ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Oppdatert 11.09.2023

Folketelling - Hollen herred
1900


Transkribert av G.S., Brevik, 2017.

Skrevet av etter Digitalarkivets skanna- og digitaliserte utgaver.

Avholdt 31/12-1900


Søketips: Hold nede [Control] og trykk [f].
 

Om avskriften.
Disse avskriftene gjør jeg for min egen del, for å bli kjent med både steds- og personnavn i området, og for effektivt kunne skrive ei moderne Nett-Bygdebok for Holla. Jeg leser ikke korrektur på mine avskrifter, men retter underveis når jeg finner feil. Det er fritt fram for alle å benytte seg av mine avskrifter til hva man vil, men bruk for all del de skannede kirkebøkene på Digitalarkivet for kontroll. Jeg er heller ikke feilfri. G.S.

| Hjem |
| 1665 | 1762 | 1782 | 1801 | 1835 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


Noen forkortelser her:
f. = født
fhv. = forhenværende
d. = datter
s. = søn
hf. = husfader
hm. = husmoder
g. = gift
ug. = ugift


Skaardal lille
Gnr 1.

Vetle Pedersen Skaardal f. 1862, Lunde i Tel., husfader (hf.), Gbr., Leilænding.
Karen Hansd. f. 1866 i Lunde i Tel., husmor (hm.).
Peder Vetlesen f. 1890 i Lunde, søn (s.)
Martha Vetlesd. f. 1892 i Lunde, datter (d.)
Hans Vetlesen f. 1894 i Hollen, s.
Gunhild Marie Vetlesd. f. 1896 i Hollen, d.
Hanna Kirstine Vetlesd. f. 24/11-1899 i Hollen, d.


Baksaas
Gnr 2.

Storhaug.
Bnr 1.

Gunnulf Isaksen Storhaug f. 1866 i Lunde, hf., Gaardbr., Selveier.
Maria Aronsd. f. 1860 i Hollen, hm.
Aslaug Andersd. f. 1833 i Hollen, fattig losjerende (fl.), føderaadspige.
Anne Marie Gunnulfsd. f. 1888 i Hollen, d.
Isak Gunnulfsen f. 1891 i Hollen, s.
Gunnild Kistine Gunnulfsd. f. 1895 i Hollen, d.

Storhaug.
Bnr 2.

Halvor Aslaksen f. 1862 i Lunde, hf., Gaardbr., Selveier.
Ingeborg Olsd. f. 1865 i Lunde, hm.
Kjersti Halvorsen f. 1886 i Lunde, d.
Olav Halvorsen f. 1888 i Hollen, s.
Anne Halvorsen f. 1891 i Hollen, d.
Aslak Halvorsen f. 1893 i Hollen, s.
Nils Halvorsen f. 1896 i Hollen, s.
Asborg Halvorsen f. 1898 i Hollen, d.
Kristian Hansen f. 1882 i Lunde, Dagarbeider, Skogsarbeide.

Under Baksaas.
Bnr 6.

Kristian Simensen Hagen f. 1855 i Gausdal, hf., Uldvarehandler.
Marie Jakobsen Hagen f. 1855 i Røllanda, Sverge, hm.
Johan Sigvart Hagen f. 1888 i Hollen, s.
Ragna Kristine Hagen f. 1893 i Hollen, d.
Magda Justine Hagen f. 1896 i Hollen, d.

Baksaas.
Bnr. 6.

Bernt Halvorsen f. 1857 i Hollen, hf., Gaardbr., Selveier.
Torberg Halvorsdatter f. 1858 i Lunde, hm.
Halvor Berntsen f. 1884 i Lunde, s., Middelskoleelev.
Kjersti Berntsen f. 1888 i Lunde, d.
Gunhild Sveinungsen f. 1879 i Lunde, Tjenestepige, fæjente.
Hans Ellefsen f. 1851/1857 i Lunde, Dagarbeider, gaardsbrug.
Jakob Isaksen Bjerven f. 1875 i Lunde, ug., losjerende, Skomager.
Halvor Halvorsen f. 1817 i Hollen, hf., enkem., Rentist.
Mari Olsdatter f. 1860 i Bø, enke, Husholderske.

Mutterud.
Bnr 4.

Peder Halvorsen f. 1849 i Lunde, hf., Gaardbr., Selveier. I Skien.
Hanna Nilsd. f. 1858 i Hollen, hm.
Marie Pedersen f. 1882 i Hollen, d., Husgjerning.
Halvor Pedersen f. 1883 i Hollen, s. gaardbrug.
Karen Pedersen f. 1885 i Hollen, d.
Nils Pedersen f. 1888 i Hollen, s.
Einar Pedersen f. 1890 i Hollen, s.
Thor Pedersen f. 1893 i Hollen, s.

Baksaas.
Bnr 3.

Thor Nilsen Baksaas f. 1870 i Hollen, hf., G.br., Selveier
Anne Maria Halvorsen f. 1881 i Hollen, hm.
Nils Olsen f. 1827 i Lunde, losjerende, enkem., Rentist.
Aslaug Tollefsd. f. 1879 i Lunde, ug., Tjenestepige, fæjente.

Evju under Baksaas.
Bnr 6.

Karl Olsen f. 1856 i Hollen, hf., Dagarb., skogsarbeide.
Anne Vetlesd. f. 1845 i Siljord, hm.
Anders Karlsen f. 1879 i Hollen, s., Skogsarbeider.
Karen Karlsd. f. 1881 i Bamle, d., Sypige.
Ingeborg Karlsd. f. 1882 i Bamle, d., husligt arbeide.

Sandbakken.
Under Gnr 2.
Bnr 5, 6.

Jakob Kristoffersen f. 1868 i Ulleren, Odalen, hf., Arbeider ved kanalanlægget.
Anne Kristoffersen f. 1872 i Hollen, hm.

Nome.
Under Gnr 2.
Bnr 5, 6.

Anne Sveinungsd. f. 1824 i Hollen, hm., enke, Husmandsenke, pladsbrugerske.
Aslaug Sveinungsd. f. 1826 i Hollen, Logerende, ug., Arbeiderske ved jordbrug.
Johan Kristian Henriksen f. 1881 i Hollen, Stedsøn, Malerlærling.
Nils Nilsen f. 1833 i Hollen, Logerende, enkemand, Skogsarbeider.

Perskaas.
Under Gnr 2.
Bnr 5, 6.

Johan Svendsen f. 1858 i Hollen, hf., Maler og snedker, i Kristiania.
Anne Marie Hansd. f. 1862 i Hollen, hm.
Gunhild Johansen f. 1886 i Hollen, d., husgjerning.
Karl Johansen f. 1888 i Hollen, s.
Henrik Johansen f. 1893 i Hollen, s.
Ida Johansen f. 1894 i Hollen, d.
Johannes Johansen f. 1896 i Hollen, s.


Susaas
Gnr 3.

Oterkjær.
Bnr. 2, 8.

Anders Gundersen f. 1837 i Hollen, hf., Gaardbr. og maler, Selveier.
Berthe Kristensd., f. 1847?? i Lunde, hm.
Kristen Andersen f. 1883 i Hollen, s., Malerlærling.
Rasmus Andersen f. 1887 i Hollen, s.
Anna Olava Andersd. f. 1892 i Hollen, d.

Rydningen (Solvold?).
Bnr 3.

Gurine Kristensd. f. 1861 i Hollen, hm., enke, Arbeiderenke.
Sofus Kristiansen f. 1888 i Hollen, s., Gjætergut.
Karl Martin Kristiansen f. 1890 i Hollen, s.
Anna Kristiansd. f. 1892 i Hollen, d.
Hans Kristiansen f. 1894 i Hollen, s.

Toreskaas.
Bnr 4.

Halvor Nilsen f. 1859 i Lunde, hf., Gaardbr., Selveier.
Bergit Olsd. f. 1853 i Saude (Sauherad), hm.
Nils Halvorsen f. 1882 i Hollen, s., jordbrug.
Halvor Halvorsen f. 1887 i Hollen, s.
Aslaug Marie Halvorsen f. 1891, d.
Ingeborg Hansd. f. 1864 i Lunde, Tjenestepige, husligt arbeide.
Johan Tvedten f. 1879 i Birkenes, Nedenes, Logerende, ugift Folkeskolelærer.

Toreskaas.
Bnr 6.

Gjørand Hansd. f. 1854 i Lunde, hm., Enke, Gaardbrugerenke, selveiendom.
Hans Olsen f. 1882 i Hollen, s., Arbeider ved Træsliberi.
Hanna Marie Olsd. f. 1887 i Hollen, d.
Ragna Jørgine Olsd. f. 1889 i Hollen, d.
Johannes Olsen f. 1892 i Hollen, s.
Gunhild Olava Olsd. f. 1894 i Hollen, d.

Vrangfos.
Bnr 10. Hovedbygningen.

Rasmus R. Lunde f. 1849 i Lunde i Sirdal, hf., Slusevogter.
Maria Hansd. f. 1859 i Lunde i Tel., hm., Slusevogterkone.
Rasmus Rasmussen f. 1888 i Lunde i Tel., s.
Johanne Rasmussen f. 1891 i Lunde, d.
Martin Rasmussen f. 1893 i Hollen, s.
Hanna Marie Rasmussen f. 1895 i Hollen, d.
Ole Johan Rasmussen f. 1896 i Hollen, s.
Ida Rasmussen f. 1898 i Hollen.

Ole Thovsen f. 1862 i Hitterdal (Heddal), hf., Slusevogter.
Daardi Johannesd. f. 1861 i Bø i Tel., hm., Slusevogterkone.
Gunhild Olsd. f. 1883 i Bø, d., Husgjerning.
Daardi Olsd. f. 1886 i Saude i Tel. (Sauherad), d.
Johannes Olsen f. 1889 i Hollen, s.
Thov Olsen f. 1891 i Hollen, s.
Annette Olsd. f. 1894 i Hollen, d.

Lars Anstensen f. 1845 i Vardal i Kristians amt (Oppland), hf., Slusemester.
Olivia Anstensen f. 1863 i Fjære, Nedenæs, hm., Slusemesterkone.
Martha Anstensen f. 1886 i Arendal, d.
Agnes Anstensen f. 1891 i Hollen, d.
Ansten Anstensen f. 21/8-1899 i Hollen, s.

Peder Marius Krestoffersen f. 1863 i Ulleren, Søndre Odalen, hf., Slusevogter.
Gunda Nilsd. f. 1870 i Barbø, Nedenæs, hm., Slusevogterkone.
Julius Pedersen f. 1893 i Hollen, s.
Nils Pedersen f. 1896 i Hollen, s.
Krestoffer Pedersen f. 15/6-1899 i Hollen, s.
Karoline Nilsd. f. 1833 i Barbø, Logerende, Arbeiderenke, husgjerning.

Susaas.
Bnr 1.

Halvor Olsen Susaas f. 1855 i Saude, Tel., hf., Gaardbr., Selveier.
Dorthea Nikolaisd. f. 1860 i Lunde, hm., Gaardmandskone.
Nikolai Halvorsen f. 1885 i Hollen, Gaardbrugersøn, gaardsarbeide.
Aasta Halvorsen f. 1887 i Hollen, d.
Halvor Halvorsen f. 1888 i Hollen, s.
Ingeborg Halvorsen f. 1891 i Hollen, d.
Anne Maria Halvorsen f. 1894 i Hollen, d.
Harald Halvorsen f. 1897 i Hollen, s.
Bertha Halvorsen f. 25/10-1899 i Hollen, d.

Perskaas.
Bnr 5.

Sveinung Sveinungsen f. 1832 i Hollen, hf, Skogsarbeider.
Anlaug Olsd. f. 1858 i Hitterdal (Heddal), hm., Arbeiderkone.

Rydningen.
Bnr 5.

Gjermund Stenersen f. 1837 i Lunde, hf., Gaardbruger, Selveier.
Margit Olsd. f. 1842 i Lunde, hm., Gaardmandskone.
Marie Gjermundsen f. 1884 i Hollen, d.
Susanne Gjermundsen f. 1886 i Hollen, d.
Halvor Gjermundsen f. 1881 i Hollen, (midlertidig - på besøk), s., Butikbetjent, kolonialforr.
Marie Karlsd. f. 1892 i Hollen, Logerende, Skolepige, folkeskolen.


Fosse
Gnr 4.
 

Kaasa.
Bnr 1.

Hans Kristensen f. 1860 i Lunde, hf, Gaardbr., Selveier
Marie Larsdatter f. 1863 i Drangedal, hm., Gaardmandskone.
Lars Hansen f. 1886 i Hollen, s.
Kristoffer Hansen f. 1887 i Hollen, s.
Aase Helene Hansd. f. 1889 i Hollen, d.
Markus Hansen f. 1892 i Hollen, s.
Knut Hansen f. 1894 i Hollen, s.
Erling Hansen f. 1896 i Hollen, s.
Arne Hansen f. 1898 i Hollen, s.
Udøbt pigebarn f. 22/11-1900 i Hollen, d.
Marie Gundersd. f. 1870 i Lunde, Tjenestepige, kreaturstel.

Langjordet.
Bnr 5.

Saamund Nilsen f. 1851 i Hollen, hf., Tømmerfløter og gaardbruger.
Ingeborg Thorsd. f. 1853 i Hollen, hm.
Nils Saamundsen f. 1877 i Hollen, s., Tømmerfløter.
Jens Saamundsen f. 1887 i Hollen, s.
Jens Saamundsen f. 1887 i Hollen, s.
Marie Saamundsen f. 1889 i Hollen, d.
Hans Kristian Saamundsen f. 1891 i Hollen, s.
Ingeborg Sofie Saamundsen f. 1895 i Hollen, d.

Kornkaasa.
Bnr 3.

Hans Kristensen f. 1827 i Saude i Tel. (Sauherad), hf., Gaardbruger, Selveier.
Gunhild Jørgensd. f. 1831 i Lunde, hm., Gaardmandskone.
Gunhild Olsdatter f. 1859 i Lunde, d., Gaardsarbeid.
Gunhild Hansd. f. 1890 i Hollen, d.

Fosse.
Bnr 2.

Ole Nilsen Fosse f. 1853 i Lunde, hf., Gaardbr., Selveier og forstander (D.E.L.K.)
Maria Johnsd. f. 1851 i Hollen, hm., Gaardmandskone.
Aslaug Maria Olsd. f. 1876 i Hollen, d., Gaardbrugerdatter, husgjerning.
Johanne Olsd. f. 1879 i Hollen, d., Gaardbrugerdatter, husgjerning.
Anne Olsd. f. 1881 i Hollen, d., Gaardbrugerdatter, husgjerning.
Nils Olsen f. 1883 i Hollen, s., Gaardbrugersøn.
Gunhild Olsd. f. 1886 i Hollen, d.
John Olsen f. 1888 i Hollen, s.
Ole Olsen f. 1891 i Hollen, s.
Bent Olsen f. 1891 i Hollen, s.

Braka (Fosse Brakka).
Under Gnr 4 bnr 2.

Johan Kristian Johnsen f. 1859 i Thune, Smaalenene (Østfold), hf., Arbeider ved kanalanlæg.
Inger Gundersd. f. 1869 i Hollen, hm.
Anne Johansen f. 1890 i Hollen, d.
Gunda Johansen f. 1892 i Hollen, d.
John Johansen f. 1894 i Hollen, s.
Aasta Johansen f. 1896 i Hollen, d.
Inga Johansen f. 8/4-1899 i Hollen, d.

Tarald Gundersen f. 1855 i Lunde, ug., Logerende, Gaardsarbeider.

Marie Pettersen f. 1855 i Laurvig, hm., Arbeiderenke, Gaardsarbeide.
Johannes Pettersen f. 1885 i Laurvig, s., Gaardsarbeider.
Gustav Pettersen f. 1887 i Hollen, s.


Eide øvre (Eie øvre)
Gnr 5.

Odden 5.
Under gnr 5 - bnr 1.

Jens Hansen Odden f. 1853 i Hollen, hf., Landmands arbeider.
Maren T. Odden f. 1851 i Hollen, hm.
Hanna Terese H. Odden f. 1894 i Hollen, d.

Eide øvre østre.
Bnr 2

Halvor Nikolaisen f. 1848 i Lunde, hf., enkemand, Gaardbruger, Selveier.
Marie Halvorsd. f. 1881, d., midlertidig (på besøk), Sypigelærling.
Nikolai Halvorsen f. 1884 i Hollen, s., Gaardbrugersøn, gaarsdarbeid.
Elise Halvorsen f. 1887 i Hollen, d.
Gunhild Sørtveit f. 1879 i Saude (Sauherad), ugift, Logerende, Folkeskolelærerinde.
Anne Olsd. f. 1873 i Kviteseid, Tjenestepige, husgjerning.
Margit Sveinungsd. f. 1858 i Lunde, Tjenestepige, kreaturstel.

Eide øvre vestre.
Bnr 1.

Thor Nikolaisen Eide f. 1851 i Lunde, hf., Gaardbruger, Selveier.
Aslaug Nilsd. f. 1857 i Lunde, hm., Gaardmandskone.
Nicolai Thorsen f. 1882 i Hollen, s., Gaardbrugersøn, gaarsdarbeid.
Nils Thorsen f. 1884 i Hollen, s., Gaardbrugersøn, gaarsdarbeid.
Halvor Thorsen f. 1886 i Hollen, s., Gaardbrugersøn, gaarsdarbeid.
Aslaug Marie Thorsen f. 1888 i Hollen, d.
Ole Thorsen f. 1890 i Hollen, s.
Harald Thorsen f. 9/10-1899 i Hollen, s.
Kari Olsd. f. 1874 i Bø i Tel., Tjenestepige, kreaturstel.

Nikolai Paulsen f. 1821 i Lunde, hf., Rentist.
Ingeborg Halvorsd. f. 1825 i Hollen, hm.

Odden 1.
Under gnr 5 bnr 1.

Ole Olsen f. 1854 i Hiterdal (Heddal), hf., Tømmermand, høvleriarbeider.
Hanna Marie Olsen f. 1857 i Hollen, hm.
Halvor Olsen f. 1886 i Hollen, s., Sagbrugsarbeider.
Hilda Olsd. f. 1890 i Hollen, d.
Johannes Olsen f. 1893 i Hollen, s.
Peder Olsen f. 1895 i Hollen, s.
Tora Olsen f. 1897 i Hollen, d.
Hans Olsen f. 3/4-1900 i Hollen, s.

Odden 2.
Under gnr 5 bnr 1.

Gunnar Knutsen f. 1859 i Fyrisdal, hf., Malerarbeider.
Gurine Knutsen f. 1872 i Hollen, hm.
Karl G. Knutsen f. 1893 i Barbu i Nedenæs, s.
Gunnar Asbjørn Knutsen f. 1894 i Barbu, s.
Gunhild Terese Knutsen f. 1897 i Barbu, d.
Sverre O. Knutsen f. 21/4-1899 i Hollen, s.

Odden 3.
Under gnr 5 bnr 1.

Ole T. Strigen f. 1859 i Hollen, hf., Skrædder, egen forretning.
Ingebjørg Ø. Strigen f. 1860 i Hollen, hm.
Magnhild Trese Strigen f. 1885 i Hollen, d.
Tor O. Strigen f. 1889 i Hollen, s.
Tora Nilsen f. 1882 i Hollen, Tjenestepige - Enepige.
Endre O. Sandland f. 1871 i Kviteseid, Logerende, ug., Lærer ved Folkeskolen.
Lars Andersen f. 1879 i Lunde, Logerende, ug., Skrædder ved husfaders forretning.
Sveinung T. Goti f. 1882 i Lunde, Logerende, ug., Skrædder-lærling.
Johan Boman f. 1852 i Sverge, Logerende, ug., Skræddersvend.

Anders Svendsen f. 1878 i Eidanger, hf., Bager.
Helene Svendsen f. 1877 i Skien, hm.
Simon Svendsen f. 1897 i Skien, s.
Hilda Svendsen f. 10/8-1899 i Hiterdal (Heddal), d.

Odden 4.
Under gnr 5 bnr 1.

Anne Kirstine Ytterbø f. 1842 i Hollen, hm., Tømmermerkerenke, arbeiderske.
Susane Ytterbø f. 1872 i Hollen, d., Arbeiderske ved Strikkefabrik.
Anne Ytterbø f. 1877 i Hollen, d. Arbeiderske ved Strikkefabrik.
Marina Ytterbø f. 1881 i Hollen, d., Sypige.
Gustav Haatveit f. 1883 i Søgne LM amt, ug., Logerende, Elev av Ulefos private middelskole.
Torgeir G. Omdal f. 1883 i Skafse (Skafså), ug., Logerende, Elev av Ulefos private middelskole.

Odden 6.
Under gnr 5 bnr 1.

Søren Reiersen f. 1857 i Nes i Telem. (Sauherad), hf., Møbelsnedker.
Mari A. Reiersen f. 1857 i Nes i Tel., hm.

Odden 7.
Under gnr 5 bnr 1.

Aron Johansen Fagerberg f. 1863 i Sverge, hf., Snedkermester - egen forretning.
Anna Kaisa Fagerberg f. 1866 i Sverge, hm.
Frida Charlotte Fagerberg f. 1891 i Hollen, d.
Anker Fagerberg f. 1893 i Hollen, s.
Jenny Cesilie Fagerberg f. 1895 i Hollen, d.
Karl Georg Fagerberg f. 1897 i Hollen, s.
Viggo Fagerberg f. 25/2-1899 i Hollen, s.
Anders Gustavsen f. 1885 i Tanum, Jarlsberg (Vestfold), Visergut.

Odden 8.
Under gnr 5 bnr 1.

Jon Olsen f. 1853 i Lunde, hf., Landmandsarbeider.
Anne Marie Olsen f. 1854 i Hollen, hm.
Halvor Jonsen f. 1881 i Hollen, s., Landmandsarbeider.
Olav Jonsen f. 1884 i Hollen, s., Kjørekar.
Ingebjørg Jonsd. f. 1887 i Hollen, d.
Immanuel Jonsen f. 1889 i Hollen, s.
Karl Jonsen f. 29/10-1899 i Hollen, s.

Odden 9.
Under gnr 5 bnr 1.

Kjersti Kristensd. f. 1838 i Hollen, hm., enke, Arbeiderske, Vaskekone.
Inger Hansd. f. 1876 i Hollen, d., Landmandsarbeiderske.
Kristofer Wishing f. 1860 i Brevig, Logerende, ug., Bager.
Ole K. Grønberg f. 1846 i Tune i Smaalenene (Østfold), Logerende, enkemand, Bager.
Gustav O. Sundelien f. 1884 i Bamle, Logerende, ugift, Bagersvend.

Odden 10.
Under gnr 5 bnr 1.

Ole Hansen f. 1858 i Hollen, hf., Tømmerfløder.
Karen Marie Hansen f. 1856 i Hollen, hm.
Inga Marie Hansen f. 1881 i Hollen, d., Sypige.
Hans Hansen f. 1892 i Hollen, s.
Karen Olivia Hansen f. 26/11-1900 i Hollen, d.

Harald Nilsen f. 1862 i Lunde, hf., Sliberiarbeider.
Guro Nilsen f. 1859 i Lunde, hm.
Hilda Haraldsen f. 1893 i Hollen, d.

Odden 11.
Under gnr 5 bnr 1.

Ole Halvorsen f. 1860 i Gjerpen, hf., Sliberiarbeider.
Anne Elise Halvorsen f. 1870 i Hollen, hm.
Herman Olsen f. 1888 i Hollen, s.
Karen Olsd. f. 1891 i Hollen, d.
Anna Marie Olsd. f. 1893 i Hollen, d.
Johannes Olsen f. 1896 i Hollen, s.
Andreas Olsen f. 6/4-1899 i Hollen, s.

Odden 12.
Under gnr 5 bnr 1.

Andreas T. Strigen f. 1848 i Hollen, hf., enkemand, Skrædder egen forretning.
Marie Strigen f. 1881 i Hollen, d., Husholderske.
Anette Strigen f. 1882 i Hollen, d., Husholdningsarbeide.

Johan Anton Andersen f. 1845 i Skibtvedt, Smaalenene (Østfold), Logerende, ugift, Skræddersvend.
Olav Halvorsen f. 1881 i Hollen, Logerende, ugift, Skræddersvend.

Stoadalen 1.
Under gnr 5 bnr 1.

Olav N. Roe f. 1859 i Bø, Telem., hf., Slusevogter
Gunhild J. Roe f. 1858 i Nes i Telem., hm.
Johannes O. Roe f. 1888 i Bø, s.
Gunhild O. Roe f. 1891 i Hollen, d.
Olav O. Roe f. 1893 i Hollen, s.

Stoadalen 2.
Under gnr 5 bnr 1.

Gunnuld Nilsen f. 1866 i Lunde, hf., Sadelmager.
Ingebjørg N. Gunnuldsen f. 1867 i Lunde, hm.
Ingebjørg Gunnuldsen f. 1891 i Lunde, d.
Guro Gunnuldsen f. 1892 i Hollen, d.
Nils Gunnuldsen f. 1894 i Hollen, s.
Anna Gurine Gunnuldsen f. 1897 i Hollen, d.
Ragnvald Gunnuldsen f. 11/5-1900 i Hollen, s.

Ole Sundelien f. 1836 i Vage i Gudbrandsdalen, hf., Veiarbeider.
Kari Sundelien f. 1848 i Dovre, Gudbrandsdalen, hm.
Iver O. Sundlien f. 1880 i Eidanger, s., Sjømand.
Peder O. Sundelien f. 1879 i Holmestrand, s., Grubearbeider.

Stoadalen 3.
Under gnr 5 bnr 1.

Halvor Halvorsen f. 1855 i Hollen, hf., Sliberiarbeider.
Ingebjørg N. Hansen f. 1868 i Saude (Sauherad), hm.
Hans Oskar Halvorsen f. 1882 i Hollen, s. av mandens første egteskab, ug., Høvleriarbeider.
Tora Halvorsen f. 1889 i Hollen, d.
Hjalmar Halvorsen f. 1891 i Hollen, s.
Leonard Halvorsen f. 1893 i Hollen, s.
Olav Amandus Halvorsen f. 1895 i Hollen, s.
Harald Mathæus Halvorsen f. 7/11-1899 i Solum, s.

Stoadalen 4.
Under gnr 5 bnr 1.

Ole Jonsen f. 1830 i Lunde, hf., Veivogter.
Anne Jonsen f. 1856 i Hiterdal (Heddal), hm.

Ingebjørg Ropstad f. 1854 i Lunde, hm., enke, Vaskekone.
Karl Tomas Ropstad f. 1891 i Hollen, s.
Mari Gundersen f. 1875 i Lunde, Logerende, ug., Væverske.

Striken.
Under gnr 5 bnr 2. (Eide østre).

Haakon Karlsson f. 1839 i Sverge, hf., Landmandsarbeide.
Rakel Karlsson f. 1847 i Sverge, hm.
Karoline Haakonsd. f. 1888 i Gjerpen, d.
Johanne Haakonsd. f. 1890 Gjerpen, d.
Julie Haakonsd. f. 1892 i Lunde, d.
Karl Haakonsen f. 1894 i Hollen, s.


Dagsrud
Gnr 6. Bnr 1.

Ingebret Nilsen f. 1844 i Gjerpen, Forpagter og Gaardbr.
Lovise Simonsd. f. 1840 i Sandsvær, Buskerud, hm.
Karen Andrea Olsd. f. 1887 i Gjerpen. Fosterdatter.
Ole Olsen f. 1895 i Hollen, Fostersøn.

Gustav Karlsen f. 1886 i Mo i Telem., Gjætergut.
Sofie Olsd. f. 1876 i Slemdal (Siljan), Tjenestepige, kreaturstel.
Halvor Gundersen f. 1877 i Lunde, Tjener, gaardsarbeide.
Olav Andersen f. 1883 i Hollen, Logerende, Dagarbeider, gaardsarbeide.
Halvor O. Hegna f. 1870 i Saude Tel. (Sauherad), Logerende, Tømmerhugger.
John O. Hegna f. 1872/ 1882(?) i Saude Tel., Logerende, Tømmerhugger.
Halvor Hegna f. 1880 i Saude, Logerende, Tømmerhugger.
John Johansen f. 1863 i Fjære i Nedenæs, gift, Logerende, Tømmerhugger.


(Eidet nedre)
Gnr 7.

Haugen.
Bnr 1.

Johannes Tronsen f. 1827 i Hollen, hf., Landmandsarbeide.
Kari Torgeirsd. f. 1831 i Lunde, hm.
Johannes Johannessen f. 1876 i Hollen, Sliberiarbeider.
Karen Johannesd. f. 1873 i Hollen, Sypige.
Alma Otinia Akselsd. f. 1896 i Hollen, datterdatter.

(Dette er det eneste bebodde bruket med gnr 7 i Holla i 1900).


Heisholt østre
Gnr 8.

Skedsmo.
Bnr 1.

Nils Jensen f. 1830 i Hollen, hf., Dagarb., Skogsarbeide.
Marthe Olsd. f. 1844 i Lunde, hm.
Thora Jensen f. 1886 i Hollen, d.

Heisholtevjen a.
Bnr 16.

August Svendsen f. 1859 i Sverge, hf., Sliberiarbeider.
Marie Henriette Svendsen f. 1867 i Hollen, hm., Syerske.
Charlotte Johanne Svendsen f. 1894 i Hollen, d.
Hilda Bendikte Svendsen f. 1896 i Hollen, d.
Bjarne Svendsen f. 1898 i Hollen, s.

Heisholtevjen b og c.
Bnr 16.

Hans Karl Nilsen f. 1870 i Hollen, hf., Sliberiarbeider.
Ingebjørg Kr. Nilsen f. 1858 i Hollen, hm.
Kristen Hansen f. 1891 i Hollen, s.
Gunda Amalia Hansen f. 1894 i Hollen, d.
Nils Hansen f. 1896 i Hollen, s.

Jørgen Stensen Evjen f. 1845 i Hollen, hf., ug., Maler.
Kirsten Halvorsen f. 1884 i Hollen, ug., Almindelig tjenestepige.
Anders Andersen f. 1839 i Sverge, enkemand, Logerende, Sagbrugsarbeider.
Anne Marie Thomassen f. 1845 i Hollen, hm., enke.
Teodor Nilsen f. 1870 i Hollen, ug., s., Skomager.
Kristen Nilsen f. 1875 i Hollen, hf., g. Sliberiarbeider.
Berta Elise Nilsen f. 1876 i Hollen, hm., g.
Anna Nikoline Nilsen f. 22/9-1900 i Hollen, d.

Haugen.
Bnr 54.

Ole Nilsen f. 1855 i Bø i Tel., hf., Gaardsarbeider.
Else Hansd. f. 1857 i Bø, hm.

Olav S. Trasimot f. 1877 i Siljord, ug., Logerende, Sliberiarbeider.
Gunnar O. Ajer f. 1879 i Lunde, ug., Logerende, Sliberiarbeider.
Ingebjørg Evensen f. 1843 i Siljord, ug., Logerende, Gaardsarbeiderske.
Ingebjørg Jørgine Jørgensen f. 1877 i Drangedal, d., Havearbeiderske.
Olga Elise Tronsen f. 1898 i Hollen, d.

Evjen.
Bnr 53. I 1. etage.

Johannes I. Heggland f. 1878 i Lunde, hf., Sliberiarbeider. (Hegland?)
Marie I. Heggland f. 1874 i Hollen, hm.
Gjertrud Johannesd. f. 30/5-1900 i Hollen, d.

Lars Gundersen f. 1859 i Saude (Sauherad), hf., Værksarbeider ved Sagbrug.
Gunhild Gundersen f. 1873 i Drangedal, hm.
Gunnar Larsen f. 28/2-1899 i Hollen, s.

Fjeldstad.
Bnr 57. I 1. etage.

Teodor Larsen f. 1864 i Hollen, hf., enkem., Sagbrugsarbeider.
Lina Larsd. f. 1861 i Hollen, ug., Tjenestepige.
Reinhart Larsen f. 1888 i Hollen, s.
Lars Larsen f. 1890 i Hollen, s.
Anton Severin Larsen f. 1894 i Hollen, s.
Anne Halvorsen f. 1873 i Lunde, ug., Logerende, Sypige.
Jens Kittilsen f. 1868 i Siljord, ug., Logerende, Sliberiarbeider.

Hagen.
Bnr 32. I 1. etage.

Aslaug Sondresd. f. 1854 i Kviteseid, hm., enke, Arbeiderske ved alm. landmandsarbeide.
Kittil Olsen f. 1882 i Siljord, ug., Logerende, Grubearbeider, jerngrubene.
Anders R. Moen f. 1883 i Hollen, ug., Logerende, Grubearbeider, jerngrubene.
Hans P. Hansen f. 1844 i Sverge, ug., Logerende, Dagarbeider, landmandsarbeide.

Hans Knutsen f. 1864 i Bamle, hf., Dagarbeider, landmandsarbeide.
Kirsti Olsen f. 1869 i Hollen, hm.
Lars O. Haugen f. 1883 i Bø, ug., Logerende, Elev av Ulefos priv. middelskole.

Evjen øvre.
Bnr 6.

Gustav Jakobsen f. 1838 i Sverge, hf., Grubearbeider ved jerngr.
Stina Jakobsen f. 1850 i Sverge, hm.
Arnt Gustavsen f. 1888 i Hollen, s.
Hjalmar Gustavsen f. 1891 i Hollen, s.

Heisholt.
Bnr 17. I 1. etage.

Ole Halvorsen f. 1834 i Skien, hf., Garver ved egen forretning.
Helene Halvorsen f. 1838 i Tune, Smaalenene (Østfold), hm.
Torvald Halvorsen f. 1871 i Hollen, s., Slagter og indehaver av kjødforretning.
Anna Halvorsen f. 1879 i Hollen, d., ug.

August Herman Halvorsen f. 1866 i Skien, hf., Garver ved egen forretning.
Maren Bertea Halvorsen f. 1865 i Hollen, hm.
Olaf Halvorsen f. 1891 i Hollen, s.
Nils F. Tvedt f. 1883 i Tvedt i Lister og Mandal amt (Vestagder), ug., Logerende, Elev av Ulefos private middelskole.
Olaf Jensen f. 1881 i Kristiansand S., ug., Logerende, Elev av Ulefos private middelskole.
Marie Olsen f. 1877 i Hollen, ug., Logerende, Indehaver af papirforretning og systue.
Ingebjørg Gulliksen f. 1872 i Lunde, ug., Logerende, Sypige.

Jens N. Ytterbø f. 1870 i Skien, hf., Indehaver af trikotageforretning.
Hilda Ytterbø f. 1877 i Hollen, hm.
Randi Ytterbø f. 27/2-1899, d.
Nils Ytterbø f. 8/5-1900, s.
Sigrid Berge f. 1884 i Fyresdal, ug., Tjenestepige, husholdningsarbeide.
Gunnar Frigstad f. 1879 i Iveland, ug., Logerende, Elev av Ulefos private middelskole.
Ole Aanundsen f. 1884 i Stokken i Nedenæs (Aust Agder), ug., Logerende, Elev av Ulefos private middelskole.
Johannes Andreassen f. 1884 i Stokken i Nedenæs, ug. Logerende, Elev av Ulefos private middelskole.

Heisholt.
Bnr. 18. I 1. etage.

Ingebjørg Tollevsen f. 1840 i Hollen, hm., enke, Syerske, egen forretning.
Mariane Tollevsen f. 1879 i Hollen, ug., d., Sypige.

Edvard A. Riis f. 1837 i Gjerpen, hf., Blikkenslager.
Ingebjørg Riis f. 1843 i Kviteseid, hm.
Karoline Riis f. 1863 i Gjerpen, ug., d., Husholdningsarbeide.
Hilda Riis f. 1881 i Porsgrund, ug., d., Sypige.

Heisholt østre.
Bnr 25.

Ole Pedersen Heisholt f. 1868 i Hollen, hf., ug., Eier og indehaver av landhandlerforretning (kolonial og manufaktur).

Martinius Johnsen f. 1875 i Hollen, hf., Sliberiarbeider.
Betzy Caspara Johnsen f. 1879 i Skien, hm.

Heisholt.
Bnr. 26.

Kristoffer Kise f. 1868 i Nes i Tel. (Sauherad), hf., Indehaver og chef for landhandlerforretning (kolonial og manufaktur).
Susane N. Kise f. 1863 i Hollen, hm.
Halvor K. Kise f. 1890 i Lunde, s.
Aslaug Marie Kise f. i Lunde, 1892, d.
Nils K. Kise f. 1894, i Lunde, s.
Ingebjørg K. Kise f. 1897 i Hollen, d.
Olaf K. Kise f. 1898 i Hollen, s.
Hans Pedersen f. 1877 i Lunde, ug., Logerende, Skrædder i husets forretning.
Johan Andersen f. 1882 i Hollen, ug., Handelsbetjent i husets forretning.
Anders G. Senzeen f. 1859 i Sverge, ug., Logerende, Skræddersvend, lærling.
Ulrik Pedersen Wellelund f. 1850 i Danmark, enkemand, Skomager i egen forretning.

Aaheim.
Bnr 23. Hotel.

Rasmus N. Hansen f. 1844 i Hollen, hf., Gaardbruger og hoteleier.
Andrea Hansen f. 1849 i Hollen, hm., husbestyrinde ved hotellet.
Josefa Hansen f. 1876 i Hollen, ug., d., Husholdningsarbeide.
Asbjørn Hansen f. 1881 i Hollen, ug., s., Matros paa norsk seilskib.
Borghild Hansen f. 1884, d., Husholdningsarbeide.
John Hansen f. 1889 i Hollen, s.
Hans Hansen f. 1891 i Hollen, s.
Guro P. Gunderud f. 1878 i Lunde, ug., Kokkepige.
Albertine Elgestad f. 1881 i Rendalen, Hedmark, ug. Stuepige.
Jens O. Heimkleiv f. 1884 i Skafse (Skafså), ug., Kjøre og skydskar.
Alfred Jakobson f. 1860 i Sverge, ug., Landbrugsarbeide.
Peder A. Segerstrøm f. 1833 i Sverge, enkeman, Logerende, Uhrmager ved egen Forretning.

Hegna.
Bnr. 31. I Kjelderetagen.

Nils Nilsen Negaard f. 1856 i Storelvdalen, Hedmark, hf., Graastensmurer.
Anna Negaard f. 1857 i Saude (Sauherad), hm., Indehaver av spiseforretning.
Johan Andersen f. i Sande, Jarlsberg (Vestfold), ug., Logerende, Skræddersvend.

Anne Marie Malmstrøm f. 1857 i Hollen, hm., enke, Syerske.
Jonas Malmstrøm f. 1877 i Hollen, s., ug., Skrædder egen forretning.
Laura Malmstrøm f. 1887 i Sannikedal (Sannidal), d.
Vilhelm Malmstrøm f. 1889 i Sannikedal, s.

August Karlsen, f. 1848 i Sverge, hf., Uhrmager ved egen forretning.
Karolina Karlsen f. 1842 i Sverge, hm.
Cesilia Karlsen f. 1876 i Sverge, d., ug.
August Karlsen f. 1876 i Sverge, s. ug., Sliberiarbeider.
Oskar Karlsen, f. 1879 i Sverge, s., ug., Sliberiarbeider.

Karl Olsen f. 1837 i Sverge, hf., Graastensmurer.
Hanna Olsen f. 1854 i Solør, Hedmark, hm., Stryge- og vaskearbeide.
Albert Karlsen f. 1891 i Hollen, s.
Rudolf Karlsen f. 1893 i Hollen, s.

Hegna.
Bnr 15. (Telemarksapothek).

Johan Gulbrandsen f. 1856 i Skien, hf., Apotheker, indehaver av Telemark Apothek.
Mathilde Gulbrandsen f. 1868 i Trondhjem, hm.
Ingerid Gulbrandsen f. 1895 i Kristiania, d.
Gunnar Gulbrandsen f. 13/4-1899 i Kristiania, s.
Ole Severin Valle (Ole Severinsen?) f. 1876 i Vaage i Gudbrandsdalen, ug., Logerende, Farmaceut, tjenestegjørende.
Gunbjørg Smebye f. 1883 i Kristiania, ug., Lærling ved apothek.
Johanne Sigurdsen f. 1882 i Hollen, ug., tjenestepige, enepige.

Heisholt.
Bnr 10.

Christofer Grothing f. 1859 i Nøterø, Jarlsberg, hf., Bager og indehaver av colonial og manufakturforretning.
Marie Grothing f. 1865 i Porsgrund, hm.
Karen Grothing f. 1887 i Lunde, d.
Arthur Smith Grothing f. 1888 i Lunde, s.
Margit Grothing f. 1891 i Lunde, d.
Bjarne Grothing f. 1893 i Hollen, s.
Sverre Grothing f. 1895 i Hollen, s.
Einar Grothing f. 1898 i Hollen, s.
Albert Christofersen f. 1868 i Fredrikstad, ug., Logerende, Handelsbetjent ved husets forretning.
Tor Seland f. 1881 i Kviteseid, ug., tjeneste, Kjørekar - varekjører.
Otto Halvorsen f. 1881 i Omlid i Nednæs (Aust Agder), ug., Logerende, Bagersvend.
Gunhild Stensrud f. 1875 i Bø, tj., ug., Enepige.
Elen Karlsen f. 1879 i Enebak i Akershus, ug., Logerende. Løitnant i frelsesarmeen.
Julie Sollien f. 1867 i Bodø, ug., Logerende. Løitnant i frelsesarmeen.

Elverhøi.
(Gnr 8 Heisholt østre).
Bnr 51.

Johan B. H. Krohn f. 1861 i Lindaas i Søndre Bergenhus (Hordaland), hf., Læge (kommunelæge).
Ida Lovise Krohn (f. Walløe) f. 1867 i Siljord, hm.
Gerhard Johan Krohn f. 1891 i Hollen, s.
Gudrun Lovise Krohn f. 1892 i Hollen, d.
Harald Henrik Krohn f. 1893 i Kviteseid, s.
Astrid Krohn f. 17/2-1899 i Hollen, d.
Ida Krohn f. 17/5-1900 i Hollen, d.
Karine T. Haugan f. 1879 i Kviteseid, tj., ug. Kjøkkenpige.
Daardi T. Listaul f. 1882 i Kviteseid, tj., ug. Barnepige.
Anne O. Juvland f. 1885 i Kviteseid, tj. ug. Stuepige.
Aasmund O. Oppebøen f. 1883 i Kviteseid, tj., ug., Gaardsgut, kjørekar.
Gudmund G. Draugedal f. 1870 i Kviteseid, uf., Logerende. Bygningssnedker arbeider.
Gunda Wilhelmine Walløe (f. Irgens), f. 1844 i Christiania, hm., enke. Pensionert embedsmandsenke.
Fredrik Hauff Walløe f. 1887 i Kviteseid, ug., s.
Laura Karoline Kjelstrup f. 1857 i Slagen i Jarlsberg, g., Logerende. Egne midler.
Georg Fredrik Kjelstrup f. 1892 i Kristiania, ug., s.
Anne Sveinsdatter Tjos f. 1877 i Kviteseid, tj., ug. Enepige.

Hegna (Heisholthegna).
Bnr 28.

Rasmus Jonsen f. 1825 i Hollen, hf., Gaardbruger, selveier og Skomager.
Margrete Jonsen f. 1830 i Hollen, hm.
Jon Rasmussen f. 1870 i Hollen, ug., s., Landmandsarbeider.
Johanne Jonsen f. 1873 i Hollen, ug., d., Husholdningsarbeide.

Kringlefet.
Bnr 5.

Stein Steinsen (Sten Stensen) f. 1848 i Hollen, hf., Forpagter av gaard, tømmerfløter.
Anne Marie Steinsen f. 1851 i Mælum, Bratsberg, hm.
Stein Steinsen f. 1882 i Hollen, ug., s., Landmandsarbeider.
Eilef Steinsen f. 1886 i Hollen, ug., s.
Karette Stensen f. 1891 i Hollen, d.
Johan A. Brimsø f. 1883 i Stavanger, ug., Logerende, Elev av Ulefos private middelskole.

