ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Oppdatert 03.08.2021

Generalmandtal
over
Holden 1762

Almuen udj
Nedre Tellemarchens Fogderie
Holden Præstegield
Anno 1762

(Alle personer over 12 år)

Transkribert fra skannet original på Digitalarkivet.no av G.S. oktober 2016.

Navn og gårdsnavn er skrevet som i originalen. Alle forkortelser er skrevet helt ut, bortsett fra No. = Nr. = nummer.


Søketips: Hold nede [Control] og trykk [f].

Om avskriften.
Disse avskriftene gjør jeg for min egen del, for å bli kjent med både steds- og personnavn i området, og for effektivt kunne skrive ei moderne Nett-Bygdebok for Holla. Jeg leser ikke korrektur på mine avskrifter, men retter underveis når jeg finner feil. Det er fritt fram for alle å benytte seg av mine avskrifter til hva man vil, men bruk for all del de skannede kirkebøkene på Digitalarkivet for kontroll. Jeg er heller ikke feilfri. G.S.

| Hjem |
| 1665 | 1762 | 1782 | 1801 | 1835 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


| Holden hovedsogn | Romnes Annex | Valebø |Helgen Annex |


Holden hovedsogn.


No. 1. Søndre Namløs.
Kirke Gods.

(Bruk A).
Halvor Anunsøn og Marthe Tormosdatter (hustru).

Husmænd:
Ole Brønilsøn og Maren Andersdatter (hustru)
Jon Olsøn.

(Bruk B).
Gullich Asgiersøn og Marthe Evensdatter
Asgier Gullichsøn
Ingebor Gullichsdatter.

Huusmænd.
Erich Evensøn og Maren Svensdatter.
Kirsten Erichsdatter.

Inderster.
Maren Johannesdatter og Ingebor Hansdatter.


No. 2. Store Namløs.
Selvejende Gods.

(Bruk A).
Ole Nielsøn og Karen Jonsdatter.
Niels Olsøn.
Karen Olsdatter.
Anna Olsdatter.

Huusmænd.
Torgrim Christensøn og Maren Evensdatter.
Ole Brønilsøn, Stiv Søn.

(Bruk B).
Johannes Nielsøn og Marthe Haraldsdatter.
Niels Johannesøn.
Marthe Johannesdatter.
Berthe Johannesdatter.


No. 3. Tejen.
Selvejende Gods.

Sivert Pedersøn og Berthe Rasmusdatter.

Huusmænd.
Ledvor Nielsøn og Anna Sivertsdatter.
(Christen Lorensøn og Anna Knudsdatter)
Christen Børgersøn, Datters Barn.


No. 4. Mellem Namløs.
Selvejende Gods.

Tron Kiøstolsøn og Johanne Rasmusdatter.

Dreng: Jens Nielsøn, Piger: Maren Torgrimsdatter og Berthe Nielsdatter.
Andre hos sig havende: Anna Johannisdatter.


No. 5. Nordre Namløs.
Selvejende Gods. Anders Tronsøn ved Ullefos.

(Ingen beboere).


No. 6. Nordre Fæhn.
Leylændings Gods.

(Bruk A)
Svennum Haraldsen og Marthe Tollefsdatter.
Andre hos sig havende: Karen Andersdatter, Encke i Slet tilstand.
Dreng: Jon Rasmusøn,
Pige: Anna Andersdatter.

(Bruk B)
Thomas Hansøn og Ingebor Thorsdatter
Anders Thomasøn.
Pige: Sissel Jonsdatter.

Andre hos sig havende:
Anna Jensdatter, Encke i Slet tilstand.
 

Gruen
Kirke Gods.

Jon Biørnsøn og Marthe Rolfsdatter.

Andre hos sig havende:
Jens Jonsøn og Berthe Isachsdatter.
Anders Jonsøn og Gunnil Isachsdatter.

Huusmænd.
Knud Christensøn og Anna Jacobsdatter.
Ole Andersøn Bergmand.
Lars Andersøn.
Jens Larsøn.
Knud Torgiersøn og Kirsten Gunnulsdatter. Gamle og Fattige Folck.


No. 7. Søndre Fæhn.
Beneficeret Gods.

(Bruk A)
Isach Jacobsøn og Kirsten Veljordsdatter.
Dreng: Niels Olsøn.

(Bruk B)
Kittil Isachsøn og Anna Andersdatter.
Pige: Methe Nielsdatter.

Huusmænd. Halvor Jensøn og Maren Danielsdatter.

(Bruk C)
Søren Siversøn og Gunnil Olsdatter.
Tienestekarl: Niels Andersøn, Soldat.
Dreng: Lars Sørensøn.
Piger: Inger Halvorsdatter og Anna Ledvorsdatter.

Huusmænd. Aslou Larsdatter, moder.


No. 8. Tofte (Tufte).
Selvejende Gods.

(Bruk A)
Christopher Olsøn og Kirsten Olsdatter.
Niels Olsøn.
Dreng: Jon Andersøn.
Pige: Marthe Andersdatter.

(Bruk B)
Anders Olsøn og Elian Olsdatter.
Dreng: Ole Jensøn.
Andre hos sig havende: Helge Christophersdatter, Encke i Fattig Omstændighed.

(Bruk C)
Christen Isachsøn, enckemand.
Andre hos sig havende:
Maria Isachsdatter, Anna Isachsdatter og
Kirsten Christophersdatter, Encke i Slet Omstændighed.

(Bruk D)
Hans Helgesøn og Ingeborg Gundersdatter.
Pige: Inger Rasmusdatter.
Andre hos sig havende: Guro Nielsdatter. Encke ligger ved Sengen.

