ved
Gard Strøm
 


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |
 


Oppdatert 03.08.2021

Rictig mantall paa all Mandkiønnet offver 12 Aar
gamell i Hollen præstegield, i Nedre Tellemarqken
4. Martz 1665

Sogneprestens manntall 1665


Transkribert av G.S. 7. 8 og 9. februar 2016 i Valebø.

Skrevet av etter skannet originalprotokoll (Digitalarkivet).

Noen forkortelser:
Hdr. = Huder (oksehuder).
Tr. = Tønder - Tønner (korn).
 


Søketips: Hold nede [Control] og trykk [f].
 

Om avskriften.
Disse avskriftene gjør jeg for min egen del, for å bli kjent med både steds- og personnavn i området, og for effektivt kunne skrive ei moderne Nett-Bygdebok for Holla. Jeg leser ikke korrektur på mine avskrifter, men retter underveis når jeg finner feil. Det er fritt fram for alle å benytte seg av mine avskrifter til hva man vil, men bruk for all del de skannede kirkebøkene på Digitalarkivet for kontroll. Jeg er heller ikke feilfri. G.S.

| Hjem |
| 1665 | 1762 | 1782 | 1801 | 1835 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |
 

Nr.

Fulde Gaarde

Opsidere Sønner Tienestedrenge Huusmænd
1 Hollen Torbor Enche, bruger 6 Tønder (heretter forkortet Tr.) Beruld Svendsøn 17 Aar   Hans Skougsrud 57 Aar
2 Susaas Haffuord Pedersøn 56 Aar er Sver Søn med paa gaards,
bruger samtlig 6 Tr.
Henrik Haffuordsøn 24 Aar
Tarald Halfuorsøn 15 Aar
  Peder Gyffert 60 Aar
Hans Lommerud 48 Aar
3 Eie Øster (øvre) Isaach 34 Aar, bruger 4 Tr. og 2 Meler Torbiørn Suiffersøn, Løssgenger 33 Aar   Helge Presttved 47 Aar
4

Eie nedre

Tron 70 Aar
Simon Thorsøn 30 Aar. Bruger begge 3 Tr., 3 Huder
    Aschier Tuffte 51 Aar
5 Haatved store Sthen Enersøn 34 Aar, bruger 6 Tr. Tyge Haralssøn 12 Aar Svennung Haraldsøn Soldat, 21 Aar  
6 Vibetaa østre (øvre) Gunner Joenssøn Lendsmand, 61 Aar, bruger 3 tr., 2 hdr.   Anders Olssøn Tuffte 26 Aar, Løsgenger. Harald Skomager 48 Aar
7 Vibetaa Nedre Presteenchens Frigaard, Skylder 5 Tr.   Niels Carlssøn 17 Aar Lauridz Halvorsøn 36 Aar og Mathis Baardsøn 34 Aar.
8

Søwe

Anders Olsøn 66 Aar, bruger 10 Tr. 1 Hud   Elef Elefsøn 21 Aar  
9 Tuffte Johannes Evenssøn 30 Aar, bruger 6 Tr. Sebiørn Joehannessøn 14 Aar Ole Hansøn 19 Aar Jens Pedersøn Kringelfet
10 Heisholt Rasmus Nielsøn, 51 Aar, bruger 3 Tønder 1 Hud Hans Tygesøn 24 Aar
Anders Tygesøn 20 Aar
Saiffer Tygesøn 28 Aar
   
11 Tved Severin Andersøn 29 Aar, bruger 5 Tønder   Vilhelm Hansøn, Soldat 28 Aar Siffer Borge 33 Aar
Simon Hansøn 31 Aar
12 Fæn østre (øvre) Anders Halvordsøn, 44 Aar, bruger 4 1/2 Tnd., 1/2 hud   Helech Augustinusøn 14 Aar  
13 Fæn Nedre Anders Torgiusøn 31 Aar, bruger 6 huuder, 2 Mele   Børger Nielsøn 24 Aar Lauritz E..., 30 Aar
Hellech Tofsøn 29 Aar
14 Namløss Midgaarden Midgaarden bruger 6 Tønder:
1. Severin Haagensøn 68 Aar
2. Jon Pedersøn 48 Aar
3. Endre Carlsøn 24 Aar
Gulleck Severinsøn 28 Aar
 
