ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |Indtegtsskatt

for Holden Præstegield

 1810

Oppdatert 09.07.2022

Avskrift: Per Bernt Tufte, Ulefoss.

Søk på denne siden: [Control] + f


INNLEDNING

Denne inntekts- eller innkomstskatten var pålagt ved forordning 8. februar 1810, med 4 % av alle slags inntekter over 50 riksdaler på landet og 100 rdl. i kjøpstedene. Skatten ble krevd av alle, uansett stand og stilling, men ikke av embetslønn i rede penger inntil 300 rdl., og ikke av de første 200 rdl. av pensjon, vartpenger eller enkepensjon. Inntekten for foregående år ble angitt av vedkommende selv, skriftlig på trykt formular eller muntlig for en oppnevnt kommisjon, som førte manntallsprotokoll.

1. Holden med Rønningen
Forvalter (Christopher L.) Poppe
Inspecteur (Peter v.) Holten
Ole Holtebæk, hammersmed

2. Susaas
Niels Aall
Halvor Halvorsen
Halvor O. Krageføt
Peder Solvold, husm.        

3-4. Eje med Daxrud                       
Bertel Bomhof
Fru (Anne M.) Bomhof
Kittel Eiestranden, husm.

5.
Haatved med Meltei   
Steen Olsen
Anders Olsen
Ole E. Kaasa, husm.

6. Wibeto nedre                
Amund Wibetos enke
Gunder Andersen
Jens Ø. Juvet, husm.
Niels T. Juvet, husm.

7. Wibeto øvre                  
Steen Andersen
Anders Hansen
Anders Torgersen
Thomas Andersen

8. Tufte                                
Steen Andersen
Anders Pedersen
Ole Olsen, verksarbeider

9. Søwe                                
Jomfrue (Edele Maria) Thornsohn
Tor Jørgensen, husm.
Jørgen Torsen, husm.
Anders O. Ringsevia, husm.

10. Tvet                               
Ole Andersen
Ole Brynneldsen
Hans Rasmussen
Ole Evensen
Ancher Ausdal, verkets smed
Halvor Olsen

11. Feehn med nedre Ørevaldsaasen                                        
Halvor Halvorsen
Gunder Pedersen
Isak Andersen, grubearb. ved Holden Jernværk
Isak Jensen, grubearb.
Ole Jensen, grubearb.
Peder H. Hagen, husm., grubearb.

12. Feehn med Skippervold                          
Halvor Andersen
Kirsti Tronsdatter
Niels Bjørndalen, husm., grubearb.
Hans Skippervold, husm.
Ole Bjørndalen, husm.                                     

13. Namløs med Febakke                              
Tollef Knudsen
Ole Olsen
Ingeborg Gulliksdatter
Jon Febakke, husm.
Andres Olsen, grubearb.
Brynild Fæbakke, grubearb.

14. Namløs medgard med Tejen                 
Ole Nielsen
Arve Nielsen
Hans Anundsen
Niels Johannesen

15. Bakkesusaas                               
Tord Halvorsen
Anne Nielsdatter og sønn Halvor

16. Uhlefoss                        
Niels Aall
Hans Hoel, contoirkarl
Forvalter (Morten) Bredsdorf
(Peter) Holmstrøm, gartner.

Arbeidere ved Uhlefoss Saugbrug:
Saugmester Bent Nielsen
Tron Gundersen
Ole Einersen
Anders Hansen
Ole Halvorsen
Niels Bentsen
Saugdreng Rasmus Jenssen
Niels Jenssen
Jacob Jenssen
Erik Hanssen
Jon Johannessen
Hans Otterkier
Anders Strømodden
Halvor Jonsen
Honbærer Sigur Jonsen
Textedreng Jens Jonsen
Tron Jonsen
Anders Hanssen
Bordbringer Hans Olsen
Oppseer Christen Jacobsen
Fergemand Peder Gundersen
Flaademand Knud Pedersen
Christen Strømodden
Niels Clemetsen 

17. Heisholt østre                             
Anne Hansdatter
Anne Johannesdatter
Jon Andersen
Gunder Kringleføt, husm. med curator
Jon Heisholt

18. Heisholt vestre           
Rasmus Johannesen
Johannes Johannesen       

Gunnild Clemetsdatter
Johannes Delevie, husm.
Clemet Christensen, skomager
Anders Andersen, indsidder

