ved
Gard Strøm

| INNHOLD | FORORD | KILDER | LINKER | HJELP |


Skatteliste 1822

for
Holla

Transkribert av G.S., Brevik i august 2016.

Oppdatert 13.01.2017

Anno 1822 den 7de Februar, blev efter faaregaaende Kundgjørelse fra Prædikestolen paa Gjæstgivergaarden Tufte i Holden Præstegjelds Hovedsogn, indsat den ved Lov af 14. Juni 1816 befalede Komistion for dette Præstegjelds Thinglaug, bestaaende af Stedets Sognepræst Johannes Blom, som Forretningens bestyrer, og valgte Ligningsmænd Halvor Halvorsen Fæhn, Rasmus Johannesen Heisholt, Sten Andersen Tufte, Niels Torgrimsen Jøntved, Peder Jensen Omtved, Halvor Evensen Jøntved, Johannes Johannesen Ullevigen, Ole Johnsen Vale og Isak Clausen Romnæs, til at fordele og paaligne paa des samtlige beboere, den med bemeldte Lov befalede Skat paa Formue og Næring til Indløsning af Rigsbanksedlerne i Skatteaaret fra 1te Juli 1821 til ditto Dato 1822, som for Holden Præstegjeld med Amtsligningen paa de indkalte districter er bestemt til 380 Specier 20 Skilling, med Tillæg af 96 Skilling, som efter Fogden Plesners Skrivelse af 21te Novbr, 1821, Der vi efter faaregaaende Aars Ligning formedelst Uformuenhed var at kunne indrive, hvorfor Sammend maa indlemmes til Fordeeling, og som tillagt Hovedsummen udgjør tilsammen 380 Specier 116 Skilling.
Hvor da nedenstaaende Fordeling overenstemmende med Covbefalede(?) Forholdsregler, efter bedste Skjønn, grundet paa indhentede Oplysninger, om Vedkommenes Tarv og Trang blev bestemt og antaget.

Matrikul no. Gaardene og Pladsernes Navne Den Skattepligtiges Navn De Skattepligtiges Stand Paaliggende Skat Anm.
1 Holden med Rødningen Jomfru Olsen Gjordemoder 0 - 3 - 8 (Daler - Ort - Skilling)
    Madam Foss Husholderske 0 - 0 - 20  
    Kirsten Torstensdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Ingebor Thomasdatter ligeledes 0 - 0 - 10  
    Hans Jacob Hansen Tjenestedreng   Udgaard som Vanfør
    Jørgen Christensen Arbeider 0 - 1 - 0  
2 Suusaas Halvor Halvorsen d.æ. Gaardmand 2 - 4 - 0  
    Halvor Halvorsen hos Faderen 0 - 2 - 12  
    Niels Halvorsen hos Faderen 0 - 1 - 16  
    Claus Halvorsen hos Faderen 0 - 0 - 20  
    Anne Maria Jensdatter Toreskaas Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Halvor Olsen Krageføt Gaardmand 0 - 2 - 12  
    Anne Halvorsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Peder Olsen Solvold Huusmand 0 - 2 - 12  
    Ole Pedersen Solvold hos Faderen 0 - 0 - 20  
    Maren Pedersdatter Solvold hos Faderen 0 - 0 - 10  
    Jon Rødningen Huusmand 0 - 1 - 6  
    Rasmus Pedersen Huusmand 0 - 1 - 0  
    Peder Rasmussen Inderste 0 - 1 - 16  
    Hans Otterkjær Huusmand 0 - 1 - 16  
    Lars Otterkjær Muurmester 0 - 1 - 16  
3 og 4 Eie Bertel Bomhoff Gaardmand 4 - 0 - 0  
    Jomfru Bomhoff hos Faderen 0 - 0 - 20  
    Maria Nielsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Ingebor Nielsdatter ditto 0 - 0 - 10  
    Ellen Maria Mathiasdatter ditto 0 - 0 - 10  
    Tollef Pedersen Kaasa Huusmand 0 - 1 - 16  
    Ole Kittilsen Huusmand 0 - 2 - 0  
    Even Odden Huusmand 0 - 2 - 12  
    Gunder Evensen Tømmermand 0 - 1 - 12  
    Mads Jensen Huusmand 0 - 0 - 20  
    Ole Nyehuus Huusmand 0 - 1 - 0  
    Sven Christensen Skrædder 0 - 2 - 0  
    Jørgen Thorsen Smed 0 - 3 - 0  
Matrikul no. Gaardene og Pladsernes Navne Den Skattepligtiges Navn De Skattepligtiges Stand Paaliggende Skat Anm.
5 Haatvedt Store Steen Olsen Gaardmand 2 - 4 - 0 (Daler - Ort - Skilling)
    Knud Nielsen Gaardmand 1 - 0 - 0  
    Tollef Jansen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Mari Halvorsdatter Tjenestepige 0 - 1 - 0 paa Renter af 100 Sp.
    Karen Gundersdatter ditto 0 - 0 - 10  
    Anders Olsen Melteig Gaardmand 1 - 1 - 12  
    Anne Olsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Ole Evensen Huusmand 0 - 1 - 0  
    Bergith Olsdatter Hans Datter 0 - 0 - 10  
6 Vibetoe nedre Hans Anunsen Gaardmand 0 - 4 - 0  
    Anders Torgersen Gaardmand 0 - 4 - 0  
    Maria Jensdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Stian Pedersen Skrædder 0 - 2 - 0  
    Jørgen Larsen Juvet Tømmermand 0 - 2 - 0  
    Halvor Larsen Tømmermand 0 - 2 - 0  
    Niels Thorsen Skomager 0 - 2 - 0  
    Anders Thorsen Skomager 0 - 2 - 0  
    Thomas Anunsen Hjulmager 0 - 2 - 12  
7 Vibetoe øvre Gunder Andersen Gaardmand 0 - 1 - 0  
    Kittil Olsen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Anders Hansen Gaardmand 0 - 4 - 0  
8 Tufte Steen Andersen Gaardmand 3 - 0 - 0  
    Magrethe Pedersdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Ingebor Jensdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Peder Pedersen Dagarbeider 0 - 0 - 12 udgaar
    Hans Steensen Gaardmand 0 - 3 - 0  
    Asloug Halvorsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Rolv Andersen Gaardmand 1 - 2 - 12 Venter arv
    Enken Marthe Gaardbruger 0 - 2 - 12  
    Anders Andersen Skolelærer 0 - 1 - 0  
    Gunder Andersen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Ole Olsen Rolighed Ældr bruger 0 - 2 - 0  
    Ole Olsen yngre Jordbruger 0 - 2 - 0  
    John Olsen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Jens Andersen Stuen Dagarbeider 0 - 0 - 20  
    Anders Jensen Hougen Dagarbeider 0 - 0 - 20  
Matrikul no. Gaardene og Pladsernes Navne Den Skattepligtiges Navn De Skattepligtiges Stand Paaliggende Skat Anm.
