ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Oppdatert 27.01.2022

Skoskatten 1711 for Holden Præstegield

Holla hovedsogn, Romnes annex og Helgen annex

Kilde: Fogderegnskap Øvre og Nedre Telemark og Bamble, 1711, folie 9. Digitalarkivet.

Andgaaende dend Allernaadigste Paabudne Skoeschat eftter Forordningen af 21. Februar 1711,
samt derpaa fuldte Slotzlowens Naadige Anordning af 17de April Indeværende Aar, Følger her eftter
Edle Lensmanden i dette Præstegield Gunder Tolfsens wed twende mænds nafnlig Ole Ledworsen
og Ole Olsens underschrefne Forseglede, og af dennem forfattede Mandtall ofwer en hvers Familie
som samme bør svare I Holden Sougn.


| Parykkskatten 1711 | Skoskatten 1711 |

Disse 2 skattekravene henger sammen og er utsent på samme tid. G.S.

Tekst Rdl. Sk.
HOLDEN SOUGN    
Holden med Rødningen    
Halwor Self - 4de   24

Helge ibidem (samme sted) Self - 4de

  24
Peder Self - 3de   18
Suusaas    
Mickel Selw - 3de   18
Mickelll ibidem (samme sted) - Self 5te   30
Eye (øvre)    
Jens (Jespersen) Self - 6te   36
Eie (nedre)    
Anders Selw - 3de   18
Tord Selw - 3de   18
Haatvedt    
Anders Selw - 8de   48
Wibetou (nedre)    
Maren Selw - 3de   18
Ole Wibetou Selw - 4de   24
Wibetou (mellem)    
Anders Selw - 4de   24
Ole Selw - 8de   48
Søfwe    
Hans Selw - 8de   48
Tvedt    
Tyge Self - 4de   24
Jens Selw - 4de   24
Gunder Selw - andre   12
Fæn (nedre)    
Gunne Selw 5te   30
Fæn (øwre)    
Anund Self - 6te   36
Nambløes (mellem)    
Niels Selw - 6te   36
Anne Selw - 4de   24
Christen Selw - 3de   18
Nambløes (søndre)    
Peder Selw - 4de   24
Efwen Selw - 3de   18
Bachesuusaas    
Poul Self - anden   12
Peder Selw - 3de   18
Heisholdt (vestre)    
Peder Self - 8de   48
Heisholdt (østre)    
Groe Self - 5de   30
Nambløs    
Anders Selw - 5te   30
Kolbiørn Selw - 5te   30
Haatvedt    
Peder Self - 5te   30
Fosse    
Ole Selw - 4de   24
Schaardal    
Ole Selw - 6te   36
Tvære (Tvara)    
Alf Self - 6te   36
Espehvalen    
Daniel Selw - 4de   24
Tofte    
Isak Self - 4de   24
HELGEN ANNEX    
Helgen    
Tosten Selw - 5te   30
Ytterbøe    
Peder Selw - 5te   30
Ole Self - 5te   30
Kolle    
Torbiørn Selw - 7de   42
Stenstad    
Ole Self - 5te   30
Bøe    
Bendt Self - 5te   30
Jon Selw - 3de   18
Kaalstad    
Askier Selw - 5te   30
Anne Self - 5te   30
Gielset (Hjelset)    
Anders Self - 5te   30
Omtvedt    
Søren Selw - 4de   24
Kaalstad    
Ewen Self - 4de   24
Klofwedal    
Karen Selw - 5te   30
Holten (Holtan)    
Jens Self - 4de   24
Langeland    
Christen Selw - 4de   24
Werstad    
Christen Self - 5te   30
Jøntvedt (mellem)    
Anders Self - 3de   18
Jøntvedt (nordre)    
Brynild Self - 5te   30
Helgen    
Elias Self - 3de   18
Knud Helgen Self - Anden   12
Giedeboe    
Maren Self - 3de   18
Tindholdt    
Lars Self - 4de   24
Schiørholdt    
Knud Self - 4de   24
Hvalen    
Gunder Self - 5 Personer   30
Bierfven    
Eener Selw - 3de   18
Hans Selw - 4de   24
Steenstadhvalen    
Jens Self - 4de   24
Præstgraf    
Swenche Selw - 4de   24
Wasdalen    
Rasmus Selw - 5te   30
Jøntvedt (søndre)    
Rasmus Self - 6te   36

