ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Folketelling 29. Nov. 1835

for

Holden

Se original på Digitalarkivet.

Avskrevet og ordnet av G.S., Langesund, August 2021.

Oppdatert: 05.04.2022

Søketips: Hold nede [Control] og trykk [f].

Oppdatert av Per Bernt Tufte med husmannsplasser, nevnt i Holla Prestearkiv.

 


| Hjem |
| 1665 | 1762 | 1782 | 1801 | 1835 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |

Tillegg fra Holden Prestearkiv til Folketelling for Holla 1835.
Holden Jernværks Eiendomspladser. Funnet og avskrevet av Per Bent Tufte i Holla prestearkiv på Statsarkivet, Kongsberg,
hvor han samtidig skrev av en del manglende husmannsplasser uten løpenummer, i resten av Holla. Uten løpenummer betyr
vel helst at plassene ikke enda var skyldsatt i 1835.

Haugen.
Næperud (Smed Thor Jørgensen 1814-1862. GS).
Bakken (Masovnarb. Thomas Pedersen 1805-1872. GS).
Klokkerkaasen.
Godjord (trolig ubebodd i 1835. GS).
Hestehaven.
Tintholt. (Verksarb. Hans Hansen Tintholt/ Kabbe 1803-1873 GS).
Tintholtkaasen.
Bjælkebakken 1 - Jens (Jens Brynildsen? GS).
Bjælkebakken 2 - Niels.
Bjælkebakken 3 - Tollef Hansen eller Tollef Larsen (GS).
Bjælkebakken 4 - Ole.
Ingeborgs Løkke (Lykken - Løkka under Prestegården. GS).
Steenshvelv 1 - Former og Gjestgiver Jon Steensen 1773-1832(!). GS).
Steenshvelv 2 - Gunder (Hansen? GS).
Formerhaven. (Former Johannes Rasmussen 1788-1837 GS).
Sverget (Former Ole Christophersen Sverget 1809 - d. etter 1843 i Solum. GS).
Sandbakken 1 øvre - (Former Torsten Hansen 1776-1847. GS).
Sandbakken 2 nedre - (Former Hans Torstensen 1803-1869. GS).
Helgeroen. ( Sagmester/ Kullharker Hans Peter Halvorsen Helgeroen 1803- til Solum i 1844. GS).
Kronborg. (Snekker Rasmus Olsen Kronborg 1788-1836. GS).
Halvorskaas.
Finsrud. (Formermester John Andersen fra Stigergruva 1819-1874. GS).
Kaasa 1 - (Jeger Lars Tallaksen Kaasen 1778-1852. GS).
Kaasa 2 - (Murmester Abraham Steensen 1789-1867. GS).
Ringsevjen 1 - (Verksarb. Even Larsen 1792-før 1871. GS).
Ringsevjen 2 - (Verksarb. Jon Larsen 1804-1891. GS).
Kamperhaug. (Hammersmed Peder Larsen Kamperhoug 1808-1872. GS).

På Verket i alt: 158 personer.


Folketelling for Holla 1835


Skordal Lille.

ditto. Ole Evensen. L.nr. 1. 19 personer.


Bakkesuusaas.

ditto. Halvor Thorsen. L.nr. 3. 22 personer. 2 Pladser.

ditto. Halvor Stenersen. L.nr. 4. 29 personer. 4 Pladser.

ditto. Storehoug.
Anders Stenersen. L.nr. 2. 7 personer.

ditto. StorehougStener Gjermundsen. (L.nr. 2).10 personer. 1 Plads.

ditto. Andreas Halvorsen. L.nr. 5 & 7. 11 personer. 1 Plads.

ditto. Kragefedt. Carl Reiersen. L.nr. 6. 10 personer.


Fosse.

ditto. Jon Thomassen. L.nr. 9. 13 personer. 1 Plads.

ditto. Kaasa. Thor Velliksen. L.nr. 8. 9 personer.


Eie Øvre.

ditto. Bomhoff. L.nr. 10a. 37 personer. 5 Pladse.

ditto. Dagsrud. Rolsted. L.nr. 10b. 9 personer.

ditto. Nyhuus. Anders Johannessen. L.nr. 10c. 8 personer.

ditto. Sommundskaas. Halvor Kjøstolsen. Ikke skyldsatt. 6 personer.


Suusaas.

ditto. Halvor Halvorsen. L.nr. 5 & 7. 20 personer. 2 Pladse.