Huusmænd. Ole Olsøn og Maren Pedersdatter.


No. 9. Søwe (Søve).
Selvejende Gods.

(Bruk A)
Madame Maria, Salige Bomhoffs.
Madame Berthe Somerfelts.
Jomfr. Maria Mannall.
Tienestekarl: Jon Halvorsøn.
Dreng: Ole Christophersøn.
Piger: Giertrud Andersdatter, Ingebor Olsdatter, Anna Erichsdatter.

Huusmænd.
Gunder Pedersøn og Lisbeth Andersdatter.
Berthe Haagensdatter, Tiener.

(Bruk B)
Sommund Andersøn og Maren Gundersdatter.
Anders Sommundsøn
Aaste Sommundsdatter
Aslou Sommundsdatter
Tienestekarl: Gunder Pedersøn.

Huusmænd.
Gunder Sommundsøn og Gunnild Evensdatter.
Anders Olsøn og Marthe Helgesdatter, Gebræcklig i sine Fødder og Liggende ved Sengen.
Anders Andersøn Ældre
Anders Andersøn Yngre
Gunder Andersøn
Karen Andersdatter
Jørgen Thorsøn og Ingebor Andersdatter. Inderster.


No. 10. Nedre Wibeto.
Beneficeret Gods.

(Bruk A)
Fridrich Olsøn og Anna Olsdatter.
Dreng: Claus Jensøn.
Piger: Maren Olsdatter, Anna Jensdatter.

Huusmænd.
Ouen Christensøn og Berthe Gundersdatter
Maren Ouensdatter.

(Bruk B)
Halvor Simonsøn og Karen Olsdatter.
Dreng: Jens Rasmusøn.
Andre hos sig havende: Asger Torvildsdatter


No. 11. Mellem Wibeto.
Selejers Gods.

Anders Evensøn og Inger Hansdatter.
Dreng: Halvor Halvorsen.
Pige: Ingebor Nielsdatter.


No. 12. Øvre Wibeto.
Selvejers Gods.

(Bruk A)
Nielsmun Olsøn og Ingebor Jonsdatter.
Torgier Nielsmundsøn.

(Bruk B)
Hans Annunsøn og Karen Halvorsdatter.
Ragnil Hansdatter.
Andre hos sig hværende: Marthe Isachsdatter, Inderste.


No. 13. Hottved Store med Meltey.
Selvejers Gods.

(Bruk A)
Encken Anna Nielsdatter
Anders Steensøn.
Pige Sara Johansdatter.
Andre hos sig hværende: Ole Halvorsøn og Marthe Steensdatter.

Huusmænd.
Halvor Evensøn, Enckemand.

(Bruk B)
Ole Tronsøn og Margrethe Halvorsdatter.
Tienestekarl: Even Halvorsen.
Pige: Anna Hansdatter.

Huusmænd.
Hans Pedersøn og Kirsten Halvorsdatter, Inderster.
Torgier Sebiønsøn, Enckemand (og) Maren Torgiersdatter.


No. 14. Hottved Lille.
Selvejers Gods.

Anders Nielsen og Gunnil Christensdatter.
Kirsten Andersdatter.
Christen Kiøstolsøn - Stivsøn.
Piger: Sibilla Pedersdatter og Anna Jensdatter.

Huusmænd.
Tyge Jacobsøn og Berthe Hansdatter.
Berthe Tygesdatter.
Marthe Tygesdatter.


Matriculno. 15. Tved.
Selvejers Gods.

(Bruk A)
Halvor Olsøn og Margrethe Nielsdatter.
Niels Halvorsøn.
Karen Halvorsdatter.
Dreng: Tollef Larsøn.
Pige: Karen Andersdatter.
Andre hos sig hværende: Ledvor Olsøn, Enckemand.

Huusmænd.
Encken Karen Olsdatter.

(Bruk B)
Ole Andersøn og Marthe Andersdatter.
Andre hos sig hværende: Anders Olsøn, enchemand

Huusmænd.
Hans Nielsøn.


Matriculno. 16. Tvedsplads.
Kirckegods.

Brønil Gundersøn og Anna Kirstine Jacobsdatter.
Ole Brønilsen.
Pige: Anna Thomasdatter.


Matriculno. 17. Søndre Holden med Rødningen.
Vercksgaard tilhører Hr. Conferenceraad Løwenschiold.

(Bruk A)
Arve Olsøn og Helvig Thomasdatter.
Ingebor Arvesdatter.
Dreng: Jens Nielsøn.
Pige: Ambor Kiøstilsdatter.
Andre hos sig hværende: Encken Ingebor Andersdatter. Gammel og Skrøbelig.

(Bruk B)
Encken Karen Berulfsdatter.
Rasmus Andersøn, Soldat.
Pige: Maren Giertsdatter.

Huusmænd.
Ole Halvorsøn og Inger Nielsdatter.
Halvor Olsøn Holdensætre og Maren Pedersdatter.
Ole Pedersøn enckemand, Gammel og Skrøbelig.


Matriculno. 18. Espevolden med Tvara.
Præsteenckesædet.

Madame Maren, Salige Stabels.
Fogden Hr. Knud Borg, een SvigerSøn.
Piger: Kirsten Larsdatter og Anna Hansdatter.
Andre hos sig hværende: Ole Wraalsøn og Kirsten Halvorsdatter.
Jon Halvorsen tiener.

Huusmænd.
Torchild Larsøn, Soldat.
Ole Larssøn og Anna Somunsdatter. Alle 3 Syge er i fattige Omstændigheder.