Aaland 1.
Bnr 34. (Ulefos forbrugsforening)

Kristian Mikkelsen f. 1863 i Kviteseid, hf., Dagarbeider ved Ulefos forbrugsforening.
Ingebjørg Mikkelsen f. 1864 i Saude (Sauherad), hm., Strikkerske.
Elen Mikkelsen f. 1893 i Hollen, d.
Halvor Mikkelsen f. 1896 i Hollen, s.
Ingebjørg Mikkelsen f. 29/10-1899 i Hollen, d.
Lars Høivik f. 1875 i Kinn i Nordre Bergenhus, ug., Logerende, Lærer ved Ulefos private middelskole.
Anna Lunde f. 1872 i Lunde, ug., Logerende, Arbeiderske, Kasserske ved Ulefos forbrugsforening.

Aaland 2.
Bnr. 33.

Andreas Pedersen f. 1866 i Hollen, hf., Bygningstømmermand.
Karen Pedersen f. 1864 i Hollen, hm.
Marta Andreasd. f. 1888 i Hollen, ug., d.
Inga Andreasd. f. 1891 i Hollen, d.
Peder Andreassen f. 1894 i Hollen, s.
Nils Andreassen f. 1895 i Hollen, s.
Mathilde Andreassen f. 1897 i Hollen, d.

Anders Pedersen f. 1864 i Hollen, hf., Møbelsnedker.
Martine Pedersen f. 1870 i Hollen, hm.
Peder Andersen f. 1890 i Hollen, s.
Marie Andersen f. 1891 i Hollen, d.
Olav Andersen f. 1894 i Hollen, s.
Andreas Andersen f. 1896 i Hollen, s.
Udøpt søn (Karl Ingvar Andersen døp 30/12-1900. G.S.) f. 21/10-1900 i Hollen, s.

Kringlefet.
Bnr 9. (Landhandleri)

Hagbart S. Lund f. 1865 i Høland (Akershus), hf., Indehaver og chef for landhandlerforretning, colonial og manufaktur.
Nora Marie Lund f. 1870 i Hollen, hm.
Hans Lund f. 1891 i Hollen, s.
Anna Lunde f. 1893 i Hollen, d.
Anne Larsen f. 1876 i Hollen, ug., Logerende, Butikjomfru.
Nils Vatne f. 1877 i Sandne (Rogaland), ug., Lærer ved Ulefos private middelskole.
Johan Vatne f. 1884 i Sandnes, ug. Logerende, Elev av Ulefos private middelskole.
Jan Holmesen f. 1884 i Berg, ug. Logerende, Elev av Ulefos private middelskole.
Eugen Holm f. 1886 i Kristiania, ug. Elev av Ulefos private middelskole.
Olav J. Deilevje f. 1884 i Hollen, tj., ug., Kjørekar.
Kirsti Olsd. f. 1883 i Lunde, ug., tj., Enepige.
Anne Karine Nilsen f. 1843 i Hollen, ug., Logerende, Indehaver av syforretning.

Kringlefet.
Bnr 5. (under)

Alfred Hernholm f. 1863 i Sverge, hf., Sliberiarbeider.
Marie Hernholm f. 1873 i Hollen, hm.
Aksel Hernholm f. 1892 i Hollen, s.
Anker Hernholm f. 1896 i Hollen, s.
Eleonore Hernholm f. 1898 i Hollen, d.
Sverre Hermholm f. 9/7-1900 i Hollen, s.
Ingebørg Andersen f. 1837 i Brunlanes, enke, Arbeiderske, Husligt arbeide, især vasking.
Gunnar Johansen f. 1876 i Hollen, ug., s., Sliberiarbeider.
Gurine Andersdatter f. 1888 i Hollen, ug. Logerende.

Kringlefet.
Bnr 36.

Jens Juliussen f. 1876 i Hollen, hf., Smed ved Ulefos jernværk.
Anna Juliussen f. 1881 i Kragerø, hm.
Joh. Andresen f. 1865 i Nesodden (Akershus), g., Logerende, Indehaver og bestyrer av Ulefos peivate middelskole.

Kringlefet.
Bnr 5. (under)

Ivar Torgrimsen f. 1847 Nes (i Sauherad), hf., Bygningstømmermand.
Margit Torgrimsen f. 1854 i Hollen, hm.
Torvald Ivarsen f. 1886 i Hollen, s.
Johanne Ivarsd. f. 1887 i Hollen, d.
Jon Ivarsen f. 1888 i Hollen, s.
Ingebjørg Ivarsd. f. 1890 i Hollen, d.
Aagot Ivarsd. f. 1892 i Hollen, d.
Ingvald Ivarsen f. 1893 i Hollen, s.
Johannes Ivarsen f. 1895 i Hollen, s.
Olga Ivarsd. f. 1897 i Hollen, d.
Arthur Ivarsen f. 28/11-1899 i Hollen, s.

Kringlefet.
Bnr 5. (under)

Johan Larssen f. 1853 i Sverge, hf., Graastensmurer.
Bendikte Larssen f. 1859 i Farsund, hm.
Emil Larssen f. 1885 i Arendal, s.
Karl Larssen f. 1887 i Hollen, s.
Johan Larssen f. 1889 i Hollen, s.
Ludvig Larssen f. 1892 i Hollen, s.
Lovise Larssen f. 1895 i Hollen, d.
Albert Larssen f. 1896 i Hollen, s.
Rikard Larssen f. 7/4-1900 i Hollen, s.

Kringlefet.
Bnr 12.

Martin Pedersen f. 1852 i Fosnes, Nord Trøndelag, hf., Bygningstømmermand.
Anne Pedersen f. 1857 i Hollen, hm.
Marie Martinsd. f. 1887 i Hollen, d.
Olga Martinsd. f. 1896 i Hollen, d.
Peder Martinsen f. 1896 i Hollen, s.
Peder Fosland f. 1877 i Fosnes, ug., Logerende, Grubearbeider ved jerngrubene.
Olav Moen f. 1881 i Hollen, ug., Logerende, Grubearbeider ved jerngrubene.
Gunleik Strand f. 1883 i Hitterdal (Heddal), ug., Logerende, Elev av Ulefos private middelskole.
Kittil Skogen f. 1884 i Nes i Tel. (Sauherad), ug., Logerende, Elev av Ulefos private middelskole.

Hygiea.
Bnr. 13 (av Ø. Heisholt).

Oscar Backe f. 1849 i Skien, hf., Dr. Praktiserende læge.
Sara Backe f. 1854 i Drammen, hm.
Finny Backe f. 1879 i Hollen, ug. d.
Signe Backe f. 1884 i Hollen, d.
Jan Torjussen f. 1884 i Fredrikstad, ug., Logerende, Elev av Ulefos private middelskole.
Gunhild Jespersen f. 1858 i Hollen, tj., ug., Kokkepige for familien.
Mathilde Asgjerdsen f. 1882 i Hollen, tj., ug., Stuepige.
Stella Arctander f. 1878 i Amerika, ug., Logerende.
Olav Knutsen f. 1884 i Saude (Sauherad), tj., ug. Gaardsgut.

Heisholt (østre 1).
Bnr 14.

Halvor Jonssen f. 1864 i Hollen, hf., ug., Gaardbruger, Selveier.
Mari Jonsd. f. 1862 i Hollen, ug., Logerende i familien, Landmandsarbeiderske.
Gunhild Jonsd. f. 1872 i Hollen, ug., Logerende i familien, Landmandsarbeiderske.
Aaste Hansd. Heisholt f. 1818 i Hollen, hm., enke, Rentenist.
Mariane Johannesd. f. 1843 i Hollen, ug., d., Landmandsarbeiderske.
Hilda Andreasd. f. 1888 i Hollen, ug., Logerende i familien.
Jon G. Steane f. 1882 i Kviteseid, ug., Logerende, Elev av Ulefos private middelskole.

Heisholt (østre 2).
Bnr 4.

Aslak N. Heisholt f. 1851 i Siljord, hf., Gaardbruger, Selveier.
Daardi J. Heisholt f. 1858 i Nes i Tel. (Sauherad), hm.
Halvor N. Heisholt f. 1881 i Hollen, s.
Nikolai A. Heisholt f. 1890 i Hollen, s.
Nils A. Heisholt f. 1893 i Hollen, s.
Daardi O. Roe f. 1883 i Bø i Tel., tj., ug., Gaards og husholdningsarbeide.
Per Jespersen f. 1864 i Lunde, tj., ug., Landmandsarbeide.
Torstein H. Eika f. 1885 i Bø, Logerende, ug., Elev av Ulefos private middelskole.
Nils J. Vale f. 1884 i Hollen, Logerende, ug., Elev av Ulefos private middelskole.

Heisholt (østre 3).
Bnr 16.

Peder O. Heisholt f. 1836 i Hollen, hf., enkem., Gaardbruger, Selveier.
Peder P. Heisholt f. 1871 i Hollen, ug., s., Landmandsarbeide.
Aaste O. Apalnes f. 1866 i Lunde, ug., tj., Husholdningsarbeide.

Kaasa 2.
Bnr 39.

Andreas J. Lindgren f. 1845 i Hollen, hf., Smed ved Ulefos jernværk.
Ingerid J. Lindgren f. 1849 i Lunde, hm.
Marie A. Lindgren f. 1878 i Hollen, ug., d., Husholdningsarbeide.
Ingvald A. Lindgren f. 1887 i Hollen, s.

Kaasa 1.
Bnr 39.

Anders Nilsen Kaasa f. 1839 i Nes i Telem. (Sauherad), hf., Gaardbruger, Selveier.
Kirsti O. Kaasa f. 1840 i Lunde, hm.
Olav Nilsen Kaasa f. 1883 i Hollen, ug., s., Landmandsarbeide.
Nils A. Nilsen Kaasa f. 1861 i Hollen, ug. s., Landmandsarbeide.
Olette Olsen f. 1869 i Sandsvær, Buskerud, tj., ug. Enepige.
Peder Anundsen f. 10/12-1898 i Sandsvær, s.


Heisholt vestre
Gnr 9.

Heisholt ("Sæterengren").
Bnr 4.

Jon O. Apalnes f. 1863 i Lunde, hf., Gaardbruger, Opsynsmand ved Statens vegvæsen.
Kari E. Apalnes f. 1866 i Lunde, hm.
Gunhild Kirstine Apalnes f. 1896 i Hollen, d.
Olav Apalnes f. 11/11-1899 i Hollen, s.
Marie Hansine Eriksd. f. 1886 i Hollen, tj., ug., Husholdningsarbeide.
Olav T. Øigaarden f. 1882 i Nes i Tel. (Sauherad), ug. Logerende, Elev av Ulefos private middelskole.
Knut Hylland f. 1883 i Vinje i Tel., ug. Logerende, Elev av Ulefos private middelskole.
Gjermund G. Haugrud f. 1883 i Hitterdal (Heddal), ug. Logerende, Elev av Ulefos private middelskole.

Heisholt (vestre).
Bnr. 3.

Erik T. Heisholt f. 1844 i Lunde, hf., Gaardbruger, Selveier.
Kari H. Heisholt f. 1845 i Saude (Sauherad), hm.
Torstein E. Heisholt f. 1878 i Lunde, s., ug., Oppmaalingsassistent ved landmåling.
Anne E. Heisholt f. 1881 i Lunde, d.
Inga E. Heisholt f. 1884 i Hollen, d.
Hans E. Heisholt f. 1888 i Hollen, s.

Heisholt vestre.
Bnr 7.

Hans Joh. Heisholt f. 1854 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier.
Anna H. Heisholt f. 1858 i Hollen, hm.
Johan H. Heisholt f. 1892 i Hollen, s.
Sofie Nilsen f. 1878 i Drangedal, ug., tj., Landmandsarbeide.

Deilevjen.
Bnr 5.

Ole Jonsen f. 1818 i Hollen, Hf., Gaardbruger, Selveier.
Ingebjørg Kristine Jonsen f. 1819 i Hollen, hm.
Gullik Kr. Værheim f. 1887 i Drangedal, ug., Logerende i Familien.


Tvara
Gnr 10.

Bergkaasa.
Under bnr 1.

Emanuel Rasmusen f. 1833 i Hollen, hf., Husmand med Jord, Hjulmager for egen regning.
Kari Halvorsd. f. 1828 i Hollen, hm.
Rasmus Emanuelsen f. 1861 i Hollen, s., ug., Skogsarbeider.
Signe Olsd. f. 1875 i Lunde, tj. ug., Tjenestepige.

Karl Emanuelsen f. 1871 i Hollen, Hf., Snedker, Hjulmager for egen regning.
Hanna Elise Larsd. f. 1871 i Hollen, hm.
Karen Karlsd. f. 3/3-1898 i Hollen, d.
Udøpt datter (Astrid dpt. 25/12. G.S.) f. 25/10-1900 i Hollen, d.

Espevalen.
Bnr 1.

Thor Halvorsen f. 1845 i Lunde, hf., Gaardbruger, Selveier.
Kristine Kristiansd. f. 1857 i Fosnes, Nord Trøndelag, hm.
Halvor Thorsen f. 1883 i Hollen, s., Gaardskarl i Hjemmet.
Asborg Thorsen f. 1881 i Hollen, d., Husgjerning i Hjemmet.
Kristian Thorsen f. 1885 i Hollen, s., Elev i Ungdomsskolen.
Nikolai Thorsen f. 1887 i Hollen, s.
Karen Thorsen f. 1889 i Hollen, d.
Peder Thorsen f. 1892 i Hollen, s.
Hanna Olsen f. 1880 i Grong Nord Trøndelag, ug., tj., Budeie.

Midlertidig tilstede:
Anne Augunsen f. 1874 i Hollen, ug.
Halvor H. Kjeldal f. 1885 i Lunde, Brodersøn. Elev i Middelskolen.

Tvara nedre.
Bnr 3. Landhandleri.

Johan Johnsen f. 1852 i Hollen, hf., Gaardbr., Selveier, indehaver av assortert landhandlerforretning.
Gunhild Marie Johnsen f. 1859 i Solum, hm.
Elisabet Johnsen f. 1887 i Hollen, d.
Gudrun Johnsen f. 1890 i Hollen, d.
Jenny Hansine Johnsen f. 1892 i Hollen, d.
Signe Johnsen f. 1895 i Hollen, d.
Sigrid Johnsen f. 1895 i Hollen, d.
Haakon Hansen f. 1877 i Hollen, tj., ug., 1ste handelsbetjent ved husfaders forretning.
Ingolf Johannesen f. 1883 i Hollen, tj., ug., 2den handelbetjent ved husfaders forretning.
Johanne Rasmussen f. 1882 i Hollen, tj., ug., Kokkepige hos familien.
Anne Marie Andersen f. 1882 i Hollen, tj., ug., Barnepige hos familien.

Aktieselskabet Hollen meieri.
(Utskilt fra gnr. 10 [Tvara], bnr. 3, men ikke særskilt skyldsat).

Gunnar T. Haugen f. 1874 Krødsherad, Buskerud, ug., Logerende, Bestyrer av Hollen meieri.
Grete Rogstad f. 1873 i Sandsvær, Buskerud, ug., Logerende, 1ste meierske ved Hollen meieri.
Karen Ova f. 1877 i Lunde, ug., Logerende, 2den meierske ved Hollen meieri.

Mathias Ødegaard f. 1866 i Vestre Toten, hf., Urmager ved egen forretning.
Marie Ødegaard, f. 1867 i Hollen, hm.
Erling Oskar Ødegaard f. 1894 i Porsgrund, s.
Nils Trygve Ødegaard f. 1896 i Porsgrund, s.
Kristian Bjarne Ødegaard f. 1897 i Hollen, s.
Øivind Olaf Ødegaard f. 27/2-1899 i Hollen, s.
Arthur Henry Ødegaard f. 17/9-1900 i Hollen, s.
Kirsten Arvesen Kaasa f. 1840 i Hollen, ug., Logerende i familien, Barnepige for familien.

Karl Isaksen Romnes f. 1864 i Hollen, hf., 1ste betjent ved Ulefos forbrugsforening.
Anna Marie K. Romnes f. 1874 i Hollen, hm.
Isak K. Romnes f. 1898 i Hollen, s.

Tvara nedre.
Bnr 3. Værelse i 1. etage.

Karl Andersson f. 1857 i Sverge, hf., Skomager.
Andrine Rasmussen f. 1864 i Hollen, hm.
Inga Kristina Andersen f. 1892 i Hollen, d.
Albert Andersen f. 1895 i Hollen, s.
Rudolf Andersen f. 19/2-1899 i Hollen, s.
Edvard Langeland f. 1882 i Hollen, ug. Logerende, Elev av Ulefos kommunale ungdomsskole.

Olaus S. Aasmundsen f. 1874 i Hollen, hf., Former ved Ulefos jernværk.
Berta A. Aasmundsen f. 1878 i Hollen, hm.
Aksel Aasmundsen f. 1898 i Hollen, s.
Gudrun Alise Aasmundsen f. 22/5-1900 i Hollen, d.
Marie Andreassen f. 1882 i Hollen, på besøk, ug., sypige på hjemstedet.

Johannes Skaardal f. 1876 i Hollen, hf., Arbeider ved Ulefos jernværk.
Anne Gurine O. Skaardal f. 1875 i Hollen, hm.

Tvara nedre.
Bnr 3. I 1. etage.

John Halvorsen f. 1853 i Saude (Sauherad), hf., Bygningssnedker og tømmermand.
Anne P. Halvorsen f. 1856 i Hollen, hm.
Halvor Andreas Johnsen f. 1882 i Hollen, s., Tømmermerker.
Peder Johnsen f. 1884 i Hollen, s.
Anders Johnsen f. 1886 i Hollen, s., tjener ved apothek.
Johan Johnsen f. 1889 i Hollen, s.
Andrea Johnsen f. 1891 i Hollen, d.
Marie Gunhilde Johnsen f. 1894 i Hollen, d.
Jenny Anette Johnsen f. 1895 i Hollen, d.
Kristian Johnsen f. 2/7-1899 i Hollen, s.
Anne Holtan f. 1874 i Saude (Sauherad), ug., Logerende, Praktiserende jordemor.

Espevalen.
Bnr 1.

Thor Halvorsen f. 1845 i Lunde, hf., Gaardbr. Selveier.
Kristine Kristiansdatter f. 1857 i Fosnæs i Nord Trøndelag, hm.
Halvor Thorsen f. 1883 i Hollen, s., ug., Gaardskarl i Hjemmet.
Asborg Thorsen f. 1881 i Hollen, d., ug., Husgjerning i Hjemmet.
Kristian Thorsen f. 1885 i Hollen, s., Elev i Ungdomsskolen.
Nikolai Thorsen f. 1887 i Hollen, s.
Karen Thorsen f. 1889 i Hollen, d.
Peder Thorsen f. 1892 i Hollen, s.
Hanna Olsen f. 1874 i Grong, Nord Trøndelag, tj., ug., Budeie.

Midlertidig tilstede:
Anne Augunsen f. 1874 i Hollen, ug., Husligt arbeide i sit Hjem.
Halvor A. Kjeldal f. 1885 i Lunde, Brodersøn, Elev i Middelskolen.

Tvara.
Under bnr 1.

Thomas Hansen f. 1836 i Hollen, enslig Person, ug., Tømmerhugger.
Hans Olsen f. 1838 i Hollen, enslig Person, ug., Tømmerhugger.
Gunhild Olsd. f. 1843 i Hollen, enslig Person, ug., Gaar bort i Husene, Jordbruksarbeide og vask.


Prestegaarden
Bnr. 11.

Haugbakke, Flatland.
Bnr. 7, 11.

Karl J. Lindgren f. 1852 i Hollen, hf., Gaardbr., Selveier, smed for egen regning.
Gunhild Olsd. f. 1854 i Lunde, hm.
John K. Lindgren f. 1874 i Hollen, s., ug., Beslagsmed ved Jernværk.
Niels K. Lindgren f. 1881 i Hollen, s., ug., Smedlærling ved Jernværk.
Ingeborg Lindgren f. 1886 i Hollen, d., ug., hjælper i Huset hjemme.

Helgeroen.
Bnr. 9.

Jens Andreasen f. 1835 i Hollen, hf, enkem., Gaardeier, Skrædder eget Værksted.
Andreas Jensen f. 1871, gift Søn, Gaardbr., Sagbrugsarbeider, Leilænding.
Inger Olsd. f. 1874 i Hollen, hm.
Ole Andreasen f. 1897 i Hollen, s.
Anne Andreasd. f. 1898 i Hollen, d.
Berta Marie Andreasd. f. 00/11-1899 i Hollen, d.
Ingeborg Pedersd. f. 1886 i Hollen, ug., tjenestepige.

Jørgen Larsen f. 1868 i Hollen, hf., Inderst, Beslagsmed ved Jernværket.
Thea Nilsd. f. 1866 i Hollen, hm.
Nils Jørgensen f. 20/10-1899 i Hollen, s.

Andreas Hansen f. 1871 i Hollen, hf., Inderst, Former ved Jernværk.
Karoline Hansen f. 1871 i Hurum, Buskerud, hm.

Herregaarden.
Bnr. 2.

Jens Jakobsen f. 1856 i Lunde, hf., Gaardbruger, Selveier, Tømmermand for egen Regning.
Gunhild Aslaksd. f. 1858 i Lunde, hm.
Jakob Jensen f. 1884 i Hollen, s., Sagbrugsarbeider.
Niels Jensen f. 1888 i Hollen, s.
Karl Jensen f. 1889 i Hollen, s.
Kristian Jensen f. 1889 i Hollen, s.
Halvor Jensen f. 1892 i Hollen, s.
Ingeborg Agnette Jensen f. 7/10-1899 i Hollen, d.

Hollen Præstegaard.
Bnr 1.

Anton Vilhelm Valle f. 1842 pa Vaage Præstegaard, hf., Sognepræst til Hollen.
Julia Andrea Valle (født Hammer) f. 1845 i Kristiania, hm.
Kari Sofie Valle f. 1882 i Nesne, d. ug., Lærerinde i Forbredelsesskole til Middelskole.
Fredrik Vilhelm Valle f. 1886 i Nesne, s. Middelskoleelev.
Ruth Valle f. 1888 i Nesne, d., Skoleelev.
Constanse Hammer f. 1842 i Moss, ug., Logerende, Husmoders søster, lever af egne Midler af Livrente, ingen Beskjeftigelse.
Henrik Nikolaisen Lindset f. 1861 i Nesne, tj., ug., Kok.
Lovise Fredriksdatter Rørvik f. 1880 i Nesne, ug., tj., Stuepige.
Hans August Valle f. 1874 i Vaage, s., ug., Styrmand. (Paa besøk?).
Valler Vilhelm Valle f. 1880 i Nesne, s., ug., Student og Kadet. (Paa besøk?).

Isak Værstad f. 1850 i Hollen, hf., Forpagter af Præstegaarden.
Aslaug Gundersdatter f. 1847 i Hollen, hm.
Olav Isaksen f. 1887 i Hollen, s., Skolegut.
Aslaug Kristine Isaksd. f. 1884 i Hollen, d., Intet særligt Erhverv.

Bjørnestad.
Bnr 15.

Jens Hansen f. 1860/1865 i Hollen, hf., Former ved Jernværk.
Johanne Olsd. f. 1865 i Hollen, hm.
Hans Jensen f. 1890 i Hollen, s.
Gustav Jensen f. 1892 i Hollen, s.

Anders Halvorsen f. 1872 i Hollen, hf., Former ved Jernværk.
Sofie Pedersdatter f. 1868 i Hollen, hm.
Hedevig Andersdatter f. 4/6-1900 i Hollen, d.

Rønningen (under gnr 11, Prestegården).
Bnr 16.

Annund Eriksen f. 1874 i Lunde, Huseier, ug., Skogsarbeider.
Dorthea Nilsd. f. 1848/1838 i Lunde, hans Moder, enke, Husholderske for Sønnen.
Hans Eriksen f. 1883 i Lunde, hans Broder, ug., Sagbrugsarbeider.

Halvor Eriksenf. 1864 i Lunde, hf., Jerngrubearbeider.
Ingeborg Asbjørnsd. f. 1867 i Drangedal, hm.
Elise Halvorsen f. 1895 i Drangedal, d.
Anne Kirstine Halvorsen f. 1896 i Lunde, d.
Elling Halvorsen f. 14/3-1899 i Hollen, s.

Halvor Knudsen f. 1855 i Drangedal, hf., ug., Snedker for egen Regning.
Kari Halvorsd. f. 1833 i Lunde, Hans Moder, Enke, Husholderske for Søn.
Halvor Thomassen f. 1873 i Lunde, ug., Logerende, Sliberiarbeider.
Halvor Saamundsen f. 1880 i Drangedal, midlertidig tilstede, Tilfældig gjennemreisende, ug, Skogsarbeider.

Eikelund.
Bnr 17.

Andreas Johnsen f. 1870 i Lunde, hf., Huseier, Veivogter i communen.
Hanna Petrine Andreasd. f. 1871 i Hollen, hm.
Gudrun Andreasd. f. 1894 i Solum, d.
Andrea Andreasd. f. 1896 i Hollen, d.
John Andreasen f. 1898 i Hollen, s.

Hans Evensen f. 1879 i Hollen, hf., Inderst, Former ved Jernværk.
Karen Johnsd. f. 1878 i Hollen, hm.

Karl Kittelsen f. 1874 i Hollen, hf., Inderst, Grubearbeider.
Pauline Olsd. f. 1873 i Hollen, hm.
Konrad Karlsen f. 1896 i Hollen, s.
Karette Karlsen f. 1898 i Hollen, d.

John Olsen f. 1877 i Hollen, hf., Inderst, Pudser ved Jernstøberi.
Ingeborg Karlsdatter f. 1881 i Hollen, hm.

Rue. (Under Prestegården)
Bnr 14.

Knud Olsen f. 1853 i Sillegjord, hf., Huseier, Haandværker, Maler eget Værksted.
Kaia Guttormsd. f. 1852 i Aal i Hallingdal, hm.

Rostad.
Bnr 18.

Sofie Dahl f. 1845 i Hollen, søstre, ug., Leieboersker (Rentenister) Frøkener der lever af sine Midler i en Husholdning.
Lovise Dahl f. 1855 i Hollen, søstre, ug., Leieboersker (Rentenister) Frøkener der lever af sine Midler i en Husholdning.
Olga Olsen f. 1884 i Hollen, ug., Tjenestepige.

Ingolfstad.
Bnr 19.

Jens Pharo Holst f. 1863 i Grimstad, hf., Huseier, Overrettssagfører, Jur. Consulent ved Jernværkets kontor.
Fanny Olymphia Holst f. 1871 i Soner, hm.
Kristian Rosenberg Holst f. 1892 i Siljord, s.
Fridtjof Rosenberg Holst f. 1892 i Siljord, s.
Oline Gundersen f. 1859 i Nordre Land (Oppland), Besøgende, ug., Syerske.
Signe Jørgensen f. 1876 i Flatdal, Siljord, ug, tjenesteydende, Husgjerning.

Lia. (Under gnr 11 Prestegården)
Bnr 9.

Teodor Olsen f. 1873 i Lunde, hf., Huseier, Sliberiarbeider.
Ingeborg Olsen f. 1874 i Lunde, hm.
Andrea Olsen f. 26/5-1900 i Hollen, d.
Peder Olsen f. 1870 i Lunde, besøgende Broder, ug., Tømmerhugger.

Fredheim.
Bnr 20.

Even Svendsen f. 1868 i Sillegjord, hf., Huseier, Jernværksarbeider, Smeltedreng.
Olava Gundersd. f. 1875 i Hollen, hm.
Hilleborg Evensd. f. 6/5-1898 i Hollen, d.
Borghild Evensd. f. 24/6-1899 i Hollen, d.

Jørgen Andersen f. 1878 i Hollen, hf., Inderst, Arbeider ved Jerngruberne.
Hanna Gundersd. f. 1878 i Hollen, hm. Borte i husligt Arbeide.

Ole Andersen f. 1877 i Hollen, hf., Inderst, Former ved Jernværk.
Aline Jertine Andersen f. 1872 i Trondhjem, hm.

Aasland.
Bnr 10.

Jørgen Hansen f. 1847 i Hollen, hf., Huseier, Kontorist og Slusemester ved Bandakkanalen.
Gunhild Hansen f. 1865 i Hollen, hm.
Hilda Hansen f. 1887 i Hollen, d.
Augusta Hansen f. 1889 i Hollen, d.
Edle Hansen f. 1894 i Hollen, d.
Borghild Hansen f. 1895 i Hollen, d.
Hans Hansen f. 1891 i Hollen, s.
Einar Hansen f. 14/6-1899 i Hollen, s.
Gunhild Brynildsdatter f. 1832 i Saude (Sauherad), Svigermoder, enke, Har sit Ophold i Huset af Svigersønnen.

Berget. (Under gnr 11 Prestegården)
Bnr 3.

John Johnsen f. 1857 i Hollen, hf., Gaardbr., Selveier og Graastensmurer for egen Regning.
Anne Simonsd. f. 1859 i Hollen, hm.
Simon Johnsen f. 1882 i Hollen, s., Stenarbeider med Faderen.
Nora Evensd. f. 1879/1889 i Hollen, tj., ug., Tjenestepige.

Roberg.
Bnr 3.

Jørgen Pettersen f. 1873 i Hollen, hf., Huseier, Former ved Jernværk.
Karoline Pettersen f. 1864 i Sem, Jarlsberg (Vestfold), hm.
Paul Oskar Pettersen f. 3/8-1899 i Hollen, s.

Bergset.
Bnr 13.

Ole Pedersen f. 1858 i Hollen, hf., Huseier, Sliberiarbeider.
Jensine Andreasd. f. 1864 i Hollen, hm.
Anne Kerstine Pedersen f. 1887 i Hollen, d.
Karen Pedersen f. 1889 i Hollen, d.
Peder Pedersen f. 1892 i Hollen, s.
Andreas Pedersen f. 1895 i Hollen, s.
Johannes Pedersen f. 1898 i Hollen, s.

Bergehaugen.
Under bnr 1.

Aaste Jensdatter f. 1844 i Hollen, hm., enke, Huseier, Husholderske for sine 2 Sønner.
Anders Andreasen f. 1869 i Hollen, s., ug., Arbeider ved Sagbrug.
Johannes Andreasen f. 1875 i Hollen, s., ug., Arbeider ved Sagbrug.

Myra.
Bnr 7.

Gunder Gundersen f. 1842 i Hollen, hf., Husmand uden Jord, Jordarbeider, delvis Fattigunderstøttet.
Aaste Olsd. f. 1847, hm., Vaskekone.
Gunder Gundersen f. 1883 i Hollen, s., ug., Sagbrugsarbeider.
Karl Gundersen f. 1887 i Hollen, s.
Jørgen Gundersen f. 1890 i Hollen, s.

Myra.
Bnr 12.

John Johnsen Lindgren f. 1841 i Hollen, hf., Gaardbr., Selveier og Smed for egen Regning.
Anne Karine Nilsd. f. 1843 i Hollen, hm.

John Johnsen Lindgren f. 1864 i Hollen, s., gift, (inderst) Smed ved Jerngruberne.
Tora Helliksd. f. 1863 i Lunde, hans Kone.
Jonas Lindgren f. 1885 i Hollen, s., Smedlærling.
Hilda Karine Lindgren f. 1895 i Hollen, d.
Halvor Lindgren f. 18/5-1899 i Hollen, s.

Kaasa. (Under gnr 11 Prestegården)
Bnr 4.

Karl Halvorsen f. 1867 i Hollen, hf., Gaardbr., Selveier og Stenarbeider for egen Regning.
Kirsti Simonsd. f. 1857 i Hollen, hm.
Anne Severine Karlsd. f. 1891 i Hollen, d.
Hanna Henriette Karlsd. f. 1897 i Hollen, d.

Gladhus.
Under bnr 1.

Nils Evensen f. 1834 i Lunde, hf., Husmand med Jord, Gaardsarbeider.
Guro Andersdatter f. 1840 i Lunde, hm.
Karen Evensen f. 1874 i Lunde, d., ug., Gaar borte i Vask og husligt Arbeide.
Even Evensen f. 1882 i Hollen, s., ug., Tømmerkjører.

Gunnerud.
Bnr 6.

Peder Johnsen f. 1843 i Lunde, hf., Gaardbr., Selveier og Skogsarbeider.
Anlaug Larsdatter f. 1849 i Lunde, hm.
John Pedersen f. 1875 i Lunde, s., ug., Sliberiarbeider.
Margrete Pedersd. f. 1884 i Lunde, d., ug., Sypige, hjemme og borte.
Inger Pedersd. f. 1891 i Hollen, d.
Lars Pedersen f. 1888 i Hollen, s.
Olav Pedersen f. 1893 i Hollen, s.

Lommerud.
Bnr 5.

Halvor Halvorsen f. 1868 i Hollen, hf., ug., Gaardbr., Selveier og Tømmerkjører.
Inger Pedersdatter f. 1831 i Hollen, hans Moder, enke, Bestyrer Sønnens Husholdning.
Maria Pedersdatter f. 1833 i Hollen, Tante, ug., I Forpleining for Fattigvæsenets Regning.

Moen.
Under bnr 1.

Jørgen Thorsen f. 1835 i Hollen, hf., Husmand med Jord og Skomager med eget Værksted.
Marte Thomasd. f. 1836 i Hollen, hm.
Hilda Jørgensd. f. 1881 i Hollen, d., ug., Hjælper i Husholdningen.

Niels Gulleksen f. 1872 i Lunde, hf., Inderst, Skogsarbeid og Tømmerkjører.
Inger Jørgensdatter f. 1872 i Hollen, hm.

Moen.
Under bnr 1.

Rasmus Olsen f. 1855 i Lunde, hf., Leilænding uden Arbeidspligt, Gaardsbr. og Skogsarbeider.
Kari Andersd. f. 1851 i Drangedal, hm.
Anne Karine Rasmusd. f. 1879 i Hollen, d., ug., Hjælper i Husholdningen.
Karen Rasmusd. f. 1889 i Hollen, d.
Julia Rasmusd. f. 1892 i Hollen, d.
Ragna Karette Rasmusd. f. 1895 i Hollen, d.
Johannes Rasmussen f. 1887 i Hollen, s.
Aslak Andersen f. 1879 i Drangedal, Logerende, ug., Tømmerhugger.

Kaasa.
Under bnr 1.

Halvor Sondresen f. 1861 i Kviteseid, hf., Husmand med Jord, Gaardsarbeider.
Mari Johnsen f. 1855 i Kviteseid, hm.
Halvor Halvorsen f. 1884 i Kviteseid, s., ug., Kjørekarl hos Faderen.
Bergit Eigilsen f. 1874 i Kviteseid, Logerende, ug., Tjenestepige med midlertidig Fattigunderstøttelse.
Einar Edvardsen f. 9/12-1899 i Hollen, den Logerende piges Barn, Fattigunderstøttelse.

Haugbakke.
Bnr 8.

Ole Johnsen Lindgren f. 1837 i Hollen, enkemand, Selveier af Hus og Have, Smed med eget Værksted.
Thomas Lindgren f. 1863 i Hollen, g., hf., Inderst, Beslagsmed ved Jernstøberi.
Gunhild Johnsd. f. 1869 i Lunde, hm.
Kerstine Lindgren f. 1889 i Hollen, d.
Ole Lindgren f. 1891 i Hollen, s.
Johan Lindgren f. 1892 i Hollen, s.
Ingvald Lindgren f. 1895 i Hollen, s.
Teodor Lindgren f. 1896 i Hollen, s.


Hollen
Gnr 12.

Ulefos jernværk (jernstøberi), Sagbrug, Træsliberi, Malmgruber.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Johan Nilsen f. 1865 i Hollen, hf., Former ved jernværket.
Emilie Nilsen f. 1860 i Molde, hm.
Martha Nilsen f. 1888 i Hollen, d.

Eivind Andreassen (Even Andreassen) f. 1864 i Hollen, hf., Sagarbeider.
Marie Evensen f. 1865 i Solum, hm.
Anna Evensen f. 1892 i Hollen, d.
Andreas Evensen f. 1894 i Hollen, s.
Esther Evensen f. 1895 i Hollen, d.
Ingerid Evensen f. 12/6-1900 i Hollen, d.

Gunnar Aasmundsen f. 1860 i Hollen, hf., Beslagsmed, Ulefos jernværk.
Marie Aasmundsen f. 1862 i Solum, hm.
Hans A. Aasmundsen f. 1888 i Hollen, s.
Aasmund A. Aasmundsen f. 1898 i Hollen, s.

Kaasa.
Under bnr 1.

Trond Halvorsen f. 1869 i Hollen, hf., Former ved jernværket.
Lovise Halvorsen f. 1870 i Skien, hm.
Haakon Halvorsen f. 1895 i Hollen, s.
Anna Halvorsen f. 1897 i Hollen, d.
Johannes Halvorsen f. 3/6-1899 i Hollen, s.

Andreas Thomassen f. 1870 i Hollen, hf., Former ved jernværket.
Marie Thomassen f. 1872 i Hollen, hm.
Thomas Andreassen f. 2/6-1900 i Hollen, s.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Bent Aasmundsen f. 1869 i Hollen, hf., Former ved jernstøberiet.
Karine Aasmundsen f. 1872 i Kviteseid, hm.
Signe A. Bentsen f. 1894 i Hollen, d.
Aasmund Bentsen f. 1895 i Hollen, s.
Olav Bentsen f. 1896 i Hollen, s.
Jahn Bentsen f. 1898 i Hollen, s.
Thorvald Bentsen f. 19/8-1900 i Hollen, s.

Olav Johnsen f. 1846 i Hollen, hf., Former.
Kari Johnsen f. 1828 (!?) i Lunde, hm.
Peter Olsen f. 1881 i Hollen, s., ug. Arbeider ved jerngruberne.

Bortforpagtet stykke.
Under bnr 1.

Even J. Sandbakken f. 1849 i Hollen, hf., Former ved jernstøberiet.
Karen M. Sandbakken f. 1858 i Hollen, hm.
Johannes Sandbakken f. 1881, s., ug., Sætter op ovne ved støberiet.
Andreas Sandbakken f. 1889 i Hollen, s.
Elise Sandbakken f. 1893 i Hollen, d.
Andrea Pedersdatter (eller Anders Pedersen) f. 1818 i Hollen, Logerende, enke(mand?), Understøttes af fattigvæsenet.

Saamund Andersen f. 1863 i Hollen, hf., Ved smelteovn paa støberiet.
Anne Andersen f. 1867 i Hollen, hm.
Anders Saamundsen f. 1891 i Hollen, s.
Nikoline M. Saamundsen f. 1893 i Hollen, d.
Anne Saamundsen f. 10/11-1900 (!?), d.
Birthe M. Nilsen f. 1831, Logerende, enke, Understøttes af fattigvæsenet.

Hestehaven.
Under bnr 1.

V. C. A. Schafranek f. 1834 paa Sjælland, hf., Gartner hos privat mand.
Lovise Schafranek f. 1846 i Kjøbenhavn, hm.
Thora Schafranek f. 1898 i Fredrikshald (Halden), paa besøk, ug., Sønnedatter.
Andrine Olette Olsen f. 1877 i Laurdal - Jarlsberg (Vestfold), ug., Tjenestepige.

Skogbetjentbolig.
Under bnr. 1.

Johannes Andersen f. 1851 i Sverige, hf., Skogbetjent.
Anne Tomine Andersen f. 1851 i Hollen, hm.
Aksel Andersen f. 1880 i Hollen, s., ug., Arbeider ved træsliberi.
Aagot Andersen f. 1885 i Hollen, d.
Hilda Andersen f. 1887 i Hollen, d.
Erling Andersen f. 1890 i Hollen, s.
Valborg Andersen f. 1892 i Hollen, d.
Bergljot Andersen f. 11/1-1899 i Hollen, d.

Aaste Karine Hansen f. 1822 i Hollen, hm., enke, Pensjonistinde.

Bygmesterbolig.
Under bnr 1.

Harald Gulliksen f. 1852 i Lunde, hf., Bygmester ved jernverket.
Thora Johannesdatter f. 1858 i Hollen, hm.
Marie Haraldsd. f. 1881 i Lunde, d.
Mari Haraldsd. f. 1885 i Lunde, d.
Gustav Haraldsen f. 1892 i Hollen, s.

Arbeiderbolig.
Under bnr. 1.

Karl Nilsen f. 1869 (paa) Ringerike - Buskerud, hf., Arbeider ved sagbrug.
Ingeborg Nilsen f. 1873 i Hollen, hm.

Arbeiderbolig.
Under bnr. 1.

Karl Johannessen f. 1863 i Hollen, hf., Arbeider ved jernstøberi.
Anne Olsdatter f. 1860 i Hollen, hm.
Johannes Karlsen f. 1887 i Hollen, s.
Ole Karlsen f. 1890 i Hollen, s.
Karl Karlsen f. 1892 i Hollen, s.
Ingolf Karlsen f. 1893 i Hollen, s.
Anna Karlsdatter f. 1895 i Hollen, d.
Andreas Karlsen f. 1898 i Hollen, s.

Møllerløkken.
Under bnr 1.

Ole Halvorsen f. 1863 i Hollen, hf., Skogfoged.
Hansine Halvorsen f. 1866 i Hollen, hm.
Astrid Halvorsen f. 1895 i Hollen, d.
Helmer Halvorsen f. 1896 i Hollen, s.
Harald Bjarne Halvorsen f. 1898 i Hollen, s.
Halvor Kristoffer Halvorsen f. 14/3-1900 i Hollen, s.
Kari Halvorsdatter f. 1882 i Nes Telemarken (Sauherad), ug., Tjenestejente, kreaturstel.

Sliberimesterbolig.
Under bnr. 1.

Lars Eriksen f. 1844 i Øksendal (i) Romsdal, hf., Træsliberimester.
Hanna Eriksen f. 1843 i Kristiania, hm.
Erik Eriksen f. 1875 i Kristiania, s., ug. Grubearbeider.
Emma Eriksen f. 1879 i Kristiania, d., ug., husligt arbeide.
Knud Eriksen f. 1883 i Kristiania, s. ug., Sliberiarbeider.
Ragnhild Eriksen f. 1886 i Kristiania, d.
Gunhild Eriksen f. 1881 i Lunde, ug., Tjenestejente, kreaturstel.

Furustul.
Under bnr 1.

Harald Halvorsen f. 1859 i Flaabygd, hf., Bogholder hos S.D. Cappelen hvis Forretning omfatter: Sagbrug, Træsliberi, Støberi og Grubedrift.
Karoline Halvorsen f. 1870 i Hollen, hm.
Asborg Halvorsen f. 1890 i Christiania, d.
Halvor Halvorsen f. 1892 i Hollen, s.
Maria Halvorsen f. 1898 i Hollen, d.
Anne Egildsdatter f. 1878 i Kviteseid, tjenestepige, ug., Sysselsatt med Husgjerning.

Forbrugsforening.
Under bnr 1.

Olav Norheim f. 1862 i Lunde, hf., Bestyrer af forbrugsforening (kolonial og manufaktur).
Kari Aslaksdatter f. 1867 i Lunde, hm.
Marie Norheim f. 1889 i Lunde, d.
Anna Norheim f. 1893 i Hollen, d.
Olav Norheim f. 1897 i Hollen, s.
Astrid Norheim f. 24/9-1900 i Hollen, d.
Hæge Berland f. 1880 i Kviteseid, ug., Tjenestepige.
Martin I. Bergene f. 1877 i Fitje - Søndre Bergenhus, Logerende, ug., Handelsbetjent.
John O. Grimsrud f. 1881 i Tinn, Logerende, ug., Handelsbetjent.
Gunhild Sannerholt f. 1893 i Hollen, paa besøk, Broderdatter, ug.

Bageribygning.
Under bnr 1.

Peder Pedersen f. 1845 i Mælum, hf., Bager for forbrugsforening.
Inger Marie Pedersen f. 1841 i Skien, hm.
Anna Pedersen f. 1883 i Skien, d., ug., Sysselsatt med husgjerning.
Mary Pedersen f. 1885 i Hollen, d., ug., Sysselsatt med husgjerning.

Kjødforretning.
Under bnr 1.

