ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Oppdatert 20.06.2022


Folketælling 31te December 1875
 
for

HOLDEN Præstegjæld

Transkribert av G.S., Brevik Juli - August 2016.


Jeg skriver av enkelte kilder for min egen del. Dette gjør mitt arbeide med den nettbaserte "bygdeboka" Gamle Holla betydelig mer effektivt. Jeg har ikke lest korrektur, men jeg leser gotisk håndskrift rimelig godt og skriver slik det står i originalen.

Ta dette for hva det er. En avskrevet sekundær kilde. Primærkilder er f.eks. kirkebøker og skifter.

Her er ført opp personenes alder og fødested (tinglag/ prestegjeld). Man var ikke alltid like nøyaktige med alderen. Fødested kan også være feil oppført. Det var heller ikke alltid listeførerne skrev like vakkert. Helt åpenbare skrivefeil er forsøkt rettet.

Dette er en avskrift av Holla historielags 1075 - siders kopier av den originale tellingen. Takk til Ruth Bærland (R.I.P). Hun kopierte, i sin tid, alle disse sidene!


Søketips: Hold nede [Control] og trykk [F].

Om avskriften.
Disse avskriftene gjør jeg for min egen del, for å bli kjent med både steds- og personnavn i området, og for effektivt kunne skrive ei moderne Nett-Bygdebok for Holla. Jeg leser ikke korrektur på mine avskrifter, men retter underveis når jeg finner feil. Det er fritt fram for alle å benytte seg av mine avskrifter til hva man vil, men bruk for all del de skannede kirkebøkene på Digitalarkivet for kontroll. Jeg er heller ikke feilfri. G.S.


| Hjem |
| 1665 | 1762 | 1782 | 1801 | 1835 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


Holden SognTællingskreds No. 1 (Skolekrets 1).Skordal lille
(Nytt gnr 1).

Skaardal lille.
Løbeno. 1a, 1b.

Jørgen Andersen, Husfader, gift, Gaardbruger, Leilending, f. 1825 i Holden.
Anne Thorkildsdatter, hans Kone, f. 1815  ditto.
Even Aslaksen, Tjenestekarl, f. 1855 ditto.
Anne Thurine Olsdatter, Tjenestepige, f. 1857 ditto.

Kreaturhold: 1 Hest, 5 Kjør, 2 Kalve, 3 Faar.

Sidebygning.
Kjersti Hansdatter, Husmoder, enke, Dagarbeider, f. 1817 i Holden.
Aslak Aslaksen, Søn, Dagarbeider, Ugift, f. 1859 ditto.
Asberg Aslaksdatter, Datter, f. 1862 ditto.
(Delvis med hjælp af Kassen.)


Baksaas
(Nytt gnr 2).

Bakke-Suusaas.
 

Storhaug
Løbeno. 2a

Halvor Jørgensen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1854 i Holden.
Aslaug Hansdatter, hans Kone, f. 1849 i Næsherred.
Marie Aronsdatter, Tjenestepige, f. 1859 i Holden.
Anne Maria (Hansdatter?), Datter, Forsørges af Faderen, f. 1875 ditto.
 
Kreaturhold: 1 Hest, 2 Kjør, 1 Kalv, 4 Faar.

Storhaug
Løbeno. 2b.

Stener Andersen, Husfader, ugift, Gaardbruger, Selveier, f. 1818 i Holden.
Aslaug Andersdatter, hans Søster, ugift, Tjenestepige, f. 1835 ditto.

Kreaturhold: 1 Hest, 1 Kjør, 1 Kalv, 5 Faar, 1 Gjed.

Baksaas.
Løbeno. 3a.

Knud Halvorsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1835 i Lunde.
Aaste Olsdatter, hans Kone, f. 1831 i Lunde.
Halvor Knudsen, Søn, f. 1861 i Holden.
Ole Knudsen, Søn, f. 1869 i Holden.
Knud Knudsen, Søn, f. 1872 i Holden.
Aslaug Knudsdatter, Datter, f. 1863 i Holden.
Anne Knudsdatter, Datter; f. 1866 i Holden.
Josefine Andreasdatter Haugen, ugift, Tjenestepige, f. 1857 i Holden.
Halvor Aslaksen Skaardal, ugift, Tjenestekarl, f. 1857 i Holden.

Kreaturhold: 1 Hest, 1 Føll, 3 Kjør, 1 Kalv, 6 Faar, 1 Svin.

Ole Olsen, Logerende Husfader, gift, Skomager, f. 1848 i Holden.
Marthe Hansdatter, hans Kone, f. 1844 i Holden.
Karen Olsdatter, Datter, f. 1874 i Holden.
Karen Olsen, vanlig bosted Helgen, Tilreisende, ugift, Dagarbeider, f. 1856 i Holden. (Aldes ubekjendt)

Trettekaasa.
Løbeno. 3a.

Nils Nilsen, Husfader, gift, Husmand, dagarbeider, f. 1832 i Holden.
Gro Olsdatter, hans Kone, f. 1828 i Lunde.
Ole M. Nilsen, Søn, f. 1864 i Holden.
Hans Nilsen, Søn, f. 1870 i Holden.
Nils Jensen, Fader til Husfaderen, Hjælpes af Sønnen, f. 1807 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kør, 3 Faar.

Baksaas.
Løbeno. 3b.

Halvor Halvorsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1839 i Lunde.
Gunnild Olsdatter, hans Kone, f. 1842 i Lunde.
Halvor Halvorsen, Søn, f. 1868 i Holden.
Ole Halvorsen, Søn, f. 1870 i Holden.
Kristen Halvorsen, Søn, f. 1873 i Holden.
Kristen Kristensen Hægna, Tjenestekarl, f. 1860 i Holden.
Krinne Olsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1858 i Holden.

Kreaturhold: 1 Hest, 4 Kjør, 8 Faar, 1 Svin.

Baksaas
Løbeno. 4a.

Halvor Halvorsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1817 i Holden.
Kjersti Bentsdatter, Kone, f. 1829 ditto.
Bent Halvorsen, Søn, Hjelper Faderen, f. 1857 i ditto.
Maren Halvorsdatter, Datter, f. 1863 ditto.
Karen Halvorsdatter, datter, Hjelper Moderen, f. 1854 ditto.
Maria Halvorsdatter, datter, f. 1867 ditto.
Peder Pedersen, ugift, Gardsgut f. 1812 ditto.
Ole Johannessen, ugift, Tjenestekarl, f. 1855 i Saude (Sauherad).

Halvor Halvorsen, Tilreisende Søn, gift, 1ste Styrmand, f. 1851 i Holden. Bosted: Porsgrund.
Ida Marie Halvorsen, ditto, gift, hans Kone, f. 1853 i Porsgrund. Ditto.
Kistine Marie Halvorsen, deres Datter, f. 1873 i Porsgrund. Ditto.

Anne Maria Jensdatter, Jelset (fast bosted), Gaardmandsdatter, alder ubekjendt f. i Holden.
Karen M. Jensdatter, Jelset (ditto), ditto, alder ubekjendt, ditto.
Jøran Hansdatter, Tjenestepige, Budeie, f. 1854 i Lunde Præstegield.
Anne Johannesdatter, ditto, ditto, f. 1853 i Holden.

Kreaturhold.
Halvor Halvorsen: 3 Heste, 1 Tyr, 8 Kør, 3 Kalve, 14 Faar, 1 Svin.
Jøran Hansdatter: 1 Faar.

Nome
Løbeno. 4b.

Kjersti Halvorsdatter, Husmoder, Enke, Forsørges af H. Reiersen i Kristiania, f. 1795 i Holden.
Kistine Andreasdatter, Tjenestepige, ugift, f. 1855 i Holden.

Intet Kreaturhold.

Evjen
Løbeno. 4a.

Hans Olsen, Husfader, ugift, Smed, f. 1825 i Bøe Præstgj.

Kreaturhold: 1 kjør (1 ku).

Halvor Kristensen, Husfader, gift, Dagarbeider, sjauer, f. 1845 i Holden.
Ingeborg Jensdatter, hans Kone, f. 1850 i Lunde.

Sanbakken
Løbeno. 4a.

Gunuld Olsen, Husfader, gift, Husmand, f. 1801 i Holden.
Katarine Abigael Christophersdatter, hans Kone, f. 1805 Brunlanæs.

Kreaturhold: 2 Kjør, 6 Faar.

Nome
Løbeno. 4a.

Anne Svennungsdatter, Husmoder, Enke, Husmandskone, f. 1821 i Holden.
Aslaug Svennungsdatter, ugift, Logerende, dagarbeider, f. 1823 i Holden.
Anne Halvorsdatter, Indleiet, ugift, Forsørget af Fattigkassen, f. 1798 i Holden. Sindsvag efter det 44. aar.
Anne M. Hansdatter, Logerende, Forsørget af Moderen Aslaug Svennungsdatter, f. 1860 i Holden.

Kreaturhold (Anne Svennungsdatter).
1 Kjør (ei ku), 1 kalv, 4 Faar.

Høgelid
Løbeno. 4a.

Signe Halvorsdatter, Husmoder, enke, Forsørges af "Fattigkisten", f. 1821 i Lunde Prestegjeld.

Kreaturhold: 1 Kjør, 4 Faar.

Lars Kristensen, Husfader, gift, Forskjelligt Dagarbeider, f. 1843 i Holden.
Gunhild Gunnuldsdatter, hans Kone, f. 1848 i Holden.
Halvor Larsen, Søn, f. 1872 ditto.
Kristine Larsdatter, Datter, f. 1874 ditto.

Pederskaas
Løbeno. 4a.

Hans Olsen, Husfader, enkemand, Husmand, Dagarbeider hugst, f. 1835 i Holden.
Knut Hansen, Søn, f. 1869 i Holden.
Kirsti Christensdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1837 i Holden.

Intet Kreaturhold.


Susaas
(Nytt gnr 3).

Susaas.
Løbeno. 5 - 7a.

Halvor Halvorsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1818 i Holden. Den Evangeliske lutherske frikirkelige Menighed.
Gunnild Olsdatter, hans Kone, f. 1831 i Holden. Ditto.
Halvor Halvorsen, Søn, ugift, Hjælper Faderen, f. 1856 i Holden. Ditto.
Ole Halvorsen, Søn, f. 1869 i Holden. Ditto.
Nils Halvorsen, Søn, f. 1873 i Holden. Ditto.
Ingeborg Halvorsdatter, Datter, ugift, Hjælper Forældrene, f. 1849 i Holden. Ditto.
Gunnild Halvorsdatter, Datter, ditto, ditto, f. 1858 i Holden.
Olava Halvorsdatter, Datter, f. 1862 i Holden.
Jakobine Halvorsdatter, Datter, f. 1864 i Holden.
Anne Maria Halvorsdatter, Datter, f. 1868 i Holden.

Kreaturhold: 2 Heste, 2 føll, 8 Kjør, 4 Kalve, 12 Faar, 2 Svin.

Toreskaas.
Løbeno. 5 - 7 a.
Nils Olsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. i Lunde.
Maria Halvorsdatter, hans Kone, f. 1828 i Holden.
Halvor Nilsen, Søn, ugift, Hjælper Faderen, f. 1859 i Lunde.
Thor Nilsen, Søn, f. 1870 i Holden.
Anne Maria Nilsdatter, Datter, ugift, Hjælper Forældrene, f. 1850 i Lunde. Den Evangeliske lutherske frikirkelige Menighed.
Aslaug Kjistine Nilsdatter, Datter, ugift, ditto, f. 1857 i Lunde.
Susanne Nilsdatter, Datter, f. 1863 i Holden.
Gunnild Nilsdatter, Datter, f. 1860 i Holden.
Gro Hansdatter, ugift, Forsørges af Nils Olsen, f. 1805 i Holden. Ditto.

Kreaturhold: 1 Hest, 1 Hest under 3 Aar, 5 Kjør, 3 Kalve, 14 Faar, 1 Svin.

Otterkjær
Løbeno. 5 - 7a.

Peder Larsen, Husfader, Enkemand, Husmand, f. 1805 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør (ei ku), 6 Faar (sauer).

Kirsti Pedersdatter, Husmoder, Enke, Forskjelligt Arbeide, f. 1830 i Holden.
Marianne Andreasdatter, Datter, f. 1863 i Holden.
Andreas Andreassen, Søn, f. 1869 i Holden.

Oterkjær
Løbeno. 5-7b.

Anders Gundersen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, Maler, f. 1851 i Holden.
Marie Christensdatter, Kone, f. 1849, Lunde.
Inger Marie Andersdatter, Datter, f. 1875 i Holden.

Kreaturhold: 2 Kjør, 4 Faar.

Inger Larsdatter, Husmoder, Føderaadskone, Enke, Opholdes af Formuen, f. 1815 i Lunde.
Lisbet Rasmusdatter, Logerende, ugift, Ophold af Formuen, f. 1791 i Lunde.

Solvold (Rønningen).
Løbeno. 5 - 7c.

Den er øde (Ubeboet).
Nils Halvorsen (i Lunde Herred).
Drives som underbrug og har intet Kreaturhold.

Kragefet
Løbeno. 6a - 6b.

(Ole Pedersen, død)
Andrea Olsdatter, Husmoder, Enke, Føderaad af Gaarden, f. 1820 i Holden.
Inger Bertine Olsdatter, Datter, til Moderens Hjelp, f. 1855 i Holden.
Karen Pedersdatter, (Datter-Datter), til (fader-) Moderens Hjelp, f. 1859 i Holden.

Kreaturhold: 2 Kjør, 4 Faar.

Rønningen.
Løbeno. 5 - 7e.

Gjermund Stensersen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1837 i Lunde.
Margith Olsdatter, hans Kone, f. 1842 i Lunde.
Anne Gjermundsdatter, Datter, f. 1866 i Holden.
Karen Gjermundsdatter, Datter, f. 1868 i Holden.
Anne M. Gjermundsdatter, Datter, f. 1873 i Holden.
Steiner Gjermundsen, Søn, f. 1870 i Holden.
Ole Gjermundsen, Søn, f. 1875 i Holden.
Stener Gjermundsen, Fader, Føderaadsmand, f. 1810 i Lunde.
Kjersti Aslaksdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1853 i Lunde.

Kreaturhold: 1 Hest, 4 Kjør, 1 Faar, 1 Svin.

Perskaas.
Løbeno. 5 - 7e.

Johan Anderson, Husfader, gift, Husmand, Murer, Dagarbeider, f. 1830 i Sverige.
Ingeborg Gunnuldsdatter, hans Kone, f. 1838 i Holden.
Anders Johansen, Søn, Hjælper Faderen, f. 1860 i Holden.
Maria Johansdatter, Datter, f. 1862 i Holden.
Anne Gurine Johansdatter, Datter, f. 1872 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør (1 ku).

Danieldskaas
Løbeno. 5 - 7 g.

Halvor Thorkildsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, Skomager, f. 1835 i Saude (Sauherad).
Gunnild Thorsdatter, Kone, f. 1836 i Holden.
Thor Halvorsen, Søn, f. 1866 i Holden.
Ingeborg Thurine Halvorsdatter, Datter, f. 1869 i Holden.
Karen Halvorsdatter, Datter, f. 1875 i Holden.
Kjøstol Halvorsen, Søn, f. 1872 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør (1 ku).


Fosse
(Nytt gnr 4).

Fose
.

Kaasa
Løbeno. 8.

Jens Reiersen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1836 i Holden.
Kristianne Hartvigsdatter, Kone, f. 1830 i Hammer Præstegjeld (N.Trøndelag).
Marie Jensdatter, Datter, f. 1862 i Holden.
Hanne Jensdatter, Datter, f. 1865 i Holden.
Tarald Gundersen, Tjenestegut, f. 1853 i Lunde.

Kreaturhold: 1 Hest, 3 Kjør, 1 Kalv, 5 Faar, 1 Svin.

Kari Kjøstoldsdatter, Enke, Føderaadskone, f. 1800 i Holden.

Kornkaasa
Løbeno. 9b.

Hans Kristensen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1826 i Saude (Sauherad).
Gunnild Jørgensdatter, hans Kone, f. 1831 i Lunde.
Ingeborg Hansdatter, Datter, hjælper Forældrene, f. 1857 i Lunde.

Kreaturhold: 2 Kør, 3 Faar.

Harald Olsen, Logerende, Skomager, f. 1854 i Lunde.

Langejordet.
Løbeno. 9c og 9 d.

Nils Kristensen, Husfader, enkemand, Gaardbruger, Selveier, Tømmerflødningsmand, f. 1822 i Holden.
Saamund Nilsen, Søn, ugift, Snedker, f. 1851 i Holden.
Jens Nilsen, Søn, ugift, Tømmerflødningsmand, f. 1853 i Holden.
Nils Nilsen, Søn, ugift, f. 1864 i Holden.
Aslak Nilsen, Søn, f. 1867 i Holden.
Kisten Nilsdatter, Datter, f. 1858 i Holden.
Kari Pedersdatter, husholderske, Enke, har tillige nogen understøttelse af Fattigkassen, f. 1826 i Bø Præstgjeld.
Hans Pedersen, fast bopæl Ulefos Saugbrug, Kvegrøgter, f. 1815 i Lunde Præstgjeld.

Kreaturhold: 1 Hest, 1 Kjør, 1 Svin.

Fosse.
Løbeno. 9a.

Ole Nilsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Brugsmand, f. 1852 Lunde. Den Evangeliske lutherske frikirkelige Menighed.
Thurine Johnsdatter, Kone, f. 1851 i Holden. Ditto.
Maria Nilsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1854 i Lunde. Ditto.
Kari Kristensdatter, Jeterjente, f. 1864 i Holden. Ditto.
Kjersti Larsdatter, Tilreisende Tjenestepige, fast bosted i Skien, f. 1865 i Holden. Ditto.

Kreaturhold: 1 Hest, 2 Kjør, 4 Faar, 1 Svin.

Ole Kjøstolsen, Husfader, gift, Føderaadsmand, f. 1797 i Lunde. Ditto.
Anne Nilsdatter, Kone, Føderaadskone, f. 1797 i Lunde. Ditto.
Hanna Halvorsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1859 i Holden. Ditto.

Kreaturhold: 2 Kjør, 4 Faar.


Eie øvre
(Nytt gnr 5).

Eide øvre.
Løbeno. 10a.

Nicolai Paulsen, Husfader, Gaardbruger, Selveier, f. 1821 i Lunde.
Ingeborg Halvorsdatter, hans Kone, f. 1825 i Holden.
Halvor Nicolaisen, Søn, ugift, Hjælper Faderen, f. 1848 i Lunde.
Thor Nicolaisen, Søn, ugift, ditto, f. 1851 i Lunde.
Harald Nicolaisen, Søn, ditto, f. 1857 i Lunde.
Dorthea Nicolaisdatter, Datter, ugift, f. 1860 i Lunde.
Gunnild Gunnuldsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1855 i Holden.
Petronelle Pedersdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1858 i Skien.
Dordi Mikkelsdatter, fast bopæl: Flom i Lunde, Tilreisende, ugift, Gaardmandsdatter, f. 1850 i Lunde.

Kreaturhold: 2 Heste, 1 Tyr, 14 Kjør, 3 Kalve, 17 Faar, 1 Svin.

Stoa.
Løbeno. 10a.

Halvor Halvorsen, Husfader, gift, Husmand, dagarbeider, f. 1814 i Næs Herred i Saude Præstgjeld.
Live Thorjersdatter, hans Kone, f. 1813 i (ikke nevnt).

Ingen Kreature.

Stoa.
Løbeno. 10a.

Hans Petter Andersen, Husfader, Gift, dagarbeider, Murer, f. 1823 i Skien.
Karen Olea Kristiansdatter, hans Kone, f. 1833 i Wallø saltværk. Se: https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Vall%C3%B8_saltverk
Hansine Hansdatter, Datter, f. 1864 i Sogndal.
Anne Jensine Hansdatter, Datter, f. 1873 i Holden.
Kristoffer Hansen, Søn, f. 1867 i Bergen.
Olai Hansen, Søn, f. 1869 i Aalesund.
Severin Hansen, Søn, f. 1871 i Borre.

Fraværende:
Anders Hansen, opholdsted: Danmark, Søn, Sømand - Jyngmand, f. 1858 i Holden.

Leies af Landhandler Thronsen. Intet Kreaturhold.

Striken.
Løbeno. 10a.

Thor Halvorsen, Husfader, gift, Husmand, Forsørges af sin Søn, f. 1801 i Holden. Blind.
Maren Reiersdatter, hans Kone, f. 1817 i Holden.
Andreas Thorsen, Søn, ugift, Skræder, f. 1848 i Holden.
Maren Thorsdatter, Datter, ugift, Hjælper Forældrene, f. 1854 i Holden.
Ole Halvorsen, Skræderdreng, ugift, f. 1857 i Holden.
Margith Johannesdatter, enke, Forsørges af Fattigvæsenet, f. 1800 i Næs Herred i Saude Præstgjeld.

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Kalv, 2 Faar, 1 Svin.

Eidstranden (Eiestranda).
Løbeno. 10a.

Andreas Johnsen, Husfader, gift, Inderst, Smed, f. 1844 i Holden.
Inger Johnsdatter, hans Kone, f. 1849 i Lunde.
John Andreasen, Søn, f. 1869 i Holden.
Gustav Andreasen, Søn, f. 1872 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 2 Faar, 1 Svin.

Odden.
Løbeno. 10a.

Rasmus Halvorsen, Husfader, enkemand, Huseier og Skomager, f. 1810 i Holden.
Anne M. Rasmusdatter, Datter, ugift, Styrer for Faderen, f. 1819 i Lunde.
Helene T. Rasmusdatter, Datter, forsørges af Faderen, f. 1868 i Holden.

Intet Kreatur.

Odden.
Løbeno. 10a

Anders P. Gundersen, Husfader, gift, Huseier, Skrædder, f. 1838 i Holden.
Kistine M. Olsdatter, hans Kone, f. 1845 i Solum.
Olai August Andersen, Søn, f. 1867 i Holden.
Anders P. Andersen, Søn, f. 1873 i Holden.
Amborg Kirstine Andersdatter, Datter, f. 1869 i Holden.
Gunhilde K. Andersdatter, Datter, f. 1871 i Holden.
Anna M. Andersdatter, Datter, f. 1875 i Holden.

Intet Kreaturhold.

Odden.
Løbeno. 10a.

Hans Olsen, Husfader, gift, Huseier, Skomager, f. 1826 i Holden.
Anne Olsdatter, hans Kone, f. 1827 i Holden.
Ole Hansen, Søn, ugift, Arbeider i et Garveri, f. 1858 i Solum.
Johan Hansen, Søn, f. 1862 i Holden.
Nils Hansen, Søn, f. 1864 i Holden.
Marie Hansdatter, Datter, f. 1867 i Holden.

Intet Kreaturhold.

Odden.
Løbeno. 10a.

Hans Jensen, Husfader, gift, Huseier, Tømmerhugger, f. 1831 i Holden.
Ingeborg Olsdatter, hans Kone, f. 1821 i Holden.
Jens Hansen, Søn, ugift, Tømmerhugger, f. 1854 i Holden.

Intet Kreaturhold.

Odden.
Løbeno. 10a.

Ole Andersen Odden, Husfader, gift, Huseier, Skomager, f. 1832 i Holden.
Marie Eliasdatter, hans Kone, f. 1833 i Porsgrund.
Karl E. Olsen, Søn, f. 1861 i Holden.
Anne Kirstine Olsdatter, Datter, f. 1866 i Holden.

Intet Kreaturhold.

Odden.
Løbeno. 10a.

Kristen Nilsen, Husfader, gift, Tømmerflødningsmand, f. 1847 i Holden.
Hanna M. Hansdatter, hans Kone, f. 1852 i Holden.
Nils Kristensen, Søn, f. 1874 i Holden.
Maria Andersdatter, Logerende, ugift, Arbeider med Vask og Bagning, f. 1823 i Holden.

Intet Kreaturhold.

Dagsrud.
Løbeno. 10b,c.

Anne Olsdatter Apelnæs, ugift, Budeie, f. 1841 i Lunde.
Guro Olsdatter, Budeie, f. 1866 i Lunde.
Helge Olsdatter Apelnæs, tilreisende, Gaardmandsdatter, f. ubekjendt i Lunde.

(Disse er alle bosatt i Lunde).

Fraværende:
Peder Wilhelm Ekelund, ugift, Agronom, f. i Sverige. Opholdsted: Sverige.
Ubekjendt fødselsaar. Er flyttet tilbage til Sverige. Antagelig 35 Aar Gammel.

Eier: Sagfører N. Dagsrud, Bor i Skien.

Kreaturhold: 2 Heste, 8 Kjør, 4 Kalve, 5 Faar.


Eie nedre
(Nytt gnr 6).

Haugen.
Løbeno. 11.

Johannes Thronsen, Husfader, gift, Husmand, Snedker, f. 1827 i Holden.
Kari Thorjusdatter, hans Kone, f. 1831 i Lunde.
Andreas Johannessen d.e., Søn, Hjælper Faderen, f. 1860 i Holden.
Karl Johannessen, Søn, f. 1863 i Holden.
Andreas Johannessen d.y., Søn, 1867 i Holden.
Anne Thomine Andreasdatter, Datter, Hjælper til i huset, f. 1860 i Holden.
Anne E. Johannesdatter, Datter, f. 1869 i Holden.
Karen Johannesdatter, Datter, f. 1872 i Holden.

Kreaturhold: 2 Kjør, 6 Faar, 1 Svin.Tællingskreds No. 2 (Skolekrets 2).Heisholt østre
(Nytt gnr 8).

Heisholt østre, Sjesmoen.
Løbeno. 13a.

Nils Jensen, Husfader, enkemand, Husmand med Jord, Gaardskarl, f. 1830 i Holden.
Jens Nilsen, Søn, f. 1863 i Holden.
Karen Kirstine Nilsdatter, Datter, f. 1859 i Holden.
Mari Kittilsdatter, ugift, Tjenestepige, Bestyrer hans Husholdning, f. 1835 i Holden.

Kreaturhold: 2 Kjør, 3 Faar.

Heisholt østre.
Løbeno. (13c,d)a.

Johannes Olsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1814 i Næs i Saude (Sauherad).
Daardi Gregersdatter, Kone, f. 1824 i Bøe.
Bergit Johannesdatter, Datter, ugift, Hjælper Forældrene, f. 1849 i Næs i Saude.
Gunnild Johannesdatter, Datter, ugift, ditto, f. 1858 i Næs i Saude.
Daardi Johannesdatter, Datter, ugift, ditto, f. 1858 ditto.
Augen Halvorsen, Tjenestekarl, ugift, f. 1852 i Bøe.

Kreaturhold: 1 Hest, 1 Føll, 6 Kjør, 1 Kalv, 11 Faar, 2 Svin.

Almankaasa.
Løbeno. (13 c,d)a.

Margit Halvorsdatter, Kone (gift med Anders Nilsen), Husmandskone, f. 1815 i Næs i Saude (Sauherad).
Mari Andersdatter, Datter, ugift, Hjælper Forældrene, f. 1857 ditto.
Nils Andersen, Søn, Hjælper Forældrene, f. 1860 i Holden.

Fraværende: Anders Nilsen, midlertidig ophold i Næs, Saude, Husfader, gift, Husmand med Jord, Jordarbeider, f. 1831 i Næs, Saude.

Kreaturhold: 1 Kjør, 4 Faar.

Kringlefedt.
Løbeno. (13 c,d)b.

Ole Pedersen Marum, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, Landhandler, f. 1831 i Tinn.
Mari Evensdatter, Kone, f. 1840 i Saude (Sauherad).
Elise Petronelle Marum, Datter, f. 1863 i Holden.
Peder Olsen Marum, Søn, f. 1869 i Holden.
Ole Larsen, ugift, Tjenestekarl, f. 1855 i Lunde.
Kirsti Johannesdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1854 i Saude.

Kreaturhold for O. P. Marum: 1 Hest, 4 Kjør, 4 Faar, 1 Svin.

Kringlefedt.
Løbeno. (13 c,d)d.

Ludvig August Hudevadt, Husfader, gift, Gaardeier, Landhandler, f. 1835 i Skien.
Andrea Susane, Kone, f. 1830 i Skien.
Ole Asbjørnsen Hundevadt, Søn, Skoledicipel, f. 1860 i Skien.
Carl Hedevald Hundevadt, Søn, f. 1864 i Skien.
Hilda Karette Hundevadt, Datter, f. 1867 i Holden.
Elise Karoline Hundevadt, ditto, f. 1870 i Holden.
Andreas Asbjørnsen Hundevadt, Søn, f. 1873 i Holden.
Elise Asnjørnsen, Husfaderens Svigerinde, ugift, Husjomfrue, f. 1836 i Skien.
Anne Halvorsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1849 i Holden.
Karen Thorsdatter, ugift, ditto, f. 1836 i Holden.
Rollef Gundersen (i Drengstuen), ugift, Tjenestekarl, f. 1855 i Bøe.

Kreaturhold: 1 Hest, 1 Kjør, 1 Svin.

Kringlefedt.
Løbeno. (13 c,d)e.

Teodor Olsen Lunde, Husfader, gift, Inderst, Skræddersvend, f. 1843 i Eger (Eiker?).
Maria Hansdatter, Kone, f. 1827 i Holden.
Anders Andersen, Stifsøn, f. 1863 i Holden.
Andreas Andersen, ditto, Skrædderlærling, f. 1861 i Holden.

Lars Andersen, ugift, Skomager(mester?), Inderst, f. 1847 i Holden.
Halvor Andersen, ugift, Logerende, Skomagersvend, f. 1849 i Holden.

Fraværende:
Nils Andersen hos broderen i Porsgrund, Lars Andersens Broder, ugift, Skomagersvendf. 1851 i Helgen i Holden.

Ingen Kreature.

Kringlefedt.
Løbeno. (13 c,d)g.

Olaus Thronsen, Husfader, gift, Landhandler, Selveier af Hus og jord, f. 1838 i Drammen.
Christine Marie Thronsen, Kone, f. 1836 i Drammen.
Therese Jensen Thronsen, Datter, f. 1868 i Holden.
Morten Bernhard Thronsen, Søn, f. 1873 i Holden.
Caspara Fredriksen, ugift, Husjomfru, f. 1854 i Drammen.
Kirsti Andersdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1856 i Holden.
Andreas Pettersen, ugift, Tjenestekarl, f. 1858 i Holden.
Olava Pettersdatter, ugift, Barnepige, f. 1861 i Holden.

Tilreisende:
Thron Olsen, sedvanlig Bosted Drammen, gift, Tomtearbeider, Husfaderens Fader, , f. 1815 i Drammen.
Berte Marie Olsen, ditto, Husfaderens Moder, f. 1808 i Eger (Eiker).

Kreaturhold: 1 Hest, 2 Kjør.

Heisholt vestre.
Løbeno. (13c, 13c,d, 15a)a.

Thomas Thomassen, Husfader, gift, Inderst, Skov- og Jordarbeider, f. 1821 i Lunde.
Mari Hansdatter, Kone, f. 1824 i Lunde.
Hans Thomassen, Søn, ugift, Skovarbeider, hugger, f. 1852 i Lunde.
Thomas Thomassen, Søn, ugift, Skovarbeider, hugger, f. 1855 i Holden.
Maria Thomasdatter, Datter, f. 1862 i Holden.

Ingen Kreaturhold.

Kaasa.
Løbeno. (13c, 13d, 15a) cb.

Olea Torstensdatter, Husmoder, Enke, Inderst, Delvis Fattigunderstøttet, Forskjelligt Kvindearbeid, f. 1821 i Vallø Sogn, Sems Præstegjeld.
Mathias Andersen, Søn, f. 1862 i Holden.
Hans Andersen, Søn, f. 1868 i Holden.

Eier: L.A. Hundevadt. Ingen Besætning.

Heisholt vestre.
Løbeno. 14a.

John Kjøstolsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1821 i Næs, Saude (Sauherad).
Aaste Halvorsdatter, Kone, f. 1832 ditto.
Mari Johnsdatter, Datter, f. 1862 i Holden.
Maren Johnsdatter, Datter, f. 1864 ditto.
Ingeborg Johnsdatter, Datter, f. 1866 ditto.
Halvor Johnsen, Søn, f. 1871 ditto.
Gunnild Johnsdatter, Datter, f. 1873 ditto.

Margit Christoffersdatter, Logerende, ugift, ærnærer sig ved at Spinde ....., f. 1820 i Saude (Sauherad).

Kreaturhold: 1 Hest, 3 Kjør, 1 Kalv, 2 Faar.

Hegnaevjen.
Løbeno. 14a.

Anne Christiansdatter, Husmoder, enke, Huseier, lidt Fattigunderstøttelse, Vaskekone m.m., f. 1827 i Holden.
Carl Martinius Andersen, Søn, f. 1865 i Holden.

Tilreisende:
Anders Andersen, Søn, ophold i Skien, ugift, Skrædderlærling, f. 1858 i Holden.
Ole Guldbrandsen, ophold i Kongsvinger, ugift, Konditorbager, f. 1840 i Kongsvinger.

Intet Kreaturhold.

Hegna.
Løbeno. 14c.

Christen Christensen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, Uhrmager, f. 1845 i Holden.
Liv Jørgensdatter, Kone, f. 1850 ditto.
Gunhilde Christensdatter, Datter, f. 1871 ditto.
Anne Marie Christensdatter, Datter, f. 1872 ditto.
Jørgen Kornelius Christensen, Søn, f. 1874 ditto.
Maren Andrea Christensdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1859 ditto.
Thora Anette Andersdatter, Tjenestepige, f. 1864 ditt.

Kreaturhold: 2 Kjør, 1 Kalv, 1 Svin.

Heisholtet Hegna.
Løbeno. 14c.

Rasmus Nikolai Hansen, Husfader, gift, Selveier, Landhandler, Skrædder, f. 1844 Holden.
Andrea Johnsdatter, Kone, f. 1849 ditto.
Josefa Hansen, Datter, f. 1875 ditto.
Anders Olsen, ugift, Tjenestekarl, f. 1855 ditto.
Kari Hansdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1846 ditto.
Anne Jensdatter, ugift, Tjenestepige ditto.
N. A. Palm, Logerende, Skræddersvend, f. 1847 Ørebro, Sverige.

Kreaturhold: 1 Hest, 2 Faar.

Heisholtevjen.
Løbeno. (14d,g)a.

Johannes Olsen, Husfader, gift, Huseier, Strandsidder, Selvstendig Skomager, f. 1813 i Holden.
Ingeborg Jahnsdatter, Kone, f. 1811 i Holden.

Fraværende:
Andreas Johannessen, ophold i Lunde, Johannes Olsens Søn, ugift, Skomager, f. 1848 i Holden.

Intet Kreaturhold.

Heisholtevjen.
Løbeno. (14d,g)a.

Svanau Thorsdatter, Husmoder, Enke, Eier af Hus, Strandsidder, Bage- og vaskearbeide, f. 1824 i Holden.
Lina Larsdatter, Datter, f. 1861 ditto.
Teodor larsen, Søn, f. 1864 ditto.
Johanne Abrahamsdatter, Fattiglem, forsørges af Ulefos Jernværks Fattigvæsen og Amtet, f. 1817 i Holden. Sindsvag efter 44de Aar.

Ingen Kreaturer.

Heisholtevjen.
Løbeno. (14d,g)a.

Niels Thomassen, Husfader, gift, Huseier, strandsidder, Selvstendig Skomager, f. 1843 i Holden.
Anne Marie Christensdatter, Kone, f. 1845 ditto.
Teodor Nielsen, Søn, f. 1870 ditto.
Christen Nielsen, Søn, f. 1875 ditto.

Ingen Kreaturer.

Heisholtevjen.
Løbeno. (14d,g)a.

Niels Nielsen, Husfader, gift, Inderst, Tømmermærker, Laugstol brug i Skien, f. 1836 i Helgen, Holden.
Anne Kirstine Jensdatter, Kone, f. 1842 ditto.
Karin Nielsdatter, Datter, f. 1862 ditto.
Anne Nielsdatter, ditto, f. 1866 ditto.
Marie Nielsdatter, ditto, f. 1868 i Brevig.
Jens Nielsen, Søn, f. 1870 i Skien.
Anne Susane Nielsdatter, Datter, f. 1872 i Holden.
Christen Nielsen, Søn, f. 1875 ditto.

Fraværende:
Niels Nielsen, ophold i Næs, Saude (Sauherad), Søn, f. 1864 i Holden.

Ingen Kreaturer.

Heisholtevjen.
Løbeno. (14d,g)b.

Ole Halvorsen, Husfader, gift, Huseier, Selvstendig Garver, f. 1834 i Skien.
Helene Andersdatter, Kone, f. 1839 i Thune (Østfold).
Herman Halvorsen, Søn, f. 1866 i Skien.
Konrad Halvorsen, Søn, f. 1869 i Holden.
Peder Torvald Halvorsen, Søn, f. 1871 ditto.
Anna Helene Halvorsdatter, Datter, f. 1875 ditto.

Hans Arnesen, bosted: Garveriet, ugift, Garversvend f. 1820 i Aker.

Ingen Kreaturer.

Heisholt vestre.
Løbeno. (14d,g)c.

Andreas Tollefsen, Enslig Person, ugift, Huseier, Selvstændig Hjulmager, f. 1840 i Holden.

Ingen Kreaturer.

Hegna.
Løbeno. 15 c.

Rasmus Johnsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, Skomager, f. 1825 i Holden.
Margrethe Karine Johannesdatter, Kone, f. 1830 ditto.
Karen Maria Rasmusdatter, Datter, f. 1865 ditto.
Anne Johanne Rasmusdatter, ditto, f. 1866 ditto.
John Rasmussen, Søn, f. 1869 ditto.
Johanne Sofie Rasmusdatter, Datter, f. 1872 ditto.

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Kalv, 1 Faar, 1 Svin.

Hegna.
Løbeno. 15 c.

Knud Jacobsen, Husfader, gift, Strandsidder, Huseier, Snedker paa Ulefos, f. 1833 i Saude (Sauherad).
Inger Steensdatter, Kone, f. 1843 i Holden.

Kreaturhold: 1 Svin.

Jørgen Steensen, Logerende, ugift, Snedker, selvstendig, f. 1845 i Holden.
Steen Steensen, Tilreisende, bopæl Gjerpen, ugift, Flaademand, f. 1848 i Holden.

Heisholt østre.
Løbeno. 15a.

Anders Andreassen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1831 i Lunde.
Kari Brynildsdatter, Kone, f. 1828 i Lunde.
Kari Andersdatter, Datter, ugift, Hjælper Forældrene, f. 1857 i Lunde.
Anne Alette Andersdatter, ditto, ditto, f. 1861 i Lunde.
Andreas Andersen, Søn, f. 1866 i Holden.
Carl Andersen, Søn, f. 1873 ditto.
Ole Gulliksen, ugift, Tjenestekarl, f. 1850 i Solum.
Andreas Thomassen, Gjetergut, f. 1862 i Holden.

Kreaturhold: 1 Hest, 1 Føll, 1 Tyr, 1 Kjør (1 ku), 1 Kalv, 6 Faar.

Heisholt østre.
Løbeno. 16a.

Fraværende:
Gunder Torvildsen, Ophold: Lunde præstgjeld, enslig Person, Inderst, Skrædder, selvstendig, f. 1818 i Holden.

Eier: Anders Andreassen.


Heisholt vestre
(Nytt gnr 9).

Deilevje.
Løbeno. (16, 17, 18)b.

John Olsen, Gaardeiers Søn, ugift, Gaardbruger, f. 1853 i Lunde.
Karen Olsdatter, hans Søster, hos sin Broder, f. 1862 i Lunde.
Kari Rasmusdatter, John Olsens Bestemoder, enke, Føderaadskone, f. 1795 i Holden.

Kreaturhold: 1 Hest, 2 Kjør, 2 Faar.

Heisholt vestre.
Løbeno. 16d.

Emanuel Johannesen, gift, Gaardbruger, Selveier, Tømmermand, f. 1833 i Holden.
Kari Halvorsdatter, Kone, f. 1828 i Holden.
Anne Halvorsdatter, Stedatter, Hjælper Forældrene, f. 1859 ditto.
Hanna Halvorsdatter, ditto, ditto, f. 1858 ditto.
Rasmus Emanuelsen, Søn, f. 1862, ditto.
Andrea Emanuelsdatter, Datter, f. 1864 ditto.
Marie Emanuelsdatter, Datter, f. 1866 ditto.
Hans(?) Emanuelsen, Søn, f. 1868 ditto.
Carl Emanuelsen, Søn, f. 1871 ditto.

Kreaturhold: 1 Hest, 5 Kjør, 1 Kalv, 5 Faar.

Heisholt vestre.
Løbeno. 17a.

Johannes Johannessen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1818 i Holden.
Aaste Hansdatter, Kone, f. 1819 ditto.
Mari Ann Johannesdatter, Datter, ugift, hos Forældrene, f. 1843 ditto.
Hans Andreas Johannesen, Søn, Hjælper Faderen med Gaardsbruget, ugift, f. 18154 ditto.
Anne Sofie Johannesdatter, Datter, hos Forældrene, f. 1856 ditto.

Johannes Rasmussen, Husfader, enkemand, hans Fader, Føderaadsmand, f. 1786 i Holden.

Kreaturhold: 1 Hest, 5 Kjør, 2 Kalve, 4 Faar.


Tvara
(Nytt gnr 10).

Espevolden.
Løbeno. 19, 21.

Halvor Paulsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1800 i Hvideseid (Kviteseid).
Asberg Halvorsdatter, Kone, f. 1817 i Holden.
Thor Halvorsen, Søn, ugift, Hjælper Faderen med Gaardsbruget, f. 1845 i Flaabygd i Lunde.
Marthe Halvorsdatter, Datter, Hjælper Forældrene med Husholdningen, f. 1850 ditto.
Nikolai Halvorsen, Søn, ugift, Hjelper Faderen med Gaardsbruget, f. 1853 ditto.
Harald Halvorsen, Søn, ugift, ditto, f. 1858 ditto.
Maria Paulsdatter, Fosterdatter f. 1868 i Lunde.
Karine Christensdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1855 i Holden.
Gro Olsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1855 i Lunde.

Kreaturhold: 3 Heste, 8 Kjør, 3 Kalve, 16 Faar, 2 Svin.


Holdens Præstegaard
(Nytt gnr 11).

Præstegaarden (Holdens Præstegaard)
Løbeno. 22.

Pastor M. J. Wefring, Husfader, gift Sognepræst til Holden, f. 1821 i Førde Præstegjeld.
Hilda Caroline Teodora, Kone, f. 1840 i Aker præstgjeld.
Sofie Wefring, Datter, ugift, f. 1859 Skien.
Andreas Gunelius Wefring, Søn, f. 1861 i Skien.
Julie Augusta Wefring, Datter, f. 1864 i Eger Præstegjeld (Eiker).
Josefine Marie Wefring, Datter, f. 1866 i Eger.
Carl Wilhelm Wefring, Søn, f. 1867 i Eger.
Johannes Wefring, Søn, f. 1869 i Eger.
Inga Wefring, Datter, f. 1871 i Holden.
Agnes Wefring, Datter, f. 1873 i Holden.
Hanna Wraaman, ugift, Huslærerinde, f. 1840 i Berg og Torskens præstegjeld.
Petter Østby, logerende, ugift, Privatlærer, f. 1855 i Nittedal.
Othilde Berg, ugift, Tjenestepige, f. 1856 i Brevig.
Kirsten Christiansdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1847 i Holden.
Anne Bentsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1850 i Holden.
Anne Johnsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1838 i Saude (Sauherad).
Petter Andreasen i Drengestuen, Gjetergut, f. 1860 i Holden.

Tilreisende:
Wilhelm Andreas Wexel Grimelund, bosted Skien, ugift Districtslege?, f. 1847 i Nannestad.
Hans Grimelund, bosted Skien, Skoledicipel, Forsørges af sin Fader Biskopen, f. 1857 i Gjerpen.

Drengstuen.

Ole Wetlesen, Husfader, gift, Gaardskarl, f. 1844 i Aamotsdal i Sillejord.
Else Olsdatter, Kone, f. 1844 ditto.
Bertine Olsdatter, Datter, f. 11866 i Holden.

Aslaug M. Larsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1859 i Holden.

Kreaturhold (Pastor Wefring): 3 Heste, 18 Kjør, 2 Kalve, 2 Svin.

Berget.
Løbeno. 22.

Ole Nielsen, Husfader, gift, Forpagter Jordbrug, Privat Dampskibsekspeditør, f. 1826 i Lunde.
Ingeborg Haraldsdatter, Kone, f. 1821 i Lunde.

Kreaturhold: 2 KJør, 1 Kalv.

Herregaarden.
Løbeno. 22.

Niels Thorstensen, Husfader, gift, Jordbruger, Forpagter, Selvstendig Hjulmager, f. 1842 i Helgen sogn, Holden præstegjeld.
Karen Jensdatter, Kone, f. 1844 ditto.
Torsten Nielsen, Søn, f. 1872 ditto.
Karen Susane Nielsdatter, Datter, f. 1875 ditto.

Ingen Besætning.

Myra.
Løbeno. 22.

Anders Christensen, Husfader, ugift, Husmand med Jord, Jordbrugsarbeider, f. 1842 i Holden.
Anne Maria Christensdatter, hans Søster, ugift, Bestyrer hans Husholdning, f. 1845 ditto.
Marie Olsdatter, hendes Datter, Forsørges af Anders Christensen, f. 1873 ditto.
Christen Svendsen, hans Fader, enkemand, Forsørges af sønnen, f. 1811 ditto.
Marte Christensdatter, Anders Christensens Søster, ugift, Forsørges af Fattigvæsenet, f. 1851 ditto. Sindsvag før sit 44de Aar.

Kreaturhold: 2 Kjør, 1 Kalv, 4 Faar.

Gladhuus.
Løbeno. 22.

Hellik Halvorsen, Husfader, gift, Husmand med Jord, Jordbrugsarbeider, f. 1834 i Bøe.
Ingeborg Stenuldsdatter, Kone, f. 1835 i Bøe.
Thora Helliksdatter, Datter, f. 1863 i Bøe.
Liv Helliksdatter, Datter, f. 1867 i Lunde.
Anne Helliksdatter, Datter, f. 1870 i Lunde.

Kreaturhold: 2 Kjør, 1 Kalv, 5 Faar.

Gunnerud.
Løbeno. 22.

Niels Evensen, Husfader, gift, Husmand med Jord, Jordarbeider, f. 1835 i Flaabygd i Lunde.
Guro Andersdatter, Kone, f. 1840 i Lunde.
Helge Nielsdatter, Datter, f. 1869 i Lunde.
Halvor Nielsen, Søn, f. 1871 i Lunde.
Karen Maria Nielsdatter, Datter, f. 1875 i Lunde.
Kari Hansdatter, Konens Moder, enke, Føderaadsenke af en plads i Lunde, f. 1818 i Flaabygd i Lunde.
Thorer Hansen, hendes Broder, ugift, Fattigvæsenet, f. 1818 i Flaabygd, Lunde. Sindsvag efter sit 44de Aar.

Kreaturhold: 2 Kjør, 1 Kalv, 3 Faar.

Moen.
Løbeno. 22.