Heisholt Østre.

ditto. Gunder Jørgensen. L.nr. 13a. 18 personer.

ditto. Jon Andersen.  L.nr. 14a. 17 personer. 1 Plads.

ditto. Johannes Gundersen. L.nr. 15a. 7 personer.


Heisholt Vestre.

ditto. Johannes Johannessen. L.nr. 16a. 11 personer.

ditto. Johannes Rasmussen. L.nr. 17a. 16 personer.

ditto. Johannes Christiansen. L.nr. 18a. 9 personer. 1 Plads.


Espevolden. L.nr. 21.

21 personer. 3 Pladse.


Holden Præstegaard. L.nr. 22.

75 personer. 10 Pladse.


Holden Jernværk.

ditto. L.nr. 23. 344 personer. 63 boliger hvoraf 12 Samblede i 2 baraqver.

ditto. Eiendomspladser. L.nr. 24. 53 personer. Disse Eiendomspladser bestaar i 26 - 28 smaae Jordstykker.


Holden med Rønningen.

ditto. Niels Hansen. L.nr. 25. 5 personer. For hvike alle Jernværket betaler en samlet skat.

ditto. Ole Olsen og Johannes Tollefsen. L.nr. 24. 15 personer.


Tvedt.

ditto. Pladsen. Reier Tallaksen. L.nr. 26. 7 personer.

ditto. Frederik Olsen. L.nr. 28. 7 personer.

ditto. Anders Olsen. L.nr. 28. 12 personer. 1 Plads.

ditto. Gunder Olsen. L.nr. 27. 12 personer. 1 Plads.

ditto. Nils Olsen. L.nr. 30. 20 personer. Hertil regnet Stensrud.

ditto. Tvedtøen. Anders Brynildsen. L.nr 32. 5 personer.

ditto. Sanden. Hans Christiansen Sanden. L.nr. 35. 6 personer.

ditto. Texle. Peder Texle. L.nr. 36(?). 6 personer.

ditto. Texle. Hans Heljesen. L.nr. 36(?). 5 personer.

ditto. Røibæk. Kittil Pedersen, Ole Olsen og Hans Rasmussen. L.nr. 31. 12 personer.


Deelevje. (under V. Heisholt. G.S.)

ditto. Jon Deelevje. L.nr. 16b. 7 personer.


Haatvedt Store.

ditto. Meelteig. Ole Andersen. L.nr. 39. 15 personer. 2 Pladse.

ditto. Steen Johannessen. L.nr. 40a. 5 personer.

ditto. Knud Nilsen. L.nr. 40b. 8 personer.

ditto. Kaasa. Enken Aavet Andersdatter (enke etter Ole Evensen Kaasa).

ditto. Hægna. Niels Nielsen.

 


Haatvedt Lille.

ditto. Kjøstol Christensen. L.nr. 41a. 6 personer.

ditto. Halvor Christensen (L.nr. 41b). 18 personer. En Plads Røgstuen ogsaa regnet hertil.

ditto. Hegna. Jørgen A. Tufte.

ditto. Hegna. Ole Nielsen.


Vibetoe Øvre.

ditto. Gunder Andersen. L.nr. 43a. 5 personer.

ditto. Anders Steensen. L.nr. 43b. 7 personer.

ditto. Anders Hansen. L.nr. 45a. 8 personer.Vibetoe Mellem..

ditto. Anders Thomassen L.nr. 42a. 16 personer.

ditto. Svennung Thomassen. L.nr. 42b. 7 personer.

ditto. Gunder Kjøstolsen. L.nr. 42c. 6 personer.

ditto. Haave. Jens Kittilsen og Kittil Jensen.


Vibetoe Nedre.

ditto. Hans Anundsen. L.nr. 46a. 16 personer.

ditto. Juvet. Jørgen Andreas Nilsen. L.nr. 46b. 5 personer.

ditto. Juvet. Jørgen Larsen. L.nr. 46c. 5 personer.

ditto. Anders Torjersen. L.nr. 47. 7 personer.