Kittil S. Bjørndalen f. 1857 i Lunde, hf., Slagter, egen forretning.
Kari Kristensd. f. 1857 i Lunde, hm.
Kristine Bjørndalen f. 1883 i Hollen, d., ug., Sysselsatt med husgjerning.
Anna Bjørndalen f. 1884 i Hollen, d., ug., Sysselsatt med husgjerning.
Sveinung Bjørndalen f. 1886 i Hollen, s., ug., Sysselsat i slagterbutikken.
Kristen Bjørndalen f. 1888 i Hollen, s.
Olaves Bjørndalen f. 1890 i Hollen, s.
Karl Bjørndalen f. 1893 i Hollen, s.
Karen Bjørndalen f. 1895 i Hollen, d.
Olav Bjørndalen f. 1897 i Hollen, s.
Andreas Bjørndalen f. 1898 i Hollen, s.
Tore Jakobsdatter f. 1824 i Lunde, Mor til konen, enke, lever af formue.
Thor Knudsen f. 1873 i Lunde, ug., Tjener, slagter.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Johannes Johannessen f. 1847 i Hollen, hf., enkemand, Former.
Ingolf Johannessen f. 1883 i Hollen, s. ug., Handelsbetjent ved landhandleri.
Josefine Johannesd. f. 1884 i Hollen, d., ug., Sysselsat med husgjerning.
Anne Johannesdatter f. 1860 i Hollen, tj., ug., Tjener, sysselsat med husgjerning.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Gunnar Larsen f. 1867 i Hollen, hf., Former.
Tomine Lovise Larsen f. 1875 i Hollen, hm.
Lars Gunnarsen f. 1895 i Hollen, s.
Severin Gunnarsen f. 1897 i Hollen, s.
Alf Gunnarsen f. 30/4-1899 i Hollen, s.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Tron Pedersen f. 1851 i Hollen, hf., Murer ved Ulefos jernverk.
Ingeborg Kristensd. f. 1856 i Hollen, hm.
Gurine Tronsd. f. 1886 i Hollen, d., Sysselsat med husstel.
Pauline Kristine Tronsd. f. 1878 i Hollen, d., Fattigunderstøttet. (Kan her bety at hun var psykisk syk. G.S.)
Therese Tronsd. f. 1889 i Hollen, d.
Ida Tronsd. f. 1891 i Hollen, d.
Peder Tronsen f. 1894 i Hollen, s.
Margrete Tronsd. f. 1896 i Hollen, d.
Trygve Tronsen f. 29/3-1899 i Hollen, s.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Jens Olsen f. 1858 i Hollen, hf., Former.
Anne Kristine Olsdatter f. 1864 i Hollen, hm.
Olaf Jensen f. 1896 i Hollen, s.
Oskar Jensen f. 26/9-1900 i Hollen, s.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Johan Jørgensen f. 1850 i Brunlanæs (i) Jarlsberg (Vestfold), hf., Arbeider ved Sagbrug.
Karen Jørgensd. f. 1850 i Hollen, hm.
Ottar Johan Johansen f. 1892 i Hollen, s.

Bakken.
Under bnr 1.

Hans Hansen Berland d.y. f. 1860 i Hollen, hf., Arbeider ved sagbrug.
Anne Marie Jensd. f. 1861 i Hollen, hm.
Hans Hansen f. 1886 i Hollen, s., ug., Arbeider ved sagbrug.
Jens Hansen f. 1887 i Hollen, s.
Anne Hansd. f. 1889 i Hollen, d.
Ingebret Hansen f. 1892 i Hollen, s.
Ingeborg Hansd. f. 1894 i Hollen, d.
Torvald Hansen f. 1896 i Hollen, s.
Andreas Hansen f. 24/3-1899 i Hollen, s.

Bakken.
Under bnr 1.

Peder Kristensen Bakken f. 1867 i Lunde, hf., Beslagsmed ved jernverk.
Aasne Evensd. f. 1870 i Kviteseid, hm.
Gunhild Bertine Pedersd. f. 1893 i Lunde, d.
Karl Edvard Pedersen f. 1895 i Lunde, s.
Berta Gunhilde Pedersd. f. 1898 i Hollen, d.
Kristen Emil Pedersen f. 2/8-1900, s.
Ingeborg Evensdatter f. 1873 i Kviteseid, Logerende, ug., Sypige.

Mari Anne Andersdatter f. 1852 i Hollen, hm., enke, Sysselsat med husgjerning.
Anders Abrahamsen f. 1876 i Hollen, s., ug., Arbeider ved træsliberi.
Abraham Abrahamsen f. 1882 i Hollen, s., ug., Arbeider ved træsliberi.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Jens Olsen Brennebu f. 1830 i Hollen, hf., Snedker, forskjellig ved Sliberi og huse.
Gunhild Marie Olsdatter f. 1827 i Hollen, hm.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Nikolai Matiassen f. 1856 (i) Beistaden - Nord Trøndelag, hf. Arbeider ved træsliberi.
Olava Olsdatter f. 1871 i Hollen, hm.
Olga Nikolaisdatter f. 1892 i Hollen, d.
Ingold Nikolaisen f. 1894 i Hollen, s.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Hans Jensen Strandsplads f. 1834 i Hollen, hf., Arbeider ved sagbrug.
Kirsten Tronsdatter f. 1827 i Hollen, hm.


Helgeroen.
Under bnr 1.

Kittil Jespersen f. 1847 i Lunde, hf., Former og kirketjener.
Kristine Johannesdatter f. 1846 i Hollen, hm.
Johan Kittilsen f. 1876 i Hollen, s., ug., Sliberiarbeider.
Jonas Kittilsen f. 1879 i Hollen, s., ug., Arbeider ved Jernstøberi.
Johannes Kittilsen f. 1883 i Hollen, s., ug., Sliberiarbeider.
Anne Kittilsdatter f. 1886 i Hollen, d., ug., Sysselsat med husstel.
Gustav Kittilsen f. 1888 i Hollen, s.

Næperud.
Under bnr 1.

Berte Marie Halvorsen f. 1826 i Hollen, hm., enke, Forsørges af børnene.
Marie Johannessen f. 1849 i Hollen, d., enke, Førsørget af fattigvæsenet.
Hanna Henriksen f. 1862 i Hollen, d., ug., Sypige.
Elise Henriksen f. 1869 i Hollen, d., ug., Sypige og husstel.
Borghild Andreasdatter f. 1893 i Hollen, datterdatter.

Halvor Henriksen f. 1872 i Hollen, hf., Arbeider ved jernstøberi.
Karen Hansdatter f. 1876 i Hollen, hm.
Haakon Halvorsen f. 1897 i Hollen, s.
Borghild Halvorsd. f. 10/1-1899 i Hollen, d.
Udøpt datter f. 19/10-1900 i Hollen, d.

Kronborg.
Under bnr 1.

Anders Olsen f. 1849 i Hollen, hf., Former.
Karen Anundsdatter f. 1853 i Hollen, hm.
Anund Andersen f. 1887 i Hollen, s.
Karl Andersen f. 1891 i Hollen, s.
Peder Andersen f. 1894 i Hollen, s.

Halvor Andersen f. 1863 i Hollen, ug., Arbeider ved Jernstøberi.
Andreas Andersen f. 1854 i Hollen, ug., Arbeider ved Jernstøberi.
Andrea Andersdatter f. 1849 i Kongsberg - Buskerud, ug., Sysselsat med husstel.

Lærerbekvemmelighed.
Under bnr 1.

Sigurd Sønstebø f. 1864 i Bø i Tel., hf., Folkeskolelærer.
Anne Sønstebø f. 1861 i Strinden - Sør Trøndelag, hm.
Sigurd Sønstebø f. 1894 i Gjerpen, s.
Kirsten Sønstebø f. 1896 i Hollen, d.
Gunhild Sønstebø f. 1898 i Hollen, d.
Marie Sønstebø f. 3/1-1900 i Hollen, d.
Anne Klasdatter f. 1884 i Hollen, tj., ug., Sysselsat med husstel.

Holden.
Bnr 1.

Diderik Cappelen f. 1856 i Hollen, hf., Godseier, Kammerherre.
Eleonore Cappelen f. Løvenskiold f. 1866 i Horten, hm.
Harald Severin Diderik Cappelen f. 1892 i Christiania, s.
Elise Sophie Cappelen f. 1896 i Christiania, d.
Carl Løvenskiold f. 1839 i Christiania, (på besøk), Svigerfar, gift, Godseier, fhv. Statsminister.
Elise Løvenskiold f. Wedel Jarlsberg f. 1844 i Bærum, (på besøk), Svigermor, gift, Overhofmesterinde.
Otto Løvenskiold f. 1871 i Christiania,  (på besøk), Svoger, ug., Legationsattache.
Clara Wergeland f. 1878 i Christiania, ug., Lærerinde.

Thora Hansen f. 1866 i Hollen, tj., ug., Husjomfru.
Hansine Olsen f. 1859 (på) Næs i Romerike, tj., ug., Barnepige.
Karen Asgjersen f. 1871 i Hollen, tj., ug., Stuepige.
Kristine Andersen f. 1879 i Hollen, tj., ug., Kokkepige.
Anne Sigurdsen f. 1858 i Saude (Sauherad), tj., enke, Stuepige.
Johan Lauritsen f. 1874 i Eidsberg, tj., ug., Tjener.

Carl Gustav Nilsson f. 1867 i Sverige, hf., tj., Kudsk (Herskabskudsk).
Alma Nilsson f. 1867 i Sverige, hm.
Erik Nilsson f. 1894 i Christiania, s.
Hildur Nilsson f. 1896 i Christiania, d.

Kronborg.
Under bnr 1.

Margrete Hansdatter f. 1826 i Hollen, hm., enke, Fattigunderstøttelse.
Maren Andersdatter f. 1842 i Hollen, d., ug., Sypige og fattigunderstøttelse.
Kristian Kristiansen f. 1888 i Hollen, dattersøn. (Maren Andersdatters barn. G.S.)
Olaves Gjermundsen f. 1892 i Hollen, dattersøn. (Maren Andersdatters barn. G.S.)

Furustul.
Under bnr. 1.

Hans Olaus Hansen f. 1814 i Brunlanæs, hf., Fhv. forvalter, pensionist.
Marie Hansen f. 1823 i Hollen, hm.
Berta Hansen f. 1851, d., ug., Sysselsat med husstel.
Knud Pedersen f. 1845 i Lunde, tj., ug., Sysselsat med jordbrug.
Margit Torgeirsdatter f. 1842 i Kviteseid, tj., ug., Sysselsat med kreaturstel.
Gunhild Kristensdatter f. 1883 i Lunde, tj., ug., Kokkepige.

Slusevogterbolig.
Under bnr 1.

Marie Sigurdsen f. 1867 i Hollen, hm., Kone - manden slusevogter.
Sigfred Sigurdsen f. 1894 i Hollen, s.
Anni Sigurdsen f. 1896 i Hollen, d.
Aslaug Jonsdatter Lunde f. 1883 i Hollen, tj., ug., Sysselsat med husstel.
Johan Olsen f. 1879 i Krogstad - Akershus, Logerende, ug., Slusevogter.
Mons Olsen Birkeland f. 1881 i Haus - Søndre Bergenhus, Logerende, ug., Handelsbetjent ved kolonial og manufaktur.
NN Aarrestad f. ca. 1860, midlertidig tilstede, Logerende, ug., Formand for rigstelefonanlæg.

Jens Ingulstad f. 1859 i Ødemark - Smaalenene (Østfold), hf., Slusevogter.
Anne Kristine Ingulstad f. 1866 i Vaaler - Smaalenene, hm.
Julie Jensd. f. 1885 i Vaaler, d., ug., Sysselsat med husstel.
Jørgen Jenssen f. 1887 i Vaaler, s.
Johan Jenssen f. 1889 i Hollen, s.
Adolf Helmin Jenssen f. 1892 i Hollen, s.
Kristian August Jenssen f. 1895 i Hollen, s.
Anna Jensdatter f. 1898 i Hollen, d.
Udøpt søn (Arnt) f. 28/9-1900 i Hollen, s.
Kristen N. Ytterbø f. 1874 i Hollen, Logerende, ug., Bagersvend.
Halvor S. Aasen f. 1860 i Kviteseid, Logerende, g., Sliberiarbeider.
Olav E. Kallaak f. 1875 i Kviteseid, Logerende, ug., Hustømmermand ved jernverket.

Kanalkontor.
Under bnr 1.

Peter Johan Støren f. 1859 i Spydeberg - Smaalenene, hf., ug., Kanalbestyrer.
Sofie Nilsen f. 1866 i Eidanger, tj., ug., Husholderske.

Postaabneri.
Under bnr 1.

Johanna Andersen f. 1820 i Hollen, hm., enke, Forsørges af børnene.
Matilde Andersen f. 1855 i Hollen, d., ug., Postaabner.
Hanna Andersen f. 1862 i Hollen, d., ug., Husstel.
Karen Kristoffersdatter f. 1820 i Hollen, tj., ug., Delvis fattigunderstøttelse.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Even Nilsen f. 1863 i Hollen, hf., Arbeider ved sagbrug.
Karen Nilsen f. 1856 i Vinger (Kongsvinger G.S.), hm.
Nils Evensen f. 1891 i Hollen, s.
Ingeborg Evensdatter f. 1893 i Hollen, d.
Otto Evensen f. 1896 i Hollen, s.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Sven Andersen f. 1842 i Sverige, hf., Snedker ved jernstøberi.
Kirsten Marie Andersen f. 1856 i Hollen, hm.
Hans Andersen f. 1878 i Hollen, s., ug., Sliberiarbeider.
Anders Andersen f. 1884 i Hollen, s., ug., Sliberiarbeider.
Marie Andersen f. 1886 i Hollen, d., Husstel hjemme.
Sofie Andersen f. 1890 i Hollen, d.
Johan Andersen f. 1892 i Hollen, s.
Hilda Andersen f. 1897 i Hollen, d.
Elna Andersen f. 24/4-1900 i Hollen, d.

Ole Tronsen f. 1838 i Hollen, hf., Arbeider ved sagbrug.
Johanne Nilsd. f. 1836 i Hollen, hm.
Tron Olsen f. 1872 i Hollen, Hf., Beslager ved jernstøberi.
Elise Nilsd. f. 1873 i Hollen, hm.
Otto Tronsen f. 1896 i Hollen, s.
Nora Tronsd. f. 1898 i Hollen, d.
Johanne Tronsd. f. 5/12-1899 i Hollen, d.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Andreas Jespersen f. 1864 i Hollen, hf., Tømmermand ved jernverket.
Ingeborg Sofie Klausd. f. 1862 i Hollen, hm.
Magnus Andreassen f. 1893 i Hollen, s.
Klara Otilie Andreasd. f. 1898 i Hollen, d.
Jenny Augusta Andreasd. f. 18/5-1900 i Hollen, d.
Anne Jonsdatter f. 1824 i Hollen, Moder, enke, Fattigunderstøttet.

Bent Pedersen f. 1855 i Hollen, hf., Vognmand.
Anne Elise Pedersd. f. 1858 i Hollen, hm.
Peder Bentsen f. 1878, s. ug., Postledsager.
Johan Bentsen f. 1884 i Hollen, s., ug., Kjørekarl.
Karette Bentsd. f. 1886 i Hollen, d., ug., Husstel hjemme.
Sofie Bentsd. f. 1888 i Hollen, d.
Agnes Bentsd. f. 1890 i Hollen, d.
Astrid Bentsd. f. 1893 i Hollen, d.
Bent Bentsen f. 1895 i Hollen, s.
Gudrun Bentsd. f. 1897 i Hollen, d.
Ragnhild Bentsd. f. 8/12-1899 i Hollen, d.
Margrete Gunnarsdatter f. 1825 i Hollen, Svigermoder, enke, Fattigunderstøttet.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Ole Nilsen Søve f. 1851 i Lunde, hf., Former.
Kirsten Gurine Bentsdatter f. 1849 i Hollen, hm.
Ole Olsen Søve f. 1884 i Hollen, s., ug., Arbeider ved jernstøberi.
Gunda Olsdatter Søve f. 1887 i Hollen, d.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Nils Hansen f. 1852 i Hollen, hf., Vagtmand ved jernverket.
Olava Hansen f. 1852 i Skien, hm.
Hans Nilsen f. 1886 i Hollen, s., ug., Arbeider ved træsliberi.
Matilde Nilsdatter f. 1888 i Hollen, d.
Ingvald Nilsen f. 1890 i Hollen, s.

Ole J. Kabbe f. 1854 i Hollen, hf., Former.
Aslaug Olsdatter Kabbe f. 1851 i Hollen, hm.
Johannes O. Kabbe f. 1880 i Hollen, s., ug., Handelsbetjent ved kolonial og manufaktur.
Asta O. Kabbe f. 1884 i Hollen, d., ug., Sysselsat med husstel.
Ole O. Kabbe f. 1886 i Hollen, s.
Anne O. Kabbe f. 1889 i Hollen, d.
Susanne O. Kabbe f. 1891 i Hollen, d.
Nils O. Kabbe f. 1895 i Hollen, s.

Sandbakken.
Under bnr 1.

Anund Olsen f. 1823 i Hollen, hf., enkemand., Arbeider ved jernstøberi.

Nils Anundsen f. 1858 i Hollen, hf., Sliberiarbeider.
Anne Nilsdatter f. 1850 i Lunde, hm.
Karen Olsdatter f. 1881 i Bamle, tj., ug., Sysselsat med husstel.

Gunnar Hansen f. 1840 i Hollen, hf., Beslager ved Jernstøberi.
Maren Johanna Hansen f. 1839 i Hollen, hm.
Josef Hansen f. 1863, s., ug., Arbeider ved jernstøberi.
Helgine Johanne Gunnarsd. f. 1869 i Hollen, d., ug., Sysselsat med husstel.
Teodor Gunnarsen f. 1879 i Hollen, s., ug., Arbeider ved jernstøberi.

Sandbakken.
Under bnr 1.

Andreas Hansen f. 1855 i Hollen, hf., Arbeider ved jernstøberi.
Mari-Anne Hansd. f. 1857 i Hollen, hm.
Gunhild Andreasd. f. 1888 i Hollen, d.
Hans Andreassen f. 1892 i Hollen, s.
Harald Andreassen f. 1894 i Hollen, s.
Karen Andrea Johnsd. f. 1829 i Hollen, Stedmor, enke, Husstel.

Johannes Johannessen f. 1854 i Hollen, hf., Former.
Anne Tallaksdatter f. 1852 i Hollen, hm.
Johannes Johannessen f. 1879, s., Arbeider ved jernstøberi.
Hans Johannessen f. 1884 i Hollen, s., Arbeider ved jernstøberi.
Lars Johannessen f. 1885 i Hollen, s., Arbeider ved sagbrug.
Magnus Johannessen f. 1887 i Hollen, s.
Arnt Johannessen f. 1888 i Hollen, s.
Birte Marie Evensdatter f. 1824 i Hollen, Mor, enke, Fattigunderstøttet.

Ekspeditørbolig.
Under bnr 1.

Jens Kaste f. 1870 i Hollen, hf., Expeditør hos S.D. Cappelen Ulefos Jernværk (Ovnstøberi).
Marie Kaste f. 1871 i Hollen, hm.
Charlotte Mariane Kaste f. 1894 i Hollen, d.
Halvard Kaste f. 1895 i Hollen, s.
Harald Kaste f. 1896 i Hollen, s.
Astrid Kaste f. 1898 i Hollen, d.
Asborg Halvorsdatter f. 1882 i Tørdal (Drangedal), tj., ug., Husgjerning.
Mathias Staurheim f. 1884 i Bø, Logerende, ug., Middelskoleelev.
Mathias Kleppen f. 1885 i Sauland Aneks til Hjartdal, Logerende, ug., Middelskoleelev.
Johan Kjølberg f. 1883 Borge - Smaalenene (Østfold), Logerende, ug., Middelskoleelev.
Anne Olsen f. 1834 i Hollen, hm., enke, Pensionist.
Elise Halvorsen f. 1890 i Hollen, Pleiedatter.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Lars Johnsen f. 1831 i Hollen, hf., Arbeider ved jernstøberi.
Ingeborg Pedersdatter f. 1833 i Lunde, hm.

Andreas Hansen Dammen f. 1830 i Hollen, hf., Fattigunderstøttet.
Marie Tronsdatter f. 1834 i Bø, hm., Fattigunderstøttet.
Anna Halvorsdatter f. 1844 i Hollen, tj., ug., Husstel og sygepasser.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Ole Rasmussen f. 1857 i Hollen, hf., Arbeider ved træsliberi.
Andrea Halvorsdatter f. 1857 i Hollen, hm.
Halvor Olsen f. 1884 i Hollen, s., ug., Arbeider ved jernstøberi.
Anton Olsen f. 1887 i Hollen, s.
Reidar Olsen f. 1890 i Hollen, s.
Johan Olsen f. 1892 i Hollen, s.
Anette Olsdatter f. 1895 i Hollen, d.
Olga Olsdatter f. 1895 i Hollen, d.

Tallak Jakobsen f. 1828 i Hollen, hf., Arbeider ved Jernstøberi.
Inger Nilsdatter f. 1828 i Hollen, hm.
Teodor Tallaksen f. 1886 i Skien, sønnesøn, ug., Arbeider ved jernstøberi.
Arthur Tallaksen f. 1888 i Kristiania, sønnesøn.

Karl Tallaksen f. 1868 i Hollen, hf., Former.
Inger Nilsdatter f. 1875 i Mælum, hm.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Torkel Torkelsen f. 1861 i Sauland, hf., Arbeider ved træsliberi.
Aslaug Helgesd. f. 1860 i Gransherred. hm.
Lina Torkelsd. f. 1891 i Hollen, d.
Teodor Torkelsen f. 1893 i Hollen, s.
Halvor Torkelsen f. 1894 i Hollen, s.
Mathias Torkelsen f. 1896 i Hollen, s.
Marie Torkelsd. f. 19/6-1899 i Hollen, d.

Martinius Arvesen f. 1871 i Hollen, hf., Arbeider ved træsliberi.
Bertine Marie Thorsdatter f. 1870 i Hollen, hm.
Albert Thoresius Martiniussen f. 1898 i Hollen, s.
Karen Marie Martiniusdatter f. 28/1-1900 i Hollen, d.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Kristian Hansen f. 1874 i Hollen, hf., ug., Former.
Andrea Tollefsdatter f. 1837 i Hollen, moder, enke, Fattigunderstøttet.

Severin Larssen f. 1860 i Hollen, hf., Arbeider ved jernstøberi.
Anne Karoline Larssen f. 1859 i Mælum, hm.
Anne Severinsd. f. 1887 i Hollen, d.
Alise Severinsd. f. 1889 i Hollen, d.
Magda Helene Severinsd. f. 1897 i Hollen, d.
Maren Kirstine Saamundsdatter f. 1829 i Hollen, Moder, ug., Fattigunderstøttet.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Karl Pettersen f. 1840 i Solum, hf., Dampskibsfører.
Anne Pettersen f. 1842 i Solum, hm.
Jeanette Pettersen f. 1871 i Solum, d., ug., Sypige.
Kristian Pettersen f. 1876 i Laardal i Tel., s., ug., Deksmand paa dampskib.
August Pettersen f. 1879 i Laardal i Tel., s. ug., Syg.
Gotfred Pettersen f. 1883 i Hollen, s., ug., Visergut.

Gregar Johnsen f. 1840 i Bø, hf., Maskinist paa dampskib.
Julie Johnsen f. 1849 i Sem - Jarlsberg (Vestfold), hm.
Hilda Johnsen f. 1872 i Horten, d., ug., Husjomfru.
John Johnsen f. 1885 i Hollen, s.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Andreas Tomassen f. 1840 i Hollen, hf., enkem., Murerhaandlanger.
Marie Andreasd. f. 1869 i Hollen, d., ug., Sysselsat med husstel.
Karl Halvorsen f. 1896  i Hollen, Dattersøn.

Rasmus Johnsen f. 1849 i Hollen, hf., Arbeider ved Sagbrug.
Inger Olsdatter f. 1852 i Hollen, hm.
Hanna Rasmusd. f. 1886 i Hollen, d.

Formermesterbolig.
Under bnr 1.

Carl Meklenbrauk f. 1843 i Tyskland, hf., Formermester.
Vilhelmine Meklenbrauk f. 1847 i Tyskland, hm.
Carl Meklenbrauk f. 1876 i Tyskland, s., ug., Møbelsnedkersvend.
Hedvig Meklenbrauk f. 1886 i Hollen, d.
Gustav Meklenbrauk f. 1887 i Hollen, s.
Bergit Evensdatter f. 1869 i Kviteseid, tj., ug., Husstel og kreaturstel.

Familiebekvemmelighed.
Under bnr 1.

Gunnar Aafos f. 1854 i Næs Telemarken (Nes i Sauherad), hf., Formand ved jernstøberi.
Kirsten Pedersdatter f. 1859 i Hollen, hm.
Jens Aafos f. 1885 i Siljord, s., Middelskoleelev.
Peder Aafos f. 1888 i Bamle, s.
Ragnhild Aafos f. 1890 i Hollen, d.
Ragnvald Aafos f. 1895 i Hollen, s.
Ingeborg Aafos f. 18/10-1900 i Hollen, d.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Gunnar Olsen f. 1864 i Hollen, hf., Beslagsmed ved jernstøberi.
Helga Nilsdatter f. 1869 i Lunde, hm.
Gurine Gunnarsd. f. 1891 i Hollen, d.
Ole Gunnarsen f. 1892 i Hollen, s.
Nikoline Gunnarsd. f. 1894 i Hollen, d.
Gunvor Gunnarsd. f. 1897 i Hollen, d.
Nils Gunnarsen f. 1/6-1899 i Hollen, s.
Ole Tomassen f. 1829 i Hollen, Far, enkemand, Dagarbeider ved jernstøberi.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Nils Johnsen f. 1841 i Hollen, hf., enkemand, Former.
Aaste Nilsd. f. 1869 i Hollen, d., ug., Sysselsat med husstel.
Johannes Nilsen f. 1880 i Hollen, s., ug., Former.
Abraham Nilsen f. 1884 i Hollen, s., ug., Arbeider ved Sagbrug.
Nils Nilsen f. 1891 i Hollen, s.

Andreas Johnsen f. 1837 i Hollen, Hf., enkemand, Former.
Anna Nilsdatter f. 1884 i Hollen, tj., Sysselsatt med husstel.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Halvor Andersen f. 1829 i Hollen, hf., Hustømmermand.
Anne Tronsdatter f. 1835 i Hollen, hm.
Hanna Halvorsd. f. 1875 i Hollen, d., ug., Husstel og modeforretning.

Tron Hansen f. 1865 i Hollen, hf., Beslagsmed ved jernstøberi.
Sofie Kristiansd. f. 1866 i Hollen, hm.
Hans Tronsen f. 1892 i Hollen, s.
Anne Kristine Tronsd. f. 1894 i Hollen, d.
Kristian Tronsen f. 1896 i Hollen, s.
Signe Tronsd. f. 1898 i Hollen, d.
Andrea Evensen f. 1831 i Hollen, Svigermor, enke, Fattigunderstøttet.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Nils Johnsen f. 1861 i Hollen, hf., enkemand, Smed ved jernverket.
Anna Nilsdatter f. 1886/1888 i Hollen, d.
Marie Johnsen f. 1856, tj., ug., Tjenestepige.

Edvard Andersen f. 1870 i Hollen, hf., Beslager ved jernstøberi.
Marie Larsdatter f. 1867 i Hollen, hm.
Lars Edvardsen f. 1893 i Hollen, s.
Anders Edvardsen f. 9/1-1899 i Hollen, s.
Gunnar Hansen Berland f. 1868 i Hollen, Logerende, ug., Arbeider ved træsliberi.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Jakob Petter Gunnarsen f. 1848 i Hollen, hf., g., Former.
Anne Johannesdatter f. 1848 i Hollen, hm.
Berta Pettersd. f. 1881 i Hollen, d., ug., Sypige.

Knut Knutsen Bjerva f. 1868 i Hollen, hf., Arbeider ved sagbrug.
Anetta Olsdatter f. 1871 i Hollen, hm.
Kristian Knutsen f. 1898 i Hollen, s.

Hans Tomassen f. 1837 i Hollen, hf., Dagarbeider ved jernverket.
Maren Johnsdatter f. 1839 i Hollen, hm.
John Hansen f. 1872 i Hollen, s., ug., Arbeider ved træsliberi.
Mari Hansdatter f. 1875 i Hollen, d., ug., Sysselsat med husstel.
Andreas Hansen f. 1881 i Hollen, s., ug., Kjørekarl ved jernverket.

Lars Larsen f. 1872 i Hollen, hf., Former.
Anne Kristine Johnsd. f. 1876 i Hollen, hm.
Anna Josefine Larsd. f. 29/1-1899 i Hollen, d.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Martinius Olsen f. 1868 i Hollen, hf., Former.
Johanne Hansd. f. 1868 i Solum, hm.
Olaf Martiniussen f. 1894 i Hollen, s.
Hans Martiniussen f. 1895 i Hollen, s.
Gustav Martiniussen f. 1897 i Hollen, s.
Marie Martiniusd. f. 10/12-1899 i Hollen, d.

Mari Halvorsdatter f. 1821 i Hollen, hm., ug., Fattigunderstøttet.
Andrea Jakobsen f. 1837 (ikke nevnt), hm., enke, Fattigunderstøttet.

Karl Gunnarsen f. 1865 i Hollen, hf., Beslagsmed ved jernstøberi.
Hanna Hansd. f. 1872 i Solum, hm.
Ingeborg Karlsd. f. 1894 i Hollen, d.
Hans Karlsen f. 1895 i Hollen, s.
Gunnar Karlsen f. 8/12-1899 i Hollen, s.

Anne Andersdatter f. 1838 i Hollen, hm., enke, Delvis fattigunderstøttet og delvis af sønnen.
Hans Jakobsen f. 1880 i Hollen, s., ug., Arbeider paa træsliberi.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Jørgen Aasmundsen f. 1867 i Hollen, hf. g., Former.
Sofie Pedersdatter f. 1871 i Hollen, hm., g.
Peder Jørgensen f. 1895 i Hollen, s.
Aasmund Jørgensen f. 1897 i Hollen, s.
Anni Jørgensdatter f. 7/7-1900 i Hollen, d.

Ingborg Tomasdatter f. 1828 i Hollen, hm., ug., Fattigunderstøttet.
Andreas Kristoffersen f. 1852 i Hollen, Hf., enkem., Former.
Kirstine Andreasd. f. 1875 i Hollen, d., ug., Sysselsat med husstel.
Hans Andreassen f. 1879 i Hollen, s., Arbeider ved Træsliberi.
Karl Andreassen f. 1886 i Hollen, s.
Margrete Hansdatter f. 1842, hm., ugift, Vask og rengjøring.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

John Tallaksen f. 1830 i Hollen, hf., g., Fattigunderstøttet.
Andrea Nilsdatter f. 1836 i Hollen, hm.

Karl Rasmussen f. 1874 i Hollen, hf., Arbeider ved sagbrug.
Elise Eliasd. f. 1872 i Hærø, hm.
Ester Karlsd. f. 25/8-1899 i Hollen, d.

Severin Torbjørnsen f. 1851 i Hollen, hf., Former.
Anne Olsdatter f. 1850 i Slemdal (Siljan), hm.
Karoline Sevrinsd. f. 1878 i Hollen, d., mt. (på besøk), ug., tjenestepige, sysselsat med husstel.
Ingeborg Severinsd. f. 1889 i Hollen, d.
Gunnar Endresen f. 1878 i Kviteseid, Logerende, ug., Fyrbøder paa dampskib.

Kari Olsdatter f. 1820 i Hollen, hm., enke, Fattigunderstøttet.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Kristian Finkenhagen f. 1870 i Hjerdal (Hjartdal), hf., Havearbeider.
Marie Sørensdatter f. 1871 i Hollen, hm.
Karl Finkenhagen f. 1890 i Hollen, s.
Hans Finkenhagen f. 1892 i Hollen, s.
Bernhard Finkenhagen f. 1895 i Hollen, s.
Kristian Finkenhagen f. 1896 i Hollen, s.
Charlotte Finkenhagen f. 11/2-1900 i Hollen, d.
Anne Johansen f. 1829 i Hollen, husmor, enke, Fattigunderstøttet.

Prestesaga.
Under bnr 1.

Karl Larsen f. 1863 i Hollen, hf., ug., Flaademand.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Gunnar Kristoffersen f. 1842 i Hollen, hf., Beslagsmed ved jernstøberi.
Ingeborg Nilsd. f. 1841 i Hollen, hm.
Johannes Gunnarsen f. 1867 i Hollen, s., ug., Former.
Anne Gunnarsd. f. 1870 i Hollen, d., ug., Sysselsat med husstel.
Olaves Gunnarsen f. 1880 i Hollen, s., ug., Kørekarl ved jernverket.
Karen Gunnarsd. f. 1882 i Hollen, d., ug., Sypige.

Inger Berntsd. f. 1843 i Hollen, hm., enke, Forsørges af børnene.
Anders Kristensen f. 1876 i Hollen, s., ug., Former.
Andreas Kristensen f. 1879 i Hollen, s., ug., Arbeider ved sagbrug.
Hans Kristensen f. 1886 i Hollen, s., ug., Arbeider ved sagbrug.

Ole Nilsen f. 1837 i Hollen, hf., ug., Dagarbeider ved jernverket.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Peder Johnsen f. 1843 i Hollen, hf., Former.
Anne Olsdatter f. 1835 i Hollen, hm.
John Pedersen f. 1875 i Hollen, s., ug., Arbeider ved træsliberi.
Ole Pedersen f. 1879 i Hollen, s., ug., Arbeider ved træsliberi.
Marie Olsdatter f. 1852 i Hollen, Svigerinde, ug., Sysselsat med husstel.

Torsten Hansen f. 1828 i Hollen, hf., enkemand, Fattigunderstøttet.
Johannes Torstensen f. 1863 i Hollen, s., ug., Arbeider ved sagbrug.
Severin Torstensen f. 1868 i Hollen, s., gift, Former.
Marie Johannesd. f. 1867 i Sverige, Sønnekone.
Karen Severinsd. f. 1894 i Hollen, Sønnedatter.
Johannes Severinsen f. 1895 i Hollen, Sønnesøn.
Hans Severinsen f. 22/12-1898 i Hollen, Sønnesøn.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Herman Olsen f. 1869 i Hollen, hf., Beslagsmed ved jernstøberi.
Emma Petersen f. 1865 i Alten (Alta i Finmark), hm.
Hedvig Hermansd. f. 5/10-1899 i Hollen, d.
Anne Hansen f. 1841 i Hollen, Moder, enke, Fattigunderstøttet.
Inger Hansdatter f. 1848 i Hollen, mt. (på besøk), Moster, ug., Fattigunderstøttet.
Isak Pedersen f. 1858 i Alten, Svoger, ug., Arbeider i jerngrube.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Herman Hansen f. 1872 i Hollen, hf., Former.
Marie Andreasd. f. 1874 i Hollen, hm.
Hans Hermansen f. 26/5-1899 i Hollen, s.
Søren Rasmussen f. 1827 i Hollen, Morbror, enkem., Fattigunderstøttet.

Peder Hansen f. 1843 i Hollen, hf., Beslagsmed ved jernstøberi.
Andrea Pedersd. f. 1840 i Hollen, hm.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Anne Eriksd. Kabbe f. 1851 i Mælum, hm., enke. Har lidt jordbrug og forsørges delvis af børnene.
Hans Johannessen Kabbe f. 1883 i Hollen, s., ug., Arbeider ved træsliberi.
Anders Johannessen Kabbe f. 1886 i Hollen, s., ug., Arbeider ved jernstøberi.
Martin Johannessen Kabbe f. 1889 i Hollen, s.
Johannes Johannessen Kabbe f. 1891 i Hollen, s.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Gunhild Hansen f. 1857 i Lunde, hm., enke, Fattigunderstøttet.
Hans Johannessen f. 1881 i Hollen, s., ug., Arbeider ved træsliberi.
Marta Johannesd. f. 1884 i Hollen, d., ug., Sysselsat med husstel.
Gunnar Johannessen f. 1886 i Hollen, s.
Olaves Johannessen f. 1892 i Hollen, s.
Johannes Johannessen f. 1894 i Hollen, s.

Ole Gulliksen f. 1856/1844 i Hollen, hf., Former.
Olava Olsdatter f. 1855 i Slemdal (Siljan), hm.
Martinius Olsen f. 1879 i Hollen, s., ug., Former.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Andreas Hansen f. 1875 i Hollen, hf., Former og slagter.
Olga Olsdatter f. 1872 i Slemdal (Siljan), hm.
Dagny Andreasd. f. 1898 i Hollen, d.
Olav Linus Andreassen f. 7/8-1900 i Hollen, s.

Hans Olsen f. 1867 i Hollen, hf., Beslagsmed ved jernstøberi.
Johanna Kristoffersen f. 1875i Bergen, hm.
Ottar Hansen f. 1898 i Hollen, s.

Solbakken.
Under bnr 1.

Tom Seeberg f. 1860 i Drammen, hf., Kontorchef hos S. D. Cappelen, (Jernstøberi, Sagbrug, Træsliberi, Malm).
Marie Seeberg f. 1872 i Drammen, hm.
Annie Seeberg f. 1893 i Hollen, d.
Tom Seeberg f. 1894 i Hollen, s.
Alf Seeberg f. 1896 i Hollen, s.
Finn Seeberg f. 1898 i Hollen, s.
Anette Andersen f. 1881 i Hollen, tj., ug., Husgjerning.
Karen Gundersen f. 1876 i Mælum, tj., ug., Husgjerning.
Olga Jørgensen f. 1877 i Christiania mt. (på besøk), Logerende, ug.

Skogfogedbolig.
Under bnr 1.

Kristian Saatvedt f. 1855 i Sandsvær, hf., Skogfoged og Gaardbrug.
Ingerid Eriksdatter f. 1861 i Svelvik, hm.
Karen Saatvedt f. 1888 i Hollen, d.
Olga Saatvedt f. 1889 i Sandsvær, d.
Olaus Saatvedt f. 1891 i Sandsvær, s.
Udøpt datter f. 30/11-1900 i Hollen, d.
Grete Lintvedt f. 1880 i Sandsvær, ug., Tjenestepige.

Kaasene.
Under bnr 1.

Karl Julius Kaasene f. 1850 i Drammen, hf., Jordbrug, Selveier (av hus), Arbeider ved snedkerværksted.
Karen Gurine Kaasene f. 1849 i Lunde, hm.
Hans Kristian Kaasene f. 1881 i Hollen, s., ug., Ulefos jernværk. Dreierværkstedet.
Karl Ingvald Kaasene f. 1883 i Hollen, s., ug., Cappelens sliberi. Presser træmasse.
Ole J. Kaasene f. 1885 i Hollen, s., ug., Ulefos jernværk. Numrer støbegods.
Bent J. Kaasene f. 1887 i Hollen, s.
Andreas J. Kaasene f. 1890 i Hollen, s.
Karen Julette Kaasene f. 1892 i Hollen, d.
Bertha Gurine Jensen f. 1830 i Drammen, Føderaadskone, enke, kr. 10,00 pr. mnd. i understøttelse af herr. kammerherre Cappelen.
Ole Andreassen f. 1881 i Hollen, Logerende, ug., Cappelens jernværk. Lastning.

Kaasene.
Under bnr 1.

Gustav B. Juliussen f. 1871 i Hollen, hf., Jordbruger, Beslagsmed.
Marie Juliussen f. 1873 i Hollen, hm.
Karl Otto Juliussen f. 1896 i Hollen, s.
Gudrun Karette Juliussen f. 1898 i Hollen, d.
Arne Juliussen f. 22/2-1900 i Hollen, s.

Kaasene.
Under bnr 1.

Andreas Anundsen f. 1864 i Hollen, hf., Jordbrug, Maskinoperatør ved sliberi.
Marie Anundsen f. 1870 i Hollen, hm.
Anund Andreassen f. 1889 i Hollen, s.
Karl Andreassen f. 1891 i Hollen, s.
Arnt N. Andreassen f. 1893 i Hollen, s.
Gunhild M. Andreassen f. 1894 i Hollen, d.
Olga A. Andreassen f. 1896 i Hollen, d.
Andreas Andreassen f. 23/6-1900 i Hollen, s.
Anne K. Olsdatter f. 1860 i Hollen, Logerende, ug., Sypige.
Kari Nilsdatter f. 1824 i Lunde, Enke, Understøttes af D. Cappelen.

Kaasene.
Under bnr 1.

Knut Thorstensen f. 1830 i Lunde, hf., Jordbrug. Fyrbøder ombord i dampskib.
Margit Andersdatter f. 1833 i Hollen, hm.

Kamperhaug.
Under bnr 1.

Thorer Pedersen f. 1823 i Lunde, hf., (Jordbrug), Veier jern ved Ulefos jernværk.
Anne Hansen f. 1821 i Hollen, hm.
Mariane Thorersen f. 1859 i Hollen, d., ug., Huslige gjøremaal.

Bent Nilsen f. 1851 i Hollen, hf., (Jordbrug), Beslagsmed ved Ulefos jernværk.
Kirsti Hansen f. 1857 i Hollen, hm.
Anna Bentsen f. 1881 i Hollen, d.
Nils Bentsen f. 1883 i Hollen, s., ug., Ulefos jernværk. Dreierværksted.
Ingeborg Bentsen f. 1885 i Hollen, d.
Hans Bentsen f. 1888 i Hollen, s.
Karl Bentsen f. 1891 i Hollen, s.
Gunda Bentsen f. 1894 i Hollen, d.
Alise Bentsen f. 1898 i Hollen, d.

Ringsevja.
Under bnr 1.

Nils Stenersen f. 1857 i Hollen, hf., (Jordbrug) Træsliber.
Anne T. Stenersen f. 1853 i Hollen, hm.
Anna N. Stenersen f. 1886 i Hollen, f. (bostatus), d., ug., Husbestyrinde.
Ragna A. Stenersen f. 1887 i Hollen, d.
Paula A. Stenersen f. 1889 i Hollen, d.
Andreas Stenersen f. 1891 i Hollen, s.
Ragna A. Stenersen (d.y.? G.S.) f. 1893 i Hollen, d.
Anne T. Stenersen f. 1897 i Hollen, d.

Andreas Rasmussen f. 1863 i Hollen, hf., (Jordbrug) Beslagsmed ved Jernværk.
Marie Rasmussen f. 1867 i Hollen, hm.
Thoralf Rasmussen f. 4/3-1898 i Hollen, s.

Ringsevja.
Under bnr 1.

Inger Andreassen f. 1833 i Hollen, hm., enke, Huslige gjøremaal. Husdyrrøgt.
Andreas Andreassen f. 1868 i Hollen, s., ug., Arbeider ombord i jernværkets lastebaade.
Johannes Andreassen f. 1869 i Hollen, s., ug., Renser ved træsliberi.
Hans Andreassen f. 1873 i Hollen, s., ug., Montør ved jerngruberne.
Nils Andreassen f. 1875 i Hollen, s., ug., Renser ved træsliberi.
Inger A. Andreassen f. 1879 i Hollen, d., ug., Huslige gjøremaal.

Lars Eivindsen (Lars Evensen?) f. 1826 i Hollen, hf., Arbeidsudygtig. Har understøttelse af D. Cappelen.
Aslaug Eivindsen f. 1833 i Hollen, hm.
Anne Eivindsen f. 1866 i Hollen, d., ug., Huslige syssler.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Valentin Bauer f. 1825 i Bayern, hf., Bygmester.
Kirsten Bauer f. 1832 i Gjerpen, hm.

Karl Pedersen f. 1868 i Hollen, hf., Former ved Ulefos jernværk.
Marie G. Pedersen f. 1872 i Hollen, hm.
Ingeborg A. Pedersen f. 1896 i Hollen, d.
Aksel A./F. Pedersen f. 1898 i Hollen, s.

Ingeborg Andreassen f. 1834 i Hollen, hm., enke, Huslige gjøremaal.
Adolf Andreassen f. 1868 i Hollen, s., ug., Beslagsmed ved Ulefos jernværk.
Anton Andreassen f. 1878 i Hollen, s., ug., Arbeider ved jerngruberne.
Karen Abrahamsen f. 1830 i Hollen, Logerende, ug., Amtet bestrider forpleiningsudgifter.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Abraham Andreassen f. 1855 i Hollen, hf., Former ved jernværket.
Thomine Andreassen f. 1858 i Hollen, hm.
Ida Abrahamsen f. 1882 i Hollen, d., ug., Sypige.
Andreas Abrahamsen f. 1884 i Hollen, s., ug., Smedhaandlanger.
John Abrahamsen f. 1887 i Hollen, s.
Anna Abrahamsen f. 1889 i Hollen, d.
Lovise Abrahamsen f. 1892 i Hollen, d.
Arthur Abrahamsen f. 1895 i Hollen, s.
Julie Abrahamsen f. 1898 i Hollen, d.

