Jørgen Johannesen Vrk. og Maren Andrea Kristensdatters Andreas. Fadd: Rasmus Johnsen Vrk., Peder Gunnulfsen Vrk., Ingeborg Marie Halvorsd., Moderen, Peder Johnsen Sagbruget.

26/2-1893. Holden. Skomager Halvor Halvorsen Stoa og Ingeborg Nilsdatters Leonhard Anker. Fadd: Dordi Johannesd. Stoa, Ole Tovsen Stoa, Ole Olsen do., Karen Johannesd. Houen, Johannes Andersen Sagbr.

16/3-1893. Holden. Maskinarb. (Smed) Bent Bentsen Sagbr. og Thora Marie Bentsdatters Bent. Fadd: Alma Bentsen Elvelandet, Bent Guttormsen Strømodden, Theodor Bentsen Sagbr., Gustav Bentsen Strømodden, Berthe Marie Bentsd. do.

27/4-1893. Holden. Jernbanearb. Leif Johnsen Elvelandet og Anna Marie Gunnulfsdatters Gustav. Fadd: Faderen, Ole Halvorsen Elvelandet, Jens Johannesen Kanalbolig, Mari Johannesd. Kringleflød, Kari Kristensd. Elvelandet.

18/1-1893. Holden. Skolelærer Kittil Halvorsen Sagbruget og Elise f. Johnsens Erik. Fadd: Moderen, Faderen, Ingeborg Halvorsen Sagbr., Lærer Nils Klemmetsen og Lærer Johan Hansen Vrk.

10/2-1893. Holden. Landhandler Hagbart Lund, Lunden ("Kringleflød") og Nora Marie f. Larsens Anne Sofie. Fadd: Anne Marie Larsen Vrk., Marie Halvorsen do., Halvor Jensen Kastet, Jens Halvorsen do., Hans Larsen Lunden.

24/4-1893. Holden. Kjører Anund Nilsen Elvelandet og Inger Marie Gulliksdatters Anna Kirstine. Fadd: Moderen, Karen Evensd. Vrk., Halvor Knutsen Herregaarden, Thorvald Torjussen Næss, Kringlefet, Faderen.

15/5-1893. Holden. Arb. Even Nilsen Vrk. og Karen Olsdatters Ingeborg. Fadd: Sofie Kristiansd. Vrk., Hansine Hansd. Vrk., Nils Evensen Vrk., Andreas Nilsen Vrk. og Faderen.

1/5-1893. Holden. Slusevogter Erik Sigurdsen Kanalbygn. Ulefos og Anne Maria Halvorsdatters Anna Kirstine. Fadd: Karen Halvorsd. Hvalen i Skien, Maren Kirstine Halvorsd. Baksaas, Bent Halvorsen do., Jens Johannesen Ingulstad, Ulefos, Hellik Svennungsen Hvalen i Skien.

30/3-1893. Holden. Kontorchef Tom Seeberg, Solbakken og Thomasine Johanne Marie f. Jakobsens (adoptivnavn: Kiær) Annie. Fadd: Fru Mathilde Kiær, Solheim pr. Drammen, Frøken Kathrine Kiær do., Grosserer Oscar Kiær do., Skibsreder Peder Wiborg, Drammen, Kjøbmand Oscar Seeberg, Skien.

12/6-1893. Hjemme. (Uleselig yrke) Nils Nilsen Langjordet og Aslaug Knudsdatters Gunhild. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af jordmor Gunhild Hillaug Land(?) 12/6. Døde før Bekræftelse i kirken.

30/4-1893. Holden. Svejtser Harald Nilsen Holla og Guro Gundersdatters Hilda Anette. Fadd: Aslaug Sondresd. Briskemyr, Inger Gundersd. Holla, Martinius Larsen Briskemyr, Ole Vetlesen Kaasa, Ole Hansen Brennebu.

24/7-1893. Holden. Gbr. Thor Nikolaisen Eie og Aslaug Nilsdatters Ingeborg. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Ingeborg Tovsen Tufte 24/7. Død før Bekræftelse i kirken.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

20/3-1893. Holden. Maler Johan Henrik Kristiansen Sinsen Perskaas og Anne Marie Hansdatters Henrik Albert. Fadd: Kari Olsd. Bjerva af Lunde, Edvard Sinsen do., Ingebrigt Nilsen Dagsrød, Nils Nilsen Nome, Otilde Lovise Johannessen Stoa.

23/7-1892. Holden. Murer Albert Nilsen Hole (Ringeriget) og Elise Syvertsens Nils. Fadd: Anna Hansen Røgstuen, Karl Hansen do., Ole Nilsen Namløs, Peder Jørgensen do., Inga Johnsd. do.

24/4-1893. Holden. Former Hans Andersen Vrk. og Marie Pedersdatters Anders. Fadd: Johanne Andreasd. Vrk., Marie Andersd. do., Hans Thorstensen do., Saamund Andersen do., Edvard Pedersen Sagbruget.

14/4-1893. Holden. Sagarb. Hans Hansen Sagbr. og Anne Kirstine Andersdatters Herman. Fadd: Hans Henrik Olsen Roligheden, Anders Tronsen Namløs, Olaus Hansen Roligheden, Aslaug Andersd. Namløs, Karen Nilsd. Sagbruget.

28/3-1893. Holden. Tømmermand Andreas Jespersen Vrk. og Sofie Klausdatters Magnus Andreas. Fadd: Marie Tronsd. af Brevig, Ole Klausen do., Andrea Klausd. Gruben, Nils Johansen Vrk., Peder Jespersen Vrk.

18/2-1893. Holden. Sagarb. Peder Johnsen Sagbr. og Helene Johannesdatters John. Fadd: Tore Johnsd. Sagbr., Ingeborg Olsd. do., Simon Halvorsen do., John Eriksen do., Gunder Johannesen Vrk.

17/6-1893. Holden. Former Ole Gundersen Vrk. og Karen Nilsdatters Olga Kaspara Marie. Fadd: Johan Gundersen Hælen, Andreas Tallaksen Vrk., Jens Nilsen Ytterbø, Marie Gundersen f. Nilsd. Hølen, Susanne Nilsd.

15/7-1893. Holden. Stenarb. Halvor Østensen Hølen og Maren Johanne Paulsens Hedvig Dorthea. Fadd: Inger Jakobsen f. Hegna, Østen Stensen Hølen, Josefa Østensd. do., Jørgen Stensen Heisholtevjen, Ole Thorsen Striken.

24/7-1893. Dissenterbarn (Hollen). Sliberiarb. Nils Stenersen Ringsevjen og Anne Thomine Andreasdatters Ragna Amunda. "Jarlsbergere" (senere kjent som "Den Evangeliske Lutherske Kirke". DELK - G.S.).

31/8-1893. Holden. Kanalarb. Kristian Simonsen Hagen, Fosse og Marie Jakobsdatters Ragna Kristine. Fadd; Halvor Nilsen Thoreskaas, Knud Eriksen Fosse, Birgith Olsd. Thorekaas, Olava Gundersd. Holden.

20/7-1893. Holden. Sliberiarb. Kristian Mikkelsen Elvelandet og Ingeborg Halvorsdatters Elen Marie. Fadd: Joakim Andersen Elvelandet, Hans Olsen Sagbr., Johan Olsen Fiskestigen, Marie Amdersen Heisholt, Ingeborg Marie Olsd. Fiskestigen.

1/8-1893. Holden. Sliberiarb. Ole Halvorsen Odden og Anne Elise Johannesdatters Anna Marie. Fadd: Karl Johannesen Haugen, Johannes Johannesen do., Ole Halvorsen Skotfos, Karen Johannesd. Haugen.

2/5-1883. Dissenterbarn (Hollen). Arb. Kittil Halvorsen Valøen og Ingeborg Thorstensdatters Kittil. "Jarlsbergere" (senere kjent som "Den Evangeliske Lutherske Kirke". DELK - G.S.).

10/4-1883. Dissenterbarn (Hollen). Gbr. Tollef Tollefsen Torsnæs og Torine Pettersdatters Nils. "Jarlsbergere" (senere kjent som "Den Evangeliske Lutherske Kirke". DELK - G.S.).

5/4-1893. Holden. Gbr. Olaf Nirisen Roe, Kringleføt og Gunhild Johannesdatters Olaf. Fadd: Dordi Johannesd. Heisholt, Hilda Halvorsen Elvelandet, Aslak Nilsen Heisholt, Bager Kristoffer Grotthing, Kringleføt, Jens Nilsen Ytterbø.

27/3-1893. Holden. Gbr. Peder Halvorsen Baksaas og Hanna Nilsdatters Thor. Fadd: Aslaug Nilsd. Eje, Maren Halvorsd. Baksaas, Bent Halvorsen do, Thor Nikolaisen Eje, Gullik Halvorsen Kastet.

27/3-1893. Holden. Gbr. Ole Jørgensen Sannæs og Aslaug Nilsdatters Nils. Fadd: Karen Nilsd. Baksaas, Gunhild Olsd. Sannæs, Halvor Helliksen do., Gullik Halvorsen Kastet, Peder Halvorsen Baksaas.

16/11-1892. Holden. Sagmester Kristian Odin Olsen Sagbr. og Karen Nilsdatters Isak Martinius. Fadd: Moderen, Anne Andersd. Skaardal, Thomas Thomassen Sagbr., Nils Andersen do., Anders Olsen Skaardal, Sagbruget.

1/5-1893. Holden. Verksarb. John Isaksen Vrk. og Ingeborg Andersdatters Ingvald. Fadd: Pauline Sofie Larsen Gruben, Marie Tallaksen Vrk., Anders Thronsen Namløs, Isak Isaksen Gruben, Peder Larsen Vrk.

1/6-1893. Holden. (Uægte). Bager, Uk. Nils  Taraldsen Venstøp, Gjerpen og pige Olette Olsdatter Dagsrøds Ole Martinius. Fadd: Marthe Olsd. Skjesmoen, Karen Andrea Nilsd. Fossum, Gjerpen, Nils Jensen Skjesmoen, Ingebret Nilsen Dagsrød, Ole Olsen do.

31/5-1893. Holden. Dampskibsfører Nils Nilsen Ytterbø, Aaland og Johanne Wilhelmine Mecklenbraucks Nils. Fadd: Karl Mecklenbrauck, Otto Mecklenbrauck, Jens Nilsen Ytterbø, Moderen, Susanne Nilsdatter. (Vrk.)

14/9-1893. Holden. Sagarb. Saamund Andersen Vrk. og Anne Nilsdatters Nikoline Marie. Fadd: Moderen, Gustava Andersd. Vrk., Hans Andersen do., Nils Evensen do., Andreas Nilsen do.

7/10-1893. Holden. Murmester Kristen Andreas Kristensen Tufte og Karen Nilsdatters Anne. Fadd: Tomine Nilsd. Kastet, Gunhild Kristensd. Tufte, Ole Jørgensen Sannæs, Peder Halvorsen Baksaas, Halvor Nilsen Romnæs.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

5/10-1893. Holden. Sliberiarbeider Hans Karl Nilsen Evjen og Ingeborg Kristensdatters Gunda Amalie. Fadd: Mari Johannesd. Sagbr., Inger Østensd. Eidshaug, Ole Tovsen Striken, Knud Jakobsen Heisholt, Jørgen Stensen Evjen.

30/9-1893. Holden. Havearbejder Kristian Kaspersen Finkenhagen Vrk. og Marie Sørensdatters Marie Birgithe. Fadd: Andrea Andersd. Vrk., Ingeborg Rasmusd. do., Andreas Kristoffersen do., Andreas Thomassen do., Hans Hansen Bærland d.y.

7/9-1893. Holden. Bagersvend Torvald Bernhard Næss, Elvelandet og Ingeborg Evensdatters Emma Theodora. Fadd: Marie Gulliksd. Elvelandet, Karen Evensd. Vrk., Andreas Jørgensen Vrk., Bent Larsen Elvelandet, Ole Olsen Skaardal, Vrk.

29/10-1893. Holden. Former Bent Aasmundsen Vrk. og Karine Olsdatters Signe Anette. Fadd: Marie Aasmundsd. Vrk., Marte Aasmundsd. Vrk., Aasmund Gundersen Vrk., Gunder Aasmundsen Vrk., Jørgen Aasmundsen Vrk.

17/4-1893. Holden. Slagter Kittil Sveinungsen Bjørndalen, Vrk. og Kari Kristensdatters Karl. Fadd: John Sveinungsen Bjørndalen, Faderen, Ole Olsen Norheim Vrk., Moderen, Gunhild Stiansd. Hagen.

13/7-1893. Holden. Lærer Johan Hansen Vrk. og Sofie f. Bauers Sverre. Fadd: Anne Bauer Vrk., Bertha Bauer do., Halvor Olsen do., Lærer Halvor Jensen Kastet, Kittil Bjørndalen Vrk.

7/7-1893. Holden. Sliberiarb. John Halvorsen, Valestrand (Valebø) og Olava Kirstine Olsdatters Hilmar Olai. Fadd: Halvor Jørgensen Vale, Thorsten Thronsen Sjavid, Hans Thorstensen Lunde, Gunhild Marie Andersd. Valestrand, Marie Mathilde Enoksd. Orekaasa.

25/6-1893. Holden. Sliberiarb. John Sørensen Sagbr. og Anne Marie Kristiansdatters Kristian. Fadd: Lars Olsen Sagbr., Faderen, Ole Kristiansen Stua, Moderen, Hanna Kristiansd. Stua. Hjemmedøbt 25/6 af Ingeborg Tovsen Tufte.

13/5-1893. Holden. Sliberiarb. Andreas Pedersen Lindalen, Sagbruget  og Karen Nilsdatters Peder Nikolai. Fadd: Ole Pedersen Lindalen, Anders Pedersen Kringlefet, Andreas Nilsen Sagbr., Karen Kristensd. do., Anne Pedersd. Tvara.

21/5-1893. Holden. Træskjærer Hans Hansen Vrk. og Cecilie f. Persons Hartman. Fadd: Anne Thoresen f. Bauer, Vrk., Hanna Hansd. Vrk., Ole Johnsen Vrk., Andreas Andreassen Vrk., Gunnar Hansen Bærland.

17/11-1893. Holden. Hoteleier Ole Petter Sondresen Vrk. og Mathilde Karoline f. Hansens Ragnhild.  Fadd: Johan Johnsen Tvara, Thor Gundersen Strengen, Ole Hagbart Sondresen Vrk., Moderen, Elise Kristiansd. Vrk.

15/11-1893. Holden. Sliberiarb. Edvard Pedersen Elvelandet og Marie Andersdatters Martha Karethe. Fadd: Saamund Andersen Vrk., August Svendsen Elvelandet, Theodor Pedersen Sannerholt, Maria Andreasd. Vrk., Marie Johnsd. Vrk.

19/11-1893. Holden. Sliberiarb. Halvor Andersen Ringsevje og Anne Hansdatters Anne. Fadd: Gunder Andersen Lysnæs, Ole Hansen Roligheden, Jens Pedersen Sagbr., Anne Johnsd. Ringsevje, Anlaug Olsd. do.

23/11-1893. Holden. G.br. Halvor Nilsen Romnæs og Marie Kristensdatters Gunhild. Fadd: Karen Nilsd. Tufte, Karen Kristensd. do., Karl Olsen Romnæs, Isak Isaksen Romnæs, Kirsten Kristensen Tufte.

17/11-1893. Holden. Skovfoged Kristian Saatvedt, Vrk. og Ingrid f. Bjøneruds Erika. Fadd: Moderen, Trine Rogstad af Sandsvær, Faderen, Erik Pedersen Bjørnerud af Sandsvær, Olaus Torgersen Landsværk af Sandsvær.

6/7-1893. Holden. Skræddermester Joakim Andersen, Elvelandet og Margit Nirisdatters Adolf Martin. Fadd: Andrea Gulbrandsen (Olsd.) af Porsgrund, Hilda Halvorsen, Elvelandet, Herman Halvorsen do., Torvald Halvorsen do., Garver Ole Halvorsen do.

14/6-1893. Holden. Handelsmand Martin Hansen Tuftehagen og Anne Pauline f. Hvals Hans Oskar. Fadd: Thora Hansd. Tuftehagen, Karen Andersd. Borgen, Peder Nilsen Vibeto, Andreas Nilsen Tufte, Anders Gulbrandsen Langkaas, Anders Andersen Borgen.