Tufte.

ditto. Hans Steensen. L.nr. 48. 7 personer.

ditto. Peder Andersen. L.nr. 49. 11 personer.

ditto. Steen Andersen. L.nr. 50. 12 personer.

ditto. Roligheden. Ole Olsen den ældre. L.nr. 51. 10 personer.

ditto. Roligheden. Ole Olsen den yngre. L.nr. 51. 11 personer.

ditto. Borgen. Anders Andersen. L.nr. 53c. 4 personer.

ditto. Borgen. Ole Tormosen. L.nr. 53b. 2 personer.

ditto. Bakken eller Stua. Anders Thorsen. L.nr. 52. 4 personer.

ditto. Texle. Peder Nielsen.


Søve.

ditto. Fru Høyum. L.nr. 53a. 23 personer. 3 Pladser.

ditto. Thorsnæs. Anders Andersen.

ditto. Kaasa. Tyge Andersen.

ditto. Ringsevje. John Larsen.


Fæhn med Øvrevoldsaas (nedre)

ditto. Christen Arvesen. L.nr. 54.  12 personer.

ditto. Halvor Halvorsen.  L.nr. 55. 8 personer.

Grubepladserne. 18 personer. Med 3 Pladser hertil. 2 Smaa stykker i Namløs.

Isak Isaksen Gruben.Fæhn med Skippervold (Øvre).

ditto. Halvor Andersen.  L.nr. 57a. 15 personer.

ditto. Ole Jonsen. L.nr. 58. 14 personer. 1 Plads.

ditto. Ødegaarden. Halvor Larsen og Thomas. L.nr. 58b. 7 personer.

ditto. Ødegaarden. Anders Andersen (bnr 8).

ditto. Bjørndalen. Isak Nilsen. L.nr. 59. 4 personer.

ditto. Skippervold. Marthe Andersdatter. L.nr. 60. 2 personer.Namløs Nordre.

ditto. Jens Jensen. L.nr. 61. 10 personer.

ditto. Midtgaarden. Tron Kjøstolsen. L.nr. 64a. 9 personer.

ditto. Holden Jernværk. Ole Jonsen Gruben.

ditto. Holden Jernværk. Gunder Nielsen.

ditto. Holden Jernværk. Anders Olsen.Namløs nedre.

ditto. Røgstuen. Christen Kjøstolsen. L. nr. 65b.

og

ditto. Røgstuen. Halvor Christensen. L.nr. 65a. 10 personer (tilsammen).

ditto. Luusnæs. Christen Knudsen Luusnæs.Namløs Midgaarden.
 
ditto. Enerhougen. Johannes Nilsen. L.nr. 67a. 13 personer. 1 Plads.

ditto. Enerhougen. Ole Nilsen. L.nr. 67b. 9 personer. 1 Plads.

ditto. Enerhougen. Nils Olsen. (L.nr.67b). 23 personer. 1 Plads.

ditto. Namløs. Arve Nilsen. L.nr. 70 og 71. 18 personer. 2 Pladse.

ditto. Teigen. Anund Hansen. L.nr. 66. 4 personer.

ditto. Boslien. Isak Kittilsen. L.nr. 68. 5 personer.

ditto. Namløshagen. Gunder

ditto. Rognkaas. Ole Anundsen.

ditto. Namløshagen. Thomas

ditto. Namløshagen. Halvor

ditto. Spirød (Kaasa). Hans Eliassen.

ditto. Namløs. Kittil Andersen.

ditto. Namløs. Knud Arnesen.

ditto. Namløs. Knud Aslaksen.

ditto. Namløshagen. Halvor Halvorsen.

 Namløs (søndre) med Fæbakke.

ditto. Tron Andersen. L.nr. 72. 25 personer. 3 Pladse.

ditto. Ole Olsen. L.nr. 73a. 9 personer. 1 Plads. Har tillige et lidet Brug i Kolle.

ditto. Thor Pedersen. L.nr. 73b. 13 personer. 1 Plads.

ditto. Fæbakkepladserne. L.nr. 74. 5 stk. Skyldsatte Smaabrug.

ditto. Fæbakke. Christen Brynjuldsen.

ditto. Fæbakke. Aschier Brynjuldsen-

ditto. Fæbakke. Jon Pedersen.

ditto. Fæbakke. Kittel Jonsen.

ditto. Fæbakke. Lars Andersen.Helgen Sogn 1835


Jøntvedt Nordre.

ditto. Hans Olsen L.nr. 75. 6 personer.

ditto. Klokkerbruget. Levor. L.nr. 76b. Ingen Beboelse.

ditto. Anders Gundersen L.nr. 76b. 4 personer.