Jakob Andreassen f. 1863 i Hollen, hf., Sagfiler.
Marie Andreassen f. 1858 i Hollen, hm.
Andreas Jakobsen f. 1889 i Hollen, s.
Jens Jakobsen f. 1891 i Hollen, s.
Ingeborg A. Jakobsen f. 1897 i Hollen, d.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Hans P. Thoresen f. 1857 i Hollen, hf., Beslagsmed ved Ulefos jernværk.
Anne Thoresen f. 1859 i Skien, hm.
Marie Thoresen f. 1880 i Hollen, d., ug., Sypige.
Thoralf Thoresen f. 1889 i Hollen, s.
Valborg Thoresen f. 1892 i Hollen, d.
Sofie Thoresen f. 1895 i Hollen, d.
Anni Thoresen f. 14/10-1899 i Hollen, d.

Hans Hansen f. 1870 i Hollen, hf., Træskjærer.
Cicilia Hansen f. 1862 i Sverige, hm.
Hartman Hansen f. 1893 i Hollen, s.
Peder S. Hansen f. 1895 i Hollen, s.
Bergljot Hansen f. 1897 i Hollen, d.
Mikalovna Hansen f. 30/11-1899 i Hollen, d.

Marthe H. Kabbe f. 1829 i Hollen, hm., enke, Bor alene, Understøttet af D. Cappelen.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Peder Larsen f. 1865 i Hollen, hf., Former.
Ingeborg Larsen f. 1860 i Hollen, hm.
Anna Pedersen f. 1890 i Hollen, d.
Lovise Pedersen f. 1892 i Hollen, d.
Klara Pedersen f. 1894 i Hollen, d.

John Isaksen f. 1860 i Hollen, hf., Former.
Ingeborg Isaksen f. 1863 i Hollen, hm.
Anders Johnsen f. 1887 i Hollen, s.
Inga Johnsen f. 1889 i Hollen, d.
Ingvald Johnsen f. 1891 i Hollen, s.
Asborg Johnsen f. 1895 i Hollen, d.
Peder Johnsen f. 1897 i Hollen, s.
Ingeborg Johnsen f. 7/4-1900 i Hollen, d.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Olav Andersen f. 1856 i Hollen, hf., Former.
Mari Andersen f. 1859 i Saude (Sauherad), hm.
John Andersen f. 1887 i Hollen, s.
Inga S. Andersen f. 1892 i Hollen, d.
Anna M. Andersen f. 1895 i Hollen, d.

Jørgen Johannesen f. 1855 i Hollen, hf., Former.
Maren A. Johannesen f. 1859 i Hollen, hm.
Johanne K. Johannesen f. 1880 i Hollen, d., Huslige gjøremaal.
Johannes Johannesen f. 1882 i Hollen, s., Pudser ved Støberiet.
Karl Johannesen f. 1884 i Hollen, s. Pudser ved støberiet.
Gustav Johannesen f. 1888 i Hollen, s.
Andreas Johannesen f. 1893 i Hollen, s.
Jørgen Johannesen f. 1894 i Hollen, s.
Karen H. Johannesen f. 1896 i Hollen, d.
Hans Johannesen f. 9/10-1900 i Hollen, s.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Ole Henriksen f. 1865 i Hollen, hf., Dreier ved jernværksted.
Lovise Henriksen f. 1863 i Buslæn i Sverige, hm.
Henriette M. Olsen f. 1889 i Hollen, d.
Anni G. Olsen f. 1891 i Hollen, d.
Emilie Olsen f. 1896 i Hollen, d.
Edle B. Olsen f. 3/3-1893 i Hollen, d.

Theodor Pedersen f. 1871 i Hollen, hf., Arbeider ved træsliberi.
Hulda Pedersen f. 1876 i Eidanger, hm.
Alma E. Pedersen f. 1896 i Hollen, d.
Constance Pedersen f. 1898 i Hollen, d.
Emilie P. Pedersen f. 30/3-1900 i Hollen, d.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Andreas Johnsen f. 1854 i Hollen, hf., Former ved jernværket.
Gro Johnsen f. 1855 i Lunde, hm.
Gunnar Johnsen f. 1880 i Hollen, s., ug., Former ved jernværket.
John Johnsen f. 1884 i Hollen, s., ug., Dreier ved jernværksted.
Hanna Johnsen f. 1887 i Hollen, d.
Johan Johnsen f. 1889 i Hollen, s.
Albert Johnsen f. 1893 i Hollen, s.
Gustava Johnsen f. 1895 i Hollen, d.
August Johnsen f. 1898 i Hollen, s.

Hans Andersen f. 1859 i Hollen, hf., Træsliber.
Maren Hansen f. 1857 i Hollen, hm.
Marie Hansen f. 1884 i Hollen, d., ug., Huslige gjøremaal.
Julie Hansen f. 1887 i Hollen, d.
Ingolf Hansen f. 1891 i Hollen, s.
Arthur Hansen f. 1897 i Hollen, s.
Jaran J. Ramberg f. 1879 i Siljord, ug., Logerende, Snedker.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Peter Olsen f. 1844 i Hollen, hf., Former ved jernværk.
Mari Olsen f. 1848 i Hollen, hm.
Kirstine Petersen f. 1870 i Hollen, d., ug., Vask og strygning.
Sofie Petersen f. 1877 i Hollen, d., ug., Vask og stygning.
Peder Petersen f. 1881 i Hollen, s., ug., Former ved jernværket.

Hans Thorstensen f. 1855 i Hollen, hf., gift, Former ved jernværket.
Johanne Johnsen f. 1853 i Hollen, enke, husbestyrinde, Huslige gjøremaal.
Nils Hansen f. 1884 i Hollen, s., ug., Arbeider ved sagbrug.
Karen M. Hansen f. 1887 i Hollen, d.

Arbeiderbolig.
Under bnr 1.

Hans S. Andersen f. 1851 i Hollen, hf., Former ved jernværket.
Marie Andersen f. 1850 i Hollen, hm.
Peder Hansen f. 1877 i Hollen, s., ug., Former ved jernværket.
Hans S. Hansen f. 1883 i Hollen, s., ug., Soper ved formeriet.
Karen G. Hansen f. 1885 i Hollen, d., ug., Huslige gjøremaal.
Ingeborg K. Hansen f. 1889 i Hollen, d.
Mathilde Hansen f. 1891 i Hollen, d.
Anders Hansen f. 1893 i Hollen, s.

Karl A. Andreassen f. 1861 i Hollen, hf., Beslagsmed ved jernværksted.
Marie Andreassen f. 1860 i Hollen, hm.
Johannes Andreassen f. 1890 i Hollen, s.
Bjarne Andreassen f. 1892 i Hollen, s.
August Andreassen f. 1895 i Hollen, s.
Anker M. Andreassen f. 1898 i Hollen, s.
Olga A. Andreassen f. 1895 i Hollen, d.

Bortforpagtet stykke.
Under bnr 1.

Oskar Nilsen f. 1874 i Hollen, hf., Former ved jernstøberiet.
Gustava Nilsen f. 1876 i Hollen, hm.
Alfred Nilsen f. 11/3-1899 i Hollen, s.
Udøpt Drengebarn, f. 28/11-1900 i Hollen, s.

Gusta M. Rasmussen f. 1852 Beistaden - Nord Trøndelag, hm., enke, Huslige gjøremaal. Skadebot af Rigsforsikringsanstalt.
Rasmus O. Rasmussen f. 1881 i Hollen, s., ug., Kontorist.
Anton R. Rasmussen f. 1884 i Hollen, s., ug., Kontorist.
Gusta J. Rasmussen f. 1886 i Hollen, d.
Rebekka A. Rasmussen f. 1888 i Hollen, d.

Bortforpagtet stykke.
Under bnr 1.

Eivind Gjermundsen f. 1837 i Hollen, hf., Fyrbøder ombord i dampskib.
Børthe M. Gjermundsen f. 1831 i Hollen, hm.
Jørgen O. Eivindsen f. 1875 i Hollen, s., ug., Former ved støberiet.

Hans O. Andreassen f. 1857 i Hollen, hf., Former ved støberiet.
Julette M. Andreassen f. 1858 i Hollen, hm.
Andreas Hansen f. 1881 i Hollen, s., ug., Dagarbeider.
Anna M. Hansen f. 1883 i Hollen, d., ug., Gaar tilhaande i huset.
Anton Hansen f. 1886 i Hollen, s., ug., Dagarbeider.
Hans Hansen f. 1888 i Hollen, s.
Johannes Hansen f. 1890 i Hollen, s.
Herman Hansen f. 1893 i Hollen, s.
Ingeborg A. Hansen f. 1894 i Hollen, d.
Inga A. Hansen f. 1897 i Hollen, d.
Klara L. Hansen f. 17/9-1899 i Hollen, d.
Ingeborg A. Eriksdatter f. 1841 i Vestfossen - Buskerud, Logerende, ug., Fattigunderstøttelse.

Bortforpagtet stykke.
Under bnr 1.

Kari Svendsen f. 1830 i Hollen, hm., enke, Fattigunderstøttelse.
Maren E. Svendsen f. 1875 i Hollen, d., ug., Fattigunderstøttelse.
Karen Olsen f. 1864 i Hollen, enke, Logerende, Fattigunderstøttelse (Vask).
Anne Olsen f. 1890 i Hollen, d. af no. 3 (Karen Olsen).

John Kristensen f. 1839 i Hollen, hf., Sagarbeider.
Anne Kristensen f. 1843 i Hollen, hm.
Gunnar Johnsen f. 1882 i Hollen, s., ug., Sagarbeider.
Johan A. Johnsen f. 1885 i Hollen, s., ug., Sagarbeider.

Bortforpagtet stykke.
Under bnr 1.

Asjer Olsen f. 1846 i Hollen, hf., Former ved støberiet.
Andrea Olsen f. 1842 i Hollen, hm.
Anna E. Asjersen f. 1887 i Hollen, d.
Kari Tallaksen f. 1809 i Hollen, enke, Logerende, Understøttes.

Hans H. Berland f. 1837 i Hollen, hf., Tømmermand.
Anna K. Berland f. 1854 i Hollen, hm.
Johan Olsen f. 1891 i Hollen, stedsøn.
Ole Olsen f. 1894 i Hollen, stedsøn.

Bortforpagtet stykke.
Under bnr 1.

Alfred A. Ingebretsen f. 1866 i Thune (i Østfold), hf., Pudser ved jernstøberiet.
Sofie B. Ingebretsen f. 1867 i Hollen, hm.
Ida M. Ingebretsen f. 1888 i Hollen, d.
Ragna A. Ingebretsen f. 1889 i Hollen, d.
Klara E. Ingebretsen f. 1893 i Hollen, d.
Borghild J. Ingebretsen f. 1895 i Hollen, d.
Aagot M. Ingebretsen f. 1896 i Hollen, d.
Asborg E. Ingebretsen f. 1898 i Hollen, d.
Sofie B. Ingebretsen f. 6/4-1900 i Hollen, d.

Knut A. Halvorsen f. 1863 i Lunde, hf., Hakker kverne ved træsliberiet.
Karen N. Halvorsen f. 1864 i Overhalden (Overhalla i N.Trøndelag), hm.
Hanna Halvorsen f. 1894 i Lunde, d.
Halvor Halvorsen f. 1897 i Hollen, s.

Bortforpagtet stykke.
Under bnr 1.

Anders A. Jørgensen f. 1866 i Hollen, hf., Transporterer træstof fra sliberiet.
Karen M. Jørgensen f. 1867 i Hollen, hm., Huslige gjøremaal. Conditori.
Jenny E. Jørgensen f. 1896 i Hollen, d.
Ernst K. Jørgensen f. 1898 i Hollen, s.
Alf M. Jørgensen f. 23/3-1900 i Hollen, s,
Anne E. Ingebretsen f. 1824 i Brunlanæs, Logerende, enke, Understøttes af arbeids og sygekassen.

Hanna K. Evensen f. 1867 i Laurvig, hm., enke, Understøttes af sygekassen.
Karine K. Evensen f. 1894 i Hollen, d.

Nils Pedersen f. 1862 i Hollen, hf., Møbelsnedker.
Marie Pedersen f. 1860 i Hollen, hm.
Margrethe Nilsen f. 1886 i Hollen, d.
Aksel Nilsen f. 1894 i Hollen, s.

Bortforpagtet stykke.
Under bnr 1.

Even A. Jespersen f. 1861 i Lunde, hf., Hussnedker.
Martine Jespersen f. 1862 i Hollen, hm.
Jenny A. Jespersen f. 1886 i Hollen, d.
Hilda M. Jespersen f. 1888 i Hollen, d.
Gunda M. Jespersen f. 1891 i Hollen, d.
Martha E. Jespersen f. 1893 i Hollen, d.
Ingerid T. Jespersen f. 1896 i Hollen, d.
Hans J. Jespersen f. 1898 i Hollen, s.

Bortforpagtet stykke.
Under bnr 1.

Halvor Andreassen f. 1847 i Hollen, hf., enkemand, Former ved jernværket.
Amalie Halvorsen f. 1883 i Hollen, d., ug., Styrer huset for sin far.
Andreas Halvorsen f. 1885 i Hollen, s., ug., Sagarbeider.
Olav Halvorsen f. 1887 i Hollen, s.

Ole O. Skaardal f. 1833 i Lunde, hf., Sagarbeider.
Anne J. Skaardal f. 1844 i Hollen, hm.
Ole Olsen f. 1873 i Hollen, s., ug., Præsser træmasse ved sliberiet.
Andreas Olsen f. 1878 i Hollen, s., ug., Fløter tømmer.
Hans Olsen f. 1880 i Hollen, s., ug., Fløter tømmer.
Anna Olsen f. 1885 i Hollen, d., ug., Huslige gjøremaal.
Marie Olsen f. 1890 i Hollen, d.

Bortforpagtet stykke.
Under bnr 1.

Johannes Pedersen f. 1854 i Hollen, hf., Filer sagblade.
Anne K. Pedersen f. 1857 i Hollen, hm.
Bent Joannesen f. 1879 i Hollen, s., ug., Stavskjærer.
Gunhild Johannesen f. 1884 i Hollen, d., ug., Huslige gjøremaal.
Johannes Johannesen f. 1887 i Hollen, s.
Marie A. Johannesen f. 1891 i Hollen, d.
Arne Kr. Johannesen f. 1894 i Hollen, s.
Hans A. Johannesen f. (ikke nevnt), s.

Andrea Ødegaard f. 1857 i Hollen, hm., enke, Sygepleierske.
Karl Jakobsen f. 1878 i Laurvig, s., ug., Sagarbeider.
Anna Ødegaard f. 1882 i Hollen, d., ug., Sypige.

Bortforpagtet stykke.
Under bnr 1. Hotel.

Ole P. Sondresen (O. P. Sondresen), f. 1843 i Hollen, hf., Dampskibsekspeditør.
Karoline M. Sondresen f. 1863 i Skien, hm.
Dorthea Sondresen f. 1880 i Solum, d., ug., Huslige gjøremaal.
Hanna Sondresen f. 1886 i Hollen, d., ug., Gaar paa Ulefos middelskole.
Ragnhild Sondresen f. 1893 i Hollen, d.
Ole P. Sondresen f. 1895 i Hollen, s.
Kristoffer B. Sondresen f. 1897 i Hollen, s.

Bortforpagtet stykke.
Under bnr 1.

Lars Pedersen f. 1836 i Hollen, hf., Former ved jernstøberiet.
Anne Pedersen f. 1838 i Hollen, hm.
Anne Larsen f. 1884 i Hollen, d., ug., Huslige gjøremaal.
Gjermund Olsen f. 1864 i Hollen, ug., Logerende, Beslagsmed ved støberiet.

Aasmund Gundersen f. 1837 i Hollen, hf., Former ved støberiet.
Anne Gundersen f. 1839 i Hollen, hm.
Maren S. Aasmundsen f. 1864, d., ug., Vask og strygning.
Aasmund Aasmundsen f. 1878 i Hollen, s., ug., Former ved jermstøberi.
Anton E. Aasmundsen f. 1882 i Hollen, s., ug., Smedgut.
Signe A. Bentsen f. 1893 i Hollen, Barnebarn, Logerende.

Bortforpagtet stykke.
Under bnr 1.

Nils Heggen f. 1852/1842 i Hollen, hf., Former ved jernstøberiet.
Anne Heggen f. 1843 i Hollen, hm.
Johannes Heggen f. 1879 i Hollen, s., ug., Arbeider ved jerngruberne.
Ole N. Heggen f. 1884 i Hollen, s., ug., Stavskjærer.
Ole J. Heggen f. 1814, Føderaadsmand, enkem., Understøttelse.

Ole Olsen f. 1834 i Hollen, hf., enkemand, Former ved støberiet.
Inger Johnsdatter f. 1839 i Hollen, ug., Husbestyrinde.
Ole Olsen f. 1878 i Hollen, s., ug., Former ved jernstøberiet.

Bortforpagtet stykke.
Under bnr 1.

Andreas Nilsen f. 1875 i Hollen, hf., ug., Beslagsmed ved jernværket.
Hans Nilsen f. 1883 i Hollen, Logerende, ug., Beslagsmed ved jernværket.
Inger Nilsen f. 1867 i Hollen, Logerende, ug., Huslige gjøremaal.

Hans Gulliksen f. 1863 i Hollen, hf., Støberiarbeider.
Aslaug Gulliksen f. 1863 i Hollen, hm.
Gustav Hansen f. 1887 i Hollen, s.
Marie Hansen f. 1888 i Hollen, d.
Nora Hansen f. 1891 i Hollen, d.
Bertha Hansen f. 11/12-1900 i Hollen, d.

Bortforpagtet stykke.
Under bnr 1.

Anders J. Sandbakken f. 1846 i Hollen, hf., Lagerhusmand.
Maren A. Sandbakken f. 1844 i Hollen, hm.
Johannes A. Sandbakken f. 1874 i Hollen, s., ug., Former ved jernværket.
Hans A. Sandbakken f. 1879 i Hollen, s., ug., Former ved jernværket.
Bertha A. Sandbakken f. 1881 i Hollen, d., ug., Sypige.
Gunnar A. Sandbakken f. 1885 i Hollen, s., ug., Arbeider ved jernstøberiet.

Johannes Hansen f. 1844 i Hollen, hf., Former ved jernværket.
Anne Hansen f. 1844 i Hollen, hm.
Augusta Johannesen f. 1883 i Hollen, d., ug., Sypige.
Nils Johannesen f. 1889 i Hollen, s.
Inger Hansen f. 1848 i Hollen, mt. (besøgende), ug., Vask og strygning.

 


Holla
Gnr 13. (Eid av kammerherre Cappelen. G.S.).

Haugbakke.
Under bnr 1.

Niels J. Lindgren f. 1847 i Hollen, hf., Huseier. Smed for egen Regning.
Else Iversd. f. 1852 i Asker, hm.
Jørgen Lindgren f. 1876 i Hollen, s,m ug., Grubearbeider.
Niels Lindgren f. 1881 i Hollen, s., ug., Smedlærling.
Helmik Lindgren f. 1884 i Hollen, s., ug., Landbrugsarbeider.
Karl Lindgren f. 1891 i Hollen, s.
Ivar Lindgren f. 1896 i Hollen, s.
Ella Lindgren f. 1888 i Hollen, d.
Hilda Lindgren f. 1892 i Hollen, d.
Ida Lindgren f. 1879 i Hollen, besøgende datter, ug., Tjenestepige.

Hollen Hovedgaard.
Bnr 1.

Peder Hansen f. 1833 i Modum, hf., Agronom, Gaardsbestyrer.
Lise Hansen f. 1834 i Modum, hm.
Anne Marie Johnsen f. 1885 i Hollen, tj., ug., Husgjerning.
Augen Syversen f. 1840 i Modum, mt, (besøgende), gift, Murer.
Karen Jensen f. 1876 i Tanum - Jarlsberg, Logerende, ug., Meierske paa Gaarden.

Sigvardt Einarsen f. 1854 i Strøm - Jarlsberg (Vestfold), hf., Røgter for Fjøset.
Stina Einarsen f. 1842 i Sverrige, hm., Husgjerning.
Anna Einarsen f. 1879 i V. Aker, d., ug., Husgjerning.

Aslaug Andersdatter f. 1858 i Hollen, hm., enke, Melkepige m.m.
Anton Beniksen f. 1890 i Hollen, s.

Ole Gundersen f. 1821 i Hollen, hf., fhv. Røgter nu Pensionist (privat).
Berte M. Gundersd. f. 1834 i Hollen, hm., Melkerske.
Aaste H. Lommerud f. 1830 i Hollen, Logerende, ug., Sommeren gaardsarbeide, Vinteren Spinderske.
Herman Olsen f. 1881 i Fredrikstad, Logerende, ug., Staldkarl.

Hollahagen.
Under bnr 1.

Kristen Gundersen f. 1854 i Lunde, hf., Husmand med Jord, Kjørekarl i Gaaedsbrug.
Ingeborg Svenungsd. f. 1850 i Hollen, hm., Huslig gjerning.
Svennung Gundersen f. 1887 i Lunde, s.
Gunder Gundersen f. 1889 i Lunde, s.

Kaasa.
Under bnr 1.

Ole Wetlesen f. 1842 i Sillegjord, hf., Husmand med Jord, Kjørekarl i Gaardsbrug.
Else Olsdatter f. 1843 i Sillegjord, hm., Husgjerning.
Peder Nielsen f. 1890 i Hollen, tj., ug., Jetergut.

Briskemyr.
Under bnr 1.

Ole Olsen Briskemyr f. 1864 i Lunde, hf., Husmand med Jord og Jordarbeider.
Andrea Emanuelsd. f. 1865 i Hollen, hm.
Olavus Olsen f. 1892 i Lunde, s.
Emil Olsen f. 1894 i Hollen, s.
Anne Hansdatter f. 1881 i Drangedal, tj., ug., Tjenestepige.

Stensrud.
Under bnr 1.

Hans Nielsen f. 1856 i Hollen, hf., Husmand med Jord, Tømmerkjører.
Mari Gundersd. f. 1860i Saude (Sauherad), hm.
Anna Kristine Hansd. f. 1895 i Hollen, d.
Gunhild Andersen f. 1877 i Bø i Tel., tj., ug., Tjenestepige.

Brennebu.
Under bnr 1.

Johannes Brennebu f. 1875 i Hollen, s., ug., Husmand med Jord og Skogarbeider.
Andrea Pedersd. f. 1840  i Hollen, Moder, enke, Sønnens Husbestyrinde.
Karen Hansd. f. 1867 i Hollen, Søndens Søster, ug., Deltager i husgjerningen.


Tveit
Gnr 14.

(Tveitgårdene har blitt slettet og gått inn i gården Hollas eiendom. Eid av kammerherre Cappelen.)

Øen.
Bnr. 7 (14/7).

Ole Øen f. 1867 i Hollen, hf., Jordbruger og Skogarbeider.
Anne Helleksd. f. 1870 i Lunde, hm.
Hans Olsen f. 1895 i Hollen, s.
Harald Olsen f. 1897 i Hollen, s.

Røibæk.
Bnr 6 (14/6).

Martinius Røibæk f. 1860 i Solum, hf., Jordbruger og Skogarbeider.
Marie Hansd. f. 1864 i Hollen, hm.
Hans Martiniussen f. 1889 i Hollen, s.
Lovna Martiniusd. f. 1894 i Hollen, d.
Laurits Rønningen f. 1872 i Solum, mt., Logerende, ug., Skogarbeider.
Anders Rønningen f. 1870 i Solum, mt. (besøgende), ug., Skogarbeider.
Stian Rønningen f. 1883 i Solum, mt. (besøgende), ug., Skogarbeider.


Gnr 15 (Hegland ble overført til Lunde mye tidligere. Disse plassene ble overført til gård nr. 13 Holla. G.S.).

Brøndalen.
15/2 (15/2).

Nils Brøndalen f. 1859 i Hollen, hf., Leilænding, Jordbruger og skogsarbeider.
Laura Pedersd. f. 1864 i Hollen, hm.
Anders Nilsen f. 1887 i Hollen, s.
Ole Nilsen f. 1892  i Hollen, s.
Andreas Nilsen f. 1895 i Hollen, s.
Johannes Nilsen f. 1897 i Hollen, s.
Karen Nilsd. f. 1886 i Hollen, d.
Gusta Nilsd. f. 00/2-1900 i Hollen, d.
Anders Pedersen f. 1822 i Hollen, Husfaders fader, enkemand.
Ole Johnsen f. 1873 i Hollen, Logerende hørende til familien, ug., Skogsarbeider.

Hollensæteren.
Bnr 3 (15/3).

Erik Hollensæter f. 1855 i Lunde, hf., Leilænding, Jordbruger og skogarbeider.
Karen Gundersd. f. 1863 i Hollen, hm.
Gustav Eriksen f. 1883 i Hollen, s., ug., Jordbrugsarbeider.
Thorvald Eriksen f. 1891 i Hollen, s.
Anders Eriksen f. 1897 i Hollen, s.
Marie Eriksd. f. 1882 i Hollen, d., ug., Deltager i Husgjerningen.
Inga Eriksd. f. 1895 i Hollen, d.
Anne Eriksd. f. 11/8-1899 i Hollen, d.

Hegna.
Bnr 5 (15/5).

Andreas Johnsen f. 1830 i Lunde, Logerende, Enkemand, Skogsarbeider.
Dorte Knudsd. f. 1830 i Drangedal, Logerende enke, Har nogen spareskillinger.


Sanden
Gnr 16.

Sanden.
Bnr 1.

John Sanden f. 1840 i Hollen, hf., Leilænding, Skogbrug og Jordarbeider.
Kari Gulliksd. f. 1851 i Lunde, hm.
Gustav Johnsen f. 1881 i Hollen, s., ug., Skogarbeider.
Hanna Johnsd. f. 1884 i Hollen, d., Deltager i husgjerningen.
Petra Johnsd. f. 1886 i Hollen, d.
Kristine Johnsd. f. 1888 i Hollen, d.
Nikoline Jognsd. f. 1891 i Hollen, d.

Teigen.
Under bnr 1.

Anders Teigen f. 1865 i Hollen, hf., Leilænding, Skogarbeider og Jordbruger.
Karen Torjusd. f. 1865 i Solum, hm.
Gunhild Andersd. f. 1891 i Hollen, d.
Torjus Olsen f. 1826 i Saude (Sauherad), mt. (besøgende), g., Leilænding.
Hans Taraldsen f. 1862 i Solum, mt. (besøgende), Logerende, g., Skogarbeider.
Severin Taraldsen f. 1877 i Solum, mt (besøgende), Logerende, ug. Skogarbeider.
Gunhild Halvorsd. f. 1884 i Lunde, tj., ug., Tjenestepige.

Himingen.
Under bnr 1.

Knut Himingen f. 1830 i Drangedal, hf., Leilænding, Skogarbeide og Jordbrug.
Gro Amundsd. f. 1838 i Drangedal, hm.
Marie Knutsd. f. 1861 i Drangedal, d., ug., Deltager i Husgjerningen.
Gustav Andreassen f. 1882 i Hollen, Dattersøn, ug., Skogarbeider.(Ingen bnr 17 under folketellingen 1900. Det var tidligere gården Teksle. G.S.)
 


Haatvedt store
Gnr 18.

Melteig.
Bnr 1.

Anders Olsen sen. f. 1827 i Hollen, hf., enkem., Gaardbr., Selveier.
Ole Andersen f. 1856 i Hollen, søn., g., Gaardsbestyrer.
Ingeborg Andersen f. 1851 i Lunde, Sønnekone, g., Husbestyrinde.
Kirsti Olsd. f. 1882 i Hollen, sønnedatter, ug., Huslig gjerning.
Ingeborg Olsd. f. 1883 i Hollen, sønnedatter, ug., Huslig gjerning.
Anders Olsen f. 1883 i Hollen, sønnesøn, ug., Gaardsarbeide hjemme.
Peder Martinius Olsen f. 1887 i Hollen, sønnesøn, ug., Gaardsarbeide hjemme.
Olaf Olsen f. 1889 i Hollen, sønnesøn,
Sigvart Andreas Olsen f. 1892 i Hollen, sønnesøn.
Hans Olsen f. 1896 i Hollen, sønnesøn.
Kristen Andersen f. 1863 i Solum, søn, ug., Gaards og Skogsarbeid hjemme.
Gunhild Svenungsd. f. 1856 i Lunde, tj., ug., Budeie.

Haatvedt.
Bnr 2.

Aavet Kristensd. f. 1838 i Hollen, hm., enke, Gaardbrugerenke, Selveierske.
Andreas Johannesen f. 1867 i Hollen, s., ug., Bestyrer Moderens Gaard.
Olaus Johannesen f. 1869 i Hollen, s., ug., Sliberiarbeider.
Halvor Johannesen f. 1872 i Hollen, s., ug., Sliberiarbeider.
Karen Johannesd. f. 1874 i Hollen, d., ug., Hjælper i Hus og Fjøs m.m.
Marie Johannesd. f. 1876 i Hollen, d., ug., Hjælper i Hus og Fjøs m.m.
Laura Johannesd. f. 1879 i Hollen, d., ug., Hjælper i Hus og Fjøs m.m. Syerske. 

Haatvedt.
Bnr 4.

Helene Olsdatter f. 1848 i Hollen, hm., enke, Gaardbrugers Enke, Selveierinde.
Ole Halvorsen f. 1868 i Hollen, s., ug., Bestyrer Moderens Gaard.
Gunhild Halvorsd. f. 1890 i Hollen, tj., ug., Opdrages for Fattigvæsenets Regning.

Haatvedt.
Bnr 3.

Even Johnsen f. 1851 i Lunde, hf., Gaardbruger, Selveier.
Aslaug Østensdatter f. 1852 i Lunde, hm.
John Evensen f. 1875 i Lunde, s. ug., Agronom hos Faderen.
Østen Evensen f. 1877 i Lunde, s., ug., Hjælper i Gaard og Skogsarbeide.
Torberg Evensd. f. 1885 i Lunde, d., ug., Budeie hjemme.
Anne Evensd. f. 1888 i Lunde, d., Budeie hjemme.


Haatvedt lille
Gnr 19.

Haatvedt.
Bnr. 2.

Kristen Halvorsen f. 1817 i Hollen, hf., enkemand, Gaardbruger, Selveier.
Karen Kristensd. f. 1862/1866 i Hollen, d., ug., Bestyrer Faderens Husholdning.
Berte Jensd. f. 1836 i Hollen, tj., ug., Huslig gjerning af flere slags.

Haatvedt.
Bnr. 1.

Karl Simensen f. 1857 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier.
Torine Jørgensd. f. 1863 i Hollen, hm.
Simen Karlsen f. 1893 i Hollen, s.
Anne Karlsd. f. 1894 i Hollen, d.
Lars Karlsen f. 11/7-1899 i Hollen, s.
Kristoffer Kristoffersen f. 1882 i Lunde, tj., ug., Tjenestekarl.
Helbjørg Andersd. f. 1882 i Hollen, tj., ug., Budeie.


Vibeto mellem
Gnr 20.

Vibeto.
Bnr 2.

Anund Halvorsen f. 1866 i Mo i Telem., hf., Jerngrubearbeider. Minerer.
Jakobine Johannesen f. 1862 i Stavanger, hm., Arbeiderkone.
Karl Halvorsen f. 1890 i Skien, s.
Herman Anundsen f. 1892 i Mo i Telem., s.
Anna Anundsen f. 1895 i Mo i Telem., d.

Karine Andersd. f. 1843 i Hollen, Hm., enke, Fattigunderstøttelse.
Peter Andersen f. 1876 i Hollen, s., ug., Skovarbeide.

Vibeto.
Bnr 1.

Anders Andersen f. 1831 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier.
Karen Olsdatter f. 1834 i Hollen, hm.
Anne Thomasd. f. 1883 i Lunde, tj., ug., Tjenestepige.

Vibeto.
Bnr 3.

Mari Halvorsd. f. 1836 i Hollen, hm., enke, Gaardbrugerenke, Selveierske.
Halvor Olsen f. 1871 i Hollen, s., ug., Arbeider ved Gaarden.
Severin Olsen f. 1873 i Hollen, s., ug., Gaardsbestyrer.
Andreas Olsen f. 1875 i Hollen, s., ug., Arbeider ved Sagbrug.
Kirsti Olsd. f. 1861, d., ug., Sypige.
Karen Olsd. f. 1878 i Hollen, d., ug., Hjælper med Gaardsarbeidet.
Ole Andersen f. 1896 i Hollen, mt. (besøgende), Sønnesøn, ug., Sønnesøn af Enken.


Vibeto øvre
Gnr 21.

Vibeto øvre.
Bnr 1.

Kristen Andersen f. 1841 i Hollen, hf., enkemand, Gaardbruger, Selveier.
Andreas Kristensen f. 1869 i Hollen, s., ug., Arbeider paa Gaarden.
Berthe M. Hansd., f. 1872 i Hollen, tj., ug., Tjenestepige.
Anne Marie Hansd. f. 1884 i Hollen, mt. (besøgende), ug., Hjelper ved Gaardsarbeide.

Vibeto øvre.
Bnr 4.

Peder Nilsen f. 1858 i Hollen, hf., enkemand, Gaardbruger, Selveier.
Kristen Pedersen f. 1890 i Hollen, s.
Mari Pedersd. f. 1830 i Hollen, Husfaders Moder, enke, Føderaadskone.
Marie Andersen f. 1875 i Hollen, tj., ug., Tjenestepige.
Karoline Karlsd. f. 1872 i Tønsberg, tj., ug., Tjenestepige.

Thor Knudsen f. 1876 i Hvideseid (Kviteseid), hf., Jerngrubearbeider - Minerer.
Anne Gunnarsd. f. 1874 i Mo i Tel., hm.

Vibeto øvre.
Bnr 2.

Jørgen Jørgensen f. 1849 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier.
Kirsti Olsd. f. 1851 i Hollen, hm.
Jørgen Jørgensen f. 1885 i Hollen, s., ug., Gaardsarbeider.
Olaf Jørgensen f. 1894 i Hollen, s.
Jørgine Jørgensd. f. 1882 i Hollen, d., ug., Sypige.
Martha Jørgensd. f. 1887 i Hollen, d.
Thora Jørgensd. f. 1891 i Hollen, d.

Karl Lindkvist f. 1849 i Sverige, hf., Jerngrubearbeider - Minerer.
Johanna Johannesd. f. 1846 i Sverige, hm.
Karl Johan Lindkvist f. 1878 i Kraakstad (i Østfold), s., ug., Jerngrubearbeider - Minerer.
Anders Lindkvist f. 1884 i Sannikedal (Sannidal), s., ug., Dagarbeider paa Gruberne.
Marie Lindkvist f. 1887 i Sannikedal, tvillinger, d.
Anna Lindkvist f. 1887 i Sannikedal, tvillinger, d.
Hulda Lindkvist f. 1890 i Sannikedal, d.

Ole Arnesen f. 1871 i Mo i Thelem., hf., Jerngrubearbeider - Minerer.
Kari Olsd. f. 1871 i Mo i Thelem., hm.
Arne Kristensen f. 1890 i Mo i Thelem., s.
Kristen Olsen f. 1897 i Mo i Thelem., s.
Alma Olsen f. 1894 i Mo i Thelem., d.
Johanne Olsen f. 3/10-1899 i Mo i Thelem., d.

Vibetodalen (Dalen).
Under bnr 1.

Anne Hansd. f. 1832 i Hollen, hm., Enke, Nyder Fattigunderstøttelse.
Peder Kristensen f. 1874 i Hollen, s., ug., Grubearbeider.
Marie Kristensen f. 1887 i Hollen, d., ug., Hjælper med Husstellet.

Vibetodalen (Dalen).
Under bnr 2.

Knud Kristensen f. 1860 i Hollen, hf., Skovarbeider.
Anne Nilsd. f. 1863 i Hollen, hm.
Anna Knudsd. f. 23/4-1899 i Hollen, d.


Vibeto nedre
Gnr 22.

Vibeto nedre.
Bnr 3.

Hans Anundsen f. 1839 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier.
Anne Halvorsd. f. 1838 i Hollen, hm.
Andreas Hansen f. 1876 i Hollen, s., ug., Gaardsarbeider.
Karl Olsen f. 1887 i Hollen, tj., ug., Tjenestegut.
Klara Pedersd. f. 1878 i Hollen, tj., ug., Tjenestepige.

Vibeto nedre.
Bnr 1.

Andreas Anundsen f. 1845 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier.
Anne M. Kristensd. f. 1852 i Hollen, hm.
Karl Andreassen f. 1880 i Hollen, s., ug., Gaardsarbeider.
Hans Andreassen f. 1883 i Hollen, s., ug., Gaardsarbeider.
Halvor Andreassen f. 1888 i Hollen, s.
Lovise Andreasd. f. 1875 i Hollen, d., ug., Hjelper med Husstellet.
Kirstine Andreasd. f. 1885 i Hollen, d., ug., Hjelper med Husstellet.
Marianne Andreasd. f. 1891 i Hollen, d.
Astrid Andreasd. f. 1894 i Hollen, d.


Tufte
Gnr 23.
 

Tufte.
Bnr 1.

Karl Svensen f. 1844 i Sverige, hf., Gaardbruger, Selveier.
Aslaug Halvorsd. f. 1847 i Hollen, hm.
Hanna Karlsd. f. 1885 i Hollen, d.
Martha Karlsd. f. 1888 i Hollen, d.
Mari Larsd. f. 1828 i Lunde, Logerende, enke, Strikkearbeide.

Tufte.
Bnr 2.

Kristen Kristensen f. 1868 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier og Murer.
Karen Nilsd. f. 1869 i Hollen, hm.
Kristen Kristensen f. 1898 i Hollen, s.
Anne Kristensd. f. 1893 i Hollen, d.
Konstance Kristensd. f. 1895 i Hollen, d.
Magnhild Kristensd. f. 1896 i Hollen, d.
Gunhild Rollefsd. f. 1876 i Hollen, tj., ug., Tjenestepige.

Anne Anundsd. f. 1849 i Hollen, hm., enke, Gaardbrugerske, Selveier.
Anne Pedersd. f. 1876 i Hollen, d., ug., Hjelper ved Gaardsarbeide.
Kristine Pedersd. f. 1881 i Hollen, d., ug., Tjenestepige (hjemme?).
Marianne Pedersd. f. 1886 i Hollen, d.
Minni Pedersd. f. 1888 i Hollen, d.
Kristen Pedersen f. 1883 i Hollen, s., ug., Arbeider ved Jerngruberne.
Kristen Pedersen f. 1816 i Hollen, hf., Føderaadsmand.
Anne Jensd. f. 1828 i Hollen, hm., Føderaadskone.

Tufte.
Bnr 5.

Steen Tufte f. 1842 i Hollen, hf., Læge og Gaardbruger.
Fredrikke Tufte f. Lyng f. 1848 i Faaberg, hm., Doktorfrue.
Olga Tufte f. 1886 i Hollen, d.
Birger Tufte f. 1890 i Hollen, s.
Anne Kristiansen f. 1885 i Drangedal, tj., ug., Tjenestepige.
Thomine Knutsen f. 1877 i Drangedal, tj., ug., Tjenestepige.
Kittel Tveten f. 1879 i Vinje, tj., ug., Tjenestegut.

Boplass under Tufte bnr 5.

Oline Olsd. f. 1820 i Ødemark - Smaalenene (Østfold), hm., enke. Privat understøttelse.

Tufte.
Bnr 6.

Andreas Nilsen f. 1861 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier.
Anne Olsd. f. 1854 i Hollen, hm.
Martha Andreasd. f. 1893 i Hollen, d.
Ole Andreassen f. 1895 i Hollen, s.
Karoline Hermansd. f. 1884 i Skauger (Skoger i Vestfold), tj., ug., Tjenestepige.

Ole Tovsen f. 1878 i Hollen, hf., Maskinist ved Jerngruberne.
Marie Johannesd. f. 1878 i Sverige, hm.
Anna Olsd. f. 11/7-1899 i Hollen, d.

Johan Jørgensen f. 1868 i Hvideseid (Kviteseid), hf., Jerngrubearbeider - Minerer.
Margit Halvorsd. f. 1865 i Hvideseid, hm.
Olaves Johansen f. 1892 i Mo i Thelemarken, s.
Anton Johansen f. 1897 i Mo i Thelemarken, s.
Anna Johansen f. 1894 i Mo i Thelemarken, d.
Lina Johansen f. 1895 i Mo i Thelemarken, d.
Marie Johansen f. 13/3-1899 i Mo i Thelemarken, d.
Hans Olavessen f. 1882 i Hvideseid, Logerende, ug., Jerngrubearbeider.

Tufte.
Under bnr 2.

Olaves Hansen f. 1870 i Hollen, hf., Dagarbeider ved Jerngruberne.
Karen Kristensd. f. 1862 i Hollen, hm.
Alf Eriksen f. 3/8-1899 i Hollen, adoptivbarn.
Gunhild Kristensd. f. 1858 i Hollen, Logerende, ug., Sypige.

Gruben (Tufte).
Bnr 12.

Isak Isaksen f. 1860 i Hollen, hf., Former.
Paula Larsd. f. 1872 i Hollen, hm.
Thora Olsd. f. 1891 i Hollen, adoptivbarn.

August Stenstad f. 1857 i Hollen, hf., Jerngrubearbeider.
Anne Larsd. f. 1863 i Hollen, hm.
Kristen A. Stenstad f. 1890 i Hollen, s.
Lars Stenstad f. 1894 i Hollen, s.

Normdal (Tufte).
Bnr 13.

Ole Sørensen f. 1857 i Solum, hf., Tømmermand.
Anne Hansd. f. 1856 i Hollen, hm.
Herman Olsen f. 1888 i Hollen, s.

Hans Nikolaisen f. 1876 i Hof - Jarlsberg (Vestfold), hf., Grubearbeider.
Gunhild Halvorsd. f. 1865 i Saude (Sauherad), hm., Husholderske.
Herman Gustavsen f. 1885 i Gjerpen, s.
Harald N. Hansen f. 1898 i Kongsberg, s.
Gudrun Hansd. f. 11/2-1900 i Gjerpen, d.

Stua (Tufte).
Bnr 4.

Kristian Kristensen f. 1834 i Hollen, hf., Skomager, Gaardbruger.
Kari Olsd. f. 1839 i Hollen, hm.
Ole Kristiansen f. 1871 i Hollen, s., ug., Skomager.
Martine Kristiansd. f. 1880 i Hollen, d., ug., Sypige.
Anna Johnsd. f. 1891 i Hollen, datterdatter.
Halvor Gundersen f. 1859 i Saude (Sauherad), Logerende, ug., Skomagersvend.

Tufte.
Bnr 6.

Anders Tovsen f. 1833 i Hitterdal (Heddal), hf., Snedker.
Ingeborg Svensd. f. 1832 i Hitterdal, hm., Jordemoder.

Framnæs (Tufte).
Bnr 14.

Hans Hansen f. 1866 i Hollen, hf., Jerngrubearbeider.
Anne Andersd. f. 1865 i Hollen, hm.
Hans Hansen f. 1888 i Hollen, s.
Anders Hansen f. 1890 i Hollen, s.
Herman Hansen f. 1893 i Hollen, s.
Ingeborg Hansen f. 1897 i Hollen, d.
Ida Hansen f. 19/4-1899 i Hollen, d.

Dalen (Tufte).
Bnr 10.

Vetle Olsen f. 1860 i Lunde, hf., Pudser ved Jernstøberiet.
Margit Gulliksd. f. 1855 i Lunde, hm.
Olga Vetlesd. f. 1894 i Hollen, d.

Ole Aasoldsen f. 1878 i Drangedal, hf., Jerngrubearbeider.
Kirsti Andersd. f. 1880 i Bø pr.gj., hm.
Anna Kaasbøl f. 1842 i Hitteren - Sør Trøndelag (Hitra), hm., ug., Privat Understøttelse.

Roligheden (under Tufte) og Ødegaarden (under Fæhn øvre).
Bnr 7 og 8.

Lars Thomassen f. 1836 i Saude (Sauherad), hf., Landhandler og Gaardbruger.
Andrea Olsd. f. 1837 i Hollen, hm.
Anne Larsd. f. 1875 i Hollen, d., ug., Butikbetjent.
Signe Gunleiksd. f. 1885 i Laurdal, tj., ug., Tjenestepige.

(Denne familien er også oppført under Fæhn øvre. G.S.)