24/7-1893. Holden. Dagarb. Ole Peter Andersen Vibeto og Gunhild Andersdatters Andreas. Fadd: Maren Kristensd. Vibeto, Mari Andersd. do., Kristen Andersen do., Peder Nilsen do., Andreas Kristensen Vibetodalen.

30/7-1893. Holden. Støberiarb. Hans Odin Andreassen Vrk. og Julette Marie Andreasdatters Herman Johan. Fadd: Karen Andrea Rasmusd. Vrk., Anethe Olsd. Vrk., Andreas Hansen Vrk., Jørgen Olaus Evensen Vrk., Faderen.

1/7-1893. Holden. Dampskibsmaskinist Thor Olsen, Odden og Karen Kirstine Nilsdatters Nils. Fadd: Marthe Olsd. Skjedsmoen, Karen Olsd. Skaardal, Nils Jensen Skjedsmoen, Gunnul Nilsen Odden, Peder Andersen Odden.

25/6-1893. Holden. Kusk August Svendsen, Elvelandet og Henriette Henriksdatters Bjarne. Fadd: Ole Henriksen Vrk., Halvor Henriksen Vrk., Olaf Jensen Kastet, Lovise Henriksen, Eline Henriksd. Værket.

12/8-1893. Holden. Sagarb. Jens Olsen Sagbr. og Ingeborg Nilsdatters Johannes. Fadd: Moderen, Ingeborg Rasmusd. Vrk., Kristen Sveinungsen do., Karl Olsen Kværndokken, Ole Olsen do.

28/7-1893. Holden. Sagarb. Hans Thorstensen Sagbr. og Marianne Thorsdatters Fredrik. Fadd: Thora Thorsd. Tufte, Anne Martine Isaksd. Sagbr., Thor Pedersen Vrk., Ole NIlsen Søve, Anders Nilsen Sagbruget.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

9/8-1893. Holden. Gbr. Peder Johnsen Gunnerud og Aslaug Larsdatters Olaf. Fadd: Elen Olsd. Kaasa, Ole Vetlesen do., Nils Evensen Glahus, Halvor Sondresen Kaasa, Elen Nilsd. Glahus.

1/9-1893. I Laurvig. Daaben konfirmert her 11/2-1894. (Uægte). Edvard. Ungk., Snedker Edvard Arnesen i Hedrum og Amanda Marie Stiansd. (Romnæs) f. på Ulefos.
Fadd: Marie Halvorsen Sannæs, Anette Hansd. do., Halvor Helliksen do., Peder Gulliksen Romnæs, Peder Østensen Ødegaarden. Hjemmedøbt 12/9-1893 af Sognepræsten i Laurvig.

11/8-1893. Holden. Sliberiarb. Thorkel Thorkelsen Vrk. og Aslaug Høljesdatters Theodor Helmin. Fadd: Karine Pedersd. Vrk., Ole Aasmundsen Heisholt, Ole Rasmussen Vrk., Anders Evensen Vrk.

28/8-1893. Holden. Snedker Ole Nilsen Vibeto, Fæhn og Mari Kristensdatters Olaf. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt 27/9 af den personelle Kapellan.

21/8-1893. Holden. Sliberiarb. Lars Olsen Sagbr. og Ingeborg Sørensdatters Olaus Severin. Fadd: Thron Pedersen Hammerstad, Nils Bentsen Sagbr., Andreas Nilsen do., Anne Marie Kristiansd. do., Hanna Kristiansd. Stuen.

16/9-1893. Holden. Gbr. Halvor Aslaksen Storhaug og Ingeborg Olsdatters Aslak. Fadd: Kirsti Nilsd. Skordal, Kari Olsd. Bjerva af Lunde, Nils Nilsen Aasen af Lunde, Edvard Sinsen af Lunde, Gunnulf Isaksen Storhaug.

30/8-1893. Holden. Sagarb. Thomas Tronsen Sagbr. og Helga Asbjørnsdatters Albert Andreas. Fadd: Aase Gundersd. Gaasodden af Solum, Inger Jørgensd. Moen, Ole Thronsen Vrk., Gunder Gundersen Sagbr., Ole Thommesen do.

20/9-1893. Holden. Slusevogter Edvard Johansen Nordblom Hølen og Inger Tobine Thorkildsdatters Enok. Fadd: Anna Olsd. Hølen, Inger Østensd. Eidshaug, Karl Andersen Hølen, Ole Hansen Odden, Jens Hansen Odden.

4/10-1893. Holden. Skovfoged Ole Gundersen, Kilen i Hvideseid og Thora Simonsdatters Gunnar. Fadd: Sigrid Thorstensen Sagbr., Hanna Gundersd. do., Simon Thorstensen do., Bent Gundersen do., Johan Gundersen do.

26/8-1893. Holden. Bager Kristoffer Grotthing, Elvelandet og Marie f. Isaksens Bjarne. Fadd: Martinius Isaksen, Porsgrund, Jens Nilsen Ytterbø, Odden, Susanne Nilsd. do., Moderen.

20/8-1893. Holden. Gbr. Gunnar Knudsen Brænne og Guro Olsdatters Gunnar. Fadd: Moderen, Anne Olsd. Præstegaarden, Næs, Ole Olsen Præstholt, Næs, Kittil Olsen do., Kristen Jensen Brænne.

8/9-1893. Holden. Sagarb. Ole Pedersen Lindalen Sagbr. og Anne Marie Isaksdatters Magnus Andreas. Fadd: Karen Nilsd. Sagbr., Marie Halvorsd. do., Anders Pedersen Lindalen, Elvelandet, Andreas Nilsen Sagbr., Halvor Hansen do.

15/9-1893. Holden. Kanalarb. Martin Olsen, Solvold og Anne Gjermundsdatters Georg. Fadd: Moderen, Hanna Gundersd. Myra, Gjermund Stenersen Rønningen, Faderen, Ole Johnsen Perskaas.

17/9-1893. Holden. Værkstedarb. Karl Johannesen Vrk. og Anne Olsdatters Ingolf Karenius. Fadd: Guro Larsd. Kværndokken, Karen Johannesd. Haugen, Ole Halvorsen Odden, Johannes Johannesen Haugen, Ole Olsen Kværndokken.

4/10-1893. Holden. Kjører Ole Hansen Roligheden og Ingeborg Andrea Kristiansdatters Hans. Fadd: Hans Olsen Roligheden, Halvor Andersen Ringsevje, Olaus Hansen Roligheden, Ida Hansd. do., Anne Larsd. do.

25/8-1893. Holden. Tømmermand Gullik Halvorsen Kastet og Tomine Nilsdatters Gustav. Fadd: Gullik Halvorsen Kastet, Even Nilsen Kastet, Nils Gulliksen do., Nikoline Nilsd. do., Moderen.

13/10-1893. Holden. Former Andreas Anundsen Vrk. og Marie Karlsdatters Arnt Nikolai. Fadd: Anne Nilsd. Vrk., Marie Halvorsd. Præstegaarden, Anders Olsen Vrk., Ole Anundsen do., Ole Andersen do.

26/10-1893. Holden. Former Ole Anundsen Vrk. og Karen Marie Kittilsdatters Anund. Fadd: Mari Karlsd. Sandbakken, Ingeborg Rasmusd. Vrk., Anders Olsen Kronborg, Nils Anundsen Vrk., Johannes Gundersen Sandbakken.

1/12-1893. Holden. Slusevogter Peder Kristoffersen, Vrangfos og Gunda Nilsdatters Julius Kristoffer. Fadd: Karoline Andersen Vrangfos, Anne Johannesd. Baksaas, Jakob Kristoffersen do., Søren Pedersen Vrangfos, Faderen.

5/11-1893. Holden. Sagarb. Ole Olsen Lommerud, Odden og Johanna Marie Halvorsdatters Johannes. Fadd: Inger Stensd. Heisholthegnen, Anne Martine Isaksd. Sagbr., Peder Hansen Vrk., Ole Johnsen Perskaas, Halvor Halvorsen Lommerud.

3/8-1893. Kviteseid no. 17. Læge Johan Pluth Bruun Krohn, Dagsrud og Ida Louise f. Walløes Harald Henrik Michael. Fadd: Districtslæge Johan Heidenreich, O.R. Sagfører Theodor Wettergren, Kontorist Lars Walløe, Frederikke Johnsen Ulefos, Frøken Molly Schem(?, Hvideseid.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

5/1-1894. Holden. Værksarb. Ole Johannesen Helgeroen, Vrk. og Karine Kristensdatters Ole Severin. Fadd: Anne Eschine Eriksd. Vrk., Anne Johannesd. Vrk., Johannes Johannesen Helgeroen, Vrk., Andreas Andreassen Vrk., Johannes Andreassen Vrk. Barnet født efter faderens død.

5/1-1894. Holden. Tømmermand Ivar Torgrimsen Heisholt og Margit Johnsdatters Ingvald Martin. Fadd: Karen Kristensdatter Elvelandet, Gunnulf Thorsen do., Halvor Johnsen do., Mari Johnsd., Faderen.

2/1-1894. Holden. Sagarbejder Even Andreassen Vrk. og Marie Pettersdatters Andreas. Fadd: Marie Hansd. Vrk., Kathinka Karlsd. Vrk., Johannes Andreassen Vrk., Hans Andreassen Vrk., Faderen.

24/11-1893. Holden. Graastensmurer Karl Olsen, Elvelandet og Hanna Pedersdatters Karl Rudolf. Fadd: Marie Johnsd. Elvelandet, Andrea Olsd. do., Gunnuld Thorsen do., August Svensen do.

22/12-1893. Holden. Havearbejder Ole Evensen Sagbr. og Anlaug Anundsdatters Even. Fadd: Moderen, Berthe Marie Bentsd., Sagbr., Aron Johannesen, Ulefos, Kristen Nilsen, Sagbr., Frants Christensen, Ulefos.

15/1-1894. Holden. Sagbrugsarb. Anders Pedersen Lindalen, Kringleflød og Martine Olsdatters Ole Gustav. Fadd: Moderen, Ingeborg Rasmusd. Vrk., John Halvorsen Heisholtevjen, Rasmus Johnsen Vrk., Karl Rasmussen Vrk.

4/1-1894. Holden. Værksarb. Martinius Olsen Herregaarden og Johanne Hansdatters Olaf. Fadd: Helge Nilsd. Vrk., Marie Hansd. Solum, Ole Thronsen Vrk., Even Jespersen Vrk., Thron Olsen Vrk.

25/1-1894. Holden. Anders Olsen Kronborg og Karen Anundsdatters Peder Olaus. Fadd: Marie Karlsd. Sandbakken, Kristine Petersd. Vrk., Peder Johnsen Vrk., Ole Olsen Vrk., Jørgen Pettersen Vrk.

27/8-1893. Holden. Smedmester Nils Johnsen Lindgren, Lindgren og Else Kristine Iversdatters Hilda Kristine. Fadd: Ole Thronsen Vrk., Thron Olsen Vrk., Jørgen Nilsen Lindgren, Elise Nilsd. Skien, Johanne Nilsd. Vrk.

10/12-1893. Holden. Handelsbestyrer Olav Olsen Norheim, Ulefos og Kari Aslaksdatters Anna Olette. Fadd: Kari Bjørndalen, Vrk., Ingeborg Olsd. Vrk., Kittil Bjørndalen, Vrk., Olav Nilsen Sannerholt, Gunnar Olsen Valen.

 8/12-1893. Holden. Tømmermand Peder Jespersen Vrk. og Kirstine Kristensdatters Klara. Fadd: Sofie Klausen Vrk., Karen Pedersd. Vrk., Kittil Jespersen Helgeroen, Even Jespersen Vrk., Johannes Torstensen Vrk.

13/1-1894. Holden. Gbr. Halvor Olsen Susaas og Dorthe Nikolaisdatters Anne Marie. Fadd: Kristine Kristiansd. Espevolden, Gunhild Gundersd. Susaas, Thor Halvorsen Espevolden, Thor Nikolaisen Eie, Halvor Nikolaisen Eie.

28/12-1893. Holden. Former Even Johannesen Vrk. og Karen Marie Hansdatters Elise. Fadd: Svend Andersen Vrk., Jakob Petter Gundersen Vrk., Karen Marie Hansd. Vrk., Anna Mathilde Svendsd. Vrk., Andreas Nilsen Vrk.

3/1-1894. Holden. Gbr. Andreas Anundsen Vibeto og Anne Marie Kristensdatters Astrid. Fadd: Moderen, Lovise Andreasd. Vibeto, Hans Anundsen do., Andreas Hansen do., Faderen.

15/1-1894. Holden. Dagarbejder Jens Hansen Odden og Maren Thorsdatters Hanna Therese Marie. Fadd: Karen Thorsd. Odden, Ingeborg Jensd. do., Andreas Thorsen do., Ole Thorsen do., Simon Andersen Fossum, Skien (Gjerpen! G.S.).

8/2-1894. Holden. Dagarb. Thorsten Thronsen Sjaavid (Valebø) og Anne Kirstine Enoksdatters Theodor. Fadd: Moderen, Kari Gundersd. Pladsen, Halvor Kittilsen Orekaasa, Jørgen Halvorsen do., Bjørn Johnsen Sjaavid.

18/12-1893. Holden. Dampskibsfører Johannes Kristensen, Strømodden og Gunhild Jensdatters Jens. x) Fadd: Johanne Kristensd. Kringleflød, Elise Jensd. Melum, Kristen Johannesen Strømodden, Tron Pedersen Vrk., Anders Johannesen Kringleflød.
x) (Innført i 1942) Ifølge Justisdepartementets bevilling av 29/5-1942 har Jens Johannesen fått tillatelse til å anta navnet Dolva som slektsnavn, istedenfor Johannesen.

7/3-1894. Holden. Gbr. Ole Andersen Melteig, Melteig og Ingeborg Sveinungsdatters Hans. Fadd: Marie Nilsd. Sagbr., Lovise Hansd. Vibeto, Hans Andreassen Vibeto, Kristen Svennungsen Sagbr., Kristen Andreassen Melteig.

25/1-1894. Holden. Verksarb. Johannes Hansen Vrk. og Gunhild Gunnulfsdatters Johannes Georg. Fadd: Andrea Kristensd. Vrk., Marie Tallaksd. Vrk., Andreas Johnsen Vrk., Jørgen Johannesen Vrk., Karl Rasmussen Vrk.

9/2-1894. Helgen. Gbr. Stener Halvorsen Skibsnæs og Kirsten Berthea Augusinusdatters Halvor. Fadd: Gbr. Halvor Stensersen Skibsnæs, Anton Larsen Kolle, Mathias Halvorsen Skibsnæs, Kone Ingeborg Augustinusd. Kolle, Karoline Augustinusd. Omtvedt.
Hjemmedøbt 9/2 af Ingeborg Tovsen, jordmor.

14/3-1894. Helgen. Gbr. Halvor Halvorsen Glaholt (Valebø) og Gunhild Torgrimsdatters Simon. Fadd: Moderen, Aaste Kristensd. Brænne, Ole Torgrimsen Solberg, Ole Olsen Stuverud, John Olsen do.

14/3-1894. Helgen. Gbr. John Arvesen Kolstad og Maren Kristensdatters Haakon Martinius. Fadd: Karen Kristensd. Lunde, Olava Andreasd. Halvorstaa, Halvor Halvorsen Lunde, Karl Andersen Namløshagen, Peder Simonsen Kolstad.

3/6-1894. Helgen. Gbr. Halvor Haraldsen Sverdsten og Ragnhild Rollefsdatters Harald. Fadd: Moderen, Ingeborg Rollefsd. Sverdsten, Ole Olsen, Skien, Halvor Andersen Skien, Faderen.

13/8-1894. Helgen. Gbr. Peder August Kristensen Stenstad og Anne Tomine Larsdatters Lars. Fadd: Lars Andersen Kolle, Karl Kristensen Stenstad af Skien, Tollef Larsen Kolle, Anne Kirstine Kristensd. Stenstad af Skien, Moderen.

9/2-1894. Helgen. Fabrikarb. Halvor Andersen Hanes, Solum (Skotfos) og Anne Berthea Olsdatters Aagot. Fadd: Gbr. Ole Olsen Huset, gbr. Peder Halvorsen Holtan, Anders Olsen Huset, Moderen, Maren Olsd. Huset.

