ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Oppdatert 02.07.2020

Skatteligningen for Holla 1933

Kilde: Telemark Arbeiderblad 1., 2. og 3. august 1933. Nasjonalbiblioteket.

Avskrift G.S. 2020.

Søk på denne siden: [Control] + f


Følgende skattydere har kommuneskatt på over kr. 150. Tallene er henholdsvis formue, antatt inntekt, kommuneskatt, og statsskatt. 
(Tallene er ikke tatt med her. Det som bør være det interessante er hvem som bodde i Holla i 1933. G.S.)


Utenbygdsboende
.
Godseier H. Løvenskiold, Gjerpen.
Else Hauan Ferslew, Ålesund.
Skiensfjordens kommunale kraftselskap.
Halvor Nilsen, Seljord.
Opplysningsvesenets fond, Holla.
Postbud Karl Kaalstad, Skien.
Oslo Høvleri og Boligindustri.
And. H. Ytterbø, Solum.
Lektor S. Ytterbø(e), Sandefjord.
Rollef Kristensen, Skien.
Einar Jøntvedt, Narvik.

Innenbygdsboende.
Sannes.
Gbr. Ole M. Sannes.
Gbr. Hellek Sannes.
Gbr. Halvor J. Sannes.
Gbr. Nils O. Sannes.
Gbr. Lars H. Skogen.
Gbr. Halvor S. Skogen.
Gbr. Ole T. Storli.
Fru Åse Klomseth Aarhus.
Anleggsarbeider Reinh. Halvorsen.
Sagarb. Johan Kristensen.
Deksmann Gustav Sannerholt.
Gbr. Andreas Sannerholt.
Gbr. Nils O. Sannerholt.
Rentenist Anna Hammerstad.
Lærer Arne Kaasa.
Gbr. Nils J. Romnes.
Sliperiarb. Ole Taralien jr.
Sliperiarb. Andreas Nilsen.
Dagarb. Anders Evensen.
Gbr. Torstein Kvernodden.
Gbr. Johan J. Sannes.
Gbr. Karl I. Romnes.
Gbr. Karl O. Romnes.
Gbr. Kristoffer Gaathaug.
Husbestyrer Kjersti Gaathaug.
Gbr. Ole Chr. Romnes.

Sagbruket.
Sliper Gustav Bentsen.
Telefonistinne Aagot Bentsen.
Materialforvalter Edvard Johnsen.
Sagarb. Anders Johnsen.
Snekker Nils Skårdal.
Sliperiarb. Thor Hansen.
ditto Ingolf Nilsen.
ditto Nils Tronsen.
Sagarb. Johannes Skjærvik.
Sliperiarb. Hans Odden.
Elektriker Peder P. Tronsen.
Kusk Fredrik Lundevall.
Gartner Th. Løvgren.
Gårdsbestyrer Hj. Austad.
Kammerherre C. Aall.
Fru Eugenie Aall.
Kandidat Nils Fredrik Aall.
Slusevokter Markus Kaasa.
ditto Halvor Smukkestad.
Slusemester G. Brattekås.
Slusevokter Hans Karlsen.
Stasjonsvakt Halvor Hagen.
Gbr. Nicolai Eie.
Gbr. Thea Eie.
Gbr. Olav T. Eie.
Husbestyrer Aslaug T. Eie.
Bestyrer Jan Bjørbæk.
Rentenist Johannes Larsen.
Gbr. Halvor P. Baksaas.
Rentenist Peder Baksaas.
Skogeier Halvor B. Baksaas.
Gbr. Isak Baksaas.
Leilending Hans Skårdal.
Pensjonist Ole Halvorsen.
Sliperiarb. Johannes Sætre.
Sagarb. Hans Skårdal.
Snekker Kittil Roheim.
Bestyrer T. Tallaksen.
Maskinist Kr. Kristoffersen.
Veivokter Emanuel Odden.
Pensjonist Anne Kristoffersen.
Smed Andreas Lindgren.
Sliperiarb. Ingebret Bærland.