ditto. Hougen. Peder Isachsen. L.nr. 77. 8 personer.Jøntvedt Mellem.

ditto. Halvor Evensen. L.nr. 78. 16 personer. 2 Pladser.

ditto. Vaskaas. Brynild Olsen, Ole Halvorsen.

ditto. Aafosskaas. Lars Tollefsen.Jøntvedt Søndre.

ditto. Nils Torgrimsen og Peder Christensen. L.nr. 79. 7 personer.

ditto. Peder Tollefsen. L.nr. 80. 10 personer. 1 Plads.

ditto. Skovkaasaen. Ingen beboere.Kolle.

ditto. Tollev Pedersen Jøntvedt. L.nr. 81a. 11 personer.

ditto. Nils Halvorsen. L.nr. 81b. 1 person. Sælger Faderet.

ditto. Kaasa. Hans Nilsen Kaasa. L.nr. 89. 6 personer.

ditto. Lars Simonsen. L.nr. 83. 9 personer.

ditto. Kaasa. Ole Olsen Kaasa. L.nr. 86. 10 personer. Har et lidet brug i Hvalen.

ditto. Hougene. Anne Thomasdatter Hougene. L.nr. 84. 1 person.

ditto. Huset. Asgjer Jonsen. L.nr. 85. 7 personer.

ditto. Kaasa. Even Tormosen. L.nr. 87. 4 personer.

ditto. Kollekoven. L.nr 88. Ole Olsen. Et Lidet brug, en deel af Gaarden Kolle, for tiden uden Beboere og uden Udsæd eller Kreaturhold.
(Eier 1835: Peder Haraldsen i Skien.)

ditto. Huset. Jens Brynildsen og Svend Halvorsen.

ditto. Kaasa. Arve Hansen.Hvalen.

ditto. Ole Anundsen. L.nr. 90a. 3 personer.

ditto. Jon Arvesen. L.nr. 90a. 9 personer.

ditto. Hans Thomassen. L.nr. 91a. 6 personer.

ditto. Arve Thomassen. L.nr. 90b. 4 personer.

ditto. Pladsen. L.nr. 91b. Gunder Olsen. 9 personer.

ditto. Kollekaaven. Ole Olsen (se Kolle).Kaalstad.

ditto. Jens Jørgensen. L.nr. 92a. 4 personer.

ditto. Jens Christensen. L.nr. 92b. 13 personer. 1 Plads.

ditto. Jørgen Jensen. L.nr. 93. 4 personer.

ditto. Jørgen Jensen. L.nr. 94. 12 personer. 1 Plads.

ditto. Velkom. Torkel Nilsen. L.nr. 95. 3 personer.

ditto. Skibsnæs. L.nr. 96. Anders Jonsen. 6 personer.

ditto. Halvorstaa. Hans Christensen og Tyge Hansen.

ditto. Halvorstaa. Enken Aasil Nilsdatter (enke etter Ole Eriksen Halvorstaa).Kaalstad Lille.

ditto. Peder Jensen Omtvedt. L.nr. 98. 5 personer.

ditto. Grønnesteen. L.nr. 97b. Jon Hansen. 5 personer.

ditto. Grønnesteen. L.nr. 97a. Johannes Hansen. 4 personer.

ditto. Grønnesteen. L.nr. 97c. Anund Gundersen. 5 personer.Omtvedt.

ditto. Peder Jensen. L.nr. 99. 14 personer. 1 Plads og NB Har huusjordet av tillige fra Kaalstad.

ditto. Peder Jørgensen. L.nr. 100. 9 Personer. 2 Pladse. Eieren boer paa Hvale(6) i Valebø.

ditto. Nib 1. Torgrim Gulliksen.

ditto. Nib 2. Ole Jonsen.

ditto. Nib 3. Enken Margrete Nilsdatter (enke etter Gullik Torgrimsen).Bøe.

ditto. Anders Jacobsen. L.nr. 101a. 5 personer.

ditto. Kittel Jacobsen. L.nr. 101b. 6 personer.

ditto. Lensmand Poppe. L.nr. 102. 16 personer. 1 Plads.

ditto. Klevsguto. Ole Olsen.Præstgrav.

ditto. Jens Olsen. Lnr. 103. 7  personer.Helgen Store.

ditto. Jon Olsen. L.nr. 109. 23 personer.

ditto. Ole Thorsen Ytterbøe. L.nr. 107. 17 personer. 3 Pladser.