Jørgen Thorsen, Husfader, gift, Jordbruger, Forpagter, Selvstændig Skomager, f. 1834 i Holden.
Marte Tomasdatter, Kone, f. 1835 ditto.
Torine Jørgensdatter, Datter, f. 1863 ditto.
Maren Jørgensdatter, Datter, f. 1867 ditto.
Inger Jørgensdatter, Datter, f. 1872 ditto.
Inger Halvorsdatter, hans Moder, enke, Forsørges af Sønnen samt med lidt smaaarbeide, f. 1811 ditto.

Kreaturhold, 3 Kjør, 1 Kalv, 2 Faar.

Moen.
Løbeno. 22.

Anders Olsen, Husfader, gift, Jordbruger, Forpagter, f. 1820 i Lunde.
Aaste Evensdatter, Kone, f. 1817 i Flaabygd, Lunde.
Kirsti Olsdatter, deres Sønnedatter, f. 1869 i Holden.
Lars Hansen, Fattiglem, ugift, Forsørges af Fattigkassen, f. 1827 i Holden. Tildels Sindsyg, efter sit 44de Aar.
Aase Olsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1842 i Lunde.

Kreaturhold: 1 Føll, 6 Kjør, 1 Kalv.

Kaasa.
Løbeno. 22.

Niels Nielsen, Husfader, gift, Husmand med Jord, Jordbrugsarbeider, f. 1849 i Holden.
Gunnild Johnsdatter, Kone, f. 1845 i Lunde.
Marte Jensdatter, Husfaders moder, enke, Hjælper sin Søn i Huset, f. 1827 i Holden.
Maria Halvorsdatter, logerende, enke, Nærer sig af et lidet Føderaad samt forskjellig arbeide, f. 1803 i Holden.

Kreaturhold: 3 Kjør, 1 Svin.

Lommerud.
Løbeno. 22.

Halvor Halvorsen, Husfader, gift, Husmand med Jord, Jordbrugsarbeider, f. 1827 i Holden.
Inger Pedersdatter, Kone, f. 1831 i Holden.
Hanna Halvorsdatter, Datter, ugift, Hjælper forældrene, f. 1856 ditto.
Halvor Halvorsen, Søn, f. 1868 ditto.
Mari Isaksdatter, Husfaderens Moder, enke, delvis Fattigunderstøttet, foresten af Sønnen, f. 1791 i Holden.
Maria Pedersdatter, husmoders Søster, ugift, forsørget av Amtet og Fattigvæsenet, f. 1833 i Holden. Sindsvag efter sit 44de Aar.
Aaste Halvorsdatter, Logerende, ugift, Melkepige paa Holden Gaard, f. 1826 i Holden.

Kreaturhold: 3 Kjør, 2 Kalve, 2 Faar.

Haugbakke.
Løbeno. 22.

Ole Johnsen Lindgreen, Husfader, Huseier, Driver selvstændig Smed og plogfabrik, f. 1837 i Holden.
Ingeborg Kirstine Thomasdatter, hans Kone, f. 1827 i Helgen, Holden.
John Olsen Lindgren, Søn, Smed hos Faderen, f. 1858, Holden.
Thomas Olsen Lindgren, Søn, f. 1863 ditto.
Johannes Olsen Lindgren, Søn f. 1872 ditto.

Tilreisende
Ingeborg M. Pettersdatter, gift, bosted: Brevig, Søfarende Tømmermands Kone, f. 1852 i Bamble.
Maren Elisabeth Pettersdatter, bosted: Brevig, Tjenestepige, f. 1857 i Bamble.

Ingen Kreaturer.

Haugbakke.
Løbeno. 22.

John Nielsen Lindgren, Husfader, gift, Huseier og Husmand med Jord, Selvstændig Hovsmed, f. 1810 i Holden.
Gunnil Olsdatter, Kone, f. 1810 ditto.
John Johnsen, Gaardsgut, f. 1864 ditto.

Carl Johnsen Lindgren, Husfader, gift, Inderst hos Faderen, Hovslager, f. 1852 i Holden.
Gunnild Olsdatter, hans Kone, f. 1854 i Lunde.
John Carlsen Lindgren, Søn, f. 1874 i Holden.

Kreaturhold (John N. Lingreen): 1 Kjør (ei ku).


Holden Hovedgaard
(Nytt gnr 13).

Holden Hovedgaard.
Løbeno. 24.

Løbeno. 25 - ubeoed.

Peder Hansen, Husfader, gift, Landbrugsfuldmægtig (privat), f. 1833 i Modum.
Lise Halvorsdatter, Kone, f. 1834 i Modum.
Carl Magnus Hansen, Søn, Skcoledicippel, f. 1860 i Holden.
Hans Henrik Hansen, Søn, f. 1862 ditto.
Torvald Hansen, Søn, f. 1866 ditto.
Andreas Hansen, Søn, f. 1871 ditto.
Thea Antonette Hansen, Datter, f. 1869 ditto.
Hilda Hansen, Datter, f. 1874 ditto.

Gunnil Johnsdatter, ugift, Meierske ved Romnæs Meieri, f. 1857 i Lunde.

Drengestuen:
Niels Johnsen, Husfader, gift, Tjenestekarl, f. 1853 i Lunde.
Gunnil Vetlesdatter, Kone, f. 1849 i Aamotsdal i Siljorde.
Ingeborg Marie Nielsdatter, Datter, f. 1873 i Holden.

Thomas Thomassen, Husfader, gift, Tjenestekarl, f. 1844 i Holden.
Helge Asbørnsdatter, Kone, f. 1852 i Eidsborg i Laurdal.
Thorvald Thomassen, Søn, f. 1873 i Holden.

Ole Halvorsen, Logerende, ugift, Tjenestekarl, f. 1857 i Holden.

Ole Gundersen, Husfader, gift, Qvegrøgter, f. 1821 i Holden.
Berte Marie Gundersdatter, Kone, f. 1837 i Helgen, Holden.
Johanne Olsdatter, Datter, f. 1866 (ikke nevnt).
Inger Olsdatter, Datter, f. 1875 i Holden.

Kreaturhold (S.D. Cappelen): 6 Heste, 2 Tyre, 45 Kjør, 1 Kalv, 6 Faar.
Kreaturhold (P. Hansen): 1 Svin.
Kreaturhold (Niels Johnsen): 1 Svin.

Haugbakke.
Løbeno. 24.

Niels Johnsen Lindgreen, Husfader, gift, Huseier, Selvstændig Smed, f. 1848 i Holden.
Else Christine Iversdatter, Kone, f. 1853 i Akers pr.gj.
Elise Nielsdatter, Datter, f. 1874 i Holden.
Jørgen Nielsen, Søn, f. 1875 i Holden.

John Johnsen Lindgreen, Husfader, gift, Huseier, Selvstændig Hovsmed, f. 1841 i Holden.
Anne Karine Nielsdatter, hans Kone, f. 1843 i Holden.
John Johnsen Lindgreen, Søn, f. 1864 i Holden.

Ole Johnsen Torsdalen, logerende, ugift, Dagarbeider, Smedgut, i Hvideseid (Kviteseid).

Kreaturhold: 1 Kjør (1 ku).

Kaasa.
Løbeno. 24.

Hans Jensen, Husfader, gift, Husmand med Jord, Jordbrugsarbeider, f. 1835 i Holden.
Mari Olsdatter, Kone, f. 1835 i Lunde.
Jens Hansen, Søn, ugift, Jordbrugsarbeider, f. 1859 i Holden.
Ole Hansen, Søn, f. 1865 ditto.
Johanne Margrethe Hansdatter, Datter, f. 1868 ditto.
Gunnil Maria Hansdatter, Datter, f. 1871 ditto.
Christen Hansen, Søn, f. 1873 ditto.

Kreaturhold: 1 Kjør, 3 Faar.

Hollahaven.
Løbeno. 24.

Halvor Gundersen, Husfader, gift, Husmand med Jord, Skovhugger, f. 1836 i Næs i Saude (Sauherad).
Lisbeth Maria Olsdatter, Kone, f. 1834 i Holden.
Even Evensen(!), Søn, ugift, hjælper Faderen, f. 1859 i Holden.
Halvor Halvorsen, Søn, f. 1862 i Holden.
Gurine Helgine Halvorsdatter, Datter, f. 1866 ditto.
Gunder Olavus Halvorsen, Søn, f. 1871 ditto.
Tollef Halvorsen, Søn, f. 1873 ditto.

Kreaturhold: 2 Kjør, 1 Kalv, 4 Faar.

Steensrud. (Steinsrud).
Løbeno. 27, 29.

Niels Rasmussen, Husfader, Enkemend, Husmand med Jord, Skovbetjent ved Ulefos Verk og Præstegaards Skov, f. 1813 i Holden.
Maren Nielsdatter, Datter, ugift, bestyrer Faderens Husholdning, f. 1843 i Holden.
Hans Nielsen, Søn, ugift, Jordbrugsarbeider, f. 1853 i Holden.
Severin Nielsen, vanlig bosted: Skien, Søn, ugift, Tjenestekarl, f. 1850 i Holden.
John Petter Halvorsen, Gjetergut, f. 1863 i Holden.

Kreaturhold: 2 Kjør, 1 Kalv, 5 Faar, 1 Svin.

Brennebod. (Brennebu).
Løbeno. 27, 29.

Hans Olsen, Husfader, gift, Husmand uden Jord, Skovarbeider, f. 1827 i Holden.
Andrea Pedersdatter, Kone, f. 1842 ditto.
Marie Hansdatter, Datter, f. 1863 ditto.
Karen Andrea Hansdatter, Datter, f. 1867 ditto.
Ole Petter Hansen, Søn, f. 1867 ditto.
Ole Hansen, Husfaderens Fader, enkemand, hos sønnen, Skovarbeider, f. 1799 ditto.
Pernille Olsdatter, Husfaderens Søster, ugift, Hjælper Broderen og forsørges af ham, f. 1825 ditto.
Johannes Hansen, H. Olsens Søn, f. 1875 ditto.

Kreaturhold: 3 Kjør, 4 Faar.

Briskemyr.
Løbeno. 27, 29.

Karl Gulliksen, Husfader, gift, Husmand med Jord, Jordbrugsarbeider, f. 1846 i Melum, Solum.
Inger Hellene Evensdatter, Kone, f. 1848 i Flaabygd i Lunde.
Birte Karlsdatter, enke, Husfaders Moder, forsørges af sin Søn, f. 1807 i Lunde.
Asberg Larsdatter, logerende, enke, forsørges af Holden Værks Fattigvæsen, f. 1807 i Holden.

Kreaturhold: 2 Kjør, 4 Faar.


Tvedt
(Nytt gnr 14).

Tvedt.
Løbeno. 28a.

Jens Olsen, Husfader, gift, Inderst, Tømmermand ved Ulefos Værk, f. 1829 i Holden.
Gunnil Olsdatter, Kone, f. 1826 ditto.

Ole Sigurdsen, Husfader, gift, Inderst, Skovarbeider, f. 1850 i Holden.
Margrete Jensdatter, Kone, f. 1853 ditto.
Severin Olsen, Søn, f. 1873 ditto.

Ingen Kreaturer.

Tvedt.
Løbeno. 28b.

Gunder Gundersen, Husfader, gift, Inderst, Jordbrugsarbeider, f. 1843 i Helgen, Holden.
Aaste Olsdatter, Kone, f. 1843 i Holden.
Inger Kirstine Gundersdatter, Datter, f. 1869 ditto.
Gurine Gundersdatter, Datter, f. 1872 ditto.

Ingen Kreaturer.

Øen.
Løbeno. 32.

Jens Andersen, Husfader, enkemand, Gaardbruger, Selveier, Rokkedreier, f. 1812 i Holden.
John Jensen, Søn, ugift, Snedkerlærling, f. 1854 i Holden.
Anne Johannesdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1845 i Holden.

Kreaturhold: 2 Kjør, 1 Kalv.

Øen.
Løbeno. 32.

Hans Andersen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, Jordbrugsarbeider, f. 1808 i Holden.
Anne Andersdatter, Kone, f. 1811 i Holden.
Anne Johnsdatter, ugift Tjenestepige, forsørges af Bestefaderen (Hans Andersen) f. 1868 i Lunde.
Hans Andreas Eriksen (bosted Lunde), husfaderens sønnesøn, f. 1861 i Holden.

Kreaturhold: 2 Kjør, 4 Faar.


Sanden
(Nytt gnr 16).

Sanden.
Løbeno. 35.

John Petter Pedersen, Husfader, gift, Gaardbruger, Leilænding, f. 1840 i Holden.
Kari Gulliksdatter, Kone, f. 1851 i Lunde.
Gunnil Marie Johnsdatter, Datter, f. 1873 i Holden.
Martinius Larsen, ugift, Tjenestekarl, f. 1860 i Melum, Solum.
Gunnil Gulliksdatter, tilreisende, bosted Lunde hos forældrene, Husmoderens søster, f. 1859 i Lunde.

Kreaturhold: 1 Hest, 3 Kjør, 5 Kalve, 8 Faar, 1 Svin.

Himingen.
Løbeno. 35.

Knud Andersen, Husfader, gift, Husmand med Jord, Skovarbeider, f. 1830 i Tørdal, Drangedal.
Gro Amundsdatter, Kone, f. 1839 i Fladal, Sillejord.
Maria Knudsdatter, Datter, f. 1861 i Tørdal, Drangedal.
Anders Olavus Knudsen, Søn, f. 1865 i Holden.
Amund Knudsen, Søn, f. 1867 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Kalv, 5 Faar.

Teigen.
Løbeno. 35.

Aslak Andersen, Husfader, gift, Husmand med Jord, Skovarbeider, f. 1828 i Tørdal, Drangedal.
Maria Jacobsdatter, Kone, f. 1843 i Lunde.
Andreas Aslaksen, Søn, ugift, Skovarbeider, f. 1853 i Drangedal.
Mari Aslaksdatter, Datter, ugift, Hjælper Forældrene, f. 1857 i Holden.
Anders Aslaksen, Søn, ugift, Skovarbeider, f. 1859 ditto.
Thomas Aslaksen, Søn, f. 1861 ditto.
Carl Johan Martinius Aslaksen, Søn, f. 1865 ditto.
Hans Oskar Aslaksen, Søn, f. 1869 ditto.
Karen Maria Aslaksdatter, Datter, f. 1867 ditto.
Anne Bertea Aslaksdatter, Datter, f. 1871 ditto.
Hans Olsen, tilreisende, bosted Drangedal, Skovarbeider, f. 1860 i Drangedal.

Kreaturhold: 3 Kjør, 1 Kalv, 6 Faar, 1 Svin.


Texle
(Nytt gnr 17).

Texle.
Løbeno. 37b.

Peder Olsen, Husfader, gift, Husmand med Jord, Skovarbeider, f. 1826 i Holden.
Karen Larsdatter, Kone, f. 1827 i Helgen, Holden.
Ole Pedersen, Søn, ugift, Skovarbeider, f. 1858 i Holden.
Anne Maria Pedersdatter, Datter, f. 1861 ditto.
Laura Pedersdatter, Datter, f. 1863 ditto.
Jørgen Pedersen, Søn, f. 1867 ditto.

Tilreisende:
Hans Severin Andersen, bosted: Ulefos Jernværk, svigersøn, Former ved jernværket, f. 1852 i Holden.
Maria Pedersdatter, ditto, hans Kone, f. 1851 ditto.
Andreas Hansen, ditto, deres Søn, f. 1875 ditto.

Kreaturhold: 3 Kjør, 3 Faar.

Texle.
Løbeno. 38.

Liv Olsdatter, Husmoder, enke, Husmandsenke med Jord, f. 1812 i Holden.
John Sigurdsen, Søn, ugift, Skovarbeider, f. 1845 ditto.
Andreas Sigurdsen, Søn, ugift, Skovarbeider, f. 1857 ditto.
Kari Sigurdsdatter, Datter, Hjælper Moderen, f. 1862 ditto.
Jermund Sigurdsen, tilreisende, bosted: Skien, Tjenestekarl, f. 1850 i Holden.

Kreaturhold: 2 Kjør, 4 Faar.


Haatvedt Store
(Nytt gnr 18).

Meelteig.
Løbeno. 39.

Anders Olsen, Husfader, enkemand, Gaardbruger, Selveier, f. 1827 i Holden.
Ole Andersen, Søn, ugift, Hjælper Faderen med Gaardsbruget, f. 1856 ditto.
Peder Andersen, Søn, ugift, ditto, f. 1858 ditto.
Christen Andersen, Søn, f. 1863 i Solum.
Marie Andersdatter, Datter, f. 1865 i Solum.
Ingeborg Hansdatter, husfaderens Moder, enke, Føderaadskone, f. 1804 i Holden.
Kirstine Christensdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1850 i Solum.
Laura Severine Simonsdatter, Tjenestepige, f. 1861 i Holden.

Kreaturhold: 2 Heste, 1 Tyr, 5 Kjør, 2 Kalve, 12 Faar, 1 Svin.

Haatvedt.
Løbeno. 40a og 40b. Fælles bosted for begge Løbenr.

Johannes Steenersen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1836 i Holden.
Aavet Christensdatter, Kone, f. 1838 ditto.
Steen Andreas Johannesen, Søn, f. 1867 ditto.
Carl Olavus Johannesen, Søn, f. 1869 ditto.
Halvor Johannesen, Søn, f. 1872 ditto.
Karen Kirstine Johannesdatter, Datter, f. 1874 ditto.
Anne Karine Nielsdatter, Steddatter, ugift, Hjælper Forældrene, f. 1860 ditto.
Marie Kjøstolsdatter, Fattiglem, gift, forsørget af Fattigvæsenet, f. 1806 ditto. Sindsvag fra efter sit 44de Aar.

Kreaturhold: 1 Hest, 3 Kjør, 1 Kalv, 6 Faar, 1 Svin.

Halvor Steenersen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1839 i Holden.
Helene Olsdatter, Kone, f. 1848 ditto.
Karl Severin Halvorsen, Søn, f. 1867 ditto.
Ole Andreas Halvorsen, Søn, f. 1869 ditto.

Jens Steensen, logerende, ugift, Løskarl, Jordbrugsarbeider, f. 1849 ditto.

Kreaturhold: 1 Føll, 4 Kjør, 1 Kalv, 7 Faar, 1 Svin.

Haatvedt.
Løbeno. 40b.

Guro Andreasdatter, Andreas Johnsens datter, f. 1869 i Holden.
Ingeborg Andreasdatter, Datter, f. 1873 i Holden.
Ingeborg Svennungsdatter, Tjenestepige, f. 1851 i Lunde.

Fraværende:
Andreas Johnsen (på besøk i Lunde), Husfader, gift, Gaardbruger, Forpagter, f. 1850 i Lunde.
Anne Christensdatter (på besøk i Lunde), Kone, f. 1851 i Lunde.
John Andreasen (på besøk i Lunde), Søn, f. 1875 i Holden.

Kreaturhold: 1 Hest, 5 Kjør, 2 Kalve, 9 Faar, 1 Svin.


Haatvedt lille
(Nytt gnr 19).

Haatvedt lille.
Løbeno. 41a.

Andreas Andersen, Husfader, gift, Inderst, Skovarbeider, f. 1835 i Holden.
Aaste Karine Jensdatter, Kone, f. 1841 ditto.
Anne Jensine Andreasdatter, Datter, f. 1864 ditto.
Anders Andreasen, Søn, f. 1868 ditto.
Johannes Andreasen, Søn, f. 1875 ditto.

John Nielsen, Logerende, gift, Skovarbeider, f. 1821 i Lunde.
Fraværende:
Mari Johnsdatter, Bosted: Gaustad Sindsygeasyl, Kone, forsørget af fattigvæsenet og Amtet, f. 1831 i Lunde. Sindsyg efter 43de Aar.

Ingen Besætning.

Hegna.
Løbeno. 41a.

Inger Johnsdatter, Husmoder, Enke, Husmandsenke med Jord, delvis Fattigunderstøttet, f. 1839 i Holden.
Karen Nielsdatter, Datter, f. 1864 ditto.
Johannes Nielsen, Søn, f. 1868 ditto.
Andreas Nielsen, Søn, f. 1871 ditto.
Niels Nielsen, tilreisende - bosted Namløs, forsørges af Gaardmand P. Pedersen, f. 1867 ditto.
Maren Elise Sørensdatter, Husmoderens Broderdatter, forsørges af Jernværkets Fattigvæsen, f. 1875 ditto.

Abraham Olsen, Husfader, gift, Inderst, Skovarbeider, f. 1847 i Helgen, Holden.
Kari Jensdatter, Kone, f. 1847 i Holden.
Andreas Martinius Abrahamsen, Søn, f. 1875 i Holden.

Ingen Kreaturer.

Haatvedt lille.
Løbeno. 41b.

Christen Halvorsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1818 i Holden.
Kirsti Andersdatter, Kone, f. 1821 i Lunde.
Gunnil Christensdatter, Datter, ugift,  hjælper Forældrene, f. 1855 i Holden.
Karen Christensdatter, Datter, f. 1862 i Holden.
Lars Halvorsen, ugift, Tjenestekarl, f. 1857 i Helgen, Holden.

Kreaturhold: 2 Heste, 2 Føll, 5 Kjør, 2 Kalve, 7 Faar, 1 Svin.


Brøndalen.
Løbeno. 311a,b.
(Dette løpenummeret hørte ikke til i Holla herred i 1838! G.S.)

Anders Pedersen, Husfader, Gift, Husmand med Jord, Hustømmermand, f. 1825 i Holden.
Kirsti Nielsdatter, Kone, f. 1819 ditto.
Niels Andersen, Søn, ugift, Hjælper forældrene, f. 1859 ditto.
Ole Johnsen, Dattersøn, f. 1872 ditto.

Kreaturhold: 2 Kjør, 2 Kalve, 5 Faar.

Brøndalen.
Løbeno. 311c.
(Dette løpenummeret hørte ikke til i Holla herred i 1838! G.S.)

Christian Eriksen, Husfader, gift, Gaardbruger, Leilænding, Skovarbeider, f. 1815 i Lunde.
Ingeborg Torvildsdatter, Kone, f. 1822 i Holden.
Anne Christiansdatter, ugift, Hjælper Forældrene, f. 1844 i Lunde.
Erik Christiansen, Søn, ugift, Skovarbeider, f. 1857 i Lunde.
Thorvald Christiansen, Søn, Skovarbeider, f. 1860 i Lunde.

Kreaturhold: 1 Hest, 2 Kjør, 1 Kalv, 4 Faar.

Hollasetre.
Løbeno. 312a,b.
(Dette løpenummeret hørte ikke til i Holla herred i 1838! G.S.)

John Tollofsen, Midlertidig opholdsted: Fæhn i Holden, Husfader, ugift, Gaardbruger, Selveier, f. 1843 i Holden.
Gunnil Olsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1841 i Holden.
Hans Gundersen, ugift, Løskarl, Jordbrugsarbeider, f. 1836 i Holden.

Kreaturhold: 1 Hest, 2 Kjør, 1 Kalv.

Hegna.
Løbeno. 313a.
(Dette løpenummeret hørte ikke til i Holla herred i 1838! G.S.)

Gunnil Thomasdatter, Husmoder, enke, Selveier af et lidet Gaardsbrug, f. 1812 i Lunde.
Thomas Hansen, Søn, ugift, Hjælper Moderen, Skovarbeider, f. 1855 i Holden.
Hans Olsen, Søn, ugift, Skovarbeider, f. 1838 i Holden.
John Olsen, Søn, ugift, Skovarbeider, f. 1845 i Holden.

Kreaturhold: 2 Kjør, 5 Faar.

Hegna.
Løbeno. 313b.
(Dette løpenummeret hørte ikke til i Holla herred i 1838! G.S.)

Ole Jensen Øen, Husfader, gift, Leilænding, Hustømmermand, f. 1844 i Holden.
Anne Andersdatter, Kone, f. 1855 i Holden.
Carl Johannes Olsen, Søn, f. 1874 i Holden.
Maren Hansdatter, Tjenestepige, f. 1861 i Melum, Solum.

Kreaturhold: 2 Kjør, 3 Faar.Tællingskreds No. 3  (Skolekrets 3).Holden Jernværks Grund
(Nytt gnr 12, med bolignr. i parentes).

Holden Jernværks Grund (1).
Løbeno. 23.

Severin Diderik Cappelen, gift, Wærkseier, f. 1822 i Gjerpen, Evangelist.
Sophie Cappelen, Hustrue, f. 1831 i Christiania, ditto.
Augusta Cappelen, ugift, Datter, f. 1854 i Holden, ditto.
Diderik Cappelen, Søn, Student, f. 1856 i Holden, ditto.
Selma Cappelen, Datter, f. 1861 i Holden, ditto.
Henriette Cappelen, Datter, f. 1865, ditto.
Jomfru Nauman, Huusjomfru, f. 1826 i Krapberg, ditto.
Marie Hansdatter, Tjenestepige, f. 1856 i Holden, ditto.
Ingeborg Christensdatter, ditto, f. 1854 i Holden, ditto.
Karen Persdatter, ditto, f. 1853 i Holden, ditto.
Frantz "Bleon"(?), Tjener, f. 1833 i Sverige, Svensk, ditto.
Svenn Andersson, Kudsk, f. 1842 i Sverige, Svensk, ditto.
Ole Johannesen, Staldgut, f. 1849 i Holden, ditto.

Kreaturhold: 5 Heste. Ellers intet Kreaturhold.

Holden Jernværks Grund (2).
Løbeno. 23.

Hans Olaus Hansen, Husfader, gift, Forvalter i Privat tjeneste, f. 1814 i Tanum (Brunlanes).
Marie Hansen, Kone, f. 1823 i Holden.
Jørgen Hansen, Søn, ugift, Handelsbetjent, f. 1847 i Holden.
Gustav Hansen, Søn, Contorist, f. 1849 i Holden.
Bertha Hansen, Datter, ugift, f. 1851 ditto.
Ella Hansen, Datter, ugift, f. 1853 ditto.
Adolph Hansen, Søn, f. 1856 ditto.
Hans Helmich Hansen, Søn, f. 1861 ditto.
Torvald Hansen, Søn, f. 1864 ditto.
Knud Pedersen, ugift, Gaardsgut, f. 1845 i Lunde.
Karen Gurine Johannesdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1843 i Holden.
Birthe Marie Johannesdatter, ugift, f. 1846 i Holden.
Konstanse Steensdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1856 i Thanum (Tanum i Brunlanes. G.S.)

Kreaturhold: 2 Heste, 1 Tyr, 6 Kjør, 1 Kalv, 5 Faar, 1 Svin.

Holden Jernværks Grund (3).
Løbeno. 23.

Peder H. Smith, Husfader, gift, Jordbruger med Hus, Contorbetjent hos Jernværkseier Cappelen, f. 1813 i Drammen. Evangelisk Luth.
Marie Severine Smith, Hustru, f. 1814 i Drammen. Ditto.
Petronelle C. Smith, Datter, ugift, Hjemme hos Forældrene, f. 1847 i Hvidesø (Kviteseid). Ditto.
Anne Johannesdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1850 i Holden. Ditto.

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Svin.

Holden Jernværks Grund (4).
Løbeno. 23.

Andreas Johnsen, Husfader, Enkemand, Husmand med Jord, Formand ved Sagbrug, f. 1815 i Holden.
John Andreasen, Søn, ugift, Sagmester, f. 1854 i Holden.
Juliette Marie Andreasdatter, Datter, ugift, Hjemme hos Faderen, f. 1858 i Holden.
Johannes Andreasen, Søn, f. 1860 i Holden.
Jacob Andreasen, Søn, f. 1863 i Holden.
Anne Elise Andreasdatter, Datter, f. 1865 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Svin.

Holden Jernværks Grund (5).
Løbeno. 23.

Kittil Andreas Johnsen, Husfader, gift, Husmand med Jord, Former ved Ulefos Jernværk, f. 1837 i Holden.
Berthe Johanne Steensdatter, Kone, f. 1835 ditto.

Kreaturhold: 2 Kjør, 1 Svin.

Nils Johnsen, Husfader, gift, Husmand uden Jord, Former, f. 1842 i Holden.
Anne Elisabeth Steensdatter, Kone, f, 1842 ditto.
Aaste Nilsdatter, Datter, f. 1869 ditto.
John Nilsen, Søn, f. 1872 ditto.

Kreaturhold: 1 Svin.

Holden Jernværks Grund (6).
Løbeno. 23.

Sissel Olsdatter, Husmoder, Enke, Husmandsenke uden Jord, Forsørges delvis af Verkets Kasse, f. 1823 i Holden.
Ole Bentsen, Søn, ugift, Dagarbeider ved Værk, f. 1856 i Holden.
Kirsti Jahnsdatter, Forældre, Enke, Forsørges af Værkets Fattigkasse, f. 1794 i Holden.
Jahn Bentsen, Tilreisende med bosted Skien, gift, Sagmester, f. 1854 i Holden.

Thor Pedersen, Husfader, gift, Husmand uden Jord, Arbeider ved Støberiet, f. 1816 i Holden.
Mari Frederiksdatter, Kone, f. 1823 i Holden.
Ingeborg Thorsdatter, Datter, ugift, Hjemme, f. 1856 i Holden.
Berthine Marie Thorsdatter, Datter, f. 1870 i Holden.

Fraværende:
Frederik Thorsen, Søn, midlertidig bosted Skien, gift, Arbeider ved Formeriet, f. 1859 i Holden.
Thora Caroline Thorsdatter, Datter, ditto, f. 1867 i Holden.

Kreaturhold (Thor Pedersen): 1 Svin.

Holden Jernværks Grund (7).
Løbeno. 23.

Peder Hansen, Husfader, gift, Husmand uden Jord, Dagarbeider her ved Værk, f. 1843 i Holden.
Andrea Pedersdatter, Kone, f. 1840 i Holden.
Sofie Jørgine Pedersdatter, Datter, f. 1869 i Holden.

Hans Pedersen, Husfader, gift, Husmand uden Jord, Forsørges af Værkets Fattigkasse, f. 1809 i Holden.
Jørgine Olsdatter, Kone, Forsørges af Værkets Fattigkasse, f. 1814 i Skien.

Søren Rasmussen, Husfader, gift, Husmand uden Jord, Former ved Ulefos Værk, f. 1827 i Holden.
Maren Gurine Tollefsdatter, Kone, f. 1829 i Holden.

Kreaturhold (Peder Hansen): 1 Svin.

Holden Jernværks Grund (8).
Løbeno. 23.

Hans O. Quist, Husfader, gift, Husmand uden Jord, Maskinist ved Værk - Damp, f. 1825 i Tanum (Brunlanes).
Maren O. Quist, Kone, f. 1824 i Tanum.
Elise Marie Quist, Datter, ugift, Sypige Hjemme, f. 1852 i Laurvig.

Mathias Ellingsen, Husfader, Husmand uden Jord, Dampskibsfører for Værket - Eier, f. 1824 i Sandsværd (Sandsvær - Kongsberg).
Karen Aanundsdatter, Kone, f. 1832 i Moland.
Anne Gurine Mathiasdatter, Datter, f. 1862 i Solum.
Karen Marie Mathiasdatter, ditto, f. 1864 i Solum.
Laura Caroline Mathiasdatter, ditto, f. 1867 i Holden.
Julie Mathiasdatter, ditto, f. 1868 i Holden.
Mathias Emil Mathiasen, Søn, f. 1874 i Holden.

Kreaturhold (Mathias Ellingsen): 1 Svin.

Holden Jernværks Grund (9).
Løbeno. 23.

Andrea Tollefsdatter, Husmoder, Enke, Husmandsenke uden Jord, Understøttelse af Værket, f. 1838 i Holden.
Hans Hansen, Søn, f. 1870 ditto.
Herman Andreas Hansen, Søn, f. 1872 ditto.
Christian Samuel Hansen, Søn, f. 1874 ditto.
Thora Marie Hansdatter, Datter, f. 1866 ditto.
Karen Marie Tollefsdatter, Logerende, ugift, Sypige, f. 1833 ditto.

Kreaturhold: 1 Svin.

Nils Gundersen, Husfader, gift, Husmand uden Jord, Former, f. 1832 i Holden.
Marte Nilsdatter, Kone, f. 1831 ditto.
John Nilsen, Søn, ugift, Former, f. 1857 ditto.
Jørgine Marie Nilsdatter, Datter, f. 1859 ditto.
Johanne Marie Nilsdatter, ditto, f. 1866 ditto.
Gunil Marie Nilsdatter, ditto, f. 1869 ditto.
Maren Sørine Nilsdatter, ditto, f. 1870 ditto.
Gurine Nilsdatter, ditto, f. 1871 ditto.

Kreaturhold: 1 Svin.

Holden Jernværks Grund (10).
Løbeno. 23.

John Johnsen, Husfader, gift, Husmand uden Jord, Former ved Værk, f. 1831 i Holden.
Else Maria Anundsdatter, Kone, f. 1829 i Helgen, Holden.
Andreas Johnsen, Søn, ugift, Former ved Værk, f. 1859 i Holden.
Gunder Johnsen, ditto, f. 1868 ditto.
Abraham Johnsen, ditto, f. 1873 ditto.
Berthine Aannia Johnsdatter, Datter, f. 1861 ditto.

Kreaturhold: 1 Svin.

Torsten Johnsen, Husfader, gift, Husfader uden Jord, Raajernssmelter i Kupelovn, f. 1836 i Bø.
Aslaug Tovsdatter, Hustru, f. 1837 i Siljord.
Marie Torstensdatter, Datter, f. 1864 i Holden.
Johanne Torstensdatter, ditto, f. 1867 ditto.
Caroline Torstensdatter, ditto, f. 1869 ditto.
Johannes Torstensen, Søn, f. 1871 ditto.
Theodor Torstensen, ditto, f. 1875 ditto.
Hans Johnsen, Logerende, Dagarbeider, f. 1842 ditto.

Holden Jernværks Grund (11).
Løbeno. 23.

Christian Evensen, Husfader, gift, Husmand uden Jord, Former her ved Værket, f. 1829 i Holden.
Andrea Sondresdatter, Kone, f. 1831 ditto.
Inger Christiansdatter, Datter, f. 1861 ditto.
Anne Sofie Christiansdatter, ditto, f. 1866 ditto.
Elise Christiansdatter, ditto, f. 1871 ditto.

Kreaturhold: 1 Svin.

Halvor Andersen, Husfader, gift, Husmand uden Jord, Sagmester ved Ulefos Jernværk, f. 1829 ditto.
Anne Tronsdatter, Kone, f. 1835 ditto.
Andrea Halvorsdatter, Datter, ugift, f. 1859 ditto.
Thora Halvorsdatter, ditto, f. 1861 ditto.
Tron Halvorsen, Søn, f. 1869 ditto.
Anders Halvorsen, ditto, f. 1872 ditto.
Hanna Halvorsdatter, Datter, f. 1875 ditto.

Holden Jernværks Grund (12).
Løbeno. 23.

Valentin Baur (Valentin Bauer), Husfader, gift, Husmand med Jord og Bygmester, f. 1825 i "Baurn", Tyskland.
Kirsten Laurine Larsdatter, Kone, f. 1832 i Hjerpen (Gjerpen).
Anne Julie Bauer, Datter, ugift, f. 1859 i Skien.
Nils Leonhard Bauer, Søn, f. 1862 i Holden.
Gustav Severin Bauer, ditto, f. 1863 ditto.
Laura Sofie Bauer, Datter, f. 1865 ditto.
Carl Theodor Bauer, Søn, f. 1873 ditto.
Bertha Hansine Bauer, Datter, f. 1875 ditto.

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Svin.

Holden Jernværks Grund (13).
Løbeno. 23.

Peder Tronsen, Husfader, gift, Husmand med Jord og Snedker, f. 1821 i Holden.
Magrete Gundersdatter, Kone, f. 1823 ditto.
Tron Pedersen, Søn, ugift, Murer, f. 1851 ditto.
Johannes Pedersen, ditto, ugift, Dagarbeider, f. 1854 ditto.
Andreas Pedersen, ditto, ugift, ditto, f. 1856 ditto.
Anne Elise Pedersdatter, Datter, ugift, Hjemme hos Forældrene, f. 1858 ditto.
Gunder Pedersen, Søn, Dagarbeider, f. 1861 ditto.
Nils Pedersen, ditto, f. 1863 ditto.
Peder Pedersen, ditto, f. 1866 ditto.
Hans Pedersen, ditto, f. 1869 ditto.
Inger Gundersdatter, tilreisende med bosted Skien, ugift, Tjenestepige, f. 1854 ditto.

Kreaturhold: 1 Svin.

Holden Jernværks Grund (14).
Løbeno. 23.

Hans Rasmussen, Husfader, gift, Husmand med Jord, Raajerns Smelter, f. 1819 i Holden.
Aaste Karine Nilsdatter, Kone, f. 1822 ditto.
Anne Thomine Hansdatter, Datter, ugift, Hjemme hos forældrene, f. 1852 ditto.
Thea Jensdatter, Fosterdatter, Forsørges af sin Onkel, f. 1864 ditto.

Kreaturhold: 2 Kjør, 1 Svin.

Holden Jernværks Grund (15).
Løbeno. 23.

Hans Andreas Jensen, Husfader, gift, Husmand med Jord og Sagmester, f. 1834 i Helgen, Holden.
Kirsti Tronsdatter, Kone, f. 1827 i Holden.
Ingeborg Hansdatter, Datter, f. 1859 i Holden.
Tron Hansen, Søn, f. 1865 ditto.
Jens Hansen, ditto, f. 1868 ditto.
Andreas Hansen, ditto, f. 1871 ditto.

Kreaturhold: 1 Kjør.

Even Wetlesen, Husfader, gift, Husmand med Jord, Dagarbeider, f. 1818 i Lunde.
Marte Johnsdatter, Kone, f. 1821 i Lunde.
Ingebor Halvorsdatter, Fosterdatter, Forsørges af Værkets Fatigvæsen, f. 1870 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør (1 ku).

Fraværende:
Halvor Tollefsen, midlertidig i Lunde, Søn af John Tollefsen, Forsørges af Værkets Fattigvæsen og Even Vetlesen, f. 1830 i Lunde.
Sindsvag efter 4. Aar.

Holden Jernværks Grund (16).
Løbeno. 23.

Anders Tronsen, Husfader, gift, Husmand med Jord, Sagmester, f. 1825 i Holden.
Ingebor Olsdatter, Kone, f. 1820 i Holden.
Anne Andersdatter, Mandens Moder, Enke, Forsørges af sin Søn, f. 1798 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Faar.

Holden Jernværks Grund (17).
Løbeno. 23.

Johannes Andersen, Husfader, gift, Husmand med Jord og Former, f. 1822 i Holden.
Berthe Marie Evensdatter, Kone, f. 1823 ditto.
Even Johannesen, Søn, ugift, Former, f. 1850 ditto.
Johannes Johannesen, Søn, ugift, Former, f. 1854 ditto.
Karen Marie Brønildsdatter, Pleiedatter, Forsørges af Værkets Fattigvæsen, f. 1865 ditto.

Kreaturhold: 2 Kjør, 3 Faar, 1 Svin.

Hans Asjærsen, Husfader, Enkemand, Husmand med Jord, Former, f. 1829 ditto.
Johannes Andreas Hansen, Søn, ugift, Former, f. 1855 ditto.
Ole Hansen, Søn, Arbeider i Formeriet, f. 1860 ditto.
Ingebor Marie Hansdatter, Datter, hos sin Fader, f. 1858 ditto.
Hanna Thomine Hansdatter, ditto, f. 1866 ditto.

Kreaturhold: 2 Kjør, 2 Faar, 1 Svin.

(Tilreisende, med vanlig bosted i Helgen sogn i Holden præstegjeld):
Hans Gundersen, Gaardmand, leilænding, gift, f. 1820 i Helgen, Holden.
Inger Andrea Asjærsdatter, Kone, f. 1832 i Holden.
Ingebor Marie Hansdatter, Datter, f. 1867 i Helgen, Holden.

Holden Jernværks Grund (18).
Løbeno. 23.

Anund Olsen, Husfader, gift, Husmand med Jord, Kupelovnsarbeider, f. 1825 i Lunde.
Anne Nilsdatter, Kone, f. 1826 i Holden.
Nils Anundsen, Søn, ugift, Dagarbeider, f. 1859 ditto.
Ole Anundsen, ditto, f. 1862 ditto.
Andreas Anundsen, ditto, f. 1864 ditto.
Anthon Anundsen, ditto, f. 1868 ditto.

Fraværende:
Karen Anundsdatter, opholdsted Melum af Solum præstegjeld, ugift, f. 1852 i Holden.

Kreaturhold: 1 Svin.

Gunder Hansen, Husfader, gift, Husmand med Jord og Former, f. 1840 i Holden.
Maren Johanne Hansdatter, Kone, f. 1839 ditto.
Hans Josef Gundersen, Søn, f. 1863 ditto.
Carl Hansinius Gundersen, ditto, f. 1866 ditto.
Hegine Johanne Gundersdatter, Datter, f. 1867 ditto.
Johannes Gundersen, Søn, f. 1871 ditto.
Gustav Gundersen, ditto, f. 1873 ditto.
Teodor Emil Gundersen, ditto, f. 1875 ditto.

Ingen Kreaturer.

Holden Jernværks Grund (19).
Løbeno. 23.

Anders Saamundsen, Husfader, gift, Husmand med Jord og Former, f. 1825 i Holden.
Magrethe Hansdatter, Kone, f. 1826 ditto.
Saamund Andersen, Søn, f. 1863 ditto.
Ingebor Kirstine Andersdatter, Datter, ugift, Hjemme hos Forældrene, f. 1853 ditto.
Maren Andersdatter, ditto, ditto, ditto, f. 1858 ditto.
Anne Andersdatter, ditto, ditto, ditto, f. 1860 ditto.
Marie Andersdatter, ditto, f. 1863 ditto.
Edvard Andersen, Søn, f. 1870 ditto.
Maren Kirstine Saamundsdatter, Logerende, ugift, Forsørger sig selv ved Dagarbeide, f. 1830 ditto.
Olavus Severin Larsen, Logerende, ugift, Dagarbeider, f. 1860 ditto.

Kreaturhold: 1 Kjør, 2 Faar.

Holden Jernværks Grund (20).
Løbeno. 23.

Gunder Andersen, Husfader, gift, Husmand med Jord og Smed, f. 1818 i Holden.
Aase Malene Thorsdatter, Kone, f. 1826 i Solum.
Thor Edvard Gundersen, Søn, ugift, Handelsbetjent paa Holden Forbrugsforretning, f. 1860 i Holden.
Hans Gundersen, ditto, f. 1871 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Faar.

Holden Jernværks Grund (21).
Løbeno. 23.

Ole Hansen, Husfader, gift, Husmand med Jord og Arbeider paa Værstad, f. 1841 i Holden.
Anne Hansdatter, Kone, f. 1841 ditto.
Hans Kirstinius Olsen, Søn, f. 1867 ditto.
Hermand Andreas Olsen, ditto, f. 1869 ditto.
Johannes Olsen, ditto, f. 1874 ditto.
Inger Hansdatter, Logerende, ugift, Forsørges af Værkets Fattigvæsen, f. 1848 ditto.

Ingen Kreaturer.

Holden Jernværks Grund (22).
Løbeno. 23.

Ole Jacobsen, Husfader, Enkemand, Husmand med Jord og Former, f. 1823 i Holden.
Jacob Olsen, Søn, ugift, Former, f. 1853 ditto.
Ole Olsen, ditto, ditto, ditto, f. 1855 ditto.
Kirstine Olsdatter, Datter, ugift, Hjemme hos Faderen, f. 1849 ditto.
Anne Marie Olsdatter, ditto, ditto, ditto, f. 1859 ditto.

Kreaturhold: 1 Kjør, 3 Faar, 1 Svin.

Abraham Olsen, Husfader, gift, Former, f. 1845 i Holden.
Mari Anne Andersdatter, Kone, f. 1852 ditto.
Ole Abrahamsen, Søn, f. 1873 ditto.
Ingebor Helene Andersdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1854 i Bamble.

Kreaturhold: 1 Kjør.

Holden Jernværks Grund (23).
Løbeno. 23.

Ingebret Nilsen, Husfader, gift, Husmand med Jord og Formermester, f. 1842 i Skien.
Karen Marie Johnsdatter, Kone, f. 1846 i Holden.
Marie Elise Ingebretsdatter, Datter, f. 1872 i Holden.
Karen Nicoline Ingebretsdatter, ditto, f. 1873 i Holden.
Nils Johan Ingebretsen, Søn, f. 1875 i Holden.
Anne Karine Bentsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1856 i Holden.

Kreaturhold: 2 Kjør.

Holden Jernværks Grund (24).
Løbeno. 23.

Kari Halvorsdatter, Husmoder, Enke, Husmandsenke uden Jord, Understøttes af Værkets Fattigvæsen, f. 1833 i Siljord.
Gurine Thomasdatter, Datter, ugift, hos sin Moder, f. 1869 i Holden.
Anders Thomasen, Søn, f. 1870 i Holden.
Anne Thomasdatter, Datter, f. 1872 i Holden.

Kreaturhold: 1 Svin.

Fraværende:
Kittil Jespersen, Husfader, gift, Former ved Værk, f. 1847 i Lunde.
Kristine Johannesdatter, Kone, f. 1849 i Holden.
Johan Kittilsen, Søn, f. 1869 i Holden.
Carl Andreas Kittilsen, Søn, f. 1874 i Holden.

Holden Jernværks Grund (25).
Løbeno. 23.

John Tallaksen, Husfader, gift, Husmand uden Jord, Former paa Værk, f. 1831 i Holden.
Andrea Nilsdatter, Kone, f. 1837 i Holden.
Nils Johnsen, Søn, Dagarbeider ved Værk, f. 1860 i Holden.
Maren Thomine Johnsdatter, Datter, ugift, Hjemme hos Forældrene, f. 1858 i Holden.
Gunnild Johnsdatter, Datter, f. 1866 i Holden.

Ingen Kreaturhold.

Fraværende:
Hans Severin Andersen, Husfader, gift, Former ved Værk, f. 1852 i Holden.
Maria Pedersdatter, Kone, f. 1851 i Helgen, Holden.
Andreas Hansen, Søn, f. 1875 i Holden.

Holden Jernværks Grund (26).
Løbeno. 23.

Severin Torbjørnsen, Husfader, gift, Husmand uden Jord, Former, f. 1852 i Holden.
Anne Magrethe Olsdatter, Kone, f. 1850 i Slemdal (Siljan).
Thomine Lovise Severinsdatter, Datter, f. 1875 i Holden.
Kari Olsdatter, Mandens Moder, Enke, Forsørges af sin Søn og af Værkets Fattigvæsen, f. 1820 i Holden.
Andrine Torbjørnsdatter, Datter, ugift, Hjemme hos Moderen, f. 1860 i Holden.

Kreaturhold: 1 Gjed (geit).

Even Gjermundsen, Husfader, gift, Husmand uden Jord og Dagarbeider ved Værk, f. 1837 i Holden.
Berthe Marie Olsdatter, Kone, f. 1821 i Holden.
Andreas Andreasen, Stedsøn, Dagarbeider ved Værk, f. 1862 i Holden.
Jørgen Olavus Evensen, Søn, f. 1875 i Holden.
Johannes Hansen, Logerende, ugift, Forskjelligt Arbeide ved Støberiet, f. 1850 i Holden.