26/5-1894. Helgen. Leilænding Thorgrim Olsen Eik og Kari Olsdatters Anna. Fadd: Marie Olsd. Gulset af Gjerpen, Kirstine Thomasd. do., Gbr. Halvor Olsen do., Ole Johnsen Stuverud, John Olsen do.

4/6-1893. (dbt. i Helgen 2/9-1894). Gbr. Anders Andersen Tinholt og Johanne Juliusdatters Jenny. Fadd: Moderen, Karen Stiansd. Hagen, Anders Olsen Langeland, Jørgen Stiansen Hagen.

27/7-1894. Helgen. Gbr. Ole Olsen Stuverud og Ingeborg Berthine Halvorsdatters Anna Olava. Fadd: Moderen, Aaste Kristensd. Brænne, Halvor Halvorsen Glaholt, Halvor Halvorsen Glaholt junior, Halvor Olsen Stuverud.

6/7-1894. Helgen. Kirkesanger Andreas Th. Holen, Roa og Anne f. Olsens Anna. Fadd: Kirkesanger Stavnem. Fæhn, Simon Hansen Ytterbø, Faderen, Fru Augusta Stavnem, Jakobine P. Saure.

11/7-1894. Helgen. Kasserer Peder Halvorsen Holtan og Anne Marie Olsdatters Olga. Fadd: Ole Olsen Huset, Hans Larsen Haukenæs, Gunder Gundersen Skjærholt i Skien, Moderen, Ingeborg Halvorsd. Holtan.

16/9-1893. Helgen, (døbt 21/10-1894 i Helgen krk.  Fattiglem Ole Gundersen, Skjærvig og Dorthea Aslaksdatters Anna Karoline. Fadd: Lars Brynjulfsen Tveitan i Mælum, Ole Olsen Hjelseth, Hanna Isaksd. Klovdal i Mælum, Moderen.

12/3-1894. Dissenterbarn (Hollen). Dagarbejder Peder Pedersen Borstad, Valebø og Gunhild Sigurdsdatters Peder Gustav. "Jarlsbergere" (senere kjent som "Den Evangeliske Lutherske Kirke". DELK - G.S.).

11/3-1894. Holden. Sagarb. Gunder Gundersen Sagbr. og Karen Marie Nilsdatters Gunder. Fadd: Anne Kirstine Andersd. Sagbr., Gurine Pedersd. do., Kristen Tjøstolfsen do., Tjøstolf Pedersen do., Lars Gundersen Kringleflød.

22/2-1894. Holden. (Tvilling). Verksarb. Nils Pedersen Vrk. og Marie Nilsdatters Hjalmar. Fadd: Ingeborg Tollefsd. Vrk., Anne Gundersd. Vrk., Johannes Pedersen Vrk., Peder Pedersen Sagbr., Anders Nilsen do.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

22/2-1894. Holden. (Tvilling). Verksarb. Nils Pedersen Vrk. og Marie Nilsdatters Aksel. Fadd: Andrea Andersd. Vrk., Hanna Stiansd. Vrk., Andreas Hansen Vrk., Bent Johannesen Vrk., Andreas Evensen Vrk.

3/4-1894. Holden. Gbr. Lars Halvorsen Roligheden og Maren Henriksdatters Olaf. Fadd: Ingeborg Kristensd. Drangedal, Hanna Henriksd. Vrk., Ole Henriksen Vrk., Halvor Henriksen Vrk., Hildus Hansen Roligheden.

14/1-1894. Holden. Verksarb. Thron Hansen Vrk. og Anne Sofie Kristiansdatters Anne Kristine. Fadd: Karen Olsd. Vrk., Berthine Thorsd. Vrk., Hans Jensen Vrk., Kristian Evensen Vrk., Andreas Hansen Vrk.

23/1-1894. Holden. Leilænding Kristen Jensen Brænne, Valebø og Kirsti Ellefsdatters Hanna Mathilde. Fadd: Ingeborg Kirstine Jensd. Vale, Aaste Kristensd. Brænne, Halvor Jørgensen Vale, Jens Jensen Galten, Johan Jensen Galten.

25/2-1894. Holden. Sagbrugsarb. Peder Pedersen Sagbr. og Marie Kristensdatters Margrethe. Fadd: Moderen, Hanna Kristensd. Sagbr., Peder Thronsen Vrk., Kristen Johannesen Strømodden, Faderen.

21/2-1894. Holden. Slusevogter Ole Thovsen Stoa og Daardi Johannesdatters Agnete Kirstine. Fadd: Thone Halvorsd. Odden, Karen Johannesd. Haugen, Ole Tovsen Stoa, Halvor Halvorsen Stoa, Ole Olsen Stoa.

29/1-1894. Holden. Kontorist Jørgen Hansen Heisholdt og Gunhild f. Eriksens Edle. Fadd: Johanne Hansen Aasland, Hanna Henriksen Vrk., Martinius Olsen Aasland, Ole Pedersen do., Halvor Knudsen do.

16/3-1894. Holden. Dagarb. Ole Johnsen Perskaas og Anne Olsdatters Mariane. Fadd: Mari Johnsd. Engrav i Lunde, Anne Olsd. do., Gjermund Stenersen Rønningen, John Hansen Straumhaugen i Lunde, Ole Olsen Lommerud.

2/2-1894. Holden. Expeditør Jens Halvorsen Kastet, Kringleflød og Marie Halvorsdatters Charlotte Mariane. Fadd: Anne Olsen Vrk., Elise Halvorsd. do., Halvor Olsen do., Halvor Jensen Kastet, Kristen Halvorsen Kastet.

9/3-1894. Holden. Andreas Severin Thorstensen Søve og Marie Johannesdatters Karen. Fadd: Hans Thorstensen Vrk., Johannes Thorstensen Vrk., Gunder Larsen Vrk., Johannes Thorstensen Vrk., Karen Johannesd. Søve.

10/5-1894. Holden. Sliberiarb. Nikolai Mathiassen Holstad, Vrk. og Olava Olsdatters Ingolf Andreas. Fadd: Sofie Kristensd. Vrk., Anne Johnsd. Tufte, Hans Jensen Strandsplads, John Johnsen Berget, Anders Olsen Kronborg.

4/6-1894. Holden. Sagarb. Hans Olsen Fiskestigen, Sagbr. og Ingeborg Kirstine Isaksens Einar Ingvald Olaus. Fadd: Ingeborg Halvorsen Sagbr., Ingeborg Marie Olsen do., Isak Andersen do., Jørgen Isaksen do., Johan Olsen Fiskestigen, do.
(Ført på mye senere: Ifølge navneloven § 16 bruges slektsnavnet Solvold, dat. 2/6-1944.)

16/5-1894. Holden. Arb. Ole Arnesen Ødegaarden og Ida Margrethe Hansdatters Hans. Fadd: Moderen, Paula Hansd. Grønsten, Arve Olsen Ødegaarden, Martinius Arvesen do., Karl Andersen Namløshagen.

22/5-1894. Holden. Gbr. Hans Kristensen Fosse-Kaasa og Aase Marie Larsdatters Knud. Fadd: Bergit Olsd. Toreskaas, Gunhild Gundersd. Susaas, Halvor Nilsen Toreskaas, Gunleik Knudsen Grunerud i Lunde, Kristen Hansen do.

23/4-1894. Holden. Støberiarb. Andreas Hansen Sandbakken og Mariane Hansdatters Harald. Fadd: Johanne Olsd. Kronborg, Hanna Halvorsd. Solbakken, Hans Jensen Strandsplads, Vrk., Andreas Hansen do.

28/5-1894. Holden. Gbr. Peder Jørgensen Namløs og Anne Marthine Pedersdatters Gustav. Fadd: Kirsten Pedersd. Haugen (Gjerpen), Karoline Nilsd. Brusæt (Mælum), Jens Nilsen Haugen (Gjerpen), Gunnar Jensen Gruben, Karl Olsen Namløs.

4/1-1894. Holden. Leilænding Hans Torjussen Bømark og Helene Nilsdatters Andreas. Fadd: Moderen, Marie Halvorsd. Præstegaarden, Anders Knutsen Teigen, Ole Johnsen Lindgren, John Karlsen Lindgren.

24/2-1894. Holden. Tømmermand John Halvorsen Heisholtevjen og Anne Pedersdatters Marie Gunhilde. Fadd: Marie Isaksd. Lindalen, Sagbr., Hilda Halvorsd. Elvelandet, Karl Andreassen Heisholtevjen, Andreas Pedersen Sagbr., Nils Gulliksen Kastkaasa.

18/3-1894. Holden. Handelsmand Oskar Sahlberg Namløshagen og Maren Karoline Johansdatters Alma Karoline. Fadd: Karen Johansd. Graaten, Ingeborg Kristensd. Lillejordet, John Larsen Namløshagen, John Olsen Namløs, Abraham Andersen Namløshagen.

22/3-1894. Holden. Dagarbejder Ole Johannesen Danielskaas og Jøran Hansdatters Gunhild Olava. Fadd: Birgit Olsd. Toreskaas, Johanne Marie Olsd. Danielskaas, Halvor Nilsen Toreskaas, Hans Kristensen Kornkaasa, Gunnulf Isaksen Storhaug.

22/4-1894. Holden. Sagarb. Johannes Bentsen Sagbruget og Marie Nilsdatters Nikoline. Fadd: Marie Bentsen Sagbr., Maren Aasmundsd, Vrk., Ole Kristensen Sagbr., Nils Bentsen do., Gunder Hansen Fæbakke.

26/1-1894. Dissenterbarn (Hollen). Fattiglem Hans Larsen Dølvigkaasa (Valebø. G.S.) og Liv Evensdatters Ingeborg. "Jarlsbergere" (senere kjent som "Den Evangeliske Lutherske Kirke". DELK - G.S.).

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

25/4-1894. Holden. Gbr. Hans Kristensen Nedre Sannæs og Maren Pedersdatters Anna Jensine. Fadd: Moderen, Aneth Hansd. Sannæs, Mathias Olsen do., Gunnulf Thorsen Heisholt, Peder Hansen Sannæs.

2/5-1894. Holden. Husmand Ole Johannesen Milebund og Margit Olsdatters Inga Elise. Fadd: Anne Kirstine Sjaavid, Anne Thorstensd. Lunde, Thorsten Tronsen Skaavid, John Tronsen Sauklev, Ole Olsen Milebund.

1/6-1894. Holden. Kontorchef Tom Seeberg, Solbakken og Thomasine Johanne Marie f. Jakobsen Kjærs Tom. Fadd: Fru Susanne Blom, Drammen, Frk. Maren Seeberg, Drammen, Kjøbmand Chr. Blom do., Oberstløjtnant P. M. Boyesen, Christiania (fraværende), Læge Oscar Brecke, Hollen.

20/7-1894. Holden. Dagarb. Kristen Nilsen, Sagbr. og Inger Tomine Rasmusdatters Nils Rikard. Fadd: Moderen, Thora Rasmusd. Kastodden, Kristen Sveinungsen Sagbr., Gunnulf Nilsen Odden, Hans Nilsen Strømme i Lunde.

14/7-1894. Holden. Dagarb. Theodor Larsen Heisholtevjen og Aaste Raamundsdatters Anton Severin. Fadd: Anne Marie Kristensd. Sagbr., Lina Larsd. Evjen, Andreas Johannesen Hagen, Ole Nilsen Evjen, Lars Gundersen do.

8/3-1894. Holden. Former Edvard Andersen Vrk. og Marie Bertine Larsdatters (Tvillinger) Anders. Fadd: Moderen, Marie Hansd. Vrk., Andreas Hansen Vrk., Edvard Pedersen Vrk., Andreas Hansen Dammen, Vrk.

8/3-1894. Holden. Former Edvard Andersen Vrk. og Marie Bertine Larsdatters (Tvillinger) Lars. Fadd: Ingeborg Pedersd. Vrk., Marie Halvorsd. Præsteg., John Hansen Vrk., Lars Johnsen do., Faderen.

15/7-1894. Holden. Sagarb. Nils Johannesen Kabbe, Sagbruget og Marie Kristensdatters Johannes. Fadd: Anne Eriksd. Vrk., Inger Østensd. Eidshaug, Ole Johannesen Kabbe Vrk., Ole Thorsen Striken, Hans Nilsen Heisholtevje.

25/5-1894. Holden. (Uægte). Ole. Pige Kari Rollefsdatter Glaholt (Valebø. G.S.) og Arbejder Ole Iversen Kaasa i Saude (Sauherad). Fadd: Kirsten Augustinusd. Skibsnæs, Paula Hansd. Grønsten, Stener Halvorsen Skibsnæs, Rollef Thorstensen Glaholt, Halvor Rollefsen do. Hjemmedøbt af (Jordemoder) Ingeborg Tovsen (Tufte).

17/4-1894. Holden. Værksarb. Bent Nilsen Kamperhaug, Vrk. og Kirsti Hansdatters Gunda. Fadd: Moderen, Hanna Hansd. Vrk., Hans Hansen Bærland Vrk., Gunder Hansen Bærland Vrk., Nils Nilsen Kamperhaug Vrk.

1/6-1894. Holden. Værksarb. Karl Odin Gundersen Vrk. og Hanna Margrethe Hansdatters Ingeborg. Fadd: Ingeborg Gundersen Vrk., Olalia Hansen, Skien, Even Jespersen Vrk., Andreas Kristoffersen Vrk., Martinius Olsen Vrk.

11/5-1894. Holden. Skomager Lars Andersen Sannerholt og Karen Pedersdatters Hilda Kristine. Fadd: Maren Pedersd. Sagbr., Anne Kristine Nilsd. Sannerholt, Lars Andersen do., Ole Jensen do., Peder Pedersen do.

22/5-1894. Dissenterbarn (Hollen). Gbr. Anton Johannesen Fæhn og Susanne Halvorsens Ingeborg Pauline. "Jarlsbergere" (senere kjent som "Den Evangeliske Lutherske Kirke". DELK - G.S.).

30/5-1894. Holden. Former Peder Larsen Vrk. og Ingeborg Thorstensdatters Klara Therese. Fadd: Johanne Andreasd. Vrk., Johanne Thorstensd. Vrk., Gunder Larsen Vrk., Lars Larsen Vrk., Barnets Fader.

2/6-1894. Holden. Former Andreas Tallaksen Vrk. og Stine Fredrikke f. Hansens Ingrid Dagny Therese. Fadd: Karen Gundersen f. Nilsen Vrk., Marie Tallaksd. Vrk., D. A. Hansen, Skien, Johannes Larsen Haugen i Næs, Faderen.

4/7-1894. Holden. Andenlærer ved Søve Landbr. skole Johannes Olsen Aashamar, Søve og Kari Olsdatters Inga Malene. Fadd: Landbrugsskolebestyrer T. H. Frost, Fru Maren Frost, Søve, Frk. Martha Jakobsd. do., Gartner Birger Eriksen do., Landbrugslærer Thorvald Tveten do.

17/8-1894. Holden. Sagarb. Kristen Tjøstolfsen Sagbr. og Kari Halvorsdatters Halvor Andreas. Fadd: Marie Olsd. Sagbr., Gurine Pedersd. do., Tjøstolf Pedersen do., Gunder Gundersen do., Faderen.

11/7-1894. Holden. Sliberiarb. Andreas Pedersen Lindalen, Sagbr. og Karen Nilsdatters Peder Nikolai. Fadd: Anne Pedersd. Tvara, Helene Halvorsd. Fæbakke, Anders Pedersen Kringleflød, Nils Johannesen Kabbe, Sagbr., Andreas Nilsen do.

27/7-1894. Holden. Murer Thron Pedersen Vrk. og Ingeborg Kristensdatters Peder. Fadd: Gunhild Jensd. Strømodden, Elise Jensd. Dolva, Kristen Johannesen Strømodden, Bent Pedersen Stoa, Vrk., Peder Bentsen Vrk.

4/8-1894. Holden. Sliberiarb. Anders Nilsen Sagbr. og Anne Karine Nilsdatters Jørgen. Fadd: Mariane Thorsd. Vrk., Thea Nilsd. Kastekaasa, Peder Johnsen Strømodden, Nils Pedersen Vrk., Anders Olsen Søvestrand.