ditto. Jørgen Thorsen.

ditto. Hagen. Tollef Halvorsen Hagen. L.nr. 105, 106b. 6 personer.

ditto. Hegna. L.nr. 106. Arne og Tollef. Ingen Beboere.

ditto. Nordstaae. L.nr. 104. Arne Christensen. 4 personer.

ditto. Roen. L.nr. 109b. Ole Knudsen. 4 personer.

ditto. Jacobskaas. John Olsen.

ditto. Stigen. Anders Halvorsen.

ditto. Sverdsten. Enken Kari Olsdatter.

ditto. Grinden. Isak Pedersen.

ditto. Roen. Hans Paulsen.Helgen Lille.

ditto. Kapitainen (Kaptein Jahnsen). L.nr. 110. 15 personer. 3 Pladse.

ditto. Pladsen. Halvor Thorsen.

ditto. Pladsen. Enken Aslaug Hansdatter (enke etter Lars Sørensen Pladsen).Ytterbøe.

ditto. Ole Thorsen. L.nr. 111. 14 personer. 1 Plads.

ditto. Jørgen Thorsen. L.nr. 112. 11 personer.

ditto. Peder Halvorsen senior. L.nr. 113b. 13 personer.

ditto. (Steenstadhval-Kaas). Kjøstol Gundersen. L.nr. 113e. 2 personer.

ditto. (Næset). Jens Christensen. L.nr. 113d. 5 personer. Kreaturholdet under Steenstadvolden.

ditto. (Næset). Peder Hansen Huve. L.nr. 113c.

ditto. Næsodden. Anders Andersen.Steenstad.

ditto. Christen Pedersen. L.nr. 114. 18 personer. Kreaturholdet udsatt paa Budalen.

ditto. Olsbrygge. L.nr. 115. Gunder Kjøstolsen. 7 personer.

ditto. Stenstadstranden. Enken Elen?

ditto. Stenstadstranden. Jørgen Christensen.

ditto. Stenstadstranden. Jens Larsen.Steenstadvolden.

ditto. Christen Jensen. L.nr. 116. 6 personer.

ditto. Bjærkholt. Hans Jacob Jensen. L.nr. 117. 4 personer.

ditto. Bjerkholt. Peder Larsen.


Bjærven.

ditto. Nils Jacob Jensen. L.nr. 118. 12 personer.

ditto. Christopher Steensen. L.nr. 119a. 18 personer. 3 Pladse.

ditto. Lars Larsen. L.nr. 119b. 5 personer.

ditto. Rønningen (Knipa). Enken Ingerid.

ditto. Lia. Svenke Olsen.

ditto. Brøsdal. Ole Olsen.

ditto. Brøsdal. Ole Nilsen.


Værstad.

ditto. Halvor Andersen. L.nr. 120. 8 personer. 1 Plads.

ditto. Jon Pedersen. L.nr. 121. 16 personer. 1 Plads.

ditto. (Huset). Ole Olsen. L.nr. 122b. 10 personer.

ditto. (Huset). Anders Olsen. L.nr. 122a. 13 personer.

ditto. Hegna. Christen Hansen. L.nr. 124. 4 personer.

ditto. (Kaasa). Anders Halvorsen. L.nr. 122d. 3 personer.

ditto. Kaasa. Jacob Clausen. L.nr. 123. 12 personer.

ditto. Ruaas. Thomas Johnsen.

ditto. Bakken. Enken Inger.

ditto. Kaasen. Enkemand Isach Jacobsen.

ditto. Kaasen. Lars Tollefsen.


Jelseth.

ditto. Kittil Kittilsen. L.nr. 125a. 5 personer.

ditto. Jon Jacobsen. L.nr. 125b. 15 personer. 1 Plads.

ditto. Strandkaasen. Ole Larsen.


Kløvedal.

ditto. Anders Jonsen. L.nr. 126, 131e. 25 personer. 3 Pladser.

ditto. Haave. Simon Olsen. L.nr. 127. 6 personer.

ditto. Kleven. Ole Pedersen.

ditto. Haavet. Hans Fredriksen.

ditto. Kjennkaasen. Aasold Aasoldsen.

ditto. Pladsen. Stian Gundersen.


Tinholtstulen.

ditto. Hans Pedersen. L.nr. 128. 9 personer.

ditto. Ole Olsen. L.nr. 129. 4 personer.

ditto. Jens Jørgensen og Jens Christensen. L.nr. 130. Fraværende Eiere, som har Wiinsaas Sæter og Fæebedte.