Roligheden.
Bnr 8.

Hans Olsen f. 1829 i Aker, hf., Tømmermand og Gaardbruger.
Inger Halvorsd. f. 1835 i Hollen, hm.
Hildus Hansen f. 1872 i Hollen, s., ug., Tømmermand.
Karen Hansd. f. 1879 i Hollen, d., ug., Tjenestepige.
Bertha Hansd. f. 1875 i Hollen, d., ug., Tjenestepige.
Ole Thorkildsen f. 1849 i Flesberg i Numedal, Logerende, g., Jerngrubearbeider.
Thorkild Olsen f. 1874 i Mo i Thelem., Logerende, ug., Jerngrubearbeider.
Ole Torjussen f. 1854 i Valle i Sætersdalen, Logerende, ug., Jerngrubearbeider.


Søve
Gnr 24.

Søve Landbrugsskole.
Bnr 1.

T. H. Frost f. 1846 i Holmestrand, hf., g., Bestyrer og lærer ved landbrugs & jenteskolen.
Maren Frost f. 1848 i Tranø i Senjen, hm.
Sverre Frost f. 1883 i Nærstand, Stavanger, s., ug., Syg.
Sigurd Frost f. 1888 i Nærstrand, Stavanger, s., ug., Skolegut.
Karoline Johannesen f. 1840 i Aker, tj., ugift, Enepige.

Thv. Tveten f. 1866 i Sem - Jarlsberg, hf., g., Andenlærer ved landbrugs & jenteskolen.
Johanne Tveten f. 1873 i Vestby - Akershus, hm.
Torleif Tveten f. 1896, s.
Olaf Tveten f. 12/7-1899 i Hollen, s.
Bernhardtina Otterstad f. 1880 i Sverige, tj., ug., Enepige.
Tollef Olsen f. 1881 i Hollen, hf., ug., Staldkarl.
Kristian Olsen f. 1885 i Hollen, Broder, Logerende, ug., Arbeider ved Haven.
Jens Olsen f. 1893 i Hollen, Broder, Logerende, ug., Skolegut.
Maria Olsd. f. 1888 i Hollen, Søster, Logerende, ug., Skolepige.
Kirsti Tollefsd. f. 1845 i Hollen, ug., Husholderske.

Birger Erikson f. 1860 i Sverige, hf., Logerende, enkem./g.?, Gartner ved ved landbrugs & jenteskolen.
Tor Lid f. 1878 i Siljord, hf., ug., Tredielærer ved landbrugs & jenteskolen.
Anna Arnesen f. 1868 i Asker, hm., ug., Bestyrinde ved Jenteskolen.
Kirsten Ryhaug f. 1868 i Tolgen - Hedmark (Tolga), Logerende, ug., Lærerinde ved Jenteskolen.
Inga O. Namløs f. 1878 i Hollen, tj., ug., Tjenestepige.
Julie Gruben f. 1882 i Hollen, tj., ug., Tjenestepige.

Magnus Anderson f. 1857 i Sverige, hf., Schveitser.
Karen Johannesd. f. 1864 i Sverige, hm.
Vilhelm Magnusson f. 1887 i Hollen, s.
Magnus Magnusson f. 1897 i Hollen, s.
Ragnvald Magnusson f. 1899 i Hollen, s.
Augusta Magnusson f. 1889 i Hollen, d.
Lovise Magnusson f. 1892 i Hollen, d.
Sofie Magnusson f. 1894 i Hollen, d.

(Internatet?)
Gunhild Berge f. 1876 i Saude (Sauherad), Logerende, ug., Elev, Gaardbr.
Kirsti H. Ytterbø f. 1876 i Hollen, Logerende, ug., Elev, Gaardbr.
Kari Bunkholdt f. 1877 i Saude, Logerende, ug., Elev, Gaardbr.
Bergit Aarhus f. 1880 i Laurdal, Logerende, ug., Elev Lensmand.
Gunhild Djuve f. 1880 i Laurdal, Logerende, ug., Elev, Gaardbr.
Margit Aakre f. 1880 i Siljord, Logerende, ug., Elev, Gaardbr.
Gunulf H. Borgen f. 1881 i Bø i Telem., Logerende, ug., Elev, Gaardbr.
John T. Øvrebø f. 1880 i Drangedal, Logerende, ug.,  Elev, Gaardbr.
Haakon P. Rinde f. 1881 i Sandøkedal (Sannidal), Logerende, ug., Elev, Hypotekerbankdirektør.
Ola T. Nes f. 1878 paa Nes i Siljord, Logerende, ug., Elev, Gaardbr.
Olav Sauer f. 1882 paa Haug i Saude (Sauherad), Logerende, ug., Elev, Gaardbr.
Torstein T. Børte f. 1877 paa Børte i Lunde, Logerende, ug., Elev, Gaardbr.
Anders H. Hjelseth f. 1880 paa Hjelseth i Holden, ug., Elev, Gaardbr.
Karl Knudsen f. 1881 i Solum, ug., Elev, Gaardbr.
Lars K. Haukelidsæter f. 1881 i Vinje, ug., Elev, Hotelvært.
Knut A. Engelstad f. 1879 i Slemdal (Siljan), ug., Elev, Gaardbr.
Johannes E. Lunde f. 1880 i Lunde, ug., Elev, Gaardbr.
Mikkel M. Nordnes f. 1883 i Lunde, ug., Elev, Fjøsgut.
Gunnar G. Veum f. 1879 i Fyrisdal, ug., Elev, Gaardbr.
Olaf L. Sørensen f. 1883 i Lunde, ug., Elev, Hotelvært.
Stian E. Voie f. 1881 i Drangedal, ug., Elev, Gaardbr.
Isak N. Røra f. 1881 i Solum, ug., Elev, Gaardbr.
Helge K. Hilland f. 1882 i Fyrisdal, ug., Elev, Gaardbr.
Tyke G. Luntvet f. 1878 i Lunde, ug., Elev, Gaardbr.
Olav H. Tveit f. 1881 i Nissedal, ug., Elev, Gaardbr.
Eivind E. Haatveit f. 1882 i Lunde, ug., Elev, Gaardbr.
Hans P. Gisholt f. 1880 i Solum, ug., Elev, Gaardbr.
Neri O. Edland f. 1879 i Vinje, ug., Elev, Gaardbr.
Olav O. Folkestad f. 1880 i Bø, ug., Elev, Gaardbr.
Sveinung J. Norendal f. 1880 i Saude (Sauherad), ug., Elev, Gaardbr.
Olav O. Dyrud f. 1880 i Saude, ug., Elev, Gaardbr.
Sveinung K. Seljord f. 1876 i Hitterdal (Heddal), ug., Elev, Gaardbr.
Ole S. Seljord f. 1882 i Hitterdal, ug., Elev, Gaardbr.
Abraham A. Aafos f. 1882 i Skien, ug., Elev, Gaardbr.
Torgeir O. Lundehol f. 1879 i Solum, ug., Elev, Gaardbr.
Hans O. Tveiten f. 1880 i Saude, ug., Elev, Gaardbr.
Olav K. Stenningen f. 1880 i Saude (Sauherad), ug., Elev, Gaardbr.
Ingeborg N. Sølland f. 1881 i Skien, ug., Elev, Gaardbr.
Anna P. Tveit f. 1881 i Drangedal, ug., Elev, Gaardbr.
Tora O. Stivimoen f. 1882 i Hitterdal (Heddal), ug., Elev, Gaardbr.
Ingeborg Ødegaarden f. 1882 i Saude (Sauherad), ug., elev. Forsørget af Damskibsexpeditør + Gaardbruger.
Gunhild Flatland f. 1883 i Hjartdal, ug., Elev. Forsørget af Gaardbruger.
Birgit Eika f. 1883 i Bø, ug., Elev, Gaardbr.

Søvestrand.
Under bnr 1.

Birger Eriksen. (Ikke nevnt noen andre data enn navn, men han er trolig enkemann. G.S.)
Fridtjof Eriksen f. 1891 i Hollen, s.
Birger Eriksen f. 1896 i Hollen, s.
Jenny Eriksen f. 1890 i Hollen, d.
Ingeborg Eriksen f. 1895 i Hollen, d.
Susanne Antonsd. f. 1882 i Hollen, tj., ug., Tjenestepige.
Johannes Eriksen f. 1830 i Sverige, Logerende, enkemand, Amtsgartner.

Søvestrand.
Under bnr 1.

Anders Olsen f. 1866 i Hollen, hf., Husmand med Jord.
Lovise Pedersd. f. 1871 i Hollen, hm.
Peder Andersen f. 1897 i Hollen, s.
Marie Andersen f. 10/7-1900 i Hollen, d.
Ole Andersen f. 1896 i Hollen, f. (forløpig bosatt?), s.

Thorsnæs.
Bnr 4.

Tollef Tollefsen f. 1858 i Hollen, hf., Snedker og Gaardbr.
Thomine Andreasd. f. 1856 i Hollen, hm.
Tollef Tollefsen f. 1881 i Hollen, s.
Andreas Tollefsen f. 1889 i Hollen, s.
Nils Tollefsen f. 1893 i Hollen, s.
August Tollefsen f. 1895 i Hollen, s.
Marie Tollefsen f. 1886 i Hollen, d.
Andrea Tollefsen f. 1891 i Hollen, d.
Therese Tollefsen f. 1897 i Hollen, d.

Thorsnæs.
Under bnr 4.

Gunnar Nilsen f. 1872 i Hollen, hf., Sliberiarbeider.
Anne Johannesd. f. 1874 i Hollen, hm.
Johan Gunnarsen f. 10/3-1899 i Hollen, s.
Nora Gunnarsd. f. 1896 i Hollen, d.
Karl Boklund f. 1854 i Sverige, Logerende, gift, Jerngubearbeider - Minerer.
John Boklund f. 1878 i Sverige, Logerende, ug., Jerngubearbeider - Minerer.

Ringsevjen (under Søve).
Under bnr 1.

John O. Lindgren f. 1858 i Hollen, hf., Smed og Snedker.
Anne Marie Olsd. f. 1858 i Hollen, hm.
Otto Johnsen f. 1880, s.
Astrup Johnsen f. 17/7-1899 i Hollen, s.

Ringsevjen (under Søve).
Under bnr 1.

Andreas Andersen f. 1858 i Hollen, hf., Skomager.
Anne Kirstine Johnsd. f. 1854 i Hollen, hm.

Halvor Andersen f. 1862 i Hollen, hf., Jerngrubearbeider.
Anne Hansd. f. 1860 i Hollen, hm.
Hans Halvorsen f. 1889 i Hollen, s.
Albert Halvorsen f. 1891 i Hollen, s.
Inger Halvorsd. f. 1889 i Hollen, d.
Anne Halvorsd. f. 1893 i Hollen, d.
Martha Halvorsd. f. 1898 i Hollen, d.
Hanna Olsd. f. 1878 i Hollen, tj. ug., Tjenestepige.

Borgen.
Bnr 2 under Søve.

Anders Andersen f. 1833 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier.
Karen Stensd. f. 1843 i Hollen, hm.
Anders Andersen f. 1869 i Hollen, s., ug., Murer.
Sten Andersen f. 1879 i Hollen, s., ug., Arbeider med Gaarden.
Karen Andersd. f. 1867 i Hollen, d., ug., Hjelper med Husstellet.
Sofie Andersd. f. 1872 i Hollen, d., ug., Hjelper med Husstellet.
Hanna Andersd. f. 1876 i Hollen, d., ug., Hjelper med Husstellet.
Marie Andersd. f. 1881 i Hollen, d., ug., Hjelper med Husstellet.

Borgen og Skippervold.
Bnr 3 og gnr 26 (Fæhn øvre)/ bnr 10.

Peder Andersen f. 1843 i Hollen, hf., enkemand, Gaardbruger, Selveier.
Karen Pedersd. f. 1878 i Hollen, d., ug., Husholderske.
Anne Pedersd. f. 1881 i Hollen, d., ug., Fæpige.
Bertha Pedersd. f. 1884 i Hollen, d., ug., Hjelper til med Husstellet.
Anders Pedersen f. 1868 i Hollen, s., gift, Maskinist ved Jernguberne.
Kari Andersd. f. 1868 i Gjerrestad - Nedenæs (Gjærstad - Aust Agder), Svigerdatter.
Even Thygesen f. 1856 i Bø, Logerende, enkem., Jerngrubearbeider.
Halvor Andresen f. 1870 i Mo i Thelemarken, Logerende, enkem., Jerngrubearbeider.


Fæhn nedre
Gnr 25.

(Med flere gruvearbeider-boplasser. G.S.)

Fæhn Plads.
Under bnr 2.

Lars Pedersen f. 1822 i Hitterdal (Heddal), hf., Husmand, Gaardsarbeider.
Anne Knudsd. f. 1820 i Hollen, hm.

Fæhn nedre.
Under bnr 4.

Peter Andersen f. 1866 i Hollen, hf., Tømmerhugger.
Maren Hansd. f. 1871 i Hollen, hm.
Hans Petersen f. 20/1-1899 i Hollen, s.
Anna Petersd. f. 1897 i Hollen, d.
Ingeborg Petersd. f. 1895 i Hollen, d.

Strandsplads.
Under bnr 6 (Gruben).

Gunleik Olsen f. 1872 i Hvideseid (Kviteseid), hf., Jerngrubearbeider.
Signe Jørgensd. f. 1867 i Fyrisdal, hm.
Ingeborg Gunleiksd. f. 1892 i Mo i Thelemarken, d.
Aase Gunleiksd. f. 1893 i Mo i Thelemarken, d.
Oline Gunleiksd. f. 1895 i Mo i Thelemarken, d.
Johanne Gunleiksd. f. 1897 i Mo i Thelemarken, d.
Helga Gunleiksd. f. 19/8-1899 i Mo i Thelemarken, d.

Gruben.
Bnr 6.

Ole Teigen f. 1864 i Sandsvær - Buskerud, hf., Stiger over Jerngruberne.
Anne Marie Nilsd. f. 1864 i Eker - Buskerud, hm.
Anette Olsd. f. 1890 i Kongsberg, d.
Martha Olsd. f. 1891 i Sandsvær, d.
Anton Teigen f. 1878 i Sandsvær, Logerende, ug., Jerngrubearbeider.

Fæbakke.
Under bnr 6.

Ole Peter Andersen f. 1870 i Hollen, hf., Jerngrubearbeider.
Gunhild Andreasd. f. 1866 i Hollen, hm.
Andreas Olsen f. 1892 i Hollen, s.
Anne Kirstine Olsd. f. 1890 i Hollen, d.
Inger Olsd. f. 1894 i Hollen, d.
Bertha Olsd. f. 1895 i Hollen, d.
Severine Olsd. f. 16/11-1899 i Hollen, d.

Gruben.
Bnr 7.

Ole Hansen f. 1862 i Hollen, hf., Jerngrubearbeider.
Ingeborg Kristiansd., f. 1873 i Hollen, hm.
Hans Olsen f. 1893 i Hollen, s.
Johannes Olsen f. 1897 i Hollen, s.
Kristine Olsen f. 1895 i Hollen, d.
Inger Olsen f. 17/9-1899 i Hollen, d.
Halvor Olsen f. 1882 i Mo i Thelemarken, Logerende, ug., Jerngrubearbeider.

Fæhn nedre.
Bnr 4.

Anton Johannesen f. 1859 i Andebu - Jarlsberg, hf., Gaardbruger, Selveier og Grubearbeider.
Susanne Halvorsd. f. 1853 i Hollen, hm.
Johan Antonsen f. 1886 i Hollen, s.
Ole Antonsen f. 1890 i Hollen, s.
Halvor Antonsen f. 1892 i Hollen, s.
Anton Antonsen f. 1896 i Hollen, s.
Paul Antonsen f. 5/3-1899 i Hollen, s.
Andrine Antonsen f. 1884 i Hollen, d.

Edvard Hjelde f. 1865 i Inderøen (Innerøya), hf., Logerende, Jerngrubearbeider - Minerer.
Mina Olsd. f. 1865 i Stenkjær, hm.
Olaf Hjelde f. 1891 i Stenkjær, s.
Ludvig Hjelde f. 17/3-1899 i Bakke - S- Trøndelag.

Fæhn nedre.
(Under?) Bnr 2.

Ole Nilsen f. 1848 i Hollen, hf., enkemand, Tømmermand.
Kristen Olsen f. 1886 i Hollen, s.
Magnus Olsen f. 1888 i Hollen, s.
Marianne Halvorsd. f. 1877 i Hollen, tj., ug., Tjenestepige.

Søren Paulsen f. 1862 i Fyrisdal, hf., Jerngrubearbeider - Minerer.
Anne Gunnarsd. f. 1867 i Mo, Thelemark, hm.
Georg Sørensen f. 1885 i Bamle, s., ug., Grubearbeider.
Gunhilde Sørensd. f. 1887 i Fyrisdal, d.
Sofie Sørensd. f. 1888 i Mo i Thelemark, d.
Albert Olsen f. 1898 i Mo i Thelemark, Pleiebarn.
Gunhild M. Nilsd. f. 1834 i Hollen, Hm., skilt.

Fæhn nedre.
Bnr 3 (Klokkergaarden?).

Jonas Stavnem f. 1843 i Stavanger, hf., Folkeskolelærer, Kirkesanger, Gaardbruger.
Augusta Thonnesen f. 1850 i Porsgrund, hm., Kirkesangerkone.
Magnus Stavnem f. 1885 i Hollen, s., ug., Middelskoleelev.
Maria Stavnem f. 1879 i Hollen, d., ug., Organist og Musiklærerinde.
Barbara Stavnem f. 1887 i Hollen, d.
Olga Stavnem f. 1892 i Hollen, d.
Kristiane Nilsen f. 1885 i Mo, Thelemarken, tj., ug., Tjenestepige.

Fæhn nedre.
Bnr 1 (Gaard).

Hans Halvorsen f. 1853 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier.
Martha Halvorsd. f. 1850 i Lunde, hm.
Hans Hansen f. 1881 i Hollen, s., ug., Gaardsarbeide.
Halvor Hansen f. 1883 i Hollen, s., ug., Gaardsarbeide.
Gunnar Hansen f. 1891 i Hollen, s.
Anne Hansd. f. 1879 i Hollen, d., enke, Hjelper med Husstellet.
Asberg Hansd. f. 1886 i Hollen, d., ug., Hjelper med Husstellet.
Nikoline Hansd. f. 1888 i Hollen, d.

Kittel K. Elvesæter f. 1862 i Sandsvær, hf., Tømmermand.
Grethe Nilsd. f. 1866 i Kongsberg, hm.
Kjartan Elvesæter f. 1884 i Kongsberg, s., ug., Jerngrubearbeider.
Nils Elvesæter f. 1887 i Kongsberg, s.
Ivar Elvesæter f. 17/3-1900 i Kongsberg, s.
Nilsine Elvesæter f. 1885 i Kongsberg, d., ug., Hjelper med Husstellet.
Sigrun Elvesæter f. 1888 i Kongsberg, d.
Bertha Elvesæter f. 1891 i Kongsberg, d.
Otilie Elvesæter f. 1894 i Kongsberg, d.


Fæhn øvre
Gnr 26.

(Med flere gruvearbeider-boplasser. G.S.)

Ødegaarden (Fæhn øvre).
Bnr 6 og 7.

Lars Halvorsen f. 1848 i Hollen, hf., Jerngrubearbeider og Gaardbruger.
Maren Henriksd. f. 1850 i Hollen, hm.
Hans Larsen f. 1874 i Hollen, s., ug., Grubearbeider.
Herman Larsen f. 1877 i Hollen, s., ug., Søfarende.
Olaves Larsen f. 1880 i Hollen, s., ug., Smed.
Bernhard Larsen f. 1888 i Hollen, s.
Johan Larsen f. 1891 i Hollen, s.
Olaf Larsen f. 1894 i Hollen, s.
Anne Larsd. f. 1882 i Hollen, d., ug., Hjelper med Husstellet.
Hilda Larsd. f. 1885 i Hollen, d., ug., Hjelper med Husstellet.
Ole Olsen f. 1882 i Mo i Thelemarken, Logerende, ug., Jerngrubearbeider.

Bjørndalen.
Bnr 9.

Anders Olsen f. 1867 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier.
Anne M. Nilsd. f. 1867 i Hollen, hm.
Ole Andersen f. 1891 i Hollen, s.
Nils Andersen f. 26/1-1899 i Hollen, s.
Anne Andersd. f. 1895 i Hollen, d.

Andreas Bolstad f. 1858 i Evanger - Søndre Bergenhus (ved Voss. G.S.), hf., Jerngrubearbeider - Minerer.
Hanna Hansd. f. 1870 i Lunde, hm.
Oskar Bolstad f. 1892 i Mo i Thelemarken, s.
Karl Bolstad f. 1894 i Mo i Thelemarken, s.
Emil Bolstad f. 1897 i Mo i Thelemarken, s.
Martha Bolstad f. 14/6-1899 i Mo i Thelemarken, d.
Gunhild Thygesd. f. 1841 i Lunde, Husmoderens Moder, ug., Forsørges af Svigersønnen.
Ole Olsen f. 1854 i Siljord, hf., g., Jerngrubearbeider - Minerer.

Fæhn øvre.
Under bnr 12.

Anders Anundsen f. 1821 i Hollen, hf., Smed.
Kari Petersd. f. 1835 i Hollen, hm.
Andreas Andersen f. 1862 i Hollen, s., ug., Vedhugger.

Ødegaarden (Fæhn øvre).
Bnr. 8.

Hans Nordin f. 1855 i Sverige, Hf., ug., Gaardsarbeider.

Roligheden (under Tufte) og Ødegaarden (under Fæhn øvre).
Bnr 7 og 8.

Lars Thomassen f. 1836 i Saude (Sauherad), hf., Landhandler og Gaardbruger.
Andrea Olsd. f. 1837 i Hollen, hm.
Anne Larsd. f. 1875 i Hollen, d., ug., Butikbetjent.
Signe Gunleiksd. f. 1885 i Laurdal, tj., ug., Tjenestepige.

(Denne familien er også oppført under Tufte. G.S.)

Ødegaarden (Fæhn øvre).
Bnr 2.

Arne Olsen f. 1831 i Hollen, hf., Jerngrubearbeider og Gaardbruger.
Anne Pedersd. f. 1834 i Hollen, hm.
Gustav Jakobsen f. 1838 i Sverige, Logerende, g., Jerngrubearbeider - Minerer.
Hagbart Nilsen f. 1880 i Svenne i Numedal, Logerende, ug., Jerngrubearbeider.

Ole Olsen f. 1874 i Mo i Thelemarken, hf., Logerende, Jerngrubearbeider.
Torine Johnsd. f. 1871 i Hvideseid (Kviteseid), hm.
Martin Olsen f. 1898 i Mo, s.
Margit Olsd. f. 3/12-1899 i Mo, d.

Ødegaarden (Fæhn øvre).
Under bnr 2.

Ole Arvesen f. 1868 i Hollen, hf., Jerngrubearbeider - Minerer.
Ida Hansd. f. 1866 i Hollen, hm.
Hans Olsen f. 1896 i Hollen, s.
Karl Olsen f. 16/1-1900 i Hollen, s.
Klara Olsd. f. 1892 i Hollen, d.

Halvor Andersen f. 1875 i Hollen, hf., Jerngrubearbeider - Minerer.
Anne Arnesd. f. 1866 i Hollen, hm.
Arne Halvorsen f. 9/1-1899 i Hollen, s.
Johanne Thomasd. f. 1841 i Hollen, Logerende, enke, Privat Understøttelse.

Ødegaarden (Fæhn øvre).
Under bnr 1.

Ole Arnesen f. 1823 i Hollen, hf., Forhenv. Tømmermand, Nyder privat Understøttelse.
Gunhild Gunnarsd. f. 1832 i Hollen, hm.

Ødegaarden (Fæhn øvre).
Under bnr 1.

Kirsti Karlsd. f. 1845 i Solum, hm., enke, Husholderske for Grubearbeidere.
Andreas Popperud f. 1869 i Sandsvær, Logerende, ug., Grubearbeider.
Ole Torjussen f. 1866 i Hvideseid, Logerende, g., Grubearbeider.
Andreas Halvorsen f. 1844 i Fyrisdal, Logerende, g., Grubearbeider.
Kittel Moen f. 1878 i Flesberg Numedal, Logerende, ug., Grubearbeider.
Anders G. Tofsrud f. 1875 i Flesberg Numedal, Logerende, ug., Grubearbeider.

Borgen og Skippervold.
Bnr 3 og gnr 26 (Fæhn øvre)/ bnr 10.

Peder Andersen f. 1843 i Hollen, hf., enkemand, Gaardbruger, Selveier.
Karen Pedersd. f. 1878 i Hollen, d., ug., Husholderske.
Anne Pedersd. f. 1881 i Hollen, d., ug., Fæpige.
Bertha Pedersd. f. 1884 i Hollen, d., ug., Hjelper til med Husstellet.
Anders Pedersen f. 1868 i Hollen, s., gift, Maskinist ved Jernguberne.
Kari Andersd. f. 1868 i Gjerrestad - Nedenæs (Gjærstad - Aust Agder), Svigerdatter.
Even Thygesen f. 1856 i Bø, Logerende, enkem., Jerngrubearbeider.
Halvor Andersen f. 1870 i Mo i Thelemarken, Logerende, enkem./ug., Jerngrubearbeider.

(Denne boplassen er enten også feilaktig tatt med under Søve eller feilført her. G.S.)

Ødegaarden (Fæhn øvre).
Under bnr 1.

Thora Thorsd. f. 1867 i Hollen, hm., enke, Holder Kostfolk.
Hans Hansen f. 1897 i Hollen, s.
Magda Hansen f. 1895 i Hollen, d.
Gjermund Barstad f. 1878 i Hollen, Logerende, ug., Smed.
John Barstad f. 1850 i Siljord, Logerende, g., Smed.
Halvor Tollefsen f. 1868 i Mo i Thelemarken, Logerende, g., Grubearbeider.

Ødegaarden (Fæhn øvre).
Under bnr 1.

Thomas Olsen f. 1832 i Hollen, hf., Skovarbeider.
Anne Pedersd. f. 1828 i Hollen, hm.

Ødegaarden (Fæhn øvre).
Under bnr 1.

Oskar Sahlberg f. 1857 i Sverige, hf., Uldhandler.
Maren Johansd. f. 1869 i Hollen, hm.
Alma Sahlberg f. 1895 i Hollen, d.
Johan Sahlberg f. 14/1-1899 i Hollen, s.
Bendiks Johnsen f. 1842 i Mo i Thelemarken, g., Jerngrubearbeider - Minerer.
Karl Løvgren f. 1855 i Sverige, Logerende, g., Jerngrubearbeider - Minerer.
Theodor Nilsen f. 1882 i Mo Thelemarken, Logerende, ug., Jerngrubearbeider.
Søren Bendiksen f. 1884 i Mo Thelemarken, Logerende, ug. Jerngrubearbeider.

Gruben (Øvervaldsaasen).
Bnr 6.

Klaus Olsen f. 1831 i Hollen, hf., enkem., Jerngrubearbeider.
Gustav Klausen f. 1877 i Hollen, s., ug., Jerngrubearbeider.
Marie Klausd. f. 1880 i Hollen, d., ug., Husholderske.
Anne Klausd. f. 1884 i Hollen, d., ug., Tjenestepige.
Andrea Klausd. f. 1868 i Hollen, d., gift, Arbeiderkone.
Birger Bredesen f. 12/4-1900 i Kristiania, dattersøn (Andreas barn).
Klara Bredesen f. 1898 i Odalen, datterdatter (Andreas barn).
Torjus Olsen f. 1877 i Mo, Thelem., Logerende, ug., Jerngrubearbeider.
Frants Haakonsen f. 1877 i Mo, Logerende, ug., Jerngrubearbeider.

Fæhn øvre (Gård).
Bnr 12 og 5?)

Tollef Olsen f. 1878 i Hollen, hf., ug., Gaardbruger, Selveier.

Fæhn øvre (Gård).
Bnr 5.

John Tollefsen f. 1843 i Hollen, Logerende, ug., Rentenist.
Ole Olsen f. 1872 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier.
Lulla Olsen f. 1871 i Hollen, hm.
John Trygve Olsen f. 1894 i Hollen, s.
Olav Sverre Olsen f. 1897 i Hollen, s.
Maren Sofie Olsen f. 1/5-1899 i Hollen, d.
Hanna Halvorsen f. 1880 i Lunde, tj., ug., Tjenestepige, Husgjerning og Kreaturstel.

Fæhn øvre (Gård).
Bnr 1.

Anne Helene Andersd. f. 1846 i Hollen, hm., enke, Gaardbrugerske, Selveier.
Anders Halvorsen f. 1882 i Hollen, s., ug., Gaardsarbeider.

Anders Kristensen f. 1870 i Hollen, Logerende, hf., Gaardsbestyrer.
Gunhild Kristensen f. 1879 i Hollen, d., gift., gaardsbestyrerkone.
Halvor Andersen f. 1893 i Hollen, s.
Kristen Andersen f. 24/9-1899 i Hollen, s.
Kari Andersd. f. 1852 i Hollen, Logerende, ug., Hjelper med Gaardsstellet.
Hans Olsen f. 1886 i Hollen, tj., ug., Fjøsgut (Røgter).
M. Næschezig f. 1881 i (ikke nevnt), mt. (midlertidig tilstede), Logerende, ug., Reisende Handelsjøde.
Aslak Bakken f. 1859 i Fyrisdal, Logerende, gift, Jerngrubearbeider.
Gustav Haakonsen f. 1883 i Mo Thelemarken, Logerende, ug., Jerngrubearbeider (Minerer).

Langkaas.
Bnr. 3.

Ole Olsen f. 1865 i Lunde, hf., Gaardbruger og Grubearbeider.
Olea Johnsd. f. 1862 i Hollen, hm.
Olav Olsen f. 1892 i Hollen, s.
John Olsen f. 1893 i Hollen, s.
Marie Olsen f. 1895 i Hollen, d.
Inger Olsen f. 1896 i Hollen, d.
Hanna Olsen f. 1898 i Hollen, d.
Astrid Olsen f. 18/11-1900 i Hollen, d.

Martin M. Hjort f. 1861 i Sverige, hf., Jerngrubearbeider (Minerer).
Tobine Eliasd. f. 1868 i Bakke - Lister og Mandal amt (Aust Agder), hm.
Martin Martinsen f. 12/8-1900 i Bakke, s.


Namløs (Nordre)
Gnr 27.

Brillekaashaug.
Under bnr 3.

Marthinius Andersen f. 1870 i Hollen, hf., Slusevogter.
Helga Svenungsd. f. 1879 i Hollen, hm.
Klara Marthiniusd. f. 1898 i Hollen, d.

Kaasa (Namløshagen).
Bnr 4.

Johan Larsen f. 1832 i Andebu, hf., Inderst, Tidligere Sagarbeider, Pensionist.
Anne Olsd. f. 1826 i Hollen, hm.

Kristian Johansen f. 1854 i Løiten, hf., Jerngrubearbeider (Minerer).
Karen Jensd. f. 1861 i Melhus - Sør Trøndlag, hm.
Thomas Kristiansen f. 1894 i Mo Thelemarken, s.
Oline Kristiansen f. 1891 i Mo, d.

Namløs.
Under bnr 3.

Kirsti Anundsd. f. 1827 i Hollen, hm., ug., Paasætter Kopper og Igler.

Namløs (Landhandleri).
Bnr 3.

Otto Enger f. 1861 i Drammen, hf., Landhandler.
Anne Andersd. f. 1867 i Hollen, hm.
Edvin Enger f. 1893 i Mo i Thelemarken, s.
Asbjørn Enger f. 1896 i Mo, s.
Astrid Enger f. 13/12-1898 i Mo, d.

Enerhaugen.
Bnr 5.

Maren Anne Nilsd. f. 1833 i Hollen, hm., enke, Gaardbrugerske, Selveier.
Johannes Tjøstolsen f. 1875 i Hollen, s., ug., Gaardsarbeider.
Anne Tjøstolsd. f. 1873 i Hollen, d., ug., Hjelper med Gaardsstell.
Marianne Tjøstolsd. f. 1884 i Hollen, d., ug., Fæpige.

Johannes Eriksen f. 1858 i Andebu, hf., Jerngrubearbeider.
Maren Kristiansd. f. 1866 i Andebu, hm.
Edevind Johannesen f. 1897 i Eidanger, s.
Johanne Johannesen f. 12/9-1899 i Solum, d.

Lillejordet.
Bnr. 1.

Rollef Kristensen f. 1864 i Hollen, hf., ug., Gaardbruger, Selveier.
Gunvor Aasmundsd. f. 1881 i Laurdal, tj., ug., Tjenestepige.

Oskar f. 1879 i Bamle, tilreisende, ug., Telefonarbeider.
Karl f. 1864 i Egersund, tilreisende, ug. Telefonarbeider.
NIls Omdal f. 1878 i Egersund, tilreisende, ug. Telefonarbeider.
Sem Skjeveland f. 1875 i Egersund, tilreisende, ug. Telefonarbeider.


Namløs nedre
Gnr. 28.

Lysnæs.
Bnr 3.

Gunnar Andersen f. 1854 i Hollen, hf., enkemand, Jerngrubearbeider.
Anne M. Gunnarsd. f. 1883 i Hollen, d., ug., Husholderske.
Josefine Gunnarsd. f. 1885 i Hollen, d., ug., Fæpige.
Jensine Gunnarsd. f. 1887 i Hollen, d.
Andreas Olsen f. 1854 i Hollen, Logerende, g. Jerngrubearbeider (Minerer).
Knud Gundersen f. 1870 i Mo i Thelemarken, Logerende, enkemand, Grubearbeider.
Karl Videll f. 1854 i Sverige, Logerende, g., Grubearbeider Minerer.

Røgstuen.
Bnr 2.

Peter Petersen f. 1854 i Kongsberg, hf., enkemand, Jerngrubearbeider Minerer.
Aleksander Petersen f. 1892 i Mo i Thelemarken, s.
Petra Petersen f. 1883 i Øiestad, d., ug., Husholderske.
Mathilde Petersen f. 1889 i Mo i Thel., d.
Anna Petersen f. 1890 i Mo, d.
Gunda Petersen f. 1896 i Mo, d.

Anton Olsen f. 1866 i Rauland, hf., Jerngrubearbeider Minerer.
Signe Torjusd. f. 1866 i Fyrisdal, hm.
Tarjei Antonsen f. 1894 i Mo, s.
Ole Antonsen f. 1897 i Mo, s.
Ingvald Antonsen f. 26/7-1899 i Mo, s.
Hans Rørtvedt f. 1878 i Nissedal, Logerende, ug., Jerngrubearbeider Minerer.
Thore Sivertsen f. 1851 i Lesje (Lesja i Oppland), Logerende, g., Jerngrubearbeider Minerer.

Røgstuen.
Bnr 1.

Ole Tollefsen f. 1840 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier.
Mari Evensd. f. 1848 i Hollen, hm.
Halvor Olsen f. 1885 i Hollen, s., ug., Butikbetjent.
John Olsen f. 1887 i Hollen, s.
Peder Tollefsen f. 1831 i Hollen, Logerende i familien, ug., Rentenist.
Anne Gulleksd. f. 1881 i Laurdal, tj., ug., Tjenestepige.
Bertinius Haugerud f. 1873 i Mo i Thelemarken, Logerende, ug., Tømmermand.

Røgstuen og Namløs (gnr.29 - Namløs midtre).
Bnr 2, 5.

Peder Jørgensen f. 1852 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier.
Marthine Pedersd. f. 1862 i Hollen, hm.
Jørgen Pedersen f. 1885 i Hollen, s.
Peder Pedersen f. 1891 i Hollen, s.
Gustav Pedersen f. 1894 i Hollen, s.
Thor Pedersen f. 15/2-1900 i Hollen, s.
Anne Pedersen f. 1888 i Hollen, d.
Nikoline Pedersen f. 1896 i Hollen, d.
Gunhild Nilsd. f. 1827 i Hollen, Logerende i familien, enke, Føderaadskone.
Anne Nilsd. f. 1828 i Hollen, Logerende i familien, enke, Føderaadskone.

Vilhelm Gustavsen f. 1867 i Sverige, hf., Jerngrubearbeider Minerer.
Gurine Olavesd. f. 1875 i Mo i Thelem., hm.
Oskar Vilhelmsen f. 1897 i Mo, s.
Helene Vilhelmsen f. 1877 i Mo, d., Logerende i familien, ug., Tjenestepige.

(Denne er også ført under Namløs midtre. G.S.)


Namløs midtre
Bnr 29.

Bosli.
Bnr 3, 7.

Thron Kittelsen f. 1851 i Hollen, hf., enkemand, Gaardbruger, Selveier.
Marie Kittelsen f. 1882 i Hollen, d., ug., Husholderske.
Karen Kittelsen f. 1878 i Hollen, d., besøgende, ug., Tjenestepige.

Martin Petersen f. 1863 i Kongsberg, hf., Jerngrubearbeider Minerer.
Maren Helgesd. f. 1859 i Eker, hm.
Peter Martinsen f. 1891 i Mo i Thelem., s.
Helge Martinsen f. 1895 i Mo, s.
Klaus Martinsen f. 1897 i Mo, s.
Borghild Martinsen f. 1892 i Mo, d.

Namløshagen.
Bnr. 2.

Anders Arvesen f. 1836 i Hollen, hf., Tømmermand.
Anne Kristensd. f. 1828 i Hollen, hm.
Anny Abrahamsd. f. 1892 i Hollen, ug., Sønnedatter.

Erik Andersen f. 1840 i Modum, hf., Grubearbeider Minerer.
Olea Olsd. f. 1833 i Sandsvær, hm.

Namløshagen.
Bnr 11.

Torgrim Olsen f. 1860 i Saude (Sauherad), hf., Sliberiarbeider.
Sabine Sandersd. f. 1860 i Kristianssand, hm.
Andreas Torgrimsen f. 1882 i Skien, s., ug., Sliberiarbeider.
Halvor Torgrimsen f. 1884 i Saude, s., ug., Sliberiarbeider.
Ole Joh. Torgrimsen f. 1887 i Hollen, s.
Inger A. Torgrimsen f. 1889 i Hollen, d.
Anne Torgrimsen f. 1892 i Hollen, d.
Ingeborg Andrea Torgrimsen f. 1897 i Hollen, d.
Rosalia Elisabeth Torgrimsen f. 19/12-1899 i Hollen, d.
Sander Torgrimsen f. 1895 i Hollen, s.
Kari Tollefsd. f. 1881 i Lunde, tj., ug., Tjenestepige.
Vetle Tollefsen f. 1870 i Lunde, mt. (besøgende), ug., Skovarbeider.

Namløshagen.
Bnr 8.

Vetle Hansen f. 1862 i Lunde, hf., Jerngrubearbeider Minerer.
Inger Isaksd. f. 1863 i Hollen, hm.
Isak Vetlesen f. 1885 i Hollen, s.
Gunhild Vetlesen f. 1890 i Hollen, d.
Anne Marie Vetlesen f. 1893 i Hollen, d.
Martha Vetlesen f. 1895 i Hollen, d.
Ingeborg Vetlesen f. 1897 i Hollen, d.
Gunhild Kristensd. f. 1828 i Lunde, hm., enke, Føderaadskone.

Teigen.
Bnr 3.

Anne M. Eliasd. f. 1844 i Sverige, hm., enke., Vævning.
Gustave Esekielsd. f. 1883 i Sverige, d., ug., Husholderske.
Ole Kittelsen f. 1882 i Vraadal, Logerende, ug., Jerngrubearbeider.
Isak Nett f. 1855 i Sverige, Logerende, g., Jerngrubearbeider.

Namløs midtre.
Bnr. 10.

Ole Nilsen f. 1834 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier.
Maren Tollefsd. f. 1833 i Hollen, hm.
Nils Karlsen f. 1888 i Hollen, Fostersøn.
Kari Tengelsd. f. 1856 i Drangedal, tj., ug., Tjenestepige.
Halvor Anundsen f. 1866 i Mo i Thelemarken, Logerende, g., Grubearbeider Minerer.
Peder Hansen Tangen f. 1871 i Slemdal (Siljan), mt. (besøgende), Logerende, ug., Telefonarbeider.
Johannes Karlsen f. 1872 i Bø i Thelemarken, mt. (besøgende), Logerende, ug., Telefonarbeider.

Rognkaas.
Bnr 9.

John Olsen f. 1834 i Hollen, hf., Gaardbruger og Grubearbeider.
Karen Thomasd. f. 1861 i Hollen, hm.
Karoline Johnsd. f. 1880 i Hollen, d., ug., Hjelper med Husstellet.
August Olsen f. 1867 i Hollen, Logerende, ug., Jerngrubearbeider.

Røgstuen og Namløs (gnr.29 - Namløs midtre).
Bnr 2, 5.

Peder Jørgensen f. 1852 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier.
Marthine Pedersd. f. 1862 i Hollen, hm.
Jørgen Pedersen f. 1885 i Hollen, s.
Peder Pedersen f. 1891 i Hollen, s.
Gustav Pedersen f. 1894 i Hollen, s.
Thor Pedersen f. 15/2-1900 i Hollen, s.
Anne Pedersen f. 1888 i Hollen, d.
Nikoline Pedersen f. 1896 i Hollen, d.
Gunhild Nilsd. f. 1827 i Hollen, Logerende i familien, enke, Føderaadskone.
Anne Nilsd. f. 1828 i Hollen, Logerende i familien, enke, Føderaadskone.

Vilhelm Gustavsen f. 1867 i Sverige, hf., Jerngrubearbeider Minerer.
Gurine Olavesd. f. 1875 i Mo i Thelem., hm.
Oskar Vilhelmsen f. 1897 i Mo, s.
Helene Vilhelmsen f. 1877 i Mo, d., Logerende i familien, ug., Tjenestepige.

(Denne er også ført under Namløs nedre. G.S.)

Enerhaugen.
Bnr 4.

Halvor Halvorsen f. 1856 i Saude (Sauherad), hf., Gaardbruger, Selveier.
Marie Kirstine Nilsd. f. 1855 i Hollen, hm.
Halvor Halvorsen f. 1883 i Hollen, s. ug., Gaardsarbeider.
Nils Halvorsen f. 1886 i Hollen, s., ug., Gaardsarbeider.
Johannes Halvorsen f. 1888 i Hollen, s., ug., Gaardsarbeider.
Andreas Halvorsen, f. 1889 i Hollen, s.
Magnus Halvorsen f. 1896 i Hollen, s.
Ingeborg Halvorsen f. 1892 i Hollen, d.

Gustav Karlsen f. 1869 i Sverige, hf., Jerngrubearbeider Minerer.
Inga Olsd., f. 1873 i Bergen, hm.
Kristian Borge f. 1880 i Sverige, Logerende, ug., Jerngrubearbeider Minerer.
Karl Nilsen f. 1873 i Sverige, Logerende, ug., Jerngrubearbeider Minerer.

Teigen.
Bnr 1.

Ole Sørensen f. 1833 i Hollen, hf., enkemand, Gaardbruger, Selveier.
Johannes Olsen f. 1869 i Hollen, s., g. Grubearbeider.
Karen Kirstine Andersd. f. 1872 i Hollen, Logerende i Familien, g. Arbeiderkone.
Anne Johannesd. f. 1898 i Hollen, d.
Anne Knudsd. f. 1888 i Drangedal, tj., ug., Tjenestepige.

Søren Hansen f. 1863 i Ytre Holmedal - Nordre Bergenhus amt, hf., Jerngrubearbeider Minerer.
Lovise Korneliusd. f. 1854 i Førde i Søndfjord - Nordre Bergenhus amt, hm.
Henrik Sørensen f. 1885 i Avaldsnæs, s. ug., Jerngrubearbeider.
Karl Sørensen f. 1895 i Mo i Thelemarken, s.
Albert Sørensen f. 1895 i Mo.
Inger Sørensen f. 1887 i Avaldsnæs, d.
Kristine Sørensen f. 1889 i Avaldsnæs, d.
Sofie Sørensen f. 1892 i Mo i Thelemarken.


Namløs søndre
Bnr 30.

Fæbakpladsene.
Bnr. 6.

Ole Larsen f. 1829 i Hollen, hf., Vedhugst.
Berthe Brynjulfsd. f. 1837 i Hollen, hm.
Anne Marie Olsd. f. 1870 i Hollen, d., ug., Hjelper med Husstellet.