15/9-1894. Dissenterbarn (Hollen). Gbr. Kittil Halvorsen Valøen og Ingeborg Thorstensdatters Kittil. "Jarlsbergere" (senere kjent som "Den Evangeliske Lutherske Kirke". DELK - G.S.).

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

19/8-1894. Holden. Gbr. Ole Olsen Fæhn og Kirsten Olea Isaksdatters Jon Trygve. Fadd: Mari Evensd. Røgstuen, Kirsti Isaksd. Bjerva, Ole Tollefsen Røgstuen, Even Olsen do., John Tollefsen Fæhn.

1/8-1894. Helgen. Inderst Ole Tollefsen Vasdalen og Margit Olsdatters Kari. Fadd: Faderen, Anund Gundersen Vasdalen, Nils Andersen do., Inger Gundersen Skotfoss, Ingrid Halvorsd. Dahl.

31/7-1894. Helgen. Gbr. Peder Arnesen Stenstad og Marie Simonsdatters Sverre. Fadd: Moderen, Marie Nilsen Helgenskog, Halvor Halvorsen Værstad, Hans Simonsen Helgen, Anders Sørensen Stenstadstrand.

22/8-1894. Holden. Arb. Karl Pedersen Sagbr. og Gunhild Johnsdatters Hjalmar. Fadd: Marie Thomasd. Sagbr., Marie Johnsd. Vrk., Bent Pedersen Vrk., Nils Johnsen Vrk., Peder Pedersen Sannerholt.

8/7-1894. Holden. Gbr. Torgrim Torgrimsen Solberg (Ytre Valebø. G.S.) og Aslaug Kirstine Gundersdatters Anna Kirstine. Fadd: Torgrim Torkildsen Solberg, Lars Johnsen Usterud, Ole Torgrimsen Solberg, Ingrid Sveinungsd. Solberg, Moderen.

7/7-1894. Holden. Arb. Martinius Larsen Haatvedt og Marie Hansdatters Lovna. Fadd: Ole Hansen Brænnebu, Johannes Hansen do., Halvor Johannesen Haatvedt, Karen Hansd. Brænnebu, Aavet Kristensd. Haatvedt.

10/6-1894. Holden. Arb. Hans Gulliksen Vrk. og Aslaug Marie Nilsdatters Anna Alice. Fadd: Ole Gulliksen Vrk., Gunder Nilsen Velkom, Peder Nilsen do., Olava Olsd. Vrk., Anne Elise Jørgensd. Vrk.

22/7-1894. Holden. Sagarb. Anders Sørensen Heisholt og Anlaug Olsdatters Olga. Fadd: Anne Marie Kristensd. Sagbr., Kirsten Olsd. Fæhn, Ole Sørensen Tufte, Lars Olsen Sagbr., Halvor Johnsen Heisholt.

2/9-1894. Dissenterbarn (Hollen). Dagarb. Anders Sigurdsen Heisholt og Aase Torgrimsdatters Oline Tomine. "Jarlsbergere" (senere kjent som "Den Evangeliske Lutherske Kirke". DELK - G.S.).

24/8-1893. Hollen. Sagarb. Andreas Andersen, Skien og Bertine Henriksdatters Borghild. Fadd: Lovise Kristensd. Vrk., Elise Marie Henriksd. Vrk., Ole Henriksen Vrk., August Svendsen Elvelandet, Halvor Henriksen Vrk.
Barnet født i Skien, men paa grund af moderens død, tilflyttet bestemoderen Berthe Marie Olsdatter, Værket.

14/9-1894. Holden. Former Thron Halvorsen Vrk. og Lovise Johnsdatters Anne Kathrine. Fadd: Gro Halvorsd., Skien, Hanna Halvorsd. Vrk., John Bentsen Sømand, Skien, Halvor Andersen Vrk., Anders Halvorsen Vrk.

3/9-1894. Holden. Gbr. Kittil Andersen Solberg (Ytre Valebø. G.S.) og Maren Halvorsdatters Arne. Fadd: Moderen, Hanna Halvorsd. Lunde, Gunder Dahl, Faderen.

22/9-1894. Holden. Slusevogter Johan Kristian Johnsen, Vrangfoss og Inger Kristine Gundersdatters John. Fadd: Gunda Nilsd. Vrangfos, Olava Gundersd. do., Peder Kristoffersen do., Søren Reiersen do., Gunnulf Gulliksen Apalnæs i Lunde.

17/8-1894. Holden. Dagarb. Gunder Hansen, Kastodden og Karen Marie Rasmusdatters Hans Theodor. Fadd: Inger Rasmusd., Sagbr., Lina Larsd., Evjen, Rasmus Olsen, Kastodden, Kristen Nilsen, Sagbr., Jens Pedersen, do.

26/9-1894. Holden. Slusevogter Erik Sigurdsen, Vrk. og Anne Marie Halvorsdatters Sigfred Andreas. Fadd: Anne Sigurdsd. Vrk., Jens Johannesen Ingulstad, Vrk., Handelsbestyrer Gunder Valen, Vrk., Kjøstolf Vestgaard Vrk., Maren Kirstine Halvorsd. Baksaas.
(Innført seinere: "Ved Justisdepartementets bevilling av 26. april 1946 meddelt tillatelse til å anta navnet Sigurdson som slektsnavn. Hartvig C. Gjesdahl (sign)."

16/9-1894. Hjemme. Slusevogter Jens Johannesen Ingulstad og Anne Kristine Antonsdatters Arne Severin. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt. Død før daabens konfirmation i kirken.

27/9-1894. Holden. Sliberiarb. Henrik Olsen Hegnakaasa, Kastekaasa og Margit Sigurdsdatters Ole Sigvard. Fadd: Karen Marie Johnsd. Bakken, Vrk., Anne Sigurdsd. Kastekaasa, Gullik Halvorsen do., Johannes Andreassen Bakken, Vrk., Ole Jensen Sannerholt.

14/11-1894. Holden. Kusk Hans Andersen Ulefos og Dorthea Amundsdatters Aagot. Fadd: Aslaug Evensd. Ulefoshaven, Sofie Ryen Ulefos, Gartner C. F. Christensen, do., Ole Evensen Ulefoshaven, Gustav Olsen Sagbruget.

25/10-1894. Holden. Fjøsmester Anders Magnus Andersen, Søve og Karen Johannesdatters Johanna Sofie. Fadd: Andrea Ingeborg Kristensd., Roligheden, Anne Kirstine Olsd., Fæbakke, Gartner Eriksen, Søve, Andreas Severin Thorstensen, Vrk., Johannes Thorstensen do.

1/10-1894. Holden. Sagarb. Hans Hansen Bærland, Vrk. (f. 1860) og Anne Marie Jensdatters (f. 1861) Ingeborg. Fadd: Maria Jensd., Vrk., Inger Olsd., Holla, Barnets Fader, Gunder Jensen, Halvorstaa, Andreas Evensen, Vrk.

6/10-1894. Holden. Gbr. Karl Olsen Kvernodden og Karen Berthea Gjermundsdatters Anne Marie. Fadd: Anne Marie Gjermundsd., Romnæs, Kirsten Marie Olsd., do., Isak Isaksen do., Karl Martinius Olsen Kvernodden (Kverndokken? G.S.).

1/11-1894. Holden. Flaademand Carl Martinius Olsen, Kverndokken og Guro Larsdatters Ingeborg. Fadd: Karen Berthea Gjermundsd. Kvernodden, Marie Pedersd. do., Nils Pedersen do., Anders Pedersen Lindalen, Sagbr., Rasmus Johnsen Vrk.

11/10-1894. Holden. Dagarb. Anders Gustav Johannesen Lunden (Kringleflød) og Johanne Severine Kristensdatters Johannes Agbart. Fadd: Moderen, Bertine Jensd. Strømodden, Johannes Kristensen do., Peder Pedersen Sagbr., Gunder Johannesen Kringleflød.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

27/10-1894. Holden. Dagarb. Kristen Hansen Fæbakke og Kirsten Marie Hansdatters Hans Bertinius. Fadd: Inger Marie Isaksd. Fæbakke, Pauline Hansd. Grønsten, Anders Hansen do., Vetle Hansen Fæbakke, Gunder Hansen Namløshagen.

29/11-1894. Holden. Kanalarb. Hans Kristian Amundsen, Fosse og Karen Gurine Kristensdatters Hans Kristian. Fadd: Moderen, Kari Nilsd. Strømme i Lunde, Saamund Nilsen Langjordet, Halvor Nilsen Toreskaas, Nils Saamundsen Langjordet.
Faderen død i sept. 1894. Hjemmedøbt af Ole Nilsen Fosse 15/12. Døbt i kirken 30/12.

18/11-1894. Holden. Gbr. Hans Johannesen Sannæs og Karoline Amalie Nilsdatters Nils. Fadd: Moderen, Kari Halvorsd. Sannæs, Gbr. Mathis Olsen Sannæs, Hans Hansen do., Halvor Halvorsen do.

26/11-1894. Holden. Sadelmager Gunnulf Nilsen Myrene, Odden og Ingeborg Nilsdatters Nils. Fadd: Moderen, Aslaug Nilsd. Kringleflød, Kristen Nilsen Sagbr., Hans Nilsen do., Aron Johannesen Fagerberg, Odden.

12/10-1894. Holden. Sliberiarb. Torkild Torkildsen Vrk. og Aslaug Helgesdatters Halvor. Fadd: Sofie Klausd. Vrk., Anne Pedersd. do., Kristian Finckenhagen do., Andreas Evensen do., Ole Rasmussen do.

29/10-1894. Holden. Gbr. Karl Andersen Namløshagen og Berthe Maria Hansdatters Halvard Theodor. Fadd: Ida Hansen Ødegaarden, Hanna Hansd. Grønsten, Hans Andersen do., Anders Hansen do., Abraham Andreassen Namløshagen.

12/12-1894. Holden. Verksarb. Jørgen Johannesen Vrk. og Maren Andrea Kristensdatters Jørgen. Fadd: Emma Olsen Vrk., Johanne Karethe Olsd. Vrk., Julius Brynildsen Kaasene, Jens Hansen Vrk., Ole Henriksen Vrk.

19/12-1894. Helgen. Arb. Jørgen Olsen Næset og Marie Andreasdatters Anders. Fadd: Ole Jørgensen Næset, Lars Olsen do., Hans Olsen do., Moderen, Anne Olsd. Næset.

26/12-1894. Dissenterbarn (Hollen). Gbr. Jørgen Jørgensen Vibeto og Kirsti Maria Olsdatters Olaf. "Jarlsbergere" (senere kjent som "Den Evangeliske Lutherske Kirke". DELK - G.S.).

7/1-1895. Dissenterbarn (Hollen). Arb. Hans Thronsen Høgsodde og Anne Margrethe Nilsdatters Torvald. "Jarlsbergere" (senere kjent som "Den Evangeliske Lutherske Kirke". DELK - G.S.).

27/1-1895. Hollen. Husmand Thor Johnsen Steensholt under Romnæs og Signe Olsdatters Ole. Fadd: Inger Kristensd. Deilsbakke, Gunhild Olsd. Sannæs, Eilef Torgrimsen Deilsbakke, Knut Eriksen do., Nils Johannesen Romnæs.

28/11-1894. Hollen. Slusevogter Rasmus Rasmussen Vrangfos og Marie Hansdatters Hanna Marie. Fadd: Gunda Nilsd. Vrangfos, Olava Gundersd. do., Slusemester Lars Anstensen do., Peder Kristoffersen do., Kristian Johnsen Vrangfosbarakken.

18/11-1894. Hollen. Former Hans Odin Andreassen Vrk. og Julette Marie Andreasdatters Ingeborg Andrea. Fadd: Jørgine Olsd. Vrk., Ingeborg Andreasd. Vrk., Andreas Hansen Vrk., Jørgen Olaves Evensen Vrk., Faderen.

4/12-1894. Hollen. Gbr. Karl Simonsen Haatvedt og Thorine Jørgensdatters Anne. Fadd: Aaste Jensd. Berget, Inger Jørgensd. Moen, Martinius Larsen Haatvedt, Halvor Johannesen do., John Pedersen Gunnerud.

16/12-1894. Hollen. Gbr. Sveinung Sveinungsen Sannæs og Marie Østensdatters Ingeborg. Fadd: Moderen, Ingeborg Sveinungsd. Sannæs, Østen Hansen Eidshaug, Halvor Sveinungsen Sannæs, Faderen.

3/1-1895. Hollen. Arb. Alfred August Ingebrigtsen Vrk. og Sofie Berthine Kristensdatters Borghild Josefine. Fadd: Lovise Gabrielsd. Vrk., Johanne Thorstensd. Vrk., Nikolai Mathiassen Holstad Vrk., Jens Hansen Vrk., Rasmus Rasmussen Vrk.

10/1-1895. Dissenterbarn (Hollen). Tømmermand Andreas Rasmussen Vrk. og Marie Andreasdatters Ragna Andrea. "Jarlsbergere" (senere kjent som "Den Evangeliske Lutherske Kirke". DELK - G.S.).

8/2-1895. Hollen. Skomager Halvor Halvorsen Stoadalen og Ingeborg Nilsdatters Ole Amandus. Fadd: Daardi Olsd. Stoa, Karen Johansd. Haugen, Johannes Andersen Sagbr., Ole Thorsen Striken, Ole Tovsen Stoa.

14/12-1894. Hollen. (Uægte). Ole. Pige Olethe Olsdatter Dagsrød og Uk. og tjenestegut Ole Olsen paa Mæla i Gjerpen. Fadd: Maderen, Marthe Jensen Sjedsmoen, Nils Jensen do., Karl Nilsen do., Engebret Nilsen Dagsrød.
Anmeldt af Sofie Olsen Dagsrød (af Sandsvær). Barnemoderens 2det lejermaal.

10/1-1895. Hollen. Dagarb. Gunder Halvorsen Deilsbakke, Kringleflød og Karoline Sørensdatters Jørgen Karenius. Fadd: Moderen, Hanna Rasmusd. Heisholdt, Ole Roe, Kringleflød, Even Jensen Sagbr., Ingvald Brien. Ulefos.

20/2-1895. Dissenterbarn (Hollen). Gbr. Tollef Tollefsen Thorsnæs og Tomine Pettersdatters August. "Jarlsbergere" (senere kjent som "Den Evangeliske Lutherske Kirke". DELK - G.S.).

18/1-1895. Hollen. Dagarb. Andreas Kristensen Vibeto og Margit Haraldsdatters Harald Karinius. Fadd: Anne M. Nilsd. Bjørndalen, Marie Kristensd. Vibeto, Anders Andersen do., Anders Kristensen do., Anders Olsen Bjørndalen.

26/1-1895. Hollen. Træskjærer Hans Hansen Kabbe, Vrk. og Cecilie Pedersens Peder Selmer. Fadd: Fredrikke Hansen Vrk., Berthe Bauer Vrk., Peter Thoresen Vrk., Andreas Andreassen Vrk., Gunder H. Bærland Vrk.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

17/12-1894. Hollen. Arb. August Svendsen, Elvelandet og Henriette Marie Henriksdatters Charlotte Johanne. Fadd: Moderen, Lovise Larsd., Faderen, Halvor Henriksen Vrk., Johan Larsen Vrk.

29/11-1894. Hollen. Snedker Johan Henrik Sinsen, Perskaas og Anne Marie Hansdatters Ida Kristine. Fadd: Hanna Nilsd. Baksaas, Maren Halvorsd. do., Peder Halvorsen do., Bent Halvorsen do., Anders Andersen do.

30/12-1894. Hollen. Sliberiarb. Andreas Evensen, Vrk. og Anna Karoline Kristiansdatters Karine Kristine. Fadd: Andrea Eriksen Ødegaarden, Karen Marie Evensen Vrk., Ole Olsen Skaardal, Vrk., Andreas Jørgensen Vrk., Abraham Abrahamsen Vrk.
Påført senere: "Udmeldt af Statskirken 20/9-1901."

31/12-1894. Hollen. Sagarb. Gunder Olsen Vrk. og Helga Nilsd. Gladhus' Nikoline. Fadd: Moderen, Elise Nilsd. Gladhus, Nils Evensen do., Martinius Olsen Vrk., Hans Andreassen Vrk.