Holden Jernværks Grund (27).
Løbeno. 23.

Ole Thomasen, Husfader, gift, Husmand uden Jord, Arbeider i Smeltovnen, f. 1829 i Holden.
Gurine Gundersdatter, Kone, f. 1833 i Holden.
Gunder Olsen, Søn, f. 1864 i Holden.
Marthinius Olsen, Søn, f. 1867 i Holden.

Kreaturhold: 1 Svin.

Andreas Christophersen, husfader, gift, Husmand uden Jord, Former ved Værk, f. 1853 i Holden.
Margith Hansdatter, Kone, f. 1851 i Hjerdal (Hjartdal).
Christine Andreasdatter, Datter, f. 1875 i Holden.

Kreaturhold: 1 Svin.

Holden Jernværks Grund (28).
Løbeno. 23.

Christen Andersen, Husfader, gift, Husmand uden Jord, Former ved Værk, f. 1843 i Holden.
Inger Berntsdatter, Kone, f. 1842 i Holden.
Sofie Berthine Christensdatter, Datter, f. 1867 i Holden.
Bertha Anette Christensdatter, ditto, f. 1875 i Holden.

Mari Andersdatter, Moder, Enke, Forsørges delvis av Værk og delvis af sin Søn, f. 1807 i Holden.
Ole Nilsen, Sø,. ugift, Inderst og Fyrbøder paa Dampskib, f. 1838 i Holden.

Ingen Kreaturhold.

Holden Jernværks Grund (29).
Løbeno. 23.

Gunder Christoffersen, Husfader, gift, Husmand med Jord, Forskjelligt Arbeide ved Stibe (Skibe?), f. 1842 i Holden.
Ingebor Olsdatter, Kone, f. 1842 i Holden.
Carl Odin Gundersen, Søn, f. 1865 i Holden.
Johannes Gundersen, ditto, f. 1868 i Holden.
Anne Kirstine Gundersdatter, Datter, f. 1870 i Holden.

Kreaturhold: 1 Svin.

Kirsten Tallaksdatter, Husmoder, Enke, Inderst, Forsørges af Værkets Fattigvæsen, f. 1805 i Holden.
Kari Christoffersdatter, Datter, ugift, Dagarbeide hos Familie, f. 1832 i Holden.

Holden Jernværks Grund (30).
Løbeno. 23.

Torsten Hansen, Husfader, gift, Husmand uden Jord, Former ved Værk, f. 1827 i Holden.
Kari Svensdatter, Kone, f. 1825 i Holden.
Hans Torstensen, Søn, ugift, Former, f. 1856 i Holden.
Johannes Torstensen, ditto, f. 1863 i Holden.
Andreas Severin Torstensen, ditto, f. 1868 i Holden.
Ingebor Torstensdatter, Datter, f. 1860 i Holden.
Johanne Torstensdatter, ditto, f. 1872 i Holden.

Peder Johnsen, Mand, gift, Husmand uden Jord, Former, f. 1842 i Holden.
Anne Olsdatter, Kone, f. 1839 i Helgen, Holden.
Carl Pedersen, Søn, f. 1869 i Helgen(!), Holden.
John Pedersen, ditto, f. 1875 i Helgen(!), Holden.
(!Sannsynligvis slurvefeil av listeføreren. De er nok begge født ved verket. G.S.)

Fraværende i Holden:
Maria Olsdatter, datter af Ole Olsen, ugift, Tjenestepige hos Peder Johnsen, f. 1851 i Helgen, Holden.
Maren Sofie Pedersdatter, datter af Peder Johnsen, f. 1871 i Holden.

Kreaturhold (Peder Johnsen): 1 Svin.

Holden Jernværks Grund (31).
Løbeno. 23.

Anders Johannessen, Husfader, gift, Husmand uden Jord, Former her ved Værk, f. 1846 i Holden.
Maren Anne Gundersdatter, Kone, f. 1844 i Holden.
Johannes Andersen, Søn, f. 1874 i Holden.

Kreaturhold: 1 Svin.

Gullik Christensen, Husfader, gift, Husmand uden Jord, Former ved Værket, f. 1822 i Holden.
Maren Anne Olsdatter, Kone, f. 1825 i Holden.
Ole Gulliksen, Søn, ugift, Former ved Værket, f. 1856 i Holden.
Hans Gulliksen, ditto, Dagarbeider ved Værket, f. 1863 i Holden.
Marthinius Gulliksen, ditto, f. 1865 i Holden.
Berthe Marie Gulliksdatter, Datter, f. 1868 i Holden.
Anne Torbjørnsdatter, Forældre, Enke, Forsørges af Værket og af sin Søn, f. 1804 i Holden.

Kreaturhold: 1 Svin.

Holden Jernværks Grund (32).
Løbeno. 23.

Nils Pedersen, Husfader, gift, Husmand med Jord, Sagmester paa Værk, f. 1831 i Holden.
Berthe Marie Andersdatter, Kone, f. 1831 i Holden.
Petter Andreas Nilsen, Søn, Dagarbeider ved Værk, f. 1861 i Holden.
Hans Marthinius Nilsen, ditto, f. 1871 i Holden.
Anne Nilsdatter, Datter, f. 1867 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Faar.

Nils Evensen, Husfader, gift, Husmand uden Jord, Forskjellig Arbeid ved Støberiet, f. 1831 i Holden.
Kirsti Olsdatter, Kone, 1839 i Holden.
Ole Nilsen, Søn, ugift, Former, f. 1859 i Holden.
Even Nilsen, ditto, Dagarbeider, f. 1863 i Holden.
Inger Andrea Nilsdatter, Datter, f. 1867 i Holden.
Andreas Nilsen, Søn, f. 1875 i Holden.

Kreaturhold: 1 Svin.

Holden Jernværks Grund (33).
Løbeno. 23.

Johannes Hansen, Husfader, gift, Husmand uden Jord, Former paa Værk, f. 1844 i Holden.
Anne Nilsdatter, Kone, f. 1844 i Holden.
Kirstine Anette Johannesdatter, Datter, f. 1870 i Holden.
Hanna Josefine Johannesdatter, ditto, f. 1873 i Holden.
Nicoline Marie Johannesdatter, ditto, f. 1875 i Holden.
Johanne Johannesdatter, Forældre, Enke, Forsørges Delvis af Værk og Delvis af sin Søn.

Hans Hansen, Husfader, gift, Husmand med Jord, Dagarbeider ved Værk, f. 1814 i Holden.
Anne Pedersdatter, Kone, f. 1820 i Holden.
Karen Marie Hansdatter, Datter, Hjemme hos Forældrene, f. 1859 i Holden.
Mari Hansdatter, Logerende, ugift, Forsørges delvis af Værket og af sin Broder, f. 1821 i Holden.

Kreaturhold (Hans Hansen): 1 Kjør (ei ku), 1 Svin.

Holden Jernværks Grund (34).
Løbeno. 23.

Anne Olea Olsdatter, Husmoder, Enke, Husmandsenke uden Jord, Fattigunderstøttet af Værk, f. 1825 i Bø.
Johannes Johannessen, Søn, Former paa Værk, f. 1847 i Holden.
Nils Johannessen, ditto, ditto, f. 1852 i Holden.
Marie Johannesdatter, Datter, ugift, Hjemme hos sin Moder, f. 1860 i Holden.

Fraværende:
Hans Jahnsen, (midlertidig bosted:) Amtsygehuset ved Skien, Søn af John Johannes., gift, Dagarbeider ved Værk, f. 1825 i Holden.
Else Marie Christoffersdatter, ditto, Datter af Christoffer Hansen, Denne mands Kone, f. 1835 i Holden.
Hans Hansen, Søn, f. 1871 i Holden.
Marthinius Hansen, ditto, f. 1873 i Holden.
Andrea Hansdatter, Datter, f. 1863 i Holden.

Ingen Kraturer.

Holden Jernværks Grund (35).
Løbeno. 23.

Even Olsen, Husfader, gift, Husmand uden Jord, Dagarbeider ved Værk, f. 1828 i Holden.
Karine Asjærsdatter, Kone, f. 1834 i Helgen, Holden.
Andreas Evensen, Søn, Dagarbeider, f. 1863 i Holden.
Ole Evensen, ditto, f. 1869 i Holden.
Ingebor Evensdatter, Datter, f. 1865 i Holden.
Karen Marie Evensdatter, ditto, f. 1867 i Holden.
Anette Evensdatter, ditto, f. 1872 i Holden.

John Jahnsen, Husfader, Enkemand, Husmand uden Jord, Dagarbeider ved Værk, f. 1806 i Holden.

Ingen Kreaturer.

Holden Jernværks Grund (36).
Løbeno. 23.

Bent Thomasen, Husfader, gift, Husmand uden Jord, Former her ved Værket, f. 1831 i Holden.
Kirsti Hendriksdatter, Kone, f. 1827 i Bø.
Thomas Bentsen, Søn, ugift, Former, f. 1856 i Holden.
Hendrik Marthinius Bentsen, ditto, Former, f. 1859 i Holden.
Inger Bentsdatter, Datter, ugift, Hjemme hos Forældrene, f. 1862 i Holden.
Marthinius Bentsen, Søn, f. 1866 i Holden.

Kreaturhold: 1 Svin.

Maren Thorine Pedersdatter. Husmoder, Enke, Husmandsenke uden Jord, Forsørges delvis af Værkets Fattigvæsen, f. 1834 i Holden.
Gjermund Olsen, Søn, ugift, Hjemme hos Moderen, f. 1864 i Holden.

Holden Jernværks Grund (37).
Løbeno. 23.

Asjær Olsen, Husfader, gift, Husmand uden Jord, Former her ved Værk, f. 1846 i Holden.
Andrea Tallaksdatter, Kone, f. 1844 i Holden.
Karen Marie Asjærsdatter, Datter, f. 1871 i Holden.
Olavus Torvald Asjærsen, Søn, f. 1873 i Holden.
Kari Johnsdatter, Forældre, Enke, Forsørges delvis af Værket og af sin Svigersøn, f. 1806 i Holden.

Kreaturhold: 1 Svin.

Anne Andersdatter, Husmoder, Enke, Husmandsenke uden Jord, Forsørges af Værkets Fattigvæsen, f. 1837 i Holden.
Marie Aasinia Halvorsdatter, Datter, f. 1864 i Holden.
Ingebor Halvorsdatter, ditto, f. 1873 i Holden.

Holden Jernværks Grund (38).
Løbeno. 23.

John Christensen, Husfader, gift, Husmand uden Jord, Dagarbeider ved Værk, f. 1841 i Holden.
Anne Anundsdatter, Kone, f. 1844 i Helgen i Holden.
Christian Ingebret Johnsen, Søn, f. 1867 i Holden.
Amandus Johnsen, ditto, f. 1870 i Holden.
Marthinius Johnsen, ditto, f. 1875 i Holden.
Marie Johnsdatter, Datter, f. 1873 i Holden.

Berthe Olsdatter, Husmoder, Enke, Husmandsenke uden Jord, Forsørges af Værkets Fattigvæsen, f. 1807 i Holden.
Berthe Marie Olsdatter, Datter, ugift, Forsørges delvis af Værkets Fattigvæsen og Dagarbeide, f. 1859 i Holden.

Ingen Kreatur.

Holden Jernværks Grund (39).
Løbeno. 23.

Ole Petter Sondresen, Husfader, gift, Leier Hus uden Jord, Stationsholder (skyssstasjon?) paa Værkets grund, f. 1843 i Holden.
Hanna Berthea Sondresen, Kone, f. 1854 i Solum.
Hans Severin Sondresen, Søn, f. 1871 i Holden.
Christian Sondresen, ditto, f. 1873 i Holden.
Mari Anne Hansdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1857 i Holden.
Helga Nilsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1857 i Hitterdal (Heddal).
Jens Pedersen, ugift, Tjenestedreng, f. 1857 i Holden.

Tilreisende (midlertidig besøk):
Dorthea Hansen, bosted Solum, gift Gaardmandskone, f. 1823 i Skien.
Gunhild Marie Hansen, ditto, (hendes datter), f. 1868 i Solum.

Kreaturhold: 2 Heste, 1 Svin.

Holden Jernværks Grund (40).
Løbeno. 23.

Andreas Johannesen, Husfader, gift, Husmand med Jord, Former ved Værket, f. 1825 i Holden.
Karen Magrethe Johnsdatter, kone, f. 1820 i Holden.
John Andreasen, Søn, ugift, Former ved Værk, f. 1858 i Holden.
Carl Andreassen, ditto, f. 1862 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør (ei ku).

Ole Johannesen, Husfader, gift, Husmand med Jord, Dagarbeider ved Værk, f. 1814 i Holden.
Anne Christoffersdatter, Kone, f. 1813 i Holden.
Anne Olsdatter, Datter, ugift, Hjemme med Forældrene, f. 1843 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Svin.

Holden Jernværks Grund (41).
Løbeno. 23.

Svend Olsen, Husfader, Enkemand, Husmand uden Jord, Forsørget af Værkets Fattigvæsen, f. 1796 i Holden.
Kari Svendsdatter, Datter, ugift, Forsørger sig ved Dagarbeide, f. 1830 i Holden.

Søren Johnsen (midlertidig fraværende paa Sannes i Holden), Husfader, Enkemand, Inderst, Arbeider paa Støberiet, f. 1832 i Holden.
Karen Kirstine Sørensdatter, Datter, ugift, Hjemme hos sin Fader, f. 1850 i Holden.
Johanne Caroline Sørensdatter, ditto, f. 1869 i Holden.
Gunild Marie Sørensdatter, ditto, 1870 i Holden.
Inger Kirstine Sørensdatter, ditto, f. 1872 i Holden.

Johannes Olsen, Husfader, gift, Husmand uden Jord, Former ved Værk, f. 1840 i Holden.
Ingebor Thomasdatter, kone, f. 1840 i Holden.
Ole Johannesen, Søn, f. 1865 i Holden.
Anne Thomine Johannesdatter, Datter, f. 1867 i Holden.
Theodor Johannesen, Søn, f. 1871 i Holden.
Andreas Johannesen, ditto, f. 1874 i Holden.

Kreaturhold: 1 Svin.

Holden Jernværks Grund (42).
Løbeno. 23.

Ole Nilsen, Husfader, gift, Husmand uden Jord, Dagarbeider ved Værk, f. 1850 i Lunde.
Kirsten Gurine Bentsdatter, Kone, f. 1849 i Holden.
Nils Bernhard Olsen, Søn, f. 1870 i Holden.
Karen Marie Olsdatter, Datter, f. 1873 i Holden.

Kreaturhold: 1 Svin.

Kari Olsdatter, Husmoder, Enke, Forsørges delvis af Værkets Fattigvæsen og delvis af sin Søn, Peder Bentsen, f. 1812 i Holden.
Peder Bentsen, Søn, ugift, Dagarbeider paa Værk, f. 1857 i Holden.
Ole Nilsen, (Tilreisende med Sædvanlig bosted Lunde), ugift, f. 1853 i Lunde.

Ole Olsen, Husfader, gift, Husmand uden Jord, Dagarbeider ved Værket, f. 1833 i Holden.
Anne Johanne Rasmusdatter, Kone, f. 1840 i Holden.
Rasmus Olsen, Søn, f. 1866 i Holden.
Ole Olsen, ditto, f. 1873 i Holden.
Ingebor Olsdatter, Datter, f. 1869 i Holden.
Anette Olsdatter, ditto, f. 1871 i Holden.

Holden Jernværks Grund (43).
Løbeno. 23.

Hans Hansen, Husfader, gift, Husmand uden Jord, Sagmæster ved Værket, f. 1837 i Holden.
Ingebor Gundersdatter, Kone, f. 1836 i Holden.
Hans Hansen, Søn, Arbeider ved Værkeys Sagbrug, f. 1860 i Holden.
Gunder Hansen, ditto, f. 1868 i Holden.
Andreas Hansen, ditto, f. 1874 i Holden.
Kirsti Hansdatter, Datter, ugift, Hjemme hos Forældrene, f. 1857 i Holden.
Hanna Hansdatter, ditto, f. 1874 i Holden.

Kreaturhold: 1 Svin.

Marthe Hansdatter, Husmoder, Enke, Delvis Dagarbeide og Delvis Understøttelse af Værket, f. 1829 i Holden.
Anne Hansdatter, Datter, f. 1863 i Holden.
Hans Hansen, Søn, f. 1870 i Holden.

Ole Johnsen, Husfader, gift, Husmand uden Jord, Dagarbeide ved Værket, f. 1846 i Holden.
Kari Pedersdatter, Kone, f. 1845 i Lunde.
Johanne Pauline Olsdatter, Datter, f. 1873 i Holden.
Maria Thoresdatter, (Tilreisende med Sædvanlig bosted Lunde), Ole Johnsens Moster, Forsørges sig ved Dagarbeide, f. 1822 i Lunde.

Kreaturhold: 1 Svin.

Holden Jernværks Grund (44).
Løbeno. 23.

Johannes Gundersen, Husfader, gift, Husmand med Jord, Former ved Værket, f. 1830 i Holden.
Karen Jørgensdatter, Kone, f. 1832, f. i Helgen i Holden.
Jørgen Johannesen, Søn, ugift, Former paa Værk, f. 1855 i Holden.
Gunder Johannesen, ditto, Former paa Værk, f. 1860 i Holden.
Berthine Johannesdatter, Datter, Hjemme hos Forældrene, f. 1858 i Holden.
Hellene Johannesdatter, ditto, f. 1863 i Holden.
Anne Hansine Johannesdatter, ditto, f. 1869 i Holden.
Hanna Karoline Johannesdatter, ditto, f. 1873 i Holden.

Kreaturhold: 1 kjør (ei ku).

(En familien, midlertidig fraværende i Helgen sogn):
John Petter Olsen, Husfader, gift, s.a. Ole Olsen, Husmand uden Jord, Former ved Værket, f. 1844 i Helgen i Holden.
Marie Johnsdatter, Kone, d.a. John Pedersen, f. 1849 i Holden.
Kirstine Johnsdatter, Datter, f. 1869 i Holden.
Jørgen Olaus Olsen (!?), Søn, f. 1872 i Holden.

Kreaturhold: 1 Svin.

Holden Jernværks Grund (45).
Løbeno. 23.

Hans Martinius Hendriksen, Husfader, gift, Inderst, Bager ved Holden Forbrugsforrætning, f. 1842 i Tønsberg.
Anne Johanne Jensdatter, Konen, f. 1851 i Skien.
Haldor Amandus Hendriksen, Søn, f. 1875 i Holden.
Inger Andersdatter, Tjenestepige, f. 1863 i Holden.

Ingen Kreaturer.

Holden Jernværks Grund (46).
Løbeno. 23.

Gunil Marie Jensdatter, Husmoder, Enke, Inderst, Forsørges af Værkets Fattigvæsen, f. 1829 i Holden.
Anne Berthea Nilsdatter, Datter, ugift, Hjemme hos Moderen, f. 1858 i Holden.

Ingen Kreaturer.

Holden Jernværks Grund (47).
Løbeno. 23.

Fraværende. Midlertidig:
I Helgen: Peder Pedersen, s.a. Peder Augustinusen, gift, Gaardbruger og Handelsfuldmægtig ved Forbrugsforætning, f. 1835 i Holden.
I Helgen: Anne Susanne Abrahamsdatter, d.a. Abraham Nilsen, Kone, f. 1842 i Melum i Solum.
Paa Ulefos Sagbrug: Aaste Karine Nilsdatter, d.a. Nils Hansen, Tjenestepige, f. 1861 i Holden.

Tron Johnsen, Logerende hos Handelsfuldmægtig P. Pedersen, ugift, Handelsbetjenet ved Holden Forbrugsforætning, f. 1856 i Holden.

Ingen Kreaturer.

Holden Jernværks Grund (48).
Løbeno. 23.

Svend Nicolai Svendsen, Husfader, Enkemand, Husmand med Jord og Marsovnmester, f. 1814 i Holden.
Hans Jacob Svendsen, Søn, ugift, Styrmand, f. 1848 i Holden.
Anne Svendsen, Datter, ugift, Hjemme hos Faderen, f. 1851 i Holden.
Elisabeth Theodora Davidia Svendsen, ditto, Hjemme hos Faderen, f. 1855 i Holden.

Johan Juul Horn, Tilreisende (på besøk), bosted Amerika, ugift, Smed, f. 1836 i Laurvig. Amerikansk statsborger.

Ingebor Thomasdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1856 i Holden.
I Drengstuen: Gustav Andersen, ugift, Tjenestegut, f. 1821 i Gøteborg, Sverige.

Kreaturhold: 1 Hest, 2 Kjør.

Holden Jernværks Grund (49).
Løbeno. 23.

Claus Anthon Vincent Schafranik, Husfader, gift, Husmand uden Jord og Gartner, f. 1835 i Jægerspris præstgjeld i Danmark.
Louvise Hermandine Schafranik, Kone, f. 1846 i Brøndshøi i Danmark.
Valentin Stahl Schafranik (Valentin Stæhl Schafranik?), Søn, f. 1870 i Holden.
Johanne Tallaksdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1858 i Holden.

Ingen Kreaturer.

Holden Jernværks Grund (50).
Løbeno. 23.

Johanne Kirstine Gundersdatter, Husmoder, Enke, Husmandsenke uden Jord og Forsørges af Værket, f. 1820 i Holden.
Marie Berthine Johnsdatter Paus, Tilreisende med bosted Skien, hos sin Moder, gift Skipperkone, f. 1844 i Holden.
Anna Mathilde Paus, ditto, Datter, f. 1871 i Skien.
Johan Karenius Paus, ditto, Søn, f. 1874 i Skien.
Mathilde Kirstine Johnsdatter, Datter, ugift, Postobnerske, f. 1855 i Holden.
Gunhilda Johnsdatter, Datter, f. 1860 i Holden.
Hanna Katrine Johnsdatter, ditto, f. 1863 i Holden.
Karen Christoffersdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1820 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør (ei ku).

Holden Jernværks Grund (51).
Løbeno. 23.

Lars Tollefsen, Husfader, gift, Huseier og Smed paa Værket, f. 1826 i Holden.
Berthe Svennungsdatter, Kone, f. 1831 i Holden.
Severin Larsen, Søn, ugift, Smeddreng, f. 1857 i Holden.
Carl Larsen, ditto, f. 1864 i Holden.
Hanna Marie Larsdatter, Datter, f. 1862 i Holden.
Anne Marthine Larsdatter, ditto, f. 1868 i Holden.
Karen Marie Larsdatter, ditto, f. 1871 i Holden.

Kreaturhold: 3 Faar.

Holden Jernværks Grund (52).
Løbeno. 23.

Lars Johnsen (midlertidig i Porsgrund), s.a. John Larsen, Husfader, gift, Husmand uden Jord, Former, f. 1831 i Holden.
Ingebor Pedersdatter, Kone, f. 1834 i Lunde.
Berthine Marie Johnsdatter(!) - (Berthine Marie Larsdatter er vel rett? G.S.), Datter, f. 1867 i Holden.

Andreas Hansen, Husfader, gift, Husmand uden Jord og Former, f. 1831 i Holden.
Marie Tronsdatter, Kone, f. 1836 i Bø.
Hans Odin Andreasen, Søn, ugift, Former, f. 1857 i Holden.
Ingevard Andreas Andreasen, ditto, ugift, Dagarbeider, f. 1858 i Holden.

Ingen Kreaturer.

Holden Jernværks Grund (53).
Løbeno. 23.

Jørgen Ingebredtsen (Jørgen Ingebretsen), Husfader, gift, Husmand med Jord og Kullebrænder, f. 1824 i Laurvig.
Anne Elisabeth Jacobsdatter, Kone, f. 1825 i Berg sogn i Brunlagnæs (Brunlanes).
Maren Karoline Jørgensdatter, Datter, Hjemme hos Forældrene, f. 1856 i Holden.
Anders Andreas Jørgsensen, Søn, f. 1866 i Holden.
Johan Hansen, Pleiesøn, Forsøges af Holden Fatigvæsen, f. 1864 i Holden.

Johan Ingevard Jørgensen, Husfader, gift, Arbeider ved Sagbruget, f. 1850 i Brunlanæs.
Karen Olsdatter, Kone, f. 1850 i Helgen i Holden.
Anne Elise Johansdatter, Datter, f. 1873 (i Helgen?) i Holden.

Ingen Kreaturer.

Holden Jernværks Grund (54).
Løbeno. 23.

Rasmus Johansen, Husfader, gift, Husmand med Jord, Former, f. 1826 i Holden.
Anne Sofie Johnsdatter, Kone, f. 1828 i Holden.
Thor Johan Rasmusen, Søn, ugift, Former, f. 1850 i Holden.
Lars Rasmusen, ditto, ugift, Former, f. 1857 i Holden.
Carl Rasmusen, ditto, ugift, Former, f. 1860 i Holden.
Andreas Rasmusen, ditto, f. 1863 i Holden.
Rasmus Rasmusen, ditto, f. 1865 i Holden.
Johan Rasmusen, ditto, f. 11868 i Holden.
Anne Thorine Rasmusdatter, Datter, ugift, f. 1855 i Holden.

Kreaturhold: 2 Kjør.

Nils Johansen, Husfader, gift, Husmand uden Jord, Former, f. 1840 i Holden.
Kari Nilsdatter, Kone, f. 1841 i Holden.
Johan Nilsen, Søn, f. 1865 i Holden.
Nils Nilsen, ditto, f. 1867 i Holden.
Thora Nilsdatter, Datter, f. 1871 i Holden.
Oscar Nilsen, Søn, f. 1874 i Holden.

Holden Jernværks Grund (55).
Løbeno. 23.

Ole Olsen, Husfader, gift, Husmand med Jord og Former, f. 1834 i Holden.
Andrea Andreasdatter, Kone, 1843 i Holden.
Kirstine Olsdatter, Datter, f. 1869 i Holden.
Anne Marie Olsdatter, ditto, f. 1872 i Holden.
Johanne Annette Olsdatter, ditto, f. 1875 i Holden.
Anne Evensdatter, ugift, Tjenestepige f. 1860 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør.

Isak Andreas Johnsen, Husfader, gift, Husmand uden Jord og Sagmester, f. 1842 i Holden.
Berthe Marie Gundersdatter, Kone, f. 1849 i Holden.
Marie Andreasdatter, Datter, f. 1874 i Holden.

John Larsen, Husfader, gift, Husmand med Jord, Arbeider, f. 1805 i Holden.
Ingebør Marie Isaksdatter (Ingeborg Marie Isaksdatter), Kone, f. 1804 i Porsgrund.
Ingebør Marie Halvorsdatter (Ingeborg Marie Halvorsdatter), Datterdatter, Forsørges af sine Besteforældre, f. 1861 i Holden.

Kreaturhold: 1 Hest.

Holden Jernværks Grund (56).
Løbeno. 23.

Rasmus Johannesen, Husfader, Enkemand, Husmand med Jord og Kagelovnsarbeider, f. 1820 i Holden.
Lars Rasmusen, ugift, midlertidig natteophold med fast bosted Lier pr.gjeld, Søn, Former i Lier, f. 1851 i Holden.
Sofie Christiansdatter, ditto, ditto, Tjenestepige, f. 1852 i Lier.
Inger Rasmusdatter, Datter, ugift, Hjemme hos Faderen, f. 1854 i Holden.
Andrine Rasmusdatter, ditto, f. 1864 i Holden.
Ole Rasmusen, Søn, ugift, Dagarbeider, f. 1858 i Holden.

Ingen Kreaturer.

Tallak Jacobsen, Husfader, gift, Husmand med Jord og Puser Kagelovne, f. 1828 i Holden.
Inger Nilsdatter, Kone, f. 1828 i Holden.
Johannes Tallaksen, Søn, Numrer Kagelovne, f. 1863 i Holden.
Andreas Tallaksen, Søn, f. 1865 i Holden.
Carl Tallaksen, Søn, f. 1869 i Holden.
Anne Marie Tallaksdatter, Datter, f. 1872 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør.

Gunder Jacobsen, Husfader, gift, Husmand med Jord og Pudsing af Støbegods, f. 1831 i Holden.
Kirsten Magrethe Andersdatter, Kone, f. 1820 i Bamble Præstgjeld.
Jacob Gundersen, Søn, ugift, Oppudsing af Støbegods, f. 1854 i Bamble.
Ole Gundersen, Søn, ditto, ditto, f. 1860 i Holden.
Anne Marie Gundersdatter, Datter, f. 1863 i Holden.

Kreaturhold: 1 Svin.

Holden Jernværks Grund (57).
Løbeno. 23.

Andreas Thomasen, Husfader, gift, Husmand uden Jord, Malmarbeider, f. 1840(?) i Holden.
Karine Eliasdatter, Kone, f. 1848 i Holden.
Kirstine Marie Andreasdatter, Datter, f. 1869 i Holden.
Anne Elise Andreasdatter, ditto, f. 1874 i Holden.

Rasmus Johnsen, Husfader, gift, Husmand uden Jord, Malmarbeider, f. 1849 i Holden.
Inger Marie Olsdatter, Kone, f. 1851 i Holden.
Carl Johan Rasmusen, Søn, f. 1874 i Holden.

Ingen Kreaturer.

Holden Jernværks Grund (58).
Løbeno. 23.

Johannes Olsen, midlertidig Fraværende i Melum i Solum, Husfader, gift, s.a. Ole Nilsen, Husmand med Jord, Bestyrer af Blesemaskin, f. 1832 i Holden.
Martha Maria Eriksdatter, Kone, f. 1847 i Melum i Solum.
Ole Johannesen, Søn, ugift, midlertidig bortreist til Langesund(?), Tjenestedreng, f. 1854 i Holden.
Johannes Johannesen, ditto, Dagarbeider, f. 1860 i Holden.
Nils Johannesen, ditto, f. 1862 i Holden.
Anne Esine Eriksdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1850 i Melum i Solum.

Kreaturhold: 1 Kjør (ei Ku).

Holden Jernværks Grund (59).
Løbeno. 23.

Jacob Petter Gundersen, Husfader, gift, Husmand uden Jord, Former ved Værk, f. 1848 i Holden.
Anne Johannesdatter, Kone, f. 1848 i Holden.
Karen Sørine Jacobsdatter, Datter, f. 1875 i Holden.
Maren Sørine Aasmundsdatter, Forældre, Enke, Forsørges delvis af Værket, delvis af hendes Søn, f. 1806 i Eidanger.

Kreaturhold: 1 Svin.

Ingebor Jensdatter, Husmoder, Enke, Husmandsenke uden Jord, Forsørges af Værk og sin Søn, f. 1801 i Holden.
Anders Eriksen, Søn, ugift, Arbeider ved Støberiet, f. 1835 i Holden.
Ingebor Andrea Eriksdatter, Datter, ugift, hos sin Broder, f. 1842 i Ekers (Eiker) sogn og Præstegjeld.

Kreaturhold: 1 Svin.

Holden Jernværks Grund (60).
Løbeno. 23.

Hans Tomasen, Husfader, gift, Husmand uden Jord, Sagmester paa Værk, f. 1836 i Holden.
Maren Kirstine Johnsdatter, Kone, f. 1838 i Holden.
Theodor Hansen, Søn, f. 1866 i Laurvig.
John Hansen, ditto, f. 1872 i Holden.
Kirsten Marie Hansdatter, Datter, f. 1875 i Holden.

Karin Halvorsdatter, Husmoder, Enke, Husmandsenke uden Jord, Forsørges af Værkets Fattigvæsen, f. 1796 i Helgen i Holden.
Marie Tallaksdatter, Datter, ugift, Sypige, f. 1835 i Holden. Babtist.
Mari Halvorsdatter, ugift, Forsørges af Værkets Fattigvæsen, f. 1819 i Holden. Dissenter, Den evangeliske Lutherske Frikirke.

Ingen Kreaturer.

Holden Jernværks Grund (61).
Løbeno. 23.

Jesper Kittilsen, Husfader, gift, Husmand med Jord, Hustømmermand, f. 1824 i Lunde.
Anne Johnsdatter, Kone, f. 1824 i Lunde.
Peder Jespersen, Søn, ugift, Tømmermand, f. 1854 i Bamble.
Even Jespersen, ditto, ugift, Hjemme hos Forældrene, f. 1861 i Lunde.
Andreas Jespersen, ditto, f. 1865 i Holden.
Mari Jespersdatter, Datter, ugift, Hjælper Forældrene, f. 1849 i Lunde.
Gunild Maria Jespersdatter, ditto, ugift, ditto, f. 1857 i Bamble.

Kreaturhold: 1 Kjør (ku).

Holden Jernværks Grund (62).
Løbeno. 23.
 
Lars Evensen, Husfader, gift, Husmand med Jord og Former, f. 1826 i Holden.
Aslaug Jørgensdatter, Kone, f. 1833 i Helgen i Holden.
Even Larsen, Søn, ugift, Former, f. 1856 i Holden.
Jørgen Larsen, ditto, f. 1869 i Holden.
Inger Larsdatter, Datter, f. 1862 i Holden.
Anne Larsdatter, ditto, f. 1865 i Holden.
Hanna Larsdatter, ditto, f. 1873 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 2 Faar, 1 Svin.

Andreas Evensen, Husfader, gift, Husmand med Jord og Sagmæster, f. 1836 i Holden.
Inger Tronsdatter, Kone, f. 1833 i Holden.
Even Andreasen, Søn, f. 1864 i Holden.
Tron Andreasen, ditto, f. 1866 i Holden.
Andreas Andreasen, ditto, f. 1868 i Holden.
Johannes Andreasen, ditto, f. 1869 i Holden.
Hans Andreasen, ditto, f. 1873 i Holden.
Nils Andreasen, ditto, f. 1875 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 2 Faar.

Holden Jernværks Grund (63).
Løbeno. 23.

Petter Andreas Rasmusen, Husfader, gift, Husmand med Jord og Hustømmermand, f. 1827 i Holden.
Andrea Nilsdatter, Kone, f. 1834 i Holden. Evangelisk Lutherske Frikirkelige, Dissenter.
Rasmus Andreasen, Søn, ugift, Snekker, f. 1859 i Holden.
Nils Andreasen, ditto, f. 1861 i Holden.
Anund Andreasen, ditto, f. 1864 i Holden.
Anthon Andreasen, ditto, f. 1870 i Holden.
Anne Thomine Andreasdatter, Datter, ugift, Hjemme hos Forældrene, f. 1853 i Holden. Evangelisk Lutherske Frikirkelige, Dissenter.
Tomine Andreasdatter, ditto, ditto, ditto, f. 1856 i Holden.  Ditto.
Marie Andreasdatter, ditto, f. 1867 i Holden.
Hanna Peterina Andreasdatter, ditto, f. 1875 i Holden.
Ole Stensen Bjerven, tilreisende med bosted i Helgen, ugift Gaardskarl, f. 1843 i Lunde. Evangelisk Lutherske Frikirkelige, Dissenter.

Kreaturhold: 3 Kjør, 4 Faar, 1 Svin.

Holden Jernværks Grund (64).
Løbeno. 23.

Hendrik Halvorsen, Husfader, gift, Husmand med Jord, Maskinarbeider, f. 1821 i Kvelde Sogn i Hedrum Præstegjeld.
Berthe Marie Olsdatter, Kone, f. 1826 i Helgen Sogn, Holden Præstegjeld.
Hans Hendriksen, Søn, ugift, Maskinarbeider, f. 1854 i Holden.
Ole Hendriksen, ditto, f. 1865 i Holden.
Halvor Hendriksen, ditto, f. 1872 i Holden.
Olea Hendriksdatter, Datter, ugift, hos Forældrene, f. 1852 i Holden.
Berthine Hendriksdatter, ditto, f. 1860 i Holden.
Hanna Hendriksdatter, ditto, f. 1862 i Holden.
Hendrielle Marie Hendriksdatter, ditto, f. 1867 i Holden.
Elise Marie Hendriksdatter, ditto, f. 1869 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Kalv.

Holden Jernværks Grund (65).
Løbeno. 23.

Sofie Gurine Jacobsdatter, Husmoder, Enke, Understøttelse af Værkets Fattigvæsen, f. 1822 i Laurvig.
Johannes Andersen, Søn, ugift, Former, f. 1851 i Helgen sogn i Holden.
Andreas Andersen, Søn, ugift, Former, f. 1854 i Holden.
Ole Andersen, Søn, ugift, Dagarbeider, f. 1856 i Holden.
Hans Andersen, Søn, ugift, Dagarbeider, f. 1861 i Holden.
Halvor Andersen, Søn, f. 1863 i Holden.
Andrea Andersdatter, Datter, ugift, Budeie, f. 1850 på Kongsberg.
Olava Olsdatter, d.a. Ole Olsen, Pleies af sin Bestemoder No.1, f. 1872 i Holden.

Andreas Johnsen, Husfader, Enkemand, Husmand med Jord og Former, f. 1807 i Holden.
Halvor Andreasen, Husfader, gift, Former ved Værk, f. 1849 i Holden.
Anne Olsdatter, Kone, f. 1849 i Omersdal (Åmotsdal) i Siljord.
Anna Marie Halvorsdatter, Datter, f. 1875 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør (ei ku), 2 Faar (to sauer).

John Jespersen, Husfader, gift, Former, f. 1850 i Lunde.
Johanne Andreasdatter, Kone, f. 1852 i Holden.
Karen Thomine Thorstensdatter, Tjenestepige, f. 1862 i Holden.
Knud Olsen, midlertidig tilreisende, bosted Solum, ugift, Maler og Snekker, f. 1853 i Omersdal i Siljord.
Halvor Olsen, midlertidig tilreisende, bosted Solum, ugift, Snekker, f. 1857 ditto.

Holden Jernværks Grund (66).
Løbeno. 23.

Brynild Jensen, Husfader, gift, Husmand med Jord og Smed, f. 1822 i Helgen sogn, Holden Præstegjeld.
Birthe Gurine Christoffersdatter, Kone, f. 1830 i Modum.

Kreaturhold: 2 Kjør, 3 Faar, 1 Svin.

Carl Julius Brynildsen, Husfader, gift, Inderst og Smed, f. 1850 i Drammen.
Karen Gurine Gunnuldsdatter, Kone, f. 1849 i Lunde.
Gustav Bernhard Carlsen, Søn, f. 1871 i Holden.
Inga Caroline Carlsdatter, Datter, f. 1874 i Holden.

Ingen Kreaturer.

Knud Thorstensen, Husfader, Enkemand, Husmand med Jord og Dagarbeider, f. 1830 i Lunde.
Margit Andersdatter, Kone, f. 1841 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 2 Faar, 1 Svin.

Holden Jernværks Grund (67).
Løbeno. 23.

Halvor Olsen, Husfader, gift, Husmand med Jord og Tømmermærker, f. 1833 i Holden.
Anne Johannesdatter, Kone, f. 1834 i Holden.
Ole Halvorsen, Søn, f. 1862 i Holden.
Johannes Halvorsen, ditto, f. 1865 i Holden.
Elise Halvorsdatter, Datter, f. 1868 i Holden.
Ingebor Marie Halvorsdatter, ditto, f. 1871 i Holden.
Gunild Brynildsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1857 i Holden.

Kreaturhold: 2 Kjør, 1 Svin.

Ole Jensen, Husfader, gift, Husmand med Jord og Skovfogd, f. 1818 i Helgen sogn i Holden.
Anne Katrine Jørgensdatter, Kone, f. 1820 i Helgen sogn i Holden.
Jørgine Olsdatter, Datter, ugift, Hos Forældrene, f. 1861 i Holden.
Karoline Arnesdatter, midlertidig tilreisende, bosted Helgen, ugift, Tjenestepige, f. 1858 i Helgen i Holden.
Hellene Arnesdatter, midlertidig tilreisende, bosted Helgen, Forsørget af Moders Søster, f. 1861, ditto.

Kreaturhold: 2 Kjør, i Svin.

Holden Jernværks Grund (68).
Løbeno. 23.

Thorer Pedersen (Thore Pedersen), Husfader, gift, Husmand med Jord og Former, f. 1823 i Lunde.
Anne Hansdatter, Kone, f. 1821 i Holden.
Hans Petter Thoresen, Søn, ugift, Dagarbeider, f. 1856 i Holden.
Theodor Thoresen, ditto, f. 1863 i Holden.
Andrea Thoresdatter, Datter, Tilreisende fra Skien, ugift, Tjenestepige, f. 1854 i Holden.
Mari Anne Thoresdatter, ditto, ugift, f. 1859 i Holden.
Thor Halvorsen, Dattersøn (anført af Marie Pedersen), f. 1874 i Holden.
Hans Tolvsen, Svigerfader, Enkemand, Fattigunderstøttelse, f. 1790 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 2 Faar.

Nils Kristoffersen, Husfader, gift, Husmand med Jord og Former, f. 1817 i Holden.
Aaste Nilsdatter, Kone, f. 1819 i Holden.
Bent Nilsen, Søn, ugift, Maskinist ved en Jernmalmgrube, f. 1851 i Holden.
Ole Nilsen, Søn, ugift, Former, f. 1854 i Holden.
Johannes Nilsen, Søn, ugift, Former, f. 1856 i Holden.
Andreas Nilsen, Søn, ugift, Dagarbeider, f. 1858 i Holden.
Ingebredt Nilsen (Ingebret Nilsen), Søn, f. 1862 i Holden.
Elen Maria Christoffersdatter, Logerende, ugift, Arbeiderske, noe understøttelse af Værket, f. 1823 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør.

(På besøk fra Skien:)
Jacob Petter Thomasen, g. Filemester, f. 1835 i Holden.
Gunild Nilsdatter, Kone, f. 1843 i Holden.
Kirstine Marie Jacobsdatter, Datter, f. 1864 i Holden.
Theodor Jacobsen, Søn, f. 1867 i Holden.
Nils Jacobsen, Søn, f. 1871 i Holden.

Holden Jernværks Grund (69).
Løbeno. 23.

Andreas Abrahamsen, Husfader, gift, Husmand med Jord og Former, f. 1829 i Holden.
Ingebor Gundersdatter, Kone, f. 1834 i Holden.
Abraham Andreasen, Søn, ugift, Former, f. 1856 i Holden.
Gunder Andreasen, Søn, ugift, Former, f. 1858 i Holden.
Adolf Andreasen, Søn, f. 1869 i Holden.
Kirstine Marie Andreasdatter, Datter, ugift, Hjemme hos Forældrene, f. 1850 i Holden.
Marie Gunhilda Andreasdatter, Datter, f. 1872 i Holden.
Karen Abrahamsdatter, Husfaderens søster, ugift, Forsørges af Amtet og Fattigvæsenet, f. 1831 i Holden. Sindsvag fra sit 17de Aar.

Kreaturhold: 2 Kjør, 1 Svin.

Holden Jernværks Grund (70).
Løbeno. 23.

Lars Pedersen, Husfader, gift, Husmand uden Jord, Former her ved Værk, f. 1836 i Holden.
Anne Gunnuldsdatter, Kone, f. 1840 i Holden.
Peder Larsen, Søn, f. 1865 i Holden.
Gunder Larsen, ditto, f. 1867 i Holden.
Lars Larsen, ditto, f. 1872 i Holden.
Anne Marie Larsdatter, Datter, f. 1870 i Holden.

Kreaturhold: 1 Svin.

Aasmund Gundersen, Husfader, gift, Husmand uden Jord, Former ved Værket, f. 1837 i Holden.
Anne Jahnsdatter, Kone, f. 1839 i Holden.
Gunder Aasmundsen, Søn, ugift, Dagarbeider ved Værk, f. 1860 i Holden.
Karen Sørine Aasmundsdatter, Datter, f. 1864 i Holden.
Jørgen Aasmundsen, Søn, f. 1867 i Holden.
Bent Aasmundsen, Søn, f. 1869 i Holden.
Olavus Severin Aasmundsen, Søn, f. 1874 i Holden.
Karen Marie Aasmundsdatter, Datter, f. 1872 i Holden.

(Her er den første av 3 ringpermer avskrevet. D.v.s. ca. 1/3-del. G.S. Brevik 7/8-2016.)Tællingskreds No. 4 (Skolekrets 4.)Wibeto mellem
(Nytt gnr 20).

Haavet.
Løbeno. 42b.

Hans Kittilsen, Husfader, gift, Husmand med Jord, Skovarbeider, f. 1845 i Holden.
Maren Olsdatter, Kone, f. 1849 i Melum, Solum.
Karen Kirstine Hansdatter, Datter, f. 1873 i Holden.
Ingeborg Hansdatter, Husfaderens Moder, enke, Forsørges af sin Søn, f. 1816 i Holden.

Fraværende (midlertidig):
Ingeborg Karoline Hansdatter, Barnepige i Lunde, f. 1863 i Lunde (datter her).

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Kalv, 4 Faar.

Vibeto mellem.
Løbeno. 42a.

Anders Andersen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1831 i Holden.
Karen Marie Olsdatter, hans Kone, f. 1835 i Holden.
Sten Andersen, "adoptiv"(?) - Søn, Forsørges af A. Andersen, f. 1864 i Holden.
Gunvor Kittilsdatter, ugift, Budeie, f. 1847 i Siljord.

Kreaturhold: 1 Hest, 1 hest under 3 Aar, 4 Kjør, 3 Faar, 1 Svin.

Vibeto mellem.
Løbeno. 42b.

Anders Gunnarsen (Anders Gundersen), Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1813 i Holden.
Karen Halvorsdatter, hans Kone, f. 1813 i Helgen sogn i Holden.
Kari Andersdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1858 i Holden.

Kreaturhold: 1 Hest, 2 Kjør, 4 Faar.

Vibeto mellem.
Løbeno. 42b.

Enok Mauritzen, Husfader, gift, Husmand med Jord, ernærer sig hovedsagelig som Skrædder, f. 1840 i Høiland sogn.
Anne Serine Andersdatter, hans Kone, f. 1847 i Holden.
Anne Kirstine Enoksdatter, Datter, f. 1870 i Holden.
Marie Mathilde Enoksdatter, ditto, f. 1874 i Holden.
Laura Enoksdatter, ditto, f. 1875 i Holden.

Thomas Olsen, Husfader, gift, Dagarbeider, Skovhugger, f. 1833 i Holden.
Anne Pedersdatter, hans Kone, f. 1821 i Holden.
Anne Marthine Thomasdatter, Datter, f. 1866 i Holden.
Anne Andersdatter, Logerende, ugift, Delvis Fattigunderstøttet og Strikning, f. 1824 i Holden.

Intet Kreaturhold.

Vibeto mellem.
Løbeno. 42c.

Ole Andersen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1833 i Holden.
Mari Halvorsdatter, hans Kone, f. 1836 i Holden.
Anders Olsen, Søn, f. 1866 i Holden.
Halvor Olsen, ditto, f. 1871 i Holden.
Karl Severin Olsen, ditto, f. 1873 i Holden.
Andreas Olsen, ditto, f. 1875 i Holden.
Kirsti Olsdatter, Datter, f. 1861 i Holden.
Anne Sofie Olsdatter, ditto, f. 1869.

Kreaturhold: 1 Hest, 3 Kjør, 1 Kalv, 3 Faar.


Vibeto øvre
(Nytt gnr 21).

Vibeto øvre.
Løbeno. 43d.