Brynjulf Olsen f. 1863 i Hollen, (s.) hf., Jerngrubearbeider.
Gunhild Johnsd. f. 1871 i Lunde, hm. gift, Arbeiderkone.

Fæbakke.
Bnr 6.

Halvor Etland f. 1856 i Vinje, hf., Jerngrubearbeider Minerer.
Johanne Tolleivsd. f. 1862 i Koppervik, hm.
Olaf Etland f. 1890 i Mo i Thelemarken, s.
Theodor Etland f. 1892 i Mo, s.
Ingeborg Etland f. 1887 i Mo, d.
Ragna Etland f. 1895 i Mo, d.
Gerda Etland f. 1898 i Mo, d.
Aksel Karlsen f. 1875 i Sverige, Logerende, ug., Jerngrubearbeider Minerer.

Fæbakke.
Bnr 5.

Aanon J. Sveigdalen f. 1847 i Mo Thelemarken, hf., Jerngrubearbeider Minerer.
Gunhild Aslaksd. f. 1861 i Mo, hm.
John Aanonsen f. 1879 i Mo, s., ug., Jerngrubearbeider Minerer.
Nils Aanonsen f. 1891 i Mo, s.
Olaf Aanonsen f. 1891 i Mo, s.
Søren Aanonsen f. 1898 i Mo, s.
Guri Marie Aanonsd. f. 1886 i Mo, d.
Johanne Aanonsd. f. 1888 i Mo, d.
Ole Larsen f. 1853 i Kongsvinger, Logerende, g., Tømmermand.
Kristian Olsen f. 1881 i Eidanger, ug., Jerngrubearbeider.
Anton Antonsen f. 1883 i Mo i Thelemarken, Logerende, ug. Jerngrubearbeider.

Fæbakke.
Bnr 4.

Vilhelm Grindem f. 1844 i Etne - Søndre Bergenhus (Rogaland), hf., Jerngrubearbeider Minerer.
Anne Torgrimsd. f. 1852 i Øiestad - Nedenæs amt (Aust-Agder), hm.
Anne Marie Vilhelmsd. f. 1886 i Arendal, d.
Theresia Vilhelmsd. f. 1888 i Øiestad, d.
Nils Johnsen f. 1864 i Brudevik - Søndre Bergenhus amt, Logerende g., Jerngrubearbeider Minerer.
Ole Knudsen f. 1867 i Fyrisdal, Logerende, g., Jerngrubearbeider Minerer.
Peder Henriksen f. 1883 i Mo Thelemarken, Logerende, ug., Grubearbeider.

Fæbakke.
Bnr 6.

Ole Rasmussen f. 1859 i Hollen, hf., Grubearbeider og Gaardbruger.
Kari Nilsd. f. 1863 i Lunde, hm.
Anne Olsd. f. 1897 i Hollen, d.
Ingeborg Olsd. f. 1/4-1900 i Hollen, d.
Asjer Olsd. f. 1882 i Mo Thelemarken, tj., ug., Tjenestepige.
Hans Svensen f. 1871 i Lunde, Logerende, ug.(!?), Grubearbeider.

Inger M. Nilsd. f. 1873 i Lunde, Logerende hm., g., Grubearbeiderkone.
Nils Johnsen f. 1892 i Hollen, s.
Andreas Johnsen f. 1898 i Solum, s.
Inga Johnsen f. 1895 i Solum, d.
Ingeborg Johanne Johnsen f. 7/8-1900 i Hollen, d.

Namløs (søndre).
Bnr 2.

Thron Olsen f. 1876 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier.
Ingeborg Halvorsd. f. 1865 i Hollen, hm.
Ole Thronsen f. 1898 i Hollen, s.
Signe Thronsen f. 15/6-1900 i Hollen, d.
Olaf Olsen f. 1885 i Hollen, tj., ug., Gaardsgut.
Bergit Olsd. f. 1880 i Hollen, tj., ug., Tjenestepige.

Namløs (søndre).
Bnr 1.

Anders Thronsen f. 1835 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier.
Inger Pedersd. f. 1841 i Hollen, hm.
Thron Andersen f. 1867 i Hollen, s., ug., Gaardsbestyrer.
Jørgen Andersen f. 1880 i Hollen, s., ug., Gaardsgut.
Thora Andersd. f. 1882 i Hollen, d., ug., Fæpige.

Peder Andersen f. 1877 i Hollen, hf., Jerngrubearbeider.
Anne Svenungsd. f. 1877 i Hollen, hm.
Anders Pedersen f. 1898 i Hollen, s.

Aasmund Berge f. 1869 i Bruland, Logerende, hf., Jerngrubearbeider.
Laura Larsd. f. 1877 i Mo Thelemarken, hm.
Aasta Aasmundsd. f. 31/12-1898 i Mo, d.
Ellevine Larsd. f. 1883 i Mo, tj., ug., Tjenestepige.

Bosli.
Under bnr 2.

Berthe Knudsd. f. 1827 i Hollen, hm., enke, Fattigunderstøttelse.
Nils Olsen f. 1840 i Hollen, Logerende, ug., Skovarbeider.

 


VALEBØ


Vale
Gnr 31.

Stuverud.
Bnr 11.

Ola Johnsen f. 1846 i Saude (Sauherad), hf., Leilænding, Tømmerkjører.
Margit Olsd. f. 1841 i Saude, hm.
Halvor Olsen f. 1888 i Hollen, s., ug., Tømmerkjører.
Ole Olsen f. 1871 i Saude, s., enkemand, Tømmermand.
Torgrim Olsen f. 1873 i Saude, s., ug., Tømmerhugger.
Gunhild Olsd. f. 1883 i Hollen, d., ug., Budeie.
John Torgrimsen f. 1815 i Saude, Logerende i familien, enkemand, Føderaadsmand.
Karen Olsd. f. 1893 i Hollen, barn.
Anna Olsd. f. 1896 i Hollen, barn.
Lars Torstensen f. 1887 i Hollen, tj., ug., Gjæter, Fattiglem.

Glaholt.
Under bnr 1.

Halvor Halvorsen junior f. 1865 i Hollen, hf., Leilænding, Tømmermand, Tømmerkjører.
Gunhild Torgrimsd., f. 1864 i Saude (Sauherad), hm.
Halvor Halvorsen f. 1886 i Hollen, s., ug., Gaardsarbeider.
Theodor Halvorsen f. 1888 i Hollen, s., ug., Gjæter.
Inger Karine Halvorsd. f. 1890 i Hollen, d., ug., Barnepige.
Simon Halvorsen f. 1894 i Hollen, s.
Gunder Halvorsen f. 1896 i Hollen, s.
Olav Halvorsen f. 29/5-1900 i Hollen, s.
Ingeborg Bertine Halvorsd. f. 29/5-1900 i Hollen, d.

Glaholt.
Bnr 3.

Halvor Halvorsen f. 1837 i Saude, hf., enkemand, Gaardbr., Tømmerkjører.
Bent Halvorsen f. 1870 i Hollen, s., ug., Gaardbrugsarbeider.
Karl Halvorsen f. 1891 i Hollen, Logerende i familien, barn.
Guro Halvorsd. f. 1827 i Saude, Logerende i familien, ug., Tjenestepige.

Glaholt.
Bnr 4.

Rollef Torstensen f. 1831 i Nes (i Sauherad), hf., Leilænding, Tømmerhugger.
Mari Jermundsd. f. 1840 i Nes, hm.
Halvor Rollefsen f. 1873 i Hollen, s., ug., Tømmerhugger.
Anne Rollefsd. f. 1879 i Hollen, d., ug., Budeie.
Maren Rollefsd. f. 1882 i Hollen, d., ug., Budeie.
Marie Rollefsd. f. 1885 i Hollen, d., ug., Husstel.

Usterud (vestre).
Bnr 15.

Lars Johnsen f. 1844 i Saude (Sauherad), hf., Leilænding, Tømmerkjører.
Anne Torgrimsd. f. 1847 i Nes (Sauherad), hm.
Anne Larsd. f. 1881 i Hollen, d., ug., Budeie.
Inger Larsd. f. 1882 i Hollen, d., ug., Husstel.
John Larsen f. 1884 i Hollen, s., ug., Tømmerhugger.
Torgrim Larsen f. 1886 i Hollen, s., ug., Tømmerhugger.

Haraldskaas.
Under bnr. 12.

Gunnar Sigurdsen f. 1844 i Hollen, hf., Husmand, Tømmerhugger.
Karen Dorthea Halvorsd. f. 1838 i Gjerpen, hm.
Anne Karine Gunnarsd. f. 1870 i Gjerpen, d., ug., Husstel.
Ole Gunnarsen f. 1877 i Hollen, s., ug., Tømmerhugger.

Usterud (østre).
Bnr 12.

Lars Evensen Lunde f. 1849 i Hollen, hf., Leilænding, Skogfogd.
Marie Jørgensd. f. 1845 i Hollen, hm.
Hans Larsen f. 1883 i Hollen, s., ug., Skogarbeider.
Jørgen Larsen f. 1885 i Hollen, s., ug., Gaardsarbeider.
Jens Larsen f. 1891 i Hollen, s.
Lovise Karlsd. f. 15/3-1899 i Solum, Logerende i familien, ug., Barn.
Kirsten Trondsd. f. 1869 i Hollen, tj., ug., Tjenestepige.
Karl Martinius Olsen f. 1867 i Hollen, mt. (besøgende), enkemand, Slusevogter.
Halvor Kittilsen f. 1882 i Saude (Sauherad), mt., Logerende, ug., Tømmerkjører.

Osdalen.
Under bnr 15.

Torsten Hansen f. 1830 i Nes (i Sauherad), hf., Husmand med Jord, Skogrydder.
Andreas Torstensen f. 1889 i Hollen, s., ug., Vedhugger.
Anne Marie Kristensd. Myren f. 1836 i Hollen, tj., ug., Husholderske.

Høgsodde.
Under bnr 2.

Nils Gunnersen f. 1828/1843 i Hollen, hf., Husmand, Tømmerhugger.
Margrete Torgrimsd. f. 1828/1852 i Hollen, hm.

Hvaløen.
Bnr. 13.

Kittil Halvorsen f. 1843 i Saude (Sauherad), hf., Leilænding, Tømmerhugger.
Ingeborg Torstensd. f. 1852 i Saude, hm.
Halvor Kittilsen f. 1882 i Saude, s., ug., Tømmerkjører.
Mari Kittilsd. f. 1880 i Saude, d., ug., Sypige, Budeie.
Ola Kittilsen f. 1888 i Saude, s., ug., Vedhugger.
Anne Kittilsd. f. 1890 i Hollen, d.
Kittil Kittilsen f. 1896 i Hollen, s.
Tora Kittilsd. f. 1897 i Hollen, d.

Vale.
Bnr 2.

Trond J. Vale f. 1855 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier.
Anne Nilssen f. 1859 i Hollen, hm.
Konstanse T. Vale f. 1883 i Siljord, d., ug., Husstel.
Jonas T. Vale f. 1884 i Siljord, s., ug., Gaardsarbeider.
Nils T. Vale f. 1886 i Siljord, s., ug., Vedhugger.
Magnus Trondsen Vale f. 1896 i Siljord, s.
Jens Johnsen Lunde f. 1862 i Hollen, tj., ug. Dagarbeider.
Mari Olsd. Barstad f. 1877 i Siljord, tj., ug., Tjenestepige.
John Bentsen Vale f. 1826 i Hollen, hf., g., Fhv. Gaardbruger.
Kirsti Nilsen f. 1843 i Hollen, hm., g.
Bent Johnsen f. 1888 i Hollen, s. ug., Vedhugger.

Vale.
Bnr 5.

Kittil Mathiassen f. 1841 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier, Tømmerkjører.
Anne M. Johnsd. f. 1844 i Hollen, hm.
John Kittilsen f. 1882 i Hollen, s., ug., Gaardsarbeider.
Matias Kittilsen f. 1884 i Hollen, s., ug., Gaardsarbeider.
Marie Kittilsd. f. 1885 i Hollen, d., ug., Husstel.
Karen Andrea Kittilsd. f. 1888 i Hollen, d.
Maren Kristine Kittilsd. f. 1890 i Hollen, d.
Ola Kittilsen f. 1892 i Hollen, s.

Vale.
Bnr 6.

Anders Kittilsen f. 1832 i Hollen, hf., Forpagter, Tømmerkjører.
Inger Karine Larsd. f. 1819 i Hollen, hm.
Bertine Jensen Osdalen f. 1891 i Hollen, Logerende i Familien, ug., Gjæter.
Liv Øiene f. 1866 i Hollen, tj., ug., Tjenestepige.
Jermund Øiene f. 1895 i Hollen, Logerende i familien, barn.
Ola Nilsen Kleven f. 1830 i Hollen, tj., enkem., Tjenestegut.

Vale.
Bnr 7.

Anders Olsen f. 1833 i Sandsvær, hf., Gaardbruger, Selveier.
Pernille Knudsd. f. 1836 i Slemdal, hm.
Gunhild Marie Andersen f. 1874 i Sandsvær, d., ug., Budeie og Husstel.
Lars Andersen f. 1877 i Sandsvær, s., ug., Tømmerkjører.
Peder Andersen f. 1880/ 1888 i Sandsvær, s., ug., Tømmerhugger.
Anne Kristine Torstensd. f. 1884 i Hollen, tj., ug., Tjenestepige.
Tore Gunnarsen Grønningsæter f. 1873 i Norddalen i Romsdal, Logerende, ug., Folkeskolelærer.


Graver
Gnr 32.

Graver.
Bnr 1, 2, 3, 4.

Gunnar Knudsen f. i Saude (Sauherad), hf., Gaardbruger, Selveier.
Guro Olsen f. 1854 i Hollen, hm.
Knut Gunnarsen f. 1888 i Hollen, s., ug., Vedhugger og Gjæter.
Olav Gunnarsen f. 1890 i Hollen, s., ug., Gjæter.
Gunhild Gunnarsd. f. 1890 i Hollen, d., ug., Gjæter.
Gunnar Gunnarsen f. 1893 i Hollen, s.
Ola Olsen Plassen f. 1880 i Saude, tj., ug., Tjenestegut.
Kari Rollefsd. Glaholt f. 1882 i Hollen, tj., ug., Tjenestepige.
Ingeborg Johnsd. Kjendalen f. 1867, tj., ug., Tjenestepige.

Osdalen.
Under bnr 1.

John Trondsen f. 1863 i Hollen, hf., Husmand med Jord, Gaardsarbeider.
Anne Sigurdsd. f. 1853 i Nes (i Sauherad), hm.


Lunde nedre
G.nr 34.

Lunde nedre.
Bnr. 1.

John Jørgensen f. 1842 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier, Tømmerkjører.
Kirsti Olsd. f. 1846 i Saude (Sauherad), hm.
Ola Johnsen f. 1880 i Hollen, s., ug., Tømmerkjører.
John Johnsen f. 1885 i Hollen, s., ug., Tømmerkjører.
Halvor Johnsen f. 1890 i Hollen, s., ug., Vedhugger.
Marthe Elisabet Johnsd. f. 1882 i Hollen, d., ug., Budeie.
Anne Marie Johnsd. f. 1887 i Hollen, d.

Lunde nedre.
Bnr 3.

Halvor Halvorsen Kaalstad f. 1844 i Bø i Thelemarken, hf., Gaardbruger, Selveier, Postaabner, Skolelærer og Tømmerkjører.
Karen Mathea Kristensd. f. 1849 i Norderhov, hm.
Karl Halvorsen f. 1874 i Hollen, s., ug., Tømmerkjører.
Hanna Halvorsen f. 1880 i Hollen, d., ug., Budeie.
Jørgen Halvorsen f. 1882 i Hollen, s., ug., Tømmerkjører.
Olav Halvorsen f. 1884 i Hollen, s., ug., Tømmerkjører.
Karoline Halvorsd. f. 1888 i Hollen, d., ug., Gjæter.

Kjendalen øvre.
Bnr. 6.

John Olsen f. 1851 i Saude (Sauherad), hf., Leilænding, Tømmerkjører.
Karen Andrea Korneliusd. f. 1850 i Hollen, hm.


Lunde øvre
Gnr 35.

Lunde øvre.
Bnr 1.

Hans Torstensen f. 1873 i Nes (i Sauherad), hf., Gaardbruger, Selveier, Tømmerkjører.
Maren Kristensd. f. 1877 i Hollen, hm.
Theodor Hansen f. 1898 i Hollen, s.
Kristen Hansen f. 25/2-1900 i Hollen, s.
Hanna Halvorsd. f. 1887 i Hollen, tj., ug., Tjenestepige.

Lunde øvre.
Bnr 11.

Kristian Andersen f. 1869 i Sandsvær, hf., Gaardbruger, Selveier, Tømmerkjører.
Gunhild Torstensd. f. 1865 i Saude (Sauherad), hm.
Torsten Kristiansen f. 28/6-1899 i Hollen, s.
Gunhild Kirstine Kristiansd. f. 10/6-1900 i Hollen, d.
Ingeborg Olsen Tollerud f. 1884 i Saude, tj., ug., Tjenestepige.
Aslak Olsen Skjellik f. 1884 i Hollen, tj., ug., Tjenestegut.
Halvor Jensen Osdalen f. 1888 i Hollen, tj., ug., Tjenestegut.
Gunhild Leifsd. f. 1837 i Saude, Logerende, enke, Husstel.

Dalakaasa.
Bnr. 3.

Trond Hansen f. 1833 i Nes (i Sauherad), hf., enkem., Husmand med Jord, Tømmerkjører.
Ingeborg Torine Trondsd. f. 1863 i Hollen, d., ug., Husholderske.
Gustav Halvorsen f. 1890 i Hollen, Logerende i familien, ug., Vedhugger.

Spirdalen.
Bnr 2.

John Halvorsen f. 1867 i Saude (Sauherad), hf., Husmand med Jord, Tømmerkjører.
Ingeborg Larsd. f. 1858 i Saude, hm.
Halvor Johnsen f. 1892 i Saude, s., ug., Vedhugger.
Lars Johnsen f. 1895 i Saude, s., ug., Barnepasser.
Johan Johnsen f. 1898 i Saude, s.
Anne Johnsd. f. 27/10-1900 i Hollen, d.
Kristen Johnsen f. 1885 i Hollen, tj., ug., Tjenestegut.

Eikestøl (Eikstul).
Bnr 12.

Johan Halvorsen f. 1877 i Saude (Sauherad), hf., Leilænding, Tømmerhugger.
Mari Larsd. f. 1869 i Saude, hm.
Lars Johansen f. 1896 i Saude, s.
Halvor Johansen f. 1898 i Saude, s.


Brænne (Brenne)
Gnr 36.

Brænne.
Bnr 3.

Bent Jensen f. 1865 i Hollen, hf., Leilænding, Smed. Tilhører Evang. Luth. Frimenighed.
Anne Halvorsd. f. 1865 i Siljord, hm.
Jens Bentsen f. 1893 i Siljord, s.
Ingeborg Bentsd. f. 1896 i Hollen, d.
Halvor Bentsen f. 1898 i Hollen, s.
Kirsten Hansine Bentsd. f. 7/5-1900 i Hollen, d.
Bergit Olsd. f. 1846 i Saude (Sauherad), tj., enke, Tjenestepige.
Torild Kittilsd. f. 1860 i Siljord, tj., enke, Tjenestepige.
Kittil Halvorsen f. 1885 i Siljord, tj., ug., Tjenestegut.
Per Andreas Leifsen f. 1834 i Saude, Logerende i familien, ug., Træarbeidsmand.

Brænne.
Bnr 4.

Rollef Amundsen f. 1856 i Saude (Sauherad), hf., Gaardbruger, Selveier, Tømmerkjører.
Marie Knudsd. f. 1857 i Saude, hm.
Sivert Andreas Rollefsen f. 1884 i Saude, s., ug., Tømmerkjører.
Anton Rollefsen f. 1886 i Hollen, s., ug., Gaardsarbeider.
Halvor Rollefsen f. 1887 i Hollen, s., ug., Vedhugger.

John Nyberg f. 1844 i Sverige, mt. (midlertidig tilstede), g., Kræmmer.

Ole Andersen f. 1862 i Hollen, hf., Malmgrubearbeider.
Maren Halvorsd. f. 1871 i Hollen, hm.
Arne Kittilsen f. 1896 i Hollen, s. (stifsøn - stesønn).
Udøbt Datter f. 4/11-1900 i Hollen, d.

Brænne.
Bnr 7.

Johannes Andersen f. 1871 i Sandsvær, hf., Gaardbruger, Selveier, Tømmerkjører.
Anna Andersen f. 1875 i Gjerpen, hm.
Petra Johannesen f. 1896 i Gjerpen, d.
Inga Johannesen f. 1897 i Gjerpen, d.
Arnt Johannesen f. 18/12-1899 i Hollen, s.
Johanne Amundsd. f. 1844 i Hollen, tj., ug., Tjenestepige.

Halvor Sivertsen f. 1849 i Hollen, hf., fhv. Gaardbruger.
Ingeborg Kirstine Sivertsen f. 1848 i Hollen, hm.
Aksel Nilsen f. 1891 i Hollen, Logerende i familien, ug., barn.

Brænne (Brenne).
Bnr 11.

Kristen Jensen f. 1843 i Hollen, hf., Leilænding, (Gaardbruger), Tømmerkjører.
Kirsti Ellefsd. f. 1852 i Saude (Sauherad), hm.
Kari Kristensd. f. 1875 i Hollen, d., ug., Budeie.
John Kristensen f. 1881 i Hollen, s., ug., Tømmerkjører.
Simon Kristensen f. 1883 i Hollen, s., ug., Tømmerkjører.
Kristen Kristensen f. 1885 i Hollen, s., ug., Tømmerkjører.
Ingeborg Kristensd. f. 1887 i Hollen, d., ug., Husstel.
Marie Kristensd. f. 1890 i Hollen, d.
Ola Kristensen f. 1891 i Hollen, s.
Hanna Kristensd. f. 1894 i Hollen, d.
Marte Kristensd. Myren f. 1850 i Hollen, Logerende, ug., Syg.

Brænnepladsen.
Under bnr 1, 3, 4, 7.

Paul Sakariassen f. 1834 i Nes (i Sauherad), hf., Skomager.
Anne Korneliusd. f. 1835 i Hollen, hm.

Brænnepladsen.
Under bnr 1, 3, 4, 7.

Gunnar Halvorsen f. 1837 i Nes (i Sauherad), hf., Husmand med Jord, Tømmerkjører.
Ingeborg Korneliusd. f. 1847 i Hollen, hm.
Anne Karine Gunnarsd. f. 1889 i Hollen, d., ug., Husstel.
Karl Gunnarsen f. 1875 i Hollen, s., ug., Tømmerhugger.
Halvor Gunnarsen f. 1881 i Hollen, s., ug., Tømmerhugger.

Kaasa - Sjaavid.
Bnr 2.

Torsten E. Lunde f. 1861 i Hollen, hf., Skogassistent, Leilænding.
Karen Berthea Sivertsd. f. 1862 i Hollen, hm.
Guro Torstensen f. 1886 i Hollen, d., ug., Husstel.
Gunhild Kirstine Torstensen f. ca. 1893 i Hitterdal (Heddal), d.
Signe Elise Torstensen f. ca. 1896 i Hollen, d.
Ingebrikt Hansen f. 1856 i Saude (Sauherad), Inderste, ug., Tømmerhugger.

Saukleiv.
Bnr 6.

Nils Jansen f. 1847 i Jønkjøping i Sverige, hf., Graastensmurer.
Mari Mikkelsd. f. 1848 i Lunde, hm.
Elin Nilsd. f. 1883 i Hollen, d., ug., Væverske.
Johanne Marie Nilsd. f. 1886 i Saude, d., ug., Sypige.

Moene.
Bnr 9.

Ole Sivertsen f. 1856 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier.
Anne Kristensd. f. 1858 i Nes (i Sauherad), hm.
Severin Olsen f. 1884 i Hollen, s., ug., Tømmerhugger.
Bertinius Olsen f. 1893 i Hollen, s., ug., Barnepasser.
Oskar Olsen f. 1896 i Hollen, s.
Magnus Olsen f. 17/7-1899 i Hollen, s.
Berthe Marie Gundersd. f. 1820 i Hollen, enke, Føderaadskone.
Karl Edvard Tronsen Dalekaasa f. 1876 i Hollen, Logerende, ug., Vedhugger, Fattiglem.


Vala (Vala lille)
Gnr. 37.

Vala (lille)
Bnr 1.

Karl Kristian Borgersen f. 1867 i Sandsvær, hf., Gaardbruger, Selveier, Tømmerkjører.
Inger Andrine Andersen f. 1859 i Lardal, hm.
Bernhard Karlsen f. 1890 i Gjerpen, s., ug., Gjæter, vedhugger.
Peter Karlsen f. 1891 i Gjerpen, s., ug., Gjæter.
Gunhild Marie Karlsd. f. 1893 i Gjerpen, d.
Karl Adolf Karlsen f. 1895 i Gjerpen, s.
Martin Thorvald Karlsen f. 1897 i Hollen, s.
Arnt Johannes Karlsen f. 4/8-1899 i Hollen, s.
Mari Vaskaas f. 1837 i Hollen, Logerende i familien, ug., Fattiglem.
Karoline Pettersen f. 1859 i Gjerpen, tj., ug., Tjenestepige.
Halvor Johnsen f. 1882 i Raudland, tj., ug., Tjenestegut.

Vala.
Bnr 5.

Hermod Evensen f. 1867 i Siljord, hf., Gaardbruger, Selveier, Tømmerkjører.
Anne Evensen f. 1875 i Høidalsmo, hm.
Øivind Hermodsen f. 1896 i Raudland, s.
Sven Hermodsen f. 29/5-1899 i Raudland, s.
Udøbt Datter f. 16/11-1900 i Hollen, d.
Ingeborg Trondsd. f. 1843 i Voss, mt. (besøgende), g., Gaardmandskone.
Jorand Evensd. f. 1883 i Høidalsmo, tj., ug., Tjenestepige.
Margit Hermodsd. f. 1832 i Raudland, Logerende i familien, enke, Føderaadskone.

Hans Kristensen f. 1842 i Nes (i Sauherad), hf., Fhv. Gaardbruger.
Ingeborg Halvorsd. f. 1831 i Saude (Sauherad), hm.
Inger Dorthea Olsd. f. 1885 i Hollen, tj., ug., Tjenestepige.

Valadalen.
Bnr 12.

Anders Amundsen f. 1830 i Bø, hf., enkemand, Gaardbruger, Selveier.
John Andersen f. 1868 i Hollen, s., ug., mt. (besøgende), Papirfabrikarbeider.
Anne Regine Andersen f. 1870 i Hollen, d., ug., Skrædder, Sypige.
Torine Hansd. Ulefos f. 1884 i Hollen, tj., ug., Tjenestepige.
Berte Mathisen f. 1843 i Hollen, Logerende i familien, ug., Fattiglem.
Karl Olsen f. 1896 i Gjerpen, logerende i familien, ug., Fattiglem.

Lofthuskaasa.
Ole Olsen f. 1851 i Drangedal, hf., Gaardbruger, Tømmerhugger.
Kari Gundersd. f. 1851 i Drangedal, hm.
Gunnar Olsen f. 1891 i Ytre Flaabygd, s.

Orekaasa.
Bnr 2.

Torsten Trondsen f. 1869 i Hollen, hf., enkemand, Gaardbruger, Tømmerhugger og fløder.
Edvard Trondsen f. 1892 i Hollen, s.
Theodor Trondsen f. 1896 i Hollen, s.
Nils Andersen f. 1817 i Hollen, Logerende i familien, g., Vedhugger.
Anne Serine Andersen f. 1837 i Hollen, Logerende i familien, g., Husholderske.


Opsal
Gnr 38.

Opsal.
Bnr 1.

Ole Torjussen f. 1838 i Nes (i Sauherad), hf., Gaardbruger, Selveier.
Ingeborg Torjusd. f. 1833 i Saude (Sauherad), hm.
Torjus Olsen f. 1872 i Hollen, s., ug., Gaardsarbeider.
Aashild Olsd. f. 1877 i Hollen, d., ug., Budeie.

Dølvikkaasa.
Under bnr 1.

Hans Larsen f. 1822 i Hitterdal (Heddal), hf., Tømmermand. Tilhører den Evang. Luth. frikirke.
Liv Evensd. f. 1858 i Bø, hm.
Anne Hansd. f. 1890 i Hollen, d.
Ingeborg Hansd. f. 1893 i Hollen, d.
Kittil Hansen f. 1898 i Hollen, s.

Solheim.
Under bnr 1.

Ingeborg Nilsd. f. 1847 i Saude (Sauherad), Søster, enke, Sypige, Væverske.
Ola Nilsen f. 1833 i Saude, Broder, enkemand, Sygelig, fhv. Farmer i Amerika.

Galten.
Bnr 3.

John Gundersen f. 1830 i Nes (i Sauherad), hf., Gaardbruger, Selveier, Skomager.
Guro Evensd. f. 1831 i Saude (Sauherad), hm.

Jens Jensen f. 1852 i Hollen, g., Skomager.
Marie Johnsd. f. 1857 i Hollen, g. Skomagerkone.
Johan Edvard Jensen f. 1877 i Hollen, s., ug., Skomager.
Gurine Jensd. f. 1880 i Hollen, d., ug., Haandarbeidslærerinde, Husstel.
Jens Jensen f. 1884, s., ug., Skomagerlærling.
Anna Margrete Jensd. f. 1890 i Hollen, d.
Gunnar Jensen f. 1896 i Hollen, s.


Sannæs nedre
Gnr 39.

Gravningen.
Bnr 1.

Even Evensen f. 1838 i Stange (Hedmark), hf., Gaardbruger, Selveier og Jordbrugsarbeide.
Mari Kittilsd. f. 1842 i Bø Telemarken, hm.
Anne Augunsd. f. 1874 (ikke nevnt hvor), d., ug., Kreaturstel og Husgjerning.
Hilda Josefsd. f. 1889 (ikke nevnt hvor), Pleiebarn, ug.

Ulleviken.
Bnr 4.

Halvor Torkelsen f. 1838 i Saude (Sauherad), hf., Gaardbruger, Selveier.
Svanaug Tollefsd. f. 1831 i Saude, hm.
Kjersti Halvorsd. f. 1871 i Hollen, d., ug., Husstel.
Mari Halvorsd. f. 1873 i Hollen, d., ug., Kreaturstel.
Tollef Halvorsen f. 1867 i Hollen, s., ug., Tømmermerker.
Knut Halvorsen f. 1882 i Saude, tj., ug., Tjenestegut, Jordbrugsarbeide.
Aslak Jensen f. 1885 i Hollen, tj., ug., Tjenestegut, Jordbrugsarbeide.

Sannæs nedre.
Bnr 6.

Mathias Olsen f. 1840 i Saude, hf., Gaardbruger, Selveier.
Kari Kristoffersd. f. 1847 i Saude, hm.
Ole Mathiasen f. 1879 i Saude, s., ug., Jordbrugsarbeider hos Faderen.
Halvor Mathiasen f. 1884 i Saude, s., ug., Jordbrugsarbeider hos Faderen.
Thorsten Mathiasen f. 1887 i Hollen, s.
Ingeborg Mathiasd. f. 1877 i Saude, d., ug., Kreaturstel.
Kari Mathiasd. f. 1881 i Bø Telemarken, d., ug., Husstel.

Sannæs nedre.
Bnr 15.

Hans Johannesen f. 1854 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier og Militær Fürer.
Lina Nilsd. f. 1858 i Kristiansand, hm.
Johannes Hansen f. 1890 i Hollen, s.
Nils Hansen f. 1894 i Hollen, s.
Inga Hansd. f. 1879 i Hollen, d., ug., Kreaturstel.
Johanne Hansd. f. 1887 i Hollen, d. Har offentlig Forpleining.
Nils Nilsen f. 1840 i Hollen, Hører ikke til Familien, ug. Har offentlig Forpleining.

Sannæs nedre.
Bnr 7.

Johannes Jakobsen f. 1832 i Lunde, hf., enkemand, Gaardbruger, Selveier.
Anders Johannesen f. 1879 i Lunde, s., ug., Jordbrugsarbeider hos Faderen.
Sina Johannesd. f. 1876 i Lunde, d., ug., Forestaar Husholdningen.

Sannæs nedre.
Bnr 11.

Hans Hansen f. 1846 i Saude (Sauherad), hf., Gaardeier og Dagarbeider ved Jordbrug.
Bergit Sigurdsd. f. 1853 i Saude, hm.
Gunder Hansen f. 1884 i Hollen, s., ug., Gaardsarbeide.
Halvor Hansen f. 1891 i Hollen, s.
Bergit Hansd. f. 1878/ 1887 i Hollen, d., ug., Husstel og Kjolesøm.
Ingeborg Hansd. f. 1887 i Hollen, d.

Kalvodde.
Bnr 17.

Hans Kristensen f. 1828 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier og Skomager.
(Hvor er frua? G.S.)
Joakim Hansen f. 1882 i Hollen, s., ug., Jordbrugsarbeider - Dagarbeider.
Adolf Hansen f. 1891 i Hollen, s.
Hanna Hansd. f. 1880 i Hollen, d., ug., Forestaar Faderens Husholdning.
Marie Hansd. f. 1885 i Hollen, d., ug., Husstel.
Sofie Hansd. f. 1888 i Hollen, d.
Anna Hansd. f. 1894 i Hollen, d.

Kalvodde.
Bnr 18.

Ellef Knudsen f. 1835 i Saude (Sauherad), hf., Gaardbruger, Selveier og Hustømmermand.
Tora Jonsd. f. 1870 i Saude, hm.
Tomine Ellefsd. f. 1895 i Hollen, d.
Ingrid Ellefsd. f. 7/11-1899 i Hollen, d.
Anne Torgrimsd. f. 1834 i Hollen, tj., ug., Kreaturstel.
Halvor Torstensen f. 1861 i Saude, Hører ikke til Familien, ug, Har offentlig Understøttelse.

Sannæsmoen.
Bnr 9.

Svenung Svenungsen f. 1865 i Lunde, hf., Gaardbruger, Selveier og Hustømmermand.
Marie Østensd. f. 1871 i Hollen, hm.
Svenung Svenungsen f. 1891 i Hollen, s.
Østen Svenungsen f. 1893 i Hollen, s.
Halvor Svenungsen f. 1896 i Hollen, s.
Sten Svenungsen f. 22/6-1900 i Hollen, s.
Ingeborg Svenungsd. f. 1894 i Hollen, d.
Hedvig Svenungsd. f. 1898 i Hollen, d.
Anne Johannesd. f. 1884 i Søvde (Sauherad), tj., ug., Tjenestepige - Kreaturstel.


Sannæs øvre
Gnr 40.

Sannæs øvre.
Bnr 3.

Halvor Helleksen f. 1845 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier.
Maria Halvorsd. f. 1851 i Lunde, hm.
Hellek Halvorsen f. 1886 i Hollen, s., ug., Jordbrugsarbeider hos Faderen.
Aaste Halvorsd. f. 1875 i Hollen, d., ug., Kreaturstel.
Marie Halvorsd. f. 1880 i Hollen, d., ug., Husstel.
Thea Halvorsen f. 1889 i Hollen, d.

Sannæs øvre.
Bnr 5.

Ole Jørgensen f. 1845 i Hollen, hf., Enkemand, Gaardbruger, Selveier.
Tora Olsd. f. 1880 i Hollen, d., ug., Forestaar Husholdningen.
Nora Olsd. f. 1884 i Hollen, d., ug., Kreaturstel.
Jørgen Olsen f. 1886 i Hollen, s., ug., Jordbrugsarbeider hos Faderen.
Nils Olsen f. 1893 i Hollen, s.
Olaf Olsen f. 1895 i Hollen, s.
Hilde (Hilda?) Olsd. f. 1891 i Hollen, d.
Jørgen Halvorsen f. 7/10-1808 i Lunde, enkemand, Husfaderens Fader, Føderaadsmand.

Sannøs øvre.
Bnr 12.

Johannes Halvorsen f. 1838 i Hollen, hf., Enkemand, Folkeskolelærer og Gaardbruger, Selveier.
Marie Johannesd. f. 1880 i Hollen, d., ug., Forestaar Husholdningen.
Gunhild Johannesd. f. 1883 i Hollen, d., ug., Kreaturstel.

Sannæs øvre.
Bnr 15.

Kittil Kittilsen f. 1842 i Bø Telemarken, hf., Gaardbruger Graastensmurer, Selveier.
Anne Halvorsd. f. 1864 i Saude (Sauherad), hm.

Sannæs øvre.
Bnr 1.

Halvor Gjermundsen f. 1837 i Saude (Sauherad), hf., Gaardbruger, Selveier.
Ingrid Halvorsd. f. 1834 i Saude, hm.
Halvor Halvorsen f. 1862 i Saude, s., ug., Gaardsarbeide hos Faderen.
Kari Halvorsd. f. 1876 i Hollen, d., ug., Kreaturstel og Husstel.
Liv Gjermundsd. f. 1843 i Saude, Husfaderens Søster, ug., Husstel.
Severin Karlsen f. 1889 i Hollen, Pleiebarn, ug.

Kaasene.
Bnr 8.

Lars Larsen f. 1849 i Lunde, hf., Gaardbruger, Selveier og Veivogter.
Thorbjør Halvorsd. f. 1851 i Lunde, hm.
Lars Larsen f. 1884 i Lunde, s., ug., Jordbrugsarbeide hos Faderen.
Kjersti Larsd. f. 1879 i Lunde, d., ug., Kreaturstel hos Faderen.
Gurine Larsd. f. 1888 i Hollen, d.

Skougen.
Bnr 4.

Halvor Larsen f. 1855 i Saude (Sauherad), hf., Gaardbruger, Selveier og Tømmerfløder.
Anne Vetlesd. f. 1835 i Lunde, hm.
Lars Halvorsen f. 1879 i Hollen, s., ug., Jordbrugsarbeider hos Faderen.

Anders Halvorsen f. 1876 i Hollen, hf., Tømmerfløder og Jordbrugsarbeider.
Kristine Halvorsd. f. 1877 i Hollen, hm., Forestaar Husholdningen.
Halvor Andersen f. 25/1-1900 i Hollen, s.

Grindekaasa.
Under bnr 4.

Nils Gundersen f. 1844 i Hollen, Bor alene i Huset, ug., Dagarbeider, Huseier og Jordbrugsarbeider.

Skougen.
Bnr 16.

Halvor Svenungsen f. 1874 i Lunde, hf., ug., Gaardbruger, Selveier og Hustømmermand.
Ingeborg Svenungsd. f. 1872 i Lunde, Husfaderens Søster, ug., Forestaar Husholdningen.
Karen Olsd. f. 1891 i Hollen, Pleiebarn.

Deila.
Bnr 7.

Svenung Vetlesen f. 1830 i Lunde, hf., Gaardbruger, Selveier.
Anne Gunnuldsd. f. 1870 i Hollen, hm.
Inga Svenungsd. f. 1895 i Hollen, d.
Gunhild Svenungsd. f. 1897 i Hollen, d.


Romnæs
Gnr 41.

Ødegaarden.
Bnr 1.

Ole Østensen f. 1852 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier.
Karen Halvorsd. f. 1854 i Lunde, hm.
Halvor Olsen f. 1887 i Hollen, s.

Deilsbakken.
Bnr 4.

Thor Johnsen f. 1868 i Saude (Sauherad), hf., Dagarbeider ved Træsliberi, Eier af Jord.
Signe Olsd. f. 1870 i Saudland (i Hjartdal), hm., Forestaar Husholdningen.
Tone Thorsd. f. 1892 i Saude (Sauherad), d.
Ole Thorsen f. 1895 i Hollen, s.
Gunhild Thorsd. f. 1897 i Hollen, d.
John Thorsen f. 1898 i Hollen, s.

Romnæs.
Bnr 25.

Ole Kristoffersen Romnæs f. 1857 i Saude (Sauherad), hf, ug., Jordbrug, Gaardeier.
Gunhild Olsd. Vihus f. 1841 i Saude, tj., ug., Husholderske.
Tone Olsd. Vihus f. 1884 i Saude, tj., ug., Budeie.
John Johnsen Kjendalen f. 1879 i Saude, tj., ug., Gaardskarl, Jordbrugsarbeide.

Deilsbakken.
Under bnr 25.

Hans Kristiansen f. 1850 i Lunde, hf., Skomager for egen Regning.
Inger Kristensd. f. 1840 i Hollen, hm.
Sofie Hansd. f. 1884 i Hollen, d., ug., Driver Kjolesøm.

Romnæs.
Bnr 24.

Torstein Kristoffersen Romnæs f. 1857 i Saude (Sauherad), hf., ug., Jordbrug, Gaardeier.
Anne T. Sundsvahlen f. 1860 i Saude, tj., ug., Husholderske.
Johan Nilsen Lunde f. 1852 i Sverige, tj., ug., Jordbrugsarbeider.
Ingeborg Johannesd. Vik f. 1886 i Saude, tj., ug., Kreaturstel.
Marie Olsd. f. 1887 i Hollen, (ikke mer).

Romnæs.
Bnr 19.

Anders Nilsen f. 1828 i Hollen, hf., Gaardeier og Jordbrug.
Severine Halvorsd. f. 1836 i Solum, hm.
Anders Andersen f. 1877 i Hollen, s., ug., Gaardsarbeider hos Faderen.
Ingeborg Andersd. f. 1874 i Hollen, d., ug., Kreaturstel hos Faderen.
Gunhild Andersd. f. 1865 i Hollen, d., ug., Husstel hos Faderen.

Romnæs.
Bnr 9.

Peder Gulliksen f. 1846 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier og Tømmerflødning.
Anne Gundersen f. 1851 i Hollen, hm.
Gunder Pedersen f. 1884 i Hollen, s., ug., Jordbrugsarbeider.
Marie Pedersen f. 1888 i Hollen, d.

Romnæs.
Bnr 8.

Karl Olsen f. 1868 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier og Tømmerflødning.
Karen Gjermundsd. f. 1868 i Hollen, hm.
Anne Karlsd. f. 1894 i Hollen, d.
Olga Karlsd. f. 1896 i Hollen, d.
Hjørdis Karlsd. f. 4/5-1900 i Hollen, d.
Ole Karlsen f. 1898 i Hollen, s.
Anne Olsd. f. 1874 i Hollen, tj., ug., Kreaturstel og Husstel.
Karoline Olsd. f. 1884 i Hollen, tj., ug., Kreaturstel og Husstel.
Ole Tolvsen f. 1836 i Hollen, Husfaderens Fader, enkemand, Gaardbruger og Kapitalist.

Romnæs.
Bnr 7.

Isak Nilsen f. ?  i Hollen, hf., g., Gaardbruger, Selveier.
Kjersti Tolvsd. f. ? i Hollen, hm., g.

Isak Isaksen f. ? i Hollen, hf., g., Tømmerflødning og Gaardsarbeide.
Anne Gjermundsd. f. ? i Hollen, hm., g.
Anna Olsd. f. ? i Lunde, tj., ug., Husstel.

Romnæs vestre.
Bnr 2.

Marie Kristensd. f. 1869 i Hollen, hm., enke., Gaardbruger og Selveier.
Nikoline Halvorsd. f. 1891 i Hollen, d.
Gunhild Halvorsd. f. 1893 i Hollen, d.
Kristen Halvorsen f. 1895 i Hollen, s.
Astrid Halvorsen f. 1897 i Hollen, d.
Gunhild Halvorsd. f. 1833 i Lunde, Svigermoder, enke, Husstel.

Kvernodden.
Bnr 20.

Anders Pedersen f. 1853 (fødested ikke nevnt), hf., Jordbruger, Selveier og Tømmerflødning.
Tora Andersd. f. 1863 (fødested ikke nevnt), hm.
Anders Andersen f. 1892 (fødested ikke nevnt), s.
Peder Andersen f. 1888 (fødested ikke nevnt), s.

Kvernodden.
Bnr 21.

Jørgen Johannesen f. 1869 i Lunde, hf., Arbeider ved Sagbrug, Leieboer.
Andrea Halvorsd. f. 1874 i Lunde, hm.
Marie Jørgensd. f. 1897 i Drangedal, d.
Johannes Jørgensen f. 30/8-1899 i Hollen, s.