9 Søve Kapitaine Høium Gaardbruger 6 - 2 - 12 (Daler - Ort - Skilling)
    Jomfru Veulner (Wølner)   Gaar ud som Svag  
    Jomfrue Vibe Husholderske 0 - 0 - 20  
    John Olsen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Magrethe Andersdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Lisbeth Hansdatter ditto 0 - 0 - 10  
    Gunnil Larsdatter ditto 0 - 0 - 10  
    Magrethe Jensdatter ditto 0 - 0 - 10  
    Sidsel Jensdatter ditto 0 - 0 - 10  
    Kirsten Olsdatter ditto 0 - 0 - 10  
    Niels Olsen Ringsevje Huusmand 0 - 2 - 0  
    Anun Thorsen Huusmand 0 - 1 - 16  
    Anders Andersen Thorsnæs d. ældre Huusmand 0 - 1 - 16  
    Anders Andersen d. yngre Sønnen 0 - 1 - 0  
    Thyge Andersen Huusmand 0 - 1 - 0  
10 Tvedt Ole Andersen Gaardmand 0 - 4 - 12  
    Kirsten Olsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Fredrik Olsen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Anders Olsen Gaardbruger 0 - 4 - 12  
    Kirsten Eriksdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Gunder Olsen Huusmand 0 - 1 - 0  
    Anders Andersen Huusmand 0 - 1 - 0  
    Hans Røibek Bruger 0 - 2 - 0  
    Ole Olsen Gaardbruger 0 - 2 - 0  
    Anne Hansdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Halvor Olsen Gaardmand 0 - 2 - 0  
    Ole Halvorsen Dagarbeider 0 - 0 - 20  
    Augen Olsen Huusmand udgaar som Svag  
    Ole Hansen Tjenestedreng 0 - 0 - 16  
    Reier Pladsen Gaardmand 0 - 4 - 0  
    Anders Brynnildsen Gaardbruger 0 - 1 - 6  
Matrikul no. Gaardene og Pladsernes Navne Den Skattepligtiges Navn De Skattepligtiges Stand Paaliggende Skat Anm.
11 Fæhn nedre Halvor Halvorsen Gaardmand 1 - 3 - 18 (Daler - Ort - Skilling)
    Tollef Fæhn Føderaadsmand 0 - 2 - 8  
    Anne Arvesdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Niels Arvesen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Gunder Pedersen Gaardmand 0 - 4 - 12  
    Asloug Knudsdatter Føderaadsenke 0 - 2 - 0  
    Isak Andersen Gruben Stiger 0 - 2 - 0  
    Isak Isaksen Grubearbeider 0 - 2 - 0  
    Isak Jensen Grubearbeider 0 - 3 - 0  
    Kirsten Isaksdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Ole Jensen Grubearbeider 0 - 3 - 0  
    Anders Olsen Grubearbeider 0 - 1 - 12  
    Jens Olsen Grubearbeider 0 - 0 - 20  
12 Fæhn Søndre Halvor Andersen Gaardmand 0 - 4 - 12  
    Ole Johnsen Gaardmand 0 - 4 - 12  
    Kittil Andersen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Johanne Andersdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Anders Andersen Grubearbeider 0 - 1 - 12  
    Ole Nielsen Bjørndalen Husmand 0 - 2 - 0  
    Niels Olsen Føderaadsmand 0 - 0 - 20  
13 Namløs Søndre Peder Pedersen Gaardmand 0 - 3 - 18  
    Asgjær Johnsen Smed 0 - 2 - 0  
    Ole Olsen Gaardmand 0 - 2 - 20  
    Ole Andersen Stedsøn 0 - 0 - 20  
    Lars Olsen Gaardmand 0 - 1 - 16  
    Mari Andersdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Kittil Johnsen Grubearbeider 0 - 1 - 12  
    Ingebor Johnsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    John Fæbakke Føderaadsmand gaar ud som Svag  
    Christen Brynnildsen Grubearbeider 0 - 0 - 20  
    Enken Marthe Fæbakke HuusmandsEnke 0 - 0 - 10  
    Asgjær Brynnildsen Grubearbeider 0 - 1 - 12  
    Peder Hansen Huusmnd. Grubearbeider 0 - 2 - 0  
    Jacob Pedersen Tjenestedreng 0 - 0 - 12  
    Kirsten Olsdatter Tjenestepige udgaar som Fattig  
    Anders Olsen Husmand 0 - 1 - 0  
Matrikul no. Gaardene og Pladsernes Navne Den Skattepligtiges Navn De Skattepligtiges Stand Paaliggende Skat Anm.
14 Namløs Store Ole Nielsen Gaardmand 0 - 3 - 18 (Daler - Ort - Skilling)
    Arve Nielsen Gaardmand 1 - 2 - 12 Venter arv
    Niels Olsen Føderaadsmand 0 - 2 - 8  
    John Nielsen Skrædder 0 - 0 - 20  
    Ole Tormoesen Dagarbeider 0 - 2 - 0 Har arv
    Johannes Nielsen Gaardmand 0 - 4 - 0  
    Ole Nielsen Gaardmand 0 - 4 - 0  
    Hans Amundsen Gaardmand 0 - 4 - 0  
    Peder Isaksen Boeslid(?) Grubearbeider 0 - 1 - 12  
    Knud Arnesen Grubearbeider 0 - 1 - 0  
15 Baxaas Halvor Stenersen Gaardmand 2 - 0 - 0  
    Enke Anne Baxaas Jordbruget 0 - 2 - 12  
    Anne Jensdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Anders Stenersen Gaardmand 0 - 2 - 12  
    Ole Sørensen Skomager 0 - 1 - 0  
    Hans Jensen Huusmand 0 - 0 - 20  
    Jens Hansen Dagarbeider 0 - 0 - 20  
    Ole Gjermundsen Huusmand 0 - 1 - 16  
    Rønnaug Olsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Thor Halvorsen Gaardmand 1 - 2 - 0  
    Halvor Thorsen Gaardmand 1 - 2 - 0  
    Gjermund Olsen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Gjermund Nomme Huusmand 0 - 1 - 0  
    Christen Hansen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Thor Hansen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Sven Hansen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Anne Nielsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Maria Evensdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Kari Evensdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
16 Uhlefosgaarden Nicolay Benj. Aall Statsraadens Søn 2 - 2 - 12  
    Jomfru Paust Husholderske 0 - 0 - 20  
    Tollef Christensen Tjener 0 - 0 - 20  
    Even Nielsen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Gunnil Tronsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Dorthe Thomasdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
Matrikul no. Gaardene og Pladsernes Navne Den Skattepligtiges Navn De Skattepligtiges Stand Paaliggende Skat Anm.