30/1-1895. Hollen. Graastensarb. Lars Johan Larsen, Kringleflød og Benedikte Eliasdatters Lovise Maria. Fadd: Inger Tobine Torjusd., Hølen, Marie Gohn af Haabøl, Kringleflød, Faderen, Ole Karlsen Løvaas i Lunde, Karl Johan Karlsen, Hølen.

9/1-1895. Hollen. Smed Thomas Olsen Lindgren, Haugbakken og Gunhild Johnsens Ingvald. Fadd: Inger Johnsen Lindgren, Elvelandet, Ida Nilsd. Haugbakken, Ole Johnsen Lindgren, Thron Olsen Lindgren, John Karlsen Lindgren, Rasmus Olsen Moen.

17/4-1895. Hollen. Gbr. Ole Jørgensen Sannæs og Aslaug Nilsdatters Olaf Albert. Fadd: Tomine Nilsd. Kastet, Marie Olsd. Sannæs, Nils Nilsen Kastet, Kristen Kristensen Tufte, Peder Halvorsen Baksaas.

23/3-1895. Hollen. Dagarb. Ole Pedersen, Aasland og Anne Jensine Andreasdatters Andreas. Fadd: Aaste Karine Jensd. Berget, Marthe Tollefsd. Espevolden, Peder Olsen Fæbakke, John Johnsen Berget, Andreas Hansen Vrk.

3/5-1895. Hollen. Handelsbetjent Lars Sivertsen Kringstad, Elvelandet og Augusta Theodora Andreasdatters Sigurd Andreas. Fadd: Maren Berthea Halvorsen, Heisholt, Anne Oline Halvorsen, Elvelandet, Herman Halvorsen Heisholt, Ole Pedersen do, Peder Pedersen do.

23/4-1895. Hollen. Arb. Ole Hansen Holla og Anne Helliksdatters Hans Andreas. Fadd: Mari Hansd. Haatvedt, Karen Nilsd. Gladhus, Martinius Larsen Haatvedt, John Johnsen Myra, Johannes Hansen Brænnebu.

16/1-1895. Hollen. Snedker Aron Johannesen Fagerberg, Odden og Anna Kaisa Johannesons Jenny Cecilie. Fadd: Moderen, Inger Hansen, Ulefos, Sadelmager Gunder Myrene, Odden, Gustav Olsen, Sagbr., Hans Bentsen do.

24/2-1895. Hollen. Jordbruger Sveinung Vetlesen, Deila og Anne Tomine Gunnulfsdatters Inga. Fadd: Moderen, Ingeborg Sveinungsd., Skougen, Sveinung Sveinungsen, Moen, Halvor Sveinungsen Skougen, Thor Halvorsen Sagbruget.

18/2-1895. Hollen. Støberiarb. Vetle Olsen, Kaasa (Vrk.) og Margit Gulliksdatters Olga Margrethe. Fadd: Thora Johansd. Vrk., Ingeborg Andreasd. Kaasene, Vrk., Harald Gulliksen, do., Vetle Gulliksen Hovland i Lunde, Jens Olsen Fæbakke.

27/2-1895. Hollen. Handelsmand Johan Johnsen Tvara og Gunhild Marie f. Hansens Tvillinger Signe. Fadd: Fru Sofie Hansen f. Larsen, Porsgrund, Nikoline Nilsen , Arendal, Mæster H. C. Hansen, Porsgrund, Nils Johnsen, Ulefos, Hans Svendsen do.

27/2-1895. Hollen. Handelsmand Johan Johnsen Tvara og Gunhild Marie f. Hansens Tvillinger Sigrid. Fadd: Inger Gundersen f. Hansen, Strengen, Mari Johnsen, Ulefos, Gbr. H. C. Hansen, Graaten pr. Skien, Klaus Hansen do., Thor Gundersen Strengen.

19/2-1895. Hollen. Sliberiarb. Thor Halvorsen, Sagbr. og Anne Johanne Rasmusdatters Gudrun Margrethe. Fadd: Karen Johnsd. Bakken, Anne Rasmusd. Hægna, Johannes Andreassen Bakken, John Rasmussen Hægna, Faderen.

23/2-1895. Hollen. Gbr. Nils Andersen Brøndalen og Laura Pedersdatters Andreas. Fadd: Moderen, Kirsti Olsd. Brøndalen, Hans Andersen, Ulefos, Ole Pedersen Aasland, Halvor Halvorsen Lommerud.

16/5-1895. Hollen. Arbejdsformand Gunder Olsen Aafos, Gruben og Kirsten Marie Pedersdatters Ragnvald Johan. Fadd: Marthine Pedersd. Namløs, Kristine Pedersen Vrk., Peder Jørgensen Namløs, Jørgen Pedersen Vrk., Faderen.

21/5-1895. Hollen. Dagarb. Ole Olsen, Briskemyr og Andrea Emanuelsdatters Emil. Fadd: Marie Emanuelsd, Bergkaasa, Hanna Kristiansd. Stua, John Olsen Deilsevje, Karl Emanuelsen Bergkaasa, Kristen Andreassen Melteig.

29/4-1894. Hollen. Sadelmager Johan Johannesen, Tuftedalen og Thomine Pedersens Hjalmar. Fadd: Karl Svensen Tufte, Kristen Kristensen do., Gunhild Kristensd. do., Moderen.

2/5-1895. Hollen. Kjører Bent Pedersen Stoa, Vrk. og Anne Elise Pedersdatters Bent. Fadd: Thora Nilsd., Skien, Karen Maria Bentsd., Vrk., Thron Pedersen Vrk., Karl Pedersen Sagbr., Peder Bentsen Vrk.

14/7-1895. Hollen. Sagarb. Lars Olsen, Sagbr. og Ingeborg Sørensdatters Nils. Fadd: Anne Marie Kristiansd,. Sagbr., Anne Johansd. do., Faderen, Andreas Nilsen, Sagbr., Andreas Hansen Haugen. Hjemmedøbt 3/5 af Lærer K. Halvorsen, Sagbruget.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

15/2-1895. Hollen. Arb. Søren Kristensen, Sagbruget og Anne Larsdatters Gudrun. Fadd: Mariane Thorsd., Sagbr., Marie Olsd. Fiskestigen, Kittil S. Bjørndalen, Vrk., Anders Olsen, Sagbr., John Pedersen Gunnerud.

27/2-1895. Hollen. Smed John Johnsen Lindgren, Myra og Thora Helliksdatters Hilda Karine. Fadd: Moderen. Aaste Helliksd., Faderen, Ole Hansen Brænnebu, John Karlsen Lindgren.

12/3-1895. Hollen. Dampskibsfører Nils Nilsen Ytterbø, Kringleflød(!) og Johanne Wilhelmine Mecklenbraucks Anne Kirstine. Fadd: Anne Kirstine Nilsen, Odden, Anne Nilsd. Ytterbøe do., Carl Mecklenbrauck, Vrk., Johan Gundersen Hølen, Kristen Nilsen Ytterbø, Odden.

30/1-1895. Hollen. Sliberiarb. Ole Rasmussen, Vrk. og Andrea Halvorsdatters Tvillinger Olga. Fadd: Olava Olsd. Vrk., Anette Olsd. do., Ole Olsen Skaardal, do., Johannes Olsen Skaardal, do., Ole Johannesen Heggen, do.

30/1-1895. Hollen. Sliberiarb. Ole Rasmussen, Vrk. og Andrea Halvorsdatters Tvillinger Anette. Fadd: Hanna Evensd. Vrk., Marie Halvorsd. Vrk., Rasmus Rasmussen Vrk., Reinhart Halvorsen, Dagbr., Torkild Torkildsen Vrk.

14/5-1895. Hollen. Bagermester Kristoffer Jørgen Grotting, Elvelandet og Marie Sørensens Sverre. Fadd: Moderen, Uk. Jens Nilsen Ytterbø, Kristen Nilsen Ytterbø, Pige Anne Kristoffersen Heisholt (Elvelandet).

26/5-1895. Hollen. Sagbrugsarb. Bent Bentsen, Ulefos og Thora Marie Bentsens Bjørge. Fadd: Kone Anne Kirstine Thorsen, Pige Anne Pedersen, Maskinist Bent Guttormsen, Sagarb. Gustav Bentsen og do. Theodor Bentsen.

28/5-1895. Hollen. Former Bent Aasmundsen Vrk. og Kathrine Olsens Aasmund. Fadd: Kone Marie Hansen, Marie Aasmundsen, Former Aasmund Gundersen, do. Jørgen Aasmundsen, do. Olaus Aasmundsen.

13/5-1895. Hollen. Skomager Karl Andersen Tvara og Andrine Rasmussens Albert. Fadd: Moderen, Pige Marie Halvorsd., Arb. Ole Olsen Vrk., Møller Halvard Hansen, Sagbr., Arb. Ole Olsen Vrk.

29/6-1895. Hollen. Former Jørgen Osmundsen (Aasmundsen), Vrk. og Maren Sofie Pedersdatters Peder. Fadd: Kone Marie Andreasd., Pige Maren Aasmundsen, Former Peder Johnsen, do. Aasmund Gundersen, do. Olaves Aasmundsen.

15/4-1895. Helgen. Gbr. Ole Torgrimsen Jakobskaas og Ingeborg Kittilsdatters Theodor. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt 16/4 af Ingeborg Tovsen Tufte. Død før Bekræftelse i Kirken.

2/1-1895. Helgen. Gbr. Sveinung Torgrimsen Solberg og Berthe Sørine Pedersdatters Johan. Fadd: Moderen, Anne Rollefsd. Gladholt, Lars Johnsen Usterud, Thorgrim Thorgrimsen Solberg, Peder Sveinungsen do.

14/3-1895. Helgen. Gbr. Ole Larsen Ytterbø og Aneth Jensdatters Lars. Fadd: Nella Pedersd. Ytterbø, Maren Hansd. do., Anders Jensen Stenstadvalen, Jens Andersen do., Severin Larsen Ytterbø.

4/4-1895. Helgen. Gbr. Peder Simonsen Helgen, Kolstad og Aslaug Svensens Simon. Fadd: Moderen, Karoline Johnsd. Kolstad, Simon Simonsen Helgen, Hans Hansen Næset, Simon Hansen Ytterbø.

11/1-1895. Helgen. Skomager Severin Larsen Næsset og Berthe Marie Andersdatters Anna Karoline. Fadd: Moderen, Kirsten Andersd. Næsodden, Anders Jensen Stenstadvolden, Jens Larsen Ytterbø, Ole Larsen do.

25/2-1895. Helgen. Arb. Thor Andersen Stenstadvalen og Kirsten Marie Hansdatters Karoline. Fadd: Ole Larsen Ytterbø, Severin Larsen Næsset, Anders Larsen (fra Minnesota, for tiden hjemme paa besøg), Moderen, Berthe Marie Hansd. Ytterbø.

5/5-1895. Helgen. Dagarb. Kristen Kristensen Jøntvedt og Maren Hansdatters Maren Karethe. Fadd: Martine Pedersd. Namløs, Tomine Johnsd. do., John Olsen do., Peder Jørgensen do., Tron Andersen Namløs, Bø.

6/1-1895. Helgen (af Hollen). Husm. Peter S. Andersen Svælgen, Fæhn i Hollen og Maren Gurine Hansdatters Ingeborg Karoline. Fadd: Moderen. Marie Andersd. Stenstadvolden, Hans Brynjulfsen Værstadhagen, Jakob J. Grinden, Faderen.

12/9-1894. Helgen. (Uægte). Hulda Gustava. Arb., Uk. Halvor Johannesen Kaasa i Hitterdal (Heddal) og Enke Ingeborg Gundersdatter Vasdalen. Fadd: Gbr. Anund Gundersen Vasdalen, Nils Andersen do., Moderen, Pige Anlaug Larsd. Dilsdalen.
Hjemmedøbt 20/9-1894 af Lærer Halvor Evensen Vasdalen. Døbt i Helgen kirke 22/9-1895.

20/3-1895. Helgen. Afdød Inderst Ole Gundersen Skjærvig og Dorthea Aslaksdatters Ole. Fadd: Mari Gundersd. Rønningen, Ingeborg Olsd. Roligheden, Halvor Jensen Jelseth, Lars Pedersen Rønningen.

21/2-1895. Helgen. Dagarb. Svenning Haraldsen Sverdsten og Andrine Martine Jakobsdatters Jakob. Fadd: Gbr. Ole Thorgrimsen Jakobskaas, Arb. Ole Olsen Liabakken, Løveid, Ragnhild Rollefsd. Sverdsten, Pige Maren Rollefsd. af Skien.

6/7-1895. Helgen. Gbr. Halvor Halvorsen Værstad og Aslaug Kirstine Simonsdatters Simon. Fadd: Gbr. Simon Simonsen Helgen, Gbr. Hans Simonsen Tinholt, Skomager Gunder Jensen Værstad, Moderen, Pige Susanne Hansd. Bjerva.

11/10-1895. Helgen. Dagarb. Karl Johnsen, Omtvedt og Kirsti Pedersdatters Peder. Fadd: Gbr. Peder Simonsen Omtvedt, Gbr. Anders Simonsen Klovdal, Arb. Andreas Johnsen Kaasa, Karen Pedersd. Langeland, pige Gunhild Johnsd. Kaasa.

22/5-1895. Hollen. Støberiarb. Ole Johannesen Kabbe, Vrk. og Aslaug Olsdatters Nils. Fadd: Sagbrugsarb. Nils Johannesen Kabbe, Værksarb. Gunder Juliussen, Kone Anne Eriksd. Vrk., Pige Mari Olsd. Huset.

6/7-1895. Hollen. Sliberiarb. Svennung Ellefsen, Odden og Sigrid Gunersdatters Ludvig Georg. Fadd: Faderen og Moderen, verksarb. Karl Rasmussen, do. Olaus Svendsen Vrk., pige Liv Gunnarsd.

6/4-1895. Hollen. Skovfoged Ole Halvorsen Vrk. og Hansine Kristine Hansdatters Astrid. Fadd: Marie Hansd. Vrk., Emma Eriksen do., Halvor Olsen do., Hans Anundsen Sagbr., Gustav Halvorsen Vrk.

24/3-1895. Hollen. Støberiarb.Karl Andreas Andreassen Vrk. og Marie Johannesdatters Olga Anette. Fadd: Anne Olsd. Vrk., Anne Olsd. Helgeroen, Vrk., Nils Johannesen Heggen, Vrk., Johannes Johannesen Vrk., Jørgen Olaus Evensen Vrk.

16/4-1895. Hollen. Pladsmand Rasmus Olsen Moen og Kari Andersdatters Ragna Karethe. Fadd: Moderen, Mari Rasmusd. Tufte, Faderen, Halvor Sondresen Kaasa, Ole Olsen Briskemyr.

9/5-1895. Hollen. Dagarb. Anders Olsen, Heisholt og Helga Torine Olsdatters Anna Gunhilde. Fadd: Maren Berthea Halvorsd., Heisholt, Signe Olsd. do., Sveinung Ellefsen, Odden, Gunder Halvorsen Deila, Kringflød(!).

7/5-1895. Hollen. Tømmermand Even Andreas Jespersen, Ulefos og Martine Hansdatters Ingerid Therese. Fadd: Andreas Jespersen Vrk., Former Marinius Olsen, Fabr.arb. Karl Gundersen, Sofie Klausd., Gunhild Jespersd.

26/7-1895. Hollen. Expeditør Jens Kastet, Kringlefet og Marie Halvorsdatters Halvard. Fadd: Skovfoged Ole Halvorsen, Kjøbmand Hagbart Lund, kontorist Kristen Halvorsen, Kone Hansine Halvorsen, pige Anne Larsen.

29/7-1895. Hollen. Havearb. Kristian Finkenhagen Vrk. og Gunhild Marie Sørensdatters Bernhard Martinius. Fadd: Kone Hanna Stiansen Vrk., pige Kristine Andreassen, arb. Martinius Jensen Vrk., Alfred Ingebretsen Vrk., arb. Hans Andreassen Vrk.

27/9-1895. Hollen. Tømmermand Jens Jacobsen Herregaarden og Gunhild Marie Aslaksdatters Tvilling Jens. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af jordemoderen. Død 28/9-1895.

27/9-1895. Hollen. Tømmermand Jens Jacobsen Herregaarden og Gunhild Marie Aslaksdatters Tvilling Asborg Marie. Fadd: Gunhild M. Aslaksd., Ingeborg Nilsd. Pedersvang(?), Aslak Nilsen do., Knud Jonsen Bjerven, Halvor Jakobsen Smukkestad.
Samtlige 4 Sidstnævnte fra Lunde.