Knud Olsen f. 1873 i Saudland (Sauland i Hjartdal), hf., Arbeider ved Træsliberi, Leieboer.
Gunhild Olsd. f. 1883 i Siljord, hm.
Dagny Knudsd. f. 26/2-1900 i Hollen, d.

Kverndokken.
Bnr 14.

Ole Gundersen f. 1819 (fødested ikke nevnt), hf., g., Forsørges af Fattigvæsenet.
Ingeborg Jensd. f. 1825 (fødested ikke nevnt), hm., g., Forsørges af Fattigvæsenet.
Ole Andersen f. 1894 (fødested ikke nevnt), mt. (besøgende), ug.

Rugskottet
Under bnr 8.

Ole Sivertsen f. 1852 i Eidsberg - Smaalenene (Østfold), hf., Tømmerflødning.
Thea Martinsd. f. 1852 i Aas - Akershus, hm.
Sofie Olsd. f. 1881 i Hobøl - Smaalenene, d., ug., Husstel og Kjolesøm.
Olga Olsd. f. 1896 i Hollen, d.

Kastodden.
Bnr 29.

Hans Rasmusen f. 1867 i Hollen, hf., Arbeider ved Sagbrug.
Ingeborg Nilsd. f. 1870 i Hollen, hm.
Anne Hansd. f. 26/2-1899 i Hollen, d.
Rudolf Hansen f. 1897 i Hollen, s.
Rasmus Olsen f. 1834 i Hollen, Husfaderens Fader, enkemand, Tømmerflødning og forskjelligt Dagarbeide.

Gunder Hansen f. 1871 i Saude (Sauherad), hf., Arbeider ved Træsliberi.
Karen Rasmusd. f. 1872 i Hollen, hm.
Hans Gundersen f. 1894 i Hollen, s.
Reidar Gundersen f. 1897 i Hollen, s.
Anna Gundersd. f. 11/8-1900 i Hollen, d.

Kastet.
Bnr 12.

Nils Nilsen f. 1826 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier.
Karen Halvorsd. f. 1832 i Hollen, hm.
Nikoline Nilsd. f. 1871 i Hollen, d., ug.
Thea Nilsd. f. 1874 i Hollen, d., ug., Arbeider ved Telefonstasjon.
Konstanse Trondsd. f. 1881 i Siljord, mt. Besøgende, ug., Husstel.

Strandkaasa.
Bnr 16.

Gullik Halvorsen f. 1850 i Hollen, hf., Hustømmermand.
Tomine Nilsd. f. 1855 i Hollen, hm.
Halvor Gulliksen f. 1886 i Hollen, s.
Gustav Gulliksen f. 1892 i Hollen, s.
Thomas Gulliksen f. 1896 i Hollen, s.
Hanna Gulliksd. f. 1886 i Hollen, d.
Martha Gulliksd. f. 1884 i Hollen, d.
Gudrun Gulliksd. f. 1890 i Hollen, d.
Johan Eng f. 1875 i Spydeberg (Østfold), ug., Handelsbetjent - Landhandleri.

Kastekaasa. Hotel.
Bnr 17.

Johannes Nilsen f. 1839 i Hollen, hf., Hotelbedrift og Jordbrugsbedrift.
Aslaug Nilsen f. 1844 i Hollen, hm., Husbestyrinde.
Eivind Nilsen f. 1875 i Hollen, s., ug., Handelsbetjent.
Thora Nilsen f. 1872 i Hollen, d., ug., Husjomfru.
Anna Nilsen f. 1883 i Hollen, d., ug.
Ingeborg Amundsen f. 1874 i Bø, tj., ug., Tjenestepige.
Marie Olsen f. 1880 i Hollen, tj., ug., Tjenestepige.
NN Olsen f. 1838 i Stjordalen - Nord Trøndelag amt, Logerende, ug., Amtsdyrlæge.
NN Thomasen f. 1874 i Hitterdal (Heddal), Logerende, ug., Tandlæge.
Gunder Knudsen f. 1881 i Mo i Telemarken, tj., ug., Skydskjøring og Jordbrugsarbeid.

Kastet.
Under bnr 15.

Halvor Jensen f. 1837 i Hollen, hf., Folkeskolelærer.
Karen Nilsd. f. 1843 i Solum, hm.
Kristen Halvorsen f. 1873 i Hollen, s., ug., Kontorist hos Værkseier.
Nora Halvorsd. f. 1881 i Hollen, s., ug., Husgjerning.

Kastet.
Bnr. 28.

Simon Halvorsen f. 1859 i Hollen, hf., g., Dagarbeider ved Sagbrug.
Thone Johnsen f. 1867 i Hollen, hm., g., Husstel og Kjolesøm.
Hans Nilsen f. 1865 i Lunde, ug., Skomager for egen Regning.

Kastekaasa.
Bnr 15.

Andreas Gundersen f. 1861 i Drangedal, hf., g., Arbeider ved Træsliberi.
Kari Gundersd. f. 1866 i Drangedal, hm., g.
Tora Andreasd. f. 1894 i Drangedal, d.
Ole Andreasen f. 1896 i Drangedal, s.
Alf Andreasen f. 30/11-1899 i Hollen, s.
Gunder Larsen f. 1833 i Drangedal, Husmoderens Fader, enkemand, Dagarbeider ved Jordbrug.
Lina Gundersd. f. 1863 (fødested ikke nevnt), tj., Enke, Husstel.

Kastekaasa.
Under bnr 15.

Karen Nilsd. f. 1860 i Hollen, Bor alene i Huset, ug., Har Penge, Benyttes som kok i Selskaber.

Sannerholt.
Bnr 23.

Peder Østensen f. 1836 i Saude (Sauherad), hf., Lidt Dagarbeide - Understøttes af sin Søn.
Kari Bertelsd. f. 1830 i Hollen, hm.
Peder Pedersen f. 1874 i Hollen, s., ug., Kjøring ved Sagbrug.

Sannerholt.
Bnr 13.

Lars Andersen f. 1847 i Hollen, hf., Huseier og Skomager for egen Regning.
Karen Pedersd. f. 1864 i Hollen, hm.
Anna Larsd. f. 1885 i Hollen, d., ug., Husstel.
Karette Larsd. f. 1887 i Hollen, d.
Hilda Larsd. f. 1894 i Hollen, d.
Peder Larsen f. 1891 i Hollen, s.
Augusta Larsd. f. 16/2-1900 i Hollen, d.
Signe Larsd. f. 1896 i Hollen, d.
Ole Jensen f. 1860 (fødested ikke oppført), ug., Skomagersven.

Sannerholt.
Bnr 23.

Niels Klemmetsen f. 1843 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier, Folkeskolelærer.
Anne Olsd. f. 1847 i Hollen, hm.
Anne Kr. Nielsd. f. 1869 i Hollen, d., ug., Husstel og Fjøsstel.
Marie Nielsd. f. 1885 i Hollen, d., ug., Husstel og Fjøsstel.
Ingeborg Nielsd. f. 1887 i Hollen, d.
Andreas Nielsen f. 1872 i Hollen, s., ug., Blikkenslager eget Værksted.
Ole Nielsen f. 1878 i Hollen, s., ug., Sliberiarbeider.
Karl Nielsen f. 1882 i Hollen, s., ug., Jordbrug og Kjøring hjemme.

Sannerholt.
Bnr 22.

Ole Nilsen f. 1854 i Lunde, hf., Gaardbruger og Selveier.
Aslaug Olsd. f. 1848 i Lunde, hm.
Marie Olsd. f. 1886 i Hollen, d..
Nils Olsen f. 1888 i Hollen, s.
Marta Olsd. f. 1890 i Hollen, d.
Gunhild Olsd. f. 1893 i Hollen, d.

Hammerstad.
Bnr 6.

Peder Nilsen f. 1836 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier og Formand for Tømmerflødning.
Karen Bentsd. f. 1835 i Hollen, hm.
Kristen Pedersen f. 1877 i Hollen, s., ug., Arbeider ved Sagbrug.
Anna Pedersd. f. 1868 i Hollen, d., ug., Telefonistinde.

Hammerstadkaasa.
Under bnr 6.

Ole Andersen f. 1829 i Hollen, hf., Pakhusmand ved Landhandleri og Rivemager.
Maren Anne Hansd. f. 1833 i Hollen, hm.

Romnæs.
Bnr 3.

Inger Pedersd. f. 1850 i Hollen, hm., enke, Gaardsbedrift, Selveier og Husgjerning.
Peder Johansen f. 1874 i Hollen, s., ug., Gaardsarbeider hos Moderen.
Nils Johansen f. 1876 i Hollen, s., ug., Gaardsarbeider hos Moderen.
Karl Johansen f. 1883 i Hollen, s., ug., Gaardsarbeider hos Moderen.
Nikoline Johansd. f. 1871 i Hollen, d., ug., Fjøsstel og Husstel.
Tora Johansd. f. 1885 i Hollen, d., ug., Fjøsstel og Husstel.

Romnæs.
Under bnr 3.

Aaste Olsd. f. 1837 i Lunde, Bor alene i Huset, skilt, Forsørges af sin Søn.

Romnæs.
Bnr 5.

Ole Nilsen f. 1845 i Hollen, Brødre, ug., Gaardsbrug, Selveier.
Karl Nilsen f. 1847 i Hollen, Brødre, ug., Gaardsbrug, Selveier og Tømmerflødning.


Ulefos
Gnr 42.

Eidshaug.

Østen Stensen f. 1829 i Hollen, hf., Tømmerfløter.
Hedevig Reiersd. f. 1831 i Hollen, hm.

Hølen.

Edvard Nordblom f. 1856 i Sverige, hf., Slusevogter.
Inger Terkelsd. f. 1857 i Fjotland i Kvinesdal, hm.
Tora Nordblom f. 1886 i Arendal, d., ug., Husgjerning.
Gunda Nordblom f. 1888 i Hollen, d.
Edvind Nordblom f. 1890 i Hollen, s.
Ester Nordblom f. 1895 i Hollen, d.
Ida Nordblom f. 1897 i Hollen, d.
Klara Nordblom f. 1/12-1899 i Hollen, d.

Karl Andersen f. 1853 i Sverige, hf., Slusevogter.
Anne Sofie Olsd. f. 1857 i Tjose i Jarlsberg amt, hm.
Oskar Karlsen f. 1883 i Bamle, s. ug., Kanalarbeide.
Albert Karlsen f. 1888 i Hollen, s.
Lovise Karlsen f. 1890 i Hollen, d.
Dorthea Karlsen f. 1895 i Hollen, d.
Emma Karlsen f. 1896 i Hollen, d.
Inga Elise Karlsen f. 1898 i Hollen, d.

Hølen.

Johan Gundersen f. 1863 i Hollen, hf., Arbeiderformand & Bygmester.
Marie Nilsen f. 1868 i Brevig, hm.
Hanna Gundersen f. 1871 i Hollen, Søster, ug., Husgjerning.
Benedikte Stiansen f. 1886 i Hollen, Logerende, ug, Intet Erhverv.
Lars Slaatunne f. 1875 i Lunde, Logerende, ug., Handelsbetjent.
Eivind Hauger f. 1877 i Ringsaker, Logerende, ug., Handelsbetjent.
Kristian Lande f. 1881 i Sandsvær, Logerende, ug., Handelsbetjent.
 

Arbeiderboligen.

Gunnar Jensen f. 1876 i Hollen, hf., Sliberiarbeider.
Ingeborg Gundersd. f. 1874 i Mælum, hm.
Sigrid Gundersd. f. 14/7-1899 i Hollen, d.
Knud Gunnarsen f. 1884 i Mælum, Logerende, ug., Sagarbeider.

Arbeiderboligen.

Karl Pedersen f. 1862 i Hollen, hf., Sliberiarbeider.
Gunhild Johnsd. f. 1864 i Hollen, hm.
Peder Karlsen f. 1887 i Hollen, s.
Jonas Karlsen f. 1891 i Hollen, s.
Anna Karlsd. f. 1893 i Hollen, d.
Hjalmar Karlsen f. 1894 i Hollen, s.
Magnhild Karlsd. f. 1896 i Hollen, d.
Kristian Karlsen f. 25/12-1898 i Hollen, s.

Arbeiderboligen.

Hans Thomassen f. 1851 i Flaabygd, hf., ug., Sliberiarbeider.
Maria Thomasd. f. 1862 i Hollen, Søster, enke, Husbestyrinde.
Hans Karlsen f. 1887 i Hollen, søn af Maria Thomasd.
Marianne Karlsd. f. 1890 i Hollen, Datter af Maria Thomasd.
Thomas Thomassen f. 1822 i Flaabygd, Logerende, Fader, enkem., Forkjellig Dagarbeider.

Arbeiderboligen.

Hans Andersen f. 1868 i Hollen, hf., Sliberiarbeider.
Andrea Halvorsd. f. 1879 i Hollen, hm.
Anna Hansd. f. 1897 i Hollen, d.
Olea Thorstensd. f. 1821/1828 i Vallø - Jarlsberg amt, Logerende i familien, enke, Forsørges af Fattigvæsenet.

Arbeiderboligen.

Anders Nilsen f. 1858 i Hollen, hf., Sliberiarbeider.
Anne Karine Nilsd. f. 1863 i Hollen, hm.
Nils Andersen f. 1886 i Hollen, s.
Gustav Andersen f. 1888 i Hollen, s.
Karen Andersd. f. 1890 i Hollen, d.
Anna Andersd. f. 1892 i Hollen, d.
Jørgen Andersen f. 1894 i Hollen, s.
Teodor Andersen f. 1896 i Hollen, s.
Hilda Andersd. f. 00/3-1899 i Hollen, d.

Arbeiderboligen.

Hans Olsen f. 1865 i Hollen, hf., Sliberiarbeider.
Ingeborg Isaksd. f. 1873 i Hollen, hm.
Einar Hansen f. 1894 i Hollen, s.
Ingolv Hansen f. 1896 i Hollen, s.
Sigvald Hansen f. 21/5-1899 i Hollen, s.

Arbeiderboligen.

Thor Halvorsen f. 1866 i Hollen, hf., Sliberiarbeider.
Anne Rasmusd. f. 1865 i Hollen, hm.
Hans Thorsen f. 1893 i Hollen, s.
Gudrun Thorsd. f. 1895 i Hollen, d.
Udøpt Datter f. 24/11-1900 i Hollen, d.
Margrethe Johannesd. f. 1885 i Hollen, mf. Besøgende, ug. Hjemme hos Faderen (Husgjerning).

Arbeiderboligen.

Tjøstolf Pedersen f. 1858 i Hollen, hf., Brugsarbeider, Dagarbeider.
Marie Olsd. f. 1859 i Hollen, hm.
Peder Tjøstolfsen f. 1885 i Hollen, s.
Ole Tjøstolfsen f. 1886 i Hollen, s.
Andreas Tjøstolfsen f. 1888 i Hollen, s.
Ingolf Tjøstolfsen f. 1896 i Hollen, s.

Arbeiderboligen.

Kristen Tjøstolfsen f. 1832 i Hollen, hf., Sagbrugsarbeider, Vedskjærer.
Kari Halvorsd. f. 1866 i Hollen, hm.
Gina Kristensd. f. 1892 i Hollen, d.
Halvor Kristensen f. 1894 i Hollen, s.
Anna Kristensd. f. 1896 i Hollen, d.
Karl Kristensen f. 18/1-1898 i Hollen, s.

Arbeiderboligen.

Gunnar Gunnarsen f. 1856 i Saude (Sauherad), hf., enkemand, Sagbrugsarbeider.
Nils Gunnarsen f. 1888 i Hollen, s.
Aaste Gunnarsd. f. 1891 i Hollen, d.
Gunnar Gunnarsen f. 1894 i Hollen, s.
Anne Hansd. f. 1846 i Hollen, Husbestyrinde, ug., Husgjerning.

Arbeiderboligen.

Maren Pedersd. f. 1860 i Hollen, hm., enke, Husgjerning og Syerske.
Karl Olsen f. 1887 i Hollen, s.
Klara Olsen f. 1889 i Hollen, d.
Peder Olsen f. 1892 i Hollen, s.
Gustav Olsen f. 1874 i Hollen, Logerende, ug., Sliberiarbeider.

Arbeiderboligen.

Søren Kristensen f. 1854 i Flaabygd, hf., Sliberiarbeider.
Anne Larsd. f. 1865 i Flaabygd, hm.
Lars Sørensen f. 1885 i Hollen, s.
Thora Sørensd. f- 1887 i Hollen, d.
Gudrun Sørensd. f. 1895 i Hollen, d.
Astrid Sørensd. f. 6/3-1899 i Hollen, d.

Arbeiderboligen.

Kristen Hansen f. 1874 i Melum, hf., Sliberiarbeider.
Gunhild Kristensd. f. 1870 i Hollen, hm.
Hans Kristensen f. 1897 i Melum, s.
Marianne Kristensen f. 13/12-1899 i Hollen, d.

Arbeiderboligen.

Nils Johannesen f. 1862 i Hollen, hf., Sliberiarbeider.
Marie Kristensd. f. 1860 i Hollen, hm.
Aaste Nilsd. f. 1888 i Hollen, d.
Kristen Nilsen f. 1891 i Hollen, s.
Johannes Nilsen f. 1894 i Hollen, s.
Agnes Nilsd. f. 1897 i Hollen, d.
Olaf Nilsen f. 1/10-1899 i Hollen, s.

Arbeiderboligen.

Thomas Thronsen f. 1847 i Hollen, hf., Sagarbeider, Dagarbeider.
Helge Asbjørnsd. f. 1851 i Hollen, hm.
Albert Thomassen f. 1893 i Hollen, s.

Arbeiderboligen.

Hans Thorstensen f. 1858 i Hollen, hf., Sliberiarbeider.
Marianne Thorsd. f. 1861 i Hollen, hm.
Torvald Hansen f. 1884 i Hollen, s.
Kirsti Hansd. f. 1887 i Hollen, d.
Thor Hansen f. 1889 i Hollen, s.
Fredrik Hansen f. 1893 i Hollen, s.
Hans Hansen f. 1895 i Hollen, s.
Otto Hansen f. 1897 i Hollen,
Marianne Hansd. f. 2/1-1900 i Hollen, d.

Arbeiderboligen.

Nils Andreassen f. 1866 i Hollen, hf., Sliberiarbeider.
Ingeborg Halvorsd. f. 1866 i Hollen, hm.
Halvor Nilsen f. 1891 i Hollen, s.
Marie Nilsd. f. 1893 i Hollen, d.
Andreas Nilsen f. 1895 i Hollen, s.
Anna Nilsd. f. 1897 i Hollen, d.
Hans Nilsen f. 2/12-1899 i Hollen, s.

Arbeiderboligen.

Johannes Andersen f. 1855 i Bø Telemarken, hf., Sliberiarbeider.
Kirsten Hansd. f. 1860 i Hollen, hm.
Marie Johannesd. f. 1885 i Hollen, d., ug., Husgjerning.
Andreas Johannesen f. 1898 i Hollen, s.

Arbeiderboligen.

Hans Trondsen f. 1859 i Hollen, hf., Sliberiarbeider.
Anne Nilsd. f. 1863 i Hollen, hm.
Torvald Hansen f. 1895 i Hollen, s.
Nils Hansen f. 1898 i Hollen, s.

Arbeiderboligen.

Peder Pedersen f. 1866 i Hollen, hf., Sliberiarbeider.
Marie Kristensd. f. 1867 i Hollen, hm.
Gurine Pedersd. f. 1891 i Hollen, d.
Margrete Pedersd. f. 1894 i Hollen, d.

Arbeiderboligen.

Ole Kristensen f. 1863 i Hollen, hf., Sliberiarbeider.
Marie Bentsd. f. 1867 i Hollen, hm., Syerske & Strygerske.

Arbeiderboligen.

Anders Olsen f. 1864 i Hollen, hf., Sliberiarbeider.
Johanne Kristensd. f. 1861 i Flaabygd, hm.
Anna Andersd. f. 1887 i Hollen, d.
Kristine Andersd. f. 1889 i Hollen, d.

Arbeiderboligen.

Edvard Pedersen f. 1867 i Hollen, hf., Sliberiarbeider.
Marie Andersd. f. 1867 i Hollen, hm.
Marta Edvardsd. f. 1893 i Hollen, d.
Paul Edvardsen f. 1895 i Hollen, s.
Anker Edvardsen f. 1896 i Hollen, s.
Einar Edvardsen f. 29/1-1900 i Hollen, s.

Anders Sørensen f. 1864 i Hollen, hf., Jordbruger & Dagarbeider.
Anlaug Olsd. f. 1862 i Hollen, hm.
Severin Andersen f. 1888 i Hollen, s.
Kristine Andersd. f. 1891 i Hollen, d.
Olga Andersd. f. 1895 i Hollen, d.
Berta Andersd. f. 1897 i Hollen, d.
Alma Andersd. f. 7/3-1900 i Hollen, d.

Arbeiderboligen.

Jens Olsen f. 1854 i Hollen, hf., Sagbrugsarbeider - Dagarbeider.
Ingeborg Nilsd. f. 1854 i Hollen, hm.
Nils Jensen f. 1887 i Hollen, s.
Ole Jensen f. 1891 i Hollen, s.
Inga Jensd. f. 1888 i Hollen, d.
Johannes Jensen f. 1893 i Hollen, s.
Karl Jensen f. 1897 i Hollen, s.
Maren Nilsd. f. 1840 i Hollen, mt. (besøgende), ug., Kokkekone (!Kokkepige?).

Arbeiderboligen.

Hans Olsen f. 1851 i Hollen, hf., Sagbrugsarbeider - Dagarbeider.
Laura Andersd. f. 1857 i Hollen, hm.
Ole Hansen f. 1880 i Hollen, s., ug., Dagarbeider ved Bruget (Sagbruget).
Anders Hansen f. 1886 i Hollen, s.
Tor Hansen f. 1890 i Hollen, s.

Arbeiderboligen.

Tron Pedersen f. 1871(?) i Hollen, hf., Sliberiarbeider.
Josefine Olsd. f. 1874 i Hollen, hm.
Peder Tronsen f. 1896 i Hollen, s.
Astrid Tronsd. f. 1897 i Hollen, d.
Abraham Tronsen f. 23/4-1900 i Hollen, s.

Lars Olsen f. 1867 i Lunde, hf., Sliberiarbeider.
Ingeborg Olsd. f. 1870 i Lunde, hm.
Karette Larsd. f. 1892 i Hollen, d.
Olaves Larsen f. 1893 i Hollen, s.
Nils Larsen f. 1895 i Hollen, s.
Jonas Larsen f. 1897 i Hollen, s.

Anne Maria Kristend. f. 1860 i Hollen, Husmor, enke, Syerske.
Bernhard Johnsen f. 1888 i Hollen, s.
Karen Johnsen f. 1889 i Hollen, d.
Kristian Johnsen f. 1893 i Hollen, s.
Tjøstolf Kristensen f. 1858/1868 i Hollen, Logerende, ug., Sagmester.

Arbeiderboligen.

Johan Mathiassen f. 1844 i Stokke (Vestfold), hf., enkemand, Sagfiler.
Anna Johansd. f. 1870 i Hollen, d., ug., Husgjerning & Sying.
Lovise Johansd. f. 1887 i Hollen, d.
Anette Johansd. f. 1890 i Hollen, d.
Jørgen Johansen f. 1882 i Hollen, s., ug., Sliberiarbeider.

Arbeiderboligen.

Isak Andersen f. 1836 i Melum, hf., Brugssmed.
Maren Kirstine f. 1842 i Hollen, hm., Kone.
Jørgen Isaksen f. 1867 i Hollen, s., ug., Beslagsmed.
Marie Isaksd. f. 1881 i Hollen, d.
Anders Isaksen f. 1870 i Hollen, mt. (besøgende), ug., Maskinist.

Fiskestigen.

Johan Olsen f. 1867 i Hollen, hf., ug., Sliberiarbeider.
Marie Olsd. f. 1872 i Hollen, Søster, ug., Husbestyrinde.
Ole Hansen f. 1826 i Hollen, Fader, enkemand, Intet Erhverv.

Even Andersen f. 1839 i Hollen, hf., Sagmester.
Karen Taraldsd. f. 1847 i Hollen, hm.
Anders Evensen f. 1876 i Hollen, s., ug., Sliberiarbeider og Høvleri.

Kristen Pedersen f. 1846 i Hollen, hf., ug., Sagarbeider - Dagarbeider.
Ingeborg Taraldsd. f. 1820 i Hollen, Logerende, Enke, Inter Erhverv.

Arbeiderboligen.

Aase Thorsd. f. 1834 i Helgen, hm., enke, Husgjerning.
Hans Bentsen f. 1879 i Hollen, s., ug., Sliberiarbeider.
Kittil Holte f. 1872 i Næs (i Sauherad), ug., Folkeskolelærer.

Formandsbolig.

Anton Hansen f. 1851 i Kristiania, hf., Brugsformand, Mekaniker.
Jørgine Hansen f. 1842 i Kristiania, hm.

Haven.
 
Nils Johnsen f. 1854 i Hollen, hf., enkemand, Landhandler.
Mathilde Johnsen f. 1890 i Skien, d.
Elisabeth Johnsen f. 1824 i Hollen, Moder, enke, Kapitalist.
Marie Johnsen f. 1858 i Hollen, d., ug., Husbestyrinde.
Ida Pedersen f. 1875 i Kilebygden, tj., ug., Husgjerning.
Nikoline Knudsen f. 1882 i Hollen, tj., ug., Hugjerning.
Gustav Halvorsen f. 1864 i Kongsberg, tj., ug., Bager.
Johannes Svendsen f. 1878 i Gjerpen, tj., ug., Bager.
Gullik Flatin f. 1880 i Siljord, tj., ug., Kjører.

Ulefos.

Nils Aall f. 1831 i Stockholm, hf., Godseier.
Charlotte Aall f. 1835 i Hammerfest, hm.
Cato Aall f. 1871 i Hollen, s., ug., Cand. jur., Brugseier (Sagbrug, Høvleri og Sliberi).
Benedicte Cappelen f. 1863 i Solum, Logerende i familien, ug.
Konstance Christophersen f. 1877 i Moss, tj. ug., Husjomfru.
Inger Hansen f. 1855 i Hollen, tj., ug., Tjenestepige.
Anne Isachsen f. 1875 i Hollen, tj., ug., Tjenestepige.
Karen Nilsen f. 1872 i Hollen, tj., ug., Tjenestepige.
Andreas Hansen f. 1883 i Hollen, tj., ug., Tjenestegut.

Ole Tobiassen f. 1857 i Saude (Sauherad), hf., tj., gift, Kudsk.
Andrea Andersen f. 1856 i Gjerpen, hm. gift, Kone.
Johanne Andersen f. 1825 i Solum, Logerende i familien, enke, Uden Erhverv.
Helga Tobiassen f. 1891 i Gjerpen, d.
Anders Tobiassen f. 1886 i Skien.

Maren Olsd. f. 1845 i Saude, tj., enke, Fjøsrøgterske.
Marie Anundsd. f. 1836 i Hollen, tj., ug., Fjøsrøgterske.

Haven.

Jørgen Johnsen f. 1859 i Hollen, hf., Kontorist ved Trælast og Sliberibedrift.
Fredrikke Johnsen f. 1863 i Drammen, hm.
Borghild Johnsen f. 1888 i Hollen, d.
Gretchen von Heyden f. 1875 i Hannover, mt. (besøgende), ug.
Anna Fiskodde f. 1878 i Lunde, tj., ug., Husgjerning.

Johan Johnsen f. 1823 i Porsgrund, hf., Bogholder ved Trælast og Sliberibedrift.
Joakime Johnsen f. 1841 i Skien, hm.
Hanna Johnsen f. 1871 i Hollen, d.
Karette Johnsen f. 1873 i Hollen, mt. (besøgende), d., ug., Husbestyrinde.
Inga Johnsen f. 1875 i Hollen, d.
Thorald Dahlin f. 1869 Christiania, mt. (besøgende), ug., Cand. Theologi, Lærer.
Anne Gisholt f. 1881 i Lunde, tj., ug., Husgjerning.
Maren Hansd. f. 1824 i Hollen, hm., enke, Uden Erhverv.
Johanne Bentsen f. 1855 i Hollen, d., ug., Syerske.

Solheim.

Hans Aall f. 1865 i Hollen, hf., ug., Forpagter af Mølle.
Hildur Spendrup f. 1848 i Tønsberg, tj., enke, Husbestyrinde.
Hanna Isaksen f. 1877 i Hollen, tj., ug., Tjenestepige.
Johanne Bentsen f. 1855 i Hollen, mt. (besøgende), ug., Sypige.

Arbeiderbolig.

Kristian Olsen f. 1837 i Hollen, hf., Sagbrugsarbeider.
Karen Hansen f. 1848 i Hollen, hm.
Ole Kristiansen f. 1882 i Hollen, s., ug., Sagbrugsarbeider.
Karl Kristiansen f. 1884 i Hollen, s., ug., Arbeider.
Anton Kristiansen f. 1886 i Hollen, s.
Isak Kristiansen f. 1892 i Hollen, s.

Thomas Thomassen f. 1855 i Hollen, hf., Sagbrugsarbeider.
Berte Johannesen f. 1845 i Hollen, hm.
Teodor Thomassen f. 1879 i Hollen, s., ug., Sliberiarbeider.
Johannes Thomassen f. 1883 i Hollen, s., ug., Sagbrugsarbeider.
Gunhild Andreasen f. 1886 i Hollen, Logerende i familien, ug., Intet Erhverv.

Arbeiderbolig.

Peder Johnsen f. 1864 i Valbø i Telemarken, hf., Sagbruksarbeider.
Maren Nilsen f. 1869 i Hollen, hm.
Karoline Pedersen f. 1888 i Hollen, d.
Johannes Pedersen f. 1890 i Hollen, s.
Nils Pedersen f. 1896 i Hollen, s.
Karette Pedersen f. 1897 i Hollen, d.
Gudrun Pedersen f. 00/1-1899 i Hollen, d.
Udøpt Datter f. 15/11-1900 i Hollen, d.

Halvor Nilsen f. 1848 i Hollen, hf., ug., Sagbrugsarbeider.
Kari Fransd. f. 1831 i Lunde, hm., enke, Husgjerning.

Arbeiderbolig.

Johannes Bentsen f. 1856 i Hollen, hf., Sagbrugsarbeider.
Marie Nilsen f. 1859 i Hollen, hm.
Gunhild Bentsen f. 1887 i Hollen, d.
Bent Johannesen f. 1888 i Hollen, s.
Nikoline Johannesen f. 1894 i Hollen, d.
Maren Johannesen f. 1896 i Hollen, d.
Anna Johannesen f. 0/8-1899 i Hollen, d.
Aslak Halvorsen f. 1869 i Drangedal, Logerende, ug., Sagbrugsarbeider.
Rollef Hansen f. 1884 i Hollen, Logerende, ug., Sagbrugsarbeider.

Anders Olsen f. 1835 i Hollen, hf., Sagbruksarbeider.
Marit Nilsen f. 1832 i Hollen, hm.
Nils Andersen f. 1875 i Hollen, s., ug., Sliberiarbeider.

Arbeiderbolig.

Halvor Hansen f. 1846 i Ramnæs - Jarlsberg (Vestfold), hf., Møller.
Andrea Rasmussen f. 1842 i Hollen, hm.
Marie Halvorsen f. 1877 i Hollen, d., ug., Husgjerning.
Johanne Halvorsen f. 1881 i Hollen, d., ug., Syerske.
Kristine Halvorsen f. 1888 i Hollen, d.

Reinhardt Halvorsen f. 1875 i Hollen, hf., Sagbrugsarbeider.
Bertine Jensen f. 1872 i Hollen, hm.
Hans Reinhardtsen f. 1896 i Hollen, s.
Ina Sofie Reinhardtsen f. 1898 i Hollen, d.

Strømodden.

John Eriksen f. 1832 i Saude (Sauherad), hf., Arbeider ved Sagbrug.
Kari Pedersd. f. 1836 i Saude, hm.
Marie Eriksen f. 1879 i Hollen, d., ug., Tjenestepige.
Torgrim Christensen f. 1840 i Nes (i Sauherad), mt. (besøgende), g., Gaardbruger og Expditør.

Strømodden.

Bent Guttormsen f. 1841 i Modum, hf., Maskinist ved Dampskib.
Anne Kjerstine Thorsen f. 1848 i Mælum, hm.
Gustav Bentsen f. 1876 i Hollen, s., ug., Arbeider ved Sagbruget.
Teodor Bentsen f. 1878 i Hollen, s., ug., Arbeider ved Sagbruget.
Kristen Bentsen f. 1880 i Hollen, s., ug., Snedkerarbeide.
Kristian Bentsen f. 1884 i Hollen, s., ug., Arbeider ved Sagbruget.
Elise Bentsen f. 1888 i Hollen, d.

Jens Brynjulfsen f. 1848 i Hollen, hf., Fyrbøder ved Dampskib.
Sigrid Gunnulfsen f. 1850 i Hollen, hm.

Arbeiderbolig.

Kristen Svenungsen f. 1848 i Lunde, hf., Sliberiarbeider og Gaardbruger.
Marie Nilsen f. 1849 i Hollen, hm.
Nils Kristensen f. 1881 i Hollen, s., ug., Sagbrugsarbeider.
Johan Kristensen f. 1888 i Hollen, s.

Kristen Nilsen f. 1865 i Lunde, hf., Jordbrugsarbeider.
Inger Rasmussen f. 1869 i Hollen, hm.
Inga Kristensen f. 1891 i Hollen, d.
Rikard Kristensen f. 1894 i Hollen, s.
Kristine Kristensen f. 1896 i Hollen, d.
Nils Torstensen f. 1882 i Hollen, mt. (besøgende). Logerende, ug., Sliberiarbeider.

Arbeiderbolig.

Simon Torstensen f. 1828 i Gausdal - Gudbrandsdalen, hf., Brugsformand.
Sigrid Nilsen f. 1829 i Gausdal - Gudbrandsdalen, hm.

Sofie Nape f. 1859 i Stokke - Jarlsberg, d., enke, Husgjerning - Formue.
Sigrid Nape f. 1886 i Hollen, d.
Anne Nape f. 1886 i Hollen, d.
Simon Nape f. 1888 i Hollen, s.

Arbeiderbolig.

Hans Amundsen f. 1833 i Hollen, hf., Fhv. Møller - Dagarbeider.
Kjerstin Halvorsen f. 1837 i Hollen, hm., Kone.

Arbeiderbolig.

Ole Pedersen f. 1859 i Hollen, hf., Sagmester.
Anne Isaksen f. 1866 i Hollen, hm.
Martha Olsen f. 1886 i Hollen, d., ug., Husgjerning.
Anne Olsen f. 1894 i Hollen, d.
Isak Olsen f. 1897 i Hollen, s.

Arbeiderbolig.

Bent Bentsen f. 1863 i Hollen, hf., Smed ved Sagbruget.
Marie Bentsen f. 1874 i Hollen, hm.
Bent Bentsen f. 1892 i Hollen, s.
Bjarge Bentsen (!) f. 1894 i Hollen, s.
Aagot Bentsen f. 1897 i Hollen, d.

Strømodden.

Johannes Kristensen f. 1858 i Hollen, hf., Dampskibsfører.
Gunhild Jensen f. 1863 i Solum, hm.
Karen Johannesen f. 1890 i Hollen, d.
Kristen Johannesen f. 1892 i Hollen, s.
Jens Johannesen f. 1893 i Hollen, s.
Gunvor Johannesen f. 1897 i Hollen, d.
Kristen Johannesen f. 1825 i Hollen, Logerende, enkemand, Inter Erhverv - Rigsfors.

Arbeiderbolig.

Peder Pedersen f. 1863 i Hollen, hf., ug., Sagbrugsarbeider - Dagarbeider.
Gurine Pedersen f. 1868 i Hollen, d., ug., Husgjerning.
Ingeborg Jensen f. 1828 i Hollen, Moder, enke. Intet Erhverv.

Edvard Johnsen f. 1870 i Hollen, hf., Sagbrugsarbeider - Dagarbeider.
Anne Andersen f. 1874 i Hollen, hm.
Anders Edvardsen f. 8/3-1898 i Hollen, s.

Nils Evensen f. 1875 i Tørdal, Drangedal, hf., Lærer og Sliberiarbeider.
Ragna Hermandsen f. 1879 i Vestby - Akershus, hm.
Nikoline Sivertsen f. 1869 i Hiteren (Hitra) - Trøndelag, Logerende, ug., Lærerinde ved Folkeskolen.

Lærerboligen.

Kittil Halvorsen f. 1849 i Bø i Telem., hf., Lærer og Bankkasserer.
Elise Halvorsen f. 1850 i Hollen, hm.
Ingeborg Halvorsen f. 1876 i Hollen, d., ug., Husgjerning.
Johanne Halvorsen f. 1882 i Hollen, d., ug., Bankassistent.
Marie Halvorsen f. 1887 i Hollen, d.
John Halvorsen f. 1890 i Hollen, s.
Erik Halvorsen f. 1893 i Hollen, s.
Olav Halvorsen f. 9/4-1898 i Hollen, s.
Kirsten Eriksen f. 1852 i Bø i Telem., mt. (besøgende), ug., Husholderske.

Arbeiderbolig.

Hansine Hansen f. 1855 i Hollen, hm., enke, Vaskekone - Dagarbeider.
Nils Hansen f. 1885 i Hollen, s., ug., Dagarbeider - Bruksarbeider (sagbrug).
Karl Johan Hansen f. 1887 i Hollen, s.
Kirsten Marie Hansen f. 1888 i Hollen, d.
Aagot Mathilde Hansen f. 1890 i Hollen, d.
Anne Hansine Hansen f. 1892 i Hollen, d.
Inger Johanne Andersd. f. 1813 i Hollen, Logerende, enke, Intet Erhverv.


Jøntvedt nordre
Gnr 43.

Jøntvedt nordre.
Bnr 1.

Jarlsberg frimenighed.

Peder Jøntvedt f. 1854 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier.
Kirsten Larsd. f. 1860 i Hollen, hm.
Anna Pedersd. f. 1893 i Gjerpen, d.
Anders Pedersen f. 1895 i Gjerpen, s.
Lars Pedersen f. 1897 i Gjerpen, s.
Josefine Pedersen f. 4/6-1899 i Gjerpen, d.
Anne Hansd. f. 1886 i Hollen, tj., ug., Tjenestepige.

Jøntvedt nordre.
Bnr 2.

Hans Jøntvedt f. 1840 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier.
Andrea Kristiansd. f. 1850 i Lunde, hm.
Nils Hansen f. 1874 i Hollen, s., ug., Deltager i Gaardsbruget.
Karen Hansd. f. 1882 i Hollen, d., ug., Deltager i Husgjerning.
Ingeborg Hansd. f. 1884 i Hollen, d., ug., Deltager i Husgjerning.
Hanna Hansd. f. 1889 i Hollen, d.
Gustav Hansen f. 1891 i Hollen, s.


Jøntvedt midtre
Gnr 44.

Jøntvedt midtre.
Bnr 1.

Halvor Jøntvedt f. 1859 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier.
Pauline Jensd. f. 1871 i Hollen, hm.
Einar Halvorsen f. 1895 i Hollen, s.
Marta Halvorsd. f. 1897 i Hollen, d.
Marie Halvorsd. f. 1898 i Hollen, d.
Hans Kristensen f. 1880 i Hollen, tj., ug., Tjenestegut.
Aasta Halvorsd. f. 1884 i Lunde, tj., ug., Tjenestepige.

Sangsdalskaasen.
Under bnr 1.

Kristen Sangsdalskaasen f. 1851 i Hollen, hf., Dagarbeider.
Maren Hansd. f. 1860 i Solum, hm.
Berta Kristensd. f. 1886 i Hollen, d.
Jacob Kristensen f. 1888 i Hollen, s.
Morten Kristensen f. 1890 i Hollen, s.
Marie Kristensd. f. 1892 i Hollen, d.
Kristine Kristensd. f. 1892 i Hollen, d.
Maren Kristensd. f. 1895 i Hollen, d.
Bjarne Kristensen f. 1897 i Hollen, s.
Johannes Kristensen f. 8/10-1899 i Hollen, s.
Mari Roligheden f. 1830 i Lunde, mt. (besøgende), enke, Dagarbeiderske.

Vaskaas.
Under bnr 1.

Anders Vaskaas f. 1834 i Hollen, hf., Leilænding.
Gro Andersd. f. 1838 i Siljord, hm.
Berta Andreasd. f. 1890 i Solum, Logerende, ug., Arbeiderdatter.

Jøntvedt midtre.
Bnr 2.

Jens Jøntvedt f. 1846 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier.
Marie Knudsd. f. 1841 i Hollen, hm.
Kristian Jensen f. 1882 i Hollen, s., ug., Deltager i Gaardsarbeidet.
Gustav Jensen f. 1884 i Hollen, s., ug., Deltager i Gaardsarbeidet.

Jøntvedt midtre.
Bnr 3.

Ole Jøntvedt f. 1827 i Solum, hf., Gaardbruger, Selveier.
Maren Hansd. f. 1833 i Vestre-Aker, hm.
Elise Larsd. f. 1870 i Hollen, d., ug., Deltager i Husgjerning.
Ole Larsen f. 1868 i Hollen, s., ug., Deltager i Gaardsbrug.


Jøntvedt søndre
Gnr 45.

Jøntvedt søndre.
Bnr. 1.

Kjøstol Jøntvedt f. 1847 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier.
Ingeborg Hansd. f. 1857 i Hollen, hm.
Jørgen Kjøstolsen f. 1876 i Hollen, s., ug., Deltager i Gaardsarbeidet.
Hans Kjøstolsen f. 1890 i Hollen, s.
Jens Kjøstolsen f. 1893 i Hollen, s.
Simon Kjøstolsen f. 1896 i Hollen, s.
Olaf Kjøstolsen f. 1898 i Hollen, s.
Berta Hansd. f. 1870 i Hollen, tj., ug., Tjenestepige.


Kolle
Gnr 46.

Kolle.
Bnr 1.

Anton Kolle f. 1866 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier.
Ingeborg Augustinusd. f. 1863 i Hollen, hm.
Lars Antonsen f. 1893 i Hollen, s.
Augusta Antonsd. f. 1896 i Hollen, d.
Anders Antonsen f. 1898 i Hollen, s.
Anna Sørensd. f. 1885 i Hollen, tj., ug., Tjenestepige.
Tollef Larsen f. 1875 i Hollen, Husfaderens broder, ug., Gaardbruger, Selveier.
Anne Tollefsd. f. 1838 i Hollen, Husfaderens moder, enke, Føderaadskone.

Kolle.
Bnr 3.

Lars Kolle f. 1831 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier.
Anne Nilsd. f. 1832 i Solum, hm.
Hans Larsen f. 1863 i Hollen, s., ug., Deltager i Gaardsarbeidet.
Karen Larsd. f. 1868 i Hollen, d., ug., Sypige.

Kolle.
Bnr 4.

Abraham Kolle f. 1832 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier.
Anne Pedersd. f. 1837 i Hollen, hm.
Ingeborg Abrahamsd. f. 1859 i Hollen, d., ug., Deltager i Husgjerning.
Lars Abrahamsen f. 1869 i Hollen, s., ug., Deltager i Gaardsarbeidet.
Hans Abrahamsen f. 1878 i Hollen, mt. (besøgende), s., ug., Ingeniør.
Bjarne Pedersen f. 1889 i Gjerpen, Logerende i familien, ug., Kontoristsøn.

Haugene.
Bnr 5.

Andreas Haugene f. 1854 i Hollen, hf., Selveier, Veivogter.
Marie Hansd. f. 1849 i Hollen, hm.
Hans Andreasen f. 1876 i Hollen, s., ug., Grubearbeider.
Anne Andreasd. f. 1878 i Hollen, d., ug., Deltager i Husgjerning.
Karl Andreasen f. 1886 i Hollen, s.

Kaasa.
Bnr 8.

Jarlsbergske frimenighed.

Erik Kaasa f. 1841 i Lunde, hf., Enkemand, Selveier.
Andrea Tollefsd. f. 1874 i Lunde, ug., Husholderske.
Inger Hansd. f. 1888 i Hollen, ug., Lægdslem.
Anne Hansd. f. 1835 i Lunde, ug., Føderaadskvinde.
Ole Andersen f. 1870 i Hollen, Logerende, g., Grubearbeider.

Kaasa.
Under bnr 8.