Hans Andreassen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1841 i Lunde.
Liv Thorsdatter, hans Kone, f. 1843, ditto.
Andreas Hansen, Søn, f. 1867 i Holden.
Thor Hansen, ditto, f. 1871 i Holden.
John Hansen, ditto, f. 1872 i Holden.
Halvor ditto, f. 1874 i Gjerpen.
Kari Hansdatter, Datter, f. 1869 i Holden.
Kirsti Nilsdatter Sannæs, ugift, Tjenestepige, f. 1854 i Holden.

Kreaturhold: 2 Heste, 4 Kjør, 1 Kalv, 1 Svin.

Vibeto øvre - Dalen.
Løbeno. 43d.

Kristen Knudsen, Husfader, gift, Husmand ernærer sig Hovedsagelig ved Jordbrug, f. 1825 i Holden.
Anne Karine Hansdatter, hans Kone, f. 1835 i Holden.
Hans Kristensen, Søn, ugift, Dagarbeider, ernærer sig Hovedsagelig ved Jordbrug, f. 1856 i Holden.
Kristen Andreas Kristensen, Søn, f. 1870 i Holden.
Peder Martinius Kristensen, ditto, f. 1874 i Holden.
Gunhild Marie Kristensdatter, Datter, f. 1866 i Holden.

Ingen Kreaturhold.

Vibeto øvre.
Løbeno. 43b, 44.

Peder Olsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Forpagter, f. 1836 i Helgen Sogn i Holden.
Karen Pedersdatter, hans Kone, f. 1840 i Holden.
Ole Pedersen, Søn, f. 1868 i Holden.
Peder Pedersen, ditto, f. 1871 i Holden.
Maren Berthea Pedersdatter, Datter, f. 1865 i Holden.
Anne Karine Pedersdatter, ditto, f. 1874 i Holden.

Lars Pettersen Bakken, Logerende, gift, Grubearbeider, f. 1835 i Eger sogn (Eiker).
Hans Bæver, Logerende, gift, Grubearbeider, f. 1840 i Modum.

Eier: Kirsti Olsdatter.
Kreaturhold: Bruger Peder Olsen, 1 Hest, 3 Kjør, 1 Kalv.

Vibeto øvre.
Løbeno. 45d.

Nils Olsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1824 i Lunde. Lutherske Frimenighed.
Mari Pedersdatter, hans Kone, f. 1828 i Holden. Ditto.
Peder Nilsen, Søn, ugift, Hjælper Faderen, f. 1858 i Holden. Ditto.
Andreas Nilsen, ditto, f. 1861 i Holden. Ditto.
Anne Maria Nilsdatter, Datter, f. 1867 i Holden. Ditto.
Berthine Nilsdatter, ditto, f. 1871 i Holden. Ditto.

Kreaturhold: 2 Heste, 3 Kjør, 1 Svin.

Ole Nilsen, Nils Olsens Søn, gift, Dagarbeider, Skovhugger, f. 1849 i Holden.
Mari Kristensdatter, hans Kone, f. 1849 i Holden.
Nils Olsen, Søn, f. 1872 i Holden.
Maren Kirstine Olsdatter, Datter, f. 1875 i Holden.
Gunnar Andersen (Gunder Andersen), ugift, Tjenestegut, f. 1854 i Holden.

Vibeto øvre - Dalen.
Løbeno. 45a.

Anders Thygesen, Husfader, gift, Husmand uden Jord, Jordbrugsarbeider, f. 1819 i Holden.
Kirsti Pedersdatter, hans Kone, f. 1825 i Holden.
Thyge Andersen, Søn, ugift, Veiarbeider, f. 1850 i Holden.
Nils Andersen, ditto, Jordbrugsarbeider, f. 1860 i Holden.
Andreas Andersen, ditto, f. 1864 i Holden.
Peter Andersen, ditto, f. 1870 i Holden.
Aslaug Andersdatter, Datter, ugift, f. 1856 i Holden.

Intet kreaturhold.


Vibeto nedre
(Nytt gnr 22).

Vibeto nedre.
Løbeno. 46a, 46b.

Andreas Anundsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1845 i Holden.
Anne Marie Kristensdatter, hans Kone, f. 1852 i Holden.
Lovise Kirstine J. Andreasdatter, Datter, f. 1875 i Holden.
Anund Hansen, hans Fader, Enkemand, Føderaadsmand, f. 1810 i Holden.
Mariane Anundsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1853 i Holden.
Lars Simensen Haatvedt, Gjætergut, f. 1863 i Holden.
Kirsten Marie Hansdatter, Tjenestepige, f. 1860 i Holden.

Kreaturhold: 1 Hest, 1 Føll, 1 Tyr, 6 Kjør, 1 Kalv, 5 Faar, 1 Svin.

Vibeto nedre - Juve.
Løbeno. 46c.

Hans Pedersen, Husfader, gift, Dagarbeider ved Jordbrug, f. 1822 i Holden.
Kirsti Hansdatter, hans Kone, f. 1824 i Holden.
Hans Peter Hansen, Søn, ugift, Skomagersvend, f. 1847 i Holden.
Anne Hansdatter, Datter, ugift, Hos Faderen, f. 1856 i Holden.
Anne Thovsdatter (Anne Thorsdatter?), Logerende, ugift, Sypige, f. 1850 i Siljord.

Intet Kreaturhold.

Vibeto nedre.
Løbeno. 47.

Hans Anundsen, Husfader, gift, Gaardbruger og Selveier, f. 1839 i Holden.
Anne Halvorsdatter, hans Kone, f. 1838 i Holden.
Louise Hansdatter, Datter, f. 1866 i Holden.
Anders Andersen Tufte, ugift, Tjenestegut, f. 1858 i Holden.
Anne Nilsdatter, Tjenestepige, f. 1863 i Holden.

Bryggerhuset:
Halvor Hansen, Husfader, gift, Føderaadsmand, f. 1808 i Holden.
Anne Sofie Johannesdatter, hans Kone, f. 1812 i Holden.

Kreaturhold: 2 Heste, 9 Kjør, 1 Kalv, 4 Faar.


Tufte
(Nytt gnr 23).

Tufte.
Løbeno. 48.

Nils Jørgensen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1805 i Helgen i Holden.
Marthe Stensdatter, hans Kone, f. 1814 i Holden.
Karen Andrine Olsdatter, ugift, Budeie, f. 1856 i Holden.
Karen Laurine Larsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1859 i Holden.
Gunnar Gundersen (Gunder Gundersen), Gjætergut, f. 1866 i Holden.

Kreaturhold: 1 Hest, 1 Føll, 4 Kjør, 1 Kalv, 4 Faar, 1 Svin.

Tuftedale.
Løbeno. 48.

John Johnsen, Husfader, Enkemand, Husmand med Jord, Jordbrugsarbeider, f. 1820 i Saude (Sauherad).
Torberg Halvorsdatter, Logerende, ugift, Dagarbeiderske, f. 1837 i Bø.

Intet Kreaturhold.

Tufte.
Løbeno. 49a - 49b.

Kristen Pedersen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, Murer, f. 1816 i Holden. Evangeliske Lutherske Frimenighed.
Anne Jensdatter, hans Kone, f. 1827 i Holden. Ditto.
Marthine Kristensdatter, Datter, Hos Forældrene, f. 1855 i Holden.
Gunhild Marie Kristensdatter, ditto, ditto, f. 1858 i Holden.
Maren Kirstine Kristensdatter, ditto, f. 1860 i Holden.
Karen Marie Kristensdatter, ditto, f. 1862 i Holden.
Kristen Andreas Kristensen, Søn, f. 1867 i Holden.
Marie Kirstine Kristensdatter, Datter, f. 1869 i Holden.

Peder Kristensen, deres Søn, gift, Hjælper Faderen med Gaarden, f. 1848 i Holden.
Anne Anundsdatter, hans Kone, f. 1849 i Holden.
Louise Pedersdatter, Datter, f. 1874 i Holden.

Kreaturhold: 1 Hest, 5 Kjør, 1 Kalv, 7 Faar, 2 Svin.

Tufte - Stua.
Løbeno. 49c.

Kristian Kristensen, Husfader, gift, Gaardbruger, Skomager, Selveier, f. 1834 i Holden.
Kari Olsdatter, hans Kone, f. 1839 i Holden.
Anne Marie Kristiansdatter, Datter, f. 1860 i Holden.
Anne Kristiansdatter, ditto, f. 1862 i Holden.
Kristen Kristiansen, Søn, f. 1865 i Holden.
Ole Johan Kristiansen, ditto, f. 1870 i Holden.
Karen Margrethe Kristiansdatter, Datter, f. 1872 i Holden.
Anne Kristine Kristiansdatter, ditto, f. 1875 i Holden.
Ole Peter Thomasen, Læregut, ugift, i Skomagerlære, f. 1859 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Svin.

Tufte.
Løbeno. 50a.

Marthe Pedersdatter, Husmoder, Enke, Gaardbruger og Selveier, f. 1812 i Holden.
Jonas Olsen Tufte, hendes Søn, Paa Latinskole, f. 1857 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Kalv, 3 Faar.

Gustav Jacobsen, Husfader, Logerende, g. Grubearbeider, f. 1838, f. Flägred sogn i Sverige.
Stina Andersdatter (Kristina Andersdatter), hans Kone, f. 1850 i Ullerud sogn i Sverige.
Karl Johan Gustavsen, Søn, f. 1871 i Drammen.
Anne Marie Gustavsdatter, Datter, f. 1873 i Sandsvær.
Oscar Gotfred Gustavsen, Søn, f. 1875 i Holden.
Anne Andersdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1853 i Holden.

Tuftehagen.
Løbeno. 50a.

Hans Arnesen, Husfader, gift, Husmand med Jord, Landhandler (Farver), f. 1818 i Valders (Valdres).
Oline Olsdatter, hans Kone, f. 1821 i Ødemark.
Ole Hansen (Ole Andreas Hansen f. 17/10-1855*), Søn, ugift, Matros, f. 1856 i Holden. (Til sjøs?)
Hans Hansen, ditto, f. 1860 i Holden.
Anthon Hansen, ditto, f. 1868 i Holden.
Amalia Hansdatter, Datter, ugift, f. 1858 i Holden.

Kraturhold: 2 Kjør, 1 Kalv.

[*Et vedlegg i Holla historielags kopi av Folketellinga 1875. Det som er skrevet i hakeparentes er merknader gjort av
Gard Strøm i 2016]:
"Til Per Bernt Tufte. Dette er alt eg kunne finne!
... 1933. Laura brukte også Jøntvedt som familienavn før ekteskapet. Hun var ansatt som telefonekspeditør i Seljord.
Den 10/3-1882 ble hun gift med Ole Andreas Hansen Tufte [i Helgen kirke], som var født i Holden den 17.10.1855,
døpt den 2/12-1855. Han døde i Seljord 12.2.1912. Ole var maler og fergemann på "Fjellguten" på Seljordsvannet.
De hadde 7 barn." Godt Nyttår! Helsing Odd [Odd Karlberg - forfatter av den nye Seljordsoga 2003].

[(Kilde: Viede i Klokkerbok for Holla) Laura Henriette Olsdatter var født 1858 i Skien, d.a. "gårdbruker Ole Larsen".]

Olaus Andreasen Sagen, Husfader, gift, Inderst og Grubearbeider, f. 1847 i Hederstad sogn.
Karen Marie Larsdatter, hans Kone, f. 1853 i Holden.
 
Tuftehagen.
Løbeno. 50a.

Karl Fredrik Karlsberg (Karlberg), Husfader, gift, Husmand med Jord, Grubearbeider, f. 1836 i Kjørkefalla sogn i Sverige.
Ingebor Marie Andersdatter, Kone, f. 1840 i Eger sogn (Eiker i Buskerud).
Anders Olausen, Adoptivbarn, Forsørges af Karl Karlsberg (Karl Karlberg), f. 1870 i Drammen.

Kreaturhold: 1 Svin.

Tuftehagen.
Løbeno. 50a.

Ole Olsen, Husfader, gift, Husmand med Jord, Kjøring, f. 1821 i Holden.
Kirsti Paalsdatter, Kone, f. 1823 i Solum.

Kreaturhold: 1 hest, 1 Kjør, 1 Kalv.

Tuftehagen.
Løbeno. 50a.

Nils Gulliksen, Husfader, Enkemand, Husmand uden Jord, Hel Fattigunderstøttelse, f. 1802 i Holden.

Fraværende (ved Ulefos Saugbrug):
Ingebor Torjusdatter, Logerende, ugift, Dagarbeiderske, f. 1823 i Gjerpen.

Intet Kreaturhold.

Tufte.
Løbeno. 50b.

Knud Jensen, Lensmand, Gaardbruger, f. 1831 i Øvrebø præstgjeld (Vennesla, Vest-Agder).
Maren Dorthea Reiersdatter, hans Kone, f. 1836 i Solum.
Herman Anton Jensen, Søn, ugift, f. 1859 i Holden.
Jens Rudolf Jensen, ditto, f. 1861 i Skien.
Herborg Olava Thomine Jensen, Datter, f. 1865 i Skien.
Olaf Fredrik Jensen, Søn, f. 1868 i Skien.
Anne Margrethe Jensen, Datter, f. 1870 i Holden.
Ragna Marthine Jensen, ditto, f. 1874 i Holden.
Ingebor Marie Thorsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1853 i Holden.
Margit Olsdatter, ugift, Budeie, f. 1857 i Lunde.

Kreaturhold: 1 Hest, 3 Kjør, 1 Svin.

Tufte.
Løbeno. 50b.

Anders Thovsen, Husfader, gift, Snedker og Sergeant, f. 1833 i Hitterdal (Heddal).
Ingebor Svendsdatter, hans Kone, Gjordemoder, f. 1832 i Hitterdal.
Andreas Andersen, Søn, f. 1862 i Holden.
Gunhild Charlotte Andersdatter, Datter, f. 1875 i Holden.
Ingebor Halvorsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1852 i Holden.

Fraværende (paa Sannæs i Holden):
Thov Andersen, Søn, ugift, f. 1861 i Hitterdal.

Intet Kreaturhold.

Tuftehagen.
Løbeno. 50b.

Karl Andersen, Husfader, gift, Husmand med Jord, Jordbrugsarbeider, f. 1828 i Vermeskog i Sverige.
Kirsten Marie Anundsdatter, Kone, f. 1841 i Holden.
Hans Karlsen, Søn, f. 1865 i Holden.
Andrine Karlsdatter, Datter, f. 1860 i Holden.
Karen Marie Karlsdatter, ditto, f. 1867 i Holden.
Anna Kirstine Karlsdatter, ditto, f. 1870 i Holden.
Karoline Karlsdatter, ditto, f. 1873 i Holden.

Intet Kreaturhold.

Tufte - Roligheden.
Løbeno. 51d.

Lars Thomassen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, Grubearbeider, f. 1836 i Bø.
Andrea Olsdatter, hans Kone, f. 1837 i Holden.
Olaus Larsen, Søn, f. 1865 i Holden.
Hanna Elise Larsdatter, Datter, f. 1871 i Holden.
Anne Larsdatter, ditto, f. 1875 i Holden.

Kreaturhold: 3 Kjør, 2 Kalve, 1 Svin.

Tufte - Roligheden.
Løbeno. 51a.

Ole Arvesen, Husfader, gift, Tømmermand, f. 1823 i Holden.
Gunhild Gunnarsdatter (Gunhild Gundersdatter), hans Kone, f. 1833 i Holden.
Arve Olsen, deres Søn, ugift, Grubearbeider, f. 1859 i Holden.
Gunnar Olsen (Gunder Olsen), Søn, f. 1861 i Holden.
Marie Kirstine Arvesdatter(!) (Marie Kirstine Olsdatter), Datter, ugift, f. 1855 i Holden.
Johanne Olsdatter, Datter, f. 1865 i Holden.
Ingebor Olsdatter, ditto, f. 1867 i Holden.
Anne Kristine Olsdatter, ditto, f. 1871 i Holden.

Intet Kreaturhold.

Tufte - Roligheden.
Løbeno. 51b.

Hans Henrik Olsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, Snedker, f. 1829 i Aker sogn.
Inger Halvorsdatter, hans Kone, f. 1834 i Holden.
Ole Hansen, Søn, f. 1862 i Holden.
Hans Hansen, ditto, f. 1866 i Holden.
Olaus Hansen, ditto, f. 1870 i Holden.
Hildus Hansen, ditto, f. 1872 i Holden.
Anne Hansdatter, Datter, ugift, f. 1859 i Holden.
Berthe Hansdatter, ditto, f. 1875 i Holden.

Kreaturhold: 2 Kjør.


Søve
(Nytt gnr. 24).

Søve.
Løbeno. 53a.

Frederik Dahl, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, Klokker, f. 1817 i Holden.
Nicoline M. M. Dahl f. Høium, Kone, f. 1819 i Holden.
Sofie Dahl, Datter, ugift, hos Forældrene, f. 1845 i Holden.
Lovise Dahl, ditto, ugift, hos Forældrene, f. 1855 i Holden.
Frøken Karoline Øverland, Logerende, ugift, Gaardmandsdatter f. 1856 i Bærum.
Nils Olsen, ugift, Gaardsgut, f. 1840 i Holden.
Laura Johannesdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1856 i Holden.
Berthine Hansdatter, ugift, Stuepige, f. 1855 i Holden.
Gunhild Halvorsdatter, ugift, Budeie, f. 1855 i Saude (Sauherad).

Kreaturhold: 4 Heste, 1 Føll, 1 Tyr, 18 Kjør, 1 Kalv, 10 Faar, 3 Svin.

Søve - Søvestranden.
Løbeno. 53a.

Ole Tygesen, Husfader, enkemand, Husmand med Jord, Jordbrugsarbeider, f. 1820 i Holden.
Anne Kristine Olsdatter, hans Datter, Hos Faderen, f. 1856 i Holden.
Andreas Olsen, Søn, Sagbrugsarbeider, f. 1860 i Holden.
Tollef Olsen, ditto, f. 1862 i Holden.
Andreas Olsen, ditto, f. 1864 i Holden.
Olava Olsdatter, Datter, f. 1868 i Holden.
Anne Olsdatter, ditto, f. 1871 i Holden.

Kreaturhold: 2 Kjør, 1 Faar, 1 Svin.

Søve - Kaasa.
Løbeno. 53a.

Gunnul Pedersen, Husfader, gift, Husmand med Jord, Jordbrugsarbeider, f. 1822 i Lunde.
Kari Olsdatter, Kone, f. 1822 i Lunde.
Kari Gunnulsdatter, Datter, f. 1861 i Lunde.
Peder Gunnulsen, Søn, f. 1863 i Lunde.

Kreaturhold: 1 Kjør.

Kirsten Jensdatter, Logerende, Enke, Delvis Fattigunderstøttelse og Dagarbeiderske, f. 1822 i Holden.
Johanne Marie Halvorsdatter, hendes Datter, ugift, Hos Moderen, f. 1860 i Holden.
Kirsten Halvorsdatter, ditto, f. 1864 i Holden.
Karen Kirstine Halvorsdatter, Logerende, ugift, Hel Fattigunderstøttelse, f. 1845. Lider af Lamhed.

Søve - Thorsnæs.
Løbeno. 53a.

Thor Nilsen, Husfader, ugift, Leilænding, vedkjøring, f. 1828 i Holden.
Gunnild Nilsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1855 i Bø.
Thor Lorentzen, hendes Søn, f. 1874 i Bø.

Kreaturhold: 1 Hest, 1 Kjør, 4 Faar, 1 Svin.

Søve - Borgen.
Løbeno. 53b, 53c.

Anders Andersen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1833 i Holden.
Karen Kirstine Stensdatter, hans Kone, f. 1843 i Holden.
Anders Andersen, deres Søn, f. 1869 i Holden.
Karen Marie Andersdatter, Datter, f. 1867 i Holden.
Karen Kirstine Andersdatter, ditto, f. 1872 i Holden.
Anne Sofie Andersdatter, ditto, f. 1872 i Holden.

Kreaturhold: 1 Hest, 3 Kjør, 1 Kalv, 4 Faar.


Fæhn nedre
(Nytt gnr 25).

Fæhn nedre.
Løbeno. 54.

Hans Halvorsen, Husfader, ugift, Gaardbruger, Selveier, f. 1853 i Holden.
Aslaug Halvorsdatter, hans Søster, Enke, Tjenestepige, f. 1847 i Holden.
Anders Hansen, hendes Søn, f. 1871 i Holden.

Kreaturhold: 1 Hest, 1 Føll, 4 Kjør, 6 Faar.

Knud Klemmetsen, Husfader, gift, Inderst, Grubebestyrer, f. 1801 i Sandsvær (i Buskerud).
Liv Marie Nilsdatter, hans Kone, f. 1802 i Eger (Eiker i Buskerud).
Jørgine Andersdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1857 i Eger.

Fæhn nedre.
Løbeno. 54.

Lars Johannesen Berge, Husfader, gift, Husmand med Jord, Grubearbeider, f. 1843 i Bolstad sogn i Sverige.
Marie Henriksdatter, Kone, f. 1849 i Holden.
Louise Berthine Larsdatter, Datter, f. 1873 i Holden.
Anna Marie Larsdatter, ditto, f. 1875 i Holden.

Intet Kreaturhold.

Fæhn nedre.
Løbeno. 54.

Anders Pedersen, Husfader, gift, Murer, f. 1814 i Holden.
Ingebor Karine Andersdatter, Kone, f. 1842 i Holden.
Peder Andersen, Søn, f. 1869 i Holden.
Amandus Andersen, Søn, f. 1872 i Holden.
Peter Kornelius Andersen, Søn, f. 1875 i Holden.
 
Intet Kreaturhold.

Fæhn nedre.
Løbeno. 55a.

Halvor Tollefsen, Husfader, ugift, Gaardbruger, Selveier, f. 1842 i Holden.
Ole Tollefsen, hos Broderen, ugift, Tjenestedreng, f. 1856 i Holden.
Kirsti Tollefsdatter, Søster, ugift, Tjenestepige, f. 1843. Lutherske Frimenighed.
Anne Kristine Tollefsdatter, Søster, ugift, Tjenestepige, f. 1847 i Holden. Ditto.

Kreaturhold: 1 Hest, 2 Kjør, 1 Svin.

Augustinus Tollefsen, Broder, Logerende, gift, Snedker, f. 1850 i Holden.
Ingebor Olsdatter, Kone, f. 1854 i Holden.
Tollef Tollefsen, Læregut (broder?), ugift, Snedkerlære, f. 1858 i Holden.
Marie Kirstine Augustinusdatter, Datter, f. 1875 i Holden.
Mari Thomasdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1859 i Lunde.

Fæhn nedre.
Løbeno. 55d.

Jens Tollefsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1845 i Holden. Evangelisk luthersk frikirkelig.
Susanne Halvorsdatter, Kone, f. 1853 i Holden. Ditto.
Maria Jensdatter, Datter, f. 1875 i Holden. Ditto.
Even Svenungsen, Adoptivbørn, Forsørges af Jens Tollefsen, f. 1874 i Lunde. Ditto.
Olea Johnsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1851 i Holden. Ditto.

Kreaturhold: 1 Hest, 4 Kjør, 1 Kalv, 1 Faar, 1 Svin.

Fæhn nedre.
Løbeno. 55d.

Lars Pedersen, Husfader, gift, Husmand med Jord, Grubearbeider, f. 1821 i Hitterdal (Heddal).
Anne Marie Knudsdatter, Kone, f. 1820 i Holden.
Ole Larsen, Søn, f. 1860 i Holden.
Mari Larsdatter, Datter, ugift, Sypige, f. 1850 i Holden.

Ingen Kreaturhold.

Fæhn nedre.
Løbeno. 55b.

Jonas Stavnem, Enslig Person, ugift, Lærer og Organist, f. 1843 i Stavanger.

August J. Lundberg, Logerende, gift, Grubearbeider, f. 1847 i Liene Sogn i Sverige.
Marie Jansdatter, hans Kone, f. 1850 i Brunskog i Sverige.
Kristine Pedersdatter, Lundbergs Moder, gift, Hos sin Søn, f. 1821 i Hol sogn i Sverige.

Eier Holden Kommune.
Bruger Klokker Dahl.

Fæhn.
Løbeno. 55c.

Anders Anundsen, Husfader, gift, Husmand med Jord, Smed, f. 1821 i Holden.
Kari Pedersdatter, Kone, f. 1836 i Holden.
Andreas Andersen, ders Søn, f, 1863 i Holden.
Peder Andersen, ditto, f. 1866 i Holden.
Martinius Andersen, ditto, f. 1870 i Holden.
Marie Andersdatter, Datter, f. 1875 i Holden.

Intet Kreaturhold.

Fæhn.
Løbeno. 55c, 58ab.

Ole Tollefsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1840 i Holden.
Marie Evensdatter, Kone, f. 1848 i Holden.
Kirsten Olsdatter, Datter, f. 1866 i Holden.
Karoline Marie Olsdatter, ditto, f. 1870 i Holden.
Even Olsen, Søn, f. 1875 i Holden.
Kari Olsdatter, Ole Tollefsens Moder, Enke, Føderaadskone, f. 1811 i Holden.
Peder Tollefsen, hendes Søn, ugift, Forsørges af Broderen Ole Tollefsen, f. 1832 i Holden. Sindsvag Efter det 4de Aar.
Lars Bentsen, ugift, Tjenestedreng, f. 1854 i Holden.
Karen Kirstine Larsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1856 i Holden.
Thomine Larsdatter, Tjenestepige, f. 1863 i Holden.

Kreaturhold: 1 Hest, 1 Føll, 7 Kjør, 2 Kalve, 9 Faar, 1 Svin.

John Tollefsen, fast bopæl; Holdensæter, Ole Tollefsens Broder, ugift Gaardmand, Selveier, f. 1843 i Holden.


Fæhn øvre
(Nytt gnr 26).

Fæhn - Øgaarden.
Løbeno. 58ab.

Anne Olsdatter, Husmoder, Enke, Husmand med Jord, f. 1803 i Holden.
Lars Halvorsen, hendes Søn, gift, Grubearbeider, f. 1848 i Holden.
Maren Henriksdatter, hans Kone, f. 1851 i Holden.
Hans Larsen, deres Søn, f. 1874 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Svin.

Fæhn - Gruben.
Løbeno. 56a.

Marthe Kristensdatter, Husmoder, Enke, Leilænding, f. 1816 i Holden.
Jens Gunnersen (Jens Gundersen), hendes Søn, ugift, Grubearbeider, f. 1846 i Holden.

Nils Gunnersen (Nils Gundersen), ditto, gift, Grubearbeider, f. 1840 i Holden.
Kirsti Pedersdatter, hans Kone, f. 1840 i Holden.
Aslaug Nilsdatter, Datter, f. 1863 i Holden.
Gunner Nilsen, Søn, f. 1872 i Holden.
Peder Nilsen, ditto, f. 1875 i Holden.

Eier S.D. Cappelen.
Bruger Marthe Kristensdatter.

Kreaturhold: 1 Kjør (1 ku).

Fæhn - Gruben.
Løbeno. 56b.

Peder Pedersen, Husfader, gift, Grubestiger, f. 1822 i Holden.
Ingebor Olsdatter, Kone, f. 1824 i Holden.
Ole Pedersen, Søn, ugift, Grubearbeider, f. 1855 i Holden.
Nils Pedersen, ditto, f. 1861 i Holden.
Peder Pedersen, ditto, f. 1867 i Holden.
Marie Pedersdatter, Datter, ugift, f. 1854 i Holden.
Anne Pedersdatter, ditto, ugift, f. 1857 i Holden.
Kirsten Pedersdatter, ditto, ugift, f. 1859 i Holden.
Martine Pedersdatter, ditto, f. 1863 i Holden.

Ole Jacobsen? (Ole Johansen?), Logerende, ugift, Grubearbeider, f. 1843 i Sandsvær.
Ole Taraldsen Øverlid, Logerende, ugift, Grubearbeider, f. 1845 i Sandsvær.
Ole Thorstensen Ramstad, Logerende, ugift, Grubearbeider, f. 1852 i Flesberg.
Hellek Halvorsen, Logerende, ugift, Grubearbeider, f. 1848 i Flesberg.

Eier S.D. Cappelen.
Bruger Peder Pedersen.

Kreaturhold: 4 Kjør, 1 Kalv, 1 Svin.

Fæhn - Gruben.
Løbeno. 56b.

Anne Marie Johnsdatter, Husmoder, Enke, Jordbruger, f. 1832 i Holden.
Isak Isaksen, hendes Søn, ugift, Grubearbeider, f. 1860 i Holden.
John Isaksen, ditto, ugift, Grubearbeider, f. 1860 i Holden.
Ingebor Isaksdatter, hennes Datter, ugift, Dagarbeiderske, f. 1854 i Holden.
Anne Marie Isaksdatter, ditto, f. 1865 i Holden.
Anders Isaksen, Søn, f. 1868 i Holden.

Karl Matsen, Logerende, gift, Grubearbeider, f. 1848 i Fossene sogn i Sverige.

Eier S.D. Cappelen.
Bruger Anne M. Johnsdatter.

Kreaturhold: 1 Kjør.

Fæhn øvre.
Løbeno. 57a, 57d.

Anders Halvorsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1813 i Holden.
Marie Olsdatter, Kone, f. 1816 i Holden. Evangeliske Lutherske Frimenighed.
Anne Helene Andersdatter, Datter, ugift, hos Faderen, f. 1846 i Holden. Ditto.
Kari Andersdatter, ditto, ugift, f. 1852 i Holden. Ditto.

Kreaturhold: 2 Heste, 1 Føll, 5 Kjør, 3 Kalve, 7 Faar, 1 Svin.

Johan Hendriksen, ugift, Tjenestedreng, f. 1858 i Holden.
Karl Pedersen, Tjenestedreng, f. 1862 i Holden.
Anne Rollefsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1854 i Holden.
Gustav Normark, Logerende, ugift, Grubearbeider, f. 1843 i Hellfors Sogn i Sverige. Evangeliske Lutherske Frimenighed.

I bryggerhuset:
Karl Svendsen, Logerende, ugift, Grubearbeider, f. 1844 i Ånimskog i Sverige.
Johan Sjursen, Logerende, ugift, Grubearbeider, f. 1852 i Sandsvær.
Edvard Sjursen, ditto, ugift, Grubearbeider, f. 1855 i Sandsvær.
Anders Gulbrandsen, ditto, ugift, Grubearbeider, f. 1840 i Skouger.

Fæhn øvre.
Løbeno. 57a, 57d.

Johan Larsen, Husfader, gift, Husmand uden Jord, Grubearbeider, f. 1841 i Øksnevalla, Sverige.
Marie Olsdatter, Kone, f. 1835 i Holden.
Anne Olava Pedersdatter, hendes Datter, f. 1865 i Holden.
Mathilde Marie Pedersdatter, ditto, f. 1868 i Holden.

Kreaturhold: 1 Svin.

Fæhn øvre.
Løbeno. 57a,d.

Jahn Johannessen, Husfader, gift, Veiarbeider, delvis Fattigunderstøttet, f. 1844 i Holden.
Anne Johannesdatter, Kone, f. 1832 i Hitterdal (Heddal).
Jahn Johannesen, Søn, f. 1864 i Holden.
Johannes Johannessen, Søn, f. 1865 i Holden.

Intet Kreaturhold.

Fæhn øvre - Øgaarden.
Løbeno. 57b.

Arve Olsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, Grubearbeider, f. 1841 i Holden.
Anne Kirstine Pedersdatter, Kone, f. 1835 i Holden.
Ole Arvesen, Søn, f. 1868 i Holden.
Marthinius Arvesen, Søn, f. 1871 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Kalv.

Kristian Olsen Gravdal, Logerende, gift, Grubearbeider, f. 1843 i Sandsvær.
Ingeborg Hendriksdatter, Kone, f. 1856 i Holden.

Fæhn øvre - Øgaarden.
Løbeno. 58 a,b.

Kari Olsdatter, Husmoder, Enke, Føderaadskone, f. 1830 i Bø.

Jacob Eriksen, Logerende, gift, Grubearbeider, f. 1851 Sandsvær.
Andrea Andersdatter, hans Kone, f. 1857 i Holden.
Karen Laurine Lorentzdatter, hedes Datter, f. 1874 i Holden.

Tollef Evensen, Logerende, gift, Grubearbeider, f. 1843 i Hallingdal.
Anne Kristensdatter, hans Kone, f. 1844 på Kongsberg.
Anne Tollefsdatter, Datter, f. 1870 på Kongsberg.
Karoline Tollefsdatter, ditto, f. 1872 på Kongsberg.
Kristian Tollefsen, Søn, f. 1874 i Holden.

Intet Kreaturhold.

Fæhn øvre - Bjørndalen.
Løbeno. 59.

Ole Sørensen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1833 i Holden.
Anne Andersdatter, Kone, f. 1837 i Holden.
Søren Olsen, Søn, ugift, Hjælper Faderen paa Gaarden, f. 1854 i Holden.
Anders Olsen, Søn, f. 1867 i Holden.
Johannes Olsen, Søn, f. 1869 i Holden.
Inger Olsdatter, Datter, f. 1860 i Holden.

Kreaturhold: 1 Hest, 4 Kjør, 2 Kalve, 3 Faar.

Bryggerhuset:
Karl Nilsen Svala, Logerende, gift, Grubearbeider, f. 1842 i Sala, Sverige.
Marianne Halvorsdatter, Kone, f. 1857 i Holden.
Oskar Phillip Karlsen, deres Søn, f. 1875 i Holden.
Ole Nilsen Svala, Logerende, ugift, grubearbeider, f. 1854 i Sala, Sverige.

Fæhn - Skippervold.
Løbeno. 60.

Peder Andersen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1843 i Holden.
Anne Jørgensdatter, Kone, f. 1848 i Helgen i Holden.
Anders Pedersen, Søn, f. 1868 i Holden.
Jørgen Pedersen, Søn, f. 1872 i Holden.
Hans Pedersen, Søn, f. 1874 i Holden.
Kari Hansdatter, Peder Andersens Moder, Enke, Føderaadskone, f. 1810 i Holden.

Kreaturhold: 1 Hest, 3 Kjør, 3 Faar.

Fæhn - Langkaas.
Løbeno. 57c.

Jens Halvorsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1818 i Holden.
Anne Kittilsdatter, Kone, f. 1820 i Holden.
Kirsten Jensdatter, Datter, ugift, f. 1856 i Holden.

Kreaturhold: 2 Kjør, 2 Kalve, 4 Faar.

Peder Hansen Braathen, Logerende, gift, Grubearbeider, f. 1848 i Eger (Eiker).
Nikoline Andersdatter, Kone, f. 1851 i Eger.
Andreas Pedersen, Søn, f. 1875 i Holden.


Namløs nordre
(Senere sammenføyd med Fen nedre. G.S.).

Fæhn - Strandsplads.
Løbeno. 62 (Namløs nordre!)

Marie Hansdatter, Husmoder, Enke, Husmandskone, f. 1803 i Holden.
Nella Larsdatter, ugift, Forsørges af M. Hansdatter, f. 1864 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Gjed.

Andreas Andreassen, Logerende, gift, Grubearbeider, f. 1854 i Holden.
Aslaug Hansdatter, Kone, f. 1849 i Holden.

Namløs nordre - Lillejordet.
Løbeno. 61, 64, 66.

Kristen Rollevsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1822 i Lunde.
Ingebor Anunsdatter, hans Kone, f. 1842 i Holden.
Rollev Kristensen, Søn, f. 1865 i Holden.
Anund Kristensen, Søn, f. 1868 i Holden.
Ingebor Marie Kristensdatter, Datter, f. 1871 i Holden.
Hans Kristensen, Søn, f. 1874 i Holden.
Gro Hansdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1854 i Bø.

Kreaturhold: 1 Hest, 4 Kjør, 1 Kalv.

Namløs nordre - Namløshagen.
Løbeno. 64c.

Anders Arvesen, Husfader, gift, Grubarbeider, f. 1831 i Holden.
Anne Kirstine Kristensdatter, hans Kone, f. 1828 i Holden.
Karl Andersen, Søn, ugift, Grubearbeider, f. 1857 i Holden.
Ole Andersen, ditto, Grubearbeider, f. 1862 i Holden.
Simon Andersen, ditto, f. 1865 i Holden.
Abraham Andersen, ditto, f. 1869 i Holden.
Hans Andersen, ditto, f. 1872 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 2 Faar.

Namløs nordre - Namløshagen.
Løbeno. 64c.

Johan Larsen, Husfader, gift, Grubearbeider, f. 1833 i Andebo sogn.
Anne Olsdatter, Kone, f. 1828 i Holden.
Lars Johansen, Søn, ugift, Grubearbeider, f. 1858 i Holden.
Karen Olea Johansdatter, Datter, f. 1860 i Holden.
Maren Karoline Johansdatter, ditto, f. 1869 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 2 Faar.

Namløs nordre - Enerhaugen.
Løbenr 64 ?

Kjøstel Olsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1838 i Holden.
Maren Nilsdatter, Kone, f. 1836 i Holden.
Ole Kjøstelsen, Søn, ugify, Hjælper Faderen, f. 1858 i Holden.
Nils Kjøstelsen, Søn, f. 1868 i Holden.
Hans Kjøstelsen, Søn, f. 1873 i Holden.
Johannes Kjøstelsen, Søn, f. 1875 i Holden.
Anne Marie Kjøstelsdatter, Datter, f. 1861 i Holden.
Karen Marie Kjøstelsdatter, Datter, f. 1866 i Holden.
Anne Kjøstelsdatter, Datter, f. 1871 i Holden.

Kreaturhold: 2 Heste, 4 Kjør, 4 Faar.


Namløs nedre
(Nytt gnr 28).

Namløs nedre - Røgstuen.
Løbeno. 65a.

Halvor Halvorsen, Husfader, gift, Gaardbruger, selveier, f. 1831 i Holden.
Gunhild Marie Nilsdatter, hans Kone, f. 1834 i Holden.
Halvor Halvorsen, Søn, f. 1862 i Holden.
Karen Halvorsdatter, Datter, f. 1865 i Holden.

Kreaturhold: 1 Hest, 3 Kjør, 1 Kalv, 2 Faar, 1 Svin.

Namløs nedre - Røgstuen.
Løbeno. 65b,d,e.

Peder Pedersen, Husfader, gift, Grubearbeider, f. 1825 i Holden.
Gunnild Nilsdatter, Kone, f. 1824 i Holden.
Marthine Pedersdatter, Datter, f. 1863 i Holden.
Kirsten Pedersdatter, ditto, 1866 i Holden.
Nils Nilsen, Adoptivbarn, Forsørges af Peder Pedersen, f. 1866 i Holden.
Anne Nilsdatter, Gunhild Nilsdatters Moder, Enke, Føderaadskone, f. 1791 i Holden.

Kreaturhold: 4 Kjør, 1 Kalv, 1 Svin.

Namløs nedre - Lusnæs.
Løbeno. 65c.

Anders Kristoffersen, Husfader, Enkemand, Grubearbeider, f. 1809 i Holden.
Gunnar Andersen, Søn, ugift, Grubearbeider, f. 1855 i Holden.
Halvor Andersen, Søn, f. 1862 i Holden.
Ingeborg Andersdatter, Datter, f. 1860 i Holden.

Kreaturhold: 2 Kjør.

Peder Andersen, Logerende, gift, Grubearbeider, f. 1849 i Helgen i Holden.
Anne Marie Andersdatter, Kone, f. 1852 i Holden.
Ingebor Amalia Pedersdatter, Datter, f. 1872 i Holden.
Jens Andreas Pedersen, Søn, f. 1874 i Holden.
Anne Sofie Pedersdatter, Datter, f. 1875 i Holden.
Kirsti Kittilsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1853 i Saude (Sauherad


Namløs Midtgaard
(Nytt gnr. 29).

Namløs - Teigen.
Løbeno. 66a.

Peder Andersen, Husfader, gift, Gaardbruger, selveier, f. 1843 i Vegerbol, Sverige.
Karen Marie Halvorsdatter, hans Kone, f. 1818 i Holden.
Karen Marie Karlsdatter, Adoptivbarn, Forsørges af P. Andersen, f. 1867 i Holden.
Anne Kaisa Karlsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1855 i Vegerbol, Sverige.

Kreaturhold: 1 Hest, 5 Kjør, 1 Kalv.

Namløs.
Løbeno. 67a (Enerhaugen).

Kirsti Olsdatter, Husmoder, Enke, Husmandskone, f. 1811 i Holden. Evangeliske Lutherske Frimenighed.
Tron Kittilsen, hendes Søn, ugift, Grubearbeider, f. 1849 i Holden. Ditto.
Kirsti Kittilsdatter, Datter, ugift, f. 1844 i Holden. Ditto.

Kreaturhold: 1 Kjør (1 Ku).

Namløs.
Løbeno. 67b.

Halvor Thorkildsen, Husfader, gift, Gaardbruger, selveier, f. 1838 i Saude (Sauherad).
Svanaug Tollefsdatter, hans Kone, f. 1831 i Saude.
Thorkild Halvorsen, Søn, f. 1864 i Holden.
Tollef Halvorsen, Søn, f. 1867 i Holden.
Ingeborg Halvorsdatter, Datter, f. 1865 i Holden.
Hillebor Halvorsdatter, ditto, f. 1869 i Holden.
Kirsti Halvorsdatter, ditto, f. 1871 i Holden.
Mari Halvorsdatter, ditto, f. 1873 i Holden.
Svanaug Halvorsdatter, ditto, f. 1875 i Holden.
Ole Thorstensen, Enkemsnd, Tjenestedreng, f. 1819 i Saude (Sauherad).
Kirsti Halvorsdatter, ugift, Budeie, f. 1856 i Saude.

Kreaturhold: 2 Heste, 6 Kjør, 1 Svin.

Namløs - Brillekaas.
Løbeno. 67b.

Anders Halvorsen, Husfader, gift, Murer, f. 1812 i Holden.
Johanne Thomasdatter, Kone, f. 1843 i Bø.
Halvor Andersen, Søn, f. 1875 i Holden.
Johanne Andersdatter, Datter, f. 1872 i Holden.
Kari Bentsdatter, A. Halvorsens Moder, Enke, Forsørges af Sønnen, f. 1806 i Holden.

Gunhild Andersdatter, Logerende, ugift, Dagarbeiderske, f. 1852 i Holden.
Olava Olsdatter, hendes Datter, f. 1875 i Holden.

Intet Kreaturhold.

Namløs.
Løbeno. 67b.

Elias Andersen, Husfader, Enkemand, Husmand med Jord, Grubearbeider,
Kirsti Anundsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1818 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Kalv, 2 Faar.

Namløs - Boslid.
Løbeno. (67c, 70, 71)c.

Kristen Kristensen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1833 i Lunde.
Ingebor Larsdatter, hans Kone, f. 1838 i Drangedal.
Anne Marie Kristensdatter, Datter, f. 1865 i Drangedal.
Gunhild Kristensdatter, ditto, f. 1867 i Drangedal.
Liv Kristensdatter, ditto, f. 1871 i Drangedal.
Kristine Kristensdatter, ditto, f. 1874 i Holden.

Kreaturhold: 2 Kjør, 1 Kalv, 5 Faar.

Namløs - Enerhaugen.
Løbeno. 67a.

Nils Johannesen, Husfader, gift, Gaardbruger, selveier, f. 1824 i Holden.
Ingebor Arvesdatter, Kone, f. 1814 i Holden.
Marie Kirstine Nilsdatter, Datter, ugift, f. 1855 i Holden.
Kirsti Olsdatter, Tjenestepige, f. 1863 i Holden.

Kreaturhold: 1 Hest, 4 Kjør, 2 Kalve, 4 Faar.

Namløs.
Løbeno. 69a.

Ole Nilsen, Husfader, gift, Gaardbruger, selveier, f. 1834 i Holden.
Maren Tollefsdatter, hans Kone, f. 1833 i Holden.
Nils Olsen, Søn, ugift, Hjælper Faderen med Gaarden, f. 1859 i Holden.
Johannes Olsen, Søn, f. 1862 i Holden.
Tollef Olsen, Søn, f. 1870 i Holden.
Andreas Olsen, Søn, f. 1873 i Holden.
Anne Johannesdatter, O. Nilsens Moder, Enke, Føderaadskone, f. 1812 i Holden.
Anne Marie Olsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1858 i Holden.

Kreaturhold: 1 Hest, 4 Kjør, 2 Kalve, 6 Faar.

Namløs - Namløshagen.
Løbeno. 69b.

Ole Olsen, Husfader, gift, Gaardbruger, selveier, f. 1836 i Saude (Sauherad).
Mari Andersdatter, Kone, f. 1828 i Holden.
Anne Berthea Olsdatter, Datter, f. 1864 i Holden.
Anne Marie Olsdatter, ditto, f. 1866 i Holden.

Kreaturhold: 2 Kjør.

Namløs - Spirødkaasa.
Løbeno. (67c, 70, 71)d.

Hans Vetlesen, Husfader, gift, Grubearbeider, f. 1825 i Bø.
Gunhild Kristensdatter, Kone, f. 1828 i Lunde.
Vetle Hansen, Søn, f. 1862 i Lunde.
Kristen Hansen, Søn, f. 1865 i Holden.
Gunnar Hansen, Søn, f. 1869 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Faar (Ei ku og en sau).

Namløs - Rognekaas.
Løbeno. (67c, 70, 71)e.

John Olsen, Husfader, gift, Gaardbruger, selveier, Grubearbeider, f. 1834 i Holden.
Karen Thomasdatter, Kone, f. 1839 i Holden.
Thomine Johnsdatter, Datter, f. 1874 i Holden.
Ole Amundsen, John Olsens Fader, Enkemand, Føderaadsmand, f. 1802 i Holden.
Ole Olsen, Tjenestegut, f. 1865 i Saude (Sauherad).

Kreaturhold: 1 Kjør.

Namløs - Namløshagen.
Løbeno. (67c, 70, 71)b.

Nils Olsen, Husfader, gift, Hel Fattigunderstøttelse, f. 1813 i Holden.
Anne Kittilsdatter, Kone, f. 1823 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Faar.

Namløs.
Løbeno. (67c, 70, 71)a.

Jørgen Pedersen, Husfader, gift, Gaardbruger, selveier, f. 1826 i Holden.
Anne Nilsdatter, hans Kone, f. 1828 i Holden.
Peder Jørgensen, Søn, ugift, Hjælper Faderen med Gaarden f. 1852 i Holden.
Tron Jørgensen, Søn, ugift, ditto, f. 1858 i Holden.
Nils Jørgensen, Søn, f. 1866 i Holden.
Maren Pedersdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1855 i Holden.

Kreaturhold: 1 Hest, 1 Føll, 3 Kjør, 1 Kalv, 6 Faar.

Ole Olsen Aas, Husfader, gift, Grubearbeider, f. 1847 i Svenne Sogn (i Sverige?).
Amalia Andreasdatter, hans Kone, f. 1848 i Kristiania.
Rudolf Olsen, deres Søn, f. 1870 på Kongsberg.
Mathilde Olsdatter, Datter, f. 1873 i Haugesund.

Namløs - Boesli.
Løbeno. 63,68,72,73ab. (Fullstendig kaos. G.S.)

Isak Kristensen, Husfader, gift, Husmand med Jord, Grubearbeider, f. 1821 i Gjerpen.
Berthe Knudsdatter, Kone, f. 1828 i Holden.