  Madtz Tømmermand, 48 Aar
Ole Best...(?), 37 Aar
Christen Andersøn, 33 Aar
15 Bachesuaass (Baksås) Anders Haffuordsøn, 36 Aar, bruger 4 Tønder   Haffuord Nielsøn 14 Aar Anders Verstad 68 Aar
Asver Svennungsøn 32 Aar
16 Namløs Søndre Even Joannissøn, 68 Aar, bruger 4 Tønder Thomas Ewensøn, 26 Aar   Kittil "Skobøe..."(?), 34 Aar
Jacob Rasmussen
17 Helgen store 1. Powel Gunnersøn, 61 Aar
2. Gunner Powelsøn, 30 Aar, bruger 4 Tønder
Anders Powelsøn. Soldat 25 Aar
Ole Powelsøn 14 Aar
  Niels Olsbrygge, 33 Aar
Tolleff Tronsøn, 39 Aar
18 Ytterbøe 1. Oluff Torgiussøn, 38 Aar
2. Jens Pederssøn, 26 Aar, Bruger begge 6 hude oc 2 Meler
  Anders Rolfssøn, 26 Aar Christen Anderssøn ved Vlefos (Ulefos), 38 Aar
19 Kolle Lauridtz Kolbiørnsøn, 48 Aar, bruger 4 tønder "Gløer"? Lauridtzsøn, 20 Aar   Peder paa Niels Hvales Ødegaard, 42 Aar
20 Stenstad Jon Arffuesøn, 51 Aar, bruger 3 Tønder, 1 Hud Anders Jonssøn 17 Aar
Arffue Jonssøn, 16 Aar
  Christopher i Valebøe, 70 Aar
Lauridtz Trommeslager, 39 Aar
21 Bøe Tormo Jenssøn, 51 Aar, bruger 3 1/2 Tr. Hans Tormossøn, 26 Aar
Arffue Tormossøn, 19 Aar, Soldat
  Anders Ulevig, 34 Aar
22 Kolstad store Helge Haldwordsøn, 32 Aar, bruger 6 Tønder     Hans Hansen Schifsnæs, 32 Aar
23 Wale (Valebø) Niels Torbiønssøn, 40 Aar, bruger 12 Tønder   Peder Michelssøn 22 Aar
Hans Tolleffsøn 26 Aar
Erich Mathissøn 14 Aar
Tore Christenssøn i Valebøe
 
24 Wala (Valebø) Oluff Rasmussøn, 26 Aar, bruger 4 1/2 Tønde Engelbret Rasmussøn 20 Aar   Ole "Buhetes"(?)
25 Lunde Øffre (Valebø) Levor Olssøn 43 Aar, bruger 5 1/2 Tønde, 4 Kalvskind     Augustinus Pedersøn, Soldat 30(?) Aar
26 Lunde Nedre (Valebø) Marthe Olsdatter, Enke oc Johannes Svendssøn, hendes
Søn, 24 Aar, bruger 4 1/2 Tønde.
Augustinus Svenssøn 21 Aar
Oluff Svendssøn 17 Aar
Jens Svendssøn 25 Aar
Ambros Svenssøn 14 Aar
  Siffuer Olssøn 29 Aar
27 Brenne (Valebø) Peder Christensøn 58 Aar, bruger 3 Tønder oc 3 1/2 Huud Rasmus Evenssøn 14 Aar Tron Jonssøn 32 Aar Lauridtz Søffrensøn 38 Aar
Aslack den eldre ved Ulefodz 28 Aar
Aslack den yngre ved Ulefodz 26 Aar
28 Sanness øffre Gulleck Tygesøn 57 AAr, bruger 4 Tønder Tyge Gullecksøn 14 Aar
Niels Gullecksøn 13 Aar
   
29 Sanness Nedre Gunne Gunnesøn 60 Aar, bruger 4 Tønder Tollef Gunnessøn, Soldat 26 Aar
Niels Gunnessøn, 13 Aar
  Knud ved Ulefodz 28 Aar
30 Graffer (Valebø) Levor Olssøn 61 Aar, bruger 4 Tønder Peder Levorssøn 18 Aar Jacob Pederssøn 20 Aar
Jacob Rasmussøn 19 Aar
 
31 Rommenes Westre Tollef Carlssøn 42 Aar, bruger 3 Bismerpund Smør, 1 Hud,
1 Mele Korn.
    Jens Halvordssøn Snedkier 26 Aar
32 Rommeness Østre Hans Nielsøn 33 Aar, bruger 3 Bismerpund Smør, 1 Mele Korn   Ole Ahrnessøn(?) 14 Aar Arffve Skreder 60 Aar
33 Ulefodz Suiffer Svendssøn 28 Aar, bruger 4 Tønder     Christen Friis Skræder, 42 Aar
Nr.