Hans Kaasa f. 1847 i Saude (Sauherad), hf., Bødker.
Gunhild Rollefsd. f. 1851 i Saude, hm.
Ole Hansen f. 1876 i Saude, s., ug., Grubearbeider.
Hans Hansen f. 1887 i Saude, s., ug., Deltager i Husgjerning.
Karoline Hansd. f. 1890 i Solum, d.
Halvor Hansen f. 1892 i Solum, s.

Kaasa.
Bnr 11.

John Kaasa f. 1840 i Lunde, hf., enkemand, Selveier.
Johannes Johnsen f. 1874 i Lunde, s., g., Grubearbeider.
Gunhild Halvorsd. f. 1877 i Saude, Svigerdatter, Grubearbeiderkone.


Hvalen
Gnr 47.

Hvalen.
Bnr 1.

Anton Hvalen f. 1841 i Laurvig, hf., Gaardbruger, Selveier.
Berte Johnsd. f. 1851 i Hollen, hm.

Erik Kristensen f. 1876 i Danmark, Logerende, g., Grubearbeider.
Hanna Jørgensd. f. 1877 i Hollen, Logerende, g., Grubearbeiderkone.
Udøbt søn f. 30/11-1900 i Hollen, Logerende, s.

Hvalen.
Bnr 2.

Karl Hvalen f. 1848 i Hollen, hf., enkemand, Gaardbruger, Selveier.
Peder Karlsen f. 1871 i Hollen, s., g., Deltager i Gaardsbruget.
Ingeborg Kristensd. f. 1870 i Hollen, Svigerdatter, g., Husbestyrinde.
Kristine Pedersd. f. 1898 i Hollen, Sønnedatter.

Kolstad skole.
Bygget paa 47/2.

Karl Lunde f. 1865 i Eidsberg - Smaalenene (Østfold), Enslig boende, ug., Folkeskolelærer.

Grønvold.
Bnr 4.

Maren Grønvold f. 1855 i Hollen, hm., enke, Gaardbrugerske, Selveier.
Ingeborg Olsd. f. 1878 i Hollen, d., ug., Deltager i Husgjerning.
Anna Olsd. f. 1883 i Hollen, d., ug., Deltager i Husgjerning.
Gro Larsd. f. 1845 i Hjertdal (Hjartdal), Logerende, ug., Dagarbeiderske.
Andrea Reidarsd. f. 1827 i Skien, Logerende, enke, understøttes af sin Søn.

Hvalen.
Bnr 6.

Ole Hvalen f. 1853 i Hollen, hf., Folkeskolelærer og Gaardbruger.
Karen Larsd. f. 1856 i Hollen, hm.
Anna Olsd. f. 1882 i Hollen, d., ug., Deltager i Husgjerning.
Lovise Olsd. f. 1884 i Hollen, d., ug., Deltager i Husgjerning.
Lars Olsen f. 1889 i Hollen, s.
Sofie Olsd. f. 1892 i Hollen, d.


Kolstad store
Gnr 48.

Kolstad store.
Bnr 1.

Halvor Kolstad f. 1839 i Saude (Sauherad), hf., Gaardbruger, Selveier og Flødearbeider.
Anlaug Gudmundsd. f. 1844 i Saude, hm.
Tollef Halvorsen f. 1871 i Saude, s., ug., Flødearbeider.
Anlaug Halvorsd. f. 1888 i Saude, d., ug., Deltager i Husgjerning.
Thora Halvorsd. f. 1889 i Saude, d.
Thorkel Olsen f. 1864 i Saude, mt. (besøgende), g., Gaardbruger, Selveier.

Kolstad store.
Bnr 2.

Anders Kolstad f. 1852 i Hollen, husbond, ug., Gaardbruger, Selveier.
Johannes Pedersen f. 1862 i Hollen, Broder, ug., Deltager i Gaardsarbeidet.
Maren Pedersd. f. 1856 i Hollen, Søster, ug., Husbestyrinde.
Anne Jensd. f. 1879 i Mo Thelemarken, tj., ug., Tjenestepige.

Kolstad store.
Bnr 4.

Sveinung Kolstad f. 1870 i Bø Thelemarken, hf., Gaardbruger, Selveier.
Ingeborg Torgrimsd. f. 1872 i Bø, hm.
Torgrim Sveinungsen f. 1897 i Bø, s.
Dorthe Sveinungsd. f. 1897 i Bø, d.
Eivind Sveinungsen f. 17/3-1899 i Bø.
Udøbt datter f. 6/10-1900 i Hollen, d.
Anne Andersd. f. 1873 i Bø, tj., ug., Tjenestepige.

Halvorstaa.
Bnr 6.

Jens Halvorstaa f. 1827 i Hollen, hf., Bygselmand (Leilænding).
Anne Gundersd. f. 1829 i Hollen, hm.
Gunnar Jensen f. 1860 i Hollen, s., ug., Tømmermand.
Valborg Halvorsd. f. 1882, tj., ug., Tjenestepige.

Kolstad store.
Bnr 7.

John Kolstad f. 1850 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier og Grubearbeider.
Maren Kristensd. f. 1852 i Norderhov, hm.
Hanna Johnsd. f. 1879 i Hollen, d., ug., Deltager i Husgjerning.
Kristen Johnsen f. 1882 i Hollen, s., ug., Grubearbeider.
Alfred Johnsen f. 1887 i Hollen, s.
Haakon Johnsen f. 1894 i Hollen, s.
Jenny Johnsd. f. 1896 i Hollen, d.

Velkom.
Bnr 8.

Kirsti Velkom f. 1840 i Lunde, hm., enke, Selveierenke.
Peder Nilsen f. 1875 i Hollen, s., ug., Grubearbeider.
Anna Halvorsd. f. 1879 i Lunde, tj., ug., Tjenestepige.
Hanna Hansd. f. 1894 i Hollen, mt. (besøgende), Arbeiderdatter.

Skibsnæs.
Bnr 9.

Halvor Skibsnæs f. 1823 i Næs Thelemarken (i Sauherad), hf., enkemand, Gaardbruger, Selveier.
Mathias Halvorsen f. 1855 i Hollen, s., ug., Dagarbeider.
Stener Halvorsen f. 1858 i Hollen, s., g., Deltager i Gaardsarbeide.
Kirsten Augustinusd. f. 1870 i Hollen, Svigerdatter, Jordbrugerkone.
Halvor Stenersen f. 1874(!?) i Hollen, Sønnesøn, ug.
Karl Stenersen f. 1898 i Hollen, Sønnesøn.
Astrid Stenersd. f. 9/7-1900, Sønnedatter.


Kolstad lille
Gnr 49.

Grønsten.
Bnr 1.

Hans Grønsten f. 1833 i Hollen, hf., Selveier og arbeider.
Anne Pedersd. f. 1832 i Hollen, hm.
Kristen Hansen f. 1865 i Hollen, Svigersøn, g., Grubearbeider.
Kirsten Hansd. f. 1869  i Hollen, d., g., Grubearbeiderkone.
Gunhild Kristensd. f. 1893 i Hollen, datterdatter.
Hans Kristensen f. 1894 i Hollen, dattersøn.
Harald Kristensen f. 1896 i Hollen, dattersøn.
Vilhelm Kristensen f. 16/1-1899 i Hollen, dattersøn.

Grønsten.
Bnr 2.

Anders Grønsten f. 1862 i Hollen, hf., Selveier og Flødearbeider.
Nella Johnsd. f. 1862 i Hollen, hm.
Hans Andersen f. 1885 i Hollen, s., ug., Deltager i Gaardsarbeidet.
John Andersen f. 1888 i Hollen, s.
Karen Halvorstaa f. 1838 i Hollen, mt. (besøgende), ug., Lægdslem.


Omtvedt
Gnr 50.

Omtvedt.
Bnr 1.

Peder Omtvedt f. 1869 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier.
Lovise Hansd. f. 1866 i Hollen, hm.
Marie Pedersd. f. 22/7-1900 i Hollen, d.
Anne Pedersd. f. 22/7-1900 i Hollen, d.
Karl Jensen f. 1886 i Hollen, tj., ug., Tjenestegut.
Hilda Jensd. f. 1882 i Hollen, tj., ug., Tjenestepige.
Marie Paulsd. f. 1845 i Eker (Eiker), Logerende, enke, Gaardbrugerenke. Indtægt af Kapital.

Omtvedt.
Bnr 2.

Simon Omtvedt f. 1873 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier.
Ingerid Sveinungsd. f. 1876 i Hollen, hm.
Agnes Simonsd. f. 1897 i Hollen, d.
Sverre Simonsen f. 1898 i Hollen, s.
Aagot Simonsd. f. 2/8-1900 i Hollen, d.
Jon Olsen f. 1833 i Hollen, til forpleining, ug., Lægdslem.
Anders Augustinusen f. 1885 i Hollen, tj., ug., Tjenestegut.
Anne Halvorsd. f. 1881 i Mi Thelemarken, tj., ug., Tjenestepige.
Nils Nilsen f. 1880 i Lunde, mt. (besøgende), ug., Skomager.

Omtvedt.
Bnr 3.

Peder Simonsen Omtvedt f. 1838 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier.
Kirsti Tollefsd. f. 1848 i Hollen, hm.
Sofie Pedersd. f. 1877 i Hollen, d., ug., Deltager i Husgjerning.
Marie Pedersd. f. 1884 i Hollen, d., ug., Deltager i Husgjerning.
Augusta Pedersd. f. 1889 i Hollen, d.
Kirsti Pedersd. f. 1874 i Hollen, d., g., Gaardsbestyrerkone.
Karl Johnsen f. 1876 i Hollen, Svigersøn, g., Gaardsbestyrer.
Peder Karlsen f. 1895 i Hollen, Sønnesøn.Gnr 51.

.
Bnr 1.

Hans Bø f. 1820 i Hollen, hf., Bygselmand (leilænding).
Inger Aschersd. f. 1835 i Hollen, hm.
Berta Titusd. f. 1888 i Hollen, datterdatter, ug., Fabrikarbeiderdatter.

.
Bnr 2.

Knut Jensen f. 1831 i Øvrebø - Lister og Mandals amt (Aust-Agder), hf., Lensmand og Gaardbruger.
Maren Jensen f. 1836 i Skien, hm., Lensmandsfrue.
Ingeborg Jensen f. 1842 i Øvrebø, Logerende, ug., Deltager i Husgjerningen.
Knut Knutsen f. 1882 i Vinje, tj., ug., Tjenestegut.
Karoline Johnsd. f. 1877 i Hollen, tj., ug., Tjenestepige.
Asgjær Jensd. f. 1870 i Kviteseid, tj., ug., Tjenestepige.

Klevsgade.
Under bnr 2.

Andreas Klevsgade f. 1830 i Bø i Thelemarken, hf., Husmand med lidt Jord.
Margit Evensd. f. 1827 i Bø i Thelemarken, hm.


Prestgrav
Gnr 52.

Prestgrav.
Bnr 1.

Andreas Kristensen f. 1871 i Hollen, hf., Dagarbeider ved Jordbrug og Skoghugst.
Margit Haraldsd. f. 1857 i Hollen, hm.
Harald Andreasen f. 1895 i Hollen, s.
Kari Torstensd. f. 1834 i Saude (Sauherad), Logerende, enkemand, Fattiglem.

Prestgrav.
Bnr 2.

John Hansen Prestgrav f. 1865 i Hollen, hf., ug., Gaardbruger, Selveier.
Anne Karine Kristensd. f. 1835 i Hollen, hm., enke, Gaardbrugerenke.
Marie Hansd. f. 1863 i Hollen, d., ug., Tjenestepige med beskjeftiget husgjerning.


Helgen store
Gnr 53.

Helgen store.
Bnr 1 m.fl.

Per Simonsen Helgen f. 1864 i Hollen, hf., enkemand, Gaardbruger, Selveier.
Aslaug Pedersd. f. 1828 i Hollen, Moder, enke, Gaardbrugerenke.
Simon Pedersen f. 1895 i Hollen, s.
Birger Pedersen f. 1897 i Hollen, s.
Aslaug Halvorsd. f. 1876 i Siljord, tj., ug., Kvægrøgterske.
Halvor Halvorsen f. 1885 i Saude (Sauherad), tj., ug., Jordbrug- og skogbrugsarbeide.

Hagen.
Bnr 2.

Isak Isaksen f. 1843 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier.
Marte Sigurdsd. f. 1858 i Saude (Sauherad), hm.
Torsten Sigurdsen f. 1868 i Saude, Broder, ug., Dagarbeider ved Jordbrug og Graastensmurer.
Gunhild Olsd. f. 1885 i Saude, Stedatter, ug., Stuepige.
Anton Isaksen f. 1888 i Hollen, s.

Helgenskog.
Bnr 4 m.fl.

Hans Larsen f. 1851 i Hollen, ug., Dagarbeider ved Jordbrug og skog.
Ingeborg Pedersd. f. 1824 i Hollen, Moder, hm., enke, Arbeiderenke.

Helgenskog.
Under bnr 1 og 2.

Peder Nilsen Skogen f. 1822 i Haugsund, Eker (Hoksund), hf., Fhv. Maler.
Gunhild Bentsd. f. 1842 i Saude (Sauherad), hm.
Andrine Marie Nilsen f. 1872 i Lunde, d., ug., Syerske, kjolesøm.
Johan Nilsen f. 1880 i Hollen, s., ug., Jerngrubearbeider.
Gunda Martine Nilsen f. 1888 i Hollen, d., ug.

Bnr 6.

Mangler personliste!
Skal være:
Ole Halvorsen f. 1876 i Hollen (fra Hjelset bnr 2), ug., Gaardbruger, Selveier.

Sverdsten.
Bnr 9.

Halvor Haraldsen f. 1864 i Hollen, hf., Gaardbruger og Bygningssnedker.
Ragnhild Rollefsd. f. 1864 i Hollen, hm.
Anna Karoline Halvorsd. f. 1889 i Hollen, d.
Jørgen Halvorsen f. 1890 i Sanikedal (Sannidal), s.
Harald Halvorsen f. 1894 i Hollen, s.
Ragna Halvorsd. f. 1896 i Hollen, d.
Ingvald Halvorsen f. 2/4-1899 i Hollen, s.
Anne Halvorsd., f. 1831 i Lunde, hm., enke, Fhv. Gaardbrugerkone, Lever af egne pengemidler.

Roa.
Bnr 11.

Hans Brynhildsen f. 1842 i Hollen, hf., enkemand, Skrædder og Kirketjener.
Anna Martine Hansd. f. 1886 i Hollen, d., ug., Beskjeftiget med Husgjerning.

Grinden.
Bnr 15.

Jakob Jakobsen f. 1875 i Hollen, hf., ug., Gaardbruger, Dagarbeider ved Jordbrug.
John Olsen f. 1822 i Hollen, Morfader, enkemand, Dagarbeider ved Jordbrug og skogdrift.

Nordstaa.
Bnr 1.

Anders Andersen Nordstaa f. 1841 i Hollen, hf., ug., Gaardbruger og Bygningssnedker.


Helgen vestre
Gnr. 54.

Helgen vestre. Fattigaard.
Bnr 1.

Hans Simonsen Helgen f. 1876 i Hollen, hf., Fattiggardsbestyrer.
Amanda Helgen f. 1871 i Baahuslen (Bohuslen) i Sverige, hm., Fattiggaardsbestyrinde.
Olaf Sigvald Helgen f. 1895 i Hollen, s.
Sverre Helgen f. 1898 i Baahuslen, Sverige, s.
Sigrid Halvorsd. f. 1883 i Omdal (i Solum?), tj., ug., Køkenjente.
Jørgen Jørgensen Helgen f. 1828 i Lunde, hf., g., Fhv. Gaardbruger, Føderaadsmand.
Anne Johannesd. Helgen f. 1840 i Hitterdal, hm., Føderaadskone.

Dorthea Aslaksd. Skjervig f. 1860 i Siljord, Logerende, enke, Fattiglem.
Johannes Olsen Skjervig f. 1889 i Hollen, Logerende, ug., Fattiglem.
Ole Olsen Skjervig f. 1895 i Hollen, ug., Fattiglem.
Anna Karoline Olsd. Skjervig f. 1893 i Hollen, ug., Fattiglem.
Anne Kirstine Jørgensd. f. 1819 i Hollen, enke, Fattiglem.
Anne Torine Johannesd. f. 1854 i Saude, enke, Fattiglem.
Alma Halvorsd. f. 1893 i Hollen, ug., Fattiglem.
Hjalmar Halvorsen f. 1895 i Hollen, ug., Fattiglem.
Herman Arnt Halvorsen f. 1897 i Hollen, Fattiglem.
Gunnar Gunnarsen f. 1839 i Hollen, ug., Fattiglem.
Ingerid Olsd. f. 1844 i Lunde, ug., Fattiglem.
Isak Olsen Dalvikkaas (Dølvikkaas?) f. 1886 i Hollen, ug., Fattiglem.
Brynjulf Gunnarsen f. 1822 i Hollen, g., Fattiglem.
Johanna Halvorsd. f. 1825 i Laurdal, g. Fattiglem.
Marie Andersd. Ulefos f. 1826 i Stigen (Steigen?), enke, Fattiglem.
Kirsti Paulsd. Tufte f. 1823 i Solum, enke, Fattiglem.
Halvor Halvorsen f. 1830? i Hollen, Enkemand, Farriglem.

Vaskaas.
Under bnr 1.

Halvor Halvorsen Vaskaas f. 1834 i Saude (Sauherad), hf., Husmand med Jord og arbeidspligt, Dagarbeider.
Anna Kirstine Hansd. f. 1837 i Hollen, hm.
Karen Kirstine Halvorsd. f. 1874 i Hollen, d., ug., Syerske, kjolesøm.
Karl Halvorsen f. 1876 i Hollen, s., ug., Dagarbeider ved jordbrug og skog.
Edvard Halvorsen f. 1879 i Hollen, s., ug., Jerngrubearbeider.
Martin Halvorsen f. 1884 i Hollen, s., ug., Dagarbeider ved jordbrug og skog.

Helgenskog.
Under bnr 1.

Hans Olsen Skogen f. 1829 i Hollen, hf., Husmand og Skomager.
Kirsten Marie Olsd. f. 1844 i Solum, hm.
Nils Andreas Andersen f. 1880 i Hollen, s., ug., Dagarbeider ved graastensmuring.
Anton Andersen f. 1888 i Hollen, s.


Ytterbø
Gnr 55.

Ytterbø.
Bnr 1.

Ole Larsen Ytterbø f. 1857 i Hollen, hf., Gaardbruger og Skomager.
Anne Andersd. f. 1871 i Solum, hm.
Lars Olsen f. 1895 i Hollen, s.
Anders Olsen f. 1897 i Hollen, s.
Astrid Karoline Olsd. f. 13/5-1900 i Hollen, d.

Ytterbø.
Bnr 3.

Marie Stiansd. Ytterbø f. 1845 i Hollen, hm., enke, Gaardbrugerske, Selveier.
Maren Hansd. Ytterbø f. 1868 i Hollen, d., ug., Syerske, kjolesøm,
Anders Hansen Ytterbø f. 1879 i Hollen, s., ug., Gaardsbestyrer.
Anne Marie Hansd. Ytterbø f. 1884 i Hollen, d., ug., Stuepige, husgjerning.
Kirsten Tomine Hansd. Ytterbø f. 1886 i Hollen, d., ug., Kvægrøgterske.
Peder Hansen Ytterbø f. 1888 i Hollen, s.
Peder Stiansen Ytterbø f. 1842 i Hollen, Broder, ug., Jordbrugsarbeider.

Ytterbø.
Bnr 4.

Johannes Olsen f. 1835 i Saude (Sauherad), hf., ug., Gaardbruger, Selveier.
Halvor Johnsen f. 1858 i Lunde, tj., ug., Vogn- og redskabssnedker.
Gunhild Johnsd. f. 1838 i Lunde, tj., ug., Husbestyrinde.

Ytterbø.
Bnr 5, 12 og 17.

Peder Pedersen f. 1835 i Hollen, hf., enkemand, Gaardbruger, Selveier.
Anne Hansd. f. 1870 i Hollen, Søsterdatter, ug., Husholderske.
Anne Marie Isaksd. Romnæs f. 1870 i Hollen, tj., ug., Kvægrøgterske.

Ytterbø.
Bnr 6.

Jens Larsen Ytterbø f. 1853 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier og bygningssnedker.
Nilla Pedersd. f. 1859 i Hollen, hm.
Lars Jensen f. 1890 i Hollen, s.
Karette Jensd. f. 1893 i Hollen, d.
Peder Oskar Jensen f. 1898 i Hollen, s.

Jakobskaas.
Bnr. 8 og 9.

Ole Torgrimsen f. 1860 i Saude (Sauherad), hf., Gaardbruger, Selveier og Tømmermand.
Ingeborg Kittelsd. f. 1866 i Bø Telem., hm.
Kristine Olsd. f. 1896 i Hollen, d.
Ingerid Olsd. f. 1898 i Hollen, d.
Udøpt datter f. 27/10-1900 i Hollen, d.
Ingerid Sveinungsd. f. 1826 i Bø, Moder, enke, Fhv. Gaardmandskone.

Næsset.
Bnr 10.

Hans Hansen Næsset f. 1848 i Bø Telemark, hf., Gaardbruger, Selveier.
Gunhild Augundsd. f. 1849 i Saude (Sauherad), hm.
Margit Hansd. f. 1890 i Bø Telemark, d.
Marie Halvorsd. f. 1886 i Hollen, tj., ug., Stuepige.
Hans Espedal f. 1875 i Bø Telem., Logerende, ug., Fhv. Sorenskriverkontorbetjent.
Anne Espedal f. 1870 i Bø, Logerende, ug., Syerske kjolesøm.

Næsodden.
Bnr 11 og 14.

Anders Andersen Næsodden f. 1826 i Hollen, hf., enkemand, Gaardbruger, Selveier og fhv. flødemand.
Kirsten Marie Andersd. f. 1856 i Hollen, d., ug., Husbestyrinde.

Halvor Andersen f. 1865 i Hollen, hf., Tømmerfløder og baadmand.
Johanne Torstensd. f. 1872 i Hollen, hm., Arbeiderkone, husgjerning.
Magna Karette Halvorsd. f. 1897 i Hollen, d.
Artur Halvorsen f. 23/12-1899 i Skien, s.

Næsset.
Bnr 13.

Jørgen Olsen Næsset f. 1859 i Hollen, hf., Styrmand ved dampskib.
Annette Marie Jørgensen f. 1858 i Fiskum i Eker, hm.
Karoline Jørgensen f. 1887 i Saude (Sauherad), d.
Marie Jørgensen f. 1890 i Hollen, d.
Ole Jørgensen f. 1892 i Hollen,
Anders Jørgensen f. 1894 i Hollen, s.
Nora Annette Jørgensen f. 1897 i Hollen, d.
Hjørdis Helene Jørgensen f. 28/5-1900 i Hollen, d.

Næsset.
Bnr 15 og 19.

Ole Jørgensen Næsset f. 1830 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier.
Marie Larsd. Næsset f. 1833 i Hollen, hm.
Anne Olsd. Næsset f. 1874 i Hollen, d., ug., Stuepige.
Jens Haraldsen f. 1880 i Hollen, mt. (besøgende), dattersøn, ug., Kontormedarbeider ved Dampskibsekspedisjonen.


Stenstad
Gnr 56.

Stenstad.
Bnr 1.

Peder Arnesen Stenstad f. 1852 i Hollen, hf. Gaardbruger, Selveier.
Marie Kirstine Simonsd. f. 1853 i Hollen, hm.
Karoline Pedersd. f. 1892 i Hollen, d.
Sverre Pedersen f. 1894 i Hollen, s.
Tomine Johnsd. f. 1874 i Hollen, tj., ug., Kvægrøgterske.
Hans Pedersen f. 1836 i Hollen, Logerende, ug., Skomager.
Anders Sørensen f. 1877 i Hollen, Logerende, ug., Dagarbeider beskjeftiget med Graastensmuring og skoghugst.

Stenstad.
Bnr 2.

Torgeir Sitje f. 1866 i Fyresdal, hf., ug., Gaardbruger, Selveier.
Tarjei Kittelsen f. 1852 i Fyresdal, tj., ug., Jordbrugsarbeider.
Helga Havstad f. 1857 i Fyresdal, tj., ug., Husgjerning og Kvægrøgt.

Stenstad.
Bnr 3 og 4.

Anne Kristine Kristensd. f. 1844 i Hollen, hm., ug., Husholderske.
Karen Marie Kristensd. f. 1860 i Hollen, søster, g., Fjøsjente.
Kristen Johannesen f. 1893 i Hollen, søsters søn.

Olsbrygge.
Bnr 6.

Ole Henriksen f. 1840 i Saude (Sauherad), hf., Gaardbruger og Tømmerfløder.
Kirsti Johannesen f. 1838 i Hitterdal (Heddal), hm.
Margit Henriksen f. 1823 i Saude, Logerende i familien, ug., Beskjeftiget med Husgjerning.
Anne Olsen f. 1883 i Saude, d., ug., Budeie.
Hans A. Olsen f. 1877 i Saude, s., ug., Tømmerfløder.


Stenstadvolden
Gnr 57.

Stenstadvolden.
Bnr 1.

Severin Larsen f. 1862 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier.
Berte Marie Andersd. f. 1867/ 1861 i Hollen, hm.
Alma Severinsd. f. 1892 i Hollen, d.
Anna Karoline Severinsd. f. 1895 i Hollen, d.
Jens Andersen f. 1873 i Hollen, Broder, ug., Gaardbruger, Selveier.
Kari Torsd. f. 1838 i Hollen, Moder, enke, Fhv. Gaardbrugerkone.


Bjerven
Gnr 58.

Bjerven.
Bnr 2.

Isak Abrahamsen Bjerven f. 1837 i Solum, hf., Gaardbruger, postaabner og forligskommisær.
Maren Sofie Pedersd. f. 1840 i Solum, hm.
Anne Marie Isaksd. f. 1875 i Hollen, d., ug., Fjøsjente.
Hanna Susanna Siverine Isaksd. f.  1877 i Hollen, d., ug., Stuepige.
Kirsti Isaksd. f. 1866 i Hollen, d., ug., Syerske, kjolesøm.

Bjerven.
Bnr 3.

Hans Pedersen Bjerven f. 1835 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier.
Susanna Olsd. f. 1835 i Hollen, hm.
Peder Hansen f. 1859 i Hollen, s., ug., Arbeider med jordbrug og skogdrift.
Nils Hansen f. 1875 i Hollen, d., ug., Arbeider med jordbrug og skogdrift.
Susanna Hansd. f. 1877 i Hollen, d., ug., Tjenestepige, beskjeftiget med Husgjerning og kvægrøgt.

Bjerven.
Bnr 4.

Ole Torstensen Bjerven f. 1820 i Saude (Sauherad), hf., Gaardbruger, Selveier.
Asber Halvorsd. f. 1834/ 1844  i Bøe Telemark, hm.
Gunhild Nilsd. f. i Bøe Telem., tj., ug., Fjøsjente.
Hilda Helene Olsd. f. 1896 i Hollen, Barnebarns barn.

Rydningen.
Bnr 5.

Anders Gundersen Rønningen f. 1859 i Hollen, hf., Gaardbruger og arbeider ved skogdrift.
Mariane Halvorsd. f. 1856 i Hollen, hm.
Hanna Isine Andersd. f. 1884 i Hollen, d., ug., Stuepige, Husgjerning.

Rydningen.
Bnr 7.

A. Holen f. 1857 i Hjørrendfjord - Romsdal (Hjørundfjord), hf., Lærer ved Folkeskolen, Kirkesanger og Gaardbruger.
Anna Holen f. 1860 i Hjørrenfjord, hm.
Olina Holen f. 1887 i Eid i Nordfjord - Nordre Bergenhus amt, d.
Olaf Holen f. 1888 i Alstadhaug - Nordland, s.
Thoralf Holen f. 1890 i Alstadhaug, s.
Ragnvald Holen f. 1893 i Helgen i Hollen, s.
Anna Holen f. 1895 i Helgen i Hollen, d.
Ragnhild Holen f. 1897 i Helgen i Hollen, d.
Agnes Holen f. 29/8-1899 i Helgen i Hollen.


Værstad
Gnr 59.

Værstad.
Bnr 1 og 10.

Isak Halvorsen Værstad f. 1850 i Hollen, hf., Gaardbruger.
Halvor Isaksen Værstad f. 1872 i Hollen, s., ug., Arbeider ved jordbrug og skogdrift.
Anders Isaksen Værstad f. 1873, s., ug., Veivogter og arbeider ved skogdrift.
Karen Gunhilde Isaksd. Værstad f. 1882 i Hollen, d., ug., Syerske, kjolesøm.
Kristian Eriksen Hollensæter f. 1886 i Hollen, tj., ug., Skogdriftsarbeider.

Værstadhagen.
Under bnr 1.

Karl Eriksen Værstadhagen f. 1843 i Vermland, Sverige, hf., Dagarbeider ved jordbrug og skogdrift.
Gunhild Marie Larsd. f. 1846 i Hollen, hm.

Værstad.
Bnr 2. Landhandleri?

Halvor Halvorsen Værstad f. 1858 i Hollen, Hf., enkemand, Gaardbruger, Selveier og Landhandler.
Maren Isaksd. f. 1881 i Solum, tj., ug., Husbestyrinde.
Anne Isine Halvorsd. f. 1887 i Hollen, d.
Aslaug Sofie Halvorsd. f. 1889 i Hollen, d.
Hilda Annette Halvorsd. f. 1892 i Hollen, d.
Signe Halvorsd. f. 1897 i Hollen, d.

Værstad.
Bnr 3.

Gunnar Jensen Værstad f. 1864 i Hollen, Logerende, ug., Skomager.
Abraham Halvorsen Vaskaas f. 1872 i Hollen, Logerende, ug., Dagarbeider beskjeftiget med skogdrift.

Huset.
Bnr 5.

Ole Olsen Huset f. 1836 i Saude (Sauherad), hf., Gaardbruger, Selveier.
Anne Kirstine Simonsd. f. 1843 i Hollen, hm.
Anne Bolette Malmstrøm f. 1885 i Kil i Skaatø (ved Kragerø), tj., ug., Fjøsjente.
Ingeborg Kirstine Augustinusd. f. 1863 i Hollen, mt. (besøgende), g. Gaardbrugerkone.
Lars Antonsen Kolle f. 1893 i Hollen, mt. (besøgende), stedsøn.
Anders Antonsen Kolle f. 1898 i Hollen, mt. (besøgende), stedsøn.

Kaasa.
Bnr 6 og 8.

Henrik Olsen f. 1851 i Hollen, hf., Gaardbrug og Dagarbeider ved jordbrug.
Margit Sigurdsd. f. 1861 i Saude (Sauherad), hm.
Ole Sigvart Henriksen f. 1894 i Hollen, s.

Hegna.
Bnr 11.

Halvor Halvorsen f. 1831 i Saude (Sauherad), hf., Indsidder (Inderst) beskjeftiget med Tøffelarbeide.
Anne Saamundsd. f. 1845 i Siljord, hm.
Halvor Halvorsen f. 1889 i Hollen, s.

 


Hjelsæth
Gnr 60.

Hjelsæth.
Bnr 1.

Ole Olsen Hjelsæth f. 1856 i Hitterdal (Heddal), hf., Gaardbruger, Selveier.
Ragnhild Gunnarsd. f. 1848 i Saude (Sauherad), hm.
Ole Johannesen f. 1823 i Hitterdal, Fader, enkemand, Føderaadsmand.
Karl Kristensen f. 1883 i Hollen, tj., ug., Tjenestegut beskjeftiget med jordbrug.
Guro Johannesd. f. 1884 i Saude, tj., ug., Fjøsjente.
Anne Johannesd. f. 1886 i Saude, tj., ug., Jæterpige.

Hjelsæth.
Bnr 2.

Halvor Jensen Hjelsæth f. 1848 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier.
Anne Marie Isaksd. f. 1857 i Hollen, hm.
Jens Halvorsen f. 1819 i Hollen, Fader, enkemand.
Ole Halvorsen f. 1876 i Hollen, s., ug., Gaardbruger og eier af gnr 53-6 hvor ingen personliste.
Karen Marie Jensd. f. 1853 i Hollen, Søster, ug., Beskjeftiget med Fjøsstel.
Aslaug Marie Bentsd. f. 1882 i Gjerpen, steddatter, ug., Syerske, kjolesøm.
Kirsten Bentsd. f. 1884 i Gjerpen, steddatter, ug., Stuepige, husgjerning.
Ingeborg Kirstine Halvorsd. f. 1885 i Hollen, d., ug., Stuepige, husgjerning.
Bentine Bentsd. f. 1887 i Gjerpen, steddatter.
 


Klovdal
Gnr 61.

Klovdal.
Bnr 1.

Anders Simonsen f. 1836 i Hollen, hf., enkemand, Gaardbruger, Selveier.
Berta Andersd. f. 1873 i Hollen, g., Husbestyrinde.
Halvor Thorsen f. 1881 i Hollen, s., ug., Jordbrugsarbeider.
Hans Andersen Skogen f. 1880 i Hollen, tj., ug., Tjenestegut, jordbrugsarbeide.
Anna Andersd. Skogen f. 1884 i Hollen, tj., ug., Tjenestepige, fjøsjente.
Astrid Trygvesd. Aadna f. 1897 i Hollen, datterdatter.

Haavet.
Under bnr 1.

Erik Olsen f. 1849 i Solør, hf., Husmand og graastensmurer.
Kirsti Eriksd. f. 1855 i Saude (Sauherad), hm.

Klovdal.
Bnr 4.

Anders Andersen Klovdal f. 1856 i Hollen, hf., Gaardbruger og dagarbeider ved jordbrug.
Anne Kristiansd. f. 1843 i Lunde, hm.
Ingeborg Torvildsd. f. 1821 i Hollen, Logerende, enke, Husgjerning.
Ole Helgesen f. 1865 i Stavanger. mt. (besøgende), ug., Agent for bladet "Aarvaak".


Gnr 62 - Tinholtstulen eksisterer ikke i denne folketellingen (G.S.)


Tinholt
Gnr 63.

Tinholt.
Bnr 2 og 4.

Tollef Ellingsen Tinholt f. 1851 i Bøe, Telemarken, hf.,Gaardbruger, Selveier, Tømmermand og Smed.
Ingeborg Steinarsd. f. 1850 i Siljord, hm.
Kari Ellingsd. f. 1869 i Bøe, Logerende, ug., Dagarbeiderske ved jordbrug.
Anne Tollefsd. f. 1885 i Siljord, d., ug., Tjenestepige.
Elling Tollefsen f. 1888 i Solum s.
Steinar Tollefsen f. 1870 i Solum, s.

Haavet.
Under bnr 2.

Lars Klausen f. 1844 i Hollen, hf., Husmand, dagarbeider paa jordbrug. Fortiden ogsaa understøttet af Fattigkassen.
Karen Kirstine Larsd. f. 1844 i Hollen, hm.

Tinholt.
Bnr 6.

Anders Andersen Tinholt f. 1849 i Saude (Sauherad), hf., Gaardbruger, Selveier, Tømmermand og Skomager.
Johanna Juliusd. Tinholt f. 1855 i Kristiansand, hm.
Julius Andersen Tinholt f. 1880 i Hollen, s., ug., Jordbrugsarbeider.
Hans Andersen Tinholt f. 1882 i Hollen, s., ug., Tømmermand.
Dorthea Andersd. Tinholt f. 1888 i Hollen, d.
Einar Andersen Tinholt f. 1889 i Hollen, s.
Aksel Andersen Tinholt f. 1890 i Hollen, s.
Oskar Andersen Tinholt f. 1892 i Hollen, s.
Jenny Andersd. Tinholt f. 1893 i Hollen, d.
Olga Andersd. Tinholt f. 1894 i Hollen, s.
Toralf Andersen Tinholt f. 1898 i Hollen, s.


Holtan
Gnr 64.

Hagen.
Bnr 1.

Stian Jørgensen Hagen f. 1821 i Hollen, hf., enkemand, Gaardbruger, Selveier.
Jørgen Stiansen Hagen f. 1867, ug., Jordbrugs og Dagarbeider.
Gunhild Marie Stiansd. Hagen f. 1851 i Hollen, d., ug., Husbestyrinde.

Bømarksæter.
Bnr 2.

Hans Bømarksæter f. 1858 i Solum, hf., Leilænding, Skogarbeider, Jordbruger.
Helene Nilsd. f. 1857 i Solum, hm.
Marie Hansd. f. 1886 i Hollen, d., ug.
Andreas Hansen f. 1894 i Hollen, s.
Ole Hansen f. 1896 i Hollen, s.
Tomine Hansd. f. 1899 i Hollen, d.
Maren Halvorsd. f. 1830 i Solum, Husmoders Moder, enke, Bidrag af Fattigvæsenet.

Holtan.
Bnr 3.

Halvor Halvorsen Holtan f. 1829 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier.
Anne Pedersd. f. 1831 i Hollen, hm.
Ingeborg Halvorsd. f. 1872 i Hollen, d., ug., Budeie.
Hanna Halvorsd. f. 1874 i Hollen, d., ug., Stuepige.

Kaasa.
Under bnr 3.

Kittil Olsen Kaasa f. 1832 i Bøe Telemarken, hf., Jordbrugsarbeider.
Anne Gurine Andersd. f. 1828 i Hollen, hm.

Strandjordet.
Bnr 4.

Halvor Olsen Strandjord f. 1852 i Hollen, hf., Gaardbruger og jordbrugsarbeider.
Karen Larsd. f. 1863 i Hollen, hm.
Ole Halvorsen f. 1826 i Hollen, Fader, enkemand, Føderaadsmand.
 


Sjørholt
Gnr 65.

Thor Andersen Sjørholt f. 1840 i Hollen, hf., Gaardbruger, Selveier.
Anne Paulsd. f. 1849 i Solum, hm.
Kirstine Evensd. Langeland f. ? i Solum, Logerende, enke, Tjenestepige.


Langeland
Gnr 66.

Langeland.
Bnr 1.

Anders Olsen Langeland f. 1859 i Hitterdal (Heddal), hf., Gaardbruger og Selveier.
Karen Kirstine Pedersd. f. 1867 i Hollen, hm.
Inga Ragnette Andersd. f. 1884 i Hollen, d., ug., Stuepige.
Olaf Andersen f. 1887 i Hollen, s.
Kirsten Pauline Andersd. f. 1891 i Hollen, d.

Langeland.
Bnr 2.

Tor Andreasen Langeland f. 1869 i Solum, hf., Gaardbruger, Selveier.
Aavet Tomine Torsd. f. 1869 i Hollen, hm.
Tor Torsen f. 1893 i Skien, s.
Simen Karinius Torsen f. 1896 i Solum, s.
Kirsten Olea Torsd. f. 1898 i Solum, d.
Marie Konstanse Torsd. f. 14/1-1900 i Solum, d.

Munken.
Bnr 4.

Andreas Andersen f. 1849 i Vermland, Sverige, hf., Jordbrugsarbeider.
Aslaug Kr. Andersen f. 1854 i Solum, hm.
Thorsten Andersen f. 1885 i Solum, s., ug., Jordbrugsarbeider.
Inga Kaspara Andersen f. 1896 i Solum, d.


Vasdalen
Gnr 67.

Vasdalen.
Bnr 1.

Anund Gunnesen f. 1845 i Bø, hf., ug., Gaardbruger, Selveier.
Ingerid Olsd. f. 1830 i Bø, Logerende, enke, Føderaadskone.
Nils Andersen f. 1877 i Skien, tj., ug., Tjenestegut.
Ingeborg Jertsd. f. 1824 i Saude, Logerende i familien, enke, Tjenestepige.
Gunda Alvilde Andersen f. 1888 i Hollen, Logerende i familien, ug., Aandssvag pige - Tilsengs.


Gjeitebuen
Gnr 68.

Gjeitebuen.
Bnr 1.

Torgrim Olsen f. 1847 i Saude (Sauherad), hf., Leilænding og Tømmerkjører.
Kari Olsd. f. 1856 i Saude, hm.
Gunhild Torgrimsd. f. 1882 i Gjerpen, d., ug., Budeie.
Ola Torgrimsen f. 1884 i Gjerpen, s., ug., Arbeider, Tømmerkjører.
Marie Torgrimsdatter (Senere Marie Framnes. G.S.) f. 1887 i Hollen, d.
Halvor Torgrimsen f. 1889 i Hollen, s., ug., Vedhugger.
Karoline Torgrimsd. f. 1891 i Hollen, d.
Anna Torgrimsd. f. 1894 i Hollen, d.
Tora Torgrimsd. f. 1897 i Hollen, d.
Inga Torgrimsd. f. 23/2-1900 i Hollen, d.

Masdalen.
Under bnr 1.

Bent Olsen f. 1827 i Hollen, hf., Husmand med Jord.
Andrea Larsd. f. 1832 i Hollen, hm.
Andreas Bentsen f. 1878 i Hollen, s., ug., Tømmerhugger.
Peter Andersen Vibeto f. 1875, Logerende, ug., Inderst og Tømmerkjører.

Eik.
Bnr 2.

Andreas Sigurdsen f. 1857 i Hollen, hf., Leilænding, Tømmerkjører.
Anlaug Larsd. f. 1848 i Saude (Sauherad), hm.
Severin Andreassen f. 1881 i Saude, s., ug., Tømmerkjører.
Anne Andreasd. f. 1884 i Saude, d., ug., Husstel.
Emanuel Andreassen f. 1898 i Saude, Logerende i familien, ug., barn.

Dilsdalen.
Bnr 3.

Johan Ax f. 1868 i Vaarvik i Sverige, hf., Leilænding.
Maren Svensen f. 1874 i Mælum, hm.
Johan Sigvart Johansen f. 1893 i Mælum, s.
Karoline Johansen f. 1895 i Hollen, d.
Oskar Johansen f. 31/1-1899 i Hollen, s.
Hjalmar Johansen f. 30/7-1900 i Hollen, s.


Solberg
Gnr 69.

Solberg.
Bnr 1.

Halvor Jørgensen f. 1847 i Hollen, hf., Leilænding, Tømmerkjører.
Ingeborg Kirstine Jensd. f. 1848 i Hollen, hm.
Jørgen Halvorsen f. 1882 i Hollen, s., ug., Tømmerkjører.
Jens Halvorsen f. 1882 i Hollen, s., ug., Tømmerkjører.
Aaste Halvorsd. f. 1877 i Hollen, d., ug., Budeie.
Kirsten Jørgensd. f. 1845 i Hollen, Logerende i familie, ug., Husstel.
Marte Jonsd. f. 1882 i Hollen, mt. (besøgende), ug., Husstel.

Killingkoven.
Bnr 2.

Lars Bentsen f. 1857 i Hollen, hf., Husmand, Tømmerhugger.
Helge Torgrimsd. f. 1858 i Nes (i Sauherad), hm.
Bent Larsen f. 1887 i Hollen, s., ug., Vedhugger.
Ingerid Larsd. f. 1889 i Hollen, d.
Torgrim Larsen f. 1892 i Hollen, s.

Solberg.
Bnr 3.

Torgrim Torgrimsen f. 1867 på Nes (i Sauherad), hf., Leilænding, Tømmermand, Tømmerkjører.
Aslaug Kirstine Gundersen f. 1868 i Hollen, hm.
Ingeborg Tomine Torgrimsd. f. 1889 i Hollen, d., ug., Barnepige.
Benedikte Gunhilda Torgrimsd. f. 1892 i Hollen, d.
Hanna Kirstine Torgrimsd. f. 1894 i Hollen, d.
Gunder Torgrimsen f. 1897 i Hollen, s.
Torvald Torgrimsen f. 29/5-1899 i Hollen, s.

Solberg.
Bnr 4.

Svennung Torgrimsen f. 1851 i Nes (i Sauherad), hf., Leilænding, Tømmermand og murer.
Marte Serine Torgrimsen f. 1855 i Saude (Sauherad), hm.
Torgrim Svennungsen f. 1883 i Hollen, s., ug., Gaardsarbeider.
Anne Svennungsd. f. 1886 i Hollen, d., ug., Budeie.
Andreas Svennungsen f. 1888 i Hollen, s., ug., Vedhugger.
Ole Svennungsen f. 1892 i Hollen, s.
Johan Svennungsen f. 1894 i Hollen, s.
Svennung Svennungsen f. 1896 i Hollen, s.


Webmaster