Matriculno. 19. Heisholt wæstre.
Beneficeret Gods.

Johannes Gullichsøn og Anna Hansdatter.
Hans Johannisøn.
Gullich Johannisøn.
Niels Johannisøn.
Gunder Johannisøn.
Kirsten Johannisdatter.
Piger: Maren Michelsdatter og Kirsten Giertsdatter.
Andre hos sig hværende: Peder Johannisøn og Maren Hansdatter.

Huusmænd.
Ledvor Olsøn og Marthe Andersdatter.


Matriculno. 20. Heisholt østre.
Beneficeret Gods.

(Bruk A)
Gunder Jensøn og Inger Thomasdatter.
Tollef Gundersøn.
Karen Tollefsdatter.
Pige: Aslou Jonsdatter.

(Bruk B)
Anders Hansøn og Guro Jonsdatter.
Pige Berte Ouensdatter.

Huusmænd.
Rasmus Erichsøn og Berte Andersdatter.
Anders Rasmusøn.
Aslou Rasmusdatter.

Gunder Tronsøn og Maren Hansdatter.
Hans Gundersøn.
Peder Gundersøn.
Tron Gundersøn.


Matrikulno. 21. Schordall.
Selvejers Gods.

Ole Simonsøn og Ingebor Tarjesdatter.
Torber Olsdatter.


Matriculno. 22. Baxaas.
Selvejers Gods.

(Bruk A)
Halvor Thorsøn og Aslou Stenersdatter.
Tienestekarl: Søren Sørensøn.
Dreng: Tollef Halvorsen.
Pige: Gunnil Jonsdatter.

Huusmænd.
Søren Larsøn og Marthe Halvorsdatter. I meget slet og fattig omstendighed.

(Bruk B)
Vetle Evensøn og Maren Erichsdatter.
Dreng: Ole Jonsen.

Huusmænd.
Halvor Sørensøn, Soldat og Kirsten Olsdatter. Inderster.
Even Evensøn og Marie Elefsdatter.
Halvor Pedersøn og Ingebor Kittilsdatter.


Matriculno. 23. Fosse.
Selvejers Gods.

Ole Wellichsøn og Karen Harralsdatter.
Wellich Olsøn.
Helge Olsdatter.

Huusmænd.
Anders Hansøn og Kirsten Nielsdatter.
Hans Andersøn.


Matriculno. 24. Suusaas.
Leylændings Gods.

Michel Knudsøn og Ingebor Olsdatter.
Anna Michelsdatter.
Aaste Jonsdatter - Stivdatter (Steddatter).

Huusmænd.
Anders Michelsøn og Maren Halvorsdatter.
Ole Andersøn og Maren Knudsdatter, Inderster.
Peder Hovelsøn og Anna Hovelsdatter.
Lucas Olsøn og Karen Thorsdatter. Gandske fattige.
Peder Eliasøn og Gro Rasmusdatter.


No. 25. Eje øvre med Doxrød.
Selvejers Gods.

Madame Maren, Salige Bomhoffs.
Christopher Bomhoff.
Jomfr. Johanne Bomhoff.
Tjenestekarl: Peder Halvorsøn.
Dreng: Peder Thomæsøn.
Piger: Maren Jensdatter, Kirsten Eliasdatter, Ingebor Sørensdatter, Kirsten Thomæsdatter.
Andre hos sig hværende: Thomas Persøn og Marthe Jonsdatter.

Huusmænd.
Jens Eliasøn og Ingebor Thorsdatter.
Michel Poulsøn og Targer Thorsdatter. Inderster.
Rasmus Hansøn og Maren Olsdatter. Inderster.


No. 26. Eje Nedre.
Leylendings Gods.

Rasmus Thorsøn og Ingebor Jensdatter.
Thor Rasmusøn.

Andre hos sig hværende: Jens Thorsøn og Maren Madsdatter.

Huusmænd.
Svennum Poulsøn og Karen Mortensdatter.

Torbiørn Svensøn og Lisbet Hansdatter.
Karen Torbiørnsdatter.

Anders Nielsøn og Barbro Evensdatter. Inderster.


No. 27. Holden Præstegaard.

Sognepræsten Hr. Peder Holm og Madame Dorthea Maria Holm.
Frøken Methe Sophia Budde.
Madmoiselle Maria Anne Schøn.
Capellanen Hr. Alexander Leopold Carlheim.

Tienestekarle: Torbiørn Jensøn og Peder Larsøn.
Dreng: Thor Jonsøn.
Tienestepiger: Anna Pedersdatter, Karen Rasmusdatter og Guri Nielsdatter.

Huusmænd.
(Bergenhaug)
Ole Pedersøn og Maren Helgesdatter.

(Ringsevje)
Ole Enersøn og Anne Jensdatter.
Anders Olsøn.
Christian Olsøn.

Mogens Olsøn og Anna Tronsdatter.
Trond Mogensøn.
Ole Mogensøn.
Ingebor Mogensdatter.
Kirsten Mogensdatter.

(Kaasen)
(Mæster) Niels Olsen og Maren Tronsdatter.

Halvor Olsen. Tiener.
Maren Tygesdatter. Tiener.
Christine Hansdatter. Tiener.

Ole Nielsøn og Karen Tygesdatter.

(Sandbakken)
Jens Olsen og Anna Olsdatter.

(Bjelkebakken)
Tolf Hansøn og Anna Maria Clausdatter.
Inger Maria Tolfsdatter.

Jørgen Tobiasøn og Anna Maria Hansdatter.

Torsten Amunsøn og Anna Engelbretsdatter.