Intet Kreaturhold.


"Namløs søndre"
(Det senere Namløs søndre - gnr 30).

Namløs med Fæbakke.
Løbeno. 74c.

Ole Andersen, Husfader, gift, Husmand med Jord, Grubearbeider, f. 1824 i Holden.
Andrea Askjersdatter, Kone, f. 1823 i Holden.
Andreas Olsen, Søn, f. 1864 i Holden.
Anne Kirstine Olsdatter, Datter, ugift, f. 1856 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 3 Faar.

Namløs med Fæbakke.
Løbeno. 74a.

Ole Olsen, Husfader, Enkemand, Husmand med Jord, Grubearbeider, f. 1808 i Holden.
Anders Olsen, Søn, ugift. Jernstøber, f. 1849 i Holden.
Andreas Olsen, Søn, ugift, Skredder, f. 1855 i Holden.
Jens Olsen, Søn, ugift, Grubearbeider, f. 158 i Holden.
Kirsten Olsdatter, Datter, ugift, f. 1852 i Holden.
Marie Olsdatter, Datter, ugift, f. 1852 i Holden.

Gunhild Larsen, Logerende, ugift, Sypige, f. 1852 i Skien.

Kreaturhold: 1 Kjør (1 ku).

Namløs - Febakke.
Løbeno. 74a.

John Pedersen, Husfader, gift, Husmand med Jord, delvis Fattigunderstøttet. f. 1817 i Holden.
Signe Stensdatter, Kone, f. 1817 i Holden.
John Johnsen, Søn, ugift, Grubearbeider, f. 1857 i Holden.
Even Johnsen, Søn, f. 1861, Grubearbeider, f. 1861 i Holden.
Anne Kirstine Johnsdatter, Datter, ugift, f. 1854 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Svin.

Namløs - Febakke.
Løbeno. 74b.

Jens Andreassen, Husfader, gift, Gaardbruger, selveier, f. 1835 i Holden.
Anne Larsdatter, Kone, f. 1838 i Helgen i Holden.
Lars Jensen, Søn, f. 1869 i Holden.
Andreas Jensen, Søn, f. 1871 i Holden.
Anne Kirstine Jensdatter, Datter, f. 1866 i Holden.

Kreaturhold: 3 Kjør, 1 Kalv.

Namløs.
Løbeno. (72, 73 a, 73b, 63, 68).

Tron Andersen, Husfader, Enkemand, Gaardbruger, selveier, f. 1809 i Holden.
Anders Thronsen, Søn, gift, Hjælper Faderen paa Gaarden, f. 1835 i Holden.
Inger Pedersdatter, hans Kone, f. 1840 i Holden.
Thron Andersen, deres Søn, f. 1867 i Holden.
Peder Andersen, ditto, f. 1869 i Holden.
Ingebor Andersdatter, deres Datter, f. 1864 i Holden.
Anne Kirstine Andersdatter, ditto, f. 1865 i Holden.
Aslaug Marie Andersdatter, ditto, f. 1872 i Holden.
Ole Thronsen, Thron Andersens Søn, ugift, Hjælper Faderen, f. 1840 i Holden.
Gunhild Andreasdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1855 i Holden.

Kreaturhold: 2 Heste, 1 Tyr, 7 Kjør, 2 Kalve, 6 Faar, 1 Svin.

Namløs - Febakke.
Løbeno. 74a.

Berthe Askjersdatter, Husmoder, Enke, Husmandskone, f. 1817 i Holden.
Andreas Johnsen, hendes Søn, ugift, Jernstøber, f. 1854 i Holden.
Jens Johnsen, ditto, ugift, hos Moderen, f. 1857 i Holden.
Inger Andrea Johnsdatter, Datter, ugift, hos Moderen, f. 1840 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Kalv, 1 Svin.

Namløs - Febakke.
Løbeno. 74a.

Ole Larsen, Husfader, gift, Humand med Jord, Grubearbeider, f. 1829 i Holden.
Berthe Brunjulfsdatter (Berthe Brynildsdatter), hans Kone, f. 1837 i Holden.
Brynjulf Olsen (Brynild Olsen), Søn, f. 1832 i Holden.
Anne Kirstine Olsdatter, Datter, f. 1864 i Holden.
Anne Marie Olsdatter, Datter, f. 1870 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Faar.

 Tællingskreds No. 5 (Skolekrets 5.)

Helgens Annex

(En ny listefører, som skrev meget pent og tydelig. Den forrige skrev slurvete, med mange muligheter for å skrive av feil. G.S.)Jøntvedt nordre
(Nytt gnr i 1889: 43).

Jøntvedt - nordre.
Løbeno. (75a, 75b, 76a 76b, 77)a.

Jørgen Jørgensen, Husfader, gift, Gaardbruger, selveier, f. 1849 i Holden.
Kirsten Marie Olsdatter, Kone, f. 1851 i Holden.
Jørgen Jørgensen, Søn, f. 1874 i Holden.
Halvor Andersen, Pleiesøn, Forsørges af Fattigvæsenet, f. 1863 i Holden.
Sten Olsen, Logerende, ugift, Gaardbruger, selveier f. 1849 i Holden.

Kirsti Nielsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1857 i Bøe.
Kristen Kristensen, ugift, Tjenestegut, f. 1851 i Holden.

Kreaturhold: 1 Hest, 1 Føll, 3 Kjør, 2 Kalve, 6 Faar, 1 Svin.

Jøntvedt - nordre.
Løbeno. (75a, 75b, 76a 76b, 77)b.

Niels Hansen, Husfader, Enkemand, Gaardbruger, selveier, f. 1796 i Melum i Solum.
Hans Nielsen, Søn, gift, Hjælper Faderen med Gaardsbruget, f. 1840 i Holden.
Andrea Kristensdatter, Kone, f. 1850 i Lunde.
Niels Hansen, Søn, f. 1874 i Helgen i Holden.
Kirsten Simonsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1858 i Holden.

Kreaturhold: 1 Hest, 1 Føll, 5 Kjør, 8 Faar.

Jøntvedt - nordre - Deila.
Løbeno. (75a, 75b, 76a 76b, 77)b.

Børthe Isaksdatter, Husmoder, ugift, Huseier, Strikker strømper, f. 1813 i Holden.

Ikke Kreaturhold.


Jøntvedt Mellom
(Nytt gnr 44).

Jøntvedt - mellem.
Løbeno. 78a, 78e.

Ubeboet. Eier: Even Halvorsen. Ingen Kreaturhold her.

Jøntvedt - mellem.
Løbeno. 78b.

Knud Andersen, Husfader, gift, Gaardbruger, selveier og Smed, f. 1817 i Holden.
Anne Andersdatter, Kone, f. 1797 i Holden.
Karen Andersdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1859 i Holden.
Gunder Andersen, tilreisende; bosted Porsgrund, Matros og Bjælkehugger f.  i Holden.

Kreaturhold: 3 Kjør, 1 Kalv, 6 Faar, 1 Svin.

Jøntvedt - mellem.
Løbenr. 78c.

Ole Larsen, Husfader, gift, Gaardbruger, selveier og Sadelmager, f. 1827 i Melum i Solum.
Maren Hansdatter, Kone, f. 1831 i Ager sogn, Ager præstegjeld.
Laura Olsdatter, Datter, ugift, f. 1857 i Skien.
Hans Olsen, Søn, f. 1860 i Skien.
Anne Kirstine Olsdatter, Datter, f. 1862i Helgen i Holden.
Lars Olsen, Søn, f. 1866 i Helgen i Holden.
Ole Olsen, Søn, f. 1868 i Helgen i Holden.
Hansine Elise Olsdatter, Datter, f. 1870 i Helgen i Holden.
Maren Sofie Olsdatter, Datter, f. 1875 i Helgen i Holden.

Kreaturhold: 3 Kjør, 1 Kalv.

Helene, fast bosted Laurvig, Omstreifere, Kone, f. i "Fosmodet"? i Toten præstegjeld.
Hans Jacobsen, ditto, ditto, Søn, f. i "Fosmodet"? i Toten præstegjeld. 

Jøntvedt - mellem - Saurdalskaas.
Løbenr. 78c.

Arve Andersen, Husfader, ugift, Huseier, Binder Fiskegarn og Fuglefangere, f. 1821 i Helgen i Holden.

Jacob (eller ubekjendt), tilreisene Omstreifer, gift, Blikkenslager, f. i Laurvig.

Ingen Kreaturhold.

Jøntvedt - mellem - Plads.
Løbeno. 78a, 78c.

Anders Andersen, Husfader, gift, Grubearbeider, f. 1832 i Holden.
Maria Torgrimsdatter, Kone, f. 1827 i Holden.
Andreas Andersen, Søn, f. 1861 i Holden.
Ole Andersen, Søn, f. 1865 i Holden.
Ingeborg Olsdatter, Husfaderens Moder, Enke, f. 1798 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Kalv, 1 Faar.

Jøntvedt - mellem - Plads Skaukaas.
Løbeno. 78a, 78c.

Ole Hansen, Husfader, gift, Husmand, Jordarbeider, f. 1802 i Helgen i Holden.
Inger Johnsdatter, Kone, f. 1809 i Helgen i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør.

Vaskaas af Jøntvedt mellem.
Løbeno. 78d.

Anders Sørensen, Husfader, gift, Husmand med Jord, delvis Fattigunderstøttet, f. 1809 i Holden.
Anne Gurine Olsdatter, hans Kone, f. 1815 i Helgen i Holden.
Maria Andersdatter, Datter, ugift, hjælper Moderen, f. 1843, ditto.
Lars Andersen, midlertidig på besøk, fast bopæl Ulefos i Holden, Søn, ugift, Skomager, f. 1846, ditto.

Kreaturhold: 1 Kjør.

Aafoskaasa.
Løbeno 78f.

Ole Olsen, Husfader, Gift, Husmand der ernærer sig med Jordbrug, f. 1815 i Holden.
Ingeborg Olsdatter, Kone, f. 1804 i Holden.
Inger Maria Johnsdatter, Datterdatter, ugift, f. 1870 i Holden.
Karoline Karlsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1859 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Kalv, 2 Faar.


Jøntvedt søndre
(Nytt gnr 45).

Jøntvedt søndre.
Løbeno. (78,79,80) a b.

Kjøstol Jørgensen, Husfader, gift, Gaardbruger af Fasterens Gaard, f. 1847 i Holden.
Margit Johannesdatter, Kone, f. 1852 i Holden.
Anne Marie Johnsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1858  i Holden.

Kreaturhold: 1 Hest, 3 Kjør, 1 Kalv, 6 Faar, 1 Svin.


Kolle
(Nytt gnr 46).

Kolle.
Løbenr. (81a, 81b, 82c)a - (90b, 90c)b.

Lars Andersen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1832 i Helgen, Holden.
Anne Tollefsdatter, Kone, f. 1835 i Helgen, Holden.
Anne Maria Larsdatter, Datter, ugift, Sypige, f. 1852 i Helgen, Holden.
Thora Marie Larsdatter, ditto, ugift, Hjelper Moderen, f. 1858 i Helgen, Holden.
Kirsten Mathea Larsdatter, ditto, ditto, ditto, f. 1860 i Helgen, Holden.
Anton Larsen, Søn, f. 1866 i Helgen, Holden.
Pauline Sofie Larsdatter, Datter, f. 1872 i Solum.
Thollef Larsen, Søn, f. 1875 i Helgen, Holden.

Kreaturhold: 1 Hest, 4 Kjør, 1 Kalv, 5 Faar, 1 Svin.

Kolle - Den søndre Del.
Løbeno. (81a, 81b, 81c)b.

Ubeboet. Eier: Peder Simonsen.

Kreaturhold finder ikke sted.

Kolle.
Løbeno. 82.

Lars Larsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, Smed, f. 1831 i Helgen, Holden.
Anne Maria Nielsdatter, Kone, f. 1830 i Helgen, Holden.
Lars Larsen, Søn, f. 1860 i Helgen, Holden.
Hans Larsen, Søn, f. 1862 i Helgen, Holden.
Karen Larsdatter, Datter, f. 1868 i Helgen, Holden.
Nora Maria Larsdatter, ditto, f. 1870 i Helgen, Holden.
Niels Larsen, Søn, f. 1872 i Helgen, Holden.

Kreaturhold: 2 Kjør, 1 Kalv.

Kolle.
Løbeno. 83.

Abraham Larsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1833 i Helgen, Holden.
Anne Maria Pedersdatter, Kone, f. 1838 i Holden.
Ingeborg Abrahamsdatter, Datter, f. 1859 i Helgen, Holden.
Laura Abrahamsdatter, ditto, f. 1861 i Helgen, Holden.
Peder Abrahamsen, Søn, f. 1864 i Helgen, Holden.
Lars Abrahamsen, Søn, f. 1867 i Helgen, Holden.
Hans Abrahamsen, Søn, f. 1873 i Helgen, Holden.

Karl Simonsen, Logerende, ugift, Jordarbeider, f. 1856 i Holden.
Anne Simonsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1859 i Holden.

Kreaturhold: 2 Heste, 5 Kjør, 2 Kalve, 7 Faar, 1 Svin.

Kolle - Haugene.
Løbeno. 84.

Ubeboet. Eier: Jens Andersen Fæbakke.
Intet kreaturhold.

Kaasa af Kolle.
Løbeno. 85.

Halvor Halvorsen, Husfader, Enkemand, Gaardbruger, Selveier, Menighedsforstander, f. 1815 i Holden. Den Evangeliske Lutherske Frikirke.
Anne Halvorsdatter, Datter, ugift, Styrer husvæsenet for Faderen, f. 1845 i Holden. Ditto.
Niels Andreasen, ugift, Tjenestepeld, f. 1866 i Holden. Ditto.

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Kalv.

Kaasa af Kolle.
Løbeno. 86.

Kirsti Johannesdatter, Husmoder, Kone, gift, kone til Erik Hansen, f. 1838 i Lunde. Den Evangeliske Lutherske Frikirke.
Margit Gulbrandsdatter, Moder til Erik Hansen, Enke, Forsørges af Erik Hansen, f. 1804 i Lunde. Ditto.
Andra Augonsdatter, Fosterdatter til Erik Hansen, f. 1872 i Lunde. Ditto.
Gullik Johnsen, ugift, Tjenestegut, f. 1865 i Lunde. Ditto.
John Arvesen, Logerende, ugift, Grubearbeider, f. 1850 i Helgen, Holden.
Kirsten Arvesdatter, hans Søster, ugift, styrer for Broderen, f. 1839 i Helgen, Holden.

Fraværende:
Erik Hansen i Saude (Sauherad), Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, Grubearbeider, f. 1840 i Lunde. Den Evangeliske Lutherske Frikirke.

Kreaturhold: 2 Kjør, 1 Kalv, 2 Faar.

Kaasa af Kolle.
Løbeno. 87.

Klaus Olsen, Husfader, gift, Husmand med Jord, Grubearbeider, f. 1831 i Holden (midlertidig fraværende).
Mari Nilsdatter, Kone, f. 1839 i Lunde.
Ingeborg Sofie Klausdatter, Datter, f. 1862 i Helgen, Holden (midlertidig fraværende).
Nils Klausen, Søn, f. 1864 i Helgen, Holden.
Inger Andrea Klausdatter, Datter, f. 1866 i Helgen, Holden.
Ole Klausen, Søn, f. 1872 i Helgen, Holden.
Andreas Klausen, Søn, f. 1875 i Helgen, Holden.

Sidebygning:
Kari Nilsdatter, Husmoder, Enke, Strikker Strømper, delvis understøttelse af Cappelen, f. 1825 i Lunde (midlertidig Fraværende).

Kreaturhold: 1 Kjør, 2 Faar.

Kaasa af Kolle.
Løbeno. 89.

John Johnsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, Grubearbeider, f. 1841 i Lunde. Den Evangeliske Lutherske Frikirke.
Gunhild Johnsdatter, Kone, f. 1840 i Lunde. Ditto.
John Johnsen, Søn, f. 1867 i Lunde. Ditto.
Andreas Johnsen, ditto, f. 1869 i Helgen, Holden. Ditto.
Gunhild Johnsdatter, Datter, f. 1860 i Lunde. Ditto.
Maren Johnsdatter. ditto, f. 1872 i Lunde. Ditto.
Johannes Johnsen, Søn, f. 1874 i Lunde. Ditto.
Ingeborg Andersdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1856 i Holden.

Kreaturhold: 3 Kjør.

Huset under Kolle.
Løbeno. (81a, 81b, 81c)a.

Jens Bryndjulsen (Jens Brynildsen), Husfader, Enkemand, Husmand uden Jord, Jordarbeider. f. 1796 i Holden.
Børte Jensdatter, Datter, ugift, Styrer Husværet for Faderen, f. 1838 i Helgen, Holden.

Anne Nielsdatter, Tilreisende fra Valebø, ugift, hos Forældrene, f. 1866 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Kalv, 2 Faar.


Hvalen
(Nytt gnr 47).

Hvalen.
Løbeno. 90a.

Anton Hansen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, Skolelærer, f. 1841 i Laurvig.
Birte Marie Johnsdatter, Kone, f. 1852 i Holden.
Hans Jacob Asbjørnsen, Antons Fader, Føderaadsmand, f. 1809 i Styrvold, Laurdal.
Theodor Svendsen, Antons Søstersønn, f. 1868 i Holden.

Kreaturhold: 1 Hest, 3 Kjør, 3 Faar, 1 Svin.

Hvalen.
Løbeno. (90b, 90c)a.

Halvor Olsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1849 i Helgen, Holden.
Karen Larsdatter, Kone, f. 1837 i Helgen, Holden.
Maren Olsdatter, Husfaderens Søster, f. 1863 i Helgen, Holden.
Kristen Olsen, Broderen, ugift, Tømmerkjører, f. 1854 i Helgen, Holden.
Aslaug Olsdatter, Søsteren, ugift, bor i Skien, f. 1851 i Helgen, Holden.
Ole Halvorsen, Faderen, Enkemand, Godskjører mellem Ulefos og Strengen, f. 1824 i Helgen, Holden.

Kreaturhold:
Halvor Olsen: 1 Hest, 2 Kjør.
Christen Olsen: 1 Hest.
Ole Halvorsen: 1 Hest.

Hvalen - Grønvold.
Løbeno. (90c, 91b, 91d).

Ole Gundersen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, Landhandler, f. 1818 i Helgen, Holden.
Andrea Reiersdatter, Kone, f. 1828 i Solum.
Andrea Halvorsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1857 i Holden.

Kreaturhold: 1 Føll, 3 Kjør.

Hvalen - Hvalemoen og Flatgrav.
Løbeno. 90a, 91c.

Ubeboed. Eier: Peder Hansen Kaalstad.
Intet Kreaturhold.

Hvalen - Hegna og Flatgrav.
Løbeno. 90f, 91c.

Halvor Stenersen, Husfader, Enkemand, Gaardbruger, Selveier, f. 1823 i Nesherred, Saude (Sauherad).
Stener Halvorsen, Søn, ugift, Grubearbeider, f. 1858 i Helgen, Holden.
Mathias Halvorsen, ditto, ugift, Hjelper Faderen, f. 1855 i Helgen, Holden.
Anne Stenersdatter, Halvor Stenersens Søster, ugift, Tjenestepige, f. 1819 i Nes, Saude.

Kreaturhold: 2 Kjør, 4 Faar.

Hvalen.
Løbeno. 91a.

Halvor Halvorsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1818 i Bøe.
Maren Olsdatter, Kone, f. 1817 i Bøe.
Maren Olsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1832 i Holden.
Kjøstol Olsen, ugift, Fattiglem, f. 1825 i Holden. Sindsvag efter sit 4de Aar.

Kreaturhold: 1 Hest, 3 Kjør, 2 Kalve, 1 Svin.


Kaalstad
(Nytt gnr 48).

Kaalstad.
Løbeno. 92a.

Jørgen Kjøstolsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1821 i Holden.
Ingeborg Jensdatter, hans Kone, f. 1821 i Helgen, Holden.
Jens Jørgensen, Søn, ugift, hjelper Faderen, f. 1854 i Helgen, Holden.
Maria Jørgensdatter, Datter, ugift, hjelper Moderen, f. 1846 i Helgen, Holden.
Anne Maria Jørgensdatter, ditto, f. 1866 i Helgen, Holden.

Kreaturhold: 2 Heste, 5 Kjør, 4 Kalve, 11 Faar, Svin.

(Midlertidig på besøg fra Brevig):
Kristen Jensen, Husfader, gift, Tømmermærker, f. 1846 i Helgen, Holden.
Børte Jørgensdatter, Kone, f. 1831 i Helgen, Holden.
Anne Kristensdatter, Datter, f. 1874 i Melum, Solum.

Kaalstad.
Løbeno. 92b.

Peder Hansen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1815 i Helgen, Holden.
Ingeborg Andersdatter, Kone, f. 1821 i Helgen, Holden.
Anne Maria Pedersdatter, Datter, ugift, hjelper Moderen, f. 1854 i Helgen, Holden.
Maren Pedersdatter, ditto, ugift, ditto, f. 1856 i Helgen, Holden.

(Midlertidig på besøg i Melum):
Anders Pedersen, Søn af Peder Hansen, ugift, Grubearbeider, f. 1852 i Helgen, Holden.
Johannes Pedersen, ditto, ugift, f. 1862 i Helgen, Holden.

Kreaturhold: 1 Føll, 5 Kjør, 5 Faar.

Kaalstad.
Løbeno. 93.

Ubeboet. Eier: Jørgen Kjøstolsen.
Kreaturhold findes ikke.

Halvorstaa af Kolstad.
Løbeno. 92 og 93.

Jens Thygesen, Husfader, gift, Husmand med Jord, Tømmerflødningsmand, f. 1827 i Helgen, Holden.
Anne Gundersdatter, Kone, f. 1829 i Holden.
Marie Jensdatter, Datter, ugift, hjælper Moderen, f. 1858 i Holden.
Anne Marie Jensdatter, Datter, ditto, f. 1861 i Holden.
Margrete Jensdatter, Datter, f. 1865 i Helgen, Holden.
Gunder Jensen, Søn, f. 1863 i Holden.
Kristen Jensen, Søn, f. 1871 i Helgen, Holden.
Thyge Hansen, Husfaderens Fader, Enkemand, Forsørget af sin Søn, f. 1802 i Helgen, Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Faar.

Kaalstad.
Løbeno. 94a, 94b.

Halvor Halvorsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, Skolelærer, f. 1844 i Bøe.
Karen Kristensdatter, Kone, f. 1849 i Norderhaug (Norderhov).
Maren Halvorsdatter, Datter, f. 1871 i Helgen, Holden.
Karl Halvorsen, Søn, f. 1873 i Helgen, Holden.
Hanna Halvorsdatter, Datter, f. 1875 i Helgen, Holden.
Maren Kristensdatter, ugift, Stuepige, f. 1852 i Norderhaug.

Kreaturhold: 1 Føll, 3 Kjør, 2 Faar, 1 Svin.

Kaalstad.
Løbeno. 94a, 94b.

Andreas Olsen, Søn, ugift, Husmand med Jord, Grubearbeider, f. 1855 i Helgen, Holden.
Karen Olsdatter, Moder, ugift, Styrer for Sønnen, f. 1827 i Helgen, Holden.
Aasild Nielsdatter, Karen Olsdatters Moder, enke, forsørges af Andreas Olsen, f. 1793 i Holden.
Tomas Arvesen, Fattiglem, ugift, Forsørges af Fattigvæsenet og Amtet, f. 1827 i Helgen, Holden. Idiot.

Kreaturhold: 1 Kjør.

Kaalstad - Velkom.
Løbeno. 95.

Karen Arnesdatter, Inderste, ugift, Spinderske, f. 1816 i Helgen, Holden.

Eier: Rasmus Brynildsen.
Kreaturer findes ikke.

Kaalstad - Skibsnæs.
Løbeno. 96.

Knud Olsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, Hustømmermand, f. 1833 i Saude (Sauherad).
Kjersti Andersdatter, Kone, f. 1836 i Holden.
Elise Knudsdatter, Datter, f. 1862 i Melum, Solum.
Kirsten Marie Knudsdatter, ditto, f. 1865 i Helgen, Holden.
Ole Knudsen, Søn, f. 1870 i Helgen, Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Kalv.


Kaalstad Lille
(Nytt gnr 49).

Kaalstad lille - Grønsten.
Løbeno. 97a.

Hans Andersen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, Tømmerfløder, f. 1833 i Helgen, Holden.
Anne Kristine Pedersdatter, Kone, f. 1832 i Helgen, Holden.
Børte Marie Jensdatter, Datter, ugift, Sypige, f. 1856 i Helgen, Holden.
Anne Berthea Jensdatter, ditto, ugift, hjelper Moderen, f. 1857 i Helgen, Holden.
Anders Hansen, Søn, f. 1862 i Helgen, Holden.
Ida Margrete Hansdatter, Datter, f. 1866 i Helgen, Holden.
Kirsten Marie Hansdatter, ditto, f. 1869 i Helgen, Holden.
Anne Pauline Hansdatter, ditto, f. 1873 i Helgen, Holden.
Peder Christensen, Husmoderens Fader, Enkemand, Forsørges af Husfaderen, f. 1807 i Melum, Solum.

Kreaturhold: 2 Kjør, 3 Faar.

Kaalstad lille - Grønsten.
Løbeno. 97c.

Bryndjul Gundersen (Brynild Gundersen), Husfader, gift, Inderst, Dagarbeider, Vedhugger, f. 1822 i Holden.
Johanne Halvorsdatter, Kone, f. 1833 Eidsborg, Laardal.

Eier: Enken Maria. Kreaturhold findes ikke.


Omtvedt
(Nytt gnr 50).

Omtvedt.
Løbeno. (97b, 98, 99)a.

Jens Pedersen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1841 i Holden.
Marie Paulsdatter, Kone, f. 1843 i Ekers præstegjeld.
Peder Jensen, Søn, f. 1869 i Helgen, Holden.
Pauline Jensdatter, Datter, f. 1872 i Helgen, Holden.
Ingeborg Jensdatter, Datter, f. 1875 i Helgen, Holden.
Peder Augustinusen, Husfaderens Fader, Enkemand, Føderaadsmand, f. 1808 i Holden.
Karl Pedersen, hans Søn, Enkemand, Matros, f. 1848 i Helgen, Holden.

Kreaturhold: 1 Hest, 4 Kjør, 2 Kalve, 6 Faar, 1 Svin.

Omtvedt.
Løbeno. (97b, 98, 99)b.

Augustinus Pedersen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1832 i Holden.
Anne Kirstine Simonsdatter, Kone, f. 1843 i Helgen, Holden.
Peder Augustinusen, Søn, ugift, hjælper Faderen, f. 1861 i Helgen, Holden.
Simon Augustinusen, ditto, f. 1873 i Helgen, Holden.
Ingeborg Kirstine Augustinusdatter, Datter, f. 1863 i Helgen, Holden.
Kirsten Berthea Augustinusdatter, Datter, f. 1870 i Helgen, Holden.
Inger Kirstine Johnsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1856 i Melum, Solum.

Kreaturhold: 1 Hest, 1 Føll, 4 Kjør, 3 Kalve, 1 Faar, 1 Svin.

Omtvedt.
Løbeno. 100.

Peder Simonsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Forpagter af sin Faders Gaard, f. 1838 i Helgen, Holden.
Kirsti Tollofsdatter, Kone, f. 1848 i Helgen, Holden.
Karen Pedersdatter, Datter, f. 1868 i Helgen, Holden.
Simon Pedersen, Søn, f. 1870 i Helgen, Holden.
Kirsti Pedersdatter, Datter, f. 1874 i Helgen, Holden.
Kristen Knudsen, ugift, Tjenestegut, f. 1857 i Holden.
Kari Torjusdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1835 i Saude (Sauherad).

Kreaturhold: 2 Heste, 4 Kjør, 4 Kalve, 4 Faar, 1 Svin.


Bøe
(Nytt gnr 51).

Bøe.
Løbeno. 101a.

Gro Johnsdatter, Logerende, ugift, Inderste, f. 1846 i Hjerdal (Hjartdal).
Margrete Evensdatter, Fattiglem, ugift, forsørges af Fattigvæsenet, f. 1816 i Helgen, Holden.

Fraværende:
Hans Gundersen (på Ulefos), Husfader, gift, Gaardbruger, Leilænding, f. 1820 i Helgen, Holden.
Inger Asgjersdatter, Kone, f. 1832 i Helgen, Holden.
Maria Hansdatter, deres Datter, f. 1867 i Helgen, Holden.

Kreaturhold: 2 Kjør, 1 Kalv, 1 Faar.

Bøe.
Løbeno. 101b, 102.

Ole Thorsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1848, Lilleherred, Hitterdal (Heddal).
Ragnhild Nirisdatter, Kone, f. 1843.
Anne Olsdatter, Datter, f. 1871 i Ingulsland, Hitterdal.
Gunhild Olsdatter, Datter, f. 1875 i Helgen, Holden.
Gullek Tovsen, ugift, Tjenestegut, f. 1855 i Sauland (i Hjartdal).
Thron Hansen, Fattiglem, ugift, forsørges af Fattigvæsenet, f. 1817 i Holden.

Kreaturhold: 1 Hest, 4 Kjør, 3 Kalve, 10 Faar.

Klevsgaden.
Løbeno. 101b, 102.

Andreas Larsen, Husfader, gift, Husmand med Jord, Jordarbeider, f. 1831 i Bøe.
Margit Evensdatter, Kone, f. 1827 i Bøe.
Lars Andreassen, Søn, f. 1865 i Helgen, Holden.
Anne Marie Andreasdatter, Datter, f. 1868 i Helgen, Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Kalv, 1 Faar.


Præstgrav
(Nytt gnr 52).

Præstgrav.
Løbeno. 103a.

Anne Saamundsdatter, Husmoder, Enke, Inderste, Syr og Strikker, Delvis Fattigunderstøttet, f. 1845 i Fladdal, Sildjord.
Elise Bjørnsdatter, Datter, f. 1866 i Helgen, Holden.
Simen Bjørnsen (Simon Bjørnsen?), Søn, f. 1868 i Helgen, Holden.

Eier: Simon Simonsen (Helgen Store, løpenr. 108. G.S.).
Kreaturhold findes ikke.

Præstgrav.
Løbeno. 106b.

Ubeboet.

Eier: Enken Aslaug Halvorsdatter. Kreaturer findes ikke.Tællingskreds No. 6 (Skolekrets 6.)

Ytre HelgenHelgen Store
(Nytt gnr 53).

Nordstaa af Helgen store.
Løbeno. 104.

Maria Andersdatter, Husmoder, Enke, Gaardbruger, Selveier, f. 1822 i Holden.
Anders Andersen, Søn, ugift, hjælper Faderen, f. 1859 i Helgen, Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Kalv, 1 Faar.

Helgen - Hagen.
Løbeno. 105.

Isak Isaksen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1812 i Holden.
Anne Gjermundsdatter, Kone, f. 1814 i Lunde.
Isak Isaksen, Søn, ugift, hjelper Faderen, f. 1843 i Holden.
Gjermund Andreas Isaksen, Søn, ugift, Tømmerfløder, f. 1855 i Helgen, Holden.
Karl Isaksen, Søn, ugift, Tømmerfløder, f. 1858 i Helgen, Holden.
Kirstine Marie Isaksdatter, Datter, Enke, Forsøges af Forældrene, f. 1841 i Holden.
Hans Andreas Tollefsen, hendes Søn, f. 1870 i Gjerpen.
Isak Tollefsen, hendes Søn, f. 1873 i Skien.

Kreaturhold: 2 Kjør, 1 Kalv, 3 Faar.

Helgen store.
Løbeno. 108. ("Chefsgaard" i 1838. G.S.)

Simon Simonsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1826 i Melum, Solum.
Aslaug Pedersdatter, Kone, f. 1823 i Helgen, Holden.
Simon Simonsen, Søn, ugift, hjælper Faderen, f. 1855 i Helgen, Holden.
Peder Simonsen, Søn, f. 1864 i Helgen, Holden.
Hans Theodor Simonsen, Søn, f. 1867 i Helgen, Holden.
Marie Kirstine Simonsdatter, Datter, ugift, hjælper Forældrene, f. 1853 i Helgen, Holden.
Aslaug Kirstine Simonsdatter, Datter, ugift, hjælper Forældrene, f. 1860 i Helgen, Holden.

Kreaturhold: 1 Hest, 1 Føll, 7 Kjør, 2 Kalve, 5 Faar, 2 Svin.

Helgen store.
Løbeno. 109a.

Ole Johnsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1811 i Helgen, Holden.
Aaste Kirstine Arvesdatter, Kone, f. 1817 i Helgen, Holden.
Maren Jensdatter, ugift, Tjenestepige, Budeie, f. 1858 i Helgen, Holden.
Kirsten Maria Gundersdatter, ugift, Hjælper Husmoderen, f. 1862 i Helgen, Holden.

Kreaturhold: 1 Hest, 4 Kjør, 2 Kalve, 4 Faar.

Helgen store - Grinden.
Løbeno. 109a.

John Olsen, Husfader, gift, Huseier, Dagarbeider, f. 1821 i Helgen, Holden.
Anne Olsdatter, Kone, f. 1839 i Helgen, Holden.
Marie Johnsdatter, Datter, ugift, hjælper Moderen, f. 1859 i Helgen, Holden.
Jacob Jacobsen, Søn af Maria Johnsdatter Søve, f. 1875 i Helgen, Holden.
Kari Johnsdatter, Fattiglem, Enke, Helforsørget (af Fattigvæsenet G.S.), Strømpestrikker, f. 1799 i Helgen, Holden.

Kreaturhold: 4 Faar.

Helgen store - Skoven.
Løbeno. 109a.

Ingeborg Pedersdatter, Husmoder, Enke, Husmandskone med Jord, Lidt Fattigunderstøttelse, f. 1829 i Helgen, Holden.
Hans Larsen, Søn, ugift, Tømmerhugger, f. 1851 i Helgen, Holden.
Peder Larsen, Søn, ugift, Tømmerhugger, f. 1857 i Helgen, Holden.
Niels Larsen, Søn, f. 1867 i Helgen, Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør.

Sverdsten af Helgen store.
Løbeno. 109d.

Harald Evensen, Husfader, gift, Selveier, Hustømmermand, f. 1828 i Bøe.
Anne Halvorsdatter, Kone, f. 1833 i Flaabygd, Lunde.
Even Haraldsen, Søn, f. 1862 i Helgen, Holden.
Svennung Haraldsen, Søn, f. 1866 i Helgen, Holden.
John Andersen, ugift, Hustømmermands Lærling, f. 1855 i Helgen, Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Kalv, 2 Faar.

Helgen store - Skoven.
Løbeno. 104.

Karl Eriksen, Husfader, gift, Inderst, Dagarbeider, Grøftegraver, f. 1843 i Stavnes i Vermland, Sverige.
Gunhild Marie Larsdatter, Kone, f. 1848 i Helgen, Holden.
Marie Karlsdatter, Datter, f. 1871 i Helgen, Holden.
Erik Karlsen, Søn, f. 1873 i Helgen, Holden.
Ingeborg Larsdatter, Gunhild Maries Søster, ug., Forsørget af Fattigvæsenet, f. 1853 i Helgen, Holden.

Kreaturhold finnes ikke.

Roa af Helgen store.
Løbeno. 109c.

Ingen Beboere.

Eier: Nils G. Værstad. Kreaturhold havdes ikke.

Roa Skolebygning.
Løbeno. 109f.

Thron Christensen, Husfader, Enkemand, Almueskolelærer og Skrædder, f. 1833 i Holden.
Christen Thronsen, Søn, ugift, f. 1866 i Helgen, Holden.
Karen Marie Thronsdatter, Datter, f. 1868 i Helgen, Holden.
Margith Svenkesdatter, Husstyrer, Enke, Husbestyrinde, f. 1844 i Bø.

Kreaturhold ikke.


Helgen vestre
(Nytt gnr 54).

Helgen vestre.
Løbeno. 110.

Halvor Bjørnsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1830 i Hitterdal (Heddal).
Anne Johannesdatter, Kone, f. 1840 i Hitterdal.
Halvor Halvorsen, Søn, f. 1870 i Hitterdal.
Johannes Halvorsen, Søn, f. 1872 i Helgen, Holden.
Anne Halvorsdatter, Datter, f. 1874 i Helgen, Holden.
Karoline Birgithe Johnsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1856 i Holden.

Kreaturhold: 1 Hest, 5 Kjør, 8 Faar, 2 Svin.

Skoven af Helgen vestre.
Løbeno. 110.

Hans Olsen, Husfader, gift, Skomager, f. 1829 i Helgen, Holden.
Kari Kristensdatter, Kone, f. 1821 i Holden.
Marie Kirstine Hansdatter, Datter, ugift, hjælper Moderen, f. 1860 i Helgen, Holden.

Kreaturhold findes ikke.

Pladsen af Helgen vestre.
Løbeno. 110.

Hans Brynjulsen (Hans Brynildsen), Husfader, gift, Inderst, Skrædder, f. 1842 i Helgen, Holden.
Ingeborg Halvorsdatter. Kone, f. 1845 i Gjerpen.
Aslaug Marie Hansdatter, Datter, f. 1867 i Helgen, Holden.
Bertinius Hansen, Søn, f. 1869 i Helgen, Holden.
Maren Gurine Hansdatter, Datter, f. 1871 i Helgen, Holden.
Halvor Hansen, Søn, f. 1873 i Helgen, Holden.
Hans Hansen, Søn, f. 1875 i Helgen, Holden.
Aslaug Hansdatter, Husfaderens Moder, Enke, Husmandsenke med Jord, f. 1810 i Helgen, Holden.

Kreaturhold, Aslaug Hansdatter: 1 Kjør, 1 Faar.

Vaskaas af Helgen vestre.
Løbeno. 110.

Kirsti Hansdatter, Husmoder, Enke, Husmandsenke med Jord, f. 1831 i Helgen, Holden.
Karen Maria Olsdatter, hendes Datter, f. 1863 i Helgen, Holden.

Andreas Andersen, hendes tilreisende Søn bosted: Melum, ugift, Tømmerfløter, f. 1853 i Helgen, Holden.
Halvor Olsen, tilreisende (Søn?) bosted: Melum, ugift, Tømmerfløter, f. 1857 i Helgen, Holden.

Kreaturhold: 2 Kjør, 2 Faar.


Ytterbø
(Nytt gnr 55).

Ytterbø.
Løbeno. (111a, 107)a.

Gunild Johnsdatter, Husmoder, ugift, Gaardbruger, Selveier, f. 1838 i Lunde.
Halvor Johansen, Broder, ugift, hjælper Søsteren med gaardsbruget, f. 1858 i Lunde.
Mari Johnsdatter, Søster, ugift, hjælper Søsteren med Gaardsbruget, f. 1835 i Lunde.

Kreaturhold: 2 Kjør, 1 Kalv.

Ytterbø.
Løbeno. (111, 107)c.

Hans Simonsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1835 i Melum, Solum.
Maren Stiansdatter, hans Kone, f. 1835 i Helgen, Holden.
Simon Hansen, Søn, f. 1875 i Helgen, Holden.
Maren Kirstine Hansdatter, Datter, f. 1868 i Helgen, Holden.
Berte Maria Hansdatter, Datter, f. 1872 i Helgen, Holden.
Anne Stiansdatter, Konens Søster, ugift, Tjenestepige, f. 1854 i Helgen, Holden.
Peder Stiansen, hendes Broder, ugift, Forsørges af Hans Simonsen, f. 1842 i Helgen, Holden. Tulling før sit 4. Aar.
Anne Kirstine Bentsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1863 i Helgen, Holden.

Kreaturhold: 1 Hest, 6 Kjør, 2 Kalve, 6 Faar, 1 Svin.

Ytterbø.
Løbeno. (111, 107)d.

Johannes Olsen, Husfader, ugift, Gaardbruger, Selveier, Tømmermand, f. 1835 i Saude (Sauherad).

Kreaturhold haves ikke.

Ytterbø.
Løbeno. (111, 107)f.

Lars Jensen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1816 i Helgen, Holden.
Aaste Hansdatter, Kone, f. 1827 i Holden.
Jens Larsen, Søn, ugift, Hustømmermand, f. 1852 i Helgen, Holden.
Nils Larsen, Søn, ugift, Dagarbeider med forskjellig, f. 1859 i Helgen, Holden.
Severin Larsen, Søn, f. 1862 i Helgen, Holden.
Otto Larsen, Søn, f. 1868 i Helgen, Holden.

Kreaturhold: 2 Kjør, 3 Faar.

Jakobskaas af Ytterbøe.
Løbeno. (111, 107)h.

Svennung Evensen, Husfader, gift, Selveier, Hustømmermand, f. 1826 i Lunde.
Anne Johnsdatter, Kone, f. 1817 i Lunde.
Ole Olsen, ugift, Tjenestegut, f. 1854 i Hitterdal (Heddal. G.S.)

Kreaturhold: 2 Kjør, 2 Faar.

Ytterbø - Næset.
Løbeno. (112, 113a)a.

Ubeboet. Eier: Andreas Tangens Enke.
Kreaturhold: Ingen nu for Tiden.

Bjerkeli af Næseth.
Løbeno. (112,113a)a.

Anders Olsen, Husfader, gift, Huseier, Skibstømmermand, f. 1830 i Solum.
Anne Halvorsdatter, Kone, f. 1828 i Bø.
Laurits Andersen, Søn, f. 1864 i Helgen, Holden.
Halvor Andersen, Søn, f. 1866 i Helgen, Holden.
Anne Marie Andersdatter, Datter, f. 1868 i Helgen, Holden.
Elise Andersdatter, Datter, f. 1870 i Helgen, Holden.

Kraturhold haves ikke.

Næsodden.
Løbeno. (112, 113a)c.

Anders Andersen, Husfader, gift, Jordbruger, Selveier, Flødningsmand, f. 1826 i Helgen, Holden.
Mari Halvorsdatter, Kone, f. 1825 i Holden.
Anders Andersen, Søn, f. 1862 i Helgen, Holden.
Halvor Andersen, Søn, f. 1865 i Helgen, Holden.
Karl Andersen, Søn, f. 1868 i Helgen, Holden.
Kirsten Marie Andersdatter, Datter, ugift, hjælper Forældrene, f. 1856 i Helgen, Holden.
Kirsti Hansdatter, Husfaders Moder, Enke, forsørges af Sønnen, f. 1795 i Helgen, Holden.

Kreaturhold: 2 Kjør, 1 Kalv, 4 Faar.

Ytterbø.
Løbeno. 113b, 113g.

Ubeboet. Eier P. Pedersen.
Kreaturhold: Ikke.

Næset.
Løbeno. 113c.

Hans Pedersen, Logerende, ugift, Skomager og Gaardeier, f. 1835 i Helgen, Holden.
Ole Sigurdsen, Husfader, gift, Inderst, Brugshjem...(?), f. 1819 i Saude (Sauherad).
Karen Kirstine Andersdatter, Kone, f. 1817 i Lunde.
Karl Olsen, Søn, ugift, Kjøre-Arbeider, f. 1856 i Helgen, Holden.
Aaste Karine Olsdatter, Datter, ugift, hjælper Moderen, f. 1859 i Helgen, Holden.

Kreaturhold findes ikke.

Næset.
Løbeno. 113e, 113h.

Ole Jørgensen, Husfader, Gift, Gaardbruger, Tømmerfløder, f. 1830 i Helgen, Holden.
Maria Larsdatter, Kone, f. 1839 i Helgen, Holden.
Jørgen Olsen, Søn, ugift, hjælper Faderen, f. 1859 i Helgen, Holden.
Lars Olsen, Søn, f. 1862 i Helgen, Holden.
Hans Olsen, Søn, f. 1865 i Helgen, Holden.
Christen Olsen, Søn, f. 1870 i Helgen, Holden.
Anne Helene Olsdatter, Datter, f. 1874 i Helgen, Holden.
Karen Kirstine Olsdatter, Datter (tilreisende bosatt i Solum), ugift, Tjenestepige, f. 1856 i Helgen, Holden.

Kreaturhold: 2 Kjør, 1 Kalv, 1 Faar.


Stenstad
(Nytt gnr 56).

Stenstad.
Løbeno. 114a.

Arne Christensen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1827 i Helgen, Holden.
Kirsten Pedersdatter, hans Kone, f. 1822 i Gjerpen.
Peder Arnesen, deres Søn, ugift, Smed og Hjulmager, f. 1852 i Helgen, Holden.
Karl Arnesen, deres Søn, ugift, hjælper Faderen, f. 1859 i Helgen, Holden.
Inger Maria Hansdatter, ugift, Tjenestepige, Budeie, f. 1855 i Helgen, Holden.
Aaste Nilsdatter, ugift, hjælper husmoderen, f. 1862 i Holden.

Kreaturhold: 1 Hest, 7 Kjør, 2 Kalve, 4 Faar, 1 Svin.

Stenstad.
Løbeno. 114b.

Ingeborg Johannesdatter, Husmoder, Enke, Gaardbruger, Selveier, f. 1823 i Holden.
Ingeborg Bentsdatter, Datter, f. 1865 i Helgen, Holden.
Johannes Bentsen, Søn, Husfader, gift, hjælper Moderen med Gaardsbruget, f. 1851 i Helgen, Holden.
Børte Maria Jensdatter, hans Kone, hjælper svigermoderen, f. 1850 i Helgen, Holden.
Bent Johannesen, deres Søn, f. 1872 i Helgen, Holden.
Jens Johannesen, ditto, f. 1873 i Helgen, Holden.
Ingeborg Tomine Johannesdatter, Datter, f. 1874 i Helgen, Holden.
Helge Aanesdatter, ugift, Tjenestepige, Budeie, f. 1847 i Omisdal, Siljord (Åmotsdal i Seljord).

Kreaturhold: 4 Kjør, 5 Faar, 1 Svin.

Stenstad.
Løbeno. 114b, 114d.

Garveri & Bryggerhus Huset:
Christen Christensen, Husfader, Enkemand, Garvermester, f. 1813 i Helgen, Holden.
Carl Christensen, Søn, ugift, Gaardeier og Tømmerfløter, f. 1854 i Helgen, Holden.
Anne Christensdatter, Datter, ugift, Husholderske for Fader og Broder, f. 1839 i Helgen, Holden.
Peder August Christensen, Søn, ugift, hjælper Faderen i Garveriet, f. 1857 i Helgen, Holden.
Karen Marie Christensdatter, Datter, ugift, hjælper sin Søster, f. 1860 i Helgen, Holden.

Hovedhuset:
Nils Christensen, Husfader, gift, Gaardbruger, Tømmermærker, f. 1815 i Helgen, Holden.
Bergite Marie Christensen, hans Kone, f. 1811 i Lodshavn i Farsund.
Severine Sofie Nilsdatter, deres Datter, ugift, Gaardeier, Hjælper Forældrene, f. 1846 i Helgen, Holden.

Kreaturhold:
Carl Christensen: 2 Kjør, 1 Kalv, 3 Faar, 1 Svin.
Nils Christensen: 1 Hest, 1 Kjør.

Stenstad - Olsbrygge.
Løbeno. 115.