19. Namløs midtre                            
Kjøstol Christensen
Christen (Knudsen) Luusnæs, husm.

20. Haatved lille               
Christen Kjøstolsen

21. Namløs nordre           
Kjøstol Tronsen
Jens Kittelsen
Isak Jensen, arbeider ved Holden Jernværk
Ole Jensen

22. Fosse                                             
Jon Tommassen
Kari Fosse, husm.kone

23. Wibeto mellem           
Thomas Andersen

24. Tvara med Espevolden
Madame (Catharina) Garboe
Anne Christophersdatter
Jon Heggemoen, husm.
Tolf Børgersen, husm.

25. Schaardal
                    
Ole Evensen

26. Texle                                             
Halvor Halvorsen Feehn
Steen A. Tufte
Peder H. Texle, husm., verksarb. under Holden Jernværk

27. Høydalen                     
Gunder Gundersen og moder Aslau

28. Helgen store                
Jon Olsen, med curator Halvor Jøntved
Kirsti Olsdatter, med curator Peder Tollevsen
Gunder L. Juvet
Simon Laersen
Halvor Olsen
Hans Olsen Nordstaa
Poul Roa, husm.
Knud Grina, husm.
Anders Jacobskaas, husm.

29. Ytterbøe                       
Lensmand Halvor Wellecksen
Kirsti Olsdatter

30. Kolle                                             
Halvor Tomassen
Hans Nielsen Kaasa
Ole Larsen Haugerud
Ole Olsen Namløs
Hans A. Schippervold
Jon Feebakke

31. Steenstad                      
Herman Hoell
Niels Hoell

31. Steenstad                      
Oberstlieutnant (Lars von) Hoell
Harald Arvesen

32. Bøe                                
Friderich Poppe
Jacob Andersen

33. Kaalstad med Skipsnæs og Sanda                       
Christen Jensen
Jørgen Jensen
Jon Jørgensen
Torkild Wilkum (Velkom)
Hans Hansen Sanna
Jørgen Skipsnæs

34. Jelset med Huuve
Jon Hansen
Bjørn Olsen, follougsmand

35. Omtvedt                       
Peder Jensen
Jørgen Pedersen

36. Kaalstad lille                              
Johannes Pedersen Poppe
Jon Hansen

37. Klaavdal                      
Anne Simonsdatter og moder Taran Larsdatter

38. Holtan                           
Peder Stiansen
Amund Gundersen, folkungsmand

39. Langeland med Munken         
Niels Arnesen
Jahn Andersen

40. Werstad                        
Christen Andersen
Ole Andersen
Peder Jonsen
Jacob Claussen

41. Wahla                                           
Thomas Nielsen
Arve Nielsen
Hans Brynildsen, søemand

42. Jøntved nordre          
Berthe Gundersdatter

43. Jøntved mellem         
Halvor Evensen
Ole Waskaas, husm.

44. Gedeboen
                     
Gunder Arvesen
Jens Eek, husm.
Torbjørn Dilsdalen

45. Helgen vestre              
Marthe Olsdatter

46. Tinholt                          
Jørgen Svendsen
Thomas A. Wibetoe
Mari Hansdatter

47. Skjørholt                      
Gunder Gundersen

48. Bjerven                      
Hans Olsen, med verge Niels Langeland
Svenke Olsen
Anders Rønningen, husm.
Torsten Olsen

49. Steenstadvalen            
Berthe Andersdatter
Christen Jensen
Hans Jensen

50. Prestgrav                     
Ole Olsen

51. Wasdalen          
Anders Christensen

52. Jøntved søndre           
Peder Tollefsen
Niels Torgrimsen

53. Solberg       
Anders Nielsen

54. Bømark Sætter           
Peder Stiansen

Tinholtstulen          
Christen Kaalstad
Hans Pedersen
Ole Olsen

Morgedalen (Ligger i Melum, Solum. G.S).
Niels Arnesen

55. Hvale med øde Pladser                  
Jon Olsen
Ole Jonsen
Arve Gundersen
Halvor Pedersen
Peder Gladholt, opsidder
Jon Stuverud, husm.
Niels Usterud

56. Hvale lille                    
Halvor Gundersen
Gunder Christensen
Ole Tovsen

57. Lunde øvre
Gullik Tronsen
Søren Sivertsen
Anun Olsen

58. Lunde nedre         
Gullik Kittelsen
Anders Andersen
Mari Kindalen, husm.quinde

59. Brenne             
Anders Olsen
Peder Anunsen
Søren Sivertsen
Jon Sivertsen
Søren Laersen, husm.

60. Romnæs østre og vestre med Sanderholt           
Kammerraad (Andreas) Rougtved
Peder Gundersen
Isak Claussen
Isak Pedersen
Ole Chr. Nyehuus, husm.
Christen Olsen

61. Sannes                           
Torkild Jonsen, leidlænding
Jon Danielsen
Kittil Evensen
Aaste Gulliksdatter, husm.