Bertel Thomasøn og Maren Andersdatter.
Anna Maria Bertelsdatter.
Bent Thomasøn.

(Haugen)
Hans Tharalsøn og Inger Hansdatter.
Gunder Michelsøn. Tiener.

Niels Hansøn og Sara Bentsdatter.

Anders Olsøn og Lisbeth Thomasdatter.
Ole Andersøn.
Berte Olsdatter. Nesten Blind, Faar af Værkets Fattigcasse.

(Neperud)
Halvor Halvorssøn og Anna Evensdatter.
Even Halvorsøn.

(Berget)
Ole Eliasøn og Kirsten Andersdatter.
Anders Eliasøn. Inderster.
Elias Danielsøn.
Giert Danielsøn. Fattig.

(Myren)
Lars Helgesøn og Maren Andersdatter.
Karen Christensdatter. Tiener.

Niels Andersen. Inderste.

(Glahus)
Søren Olsøn og Kirsten Andersdatter.

(Gunnerud)
Arne Andersøn og Gunnil Poulsdatter.

Anders Arnesøn og Ingebor Johannisdatter.
Erich Tolfsen. Tiener.

(Kaasen)
Anders Larsøn og Johanne Svensdatter. I Slet og fattig omstændighed.

Anders Thorsøn og Lisbet Olsdatter.

Peder Gundersøn og Anna Andersdatter.
Anders Larsøn. Tiener.


Holden Jernverck.
Hr. Conferentzeraad Løwenskiold tilhørende.

Forvalter Hans Alstrup.
Tienestekarl: Hans Christensøn.
Pige: Anna Kane og Malene Christophersdatter.

Studios. Lars Jordhøy.
Monseur Christen Riis.

Thomas Møller og Dorthe Thorsdatter.
Niels Thomasøn.

Mathis Torstensøn og Ahled Knudsdatter.

Mæster Ole Edberg og Anna Cathrine Marcusdatter.
Tienestekarl: Sven Jonsøn Soldat.
Dreng: Anders Halvorsøn.
Pige: Dorthe Halvorsdatter.

Mæster Christen Hansøn og Karen Helgesdatter.
Tienestekarl Jan Augustinisøn, Svend.
Drenge: Benth Jonsøn.
Pige: Inger Hansdatter.

Skoleholder Erich Erichsøn.

Ole Pedersøn og Giertrud Jacobsdatter.

Michel Thomæsøn og Kirsten Pedersdatter.

Jens Pedersøn og Aaste Kittilsdatter.

Hans Mortensøn og Giertrud Hansdatter.
Andre hos sig hværende: Margrethe Erichsdatter. Enke Gammel  og meget Fattig.

Ole Jensøn og Kirsti Svensdatter.
Jens Olsøn.

Hans Olsøn og Kirsten Torstensdatter.

Niels Halvorsøn og Malene Madsdatter.
Andre hos sig hværende: Karen Nielsdatter. Pensionister ved Vercket.

Maria Olsdatter, Encke.
Haagen Christophersøn.
Ole Christophersøn.
Amund Christophersøn.
Andre hos sig hværende: Hans Torbiørnsøn.

Former Jon Stensøn og Inger Olsdatter.
Steen Jonsøn.
Anna Jonsdatter.
Pige: Aase Ouensdatter.

Niels Erichsøn og Anna Svenchesdatter.

Hans Larsøn og Barbro Olsdatter.

Peder Nielsøn og Karen Poulsdatter.

Peder Jensøn og Maria Nielsdatter.
Søren Pedersøn.

Boel Torstensdatter, Encke. Fattig faaer af Værcks Cassen.

Arve Andersøn og Anna Kirstine Rasmusdatter.

Ingebor Olsdatter, Encke. Fattig faaer af Værcks Cassen.
Ole Torbiønsøn.

Erich Brønnilsøn.

Berthe Andersdatter, Encke.
Andre hos sig hværende: Marthe Thorsdatter. Fattig ligger nu ved Sengen. Faaer af Verckets Casse.

Søren Madsøn og Inger Arvesdatter.
Sven Nielsøn.

Anders Sørensøn og Giertrud Nielsdatter.

Berthe Olsdatter, Encke. Fattig faaer af Vercks Cassen.
Ole Nielsøn.
Andre hos sig hværende: Johanne Mortensdatter.

Niels Olsøn og Kirsten Larsdatter.

Klocker Peder Lund og Maren Nielsdatter.
Jacob Pedersøn.
Dreng: Christen Isachsøn.
Pige: Annichen Hansdatter
Andre hos sig hværende: Mersieu Peder Bøgelund.

Berthe Sørensdatter, encke. Encken i fattig omstændighed og Sønnen haver fang (fallesyke = epilepsi).
Christen Jansøn (sønn).
Andre hos sig hværende: Christen Jæspersøn og Asber Andersdatter.

Anders Halvorsøn og Marthe Olsdatter.
Andre hos sig hværende: Helge Jensdatter, encke. Pensionist ved Vercket.

Marsmæster Johannes Rasmusøn og Ingebor Tollefsdatter.
Pige: Karen Olsdatter.

Johan Arvesøn og Elen Christensdatter.
Anna Johansdatter.

Christopher Madsøn og Boël Olsdatter.
Peder Christophersøn.
Niels Christophersøn.
Inger Christophersdatter.
Andre hos sig hværende: Anna Maria Olsdatter, encke i Fattig og slet Omstændighed.


| Holden hovedsogn | Romnes Annex | Valebø |Helgen Annex |


Rommenes Annex.


No. 28. Ullefos.
Hr. Justitzraad Ancher tilhørende.

