ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Oppdatert 27.01.2022

Ekstraskatten 1711 for Holden Præstegield

Holla hovedsogn, Romnes annex og Helgen annex

Kilde: Fogderegnskap Øvre og Nedre Telemark og Bamble, 1711, folie 9. Digitalarkivet.
Her er kun nevnt gårder som hadde betalte tjenestefolk. Husbonden må skatte for disse og for eventuell parykk.
Denne skattelista er i "historiske miljøer" mer kjent som "Parykkskatten".


| Parykkskatten 1711 | Skoskatten 1711 |

Disse 2 skattekravene henger sammen og er utsent på samme tid. G.S.

Tekst Rdl. (Riksdaler) Sk. (Skilling)
Holden Præstegield og Sougn.    
(Holden Præestegaard)    
Sougne Præsten Hr. Gerhard Meidel andgifwer sig Selv at bære Peruqve, Hvoraf Swarer
3
 
Hans Børns Preseptor Nyder i Løn Aarlig = 20 rdl., qvitterede da hans Halwe Aar war omme, hvorfor han her andføres efter andgifwelse for
1

64
Bemelte Person for brugende Peruqve 1  
1 Tieneste Dreng Nyder Aarlig i Løn 7 rdl., deraf 1 16
1 ditto Nyder Aarlig i Løn 6 rdl., deraf 1  
3de Piger tilsammen 11 1/2 rdl., deraf 1 88
Bachesuusaas    
Poul Svennungssen    
1 Dreng (Aarlig Løn) 6 rdl., deraf 1  
Eje øfre    

Jens Jesperssen

   
1 Pige (Aarlig Løn) 3 rdl., deraf   48
Heisholdt østre    
Enken Gro Sommundsdatter    
1 Pige (Aarlig Løn) 4 rdl., deraff   64
Heisholdt westre    
Peder Jonssen    
1 Pige (Aarlig Løn) 3 rdl., deraf   48
Hollen    
Halwor    
1 Pige (Aarlig Løn) 4 rdl., deraf   64
Tvedt    
Tyge Søfrenssen    
1 Pige (Aarlig Løn) 4 rdl., deraf   64
Haatvedt Mindre    
Peder Olssen    
1 Dreng (Aarlig Løn) 6 rdl., deraf 1  
Haatvedt store    
Anders Steenssen    
1 Pige (Aarlig Løn) 4 rdl., deraf   64
Wibetou øfre    
Ole Ledworsøn    
1 Pige (Aarlig Løn) 4 rdl., deraf   64
Wibetou mellem    
Anders Olsøn    
1 Pige (Aarlig Løn) 4 rdl., deraf   64
Wibetou Nedre    
Ole Olsøn    
1 Dreng (Aarlig Løn) 6 rdl., deraf 1  
2de (Twende) Piger (Aarlig Løn) tilsammen 8 rdl., deraf 1 32
Søfwe    
Hans Tygesen    
1 Dreng (Aarlig Løn) 8 rdl., deraf 1 32
1 Pige (Aarlig Løn) 4 rdl., deraf   64
Fæn nedre    
Gunne Sørensen    
1 Dreng (Aarlig Løn) 6 rdl., deraf 1  
1 Pige (Aarlig Løn) 3 rdl., deraf   48
Fæn øfre    
Anund Aadnesen    
1 Dreng (Aarlig Løn) 6 rdl., deraf 1  
Nambløes Midgaarden    
Niels    
1 Pige (Aarlig Løn) 4 rdl., deraf   64
Enchen Anne Rasmusdatter    
1 Pige (Aarlig Løn) 4 rdl., deraf   64
Reservered Ullefos Jernwerchs Directeuren Ingebret Bomhof    
1 Pige (Aarlig Løn) 4 rdl., deraf   64
Masoufn Mæsteren Giert Jansen    
1 Pige (Aarlig Løn) 4 rdl., deraf   64
Former Steen Jansen    
1 Pige (Aarlig Løn) 4 rdl., deraf   64
HELGEN ANNEX    
Tinholt    
Laurs Anderssen    
1 Pige (Aarlig Løn) 3 rdl., deraf   48
Langeland    
Christen Rasmussen    
1 Pige (Aarlig Løn) 3 rdl., deraf   48
Jelset    
Anders Olssen    
1 Pige (Aarlig Løn) 3 rdl., deraf   48
Wærstad    
Christen Tommesen    
1 Pige (Aarlig Løn) 3 1/2 rdl., deraf   56
Steenstadhvalen    
Jens Andersøn    
1 Dreng (Aarlig Løn) 6 rdl., deraf 1  
Omtvedt    
Søfren Søfrenssen    
1 Pige (Aarlig Løn) 3 rdl., deraf   48
Kaalstad Store    
Arne Gunliksen    
1 Pige (Aarlig Løn) 3 rdl., deraf   48
Jøntvedt nordre    
Brynild    
1 Dreng (Aarlig Løn) 6 rdl., deraf 1  
1 Pige (Aarlig Løn) 3 rdl., deraf   48
ROMMENÆS ANNEX    
Sandnæs Nedre    
Gunder Gunnessøn    
1 Pige (Aarlig Løn) 4 rdl., deraf   64
Hvale store (Vale store)    

Anders Gunnessen

   
1 Dreng (Aarlig Løn) 6 rdl., deraf 1  
1 Pige (Aarlig Løn) 3 rdl., deraf   48
Grafwer    
Jens Johansen    
1 Dreng (Aarlig Løn) 6 rdl., deraf 1  
1 Dreng (Aarlig Løn) 4 rdl., deraf   64
2de Piger (Aarlig Løn) tilsammen 6 rdl., deraf 1  
Lunde øfre    
Ledwor Gundersøn    
1 Dreng (Aarlig Løn) 4 rdl., deraf   64
1 Pige (Aarlig Løn) 4 rdl., deraf   64
Brende    
Svend Olssen    
1 Pige (Aarlig Løn) 3 1/2 rdl., deraf   56

Rommenes østre

   
Lensmand Gunder Tolfsen    
1 Dreng (Aarlig Løn) 6 rdl., deraf 1  
1 Pige (Aarlig Løn) 4 rdl., deraf   64
Ulefos    
Isaak Halworsen    
1 Pige (Aarlig Løn) 4 rdl. deraf   64
Wed Uhlefos Sauger    
Erick Clemmedsen    
1 Dreng (Aarlig Løn) 6 rdl., deraf 1  
1 Pige (Aarlig Løn) 3 rdl., deraf   48
Trond Tiøstelsen    
1 Dreng (Aarlig Løn) 6 rdl., deraf 1  
Lateris 44 8

| Ekstra 1711 | Skoskatt 1711 |
Disse 2 skattene henger sammen og er sendt ut på samme tid.


Webmaster