17 Heisholt østre Gunder Jørgensen Gaardmand 0 - 2 - 0 (Daler - Ort - Skilling)
    Enke Anne Hansdatter Jordbruger 0 - 2 - 0  
    Jørgen A. Nielsen Skolelærer 0 - 0 - 20  
    Peder Olsen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Aase Sigursdatter Tjenestepige 0 - 0 - 8  
    John Andersen Gaardmand 0 - 2 - 12  
    Anders Johnsen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Gunnil Johnsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Enke Anne Johannesdatter Jordbruger 0 - 1 - 6  
    Johannes Gundersen Jordbruger 0 - 1 - 6  
    Anders Gundersen Jordbruger 1 - 0 - 0 Eier Gaard
    Marthe Gundersdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Magrethe Gundersdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
18 Heisholt vestre Johannes Johannesen ældre Gaardmand 0 - 2 - 12  
    Johannes Johannesen yngre Dagarbeider 0 - 0 - 20  
    Ole Johannesen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Rasmus Johannesen Gaardmand 0 - 2 - 12  
    Johannes Rasmussen Sønnen 0 - 1 - 0  
    Maria Rasmusdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Johannes Christiansen Gaardmand 0 - 1 - 16  
    Enken Gunnild Bruger Jord 0 - 1 - 16  
    Hans Christiansen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Gunder Christiansen Skomager 0 - 2 - 0  
    Inger Christiansdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    John Deleye Smed og Huusmand 0 - 1 - 12  
    Gunder Kringlefødt Huusmand 0 - 2 - 0  
    Anders Olsen Snedker og Huusmand 0 - 1 - 0  
19 Namløs nordre Kjøstol Christensen Gaardbruger   anført under Hotved
    Halvor Haatved Bruger   ditto
    Christen Kjøstolsen Inderste 0 - 2 - 12  
    Jørgen Andersen Dagarbeider 0 - 0 - 20  
    Christen Lucenæss Huusmand 0 - 1 - 0  
Matrikul no. Gaardene og Pladsernes Navne Den Skattepligtiges Navn De Skattepligtiges Stand Paaliggende Skat Anm.
20 Hotvedt lille Kjøstol Christensen Gaardmand 1 - 4 - 0 (Daler - Ort - Skilling)
    Halvor Christensen Gaardmand 1 - 4 - 0  
    Aavet Olsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Niels Olsen Hegna Husmand 0 - 0 - 20  
    Niels Nielsen Postbonde 0 - 1 - 0  
    Ole Nielsen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Enke Anne Hotved Føderaad 0 - 2 - 8  
21 Namløs mellem Tron Kjøstolsen Gaardmand 1 - 0 - 0  
    Kjøstol Tronsen Føderaadsmand 0 - 1 - 16  
    Gunder Kjøstolsen Huusmand 0 - 1 - 12  
    Jens Lillejordet Gaardmand 0 - 4 - 12  
    Steen Andersen Grubearbeider 0 - 1 - 0  
    Ole Amundsen ældre Grubearbeider 0 - 1 - 0  
    Ole Amundsen yngre Grubearbeider 0 - 0 - 20  
22 Fosse John Thomassen Gaardmand 1 - 4 - 0  
    Ole Olsen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Anne Hansdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Christen Jensen Huusmand 0 - 1 - 6  
    Thor Velliksen Gaardmand 0 - 1 - 0  
    Enke Kari Olsdatter Føderaadsqvinde 0 - 1 - 0  
23 Vibetoe mellem Thomas Andersen Gaardmand 1 - 2 - 0  
    Anders Thomassen Gaardmand 0 - 2 - 12  
    Svenung Thomassen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Anne Thomasdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Jens Kittilsen Texle Huusmand 0 - 0 - 20  
    Kittil Jensen Grubearbeider 0 - 0 - 20  
24 Tvara med Espevolden Rasmus Halvorsen Huusmand 0 - 0 - 20  
    Christopher Andersen Gaardmand 0 - 1 - 16  
    Frue Sal. Bremer Bruger Enkesædet 3 - 2 - 12  
    Tolf Borgersen Dagarbeider 0 - 1 - 12  
    Maren Gurine Johannesdatter Tjenestepige 0 - 0 - 20 Har arv
    Aaste Nielsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Jomfru Poppe Husholderske 0 - 0 - 20  
    Enke Kari Heggemoen HusmandsEnke 0 - 2 - 12  
    Lars Andersen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Borger Tolfsen Huusmand 0 - 0 - 20  
Matrikul no. Gaardene og Pladsernes Navne Den Skattepligtiges Navn De Skattepligtiges Stand Paaliggende Skat Anm.
25 Skaardal Ole Evensen Gaardmand 1 - 1(?) - 0 (Daler - Ort - Skilling)
26 Texle Isak Nielsen Skrædder 0 - 1 - 12  
    Halvor Christensen Huusmand 0 - 2 - 0  
27 Høidalen Gunder Gundersen Huusmand 0 - 2 - 0  
    Thor Gundersen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
28 Helgen Store Gunder Larsen Gaardmand 0 - 3 - 12  
    John Olsen Gaardmand 1 - 1 - 0  
    Simon Larsen Gaardmand 2 - 1 - 12  
    Lars Simonsen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Asloug Larsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Mari Olsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Tollef Hagen Gaardmand 0 - 2 - 12  
    Halvor Hagen Hjulmager 0 - 1 - 0  
    Hans Nordstaae Dagarbeider 0 - 0 - 20  
    Poul Jensen Huusmand 0 - 2 - 0  
    Hans Poulsen Underofficer 0 - 2 - 12  
    Knud Aslaksen Gaardbruger 0 - 2 - 12  
    Anders Pedersen Huusmand 0 - 2 - 0  
    Niels Tollefsen Dagarbeider 0 - 0 - 20  
    Gunnil Tollefsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Peder Larsen Huusmand 0 - 0 - 24  
    Brønnil Larsen Inderste 0 - 0 - 16  
29 Ytterbøe Halvor Velliksen Lensmand 3 - 2 - 12  
    Berthe Christensdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Karen Olsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Johannes Hansen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Peder Halvorsen hos Faderen 0 - 2 - 0  
  Ytterbøe Ole Thorsen Gaardmand 1 - 1 - 0  
    Ahlis Simonsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 14 har arv
  Ytterbøe Enken Kirsten Olsdatter Bruger 0 - 3 - 12  
    Jørgen Thorsen Tjenestedreng 0 - 2 - 12 har Formue
    Kirsten Thygesdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    And. Andersen Arbeidsmand 0 - 0 - 20  
    Peder Hansen Tømmermand 0 - 1 - 16  
Matrikul no. Gaardene og Pladsernes Navne Den Skattepligtiges Navn De Skattepligtiges Stand Paaliggende Skat Anm.