Halve Gaarder

Opsidere Sønner Tienestedrenge Huusmænd
1

Haatved Mindre

Seurin Nielssøn     Anders Skomager 34 Aar
2 Vibetoe Midgaard Under Lensmandens gaard, Skylder 2 Huder     Erick Skomager 32 Aar
Ole Berthelssøn Skomager 33 Aar
3

Namløs Nørdre

Helge Kolbiørnssøn 60 Aar, bruger 3 Tønder Kolbiørn Helgesøn 26 Aar
Halffuord Helgesøn 14 Aar
  Eleff Valøen Snedker 36 Aar
Vilhelm Valøen 34 Aar
4 Namløs Søndre Kolbiørn Helgessøn 26 Aar, bruger 1 Tønde, 1 Hud oc 2 Meler Oluff Helgesøn, Soldat 20 Aar
Assbiørn Helgesøn 23 Aar
   
5

Heisholt Vestre

Jens Pederssøn, 42 Aar, bruger 3 Tønder     Oluff Saugmester d. yngre 42 Aar
Oluff Saugmester d. elder 56 Aar
Peder Saugmester 58 Aar
Anund Tømmermand 44 Aar, hands Søn
Peder Tømmerfoged, 49 (40?) Aar
Rasmus Sannes 40 Aar
Anders Solvessøn Skomager 26 Aar
Gunde Hanssøn Svend 59 Aar
6 Helgen Midtre Anders Andersøn 27 Aar, Bruger 2 Tønder      
7 Kolstad Mitdre Powel Folcquardsøn 28 Aar, bruger - (ikke nevnt)      
8 Jelset Thomas Kolbiørnsøn, 30 Aar, bruger  - (ikke nevnt)      
9 Kloffedal (Klovdal) Helge Kolbiørnsøn, 60 Aar, bruger 3 Tønder      
10 Holten (Holtan) Jens Knudsøn, 31 Aar, bruger 3 Huder      
11 Langeland Hans Olssøn, 64 Aar, bruger 4 Huder Rasmus Hansøn 22 Aar, Soldat
Brynnild Hanssøn 15 Aar
   
12 Verstad Lauridz Rolffsøn 40 Aar, bruger 2 Huder, 5 Meler, 3 høns(?)   Jacob Andersen 20 Aar  
13 Umbtued (Omtvedt) Oluff Eleffssøn 53 Aar, bruger 1 1/2 Tønde, 2 Huder Ole Torsøn 17 Aar    
14

Hvala (Helgen)

Sondre Kolbiørnssøn 40 Aar, bruger 3 Tønder, 2 Meler      
15 Jemtued Mellem Anders Olsøn 61 Aar, bruger 3 Tønder Tyge Andersøn 16 Aar
Anders Andersøn 14 Aar
   
16 Jemtued Nørder Brynnild 68 Aar, bruger 3 Tønder.      
17 Giedeboen Karen Encke, bruger - (ikke nevnt) Peder Folquorssøn 23 Aar
Ole Folquorssøn 21 Aar, Soldat
   
Nr.

Quarte Gaarder

Opsidere Sønner Tienestedrenge Huusmænd
1 Jenholt Peder Haraldsøn 62 Aar, bruger 2 Tønder Harald Pedersøn, Soldat 20 Aar
Anders Pedersøn 17 Aar
   
2 Bierffuen 1. Peder Christensøn 66 Aar
2. Sven Lauridzøn 36 Aar
3. Ole Olssøn 31 Aar
Bruger alle 3 opsiddere 2 Tønder 1 1/2 Mele (korn)
     
3 Steenstad Walen Gunner Hansøn 29 Aar, bruger  - (ikke nevnt)   Knud Olssøn 16 Aar  
4 Prestgraff Lucas Pedersøn 46 Aar, bruger 6 Meler (korn)     "Unge Haagen Smed"(?!) 34 Aar
Anders Anderssøn Sckreder 30 Aar
Christoffer Anderssøn 32 Aar.
5 Vasdalen (Ø. Helgen) Eschild Nielsøn 54 Aar, bruger 1/2 Hud      
6 Solberg (Valebø) Suennung Levorsøn 61 Aar, bruger 1 Hud Levor Suennungsøn (uten alder)    
7 Fosse Christen Henrichssøn 28 Aar, bruger 2 Tønder      
8 Skordall Niels Torbiørnssøn 62 Aar, bruger 1 Tønde      
9 Espevalen 1. Oluff Anderssøn 73 Aar bruger 1 Tønde
2. Lauridz Jonssøn 51 Aar, bruger 1 Tønde
     
10 Lille Jemtved Anders Olssøn 67 Aar, bruger 2 Tønder      
11 Opsall (Valebø) Christen Pederssøn 34 Aar, bruger 1 1/2 Tønde      
12 Bolstad (Borstad, Valebø) Under øffre Lunde, 1 1/2 Tønde      
13 Rønning Jens Nielssøn 62 Aar, bruger 1 Tønde Niels Jenssøn (uten alder)    
14 Teien Gunner Harallssøn, Soldat 24 Aar, bruger 1 Tønde      
15 Holte Øde Peder Olssøn 62 Aar, bruger 2 Tønder      
16 Hus Solve Anderssøn 62 Aar, bruger 1 1/2 Huud      


Webmaster