Madame Anna Elisabet Bomhoff.
Engelbret Bomhoff.
Tienestekarle: Harrald Tollofsøn, Hendirch Christensøn, Anders Olsøn.
Dreng: Torsten Poulsøn.
Piger: Inger Nielsdatter, Cathrine Hansdatter, Berte Olsdatter.
Andre hos sig hværende: Madmoiselle Berthe Bruun.

Forvalter Didrich Altenburg og Madame Marrichen Altenburg.
Tienestekarle: Rasmus Olsøn, Peder Jonsøn, Tollef Rasmusøn, Christen Nielsøn.
Piger: Margit Helgesdatter, Lisbet Olsdatter, Marthe Andersdatter.
Andre hos sig hværende: Jomfru Anna Maria Barth.

Jon Tronsøn og Kirsten Rasmusdatter.
Tron Jonsøn.
Rasmus Jonsøn.

Anders Tronsøn og Anna Torgusdatter.
Kirsten Andersdatter.

Jens Gulbrandsøn og Inger Nielsdatter.
Maren Jensdatter.

Lars Pedersøn og Anna Hansdatter.

Lars Mognsøn og Karen Nielsdatter.
Mogns Larsøn.

Rasmus Møller og Marthe Jensdatter.
Jens Rasmusøn.
Anna Rasmusdatter.

Daniel Jonsøn og Sara Eliasdatter.

Inger Christophersdatter, enke Gandske Fattig.

Niels Henrichsøn og Dorthe Jonsdatter.
Christen Nielsøn.

Lars Madsøn og Dorthe Olsdatter.

Daniel Madsøn og Anna Eliasdatter.

Ole Torgusøn og Annichen Haagensdatter.
Anna Olsdatter. Halt.

Sven Svensøn.

Marthe Svensdatter.
Andre hos sig hværende: Maren Olsdatter.

Ener Svensøn og Karen Olsdatter.

Mads Jensøn og Dorthe Danielsdatter. Gandske Fattige.

Johannes Jonsøn og Maria Arvesdatter.
Jon Johannesøn.
Ingebor Johannesdatter.
Andre hos sig hværende: Anna Pedersdatter, encke. Fattig.

Annund Madsøn Enchemand

Hans Andersøn og Anna Rasmusdatter.

Colbiørn Evensøn og Kirsten Poulsdatter. Fattige.

Ole Alfsøn og Anna Pedersdatter.
Peder Olsøn. Har Fang (fallesyke = epilepsi).
Lars Olsøn.

Ole Nielsøn og Anna Jacobsdatter.
Dreng: Erich Hansøn.

Niels Skomager og Gunnil Bentsdatter.

Lars Hansøn og Annicken Nielsdatter.
Tienestekarl: Torgus Olsøn.
Pige: Ingebor Hansdatter.

Halvor Svensøn og Ingebor Olsdatter.
Jon Christensøn, Stivsøn.

Gunder Nielsøn og Kirsten Jørgensdatter.
Dreng: Anders Christophersøn.

Clemmet Nielsøn og Karen Pedersdatter.
Dreng: Sivert Larsøn.

Rasmus Pedersøn og Gro Kiøstolsdatter.

Hans Jæspersøn og Berthe Jonsdatter.
Dreng: Niels Gullichsøn.

Huusmænd.
Rasmus Nielsøn og Inger Tollefsdatter.
Niels Rasmusøn.
Peder Rasmusøn.
Maren Rasmusdatter.

(Kaasen)
Ole Jonsøn.
Jon Jonsøn.

Tolf Nielsøn og Dothe Olsdatter.


No. 29. Rommenes Væstre.
Selvejende Gods.

(Bruk A)
Lensmanden Gunder Pedersøn og Karen Pedersdatter.
Peder Gundersen Ældre.
Peder (Gundersen) den yngre.
Piger: Ingebor Erichsdatter, Thore Jensdatter.

Huusmænd.
Thomas Thomæsøn og Kirsten Rasmusdatter. Pensionist ved Vercket.
Anna Christophersdatter.

(Bruk B)
Clajes Nielsmundsøn (Claus Nielsmundsen) og Anna Isachsdatter.
Tienestekarl: Tollef Pedersøn.
Pige: Liw Olsdatter.

Huusmænd.
(Kvernodden)
Christen Olsøn og Gro Kiøstolsdatter.

Sven Hansøn og Maren Kiøstolsdatter. I meget Fattig omstændighed.


No. 30. Rommenes østre.
Selvejende Gods.

Hr. Fogden Andreas Rougtved og Madame Maria Rougtved.
Tienestekarle: Gunder Johannesøn, Torgus Torgusøn.
Piger: Annichen Andersdatter, Helene Iversdatter, Methe Hansdatter, Ingebor Wellichsdatter, Kirsten Olsdatter.
Andre hos sig hværende: Studios. Monsieur Samuel Kierschov, Monsieur Mads Sørensøn, Hans Michael Volf.

Huusmænd.
(Nyhus)
Christen Pedersøn og Maren Olsdatter.
Peder Christensøn.
Maren Pedersdatter, encke i Fattig og slet omstændighed.

(Stensholt)
Ole Hansøn og Gunnild Johannisdatter.

(Kjønodde)
Niels Engelbretsøn og Ingebor Rasmusdatter.


No. 31. Holtet.
Beneficeret Gods.

Peder Gundersøn, enckemand.
Christen Pedersøn.
Niels Pedersøn.
Ingebor Pedersdatter.


No. 32. Sannes øvre.
Lejlændings Gods.