30 Kolle Hans Nielsen Jordbruger 0 - 1 - 12 (Daler - Ort - Skilling)
    Niels Abrahamsen Arbeidsmand 0 - 0 - 20  
    Brønnil Sørensen Dagarbeider 0 - 1 - 0  
    Halvor Tormoesen Grubearbeider 0 - 1 - 0  
    Ole Kollekoven Huusmand 0 - 1 - 12  
    Sven Halvorsen Dagarbeider 0 - 0 - 20  
31 Stenstad Frue Hoell Gaardbruger 2 - 0 - 0  
    Madame Lassen Logerende 0 - 2 - 0  
    Niels Hoell Skipper 0 - 4 - 0  
    Frøken Hoell Huusjomfrue 0 - 1 - 0  
    Magrethe Brynnilsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Anne Maria Jensdatter Tjenestepige  

udgaar som svagelig

    Karen Nielsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Jens Larsen Huusmand 0 - 1 - 6  
    Harald Olsbrygge Føderaadsmand 0 - 2 - 0  
    Gunder Olsbrygge Gaardbruger 0 - 2 - 12  
32 Bøe Forvalter Poppe Gaardbruger 3 - 2 - 12  
    Madame Blom Logerende 3 - 2 - 18 Not.(?)
    Jens Brynnilsen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Ole Hansen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Mari Olsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Kirsti Olsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Berthe Isaksdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Maria Jonsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Jacob Andersen Føderaadsmand 0 - 1 - 0  
    Kittil Jacobsen Gaardbruger 0 - 2 - 0  
    Anders Halvorsen Underofficer 0 - 0 - 20  
    Feilberg Styrmand 0 - 4 - 0  
Matrikul no. Gaardene og Pladsernes Navne Den Skattepligtiges Navn De Skattepligtiges Stand Paaliggende Skat Anm.
33 Kaalstad Store Jens Jørgensen Gaardbruger 1 - 0 - 0 (Daler - Ort - Skilling)
    Jens Christensen Gaardbruger 0 - 2 - 12  
    Hans Halvorstaae Skomager 0 - 1 - 12  
    Christen Hansen Skomager 0 - 2 - 0  
    Thyge Hansen Skomager 0 - 1 - 0  
    Jørgen Jensen Gaardbruger 0 - 4 - 0  
    Anders Jørgensen Skrædder 0 - 3 - 0 har arv
    Jørgen Skibsnæs (Skifsnæs) Føderaadsmand 0 - 2 - 8  
    John Jørgensen Gaardmand 1 - 2 - 0  
    Maria Jonsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Anne Brynnilsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Ole Erichsen Huusmand 0 - 0 - 20  
    Terkel Velkom Gaardmand 0 - 2 - 12  
    Hans Sanden Gaardmand 0 - 3 - 0  
    Hans Tollefsen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Anne Halvorsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Hans Tinholts fader Gaardbruger 0 - 2 - 12  
    Peder Hansen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Mari Hansdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Ole Tinholtstulen Gaardmand 0 - 2 - 12  
    Hans Gullicksen Dagarbeider 0 - 0 - 16  
34 Jelseth John Hansen Gaardmand 0 - 3 - 0  
    Hans Johnsen Dagarbeider 0 - 1 - 0  
    John Johnsen Underofficer 0 - 1 - 12  
    Maria Jonsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Hans Madsen Gaardmand  0 - 2 - 12  
    Lisbeth Rasmusdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Ole Larsen Dagarbeider 0 - 0 - 20  
Matrikul no. Gaardene og Pladsernes Navne Den Skattepligtiges Navn De Skattepligtiges Stand Paaliggende Skat Anm.
35 Omtvedt Peder Jensen Gaardmand 1 - 4 - 0 (Daler - Ort - Skilling)
    Berthe Erichsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Aase Jensdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Ole Andersen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Peder Halvorsen Gaardbruger 0 - 2 - 0  
    Gullick Nib Huusmand 0 - 0 - 20  
    Halvor Pedersen Huusmand 0 - 1 - 6  
36 Kaalstad lille John Hansen Gaardbruger 0 - 2 - 12  
37 Klovedal Anders Johnsen Gaardbruger 2 - 0 - 0  
    Claus Thorsen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Simon Simonsen Gaardbruger 0 - 1 - 16  
    Inger Halvorsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Mari Simonsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Taran Klovedahl Føderaadsqvinde 0 - 2 - 18  
    Hans Olsen Smed 0 - 2 - 0  
    Simon Olsen Smed 0 - 2 - 0  
    Hans Fredriksen Arbeidsmand 0 - 0 - 20  
38 Holtan Peder Stiansen Gaardmand 1 - 2 - 12  
    Asloug Jørgensdatter Føderaadsqvinde 0 - 1 - 16  
    Anne Christensdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Gunder Strandjordet Huusmand 0 - 1 - 6  
    Anun Gundersen Skrædder 0 - 1 - 12  
    Jørgen Stiansen Gaardbruger 0 - 3 - 0  
Matrikul no. Gaardene og Pladsernes Navne Den Skattepligtiges Navn De Skattepligtiges Stand Paaliggende Skat Anm.