62. Sannes nedre med Uhlevigen                
Niels Olsen
Tyke Olsen
Johannes Johannesen
Tyge Johannesen, husm.
Johannes Aasoldsen

63. Graver    
Jens Augustinussen
Peder Nielsen, husm.                                                       

64. Borstad
Augustinus Jensen
Augustinus Liien, husm.

65. Opsal
Niels Christensen
Ole Galten, husm.

Holden Jernværk derunder:
Controleur Jacob Raaberg
Oberstiger Egedius Andersen
Materialskriver Ude Jacob Høst
Skolelærer Niels Dahls enke, (Birgitte E. Dencker)
Bygmester Hans Hansen Horn
Chirurgus (Daniel C.F.) Krohn
Masmester Paul Petter Svendsen
Anders Bertelsen
Arve Olsen Holden
Andres Andersen
Anders Christophersen

Arbeidere ved Holden Jernværk:
Abraham Steensen
Anders Tronsen
Andreas Steensen
Aaste Clemetsdatter med sønner
Anders Larssen Fæbakke
Arve Hansen
Bent Pedersen og sønn
Bent Tomassen
Bernt Halvorsen
Christen Hansen og sønn
Christopher Nielsen
Christopher Andersen
Claus Svendsens enke og sønn
Giert Hanssen
Gunder Hanssen
Hans Evensen
Hans Hanssen store
Hans Johannssen enke
Margrethe Hansdatter
Hans Hanssen lille
Halvor Hansen
Halvor Tomassen
Haagen Pedersen
Hendrik Arvesen og sønn
Halvor Andersen Neperud og broder
Hans Andersen Neperud
Hans Andersen Svergets enke
Hans Rasmussen Texlebroene
Jan Brønildsen
Jens Johansen
Jens Jenssen
Johannes Johannesen
Jon Jonsen og sønner
Jon Steensen
Jan Jonsen og sønn
Johan Jensen
Jens Tormosen
Jens Jonsen Fæhn
Lars Olsen Raaberg
Lars Nielsen Ringsevje og sønner
Lars Pedersen med sønn
Lars Tallaksen og sønn
Mons Tronsen
Niels Pedersens enke med sønner
Niels Pedersens enke og sønn
Ole Rasmussen og sønn
Ole Andersen Kolle og sønn
Ole Larsen Fæbakke
Peder Thomassen
Peder Isaksen Hougen
Petter Jonsen Berg og sønn
Rasmus Johannesen og sønn
Reier Tallaksen 
Sivert Gregersen
Svend Olsen Lommerud og søn
Søren Hendriksen
Saamund Jermundsen
Tallak Bollerud
Torsten Hanssen
Tollef Nielsen
Tollef Johannessen
Torbjørn Hanssen og sønner
Tollev Halvorsen
Tor Olsen
                              

66. Præstegaarden           
Præsten (Lauritz L.) Bremer
Klokker Peder Dahl
Lærer (Andreas) Amundsen
Gunder Berget, husm.
Niels Kaasa
Sivert Myhra
Ole Gladhuus
Johannes Gunnerud
Even Lommerud
Halvor Lommerud
Anders Moen
Gunder Moen
Ole Torgrimsen

I denne Protokol, som for den ved Hans Majestæts Forordning af 8de Febr. dette Anno, af Indkomstskel, er indberettet,
have vi med al Flid og Troskab indført alt hva, som i Følge allerhøiestbemeldte Forordning og den os meddelte Justitution,
for Holden Præstegjeld indføres bør; og med vort Vidende og Villie er deraf ingen udeladt, som forbemeldte Indkomst er
pligtig at svare; ligesom ikke hellere noget, som vi ansee urigtigt eller tvivlagtigt der er anført, uden at af os paa sit Stæd er
anmærket. Dette Beredne er under den Eed, vi Hans Majestæt, vores allernaadigste Konge gjort have.

Uhlefos den 27de Juli 1810.                                    

Nils Arnesen      Halvor Evensen                  Plesner    Wessel    Bremer

Steen Olesen Haatvet      Jon Wale

Halvor Susaas                                          


Forkortinger og forklaringer:
Husm. = husmann
Husm.quinde = husmannskvinne (kone eller enke)
Leidl. = leilending
Contoirkarl = kontorbetjent   
Curator = her trolig verge for person mellom 18 og 21 år.
Follougsmand = Fødrådsmand (GS)
Indsidder = dansk for Innerst, vanligvis person som bor til leie med egen husholdning.

P.S. Innledningen er hentet fra Norsk historisk leksikon, mens de avsluttende bemerkningene er transkribert fra gotisk håndskrift av Arne Johan Gjermundsen.
Navneliste, forkortinger og forklaringer samt navn i parentes ved Per Bernt Tufte.    


Webmaster