ROMMENÆS ANNEX

   
Sandnæs    
Niels Selw - 7de   42
Sandnæs    
Gunder Self - 6te   36
Ullewigen    
Johannes Selw - 5te   30
Hvale (i Valebø)    
Anders Self - 7de   42
Hvale (i Valebø)    
Arfue Self - 8de   48
Grafwer    
Jens Self - 8de   48
Lunde    
Rolf Selw - 7de   42
Lunde    
Ledwor Self - 7de   42
Brende    
Swend Selw - 4de   24
Sifwert Selw - 4de   24
Hvale (Vala)    
Anders Self - 5te   30
Opsal    
Christen Selw - 5te   30
Paa Rommenæs Westre    
5 Personer   30
Rommenæs østre    
Gunder Self - 10de   60
Uhlefos    
Isak Selw - 7de   42
Ødegaarden    
Gunder Selw - 3de   18
(Præstegaarden)    
Sougne Præst Hr. Gerhard Meidel Selw - 13de   78
STRANDSIDDERE OG HUUSMÆND VED ULEFOS SAUGER    
Erik Clemetsen Selw - 8de   48
Peder Isaksen Selw - 4de   24
Halvor Olsen Self - 3de   18
Jon Olsen Self - 3de   18
Johannes Larsen Selw - 5te   30
Niels Clemetsen Selw - 3de   18
Torgeir Christensen Selw - 4de   24
Lieutnant Ole Jonsen Selw  - anden   12
Niels Madtsen Selw - anden   12
Hans Nielsen Selw - anden   12
Hendrich Hendrichsen Selw - 2de   12
Bent Tommesen   6
Torgius Eriksen Selw - 3de   18
Efwen Torgiusen Self - anden   12
Trond Tiøstelsen Self - 6te   36
Hans Amundsen Self - anden   12
Anund Odnesen Self - 3de   18
Amund Steenersen Self - anden   12
Anna Jacobsdatter   6
WED ULLEFOS JERNVERCK    
Ingebret Bomhof Self - 4de   24
Steen Jansen Selw - 4de   24
Michell Hammersmed Self - 4de   24
Giert Marsoufn Mester Selw - 6te   36
Ole Nielsen Selw - 3de   18
Eener Nielsen Self - 3de   18
Halwor Nielsen Self - anden   12
Madtz Andersen Self - 4de   24
Anders Pedersen Self - 3de   18
Ole Halworsen Self - anden   12
Anders Mogensen Self - anden   12
Knud Møller Selw - 5te   30
Niels Christophersen Self - anden   12
Halfwor Anderssen Self - anden   12
Ole Kolbiørnssen Self - 3de   18
Jon(?) Karlsen Self - anden   12
Ole Olssen Self - anden   12
Anders Hanssen Self - anden   12
Jens Nielsen Selw - 3de   18
Claus Nielssen   6
Arfwe Hansen Self - 3de   18
Anund Torstensen Self - 3de   18
Morten Hafwer anden   12
Maren Larsdatter   6
Eifvor Hansdatter   6
Magdalena Olsdatter   6
Ragnild Olsdatter   6
Ingebor Biørnsdatter   6
Anne Christophersdatter   6
Anders Larsen Selw - anden   12
Torgier Elefsen Self - 3de   18
HUUSMÆND I HOLDEN SOUGN    
Tore Kaasen Self - 3de   18
Fin Yttingen Self - 3de   18
Karl Kaasen Self - anden   12
Laurs Laursen Self - 3de   18
Anders Gunnerøds Enche Selw - 3de   18
Hans Simmensen Selw - 3de   18
Ewen Steensen Self - anden   12
Jorond Rings Efien Selw - anden   12
Helje Jonsen Self - 3de   18
Efwen Pedersen Self - 3de   18
Beniamin Jensen Self - 3de   18
Peder Mathiesen Selw - 3de   18
Fin Finssen Selw - anden   12
Niels Nielsen Selw - 3de   18
Lars Søfrensen Self - 3de   18
Hans Hansen Selw - 3de   18
Christopher Toressen Selw - anden   12
Kittil Solfwessen Self - anden   12
Johannes Borgen Selw - anden   12
Biørulf Rings Efien Selw - anden   12
Joen Engelbrektsen Self - anden   12
Bertell Skrædder Selw - 4de   24
Else Olsdatter   6
HUUSMÆND I HELGEN ANNEX    
Knud Huusets Enche Selw - anden   12
Erland Pederssen Selw - 4de   24
Tosten Hafwer Selw - anden   12
Niels Grinen Selw - anden   12
Christen Halvorsen Self - anden   12
Poul Nielsen Selw - 5te   30
Hans Brynildsen Selw - 3de   18
Niels Grønnsteen Self - 2de   12
Jacob Gundersen Selw - 4de   24
Halfwor Gielset Self - 3de   18
Ole Langeland Self - 4de   24
Søfvren Larsen Self - Anden   12
Johannes Klefwen Self - 3de   18
Maria Karlsdatter   6
Maren Nielsdatter   6
Anne Jensdatter   6
Marthe Knudsdatter   6
Ingebor Andersdatter   6
HUUSMÆND I ROMMENÆS ANNEX    
Swend Skaugen Self - 3de   18
Ingebor Grafningen Self 3de   18
Erik Nielsen Selw - anden   12
Torbiørn Hougsodden Self - 4de   24
Niels Poulsen Self - anden   12
Jacob Ewensen Selw - 3de   18
Peder Østere(?) Self - 4de   24
Peder Willumsen Self - 3de   18
Christen Nielsen Selw - 4de   24
Jon Mathiesen Self - 3de   19
Halwor Steensen Self - 4de   24
Goute Johansen Self - 4de   24
Ambroes Dahlen Self - 4de   24
Tord Halworsen Self - anden   12
Ole Sifwertsen Selw - 4de   24
Lisbet Dalen Selw - 3de   18
Ingebor Galten Self - anden   12
Niels Tommesen Self - 4de   24
Tore Kasted Self - 6te   36
Summa (Ekstraskatten og Skoskatten tilsammen) 88 32

| Ekstra 1711 | Skoskatt 1711 |
Disse 2 skattene henger sammen og er sendt ut på samme tid.


Webmaster