39 Langeland Niels Arnesen Gaardmand 2 - 0 - 0 (Daler - Ort - Skilling)
    Niels Nielsen Sønnen 0 - 0 - 20  
    Ingebor Nielsdatter Datteren 0 - 0 - 10  
    Serine Sørensdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Ole Ledvorsen Huusmand 0 - 1 - 6  
    Jahn Munken Gjæstgiver 0 - 3 - 18  
    Anne Jansdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
40 Værstad Halvor Andersen Gaardmand 1 - 0 - 0  
    John Pedersen Gaardmand 1 - 0 - 0  
    Enken Guri Føderaadsqvinde 0 - 1 - 12  
    Ole Olsen Gaardenkemand 0 - 2 - 12  
    Anders Olsen Gaardmand 0 - 2 - 12  
    Anne Olsdatter Føderaad   Gaar ud af Svaghed
    Jacob Kaasen Huusmand 0 - 1 - 12  
    Peder Jacobsen Skrædder 0 - 1 - 12  
    Anders Halvorsen Huusmand 0 - 1 - 12  
    Thomas Johnsen Huusmand 0 - 1 - 8  
    Kirsten Jonsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    John Johnsen Hagen Huusmand 0 - 1 - 16  
    Niels Pedersen Huusmand 0 - 0 - 20  
    Karen Mortensdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Lars Tollefsen Tjenestedreng 0 - 0 - 16  
41 Hvalen (i Helgen) Enke Kari Hansdatter Gaardbruger 0 - 3 - 0  
    Arve Thomassen Dagarbeider 0 -1 - 0  
    Hans Thomassen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Anne Gurine Olsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Arve Nielsen Gaardbruger 0 - 1 - 12  
    John Arvesen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Anne Arvesdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Hans Brynnilsen Huusmand 0 - 1 - 6  
    Gunder Olsen Tømmermand 0 - 1 - 6  
Matrikul no. Gaardene og Pladsernes Navne Den Skattepligtiges Navn De Skattepligtiges Stand Paaliggende Skat Anm.
42 Jøntvedt nordre Hans Olsen Gaardmand 0 - 3 - 0 (Daler - Ort - Skilling)
    Kittil Andersen Gaardmand 0 - 3 - 0  
    Gunder Andersen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Berthe Arnesdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Isak Kittilsen Grubearbeider 0 - 1 - 12  
43 Jøntvedt mellem Halvor Evensen Gaardmand 2 - 0 - 0  
    Hans Halvorsen Sønnen 0 - 0 - 20  
    Ole Halvorsen Huusmand 0 - 1 - 0  
    Brynnil Olsen Tømmermand 0 - 0 - 20  
    Christopher Nielsen Muurmester 0 - 1 - 20  
    John Mortensen Skrædder 0 - 2 - 12  
44 Gjedeboen (Valebø) Gunder Arvesen Gaardmand 1 - 1 - 12  
    Jørgen Gundersen Sønnen Sønnen 0 - 2 - 0  
    Jens Gundersen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Ole Gundersen Skrædder 0 - 2 - 0  
    Maria Jensdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Jens Eeg Huusmand 0 - 1 - 12  
    Hans Jensen Grubearbeider   Udgaard som Svag
    Svenke Jensen Grubearbeider 0 - 0 - 20  
    Torbjørn Svendsen Grubearbeider 0 - 1 - 8  
    Halvor Jensen Grubearbeider 0 - 1 - 0  
45 Helgen lille Lars Larsen Huusmand 0 - 1 - 8  
    Enken Maria Pladsen Huusmands Enke 0 - 1 - 0  
46 Tinholt Jørgen Svendsen Gaardmand 0 - 2 - 12  
    Hans Jørgensen Snedker 0 - 2 - 0  
    Anne Jørgensdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Ingebor Jørgensdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Jon Pedersen Huusmand 0 - 0 - 20  
    Arnes Enke Gaardbruger   Gaar ud.
47 Skjørholt Gunder Gundersen Gaardbruger 1 - 1 - 0  
    Anders Sve.... Arbeider 0 - 1 - 0  
Matrikul no. Gaardene og Pladsernes Navne Den Skattepligtiges Navn De Skattepligtiges Stand Paaliggende Skat Anm.
48 Bjerven Hans Olsen Gaardmand 0 - 3 - 12 (Daler - Ort - Skilling)
    Anders Rødningen Smed 0 - 2 - 12  
    Hans Andersen Smed 0 - 0 - 20  
    Tosten Olsen Huusmand 0 - 0 - 20  
    Ole Nielsen Tømmermand 0 - 0 - 20  
    Christen Jonsen Inderste 0 - 0 - 20  
49 Stenstadvolden Enken Birthe Gaardbruger 0 - 2 - 16  
    Niels Jacob Jensen Gaardbruger 0 - 2 - 0  
    Christen Andreassen Gaardbruger 0 - 3 - 8  
    Hans Jacob Jensen Huusmand 0 - 2 - 0  
50 Præstgrav Jens Olsen Gaardbruger 0 - 2 - 0  
    Ole Olsen Gaardbruger 0 - 2 - 0  
51 Vasdalen (Valebø) Christen Pedersen Gaardmand 0 - 4 - 0  
    Arne Christensen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Karen Christensdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Mari Halvorsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
52 Jøntvedt Søndre Peder Tollefsen Gaardmand 0 - 3 - 0  
    Liv Olsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Halvor Anunsen Huusmand 0 - 1 - 12  
    Niels Torgrimsen Gaardmand 0 - 2 - 12  
53 Soelberg (Valebø) Anders Nielsen Gaardmand 1 - 2 - 12  
    Sara Larsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Karen Jensdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Bjørn Killingkoven Huusmand 0 - 1 - 12  
54 Boemarksætre Ingen Opsidder sammesteds      
Matrikul no. Gaardene og Pladsernes Navne Den Skattepligtiges Navn De Skattepligtiges Stand Paaliggende Skat Anm.
55 Hvale store (Valebø) John Olsen Gaardmand 3 - 0 - 0 (Daler - Ort - Skilling)
    Bent Jonsen Gaardmand 0 - 4 - 0  
    Helge Knudsen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Hans Anunsen Tjenestedreng 0 - 0 - 14  
    Mari Halvorsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Mari Mognsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Helene Halvorsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 8  
    Ole Johnsen Gaardmand 1 - 1 - 12  
    Gunder Nielsen Tjenestedreng 0 - 0 - 16  
    Anne Torgrimsdatter Tjenestepige gaar ud som svag  
    Peder Jørgensen Gaardmand 2 - 0 - 0  
    Niels Olsen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Kari Halvorsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Ellen Halvorsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Arve Gundersen Gaardmand 1 - 1 - 0  
    Anne Olsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Ingebor Olsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 8  
    Peder Johnsen Huusmand 0 - 1 - 8  
    Anders Johnsen Huusmand 0 - 1 - 0  
    Hans Haraldsen Huusmand 0 - 3 - 0  
    Niels Usterud Huusmand 0 - 3 - 0  
    Hans Nielsen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Anders Nielsen Skrædder 0 - 1 - 8  
    Niels Hoxodde Huusmand 0 - 1 - 12  
    Gunder Hoxodde Skrædder 0 - 1 - 12  
    Anders Haagensen Indsidder Gaar ud  
    Halvor Hvaløen Huusmand 0 - 1 - 0  
56 Hvale lille (Hvala) (Valebø) Halvor Gundersen Gaardmand 1 - 2 - 12  
    Anne Halvorsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Niels Gundersen Tjenestedreng 0 - 0 - 16  
    Enken Margit Vala Føderaad 0 - 2 - 0  
    Gunder Christensen Gaardmand 0 - 4 - 0  
    Ole Tovsen Galten Gjæstgiver 1 - 2 - 12  
Matrikul no. Gaardene og Pladsernes Navne Den Skattepligtiges Navn De Skattepligtiges Stand Paaliggende Skat Anm.