(Bruk A)
Gudmund Pedersøn og Ingebor Olsdatter.
Berthe Andersdatter, Datterbarn.
Drenge: Ole Christensøn, Henrick Thomæsøn.
Pige: Aase Torgrimsdatter.

Huusmænd.
Gullich Nielsøn.
Aaste Gullichsdatter.
Kirsten Gullichsdatter.

(Bruk B)
Lars Nielsøn og Maren Nielsdatter.
Niels Larsøn.
Karen Larsdatter.


No. 33. Sannes nedre.
Selvejende Gods.

Mæster Niels Olsøn, anført under Præstegaarden.
Tienestekarl: Kittil Hansøn, Landværge.
Dreng: Jan Thomæsøn.
Piger: Gunnil Tygesdatter, Sara Christensdatter.
Andre hos sig hværende: Svenche Arvesøn og Kirsten Pedersdatter.

Huusmænd.
Tyge Olsøn og Berthe Nielsdatter.
Karen Tygesdatter.


No. 34. Ullevigen.
Selvejende Gods.

Johannes Johannisøn, enkemand.
Anders Johannisøn.
Ole Johannisøn.
Aasil Johannisdatter.
Johanne Johannisdatter.


| Holden hovedsogn | Romnes Annex | Valebø |Helgen Annex |


Hvalebøe


No. 35. Opsahl.
Beneficeret Gods.

Christen Nielsøn og Kirsten Gundersdatter.
Pige: Ingebor Siversdatter.
Andre hos sig hværende: Anna Rasmusdatter, encke gammel og skrøbelig.

Huusmænd.
Lars Johannisøn og Kirsten Ledvorsdatter.


No. 36. Lille Hvale (Hvala/ Vala).
Selvejende Gods.

(Bruk A)
Halvor Olsøn og Karen Gundersdatter.
Giertrud Halvorsdatter.
Pige: Anna Halvorsdatter.
Andre hos sig hværende: Gunder Halvorsen og Anna Olsdatter.

Huusmænd.
Karen Clausdatter, encke i slet omstændighed.

(Bruk B)
Halvor Andersøn og Kirsten Tovsdatter.
Tienestekarl: Jens Pedersøn.
Andre hos sig hværende: Kirsten Jensdatter, encke krybbel (krøpling).

Huusmænd.
Jørgen Halvorsøn og Berte Ledvorsdatter.

Berthe Andersdatter, enke ligesaa (i slet omstændighed).


No. 37. Brenne.
Selvejende Gods.

(Bruk A)
Ole Siversøn og Aaste Torgrimsdatter.
Sivert Olsøn.
Dreng: Torgrim Gullichsøn.
Piger: Aslou Gullichsdatter, Sessel Nielsdatter.

(Bruk B)
Lars Olsøn og Maren Andersdatter.
Ole Larsøn.
Tienestekarl: Ole Helgesøn.

Huusmænd.
Sivert Olsøn og Maren Nielsdatter.


No. 38. Øvre Lunde.
Selvejende Gods.

(Bruk A)
Ole Torgrimsøn og Aaste Andersdatter.
Torgrim Olsøn.
Gunnil Olsdatter.
Svanoug Olsdatter.

Andre hos sig hværende: Torgrim Annunsøn, Soldat.

(Bruk B)
Anders Jonsøn og Cathrine Jørgensdatter.
Gregar Vetlesøn.
Liw Vetlesdatter.
Begge Stivbørn (Stebarn).


No. 39. Nedre Lunde.
Beneficeret Gods.

Anders Andersøn og Anna Halvorsdatter.
Dreng: Jon Halvorsøn.
Pige: Ingebor Ledvorsdatter.
Andre hos sig hværende: Anders Rolfsøn og Karen Poulsdatter.

Huusmænd.
Johannes Olsøn og Agatha Andersdatter.

Ole Johannisøn og Maren Jacobsdatter.

Peder Pedersøn, Soldat.

Maren Jørgensdatter.
Ingebor Jørgensdatter. Tien.


No. 40. Borstad.
Selvejende Gods.

Maren Jonsdatter, encke.
Anders Christensøn (sønn).
Tienestekarl: Johannes Johannisøn.
Pige: Kirsten Kiøstolsdatter.


No. 41. Grawer.
Selvejende Gods.

Augustinus Jensøn og Aaste Tygesdatter.
Jens Augistinisøn.
Johannes Augustinisøn.
Tyge Augustinisøn.
Piger: Ingebor Pedersdatter, Synnev Larsdatter, Berthe Andersdatter, Ingebor Nielsdatter.


No. 42. Store Hvale.
Leylændings Gods.

(Bruk A søndre)
Arve Andersøn og Karen Harralsdatter.
Tienestekarl: Anders Jørgensøn.
Piger: Aase Annunsdatter, Maren Olsdatter, Anna Halvorsdatter.

Huusmænd.
(Hoxodde)
Niels Elefsøn og Anna Gundersdatter.

(Bruk B nordre)
Ole Jonsøn og Anna Tollefsdatter.
Kirsten Olsdatter.
Karen Olsdatter.
Tienestekarle: Tollef Tollefsøn, Poul Andersøn.
Dreng: Sivert Jacobsøn.
Pige: Marthe Olsdatter.
Andre hos sig havende: Kirsten Olsdatter, encke.

Huusmænd.
Niels Mathisøn og Bergith.

Torsten Svensøn.
(Se Saukleiv under Brenne.)

Michel Svenumsøn, Soldat og Agatha Nielsdatter.
(Se Mastebakke under Romnes.)

(Usterud)
Anders Sivertsøn, Soldat og Aasil Olsdatter.