6/6-1895. Hollen. Dagarb. Halvor Olsen Sauklev og Anne Torine Johannesdatters Hjalmar. Fadd: Kirsti Ellefsen Sauklev, Anna Halvorsen do., Kristen Jensen do., Ole Sivertsen do., Paul Sakariassen do.

21/7-1895. Hollen. Gbr. Jonas Jensen, Haatvedt og Gunhild Maria Kristensdatters Karl. Fadd: Gbr. Andreas Anundsen Vibeto, gbr. Ole Nilsen do., gbr. Anders Hansen Grønsten, Kone Kirsti Kristensd. Haatvedt, pige Karen Kristensd. do.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

21/9-1895. Hollen. Gbr. Bent Halvorsen Baksaas og Torberg Halvorsdatters Knud Andreas. Fadd: Peder Halvorsen Baksaas, handelsmand Gunder Olsen Valen, do. Tjøstolf Olsen Vestgaard, lærerinde Maren H. Baksaas, kone Anne Marie Sigurdsen Vrk.

30/3-1895. Hollen. Verksarb. Andreas Anundsen Vrk. og Marie Karlsdatters Gunhild Marie. Fadd: Olava Hansd. Vrk., Elise Nilsd. Gladhus (Solbakken), Nils Anundsen Vrk., Karl Johannesen Vrk., Ole Andersen jr. Kronborg.

4/6-1895. Hollen. Gbr. Anders Olsen Bjørndalen og Anne Marie Nilsdatters Anne. Fadd: Moderen, Gunhild Marie Kristensd. Tufte, Faderen, Peder Nilsen Vibeto, Johannes Olsen Namløs Tejgen, Andreas Olsen Vibeto.

11/4-1895. Hollen. Slagter Kittil Svennungsen Bjørndalen og Kari Kristensdatters Karen. Fadd: Ole Nordheim, Ulefos, Søren Kristensen, Anders Olsen Sagbr., Anne Andersen Vrk., Gunhild Stiansd., Hagen.

20/5-1895. Hollen. Slusemester Jørgen Hansen, Aasland og Gunhild Hansen f. Eriksens Borghild. Fadd: Gbr. Thor Halvorsen, Espevolden, Ole Pedersen, Aasland, Halvor Knudsen, Aasland, Kristine Halvorsen, Espevolden, Berthea Juliussen, Kaasene.

20/5-1895. Hollen. Husmand Hans Nilsen, Stensrud og Mari Gundersdatters Anna Kristine. Fadd: Arbeiderkone Andrea Thorsd., pige Kirsti Andersd. Stensrud, Former Johannes Hansen Vrk., Gbr. Rasmus Emanuelsen Bergkaasa.

13/8-1895. Hollen. Sliberiarb. Nils Andreassen, Sagbruget og Ingeborg Halvorsens Andreas. Fadd: Tømmerm. Halvor Andreassen Vrk., Sliberiarb. Andreas Halvorsen Vrk., do. Johannes Andersen Sagbr., kone Ingeborg Isaksd., pige Anna Halvorsd. Vrk.

7/7-1895. Hollen. Sagarb. Torsten Halvorsen Sagbr. og Martha Hansdatters Tvillinger Daniel. Fadd: Kone Laura Marie Andersd., pige Inger Hansd., tømmerm. Hans Olsen, sliberiarb. Søren Kristensen, tjener Even Svendsen.

7/7-1895. Hollen. Sagarb. Torsten Halvorsen Sagbr. og Martha Hansdatters Tvillinger Torsten Martinius. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af (Jordemoder) Ingeborg Tovsen 7/7. (Trolig død før hjemmedåpens bekreftelse i kirken. G.S.).

2/9-1895. Hollen. Former Abraham Andreassen Vrk. og Maren Tomine Jonsens Arthur Thomas. Fadd: Kone Marie Karlsen Helgeroen, do. Marie Aasmundsen Vrk., Smed Nils Johnsen Vrk., Sliberiarb. Johannes Andersen Vrk., Værksarb. Adolf Andreassen Vrk.

7/10-1895. Hollen. Gbr. Andreas Nilsen Tufte og Anna Mathea Olsdatters Ole Talleiv. Fadd: Kristen Andersen Vibeto, Peder Nilsen do., Andreas Kristensen do., Lovise Hansd., Moderen.

27/9-1895. Hollen. Sliberiarb., Hans Torstensen Sagbr. og Mariane Torsens Hans. Fadd: Kone Anne Larsd. Sagbr., Marie Larsen Spjodsodd (Spjotsodd) i Kviteseid, Former Thor Persen, Former Ole Nilsen Søve, sliberiarb. Anton Hansen Tufte.

19/10-1895. Hollen. Skovarb. Tron Halvorsen Vrk. og Lovise Jonsdatters Haakon. Fadd: Ingeborg Halvorsd. Sagbr., Mari Hansd. Vrk., Peder Hansen Vrk., Jacob Petter Gundersen Vrk., Andreas Halvorsen Vrk.

25/6-1895. Hollen. Sagbrugsarb. Ole Pedersen Lindalen, Sagbr. og Anna Marie Isaksdatters Anne Marie. Fadd: Kone Ingerid Isaksd., pige Anna Andersd., Tømmermand Jon Halvorsen Ulefos, Sagarb. Anders Pedersen do., Sliberiarb. Anders Nilsen do.

22/5-1895. Hollen. Slusevogter Karl Andersen Sundelien og Anne Sofie Olsdatters Tvillinger Bertha. Fadd: Kone Gunda Nilsd., Vrangfos, Josefa Stensen, Hølen, Arb. Østen Stensen do., Søren Reiersen do., Peder Kristoffersen.

22/5-1895. Hollen. Slusevogter Karl Andersen Sundelien og Anne Sofie Olsdatters Tvillinger Dorthea. Fadd: Moderen, pige Inger Stensen, Hølen, Lars Anstensen, Vrangfos, Karl Karlsen do., Faderen.

4/3-1895. Hollen. Leilænding Erik Kristiansen, Hollasæter og Karen Gundersdatters Inga. Fadd: Laura Pedersd. Brøndalen, pige Kirsti Andersd., husm. Johannes Hansen Brøndalen, Ole Jonsen do.

7/8-1895. Hollen. Gbr. Ellef Knudsen Sannæs og Thore Jonsdatters Tone. Fadd: Thorbjørg Halvorsd. Moen, pige Kristi Larsd. do., gbr. Lars Larsen do., Faderen, gbr. Anton Andersen Sannæs.

18/9-1895. Hollen. Sliberiarb. Andreas Pedersen Sagbr. og Karen Nilsdatters Nils. Fadd: Tømmermand John Halvorsen Tvara, Møller Anders Persen Kringlefet, arb. Andreas Nilsen, Sagbr., pige Marie Halvorsd. do., kone Marie Isaksd. do.

30/10-1895. Hollen. Former Martinius Olsen Vrk. og Johanne Hansdatters Hans. Fadd: Gunder Olsen Vrk., Even Jespersen do., Hans Andreassen do., kone Sofie Klausd. do., pige Kristiane Andreassen do.

5/11-1895. Hollen. Former Gunder Larsen, Vrk. og Tomine Lovise Severinsdatters Lars. Fadd: Arb. Lars Pedersen Vrk., Peder Larsen Vrk., Olaves Severinsen Vrk., pige Karoline Severinsd. Vrk., Anne Torbjørnsen Vrk.

18/11-1895. Hollen. Former Andreas Severin Toreskaas, Vrk. og Marie Johannesens Johannes. Fadd: Arb. Hans Torstensen Vrk., Johannes Torstensen Vrk., Halvor Andersen Mælum, pige Johanne Torstensen Vrk., enke Johanne Andreassen Vrk.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

22/10-1895. Hollen. Slusevogter Jens Ingulfstad, Ulefos og Anna Kristine Antonsens August Kristian. Fadd: Sagmester Jon Andreassen Backe, Former Andreas Andreassen Vrk., tjener Andreas Jensen, Helgeroa, kone Marie Kaksaas, pige Anne Kristine Jensen, Helgeroa.

20/10-1894. Husmand Jens Halvorsen, Osdalen og Karen Marie Torstensdatters Karen Jensine.  Fadd: Torsten Hansen Osdalen, Ole Andersen Graver, Halvor Jørgensen Vale, Karen Marie Torstensd.. Maren Kristensd. Brænne.

27/7-1895. Hollen. Gbr. og murmester Kristen Kristensen Tufte og Karen Nilsdatters Konstance. Fadd: Gbr. Peder Halvorsen Baksaas, Tømmermand Gullik Halvorsen Kastet, Gbr. Halvor Nilsen Romnæs, kone Aslaug Sannæs, pige Nicoline Nilsd. Kastet.

10/8-1895. Hollen. Sagarb. Even Andreassen Vrk. og Marie Pettersens Ester Marie. Fadd: Former Lars Evensen, arb. Hans Andreassen, arb. Nils Andreassen, pige Kathinka Pettersen, Moderen.

1/10-1895. Hollen. Sliberiarb. Hans Hansen, Ringsevja og Kirstine Andersdatters Ingeborg Emilie. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af husmand Ole Arvesen 6/10. (Trolig død før hjemmedåpens bekreftelse i kirken. G.S.).

16/9-1895. Hollen. Dagarb. Ole Petter Andersen, Vibeto og Gunhild Andersdatters Inger. Fadd: Gbr. Per Nilsen Vibeto, gbr. Severin Olsen Vibeto, sliberiarb. Halvor Andersen Ødegaarden, moderen, enken Aslaug Andersd. Holla.

31/8-1895. Hollen. Gbr. Martin Olsen, Solvold og Anne Gjermundsens Anna Helene. Fadd: Kone Anne Marie Gjermundsen, Romnæs, pige Mari Olsen Danielskaas, gbr. Gjermund Stenersen Rønningen, gbr.-søn Isak Isaksen Romnæs, do. Karl Olsen do.

18/11-1895. Hollen. Sliberiarb. Edvard Pedersen, Ulefos og Marie Andersens Paul Andreas. Fadd: Dagarb. Gunder Gundersen Ulefos, Former Edvard Andersen Vrk., skomager Ole Jensen Sannerholt, pige Karen Bentsd. Vrk., Maren Pedersen, Ulefos.

21/9-1895. Hollen. Sagbrugsarb. Ole Olsen Lommerud, Odden og Hanne Mari Halvorsdatters Peder Anker. Fadd: Moderen, pige Karen Johannesd. Haatvedt, veivogter Ole Jonsen Perskaas, sagarb. Jens Hansen Odden, Peder Hansen Vrk.

5/12-1895. Hollen. Gbr. Halvor Nilsen Romnæs og Marie Kristensdatters Kristen. Fadd: Karen Nilsen Tufte, Marie Nilsen Romnæs, Flaademand Isak Isaksen do., flaademand Karl Olsen do., gbr. Nils Nilsen Romnæs.

17/8-1895. Hollen. Handelsmand Oscar Sahlberg, Namløshagen og Maren Karoline Johansdatters Alma Karoline. Fadd: Berthe M. Namløshagen, Johan Larsen do., Inga Johnsd. Namløs, John Olsen do., Gunder Andersen Lysnæs.

14/8-1895. Hollen. Gartner Borger Eriksen, Søve og Andrea Tomine Jensdatters Ingeborg. Fadd: J. O. Aashammer, M. Andersen, Fru Kari Aashammer, frk. Marthe Jacobsen, gartner F. Kristiansen.

28/9-1895. Hollen. Sagmester Johannes Andreassen, Vrk. og Karen Marie Rasmusdatters Hilda Nikoline. Fadd: Karen Andrea Rasmusd., Hanna Marie Rasmusd., John Andreassen Bakken, Thor Halvorsen Sagbr., John Rasmussen Hegna.

27/9-1895. Hollen. Former John Isaksen, Vrk. og Ingeborg Andersdatters Asborg. Fadd: Kone Pauline Sofie Isaksen, pige Hanna Hansd. Vrk., tømmerm. Hans Hansen Vrk., former Isak Isaksen Gruben, former Peder Larsen Vrk.

28/9-1895. Hollen. Gbr-søn Ole Hansen Roligheden og Ingeborg Andrea Kristiansens Kristine. Fadd: Moderen, pige Karen Hansd. Roligheden, sliberiarb. Lars Halvorsen Øgaarden, do. Halvor Andersen Ringsevje, Sagbrugsarb. Hildus Hansen Roligheden.

8/10-1895. Hollen. Gbr. Gunnulf Isaksen Storhaug og Marie Aronsdatters Gunhild Kirstine. Fadd: Gbr-kone Anna Nilsd. Bjerva (i Lunde. G.S.), pige Johanne Kristensd. Skaardal, gbr. Abraham Isaksen Bjerva, gbr-søn Hans Isaksen Bjerva, ditto Thor Nilsen Baksaas.

12/7-1895. Hollen. Dagarb. Anton Hansen Tufte (Anton Henrik Hansen) og Tora Torsdatters Magda. Fadd: Moderen, Hans Torstensen Sagbr., Gudmund Gregersen, Solheim, Aaste Nilsen Vrk.

31/10-1895. Hollen. Gbr. Saamund Nilsen Langjordet og Ingeborg Marie Torsdatters Ingeborg Sofie. Fadd: Gurine Kristensd. Fosse, Marie Andreasd. Odden, Halvor Nilsen Toreskaas, Tarald Gundersen do., Nils Saamundsen do.

30/10-1895. Hollen. Former Ole Andersen Kronborg, Vrk. og Mari Jonsdatters Anna Marie. Fadd: Sagarb. Ole Nilsen Vrk., do. Hans Andersen Vrk., sliberiarb. Nikolai Holstad, kone Karen Anundsd. Vrk.

21/10-1895. Hollen. Havearb. Ole Evensen Sagbr. og Anlaug Anundsdatters Augusta. Fadd: Gaardskarl Anders Sørensen Sagbr., arb. Gustav Olsen do., tjener Jørgen Evensen Vrk., pige Hanna Isaksd. Sagene.

21/10-1895. Hollen. Smedarb. Hans Petter Toresen Vrk. og Anna Julie Bauers Sofie. Fadd: Kone Cecilie Pedersen Vrk., pige Berthe Hansine Bauer Vrk., arb. Tore Pedersen Vrk., bygmester Valentin Bauer Vrk., arb. Hans Petter Toresen Vrk.

2/11-1895. Hollen. Smedarb. Karl Andreas Johannesen, Sagbr. og Anna Olsdatters Anna Marie. Fadd: Kone Aslaug Nilsd. Odden, pige Karen Johannesd. Haugen, dagarb. Jens Olsen Sagbr., arb. Ole Olsen Kværndokka, skomager Aksel Olausen Lund, Skotfos.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

13/11-1895. Hollen. Slusevogter Edvard Nordblom Hølen og Inger Tobine Torkelsens Esther. Fadd: Kone Aslaug Nilsen Eie, Josefa Stensen Hølen, Østen Stensen do., Karl Andersen do., Johan Larsen do.

8/1-1896. Hjemme. Jernværkseier Diderik Cappelen, Holden og Eleonore f. Løvenskjolds Elise Sophie. Fadd: (Ingen faddere nevnt). Hjemmedøbt 26/1 af Sognepræst Andreas Hansen ved Trefoldighed Menighed, Kristiania. Vidner: Fru Postmesterinde Løvenskjold og Statsminister Løvenskjold.

10/11-1895. Hollen. Kontorchef Tom Seeberg, Solbakken og Thomasine Johanne Marie Jacobsens Alf. Fadd: Fru Sara Backe, Ulefoss, frk. Elna Samuelsen, do., Doktor Johan Krohn, do., faderen, pastor Nils Kiær, Hollen.

17/10-1895. Hollen. Bogholder Theodore Kornelius Knutsen, Odden og Sara Oline Hansens Theodore Leslie. Fadd: Kone Anne Fagerberg, pige Inger Hansen, snedker Aron Fagerberg, arb. Andreas Evensen, arb. Andreas Nilsen (Alle Odden? G.S.).
Tilhørende luthersk menighed i Milvaukee.