57 Lunde øvre Torgrim Gullicksen Gaardmand 0 - 4 - 0 (Daler - Ort - Skilling)
    Gullik Tronsen Føderaad 0 - 2 - 0  
    Hans Nielsen Tjenestedreng 0 - 0 - 16  
    Anund Olsen Gaardmand 0 - 3 - 12  
    Ole Amundsen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Kari Andersdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Lars Knudsen Hattemager Gaar ud.  
58 Lunde nedre Halvor Andersen Gaardmand 0 - 4 - 0  
    Kittil Andersen Gaardmand 0 - 2 - 0  
    Halvor Pedersen Huusmand 0 - 1 - 0  
    Ole Johnsen Inderste 0 - 0 - 20  
    Enken Aaste Føderaadsqvinde 0 - 1 - 6  
    Christen Andersen Huusmand 0 - 1 - 0  
59 Brenne Ole Andersen Gaardmand 0 - 4 - 0  
    Halvor Halvorsen Tjenestedreng 0 - 0 - 16  
    Dorthe Pedersdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Enken Asoug Larsdatter ForlaugsEnke (føderaad) 0 - 1 - 6  
    John Andersen Inderste 0 - 0 - 20  
    Søren Larsen Huusmand Gaar ud  
    Peder Anunsen Gaardmand 1 - 4 - 0  
    Knud Østensen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Ingebor Jørgensdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Jørgen Kjosvig Huusmand 0 - 1 - 12  
    Søren Sivertsen Gaardmand 2 - 1 - 12  
    Peder Halvorsen Tjenestedreng 0 - 0 - 16  
    Ingebor Østensdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Rakel Olsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Halvor Gundersen Lottsbruger 0 - 1 - 16  
    Enken Anne Jonsdatter Føderaadsqvinde 0 - 2 - 8  
    Ole Sivertsen Moene Bruger 0 - 2 - 0  
    Ole Gundersen Huusmand 0 - 1 - 6  
    Ole Tostensen Inderst 0 - 0 - 20  
    Ole Torgrimsen Huusmand 0 - 1 - 6  
Matrikul no. Gaardene og Pladsernes Navne Den Skattepligtiges Navn De Skattepligtiges Stand Paaliggende Skat Anm.
60 Rommenæss Hr. Wille Gaardbruger 2 - 0 - 0 (Daler - Ort - Skilling)
    Provstinde Vindfeldt Pensionist 3 - 0 - 0  
    Frue Bentsleben Pensionist 0 - 2 - 0  
    Frøken Lernikov Husholderske 0 - 1 - 0  
    John Olsen Huusmand 0 - 1 - 12  
    Anders Olsen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Niri Nirisen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Halvor Kjøstolsen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Karen Bentsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Karen Kjøstolsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Anne Gunnulsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Jomfru Wille ældre Tjenestepige 0 - 0 - 20  
    Jomfru Wille yngre Tjenestepige 0 - 0 - 20  
    Christen Nyehuus Huusmand 0 - 2 - 0  
    Ole Nyehuus Føderaadsmand 0 - 1 - 0  
    Ingebor Christensdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Niels Mikkelsen Huusmand Gaar ud som Fattige  
    Anders Gundersen Huusmand 0 - 1 - 12  
    Enke Asloug   0 - 0 - 20  
    Ingebor Hansdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Isak Clausen Gaardmand 2 - 0 - 0  
    Jens Isaksen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Anne Isaksdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Kirsten Isaksdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Gunder Pedersen Gaardmand 1 - 0 - 20  
    Knud Odden Huusmand 0 - 2 - 0  
    Peder Knudsen Flaademand 0 - 1 - 16  
    Tollef Knudsen Flaademand 0 - 1 - 12  
    Lars Andersen Snedker 0 - 1 - 12  
    Ole Knudsen Snedker 0 - 0 - 20  
    Anne Knudsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Hammerstad Huusmand 0 - 1 -16  
Matrikul no. Gaardene og Pladsernes Navne Den Skattepligtiges Navn De Skattepligtiges Stand Paaliggende Skat Anm.
61 Sannæss øvre Torkel Jonsen Gaardmand 0 - 2 - 12 (Daler - Ort - Skilling)
    Halvor Tormosen Arbeidesmand 0 - 0 - 20  
    Lisbeth Nielsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Niels Haralsen Huusmand 0 - 0 - 20  
    Halvor Isaksen Huusmand 0 - 1 - 0  
    Tron Olsen Gaardmand 0 - 1 - 16  
    Ole Tollevsen Arbeidsmand 0 - 0 - 20  
    Saamund Deila Huusmand 0 - 0 - 20  
    Isak Pedersen Gaardmand 0 - 3 - 0  
    Peder Isaksen Tjenestedreng 0 - 2 - 0  
    Mari Olsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Hans Johannesen Huusmand 0 - 1 - 6  
    Niels Kittilsen Gaardmand 0 - 3 - 0  
    Enken Aaste Skouen Huusmandsenke 0 - 4 - 0  
62 Sannæss nedre Niels Olsen Føderaadsmand 0 - 1 - 0  
    John Nielsen Gaardmand 0 - 2 - 12  
    Ole Nielsen Gaardmand 0 - 1 - 12  
    Børthe Hansdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Thyge Olsen Gaardmand 0 - 4 - 0  
    Clemmet Nielsen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Anun Anunsen Huusmand 0 - 0 - 20  
    Johannes Gravning Føderaadsmand 0 - 0 - 20  
    Ole Johannesen Gaardmand 0 - 2 - 0  
    Ingebor Anunsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 8  
    Johannes Ullevigen Gaardmand 1 - 1 - 12  
    Johannes Johannesen Skolelærer 0 - 0 - 20  
    Ole Johannesen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Kari Johannesdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
Matrikul no. Gaardene og Pladsernes Navne Den Skattepligtiges Navn De Skattepligtiges Stand Paaliggende Skat Anm.