Heisholt
.
Fabrikkeier A. J. Fagerberg.
Kjøbmann Joh. Bjelland.
Lærer Johannes Saga.
Smed Thor Kaasene.
Elektriker Andreas Oterkjær.
Fabrikkeier H. K. Aaland.
Snekker Peder Lindalen.
Bokholder Aasta Susaas.
Butikkdame Ingeborg Gaathaug.
Læge A. Andreassen.
Tannlæge Gaathaug.
Apoteker E. W. Lieungh.
Sliperiarb. Ole J. Deilevje.
Læge Harald Krohn.
Tannlæge G. Sandvik.
Kjøbmann Christoffer Kise.
Sykepleier Agnes Kise.
Fru Emma Heisholt.
Bokhandler Finn Heisholt.
Vognmann Per Heisholt.
Pensjonist Marie Jakobsen.
Kjøbmann Peder P. Solli.
Elektriker Reinholdt Fjellstad.
Former Andreas H. Kronborg.
Telefonistinne Signe Hansen.
Snekker Gullik Heisholt.
Ingeniør E. Theisen.
Tvara Handelslag.
Bestyrer H. Nedrebø.
Handelsbetjent Halvor N. Toreskås.
Meieribestyrer E. Park.
Snekker Oskar Andersen.
Beslager Karl Gundersen.
 

Verket.
Dagarb. Nils Johannesen.
Dagarb. Knut Bjerva.
Former Gunnar A. Sandbakken.
Dagarb. Hans Gulliksen.
Former John Pedersen.
Dagarb. Kristian Finkenhagen.
Former Gunnar Larsen.
Støperiarb. Severin Thorstensen.
Dagarb. Hans Marthiniussen.
Stasjonsvakt Anders Halvorsen.
Smed Nils Johnsen.
Formann Severin Larsen.
Former Herman Hansen.
Dampskipsfører Kr. Pettersen.
Formann Tron Hansen.
Sagmester Karl Nilsen.
Former Johannes Nilsen.
Gartner Anders Andersen.
Kammerherre D. Cappelen.
Kammerherreinne E. Cappelen.
Godseier H. S. D. Cappelen.
Kusk Mons Jønson.
Gartner Torbjørn Kolltveit.
Inspektør J. Stenstadvold.
Provisor J. Stenstadvold jur.
Forstkandidat S. Fretheim.
Beslagsmed Tron Olsen.
Sliper Johannes Sandbakken.
Tjener C. W. Nord.
Arkitekt Ole Tufte.
Dagarb. Otto Skårdal.
Beslagsmed August Andreassen.
Vognmann Isak Traaen.
Postbestyrer J. Johannesen.
Dyrlæge R. Jordanger.
Slusevokter Sten Stensen.
Slusemester E. Sigurdsen.
Handelsbestyrer J. Lindquist.
Ulefoss Forbruksforening.
Baker Peder Lommerud.
Slakter Bent Bentsen.
Ekspeditør Nils Wale.
Bokholder John Andreassen.
Sliperimester I. Guttormsen.
Sliperiarb. Kristen Aamot.
Kontorist Gustav Haraldsen.
Lærerinne Marie Haraldsen.
Ingeniør S. Jahnsen.
Sagarb. Ole O. Skårdal.
Skogfullmektig Ant. Teigen.
Lærerinne Maren Teigen.
Tømmerinspektør O. Halvorsen.
Bankkasserer O. T. Halvorsen.
Dagarb. Josef Gundersen.
Bokholder O. Paus.
Cand. Jur. L. Tjersland.
Kontorchef T. Seeberg.
Holla Sparebank.
Snekker Peder Hansen.
Hushjelp Sigrid Kvaale.
Beslagsmed Peder Jørgensen.
Støperimester A. W. Gulbrandsen.
Skogfogd R. Nestegård.
Formann Albert Fæbakke.
Kontordame Ingeborg Aafoss.
Beslagsmed Herman A. Olsen.
Telefondame Anna Olsen.
Beslagsmed Ole Juliussen.
Beslagsmed Halvor Juliussen.
Former Bjarne Andreassen.
Dagarb. Gunnar Lunden.
Beslagsmed Karl Bentsen.
Former Anders J. Gruben.
Beslagsmed Hans Tronsen.
Kobberslager Olaf Gabrielsen.
Former Andreas Odinsen.
Fornikler Arnt Sandbakken.
Former Edvard Kabbe.
Former Halvor E. Kabbe.
Formann Karl Mecklenbrauch.
Vaktm. Hans Høidalen.
Former Anders H. Kamperhaug.
Sagarb. Hans A. Ringsevjen.
Beslagsmed Nils A. Ringsevjen.
Ovnsarb. Anders Edvardsen.
Former Hans Kristensen.
Dagarb. Alfred Hernholm.
Elektriker Kasper Kaasa.
Former Jørgen Evensen.
Beslagsmed Andreas Nilsen.
ditto Alf Jensen.
Former Harald Olsen.
Former Jørgen Jørgensen.
Dreier Karl Rasmussen.
Former Ant. Aasmundsen.
Dagarb. Aage Aasmundsen.
Former Anker Aasmundsen.
Former Olaf Bentsen.
Dagarb. Peder Johnsen.
Beslagsmed Edvard Andersen.
Former Aasmund Aasmundsen.
Sagarb. Hans Odinsen.
Former Marthinius Gulliksen.
Verkstedarb. Andreas Juliussen.
Sagbrugsarb. Karl H. Andreassen.
Former Herman Odinsen.
Modelsnekker Selmer Kabbe.
Former Johan Nilsen.
Former Olaus Aasmundsen.
Lagermann Aasmund Aasmundsen.
Modelsnekker Hans H. Kabbe.
Sagarb. Even A. Ringsevjen.
Sagarb. Hans Finkenhagen.
Ovnsarb. Otto Tronsen.
Repratør Hans Hansen.
Dagarb. Johannes Odinsen.
Beslagsmed Marthinius Johnsen.
Snekker Martin Kabbe.
Sliperiarb. Johan Olsen.
Pusser Anker Ingebretsen.
Tømmermann Even Jespersen.
Kontorist Einar Jespersen.
Pusser Ole Tjøstolfsen.
Fyrbøter Ernst Jørgensen.
Dagarb. Lars Larsen.
Formann Even Nilsen.
Maskinmester Kr. Reistad.
Lærer Sv. Berge.
Lærerinne Gunhild Tveit.