17/12-1895. Hollen. Sliberiarb. Karl Odin Gundersen, Vrk. og Hanna Hansens Hans. Fadd: Moderen, pige Anne Gundersen, gbr. Ole Nilsen Namløs, beslager Gunder Kristoffersen, Kjører Olaus Gundersen.

26/12-1895. Hollen. Tømmermand Ivar Torgrimsen Heisholt og Margit Jonsdatters Johannes. Fadd: Kone Kari Hansd. Heisholt, gbr. Erik Torstensen do., gbr. Svenning Svenningsen Sannæs, faderen, pige Mari Jonsd.

31/12-1895. Hollen. Sagarb. Peder Jonsen, Sagbr. og Maren Nilsens Nils. Fadd: Kone Tone Jonsen Kastet, skomager Simon Halvorsen do, pige Mari Jonsen, Sagbr., Edvard Jonsen, do., Andreas Nilsen do.

13/1-1896. Hollen. Dagarb. Tron Pedersen Hammerstad, Romnæs og Josefine Marie Jonsens Peder. Fadd: Pige Anne Marie Pedersen, smed Bent Bentsen, gbr-søn Kristen Pedersen Hammerstad, faderen.

5/10-1895. Hollen. Dagarb. Thor Olsen, Odden og Karen Kjerstine Nilsens Karen Tomine. Fadd: Karen Olsen, Marie Thorsen, forpagter Ingebrigt Dagsrud, Ole M. Nilsen, Arb. Ole Hansen Odden.

1/11-1895. Hollen. Landhandler Martin Hansen, Tufte og Anne Pauline Hvals Paula Maria. Fadd: Gbr. Andreas Nilsen Tufte, Ole Olsen Fæhn, Anton Hansen Tufte, Kone Anne Nilsen Tufte, Pige Marie Olsen Røgstuen.

1/12-1895. Hollen. Sagarb. Vetle Hansen, Fæbakke og Inger Marie Isaksdatters Martha Kirstine. Fadd: Moderen, Karen Johnsd. Kaasa, Isak I. Gruben, Kristen Hansen Fæbakke, Brynjulf Olsen Fæbakke.

24/1-1896. Hjemme. Former Peder Larsen Vrk. og Ingeborg Thorstensdatters Ingeborg. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af lærer Sønstebø. Barnet døde 30/1.

8/12-1895. Hollen. Sliberiarb. Andreas Jonsen Vrk. og Gro Gunnulfsdatters Gustava. Fadd: Moderen, pige Bertha Andreasd. Vrk., faderen, sliberiarb. Gunder Andreassen Vrk., Olaves Osmundsen.

28/12-1895. Hollen. Tømmerm. John Halvorsen, Tvara og Anna Pedersdatters Jonny Annette. Fadd: Moderen, pige Anna Halvorsen, møller Anders Pedersen, sliberiarb. Andreas Pedersen, arb. Nils Gulliksen.

2/12-1895. Helgen. Gbr. Hans Simonsen Tinholt og Amanda Olsdatters Olav Sigvald. Fadd: Gbr. Simon Simonsen Helgen, Peder Simonsen Helgen, Kolstad, Halvor Halvorsen Værstad, Moderen, Pige Berthe Maria Hansd. Ytterbø.

16/3-1896. Helgen. Gbr. Kjøstolf Jørgensen Jøntvedt og Ingeborg Hansdatters Simon. Fadd: Moderen, pige Ingeborg Tjøstolfsd. Jøntvedt, Gbr. Hans Pedersen Bjerva, Gbr. Lars Evensen Usterud, Peder Hansen Bjerva.

1/1-1896. Hollen. Beslagsmed Tron Hansen Vrk. og Sofie Kristensens Kristian. Fadd: Moderen, pige Inger Nilsen Vrk., former Harald Gulliksen Vrk., former Andreas Hansen Vrk., sagmester Hans Jensen Strandsplads.

19/3-1896. Hollen. (Uægte) Ole. Dagarb. Ole Gjermundsen Rønningen og pige Kari Tollefsd. Perskaas fra Bø. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt 20/3 af Maren H. Baksaas.
Ole Gjermundsen er 28/12-1895 viet til pige Karen Olava Olsd. Skaardal af Lunde.

9/2-1896. Hollen. Slusevogter Peder Marius Kristoffersen, Vrangfos og Gunda Nilsens Nils. Fadd: Kone Karoline Nilsen, tjenestepige Ingeborg Gurine Gulliksd., slusemester Lars Anstensen, slusevogter Rasmus Rasmussen, arb. Kristian Jonsen.

27/1-1896. Hollen. Skomager Jens Jensen Galten (i Valebø. G.S.) og Marie Jonsdatters Gunnar. Fadd: Gbr. Kristen Jensen Brenne, kone Kirsti Ellefsd. do., gbr. Halvor Jørgensen Vale, pige Kari Kristensd. Brenne, skomagersøn Johan Jensen Galten.

30/1-1896. Hollen. Sliberiarb. Hans Olsen, Sagbr. og Ingeborg Kirstine Isaksdatters Ingolf Martin. Fadd: Smed Isak Andersen, Sagbr., Nils Andreassen do., Johan Olsen, do., kone Ingeborg Halvorsd., Kringleføt, Hanna Jacobine Isaksd., Sagbr.
(Bevilling 1944 til å bruke slektsnavnet Solvold.)

24/2-1896. Hollen. Dagarb. Karl Hansen, Sagbr. og Gurine Thomasdatters Georg Johan. Fadd: Johannes Andersen, Sagbr., Thor Halvorsen, do., Andreas Thomassen Vrk., Anne Thomassen Vrk., kone Andrea Rasmussen Sagbr.

5/2-1896. Hollen. Dreier Ole Henriksen Vrk. og Lovise Gabrielsdatters Emilie. Fadd: Former Jens Hansen Vrk., Dreier Halvor Henriksen Vrk., August Svendsen Heisholt, kone Sofie Kristensd. Vrk., pige Hanna Henriksd. Vrk.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

13/3-1896. Hollen. Gbr. Karl Olsen Kvernodden og Karen Bertine Gjermundsdatters Olga Nikoline. Fadd: Kone Anne Marie Gjermundsd. Romnæs, pige Kristine Marie Olsd. do., gbr. Ole Tolfsen do., gbr-søn Ole Olsen do., gbr. Halvor Nilsen do.

15/2-1896. Hollen. Flaademand Ole Syvertsen, Rugskottet (under Romnes G.S.) og Grethe Mathea Martinsdatters Olga Marie. Fadd: Karen Rasmusd. Kastodden, Thora Rasmusd. do., Rasmus Olsen do., Gunder Hansen do., Johan Olsen Rugskottet.

1/3-1896. Hollen. Former Karl Pedersen Helgeroen, Vrk. og Marie Gunhilde Andreassens Ingeborg Annette. Fadd: Former Peder Jonsen Vrk., former Abraham Andreassen Vrk., Sagarb. Adolf Andreassen Vrk., kone Sofie Pedersd. Vrk., pige Maren Petersen.

31/1-1896. Hollen. Dagarb. Andreas Jørgensen Vrk. og Karen Marie Evensens Jenny Elisabeth. Fadd: Kone Hanna Kristiansen Vrk., pige Anette Evensen Vrk., Johan Jørgensen Vrk., Gunder Nilsen Vrk., Anders Abrahamsen Vrk.

28/2-1896. Hollen. Snedker Anders Pedersen Lindalen, Kringlefet og Marthine Olsdatters Andreas Martinius. Fadd: Former Karl Johannesen Vrk., snedker Andreas Pedersen, Sagbr., arb. Ole Olsen Kverndokken, Skotfos, Ingeborg Rasmusd. do., Guro Larsd. Romnæs.

14/2-1896. Hollen. Sagarb. Even Nilsen Vrk. og Karen Olsens Otto Kasper. Fadd: Kone Anne Tallaksen Vrk., pige Inger Nilsen Vrk., Smed Nils Evensen Vrk., smed Andreas Nilsen Vrk., Faderen.

19/3-1896. Hollen. Dagarb. Amund Knudsen Himingen og Gina Halvorsens Tollef Martinius. Fadd: Moderen, Marie Knudsen Himingen, skogsarb. Anders Knudsen Teigen, do. Edvard Knudsen Laubugten, do. Ole Edvardsen Lauvbugten.

25/1-1896. Hollen. Gbr. Halvor Aslaksen Storhaug og Ingeborg Olsdatters Nils. Fadd: Gunhild Aslaksd. Herregaarden, Ingeborg Nilsd. Pershaug (i Lunde), Halvor K. Fraskjær (i Lunde), Halvor N. Pershaug, Knud I. Bjerva (i Lunde).

16/5-1896. Hjemme. Gbr. Kittil Andersen Solberg (i Ytre Valebø) og Maren Halvorsdatters Halvor. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Halvor Kolstad. (Barnet) Død 17/5-1896.

2/4-1896 i Dal i Solum. Ikke døbt. Leilænding Ole Halvorsen Huset og Ingeborg Olsdatters udøbte dreng. Død udøbt 10. juni.

19/12-1895. Helgen. Leilænding Ole Olsen Stuverud og Ingeborg Berthine Halvorsdatters Anna Gunhilde. Fadd: Forældrene, Gunhild Olsd. Stuverud, Torgrim Olsen do., Halvor Olsen do., Halvor Halvorsen Gladholt.

27/2-1896. Helgen. Gbr. Stener Halvorsen Skibsnæs og Kirsten Berthea Augustinusdatters Astrid. Fadd: Moderen, Hanna Johnsd. Kolstad, Halvor Stenersen Skibsnæs, Gbr. Anton Larsen Kolle, Gbr. Simon Augustinusen Omtvedt.

16/4-1896. Helgen. Gbr. Anton Larsen Kolle og Ingeborg Augustinusdatters Augusta. Fadd: Gbr. Lars Andersen Kolle, Isak Isaksen Gruben, uk. Tollef Larsen Kolle, pige Hanna O. Hvalen, Moderen.

1/5-1896. Helgen. Gbr. Ole Sveinungsen Helgen og Ranveig Nikulsdatters Hilda Eline. Fadd: Gbr. Ole Th. Bjerva, Halvor Halvorsen Tveten (Tveitan i Melum. G.S.), kirkesanger Holen, Asper H. Bjerva, pige Hanna H. Helgen.

6/5-1896. Helgen. Gbr. Halvor Haraldsen Sverdsten og Ragnhild Rollefsdatters Ragna. Fadd: Pige Ingeborg Olsd. Løveid, moderen, Arb. Svennung Halvorsen Præstgrav, Arb. Ole Olsen Skotfos, Arb. Andreas Kristensen Vibeto.

1/12-1895. Helgen. (døbt 14/6-1896) Gbr. Halvor Evensen Gjedeboen og Paula Jensens Einar. Fadd: Marie J. Omtvedt, pige Ingeborg J. Omtvedt, Gbr. Mathias Mathiassen Fossum, uk. Nils Johannesen, Ulefos, uk. Peder J. Omtvedt, uk. Tollef Olsen Fæhn.

6/3-1896. Hollen. Hoteleier Ole Peter Sondresen, Vrk. og Karoline Mathilde Marie f. Hansens Ole Peter Holm. Fadd: Kone Petronelle Jørgensen, pige Severine Sondresen, gbr. Hans Kristoffer Hansen, Solum, kjøbm. Hans Jørgen Hansen, handelsm. Johan Johnsen Tvara.

3/4-1896. Hollen. Handelsmand Kristian Simensen Hagen, Baksaas og Marie Jacobsdatters Magda Justine. Fadd: Thor Nikolaisen Eie, Aslaug Nilsen do., Thor Nilsen Baksaas, Gunnhild Gundersen Susaas.

18/4-1896. Hollen. Dagarb. Theodor Pedersen Sannerholt og Hulda Ingerine Eriksdatters Alma Elise. Fadd: Kone Karen Pedersen Sannerholt, pige Anne Nilsen do., gbr-søn Thor Nilsen Baksaas, vognmand Bent Pedersen Vrk., skomager Ole Jonsen Sannerholt, Peder Pedersen do.

1/5-1896. Hollen. Kusk Hans Andersen, Ulefos og Dorothea Amundsens Dagny. Fadd: Moderen, pige Inger Hansen, gaardsgut Hans Nilsen, sagarb. Kristen Nilsen, sagarb. Gustav Olsen, Ulefos (Sagbruget).

25/5-1896. Hollen. Støberiarb. Gunder Nilsen Heisholtevjen og Anne Elise Johansdatters Nora Karethe. Fadd: Sagarb. Johan Jørgensen, do. Anders Jørgensen, do. Peder Nilsen, kone Anlaug Marie Nilsd., pige Anna Kathinka Johansd.

12/3-1896. Hollen. Gartner Karl Frants Kristensen, Ulefos og Ingeborg Andreasdatters Alander Frank. Fadd. Gbr-kone Aslaug Jonsen Heisholt, Guro Ernstine Heisholt, gbr. Even Jonsen do., gbr. Andreas Jonsen Stenhaug, Kristen Andreassen Stenhoug.

13/4-1896. Hollen. Tømmermand Gullik Halvorsen, Kastet og Tomine Nilsens Thomas. Fadd: Karen Kristensen Tufte, Peder Halvorsen Baksaas, Kristen Kristensen Tufte, Nils Johannesen Kastet, Marie Olsen Sannæs.

25/2-1896. Hollen. Sliberiarb. Anders Nilsen, Sagbr. og Anne Karine Nilsdatters Theodor. Fadd: Ingeborg Isaksd. Sagbr., Thea Nilsd. do., Peder Jonsen do., Nils Pedersen Vrk., faderen.

12/3-1896. Hollen. Sliberiarb. Johannes Pedersen Vrk. og Anne Karine Bentsens Arne Kristoffer. Fadd: Moderen, Anne Johannesd. Vrk., murer Tron Pedersen do., former Ole Johannesen Kabbe, Bent Johannesen Kabbe.

30/3-1896. Hollen. Sliberiarb. Ole Arvesen Ødegaarden og Ida Margrethe Hansdatters Hans Bertinius. Fadd: Moderen, Anne Arvesd. Ødegaarden, Arve Olsen do., Marthinius Arvesen do., Hans Andersen Grønsten.

3/9-1895. Hollen. (Uægte). Gjermund. Uk. gbr-søn Halvor Isaksen Værstad og pige Liv Østensd. Valebø. Fadd: Ingeborg Nilsd. Opsal, Karen Jensd. Vale, Jon Bentsen Vale, Halvor Jonsen Vale. Hjemmedøbt 3/9-1895 af Kirkesanger Holen.

26/5-1896. Hollen. (Uægte) Dagarb., uk. Aksel Otinius O. Lund, Dagsrud og Karen Johannesdatters (Haugen) Alma Otinia. Fadd: Anne Elise Johannesen Haugen, Marie Andreasd. Odden, Ole Halvorsen Odden, sliberiarb. Olav Halvorsen, Skotfos, Karl Johannesen Vrk.

8/1-1896. Hollen. Jernværkseier Diderik Cappelen, Ulefos og Eleonore f. Løvenskjolds Elise Sophie. Fadd: Fru Overhofmesterinde Løvenskjold, Frk. Karoline Wedel-Jarlsberg, Fru Alethe Fening(?) f. Cappelen, Frk. Augusta Cappelen, Ingeniør H. Cappelen, Godseier L. Løvenskjold, Forstkandidat H. Cappelen. Hjemmedøbt af Sognepræst Andr. Hansen 26/1 (Trefoldighed Menighed) Kristiania.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

2/6-1896. Hollen. Skomager Abraham Andersen Dalen og Pauline Hansdatters Kirsten Karoline. Fadd: Ida Hansd. Grønsten, Laura Johannesen Haatvedt, Olaves Johannesen do., Anders Hansen Grønsten, Andreas Andersen Ringsevje.

13/5-1896. Hollen. Sagarb. Karl Pedersen Sagbr. og Gunhild Jonsdatters Magnhild. Fadd: Maren Pedersd. Sagbr., Karen Pedersd. Vrk., Nils Jonsen Vrk., Peder Østensen Sannerholt, Peder Pedersen Sagbr.

1/8-1896. Hollen. Bager Kristoffer Jørgen Arnold Grotthing, Elvelandet og Marie f. Isaksens Gudrun Alberta. Fadd: Thea Halvorsen, Ingeborg Nilsen Lindgren, gbr. Herman Halvorsen Heisholt, handelsbetjent Nils Lindgren, Faderen.