63 Graver (Valebø) Enken Anne Pedersdatter Bruger 2 - 2 - 0 (Daler - Ort - Skilling)
    Enken Kirsti Olsdatter Føderaadsqvinde 0 - 2 - 8  
    Torgrim Gulliksen Tjenestedreng 0 - 0 - 16  
    Torgrim Rollefsen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Børthe Halvorsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Sivert Hegna Huusmand 0 - 1 - 0  
    Peder Hegna Huusmand 0 - 1 - 0  
    John Bjørnedokken Huusmand 0 - 0 - 20  
64 Borstad Jens Augustinusen Gaardbruger 1 - 1 - 12  
    Anne Johnsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
65 Opsall Niels Christensen Gaardmand 0 - 1 - 12  
    Christen Nielsen Inderste 0 - 1 - 0  
    Karen Nielsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
66 Holden Præstegaard Hr. Pastor Klem Sognepræst 3 - 0 - 0  
    Jomfru Klem Logerende 0 - 0 - 20  
    Jomfrue Neskild Huusholderske 0 - 0 - 20  
    Anders Olsen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Kirsten Kiøstolsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Karen Halvorsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Gunnil Evensdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Maria Hansdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Niels Berget Huusmand 0 - 1 - 12  
    Ole Olsen Rokkedreier 0 - 1 - 12  
    Anders Olsen Rokkedreier 0 - 0 - 20  
    Niels Kaasen Huusmand 0 - 0 - 20  
    Ole Nielsen Arbeidsmand 0 - 1 - 0  
    Ole Erichsen Myhren Huusmand 0 - 2 - 0  
    Ole Sørensen Gladhuus Huusmand 0 - 1 - 16  
    Johannes Gunnerud Huusmand 0 - 1 - 16  
    Jens Andersen Muurmester 0 - 2 - 0  
    Halvor Lommerud Huusmand 0 - 1 - 0  
    Ole Andersen Huusmand 0 - 1 - 12  
    Gunder Pedersen Moen Huusmand 0 - 0 - 20  
    Ingebor Gundersdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Turvil Gundersen Skrædder 0 - 2 - 0  
    Anders Pedersen Huusmand 0 - 0 - 24  
    Clemmet Christiansen Skomager 0 - 1 - 12  
    Niels Lindgreen Smed 0 - 1 - 0  
    Enken Gunnil Herregaarden Huusmandsenke 0 - 0 - 20  
Matrikul no. Gaardene og Pladsernes Navne Den Skattepligtiges Navn De Skattepligtiges Stand Paaliggende Skat Anm.
  Uhlefoss Saugbrug Peder Eishoug Huusmand

0 - 0 - 20

(Daler - Ort - Skilling)
    Ole Hølen Huusmand 0 - 2 - 12  
    Ole Halvorsen Lindalen Huusmand 0 - 2 - 0  
    Berthel Bredsdorff Skipper 1 - 0 - 0  
    Poul Knutzen Fuldmægtig 1 - 2 - 12  
    Bent Nielsen Saugmester 0 - 4 - 0  
    Niels Bentsen Saugmester 0 - 4 - 0  
    Ole Enersen Saugmester 0 - 2 - 0  
    Rasmus Jensen Saugmester 0 - 2 - 0  
    Hans Trondsen Saugmester 0 - 3 - 0  
    Johannes Bentsen Saugmester 0 - 2 - 0  
    Hans Olsen Møller 1 - 0 - 12  
    Jacob Jensen Saugdreng Udgaar  
    Jens Hansen Saugdreng 0 - 1 - 12  
    Erik Hansen Saugdreng 0 - 1 - 12  
    Anders Strømodden Saugdreng 0 - 0 - 20  
    Halvor Strømodden Saugdreng 0 - 1 - 12  
    Rasmus Strømodden Dagarbeider 0 - 0 - 20  
    Sigur Jonsen Dagarbeider 0 - 0 - 20  
    Jens Nielsen Dagarbeider 0 - 0 - 20  
    Tron Nielsen Dagarbeider 0 - 1 - 6  
    Clemmet Gundersen Dagarbeider 0 - 1 - 6  
    John Bentsen Skipper 0 - 1 - 0  
    Clemmet Pedersen Dagarbeider Gaar ud  
    Anders Hansen Dagarbeider 0 - 1 - 6  
    Ole Nielsen Dagarbeider 0 - 0 - 20  
    Hans Bentsen Dagarbeider 0 - 1 - 6  
    John Jensen Dagarbeider 0 - 2 - 12  
    Johannes Christensen Flaademand 0 - 2 - 12  
    Kjøstol Pedetseid (Kjøstol Pedersen?) Dagarbeider 0 - 1 - 0  
    Jens Jonsen Smed 0 - 2 - 0  
    Trond Jonsen Smed 0 - 1 - 12  
    Trond Pedersen Færgemand 0 - 4 - 0  
    Peder Gundersen Føderaadsmand 0 - 2 - 12  
    Ole Johnsen Flaademand 0 - 1 - 6  
    Niels Clemmetsen Dagarbeider 0 - 2 - 0  
    Clemmet Nielsen Sanker 0 - 1 - 6  
    Gunder Clemmetsen Sanker 0 - 1 - 6  
    John Nielsen Sanker 0 - 1 - 6  
    Poulsen Klokker 0 - 4 - 0  
    Jens Poulsen Sønnen 0 - 0 - 20  
    Peder Soelvold Skolelærer 0 - 2 - 0  
    Guro Pedersdatter Værtshuusfolch 0 - 2 - 12  
    Peder Abrahamsen Dagarbeider 0 - 1 - 0  
    Ole Hansen Møller 0 - 0 - 20  
    Ingebor Pedersdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Jan Tolfsen Dagarbeider 0 - 0 - 20  
    Ole Clemmetsen Skomager 0 - 1 - 0  
Matrikul no. Gaardene og Pladsernes Navne Den Skattepligtiges Navn De Skattepligtiges Stand Paaliggende Skat Anm.