Berget.
Sogneprest Hauge.
Kjøbmann J. Bjørnstad.
Stasjonsv. Gunnar Hollahagen.
Former Hans B. Asplund.
Snekker Gullik Grini.
Havearb. Ole O. Grini.
Kusk Bjarne Høiseth.
Dagarb. Olaf Lia.
Vognmann Andreas Jensen.
Lærer Knut Tveitane.
Lærerinne Gunhild Dalen.
Former Jørgen P. Roberg.
Kirketjener Simon Berget.
Sagarb. Arthur Abrahamsen.
Smed John Karlsen.
Tømmermann Jens Herregården.
Sliperiarb. Aksel Andersen.
Former Gustav Jørgensen.
Verkstedarb. Conrad Kittilsen.
Sliperiarb. John Gunnerud.
Jæger Peder Myhre.
Gårdsarb. Karl J. Bjerklund.
Gårdsbestyrer K. Solberg.
Fjøsmester Thorleif Thorsell.
Reverøkter Olaf Haatveit.
Rentenist Aslaug Haatveit.
Gbr. Andreas Haatveit.
Gbr. Karl Haatveit.
Gbr. Turine Haatveit.
Gbr. Simon Haatveit.
Gbr. Peder Melteig.
Hjemmeværende Karen Espevolden.
Snekker Einar Bergkaasa.
Leilending Gustav Sanna.
Ulefoss Pelsdyropdrett.