Aslaug Maria Halvorsdatter, Husmoder, Enke, Gaardbruger, f. 1824 i Helgen, Holden.
Gunder Haraldsen, hendes Søn, ugift, Gaardeier, Tømmerfløder, f. 1852 i Helgen, Holden.
Theodor Haraldsen, hendes Søn, ugift, f. 1865 i Helgen, Holden.
Anne Maria Haraldsdatter, Datter, sysler i Huset, f. 1860 i Helgen, Holden.
Ingeborg Torine Halvorsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1854 i Holden.
Søren Andersen, Logerende, Enkemand, Dagarbeider, Sjauer, f. 1840 i Helgen, Holden.

Kreaturhold: 4 Kjør, 1 Svin.

Stenstadstranden - Plads.
Løbeno. 114a.

Ole Pedersen, Husfader, gift, Husmand med Jord, f. 1818 i Helgen, Holden.
Ingeborg Nilsdatter, hans Kone, f. 1846 i Saude (Sauherad).

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Faar.


Stenstadhvalen
(Nytt gnr 57).

Stenstadhvalen.
Løbeno. 116.

Jens Christensen, Husfader, gift, Gaardbruger, selveier, f. 1811 i Helgen, Holden.
Anne Halvorsdatter, Kone, f. 1812i Holden.
Kirsten Jensdatter, Datter, ugift, Styrer Huset for Forældrene, f. 1848 i Helgen, Holden.
Maren Gurine Andersdatter, ugift, Gjedepige, f. 1862 i Helgen, Holden.

Kreaturhold: 1 Føll, 4 Kjør, 2 Kalve, 6 Faar, 1 Svin.


Bjerven
(Nytt gnr 58).

Bjerven.
Løbeno. 118b.

Isak Abrahamsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, Tømmermærker, f. 1837 i Melum, Solum.
Maren Sofie Pedersdatter, hans Kone, f. 1840 i Solum.
Kirsti Isaksdatter, deres Datter, f. 1866 i Helgen, Holden.
Kirsten Olea Isaksdatter, ditto, f. 1871 i Helgen, Holden.
Petra Isaksdatter, ditto, f. 1874 i Helgen, Holden.
(Pigebarn) Intet navn, ditto, f. 1875 i Helgen, Holden.
Børte Kirstine Simonsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1858 i Holden.
Peder Pedersen (midlertidig ophold; Bosted Ulefos), Tilreisende, gift, Bestyrer for Holden Forbrugsforening, f. 1835 i Holden.
Susane Abrahamsdatter, ditto, hans Kone, f. 1842 i Solum.

Fraværende:
Abraham Isaksen, Søn, i Solum, f. 1862 i Helgen, Holden.

Kreaturhold: 1 Hest, 5 Kjør, 1 Kalv, 2 Faar, 1 Svin.

Bjørkholt af Bjerven.
Løbeno. 118b.

Hans Helgesen, Husfader, gift, Husmand med Jord, delvis Fattigunderstøttet, f. 1810 i Melum, Solum.
Kirsti Pedersdatter, hans Kone, f. 1838 i Helgen, Holden.
Peder Martinius Hansen, Søn, f. 1867 i Helgen, Holden.
Hans Hansen, Søn, f. 1868 i Helgen, Holden.
Ingeborg Kirstine Hansdatter, Datter, f. 1873 i Helgen, Holden.
Mari Hansdatter, Datter, f. 1874 i Helgen, Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør.

Bjerven.
Løbeno. 119a.

Hans Christoffersen, Husfader, gift, Gaardbruger, Forpagter, Menighedsforstander, f. 1821 i Vaale. Den Evang. Lutherske Frikirke.
Elen Lovise Abrahamsdatter, hans Kone, f. 1834 i Høigjord, Andebo. Ditto.
Amalia Hansdatter, Datter, ugift, hjælper Forældrene, f. 1857 i Høigjord, Andebo. Ditto.
Mathilde Hansdatter, ditto, f. 1868 i Ramnæs prestegjeld. Ditto.
Andrea Mathea Hansdatter, ditto, f. 1875 i Helgen, Holden. Ditto.
Anton Hansen, Søn, f. 1866 i Høigjord, Andebo. Ditto.
Ole Stensen, Logerende, ugift, Hustømmermand, f. 1842 i Lunde. Ditto.
Anne Karine Gundersdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1839 i Holden. Ditto.
Christoffer Hansen, Husfaderens Søn, Logerende, ugift, Bygmester, f. 1852 i Høigjord, Andebo.

Kreaturhold: 1 Hest, 3 Kjør, 1 Kalv, 1 Faar.

Brøsdal af Bjerven.
Løbeno. 119a.

John Aasolsen, Husfader, gift, Husmand med Jord, f. 1847 i Helgen, Holden.
Anne Olsdatter,, Kone, f. 1846 i Helgen, Holden.
Børte Maria Johnsdatter, Datter, f. 1875 i Helgen, Holden.
Maria Olsdatter, Gjeterjente, f. 1862 i Holden.

Aslak Aslaksen, Logerende, Husfader, Enkemand, Tøffelmager, f. 1824 i Melum, Solum.
Marie Aslaksdatter, tilreisende Datter, bopæl: Christiansand, ugift, Tjenestepige, f. 1851 i Christiansand Bye.

Kreaturhold: 2 Kjør, 3 Faar.

Bjerven.
Løbeno. 119b, 119d.

Ole Thorstensen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1820 i Næs, Saude (Sauherad).
Kari Kjøstolsdatter, Kone, f. 1807 i Holden.
Anne Hansdatter, ugift, Tjenestepige, Budeie, f. 1835 i Lunde(?).

Kreaturhold: 1 Hest, 4 Kjør, 4 Faar, 1 Svin.

Bjerven.
Løbeno. 119b, 119d.

Svenung Ellingsen, Husfader, gift, Huseier, Smed & Hjulmager, f. 1837 i Lunde.
Gunhild Olsdatter, Kone, f. 1843 i Lunde.
Elling Svenungsen, Søn, f. 1869 i Lunde.
Ole Svenungsen, Søn, f. 1872 i Helgen, Holden.
Johanne Marie Svenungsdatter, Datter, f. 1860 i Lunde.

Kreaturhold: 3 Faar.


Wærstad
(Nytt gnr 59).

Wærstad.
Løbeno. 120 Wærstad, 127b Klovdal.

Isak Halvorsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1850 i Helgen, Holden.
Aslaug Andersdatter, Kone, f. 1847 i Holden.
Halvor Isaksen, Søn, f. 1872 i Helgen, Holden.
Anders Isaksen, Søn, f. 1873 i Helgen, Holden.
Inger Gundersdatter, ugift, Tjenestepige, Budeie, f. 1854 i Helgen, Holden.

Isak Jakobsen, Husfader, gift, Frihandler, f. 1846 i Helgen, Holden.
Inger Andersdatter, Kone, f. 1850 i Hollen.

Bryggerhus:
Kirsti Halvorsdatter, Livøregjente, ugift, Vævning, f. 1811 i Helgen, Holden.

Kreaturhold:
Isak Halvorsen: 1 Hest, 1 Svin.
Isak Jakobsen: 1 Gjed.
Kirsti Halvorsdatter: 5 Faar.

Wærstadhegna.
Løbeno. 120, 127b.

Jens Olsen, Husfader, gift, Husmand med lidt Jord, Skomager, f. 1834 i Helgen, Holden.
Karen Sørine Olsdatter, Kone, f. 1833 i Solum.
Ole Jensen, Søn, ugift, hjælper Faderen med Skoarbeide, f. 1860 i Helgen, Holden.
Gunder Jensen, Søn, f. 1864 i Helgen, Holden.
Jens Jensen, Søn, f. 1870 i Helgen, Holden.
Anne Kirstine Jensdatter, Datter, f. 1866 i Helgen, Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør (ei ku).

Wærstad.
Løbeno. 121a.

Nils Johnsen, Husfader, gift, Gaardbruger og Selveier, f. 1826 i Helgen, Holden.
Aslaug Maria Knudsdatter, hans Kone, f. 1842 i Holden.
Peder Nilsen, Søn, ugift, hjælper Faderen, f. 1858 i Helgen, Holden.
John Nilsen, Søn, f. 1868 i Helgen, Holden.
Børte Maria Nilsdatter, Datter, f. 1866 i Helgen, Holden.
Anne Maria Nilsdatter, ditto, f. 1871 i Helgen, Holden.
Peder Carlsen, Besøgende Dattersøn, f. 1872 i Helgen, Holden.
Hans Paulsen, Føderaadsmand, Enkemand, f. 1794 i Helgen, Holden.
Sara Christine Olsdatter, ugift, Tjenestepige, Budeie, f. 1852 i Helgen, Holden.
Hans Johnsen, Bosted: Aamdals verk, ugift, Grubearbeider, f. 1850 i Hitterdal (Heddal).

Kreaturhold: 1 Hest, 5 Kjør, 5 Faar, 1 Svin.

Wærstad.
Løbeno. 121b.

Rasmus Brynildsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1827 i Helgen, Holden.
Anne Karine Christensdatter, Kone, f. 1835 i Helgen, Holden.
John Hansen, (hendes) Søn, f. 1865 i Helgen, Holden.
Mari Hansdatter, (hendes) Datter, f. 1863 i Helgen, Holden.

Kreaturhold: 2 Kjør, 3 Faar.

Ruaas Plads af Værstad.
Løbeno. 121b.

Aasol Aasolsen, Husfader, gift, Inderst, Dagarbeider af Forskjellig, f. 1843 i Helgen, Holden.
Aaste Kirstine Sivertsdatter, Kone, f. 1847 i Holden.
Andreas Aasolsen, Søn, f. 1873 i Helgen, Holden.
Elise Marie Aasolsdatter, Datter, f. 1871 i Helgen, Holden.
Ole Aamundsen, Tilreisende Fremed, bosted Stavanger, Enkemand, Efter sigende Matros, f. 1801, (hvor) vides ikke.

Findes ikke Kreaturhold.

Huset.
Løbeno. 122a.

Ole Andersen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1825 i Helgen, Holden.
Mari Anne Halvorsdatter, Kone, f. 1848(?) i Gjerpen.
Anders Olsen, Søn, f. 1870 i Helgen, Holden.
Maren Olsdatter, Datter, f. 1868 i Helgen, Holden.
Ole Isaksen, ugift, Forsørges af Ole, f. 1824 i Gjerpen.
Mari Anne Johannesdatter, ugift, Tjenestepige, Budeie, f. 1853 i Slemdal (Siljan).
Maren Andersdatter, ugift, hjælper Husmoderen, f. 1863 i Helgen, Holden.
Anne Jørgensdatter, Enke, Føderaadsenke, f. 1794 i Helgen, Holden.

Kreaturhold: 1 Hest, 1 Føll, 5 Kjør, 3 Kalve, 9 Faar, 1 Svin.

Huset.
Løbeno. 122b, 122c.

Hans Carlsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier og Frihandler, f. 1838 i Helgen, Holden.
Karen Kirstine Abrahamsdatter, Kone, f. 1847 i Melum, Solum.
Carl Hansen, Søn, f. 1868 i Helgen, Holden.
Anne Hansdatter, Datter, f. 1870 i Helgen, Holden.
Abraham Hansen, Søn, f. 1873 i Helgen, Holden.
Anne Karoline Arnesdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1858 i Melum, Solum.

Maria Jørgensdatter, Logerende, ugift, Vævningsarbeide, f. 1824 i Helgen, Holden.
Helene Arnesdatter, Fosterdatter, ugift, f. 1862 i Helgen, Holden.

Kreaturhold (Hans Carlsen): 1 Hest, 5 Kjør, 1 Svin.

Hægna.
Løbeno. 124.

Ole Nilsen, Husfader, gift, Selveier, Jordbruger, Grovsmed, f. 1818 i Gjerpen.
Gunhild Hendriksdatter, Kone, f. 1805 i Gjerpen.

Kreaturhold: 1 Kjør.

Hægnakaasa.
Løbeno. 122d.

Ole Andersen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, Dreier Forskjelligt, f. 1813 i Helgen, Holden.
Inger Hendriksdatter, Kone, f. 1809 i Gjerpen.

Kreaturhold: 2 Kjør, 2 Faar.


Hjælset
(Nytt gnr 60).


Hjælset øvre.
Løbeno. 125a.

Ole Johannesen, Husfader, gift, Gaardbruger og Selveier, f. 1823 i Hitterdal (Heddal).
Ingerid Olsdatter, Kone, f. 1821 ditto.
Ole Olsen, Søn, ugift, Hjælper Faderen, f. 1856 ditto.
Anders Olsen, Søn, ugift, Hjælper Faderen, f. 1859 ditto.

Fraværende:
Johannes Olsen i Christiansand, Søn, ugift, Underofiser, f. 1854 i Helgen, Holden (?! begge de andre barna er født i Heddal. G.S.)

Kreaturhold: 1 Hest, 8 Kjør, 3 Kalve, 12 Faar.

Hjælset nedre.
Løbeno. 125b.

Halvor Jensen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1848 i Holden.
Ingeborg Kirstine Olsdatter, Kone, f. 1853 i Helgen, Holden.
Jens Halvorsen, Søn, f. 1874 i Helgen, Holden.
Jens Halvorsen, Husfader, gift, Føderaadsmand, Jordbruger, f. 1819 i Holden.
Aslaug Maria Halvorsdatter, Kone, f. 1822 i Holden.

Fraværende:
Karen Maria Jensdatter, bosted Baksaas, datter til Jens Halvorsen, gaardmandsdatter, f. 1853 i Helgen, Holden.
Anne Maria Jensdatter, bosted Baksaas, ditto, ditto, f. 1860 i Helgen, Holden.

Kreaturhold (Halvor Jensen): 1 Hest, 1 Føll, 6 Kjør, 2 Kalve, 10 Faar, 1 Svin.

Strandkaas af Jelseth.
Løbeno. 125b.

Halvor Halvorsen, Husfader, gift, Husmand med Jord, Skovarbeider, f. 1836 i Saude (Sauherad).
Hanna Kirstine Hansdatter, Kone, f. 1838 i Helgen, Holden.
Halvor Halvorsen, Søn, f. 1865 i Melum, Solum.
Ole Halvorsen, Søn, f. 1867 i Melum, Solum.
Abraham Halvorsen, Søn, f. 1872 i Helgen, Holden.
Gunhild Marie Halvorsdatter, Datter, f. 1863 i Helgen, Holden.
Ingeborg Kirstine Halvorsdatter, Datter, f. 1869 i Melum, Solum.
Karen Kirstine Halvorsdatter, Datter, f. 1874 i Helgen, Holden.
Mari Olsdatter, Konens Moder, ugift, Forsørges af Fattigvæsenet, f. 1808 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Faar.


Klovdahl
(Nytt gnr 61).

Klovdahl.
Løbeno. 126.

Simon Andersen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1812 i Helgen, Holden.
Kirsten Pedersdatter, Kone, f. 1814 i Holden.
Jørgen Andreas Simonsen, Søn, ugift, Frihandler, f. 1851 i Helgen, Holden.
Birte Olsdatter, Fosterdatter, f. 1868 i Helgen, Holden.
Anders Johnsen, Husfaderens Fader, Enkemand, Føderaadsmand, f. 1789 i Holden.
Hendrik Olsen, ugift, Tjenestegut, f. 1851 i Helgen, Holden.
Thore Torkildsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1858 i Hitterdal (Heddal).
Karen Marie Kittilsdatter, ugift, (Tjenestepige), f. 1863 i Helgen, Holden.

Fraværende:
Simon Andreas Simonsen, i Christiansand, søn af Simon Andersen, ugift, Underofiserlære, f. 1854 i Holden.

Kreaturhold: 2 Heste, 7 Kjør, 2 Kalve, 6 Faar, 1 Svin.

Kjænnekaas Plads af Klovdahl.
Løbeno. 126.

Lars Halvorsen, Husfader, gift, Husmand med Jord, Tømmerhugger, f. 1831 i Melum, Solum.
Anne Jakobsdatter, Kone, f. 1834 i Bøe.
Halvor Larsen, Søn, f. 1863 i Melum, Solum.
Jakob Larsen, Søn, f. 1867 i Helgen, Holden.
Thora Jakobine Larsdatter, Datter, f. 1861 i Melum, Solum.

Kreaturhold: 1 Kjør.

Klovdal Kaase.
Løbeno. 126.

Peder Johnsen, Husfader, gift, Husmand med Jord, Delvis Fattigunderstøttet, f. 1805(6?) i Helgen, Holden.
Gunvor Olsdatter, Kone, f. 1825 i Hitterdal (Heddal).
Ole Pedersen, Søn, f. 1864 i Helgen, Holden.
Anne Tomine Pedersdatter, Datter, f. 1870 i Helgen, Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Faar.

Løkken af Klovdahl.
Løbeno. 126.

Karen Anne Anundsdatter, Husmoder, Enke, Inderst, delvis Fattigunderstøttelse, f. 1820 i Helgen, Holden.
Anne Larsdatter, Datter, ugift, Strikker Strømper, f. 1853 i Helgen, Holden.
Marte Marie Larsdatter, Datter, enke, Forskjelligt arbeid, f. 1848 i Helgen, Holden.
Hans Laurits August Andersen, hendes Søn, f. 1866 i Helgen, Holden.
Gunder Andreas Pettersen, søn til Anne Larsdatter, f. 1875 i Helgen, Holden.

Hans Carl Larsen, tilreisende Søn, ugift, Tjenestekarl i Melum, f. 1858 i Helgen, Holden.

Intet Kreaturhold.

Klovdal lille.
Løbeno. 127a og 127d.

Anders Simonsen, Husfader, Enkemand, Gaardbruger, Leilænding, f. 1837 i Helgen, Holden.
Simon Andersen, Søn, f. 1861 i Helgen, Holden.
Nils Andersen, Søn, f. 1869 i Helgen, Holden.
Kirsten Bertea Andersdatter, Datter, f. 1865 i Helgen, Holden.
Nora Marie Andersdatter, Datter, f. 1867 i Helgen, Holden.
Berta Marie Andersdatter, Datter, f. 1873 i Helgen, Holden.
Karen Maria Halvorsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1859 i Helgen, Holden.
Cicilia Nilsdatter, ugift, Husholderske, f. 1859 i Helgen, Holden.

Kreaturhold: 1 Hest, 2 Kjør, 1 Kalv, 1 Svin.

Hove af Klovdal.
Løbeno. 127c.

Isak Andersen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, Smed, f. 1836 i Melum, Solum.
Marte Kirstine Jørgensdatter, Kone, f. 1843 i Holden.
Jørgen Isaksen, Søn, f. 1867 i Helgen, Holden.
Anders Isaksen, Søn, f. 1870 i Melum, Solum.
Ingeborg Kirstine Isaksdatter, Datter, f. 1873 i Helgen, Holden.
Anne Martine Isaksdatter, Datter, f. 1875 i Helgen, Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Faar.


Tønnestøl
(Nytt gnr 62).

Tønnestøl.
Løbeno. 128, 129c.

Hans Pedersen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1835 i Helgen, Holden.
Susane Olsdatter, Kone, f. 1835 i Holden.
Peder Hansen, Søn, ugift, hjælper Faderen, f. 1859 i Helgen, Holden.
Ole Hansen, Søn, f. 1864 i Helgen, Holden.
Nils Hansen, Søn, f. 1874 i Helgen, Holden.
Ingeborg Bertine Hansdatter, Datter, ugift, f. 1857 i Helgen, Holden.
Anne Maria Hansdatter, Datter, f. 1861 i Helgen, Holden.
Hanna Hansdatter, Datter, f. 1866 i Helgen, Holden.
Berte Maria Hansdatter, Datter, f. 1870 i Helgen, Holden.
Peder Hansen, Husfaderens Fader, Enkemand, Føderaadsmand, Ligger til sengs, f. 1794 i Melum, Solum.

Kreaturhold: 4 Kjør, 2 Kalve, 13 Faar.

Tønnestøl - Gulmundsbæk.
Løbeno. 129b.

Iver Larsen, Husfader, gift, Leilænding, Hugger, f. 1832 i Melum, Solum.
Ingeborg Paulsdatter, Kone, f. 1832 i Melum, Solum.
Lars Andreas Iversen, Søn, f. 1869 i Melum, Solum.
Paul Andreas Iversen, Søn, f. 1875 i Helgen, Holden.
Anne Tomine Larsdatter, Barnepige, f. 1865 i Melum, Solum.

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Kalv, 3 Faar.


Tinholt
(Nytt gnr 63).

Tinholt.
Løbeno. 131b, 131c.

Jørgen Jørgensen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1845 i Holden.
Ingeborg Kirstine Halvorsdatter, Kone, f. 1843 i Helgen, Holden.
Jørgen Jørgensen, Søn, f. 1872 i Helgen, Holden.
Anne Martine Jørgensdatter, Datter, f. 1870 i Helgen, Holden.
Anne Isine Jørgensdatter, Datter, f. 1874 i Helgen, Holden.
Halvor Halvorsen, ugift, Tjenestekarl og Gaardeier, f. 1858 i Helgen, Holden.
Mari Anne Halvorsdatter, ugift, Tjenestepige, Budeie, f. 1856 i Helgen, Holden.
Anne Hansdatter, Husfaderens Moder, Enke, Føderaadsenke, f. 1812 i Holden.

Kreaturhold: 1 Hest, 4 Kjør, 5 Faar.

Hove, Plads af Tinholt.
Løbeno. 131b, 131c.

Anders Pedersen, Husfader, gift, Inderst, Tømmerhugger, f. 1819 i Holden.
Mari Hansdatter, Kone, f. 1820 i Helgen, Holden.
Hans Andersen, Søn, f. 1867 i Holden.
Nils Andersen, Søn, ugift, Smedarbeider, f. 1857 i Holden.

Lars Klausen, Husfader, gift, Leier af Husmandsplads, Dagarbeider af Forskjælligt, f. 1844 i Helgen, Holden.
Karen Kirstine Larsdatter, Kone, f. 1844 i Helgen, Holden.

Intet Kreaturhold.

Tinholt.
Løbeno. 131d.

Hans Andreas Gundersen, Husfader, gift, Huseier, Jordarbeider, f. 1831 i Helgen, Holden.
Anne Kirstine Jørgensdatter, Kone, f. 1819 i Helgen, Holden.

Intet Kreaturhold.

Tinholt lille.
Løbeno. 133a.

Tone Rollevsdatter, Husmoder, Enke, Gaardbruger og Selveier, f. 1819 i Saude (Sauherad).
Ole Andersen, Søn, ugift, Styrer for Moderen, f. 1855 i Næs i Saude.
Ingeborg Andersdatter, Datter, f. 1862 ditto.

Fraværende:
Anders Andersen, i Christiansand, Søn, ugift, Skomager, Ligger i Garnison, midlertidig udcommanderet, f. 1850 i Næs, Saude.

Kreaturhold: 2 kjør, 3 Faar.


Holtan
(Nytt Gnr 64).

Holtanhagen.
Løbeno. 134a.

Stian Jørgensen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1821 i Helgen, Holden.
Anne Andersdatter, Kone, f. 1824 i Helgen, Holden.
Jørgen Stiansen, Søn, f. 1867 i Helgen, Holden.
Gunhild Maria Stiansdatter, Datter, ugift, hjælper Forældrene, f. 1851 i Helgen, Holden.
Karen Stiansdatter, Datter, f. 1860 i Helgen, Holden.

Kreaturhold: 2 Kjør, 1 Kalv, 4 Faar.

Bømarksæter af Holtan.
Løbeno. 134b, 135a.

Svenung Pedersen, Husfader, gift, Husmand med Jord, f. 1800 i Flaabygd i Lunde.
Margit Halvorsdatter, Kone, f. 1817 ditto.
Ole Johnsen, ugift, Gjedegut, f. 1862 i Kilebygden, Solum.

Ole Andersen, Logerende, Enkemand, Skogsarbeider, Hugger, f. 1853 i Vestre Toten.

Tilreisende datter til Svenung:
Severine Marie Svennungsdatter i Drangedal, gift, Inderst, f. 1856 i Helgen, Holden.
Karen Maria Aasulsdatter, hendes Datter, f. 1874 i Drangedal.

Kreaturhold: 4 Kjør, 7 Faar.

Holtan.
Løbeno. 135b.

Halvor Halvorsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1829 i Helgen, Holden.
Anne Pedersdatter, Kone, f. 1831 i Helgen, Holden.
Peder Halvorsen, Søn, ugift, hjælper Faderen, f. 1859 i Helgen, Holden.
Thor Halvorsen, Søn, f. 1864 i Helgen, Holden.
Jørgen Halvorsen, Søn, f. 1868 i Helgen, Holden.
Aslaug Maria Halvorsdatter, Datter, f. 1866 i Helgen, Holden.
Ingeborg Halvorsdatter, Datter, f. 1872 i Helgen, Holden.
Hanna Halvorsdatter, Datter, f. 1874 i Helgen, Holden.
Karen Malene Hansdatter, ugift, Tjenestepige, Budeie, f. 1856 i Holden.
Jørgen Pedersen, Logerende, ugift, Inderst uden Arbeide. Har Ophold hos Halvor Halvorsen, f. 1837 i Helgen, Holden.

Kreaturhold: 2 Heste, 1 Føll, 4 Kjør, 2 Kalve, 2 Svin.

Holtankaasa Plads.
Løbeno. 135b.

Kittil Olsen, Husfader, gift, Husmand, Graver grøfter og Hugger Tømmer, f. 1833 i Bø.
Anne Gurine Andersdatter, Kone, f. 1827 i Helgen, Holden.
Anders Kittilsen, Søn, f. 1870 i Helgen, Holden.

Kreaturhold havdes ikke.

Holtanhagen.
Løbeno. 135b.

John Gundersen, Husfader, gift, Huseier, Tømmerkjører, f. 1839 i Helgen, Holden.
Birte Maria Jørgensdatter, Kone, f. 1838 i Holden.
Andreas Olsen, Bosted Skien, besøgende, ugift, Snedkersøn, f. 1861 i Helgen, Holden.
Karen Kirstine Olsdatter, ditto, ditto, ditto, Snedkerdatter, f. 1867 i Skien By.

2 Heste, 1 Kjør.

Strandjordet af Holtan.
Løbeno. 136.

Lars Nilsen, Husfader, gift, Flaatemand, Jordbruger, f. 1838 i Melum, Solum.
Anne Margrete Simonsdatter, Kone, f. 1838 i Melum, Solum.
Nils Larsen, Søn, ugift, Flaatemand, f. 1858 i Helgen, Holden.
Simon Larsen, Søn, f. 1864 i Saude (Sauherad).
Lars Larsen, Søn, f. 1867 ditto.
Anders Larsen, Søn, f. 1875 i Helgen, Holden.
Karin Tomine Larsdatter, Datter, f. 1869 i Helgen, Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør.


Skjørholt
(Nytt gnr 65).

Skjørholt.
Løbeno. 137a,b,c.

Thor Andersen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1848 i Holden.
Anne Irsine Paulsdatter (Anne Isine Paulsdatter), Kone, f. 1849 i Melum, Solum.
Anders Gundersen, Brodersøn, ugift, hjælper Husfaderen, f. 1853 i Holden.
C. Christiansen, Bosted Stavanger, Tilreisende Inderst, Snedkermester, f. 1817 i Sjarnerø Sogn, Hindø præstegjeld.
Gunder Gundersen, Logerende, ugift, Inderst, Vedhugger, f. 1803 i Helgen, Holden.
 


Langeland
(Nytt gnr 66).

Langeland.
Løbeno. 138a.

Christen Andersen, Husfader, gift, Gaardbruger og Selveier, f. 1842 i Holden.
Tharan Andersdatter, Kone, f. 1827 i Helgen, Holden.
Andreas Christensen, Søn, f. 1868 i Holden.
Anders Christensen, Søn, f. 1870 i Holden.
Anne Mathea Olsdatter, Datter, ugift, hjælper Forældrene, f. 1854 i Holden.
Marie Jensine Olsdatter, ditto, ditto, ditto, f. 1859 i Holden.
Maren Kirstine Christensdatter, Datter, f. 1866 i Holden.
Kjærsti Kjøstolsdatter, Christens Moder, Enke, under Sønnens Forsørgelse, f. 1802 i Holden.

Kreaturhold: 1 Hest, 4 Kjør, 4 Kalve, 5 Faar, 1 Svin.

Langeland.
Løbeno. 138b.

Thor Pedersen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1818 i Helgen, Holden.
Børte Kirstine Evensdatter, Kone, f. 1845 i Melum, Solum.
Peder Thorsen, Søn, f. 1873 i Helgen, Holden.
En Gut (Edvard Thorsen f. 15/12-1875 - dpt. 12/3-1876 i Helgen kirke. G.S.), Søn, f. 1875 i Helgen, Holden.
Maria Thorsdatter, Datter, ugift, hjælper Forældrene, f. 1859 i Helgen, Holden.
Laura Kirstine Thorsdatter, Datter, ugift, hjælper Forældrene, f. 1860 i Helgen, Holden.
Karen Kirstine Thorsdatter, Datter, f. 1862 i Helgen, Holden.
Aavet Tomine Thorsdatter, Datter, f. 1868 i Helgen, Holden.
Ingeborg Kirstine Evensdatter, tilreisende, Konens Søster, bosted Graaten i Solum, Enke, f. 1848 i Melum, Solum.
Anne Tomine Thorsdatter, hendes Datter, f. 1869 i Solum.
Karoline Berthea Thorsdatter, ditto, f. 1872 ditto.
Maren Elise Thorsdatter, ditto, f. 1873 ditto.

Kreaturhold: 1 Hest, 3 Kjør, 2 Kalve, 4 Faar, 2 Svin.

Munken.
Løbeno. 139.

Ubeboet. Kreaturhold havdes ikke.

Eies af Even Halvorsen.
 Tællingskreds No. 7 (Skolekrets 7.)

(Helgen Annex - Helgen Sogn).Vasdalen

Matrikel-Løbe-No. 140 Vasdalen
.
Gunne Anundsen, Husfader. Gaardbruger, Selveier f. 1815 i Bø Præstegield.
Ingri Olsdatter, Kone f. 1830 ditto.
Anund Gunnesen, Søn f. 1844 i Bø. Ugift, skomager.
Thone Gunnesdatter, Datter f. 1858 i Holden.
Karen Marie Gunnesdatter, Datter f. 1860 i Holden.
Ingeborg Gunnesdatter, Datter f. 1865 i Holden.
Ole Gunnesen, Søn f. 1869 i Holden.
Inger Gurine Gunnesdatter, Datter f. 1872 i Holden.

Fraværende: Kittil Gunnesen f. 1851 i Holden. Ugift Matros i Frankrige.

Kreaturhold: 1 Hest, 3 Kjør (kuer), 1 ungdyr, 6 Faar, 1 Svin.
Udsæd i 1875: 1/4 tønde Hvede, 1/4 tønde Rug, 1/2 tnd. Byg, 2 tnd. Havre, Havre til foder 1/8 tnd., 3 tnd. Poteter.
 


Gjedeboen

Matrikel-Løbe-No. 141 Gjedeboen (2 husstander).
1.
(Even Halvorsen, Husfader Enkemand, Gaardmand, Leilænding f. 1818 i Helgen sogn). Ikke tilstede. Se nedenfor (uthevet skrift).
Halvor Evensen, Søn f. 1859 i Helgen sogn. Ugift.
Maren Evensdatter, Datter f. 1846 i Helgen sogn.
Marie Evensdatter, Datter f. 1854 i Helgen sogn.

Thorgrim Olsen, Tjenestekarl, f. 1847 i Saude (Sauherad).
Ole Nilsen, Tjenestekarl, f. 1859 i Saude.
Ole Gulliksen, Fattiglem, Ugift, Tulling fra før sitt 4de aar, Forsørges af Kassen (fattigkassen) f. 1816 i Helgen.

2. Berthe Thorbjørnsdatter, Fattiglem, Ugift, Forsørges af Kassen f. 1802 i Valebø.

Fraværende: Even Halvorsen, Husfader, Enkemand, Gaardmand, Leilænding f. 1818 i Helgen sogn.
Midlertidig Ophold paa Kaalstad i Helgen.

Kreaturhold: 2 Heste, 6 Kjør (kyr), 1 ungdyr, 6 Faar, 1 Svin.
Udsæd i 1875: Hvede: 1/2 tønde, Rug: 1 tnd., Havre: 5 tnd., Græsfrø: 15 Skaalpund, Poteter: 8 tnd.

Matrikel-Løbe-No. 141. Masdalen.
Bent Olsen, Husfader, Husmand f. 1827 Valebø i Holden Præstegjeld.
Andrea Larsdatter, Kone f. 1833 i Holden.
Dorthea Bentsdatter, Datter f. 1860 i Holden.
Anne Bentsdatter, Datter f. 1867 ditto.
Ole Bentsen, Søn f. 1871 ditto.
Nils Bentsen, Søn f. 1874 ditto.

Kreaturhold: 2 Kjør (kuer), 5 Faar.
Udsæd i 1875: Hvede: 1/8 tnd., Rug: 1/4 tnd., Byg: 1/4 tnd., Havre: 1 1/2 tnd., Poteter: 2 tnd.

Matrikel-Løbe-No. 142. Ek.
Hans Larsen, Husfader, Jordbrugsarbeider, Leilænding, f. 1823 Hitterdal.
Inger Isaksdatter, Kone, f. 1817 Holden.
Lars Hansen, Søn, Ugift Tømmermand, f. 1849 i Valbø.
Isak Hansen, Søn, ugift Kanalvogter f. 1854 ditto.
Andreas Hansen, Søn, f. 1856 ditto.
Hans Hansen, Søn, hjelper faderen, f. 1860 ditto.
Ingeborg Hansdatter, Datter, hjelper faderen, f. 1851 ditto.

Kreaturhold: 2 Kjør (kuer).
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Byg 1/2 tnd., Havre 1 1/2 tmd., Poteter 3 tnd.

Matrikel-Løbe-No. 143. Dilsdalen.
Gunder Evensen, Husfader, Husmand med jord, f. 1824 i Bø Præstegield.
Ingeborg Hjertsdatter (Ingeborg Gjertsdatter/ Ingeborg Giertsdatter), Kone, f. 1824 i Saude (Sauherad).
Anders Gundersen, Søn f. 1864 i Valebø.
Anne Gundersdatter, Datter f. 1867 ditto.
Maren Gundersdatter, Datter f. 1870 ditto.

Kreaturhold: 1 Kjør, 2 Faar.
Udsæd: Byg 1/4 tnd., Havre 1/2 tnd., Poteter 1 1/2 tnd.


Solberg

Matrikel-Løbe-No. 144a. Solberg.
Anders Kittilsen, Husfader, Gaardbruger, Selveier(?) f. 1832 i Holden Præstegjeld.
Kari Andersdatter, Kone, f. 1823 i Valebø, Holden Præstegjeld.
Anders Andersen, Søn, f. 1862 ditto.
Kittil Andersen, Søn, f. 1863 ditto.
Nils Andersen, Føderaad forsørges af A. Kittilsen, Ugift, Sindsforvirret (som voksen), f. 1806 ditto.

Kreaturhold: 1 Hest, 3 Kjør (kuer), 6 Faar og Lam, 1 Svin.
Udsæd: Hvede 1/3 tnd., Rug 1/4 tnd., Byg 1/4 tnd., Havre 2 tnd., Poteter 3 tnd.

Matrikel-Løbe-No. 144c. Solberg.

Ubeboet.
Eierens navn: Anders A. Hovholt.

Intet Kreaturhold.
Udsæd: Havre 2 tnd., Poteter 2 tnd.Romnæs Annex - Romnes Sogn 

Vale

Matrikel-Løbe-No. 145. Glaholdt.
Halvor Halvorsen, Husfader, Jordbruger, Leilænding, f. 1837 i Saude (Sauherad).
Kari Sigurdsdatter, Kone, f. 1834 i Nes (i Saude Præstegjeld).
Halvor Halvorsen, Søn, f. 1864 i Valebø, Holden Præstegjeld.
Sigurd Halvorsen, Søn, f. 1867 ditto.
Gunder Halvorsen, Søn, f. 1872 ditto.
Ingeborg Halvorsdatter, Datter, f. 1875 ditto.
Guro Olsdatter, Fattiglem, Ugift, Forsørges af Kassen (fattigkassen), f. 1805 i Bø Præstegjeld.

Kreaturhold: 2 Kjør (kuer), 5 Faar.
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Byg 1/2 tnd., Havre 1 tnd., Poteter 3 tnd.

Matrikel-Løbe-No. 146a. Vale.
John Bentsen, Husfader, Gaardbr., Selveier, f. 1826 i Valebø, Holden Præstegjeld.
Kirsti Nilsdatter, Kone, f. 1843 i Romnæs, Holden Præstegjeld.
Ole Johnsen, Søn, Hjelper Faderen, f. 1858 i Valebø.
Johannes Johnsen, Søn, Hjelper Faderen, f. 1860 ditto.
Magnus Johnsen, Søn, f. 1862 ditto.
Peder Johnsen, Søn, f. 1865 ditto.
Jørgen Johnsen, Søn, f. 1867 ditto.

Anne Marie Isaksdatter, Stuepige, Ugift, f. 1857 i Romnæs, Holden Præstegjeld.
Anne Haakensdatter, Budeie, Ugift, f. 1857 i Valebø.

Kreaturhold: 2 Heste, 1 føll, 8 Kjør (kuer), 1 ungdyr, 8 Faar, 2 Svin.
Udsæd:
Hvede 3/8 tnd., Rug 5/8 tnd., Byg 1 1/4 tnd., Havre 6 tnd., Havre til Grønfoder 1/4 tnd., Erter 1/8 tnd., Græsfrø 15 Skaalpund, Poteter 7 tnd.

Matrikel-Løbe-No. 146b. Glaholdt.
Johannes Evensen, Husfader, Jordbruger, Leilænding, f. 1823 i Saude (Sauherad). Den Evangeliske Lutherske Frikirkemenighed.
Helbjør Kristoffersdatter, Kone, f. 1834 ditto.
Else Johannesdatter, Datter, f. 1861 ditto.
Kristine Johannesdatter, Datter, f. 1869 i Valebø. Ditto.
Marie Johannesdatter, Datter, f. 1874 ditto.
Even Johannesen, Søn, f. 1867 ditto.
Johannes Johannesen, Søn, f. 1871 ditto.

Kreaturhold: 3 Kjør (kuer), 4 Faar.
Udsæd: Byg 1/4 tnd., Havre 1 tnd., Poteter 2 tnd.

Matrikel-Løbe-No. 146c. Glaholdt.
Rollef Thorstensen, Husfader, Jordbruger, Selveier, f. 1830 i Næs sogn, Saude Præstegjeld (Sauherad).
Mari Gjermundsdatter, Kone, f. 1840 ditto.
Kari Rollefsdatter, Datter, f. 1865 i Valebø, Holden Præstegjeld.
Thorsten Rollefsen, Søn, f. 1868 ditto.
Gjermund Rollefsen, Søn, f. 1870 ditto.
Halvor Rollefsen, Søn, f. 1872 ditto.

Kreaturhold: 1 Ko, 1 ungdyr, 6 Faar.
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Byg 1/4 tnd., Poteter 2 tnd.

Matrikel-Løbe-No. 147. Vale.
Kittil Mathisen, Husfader, Gaardbruger, Selveier, f. 1841 i Helgen sogn, Holden Præstegjeld, Den Evangeliske Lutherske Frikirkemenighed.
Anne Marie Johnsdatter, Kone, f. 1845 i Valebø, Holden Præstegjeld, ditto.
Anne Kittilsdatter, Datter, f. 1875 ditto.
Marie Bentsdatter, Konens Moder, Føderaadskone, Enke, f. 1817 ditto.

Johannes Tommesen, Tjenestegut, Ugift, f. 1851 paa Værket, Holden Præstegjeld.
Mattis Gulliksen, Tjenestegut, Ugift, f. 1856 i Saude Præstegjeld.
Anne Marie Larsdatter, Tjenestepige, Ugift, f. 1855 i Valebø.
Margrete Johannesdatter, Tjenestepige, Ugift, f. 1858 i Saude Præstegjeld (Sauherad).

Kreaturhold: 2 Heste, 7 Kjør (kyr), 5 Faar, 1 Svin.
Udsæd: Hvede 1/2 tnd., Rug 3/4 tnd., Havre 3 1/2 tnd., Grøsfrø 12 Skaalpund, Poteter 4 tnd.

Matrikel-Løbe-No. 147. Hoksodde.
Ole Gundersen, Husfader, Husmand med Jord, f. 1831 i Valebø. Den Evangeliske Lutherske Frikirkemenighed.
Anne Olsdatter, Kone, f. 1826 i Helgen sogn, Holden Præstegjeld.
Susanne Olsdatter, Datter, f. 1862 i Valebø.

Mari Halvorsdatter, Føderaadskone, forsørges af Ole Gundersen f. 1798 i Saude Præstegjeld (Sauherad).

Kreaturhold (Ole Gundersen): 1 Ko, 2 Faar.
Kreaturhold (Mari Halvorsdatter): 1 Faar.
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Byg 1/4 tnd., Havre 1/2 tnd., Poteter 2 tnd.

Matrikel-Løbe-No. 146a, 147. Glaholdt.
Haaken Andersen, Husfader, Jordbruger, Forpakter, f. 1802 i Valebø.
Aaste Andersdatter, Kone, f. 1810 i Valebø.
Johannes Haakensen, Søn, Hjelper Faderen, f. 1853 ditto.
Marie Haakensdatter, Datter, Hjelper Moderen, f. 1851 ditto.

Kreaturhold: 1 Hest, 2 Kjør (kyr), 7 Faar.
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Byg 1/4 tnd., Havre 1 1/2 tnd., Poteter 3 tnd.

Matrikel-Løbe-No. 146a. Hoksodde.
Nils Nilsen, Husfader, Husmand med Jord, Jordbrugsarbeider, f. 1819 i Valebø.
Grete Torgrimsdatter, Kone, f. 1829 i Helgen, Holden Præstegjeld.
Anders Nilsen, Søn, Dagarbeider, f. 1858 i Valebø.
Nils Nilsen, Søn, f. 1865 ditto.
Halvor Nilsen, Søn, f. 1872 ditto.
Maria Nilsdatter, Datter, Hjelper Forældrene, f. 1860 ditto.
Anne Nilsdatter, Datter, f. 1863 ditto.
Maren Nilsdatter, Datter, f. 1869 ditto.

Fraværende: Anne Marie Nilsdatter, Datter, f. 1866. Opholdsted: Huseth i Helgen.

Kreaturhold: 1 Ko, 1 Ungdyr, 3 Faar.
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Byg 3/8 tnd., Havre 3/4 tnd, Poteter 3 tnd.

Matrikel-Løbe-No. 146a. Valestrand.
Tollef Pedersen, Husfader, Skomager, Forpagter, f. 1814 i Valebø.
Aaste Kirstine Bjørnsdatter, Kone, f. 1841 ditto.

Ingen Kreaturhold.
Udsæd: Poteter 1 tnd.

Matrikel-Løbe-No. 148. Vale.
Halvor Jørgensen, Husfader, Gaardbr., Leilænding, f. 1847 i Helgen sogn, Holden Præstegjeld.
Ingeborg Kirstine Jensdatter, Kone, f. 1848 i Valebø.
Aslaug Marie Halvorsdatter, Datter, f. 1875 ditto.

Anders Jensen, ugift Gaardskarl, f. 1853 ditto.
Inger Nilsdatter, ugift Tjenestepige, f. 1858 ditto.

Børte Mattisdatter, ugift, Fattiglem forsørges af Fattigkassen, Sindsvag siden før 4 aar gml., f. 1847 i Helgen sogn, Holden Præstegjeld.

Endvidere, Gravningen i Holden.
Halvor Kittilsen, Husfader, Gaardmand, Leilænding, Snedker, f. 1851 i Bø sogn og Præstegjeld.
Anne Marie Jørgensdatter, Kone, f. 1852 i Holden sogn og Præstegjeld.

Kreaturhold (Halvor Jørgensen): 2 heste, 1 føl, 5 Kjør, 2 ungdyr, 7 Faar, 1 Svin.
Kreaturhold (Inger Nilsdatter): 1 Faar.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Rug 1/2 tnd., Byg 1 tnd., Havre 5 tnd., Havre til Grønfoder 1/8 tnd., Poteter 5 tnd.

Matrikel-Løbe-No. 149. Vale.
Gunder Arvesen, Husfader, Gaardeier, Skovbetjent, f. 1815 i Valebø.
Aaste Kirstine Jørgensdatter, Kone, f. 1821 ditto. Den Evangeliske Lutherske Frikirkemenighed.

Lars Johnsen, ugift, Gaardsgut, f. 1843 i Saude Præstegjeld (Sauherad).
Gunder Gundersen, ugift, Gaardsgut, f. 1858 i Valebø.
Karen Nilsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1858 ditto.
Karen Torstensdatter, ugift, ditto, f. 1855 ditto.
Ingeborg Throndsdatter, ugift, ditto, f. 1863 ditto.

Kreaturhold: 2 Heste, 1 Tyr, 7 Kjør, 2 ungdyr, 7 Faar, 1 Svin.
Udsæd:
Hvede 3/8 tnd., Rug 1/2 tnd., Byg 1 1/4 tnd., Havre 6 tnd., Havre til Grønfoder 1/4 tnd., Erter 1/8 tnd., Græsfrø 4 Skaalpund, Poteter 7 1/2 tnd.

Matrikel-Løbe-No. 148, 149. Osdalen.
Thorsten Hansen, Husfader, Husmand med Jord, f. 1829 i Næs Sogn, Saude Præstegjeld.
Kirsti Knutsdatter, Kone, f. 1823 i Hitterdal Præstegjeld (Heddal).
Liv Paulsdatter, Husfaders Moder, Enke, Forsørges af Fattigkassen, f. 1795 i Saude.

Kreaturhold: 1 Ko.
Udsæd: Byg 1/4 tnd., Havre 1/2 tnd., Poteter 2 tnd.

Matrikel-Løbe-No. 151. Stuvrud.(Stuverud).
Ole Johnsen, Husfader, Jordbruger, Leilænding, f. 1845 Saude Præstegjeld (Sauherad).
Margit Olsdatter, Kone, f. 1840 ditto.
John Olsen, Søn, f. 1868 ditto.
Ole Olsen, Søn, f. 1870 ditto.
Thorgrim Olsen, Søn, f. 1873 ditto.

Gunnild Olsdatter, Budeie, ugift, f. 1844 ditto.

Kreaturhold: 1 Hest, 4 Kjør (kyr), 2 ungdyr, 7 Faar.
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Rug 1/4 tnd., Byg 3/4 tnd., Havre 4 tnd, Poteter 4 tnd.

Matrikel-Løbe-No. 152. Ustrud. (Usterud). 2 husstander.
1.
Ole Halvorsen, Husfader, Jordbruger, Leilænding, f. 1803 Helgen sogn, Holden Præstegjeld.
Aslaug Bjørnsdatter, Kone, f. 1805 ditto.

2.
Gunder Sigurdsen, Husfader, Ole Halvorsens bruger, f. 1844 i Valebø.
Karen Halvorsdatter, Kone, f. 1839 i Hjerpen Præstegjeld (Gjerpen).
Anne Gundersdatter, Datter, f. 1870 ditto.
Søren Gundersen, Søn, f. 1872 ditto.
Halvor Gundersen, Søn, f. 1875 i Valebø.