67 Holden Jernværk Baron Løvenskiold Godseier 65 - 0 - 0 (Daler - Ort - Skilling)
    Rolsted Fuldmægtig 4 - 0 - 0  
    Albrect Rolsted Skriverdreng 0 - 1 - 6  
    Jon Foss Skriverdreng 0 - 2 - 12  
    Anne Lihe Husholderske 0 - 1 - 0  
    Christine Ellefsdatter Tjenestepige 0 - 1 - 0  
    Kari Halvorsdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Niels Christensen Tjener 0 - 1 - 16  
    Rasmus Frideriksen Kudsk 0 - 1 - 0  
    Hr. Svendsen Marsmester 2 - 2 - 12  
    Anne Olsdatter ældre Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Anne Olsdatter Yngre Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Jomfru Svendsen Hjemme 0 - 0 - 20  
    Jomfru Svendsen yngre Hjemme 0 - 0 - 20  
    Peder Nielsen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Helge Haraldsdatter Holder sig selv 0 - 0 - 10  
    Marthe Jensdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Hr. Andersen Bogholder 2 - 0 - 0  
    Jomfru Dahl Husholderske 0 - 0 - 20  
    Inger Larsdatter hos Andersen Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Niels Hansen Tjenestedreng 0 - 0 - 20  
    Hr. Krohn Læge 0 - 1 - 12  
    Anne Hansdatter hos Krohn Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Horn Bygmester 1 - 0 - 0  
    Petter Horn hans Søn 0 - 1 - 12  
    Thomas Torbjørnsen Hammersvend 0 - 1 - 12  
    Poppe Hovmester 1 - 1 - 0  
    Roosen Districtslæge 3 - 0 - 0  
    Marthe Salvesdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Ingebor Hansdatter Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Johannes Johannesen Formersvend 0 - 1 - 12  
    Hans Evensen Formersvend 0 - 1 - 12  
    Lars Kamperhoug Spigersmed 0 - 1 - 12  
    Henrik Arvesen Opgiver 0 - 1 - 16  
    Arve Henriksen Dagarbeider 0 - 1 - 16  
    Halvor Helgeroen Kulleharker 0 - 1 - 0  
Matrikul no. Gaardene og Pladsernes Navne Den Skattepligtiges Navn De Skattepligtiges Stand Paaliggende Skat Anm.
    Halvor Næberud (Neperud) Spigersmed 0 - 1 - 0 (Daler - Ort - Skilling)
    Halvor Thomassen Formerdreng 0 - 0 - 20  
    Gjert Hansen Opgiver 0 - 1 - 16  
    Jens Johansen Formerdreng 0 - 1 - 16  
    Thomas Bentsen Spigersmed 0 - 1 - 16  
    Jan Bentsen Dagarbeider 0 - 0 - 20  
    Jan Brynnilsen Vægter 0 - 1 - 6  
    Brynnil Jansen Dagarbeider 0 - 1 - 6  
    Tosten Hansen Former 0 - 1 - 16  
    Ole Larsen Pukker 0 - 1 - 0  
    Jan Jonsen Former 0 - 1 - 0  
    Niels Thomassen Dagarbeider 0 - 0 - 20  
    Peder Thomassen Kulleharker 0 - 1 - 0  
    Jens Brynnilsen Hammerdreng 0 - 1 - 0  
    Halvor Johnsen Former 0 - 2 - 0  
    Anders Thomassen Spigersmed 0 - 1 - 16  
    Sivert Gregersen Opgiver udgaaet  
    Søren Henriksen Pukker 0 - 1 - 0  
    Hans Næberud (Neperud) Spigersmed 0 - 1 - 16  
    John Stensen Former 0 - 2 - 16  
    John Johnsen Dagarbeider 0 - 0 - 20  
    Abraham Steensen Muurmester 0 - 4 - 0  
    Gunder Hansen Hyttedreng 0 - 1 - 16  
    Jørgen Henriksen Tømmermand 0 - 1 - 6  
    Saamund Torbjørnsen Hammerdreng 0 - 1 - 6  
    Haagen Pedersen Former 0 - 1 - 16  
    Hans Torbjørnsen Former 0 - 1 - 0  
    Christopher Hansen Dagarbeider 0 - 0 - 20  
    Bernt Halvorsen Spigersmed 0 - 1 - 16  
    Clemmet Arvesen Spigersmed 0 - 1 - 0  
    Johannes Rasmussen Former 0 - 1 - 6  
    Ole Svendsen Dagarbeider 0 - 1 - 0  
    Henrik Clausen Hammersmed 0 - 1 - 12  
Matrikul no. Gaardene og Pladsernes Navne Den Skattepligtiges Navn De Skattepligtiges Stand Paaliggende Skat Anm.
    Anders Trondsen Hammersmed 0 - 1 - 0 (Daler - Ort - Skilling)
    Christopher Sverget Former 0 - 1 - 16  
    Anders Andersen Fiskemester(?) 0 - 2 - 12  
    Hans Hansen "Stores"? Spigersmed 0 - 1 - 8  
    Hans Hansen Spigersmed 0 - 1 - 8  
    Lars Nielsen Hammerdreng 0 - 1 - 16  
    Niels Larsen Hammerdreng 0 - 1 - 16  
    Even Larsen Hyttedreng 0 - 1 - 20  
    Peder Bentsen Hyttedreng 0 - 1 - 20  
    Christopher Nielsen Former 0 - 1 - 16  
    Ole Nielsen Hyttedreng 0 - 1 - 8  
    Halvor Tollefsen Spigerdreng 0 - 0 - 20  
    Johannes Hansen Spigerdreng 0 - 0 - 20  
    Johan Jensen Dagarbeider 0 - 0 - 20  
    Lars Andersen Tømmermand 0 - 1 - 6  
    Lars Tallaksen Jæger m.m. 0 - 1 - 6  
    Jacob Larsen Slagruller 0 - 1 - 6  
    Rasmus Olsen Snedker 0 - 1 - 6  
    Torbjørn Olsen Hammermester 1 - 2 - 12  
    Hans Pettersen Slagruller 0 - 1 - 6  
    Rasmus Sørensen Kudsk Gaar ud  
    Anders Jacobsen Hammersvend 0 - 0 - 12  
    Ole Saamundsen Dagarbeider 0 - 0 - 20  
    Johannes Mathiassen Saugmester 0 - 1 - 0  
    Paust Gartner 0 - 3 - 0  
    Ausdahl Smedmester 1 - 0 - 0  
    Tollef Larsen Svend 0 - 1 - 6  
    Halvor Larsen Svend 0 - 1 - 6  
    Ole Jacobsen Dreng 0 - 0 - 20  
    Kirsten Offenberg Tjenestepige 0 - 0 - 10  
    Ole Johnsen Møller 0 - 2 - 0  
    Hans Hansen Skoven(?) Dagarbeider 0 - 0 - 12  
    Anders Eishoug Dagarbeider 0 - 1 - 6  
Matrikul no. Gaardene og Pladsernes Navne Den Skattepligtiges Navn De Skattepligtiges Stand Paaliggende Skat Anm.

Webmaster