Tinholt.

ditto. Jørgen Jørgensen. L.nr. 131b. 4 personer.

ditto. Hans Jørgensen. L.nr. 131d 8 personer.

ditto. Anders Knudsen, L.nr. 131c. 1 person.

ditto. Lykka. Thyge Henriksen. L.nr. 132. 5 personer.

ditto. Skottet. Kittil Knudsen. L.nr. 131a. 2 personer.

ditto. Haavet. Johan Pedersen.

ditto. Haavet. Peder Johnsen.


Holten.

ditto. (Bl.a. med Strandjorden). Peder Stiansen. L.nr. 135b. 14 personer. 1 Plads.

ditto. Hagen. Jørgen Stiansen. L.nr. 134a. 8 personer.

ditto. Strandjordet. Gunder Stiansen.

ditto. Kaasa. Claus Thorsen.Skjørholt.

ditto. Gunder Gundersen. L.nr. 137. 20 personer. 2 Pladse.

ditto. Sveen. Anders Brynildsen.

ditto. Sauvigodden. (Skjærvig/ Skarvik). Hans Christensen.


Langeland.

ditto. Carl Nilsen. L.nr. 138a. 17 personer. 1 Plads.

ditto. Peder Stiansen. L.nr. 134b. 10 personer. Eieren boer paa Holten (Holtan).

ditto. Munken. L.nr. 139. Enken Berthe Steensdatter. 11 personer.

ditto. Skodte. Enken Marthe.

ditto. Skodte. Jon Jonsen.


Vasdalen.

ditto. Christen Pedersen. L.nr. 140. 12 personer.


Gjedeboen.

ditto. Jørgen Gundersen. L.nr. 141. 13 personer.

ditto. Eeg. Svenke Jensen. L.nr. 142. 7 personer.

ditto. Delsdalen. Halvor Svendsen. L.nr. 143. 9 personer.


Solberg.

ditto. Anders Nilsen. L.nr. 144. 10 personer.


Romnæs Sogn 1835


Hvale Store.

ditto. Bent Jonsen. L.nr 146a.  15 personer. 1 Plads.

ditto. Glaholt (trolig feil. Ikke Gladholt, men bnr 5. G.S.). Ole Jonsen. L.nr. 147. 21 personer. 1 Plads.

ditto. Arve Gundersen. L.nr. 149. 11 personer. 1 Plads.

ditto. Peder Jørgensen. L.nr. 148. 9 personer.

ditto. Glaholt. Peder Jonsen. L.nr. 145. 8 personer.

ditto. Gladholt. Anders Jonsen. L.nr. 146b. 7 personer.

ditto. Stuverud. Hans Haraldsen. L.nr. 151. 7 personer.

ditto. Usterud. Ole Halvorsen. L.nr. 152. 8 personer.

ditto. Valøen. Halvor og Peder Halvorsen. L.nr. 153. 5 personer.

ditto. Haugsodde (Hoxodde) 1.  Anders Haagensen.

ditto. Haugsodde (Hoxodde) 2. Halvor Gundersen d.y.

ditto. Haugsodde (Hoxodde) 2. Gunder Pedersen.


Graver.

ditto. Jens Augustinussen. L.nr. 154a. 29 personer. 2 Pladse.

ditto. Ole Augustinussen. L.nr. 154b. 4 personer.

ditto. Bjørndokka. John Andersen.

ditto. Osdalen. Ole Tollefsen.

ditto. Hegna. enke Dorthe Nielsdatter.


Borstad.

ditto. Peder Augustinussen. L.nr. 155. 7 personer.


Lunde Nedre.

ditto. Halvor Andersen. L.nr. 156. 9 personer.

ditto. Hans Jonsen. L.nr. 157. 9 personer.

ditto. Pladsen Kjendalen øvre. Christen Andersen. L.nr. 159. 5 personer.

ditto. Pladsen Kjendalen Yttre. Kittil Andersen. L.nr. 158. 8 personer.


Lunde Øvre.

ditto. Lars Jacob Christensen. L.nr. 160. 14 personer. 1 Plads.

ditto. Ole Anundsen. L.nr. 161. 13 personer. 1 Plads.

ditto. Søren Sivertsen og Peder Augustinussen. L.nr. 162. 4 personer.

ditto. Milebaand. Hans Anundsen.

ditto. Fieldskot. Ole Andersen.