Anne Kittilsdatter, Fattiglem, ugift, Blind, forsørges af Fattigkassen, f. 1826 i Valebø.

Kreaturhold: 1 Hest, 4 Kjør, 2 Ungdyr, 6 Faar.
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Rug 1/4 tnd., Byg, 1/2 tnd., Havre 2 tnd., Poteter 3 tnd.

Matrikel-Løbe-No. 153. Valøen.
Ubeboet.

Eier: Fossum værk.
Intet Kreaturhold.
Udsæd: Havre 3/4 tnd.


Graver

Matrikel-Løbe-No. 154a. Graver.
Knut Gundersen, Husfader, Gaardbruger, Selveier, f. 1817 i Saude Præstgjeld (Sauherad).
Gunnil Pedersdatter, Kone, 1810 på Valøen i Holden Præstegjeld.

Kittil Hansen, ugift, Gaardsgut, f. 1855 i Saude Præstegjeld (Sauherad).
Hans Torstensen, Gaardsgut, ugift, f. 1855 Valebø.
Nils Nilsen, Gaardsgut, ugift, f. 1854 ditto.
Aasa Olsdatter, Budeie, ugift, f. 1858 Saude Præstegjeld (Sauherad).
Aslaug Larsdatter, ugift, Stuepige, f. 1855 ditto.
Anne Karine, ugift, Budeie, f. 1835 Valebø.

Kreaturhold: 3 Heste, 2 Føll, 1 Tyr, 19 Kjør (kyr), 8 ungdyr, 14 Faar, 2 Svin.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Rug 1/2 tnd., Byg 2 tnd., Havre 3 tnd., Erter 1/4 tnd., Vikker 1/8 tnd., Poteter 8 tnd.

Matrikel-Løbe-No. 154a. Osdalen.
Torgrim Thorkildsen, Husfader, Gaardm., Tømmermand, Forpagter, f. 1825 i Saude Præstegjeld (Sauherad).
Inger Svennungsdatter, Kone, f. 1826 i Bø Præstegjeld.
Torkild Torgrimsen, Søn, ugift, Tømmermand, f. 1855 i Saude (Sauherad).
Iver Torgrimsen, Søn, ugift, f. 1856 ditto.
Ole Torgrimsen, Søn, ugift, f. 1860 ditto.
Torgrim Torgrimsen, Søn, ugift, f. 1867 ditto.
Anne Torgrimsdatter, Datter, hjelper Forældrene, f. 1847 ditto.
Gunnil Torgrimsdatter, Datter, f. 1863 ditto.

Kreaturhold: 2 Kjør (kyr), 2 Faar.
Udsæd: Byg 1/4 tnd., Blanda korn 1/2 tnd., Havre 1/2 tnd, Poteter 3 tnd.

Matrikel-Løbe-No. 154. Skottet. 2 husstander.
1.
Nils Gundersen, Husfader, Husmand og Dagarbeider, f. 1825 i Valebø. Den Evangeliske Lutherske Frikirkemenighed.
Anne Olsdatter, Kone, f. 1832 ditto. Ditto.

2.
Marie Olsdatter, Inderst, ugift, lever af at Sy, f. 1831 ditto. Ditto.

Ingen Kreaturer.
Ingen Udsæd.

Matrikel-Løbe-No. 154b. Graver.
Nils Gregersen, Husfader, Gaarrdbruger, Selveier, f. 1843 i Nore Præstegjeld, Nummedal.
Ingeborg Knutsdatter, Kone, f. 1846 i Saude Præstegjeld (Sauherad).
Greger Nilsen, Søn, f. 1871 i Valebø.
Gunnil Nilsdatter, Datter, f. 1872 ditto.
Helge Kirstine Nilsdatter, Datter, f. 1875 ditto.

Gunder Johannesen, ugift, Gaardsgut, f. 1855 ditto.
Anne Sivertsdatter, Budeie, ugift, f. 1857 ditto.
Aaste Knutsdatter, Barnepige, ugift, f. 1831 i Saude (Sauherad).
Anne Knutsdatter, Stuepige, ugift, f. 1856 ditto.

Kreaturhold: 1 Hest, 8 Kjør (kyr), 4 ungdyr, 7 Faar.
Udsæd: Hvede 3/4 tnd., Rug 3/4 tnd., Byg 1 tnd., Blanda korn 1 tnd., Havre 3 tnd., Havre til Grønfoder 1/4 tnd., Vikker 1/8 tnd., Græsfrø 10 Skaalpund, Poteter 5 tnd.


Bordstad

Matrikel-Løbe-No. 155. Bordstad.
Jens Bentsen, Husfader, Jordbruger, Arbeidsmand, f. 1831 i Valebø.
Sina Leivsdatter, Kone, f. 1828 i Saude Præstegjeld (Sauherad). Den Evangeliske Lutherske Frikirkemenighed.
Mari Jensdatter, Datter, f. 1858 i Valebø. Den Evangeliske Lutherske Frikirkemenighed.
Gunnil Jensdatter, Datter, f. 1856 ditto.
Bent Jensen, Søn, f. 1865 ditto.

Kreaturhold (Knut Gundersen Graver): 2 Kjør, 3 Faar, 1 Svin.
Udsæd (Knut Gundersen Graver): Hvede 1/8 tnd., Byg 1/4 tnd., Havre 1 tnd., Poteter 1 tnd.


Lunde nedre

Matrikel-Løbe-No. 156. Lunde.

John Jørgensen, Husfader, Enkemand, Jordbruger, Leilænding, f. 1842 i Helgen, Holden Præstegjeld.
Jørgen Johnsen, Søn, f. 1867 i Valebø.
Jens Johnsen, Søn, Døvstum før 4 aar gml., f. 1865 ditto.
Aslaug Johnsdatter, Datter, f. 1869 ditto.
Anne Johnsdatter, Datter, f. 1872 i Helgen.

Kirsten Jørgensdatter, Tjenestepige, ugift, f. 1845 i Helgen, Holden Præstegjeld.
Aaste Larsdatter, Tjenestepige, ugift, f. 1853 i Saude Præstegjeld (Sauherad).

Kreaturhold (John Jørgensen): 1 Hest, 3 Kjør, 2 ungdyr, 6 Faar, 1 Svin.
Kreaturhold (Kirsten Jørgensdatter): 2 Faar.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Rug 1/2 tnd., Byg 1 tnd., Havre 5 tnd., Poteter 3 1/2 tnd.

Matrikel-Løbe-No. 157. Lunde.
Nils Kristensen, Husfader, Jordbruger, Leilænding, f. 1836 i Næs sogn, Saude Præstegjeld (Sauherad).
Kari Larsdatter, Kone, f. 1846 i Saude Præstegjeld (Sauherad).
Ingeborg Hellene Nilsdatter, Datter, f. 1867 i Valebø, Holden Præstegjeld.
Thora Lovise Nilsdatter, Datter, f. 1874 ditto.
Karen Kirstine Nilsdatter, Datter, f. 1875 ditto.
Kristen Nilsen, Søn, f. 1872 ditto.

Maria Andersdatter, Tjenestepige, ugift, f. 1858 i Valebø.

Kreaturhold: 1 Hest, 5 Kjør, 1 ungdyr.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Rug 3/8 tnd., Havre 3 1/2 tnd., Havre til Grønfoder 1/2 tnd., Poteter 2 tnd.

Matrikel-Løbe-No. 158. Dalen ytre.
Sigurd Gundersen, Husfader, Tømmerhugger, Husmand, f. 1819 i Saude Præstegjeld (Sauherad).
Oline Andersdatter, Kone, f. 1823 i Valebø, Holden Præstegjeld.
Anders Sigurdsen, Søn, Dagarbeider, f. 1859 ditto.
Nils Sigurdsen, Søn, f. 1867 ditto.
Maren Gurine Sigurdsdatter, Datter, f. 1858 ditto.
Ingeborg Maria Sigurdsdatter, Datter, f. 1865 ditto.

Kreaturhold: 1 Kjør (ei ku), 2 ungdyr (kalver).
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Byg 1/4 tnd., Havre 1 tnd., Poteter 3 tnd.

Matrikel-Løbe-No. 159. Kjerndalen øvre (2 Husstander).
1.
Jens Kristensen, Husfader, Jordbruger, Leilænding f. 1814 i Valebø.
Aaste Johnsdatter, Kone, f. 1819 ditto.
Anders Kristensen, Ugift, Fattiglem forsørges af Kassen (fattigkassen), f. 1811 ditto.

2.
Kristen Jensen, Husfader, Inderst (leieboer med egen husholdning), Dagarbeider, f. 1843 ditto. (Trolig sønn herfra. G.S.)
Kirsti Ellefsdatter, Kone, f. 1852 i Saude Præstegjeld (Sauherad).
Aaste Kristensdatter, Datter, f. 1873 i Valebø.
Kari Kristensdatter, Datter, f. 1875 ditto.

Kreaturhold (Jens Kristensen): 2 Kjør, 4 Faar.
Kreaturhold (Kristen Jensen): 1 Kjør (ei ku), 3 Faar.
Udsæd (Jens): Hvede 1/8 tnd., Byg 3/8 tnd., Havre 1 tnd., Poteter 3 tnd.


Lunde øvre

Matrikel-Løbe-No. 160a. Lunde.
Even Thorstensen, Husfader, Gaardbruger, Selveier, f. 1823 i Næs sogn, Saude Præstegjeld (Sauherad).
Guro Larsdatter, Kone, f. 1827 ditto.
Thorsten Evensen, Søn, hjelper Faderen, f. 1861 i Valebø, Holden Præstegjeld (Holla).
Hans Evensen, Søn, f. 1864 ditto.
Bent Evensen, Søn, f. 1868 ditto.
Gunnil Evensdatter, Datter, hjelper Moderen, f. 1859 ditto.
Sina Evensdatter, Datter, f. 1866 ditto.
Ingerid Evensdatter, Datter, f. 1870 ditto.

Halvor Halvorsen, ugift Tjenestegut, f. 1854 i Saude Præstegjeld (Sauherad).
Halvor Olsen, ugift, Tjenestegut, f. 1851 i Lunde sogn.
Kirsti Halvorsdatter, ugift Tjenestepige, f. 1843 i Saude Præstegjeld (Sauherad).

Fraværende:
Halvor Evensen, søn af E. Thorstensen, ugift, Styrman paa Veien til Amerika, f. 1854 i Valebø.

Kreaturhold: 2 Heste, 6 Kjør, 8 Faar, 1 Svin.
Udsæd: Hvede 1/2 tnd., Rug 1 tnd., Byg 1 tnd., Blandkorn 3 1/2 tnd., Havre 3 1/2 tnd., Poteter 6 tnd.

Matrikel-Løbe-No. 160a. Kvernhuskaasa. (2 husstander).
1.
Marie Saamundsdatter, Husmoder, Enke, Del af Fattigunderstøttelse, Bruger Pladsen, f. 1811 i Holden Præstegjeld.
Johannes Johannessen, Søn, Hjelper Moderen, f. 1857 ditto.

2.
Ole Johannessen, Husfader, Inderst og Dagarbeider, f. 1837 i Valebø.
Margit Olsdatter, Kone, f. 1847 i Saude Præstegjeld (Sauherad).
Inger Marie Olsdatter, Datter, f. 1871 i Valebø.
Johannes Olsen, Søn, f. 1873 i Solum Præstegjeld.

Inderst = En som er bosatt på gården/ plassen, men som har sin egen husholdning.

Kreaturhold (Marie Saamundsdatter): 1 Kjør (ei ku), 2 Faar (2 sauer).
Kreaturhold (Ole Johannessen): 1 Faar.
Udsæd: Byg 1/8 tnd., Havre 1/4 tnd., poteter 1 tnd.

Matrikel-Løbe-No. 161a. Lunde.
Ubeboet.
Eierens navn: Knut Graver.
Kreaturhold: Intet Kreaturhold.
Udsæd (Knut Graver): Havre 1 tnd.

Matrikel-Løbe-No. 161a. Milebaand.
John Johnsen, Husfader, Husmand med Jord, Delvis Fattigunderstøttelse, f. 1791 i Saude Præstegjeld (Sauherad).
Thorbjør Kjøstaalsdatter, Kone, f. 1805 ditto.

Hans Thronsen, ugift, Tjenestegut, f. 1859 i Valebø.

Kreaturhold: 2 Faar (2 sauer).
Udsæd: Byg 1/4 tnd., Havre 1/2 tnd., Poteter 1 1/2 tnd.

Matrikel-Løbe-No. 162e. Lunde.
Lars Evensen, Husfader, Enkemand, Gaardbruger, Forpagter, f. 1849 i Valebø.
Sivert Larsen, Søn, f. 1868 ditto.
Even Larsen, Søn, f. 1874 ditto.
Guro Larsdatter, Datter, f. 1871 ditto.

Kristi Olsdatter, ugift, Husholderske, f. 1847 i Saude Præstgjeld (Sauherad).
Ingeborg Olsdatter, ugift, Fattiglem, Forsørges af Fattigkassen, f. 1798 i Holden Præstegjeld.

Kreaturhold: 1 Hest, 2 Kjør, 3 ungdyr, 5 Faar, 1 Svin.
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Rug 1/8 tnd., Havre 2 tnd., Poteter 3 tnd.


Brænne

Matrikel-Løbe-No. 165a. Brænne.
Anders Olsen, Husfader, Ugift, Gaardbruger, Selveier, f. 1816 i Valebø.

Guro Halvorsdatter, Ugift, Stuepige, f. 1827 i Saude Præstegjeld (Sauherad).
Aaste Karine Sigurdsdatter, Ugift, Budeie, f. 1855 i Valebø.
Gullik Gulliksen, Ugift, Gaardskarl, f. 1855 i Saude Præstegjeld (Sauherad).
Bent Halvorsen, f. 1870 i Valebø.

Kreaturhold: 1 Hest, 1 Føll, 1 Tyr, 3 Kjør, 3 ungdyr, 8 Faar, 1 Svin.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Rug 1/2 tnd., Byg 3/4 tmd., Havre 3 tnd., Poteter 3 tnd.

Matrikel-Løbe-No. 165a. Stua.
Jørgen Hansen, Husfader, Inderst ("leieboer"), forsørges af Fattigkassen, Sindsvag efter 4 aars-alder, f. 1815 i Helgen sogn, Holden Præstgjeld.
Ingeborg Kirstine Kristensdatter, Kone, forsørges af Fattigkassen,  f. 1821 i Valebø.
Anders Jørgensen, Søn, forsørges af Fattigkassen, f. 1861 ditto.

Intet Kreaturhold.
Ingen Udsæd.

Matrikel-Løbe-No. 165b, 165c(?). Brænnekaasa.
John Gundersen, Husfader, Husmand, Skomager selvstændig, f. 1830 i Næs sogn, Saude Præstegjeld (Sauherad).
Guro Evensdatter, Kone, f. 1830 i Saude Præstegjeld (Sauherad).
Marie Johnsdatter, Datter, hjelper Forældrene, f. 1856 i Valebø.

Kreaturhold: 2 Kjør, 4 Faar.
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Byg 1/4 tnd., Vikker 1/8 tønde, Poteter 2 tnd.

Matrikel-Løbe-No. 166. Brænne.
Halvor Halvorsen, Husfader, Inderst og Dagarbeider, f. 1811 i Valebø.
Gunnild Gundersdatter, Kone, f. 1809 i Helgen Sogn, Holden Præstegjeld.

Intet Kreaturhold.
Ingen Udsæd.

Matrikel-Løbe-No. 167a. Brænne (2 husstander).
1.
Søren Sivertsen, Husfader, Gaardbruger, Selveier, f. 1845 i Valebø, Holden Præstegjeld.
Ingeborg Kirstine Gundersdatter, Kone, f. 1848 i Romnæs Sogn, Holden Præstegjeld.

Nils Gustav Nilsen, Gaardsgut, f. 1859 i Solum Præstegjeld.

2.
Gunnil Kirstine Halvorsdatter, Enke, Husfaderens Moder, lever af sin Formue, f. 1819 i Solum Præstegjeld.
Ingeborg Elise Sivertsdatter, Datter, ugift, hjelper Moderen, f. 1855 i Valebø.
Karen Berthea Sivertsdatter, Datter, f. 1862 ditto.
Marthine Elisabet Sivertsdatter, Datter, forsørges af sin Moder, Sindsvag efter sit 4. aar, f. 1846.

Kreaturhold (Søren Sivertsen): 1 Hest, 1 Føll, 3 Kjør, 4 Faar, 1 Svin.
Kreaturhold (Gunnil Halvorsdatter): 1 Kjør, 2 Faar.
Kreaturhold (Ingeborg Sivertsdatter): 2 Faar.
Udsæd (Søren): Hvede 1/4 tnd., Rug 1/4 tnd., Byg 1/2 tnd., Havre 2 1/2 tnd., Vikker 1/8 tnd., Poteter 5 tnd.

Matrikel-Løbe-No. 167a. Sauklev.
Thron Hansen, Husfader, Husmand med Jord, Jordbrugsarbeider, f. 1834 i Næs sogn, Saude Præstegjeld (Sauherad).
Gunnil Johannesdatter, Kone, f. 1834 i Valebø.
John Thronsen, Søn, f. 1865 ditto.
Halvor Thronsen, Søn, f. 1871 ditto.
Thorsten Thronsen, Søn, f. 1869 ditto.
Johannes Thronsen, Søn, f. 1873 ditto.
Kirsten Marie Thronsdatter, Datter f. 1869 ditto.

Kreaturhold: 1 Kjør (ei ku), 2 Faar (to sauer).
Udsæd: Hvede 1/16 tnd., Byg 1/8 tnd., Havre 3/8 tnd., Poteter 1 1/2 tnd.

Matrikel-Løbe-No. 168a,d. Brænne.
(Halvor Sivertsen). Se nedenfor.
Marie Halvorsdatter, Kone, f. 1840 i Romnæs Sogn, Holden Præstegjeld.

Anne Kristensdatter, ugift, Budeie, f. 1858 i Saude Præstegjeld (Sauherad).

Fraværende:
Halvor Sivertsen, Husfader, Gaardbruger, Selveier, f. 1850 i Holden Præstegjeld. Midlertidig Opholdssted: Sannæs i Holden.

Kreaturhold: 3 Kjør, 3 ungdyr, 3 Faar, 1 Svin.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Rug 3/8 tnd., Havre 2 1/2 tnd., Poteter 2 1/4 tnd.

Matrikel-Løbe-No. 168b. Moane.
Sivert Olsen, Husfader, Jordbruger, Selveier, f. 1817 i Valebø.
Børte Marie Gundersdatter, Kone, f. 1823 ditto.
Ole Sivertsen, Søn, Dagarbeider, f. 1854 ditto.
Ingeborg Sivertsdatter, Datter, hjelper Forældrene, f. 1851 ditto.

Kreaturhold: 2 Kjør (2 kuer).
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Byg 1/2 tnd., Havre 1 tnd., Poteter 3 1/2 tnd.

Matrikel-Løbe-No. 165a. Brænnepladsen (2 husstander).
1.
Kornelius Olsen, Husfader, Husmand med Jord, f. 1808 i Valebø.
Anne Karine Andersdatter, Kone, f. 1812 ditto.
Anne Korneliusdatter, Datter, Ugift, hjælper Forældrene, f. 1835 ditto.

2.
Gunder Halvorsen, Husfader, Inderst og selvstændig Skomager, f. 1838 i Saude Præstegjeld (Sauherad).
Ingeborg Kirstine Korneliusdatter, Kone, f. 1843 i Valebø.
Kari Gundersdatter, Datter, f. 1873 ditto.
Karl Gundersen, Søn, f. 1875 ditto.
Karen Andrea Korneliusdatter, Ugift, Budeie, f. 1849 ditto.

Kreaturhold (Kornelius Olsen): 1 Kjør, 1 Ungdyr, 2 Faar.
Kreaturhold (Gunder Halvorsen): 1 Kjør, 1 Ungdyr, 1 Faar.
Udsæd (Kornelius): Hvede 1/16 tnd., Rug 1/16 tnd.,Byg 1 tnd., Poteter 4 tnd.


Vale lille (Vala)

Matrikel-Løbe-No. 169a, 169b. Vale lille.
Ole Johannesen, Husfader, Gaardbruger, Selveier, Sindsvag (som voksen), f. 1838 i Hitterdal Præstegjeld (Heddal).
Mari Tollefsdatter, Kone, f. 1842 i Saude Præstegjeld (Sauherad).
Johannes Olsen, Søn, f. 1868 i Valebø.
Tollef Olsen, Søn, f. 1870 ditto.
Margit Olsdatter, Datter, f. 1866 ditto.

Thore Halvorsdatter, Budeie, Ugift, f. 1855 i Saude Præstegjeld (Sauherad).

Kreaturhold (Ole Johannesen): 1 Hest, 1 Tyr, 4 Kjør, 4 ungdyr, 8 Faar.
Kreaturhold (Thore Halvorsdatter): 1 Faar (en sau).
Udsæd: Hvede 1/2 tnd., Rug 1/4 tnd., Byg 1 tnd., Havre 3 tnd., Erter 1/8 tnd., Poteter 5 tnd.

Matrikel-Løbe-No. 169a, 169b, 169c. Orekaasa.
Nils Andersen, Husfader, Jordbruger, Selveier, f. 1818 i Valebø.
Kari Olsdatter, Kone, f. 1820 i Holden.

Karen Marie Andersdatter, Fattiglem, ugift, forsørget af Fattigkassen, vanvittig siden før sine 4 aar, f. 1815 i Valebø.
Anders Anundsen, Fattiglem, ugift, forsørget af Fattigkassen, Idiot siden før sine 4 aar, f. 1854 i Valebø.
 
Kreaturhold: 2 Kjør, 1 ungdyr, 6 Faar.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Rug 1/8 tnd., Byg 1/4 tnd., Havre 1 1/2 tnd., Poteter 4 tnd.

Matrikel-Løbe-No. (169d, 170a, 171)a. Vale lille.
Hans Gundersen, Husfader, Gaardbruger, Selveier, f. 1842 i Rommenes Præstegjeld.
Maren Karine Nilsdatter, Kone, f. 1845 i Valebø.
Nils Hansen, Søn, f. 1869 ditto.
Gunder Hansen, Søn, f. 1871 ditto.
Margrete Hansdatter, Datter, f. 1874 ditto.

Kirsten Pedersdatter, Enke, Husmoderens Moder, Føderaadskone, f. 1820 i Helgen sogn, Holden Præstegjeld.
Tilreisende med sedvanlig bosted Amerika: Gunder Nilsen, ugift, Dagarbeider, f. 1832 i Valebø.

Kreaturhold: 3 Kjør, 3 ungdyr, 1 Svin.
Udsæd: Hvede 5/8 tnd., Rug 1/2 tnd., Havre 1 1/2 tnd., Poteter 3 1/2 tnd.

Matrikel-Løbe-No. (169d, 170a, 171)b. Vale lille.
Gunder Kristensen, Husfader, Gaardbruger, Selveier, f. 1819 i Næs Sogn, Saude Præstegjeld (Sauherad).
Ingeborg Hansdatter, Kone, f. 1815 ditto.

Asper Halvorsdatter (Asborg Halvorsdatter), Ugift, Tjenestepige f. 1854 Lunde sogn.
Anne Andersdatter, Tjenestepige, f. 1863 i Valebø.

Kreaturhold: 4 Kjør, 2 ungdyr, 3 Faar, 1 Svin.
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Rug 1/4 tnd., Byg 1/4 tnd., Havre 1 tnd., Vikker 1/8 tnd., Poteter 3 tnd.

Matrikel-Løbe-No. 169e. Valadalen.
Anders Anundsen, Husfader, Gaardbruger, Selveier, Flaatemand, f. 1829 i Bø Præstegjeld.
Anne Johnsdatter, Kone, f. 1827 i Saude Præstegjeld (Sauherad).
Jørgen Andersen, Søn, Matros, f. 1856 i Valebø.
Anders Andersen, Søn, f. 1865 ditto.
John Andersen, Søn, f. 1868 ditto.

Kreaturhold: 2 Kjør, 1 Ungdyr.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Rug 1/8 tnd., Byg 1/4 tnd., Havre 3/4 tnd., Poteter 3 tnd.


Opsal

Matrikel-Løbe-No. 172 a,b,c,d. Opsal.
Ole Thorjusen, Husfader, Gaardbruger, Selveier, f. 1838 Saude Præstegjeld (Sauherad).
Ingeborg Thorjusdatter, Kone, f. 1833 ditto.
Thorjus Olsen d.e., Søn, f. 1861 i Valebø.
Hans Olsen, Søn, f. 1865 ditto.
Thorjus Olsen d.y., f. 1872 ditto.
Mari Olsdatter, Datter, f. 1868 ditto.

Kreaturhold: 1 Hest, 3 Kjør, 3 ungdyr, 5 Faar.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Rug 1/4 tnd., Byg 5/8 tnd., Havre 2 1/2 tnd., Poteter 2 1/2 tnd.

Matrikel-Løbe-No. 172 a,b,c,d. Dølvikkaasa.
Ingeborg Kirstine Arnesdatter, Husmoder, Husmandsenke, Næres af Pladsen, f. 1816 i Solum Præstegjeld.
Andreas Gundersen, Søn, Dagarbeider, f. 1855 i Valebø.
Nils Gundersen, Søn, f. 1862 ditto.

Kreaturhold: 1 Kjør (ei ku), 2 Faar (to sauer).
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Havre 1/2 tnd., Poteter 2 tnd.

Matrikel-Løbe-No. 172 a,b,c,d og 173. Galten (2 husstander).
1. 
Jørgen Olsen, Husfader, Gaardbruger, Tømmermand, Forpagter, f. 1822 i Helgen sogn, Holden Præstegjeld.
Ingeborg Olsdatter, Kone, f. 1837 i Valebø.

2.
Rollef Jørgensen, Husfader, Inderst og Dagarbeider, f. 1822 i Saude Præstegjeld (Sauherad).
Kari Torstensdatter, Kone, f. 1833 ditto.
Jørgen Rollefsen, Søn, Hjælper Faderen, f. 1861 i Valebø.
Ragnil Rollefsdatter, Datter, f. 1864 ditto.
Thorine Rollefsdatter, Datter, f. 1868 ditto.
Ingeborg Rollefsdatter, Datter, f. 1871 ditto.

Kreaturhold (Jørgen Olsen): 2 Kjør, 1 ungdyr.
Udsæd: Byg 1/2 tnd., Havre 1 tnd., Poteter 2 1/2 tnd.

Matrikel-Løbe-No. (169ab)a. Brureskjer.
Anund Andersen, Husfader, enkemand, Husmand med Jord, f. 1809 i Solum Præstegjeld.
Johanne Anundsdatter, Datter, Ugift, Sindsvag efter 4-aarsalder, forsørges af Faderen med hjelp af Fattigkassen, f. 1844 i Valebø.

Kreaturhold: 1 Kjør (ei ku).
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Byg 1/4 tnd., Havre 1/2 tnd., Poteter 3 tnd.Tællingskreds No. 8 (Skolekrets nr. 8).

(Fortsatt Romnæs Annex).Sannæs nedre
(Nytt gnr 39).

Gravningen.
Løbeno. 174a.

Halvor Gjermundsen, Husfader, gift, Gaardbruger og Selveier, f. 1837 i Næs i Saude (Sauherad).
Ingri Halvorsdatter, hans Kone, f. 1834 ditto.
Gjermund Halvorsen, Søn, f. 1863 ditto.
Thorsten Halvorsen, Søn, f. 1866 ditto.
Kittil Halvorsen, Søn, f. 1872 i Holden.

Fraværende:
Halvor Halvorsen, ophold i Næs i Saude, Søn, f. 1862 i Næs, Saude (Sauherad).
Torbjørn Halvorsen, ditto, ditto, f. 1868 ditto.

Kreaturhold: 2 Kjør, 3 Faar.

Gravningen.
Løbeno. 174b.

Kittil Gundersen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier og Snedker, f. 1816 i Bø.
Anne Halvorsdatter, hans Kone, f. 1816 i Bø.

Fraværende (midlertidig):
Halvor Kittilsen, Kjendt opholdssted: Valebø i Holden, Husfader, gift, Bruger og leier Faderens halve Gaard, Snedker, f. 1851 i Bø.
Anne Maria Jørgensdatter, hans Kone, f. 1852 i Holden.

Kreaturhold (Kittil Gundersen): 1 Kjør, 1 Kalv.
Kreaturhold (Halvor Kittilsen): 1 Kjør, 1 Faar.

Ulevigen.
Løbeno. 175a, 175b.

Ubeboet. Eier: Torkild Hansen Gunhem af Søvde (Sauherad).
Ingen Kreaturhold.

Ulevigen.
Løbeno. 175c.

Nils Olsen, Husfader, gift, Inderst, Dagarbeider paa Gaardene, f. 1822 i Holden.
Mari Johannesdatter, hans Kone, f. 1825 i Holden.
Halvor Nilsen, Søn, f. 1867 i Holden.
Lisa Nilsdatter, Datter, f. 1860 i Holden.
Kirsten Maria Nilsdatter, f. 1864 i Holden.
Ole Nilsen, Fattiglem, bortleiet til Søn af Fattigvæsenet, f. 1796 i Holden.

Gaardens Eier: Thorsten Johannesen af Bø. Høiet sælges.

Sannæss.
Løbeno. 176a.

Thyge Olsen, Husfader, gift, Gaardbruger og Selveier, f. 1837 i Holden.
Aaste Olsdatter, hans Kone, f. 1837 i Lunde.
Ole Thygesen, Søn, f. 1862 i Holden.
Johannes Thygesen, Søn, f. 1863 i Holden.
Olavus Thygesen, Søn, f. 1866 i Holden.
Gustaf Thygesen (Gustav Thygesen), Søn, f. 1868 i Holden.

Kreaturhold: 1 Hest under 3 Aar, 2 Kjør, 2 Kalve, 3 Faar.

Sannæss nedre.
Løbeno. 176b.

Gunder Gulliksen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1805 i Lunde.
Anne Nilsdatter, hans Kone, f. 1816 i Holden.
Gullik Gundersen, Søn, ugift, hjælper Faderen med Gaardsbruget, f. 1856 i Holden.
Anne Maria Jensdatter, Datter, ugift, hjælper Forældrene, f. 1850 i Holden.
Kari Gundersdatter, Besøger Forældrene, Bosted Skien, ugift, Sypige, f. 1837 i Lunde.
Ole Thorsen, Svigersøn og Husfader, Bosted Skien, Tømmermand, Snedker, f. 1836 i Holden.
Thor Olsen, deres Søn, f. 1865 i Helgen, Holden.
Theodor Bentsen, Tilreisende, Bosted Ulefos, ugift, f. 1865 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 6 Faar.

Sannæss nedre.
Løbeno. 176f. 

Augon Sigurdsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier og Snedker, f. 1845 i Næs i Søvde (Sauherad).
Mari Kittilsdatter, hans Kone, f. 1842 i Bø.
Bergith Augonsdatter, Datter, f. 1871 i Holden.
Anne Augonsdatter, Datter, f. 1873 i Holden.

Kreaturhold: 3 Kjør.

Sannæss nedre.
Løbeno. 177a.

Johannes Herbrandsen, Husfader, gift, Gaardbruger og Selveier, f. 1821 i Bø.
Ingebor Thorstensdatter, hans Kone, f. 1818 i Næs, Søvde (Sauherad).
Thorsten Johannesen, Søn, ugift, hjælper Faderen paa Gaarden og Smed, f. 1847 i Holden.
Gunnild Johannesdatter, Datter, ugift, hjælper Forældrene, f. 1860 i Holden.
Kari Herbrandsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1831 i Bø.

Fraværende:
Hans Johannesen Sannæss i Kristiansand, Søn, ugift, Elev ved Underoffisersskolen, f. 1854 i Holden.

Kreaturhold: 1 Hest, 4 Kjør, 3 Kalve, 9 Faar, 1 Svin.

Kalvodden.
Løbeno. 177e, 177d.

Hans Kristensen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier og Skomager, f. 1828 i Holden.
Karen Petrea Pedersdatter, hans Kone, f. 1849 i Berg sogn i Tanum Præstegjeld (Brunlanes).
Kristen Hansen, Søn, f. 1874 i Holden.
Elise Karine Pedersdatter, tilreisende, bosted Eidanger, ugift, Tjenestepige, f. 1851 i Berg, Tanum (i Brunlanes).

Fraværende:
Andreas Kristensen, opholdssted Brevig, Husfader, ugift, Gaardbruger og Selveier, f. 1825 i Holden.

Kreaturhold Andreas og Hans Kristensønner:
1 Hest, 3 Kjør, 3 Faar, 1 Svin.

Kaasa.
Løbeno. 177b.

Kristen Hansen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier og Skomager, f. 1799 i Helgen, Holden.
Anne Marie (Jensdatter?), hans Kone, f. 1801 i Langesund.
Magrete Kristensdatter, Datter, ugift, forsørges af Forældrene, f. 1824 i Helgen, Holden. Krøbling.
Berthe Hansdatter, Fattiglem, Enke, Forsørges i det Hele af Holdens Fattigvæsen, f. 1789 i Holden.
Marthine Pedersdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1859 i Holden.
Kristian Hansen, tilreisende med bosted Deilsbakke i Holde, i Besøg hos Bæsteforældrene, f. 1872 i Holden.

Kreaturhold: 2 Kjør.


Sannæss øvre
(Nytt gnr 40).

Sannæss øvre.
Løbeno. 178c.

Hellik Halvorsen, Husfader, gift, Gaardbruger og Selveier, f. 1821 i Næs Sogn, Søvde Præstegjeld (Sauherad).
Aaste Thovsdatter, hans Kone, f. 1818 i Hitterdal (Heddal).
Leiv Helliksen, Søn, ugift, hjælper Forældrene med Gaardsbruget, f. 1854 i Holden.
Mari Helliksdatter, Datter, ugift, hjælper Forældrene, f. 1860 i Holden.
Karen Gundersdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1858 i Holden.
Thov Andersen Tufte, Tilreisende, hos Forældrene, ugift, f. 1851 i Hitterdal (Heddal).

Halvor Helliksen, Søn, gift, hjælper Forældrene med Gaardsbruget, f. 1845 i Holden.
Maria Halvorsdatter, hans Kone, hjælper svigerforældrene, f. 1851 i Lunde.
Aaste Halvorsdatter, deres Datter, f. 1875 i Holden.

Kreaturhold (Hellik Halvorsen Sannæss): 1 Hest, 6 Kjør, 2 Kalve, 10 Faar, 1 Svin.

Sannæss øvre.
Løbeno. 178e, 180a.

Jørgen Halvorsen, Husfader, gift, Gaardbruger og Selveier, f. 1808 i Lunde.
Gunnild Halvorsdatter, hans Kone, f. 1812 i Søvde (Sauherad).
Gunhilde Kristensdatter, Fosterdatter, Forsørges af Jørgen Halvorsen, f. 1870 i Holden.

Kreaturhold: 2 Kjør, 3 Faar, 1 Svin.

Ole Jørgensen Sannæss, Husfader, gift, Bruger af Faderens halve Gaard, f. 1845 i Holden.
Aslaug Nilsdatter, hans Kone, f. 1855 i Holden.
Gunnild Marie Olsdatter, Datter, f. 1875 i Holden.
Anne Nilsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1859 i Holden.
Ingebret Hansen Lia, ugift, Tjenestekarl, f. 1854 i Søvde (Sauherad.

Kreaturhold: 1 Hest, 1 Føll, 3 Kjør, 1 Kalv, 5 Faar, 1 Svin.

Sannæss øvre.
Løbeno. 179a.

Johannes Halvorsen, Husfader, gift, Gaardbruger og Selveier, Skolelærer, f. 1838 i Holden.
Maren Kirstine Johnsdatter, hans Kone, f. 1847 i Holden.
Johan Johannesen, Søn, f. 1869 i Holden.
Halvor Johannesen, Søn, f. 1874 i Holden.
Margith Johannesdatter, Datter, f. 1873 i Holden.
Halvor Helliksen Sannæss, hans Fader, Enkemand, Føderaadsmand, f. 1799 i Næs Sogn, Søvde (Sauherad).
Anne Kittilsdatter Sannæss, ugift, Tjenestepigen, f. 1850 i Silejord.
Halvor Sivertsen Brenne, bosted Valebø, Tilreisende, gift, Gaardbruger og Selveier, f. 1850 i Holden.

Kreaturhold: 1 Hest, 1 Føll, 4 Kjør, 6 Faar, 2 Svin.

Sannæsmoen.
Løbeno. 176d, 179c.

Gunder Hansen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier og Postkjører, f. 1817 i Holden.
Kari Tollefsdatter, hans Kone, f. 1825i Helgen, Holden.
Marthe Gundersdatter, Hansens Moder, Enke, Føderaadskone, f. 1787 i Holden.
Johanne Nilsdatter, Fosterdatter, ugift, Forsørges af G. Hansen, f. 1868 i Holden.
Karen Halvorsdatter, Datter, ugift, hjælper Forældrene, f. 1854 i Lunde.
Hans Østensen, ugift, Tjenestekarl, f. 1858 i Holden.

Kreaturhold: 1 Hest, 3 Kjør, 1 Kalv, 2 Faar, 1 Svin.

Sannæsmoen.
Løbeno. 176e.

John Nilsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier og Snedker, f. 1838 i Bø.
Sina Larsdatter, hans Kone, f. 1842 i Bø.
Nils Johnsen, Søn, f. 1869 i Bø.
Ole Johnsen, Søn, f. 1871 i Holden.
Anne Johnsdatter, Datter, f. 1866 i Holden.
Signe Johnsdatter, Datter, f. 1874 i Holden.
Søren Johnsen, tilreisende fra Ulefos, Enkemand, Pusser Kakkelovne for Cappelen, f. 1832 i Holden.

Kreaturhold: 2 Kjør, 1 Kalv, 3 Faar.

Sannæss øvre.
Løbeno. 179d.

Kristoffer Hansen, Husfader, gift, Gaardbruger og Skolelærer, f. 1836 i Holden.
Margit Halvorsdatter, hans Kone, f. 1842 i Holden.
Hans Kristoffersen, Søn, f. 1866 i Holden.
Halvor Kristoffersen, Søn, f. 1874 i Holden.
Margit Kristine Kristoffersdatter, Datter, f. 1868 i Holden.
Kirsten Marie Hansdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1859 i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør.

Sannæss øvre.
Løbeno. 178a.

Østen Hansen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier og Smed, f. 1833 i Gjerpen.
Margrethe Nilsdatter, hans Kone, f. 1824 i Holden.
Hans Østensen, Søn, f. 1864 i Gjerpen.
Johannes Johannesen, hans Stedsøn, f. 1862 i Holden. En stum Tulling siden før sit 4de Aar.
Karen Johannesdatter, hans Steddatter, ugift, f. 1856 i Holden. Sygelig.
Netta Johannesdatter, hans Steddatter, f. 1867 i Holden.
Halvor Andersen, ugift, Lærerdreng i Smedlære, f. 1862 i Holden.

Kreaturhold: 3 Kjør.

Et ubeboet Jordstykke af Sannæss øvre.
Løbeno. 178g, 178h.

Eier T. Jensen i Ulefos.

Sannæss Kaasene øvre.
Løbeno. 178f.

John Inguldsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier og Maler, f. 1814 i Søvde (Sauherad).
Liv Bjørnsdatter, hans Kone, f. 1819 ditto.
Ole Hansen, ugift, Malerdreng i Malerlære, f. 1855 ditto.
Andreas Andersen, ugift, Malerdreng i Malerlære, f. 1858 i Holden.
Anne Hansdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1858 i Søvde (Sauherad).
Johannes Halvorsen, Tilreisende, bosted Solum, Enkemand, Dagarbeider helst Jordarbeide, f. 1830 i Næs sogn, Søvde (Sauherad).

Fraværende (midlertidlig):
Tollef Tollefsen, opholdsted i Søvde (Sauherad), En Brodersøn af J. Ingulsen, ugift, Maler for Aarsløn, f. 1843 i Næs, Søvde.

Kreaturhold: 3 Kjør, 1 Kalv, 5 Faar, 1 Svin.

Fjeldalskaasen, kaldet.
Løbeno. 178f.

Andreas Herlefsen (Andreas Herlofsen?), Husfader, gift, Inderst, Dagarbeider, hovedsagelig Jordarbeider, f. 1826 i Frennefos Sogn i Dalsland. Været i Norge i 23 aar.
Bergith Andersdatter, hans Kone, Spinder og Binder (strikker. G.S.) for fremende, f. 1837 i Bø.
August Andersen, Søn, f. 1863 i Holden.
Julius Andersen, Søn, f. 1872 i Holden.
Bergith Andersdatter, Datter, f. 1867 i Holden.
Anne Berthea Andersdatter, Datter, f. 1869 i Holden.

Sannæskaasa.
Løbeno. 179a.

Elias Hansen, Husfader, gift, Huseier uden Jord og Jordarbeider, f. 1814 i Solum.
Anne Nilsdatter, hans Kone, spinder for Fremende, f. 1808 i Holden.
Anders Andersen, Fostersøn, forsørget af Elias Hansen, f. 1871 i Holden.

Ødegaarden med Skovstykket Stordal.
Løbeno. 181, 178b, 179b.

Østen Knudsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier og Smed, f. 1827 i Holden.
Kjersti Olsdatter, hans Kone, f. 1825 i Holden.
Ole Østensen, Søn, ugift, hjælper Forældrene, f. 1852 i Holden.
Peder Østensen, Søn, f. 1866 i Holden.
Anne Østensdatter, datter, ugift, hjælper Forældrene, f 1858 i Holden.
Ingebor Kirstine Østesdatter, Datter, f. 1871 i Holden.
Ingebor Hansdatter, Knudsens Moder, Enke, Føderaadskone, f. 1799 i Holden.
Anne Kristensdatter, Kone efter forrige Eier, Føderaadskone, f. 1783. Blind efter sit 4de Aar.

Kreaturhold: 1 Hest, 2 Føll, 1 Tyr, 5 Kjør, 12 Faar, 1 Svin.

Skaugen.
Løbeno. 178d.

Anne Vetlesdatter, Husmoder, ugift, Gaardbrugerske, Selveier, f. 1835 i Lunde.

Kreaturhold: 2 Kjør, 1 Svin.

Skougen af Sannæss øvre.
Løbeno. 180b.

Svenung Vetlesen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier og Snedker, f. 1831 i Lunde.
Ingebor Halvorsdatter, hans Kone, f. 1824 i Lunde.
Halvor Svenungsen, ældste Søn, ugift, Hjælper Forældrene, f. 1859 i Lunde.
Svenung Svenungsen, Søn, f. 1865 i Lunde.
Ingebor Svenungsdatter, Datter, ugift, hjælper Forældrene, f. 1860 i Lunde.

Kraturhold (Svenung Vetlesen Skougen): 1 Kjør, 1 (2?) Kalve.

Deila.
Løbeno. (178c, 180a)b.

Gunnuld Nirisen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier og tildels Dagarbeider, f. 1811 i Lunde.
Ingrid Thorkildsdatter, hans Kone, Styrer Huset og strikker Vanter, f. 1830 i Lunde.
Anne Tomine Gunnuldsdatter, Datter, f. 1870 i Holden.
Anne Pedersdatter, ikke beslægtet med Familien, ugift, Forsørget af Holdens Fattigvæsen, f. 1784 i Næs Sogn i Søvde (Sauherad). Blind efter sit 4de Aar.

Kreaturhold (Gunnuld Nirisen Deila): 1 Kjør, 2 Faar.


Romnæss
(Nytt gnr. 41).

Romnæss østre - Herregaarden.
Løbeno. 185a.

John Kristoffersen, Husfader, gift, Bruger og leier Faderens Gaard, f. 1848 i Søvde (Sauherad).
Ingebor Olsdatter, hans Kone, f. 1848 ditto.
Bergith Johnsdatter, Datter, f. 1875 i Holden.
Johannes Tobiasen, ugift, Tjenestekarl, f. 1854 i Søvde (Sauherad).
Ingebor Halvorsdatter, ugift, tjenestepige, f. 1847 ditto.
Karen Anne Andersdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1860 i Holden.

Kreaturhold, John Kristoffersen Romnæss: 3 Heste, 1 Tyr, 10 Kjør, 3 Kalve, 6 Faar, 2 Svin.

Deilsbakken under Romnæss.
Løbeno. 185a.

Halvor Gundersen, Husfader, gift, Inderst, Dagarbeider mest Jordarbeider, f. 1826 i Holden.
Anne Saamundsdatter, hans Kone, binder og syr tildels for fremede, f. 1825 i Holden.
Gunder Halvorsen, ældste Søn, ugift, Arbeider med Faderen, f. 1857 i Holden.
Maren Anne Halvorsdatter, Datter, f. 1863 i Holden.
Anna Marie Andersdatter, Et Løsebarn af ældste Datter, Forsørges av Halvor Gundersen, f. 1873 i Holden.

(Ingen Kreaturhold?)

Delsbakken under Romnæss.
Løbeno. 185a.

Johannes Hansen, Husfader, gift, Husmand med Jord og Smed, f. 1820 i Holden.
Anne Nirisdatter, hans Kone, f. 1824 i Lunde. Sindsyg efter sit 4de Aar.
Kari Halvorsdatter, Moder til Konen, Enke, sit Ophold af Lunde Fattigvæsen, f. 1802 i Lunde.

Kreaturhold, Johannes Hansen Delsbakke: 1 Kjør (ei ku).

Nyhus.
Løbeno. 185a.

Elef Tolvsen, Husfader, gift, Forpagter af Pladsen og kjører for "Lensman Holst"? (vanskelig å tyde. G.S.), f. 1819 i Melum, Solum.
Karen Anne Hansdatter, hans Kone, f. 1822 i Melum, Solum.
Teodor Elefsen, ældste Søn, ugift, Nærer sig ved Kjøring, f. 1854 i Melum.
Karl Edvard Elefsen, Søn, f. 1864 i Melum.
Severin Elefsen, Søn, f. 1868 i Melum.
Anne Marie Elefsdatter, Datter, ugift, hjælper Forældrene, f. 1851 i Melum.

Kreaturhold:
Elef Tolvsen: 1 Hest, 2 Kjør, 4 Faar, 1 Svin.
Theodor Elefsen: 1 Hest.

Stensholt under Romnæss.
Løbeno. 185a.

Halvor Olsen, Husfader, gift, Husmand med Jord, Arbeidspligtig, f. 1817 i Søvde (Sauherad).
Maria Olsdatter, hans Kone, arbeidspligtig, f. 1824 i Holden.
Inger Halvorsdatter, Datter, ugift, har et løsebarn og forsørges af Faderen, f. 1857 i Holden.
Marie Nilsdatter, Datter Datter til Halvor Olsen, hid til Forsørget af H. Olsen, f. 1875 i Holden.
Gunder Gundersen, ugift, ikke Beslægtet, har sit hele Ophold af Holdens Fattigvæsen, f. 1839 i Holden. En Tulling.
Halvor Halvorsen, ugift, ikke Beslægtet, har sit hele Ophold af Holdens Fattigvæsen, f. 1867 i Siljord.