(Stuverud)
Arve Jonsøn og Johanne Harralsdatter.

Marthe Andersdatter.


No. 43. Solberg.
Selvejende Gods.

Anders Nielsøn og Anna Gudmundsdatter.
Niels Andersøn.

Huusmænd.
(Killingkåven)
Anders Pedersøn.
Maren Pedersdatter (søsken).

Peder Joransøn.


| Holden hovedsogn | Romnes Annex | Valebø |Helgen Annex |


Helgen Annex.


No. 44. Gieddeboen.
Leylændings Gods.

Jens Andersøn og Inger Torbiørnsdatter.
Morthen Jensøn.
Anders Jensøn.
Karen Jensdatter.

Huusmænd.
(Mastdalen)
Ole Jensøn og Anna Eschilsdatter.


No. 45. Wasdallen.
Kirckegods.

Echild Rasmusøn (Eschild Rasmussen) og Oved Hansdatter.
Rasmus Eschildsøn, Soldat.
Hans Eschildsøn.
Pige: Lisbet Østensdatter.

Huusmænd.
Lars Mortensøn og Maren Rasmusdatter.
Karen Larsdatter.
Inger Larsdatter.
Jens Larsøn.


No. 46. Munchen.
Selvejende Gods.

Anders Isachsøn og Maria Christophersdatter.
Claus Andersøn.
Maren Andersdatter.


No. 47. Schiørholt.
Kirckegods.

Lars Olsøn og Ingebor Pedersdatter.

Huusmand.
Johannes Jensøn og Karen Olsdatter.
Anna Johannisdatter. Sygelig og i slet omstændighed.


No. 48. Holten.
Leylændings Gods.

Encken Anna Torbiørnsdatter.
NB Sergeant Jens Larsøn (sønn her) er anført for Gaarden Langeland og følgelig udgaar her.

Andre hos sig havende: Anders Jonsøn og Maren Mortensdatter.

Huusmænd.
Hans Evensøn og Berthe Halvorsdatter.
Ole Hansøn.


No. 49. Langeland.
Selvejende Gods.

Sergeant Jens Larsøn og Karen Olsdatter.
Tienestekarl: Peder Pedersøn.
Piger: Maren Andersdatter, Kirsten Nielsdatter, Inger Johannisdatter.
Andre hos sig havende: Tollef Rasmusøn. Fader og Moderløs, formedelst fattigdom indtagen af medynck.


No. 50. Tinholt.
Leylændings Gods.

(Bruk A)
Anders Andersen og Karen Bronilsdatter (Karen Brynildsdatter)
Andre hos sig havende: David Hansøn og Sibilla Olsdatter. I Slet og Fattig omstændighed og Konen har Fang (epilepsi).

(Bruk B)
Thor Tollefsøn og Marthe Hansdatter.
Andre hos sig havende: Margrethe Davidsdatter.


No. 51. Kløvedall.
Selvejende Gods.

Encken Karen Kiøstolsdatter.
Ole Simonsøn.
Ahlis Simonsdatter.
Tienestekarl: Thor Halvorsøn, Soldat.
Andre hos sig havende: Guri Kiøstolsdatter og Karen.

Huusmænd.
Børger Simonsøn og Maren Tygesdatter.
Poul Nielsøn.

Margrethe Johannisdatter, encke i slet og Fattig omstændighed.


No. 52. Jelset.
Leylændings Gods.

Ole Olsøn og Anna Sørensdatter.
Ole Olsøn.
Anders Olsøn.
Tharan Olsdatter.
Karen Olsdatter.
Ingebor Olsdatter.
Synev Olsdatter.

Huusmænd.
Anders Halvorsøn og Karen Evensdatter.
Halvor Andersøn.
Jon Andersøn.


No. 53. Store Huwe.
Leylændings Gods.

Niels Poulsøn og Karen Brønhilsdatter.
Even Olsøn. Stivsøn.
Ingebor Olsdatter. Stivdatter.


No. 54. Wærstad.
Selvejende Gods.

Arne Pedersøn og Maria Torstensdatter.
Jacob Arnesøn.
Kirsten Jacobsdatter, Stivdatter.
Tienestekarl: Niels Svensøn.

Huusmænd.
(Kaasa)
Sten Bertelsøn og Kirsten Larsdatter.


No. 55. Wærstad-Huuset.
Selvejende Gods.

Anders Olsøn og Aslou Erichsdatter.
Andre hos sig havende: Anna Erichsdatter.


No. 56. Bierven.
Selveyende Gods.

Hans Torbiørnsøn og Margrethe Poulsdatter.
Jens Hansen.
Piger: Berthe Jensdatter, Ingebor Hansdatter.
Andre hos sig havende: Sven Andersøn, Soldat og Kirsten Torbiørnsdatter.

Huusmænd.
Anders Nielsøn og Kirsten Jonsdatter.


No. 57. Lille Helgen.
Beneficeret Gods.

(Bruk A)
Lars Sørensøn og Anna Simonsdatter.
Kirsten Larsdatter.
Andre hos sig havende: Søren Larsøn, enckemand. gammel og skrøbelig.

(Bruk B)
Ole Larsøn og Berthe Andersdatter.


No. 58. Store Helgen.
Selvejende Gods.

Jon Poulsøn og Inger Mortensdatter.
Ole Jonsøn, Soldat.
Christen Jonsøn.
Peder Jonsøn.
Pige: Maren Rasmusdatter.

Huusmænd.
(Hegna)
Ole Mortensen og Johanne Nielsdatter.
Morten Olsøn.
Guri Olsdatter.