Fen.
Former Hans Fritheim.
Former Andreas H. Eide.
Slakter Linius Eide.
Skogbrukslærer J. Kåsa.
Lærer St. Langeland.
Former Oskar Bjerke.
Kjøbmann H. Toreskås.
Former Ole P. Ekestad.
Elektriker Hans Ringsvoll.
Sliperiarb. Nils Bentsen.
Former Johannes Heggen.
Sliperiarb. Knut Traaen.
Veivokter Erik Hollasether.
Former Anders Eriksen.
Sliperiarb. Sigv. Solvold.
Former Andreas E. Furuheim.
Former John Abrahamsen.
Smed Johannes Pettersen.
Beslagsmed Johan Frosta.
Handelsbetjent Harald Fæbakke.
Dagarb. Kristian Johnsen.
Lærer Rolf Odd Vold.
Dagarb. Selmer S. Vestheim.
Smed Einar Rasmussen.
Chauffør Nils Nilsen.
Sykesøster Margit Holt.
Skolebestyrer A. Øvrum.
Gbr. Severin Vibeto.
Fylkesagronom K. Baardseth.
Kommunesekretær Kr. Fæhn.
Reverøkter Thor Fæhn.
Lensmann O. Fæhn.
Lensmannsbetjent Randi Fæhn.
Snekker Thomas A. Bjørndalen.
Kjøbmann Nils Kise.
Kjøbmann Ingvald Nilsen.
Sagarb. Jens Jakobsen.
Handelsbetjent John Johnsen.
ditto Arthur Hansen.
Baker Peder Johnsen.
Kontorist Asbjørn Tufte.
Former Trygve Trondsen.
Pensjonist N. Opheim.
Statsminister Hundseid.
Ordfører O. Mæland.
Landbrukslærer J. Haaland.
Havebrukslærer T. Skard.
Sløidlærer N. Bakken.
Fjøsmester Ragnvald Kristoffersen.
Smed Karl Simonsen.
Bestyrinne Ellaug Svestad.
Landbrukslærer Jacob B. Nordbø.
Lærerinne M. Sandsgård.
Håndarbeidslærerinne Grindland.
Småbrukslærer Erling Eriksen.
Beslagsmed Einar Juliussen.
Kommunekasserer Kr. Tufte.
Kontorist Nils Tufte.
Holla Handelsforening.
Bestyrer G. Hørte.
Baker Arthur Jensen og frue.
Kirkesanger E. Straume og frue.
Lærerinne Mari Saga.
Gbr. Anders Kr. Fæhn.
Småbruker Karl Lindqvist.
Materialforvalter Isak Wetlesen.
Gbr. Johannes Teigen.
Gbr. Peder Namløs.
Gbr. Tron O. Namløs.

 

Helgen.
Gbr. Jørgen K. Jøntvedt.
Møller Kristian Andersen.
Smed Andreas Kaasa.
Gbr. Gustav Jøntvedt.
Gbr. Knut Kolle.
Gbr. Lars A. Kolle.
Pensjonist O. Hvalen.
Pensjonist Sofie Holen.
Gbr. John Slåtthaug.
Gbr. Jens P. Omtvedt.
Rentenist Karen Omtvedt.
Gbr. Knut Hellkås og frue.
Handelsbetjent Arthur Nesodden.
Styrmand Ole Næset.
Anleggsarb. Anders Sørensen.
Premiærløyntnant K. L. Stenstad.
Gbr. Severin Stenstadvolden.
Gbr. Gunnar Hagen.
Gbr. Simon P. Helgen.
Bankdirektør P. Helgen.
Gbr. Ole Helgen.
Gbr. Steinar Helgen.
Lærer Olav Rønjom.
Dagarb. Karl H. Vaskås.
Pensjonist Johan Thorsell.
Helgen Handelsforening.
Bestyrer H. Haukvik.
Snekker Henrik Dahl.
Gbr. Peder H. Bjerva.
Gbr. Nils H. Bjerva.
Gbr. Anders Huset.
Gbr. Anders Hjelseth.
Rentenist Anne Marie Hjelseth.
Veivokter Hans Hansen.
Gbr. Anders Langeland.
Peder Holtan.
Gbr. Halvor Holtan.
Gbr. Anders Skjørholt.
Forhenv. lærer A. Langangen.

Valebø.
Baneformann Arnt K. Vala.
Telegrafist Leif Moen.
Stasjonsmester N. Kjeverud.
Rentenist Rollef Brenne.
Gbr. Karl B. Vala.
Gbr. Gullik Helgen.
Gbr. Torjus Opsahl.
Kjøbmann Adolf K. Vala.
Gbr. Gunnar Graver.
Lærer Knut Dukane.
Banevokter Alfred Andersen.
Gbr. Jonas Vale.
Formann Hans Spirdalen.
Skogsarb. Johannes Sannesmoen.
Gbr. Jens Solberg.
Skogbetjent Jørgen Lunde.
Lærer Eivind Lindheim.

Fri Skoleskatt:
Gbr. Matthias Vale.
Gbr. John K. Vale.
Snekker Jens B. Brenne.
Former Hans E. Eiklund.
Handelsbetjent Rudolf Rasmussen.
Former Lars Tobiassen.
Former Andreas Abrahamsen.
Stallkar Tollef Olsen.
Gbr. Anund Kaasene.