Brænde.

ditto. Ole Andersen. L.nr. 163? 16 personer. 2 Plads.

ditto. Søren Sivertsen. L.nr. 167. 23 personer. 2 Pladse.

ditto. Peder Anundsen. L.nr. 166. 14 personer. 1 Plads.

ditto. Moene. Ole Sivertsen. L.nr. 168b. 4 personer.

ditto. Kjosvig. Jørgen Hansen.

ditto. Søklev. (Sauklev.) Hans Nielsen.

ditto. Pladsen. Ole Torgrimsen.

ditto. Kaasen. Hans Olsen Kaasen.


Lille Hvale.

ditto. Halvor Gundersen. L.nr. 169. 17 personer. 2 Pladse.

ditto. Nils Gundersen. L.nr. 170. 8 personer. 1 Plads.

ditto. Ole Tovsen. L.nr. 171. 3 personer.

ditto. Orekaasa. Anders Nilsen.

ditto. Dahlen. Gunder Halvorsen.

ditto. Brudeskjær. Ole Gundersen.


Opsal.

ditto. Christen Nilsens Enke. L.nr. 172a. 8 personer.

ditto. Gunder Nilsen. L.nr. 171a. 4 personer.

ditto. Knud Evensen. L.nr. 172b. 2 personer.

ditto. Ole Gundersen. L.nr. 172c. 4 personer.

ditto. Peder Halvorsen Hvaløen. L.nr. 172b. Familien og Kreaturholdet anført ved Hvaløen (under Store Hvale. G.S.).

ditto. Galten. Arne Nilsen. L.nr. 172d. 10 personer.

ditto. Galtekaasa. (Dolvik-kaasa?). Anund Andersen.


Sannæs Nordre (Nedre. G.S.).

ditto. Thyge Olsen. L.nr. ? 10 personer. 1 Plads.

ditto. Gravningen. Johannes Johannessen. L.nr. 174. 5 personer. Udsæd og Kreaturhold av begge eiendomme tilsammen.

ditto.  Gravningen. Ole Johannessen. L.nr. 174. 6 personer. Udsæd og Kreaturhold av begge eiendomme tilsammen.

ditto. Jon Nilsen. L.nr. 177a. 15 personer.

ditto. Kalvodden. Ole Nilsen Kalvodden. L.nr. 177c. 6 personer.

ditto. Gravningen. Ole Johannessen. L.nr. 174. 4 personer. (Se ovenfor. En dobbeltføring? G.S.).

ditto. Ulevigen. Johannes Johannessen. L.nr. 175. 8 personer.


Sannæs Øvre.

ditto. Svennung Andersen. L.nr. 178. 9 personer. 1 Plads.

ditto. Halvor Helliksen. L.nr. 179. 27 personer. 3 Pladse meget smaae.

ditto. Jon Tollefsen. L.nr. 180a. 15 personer. 2 Pladse.

ditto. Skougen. Peder Isachsen. L.nr. 180b. 6 personer.


Romnæs.

ditto. Ødegaarden. Halvor Isachsen. L.nr. 181. 4 personer.

ditto. Østre. Ammund Wille. L.nr. 185. 42 personer. 5 Pladse.

ditto. Vestre. Peder Halvorsen. L.nr. 184a. 14 personer. 1 Plads.

ditto. ditto. Gunder Pedersen. L.nr. 183. 5 personer.

ditto. ditto. Nils Isachsen. L.nr. 182a. 8 personer.

ditto. ditto. Clauses Enke. L.nr. 182b. 9 personer. 1 Plads.

ditto. Qværnodden. Tolv Knudsen. L.nr. 184b. 13 personer.

ditto. Pladsen Smedodden. Peder Knudsen. L.nr. 186. 8 personer.


Ulefos.

ditto. L.nr. 12. 164 personer. Av de 27 Pladser er de fleste meget smaae.

ditto. Saugbruget. (L.nr 12). 116 personer. 16 Familier med 58 Mennesker er i en Baraqve Samlede.


Rommenæs Sogn: 800 personer.
Helgen Sogn: 723 personer.
Holden Hovedsogn: 1346 personer.

Saaledes var Holden Præstegjelds Folketal den 29de November 1835: 2869 personer.


Webmaster@gamleholla.no