Rasmus Olsøn og Kirsten Olsdatter.
Kirsten Torbiørnsdatter, tien.

(Nordstaa)
Erich Olsøn og Kirsten Nielsdatter.
Ole Erichsøn.
Anna Sommunsdatter, tien.


59. Ytterbøe.
Selvejende Gods.

(Bruk A)
Jørgen Pedersøn og Anna Thorsdatter.
Peder Jørgensøn.
Thor Jørgensøn.
Anna Jørgensdatter.
Aslou Jørgensdatter.
Pige: Anna Joransdatter.

Huusmænd.
(Nesodden)
Gunder Halvorsøn og Maren Siversdatter.

(Bruk B)
Wellich Thomæsøn og Karen Pedersdatter.
Peder Vellichsøn.
Halvor Vellichsøn.
Maria Vellichsdatter.
Anna Vellichsdatter.
Pige: Berthe Andersdatter.


No. 60. Steenstad.
Kirckegods.

(Bruk A)
Niels Poulsøn og Anna Olsdatter.
Ole Nielsøn.
Dreng: Engebret Andersøn.

(Bruk B)
Poull Nielsøn og Gunnil Tollefsdatter.
Kirsten Poulsdatter.
Dreng: Peder Brønilsøn.


No. 61. Stenstadvolden.
Selvejende Gods.

Anders Jensøn og Maren Christensdatter.
Berthe Andersdatter.
Dreng: Tollef Hansøn.
Pige Ragnil Hansdatter.


No. 62. Præstgraw.
Beneficeret Gods.

Svenche Olsøn.
Dreng: Niels Andersøn.
Pige: Anna Olsdatter.


No. 63. Bøe.
Selvejende Gods. Hr. Major v. Bruuns.

(Bruk A)
Halvor Tovsøn og Helge Tormosdatter.

Huusmænd.
Lars Kittilsøn og Anna Torbiørnsdatter.

(Bruk B)
Torbiørn Tollefsøn.

Huusmænd.
Thor Christensøn og Elen Hansdatter.


No. 64. Omtved.
Selvejende Gods.

Peder Jensøn og Karen Pedersdatter.
Jørgen Pedersøn.
Maren Pedersdatter.
Pige: Gro Larsdatter.

Huusmænd.
Jon Nielsøn og Anne Nielsdatter.


No. 65. Kolstad lille.
Selvejende Gods.

Hans Tovsøn og Ingebor Hansdatter.
Tow Hansøn.
Inger Hansdatter.

Huusmænd.
Gro Jacobsdatter.


No. 66. Store Kolstad med Sande.
Selvejende Gods.

Sr. (Senior) Didrich v. Capellen.
Tienestekarle: Hans Erichsøn, Torger Torbiønsøn.
Piger: Maren Jonsdatter, Liv Eliasdatter.
Andre hos sig havende: Sivert Tollefsøn og Ingebor Olsdatter.

Huusmænd.
Christen Erichsøn og Karen Hansdatter.

Sande.
Hans Olsøn og Ingebor Halvorsdatter.
Pige: Maren Nielsdatter.

Huusmænd.
Ole Rasmusøn, tien.
Marthe Olsdatter, enche, nu Kund i maadelig tilstand.


No. 67. Hvala (i Helgen).
Beneficeret Gods.

Niels Olsøn og Anna Thomædatter.
Thomas Nielsøn.
Maren Nielsdatter.
Tienestekarl: Ole Gulbransøn.

Huusmænd.
Brønnil Olsøn og Maren Hansdatter.
Berthe Brønnilsdatter.


No. 68. Kolle.
Selvejers og Leylændings Gods.

(Bruk A)
Ole Bertelsøn og Guro Nielsdatter.
Berthe Olsdatter.

Huusmænd.
Rasmus Jonsøn og Margrethe Hansdatter.

(Bruk B)
Rolf Gundersøn og Kirsten Hansdatter.
Gunder Rolfsøn.
Pige: Maren Andersdatter.
Andre hos sig havende: Niels Isachsøn og Berthe Hansdatter.


No. 69. Jentved Søndre (Jøntvedt).
Beneficeret Gods.

Brønnil Hansøn og Maren Andersdatter.
Tjenestekarl: Claus Andersøn.
Pige: Kirsten Svensdatter.


No. 70. Jentved mellem.
Selvejende Gods.

Ole Halvorsøn og Berthe Hansdatter.
Halvor Olsøn.
Pige: Anna Andersdatter.
Andre hos sig havende: Even Halvorsøn og Anna Andersdatter.


No. 71. Jentved Nordre.
Kirckegods.

Kittil Brønnilsøn og Guro Helgesdatter.
Marthe Kittilsdatter.
Jacob Andersen, Stivsøn.

Huusmænd.
(Haugen)
Anders Andersøn og Anna Christensdatter.


Summa Summarum 979 (skattepliktige personer).

Holden Præstegaard d. 20de Nov. 1762.

C. Holm (signert).
Lensmand G. Pedersøn (sign), Halvor Olsøn Tved (med påholden penn), Ole Andersøn Tved (m.p.p), Jørgen Pedersøn Yttrebøe (mpp),
Peder Jensøn Omtved (mpp), Augustinus Jensøn Grawer (mpp), Christen Nielsøn Opsahl (mpp).

Nota!
I dette mandtal er 2de (tvende) Personer anført 2de gange hver. Saasom Niels Olsen under No. 62 paa Sannes staar og under Præstegaarden, Samt for No. 38 Holten, Sergeant Holten staar og for No. 39.


| Holden hovedsogn | Romnes Annex | Valebø |Helgen Annex |


Webmaster