Kreaturhold, Halvor Olsen Stensholt: 1 Kjør, 1 Kalv, 1 Faar.

Romnæss.
Løbeno. 184a.

Anders Nilsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier og Tømmerfløter, f. 1828 i Holden.
Maren Severine Halvorsdatter, hans Kone, f. 1837 i Melum, Solum.
Halvor Andersen, Søn, ugift, hjælper Faderen, f. 1859 i Holden.
Nils Andersen, Søn, ugift, hjælper Faderem, f. 1859 i Holden.
Anund Andersen, Søn, f. 1870 i Holden.
Bent Andersen, Søn, f. 1872 i Holden.
Thora Andersdatter, Datter, f. 1863 i Holden.
Gunnild Andersdatter, Datter, f. 1866 i Holden.
Anne Andersdatter, Datter, f. 1868 i Holden.
Ingebor Andersdatter, Datter, f. 1874 i Holden.
Ingebor Olsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1846 i Hitterdal (Heddal).

Kreaturhold, Anders Nilsen: 1 Hest, 4 Kjør, 5 Faar, 1 Svin.

Romnæss.
Løbeno. 183a.

Ole Markus Olsen, Husfader, gift, Gaardbruger, men har nu solgt Gaarden, f. 1834 i Drangedal.
Johanne Marie Ellingsdatter, hans Kone, f. 1833 i Bamble.
Ole Olsen, Søn, f. 1862 i Drangedal.
Anne Johanne Olsdatter, Datter, f. 1871 i Melum, Solum.
Inger Tomine Olsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1860 i Holden.

Kreaturhold, Ole Markus Olsen Romnæss: 1 Føll, 2 Kjør, 1 Faar, 1 Svin.

Romnæss.
Løbeno. 182d, 182f.

Isak Nilsen, Husfader, gift, Gaardbruger og Selveier, f. 1834 i Holden.
Kjersti Tolvsdatter, hans Kone, f. 1829 i Holden.
Nils Isaksen, ædste Søn, ugift, hjælper Faderen, f. 1860 i Holden.
Halvor Isaksen, Søn, f. 1862 i Holden.
Isak Isaksen, Søn, f. 1866 i Holden.
Karl Teodor Isaksen, Søn, f. 1868 i Holden.
Ole Isaksen, Søn, f. 1871 i Holden.
Inger Tomine Isaksdatter, Datter, ugift, hjælper Forældrene, f. 1858 i Holden.
Karen Isaksdatter, Datter, f. 1863 i Holden.

Kreaturhold, Isak Nilsen Romnæss: 1 Hest, 6 Kjør, 1 Kalv, 7 Faar.

Romnæss østre.
Løbeno. (182b, 185b)c.

Ole Nilsen, Ældste(!) Søn og Husfader, ugift, Gaardbruger og eier Gaarden sammen med Broderen, f. 1845 i Holden.
Karl Nilsen, Søn, ugift, Gaardbruger, Selveier og Tømmerfløder, f. 1843 i Holden.
Nils Nilsen, Søn, ugift, Forsørges for en del af Amtet og Holden Faddigvæsen, f. 1843 i Holden. Vanvittig.
Johanne Maria Pedersdatter, Moder, Enke, Husmoder, f. 1816 i Solum.
Ingebor Nilsdatter, Datter, Søster til Nilsen, ugift, f. 1854 i Holden.

Kreaturer, Ole og Karl Nilssønner: 1 Hest, 3 Kjør, 1 Kalv, 4 Faar, 1 Svin.

Kaasa under Romnæss.
Løbeno. (182b, 185b)c.

Østen Iversen, Husfader, gift, Husmand med Jord og Digeskjærer, f. 1805 i Næs Sogn, Søvde (Sauherad).
Kari Thorstensdatter, hans Kone, f. 1803 i Søvde Sogn (Sauherad).

Kreaturhold, Østen Iversen Kaasa: 1 Kjør, 4 Faar.

Deilsbakken.
Løbeno. (182b, 185b)e.

Hans Kristiansen, Husfader, gift, Skomager, Bruger og har kjøbt Jordveien, men har ikke skjøde, f. 1850 i Lunde.
Inger Kristensdatter, hans Kone, f. 1842 i Holden.
Anne Kristine Hansdatter, Datter, f. 1875 i Holden.

(Hele denne familien var på besøk i Lunde under Folketellingen. G.S.)

Romnæss vestre.
Løbeno. 184e.

Peder Gulliksen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier og Tømmerfløder, f. 1846 i Holden.
Anne Tomine Gundersdatter, hans Kone, f. 1852 i Holden.
Gullik Pedersen, Søn, f. 1870 i Holden.
Anna Marie Pedersdatter, Datter, f. 1873 i Holden.
Inger Maria Olsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1859 i Holden.

Kreaturhold, Peder Gulliksen Romnæss: 3 Kjør, 2 Faar, 1 Svin.

Romnæss østre.
Løbeno. (182b, 185b)a.

Johan Nilsen, Husfader, gift, Gaardbruger og Selveier, f. 1843 i Holden.
Inger Marie Pedersdatter, hans Kone, f. 1850 i Holden.
Peder Johansen, Søn, f. 1874 i Holden.
Nikoline Johansdatter, Datter, f. 1871 i Holden.
Ole Petter Elefsen, ugift, Tjenestekarl, f. 1858 i Melum, Solum.

Kreaturhold, Peder Johan Nilsen Romnæss: 1 Hest, 1 Føll, 3 Kjør, 1 Kalv, 1 Svin.

Slettekaas.
Løbeno. (182b, 185b)a.

Ingebor Bjørnsdatter, bor alene, Enke, Huseier, Lever af en liden Kapital efter sin Mand, f. 1822 i Søvde Sogn (Sauherad).

Hammerstadkaasa.
Løbeno. 183a.

Ole Andersen, Husfader, gift, Husmand med Jord og Skomager, f. 1829 i Holden.
Karen Anne Hansdatter, hans Kone, f. 1834 i Holden.

Kreaturhold, Ole Andersen: 1 Kjør, 2 Faar.

Hammerstad.
Løbeno. 182c.

Peder Nilsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier og Tømmerfløder, f. 1836 i Holden.
Karen Torine Bentsdatter, hans Kone, f. 1835 i Holden.
Bent Pedersen, Søn, f. 1861 i Holden.
Nils Pedersen, Søn, f. 1863 i Holden.
Tron Pedersen, Søn, f. 1871 i Holden.
Nella Pedersdatter, Datter, ugift, hjælper Forældrene, f. 1859 i Holden.
Anne Marie Pedersdatter, Datter, f. 1868 i Holden.
Hanna Susane Pedersdatter, Datter, f. 1875 i Holden.

Kreaturhold, Peder Nilsen: 1 Hest, 2 Kjør, 3 Faar, 1 Svin.

Romnæss vestre.
Løbeno. 182a.

Nils Isaksen, Husfader, gift, Gaardbruger og Selveier, f. 1809 i Holden.
Gunnild Halvorsdatter, hans Kone, f. 1833 i Lunde.
Halvor Nilsen, Søn, f. 1862 i Holden.
Nils Nilsen, Søn, f. 1875 i Holden.
Anne Marie Nilsdatter, Datter, f. 1870 i Holden.
Karen Nilsdatter, Datter, f. 1871 i Holden.

Kreaturhold, Nils Isaksen Romnæss: 3 Kjør, 1 Kalv, 1 Svin.

Qværnodden.
Løbeno. (184b, 186)a.

Peder Tolfsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier og Tømmerfløder, f. 1821 i Holden.
Kari Andersdatter, hans Kone, f. 1825 i Holden.
Anders Pedersen, ædste Søn, ugift, Dagarbeider ved Tømmrflødning, f. 1853 i Holden.
Nils Pedersen, Søn, f. 1870 i Holden.
Tomine Pedersdatter, Datter, ugift, hjælper Forældrene, f. 1859 i Holden.
Anne Pedersdatter, Datter, f. 1863 i Holden.
Marie Pedersdatter, Datter, f. 1866 i Holden.

I Bryggerhusbygningen.
Tolf Knudsen Qværnodden, Bolig i Bryggerhusbygningen, Fader til P. Tolfsen, Enkemand, Føderaadsmand, f. 1787 i Holden.

Kreaturhold, Peder Tolfsen Qværnodden: 3 Kjør, 1 Kalv, 2 Faar, 1 Svin.

Qværnodden.
Løbeno. (182c, 184b, 186)b.

Ole Tolfsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier og Flødningsmand, f. 1836 i Holden.
Anne Maria Nilsdatter, hans Kone, f. 1841 i Holden.
Nils Olsen, Søn, f. 1862 i Holden.
Halvor Olsen, Søn, f. 1864 i Holden.
Karl Olsen, Søn, f. 1868 i Holden.
Kirsten Marie Olsdatter, Datter, f. 1871 i Holden.
Anne Maria Olsdatter, Datter, f. 1874 i Holden.

Kreaturhold, Ole Tolfsen Qværnodden: 1 Hest, 5 Kjør, 3 Faar, 1 Svin.

Qværndokken.
Løbeno. 183d.

Ole Gundersen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier og Tømmerfløder, f. 1819 i Holden.
Ingebor Jensdatter, hans Kone, f. 1825 i Holden.
Jens Olsen, Søn, ugift, Dagarbeider ved Tømmerflødning, f. 1854 i Holden.
Anne Olsdatter, Datter, f. 1860 i Holden.
Karl Olsen, Søn, f. 1867 i Holden.
Ole Olsen, Søn, f. 1875 i Holden.
Marthine Olsdatter, Datter, f. 1870 i Holden.

Kreaturhold, Ole Gundersen Qværndokken: 2 Kjør, 1 Svin.

Bergkaasa.
Løbeno. 183a.

Ole Tronsen, Husfader, gift, Huseier uden Jord, Dagarbeider paa Værket, f. 1838 i Holden.
Johanne Maria Nilsdatter, hans Kone, f. 1837 i Holden.
Andreas Andersen, Stedsøn til O. Tronsen, ugift, Forskjellig Dagarbeider paa Værket, Ulefos, f. 1860 i Holden.
Tron Nikolai Tronsen, Søn, f. 1872 i Holden.
Maren Tomine Tronsdatter, Datter, f. 1869 i Holden.
Anne Gurine Tronsdatter, Datter, f. 1875 i Holden.

Kreaturhold: 1 Svin.

Kastodden.
Løbeno. 183b.

Rasmus Olsen, Husfader, gift, Huseier, Dagarbeider hos Aall ved Saugbruget, f. 1836 i Holden.
Anne Thorsdatter, hans Kone, f. 1837 i Holden.
Ole Rasmusen, Søn, ugift, svag Helbred, Forsørges af Forældrene, f. 1859 i Holden.
Thor Rasmusen, Søn, f. 1861 i Holden.
Hans Theodor Rasmusen, Søn, f. 1867 i Holden.
Inger Tomine Rasmusdatter, Datter, f. 1869 i Holden.
Karen Maria Rasmusdatter, Datter, f. 1872 i Holden.
Tora Rasmusdatter, Datter, f. 1875 i Holden.

Ingen Kreaturhold.

Kastet.
Løbeno. 183b.

Nils Nilsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier og Tømmerfløder, f. 1826 i Holden.
Karen Maria Halvorsdatter, hans Kone, f. 1832 i Helgen Sogn i Holden.
Nils Nilsen, Søn, f. 1862 i Holden.
Halvor Nilsen, Søn, f. 1866 i Holden.
Tomine Nilsdatter, Datter, ugift, hjælper Forældrene, f. 1854 i Holden.
Hanna Nilsdatter, Datter, ugift, hjælper Forældrene, f. 1858 i Holden.
Nikoline Nilsdatter, Datter, f. 1871 i Holden.
Karen Nilsdatter, Datter, f. 1869 i Holden.
Thea Nilsdatter, Datter, f. 1873 i Holden.

Kreaturhold, Nils Nilsen Kastet: 1 Hest, 3 Kjør, 1 Svin.

Kastet af vestre Romnæss.
Løbeno. 183g.

Johannes Nilsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier og Snedker, f. 1839 i Holden.
Aslaug Evensdatter, hans Kone, f. 1844 i Helgen Sogn i Holden.
Nils Johannesen, Søn, f. 1866 i Holden.
Even Johannesen, Søn, f. 1875 i Holden.
Tora Marie Johannesdatter, Datter, f. 1871 i Holden.
Peder Elefsen, ugift, Snedkerlære, f. 1857 i Hitterdal (Heddal).
Aslaug Nilsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1850 i Holden.
Even Halvorsen Gedeboen, Tilreisende, bosted: Gedeboen i Holden Sogn, gift Gaardbruger og Selveier, f. 1818 i Holden.
 
Kreaturhold: 2 Kjør, 1 Svin.

Kastet.
Løbeno. 183c.

Halvor Jensen, Husfader, gift, Huseier uden Jord og Skolelærer, f. 1837 i Helgen Sogn i Holden.
Karen Maria Nilsdatter, hans Kone, Forestaar Huset og Syr for Fremende, f. 1843 i Melum Sogn i Solum.
Nils Halvorsen, Søn, f. 1866 i Holden.
Jens Halvorsen, Søn, f. 1870 i Holden.
Kristen Andreas Halvorsen, Søn, f. 1873 i Holden.
Karl Halvorsen, Søn, f. 1875 i Holden.

Kastet.
Løbeno. 183e.

Amborg Marie Nilsdatter, Husmoder, Enke, Gaardbrugerske og Selveier, f. 1831 i Holden.
Johan Jensen, Søn, ugift, Flaademand, f. 1853 i Holden.
Andrea Jensdatter, Datter, f. 1867 i Holden.
Nikoline Jensdatter, Datter, f. 1860 i Holden.
Johanne Maria Jensdatter, Datter, f. 1870 i Holden.

Kreaturhold, Amborg Marie Nilsdatter: 1 Kjør, 1 Kalv, 1 Svin.

Sannerholtkastet.
Løbeno. 184c, 183e.

Peder Østensen(!) Peder Pedersen (rettet av G.S. 2022), Husfader, gift, Huseier, Dagarbeider ved Saugbruget, f. 1827 i Søvde Sogn (Sauherad).
Kari Bertelsdatter, hans Kone, f. 1832 i Holden.
Johan Pedersen, Søn, ugift, Dagarbeider ved Sagbruget, f. 1857 i Holden.
Karen Pedersdatter, Datter, f. 1862 i Holden.
Edvard Pedersen, Søn, f. 1868 i Holden.
Theodor Pedersen, Søn, f. 1870 i Holden.
Peder Pedersen, Søn, f. 1869 i Holden.
Karen Maria Pedersdatter, Datter, f. 1865 i Holden.
Gurine Berthea Pedersdatter, Datter, f. 1862 i Holden.
Bent Pedersen, bosted Løveid, ældste Søn paa besøg, ugift, Tømmerfløder, f. 1854.

Sannerholt.
Løbeno. 184c(?), 183e.

Nils Klemmetsen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier og Skolelærer, f. 1843 i Holden.
Anne Olsdatter, hans Kone, f. 1847 i Helgen Sogn i Holden.
Andreas Nilsen, Søn, f. 1872 i Holden.
Anne Kristine Nilsdatter, Datter, f. 1869 i Holden.
Kirsten Marie Nilsdatter, Datter, f. 1875 i Holden.
Lisbeth Halvorsdatter, ugift, Tjenestepige og Forresten en steddatter af Faderen, f. 1860 i Holden.

Kreaturhold, Nils Klemmetsen: 3 Kjør, 1 Kalv, 1 Svin.

Sannerholt.
Løbeno. 184d.

Ole Jørgensen, Husfader, gift, Gaardbruger, Selveier og Snedker, f. 1838 i Lunde.
Marie Hansdatter, hans Kone, f. 1823 i Holden.
Karen Jensdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1855 i Lunde.

Kreaturhold: 4 Kjør.Tællingskreds No. 9 (skolekrets nr. 9).Ulefos Hovedgaard
(Nytt gnr 42).

Ulefos.
Løbeno. 12.

Nils Aall, Husfader, gift, Brugseier, f. 1831 i Stockholm.
Charlotte Aall, Kone, f. 1835 i Hammerfest.
Nicoline Aall, Datter, f. 1862 paa Ulefos, Holden.
Mariane Aall, Datter, f. 1863 paa Ulefos, Holden.
Hans Aall, Søn, f. 1865 paa Ulefos, Holden.
Cato Aall, Søn, f. 1871 paa Ulefos, Holden.
Benedicte Aall, Datter, f. 1875 paa Ulefos, Holden.
Valborg Schrøder, ugift, Lærerinde, f. 1833 i Bergen.
Axel Sønderaall, ugift, Huslærer f. 1852 i Drammen.
Stockfleth Aall, Tilreisende med bosted Christiania, Candidat Juris, ugift, f. 1842 i Laurvig(?).

Hanna Johannesen, ugift, Husholderske, f. 1828 i Skien.
Marthe Isaksen, ugift, Husholderske, f. 1853 i Skien.
Margrethe Rasmusdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1828 i Holden.
Marie Nielsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1842 i Holden.
Gunhild Olsdatter, ugift Tjenestepige, f. 1842 i Holden.
Thora Johannesdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1858 i Holden.
Gurine Nielsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1848 i Holden.

Fraværende:
Christine Aall, Datter, i Christiania, ugift, f. 1868 paa Ulefos i Holden.
Martin Hammerstad, i Smaalenene, Agronom, f. antagelig 1850 ved Sarpsborg.

Herman Reetz, Gartner, ugift, f. 1851 i København.
Christen Svennungsen, ugift, gaarddreng, Tjenestegut, f. 1849 i Lunde.
Peder Jensen, ugift, Kvægrøgter, f. 1857 i Solum.
Mari Andersdatter, ugift, Fæpige, f. 1849 i Holden.

Kreaturhold, N. Aall: 8 Heste, 1 Tyr, 29 Kjør, 4 Faar, 4 Svin.


Sagbruget

Sagbruget - Brakken.
Løbeno. 12.

Familie 1.
Ulefos Sagbrug - Brakken.

Bent Bentsen, Husfader, Enkemand, Smed, f. 1804 i Romnæs, Holden.
Maren Bentsdatter, Datter, ugift, hos Faderen, f. 1849 i Romnæs, Holden.
Anna Marie Olsen, Maren bentsdatters Datter, f. 1872 i Romnæs, Holden.

Familie 2.
Ulefos Sagbrug - Brakken.

Kristen Johnsen, Husfader, gift, Sagbrugsarbeider, f. 1808 i Romnæs, Holden.
Marthe Rasmusdatter, hans Kone, f. 1810 i Romnæs, Holden.

Familie 3.
Ulefos Sagbrug - Brakken.

Karen Jørgensdatter, Sagbrugsarbeiders Enke, Delvis Fattigunderstøttelse - delvis Dagarbeider, f. 1831 i Helgen, Holden.
Mathea Nilsdatter, Datter, f. 1866 i Holden.
Ingeborg Nilsdatter, ditto, f. 1869 i Holden.
Jørgine Nilsdatter, ditto, f. 1872 i Holden.
Anne Nilsdatter, ditto, Tilreisende Datter, bosted hos sin Morbroder paa Vale i Holden, ugift, f. 1863 i Holden.

Familie 4.
Ulefos Sagbrug - Brakken.

Ingeborg Maria Gundersdatter, Møllers Enke, Understøttes af Sønnen, f. 1827 i Romnæs i Holden.
Tjøstolf Pedersen, hendes Søn, ugift, Møller, f. 1857 i Romnæs i Holden.
Peder Pedersen, Søn, Bærer Sagflis af Sagene, f. 1863 i Romnæs i Holden.
Karen Pedersdatter, Datter, f. 1861 i Romnæs i Holden.
Gurine Pedersdatter, Datter, f. 1867 i Romnæs i Holden.

Jakob Johannesen, ugift, Møller, f. 1852 i Romnæs i Holden.

Familie 5.
Ulefos Sagbrug - Brakken.

Kristen Kjøstolfsen, Husfader, gift, Sagbrugsarbeider, f. 1832 i Romnæs i Holden.
Anne Olsdatter, hans Kone, f. 1831 i Holden.
Tjøstolf Kristensen, Søn, ugift, Sagbrugsarbeider, f. 1859 i Romnæs i Holden.
Ole Kristensen, Søn, f. 1863 i Romnæs i Holden.
Mariane Kristensdatter, Datter, f. 1866 i Romnæs i Holden.
Hanna Kristensdatter, Datter, f. 1869 i Romnæs i Holden.
Hans Kristensen, Søn, f. 1873 i Romnæs i Holden.
Aaste Halvorsdatter, Sagbrugsarbeiders Enke, Nyder Fattigunderstøttelse, f. 1798 i Holden.

Kreaturhold: 1 Svin.

Familie 6. Ulefos Sagbrug - Brakken.

Hans Petter Andersen, Husfader, gift, Smed, f. 1813 i Romnæs i Holden.
Ingeborg Gundersdatter, hans Kone, f. 1816 i Romnæs i Holden.
Gunder Hansen, Søn, ugift, Dagarbeider, f. 1843 i Romnæs i Holden.
Inger Hansdatter, Datter, ugift, Hos forældrene, f. 1855 i Romnæs i Holden.

Familie 7.
Ulefos Sagbrug - Brakken.

Mari Gundersdatter, Sagbrugsarbeiders Enke, Understøttes af Sønnen og en Del af Fattigvæsenet, f. 1824 i Lunde.
Kristen Pedersen, Søn, ugift, Sagbrugsarbeider, f. 1848 i Romnæs i Holden.

Sondre Hansen, Husfader, Enkemand, Dagarbeider, f. 1803 i Romnæs i Holden.

Familie 8.
Ulefos Sagbrug - Brakken.

Kari Tronsdatter, Sagarbeiders Enke, Understøttes af Sønnen, f. 1826 i Lunde.
Halvor Nilsen, Søn, ugift, Sagarbeider, f. 1849 i Romnæs i Holden.

Familie 9.
Ulefos Sagbrug - Brakken.

Hans Johnsen, Husfader, gift, Sagbrugsarbeider, f. 1803 i Romnæs i Holden.
Guri Thorstensdatter, hans Kone, f. 1815 i Næs Sogn i Saude (Sauherad).
Thorsten Thorstensen, Søn, ugift, Sagbrugsarbeider, f. 1860 ditto.

Familie 10. Ulefos Sagbrug - Brakken.

Halvor Hansen, Husfader, gift, Møller, f. 1846 i Romnæs i Holden.
Andrea Rasmusdatter, hans Kone, f. 1846 i Holden.
Hans Ingvard Halvorsen, Søn, f. 1873 i Romnæs i Holden.
Reinhard Halvorsen, Søn, f. 1875 i Romnæs i Holden.
Karl Hansen, Fattiglem, ugift, Udsat af Fattigvæsenet, f. 1866 i Romnæs i Holden.

Kreaturhold: 1 Svin.

Familie 11. Ulefos Sagbrug - Brakken.

Gunnulf Thorsen, Husfader, gift, Sagbrugsarbeider, Snedker, f. 1826 i Lunde.
Karen Kristensdatter, Kone, f. 1821 i Romnæs i Holden.
Inger Marie Gunnulfsdatter, Datter, ugift, hjælper Forældrene, f. 1859 i Romnæs i Holden.
Anne Marie Gunnulfsdatter, Datter, f. 1866 i Brevig.
Margrethe Gunhilde Gunnulfsdatter, Datter, f. 1869 i Brevig.
Theodor Gunnulfsen, Søn, f. 1861 i Romnæs i Holden.

Fraværende:
Kristen Gunnulfsen, Søn, Opholdsted Brevig, Matros, f. 1857 i Romnæs i Holden.
Hans Pedersen, Forhen Røgter paa Ulefos, Dagarbeider, f. 1822 i Lunde.

Familie 12. Ulefos Sagbrug.

Ingeborg Jensdatter, Husmoder, Sagbrugsarbeiders Enke, Forsørges af Sønnen, f. 1817 i Romnæs i Holden.
Jens Taraldsen, Søn, ugift, Sagbrugsarbeider, f. 1851 i Romnæs i Holden.

Familie 13.
Ulefos Sagbrug - Haugen.

Svennung Olsen, Husfader, Enkemand, Sagbrugsarbeider, f. 1822 i Næs Sogn i Saude (Sauherad).
Kari Svennungsdatter, Datter, ugift, hos Faderen, f. 1854 ditto.
Ener (?) Svennungsen, Søn, f. 1869 ditto.
Kari Olsdatter, Svennungs søster, bosted Gjerpen, Enke, Ernærer sig ved Haandarbeide, f. 1811 ditto.
Karl Halvorsen, hendes Søn, ugift, f. 1875 i Romnæs i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør.

Familie 14. Ulefos Sagbrug.

Johan Mathiassen, Husfader, gift, Sagbrugsarbeider, f. 1843 i Arnadal Sogn i Stokke Præstegjeld.
Aslaug Anundsdatter, hans Kone, f. 1847 i Helgen, Holden.
Anne Marie Johansdatter, Datter, f. 1869 i Romnæs i Holden.
Jørgen Marthinius Johnsen, Søn, f. 1872 i Romnæs i Holden.
Hans Abraham Johnsen, Søn, f. 1874 i Melum, Solum.

Marie Ellefsdatter, Husmor, Sagbrugsarbeiders Enke, lever af sin mands efterladenskaber, f. 1806 i Hollen.
Ingeborg Halvorsdatter, Tilreisende, ugift, hos Farmoderen, f. 1866 i Holden.

Kreaturhold: 1 Svin.

Familie 15. Ulefos Sagbrug.

Kristen Bentsen, Husfader, gift, Smed, f. 1830 i Romnæs i Holden.
Anne Susanne Nilsdatter, hans Kone, f. 1839 i Melum Sogn, Solum.
Anne Kristensdatter, Adoptivdatter, f. 11864 i Næs, Saude (Sauherad).
Mari Nilsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1856 i Holden.

Fraværende:
Carl Johannesen i Kristiania, Logerende, Sagbrugsbestyrer, Maskinist, f. 1849 i Vermland i Sverige.

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Svin.

Familie 16. Ulefos Sagbrug - Nyhus.

Kristen Nilsen, Husfader, gift, Sagbrugsarbeider, f. 1823 i Helgen i Holden.
Anne Thomine Pedersdatter, hans Kone, f. 1833? i Helgen i Holden.
Sten Kristensen, Søn, ugift, Dagarbeider, hjælper Faderen, f. 1854 i Helgen i Holden.
Marie Kristensdatter, Datter, f. 1860 i Romnæs i Holden.
Aaste Kristensdatter, Datter, f. 1868 i Romnæs i Holden.
Nils Kristensen, Søn, f. 1861 i Romnæs i Holden.
Anne Kristensdatter, Datter, f. 1862 i Romnæs i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør.

Familie 17. Ulefos Sagbrug - Fiskestigen.

Ole Hansen, Husfader, gift, Sagmester, f. 1827 i Romnæs i Holden.
Ingeborg Ellingsdatter, hans Kone, f. 1839 i Hvideseid (Kviteseid).
Hans Olsen, Søn, ugift, hjælper Faderen paa Sagen, f. 1865 i Romnæs i Holden.
John Olsen, Søn, f. 1867 i Romnæs i Holden.
Elling Olsen, Søn, f. 1870 i Romnæs i Holden.
Ingeborg Marie Olsdatter, Datter, f. 1872 i Romnæs i Holden.
Andreas Olsen, Søn, f. 1875 i Romnæs i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør.

Familie 18. Ulefos Sagbrug.

Peder Eriksen, Husfader, Enkemand, Sagbrugsarbeider og Snedker, f. 1807 i Romnæs i Holden.
Andreas Edvard Pedersen, Søn, ugift, Hjælper Faderen, f. 1847 i Romnæs i Holden.
Hans Petter Pedersen, Søn, ugift, Sagmester, f. 1851 i Romnæs i Holden.
Ingeborg Pedersdatter, Datter, ugift, Hos Faderen, f. 1853 i Romnæs i Holden.
Elise Pedersdatter, Datter, ugift, ditto, f. 1859 i Romnæs i Holden.
Maren Kirstine Pedersdatter, Tilreisende Datter, bosted Skien, ugift, Tjenestepige, f. 1846 i Romnæs i Holden.
Anne Pedersdatter, Tilreisende Datter, bosted Skien, ugift, Tjenestepige, f. 1857 i Romnæs i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Kalv.

Familie 19. Ulefos Sagbrug.

Even Andersen, Husfader, gift, Sagmester, f. 1841 i Romnæs i Holden.
Karen Taraldsdatter, hans Kone, f. 1847 i Romnæs i Holden.
Gunhild Hansdatter, Fattiglem, ugift, Bortsat til Even Andersen af Fattigvæsenet, f. 1862 i Romnæs i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør.

Familie 20. Ulefos Sagbrug - Hølen.

Østen Østensen, Husfader, gift, Sagbrugsarbeider og Flødningsmand, f. 1829 i Holden.
Anne K. Hedevig Østensen, Kone, f. 1830 i Holden.
Jørgen Østensen, Søn, ugift, Skomagerdreng, f. 1858 i Romnæs i Holden.
Ingeborg Østensdatter, Datter, f. 1860 i Romnæs i Holden.
Halvor Østensen, Søn, f. 1866 i Romnæs i Holden.
Kirstine Østensdatter, Datter, f. 1870 i Romnæs i Holden.
Inger Østensdatter, Datter, f. 1873 i Romnæs i Holden.
Hedevig Østensdatter, Datter, f. 1875 i Romnæs i Holden.

Kreaturhold: 2 Kjør.

Familie 21. Ulefos Sagbrug - Haven.

John Olsen, Husfader, gift, Sandhandler, f. 1815 i Romnæs i Holden.
Lisbeth Johnsdatter, hans Kone, f. 1824 i Romnæs i Holden.
Johan Johnsen, Søn, ugift, Handelsbetjent, Hjælper Faderen, f. 1852 i Romnæs i Holden.
Elise Johnsdatter, Datter, ugift, Hos Forældrene, f. 1850 i Romnæs i Holden.
Inger Berthine Johnsdatter, Datter, ugift, Hos Forældrene, f. 1856 i Romnæs i Holden.
Ingeborg Marie Johnsdatter, Datter, ugift, Hos Forældrene, f. 1858 i Romnæs i Holden.
Johanne Elise Johnsdatter, Datter, f. 1861 i Romnæs i Holden.

Rasmus Elias Rasmusen, gift, tilreisende Bager f. 1838 i Christiansand.
Ole Hansen, ugift, tilreisende Tjenestegut, f. 1858 i Holden.
Bent Gundersen, ugift, Handelsbetjent, f. 1858 i Holden.

Kreaturhold, John Olsen: 1 Hest, 2 Kjør, 1 Svin.

Familie 22. Ulefos Sagbrug - Haven.

Bent Bentsen, Husfader, gift, Dampskibsfører, f. 1838 i Romnæs i Holden.
Aase Thorsdatter, Kone, f. 1834 i Helgen i Holden.
Bent Bentsen, Søn, f. 1862 i Romnæs i Holden.
Teodor Bentsen, Søn, f. 1867 i Romnæs i Holden.
Nils Bentsen, Søn, f. 1874 i Romnæs i Holden.

Berthe Marie Kristensdatter, Tilreisende, Aases Moder, Enke, hos Datteren, f. 1814 i Helgen i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Svin.

Familie 23. Ulefos Sagbrug - Haven.

Gullik Pedersen, Husfader, gift, Dagarbeider, f. 1815 i Romnæs i Holden.
Inger Andersdatter, Kone, f. 1814 i Holden.

Ole Gunnulfsen, Husfader, gift, Kudsk hos N. Aall, Ulefos, f. 1846 i Saude (Sauherad).
Karen Andersdatter, Kone, f. 1840 i Romnæs i Holden.
Hanna Olsdatter, Datter, f. 1871 i Romnæs i Holden.
Gustav Olsen, Søn, f. 1874 i Romnæs i Holden.

Mari Olsdatter, Sagarbeiders Enke, Nyder Fattigunderstøttelse, f. 1808 i Helgen Sogn i Holden.

Familie 24. Ulefos Sagbrug - Hølen.

Gunder Olsen, Husfader, gift, Skovfogd hos N. Aall, f. 1830 i Romnæs i Holden.
Aaste Gurine Bentsdatter, Kone, f. 1833 i Romnæs i Holden.
Ole Gundersen, Søn, f. 1861 i Romnæs i Holden.
Johan Gundersen, Søn, f. 1863 i Romnæs i Holden.
Marie Gundersdatter, Datter, f. 1865 i Romnæs i Holden.
Martinius Gundersen, Søn, f. 1868 i Romnæs i Holden.
Hanne Petrea Gundersdatter, Datter, f. 1871 i Romnæs i Holden.

Kreaturhold: 2 Kjør, 1 Svin.

Familie 25. Ulefos Sagbrug - Hølen.

Hans Anundsen, Husfader, gift, Møllermester, f. 1833 i Helgen Sogn i Holden.
Kirstine Halvorsdatter, Kone, f. 1836 i Bø.
Anne Marie Hansdatter, Datter, f. 1862 i Solum.
Hansine Kirstine Hansdatter, f. 18166 i Solum.
Hanna Anette Hansdatter, f. 1874 i Helgen i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Svin.

Stian Anundsen, Husfader, Enkemand, Sagbrugsarbeider og Tømmermand, f. 1839 i Helgen sogn.
Amanda Marie Stiansdatter, Datter, f. 1869 i Brevig.
Asborg Maria Anundsdatter, Søster, ugift, Husholderske hos Stian Anundsen, f. 1836 i Helgen sogn.
Marie Johnsdatter, Stians Moder, Enke, Forsørges af Sønnen, f. 1802 i Helgen sogn.

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Faar.

Inger Tollefsdatter, Sagarbeiders Enke, Ernærer sig med Dagarbeide, f. 1837 i Helgen sogn.
Hans Nilsen, Søn, f. 1864 i Romnæs i Holden.
Aaste Karine Nilsdatter, Tilreisende Datter, bosted: Jernværket Holden, ugift, Tjenestepige, f. 1862 i Romnæs i Holden.

Familie 26. Ulefos Sagbrug - Ysteri.

Lovise Margrethe Jansen, Bestyrer Ulefos Meieri, ugift, Meierske, f. 1854 i Gjerpen.
Ida Anette Jansen, Tilreisende Søster, ugift, f. 1858 i Gjerpen.

Andrea Andersdatter, Forhen Barnepige paa Ulefos, ugift, f. 1817 i Skien.

Maria Hansen, Forhen Op..... paa Ulefos, ugift, Stryge og Vaskekone, Haandarbeider, f. 1827 i Romnæs i Holden.

Familie 27. Ulefos Sagbrug.

Anders Hansen, Husfader, gift, Møller, f. 1843 i Borre.
Karen Johansdatter, Kone, f. 1832 i Vaaler.
Mathias Gerhard Andersen, Søn, ugift, Sagbrugsarbeider, f. 1869 i Vaaler.
Anders Andersen, Søn, f. 1866 i Romnæs i Holden.
Josefine Karoline Andersdatter, Datter, f. 1869 i Romnæs i Holden.
Adolf Kristian Andersen, Søn, f. 1874 i Romnæs i Holden.
Anders Jørgen Andersen, Søn, ugift, Søfarende, f. 1856 i Arnadal sogn i Stokke Præstegjeld.

Anders Olsen, Husfader, gift, Sagbrugsarbeider, Tømmermand, f. 1835 i Helgen i Holden.
Margit Nilsdatter, Kone, f. 1832 i Gausdal.
Anne Andersdatter, Datter, f. 1863 i Romnæs i Holden.

Kreaturhold, Anders Hansen: 1 Svin.

Familie 28. Sagbruget.

Kristian Odin Olsen, Husfader, gift, Sagmester, f. 1838 i Romnæs i Holden.
Karen Nilsdatter, Kone, f. 1855 i Kragerø.
Ole Kristiansen, hans Søn, f. 1862 i Romnæs i Holden.
Andreas Kristiansen, Søn, f. 1870 i Romnæs i Holden.
Anne Kjøstolfsdatter, Gartners Enke, Forsørges af Sønnen Odin Olsen, f. 1812 i Gjerpen.

Ingeborg Karine Olsdatter, Sagmesters Enke, Odin Olsens Søster, Ernærer sig dels ved Dagarbeide, Dels ved handarbeide, f. 1840 i Romnæs i Holden.

Kreaturhold: 1 Svin.

Familie 29. Ulefos Sagbrug - Linddalen.

Peder Andersen, Husfader, gift, Sagmester, f. 1829 i Romnæs i Holden.
Marthe Olsdatter, Kone, f. 1824 i Romnæs i Holden.
Ole Pedersen, Søn, ugift, Paa Sagen med Faderen, f. 1858 i Romnæs i Holden.
Anders Pedersen, Søn, f. 1864 i Romnæs i Holden.
Andreas Pedersen, Søn, f. 1866 i Romnæs i Holden.
Anna Pedersdatter, Datter, ugift, f. 1856 i Romnæs i Holden.

Kreaturhold: 2 Kjør, 1 Kalv.

Familie 30. Ulefos Sagbrug.

Bent Johannesen, Husfader, gift, Sagbrugsarbeider, f. 1824 i Romnæs i Holden.
Maren Simensdatter, Kone, f. 1826 i Skien.
Johannes Bentsen, Søn, ugift, Sagmester, f. 1856 i Romnæs i Holden.
Marie Bentsdatter, Datter, f. 1867 i Romnæs i Holden.
Nils Bentsen, Søn, f. 1870 i Romnæs i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Svin.

Familie 31. Ulefos Sagbrug - Staaen (Staaen = Stoa = Nauste-Stoa).

Hans Hansen, Husfader, gift, Sagbrugsarbeider, f. 1836 i Melum, Solum.
Gunhild Marie Jørgine Halvorsdatter, Kone, f. 1837 i Laurvig.
Hanna Marie Hansdatter, Datter, f. 1872 i Romnæs i Holden.
Halvor Hansen, Søn, f. 1873 i Romnæs i Holden.
Hans Gulliksen, Hans Hansens Fader, enkemand, Bortleiet af Fattigvæsenet, f. 1796 i Helgen sogn i Holden.

Familie 32. Ulefos Sagbrug - Kaasene.

Tore Anundsdatter, Husmoder, Sagbrugsarbeiders Enke, Ernærer sig af sin Mans efterladenskaber, f. 1794 i Holden.
Kari Nilsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1853 i Lunde.

Kreaturhold, Enke Tore Anundsdatter: 1 Kjør (ei ku).

Familie 33. Ulefos Sagbrug - Strømodden.

John Eriksen, Husfader, gift, Sagbrugsarbeider, f. 1836 i Saude (Sauherad).
Kari Pedersdatter, Kone, f. 1837 ditto.
Kristi Johnsdatter, Datter, f. 1861 ditto.
Peder Johnsen, Søn, f. 1864 ditto.
Tone Johnsdatter, Datter, f. 1867 i Romnæs i Holden.
Edvard Johnsen, Søn, f. 1870 i Romnæs i Holden.
Teodor Johnsen, Søn, f. 1873 i Romnæs i Holden.
Ingeborg Olsdatter, Kari Pedersdatters Broderbarn, f. 1875 i Saude (Sauherad).

Familie 34. Ulefos Sagbrug - Strømodden.

Kristen Johannesen, Husfader, gift, Sagbrugsarbeider og Flaademand, f. 1825 i Romnæs i Holden.
Gurine Simensdatter, Kone, f. 1826 i Gjerpen.
Johanne Severine Kristensdatter, Datter, ugift, Hos Forældrene, f. 1854 i Romnæs i Holden.
Johannes Kristensen, Søn, ugift, Hjælper Faderen, f. 1858 i Romnæs i Holden.
Simen Kristensen, Søn, f. 1860 i Romnæs i Holden.
Anne Kristensdatter, Datter, f. 1862 i Romnæs i Holden.
Petrea Kristensdatter, Datter, f. 1864 i Romnæs i Holden.
Marie Kristensdatter, Datter, f. 1867 i Romnæs i Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør, 1 Svin.

Familie 35. Ulefos Sagbrug - Strømodden.

Jens Brynjulfsen (Jens Brynhildsen), Husfader, gift, Fyrbøder paa Dampskibet "Stærk", tilhørende N. Aall, f. 1848 i Holden.
Sigrid Gunnulfsdatter, Kone, f. 1851 i Holden.
Berthine Marie Jensdatter, Datter, f. 1872 i Holden.
Anna Pauline Jensdatter, Datter, f. 1874 i Romnæs i Holden.

Kreaturhold: 1 Svin.

Fraværende:
Bent Guttormsen, Husfader, gift, Maskinist paa Dampskibet "Stærk" tilhørende N. Aall, f. 1843 i Modum.
Anne Kirstine Thorsdatter, Kone, f. 1848 i Melum i Solum.
Anne Bendikte Bentsdatter, Datter, f. 1870 i Melum.
Thora Marie Bentsdatter, Datter, f. 1873 i Melum.

(Disse "Fraværende" var på besøk i Melum under folketellingen, men hadde fast bosted her. G.S.)

Kreaturhold: 1 Svin.

Familie 36. Ulefos Sagbrug.

Peder Jensen, Husfader, gift, Sagbrugsarbeider, f. 1810 i Gjerpen.
Ingeborg Sørensdatter, Kone, f. 1815 i Romnæs i Holden.

Kreaturhold: 3 Kjør, 1 Svin.

Jakob Johnsen, Husfader, gift, Sagbrugsarbeider og Maler, f. 1842 i Gjerpen.
Anne Pedersdatter, Kone, f. 1843 i Romnæs i Holden.
Thora Knudsdatter, Datter, f. 1869 i Romnæs i Holden.
John Jakobsen, Søn, f. 1875 i Romnæs i Holden.
Gunhild Rollefsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1857 iHolden.
Oscar Backa, Logerende, ugift, Doctor, f. 1849 i Skien.

Familie 37. Ulefos Sagbrug.

Simen Thorstensen, Husfader, gift, Sagbrugsarbeider, f. 1828 i Follebu Sogn, Gausdal Præstegjeld.
Sigrid Nilsdatter, Kone, f. 1829 i Follebu Sogn, Gausdal Præstegjeld.
Sofie Simensdatter, Datter, ugift, f. 1859 i Stokke Sogn og Præstegjeld.
Annette Simensdatter, Datter, f. 1862 i Romnæs i Holden.
Thora Simensdatter, Datter, f. 1864 i Romnæs i Holden.
Elise Simensdatter, Datter, f. 1869 i Romnæs i Holden.
Ingeborg Annette Simensdatter, Datter, f. 1874 i Romnæs i Holden.
Nils Simensen, Søn, f. 1866 i Romnæs i Holden.

Anne Karine Nilsdatter, Logerende, ugift, Sypige, f. 1846 i Melum Sogn, Solum.

Kreaturhold, Simen Thorstensen: 1 Kjør.

Familie 38. Ulefos Sagbrug.

Nils Danielsen, Husfader, gift, Skomagermester, f. 1825 i Brunlaugnæs (Brunlanes).
Aasild Johannesdatter, Kone, f. 1834 i Laurdal.
Anne Lovise Danielsen, Datter, ugift, hjælper Forældrene, f. 1855 i Laurdal.
Johan Danielsen, Søn, f. 1861 i Laurdal.
Hans Kristian Danielsen, Søn, f. 1864 i Laurdal.
Inger Johanne Danielsen, Datter, f. 1867 i Laurdal.
Dorthea Danielsen, Datter, f. 1869 i Laurdal.
Karl Martin Danielsen, Søn, f. 1871 i Laurdal.
Marie Kalincha Danielsen, f. 1875 i Romnæs i Holden.
Ole Larsen Ytterbø, ugift, Skomagersvend, f. 1854 i Helgen Sogn i Holden Præstegjeld.

Kreaturhold: 1 Svin.

Familie 39. Ulefos Sagbrug.

Peder Rejersen, Husfader, gift, Sagbrugsarbeider, Snedker, f. 1810 i Romnæs i Holden.
Mari Larsdatter, Kone, f. 1826 i Lunde.
Thomine Pedersdatter, Datter, f. 1862 i Romnæs i Holden.
Maren Anne Pedersdatter, Datter, f. 1865 i Romnæs i Holden.

Kreaturhold: 1 KJør, 2 Faar.

Familie 40. Sagbruget.

Andreas Hansen, Husfader, gift, Dagarbeider paa Ulefos Gaard, f. 1824 i Romnæs i Holden.
Inger Marie Simensdatter, Kone, f. 1824 i Skien.
Nils Andreassen, Søn, f. 1866 i Romnæs i Holden.
Hans Andreassen, Søn, ugift, Hjælper Forældrene, Dagarbeider, f. 1856 i Romnæs i Holden.

Familie 41. Ulefos Sagbrug.

Johan Johnsen, Husfader, gift, Kontorist, f. 1823 i Porsgrund.
Joakima Johnsen, Kone, f. 1842 i Skien.
Jørgen Johnsen, Søn, ugift, f. 1859 i Holden.
Annette Johnsen, Datter, f. 1863 i Holden.
Jacob Johnsen, Søn, f. 1868 i Holden.
Hanna Johnsen, Datter, f. 1870 i Holden.
Johanne Johnsen, Datter, f. 1873 i Holden.
Thomas Johnsen, Søn, f. 1875 i Holden.
Udøbt Pigebarn, Datter, f. 1875 i Holden.
Elise Gundersdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1857 i Holden.
Thomine Thorven, Tilreisende med bosted Skien, f. 1851 i Skien.

Familie 42. Ulefos nordre.

Hans Christian Marthinius Hoff, Husfader, gift. Distriktslæge, f. 1814 paa Kongsvinger.
Charlotte Caroline Marie Hoff, Kone, f. 1818 i Kristiania.
Elise Meyn, Husfaderens Svigermoder, Enke, levende af Enkepension, f. 1795 i Kristiania.
Halfdan Hoff, Tilreisende Søn, ugift Kjøbmand, bosted Drammen, f. 1845 i Hammers Præstegjeld, Nordland.
Hedevig Emilie Kjøsterud, Tilreisende, ugift, bosted Kristiania, Forsørges af sin Moder, enkefru Kjøsterud, f. 1852 i Drammen.
Sofie Antonette Hoff, Datter, ugift, Forsørges af Faderen, f. 1846 i Hammers Præstegjeld.
Hans Christian Hoff, Søn, ugift, cand. theol., Forsørges af Faderen, f. 1850 i Hammer.
Elise Mathilde Hoff, Datter, ugift, Forsørges af Faderen, f. 1855 i Holden.
Paul Nicolai Engelhardt Hoff, Tilreisende Søn, bosted Kristiania, ugift, Skoledicipel, Forsørges af Faderen, f. 1857 i Holden.
Johan Joac. Meyer Marsstrander, Tilreisende, bosted Kristiania, ugift, stud. theol., Forsørget af sin Fader, Kiøbmand Marsstrander af Bergen, f. 1854 i Bergen.

Ingeborg Torgersdatter, Tilreisende, ugift, Forsørger sig selv ved Dagarbeide, f. 1824 i Gjerpen.
Johanne Bentsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1854 i Holden.Marie Jonsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1854 i Holden.
Marie Jonsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1856 i Holden.

Familie 43. Ulefos Sagbrugs Skole.

Kittil Halvorsen, ugift, Skolelærer, f. 1849 i Bø.


Webmaster