17/5-1896. Hollen. (Uægte). Gustav. Arb. gift mand Ole Gjermundsen Rønningen og pige Anette Hansd. Sannæs. Fadd: Maren Pedersd. Sannæs, Hansine Hansd. do., Ellef Hansen do., Peder Hansen ditto.

11/5-1896. Hollen. (Uægte). Sveinung. Sorenskriverfuldmægtig Fritz Lorck Midelfart af Hvideseid f. 1871 og Pige Margit Egilsd. Hollen f. 1877. Fadd: Bygselmand Rasmus Moen, Ole Rasmussen, Per Gunnerud, Bergit Egilsd., Aslaug Evjen.

15/5-1896. Hollen. Gbr. Hans Kristensen Fossekaasa og Aase Marie Larsdatters Erling. Fadd: Moderen, Marie Gundersd. Dalen, Halvor Nilsen Toreskaas, Harald Gundersen do., Knud Kristensen Bakkene.

24/4-1896. Hollen. Gbr. Halvor Halvorsen Namløs og Marie Kirstine Nilsdatters Magnus. Fadd: Anne Pedersd. Lindalen, Dina Otterstad Namløs, tømmermand Gullik Halvorsen Kastet, do. Ivar Torgrimsen Heisholt, Halvor Jonsen do.

19/4-1896. Hollen. Fabrikarb. Anders Olsen Løveid (i Solum. G.S.) og Lovise Pedersdatters Ole. Fadd: Moderen, Kirsti Olsd. Vibeto, sliberiarb. Anders Olsen, gbr. Kristen Kristensen Tufte, faderen.

24/6-1896. Hollen. Slusevogter Rasmus Rasmussen, Vrangfos og Mari Hansdatters Ole Johan. Fadd: Inger Torkildsd. Hølen, Ingeborg Gulliksd. Apalnæs (i Lunde. G.S.), slusev. Lars Anstensen, Vrangfos, do. Peder Kristoffersen do., do. Kristian Johansen Vrangfos.

 18/7-1896. Hollen. Sagarb. Johannes Bentsen Sagbr. og Johanne Marie Nilsens Maren. Fadd: Marie Bentsen, Johanne Bentsen, sliberiarb. Ole Kristensen, do. Nils Bentsen, sagarb. Nils Andersen.

19/5-1895 (døpt 13/9-1896). Dagarb. Karl Svendsen Brenne (i Valebø. G.S.) og Inger Jensens Ingeborg Karethe. Fadd: Gbr. Rollef Anundsen Brenne, Ole Andersen Brenne, kjører Andreas Halvorsen Nyhus, pige Anne Andersd. Dalen.

6/9-1896. Hollen. Gbr. Jon Olsen Apalnæs, Heisholt og Kari Eriksdatters Gunhild Kristine. Fadd: Kari Hansd. Heisholt, Erik Torstensen do., Torsten Eriksen do., Aaste Olsd. Apalnæs, Skovbestyrer Johan A. Andresen, Heisholt.

1/9-1896. Hollen. Folkeskolelærer Sigurd Sønstebø, Vrk. og Anne Birgitte Olsdatters Kirsten. Fadd: Moderen, Marie Vikeraune, Vrk., Hans Anundsen Sagbr., Halvor Jensen Kastet.

21/8-1896. Hollen. Slusevogter Erik Sigurdsen, Vrk. og Anna Marie Halvorsdatters Anny Kirstine. Fadd: Enke Anne Sigurdsen, pige Maren Halvorsd. Baksaas, gbr. Bent Halvorsen do., Gunder Aasmundsen Vrk., Jens Johannesen do.

16/7-1896. Hollen. Murer Tron Persen Vrk. og Ingeborg Kristensdatters Margrethe. Fadd: Marie Kristensd. Sagbr., pige Margrethe Bentsd. Vrk., Faderen, Kristen Tronsen Vrk., flaademand Kristen Johannesen Strømodden.

8/7-1896. Hollen. Smed Nils Jonsen Lindgren Haugbakke og Else Kristine Iversens Iver. Fadd: Johanne Nilsd. Vrk, Ole Tronsen Vrk., Jørgen Nilsen Lindgren og Ida Nilsen Lindgren Vrk.

25/7-1896. Hollen. Sliberiarb. Tron Olsen Vrk. og Elise Nilsdatters Otto Emil. Fadd: Johanne Nilsd. Vrk., pige Anne Olsd. Vrk., Ole Tronsen Vrk., smed Nils Jonsen Lindgren, Vrk. Jørgen Nilsen Lindgren Vrk.

14/7-1896. Hollen. Landbrugslærer Johannes Aashamar, Søve og Kari Olsdatters Ragnar. Fadd: Fru Gartner Erichsen, meierske Anna Dybevik Drammen, gartner Erichsen Søve, gbr. Tor Espevolden, og gbr. Ole Romnæs.

3/7-1896. Hollen. Sliberiarb. Hans Nilsen Heisholtevjen og Ingeborg Kristensdatters Nils. Fadd:
(Her var det også forskjell på fødselsdato i kirkeboka (f. 31/7) og i klokkerboka (f. 5/8). Nils Hansen ble konfirmert i Holla kirke i sept. 1910 som "f. 3/7-1896". Jeg har tro på at den siste stemmer. G.S.)

15/7-1896. Hollen. Beslager Gustav Bernhard Juliussen, Tvara og Marie Olsens Karl Otto. Fadd: Smed Julis Julius Brynildsen, Vrk., former Ole J. Kabbe Vrk., smed Jens Juliussen Vrk., Karen Gunnulfsd. Vrk., Ingeborg Halvorsen Holtan.

15/8-1896. Hollen. Beslagsmed Karl Andreas Andreassen Vrk. og Marie Johannesdatters August. Fadd: Anne Olsd. Vrk., pige Anne Johannesd. Vrk., former Johannes Johannesen Vrk., Even Gjermundsen Vrk., smed Johannes Nilsen Vrk.

5/9-1896. Hollen. Gbr. Gbr. Ole Andersen Melteig og Ingeborg Svennungsdatters Hans. Fadd: Marie Nilsd. Sagbr., pige Lovise Hansd. Vibeto, gbr. Hans Anundsen Vibeto, Kristen Svennungsen Sagbr., Kristen Andersen Melteig.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

11/10-1896. Hollen. Slusevogter Johan Kristian Johnsen, Vrangfos og Inger Kirstine Gundersdatters Aaste Kirstine. Slusev. kone Gunda Nilsen, pige Hanna Gundersd. Myra, Lars Anstensen Vrangfos, Slusemester Peder Kristoffersen, Slusev. Rasmus Rasmussen Vrangfos.

10/10-1896. Hollen. Sagbrugsarb. Kristen Tjøstolfsen Sagbr. og Kari Halvorsdatters Anna Marie. Fadd: Sliberiarb. Tjøstolf Persen Sagbr., Martinius Olsen Roligheden, Faderen, Pige Anne Arvesd. Roligheden, Kone Karen Nilsd. Sagbr.

9/10-1896. Hollen. Kjører Kristen Nilsen Sagbr. og Inger Tomine Rasmusdatters Anne Kristine. Fadd: Arb. Rasmus Olsen Kastodden, arb. Hans Rasmussen do., tjener Hans Nilsen Ulefos, Moderen, pige Ingeborg Johannesd. Vrk.

5/10-1896. Hollen. Gbr. Torsten Evensen Lunde (i Valebø. G.S.) og Berthea Sivertsdatters Signe Elise. Fadd: Guro Olsen Kværndokken, pige Marie Andersen Vale, Karl Olsen Kværndokken, Ole Sivertsen Moene, Hans Kristensen Lunde.

14/11-1880 (døpt 18/11-1896 i Holla). (Uægte). Uk., omstreifer Gotshalk Pettersen Rødder og pige, omstreiferske Juliane Marie Jensdatters Bertha Karoline. Fadd: Fru bogholder Johnsen Ulefos, Lærers kone Anna Sønstebø, Værksskolen, arb. Brynjulf Jensen Kaasene, kone Gurine Jensen Kaasene. (Barnet) født i Sigdal Prestgjeld. Vaksinasjonsattest 13/9-1889 sign. P. Aulien. Døbt med Voksenes Daab.

19/10-1896. Gbr. Torgrim Olsen Eik og Kari Olsdatters (udøbt barn). Død uden daab.

17/8-1896. Hollen. Sagarb. Reinhardt Halvorsen Sagbr. og Berthine Marie Jensdatters Hans. Fadd: Sliberiarb. Karl Hansen, fybøder Jens Brynildsen, arb. Gunder Jensen, kone Andrea Hansen, pige Mari Halvorsen.

13/9-1896. Hollen. Gbr. Svennung Svennungsen Sannæs og Marie Østensdatters Halvor. Fadd: Moderen, Østen Hølen, Halvor Svennungsen, Inger Østensen Hølen.

5/10-1896. Hollen. Skomager Mathias Alfred Hernholm, Heisholtevjen og Marie Jonsdatters Jon Anker. Fadd: Jon Kristensen Vrk., Faderen, Martinius Jonsen, pige Karen Lorentsen Vrk., Kone Marie Jonsd. Heisholtevjen.

24/9-1896. Hollen. Former Karl Andreas Kittilsen Vrk. og Johanne Pauline Olsens Konrad. Fadd: Former Kittil Jespersen Vrk., former Ole Jonsen Vrk., former Jon Olsen Vrk., Kone Kristina Jespersen, pige Marie Andreassen.

25/8-1896. Hollen. Skovfoged Ole Halvorsen Vrk. og Hansine f. Hansens Helmer. Fadd: Expeditør Jens Kastet, handelsbetjent Johannes Halvorsen, arb. Gunder Osmundsen, kone Marie Kastet.

25/10-1896. Hollen. (Uægte). Karl Andreas. Uk., sliberiarb. Halvor Andersen Ødegaarden og Pige Kirstine Marie Thomassen Vrk. Fadd: Marie Kristensd. Heisholtevjen, pige Marie Hansen Vrk., sagarb. Hans Martinius Thomassen Vrk., Andreas Thomassen, sliberiarb. Jon Hansen Vrk.

9/3-1896. (døbt 15/5). Hollen. Gbr. Ole Sivertsen Moane (i Valebø) og Anne Kristensdatters Oskar. Fadd: Moderen, Berthea Sivertsd. Brenne, Anne Andersd. Dalen, Torsten Evensen Lunde, lærer Sandland, Halvor Hansen Vala.

23/10-1896. Hollen. Slusevogter Karl Anderson Sundelin, Hølen og Anne Sofie Olsdatters Emma Therese. Fadd: Inger Tobine Totkildsd. Hølen, Anne Marie Karlsd. do., arb. Østen Stensen do., Faderen, arb. Jarl Johan Karlsen do.

23/11-1896. Hollen. Former Jørgen Johannesen Vrk. og Maren Andrea Kristensdatters Karen Helene. Fadd: Kone Emma Borander Vrk., pige Johanne Kristine Jørgensd., beslager Herman Olsen Vrk., arb. Gunnar Olsen Vrk., arb. Johannes Jørgensen Vrk.

14/10-1896. Hollen. Gbr. og murmester Kristen Andreas Kristensen Tufte og Karen Nilsen Kastets Magnhild Nikoline. Fadd: Kone Marie Nilsen Romnæs, Pige Anna Pedersd. Tufte, gbr. Ole Jørgensen Sannæs, gbr. Per H. Baksaas, arb. Nils Gulliksen Kastet.

9/11-1896. Hollen. Former Alfred August Ingebretsen Vrk. og Sofie Berthina Kristensdatters Aagot Charlotte. Fadd: Kone Gina Olsd. Vrk., Pige Ingeborg Andreasd. Vrk., Arb. Jens Hansen Vrk., Arb. Nikolai Holstad Vrk., Arb. Rasmus Rasmussen Vrk.

17/9-1896. Hollen. Sliberiarb. August Svensen, Heisholt og Marie Henriette Henriksens Hilda Benedikte. Fadd: Kone Lovise Gabrielsd. Vrk., Pige Hanna Henriksd. Vrk., Arb. Ole Henriksen Vrk., Arb. Halvor Henriksen Vrk., Arb. Johan Larsen Vrk.

15/11-1896. Hollen. Skomager Lars Andersen Sannerholt og Karen Pedersdatters Augusta Lovise. Fadd: Maren Pedersd. Sagbr., Margrethe Bentsd. Vrk., Faderen, Peder Pedersen Sannerholt, Gustav Olsen Sagbruget.

8/11-1896. Hollen. Kjøbmand Kristoffer Halvorsen Kise, Heisholt (evja) og Susanna Nilsdatters Ingeborg. Fadd: Kone Aslaug Nilsd. Eie, Pige Maren Halvorsd. Eie, gbr. Thor Eie, Landhandler Johan Halvorsen Kise, gbr-søn Thor Nilsen Baksaas.

18/10-1894. (dbt. 16/8-1896 i Helgen. Gbr. Anders Andersen Tinholt og Johanne Juliusdatters Olga. Fadd: Pige Ingeborg Halvorsen Holtan, Moderen, Gbr. Anders Olsen Langeland, Leilænding Anders Andersen Klovdal.

19/8-1896. Helgen. Lærer og Kirkesanger Andreas Holen, Helgen og Anna Olsdatters Ragnhild. Fadd: Kasserer P. Holtan, Gbr. H. Værstad, Gbr. Isak Værstad, Moderen, Pige Aslaug Hjelseth.

24/9-1896. Helgen. Gbr. John Arvesen Kolstad og Maren Kristensdatters Jenny Marie. Fadd: Moderen, pige Karoline Arvesen Kolstad, Peder S. Helgen, Halvor H. Lunde, Tollef H. Lunde.

13/11-1896. Hollen. Sliberiarb. Edvard Pedersen, Ulefos og Marie Andersens Anker Ingolf. Fadd: Enke Maren Gundersen, Ulefos, Pige Anne Pedersen Vrk., Arb. Theodor Pedersen Heisholt, Arb. Peder Pedersen Sannerholt, Arb. Gustav Olsen Ulefos.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre, Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

15/10-1896. Hollen. Expeditør Jens Halvorsen Kastet og Ingeborg Marie Halvorsdatters Harald. Fadd: Handelsbetjent Gustav Halvorsen Vrk., Pige Nora Karoline Halvorsd. Kastet, Forældrene.

25/11-1896. Hollen. Sliberiarb. Kjøstolf Pedersen Sagbr. og Anne Marie Olsens Ingolf. Fadd: Kone Kari Halvorsen Sagbr., Pige Gurine Pedersen do., Arb. Ole Kristensen do., Arb. Anders Abrahamsen Vrk., Faderen.

15/11-1896. Hollen. Sliberiarb. Kristian Mikkelsen, Aasland (Lanna) og Ingeborg Halvorsdatters Halvor. Fadd: Kone Ingeborg Isaksd. Sagbr., Pige Maria Olsd. Danielskaas, Arb. Anders Gustav Johnsen Sagbr., Kringlefet, Skrædder Joachim Andersen Heisholt (Lanna), Arb. Johannes Olsen Fiskestigen.

24/11-1896. Hollen. Sagarb. Ole Halvorsen Odden og Anne Elise Johannesdatters Johannes. Fadd: Moderen, pige Marie Andreasd. Strigen, sliberiarb. Johannes Johannesen Haugen, verksarb. Karl Johannesen Haugen, Sliberiarb. Harald Nilsen Løvaasen.

10/10-1896. Hollen. Residerende kapellan Olaf Riddervold-Olsen, Hollen Præstegaard og Henriette Marie f. Riddervolds Olaf Frithjof. Fadd: Sognepræst Riddervold, pers. kap. Kiær, overretssagfører Hans Riddervold, studiosus Julius Riddervold, fru Karoline f. Line Riddervold. Hjemmedøbt 10/11-1896.

24/11-1896. Helgen. Gbr. Ole Torgrimsen Jakobskaas og Ingeborg Kittilsdatters Kristine. Fadd: Ragnhild Rollefsd. Sverdsten, Ingerid Ellefsd. Deilsbakke, Gbr. Torgrim Torkildsen Solberg, Gbr. Sveinung Torgrimsen do., Gbr. Halvor Haraldsen Sverdsten.


Til toppen: Trykk på [Home]

webmaster@gamleholla.no